__MAIN_TEXT__

Page 1

Sundhed, miljø og

bæredygtighed g særtillæ et til magasin nr. 5/2015

Miljøkrav i statsaftalerne Sund mødemad på menuen Danmark ”sælges” som grønt mødeland Høj moral, branding – eller god forretning?

møde & event

et kursuslex magasin


kolofon Tillæg til Møde & Eventmagasinet nr. 5/2015 udgivet af

Er det nu også i orden..?

Kursuslex Bregnerødvej 144 A 3460 Birkerød Telefon + 45 70 22 11 73 www.kursuslex.dk Ansvarshavende udgiver Christian Guldager cg@kursuslex.dk ISSN: 2246-2988 Oplag Møde & Eventmagasinet trykkes i 11.400 eksemplarer, hvoraf de 11.100 eksemplarer distribueres til mødeplanlæggere i private virksomheder, offentlige kontorer og større foreninger (10.000 stk.) samt til leverandører i mødebranchen (1.100 stk.). De resterende 300 eksemplarer distribueres til hoteller, kursuscentre m.fl. Chefredaktør Lars Blicher-Hansen lbh@kursuslex.dk I redaktionen Nadia Mathiasen nm@kursuslex.dk Louise Helstrup Guldager louiguldager@gmail.com Mette Damgaard Petersen metdam@gmail.com

mod emnerne Sundhed, Miljø og Bæredygtighed i branchen. Vi er gode til i Danmark at bryste os af, at vi er langt fremme på disse områder, ikke mindst når det gælder tiltag

som klimavenlig energiproduktion, rent både drikke- og badevand (tilmed midt inde i Københavns Havn), og grønne og ansvarlige måder at drive hoteller og konferencecentre og meget andet på. Samtidig viser den ene undersøgelse efter den anden, inklusive Kursuslex’ Mødebarometret, år efter år, at som kriterie for valg af mødested ligger en miljøcertificering helt nede i bunden af listen. Statens Indkøb stiller krav i den retning, og flere og flere virksomheder brander sig på deres CSR-værdier, som det fremgår af flere af artiklerne her i tillægget, og foretrækker da også at placere deres overnatninger og møder på steder, hvor Green Key flaget vajer i vinden uden for. Hvis pris og beliggenhed ellers er i orden, vel at mærke… Men hvad med alle de andre kunder? Er de ligeglade? Vi tillader os at tro, at forklaringen ligger i, at man simpelt hen bare går ud fra, at tingene er i orden. Lovgivningen er jo nogenlunde stram, og vi hører hele tiden om, hvor dygtige vi er på det grønne felt, så vi behøver vel ikke stille spørgsmål og forlange dokumentation fra vores leverandører på, at de opfører sig ordentligt og ikke belaster miljøet og klimaet unødigt? Opfordringen til at bruge håndklædet flere gange udspringer vel af et ædelt samfundssind og ikke af et ønske om at spare på vaskeri-regningen. Eller..? Og vi behøver

Anette Price info@price-kommunikation.dk

heller ikke erindre hinanden om, at vi skal tænke miljørigtigt, når vi køber ind, vel?

Annoncer Olina Jægergaard oj@kursuslex.dk

Måske er det i virkeligheden lidt som med den sunde mad; at spise sundt er en trend, som mange

Charlotte Jørgensen cj@kursuslex.dk Gitte Wenstrøm gw@kursuslex.dk Design og layout Kirsten Dalgaard kd@kursuslex.com Produktion Pia Dewachter pd@kursuslex.dk Tryk Typographic a/s FORSIDEFOTO: Humanic Group - grøn teambuilding

2

V

elkommen til dette særtillæg til Møde & Eventmagasinet nr. 5-2015, hvor vi retter fokus

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet

møde- og eventsteder efterkommer. Selv om man udmærket ved, at det er stjerneskud og æbleflæsk, der går først på buffet’en. Sammen kan vi, kunder og leverandører, nok blive meget bedre. Lars Blicher-Hansen


Souschef Henrik Nielsen anretter sunde lækkerier til mødedeltagerne.

Gulerod motiverer til sunde valg Inspirerende aktiviteter i det fri og en nøje udtænkt menu er med til at give møde- og konferencegæster på Trinity Hotel & Konference Center et blidt skub i en sundere retning. De sunde initiativer hører under konceptet learn wise®, der går ud på at sikre de bedst mulige forudsætninger for et udbytterigt møde, kursus eller konference. af Nadia Mathiasen

der besøgte os, fik allerede sund mad hjemme i

agere dommere over for deres gæster. I stedet

deres kantiner, og det motiverede os til at følge

for at bruge grønne og røde mærker på buffe-

trop. De skulle jo nødig komme ud i byen og spi-

ten for at markere, hvad der er sundt, og hvad

se dårligere mad, set fra det sundhedsmæssige

der ikke er, valgte de at bruge Nøglehulsmærket

perspektiv, end de gør i eget hus, forklarer Stig

ved de ernæringsmæssigt fordelagtige retter.

Hansen.

De er tilberedt efter de otte kostråd og med ernæringsvejledning og faglig sparring fra bl.a.

Bedre indlæring

Kostkompagniet. De sunde retter på frokostbuf-

Han forklarer, at undersøgelser med skolebørn vi-

feten suppleres af flere forskellige muligheder for

ser, at en ordentlig morgenmad og frokost har en

pauseserveringer, der ligesom Nøglehuls-retterne

positiv indflydelse på indlæringsevnen, og at det

har til formål at sikre et stabilt blodsukker dagen

netop derfor er relevant i en møde- og konferen-

igennem.

cesammenhæng. Når det er sagt, understreger

D

køkkenchefen dog, at han og kollegerne ikke vil

Aktiviteter i det fri

et er med gulerod fremfor pisk, at man

Det er dog langt fra kosten alene, der giver de

motiverer til optimale valg inden for både

bedst mulige forudsætninger for et højt udbyt-

forplejning og aktiviteter på Trinity Hotel

te af opholdet i og omkring huset. Lige fra be-

& Konference Center i Fredericia. Her har man i

gyndelsen har man været optaget af at indrette

årevis været blandt frontløberne inden for sunde

lokalerne efter den nyeste viden om, hvordan mennesker optager viden, og også en række in-

møder, kurser og konferencer med størst muligt udbytte som det overordnede mål, men det er altid uden løftede pegefingre. Det forklarer køkkenchef Stig Hansen, der har været en aktiv medspiller i etableringen af det såkaldte learn wise®-koncept, der så dagens lys tilbage i 2004 og siden har været under konstant udvikling. -Den grundlæggende tanke bag konceptet var at give folk et valg, så de havde mulighed for at få et sundere ophold hos os. Mange af de firmaer,

Hovedpunkterne i Trinitys mad: ■ Er til at holde af og holde ud, da det er tilberedt ud fra delmængden af kalorier for sjov, mæthed hele dagen, seriøs diætetik og gastronomi. ■ Er hjemmelavet og tilberedt fra bunden, hvor anvendelsen af halv- og helfabrikata er begrænset. ■ Tilberedes med årstidens grønt og frugt - og helst danske råvarer. ■ Giver gæsterne en varieret, kulinarisk oplevelse.

spirerende aktiviteter er med til at give en mental pause fra opholdets faglige del. De tager ofte udgangspunkt i naturen, der omkranser Trinity Hotel & Konference Center, og mulighederne tæller flere unikke oplevelser som gåture på Den Gamle Lillebæltsbro i 60 meters højde, dykkerture eller hvalsafari i Lillebælt, hvor bestanden af marsvin er en af de største i verden. Aktiviteterne bliver bl.a. brugt til at skræddersy møde- og konferencepakker efter den enkelte virksomheds behov og mål.

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet

3


RUC inviterer alle interessere-

Anne Cecilie Lasa-González noterer input fra gruppen.

de til konferencen ”Guld og grønne skove” den 24. november kl. 8 – 17. ”Grøn oplevelsesøkonomi og bæredygtig turismeomstilling” er på programmet. Gratis deltagelse. For yderligere information og tilmelding: annecl@ruc.dk.

C RDUEN GRØNN

KST

E

UPP

R EG

VER

EN

VID

KRÆ

I VÆ

-

D FOR

BÆREDYGTIG Turisme i ny nationalpark Den Grønne Gruppe fra RUC arbejder på at skabe vækst og innovation i oplevelsesøkonomiske virksomheder ved hjælp af forskning i naturturisme i den ny nationalpark omkring Roskilde Fjord.

af Mette Damgaard Petersen

Skjoldungernes Land ved Lejre, Roskilde og Frederikssund, der blev indviet i marts i år af

-Der er i mødebranchen en øget tendens til at mødes i naturen frem for i high tech omgivelser. Det afføder oplagte teambuilding muligheder, og en ekstra bonus for den type møder

Grønnere events på Ledreborg Slot

Kronprins Frederik. Virksomhederne får adgang til forskernes data, viden og kompetencer, samt konkrete redskaber til at udvikle oplevelsesbaserede natur- og kulturprodukter.

er at opleve og lære om det kulturhistoriske landskab, man befinder sig i. At sidde i et vikingeskib midt ude på Roskilde fjord inspire-

Ledreborg Slot i Lejre deltager i Den Grønne Gruppe.

rer deltagerne på en ganske anden måde end ved at befinde sig i et strømlinet mødelokale, udtaler Anne Cecilie Lasa-González, Head of Section på RUCinnovation. Hun er omdrejningspunkt for ”Den Grønne Gruppe”, en klynge af virksomheder under RUC’s turismenetværk, arbejder på at skabe

-Vi skal være bedre til at bruge naturturisme i et innovativt perspektiv og se på, hvad turisterne ønsker, og hvad regeringen vil satse på. Desuden er der behov for at ændre vinklerne lidt, f.eks. er vi i Danmark ikke særlig gode til at kommercialisere naturoplevelser; naturen opfattes her som gratis, hvor det i

Cecilie Lasa-González.

Skjoldungernes Land Den Grønne Gruppe’s deltagere – ud over

rencer, faglige studiebesøg mv. -De skal bl.a. ud at se vores cleantech virksomheder skabe miljøvenlig energi, som det sker f.eks. i vindmølleparkerne og på kraft-varmeværkerne. Men det er svært at få øje på de rekreative grønne og miljøvenlige oplevelser i Danmark. Her skal vi være bedre til at tilbyde en ”grøn helhedsoplevelse” med grøn indkvartering i

Her har det primære fokus været på affaldssortering og vandbesparende metoder til de store årlige events, Livsstilsmessen med 25.000 besøgende over fire dage, samt DR’s Slotskoncerter med 11.000 besøgende om dagen. Her er indført vandbesparende transportable vakuum toiletter, som kun bruger tre liter vand til skyl modsat de op til 37 liter, som almindelige toiletter bruger.

grønne omgivelser, klimavenlige løsninger, økologisk mad - og sende gæsterne ud at se vores storslåede danske natur, siger Anne Cecilie. Hun opfordrer til, at virksomhederne også tager et medansvar: -Er man som mødeudbyder lokaliseret uden for de større byer, bliver omgivelserne et afgørende konkurrenceparameter. Det er derfor vigtigt at skabe et solidt

andre lande er helt almindeligt, at man f.eks. betaler entré til nationalparker, siger Anne

som en grøn turismenation, og et stort antal erhvervsfolk besøger Danmark til konfe-

-For os har det været positivt at få lejlighed til at italesætte og blive mere bevidst om mulighederne. At sparre med andre lokale og blive inspireret - vi er altid interesserede i nye samarbejder og måder at forbedre os på, siger Birgitte Hald Hvidberg, eventmanager på Ledreborg Slot.

vækst og innovation med fokus på natur- og økoturisme.

Danmark markedsfører sig internationalt

Man arbejder også på at udvikle et bedre koncept for affaldssortering og overvejer bl.a. den bæredygtige engangsskraldespand DropBucket (som er beskrevet andetsteds i dette tillæg) som ny alternativ affaldsløsning.

fundament for bæredygtige oplevelser og bidrage til at bevare det, ellers risikerer man at miste sit eksistensgrundlag. At investere i økoturisme er også økonomisk bæredygtigt, f.eks. er der meget at spare ved at skære ned

forskere fra RUC – er bl.a. hoteller og se-

på el, vand og varme i stedet for på markeds-

værdigheder i eller tæt på Nationalparken

føring, siger hun.

4

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet


Hos Sinatur hylder vi først-til-møde princippet…

I dag er i går allerede i morgen...

SPAR LIGE NU

25%

PÅ KONFEREN CEDØGN*

Hotel SkarrildHuS

Herning 97 19 62 33 skarrildhus@sinatur.dk

Hotel HaraldSkær

Vejle 76 49 60 00 har@sinatur.dk

Hotel SixtuS

Hotel Gl. avernæS

Middelfart 64 41 19 99 sixtus@sinatur.dk

Hotel Storebælt

Assens 63 73 73 73 glavernaes@sinatur.dk

Tiden går hurtigt. Derfor: Jo tidligere du booker dit møde, konference eller seminar, jo mere sikker er du på at få de optimale valgmuligheder, så alt går op i en højere enhed både med deltagere og kalendere. Rettidig omhygge på Sinatur Vi har velfungerende mødefaciliteter og unikke rammer, hvor man er sikker på at det sociale liv vil folde sig ud og hvor deltagerne kan reflektere over dagens program. Gør et møde til en oplevelse Et møde, der slutter kl. 16.00 slutter mentalt kl. 15.00. Det gælder om at holde fokus og det gør man lettere, hvis deltagerne ved, der ikke er nogen bagkant. Så er der tid til at input og udbytte drøftes og forankres i godt samvær. En afsluttende middag og overnatning er en god mulighed for at sikre det bedste udbytte af et arrangement både fagligt og socialt. *Lige nu kan du spare 25% på konferencedøgn på Sinatur Hotel Skarrildhus og Sinatur Hotel Gl. Avernæs. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter og er gyldigt på udvalgte datoer fra 1. juli t.o.m. 31. december 2015, hvor møderne også skal være afholdt inden.

Hotel FrederikSdal

Nyborg 65 31 40 02 stc@sinatur.dk

Lyngby 45 85 43 33 frederiksdal@sinatur.dk

Charlotte Forum, Jysk Fynske Medier

Stedet er en lise for sjælen. Roen sænker sig over en, så snart man ankommer. Gastronomien udmærker sig ved at være markant anderledes end på alle andre konferencehoteller. Her får du virkelig fornemmelsen af, at maden kommer fra jord til bord.

Kontakt Vibeke og få et godt tilbud på dit kommende arrangement på Sinatur. Vibeke Wonsbeck Filsø Salgschef Sinatur Konferencehoteller vifi@sinatur.dk

2310 1757

Se mere på sinatur.dk


profilannonce

Godt lys giver god læring Green Solution HouSe vil ikke nøjeS med at være ét af verdenS meSt bæredyGtiGe konferencecentre. de vil oGSå tilbyde de bedSte mødelokaler med optimal muliGHed for lærinG.

N

år Velux i september måned afholder

mødefaciliteter synes jeg, at vi skal være på

for miljømæssig bæredygtighed, sundheds-

dagslyssymposium i London, så er

forkant med den viden, og derfor deltager jeg i

mæssig- og social bæredygtighed og danne

direktør Trine Richter fra Green Solu-

symposiet – og taler i øvrigt med flere ledende

grundlag for en langsigtet økonomisk bære-

forskere om emnet,” forklarer direktør Richter.

dygtighed.

sikre sig, at møde- og konferencelokalerne på

Trine Richter er ikke en helt almindelig hotel-

Det er lykkedes så godt, at det har skabt over-

det bornholmske Green Solution House fortsat

direktør, for hun ved mindst lige så meget om

skrifter og positiv omtale over hele verden, og

forbliver optimale læringsrum.

bæredygtigt byggeri som hoteldrift, og det

når direktøren måske tager til COP 21 i Paris i

er der den ganske gode forklaring på, at det

december, bliver det forhåbentlig for at hente

“Mængden og typen af lys i læringslokalet er

jo netop var ambitionen at skabe et viden- og

den pris for bæredygtigt byggeri, som Green

særdeles vigtig for læringsprocessen, det er

konferencecenter som kan tilbyde virksomhe-

Solution House er indstillet til – blandt kun 35

jo en kendt viden, og denne viden forskes der

der, turister og bornholmere et bæredygtigt

europæiske byggerier.

fortsat meget i. Som udbyder af professionelle

koncept for eco-turisme. Det skal tage højde

tion House blandt deltagerne. Ikke fordi hun normalt forsker i dagslys, men fordi hun vil


Konference i det grønne Green Solution House kan godt lide dagslys. Derfor er der store glasfacader og ovenlys, der sørger for rigeligt af dagslys i møde- og konferencelokalerne. I de store mødelokaler er der dagslysskærme, som tager højde for de lyse lokaler og i de mindre mødelokaler er der LED skærme. Det innovative møderum “den grønne iglo” er der også skærme, som via bluetooth kan forbinde gæsterne iPad eller smartphone, når man vil dele en præsentation med andre mødedeltagere. Der er mulighed for at holde et lille eksklusivt møde for 2 eller en konference for 350 deltagere. Uanset hvad, så bliver gæsterne forkælet: Med mad fra stedets egen gourmet restaurant, som er baseret på lokale og økologiske råvarer MED Skov oG StranD LIGE UDEn for DørEn Med udflugter ud i den bornholmske natur eller besøg hos de bornholmske producenter af lækre fødevarer tjek greensolutionhouse.dk – den er spændende Læs mere om Green Solution House på

www.greensolutionhouse.dk Websitet indeholder utroligt mange spændende grønne løsninger, ny tænkning, smukke fotos, god historie – og lyden af Green Solution House. tjek det lige!

DET BEGYNDTE HELT ALMINDELIGT

ø går i gennem i disse år, men jeg er sikker på,

Green Solution House startede ret alminde-

at et grønt kongrescenter vil give os et løft.

ligt med en hesteinteresseret Carl Edvard

Det ligger mig meget på sinde”, siger han.

Mogensen, der sammen med konen Rose i 1966 åbnede et lille hotel i Rønne og kaldte

NU ER SIGNALET GRØNT

det Ryttergården. Efter mange år med suc-

Green Soluton House åbnede i 2014 og er

ces og store udvidelser valgte ægteparret

allerede verdenskendt for de utallige nye og

at forære hotellet til en fond, der således fik

spændende grønne løsninger. Flere og flere

mulighed for at skabe Green Solution House

mødeplanlæggere vælger stedet til afvikling

- et banebrydende bæredygtigt viden og kon-

af møder og konferencer, for naturligvis må

ferencecenter, ”For mig handler det også om

– især virksomheder med grøn profil – lade

at gøre noget godt for Bornholm. Jeg ser med

valget af mødested afspejle interessen for

nogen bekymring på den udvikling, som vores

bæredygtighed.


BÆREDYGTIGE MØDER Hvad betyder CSR-kravene i statsaftalerne? I statens aftaler med hoteller og

kontakter Moderniseringsstyrelsen denne statslige

konferencecentre er miljøkrav en

institution og indskærper forpligtelsen til at over-

forudsætning for at blive lukket

holde aftalerne for at undgå fremtidigt køb uden for

ind i det pæne selskab. Spørgsmålet er dog, om de statslige institutioner (og de ikke-statslige) vælger

aftalerne.

Pris og beliggenhed Oplever hotellerne og konferencecentrene, at de

mødesteder på basis af den grøn-

statslige institutioner vælger mødested på grund

ne profil, eller om andre faktorer

af disses grønne profil, og hvordan forholder det sig

også spiller ind?

med ikke-statslige virksomheder? Lotte Thor Høgsberg, pressechef for en af de største spillere på møde- og konferencemarkedet, BC Hospitality Group

af Anette Price

A

(foto), siger:

lle statslige institutioner er forpligtet til at

-Det generelle billede er, at de statslige virksomheder

holde deres møder og konferencer på virk-

ønsker at fremstå med en grøn profil også hos deres

somheder, der er med på listen over hoteller

leverandører, men når det kommer til selve bookin-

og konferencecentre, som Moderniseringsstyrelsen

gerne, så bliver den grønne profil noget tilsidesat, og

har indgået aftale med. Her er stedernes bæredyg-

fokus ligger på pris og beliggenhed. For ikke-stats-

tighed en del af ”adgangsbilletten”. Anders Peter Tu-

lige virksomheder, der har en stærk grøn profil, er

xen, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, forklarer:

det ofte altafgørende, og de kontakter og booker

os på denne baggrund. Overordnet er det dog også

-Miljø- og energikravene er bl.a. udformet med ud-

her ofte pris og beliggenhed, der er afgørende. Vi

gangspunkt i EU’s retningslinjer for offentlige grønne

oplever til gengæld en stigende efterspørgsel fra in-

indkøb. Alle konferencefaciliteter og hotelophold skal

ternationale virksomheder, som lægger vægt på, at

levere under størst mulig hensyntagen til opnåelse

møde- og konferencestedet har en bæredygtig profil.

af den bedst mulige kvalitet og med mindst mulig miljøbelastning. Ved vurderingen af hotellernes og

Kontorchef Anders Tuxen tilføjer, at de statslige afta-

konferencefaciliteternes kvalitet lægger vi vægt på

ler netop gør, at kunderne kan fokusere på fx pris og

de miljømæssige aspekter, herunder energiforan-

placering, når de vælger hotel eller konferencecenter,

staltninger. -De statslige institutioner er, jf. cirkulære

fordi alle leverandørerne på statens indkøbsaftaler

om indkøb i staten, forpligtet til at anvende statens

skal leve op til minimumskrav til bl.a. miljøhensyn

indkøbsaftaler. Der er dog få undtagelsesmulighe-

og energieffektivitet. Derudover er leverandørernes

der til at købe uden for aftalerne. Hvis en statslig

grønne profil og evne til at minimere miljøbelastning

institution ikke overholder statens indkøbsaftaler,

blevet vurderet som led i udbudsprocessen.

I udbudsprocessen vægtes det positivt, hvis: ● (stedet) opfylder miljøkravene for mærkeordningen ”The Green Key” eller er certificerede til denne mærkningsordning ● hotellerne gør gæsterne opmærksomme på, hvordan de kan minimere hotellets miljøbelastning ● sæber samt shampoo opfylder kriterier fra henholdsvis mærkeordningen ”Blomsten” og ”Svanen” ● konferencestedernes lyskilder er energiklasse A ● ventilation i konferencelokalerne er behovsstyret, således at ventilationsanlægget kun anvendes ved aktivitet i konferencelokalerne.

8

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet


Yd - og nyd Kurhotel Skodsborg har lanceret et nyt koncept for grupper, der vil supplere deres møder med både fysisk aktivitet og gastronomisk teambuilding. Såvel en rask omgang crossfit træning i haven ved Øresund som efterfølgende madlavning instrueres særdeles aktivt af den tidligere Michelin-kok Thomas Rode, der nu har titel af Functional Lifestyle Mentor på kur- og konferencehotellet. I Køkken Rex – hotellets nybyggede showkøkken – hakker, snitter og kokkererer man sammen med Thomas Rode, mens man lærer om sund, ernæringsrigtig og velsmagende mad. (Fotos: Claudia Dons).

Green Solution House indstilllet til fornem miljøpris

Hotel og konferencecentret Green Solution House i Rønne på Bornholm har allerede et halv år efter sin åbning vakt opsigt både nationalt og internationalt og er nu indstillet til europæisk hæder på grund af sine miljøinitiativer. De omfatter bl.a. tæpper, der renser luften for støv, tagbelægning, der nedbryder luftforurening, og såkaldte smart rooms, hvor hotelgæsten kan designe sit eget indeklima via en tablet. Det er den internationale organisation Construction 21, som har Green Solution House med på listen over mulige vindere af den prestigefyldte COP 21pris, der uddeles i Paris i december. Green Solution House er repræsenteret i kategorien ”Health and Comfort”, der belønner miljøvenlige og bæredygtige byggerier med sundt indeklima og stor komfort. I alt 32 miljøvenlige byggerier fra bl.a. Frankrig, Belgien og Spanien er indstillet til prisen.

Sådan lyder et koncept, der bygger på Vejrøs økologiske råvarer, og som køkkenet på det eksklusive hotel Stella Maris baserer en stor del af sin gastronomi på. Bag både øen i Smålandsfarvandet og hotellet ved Svendborgsund står Saxo Bank-medejer Kim Fournais, som for et par år siden anlagde 100 ha landbrugsjord efter økologiske principper på Vejrø. En del af produktionen går til dyrefoder til den økologiske besætning af Dexterkvæg, Sånelam og Durocgrise. Desuden lever der vildt på øen fasaner, agerhøns, harer og råvildt, som også gerne kommer på menuen sammen med grøntsager, frugt og krydderurter fra øens haver og plantager.

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet

NOTITS

”fra mark til mund”

9


Madaffald

omdannes til grøn energi Med en madkværn i køkkenet kan storkøkkener omdanne madrester til bioenergi samtidig med, at arbejdsgangene bliver lettere for personalet. af Lotte Overbjerg

K

artoffelskræller, brødskorper og portioner der ikke bliver spist

Køkkenchef Morten Vindelbo på Scandinavia Hotel Radisson Blu i Aar-

op. Det vurderes, at der hvert år smides 500.000 tons mad-

hus er også glad for, at hans køkken fik installeret en madkværn for

affald i danske skraldespandene. Nu har flere veletablerede

et par år siden. -Vi slipper for at skulle tømme skraldespande, fordi

hoteller og konferencevirksomheder fået øjnene op for, at madaffald

de pludselig begynder at lugte – hygiejne er altafgørende, siger han.

kan bruges som brændsel og omdannes til grøn energi med hjælp fra en madkværn.

-Bæredygtighed er vigtigt, og heldigvis er gæsterne i møde- og eventbranchen også blevet mere miljøbevidste, siger Vagn Kristensen fra

-Vi har ca. 70 tons madaffald om året, som nu genanvendes, og så er

Rungstedgaard.

der færre tunge løft, og det letter tilmed arbejdsgangene, fortæller Vagn Kristensen, Food & Beverage chef på Rungstedgaard i Nordsjælland, som netop har fået installeret en madkværn i sit køkken. Madkværnen fungerer ganske enkelt ved, at affaldet hældes direkte

Grønsagsrester, kød og fedt hældes direkte ned i madkværnen,

ned i en 40 liters tragt, som står i køkkenet og fungerer som en blen-

som står i køkkenet. (Foto: Lars Rønbøg).

der. Affaldet bliver fintsnittet og ryger via et rørsystem ned i en stor biotank, der kan være placeret i kælderen, i rummet ved siden af eller være gravet ned. Madresterne afhentes af en slamsuger, der kører det til nærmeste biobrændselsværk, hvor det genbruges til at producere grøn energi. Biotanken tømmes typisk 10 til 12 gange om året, og køkkenerne sparer derved mange afhentninger med skraldebil.

Mindre slid og bedre hygiejne Restaurant Papegøjehaven i Aalborg Kongres & Kulturcenter har i to år benyttet en affaldskværn fra den danske virksomhed BioTrans Nordic. -Der er flere fordele ved at få installeret en affaldskværn. Vores medarbejdere skal slæbe mindre og sparer dermed tid, siger direktør på Papegøjehaven Lars Mouritzen.

TILGÆNGELIGE MUSHOLM UDVIDER Musholm Ferie, Sport & Konference, der er skabt på initiativ af Muskelsvindfonden, holder den 1. oktober en festlig reception for at markere en større udvidelse af det, som man selv på stedet lidt nord for Korsør kalder ”et af verdens mest tilgængelige feriecentre”. De i forvejen omfattende faciliteter til ferie, sportsstævner, konferencer og sommerlejre for børn og unge med handicap, suppleres nu af en multihal, ny restaurant og køkken plus ikke mindst 24 nye dobbeltværelser med fuld tilgængelighed for alle mennesker. Udvidelsen er realiseret med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Realdania, A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål, Slagelse Kommune og Muskelsvindfonden.

10

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet


DropBucket findes i mange størrelser, her bordversionen.

VÆRDIFULD SKRALDESPAND Ny innovativ måde at samtænke affaldshåndtering, bæredygtighed og design har skabt vinderkonceptet DropBucket.

af Mette Damgaard Petersen

D

et, der bare skulle have været et førsteårs-projekt for et par ingeni-

Test-casen blev Roskilde Festival med 800 skraldespande, som overgik alle

ørstuderende på DTU Design og Innovation, er endt med at blive en

forventninger til skraldespandenes anvendelse og holdbarhed.

international succes. Idéen opstod under kurset ”Brugerorienteret

design” med fokus på affaldshåndtering, et højaktuelt emne, da affald ska-

DropBucket kan bruges ikke alene til udendørs, men også indendørs til

ber omfattende problem, ikke mindst til events og festivaller pga. de enor-

konferencer og udstillinger og har i sin korte levetid siden 2012 vundet

me mængder og manglende værktøjer til håndtering af det. Som et bud på

adskillige priser inden for iværksætteri og innovation. Som sidste skud på

en løsning på problemet designede de to unge studerende Marie Stampe

stammen vandt de i juni i år topprisen ”Best of Best” ved verdens mest

Berggreen og Heiða G. Nolsøe (foto herover) en bæredygtig, sammenklap-

prestigefyldte designkonkurrence ”The Red Dot Award’.

pelig engangsskraldespand i genbrugspap. -Vi håber på, at det vil give os en mulighed for at komme ind på det tyske -Vi ønskede at skabe en helt ny type skraldespand, som er nem at håndtere

marked senere i år, siger Marie beskedent. Mon dog ikke det lykkes?

og kan bruges på en helt ny måde, siger Marie Stampe Berggreen. DropBucket er fremstillet i et appellerende design og med mulighed for at trykke budskaber eller logoer direkte på beholderen. Den kan fremstilles i stort antal, er prisvenlig og let håndterbar. DropBucket er desuden et grønt bæredygtigt alternativ, produceret af genbrugsbølgepap med lim fra majsstivelse.

Vilvorde Kursuscenter i Charlottenlund lige nord for København er anlagt på en del af de oprindeligt 20 tønder land, der hørte til Danmarks første havebrugshøjskole, Vilvorde, og den fortid præger i allerhøjeste grad den smukke park med masse af sjældne træer og planter, der omgiver kursus- og konferencecentret i dag. Det åbner gode muligheder for at praktisere de sunde og velgørende walk-and-talk principper i forbindelse med møder på stedet. Forskning viser, at evnen til at få nye ideer og se andre perspektiver stiger i gennemsnit med 60 pct., hvis man går i stedet for at sidde ned, skriver Vilvordes minimagasin Resonans.

NOTITS

Gå en tur i parken

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet

11


Grønt

er godt for koncentrationsevnen De mange konferencehoteller i Danmark appellerer til vidt forskellige valgkriterier med alt fra pris, beliggenhed, bespisning og størrelse til serviceniveau og mødefaciliteter. En af de kæder, der har sat sig på helt sin egen plads, er Sinatur hotellerne – ”mødebranchens Irma”.

Der er ikke mange meter fra mødelokalet til vandet på Hotel Storebælt.

af Hans Kristian Erbs

S

inatur

kursus-

og konferencehotellerne

skiller

Sinatur-kæden består af Hotel Skarrildhus ved Herning, Hotel Haraldskær ved Vejle, Hotel Sixtus i Middelfart, Hotel Gl. Avernæs ved Assens, Hotel Storebælt i Nyborg og Hotel Frederiksdal i Lyngby. Sinatur kæden ejes af Danmarks Lærerforening og har som den eneste hotelkæde det økologiske mærke i bronze.

sig bl.a. ud ved, at de alle ligger midt i naturen eller i by-

nære, naturskønne omgivelser. De fleste af dem tæt på vandet. Bygningerne spænder vidt fra gamle herregårde som Gl. Aver-

Kursusdeltagere i gang med vikingespil i Gl. Avernæs’ have.

-Vi gør det absolut

tet af en mere spontan opmærksomhed, og det

ikke for at være de frel-

genetablerer vore evner for indlæring og koncen-

ste eller klassens duks,

tration, og vores tolerancetærskel øges.

tilføjer Morten Grimsgaard. -Vi gør det, fordi, vi tror på,

Gummistøvler til alle

at det er med til at give deltager-

-Vi oplever, at vore gæster ikke har været her ret

ne større udbytte og dermed helt kontant

længe, før de er på vej ud ad døren igen, fortæller

større ROI for arrangørerne.

næs ved Assens til det næsten nye Hotel Store-

Morten Grimsgaard. -Nogen af dem for at ryge… men langt de fleste fordi de skal ud og opleve na-

Naturens velsignelser

turen: Lige en tur ned til vandet eller ud i haven.

Noget tyder på at Morten Grimsgaard og hans

Derfor har vi også gummistøvler i alle størrelser

-Vi kender Irma som en af de detailkæder, der er

kolleger har ret. Spørger man internationale for-

stående i receptionen. Og de bliver flittigt brugt.

i front, når det gælder økologi, miljø og sundhed,

skere og psykologer, er der ingen tvivl om, at

siger Morten Grimsgaard, der er direktør for Gl.

det at være i naturen betyder rigtig meget både

-Vi har på de forskellige hoteller også aktiviteter

Avernæs. -Derfor siger vi for sjov, at vi vil være

for vores velbefindende, vores indlærings- og

som gastronomiske naturvandringer, guidede lø-

konferencehotellernes Irma. Vi har for mange

koncentrationsevne og vores evne til at indgå i

beture og meget mere. Vi er sikre på, at det be-

år siden besluttet, at vi vil gøre, hvad vi kan, for

sociale sammenhænge. Naturen sænker vores

tyder noget for udbyttet og det sociale samvær

at være så balancerede som muligt i forhold til

parader, giver os et åbent sind og får pulsen i ro.

og deltagernes lyst til at ”netværke”. Det er sjæl-

bælt i Nyborg.

dent, at et dagsmøde ender med, at deltagerne

naturen. Alene vores navn Sinatur er udtryk for vores profil. Vi har fx egen vindmølle, vi fyrer CO2

Man behandler depressioner med gåture i natu-

er ude af døren kl. 16. Her bliver rigtig mange del-

neutralt med træflis og træpiller, og vi har solfan-

ren, og baggrunden for de mange skovbørneha-

tagere lige lidt længere og får rundet indtrykkene

geranlæg. Når vi kommer til køkkenet, så har vi

ver er jo også netop, at børns ophold i naturen

af med en gåtur eller en snak nede ved vandet. Vi

systemer til indsamling af alt køkkenaffald og vi

medvirker til at gøre mange ting lettere for dem:

siger, at af alle præstationsfremmende midler er

har, som den eneste hotelkæde i Danmark, det

At lære, at indgå i sociale sammenhænge osv. I

naturen det sundeste og det smukkeste, slutter

økologiske mærke i bronze.

naturen er den styrede opmærksomhed erstat-

Morten Grimsgaard.

12

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet


green key

nu i 50 lande

-Arp-Hansen valgte at gå med i Green Key op til klimatopmødet i København i 2009, hvor miljømærkede hoteller blev foretrukket. Vi har sidenhen erfaret, at flere og flere efterspørger den grønne profil.

Flere hotel- og konferencesteder bliver miljømærket, og de fleste vælger turismens internationale miljømærke Green Key.

På hotel og konferencecentret Nyborg Strand siger salgs- og marketingchef Claus Hansen: -Som ”Hele Danmarks mødested” har Green Key betydning for os.

af Mikal Holt Jensen, sekretariatsleder for Green Key Danmark

Vi bruger miljømærket til at tiltrække nye kunder og som en aktiv del af vores markedsføring. Samtidig handler det også om at vise vores

I

forbindelse med klimatopmødet i København i 2009 blev mange

kunder, at vi tager et samfundsansvar.

hotel- og konferencesteder miljømærket. Denne udvikling er fort-

Flere af de større danske virksomheder som Mærsk, Danisco, No-

sat, så Danmark i dag har 138 miljømærkede hoteller mod 52 i

vozymes og Nykredit kigger efter den grønne profil, når de vælger

2008. Det betyder, at 26 pct. af landets hotel- og konferencesteder

møde- eller overnatningssteder. Mærsk købte 88.000 overnatnin-

nu er miljømærket.

ger i Danmark i 2013 og har bl.a. fokus på miljø og arbejdsforhold, når de vælger hotel- og konferencesteder. Alle leverandører testes

Både den danske og internationale hotelbranche har taget den

efter koncernens såkaldte Responsible Procurement Programme,

danske ”opfindelse” fra midten af 90’erne, Den Grønne Nøgle - nu

hvor miljøindsatsen indgår.

omdøbt til Green Key - til sig. Green Key er netop blevet lanceret i Mexico som land nummer 50. Tankegangen om at belønne dem, som gør en indsats for at beskytte miljøet, virker langt bedre og giver mere positive resultater frem for at straffe dem, som ikke gør noget.

Kunderne efterspørger ansvarligheden

Green Key flaget vajer

En af dem, som var med til at kickstarte udviklingen, var den køben-

bl.a. over Bella Center

havnske hotelkæde Arp-Hansen. Koncerndirektør for drift Malene

og AC Hotel Bella Sky

Friis siger:

Copenhagen.

Grøn

teambuilding E

ventbureauet Humanic Group, der tilby-

Teambuildingen foregår som en holdkonkurren-

Der kan dystes i discipliner som bl.a. affaldshånd-

der alt lige fra firmafester og motion på

ce, der med Humanic Groups egne ord sætter

tering, vandbesparelse og vindenergi. Til slut kå-

arbejdspladsen til teambuilding, har et nyt

deltagernes samarbejds- og beslutningsevner

res vinderholdet og Dagens Klimaambassadør.

punkt på sit program: ”GreenBuilding”. Det er et

på prøve. Samtidig kan hvert hold eller deltager

team-arrangement for dem, der enten har igang-

tage stilling til, hvordan man selv kan tage et

Andre overskrifter på bureauets events fra den

sat eller påtænker at igangsætte initiativer, som

bedre og mere aktivt ansvar for bæredygtig ad-

sunde hylde er Motionsløb for medarbejder-

skal øge fokus på miljø og bæredygtighed på ar-

færd på arbejdspladsen eller i hverdagen.

ne, Cykeltur i naturen med sund skattejagt og

bejdspladsen. Eller bare for dem, som har lyst til

Idrætsdagen.

at prøve noget helt nyt...

LBH.

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet

13


Madaffald

D

omdannes til grøn energi

Høj moral, ren branding eller god forretning? af Anette Price

Hoteller og konferencesteder har i mere end 20 år satset på at blive stadig grønnere, mere bæredygtige og at tage socialt ansvar. Men gør de det af etiske og moralske årsager alene, eller er det, fordi der er god økonomi i det? Møde & Eventmagasinet har spurgt en af branchens absolutte frontløbere på CSR området, hotelkæden Scandic, og fået deres bud på, hvorfor de driver bæredygtige hoteller. -Miljømæssigt tænkning og profit går udmærket sammen, siger Jens Mathiesen, adm. dir. for Scandic Danmark.

anmark og de øvrige nordiske lande har i

er gode til at kommunikere den, men gør det må-

mange år været på forkant med at sætte

ske ikke. Hos Scandic har vi ligeledes en stærk CSR

CSR på dagsordenen i forhold til øvrige lan-

strategi, men vi gør rent faktisk også rigtig meget

de i Europa og resten af verden. Vi har i Norden

på området. Vi håber, at vores gæster kan mærke,

tidligt haft overskud til at fokusere på spørgsmål

at vi arbejder med bæredygtighed, uanset om de

vedrørende klima, miljø og social ansvarlighed både

overnatter hos os, afholder møder eller besøger en

på forbruger- og virksomhedsplan og i det politiske

af vores restauranter. Vi vurderer og rapporterer for

billede. Dette afspejledes i hotel- og mødebran-

at sikre, at vi er på vej i den rigtige retning. Og vi

chen, som allerede i 1990’erne begyndte at arbejde

har fået hjælp til vores udvikling og evaluering fra

aktivt med CSR-spørgsmål. I dag bærer de fleste

officielle miljømærkninger i Skandinavien og Europa,

virksomheder i branchen en eller flere anerkendte

siger Jens Mathiesen.

miljøcertificeringer, og mange har i årevis arbejdet på at drive deres virksomhed ud fra forskellige bæ-

-Miljømæssig tænkning og profit går udmærket

redygtighedsprincipper.

sammen. Vi skal blot have flere til at indse det. Den initiale omkostning til f.eks. at erstatte gamle pæ-

Det er Scandic et godt eksempel på. Vi har været

rer med LED er indkøbsmæssigt højere, men idet

på besøg hos dem for at høre mere om, hvordan

lavenergipærer holder længere og bruger mindre

Nordens største hotelkæde har arbejdet med og

strøm, så bliver det hurtigt både en miljøgevinst og

stadig arbejder aktivt med CSR. Vi har spurgt dem

en omkostningsbesparelse, tilføjer han.

om, hvorfor de i sin tid valgte at gå ind i arbejdet med CSR samt hvilken betydning, det har haft for

Gæsten deltager

virksomheden.

Hvad gør Scandic for at sikre, at gæstens hotel- og mødeoplevelse går hånd i hånd med miljøtiltagene?

Scandics miljøpolitik

Det er jo fornuftigt og flot at tænke i bæredygtig

Som nogle af de første lagde Scandic i 1993

hoteldrift, men det er ligeså vigtigt, at gæsterne

grunden til det, der i dag er branchens formentlig

ikke mærker en forringelse i deres hotel- og mø-

førende bæredygtighedsprogram.

deoplevelse.

”Ingen virksomhed kan undgå at tage ansvar for

Nina Carlslund, hoteldirektør for Scandic Aarhus

miljøet og fokusere på miljøspørgsmål. Derfor skal

City og CSR-ansvarlig for Scandic Danmark:

Scandic vise vejen ved kontinuerligt at arbejde for

-Hos Scandic har vi den store fordel, at vi har mange

nedsat miljøbelastning og forbedringer af miljøet.

hoteller. Vi kan derfor teste nye tiltag i en mindre

Scandic skal aktivt bidrage til et bæredygtigt sam-

skala på udvalgte hoteller. Det giver os mulighed

fund.”

for at forbedre produktet eller processen, inden vi ruller tiltaget ud på alle 22 danske hoteller eller på

Sådan lød programerklæringen allerede dengang.

de 230 Scandic hoteller, vi har i Norden. Derudover

Et flot politisk statement, med hvad har

er det vigtigt at bemærke, at vi har en flad organisa-

Scandic rent faktisk fået ud af sine

tionsstruktur, som giver plads til input fra alle i for-

mange års arbejde med ansvarlig-

bindelse med fornyelsesprocesser. Det bevirker, at

der med CSR inden for miljø, hed og bæredygtighed? Har det etik og økonomi – og betegner betydet bedre tal på bundlinøkonomisk bæredygtighed som forudjen og højere branding værdi? sætningen for at kunne opnå resultater Jens Mathiesen, adm. direkpå disse øvrige områder: Miljø, Social tør for Scandic Danmark: ansvarlighed og lokalt engagement , -Med årene har vores kunder Sundhed (for gæster og medfået mere og mere fokus på arbejdere), Tilgængelighed, miljøspørgsmål, og mange virkForskellighed, Tryghed somheder har i dag egne miljøog sikkerhed. regnskaber og egne miljømål, som

vi får justeret i takt med gæstekommentarer og op-

Scandic arbej-

er højt prioriterede. Så vi kan mærke en

levelser. Vores gæster skal altid føle, at de kommer først, men vi ønsker også, at de er en del af tiltaget – som fx da vi i sin tid indførte vores tredelte affaldsspand på værelset og vores håndklædepolitik. Næste skridt: Menneskerettigheder

Scandic har jo været frontløber på CSR området i rigtig mange år, og mange af miljømålene er nået. Så hvad er målsætningen for fremtiden på CSR området?

stigende efterspørgsel efter både miljøvenlige og bæredygtige hotelovernatninger og møde-

-Scandic vil i de kommende år have et endnu større

steder. Varemærkemæssigt har vi en stærk positi-

fokus på social ansvarlighed. Vi har flere punkter i

on i branchen, og vi tager konstant små skridt i den

vores ”Code of Conduct” omkring menneskerettig-

rigtige retning, mere økologisk mad, færre kulstof-

heder og diversitet. I Sverige har vi netop startet

udledninger, flere miljømærkede leverandører samt

træning af hoteldirektører og frontpersonale i ”an-

uddannede og dedikerede medarbejdere.

titrafficking” med materiale udviklet sammen med politiet, og dette vil også blive implementeret på

Miljøgevinst OG omkostningsbesparelse

-Mange virksomheder har en stærk CSR strategi og

14

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet

vores hoteller i Danmark.


Den præmierede messestand på the Exhibition for the Incentive Business Travel and Meetings (EIBTM) i Barcelona sidste år. Inviterede udenlandske mødeplanlæggere på “konference-cykel” I København.

Danmark bliver ”solgt” som grønt mødeland Bæredygtighed i møder og events et bærende element i den internationale markedsføring af Danmark som møde- og konferenceland. Men holder det vand?

af Lars Blicher-Hansen

G

mark som attraktiv møde- og konferencedesti-

EIBTM i Barcelona med møbler af genbrugstræ,

nation, men det er et kerne-element, et af vore

der kunne pakkes, så de fyldte meget lidt og her-

USP’er, i udlandet.

med brugte mindre CO2 på transport. Vi har for

ør dit møde grønt og ansvarligt – hold det

flere år siden droppet brochurer til fordel for elek-

i Danmark. Nogenlunde sådan lyder paro-

Er der hold i påstanden om,

tronisk information og serverer ofte ’local produ-

len, når især den nationale turismeorga-

at vi kan levere grønne og ansvarlige møder?

ce’ i forbindelse med events i ind- og udland. Blot

nisation VisitDenmark og de regionale og lokale

-Ja, vi mener, at vi ligger på et højt internationalt

for at nævne et par eksempler.

ditto arbejder ude omkring i verden på at hente

niveau, både generelt i det danske samfund og

udenlandske og internationale møder, konferen-

på mødemarkedet. Samtidig er det vigtigt fortsat

-I Meetovation-sammenhæng – som vi også an-

cer, incentive rejser og kongresser til landet. Det

at have fokus på, hvordan vi bliver bedre for at

vender i den internationale markedsføring, og

foregår fortrinsvis via VisitDenmark’s kontorer

kunne holde vores position på markedet. Mange

dette med stor succes - er det bæredygtige ele-

rundt om i Europa og i USA og gerne i samarbej-

destinationer arbejder med bæredygtighed og er

ment ligeledes inkluderet i form af ’responsible

de med først og fremmest Wonderful Copenha-

på enkelte faktorer dygtigere end Danmark, men

thinking’. Der findes guidelines for, hvordan man

gen, men også bl.a. VisitAalborg, VisitAarhus og

samlet set ligger vi blandt de mest bæredygtige

kan gøre et møde bæredygtigt i stort og småt,

Region Syddanmarks Inspiring Denmark. Og na-

destinationer i verden, siger Steen Møller

og alle disse ting anvender vi naturligvis i formid-

turligvis de hoteller, kongrescentre og incoming

lingen af budskabet.

bureauer, der supplerer hjemmemarkedet med

-Vi har gentagne gange bevist, at der er hold i

forretning udefra.

snakken, ikke mindst i forbindelse med ’Danish Sustainable Events Initiative (DSEI)’ der sikrede

Vi har spurgt Steen Møller, chef for VisitDen-

det mest bæredygtige EU-Formandskab nogen-

mark’s afdeling Business Events, om årsagen til

sinde i 2012, som blev ISO 20121 certificeret, og

at lægge så stor vægt på netop den side af det

som vi vandt international hæder for i mødebran-

danske mødeprodukt.

chen også. Formandskabet endte med at blive kaldt ’The Tap Water Presidency’...

-Bæredygtighed har gennem en årrække været

›› Vi er samtidig meget opmærksomme på ikke at ende med greenwashing …

en af Danmarks styrkepunkter, samtidig med at

Hvordan formidles budskabet

emnet har fået øget bevågenhed internationalt,

i markedsføringen ude omkring i verden?

ikke mindst i mødeindustrien Worldwide. Ikke

-Vi gøre meget ud af at vise, hvordan vi arbejder

mange lande har været så langt fremme som

bæredygtigt og af at ’walk the talk’ sammen med

-Vi er samtidig meget opmærksomme på ikke at

Danmmark, og samtidig har vi fra dansk side

vore danske partnere i mødebranchen. Eksempel-

ende med ’greenwashing’ for at få det hele til at

bidraget til at sætte nye ISO standarder, mærk-

vis bruger vi cykler, metro og elbåde på famtrips

fremstå endnu mere bæredygtigt og grønt, end

ningsordninger etc., som gør, at vi har kunnet skil-

(kendskabsrejser til Danmark for inviterede, po-

det er. Det giver os troværdighed, for vi kan godt

le os ud, siger Steen Møller. Han tilføjer:

tentielle kunder, red.) for at vise alternative bæ-

fortælle om, hvordan man kan agere bæredygtig

redygtige løsninger. På messer arbejder vi med

og gøre det på en intelligent måde, altså uden

-Bæredygtighed hverken kan eller skal dog stå

mere bæredygtige stande. Eksempelvis vandt vi i

at overdrive, og det falder i god jord i udlandet.

alene i den internationale markedsføring af Dan-

2014 prisen for den mest bæredygtige stand på

TILLÆG - Møde & Eventmagasinet

15


Blæredygtige mødelokaler

· Møde- og konferencecenter midt i København · Fra 2 til 7.000 personer · Eget p-hus muligheder og fleksibilitet · -Uanede fra CPH Conference til Øksnehallen

dgi-byen.dk/konferencer

MØDER · KONFERENCER · EVENTS

Profile for Kursuslex

Særtillæg til Møde og eventmagasinet, nr. 5 / Oktober 2015  

Særtillæg om Sundhed, miljø og bæredygtighed. Få bla. styr på miljøkrav i statsaftaler og sund mødemad.

Særtillæg til Møde og eventmagasinet, nr. 5 / Oktober 2015  

Særtillæg om Sundhed, miljø og bæredygtighed. Få bla. styr på miljøkrav i statsaftaler og sund mødemad.

Profile for kursuslex