Page 1

møde & eventplanlæggerens

DESTINATIONSGUIDE

● Stærkt samarbejde

Alt om facilite ter og opleve lser

● Stil og elegance ● Mord på slottet ● Fra by-hygge til kongresser

Nyborg -

Danmarks riges hjerte

Hiv ud og gem

møde & event

et kursuslex magasin


Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Nyborg

Destination NYBORG

samarbejdets højborg

- konferencehoteller centralt i Danmark

Destination Nyborg kalder de deres nye netværk, de fem lokale, initiativrige og yderst forskellige aktører på møde- og konferencescenen midt i Danmark. Det kan kun blive til gavn og inspiration for landets planlæggere af møder, kurser, konferencer, events og inter-

Destination Nyborgs mødre og fædre, fra venstre: Christina Hou Holck, Holckenhavn Slot, Peter Karner, Hotel Hesselet, Gulle Simonsen, Villa Gulle, Claus Hansen, Nyborg Strand, og Jan G. Larsen, Sinatur Hotel Storebælt.

I

nationale kongresser. Og for deres deltagere.

virkeligheden er det ikke noget nyt, for vi

på masser af muligheder for aktiviteter inden

skal danne base for kinesiske erhvervsdelega-

har en årelang tradition for godt samarbej-

for faglige studiebesøg og kulturelle udflug-

tioner, som ønsker at skabe relationer til dan-

de hotellerne imellem her i byen, selv om vi

ter, der kan krydre og berige et konference-

ske partnere og gennem længerevarende op-

program.

hold lære kulturforskellene at kende. De fem

også er konkurrenter. Men nu har vi formalise-

partnere i Destination Nyborg fremhæver i

ret samarbejdet og gjort det forpligtende for alle parter, og det er naturligvis en yderligere

Den enestående Storebæltsbroen tiltrækker

fællesskab følgende dyder: ”Den smukkeste

styrkelse af det, der i forvejen var et stærkt

i forvejen både turister og fagfolk fra hele

natur, i historiske rammer, i de nyeste og mest

kort over for destinationens kunder, fortæller

verden. Besøgsmål inden for miljø, klima og

opdaterede lokaliteter og med en charme og

Claus Hansen, Salgs- og marketingchef for

affaldshåndtering tæller bl.a. havvindmøl-

gastronomi på et niveau som intet andet

ikke bare netværkets, men også Danmarks

le-parken, Nord (tidligere Kommunekemi),

sted.” I tillæg til den centrale placering frem-

største konferencehotel uden for hovedsta-

Scrap Solutions og industrivirksomheden

hæver de byens gode restauranter, handelsliv

den, Nyborg Strand.

NC-Miljø, som er specialiseret i biogas og

og arkitektur.

biodiesel. Udflugter, til at ”krydre” møde- og Tilsammen udgør de fem partnere brikkerne i

eventarrangementerne med, går til f.eks. H.C.

Netværkets mål er at øge opmærksomheden

et puslespil for møde- og eventplanlæggere,

Andersens Hus i Odense, Johannes Larsen

om Nyborg som en oplagt møde- og konfe-

der ønsker afvekslende, centralt placerede og

Museet i Kerteminde og skonnertsejlads på

rencedestination. Nærværende destinations-

professionelt gennemførte arrangementer. I

Storebælt.

guide er et led i disse bestræbelser, som helt

en by med en samlet set stor kapacitet.

sikkert vil komme ikke bare mødearrangørerne

Dansk-kinesisk samarbejde

og deres deltagere, men også de ambitiøse

Meget mere end gode mødefaciliteter

Blandt de nyeste udviklingstiltag i kommu-

og initiativrige partnere til gode.

Ud over de enkelte hoteller og deres møde-

nen er den kinesiske gigant-koncern Chang-

og festfaciliteter, som du kan læse om på de

chun Guoxin Investment Group’s køb af den

Møde & Eventmagasinet ønsker både

følgende sider, byder Nyborg som destination

tidligere døgninstitution Sølyst, som fremover

TILLYKKE og HELD OG LYKKE!

MØDE & EVENTPLANLÆGGERENS DESTINATIONSGUIDE: Nyborg Guiden er produceret af Møde & Eventmagasinet i samarbejde med Destination Nyborg

2

Udgiver: Kursuslex Abildgårdsparken 5 3460 Birkerød telefon + 45 - 70 22 11 73. www.kursuslex.dk

Møde & Eventplanlæggerens DESTINATIONSGUIDE

Ansvarshavende udgiver Christian Guldager cg@kursuslex.dk Redaktør Lars Blicher-Hansen lbh@kursuslex.dk

Oplag Guiden distribueres med Møde & Eventmagasinet nr. 1/2014 i 11.400 eksemplarer og er trykt i et oplag på yderligere 1.000 eksemplarer I redaktionen Christian Guldager og Lars Blicher-Hansen

Design og layout Kirsten Dalgaard kd@kursuslex.com Tryk Typographic a/s


Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Mord på slottet

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Midt i mødet træder en uniformeret betjent ind og beder om deltagerens hjælp til at opklare et mord ...på slottet… Murder Mystery er en af flere aktiviteter, som Holckenhavn Slot kan tilbyde mødegæster, og som kan gennemføres som en eftermiddagsaktivitet under mødet eller som en aftenaktivitet før eller efter middagen. Det er både en lærende aktivitet omkring samarbejde og rigtig god underholdning.

Holckenhavn

H

slot

istorien om Holckenhavn Slot begyn-

Holckenhavn Slot er et af Danmarks bedst

Christina Holck: -På Holckenhavn Slot gør vi

der i Helsingør, hvor Eiler Holck var

bevarede renæssanceslotte, og det har væ-

meget ud af at lave skræddersyede arrange-

kommandant på Kronborg. Han havde

ret i slægtens eje siden 1672. De sidste

menter, der tager udgangspunkt i den enkelte

gjort en flot indsats under svenskekrigene,

13 år er det blevet drevet som professio-

gæsts ønsker. Man får altid tildelt en fast kon-

hvilket daværende Kong Frederik III værdsat-

nelt konference- og festlokation. I samme

taktperson, når man bestiller et arrangement,

te på flere måder. Én af dem var hjælp til at

periode har slottet gennemgået en grun-

for vi ved nemlig, at grundig planlægning og

overtage det daværende Nygaard, som ef-

dig renovering og fremstår i dag smukt og

personlig kontakt er uhyre vigtige elementer

terfølgende blev udbygget og omdannet til

elegant med møde- og selskabslokaler til

for perfekte arrangementer. Vi synes jo selv,

baroniet Holckenhavn.

mellem 2 og 200 personer, lækre værelser

at aktiviteterne er helt i top, og heldigvis vid-

med eget bad samt hyggelige stuer og sale.

ner vore mange positive tilbagemeldinger fra tidligere gæster også om, at de er enige. Der-

Christina Holck, der sammen med sin mand Dennis i dag ejer det smukke slot, er direk-

Den engelsk anlagte have er ideel til ”walk

for tør vi også garantere en sanseoplevelse

te efterkommer af Eiler Holck. Og hun havde

& talk” møder, men kan naturligvis også

ud over det sædvanlige.

stadig været baronesse, hvis hun altså ikke

danne rammen om stilfulde gardenparties,

havde fulgt sit hjerte og kærligheden og gif-

before-dinner drinks eller blot en afslappende

tet sig borgerligt. Men slotsejere er da også

pause i konferencen.

en ganske pæn titel – og hvilket slot!

Hjælp til kongresværter

H

● Afholdelse af besøg for

-Et tæt lokalt samarbejde i Ny-

Inspiring Denmarks gratis

om at stille sig i spidsen

borg, hvor hele kataloget af

services omfatter bl.a.:

danske og internationale

for at tiltrække eller afhol-

professionelle

● Rådgivning om faciliteter,

● Deltagelse i koordinerende

vis man har ambitioner

konference-

de en international konference

overnatningssteder, sociale ar-

eller kongres i Nyborg, står Inspi-

rangementstilbud og by-vært-

ring Denmark, Region Syddan-

skab samles, er et stort plus og

marks

erhvervsturismeselskab,

en fordel i arbejdet med at til-

klar til at hjælpe – helt uden

trække og afvikle internationale

omkostninger for den enkelte,

møder og kongresser – for såvel

forklarer Diana Andersen, Con-

arrangører som deltagere.

