Page 1

7. ÅRGANG – NR. 32

AUGUST 2015

LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Menighedsrådet Der er sket og sker meget i menighedsrådet og Vedsted Kirke. Læs meget mere om: Søgudstjeneste på side 2 Planer for fremtiden side 2 Sensommerkoncert side 2 Høstgudstjeneste side 3 Musikgudstjeneste side 3 Lokaleindvielse side 8

VUF Efterårsprogram Få overblik over alle udfoldelsesmulighederne i VUF. Læs mere side 4 - 6

Fritidsklub Så starter vi op igen efter en lang sommerferie  Læs mere side 7

Cykelsti Planerne bliver konkrete! Læs mere side 7

Åbent landbrug Kom til åbent landbrug i Immervad Læs mere side 8

Ringridning 2015 Læs om og se billerne fra rigtige Vedsted festdage. Læs mere side 9 - 11

Koncert - sydafrikanske kunstnere Af Jørgen Hytting, Kasserer Vedsted Sogns Menighedsråd Tirsdag den 10. november holdes i Vedsted Kirke en helt speciel koncert. Vi får besøg af The South African Opera Ensemble, som i to gange 45 minutter giver prøver på populære operaværker, musicals, spirituals & gospel samt afrikanske sange. Ensemblet Ensemblet tæller sopran Loveline Madumo, baryton Thabang Senekal og pianist Eugene Joubert – tre kunstnere, der udover at være skattede i Sydafrika, alle er i færd med internationale karrierer. Der står både Fjernøsten, Nordamerika og dele af Europa på deres CV’er – og nu kommer Danmark til også. Deres optræden hos os er en af 20 koncerter i en landsomfattende danmarksturné. Eugene Joubert har bl.a. spillet i Kennedy Centre for Performing Arts i Washington, og Thabang Senekal sang i 2014 titelpartiet i en ny sydafrikansk opera Madiba om Mandelas liv og gerninger. Soweto-stjerne har stiftet fond Udover at have en meget stor stemme, er sopran Loveline Madumo en dygtig performer, som i sjælden grad ér det, hun synger. Hun er født og opvokset i Soweto under apartheid de sortes South West Township i markant afstand fra de hvides Johannesburg og stadig i stort omfang en blikby, en fattig township med en millionbefolkning. Gode mennesker opdagede hendes stemme og sørgede for, i samspil med hendes forældre, at hun fik en uddannelse helt frem til konservatoriet. I taknemlighed har hun stiftet en fond, Loveline Arts Foundation, med det formål at hjælpe musikalske børn i sydafrikanske townships til en uddannelse. Det er aftalt, at halvdelen af eventuelle overskud fra de 20 koncerter i Danmark tilfalder fonden. Koncerten afholdes tirsdag den 10. november kl. 19.00 i Vedsted Kirke. Entre til koncerten er 50,- kr. incl. kaffe og brød i pausen. Koncerten arrangeres af 6 samarbejdende foreninger i Vedsted/Over Jerstal området: - Over Jerstal Borgerforening - Vedsted Ungdomsforening - Kultur i Landsbyen - Landsbyforeningen for Vedsted og omegn - Skausminde - Vedsted Menighedsråd

VUF træningstider Hvornår er det lige, at man kan udfolde sig ved alle VUF’s aktiviteter. Overblik på bagsiden

Billetter sælges ved indgangen.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Sensommerkoncert. Af Harriet Hørning, Organist v. Vedsted Kirke Torsdag d. 24. september får Vedsted Kirke besøg af koret Sound of Joy fra Haderslev.

Koret, som hører under Haderslev Musikskole, ledes af Mikaela Bang Jakobsen, som er uddannet på Syddansk Musikkonservatorium. Koret er et meget dygtigt gospel kor, der med begejstring for gospel traditionen bestræber sig på at levere den ægte vare. Sound of Joy havde debutkoncert i 2012 og har siden givet forårskoncerter, julekoncerter, o.a. for fulde huse.

Menighedsråd Af Bent K. Andersen, Formand for Vedsted Sogns Menighedsråd

Festlig Søgudstjene ved Vedsted Sø

Vejret holdt hvad metrologen havde lovet – tørvejr til vores udendørs Søgudstjeneste. Det blev det, som vi gerne har villet det igennem flere år, en mere fri og afslappende Gudstjeneste, hvor også præsterne Bjarne Christensen og Peter Kiel Nielsen benyttede sig af friheden til at kunne gå lidt frem og tilbage, mens de læste de forskellige tekster, og prædiken – her var de ikke låst til alteret eller prædikestol, hvilket de helt tydeligt befandt sig rigtigt godt med. Altergangen blev også på en anden måde end i kirken. Her fik man et lille stykke franskbrød som alterbrød og altervinen var skiftet ud med en økologisk druesaft, som Ole Olesen havde fremstillet. Vi havde ikke noget knæfald, så vi gik i stedet, i en lang række forbi og fik brød og vin – Jesu legeme og blod. Men det, som gjorde Gudstjenesten særligt festlig, var selvfølgelig de mange, som kom og deltog heri. Vi var i Menighedsrådet noget imponeret over, at der kom 90 personer, hvilket var flere end vi havde forventet, så vi blev noget nervøse for, om vi havde brød nok til den efterfølgende kirkekaffe, men det slog nu fint til. Men der er plads til mange flere – så kom bare. Vi fik mange tilbagemeldinger på, at det havde været en fin og afslappende Gudstjeneste og det bestemt var noget, som man gerne vil deltage i igen, til næste år og vi gerne måtte gøre det lidt oftere end blot én enkelt gang om året. Det arbejdes der arbejde videre med i menighedsrådet. Vi var mange til Sø-Gudstjeneste, men der er plads til mange flere, så vi har fremsat ønske om en 2. Pinsedags Frilufts-gudstjeneste, der er for alle kirker i kommunen og afvikles forskellige steder rundt i kommunen – sidste gang var på Tørning Mølle.

Menighedsmøde 8. september 2015. Koncerten i Vedsted begynder kl.19.00

Dit Sted Udgivet af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Niels Lund, formand Tlf.: 2614 5539 Mail: nhl@bbsyd.dk Udgivelser pr. år: 6 Oplag: 550 eksemplarer. Layout: Redaktionen. Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri Deadline: Se www.vedsted.info Redaktør: Kurt Busch Mail: kbu@djabus.dk Telef.:7878 4595/2012 6749 Annonceansvarlig: Hanne Jørgensen Mail: tryk@flexiprint.dk Tlf.: 7640 0087

2.

Menighedsrådet indbyder alle Folkekirkemedlemmer til Menighedsmøde den 8. september 2015 kl. 19,00 på Skaus Minde i Over Jerstal. Vi kan her bl.a. give et tilbageblik på, ombygning og renovering af sogne- og konfirmandlokaler i Fælleshuset. Ombygningen er inde i sin afsluttende face og skal efter planen stå færdig i uge 36-2015 – om meget kort tid. Herudover vil der blive orienteret omkring andre projekter og opgaver, som menighedsrådet har arbejdet med i det sidste åres tid. Nye projekter på vej er: 1. Udbygning af værksteds- og mandskabsforholdene på kirkegården 2. Etablering af ny materialeplads på området, hvor der er krolfbane. Vi planlægger at tage et mindre hjørne, så der vil fortsat være plads til Krolfbane – det piller vi ikke ved 3. Væsentligt reduktion af udgifterne til opvarmningen af kirken. Her har vi kontakt med nogle som kan vejlede os hermed Herudover vil der blive redegjort for regnskabet 2014 samt for budgettet for 2016 og de udfordringer, der har været med at få det på plads. Overstående og en række andre opgaver vil menighedsrådet – med dias m.v. – give en bred orientering omkring, så der både bliver noget om året der er gået, og hvor vi ser frem mod det arbejde, som ligger for det kommende år. Så her har du muligheden for at blive meget klogere på hvad menighedsrådet bruger tiden på. – vi sørger for der er kaffe med brød til alle. Velkommen til – alle er velkomne – og der er ingen tilmelding.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Gudstjeneste fyldt med sang og Musik

Spildevandsseparering

Søndag d. 13. september 2015, kl.10.30 vil Gudstjenesten i Vedsted kirke være fyldt med sang og musik, med deltagelse af kirkekorene fra Sommersted, Hammelev og Vedsted kirker. For tredje år i træk samarbejder kirkekorene fra Sommersted, Hammelev, og Vedsted, omkring en Sang og Musikgudstjeneste, der går på skift mellem kirkerne og i år afholdes i Vedsted Kirke. Mellem tekstlæsninger, prædiken, sang og korsang vil der også være fællessang, hvor vi alle synger med på de i Gudstjenesten indlagte salmer.

Af Tora Djernæs, LVO bestyrelse Provas oplyser at de endelige planer er tæt på at være færdige, men desværre ikke tæt nok til, at vi kan bringe dem her i bladet. I stedet bliver planerne lagt på www.vedsted.info i den nærmeste fremtid – antagelig i løbet af 2 til 3 uger. Så hold øje med hjemmesiden. Det er en god ide at tilmelde sig nyhedsservice, så kommer der besked på mail når der lægges nyheder på siden.

Gudstjenesten vil forløbe som en normal søndags højmesse, som Carsten Vigsø står for. Til såvel indledning som afslutning vil korene optræde som ét stort sammensat kor under ledelse af Vedsted Kirkes Organist og korleder Harriet Hørning. Herudover vil de forskellige kor optræde hver for sig med hver deres korleder, således:

- Sommersteds kirkes kor ledes af organist/ korleder - Ester Schmidt - Hammelev kirkes kor ledes af organist/korleder - Lene Jørgensen - Vedsteds kirkes kor ledes af 0rganist/korleder - Harriet Hørning. Så er du til sang og musik, er du velkommen til en helt ekstraordinær og festlig gudstjeneste, hvorfra du vil gå hjem fra i en opløftet stemning, der vil holde resten af dagen. Alle er velkommen – i Vedsted Kirke – her er plads til alle

Høst Gudstjeneste. Årets høstgudstjeneste er i år, søndag den 27. september 2015, kl. 10,00 – i Vedsted kirke. Her vor vi læser dette er høsten fortsat i fuld gang – i år lidt senere end andre år – men meget snart så er den overstået. Det er gammel stik, at vi holder fest når høsten er i hus. Her har kirken gennem næsten alle tider spillet en vigtig rolle, for her fejrer vi også, at høsten er overstået samtidig med vi takker Gud for en god høst, så vi ikke behøver at være nervøse for, om vi nu også har mad nok, til at vi kan spise os mætte, få tøj på kroppen m.v. indtil den næste høst er klar – for sådan er det bestemt ikke alle steder på vores fælles jord. Kirken vil denne søndag være festligt pyntet op, med et udpluk af, hvad vi har fået ud af årets høst. Og skulle du få lyst til at få en kurv æbler, en stor buket blomster eller andet fra kirkepynten med hjem, er der en god mulighed herfor. Efter Gudstjenesten bliver kirkepyntet solgt på aktion, hvor højestbydende må tage det med hjem. Vedsted kirkes kor medvirker, hvor de synger et par salmer samtidig med stemningen løfter sig flere grader op. Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe og i forbindelse holdes aktionen over året høstpynt. Indtægten fra aktionen går ubeskåret til Hjertebørn, der hjælper og støtter et eller flere børns skolegang i et udviklingsland. For ca. 1.000,- kr. om året kan et barn få Skoleuniform, bøger m.v. og dermed mulighed for uddannelse og andet til en bedre start på livet. Så velkommen til en festlig høstgudstjeneste hvorfra du vil gå hjem med taknemmelighed over en god høst og måske også noget af kirkepynten.

Fælleshuset renoveres Af Kurt Busch, Redaktør Det skrider rigtig godt frem med renoveringsarbejdet i Fælleshuset: 1. Menighedslokaler og nyt indgangsparti 2. Gymnastiksal, som er helt færdig m. maling og afhøvlede gulve der flot som nyt! 3. Redskabsrum og toilet som er i fuld gang

3.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Gratis frokost Af Dorthe Nielsen D. 13. september kl 10 holder vi i VUF igen fælles arbejdsdag i og omkring klubhuset - efterfulgt af frokost. Der vil være opgaver både ude og inde. Der skal bl.a. fjernes ukrudt og pyntes udenfor. Der skal male forskelligt ude og vinduer inde. Klubhuset skal rengøres indvendigt. Og der skal ryddes en masse buskads.

Hvis nogen har lyst til at medbringe redskaber til noget af alt dette, må man meget gerne det. Sidste år var fremmødet af frivillige yderst sparsomt, så vi håber at se flere i år.

Vedsted Ungdomsforening Af Laila Christensen, Formand for VUF

NYT fra VUF Sommeren er endelig kommet, men efteråret nærmer sig også stille og roligt, hvortil VUF har planlagt en masse aktiviteter, som vi håber i kan få efteråret/vinteren til at gå med. I denne udgave af Dit Sted kan i læse om alle vores tilbud. I kan også finde info på hjemmesiden www.vedsted.info Af aktiviteter kan blandt andet nævnes: -

Fodbold, som allerede er i gang igen Gymnastik som snart starter op Svømning for alle som starter i uge 36 Arbejdsdag ved klubhuset søndag den 13. september fra kl. 10.00 (sæt X i kalenderen)

Vi er i øjeblikket i gang med en udvidelse af redskabsrummet i gymnastiksalen i samarbejde med Landsbyforeningen. Dette skulle gerne være på plads inden gymnastiksæsonen starter, så der er nok at se til. Det er et stort ønske, der her opfyldes og som blandt andet gør, at vi har bedre plads til alle vores nuværende redskaber og også mulighed for at kunne få plads til eventuelle nyindkøb af redskaber i fremtiden.

Vi har også tidligere fået et ønske fra en flok tennisspillere, som gerne ville have etableret et læhegn ved klubhuset. Dette blev indkøbt af VUF og de gæve tennismænd var så venlige at sætte det op. STOR TAK FOR DET! Det er bare blevet flot.

Næste nummer af DIT STED udkommer i midten af november.

Samtidig er der indkøbt nye bænke til tennis samt borde/bænkesæt til krolfspillerne skulle være undervejs. Så vi har lavet lidt investeringer, som vi håber vil komme en masse af jer til gavn i fremtiden. Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at sige TAK til alle vores frivillige trænere og ledere, samt alle I andre frivillige, som er flinke til at give en hånd med hvor det er nødvendigt. Uden jer kunne VUF ikke eksistere. SÅ KÆMPE STORT TAK! Vi håber i vil tage godt imod vores efterårsprogram, vores nye investeringer og nye initiativer.

Deadline for stof til bladet er 6. november. Stof sendes til: kbu@djabus.dk

Rigtig god fornøjelse!

4.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Gymnastik 2015/2016

VM i tennis 2015

Af Inge-Marie Iversen, VUF Gymnastikudvalg Vi starter op i uge 39 og træningen foregår i Fælleshuset Vedsted.

Af Svend Hansen Lørdag den 12. september 2015 har alle tennisspillere i Vedsted og omegn mulighed for at få denne pokal med hjem. Det kræver blot at du møde op på tennisbanen ved klubhuset kl. 14.00 og vinder alle dine tenniskampe.

Tilmelding sker ved træningsstart, men hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Anne Larsen tlf.: 61 74 70 32 Du er velkommen til at komme til træning et par gange, inden du betaler kontingent. Betaling kan ske direkte til din leder eller på via netbank/girokort, som udleveres til træningen. Kontingentet for hele sæsonen er fastsat til: Børn: .....................300,- kr. Forældre/barn ......300,- kr. Voksenhold............400,- kr. Holdene startes kun ved min. 10 deltagere.

Gymnastik - Holdbeskrivelse Af Inge-Marie Iversen, VUF Gymnastikudvalg Forældre/barn: Er du dagplejebarn og har du lyst til en times sjov med din far eller mor? Så skal I gå til forældre/barn gymnastik. Vi skal synge sange, bruge og udvikle motorikken gennem leg og brug diverse redskaber og rekvisitter. Vi kommer til at rulle, kravle, krybe, gå, stå og meget andet. Dette er holdet hvor forældrene deltager aktivt sammen med barnet. Vi afslutter sæsonen med opvisning i Over Jerstal hallen i marts. Vi glæder os til at se jer. Sabine og Pernille. Mini Puslinge: Her er holdet for de små børnehavebørn. Vi skal stifte bekendtskab med gymnastikken ved at løbe, hoppe, kravle, danse, synge og lege på redskaber. Men det vigtigste er at det bliver sjovt.

Al den tennis giver en god appetit og ved 18. tiden tænder vi op i grillen og holder fælles salatbord og forsætter tennis snakken til kl…….. Mød op og vær med til at gøre dagen god og sjov. Af praktiske årsager vil vi gerne have en tilmelding. Tilmeld dig hos Knud (25 52 37 66), Birthe (25 12 21 27) eller Svend (22 62 16 92) senest torsdag den 10. september

FITNESS – Åbningssalg

Krudtugler:

Af Ketty Hansen

Kom og få nogle hyggelige timer, hvor vi får brugt vores kroppe med en masse sjove lege og bevægelse.

Efter endt renovering af Vedsted Fælleshus, kører vi udsalg i fitness afdelingen. Abonnement for resten at året, kun kr. 300,00. Bemærk vi har lavet en investering i en ny maskine – en ThoraxTrainer.

Supertøserne: Hvis du er en pige der går i 0-2 klasse så kom og vær med til en masse sjov og ballade, gymnastik og leg… Vi kommer til at have en super fed gymnastik sæson og vi slutter selvfølgelig af med jordens fedeste serier! Vi træner torsdag fra kl 15.45 - 16.45, håber vi ses! Rytme piger: Er du en pige, der går i 3-5 klasse, og vil lege med nye redskaber og lave en masse rytmisk gymnastik? Så kunne dette hold, rytmepigerne, være lige noget for dig. Vi træner hver tirsdag, fra 18:45 - 20:00. Vi glæder os til at se jer, til en masse god gymnastik. Gymnastikhilsner Rikke Thomsen & Sofie Ipsen Super-mix: Er du til fart, leg og spring er dette holdet for dig. Der er på dette hold plads til både begyndere og øvede springere. Piger og drenge. Vi skal i løbet af sæsonen lege, bruge vores kroppe, træne vores muskler og motorik og lære/øve os i at springe. Vi skal hygge og have det sjovt.

Kontakt: Ketty K Hansen, Nygade 18, Vedsted, Tlf. 29 24 44 84 efter kl. 16.15 PS: De som ikke ønsker, at forlænge deres abonnement, bedes aflevere deres nøglebrik. Husk du får 100 kr. retur.

5.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Svømning

SKAT 2015/2016

Af Laila Christensen Husk at tilmelde jer ”Svømning for alle”.

Af Helge Hansen, Skatudvalget Tirsdag d. 1 sept. tager vi hul på vores 21. sæson, hvor vi som sædvanlig spiller hver tirsdag i klubhuset fra 19.00 – 22.00.

Sæsonen starter i uge 36 (torsdag den 3. september 2015) til og med uge 50 (torsdag den 10/12-15) og igen fra uge 1 (torsdag den 7. januar 2016) til og med uge 11 (torsdag den 17/316) Der er ingen svømning i uge 42 og uge 7.

Vi regner med ca. 35 medlemmer og et fremmøde i gennemsnit på 25 - 30 mand. Vi spiller, som vi har gjort de sidste år om point hver gang, hvor den der til sidst har det bedste gennemsnit, vinder den eftertragtede pokal. Desuden kører vi en turnering, hvor der spilles en gang om måneden. Kun den bedste halvdel går videre hver gang, og til slut findes der så en vinder – her er der selvfølgeligt også en pokal på højkant. Også i år er der tilmeldt et hold i divisionsskat, hvor man tager ud og spiller mod andre klubber. Der er 10 spillere, der har tilmeldt sig, og der skal kun bruges 6, så det går lidt på skift. Holdformand er Michael Ravn. Vi vil gerne starte et begynderhold op igen, om ikke andet så for at sænke gennemsnitsalderen lidt, og skulle der være nogle, der kunne tænke sig at lære dette finurlige spil, så kontakt venligst: Preben (Pebbe) Perschke på tlf.: 21641648 for flere oplysninger.

Idrætscamp i Fælleshuset Vedsted

Vi svømmer torsdage i tidsrummet fra kl. 18.00-20.00. Det er yderst vigtigt at disse tidspunkter overholdes, og at man ikke går i vandet før kl. 18.00. Dog må omklædningsrummene gerne benyttes før kl. 18.00 så man er klar til kl. 18.00. En vigtig info er også at det dybe varmvandsbassin ikke er tilgængeligt mellem kl. 18.00-19.00, da dette benyttes af handicappede. Det lave babybassin er dog stadig tilgængeligt.

Af Inge-Marie Iversen, VUF Gymnastikudvalg Fredag d. 18. september 2015 - sidste tilmelding 7. september.

Prisen for hele sæsonen er kun kr. 175,- pr. person, uanset alder.

Du følger din holdleder rundt sammen med jævnaldrene børn og prøver 4 forskellige aktiviteter ude og inde.

Tilmelding samt betaling skal foregå til Anita Gammelgaard: - Nygade 13, Vedsted - Mobil nr.: 24815880. OBS! Husk betaling ved tilmelding (der kan betales kontant, med dankort eller mobilepay) Husk: Ved tilmelding skal der oplyses fødselsdato på alle under 25 år (pga. kommunalt tilskud).

Går du i 0.-3. klasse, kommer du kl. 16:00 Du følger din holdleder rundt sammen med jævnaldrene børn og prøver 4 forskellige aktiviteter ude og inde. Aktiviteterne er tennis, krolf, spring og besøg af spejderne. De børn der har en smartphone må gerne tage den med, da de skal bruge den til spejdernes aktivitet. Vi slutter aktiviteterne kl. 18:45 hvor vi spiser sammen med afslutning kl 19:00 Husk: Påklædning til ude og inde, drikkedunk. Pris 50 kr. Indbetales på konto reg.nr. 7990 konto nr. 1055875 oplys navn, klasse og tlf. nummer. Går du i 4.-6. klasse, kommer du kl. 16:00

Aktiviteterne er tennis, krolf, spring og besøg af spejderne. (De børn der har en smartphone må gerne tage den med da de skal bruge den til spejdernes aktivitet.) Vi slutter aktiviteterne kl. 18:45 hvor vi spiser sammen. Kl. 19:00-20:00 Pause med klargøring til Disco og opredning. Kl. 20:00 - 22:30 Disco med DJ Christian. Kl 23:00 Godnat. Kl 8:30 Morgenmad. KI 10:00 Afslutning. Husk: Påklædning til ude og inde, drikkedunk, sovepose, underlag, toiletsager, festligt tøj til Disco, lommepenge til boden, (det er muligt af få et bad i pausen før Disco) Pris 100 kr. Indbetales På konto reg.nr. 7990 konto nr. 1055875 oplys navn, klasse og tlf. nummer. Er du mest til Disco og går 3. - 7. klasse - så tag dine venner med og få en fantastisk sjov aften. KI 20:00 til 20:30 indgang, pris: 35 kr. (betales ved indgang) Dørene lukkes kl. 20:30 af hensyn til sikkerhed. Der sælges slik, sodavand, smoothies, mm, Så husk lommepenge. Der vil være konkurrencer og DJ Christian underholder med lyd og lys.

Se også på www.vedsted.info.

6.

Kl 22:30 Disco lukker. Vel mødt — husk jo flere jo sjovere, vi glæder os til at have det super sjovt sammen med jer.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Fritidsklubben i Fælleshuset Af Line Christensen, Fritidsklubben Fritidsklubben i Fælleshuset Vedsted åbner igen d. 21. september for alle børn, der går i 4. 5. eller 6. klasse, og har åbent hver mandag fra kl. 15.00 til kl.17.15.

I Fritidsklubben er der mulighed for at spille boldspil, lave kreative sysler, spille Wii og meget andet, og du kan komme i Fritidsklubben et par gange uden betaling - derefter koster det 50 kr. om måneden inkl. the, frugt og evt. materialer. Da der altid skal være to voksne til stede i klubbens åbningstid, har vi brug for hjælp til at holde opsyn og evt. sætte aktiviteter i gang – så har du lyst til at give en hånd med, så ring eller skriv til Lisbeth mobil: 61766537 eller Line mobil: 50918728. Husk – En times hjælp er bedre end ingen hjælp! 

Cykelsti Af Tora Djernæs, Bestyrelsesmedlem i LVO Som nævnt i Dit Sted november 2014 har Haderslev Kommune afsat penge til etablering af cykelsti mellem Vedsted og Over Jerstal. Planerne er nu så konkrete, at der har vært afholdt åstedsforretning i forbindelse med erhvervelse af arealer til cykelstien og projekteringen er gået i gang. Der etableres en 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Tøndervej. Strækningen er fra Langdyssevej i Vedsted til den eksisterende dobbeltrettede cykelsti umiddelbart før/øst for Over Jerstal. Haderslev Kommune forventer, at cykelstien vil blive anlagt i løbet af sommeren 2016.

7.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Vojens Høtte Af Kurt Busch, Redaktør

Åbent landbrug i Immervad Af Maria og Esben Lauridsen, Immervad Søndag d. 20. september kl. 10-16 har i mulighed for at komme ud og se Jersey køerne på Hærvejen 14 i Immervad.

Vedsted Søfestival var ude at ”vise flaget” med 4 flotte piger, bl.a. Dorte Ipsen og Tora Djernæs fra LVOs bestyrelse, og en garvet rockguitarist, Jens Peder Poulsen fra bandet Hit Vave, til Vojens Høtte m. ”backinggruppen” Haderslev Garden, der havde Lars Boisen i spidsen m. stortromme.

Søstemning Af Kurt Busch, Redaktør Hvad skal vi under sydlige himmelstrøg, når vi har Vedsted Sø og godt vejr?

De 200 økologiske køer er på græs det meste af dagen, så der bliver mulighed for at tage en gåtur ud i marken med mulighed for at se kvier, malkekøer og goldkøer samt nyde den dejlige natur. Og se den gamle Immervad bro. Der er naturligvis mulighed for at se stalden og maskinerne på gården. Efter turen i marken er der smagsprøver fra Naturmælk. Der er også mulighed for: - Klap de små nysgerrige kalve - Leg på halmlegepladsen - Kør en tur på pedaltraktor - Leg i sandkassen - Se herberget hvor hærvejsvandrere kan overnatte - Mulighed for at købe pølser, vand, kaffe og kage Del evt. dine billeder fra dagen - Facebook - Instagram med #aabentlandbrug #immervad Du kan finde os på facebook.com/immervad Vi håber at se mange nysgerrig gæster på dagen

Indvielse af Sogne- og Konfirmandlokaler i Fællehuset Af Bent K. Andersen, Formand for Vedsted Sogns Menighedsråd Der er for nuværende ved at blive lagt sidste hånd på ombygning- og renovering af sogne- og konfirmandlokalerne i Fælleshuset. Håndværkerne når dog ikke lige at blive helt færdige, før det næste hold konfirmander starter op på konfirmationsforberedelse, så de må de første par gange bruge kirken i stedet. Lokalerne vil ført stå klar til at kunne bruges til undervisning, m.v., hen mod midten af september 2015. Indvielse af lokalerne vil dog nok først finde sted sidst i oktober i begyndelsen af november. Selv om lokalerne vil stå færdige, går der lidt tid med anskaffelse af en del af inventaret, som har en længere leveringsfrist, så det ikke vil være på plads, når lokalerne står klar til brug. Herudover skal der hænges billeder, gardiner m.v. op, så det kan ses at det er lokaler til brug i forbindelse med kirken. Så hold øje med opslagene – for vi håber der vil komme rigtig mange til indvielsen.

8.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Vedsted Ringriderforening Af Peter Skau, Vedsted Ringriderforening

Børneringridning torsdag Ringriderdagene i Vedsted startede traditionen tro torsdag med cykelringridning for børn, hvor 24 børn - den yngste var 3 år - stillede op med flotpyntede cykler og kæmpede med både balancen og lansen for at ramme den lille ring.

Efter en spændende dyst vandt Daniella den eftertragtede pokal og krans. Daniella Callesen 12 år fra Vedsted blev børnecykelkonge, mens 2 fik præmier for flottest pyntede cykel, Karla og Thea.

Lotto torsdag aften Efter cykelringridningen torsdag fortsatte vi direkte med vort traditionsrige store lottospil med mange rigtig pæne gevinster, bl.a. 5 store kødpakker fra Gris&Ko, store spegepølser, kontanter, jubilæumsølkasser fra Fuglsang, gavekort til Arla, Gavekort til Hotel Vojens, Kød fra Bakkegården v/Preben Schmidt og mange flere. Tak til alle sponsorer af præmier 141 glade lottospillere var mødt op i teltet for at spille og de fik næsten alle en gevinst eller sidegevinst med hjem. Amerikansk lotteri blev hurtig udsolgt - her havde vi traditionen tro også rigtig mange fine præmier.

Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens. Tlf. 74 54 51 06

Ringriderfrokost fredsag

Åbningstider: Man. – fre.: kl. 9.00-17.00 Lørdag: 9.00-12.00 Middagslukket: 12.00- 12.30

For 10. gang bød ringriderforeningen på frokost fredag kl. 13. Rekordmange, 450 personer havde meldt deres ankomst til det traditionsrige gilde. Bandet Yo-Yo har været med hele vejen og de spillede også i år op til deres ypperste. En superdag, med supervejr og festlige mennesker

9.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN Gæstetalerne var i år borgmester HP Geil og folketingsmedlem Jesper Petersen, født og opvokset i Hammelev. HP har holdt tale alle årene og fik i dagens anledning en medalje af formand Kjeld Søberg. Talen var Jesper Petersens første i ringridersammenhæng, men det klarede han til UG, som ringriderdebutant fik han en ringriderkasket af formanden.

Cykelringridning for voksne fredag Fredag aften, efter ringriderfrokosten var den traditionsrige cykelringridning for voksne, hvor lidt over 60 voksne stillede op for at kæmpe om æren - at kunne kalde sig konge et helt år. Sidste års vinder, Heinz Tønder måtte i år se sig slået af Egon Johansen, Vedsted.

Ringridning Vedsted

197 ryttere var i fantastisk ringridervejr, næsten ingen vind, solskin og dog ikke for varmt, mødt frem for at dyste om den lille ring og de rigtig flotte præmier i Vedsted. I Vedsted er der præmier til alle og man må selv vælge i den rækkefølge man er blevet placeret. 197 ryttere er det største antal ryttere de seneste år, vi skal helt tilbage i de første år af foreningen historie, for at finde deltagerantal omkring eller over 200.

Udover mange ringryttere, havde vi også mange besøgende i dette dejlige vejr med stor lokal opbakning. Du kan se resultaterne fra ringridningen på side 11.

10.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Resultatliste for Vedsted Ringridning 2015 Konge voksne ............ Torben Kaufmann, Vollerup Kronprins voksne ...... Tanja Olesen, Søgård Prins voksne .............. Anton Feddersen, Roager Konge Børn ............... Jette Kjeldstrøm, Toftlund

Børn under 10 år 1 Jonas Olesen, Rangstrup 2 Sofie Petersen, Gl. Skovbøl

Børn 10-14 år 1 Lasse Kjeldstrøm, Styding 2 Mads Peter Hissel, Tumbøl

3 Line Olesen, Rangstrup 4 Søren Poulsen, Øster Lindet

3 Jakob Petersen, Gl. Skovbøl 4 Rikke Hansen, Toftlund

5 Niclas R Lassen, Møgeltønder 15-24 år 1 Line Breum Søberg, Haderslev

5 Svend Aage Kjeldstrøm, Toftlund 25-34 år 1 Henning Andersen, Hønkys

2 Carina Jessen, Haderslev 3 Charlotte Jørgensen, Østbirk 4 Anette Bonnichsen, Skærbæk

2 Sanne Petersen, Åbøl 3 Rene Toftebjerg, Uldal 4 Louise Brodersen, Broager

5 Julie Marie Hissel, Tumbøl 35-44 år 1 Yvonne Appel, Rangstrup

5 Lea Muus Carstensen, Hønkys 45-54 år 1 Anita Jensen, Gånsager

2 Kjeld Frederiksen, Tiset 3 Gitte Breum, Rødekro

2 Claus Hissel, Tumbøl 3 Torben Hansen, Bov

4 Tina Nielsen, Augustenborg 5 Vivi Christensen, Terkelsbøl 55-64 år

4 Jytte Breum, Over Jerstal 5 Benny Kohls, Nr. Hostrup 65-74 år

1 Bjarne Jessen, Frørup 2 Anton Bonnichsen, Skærbæk 3 Anette Jessen, Frørup

1 Arne Schulz, Gredstedbro 2 Henning Wollsen, Tumbøl 3 Hans Kaufmann, Tumbøl

4 Kurt Petersen, Over Jerstal 5 Harry Clausen, Østerholm

4 Anton Jensen, Gånsager 5 Mogens Andesen, Agerskov

75 og ældre 1 Jørgen Thomsen, Tørsbøl 2 Walter Vestergaard, Aabenraa 3 Egon Breum, Ustrup 4 Kresten Appel, Rangstrup 5 Hans Andersen, Lysabild

11.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Vedsted Ungdomsforening Træningstider m.m.

Fodbold 2015/2016 Hold Sandkasse (2011/12) U6 mix (2010) U7 Mix (2009) + U8 Piger (2008) U8/U9 drenge (2008/2007) U10 Drenge (2006) U9/U10 Piger (2006-07) U11 Drenge (2005) U12 Drenge (2004) U12 piger (2002-2004) U16 drenge

Træner

Træningsdag Onsdag Onsdag Mette L + Frederik + Mandag Kasper Bo C. /Sten K Mandag Brian B / Charlotte Tirsdag Susanne P Mandag/Onsdag Søren O. Olsen Tirsdag/Torsdag Søren K. og Leif Tirsdag/Torsdag Michael D Mandag/Onsdag Bjørn M Onsdag

Tidspunkt 16.30-17.15 16.30-17.30 16.30-17.30

Start Uge 33 Uge 33 Uge 33

16.30-17.30 16.30-18.00 17.00-18.30 16.30-18.00 16.30-18.00 17.00-18.30 16.30-18.00

Uge 33 Uge 33 Uge 13 Uge 33 Uge 33 Uge 33 (onsdag) Uge 11

Gymnastik Hold Forældre/barn Minipuslinge Krudtugler SuperMix Supertøser Rytme Piger

Alder 1 - 3 år 3 – 4 år 4 - 5 år 0. kl. + 0. kl. – 2. kl. 3. kl. - 5. kl.

Dag Tirsdag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Tirsdag

Klokken 16.30 – 17.15 15.45 – 16.30 16.15 – 17.00 17.00 – 18.15 15.45 - 16.45 18.45 - 20.00

Leder Pernille og Sabine Sofie F. og Tanja N Tanja M. go Randi Rikke og Jakob Bolette, Ditte og Marie Rikke T. og Sofie I

Tennis Ungdom Damer Herrer

Tirsdag Tirsdag Torsdag

17:30 – 18:30 19:00 19:00 -

Hus VM i tennis d.

KALENDER – AKTIVITETER – BILLEDER – ARRANGEMENTER

www.vedsted.info ADRESSER – OPLEVELSER – OPLYSNINGER – FAKTA – KORT 12.

Dit Sted nr. 32 - Aug. 2015  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Dit Sted nr. 32 - Aug. 2015  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Advertisement