__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR 04/AUGUST 2017

TEMA:

Ideer til julen 2017 GENERATION Z: De får ikke det personlige møde online

PROFILEN

Stordalen og virksomhedskulturen

KØKKENCHEFEN Man bliver glad af de friske øko-sæsonvarer

MIT BEDSTE MØDE:

Julia Lahme - uden dagsorden


Brug for et professionelt sted at holde møde? På Konference.dk kan du hurtigt og nemt søge og booke lokaler blandt flere end 300 professionelle møde- og konferencesteder.

NYHED Brug “book direkte” og stå selv for dialogen Nu kan du vælge at booke dine mødelokaler direkte hos møde- og konferencestederne, når du bruger Konference.dk. Vælg ”book direkte” når du sender din forespørgsel, så står du selv for hele dialogen med stederne. Den direkte kontakt skabes med det samme, uden at der betales provision til Konference.dk. Vil du gerne have hjælp med din booking, kan du stadig vælge at lade Konference.dk’s booking hjælpe dig som hidtil.

2

Møde & Eventmagasinet

Helene Fribo, Eventkoordinator hos Konference.dk

Konference.dk info@konference.dk 88 83 20 99


VELKOMMEN TIL EN FIRMAJULEFROKOST I SÆRKLASSE

HOLD ÅRETS JULEFROKOST PÅ TOLDBODEN Mærk den rustikke stemning i den gamle færgeterminal med udsigt til vandet, Operaen og Refshaleøen. Julefrokost for den lille og den store virksomhed Julen er en herlig tid og vi ser frem til at byde jer velkommen på Toldboden. Fredage og lørdage i november og december giver vi mulighed for, at din virksomhed kan holde årets brag af en julefrokost - og med vores placering ud til vandet, kan du ankomme i båd, bil eller bus. Giv dine kollegaer en julefrokost udover det sædvanlige Med Københavns måske mest eksklusive beliggenhed tør vi godt love en aften udover det sædvanlige. Vi kræser om menuen og sørger for, at alle bliver forkælet. På Toldboden kan vi garantere, at du og dine kolleger får en sjov og mindeværdig aften. Den starter med en lækker julemenu og fortsætter selvfølgelig på dansegulvet, hvor vores DJ’s spiller op til en uforglemmelig aften i maritime omgivelser!

Fakta om Toldboden • •

Toldboden har et areal på 1044 m2 Plads til 450 spisende gæster

Kontakt os for et tilbud 33 93 07 60 salg@toldboden.com Nordre Toldbod 18-24, 1259 København K Se menuen, ledige datoer og find mere info på: www.toldboden.com/julefrokost


INDHOLD 10

14

17

54

6

17-28

38

54

Dårlig mødedisciplin

Nu er det (snart) jul igen

Mit bedste møde

Ny analyse fra Lederne

Tema om julefrokosten

Julia Lahme fra TV’s

viser store problemer med

anno 2017:

slotshoteller holdt selv

MødeMekka med teambuilding

mødedisciplinen – og

17 - Planlæggernes bud

møde på et slot.

Reportage fra en festlig som-

med mødeledelsen –

20 - Med fisk som tema

ude i virksomhederne.

20 - Hvordan er det nu

42

med momsen?

10

22 - Ideer til sjove julelege

Nu vil en stribe af verdens

Malmö ’Gå ikke over åen efter vand’

26 - Som i gamle dage

bæredygtige møder.

– men gerne over Øresund til

på Arbejdermuseet.

46

24 - Benyt lejligheden til

Er vi klar til at lukke online

lidt teambuilding

møder – eller smutter de bare

32

videre ud i cyberspace?

12

Book direkte

Køkkenchefen anbefaler Comwell-kæden på økologisk

Ny facilitet på bookingsitet Konference.dk.

14

Profilen Norske Petter Stordalen er i gang med voldsom satsning

56

Grønne møder største firmaer også holde

Generation Z 24/7-deltagere ind til vores

merdag på Rungstedgaard.

60

Inspirerende kurser

Møder betyder risiko for mental overbelastning.

Kursuslex udbyder to nye kurser for mødebranchen.

rejse med råvarer, ’man bliver glad af’!

en anderledes mødeby.

Læs hvordan du undgår det.

48

66

34

Det ny Skt. Petri

Møde- og eventplanlæggeren Fremtidens møder skal

Renovering, udvidelse

pirre sanserne og efterlade

og nye design.

deltagerne inspireret, mener

Leder: Grådige bookingportaler Derfor går vi nye veje – uden provision.

Jeanette Richardson.

i København.

50

MPI Denmark Ny bestyrelse og visionære formands-ord. KOLOFON Møde & Eventmagasinet udgives af KURSUSLEX Bregnerødvej 144 A 3460 Birkerød Telefon + 45 70 22 11 73 www.kursuslex.dk

4

Møde & Eventmagasinet

ANSVARSHAVENDE UDGIVER CHRISTIAN GULDAGER cg@kursuslex.dk ABONNEMENT Møde & Eventmagasinet distribueres gratis til mødeplanlæggere og andre aktører i mødebranchen.

Ønsker du at ændre navn, adresse eller til- eller afmelde levering, venligst send en mail til kursuslex@kursuslex.dk ISSN: 2246-2988

OPLAG Møde & Eventmagasinet trykkes i 11.400 eksemplarer, hvoraf de 11.100 eksemplarer distribueres til mødeplanlæggere i private virksomheder, offentlige kontorer og større foreninger (10.000 stk.) samt til leverandører i mødebranchen (1.100 stk.). De resterende 300 eksemplarer distribueres til hoteller, kursuscentre m.fl.

CHEFREDAKTØR LARS BLICHER-HANSEN lbh@kursuslex.dk JOURNALISTER KARIN FEIT ALMBERG ka@kursuslex.dk NADIA MATHIASEN foodfanatic@foodfanatic.dk METTE DAMGAARD PETERSEN metdam@gmail.com

ANNONCER OLINA JÆGERGAARD oj@kursuslex.dk CHARLOTTE JØRGENSEN cj@kursuslex.dk GITTE WENSTRØM gw@kursuslex.dk FOTOGRAF VICKI MADDISON vicki@makingmemories.dk

DESIGN OG LAYOUT KIRSTEN DALGAARD kd@kursuslex.dk PRODUKTION PIA DEWACHTER pd@kursuslex.dk TRYK TRYKNET FORSIDE-FOTO Julia Lahme fotograferet af Line Thit.


MØDER & KONFERENCER - på toppen af Danmark

Konferencedøgn

fra kr. 1.445,- pr. person i enkeltværelse

STYRK VIRKSOMHEDEN MED ET ”SUS AF SKAGEN” Hold dit næste møde, konference eller event i natursmukke omgivelser på Skagens største og eneste firestjernede hotel - Color Hotel Skagen. Du får de perfekte rammer med: • Naturen lige udenfor døren • Beliggenhed i attraktive Skagen • 5 konferencelokaler med AV-udstyr • Plads op til 350 personer Her forener vi klassiske faciliteter med den skæve vinkel. Prøv fx champagne på Grenen, malerkursus med en nulevende Skagensmaler eller teambuilding. Med nordjyske motorveje og mange daglige fly- og færgeforbindelser til regionen, tager det ikke lang tid at komme til Skagen. STATSAFTALE - Som de eneste i Skagen, har vi statsaftale på konferencer.

5 WWW.COLORHOTELS.DK Møde & Eventmagasinet

KONTAKT OS PÅ TLF. 98 44 22 33

KONFERENCE@SKAGENHOTEL.DK


Det står skralt til med mødedisciplinen Flere end hver tredje leder oplever, at mødedeltagere kommer for sent, og at fokus under møderne er rettet mod smartphonen frem for mødets indhold. Fagorganisationen Lederne opfordrer på baggrund af en omfattende analyse sine medlemmer til at stramme op på medarbejdernes respekt – og kvaliteten af mødeledelsen.

Af LARS BLICHER-HANSEN

mødeledelse som en ikke ubetydelig del af

Om den skrantende mødedisciplin siger Birgit-

jobbet. 20 pct. af lederne optræder dagligt i

te Alstrøm bl.a.: ”Når så mange mødedeltage-

rollen som mødeleder ved interne og eksterne

re finder smartphonen frem, indikerer det, at

møder, mens 54 pct. er mødeleder én eller

de keder sig”, og hun opfordrer mødelederne

flere gange om ugen. Det er imidlertid kun 41

til at tage action både i forhold til den mang-

pct. af de adspurgte ledere, der har delta-

lende kollegiale respekt og de tilsyneladende

get i kurser eller anden uddannelse om god

ikke tilstrækkeligt motiverende mødeproces-

mødeledelse, hvilket Birgitte Alstrøm finder

ser, som hun mener, undersøgelsens resulta-

tankevækkende:

ter afspejler.

”At være en dygtig mødeleder er en helt

I møde 11 – 17 timer om ugen

særlig disciplin og en kompetence for sig, og

”Som mødeleder bør man gøre det helt klart,

selvom man er en dygtig leder, er man ikke

at møder starter til tiden, og når det først er

nødvendigvis fantastisk til at lede og gennem-

blevet aftalt med deltagerne, at kl. 9:00 ikke

føre møder”, siger hun i Lederne Mandag og

betyder kl. 9:05, bør man påtale, hvis folk

opfordrer til, at man enten dygtiggør sig på

kommer for sent. Det forstyrrer alles fokus,

området eller uddelegerer ansvaret til andre,

når mødedeltagere kommer efter, at mødet

der har kompetencerne til at lede møder,

er startet, og derfor skal man ikke være bange

så deltagernes tid og kunnen bliver brugt så

for at tage konflikten og påtale forsinkelsen”.

effektivt som muligt. Analysen viser i øvrigt, at lederne i det private

”Gabet mellem, hvad der er acceptabel ad-

6

færd på virksomhederne, og hvordan lederne

Det indikerer, at de keder sig

erhvervsliv i snit bruger 11,4 timer om ugen på

oplever, at det reelt står til med mødedi-

37 pct. af analysens respondenter vurderer, at

at deltage i interne og eksterne møder, mens

sciplinen, er bekymrende stort”. Det siger

en eller flere deltagere ’ofte’ eller ’hele tiden’

tallet for de offentlige ledere er 14,1 timer,

ledelsesrådgiver hos Lederne Birgitte Alstrøm

kommer for sent til virksomhedens interne

i begge tilfælde en stigning i forhold til en

i en kommentar til en analyse, som organisa-

møder, og næsten lige så mange, 34 pct.

tilsvarende undersøgelse for et par år siden.

tionen har gennemført i samarbejde med ana-

oplever ofte/hele tiden, at mødedeltagerne

Når det drejer sig om dem, der er identificeret

lyseinstituttet YouGov, og som er offentliggjort

svarer på e-mails og sms’er under møderne,

som topledere, er tallet nærmere 17 timer om

i nyhedsbrevet Lederne Mandag.

mens hver fjerde adspurgte leder konstaterer,

ugen.

Undersøgelsen, der er baseret på svar fra

at mødedeltagere svarer på arbejdsrelaterede

1.847 ledere, viser, at rigtig mange ledere har

telefonopkald under møderne.

Møde & Eventmagasinet


Dejlig er den himmel blå…

HOTEL SKARRILDHUS

Herning 97 19 62 33 skarrildhus@sinatur.dk

HOTEL HARALDSKÆR

Vejle 76 49 60 00 har@sinatur.dk

HOTEL SIXTUS

Middelfart 64 41 19 99 sixtus@sinatur.dk

HOTEL GL. AVERNÆS

Assens 63 73 73 73 glavernaes@sinatur.dk

... og den er faktisk med i prisen, når I holder julefrokost på et Sinatur hotel Tiden løber og inden du ser dig om, skal I igen til at tænke på jul, gaver og ikke mindst planlægning af årets julefrokost i virksomheden. Hos Sinatur er vi allerede i julestemning og friske på at booke datoen ind for jer allerede nu.

Pr. gæst fra

HOTEL STOREBÆLT

HOTEL FREDERIKSDAL

Nyborg 65 31 40 02 stc@sinatur.dk

Lyngby 45 85 43 33 frederiksdal@sinatur.dk

Kicko ff i 20 18 med o gs

H va’ L æs o

kicko

å at f ff i 20 å st yr på 18?

m vo med i res forske n d by llig e w w w g ge de ak t mø dep akk . si nat iv e ur.dk iteter på r / kic k off

285,Se mere på sinatur.dk/jul Møde & Eventmagasinet

7


LESLIE PRYNER fra ConsensusOnline

USA vil udvide laptop-forbud på indkommende fly Det er i skrivende stund ikke tilladt at medbringe computere og andre større elektroniske effekter i håndbagagen ombord på flyvninger til USA fra 10 lufthavne i Mellemøsten og Nordafrika, deriblandt Istanbul og Dubai. U.S. Department of Homeland Security har nu luftet overvejelser om at udvide forbuddet til at gælde yderligere 71 lufthavne uden dog at sætte navne på. Samtidigt strammer flyselskaber over hele verden reglerne

SENESTE TRENDS

sinets mødeteknologi-ekspert, MICHAEL

inden for mødeteknologi

Tech-nyt skrives af Møde & Eventmaga-

Trend 1 – VR/AR Virtual Reality er blevet spået at blive det næste store hit inden for mødeteknologi. Det kræver dog både specielle spillebriller, større computerkraft end de fleste arrangører kan mønstre, og en god idé til at anvende teknologien i praksis. Jeg tror ikke det slår igennem. Augmented Reality ser derimod ud til at have gode chancer og flere anvendelsesmuligheder, da det kan implementeres på deltagernes egne mobiler og tablets. I ConsensusOnline har vi allerede udviklet flere konkrete AR-funktioner til brug på møder og konferencer.

Trend 2 – AI Artificial Intelligence (AI) bygger på teknologiens interaktion med brugerne. Teknologien skal selv kunne agere på baggrund af de input, den får, selvom svarene til systemet ikke er standardiserede. Visse hotelkæder bruger AI til at håndtere reservationer, og nu man kan købe sig til en lignende, men personlig tjeneste (på engelsk), gennem Amy (URL: x.ai), der angiveligt kan håndtere dine mødeaftaler for dig. Når en person anmoder om et møde med dig, svarer du selv vedkommende, at du vil bede din assistent, Amy, om at finde et tidspunkt i kalenderen. Amy tager simpelthen over, når du sætter ”hende” c.c. på dit svar til vedkommende. Så sender Amy automatisk en mail med et par forslag til et mødetidspunkt. Mailen virker helt tilforladelig og menneskelig. Modtager kan svare Amy og kommunikere med ”hende” som om hun virkelig er din personlige assistent. Hvis Amy får et spørgsmål, ”hun” ikke kan svare på, spørger hun dig som abonnent til råds, inden hun svarer, og lærer af dit svar.

for transport af forbrugerelektronik indeholdende lithium-ion batterier. Mobiltelefoner, computere og tablets drives alle af lithium-ion batterier, og dårligt producerede batterier har vist sig at være meget brandfarlige.

t Tech -ny

Derfor vil mange flyselskaber ikke have udstyr med lithi-

Trend 3 – Wearables

checkede bagage. Det skal i

Da Smart Watches holdt deres indtog på markedet,

håndbagagen, hvor man kan

antog mange, at det ville revolutionere møder og

holde øje med det, og man må

events, men det slog ikke igennem. Nu er der til

Hvis du har set filmen ”Minority Report” med Tom

kun medbringe til personligt

gengæld kommet en ny generation af ”clickere” –

Cruise, husker du måske en scene, hvor han bladrer

forbrug. Det ser ud til at blive et

den dims du bruger til at fjernstyre dine PowerPoint

igennem billeder på en storskærm ved blot at gesti-

åbenlyst problem, hvis USA ikke

præsentationer med.

kulere med hænderne. Det kan du gøre nu med Bird

tillader udstyret i håndbagagen,

8

Det er en bluetooth-enhed, man sætter på pegefin-

um-ion batterier i den ind-

geren, og som giver dig adgang til at interagere med en computer ved at bruge fagter.

på fingeren. Du kan endda koble op til 10 Birds til én

og flyselskaberne ikke tillader

Bird fra muvinteractive.com har potentialet til at

modtager, så dit publikum også kan deltage aktivt

det i den indcheckede bagage.

revolutionere måden, vi involverer mødedeltagerne

i din præsentation. Tjek hvad den kan på MUV’s

i vores præsentationer på (eller mangel på samme).

hjemmeside.

Møde & Eventmagasinet


Er du klar til Generation Z?

Af TINA PEARSON

D

en unge generation er født med et digitalt mindset og et globalt udsyn. De unge ser foredrag på YouTube, læser

internationale fagblade og laver internationale workshops online. Det stiller store krav til fremtidens konferencer, for den traditionelle form, vi kender i dag, vil ikke interessere dem - de får dækket mange behov online. ”De unge kan få næsten al faglig viden online i dag, så vi skal satse på det, de unge ikke får dér: det personlige møde! Værdien i fremtidens arrangementer bliver at skabe fællesskaber, der styrker det sociale samvær, fokuserer på videndeling og forbinder folk, der har noget til fælles”, fortæller Claus Skytte, der er fore-

Vil du fange den unge generations opmærksomhed, skal du markedsføre online via bloggere og sociale medier, satse på det personlige møde og lade dem udvikle jeres produkter eller give dem mulighed for indflydelse. Sikre, at arrangementet giver mening for Generation Z.

dragsholder, debattør og forfatter til flere bøger

skrues drastisk i vejret med fx workshops og udvikling af ideer og produkter på stedet. Eller workshops i samarbejde med folk fra hele verden. Gør dit arrangement til et brand Bettina Wæde er specialist og foredragsholder i rekruttering og ledelse af Millenniums og Generation Z, og hun forklarer, at en af de helt store forventninger, som den nye generation har til virksomhederne og ledelse, er, at de er transparente, ærlige og lever op til deres værdier. Arrangørerne skal i højere grad ’walk the talk’: ”De unge vil være tiltrukket af arrangementer, hvor de møder mennesker, der inspirerer dem og udfordrer dem. Den nye generation vil gøre en forskel; de vil sætte et aftryk, og de vil

om deleøkonomi.

brænde for det, de laver – ellers er de smuttet udvikle online fællesskaber før, under og efter

videre. Arrangementer skal fremover mere op-

Han oplever en stigende tendens til, at folk har

et arrangement. Det er ikke nok blot at offent-

leves som et brand: noget cool og relevant, de

en mening om, hvem de gerne vil være sam-

liggøre en deltagerliste; det skal være tydeligt

unge kan være engageret i og loyale overfor”.

men med, og hvis ikke de andre deltagere på

for enhver, hvem der deltager, hvordan de ser

forhånd virker interessante, udebliver man.

ud, og hvilke interesser de har”, uddyber han.

Skab online-forbindelse inden offline-møde

10

mere facilitering. Ambitionsniveauet skal

Generation Z kommer til at have et arbejdsliv bestående af flere samtidige jobs. For eksem-

”Hvis du skal tiltrække deltagere til arrange-

Når det personlige møde bliver vigtigere end

pel være deltidsansat og have egen virksom-

menter fremover, skal der satses stort på at

kendte foredragsholdere, kræver det endnu

hed ved siden af. De vil også trække arbejdet

Møde & Eventmagasinet


jeg tror, at det bliver nødvendigt at etablere et

Vi skal satse på det, de unge ikke får dér (online): det personlige møde..

2.

Vend programmet på hovedet. Fokusér

stærk samarbejde med de ’influencers’, som de

på det personlige møde blandt deltager-

unge ser op til og følger, hvis I skal fange vores

ne. Hvordan kan relationer og synergi

opmærksomhed. Vi er en MIG-generation, og

understøttes og skabe mening for den

hvis ikke markedsføringen og programmet

enkelte? Bør pauser og videndeling have

giver MIG en personlig gevinst, så deltager jeg

langt mere fokus og tid end foredrag på

ikke, eller jeg går hjem undervejs. Vi vil se folk

scenen?

på scenen, som vi kan spejle os i, og som har en personlig relevans for os. Ellers er vi smuttet

3.

Giv deltagerne indflydelse på fremtiden

videre ud i cyberspace på vores smartphones

ved at lade den enkelte deltager sætte

og tablets eller til et andet arrangement.”

sit præg på fx udvikling af et produkt

ud på cafeer, kontorhoteller eller hjem i stuer-

eller bidrage med ideer til en velgørende

ne, hvor der er ro og fred, og hvor de stadig er

3 tips

organisation. Det afgørende er, at det er

face to face online via Skype. Det bliver derfor

Her er tre råd til, hvordan du starter rejsen

en case, der bruges i virkeligheden, så den

langt sværere at få dem committed til halv-

mod arrangementer, som tiltrækker den unge

giver mening at bruge tid på.

eller heldagsarrangementer, da de er vant til

generation:

en meget fleksibel hverdag. 1.

Gør op med den klassiske segmentering

Mening og forskel

og brug Tribal Marketing (stammefæl-

Jonas V. Zimsen er midt i tyverne og er selv en

leskaber). Målgruppen skal aktiveres

af de multiaktive unge. Bl.a. er han besty-

som et fællesskab bundet sammen af

relsesmedlem i en af Københavns største

følelser og passion (før, under og efter et

kulturforeninger, Rollespilsfabrikken, frivillig på

arrangement) og ikke som (grupper af)

Roskilde Festivalen og freelancer hos eventfir-

individer, der deler jobtitel, geografisk pla-

maet Rollespilsakademiet. Han siger:

cering, køn, alder eller politisk holdning.

