Page 1

Priser

Annoncer

Tilbud

LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Lille Annonce i sidespalte Højde: 34 mm Bredde: 47 mm Pris: 500,- kr/år

Lokalbladet Dit Sted Lokalbladet DIT STED udkommer seks gange årligt i et oplag på 550 eksemplarer og husstandsomdeles i Vedsted, Vedbøl, Ustrup, Skovby, Høgelund, Arnitlund og Abkær. Bladet er normalt på 8 sider.

Mellem Annonce i sidespalte Højde: 72 mm Bredde: 47 mm Pris: 1.000,- kr/år

Hjemmeside På www.vedsted.info bringes løbende nyheder – det er der man løbende holder sig orienteret om, hvad der foregår i landsbyforeningen og foreningerne i Vedsted.

Annoncebanner På hjemmesiden kan du få et annoncebanner som supplement til din annonce i DIT STED.

Annoncebanner Format som Lille Annonce Pris: 500,- kr/år

Udgivelsen af DIT STED finansieres gennem annonceindtægter samt økonomisk støtte fra en række lokale foreninger og institutioner, heriblandt VUF (Vedsted Ungdomsforening), Ringriderforeningen, Vandværket og Menighedsrådet. Formålet med bladet er at formidle informationer om nyheder og aktiviteter i lokalområdet.

Fakta om annoncer i DIT STED Annoncepriserne er uden moms. Annoncepriserne er inkl. eventuel opsætning. Der er 2 type annoncer: 1. Annoncer i sidespalte, der placeres i højre spalte på en højre side eller venstre spalte på en venstre side. 2. Annoncer i tekstfelt, der placeres på én af følgende 3 måder: - Nederst på siden, basispris - Øverst på siden, basispris + 50% - Midt på siden, basispris + 100% Det betyder stor synlighed for alle annoncer. Dit Sted trykkes i farveprint på alle sider. Det muliggør iøjnefaldende annoncer.

Annoncerne støtter lokale foreninger Det koster ca. kr. 20.000 årligt at udgive DIT STED. Langt den største del af omkostningerne betales af VUF – Vedsted Ungdomsforening. Med en annonce i Dit Sted er du med til at sikre en sund økonomi for bladet. Det betyder, at der bliver behov for færre penge fra VUF, og dermed flere penge til idrætten i lokalområdet. Hvis du er interesseret i at annoncere i DIT STED, kan du kontakte: Annonceansvarlig: Formand for landsbyforeningen: Kasserer for landsbyforeningen: Hanne Jørgensen Niels Lund Kurt Busch Mail: tryk@flexiprint.dk Mail: nhl@bbsyd.dk Mail: kbu@djabus.dk Tlf.: 76 40 00 87 Tlf.: 26 14 55 39 Tlf.: 20 12 67 49

Basispriser:

Stor Annonce i tekstfelt

Placering nederst på siden Højde 15 mm: Pris: 1.000,- kr årligt Højde 30 mm: Pris: 2.000,- kr årligt Højde 45 mm: Pris: 3.000,- kr årligt Bredde: 140 mm Højde 60 mm: Pris: 4.000,- kr årligt

Placeringstillæg: Øverst på siden: Basispris + 50% Midt på siden: Basispris + 100%

Profile for Dit Sted

Annonceblad - Dit Sted  

Annonceplaceringer og -priser

Annonceblad - Dit Sted  

Annonceplaceringer og -priser

Profile for kurtbusch
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded