__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR 06/NOVEMBER 2017

MØDE &

EVENT MAGASINET

PLANLÆG 2018

✔ Hotelkædernes forudsigelser ✔ Nye trends i cateringen ✔ Flere aftaler i udbud ✔ Nye hoteller, vi kan glæde os til ✔ Kursuslex-kalenderen

Stor temasektion om: BÆREDYGTIGE MØDER OG ARRANGEMENTER ✔ Sådan kommer du i gang ✔ Klidkager? Og andre fordomme ✔ Mærkningsordningerne ✔ Du er inviteret til event om emnet

VÆR GODT FORBEREDT PÅ NÆSTE ÅR


Brug for et professionelt sted at holde møde? På Konference.dk kan du hurtigt og nemt søge og booke lokaler blandt flere end 300 professionelle møde- og konferencesteder.

NYHED Brug “book direkte” og stå selv for dialogen Nu kan du vælge at booke dine mødelokaler direkte hos møde- og konferencestederne, når du bruger Konference.dk. Vælg ”book direkte” når du sender din forespørgsel, så står du selv for hele dialogen med stederne. Den direkte kontakt skabes med det samme, uden at der betales provision til Konference.dk. Vil du gerne have hjælp med din booking, kan du stadig vælge at lade Konference.dk’s booking hjælpe dig som hidtil.

2

Helene Fribo, Eventkoordinator hos Konference.dk Møde & Eventmagasinet

Konference.dk info@konference.dk 88 83 20 99


DANSKERNES FORETRUKNE BÆREDYGTIGE HOTELKÆDE AF ELISABETH LYKKE NIELSEN

En gennemgribende omstilling til mere bæredygtig hoteldrift har givet imponerende resultater i løbet kort tid. Blandt andet har alle Comwell Hotels køkkener fået det økologiske spisemærke i bronze

Kompasnålen peger mod Ø på den rejse, som Comwell Hotels har været på det seneste år: En rejse mod mere bæredygtighed og økologi i alle dele af hoteldriften. - Det er en rejse, som tager afsæt i ambitionen om at passe bedre på miljøet og hinanden, og det kan vi som hotelkæde gøre på mange forskellige niveauer. Men rejsen er kun lige begyndt, og den slutter aldrig, for der vil altid være lidt mere, vi kan justere, siger koncernchef Peter Schelde.

dagen, hvor ambitionerne skal leves ud og praktiseres. Det er lige fra valg af lyskilder, begrænsning af madspild, over ændring af indkøbsvaner – men også menneskelige hensyn og integration af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. - Siden vi begyndte omlægningen, er kvaliteten og gæstetilfredsheden på Comwell hotellerne bare steget støt, og det er i høj grad medarbejdernes fortjeneste, fortæller Peter Schelde.

Internt i hotelkæden har rejsen fået navnet ComwellCare. - Visionen er, at vi vil være branchens foretrukne bæredygtige hotelkæde for vores gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere, slår Peter Schelde fast.

Indtil videre har 200 af koncernens dedikerede medarbejdere - herunder kokke, tjenere, receptionister og MeetingDesignere - været på kursus i bæredygtighed og fået konkrete værktøjer til at ændre vaner og forbrugsmønstre i hoteldriften. Men ilden brænder hos alle de 1400 kolleger, som er ansat i Comwell Hotels.

1400 ildsjæle Netop medarbejderne er da også repræsentanter for bæredygtigheden i hver-

Ansvar, fokus og viden Comwell Hotels bæredygtighedsprincipper tager afsæt i tre parametre, nemlig

ansvar, fokus og viden. Og resultaterne taler deres tydelige sprog: På blot et år har samtlige køkkener i hotelkæden øget andelen af økologiske råvarer fra gennemsnitligt 5 til 50 procent. På vaskerierne og rengøringsvognene vinder de svanemærkede produkter frem, og i konferenceafdelingen er der sat fokus på genanvendelige materialer og ressourcebesparende tiltag. Men hele tiden uden at gå på kompromis med kvaliteten og kundeoplevelsen. Det er da heller ikke gået upåagtet hen, at en af Danmarks store hotelkæder har taget så store skridt på så kort tid, og derfor modtog en stolt Peter Schelde for nylig Årets Økopris 2017 fra Økologisk Landsforening på vegne af alle Comwells medarbejdere. Du kan læse mere om Comwells bæredygtige rejse og ComwellCare på comwell.dk


INDHOLD 20

42

48

76

06

32

46

76

TEMA: Planlæg 2018

Mit bedste møde

06 – Mødebarometret

Katia K. Østergaard er vild

Tre typer planlæggere:

med HORESTAs Årsdag

De yngre, de talrige

TEMA: Bæredygtige møder og events

Meeting Live Øresund Fuldt hus på dansk-svensk workshopdag

46 – Sådan kommer du i gang

og de erfarne

36

09 – De store kæders

78

48 – Bæredygtige tips

bud på udviklingen:

Profilen

50 – Fordommene trives

Teknologien rykker, men

Helle Fromberg sælger Båstad

53 – Mærkningsordningerne

de gamle dyder består

og Torekov til danskerne

14 – Individuelle ønsker til maden: Tids- og ressourcekrævende 18 – Flere arrangementer kommer i udbud: Men også ønsker om nytænkning 20 – Nye hoteller, vi kan glæde os til: København, Odense og Randers 26 – Få Kursuslex’

Køkkenchefen anbefaler Mmm og aha på restaurant SALT

56 – Det begyndte med Den grønne Nøgle

38

82

60 – Det handler om

MPI Denmark ’Community building’

mennesker

Inspirationsdag

64 – Grønne initiativer

for branchens leverandører

skal være personlige

42

82

68 – Flere bæredygtige tips

Møde- og eventplanlæggeren

Leder

72 – ISO-certificering af events

Har du tænkt bæredygtigt i dag

Elisabeth Lütken Bøggild skal kunne stole på sine leverandører

aktiviteter i kalenderen: Nye arrangementer på programmet

KOLOFON Møde & Eventmagasinet udgives af KURSUSLEX Bregnerødvej 144 A 3460 Birkerød Telefon + 45 70 22 11 73 www.kursuslex.dk

4

Møde & Eventmagasinet

ANSVARSHAVENDE UDGIVER CHRISTIAN GULDAGER cg@kursuslex.dk ABONNEMENT Møde & Eventmagasinet distribueres gratis til mødeplanlæggere og andre aktører i mødebranchen.

Ønsker du at ændre navn, adresse eller til- eller afmelde levering, venligst send en mail til kursuslex@kursuslex.dk ISSN: 2246-2988

OPLAG Møde & Eventmagasinet trykkes i 11.400 eksemplarer, hvoraf de 11.100 eksemplarer distribueres til mødeplanlæggere i private virksomheder, offentlige kontorer og større foreninger (10.000 stk.) samt til leverandører i mødebranchen (1.100 stk.). De resterende 300 eksemplarer distribueres til hoteller, kursuscentre m.fl.

CHEFREDAKTØR LARS BLICHER-HANSEN lbh@kursuslex.dk JOURNALISTER KARIN FEIT ALMBERG ka@kursuslex.dk NADIA MATHIASEN foodfanatic@foodfanatic.dk METTE DAMGAARD PETERSEN mette@embracecommunication.com

ANNONCER OLINA JÆGERGAARD oj@kursuslex.dk CHARLOTTE JØRGENSEN cj@kursuslex.dk GITTE WENSTRØM gw@kursuslex.dk FOTOGRAF VICKI MADDISON vicki@makingmemories.dk

DESIGN OG LAYOUT KIRSTEN DALGAARD kd@kursuslex.dk PRODUKTION PIA DEWACHTER pd@kursuslex.dk TRYK TRYKNET


Sinatur Hotel Skarrildhus

Sinatur Hotel Haraldskær

Sinatur Hotel Sixtus

Din kickoff dag på Sinatur • Aktivitet • 3-retters menu inkl. drikkevarer under middag • Fri bar med øl, vand og husets vine

Sinatur Hotel Gl. Avernæs

Pr. gæst fra

Kickoff i 2018

890,-

Få sat en dato allerede nu Sinatur Hotel Storebælt

2017 lakker mod enden, og det er tid til at vende blikket mod 2018. Skal der ske noget spændende i din virksomhed er et kickoff arrangement den perfekte anledning til at få engageret dine medarbejdere. Kickstart det nye år med en fælles oplevelse for hele virksomheden uden for de faste rammer, hvor I tilbringer det meste af jeres hverdag i. Og måske skal det være på Sinatur?

Sinatur Hotel Frederiksdal

Sinatur har seks naturskønne hoteller, som alle er beliggende tæt på både skov, vand og park. Vi har gjort det nemt for dig og sammensat forskellige pakker, der giver jer den bedste dag. Her er der både mulighed for at samles om faglige input og samtidig få nogle fælles oplevelser, der kan binde jer tættere sammen, så I går styrket ind i 2018 med nye, fælles mål i sigte.

Se hvad vi kan tilbyde her sinatur.dk/kickoff Møde & Eventmagasinet

5


TEMA: PLANLÆG 2018

og den personlige kontakt med

flere end 500 ansatte. Gruppen

mødestedets konferenceansvarli-

er kendetegnet ved at have det

ge (82 pct.).

tætteste tilhørsforhold til ledelsen. 25 pct. er ansat i ledelses-/

Kigger man på, hvor de yngre

direktionssekretariatet og 16 pct.

planlæggere søger information

er ansat direkte i direktionen.

om mødesteder, tegner der sig et billede af, at online medier som

De erfarne arrangerer færre

Kursuslex.dk (60 pct.), hoteller-

arrangementer end de to andre

nes hjemmesider (60 pct.) og

plannergrupper. I gennemsnit

Google (60 pct.) og til dels også

gennemfører de 10 arrangemen-

Konference.dk (42 pct.) foretræk-

ter pr. år med et gennemsnitligt

kes. Møde & Eventmagasinet (41

deltagerantal på 40.

pct.) regnes også som en vigtig kilde til information om mødeste-

Pris har ikke helt samme be-

derne.

tydning som for de yngre og ’de talrige’ mødeplanlæggere. Pris

MØDEBAROMETRET:

TRE TYPER

mødeplanlæggere Kursuslex har igen i år været ude at spørge et antal mødeplanlæggere om deres arbejde og måde, hvorpå de planlægger møder og events. Mødebarometret hedder analysen, der i år fejrer 10 års jubilæum, og som denne gang blev besvaret af 341 respondenter. På baggrund af besvarelserne tegner der sig et spændende billede af tre typer af mødeplanlæggere: De yngre, de talrige og de erfarne.

Den største gruppe

er således ikke med i top-3 over,

Den gruppe af mødeplanlæggere,

hvad der har størst betydning for

man kan betegne som talrige,

valg af mødested. Mødelokalets

finder vi i aldersgruppen 45-55

standard (95 pct.) og personlig

år. De udgør hele 45 pct. af alle

kontakt (90 pct.) er med i toppen

mødeplanlægger-respondenter-

som for de andre grupper, men at

ne. Mange er ansat i ledelses- og

vide hvilket lokale der tildeles (82

direktionssekretariater (23 pct.),

pct.) er 3. vigtigst for de erfarne –

men er ellers spredt ud over

måske som følge af, at de sidder

mange forskellige afdelinger. Til

tættere på virksomhedens ledelse

forskel fra den yngre gruppe er

og har flere arrangementer, der

’de talrige’ primært ansat i store

vedrører denne.

virksomheder med flere end 500 ansatte (44 pct.).

De erfarne er i højere grad papirbaseret end de to andre planner-

De talrige arrangerer møder

grupper, når de skal søge informa-

og events for 546 deltagere i

tion om mødesteder. Internettet

gennemsnit pr. år. Det gør dem til

spiller stadig en betydelig rolle

den gruppe, der håndterer flest

(Hotellers hjemmeside 68 pct.,

deltagere. Det gennemsnitlig an-

Kursuslex.dk 65 pct., Google 52

tal arrangementer pr. år er 14 med

pct.), men for de erfarne er Møde

39 deltagere - et væsentligt højere

& Eventmagasinet 3. vigtigst (58

deltagerantal end for den yngre

pct.) og Kursuslex Håndbog 5.

gruppe. Ser man på, hvad der har

vigtigst (48 pct.).

stor betydning for de talrige, når de skal vælge mødested, er Møde-

Alle booker direkte

lokalets standard (92 pct.) vigtigst

Fælles for de tre plannergrupper

efterfulgt af den personlige kon-

er, at de alle i høj grad foretrækker

takt (88 pct.) og pris (83 pct.).

at booke deres arrangementer direkte hos mødestederne. Samlet

Af Marketing- & Webchef CLAUDIO SCALAMONTI, Kursuslex

Der er ikke de store forskydning-

set angiver 84 pct. af responden-

De yngre planlægger flest arrangementer

er i forhold til den yngre gruppe

terne, at de forespørger og booker

De yngre mødeplanlæggere finder vi i aldersgruppen under 45 år. Grup-

omkring, hvor man primært søger

lokalerne direkte hos mødestedet.

pen udgør 24 pct. af alle respondenter og er den gruppe, der har den

information om mødestedet - så

højeste planlægningsfrekvens blandt de tre grupper målt på antallet af

søgningen er fortrinsvis webbase-

Så selv om søgningen efter

arrangementer. 17 arrangementer planlægger gruppen i gennemsnit pr.

ret suppleret med viden fra Møde

information om mødestederne

år med et gennemsnitligt deltagerantal på 26 personer.

& Eventmagasinet.

for mange er webbaseret, foregår selve forespørgslen og bookingen

6

De yngre mødeplanlæggere findes primært i de mindre virksomheder

De erfarne er er tæt på ledelsen

altså for det meste via en direkte

med færre end 100 ansatte. De er typisk ansat i virksomhedens event-

De erfarne mødeplanlæggere

kontakt mellem mødestedet og

eller kursusafdeling (22 pct.) eller i salgs- og marketingafdelingen (20

finder vi i aldersgruppen over 55

mødeplanlæggeren.

pct.). De vigtigste faktorer, der angives som at have stor betydning for

år. De udgør 31 pct. og er primært

deres valg af mødested, er mødelokalets standard (90 pct.), pris (84 pct.)

ansat i store virksomheder med

Møde & Eventmagasinet


GÅ ET NYT ÅR GODT I MØDE

– FÅ HVER 10. MØDEDELTAGER TIL 0 KR. Skal du booke møde i starten af det nye år? Lige nu kan du få hver 10. mødedeltager til 0 kr. i januar, februar og marts 2018 på alle vores hoteller i Danmark, når du booker mødepakker. Så kan du prøve vores helt nye mødekoncept med et stærkt team af Meeting Advisors. De er særligt uddannet i at skabe en positiv og effektiv mødekultur og kan guide dit møde fra start til slut.

Tilbuddet gælder når du booker mødepakker, og forudsat at der er ledige mødefaciliteter. Du kan kombinere tilbuddet med firmaaftaler, men ikke med andre kampagner og tilbud. Ring på tlf. 33 48 04 04 eller skriv til meeting.dk@scandichotels.com Du kan også kontakte dit foretrukne hotel direkte. Book senest 31. marts 2018 med bookingkoden: STARTGODT.

FOR BETTER MEETINGS

scandichotels.dk/meeting

Møde & Eventmagasinet

7


Med udsigt til ro, fordybelse og kreativitet

13 moderne konference- og mødelokaler med AV-udstyr i topklasse

• • •

Kapacitet for op til 135 personer i ét lokale

Kun 1-times kørsel fra København

Masser af hyggekroge og lounge områder Hjemmelavet mad med fokus på økologi og lokale råvarer

8

58 værelser - heraf 24 Seaside værelser med egen altan eller terrasse

• •

Gratis parkering

• •

Fitnessrum med professionelt udstyr

Optimale rammer for udfordrende teambuilding øvelser

Slyngelstue med bar og billard

Møde & Eventmagasinet

S ø n d e r v e j 8 • 4 6 7 3 R ø d v i g S t e v n s • T. : 5 6 5 0 6 8 0 0 • k l i n t e n @ k l i n t e n . d k • w w w . k l i n t e n . d k


TEMA: PLANLÆG 2018

Fire hotelkæders forventninger til 2018 Hvilke muligheder, hvilke trusler og hvilke trends bliver kendetegnende for 2018 og frem? Kursuslex har forhørt sig hos fire store, danske hotelkæder. Flere ting er alle enige om: Teknologien får et kæmpe ryk fremad, hotellerne vil involvere sig mere i mødets formål, og de gamle dyder vil fortsat være i fokus. AF KARIN FEIT ALMBERG

at hotellerne skal tage konkurrencen op på de kreative mødesteder og turde at lave anderledes mødelokaler, så der ikke kun er størrelsen til forskel. Arealerne smelter ind over hinanden. Lobby, barer, pausearealer og restauranter smelter mere og mere sammen. Det bliver mere fleksibelt at færdes overalt på hotellet uanset formål, og enhver kan slå sig ned, hvor man befinder sig bedst.

Adm. direktør Jens Mathiesen, Scandic Danmark:

”Residential” er nøgleordet for indretning af hotelværelserne. Der ligger måske bøger fremme, der hænger mange små billeder, og der er varme, hygge, ro og naturligvis frem for alt rart og godt at sove. Der vil altid være

Nordisk marketingdirektør Ole Sorang, Rezidor Hotel Group (Radisson Blu, Park Inn m.fl. brands):

Teknologien vil skabe mere interaktion. Vi

nogen, der foretrækker at arbejde på værelset,

ser en sammensmeltning mellem den virtuelle

men tendensen går i retning af at mødes i de

og den fysiske dialog. Den tendens spreder sig

åbne arealer. Lobbyerne er små kontormiljøer.

Teknologi bliver ved med at få større betyd-

mere og mere til møder og konferencer, hvor

Den udvikling er især tydelig i udlandet netop

ning. Der kommer hele tiden nye værktøjer,

f.eks. smartphones inddrages i digital dialog og

nu. Grundplanet er fyldt med arbejdende folk.

som kan styrke og forbedre møder og konferencer både til planlægning og til engagering

interaktion. Maden bevæger sig i alle retninger. Ten-

og involvering af mødedeltagerne. Jeg håber,

Formålet med mødet får større fokus. Hotel-

densen er, at flere ønsker noget forskelligt.

teknologien kan være med til i højere grad at

lerne vil involvere sig mere og rådgive med det

Det grønne vinder frem, det skal være sundt

inddrage kompetencerne i rummet.

formål, at mødedeltagerne når frem til de re-

og gerne lokalt forankret. Men der er abso-

sultater, man har sat sig for. Det kommer til at

lut ingen ensretning. Alt skal være muligt.

Fortsat fokus på ansvarlighed og bære-

ske ved at involvere eksterne eksperter og ved

Bæredygtighed har stigende betydning. Især

dygtighed. Vi lever i en verden, hvor vi skal

at rådgive aktivt i forhold til events, facilitering,

de unge værner om bæredygtighed og om

tage hensyn til miljøet. I mange år har dette

resultatmålinger mv.

samfundsværdierne.

været et krav, som er blevet fremsat af mange virksomheder i forhold til deres kontrakter for

Vi vil se en disruption i forhold til møde-

individuelle rejser. Vi er alle nødt til at tænke

lokaler. Mødelokaler kan være alt, lige fra en

bæredygtighed, og dette vil også få større be-

gammel båd til en lagerhal osv. Det betyder,

vågenhed omkring konferencer.

>>>

Møde & Eventmagasinet

9


TEMA: PLANLÆG 2018

Konferencerne drager udenlands. En gruppe

Der sættes mere plads af til lobbyerne.

samt komfortable rammer, der kan inspirere.

på 25 kan holde møde i udlandet til en pris, der

Boutique-hotelkæden CitizenM er et forbille-

Dette kombineret med en central beliggen-

inkluderer transport, og som konkurrerer med

de på det område. Deres lobbyer er levende

hed, mener vi, fortsat er afgørende for valg af

danske mødesteder. Man får måske en hel dag

mødesteder, hvor folk kommer ind fra gaden

mødested.

ekstra ved at holde sin konference uden for

og slår sig ned i ”co-working spaces”, sætter

Danmarks grænser – specielt sydpå.

sig i baren eller i små, private siddegrupper.

Teknologiens muligheder og digitale tilgang

Lobbyerne bliver en integreret del af bymiljøet

til møder er og bliver et konkurrenceparameter

med aktiviteter helt ud på gaden.

nu og i de næste mange år. Vi har derfor fokus

Mere ”co-creation” mellem hoteller og mødeplanlæggere. Optimering og involvering

på at være på forkant med de løsninger, kun-

for at gøre møderne mere effektive bliver i

Værelserne skal tilpasse sig en ny virke-

derne efterspørger, ikke mindst en hurtig, stabil

stigende grad noget, som hotellerne kan og vil

lighed. Vores undersøgelser viser bl.a., at

WIFI-forbindelse.

være med til at styrke.

hotelgæster sjældent sætter sig ved skrivebordet. Derfor vil vi indrette arbejdsstationer ved

Nærområdet og de omkringliggende akti-

Kerneydelsen vil altid være det vigtigste.

sengen, hvor gæsterne lige nu foretrækker at

viteter inddrages mere og mere. Vi gør det

Også i fremtiden vil det have meget høj priori-

sidde med laptoppen på knæene.

allerede, men vi skal blive endnu bedre til at

tet, at alle føler sig velkommen, og at det hele

fortælle, hvad der foregår omkring de enkelte

spiller, som det skal. Der skal være konsistens

Enhver ved, hvor vigtig ens egen pude er.

hoteller og læne os op ad lokale oplevelser og

og sikkerhed for at få det, man forventer – eller

Comwell har introduceret et pudeprogram,

områder, der trender.

mere til.

hvor man kan vælge imellem fire typer af puder. Også kvaliteten af dyner og madrasser er

Unikke oplevelser er i høj kurs, og vi har i

i fokus. Især business-segmentet lægger stor

forhold til vores mødeprodukter en opgave i at

vægt på en god nats søvn forud for et vigtigt

blive endnu bedre til at fortælle om vores mere

møde.

autentiske, unikke mødesteder.

Vi kommer til at se andre måder at spise på.

Hurtig besvarelse af forespørgsler er fortsat

Det afslappede, uformelle og ungdommelige

essentielt. Vi oplever, at mange kunder søger

vinder ind. F.eks. i form af ”social dining”, hvor

videre, hvis ikke de får et hurtigt svar.

man sidder ved 10-mands borde og lader flasken gå rundt i stedet for at få vinen skænket

Vi ser en intensiveret konkurrence om de in-

af en tjener.

ternationaler kongresser, og der åbnes nye, imponerende venues over det meste af verden.

Bæredygtighed og økologi har stigende fokus

Salgsdirektør Henrik Hjorth, Comwell Hotels:

hos kunderne. Selv om det ikke er det primære

Flere virksomheder etablerer egne mø-

valgkriterium lige nu, kan det være netop den

delokaler, og samtidig er der også kommet

mangel, som hotellet fravælges på om nogle

nye aktører på banen, hvor privatpersoner,

år, hvis man ikke opfylder kravene.

restauranter mm. tilbyder mødelokaler til virksomheder. Det er en udvikling, vi skal være opmærksomme på og samtidig gøre vores til, at virksomhederne fortsat finder det attraktivt

Det klassiske mødekoncept bliver udfor-

at holde møderne på vores hoteller.

dret. Den nye generation vil efterspørge en mere ”a la carte” lignende tilgang til møder.

Bæredygtighed er også et emne, der har

Møderne skal være levende, spændende,

indflydelse på valg af mødested. Det er dog

involverende og lærende. Hvis de unge keder

endnu begrænset hvor mange, der spørger ind

sig, zapper de væk.

til dette.

Udbyttet af møderne vil få konkret support.

Nye flyruter – nye markeder. Vi oplever

Hotellerne har længe været rådgivere mht.

et stadigt stigende antal udenlandske MICE

bordopstillinger og mad og drikke. Nu kommer

(meetings, incentives, conferences and events,

vi til at tage den videre til næste niveau og rådgive aktivt omkring mulighederne for at højne udbyttet af møderne. Ultimativt taler vi om udbyttegaranti. High tech – high touch kræver, at fokus

Salgschef MICE Christian Hjortkjær, Arp-Hansen Hotel Group:

på teknologien ikke går ud over behovet Vi skal fortsat værne om det kerneprodukt,

udvikling ser vi et stigende behov for også at

der i høj grad efterspørges, nemlig en profes-

kunne mødes fysisk.

sionel service både før, under og efter mødet,

Møde & Eventmagasinet

København har et godt renommé og er en efterspurgt mødedestination på internationalt plan. Samtidig er det blevet nemmere og mere tilgængeligt at komme hertil, bl.a. pga. de mange nye, direkte flyruter, der er åbnet gennem de seneste år. ■

for nærvær. I kølvandet på den teknologiske

god og nærende mad til frokost og i pauserne

10

red.) -grupper, der søger mod vores hoteller.


Møder & konferencer

: Kontakt 00 9 7 2 4 9 7

• 12 MØDELOKALER – 450 PERSONER I STØRSTE LOKALE • 74 VÆRELSER – 4 STJERNET HOTEL • BELIGGENDE MIDT I VEJLE BY - LIGE VED BANEGÅRDEN • SUSHI-RESTAURANT OG ITALIENSK STEAK-RESTAURANT • AV-UDSTYR, LYS, LYD OG SCENETEKNIK I TOPKLASSE • TEKNIKER I FORBINDELSE MED KONFERENCER OG ARRANGEMENTER

Møde & Eventmagasinet

ToRVEhallerne | Fiskergade 2-8, 7100 Vejle | 79 42 79 00 | info@torvehallerne.dk | www.torvehallerne.dk

11


ADVERTORIAL

LAD OS MØDES i bilen På jagt efter et anderledes sted at holde en event? Så kig ekstra godt efter næste gang du er nede for at se på ny bil. I hvert fald, hvis bilen er en Audi. For hos Audi Gladsaxe og Audi Fredericia kan du holde erhvervsarrangementer i stilrene, arkitekttegnede omgivelser og få en ekstraordinær 5-stjernet oplevelse.

”H

er er tysk ordentlighed og værtinder, hvis eneste opgave er

ne skulle tale sammen i mindre

sikre, at du føler dig godt tilrette. Vi gør en dyd ud af at sørge

grupper og spontant satte sig ind i

for, at vores personale har det godt, så de møder kunderne

bilerne, er svaret ja. Ja, vi tilbyder

med et smil og leverer ekstraordinær service. Vi er et premium produkt

både tre- og fem-døres lydtætte

og vil gerne opleves som et 5-stjernede hotel, uanset om du er her for

break out rooms, med behagelige

at prøvekøre en bil eller booker os til en event,” siger Malene Arildsen,

sæder og duften af ny bil,” siger

administrationsansvarlig for Audi Fredericia.

Steen Salée, administrationschef Audi Gladsaxe.

Identiske oplevelser øst og vest for Storebælt Idéen om, at en bilforretning også kan være et eventsted blev født, da

Det er naturligvis også muligt at

Audi skulle bygge ny forretning på en bar mark i Fredericia. For at skabe

arrangere testkørsler og komme

opmærksomhed og tiltrække kunder blev butikken indrettet med events

på rundvisning i forbindelse med

for øje, og blev hurtigt efterspurgt. Ikke mindst fra finans- og IT-sektoren,

Vil man, kan bilerne være andet

events. At forretningerne er iden-

der stadig er de kunder, der fylder mest i bøgerne.

end blot en lækker detalje i den

tiske gør det nemt at holde ens

eksklusive ramme. De kan bruges

arrangementer på Sjælland og i

som break out rooms.

Jylland. Eller to simultane, hvor

Forretningerne i Audi Fredericia og Audi Gladsaxe er identiske – med

man transmitterer oplæg og taler

den undtagelse, at Fredericia har ét ekstra eventlokale med plads til 20

12

personer - og lægger hvert år hus til omkring 160 events. De afholdes i

”Vi er tit blevet spurgt, om vi har

på tværs af landet. Så behøver

showroomet, der rummer 150 personer på førstesalen i de 10.000 m2

break out rooms. Ind til for nylig

man ikke tage bilen lige den dag.

store forretninger, hvor der til daglig står biler til skue. Og mindst et par

har vi måtte svare nej, men efter

stykker bliver stående, også når lokalet bruges til et arrangement.

et arrangement, hvor deltager-

Møde & Eventmagasinet

www.audi.dk


nyhavn.dk/erhverv

tlf.: 33 18 84 50

MØDER I UDLANDET

GIVER BARE

MERE MED HJEM VI FINDER DET, DU IKKE FINDER

Kom væk fra hverdagen. Ud til perfekte mødefaciliteter og seriøst arbejde. Tilsæt de små aktiviteter, der fremmer det sociale. Dem, der også fremmer både forståelse og samarbejde. Og oplev, hvordan nye rammer helt af sig selv kan give nyt indhold. Rejser med kunder eller medarbejdere er en investering i virksomhedens fremtid. Nyhavn Rejser Groups, Events og Incentives har nogle af Danmarks meste erfarne og idérige medarbejdere inden for deres felt. Vi sikrer, at I får optimalt udbytte af investeringen. Ring til Tom Petersen på 50 50 15 67 og hør, hvad vi kan gøre for dit næste møde.

Møde & Eventmagasinet

13


TEMA: PLANLÆG 2018

God mad er en vigtig brik i konferenceoplevelsen. Men hvordan sikrer man, at alle er glade og tilfredse? Og hvad betyder det, at flere og flere gerne vil have serveret specialkost? Her ser vi på, hvad vi har i vente i de(t) kommende år.

En palæo, en vegan, en glutenfri og en low-carb tak! MADBODER ELLER MADBARER, hvor retterne anrettes i portioner i takt med efterspørgslen, er Madkastellets bud på en æstetisk konferencebuffet, hvor madspildet også minimeres. RASMUS PORS.

vegan-måltider, de spørger efter. Vi gør en dyd

70 pct. mindre madspild

ud af, at disse retter har samme stil og høje ga-

Uanset om man går efter buffeten eller en

stronomiske niveau som den almindelige menu,

tre-retters menu, så er det en god idé at få

men det skal ikke være nogen hemmelighed, at

deltagere til at krydse af, hvilke måltider de

de mange hensyn både er tids- og ressource-

vil deltage i, når de melder sig til konferen-

krævende.”

cen. Denne øvelse skar f.eks. et par hundrede tusinde kroner af budgettet ved en tredages

Af ULRIKA MÅRTENSSON

I

Buffet en dårlig løsning

konference for 1.000 deltagere arrangeret i regi

Imponerende muligheder som f.eks. ‘3D Food

af Københavns Kommune for nogle år siden.

Printing’ findes faktisk allerede, men præsente-

følge sociologerne lever vi i individets tidsal-

res næppe som valgmulighed i konference-ap-

Cirka halvdelen af en klassisk konferencebuffet

der. Den enkeltes ønsker og behov er i cen-

pen lige foreløbig. Men en buffet må da kunne

ryger direkte i skraldespanden, når deltagerne

trum. Det gælder ikke mindst, når det handler

løse det meste? Ikke hvis du spørger Rasmus

trækker ind i mødelokalet efter frokost, hvilket

om mad, og gloser som low-carb, palæo og

Pors, der som udgangspunkt er modstander af

er dårligt både for miljøet og budgettet.

vegan har sneget sig ind i det danske sprog. Og i

buffetløsninger:

konferencemenuerne.

70 pct., bl.a. ved at gå fra buffetservering til por-

Hvor det indtil for få år siden var nok at sikre,

man vælger for at sikre, at der er noget for alle,

tionsanretninger i forbindelse med et projekt i

at der var en vegetarret til dem, der ikke spiste

at der er nok mad. Min holdning er, at en buffet

regi af Københavns Universitet.

kød, har op mod hver femte af deltagerne i dag

som udgangspunkt hverken kvalitetsmæssigt

særlige krav til, hvad de spiser - og ikke spiser

eller kvantitetsmæssigt er en god løsning på

“Skal en buffet fungere godt, skal setup’et

- hvilket gør det vanskeligt både for mødeplan-

noget. Det er en dyr produktionsform, der gene-

være madboder eller madbarer, hvor retterne

læggeren og for dem, der leverer maden. Det

rerer et kæmpe madspild.”

anrettes i portioner i takt med efterspørgslen.

kan Rasmus Pors fra Madkastellet, vinder af

Et alternativ er deleretter midt på bordet. Begge

Årets Bedste Cateringleverandør ved Kursuslex

løsninger signalerer det gode værtskab, æstetik

Møde & Event Award 2017, skrive under på: “Vi oplever en stigning i efterspørgslen på specialkost, og nogle gange er det 20 pct. af deltagerne, der har særlige ønsker. Det er især gluten- og laktosefri retter samt vegetar- og

14

Madkastellet reducerede sit madspild med hele “En buffet er typisk en slags helgardering. Noget

Møde & Eventmagasinet

det skal ikke være nogen hemmelighed, at de mange hensyn både er tids- og ressourcekrævende...

og kvalitet, hvor retterne fremstår individuelt og ikke i en stor pærevælling med andre retter. Og så begrænses madspildet,” afslutter Rasmus Pors.


selskaber & events møder

& konferencer rundvisninger

Hold møder og selskaber i unikke rammer... Hvis jeres møde, konference, selskab eller rundvisning skal foregå i magiske rammer, på havets bund og omringet af fisk fra hele verden, så ring 44 22 22 54 og bestil allerede i dag.

Se mere på denblaaplanet.dk Ring 44 22 22 54 mandag til fredag fra kl. 13-15 eller skriv til booking@denblaaplanet.dk Møde & Eventmagasinet

15


t Hotelny

KONGEVÆRELSET

og Gauginsalen genåbnet Renoveringen af Hotel Randers efter branden for to år siden har bl.a. omfattet en genskabelse af det eksklusive hjørneværelse Kongeværelset med originalt inventar (foto) og af Gauginsalen med relieffer af Jean René Gaugin. ”Alt er tip top renoveret efter gamle håndværksprincipper”, fortæller hotellets nytiltrådte direktør, Michael Jepsen.

NOBIS er åbnet I september åbnede den svenske, familieejede Nobis Hospitality Group sit første hotel uden for Sverige, nemlig Nobis Hotel Copenhagen. Det nye hotel har til huse i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums tidligere domicil på hjørnet af Niels Brocks Gade og H.C. Andersens Boulevard i København, med Tivoli og Ny Carlsberg Glyptotek som nærmeste naboer og tæt på Rådhuspladsen. Hotellet har 77 værelser, hvoraf fire er suiter, to mødelokaler med plads til 10 personer i hver, samt restauranten Niels i anneksbygningen.

Small Danish Hotels

i internationalt samarbejde

Small Danish Hotels er med, når de to organisationer Private Hotels Europe og Charme & Caratère Hotels smelter sammen til Global Alliance of Private Hotels. ”Vi har store forventninger til samarbejdet, der ikke mindst giver os mulighed for at styrke

SCANDIC

Copenhagen Airport

vores position og brand på det internationale marked. Med over 500 medlemmer i organisationen kan vi desuden se frem til attraktive stordriftsfordele til gavn for medlemmerne i Small Danish Hotels, som også får glæde af et fagligt netværk med global rækkevidde,” siger direktør for Small Danish Hotels, Jørgen Christensen. Han ses her (yderst th.) sammen med repræsentanter for kæderne Ringhotels i Tyskland, Petit Hotel i Sverige og Naturidyll i Østrig og franskbaserede Hôtels de Charme & de

Scandic-kæden har nu offentliggjort sine planer om et hotel i nærheden af Københavns Lufthavn på 13 etager med 357 værelser, konferencefaciliteter til flere end 400 personer og parkeringskælder med plads til 200 biler. Det nye hotel opføres og indrettes i et samarbejde mellem Skanska A/S, Schmidt Hammer Lassen Architects og Scandic som lejer. ”Vi ser frem til de forestående åbninger af Scandic Kødbyen i 2018, Scandic Falkoner i 2019, Scandic Copenhagen Airport i 2020, Scandic Spectrum i København og Scandic på Aarhus Havn i 2021”, siger kædens adm. direktør i Danmark, Jens Mathiesen.

16

Møde & Eventmagasinet

Caractère, der alle ligeledes indgår i Global Alliance of Private Hotels.


BLIV HJEMME (Hvis de gode ideer opstår ud af ingenting)

Der er sket meget på det nye Marienlyst, men beliggenheden er den samme. Så udover, at du hos os kan holde dit næste møde kun et stenkast fra Øresund og med unikke mødepauser i det fri, kan du nu også se frem til: Nye mødefaciliteter. Nye værelser. Ny chefkok, nyt serviceteam og ny Spa (Januar 2018).

Udover at beliggenheden - direkte til Øresund - gør udsigten fantastisk, opfordrer de skønne udeomgivelser til at komme udenfor hvor du i pausen kan slå smut i vandkanten eller snuppe en walk-and-talk langs stranden. Marienlyst Strandhotel giver dig mulighed for at droppe ud af de vante omgivelser og få smag for nogle helt nye. Velkommen på Marienlyst.

Dagsmøde inkl. forplejning

fra

795,-

LÆS MERE OG BOOK PÅ MARIENLYST.DK

Møde & Eventmagasinet Strand- & Badehotel Marienlyst / Ndr. Strandvej 2 / 3000 Helsingør / www.marienlyst.dk

17


TEMA: PLANLÆG 2018

Flere ARRANGEMENTER

i udbud

”MICE er i konstant udvikling, der er bl.a. megen fokus på online meeting management. Men generelt savner indkøbere ofte klarhed om, hvad tilbuddet fra f.eks. mødestedet indeholder. Når de indhenter tilbud, får de forskellige priser og skal så bruge tid på at afkode, hvad produktet omfatter – i stedet for, at de bare up front får at vide, hvad prisen inkluderer.” Som med flybilletter Peter Skieller, der til daglig er udviklingsdirektør i erhvervs-

”Der er behov for mere gennemskuelighed i prissætningen, så mødekøberne kan sammenligne æbler med æbler. Og der bliver flere udbudsrunder, når virksomheder skal købe MICE-produkter,” siger formand for de danske erhvervsrejsebureauer og efterlyser nytænkning i mødekoncepter.

rejsebureauet Mangaard Travel Group, siger, at problematikken kan sammenligne med køb af flybilletter. Den laveste pris hos det valgte flyselskab viser ikke nødvendigvis hele pakken - for flypassageren skal f.eks. betale ekstra for indchecket bagage, for valg af ønsket flysæde, for mad ombord osv. På samme måde når der f.eks. købes møde-arrangementer.

BEST YRELSESFORMAND for Danish Business Travel Association Mette Bank er regional travel manager hos LEGO.

Nogle leverandører giver en totalpris, andre en basis-pris, hvor

årsager var en flad fornemmelse.

mødearrangøren så skal tilkøbe

Derfor er mødekøberne meget

ekstra ydelser, for at arrange-

modtagelige for kreative mø-

mentet bliver komplet.

de-oplæg.”

”Der skal ikke bruges ekstra tid på

Fokus på udbyttet af møder

at gennemskue, hvad mødepak-

Bestyrelsesformand for travel

ken indeholder, og hvad der ikke

manager-foreningen Danish Bu-

er med. Det ville være dejligt

siness Travel Association (DBTA),

med et totalt tilbud,” siger Peter

Mette Bank, er til daglig regional

Skieller og fortsætter:

travel manager for LEGO i bl.a. Europa. Mette Bank understre-

Af HENRIK BAUMGARTEN

”Det, jeg fornemmer mest, når

ger, at hendes udtalelser her i

vilke krav og ønsker har store indkøbere

jeg taler med vores medlemmer,

magasinet er generelle for DBTA’s

af møder, incentive-rejser, konferencer

er behovet for gennemskuelig-

medlemmer og ikke drejer sig om

og events (i rejsebranchen kaldet MICE);

hed. Det er vigtigt at kunne sam-

LEGO-koncernen.

H

hvad ser de af tendenser, og hvad er ønskerne for

menligne æbler med æbler. Jeg

fremtiden?

ser også stigende tendens til ud-

”Som jeg hører det fra andre

budsrunder, når virksomhederne

travel managers, ser man tiltag

Til Møde & Eventmagasinet siger Peter Skieller,

køber MICE-produkter i en større

som danske Gaest.com som

bestyrelsesmedlem i Danmarks Rejsebureau

skala, f.eks. årsaftaler.”

noget vældig interessant, i hvert fald tankegangen om deleøko-

Forening (DRF), og formand for erhvervsrejsePeter Skieller medgiver, at mø-

nomi. Kan virksomheder bruge

mange aktiviteter og arrangementer i både

deindkøbere kan være kræsne.

disse systemer og stadig have et

udlandet og i Danmark:

”De har prøvet mange mødety-

bæredygtigt koncept for mødet,

per og gider ikke nødvendigvis

ja så er det optimalt.”

bureauerne i DRF, der hjælper deres kunder med

et mødeoplæg, hvis de allerede PETER SKIELLER repræsenter erhvervsrejsebureauerne i Danmarks Rejsebureau Forenings bestyrelse.

18

Møde & Eventmagasinet

har prøvet noget lignende, og

Mette Bank tilføjer, at meldinger-

tilbagemeldingerne fra mødedel-

ne til hende også går på en mere

tagerne var, at det af forskellige

kritisk tilgang til at holde møder.


KONFERENCEHOTEL Kun 18 minutter fra E45

”Virksomhederne ser naturligvis på det overordnede formål med at holde møder. De vil gerne have konkrete ideer om, hvad udbyttet af mødet skal være. Hvad den arrangerende virksomhed kan forvente

Vi har rammerne – du sætter dagsordenen Store lokaler med udsigt og udgang til parken 6 plenumlokaler med plads op til 240 personer 11 mødelokaler 116 værelser 43 hektar park, skov og strand

udlejningsbiler til f.eks. MICE-produkter.

n n n n

Fra Peter Skieller lyder det: ”For at MICE-indkøb kan blive effektivise-

Vi holder, hvad vi lover

eller håbe på,” lyder det fra Mette Bank. DBTA’s over 40 travel managers køber årligt rejseydelser for mere end ti milliarder kr. Det omfatter alt fra flyrejser, hotelovernatninger,

ret, er det nødvendigt, at de ikke ligger spredt over flere afdelinger i virksomheden, men er centraliseret ét sted, f.eks. hos travel manageren eller den ellers ansvarlige for mødebookinger.”

Hør hvad vi kan gøre for dit næste arrangement. Kontakt Marie Louise, Susanne og Christina på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

Ved at konsolidere disse indkøb i én afdeling er der også større mulighed for at skabe fordele som bedre aftaler med måske færre leverandører, mener Peter Skieller. Mere kreativitet Han efterlyser nye friske bud fra bl.a. hoteller og konferencecentre på forandring og forbedringer af det traditionelle mødekoncept: ”Alle vil jo gerne præsenteres for noget nyt og innovativt. Der må gerne ske mere, uden at virksomheden nødvendigvis skal bruge mere tid på mødet,” siger Peter Skieller. ”Vi vil som alle andre gerne finde kreative og proaktive leverandører af spændende arrangementer. Jeg tror, der er et marked med kunder, der gerne vil betale ekstra for spændende forplejning, at der sker noget nyt og anderledes i pauserne, hvor man f.eks. kan lave en sjov eller interessant aktivitet, mens man spiser.”

www.hotelvejlefjord.dk/møde Møde & Eventmagasinet

Sanatorievej 26 | DK-7140 Stouby | 7682 3380

19


TEMA: PLANLÆG 2018

Fem nye hoteller, vi kan glæde os til i 2018

I disse år er der fuld gang i hotelprojekter i store dele af Danmark. Mange steder arbejdes der på højtryk for at renovere bestående hoteller og konferencecentre, og nogle af de største byggerier herunder Scandics omfangsrige udvidelse og ombygning af Tre Falke/Falkoner på Frederiksberg og nye lufthavnshotel i Kastrup samt Arp-Hansens nye Wakeup i Bernstorffsgade og Brøchners Ottilia i Carlsberg-Byen - må vente til 2019 med at slå dørene op. Men en stribe helt nye hoteller ser dagens lys i 2018. Det gælder bl.a. de herunder omtalte. Af LARS BLICHER-HANSEN

Scandic Kødbyen, København

Vesterbro i København får i september sit 370 værelser store hotel Scandic Kødbyen. Marketing Manager Dennis Mathiesen hos Scandic lover, at man kan se frem til en ”kreativ mødeafdeling, The Meeting

20

Møde & Eventmagasinet

Agency, med plads til at mødes få eller mange i nye og utraditionelle omgivelser.” Foruden et ’Ballroom’ vil det omfatte 11 mødelokaler. Hotellet rummer også bar og restaurant, en 24/7 åben shop, et fitnessområde og et underjordisk parkeringsanlæg.


KONGENS EGE, Randers

Bygningen, der husede det tidligere hæderkronede Hotel Kongens Ege i Randers, er efter fire års fravær på hotelmarkedet sat under en 100 mio. kr. stor totalrenovering. På et endnu ikke fastlagt tidspunkt i løbet af 2018 åbner den med 50 eksklusive ejerlejligheHOTEL HERMAN K får bar og restaurant og 31 luksusværelser og suiter, hvoraf nogle vil have egen balkon eller tagterrasse. (Illustration: Dansk Ejendoms Management).

Herman K, København

der og et hotel med 40 værelser og tilhørende restaurant, hvoraf en del kan lukkes af til mindre møder. Hotel Kongens Ege er fra 1968. I 1988 blev hotellet overtaget af Scandic-kæden, der udvidede antallet af værelser fra 88 til 130, men i december 2013 indstillede hoteldriften. Det var ved redaktionens slutning endnu ikke afklaret, hvem der skal drive hotellet, mens det lå fast, at navnet Kongens Ege genopstår.

Brøchner Hotels forventer i maj at åbne Hotel Herman K i den tidligere transformersta-

KONGENS EGE som det vil se ud efter ombygningen.

tion på Bremerholm i København, lige ved Strøget og over for Magasin du Nord. Det nye 5-stjernede hotel får navnet Herman K, hvilket nok hænger sammen med det faktum, at bygningen, som huser hotellet, ejes af Frantz Longhi, der for små ti år siden købte - og genrejste - den skrantende Kähler-koncern. Som for næsten 150 år siden blev grundlagt af Næstved-keramikeren Herman August Kähler. ”Herman K bliver et hotel i international klasse, der skal bryde rammerne for segmentet af boutique hoteller i form af et upscale luxury hotel, som ikke er set før i København”, siger Karim Nielsen, CEO for Brøchner Hotels.

citizenM, København

Den hollandske hotelkæde citizenM har kraftigt vokseværk med sit koncept for ’luksus, der er til at betale’, og åbner efter planen sit første skandinaviske hotel i København til december. Det er Dagmarhus ved Rådhuspladsen, der er i fuld gang med at blive omdannet til citizenM Copenhagen City Centre med 230 værelser og hich-tech AKTUELT DRONEFOTO af Hotel Odeons byggeplads. Odeon var i øvrigt navnet på antikkens græske og romerske bygninger til sang, musik og poesi.

Hotel Odeon, Odense

mødefaciliteter. Ejendommes ejes af Claus Hildebrandt, der også står bag Hotel Ascot lige rundt om hjørnet fra Dagmarhus og det nyistandsatte Hotel Sankt Annæ på den lige så nyistandsatte Sankt Annæ Plads.

Til efteråret, formentlig i okto-

mindre konferencelokaler, re-

“citizenM vil bringe et af det mest innovative hoteller til Skandina-

ber, kommer et nyt medlem af

staurant og bar. Hotellet bliver

viens design-hovedstad,” siger Claus Hildebrandt. citizenM er i dag

Odense Congress Center-fami-

Odenses største – og samtidig

etableret i bl.a. Amsterdam, London, Paris, New York og Glasgow.

lien til verden, når Hotel Odeon

nabo til det i maj indviede nye

Stockholm står snart for tur, meddeler kædens CEO, Rattan Chada –

åbner i den fynske hovedstads

kultur-, koncert- og konferen-

plus Los Angeles, San Francisco, Boston, Taipei, Shanghai og Kuala

midte. Koncernen tæller i

cehus af samme navn, Odeon.

Lumpur.

forvejen selve Odense Congress

Sidstnævnte er bygget og

Center (OCC), det tilhørende,

ejet af Odense Kommune og

nyrenoverede Hotel Odense og

forpagtet og drevet af H.C. An-

Odense Stadion, alt sammen i

dersen Kongres Center, mens

byens sydlige udkant.

Hotel Odeon ejes og drives af OCC (forvirret?).

Hotel Odeon får på sine fem etager 234 værelser, flere

DAGMARHUS bliver til Hotel citizenM Copenhagen City Centre.

Møde & Eventmagasinet

21


at vi er et kulturhus”

Når Musikhuset Esbjerg sætter scenen til et møde eller en konference, trækker huset på de samme stærke virkemidler, som teaterforestillinger, koncerter og andre kulturelle oplevelser. Mødets indhold og design kan antage enhver form, man ønsker.

”H

ver gang, vi lægger hus til en kulturel oplevelse, skaber vi

Og den garanti er noget nær

stor brancheorganisation havde

både rammer og indhold fra bunden. Den kreativitet og

sikret i et kulturhus, hvor afvik-

vi for eksempel booket en skue-

fleksibilitet kan overføres til møder og konferencer, og det

lingen ganske enkelt ikke må slå

spiller, som leverede en monolog

er en af vores helt store styrker,” siger kommunikations- og marke-

fejl. Hvem har nogensinde set en

som en effektfuld del af mødets

tingmedarbejder Kasper Sølvsten, Musikhuset Esbjerg. Her træder

tekniker rende rundt på scenen

tema. Vi har direkte kontakt til

konferencegæster, koncertgæster og teatergæster ind ad de samme

under en opera? Eller at lyden går

flere hundrede artister. Og ”Den

døre, og ofte bliver kulturen en integreret del af mødet.

under en koncert? Nej, vel. ”Vores

Ny Opera” holder til her i huset,”

store erfaring med afvikling af

siger Kasper Sølvsten. ”Det kan

”Betragt hele huset som en scene, hvor alt kan lade sig gøre. Vi ska-

alle typer af arrangementer bety-

være meget effektfuldt, hvis en

ber mødet sammen med mødeplanlæggeren, ligesom vi skaber en

der, at mødeplanlæggeren ikke

operasanger kommer ind i kostu-

forestilling sammen med instruktøren,” siger Kasper Sølvsten. ”Tænk

skal bekymre sig om noget. Vi

me under middagen og synger

ind i mødet, at vi er et kulturhus. Vi havde for eksempel en stor, dansk

tager os af alt det praktiske, også

et par kendte arier,” foreslår han.

virksomhed, som holdt møde i vores største sal til 1.125 gæster. Da mø-

registrering og hotelbooking,

”Hvis mødeplanlæggeren selv

det var forbi, fjernede vi tæppet for enden af salen. Det gav en kæmpe

og vi står altid klar med teknisk

har ideer eller konkrete mål med

wauw-effekt, da der var dækket op til gallamiddag på scenen. De hvide

hjælp og assistance,” siger Kas-

mødet, kan vi næsten altid finde

duge og stearinlys stod i kontrast til den rå scene, hvor gæsterne spiste

per Sølvsten.

et match, der opfylder ønskerne.”

”Alle kunstarter kan bidrage med

www.mhe.dk

middag i uvante omgivelser med udsyn til sceneteknikken.

22

Det fejlfri er normen

relevante indsigter og paralleller

Enhver mødeplanlægger ønsker garanti for, at alt fungerer på dagen.

til et moderne arbejdsliv. For en

Møde & Eventmagasinet

ADVERTORIAL

”TÆNK IND I MØDET,


Danmarks første certificerede bæredygtige eventsted!

Giv dit næste møde et bæredygtigt boost Lad dit næste møde eller konference starte hos Mette, Tanja, Svala og Susanne Kontakt vores dedikerede konferenceteam på 9935 5555 for et uforpligtende tilbud

Velkommen til Danmarks første certificerede bæredygtige eventsted • • • • • •

Vi tænker bæredygtighed ind i vores arbejdsgange vha. ISO 20121 Vi samarbejder med bæredygtige organisationer, virksomheder og foreninger Vores strømforbrug er 100% dækket af vindenergi Vi energioptimerer, affaldssorterer og genbruger Vi minimerer madspild via affaldskværn, som omdanner restmad til biomasse Kapacitet på op til 2.200 konferencegæster, og 40 mødelokaler fra 10 til 625 gæster. • Vi er værter for mere end 1.300 møder, konferencer og kongresser om året • 15 min. fra lufthavnen, 5 min. fra E45 og blot en gåtur fra Aalborg Banegård

Møde & Eventmagasinet

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · tlf. 9935 5555 · info@akkc.dk

23


Nyt designværelse på Alexandra I maj sidste år ville den danske møbeldesigner Jens Risom være fyldt 100 år. Han er blevet kaldt for den “mest ukendte, kendte danske møbeldesigner”. Nu har Hotel Alexandra i København gjort hans design ære ved at indrette et nyt hotelværelse med hans møbler. “Folk har hørt om Wegner og Jacobsen. Nu er tiden kommet, hvor vi kan vise en af verdens mest succesfulde, internationale designere, Jens Risom,” siger

t Hotelny

CARLSBERG BYENS HOTEL døbt i øl

adm. direktør Jeppe Mühlhausen, Hotel Alexandra. Hotellet har allerede en lang række danske designere repræsenteret i hotellets øvrige værelser.

Limfjordshotellet i forvandling Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg har net-

efter renoveringen har fået direkte passage fra

op afsluttet første etape af en gennemgriben-

hotellet. Renoveringen, der ligeledes omfatter

de renovering, og nu står hotellets reception

hotellets 188 værelser, forventes afsluttet i

og foyer (foto) klar til at byde gæster velkom-

løbet af 2018.

men. Også hotellets 11 nye mødelokaler og

Seks mio. liter øl rummede den bygning

to kongressale er renoveret med nyt interiør

tidligere, som nu skal blive til Brøchner

AV-løsninger.

Hotels nye Hotel Ottilia i Carlsberg Byen i København. Hotellet, der har planlagt

”Vi oplever, at vores gæster vil have personli-

åbning primo 2019, får fire stjerner, 156

ge hoteller, som ikke ligner et standardhotel.

værelser og omfattende konferencefa-

Derfor har vi med dansk design og kvalitet

ciliteter.

skabt en hyggelig stemning med international appel,” siger underdirektør Thomas Byrdal.

I september blev der holdt en slags

Bygningen rummer også Casino Aalborg, som

rejsegilde, lidt på samme måde som en skibsdåb, for at markere startskuddet til ombygningen af Lagerkælder 3 og Maltmagasinet. På billedet har Carlsberg Byens adm. direktør, Jens Nyhus, sammen med Brøchner Hotels adm. direktør, Karim Nielsen (forrest), netop sendt en kæmpeflaske af Brøchner Hotels egen øl mod muren ved den festlige lejlighed.

Hotel Marina solgt First Hotel Marina i Vedbæk er solgt til en gruppe danske ejendomsinvestorer, der har planer om at renovere og ombygge hotellet med de 120 værelser og finde en ny hoteloperatør til at drive det videre. Man ønsker samtidig at skabe en bedre sammenhæng mellem hotellet og både stranden og havnen i Vedbæk.

24

Møde & Eventmagasinet


Indstil dine favoritter til Møde & Event Award 2018 U SL E X A W A

D

2018

R

EN

« U K

RS

Møde & Event Award

Læs mere og indstil her:

Kursuslex.dk/award

Hvem er de bedste i møde- og eventbranchen?

Award Show den 28. februar kl. 16.30

Indstil de leverandører, du mener, er møde- og eventbranchens bedste.

Vinderne af Møde & Event Award 2018 offentliggøres ved et brag af et Award show den 28. februar kl. 16.30 på Møde & Eventmessen 2018.

På Kursuslex.dk/award kan du indstille dine favoritter til Møde & Event Award 2018 i 8 forskellige kategorier.

Møde & Event Award og Møde & Eventmessen 2018 finder sted i Bella Center – og du er velkommen!

En uvildig jury bestående af professionelle møde- og eventplanlæggere er med til at gennemgå indstillingerne og efterfølgende udvælge de nominerede.

Møde & Eventmagasinet

25


TEMA: PLANLÆG 2018

Tag Kursuslex med i planen

Vil du med på den nye mødemesse i ”vest”? Vil du deltage på MødeMekka’er i det nye år? Skal du med ud på effektive og sjove inspektionsture i ind- og udland? Har du husket at få datoen for Møde & Eventmessen 2018 i kalenderen? Er du tilmeldt de ugentlige nyhedsmails? Modtager du vores gratis Møde & Eventmagasinet? Kursuslex giver dig alt, hvad du behøver for at skabe de bedste møder og konferencer. I 2018 har vi tilmed helt nye oplevelser på programmet. Af KARIN FEIT ALMBERG

Håndbogen 2018 udkommer i uge 7 Mødeplanlæggere, som gratis modtager Møde & Eventmagasinet, får i langt de fleste tilfælde Håndbogen tilsendt sammen med magasinet i uge 7. Bogen indeholder en præsentation af over 300 mødesteder primært i Danmark, men også med udvalgte steder i vores nabolande. Forrest i bogen finder du tips og inspiration til at planlægge møder med professionelt overblik.

Læs om inspirationsture og få nyheder og tips over hele året. Hvis du tilmelder dig vores ugentlige nyhedsbreve, vil du automatisk få besked om vores arrangementer. Der er også indbydelser til inspirationsture i både Danmark, Sverige og Tyskland. Inspirationsturene er en grundig og lækker måde at lære stederne at kende på, så du kan booke nye mødesteder med lige så stor tillid og tryghed som hos de faste kendinge. På Kursuslex.dk kan du tilmelde dig nyhedsbrevet og altid holde dig orienteret om datosatte arrangementer. Der bliver masser af overraskelser og en hel del forkælelse. Det er også her, du kan tilmelde dig som modtager af Møde & Eventmagasinet og få de fire udgivelser i 2018 gratis tilsendt.

26

Møde & Eventmagasinet


Møde & Eventmessen

FOTOS fra Møde & Eventmessen 2017: Vicki Maddison.

28. februar - 1. marts får streg under event Nordens største messe om møder, konferen-

af denne gang. Og nogle af kagerne serveres

cer, kurser, kunde- og personalearrangemen-

på en ganske særlig måde...

ter mv. finder igen i 2018 sted i Bella Center i København, hvor der bliver mulighed for over

Events og teambuilding. Mange mødeplan-

to dage, onsdag den 28. februar og torsdag

læggere har efterspurgt mere inspiration om

den 1. marts - at møde omkring 300 udstillere.

events og teambuilding. Det ønske bliver nu imødekommet. På Møde & Eventmessen 2018

På Kursuslex.dk kan du allerede nu skrive

vil der være et område alene med fokus på de

dig op på ”tippe-listen”, så du er sikker på at

emner. Og der bliver fuld drøn på fra morgen

få besked, når der åbnes for tilmelding og

til aften.

DIREKTØR FOR KURSUSLEX, CHRISTIAN GULDAGER, præsenterede de nye tiltag i 2018 ved branchetræffet OptiMeet på Hotel Nyborg Strand i september.

programmet er fastlagt. Der er gratis adgang til både messeområdet og foredragene for

Du skal ikke kun høre om events og team-

mødeplanlæggere og -bookere.

building, du kan også deltage aktivt og på den måde føle på egen krop og sjæl, hvad de

Foredrag: Undervejs begge dage vil der

enkelte udbydere formår. Ingen tvivl om, at

være besøg af en række af landets bedste

det bliver et levende område.

foredragsholdere, der ikke alene kan levere personlig inspiration og underholdning til til-

Møde & Event Award

hørerne, men også måske give et tip til, hvem

Hvert år uddeleles Kursuslex’ Møde & Event

man kunne engagere til at holde et indlæg på

Awards til branchens bedste leverandører

sin næste konference…

inden for otte forskellige kategorier. Det foregår ved en stor fest onsdag den 28. februar

Nyt madkoncept: Street Food. Som noget

om eftermiddagen som afslutning på første

nyt behøver man som gæst ikke at bestille

messedag. Vanen tro styres uddelingen af

mad på forhånd. Der vil være et helt område

priser og afviklingen af underholdning af en

på messen, hvor en lang række udbydere

kendt person.

af catering står klar med ”street food” i alle tænkelige retninger. Det giver dig mulighed

Indstil kandidater. Der er åbent for indstilling

for at vælge en spændende frokost lige efter

af nominerede til awards frem til den 30.

dit hjerte og samtidig se, hvad de forskellige

november. Læs om reglerne og indstil dine

firmaer formår på cateringsiden.

kandidater på Kursuslex.dk/award.

Gratis kaffe og kager i mødeplanlæggernes ”mingling-område” skal vi heller ikke gå glip

Møde & Eventmagasinet

27


TEMA: PLANLÆG 2018

MødeMekka 11. januar, 17. maj og 22. november Til MødeMekka kan mødeplanlæggere og mødesteder få et personligt indtryk af hinanden, af lokaler, mad og muligheder på en række 15 minutters speedmøder. MødeMekka suppleres altid af inspirerende foredrag og middage, hvor mødeplanlæggere og repræsentanter for hotellerne og øvrige leverandører i branchen kan mingle.

Meeting Live Vest præsenterer venues på den skæve måde Messen finder sted i trekantområdet efter den foreløbige plan i september, og det kommer til at foregå uden stande og hvide skillevægge. Her vil man opleve utraditionelle præsentationer, kreative og underholdende indspark, netværk og food sessions. Meeting Live Vest bliver ikke en kopi af Møde & Eventmessen i Bella Center. Den bliver sin helt egen.

Meeting Live Øresund I oktober 2018 mødes vi for tredje gang i Malmö og følger succesen op fra de to sidste år, hvor både danske og svenske venues og mødeplanlæggere samledes for at lære hinanden at kende i bløde loungemøbler, stående ved barborde eller som tilskuere til foredrag og kreative indspark.

28

Møde & Eventmagasinet


ADVERTORIAL

”Vi tager ansvar for ALT”

Odense Congress Center (OCC) er et af de fem største kongrescentre i Danmark og det eneste, som ligger centralt på Fyn. Et af særkenderne for OCC er graden af involvering. ”En stor del af vores ansvar kan starte flere år forinden, og projektlederen kan overdrage os ansvaret for alt, lige fra invitationer til evalueringer,” siger Hotel- og konferencechef, Peter Karner.

OCC begrænser sig ikke til ansvaret på selve dagen. Ansvaret involverer både den indledende markedsføring og logistik. ”Vi har mange store arrangementer, hvor samarbejdet starter flere år forinden. Som projektleder kan man i realiteten overdrage os ansvaret for alt. Vi har et kæmpe kontaktnet. Hvis en branche afholder en kongres her, går vi aktivt ind og øger antal udstillere, og vi involverer os i at få budskabet ud over stepperne forud for messen. Vi gør os medansvarlige fra A til Z for at nå arrangørens mål.” Blandt de fem store OCC er det ene af Danmarks fem største kongrescentre og det eneste, der ligger på Fyn. Men ikke alt er stort. In house hos OCC kan man søge ro og fordybelse i business lounges, restauranter og i vinbaren Barocc. Den sociale del af en kongres har stor betydning. Her kommer kreativiteten ind i billedet. Som eksempel nævner Peter Karner et stort autoshow, hvor der blev bygget en udendørs racerbane i dagens anledning.

”V

Og ved en stor rengøringsmesse skabte OCC et DM i vinduespudsning.

i er vilde med logistik,” siger Peter Karner, Odense Con-

”Man skal tænke lidt mystisk nogle gange,” siger Peter Karner. ”Formål-

gress Center. ”Afviklingen af et arrangement er faktisk det

et er at højne udbyttet og skabe større opmærksomhed og involvering

mindste af vores ansvar. Logistikken og erfaringen har vi på

hos deltagerne.”

rygraden.” OCC lader sig ikke skræmme ved tanken om 7000 kongres-

gæster, der både skal inviteres, registreres, hentes i lufthavnen, under-

I efteråret 2018 åbner OCC Fyns største hotel med 234 værelser. Med

holdes i bussen, fordeles i auditorier efter relevante foredrag, opvartes

de eksisterende 109 værelser på OCC og et tæt samarbejde med byens

i pauserne, deltage i events, forevises et show ved middagen. Og når

hoteller lader overnatningen sig næsten altid løse.

alle deltagerne er hjemme igen, er det også OCC, der kan tage ansvar for opfølgning og evalueringer.

www.occ.dk

Møde & Eventmagasinet

29


DE GL ADE VINDERE (foto: Michael Stub).

Danish Travel Awards

oneret med Travelmedia Nordic (Check-in).

Bedste forretningsrejsebureau: Travellink

Det var 23. år i træk, prisuddelingen fandt

Corporate

sted, og vinderne blev:

Bedste meeting- og eventbureau: Travellink Corporate

Bedste krydstogtrederi: MSC Cruises

Bedste charterflyselskab: Thomas Cook

Bedste passagerrederi (med trafik til og fra

Airlines

Danmark): Bornholmerfærgen

Bedste europæiske flyselskab: Sun-Air

Bedste hotel i København og omegn:

Bedste oversøiske flyselskab: Singapore

Copenhagen Marriott Hotel

Airlines

Bedste hotel udenfor hovedstaden: Hotel

Bedste indenrigsflyselskab: Alsie Express

De danske Travel Awards blev uddelt under

Hesselet, Nyborg

Bedste turistbureau i Danmark: Østrig

mere hjemlige himmelstrøg, nemlig i Cir-

Bedste hotelkæde i Danmark: Guldsmeden

Bedste rejseland i Europa: Portugal

kusbygningen i København den 1. oktober.

Hotels

Bedste rejseland uden for Europa: USA.

Bag priserne står Scandinavian Travel Media

Bedste ferierejsebureau: Stjernegaard Rejser

(Stand By, Take Off og TTG), der netop har fusi-

Bedste charterarrangør: Atlantis Rejser

World Travel Awards

KÅRER TO X RADISSON World Travel Awards har på sin Europe Gala Ceremony i slutningen af september i St. Petersburg kåret dels Radisson Blu Royal Hotel som ’Denmark’s Leading Hotel 2017’ og dels Radisson Blu Scandinavia Hotel som ’Denmark’s Leading Business Hotel 2017’, sidstnævnte i øvrigt for andet år i træk. Begge de københavnske Radisson-hoteller var repræsenteret ved begivenheden, og såvel Royal-direktøren Brian Gleeson som Scandinavia-chefen Steen Gartmann glæder sig velfortjent over udmærkelsen. Ifølge World Travel Awards afspejler priserne engagement og dedikation i turisme-, hotel- og resturationsbranchen. DET ORIGINALE Arne Jacobsen designede værelse 606 på Radisson Blu Royal Hotel. RADISSON BLU Scandinavia Hotel.

30

Møde & Eventmagasinet

Tillykke


Ny konferencesal står klar medio 2019 med plads op til 1000 personer VINGSTED hotel & konferencecenter bygger en helt ny konferencesal på 800 m2. Vingsalen bliver topudstyret med AV, teleskoptribune og mulighed for tre ruminddelinger. Det varer ikke længe, før VINGSTED hotel & konferencecenter kan slå dørene op til en helt ny konferencesal med plads op til 1000 deltagere. Den nye konferencesal placeres i midten af centret, hvor der før var svømmehal. Svømmehallen rives ned, og alt bygges op fra grunden, sådan at indretningen bliver målrettet MICE-segmentet. I forbindelse med mødesalen indrettes et nyt loungeområde og de eksisterende grupperum opgraderes. Vingsalen forventes at kunne tage imod de første gæster medio 2019. Det er muligt at booke allerede nu og de første bookinger er allerede på plads.

Topudstyr og teleskoptribune – Vi har længe måttet sige nej til flere arrangementer med et stort antal deltagere. Snart kan vi byde velkommen til store, internationale kongresser, siger

4-STJERNET BELIGGENHED MIDT I DEN SMUKKESTE NATUR

salgschef Brian Runge. – Der vil blive installeret alt det bedste inden for AV, og i den ene ende af salen bygges en flytbar teleskoptribune, som kan ændre størrelse efter behov, siger han. Tribunen får 259 siddepladser i forskudt plan, og der bliver plantet masser af træer udenfor. – Det bliver Danmarks mest naturinspirerede mødesal, forsikrer Brian Runge. Hele projektet er budgetteret til 25 mio. kroner, og inden byggeriet går i gang, har VINGSTED netop moderniseret de nuværende mødesale for over 5 mio. kroner. Der sker med andre ord meget store opgraderinger overalt på VINGSTED og det fortsætter de kommende år. Også bilerne er der tænkt på. De mange nye p-pladser vil ligesom de nuværende stå gratis til rådighed.

1000 – eller mindre Den nye Vingsal kan deles op i to sale på hver 225 m2 og én på 340 m2, hvis man ikke ønsker at udnytte hele potentialet. Med bordopstillinger rummer den nye sal ca. 500 - 600 mennesker.

Fakta 30 mødelokaler 187 værelser og 544 senge 2 restauranter til i alt 650 personer Over 500 gratis p-pladser Uanede aktivitetsmuligheder

vingsted.dk

Møde & Eventmagasinet

31


BÅDE KATIA K. ØSTERGAARD selv og statsminister Lars Løkke Rasmussen var på scenen til HORESTA’s årsmøde i Øksnehallen i København i november 2016.

Mit bedste møde

STATSMINISTEREN

var der også…

”Det er jo dem, der bestemmer branchens vilkår og rammer,” siger Katia K. Østergaard. Da konkurrencen på MICE-markedet ikke er begrænset til det danske mar-

”Jeg har foreløbig haft fire 'Mine bed-

ked, er der også altid speakere fra udlandet. ”Vi er jo i konkurrence med

ste møder', og det femte regner jeg med

Vi inviterer derfor typisk CEOs fra nogle af de helt store internationale

at få den 16. november på Scandinavian

løst eller vil løse nogle af de problemstillinger, som branchen skal forholde

hele verden, og derfor er det også vigtigt, at vi lader os inspirere udefra. hotelkæder, som fortæller om deres syn på fremtiden, og hvordan de har

Congress Center i Aarhus,” siger adm.

sig til.”

direktør i HORESTA, Katia K. Østergaard.

Det skal rykke! ”Politikerne står gerne for skud, og de svarer gerne på spørgsmål. Vi har haft mange debatter på scenen, og det er en god anledning

Af KARIN FEIT ALMBERG

I

til at bringe branchens udfordringer til torvs og give deltagerne den oplevelse, at de har mulighed for at påvirke politikerne.

år er det femte gang, HORESTA afholder ’Årsdag, hvor omkring 500 men-

Deltagerne skal have noget med sig hjem. Der skal sættes

nesker fra hotel-, restaurant- og turisterhvervet mødes for at lade sig

skub i tankerne, og indlægsholderne skal berøre problem-

inspirere og for at debattere nye muligheder og udfordringer lige netop

stillinger, som tilhørerne kan relatere sig til direkte.

nu. Hvert år har dette branche-topmøde været adm. direktør i HORESTA,

Sidste år var det eksempelvis CEO’en fra den frem-

Katia K. Østergaards, erklærede favoritmøde.

synede og succesrige hollandske hotelkæde citizenM, som gav sit syn på fremtidens udfordringer. I år er det

”Med ministre, keynote speakers og skæve, fremtidsrettede indlæg og ikke

bl.a. ejeren af den tyske budget- og designkæde

mindst mødet med alle branchekollegerne er det en dag, jeg glæder mig

Prizeotels, som går på podiet.”

rigtig meget til. Der er en helt særlig stemning på netop de møder,” siger hun.

De vigtige detaljer ”Vi har stort fokus på detaljerne og det at give deltager-

Let’s rethink

ne en særlig oplevelse. Tidsplanen skal klappe, det skal

Hvert år har mødet et særligt tema. I år er temaet ’Let’s rethink’, og det

være topprofessionelle møder. Samtidig skal det være

foregår for første gang i Aarhus, i anledning af, at byen er europæisk

anderledes og overraskende. Jeg har en helt særlig

kulturhovedstad. De øvrige år har møderne været afholdt i København.

fornemmelse i kroppen, når vi trykker på knappen,

’Rethink’ skal sætte gang i tankerne om både service, produkter, markeds-

og vores særlige nedtællingshymne lyder i højttalerne,

føring, medarbejdere og gæster. Der vil blandt andre være unge youtubere

hvorefter mødet åbnes på slaget med et særligt åbnings-

på podiet, som fortæller, hvordan de formår at få flere hundrede tusinde

nummer og høj musik. Det ser vi ikke på andre møder, og

følgere på de sociale medier.

det giver en helt særlig stemning. Selv statsministeren sad og 'vippede med' til rytmerne af sidste års fantastiske tromme-åbningsnummer. Eller

”Det er jo nu, vi skal træffe de rigtige beslutninger for at tilpasse os de nye

når vi modtager deltagerne allerede på parkeringspladsen med bolsjer og

generationer, som allerede er begyndt at holde deres indtog i mødeloka-

paraplyer, hvis det regner. Det er den slags detaljer, der overrasker positivt

lerne. Hotel- og restaurationsbranchen sætter rekord på rekord. Den er

og sætter humøret i vejret allerede ved ankomsten,”

Danmarks største jobskaber lige nu, men det sidste, vi må gøre, er at falde

siger Katia K. Østergaard.

i søvn i vores egen succes,” siger Katia K. Østergaard. ”Der er normalt også små overraskelser i pauserne. I år bliver særligt med

32

Alle årene har der også været ministre til stede. Typisk erhvervsminister

food trucks og street food, og der afsluttes med en stor fest om aftenen.

og skatteminister, og sidste år også statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Jeg glæder mig – det er absolut mine bedste møder!”

Møde & Eventmagasinet


Skal vi mødes igen … På NYBORG STRAND byder vi igen og igen vores stamkunder hjertelig velkommen ”hjem” og næsten hver gang til noget nyt og spændende – lige nu bygger vi et 500 m2 stort Fit & Relax område – ren afspænding og forkælelse til vores mange gæster …

82 % VENDER TILBAGE

– eller for allerførste gang? Det får du hos os • Beliggenhed midt i landet – tæt på motorvej og banegård • Fantastisk beliggenhed nær skov og strand • 36 møderum og et stort auditorium med plads til 200 • 426 værelser & 650 overvågede, gratis p-pladser • Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag • 150 dedikerede medarbejdere

BOOK I DAG Dagmøde 2017 Konferencedøgn i stort enkeltværelse 2017

607,kr. 1.908,kr.

Priser er inkl. moms.

CAND.JUR. KATIA K. ØSTERGAARD har været adm. direktør for HORESTA siden 2010.

Nyborg Strand er aktiv partner i

Destination NYBORG

He l e Da nmar mødeste ks d

- konferencehoteller centralt i Danmark

Østerøvej 2

5800 Nyborg 65 31 31 31

Møde & Eventmagasinet

33

nyborgstrand.dk


50 års jubilæum i Skagen

ikke til at gå stille af. ”Der vil naturligvis være ekstra mange sjove og spændende arrangementer i 2018, men vi er også i gang med nye investeringer,

renoveringer og nytænkning –

I 1968 i et af Danmarks smuk-

alt sammen til glæde for vore

keste og mest særprægede

mange gæster”, siger direktør

landskaber med frit udsyn mod

Rikke Gandrup.

klitter og plantage rejste sig

NIMB blandt verdens

25 mest usædvanlige hoteller Forbes Magazine bragte i september en artikel om verdens 25

et – efter datidens forhold –

I dag har hotellet 151 værelser/

hotel af format med hidtil uset

lejligheder, og snart står en

kapacitet på hele 48 moderne

helt ny fitnessbygning og et

værelser. Hotellet fik navnet

nyt velkomstområde med ny

Hotel Skagen.

parkeringsplads og opladning til el-biler klar. Et af hotellets

Skagens største – og eneste

konferencerum bliver opgra-

4-stjernede – hotel, Color Hotel

deret til VIP-lokale, og flere

Skagens, fejrer til næste år 50

overraskelser er i vente, lover

års jubilæum, og det kommer

Rikke Gandrup.

mest usædvanlige hoteller, og blandt dem finder man Hotel Nimb i Tivoli i København. Københavns bedst bevarede hemmelighed, kalder magasinet Nimb, og skriver bl.a., at man med de klassiske møbler og top-kvalitet materialer virkelig får følelsen af at være i et privat hjem. Hotel Nimb ventes i øvrigt inden længe at kunne indvie sin udvidelse fra 17 til 37 værelser og med en ny tagterrasse med bar, restaurant og pool. Her er der lagt op til festlige sammenkomster og events.

Tillykke

Årets Skulderklap til Storms

Odenses nyåbnede street food marked i Storms Pakhus løb i oktober med det fynske turisterhvervs 2017-udgave af prisen Årets Skulderklap. Det er tredje år i træk, prisen uddeles, og pakhuset overhalede 10 skarpe konkurrenter, som ligeledes har budt på særligt innovative tiltag, der har rykket fynsk turisme i det forgangne år. ”Odense Street Food har med Storms Pakhus givet fynsk turisme et helt unikt og friskt pust. Som indstillingerne fremhæver, er pakhuset i høj grad med til at give Odense et mere urbant udtryk og sikre, at vi rider med på street food-bølgen på vores helt egen og innovative måde. Med udnyttelsen af det smukt renoverede pakhus er der skabt en autentisk oplevelse i særklasse”, sagde Jens Odgaard, medlem af Destination Fyn Klyngens styre- og investorgruppe, da han overrakte prisen.

34

Møde & Eventmagasinet


Møde i luksus-sommerhus Fra

250 kr. pr. person pr. døgn

”Vores medarbejdere var glade under hele opholdet. Huset var stort og rummeligt, og det gjorde, at vi kunne sidde sammen og lave strategier. Men vi kunne også bryde op og gå ud i mindre grupper og lave teamarbejde, når det var nødvendigt. Vi brugte både langbordet i køkkenet samt stuen og udendørsfaciliteterne til møde og teambuilding. Vi nød også swimmingpoolen, udendørsfaciliteterne samt aktiviteterne om aftenen. Det gjorde opholdet både sjovt, udfordrerne og inspirerende. At huset var så stort, at alle 10 deltagere havde eget værelse, var en stor fordel.” Troels Graff Nysom, Afdelingsleder i Gentofte Kommune

Det er ikke bare et traditionelt mødelokale... Udover kursusafdelinger tilbyder Danland Kursus- og konference at holde jeres næste kursus, møde eller afdelingsdag i et luksus-sommerhus. I et luksus-feriehus har I adgang til store opholdsrum, og størstedelen har aktivitetsrum med bl.a. billard, bordtennis og bordfodbold – plus indendørs swimmingpool, spa og sauna. Det giver mulighed for ekstra luksus for deltagerne i løbet af opholdet. Et luksus-sommerhus kan danne rammen om alt fra teambuilding til mødeaktiviteter med fagligt indhold. Husene ligger naturskønt med store udendørs arealer, så der er mulighed for masser af frisk luft og udendørs aktiviteter.

Ring 3363 0222 eller se mere på danlandkursus.dk

Møde & Eventmagasinet

35


Profilen

Hun bliver VEN med kunderne

finde og skabe nye netværk og kunder. Få er så aktive som hende, for hun kan slet ikke lade være. Begyndelsen var et job som rejseleder i Fritidsrejser, hvor Cypern, Rhodos og Lanzarote blev udforsket, og hvor Helle blev rigtig god til service. ”Vi satte en ære i, at alt kunne lade sig gøre”, fortæller hun. I Fritidsrejser forelskede hun sig i en svensk rejseleder, og sammen blev de destinationschefer i Miami. Mere om den svenske rejseleder lidt senere… Mange kasketter hos Scandic

Helle Fromberg Hammarström har en god og grundig baggrund i hotelbranchen, men har også oplevet en grim nedtur, der kom umiddelbart efter en lykkelig begivenhed. I dag er hun et helstøbt menneske, der ofte bliver venner med sine kunder- som hun kalder ambassadører.

Et job med planlægning af Feriemessen i Bella Center og med udlejning af biler hos Hertz blev også en del af bagagen, da Helle Fromberg Hammarström i 1991 blev bedt om at åbne bookingkontor for Scandic-hotelkæden. Alt måtte hun selv organisere, lige fra opsætning af PC til ansættelse af medhjælpere, kontakt til hotellerne og markedsføring over for gæsterne. Og for resten medførte jobbet også senere, at hun skulle være international leisure-salgschef for kæden. Det var en lærerig periode, hvor Helle blev ekspert i kundekontakt og service. Hun blev faktisk så god, at hun modtog en President Award for sit salgsarbejde (særlig intern udmærkelse i Scandic-koncernen).

Af CHRISTIAN GULDAGER Foto: VICKI MADDISON

Scandic indså, at en så aktiv medarbejder ikke skal ”gemmes væk” på et bookingkontor, og derfor blev Helle udnævnt til hotelchef på det, der

D 36

dengang var Scandic´s flagskib i Danmark, Scandic Hotel Hvidovre. Det

e fleste mødeplanlæggere kender Helle Fromberg Hammarström

varede dog ikke så længe, for hovedkontoret i Stockholm havde også

fra de svenske hoteller Skansen og Riviera Strand i Båstad samt

opdaget hende, hvilket førte til et tilbud om at indgå i hotelkædens nye

Torekov Hotell, for Helle er alle vegne, når det drejer sig om at

trainee-program for kommende ledere i kæden.

Møde & Eventmagasinet


Helle flyttede til Helsingborg, hvor et nyt Scandic-hotel ventede på hen-

”Psykisk var jeg måske ikke helt

Det blev til bogen ”Vi ses en dag”

de, og begyndte samtidig på kædens management-traineeprogram. Den

klar til en så stor opgave, men

og en efterfølgende velbesøgt

svenske rejseleder var blevet kæreste og sambo, og de flyttede sammen

jeg kunne ikke sige nej. Det var et

foredragsrække, der gav trøst og

til Helsingborg.

spændende og intensivt arbejde

tanker til andre – især kræftramte.

at åbne hotel, og jeg brændte Fra stroppetur til begravelsen

virkelig for det. Jeg fortsatte som

Kom du fra Himlen?

Traineeprogammet var hårdt og spændende og blev kun tilbudt dem,

hotelchef og arbejdede tæt sam-

I Båstad blev Helle igen klar til

som Scandic troede mest på som kommende topledere i kæden. En del

men med Michael Telling, og vi

at fortsætte karrieren, og en god

af programmet bestod af en barsk overlevelsestur i de store svenske

havde et rigtig godt samarbejde.

ven, der kendte erhvervslederne

skove, hvor der ikke blev mulighed for ret megen søvn. Og midt i strop-

Nu var jeg jo mor til en lille dreng,

i området, tog hende med på en

peturen, trætheden og udmattelsen fik Helle besked om, at hendes far i

så jeg måtte gå hjem til tiden og

præsentationstur til virksomhe-

Danmark var død – helt uventet og pludseligt.

passe familien. På en måde ville

derne.

jeg gerne blive sammen med ”Efter aftale med familien valgte jeg alligevel at fortsætte øvelsen, for jeg

kollegerne og arbejde igennem,

”Jeg ville hjælpe dem med at

kunne ikke gøre noget derhjemme. Jeg græd den første dag, og psykolo-

men nu var Pedro Victor blevet det

komme ind på det danske marked,

gen på turen valgte at bruge oplevelsen som en case i programmet, for

vigtigste i mit liv.”

broen var jo bygget. De var alle

– som han sagde – det er en del af Helles naturlighed at reagere sådan.

søde og interesserede, og da jeg

Og det viste sig også, at det efterfølgende har givet mig styrke. Jeg fløj

Langsomt gik det op for Helle, at

kom til Hotel Skansen og mødte

direkte fra øvelsen til begravelsen.”

hun ikke havde fået bearbejdet

de to chefer, spurgte de: ’Kom du

sygdomsperioden ordentligt.

fra Himlen? Det er jo lige dig, vi

I 1997 blev hun gift med sin svenske rejseleder, Mikael Hammarström,

”Jeg fik en downperiode, hvor jeg

har brug for’.”

der nu var blevet en dygtig ishockeytræner i Malmø. Selvfølgelig var det

måtte blive hjemme i en uge. Jeg

kærligheden, der lå til grund for giftermålet, men et ægteskab var også

manglede hele bearbejdningspro-

”Nu har jeg været her i 13 år, og

et krav, hvis man ville adoptere et barn. Og det ville Helle og Mikael.

cessen, og da hotelkæden, som

Hotel Skansen har fået to søster-

jeg arbejdede i, ændrede i flere

hoteller, Torekov Hotell og Hotel

Der venter en dreng i Brasilien

medarbejderes ansættelsesfor-

Riviera Strand. Her stortrives jeg

Karrieren havde bragt Helle til Malmø, hvor hun var projektleder på

hold – bl.a. mine - valgte jeg at

og elsker at arbejde med disse

Scandic Hotel Triangeln og ansvarlig for at konvertere det tidligere She-

blive hjemmegående i en periode,

fantastiske steder og mennesker.

raton-hotel til et Scandic-hotel. Midt i et ledermøde, hvor Helle normalt

tage mig af min søn og at skrive.

Næsten 35 pct. af omsætningen

altid har slukket telefonen, ringede de fra adoptionscentret. ”Helle, der

Jeg skrev om min adoption, min

er i dag fra danske gæster, og jeg

venter en lille Pedro Victor på dig i Brasilien,” sagde de. ”Blodet forsvandt

kræftsygdom og mine tanker. Jeg

tror, at danskerne er glade for,

fra mit hoved og jeg måtte sætte mig ind på mit kontor – helt alene – og

bare skrev og skrev, og når min

at alt kan lade sig gøre herovre.

samle tankerne. Drømmen var ved at gå i opfyldelse, og alt var glæde.

mand kom hjem, så han ofte en

Svenskerne er meget servicemin-

Efter 13 dage rejste vi til Brasilien og hentede vores dreng, der i dag er

stor bunke tætskrevne ark papir.”

ded, og hvor danskerne før troede, at svenskerne ikke kunne lave

18 år. Vi var der i næsten seks uger, og da vi kom hjem, skulle jeg være Bogudgivelse og foredrag

mad, så ved man godt i dag, at

Pedro Victors fremtidsplaner

maden herovre er fantastisk god.

Det her skal vi klare!

skulle også planlægges, og parret

Vi danskere elsker også naturen

”Vi kom hjem med Pedro Victor i november 1999, og på Valentines dag

besluttede sig for at flytte til Sve-

og det kuperede terræn. Og i det

i februar 2000 mærkede jeg en knude i brystet. Det viste sig, at det var

rige, for her skulle sønnen vokse

smukke miljø er her plads til store

brystkræft. Spørgsmålet er, hvor stærk man vil være, og jeg har altid

op. I Båstad fandt de en fantastisk

tanker. Og i vores lille hotelkæ-

været en fighter, så min mand og jeg talte sammen om situationen. Det

bolig, og den dag, flytningen fandt

de, Scandinavian Resort, kan jeg

her skal vi klare, sagde vi til hinanden. Men det var naturligvis hårdt.

sted, ringede de fra Aschehougs

rigtig godt lide, at der arbejdes så

Nætterne især, for der kom tankerne. Det var en udfordrende tid, men

Forlag. De ville gøre Helles mange

meget med kvalitet. Kvaliteten er

jeg havde stor støtte fra min mand, familien og vennerne.

skrevne sider til en bog, der kunne

altid i højsædet, og vi vil hellere

hjælpe andre i samme situation.

have færre gæster, der oplever

’mamma-ledig’ i 12 måneder. Væk fra mit arbejde.”

Det var en balance at være fysisk dårlig af kemoterapien samtidig med,

topkvalitet, end for mange.”

at min dreng havde behov for omsorg. Som mor vil man altid gerne være der for barnet. Og det er helt sikkert, at mit barn hjalp mig igennem

I dag er Helle Fromberg Hammar-

denne tid. Det var heldigvis også en dejlig tid med mange lyse stunder.

ström ansvarlig for hotellernes

Vi var blevet forældre til Pedro Victor, som var solstrålen i det hele. Vi var

salg og markedsføring på det

glade for at bo i Sverige, men nu valgte vi at flytte tilbage til Danmark.

danske marked og har netop på-

Jeg kendte alle spadsereturene I Malmø og trængte til noget nyt.”

begyndt en større indsats på det internationale marked. De mange

Psykisk var jeg ikke klar

danske kunder, som hun har hen-

Mikael var blevet chef-ungdomstræner i Rungsted Ishockey, og parret

tet til Båstad og omegn, ”er blevet

flyttede til Hørsholm. Livet og karrieren skulle videre, og Helle blev tilbudt

til ambassadører og venner. Jeg

job på det store First Hotel på Vesterbro. Det varede kun kort tid, for eje-

interesserer mig for mennesker,

ren af kæden tilbød hende at blive projektleder – og første ansatte – på

så jeg kan ikke lade være med at

Hotel Skt. Petri, der åbnede som et First Hotel i luksusklassen.

blive gode venner med kunderne.”

Møde & Eventmagasinet

37


MPI Denmark

FORMANDEN HAR ORDET

Sådan opbygger du det stærke fællesskab. P

Sandberg giver et resumé: ”Vi arbejder i forskellige faser: Opmærksomhed: Du skal finde ud af, hvad der skaber opmærksomhed, altså hvor fællesskabets interessenter og medlemmer finder dig.

å denne plads har vi før talt om det økosystem, vi i mødeindustrien

man kan interagere med kunder

Krogen: Find ud af at slå krog i

udgør, leverandører og aftagere. Den ene part kan ikke undvære

og brugere; det vil sige også med

dit community, dvs. få dem til selv

den anden, vi inspirerer og udfordrer hinanden, og kun ved at turde

dem på den anden side af bordet.”

at ville være med. Samtidig skal

tænke og udvikle os sammen, lykkes vi i fremtiden.

du arbejde med Vedligeholdelse, Det kræver autenticitet og nær-

dvs. fastholde medlemmerne af

Et af tidens varme ord er ’community’ – den følelse af sammenhold

vær, og hvis nogle her tænker ’åh

fællesskabet. Dette kan være det

inden for en form for faglig ramme, som også er social, ikke påtvungen,

nej, ikke igen…’, så har Majbritt

seje træk.”

men frivillig, ja ligefrem lystbetonet. ’Community building’ taler man om

en tilføjelse: ”Det drejer sig om

i brede kredse for tiden, langt uden om mødeindustrien – teknologiud-

det vigtige ’hvorfor’ mere end

’Community building’ er ikke

vikling, industri 4.0 etc. Det handler om at tilbyde ikke blot den faglige

’hvordan’ eller ’hvad’, dvs. det er

noget, man klarer i en håndeven-

ramme, men også gøre den tryg og rar. Niels Bohr sagde (blandt mange

vigtigt, at du ved, hvilket commu-

ding; det kræver engagement,

andre kloge ting):

nity du vil bygge – altså skal du

vedholdenhed og ikke mindst

være stærk på både mål og vision,

lydhørhed over for ønsker og

”Vi hænger i sproget.” Jeg tilføjer: Men vi hænger ikke fast, gamle jas – vi

inden du kan forvente succes med

interesser fra fællesskabet. Lykkes

skal turde tale sammen. I MPI har vi i efteråret et særligt kig på ’com-

at opbygge dit community. Det er

det, har vi til gengæld skabt en

munity building’. I vores kanaler på de sociale medier og på seminarer

ikke bare ’one size fits all!”

bæredygtig og sammenhængende bevægelse, som, vi er sikre på,

har vi arbejdet med fænomenet, og nej, det drejer sig ikke om ’likes’.

38

building’ på programmet. Majbritt

Majbritt Sandberg fra MPI Denmarks bestyrelse fortæller: ”Det handler

På vores oktober-seminar var

om at opbygge et fællesskab omkring et brand eller en virksomhed, hvor

netop en model for ’community

Møde & Eventmagasinet

er en del af fremtiden. Hans Ravnkjær Larsen


NÆSSESLOTTET

– Danmarks smukkeste beliggenhed

V

i tilbyder de perfekte rammer for eksklusive seminarer, strategimøder, mindre konferencer, bestyrelsesmøder, middage m.m. Med beliggenhed ved Furesøen og kun 20 km. fra Rådhuspladsen er det kun fantasien der sætter grænser. Dit arrangement kan f.eks. afholdes i vores historiske spisestue med oprindelige stukdekorationer fra 1783. Der er plads til 100 siddende konferencedeltagere eller 60 med bordopdækning. Du kan også benytte dig af Næsseslottes skaber, Frédéric de Conincks, oprindelige soveværelse, der ligger på første sal med fransk altan og fantastisk udsigt over Furesøen. Dette rum er ideelt til bestyrelsesmøder og strategimøder. Du kan trygt overlade alt det praktiske omkring dit arrangement til vores servicemindede personale. I samråd med dig planlægger vi menuen, vintraktementet, udsmykningen og underholdningen, så du får opfyldt netop dine behov.

"Næsseslottet er smukke og anderledes rammer til vores arrangementer. Noget helt andet end de sædvanlige kedelige konferencecentre. Vores deltagere er begejstrede fra første øjeblik og reagerer spontant på de smukke omgivelser. Forplejningen er i top - og der er en behagelig og afslappet stemning. Det kombineret med et dygtigt og fleksibelt personale gør, at vi aldrig overvejer andre udbydere.” Citat af Næsseslot beboer

Næsseslottet har sin egen kok som kan sammensætte en sublim menu i et tema, som passer til netop jeres arrangement. Til menuen kan der nydes godt af Næsseslottets sydafrikanske kult vin – Klein Constantia. Denne vin var Frédéric de Coninck med til at fragte til Europa, hvor han serverede den for sine venner og vigtige kunder. Også i det danske kongehus drak man Constantia vinen med stort velbehag. Næsseslottet er omgivet af en smuk romantisk landskabshave i engelsk havestil, skabt i 1783-86 af De Conincks havearkitekt Henri Drevon. Disse smukke omgivelser er velegnede til udendørsarrangementer som sejlture, falkejagt, teambuildingsøvelser og walk and talk m.m.

Møde & Eventmagasinet

Dronninggårds Allé 136

DK-2840 Holte

Tel: +45 45 47 50 04

e-mail: kontorhotel@naesseslottet.dk

www.naesseslottet.dk

39


Ungt talent på Scandinavia i Aarhus For et år siden blev norske Helene Hallre (32 år), som den eneste fra hotelbranchen, kåret som Norges tredje største ledertalent i mediet E24. Hun er i efteråret blevet ansat som hoteldirektør på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus, som flere år i træk har vundet prisen som Det bedste hotel i Danmark udenfor København ved Danish Travel Awards. Hotellet har 234 værelser og råder – foruden Scandinavian Congress Center med plads til 1.600 deltagere – over et stort antal mødelokaler.

KONFERENCECHEF

på KolleKolle

Kit Haubro Sørensen er i oktober ansat som ny receptions- og konferencechef på Landbrug & Fødevarers konferencehotel, KolleKolle i Værløse. Hun startede sin karriere i Maersk Air og efterfølgende SAS og har siden arbejdet i hotel- og mødebranchen bl.a. som meetingdesigner hos Comwell, konferencechef hos Sinatur Hotel Frederiksdal og senest som hotel- og konferencechef på Kysthusene i Gilleleje.

NY PÅ

Nye t visitkor

Marketenderiet Anette Nielsen er ansat som sælger for eventstedet Marketenderiet i København. Hun har erfaring som event manager fra bl.a. Nationalmuseet og har tidligere arbejdet for incoming rejsebureauerne Kuoni og Tumlare. I den nyoprettede stilling har hun det overordnede salgsansvar for både Marketenderiet og det nye eventsted Montagehallen, der også er beliggende i Valby Maskinfabrik.

40

Møde & Eventmagasinet


af mpi kom foran

... som medlem af mpi

go ,kramneD IPM fa meldem vilB ­retni ednerøf ted fa led ne ræv rof nednaf i kMPI rævteDenmark, n elanoitanog Bliv medlem . n e h c n a r b e d ø m go inter­ ­tneve vær en del af det førende

nationale netværk inden for lanoitanretni lit gnagda åF event­ og mødebranchen.

Bliv medlem af MPI Denmark, og vær en del af det førende inter­ nationale netværk inden for event­ og mødebranchen.

,sranibew – ecnegilletni ssenisub .recnerefnok go retroppar

Få adgang til international Få adgang til international business intelligence – webinars, business intelligence – webinars, rapporter og førende konferencer. ,rermedlem animes edaf neMPI reripsDenmark, ni i gatleD og vær Bliv en del af det rapporter og konferencer. gid elkivdu ta rof nedehgilum åf go internationale .nehcnarbedømnetværk & ­tneve ginden o vles for event- og mødebranchen. Deltag i inspirerende seminarer, Deltag i inspirerende seminarer, Få adgang til international business intelligence – webinars, fåkdmuligheden atereudvikle Bliv medlem afogMPI .krDenmark, amnedipmfor åpog m sæL dig og få muligheden for at udvikle di selv og event­ & mødebranchen. rapporter og konferencer. Deltag i inspirerende seminarer, og vær en del af det førende inter­ selv og event­ & mødebranchen. nationale netværk inden forfor at udvikle dig selv og event- & mødebranchen. få muligheden Læs mere på mpidenmark.dk event­ og mødebranchen. Læs mere på mpidenmark.dk Læs mere på mpidenmark.dk Få adgang til international business intelligence – webinars, rapporter og konferencer.

Kom foran ... som medlem af MPI

Deltag i inspirerende seminarer, kdipmfor # at udvikle dig og få muligheden selv og event­ & mødebranchen. Læs mere på mpidenmark.dk

8 PERFEKTE MØDESTEDER

MED CHARME OG STIL

I CENTRUM AF KØBENHAVN

#mpidk

#mpidk

TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER I CENTRUM AF KØBENHAVN

#mpid

Tivoli Hotel & Congress Center Phoenix Copenhagen Imperial Hotel

Den lette dagmødepakke pr. person fra kr.

575,-

Grand Hotel The Square Copenhagen Island

#mpidk

Copenhagen Strand

VI SAMLER PUSLESPILLET FOR DIG

Gentofte Hotel

Den lette dagmødepakke er for dig der skal holde et stramtFREDERIK budget, men ikkeHOTEL vil VI’S gå på kompromis med kvaliteten. RUGÅRDSVEJ 590 - 5210 ODENSE NV

65941313 - RECEPTION@F6H.DK Søg, forespørg og bestil på: www.arp-hansen.dk/konference

ODEON ODENSE 679 værelser og 55 mødeog udstillingsrum

ODEONS KVARTER 1 - 5000 ODENSE C 66147800 - KONFERENCE@ODEONODENSE.DK

Møde & Eventmagasinet Møde & Eventmagasinet

55 41


DAGENS PROGRAM FOR ”FORCE DAGEN 2015”, der også markerede virksomhedens 75 års jubilæum, præsenteres her for de ca. 850 deltagere fra Danmark, Norge og Sverige af Elisabeth Lütken Bøggild, som var ansvarlig for hele det store arrangement på Radisson Blu Hotel Scandinavia i København.

Møde & Event planlæggeren

”Jeg skal kunne stole blindt på, at tingene er og bliver, som jeg beder om” 10 Q&A med direktionssekretær Elisabeth Lütken Bøggild, FORCE Technology, der får det hele til at hænge sammen takket være fleksibilitet – også fra chefens side. Af LARS BLICHER-HANSEN

Bestyrelsesmøder afholdes oftest in-house,

alt, hvad dertil hører af overraskelser – plus

enkelte gange som 1-2 dages ture til én eller

overnatning til dem, der ønsker det.

Hvilke møder, konferencer,

flere af FORCE’s lokationer i Danmark, Norge

og events arrangerer du?

eller Sverige.

42

Er du ansvarlig for dine arrangementer fra start til slut?

Jeg koordinerer et væld af små og større møder på direktions-, koncernleder- og bestyrel-

Sidst men ikke mindst vores koncernarrange-

JA – selvfølgelig! - men jeg er sjældent deltager

ses-niveau. Hertil kommer også de helt store

ment, hvor alle ca. 1.500 medarbejdere invi-

ved de mindre møder og arrangementer, jeg

arrangementer for hele koncernen. De mindre

teres til et arrangement, der løber fra lørdag

koordinerer. Derfor er jeg 100 pct. afhængig af

møder (5-25 deltagere) afholder vi ofte in-hou-

morgen til søndag formiddag. Disse afholdes

mine leverandørers forhåbentlig meget høje

se, da vi har faciliteterne til det. Afdelingsle-

ca. hvert andet år. Arrangementet kombineres

standarder og service. Jeg skal kunne stole

derseminarerne (50-60) afholdes ude af huset

med indlæg fra CEO, aktiviteter for medar-

blindt på, at tingene er og bliver, som jeg beder

og varer 1-2 dage.

bejdere hele dagen og stor fest om aftenen –

om, hvilket til tider kan være en udfordring.

hertil kommer selvfølgelig forplejning og

Derfor er ’trust & liability’ alfa og omega, sam-

Møde & Eventmagasinet


tidig med at det gode samspil og kemien skal

ypperste mål med sådan en dag: At gøre folk

være i orden!

glade og at få dem til at føle sig værdsat!

Hvad afgør valget af jeres

Hvad gik frygtelig galt i det værste…?

eksterne arrangementssteder?

Jeg havde bestilt en diskret VIP-bus til et ar-

Vores hovedkontor ligger i Brøndby, og da vi

rangement for ca. 10 europæiske topledere og

ofte har deltagere fra kontorer i Sverige og

deres partnere. Fik en kæmpe (60+ passagerer)

Norge, er det vigtigt, at der transportmæssigt

multifarvet turistbus udstyret med de grim-

er så lidt spildtid som muligt. Derfor forsøger

meste plastikblomster som pynt. Bussen brød

jeg altid til de møder at finde hotel- og konfe-

sammen, da gæsterne skulle transporteres

rencefaciliteter, der ligger tæt på København.

hjem til hotellet om aftenen. Heldigvis tog alle

Tidligere lå vores koncernarrangementer i

det med godt humørJ.

Jylland, men da jeg flyttede det til København, fordobledes tilmeldingerne. Så meget betyder

Hvor henter du inspiration til

rejsetiden og transporten for en stor del af

fornyelse af dine arrangementer?

medarbejderne. Nu kunne vi bruge de sparede

De konferencecentre og leverandører, jeg

ressourcer på at gøre dagen bedre og forkæle

allierer mig med, er gode til at forny sig og

kollegaerne endnu mere.

komme med nye ideer. Jeg trækker ligeledes på Grunk Event og så min mand, som arbejder

Arbejder du med utraditionelle og

inden for branchen og har et utrolig godt og

alternative arrangementsmodeller?

bredt netværk. Deltager sjældent på messer,

FORCE er en meget bred virksomhed, med 57

da tiden ikke er til det.

forskellige forretningsområder fordelt på 51 lokationer i henholdsvis Danmark, Sverige,

Hvordan får du arbejde, familieliv

Norge, England, Singapore, Kina og Abu Dhabi.

og fritid til at hænge sammen?

Dette afspejles tydeligt blandt medarbejder-

Min chef er fleksibel – og det er jeg også. Så

ne, som er en meget ”blandet flok”. Et miks af

lige meget hvad, kommer tingene til at hænge

ingeniører, sælgere, laboranter, bogholdere,

sammen. Min familie er meget aktiv og socialt

grafikere, håndværkere, jurister, økonomer

anlagt. Derfor har min mand og jeg forsøgt at

osv. Vi har flere 25- og 40-års jubilæer, og man

opdrage vores tre børn på 11, 13 og 18 år til at

skal passe på ikke at blive for alternativ og

tage ansvar og være selvstændige fra en tidlig

utraditionel, hvor en god portion situationsfor-

alder, hvilket betyder, at vi alle altid giver en

nemmelse er påkrævet.

hånd med i det daglige. Det frigiver tid i den anden ende, således at alle har mulighed for

Opstiller I målsætninger for

sport, musik og venner/veninder. Jeg løber og

møderne – og måler udbyttet af dem?

træner, og vi kan godt lide at rejse, og i år har

Jeg deltager ikke på de mindre møder (5-

det stået på Belgien, Amsterdam, New York og

60), som jeg blot koordinerer alt det prak-

Boston.

tiske i og omkring. Det er her den enkelte mødeansvarlige/mødedeltagerne, der står for

Hvad er dine tre bedste råd til dine

mødets målsætning, indhold og udbyttet heraf.

mødeplanlægger-kolleger ude omkring? Vær positiv, se muligheder i stedet for be-

Koncernarrangementet står jeg for og er med

grænsninger, sæt grænser og lær at sige

til – og her er målet ganske enkelt alle med-

nej-tak.

arbejderne og deres individuelle oplevelser af arrangementet og tilfredshed med dette. Op til og efter et sådant arrangement modtager jeg mange gode idéer og som oftest (heldigvis) konstruktive og positive inputs og tilbagemeldinger. Hvad kendetegnede det bedste og mest succesfulde arrangement, du har gennemført? Uden tvivl koncernarrangementet i 2015, som vi kombinerede med FORCE’s 75-års fødselsdag. Vi nåede op på ca. 850 tilmeldinger. Det var en fantastisk dag, og stemningen var helt i top. Alle medarbejdere var utroligt glade og positive over hele arrangementet. Og det er mit

ELISABETH LÜTKEN BØGGILD trives bedst med at være med, hvor det sker og - med egne ord agere hurtigt, have overblik og være proaktiv og serviceminded. Samlet set næsten tre års ophold i USA har givet hende stærke engelskkundskaber. Uddannelsen fandt sted som allround-kontorelev i Berlingske Annoncecenter, og hun har derefter haft jobs i CCNB (Coca-Cola Nordic Beverages) og i hhv. IT- og bankbranchen. Et barselvikariat i FORCE’s IT-afdeling førte for ti år siden til en fastansættelse i virksomheden, hvor hun de sidste syv år har beklædt stillingen som direktionssekretær for firmaets CEO. I fritiden løber hun gerne i naturen: ”Her samler jeg tankerne og får blæst dagens stress og jag væk”, siger hun. (Foto: Vicki Maddison).

Møde & Eventmagasinet

43


Værd at vide

50’er stemning

’TO GO’

”Frøken Fryd” er en nostalgisk veteran-campingvogn, som et ungt ægtepar har hentet hjem fra Berlin og selv istandsat og indrettet til en rullende vintage café. Vognen køres ud til fester og events, og der serveres italiensk is, cupcakes og candyfloss. Betjeningen foregår i gennemført 50’er stil med polkaprikkede kjoler, forklæder og røde læber, og lækkerierne langes over disken til tonerne af Chuck Berry og Jerry Lee Lewis.

MØDER OG JAZZ på Hotel Danmark Brøchner Hotels foreløbig nyeste skud på

Den ny jazzklub holder åbent seks aftener om

stammen, Hotel Danmark ved Rådhuspladsen i

ugen og har plads til 40 gæster. Der er dels indi-

København, blev en jazzklub rigere, da ’Niels Lan

viduelt billetsalg, og dels mulighed for at booke

Doky International Jazz Collective’ i september

hele lokalet til f.eks. en konferencegruppe, der

rykkede ind, efter at den kendte jazzpianist hav-

vil afslutte dagen med swingende musik efter

de forladt The Standard i Havnegade.

eventuelt at have holdt møde i Hotel Danmarks utraditionelle lokale ’Black Box’. Billedet er fra åbningsaftenen med Niels Lan Doky ved flyglet.

MÆRSK

udskriver bureaukonkurrence

Hindsgavl i juletransformation ”Omstillingen fra det pulserende og travle liv, der præger Hindsgavl Slot ved Middelfart i møde- og konferencesæsonen, til den særlige

Efter en bureaukonkurrence om sin årlige Global

ro og fordybelse, der omslutter slottet til jul, er stor. Vi har i omegnen

Leadership Conference har Maersk Line blandt syv danske og

af 100.000 gæster årligt, hvoraf møder og konferencer udgør hele 80

internationale bureauer valgt Agenda Group, som man siden

pct. Når de for en kort stund sættes på pause, fyldes hver en krog på

2012 har samarbejdet med om en lang række møder på både

slottet med ro, varme og hygge”, fortæller slottets marketingansvar-

funktions- og koncernniveau.

lige, Maria Plambech Sannes, der har sendt os dette stemningsfulde foto fra sidste års jul.

”Efter så mange års samarbejde blev det naturligt at tage en sondering. Vi ønsker selvfølgelig, at Maersk også har den bedste samarbejdspartner i fremtiden”, siger Nana Rasmussen, der er ansvarlig for bureausamarbejdet. ”Vi bad bureauerne tage udgangspunkt i vores største og vigtigste konference, der er blevet en vigtig strategisk kommunikationsplatform for vores ledelse. Efter pitch fra alle bureauer var beslutningsgruppen enige i, at Agenda Group havde leveret stærkest”, siger Nana Rasmussen. Agenda Groups Managing Partner, Andreas Høgsberg, glæder sig over valget og siger i en kommentar, at det ikke længere er reklameopgaver, men møder, der fylder mest i bureauets forretning, der blandt kunderne også tæller TDC, Arla, SimCorp, ISS og Novo Nordisk.

44

Møde & Eventmagasinet


INVITATION Workshop om grønne møder DATO: 23. NOVEMBER KL. 15.00 – 20.00 STED: CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS ADRESSE: ØRESTADS BOULEVARD 114-118, 2300 KØBENHAVN S

Møder og netværk

Oplev hotellets grønne atrium

TILMELD D GRATIS IG

DJ Henrik Milling spiller ‘grøn musik’

GØR DINE MØDER GRØNNERE Vær med når vi inviterer til MødeMekka under temaet ”grønne møder og bæredygtighed” på et af verdens mest grønne hoteller - Crowne Plaza Copenhagen Towers. Alle taler om bæredygtighed, men hvordan implementerer vi det i vores møder og events – og ikke mindst vores hverdag? Hvad er bæredygtighed egentlig, og hvordan kan vi være med til at minimere klimabelastningen på vores planet? Det gør Pia Rathsach fra GoGreen Danmark os meget klogere på.

SPEED-MEETINGS OG GRØNT AFTERPARTY Hold også speed-meetings med 45 spændende leverandører fra møde-og eventbranchen - flere med særligt fokus på miljø og bæredygtighed. I hotellets grønne atrium byder vi til slut op til grønt afterparty bestående af en let aftenbuffét og en musikalsk rejse med bæredygtige kunstnere fremført af DJ og musikekspert Henrik Milling.

TILMELDING: Arrangementet er GRATIS for alle som planlægger møder, konferencer, events m.v. Begrænset antal pladser. Læs mere og tilmeld dig på:

Kursuslex.dk/arrangementer

Pia Rathsach fra GoGreenMøde Danmark & Eventmagasinet fortæller om grønne møder og bæredygtighed

45


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER

TEMA:

Bæredygtige møder og events

Sådan kommer DU i gang Det behøver ikke at være besværligt, dyrt eller langhåret at lave bæredygtige arrangementer. Faktisk handler det blot om sund fornuft – også økonomisk. I denne artikel fortæller forfatteren, hvordan man i Rethink Events opfatter den store fokus på bæredygtighed, og hvordan de anvender deres tolkning, når de arrangerer firmaevents. Bæredygtighed skal ned på jorden – ellers overmander det dig, lyder mantraet. Af SOFIE RANDEL

D

er har været talt om det længe. Meget længe. Først var det sådan en smule frelst at beskæftige sig med det. Senere blev det betragtet som en

selvfølge, at alt var i orden på den front. Og alligevel kan vi stadig mærke en vis berøringsangst hos både mødeplanlæggerne (kunderne) og f.eks. hotellerne (leverandørerne), når emnet kommer på tale: Grønne, ansvarlige og bæredygtige arrangementer! Faktisk er det mere end 20 år siden, vi i Danmark gik i gang med at udarbejde et sæt kriterier for certificerings-ordningen Den Grønne Nøgle. Den var - og er både en slags tjekliste for hotellerne for, hvordan man kan sikre en miljøvenlig drift, og et element i markedsføringen. ’Her opfører vi os ordentligt’. Den lange, seje proces er ikke tilendebragt. Vi burde for længst have passeret det berømte ’tipping point’, hvor flere og flere møde- og eventplanlæggere simpelt hen vælger de steder fra, der ikke på den ene eller den anden måde garanterer en bæredygtig tilgang til både naturen, klimaet, energiforbruget, madspildet osv., når de danner rammen om konferencer, selskaber og bare ’almindelige’ gæster. Åbenlyse brud på disse ting på møde- og eventstederne smitter negativt af på de kunder, der ellers profilerer deres virksomheder på CSR- og triple-bottom-line-værdier. Kursuslex og Møde & Eventmagasinet har allieret sig med en række eksperter, der på de følgende sider belyser emnet og giver os alle en mængde gode og enkle råd om, hvordan man selv kan gøre det bedre, og hvordan vi sammen kan speede processen op. God fornøjelse med læsningen. LBH.

46

Møde & Eventmagasinet


CASES No Zebra I september hjalp vi det digitale bureau No Zebra med at skabe rammerne om dets første eCommerce Power Day. Først og fremmest skulle rammerne underbygge konferencens formål og indhold. Venue blev derfor DGI-Huset i Aarhus, som i dagligdagen emmer af energi og glæde. Kundens ønske om energidrik blev til hjemmelavede ingefærshots, og den nye danske naturlige energidrik Nasesati som alternativ til f.eks. Redbull. Og minsandten om kunden ikke selv foreslog at lave en kasse til de navneskilte, som deltagerne alligevel bare ville smide ud. Og keyhangers var uden årstal, så de kan bruges til fremtidige events.

SOFIE RANDEL er direktør for Rethink Event, der bl.a. tilbyder et uddannelsesforløb til virksomheder, som ønsker at skabe en bæredygtigheds-kultur baseret den internationale ISO 20121 event-standard. Rethink Event har medvirket til at justere standarden til danske forhold. Her er hun fotograferet på Møde & Eventmessen i marts, hvor hun holdt foredrag om emnet.

BÆREDYGTIGHED. Smag lige på ordet

I stedet mener jeg, at vi skal blive bedre

engang. Sådan rigtig smage på det – lad det

til at identificere (finde) de ting, der giver

ligge på tungen lidt og tænk over det. Fortæl

mening for den enkelte medarbejder og for

mig så præcist, hvad bæredygtighed betyder.

den enkelte virksomhed - og så bruge de ting

Ja, det er faktisk svært, ikke?

som springbræt til de større forandringer. Min erfaring siger, at det gør du bedst ved at lytte

Det er svært, fordi vi bruger begrebet meget

intenst, spørge ind og udfordre ’plejer’-men-

forskelligt om mange forskellige ting - store

taliteten ved at være nysgerrig over for

Danfoss

som små. Nogle mener noget, og andre me-

muligheder og alternativer. Og ja, det er da

Danfoss har stor fokus på bæredygtighed, så

ner noget andet. Det gør, at begrebet bliver

sund fornuft at starte med de lavt hængende

det var naturligt at tænke i bæredygtige løs-

fluffy, svært at relatere til og svært at arbejde

frugter.

ninger til virksomhedens salgsarrangement

med. Derfor mener jeg, at I skal starte med

for 150 interne sælgere fra hele verdenen.

at definere, hvad I mener, bæredygtighed er.

Mennesker, værdier og adfærd

Ved at bruge industritønder som afløser for

Det giver jer et internt sprog, som afmysti-

- ellers gør du ikke en forskel

de traditionelle podier til fremvisning af nye

ficerer dette dynamiske begreb. Gør jeres

Alt for ofte ser jeg, at bæredygtighed er

produkter skabte vi både smil og inspiration

definitioner så konkrete som muligt. Gentag

noget, der kommer oppefra og ned i virksom-

til at gøre ’noget andet, end vi plejer, når vi

øvelsen efter noget tid, og I vil opleve, at jeres

heder, organisationer og teams. Kunne man

er på messe’. Folieringen var et bæredygtigt

definitioner ændrer sig, og jeres sprog om-

forstille sig, at direktionen i stedet skabte en

alternativ, som ikke kostede mere end det

kring bæredygtighed er blevet rigere og mere

væredygtigheds kultur? Og hvad er væredyg-

konventionelle.

nuanceret – og kommet helt ned på jorden.

tighed så?

Tag små skridt - ellers snubler du

For mig handler det om en bæredygtig men-

Når nu bæredygtighed kan være en udfor-

neskelig adfærd og tilgang. En mentalitet,

drende størrelse at arbejde med, er det

som favner meget bredere end bæredygtig-

væsentligt at gøre op med den ’alt eller

hed, og som aldrig er enten eller. Krydrer man

intet’-mentalitet, jeg ofte møder – særligt på

så begrebet med indstillingen om, hvordan vi

direktionsgangene. Jeg oplever en tendens

på alle parametre kan optimere og frasortere

til, at hvis vi ikke kan kalde noget 100 pct. bæ-

det unødvendige, kommer der helt automa-

redygtigt, så er det slet ikke værd at arbejde

tisk masser af konkrete tiltag op, som skubber

med overhovedet. Det, mener jeg, er en stor

til en bæredygtig udvikling, større udbytte

fejl.

og bedre bundlinje. Det, vi gør, skal skabe en positiv forskel.

Møde & Eventmagasinet

47


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER

Bambus roll up Alternativet til de mere traditionelle roll ups er produceret af bambus. Bambus giver et robust, miljøvenligt materiale, og planten vokser hurtige end andre planter med en vækstperiode på fire-seks år. Systemet er det

Komposterbart service

samme nemme og velkendte, og

Service af bambus, sukker- eller

banner kan udskiftes efter behov.

majsstivelse eller palmeblade kan bruges til f.eks. picnic og

BÆREDYGTIGE

TIPS Samlet af DORTHE SCOTT JENSEN

Bæredygtige servietter

receptioner og er et smukt og funktionelt alternativ til plastik-

Du kan vælge servietter lavet

service. Der er mange forskel-

af miljøvenlige materialer, som

lige modeller, herunder små

kan komposteres efter brug. Du

bambusbåde til mindre snacks

kan også vælge servietter, der er

eller palmeblade-tallerkener til

Svanemærket, hvilket betyder,

middagen, kopper i genbrugspap

at alt træet, som servietterne er

og glas i majsstivelse. Det er

produceret af, kommer fra en FSC

nedbrydeligt og kan komposteres

mærket skov, og at servietterne

efter brug.

er fri for skadelige stoffer.

Bæredygtige møbler

Medarbejderbeklædning Arbejder du i restaurant- eller

Bæredygtige blomster

Drop europallerne. Brug skamler

cateringindustrien? Vidste du,

ler og granit, og den indeholder

af FSC certificeret pap, dekoreret

at man kan købe Fairtrade- og

Der er meget CO2 at spare ved

derfor ikke bly. Kapslen indehol-

med temaer, som genbrugstræ,

oeko-tex mærket kokketøj og

at købe lokalt dyrkede blomster,

der blomster- eller krydderifrø,

grønne blade eller råt beton-look.

-forklæder? Det er en garanti for,

da mange blomster bliver dyrket

som ikke indeholder GMO’er.

Filt lavet af gennemsigtige gen-

at beklædningen er kontrolleret

i energislugende drivhuse og

Blyanterne kan indgraveres med

brugsflasker designet til stole,

for indhold af sundhedsskadelige

transporteres fra udlandet. Vælg

virksomhedslogo eller et person-

som kan bruges i et loungeom-

kemikalier og farvestoffer.

derfor blomster, der er økologisk

ligt budskab. Brug blyanterne

råde. Alternativt benyt et af ud-

dyrket i Danmark. Ved at vælge

til din konference; efter brug

lejningsfirmaerne, der genbruger

bæredygtige blomster spares

plantes de i jord, og et minde om

møbler og planter flere gange.

naturen og arbejderne desuden

konferencen vokser frem.

Tæpper til de kølige flyveture

for giftige sprøjtemidler. Køb

Passagerer på Emirates’ fly kan

blomster med jord og giv dem

putte sig under tæpper med

efterfølgende til organisationer,

god samvittighed. Flyselskabet

gæsterne eller institutioner.

lancerer nemlig bæredygtige og miljøcertificerede tæpper, som

Stenpapir

er lavet 100 pct. af genanvendte plastflasker.

Et bæredygtigt alternativ til almindeligt papir er stenpapir, kalksten og bindemidlet HDPE.

Spar printet med et online værktøj

Man kan bruge papiret til bykort,

Brug en app eller anden online

magasiner, skriveblokke, festival-

løsning, så undgår du at printe

programmer, visitkort, plakater,

deltagerlister, programmer,

postkort mm. Udsættes stenpapir

sponsorliste, afstemninger,

for UV-stråling, fugt og varme er

evalueringsskemaer mm., så du

det biologisk nedbrydeligt.

derved mindsker papirforbruget.

der er lavet af meget fint malet

Ofte bliver disse papirer ikke

Spirende blyanter Sprout-blyanten lavet af bære-

taget med hjem af deltagerne efter en event, og de kan ikke genanvendes til andre events.

dygtigt PEFC eller FSC certificeret

48

cedertræ. Den inderste del af

NB: Se flere af Dorthe Scott Jen-

blyanten består af en blanding af

sens tips på side 68!

Møde & Eventmagasinet


ADVERTORIAL

DET GRØNNE FYRTÅRN Bornholm har sat det ambitiøse mål, at øen i år 2025 skal være et 100 pct. bæredygtigt og CO2-frit samfund. Her findes et af verdens mest bæredygtige hotel- og konferencecentre, Green Solution House.

”H

otellet er et nytænkende eksempel på, hvor langt vi i virke-

eller mennesker,” fortæller Trine

område’, fordi der er ca. 40 pct.

ligheden kan komme i dag ved bevidst at søge og udvælge

Richter.

større madspild på buffeter end på tallerkenanretninger. At råva-

bæredygtige løsninger”, siger direktør Trine Richter. På altanerne er det gamle be-

rerne kommer fra Bornholm er en

Det handler dog ikke alene om bæredygtighed. Hotellet er et mekka for

tonværn erstattet med glasværn,

selvfølgelighed – og skal der im-

ægte livsnydere med sin beliggenhed i den rå bornholmske natur, sin

som ikke blot giver mere lys i

porteres råvarer til køkkenet, er

arkitektoniske skønhed, fantastiske lysindfald og udsøgte gastronomi.

værelserne, men hvis indbygge-

det primært økologiske råvarer.

de, transparente solceller leverer ”Her skal man have lov at blive forkælet i smagfulde omgivelser og

strøm til hotellet. Det varme vand

At få indblik i de nyeste og mest

nyde vores lækre mad. Vil man slappe af med et karbad, skal man kun-

opvarmes af solen, og spilde-

bæredygtige materialer og meto-

ne gøre det med god samvittighed. Forbud og restriktioner er simpelt-

vandet bliver renset med grønne

der er i sig selv en oplevelse. Men

hen demotiverende for os mennesker”, forklarer Trine Richter.

alger.

det særlige ved Green Solution

Nytænkende miljøtiltag

Madspil minimeret

give køb på nydelsen og sanse-

Overalt er der valgt banebrydende løsninger, som ikke alene tager

Også i den daglige drift tænkes

ligheden under sit besøg. Faktisk

hensyn til miljøet, men samtidig giver gæsterne større velvære. Konfe-

der bæredygtigt. Således fokuse-

tværtimod.

rencerummet er nordvendt med et naturligt lysindfald. Det skaber en

rer køkkenchef Kasper Beyer på

følelse af lys og lethed, som bidrager til at holde energien oppe til mø-

at minimere madspild. Faktisk er

der. I stedet for en projektor er der en dagslysskærm med en sensor,

à la carte restauranten ’buffet-frit

House er, at man ikke behøver at

Greensolutionhouse.dk

der justerer lysstyrken. Hotellets interiør er omhyggeligt udvalgt for at skabe et godt indeklima. Værelserne er renoverede med miljømærket maling og gardiner – og tæpperne reducerer støvpartiklerne i luften, så luften, man indånder, er så ren og støvfri som muligt. Gavnligt og genanvendeligt ”Vi har undersøgt, hvad der har størst indflydelse på indeklimaet, og det er faktisk interiøret i bygningerne, altså gulvbelægning, maling, møbler og stof. Det kommer jo vores gæster til gode, at vi også kan levere en god luftkvalitet. Vi har prioriteret Cradle to Cradle certificerede produkter, hvilket indebærer, at de ikke alene skal være miljøvenlige og giftfri, men samtidig fuldt genanvendelige. Desuden er der også krav til, at materialerne skal have en gavnlig effekt på enten natur Møde & Eventmagasinet

49


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER

Klidkager og afholdenhed på menuen? Fordommene er mange på trods af, at det er dokumenteret, at bæredygtige møder er sund fornuft for både arrangør og deltagere. Og en ny dansk undersøgelse viser, at gæster på hoteller sætter lighedstegn mellem bæredygtighed og forkælelse.

formand for udviklingskomiteen for ISO 20121-standarden, skræddersyede bæredygtige events. Hun fortsætter: ”Vil du fremtidssikre din virksomhed, skal du tænke bæredygtighed ind i din overordnede forretningsstrategi og uddanne dine medarbejdere til at tænke og handle bæredygtigt. Også, når der holdes møder og events.”

Fordom: Bæredygtighed er kompliceret Realitet: Som mødeplanlægger skal du (blot) se på de beslutninger og valg, du i forvejen står med, med en bæredygtig brille. Brug etablerede certificeringssystemer som fx ISO 20121 eller GRI EOSS som rettesnor og inspiration, selvom målet ikke nødvendigvis er en certificering. Når det handler om maden, så spørg efter lokale og økologiske produkter. Bed om mindre kød og mere grønt. Det skåner miljøet og er et sundt valg. Kan arrangementet gøres papirløst, og informationen deles digitalt? Hvis

Af ULRIKA MÅRTENSSON

ikke, så overvej nøje, hvad der skal printes. Se materialet igennem, skær

T

det til og fjern alle unødvendige informationer og gentagelser, så gør du

de kan gøre events mere bæredygtige. Det virker kompliceret. Er helt

Som leverandør skal du – initialt – investere tid og ressourcer i at etab-

sikkert dyrt. Og så skal man nok give køb på en masse ting, der forringer

lere genbrugssystemer, nedbringe energiforbrug og affald etc. Men der

kvalitet og oplevelse.

skal meget lidt til, før din investering såvel økonomisk som i mandetimer

ransport af møbler, stande, mennesker, materialer – mad, lys,

dine deltagere en stor tjeneste. Vælg FSC-mærket papir, print på begge

lyd. Ja listen af faktorer, der har negativ indflydelse på miljøet, kan

sider.

synes uoverskuelig, hvilket får mange til slet ikke at se på, hvordan

lønner sig. ”Hvis du vil, at din event skal se ud, som den altid har gjort, kan bære-

50

dygtige løsninger være vanskelige, dyrere og begrænsende. Men tager

Fordom: Bæredygtighed er dyrt

du udfordringen op, kan du både udvikle, effektivisere og forfine arran-

Realitet: Bæredygtige møder handler om at optimere både budgetter

gementet samtidig med, at du viser, at du træffer de rigtige valg,” siger

og miljøvenlighed ved at se på, hvordan du minimerer dit ressourcefor-

Fiona Pelham, direktør i Sustainable Events Ltd. og Positive Impact samt

brug, effektiviserer spild, genbruger og fx reducerer mængden af affald,

Møde & Eventmagasinet


PÅ GULDSMEDEN, der var et af hotellerne i undersøgelsen, skiltes der med ’Recycled Bread Muesli’ på morgenbuffeten.

SANDBJERG GODS AARHUS UNIVERSITETS KURSUSEJENDOM SANDBJERG GODS SandbjergUNIVERSITETS Gods er beliggende i et naturskønt område på AARHUS KURSUSEJENDOM

Sundeved, med park direkte ned til Alssund. Godset har 105 sengepladser fordelt på 74 dejlige, lyse værelser. Desuden rummer godset og velindrettede auditorier Sandbjerg Gods 2ermoderne beliggende i et naturskønt områdemed på plads til ca. 100/50 personer, 3 undervisningslokaler samt Sundeved, med park direkte ned til Alssund. Godset har 105 mange grupperum. Sandbjerg Gods somDesuden Aarhus sengepladser fordelt på 74 dejlige, lysetjener værelser. Universitets kursusejendom, kan også benyttes til møder rummer godset 2 moderne men og velindrettede auditorier med og uddannelsesaktiviteter for organisationer og firmaer uden plads til ca. 100/50 personer, 3 undervisningslokaler samt tilknytning til universitetet. Der er Gods trådløstjener internetforbindelse mange grupperum. Sandbjerg som Aarhus på hele Godset. Der er daglige flyafgange fra København Universitets kursusejendom, men kan også benyttes til møder til Sønderborg. Reservationforforetages på tlf. og 8715 3370uden eller og uddannelsesaktiviteter organisationer firmaer e-mail: sandbjerg@sandbjerg.dk tilknytning til universitetet. Der er trådløs internetforbindelse på hele Godset. Der er daglige flyafgange fra København til Sønderborg. Reservation foretages på tlf. 8715 3370 eller LÆS MERE PÅ WWW.SANDBJERG.DK e-mail: sandbjerg@sandbjerg.dk

der koster penge at komme af med. Tænk smart og sørg for, at mødestedet ligger i gåafstand til hotellet. Så handler du også ansvarligt over for

LÆS MERE PÅ WWW.SANDBJERG.DK

SANDBJERG A+B.indd 1

20/03/2

deltagerne ved at give dem frisk luft og sætte gang i blodcirkulationen. I selve planlægningsfasen er det et faktum, at du kan effektivisere processer og beslutningsgange og spare tid ved at definere klare – bæredygtige – mål og succeskriterier, som teamet kan navigere efter. Desuden motiverer og engagerer det at arbejde hen imod noget, der er er større og bedre - og giver mening.

Fordom: Bæredygtighed er lig med dårligere kvalitet Realitet: De fleste bæredygtige tiltag foregår bag scenen eller på en måde, som deltagerne slet ikke bemærker. Og selv når du arbejder med fx synlig affaldssortering, er det i dag så udbredt, at de fleste vil se det som en selvfølge. Med det store fokus, der er på mad, velvære og forskellige kosthensyn, vil en mere grøn konferencebuffet med mindre portioner og færre hurtige kulhydrater heller ikke stikke ud, men fremstå som en tidssvarende og gennemtænkt løsning. En ny undersøgelse gennemført af Alexandra Instituttet i samarbejde med bl.a. Horesta viser, at hotelgæster føler sig forkælede og får en bedre oplevelse, når hotellet viser, at de tager ansvar og handler miljøvenligt. Det gjaldt også de gæster, der svarede, at de ikke som sådan går op i bæredygtighed. Et afgørende parameter for, at gæsterne oplever den grønne omstilling som omsorg, er, at initiativerne er synlige. Derfor skal hotellet tydeligt kommunikerer sine tiltag til gæsterne såvel online som offline og sørge for, at medarbejderne er rustet til at svare på spørgsmål. NB: Læs mere om undersøgelsen på side 64.

VI MØDES PÅ HAVNEN Der er noget særligt over at være ved vandet. Du tænker bedre og ser måske tingene i et nyt perspektiv.

Møde & Eventmagasinet

51

Toldbodgade 24-28 | 1253 København K | T: 33 74 14 14 | www.admiralhotel.dk


BYG SELV DET PERFEKTE ARRANGEMENT ·

4-stjernet hotel

·

223 værelser

·

5-stjernet konferencecenter

·

Konferencesekretariat

·

On-site AV-center

·

25 fleksible konferencelokaler

·

Unikt Business & Bricks koncept

·

Gratis WiFi og moderne AV-udstyr

·

Multihus på 1800 m2, perfekt til store arrangementer

·

2 store auditorier med plads til hhv. 54 og 300 personer

Book på: LEGOLANDconference.dk

Vi har faciliteterne til at afholde dit arrangement uanset størrelse LEGOLAND® Hotel & Conference er et af landets mest moderne og fleksible udbydere af faciliteter til møder, konferencer og virksomhedsevents. Desuden får du mulighed for at inddrage LEGOLAND® Parken, hvis dit arrangement skal være noget helt ud over det sædvanlige. LEGO, LEGO logo, Knob og Klods konfigurationerne og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen og her anvendt med speciel tilladelse.

25760_HL_MødeEvent_Annonce_225x148.indd 1

06/09/17 09:59

8 PERFEKTE MØDESTEDER

MED CHARME OG STIL

I CENTRUM AF KØBENHAVN

TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER I CENTRUM AF KØBENHAVN

Tivoli Hotel & Congress Center Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel

Den lette dagmødepakke pr. person fra kr.

575,-

Imperial Hotel The Square Copenhagen Island Copenhagen Strand Gentofte Hotel

Den lette dagmødepakke er for dig der skal holde et stramt budget, men ikke vil gå på kompromis med kvaliteten.

52

Møde & Eventmagasinet

Søg, forespørg og bestil på: www.arp-hansen.dk/konference

679 værelser og 55 møde- og udstillingsrum


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER

MÆRKNINGSORDNINGER der kan bruges som pejlemærker til indkøb til møder og events Af DORTHE SCOTT JENSEN

Er du i tvivl om, hvad du skal kigge efter, hvis du gerne vil købe mere

Der er flere fordele ved at vælge varer og serviceydelser, der er miljø-

bæredygtigt ind til dine møder og events, så finder du herunder en

mærket:

beskrivelse af de mest almindelige mærkninger og certificeringer. Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljø-

✔ Som virksomhed skal I ikke selv opstille miljøkrav. Det er gjort for jer.

belastning.

✔ Miljømærkning Danmark følger op på og kontrollerer løbende

Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de på at mindske

✔ Miljømærkninger har en stor troværdighed.

de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø,

✔ Det er nemt at kommunikere internt og eksternt om bæredygtige ind

miljøkravene.

købsvalg via logoer.

klima og jordens ressourcer.

✔ Det er nemt at opstille målepunkter for ens grønne indkøbsstrategi.

Svanen

EU-Blomsten

Økologi-mærket

miljømærke. Danmark tilsluttede sig i

pæiske miljømærke. Blomsten blev

”statskontrolleret økologisk”. Anven-

1997. Når man vælger et produkt mær-

etableret i 1992 af EU-Kommissionen,

des på landbrugsvarer dyrket ifølge

ket med Svanen er man med til at

og Danmark har været med fra star-

EU’s regler for økologiske landbrugs-

mindske miljøbelastningen. Der findes

ten. Mange af kriterierne er de samme

produktion. Udenlandske økologiske

også miljømærkede serviceleveran-

som Svanens.

varer kan kun få mærket, hvis de er

Svanemærket er det officielle nordiske

EU-Blomsten er det officielle euro-

pakket og kontrolleret i Danmark. Der

dører som f.eks. rengøringsfirmaer, trykkerier og hoteller.

Det røde Ø-mærke angiver, at varen er

Nogle eksempler: For butikker, re-

må bruges 42 udvalgte tilsætnings-

stauranter og kantiner stilles der krav

stoffer i Ø-mærkede fødevarer. Det

Hele produktets livscyklus fra råvarer

om et lavt niveau af usorteret affald.

er kun 1/10 af, hvad der er tilladt i ik-

til produktion, brug, bortskaffelse og

For papirproduktion er der krav om

ke-økologiske varer. Ø-mærkningen er

recirkulering er med i vurderingen, når

begrænset forbrug af energi.

en frivillig ordning. Fødevareministeri-

kravene til miljømærkede produkter

et kontrollerer, at reglerne overholdes.

og ydelser fastsættes. Der stilles skrappe krav til kemikalier, og det er

Nogle af fordelene ved at vælge øko-

godt for såvel din egen sundhed som

logiske varer:

for de mennesker, der fremstiller

✔ Du vil undgå pesticidrester og GMO

produkterne, og for miljøet i dag og i

✔ Du vil skære ned på tilsætnings-

fremtiden.

VA

NEM ÆRK

stoffer.

E

✔ Du vil være med til at øge dyrevelfærden og gavne naturen.

T

S

Tryksag 1234 5678 Møde & Eventmagasinet

53


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke er Fødevareministeriets statskontrollerede mærke for økologi, når du spiser på restauranter, på hoteller, får catering eller er på et venue. Det findes i tre farver: guld, sølv og bronze. Farven viser, hvor stor en del økologiske råvarer, der anvendes på spisestedet. Der findes pt. over 215 steder i hele Danmark at vælge mellem. Guld viser, at spisestedet bruger mellem 90 og 100 pct. økologiske føde- og drikkevarer, sølv mellem 60 og 90 pct. og bronze mellem 30 og 60 pct. økologiske føde- og drikkevarer. Eksempler: Roskilde Festival var med kravet om minimum 75 pct. økologiske råvarer i 2016 for alvor gået ind i kampen for de økologiske måltider. I 2017 har festivalen yderligere optrappet indsatsen og præsenterede i år et mål om at nå 90 pct. økologi i alle deres madboder. I 2016 kunne Northside præsentere 40 økologiske spisemærker i guld og en overordnet økologiprocent på over 95. I 2017 var ambitionen, at man som den første danske festival kunne præsentere et 100 pct. økologisk madudbud, mens ambitionerne for drinkskortet lød på, at 85 pct. af de våde varer skulle være økologiske.

Fairtrade

Fairtrade er en international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en rimelig indtægt og bedre arbejdsvilkår. Fairtrade arbejder bredt med bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt. I dag er 22 forbrugerlande og 74 producentlande med i ordningen, og der er over 1,6 millioner bønder og arbejdere i systemet. Eksempelvis kan du købe bananer, sukker, kaffe, te, blomster, vin, honning, chokolade, is, juice, muleposer, kokketøj og ca. 1.400 flere fairtrade-mærkede varer på markedet, og over 75 pct. af dem er økologiske.

MSC certificeret fisk

Det blå MSC-mærke (Marine Stewardship Council) gør det nemt at tage det miljømæssige bedste valg, når man køber ind til menuen til events eller spiser på restaurant. Kun fisk og skaldyr fra fiskerier, der lever op til de strenge standarder for bæredygtighed, kan sælges med det blå MSC-mærke. Standarderne sikrer, at fisk fanges i mængder, der tillader, at fiskebestanden og de økosystemer, de er afhængige af, forbliver sunde og produktive for fremtiden. Der findes over 20.000 MSC-mærkede produkter.

NB: Læs særskilt artikel om Den Grønne Nøgle – Green Key – på side 56 her i tema-sektionen.

54

Møde & Eventmagasinet


ADVERTORIAL

Gennemført GRØN

HUSET Middelfart har med en nylig ombygning og renovering skabt en grøn profil, og med Green Key-certificering samt Det Økologiske Spisemærke i bronze er næste step grønne messer.

permanent byggeudstilling til hus og have på

Grønt byggeri

28.000 m², hvor konferencegæsterne frit kan

Som følge af ombygningen tilbyder HUSET

benytte de udstillede sommerhuse, udestuer

Middelfart nu også messer. Med den opdate-

og orangerier til fx gruppearbejde.

rede, miljøvenlige profil er det helt oplagt at placere messer inden for grønt, bæredygtigt

HUSET Middelfart er energirenoveret, har fået

byggeri og energirenovering her. I foråret

en grøn profil og arbejder intenst med CSR.

2017 slog HUSET Middelfarts byggeudstilling

Man har desuden udarbejdet en langsigtet

desuden dørene op for guidede rundvisninger

miljøpolitik og arbejder løbende med miljø-

af et nyt, bæredygtigt typehuskoncept: Det

indsatsen, som gennemføres i praksis over en

Biologiske Hus, som er tegnet og udviklet af

årrække.

arkitektfirmaet EEN TIL EEN og overvejende er bygget af bio-baserede restmaterialer fra

Green Key-certificeringen indebærer, at

landbrugsindustrien.

en række specifikke krav opfyldes, såsom begrænsning af el-, vand- og varmeforbrug

Daglig begejstring og værtskabelighed

samt anvendelse af miljøvenlige og økologi-

Hos HUSET Middelfart sættes medarbejdernes

ske produkter. Der er installeret vandbespa-

trivsel i højsædet. Derfor valgte ledelsen

rende løsninger overalt i huset, bl.a. helt nye

for et par år tilbage at investere i persona-

dusch-toiletter.

legruppen ved at sende hele staben på 35 medarbejdere på et såkaldt THRILL-kursus,

Klimavenligt køkken

hvis grundelement er begejstring og vært-

HUSETs hyggelige restaurant har med køkke-

skabelighed. Dette har styrket både det gode

nets forkærlighed for lokale, økologiske råva-

værtskab og bidraget til en positiv kollegial

rer fået tildelt Det Økologiske Spisemærke

stemning.

i bronze. ”Begejstring er noget, vi arbejder på året ”Det betyder, at minimum 30-60 pct. af de

rundt, naturligvis over for vores gæster, men

fødevarer, vi bruger, er økologiske - lige fra

bestemt også over for hinanden. At være

et oser af aktivitet og læring i HUSET

morgenbuffeten til den vin, vi serverer”, for-

nærværende, hjælpsomme og rosende over

Middelfart, som ligger placeret i na-

tæller salgs- & marketingchef Vibeke Diemer.

for hinanden internt er med til at skabe en

D

dejlig stemning her i HUSET Middelfart. Den

turskønne omgivelser midt i Danmark,

helt centralt i forhold til både deltagere og

Desuden har køkkenet fokus på minimering af

gode tone, der hersker, kan gæsterne virkelig

logistik. HUSET Middelfarts konferencecenter

madspild.

mærke”, fortæller Vibeke.

tilbyder utraditionelle muligheder med en

www.huset-middelfart.dk

Møde & Eventmagasinet

55


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER

Gode besparelsesmuligheder Det koster selvfølgelig lidt at investere i energibesparende udstyr og omlægning til økologi osv., men på den lidt længere bane tjener investeringerne sig hjem igen. Med mærket lever virksomhederne op til alle ordningens krav inden for miljø og bæredygtighed. Det betyder også, at der er besparelser for virksomhederne at hente på deres el-, vand- og varmeforbrug. Fra 2017 er der også nye kriterier inden for CSR-området og vedrørende madspild. Gode fremtidige perspektiver Green Key er fortsat i vækst. Hvert år kommer nye lande med i familien, og ordningen er blevet global. Green Key har især fat i de europæiske lande, hvor

DANSK MILJØMÆRKE

virker også internationalt

Ungarn og Irland er kommet med miljøcertificering, der har fokus

i 2017, og hvor ordningen især

på samarbejde med de invol-

i Holland, Sverige og Frankrig -

verede virksomheder, og hvor

udover Danmark - har mange

forbedringer sker under hensyn

medlemmer. Men også i resten af

til medlemmernes forretning og

verden tager Green Key fart med

forudsætninger.

nye lande som f.eks. Mexico, Kenya, Mauritius og Sydkorea.

Grøn efterspørgsel

Green Key har vist sit potentiale

Green Key-mærket er en måde,

som et instrument til at fremme

hvorpå hoteller, restauranter,

virksomhedens miljøledelse og

konferencecentre og andre

mulighed for at skabe bæredyg-

virksomheder i turismeerhvervet

tige produkter og oplevelser.

kan gøre sig attraktive over for

Gæsten får mulighed for føje en

kunder, der stiller grønne krav

ekstra dimension til sit valg af

i deres indkøb. Det gælder ikke

turistvirksomhed. Den ansatte får

mindst erhvervsturisme, hvor

en stolthed og arbejdsglæde over

flere og flere såvel private som

at arbejde på en virksomhed, der

offentlige virksomheder kræver

tager ansvar for sit miljømæs-

en grøn profil til deres møder,

sige aftryk. Virksomheden får

kurser og konferencer. Selvom

mulighed får en bedre bundlinje

Green Key umiddelbart spiller en

og opnår en markedsføringsfor-

større rolle lige nu i storbyer, er

del. Men den største vinder er og

T

der ikke tvivl om, at det vil brede

bliver miljøet.

tildelt 214 danske virksomheder og findes i 56 lande på mere end 2.600

Det bliver mere og mere vigtigt

yderligere i branchen til flere virk-

virksomheder over hele verden.

for både erhvervskunderne og

somhedstyper og flere lande. Til

turisterne, at stederne tænker på

gavn for turismeerhvervet, sam-

Ordningen blev stiftet i 1994 i et samarbejde mellem Friluftsrådet,

miljøet og ordentlige arbejdsfor-

fundet - og ikke mindst miljøet.

Foreningen af Danske Turistchefer, HORESTA og senere Danmarks

hold mm., så man ud over et be-

Turistråd (i dag VisitDenmark). Fællesskabet mellem miljøorgani-

hageligt ophold og god komfort

sationer, turismeerhvervet og offentlige institutioner vidner om en

også har en god samvittighed.

Det dansk udviklede miljømærke Green Key er i dag udbredt til 56 lande og 2.600 turistvirksomheder, der kan signalere, at de tænker på miljø og bæredygtighed, uden at det går ud over gæsternes oplevelse og komfort. Af MIKAL HOLT JENSEN, leder af sekretariatet for Green Key i HORESTA

urismens internationale miljømærke, Green Key, blev etableret

sig til mindre aktører over hele

i Danmark for over 20 år siden under navnet Den Grønne Nøgle

landet på lidt længere sigt.

og er nu branchens mest udbredte miljømærke. Det er i dag

pragmatisk og tillidsfuld dansk model. Det har skabt en unik non-profit

56

Møde & Eventmagasinet

Arbejdet er langt fra færdigt. Miljøtankegangen skal spredes


ADVERTORIAL

Møder og musik i den kuperede natur

Fuglsøcentret ved Knebel i Østjylland har gennemlevet en nærmest eksplosiv udvikling gennem de sidste cirka 6 år. Alt er forandret, og i dag syder lokalerne af mennesker, møder, events og musik på koncertniveau. Næsten hver weekend året rundt står der et kendt musiknavn på scenen, og især private virksomheder har fundet stor værdi ved at kombinere mødet med en koncertoplevelse.

nik. Mange værdsætter desuden

af en times varighed. Og hvis der

vores mange lokaler. Vi har 35

skal tænkes store tanker, kan

gruppelokaler, og hvis man er til

man deltage i en ”walk – no talk”

”walk and talk”, starter ruterne

eller prøve ”lavo stunder” med

lige foran døren. Der er kun 800

fokus på nærvær i et sametelt.

meter til vandet,” siger Peter Brinks. ”Og vi har vores egen

En af de populære aktiviteter

9-hullers golfbane med kik til

i naturen er centrets urteture,

vandet fra 14 steder. Det er golf

hvor deltagerne samler urter og

for sjov, og alle kan være med.”

laver maden i samarbejde med kokkene. ”Mange mødeplanlæg-

Et særligt vartegn for Fuglsøcen-

gere værdsætter Fuglsøcentret

tret er den bevidste CSR-profil,

for sin beliggenhed fjernt fra by

hvor man har medarbejdere fra

og shopping. Herude kan man se

udsatte grupper i samfundet.

stjernerne på den sorte natte-

”Det er en lille succeshistorie,”

himmel, og der er langt til det

uglsøcentrets årlige fremgang fortæller sort på hvidt, hvor

siger Peter Brinks, som blandt an-

nærmeste diskotek,”siger Peter

mange der har fået øje på værdien af et nyudviklet og i den

dre fremhæver syriske flygtninge

Brinks.”

grad opgraderet og forandret mødested med direkte adgang til

som en stor positiv oplevelse for

F

en af Danmarks fire nationalparker.

begge parter.

Beliggenhed i en nationalpark

Teambuilding og events

320 overnattende gæster. I 2015

”Næsten alle vores gæster benytter muligheden for teambuilding

Sejlads med havkajakker og

blev centret kåret som vinder

i naturen,” siger adm. direktør Peter Brinks, Fuglsøcentret. ”Vi befin-

eventen ”Mols fra hesteryg” er to

af ”Turistvækstprisen” med 25

der os jo lige midt i et istidslandskab med kuperede bakker.”

af rigtig mange aktiviteter, som

nominerede konkurrenter.

Fuglsøcentret rummer op til 760 deltagere og har plads til

Fuglsøcentret tilbyder. In-house ”Vi rates altid meget højt netop på naturen. Lige i hælene følger en

findes et vaskeægte rockmuse-

meget stor tilfredshed med maden og vores altide pålidelig IT-tek-

um, hvor man kan få rundvisning

www.fugsoecentret.dk

Møde & Eventmagasinet

57


ADVERTORIAL

RADISSON BLU:

Vi støtter op om FNs verdensmål Som noget nyt er alle møder og events du holder på et Radisson Blu hotel co2-neutrale. Uden at det koster dig som mødearrangør ekstra. Hvorfor? Fordi Radisson Blu vil være det naturlige valg, når ansvarlige og miljøbevidste virksomheder holder deres møder og events. Og, fordi alle har et ansvar for at sikre, at FNs verdensmål for bæredygtig udvikling realiseres.

D

er skal vand på bordet, når man holder et møde. Men tilgangen til rent og sikkert vand er ikke en selvfølge i alle dele af verden. Det gør Radisson Blu noget ved med det nye Blu Planet for Meetings, der sikrer, at uanset hvor i verden du holder et møde eller en event på et Radisson

Blu hotel, så er det - uden ekstra omkostning for dig, som arrangør - Co2 neutralt. Blu Planet for Meetings hjælper også mennesker i for eksempel Guatemala, Malawi og Indien med at få sikkert drikkevand gennem projekter, der omfatter genetablering af borehuller, uddeling af sunde komfurer og levering af biogasanlæg. Men hvorfor ser en hotelkæde sig forpligtet til at bidrage til en bedre og mere bæredygtig verden? “Kernen i vores forretning er at tage os af mennesker og sikre dem gode oplevelser. I det ligger også et større engagement, der rækker ud over hotellets fire vægge. Et engagement, hvor vi tager hensyn til mennesker, lokalsamfundet og vores klode. Som kæde har vi arbejdet målrettet med bæredygtighed siden slut firserne, hvilket gør os til pioner på området. Derfor er det helt naturligt for os - og

58

Møde & Eventmagasinet


den måde vi driver forretning på - at tænke og

ned på usunde fedtstoffer, og sukkermængden

handle ansvarligt,” siger Inge Huijbrechts, Vice

er reduceret, hvilket ikke mindst sikrer, at det

President of Responsible Business i Carlson

ikke er nær så hårdt at være oplægsholderen,

Rezidor Hotel Group, der driver Radisson Blu

der skal på podiet efter frokost. For mødedelta-

hotellerne.

gerne er mere friske og veloplagte end efter en traditionel mødefrokost.

Siden Paris-aftalen og FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling lanceredes er der flere og

For at sikre motiverede og mere aktive møde-

flere virksomheder, der forholder sig aktivt til

deltagere tilbyder Radisson Blu også at arran-

klimaforandringer, herunder bl.a. hvordan de

gere løbeture, guidede cykelture eller en picnic

kan begrænse deres Co2-aftryk. Også når de

i en park. Og kæden oplever en stigende efter-

holder møder.

spørgsel på projekter, hvor man i forbindelse med et møde kan engagere sig i lokalsamfun-

Inge Huijbrechts siger: “Vi ved, at face-to-fa-

det. Det kan fx være at donere overskudsmad

ce-møder er vigtige for en virksomheds succes.

eller plante træer. Eller skræddersyede tiltag,

Ja, der findes rent faktisk studier, der dokumen-

der matcher virksomhedens profil og sikrer, at

terer, at mødeaktiviteter gavner virksomheder-

bæredygtighed bliver synliggjort og aktiveret.

nes bundlinjen. Det er vores ekspertise at sikre de helt rigtige rammer for gode og produktive

At tilbyde sikre rammer er også at handle

møder. Samtidig har vi en lang række tiltag - ud

ansvarligt. Radisson Blu hotellerne er ofte vært

over Blu Planet for Meetings - der sørger for,

for større møder, konferencer og events med

at man reducerer sit miljømæssige aftryk, når

mange VIP gæster blandt deltagerne, herunder

man holder møder hos os.”

statsoverhoveder, toppolitikere og erhvervsledere. Radisson Blu prioriterer sikkerhed og

Radisson Blu arbejder nemlig holistisk med

trygge rammer højt, og derfor er mere end 180

bæredygtighed. Det betyder bl.a., at hotel-

af hotellerne på verdensplan Safehotels Allian-

lerne er miljømærkede med GreenLeaders,

ce certificerede.

Earthcheck eller Green Key®, og, at der, for at reducere brug af papir, er avanceret teknologi

“Vores mål er, at Radisson Blu skal være det

i mødelokaler og på hotelværelserne. Man kan

naturlige valg når ansvarlige og miljøbevidste

få en water-light morgenmad, hvor de udvalgte

virksomheder holder deres møder og events.

råvarer ikke bruger nær så meget vand som

Det vil vi ikke mindst opnå ved at sikre, at vi dels

den almindelige morgenmad. Og, Radisson

har de rigtige rammer og løsninger, dels ved,

Blu’s eget Brain Food koncept er en fast del af

at vi sammen skaber aktiviteter, der bringer de

alle mødepakker. Maden, der serveres, er ikke

værdier og det engagement, vi har tilfælles,

alene mere miljøvenlig ved, at der fx er mere

i spil på bedst mulig vis,” afslutter Inge Huij-

grønt og mindre kød, men tager også hensyn

brechts.

til mødedeltagerne: Uden, at der er gået på kompromis med smagen er der nemlig skåret

www.radissonblu.com/da/konference

Møde & Eventmagasinet

59


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER NORTHSIDE er en musikfestival for 40.000 mennesker. Siden 2013 har Worldperfect været bæredygtighedspartner på NorthSide, som fra starten har taget bæredygtighed ind som en kerneværdi. På NorthSide bruger vi bæredygtighed til at skabe givende partnerskaber og engagerede frivillige, som alle arbejder mod en så bæredygtig festival som muligt. Blandt andet med den mest ambitiøse affaldssortering set herhjemme, 100 pct. økologisk mad og et mål om at være 100 pct. kørende på vedvarende energi i 2020. Læs mere og se bæredygtighedsrapporten på northside.dk og på worldperfect.dk.

Det handler om

MENNESKER Bæredygtighed handler om mennesker. Mennesker som taler med hinanden, inspirerer hinanden og motiverer hinanden. Derfor er det også hos menneskene, vi skal skabe de første steps for succes i forhold til implementeringen af bæredygtige handlinger. Af RASMUS HØRSTED JENSEN, partner i Worldperfect, Aarhus

W

orldperfect arbejder ud fra dette udgangspunkt, hvad enten

Bæredygtighed kan bruges som innovationsredskab. Vi kan altså bruge

det drejer sig om produktudvikling, procesdesign, kommu-

bæredygtighed til at skabe motivationen og inspirationen til at skabe

nikationsopgaver, strategiarbejde, projektudvikling eller

de forandringer, som skal til for at kunne skabe ændringer og handlin-

organisationsudvikling.

60

Møde & Eventmagasinet

ger i en bæredygtig retning.


GENNEM VORES ARBEJDE med Aarhus kulturhovedstad 2017 har vi set, hvor vigtigt det er at arbejde med både de store og de små skridt. Og også at arbejdet med bæredygtighed har mulighed for at inspirere langt ud over landets grænser. I vores projekt med Aarhus Sustainability Model arbejder vi med mange forskellige interessenter i forskellige kulturprojekter. Og netop hvordan du kan komme i gang med nogle enkle, praktiske bæredygtige skridt. Læs Aarhus Sustainability Model og om arbejdet på aarhussustainabilitymodel.dk og på worldperfect.dk.

Det er vigtigt at få samlet de rigtige handlinger i en strategi, som

cool at bidrage til. Vores arbejder med affaldshåndtering og sortering

man hele tiden kan referere til og holde hinanden op på. En strategi

på NorthSide gik fra at være kommunikation til at være produktudvik-

skal fungere som en samlet plan for hele organisationen, altså nogle

ling og innovation og til at være en international brandingcase.

nedskrevne mål og en plan for, hvordan man opnår målene. Derudover gør en strategi det muligt at fortælle andre om ens bæredygtige skridt,

Et par eksempler:

også de små skridt!

1) Kommunikation: Et af de første år, vi rullede affaldssortering for publikum på festivalpladsen ud, var der flere af publikummerne, der

Her kommer kommunikationen også ind. Gennem kommunikation kan

stjal klistermærkerne til affaldsspandene og satte dem på deres jakker.

vi netop inspirere og overlevere viden til hinanden.

“Metal is black” var den mest populære sticker, og budskabet var sådan set bare, at alt metalaffald skulle i den sorte beholder. Ordet “Affalds-

Case: NorthSide festivalen

sortering” indgik ikke i kampagnen. Der var heller ingen budskaber som

Vi har arbejdet med musikfestivalen NorthSide med netop denne

“Din mor arbejder ikke her”. Men helt simpelt: “Metal is black. Plastic is

proces. Resultater som dem, vi har skabt på NorthSide, laver man ikke

pink. Glass is grey. Food is green. The rest is blue”.

over night, og mindre kan også gøre det. Ligesom alle andre er NorthSide startet et sted, og den første del af vores arbejde med bæredygtig-

2) Produktudvikling: Vi udviklede så denne kommunikation et år efter,

hedsstrategien var præcis at udvælge det rette sted at starte.

hvor vi designede et affaldssystem, Rebox, som skulle nudge publikum til at sortere deres affald ude på festivalområdet, samtidig med at vi

Vi valgte at starte med at fokusere på affald. Kunne man gøre North-

opgraderede indsatsen backstage med sortering i op til 20 forskellige

Side affaldsfri, så er man kommet langt i forhold til bæredygtighed.

affaldstyper. Dette samtidig med at vi indsatte et hold af frivillige,

Derudover er affald også noget, alle kender, og det er noget, man står

som skulle lave dialog med publikum om bæredygtighed - de blev/

med i hånden og tager et aktivt valg med. Derfor er det også meget

bliver kaldt trashtalkere. Alt dette blev fremhævet af A Greener Festival

stærkt rent kommunikativt, samt det giver mennesker en følelse af at

Award som noget af det mest inspirerende inden for affaldshåndtering.

have gjort noget godt, så på den måde inviterer affaldssortering så at sige folk til at deltage i bæredygtigheden. Og ved at kommunikere det

Dette viser, at det er de små skridt, som virker. Det handler om adfærd

på den rigtige måde kan man gøre affaldssortering til noget, der er lidt

og kommunikation. Og samtidig: It’s all about people.

Møde & Eventmagasinet

61


ADVERTORIAL

”Det bedste sted af alle” Hvor ellers finder man denne særegne kombination af topmoderne konferencevirksomhed med 4 HORESTA stjerner, samtidig med at man føler sig set, hørt og mærket fra det sekund, man ankommer på gårdspladsen?

”J

eg har haft sådan en god start på dagen, for da var jeg ude for at

Vildt fra egen jagt

tage imod vores gæster i morges, var der en kunde fra en af Dan-

”Mad er en fantastisk kommunikativ faktor. På Saltoftehus har vi skabt

marks største virksomheder, som sagde til mig: ”I er det bedste

en særlig og meget vel renommeret gastronomisk profil gennem årene.

sted af alle. Den bedste mad, service, faciliteter – det hele,” lyder det fra

Vore to kokke bruger meget tid på at eksperimentere med vildtretter fra

en glad Birgitte Boserup på Godset Saltoftehus i Svebølle ved Kalundborg.

vores egen jagt. Vi har tid til at lade fasanerne ligge i oliebad natten over.

At holde møder og konferencer på det stilfulde gods fra 1800-tallet er lidt

tet hos producenten i Portugal. Kokkene skal have gode råvarer mellem

som at komme hjem til en forælder, som ikke ved alt det gode, hun skal

hænderne. Det er forudsætningen for at kunne skabe et godt måltid,”

gøre. ”Nogle synes, jeg stiller mange spørgsmål, men det er så vigtigt, at

siger Birgitte Boserup.

Vi bruger den skønneste, gourmet extra jomfruolie, som jeg selv har hen-

vi afstemmer forventningerne forud for mødet. Så kan jeg også komme med ideer til de små eller store overraskelser, som jeg ved begejstrer

”Det vigtigste, vi kan give hinanden i dag er tid. Vi skal mærke, at vi har

deltagerne,” siger Birgitte Boserup.

muligheden for at vælge selv. Bare ét minuts stilhed i skoven - eller roen i de historiske mødelokaler kan gøre en forskel.” Birgitte tager gerne

Fra tidligere jobs hos A.P. Møller og Haldor Topsøe ved hun, hvad der skal

gæsterne med ud langs hendes egen løberute i den private skov. Og hvis

til, når man sidder på den anden side af bordet. ”Jeg kender betydningen

man vil inddrage teambuilding i mødet, må man ubetinget prøve godsets

af teknologisk og menneskelig tryghed samtidig med, at man får positive

”Team Driving Challenge”, hvor man dyster parvis i ombyggede biler,

oplevelser med hinanden, i naturen og ved måltiderne,” siger hun.

som man er to om at styre. Det er netop denne kombination af humor, kommunikation, iver og begejstring, som er så typisk for Saltoftehus.

62

Møde & Eventmagasinet

www.saltoftehus.dk


Mødested med plads til fordybelse, forkælelse og masser af frisk luft Skallerup Seaside Resort tilbyder: Konferencer for mindre og større grupper i fredet natur direkte ud til Vesterhavet og Indkvartering i skønne feriehuse.

Aktiviteter, der udfordrer både fysik og kreativitet: • • • • • • • • • • • • • •

Teambuilding for ledergrupper/medarbejdere Action ved Vesterhavet Landroversafari Rollespil Kajak Safari Bueskydning Yoga og Mindfulness Tur på islandsk hest Cykelløb O-løb Pay & play golf Glaskunst Bjeskfremstilling Dragebygning og meget, meget mere

DAGSMØDE fra kr. 395,- pr. person / KONFERENCEDØGN fra kr. 1.340,- pr. person. incl. overnatning i enkeltværelse, plenumlokale og fuld forplejning. GRATIS: P-plads, WiFi, svømmehal, saunaer, spabad, dampbad, motionslokale. SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S • Nordre Klitvej 21 • Lønstrup • DK - 9800 Hjørring • Tlf. +45 9924 8400 • skallerup.dk Skallerup Seaside Resort ligger fem km nord for Lønstrup i skøn natur, direkte ud til Vesterhavet. Vi er et topmoderne feriecenter med 282 ferieboliger fordelt på et 119 hektar stort klitareal. I centerområdet er der adgang til vandland, svømmehal, fitnesscenter, romersk bad, sportsfaciliteter, aktivitetsværksted og legeland, bowling, restauranter, supermarked og ridecenter. Vi samarbejder med en række lokale aktører på flere gruppe-aktiviteter. Læs mere på www.skallerup.dk Møde & Eventmagasinet

63


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER

1

2

3

GRØNNE INITIATIVER

skal være personlige Af Centerleder, lektor, ph.d, ANNABETH AAGAARD, Aarhus Universitet, Digital Innovation Specialist MARIE RØRDAM FENGER og Principal Green Urban Designer TRINE PLAMBECH, Alexandra Instituttet.

forventes i et samfund som det danske. Derfor bliver danske hoteller Det er ikke længere noget særligt at slukke lyset eller at spare på hånd-

også nødt til konstant at nytænke de grønne tiltag, som de vælger, for

klæderne, når man driver et hotel. Bæredygtighed er i dag en større el-

at opnå unique selling points og konkurrencemæssige fordele.

ler mindre del af de fleste danske hoteller, da det giver god mening og LYSKONTAKT på Guldsmeden hotellerne.

AFFALDSSORTERING i gæsteområde på Green Solution House i Rønne.

64

Møde & Eventmagasinet


møde mekka ET KURSUSLEX ARRANGEMENT

1. ANNABETH AAGAARD er lektor og forsker og underviser i forretningsudvikling, ledelse, innovation og bæredygtighed på Aarhus Universitet og har været strategisk rådgiver for flere af Danmarks største private og offentlige virksomheder. Hun har udgivet ni bøger og en lang række videnskabelige artikler og klummer om sine specialer. 2. MARIE RØRDAM FENGER er tilknyttet Alexandra Instituttet og har mange års erfaring i innovationsprojekter inden for bæredygtighed. Hun er tilknyttet Alexandra Instituttet, der bl.a. sidder med ved bordet, når klimaministeren skal rådgives - og når hotel- og konferencebranchen sætter gang i den grønne omstilling. 3. TRINE PL AMBECH er ligeledes tilknyttet Alexandra Instituttet, hvor hun bl.a. arbejder med løsninger til fremtidens grønne byer og undersøger, hvordan den nyeste forskning inden for teknologi og brugerinvolvering kan anvendes til at understøtte bæredygtig adfærd.

B

æredygtighed må ikke være en stan-

De vigtigste pointer bør naturligvis anskue-

dardvare, men skal være personlig

liggøres på website, i receptionen eller i en

og kunne føles af kunden. Danske

pjece, så gæsterne ved, hvor de kan søge

hoteller skal derfor ‘opfinde’ deres egen

mere viden. Dog skal visse og især mere

‘opskrift’ og vælge de bæredygtige tiltag,

‘innovative’, grønne tiltag forklares, da de

som giver god mening for netop den lokati-

ellers kan give misforståelser. Som f.eks.

on, hoteltype, kundeprofil eller andet, som

hvis hotellet har et anti-madspildsprogram

karakteriserer hotellet.

og derfor genanvender daggammelt brød til toast eller müsli. Her kan et fint lille skilt

Det viser resultaterne fra et dansk projekt

med f.eks. “Yesterday’s bread – great for

om Grøn Omstilling i hotelbranchen gen-

toast” eller notits i menukortet “Vi elsker

nemført fra maj 2016 til marts 2017 i et tæt

mad – ikke madspild” hurtigt forklare

samarbejde mellem HORESTA, Alexandra

hvorfor.

SAVE THE DATE

Instituttet, Aarhus Universitet, Guldsmeden Hotels og Green Solution House i Rønne.

Fortæl om bæredygtighed

Projektet var støttet af Innovationsnetvær-

gennem historier

ket for Smart Energi.

Studiet viser også, at traditionel skriftlig kommunikation om hotellets grønne ind-

Bæredygtig omsorg

satsområder via website og pjecer er godt,

Studiet viste også, at bæredygtighed får

men at bæredygtig kommunikation gen-

mere værdi for kunden, når det føles som

nem personalets historier opleves særligt

en bæredygtig omsorg, som hotellet har

positivt og personligt. Dette kan måske ses

taget for gæsten, så han/hun ikke behøver

i lyset af det informations-overload, der

tænke over hverken madspild eller vand-

kendetegner dagens vidensamfundet. Så

og elforbrug under sit ophold.

når folk er på ferie eller konference, vil de hellere underholdes med gode, pudsige og

Ergo må grønne tiltag for alt i verden ikke

sjove historier om, hvorfor netop den vin,

blive til ‘løftede pegefingre’ eller et hav af

råvare eller det materiale er valgt.

skriftlige formaninger, men bør i stedet bestå af initiativer, der øger fornemmelsen

Større loyalitet og arbejdsglæde

af god service og omsorg for gæsten. Det

En vigtig konklusion fra studiet var, at med-

kan være alt fra tænd-og-sluk knapper

arbejderne gennem den større involvering,

eller solcelle-opvarmet vand, så gæsten

deltagelse i løsningsforslag og med egne

ikke behøver at have dårlig samvittighed

initiativer bliver beriget i deres arbejde.

over at glemme at slukke lyset eller at tage

Disse faktorer gav tydeligt større arbejds-

karbade.

glæde og loyalitet blandt både kokke, tjenere, receptionister og rengøringsper-

Plads til ‘grønne’ og ‘blå’ kunder

SES VI 11. JANUAR? ✔ Nytårsbobler og buffet ✔ Møder og netværk ✔ 35 udstillere ✔ TEMA: Design og arkitektur ✔ Arkitekt og TV-vært Eva Harlou STED: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, København

sonale.

Men hotelgæster er også forskellige. Så hvor én gæst gerne vil have alle detaljerne

Medarbejderne bliver en del af et fælles-

om de 117 grønne initiativer, som hotellet

skab, som lærer og udvikler sig sammen

har gennemført, er en anden måske lige-

for at finde og skabe nye og bedre grønne

glad og vil helst være fri. Det betyder også,

løsninger til gavn for gæsten. Større loyali-

at hotellets kommunikation om bæredyg-

tet og arbejdsglæde er også lig med færre

tighed i større omfang skal være noget,

sygedage og færre opsigelser, og det kan

som kunden selv tilgår og kan opsøge.

måles på bundlinjen.

GRATIS TILMELDING:

Kursuslex.dk/arrangementer

Møde & Eventmagasinet

65


ADVERTORIAL

NORDJYLLAND,

ja tak!

KL ATREPARKEN i Aalborg, partner i Nordjyske Møder

Efter at have oplevet det brusende, salte Kattegat, set lyset over Skagen og smagt sig igennem Nordjyllands lækreste delikatesser, var dommen fra møde- og eventbookere fra Sjælland entydig. Nordjylland er stedet at mødes.

det kan konkurrere i langsavning og spise spidstegt vildsvin. På programmet var også Rold Store Kro, hvor deltagerne lavede deres egen vinterbitter. ”Der var noget for alle sanser og for alle deltagere. Og igen mødte vi stor, glædelig overraskelse over at Nordjylland har

N

aturen er storslået, og møde- og konferencefaciliteterne af høj

disse fantastiske faciliteter. For

standard. Og de 25 partnere fra Nordjyske Møder, der var med

møde- og eventbookere, der

til at gennemføre turene, var professionelle, engagerede og

aldrig havde været i Nordjylland, gav det den ene wow-oplevelse

nærværende.

efter den anden at kunne vise så ”Nordjylland blev i den grad sat på landkortet for de sjællandske møde-

stor variation og så professionelle

og eventbookere og feedbacken var fantastisk,” konstaterer Jane

faciliteter frem.”

Pilgaard fra Nordjyske Møder, efter to 36-timersture i regionen. ”På den ene tur startede vi på Hotel Viking, på østkysten. Så besøgte vi kæm-

Er du nysgerrig på Nordjylland, så

pearenaerne på Arena Nord og var dernæst på Aalbæk Gl. Kro. Ruths

mød Jane Pilgaard fra Nordjyske

Hotel, Nordjyllands 5-stjernede hotel var næste stop før Hotel Petit og

Møder på de næste to Møde-

Skagen Strand Hotel & Feriecenter. Så tog vi langs vestkysten til Hotel

Mekkaer. Bor du på Sjælland skal

Fårup, i prisvindende Fårup Sommerland. Og så til Strandhotellet Blok-

du også holde øje med din mail.

hus, Rønnes Hotel og Hotel Klitrosen, det internationale Himmerland

Snart lander en invitation – sendt

Golf & Spa Resort og slutteligt MesseCenter Vesthimmerland,” fortæller

fra Kursuslex – til en november-

hun.

tur, hvor møde- og eventbookere kan opleve det bedste Nordjyl-

Den anden tur foregik i Aalborg og Rebild.

land tilbyder inden for møder og

”Igen var wow-effekten med fra start,” siger Jane og fortsætter: ”Vi var

events.

til kunstfærdig brunch på KUNSTEN og historisk rundvisning på Helnan Phønix Hotel. Vi gik i Utzons fodspor på Utzoncenter, var til Brams-koncert på Musikkens Hus, den helt store rundvisning på Aalborg Kongres og Kultur Center og et forkælende besøg på Scheelsminde. Dagen sluttede med en overbevisende gourmetoplevelse på restaurant Fusion og overnatning på Hotel Aalborg.” Næste dag bød på et besøg i Danmarks største skov, Rold Skov og landets eneste røverlejr, hvor man blandt an-

66

Møde & Eventmagasinet

MORGENVELKOMST i Aalborg lufthavn, partner i Nordjyske Møder. GOCART KØRSEL på MesseCenter VestHimmerland. SMAGSPRØVER fra Slettestrand, bl.a Verdens bedste gin kåret i 2016.

www.nordjyskemoeder.dk


Velkommen til Hotel Svanen - Billunds nyeste design- og boutiquehotel. Vi har kælet for Velkommenog tilstår Hotel Svanen - Billunds design- og detaljerne klar til at give dig en nyeste hoteloplevelse, duboutiquehotel.Vi sent vil glemme. har kælet for detaljerne og står klar til at give dig en hoteloplevelse, du sent vil glemme.

BILLUNDS NYESTE DESIGN BILLUNDS NYESTE DESIGN - & BOUTIQUE HOTEL - & BOUTIQUE HOTEL Hold dit næste dagskonference på Hotel Svanen i Hold dit næste dagskonference Hotel Svanen i moderne lokaler. Hotel Svanen erpå blevet klassificeret moderne lokaler. Hotel Svanenog er tilbyder blevet klassificeret som 4 stjernet konferencehotel en række som 4 stjernet konferencehotel og tilbyder række serviceydelser der, som firmakunde, gør detenbekvemt serviceydelser der, somog firmakunde, gør det bekvemt at afholde konferencer møder på hotellet. at afholde konferencer og møder på hotellet. KONFERENCEFACILITETER Whiteboard, flipover, beamer og lærred, visiolizer og WIFI. KONFERENCEFACILITETER På Hotel Svanen får man den og personlige service og er Whiteboard, flipover, beamer lærred, visiolizer ogviWIFI. fleksible ønsker. På Hotel overfor Svanenspecielle får man den personlige service og vi er -fleksible Frugt og isvand overfor specielle ønsker. -- Formiddagskaffe Frugt og isvand m/ rundstykke, smør, ost og marmelade. -- Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el.smør, vand ost og marmelade. Formiddagskaffe m/ rundstykke, -- Eftermiddagskaffe med kage Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand -- Incl lokaleleje* Eftermiddagskaffe med kage Prislokaleleje* pr. gæst, kr. 385,- Incl Pris pr. gæst, kr. 385,STANDARD HELDAGSKONFERENCE -STANDARD Formiddagskaffe m/rundstykke, smør, ost og marmelade HELDAGSKONFERENCE -- Frugt og isvand hele dagen Formiddagskaffe m/rundstykke, smør, ost og marmelade -- Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand Frugt og isvand hele dagen Eftermiddagskaffe medm/ kage -- Frokostplatte el. buffet 1 øl el. vand 2 retters middag med kage -- Eftermiddagskaffe -- Aftenskaffe med chokolade 2 retters middag -- Incl lokaleleje* Aftenskaffe med chokolade Pris pr.lokaleleje* gæst, kr. 575,- Incl Pris pr. gæst, kr. 575,DELUXE HELDAGSKONFERENCE: - Sunde snacks hele dagen DELUXE HELDAGSKONFERENCE: -- Formiddagskaffe m/rundstykke Sunde snacks hele dagen -- Frugt og isvand hele dagen Formiddagskaffe m/rundstykke -- Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand Frugt og isvand hele dagen -- Eftermiddagskaffe med kage Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand -- 4 retters gourmet middag Eftermiddagskaffe med kage Aftenskaffe med after dinner snacks -- 4 retters gourmet middag -- Incl lokaleleje* Aftenskaffe med after dinner snacks Pris pr.lokaleleje* gæst, kr. 775,- Incl

Der gives g 10% for bestillin n de in ce af konferen , den 1. juni på den samlede regning ...

Pris pr. gæst, kr. 775,Pris pr person, for overnatning i Comfort værelse i forbindelse med konference kr. 850,inkl. stor morgenbuffet. Pris pr person, for overnatning i Comfort værelse i forbindelse med konference kr. 850,- inkl. stor morgenbuffet. Hotel Svanen · Nordmarksvej 8 · 7190 Billund · Tlf. 75 33 28 33 · www.hotelsvanen.dk

Møde & Eventmagasinet

Hotel Svanen · Nordmarksvej 8 · 7190 Billund · Tlf. 75 33 28 33 · www.hotelsvanen.dk

67


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER

BÆREDYGTIGE

TIPS De små tips her i tema-sektionen er skrevet af DORTHE SCOTT JENSEN.

Insekter

’No go’ penne

Insekter giver bæredygtigt protein i fremti-

Bruger du penne til dine events, så skift til

dens mad. Det kræver 15.000 l vand at produ-

penne lavet af genbrugsplastik, pap eller

cere 1 kg oksekød og kun 8 l til et kg fårekyllin-

bambus i stedet for de traditionelle plastik-

ger. Produktion af insekter udleder hundrede

penne. Stabilo producerer overstregningstus-

gange mindre CO2 end ved oksekød, som

ser af genbrugte plastiklåg fra colaflasker.

står for den højeste udledning af CO2 i dag. Fårekyllinger bruger 1/12 af den mad, som en

Postevand i stedet for flaskevand

ko behøver for at producere samme mængde

Medarbejderbeklædning

protein. Man kan bruge insekter i både snaps,

Arbejder du i restaurant- eller cateringindu-

vand fra Hovedstadens centrale forsyning er

drinks, is, kager, hovedretter og som snacks.

strien? Vidste du, at man kan købe Fairtrade-

750 gange lavere end fra en liter flaskevand.

og oeko-tex mærket kokketøj og -forklæder?

Vælg derfor i stedet postevand i kander fra

Det er en garanti for, at beklædningen er

hanen, gerne tilsat frugt eller krydderurter til

kontrolleret for indhold af sundhedsskadelige

at give lidt smag.

CO2-udledningen fra produktion af 1 l poste-

kemikalier og farvestoffer.

Bæredygtige balloner

Spar printet med et online værktøj Brug en app eller anden online løsning, så

Skal du pynte op til fest, så findes der balloner

undgår du at printe deltagerlister, program-

lavet af FSC-certificeret latex, som kommer

mer, sponsorliste, afstemninger, evalue-

fra bæredygtige skovbrug. De nedbrydes bio-

ringsskemaer mm., så du derved mindsker

logisk på ca. seks måneder. Ikke-FSC-certifice-

papirforbruget. Ofte bliver disse papirer ikke

ret latex kan tage op til fem år at nedbryde.

taget med hjem af deltagerne efter en event, og de kan ikke genanvendes til andre events.

Bæredygtigt print Konferenceposer

rialer, da kan du vælge FSC-mærket genbrugs-

Har man brug for at distribuere trykt mate-

papir eller Svanemærket papir. Print evt. på

riale til sine gæster, så køb GOTS certificeret

begge sider af papiret. Indsaml det tilovers-

økologisk Fairtrade bomulds-muleposer. GOTS

blevne og smid det i en genbrugscontainer.

er en mærkningsordning for økologiske teks-

Det er også muligt at købe genanvendelige

tiler og dækker hele kæden fra høst af råvarer

printpatroner til din printer.

gennem miljømæssig og social ansvarlig produktion til det færdige produkt.

68

Til nogle events er der behov for printet mate-

Møde & Eventmagasinet


t Hotelny

Nyt kongreshotel i Helsingborg I slutningen af august blev det første spadestik taget til det, som skal blive et stort konferencehotel i Helsingborgs Havn, 20 min. fra Danmark/Helsingør. ”Jeg elsker at starte op, og jeg elsker hoteller,” sagde norske Petter Stordalen, som i dagens anledning var iført sikkerhedsvest og spade. ”Nu er der cirka 880 dage tilbage til åbningen. Clarion Hotel SeaU skal være et hotel, man længes efter, og når de første gæster lukkes ind, skal vi overskride deres forventninger,” siger hotelguruen fra Nordic Choise Hotels. Hotellet kommer til at rumme mødefaciliteter til 1.300 kongresgæster og 250 hotelværelser og forventes at åbne i første kvartal 2020.

Sankt Helene har

STATSAFTALE Kontakt os for mere info

Højt til himlen – mellem skov og strand

Sankt Helene i Tisvildeleje

JULEFROKOST I EGET LOKALE Ring og tal med Bolette

VELKOMMEN

FYSISKE RAMMER

BRUG NATUREN

VÆRDISKABENDE

Vi er gode til individuel behandling – fortæl os jeres behov

Unik placering på 12 hektar naturgrund i Tisvildeleje

Spændende ”frikvarter” og udendørsaktiviteter

• •

Langt fra byens puls Fred og ro til det væsentlige

Professionelt værtskab i afslappet stemning

• •

80 enkelt- og dobbeltværelser 8 møderum – største plenum til

• •

Leg & Læring – Walk & Talk Store, lyse værelser med direkte adgang

Professionelle partnere, der skaber high performance teams

• •

Nærvær og flexibilitet Grøn og sund menu – tilberedt fra bunden i eget køkken

250 personer 6 aftenhyggelokaler til socialt samvær Restaurant og Café

til naturen Tag naturen med ind – udsigt fra alle mødelokaler

• •

Lækre, grønne og sunde menuer – til dig, der ikke vil gå ned på energi

Møde & Eventmagasinet

Booking eller spørgsmål? Kontakt os på tlf. 48 70 98 50 / booking@helene.dk / www.helene.dk

69


ADVERTORIAL

BÆREDYGTIGHED

er almindelig nordjysk ordentlighed! At handle bæredygtigt er almindelig nordjysk ordentlighed, siger Nicolaj Holm, direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center, der i oktober blev Danmarks første internationalt certificerede bæredygtige eventsted.

D

er laves tasker, dragter og sækkestole af bannere. Der indrettes med genbrugsmøbler fra en socialøkono-

misk virksomhed. Og når store kongresser er overstået bruges sociale medier til at sprede budskabet om, at interesserede fx kan hente brugbare engangsduge og -tæpper. Tiltagene er mange og ofte drevet på initiativ fra medarbejderstaben. Ud over genbrug er der gjort en stor indsats på områder som for

Folkesundhed er også bæredygtighed Fra 22. til 25. august 2017 blev der afholdt Nordisk Folkesundhedskonference i Aalborghallen med 720 delegerede fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Arrangøren var meget begejstret for det nye fundament i AKKC med bæredygtige møbler af genbrugsmaterialer fra Råt&Godt i Aalborg. Råt&Godt er et socialøkonomisk værksted og dagtilbud, der motiverer, styrker og ruster udsatte unge til job og/eller ungdomsuddannelse gennem autodidakt læring og arbejde i værkstedet.

eksempel grøn energi, lys, vandbesparelse, genbrug og madspild. En indsats, der batter, for AKKC holder hvert år mere end 1.600 arrangementer inden for kultur, møder & konferencer og messer & udstillinger. I det lange

kaffen blev serveret i kander og sukkeret i skåle, for at reducere forbruget af emballage.

forløb, hvor Aalborg Kongres & Kultur Center

I forbindelse med konferencen var der forskellig underholdning og musik. Og her havde man bevidst

(AKKC) har arbejdet på at blive Danmarks

valgt hovedsagelig at samarbejde med kunstnere fra nærmiljøet. Ligeledes var der arrangeret morgen-

første ISO 20121 certificerede eventsted, er bæredygtighed blevet en naturlig del af den daglige drift og en måde at tænke på.

70

Ved konferencen blev der naturligvis serveret isvand i kander og ikke kildevand i flasker. Mælken til

Møde & Eventmagasinet

løb med Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Efter endt konference kunne byens borgere og foreninger afhente brugte duge.


Nicolaj Holm

– Direktør for AKKC ”I dag er en god dag, som jeg ved, at vi alle i medarbejderstaben har lagt både hjerteblod og stolthed i. Aalborg Kongres & Kultur Center kan nemlig løfte sløret for, at vi officielt er Danmarks første ISO 20121 certificerede bæredygtige eventsted. Og en sådan proces må siges at tage lidt længere end en formiddag. En ISO certificering er heller ikke noget man opnår på et halvt år. En del af de indledende træk var foretaget allerede før jeg tiltrådte som direktør – men omkring maj satte vi for alvor damp på kedlerne, med mål at ’vinde kapløbet’ om at blive de første i Danmark. Også genbrug har et stærkt fokus, og for

Hvad er ISO 20121 Et globalt anerkendt styre- og certificeringsværktøj til bæredygtige events, eventafviklere

”Specielt inden for konferencer, møder og kon-

bare tre dage siden, lavede vi et Face-

gresser, hvor vi afvikler over 1.300 årligt, mær-

book opslag, hvor vi forærede 48 stole

ker vi allerede i dag en spirende efterspørgsel

væk, som vi har fået tilovers. Dét opslag

efter grønne og bæredygtige møder. Når vi

fik mere end 1400 kommentarer og 250

vinder de store konferencer - både nationale

delinger med en spredning til flere end

og internationale - er det tit på marginaler, og

150.000 personer."

alt andet lige, så bliver konkurrencesituationen

og eventsteder i alle størrelser. Bl.a. brugt ved OL

i Danmark skarpere på det felt. Og her kommer

i London, det danske EU-formandskab i 2012 og

vores bæredygtighedsstrategi med sikkerhed

på MPI’s European Meetings & Events Conference EMEC’16 i København. Der findes ISO 20121 certi-

til at spille en væsentlig rolle,” understreger Nicolaj Holm og fortsætter:

ficerede eventsteder over hele verden. I England

”For mig personligt er det en hjertesag, at vi

er det blandt andet flere stadiums her iblandt ACC

skal agere i forhold til samfund og miljø på

Liverpool, Manchester Central, Old Trafford og Cardiff’s Millenium Stadium ISO 20121 certificere-

en sådan måde, at vi ikke afleverer en stor regning i børneværelset, når vi selv stempler ud. Det må være almindelig nordjysk ordent-

de eventsteder. Aalborg Kongres & Kultur Center

lighed. Netop den nordjyske snusfornuft er

er det første eventsted i Danmark certificeret

grundidéen bag bæredygtighedsprincippet.

efter denne standard.

Jeg argumenterer ikke for 100 pct. økologi eller for 100 pct. genbrug. Jeg argumenterer for en hverdag, hvor vi tager hensyn til miljøet og til det samfund, vi lever i – uden at vi samtidig

”For at blive certificeret efter ISO 20121 stan-

sætter virkeligheden over styr.”

darder har det været nødvendigt at kortlægge tusindvis af arbejdsgange. Det har skabt en or-

At bæredygtighed rimer på nordjysk ordent-

ganisationskultur, hvor det at tænke bæredyg-

lighed er understreget af, at Aalborg er en

tigt i hver eneste arbejdsgang er en naturlig

foregangskommune inden for bæredygtighed.

del for alle i huset. Det forpligter os også til

Bæredygtighed er ikke noget man gør alene,

kontinuerligt at tænke bæredygtigt, både når

det er noget man gør sammen, konstaterer

det gælder miljø, mennesker og økonomi,”

Nicolaj Holm.

siger direktør Nicolaj Holm. AKKC har plads til op til 2.200 konferenceDer er en spirende efterspørgsel

gæster i den store sal Aalborghallen, og har

At tænke bæredygtigt er en hjertesag for

derudover 40 andre mødelokaler, der rummer

nordjyderne, men de ser også bæredygtighed

fra 10 til 625 personer.

som en klar konkurrencefordel.

Møde & Eventmagasinet

71


TEMA: BÆREDYGTIGE MØDER

Sådan kan din event blive

ISO CERTIFICERET Alle virksomheder i mødeog eventbranchen - fra cateringleverandører, lysog lydteknikere, sikkerhedsfirmaer, sceneteknikere og eventarrangører til hoteller, konferencecentre og spillesteder indenfor det private og offentlige - kan opnå en ISO 20121 certificering.

ISO 20121 er et styringssystem, der er designet til at hjælpe virksomheder i eventbranchen med at forbedre bæredygtigheden af deres events, aktiviteter, produkter og serviceydelser. ISO 20121 beskriver byggestenene, der skal til for at hjælpe organisationen til 1) at fortsætte med at være økonomisk succesfuld, 2) at blive mere socialt ansvarlig, og 3) reducere det miljømæssigt negative fodaftryk. For at opnå en ISO 20121 skal organisationen vise, at den har overvejet alle vigtige økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål. Det er ikke nok kun at fokusere udelukkende på miljømæssige spørgsmål. Der findes masser af hjælpemidler som f.eks. tjeklister og guides og værktøjer til at blive certificeret, og hvis der er behov for det, kan professionel hjælp købes fra en ekstern konsulentvirksomhed. Fordele Der er en masse fordele ved at bliver ISO 20121 certificeret, både internt og eksternt, herunder at: ✔ Øge medarbejdernes motivation, tiltrække de bedste talenter og fastholde medarbejdere ✔ Forbedre organisationens omdømme udadtil via nyhedsbreve og anvendelse af miljø-mærker ✔ Styrke relationerne med nøglekunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter, der arbejder med de samme værdier ✔ Opnå omkostningsbesparelser på materialeforbrug, affald og enegiforbrug ✔ Reducere CO2 udslippet på hele arrangementets forsyningskæde ✔ Styrke organisationens position og brand. Der findes flere eksempler på events, der er blevet ISO 20121 certificeret, bl.a. det danske EU- formandskab i 2012. Eurovision Song Contest 2013 i Malmø. Balélec Musik Festival i Lausanne i Schweiz og OL i London 2012.

Af DORTHE SCOTT JENSEN

72

Møde & Eventmagasinet

Læse mere på www.iso20121.org.


‘Kulinariske oplevelser DER ER ALTID UDSIGT TIL MERE PÅ HOTEL KOLDINGFJORD Du får ikke blot en enestående udsigt til Kolding Fjord. Du får også serveret oplevelser for sanserne i rolige og smagsfulde omgivelser. Det er vigtigt for os, at vi hver dag kan byde på nye kulinariske oplevelser med inspiration fra alt det bedste, årstiden kan frembringe. Velkommen på Hotel Koldingfjord.

Let at finde, svært at forlade www.koldingfjord.dk · tlf. 7551 0000

Møde & Eventmagasinet

73


ADVERTORIAL

Der er kød på SCANDIC Den hvide Kødby på Vesterbro er et urbant samlingspunkt med unge iværksættere, start ups, kunstnere, designere og madoplevelser. Derfor må der godt tegnes på væggene når Scandic næste efterår slår dørene op til områdets første hotel, der allerede nu er klar til at tage imod bookinger.

lidt frisk luft, lave teambuilding-

indretningen også områdets ru-

øvelser eller en walk-and-talk.”

stikke udtryk. Der kommer fliser på væggene og beton på gulve-

Samtalekøkkenet

ne, men stemningen bliver også

The Meetings Agency er navnet

varm og hyggelig. Kødkroge kan

på konferenceafdelingen med 11

bruges både til overtøjet og til at

mødelokaler for 3-24 personer,

hænge plancher på i mødeloka-

og et ballroom, med plads til 400.

ler,” siger Søren Faerber, Scandics

Her vil Scandics nye Meeting Ad-

distriktsdirektør for København

visors stå klar til at rådgive om,

og Østdanmark.

hvordan man optimerer udbyttet af et møde og skaber oplevelser

Træerne vokser næsten

med kød på. Måske ved at ind-

ind i himmelen

tænke lokalmiljøet i form af en

”Vi bliver til gengæld også det

oplægsholder fra et af de mange

grønneste sted i Kødbyen,” fort-

startups. Eller ved at servere

et er godt nok kun på fliserne, som erstatter whiteboardet i mø-

sætter han. Dels indretter vi os

smagsprøver på nogle af de

delokalerne, der må tegnes. Men der bliver generelt højt til loftet

med masser af planter, ja sågar

mange delikatesser fra Kødbyen

på Scandics nye hotel i Den Hvide Kødby.

træer, men der er også solceller

i The Kitchen, mødelokalet, der

og græs på taget. Atriumgården

er indrettet som et køkken med

”Hotellet skal ikke alene lukrere på det liv, og den puls, der allerede er i

midt i bygningen er en grøn oase

plads til 16 personer. Scandic

Kødbyen. Vi vil være det nye sted at mødes. Uanset om du vil snup-

på stenbroen, hvor køkkenchefen

Kødbyen åbner september 2018,

pe en kop kaffe, ta’ et glas i vinbaren med nogle kollegaer, spise en

dyrker krydderurter i et vækst-

men er allerede nu klar til at tage

velhængt bøf af dansk fritgående Angus i vores restaurant, holde en

hus. Der er direkte adgang til

imod reservationer.

konference eller tjekke ind på et af de 370 værelser. Men vi vil værne

gården fra vores mødelokaler, så

om lokalmiljøet og lege med dem, der er der i forvejen. Vi er der på

her kan man strække benene, få

D 74

deres præmisser. Derfor afspejler

Møde & Eventmagasinet

Scandichotels.dk/kodbyen


(FOTO: John Resborn).

Ros til nyt show i Wallmans

Værd at vide

havde premiere på sæsonens dinner-show,

kan få deres eget

kaldet Entourage (kan nærmest oversættes

afsnit af salen, men

som ‘de kendtes omgangskreds’). F.eks. kaldte

det er også muligt

Børsen showet for ”..en 5-stjernet forførelse.

at leje hele Cirkusbygningen med dinner og

Med stil og elegance er det toptunede og

underholdning til lukkede arrangementer.

engelsksprogede show noget af det mest

Entourage er på plakaten frem til midten af

Der var mange begejstrede anmeldelser,

internationale, som København kan byde

juni 2018

da Wallmans I Cirkusbygnigen I København

på lige nu. En ’must do’-oplevelse”. Grupper

SKAL VI LEGE !!! Hotel Propellen i Billund

e

mød t i d r Her fåder vingerne n luft u

og Events , g n i d uil Teamb sjove pauser små

· · · · · ·

14 kursuslokaler og grupperum Døgnbemanding i reception 94 værelser Hyggelig indrettet restaurant og lobby bar Fitness inden- og udendørs Swimmingpool, sauna og boblebade

DAGSMØDE kr. 425,DØGNKURSUS kr. 1.425,Hotel Propellen ligger midt i Jyllands hjerte, små 3 kilometer fra Billund Airport, 20 min. fra motorvej E45, E20 og Midtjyske Motorvej og en halv times kørsel i bus fra Vejle.

Nordmarksvej 3 · 7190 Billund · Tlf.: 75 33 81 33 · www.propellen.dk Møde · mail@propellen.dk & Eventmagasinet

75


FULDT HUS TIL

Meeting Live Øresund ”Meeting Live Øresund” i oktober summede af god stemning, da 175 danske og svenske mødeplanlæggere mødtes med 57 udstillere fra begge sider af Sundet i Malmø. Bag arrangementet, der fandt sted for andet år i træk, står Kursuslex i Danmark og Compro Möten & Event i Sverige. Fotos: KARIN FEIT ALMBERG og VICKI MADDISON

2 1

3

4

1. Ekspert i sociale medier Frida Boisen brød ind i hjerterne med sit

3. Account Manager Nelly von Lingelsheim, Øresundsbron: ”Tak fordi I

foredrag om, hvordan man når ud til flest mulige mennesker. Nemlig

laver disse arrangementer! Jeg har haft nogle super gode møder. Ingen

ved at have fat i de store og basale følelser i sine budskaber: Kærlig-

andre gør noget ordentligt for branchen.”

hed, glæde, varme og rædsel. ”Spørg jer selv: Hvad er vigtigst for mig personligt, og hvordan kan det kombineres med budskabet fra den

4. Mødeplanlæggere Eva Petterson (th.) fra Roxtec International og

virksomhed, du repræsenterer!” sagde hun.

Ann-Charlotte Palm fra Roxtec AB: ”Vi går efter nye koncepter og smarte løsninger, som kan aflaste os selv. Vi har booket møder med

2. ”Hvis du kan tage dig sammen og stramme dig op, har du også brug

seks venues, som vi ikke kender i forvejen.” For at teste, om der er nye

for at holde pauser. Begge dele er lige vigtigt, for så vælger du selv,

”guldkorn” blandt kontaktpersonerne har de to mødeplanlæggere en

hvornår du tager dig sammen, og hvornår du slapper af,” lod skuespil-

helt bestemt strategi: ”Vi lader dem tale og siger ikke ret meget selv.”

ler Ellen Hillingsø forstå i sit foredrag om den vigtige balance mellem at kræve meget af sig selv og at lade op mellem kravene.

76

Møde & Eventmagasinet


GAVER DER GLÆDER KØB GAVEKORT ON LINE

Lad op på charmerende herregård med afslappet atmosfære 102 VÆRELSER & RESTAURANT 102 dobbeltværelser alle med bad, tv og gratis WIFI. Hovedbygningen rummer den hyggelige restaurant som består af flere rum. Herfra er der en flot udsigt over sø og voldgrav. KONFERENCER (Vi har statens konferenceaftale) 16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer. Priser fra kr. 1.745,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse. Dagmøde fra kr. 575,SELSKABER 8 selskabslokaler med plads til fra 20 til 400 i et lokale. Helaftensarrangement fra 935,- per kuvert JULEBAL med musik og dans alle fredage og lørdage fra 17. November til 9. December 2017 18:00 Velkomstdrink Kl. 18:30 DET STORE JULEBORD Musik og Dans Bandet ”Witness” Spiller op til dans+ DJ i pauserne Kr. 475,- per person Overnatning forbindelse med Julebal: Per person i dobbeltværelse Kr. 495,- inkl. stor morgenbuffet tillæg for enkeltværelse kr. 250,Det store JULEBORD i eget lokale fra 30 til 400 personer fra 15. november til Nytår kr. 455 pr person AKTIVITETER Saltvandspool & sauna. Billard, air hockey, bordfodbold og dart. Parken, haverne, og de 700 tdr. land giver gode muligheder for gå og løbeture.

Sørupvej 26 · 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk


Køkkenchefen anbefaler

Mmm-faktor

i det gamle pakhus Det handler i bund og grund om godt håndværk, når du vil skabe mindeværdig mad, lyder det fra køkkenchefen på Restaurant SALT på Copenhagen Admiral Hotel. Det er ambitionen, når gæster og hotellets møde- og konferencedeltagere går til bords i det forhenværende pakhus, som har spejlet sig i vandet ved Københavns havnefront gennem mere end to århundreder. Af Nadia Mathiasen Foto: Nadia Mathiasen og PR

M

ed en historie, der strækker sig tilbage til sidste halvdel af

ler det først og fremmest om det gode håndværk, forklarer han.

1700-tallet, har det gamle pakhus på Københavns havnefront

”Det lyder ordinært, men maden skal smage af noget. Der skal være

mellem Amalienborg og Nyhavn haft adskillige funktioner.

harmoni i smagene, så man både kommer omkring grundsmagene surt,

Engang var det et kornkammer, og i tidens løb har man også opbevaret

sødt, salt og så videre. Når man gør det, giver det en vis mmm-faktor,

saltsække under loftsbjælkerne.

når man spiser den. Og så skal rettens forskellige elementer selvfølgelig være veltilberedte og sammensat på en måde, så retten hæver sig ud

I dag huser de historiske rammer Copenhagen Admiral Hotel og Restau-

over det forventelige og skaber positive aha-oplevelser,” siger køkken-

rant SALT, hvor køkkenchef Rasmus Møller Nielsen gennem halvandet

chefen.

årti har sat den kulinariske kurs. Den peger imod det, som han beskriver som et moderne dansk køkken, hvor solidt køkkenhåndværk og råvarer i

Køkkenfilosofien lægger sig som en rød tråd mellem Restaurant SALT

sæson er med til at skabe den såkaldte mmm-faktor.

og møde- og konferencedelen, og med respekt for de rammer, som køkkenchefen opererer i, så må der også gerne være en form for historik

”Mad er i bund og grund noget, man spiser for at blive mæt, men når

i maden. Det er dog uden at blive dogmeagtige eller direkte nordiske,

man spiser på en restaurant, så skal man også tilfredsstilles på nogle an-

understreger han. Selv om råvarerne typisk er noget, som vi kender fra

dre parametre. Hvis det er noget, man kan lave lige så godt derhjemme,

det danske køkken, så krydrer han gerne med klassiske franske teknikker,

så er der jo ikke den store idé i at betale penge for det,” siger Rasmus

hvor det passer ind.

Møller Nielsen, som har en fortid på nogle af landets mest prominente restaurantadresser, heriblandt den Michelin-belønnede Søllerød Kro nord for København. Vejen til velsmag

er uddannet journalist og lever i dag primært af at skrive

Køkkenchefen forklarer, at hans ambition er, at gæsterne efter et måltid

om mad i aviser og magasiner, udgive kogebøger og blogge

sidder tilbage med følelsen af fysisk velvære, og at de helst skal føle sig inspirerede, når de går derfra. De må også meget gerne have oplevet nogle finesser på tallerkenen, som de ikke er stødt på tidligere. Lykkes det, er resultatet mindeværdige spiseoplevelser, og for at nå dertil hand-

78

NADIA MATHIASEN

Møde & Eventmagasinet

på foodfanatic.dk, der dagligt besøges af flere end 3.000 unikke læsere. (Foto: Nima Baharlooie)


SALTET HELLEFLYNDER med æble, østers, valnød og selleri 4 østers

Skur sellerien ren, så den er helt

8-10 valnødder

1 dl mayonnaise

fri for jord. Skær top og bund af, og

Riv valnødderne på microplane

250 g helleflynderfilet*)

Blend østers (uden væske) helt

pak den ind i stanniol med groft

eller rivejernets fine side.

2 tsk. salt

glat med mayonnaise. Justér evt.

salt. Bag den ved 150 grader i ca. 1,5

1 tsk. sukker

smagen med lidt æbleeddike, salt

time, til den er al dente.

Drys fisken med salt og sukker, læg

og peber.

4 personer

den i et fad, og læg film over. Sæt

Anret tynde skiver af helleflynder med frisk æble og østers-emulsion.

Køl sellerien helt ned. Når den er

Dæk med marinerede skiver selleri og revet valnød.

den i køleskabet til natten over.

1 lille knoldselleri

kold, kan den skæres i tynde skiver

Skær den i tynde skiver (som til

1 håndfuld groft salt

enten på en pålægsmaskine eller

røget laks).

2 spsk. olivenolie

på et mandolinjern. Marinér med

*)Det anbefales, at man fryser

1 spsk. æblecidereddike

æbleeddike, olivenolie, sukker, salt

fisken i 24 timer før brug, når den

1 syrligt æble

1 tsk. sukker

og peber inden servering.

spises rå.

Fjern kernehuset, og skær æblet i

Salt, peber

fine fileter.

Møde & Eventmagasinet

79


Værd at vide

Ny bog fra BO KRÜGER om mødeledelse ”Det var egentlig meningen, at jeg blot ville ajourføre min nu 10 år gamle bog om mødeledelse. Men resultatet blev faktisk en helt ny bog, for der er trods alt sket meget i den mellemliggende tid”, fortæller mødeeksperten Bo Krüger, Moving Minds.

Dansk teambuilding i Kina Men behovet for bedre møde-

CoastZone, der for andet år i træk løb med

Christiansen takkede sidste år ja til at deltage i en

Kursuslex-awarden Årets bedste teambuilding-le-

erhvervsrejse i Kina. Asien havde ikke før været på

verandør i 2017, åbner i januar 2018 en afdeling

tale i CoastZones forretningsplan, men rejsen til

i Shanghai i Kina. Firmaets grundlægger, Brian

Kina ændrede dette.

Christiansen, siger: ”Vi holder godt fast i den stær-

ledelse er så afgjort ikke blevet

ke iværksætterånd, der altid har været en del af

På billedet er en de dygtige teambuilding-instruk-

mindre. Ifølge en analyse fra Le-

kulturen i CoastZone. At rykke ud over Danmarks

tører ved at varme op til en øvelse med deltagere i

derne oplever de fleste, at mel-

grænser har i flere år været en del af strate-

Kursuslex’ MødeMekka på Rungstedgaard tidligere

lem 10 og 20 pct. af mødetiden

gien, og nu er vi klar til at tage skridtet.” Brian

på året.

er spildt, og halvdelen betragter både interne og eksterne møder som unødvendige forstyrrelser i arbejdsdagen. ”Gode møder hjælper os med at bevare overblikket, motivationen, finde løsninger og binde os sammen. Møder skal kort sagt ruste os til at løse vores kerne-

VELGØRENHED

på Marriott

Siden 2015 har LittleBigHelps gallaaften fundet sted på Copenhagen Marriott hotel, som sammen med resten af BC Hospitality Group er hovedsponsor på velgørenhedsarrangementet. I oktober i år lykkedes det sammen med aftenens flere end 300 deltagere, fortrinsvis fra rejsebranchen, LittleBigHelp at runde

opgave bedst muligt, uanset om

1.815.887 kr., som ubeskåret går til organisati-

det er
at undervise, sælge, pro-

onens 11 projekter i Indien, hvor der arbejdes

ducere, servicere eller udvikle”,

med udsatte børn og kvinder.      

lyder det i Bo Krügers nye bog.

                          

’Mødeledelse’ lover læseren en række redskaber til at holde møder, der er motiverende og skaber det ønskede udbytte. Den udgives i november på Akademisk Forlag.

80

Møde & Eventmagasinet

                                               PÅ BILLEDET flankerer BC Hospitality Groups topchef, Allan Agerholm (tv.), og aftenens konferencier, Jes Dorph-Petersen, stifteren af LittleBigHelp, Lisbeth Johansen, der er tidligere salgsdirektør i hotelbranchen.


LÆS MERE PÅ

www.occ.dk

MASSER AF NYT STADIG MEST FOR PENGENE Skarpe priser er noget de fleste kan forstå. Men det dur ikke at hvile på laurbærrene, hvis kunderne skal blive ved med at komme igen. Derfor kan I nu hygge jer i vores helt nye vinbar i underetagen, netværke i et lækkert pausemiljø eller holde dampen oppe i vores lyse og nymalede sale. Måske 109 helt nyrenoverede hotelværelser kan friste, hvis mødet trækker ud? Vi er ret glade for alle forbedringerne til jeres mødeoplevelse – men mest af alt er vi dog stolte over, at de ikke koster jer en krone. OCC er stadig jeres centrale mødested. Nu med endnu mere for pengene.

Dagmøder fra kr. 395,- alt inkl.

Moderne mødelokaler • 1.900 gratis parkeringspladser • Ny-klassisk køkken • Eget hotel • Business Lounge • 25 års erfaring

LÆS MERE PÅ

www.occ.dk Møde & Eventmagasinet

81


Leder BL ANDT DAGENS INSPIRATORER i Hotel Nyborg Strands flotte auditorium var Just Eat stifteren Jesper Buch (foto), adm. direktør for Brøchner Hotels Karim Nielsen, ekspert i sociale medier Thomas Bigum, og Anette Baunhøj, der fortalte om sit arbejde som ’den hemmelige gæst’ på hotellerne.

Har du tænkt bæredygtigt i dag?

V

i taler jo så meget om bæredygtighed, at det næsten ikke er til at holde ud. Og alle er vi lige frelste, for selvfølgelig er

INSPIRATIONSDAG

for mødebranchens leverandører

N

vi enige om, at verden skal blive et bedre sted at leve for

vore børn og børnebørn - og selvfølgelig forsøger vi altid at købe bæredygtigt ind, hvad enten det drejer sig om æg eller mødefaciliteter. Det meste er snak, for de fleste af os taler ikke sandt. Jo, vi taler

æsten 100 repræsentanter for hoteller, konferencecentre og

sandt, når vi siger, at verden skal blive et bedre sted for vore børn

andre af møde- og eventbranchens vigtigste leverandører fra

og børnebørn; men vi taler ikke sandt, når vi påstår, at vi altid

hele landet mødte op, da Kursuslex i september havde indbudt

køber bæredygtigt ind. Vi forsvarer os med, at det er for dyrt, at

til en inspirationsdag på Hotel Nyborg Strand. OptiMeet var titlen på

der er for lille et udvalg og andre ligegyldige undskyldninger.

dette første arrangement af sin art, hvor alene udbydere af faciliteter og services kunne udveksle erfaringer og ideer.

I årets Mødebarometer - den analyse, Kursuslex hvert år foretager blandt danske mødeplanlæggerne - spørger vi bl.a.om hvilke

”Normalt drejer vores arrangementer og aktiviteter sig jo om at skabe

kriterier, der er vigtige ved valg af møde-/konferencested. Kun

kontakt mellem branchens kunder, altså mødebookerne og -plan-

20 pct. finder det af stor betydning, at stedet er miljømærket, og

læggerne på den ene side og leverandørerne på den anden”, siger

det harmonerer jo dårligt med, at næsten samtlige virksomheder

Kursuslex’ direktør, Christian Guldager. ”Men denne gang var hensigten

gerne vil fremstå som miljøansvarlige.

at gøre noget særligt for vores gode samarbejdspartnere, der jo også er vores kunder, når de annoncerer i vores publikationer – som f.eks.

Vi bør tage os sammen. Det gælder også hos os i Kursuslex. Alle

nærværende magasin -, udstiller på den årlige Møde & Eventmessen

vi, der arrangerer møder af enhver art, bør tænke bæredygtig-

og MødeMekka’erne og er aktive på vores webplatforme Konference.dk

hed ind i hvert eneste af vore arrangementer. Vi præsenterer

og Kursuslex.dk.”

alle ansvarlige virksomheder og organisationer, og de signaler, vi sender, når vi samler deltagere til et møde eller en event, skal

”Men vi har også en vision og ambition om at bidrage til at professi-

og må udvise ansvarlighed. Hvis vore budskaber til deltagerne på

onalisere og udvikle møde- og eventbranchen, og OptiMeet arrange-

vore arrangementer skal være ærlige, så skal vi tænke langt mere

mentet ligger helt i tråd hermed. Viljen til at nytænke er i høj grad til

bæredygtighed ind i vore arrangementer.

stede, og den indbyrdes sparring, der fandt sted i netværkspauserne på dagen, viste med al ønskelig tydelighed, at konkurrenterne også

PS: Kursuslex afholder MødeMekka den 23. november i Køben-

er rigtig gode kolleger. Heldigvis fik vi da også mange positive tilken-

havn. Vi sætter fokus på bæredygtige arrangementer. Kom og

degivelser og regulære tak for vores initiativ fra deltagerne”, fortæller

lær.

Christian Guldager. Dette magasin har også fokus på bæredygtighed. Læs og lær. LBH. Christian Guldager ”VI HAVDE AF TALT AT MØDES HER,” sagde Rikke Spangenberg, Pharmakon Konferencecenter i Hillerød, Hanne Nedergaard, Hotel Koldingfjord, og Tom Pedersen, Odense Congress Center. Trioen har i fire år haft et særligt samarbejde, hvor de bruger hinanden som sparringpartnere og mødes fysisk flere gange om året – og altså bl.a. i Nyborg i september.

På gensyn i 2018! Til næste år vil du modtage Møde & Eventmagasinet fire gange, nemlig i ugerne 7, 20, 36 og 45. Efter planen bliver hver udgave 33 pct. større, end de fleste af dette års magasiner har været (bortset fra det, du sidder med i hånden lige nu), nemlig 100 sider. Vi glæder os til gensynet med vore læsere - og håber, det er gensidigt.

82

Møde & Eventmagasinet


Kommende

EVENTS

Tilmeld dig gratis

MØDEMEKKA MØDEMEKKA Speed-meetings med 45 konferencecentre og leverandører. Bliv klogere på bæredygtighed – bl.a. i møder og events – og mød eksperter på området.

DATO: 23. NOVEMBER Crowne Plaza Copenhagen Tower, København

Vi tager forbehold for ændringer i de annoncerede events efter redaktionens afslutning.

Speedmøder med 30-40 konferencecentre og leverandører til dine arrangementer. Herudover spændende foredrag samt Speed-meetings mednetværk. 30-40 konferencecentre og leverandører. Oplev det DATO: APRIL ikoniske hotel,26. tegnet af Arne Jacobsen, Mogens Dahl Koncertsal, og se de nyrenoverede faciliteter. Hør København også foredrag om skønhed og design.

MØDEMEKKA

DATO: 1.JANUAR JUNI DATO: 11. 2018 Rungstedgaard, Storkøbenhavn Radisson Blu Royal Hotel, Copenhagen, København

DATO: 7. NOVEMBER

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

DATO: 23. NOVEMBER København

HUSK KRYDS I KALENDEREN

Morgenmøde

– Online mødeplanlægning Bliv fortrolig med online mødeplanlægning. Konference.dk tilbyder i samarbejde med Kurhotel Skodsborg et lærerigt morgenmøde for dig, der skal finde mødesteder til dine arrangementer.

DATO:30. NOVEMBER Kurhotel Skodsborg, Storkøbenhavn

MØDELive & Meeting EVENTMESSEN Øresund 2018 Kombineret messe- og speedmødekoncept med Øresundsregionens Nordens største fagmesse, førende konferencesteder og hvor mødeog eventplanlæggere leverandører til møder og events. mødes med 300 udstillere.

DATO: 6. OKTOBER DATO: 28. FEBRUAR - 1. MARTS Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmø Bella Center, København

LÆS MERE PÅ KURSUSLEX.DK/ARRANGEMENTER


Workshop for science fiction-forfattere, Radisson Blu, København

UANSET HVAD DIN HISTORIE ER, KAN VI HJÆLPE DIG MED AT FORTÆLLE DEN.

E X P E R I E N C E M E E T I N G S AT R A D I S S O N B L U . A S C O M M I T T E D A S YO U A R E .

radissonblu.com/da/konference 84

Møde & Eventmagasinet

Profile for Kursuslex

Møde & Eventmagasinet nr. 6 november 2017  

Møde & Eventmagasinet er for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

Møde & Eventmagasinet nr. 6 november 2017  

Møde & Eventmagasinet er for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

Profile for kursuslex
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded