__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Magasinet for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

møde & event

et kursuslex magasin NR 05/SEPTEMBER 2016

tema:

MØDELOKALET

Lyd, lys og luft ■ Hensynet til teknikken ■ Danmarks bedste mødelokaler ■ Ryk udendørs ■

Mindfullnes: Sådan får du det ind i mødet NY EVENT FOR PLANLÆGGERE: Meeting Live 2016 - Øresund Karen Marie Lillelund i Mit bedste møde: Humor skal balancere med alvor

Køkkenchefen anbefaler:

Mødeplanlægger:

Wallmans:

Profilen: Karim Nielsen

Idémageren Früwirth i Aarhus

Gi’ deltagerne noget, de ikke forventer

Underholdning ud-af-huset

– væk fra de store brands


Milling Meetings fleksible - centrale - professionelle rummelige - servicemindede Busine ssutraditionelle - erfarne overna tninge ri Aalbor g, Kold imødekommende ing, Mid

Vi byder på gratis: Wi-Fi, kaffe, kage, snacks, frugt og meget mere

delfart , Oden se og Ma ribo

Skal du arrangere en stor konference eller et møde, er det Hotel Park i Middelfart og Hotel Søpark i Maribo, du skal vælge. Naturskønne omgivelser, tæt ved stationen og plads til henholdsvis 160 og 240 deltagere. I Odense og Kolding er det derimod midtbyen, der er rammen om mødet/konferencen. Tæt på stationen og bylivet - op til 70 deltagere.

www.millinghotels.dk

Vi ligger i Aalborg, Kolding, Middelfart, Odense og Maribo


VI GIVER EN OVERNATNING FOR 2 PERSONER VED HVER 15. MØDEDELTAGER

LIDT EKSTRA TIL DIG SOM BOOKER MØDER Skal du booke et møde til mere end 15 personer? Så har vi mødefaciliteter i hele landet, og noget helt særligt til dig. Få en overnatning for to personer på et Scandic hotel i Norden efter eget valg i en ferie eller weekend. Gavekortet udløses ved hver 15. mødedeltager*. Vi håber, at vi snart mødes.

23 møde- og konferencehoteller i hele landet: • Central beliggenhed i eller tæt på de største byer • Fri WiFi, moderne faciliteter og AV-udstyr • Fleksible lokaler og op til 1100 mødedeltagere • Sund forplejning og personlig mødeservice • Svanemærket og tilgængelighed for alle

Ring på 33 48 04 04 eller send en forespørgsel til meeting.dk@scandichotels.com Vi svarer inden for 4 timer alle hverdage * Der kan udløses max. tre gavekort pr. arrangement. Gælder for mødepakker på alle Scandic hoteller i Danmark afholdt inden 31. december 2016. Gavekortet udstedes efter mødet er afholdt og betalt. Vi tager forbehold for ændringer.

scandichotels.dk/meeting


ts etc.

fester, kundeeven

r, personale

, kurser, kongresse

er, seMinarer

nt møde & eve

Magasinet

for dig, der

r Møder, konferenc

arrangere

x magasin

et kursusle

Ber 2016

nr 05/sePtem

● Leder

tema:

t mØDeLOKLyd,aLe lys og luft ■

teknikken ■ Hensynet til mødelokaler Danmarks bedste udendørs ■ Ryk

minDfuLLnes: Sådan får du det ind i mødet nY eVent fOR : PLanLÆGGeRe - Øresund Meeting Live 2016 e:

beDste mØD LiLLeLunD i mit KaRen maRie cere med alvor Humor skal balan

Nu er det din og vores tur

KøKKenchefen

anbefaler:

idémageren früwirth

i aarhus

:

MødePlanlægger

gi’ deltagerne noget,

de ikke forventer

Profilen: Karim

WallMans:

– væk fra de store

Underholdning ud-af-huset

nielsen brands

I DETTE NUMMER:

I

denne spalte har vi tidligere skubbet lidt til dem, der udviklede på Meetovation. Ikke fordi vi syntes, at Meetovation var en dårlig ide - snarere tværtimod – men fordi man vedtog en udvikling til Meetovation 3.0 få år efter, at Meetovation 1.0 var søsat. (Den opmærksomme læser vil undre sig over, hvor version 2.0 blev af. Det gør vi også, men det er en helt anden sag).

TEMA: MØDELOKALET Nye krav til mødelokalet............................... 13 Oplevelses- og læringsrum.......................... 14 Award-vinder for bedste mødelokaler........ 16 Et udvalg af særlige mødelokaler......... 18-19 Lokalet set fra teknikkens synspunkt......... 20

Vi har altid ment, at den danske mødebranche er rigtig dygtig til at udvikle og optimere møder og events, og derfor var Meetovation en genial opfindelse. Den var endda så genial, at den blev VisitDenmark´s trumfkort, når Danmark skulle markedsføres som verdens bedste land at afholde møder og kongresser i.

Indretningsspecialisterne............................. 22 Flyt mødelokalet ud i naturen............... 24-26

ØVRIGE ARTIKLER: Imidlertid var Meetovation ikke særlig godt implementeret, før udviklingen af version 3.0 blev iværksat. Det brokkede vi os lidt over - og drillede de ellers initiativrige folk bag 3.0´eren lidt med.

100 ny Meetovators på vej......................... 06

Nu er Meetovation 3.0 en realitet, og de vigtige elementer om deltagerinvolvering, kreativitet i mødeforløbet, efterfølgende evaluering, lokal forankring og bæredygtighed er stadig fundamentet. Men fremover sættes der også fokus på samarbejdet mellem mødeejeren og mødestedet, for mødestedets ekspertise og erfaring skal i højere grad anvendes i planlægningen. Selvfølgelig. Intet kan være smukkere (i mødesammenhæng, vel at mærke…), end når mødeejerens mål og ønsker bliver kombineret med mødestedets store erfaring og viden. På den måde etableres et helt særligt og mere ansvarligt samarbejde om optimering af mødet – verdens stærkeste kommunikationsform.

KØKKENCHEFEN ANBEFALER: Centralværkstedet i Aarhus......................... 28

For Kursuslex, hvis mission det er at ”formidle kontakt mellem aktører i møde- og eventbranchen”, er dette en rigtig god nyhed, og vi vil ile med at lykønske os alle i branchen med Meetovation 3.0. Nu er det så mødeplanlæggernes og vores tur, for nu skal vi i gang med at anvende de store muligheder. Nu skal vi indse, at vi kan skabe bedre mødearrangementer. Opskriften er klar. Så vi skal sådan set bare i gang. Vi er lidt for dumme, hvis vi ikke griber de nye muligheder.

Krebsegilde i SOHO...................................... 08 MIT BEDSTE MØDE: Karen-Marie Lillelund

Lyt lidt højere................................................. 32 Ny event for planlæggere i Øresundregionen......................................... 34 PROFILEN: Karim Nielsen, Brøchner Hotels.................. 36 Det nærværende og konstruktive møde...38 Mindfulness i møder på MPI seminar......... 40 BOGANMELDELSE: Fra markedsplads til messehal.................... 44 Wallmans ud-af-huset underholdning......... 46 PORTRÆT AF EN MØDEPLANLÆGGER: Sara Filtenborg, Kromann Reumert............ 48 MPI Denmark kommende arrangementer.......................... 50 DEN PRIVATE EVENT: Munkebo Kro......... 52 PARTNERSIDERNE................................. 55-60 Kommende Kursuslex-arrangementer........ 63

Christian Guldager

kolofon Møde & Eventmagasinet udgives af Kursuslex Bregnerødvej 144 A 3460 Birkerød Telefon + 45 70 22 11 73 www.kursuslex.dk Ansvarshavende udgiver Christian Guldager cg@kursuslex.dk

4

Møde & Eventmagasinet

Abonnement Møde & Eventmagasinet distribueres gratis til mødeplanlæggere og andre aktører i mødebranchen. Ønsker du at ændre navn, adresse eller til- eller afmelde levering, venligst send en mail til kursuslex@kursuslex.dk ISSN: 2246-2988

Oplag Møde & Eventmagasinet trykkes i 11.400 eksemplarer, hvoraf de 11.100 eksemplarer distribueres til mødeplanlæggere i private virksomheder, offentlige kontorer og større foreninger (10.000 stk.) samt til leverandører i mødebranchen (1.100 stk.). De resterende 300 eksemplarer distribueres til hoteller, kursuscentre m.fl.

Chefredaktør Lars Blicher-Hansen lbh@kursuslex.dk

Annoncer Olina Jægergaard oj@kursuslex.dk

Produktion Pia Dewachter pd@kursuslex.dk

JOURNALISTER Karin Feit Almberg karin@almberg.dk

Charlotte Jørgensen cj@kursuslex.dk

Tryk TrykNet

Gitte Wenstrøm gw@kursuslex.dk

Forside-foto Karen-Marie Lillelund

Nadia Mathiasen nm@kursuslex.dk Mette Damgaard Petersen metdam@gmail.com

Design og layout Kirsten Dalgaard kd@kursuslex.com


#konference #altspiller #mangesmil #lækkermad #roskildekongrescenter Som Sjællands største kongrescenter uden for København har vi de perfekte rammer til møder og konferencer med op til 2500 gæster - uanset om du har brug for et eller flere lokaler. Vores tekniske udstyr er førsteklasses, og vi har erfarent personale som sikrer, at dit arrangement kommer til at spille. Kongrescentret ligger tæt på motorvejen og Roskilde Station og har 750 gratis P-pladser. Ring til os og hør mere om mulighederne. Du er også altid velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning.

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Møllehusvej 15 4000 Roskilde 46 35 40 72 info@rkic.dk www.rkic.dk


100 nye Meetovators på vej -VisitDenmark har i en årrække inkluderet Meetovation konceptet i internationale markedsføringskampagner, og til efteråret kører vi

I august-

endnu en international kampagne, hvor budskabet om Meetovation indgår. Det er derfor vigtigt for os at være med til at sikre, at

udgaven af

vi har mange kompetente Meetovators ude i marken, og derfor har

Møde & Eventmagasinet

vi engageret os i udviklingen af uddannelsen, som hele den danske mødebranche således også får glæde af, siger Steen Møller.

efterlyste vi i lederen konkret handling for at få sat skub i den lovede videre udbredelse og – ikke mindst anvendelse af Meetovation principperne i den danske mødebranche. Det sker nu. af Lars Blicher-Hansen

Om Meetovation

-Efter en lang opstart er vi nu på banen med Meetovation 3.0 -uddannelsen. For os har det været vigtigt at opgradere mødemarkedet på Meetovation-fronten, og derfor er det essentielt, at vi får uddannet flere og flere Meetovators rundt om i landet, siger Steen Møller, International Projektchef for Business Events Denmark i VisitDenmark - en stilling, han i øvrigt har valgt at forlade med udgangen af september. Hovedsigtet med projektet er at hjælpe mødekunder med at få mere kreative og udbytterige mødearrangementer og, set med VisitDenmarks øjne, at styrke Danmark som møde- og kongresland i den stadigt stigende internationale konkurrence: Få et bedre møde; hold det i Danmark! I første omgang har VisitAalborg Convention tilbudt Meetovation 3.0 -uddannelsen til 20-25 af sine partnere blandt de nordjyske hoteller og konferencecentre. I løbet af efteråret følger erhvervsturisme-organisationerne Inspiring Denmark, VisitAarhus Convention og Wonderful Copenhagen CVB trop med tilbud til deres samarbejdspartnere i de respektive områder. Åbne kurser for alle

Samtidig planlægger de fire ”private” virksomheder, der deltager i Meetovation 3.0 projektet, at uddanne egne medarbejdere, så der omkring årsskiftet til være mindst 100 nyudklækkede Meetovators klar hos Scandic Hotels, BC Hospitality Group, Radisson Blu Hotels og Comwell-kæden.

6

Møde & Eventmagasinet

Meetovation projektet blev udviklet i VisitDenmark i årene 20062009 på basis af projektet ”Fremtidens mødekoncept” fra 2004 og har givet Danmark en ’first mover’ position på det internationale marked. De fem grundelementer i Meetovation filisofien er: • Utraditionel udnyttelse af de fysiske faciliteter • Aktiv deltagerinvolvering • Grønne og ansvarlige hensyn • Inddragelse af lokalområdets styrker og særpræg • Måling af mødets RoI (Return on Investment). Meetovation 3.0 skal ajourføre og videreudvikle værktøjer til at føre basis-principperne ud i livet og øge den faktiske anvendelse af dem.

Endelig inviterer styregruppen selvstændige eksperter inden for mødeog eventbranchen til at udvikle og tilbyde åbne Meetovation-kurser til relevante leverandører af faciliteter og services. Ved redaktionens slutning var den første mødeekspert på banen med et uddannelsesforløb med start allerede den 10. oktober, nemlig facilitator, speakers coach mm. Karin Krogh. Målet på sigt er godt 300 Meetovators rundt om i landet. www.meetovation.dk


Hop fra hverdagens centrifuge til Sinaturs skåneprogram

LAD OP PÅ SINA TUR

Grøn ene

rgi til grø

nne biler Læs mere på sinatur.d k

HOTEL SKARRILDHUS

Herning 97 19 62 33 skarrildhus@sinatur.dk

HOTEL HARALDSKÆR

Vejle 76 49 60 00 har@sinatur.dk

HOTEL SIXTUS

Middelfart 64 41 19 99 sixtus@sinatur.dk

Kør hverdagen i pit Prøv en timeout først i 2017, hvor I kører hverdagens rutiner i pit og i optimale omgivelser får sat fokus på nytænkning og forandringer, så 2017 ikke bare bliver en kopi af 2016.

Ta’ et pitstop på et sinaturligt hotel Et hotel, der er placeret efter et excelark sætter ikke gang i visioner og fantasi. Det giver business as usual. Vil du istedet opleve business as unusual, så ta’ på tanketur til Sinatur hotellerne. Her har vi tænkt: • Oplevelser før afstand • Horisonter før S-tog • Madoplevelser før catering

HOTEL GL. AVERNÆS

Assens 63 73 73 73 glavernaes@sinatur.dk

HOTEL STOREBÆLT

Nyborg 65 31 40 02 stc@sinatur.dk

HOTEL FREDERIKSDAL

Lyngby 45 85 43 33 frederiksdal@sinatur.dk

Stig Nøhr Larsen, designer og grundlægger af Wallume

Vil man tænke nyt og anderledes skal man ud af kontorets og det nærmeste mødelokales ”komfortzone”. Ud, hvor ”plejer” er død og alt kan ses på den afstand, der giver både overblik og plads til korrektion af vante forestillinger.

• Ro før musak • Gæst før kunde

Årets vigtigste dag..? Nogen kalder det at rykke en dag ud af kalenderen – vi kalder det, at gøre en dag i kalenderen til månedens eller årets vigtigste dag. Den hvor I får talt om planer, perspektiver, initiativer i omgivelser, der sætter tanker og nytænkning fri.

Se mere på sinatur.dk En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark. Møde & Eventmagasinet

7


KREBSEGILDE i Soho

Godt 80 mødeplanlæggere deltog i slutningen af august i et intenst og inspirerende arrangement med 26 svenske mødesteder. Det foregik på kontorhotellet og mødecentret SOHO i Kødbyen i København, hvor Kursuslex i samarbejde med bl.a. Skånska Möten havde inviteret til workshop, foredrag og krebsegilde. Foredragsholder Karen-Marie Lillelund underholdt om betydningen af både alvor og humor, så tilhørerne måtte tørre deres øjne. Dagen sluttede med krebs og skaldyr i en dansk udgave af svenskernes elskede ”kräftkalas”. Flere af deltagerne gik hjem med gratis weekendophold, doneret af de svenske mødesteder. tekst og foto Karin Feit Almberg

‹ Maria Stoffer, Seago Line (en del af Maersk) holder af svenske mødesteder, fordi: -Nye omgivelser skaber nye tanker. Vi har mange uden-

‹ Mødeplanlæggere fra tre forskel-

landske gæster, hvor det er lige

lige afdelinger af Novozymes får

så nemt at tage til Sverige som til

inspiration hos Ystad Saltsjöbad.

Snekkersten. Jeg har en forventning om, at kvalitetsniveauet er højt i Sverige. Det er vigtigt for os. Vi er godt vant.

› Linda Helene Løvenhøj fra Novozymes havde gjort sit forarbejde ved at tjekke hver eneste af udstil-

› Der blev trukket lod om skønne

lernes hjemmeside. - Det er godt

weekendophold. Her er det Nata-

for mødet, når deltagerne er helt

sha Wordolff fra GfK Nordic (tv),

væk fra de vante omgivelser i Dan-

der får overrakt sin præmie af Elin

mark. Så kan de ikke sådan lige

Moritz fra Skånska Möten.

stikke af, sagde hun.

› Efter speedmøderne var der

‹ Deltagerne er klar til at mingle

krebse- og skaldyrsbuffet.

under middagen.

‹ Dagens foredragsholder,

› Det unge par Ann-Sofie Fransson

Karen-Marie Lillelund, havde sit

og Robin Westerling fra MiLgår-

publikum med sig i både alvor

dana, blev anbefalet af mødeplan-

og humor. (Læs interviewet med

lægger Hanne Koldkjær fra Valcon

Karen-Marie Lillelund i ”Mit bed-

A/S, der har brugt det svenske

ste møde” på side 10-11 i denne

mødested tilbage fra dengang, ’det

udgave af Møde & Eventmagasi-

gamle par’ var værter.

net.

8

Møde & Eventmagasinet


Møde & Eventmagasinet

9


Karen-Marie Lillelund er foredragsholder, klummeskriver og forfatter til bøgerne ”Humor i ledelse” (Børsen), ”Sådan bli’r du for lækker” (Potentiale) samt ”Humor på arbejde” (Gyldendal Business). Forud for sin nuværende karriere har Karen-Marie været bakkesangerinde i 13 år, og hun har turet landet rundt med sit musikalske one-woman underholdningsshow: ”Karen-Marie Lillelund i godt selskab”. Hun holdt foredrag om humor på arbejdspladsen på Kursuslex’ og Skånske Mötens workshop og krebsegilde på Soho i Kødbyen den 24. august.

Mit bedste møde

Husk alvoren! Karen-Marie Lillelund lever af at levere humor og skabe latter hos publikum. Men lige under humoren ligger alvoren, understreger hun. Den erkendelse kom til at stå lysende klart for Karen-Marie, da hun som ny i faget oplevede, hvad åbenhed om livets alvor kan gøre ved publikum. Hun sad på 1. række sammen med 1.000 andre kvinder og betragtede sin erfarne læremester i fuld udfoldelse. I dag bærer hun erfaringen i sig selv - og bruger den i sine foredrag.

af Karin Feit Almberg

D

er sad omkring 1.000 erhvervskvinder i Falkonersalen. Lige

naturligvis alligevel!” Mange andre ville ringe og sige: ”Jeg synes, jeg

om lidt skulle cirkusdirektør Diana Benneweis på scenen for at

har lidt kvalme, så jeg må desværre aflyse.”

fortælle alle disse damer om sine egne erfaringer som karrie-

rekvinde. Der var bare lige ét problem: Samme morgen havde Diana

-Diana kunne sikkert have leveret sit foredrag, uden at nogen opda-

haft besøg af politiet, fordi hun i sin nyudgivne bog havde afsløret, at

gede noget galt. Men efter lidt ping-pong besluttede vi alle tre at lave

hun havde afsluttet sin fars liv med et medlidenhedsdrab. Hun var ikke

foredraget om til et interview med Ole Stephensen og Diana sammen

anholdt, men det var en reel mulighed.

på scenen i stedet for at lade hende stå alene med alle sine følelser. Som den erfarne journalist, Ole er, vurderede han, at det ville være

En hurtig beslutning

meget stærkere, hvis han lod Diana lægge hele sin historie frem. Det

Dagens konferenciers på dette endags-seminar var Karen-Marie Lil-

var hun med på.

lelund sammen med journalist, tv-vært og skuespiller Ole Stephensen. HUMOR SKAL IKKE STÅ ALENE -Jeg var i starten af 30’rne dengang og helt ny i min karriere som fore-

-Vi blev enige om, at jeg skulle sætte mig ned på 1. række og lade de

dragsholder. Det, som jeg oplevede den dag, har påvirket min måde at

to sidde alene oppe på scenen. På den måde oplevede jeg som tilskuer,

arbejde på lige siden, fortæller Karen-Marie Lillelund.

hvordan 1.000 menneskers varme nærmest bar Diana igennem interviewet. Hun og Ole involverede tilhørerne med al Dianas knækkede,

-Diana er ultra professionel. Hun havde haft en hård oplevelse samme

menneskelige sårbarhed. Det var full disclosure (total afsløring, red)!

morgen. Måske skulle hun i fængsel, og så står hun dér. ”Jeg kommer

Det var rørende, varmt og stærkt. Vi kom forbi overfladen med al dens

10

Møde & Eventmagasinet


sædvanlige ”you can do it” og publikum, der opfordres til at rejse sig op og huje. Jeg synes, der er en tendens på konferencer til, at ”nu skal vi jo lige huske, at det skal være sjovt”. Men humor fungerer ikke, hvis den står alene. Der skal være plads til de tidspunkter, hvor vi siger: Her er det altså alvor. -Dramaturgisk set var det fuldkommen genialt at lade Diana optræde på den måde. Når jeg mærker, hvad så mange menneskers medfølelse og forståelse kan gøre, så tror jeg på, at vi mennesker kan alt! Så skal det nok gå alt sammen, på trods af Facebook og alt det her med, at folk skal være så perfekte og fantastiske. Det er i åbenheden, sårbarheden, alvoren – og humoren, at vi virkelig rører hinanden. ET ØJEBLIK AF STOR ALVOR -Man kan ikke drage den lære, at så skal vi holde alle vores møder på denne her åbne måde. Det med Diana var en særlig oplevelse, og den kan ikke gøres om. Men situationen og måden at klare den

OVER 80% AF VORES KUNDER VENDER TILBAGE

Og det er ikke kun på grund af vores 650 gratis, overvågede p-pladser.*

på har påvirket min måde at arbejde på. Den oplevelse har været medvirkende til, at jeg ikke er bange for alvor. Jeg lever af latter og humor, men det sidder dybt i mig, at vi aldrig må lade os skræmme af alvoren. Humor og alvor sidder på den samme klinge. Hver gang, jeg optræder, ønsker jeg mig det her øjeblik af stor alvor. Et moment af varme.

”Jeg synes, der er en tendens på konferencer til, at ”nu skal vi jo lige huske, at det skal være sjovt”. Men humor fungerer ikke, hvis den står alene.

-Hvis Diana Benneweis havde gennemført sit oprindelige foredrag,

*Vi byder også på top-moderne konferencefaciliteter, gode overnatningsmuligheder og flere restauranter.

havde hun helt sikkert klaret det professionelt. Men naturligvis ikke så godt som normalt. Og alle ville have siddet og tænkt ”nå ja, så klog er hun heller ikke”. Nu var det i stedet virkeligheden, vi oplevede sammen: Det er sådan her, det er! INFOTAINMENT Interviewet med Diana Benneweis afsluttedes med, at Karen-Marie Lillelund gik op på scenen med blomster, ligesom alle andre foredragsholdere fik. Men her fik blomsterne selvsagt en mening. Næste punkt på dagsordenen var af praktisk karakter, a la ”nu bliver der en lille pause”. Det var nødvendigt med sådan et lille intermezzo efter den type oplevelse, som på alle måder afveg fra både programmet og forventningerne i salen.

BOOK I DAG Dagmøde Konferencedøgn i stort enkeltværelse Priser er inkl. moms.

Det daværende kvindeforum var arrangeret af kursuscenteret Confex og havde til formål at give både underholdende og faglige input til forretningskvinder. I dag ville man kalde det infotainment. Foredragsholderne var typisk kvinder, der havde gjort det godt i deres karrierer, suppleret med foredragsholdere af begge køn, som gav input til, hvordan kvinderne kunne bruge sig selv på nye måder.

597,kr. 1.880,-

kr.

Hele Da nmar mødeste ks d

Nyborg Strand er aktiv partner i

Mænd var ikke forment adgang, men temamæssigt var emnerne lagt op til kvinder. Derfor var der naturligvis flest af hunkøn. Konceptet findes stadig, i dag udbydes det i et andet regi og med langt færre deltagere.

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Østerøvej 2 5800 Nyborg 65 31 31 31 nyborgstrand.dk


Højt til loftet i mere end én forstand

13 moderne konference- og mødelokaler med AV-udstyr i topklasse

Sea-side værelser med altan eller terrasse

Kapacitet for op til 135 personer i ét lokale

Kun 1-times kørsel fra København

Masser af hyggekroge og lounge områder

• • • • •

Moderne træningsfaciliteter og sauna

Hjemmelavet mad med fokus på økologi og lokale råvarer

• •

Dagslys i alle lokaler 58 værelser

Gratis parkering Optimale rammer for udfordrende teambuilding øvelser

Slyngelstue med bar og billard.

S ø n d e r v e j 8 • 4 6 7 3 R ø d v i g S t e v n s • T. : 5 6 5 0 6 8 0 0 • k l i n t e n @ k l i n t e n . d k • w w w . k l i n t e n . d k


TEMA: MØDELOKALET

Tema:

Mødelokalet I vores tema-serie om de væsentligste kriterier, der ligger til grund for mødeplanlæggernes valg af mødesteder, er vi nået til selve mødelokalet. af Lars Blicher-Hansen

D

e personlige relationer. Teknikken. Maden. Og nu Mødelokalet. Det er nogle af de emner, der år efter år ligger helt i toppen i Kursuslex’ spørgeskema-analyse ”Mødebarometret”, når planlæggerne sætter deres krydser på listen over de kriterier, de træffer deres valg af mødested efter - ofte endda før spørgsmålet om prisen - og som vi her i Møde & Eventmagasinet har sat fokus på i de seneste udgivelser.

Association of Conference Centres (IACC) har tidligere på året gennemført en undersøgelse blandt mødeplanlæggere og andre fagfolk om fremtidens mødelokale. Her er det især fleksibiliteten, der lægges vægt på. Mødefaciliteter skal kunne afspejle mødets formål og design snarere end at være faste lokaler, som man bare “lægger mødet ind i”. Hele 82 pct. af respondenterne ønsker at kunne ændre på mødelokalernes lay-out.

Nye krav

Tilstrækkeligt med WiFi bredbånd til alle deltagere og mulighed for interaktiv teknologi med smartphones og tablets ligger også højt på

Nye trends i mødebranchen stiller nye krav til udbyderne af mødefaciliteter. International

listen, ligesom mulighed for live streaming af mødet og virtuel deltagelse også i stigende grad bliver ’musts’. Sammenfattende er der stort set enighed blandt respondenterne i udsagnet ”Jeg leder oftere/mere efter anderledes mødelokale-faciliteter i dag end for to-fem år siden”. På de følgende sider fokuserer vi på ”mødelokalet” i dagens danske mødemarked ud fra en række forskellige vinkler. God fornøjelse med læsningen!

Small Danish Hotels fylder 35 år I august fejrede landets største kæde af individuelt ejede kroer, hoteller, slotte og herregårde 35 års jubilæum. Small Danish Hotels tæller i dag 83 steder med tilsammen godt 4.000 værelser fordelt over hele landet. Fra starten var der tale om et markedsføringssamarbejde under navnet Dansk Kroferie, hvilket senere blev til Danske Kroer & Hoteller. I 2014 skiftede kæden navn til Small Danish Hotels, og Dansk Kroferie er i dag et af kædenes ’sub-brands’. På billedet: Hotel Kristine i Næstved.

Ny blog fra Vilvorde Vilvorde Kursuscenter i Charlottenlund har introduceret et nyt blogmagasin for mødebranchen som afløser for sit tidligere trykte magasin Resonans. -Vi kalder det mødebranchens smeltedigel og innovationslab, hvor vi inviterer specialister og keynote speakere i og uden for mødebranchen indenfor. Alle har de en anderledes tilgang til møder og konferencer, forklarer direktør Ida Jørgensen. På VilvordeTalks.dk kan man i første omgang læse om tidsrøveren upræcis mødestart, pausen som mødets magi og brug af visualisering i workshops.

Møde & Eventmagasinet

13


TEMA: mødelokalet

Tænk også over alternativer til gruppelokalerne – som fx her på Symbion..

Det er mandag morgen. Der er røre på gangen. Kurset skal til at begynde, men stik imod det sædvanlige foregår opstarten ikke i lokale 2A (klassisk opstilling, fuld mødepakke, udluftning i første og tredje pause), men i foyeren. Hvad er nu det, og hvad skal vi gøre af os selv?

Mødelokalet gentænkt – et oplevelses- og læringsrum af Anne Dalgaard og Hans Ravnkjær Larsen

B

illioner billiarder timer bruges i mødeloka-

opfatteevnen. Møder i slipstrømmen fra køk-

Se på konteksten

ler til møder af den ene eller anden slags,

kenet (eller toiletterne) er også påvirkede, men

Hvis du nu er begyndt at overveje fremtiden, vil

ledermøder, afdelingsmøder, salgsmøder,

vi kan få indflydelse på deltagerens oplevelse

vi gerne berolige: Der er håb! Der er en masse,

kurser og hvad har vi. Millioner milliarder gange

af lokalet og dermed af arrangementet ved at

vi kan gøre for at sikre, at møderne kommer til

har vi oplevet at ankomme til lokalet, finde en

skabe en positiv stemning med fx musik og duf-

at give fuld valuta. Vi skal gå mere dynamisk og

plads som enten i forvejen har vores navn angi-

ten af nybagt brød. Det kan lyde besværligt og

åbent til værks hver eneste gang, vi arrangerer

vet, eller som er tilpas placeret i lokalet til vores

som et benspænd, men samtidig ligger heri, at

møder. Vi skal være åbne for, at den samme

egne præferencer. Igen og igen gennemfører vi

vi kan påvirke deltageren ved hjælp af mødelo-

model hver gang simpelt hen ikke holder.

møder uden at tage bestik af et af de allermest

kalet – ved at sørge for, at lyset, lyde, luft og

centrale spørgsmål: Hvorfor sidder vi i grunden

lugte i det understøtter formålet med mødet.

lige her?

Derudover taler vi for at se på lokalet som et ’oplevelsesrum’ – en kombination af rammerne,

Vi skal tænke æstetik og sanseindtryk ind i vores

deltagerne og værterne. Vi skal ikke alene se

Forskellige lokaler giver forskellige oplevelser

mødelokale, ligesom vi skal tænke over indretning

på ’lokalet’, men på det, som skal ske, de men-

af mødet, så enkelt er det. Og allerede inden

og de elementer, vi bruger undervejs - møblerne:

nesker, det skal ske for og med, og konteksten.

nogen åbner munden, er vores møde påvirket

Stolene er fx medbestemmende på, hvor føjelige

Afhængigt af formål behøver det møde, I skal

af en række faktorer omkring os.

vi er i diskussioner, opstillingen fortæller vores

have, slet ikke at være i et mødelokale.

At temperaturen og lysindfaldet spiller ind, er

hjerner om hierarkiet i mødet (hvem bestemmer?),

de færreste i tvivl om. At også CO2-niveauet er

og den øvrige indretning holder os på sporet

Ud i naturen

med til at sætte rammerne for, hvor meget af

eller distraherer. Vores forventninger er forskel-

Hvad med at holde det næste møde ude i natu-

det, der bliver sagt, vi overhovedet opfatter, og

lige afhængigt af, om mødet bliver holdt på et

ren? Måske passer det perfekt til en walk & talk,

hvor kvalificeret vores refleksion og dialog derfor

gammelt slot eller et moderne konferencehotel.

hvor I lader jer inspirere af at være aktive og

kan blive, overrasker mange. Undersøgelser viser at selve evnen til at træffe beslutninger påvirkes

udendørs. Og får talt sammen på en anden måde, …Og endnu har ingen åbnet munden!

end hvis I havde holdt endnu et af de sædvan-

af indholdet af CO2 i mødelokalet – den tilsyne-

lige møder. Kunne I begynde mødet i bussen

ladende uskyldige gas er ikke til at se eller lugte,

næste gang? Og udnytte den energi, der er i at

men dens effekter er altså mange. Lys, lyd og lugt I mange år har lysstofrør haft kronede dage og lyst godt op i mange lokaler. Ærgerligt, når nu det viser sig, at vores hjerner skal arbejde hårdere i lokaler med det, vi kalder linjespektret lys, for at kompensere for, at dette lys er kunstigt og mangler en masse farver i forhold til naturligt lys,

holde et møde på farten. Eller afprøve nogle af

Om forfatterne

de kreative rammer, der findes på mange afhol-

Anne Dalgaard er mødedesigner med mange års erfaring samt en uddannelse i oplevelsesledelse og en CMM (Certified Meeting Manager) i bagagen. Hun arrangerer møder og events i bred forstand samt blogger for eventanne.nu, Ingeniørforeningen, IDA og eventbureauet CF1701.

delsessteder – lokaler indrettet med fokus på

dagslys og andre former for fuldspektret lys. Vi opfatter det ikke direkte, men vores hjerner trættes hurtigere – uanset hvor spændende mødet er. Også akustikken i lokalet spiller ind: Møder afholdt i en kirke eller på et badeværelse ville få en forstyrrende klang, og når mødedeltagernes hjerner skal bruge ressourcer på at kompensere for rumklang, udelade støj fra andre samtaler i nærheden, dæmpet tale eller andet, påvirkes

14

Møde & Eventmagasinet

idéudvikling, hvor farver og fysiske effekter lægger op til et aktivt, kort powermøde. Skal vi så til at aflyse alle bookinger af mødelokaler fremover? Selvfølgelig ikke – mødelokaler er her af den enkle grund, at de virker. Vi skal blot huske at forholde os kritisk og dynamisk til,

Hans Ravnkjær Larsen er direktør i Cheche, som gør møder af alle slags bedre og mere produktive. Han er mødedesigner og facilitator, men rådgiver også om rammer, processer og strukturer omkring møder. Han er President Elect og VP Education i MPI Denmark (Meeting Professionals International).

hvordan vi passer bedst ind. Kræver det mere arbejde i forberedelsen? Måske … i hvert fald i starten kan dette ekstra perspektiv kræve lidt mere; men giver det værdi og udbytte? Vi er ikke i tvivl!


selskaber Hold jeres næste event & events møder på havets bund & konferencer rundvisninger

Hold et unikt arrangement, folk taler om i årevis

& teambuilding

Giv møder, konferencer, fester og foredrag et strejf af mystik, skønhed og fascination på Den Blå Planet. Vi klarer det hele fra forretningsmøder i vores auditorium til større helaftensarrangementer.

Få Nordeuropas største akvarium en herlig menu lavet af Meyers Køkken helt for jer selv... Nyd inspireret af sæsonens bedste råvarer med

udsigt til turkisblåt vand, hajer og de store rokker. Eller kombinér dit arrangement Hvis jeres konference, selskab, event eller rundvisning rundvisning, foredrag eller skal foregå i magiske rammer,med påenhavets bund og temaaften. Der er et hav af muligheder.

omringet af fisk fra hele verden, så ring 44 22 22 54 og bestil allerede i dag – der Servicen bliver er kompetent, professionel og med et glimt i øjet. Vores erfaring og kreative løsninger hurtigt booket!

sikrer jer helt unikke oplevelser og smukke minder. For yderligere info og booking, kan vi kontaktes på: E booking@denblaaplanet.dk T 44 22 22 54, mandag – fredag. Læs mere om rundvisninger på denblaaplanet.dk under oplevelser.

danmarks akvarium

Se mere pånational denblaaplanet.dk aquarium denmark Ring 44 22 22 54 mandag til fredag Jacob Fortlingsvej 1 fra kl. 13-152770 eller skriv til Kastrup booking@denblaaplanet.dk denblaaplanet.dk

Møde & Eventmagasinet

15


TEMA: mødelokalet

Hindsgavl Slot ligger med parken direkte ned til Fænøsund ved Middelfart.

Arrangements-lokalerne spænder lige fra de smukke sale i hovedbygningen… til de helt moderne faciliteter, der er indrettet i avlsbygningerne. Her Tranesalen i Laden.

Laden har vores mest efterspurgte mødelokaler Ét er lokalerne, noget andet er alt det, som får rummene til at spille med lyd, lys, av, blomster, servering, fleksibilitet osv. Det er denne helhed, der fungerer så godt hos Hindsgavl Slot på Fyn, mener salgsansvarlig Charlotte Rasmussen, da Møde & Eventmagasinet bad hende om at sætte egne ord på, hvad der berettigede Hindsgavl til at vinde Kursuslex Award for ”Årets møde- og eventsted, bedste mødelokaler” ved Møde & Eventmessen i marts 2016. af Karin Feit Almberg

D

et er ikke overraskende, at den store lade er et af de mest efterspurgte mødelokaler på Hindsgavl Slot. Det skyldes både stemningen og - ikke mindst fleksibiliteten i det 15 meter høje rum med plads til 600 mennesker, mener salgsansvarlig, Charlotte Rasmussen, Hindsgavl Slot. En af forcerne ved slottets mange mødelokaler er netop variationen af de slotsprægede mødelokaler og de mere rustikke lokaler, som Hindsgavl Slot også kan tilbyde. Det samme gælder værelserne, der rangerer mellem rå, moderne udtryk med f.eks. bruseniche midt i rummet og de mere romantiske værelser i ægte slotsstil. Ofte blander mødegæsterne det slotsromantiske med det rustikke også i

16

Møde & Eventmagasinet

dagtimerne ved at kombinere hovedlokale og grupperum fra forskellige stilarter. -Vi er et stort hus, og folk kan normalt godt lide, at de skal bevæge sig lidt og komme nye steder hen, når de går ud i grupperummene og oplever et stemningsskift, siger Charlotte Rasmussen. Ingen går glip af hverken det rustikke eller slotsidyllen, mens de er her. Man får gerne oplevet en stor variation af stemninger under sit ophold, er Charlottes erfaring. Et af de særlige grupperum er te-huset i parken. Lys, lyd og sædekomfort

-Laden kan anvendes både til biludstillinger, fester, konferenceopstillinger og koncerter. Vi går ikke på kompromis med noget, siger

Charlotte Rasmussen. Heller ikke med læderstolene, der har armlæn, tilbagelæn, hjul og mulighed for at påsætte en skrive-/kaffeplade. Klangsystemet og designet af gulv og loft betyder, at rummet kan benyttes selv til klassiske koncerter med den bedst tænkelige lyd, siger hun. AV-udstyr er et væsentligt parameter for alle Hindsgavl Slots i alt 16 møderum, hvoraf syv er plenumlokaler, og tre har udsigt til park og sø. Slottet råder endda over en ekstra projektor af de helt dyre til hvis nu, den eksisterende en dag skulle stå af. Og alle mødeansvarlige kan benytte sig af en livline i form af lokalnummeret 704. Så er der hjælp inden for to minutter.


KONFERENCE DØGN FRA

2.245,-

MED FLY T/R CPH/RNN (BESTILLES SEPARAT)

35 MINUTTER FRA KØBENHAVN 1 TIME OG 10 MINUTTER FRA JYLLAND I Hotel GSH kan du og dine gæster bo og afholde jeres møder og konferencer lige midt i en verdensnyhed. GSH er et banebrydende byggeri, med 75 bæredygtige idéer indbygget i hotellet og konferencebygningerne. I har mulighed for at holde et lille eksklusivt møde for 2 eller en konference for 350 deltagere. Uanset hvad, så bliver du og dine gæster forkælet – med mad fra vores gourmet restaurant, som er baseret på lokale og økologiske råvarer, med skov og strand lige uden for døren eller med en tur i vores naturpark.

HOTEL GSH Strandvejen 79, 3700 Rønne 5695 1913 · info@greensolutionhouse.dk www.greensolutionhouse.dk

HOTEL AND MEETINGS THE BRIGHT WAY

Møde & Eventmagasinet

17


TEMA: mødelokalet

Mødelokaler

er lige så forskellige som mennesker af Karin Feit Almberg

M

ødelokaler er ligesom mennesker. De fleste er behagelige, lyse og venlige i deres udtryk. Heldigvis for det. Men nogle gange har man brug for at møde modstand. Eller at blive løftet og styrket for at kunne yde sit bedste. Som mødedeltager finder man det vigtigt, at mødelokalet giver noget til mødet og spiller med som en selvstændig faktor.

På konference.dk er det tydeligt at se, hvor stor variationen af mødelokaler er. Ikke mindst, hvis man går ind under ”utraditionelle mødesteder” og ser nærmere på mødelokalerne her. På disse sider viser vi et lille udvalg af mødelokaler, som skiller sig ud indbyrdes. Ideen er at

inspirere til at tænke ekstra over, hvad mødelokalet i grunden kan bidrage med. Måske vil man styrke en stemning, sætte folk lidt ud af de vante rammer eller højne niveauet og effektiviteten. Flere af de viste mødesteder har været nomineret eller vundet en award for bedste mødelokaler ved tidligere Møde & Eventmesser.

SOHO

Mødelokalet ”Jagthytten” er til de mindre møder. Alle lokaler hos SOHO i København skiller sig markant ud fra normen på hver sin måde. Allerede ved receptionen mødes man af et uventet og råt design med en grøn gulv-til-loft plantevæg og en motorcykel som inventar. Mødelokalerne rummer fra fire til 55 personer. Er man flere, kan restauranten tages i brug. Se mere på soho.dk

Hotel Koldingfjord Mødelokalet ”Magnoliesalen” blev udvidet i 2015, sådan at det i dag rummer op til 300 gæster. Lokalet er lyst og udstyret med moderne av-udstyr samt klimaanlæg. Indretningen er enkel og stilren. I direkte tilknytning til lokalet findes en meget højloftet foyer med udgang til et stort, udendørs gårdområde. Se mere på koldingfjord.dk.

Kurhotel Skodsborg Kongesalen blev brugt til statsråd af Kong Frederik den 7. fra 1856, til han døde i 1863, og er restaureret i henhold til de oprindelige skitser, så den i dag fremstår, som da kongen brugte den. Kongesalen har plads til 30 personer. Der er direkte adgang til en terrasse med cafémøbler og 50 m til Kurhotel Skodsborgs private badestrand/-bro ved Øresund. Se mere på skodsborg.dk.

18

Møde & Eventmagasinet


TEMA: MØDELOKALET

Tivoli Hotel & Congress Center

Aalborg Kongres & Kulturcenter

Tivoli Congress Hall rummer 670 gæster ved runde borde og 2.400 ved biografopstilling. Teknisk er mulighederne i top. Salen er multifunktionel og ideel til alt lige fra generalforsamlinger til konferencer, udstillinger, modeshows, fester og koncerter. Der er dagslys i lokalet og smukke egetræsgulve. Designet er inspireret af Tivoli, hvilket tilfører lidt kant til det ellers store lokale. Akustikken er helt eminent takket være de træbeklædte vægge. Se mere på tivolicongresscenter.dk.

Aalborg Kongres & Kultur Center har som særkende at kunne foretage hurtige omstillinger fra dagens konference eller kongres med op til 2.000 mødedeltagere til en aftenfest – og tilbage igen. På fotoet er det Foreningen Bankdata, der har arrangeret et ”Route 66-koncept” party. Næste morgen stod lokalet klar til endnu en mødedag. AKKC har med over 40 mødelokaler og 24.000 etagekvadratmeter mange muligheder for at tilpasse til specifikke mødekrav. Se mere på akkc.dk.

Comwell Århus Der er tre bærende elementer at fremhæve i forhold til Comwell Aarhus’ mødefaciliteter generelt: lys, farver og nordisk design (fra HAY). Hertil kan føjes personlighed, nærvær og en behagelig city-atmosfære. Hotellet byder på stor fleksibilitet mht. indretninger og kombinationer af mødelokaler og råder over det nyeste udstyr inden for av/teknik. Se mere på comwellaarhus.dk.

IDA Mødecenter Ikke overraskende er teknikken helt i top hos IDA Mødecenter (Ingeniørforbundet i Danmark). Her er et par forslag til anvendelse af de meget specialiserede av-tekniske muligheder: Byd velkommen i Vandre-hallen og brug video-væggen til visuelle indtryk af dagens program. På scenen er der scenelys og et visuelt attraktivt sceneformat til budskaberne. De nyeste tal og nyheder kan hentes ned med streaming til brug for at aktualisere dagens pointer fra talerstolen. Firmaets udenlandske samarbejdspartnere kandeltage direkte gennem videokonferencer under mødet. Taleren kan præsentere flere billeder samtidig via lysstærke projektorer med adskillige løsninger for kreativt design. Lokalet ligger med udsigt til Københavns Havn. Se mere på ida-moedecenter.ida.dk.

Rungstedgaard Med et gigantisk guldmaleri på den ene væg og store ruder ud mod parken er det store plenumlokale på Rungstedgaard i Nordsjælland som skabt til ro og højt til loftet også i mental forstand. Afhængig af stoleopstillingen rummer lokalet mellem 168 og 450 mennesker. Der er direkte udgang til terrassen, parken og den private bøgeskov. Lokalet kan bruges som ét stort lokale eller opdeles i fire mindre. Skal konferencen afsluttes med en stor fest, dækkes op med runde borde, og lokalet med det ’eksotiske’ navn Vest forvandles til et smukt festlokale med mulighed for separat bar og dansegulv. Se mere på rungstedgaard.dk.

Møde & Eventmagasinet

19


TEMA: mødelokalet

Som teknisk hovedsponsor designende, leverede og betjente Teletech hele den AV-løsning, der dannede den stemningsfulde ramme om plenumlokalet, der her vises i panoramafoto. Jan Reuther: -Salen var spækket med vores udstyr!

Set fra teknikkens synspunkt Forholdet mellem mødelokalets gulvareal og loftshøjde kan give store udfordringer for AV-leverandørerne. Det måtte Teletech endnu engang sande, da firmaet sponsorerede teknikken til den europæiske MPI-konference i København tidligere på året. af Lars Blicher-Hansen

-D

e fleste store konferencehoteller er ind-

De praktiske faktorer, der især skal arbejdes med,

foldevægge kan Ballrom fleksibelt opdeles i op

rettet sådan, at mange mindre lokaler

er forholdet mellem gulvareal og loftshøjde, pla-

til fem individuelle lokaler, men her var de altså

kan slås sammen til ét stort. Det er en både

cering af døre og en ofte begrænset mulighed

slået sammen til ét stort rum.

praktisk og fleksibel løsning, men det er oftest

for ophængning af udstyret. -Disse ting er noget,

i sådanne lokaler, der bliver brug for kreativitet

som arrangøren bør have med i overvejelserne,

-Trods udfordringerne med en loftshøjde på

og samarbejde, når en konference med behov

allerede når der vælges venue, så de forventnin-

fire meter til et lokale på 60 x 15 meter, meget

for et stort plenum-rum skal have et bestemt

ger, der er til det endelige resultat, også kan gen-

begrænset mulighed for ophængning samt pla-

udtryk eller tema understøttet af teknikken, siger

nemføres i virkeligheden, anbefaler han.

cering af døre og flugtveje lykkedes det at møde

Jan Reuther, adm. dir. for Teletech Konference-

forventningerne til det endelige resultat gennem

Kommunikation, en af landets ældste og stør-

Ved Meeting Professional International (MPI)’s

et tæt samarbejde mellem os som AV-leveran-

ste leverandører af professionelt AV-udstyr og

store europæiske konference på Radisson Blu

dør, produktionsselskabet og hotellet. Alle par-

tolkeanlæg.

Scandinavia Hotel i København i februar var hele

ter viste stor fleksibilitet og imødekommenhed,

hotellets Scandinavian Ballroom på 900 m2 ind-

fortæller Jan Reuther.

rettet til programmets plenum-møder. Med store

Munkebo Kro er den perfekte løsning for dig der ønsker at holde kursus eller konference i rolige og naturskønne omgivelser centralt på Fyn

MØDER & KONFERENCER PÅ KANTEN AF ØRESUND Giv jeres deltagere en unik og sanselig oplevelse. Her kan I kombinere faglig fordybelse, ny viden og inspiration i vores skønne rammer på kanten af Øresund med udsigt til Kronborg. Læs mere: www.marienlyst.dk/da/konferencer

Munkebo Kro er beliggende mellem Odense og Kerteminde, med en skøn udsigt over Kertinge Nor. Vi tilbyder hyggelige og funktionelle mødelokaler med moderne faciliteter, til både de helt små møder samt til de lidt større. Alle lokaler har dagslys og direkte udgang.

Vi har til hensigt at gøre mødet til en oplevelse der huskes og ønsker at skabe en uformel og nærværende atmosfære for vores gæster, i form af fleksible løsninger for alle typer af mødeaktiviteter. Vi har 22 charmerende værelser, en smuk restaurant samt en hyggelig krostue, som vil være oplagt at benytte til aftenens sociale samvær.

- kontakt os og modtag et skræddersyet tilbud MUNKEBO KRO • FJORDVEJ 56 • 5330 MUNKEBO 20 Møde & Eventmagasinet Tlf. 65 97 40 30 • info@munkebokro.dk • www.munkebokro.dk

S TR A ND - & BA D EH OTEL MA R I EN LYST Ndr. Strandvej 2 • 3000 Helsingør • tlf. 4921 4000 • www.marienlyst.dk


R 20% Book NU - SPa REDaG RF MaNDaG ELLE

aRthUR hotEL koNCG LUSIVE ALL IN

R 20% Book NU - SPa REDaG RF MaNDaG ELLE

thUR R a G N o UDENDØRS ELLER INDENDØRS? k L E t o h ALL INCLUSIVE

Konferencecenter med søerne udenfor hoveddøren, udgang til grøn gårdhave, mange forskellige mødelokaler og det italienske køkken til frokost. Det er nemt at komme frem og parkere – Nørreport er lige i nærheden og vores parkeringsgård har plads til alle. Ring til vores konferencemanager og aftal nærmere 33 45 77 11 www.aRthURhotELS.Dk

Møde & Eventmagasinet

21


TEMA: mødelokalet

Indretningsspecialisterne CPH Lounge er specialister inden for indretning til møder, konferencer og events. CEO Didde Steinmann fortæller her om udfordringer og muligheder for at løfte niveauet for indretning i mødebranchen

CPH Lounge henter inspiration rundt om i verden. På

-Hos CPH Lounge arbejder vi med at skabe

forårets møbelmesse i Milano oplevede firmaets med-

”rum i rummet”, som reflekterer temaet og visualiserer budskaber, siger Didde Steinmann. -Det

arbejdere snore anvendt som dekorationselement som

kan til tider være simple greb, som da vi indrettede

den nye dille, og det inspirerede til denne messestand

konferencen Money20/20 i Bella Center tidligere i år,

for Tryg Fondens hjertestartere i samarbejde med We Love

hvor temaet var bæredygtighed. Her skabte vi en løsning

People på en konference hjemme i Danmark.

med et loungeområde i enkle pallemøbler i organisk materiale, med indbyggede mobilopladere. Det blev et stort hit blandt deltagerne.

af Mette Damgaard Petersen

O

ptimal indretning kan skabe en helhedsoplevelse. Gæsterne skal føle sig omfavnet, fra de træder ind ad døren, og de må ikke være et sekund i tvivl om hvilken type arrangement, de er ankommet til, hvad enten det er et møde, en konference eller en fest. Sådan kan filosofien hos indretnings- og udlejningsfirmaet CPH Lounge sammenfattes. -Formålet med indretning er ikke altid at skabe de store spektakulære opsætninger, det kan også være at skabe harmoni. Vi mennesker inspireres jo af æstetisk indbydende omgivelser. Eksempelvis kan en minimalistisk indretning skabe ro, som kan understøttes af

22

Møde & Eventmagasinet

komfortable møbler. Vi drives i høj grad af vores sanser, så det er vigtigt, at både dufte, lyde og teksturer bidrager til helhedsoplevelsen, forklarer virksomhedens direktør, Didde Steinmann. Penge og prioritering

For at løfte møde- og eventbranchen til et højere niveau rent indretningsmæssigt skal der ifølge CPH Lounge to ting til: Penge og prioritering. Og forud for det, en holdningsændring, hvor indretning for alvor anerkendes som en afgørende faktor for arrangementets succes og udbytte - på linje med venue, forplejning og speakers. Samt en erkendelse af, at kvalitet koster.

-Midt i den kreative proces må man dog ikke glemme, at der også er noget så banalt at tænke ind, som f.eks. at møblerne er tilpasset gæsternes behov. At konferencedeltagere sidder på en ergonomisk korrekt stol med den rette komfort og støtte, og som kan drejes, så man ikke sider og vrider i nakken en hel dag – det er der mange derude, der ikke vægter eller tænker over, siger Didde Steinmann. P.S. Gæsterne på Møde & Eventmessen 2017 kommer også til at stifte bekendtskab med CPH Lounge´s kunnen, idet CPH Lounge sponserer hele møbelindretningen på messen i Bella Center til marts.


TEMA: MØDELOKALET

Møde & Eventmagasinet

23


TEMA: mødelokalet

Et væld af udendørs møderum hos Comwell Campus Klarskovgaard

Flyt mødelokalet ud i naturen Det er mere populært end nogensinde at rykke møder ud af de indelukkede indendørs lokaler - ud hvor der er frisk luft, højt til loftet og indtagende grønne omgivelser. Det ikke blot bryder rammerne for mere traditionelle møder, de sænker også deltagernes stressniveau målbart. Her er nogle eksempler på mødesteder, der tilbyder udendørs faciliteter.

af Mette Damgaard Petersen

24

Møde & Eventmagasinet

På Comwell Campus Klarskovgaard ved Korsør brydes rammerne ved at holde møder i de fem udendørs mødelokaler i æbleplantagens lysninger, de to tipier eller det udendørs samlingssted ”Speakers Square”. Vi har nok alle deltaget i lange, tunge møder, måske endda over flere dage, og selv om der er spændende emner på programmet, kan det være svært at bevare koncentrationen i mange timer i det samme lokale. Bare det at forandre omgivelserne kan give ny energi og måske endda en ny vinkel på en problemstilling.


TEMA: MØDELOKALET

Skovbadning og uderum på Saltoftehus Hos Saltoftehus på Vestsjælland bruges naturens terapeutiske påvirkning af vore sanser bevidst i mødekonceptet til at udvide deltagernes evne til at modtage og bearbejde indtryk og tænke tanker. Her blev et udendørs mødelokale etableret helt tilbage i 2005. Naturens påvirkning er ikke kun følelsesmæssig, men også rent fysisk målbar. Begrebet ”skovbadning”, som også tilbydes og praktiseres på Saltoftehus, stammer fra Japan, hvor man benytter de sensoriske påvirkninger fra at gå i skoven som et afstressende og opkvikkende element i et møde. Japanske forskere har påvist, at stille gang i skoven blot et kvarter, hvor man mærker den bløde skovbund under fødderne, nyder duftende, betragter farverne og lytter til naturens egne lyde, sænker stressniveauet. I USA er ”det nye sort” at skifte kettlebells træning ud med en stille gåtur i skoven.

Klasselokale under trækronerne ved Kragerup Gods I en lysning i skoven ved vestsjællandske Kragerup Gods findes et udendørs ”klasselokale” med frisk luft og højt til loftet. Et frirum med ro til fordybelse rundt om bålet, under trækronerne. Outdoor Meetings er stedets ny mødekoncept, hvor hele eller en del af mødet afvikles udendørs i grønne omgivelser.

To tipier på Gl. Brydegaard På Gl. Brydegaard på Sydfyn kan de to tipier anvendes som mødelokale, hvor tanker, idéer og kreativitet får spillerum. Tipierne danner ligeledes rammen om fælles madlavningsaktiviteter, hvor gæsterne sammen kan kreere en menu over åben ild, under kyndig vejledning af husets kok. Menuen planlægges efter årstid og vejrforhold, og der dækkes hyggeligt op. Det giver en sanselig oplevelse med ulmende gløder og lystig knitren fra bålet, der bidrager til at skabe en særlig stemning og til den gode snak.

Møde & Eventmagasinet

25


TEMA: mødelokalet

Forhandling i Trætophuset på Kaløvig Center På Kaløvig Center nord for Aarhus findes et ganske særligt møderum. I Trætophuset kan fem-seks personer sidde i fred og ro med fuglesang om ørene og nyde udsigten over haven og Aarhusbugten. Trætophuset er oprindeligt opført i et stort bøgetræ, som desværre gik til i en efterårsstorm, men da huset klarede frisag, står det i dag på ”egne ben”. Huset bliver især brugt af lederteams, der har brug for ro og inspiration, når der skal lægges ny strategi, eller når svære forhandlinger skal have et kærligt puf fremad. Her bidrager huset i sig selv til, at deltagerne starter møderne i en afslappet og venskabelig atmosfære. Man kan næsten ikke andet, når man først har fulgtes ad op ad vindeltrappen til huset, der på mange måder minder om barndommens hytte i træet.

Oplæg under åben himmel hos KolleKolle Når man holder møde på KolleKolle i Værløse nord for København, kan man gøre det under åben himmel, hvor der er højt til loftet og rum til at tænke de store tanker. De to udendørs møderum tilbydes som et alternativ til de mere traditionelle lokaler. De er bygget med det formål at skabe en anderledes ramme om møderne, som kan bidrage positivt til mødets agenda med energi og frisk luft.

Frokostmøde i ”Kongens Baghave” hos Danhostel Fredensborg Hos Danhostel Fredensborg, beliggende i ”Kongens Baghave” lige ved Fredensborg slot, indbyder den 7.000 m2 store have med smukke gamle træer, til fordybelse og frokostmøder i det grønne. Her bliver gæsterne taget godt imod af værtsparret, og køkkenchefen byder på kulinariske oplevelser.

26

Møde & Eventmagasinet

Enkel løsning på Vilvorde Vilvorde Kursuscenter i Charlottenlund ligger på en tidligere planteskoles grund og nyder i dag godt af en stor park med sø og smukke, gamle træer. Kursuscentret går meget op i såvel innovative og utraditionelle mødeformer som økologi og sundhed. Walk and talk i parken ligger derfor lige for, men også noget så enkelt som at sætte en lille havepavillon op på græsplænen og gøre den til et grupperum går man heller ikke af vejen for. Det blev demonstreret i august, da Vilvorde i samarbejde med mødekonsulentfirmaet Cheche havde inviteret til en inspirationsdag under overskriften Møde(r)evolutionen.


...og meget mere.

SALTOFTEHUS.DK SALTOFTEHUS

Saltoftevejmere 7 - DK -end 4470 indendørs Svebølle - Tlf. +45 5959 5993 Meget mødefaciliteter

Find os på Facebook

Kun 1 time fra København

vil du have succes med dit seminar? du laver: • Planlægning hos dit firma • Kommunikation internt • Forberedelse – hvad er målet? vi leverer: • Planlægning med dig • Kommunikation med dig • Involvering i din succes, når I er her. • Professionalisme kombineret med vores... • Personlighed • Perfekte rammer – ude som inde året rundt • Teambuilding muligheder i bred variation • Ærlig og meget rost kulinarisk oplevelse. • Hygge Ring for at aftale et “kaffe” besøg. ✶✶✶✶

SALTOFTEHUS.DK/ info@saltoftehus.dk Tlf. +45 5959 5993

SALTOFTEHUS 5-2016 .indd 1

12/09/16 13.47

MØDER MED STIL I SMUKKE OMGIVELSER

Blot et stenkast fra Lillebælt, omgivet af smuk natur og et varieret terræn, finder du Hindsgavl Slot. Her skruer vi ned for hverdagens stress og jag og op for forkælelse og luksus. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten. • • • • •

16 mødelokaler og grupperum 120 værelser i staldene og på slottet Plads til 650 deltagere i stolerækker Egen a la carte restaurant og slotskøkken med fokus på kvalitet og gode råvarer Mulighed for pause– og teambuldingaktiviteter ude som inde Møde & Eventmagasinet

Hindsgavl Slot · Hindsgavl Allé 7 · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 88 00 · www.hindsgavl.dk

27


Køkkenchefen anbefaler

Centralværkstedet danner rammen om MødeMekka den 27. oktober. Tilmelding på www.kursuslex.dk.

Når Kursuslex den 27. oktober inviterer indenfor til MødeMekka, så bliver det i Centralværkstedets historiske lokaler i Aarhus. Bag stedet står kok og gastronomisk entreprenør Jürgen Frühwirth, der er uddannet

Jürgen Frühwirth (i midten): -Et godt samarbejde og de rig-

fra en af Østrigs fornemste restauranter.

rede mennesker skal blive en succes.

tige kokke er vigtige parametre, når en middag til flere hund-

Liv i det gamle jernbaneværksted af Nadia Mathiasen

A

t kalde Jürgen Frühwirth for en gastronomisk serieiværksætter er

forsøge at give gæsterne det han kalder en restaurantoplevelse – også

næsten en underdrivelse. Manden bag Centralværkstedet i Aarhus

når der er tale om store arrangementer.

har på under et årti sat et solidt aftryk på den østjyske hovedstads

mad- og mødescene. Den østrigske kok startede i 2007 cateringvirksom-

-Når det gælder maden, lægger vi stor vægt på, at gæsterne får en følelse

heden Mad med Smag, og et par år senere oplevelseshuset Früd, der blev

af at være på restaurant. Vi vil gerne give gæsterne endnu mere, end de

solgt fra, da han åbnede Centralværkstedet i 2012.

forventer. Det gælder alt fra mødet med tjenerne til den måde, vi serverer maden på, som har et internationalt præg, siger han.

Et par restauranter er det også blevet til, men dem har han lukket for blot at genåbne i forrige måned under navnet Früd Nr. 16 med delemad og

Det betyder eksempelvis, at hovedretterne lander på bordet anrettet på

steg på menuen. Med plads til op mod 600 gæster ad gangen er Central-

tallerkner, i små gryder eller krukker, og nogle gange på tøris, selv om det

værkstedet dog uden sammenligning det største af østrigerens projekter.

nemmeste ville være fadservering.

De rustikke rammers unikke historie strækker sig tilbage til 1862, hvor det engelske entreprenørfirma Peto, Brasey og Petts åbnede sit jernba-

Han forklarer, at den største udfordring ved store selskaber ikke er taller-

neværksted her i forbindelse med etableringen af Jyllands første jernbane.

kenanretningerne, men derimod at finde leverandører, der kan klare både kvalitetskrav og de store mængder, der ofte skal til, når Centralværkste-

-Lokalerne er unikke, da det er en gammel hal med store porte og store

det har flere større arrangementer i løbet af en uge.

glaspartier, der gør, at rummet er lyst op af naturligt lys i dagtimerne. Det giver en rigtig god energi i rummet til vores dagsarrangementer, for-

-Efter lidt over tre år er det endelig ved at være på plads, men det var en

tæller Jürgen Frühwirth, der er uddannet fra den østrigske restaurant

stor udfordring i starten.

Landhaus Bacher. Udover de rette leverandører handler det om at kunne servere god mad Restaurantoplevelse

til mange også om det rigtige personale, som formår at løfte opgaven,

Restauranten blev belønnet med hele to stjerner i Michelinguiden, da

samt ikke mindst det rigtige udstyr. Jürgen Frühwirth forklarer, at du kan

inspektørerne lagde vejen forbi, og fra sin tid dér har kokken især med-

være nok så dygtig til at lave mad, men at det kan være ligegyldigt, hvis

bragt sig en høj arbejdsmoral, forklarer han. Den bruger han bl.a. til at

du ikke formår at servere den varm til den sidste gæst.

28

Møde & Eventmagasinet


Skovkage 10 personer Jürgen Frühwirths skovkage består af flere dele: Kagebund, bærcreme og en kerne af chokolademousse, som til sidst pyntes med creme af flødeskum. Bunden kan med fordel laves dagen før. Det samme gælder chokolademoussen. Bærcremen og cremen til det ydre lag skal laves lige inden samling. Bund: 100 g usaltet smeltet smør 120 g mel 5 g bagepulver 60 g flormelis 2 æg 60 g honning 2 spsk mælk 1 kvsp fint salt

Bland alle ingredienser sammen i skål/ foodprocessor. Hæld blandingen i en rund bageform, ca. 30 cm i diameter. Bag ved 180 grader i ca. 7 min. Kerne af mørk chokolademousse: ½ l mælk 1 l piskefløde (piskes til skum) 560 g god mørk chokolade (70%) 6 blade husblas ■ Læg husblas i koldt vand, så den bliver blødgjort. Kog mælken op. Tag den af varmen og opløs husblasbladene deri. Start med at røre 1/3 af chokoladen i mælken, tilsæt derefter resten. ■ Brug stavblender for at være sikker på, at chokoladen er helt opløst i mælken. Når blandingen har en temperatur på ca. 30 grader, vendes flødeskummet i. Bland evt. krydderier som stødt kardemomme i for at få en lidt mørkere smag. Fyld moussen

i en øse eller passende halvrund metalskål, så bliver den glat og fin, og sæt den i fryseren. Bærcreme: 150 g hvid chokolade, groft hakket 2 ½ dl piskefløde 6 æggeblommer (3 bægre pasteuriserede) 50 g rørsukker 70 g solbærpuré (eller puré af andre bær) 5 blade husblas ■ Læg husblas i koldt vand, så den bliver blødgjort. Smelt chokoladen meget forsigtigt over et vandbad. Pisk fløden til skum, og stil det til side. Pisk æggeblommerne hvide med sukkeret. Smelt husblasbladene sammen med bærpureen, og rør den i æggemassen. Rør derefter den flydende chokolade i. Vend flødeskummet i chokoladeblandingen lidt ad gangen.

Flødecreme: 1 l piskefløde 100 g sukker 4 blade husblas Chokoladespåner til pynt ■ Bland sukker i piskefløden og pisk blandingen til flødeskum. Der kan tilsættes en smule spiritus for at få ekstra smag. Læg husblas i koldt vand, så den bliver blødgjort. Bland dem derefter i, så cremen bliver fast. Opbygning af skovkagen: ■ Brug en skål formet som en rund halvkugle. Start med at lægge plastfolie i bunden. Så er det nemt at få kagen ud. Bærcremen fyldes i, derefter lægges kernen af chokolademousse i. Bunden skal på til sidst. Sæt kagen på køl i mindst to timer, så den sætter sig. Tag kagen ud af skålen, smør den med flødecremen, og pynt med chokoladespåner.

Nadia Mathiasen

er uddannet journalist og lever i dag primært af at skrive om mad i aviser og magasiner, udgive kogebøger og blogge på foodfanatic.dk, der dagligt besøges af flere end 3.000 unikke læsere. (Foto: Nima Baharlooie) Møde & Eventmagasinet

29


#meetinglive

Clarion Hotel & Congress Malmö Live Den 7. oktober kl. 10.00 – 17.00

GRATIS

for planl

æggere af møder og events

Bo Krüger er konferencier på dagen, og har en lille overraskelse i ærmet. Derfor skal du deltage • Ny messeform • Inspiration til møder og events • Learning sessions • 50 udstillere • Mingling og netværk • Frokost og lækkerier • Gratis bus fra København

Oplev Øresundsregionens nye mødemesse Mød 50 innovative hoteller og eventudbydere i Malmø Den 7. oktober er der premiere på Øresundsregionens første ”Meeting Live” hotel- og eventmesse for mødeplanlæggere. På bare 1 dag får du kendskab til regionens mest innovative hotel- og eventudbydere. Du deltager i faglige sessions og nyder en lækker frokost på det imponerende Clarion Hotel & Congress Malmö Live. I behagelig loungestemning med bløde sofaer møder du udstillerne i små speedmøder og kan booke eller reservere de bedste mødesteder og events på selve dagen. På den måde finder du nemt de steder, hvor dna, faglighed og faciliteter matcher virksomheden bedst. Den nye messe øger din effektivitet og faglighed samtidig med, at du nyder en dag med kollegial inspiration og personlig forkælelse.

Læs mere og tilmeld dig gratis på

Mød bl.a. Chris Macdonald top-motivator, inspirator og foredragsholder 30

Møde & Eventmagasinet

ARRANGØRER:

Meetinglive.dk


PROFILANNONCE

Her bliver gæsterne modtaget som i et privat hjem På Bymose Hegn er det ikke ”high tech og smartboards”, der blæser gæsterne omkuld. Det gør derimod gæstfriheden og det personlige nærvær. Her i Helsinge i Nordsjælland mærker gæsterne imødekommenheden og hjælpsomheden fra det øjeblik, de modtages ved indgangen. Når man vælger at lægge sit arrangement på Bymose Hegn, støtter man samtidig virksomhedens formål, som er at bidrage til integration af børn og unge med og uden handicap. En fin CSR-strategi, som er med til at påvirke hele stemningen på stedet.

-V

i er et mødested for alle og specielt for de mødegæster, som holder af at føle sig hjemme, siger direktør, Hanne Funch Gründler, Bymose Hegn i Helsinge i Nordsjælland. - Både deltagerne og de ansvarlige for konferencen har os lige ved hånden fra start til slut, forsikrer hun. Allerede ved ankomsten bliver gæsterne budt velkommen ved hovedindgangen, hvor personalet står klar til at tage imod. Den hjemlige stemning kombineres med en professionel ånd, sådan at alt føles rart og trygt. Bymose Hegn er et stort møde- og konferencested, hvor der hverken mangler plads, lys, av-udstyr eller smuk natur. Man finder ikke meget ”high-tech og smartboards”, til gengæld får man til overflod af alt det, som bidrager til et godt og afslappet møde. Endda til en rigtig fornuftig pris.

Egen gård ved søen Vil man holde sit møde lidt afsides, kan man booke Bymosegård, hvor 30-35 personer har den smukke og stemningsfulde bygning helt for sig selv med egen café, hvor personalet sørger for alle pauseserveringer. Den hvide Bymosegård ligger 100 meter fra hovedbygningen med udsigt til smuk natur og søen ved terrassen. Hovedmåltider og overnatning foregår i hovedbygningen, hvor køkkenet byder på udsøgte måltider, tilberedt med kærlighed til sæsonens råvarer. Der er fokus på at begrænse madspild, blandt andet ved at servere på en måde, som samtidig højner æstetikken.

Husets særkender Bymose Hegn tilbyder gratis udlån af værktøjer, som kan benyttes til at understøtte pointer, refleksioner og fokuspunkter i forhold til teamudvikling, kommunikation, strategiplanlægning, lederskab og innovation. Hvis

der ønskes hjælp til facilitering, har Bymose Hegn et godt samarbejde med Jens Fisker Carlsbæk fra Mindshop og Allan Rasmussen fra Q-Courage. Ikke alle gæster er klar over, at overskuddet fra driften på Bymose Hegn går til, at handicappede børn og deres familier får mulighed for at deltage på forskellige familiekurser eller familielejre. - Det har betydning for mange virksomheder, at der tænkes i CSR, siger Hanne Funch Gründler. H.K.H. Prinsesse Benedikte er protektor for foreningen bag. Mange af Bymose Hegns gæster er store virksomheder og statslige instanser. En anden af husets stærke værdier er derfor at opretholde en høj grad af sikkerhed. Inden for det seneste år er sikkerhedsniveauet øget, så gæsterne kan føle sig trygge.

www.bymosehegn.dk

Møde & Eventmagasinet

31


Lyt lidt højere Stifteren af firmaet ”Listen Louder”, Jonathan Løw, har en mission. Han har mange, faktisk. Én af dem er at gøre os mennesker bedre til at lytte til hinanden. Vi skal slå filtrene fra og være lydhøre også for de budskaber, som ikke nødvendigvis stryger os med hårene. Det er ikke kun ørerne, der skal være åbne. Det er også hjernen og hjertet.

af Karin Feit Almberg

D

u kender det sikkert godt – man sidder i en rundkreds, og alle bliver bedt om at præsentere sig selv. Du lytter efter med

et halvt øre samtidig med, at du allerede er i gang med at forberede, hvad du selv vil sige, når det bliver din tur. Man vil jo nødigt falde igennem, og man vil gerne give et godt billede af sig selv. Men vi udvikler os ikke, når vi ikke hører ordentligt efter. -At lytte er en strategisk tilgang til både ledelse og godt kollegaskab og handler om meget mere end i bedste fald at kunne gengive eller rekon-

kansk analyse har vist, at en leder i gennemsnit

Fakta

afbryder sine medarbejdere, inden der er gået

Jonathan Løw er stifter af firmaet Listen Louder. Via foredrag, work-shops og rådgivning gør han som succesfuld serie-iværksætter nye og etablerede virksomheder og kommuner mere forandringsskabende, succesfulde og autentiske. Han har specialiseret sig i områderne innovation, disruption, forretningsudvikling og PR.

mer vigtigere at positionere sig selv frem for

struere, hvad der netop er sagt. Det handler om at være åben og ikke se andres udtalelser som invitation til en magtkamp. De fleste har prøvet at have svaret klar og parat, allerede mens den anden taler, siger direktør i firmaet Listen Louder, Jonathan Løw.

18 sekunder. Denne observation er et meget godt eksempel på en kultur, hvor det forekomat fjerne filtrene og rent faktisk tage ind, hvad der bliver sagt. Alle har oplevet folk på møder og konferencer, som tager ordet igen og igen, mens andre holder sig tilbage. Der kan gå meget viden og information tabt, hvis vi tillader dette. -Så længe, man taler, lærer man ikke selv ret

I november udkommer hans bog Gurubogen som en samling af de bedste råd fra 100 af verdens førende iværksættere og ledere inden for innovation, iværksætteri og autentisk ledelse.

meget nyt. Det er ofte input fra eksempelvis introverte kolleger eller nytænkende idéer fra ’skæve’ kolleger, der i sidste ende fører til en ny vej, som man i virkeligheden burde have fulgt eller afsøgt lidt nærmere. At udvikle en kompetence i at lytte er en mental rejse, som

Vildspor og afveje fører også til resultater -Vi har en tendens til at have fokus på os selv

I marts 2017 er han blandt foredragsholderne på Møde & Eventmessen i Bella Center.

vi konstant må gennemleve for at udvikle os

www.listenlouder.dk www.gurubogen.dk

Et lydhørt mødedesign

som mennesker, privat og professionelt, siger Jonathan Løw.

og vores egne pointer i stedet for reelt at lytte til andre, siger Jonathan Løw. -Det gælder både inden for ledelse, innovation, markedsføring,

Nu skulle man tro, at hvis alle fik lov at komme

mødekultur og alle andre områder, hvor vi men-

lige meget til orde, så kom alle guldkornene

nesker interagerer med hinanden. En ameri-

frem af dybet. Sådan forholder det sig natur-

32

Møde & Eventmagasinet


ligvis ikke. Vi mennesker har det med at gen-

Lyt til andre verdener

tage os selv. Vi føler, at vi hele tiden kommer

Helt konkret kan man arbejde med at se pro-

med noget nyt, men det er ofte det samme, vi

blemstillinger udefra. Det handler om at ind-

hitter på. Bare i andre forklædninger.

tage perspektiver, der er forskellige fra den måde, man normalt ser verden på. Det kunne

-Hjernen er ekspert i at genkende og gentage

være at kigge på helt andre brancher, end man

mønstre, siger Jonathan Løw. -Det er udmær-

normalt gør, eller dykke ned i teknologier, man

ket, at vi ikke skal opfinde den dybe tallerken,

måske slet ikke vidste fandtes, før man gik på

hver gang vi børster tænder eller cykler. Men når

opdagelse.

vi har brug for at tænke nyt og være innovative, er vi nødt til at gøre noget aktivt for at se en

-Jeg arbejder bl.a. med Edvard de Bono’s seks

problemstilling ud fra andre vinkler end dem, vi

tænkehatte, hvor mødedeltagerne ikke blot

kender fra vores egen hverdag, branche eller

taler ud fra deres personlige holdninger, men

virksomhed. Vi bør i fremtiden arbejde med et

bliver forsynet med en perspektivhat, de skal

bevidst mødedesign, som sikrer, at der ind-

kigge på mødets temaer ud fra. Det kunne

lægges sessions, hvor alle kommer til orde. De

være en grøn kreativitetshat eller en sort

fleste er dårlige til at modtage kritik og sæt-

nej-hat. Ved at lytte og tænke på den måde

ter sig i forsvarsposition eller går ind i sig selv,

tvinger vi hjernen ud af dens normale vaner

når de irettesættes eller ignoreres. Derfor må

og foretrukne vinkler, siger Jonathan Løw.

facilitatoren være bevidst om at skabe et trygt

-Verden giver dig hele tiden nye svar, hvis du

rum og en kultur, hvor det er tilladt at sige de

formår at lytte højere.

Nyt ’city-hostel’ på vej Arp-Hansen Hotel Group har købt Dansk Metals tidligere hovedkvarter i Nyropsgade ved søerne i København. Efter planen åbner bygningen i sommeren 2017 som koncernens første ’city hostel’ under navnet Steel House. Huset kommer til at råde over i alt godt 200 værelser med hhv. 2, 4 og 6 senge og en række fællesfaciliteter. Der bliver ingen mødefaciliteter, men tanken er bl.a. at kunne tilbyde billig overnatning til folk, der deltager i møder og konferencer andre steder i byen. F.eks. på kædens nærliggende Hotel Imperial.

’dumme’ ting eller stille banale spørgsmål. En forudsætning for at deltage aktivt i mødet er, at vi føler os hørt og forstået. Derfor må facilitatoren i første omgang være opmærksom på at opfylde dette grundlæggende menne-

Foto: Jon Inge Nordnes / Allegro.

skelige behov.

DAGSMØDE TIL LANGESUND

1-DAGES CRUISE FRA

508,-

Hold det perfekte dagsmøde om bord på et af vores skibe. Langt væk fra dine vante omgivelser og alligevel tæt på naturen.

PER PERSON

Fra de fleste af vores konferencelokaler har du en fantastisk udsigt over havet. Vælger du at holde din konference hos os, er alt samlet på et sted i vores moderne konferencelokaler. PRISEN INKLUDERER:

2-døgns cruise tur/retur Hirtshals – Langesund

Vi har også 2-dages cruise til Stavanger eller Bergen!

Frokostbuffet fra Langesund inklusiv øl, vin og mineralvand 1 x Konferencerum: Standard AV-Udstyr, 1 x internetadgang, frugtpause og kaffe/the hele dagen. Skatter og afgifter er inkluderet. Begrænset antal pladser. Forbehold for trykfejl.

Konference-GruppeDK@fjordline.com

+45 21568565

Møde & Eventmagasinet

HIRTSHALS | LANGESUND

33


Ny event for mødebookere i Øresundsregionen

”M

eeting Live 2016 - Øresund” er

Aktivt og kreativt program

navnet på det spændende arran-

Dagen byder på en blanding af korte, person-

gement, som Kursuslex i samar-

lige speedmøder med de udstillende hotel-

bejde med svenske Compro Möten & Event

ler, konferencecentre og eventudbydere. Men

afholder fredag d. 7. oktober i Malmø. Det

Meeting Live er også ”learning-sessions”, hvor

bliver et helt nyt, anderledes og inspirerende

Danmarks bedste foredragsholder, Chris McDo-

arrangement for alle, der planlægger og booker

nald, inspirerer til ”sundhed i et bredt perspek-

møder, fester, events mm. i Øresundsregionen.

tiv” – også i mødesammenhæng. Mødeeksperten Bo Krüger faciliterer dagen med fokus på kreativitet, læring og networking.

Der bliver mulighed for at møde et bredt udsnit

CG.

af regionens allerbedste mødesteder og aktører. Udstillerne har ikke en traditionel stand,

P.S. Gratis bus tur/retur fra København til

men derimod et privat område, møbleret med

Malmø.

bløde loungemøbler eller et klassisk mødebord. De bestemmer selv, hvordan de indretter sig. Meningen er at give mulighed for at tale forretning under hyggelige og professionelle former.

Meeting Live afholdes på et af regionens nyeste og lækreste hoteller, Clarion Hotel & Conference Malmö Live, og der bydes på lækker frokost samt efterfølgende cocktailparty.

8 PERFEKTE MØDESTEDER

MED CHARME OG STIL

I CENTRUM AF KØBENHAVN

Yderligere information og tilmelding på meetinglive.dk

TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER I CENTRUM AF KØBENHAVN

Tivoli Hotel & Congress Center Phoenix Copenhagen Imperial Hotel Grand Hotel The Square Copenhagen Island

Den lette dagmødepakke pr. person fra kr.

545,-

Copenhagen Strand Gentofte Hotel

Den lette dagmødepakke er for dig der skal holde et stramt budget, men ikke vil gå på kompromis med kvaliteten.

Søg, forespørg og bestil på: www.arp-hansen.dk/konference

679 værelser og 55 møde- og udstillingsrum


T E N R E ENTER J T S 4 ERENCEC E KONF N N Ø K RS LSER U T A N I GIVE

TIL MØDET

OM

HUSK SKIFTESKO! TIL DANMARKS AKTIVE HOTEL OG KONFERENCECENTER

TIL PAUSEN

RING PÅ 7586 5 533 EL L ER L Æ S MERE PÅ VINGSTED .DK

BOOK JERES NÆSTE MØDE, KURSUS ELLER KONFERENCE HOS OS! Vælg en aktiv pause og skab ny energi og dynamik hos mødedeltagerne! • • • • • • •

4-stjernede faciliteter - midt i Trekantområdet Komplette løsninger på alle størrelser og typer af arrangementer Stor erfaring med planlægning og afvikling - én kontaktperson TIMEOUT - aktivt pausekoncept med over 25 forskellige aktiviteter Egen eventafdeling med uanede muligheder 3-stjernet hotel med 191 værelser med WIFI og gratis parkering Restaurant med kulinariske oplevelser af lokale råvarer VINGSTED hotel & konferencecenter · Vingsted Skovvej 2 · 7182 Bredsten · vingsted.dk


PROFILEN

af Christian Guldager

-N

-Vi har ikke ansat receptionister, for jeg tror fak-

år jeg har sådan et underligt navn –

tisk ikke så meget på den traditionelle receptio-

altså Nielsen - så er det, fordi min

nist mere. Vores reception er jo en kombination

far er dansk og min mor er fra Alge-

af en lounge og bar, og vore værter kan ikke

riet, smiler Karim. Han elsker København og bru-

alene tjekke gæster ind og ud på en pæn og

ger byen alt, hvad han kan, men bor i Sverige

venlig måde, men de kan også lave spændende

på 22. år og har to voksne børn.

cocktails, god kaffe og lækre snacks. Det er en ny måde at anvende receptionen på, og en ny

Karrieren har været snorlige og flot, som den

måde at drive hotel på, siger Karim Nielsen.

var målrettet det nuværende job som administrerende direktør for en hastigt voksende – og

Thorvaldsen skal inspirere

enormt succesrige – hotelkæde.

-Lige nu har vi fire hoteller i København: SP34, Hotel Astoria, Hotel Avenue og Hotel Danmark.

Karim Nielsen er direktør for den privatejede hotelkæde ”Brøchner Hotels”, der

-Jeg har været enormt heldig at havne i sådan

Hotel Danmark lukker om få måneder for at blive

består af Hotel SP34, Hotel Astoria, Hotel

et familiefirma, og Søren (Søren Brøchner-Mor-

renoveret totalt. Alt bliver skiftet ud, og der ind-

Avenue og Hotel Danmark.

tensen, ejer af Brøchner Hotels A/S, red.) og jeg

rettes en ny restaurant i den nuværende parke-

har et fantastisk parløb. Han er entreprenøren,

ringskælder. Tivoli Hallen fortsætter med læk-

der ved alt om det håndværksmæssige og om

kert smørrebrød, men lokalerne renoveres. Den

ejendomsudvikling, mens jeg står for at drive

nye indretning bliver inspireret af den store dan-

forretningen fremad.

ske billedhugger Thorvaldsen, for hans museum

”Vi gør alt, hvad vi kan, for at adskille os fra de store brands!”

ligger ikke langt fra hotellet. -Jeg synes, at vi har fået opbygget et cool koncept, som giver gode gæsteoplevelser, der pas-

-Og så går vi snart i gang med at bygge et 31

ser til både ham med jakkesæt og hende med

værelsers hotel på Bremerholm, hvor der både

klipklapper. Det gælder om at finde balancen,

bliver restaurant og lækker bar. Det bliver abso-

og det mener jeg, at vi har gjort.

lut ikke billigt at bo der, men det bliver godt!

-Vort design er lokalt, hvilket vil sige, at indret-

Omstillingsparate

ningsarkitekten bor lige rundt om hjørnet. Inven-

-Vi gør alt, hvad vi kan, for at adskille os fra de

taret og alt det håndværksmæssige er udført

store hotelbrands. Og det, tror jeg, er vor suc-

af lokale håndværkere, for vi vil være et lokalt

ces. Vi følger meget nøje med i, hvad gæsten

hotel. Det giver en anden ægthed end de store

vil have, og vi kan lynhurtigt omstille os.

udenlandske brands, der driver kæmpe-hoteller.

At SP34 er ét af de mest kendte hoteller i København, det ved de fleste. Få har nemlig markedsført sig så dygtigt som SP34, der ligger i Sankt Peder Stræde 34 – smart, ikke? Direktøren er 51-årige Karim Nielsen, der har en temmelig solid erfaring: Oprindelig sønderjyde, men opvokset i Lynge – startede sin karriere med syv år hos rejsebureauet Star Tour, derefter Salg & Marketingchef i Scandic Danmark i seks år, efterfulgt af jobbet som Salg & Marketingdirektør for Radisson–hotellerne i Danmark, Polen og Island, Markedsudviklingsdirektør hos Visit Denmark, Senior Vice President for alle passagerskibene hos DFDS og nu på syvende år administrerende direktør i Brøchner Hotels. 36

Møde & Eventmagasinet

Vi skal jo ikke kun være et tilbud for dem, der

I det hele taget tror jeg, at vi i hotelbranchen

kommer langvejs fra - vi skal i høj grad også

skal være langt mere omstillingsparate, end vi

være et spændende alternativ til vore naboer.

var før i tiden, hvor hotellets møbler blev udskiftet, når de var slidt op. Sådan kan man ikke

-Før i tiden var det jo utænkeligt, at de lokale

drive hotel længere. Vi regner med en levetid

anvendte byens hoteller, for hvad skulle de

på tre-fire år for møblementet på vore hoteller,

bruge dem til? Men nu er halvdelen af gæsterne

og så skal der skabes ny stil, ny atmosfære og

i lobbybaren og restauranten lokale gæster.

nye signaler. Gæsterne i dag kræver konstant

Her er altid liv. Foruden lobbybaren, som også

nye kvalitets-oplevelser, og kan man ikke levere

er reception, har vi to restauranter i huset, og

det, så skal man finde en anden branche, kon-

begge har forrygende travlt.

kluderer Karim Nielsen.

Drinks og nøgler

Hotel SP34 tilbyder bl.a. en særlig ”all inclu-

På SP34 mødes man ikke af receptionister, men

sive” dagsmødepakke, der inkluderer forplej-

derimod af en indbydende bar, hvor den ven-

ning, teknik og mødelokale fra kl. 9.00 til kl.

lige vært eller værtinde byder på både drinks

17.00 – og altid slutter af med et godt glas

og nøgler.

vin i baren.


MØDER · KURSER · KONFERENCER · SEMINARER · FOREDRAG · WORKSHOPS · FESTER · PRÆSENTATIONER · EVENTS

Du kan få det, som du vil i AKKC - skive for skive eller all inclusive

• Et af Skandinaviens mest fleksible møde- og konferencecentre. • Perfekt til mødeaktivitet af enhver art og størrelse - fra de mindste til de helt store. • Vi afvikler mere end 1300 møder, konferencer og kongresser om året. • Centralt beliggende nær Aalborg centrum. • Plads for op til 2.200 konferencedeltagere. • Mere end 40 mødelokaler fra 10 til 625 deltagere. • Restaurant Papegøjehaven og Scandic Aalborg City i direkte tilknytning til centret. • 15 min. fra lufthavn. • I gåafstand fra banegården - kun 5 min. • Park og skov lige udenfor døren. • 1.500 værelser i city. • Sidst med ikke mindst... et højt serviceniveau!

Høst frugten af stærke kompetencer AKKC’s møde- og konferenceafdeling er specialister - så hold dit næste arrangement i AKKC og høst frugten af stærke kompetencer, årtiers erfaringer i at skabe rum, give tryghed samt sparring, der passer til netop jeres arrangement. Her kan du få det, som du vil ... skive for skive - eller ”all inclusive”.

Kontakt vores mødeog konferenceafdeling på tlf. 9935 5555

”Grønt” fokus i AKKC: • Grøn energi fra vindmøller • Svanemærkede rengøringsmidler • Madaffald omdannes til biogas

Tanja Markussen Møde- og konferencechef

Svala Björnsson Møde- og konferencekoordinator

Mette Louise Jensen Møde- og konferencekoordinator

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · Tlf. 9935 5555 · akkc.dk Møde & Eventmagasinet 37


af Charlotte Gruergaard

S

pørger man mennesker, hvornår de oplever det opti-

Hvordan integrerer man mindfulness i møder og konferencer? Her er nogle gode råd.

male møde (én til én, eller i en større gruppe, som f.eks. en konference) lyder svaret: ”Når jeg møder

nærvær, øjenkontakt, og én der lytter” - derefter kommer professionalisme og faglig kompetence. Vi lever i en meget travl tid præget af højt informations-

niveau, hurtighed og mange valgmuligheder. Derfor er det enkelte møde afgørende for kundens valg af samarbejdspartner og oplevelse af service. Kvalificeret tid er blevet en luksusvare i dag, og det kræver, at vi er tilstede i de øjeblikke, vi ønsker at være det. Vi tager af hinandens tid, når vi mødes, det gælder både til møder og konferencer. De, der stikker ud, og dem, som ofte bliver kundens valg, er dem, der forstår både at være kompetente, professionelle og samtidig nærværende i øjenhøjde. Mindfulness handler om at være nærværende og tilstede i nuet. Det lærer os at være, hvor vi er, og ikke optaget af tanker om alt muligt andet, ikke alene på f.eks. møder, men også alle andre steder. Det er en perfekt hjælp til en balance imellem en travl hverdag og de vigtige møder med andre, som gerne skal være behagelige og konstruktive på samme tid. Med meget få teknikker kan mindfulness hjælpe dig til dette:

1 minuts forberedelse: Før du træder ind i dit møde, brug 1 minut i stilhed, f.eks. ved at kigge ud af vinduet, gå til kaffemaskinen eller et andet sted. Man kan kalde det ”at falde i staver” – stir ud af vinduet, ind i væggen eller andet. Du kan bruge dit minut i alle situationer, førend du skal præsentere på en konference, mellem to kunder, og inden du møder din familie efter endt arbejdsdag. Der skal ikke mere end et minut et par gange om dagen til, førend det virker.

Træk vejret dybt: Åndedrættet er et effektiv, gratis og meget ”handy” (det er altid ved hånden) redskab. Hver gang, du trækker vejret dybt, påvirker du stress-hormonerne i hjernen til at lægge sig. I stedet tilfører du ilt til dit intellekt og din klartænkning. Det er, hvad du har brug for, for at være effektiv.

Vær hvor du er: Taler du med én, så vær dér. Undgå at planlægge dit næste træk, mens du taler med vedkommende, men stol i stedet på, at dit næste træk viser sig bagefter. Mange møder imellem mennesker har en dårlig kvalitet, når det er tydeligt, at samtalepartneren ikke er til stede, men har tankerne et andet sted. Opdager du, at du er ”væk” i tanken, så fang dig selv og vend tilbage til mødet.

Det nærværende og konstruktive

møde 38

Møde & Eventmagasinet

Hold øjenkontakt og hold mobilen på afstand: Det er de to klassiske regler for nærvær, men de hører også til i denne sammenhæng. Vi er blevet så vant til at have vores digitale hjælpemidler omkring os, men de bringer tankerne på afveje og fjerner os derved fra nuet. Kig folk i øjnene, det viser dem, at du er dér og ser dem, når du taler med dem. Det giver nærvær. www.hjerteakademiet.com Charlotte Fruergaard, mindfulness instruktør, forfatter og foredragsholder, lagde med sit oplæg grunden til et afslappet og vellykket MødeMekka på Comwell Kellers Park i april.


Unforgettable you can leave the islands, but never forget them

visitfaroeislands.com/meetings Møde & Eventmagasinet

39


af Anne Marie Barsøe, MPI Denmark Chapter

Mindfulness

i møder på seminar med MPI Også MPI Denmark har beskæftiget sig med inspiration og ideer til, hvordan man kan anvende mindfulness og velvære i møde-sammenhænge. Emnet var på agendaen til MPI’s sensommer seminar ’Mindfulness & Møder’ i Skodsborg.

E

n tidlig fredag morgen i august mødtes

Deltagernes respons

en række af MPI Denmarks medlemmer

Anette Hougs, Event Manager hos

på Kurhotel Skodsborg nord for Køben-

Novo Nordisk (tv): ”Jeg synes, det var

havn for at starte dagen med enten en omgang

vidunderligt at starte dagen med noget yoga. Det var en meget spændende

Rooftop Yoga, Walking Meditation eller uden-

og inspirerende dag, som jeg har fået

dørs Cross Fit, efterfulgt af en energifyldt,

rigtig meget ud af. Jeg vil bl.a.

sund og forfriskende morgenmad.

downloade nogle af de

Derefter var elle toptunede til

apps, vi har fået anbe-

at lytte til og indtage Rasmus

falet. Arbejdsmæs-

Fjeldsteds foredrag og gode

sigt vil jeg gerne

råd inden for emnet ’Mind-

fokusere på det,

fulness & Møder’.

jeg kan gøre noget ved, og prøve at

Fjeldsted afmystificerede

smide det væk,

begrebet mindfulness og

jeg ikke kan gøre noget ved”.

gav gode, simple værktøjer til, hvordan elementet kan bru-

Kirsten Bruus Nør-

ges i både privat regi og i arbejdsli-

gaard, Salg & Marketing

vet. Han kom bl.a. ind på det tekniske

ansvarlig for Green Solution House i Rønne (th): ”Det var

aspekt bag mindfulness, hvilke forskere der

nyt for mig at gå ind i mindfulness og

står bag konceptet, og hvordan mindfulness

meget interessant. Det er et mix imel-

kan bidrage til at hjælpe personer med f.eks.

lem at bruge Mindfulness i det private

stress. Deltagerinvolvering blev det også til

og prøve at overføre det til møder og

undervejs med et par meditationsøvelser samt

konferencer, hvor man eksempelvis kan

gode tips on the spot om, hvordan man opnår

samle flokken i starten af et møde og

mere mindfulness i sin hverdag og, naturligvis,

få ro på og samtidig afslutte mødet

hvordan mindfulness kan øge udbyttet af møder,

på en god måde, hvor man inkluderer

både for deltager og arrangør, ikke mindst på

mindfulness.”

indlæringsfronten.

Om foredragsholderen

Tips til ’mindfulde møder’

Tips til mindfulness i din hverdag

Rasmus Fjeldsted er chefkonsulent hos Sup-

Start dit møde med to minutters stille

Prøv at sorter dit ’mind’. Smid de ting

plement A/S, hvor han arbejder med per-

forberedelse. De stille to minutter bru-

væk, du ikke kan gøre noget ved, og

formance, præsentationsteknik og stress-

ges til at løbe dagsordenen igennem for

fokuser på de ting, du rent faktisk kan

håndtering. Han har mange års erfaring med

mødet og lade hver især lave nogle per-

talentudvikling, projektledelse og motivation og har afholdt kurser både i Danmark og i udlandet. Han siger:

sonlige noter til dagsordenen. •

gøre noget ved. •

Taknemlighedsøvelser: - Nævn tre ting, du er taknemmelig for

Opøv evnen til at gå fra en stemning

i dit liv, før du går i seng.

til en anden, således at man øger sin koncentrationsevne og ikke starter et

- Nævn to-tre ting, som du glæder dig

-Der er stor evidens for, at Mindfulness virker.

nyt møde med at medbringe negative

til den næste dag, så du har en glæde

virker. Det øger vores koncentrationsevne,

følelser fra et tidligere møde, men i ste-

ved at stå op om morgenen og komme

og det mindsker vores stressniveau. Mindful-

det opøver evnen til at slippe det, man

ness er et værktøj, man kan træne ligesom

kommer fra, og kaste sig over noget nyt.

en muskel, som kan optimere vores hjerne.

i gang med din dag. •

Download en meditation-app som f.eks. iMeditation, Forest eller Pause. Sidstnævnte er især god, hvis du har brug for at genfinde fokus og frigøre stress.

40

Møde & Eventmagasinet


reykjaviknordica.hilton.com

CONFERENCES AND MEETINGS AT THE HILTON REYKJAVÍK NORDICA

State-of-the-art technical equipment

Top facilities and expert staff

The Hilton Reykjavík Nordica is a top choice for hosting meetings and conferences. We offer numerous meeting and function rooms, versatile facilities and the complete equipment and services needed to make any event successful.

HILTON REYKJAVIK NORDICA | SUDURLANDSBRAUT 2 | 108 REYKJAVÍK | ICELAND | T: +354 (0)444 5000 | CONFERENCE@ICEHOTELS.IS

Møde & Eventmagasinet

41


Profilannonce

Quality Hotel Høje Taastrup totalforvandles Quality Hotel Høje Taastrup, der er en del af Nordic Choice Hotels, påbegyndte i 2015 et kæmpe projekt, hvor hele konferenceafdelingen blev renoveret, og den 1. marts i år blev man færdig med anden etape: restaurant, lobby- og receptionsområdet. Tredje etape af den store renovering fortsætter i indeværende år, hvor turen kommer til hotellets 154 værelser. Man forventer at have investeret cirka 20 millioner, når renoveringen afsluttes i løbet af 2018.

lokalområdet, men fra hele Danmark. Og stra-

man fx kan sidde og arbejde i ro og fred, forkla-

tegien for hotellet ligger helt fast fra direktør

rer Ronni Guldbrandsen.

Ronni Guldbrandsens side: -Vi skal tilbyde top moderne konferencefaciliteter, professionel ser-

Farvel til ta’ selv-bordet

vice samt god og veltilberedt forplejning. Vores

-Også forplejningen har vi udviklet, for den er af

målsætning for hotellet er bl.a. at flytte hotellet

afgørende betydning for mødegæsterne. Vi har

lidt væk fra kategorien af et typisk provinshotel

bl.a. sagt farvel til det traditionelle ta’ selv bord,

til et mere dynamisk og urbant konferenceho-

så i dag anrettes frokostbuffeten med alle retter

tel, dvs. et moderne og velindrettet hotel, som

i delikate portionsstørrelser, og alt er tilberedt af

opfylder nutidens møde- og konferencegæsters

hotellets eget køkken af gode og velsmagende

behov og ønsker.

råvarer. Portionsanretningen gør det nemt for gæsterne at betjene sig, og maden fremstår

-For den moderne mødegæst spiller både ram-

hele tiden lækker, frisk og indbydende.

merne for selve mødet og fællesområderne en vigtig rolle. Udover topmoderne mødefaciliteter

-Vi har også et stort udvalg af mad til allergi-

har vi derfor lagt vægt på at skabe et uformelt

kere og vegetarer, ligesom en overvejende del

et perfekte mødested for lokale virksom-

og afslappet miljø i vores store lobby- og recep-

af hotellets store morgen- og pausesortiment er

heder og centralt for hele Danmark. Med

tionsområde. Alt fremstår nu i et moderne og

af økologiske råvarer og produkter. Pause- for-

sin placering blot 15 minutters kørsel fra

spændende industrielt design, og vi har fx pla-

plejningen har fået et energiskabende løft med

Københavns centrum, tæt på en af de største

ceret receptionen og baren centralt i rummet og

både sundt groft og sødt. Et stort hit hos vores

togstationer i Danmark og de større motorveje,

indrettet hele arealet med forskellige møbler og

kursus- og konferencegæster er også hotellets

er Quality Hotel Høje Taastrup et godt alternativ

indbydende lounge-miljøer. Her kan man sidde i

softice- og popcornbar, hvor der er ad libitum i

for virksomheder, der skal samle medarbejdere,

mindre grupper og arbejde eller slappe af, men

alle mødepauserne, fortæller Ronni Guldbranden.

kunder eller forretningsforbindelser fra ikke blot

der er også små åbne, hyggelige ”huse”, hvor

D

Milling Hotels køber Chagall i Aalborg Hotel Chagall i Aalborg skifter ejer pr. 1 oktober 2016, når hotelparret Jan og Dorte Milling overtager det trestjernede hotel på Vesterbro midt i byen. Sælger er ejerkredsen bag Radisson Blu Limfjord Hotel. Planen er at gennemføre en større renovering, hvilket blandt andet omfatter et stilskifte, samt at finde et nyt navn. -Vi er meget glade for vores nyeste investering. Vores drøm har hele tiden været at være landsdækkende, og det synes jeg, vi er nu. Vi lever og ånder for at skabe og udvikle, og det er der gode muligheder for med dette hotel, forklarer ejer Jan Milling. Milling Hotels omfatter i dag syv hoteller: Hotel Ansgar, Hotel Windsor og Hotel Plaza i Odense, Hotel Saxildhus i Kolding, Hotel Park i Middelfart, Hotel Søpark i Maribo samt nu hotellet i Aalborg.

42

Møde & Eventmagasinet


Hold firmaets julefest på

FRA SØNDAGE

Sæt kro på værknen et

KL. 9:30

295,00

PR. PERSONåkrævet tion p Bordreserva

Få Slottet for jer selv* til et fantastisk juleparty! I kan glæde jer til et festligt julepyntet Slot, hvor vi byder velkommen med en apéritif inden I går ombord i en kæmpe julebuffet med alle klassikerne. Husets vine, øl, vand ad libitum, kaffe samt den første avec er inkluderet. Derefter diskotek i Kavalersalen med DJ og fri øl- og vinbar. Festen starter kl. 18.00 og slutter kl. 02.00.

Prisen er kr. 1.000 pr. person *I skal være mindst 50 og højst 100 personer Tilbuddet gælder alle fredage og lørdage i julefrokostsæsonen. Kontakt os for mere info om, hvad vi kan tilbyde, på welcome@bernstorffslot.dk

Julegaranti Der er garanti for julestemning! Bjarne Als fra Bering House of Flowers sørger for at juledekorere Slottet på smukkeste vis.

Lang vej hjem? Der kan være langt hjem klokken 2 om natten. Derfor tilbyder vi overnatning inkl. morgenmad fra kl. 8.00 til en helt speciel julepris: Kr. 450,00 pr. person i dobbeltværelse Kr. 650,00 for et enkeltværelse KONFERENCER SELSKABER SØNDAGSBRUNCH Bernstorff Slot • Jægersborg Allé 93 • 2820 Gentofte • Tlf. 3963 1080 • info@bernstorffslot.dk • www.bernstorffslot.dk


Boganmeldelse

Messehallernes historie ”Fra markedshal til messehal” hedder en ny bog, der netop er udkommet på forlaget Toga Partner. Forfatteren er Johannes Lundstrøm - hvem ellers, kunne man fristes til at sige, for er der nogen, der ved noget om messebranchen, så er det Johannes Lundstrøm, der har arbejdet internationalt i branchen i en menneskealder.

Johannes Lundstrøm fører os igennem hele messe- og udstillingshistorien, der naturligvis ligger tæt på industriens og forbrugets historie. Han fortæller om alle de store og kendte messecentre – og det troede man måske egentlig ville blive en lidt kedelig læsning, men sådan er det bare ikke. Han er en god fortæller og god til at gøre stoffet levende.

Kommercielle udstillinger blev allerede ”moderne” fra 1830-erne, og de var populære. Faktisk blev de så populære, at der snart blev behov for deciderede messe- og udstillingshaller. Den første af slagsen i Danmark blev opført som en midlertidig udstillingsbygning midt på Christianborg Slots ridebane med tilladelse fra kong Frederik d. VII. De 100.000 besøgende kunne beundre dampmaskiner, kobberkedler, drejebænke og en trykkerimaskine, der trykte udstillingsprogrammet.

Bogen giver også den sande historie om Forum og PH-lampen samt om den spændende sabotagehandling, hvor Forum blev sprængt i luften af modstandsgruppen Holger Danske. CG ”Fra markedsplads til messehal” af Johannes Lundstrøm. ISBN 978-87—999172-1-1

Mest for pengene. Midt i landet.

www.occ.dk

Psst. vi ha hjemme r også en helt side! ny


NYESTE TRENDS INDEN FOR MØDEBOOKING Mødeindustrien er i rivende fremgang, og nye tendenser spirer konstant frem. Her kan du finde de fem nyeste trends inden for konferenceverden, du skal kende som mødebooker.

#01 Styr mødet fra din telefon #02 Det gamle møde er dødt #03 Pas på med virtuelle møder #04 De gastronomiske trends #05 Fleksibilitet giver overskud

14 unikke møde- og eventsteder. 60 minutter fra København. Væk fra stress og trafik. Mod afslapning og resultater. www.sjællandsvestkyst.dk / T: 70 25 22 06 / info@visitvestsjaelland.dk


Efter en guidet rundvisning på

Kronborg Slot dannede rammen om festafte-

slottet blev gæsterne overra-

nen, der scorede 4,72 points på gæsternes

sket af seks a capella syngende

5-punkts tilfredshedsskala i evalueringen.

Wallmans artister, mens der blev serveret drinks. Det foregik i Det blå Galleri, som leder fra dronningens gemakker til festsalen, kaldet Dansesalen, hvor middagen blev serveret. I midten på billedet mellem artisterne ses aftenens event-producer, Sabina Nerdrum.

Wallmans-underholdning i Dansesalen.

af Lars Blicher-Hansen fotos Wallmans on tour på Kronborg

Nyt hos Wallmans:

Det store dinnershow I Cirkusbygningen i København opleves hvert år af flere end 75.000 mennesker. Nu får endnu flere lejlighed til at se og høre showets artister og sangere med konceptet Wallmans on tour.

Ud-af-huset underholdning -Kontrasten mellem det historiske Kronborg Slot og det topmoderne show med de unge talenter fra Wallmans var simpelthen slående. Det blev en kæmpe succes, fortæller Sabina Nerdrum, der er Production Manager i Management Events Studio i Helsinki. Hun tilrettelagde i forsommeren en gallamiddag og festaften som afslutning på en todages firmakonference for 200 deltagere fra hele Skandinavien. Det var samtidig premiere på konceptet Wallmans on tour, hvor Wallmans udlejer sin trup af professionelle artister, der ledsages af lydog lysteknikere fra Cirkusbygningen. Showet sammensættes, så det passer til de lokaler uden for København, hvor virksomheder har valgt at holde en personalefest, en kundeevent eller lignende i stedet for at bringe deltagerne ind til Cirkusbygningen.

46

Møde & Eventmagasinet

-Stort set det eneste, vi ikke kan klare uden for vore egne rammer, er akrobat-numrene, hvor vi er afhængige af alt det grej, der hænger under kuplen, siger Cirkusbygningens Konference og Event Manager, Marlene Sønderhaug. Sabina Nerdrum beretter, at hun selv havde overværet dinnershowet i København og derefter foreslog sin kunde at bringe et udpluk af numrene til aftenen på Kronborg – som en overraskelse for gæsterne. Maden blev leveret af Kronborgs Restaurant Krone B, der i øvrigt også står for cateringen i Odd Fellow Palæet i København.


UNIKKE OG AUTENTISKE RAMMER...

MØDER OG KONFERENCER VED VADEHAVET

&

DAGSMØDEPAKKE FRA KR. 370,PR PERSON

KONFERENCEDØGN FRA KR. 1.100,PR PERSON

Strategimøde i historiske rammer

WWW.MEETANDMORE.DK

TÆNK NYT TIL DIT ARRANGEMENT Giv dine deltagere faglighed og nye oplevelser. Utraditionelle mødesteder kombineret med måske en østerssafari. Vi hjælper dig gratis til et vellykket arrangement. Lad dig inspirere på vores hjemmeside eller ring bare til os.

Brainstorm mellem ebbe og flod

MEETANDMORE.DK Meet & More er et samarbejde blandt 40 aktører ved Vadehavet, som alle er klar til at give dig og dine gæster en unik og autentisk oplevelse ved Vadehavet.

Janni Baslund Dam Mail: Telefon: Mobil: Web:

jd@meetandmore.dk +45 76136104 +45 40454639 www.meetandmore.dk

Meet & More er en del af Esbjerg Erhvervsudvikling

Hvis I vil noget særligt - så gør noget særligt.

7 møde-& konferencelokaler Kapacitet for optil 200 personer 49 værelser Masser af dagslys i alle lokaler

Historiske rammer Smuk natur A’ la carte restaurant Lækker veltillavet mad

Wellnessafdeling Kun 1 times kørsel fra København Klatreparken Go High Et væld af teambuilding aktiviteter

Hold jeres næste møde eller konference på Kragerup Gods

Kragerup Gods Kragerupgaardsvej 33

4291 Ruds-Vedby

58 26 12 50

info@kragerup.dk

Møde & Eventmagasinet

www.kragerup.dk

47


Portræt af en møde- og eventplanlægger 48

Sara Filtenborg har arbejdet med kundeoplevelser i over 20 år, lige fra underholdningsbranche til bureau og viden-tunge kommercielle virksomheder. Bl.a. som Experience Manager for et førende kommunikations- og rådgivningsbureau, der udviklede koncepter og rådgav virksomheder og organisationer i, hvordan de skulle anvende oplevelsesøkonomien. Hendes uddannelse er Merkonom i markedsføring suppleret med projektstyrings-linjen fra Reklameskolen. Sara Filtenborg har været ansat hos Kromann Reumert fem et halvt år. Presset til at nævne, hvad hun kunne ønske sig for at blive en endnu bedre mødeplanlægger, og for at hendes arrangementer skal blive endnu bedre, siger hun: -Jeg savner noget udvikling og inspiration på strategisk niveau. Det er en mangelvare for aktørerne inden for oplevelsesøkonomi.

Det fysiske møde er – stadig – vigtigt Sara Filtenborg, Event-ansvarlig hos Kromann Reumert, bestræber sig altid på at gøre Danmarks førende advokatvirksomheds arrangementer utraditionelle og til noget særligt. -Vi konkurrerer med deltagernes tid, siger hun. af Lars Blicher-Hansen

-D

et er alt lige fra faglige seminarer og konferencer til netværksgrupper og sociale events målrettet kunder, samt det årlige kick-off for hele virksomheden, hvor vi hiver to dage ud af kalenderen til socialt samvær og fagligt indspark med ind-

dragelse af vores overordnede virksomhedsstrategi og værdier. Sådan svarer Event ansvarlig Sara Filtenborg på spørgsmålet om, hvilke typer møder og events hun planlægger i den store advokatvirksomhed, der har ca. 500 ansatte, heraf mere end 250 jurister. Antallet af aktiviteter er da også tilsvarende højt, nemlig for Sara Filtenborgs vedkommende op til 150 arrangementer årligt med 20 - 350 deltagere. -Da vores deltagere ofte er på topleder-niveau, skal standarden være høj, også når vi lægger aktiviteterne uden for huset. Vi bestræber os altid på at gøre vores arrangementer unikke, så vidt muligt. Eksempelvis medbragte vi vores egne kokke til et golf-klientarrangement, som sørgede for ekstra lækker forplejning undervejs - og ikke mindst tilførte den personlige og nærværende service, som vi værner om. Vi afholder vores faglige arrangementer hos os selv, da vi foretrækker, at deltagerne kommer og mærker den helt særlige Kromann

Møde & Eventmagasinet


Reumert ånd, som gennemsyrer hele huset, da alle medarbejdere er meget passionerede omkring deres job og leverer en høj standard. Anderledes eventsteder Når møderne ikke finder sted i Kroman Reumerts domicil i den tidligere Kalkbrænderihavn ved Københavns Nordhavn eller på virksomhedens kontor på Rådhuspladsen i Aarhus, lægger Sara Filtenborg også vægt på, at selve stedet harmonerer med målgruppen og typen af arrangement. -Vi var f.eks. på udkig efter en lokalitet til et netværksarrangement i forlængelse af en international konference med udenlandske gæster,

SANDBJERG GODS AARHUS UNIVERSITETS KURSUSEJENDOM

og her endte vi i den gamle vinkælder hos Kjær & Sommerfeldt, som var rigtig fin til formålet. Det må gerne være unikt og lidt anderledes. Fysiske møder knytter de tætte relationer Om udviklingen i møderne gennem de senere år siger Sara Filtenborg: -Digitaliseringen har givet en masse muligheder f.eks. i forhold til at involvere deltagerne og klæde dem på til en given konference - herunder apps mv. Digitaliseringen har også åbnet for andre platforme som f.eks. podcast og webinar, hvor budskabet kan komme ud langt hurtigere end tidligere, og samtidig kan brugeren tilpasse sin tid. Vi anvender en kombination, men det fysiske møde er stadig vigtigt, det er her du knytter de tættere relationer. -Det unikke og utraditionelle er også en tendens, som vil vægte mere

Sandbjerg Gods er beliggende i et naturskønt område på Sundeved, med park direkte ned til Alssund. Godset har 105 sengepladser fordelt på 74 dejlige, lyse værelser. Desuden rummer godset 2 moderne og velindrettede auditorier med plads til ca. 100/50 personer, 3 undervisningslokaler samt mange grupperum. Sandbjerg Gods tjener som Aarhus Universitets kursusejendom, men kan også benyttes til møder og uddannelsesaktiviteter for organisationer og firmaer uden tilknytning til universitetet. Der er trådløs internetforbindelse på hele Godset. Der er daglige flyafgange fra København til Sønderborg. Reservation foretages på tlf. 8715 3370 eller e-mail: sandbjerg@sandbjerg.dk

i fremtiden; da vi konkurrer med deltagernes tid, skal det gerne være noget særligt.

LÆS MERE PÅ WWW.SANDBJERG.DK

Hvad var det bedste møde, du har arrangeret? -Media & Entertainment-konferencen, som vi afholder for 8. år i træk, er altid en stor succes. Her samles marketingchefer og virksomhedsjurister til en inspirationsdag, hvor de bliver klædt på til at håndtere virksomhedens udfordringer inden for markedsføringsret og andre højaktuelle emner - herunder digitaliseringen, disruption mv., suppleret med en række hotte eksterne talere fra ind- og udland. Kunsten er at sammensætte et spændende program med inspirerende talere, hvor tilsvarende ikke udbydes på markedet. Hvad gik frygtelig galt i det værste…? -Det har jeg nok fortrængt… Det kan være, når teknikken driller. En af mine kollegaer fra et af mine tidligere job stod for et pressemøde ved en produktlancering for Microsoft, hvor teknikken ikke virkede. Behøver jeg at sige mere… Tre gode råd til dine mødeplanlæggerkolleger – internt og eksternt? 1) Definer deltagerens rejse i forhold til ’touch points’ og kig på, om der er steder, der kan optimeres; prioriter de vigtigste i første omgang. 2) Sørg for kvalitetssikring og vær altid et skridt foran, så du har ro på, når noget uforudsigeligt sker, som du skal tage dig af. 3) Giv deltagerne noget ekstra, som de ikke forventer - det kan bare

EN BÆREDYGTIG MØDEOPLEVELSE Vi gør os hver dag umage med at udvælge gode økologiske og lokale råvarer. Til gavn for dig, dine mødedeltagere og miljøet. Det gør vi fordi, det giver mening for os at ’give tilbage’ - til miljøet og til vores nærområde. Derfor donerer vi også alt overskudsmad til de hjemløse i Aarhus. Det manglede da bare.

15% RABAT Oplys koden ’MAYOR2016’ og få 15% rabat på dit næste arrangement med afholdelse i December 2016. Tlf. 87320144 • Mail: ths@themayor.dk

være ganske små ting som at tage imod deres overtøj, når de ankommer, skænke kaffen op for dem og hjælpe dem med at finde en plads især for dem, som kommer i sidste øjeblik, kan det være en stor hjælp. -Og sidst, men ikke mindst: Vær på forkant med udviklingen og parat til rykke på nye tendenser! Banegårdspladsen 14 • 8000 Aarhus C • www.themayor.dk


MPI DENMARK

kommende arrangementer I de kommende måneder fokuserer MPI Denmark’s medlemsseminarer på mange af de elementer, vi i mødebranchen skal forholde os til - udefra kommende tendenser såvel som allerede aktuelle udfordringer. MPI afholder følgende arrangementer i efteråret 2016:

■ 26. september 13-17: Tendenser inden for teambuilding. Vi præsenterer både teori og baggrund for teambuilding anno 2016 – og byder op til dans (prøv selv). ■ 26. oktober 15-18 på Trinity ved Fredericia: Udfordringer og trusler for branchen – virtuelle møder, vigende budgetter, digitale konkurrenter, men også udfordringer med rekruttering og andet – vi diskuterer, hvad der er at gøre, og hvordan. Mulighed for middag og overnatning for egen regning. ■ 21. november 15-18: Planners’ Pain – vi sætter fokus på mødeplanlæggerens hverdag og ser på udfordringer, udfaldsog råderum. ■ Uge 49 eftermiddag – vest for Storebælt: Julearrangement. Under overskriften ’Ting der virker!’ fejrer vi den forestående højtid og besøger et interessant venue. ■ 13. december eftermiddag – øst for Storebælt: Julearrangement. Med Trippus til fest – oplev Trippus som aldrig før! Og der er gaver til … Læs mere om de enkelte arrangementer på www.mpidenmark.dk

Om MPI Meeting Professionals International er sat i verden for at professionalisere Møde-

og Eventbranchen gennem uddannelse og ved at skabe forretningsmuligheder på tværs af grænserne for foreningens 17.000 medlemmer. MPI Denmark er Europas største afdeling og tilbyder uddannelsesseminarer og netværksmøder på dansk jord, med oplægsholdere fra ind- og udland. Som medlem får du adgang til MPI’s danske og internationale aktiviteter, trend rapporter, masser af gode tilbud og et spændende fagligt netværk.

Har du styr på årets JulEFROKOST? Står du for at planlægge årets julefrokost, er det nu du skal have styr på dine aftaler, hvis du vil sikre dig et uforglemmeligt arrangement i optimale omgivelser. På festforenhverpris.dk er der masser af inspiration og hjælp at hente til julefrokosten. Her finder du alt, hvad du skal bruge til en hvilken som helst fest og kan samtidig sende forespørgsler direkte til leverandørerne.

www.festforenhverpris.dk

fest 50

Møde & Eventmagasinet

FOR ENHVER PRIS

En HjEmmESidE drEvEt af KurSuSlEx


U SL E X A W A

D

2017

R

EN

« U K

RS

Møde & Event Award

Indstil dine favoritter til Møde & Event Award 2017 Vind et rejsegavekort til en værdi af kr. 5.000,Læs mere og indstil her:

Kursuslex.dk/award

Hvem er de bedste i møde- og eventranchen?

Award Show den 1. marts kl. 16.30

Indstil de leverandører, du mener, er møde- og eventbranchens bedste.

Vinderne af Møde & Event Award 2017 offentligøres ved et brag af et Award Show den 1. marts kl. 16.30 på Møde & Eventmessen 2017.

På Kursuslex.dk/award kan du indstille dine favoritter til Møde & Event Award 2017 i 8 forskellige kategorier. Når du sender din indstilling, deltager du samtidig i lodtrækningen om et rejsegavekort til en værdi af kr. 5.000.

Møde & Event Award 2017 og Møde & Eventmessen 2017 finder sted i Bella Center – og du er velkommen!

En professionel og uvildig jury er med til at gennemgå indstillingerne og efterfølgende udvælge vinderne. Møde & Eventmagasinet

51


Munkebo Kro har gennem mange år haft et godt ry på Fyn, og da Thomas Pasfall i 2001 overtog forpagtningen af kroen, blev stedet for alvor kendt i hele landet for sit gourmet-køkken. Kroen er et smukt trelænget bindingsværkshus med stråtag og udsigt over Kertinge Nor. I 2014 overtog Finn Rasmussen og Iben Germundsson forpagtningen af kroen, som de nu også er ejere af. Til oktober fejrer Munkebo Kro sin 190 års fødselsdag.

Den private event

Det perfekte værtspar på Munkebo Kro Vi oplever alle sammen af og til noget i vores private sfære, som vi har lyst til at fortælle om (eller ”dele”, som det hedder i dag), så andre også kan have glæde af det. Under rubrikken ”Den private event” videregiver vi i Møde & Eventmagasinet jævnligt sådanne tips til vore trofaste læsere. Denne gang bringer vi en beretning fra Kursuslex’ Digital Manager Dorte Tornehave Kampman om hendes forældres vellykkede fejring af deres guldbryllup.

kage. Da deres guldbryllup her i sommer nær-

værelser, inden velkomstdrinken blev serveret i

mede sig, var de derfor fast besluttet på at

den hyggelige brostensbelagte gård.

markere dagen med en stor fest. Festen skulle

På kroen hylder de den klassiske kromad med

holdes på Fyn, hvor de bor, og der skulle være

fokus på sæsonens råvarer. Inden middagen

mulighed for overnatning. Et år før festen gik

fortalte Finn om menuen, som bestod af laks,

de i gang med at besøge forskellige steder,

kalvemørbrad og en tallerken med små, deli-

bl.a. Munkebo Kro.

kate desserter. Det hele var smukt arrangeret og smagte virkelig godt. Under middagen sør-

Det var kroejerne, Iben Germundsson og Finn

gede de sødeste tjenere for os. Uanset hvad

Rasmussen, der tog imod dem, da de besøgte

de blev spurgt om, mødte de alle med et smil.

kroen - og som min mor sagde: ”Jeg vidste med

Iben var nærværende under hele middagen og

det samme, at det var her, jeg gerne ville holde

havde helt styr på, hvem der holdt tale og i hvil-

fest. Iben og Finn var så utroligt søde, stedet

ken rækkefølge, det skulle foregå.

emmede af god stemning, og det hele var så

D

en 29. juni var det 50 år siden, at mine

smagfuldt indrettet”.

Iben og Finn var gennem hele dagen et perfekt

forældre tog hinanden i hånden og gik

værtspar. De forstod at skabe en hyggelig og Klassisk kromad

afslappet stemning, som fik alle til at føle sig

gang, i 1966, havde de ikke råd til et stort bryl-

På selve dagen blev gæsterne modtaget af en

utroligt velkomne. Og vigtigst af alt: Mine foræl-

lup, men giftes ville de, og i stedet for at holde

storsmilende Iben, som bød alle velkommen til

dre kunne læne sig tilbage og nyde festen, der

fest tog de efter vielsen rundt og overraskede

kroen. De af os, som skulle overnatte, fik nøgler

blev præcis, som de havde ønsket sig.

familie og venner med champagne og kranse-

og nåede lige at beundre de stilfuldt indrettede

på Odense Rådhus for at blive viet. Den-

Der blev holdt mange taler for guldbrudeparret. Her er det yngste barnebarn.

52

Møde & Eventmagasinet

Middagen blev serveret i selskabslokalet Taffelanden. Her ses vindueskarmen, som selvfølgelig er udsmykket med ænder.

Festligt dækkede borde.

Guldbrudeparret holder tale for hinanden.


Marselis Hotel

-nu med egen konditor

Mødepakker

Marselis Hotel - Aarhus med masser af muligheder for at udnytte den naturskønne beliggenhed Morgenmøde

Dagsmøde

Eftermiddagsmøde

Dagsmøde m. middag

DKK 250,- pr. person* Kaffe/te m. boller & pålæg, isvand & frugt

DKK 250,- pr. person* Kaffe/te, isvand, frugt og kage

DKK 525,- pr. person* Kaffe/te m. boller & pålæg, isvand, frugt & frokost inkl. 1 vand/øl & eftermiddagskage

DKK 748,-/798,- pr. person* Kaffe/te m. boller & pålæg, isvand, frugt, frokost inkl. 1 vand/øl, eftermiddagskage & 2/3 retters middag

*Alle ovenstående priser er inkl. lokaleleje, AV-udstyr, internet, parkeringsafgift, adgang til pool, sauna & fitness.

Marselis Hotel - Aarhus A/S - Strandvejen 25 - 8000 Aarhus C. & Eventmagasinet 53 www.helnan.dk • tlf. (+45) 86 14 44 11Møde • kf-marselis@helnan.dk


PROFILANNONCE

Begejstret & Betaget Tivolis traditioner og nostalgi kombineret med femstjernet service og filosofien om, at næsten alt kan lade sig gøre, gør det helt specielt at afholde møder og konferencer på Nimb.

E

n kreativ brainstorm efterfulgt af en

som giver energi og skaber stemning. Den

Chef, Philip Schell Grønkjær åbner Kuplen for

tur i den nostalgiske gamle rutsjeba-

femstjernede service bidrager naturligvis til

max 20 gæster til Private Dining.

ne. En teambuilding workshop der

en fantastisk atmosfære for mødearrangører

afsluttes med at udfordre kollegaerne til at

og gæster. Man føler sig straks velkommen

Magiske mødepakker

prøve Det gyldne Tårn. En gåtur i den smuk-

og set af personalet, som sætter en ære i at

Det særlige ved Tivoli er, at ordet ”typisk” kan

ke gamle have, med blomstrende bede, be-

tage sig rigtig godt af gæsterne. Den nyansat-

udskiftes med ordet ”magisk”. En ”magisk mø-

tagende springvand, og glade gæster, inden

te direktør hos Nimb, Iben Marburger Juul har

depakke” kan bestå i morgenmad i Brasseriet

dagen afrundes med en fantastisk madople-

altid selv været passioneret omkring personlig

med hindbærjuice og müsli med blomsterbla-

velse på Nimb Terrasse. Tivolis motto er ikke

service.

de. Derefter møde i Kabinettet med udsigt

uden grund ”Altid som aldrig før” - her har

over Tivoli, en gåtur i den stemningsfyldte

mødegæster et væld af muligheder, så to

”Vores opmærksomme personale får heldig-

have, frokost på Nimb Terrasse, hjemmela-

møder aldrig behøver blive ens.

vis dagligt ros af gæsterne, men jeg tror, at

vet eftermiddagskage i Nimb Lounge og ikke

man altid kan gå skridtet videre og give gæs-

mindst Tivoli by night. Nimbs nye direktør vil

Iben Marburger Juul, nyansat direktør på

terne ikke bare det, som de håber og forven-

gerne gøre op med koncepterne halvdags- og

Nimb, fortæller: Jeg tror, at de fleste vil give

ter, men også oplevelser, som de ikke en gang

heldagsmøder.

mig ret i, at pulsen stiger lidt, så snart man

selv vidste at de ønskede sig. Det er de magi-

træder ind i Tivoli. Allerede ved indgangen

ske øjeblikke, når man forudser et behov, som

Vores arbejdsliv har generelt ændret sig til det

vender minderne fra barndommens rutsje-

endnu ikke er fuldt formuleret hos gæsten

mere fleksible. Grænserne mellem arbejdsdag

baneture tilbage, endorfinerne begynder at

selv, der skaber mindeværdige møder og kon-

og fritid er blevet mere udflydende. Der skal

boble i kroppen og smilet på læben breder sig.

ferencer og gør, at vores gæster kommer igen.

vi også følge med og tilbyde nye løsninger. Eksempelvis med nye mødeløsninger mel-

Den gode mavefornemmelse deltagerne får med fra start har naturligvis en positiv indvirk-

Eventafdelingen har netop budt velkommen

lem 7.30 og 9.00 for morgenmennesker, og

ning på et mødes forløb, talernes præstatio-

til et helt nyt hold af unge, skarpe kokke fra

eftermiddags- eller sene aftenmøder for nat-

ner og atmosfæren i pauserne.

de bedste restauranter i Danmark. Rasmus

teravne. Vi må væk fra bevidstløst at tilbyde

Kirkegaard, Mads Fedder, Kenneth Larsen og

de samme 9-17 mødepakker igen og igen. Når

Femstjernet service

Jonas Holm har dækket hele det kulinariske

man tilbyder services til den næste generation

Huset Nimb har en ganske særlig starquality,

landskab fra Formel B til Almanak, Aamanns

af forretningskvinder og -mænd, bliver fleksibi-

skabt af husets historie, beliggenhed og det

og Orangeriet. Nu er de tilbage på Nimb hvor

litet et nøgleord. Kort sagt et Nimb der følger

nære forhold til resten af Tivoli. På Nimb er

de ser frem til at få lov at folde talentet ud

med tiden, samtidig med at vi begejstrer og

der gjort en stor indsats for at øjet altid har

til glæde for møde- og event gæster. Til helt

betager.

noget smukt at hvile på, med indbydende,

eksklusive intime arrangementer, kan Tivoli

lyse lokaler, indrettet med inspirerende kunst,

tilbyde Michellinstjerne niveau, når Executive

54

Møde & Eventmagasinet

www.nimb.dk


Møde & Eventmagasinet dedikerer i hver udgivelse et antal sider til nyheder, tips, information om særlige arrangementer og andet spændende nyt fra vore samarbejdspartnere i hotel- og mødebranchen. Det er vores håb, at bladets læsere kan få glæde af denne ”opslagstavle”, både som professionelle udøvere i branchen og som privatpersoner. Partnersiderne redigeres af Karin Feit Almberg

Navnlig

navne

Erfaren hotelprofil tilbage til Sinatur Sixtus Sinatur kæden har hentet Vibeke Stentoft tilbage som direktør for Sinatur Hotel Sixtus. Her var Vibeke Stentoft direktør fra 2007 til 2014 og den drivende kraft i udviklingen af hotellets mange aktiviteter inden for både hotel- og konferenceområdet. Vibeke Stentoft har i den mellemliggende periode været hotelchef på Hindsgavl Slot. Den 12. september indtager hun igen direktørstolen på Sinatur Hotel Sixtus og skal sikre fortsat ekspansiv udvikling af hotellets forretningsområder.

Ny Key Account Manager hos OCC Maria Klausen er startet som Key Account Manager hos Odense Congress Center. Hun medbringer mange års erfaring i branchen og kommer senest fra en stilling som salgschef for Fænø Sund i Middelfart. Maria har tidligere bl.a. været konferencekoordinator på Severin og Ledernes Konferencecenter. Da salgsstrukturen er under revidering, skal Maria Klausen hjælpe Odense Congress Center med at gribe markedet anderledes an med sine skæve vinkler og alternative tankegang. Hun bliver da en del af OCC’s salgsteam, hvor hun sammen med Tina Schütt vil sørge for, at OCC styrker positionen som et af Danmarks bedste konference- og kongressteder.

PARTNERSIDERNE

re om de Læs me lte enke er på ncested re fe n ko .dk nference www.ko


Ny mand hos Comwell i Aarhus

Noma-kok til Kokkedal Slot Copenhagen

Flemming Poulsen er efter seks år i udlandet - først i Norge som direktør for Radisson Blu Hotel ved Trondheim Airport og siden som direktør for Radisson Blu Sky Hotel i den estiske hovedstad, Tallinn - for nylig blevet direktør for Comwells hotel i det centrale Aarhus. Flemming Poulsen afløser Julie Marie Baggesen, der af private årsager har opsagt sin stilling, men som dog stadig arbejder for Comwell.

-Mit koncept er en elegant kombination af det fine, franske køkken og ny-nordisk – med opskrifter, der overrasker og pirrer, samt teknikker der skaber originale, visuelle oplevelser og smagsretninger, som på én gang er innovative og velkendte.

Navnlig

navne

JULEBAL I ® LEGOLAND Kom med til årets absolut sjoveste firmajulefrokost sammen med Nikolaj Stokholm, Tobias Dybvad og Thomas Warberg.

Pris pr. person fra

595,Se datoer, indhold og alt om arrangementerne på LEGOLANDconference.dk eller kontakt os på 56 Møde & Eventmagasinet +45 7533 1244 eller mail conference@LEGOLAND.dk

Julen har aldrig været sjovere end på den statelige kongeborg i LEGOLAND®. Tre af Danmarks absolut sjoveste standup’ere samt en fortryllende konferencier og et fedt liveband står for underholdningen i hele perioden.

LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND® er varemærker tilhørende LEGO® Gruppen. ©2016 LEGO Gruppen.

Konceptet for det nordsjællandske køkken på Kokkedal Slot Copenhagen bliver fremover en fusion af det innovative og det historiske. Det danske og det internationale køkken samles på slottet, hvor kokketeamet fremover består af ærkedanske Dennis Poulsen og nytilkomne Rungthiwa Chummongkhon, som for nemheds skyld går under navnet Fae, og som tidligere har arbejdet både på Noma og Geranium. Den thailandsk fødte kok vil skabe et helt nyt univers med blandt andet visuelle oplevelser i centrum.


t nyt

Økologisk Bronzemærke til HUSET

Nyttig

HUSET Middelfart er blevet tildelt det økologiske spisemærke i bronze. Den attraktive, økologiske udmærkelse harmonerer fint med HUSET’s fokus på bæredygtighed, energioptimering og udvikling. -Vi har længe haft fokus på madspild, og vi er allerede certificerede med Refoodmærket, siger Michael Hansen, souschef i køkkenet. Køkken- og restaurantchef, Kim Sabroe Reckweg, oplyser, at efteråret vil byde på dyrekød fra Hindsgavl Dyrepark og frugt fra den lokale Harndrup Skov Frugtplantage.

Gratis inspirationsdag hos Mogens Dahl Koncertsal One Decision og Mogens Dahl Koncertsal inviterer til en ’klog’ eftermiddag for dig, som booker møder, foredrag og events. I smukke og unikke rammer kan du opleve to spændende foredragsholdere fra One Decision: Iværksættersuccessen Brian Sørensen, manden bag CULT, samt Tony Evald Clausen, som er adfærdsekspert og har et spændende indlæg omkring den menneskelige adfærd. Tony Evald Clausen gør tilhørerne klogere på, hvordan man forebygger konflikter og får en større kulturforståelse. Brian Sørensen fortæller om at gribe chancen, om betingelser for at opnå succes og om med- og modgang. Arrangementet er gratis, og man kan tilmelde to deltagere pr. virksomhed. Dato: 24. oktober fra kl. 15.30 – 18.30 i Mogens Dahl Koncertsal i København.

JULE MENU FORRET – VALG MELLEM: 3 x Sild - Hvid, Karry & Krydder

Book jeres julefrokost inden 15/10 og vi giver mandelgaven. Menuen kan også vælges som 2-retters frokost menu til 279 kr (frem til kl.16.00) Vi glæder os til at gøre jeres fest til en oplevelse.

2 Tartelleter med kylling og/eller asparges Lakse mousse indpakket i laks serveret med rugbrød

HOVEDRET – VALG MELLEM: Flæskesteg med alt tilbehør Kalkun med alt tilbehør Vegetarisk nøddesteg serveret med rosenkål, julerødkål og sovs

DESSERT

Trio - Brownie Star, Eggnog Parfait med ingefær cookie og Ris a l’amande

INKL. EN SNAPS TIL FORRETTEN: 379KR / PERSON Står du og leder efter den perfekte julegave? Hos os kan du købe et gavekort på valgfrit beløb, som kan bruges som medarbejder julegave. Kontakt vores salgsafdeling for mere information. Ring på 3312 4333 ext. 2 eller mail: copenhagen.salescoordinator@hardrock.com

COPENHAGEN | RÅDHUSPLADSEN 45-47 | +45 3312 4333 HARDROCK.COM

#THISISHARDROCK Møde & Eventmagasinet

57

©2016 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.


Schur Conferencecenter skifter navn til Borre Knob Nu er det ikke bare gæsterne, der lader op på Sinatur hotellerne HOTEL SKARRILDHUS

HOTEL HARALDSKÆR

HOTEL SIXTUS

HOTEL GL. AVERNÆS

Nu kan tilmed bilerne lade op på Sinatur hotellerne

Herning 97 19 62 33 skarrildhus@sinatur.dk

Vejle 76 49 60 00 har@sinatur.dk

Middelfart 64 41 19 99 sixtus@sinatur.dk

Assens 63 73 73 73 glavernaes@sinatur.dk

HOTEL STOREBÆLT

HOTEL FREDERIKSDAL

Nyborg 65 31 40 02 stc@sinatur.dk

Lyngby 45 85 43 33 frederiksdal@sinatur.dk

Nu kan ejere af el-biler lade bilens batterier op ude på p-pladsen, mens de selv oplader sjælen inde på Sinatur hotellerne i Danmark. Alle kædens seks hoteller har fået 22kW ladestandere Nu får også el-biler ny energi på med standard type 2 udtag, som passer til ejerens eget ladeSinatur hotellerne kabel. På den måde ”tankes” bilen, mens ” man selv er gæst på hotellerne. Da Sinatur-hotellerne i vid udstrækning selv producerer strøm både via en vindmølle og et solcelleanlæg har man valgt, at det skal komme de gæster til gode, der kører mest miljørigtigt. Det er derfor gratis at anvende ladestanderne.

Med det nye navn signalerer det smukt beliggende konferencehotel ved Juelsminde, at stedet kan benyttes af alle. Omringet af vand på en lille, bitte tange, som rækker ud i Horsens Fjord, ligger det hyggelige, hvide hotel, nærmest i vandkanten. Før hed det Schur Conferencecenter, men fordi mange mennesker troede, det kun kunne benyttes af emballagevirksomheden Schur i Horsens, har det hjemlige og stemningsfulde hotel nu valgt at tage navn efter den tange, som hotellet ligger på, nemlig Borre Knob. Hotellet har 26 værelser og en restaurant med udsigt til vandet. Walk & talk findes lige uden for dørene med stier og plæner, hvor man kan spille petanque eller ”crolf” (crocket udstyr og golf regler).

En naturlig udvikling for Sinatur hotellerne

Sinaturs seks hoteller ligger nogle af de smukkeste steder i Danmark. Perfekte steder til at lade op for krop og sjæl eller som rammen om en konference, hvor der et vigtigt, at der er fuld fokus på emnet. Grøn energi til grønne biler Nu gælder det også for ejere af elbiler, at de også kan lade bilen op under opholdet. Alle 6 Sinatur hoteller har nu 22kW ladestandere med standard type 2 udtag, så har man sit eget ladekabel med, så kan bilen ”tankes” når man er gæst på hotellerne.

For os er det en helt naturlig service at tilbyde. Det er en del af vores kerneværdier, at vi vil passe på naturen og miljøet, så det ligger helt i tråd med det, vi står for. Hvis det så også kan gøre køreturen lettere for de af vores gæster, der har valgt at køre elbil, så har vi opnået det vi ville, siger direktør Jan G. Larsen.

Da Sinatur hotellerne i vid udstrækning selv producerer strøm både via en vindmølle og solcelleanlæg, har man valgt, at det skal komme de gæster til gode, der kører mest miljørigtigt. Det er derfor gratis at anvende ladestanderne.

Direktør Jan G. Larsen:- Det er en del af vore kerneværdier, at vi vil passe på naturen og miljøet, så det ligger helt i tråd med det, Se mere på sinatur.dk vi står for. Hvis det så også kan gøre køreturen lettere for de af vore gæster, der har valgt at køre elbil, så har vi opnået det, vi ville.

foto Jesper N. Sørensen

INVITATION

Igen i Aarhus

Gratis bus fr København a og Odense

EN EFFEKTIV DAG ■ ■ ■ ■ ■

Oplev Centralværkstedet i Aarhus Mød Anne Glad: Trends og tendenser Hør om Aarhus - Kulturhovedstad 2017 Træf 40 hoteller og eventsteder Netværk med branchefolk

WORKSHOP & FOREDRAG DATO: 27. oktober kl. 8.30 – 14.00 STED: Früd - Centralværkstedet, Aarhus ADRESSE: Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C foto Sten Evald

Kom og få inspiration og værktøjer til dine kommende møder, konferencer og events. Vi garanterer dig en udbytterig og faglig dag, hvor du har mulighed for netværke og holde møder med bl.a. konferencesteder, hotelkæder, rejsebureauer og udenlandske møde-destinationer. Andreas Horn Jensen fra VisitAarhus byder velkommen til Aarhus, og den kendte foredragsholder Anne Glad giver et bud på trends og tendenser i samfundet samt fortæller om spændende kultur og kunstoplevelser i Aarhus.

Læs mere og tilmeld dig på

KURSUSLEX.DK/MOEDEMEKKA

DELTAG GRATIS


DGI-byen introducerer nyt madkoncept: Sharefood!

DGI-byen har skiftet den klassiske frokostbuffet ud med et nyt koncept: ShareFood. Ideen bag ShareFood er at flytte fokus fra kvantitet til kvalitet og præsentere maden mere indbydende end på den klassiske buffet. ShareFood serveres på fade eller på en ’etagere’ ved bordene og består af smagsmæssigt afstemte retter, som er baseret på sæsonens udsving og de friskeste råvarer fra grønttorv, slagter og fiskehandler. -På denne måde bliver maden et fælles samtaleemne, og man sidder i længere tid samlet omkring bordet, frem for at stå i kø ved buffeten, siger Camilla Haugsted, Head of Food & Beverage hos DGI-byen. For køkkenet giver ShareFood konceptet mulighed for at skabe større sammenhæng i retterne, frem for ét stort bord med mørbrad, rejer og ost under ét.

Præstekilde Hotel – kilden til gode oplevelser

Præstekilde Hotel -et dejligt kursuscenter beliggende På naturskønne Møn, tæt ved den Hyggelige købstad stege og Møns klint værtsparret torben & karen Haurum samt deres smilende ansatte sikrer dig en varm personlig velkomst og ophold. Hos Præstekilde Hotel finder du funktionelle og lyse møde- og gruppelokaler op til 80 mødedeltagere – 41 lyse værelser – lækker forplejning fra egen restaurant og mange muligheder for udendørs aktiviteter som fx at tage en tur med dragebåd, skyde med bue og pil , Møns klint en tur på golfbanen eller mountainbike i skoven Hold et dagsmøde til 495,- pr pers.

tag overnatningen med fra 1.550,- pr pers. Præstekilde, klintevej 116 ● keldby 4780 stege, Møn ● tlf. 55 86 87 88 ● nfo@ praestekilde.dk ● www.praestekilde.dk


Ild i pejsen og havudsigt – eller bibliotek og skovudsigt? Beskrivelserne under møderum og grupperum hos Kursuslex’ nye partner, Hotel Hesselet i Nyborg på Fyn, indeholder næsten alle ordet ”havudsigt” eller, for enkelte møderums vedkommende, ordet ”skovudsigt”. Ikke to rum er ens, og det er slik for øjet bare at kigge. Biblioteket, Blå Stue og måske især Chr. Lundsstuen ser alle indbydende ud. Hotellet råder over 53 værelser og seks suiter. I gourmetkøkkenet arbejdes der på et gastronomisk højt niveau – se eventuelt på hjemmesiden, hvor kokken viser, hvad han formår, også på den visuelle front. Stilen er klassisk med en forkærlighed for gode, danske lokale råvarer.

Bowling, mødelokaler og tagterrasse i ét Med et auditorium og 11 gruppelokaler kan Kursuslex’ nye partner, Valby Konference, byde ind med gedigne mødelokaler to minutter fra Valby Station, og hvis man vil, kan mødet kombineres med en underholdende firmaevent, idet Valby Konference er en del af Big Bowl Underholdningscenter A/S. Det største lokale klarer over 60 personer, og som en del af pakken, står Valby Konference’s 140kvm store tagterrasse til rådighed - måske til pausekaffen eller som en del af en lun sommerfest. Valby Konference har eget P-hus med plads til ca. 100 personbiler.

re

rtne Nye pa

60

Møde & Eventmagasinet

Luksus direkte ved vandet i skærgården Hos Gullmarsstrand Hotell och Konferens taler man om begrebet ”tankero”, hvilket ikke er så underligt, når man ser lokaler og udsigt fra hotellet, som ligger direkte i vandkanten i den vestsvenske skærgård mellem Göteborg og den norske grænse. Tag for eksempel pausekaffen på den store træterrasse eller brug nogle af hotellets muligheder for events og teambuilding på vandet. De morgenfriske kan gøre brug af havbadet med omklædning i det hvide træhus for enden af badebroen, hvor der også er en udendørs pool med 38 grader varmt vand året rundt.


Markedspladsen læsertilbud

Gratis booking

Julefrokoster

Symbion Konferencecenter er placeret i Danmarks største iværksættermiljø og førende forskerpark. I hele december og januar måned har du mulighed for at opleve den unikke stemning kvit og frit. Vi tilbyder en gratis booking af et mødelokale med plads til op til seks personer i to timer. Du kan booke dit ”gratismøde” ved at sende en mail til booking@symbion.dk.

Julefrokoster med musik af danske topnavne er blevet en kendt tradition på Strand- & Badehotel Marienlyst, hvor virksomheder og private mødes til en festlig aften. Den første af 12 julefrokoster starter den 11. nov. med Peter A.G. Derefter kommer bl.a. The Antonelli Orchestra, Michael learns to rock, Peter & de andre kopier, Gustafsson & friends, Back to back, Erann DD og Danseorkestret.

Symbion Science Park Fruebjergvej 3, 2100 København Ø www.symbion.dk

Strand- & Badehotel Marienlyst Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør www.marienlyst.dk

Hotel Hesselet Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg www.hesselet.dk

PRIS: gratis møde

PRIS: fra kr. 595,-

PRIS: kr. 945,-

JULEFROKOST på Sankt Helene

Intimkoncert

Vinterfest på Hindsgavl Slot

af mødelokaler i hele december og januar:

Hold julefrokost i eget julepyntede lokale på Sankt Helene – op til 150 personer i samme lokale.

med musikalske topnavne

med Caroline Henderson og 3-retters menu og vine

Hotel Hesselet

er et af Danmarks førende konferencehoteller – Hvorfor? Fordi vi skaber personlige relationer med vores gæster, og gør os umage for den helt unikke og personlige oplevelse. Sensommer tilbud med 1 overnatning, 2 retters middag og morgenbuffet pr. person kr. 945,00

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og tag kollegaerne med til fest på Hindsgavl Slot, som inviterer inden for i den smukt restaurerede lade til en hyggelig og festlig aften med mad og dansemusik i topklasse.

Pris pr. kuvert 275,- Gløgg og æbleskiver kr. 50,-

15. oktober 2016 på Hotel Opus Horsens. Glæd dig til at nyde Caroline Hendersons fantastiske og stemningsfulde koncert på Hotel Opus Horsens. Hun kan opleves sammen med jazzpianisten, Nikolaj Hess. Koncerten vil tage udgangspunkt i Hendersons seneste to soloudspil, Lonely House og Ménage à Trois, men kommer derudover bredt rundt i repertoiret af lækker, kølig jazz.

Sankt Helene Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje www.helene.dk

MUNKEBJERG GRUPPEN Munkebjergvej 125, 7100 Vejle www.munkebjerggruppen.dk

Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7 5500 Middelfart

PRIS: pr. kuvert fra 275,-

PRIS: kr. 995,-

PRIS: kr. 795,-

Start gerne op med gløgg og æbleskiver og gå en tur i Tisvilde hegn og saml appetit til vores gode, hjemmelavede julebuffet.

Læs meget mere og book billetter på www.hindsgavl.dk

Møde & Eventmagasinet

61


Sæt

KOMMEN ARRANGEM DE ENTER

nu i din kalender!

oktober ■ Fredag den 7. oktober

Ny mødemesse: Meeting Live Øresund Mød danske og svenske konferencesteder og eventudbydere, netværk og deltag i inspirerende learning sessions om kreativt læringsmiljø. Sted: Clarion Hotel & Congress Malmø Live. Gratis bus fra København

■ Onsdag den 12. oktober

Studietur til Skåne Vi tager bussen over Øresund og oplever 4-5 dejlige skånske konferencesteder. Afgang: Københavns Hovedbanegård/DGI-byen

■ Torsdag den 27. oktober

MødeMekka i Aarhus Speed-møder med konferencesteder og leverandører samt foredrag og netværk. Sted: Centralværkstedet, Aarhus. Gratis bus fra København og Odense

november Inspirationstur til Sjællands Vestkyst Vi tager på 2 dages tur med bus til Sjællands Vestkyst og oplever de mange muligheder for møder og events, som området og flere konferencesteder tilbyder. Afgang: Københavns Hovedbanegård/DGI-byen

■ Onsdag den 16. november

Studietur til Skåne Vi tager bussen over Øresund og oplever 4-5 dejlige skånske konferencesteder. Afgang: Københavns Hovedbanegård/DGI-byen

■ Torsdag den 24. november

MødeMekka i København Speed-møder med konferencesteder og leverandører samt foredrag og netværk. Sted: Tivoli, København. Gratis adgang til Tivolis julemarked efterfølgende

Læs mere på Kursuslex.dk/kalender

VI tager forbehold for evt. ændringer af de planlægte aktiviteter.

■ Torsdag den 10. november Fredag den 11. november


% 0 1

E PÅ ALLKKER A MØDEP AF ÅRET RESTEN

HOLD MØDE HVOR BELIGGENHEDEN ER I TOP - enten med havudsigt eller lige ved motorvejen - altid gratis parkering

HOTEL JUELSMINDE STRAND

HOTEL MARINA

HOTEL ÅRSLEV KRO

HOTEL MEDI

Vejlevej 3 7130 Juelsminde Tlf. 7569 0033 info@jmstrand.dk www.jmstrand.dk

Kystvej 32 8500 Grenaa Tlf. 86 32 25 00 info@hotel-marina.dk www.hotel-marina.dk

Silkeborgvej 900 8220 Brabrand Tlf. 8626 0577 hotel@aarslevkro.dk www.aarslevkro.dk

Rådhusstrædet 8 7430 Ikast Tlf. 97 15 19 44 info@hotel-medi.dk www.hotel-medi.dk


TRINITY KAN DET HELE … OG LIDT TIL Med udgangspunkt i jeres mødeformål har Trinitys mødedesignere inspiration til mange spændende og udbytterige aktiviteter og muligheder for teambuilding. TRINITY TILBYDER NU TO NYE AKTIVITETER GRILL EVENT Mange elsker duften af kul og grillmad, den gode smag af grill eller sprødt skind. Her hygger man sig og snakker godt med venner, familie og kolleger. Trinitys kokke griller, bager og laver sammen med jer tilbehør i form af dressinger, mayonnaise og saucer. I løbet af 3-4 timer tilbereder vi sammen en lækker sæsonpræget menu, som I til slut nyder sammen med et godt glas vin.

DANMARKS BEDSTE KONFERENCEKOK REGINA NATHALIE ANDERSEN OG BEDSTE KOKKEELEV ALEXANDER JUNGE NØRSKOV

Regina og Alexander er en del af Trinitys professionelle kokketeam og er gået videre til det europæiske mesterskab i IACC Copper Skillet 2017.

LAGKAGEDYST En sjov, anderledes og ”sød” samarbejdsog teambuildingsøvelse. Det er altid sjovt at jonglere med flødeskum, kagecreme og andre søde sager. Trinitys kokke bistår med ideer og teknikker. Kokke smager og bedømmer de flotte kager og udnævner en vinder. Vinderholdet får naturligvis en lille præmie.

RING TIL OS PÅ 82 27 17 17 OG/ELLER SE NÆRMERE PÅ TRINITY.DK

CONFERENCE HOTEL CELEBRATIONS EVENTS GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA TRINITY.DK 64

Møde & Eventmagasinet

Profile for Kursuslex

Møde & Eventmagasinet nr. 5 2016  

Møde & Eventmagasinet er for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

Møde & Eventmagasinet nr. 5 2016  

Møde & Eventmagasinet er for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

Profile for kursuslex
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded