Page 1

2. ÅRGANG – NR: 9

NOVEMBER / DECEMBER 2011

LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Væk Julemanden Traditionen tro skal julemanden vækkes. Samtidig er der julemarked på Landbohjemmet.

Læs mere side: 3

Ny bestyrelse Børnehuset Møllesøen har fået ny bestyrelse.

Læs mere side: 2

Dilettant Vedsted Landbohjem danner rammen om et nyt tiltag: Dilettant i Vedsted. Informationsaften den 7. nov.

Tid til den sidste dukkert Af Henrik Rønnow, formand for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn Hvis du hører til dem, der, på trods af efterårskulde og blæst, stadig nyder en dukkert i Vedsted Sø, så skal du forberede dig på, at det snart er slut med at møde vandoverfladet med et elegant hovedspring. Lørdag den 4. november bliver badebroen nemlig fjernet – ikke for evigt, men blot for at gå i vinterhi på land. En håndfuld lokale ildsjæle sørger for at få badebroen hevet op på land. Herefter bliver den fragtet inden døre, så man i ro og mag kan undersøge den nærmere. En del af de pontoner, der holder broen flydende er beskadiget og skal derfor repareres eller udskiftes. Ligeledes skal nogle af de stænger, der holder broen på plads udskiftes. Selve reparationen finder sted i løbet af vinteren. Pengene til istandsættelsen kommer fra arrangementet Søens Dag, der fandt sted den 20. august. Dermed kommer nogle af de mere end 40.000 kr. som det lykkedes at skaffe ved arrangementet til at gøre gavn. Til foråret kommer badebroen tilbage i sit rette element, og dermed kan en ny badesæson begynde. Samtidig med at badebroen trækkes op på land, er det også planen at renovere hele området omkring friluftsbadet. Der skal klippes, beskæres og jævnes ud. Denne del af arbejdet sker i tæt dialog med menighedsrådet, der ejer området.

Læs mere side: 3

Udvalg takker af Kulturudvalget i Vedsted takker af.

Læs mere side: 7

Fodboldafslutning En flok fodboldglade børn fik en forrygende afslutning på sæsonen. De festede, legede og overnattede på Vedsted Skole.

Læs mere side: 5

Lokale ildsjæle Af Henrik Rønnow, formand for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn Der skal ildsjæle til, hvis et landsbysamfund skal overleve og i vores område findes disse ildsjæle heldigvis. Vedsted Ungdomsforening er drevet af en lang række frivillige, der gør en ekstraordinær indsats. Og hver gang nogle tager initiativ til et projekt, er det præget af stor lokal opbakning. På det seneste har Åge Hansen fra Vedsted Landbohjem markeret sig med en række nye spændende projekter – senest oprettelsen af foreningen Kultur i Landsbyen. Der sker noget i og omkring Vedsted – fordi der er nogen, der gør en forskel! Det er værd at sætte pris på.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Skriv til bladet Dit Sted udgives af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn i tæt samarbejde med en række lokale foreninger og med Vedsted Ungdomsforening som økonomisk garant.

Kan man låne en skole? …mens vi venter på politikerne!

Har du en god historie at fortælle, så vil vi meget gerne bringe den her i bladet. Kender du eksempelvis noget til områdets historie, eller har du historier om steder og personer, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte redaktionen på mail: hr@trompetmusik.dk eller tlf.: 20 22 05 77.

Ny bestyrelse Ved forældremødet i Børnehuset Møllesøen, tirsdag den 25. oktober var der bl.a. valg til bestyrelsen. Den nye bestyrelse kom til at bestå af: Jeannette Rosenkilde, Gitte Christiansen, Brian Steenfat, Pia Christensen og Maria Jochimsen (ikke på valg) Suppleanter : Sara Lund og Anders Kindberg På førstkommende bestyrelsesmøde skal bestyrelsen konstitueres.

Dit Sted Udgivet af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Henrik Rønnow, formand Tlf.: 20 22 05 77 Mail: hr@trompetmusik.dk Udgivelser pr. år: 6 Oplag: 550 eksemplarer. Lay out: Redaktionen. Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri. Deadline: Se bagsiden Annonceansvarlig: Hanne Jørgensen Mail: tryk@flexiprint.dk Tlf.: 76 40 00 87

2.

Indgangen til Børnehuset Møllesøen

Af Henrik Rønnow, formand for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn.

I slutningen af november måned er det tre år siden, politikerne i Haderslev Byråd besluttede at lukke Vedsted Skole. Lige siden har vi ventet på, at politikerne skulle tage stilling til, hvad de tomme lokaler fremover skal bruges til. Som vi tidligere har beskrevet det her i Dit Sted, skal politikerne bl.a. beslutte, om Børnehuset Møllesøen skal udvides til en 0-6 års institution eller om den fortsat skal være en traditionel børnehave. Netop den beslutning har betydning for, hvilke lokaler i skolebygningen, der skal bruges til institutionen, og hvilke lokaler områdets foreninger kan disponere over. Fra Landsbyforeningens side har vi flere gange rettet henvendelse til Haderslev Kommune for at få en afklaringen om skolebygningen fremtid, og hver gang bliver der henvist til politikernes manglende beslutning om børnehavens fremtid. Flere gange er der blevet stillet en dato for beslutningen i udsigt, men lige så mange gange er datoen udskudt. I flg. Haderslev Kommune skal politikerne i november drøfte fremtiden for dagtilbudsområdet, og dermed er en afklaring for børnehaven på vej. Men en ting er beslutningen om børnehavens fremtid, en anden er beslutningen om, hvilke lokaler børnehaven skal råde over. Man kan frygte, at også denne beslutning trækker i langdrag, for hvis børnehaven skal udviddes til en 0-6 års institution, så skal der bygges om. Indtil alle spørgsmålene er afklaret, er det den daglige leder af Børnehuset Møllesøen, Tina Skovrup Lange, der bestyrer de tomme lokaler. Der findes ingen klare retningslinier for udlån af lokalerne, men det er muligt at låne lokalerne til bl.a. møder, foreningsaktiviteter med mere, mens lokalerne ikke kan lånes til private fester. For at lette arbejdet med at udlåne lokalerne og for at skabe klarhed over hvilke typer arrangementer, der kan finde sted i de ledige skolelokaler, vil Landsbyforeningen i nærmeste fremtid tage kontakt til børnehaven og Haderslev Kommune med henblik på at udarbejde nogle enkle retningslinier.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Sangaften på Vedsted Landbohjem Torsdag den 6. oktober afholdte den nystartede forening, Kultur i Landsbyen, sit første arrangement. Arrangementet var en sangaften på Vedsted Landbohjem og blev afviklet som et led i Kulturfestivalen i Haderslev. Åge Hansen fra Vedsted Landbohjem fortæller: ”Vi havde en hyggelig aften, hvor Allan Ørslev og Anders Farstad spillede henholdsvis på klaver og trompet. Vi sang sange fra højskolesangbogen og hyggede med kaffe og kage. Der kom desværre ikke så mange til arrangementet, men vi laver det igen på et senere tidspunkt”.

Julemanden skal vækkes Af Åge Hansen, Vedsted Landbohjem

Vi vækker julemanden på Vedsted Landbohjem I samarbejde med Vedsted Mølle og Kwik Spar vil vi også i år vække julemanden. Det sker søndag den 27. november kl. 10.00 Når julemanden er vækket, vil vi få ham til at danse og synge omkring juletræet. Der vil være et lille julemarked, som det har været de andre år. De der er interesseret i en stand må meget gerne henvende sig til Åge på mobil 23605635

Dilettant på Vedsted Landbohjem Hvis du har lyst til at spille dilettant, eller hvis du har lyst til at være en af dem, der hjælper til i kulisserne, så er det nu, du skal på banen. Foreningen Kultur i Landsbyen står bag et nyt tiltag med dilettant på Vedsted Landbohjem. Arrangørerne er netop nu ved at planlægge hvilket stykke, der skal opføres. I forbindelse med projektet inviterer Mads og Åge fra foreningen Kultur i Landsbyen alle, der måtte have interesse i en rolle eller interesse i at hjælpe til med de praktiske opgaver til informationsaften på Vedsted Landbohjem, mandag den 7. november kl. 19.30. Stykket der skal arbejdes med vil efter planen bliver opført på Vedsted Landbohjem den 4. februar 2012.

Opråb! – klip din hæk Vi bringer her et lille opråb til alle, der har hæk eller træer ud mod offentlig vej med fortov. Er din hæk eller træer ikke blevet klippet, er det nok ved at være tid til at få det gjort. Det kan nemlig knibe for fodgængere at passere din matrikel, hvis hækken eller træet er groet ud over fortovet. Det er en udfordring for dagplejere, der er ude og gå tur med deres børn, at passere en uklippet hæk eller et træ, hvor grene hænger for lavt ned over fortovet. Men især for ældre, som typisk er dårligt gående, kan der være fatalt, at være tvunget ud i græsrabatten, fordi din hæk eller træer fylder det meste af fortovet. Så fat hæk- eller grensaksen og kom ud til et sidste tjek af hæk og træer inden det bliver vinter.

3.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Hej alle - en hilsen fra VUF! Af Heidi Thomsen, formand for V.U.F.

Efteråret er over os, og det er tid til hygge i stuerne. Men også tid til de indendørs aktiviteter, VUF kan byde på, og som er kommet rigtig godt fra start. Der bliver svedt på livet løs i gymnastiksalen, men der er stadig plads på de fleste hold. Så vel mødt! Familiesvømning i Vojens Svømmehal er også godt igang med over hundrede deltagere, men du kan stadig nå at være med. Kontakt Heidi Thomsen på tlf.: 23 45 91 48.

Generalforsamling i VUF Vedsted Ungdomsforening afholder ordinær generalforsamling:

Søndag d. 2.oktober havde vi arbejdsdag i og omkring klubhuset. Vi havde en super hyggelig dag med skønt vejr. Der blev lavet rigtig mange ting såsom: malet skuret ved boldbanerne, monteret ny flagstang, skiftet vandhaner, luget, fejet og beskåret samt kørt jern og andet affald væk. Vi deltog ca. 20 voksne og 12 børn, som alle ydede en stor indsats. Der blev også tid til hygge med hotdogs samt kaffe og kage. Bestyrelsen og jeg vil gerne sige jer alle tusind TAK for hjælpen!!! Slutteligt ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et sundt og lykkebringende nytår.

Fredag den 27. januar 2012 kl. 19.00 i klubhuset, Skovbyvej 25 B Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Dagsorden er iflg. vedtægterne. Mvh. Bestyrelsen

Arbejdsdag ved klubhuset

Så er gymnastiksæsonen skudt i gang Af Tina Markvart, gymnastikudvalget

Søndag d. 25. september 2011 mødtes alle ledere og hjælpetrænere til opstartsarrangement. Vi havde ligesom sidste år valgt at mødes i gymnastiksalen for at rydde op og gøre rent. Alle redskaber blev hevet ud og gjort rene og der blev ryddet godt op i redskabsrummet. Derudover blev gymnastiksalen, omklædningsrummet samt toilettet gjort rent, så vi var klar til at indtage den nye gymnastiksæson. I uge 39 startede gymnastiksæsonen, og rigtig mange glade gymnaster mødte op. Der er godt booket op på alle hold, bl.a. er der igen i år venteliste til I FORM holdet. Når forældre/barn holdet er i gang, er der fuld fart over feltet, da rigtig mange små nye gymnaster er mødt op. Det er dejlig at se, at vi i Vedsted stadig kan samle så mange gymnaster, og stadig får nye til. Desværre måtte vi lukke Unge Piger da der ikke mødte nogen op samt 55+ hvor der kun mødte 2 personer op. Vi har i år haft en udfordring i, at få tingene til at hænge sammen, da vi manglede en del trænere til de forskellige hold. Men i sidste ende med hjælp fra forældre og nye trænere fra Over Jerstal gik puslespillet op. Det er hvert år til sæsonstart spændende at se, om der er trænere nok til alle hold, da det er rigtig ærgerligt, hvis vi må lukke et hold pga. manglende ledere. Så har du lyst til at hjælpe til næste sæson, så kontakt endelig én af os fra gymnastikudvalget.

4.

Som sagt, så er gymnasterne i fuld gang med at lære nye serier, nye spring og sidst men ikke mindst, have det rigtig sjovt med vennerne. Vi ser frem til opvisningerne i marts 2012 og glæder os til at se, hvad store som små, har lært igennem vinterens gymnastiksæson.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Fodboldafslutning for byens fodboldunge

Fredag d. 23. september blev den årlige fodboldafslutning afholdt. Fem fodboldhold, i alt 39 livlige børn var samlet på Vedsted Skole til hygge, underholdning og overnatning. Vi startede med at mødes fredag eftermiddag hvor børnene med deres forældre ankom til skolen med soveposer og bagage. Det var tydeligt at i hvert fald de mindste børn, glædede sig utrolig meget, til at skulle overnatte på skolen. Efter lidt leg udendørs og i gymnastiksalen, blev børnene samlet til aftensmad i multirummet. Der blev serveret spaghetti og kødsavs med friske grøntsager. Midt under aftensmaden fik vi besøg af Brian. Brian satte sig blandt børnene og efter få minutter blev børnene meget nysgerrige. For denne Brian havde optrådt for selveste Christiano Ronaldo, og turneret rundt med en fodboldskole sammen med Brian Laudrup og Lars Høgh. Vi gik derefter i gymnastiksalen for at se, hvad det var denne Brian kunne. Det var en stor oplevelse at se, hvad boldkontrol og boldføling er. Han kunne simpelthen alt med en bold, som kan ses på dette link: brianfreestyle.com Efter forestillingen i gymnastiksalen var det tid til rigtig fodbold. Vi tog på boldbanen, hvor vi spillede alle børn mod forældrene. Derefter var det tid til at tage afsked med Brian, men selvfølgelig ikke uden at have givet autografer til alle børnene.

vedsted-molle.dk Nu var mørket ved at sænke sig over Vedsted, og det var tid til den årlige mørke-vandring rundt om Vedsted Sø. Ud fra lyde og skrig at bedømme, var det vistnok de største af drengene der syntes at denne tur var mest uhyggelig  Efter turen var det så småt ved at være sengetid, og jeg tror også at kræfterne var ved at slippe op for de fleste.

Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens. Tlf. 74 54 51 06 Åbningstider: Man. – fre.: kl. 9.00-17.00 Lørdag: 9.00-12.00 Middagslukket: 12.00- 12.30

Efter en go nats søvn med en masse snorkelyde, begyndte vores børn at vågne ca. Kl.7.15. Derefter fik vi fælles morgenmad og de første forældre begyndte at dukke op. Midt på formiddagen var alle børn hentet , og dette års fodboldafslutning var ved at være forbi. Vi syntes fra trænergruppen at det har været en rigtig dejlig afslutning med nogle dejlige børn, og rigtig go underholdning fredag aften af Brian. Hilsen Fodboldtrænerne

5.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Nyt fra Vedsted Kirke Af Bent K. Andersen, formand for menighedsrådet

Lucia optog Anden søndag i advent – den 4. december 2011 kl. 19.30 – er der den årlige adventgudstjeneste med Luciaoptog. En aften med en sin egen helt specielle stemning – hvor aftenens højdepunkt er når alt det elektriske lys slukkes, og årets konfirmand piger bærer lyset rundt i kirken, medens de synger om lyset i luciasalmen – hvor der lyttes med en allerstørste andægtdighed, hvor hele opmærksomheden rettes mod de syngende lysgivende piger i deres hvide kjoler. Det skal opleves for helt at forstå, hvor stor og højtidelig en oplevelse det er. For dem som ikke når hen i kirken denne søndag aften, så kan det nås dagen efter, mandag den 5. december 2011 kl. 15,30 på Skaus-Minde. Der er som til alle Gudstjenester, gratis adgang for alle.

Julekoncert i Vedsted Kirke Der er lagt op til et brag af en julekoncert i Vedsted kirke. Den 8. december 2011 kl. 19.00 – afholdes den årlige julekoncert i din lokale kirke – hvor det er vore egne lokale, der giver alt hvad de har i sig, for at det skal blive en god og minderig oplevelse – og en koncert der vil hæve julestemningen med adskillige grader. Du kan være med til at gøre det til en endnu bedre oplevelse, hvor alle medvirkende vil yde deres bedste – for når vi er mange til af se og lytte, og klappe i begejstring – så er det med til, at alle de optrædende lige giver den en ekstra takt opad, for at det skal blive en endnu bedre koncert, fordig som tilhører. Det er samtidig en meget stemningsfuld og højtidelig aften, hvor man virkelig fornemmer, at julen er tæt på. De medvirkende er: Årets minikonfirmander –– Thomas Hørning på Trompet – De to, totalt musikalske, Boris Jensen og Jacob Harsbo – og som aftenens bærende kræfter, Vedsted kirkes kor, der som altid vil levere sang og musik af allerhøjeste klasse. Det hele ledes og bindes sammen af Vedsted kirkes Organist og korleder, Harriet Hørning. Så gå ikke glib af denne store oplevelse – og tag gerne familie og venner med. Alle er velkommen og der er gratis adgang. Koncerten arrangeres af organist Harriet Hørning og Menighedsrådet.

Menighedsrådsvalg 2012 Den 13. november 2012 – er valgdagen for valget af det nye menighedsråd for den næste fire årrige periode. Forud for valget bliver der i midten af september 2012, indkaldt til et orienteringsmøde, for alle stemmeberettigede medlemmer i Vedsted sogn – alle som er medlem af Folkekirken og fyldt 18 år. Datoen for orienteringsmødet er endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret i ugeavisen, og her i Dit Sted. På mødet bliver der orienteret om, hvad menighedsrådet har arbejdet med de sidste 4 år, og lidt omkring, hvilke opgaver der ligger forude. Der orienteres selvfølgelig også om hvordan man stiller op til valget, og hvad du skal gøre for at blive valgt, eller få den eller dem valgt, som du mener bør sidde i det nye menighedsråd. Herudover er der tradition for, at der denne aften bliver sammensat en liste med kandidater til menighedsrådsvalget. Så går du rundt med lyst til at blive en del af menighedsrådet, eller kender en eller flere som gør, så kan det være en ekstra tilskyndelse til at møde frem denne aften, og bruge din demokratiske indflydelse. Yderligere information omkring valget, her i bladet helt frem til valgets afholdelse.

6.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Fotoudstilling på Vedsted Landbohjem Af Åge Hansen, Vedsted Landbohjem. For tiden udstiller Niels-Erik Lind Jespersen, Hans Franzen og Erik Hansen fra Aabenraa Fotoklub nogle af deres mange fotografier på Vedsted Landbohjem. Hvis du vil se de udstillede fotografier, er du velkommen til at lægge vejen forbi Vedsted Landbohjem, fredag den 18. november fra kl. 16. Alle er velkommen til at kigge ind og se de fantastiske fotografier.

Lokal fotograf bladt udstillerne En af de fotografer, der i øjebliket udstller nogle af sine fotografier på Vedsted Landbohjem er den 63 årige Niels-Erik Lind Jespersen, der er bosiddende i Vedsted. Om det at fotografere fortæller han: Siden 1962 da jeg erhvervede mit første kamera, har fotografiet uløseligt været forbundet med min tilværelse. Fotografiet er et udtryk i motiver fra ”nuet” eller fra min fortid. Som amatørfotograf er jeg på stadig jagt efter at fastholde de motiver, der til stadighed og uophørlig opstår eller passerer igennem min tilværelse. Det er en fascination at se hvordan lyset, skyggen ændrer opfattelsen af det motiv, der passerer forbi øjet i min stadig søgen efter nye motiver. Læs mere om Niels-Erik på www.nj-foto.dk

Kulturudvalget takker af Af Hanne Raeder på vegne af Kulturudvalget Vi i kulturudvalget har valgt at takke af for denne gang. Vi har fornøjet os med at finde på begivenheder for store som små i Vedsted og omegn i fem år, og vil nu lade de nye kræfter i Kulturforeningen tage over. Åge Hansen fra Landbohjemmet lover dog at trække på vores erfaringer med børnearrangementer, hvis det skulle blive nødvendigt. Til slut vil vi takke jer alle for at have deltaget og altid i højt humør.

7.


„DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

KALENDER – AKTIVITETER – BEGIVENHEDER – ARRANGEMENTER

SØNDAG D. 6. NOVEMBER KL. 10.00 Gudstjeneste Vedsted Kirke

SØNDAG D. 20. NOVEMBER KL. 19.30 Gudstjeneste Vedsted Kirke

MANDAG D. 7. NOVEMBER KL. 19.30 Information om Dilettant Vedsted Landbohjem

SØNDAG D. 27. NOVEMBER KL. 10.00 Julemanden vækkes Julemarked Vedsted Landbohjem

SØNDAG D. 13. NOVEMBER KL. 09.00 Gudstjeneste Vedsted Kirke FREDAG D. 18. NOVEMBER KL. 09.00 Fotoudstilling Vedsted Landbohjem

SØNDAG D. 27. NOVEMBER KL. 10.00 Familiegudstjeneste Vedsted Kirke SØNDAG D. 4. DECEMBER KL . 19.30 Adventsgudstjeneste med Lucia optog Vedsted Kirke

TORSDAG D. 8. DECEMBER Julekoncert Vedsted Kirke SØNDAG D. 11. DECEMBER KL. 10.00 Gudstjeneste Vedsted Kirke SØNDAG D. 24. DECEMBER KL. 14.30 + 16.00 Gudstjeneste Vedsted Kirke SØNDAG D. 25. DECEMBER KL. 10.00 Gudstjeneste Vedsted Kirke

LØRDAG D. 31. DECEMBER KL. 23.30 Gudstjeneste Vedsted Kirke TORSDAG D. 5. JANUAR KL. 19.30 Gudstjeneste Vedsted Kirke TORSDAG D. 8. JANUAR KL. 10.00 Gudstjeneste Vedsted Kirke

Næste udgave af Dit Sted udkommer primo januar 2012 Deadline: 28. december 2011.

Dit Sted nr. 9 - Nov. 2011  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Dit Sted nr. 9 - Nov. 2011  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Advertisement