”Min generation er konstant online, og vi

Arrangementet skal være ’the right place

deler billeder og meninger på nettet med det

to be’. Find jeres arrangements X-fak-

samme, vi oplever noget. Vi er meget påvirket

tor og skab interesse online.

af bloggere, youtubere og meningsdannere, så

TINA PEARSON

har i over 25 år været projektleder for konferencer, messer og professionelle netværk. Sin viden deler hun også som rådgiver, foredragsholder og blogger.

MØDER & KONFERENCER I

S KØ NN E O M G I V E LS E R Et vellykket møde, kursus eller konference skaber grobund for både udvikling og indsigt. Det handler om et godt indhold – i de rette rammer. MØDEPAKKER FRA KR. 625 PR. PERSON Dagslys i lokalet / standard AV udstyr / trådløs internetforbindelse / parkering uden tidsbegrænsning.

LOKALEOVERSIGT Mødesuite: op til 12 personer / Pavillon: op til 15 personer / Salen: op til 150, men godt til 20, 40, 60 og 70 personer.

HOTELOPHOLD 22 DEJLIGE LYSE VÆRELSER MED GOD STEMNING En stor del af værelserne har også havudsigt. Vi tilbyder værelserne med 20% rabat på listeprisen i forbindelse med dit møde.

SE MERE PÅ SKOVSHOVEDHOTEL.COM

S T R A N D V E J E N 2 6 7 | 2 9 2 0 C H A R L O T T E N L U N D | T L F. 3 9 6 4 0 0 2 8 | W W W. S KO V S H O V E D H O T E L . C O M


til, ved at man som noget nyt kan

sine søgekriterier og får en liste

booke direkte, når man søger ef-

over de steder, der matcher krite-

ter det perfekte konferencested.

rierne. Herefter kan man vælge at få direkte kontakt til de udvalgte

Nye muligheder med ’Book direkte’

Drop mellemled

konferencesteder uden selv at

Med ’Book direkte’ bringes køber

skulle foretage sig yderligere.

og sælger tættere sammen,

Den direkte kontakt skabes med

allerede når bookningen fore-

det samme, uden at der betales

tages. Den personlige kontakt

provision til Konference.dk. Det

sikrer færre mellemled, større

vil naturligvis stadig være muligt

tilfredshed, en bedre og tættere

at booke gennem Konference.dk

dialog samt læring og erfarings-

samt få personlig rådgivning,

opsamling, så begge parter bliver

som man allerede kender det i

klædt endnu bedre på til at booke

dag.

og planlægge deres kommende arrangementer.

Kursuslex har gennem mange år været specialiseret i både at

Bookingportalen Konference.dk vil fremover tilbyde arrangører og mødeplanlæggere at booke deres næste konference, møde eller event

Med direkte kontakt til konferen-

skabe rammerne og at udvikle

direkte. Kontakten mellem arrangør og konferencested skabes direkte,

cestedet sikres også mulighed

vilkårene for kontakten mellem

hvis man ønsker det, uden at der skal betales provision til bookingpor-

for at præcisere formålet med

udbydere og kunder i konference-

talen.

arrangementet og dermed få

og eventbranchen. Derfor er det

ideer og rådgivning direkte af

naturligt også at være først med

Optimale mødefaciliteter og personlig kontakt med mødestedet står

stedets personale til, hvordan

at tilbyde nye muligheder for at

øverst på listen, når arrangører og mødeplanlæggere svarer på, hvad

arrangementet bedst forberedes

booke direkte.

der er vigtigst for dem ved planlægning af deres næste arrangement.

og afvikles. PS: Læs også lederen på side

Netop den nære kontakt mellem leverandør og kunde er ofte afgørende for et arrangements succes. Det vil Kursuslex, der sammen med

Gå ind på Konference.dk

Info-Connect står bag bookingportalen Konference.dk, gerne bidrage

På Konference.dk indtaster man

66.

Sankt Helene har

STATSAFTALE Kontakt os for mere info

Højt til himlen – mellem skov og strand

Sankt Helene i Tisvildeleje

JULEFROKOST I EGET LOKALE Ring og tal med Bolette

VELKOMMEN

FYSISKE RAMMER

BRUG NATUREN

VÆRDISKABENDE

Vi er gode til individuel behandling – fortæl os jeres behov

Unik placering på 12 hektar naturgrund i Tisvildeleje

Spændende ”frikvarter” og udendørsaktiviteter

• •

Langt fra byens puls Fred og ro til det væsentlige

Professionelt værtskab i afslappet stemning

• •

80 enkelt- og dobbeltværelser 8 møderum – største plenum til

• •

Leg & Læring – Walk & Talk Store, lyse værelser med direkte adgang

Professionelle partnere, der skaber high performance teams

• •

Nærvær og flexibilitet Grøn og sund menu – tilberedt fra bunden i eget køkken

250 personer 6 aftenhyggelokaler til socialt samvær Restaurant og Café

til naturen Tag naturen med ind – udsigt fra alle mødelokaler

• •

Lækre, grønne og sunde menuer – til dig, der ikke vil gå ned på energi

12

Møde & Eventmagasinet

Booking eller spørgsmål? Kontakt os på tlf. 48 70 98 50 / booking@helene.dk / www.helene.dk


selskaber & events møder

& konferencer rundvisninger

Få Nordeuropas største akvarium helt for jer selv... Hvis jeres møde, konference, selskab eller rundvisning skal foregå i magiske rammer, på havets bund og omringet af fisk fra hele verden, så ring 44 22 22 54 og bestil allerede i dag.

Se mere på denblaaplanet.dk Ring 44 22 22 54 mandag til fredag fra kl. 13-15 eller skriv til booking@denblaaplanet.dk


Profilen

Af Christian Guldager

I

Danmark er Petter Stordalen ejer af Nordic Choice hotel-koncernen, som omfatter Hotel Skt. Petri, Clarion Hotel Copenhagen Airport,

Comfort Hotel Vesterbro, Quality Airport Hotel Dan og Quality Hotel Høje Taastrup. Clarion Hotel Copenhagen Airport er det tidligere Hil-

ton-hotel, som Petter overtog med kort varsel i marts. Et nyt hotel i Københavns Lufthavn er på vej, ligesom han også er ved at ombygge det tidligere hovedpostkontor i København til luksushotel. I hotelbranchen er han kendt som en excentrisk ejer og chef, der gør tingene på sin helt egen måde. Og personalet elsker ham. Vinterkonferencen ”I Nordic Choice afholder vi hvert år et stort arrangement for medarbejderne. Til den seneste vinterkonference i januar var vi 3.000 mennesker samlet i Stockholm over to og en halv dag. ”JEG ER IKKE SÆRLIG meget præget af Janteloven”, siger Petter Stordalen om sig selv.

Det kostede 40 millioner kroner, og der var én der sagde til mig: ’Petter, det ville du aldrig kunne gøre, hvis virksomheden var børsnoteret. Aktionærerne ville aldrig acceptere det. Det kan jo ikke være lønsomt.’ Men jeg gør det jo ikke, fordi det er morsomt, eller fordi jeg kan lide at stå på scenen. Jeg gør det, fordi det er meget mere end en fest, og når vi drager hjem til hver sin by, hver sit hotel – efter to og en halv dag, hvor du næsten ikke har sovet - så er du slidt, træt og helt færdig, men du er også stolt og fyldt med energi og begejstring over at arbejde i en virksomhed, der bruger så mange ressourcer på at tale om at gøre det bedst muligt for de gæster, der besøger vore hoteller, og om at skabe et godt arbejdsklima.

Den miljøbevidste hotel-milliardær Petter Stordalen er 54 år og ejer 190 hoteller (i skrivende stund). Han har selv skabt sin formue på mere end 14 milliarder kroner, og hans vigtigste mission er en bæredygtig verden. 14

Møde & Eventmagasinet

Ved du hvad – sygefraværet i dele af hotelbranchen er 8-9 pct., men i vores selskab er den 3,8 pct., altså halvdelen. Jeg tror, at du bliver syg af at arbejde i en virksomhed, hvor kulturen er dårlig, hvor der er spidse albuer, mens du bliver frisk og glad af at arbejde i en virksomhed med en god kultur.” Virksomhedskultur ”Det vigtigste i en virksomhed er netop kulturen. Rigtig mange ledere taler meget om det, men jeg er usikker på, om de egentlig forstår den reelle værdi af det. Virksomhedens strategi og markedsposition er selvfølgelig også vigtige elementer, men sandheden er jo, at du kan købe dig til begge dele. Du kan få fine konsulenter til at udvikle din virksomheds strategi – eller du kan kopiere den fra andre. Og du kan købe dig til en position i markedet, men en virksomheds kultur kan du aldrig købe eller


kopiere. Helt tilbage fra dengang, jeg begyndte

PETTER STORDALENS koncern

i business, så jeg, at hvis folk trives på arbejds-

hedder Strawberry og består af 11 selskaber indenfor

noget. Men vi sagde: Hvis du kan lave mad,

pladsen, så arbejder de mere, de bliver mindre

ejendomsinvestering, hoteldrift, finansiering, kunst

så kan du få et job, og så lærer du sproget. Du

syge, de har det bedre, og der skabes større

mm. Som 12-årig blev han kendt som Norges bedste

bliver en del af samfundet, og du bliver stolt.

værdier. Kultur handler om mennesker.”

jordbærsælger – derfor hedder koncernen Strawberry.

Værdi for medarbejdere og samfundet

Petter Stordalen er gift med lægen Gunhild Stordalen,

sproget, de havde ikke papirer, de havde ikke

Du lærer kulturen, og vi bliver et bedre selskab. Efter et år havde 35 pct. af dem fast job i vores

”Jeg tror ikke på, at medarbejdere bliver motiveret af at høre ledelsen tale om, hvordan medarbejderne kan løbe hurtigere og arbejde

har tre børn fra et tidligere ægteskab og ejer en af

koncern. Hvis alle selskaber af vores størrelse gjorde det samme, så gik det hele bedre.”

Norges største kunstsamlinger til en værdi af flere hundrede millioner kroner.

mere. Selvfølgelig skal et selskab tjene penge,

Gav det problemer? ”Jo, men man skal ikke problematisere det, for hvis du begynder at

men hvis selskabet kun er til for aktionærerne,

Familien bor i et smukt palæ (vurderet i 2007 til

fokusere for meget på det, så bliver det et

så mangler der en dimension. Et selskab skal

100 millioner kroner) lidt udenfor Oslo. Petter er

problem. På vores vinterkonference fokuserede

også skabe værdier for de ansatte og for sam-

aktiv sportsudøver; især løber han meget

vi på en mor, der flygtede fra Burma. Manden

fundet, og kun på den måde giver det mening.

med sin elskede hund Öbbe.

blev fængslet, og hun frygtede for sit eget liv.

Især for yngre mennesker er den dimension

Hun kom til Trondheim, hvor hun fik job på et

vigtig. Virksomhederne skal tage deres del af

af vore hoteller. Hun kunne ikke sproget og

samfundsansvaret. Ikke bare skrive pæne ting

var midt i et nyt land og en ny kultur. Hun blev

i årsberetningen, men de skal bruge penge på

ekstremt vigtigt. Og den vigtigste erkendelse

nomineret som hotellets bedste medarbej-

det. De skal mene det. Tag f.eks. miljøproble-

er at kende sine egne begrænsninger. Jeg er

der i år. Jeg begyndte at fortælle historien fra

merne. Vi er den første generation, der har

god til at samle mennesker, som er dygtigere

scenen, og hun begyndte at græde. Det gjorde

viden til at gøre noget ved problemerne, og vi

end jeg selv. Nogle ledere viser frygt overfor

jeg også. Nu har hun fået et nyt liv i et nyt

er den sidste generation, der kan nå at gøre

dem, der er dygtige end én selv. Men sådan må

land. Dette er min familie, sagde hun. Hendes

noget. Jeg vil ikke have, at mine børnebørn en

det ikke være. Der er mange, der tror, at jeg er

største ønske er at arbejde på hotellet resten

dag skal sige til mig: ”Bedstefar, hvorfor gjorde

god til at drive hotel, men det er ikke rigtigt.

af livet.

du ikke noget ved problemet?

Der findes masser i vores kæde, der er meget

...der findes ingen accept for at udbrede et helt andet værdisyn...

dygtigere til at drive hotel end jeg. Men jeg tør

Vi ser det her som en mulighed. Vore ansatte

tænke anderledes.”

synes, at det er spændende at forstå andre kulturer og hjælper os med at forstå, hvor heldige

Ansatte 800 flygtninge

vi er at blive født i de skandinaviske lande.

”Jeg er ikke politiker, og jeg har ikke noget

Om alle ledere i koncernen er enige i koncer-

politisk ståsted. Jeg er optaget af mennesker

nens holdninger? Vi har en kultur, som alle

og af at udvikle samfundet i en retning, som vi

kender til. Alle ved, hvad topledelsen mener.

kan være stolte af. Når politikerne har bestemt,

Vi har også ansatte, der tænker anderledes.

at vi skal lukke flygtninge ind, så skal vi tage

De må gerne være her, men der findes ingen

samfundsansvar og hjælpe med at løse proble-

accept for at udbrede et helt andet værdisyn.

merne. I fjor tog vi 800 praktikanter ind, mange

Så vil du aldrig komme langt i kæden.”

af dem var nye i Skandinavien. De kunne ikke Og så er spørgsmålet om jeg tror, at jeg kan gøre en forskel? Og ja, det tror jeg. Men jeg er heller ikke særlig meget præget af Janteloven. Vi skal gøre en seriøs indsats, og derfor har vi store ambitioner i koncernen om konstant at nedbringe vand- og energiforbruget. Vi måler på det, hele tiden, og vi skal hele tiden blive

PET TER STORDALEN folder sig ud ved åbningen af sit store Clarion Hotel & Congress Malmö Live i 2015

bedre til det.” Om uddannelse Petter Stordalen har en relativ kort uddannelse, hvilket måske kan forlede unge mennesker til at slække på uddannelsen og alligevel forsøge at gribe chancen for succes, men det princip hylder han ikke. ”Det er en gal konklusion, at du har mulighed for stor succes, hvis du ingen uddannelse har. Jo bedre uddannelse og jo mere du arbejder, des større er chancen for succes. Jeg er undtagelsen, der bekræfter reglen. Uddannelse er

Møde & Eventmagasinet

15


Har du styr på årets JulEFROKOST? Står du for at planlægge årets julefrokost, er det nu du skal have styr på dine aftaler, hvis du vil sikre dig et uforglemmeligt arrangement i optimale omgivelser. På festforenhverpris.dk er der masser af inspiration og hjælp at hente til julefrokosten. Her finder du alt, hvad du skal bruge til en hvilken som helst fest og kan samtidig sende forespørgsler direkte til leverandørerne.

www.festforenhverpris.dk

▼ LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND® er varemærker tilhørende LEGO® Gruppen. ©2017 LEGO Gruppen.

fest

FOR ENHVER PRIS

En HjEmmESidE drEvEt af KurSuSlEx

JULEBAL I ® LEGOLAND Kom med til årets absolut sjoveste firmajulefrokost sammen med Nicolaj Stokholm, Mark Le Fêvre, Thomas Warberg og Lars Hjortshøj

Pris pr. person fra

695,-

ONCE JULEANNONCE FEST FOR ENHVER PRIS.indd 7

Se datoer, indhold og alt om arrangementerne på LEGOLANDconference.dk eller kontakt os på & Eventmagasinet 16+45Møde7533 1244 eller mail conference@LEGOLAND.dk

Julen har aldrig været sjovere end på den statelige kongeborg i LEGOLAND®. Fire af Danmarks absolut sjoveste standup’ere samt en fortryllende konferencier og et fedt liveband står for underholdningen i hele perioden.

15/09/15


TEMA: JULEN 2017

Tema: Julen 2017

Hvad finder I på til jeres julefrokost i år? Tre ud af de fem mødeplanlæggere, som Kursuslex fangede til et MødeMekka i juni, holder deres julefrokost hjemme på virksomheden. Men alle får mad og underholdning udefra. Gerne kombineret med egne hittepåsomme ideer, som arrangementsgruppen finder frem til. At forberede julefrokosten er for mange en social event i sig selv, som skaber nærhed mellem medarbejderne. Tekst og foto KARIN FEIT ALMBERG

JEANETTE RICHARDSON, Lærernes a-kasse:

YVONNE KATHLEEN KLAUSEN, Akademikerne:

KARIN RAVN,

Københavns Tandlægeforening:

Vi er normalt omkring 50-60 deltagere. Det

Vi er 30 personer, og vi holder normalt jule-

I gamle dage gik vi altid på restaurant, fordi

er jo ikke alle, der kommer. Vi plejer at være

frokosten i huset hos os selv. Det går på skift

vi kun var syv ansatte. Nu er vi 30, så der skal

på et af Sinatur- hotellerne, fordi Lærerfor-

blandt medarbejderne, hvem der har ansvaret

tænkes lidt mere over budgettet. Vi holder

eningen får en god pris her. Sidste år var vi

for oplevelser forinden, forplejning og under-

festen i huset, men vi får leveret maden

på Hotel Skarrildhus i Jylland. Vi skifter fra år

holdning. Vi plejer at starte dagen med at

udefra. Sidste år var det fra Magasin Catering.

til år. Festen foregik på den måde, at vi blev

tage på en eller anden udflugt sammen. Sid-

Vi gør det på den måde, at vi slår to fluer med

kørt samlet over til hotellet i bus. Vi ankom-

ste år var vi ude at se Raket-Madsens u-båd.

ét smæk og kombinerer bestyrelsesmødet

mer i god tid, så vi kan nå at klæde om inden

Da vi kom tilbage, var der booket en make-up

med julefrokosten. Vi starter selvsagt med be-

middagen. Mht. maden holder vi mest af

artist, som stod klar med beauty salon til alle

styrelsesmødet. Som noget nyt skal vi udvide

gammeldags julefrokost. Og vi har altid en

kvinderne, så vi fik det bedste frem i hver af

foreningen, sådan at vi bliver en regionsfor-

eller anden form for underholdning. Sidste år

os. Imens sad mændene og hørte foredrag

ening for tandlæger. Så det kan faktisk godt

havde vi booket en fantastisk tryllekunstner,

om portvinens historie. Vi havde hyret en

være, der bliver gjort lidt mere ud af det i den

som jeg varmt kan anbefale. Han hedder

bartender ind til lejligheden. Under selve jule-

anledning til næste julefrokost. Vi holder i snit

Daniel Rosenfeldt. Han lavede tryllekunster

frokosten var der arrangeret lege, som vi selv

fire medlemsmøder om året, derudover inter-

for os allerede under velkomstdrinken. Og

havde fundet på. F.eks. havde vi konkurrencer,

natkurser, generalforsamling plus det løse.

han kunne både spille på trommer og guitar,

hvor vi skulle vi gætte priser fra Den Blå Avis.

så han underholdt også under middagen. Vi havde også booket et band, der spillede op til dans. En herlig aften.

Møde & Eventmagasinet

17


TEMA: JULEN 2017

HELLE LINDORF,

Folkekirkens Nødhjælp:

CHARLOTTE SHILLING,,

TimeLog A/S (tidsregisteringssystemer, red.):

Vi er 152 ansatte i tre gamle huse i Nørregade. Vi har den regel, at de,

Vi er 30 personer, og vi bestilte lokaler til julefrokosten allerede i marts.

der vinder et eller andet til sommerfesten, udnævnes til festudvalg for

Vi skal til Wallmans Dinnershow i Cirkusbygningen for 3. år i træk. Det

julefrokosten. Det er som regel nogle meget opfindsomme og til lejlig-

passer perfekt til os, fordi vi er et internationalt firma, hvor der også

heden fremførte ting, man vinder for. Vi er altid på kontoret til julefro-

kommer ansatte fra Sverige, Holland og Malaysia, og de skal jo også

kosten. Men vi bestiller både mad og musik udefra. Underholdningen

have glæde af underholdningen, som for en stor del er ren visuel.

under middagen står vi selv for. Det er en del af det at være sammen i

Noget af det gode ved Wallmans er også, at de viser på en storskærm,

planlægningsgruppen, at vi skaber noget sammen. Vi har en mega stor

hvem der ellers er til stede den aften. Så kan man opsøge nogle af

frokoststue, så indtil nu har pladsen ikke været noget problem. Caféen

dem, man kender. Det kan jo både være kunder, venner eller nogen,

nede fra gaden stillede sidste år op med servering på vores udendørs

man bare er nysgerrig for at møde. Der var engang, vi gik på restau-

terrasse.

rant og videre ud i byen til vores julefrokoster. Men det splittede altid selskabet, så det her koncept passer meget bedre til os.

Ét klik – mange julerier

Unik julefrokost

18

Møde & Eventmagasinet

Hvad enten I er til stille, skræddersyet julearrangement, eller stort arrangement inkl. kendte kunstnere, så er vores unikke mødesteder leveringsdygtige. I kan få julefrokost med eller uden overnatning, til lands eller til vands, på slot eller badehotel, på et hotel helt for jer selv, i en berømt kulturinstitution ... eller hvad I nu ønsker jer!

Fra alle os til alle jer www.unikkemoedesteder.dk


INFERNAL ★ MONIQUE ★ ZIDIDADA STAGE BREAKERS ★ DJ

25. NOVEMBER ★ 1., 2., 8., 9. + 15. DECEMBER 2017 ØL, VAND & VIN INKLUDERET HELE AFTENEN

KUN1.299,-

PR. PERSON EKSKL MOMS* MULIGHED FOR VÆRELSER PÅ COMWELL AARHUS TIL JULEFROKOSTPRISER

BOOKING OG INFO: GRUNK EVENT · 70 220 940 · MAIL@GRUNKEVENT.DK · WWW.GRUNKEVENT.DK *Gælder kun ved køb af min. 10 personer. Bestilles færre end 10 personer tillægges 100 kr. pr. person. Alle priser er ekskl. moms.


TEMA: JULEN 2017

DEN BL Å PL ANET var oplyst af rødt lys i anledning af julefrokosten. DEN BL Å PL ANET var oplyst af rødt lys i anledning af julefrokosten.

Har du set en HØJHÆLET pingvin? Årets julefrokost foregik sidste år på Den Blå Planet, som udover at være udstilling med akvarier og foredrag også lægger lokaler til møder, konferencer og firmafester. Det var en julefrokost, som de ansvarlige for møder, konferencer og fester sent vil glemme.

Momsfradrag på julefrokost Som dansk virksomhed kan man få momsfradrag på julefrokost afholdt for de ansatte, men der er en række regler, som skal overholdes. Her er de vigtigste:

DER VAR DÆKKET OP ved et af akvarierne med runde borde. EN FRIDYKKER-HAVFRUE tog imod på en storskærm ved ankomsten.

I egne lokaler Holdes julefrokosten i virksomhedens

Af KARIN FEIT ALMBERG

egne lokaler og med mad lavet i egen kantine, er bespisningen ikke momsfra-

”Det er et anerkendt firma, som bare den aften havde lyst til at være lidt frie og fjollede. De

dragsberettiget. Dette gælder også, hvis

ankom omkring 150 mennesker til julefrokosten, som var bygget op over temaet ”fisk”. I julens

maden er bestilt udefra. Det er lokaler-

anledning var Planeten badet i rødt lys udenfor, og en havfrue svømmede på velkomstskærmen

ne, som afgør, om der er momsfradrag

i foyeren. Hun er fridykker og kan opholde sig længe under vand,” fortæller Sales - & Booking

eller ej.

Manager Christina Brodersen Chudner. Dykkeren plejer at svømme i den såkaldte Oceantank med sit havfruekostume, sit lange hår og muslingeskaller som bh.

Ude af huset Vælger man som firma, at den årlige

”Da gæsterne satte sig til bords, lå der forskellige kostumer på hver stol. Kostumerne havde fir-

julefrokost skal afholdes ”ude i byen”,

maet selv indkøbt til lejligheden på Amazon sammen med en masse andre effekter til temaet.

er der som udgangspunkt momsfradrag

Kostumerne bestod af fiskedragter, hajkostumer, pingvin-outfits og så videre. Så det blev lidt af

på julefrokost. Holdes julefrokosten for

et syn, da havdyrene satte sig til bords omkring de runde otte-personers borde,” siger Christina

de ansatte ude i byen, har man ret til 25

Brodersen Chudner.

pct. momsfradrag, også hvis julefroko-

”Der var også heliumballoner i form af fisk, der svævede rundt mellem gæsterne. Senere på

sten er med ledsagere.

aftenen var det tilladt at skyde med vandpistoler. Men her måtte vi dog inddrage de største af geværerne, fordi nogle af de ”menneskeædende hajer” fyrede lidt rigeligt vand ud over både

Medarbejderne skal ikke betale skat

damerne og omgivelserne.” Men det gik fint med de små vandpistoler, så dem beholdt selska-

af det beløb, der bruges på dem i

bet.

forbindelse med julefrokosten. Julefrokosten anses nemlig som værende

Menuen bestod af Meyers klassiske julebuffet, som udover sild ikke var rettet specielt mod

en almindelig personaleudgift, hvorfor

fisketemaet.

virksomheden har skattefradrag for udgiften (kilde: juleshow.dk). Dog kun hvis

20

På spørgsmålet om, hvad personalet på Den Blå Planet selv skal lave til deres egen julefrokost,

arrangementet er af et rimeligt omfang

svarer Christina Brodersen Chudner: ”Vi holder sommerfest i stedet for julefrokost. I år var det

og varighed (kilde: skat).

med Hawaii som tema, og vi var i vores egne lokaler.”

KA

Møde & Eventmagasinet


Julefrokost i Tivoli

Julefrokost i Tivoli 18. Nov. - 31. Dec. Læs mere på tivoli.dk

Giv jeres gæster en oplevelse ud over det sædvanlige, og hold jeres julefrokost i Tivoli! Det er kun fantasien der sætter grænser, og med lokaler med plads op til 450 personer er der masser af muligheder, hvad enten I ønsker at holde julefrokosten i privat lokale eller i en af vores restauranter. Vælg mellem Nimbs flotte julebuffet eller en af restauranternes lækre menuer eller buffeter. Ønsker I at kombinere julefrokosten med en familiedag for jeres ansatte så kontakt os gerne for mere information. Vi er klar til at skræddersy jeres arrangement. Kontakt os på 3375 0247 eller på business@tivoli.dk Tivoli · Vesterbrogade 3 · 1630 København V

Møde & Eventmagasinet

21


TEMA: JULEN 2017

Ideer til JULELEGE under julefrokosten Uanset om I holder julefrokosten ’hjemme’ eller ude i byen, så skal der gerne lidt underholdning til. Møde & Eventmagasinet har samlet lidt inspiration til dagens/aftenens selskabslege. Det er jo ikke alle, der har en bogholder med en stand-up’er skjult i maven, eller en direktør, der kunne have gjort karriere som rocksanger. Heldigvis handler det mest om at være sammen og grine lidt af – og med – hinanden. Her er et par sjove, gratis og hurtige julelege, som også giver morsomme billeder fra dagen.

Luk gaver op med kniv og gaffel

Gæt en Facebook-bruger

Deltagerne sidder rundt om bordet. Man skal

Find sjove udsagn fra nogle af festdeltager-

bruge én terning og et bæger, et halstørklæde,

nes Facebook-profil. Læs højt og lad resten af

hue, vanter, kniv og gaffel, samt en gave. Den

gæsterne gætte, hvem det er.

første deltager starter med at slå én gang; hvis man får en sekser, skal man skynde sig at tage

Hver festdeltager får en hemmelig opgave

halstørklæde, vanter og hue på. Man skal så

Alle gæsterne får en opgave, som kun de selv

prøve at åbne gaven med kniv og gaffel, mens

kender. Én skal holde en tale, en anden får til

de andre deltagere slår videre med terningen.

opgave at afbryde, når denne tale afholdes. En

Hvis der er én, der slår en sekser i mellemtiden,

tredje skal hele tiden rose alt og alle, en fjerde

skal man hurtigt levere gaven, bestik, hue og

siger det samme irriterende motto hele tiden

vanter videre. Den, der først får gaven helt ud

(f.eks: “hvad har vi gjort, at vi skal have det

af pakken, har vundet den. For at øge spændin-

så godt”), en femte byder sin borddame op til

gen kan gaven pakkes ekstra godt ind i tape,

dans, hver gang der bliver sagt skål osv. Til slut

plastikposer osv.       

rejser alle sig op og fortæller, hvilken opgave de hver især har haft. Det er sjovest, hvis man

Variation: Man kan også pakke en chokola-

vælger opgaver, som passer rigtig godt til den

deplade ind. Proceduren er den samme som

enkelte.

ovenstående. Opgaven bliver så, at chokoladen skal pakkes ud og spises med kniv og gaffel,

Rapport fra en happening

ligeledes på skift. Der må spises, til næste slår

En gruppe medarbejdere laver en happening.

en sekser (kilde: julehulen.dk).

Det kan være et mord, en dans, et møde i byen eller andet. Det skal kun vare et par minutter.

Pak gaver ind i to-mands hold

Nu skal tre-fem andre grupper beskrive hæn-

Der laves hold á to personer pr. hold. Hvert hold

delsen fra forskellige vinkler. Den ene gruppe er

får en æske, gavepapir, tape og gavebånd. Nu

måske Kristeligt Dagblad, den anden gruppe er

gælder det om at pakke en gave ind hurtigst

avisen Børsen, den tredje gruppe er et sports-

Find din borddame eller bordherre

muligt. Holdene tager om hinanden på ryggen,

magasin, den fjerde et ungdomsblad og den

Alle damer eller herrer får udleveret et stykke

så de kun kan bruge én arm hver. Man kan også

femte er Alt for Damerne. Forskellen i vinkler

papir og en pen. De har nu et par minutter til at

tape en arm ind til kroppen på deltagerne,

gør oplevelsen virkelig morsom at høre på.

tegne et selvportræt, som så bliver indsam-

hvis man hellere vil det. Det hold, der først får

Man kan have så mange grupper og medier,

let, foldet sammen og puttet ned i en hat. Nu

pakket gaven smukt ind (dvs. med krøllet bånd

man har lyst til.

skal gæster af det modsatte køn hver trække

og sløjfe), har vundet

et papir op og gætte, hvem de skal have som

(kilde: sjovide.dk).

Af KARIN FEIT ALMBERG

Julequizzen – en klassiker

borddame eller bordherre (kilde: julefrokostba-

På Festdoktoren.dk kan du se 20 spørgsmål

sen.dk).

og svar til en vaskeægte julequiz. Lige til at bruge.

22

Møde & Eventmagasinet


TEMA: JULEN 2017

giver mening at investere lidt i den

passer fint, fordi kvinder normalt

tid, man tilbringer sammen.”

gerne vil have lidt længere tid til

”Vi har været med til arrangemen-

le lave velkomstdrinks til damer-

ter, som startede med et indlæg

ne, og det gik de rigtig højt op i.

fra ledelsen, hvorefter folk var

Det blev en god, sød og samlende

sammen om en aktivitet i et par

aktivitet”, fortæller Simon Rønlev.

at gøre sig færdige. Herrerne skul-

HVORFOR IKKE BENY T TE lejligheden til at samle medarbejderne lidt på tværs af virksomheden, inden festen går løs (foto: CoastZone).

GØRE LIDT EKSTRA

- i stedet for at gå direkte i snapsen Man kan lære, skabe eller opleve sammen, inden det går løs. En julefrokost behøver ikke kun at være mad og drikke, mener teambuilding-eksperterne.

timer og først bagefter klædte om til middagen. Det behøver

En af de større aktiviteter, firmaet

ikke at være den dybe tallerken

har stået bag, var skabt over et

hver gang - og heller ingen tunge

James Bond tema. Det foregik i

foredrag. Det kan også bare være

Aarhus Park Arena, hvor der bl.a.

en lille aktivitet inden middagen.

var bygget en svævebane henover

F.eks. kan gæsterne skabe noget

hallen. En sådan flyvetur kunne

sammen ved bordet, noget der

prøves af dem ved bordet, der

symboliserer året, der gik. Men

trængte til en ekstra oplevelse.

det skal ikke være med en stak

Og så blev det samtidig under-

tusser og en bunke papir. Det skal

holdning for resten af selskabet.

gøres ordentligt, med gode mate-

Der er i øvrigt ingen, der har sagt,

rialer. Og det skal faciliteres.”

at teambuilding kun sker med kroppen. Aktiviteterne kan også

Herrerne gjorde sig umage

være noget, der sker i hjernen. Et

En af de uhøjtidelige, samlende

jule-brain-game for eksempel,

aktiviteter, som CoastZone har

hvor man arbejder med de syv

”Nogle firmaer vælger at lave en slags årsafslutning i forbindelse med

stået for, var til en julefrokost i

forskellige intelligenser, nævner

julefrokosten. Dagen er en anledning til at se hinanden lidt på tværs,”

en virksomhed, hvor der var flere

Simon Rønlev som eksempel. ”Det

siger CEO og partner i CoastZone Simon Rønlev. ”Det seneste par år er

herrer end damer. ”Vi lavede en

vigtigste er, at temaet matcher

det kommet mere fokus på at have en god dag sammen, inden folk be-

drinksskole for herrerne, som kom

rammen i øvrigt.”

gynder at drikke. Det er jo ikke billigt at samle en hel virksomhed, så det

ned en halv time før damerne. Det

Af KARIN FEIT ALMBERG

På Glostrup Park Hotel er der igen i år lagt op til alle tiders julefest.

Julefest

Efter det store julebord med alle lækkerierne, der er et kapitel for sig, spiller DJ:N:DRUMS FEAT. SAX op til dans – og fylder dansegulvet fra start til slut! En stemning der skal opleves!

Alle tiders

PÅ G L O S T RU P PA R K H O T E L Invitér til julefest på følgende datoer i 2017: Fredag, den 17. november Fredag, den 24. november Fredag, den 1. december Fredag, den 8. december Fredag, den 15. december Ønskes julefest på lørdage kontakt os på 43 22 18 06.

24

Møde & Eventmagasinet

All Inclusive arrangementer All Inclusive 1: Velkomstdrink, buffet, kaffe, fri øl, vand og vin fra kl. 18.00 til 01.00. Pris kr. 995,All Inclusive 2: Velkomstdrink, buffet, kaffe, fri øl, vand og vin fra kl. 18.00 til 01.00. Fri spiritus fra kl. 21.30 til 01.00. Pris kr. 1.195,Kan tilbydes i eget lokale ved min. 35 kuverter.

Overnatning Ønsker I ikke at køre hjem efter en festlig aften, kan vi tilbyde jer værelse på hotellet til julepris. Priserne er inkl. morgenbuffet og moms. Fredage Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 335,Pris pr. person i enkeltværelse kr. 405,Lørdage Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 275,Pris pr. person i enkeltværelse kr. 350,-

Reserver bord på tlf. 43 22 18 06

Glostrup Park Hotel A/S Hovedvejen 41 DK-2600 Glostrup Tel. +45 43 96 00 38 glostrup@parkhotel.dk www.parkhotel.dk


G TTELÆ TILRE AFIRM STEN , ROKO JULEF ES ØNSKER R JE ET EFTER KT HOTELL A T . KON ILBUD FOR T

Julefrokost

Julefrokost

24.+25. november og 1.+2. samt 8.+9. december kl. 18.30-01.00

1. - 2. dec. - 8. - 9. dec. og 16. december kl. 18.30

PÅ HOTEL VINHUSET

Feat Back Feat Back spiller dansevenlig rock af kunstnere som John Hiatt, Eagles, Van Morrison, John Fogerty, Eric Clapton, Delbert McClinton og mange, mange flere. Repertoiret indeholder også et bredt udsnit af de gode rocksange fra 60’erne og 70’erne og fra 80’ernes danskrock.

PÅ HOTEL MENSTRUP KRO

Et af landets mest populære julefrokostkoncepter kommet til Menstrup Kro

Entertaineren og bugtaleren Peter Nørgaard

(kendt fra Danmark har talent), har slået pjalterne sammen med 2 velsyngende svenske piger som serverer

Danmarks bedste ABBA Show. Sammen har de lavet et program med god underholdning under spisningen og fantastisk ”gang i den”, når der skal fyres op under gæsterne til dansen.

EL ITION KL . D A R T N FFET I U B E L JU EØL , 1 JUL DANS K OG MUSI

, 5 7 3

OVE INKL . RNATNIN G MO DOBB RGENMAD ELTVÆ R 600,- ELSE ENKE LTVÆ R 500,- ELSE

G TNIN AD A N R OVE ORGENM SE .M INKL ELTVÆREL B DOB 700,E RELS Æ V T L ENKE 00,6 S RO K P STRU MEN EBUFFET u, JUL kre men . på m.m en læ Se d erpriser ro.dk r a ev rupk drikk w.menst ww

Sct. Peders Kirkeplads 4 · 4700 Næstved Tlf. 55 72 08 07 · vinhuset@danske-hoteller.dk www.hotelvinhuset.dk

STOR JUL SHOW EBUFFET, SA MUS IK OG MT DAN S

398,-

Menstrup Bygade 29 · 4700 Næstved Tlf. 5544 3003 · menstrup@menstrupkro.dk Møde & Eventmagasinet www.menstrupkro.dk

25


TEMA: JULEN 2017

Inspiration til TEMAFESTER Arbejdermuseet oplever ofte, at julefrokosterne tager udgangspunkt i stedets historiske rammer. Det kan være en fest inspireret af 20’erne, en arbejderfest eller en rigtig 50’er fest. JULEFROKOST-OPDÆKNING i Arbejdermuseets festsal.

”Vi har lagt rammer til en del

Den bestod af suppe, søndags-

50’er fester gennem tiden,

steg og fløderand med henkogte

inspireret af vores udstilling og

frugter.”

kaffebar”, siger kommunikationsansvarlig Stine Groth Rasmussen

Café & Øl-Halle ”1892” er Køben-

fra Arbejdermuseet i København.

havns eneste fredede kælderbe-

”Sidste år havde vi for eksempel

værtning og en del af museet.

et stort selskab med Grease-out-

Her har været holdt fester, møder

fit, læderjakker, strutskørter,

og forsamlinger i langt over 100

højt hår og brylcreme. Alt var

år. Men man kan også vælge

gennemtænkt ned til mindste

den historiske festsal, hvor der

detalje. Der var også jukeboks

er mindre øl-hygge, men til gen-

med Elvis og jitterbug musik. Selv

gæld højt til loftet i mere end én

menuen var valgt efter temaet.

forstand. KA


BRØNDBYEVENT 2017

HOLD JERES FIRMAJULEFROKOST I HISTORISKE RAMMER PÅ BRØNDBY STADION MED FANTASTISK UDSIGT VI TILBYDER FESTLIGT PYNTET LOKALE KUN FOR DIG OG DINE KOLLEGAER | EKSKLUSIV JULEMENU OG BAR | MULIGHED FOR DIVERSE UNDERHOLDNING OG MUSIK | TRANSPORT TIL OG FRA STADION

BRONDBY.COM/EVENT Møde & Eventmagasinet

27


ROSENDAHL

ADVERTORIAL

DESIGN GROUP

ønsker alle ”Glædeligt dansk design” Rosendahl Design Group repræsenterer otte af de mest kendte designbrands i Danmark. Ønsk medarbejdere og kunder glædelig jul med en gave, som holder både kaffen, sjælen og den personlige relation varm længe efter.

”Hvert af vores otte brands har sin egen fantastiske historie. Udvalget spænder vidt; fra den farverige Bjørn Wiinblad Denmark kande, den skarpeste kniv fra Global, den blødeste plaid fra Juna, den sorteste ravn fra Kay Bojesen Denmark, den klassiske vase fra Lyngby Porcelæn, det vinkorrekte glas fra Holmegaard, hverdagshelten, termokanden fra Rosendahl til klassiske ure fra Arne Jacobsen,”

”Flere og flere vælger løsninger, hvor hver enkelt medarbejder selv

siger Susanne Jönsson.

vælger sin julegave fra en gaveportal,” siger BtB Manager, Susanne Jönsson. ”Rosendahl Design Group er derfor allerede repræsenteret

Den sorte sangfugl trækker

med et rigt udvalg af designprodukter på flere af firmagave-forhandler-

Et af de helt store hits på gavemar-

nes gaveportaler, hvorfra mange af indkøbene foretages.

kedet i år er ”Sangfugl Ravn” fra Kay Bojesen Danmark. Den er lavet

Nu er også Lyngby Porcelæn kommet i stald hos Rosendahl Design

af sortbemalet bøgetræ og kom-

Group – mange kender Lyngbyvasen med de fine riller, men et kig på

pletterer familien af bøgetræsfugle

hjemmesiden viser, at porcelænsfabrikken fra 1936 har både kaffekan-

i friske farver. Aben er dog fortsat

der, lysestager og mange andre produkter med en ganske særlig evne.

det mest ikoniske og kendte Kay Bojesen Denmark træprodukt.

Et af de mest valgte produkter ”Thermodan-kanden og de tilhørende kopper fra Lyngby Porcelæn har

Fællesnævnere for hvert af de otte

sin helt egen historie. Som noget helt specielt har kanden dobbelte

danske designbrands er innovati-

vægge som i en termoflaske. Kanden var et helt år under udvikling, før

on, skaberglæde og respekt. ”Det

det lykkedes at opnå den høje isoleringsevne, som den rillede kande

er vores ambition at skabe nyt,

stadig udmærker sig ved. Det er ikke kun for syns skyld, at stellet er

holdbart design i den kvalitet, som

skabt med riller. Det er også for at forhindre, at servicet smutter ud af

dansk design er kendt for verden

hånden, når man bruger det. Termokopper er et af de mest valgte pro-

over. Og samtidig værne om den

dukter på firmagavemarkedet inden for kategorien kaffeservice. Netop

danske designskat ved at genop-

fordi det har vist sin værdi i årevis og stadig er lige aktuelt,” fortæller

dage klassikere,” siger Susanne

Susanne Jönsson.

Jönsson. www.rosendahldesigngroup.dk

28

Møde & Eventmagasinet


Klædt på til at arrangere årets JULEFROKOST? Står du for at arrangere årets julefrokost, er det vigtigt at du er klædt ordentligt på til opgaven, hvis du vil sikre dig et uforglemmeligt arrangement i optimale omgivelser.

2017 JUL PÅ MARSELIS

På festforenhverpris.dk er der masser af inspiration og hjælp at hente til julefrokosten. Her finder du alt, hvad du skal bruge til en hvilken som helst fest og kan samtidig sende forespørgsler direkte til leverandørerne.

2017

www.festforenhverpris.dk

fest

FOR ENHVER PRIS

EN HJEMMESIDE DREVET AF KURSUSLEX

Glædelig jul

D AT O E R

24. november 1. & 2. december 8. & 9. december

2017 JUL PÅ MARSELIS

PROGRAM

2017 2 0 1med 7 hyggemusik Velkomstdrink

JUL PÅ MARSELIS

Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 – 01.00 Kl. 21.00 Kl. 21.30 Kl. 01.00

DDATOER AT O E R

Julebuffet á la Marselis Øl, vand og vin ad libitum 2 0juleknas 17 Kaffe/te med The Beat spiller op til dans Hot dogs med tilbehør

Glædelig jul

24. november 1. &november 2. december 24. 8. & 1. & 9.2.december december

DKK 698,-

For et tillæg på DKK 125,- pr. person kan der købes fri bar med et udvalg af drinks fra kl. 21.00 til kl. 01.00. pr. pers. inkl. moms og betjening. For et tillæg på DKK 125,- pr. person kan der købes fri bar I forbindelse med julefrokosten tilbyder vi et udvalg af drinks fra kl. 21.00 til kl. 01.00. med overnatning i enkelt/dobbelt værelse DKK 796,- pr. værelse. Prisen er inkl. morgen- med julefrokosten tilbyder vi I forbindelse mad & fri parkering. overnatning i enkelt/dobbelt værelse DKK 796,-

Glædelig jul

ER 8.D&AT 9.Odecember pr. værelse. Prisen er inkl. morgenmad & fri parkering. PROGRAM Ovenstående tilbydes alt efter ledig kapacitet og på forespørgsel.med Begrænset antal pladser. 24.18.30 november Velkomstdrink Kl. hyggemusik Ovenstående tilbydes alt efter ledig kapacitet Kl. og på forespørgsel. Begrænset antal pladser. 1. 19.00 & 2. decemberJulebuffet á la Marselis Kl. 19.00 – 01.00 Øl, vand og vin ad libitum P8. RO AM &G9.Rdecember Kl. 21.00 Kl. 21.30 Kl. 18.30 Kl. 01.00

Kaffe/te med juleknas Strandvejen 8000 C The Beat spiller op 25, til dans Velkomstdrink medAarhus hyggemusik Tlf.med (+45) 86 14 44 11 - marselis@helnan.dk pr. pers. inkl. moms og betjening. Hot dogs tilbehør

DKK 698,-

Kl. Julebuffet á la Marselis P R19.00 OGRAM Kl. 19.00 – 01.00 Øl, vand og vin ad libitum HELNAN MARSELIS HOTEL Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus C Tlf. : (+45) 8614 4411 Kl. 18.30 Velkomstdrink med hyggemusik

Møde & Eventmagasinet

Fax.: (+45) 8614 4420

yp@helnan.dk

29

www.helnan.dk


Nye t visitkor

Ny på Havreholm Havreholm Slot ved Hornbæk i

Nordsjælland har fået ny forpagter, Lars Andresen, som overtager direktørposten efter Charlotte

BO MADSEN

vil forpagte hotel i Schweiz

Høyer. Han ses her tv. på billedet sammen med sin samarbejdspartner gennem mange år, køkkenchef Jesper Foldbjerg. Havreholms ejer, Lau Lauritsen, har

Efter 10 års drift af Häckeberga Slott og senere ejerskab af Karla-

gennem de senere år investeret

by Kro i Skåne skiftede danske Bo Madsen branche og blev Area

et større millionbeløb i renovering

Manager hos Godt Smil tandlægerne. Men i starten af dette år blev

og etablering af nye faciliteter.

hans svenske kone, Gunilla, kontaktet af den svenske ejer af et hotel i Engelberg i Schweiz, som skulle bruge en hoteldirektør. Hun takkede

Ny direktør på

Lars Andresen er hoteluddannet

ja, og hele familien flyttede til Schweiz, hvorefter Bo Madsen blev

i Schweiz, har bl.a. drevet restau-

’hjemmefar’, som han selv betegner det.

rant Frederiks Have på Frederiksberg og de sidste 10 år ejet og

For nylig søgte ejeren af et andet hotel i Engelberg, det lille

SCHÆFFERGÅRDEN

drevet Toruplund Konferencecen-

konferencehotel Haus 100 (foto), imidlertid en forpagter, og den

ter i Nordsjælland, hvor han i sin

opgave har Bo Madsen nu lagt billet ind på og regner med, at

Schæffergården i Gentofte har

tid ansatte Jesper Foldbjerg som

det hele falder på plads til foråret. Foreløbig står mailadressen

fået ny direktør, Peter Gerløv Fed-

køkkenchef.

bo.madsen@haus100.ch på hans visitkort.

dersen, som siden 2015 har været ansat på stedet med ansvar for køkkenet og Restaurant Wohlert. Han er oprindeligt uddannet kok

I front for NORDJYSKE MØDER

og har flere års erfaring som

25 møde- og eventaktører har

for gruppens markedsføring.

køkkenchef, F&B-chef og længere

samlet sig i et partner-netværk

Initiativtagerne bag Nordjyske

ansættelse i Comwell-kæden.

under overskriften Nordjyske

Møder er VisitAalborg, VisitVest-

Møder med det formål at ud-

himmerland, VisitJammerbugt

brede kendskabet til områdets

og Turisthus Nord. Udover at

mange muligheder for kurser,

hente flere møder og events til

Konferencechef på Hindsgavl Hindsgavl Slot ved Middelfart har ansat Jeanette Hansen som receptions- og konferencechef. Hun har 10 års erfaring fra branchen, hvor hun de seneste to år har været Conference Manager på Scandic Aarhus City. Jeanette Hansen overtager posten efter Lisbeth Vinther-Vilhelmsen, som efter syv år med titlen tiltrådte stillingen

konferencer, kongresser mv. Jane Pilgaard,

Nordjylland er det målet at bidrage til den vi-

tidligere direktør for

dere udvikling af de

First Hotel Aalborg,

nordjyske møde-

har fået posten som

og eventudbyderes

Project Manager

kompetencer.

og vil stå i spidsen

som hotelchef på Hindsgavl Slot i november sidste år.

OCC t/r

Tom Pedersen (tv.), tidligere salgschef på Odense Congress Center, OCC, er efter en periode som hotelchef på Frederik IV’s hotel og salgsansvarlig ved Odeon og Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, tilbage på OCC, nu som salgschef i konferenceafdelingen. Samtidig er Per Spanding, tidligere Severin Kursuscenter ved Middelfart, tiltrådt som F&B-chef i køkkenet på OCC. Før Severin har han været på bl.a. Radisson Blu Falkoner, Hilton Copenhagen Airport og Hotel d’Angleterre.

Ny kongreschef til WoCo Kit Lykketoft, der kommer fra en stilling som Senior Consultant hos Workz A/S, er tiltrådt som chef for Wonderful Copenhagens convention-afdeling. Hun afløser tidligere kongreschef Jonas Wilstrup, der i foråret blev CFO i Wonderful Copenhagen. Kit Lykketoft er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet, har en Master of science i Consulting and Coaching for Change og en række efteruddannelser inden for bl.a. forhandling, projektledelse samt strategi og forandring. Hun har derudover erfaring i ledelse, processer og navigering i de politiske niveauer bl.a. fra Beskæftigelsesministeriet og i ni år som Deputy Director i MindLab i Erhvervs- og Vækstministeriet.

30

Møde & Eventmagasinet


Et sted fuld af god smag Centralt placeret ved Storbæltsbroen. Konferencefaciliteter fra 2-200 deltagere.

KONFERENCEDØGN KR. 2.490.DAGSMØDE KR. 740.Pris er pr. deltager inkl. moms

Holckenhavn Castle · Holckenhavn 1 · 5800 Nyborg · Tlf: +45 6531 3105 · info@holckenhavn.dk · www.holckenhavn.dk


Køkkenchefen anbefaler

Det giver mening! Bæredygtigheden beredte vejen for økologien i en af Danmarks største hotelkæder, Comwell. 15 af kædens hoteller er blevet dekoreret med Det økologiske Spisemærke i bronze. Og man bliver så glad af at lave mad på friske råvarer og efter sæsonerne, siger en storsmilende Rasmus Rasmussen, køkkenchef på Comwell Roskilde. øko brunchpølser til alle Comwells

men netop fordi vi har fået mere

restauranter. Øko græsgrise

respekt for råvarerne, passer vi på

e har haft travlt på Comwell-kædens hoteller, der servicerer om-

kommer fra Fyn, og alt fra tryne til

dem og bruger alt, forklarer Ras-

kring 600.000 gæster om året. Medarbejderne har været på skole

hale bruges.

mus, så husholdningsbudgettet er

Af JANE KJØLBYE

D

ikke blevet større, og priserne er

og lært, hvordan en ellers ressourcekrævende og miljøbelastende

ikke steget.

hotelvirksomhed omstiller sig til at være mere ansvarlig og påpasselig

Vi støttede en Galloway-opdræt-

med ressourcerne – at opfylde kravene til bæredygtighed og bidrage til

ter på vej mod øko-certificering

en grønnere fremtid. Krav som mange virksomheder stiller til deres egen

ved at aftage hans besætning

”Til gengæld kan vi ikke lave de-

virksomhed og derfor forventer af deres samarbejdspartnere – også når

undervejs og fik lært at bruge

taljerede menu-beskrivelser, for vi

de skal holde møder og konferencer, forklarer Comwells koncernchef

alt på koen – suppeben, gravet

ved ikke præcist hvilken grøntsag,

Peter Schelde.

oksekød (i stedet for importeret

kød eller fisk, vi kan få. Serverer

italiensk bressaola!) osv. Ost og

vi fx oksekød til 600 mennesker,

Det økologiske Spisemærke

mejerivarer generelt er økologisk

får alle et stykke rødt kød – nogle

Omstillingen til økologi har været en megastor udfordring i det forgange

og dansk - også mozzarellaen på

mørbrad, andre filet, og alle får en

år. Økologiprocenten er steget fra fem til godt 50, og det udløste spise-

naturmælk.”

braiseret bid på tallerkenen.”

mærket i bronze, der kræver 30-60 pct. økologi i måltiderne. Vores anretninger er ikke længere

”Jeg er meget tilfreds med vor

Køkkenchef Rasmus Rasmussen, Comwell Roskilde, har været en ihærdig

centreret om kød, men er en

køkkenstil og mener ikke, at

frontløber: ”Vi startede med fokus på madspild - en dårlig kokkevane, at

helhed med kød, grønt osv. Vi ser-

sølvmærket er et nyt mål. Det

alt skal bugne både på buffeter og i portionsanretninger. Med madspild i

verer lidt mindre portioner, men

vigtigste er bevidstheden og

planen om bæredygtighed var vejen til økologien pludselig ikke så lang.”

byder anden gang. Det er både

respekten for at arbejde ordentligt

hyggeligt og pænt – og viser igen

og bæredygtigt. Det gælder også

Derefter fulgte fokus på sæsonerne, hvor der er mest smag i råvarer-

vores seriøsitet omkring bæredyg-

fisk - fantastiske fisk fra danske

ne. ”Vi bruger mange flere lokale/danske råvarer, laver forråd på den

tighed!”

farvande fremfor økologiske opdrætsfisk. Det giver mening!”

mormor-agtige måde – syltede hvide asparges, syltede kantareller (til erstatning for fx italienske grillede artiskokker), bær, frugt osv. Intet går

Økonomien

til spilde! Du kan få hybenkompot til din ost om vinteren i stedet for

Økologiske varer kan være dyrere,

vindruer fra Argentina,” ler Rasmus. Indsigtsfuld læring ”Vi blev rusket lidt igennem, fik vendt rundt på vanerne og har dermed fået et anderledes syn på råvarer og tilberedning, men også servering. Og vi nyder godt af at være 15 hotelkøkkener i indkøb og kan dermed disponere anderledes. Vi køber hele grise og køer, og som sidegevinst får vores kokkeelever lært at partere hele dyr. I det lille slagtehus ’Gris, lam & ko’ i Hedehusene hentes økologiske skovgrise, og slagteren laver

32

Møde & Eventmagasinet

JANE KJØLBYE er cand.mag. i fransk og italiensk, journalist, forfatter og oversætter. Var i årene 1989-2013 gastronomisk redaktør på livsstilsmagasinet Smag & Behag, hvor hun underholdt læserne med interviews og portrætter om alverdens kokkeikoner samt artikler om regional madkultur fra New Zealand til Thy. Udgav i 2016 ”Smagens mester, Michel Michaud – en samtalebog med opskrifter”.


Lun salat med grillet grønt, øko kylling og syltede stikkelsbær

Skal vi mødes igen … Langt de fleste af vores kunder vender tilbage. Igen og igen. Måske fordi de ved, at de overraskelser, Nyborg Strand byder på, er af den gode slags. Klar besked om pris og muligheder. Og glad, kompetent service.

82 % VENDER TILBAGE

– eller for allerførste gang? Det får du hos os Til 10 personer

varm grill – 2-3 minutter på hver side. Kog linserne præcist møre, se vejledningen på

10 økologiske kyllingebryster med skind à 140 g

emballagen, i let saltet vand.

• Beliggenhed midt i landet – tæt på motorvej og banegård • Fantastisk beliggenhed nær skov og strand • 36 møderum og et stort auditorium med plads til 200 • 426 værelser & 650 overvågede, gratis p-pladser

1 1/2 kg økologiske grøntsager, fx rødløg med top, gulerødder, kejserhatte

Vend de varme linser og grøntsager i dressingen

• Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag

1/2 kg Beluga linser

– hver for sig eller sammen.

• 150 dedikerede medarbejdere

Dressing:

Krydr kyllingebrysterne med salt og peber og

2 spsk. honning

grill dem 6-7 minutter på skindsiden og ca. 5

4 spsk. citronsaft

minutter på kødsiden. Pensl evt. med olie på

6 spsk. olivenolie

kødsiden, hvis kyllingebrysterne har tendens til

Salt, peber

at brænde fast.

200 g sur-sød syltede stikkelsbær (1 dl sukker, 2 dl eddike)

Merianolie: Knus merian og hvidløg i en morter med salt og tilsæt olivenolie. Konsistensen skal

Merianolie:

være à la pesto. I mangel af en morter kan alle

1 bdt. merian

ingredienser køres på en blender.

BOOK I DAG Dagmøde 2017 Konferencedøgn i stort enkeltværelse 2017

607,kr. 1.908,kr.

Priser er inkl. moms.

1 fed hvidløg 2 dl økologisk olivenolie

Anret de grillede kyllingebryster på de lune, grillede grøntsager og Beluga-linser med sur-sød

Soignér grøntsagerene, skær i passende store

syltede stikkelsbær og merianolie.

Nyborg Strand er aktiv partner i

He l Da nmare m ød e s t e k s d

stykker/1 cm tykke skiver og tørgrill dem på en Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Østerøvej 2

5800 Nyborg 65 31 31 31

Møde & Eventmagasinet

33

nyborgstrand.dk


MORGENMAD på sengen.

Hvis et hotel var en smuk housecoat… pen op til det nye miljø og gårdhaven, der ligger som en ”secret garden” midt i København, siger hoteldirektør Jesper Stubgaard.

Den 8. juni åbnede Hotel Skt. Petri efter en komplet renovering, som i dag præsenterer et univers, hvor behagelig stemning, stramt design og blødt interiør gør både lobby, værelser, restaurant og mødelokale til noget helt særligt.

Hotellet har siden 2013 været drevet af den norske kæde Nordic Choice Hotels, som har gennemført en totalrenovering af hotellet. ”Skt. Petri skal være et sted, hvor man nyder livet og oplever et serviceniveau helt i verdensklasse,” siger den norske ’hotelkonge’ Petter Stordalen, som står i spidsen for Nordic Choice-kæden (se 'Profilen' på side 14-15 her i magasinet).

Af KARIN FEIT ALMBERG Fotos KENNETH NGUYEN

S

om en hemmelig æske ligger Hotel Skt. Petri i Københavns centrum med Wilhelm Lauritzens funkisbygningen vendt ud mod Krystalgade og et fantastisk designmæssigt eventyr, som åbenbarer sig, når man åbner ”æsken” og går indenfor. Hotellet er netop genåbnet med 20 nye værelser, ny restaurant, ny bar og ny kunst af blandt andre Bjørn Nørgaard og Tal R. ØVERST:

Stemningen på værelserne kan bedst beskrives som en dansk designversion af et hotel midt i Rom, fordi man fra vinduerne kan se ud på kirketårne, spir og Rundetårn. Selv standardværelserne er store og af den slags, der slynger sig om gæsten med varme og behagelige farver. Hvide vægge med et billede over sengen findes ikke her. ”Vi har ønsket at skabe de rammer, som gør, at folk bliver mere skarpe og effektive, fordi omgivelserne er med til at løfte. Hotellet har fået en wow-faktor, som bidrager til at tænke mere ud af boksen og få lidt mere gå-på-mod. Der sker noget i folk, når de tager rulletrap-

34

Møde & Eventmagasinet

GENERAL MANAGER Jesper Stubgaard. NEDERST: DETALJE FRA LOBBYEN.

Hotel Skt. Petri’s restaurant rummer både hyggelige sidde-grupperinger og en overraskende stemning af metro-design og højt til loftet. Ingen ville drømme om, at der fandtes så mange overraskelser bag murene. Hotellet har nu i alt 288 værelser og et stort eventrum, der kan deles i to, samt fem mindre mødelokaler.


Aalborgs RIGTIGE mødested

Din succes er øverst på vores dagsorden Lad dit næste møde eller konference starte hos Mette, Tanja, Svala og Susanne Kontakt vores dedikerede konferenceteam på 9935 5555 for at høre mere

Velkommen til et af Skandinaviens mest fleksible mødehuse: » » » » » » »

Kapacitet på op til 2.200 konferencegæster, og 40 mødelokaler fra 10 til 625 gæster. Lige midt i byens puls, og alligevel med park og skov lige udenfor døren. Restaurant Papegøjehaven og Scandic Aalborg City i direkte tilknytning til centret. 15 min. fra lufthavnen, 5 min. fra E45 og blot en kort gåtur fra Aalborg Banegård. 1.500 hotelværelser inden for behagelig gåafstand fra centret. Vi er værter for mere end 1.300 møder, konferencer og kongresser om året. Sidst, men ikke mindst ... et 100% dedikeret gæsteserviceteam.

Møde & Eventmagasinet

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · tel. +45 9935 5555 · info@akkc.dk · akkc.dk

35


Comwell-palæ i Holte

Verdens første designhotel

Comwell Holte har i samar-

Radisson Blu Royal i København er godt i gang med en

bejde med designer Mette

gennemgribende renoveringsproces, som foreløbig har

Faarup Jørgensen istandsat

omfattet mødefaciliteter, restauranter og lobby og der-

i nye klæder

Hotel Danmark indviet

det store palæ på hotellets

efter fornyer samtlige 260 værelser. Mødeområdet har 10

grund. Hver etage har møde-

konferencelokaler, hvoraf fem benævnes bestyrelsesloka-

nyeste boutique hotel, Hotel

lokaler med egen indgang til

ler, og alt foregår i en opdaterings-ånd af arkitekten

Danmark, i Vester Voldgade ved

grupperum, der er indrettet

Arne Jacobsens design.

Rådhuspladsen i København med

med dansk design og special-

Brøchner Hotels har åbnet sit

88 værelser, gårdhave og tagter-

designede mødeborde. Nogle

rasse med flot udsigt – se foto

af mødelokalerne har udgang

fra indvielsen. Blandt mødefaci-

til egen terrasse, hvor dagens

liteterne kan nævnes ’Black Box’

pauser kan nydes. Ifølge ho-

med plads til 16 personer. I sep-

teldirektør Rasmus Soelberg

tember rykker Niels Lan Doky's

egner lokalerne sig særlig godt

The Standard Jazz Club i øvrigt ind

til mindre møder.

på hotellet.

t Hotelny

TIGERMILLIONER i Hornbækhus Stifteren af butikskæden Tiger,

Scandic og BIG bag

nyt storhotel på Aarhus havn

”Det er helt fantastisk, at vi vinder dette prestigefyldte hotel- og kongresprojekt på Aarhus havn. Vi kommer til at stå bag det absolut mest attraktive hotel- konferencecenter i Danmark, som opføres med ca. 500 værelser og skaber plads til mere end 2.000 konferencedeltagere og ca. 3.500 koncertgæster”, siger Jens Mathiesen, adm. Direktør for Scandic Danmark. Det vindende projekt er tegnet af Bjarke Ingels arkitektfirma BIG. Åbningsår mv. var endnu ikke kendt ved redaktionens slutning.

milliardæren Lennart Lajboschitz, skyder 25 mio. kr. i en renovering af det gamle badehotel Horn-

0 m fra havet med luksus

bækhus, som han overtog i 2015. Hotellet skal betjene ’alt fra konferencegæster til bedsteforældre

Ambitionerne er høje hos Gullmarsstrand Hotell & Konferens,

med børn’. De 26 værelser vil ef-

som ligger direkte ved havet på den svenske vestkyst nord

ter planen ende med at være ca.

for Göteborg. Målet er at få fuldt hus både sommer og vinter.

40. Laiboschitz har ved samme

Ændringerne er så omfattende, at der er tale om en helt ny

lejlighed købt det nærliggende,

verden, og fra de nyindrettede mødelokaler føler man sig, som

mindre hotel Villa Strand.

var man ombord på en luksusliner, mener hotellet. F.eks. et

Hotelkæde renoverer flagskib Københavns største hotelkæde, Arp-Hansen, har brugt et tocifret millionbeløb på at renovere 4-stjernede Hotel Phoenix, som sammen med 71 Nyhavn og Tivoli Hotel & Congress Center regnes blandt kædens flagskibe.

36

Møde & Eventmagasinet

helt nyt mødelokale, som vokser ud mod havet og rummer op til 200 personer. Desuden er der indrettet et bibliotek og anlagt nye badebroer sammen med et nyt pool- og badstuehus.


Møder & konferencer

: Kontakt 0 0 9 7 2 4 79

• 12 MØDELOKALER – 450 PERSONER I STØRSTE LOKALE • 74 VÆRELSER – 4 STJERNET HOTEL • BELIGGENDE MIDT I VEJLE BY - LIGE VED BANEGÅRDEN • SUSHI-RESTAURANT OG ITALIENSK STEAK-RESTAURANT • AV-UDSTYR, LYS, LYD OG SCENETEKNIK I TOPKLASSE • TEKNIKER I FORBINDELSE MED KONFERENCER OG ARRANGEMENTER

ToRVEhallerne | Fiskergade 2-8, 7100 Vejle | 79 42 79 00 | info@torvehallerne.dk | www.torvehallerne.dk


Mit bedste møde

Det kræver

MOD

at give ordet frit Vi havde ingen dagsorden. Vores samvær var lystbetonet, og vi gav hinanden plads til at være uproduktive i halvandet døgn på et mega lækkert slot. Det kom der en masse gode ideer ud af.

JULIA L AHME SKRIVER om forbrugertrends, mode, mad og livsstilsprodukter. Hun har sin egen kommunikationsvirksomhed, som laver PR, kampagner og kommunikation. Hun er cand. mag. i etnologi fra Københavns Universitet og kan skrive både facilitator, foredragsholder, forfatter og klummeskribent på sit CV. Fra TV er hun bl.a. kendt for sin medvirken i serien om Danmarks dejligste slotshoteller sammen med Jacob Rais og Cecilie Frøkjær.

”J

eg havde sagt til mine 13 kolleger, at de skulle tage med et bestemt tog. Ingen vidste, hvor de skulle hen. Kun én af deltagerne havde fået at vide, at de skulle stå af på Nyborg Station,” fortæller Julia Lahme.

”Da de kom frem, ventede jeg med en bus, som kørte os ud til noget så eksotisk som Holckenhavn Slot. Her skulle vi opholde os langt væk fra kontoret i halvandet døgn. Mødet havde ingen dagsorden, og vi bestræbte os på, at samværet skulle være lystbetonet og uproduktivt. Vi ville prioritere hinanden over resultaterne. Jeg udstak nogle retningslinjer, men der var ingen deadline og intet bestemt resultat, vi skulle frem til. Vi er en kommunikationsvirksomhed, og det er så sjældent, vi sætter os ned uden at have fokus på en konkret opgave.”

Man kommer nemt til at overstyre Julie Lahme går selv ud som mødefacilitator, og det er hendes erfaring, at man kan være så nervøs for, om et møde går godt, at man nemt kommer til at overstyre. ”Folk maler sig op i en krog. De vil bestemme, hvad mødet skal resultere i, inden de går ind. Det er diktatur! Man kan godt gå i samme retning uden at have de samme sko på,” understreger hun. ”Det vigtigste ved vores møde på slottet var at manifestere fællesska-

Af KARIN FEIT ALMBERG

38

Møde & Eventmagasinet

Fotos VICKI MADDISON

bet. Det handlede ikke om at få afleveret informationer og beskeder i


en eller anden orden, ligesom når

”Vores ophold startede med, at

”Egentlig havde jeg tænkt at drikke mine kolleger lidt fulde, men det var

der sidder en ”mødemand”, som

vi fik en rundvisning, hvor vi blev

hele tiden det faglige, der fyldte mest under de to halve mødedage. Folk

holder meget af at høre sig selv

sat ind i både skovbrug og fiskeri.

er glade for deres arbejde og elsker at tale om det.”

snakke. Den type møder er der for

Det gav noget kontekst, som lå

mange af. De handler om, at alle

uden for vores egen faglighed, og

Mødet på Holckenhavn Slot fandt sted for cirka et år siden, og det var

skal sidde og lytte og være enige.

det igangsatte helt nye tanker.

så stor en succes, at Julie Lahme allerede har besluttet sig for at holde

Bagefter bliver man sendt ud i

Hvis man er kok, skal man jo

næste års ideudviklingsmøde samme sted. Også denne gang vil der

grupper, så man kan sætte ord

heller ikke smage 117 forskellige

være et par mindre overraskelser indlagt. Men stedet bliver det samme,

på, hvordan man er enige. Men

krydderier, man skal ud og lære

vil hun godt afsløre – som det eneste.

det kommer man jo ikke videre

noget om arkitektur eller noget

af. Man er nødt til at have en vis

helt tiende,” siger Julia Lahme.

portion tillid til de medarbejdere, man deler sin hverdag med.” Stedet var så afgørende anderledes Julia Lahme valgte med egne ord at holde sin kæft under det halvandet døgn lange strategimøde. ”Og det kom der noget helt nyt ud af. Der blev vendt op og ned på vanerne, og mange af ideerne kom fra de kolleger, som ikke normalt kommer til orde som de første.”

Man kan godt gå i samme retning uden at have de samme sko på...

”Både slottet og omgivelserne var afgørende anderledes. Man føler sig inspireret og ser nye muligheder, når man får snørklet sig ud af hverdagen og følges sammen ad nye stier. Det er så givende med den slags skift i omgivelser og effektivitet. Og luksus ikke mindst – alene kaffen, som er ordentlig varm og god og smager anderledes end den derhjemme.” PS. Den 21. august er Julie Lahme foredragsholder ved Kursuslex’ arrangement LuXusBaZar (for særligt inviterede) i Chr.4.s Bryghus i København. Her vil hun bl.a. tale om, hvad der skal til for at få et brag af et møde, hvor alle bliver set, hørt og lyttet til.

SANDBJERG GODS SANDBJERG GODS AARHUS UNIVERSITETS KURSUSEJENDOM AARHUS UNIVERSITETS KURSUSEJENDOM SANDBJERG GODS SANDBJERG GODS AARHUS UNIVERSITETS KURSUSEJENDOM

Sandbjerg Gods er beliggende i et naturskønt område på Sundeved, med direkte ned i tiletAlssund. Godset har 105 SandbjergUNIVERSITETS Godspark er beliggende naturskønt område på AARHUS KURSUSEJENDOM sengepladser fordelt 74 dejlige, lyse værelser. Sundeved, med park på direkte ned til Alssund. GodsetDesuden har 105 rummer godset 2ermoderne velindrettede auditorier med Sandbjerg Gods beliggende i et lyse naturskønt område på sengepladser fordelt på 74 og dejlige, værelser. Desuden plads til godset ca. 100/50 personer, 3i tilet undervisningslokaler Sundeved, med park direkte nedvelindrettede Alssund. Godset harsamt 105 rummer 2ermoderne og auditorier med Sandbjerg Gods beliggende naturskønt område på mange Sandbjerg Gods somDesuden Aarhus sengepladser fordelt 74 dejlige, lysetjener værelser. plads til grupperum. ca. 100/50 personer, undervisningslokaler samt Sundeved, med park på direkte ned3til Alssund. Godset har 105 Universitets kursusejendom, kan også benyttes møder mange godset grupperum. Sandbjerg Gods tjener somtil Aarhus rummer 2 moderne og velindrettede auditorier med sengepladser fordelt på 74men dejlige, lyse værelser. Desuden og uddannelsesaktiviteter for organisationer og firmaer uden Universitets men også benyttes til møder plads til godset ca.kursusejendom, 100/50 personer, 3kan undervisningslokaler samt rummer 2 moderne og velindrettede auditorier med tilknytning universitetet. Derorganisationer er trådløstjener internetforbindelse og uddannelsesaktiviteter for og firmaer uden mange Sandbjerg som Aarhus plads til grupperum. ca.til 100/50 personer, 3 Gods undervisningslokaler samt på hele grupperum. Godset. Der Sandbjerg er daglige flyafgange frasom København tilknytning til universitetet. Der trådløs internetforbindelse Universitets kursusejendom, menerkan også benyttes til Aarhus møder mange Gods tjener til Sønderborg. Reservation foretages på tlf. 8715 3370 eller på hele Godset. Der er daglige flyafgange fra København og uddannelsesaktiviteter organisationer og firmaer uden Universitets kursusejendom,for men kan også benyttes til møder e-mail: sandbjerg@sandbjerg.dk til Sønderborg. Reservationfor foretages på tlf. 8715 3370uden eller tilknytning til universitetet. Der er trådløs internetforbindelse og uddannelsesaktiviteter organisationer og firmaer e-mail: på helesandbjerg@sandbjerg.dk Godset. Der er daglige fra København tilknytning til universitetet. Der er flyafgange trådløs internetforbindelse til Reservation foretages på tlf. 8715 3370 eller påSønderborg. hele Godset. Der er daglige flyafgange fra København LÆS MERE PÅ WWW.SANDBJERG.DK e-mail: sandbjerg@sandbjerg.dk til Sønderborg. Reservation foretages på tlf. 8715 3370 eller LÆS MERE PÅ WWW.SANDBJERG.DK e-mail: sandbjerg@sandbjerg.dk

Konferencer blandt dansk design, kunst og arkitektur i verdensklasse 4 auditorier • 45 mødelokaler • 222 værelser • 300.000 kvm skov, park og strand • Ubegrænset gratis parkering • Danmarks største private kunstsamling ... Konventum har det hele Møde & Eventmagasinet

39

Konventum • Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • konventum.dk


ADVERTORIAL

ENGAGEMENT er drivkraften på Copenhagen Admiral Hotel

“TAK FOR SIDST, det var en sand fornøjelse at arbejde med jer både før, under og efter arrangementet. Vores kunder var meget tilfredse med både lokation og middag, og vi har fået mange fine tilbagemeldinger. Jeg glæder mig meget til at se billeder og videoer og håber, vi får fornøjelsen af at benytte jer igen en anden gang.” Lamborghini

Kreativitet og fleksibilitet er nøgleord for Copenhagen Admiral Hotels eventteam.

Din personlige planner Eventteamet ved alt om, hvordan en fest eller et møde skal bygges op. Det giver tryghed både for os og kunden, at vi kan undgå de uforudsete overraskelser. ”En af vores styrker er, at vi fremstår som én enhed på hele hotellet, lige fra inspektører til kokke, kældermester, receptioni-

N

ster og os plannere”, siger Jacob Høgholm.

etop det personlige engagement samt den unikke beliggenhed gjorde udslaget, da Lamborghinis valg faldt på Admiral Hotel til

Ellen, Trine, Julius, Karoline og Jacob, har sammenlagt 100 års erfaring

både bil-lancering og sommerfest i ét.

med at planlægge og koordinere fester, events, møder, konferencer og middage.

”En af de helt store udfordringer på dagen viste sig at være størrelsen på en Lamborghini. Så en kran måtte hidkaldes til at løfte luksusbiler-

”Læg vejen forbi, så giver vi gerne en kop kaffe og en guidet tur. Man får

ne, så de kunne udstilles på Admiral Kaj med udsigt over Københavns

rigtig meget forærende, når man selv fornemmer atmosfæren”, siger

Inderhavn og Operaen”, siger eventplanner, Jacob Høgholm.

Møde- og eventsalgschef Julius Rasmussen.

Eksperter i tjeklister

Få mere inspiration på admiralhotel.dk

Da dagen oprandt, skinnede solen på de nypolerede biler, og alle havde fået retningslinjer, sådan at forventninger og ansvar stod fuldstændig klart. Alt var planlagt ned til mindste detalje, og sløret var draperet over bilerne. Hotellets erfarne eventteam står for et højt serviceniveau med sans for detaljen, imødekommenhed, nærvær og ikke mindst fleksibilitet. ”Vi står for mange forskellige arrangementer om året, så vi ved godt, hvordan man sikrer, at alt går efter planen. Vi tænker altid forud, og vi ved, hvor vigtigt det er at huske detaljerne”, siger Jacob Høgholm.

40

Møde & Eventmagasinet


Destination Båstad & Torekov Sydsverige

UNIKKE EVENTS KRÆVER UNIKKE OMGIVELSER Når du vælger Scandinavian Resort på Bjärehalvön får du så meget mere. Vi har atmosfæren, omgivelserne og mulighederne for alle typer af events og tilbyder en helhed med plads til variation. En event hos os giver automatisk adgang til alle de steder, som indgår i Scandinavian Resort. Sammen med jer kombinerer og skræddersyr vi jeres event, så den bliver uforglemmelig og enestående – en event udover det sædvanlige. Book jeres næste møde eller event på +46 431-55 82 11 eller info@hotelskansen.se

Drøm stort – så gør vi det virkeligt!

www.hotelskansen.se

www.rivierastrand.se

Scandinavian Resort – Keep that feeling

www.torekovhotell.se


General Motors: ”Vi holder ikke vores møder -men det skal vi til”

GRØNT

ET STOLT HOLD eventplanlægger viser deres MPI Sustainable Practitioners Certificate frem efter afsluttet kursus.

Overvejer du, om måden du afvikler møder og events på, opfattes som bæredygtig og ansvarlig? Det bør du, hvis du værner om din virksomheds brand, siger direktør for Sustainable Brands, der holder konferencer om CSR verden over. På konferencen i USA i maj blev et hold eventplanlæggere certificerede i bæredygtige events. Til efteråret kommer konferencen til København. Af ULRIKA MÅRTENSSON

“Vi arbejder målrettet med bæredygtighed, men afholder ikke vores events og møder grønt. Men det skal vi til. At udvide måden, hvorpå man som brand arbejder med bæredygtighed [til events] kan positionere en virksomhed som førende,” sagde Breitner Marczewski fra General Motors, da han som en af 12 mødeplanlæggere i forsommeren modtog ’MPI Sustainable Practitioners Certificate’ på Sustainable Brands’ nordamerikanske konference i General Motors hjemby, Detroit. I Sustainable Brands’ verdensomspændende netværk, der bl.a. tæller verdens 50 største virksomheder, ved man godt, hvor altafgørende opfattelsen af et brand er.

42

Møde & Eventmagasinet

”Dit brand er indbegrebet af det

om dine underleverandører tæn-

du er, det du gør, og måden du

ker grønt, så risikerer du at blive

gør det på. Hvis du som virksom-

opfattet som uautentisk. Og det

hed hævder, at du tager ansvar

er enormt ødelæggende,” siger

for miljøet og handler bæredyg-

KoAnn V. Skrzyniarz, grundlægger

tigt, samtidig med at du igno-

og direktør i Sustainable Brands.

rerer, at dine møder og events genererer enorme mængder

CSR-paradoks

affald, og ikke forholder dig til,

Derfor er det et paradoks, at selv de helt store spillere som for

”Dit brand er indbegrebet af det du er, det du gør, og måden, du gør det på – så gør det rigtigt!

eksempel General Motors, ikke udlever deres CSR-politik og tiltag igennem deres events. Allerede sidste efterår, da Sustainable Brands’ nordeuropæiske konference blev afholdt i København på Radisson Blu Hotel Scandinavia, var bæredygtige events på programmet. I Detroit stod Carlson Rezidor og Positive Impact, der er specialister i ansvarlige events, som afsender på halvdagsseminaret ’MPI Sustainable Practitioners Certificate’. Kurset udbydes igen, når Sustainable Brands konferencen


arbejde strategisk med CSR. Programmet kører i tre spor: Sustainable growth, New green og Human med tre tværgående undertemaer: Management, Procurement og Facilitation. GRUPPEARBEJDE om, hvordan man som mødeplanlægger kommer i gang med at implementere bæredygtighed. Det er Breitner Marczewski fra General Motors til højre I billedet.

Hvad er ISO 20121

Mødeplanlæggere skruer op for det grønne Leverandører til møder og

Her lærer deltagerne bl.a., hvor-

events har en unik mulighed

dan møder og events kan bruges

for at tage kunden i hånden,

til at imødekomme FN’s bæredyg-

vise lederskab og skille sig ud

tighedsmål, hvordan man redu-

ved at tilbyde bæredygtige

cerer madspild og sparer penge,

løsninger. Som arrangør har

hvordan man implementerer ISO

man magten til at skabe

Et globalt anerkendt styre- og certificeringsværktøj

20121-standarder for bæredygtige

forandring ved at efterspørge

til bæredygtige events i alle størrelser. Bl.a. brugt ved OL

møder, og hvordan man aktiverer

det og designe bedre events

i London og på MPI’s European Meetings & Events

og bygger sin virksomheds brand

med en markant profil.

Conference ’16 i København.

igennem ansvarlige møder. En undersøgelse gennemført Mere information og tilmelding

af IMEX og MPI sidste år viser,

på www.csr-link.dk/meetings

at mødeplanlæggere arbej-

strege vigtigheden af, at virksomheder afvikler deres møder og events

PS: Kursuslex er i gang med at

hed. Knap 2/3 af de adspurg-

ansvarligt, allierer Sustainable Brands sig i København med danske CSR

forberede udgivelsen af bogen

te svarede, at de i de seneste

Link, der bl.a. er specialiseret i konferencer om grøn og bæredygtig

”Brillante ideer til bæredygtige

fem år har fokuseret mere på

omstilling.

møder og events” til efteråret.

at implementere bæredyg-

Den bliver sendt sammen med

tighed i deres events. Hele 21

Under overskriften Responsible Meeetings tilbyder CSR Link den 30.

magasinet i november til alle de

pct. havde øget indsatsen på

oktober en heldagskonference, der med oplægsholdere fra ind- og

mødeplanlæggere, der modtager

området signifikant.

udland klæder alle, der arbejder med møder og events, på til at

Kursuslex Håndbog. Red.

atter afholdes i København 30. oktober til 2. november. For at under-

der aktivt med bæredygtig-

HOS OS ER DU ALTID I GODE HÆNDER Blot et stenkast fra Lillebælt, omgivet af smuk natur og et varieret terræn, finder du Hindsgavl Slot. Her skruer vi ned for hverdagens stress og jag og op for forkælelse og luksus. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten, og vi møder dig altid med et smil på læben.

Tak til vores gæster, som har stemt på os

Møde & Eventmagasinet

Hindsgavl Allé 7 · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 88 00 · www.hindsgavl.dk

43


DOBBELTHÆDER til Tylösand Hotel Tylösand ved Halmstad på den svenske vestkyst har modtaget prisen som ’Sveriges bästa mötesanläggning 2017’. Det foregik på Business Travel Awards galafest i maj, som var arrangeret af Swedish Business Travel Association i samarbejde med firmaet Resegeometri. Hotellet vandt i kategorien Customers Choice, hvor forretningsrejsende og rejseansvarlige stemmer på deres favoritter blandt de leverandører, virksomheden har anvendt i det forløbne år.

Tillykke

Breeeeedbånd i BC

Det er ikke mange måneder siden, samme hotel vandt førsteprisen i den europæiske konkurrence ”Luxury Sea View Hotel of the Year 2017”. Dobbelt tillykke til hotellets direktør, Elisabeth Haglund, og hele hendes stab. (Foto: Pamela.se).

Hoteldirektør Lars Pallisgaard, Wakeup Copenhagen fyldte 50 år den 23. juni, og det blev fejret

PALLISGAARD 50

med en velbesøgt reception på hotellet. Hotelkarrieren startede for alvor på Hotel Marienlyst, da han i forbindelse med hotellets

Bella Center Copenhagens ny

konkurs i 1993 blev ansat som

WiFi-løsning, der i dag kan ser-

hotelchef for 100 hotellejlighe-

vicere flere end 25.000 brugere

der. Da Hotel Marienlyst åbnede

på én gang, har fundet vej til en

igen i 1994, fulgte en årrække,

nominering til International As-

hvor han var ansvarlig for salg og

sociation of Convention Centers

markedsføring af både hotellet

(AIPC)’s ’Innovation Award 2017’.

og dets kasino.

WiFi-netværket med navnet ’Tomorrow’s WiFi Today’, blev

Som 29-årig blev han direktør

installeret forud for afholdelsen

for First Hotel Mogenstrup Kro.

af nordens hidtil største kon-

Fra 2001 fulgte en karriere i

gres, ESMO 2016, i Bella Center

Arp-Hansen Hotel Group, først

Copenhagen i oktober 2016 - og

som salgschef i den centrale

netværket gjorde med ét Bella

salgsafdeling og derefter som

Center Copenhagen til det første

hoteldirektør på henholdsvis

kongrescenter i verden, der kan

Gentofte Hotel og Grand Hotel.

servicere, hvad der svarer til en

Siden 2009 har Lars Pallisgaard

mellemstor dansk provinsby.

været hoteldirektør på Arp-Han-

sens lavprishoteller Wakeup

Den nye netværksteknologi er

Copenhagen, først i nabohotellet

efterfølgende implementeret

til Tivoli Hotel & Congress Center

i alle BC Hospitality Groups

og siden 2014 i Borgergade. På

hotel- og mødefaciliteter

begge disse hoteller har han stå-

på Copenhagen Marriott Hotel,

et i spidsen for åbningsteamet.

AC Hotel Bella Sky Copenhagen og Crowne Plaza Copenhagen Towers.

Munkebjerg 50 Det var en glad hoteldirektør

opkvalificering af hotellets

Renè Aarby Sørensen, der den 7.

sidsteårs-elever”. Legatet

juli inviterede til fejring af Mun-

sikrer udvalgte sidsteårs-elever

kebjerg Hotels 50 års jubilæum.

muligheden for at komme på et

I anledning af jubilæet indstif-

par ugers studieophold i udlan-

tede hotellet ved Vejle Fjord et

det som supplement til deres

legat med navnet ”Munkebjerg

uddannelse.

Hotels jubilæumslegat til

44

Møde & Eventmagasinet


bliv ført bag lyset HOLD JERES NÆSTE ARRANGEMENT PÅ EXPERIMENTARIUM Vi har over 1.400 m2 møde-og konferencefaciliteter i vores nye hus. Oplev finurlige julefrokoster i vores tankevækkende rammer. Lad os sammensætte en anderledes firmajulefrokost. Rundvisning og teambuilding, der udfordrer alle sanser. Et inspirerende afbræk i jeres møde. Send en mail til b2b@experimentarium.dk eller ring på +45 39 27 33 33 og hør mere.

EXPERIMENTARIUM.DK


Bliv inspireret til FREMTIDSSIKREDE MØDER med Kursuslex Fremtidens mødekoncept er et diplomgivende kursusforløb over fire moduler, der henvender sig til såvel mødeplanlæggere som hoteller, konferencecentre og andre leverandører i branchen. Kursusdagene afvikles på Ledernes MødeCenter på Prags Boulevard på Amager den 29. august, den 21. september og den 10. oktober for både planlæggere og mødesteder plus hhv. den 31. oktober kun for planlæggere og den 1. november kun for mødesteder.

STEEN MØLLER har flere direktør-

IB RAVN er lektor på Danmarks

titler på skulderen og en baggrund i

institut for Pædagogik og Uddan-

Bag kurset står Kursuslex i samarbejde med Steen Møller, Open the

turisme med at skabe og sælge op-

nelse og varetager temaklyngen

World, og Ib Ravn, lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik ved

levelser. Senest var han ansvarlig for

"Facilitering af videnprocesser",

Aarhus Universitets afdeling i København.

markedsføring af Business Events

hvor der designes, faciliteres og

hos VisitDenmark og mødekoncep-

forskes i processer til læring og

tet Meetovation.

videndeling på møder, ved konfe-

kom foran narof mok ... som kommforan os ... medlem ... som meldem af mpi medlem ipm fa af mpi kom foran ... som medlem af mpi

Kursets moduler har overskrifterne: Fremtidens mødekoncept – Kundeforståelse og mødets DNA – Kombiner mødested og formål – Plan-

rencer, i netværk - og organisa-

læggerens funktioner (for planlæggerne) og Mødestedets DNA (for

tioner generelt. Ib Ravn har skrevet

mødestederne).

flere bøger om bedre møder.

Kursuslex.dk/arrangementer

go ,kramneD IPM fa meldem vilB ­retni ednerøf ted fa led ne ræv rof nednaf i kMPI rævteDenmark, n elanoitanog Bliv medlem . n e h c n a r b e d ø m go inter­ ­tneve vær en del af det førende

nationale netværk inden for lanoitanretni lit gnagda åF event­ og mødebranchen.

Bliv medlem af MPI Denmark, og vær en del af det førende inter­ nationale netværk inden for event­ og mødebranchen.

,sranibew – ecnegilletni ssenisub .recnerefnok go retroppar

Få adgang til international Få adgang til international business intelligence – webinars, business intelligence – webinars, rapporter og førende konferencer. ,rermedlem animes edaf neMPI reripsDenmark, ni i gatleD og vær Bliv en del af det grapporter id elkivdu tog a rokonferencer. f nedehgilum åf go internationale .nehcnarbedømnetværk & ­tneve ginden o vles for event- og mødebranchen. Deltag i inspirerende seminarer, Deltag i inspirerende seminarer, Få adgang til international business intelligence – webinars, fåkdmuligheden atereudvikle Bliv medlem afogMPI .krDenmark, amnedipmfor åpog m sæL dig og få muligheden for at udvikle dig selv førende og event­ &inter­ mødebranchen. rapporter og konferencer. Deltag i inspirerende seminarer, og få vær en del af det selv og event­ & mødebranchen. nationale netværk inden for at udvikle dig selv og event- & mødebranchen. muligheden Læs mere på mpidenmark.dk event­ og mødebranchen. Læs mere på mpidenmark.dk

Kom foran ... som medlem af MPI

Læs mere på mpidenmark.dk Få adgang til international business intelligence – webinars, rapporter og konferencer.

Deltag i inspirerende seminarer, kdipmfor # at udvikle dig og få muligheden selv og event­ & mødebranchen.


JUL I SKOVEN ?

kom foran ... som medlem af mpi

”December måned er tiden, hvor man samler venner og familie, og hvor arbejdspladsen skal runde året af med en hyggelig fest. Denne julefrokost kan afholdes i Herthadalen som er en del af Ledreborg Gods og Nationalparken Skjoldungernes land, som ikke er mere end en ½ times kørsel fra København. Vi har plads fra 2 - 400 personer, så kontakt os gerne så vi kan vise vores fine sted frem … ( 4-retter kr. 320,- / helaftensarrangementer inkl. alt fra kr. 720,-)

Bliv medlem af MPI Denmark, og vær en del af det førende inter­ nationale netværk inden for event­ og mødebranchen. Få adgang til international business intelligence – webinars, rapporter og konferencer. Deltag i inspirerende seminarer, og få muligheden for at udvikle dig selv og event­ & mødebranchen. Læs mere på mpidenmark.dk

#mpidk

Herthadalen.dk / 46480157 / info@herthadalen.dk / Slangealléen 1, 4320 Lejre-DK


Møde- og eventplanlæggeren

10 Q & A med Jeanette Richardson, chefsekretær og mødeplanlægger i Lærernes a-kasse. Selv om Danmarks Lærerforening ejer Sinatur-kæden, holder a-kassen lige så mange møder og konferencer på andre hoteller som på ’deres egne’.

Af LARS BLICHER-HANSEN Foto KARIN FEIT ALMBERG

Hvilke møder, konferencer og events arrangerer du? Jeg arrangerer chefmøder, bestyrelsesmøder, seminarer, delegeretmøder og fester. Deltagerantallet er mellem seks og 100 personer. Hvad er Lærernes a-kasse? Lærernes a-kasse er for alle undervisere. De nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne, lærerne ved de frie grundskoler, underviserne på aftenskoler, AMU-centrene, produktionshøjskolerne og institutionerne for specialundervisning. Lærernes a-kasse sikrer undervisere økonomisk, administrerer efterløn og rådgiver om karriere og efteruddannelse. Lærernes a-kasse har eksisteret siden 1985. Hvad afgør valget af mødestedet - I er jo i nær ”familie” med Danmarks Lærerforening (DLF), der ejer Sinatur-hotellerne. Hvor meget forpligter det?

Møder kan sagtens på én gang være sjove, udbytterige og beslutningsskabende 48

Møde & Eventmagasinet


Hvis der ikke er plads på Sinatur-hotellerne til vores årlige seminar, vælger jeg et andet hotel, hvor der er plads til 70 personer med overnatning. Fester holder vi altid på et af Sinatur-hotellerne. Chefer og bestyrelsesmøder afholdes på et lille slot eller lignende. Vi har lige så mange møder på andre veletablerede hoteller, som vi har på ”vores egne”. Arbejder I med utraditionelle og alternative mødeformer – og nye, pædagogiske principper i jeres kurser mv.? Der er møder, hvor der skal tages effektive beslutninger, der er møder, der skal virke som

Jeannette Richardson er er uddannet advokatsekretær hos advokat John Dahl-Jensen. ”Selvom det var kæft, trit og retning, var der også plads til pjat og humor. Det vigtigste var nok den service, jeg lærte at give klienterne - det er noget, jeg aldrig har glemt, og jeg bruger det stadig.” Efter 18 år i England i kasino-branchen og seks år i DIS Bygge- og ejendomsadministration, gik Jeanette Richardsons færd videre til Portugal i et år. Herefter blev hun ansat i Lærernes a-kasse i et tre måneders vikariat; ”men efter mange år er jeg her stadig. Det er jeg meget glad for J!” (Foto: Karin Feit Almberg).

inspirationskilde og visionsredskab til at udvik-

mad, og med fyrværkeri til sidst. Det var nærmest en hel galla-oplevelse. Hvad gik frygtelig galt i det værste…? En julefrokost, hvor lokalerne var for små, musikken for høj og en forsanger der var uforberedt og fuld. Hvor henter du inspiration til fornyelse af dine arrangementer? Møde & Eventmessen, Kursuslex arrangementer, receptioner og mit netværk. Hvad er dine fritidsinteresser – og hvordan får du arbejde, rejser, familie og fritid til at hænge sammen?

le foreningen, og der er møder, der også skal

Jeg har samlet på antikviteter i årevis, men har

fungere som en social begivenhed, samtidig Hvilke trends ser du i mødebranchen

nu kastet min interesse på dansk design.

i dag og i fremtiden?

Med to voksne sønner er det er ikke et

Også de utraditionelle mødeformer bruger vi.

Fremtidens konference/møder skal være

problem at få arbejde, fritid og familie til

Det kan være et musikalsk indslag, teambuil-

en ekstraordinær oplevelse og give indtryk,

at hænge sammen. Jeg er også vild med at

ding-aktiviteter eller walk and talk.

der pirrer sanserne og efterlader deltagerne

rejse - sol, vand og strand. Og ikke mindst min

inspireret.

dejlige have.

rige og beslutningsskabende på samme tid.

Hvad kendetegnede det bedste møde

Hvad er dine bedste råd til dine mødeplan-

Det er altid vigtigt, at mødedeltagerne føler

eller fest, du har arrangeret?

læggere/kolleger – internt og eksternt?

sig godt tilpas under mødet, og at de tager ny

Det var vores jubilæumsfest i 2010, der blev

Vær ude i god tid. Pauserne er også vigtige,

viden med hjem.

holdt på Gl. Avernæs. 100 personer deltog.

det er jo her, der startes en dialog mellem

Den perfekte underholdning, sang, økologisk

deltagerne.

med at det skal være et besluttende møde.

Møder kan sagtens være både sjove, udbytte-

KONFERENCE I ODENSE?

15%

på efterårets konferencer og møder

SPAR 15%

Ved booking, brug koden “efterår”

SPAR 15% KONFERENCE I ODENSE?

Book på reception@f6h.dk eller ring 6594 1313

OPNÅ 15% RABAT PÅ KONFERENCER OG MØDER PÅ UDVALGTE DAGE I RESTEN AF 2017.

VED BOOKING BRUG KODEN “ODEON17” BOOK PÅ KONFERENCE@ODEONODENSE.DK ELLER RING 6614 7800


MPI Denmark

Som formand det kommende år ser jeg frem til et uhyre spændende og udviklende arbejde i

FORMANDEN

har ordet

Meeting Professionals International (MPI) Denmark’s ny bestyrelse:

godt selskab både i og omkring

Hans Ravnkjær Larsen, Cheche, President Steen Møller, Open the World, VP Finance Ulrika Mårtensson, Improvement, VP Communications Anne Dalgaard, IDA, VP Education Helle Svaneborg, Dansk Lægemiddel Information, VP Membership Desuden deltager følgende i div. arbejdsgrupper: Tine Kampmann, Novo Nordisk Charlotte Yde, Hotel Skt. Petri Jette Toft Borner, Oticon Frank Hellensberg, Hellensberg Majbritt Sandberg, Playmyday Jens Ole Ambjerg, Erhvervsakademiet Lillebælt Martin Lauritsen, Partyrent Marianne Qvistgaard, studerende Amanda Fellov, studerende Tanja Nadia Petersen, studerende.

foreningen, og der bliver meget at berette. Men denne plads er fællesskabets, ikke præsidentens. Derfor vil andre af de nye bestyrelsesmedlemmer i de kommende HANS RAVNKJÆR L ARSEN

udgaver fortælle videre om det løft, vi arbejder på. Jeg giver stafet-

Med alt hvad sommeren i øvrigt bød på, stod MPI Denmark klar til et nyt

ten videre og ønsker alle et godt

driftsår d. 1. juli, da en ny bestyrelse officielt tog over. Vi har allerede mød-

MPI-år.

tes to gange og taget fat på de store linjer – en revision af foreningens værditilbud til medlemmer og samarbejdspartnere. MPI skal fortsat være fagligt mødested for alle leverandører og aftagere, både de erfarne og de unge og nyuddannede. Om vi taler økosystem, praksisfællesskab eller forretning, er ikke afgørende. Det centrale er, at vi sammen løfter mødein-

DEN NYE BEST YRELSE I ARBEJDE.

dustriens værditilbud og -skabelse igennem faglig viden, inspiration og et

Vi bliver aldrig færdige med Post-Its!

bredt netværk. I vores arbejde kommer vi til at løfte os ud over kasserne ’planner’ og ’supplier’. Vi skal åbne os for hinanden og for andre fagligheder end dem, vi har selv, og dem, vi kender i dag. Det har altid været vigtigt, men er endnu mere afgørende nu – i en tid hvor datadrevne analyser, kvalificerede prognoser og sågar spådomme læst i varm luft og kaffegrums peger på alverdens forestående forandringer for mødeindustrien.

FREMTIDENS MØDEKONCEPT

NY KURSUSRÆKKE for plannere og mødesteder

BLIV KLOGERE PÅ DE VIGTIGSTE TRENDS I MØDEMARKEDET

Vores hverdag er under forandring. Vi bliver konstant udfordret af nye impulser, teknologier og måder at arbejde på. Det gælder også, når vi planlægger og afholder møder og events. På dette kursus lærer du at skabe tidssvarende møder i form, indhold og med værdi – både som mødeplanlægger og som afholdelsessted. I løbet af 4 moduler bliver du meget klogere på fremtidens møder og events. Du møder en række af branchens bedste eksperter, der gør dig godt rustet til at tage hensyn til kravene fra fremtidens mødedeltagere. Kursusrækken giver dig blandt andet: Overblik over de vigtigste mødetrends Indblik i mødets DNA, formål og AHA-oplevelserne Forventninger, den røde tråd og det gode møde Vælg det rigtige sted, afbestillingsregler og evaluering Kurset henvender sig både til planlæggere og mødesteder, og er en blanding af oplæg, workshop, dialog og networking.

Læs mere og tilmeld dig på: Kursuslex.dk/arrangementer

STEEN MØLLER Erhvervsturismespecialist kendt fra bl.a. Meetovation og VisitDenmark

IB RAVN Ekspert i læring og videndeling, forfatter og forsker på DPU

DATOER: • 29. aug.

• 21. sep.

PRIS: Kr. 7.995,- for 4 moduler

• 10. okt .

• 31. okt. /1. nov (planlæggere /mødesteder)

STED: Ledernes MødeCenter (København)


HJEMMELAVET CHOKOLADE SIDEN 1966

Vi er en familieejet virksomhed, der fremstiller hjemmelavet chokolade i fineste kvalitet. Vores chokolade produceres af verdens bedste råvarer fra eget chokoladeværksted i Kolding. Vi holder fast i gode håndværksmæssige traditioner og vi kunne aldrig drømme om at gå på kompromis med kvaliteten. Vi kan levere flotte gaveæsker med kundens logo og budskab, som anvendes som firma gaver, salg og markedsføring kampagner, receptionsgaver, julegaver, påskegaver m.m. olechokolade.dk

Møde & Eventmagasinet

51


ITALIENSK BØF

i Vejle

Indehaverne af ToRVEhallerne i Vejle, Steen Jacobsen og Terje Thesbjerg, åbner officielt i august en ny restaurant i hotel-, konference- og underholdningskomplekset. Restauranten får navnet Bistecca

Lån en bil af hotellet

– Italian Bistro & Steak. Det

Comwell Aarhus er gået i sam-

marmorerede oksekød kom-

arbejde med Bayern AutoGroup

mer fra et slagteri i Hadsund,

i Aarhus og stiller nu en BMW

som tidligere eksporterede

330E gratis til rådighed for

sit bedste kød til Italien, men

overnattende gæster. ”De skal

nu havner det altså i Vejle,

blot betale bilens brændstof, og

fortæller Steen Jacobsen, der

da det er en hybridbil, er det en

også har fyldt vinkøleskabene

meget begrænset omkostning,” siger direktør Flemming Poulsen. Hotellet har i forvejen fem BMW-cykler.

Værd at vide

op med italienske dråber.

Nye lokaler hos MBK ”Jeg har frygtelig meget kunst, så jeg skulle jo finde et sted at hænge det op,” lyder en beskeden kommentar fra direktør Michael Brorsen, MBK i Pilestræde i København. Ni nye møderum prydes med kunstværker fra anerkendte kunstnere, hvilket ifølge Michael Brorsen er med til at styrke indlæringen.

Nyt på Kragerup: Kviestalden Kragerup Gods har totalrenove-

ret sin store, gamle kviestald og

“Bugs for Breakfast” på Danhostel

omdannet den til et konference-

De tre københavnske Danhostels

Initiativet er blevet til sammen

og eventlokale med plads til helt

har sat fire retter, hvor hoved-

med Nina Askov fra Buglady.dk,

op til 300 personer. Kviestalden

ingrediensen er insekter, på

som har en professionsbachelor

er hermed godsets største lokale,

morgenbuffeten. Gæsterne kan

i ernæring og sundhed. De tre

der også vil blive anvendt til

vælge en eller flere af retterne

hostels er Danhostel Copenhagen

udstillinger, workshops, produkt-

som alternativ eller supple-

Amager, Danhostel Copenhagen

præsentationer mv. De 380 m² er

ment til deres morgenmad, og

City og Danhostel Copenhagen

et dejligt lyst lokale med masser

mødearrangører kan vælge at

Bellahøj. Billedet viser en af

af dagslys, som kommer ind ad

integrere insektretterne som en

retterne: Græshopper med lime.

glaspartierne i begge gavle og de

del af forplejningen eller som en

Velbekomme.

mange loftvinduer.

ny og anderledes pausesnack.

Scandic giver 1 mio. SEK til Red Barnet

Scandic hotelkæden har doneret 1 mill. svenske kr. (ca. 760.000 danske kr.) til Red Barnets arbejde med at fremme integration, mangfoldighed og hjælpe dygtige nyankomne hurtigere ind i arbejdsstyrken. Helt specifikt vil støtten bl.a. gå til uddannelsesprojekter, kommunikation og sociale fora og aktiviteter for flygtningebørn, oplyser Jens Mathiesen, adm. direktør Scandic Danmark. Donationen blev annonceret i forbindelse med Scandics årlige lederkonference i Stockholm i forsommeren. Under konferencens åbning blev der arrangeret fakkeloptog for at manifestere Red Barnets arbejde og markere, at krigen i Syrien for nylig trådte ind i syvende år.

52

Møde & Eventmagasinet


Velkommen til Hotel Svanen - Billunds nyeste design- og boutiquehotel. Vi har kælet for Velkommenog tilstår Hotel Svanen - Billunds design- og Vi har kælet for detaljerne klar til at give dig en nyeste hoteloplevelse, duboutiquehotel. sent vil glemme. detaljerne og står klar til at give dig en hoteloplevelse, du sent vil glemme.

Velkommen til Hotel Svanen - Billun Velkommen tilstår Hotel Svanen - Billun detaljerne og klar til at give dig detaljerne og står klar til at give dig

BILLUNDS NYESTE DESIGN BILLUNDS NYESTE DESIGN - & BOUTIQUE HOTEL - & BOUTIQUE HOTEL Hold dit næste dagskonference på Hotel Svanen i Hold dit næste dagskonference Hotel Svanen i moderne lokaler. Hotel Svanen erpå blevet klassificeret moderne lokaler. Hotel Svanenog er tilbyder blevet klassificeret som 4 stjernet konferencehotel en række som 4 stjernet konferencehotel og tilbyder række serviceydelser der, som firmakunde, gør detenbekvemt serviceydelser der, somog firmakunde, gør det bekvemt at afholde konferencer møder på hotellet. at afholde konferencer og møder på hotellet. KONFERENCEFACILITETER Whiteboard, flipover, beamer og lærred, visiolizer og WIFI. KONFERENCEFACILITETER På Hotel Svanen får man den og personlige service og er Whiteboard, flipover, beamer lærred, visiolizer ogviWIFI. fleksible ønsker. På Hotel overfor Svanenspecielle får man den personlige service og vi er -fleksible Frugt og isvand overfor specielle ønsker. -- Formiddagskaffe Frugt og isvand m/ rundstykke, smør, ost og marmelade. Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el.smør, vand ost og marmelade. -- Formiddagskaffe m/ rundstykke, -- Eftermiddagskaffe medm/ kage Frokostplatte el. buffet 1 øl el. vand -- Incl lokaleleje* Eftermiddagskaffe med kage Prislokaleleje* pr. gæst, kr. 385,- Incl

BILLUNDS NYESTE BILLUNDS NYESTE - & BOUTIQUE HOT - & BOUTIQUE HOT

Pris pr. gæst, kr. 385,STANDARD HELDAGSKONFERENCE -STANDARD Formiddagskaffe m/rundstykke, smør, ost og marmelade HELDAGSKONFERENCE Frugt og isvand hele dagen -- Formiddagskaffe m/rundstykke, smør, ost og marmelade -- Frokostplatte el. hele buffet m/ 1 øl el. vand Frugt og isvand dagen -- Eftermiddagskaffe medm/ kage Frokostplatte el. buffet 1 øl el. vand 2 retters middag med kage -- Eftermiddagskaffe -- Aftenskaffe med chokolade 2 retters middag -- Incl lokaleleje* Aftenskaffe med chokolade Pris pr.lokaleleje* gæst, kr. 575,- Incl Pris pr. gæst, kr. 575,DELUXE HELDAGSKONFERENCE: -DELUXE Sunde snacks hele dagen HELDAGSKONFERENCE: Formiddagskaffe m/rundstykke -- Sunde snacks hele dagen -- Frugt og isvand hele dagen Formiddagskaffe m/rundstykke -- Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand Frugt og isvand hele dagen Eftermiddagskaffe medm/ kage -- Frokostplatte el. buffet 1 øl el. vand -- 4 retters gourmet middag Eftermiddagskaffe med kage -- Aftenskaffe med after dinner snacks 4 retters gourmet middag -- Incl lokaleleje* Aftenskaffe med after dinner snacks pr.lokaleleje* gæst, kr. 775,-Pris Incl

Der gives g 10% for bestillin n de af konference in den 1. juni, på den samlede regning ...

Hold dit næste dagskonference på Hotel Svan Hold dit næste dagskonference Hotel Svan moderne lokaler. Hotel Svanen erpå blevet klassific moderne lokaler. Hotel Svanenog er tilbyder blevet klassific som 4 stjernet konferencehotel en ræk som 4 stjernet konferencehotel og tilbyder ræk serviceydelser der, som firmakunde, gør detenbekv serviceydelser der, somog firmakunde, gør det bekv at afholde konferencer møder på hotellet. at afholde konferencer og møder på hotellet.

Pris pr. gæst, kr. 775,Pris pr person, for overnatning i Comfort værelse i forbindelse med pr konference kr. 850,inkl. stor morgenbuffet. Pris person, for overnatning i Comfort værelse i forbindelse med konference kr. 850,- inkl. stor morgenbuffet.

Hotel Svanen · Nordmarksvej 8 · 7190 Billund · Tlf. 75 33 28 33 · www.hotelsvanen.dk Hotel Svanen · Nordmarksvej 8 · 7190 Billund · Tlf. 75 33 28 33 · www.hotelsvanen.dk

KONFERENCEFACILITETER


1. COASTZONE brugte gps-styrede tablets til konkurrencen. 2. TAG ET FOTO, hvor I hopper samtidig, lød en af opgaverne i CoastZones teambuilding konkurrence. 3. ”HVORDAN ER DIN EGEN AT TITUDE? Som Peter Plys eller Æsel?” spurgte foredragsholder Peter Mygind. 4. THOMAS MYGIND fik latteren og overskuddet ud i salen, da han opfordrede tilhørerne til at rejse sig og give hinanden skuldermassage.

Husk din attitude! Det er så sikkert som amen i kirken, at tingene ikke altid går som forventet. Men det betyder ikke, resultatet behøver at blive negativt. Vær nysgerrig og se muligheder i stedet for at trække håndbremsen i ren skuffelse. Det var den attitude, deltagerne fik lov at tage med hjem efter seneste MødeMekka. Af KARIN FEIT ALMBERG

virkningen holder lang tid efter. Og aktiviteten

Få det bedste ud af det meste

Fotos: KARIN FEIT ALMBERG OG VICKI MADDISON

skal skræddersyes efter et strategisk mål.

Efter teambuilding var der som altid speedmø-

Grupperne blev sendt af sted, og allerede her

der, hvor mange af mødeplanlæggerne denne

vordan defineres en teambuilding event?

blev det klart, hvor forskelligt der prioriteres

gang var nye ansigter. Under middagen mødte

Så kunne vi måske endelig få svaret. Det

folk imellem. Nogle grupper tænkte mest på

foredragsholder og tidligere garvet tv-vært

blev givet af tre unge teambuildere fra

tiden, andre gjorde sig umage med kreativite-

Thomas Mygind op for at fortælle om at ”få det

det awardvindende bureau CoastZone, som

ten, nogle grinede sig igennem skovstierne og

bedste ud af det meste”, hvilket som bekendt

stod for faciliteringen af en god halv times

havde det primært sjovt, andre igen ville først

kan være lidt af en gave, hvis man har den

smagsprøve på teambuilding den 1. juni ved

og fremmest benytte lejligheden til at prøve

evne. ”Ét enkelt ord er det vigtigste af alle,”

seneste MødeMekka. Speedbåde, klatrereb,

nogle af de muligheder, som CoastZone havde

sagde Thomas Mygind. ”Nemlig ordet attitude.

elastik-skud, fælles fotografering, synkronhop

medbragt eller viste som smagsprøver. At skyde

Vores attitude afgør vores handlinger, vores

mv. var direkte eller indirekte en del af en dyst

til måls med en kæmpeelastik og vandballoner

selvbillede og vores resultater.”

med gps-styrede tablets i park og skov på

f.eks.

H

Rungstedgaard.

”Attitude handler om det vi gør – eller ikke gør. Om det vi siger – eller ikke siger. Måden vi

Mødeplanlæggere og mødesteder blev blandet på kryds og tværs på de mange hold, som besvarede spørgsmål og gennemførte fysiske

SPEEDMØDERNE blev gennemført i Rungstedgaards store, lyse mødelokale med udsigt over parken.

siger det på, og hvordan vi ser ud, når vi siger det,” pointerede Thomas Mygind. Han skar sit budskab endnu tydeligere ud ved at hive

opgaver, som alle blev dokumenteret ved

tøjdyrene Peter Plys og Æsel op af en pose. De

brug af en tablet i hver gruppe. Det betød, at

to figurer repræsenterer som bekendt den altid

CoastZone kunne levere resultaterne af dysten

positive og den altid negative holdning til stort

straks, deltagerne kom i mål.

set alting. ”Når du står i en svær situation, så spørg dig selv: Hvad ville Peter Plys have gjort

Leg temaet ind

her?” opfordrede energibundtet af en fore-

CoastZone definerer en teambuilding event

dragsholder.

som 3-4 timers samvær, hvor man spiller og leger et tema ind. Man skal grine sammen, fordybe sig og mærke nærværet. Målet er, at

54

Møde & Eventmagasinet


Konferenceƒaciliteter DER ER ALTID UDSIGT TIL MERE PÅ HOTEL KOLDINGFJORD Du får ikke blot en enestående udsigt til Kolding Fjord. Du får også historiske rammer, der går hånd i hånd med høj gæstekomfort. I de lyse lokaler er det muligt, at rumme din næste konference uanset om emnet er fremtidens udsigt eller formidling af nye indsigter. Alt sammen kombineret med beliggenhed i skoven og tæt på, hvor motorveje fra nord, syd, øst og vest mødes. Velkommen på Hotel Koldingfjord.

Let at finde, svært at forlade www.koldingfjord.dk · tlf. 7551 0000


”OP leder s

Det snublende nære alternativ

Malmö Øresundsregionens svenske hovedby, Malmö, der er nabolandets tredjestørste, er ikke bare en ”ventil” for København, når den danske hovedstad mangler hotelkapacitet til de helt store kongresser, men er også en spændende mødedestination i sin egen ret. Byen er i rivende udvikling og har meget at byde på.

LILL A TORG har i sommerhalvåret fortovscafeer 360 grader rundt.

”G

å ikke over åen efter vand” – siger et godt, gammelt dansk ordsprog. Men smut gerne over Øresund for at finde nogle interessante alternativer for møder og

events i en anderledes atmosfære og med andre både møde- og aktivitetsmuligheder, end vi er vant til. Malmö er hverken med tog og eller bil mere end tre kvarter væk fra Københavns centrum, og alligevel er man ’i udlandet’. De sørgelige beretninger om bandekrige og hvad dertil hører har i de senere år skadet Malmös image. Men opholder man sig i byens centrale dele, hvor hotellerne, historien, kulturen, byudviklingen og det gode liv er at finde, mærker man ikke noget til de hændelser, der i perioder sætter deres præg på de næsten ghetto-agtige forstæders kriminelle miljøer. På hotelfronten har byen et bredt spektrum at gøre godt med, lige fra de fine, gamle klassikere, der i flere tilfælde har fået en renæssance, til de splinternye, moderne højhushoteller. I den første kategori finder man bl.a. Elite-hotellernes centralt beliggende Savoy og Plaza, med hhv. 115 og 116 værelser og 4-6 konferencelokaler.

Af LARS BLICHER-HANSEN

56

Møde & Eventmagasinet


Hemmeligheden bag Elite Hotels succes hedder Bicky Chakraborty,

TIMIST-ORKESTRET” r folk ind i det centrale shopping-område.

en i dag 73-årig inder, der i 1960’erne kom til Sverige for at studere til ingeniør, men som hurtigt oparbejdede en blomstrende forretning gennem udlejning af tomme kollegieværelser om sommeren til turister. Over årene har han specialiseret sig i at opkøbe – i sint et om året – gamle, nedslidte byhoteller og sætte dem i stand. Savoy blev erhvervet i 1983, og i dag er Bicky Chakraborty eneejer af Sverige største privatejede hotelkæde med

MALMÖS VARTEGN, TURNING TORSO, har mødefaciliteter på 53. og 54. etage, der kan bookes til dagmøder under navnet Sky High Meetings.

34 hoteller i 23 byer over hele Sverige, men kun i Sverige. Hotellerne suppleres af en andet udtryk for inderens private interesser: 40 engelskinspirerede gastropubber under varemærket The Bishop Arms. De fleste af pubberne ligger i forbindelse med hotellerne, og det gælder også for den af dem, der findes ved Elite Plaza i Malmö med eget mikrobryggeri i kælderen og byens største udvalg af whisky og øl: 400 whisky-mærker,

ELITE SAVOY HOTEL mellem havnen og Store Torg.

388 forskellige flasker øl og 32 slags fadøl i hanerne!

MOMSREGLERNE

for konferencer med overnatning i Sverige

Den danske virksomhed skal beregne dansk ”reverse charge” moms af fakturaen, og angive denne som salgsmoms på momsangivelsen i rubrikken ”moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”. Hotellet/konferencecentret skal specificere fakturaen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser der indgår i arrangementet. Fakturering for overnatning på hotelværelser skal altid ske med svensk moms. Det gælder

Universitet fra 2018

mere og mere, ikke alene takket

også til danske virksomheder. (Hotel-momssatsen er 12 pct.). Det samme

Mad og drikke – foruden hygge-

være Skandinaviens højeste og

gælder for øvrige ydelser der indgår, som ikke direkte har til formål at

lige butikker - præger det indre

Europas næsthøjeste bygning,

gøre det muligt for kunden af afholde mødet/konferencen.

Malmö med cafeer og restau-

den 54 etager høje Turning Torso

ranter 360 grader rundt om Lilla

fra 2005, men også på grund af

Hotellet/konferencecentret skal derfor fakturere eksempelvis morgenmad

Torg og i den nye Saluhal, som er

flere ambitiøse projekter inden

og aftenmiddage med svensk moms.

Malmös delikate svar på Torve-

for det sidste par år.

hallerne i København. I toppen af

Den danske virksomhed kan fratrække den beregnede ”reverse charge”

skalaen finder man bl.a. fiske-

Her skal især nævnes treenig-

moms som købsmoms i sit danske momsregnskab. Dog kan der kun fra-

restauranten Johan P., den nye

heden Malmö Live, tegnet af

trækkes ¼ af momsen af udgifterne til mad- og drikkevarer.

Savoy Grill på forsiden og en af

det danske arkitektfirma Smidth

byens tre Michelin-restauranter,

Hammer Lassen, med koncert-

Svensk moms opkrævet af hotellet/konferencecentret skal søges retur i

Sture, på bagsiden af Savoy.

sal og Clarion Hotel & Congress

Sverige efter de svenske momsregler. Det kan eksempelvis være moms af

Malmö Live med stort kongre-

udgifter til hotelværelse, morgenmad, aftenmiddage.

Malmös forvandling fra indu-

scenter og 444 værelser. Det

stri- og værftsby til kultur- og

er i øvrigt her, Kursuslex er den

Momsen af disse udgifter kan som udgangspunkt søges tilbage fuldt ud.

uddannelsesby med 24.000

danske medarrangør af messe-

Vær opmærksom på at momsen af udgifter til repræsentation ikke kan

studerende får yderligere et lift

og speedmøde-arrangementet

søges retur i Sverige. Refusion af den svenske moms skal ske via TastSelv

fra nytår, når Malmö Högskola får

’Meeting Live Øresund’ den 6.

på www.skat.dk.

universitetsstatus. Den moder-

oktober.

ne arkitektur præger bybilledet

(Kilde: Beierholm – statsautoriseret revisionspartnerselskab).

Møde & Eventmagasinet

57


. CONFERENCES &

MEETINGS.

PRISEN ER VIGTIG ARTHUR HOTELS

Det forstår vi naturligvis godt! På Kong Arthur er den pris vi opgiver altid all-inclusive, R. MØDE NFERENCER &og så derfor kan du regne med den. Frokost, IT, AV, drikkevarer i løbet af dagen . KOsnacks er altsammen inklusive prisen. På den måde er det nemt at få et overblik over budgettet. Det betyder ikke, at vi går på kompromis med den gode kvalitet, service eller THUR HOTELS økologi. Få en helt uforpligtende snak med vores AR konferencemanager på 33 45 77 11 & MØ DE R . . KO NF ER EN CE R

AR TH UR HO TE LS


ADVERTORIAL

UFORMELLE RAMMER

til professionelle møder En hyggelig atmosfære der indbyder til socialt samvær med kollegaer og det personlige værtskab, gør Danhostel til det oplagte mødested. Og det fornuftige prisniveau matcher både mindre og større virksomheders mødebudget.

E

t ophold på et mødecertificeret Danhostel kendetegnes ved, at

faciliteter, med lyse og rummelige

tastisk stemning, fortæller vært

lokaler, udstyret med velfungeren-

Nicolai Stubtoft.

de, moderne teknik. Der er en helt særlig atmosfære på stedet og

Vores mødegæster på Danhostel

man bydes personligt velkommen

værdsætter virkelig den hjemlige

af et hjælpsomt og imødekom-

atmosfære her på stedet. I dag

mende personale, og føler sig som

efterspørger den mødeansvarlige

mødegæst værdsat, udtaler Helle

en fast kontaktperson igennem

Rohde Pedersen, Esbjerg Kommu-

hele arrangementet. Det giver

ne.

ro og tryghed at overlade alt det praktiske til mødestedet, og i

værterne altid sætter deres personlige præg på det enkelte sted.

stedet kunne koncentrere sig om

Det afspejles bl.a. i den uhøjtidelige og uformelle dialog med Fleksibelt værtsskab

det faglige indhold i mødet. Hos

På Danhostel Helsingør interesse-

os oplever vores gæster en hurtig

De uformelle rammer inviterer naturligt til socialt samvær og de man-

rer vi os oprigtigt for hvorfor vores

svar- og beslutningsproces. Ved

ge indbydende fællesområder gør det oplagt for mødegæsterne at

mødegæster er her, og hvilke resul-

forespørgsler tages beslutningen

holde mindre møder i lidt anderledes og uhøjtidelige omgivelser. Har

tater de skal nå i løbet af deres

ofte af den medarbejder de står

man behov for det helt store klassiske møde tilbyder alle stederne top

ophold. Vi følger dem hele vejen

overfor, og det bliver sandsynligvis

professionelle lokaler med alt inden for moderne mødeudstyr.

under mødet og sørger for at være

et ja. Vi ønsker, at vores gæster

til stede, hvis de har brug for hjælp

skal opleve en høj grad af fleksibili-

Fordelagtige priser

samtidig med at vi også hygger

tet, når de booker møder hos os og

Danhostels meget rimelige priser giver virksomhederne mulighed for

om dem. Vi vil gerne have det sjovt

at vi sammen med dem kan skræd-

at afholde flere møder eller invitere flere deltagere inden for rammerne

sammen med vores gæster og

dersy deres møde med netop det

af virksomhedens mødebudget. Kort og godt tilbyder Danhostel ufor-

måske give dem en lille overraskel-

indhold, som matcher deres ønsker

melle rammer til professionelle møder.

se under deres ophold hos os. Det

og behov, fortæller Lene Schmidt,

hænder ofte, at vi spontant tænder

vært Danhostel Kerteminde.

gæsterne og de altid hyggelige og afslappende omgivelser.

- Hos Esbjerg Kommune afholder vi mange kurser, så mødestedet

for grillen eller hiver instrumenter

skal have de rigtige rammer. Danhostel Esbjerg rummer de perfekte

frem og spiller, det giver en fan-

danhostel.dk Møde & Eventmagasinet

59


Skab RUM I HJERNEN under mødet Nyere hjerneforskning viser, at de mange sanseindtryk til møder giver risiko for mental overbelastning. Det kan gå ud over deltagernes indlæring. Måske er mindfulness nøglen. Møde & Eventmagasinet har talt med den amerikanske ekspert Janet Sperstad om de nye, spændende teorier. AF METTE DAMGAARD PETERSEN

J

anet Sperstad er kendt af mange som en

på mental overbelastning. Det er som at træde

tion og indlæring skal hjernen være i balance.

passioneret og internationalt anerkendt

ind i et minefelt. Vi er drevet af at minimere

Det kan sammenlignes med jetlag; vi kan godt

underviser og speaker i mødebranchen.

fare og scanner rummet efter noget, vi kender,”

opnå en form for tilvænning til det, men det

siger Janet Sperstad.

betyder ikke, at hjernen fungerer optimalt

Hun har 25 års erfaring og er Program Director for Meeting and Event Management Degree

imens", forklarer Janet.

på Madison College i Wisconsin, USA, en af de

De mange indtryk aktiverer amygdala, den

få eventuddannelser udbudt på universitets-

mandelformede del af hjernen, der bearbejder

Men heldigvis er der meget, man kan gøre for

niveau i verden. For bedre at forstå hjernens

vores følelser. Den aktiverer vores ’kæmp eller

at lette processen for deltagerne.

funktioner og hvordan de påvirker mødedel-

flygt’ respons, hvilket får os til enten at snurre

tagere, har Janet de senere år uddannet sig i

rundt og forlade rummet eller at møde situati-

Hjernens belønningscenter

Neuroleadership – en kombination af hjerne-

on i en anspændt tilstand, fordi vores alarm-

Vores belønningscenter er ansvarligt for velvæ-

forskning og ledelse. Denne viden har gjort

beredskab er aktiveret. Selvom vi sjældent

re, motivation og afslapning. Når det aktive-

hende bevidst om vigtigheden af mindfulness

ligefrem vælger at gå, så er forsvarsposition

res, udløses hormonet dopamin, som virker

til møder.

ikke en hensigtsmæssig tilstand at indlede et

beroligende, og amygdalas forsvarsberedskab

møde i.

neutraliseres.

”Det handler om at skabe rum i hjernen til

Men er moderne mennesker ikke efterhån-

”Det kan ske ved øjenkontakt med en kollega

dybere tænkning og øjeblikke af mening. At

den så vant til situationer med mange ind-

eller et smil fra en fremmed. At vi bærer de

hjælpe folk med at frasortere støj og fokusere

tryk, at det ikke berører os i samme grad?

samme navneskilte og får øje på genkendelige

opmærksomheden. At komme til stede og

Mange har en stor kantine på arbejds-

logoer kan alt sammen bidrage til at skabe

være nærværende. Det kan være svært at opnå

pladsen, rejser jævnligt gennem store

tryghed og tilhørsforhold. Når vi rører hinan-

til møder.”

lufthavne eller går til rockkoncerter?

den, f.eks. ved håndtryk eller knus, udløses

Amygdala overload

”Det er korrekt, at vi gennem livet opnår en vis

at føle os tættere, mere forbundne. Det er en

”Når vi ankommer til et møde, træder vi som

grad af tilvænning. Vi modtager i gennemsnit

af de vigtigste årsager til, at face to face møder

oftest ind i et stort lokale, måske mørkt eller

11 millioner informationer i sekundet – hjernen

gør et dybere indtryk på os. Events handler om

kunstigt oplyst og med musik og støj. Vi er om-

har kapacitet til at bearbejde 40. Events kan

at skabe øjeblikke med mening, og det udløses

givet af andre mennesker, måske nogle vi ikke

være stressende at deltage i, så amygdala vil

af menneskelig tilstedeværelse og interaktion”,

kender eller helst vil undgå. Det er opskriften

reagere med intensitet. For optimal koncentra-

siger Janet.

Hvorfor er mindfulness vigtigt til møder?

”kærlighedshormonet” oxytocin. Det får os til

60

Møde & Eventmagasinet


Lugtesansen er også vigtig, da den responderer med vores følelser. Citrus får os til at føle os energiske og livlige, lavendel beroliger og

Events handler om at skabe øjeblikke med mening

afslapper. Det kan derfor være en god idé at sætte citrusfrugter frem. Vi kan høre længere, end vi kan se, derfor er musik vigtig. En enerverende slagbas kan aktivere amygdala, hvorimod behagelig musik, vi kan ”svinge”

”Lad folk tanke op i krop og sjæl. Giv dem fred og ro til at tjekke mails, at nyde maden og socialisere, det er blandt andet det, de er kommet for. Book ikke en speaker i dette tidsrum. Hvis vi bliver talt til hele tiden, kan vi ikke genoplade.” Janet mener ikke at tidsrummet efter frokost

med til, kan virke opløftende. Vi skal desuden

fortjener sit ry for at være ”slumretid”. Her

helst opholde os i dagslys med mulighed for at

er rig mulighed for at reflektere over dagens

gå udenfor og se op på himlen og få frisk luft.

emner eller arbejde i mindre grupper.

Kunst og æstetisk indrettede lokaler stimulerer

Hvad kan det give deltagerne at have

også synssansen positivt.

et ”relaxing room” med hvilestole og

”Der er stor forskel på, hvad vi tænker, første

guidede meditationer til events?

gang vi hører noget, til vi har fået mulighed for

Små åndehuller

”Det hjælper virkelig til at ”nulstille” hjernen.

at reflektere over det indadtil. Indsigterne kom-

Hvordan anbefaler du, at man

Vores hjerne er som et batteri, der skal genop-

mer, når vi får lov at bruge vores egen erfaring

implementerer mindfulness i praksis?

lades indimellem. De har det f.eks. til IMEX (en

og dømmekraft til at filtrere og analysere

”Mindfulness skal ikke ses isoleret som separa-

af møde- og eventbranchens største fagmes-

information. Så skabes de nye idéer. Folk

te indslag, men mere som en holistisk tilgang

ser og -konferencer, red.), som har ca. 9.000

kommer ikke for at få bekræftet

til indlæring. Det handler om mindfullness på

deltagere over tre dage. Og det lokale bliver

det, de allerede vidste, inden

mikroniveau, om at hjælpe deltagerne med

flittigt brugt! Folk elsker det simpelthen. Vi skal

de kom. Formålet med mind-

at skabe små åndehuller i løbet af dagen. Det

tænke kvalitet frem for kvantitet i oplevelsen

fulness er at øge indsigter,

kan være en seddel på toilettet med ordlyden

til events.”

innovation og nytænkning”, siger Janet Sperstad.

”Når du vasker hænder, tag tre dybe indåndinger”. Eller læg et digt frem til deltagerne på

Et andet oplagt tidspunkt til at genoplade

værelset.”

batterierne er frokostpausen.

9 PERFEKTE MØDESTEDER

MED CHARME OG STIL

I CENTRUM AF KØBENHAVN

JANET SPERSTAD.

TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER I CENTRUM AF KØBENHAVN

Tivoli Hotel & Congress Center Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel

Den lette dagmødepakke pr. person fra kr.

575,-

Imperial Hotel Grand Hotel The Square Copenhagen Island Copenhagen Strand Gentofte Hotel

Den lette dagmødepakke er for dig der skal holde et stramt budget, men ikke vil gå på kompromis med kvaliteten.

Søg, forespørg og bestil på: www.arp-hansen.dk/konference

679 værelser og 55 møde- og udstillingsrum

Møde & Eventmagasinet

61


ADVERTORIAL

NYT NETVÆRK: Nordjyske Møder

Kære mødeplanlægger!

L

ad mig starte med at fortælle dig en god nyhed: 25 møde- og

Let at komme hertil…

eventsteder i den nordligste region i Danmark og deres professio-

Og glem ikke: På en hverdag er der 16 flyafgange fra og til Køben-

nelle og dedikerede medarbejdere har dannet et nyt netværk,

havn, og turen i luften tager kun 30 minutter. Aalborg lufthavn ligger

hvis erklærede mål er at sikre dig succesfulde arrangementer i de

10 minutters kørsel fra byens centrum, og der er højst en times

kommende år.

kørsel til de partnere, der ligger længst væk fra den.

Nordjyske Møder hedder netværket, der er dannet på initiativ af Visit-

Flere Meetovators på vej

Aalborg, VisitVesthimmerland, VisitJammerbugt og Turisthus Nord,

En lang række af partnerne i netværket har allerede uddanne-

og det dækker spændende steder lige fra Himmerland over regionens

de Meetovators ansat, og i efteråret tager vi hul på en særlig

hovedby, Aalborg, landets 4. største, over Vendsyssel nordenfjords til

Meetovation kursusrække for endnu flere af partnernes konference-

Skagen på toppen af Danmark.

og restaurantansvarlige. Målet er, at både du og dine gæster vil opleve en – om muligt endnu mere - tryg, alsidig og inspirerende

Missionen med Nordjyske Møder er at øge kendskabet til den brede

planlægning og afvikling af dine arrangementer.

vifte af mødesteder, eventudbydere og større kongresfaciliteter, der

findes i Nordjylland.

Du er inviteret, også individuelt I september har vi indbudt til to studieture hvor vi kommer rundt til

Din egen rådgiver

en række af vore partnere i Nordjylland. Hvis du ikke har mulighed for

Dernæst vil jeg præsentere mig selv: Jeg hedder Jane Pilgaard, og jeg

at deltage i disse, så fortvivl ikke: Dels kan vi mødes på de kommen-

står ganske enkelt – gratis – til rådighed som din personlige rådgiver

de Kursuslex’ MødeMekkaer, og dels stiller vi med stor fornøjelse op

og forbindelsesofficer til hele netværket og hver enkelt af dets part-

som værter for individuelle site inspections. Også når det bare drejer

nere. Det er min opgave som netværkets ansigt udadtil at udbrede

sig om et enkelt firmas mødeansvarlige, der gerne vil se nærmere på

kendskabet til alle de enestående muligheder, vores landsdel tilbyder

en enkelt eller et par af vore partnervirksomheder, før den endelige

dig som møde- og eventplanlægger - både hvad angår selve møde-

beslutning om at placere arrangementet her i vores del af landet

stederne som det væld af aktivitets- og oplevelsesmuligheder, der

træffes. Det er bare om at kontakte mig, så finder vi ud af det!

kan knyttes til dine arrangementer. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen. Jeg har en bred erfaring inden for hoteldrift, bl.a. som direktør for et større hotel i Aalborg samt fra konference- og eventsalg, så jeg

Med venlig hilsen

kender branchen indefra. Jeg kender også personligt alle de steder, der nu har samlet sig i Nordjyske Møder, og jeg kender de mennesker derude, som glæder sig til at samarbejde med dig om dine projekter og forkæle dine deltagere. Stederne Møde- og eventstederne under Nordjyske Møders paraply spænder lige fra de små, intime hoteller ude langs kysten og i byerne til regionens store messe- og kongrescentre. På aktivitets- og oplevelsesfronten byder vi på flere kultur- og musikhuse, et golf- og sparesort, en af

Jane Pilgaard

landets populæreste forlystelsesparker og nogle af regionens bedste

Project Manager, Nordjyske Møder

gourmetrestauranter.

M +45 6020 05093, D +45 9931 7527 japi@nordjyskemøder.dk

Vi er at finde i Danmarks største skov, Rold Skov, helt tæt på det salte Vesterhav, i de ofte vindomsuste klitter, vi er på den blide og lysende

62

østkyst, og vi er på Aalborgs nye havnefront, byens nye kulturelle

Følg Nordjyske Møder på LinkedIn

minefelt.

og nordjyskemøder.dk.

Møde & Eventmagasinet


HIMMERLAND GOLF & SPA

PARTNERE I NORDJYSKE MØDER: Arena Nord, Frederikshavn DGI-Huset Nordkraft, Aalborg Fårup Sommerland, Blokhus Helnan Phønix, Aalborg Himmerland Golf & Spa Resort, Gatten Hotel Petit, Skagen Hotel Scheelsminde, Aalborg Hotel Skagen Strand, Skagen Hotel Viking, Sæby Hotel Aalborg, Aalborg Klatreparken, Aalborg Klitrosen Hotel, Fjerritslev Kunsten, Aalborg MesseCenter Vesthimmerland, Års Musikkens Hus, Aalborg Restaurant Fusion, Aalborg Rold Storkro, Rebild. Ruths Hotel, Skagen Rønnes Hotel, Fjerritslev Røverlejren, Rebild. Strandhotellet Blokhus, Blokhus Utzon Center, Aalborg Aalborg Kongres & Kultur Center Aalborg Lufthavn, Aalborg Aalbæk Gl. Kro, Aalbæk

AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER VIP-LOUNGE, HIMMERLAND GOLF & SPA

ARENA NORD, FREDERIKSHAVN


Nye e partner

TÆTTERE SØEN

kommer man ikke uden at sejle

Redigeret af KARIN FEIT ALMBERG

Restaurant Marina Furesøbad & Konferencecenter er et lyst, lækkert og spændende valg til forretningsmøder, konferencer og naturligvis fester. Marinaen ligger i skoven med den direkte udsigt ud over Furesøen kun 20 minutters kørsel fra København og med masser af gratis parkeringsplads.

Over for det hvide slot ligger et smukt mødehotel Omkring fire timers kørsel fra København, mellem Lübeck og Hamburg, ligger det 4-stjernede Park Hotel i byen Arhrensburg. Hotellet har 109 hyggelige værelser og suiter, indrettet med lækre møbler i kirsebærtræ. Restauranten er præmieret, og der findes otte konferencelokaler i forskellige størrelser med dagslys og plads til 300 personer. Herunder et grupperum og lokaler, som egner sig til kreative eller repræsentative møder.

I området er der mulighed for gåture, leje af mountainbikes eller en tur på vandet i kajak eller med Bådfarten. Her er også strand og badebro. I slutningen af juni fik stedet som den første restaurant i Danmark overrakt det nordiske miljømærke Svanemærket. .

Den historiske kælder med hvælvede lofter i Ahrensburg Slot over for hotellet rummer op til 80 personer og kan være en lidt anderledes ramme om en festlig aften som afslutning på dagens konference. Lokalerne råder over al nødvendig av-teknik til præsentationer. Er der brug for simultantolkningsanlæg eller andre særlige tekniske hjælpemidler, er det intet problem at fremskaffe det gennem hotellets samarbejdspartnere.

POWERPOINTskal ses i biografen Lej Ecoparks lokaler - eller flyt ind Ecopark, der ligger 10 minutter fra Aarhus C, har eksisteret siden 2005 og er i dag en af Aarhus’ førende udviklingsparker inden for cleantech. Stedet benyttes til faste kontorer og lejer også sine konferencefaciliteter ud på timebasis. De arkitekttegnede bygninger på Bautavej 1A blev opført i 1980 som fælles arbejdssted og garager for de kommunale renovations-medarbejdere. Det blev starten på Ecopark, som siden er blevet udbygget med nye, lyse kontorer og konferencefaciliteter. Ecoparks konferencelokaler udlejes for op til 150 personer, og da stedet huser et bredt udbud af teknologisk viden, er der af og til arrangementer, man kan deltage i. Ecopark er udbygget, så det samlede bygningsareal nu er oppe på 12.000 m² .

64

Møde & Eventmagasinet

”Vi holder alt fra mindre møder i enkelte sale til store heldagskonferencer med mange sale i brug. I den store ende af skalaen kan Microsoft f.eks. finde på at leje hele biografen og lave sideløbende præsentationer i samtlige sale på én gang,” siger BtB Manager Sabine Dahl, Cinemaxx, der udlejer biografer i København, Aarhus og Odense. Cinemaxx varetager al praktikken, inkl. forplejning, og i forbindelse med arrangementer afskærmes området i foyeren, så man har det for sig selv. Billedet viser den mellemste foyer i biografen i København. ”Nogle firmaer benytter salene til filmvisninger med relevans for dagens emne eller virksomhedens politik. It-firmaer har f.eks. holdt arrangementer i forbindelse med premieren på filmen Snowden i efteråret, og flere finansvirksomheder har været herinde med deres kunder og se filmen The Big Short. Vi kan altid finde film, der relaterer sig til et emne – miljø f.eks. - men man kan selvfølgelig også bare se en film for underholdningens skyld. En forpremiere eller en film, vi finder frem til anledningen. Der er plads til 70 – 550 personer i salene.” Der findes også mange julefilm, som publikum ikke nødvendigvis kender, så måske var det også en ide at invitere personalet med familier ind til en særforestilling med juletræsfest i foyeren bagefter, foreslår Sabine Dahl.


Clarion Hotel & Congress Malmö Live Den 6. oktober kl. 9.30 – 17.00

GRATIS FOR PLANLÆGGERE AF MØDER OG EVENTS

Hotel-milliardær og ejer af Nordic Choice hotelkæden PETTER STORDALEN åbner messen.

DERFOR SKAL DU DELTAGE • Messe og workshop i én • Inspiration til dig • Learning sessions • Live meetings og netværk • Frokost og andre lækkerier • Gratis bus fra København • Gratis adgang Skuespiller ELLEN HILLINGSØ udfordrer vores tanker og overbevisninger og sender offerrollen på pension.

Deltag på Øresundsregionens mødemesse

Mød 50 innovative hoteller og eventudbydere i Malmø Den 6. oktober gentager vi succesen fra tidligere og inviterer til Øresundsregionens spændende ”Meeting Live Øresund” hotel- og eventmesse for mødeplanlæggere. På bare 1 dag får du kendskab til regionens mest innovative hotel- og eventudbydere. Du deltager i faglige sessions og nyder en lækker frokost på det imponerende Clarion Hotel & Congress Malmö Live. I behagelig loungestemning med bløde sofaer møder du udstillerne i små speedmøder og kan booke eller reservere de bedste mødesteder og events på selve dagen. På den måde finder du nemt de steder, hvor dna, faglighed og faciliteter matcher virksomheden bedst. Meeting Live Øresund øger din effektivitet og faglighed samtidig med, at du nyder en dag med kollegial inspiration og personlig forkælelse.

Læs mere og tilmeld dig gratis på

foto: Mark Fle ur

i

Hør foredrag med social media ekspert og årets digitale leder i Sverige FRIDA BOISEN.

ARRANGØRER:

Meetinglive.dk


Derfor modtager du (måske) ikke næste udgave af magasinet NR 04/AUGUST

2017

M

øde- og eventplanlæggere er svære at identificere, for

MØDE & EVENTMAGASINET

oftest handler stillingsbetegnelsen om noget helt andet.

NR 04/AUGUST 2017

TEMA:

PA, direktionssekretær, afdelingsleder, assistent mm. –

en 2017 Ideer til jul

hvor møde- og eventplanlægningen ”kun” er en del af arbejdet.

N Z: GENERATIO De får ikke det online personlige møde

PROFILEN

Hos Kursuslex, der udgiver magasinet, du har i hånden, er vi altid på jagt efter møde- og eventplanlæggere, og derfor har vi

n

kulture Stordalen og virksomheds

KØKKENCHEFEN Man bliver glad af de friske øko-sæsonvarer

besluttet at udsende to af årets seks udgaver til nye, potentielle

DE: DSTE MØorde n MIT BE Lahme - uden dags

abonnenter (abonnementet er i øvrigt gratis).

Julia

10/07/2017

10.47

Næste udgave af magasinet (nr. 5/2017) udsendes ligesom forrige (nr. 3/2017) således til 10.000 direktionssekretærer, PA´er, afdelingsledere, assistenter mfl. i næsten lige så mange virksomheder, fortrinsvis beliggende i landets største byer. På den måde håber vi at skabe interesse fra endnu flere om møde- og eventplanlægning.

Leder

Provisionen er blevet alt for høj -

BOOK DIREKTE ”F lere af de store booking-portaler tager så høj

provision, at det svarer til den husleje, hotellerne betaler. Og de gør intet for at forbedre eller

Selvfølgelig er det både frækt og urimeligt at skuffe vore faste læsere, men

udvikle hotelproduktet.” Sådan sagde ejeren af 134 ho-

magasinet udleveres gratis på vore mange arrangementer (hvoraf langt de fle-

teller, Petter Stordalen, da Møde & Eventmagasinet talte

ste også er gratis); følge med på www.kursuslex.dk hvor magasinet også kan

med ham om de såkaldte OTA’er, de internationale online

læses i e-paper udgaven. Gik du glip af nr. 3, ligger det der naturligvis allerede,

hotel-reservationsplatforme.

og nr. 5 kommer på hjemmesiden den 25. september. CG. Med en provision på op til 20 pct. eller mere for et solgt

INSPIRATIONSDAGE

til hotel-, restaurant- og mødebranchen Kursuslex er henholdsvis medarrangør og arrangør af to branchedage, der har til formål at inspirere og udvikle hotel-, restaurant- og mødebranchen. PULS 2017

hotelværelse bør alle erkende, at grænsen er overskredet. Naturligvis ønsker hotellerne og konferencecentrene flest mulige gæster, men når omkostningen til provision er lige så høj som huslejen, så er grådigheden blevet for stor. Samtlige de hotelledere og -ejere, vi har talt med om emnet, tør eller kan ikke sætte sig op imod booking-portalerne, for ”de har fået for meget magt”. Nu behøver man ikke at ynke danske hoteller - især ikke storbyhotellerne - i disse år, for med belægningsprocenter på over 90, hvad adskillige af dem ligger på, tjenes

Torsdag d. 24. august afholdes temakonference på Børsen, hvor der sættes

der rigtig gode penge. Men for alle parter - og måske især

fokus på den rasende hurtige udvikling, der i disse år foregår inden for service,

for os kunder - er det uholdbart, at 20 pct. af den pris, vi

madtrends, hotelindretning, mødekoncepter mm. Nye aktører disrupter

betaler, går i lommerne på virksomheder, der ikke delta-

markedet, og design, arkitektur, koncepter, mad- og miljøhensyn ændrer sig

ger i hverken produktudvikling eller bidrager til at sænke

afgørende.

priserne.

Bag konferencen Puls 2017 står Dansk Erhverv, Kursuslex, Telling & Nesager

Som møde- og hotelbooker kan du vise din respekt for

samt Asnæs & Vangstrup.

hotellet og konferencecentret ved at booke direkte. Hos

www.puls2017.com KURSUSLEX PARTNERDAG

Kursuslex´ egen bookingportal, konference.dk, har vi taget konsekvensen og opfordrer dig til at anvende sitets mange søgemuligheder til at finde det bedst egnede sted til dit arrangement - og til at anvende ”Book direkte”

Tirsdag d. 19. september er Kursuslex vært for de flere hundrede partnere, der

knappen, når du skal reservere. Så er det gratis for dit

har valgt at samarbejde med Kursuslex om markedsføring af faciliteter og

mødested.

services til møder, konferencer og events. Christian Guldager Dagens nøgleord er inspiration, netværk, læring og kollegialt samvær. Kursuslex-partnere inviteres gratis til arrangementet, der afholdes på Hotel Nyborg Strand. www.kursuslex.dk/Partnerdag

66

Møde & Eventmagasinet


Kommende

EVENTS

s

Grati

LuXusBaZar

Bazar og netværk, hvor leverandører tager lækre produkter med til salg og foræring. DATO: 21. AUGUST Chr. 4.s Bryghus, København

s

Grati

Meeting Live Øresund

Kombineret messe- og speedmødekoncept med Øresundsregionens førende konferencesteder og leverandører til møder og events. DATO: 6. OKTOBER Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmø

DATO: 14. SEPTEMBER Munkebjerg Hotel, Vejle

HUSK KRYDS I KALENDEREN

s Grati

Kurser & konferencer

Speedmøder med 30-40 konferencecentre og leverandører til dine arrangementer. Herudover spændende foredrag samt netværk.

FREMTIDENS MØDEKONCEPT Kursusstart: 29. august

DATO: 7. NOVEMBER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus DATO: 23. NOVEMBER Crowne Plaza Copenhagen Towers København

Et kursus over 4 moduler hvor du møder branchens eksperter og kommer på forkant med udviklingen inden for møder. Kurset henvender sig til både mødeplanlæggere og mødesteder, og er en blanding af oplæg, workshop, dialog, networking og med masser af involvering af deltagerne.

LÆS MERE PÅ KURSUSLEX.DK/ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER FOR KONFERENCECENTRE PULS 2017

KURSUSLEX PARTNERDAG

Temakonference om trends i hotel- og mødebranchen. DATO: 24. AUGUST Børsen

Inspiration, netværk og læring for Kursuslex Partnere. DATO: 19. SEPTEMBER Hotel Nyborg Strand

Vi tager forbehold for ændringer i de annoncerede events efter redaktionens afslutning.

MØDEMEKKA


Workshop for science fiction-forfattere, Radisson Blu Bruxelles, oktober 2017.

UANSET HVAD DIN HISTORIE ER, KAN VI HJÆLPE DIG MED AT FORTÆLLE DEN.

E X P E R I E N C E M E E T I N G S AT R A D I S S O N B L U . A S C O M M I T T E D A S YO U A R E .

radissonblu.com/da/konference 68

Møde & Eventmagasinet

Profile for Kursuslex

Møde & Eventmagasinet nr. 4 2017  

Møde & Eventmagasinet er for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

Møde & Eventmagasinet nr. 4 2017  

Møde & Eventmagasinet er for dig, der arrangerer møder, konferencer, seminarer, kurser, kongresser, personalefester, kundeevents etc.

Profile for kursuslex
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded