Page 1

4. ÅRGANG – NR: 16

JANUAR – FEBRUAR – MARTS 2013

LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Børnehaven Børnehaven i Vedsted Børnehuset Møllesøen - bliver en selvejende institution.

Læs mere side: 2

Børnehaven Vojenskoret gæster Vedsted og giver koncert i kirken.

Læs mere side: 2

Godt Nytår! Formanden for V.U.F., Heidi Thomsen, ønsker Godt Nytår og indkalder til generalforsamling.

Læs mere side: 3

Gymnastikopvisning Så er det tid til den årlige gymnastikopvisning.

Læs mere side: 7

Dilettant Lokale kræfter er klar med årets dilettantforestilling på Vedsted Landbohjem. Forestillingen hedder ”Fest i Forsamlingshuset”.

Så fik vi den! Af Henrik Rønnow, Formand for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Kort før jul skrev borgmester Jens Chr. Gjesing og kommunaldirektør Willy Feddersen på vegne af Haderslev Kommune samt Michael Richelsen og undertegnede på vegne af Landsbyforeningen under på en driftsaftale vedr. den gamle skolebygning i Vedsted. Dermed blev grundstenen til et foreningshus i Vedsted lagt. Vi er med andre ord nu blevet herre i eget hus, og skal fremover selv administrere huset og sørge for drift, rengøring, vedligehold, økonomi med mere. Kommunen yder et årligt driftstilskud på kr. 200.000. I flg. aftalen skal kommunen udbedre diverse skader i og udenfor gymnastiksalen samt udskifte hoveddøren ved gymnastiksalen. Derudover skal kommunen sikre, at bygningen lever op til gældende regler vedr. brand og redning samt foretage ændringer i alarmsystemet og sørge for en adskillelse af el- og varmeforbruget mellem børnehaven og foreningsdelen. Landsbyforeningen vil i den kommende tid arbejde på at få aftaler om brug af bygningen på plads samt gennem dialog med brugerne sikre en fornuftig drift af bygningen. Landsbyforeningen vil ligeledes arbejde på at få en aftale i stand med Børnehuset Møllesøen samt områdets dagplejere om brug af bl.a. Multirum og gymnastiksal. I forbindelse med Landsbyforeningens generalforsamling i april forventer vi at kunne fortælle meget mere om planerne og mulighederne for den gamle bygning. Der er ingen tvivl om, at vi står overfor en stor udfordring, og at der i den kommende tid vil opstå problemer omkring helt dagligdags ting som rengøring, varme med mere. Vi vil fra Landsbyforeningens side gøre vores bedste for at sikre en fornuftig dagligdag. Vi appellerer til brugerne af huset om forståelse for den udfordring, vi står overfor, og vi appellerer til samarbejde. Mulighederne i huset er mange – lad os sammen fylde rammerne ud!

Samarbejde skaber sammenhold Af Henrik Rønnow, formanden for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Fastelavn står for døren, og traditionen tro skal vi også holde fastelavnsfest i Vedsted.

Læs mere side: 4

I år er Menighedsrådet og Kulturudvalget gået sammen om et arrangement, der begynder i kirken og slutter på Vedsted Landbohjem. Årets fastelavnsfest er et eksempel på det, der betyder så meget for et lokalsamfund: Samarbejde og sammenhold. Læs meget mere om fastelavnsarrangementet her i bladet. Tag del i arrangementet – i kirken – på Landbohjemmet eller begge steder.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Træfældning

Nyt fra Børnehuset Møllesøen

Af Henrik Rønnow, Landsbyforeningen.

Af Bestyrelsen for Børnehuset Møllehuset

Måske har du allerede bemærket det - ellers vil du med garanti kunne se det i nærmeste fremtid: Der er blevet fældet træer ved Vedsted Skole – og der bliver snart fældet flere træer. Mange af træerne omkring den gamle skolebygning, har nået en alder, hvor der er fare for, at store grene knækker af, eller at hele træet vælter. Andre træer er ved at blive syge – nogle bl.a. som følge af, at der opstår råd, der hvor træet deler sig i flere stammer. Haderslev Kommune har anbefalet at en del træer fældes, og at andre beskæres. Kommunen har allerede været i gang med opgaven. Landsbyforening har bedt kommunen stoppe fældningen, indtil mulighederne for genplantning er undersøgt. Landsbyforeningen har samtidig bedt om, at vi i lokalområdet selv får lov til at fælde træerne og sælge træet som brænde. Indtægten herfra vil vi gerne bruge på renovering af den gamle skolebygning.

Dit Sted Udgivet af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Henrik Rønnow, formand Tlf.: 20 22 05 77 Mail: hr@trompetmusik.dk Udgivelser pr. år: 6 Oplag: 550 eksemplarer. Lay out: Redaktionen. Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri. Deadline: Se side 2 Annonceansvarlig: Hanne Jørgensen Mail: tryk@flexiprint.dk Tlf.: 76 40 00 87

2.

Som man har kunnet læse i diverse medier, har og er Haderslev kommune i gang med en helt ny Reform. Den har betydet store nedskæringer og omstrukturering på alle fronter, også på børn og familie siden, som vi hører under. Sidste år blev det dog vedtaget, at der stadig skal være børnehave i Vedsted, på trods af faldende børnetal. For at dette kan være rentabelt, blev det besluttet at Børnehuset Møllesøen, skal lægges sammen med Vænget i Over Jerstal samt myretuen i Bevtoft, under fælles ledelse på 3 matrikler. Som nogle måske ved har både Vænget og Myretuen status som selvejende institutioner, dette vil Børnehuset Møllehuset også få efter en sammenlægning. Hele sammenlægningen, har og er en langsommelig proces specielt med Haderslev Kommune som medspiller! Pt. mangler vi et udkast til en lejekontrakt fra Haderslev kommune, som alle kan være tilfredse med. Når vi har den på plads vil næste skridt være at, virksomheds overdrage vort personale til Vænget Over Jerstal, inden den egentlige sammenlægning af de tre institutioner kan ske. Vi håber at vi kan berette om nye fremskridt inden for en nær fremtid.

Dit Sted - Kommende deadlines Af Henrik Rønnow, formand for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Lokalbladet Dit Sted udkommer seks gange årligt. Frem til sommerferien skal to blade på gaden, og efter sommer ferien følger så yderligere tre. Næste blad udkommer i fredag den 15. marts. I dette blad vil kunne læse meget mere om Landsbyforeningens overtagelse af Vedsted Skole, om fodbold i Vedsted og om Landsbyforeningens generalforsamling. Forårets sidste blad udkommer fredag den 26. april. I dette blad vil du kunne læse alt om den årets Idrætsuge. Hvis du vil have en artikel med i et af de kommende numre af Dit Sted, skal du sende artiklen og evt. billeder pr. mail til hr@trompetmusik.dk inden deadline, som er en uge før udgivelsesdagen – det vil sige hhv. fredag den 8. marts og fredag den 19. april. Du er meget velkommen til at skrive om alt, hvad der rører sig i lokalområdet. Skriv om arrangementer, om Vedsted og omegn i gamle dage eller kom med forslag til aktiviteter i området. Med andre ord: Skriv bare løs! Husk også at kigge forbi vores hjemmeside www.vedsted.info. Her finder du mange nyttige informationer om lokalområdet.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Godt nytår! Af Heidi Thomsen, formand for V.U.F.

Lige lidt om hvad der sker i V.U.F. for tiden. Gymnastik og badminton er i fuld gang efter juleferien. Vi har også indefodboldhold, som træner i Over Jerstal Hallen. De fleste gymnastikhold er tilmeldt forårsopvisningen i Haderslev lørdag d. 9. marts. Lokalopvisningen, hvor alle hold deltager, afholdes søndag d. 10. marts kl. 10.00 i Over Jerstal Hallen. Sæt allerede nu X i kalenderen, og vær klar til en forrygende og oplevelsesrig weekend! Søndag d. 3. februar afholder V.U.F. generalforsamling kl. 14.30 i Multirummet på Vedsted Skole. Vi håber, rigtig mange vil deltage! Kunne du tænke dig at blive en del af bestyrelsen, eller give en hånd i ny og næ, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 23459148. I løbet af januar tager bestyrelsen ud og sælger medlemskort. Er vi ikke heldige at træffe dig hjemme, og vil du gerne købe et medlemskort, kan du kontakte Heidi Thomsen (tlf. 23459148) eller kasserer Birthe Holm (tlf. 25122127). Husk man behøver medlemskort for at have stemmeret ved generalforsamlingen, og for at kunne deltage i V.U.F.´s aktiviteter. Sæt også allerede nu X i kalenderen d. 8.-11. maj 2013, hvor vi holder Idrætsuge/Byfest på sportspladsen i Vedsted. Slutteligt vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tusind TAK for al hjælp, opbakning og sponsorater i det forgangne år. Og samtidig ønske alle et godt og lykkebringende nytår fyldt med aktiviteter og oplevelser!

EFTERLYSNING ! Tre mænd er forsvundet i Vedsted – og det er tre lidt specielle mænd, ganske let genkendelige og temmelig sæsonbetonede! Vi efterlyser hermed 3 julemænd ! Handelsstandsforeningen efterlyser 3 julemænd. Sidst set i december 2012 på Høgelundvej, Skovbyvej og Tøndervej Øst. Signalement: Lille tyk mand med hvidt skæg og af træ. Hvis du ved noget så ring til julemandsopsætter Tommy, mobil 61616766. 3.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Nyt fra Vedsted Landbohjem

Opstart Fodbold 2013 Af V.U.F. Fodbold udvalg

Børnehold starter op i slutningen af marts. Nærmere info ang. træningstider, trænere osv. følger senere her i Dit Sted, på www.vedsted.info samt ved opslag hos Kwik Spar For nærmere info kontakt Charlotte 41211456. Herrer og dame hold starter op i slutningen af februar. For nærmere info kontakt Kenneth (herrer) 23935513 eller Ghita (damer) 22263145.

Fra venstre er det: Anja, Christa, Tanja, Julius, Rikke, Jette, Maria, Mads og Ejner i sofaen. Lisbeth var desværre ikke til stede at billedet blev taget.

Dilettant på Vedsted Landbohjem – Lørdag den 23. februar Af Åge Hansen

Nyt om Familie Svømning! OBS!! Der er ingen familiesvømning i Vojens Svømmehal i uge 6 og uge 7 grundet kvalifikationskampe i ishockey. Sæsonen slutter d. 4. april 2013. Ved spørgsmål kontakt Heidi 23459148.

Dilettantholdet er godt i gang med at øve på et stykke der hedder ”Fest i forsamlingshuset”. Det er et meget underholdende stykke med en masse sjov. Du har måske selv prøvet det – man er lidt i tvivl, om man har fundet den rigtige kro eller forsamlingshus, hvor festen skal holdes…. Hvis du har prøvet at gå forkert, har du sikket opdaget det.  Det gjorde Niels Mogensen imidlertid ikke, Og det er straks alvorligere, da han er selveste brudgommen, men ikke til det bryllup hvor han dukkede op. Han skulle faktisk været mødt op på en anden kro. Vi befinder os i korridoren i Blæsstrup Forsamlingshus, her skal det også være bryllup, men brudgommen (den rigtige) er ikke dukket op, og da Niels dukker op møder han Rita som serverer på forsamlingshuset. De har tilfældigvis mødt hinanden før, og Rita er håbløs forelsket i ham. og hvad gør Niels så, når han tror at hans brud sidder inde i festsalen og venter på ham…… Kom og se stykket, det bliver med garanti sjovt og underholdende. Den 23. februar kl. 14.30 og kl. 19.00 Der er i år ikke mindre end 10 skuespillere, der nu er ved at lære de mange replikker, og spillet på scenen…. Der kommer yderligere info om billetsalg med mere på www.vedsted.info, ved opslag hos Kwik Spar og på facebook Vedsted Landbohjem.

4.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Koncert i Vedsted Kirke

”Vi synger med glæde med liv og lyst – i Vojenskoret vi alle har hjemme” – Sådan lyder Vojenskorets kendingsmelodi, og netop dette kor gæster Vedsted Kirke for at give koncert torsdag den 7. marts 2013 kl. 19.30. Der er gratis adgang. Vojenskoret blev startet af den kendte Vojensmand Oluf Jørgensen, der dirigerede koret i 20 år. Koret har nu eksisteret i mere end 30 år og er et 4-stemmigt, blandet kor med gode traditioner og hyggelige øveaftner. Vojenskoret har desværre været inde i en lidt turbulent periode med skiftende dirigenter, der har måttet trække sig på grund af sygdom, men sidst har Hans Morten Nielsen, som normalt synger med i koret, dirigeret koret frem til nogle storartede arrangementer, først en al-sangsaften i Musikhuset og senere to flotte julekoncerter i Vojens og Nustrup Kirker.

vedsted-molle.dk Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens. Tlf. 74 54 51 06 Åbningstider: Man. – fre.: kl. 9.00-17.00 Lørdag: 9.00-12.00 Middagslukket: 12.00- 12.30

Det er nu lykkedes koret at tilknytte en fast dirigent, som kommer med et frisk pust til koret. Det er Lene Diemer Jacobsen, som til daglig fungerer som musiklærer på Lagoniskolen, der har sagt ja til at styre det store kor. Lene har stor sangerfaring og har stået for det musikalske ved Tørningspillene i de sidste år. Derudover synger hun selv med i et rytmisk kor, så hun ved, hvad hun går ind til og vi glæder os rigtig meget til at synge sammen med hende. Vojens Koret er i fuld gang med at øve frem til en koncerten den 7. marts i Vedsted Kirke og til den traditionelle forårskoncert på Tørning Mølle, der afholdes den 26. maj og naturligvis Grundlovsfesten i Maugstrup Præstegård. 5. På gensyn til koncert i Vedsted Kirke!


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Fastelavnsfest i Vedsted den 10. februar

Af Menighedsrådet og Kulturudvalget i Vedsted Menighedsrådet og Kulturudvalget er i år gået sammen om at fejre fastelavn. Det hele starter med fastelavnsgudstjeneste i kirken og efterfølgende er der tøndeslagning på landbohjemmet.

GENERAL FORSAMLING Ordinær generalforsamling for Andelsselskabet Vedsted Vandværk.

Afholdes på Vedsted Landbohjem 22. februar 2013 kl. 20.00 Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomme forslag skal være ved bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Husk tilmelding inden den 18. februar 2013 til Henry på 3074 8156 eller til en i bestyrelsen.

6.

Der er gudstjeneste i kirken kl. 9.30, hvor man er meget velkommen, og man må gerne komme udklædt. Bagefter går vi samlet ned på landbohjemmet, hvor vi vil slå katten af tønden. Selve fastelavnsfesten på landbohjemmet starter ca. kl. 10.30. Bedste udklædning til en dreng og en pige præmieres med et gavekort til Fætter BR. Der kan på landbohjemmet købes fastelavnsboller + saftevand, kaffe og fastelavnsboller til 15 kr. Tilmelding ved Sparkøbmanden i Vedsted senest d. 1. februar 2013. Pris pr. barn 20 kr. dette inkl. Slikpose, som betales ved tilmelding. Håber at se jer alle i kirken og på landbohjemmet.

Kultur i Landsbyen er nu blevet medlem af DATS Af Åge Hansen, formand for Kultur i Landsbyen

FAKTA: DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed. DATS er en landsdækkende teaterorganisation, der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark. DATS fremmer og støtter teatervirksomhed, herunder projekter der bidrager til samfundsdebatten, styrker ytringsfriheden og skaber dialog på tværs af sociale, etniske, religiøse og kulturelle skel. DATS varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teaterinteresser. I alt er der 56.000 aktive amatørteaterfolk i alle aldre landet over. DATS yder tilskud til kurser og opførelser, arrangerer festivaler, konferencer og uddannelsesforløb samt formidler teaterkontakt nationalt og internationalt. Når du er medlem af Kultur i Landsbyen (medlemskort koster 50 kr. pr år), kan du for yderlig 50 kr. også vælge at blive medlem af DATS. FORDELE VED MEDLEMSKAB AF DATS: Nyhedsbrev ca. 7 gange om året. Heri er der oplysninger om alt, hvad der rører sig i teaterverdenen. Tidsskriftet Rampelyset 2 gange om året på mail. Du får adgang til en mængde forskellige kursustilbud. Du får tilbud om deltagelse i festivals i ind- og udland, workshops, netværk m.v. Du får mulighed for gratis konsulentbistand fra DATS' heltidsansatte landskonsulenter og fra de frivillige kredskonsulenter. Du får 10% rabat på forlaget DRAMA's bogudgivelser og ved køb af Grimas sminke. Henvendelse for yderlige oplysninger til formanden for Kultur i Landsbyen, Åge Hansen på tlf. 23 60 56 35.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Gymnastikopvisning 2013

Af V.U.F. Gymnastikudvalg

Så er alle holdene godt i gang med at øve serier og flotte spring til årets gymnastik opvisninger. Vi starter med generalprøve fredag d. 8. marts 2013 i Over Jerstal Hallen fra kl. 17.00 – lederne giver besked til de enkelte hold dette vedrører. Lørdag d. 9. marts 2013 er der forårsopvisning i Haderslev/Rødding egnen – dette forgår i Haderslev Idrætscenter. De nøjagtige opsvisningstider er ikke kommet retur fra Haderslev/Rødding egnens gymnastik udvalg, men vi skal på gulvet i mellem kl. 12.00 og 15.00. Når programmet er fastlagt, kommer der information ud til de enkelte gymnaster. Vi har i år tilmeldt Supertøserne 0.2. kl, Store Piger 3.-6. kl., Spring-mix 3.-4. kl og Springmix 5.-8. kl. til opvisning i Haderslev. Søndag d. 10. marts 2013 afholder vi vores egen opvisning for alle hold i Vedsted Ungdoms Forening. Der er fælles indmarch kl. 10.00 for alle hold. Vi håber, at rigtig mange vil komme og bakke op om vores lokale opvisningen, ikke mindst for alle gymnaster med sommerfugle i maven, men også for de ledere og trænere, der har gjort dette muligt. De som har trænet med gymnasterne, øvet flotte spring og lært fra sig – vi glæder os alle til at se, hvad I har fundet på. Til slut skal der lyde en stor tak til alle trænerne, som knokler uge efter uge i gymnastik salen for at lære nye serier, spring eller lege fra sig til alle gymnaster i alle aldre. Det er dejligt, at vi stadig kan få puslespillet til at gå op ved sæsonens start, med hensyn til trænere og hjælpetrænere. Det er så flot, at vi i Vedsted kan tilbyde gymnastik for store som små, øvede og ikke øvede. TAK til alle der gør dette muligt. Nu ser vi frem til opvisningerne, som er afslutningen på gymnastiksæsonen 2012/2013 – og efter en god sommer, er vi klar igen i uge 39 med gymnastiksæsonen 2013/2013.

7.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Aktiviteter du ikke må gå glip af ! KIRKEKONCERT GYMNASTIKOPVISNING Gymnastikudvalget inviterer til opvisning

Vojens Koret giver koncert

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 7. marts 2013 kl. 19.30 i Vedsted Kirke

Vedsted Ungdomsforening afholder generalforsamling

Søndag d. 10. marts 2013 Kl. 10.00 i Over Jerstal Hallen

Gratis adgang.

Kom og se alle hvad vores gymnastikhold har arbejdet med hele vinteren.

GENERALFORSAMLING

Entré: 35 kr. børn u/12 år gratis iflg. voksen. Vel mødt!

Vedsted Vandværk holder generalforsamling Fredag den 22. februar kl. 20.00 på Vedsted Landbohjem

Søndag den 3. februar 2013 Kl. 14.30 i multirummet på Vedsted skole Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Dagsorden er ifølge vedtægterne. Bestyrelsen sørger for drikkevarer samt kaffe og kage. Der vil være mulighed for, at børnene kan lege i gymnastiksalen.

DILETTANT Oplev forestillingen „Fest i Forsamlingshuset” Lørdag den 23. februar 2013 Vedsted Landbohjem Yderligere info vil snart kunnne findes på www.vedsted.info

FASTELAVNSFEST Årets fastelavnsfest i Vedsted Søndag den 10. februar. Fastelavnsgudstjeneste i Vedsted Kirke kl. 09.30 Tøndeslagning på Vedsted Landbohjem kl. 10.30 Tilmelding til tøndeslagning senest den 1. februar hos Kwik Spar

KALENDER – AKTIVITETER – BILLEDER – ARRANGEMENTER

www.vedsted.info ADRESSER – OPLEVELSER – OPLYSNINGER – FAKTA – KORT

Dit Sted nr. 16 - Feb. 2013  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Dit Sted nr. 16 - Feb. 2013  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Advertisement