__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Magasinet for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

møde & event

et kursuslex magasin NR 04/AUGUST 2016

tema: JULEFESTEN OG JULEGAVEN Masser af ideer og inspiration ■ Det gavner bundlinjen ■ Mad og underholdning til 1.200 personer ■

10 gode råd: Fremtidens møder – det er nu! Ny analyse om konferencer: Beslutningen om at deltage Tæt på Paprika Steen: Sparker de humorforladte bagi

Legende møder:

MødeMekka:

Mit bedste møde:

Historisk teambuilding:

De ER bare bedre

Festlig dag på Det Kgl. Teater

Ilse Jacobsen deler viden om leddegigt

Nyt i Sagnlandet Lejre


Kære mødeplanlægger - skal din næste MUS-samtale være en fest?

· Møde- og konferencecenter midt i København · Eget P-hus · Fra 2 til 7.000 personer · Uanede muligheder og fleksibilitet - fra CPH Conference til Øksnehallen

konferencer.dgi-byen.dk

MØDER · KONFERENCER · EVENTS


MØDER, KONFERENCER OG EVENTS UDSIGT TIL MERE HOS SCANDIC COPENHAGEN Scandic Copenhagen ligger midt i København med storslået udsigt til søerne og med let adgang for dig og dine gæster til et stykke smukt natur midt i storbyen. Lige så snart du træder indenfor på hotellet, vil du blive mødt af en helt særlig stemning. Indretning, design og møbler er nøje valgt med omtanke for lys og luft og skaber inspirerende rammer til glæde for hotellets gæster. Nærvær og personlig service er omdrejningspunkt for alt, hvad vi gør. Du vil mærke, at vi går et ekstra skridt for at gøre en forskel for dig og dine gæster, så alle får en oplevelse ud over det sædvanlige. Kig forbi hotellet og oplev hvordan de mange faciliteter kan skræddersyes til netop dit arrangement. Vi giver naturligvis gerne en personlig rundvisning.

SCANDIC

Ring på 33 48 04 04 eller skriv til meeting.dk@scandichotels.com. Vi svarer indenfor 4 timer alle hverdage.

PLADS TIL 1100 DELTAGERE

16 FLEKSIBLE MØDELOKALER

scandichotels.dk/copenhagenmeeting

TOPMODERNE IT- & AV-UDSTYR

1500 FLEKSIBLE KVM


ts etc.

fester, kundeeven

r, personale

, kurser, kongresse

er, seMinarer

nt møde & eve

Magasinet

for dig, der

r Møder, konferenc

arrangere

x magasin

et kursusle

nr 04/august

● Leder

2016

eN

St tema: JULeFe OG JULeGaVeN ■ ■ ■

og inspiration Masser af ideer jen Det gavner bundlin Mad og underholdning r til 1.200 persone

10 GOde råd: r Fremtidens møde – det er nu! Ny aNaLySe : Ncer Fere Om kON at deltage Beslutningen om

Fornyelse

SteeN: tæt på paprika dte bagi rforla Sparker de humo

ding:

legende møder: de ER bare bedre

– og faste holdepunkter

E

n mødedestinations omdømme er blandt de afgørende faktorer, når potentielle konferencedeltagere skal træffe beslutning om at tilmelde sig f.eks. en videnskabelig kongres. Det viser en ny analyse, som vi omtaler inde i magasinet. Er destinationen kendt som et sted, det er nemt at rejse til og finde rundt i, hvor man bliver venligt og gæstfrit modtaget, og hvor der er rigeligt med oplevelsesmuligheder, tæller det i den positive beslutnings-vægtskål.

Spørgsmålet om sikkerhed på stedet ligger på en andenplads blandt de afgørende kriterier. Det er næppe kommet længere ned på listen, hvis analysen skulle gennemføres igen i dag efter sommerens skrækkelige hændelser rundt om i verden. Men det er en helt anden historie. Umiddelbart fremstilles ønskerne til værtsland eller -by som værende af turismemæssig karakter, og her er vi da heldigvis rimelig godt med her i landet. Men tænk engang, hvis vi samtidig kunne love både arrangører og deltagere, at de ville få et bedre møde her i landet end så mange andre steder. At de ville få et større udbytte og mere glæde ved at deltage i selve mødet og ikke kun nyde fritiden i forbindelse med det som turister. Det kræver imidlertid, at den fornyelse af mødeformerne, som det oprindelige Meetovation-projekt for snart ti år siden tog initiativet til, for alvor slår igennem. Mens vi venter på den bebudede opfølgning i Meetovation 3.0, som VisitDenmark introducerede for næsten to og et halvt år siden (sker der dog ikke snart noget konkret i den sag?), kan vi glæde os over enkeltstående tiltag som dokumentationen af de positive effekter ved at inddrage leg og spil i møderne og Radisson Blu kædens ”inspirations-kampagne” over for møde- og eventplanlæggere i Danmark, Norge og Sverige. Begge dele er ligeledes omtalt inde i magasinet og kan bidrage til den tiltrængte fornyelse.

mødemekka:

Festlig dag på det

kgl. teater

mit bedste møde:

ilse Jacobsen deler

Historisk teambuil

viden om leddegigt

nyt i sagnlandet

lejre

I DETTE NUMMER: TEMA: JULEN 2016 Ideer og inspiration fra hele landet............. 20 Julegaver med en historie............................ 28 Hvordan gvner julefrokosten bundlinjen?.. 30 KØKKENCHEFEN ANBEFALER: Bag kulisserne i Wallmans........................... 32

ØVRIGE ARTIKLER: Hvad får folk til at deltage i en konference?...............................................6 MødeMekka på Det Kgl. Teater................... 08 Paprika Steens pointer................................. 10 Teambuilding i kulturhistoriske rammer..... 12 Kamp om opmærksomheden...................... 14 PROFILEN: Eva Ejlskov, Trinity.................... 16 MIT BEDSTE MØDE: Ilse Jacobsen............ 18 Alternativ til mødekaffen.............................. 34 10 gode råd om fremtidens møder............ 36 MPI Denmark – kommende arrangementer....................... 38 PORTRÆT AF EN MØDEPLANLÆGGER: Ida Mosegaard, Vejle Sekretærforening.... 40 Legende møder er bare bedre..................... 42 Har du brug for et netværk?........................ 44

Er der imidlertid noget, der åbenbart ikke skal pilles ved, så er det julefrokosten. I denne udgaves jule-tema fremgår det med al ønskelig tydelighed, at det er de traditionelle julefester, der efterspørges - og derfor tilbydes. Nogle faste holdepunkter i tilværelsen har vi også behov for at have. God fornøjelse med læsningen.

Radisson Blu udfordrer mødeplanlæggerne...................... 46 Den private event.......................................... 48 PARTNERSIDERNE................................. 55-58 Kommende Kursuslex-arrangementer........ 59

Lars Blicher-Hansen

kolofon Møde & Eventmagasinet udgives af Kursuslex Bregnerødvej 144 A 3460 Birkerød Telefon + 45 70 22 11 73 www.kursuslex.dk Ansvarshavende udgiver Christian Guldager cg@kursuslex.dk

4

Møde & Eventmagasinet

Abonnement Møde & Eventmagasinet distribueres gratis til mødeplanlæggere og andre aktører i mødebranchen. Ønsker du at ændre navn, adresse eller til- eller afmelde levering, venligst send en mail til kursuslex@kursuslex.dk ISSN: 2246-2988

Oplag Møde & Eventmagasinet trykkes i 11.400 eksemplarer, hvoraf de 11.100 eksemplarer distribueres til mødeplanlæggere i private virksomheder, offentlige kontorer og større foreninger (10.000 stk.) samt til leverandører i mødebranchen (1.100 stk.). De resterende 300 eksemplarer distribueres til hoteller, kursuscentre m.fl.

Chefredaktør Lars Blicher-Hansen lbh@kursuslex.dk

Annoncer Olina Jægergaard oj@kursuslex.dk

Produktion Pia Dewachter pd@kursuslex.dk

JOURNALISTER Karin Feit Almberg karin@almberg.dk

Charlotte Jørgensen cj@kursuslex.dk

Tryk TrykNet

Gitte Wenstrøm gw@kursuslex.dk

Forside-foto Paprika Steen © Petr Novák, Wikipedi

Nadia Mathiasen nm@kursuslex.dk Mette Damgaard Petersen metdam@gmail.com

Design og layout Kirsten Dalgaard kd@kursuslex.com


MØDEPAKKE Inkl. entré til Tivoli

fra 495 kr.

HVOR MAN MØDES SÅ DET HUSKES Benyt Tivolis unikke rammer og eventyrlige univers til dit næste møde. Giv jeres gæster en særlig oplevelse og glæd jer over, at næste møde, konference eller kursus skal holdes i Tivoli.

Forplejningen leveres af Nimbs køkken, så også her får jeres mødegæster en oplevelse ud over det sædvanlige. Et møde i Tivoli kan kombineres med en middag i en af Tivolis restauranter eller anden underholdning.

Tivoli råder over 20 unikke mødelokaler og kan rumme fra 12 til 1626 gæster i egne lokaler. Vores konferencefaciliteter er naturligvis udstyret med moderne AV-udstyr i form af projektorer, lærreder og Wi-Fi.

Tivoli er det eneste sted, hvor end ikke fantasien sætter grænser.

Fortjener dit arrangement at blive husket? Kontakt business@tivoli.dk tlf. 33 75 02 47 eller læs mere på tivoli.dk/events

EVENTS


Hvad får folk til at deltage i en konference?

Det er deltagerne, der skaber succesen

Ny amerikansk/international analyse viser, at mødedeltagere skaber mere forretning for værtsbyen end gennem blot deres tilstedeværelse under selve mødet.

Jonas Wilstrup, Director of Convention og underdirektør i Wonderful Copenhagen, finder analysen interessant og siger til Møde & Eventmagasinet:

af Lars Blicher-Hansen

P

ris, tid og destinationens omdømme og

Nem at finde rundt i

attraktivitet er de tre vigtigste faktorer,

Gæstfri og venlig modtagelse

når der skal træffes beslutning om del-

Service-orienteret

tagelse i en konference eller en kongres. Det

Nok at se og gøre.

fremgår af en analyse med 7.171 respondenter, foretaget af det amerikanske The Experience

Analysen peger i øvrigt på en række trends, der

Institute i samarbejde med International Asso-

især gør sig gældende blandt de yngre konfe-

ciation of Exhibitions and Events (IAEE) og Pro-

rence- og kongresdeltagere, bl.a. at flere og flere

fessional Convention Management Association

bringer kæreste/ægtefælle/ven med til stedet, og

(PCMA).

at flere og flere forlænger opholdet ud over selve arrangementsdagene for at få en rejseoplevelse

Prisspørgsmålet dækker de samlede omkostnin-

ud af det. 83 pct. af respondenterne giver udtryk

ger til både registreringsgebyr, rejse og ophold, og

for, at de vil anbefale destinationen til andre og/

her sætter budgettet begrænsninger for mange

eller selv vende tilbage som turister, hvis deres

af dem, der ellers er i målgruppen for eventens

forventninger bliver mødt eller oversteget. Det

faglige indhold. 61 pct. angiver omkostningerne

modsatte er gældende for lidt over halvdelen,

som den største barriere, når en kongres fravæl-

hvis oplevelsen har været negativ.

ges. Enten af personen selv eller af f.eks. en overordnet, der skal give tilladelsen. På andenpladsen

Face-to-face afgørende

ligger både tiden og timingen – forstået på den

Syv ud af 10 researcher på internettet om, hvad

måde, at såvel den tid, der skal sættes af til delta-

destinationen har at tilbyde, og halvdelen surfer

gelsen, som lige den periode, konferencen foregår

på de sociale medier for at undersøge, hvad andre

i, skaber problemer for mellem 41 og 58 pct. med

har at sige om deres erfaringer på stedet. Langt

hovedvægten på de yngre potentielle deltagere.

størstedelen (84 pct.) af de adspurgte oplyser, at de træffer beslutningen om deltagelse mellem to

Ønsker til værtsbyen

og seks måneder før arrangementet.

Afholdelsesstedet eller værtsbyen stilles der følgende generelle krav til, i prioriteret rækkefølge:

Ønsket om at lære noget nyt og at netværke faceto-face og skabe nye kontakter vægtes af omkring

Nem at rejse til

tre fjerdedele af de berørte som afgørende fakto-

Sikker

rer i beslutningsprocessen. Godt at høre, at det

Ren

ikke er alt, der kan ordnes over nettet!

Nyt luksushotel på vej fra Brøchner Som direkte genbo til Magasin du Nord planlægger Brøchner Hotels at indrette et nyt boutique hotel i den tidligere Bremerholm Transformerstation, der indtil 2013 har forsynet det indre København med elektricitet. -Det bliver et hotel af international klasse, der skal bryde rammerne for segmentet af boutique hoteller i form af et upscale luxury hotel, som ikke er set før i København, siger Karim Nielsen, CEO for Brøchner Hotels. Hotellet udvikles med respekt for ejendommens særlige udtryk, hvor mange af de industrielle elementer fastholdes og bliver en del af hotellet, der vil få 31 værelser og en restaurant. Forventet åbning vil være i 2018.

6

Møde & Eventmagasinet

-Det er naturligvis næsten banalt, at en kongresby skal have en velfungerende infrastruktur og de nødvendige faciliteter, men en vigtig pointe er, at man også skal tale til de delegeredes hjerter, så at sige ramme dem på følelserne. En ting er er at få beslutningstagerne til at vælge en destination, men i sidste ende er det jo deltagerne – og antallet af dem – der er afgørende for, om det bliver en succes, også økonomisk. Det er noget, vi skal arbejde målrettet på. Jonas Wilstrup mener, at København ligger godt til på de alle parametrene, men erkender samtidig, at opfattelsen af prisniveauet, også i Skandinavien generelt, kan være en barriere. -Ikke mindst i år, hvor vi har et rekordstort antal kongresser og mødegæster i byen, spiller markedskræfterne ind på prissætningen. Og det skal vi naturligvis være ekstra opmærksomme på, hvis vi også på det punkt skal blive ved med at være konkurrencedygtige. Vi må ikke glemme, at der jo er mange andre dejlige byer i verden.


Hvis det er vigtigt for jer, er det også vigtigt for os…

HOTEL SKARRILDHUS

Herning 97 19 62 33 skarrildhus@sinatur.dk

HOTEL HARALDSKÆR

Vejle 76 49 60 00 har@sinatur.dk

HOTEL SIXTUS

Middelfart 64 41 19 99 sixtus@sinatur.dk

HOTEL GL. AVERNÆS

Assens 63 73 73 73 glavernaes@sinatur.dk

Hos Sinatur er der ikke noget, der hedder specielle ønsker. Det starter allerede ved indgangen: Hvis du kommer i regnvejr og tænker at et par gummistøvler ville være lykken, så står de der allerede. Og sådan er det hele vejen. Vi er ikke tankelæsere, men vore erfarne konferencechefer kan forudse de fleste ønsker, før du selv kommer i tanker om dem. Vi sætter service højt og har en nul-tolerance politik overfor svipsere og hovsaløsninger. Det er sådan det er. Hvis det er vigtigt for jer, er det også vigtigt for os.

HOTEL STOREBÆLT

Nyborg 65 31 40 02 stc@sinatur.dk

HOTEL FREDERIKSDAL

Lyngby 45 85 43 33 frederiksdal@sinatur.dk

Christian Alstrup, Ledelseskonsulent

Når jeg afholder udviklingsforløb for ledere, er det svært at holde et fast program, men hos Sinatur er der altid stor fleksibilitet. Det gør, at jeg kan holde fokus på det, jeg er her for. Nærværet er tydeligt ved, at servicen er proaktiv. Der kommer ofte en medarbejder og hører, om alt er i orden. Og så er det rart at blive genkendt fra gang til gang.

Send en mail til salg@sinatur.dk og hør mere om konferencer med forudseenhed, detaljefokus og service.

Se mere på sinatur.dk En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark. Møde & Eventmagasinet

7


Mødemekka

på Det Kgl. Teater Den 2. juni var en af forsommerens dejligste og varmeste solskinsdage, og stemningen var hjertelig, da repræsentanter for 30 møde- og eventvirksomheder mødtes med godt dobbelt så mange kundeemner til MødeMekka på Det Kongelige Teater. Første akt udspilledes i teatrets Gamle Scene på Kongens Nytorv. I pausen gik alle deltagerne gennem Nyhavn til Skuespilhuset på havnekajen for enden af Nyhavn, og anden akt foregik i Skuespilhusets foyer. Her blev der serveret frokost, og skuespilleren Paprika Steen strålede som underholdende ”offer” for Karin Feit Almbergs meget personlige interview-spørgsmål. Sikke en dag! LBH.

fotos Mox Media

Angelika Rosenberg fra Severin Kursus & Konferencecenter i Middelfart i samtale med et par interesserede planlæggere ved workshoppen i Gamle Scenes smukke foyer.

Fra v.: Birgit Rojh og Charlotte Thalmay fra Bernstoffs Slot mødtes i Holberg Loungen med bl.a. HR-sekretær Anne Christiansen og direktionssekretær Sanja Storm Tuxen fra Friluftsrådet.

Sanne Prestegaard, Komlab, lytter til Christa Rosengren, LEGOLAND Hotel & Conference (på billedet med ryggen til).

En gruppe af deltagerne vej i solskinnet gennem Nyhavn fra Kgs. Nytorv til Skuespilhuset. Begge steder var der rundvisning i de faciliteter, som stilles til rådighed for møder, konferencer, fester mv. (gælder også Operaen).

Fælles frokost for alle deltagere i Skuespilhusets Restaurant Ofelia.

8

Møde & Eventmagasinet

Blandt præmierne fra leverandørerne var fem sæsonpas 2016 til en hel familie fra Sagnlandet Lejre. Efter lodtrækningen modtog Kristence Maria Cavagnaro, projekt manager Meetings & Events, BCD Travel, præmien, som her overrækkes af Kursuslex’ Charlotte Jørgensen.


Møde & Eventmagasinet

9


Paprikas pointer På det seneste MødeMekka i Det Kongelige Teater havde deltagerne fornøjelsen at møde skuespilleren Paprika Steen til et live interview efter speedmøderne og inden rundvisningen i Skuespilhusets smukke lokaler. Det kom der mange skønne guldkorn ud af – og en hel del latter. Vi bringer et lille uddrag her.

Karin Feit Almberg interviewer Paprika Steen (th) i Skuespilhusets foyer med den skønne udsigt over Københavns Havn – og meget modlys for fotografen.

af Karin Feit Almberg foto Mox Media

P

bageste række. Det handler om at gøre folk trygge, siger Paprika Steen, når hun beskriver dette magiske

aprika Steen gav sig selv 100 pct. under det 40

nu, som er med til at tryllebinde tilhørerne. -Jeg tror,

minutter lange interview, som handlede om at

jeg er født med to gaver, forklarer hun. -Jeg er god til

sige tingene, som de er og være sig selv. Intet

at få folk til at føle sig set! Og jeg er god til at komme

skulle jo være nemmere i verden end at være den, du

ind i et rum. Da jeg var yngre og kom ind i et rum og

er. Men de fleste af os holder igen og tør ikke at være

larmede på denne her måde, var det mere ilde set. Så

hudløst ærlige. Ærgerligt, for når først der er åbnet for

blev jeg smidt ud af klassen. Men i denne her sammen-

sluserne, får vi så meget mere ud af hinanden, siger

hæng kan det godt bruges.

Paprika. -At skabe noget stort handler blandt andet om ikke at

10

Møde & Eventmagasinet

-Jeg tager rummet, når jeg kommer ind. Alle skal føle,

være bange for at ramme ved siden af, igen og igen.

at jeg har sagt ’hej’ til dem. Også dem helt nede på

Alle store opfindelser - om det er i kunsten, videnskaben


eller privat - kommer, fordi nogen har turdet at kaste sig ud i ting. Men folk er angste. Og når man er angst, så sker der ikke noget. Selv har Paprika Steen det på den måde, at hun ikke kan lade være med at kaste sig ud i livet. Blandt andet fordi hun er rastløs og har et meget stort konkurrence-gen. Hun er helt sikker på, at hun ville nå langt, hvis hun var en sportsstjerne. -Jeg må give noget til verden, hvis jeg vil have noget igen, siger hun. Paprikas bullshit detector Paprika Steen har noget, som hun kalder for en ”bullshit detector”. Hun elsker humorforladte, selvhøjtidelige mennesker. Men kun fordi det er så sjovt at give dem et spark bagi og få dem til at slappe lidt af. -Jeg er den første til at fortælle dig, hvis du prøver at være noget, du ikke er, siger hun. -Tag alt overflødigt væk og kom ind til kernen. Det er dét, folk vil have! Det gælder også den måde, du taler på. -Det handler om at få tingene til at være organiske og fjerne det

OVER 80% AF VORES KUNDER SER VI IGEN Måske fordi de ikke har ret langt hjem*

kunstige sprog, siger Paprika Steen. -Alt, hvad der er rent, er mest interessant. Jeg kan afkode, hvis folk siger noget for at opnå et eller andet. Jeg kan høre, om folk mener det, de siger, eller ej. Man skal være ærlig over for sig selv, så man også kan være det over for andre. Kun hvis du alligevel ikke kan ændre noget ved tingene og bare gør folk kede af det, er der ingen grund til at buldre ud med sandheden. -Jeg kan godt selv bullshitte, medgiver Paprika Steen. -For hvis der er et eller andet, som jeg ikke er tilfreds med, så kan jeg godt finde på at spørge ”Hvorfor har I gjort det på den eller den måde”. I stedet for at sige, at jeg ikke kan lide det, som det er. Når kvinder spørger, så er det kritik! Det ved I godt, ikke… Hvorfor har du ikke tømt opvaskemaskinen? Det er ikke et spørgsmål, det er kritik.

*Tæt på motorvejen over Fyn og nær Nyborg Banegård.

Mod, humor og ærlighed No bullshit og humor, lune og distance er nogle af de egenskaber, Paprika har størst respekt for hos andre mennesker. -Humor giver overskud til andre mennesker – en kærlighed og en ømhed. Hvis du har humor, så kan det favne mennesker med en anden ømhed. Hvis du ikke har humor, og du ser noget, der irriterer dig ved et andet menneske, så bliver du jo bare lige på irriteret. Humor hjælper på enormt meget kommunikation. Man må godt ryste hinanden lidt. Jeg kan godt lide at chokere og så bagefter sige ”ai, det var for sjov”. Så har man også lige markeret sig selv. -Mod, humor og ærlighed - hvis dét kan kombineres, så tror jeg, man

BOOK I DAG Dagmøde

Konferencedøgn i stort enkeltværelse Priser er inkl. moms.

er langt. Vær dig selv! Ligegyldigt, hvad du arbejder med. Jeg tager selv hele mennesket med ind i det, jeg laver. Jeg kan godt græde kunstigt på scenen, sådan at folk ville tro på det. Men hvis jeg virkelig græder, så rammer det folk meget, meget mere.

kr. 597,-

kr. 1.880,-

Hele Da nmar mødeste ks d

Nyborg Strand er aktiv partner i

Tag stilling! -Når jeg sidder her, så forsøger jeg at få folk til at grine – eller hade mig – det må I selv om. Det er min pligt på Jorden. Det er det, jeg er sat på Jorden for. Jeg vil gerne have, at folk går hjem med noget. Om jeg så bliver kaldt diva, Danmarks bedste, Danmarks sjoveste eller ’Grande Dame’, det har jeg efterhånden vænnet mig til. For

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

DET FÅR DU HOS OS • Beliggenhed midt i landet – tæt på motorvej og banegård

det er hende dér. Men - der er også hende her – mig selv, indeni!

• Fantastisk beliggenhed nær skov og strand

Hende indeni lader jeg blive hjemme på dørmåtten, når jeg går

• 36 møderum og et stort auditorium med plads til 200

hjemmefra. Jeg vil gerne gøre folk glade, jeg vil gerne have folk til

• 426 værelser & 650 overvågede, gratis P-pladser

at blive sure. Jeg vil gerne have folk til at tage stilling! Det er dét, det handler om for mig.

• Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag

Østerøvej 2 5800 Nyborg 65 31 31 31 nyborgstrand.dk Møde & Eventmagasinet

11


Jernalderdysten ”Kamp til stregen” med fem forskellige discipliner.

Teambuilding i kulturhistoriske rammer

I Sagnlandet Lejre spejles nutidens udfordringer i fortidens erfaringer.

Sagnlandets instruktører står for historiske kulturfortællinger.

af Mette Damgaard Petersen

S

kal der ruskes op i mødekulturen, kan det give seje udfordringer at gå i vikingernes eller stenalderfolkets fodspor.

Vore forfædre byggede både stendysser og jættestuer, og de satte runesten og skibssætninger. Hvordan mon man flytter en 2-3 tons tung sten, uden morderne hjælpemidler, kun ved hjælp af reb og træpæle? Et typisk eksempel på en teambuilding-øvelse i Sagnlandet Lejre. Historiske kultur- og naturoplevelser er nemlig ryggraden i Sagnlandets koncept og aktiviteter. Det 43 hektar store varierede område repræsenterer hele fire historiske tidsaldre; stenalder,

Normer og høflighed

villige til at hjælpe hinanden og skabe resulta-

jernalder, vikingetid og 1800-tallet.

Leonora Tofte er arkæolog og ansvarlig for

ter sammen, som når der skulle bygges skibe.

arrangement- og mødeafdelingen. Hendes dag-

Derfor var der faste regler og normer mellem

Et besøg på Sagnlandet Lejre er en sanseop-

lige arbejde er at finde de rette historier til kon-

landsbyer for, hvordan man omgikkes hinanden.

levelse, hvor viden om fortidens levevis for-

teksten, som bliver til kulturfortællinger, fortalt

midles gennem gæsternes aktive deltagelse.

af sagnlandsinstruktørerne.

Besøgende kan også få til opgave at tilberede

-Det kan man godt trække op til nutiden, hvor vi ikke længere er så afhængige af hinanden

”oldtidsgourmet” mad. Her skal slås ild med

Kontraster og lighedspunkter fra fortid til nutid

på samme måde. Det betyder, at måden, vi

flint, flækkes brænde, fyres op i stegegruberne,

bruges som spejl til at perspektivere vore dages

behandler hinanden på, ikke længere har den

samles duftende, vildtvoksende urter og gril-

problemstillinger.

samme konsekvens - man kan uhindret kritisere

les kød over bål, inden tænderne kan sættes

eller håne hinanden på Facebook eller på gaden.

i det anderledes og velsmagende måltid. Der

-I fortiden var mennesker mere afhængige af

Rammerne for, hvordan vi mennesker taler til

kan også arrangeres en jernalderdyst med fem

hinanden for overhovedet at kunne producere

hinanden, er gået tabt nu om dage. Men det

udfordringer som at spinde uld med håndten,

føde nok, bygge bosteder og kommunikere.

er egentlig stadig vigtigt, at vi har høflighed og

bueskydning eller spydkast. Alt sammen krydret

Lokal fred var en nødvendighed i vikingetiden,

normer for, hvordan vi agerer med hinanden på

med Sagnlandets historiske kulturfortællinger.

hvor man måtte være på god fod for at være

en arbejdsplads, så man bevarer freden og fin-

12

Møde & Eventmagasinet


Sanglandets teambuilding-aktivitet ”Træk på samme hammel”.

der overskud til at arbejde i stedet for at løse

benet for at huske det vigtige. Samfundet var

der sig i et lavloftet jernalderhus, giver det stof

konflikter. På den måde kommer vi i Sagnlandet

mindre, og man talte meget mere sammen -

til eftertanke - hvor fik de kornet fra, hvordan fik

ned i rødderne af menneskets væren, og vi taler

de havde simpelthen et andet forhold til det

de tændt ilden ved bålstedet osv. Vi behøver

om, hvad god trivsel er, og hvordan vi skaber

talte ord. Der går noget fællesskab tabt ved,

ikke så mange håndens færdigheder i dag, det

fællesskaber, siger Leonora Tofte.

at man i dag, f.eks. mailer mere i stedet for

giver perspektiv på livet og anledning til selv-

at tale sammen.

refleksion; hvem er jeg - hvem er vi som men-

Myter & kvad

nesker? afrunder Leonora Tofte.

-I vikingetiden og bagud havde man ingen skrift,

Refleksion og perspektiv

så kulturen var baseret på mundtlig overleve-

-Det rører mange mennesker dybt at vide, hvem

Trods det historiske islæt er Sagnlandets møde-

ring. Love, regler, fortællinger og mytologi, alt

vores forfædre egentlig var, hvordan de levede,

lokaler placeret i det moderne velkomstcen-

var man nød til at huske og genfortælle gennem

hvad vi er rundet af som moderne mennesker.

ter med kapacitet til 80 deltagere. Restaurant

generationer. For at hjælpe med at huske satte

Det bliver deltagerne konfronteret med. Det kan

Hertadalen leverer forplejningen, baseret på

man viden i system, eksempelvis med kvad eller

være noget så enkelt som at alt det, der ligger

lokalproducerede økologiske råvarer. Sagnlan-

recitation. Ting, som i dag betragtes som tem-

bag at tilberede et lille måltid, var så meget

det Lejre er en nonprofit almennyttig organi-

melig ”støvet”, havde en væsentlig funktion.

anderledes og mere krævende end i dag, hvor

sation, lokaliseret i Nationalparken Skjoldun-

Man var nødt til at koge ned og skære ind til

man bare køber noget. Når man pludselig befin-

gernes Land.

Her bliver din konference en succes! Nye lokaler

Grønne omgivelser

Der er mange tråde, der skal samles, hvis konferencen skal være en succes – indretning, udstyr, atmosfære, personale, forplejning – og på Glostrup Park Hotel går det hele op i en højere enhed. Vi har plads til 290 personer i det største lokale, fri wi-fi overalt og gratis parkering. Læs mere på www.parkhotel.dk

Gastronomisk forkælelse

Rummelige værelser

Stilfuld indretning

Efter en aften, hvor køkkenet befandt sig i de øvre luftlag, og hvor betjeningen ikke satte en fod forkert, er der kun en ting at gøre: At komme op med fem stjerner!” – JYLLANDS-POSTEN

Hovedvejen 41 · 2600 Glostrup Tlf. 43 96 00 38 · glostrup@parkhotel.dk Møde & Eventmagasinet

13


af Michael Rasmussen, direktør, Attivo Marketing.

Kamp om opmærksomhed Nyhedsbreve fra hoteller og konferencecentre bliver stort set læst – men langt fra hver gang og ofte ikke særlig grundigt. Mange foretrækker selv at finde den information, de har brug for, på nettet.

S

andsynligheden taler for, at du får rigtig mange e-mails hver dag. På verdensplan bliver der sendt 2,4 millioner e-mails – hvert

sekund! Og vi, der arbejder på kontor, får i gennemsnit 40 om dagen i vores indbakke. En del af dem skal vi læse, for de kommer fra chefen, kolleger eller kunder, men mange er fra andre, der tilbyder det ene eller det andet. Så der er med andre ord kamp om vores opmærksomhed. Derfor har Kursuslex har gennemført en undersøgelse om interessen for nyhedsbreve fra hoteller og konferencecentre. For alle med respekt for sig selv har selvfølgelig et sådant af helt naturlige årsager: Vi ved fra andre undersøgelser, at langt de fleste foretrækker at få information fra leverandører via e-mails, mens for eksempel sociale medier ligger et stykke nede på listen.

Drukner i mængden Hvordan bliver de så modtaget? Det ser ud til, at der er pæn interesse for nyhedsbrevene. Over 60 pct. svarer, at de ofte læser nyhedsbreve. På den anden side er det ikke så mærkeligt, at de ikke bliver læst alle sammen. Vi ved nemlig fra en anden undersøgelse, at hver 3. i branchen får mindst ét nyhedsbrev fra et hotel eller konferencecenter om dagen, og det kan selvfølgelig let drukne mellem de 30, 40 eller flere e-mails, der kommer hver dag. Der er selvfølgelig forskel på, hvor grundigt de bliver læst. Nogle af dem, der bruger mindst tid på nyhedsbreve, er sjovt nok dem, der arbejder i en kursusafdeling. Men også de, der forventer at holde flere arrangementer i den kommende tid, bruger ikke så meget tid på det. Det kan der være en god grund til. Kursuslex spurgte i en anden undersøgelse, om ”artiklerne var godt skrevet og interessante”. 6 ud af 10 svarede ”hverken eller”. Mange syntes dog, at nyhedsbrevene var pænt lavet og billederne gode, men det er jo ikke nok i en travl hverdag.

Googler flittigt Og det giver god mening - du kender det sikkert fra dig selv. Med alle de e-mails, opslag på sociale medier osv., vi alle skal igennem hver dag, så er vi nødt til at sortere flittigt. Vi bruger et sekund eller to på at skimme indholdet eller måske bare overskriften, og ser det ikke interessant ud, trykker vi

Helnan skærer ned til to hoteller i Danmark

på ’delete’. Men det er i øvrigt ret få, der afmelder et nyhedsbrev, selvom de ikke læser det. Det er selvfølgelig også, fordi der er så mange andre muligheder for at finde lige netop den information,

Efter frasalg af fire danske hoteller og flere hoteller i udlandet omfatter Enan Galalys Helnan-koncern nu kun to hoteller herhjemme, Phønix i Aalborg og Marselis i Aarhus. Til gengæld skulle der nu være udsigt til overskud. I hvert fald fik selskabet Helnan Hotels, der ejer de to tilbageblevne danske hoteller, et overskud efter skat i det første regnskabsår (der kun omfatter en seks måneders periode) på 22 mill. kr. Heraf stammer halvdelen ifølge Enan Galaly dog fra en engangsgevinst på et salg af et svensk hotel.

14

Møde & Eventmagasinet

man har brug for. Og de bliver brugt. I undersøgelsen ser man tydeligt, at de, der ikke læser nyhedsbreve, bruger Google flittigt, så de selv kan finde det, de har brug for. For hotellerne er det naturligvis ikke altid godt – der er risiko for, at man ender hos en konkurrent i stedet.


selskaber Hold jeres næste event & events møder på havets bund & konferencer rundvisninger

Hold et unikt arrangement, folk taler om i årevis

& teambuilding

Giv møder, konferencer, fester og foredrag et strejf af mystik, skønhed og fascination på Den Blå Planet. Vi klarer det hele fra forretningsmøder i vores auditorium til større helaftensarrangementer.

Få uforglemmelige oplevelser på havets bund Nyd en herlig menu lavet af Meyers Køkken i Nordeuropas største akvarium inspireret af sæsonens bedste råvarer med

udsigt til turkisblåt vand, hajer og de store rokker. Eller komdit arrangement 7 binér millioner liter oplevelser! med en rundvisning, foredrag eller næste konference, temaaften. Der er et hav af muligheder.

Ring 44 22 22 54 i dag og få Vælg Den Blå Planet til din selskab, event eller rundvisning – og få oplevelser i selskab med hammerhajer, Servicen rokker er ogkompetent, professionel og med et glimt i øjet. Vores erfaring og kreative løsninger tusindvis af andre fisk fra hele verden.

sikrer jer helt unikke oplevelser og smukke minder. For yderligere info og booking, kan vi kontaktes på: E booking@denblaaplanet.dk T 44 22 22 54, mandag – fredag. Læs mere om rundvisninger på denblaaplanet.dk under oplevelser.

danmarks akvarium

Se mere pånational denblaaplanet.dk aquarium denmark Ring 44 22 22 54 mandag til fredag Jacob Fortlingsvej 1 fra kl. 13-152770 eller skriv til Kastrup booking@denblaaplanet.dk denblaaplanet.dk

Møde & Eventmagasinet

15


Profilen

”Heldigt at det blev mig” Trinity Hotel & Konference Center fejrer 25 års jubilæum i år. Det gør direktøren, Eva Ejlskov, også. Arbejdet er hendes liv ”og det eneste, jeg nogensinde er gået rigtig op i.”

Eva Ejlskov.

af Christian Guldager

F

or ansatte i hotelbranchen er det ikke unormalt at skifte job hvert andet eller hvert tredje år; men der findes også nogle få trofaste, der i mange år holder fast i samme arbejdsplads. Eva Ejlskov, direktøren for Trinity Hotel & Konference Center, er en af dem. Når 25 års jubilæet skal fejres senere i år, bliver det på den tredje arbejdsplads i branchen: Syv år som konferencechef på Scanticon Kolding (nu Comwell Kolding), 17 år på Ledernes Uddannelsescenter i Odense og siden januar 2014 direktør på Trinity i Fredericia. -Og her skal jeg forhåbentlig blive i mange år.

børn, for det har jeg simpelthen valgt fra. Mit arbejde er mit liv og faktisk noget af det eneste, jeg nogensinde er gået rigtig højt op i. Arbejdspladsen solgt

-På Ledernes Uddannelsescenter blev jeg ansat som konferencechef, men efter kun otte måneder blev jeg kontaktet af Svend Askær, der dengang var direktør for Lederne (nu formand). Han tilbød mig at blive direktør for stedet. Naturligvis blev jeg beæret; men

Trinity råder over 153 hotelværelser, auditorium med plads til 240 personer (foto) og et

Benzintank og turistbusser

-Jeg er vokset op med en vognmandsforretning, som mine forældre drev. Det var turistbusser og en benzintank, og der arbejdede man, når kunderne var der - og det var ikke kun mellem kl. 8 og 17. Jeg kørte bus, og jeg tankede, og så lærte jeg noget om service. Senere blev det luftfart og rejsebranchen, der trak; for det skulle være noget med service og mennesker. -Jeg har altid elsket at gå på arbejde, for hver eneste dag er anderledes, og hver eneste dag glæder jeg mig over kontakten til kolleger og gæster. Jeg har ingen

16

Møde & Eventmagasinet

væld af øvrige mødefaciliteter.

jeg ville jo gerne lige tænke over det. ”OK, men kun til i morgen”, sagde han, ”der er tilbud, der kun gives én gang i livet.” Så sagde jeg jo ja og havde mange dejlige år med en god medarbejderskare og skønne gæster. Ledernes Uddannelsescenter blev gjort til en 5-stjernet konferencevirksomhed med ”Green Key”-diplom, økologisk spisemærke, perfekte mødelokaler, god atmosfære og masser af tilfredse gæster. Men antallet af efteruddannelser faldt, og Lederne ønskede at afhænde stedet. En god virksomhed er let at sælge, og i løbet af få måneder blev centret solgt til det selskab, der også ejer Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense. Fra røde til sorte tal

-Det blev solgt som en ”kørende virksomhed” med hele medarbejderstaben, dog uden mig. Jeg skulle egentlig have en anden stilling hos Lederne, men pludselig blev stillingen som direktør for Trinity ledig. Det var næsten for godt til at være sandt, og jeg er meget glad for, at det blev mig, der fik jobbet. Med til historien hører, at Trinity kørte med underskud, da Eva Ejlskov overtog ledelsen af


stedet; men allerede efter et år var der sorte tal på bundlinjen. Trinity Hotel & Konference Center ejes af Krifa, Kristelig Fagforening,, og værdigrundlaget i alle gøremål bunder i de kristne værdier. -Men hvem kan have problemer med det – god service kan jo netop relateres til kristelige værdier? Og i hverdagen drives Trinity fuldstændig som alle andre konferencecentre, smiler direktøren. Fokus på udbytte af arrangementer

-Jeg har altid arbejdet hårdt og intensivt, og privatlivet har stået i skyggen af mit job. Jeg er meget ambitiøs med at skabe de rigtige rammer for gæsterne, uanset om det er en stor konference, en konfirmation eller et mindre møde. På Trinity tilbyder vi nemlig det hele – også til private gæster. -Der er sket store ændringer, siden jeg kom til branchen, hvor man oprindelig udlejede lokaler og værelser, som gæsterne selv skulle finde ud af at anvende på en fornuftig måde. I dag er vi med til at facilitere mange af de arrangementer, der foregår på Trinity: Vi har hele fem uddannede Meetovators (møde-

facilitatorer) til at hjælpe mødeejerne med at få størst muligt udbytte af deres arrangement. Og vore restaurantchefer er eksperter i at få arrangeret den helt rigtige fest. Der kan jo være stor forskel på udbyttet af arrangementet, og når man vælger at være hos os på Trinity, føler vi et stort ansvar for, at kundens udbytte bliver optimalt. Et ansvar, som tager vi meget seriøst.

Møde & Eventmessen flytter til

Kvalitet vigtigst

Lidt malurt er der dog også i bægeret, for Ejlskov er lidt bekymret over både priskrig og forkert fokus på kriterier, når gæsten skal vælge, hvor et arrangement skal være. -Selv om der er medvind på cykelstierne igen, og branchen går godt, så er jeg ked af den evindelige priskrig, vi oplever hver dag. Naturligvis skal man ikke betale for meget for en vare; men jeg synes jo, at der burde være meget større fokus på kvaliteten af varen. Hos os er det altid kvaliteten, der er vigtigst, og vi fokuserer først og fremmest på, at gæsterne får et optimalt og godt ophold. At gå på kompromis med kvaliteten af et arrangement blot for at sænke prisen en lille smule - det er ingen tjent med, slutter 25 års jubilaren.

Bella Center Efter flere år i Forum på Frederiksberg flytter Møde & Eventmessen i 2017 ud til Hal H i Bella Center. Det betyder, at Møde & Eventmessen får mere plads og ikke mindst bedre P-forhold med gratis parkering for alle gæster og metro lige til døren. Kursuslex er i fuld gang med planlægningen, og mange har allerede booket stand på messen.

JULEFROKOST MED BAR OG DJ

HJEMMELAVET JULEMAD OG FOKUSERET SERVICE, PERFEKT BELIGGENHED PÅ ØSTERBRO TÆT PÅ OFFENTLIG TRANSPORT, FRA 30 - 300 PERSONER. KONTAKT 3527 1520 | BOOKING@CHARLOTTEHAVEN.COM

JULEFROKOST DELUXE Velkomstdrink, julebuffet, øl og husets vine ad libitum under middagen, fri bar 24-02 DJ og festbelysning 22-02 og meget mere... Læs mere på www.charlottehaven.com

Hjørringgade 12C | Møde DK-2100 København Ø & Eventmagasinet 17


Mit bedste møde

-V

i var cirka 15 deltagere fra hele verden. Det var et stærkt fagligt forum, som bestod af håndplukkede læger fra hospitaler og en gruppe udenlandske for-

skere fra den verdensomspændende medicinalvirksomhed Eli

Når emnet er godt, er alting godt

Lilly & Company med hovedsæde i USA. Medicinalvirksomheden er aktuelt i gang med at udvikle en type medicin mod leddegigt. På verdensplan er Eli Lilly større end Novo Nordisk, så hvis man kan have indflydelse her, er der meget at komme efter i forhold til at påvirke udviklingen af ny medicin, siger Ilse Jacobsen. En dansk facilitator fra Gigtforeningen i Danmark styrede den højt kvalificerede, internationale gruppe, som på kun halvanden time skulle indsamle flest mulige oplysninger om Ilse Jacobsens erfaringer som gigtpatient. Al dialog foregik på engelsk, og denne intense erfaringsudveksling var hensat til et mødelokale på Hotel Admiral i København. Alle var velforberedte, og facilitatoren styrede mødet utrolig godt. Gruppen af læger og forskere havde fælles agenda, derfor var der ingen, der kæm-

af Karin Feit Almberg

Det bedste møde for kreativ direktør og grundlægger af det 200 mand store modeimperium Ilse Jacobsen i Hornbæk havde hverken med tøj eller skønhed at gøre. Heller ikke et ord om gummi-

pede om pladsen og taletiden. Ambassadør for Gigtforeningen -Jeg var inviteret med til mødet, fordi jeg er ambassadør for

støvler. Når dette møde var af særlig stor betydning for den danske

Gigtforeningen, og fordi jeg også selv lider slemt af leddegigt,

forretningskvinde, skyldtes det først og fremmest emnet.

hvilket har været omtalt en del i medierne. Jeg har store forventninger til Eli Lillys forskning, så jeg var glad for at kunne hjælpe ved at svare på deres velforberedte og målrettede spørgsmål og fortælle, hvordan jeg selv lever med min sygdom. -Når jeg trækker dette møde frem, er det, fordi det giver så utrolig meget mening for mig at bidrage til produktudvikling og forbedring af livskvaliteten for patienter med leddegigt. Alene i Danmark er der 700.000 mennesker, som i større eller mindre grad er bremset af den sygdom. Hvis jeg på nogen måde kan bidrage med input til at udvikle nye produkter, som kan forbedre hverdagen for så mange mennesker, så er de halvanden time virkelig godt givet ud, siger Ilse Jacobsen. Med al denne effektivitet blev der naturligvis gået direkte til sagen i den korte tid, mødet varede. -Jeg værdsætter kontant og effektiv snak, siger Ilse Jacobsen. -Jeg er selv typen, der kommer ræsende i sidste øjeblik til sådan et møde. Jeg er glad for at se, at der forskes så meget i en sygdom, som rammer flere og flere. Ud over de mange hundredetusinde voksne, som lider af gigt, rammes hvert år ca. 100 børn i Danmark af børnegigt i mild eller stærk form. Under mødet gav jeg ikke kun selv viden fra mig til forskerne. Jeg fik også selv udvidet min indsigt i, hvad der foregår, og hvilke nye muligheder for behandling, der er undervejs. Vigtigheden af at kunne fungere fysisk -For mig som forretningskvinde er det altafgørende, at jeg ikke bremses af min sygdom. Vi er 200 mennesker i virksomheden, og jeg føler naturligvis et stort ansvar for så mange menneskers arbejdsplads. Jeg er ganske enkelt nødt til at fungere optimalt, og det kan til tider være lidt af en udfordring. I forrige weekend var jeg nødt til at bruge mine krykker, fordi jeg havde så stærke smerter og ellers ikke kunne gå. Det gør ondt, og det bremser mig i alle mine aktiviteter. Derfor syntes jeg også, at hvis min deltagelse i et møde som dette kan gøre bare den mindste forskel for gigtpatienter generelt, er det med glæde, at jeg deler ud af mine erfaringer.

18

Møde & Eventmagasinet


SIG DET MED DESIGN JULEGAVE TIL KOLLEGER, KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNER MÅ GODT VÆRE LÆKKERT OG DANSK DESIGN! Bestil vores gavekatalog på firmagave@rdg.dk


TEMA: JULEN 2016

Julen varer længe… …den er allerede begyndt. At julen varer længe, hænger ikke nødvendigvis sammen med, at den bliver ved lige til påske. Derimod at den allerede er begyndt, idet det er her, midt i sommervarmen, at mange møde- og eventplanlæggere tager fat på forberedelserne. Hvis de ikke allerede har gjort det. Møde & Eventmagasinet har hentet ideer og inspiration ind fra en række partnere, og dem viderebringer vi med fornøjelse her på de følgende sider til vore læsere, redigeret og skrevet af Karin Feit Almberg.

❉ KØBENHAVN

❉ Skal det være ekstra luksuriøst i år?

❉ Hygge eller festsal på Arbejdermuseet

❉ Kom i julestemning på Klampenborg Galopbane

Arp-Hansen Hotel Group med blandt andre hotellerne Phoenix Copenhagen, Copenhagen Island og Tivoli Hotel & Congress Center rykker julefrokosten et niveau op på luksusskalaen.

Tag ikke fejl, der var både højt til loftet og ægte ølhal hos de gamle partibosser i København.

Prøv et vaskeægte væddeløb, hvor I selv lukkes ud af startboksene.

Find de flotte stilletter og silkeslipset frem. På Arp-Hansens hotellerne vil man føle sig bedst tilpas i det lækre antræk. Måske med en overnatning med havneudsigt fra værelset? Mulighederne er mange, og det samme kan siges om afviklingen af festen. Arp-Hansens hoteller foretrækker at skræddersy arrangementerne til det enkelte selskab. Uanset om man er en lille gruppe eller et rigtig stort antal gæster. Koncernen råder over 22 pct. af hotelkapaciteten i København.

20

Møde & Eventmagasinet

På Arbejdermuseet ved Nørreport kan der afholdes mange typer af julearrangementer. Lige fra en omvisning i de juleudsmykkede udstillinger efterfulgt af æbleskiver med gløgg i et af museets stemningsfulde lokaler til det helt store julefrokostarrangement med musik og dans i den imponerende festsal. De lidt mindre juleselskaber kan man booke i den træbeklædte kælderrestaurant, Café & Ølhalle 1892, som tilbyder samme fine julefrokostpakke som i salen – blot i lidt mere intime rammer.

Nogle sidder inde i varmen og følger løbet på skærmene og gennem de store vinduer. Andre er med ude på banen. Klampenborg Galopbane kan både kommentere og skyde af til start, når festdeltagerne lukkes ud af hestenes startbokse til et eller flere korte løb. Måske vælger I en dyst mellem damerne og herrerne? Better I på chefen eller regnskabschefen som løbets vinder? Ét er sikkert - det bliver en event, der giver herlige fotos, som kan vises senere på aftenen. Galopbanens mange lokaler er til både de helt store selskaber og de små VIP julefrokoster. De udendørs arealer kan også bruges til julebazar eller lignende.


PB ACTION FEST & EVENTBUREAU PROUDLY PRESENTS

DODO & THE DODOS “Vågner i natten”, “Giv mig hvad du har”, “Sømand af verden”

DJÄMES BRAUN Kæmpe hits “Fugle”, “Farlig Tiger”

LENE BEIER & CECILIE HOTHER Aftenens værter kendt fra TV2

JIMMY COLDING

KATO

Kendt fra Zididada synger “White Christmas”

Skaber en fest og et forrygende show

MC EINAR

“Jul det’ cool”, det største danske julehit LIVE

THE TIME MACHINE Fantastisk LIVE band med de største dansehits

SE JULESTEMNINGEN FRA B&W GRAND BALLROOM PÅ JULEVIDEO.DK

FREDAG DEN 25.11.2016 FREDAG DEN 02.12.2016 LØRDAG DEN 03.12.2016 FREDAG DEN 09.12.2016

FLOTTE OG LÆKRE JULEBUFFETER LÆKRE KOLDE RETTER

• Bagt laks med skøn salat af æbler og valnød • Hjemmelavet hønsesalat med dejlig sprødt bacon, som i gode gamle dage • Rosastegt roastbeef med hjemmerørt remoulade, som vi alle elsker det • Lækker friskblandet salat med appelsin og fennikel • To slags lækkert hjemmebagt brød, rugbrød og smør

VARME JULE SPECIALITETER

• Svinekam med rødkål, appelsin og kanel, spændende og eventyrligt • Langtidsstegt okse med glaserede løg og gulerødder, en rigtig klassiker • Hjemmelavet julefrikadeller med syltede agurker, når de er bedst • Hvide kartofler med skysovs, som vi alle holder af • Lækker grønsagstærte til vegetarerne

Alle dage fra 18:00 til 01:00

JULESØDT OG OST

• Hjemmelavet risalamande med en fantastisk kirsebærsauce • Moden brie med blommekompot og kiks, for alle ostefeinschmeckere • Chokoladeganache, en meget rig chokoladekage med frisk sauce af bær, en bid af chokolade-paradiset HYGGELIG KAFFE OG TEBAR

ALT ER INKLUDERET

Velkomstdrink, flotte og lækre julebuffeter, juleknas, kaffe og te, fri bar hele aftenen med øl, vin, longdrinks, spiritus, sodavand og kildevand. Gratis shuttlebusser direkte til Hovedbanegården.

998,-

KR. EX FRI BAR MOMS HELE AFTENEN BILLETSALG 33 15 40 00 | BESTILBILLET.DK Møde & Eventmagasinet

21

Rigtig hjertelig velkommen til JULEFROKOSTEN 2016. Billetsalg og info www.bestilbillet.dk | B&W GRAND BALLROOM | Refshalevej 167 E | 1432 København K


TEMA: JULEN 2016

❉ Julefrokosten kan også være en julebrunch

❉ Flottere underholdning får du næppe

❉ Julebryg, rundvisning og ølmenu

Charlottehaven på Østerbro pakker julefrokosten – eller brunchen – rigtig flot ind til festen.

Wallmans i Cirkusbygningen i København er både crazy og imponerende for op til 1.000 gæster.

Her er én til herrerne, som har lyst til at smage den nye Julebryg 2016 fra Nørrebro Bryghus i København og måske vide, hvordan den er brygget.

Festpakkerne er peppet lidt ekstra op i år med musik fra husets egen DJ og særligt festlig belysning, hvis man er et selskab på 50 personer eller flere. Charlottehaven arrangerer både julebrunch, julefrokost og store julefester på Østerbro i København. Frokostbuffeten er spækket med lækre, hjemmelavede juleretter som fiskefilet, æbleflæsk, andebryst og meget andet godt. Særlige ønsker opfyldes gennem individuelle, skræddersyede julearrangementer.

Oplevelsen begynder allerede ude foran indgangen, hvor man bydes velkommen af tre mandlige julesangere. Inde i foyeren er der underholdning omkring pianoet. Under en 4-retters julemiddag er der entertainment med sang, dans, komik og himmelsvævende cirkusartisteri i bedste Las Vegas-stil. Efter artisternes store finale kl. 23.00, går festen løs i Københavns største natklub! Vælg evt. Buddha Lounge med ”Skøre Tjenere” og ”Los Problemos”. Her får man højt tempo, fyrige kommentarer, lynhurtige afleveringer på ord og en gakket oplevelse, der kalder på de helt store latterbrøl.

Nørrebro Bryghus med sine rå vægge og rustikke stemning er en god ramme omkring en mere utraditionel og uformel julefrokost. I år kan man smage bryggeriets nye Julebryg 2016, og ligesom sidste år serveres der igen i år en 3-4 retters sæsonmenu ledsaget af ølmenu. Frokost serveres fra kl. 12-15, hvorefter baren er åben. En rundvisning med introduktion til ølbrygningens ædle kunst kan indgå i arrangementet.

Er det mon en kompliment? ”Har du nogensinde været på tur i kursus-Danmark? Det er et underbelyst træk ved den moderne, folkelige danskhed. En slags højskoletradition konverteret til konkurrencestat og managementfilosofi, næsten altid sat i de samme omgivelser i og omkring mødelokaler med AV-udstyr og kaffeøer med croissanter og vand- og juicekander med is i det ene eller det andet kursusog konferencecenter. Findes der overhovedet noget land i verden med flere kursus- og konferencecentre end Danmark? Man kan jo dårligt sparke sig frem for dem. Hvis man ankommer til en bygning over en vis størrelse her til lands, er der altovervejende sandsynlighed for, at det er et kursus- og konferencecenter. Især hvis den er placeret i naturskønne omgivelser.” Berlingske Tidendes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, i sin søndagsklumme i avisen Pinsedag.

22

Møde & Eventmagasinet

❉ Få et spilhjørne til dem, der ikke gider at danse ❉ Snowball i det gamle pakhus med live musik og DJ Kom med til et brag af en julefest, når Admiral Hotel i København slår dørene op til årets Snowball. Grisen er frilands, der er Gråstenhane i tarteletterne og dildfrø over de stegte sild. Buffeten er skabt af Restaurant Salt’s køkken, som udfordrer traditionerne med nye versioner af de klassiske julespecialiteter hos Admiral Hotel. Julemiddagen fokuserer på kvaliteten, servicen og de hyggelige omgivelser i det gamle pakhus. Musikken leveres af Søren Sebber Band, og når han takker af, fortsætter festen til kl. 03.00 med DJ til de juleglade danseben. Der er i alt seks fredage/lørdage at vælge imellem.

Interaktiv musikquiz, traditionel julemiddag eller filmshow fra eftermiddagens aktiviteter er blot nogle af de muligheder, som Humanic Group tilbyder. Humanic Group har en del strenge at spille på. Bl.a. i form af de mange venues, der samarbejdes med, herunder Langelinie Pavillonen (foto), Pakhus Bryggen på Islands Brygge, Odd Fellow Palæet i Bredgade og Copenhagen Jazzhouse ved Gråbrødre Torv. Når lokalerne er valgt, tilbydes man f.eks. en traditionel julemiddag – men med kant. Eller måske den ”gode gamle”, hvis man vil. Og til slut vælges underholdningen, som for eksempel kan være en interaktiv musikquiz eller et aktivt spilhjørne til dem, som ikke er så meget til dans og høj musik.


❉ ØVRIGE SJÆLLAND

❉ Hold julefrokost som Askepot ville ønske sig På Kokkedal Slot i Nordsjælland skal man passe på ikke at tabe den ene sko på vej ned ad trappeløberen. Rammerne på slottet midt i parken er elegante og luksuriøse. Der afholdes julefrokost hver fredag fra 25. november til 16. december med champagne, klassisk julebuffet og ad libitum drikkevarer under middagen. Indtil kl. 02.00 spilles der op til dans med slottets husorkester. Mellem dansene er der cocktails, long drinks, øl, vin og vand ad libitum. Ikke alle behøver at køre hjem, inden kareten bliver til et græskar. Slottet har 59 værelser.

❉ Julefrokost i kunstneriske rammer

❉ Som i bedste Morten Korch stil

Konventum i Helsingør giver plads til alle størrelser af julefrokoster i et miljø med overdådig kunst og smuk design.

Hos Sørup Herregaard på Midtsjælland svælger man i idyl, fred og ro og smuk udsigt.

Nyd en overdådig julefrokostbuffet ”sammen med” Per Kirkeby, Asger Jorn, Kurt Trampedach og alle de andre store kunstnere. Konventum fester og pynter op til dans imellem 1.200 af de helt store kunstneres værker, i en særlig smuk og æstetisk stemning. I år er buffeten udvidet med syv ekstra lækre retter, både af det sure og det søde, det sunde og det syndige. Dansemusikken leveres af liveband til ud på natten, indtil man måske vil slå sig ned i et af de i alt 222 værelser. Næste morgen kan man evt. nyde julestemningen i Helsingørs charmerende bycentrum og klare lidt af juleindkøbene.

Man tænker på ubekymrede dage og gamle, danske julefilm, når den idylliske herregård slår dørene op til årets seks store julefrokostarrangementer – det første allerede den 18. november. Lyskæderne tændes på hovedbygningen og i træer og buske. Indenfor er hotellet klar til en festlig aften med masser af god mad og drikke samt musik og dans til ”Spunk Band”, som spiller dansemusik til kl. 02.00. Når bandet holder pause, træder DJ’en ind. Afslutter man julefrokosten med en overnatning i et af de 102 dobbeltværelser, kan man nyde den store morgenbuffet og udsigten over sø og voldgrav næste morgen.

Odense får nyt hotel

Vækst i

Odense får et nyt og moderne hotel, når Hotel Odeon åbner i foråret 2018. Med 234 værelser bliver det byens største hotel, centralt placeret i Odenses nye bydel på Thomas B. Thriges Gade, tæt på H.C. Andersens Hus, Odense Banegård Center og gågaderne i Odense – og ikke mindst som nabo til det ny musik-, teater- og konferencehus, Odeon. Det er Odense Sport & Event og 3C-koncernen, der står bag – og skal drive - hotellet.

mødeovernatninger hos Danhostel Danhostel har registreret en vækst på 15 pct. i antallet af overnatninger i første halvår 2016 i forhold til samme periode i 2015. Væksten skyldes især af mødeovernatninger, der viser en stigning på 28 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Møde & Eventmagasinet

23


TEMA: JULEN 2016

❉ FYN OG JYLLAND

❉ Stor fest med ”Alt inklusiv Deluxe” 2. december i Odense Den tidligere succes bliver nu genoptaget som ét fælles bal med mad, underholdning og DJ’s. Den 2. december afholdes ”Årets julefrokost” på Odense Congress Center som én stor fest med mad, drikke, bar, underholdning og DJ, hvor virksomheder fra hele landet kan feste sammen. Maden er klassisk julemad med et frækt, moderne twist. For at gæsterne ikke skal tænke på andet end at have en fed aften, kaldes konceptet for ”Alt Inklusiv Deluxe”. Der er mulighed for at bestille overnatning på hotellet få skridt fra festsalen.

❉ Nissekast og snesikker skibakke

❉ Topnavne og tarteletter i tre weekender

Hold en sjov og aktiv julefrokost på Dayz Resorts i Midt- og Nordjylland.

Hotel Opus Horsens har Dodo & The Dodos, Antonelli Orchestra og andre af de helt store underholdningsnavne klar til dans.

Hvad med at starte årets julefrokost med nissekast, eller måske skyde juleænder med bue og pil? Hos Dayz Resorts får selskabet helt sikkert gang i lattermusklerne, og hvis benmusklerne også skal i sving, så kan de friske frokostgæster prøve en tur ned ad en helårs skibakke, dyste i bowling og slutte af med wellness. Julefrokosten holdes enten i eget, privat lokale, eller som deltagere i den store, fælles julefest på Dayz Søhøjlandet d. 3. december, hvor der udover en lækker julebuffet også bliver sat gang i festen med livemusik. Julefrokoster afholdes enten hos Dayz Rønbjerg ved Løgstør, Dayz Søhøjlandet ved Silkeborg eller Dayz Seawest ved Ringkøbing Fjord.

Julefrokost-arrangementerne op Hotel Opus i Horsens med The Antonelli Orchestra, som underholder 2. og 3. december, har desværre været udsolgt længe. Men prøv Glam Gang eller Dan Rachlin 9. og 10. december. Eller Dodo & The Dodos 16. og 17. december. Julebuffeten er mangfoldig og klassisk med præcis det, der plejer at være på et godt dansk julebord.

❉ Julemedister i den gamle mølle Børkop Vandmølle byder inden for i stuehuset.

❉ Live musik, hjemmelavet koldt og lunt for op til 300 gæster Hotel Fredericia og Hotel Svendborg serverer præcis det, som traditionerne byder – alt er hjemmelavet. Der plejer at være udsolgt, når Best Western hotellerne Hotel Fredericia og Hotel Svendborg sætter de kolde og de lune traditionsretter på bordet og spiller op til dans med husets live orkester. Alle specialiteter et hjemmelavede, og der serveres for op til 300 personer fredage og lørdage i november og december. Når julen er overstået, fyldes begge hoteller med nytårsgæster, som forkæles med velkomst, 5 retters middag, fri bar, natmad, musik, dans og fyrværkeri.

24

Møde & Eventmagasinet

❉ Lars Hjortshøj og hjemmelavet leverpostej Der pyntes flot op og spilles op til dans hos Munkebjerg Hotel ved Vejle. Overdådig julebuffet inkl. kaffe/te, underholdning med Lars Hjortshøj og bandet New Location, som spiller alle de populære dansenumre – så mangler man bare lige et stykke med leverpostej og surt til sætte prikken over i’et. Både underholdningen og de klassiske juleretter findes hos Munkebjerg Hotel. Vælg mellem følgende datoer: 2. og 3. december, 9. og 10. december eller 16. og 17. december. Allerede fra 25. november er der mulighed for lukkede julefrokoster i Panorama Restauranten og Treetop Restauranten.

Julesnapsgratiné og andre små overraskelser krydrer den traditionelle julefrokost i den gamle Børkop Mølle mellem Vejle og Fredericia. Kom en af følgende dage: 25. og 26. november, 2. og 3. december samt 9. december. Hvis man hellere vil have middagen ud af huset og dække op hjemme i virksomheden, laver kokken alle retter som take-away.


TEMA: JULEN 2016

❉ Christian Fuhlendorff og andre gode navne varmer op til dans Hos Comwell i Kolding er der nye navne på underholdningslisten fra 19. november til 2. december. Vælg mellem stor julebuffet med både nye og klassiske retter❉eller 3-retters gourmetmenu i den eksklusive restaurant hos Comwell Kolding. Der er skiftende underholdning weekend efter weekend og dans i Teatersalen, akkompagneret af Comwells husorkester, ”No. 1 Hits”. Udover Christian Fuhlendorff (foto) kan man møde Ruben Søltoft, Thomas Hartmann eller ”Klassens tykke dreng”. I forbindelse med julefesten tilbydes overnatning til særpriser.

❉ Popikonet Christopher, Rasmus Seebach og livebandet Cruise Der er ikke et øje tørt – i hvert fald ikke hos pigerne. Julefrokost med minikoncerter hos Aalborg Kongres og Kulturcenter. Nogle af Danmarks bedste popnavne optræder fredag d. 25. november for op til 1.620 gæster, som kan nyde disse minikoncerter, med DJ under maden og efter midnat. Maden består af hjemmelavet julebuffet fra Restaurant Papegøjehaven. Det otte mand store liveband Cruise fylder dansegulvet, afbrudt af Christopher og Rasmus Seebach, som optræder med nogle af deres største hits. Alternativt kan man vælge Aalborg Vinterrevy 2016 i Europahallen med Rasmus Krogsgaard, Hans Holtegaard, Randi Winther og Vicki Berlin plus orkester. Efter revyen spiller bandet Signe & The Signs op til dans.

❉ Fri bar, stand-up og Foxy Ladies Grand prix eller stand-up underholdning hos Hermans i Tivoli Friheden i Århus. Kirsten Siggård er klar ved mikrofonen, Foxy Ladies og Hermans Danseorkester skaber Grandprix stemning. Featuring Martin Preisler, som også er med til stand-up underholdning med Christian Fuhlendorff og Thomas Warberg. Maden serveres ved bordene, og Parken er pyntet op til julemarked. Der er fri bar og masser af underholdning fra kl. 18 – 02.

❉ Gratis Jukebox stilles ind i festlokalet Stor buffet og forskellige drikkevarepakker hos Vejle Center Hotel. Hvis man er over 35 personer, får man stillet en gratis jukebox til rådighed på Vejle Center Hotel, som dermed sørger for, at alle får lejlighed til at genhøre deres gamle yndlingsnumre i løbet af festen. Middagen består af en klassisk julebuffet, og man kan vælge mellem to drikkevarepakker. Der er særtilbud på overnatning i forbindelse med festen.

❉ Riddersalen i LEGOLAND byder eventyret indenfor Godt, gammeldags julebord i Billund med kendte stand-up komikere fylder de fantasifulde rammer. Julefrokoster handler især om at spise og drikke. Hotel LEGOLAND gør derfor rigtig meget ud af netop den del. Men mad og drikke er ikke nok i sig selv. Der må underholdning og smukke rammer til, og her kommer selve forlystelsesparken ind i billedet! Forventningerne er store, når man står på gårdspladsen ved Kongeborgen, og dørene slås op til den store riddersal, som er festligt pyntet til anledningen. I løbet af middagen kommer der underholdning i topklasse og levende musik. Når middagen er ovre, rundes aftenen af med dans indtil klokken 01.00, hvor natmaden serveres på Hotel LEGOLAND. Alternativt kan man give den gas med en vild westernfest i LEGOREDO Town, klædt ud som cowboys, cowgirls, indianere, falskspillere eller saloon-tøser.

Møde & Eventmagasinet

25


TEMA: JULEN 2016

❉ I ØVRIGT:

❉ Julegaverne skal også glæde dem derhjemme Hos Rosendahl Copenhagen holder gaverne betydeligt længere end julevinen. I disse work/life balance tider er det rigtig klogt at give julegaver, som glæder både medarbejderen og familien derhjemme. Forbrugerekspert Anna Thygesen har i mere end 15 år beskæftiget sig med danskernes forbruger- og købsadfærd, som hun oplever bliver stadig mere selektiv og kritisk. ”Vi danskere har i stigende grad en følelse af, at vi arbejder mere og mere, så julegaven fra firmaet skal helst være personlig – jo mere personlig, desto mere værdsatte føler vi os”, siger Anna Thygesen i en kommentar til Rosendahl Copenhagens gaveprogram.

❉ Gør julefrokosten til en lille julerejse På Oslobåden er der natklub, kasino, dans, restauranter og udland i farvandet. Natklub, kasino, restauranter, shopping og festlige events gør julefesten til mere end bare en middag. Når gæsterne ankommer til Oslobåden, får de tildelt kahytter og kan nyde friheden ombord. Middagen kan bestå af en julebuffet med danske og norske specialiteter eller en to- eller tre-retters menu. Om aftenen spiller et live band op til dans med numre, taget direkte fra 80’erne. En af de store fordele ved at holde festen på et minicruise er, at ingen skal køre hjem, og at festen kan kombineres med seks timer i Oslo til sightseeing, teambuilding eller sociale aktiviteter. Hvis nogle af gæsterne gerne vil hurtigere hjem, kan det arrangeres, at man sejler ud og flyver hjem.

ÅRETS JULEFROKOST HOLDES HOS KONVENTUM MENU Gammeldags modnede kryddersild, karrysild, rejer, hvidløgsmarinerede jumborejer, limemarineret surimi, krebsehalesalat med chili og porre Varmrøget laks fra egen rygeovn, appelsinlaks med peberrodssalat, dampet laks, stegte fiskefileter Tatar, roastbeef, Konventum salami, hjemmelavet sylte, hjemmelavet hønsesalat, terrine af confit de canard med syltede løg, æg med benfri sild og mayo Grønkålssalat, rødbedesalat, spinatsalat med nødder, appelsin og honning Stegte sild, stegt andebryst, helstegt svinekam, blodpølse, mørbradbøffer, juleskinke med spinat og alt det lækre tilbehør, hjemmelavet leverpostej, æbleflæsk, hjemmelavede frikadeller

Kr. 56

5,-

Ostebord med gode oste, syltede nødder og frugter Hjemmelavet ris a la mande, frugtsalat, kage Clementiner, æbler, nødder og hjemmebagte småkager Fred ag lørda e og nove ge i mb dece er og mbe r 26

Møde & Eventmagasinet

pr. pe rs te/ka on inkl. 1 s ffe ad neøl, s r e bustra libitum sam 3 timsik med nsp t and Helsingør ort til -mu statio LIVE Fleck B n n ten

Mor

fte

a hver

Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • konventum.dk • booking@konventum.dk


Hold firmaets julefest på

FRA K SØNDAGE

Sæt kro n på værk en et

L. 9:30

295,00

PR. PERSONåkrævet tion p Bordreserva

Få Slottet for jer selv* til et fantastisk juleparty! I kan glæde jer til et festligt julepyntet Slot, hvor vi byder velkommen med en apéritif inden I går ombord i en kæmpe julebuffet med alle klassikerne. Husets vine, øl, vand ad libitum, kaffe samt den første avec er inkluderet. Derefter diskotek i Kavalersalen med DJ og fri øl- og vinbar. Festen starter kl. 18.00 og slutter kl. 02.00.

Prisen er kr. 1.000 pr. person *I skal være mindst 50 og højst 100 personer Tilbuddet gælder alle fredage og lørdage i julefrokostsæsonen. Kontakt os for mere info om, hvad vi kan tilbyde, på welcome@bernstorffslot.dk

Julegaranti Der er garanti for julestemning! Bjarne Als fra Bering House of Flowers sørger for at juledekorere Slottet på smukkeste vis.

Lang vej hjem? Der kan være langt hjem klokken 2 om natten. Derfor tilbyder vi overnatning inkl. morgenmad fra kl. 8.00 til en helt speciel julepris: Kr. 450,00 pr. person i dobbeltværelse Kr. 650,00 for et enkeltværelse KONFERENCER SELSKABER SØNDAGSBRUNCH & Eventmagasinet 27 Bernstorff Slot • Jægersborg Allé 93 • 2820 Gentofte • Tlf. 3963 1080 • info@bernstorffslot.dk Møde • www.bernstorffslot.dk


TEMA: JULEN 2016

Julegaver med en historie

Illums Bolighus nærmer sig med raske skridt sit 75 års jubilæum, hvilket har inspireret til dette års julegavetema.

af Mette Damgaard Petersen

D

e fleste kender Illums Bolighus for stilfuld brugskunst og danske designikoner. Men ikke alle er klar over, at den danske familieejede virksomhed har egen B2B afdeling, som blandt andet tilbyder firmagaver. Der er eksempelvis receptionsgaver, barselsgaver og naturligvis julegaver. Denne gren af huset beskæftiger sig hovedsageligt med SMV’er (små og mellemstore virksomheder), som tilbydes indretningsrådgivning, helårsaftaler og et særskilt B2B julekatalog. Illums Bolighus har ikke egen produktion, sortimentet består af klassisk og moderne design fra danske leverandører. Historien bringer værdi

I år har tankerne været gaver med en historie. I forbindelse med det kommende jubilæum er de naturligt nok gået i den retning. -Vi kan se, at det har en betydning, at der knytter sig en historie og en genkendelighed til produktet. Dermed bliver gaven mere interessant og får større værdi for modtageren, fortæller Anne Barkai, indretningskonsulent og B2B sælger i afdelingen. Hun oplever en øget interesse for brugskunst og design - også blandt de yngre generationer. -De sociale medier, især Instagram, har bidraget til en øget bevidsthed om de kendte brands. Man behøver ikke længere abonnere på dyre indretningsmagasiner for at vide, når eksempelvis en Kählervase trender. Den information er blot et par klik væk og en del af mange unges nyhedsstrøm i dag. Traditionelt versus moderne

Et klassisk designikon er Kubus stagen, designet i 1962 af den internationalt anerkendte arkitekt Mogens Lassen med inspiration fra den matematiske kube. Et nyere dansk upcoming brand er RO, som skaber stilrene trævarer. Deres Toolbox, designet af Rebekka

28

Møde & Eventmagasinet

RO’s Toolbox.

Der afholdes i julemåneden lukkede særarrangementer, hvor Illum Bolighus’ virksomhedskunder inviteres til shoppingaften, hvor de kan medbringe to ledsagere og opnå 20 pct. rabat på alt.

Mogens Lassens Kubus lysestage.

Uth, som tidligere har været hos Georg Jensen, kan benyttes som bakke, til f.eks. tegneredskaber eller til at tage med i haven - mulighederne er mange. -De fleste vil foretrække én virkelig lækker gave frem for flere små. Kvalitet tæller, og der er en bevidsthed om de kendte og lækre brands, siger Anne Barkai. Frit valg

Da Illums Bolighus B2B afdeling skal servicere en bred målgruppe i dansk erhvervsliv med forskellig alder og livsstil, tilbydes en populær ’vælg-selv-løsning’, hvor medarbejderne får mulighed for at vælge mellem seks forskellige produkter. Således er der gaver for enhver smag, og det forekommer ofte, at der vælges en gave til partneren; det kan f.eks. være manden, der vælger en lækker gave til hustruen.


Lad op på charmerende herregård med afslappet atmosfære 102 VÆRELSER & RESTAURANT 102 dobbeltværelser alle med bad, tv og gratis WIFI. Hovedbygningen rummer den hyggelige restaurant som består af flere rum. Herfra er der en flot udsigt over sø og voldgrav. KONFERENCER (Vi har statens konferenceaftale) 16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer. Priser fra kr. 1.745,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse. Dagmøde fra kr. 575,SELSKABER 8 selskabslokaler med plads til fra 20 til 400 i et lokale. Helaftensarrangement fra 875,- per kuvert JULEBAL med musik og dans alle fredage og lørdage fra 18. November til 10. December 2016 18:00 Velkomstdrink Kl. 18:30 DET STORE JULEBORD ”SPUNK PARTYBAND” + DJ i pauserne Kr. 475,- per person Overnatning I forbindelse med Julearrangement per person i dobbeltværelse Kr. 495,- inkl. stor morgenbuffet (tillæg for enkeltværelse kr. 250,-) Det store JULEBORD i eget lokale fra 30 til 400 personer fra 15. november til Nytår kr. 455 pr person AKTIVITETER Saltvandspool & sauna. Billard, air hockey, bordfodbold og dart. Parken, haverne, og de 700 tdr. land giver gode muligheder for gå og løbeture.

Sørupvej 26 · 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

Møde & Eventmagasinet

29


TEMA: JULEN 2016

Hvordan gavner julefrokosten bundlinjen? Hvorfor er det, at vi glæder os til firmajulefrokosten? Hvilken betydning har den for os som medarbejdere? Og hvad er det lige, julefrokosten skal gøre godt for?

af Lene Sheila Gjørup, Copenpsyk

D

e fleste ser frem til årets firmajulefrokost. Julefrokosten er en fasttømret tradition, som nærmest er urokkelig. Her genskaber, reproducerer og vedligeholder vi relationer. Og det er også her, vi opbygger gensidigt forpligtende fællesskaber på tværs af organisationen.

Julefrokosten kan derfor siges at smitte af på bundlinjen indirekte. Vi ved nemlig alle, at når der er god stemning, rart at være på jobbet og et minimum af konflikter og uoverensstemmelser, så smitter det positivt af på bundlinjen på den lange bane. Den ”sociale kapital”

Helt lavpraktisk er det her, vi på det nærmeste føler os som ligeværdige med chefen og kan se praktikanten som en ligeværdig kollega. Vores positionering har så at sige en anden betydning, når vi får nissehuen på og en god juleøl i hånden. Det er her, vi ser mennesket bag ”uniformen” og løsner slipset og vores roller overfor hinanden løs. Denne her lidt løsslupne stil skaber rum for forhandling og kan i nogen grad også gøre, at vi lægger konflikter bag os. Måske i sådan en grad, at vi når til enighed om uoverensstemmelser og, oven i købet, måske finder kreative løsninger, der på forskellig vis vedrører virksomhedens værdier.

30

Møde & Eventmagasinet

For at underbygge påstanden om positiv bundlinje vil jeg gerne inddrage den ”sociale kapital”, som jeg i virksomheder arbejder rigtig meget med at løfte – også fordi det kan måles på flere niveauer. Begrebet om virksomhedens sociale kapital giver os hermed en ny forståelsesramme for, hvordan vi også kan anskue trivsel og det psykiske arbejdsmiljø og gøre det målbart. Og hvad er så social kapital for en størrelse? Vi kan betragte den sociale kapital som arbejdspladsens sociale og faglige relationer, som vi udvikler. Det gælder både mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere indbyrdes.


TEMA: JULEN 2016

Pierre Bourdieu var manden, der i 60’erne introducerede social kapital som et teoretisk begreb. Coleman arbejdede videre med begrebet social kapital som en kvalitet, der gavner medlemmer af en gruppe, et samfund eller i en virksomhedskultur. Putnam udvidede herefter med begrebet ”bonding” – altså de relations-bindinger, der opstår medlemmer imellem i en gruppe. Julegaven er vigtig

Og hvis vi lige vender tilbage til julefrokosten, så er det særligt kulturen og traditionen, der vedligeholdes og plejes. Og det, der følger med, er firmajulegaven fra chefen, som kan betragtes som en indirekte symbolsk kapital, som virksomheden på mange måder får igen ved at se, at medarbejderne får julelys i øjnene, og det rækker ganske givet ind i januar og drysser lidt mere motivation af sig for den enkelte medarbejder. Analyser viser, at netop julegaven er yderst vigtig for medarbejderne – den er nemlig et symbol på at føle sig værdsat og anderkendt. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilken julegaveidé I finder på som virksomhed i år. Og tænk gerne nyt og unikt. Tænk gerne ud af boksen, og gør julegaven til noget personligt og nærværende. Der må meget gerne være hægtet en lille personlig historie op herpå, som underbygger betydningsfuldheden bag den pågældende persons indsats i løbet af det år, der er gået.

Jeg kan se tendensen for at give den helt personlige og unikke julegave, i stedet for altid at finde den lette, måske lidt kedelige og upersonlige julegaveløsning, som eksempelvis at give en kurv eller vin, vinde mere og mere indpas. Så tre gode råd herfra er, hvis I vil forme en julefrokost med øje for social kapital: • Planlæg og forbered jer i god tid • Gør jer umage og giv en julegave med omtanke • Invester tid i at forme en julefrokost med lidt kant.

Lene Shiela Gjørup, Cand. pæd. pæd. psyk. og Merkonom i HR og Ledelse, er erhvervspsykologisk konsulent og terapeut med klinik bl.a. i Kurbadet by Ilse Jacobsen i Hornbæk, hvor hun har udviklet konceptet Mental Wellness. Det er sammen med andre oplevelsesbaserede konsultationer i øvrigt blevet en populær, personlig firmajulegave til medarbejderne.

Har du styr på årets JulEFROKOST? Står du for at planlægge årets julefrokost, er det nu du skal have styr på dine aftaler, hvis du vil sikre dig et uforglemmeligt arrangement i optimale omgivelser. På festforenhverpris.dk er der masser af inspiration og hjælp at hente til julefrokosten. Her finder du alt, hvad du skal bruge til en hvilken som helst fest og kan samtidig sende forespørgsler direkte til leverandørerne.

www.festforenhverpris.dk

fest

FOR ENHVER PRIS

En HjEmmESidE drEvEt af KurSuSlEx

▼ Møde & Eventmagasinet

31


TEMA: JULEN 2016

Køkkenchefen anbefaler

Bag kulisserne i Wallmans Det handler om militærpræcision og nøje planlægning, når Wallmans’ sceneshow i Cirkusbygningen skal harmonere med køkkenets fireretters menu til de op mod 1.200 spisende gæster.

af Nadia Mathiasen

N

år madlavning, servering og scene-

Vigtig menuplanlægning

så mange mennesker skal have mad samtidig,

show skal spille sammen hos Wallmans

Sammen med to teamleaders sørger han for, at

må der derfor ikke være alt for mange elementer på tallerkenen.

i Cirkusbygningen i København, er det

aftenen forløber, som den skal, når de op mod

næsten som at se et orkester for fulde blæs.

1.200 mennesker skal have mad samtidig. Han

Her skal mange forskellige elementer ligeledes

forklarer, at det for hans vedkommende især

16 km pr. vagt

indgå i perfekt harmoni, men hvor dirigentpo-

handler om nøje planlægning af den fire ret-

Køkkenet ligger bag scenen, hvorfra der er langt

sten i et orkester er besat af én person, så

ter lange menu, som fås i flere varianter inklu-

til salens fjerneste borde. Wallmans har regnet

opererer Wallmans med tre.

siv en særlig julefrokostmenu i november og

ud, at en tjener går omtrent 24.453 skridt sva-

december måned.

rende til 16 km på blot en enkelt vagt. Derfor er det også vigtigt at lave mad, der kan holde

Den ene er køkkenchef Sven Nestor, der har stor erfaring med at lave mad til mange men-

-Vi skal først og fremmest lave en menu, der

sig varm undervejs, og det betyder, at kolde

nesker ad gangen. Han har tidligere arbejdet i

er skruet sådan sammen, at man kan lave mad

elementer eksempelvis aldrig indgår i en varm

Wallmans i Malmø, og i 2009 blev han ansat

til mange mennesker ad gangen. Maden må

hovedret. De særlige krav til menuen må dog

hos Wallmans i København, hvor han først arbej-

eksempelvis ikke fylde for meget i køkkenet.

aldrig gå ud over madens kvalitet, understre-

dede sig op fra kok til souschef, og de seneste

Vi har kun tre store ovne at gøre godt med, så

ger køkkenchefen, der derfor gør en dyd ud af

fire år har haft ansvaret for den ni mand store

rent fysisk skal den kunne være deri, forklarer

at lave det hele fra bunden.

køkkenstab. Erfaringen kommer ham til gode,

Sven Nestor. -Det nytter ikke noget, at vi kan levere et fan-

når han i løbet af en aften sender hele 150 kilo kartofler og 250 liter suppe ud til gæsterne,

-Herudover er det også vigtigt at lave retter, der

tastisk show på scenen, hvis maden ikke er til-

og på en julesæson snildt når op på 1,4 tons

ikke kræver alt for meget fingerarbejde forud for

svarende lækker. De to dele skal altid matche

andebryst til julefrokostgæsterne.

serveringen. Anretningen foregår på to arbejds-

hinanden, for at vore gæster går herfra med en

stationer, der hver kan rumme 30 tallerkner. Når

god oplevelse, siger han.

32

Møde & Eventmagasinet


Nadia Mathiasen er uddannet journalist og lever i dag primært af at skrive om mad i aviser og magasiner, bl.a. Smag & Behag. Herudover står hun bag kogebogen Foodfanatic Thai samt madbloggen www.foodfanatic.dk, der dagligt besøges af flere end 3.000 unikke læsere. (Foto: Nima Baharlooie)

Chokolademousse med havtorn Køkkenchef Sven Nestor fra Wallmans i Cirkusbygningen deler her sin opskrift på chokolademousse. Den kan også laves med hvid chokolade. Så skal du blot øge chokolademængden med 50 gram, samt tilsætte et blad udblødt husblas (det kan med fordel smeltes i mikro-ovnen), efter sukkerlagen er vendt sammen med æggemassen. Chokolademousse: 8 æggeblommer 4 æg 100 gram sukker 1 dl vand 200 gram mørk chokolade 3 dl fløde ■ Pisk æggeblommer og æg luftigt. Kog sukkeret og vandet op, til sukkeret opløser sig. Pisk dernæst langsomt æggene i den varme sukkerlage, som når du laver mayonnaise. Smelt chokoladen, og vend den i æggemassen. Pisk ikke, for så forsvinder al den luft, du netop har pisket ind i æggene. ■ Pisk fløden til blødt skum, og vend forsigtigt din choklade-æggemasse i fløden, så du bevarer luftigheden. Broken gel af havtorn: 1 tsk. agar agar 1 dl vand 100 gram frosne eller friske havtorn 1 dl sukker ■ Pisk agar agar ud i koldt vand. Kog vandet op med agar agar, og havtorn sammen med sukkeret. Bland alt sammen til en glat masse, og si det derefter gennem en fin sigte. Køl det ned, så det bliver en geléklump. Den skal være temmelig fast - næsten som ”Bassets Wine Gums”. ■ Blend den kolde gel, så får du den perfekte ”broken gel” at lægge mellem de forskellige lag af chokolademousse.

JULE frokost 2016 Book nU ...

InvIter dIne medarbejdere, kunder, kolleger, famIlIe eller venner tIl julefrokost

I november og december slår vi dørene op til julefrokoster med koncerter af kendte danske topmusikere - efterfulgt af et brag af en fest. Den første julefrokost skydes i gang fredag d. 11. november med topunderholdning af Peter a. g. nielsen. Inden koncerterne serverer vi den store klassiske julebuffet med de allerbedste danske juleretter, heraf et stort udvalg af økologiske retter.

se mere På www.marI enlyst.dk - book På tI cketmaster.dk

også overna tnIng? b ook et værelse

ko nt akt os v ed st ø r r e gr uPPer

strAnD- & BADEHotEL MArIEnLYst ndr. strandvej 2 • 3000 Helsingør • tlf. 49 21 40 00 Møde & Eventmagasinet 33 www.marienlyst.dk • hotel@marienlyst.dk


Alternativ

til den evindelige mødekaffe Energidrikke har tidligere været mest anvendt i sportens verden, men flere og flere bruger dem i dag i stedet for kaffe eller almindelige sodavand. Det gælder også i mødeverdenen, hvor hoteller og konferencesteder tilbyder energidrikke som et alternativ til den klassiske mødekaffe.

Define Energy Drink findes i to smagsvarianter: Grape og ananas. Den kan også serveres som cocktail.

af Lars Blicher-Hansen

D

e traditionelle ”opkvikkere” hos mødeste-

gård ved Aarhus. -Drikken passer perfekt ind i

den har dokumentret overfor os, at produktionen

derne har gennem tiden været masser

vores sortiment af mad og drikkevarer, hvor vi

er sket på etisk forsvarlig vis, og at indholdet i

af kaffe, frugtholdige smoothies og lidt

har fokus på de gode og naturlige råvarer i både

drikken er uden kunstige smags- og farvestoffer.

sundt og sødt til pauserne. Nu ses imidlertid en

den mad og de drikkevarer, som vi serverer for

Produktet passer rigtig godt til vores generelle

tendens til, at en ny opkvikker har fundet vejen

vores mødegæster.

værdisæt, og jeg ser meget frem til at præsen-

ind i mødelokalerne. Flere af de store mødeste-

tere drikken for vores mange gæster, udtaler

der tilbyder en energidrik som et alternativ eller

Bæredygtigheds-krav

måske et supplement til pausekaffen.

til leverandørerne

Allan L. Agerholm.

Også BC Hospitality Group har taget drikken til

Blandt andre mødesteder, der tilbyder den nye

En af de sidste nye drikke, som branchen har

sig. Koncerndirektør Allan L. Agerholm: -Hos BC

energidrik, nævnes MESSE C i Fredericia, Urban

taget godt imod, er Define Energy Drink, som så

Hospitality Group arbejder vi aktivt med bære-

House i København, Tisvildeleje Badehotel og

dagens lys i foråret. Den adskiller sig fra hoved-

dygtighed på alle niveauer i vores mange virk-

First Hotel Copenhagen. Som forbruger kan man

parten af de eksisterende energidrikke ved, at

somheder, også når det gælder valg af leveran-

købe drikken i Sallings butikker samt via online

den hverken indeholder det omdiskuterede stof

dører til mad- og drikkevarer. Vores leverandører

detailshoppen nemlig.com.

taurine, hvidt sukker eller kunstige sødestoffer.

skal leve op til vores særlige Code of Conduct.

Energien i drikken stammer fra de koffeinholdige

I denne lægger vi bl.a. vægt på, at de produk-

Define Energy Drink er udviklet af Bill Boyd Peter-

brasilianske guarana-bær og druesukker.

ter, som vi køber, er produceret på bæredygtig

sen, og sammen med Christian Deijenberg intro-

vis, dvs. at leverandøren har haft fokus på miljø,

ducerede han drikken på markedet i foråret 2016.

-Vi har haft Define Energy Drink i nogle måne-

arbejdsvilkår, etc. Da vi i slutningen af 2015 kig-

Bill og Christian har begge mange års erfaring

der og kan allerede nu konstatere, at den er et

gede på vores udbud af drikkevarer, heriblandt

bag sig i hotel- og restaurantbranchen.

hit hos vores mødegæster, fortæller hotelchef

energidrikke, var det derfor helt naturligt for os

Mikkel Koustrup på konferencecentret Koldkær-

at vælge netop Define Energy Drink. Virksomhe-

34

Møde & Eventmagasinet


TRINITY

KAN DET HELE

JERES MØDEFORMÅL OPFYLDES Gennem de sidste 25 år har Trinity været et fantastisk hotel- og konferencested lige ned til Lillebælt. I dag er Trinity stadig det – og meget mere! BUSINESS CLASS

VI GIVER INSPIRATION TIL SUCCESFYLDTE MØDER OG KONFERENCER Et møde eller en konference er en stor investering i dine medarbejdere, og vi ved, at et flot afkast af din investering er afgørende. Vores erfarne mødedesignere arbejder med den nyeste viden – bl.a. meetovation-principperne - og kan skræddersy dit arrangement, så det passer præcis til deltagerne og formålet. Samtidig gør vi os umage for at skabe de perfekte rammer til netop dit møde. Vi har et stort udvalg af lokaler, der er meget forskellige både i størrelse og indretning. Også pauserne er spændende hos os – og vi tilbyder bl.a. energiboosters. Restaurant Lillebælt tilbyder udsøgt gastronomi og er nøglehulsmærket. Vores beliggenhed er unik i naturskønne omgivelser, vi har 400 gratis p-pladser.

HOTEL Firestjernet kvalitet Værelser med udsigt – weekend- og miniophold A la carte i Restaurant Lillebælt og Café Gerhard & Bar Lækker morgenbuffet – eget bageri og konditori

CELEBRATIONS Alle fester, private og firma-, bliver fantastiske. Fester med tema – jul – nytår - Hawaii, wild west, Italien, Hollywood Flotte lokaler med udsigt og personligt præg Imponerende menuer og vine – efter ønske Unikt og sublimt værtsskab – før – under - efter

EVENTS Bridgewalking – ny attraktion i Europa – egne guider Åbent Hus – se – hør – smag Overdådig brunch med bobler Temaaftener: Fisk- og skaldyrsaften – vildtaften - Beaujolais Nouveau - ABBA Revival X-mas Show

BUSINESS CLASS HOTEL CELEBRATIONS EVENTS GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA TRINITY.DK Møde & Eventmagasinet

35


10 gode råd fra CWT Mødedeltageren fra fremtiden er landet – er du klar? Sådan spørger mødeog eventafdelingen hos det internationale erhvervs-rejsebureau Carlson Wagonlits Travel. af Lars Blicher-Hansen

”V

i holder møder som aldrig før. I Europa vil væksten i 2016

At skabe en mulighed for effektivt at dele feedback og kommentarer er

ifølge CWT Meeting & Events analyser ligge på 12 pct.”, skri-

helt afgørende for at skabe engagement og dynamik. Mødedeltagerne

ver Fredrik Hermelin, CWT Meetings & Events i Stockholm, i

elsker det, når det summer og svirrer omkring et emne – de skal kunne

CWT’s kundemagasin, Connect Travel Magazine. Udviklingen, sammen-

dele hypes og erfaringer via #hashtags, på Instagram og Twitter.”

holdt med den fremadstormende it-baserede kommunikation og interak-

tion stiller nye krav til mødeplanlæggerne, understreger han.

Fredrik Hermelin afslutter sin artikel med disse 10 gode råd om, hvordan man ”fanger” fremtidens mødedeltagere:

”Med stigende mængder af information, deling af data, udveksling på

1. Brug online møderegistrering

sociale netværk, videokald og –konferencer er der lagt pres på forvent-

2. Agenda, indhold, lokation, kort og kontaktinformation skal være tilgæn-

ningerne til de personlige møder. Mødeeffektivitet er blevet en vigtig investering for virksomhederne, og der er ikke råd til at holde møder, der ikke på en eller anden vis fører til ændret (mere effektiv) adfærd, bedre resul-

geligt og opdateret via mobile apps eller webbaseret 3. Se, hvem der deltager i et møde, og gør det muligt for dem at interagere før, under og efter mødet

tater eller ny læring. Og når man taler om ’investering’ i effektive møder,

4. Opdateret informationsstrøm er en vigtig måde at skabe engagement på

er næste skridt helt naturligt at fokusere på måling af afkastet, ROI.”

5. En survey før mødet skaber opmærksomhed omkring emnet og for-

”Millennials”

6. Løbende stemningsmålinger under mødet fanger individuelle holdnin-

bereder deltagerne ”Den nye generation, de såkaldte ’millennials’, står allerede klar i kulissen

ger – nemt, diskret og fortroligt

med en adfærd, der overalt er præget af ny teknologi. Denne generation

7. Vælg et mødested med en politik for bæredygtighed

forventer at finde information om alt, overalt og øjeblikkeligt. Alt skal være

8. Mad og drikke skal have fokus på ‘brain food’, være produceret lokalt,

tilgængeligt med et tryk på en knap, ellers går alt i stå. Mødedeltagere forventer, at deres data og informationer bliver lagret, cached og tilgængelig ved næste tryk. Integriteten udfordres, når alle kan ’snappe, poste, share og like’ billeder af alt og alle. Behovet for at være online er stær-

økologisk, innovativt og sundt 9. Sociale medier som fx intern Yammer, Facebook, Twitter og Instagram vil sprede engagement og inspiration 10. Videodokumentation og live streaming bliver hverdag.

kere end noget andet – og signalet skal være klart og konstant, uanset tid og sted. Information er ’it’ – det er kun den nyeste, der gælder – der

Artiklen er gengivet med tilladelse fra CWT Danmark.

opdateres og deles i ét væk. Og det afspejles i mødekulturen: Tanker og ideer skal kunne findes og deles, nemt og hurtigt.

Fra Sølyst til Nimb Iben Marburger Juul tiltrådte primo juli som direktør for Tivolis Hotel Nimb med flere møde- og konferencefaciliteter, restauranter, barer og vinotek, og samtidig får hun Tivolis arrangementsafdeling, Nimb Event, i sin portefølje. Iben Marburger har de seneste tre år været direktør for Den Kongelige Skydebane Sølyst i Klampenborg, hvor hendes sidste aktivitet var to spændende koncerter i parken som led i Copenhagen Jazz Festival. Hotel Nimb, der i november blevet kåret til verdens bedste af Small Luxury Hotels, råder i dag over 17 værelser og suiter, de fleste med åben pejs og udsigt over haven. Hotellet står foran en omfattende udvidelse med bl.a. 21 nye værelser og swimming pool og bar på toppen, når Tivolihjørnet i løbet af det kommende halvandet år er bygget færdigt. Iben Marburger er uddannet på hotelskole i Schweiz og har en omfattende hotelkarriere bag sig bl.a. som direktør for Radisson Blu Royal Hotel i København og for Radisson Blu i Bruxelles. På Nimb afløser hun Stephen Meehan, der har valgt at vende tilbage til Irland, hvor han kom fra, og på Sølyst afløses hun af den hidtidige køkkenchef, Henrik Willert Nielsen

36

Møde & Eventmagasinet


MØDER · KURSER · KONFERENCER · SEMINARER · FOREDRAG · WORKSHOPS · FESTER · PRÆSENTATIONER · EVENTS

Du kan få det, som du vil i AKKC - skive for skive eller all inclusive

• Et af Skandinaviens mest fleksible møde- og konferencecentre. • Perfekt til mødeaktivitet af enhver art og størrelse - fra de mindste til de helt store. • Vi afvikler mere end 1300 møder, konferencer og kongresser om året. • Centralt beliggende nær Aalborg centrum. • Plads for op til 2.200 konferencedeltagere. • Mere end 40 mødelokaler fra 10 til 625 deltagere. • Restaurant Papegøjehaven og Scandic Aalborg City i direkte tilknytning til centret. • 15 min. fra lufthavn. • I gåafstand fra banegården - kun 5 min. • Park og skov lige udenfor døren. • 1.500 værelser i city. • Sidst med ikke mindst... et højt serviceniveau!

Høst frugten af stærke kompetencer AKKC’s møde- og konferenceafdeling er specialister - så hold dit næste arrangement i AKKC og høst frugten af stærke kompetencer, årtiers erfaringer i at skabe rum, give tryghed samt sparring, der passer til netop jeres arrangement. Her kan du få det, som du vil ... skive for skive - eller ”all inclusive”.

Kontakt vores mødeog konferenceafdeling på tlf. 9935 5555

”Grønt” fokus i AKKC: • Grøn energi fra vindmøller • Svanemærkede rengøringsmidler • Madaffald omdannes til biogas

Tanja Markussen Møde- og konferencechef

Svala Björnsson Møde- og konferencekoordinator

Mette Louise Jensen Møde- og konferencekoordinator

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · Tlf. 9935 5555 · akkc.dk Møde & Eventmagasinet

37


af Anne Marie Barsøe, MPI Denmark Chapter

V

irtual attendance trends. Reinvent your approach to sustainability. More interaction at your next event.

Dette og meget mere kan du få kendskab til via netværket Meeting Professionals International (MPI). Alle har gavn af et internationalt touch, og via MPI’s danske chapter kan du få inspiration til, hvordan du kan gøre tingene anderledes, blive bedre til at forstå din omverden og sikre, at du ikke går fagligt i stå. I løbet af efteråret kan du forvente, at MPI Danmark udbyder mindst ét seminar om måneden. Vi krydser både fjord og bælt for også at lave seminarer i nord og vest. Vi går i dybden med elementerne i Meetovation 3.0, ser nærmere på branchens fremtid og de seneste trends, hverken mere eller mindre. Vi lægger ud i august med følgende arrangementer:

MPI DENMARK

kommende arrangementer

■ MINDFULNESS OG MØDER “MINDFULDE MØDER” 19. AUGUST KL. 7:00 - 12:30 Dette seminar kommer til at stå i velværets tegn. Få inspiration og idéer til, hvordan du kan bruge mindfulness og velvære i dit næste møde, og hvordan det øger udbyttet for både deltager og arrangør, ikke mindst på indlæringsfronten. Kurhotel Skodsborg lægger faciliteter til arrangementet og sørger for den helt rigtige velvære og spa-stemning.

Det eneste, du skal gøre, er at møde morgenfrisk op og eventuelt medbringe skiftetøj. Tilmelding på mpidenmark.dk/event/august-seminar-mindfulness-og-moeder-mindfulde-moeder/ MPI SOMMER EVENT – KICKOFF PÅ ET NYT MØDEÅR 24. AUGUST KL. 16:00 - 22:00 Vi markerer, at sommerferien er slut, og fejrer, at 2. halvleg af mødeåret er i gang. MPI’s sportslige komité og DGI Byen inviterer til en aktiv, uformel og hyggelig eftermiddag fuld af sjov, morskab og fair play. Vi siger velkommen kl. 16 og byder på drinks på terrassen inden middagen. mpidenmark.dk/event/ mpi-sommer-event-kickoff-paa-et-nyt-moedeaar/ MPI UDBYGGER FORTSAT SINE TILBUD MPI Denmark udbygger fortsat sine tilbud til medlemmerne i det danske chapter med seminarer, kurser og andre til tider ’eksperimenterende’ arrangementer. Gæster er altid velkomne!

Om MPI: Meeting Professionals International er sat i verden for at professionalisere møde- og eventbranchen gennem uddannelse og ved at skabe forretningsmuligheder på tværs af kloden for foreningens 17.000 medlemmer. MPI Denmark er Europas største afdeling og tilbyder uddannelsesseminarer og netværksmøder på dansk jord, med oplægsholdere fra ind- og udland. Som medlem får du adgang til MPIs danske og internationale aktiviteter, trend reports, masser af gode tilbud og et spændende fagligt netværk – læs mere på mpidenmark.dk

Søg p steder å m statsaf ed taler

Brug for lokaler til dine arrangementer? Brug Konference.dk og søg blandt flere end 200 møde-, konferenceog eventsteder – eller søg specifikt efter utraditionelle steder, steder med statsaftaler, steder med miljødiplom og meget, meget mere. Send uforpligtende forespørgsler og få svar på om der er plads til dine arrangementer inden for få timer.

Flere end 200 mødesteder

Gratis bookingservice

Sammenlignelige priser

Brugervenligt system

Spar tid og penge

Professionel rådgivning

www.konference.dk 88 83 20 99

Konference.dk er Danmarks største bookingportal for dig, der skal finde steder til dine arrangementer. Vi sidder klar til at hjælpe ved personlig henvendelser Kursuslex • Bregnerødvej 144 A • 3460 Birkerød Konference.dk er skabt af Kursuslex i samarbejde med Info-Connect A/S.

38

Møde & Eventmagasinet


KØWENHAVNERHOTELLET i Nordjylland! Da Rold StorKro i 1958 slog dørene op som det første nybyggede provinshotel efter krigen, (bygget for Marshallpenge fra USA) var der ikke mange der troede på ideen. rundt eller finde hjælp.

de lokale, men nordsjællandske og spe-

Et mindre sted har ofte

cielt københavnske gæster gjorde hur-

bedre muligheder for stor

gæsterne ordentligt,” smiler Jørgen Pedersen.

tigt hotellet til et nyt møde-og feriehotel for

fleksibilitet, hvilket deltagere, og ikke

Erfaren

bedre bemidlede.

mindst kursus arrangører, har sat stor pris

kursusværtinde

på gennem tiden.

Flere store konferencecentre har ansat en ”meetovator”, men på Rold StorKro kaldes

Nu er det 46 år siden Jørgen Pedersen købte hotellet og han er stadig ejer, nu sammen med

Aktive aktiviteter

Jane Boll for ”Møde og Kursusværtinde”, for

mangeårige medarbejder Lars Kæp Jensen, og

I samarbejde med B&S event tilbyder Rold

det er præcis hvad hun er. En god værtinde,

interessen for stedet er ingenlunde faldet, og

StorKro teambuilding på højt plan, guidede

der er behjælpelig med alt lige fra råd til loka-

omfatter nu også de lokale

ture, 27 km. mountainbikebane, Rold Skov

leindretning til reservation af kanosejladsen

golf, kanosejlads på Lindenborg å og jog-

og meget mere.

Alle 43 værelser har naturligvis eget bad, toi-

ging-ruter i umiddelbar tilknytning til hotellet,

let og nutidig standard med minibar, TV og

som også har en advanced 18 huls minigolf-

udsigt til det grønne mens møde og kursus-

bane på stedet

områderne er blevet udvidet og fået tilført helt nye faciliteter.

Lokale råvarer og økologi Med en beliggenhed midt i den store Rold

Professionel service

Skov, skal man også servere god mad, og det

For Jørgen Pedersen har det altid været en

har man altid været kendt for på kroen. Her

Hverken for stort eller for småt

mærkesag, at personalet var faguddannet

indkøbes lokale råvarer – og helst økologisk,

På Rold StorKro er man ikke for store og ikke

og kroen har uddannet hundredvis af recep-

for respekt for naturen er naturligvis en selv-

for små; her er den helt rigtige størrelse til

tionister, tjenere og kokke. I dag er 9 af de

følge her på stedet. Derfor er Rold Storkro

arrangementer for 25-40 overnattende gæster

37 fuldtidsansatte elever – og her behandler

også diplomeret med Grøn Nøgle/Green Key,

og man oplever aldrig, at man ”drukner” blandt

man sine elever ordentligt! ”Behandler man

der kun gives til hoteller og kursuscentre med

mange arrangementer, og ikke kan finde

personalet ordentligt, så behandler de også

særlig fokus på miljøvenlig drift.

Møde & Eventmagasinet

39

PROFILANNONCE

D

et blev jo lidt for fint, mente nogle af


Portræt af en mødeplanlægger

Ida Mosegaard er uddannet sparekassekasse-assistent og har beklædt forskellige stillinger inden

Sparring blandt ligemændkvinder

for den sektor i Vejle, København og Tølløse, inden hun kom til brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører.

For snart 25 år siden var Ida Mosegaard blandt initiativtagerne til at stifte Vejle Sekretærforening, som hun blev – og stadig er – formand for. Sidste år stoppede hun i sit job som sekretær og mødeplanlægger i brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, så nu koncentrerer hun sig fuldt ud om arrangementer for sekretærforeningens medlemmer.

af Lars Blicher-Hansen

D

e pt. 72 medlemmer af Vejle Sekretærforening spænder lige fra en PA hos LEGO til sekretærer i små firmaer, hvor de samtidig passer telefon og holder styr på økonomien. Det forklarer foreningens formand, Ida Mosegaard, som Kursuslex traf på sit MødeMekka på Comwell Kellers Park i forsommeren. En del af dem beskæftiger sig med at planlægge og gennemføre møder og kundeevents, men derudover har de mange andre ting til fælles, som de har behov for at tale med hinanden om, og som de i høj grad kan hjælpe hinanden med gennem erfaringsudveksling og deltagelse i fælles, inspirerende arrangementer. Ida Mosegaard var i en årrække indtil september sidste år sekretær i brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører med hovedkvarter i udkanten af Vejle. Her stod hun for foreningens årsmøder, bestyrelsesmøder og såkaldte Vidensdage. Årsmøder og Vidensdage fandt sted fem-seks gange om året rundt om i landet og strakte sig typisk over to-tre dage og samlede ca. 300 deltagere hver gang, mens bestyrelsesmøderne havde 30-40 deltagere. Alt blev arrangeret i nært samarbejde med organisationens økonomichef. Mandsdomineret

Alt dette er i dag historie for Ida Mosegaard, men samtidig et stærkt erfaringsfundament for de aktiviteter, hun nu lægger alle sine professionelle kræfter i, nemlig Vejle Sekretærforenings møder, udflugter og foredragsar-

40

Møde & Eventmagasinet

rangementer. -Jeg var en af initiativtagerne, fortæller hun. -Vi var 5 piger: borgmestersekretæren, en fra Erhvervsrådet, en fra Superfos, en fra et reklamebureau og så mig fra Danske Maskinstationer og Entreprenører. Det blev bestyrelsen ved en stiftende generalforsamling i februar 1992. Her var vores hovedtaler Line Baun Danielsen, der fortalte om livet som kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads – noget vi alle sammen kendte til. -Vores formål med foreningen skulle være at give sekretæren noget sparring og et netværk af en masse andre ligestillede og ligesindede sekretærer, og det var der rigtig mange, der manglede og gerne ville være en del af. Medlemmerne var lægesekretærer, advokatsekretærer, privatsekretærer, skolesekretærer og meget andet, altså aldeles tværfagligt sammensat, siger Ida Mosegaard. Vellykket sommertur til Aarhus

Sekretærforeningens aktiviteter omfatter bl.a. virksomhedsbesøg i trekantområdet, foredragsaftener med inspirerende og aktuelle foredragsholdere, og – ikke mindst – den årlige sommertur en hel lørdag i maj eller juni.

Den gik i år til Flensborg, hvor det faglige indslag lå hos Fleggaard, og har flere gange tidligere haft København som mål. -Et af de allerbedste arrangementer, jeg har stået for, var en heldagstur sidste år i Aarhus, vores sommertur 2015. Da hentede jeg hjælp af Visit Århus, som efter mine ønsker lavede et flot detailprogram for hele dagen. Programmet omfattede besøg på Moesgaard Museum og i de nye ’bynære havnearealer’ med den spektakulære bygningsarkitektur, rundvisning på Comwell Aarhus og ARoS efterfulgt af forestilling i Musikhuset med Ørkenens Sønner og afsluttende med en middag på den populære restaurant Sans. I den anden ende af succes-skalaen: -Jeg har været udsat for, at en foredragsholder slet ikke kom. Han havde taget fejl af datoen. Så der måtte vi improvisere, fortæller Ida Mosegaard. Medlemmer af Vejle Sekretærforeningen på besøg i ’de bynære havnearealer’ i Aarhus.


GÅ DEN SØDE JULETID IMØDE MED EN GASTRONOMISK OPLEVELSE HOS RESTAURANT GÄST OG THE MAYOR HOTEL I HJERTET AF AARHUS! RESTAURANT-GAEST.DK/JULEMENU Book enten buffet eller 3-retters menu til min. 20 gæster, så giver vi mandelgaven i form af et gavekort på: En overnatning for 2 personer med morgenmad på The Mayor Hotel.

Oplys koden:

”JULEEVENTYR” Kontakt: Conference & Booking Manager Tine Hedegaard Sørensen tlf.: 87 32 01 44 | ths@themayor.dk

GOOD MEETING

KONFERENCER EFTER DIT HOVED I

SKAGEN

Styrk din forretning med et sus af Skagen. Med lufthavn, færger og Aalborg tæt på er Color Hotel Skagen et oplagt valg til dit næste møde eller konference. Her forener vi klassiske faciliteter med den skæve vinkel. Prøv fx “grill in the garden”, madlavning over bål eller noget helt tredje. Bare ring til vores konferencekoordinator Kristina, som står klar med ideer og gode råd. LÆS MERE PÅ WWW.COLORHOTELS.DK SKAGEN@SKAGENHOTEL.DK TLF. 98 44 22 33

8 PERFEKTE MØDESTEDER

MED CHARME OG STIL

I CENTRUM AF KØBENHAVN

TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER I CENTRUM AF KØBENHAVN

Tivoli Hotel & Congress Center Phoenix Copenhagen Imperial Hotel Grand Hotel The Square Copenhagen Island

Den lette dagmødepakke pr. person fra kr.

545,-

Copenhagen Strand Gentofte Hotel

Den lette dagmødepakke er for dig der skal holde et stramt budget, men ikke vil gå på kompromis med kvaliteten.

Søg, forespørg og bestil på: www.arp-hansen.dk/konference

679 værelser og 55 møde- og udstillingsrum

Møde & Eventmagasinet

41


-Den største udfordring på møder er at holde folks opmærksomhed, fordi mange møder opfattes som ineffektive, kedsommelige og uproduktive. Vores produkter fremmer læring, netværk og videndeling i organisationer, virksomheder og til konferencer. Vi tror på den legende tilgang med et twist af teori, siger Majbritt Sandberg, grundlægger, direktør og ”playmaker” i PlayMyDay.

”A literature review of the benefits of play in the workplace and qualitative pilot study of PlayBox by Koncept Kompagniet” (moderselskab for PlayMyDay, red.) er titlen på rapporten, der blev offentliggjort I forsommeren. Den bygger dels på en gennemgang af dusinvis af videnskabelige afhandlinger fra hele verden om effekten af legende tilgang til møder og arbejdsklima generelt, og dels på en række interviews med foretagender, der har testet værktøjet i praksis. Styrker kreativitet og fantasi

Legende H møder er bare bedre

Det er nu videnskabeligt dokumenteret, at sjove møder giver bedre resultater end kedelige… af Lars Blicher-Hansen

vordan forbedrer man rent praktisk mødeproduktiviteten og øger energi og engagement hos deltagerne? Sådan blev omdrejningspunktet formuleret i en ansøgning til Innovationsfonden fra firmaet PlayMyDay, som ønskede en videnskabeligt baseret analyse af de teorier, der lå bag udviklingen af deres koncept ”Playful meeting” med det tilhørende værktøj ”Playbox”. Ansøgningen blev imødekommet, og med støtte fra Innovationsfonden blev psykolog og forsker Dr. Samuel West fra Lunds Universitet hyret til at forestå research-arbejdet. Resultatet er blevet en omfattende rapport, der dokumenterer fordele ved at bruge leg til møder og konferencer.

Blandt hovedkonklusionerne nævnes, at leg øger kreativiteten og stimulerer fantasien. Leg giver så at sige de ansatte en undskyldning for at opføre sig anderledes, end de ellers gør. I modsætning til børn har voksne ofte behov for at identificere et formål med at inddrage leg i deres arbejde. Guiden i Playboxen hjælper mødelederen med at kæde legen sammen med et meningsfyldt formål af relevans for virksomheden med hensyn til at styrke kommunikation, networking, opmærksomhed, refleksion og at give og modtage feedback. Plus, ikke mindst: Have det sjovt på arbejdet! skriver Samuel West.

Studietur til Skåne 17 danske mødeplanlæggere besøgte i midten af juni en række spændende mødesteder i Skne på en studietur arrangeret af Kursuslex i samarbejde med Skånska Möten. På billedet tager Ingalil Thorsell imod gruppen på sit idylliske Drakamöllan Gårdshotell ved Degeberga på Skånes østkyst. Hun var netop hjemkommet fra Kina, hvor hun havde været blandt modtagerne af The Gourmand World Cookbook Awards for sin bog ”The Magical Cuisine of Drakamöllan”.

PlayMyDay har anvendt forskningsresultaterne til en justering og videreudvikling af konceptet Playful meeting og Playboxen. Boxen indeholder bl.a. en klokke, et timeglas, figurer og en guide med praktiske øvelser, der sætter fokus på såvel at holde tiden som at øge energien og engagementet hos deltagerne.

42

Møde & Eventmagasinet


Velkommen til

VORES MØDEPAKKER

A

VORES MØDEPAKKER DAGSMØDE (KL. 9.00-17.00) ■ morgenmad med brød, ost, marmelade, frisk frugt, kaffe og te ■ stor frokostbuffet/frokostmenu m / 1 sodavand ■ eftermiddag pause med sunde snacks, kage, frisk frugt ■ softice, popcorn, samt kaffe / te hele dagen

HØJE TAASTRUP

It´s taken care of…

HELDAGSMØDE (KL. 9.00-20.00) ■ morgenmad med brød, ost, marmelade, frisk frugt, kaffe og te ■ stor frokostbuffet/frokostmenu m / 1 sodavand ■ eftermiddag pause med sunde snacks, kage, frisk frugt ■ softice, popcorn, samt kaffe / te hele dagen ■ 2 eller 3 retters konferencemenu efter køkkenchefens valg MORGENMØDE (KL. 9.00-13.00) ■ morgenmad med brød, ost, marmelade, frisk frugt, kaffe og te ■ stor frokostbuffet/frokostmenu m / 1 sodavand

Velkommen til et moderne, kValitetsbeVidst og anderledes konferencehotel, med helt nyrenoVerede konferencelokaler, perfekt beliggenhed for både offentlig og egen transport – og masser af billig p-plads.

EFTERMIDDAGSMØDE INKL. FROKOST (KL. 12.00-17.00) ■ stor frokostbuffet/frokostmenu m / 1 sodavand ■ eftermiddag pause med sunde snacks, kage, frisk frugt ■ softice, popcorn, samt kaffe / te hele dagen DØGNMØDE (KL. 9.00-9.00) ■ morgenmad med brød, ost, marmelade, frisk frugt, kaffe og te ■ stor frokostbuffet/frokostmenu m / 1 sodavand ■ eftermiddag pause med sunde snacks, kage, frisk frugt ■ softice, popcorn, samt kaffe / te hele dagen ■ 2 eller 3 retters konferencemenu efter køkkenchefens valg ■ overnatning i enkeltværelse – superior 25 kvm ■ stor morgenbuffet

ALLE VORES MØDEPAKKER INDKLUDERER ALTID: ■ konferencevært og teknisk assistance ■ lokale opstillet efter kundens ønske ■ isvand i lokalet under hele arrangementet ■ frisk kaffe/te udenfor lokalet hele dagen ■ ta´selv softice og popcorn hele dagen ■ standard aV udstyr med hdmi teknologi ■ gratis Wifi med rigelig båndbredde

BOOK DIT NæSTE MØDE/KONFERENcE NU -OG Få DET BEDSTE TILBUD.

mødeplanlægning og koordinering kan være et besværligt og tidskrævende arbejde. men bare rolig, vi sørger for at du kommer trygt igennem det hele. ring til vores konference koordinator frances larsen på tlf. 4330 1602, så hjælper hun dig sikkert igennem forløbet og sikre dig, at du får det bedste tilbud.

Quality hotel høje taastrup

|

carl gustavs gade 1

|

dk-2630 taastrup

|

tel: +45 4399 7766

|

q.hojetaastrup@choice.dk

|

www.nordicchoicehotels.dk Møde & Eventmagasinet

43

HØJE TAASTRUP


Simone Lemming Andersen, journalist, cand.phil., forfatter og foredragsholder, har skrevet tre danske bøger og senest ”The Networking Book”. (Foto: Kim Michael Wincentz, Wifopro).

af Simone Lemming Andersen

F

or mange år siden gik jeg i fem kilometers højde i Himalaya-bjergene, og pludselig hører jeg ordene: ”Jeg vil skrive en bog, som skal udkomme i hele verden!”

Jeg var bekendt med, at man tænker og siger underlige ting i den tynde luft – men sætningen var som grebet ud af ingenting, og jeg stod og lyttede forundret til mine egne ord. Da jeg kom hjem, undersøgte jeg mulighederne for at udgive i udlandet, men forhindringerne var uoverskuelige, og det blev ikke til noget. Men drømmen levede fortsat. Professionelt har jeg arbejdet med netværk og relationsskabelse i mange år og holdt mere end 600 foredrag og kurser om emnerne. For halvandet år siden kom jeg i forbindelse med et nyt forskningsmateriale, som viste, at den måde, vi hidtil har networket på, ofte har været spildte kræfter. Der er nemlig flere ting, vi går fejl af: •

De fleste af os har ikke noget mål med vores networking. Vi indsamler visitkort og kontakter - men det fungerer tilfældigt, og vi får sjældent omformet relationerne til noget brugbart. Det bliver derfor ofte tilfældigheder, der skaber vores netværk, og ikke os, der skaber et personligt brugbart netværk.

Mange erhvervsaktive mennesker har mere end 1.000 kontakter, indsamlet i den fysiske verden og på de sociale medier - men bruger vi dem? Kan vi huske, hvem vi skal have fat i den dag, vi har brug for hjælp, og har vi i så fald opbygget en reel og brugbar kontakt med vedkommende, så vi kan være bekendt at spørge om hjælp? Den vigtigste regel i networking er, at du skal berige og hjælpe, før du kan forvente hjælp fra andre, men selv med kun 300 kontakter er der et enormt arbejde i alene at vedligeholde disse relationer.

Har du brug for et

netværk?

Svaret er et rungende ”ja”, uanset om du er mødebooker, direktør eller arbejdsløs! Og hvordan så det? Hemmeligheden ligger i ”knudepunkter”. 44

Møde & Eventmagasinet


Forskningen viser også, at ca. 90 pct. af os ikke kan håndtere

sendte straks to forslag retur med emner, som han kunne stå inde for.

mere end 100-230 relationer, hvilket forklarer, hvorfor vi ikke får

Jeg mødtes kort tid efter med det ene af de to, og præcis et år og en

så meget ud af vores enormt mange kontakter. Hjernen er sim-

dag efter, jeg havde skrevet min vision, udkom ”The Networking Book”,

pelthen overloadet! En anderledes hjernestruktur hos de sidste 10

som hurtigt blev en international bestseller.

pct, betyder, at de kan håndtere langt flere kontakter. Disse kaldes ”knudepunkter”, og dem vender jeg tilbage til.

Den nye måde at networke på virker i virksomheder og både for ledere og medarbejdere. Det handler om at definere et mål og så fokusere –

Skab succes via dit netværk

frem for at networke formålsløst derudad.

Den nye viden har resulteret i en helt ny netværksstrategi. Helt konkret skal du spørge dig selv: Hvad er min vision (mål) det næste år, hvad vil

Hvad kan en mødeplanlægger bruge et netværk til?

jeg gerne opnå med mit netværk? Derefter skal du arbejde på at finde

Som mødeplanlægger befinder man sig ofte i en utaknemmelig posi-

3-6 knudepunkter, som bliver din overskuelige adgang til at række ud

tion, hvor man både skal sikre succes og fornyelse, når virksomheden

efter de kontakter, du reelt har brug for. Fremover skal du kun pleje en

skal ud af huset til møder.

håndfuld relationer - og ikke de mange, du alligevel ikke kan nå. At finde og aktivere knudepunkter vil for mødeplanlæggeren forøge Tilbage til Himalaya. Efter i mange år forgæves at have researchet

mulighederne for at hente viden, opbakning og inspiration hos ”de rig-

på min bjergvision besluttede jeg at afprøve den nye netværkstek-

tige” og dermed skabe succes i arbejdet. Ligesom man kan arbejde hen

nik på mit internationale bogprojekt. Min vision lød: Jeg ønsker at

imod at blive set som en attraktiv medarbejder, der sidder inde med

udkomme med en international bog om networking inden for et år.

handlemuligheder.

Derefter tog jeg udgangspunkt i mit bedste ”knudepunkt” og fortalte

Men ikke mindst vil det, at du formulerer din egen vision for dit møde-

ham om mit forehavende. Han ledte mig videre ved at introducere mig

planlægningsarbejde, din videreuddannelse, nye arbejdsopgaver eller nyt

til Margrethe, en dansk kontakt i London, som introducerede mig videre

job, kunne styrke din succesrate og arbejdsglæde. Vær bevidst om, at

til Trine, der igen introducerede mig til Gunnar, direktøren for Det Dan-

når man først begynder at arbejde fokuseret med netværk, så skal man

ske Handelskammer i London.

passe på med, hvad man ønsker sig - for det lykkes ofte!

Efter at have skabt en god relation til Gunnar skrev jeg en mail og

www.strategisk.dk

spurgte, om han i sit netværk havde et internationalt forlag, jeg kunne stole på, og som kunne tænkes at være interesseret i mit bogprojekt. Han

Du kender os måske bedst som Schur ® Conference Center, men nu hedder vi ’Borre Knob’ i daglig tale. Vi har taget navn efter halvøen, vi ligger på, for at understrege vores enestående beliggenhed og historie. Og ellers er alt ved det gamle ... I vil som altid blive budt velkomne af vores søde og erfarne persona­ le, som sikrer jer helt optimale ram­ mer til en effektiv kursusdag eller en weekend med team building til vands, til lands og i mødelokalet. Vores lækre lokaler lader jer stadig være tæt på halvøens og fjordens natur, selv når I er fordybede i stra­ tegiplaner og foredrag. Vi glæder os til at se jer! Ring og book i dag.

T: 75 68 30 99 E: info@borreknob.dk W: borreknob.dk

Møde & Eventmagasinet

45


Radisson Blu udfordrer mødeplanlæggerne

V

Ca. 2.000 mødeplan læggere deltog i h otelkæde ns web-baser ede Inspiratio ns-kampag ne.

ideo-indslag, artikler, interviews og

-Vi har været utroligt glade for at se de mange

En række eksperter i mødebranchen bidrog til

case-stories om vellykkede møder dan-

tilbagemeldinger, som vi har modtaget, og nu

det grundlæggende indhold, herunder ROI-spe-

nede fundamentet for en mængde gode

glæder vi os til at dele nogle af dem med vores

cialisten Elling Hamso, mødedesignerne og

råd til at gennemføre konferencer og events

kunder, når vi har fået bearbejdet materialet.

facilitatorerne Ann Hansen og Bo Krüger, Det

på nye og utraditionelle måder. Det var indhol-

Det til ske i løbet af efteråret, hvor der også vil

lærende Mødes ”far”, Ib Ravn, og (i al beskeden-

det af en interaktiv såkaldt inspirations-kam-

blive overvejet udvikling af flere tips og tricks til

hed) nærværende magasins redaktør.

pagne, som Radisson Blu hotellerne inviterede

bedre møder, supplerer Ole Sorang. Han lover

sine møde- og eventplanlæggere i Danmark,

samtidig, at kampagnens fire moduler vil blive

-Interessen for kampagnen har været overvæl-

Norge og Sverige til at deltage i. Ca. 2.000 af

tilgængeliggjort også for planlæggere, der ikke

dende, og mange mødeplanlæggere har bidra-

dem tog imod tilbuddet og deltog aktivt i den

har deltaget i første omgang.

get med input på de nævnte områder og været

måneds tid over maj-juni, hvor den indledende fase fandt sted. -Baggrunden for aktiviteten var vores ønske

villige til at dele deres erfaringer med os. Hele 97 pct.: Har gjort en forskel

97 pct. af deltagerne oplyser, at programmet

Hovedemnerne i kampagnen var:

har gjort en forskel for dem og svaret positivt

Fastlæggelse af mødeformål

på spørgsmålet om ”noget nyt indhold” eller

og ROI-måling

”meget nyt indhold”, fortæller Ole Sorang. LBH.

om til stadighed at hjælpe møde- og konferencekunderne til at få det bedst mulige resultat

Mødeindhold og videndeling

af deres arrangementer på vores Radisson Blu

Fysisk set-up og mødedesign-elementer

PS. Vi følger de næste skridt i programmet

hoteller, fortæller Area Marketing Director Ole

Ekstraordinære indslag og oplevelser.

her i magasinet, når Radisson Blu har fastlagt

Sorang, fra The Rezidor Hotel Group.

opfølgningen.

Københavns inspirerende Konferencecenter

Symbion Konferencecenter Mødelokaler fra kr. 175/timen ekskl. moms.

Du får:

Gode priser Fleksible vilkår

Dine kunder får: Gratis parkering Lækker mad

Vi er:

Det seriøse mødested

symbionkonferencecenter.dk u Ring: 3917 9888

46

Møde & Eventmagasinet


Forestil dig hvad Island kan gøre for dig og din virksomhed 1/1 ISLAND!!

Nordens eksotiske medlem er som skabt til mentale og fysiske udfordringer. Island er verdens største legeplads og moderne hovedstad i et, som venter på at byde dig og dine medarbejdere velkommen. Rammerne er sat til en anderledes og grænseløs teambuildingtur eller konference. + Bestil rejsen på www.icelandair.dk


Gitte Wenstrøm sammen med s

Nora i løvens gab.

ine døtre Nora og Ava ved indgangen til hotellet.

Nora hygger sig i Amalienborgs have.

Farlige piger: Nora som lyserød

Nora (tv) og Ava sammen med

tiger og Ava som lilla leopard.

Lego Friends pigerne på værelset.

Den private event

Den bedste overraskelse, mor! ”Det har været den bedste overraskelse, mor”

Vi oplever alle sammen af og til noget

forlystelsesparken, og vi stod naturligvis klar, da

– var mine pigers ord, da vi sagde farvel og tak

i vores private sfære, som vi har lyst

den åbnede kl. 10. Ninjago World, Pirateland,

for denne gang efter overnatning på et af Lego-

Knights Kingdom, Adventureland, Duploland og

land Hotel og Conference Center’s Lego Friends

til at fortælle om (eller ”dele”, som det

værelser og en hel dag i forlystelsesparken.

hedder i dag), så andre også kan have

områder, som parken er inddelt i. Vores dag bød

glæde af det. Under rubrikken ”Den

blandt andet på Ninja forlystelser, hvor vi und-

En tur i Legoland har længe stået højt på vores ønskeseddel, ikke så meget for min egen skyld,

private event” videregiver vi i Møde &

men for mine to piger på henholdsvis fem og

Eventmagasinet jævnligt sådanne tips

syv år. Da muligheden pludselig bød sig, var jeg

til vore trofaste læsere. Her bringer vi

ikke sen til at gribe den, og uden pigernes viden

Miniland er navnene på nogle af de forskellige

gik laserstråler og skød med kastestjerner, og en tur i spøgelseshuset, hvor vi nær var blevet væk i spejllabyrinten. Vi blev våde i vandrutchebanen, rundtossede i

planlagde jeg en overraskelsestur til det jyske.

en lille beretning fra Kursuslex’ salgs-

Glæden var stor, da jeg en fredag eftermiddag

konsulent Gitte Wenstrøm om en dejlig

corn og så show og fik set parken oppefra fra

hentede pigerne tidligt fra skole og børnehave

tur til Legoland med ungerne.

togbanen. Pigerne fik ansigtsmaling, store is og

og satte kursen mod Billund. Destinationen forblev ukendt, indtil vi så de store legoklodser

tekopperne og grinede i Dragen. Vi spiste pop-

en tur i Europas største Legobutik. Da klokken blev 18, lukkede forlystelserne, og vi vendte

på markerne omkring Billund, og da Ava kunne

Lego til hver af pigerne ved ankomst, ligesom

næsen østpå igen, mætte af oplevelser og gode

stave sige igennem skiltet Le-go-land, var lyk-

værelset også havde et par kasser med Lego

minder.

ken var gjort!

at lege med.

Pigetema på værelset

At hotellet er børnevenligt, tager jeg som en

Skal man gøre det – så skal man gøre det ordent-

selvfølge, men at alt personale, vi mødte, var

ligt. Så vi skulle selvfølgelig bo på et af Hotel

så imødekommende, venlige, servicemindede og

Legolands adventure-værelser, et Lego Friends

fuldkommen i børnehøjde var skønt at opleve.

værelse, hvor pigetema og farverne lilla og pink

Receptionisterne henvendte sig til pigerne, og

var dominerende. Værelset var fuldkommen gen-

tjenerne lavede fis og ballade. Der var plads til

nemført med Lego Friends pigerne på væggen

at slå koldbøtter og stå på hovedet i lobbyen, og

og et Lego-træ ved siden af sengen - selvføl-

alle steder blev vi mødt at smilende personale.

Kan anbefales!

gelig med en papegøje i toppen. Skabene var store legoklodser, pigerne havde eget make-up

Våde og rundtossede

bord med spejl, og der var selvfølgelig en pose

Fra Hotel Legoland er der egen indgang til selve

48

Møde & Eventmagasinet

Fakta for mødeplanlæggere om Legoland Hotel og Conference Center Antal mødelokaler: 13 Antal gruppelokaler: 13 Antal auditorier: 2 Max plenum ved stoleopstilling: 700 Max plenum ved borde: 700 Antal værelser: 223


Velkommen til Hotel Svanen - Billunds nyeste design- og boutiquehotel. Vi har kælet for Velkommenog tilstår Hotel Svanen - Billunds design- og Vi har kælet for detaljerne klar til at give dig en nyeste hoteloplevelse, duboutiquehotel. sent vil glemme. detaljerne og står klar til at give dig en hoteloplevelse, du sent vil glemme.

BILLUNDS NYESTE DESIGN BILLUNDS NYESTE DESIGN - & BOUTIQUE HOTEL - & BOUTIQUE HOTEL Hold dit næste dagskonference på Hotel Svanen i Hold dit næste dagskonference Hotel Svanen i moderne lokaler. Hotel Svanen erpå blevet klassificeret moderne lokaler. Hotel Svanenog er tilbyder blevet klassificeret som 4 stjernet konferencehotel en række som 4 stjernet konferencehotel og tilbyder række serviceydelser der, som firmakunde, gør detenbekvemt serviceydelser der, somog firmakunde, gør det bekvemt at afholde konferencer møder på hotellet. at afholde konferencer og møder på hotellet. KONFERENCEFACILITETER Whiteboard, flipover, beamer og lærred, visiolizer og WIFI. KONFERENCEFACILITETER På Hotel Svanen får man den og personlige service og er Whiteboard, flipover, beamer lærred, visiolizer ogviWIFI. fleksible ønsker. På Hotel overfor Svanenspecielle får man den personlige service og vi er -fleksible Frugt og isvand overfor specielle ønsker. Formiddagskaffe -- Frugt og isvand m/ rundstykke, smør, ost og marmelade. -- Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el.smør, vand ost og marmelade. Formiddagskaffe m/ rundstykke, -- Eftermiddagskaffe med kage Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand -- Incl lokaleleje* Eftermiddagskaffe med kage Prislokaleleje* pr. gæst, kr. 385,- Incl Pris pr. gæst, kr. 385,STANDARD HELDAGSKONFERENCE - Formiddagskaffe m/rundstykke, smør, ost og marmelade STANDARD HELDAGSKONFERENCE -- Frugt og isvand hele dagen Formiddagskaffe m/rundstykke, smør, ost og marmelade -- Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand Frugt og isvand hele dagen Eftermiddagskaffe medm/ kage -- Frokostplatte el. buffet 1 øl el. vand -- 2 retters middag med kage Eftermiddagskaffe -- Aftenskaffe med chokolade 2 retters middag -- Incl lokaleleje* Aftenskaffe med chokolade pr.lokaleleje* gæst, kr. 575,-Pris Incl Pris pr. gæst, kr. 575,DELUXE HELDAGSKONFERENCE: - Sunde snacks hele dagen DELUXE HELDAGSKONFERENCE: -- Formiddagskaffe m/rundstykke Sunde snacks hele dagen -- Frugt og isvand hele dagen Formiddagskaffe m/rundstykke -- Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand Frugt og isvand hele dagen Eftermiddagskaffe medm/ kage -- Frokostplatte el. buffet 1 øl el. vand -- 4 retters gourmet middag Eftermiddagskaffe med kage -- Aftenskaffe med after dinner snacks 4 retters gourmet middag Incl lokaleleje* -- Aftenskaffe med after dinner snacks Pris pr.lokaleleje* gæst, kr. 775,- Incl

Der gives g 10% for bestillin n de in af konference , ni den 1. ju på den samlede regning ...

Pris pr. gæst, kr. 775,Pris pr person, for overnatning i Comfort værelse i forbindelse med konference kr. 850,inkl. stor morgenbuffet. Pris pr person, for overnatning i Comfort værelse i forbindelse med konference kr. 850,- inkl. stor morgenbuffet. Hotel Svanen · Nordmarksvej 8 · 7190 Billund · Tlf. 75 33 28 33 · www.hotelsvanen.dk Hotel Svanen · Nordmarksvej 8 · 7190 Billund · Tlf. 75 33 28 33 · www.hotelsvanen.dk Møde & Eventmagasinet

49


PROFILANNONCE

Kontakt

Mail: danhostel@danhostel.dk Telefon: 33 31 36 12 Booking: danhostel.dk/kursus

PROFESSIONELLE MØDER i uformelle omgivelser

Danhostel sætter en ære i overgå gæsternes forventninger. Mange er ikke klar over at Danhostel har en række certificerede mødesteder og tæller nogle af landets største virksomheder blandt kunderne.

D

anhostel byder ikke blot på vandrerhjem

Slipsefrit fællesskab

Fleksible værter

til feriebrug. Faktisk tilbyder Danhostel

Kendetegnende for Danhostel er at der findes

og mad i verdensklasse

hele 30 certificerede mødesteder, spredt

mange fællesområder på vandrerhjem, så det

De faste værter på mødestederne giver en

i hele landet, med en høj standard og kvalitet.

er aldrig svært for en gruppe gæster at finde

øget fleksibilitet, her er det en fordel, at man

Blandt kunderne tæller både Dong og Novo Nor-

sted at mødes. De uformelle rammer lægger

kan tale med dem der driver stedet direkte.

disk, faktisk i alt 17 af 20 af Danmarks største

naturligt op til uhøjtidelige møder, eller socialt

Fraværet af hierarki gør særlige ønsker eller

virksomheder.

samvær, hvor man smider slipset og slapper af.

ændringer i planerne nemme at imødekomme.

Det falder i god jord hos kunderne.

Forplejningen betyder meget til møder, og her

”Vi tilbyder et kvalitetsprodukt hvor prisen er en

er Danhostels også konkurrencedygtige. Der

behagelig overraskelse. Vores kerneværdier er

-Vi har anvendt Danhostel Hillerød i mere end 10

er fine køkkenfaciliteter og mange af de ansat-

at det gerne må være uformelt, men det skal

år som mødested for vores årlige efteruddan-

te i køkkenerne er uddannet kokke, så maden

altid være professionelt. At vi kan tilbyde kvalitet

nelse af marinbiologer fra hele verden. Uddan-

har et højt niveau, som mange gæster bliver

til konkurrencedygtige priser bevirker, at der er

nelsen løber over to uger og i forbindelse med

positivt overrasket over. Der tilbydes fuld for-

mulighed for at bruge mere på f.eks. teambuil-

uddannelsesforløbet er det utroligt vigtigt for

plejning i forbindelse med mødepakkerne. Også

ding, hvis det er ønsket. Det kan også sende et

os, at møde- og overnatningsstedet tilbyder de

det bliver værdsat af mødegæsterne.

signal om, at der vises respekt for økonomien

helt rigtige rammer. Faciliteterne til den daglige

i virksomheden, når omkostningerne til møder

undervisning skal være i top mht. AV-udstyr og

-Som underviser og mødeleder er det utroligt

holdes nede så det bliver muligt at ”køre lidt

indretning, men det er også vigtigt, at stedet

vigtigt for os, at mødestedet fungerer opti-

længere på literen” udtaler Direktør for Dan-

giver mulighed for, at forskerne kan mødes til

malt. Vi har nu i mere end 25 år anvendt Dan-

hostel, Ole Andersen.

socialt samvær i uformelle og uhøjtidelige ram-

hostel Svendborg som ramme for vores mange

mer – og det kan vi netop på Danhostel Hillerød.

kurser i løbet af året, hvor vi underviser og ud-

Certificering og mødepakker

Stedet er meget professionelt drevet, men har

danner kirketjenere fra hele landet. På Danho-

Danhostel arbejder professionelt med møde-

samtidig en fantastisk god og hyggelig atmo-

stel Svendborg får vi altid en meget personlig

certificering, udarbejdet på baggrund af sta-

sfære. Vi bliver altid mødt med stor venlighed,

og professionel service. Alt det tekniske er al-

tens indkøbsaftaler. Der stilles høje krav i de

imødekommenhed og en høj grad af fleksibilitet

tid i orden, og har vi ønsker eller ændringer til

certificerede minimumstandarder, og de hostels

fra både medarbejdere og værtsparret på Dan-

arrangementerne, så bliver vi mødt med stor

der tilbyder møder tildeles eget certificerings-

hostel Hillerød, fortæller Jacob Larsen, lektor

fleksibilitet af stedets personale. De forskellige

mærke. Certificeringen lever som minimum op

emeritus ved Københavns Universitet.

måltider i løbet af et kursusforløb vægtes højt

til de større hotelkæders, eksempelvis skal det

af mødedeltagerne, og på Danhostel Svend-

være muligt for kunderne at afvikle internat-

Der er gode fællesfaciliteter indendørs såvel som

borg er maden simpelthen i verdensklasse. Den

kurser, hvor deltagerne har eget værelse med

udendørs, hvilket lægger op til at inddrage omgi-

er altid god og velsmagende, og har man sær-

bad, ligesom man ser det på hoteller. Der stilles

velserne som mange steder også ligger natur-

lige ønsker, eksempelvis til vegetariske retter,

også krav til mødelokalet, som altid har standard

skønt placeret. Det er oplagt til teambuilding

eller skal der tages hensyn til allergier, så bliver

mødefaciliteter som projektor, lærred, flipover

forløb, og Danhostels har både mødesteder med

dette imødekommet af værtsparret helt uden

og whiteboard. Desuden tilbydes faste møde-

velegnede idrætshaller, med klatrevægge eller

problemer. Vi glæder os altid til at gæste Dan-

pakker, som går på tværs af kæden, så der kan

med skov og sø inden for overskuelig afstand.

hostel Svendborg, og ser frem til mange flere

leveres et ensartet produkt, selvom stederne

Ønsker man hjælp fra eventbureauer til at plan-

møder og konferencer hos dem i fremtiden,

er individuelt indrettet.

lægge teambuilding øvelser for deltagerne, til-

fortæller Jan Bräuner, kirketjener og underviser,

byder Danhostel også dette.

Horsens Klosterkirke.

50

Møde & Eventmagasinet


UNIKKE OG AUTENTISKE RAMMER...

MØDER OG KONFERENCER VED VADEHAVET

&

DAGSMØDEPAKKE FRA KR. 370,PR PERSON

KONFERENCEDØGN FRA KR. 1.100,PR PERSON

Strategimøde i historiske rammer

WWW.MEETANDMORE.DK

TÆNK NYT TIL DIT ARRANGEMENT Giv dine deltagere faglighed og nye oplevelser. Utraditionelle mødesteder kombineret med måske en østerssafari. Vi hjælper dig gratis til et vellykket arrangement. Lad dig inspirere på vores hjemmeside eller ring bare til os.

Brainstorm mellem ebbe og flod

MEETANDMORE.DK Meet & More er et samarbejde blandt 40 aktører ved Vadehavet, som alle er klar til at give dig og dine gæster en unik og autentisk oplevelse ved Vadehavet.

Janni Baslund Dam Mail: Telefon: Mobil: Web:

jd@meetandmore.dk +45 76136104 +45 40454639 www.meetandmore.dk

Meet & More er en del af Esbjerg Erhvervsudvikling

PROFESSIONEL

KONFERENCE Århus - Svendborg: 1 time 45 min Århus - Fredericia: 1 time København - Svendborg: 1 time 45 min København - Fredericia: 2 timer Odense - Svendborg: 17 min Odense - Fredericia: 45 min Har du spørgsmål eller ønsker du at booke din næste konference? Kontakt Thomas Danielsen, Salgschef · +45 62 17 62 13 · thomas@hotel-svendborg.dk eller læs mere på www. hotel-svendborg.dk og www.hotel-fredericia.dk

Møde & Eventmagasinet

51


Ny direktør

Ny konferencesal i lysende juvel Ingeniørforeningens eksisterende hovedkontor på Kalvebod Brygge i København får en smuk tilbygning. Dorte Mandrup Arkitekter har vundet opgaven med sit design af den såkaldte ”Opalen”, som skal rumme konferencesal og restaurant. Den er placeret midt imellem de to eksisterende IDA-bygninger og forventes at stå klar i april 2018.

i CoastZone

ICS bliver til MCI

Simon Rønlev er tiltrådt som ny direktør for Danmarks største teambuildingbureau, CoastZone. Han har siden 2009 været tilknyttet virksomheden og står nu i spidsen for 18 fastansatte og 150 freelance instruktører. Den hidtidige direktør, Brian Christiansen, rykker op som bestyrelsesformand og er fortsat partner i CoastZone.

De internationale kongres- og eventbureaukæde MCI Group har i sommer overtaget International Conference Services (ICS), der i fremtiden bliver en del af MCI. På billedet ICS’ direktør, Per Ankær, der er udnævnt til Director of Sales for MCI Nordics, og MCI Copenhagens daglige leder, Trine Steffensen, som har fået titel af Director of Operations for MCI Nordics, der er den skandinaviske afdeling af MCI Group. Den privatejede virksomhed hat hovedkontor i Geneve og 60 kontorer i 30 lande med flere end 1.800 ansatte. Efter sammenlægningen vil MCI Nordics have 45 medarbejdere på kontorerne i Stockholm, Göteborg og København, hvor man har til huse i ICS’ lokaler på Strandvejen i Hellerup.

Når vi siger møder ud af huset – mener vi det Dayz Resorts afholder gerne jeres næste dag ude af huset med firmaet – og meget gerne på utraditionel vis i inspirerende omgivelser. Dayz Resorts har masser at byde på, som I normalt ikke får på et hotel eller konferencecenter. Vi ønsker at gøre jeres dag til en oplevelse, der skaber ny energi. Har I brug for overnatning tilbyder vi selvfølgelig også det. Vi ses hos Dayz Resorts.

DAYZ GRØNHØJ STRAND

Vi tilbyder: Teambuilding, møde- og konferencefaciliteter, seminarer, kundedage, Dagsmøde kurser, wellness, Pr. person fra dkr. 445,- medarbejder- og familiedage, julefrokost samt sommerfest – kun fantasien 52 Møde & Eventmagasinet sætter grænser!

DAYZ RØNBJERG

DAYZ EBELTOFT

DAYZ SØHØJLANDET DAYZ SEAWEST

Læs mere eller book dit ophold på dayz.dk eller ring på tlf. 70 23 20 30.


Sostrup Slot & Kloster

MØDE- OG KONFERENCECENTER Mulighederne er mange på det kulturelle mødested, Sostrup Slot & Kloster, på Djursland. Hold møde i Kampestenslængen, bliv forkælet med lækker mad og drikke i slottets restaurant, gå tur langs voldgraven i slotsparken, nyd en stund i en af slottets historiske saloner, overnat i Avlsgårdens lejligheder - eller få hele Maria Hjerte Kloster for jer selv. I kan bruge de mange forskellige lokaler og faciliteter og sammensætte jeres dag på den bedst mulige måde. Vi hjælper naturligvis til. Som et ekstra krydderi på mødedagen kan I deltage i en berigende Sostrupaktivitet.

Maria Hjerte Engen 1 · Gjerrild · 8500 Grenaa · info@sostrup.org Tlf. +45 20 43 91 55 · www.sostrup.org Møde & Eventmagasinet

53


Clarion Hotel & Congress Malmö Live Den 7. oktober kl. 10.00 – 16.30

GRATIS

for planl

æggere af møder og events

Bo Krüger er konferencier på dagen, og har en lille overraskelse i ærmet. Derfor skal du deltage • Ny messeform • Inspiration til møder og events • Learning sessions • 50 udstillere • Mingling og netværk • Frokost og godbidder • Gratis bus fra København

Oplev Øresundsregionens nye mødemesse Mød 50 innovative hoteller og eventudbydere i Malmø Den 7. oktober er der premiere på Øresundsregionens første ”Meeting Live” hotel- og eventmesse for mødeplanlæggere. På bare 1 dag får du kendskab til regionens mest innovative hotel- og eventudbydere. Du deltager i faglige sessions og nyder en lækker frokost på det imponerende Clarion Hotel & Congress Malmö Live. I behagelig loungestemning med bløde sofaer møder du udstillerne i små speedmøder og kan booke eller reservere de bedste mødesteder og events på selve dagen. På den måde finder du nemt de steder, hvor dna, faglighed og faciliteter matcher virksomheden bedst. Den nye messe øger din effektivitet og faglighed samtidig med, at du nyder en dag med kollegial inspiration og personlig forkælelse.

Læs mere og tilmeld dig gratis på

Mød bl.a. Chris Macdonald top-motivator, inspirator og foredragsholder

ARRANGØRER:

Meetinglive.dk


Møde & Eventmagasinet dedikerer i hver udgivelse et antal sider til nyheder, tips, information om særlige arrangementer og andet spændende nyt fra vore samarbejdspartnere i hotel- og mødebranchen. Det er vores håb, at bladets læsere kan få glæde af denne ”opslagstavle”, både som professionelle udøvere i branchen og som privatpersoner. Partnersiderne redigeres af Karin Feit Almberg

PARTNERSIDERNE

re om de Læs me lte enke er på ncested re fe n ko .dk nference www.ko

re

Overnat på prærien - i Ebeltoft Ree Park er en komplet anderledes firmaoplevelse. Både til endagsmøder og til fester. Masser af sjove muligheder for teambuilding.

rtne Nye pa

Walking safari, fodring af bjørne og leoparder, overnatning i lukkede shelters på prærien med vindue ud til de vilde dyr, frokost i base camp og naturligvis mulighed for at få et foredrag med dyrepassernes viden om dyrene, hvis man har lyst. Et af Ree Parks faste foredragstilbud går på emnet ’vindermentalitet kontra brokkekultur’. Et tema som muligvis er inspireret af dyrene, der sjældent kommer særlig langt med at brokke sig. Kursuslex’ nye partner er fyldt med oplevelser på alle planer. Der er jeeps, bål, telte og zebraskind. Der er grillmenu med vildtkød og opdækning i kæmpe tipier eller i Deadwood Saloon. Ree Parks kokke er eksperter i kulinariske specialiteter såsom afrikansk springbuk, bison, struds, zebra, kamel osv. krydret med lækkert og udsøgt tilbehør. Teambuilding-aktiviteterne foregår både til lands, til vands og i luften. Ikke alle kræver god fysik, men nogle gør helt klart. Hos Ree Park betragtes ledelsesudvikling som en investering. Derfor gør man også meget ud af at analysere og måle effekten af udviklingsforløbet, så man bagefter kan se, om man har fået ”value for money”.

Der findes seks måder at være perfekt på Comwell Conference Center Copenhagen er kendt for at tilstræbe perfektion. Her findes næppe et praktisk ønske, som ikke allerede er opfyldt. Kursuslex’ nye partner, Comwell Conference Center Copenhagen, tilbyder seks forskellige mødepakker med lokale, pauser og forplejning. Det er erfaringen, at en af disse pakker passer perfekt til de flestes behov. Skulle det ikke være tilfældet, vil Comwell Conference Centers gratis Meeting Designers hjælpe med at finde frem til en individuelt tilpasset løsning, som dækker særlige behov. Med i alt 48 nyindrettede mødelokaler og auditorier med plads til 930 personer bør det være muligt at finde et lokale, der kan passe. Og AV-udstyr kommer man med garanti ikke til at gå ned på. Er der rigtig mange deltagere, vil der formodentlig kunne findes kvadratmeter nok i Kongreshal A, som rummer 4.326 personer i teateropstilling. ”The Terrasse”, som er en åben balkon, bærer snildt 200 mennesker til udendørs receptioner eller workshops. Overnatning foregår på AC Bella Sky Hotel, som ligger i direkte forbindelse med Comwell Conference Center med sine i alt 812 værelser. Comwell Conference Center Copenhagen tilbyder shuttle service til lufthavnen hver halve time, og til billister står der 4.000 parkeringspladser klar til lav takst. Metroen til Købehavns centrum løber frem og tilbage på ni minutter.

Møde & Eventmagasinet

55


Galophesten opkaldes efter virksomheden På Klampenborg Galopbane kan 800 mennesker se løb og spise middag på samme tid. Eller en udsøgt gruppe kan nyde den sublime udsigt fra den hyggelige VIP-lounge. Sæt kikkerten for øjnene og følg din galophest. Den allerbedste udsigt får du fra VIP-Loungen, hvor et lukket selskab har den eksklusive og nostalgiske stemning helt for sig selv. 12-25 personer har et sublimt overblik over væddeløbsbanen fra salonen eller balkonen, som ligger hævet over publikumsniveau. Men selv ved de store selskaber er der fin udsigt over løbene. Til de helt store arrangementer kan man bespise op til 800 gæster i lokalet ”Paddock”. De øvrige konference- og spiselokaler udfylder behovet derimellem. Som en populær og personlig event kan der bestilles et showløb, hvor man selv bestemmer navnene på hestene. Måske produktnavne, personalenavne, datterselskabsnavne eller lande. Det giver en særlig sjov og personlig konkurrence, når man holder med ”sine egne” og ser navnene på løbstavlerne, også selv om Galopbanen ikke udbetaler præmier ved sådanne showløb. Men det kan man jo selv sørge for. Hestenes kan besigtiges ved staldene, og det kan arrangeres, at der er kommentator under løbet. På restauratørsiden har Klampenborg Galopbane allieret sig med Peter Crone, som tidligere har drevet restaurant og kantine i det trendy kontorhotel Soho i Kødbyen i København og været ansvarlig for driften af Kokkedal Slot.

Glostrup Park Hotel har fået international luksustandard Nyrenoveret restaurant, ny værelsesfløj og nyt lobbyområde højner hotellets standard. I 1967 åbnede Danmarks første Esso Motor Hotel med 40 værelser og den fornemme restaurant Gastronomique i Glostrup vest for København. De oprindelige bygninger blev siden en del af Glostrup Park Hotel, der fra denne sommer er forvandlet til et stort hotel med international standard, eksklusivt møde- og konferencecenter samt høj-kvalitets restauranten La Cocotte. Gennem de sidste tre år har Glostrup Park Hotel gennemgået omfattende til- og ombygninger og opgraderinger. Hotellet har fået en ny værelsesfløj, et nyt lobby- og receptionsområde samt nyindrettet et større antal værelser. Den samlede investering løber op i 175 mill. kr. -Vi har valgt at åbne op for nye muligheder med vores store konferencesal, der kan huse op til 300 personer. Samtidig kan næsten alle 26 mødelokaler afskærmes eller opdeles på forskellige måder, siger direktør Mikael Melander. Hotellets navnkundige Restaurant La Cocotte er samtidig med udvidelsen blevet renoveret og nyindrettet. Under La Cocotte findes en af landets bedste vinkældre med tilhørende Enoteca.

MØDER MED STIL I SMUKKE OMGIVELSER

Blot et stenkast fra Lillebælt, omgivet af smuk natur og et varieret terræn, finder du Hindsgavl Slot. Her skruer vi ned for hverdagens stress og jag og op for forkælelse og luksus. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten. • • • • •

16 mødelokaler og grupperum 120 værelser i staldene og på slottet Plads til 650 deltagere i stolerækker Egen a la carte restaurant og slotskøkken med fokus på kvalitet og gode råvarer Mulighed for pause– og teambuldingaktiviteter ude som inde 56

Møde & Eventmagasinet

Hindsgavl Slot · Hindsgavl Allé 7 · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 88 00 · www.hindsgavl.dk


FYNS NYE KONFERENCEHUS

Hold mødet i en stationsbygning fra 1876.

I CENTRUM AF ODENSE

Med udsigt til Storebæltsbroen lige midt i det danske land kan du sidde på terrassen og se dine kolleger ankomme til mødet. Alle hotelværelserne på DSB Kursusstation Knudshoved i Nyborg har udsigt til Storebæltsbroen. Engang fungerede de gamle rødstensbygninger fra 1876 som station for isbådene. De er i dag blevet flot renoveret med 52 værelser og benyttes nu som professionelt kursus- og konferencecenter med faciliteter for op til 100 deltagere, og det er nemt at komme dertil både med bil, tog og bus. Hvor svært kan det være? ”Vi tager os af al planlægning og alt det praktiske – I skal bare møde op,” står der på hjemmesiden. Hotellet ligger i et smukt og fredet område på en smal tange med vand til tre sider. De moderne konferencerum minder på ingen måde om en gammel station. Tværtimod er lokalerne lyse og lækkert indrettet med havluft ind ad vinduerne. Også i restauranten er der positive overraskelser. Her er et lille klip fra menuen: Andeleverpaté med ribs og balsamico. Fyldt vagtel med portvinssauce, sellerikartoffel samt grønt. Der er god grund til at mødes på midten.

BOOK NU Udendørs boblebad og meditation i pauserne

konference@odeonodense.dk

Spa kombineret med stille og smukke oplevelser er i højsædet hos Hotel Ronneby Brunn i Blekinge. Picnic i parken, gåtur i den japanske have, yoga og meditation på broen ned til ”Trollsjön” eller udendørs boblebad i gårdhaven. Roen og skønheden er omdrejningspunktet for konferencer på hotellet i Blekinge i Sverige. Men præcis det modsatte lader sig også gøre. Hele området byder på en levende stemning, som underbygger festligheder, ikke mindst i aftenbelysning. Det luksuriøse mødested egner sig både til små møder og helt store kongresser med op til 2.000 mennesker.

W W W. O D E O N O D E N S E . D K

I tilknytning til hotellet findes en spa afdeling med et stort udvalg af behandlinger. Med pools og store udeområder i stil med et resort.

Møde & Eventmagasinet

57


Slå jer løs i Danmarks største skov

t nyt

Nyttig

Rold StorKros nye samarbejde med BS Event lægger op til udfordringer og sjov i naturen. Rold StorKro syd for Aalborg har indgået nært samarbejde med BS EVENT, som i umiddelbar tilknytning til hotellet kan tilbyde udfordringer og udfoldelse i naturen. Eller stille og roligt være gruppens lokale guide til en pause-tur i Rold Skov og Rebild Bakker. Blandt mulighederne for events er f.eks.: 27km mountainbikebane, Rold Skov Golf, kanosejlads på Lindenborg å og jogging-ruter i umiddelbar tilknytning til hotellet. Rold StorKro’s 43 værelser har i 2016 gennemgået en totalrenovering med udvidelse af kapaciteten på alle fronter. Alt er sat i stand - lige fra reception til restaurant, selskabslokaler, bar og café. Stemningen er bevaret med stor respekt for den atmosfære, som hører sig til et 46 år gammelt hotel ved Danmarks største skov. Efter renoveringen rummer de istandsatte lokaler 50 personer i plenum, med tilhørende gruppelokaler. Da Rold StorKro i 1958 slog dørene op som det første nybyggede provinshotel efter krigen (bygget for Marshallpenge fra USA), var det primært beboere i Nordsjælland og specielt i København, som tog hotellet til sig som møde-og feriehotel for velhavere. I dag har hele landet taget hotellet til sig, og det betragtes på ingen måde som uden for økonomisk rækkevidde længere.

Brøchner Hotels serverer ny hjemmebryg på sine fire hoteller Der var smagsprøver til alle, som kom til housewarming på det seneste hotel i kæden: Avenue Hotel på Frederiksberg. Brøchner Organic Lager hedder hotelkæden Brøchner Hotels egen hjemmebryg. Den blev serveret til housewarming af det nyeste skud på stammen af kædens nu fire boutique hoteller i København. Øllen serveres både fra flaske og på fad i hotellets specielle Brøchner glas. -Avenue Hotel er et af de første mindre hoteller i København, hvor man satsede på at tilbyde gæsterne en anderledes og mere intim hoteloplevelse med fokus på design og personlighed. Et sats der har haft stor succes, hvilket hotellets mange dedikerede fans og gode anmeldelser understreger. Derfor behøver vi ikke umiddelbart at genopfinde og renovere hotellet for at tilpasse det til resten af vores hoteller, siger adm. direktør Karim Nielsen, Brøchner Hotels. Avenue Hotel har i dag 68 værelser, men Brøchner Hotels har planer om på sigt at tilføje yderligere 12 ekstra værelser samt at arbejde mod en ekstra stjerne, så det bliver et 4+ stjernet hotel i stil med kædens Hotel SP34. Brøchner Hotels drev i forvejen de tre boutique-hoteller Astoria, Danmark og SP34. Med tilføjelsen af Avenue Hotel kommer kæden op på 367 værelser i København.

Hotel Severin topper på TripAdvisor Kursus- og Konferencecentret i Middelfart har fået et ’udmærkelsescertifikat. Severin Kursus- og Konferencecenter har modtaget det såkaldte ’Udmærkelsescertifikat 2016’ fra TripAdvisor. For sjette år i træk fejres de virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen, der konsekvent har fået gode og rosende anmeldelser fra rejsende på TripAdvisor i det forløbne år. Modtagere af udmærkelsescertifikatet omfatter indkvarteringssteder, spisesteder og seværdigheder fra hele verden. -Vi er meget glade og stolte over at få denne udmærkelse fra TripAdvisor, som vi anser som den førende og mest troværdige samarbejdspartner inden for måling af loyalitet blandt gæster i hotel-, rejse- og restaurantionsbranchen, fordi det er gæsternes egne oplevelser, som tæller,” siger direktør på Severin, Tina Pedersen. Virksomhederne skal opretholde en overordnet TripAdvisor-vurdering på mindst fire ud af fem bobler, have et minimumsantal af anmeldelser og have været registreret på TripAdvisor i mindst 12 måneder for at være kvalificeret til udmærkelsen.

58

Møde & Eventmagasinet


KOMMEN ARRANGEM DE ENTER

Sæt

nu i din kalender!

august

■ Onsdag den 24. august

Krebsegilde / Workshop om Skåne Oplev et svensk krebsegilde og mød skånske konferencesteder midt i hjerte af København. Sted: SOHO, Kødbyen, København

september ■ Torsdag den 8. september

Studietur til Skåne Vi tager bussen over Øresund og oplever 4-5 dejlige skånske konferencesteder. Afgang: Københavns Hovedbanegård/DGI-byen

■ Torsdag den 15. september Inspirationstur til Sjællands Vestkyst Fredag den 16. september Tag med på 2 dages tur med bus til Sjællands Vestkyst og oplev de mange muligheder for møder og events, som området og flere konferencesteder tilbyder. Afgang: Københavns Hovedbanegård/DGI-byen ■ Onsdag den 28. september Studietur til Skåne Vi tager bussen over Øresund og oplever 4-5 dejlige skånske konferencesteder. Afgang: Københavns Hovedbanegård/DGI-byen

■ Torsdag den 7. oktober

Ny mødemesse: Meeting Live Øresund Mød danske og svenske konferencesteder og eventudbydere, netværk og deltag i inspirerende learning sessions om kreativt læringsmiljø. Sted: Clarion Hotel & Congress Malmø Live. Gratis bus fra København

■ Onsdag den 12. oktober

Studietur til Skåne Vi tager bussen over Øresund og oplever 4-5 dejlige skånske konferencesteder. Afgang: Københavns Hovedbanegård/DGI-byen

■ Torsdag den 27. oktober

MødeMekka Speed-møder med konferencesteder og leverandører samt foredrag og netværk. Sted: Aarhus. Gratis bus fra København

Læs mere på Kursuslex.dk/kalender

Møde & Eventmagasinet

VI tager forbehold for evt. ændringer af de planlægte aktiviteter.

oktober

59


300 NU ER DER MINDST

KONFER

ENCE

NYHED

EKSTRA GRUNDE TIL AT VÆLGE HOTEL KOLDINGFJORD Med de helt nye konferencefaciliteter kan op til 300 deltagere koncentrere sig midt i skovens dybe stille ro.

Let at finde, svært at forlade www.koldingfjord.dk 60

Møde & Eventmagasinet

Profile for Kursuslex

Møde & Eventmagasinet nr. 4 2016  

Møde & Eventmagasinet er for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

Møde & Eventmagasinet nr. 4 2016  

Møde & Eventmagasinet er for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

Profile for kursuslex
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded