Page 1

4. ÅRGANG – NR: 17

MARTS / APRIL 2013

LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Rengøring

FLOT GYMNASTIKOPVISNING

Der skal fejes, skures og skrubbes – og du kan være med.

Læs mere side: 2

Årets Vuf’er Årests VUF’er er valgt. Se hvem det blev

Læs mere side: 5

Årsberetning VUF har afholdt generalforsamling. Læs hele formandsberetningen her i bladet.

Læs mere side: 4

Fastelavnsfest Årets fastelavnsfest blev en sikker succes.

Af Pia Kim Christensen, VUF Gymnastikudvalg

Søndag d 10. marts afholdte gymnastikafdelingen forårsopvisning i Over Jerstal Hallen. Vi kan være stolte af at fortælle, at der var 252 betalende gæster, rigtig flot! Gymnastikafdelingen kunne i år præsentere 10 hold, hvoraf de 8 var børnehold og som var repræsenteret til opvisningen. De sidste 2 hold var zumba og I formholdet som vi desværre måtte undvære, men vi håber at se Dem til næste år. Kl. 10 gik ca. 150 gymnaster på gulvet anført af fanebærer Katrine Ipsen. Alle holdene lavede en flot opvisning, der var glæde, energi og vilje at se i ansigterne. Det kan vi takke vores dygtige leder og hjælpere for, som alle har været på kursus, og er kommet hjem med nye ideer til gymnasterne. Vores gæstehold i år var Vojens Junior piger som sluttede opvisningen af med nogle flotte serier. Gymnastikudvalget vil gerne sige en stor tak til alle der har hjulpet i forbindelse med opvisningen! Vi ses til næste sæson/opvisning marts 2014. Du kan se billeder fra gymnastikopvisningen på www.vedsted.info

Læs mere side: 6

Generalforsamling med fokus på Vedsted Skole Affaldsindsamling Den årlige landsdækkende affaldsdag løber af stablen søndag den 21. april. Mød op ved VUF klubhus kl. 10.00.

Læs mere side: 7

Af Henrik Rønnow, formand for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Den gamle skolebygning i Vedsted kommer i fokus, når Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn holder generalforsamling onsdag den 10. april kl. 19.30. For lige så snart den ordinære generalforsamling med bl.a. årsberetning, fremlæggelse af regnskab og valg til bestyrelsen er overstået, lægger bestyrelsen op til information og debat om skolebygningens fremtid. Det er absolut ikke første gang, at skolebygningen kommer i fokus på et møde. Der har været afholdt visionsmøde, hvor mange spændende forslag til bygningens anvendelse kom på bordet og møder, hvor formålet har været at få styr på dagligdagen i huset. Fra bestyrelsens side lægger vi stor vægt på at holde lokalområdet godt informeret om, hvordan fremtiden tegner sig for huset, og det er da også på denne baggrund, at vi har valgt endnu engang sætte fokus på huset. For der er faktisk nyt at fortælle, både om de praktiske forhold i huset og om de muligheder, der er for husets anvendelse. Derfor: Sæt kryds i kalenderen og kom til møde i lokalområdets og fællesskabets tegn. Vi glæder os til at se dig!


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Vil du være med til at gøre en forskel ? - så meld dig som ”Søravn” i Vedsted.

Så skal der gøres rent!

Formålet med Søravnene er at forebygge hærværk ved og omkring Vedsted Sø og samtidig øge den lokale tryghed og livsglæde - ved at være synlige og observerende samt henholde til stedets ordensregler. Hvordan? Når du tilmelder dig listen over Søravne, bliver du sat på et hold af lokale borgere (ca. 3-4 pers.), som indgår i en turnusordning (typisk 2 runder pr. måned). Holdene aftaler indbyrdes, hvornår på dagen man vil gå. Søravnenes primære opgave er at være synlige og observere. Vi bærer ens veste på turene. Win-win Ved at melde dig som Søravn er du med til at forebygge hærværk og dermed værne om vores ”lille perle”. Du får socialt samvær, god motion og frisk luft! På nuværende tidspunkt er vi omkring 50 Søravne…. men jo flere vi er… jo bedre. Er du klar? Så giv venligst en tilbagemelding til Dorte Ipsen på mobilnr. 41411367. Vi starter op medio april måned.

Dit Sted Udgivet af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Henrik Rønnow, formand Tlf.: 20 22 05 77 Mail: hr@trompetmusik.dk Udgivelser pr. år: 6 Oplag: 550 eksemplarer. Lay out: Redaktionen. Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri. Deadline: Se www.vedsted.info Annonceansvarlig: Hanne Jørgensen Mail: tryk@flexiprint.dk Tlf.: 76 40 00 87

2.

Af Henrik Rønnow, landsbyforeningen.

Så er det nu, du skal finde kost, klud og vaskebalje frem – for nu skal der gøres rent. Mere end tre års mangel på grundig rengøring har sat sit præg på Vedsted Skole. Det har bestyrelsen for landsbyforeningen nu valgt at gøre noget ved, for hvis vi skal kunne bruge lokalerne på skolen, og hvis vi skal kunne indrette dem og sætte dem i stand, så er vi nødt til at begynde med at rydde op og gøre rent. Sæt derfor kryds i kalenderen ved lørdag den 6. april kl. 10.00 – 14.00 og læg vejen forbi Vedsted Skole. Tag gerne lidt rengøringsremedier med. Landsbyforeningen sørger for at have kaffe på kanden – og en hyggelig lille frokost kan vi såmænd også byde på. Velkommen til en dag med fokus på hele lokalområdets nye fælles hus!

Generalforsamling – Kultur i Landsbyen Foreningen Kultur i Landsbyen holder generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 19.30 Efter generalforsamlingen er der vinsmagning: Garantes Vin Butik kommer og præsenterer 6 vine. Der kan købes medlemskort ved indgangen… Alle er velkommen til et par hyggetimer.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Husk din hjemmeside På hjemmesiden www.vedsted.info finder du nyttige informationer om lokalområdet. Du kan selv indtaste begivenheder i kalenderen eller oprette nyheder om aktiviteter i lokalområdet. Du kan også se gallerier med skønne billeder fra lokale begivenheder. Se bl.a. billeder fra årets gymnastikopvisning og fastelavnsfest.

Badebroen sættes i stand Det er nok de færreste, der på nuværende tidspunkt har lyst til at springe i bølgerne blå i Vedsted Sø. Derfor er det nok også de færreste, der på nuværende tidspunkt savner badebroen. Men når forår og senere sommer og sol sætter sit præg på søen, vil der formentlig igen blive trængsel på badeområdet. Og bare rolig: Broen kommer på plads igen. På nuværende tidspunkt ligger broen trygt og godt på land, mens lokale ildsjæle udbedrer småskader på den. Snart kommer der således atter en badebro på søens bølger – og det endda en badebro, så god som ny!

Lidt nyt fra foreningen Kultur i Landsbyen

Dilettantholdet leverede en suveræn indsats ved de to forestillinger lørdag den 23. februar. Opbakningen fra publikum fejlede heller ikke noget, og dermed var en sikker succes i hus. Af Åge Hansen, Kultur i Landsbyen.

Dilettant på Vedsted Landbohjem, er godt overstået. Det var dejligt at se så mange gæster i huset på dagen, der var omkring 100 gæster om eftermiddagen, de fik kaffe og lagkage, og hyggede sig til et fantastisk skuespil der hed Fest i forsamlingshuset. Da forestillingen var færdig om eftermiddagen, blev der gjort klar til aftenforestillingen, hvor der igen var 100 personer der så stykket. Humøret var højt, og skuespillerne spillede pragtfuldt… Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til de kære skuespillere. I gjorde det mere end godt… Og tak til de frivillige hænder, der hjalp på dagen. Jo, med den opbakning bliver det også dilettant år 2014 - glæd jer.

3.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Årsberetning fra VUF Af Heidi Thomsen, formand for VUF

Vi lagde ud med generalforsamling d. 27. januar 2012, hvor vi fik valgt to nye ind i bestyrelsen, nemlig Stine Hansen og Tina Markvart.

Familiesvømning Hvis du har gået til familiesvømning i Vojens Svømmehal torsdag aften vinteren igennem, er det ved at være på tide at komme op af vandet. Svømmesæsonen er ved at være slut og sidste gang er torsdag d. 21. marts. Herefter er du velkommen til at springe i de friske bølger i Vedsted Sø. Tusind tak for den store opbakning til denne sæson! Vi håber at kunne tilbyde familiesvømning igen til efteråret. Dette vil blive annonceret i bladet Dit Sted, på www.vedsted.info og hos Kwik Spar i Vedsted.

Er I klar til liv og glade dage på sportspladsen ? Der er Idrætsuge på sportspladsen i Vedsted i dagene fra d. 8. til 11. maj. Der vil være fuld fart på aktiviteterne for både store og små. Sæt X i kalenderen lørdag aften, hvor Idrætsugen som vanligt afsluttes med Borgerspisning (for voksne) i teltet. Har du tid og lyst til at give en hånd til årets Idrætsuge, eller har du en god idé til en aktivitet, må du meget gerne kontakte bestyrelsen!

4.

Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden, dog med flere møder i foråret omkring planlægning af Idrætsugen. Udover det daglige samarbejde vores forskellige udvalg, har vi i det forgangne år arbejdet med bl.a.: Idrætsugen i maj, som forløb med nye som gamle tiltag. Vejret var ikke helt med os, men der var rigtig god opbakning til de fleste aktiviteter. Og det skal I have stor tak for! I år valgte vi at placere teltet på den gamle hockeybane, og det var der en del ekstra arbejde i bl.a. tegninger til kommunen, elarbejde, stormsikring osv. Men vi blev efterfølgende enige om, at det var det hele værd, og at teltet kommer til at være samme sted næste år. Vi fik også lavet nogle flotte skilte til indfaldsvejene til Vedsted, så folk kan se, vi har Idrætsuge. Jeg vil gerne rette en stor Tak til alle, som har hjulpet med stort og småt. Uden jeres hænder havde vi ikke kunnet løfte opgaven. Også en stor tak til vore trofaste sponsorer for de utrolig flotte gaver, pengegaver, annoncer m.m. Økonomisk fik vi et flot overskud på omkring 30.000 kr, som Birthe vender tilbage til. Efter Idrætsugen var alle hjælpere inviteret til evaluerings-/hjælperfest, hvor ris og ros blev noteret. Dette tages med under planlægningen i 2013. I samarbejde med Landsbyforeningen og med Henrik Rønnow som redaktør har vi stadig stor succes med Lokalbladet ”Dit Sted”. Bladet udkommer seks gange årligt, og vi forsøger at fortælle om, hvad der sker i foreningen og skabe god synlighed. Det går også rigtig fint med omdelingen af bladet, mange er rigtig flittige og tak for det! Det er også i samarbejde med Landsbyforeningen, vi fik en ny hjemmeside i foråret. www.vedsted.info kan bruges af alle foreninger og institutioner i Vedsted med fælles kalender, kontaktpersoner og hvor der lægges billeder ind fra forskellige arrangementer i byen. Vi opfordrer meget til at bruge siden aktivt, og det er vores intention selv at blive bedre på det område! Da skolen lukkede for snart fire år siden, gav VUF tilsagn om at kunne bruge nogle lokaler til bl.a. ungdomsklub, motion, møder osv. Vi har derfor også i det forgangne år haft den gamle skolebygning på dagsorden ved næsten hvert møde. Ikke mindst fordi der er nogle skader i gymnastiksalen, der skal udbedres. Det har til tider været ret frustrerende, at kommunen har været så længe om at afklare, hvad der skulle ske. Men nu har Landsbyforeningen fået underskrevet aftalen med kommunen, så vi alle endelig kan komme i gang! I august startede vores nye kulturudvalg med fem friske piger op. De har allerede søsat et par nye tiltag og flere er helt sikkert på vej. VUF samarbejder også fortsat med Åge på Landbohjemmet omkring juletræsfest og dilletantfest. Vi har alle et fælles mål, nemlig at holde liv i byen og styrke det suveræne sammenhold, Vedsted er kendt for. Så hvis nogen har gode ideer og forslag, er de meget velkomne! Arbejdsdagen i og omkring klubhuset d. 29. september forløb med forskellige gøremål. Vejret var meget regnfuldt, men vi fik da luget ukrudt, gjort tennisbanen vinterklar og sat cykelstativ op på sportspladsen. Tusind tak til de der deltog denne dag!!! I november lykkes det endelig at få ordnet skrænten ved klubhuset. Den har længe trængt til en kærlig hånd, og efter tre års dialog med kommunen, indvilligede de i at gøre noget. Så ihærdighed betaler sig… På det sidste har bestyrelsen og Birthe haft travlt med at sælge medlemskort. Det giver hvert år ca. 15.000 kr i kassen, plus vi får kommunalt tilskud til alle medlemmer under 25 år. Et stort arbejde men også en rigtig god forretning! Samtidig får vi ”vist flaget” også i yderområderne. Slutteligt vil jeg gerne sige bestyrelsen, kasserer, udvalgsmedlemmer, trænere samt øvrige foreninger tusind tak for rigtig godt samarbejde og engagement i 2012.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Generalforsamling i VUF Ved VUF´s generalforsamling d. 3. februar deltog ca. 25 personer. Svend Hansen blev valgt som dirigent, og Tanja Nielsen var protokolfører. Der blev aflagt beretninger af de forskellige udvalg samt årsregnskab. På valg var Tanja Nielsen, Pernille Pedersen og Susanne Poulsen. De to sidstnævnte genopstillede ikke. Til bestyrelsen blev valgt Tanja Nielsen, Laila Christensen og Dorthe Nielsen. Jeg vil hermed gerne sige tusind tak for indsatsen til Pernille og Susanne, og samtidig byde velkommen til Laila og Dorthe samt suppleanterne Jesper Nielsen og Kenneth Thomsen. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Heidi Thomsen, næstformand: Tina Markvart, sekretær: Tanja Nielsen, øvrige best.medlemmer: Lise Alm, Stine Hansen, Laila Christensen og Dorthe Nielsen. Kasserer: Birthe Holm.

Bestyrelsen for VUF

Årets VUF’er 2012. På VUF´s generalforsamling d. 3. februar blev Mette Lauritzen valgt som Årets Vuffer. Mette er rigtig god til at bakke op om de forskellige arrangementer, der finder sted i vores lille samfund. Mette tropper trofast op, hvad enten der er oprydningsdag ved klubhuset, skal findes nye idéer til Idrætsugen, hjælpes til eller ryddes op efter Idrætsugen. Mette er idérig og tør sige sin mening. Sidste år blev hun medlem af vores genfødte Kulturudvalg, hvor der bliver brugt en masse krudt på at samle byens borgere. Desuden er Mette træner for de mindste i fodbold, samt hjælpetræner ved puslingegymnastik. Vi vil gerne give Mette denne anerkendelse for al den energi, hun ligger i VUF. Det er sådan en frivillighed, der er med til at holde liv i byen.

Årets VUF’er: Mette Lauritzen

vedsted-molle.dk Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens. Tlf. 74 54 51 06 Åbningstider: Man. – fre.: kl. 9.00-17.00 Lørdag: 9.00-12.00 Middagslukket: 12.00- 12.30

5.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Fastelavnssøndag den 10. februar

SKAT! Af Helge Hansen

Vi er ved at runde skatsæsonen 2012– 2013 af, men det er i skrivende stund endnu ikke afgjort, hvem der skal have pokalerne. Der mangler endnu 2 runder med præmieskat på listen og 1 runde om jubilæumspokalen. Generalforsamling og afslutning holder vi onsdag inden påske d. 27 marts. Vi fejrer vinderne med et stykke brød og en lille en til halsen, og derefter spilles der kort, indtil vi får natmad. Og efterpå spiller vi igen, indtil vi bliver trætte. Holdet, vi har med i divisionsskat, ligger på en delt 1. plads, så hvis alt går vel, kan det være, de rykker op i 2. division. I indeværende sæson har vi ikke fået nogle begyndere spillet ind, men vi har heller ikke gjort så meget for det, da vi næsten er fyldt op med 38 medlemmer. Det skal lige for en god ordens skyld nævnes, at skat-klubben nu har 19 år på bagen. Tak til vore medlemmer for denne sæson, og vi håber, vi ses igen til efteråret.

6.

Af Kulturudvalget

De interesserede startede dagen med en fastelavnsgudstjeneste kl. 9.30 i Vedsted Kirke, det var der flere børn og forældre der benyttede sig af, og da børnene var festligt udklædte, var det selvsagt et andet syn der mødte vores præst Carsten Vigsø og de øvrige kirkegængere end på en ”normal” søndag – mon ikke der er blevet trukket en ekstra gang på smilebåndet i løbet af gudstjenesten end der ellers ville være blevet. Kl. 10.30 blev der kaldt ”til start” på Landbohjemmet – start til at slå katten af tønden. Det var der 62 børn der lagde an til – helt fantastisk med sådan en opbakning – ikke mindst fordi fastelavnssøndag i år faldt i fbm. vinterferien – dejligt at der blev fundet tid til at bakke op om denne skønne tradition. Der skulle findes 4 kattekonger! Kongerne blev som følger: For dagplejebørnene Marie Sørensen, for Børnehavebørnene blev det Frederik Lilholdt Andresen (efter næsten en times kamp – hvor var I tålmodige kære børn ... og forældre), for 0-1 klasse blev det Mads Meck der slog tønden ned og sidst men ikke mindst slog Mathilde Ahrndt tønden ned for 2 klassse og opad! Super godt gået. Vi ved pladsen er lidt trang, når vi står i kø osv., men hvor er det dejligt, når der findes positive problemer! Da de 4 kattekonger havde fået deres velfortjente kattekroner og valgt deres kattedronninger, skulle der kåres den bedst udklædte for hhv. piger og drenge. For pigerne blev det Karen Brodersen der som flot udklædt heks løb med titlen og for drengene var det en flot udklædt brandmand i skikkelse af Lukas Korsgaard der løb med titlen. De heldige vindere blev præmieret med et gavekort hver på kr. 100,00 til Fætter BR. Menighedsrådet og Kulturudvalget vil gerne takke børn, forældre og bedsteforældre for en rigtig dejlig fastelavnssøndag. Skønt at se alle de festklædte børn rigtig folde sig ud foran tønderne, skønt at se deres forældre og bedsteforældre til at par hyggelige timer med masser af snak, kaffe og ikke mindst fastelavnsboller. På gensyn fastelavnssøndag 2014.

Du kan se en masse herlige billeder fra Fastelavnsfesten på www.vedsted.info


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Landsindsamling Kræftens Bekæmpelse Af Susanne Poulsen

Kræft er desværre en sygdom som de fleste mennesker på et tidspunkt får ind på livet og bliver berørt af på den ene eller andet måde. Som distriksleder for Vedsted og omegn vil jeg derfor gerne gøre opmærksom på Landsindsamlingen for Kræftens Bekæmpelse, søndag den 7. april. Mine trofaste frivillige indsamlere og jeg håber at træffe rigtig mange hjemme på dagen, hvor vi kommer og ”viser flaget” . Og sidder du derude, og gerne vil være indsamler, så kontakt mig gerne på tlf. nr.: 24273039 for nærmere information – som det ser ud nu, er der et enkelt udækket område. Ellers vil jeg gerne henvise til www.cancer.dk hvor man kan læse meget mere om sygdommen og Kræftens Bekæmpelse. Vi ses den 7. april ...fordi vi sammen kan gøre en forskel.

Affalds indsamling søndag den 21. april. Danmarks Naturfredningsforening har i år udnævnt søndag den 21. april til årets affaldsdag. Landsbyforeningen for Vedsted og omegn har igen tilmeldt sig arrangementet og opfordrer borgere i lokalsamfundet til at være med til at samle affald langs veje og søer den dag. Vi mødes ved VUF’s klubhus på Skovbyvej nr. 25B, kl. 10.00 hvor indsamlings-ruter fordeles og affaldsposer med mere udleveres. Når affaldet er indsamlet mødes vi atter ved klubhuset hvor affaldsmængden registreres og sorteres. Efter veloverstået affaldsindsamling byder Landsbyforeningen på pølser, sodavand og øl.

Vedsted Vandværk Af Helge Hansen

Fredag d. 22. februar afholdte vi generalforsamling på Vedsted Landbohjem. På valg var Peter Jochimsen, Ole Mikkelsen og Helge Hansen. Alle 3 blev genvalgt, og foruden sidder Henry Schmidt og Kurt (Lynge) Kristensen. I det forløbne år er vi blevet sammenkoblet med Over Jerstal Vandværk. (Forsyningssikkerhed). Vi har fået ny PC-styring af værket, da der efter et lynnedslag forrige år, har været en del problemer med denne. Vi kan nu sidde derhjemme og følge forbrug, vandtryk og hvor mange pumper, der p.t. kører. Der er desuden blevet skiftet 62 stk. målerure i forbindelse med alm. vedligehold. Vi har fået ny værkspasser, Niels Hansen, der er særdeles godt kendt med værket og det dertil hørende rørsystem. Der skal her igennem lyde en stor tak til Svend Zielinski, som indtil nu har passet værket gennem mange år. Af nye tiltag kan nævnes renovering af taget på selve værksbygningen, og iltningstårnet skal også renoveres. Derudover påregnes der med tiden, at gå i gang med at få målerbrønde med vandure ud i skellet hos alle vore andelshavere. Desuden påregnes der med tiden, at skifte de sidste jernrør til pvc-rør, det drejer sig om Ustrupvej, Nygade, Vibevej og den første del af Høgelundvej. Men da det er en bekostelig affære, ligger det lidt ude i fremtiden. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen holdt konstitueringsmøde, og bestyrelsen fortsætter uændret således: Formand: Henry Schmidt, næstformand: Kurt Kristensen, kasserer: Ole Mikkelsen, sekretær: Peter Jochimsen, best. medlem: Helge Hansen.

7.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Tennis 2013 Tennissæsonen 2013 nærmer sig nu med hastige skridt. Forårets blomster er begyndt at titte frem i haven, så det er ved at være tid til også at finde ketcherne frem. Søndag den 28. april kl. 10.00 er der opstartsmøde i klubhuset på Skovbyvej. Her byder tennisudvalget på rundstykker og kaffe samt tennisspil. Har du ikke spillet tennis før er dette en god lejlighed for at prøve spillet. Du kan låne en ketcher og prøve spillet og melder lysten sig, er kontingentet for 2013 som følger: Voksne kr. 300 – Ungdom kr. 100 – Ægtepar kr. 500 – Familie kr. 600. Der er fri adgang til tennisbanerne hvis du har en nøgle. Nøglen kan mod depositum på 100 kr. fås hos tennisudvalget. Tennisbanerne er kun reserveret i følgende tidsrum: Tirsdag kl. 17.30 – 18.30

Tirsdag 19.00 -

Torsdag 19.00 -

Ungdom

Damer

Herrer

Træner: Birthe Holm tlf. 25 12 21 27

Alle damer kan frit møde op. Der spilles både single og double afhængig af lyst og fremmøde

Alle herrer kan frit møde op. Der spilles både single og double afhængig af lyst og fremmøde

God tennissæson – Tennisudvalget (Svend Hansen, tlf. 22 62 16 92 & Knud Eriksen, tlf. 25 52 37 66)

Træningstider fodbold forår 2013 Hold Sandkasse U7 U8 U9 U11 U13 Damer Herrer Veteraner

Træningstid Onsdag kl. 16.00-16.45 Mandag kl. 16.30-17.30 Mandag kl. 16.30-17.30 Torsdag kl. 16.45-17.45 Tirsdag og torsdag kl. 16.15-17.30 Tirsdag og torsdag kl. 16.15-17.30 Mandag kl. 19.00-20.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 Spiller kamp mandag

Opstart 10. april 8. april 8. april 11. april 21. marts 21. marts 8. april Er startet

Træner Mette Lauritzen Charlotte Meck Susanne Poulsen Bjørn Møller & Henrik Heesch Anja Boisen Stefan Ghita Hansen Kenneth Thomsen Peter Christensen

Telefonnr. 24987523 23966367 24273039 61780341 & 22823059 29911466 28267454 22263145 23935513 30267734

Tilmelding på opstartsdagen på træningsbanen eller kontakt træneren for nærmere informationer. Dameholdet har problemer med at stille hold, så hvis du har lyst eller kender nogen, som har lyst til at spille fodbold, så er I meget velkomne. Du behøver ikke at have spillet fodbold før. Kontakt Ghita for nærmere info. Nye spillere er meget velkomne på alle hold.

Kunne du tænke dig at dømme børnefodbold i Vedsted? Der mangler dommere til at dømme børnefodbold. Det kræver ingen dommeruddannelse, dog skal du have lidt kendskab til fodbold, men du vil selvfølgelig blive sat ind i reglerne. Det drejer sig om 3-5 gange over en periode på ca. 2 måneder. For nærmere informationer kontakt Ghita Hansen – tlf. 22263145.

Hjælp! Trænermangel i VUF fodbold. Vi mangler en træner til U 8 drenge en til U 9 drenge og en træner til U 13 drenge. Om du er begynder eller erfaren er ligegyldigt, da det drejer sig som om at have det sjovt både for dig og børnene. Der vil være træning en gang om ugen og tidspunktet er op til dig, og der er kamp en gang om ugen som ligger på en hverdag. Vi kan som klub tilbyde dig en træningsdragt, træneruddannelser og fri træning i klubben hvis du selv spiller fodbold. Vi håber i VUF fodbold at vi har vakt din interesse til at hjælpe vores lokalsamfund til stadig at blomstre i fodboldafdelingen. Har trænerjobbet vakt din interesse, eller har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 23935513 eller pr mail: ustrupvej13@hotmail.com På fodboldudvalgets vegne Kenneth Thomsen.

Dit Sted nr. 17 - Apr. 2013  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Dit Sted nr. 17 - Apr. 2013  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Advertisement