vention Manager hos Inspiring Denmark. Hun fortsætter:

beslutningstagere

og hoteller, sociale arrangementer, transport mm.

møder i planlægningsprocessen

● Udarbejdelse af tilbuds-

● Etablering af kontakt til lokale

og præsentationsmateriale ● Præsentation af tilbud for

myndigheder og øvrigt netværk

dansk eller international

● Adgang til billed- og brochu-

bestyrelse i ind- eller udland

remateriale.

www.inspiringdenmark.dk Møde & Eventplanlæggerens DESTINATIONSGUIDE

3


Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Elegance & stil

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Hotel Hesselet

Hotel Hesselet i Nyborg er et af Danmarks førende kvalitetsog konferencehoteller med vand, strand og bøgeskov lige uden for vinduerne. Hotel Hesselets indbydende faciliteter skaber de perfekte rammer for hverdagens forretningsmøder og konferencer, ferietidens afslapning, weekendernes storslåede fester og de forkælende wellness- og golfophold. Direktør Peter Karner ejer hotellet sammen med sin kone Rikke og driver det med stor respekt for Hesselets traditioner og stil. Det familieejede hotel byder på en afslappet og personlig atmosfære, og mange stamgæster betragter Hesselet som deres “andet hjem”.

fotos Mette Krull

N

år den danske arkitekt Bent Severin tegnede hoteller, så vidste man, at resultatet blev elegant, og at hotellet blev blandt de bedste. Sådan var det også og er stadig - med Hotel Hesselet. Her er stil og elegance, og Hotel Hesselet er absolut et af Danmarks førende business hoteller med alle faciliteter, stilfulde lokaler og forplejning samt betjening ud over det sædvanlige. I hotellets restaurant Tranquebar serveres, ved særlige lejligheder, på Tranquebar porcelæn, og sådan er stilen gennemført overalt. Hotellet tilbyder mødelokaler i mange størrelser, lige fra ”Skriverstuen” til max. 4 personer og velegnet som privat samtalerum, til ”Store Hessel”, der rummer op til 150

Kapacitet 4

konferencedeltagere og indeholder alt i moderne udstyr. Endvidere anvendes to af de lækre suiter også som ”business suiter”, hvor 8-10 personer uforstyrret kan holde møde i afslappende og elegante omgivelser med storslået havudsigt.

Særlig service til mødeplanlæggere En særlig service, som hotellet tilbyder, er at hjælpe sekretærer og andre mødearrangører med planlægningen af arrangementerne. En god måde at spare tid og ressourcer på kan være at planlægge de fleste af årets forskellige firmamøder på én gang. Uanset om det er generalforsamlingen, bestyrelsesmødet, ledermødet, salgsmødet, konferencen eller den årlige medarbejderfest, så er mange af detaljerne og ønskerne for gennemførelsen ens.

Nyrenoveret og energivenlig drift Gennem de senere år har Hotel Hesselet gennemgået en grundig renovering, så alt i dag fremstår som nyt, lækkert og elegant. Også teknikken er blevet efterset, og direktør Peter Karner er vældig godt tilfreds med, at Hotel Hesselet, der blev grundlagt i 1967, nu kan bryste sig af en tydeligere og mere miljøvenlig profil. -Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg også ser vores tiltag på energifronten som et vigtigt skridt i retning af, at vi møder vores gæster med et klart signal om, at vi som hotel har en holdning til, hvordan vi bedst muligt tager hensyn til miljøet, siger Peter Karner.

Nyborg Strand

Sinatur Hotel Storebælt

Hotel Hesselet

Villa Gulle

Holckenhavn Slot

Antal værelser i alt: 426 Senge: 750 Mødelokaler/grupperum: 36/12 Antal pers. – møde: 1000

Antal værelser i alt: 115 Senge: 230 Mødelokaler/grupperum: 17 Antal pers. – møde:  500

Antal værelser i alt: 59 Senge: 118 Mødelokaler/grupperum: 6/6 Antal pers. – møde:  150

Antal værelser i alt: 23 Senge: 38 Mødelokaler/grupperum: 3 Antal pers. – møde: 40

Antal værelser i alt: 21 Senge: 42 Mødelokaler/grupperum: 6 Antal pers. – møde: 170

Møde & Eventplanlæggerens DESTINATIONSGUIDE


Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Best Western

Nyborg strand H

ele Danmarks mødested bliver hotellet kaldt, og det er jo rigtig nok, for hvem har ikke – på ét eller andet tidspunkt – deltaget i et møde på Nyborg Strand? Der findes ikke mange virksomheder, politiske foreninger eller organisationer, der ikke har anvendt stedet som mødeplads. Og de kommer åbenbart igen og igen, for hotellet, som allerede er landets største uden for København, udvider og udvider og udvider.

Social ansvarlighed og godt miljø

På trods af mulighederne for at afholde meget store kongresser og firmafester er der også særdeles gode faciliteter for de mindre møder og selskaber i lækre og topmoderne lokaler.

Hotellet har bl.a. også installeret lade-standere til elbiler, og har både Green Key-certificering og Green Star klassificering.

Hotellets tekniske udstyr er af en standard, som man kun finder få andre steder. Teknisk afdeling råder over alt tænkeligt udstyr og tilbyder mødelederen grundig vejledning, så der sikres korrekt brug af lyd, lys og anden teknik.

På Best Western Nyborg Strand arbejdes der konstant med sociale og miljømæssige forbedringer. På miljøområdet er hotellet allerede 100 pct. kuldioxid-neutral på opvarmning, ligesom man til stadighed reducerer mængden af usorteret affald pr. gæst pr. nat. Vandforbruget er reduceret med over 10 pct., ligesom energiforbruget er reduceret med mere end 20 pct. indenfor de seneste år.

Godt miljø er også godt arbejdsklima for medarbejderne, og Best Western Nyborg Strand er anerkendt som en særdeles god arbejdsplads, hvor lange og stabile ansættelsesperioder er en selvfølge.

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Best Western Nyborg Strand har flere end 30 fleksible møde-/konferencelokaler, som kan rumme alt fra 2 - 1.000 personer. Dertil kommer et topmoderne auditorium med plads til 200 personer.

Kunderne siger:

● ”Vores årlige flerdages-konference, sidst med 1.085 deltagere, er en tilbagevendende begivenhed, som vi har holdt i Nyborg de sidste 13 år. Vi er meget tilfredse med faciliteterne og serviceniveauet på Nyborg Strand, som har en stor medarbejderstab, der på professionel vis ved, hvad vi har behov for. Da Nyborg Strand ”kun” har 426 værelser er vi afhængig af det gode samarbejde hotellerne imellem. Det er en væsentlig faktor, at dette samarbejde eksisterer og fungerer, og det gør det i Nyborg. Der er tilpas kort til de øvrige hoteller, det er nemt og virker som en helhed. Vi er glade for at komme til Nyborg, hvor vi altid føler os velkomne. Jens E. Pedersen, Sekretariatschef, VEJ-EU

● Vores tilbagevenden år efter år til Nyborg Strand taler sit tydelige sprog – vi er yderst tilfredse med faciliteterne og serviceniveauet fra hotellets topprofessionelle medarbejdere og kan varmt anbefale stedet til afholdelse af større konferencer. De sidste mange år er der booket overnatning til vores konferencedeltagere på de omkringliggende hoteller, der blot ligger i få km’s afstand fra Nyborg Strand, og som en ekstra service har vi arrangeret transferbusser mellem hotellerne for at gøre det hurtigt og nemt for deltagerne at komme fra sted til sted. Man bliver altid budt varmt velkommen i Nyborg og kan i tillæg glædes over en beliggenhed i en skøn natur. Marianne Sørensen, Konferencekoordinator, E-sundhedsobservatoriets årskonference, Aalborg Universitet

Møde & Eventplanlæggerens DESTINATIONSGUIDE

5


Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Villa Gulle

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Hotellet har en central placering i centrum af Nyborg – tæt på station, motorvej, skov og strand. I tilgift får man en dejlig udsigt til havnen. Køkkenet byder på varierede danske menuer, der tilpasses arrangementerne. De hyggelige gammeldags stuer danner rammerne om bespisningerne, ligesom lys, blomster og dæmpet musik også tilpasses de forskellige forløb, fortæller Gulle Simonsen. Villa Gulles 23 værelser er alle nyrenoverede, har douche/toilet, fladskærm og gratis trådløst netværk. To enkeltværelser er fælles om et badeværelse.

G

ulle, der egentlig hedder Gudrun Simonsen, var stewardesse i Sterling Airways A/S, men når sådan et dejligt provinshotel - nemlig Missionshotellet i Nyborg - pludselig bliver til salg, så må man jo slå til. Nogenlunde sådan tænkte Gulle, da hun i 1996 tog en hurtig beslutning og købte hotellet. Alle ved, at stewardesserne i Sterling var gode til service, så at eje og drive et hotel passede vel meget godt til Gulle, idet hun her kunne få glæde af de uddannelser, hun gennem tiden havde gennemgået, kombineret med servicearbejdet. Sådan blev det, og fint er det gået. Det hyggelige hotel er indrettet i en stor villa fra 1890’erne, tilbygget en fløj med værelser, hvor Gulle har øje på alt – og fingrene med i det hele. Hun laver maden, hun tager imod bookinger, hun aftaler selskaber, hun serverer. Hun er overalt. -Sådan kan jeg lide det. Jeg er jo et heldigt menneske, for jeg har et

vidunderligt arbejde og møder altid nogle rare mennesker, fortæller Gulle smilende. -Alle typer gæster kommer her, og jeg tror, at de kommer på grund af stemningen. Her er sådan en stille og tilbagetrukket atmosfære, synes mange, og det er lige fra virksomheder og foreninger, der holder møder her, og selskaber ved bryllup eller begravelse til de mange ”almindelige” hotelgæster, som her kommer rigtig mange af. -Vi bygger vort renomme på en omhyggelig personlig service, hvilket gælder alle former for arrangementer, lige fra kurser til bespisning af busgrupper m.m., hvilket foregår i susende fart og højt humør. Priserne på såvel kursusarrangementer som alle øvrige arrangementer er særdeles rimelige. Vi er til at tale med – så ring bare! afslutter Gulle.

SINATUR

S

Hotel Storebælt

inatur betyder ”sig natur”, og det er en præcis betegnelse for de seks kursushoteller, som Danmarks Lærerforening ejer, for alle er de beliggende i skøn og smuk natur.

Sinatur Hotel Storebælt er det nye flagskib, der netop er blevet udvidet og ombygget, så det i dag fremstår med hele 10.000m2 og 115 værelser, direkte til Storebælt. Store panoramavinduer, egen badebro og formidabel havudsigt gør opholdet til noget helt særligt – der giver både inspiration, ro og eftertænksomhed. 500 mødegæster kan man huse, og hver en detalje er gennemtænkt.

6

Møde & Eventplanlæggernes DESTINATIONSGUIDE

Møder med havluft: Sinatur Hotel Storebælt har en fantastisk beliggenhed direkte ud til Storebælt, så tæt på vandet som man kan komme. Det flotte, gennemrenoverede hotel har store lyse lokaler med enorme panoramavinduer, der lader naturen komme helt indenfor.


Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Kære gæst!

Velkommen til Danmarks

smukkeste kursus - og konferenceby

D

estination NYBORG er et nyt og unikt samarbejde mellem kommunens fem hoteller: Nyborg Strand, Hotel Hesselet, Sinatur Hotel Storebælt, Hotel Villa Gulle og Holckenhavn

Slot.

Hotellerne har tilsammen en kapacitet, som mange langt større provinsbyer vil misunde. Nyborg har langvarige traditioner som værtsby for store konferencer og erhvervsarrangementer med rigtig mange overnatninger. De samarbejdende hoteller ligger alle sammen inden for en radius på kun 2,5 km og midt i vores smukke natur, ved skov og strand, nær havnen og byens spændende kulturliv og historie. Partnernes forskelligheder fra moderne konferencehoteller over hyggeligt by-hotel, til et af landets allersmukkeste renæssanceslotte, giver byens mange gæster mulighed for at sammensætte et arrangement med fokus på netop det enkelte arrangements behov.

Det nye samarbejde bydes hjertelig velkommen af kommunen. Det, at erhvervet kan etablere et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde, med fælles visioner og mål for udvikling, er et attraktivt og stærkt signal. Et signal vi som kommune meget gerne bakker op omkring. Destination NYBORG og Nyborg Kommune glæder sig til at byde byens gæster hjerteligt velkommen. Vi ses i Nyborg.

Kenneth Muhs Borgmester

Dette krydret med Nyborgs centrale placering midt i landet gør, at Nyborg er en af landets mest attraktive destinationer.

Fødevarestyrelsen har tildelt det økologiske spisemærke i bronze til Sinatur Hotel Storebælt

Det nye hotel er lavenergibyggeri klasse 1 med vedvarende energi, varmebesparende bygge elementer og certificeret træ.

Nyborg er Danmarks formentlig eneste hjerteformede by.

Ny direktør med nye tanker Kort tid efter indvielsen af det nye Sinatur Hotel Storebælt fik hotellet også ny direktør, Jan G. Larsen. De senere år har han boet i Norge, hvor han introducerede et helt nyt hotelkoncept, et boghotel. Et boghotel er fyldt med bøger, nye oplevelser, gode drømme, spændende ideer og ny inspiration – og det er også, hvad Jan G. Larsen ønsker at skabe på Sinatur Hotel Storebælt – selv om hotellet ikke skal fyldes med bøger.

Økologi og gastronomI Alt er gennemført, fra materialevalg til valg af lamper og inventar. Fra alle konferencerum og opholdsrum samt fra den nye restaurant er der en vidunderlig udsigt over Storebælt, kysten og Storebæltsbroen.

Fødevarestyrelsen har tildelt det økologiske spisemærke i bronze til Sinatur Hotel Storebælt og de øvrige af Sinaturs hotel-

ler. Mærket, der viser, at andelen af økologi i køkkenerne ligger på 30-60 pct., er et yderst sjældent syn i branchen; kun tre andre hoteller i Danmark har spisemærket, og Sinatur er den første hotelkæde i Danmark, der tildeles spisemærket. Direktør Jan G. Larsen fortæller: -Hos Sinatur  lægger vi stor vægt på at levere  en usædvanlig høj kvalitet, også når det gælder gastronomi. Vi sylter, henkoger, salter og røger selv, og vi tager os tid til at fremstille specialiteter fra bunden. Menuerne skifter med årets gang, og den mad, vi serverer for vores gæster, er lavet med omhu og godt madhåndværk.

Møde & Eventplanlæggernes DESTINATIONSGUIDE

7


Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Nyborg Slot vil i de kommende år gennemgå en grundig restaurering, betalt af A.P. Møller-fonden og Realdania-fonden. Arbejdet forventes færdigt i 2017, når Europa fejrer 500-året for reformationen, og vil koste 200 mill. kr. Én gang om året tages Skandinaviens eneste bevarede turneringsplads i brug af kæmpende riddere til hest - med slottet som baggrundskulisse. Klar til reception på Nyborg Slot.

-og sker

Det var her, det skete

M

an mener, at Nyborg Slot blev opført omkring 1170 af Knud Prizlavsen. Han var nevø til kongen, Valdemar den Store, og også dengang dryppede det på degnen, når det regnede på præsten. Knud Prizlavsen var altså en betydningsfuld mand, og at placere en ny borg her midt i riget var en strategisk fornuftig beslutning. Her kunne man kontrollere trafikken igennem Storebælt, og herfra var der ikke langt til de fleste steder i Danmark.

Ved Danehoffet i 1377 deltog Margrethe d. I og sønnen, den egentlige konge, den syvårige Oluf, samt syv biskopper, 40 riddere og 85 væbnere. Alle havde de følge med sig, tjenere, vagter, oppassere, heste m.m., så Danehoffet må have været uhyre pladskrævende. Og tænk lige på al den mad, der hver dag skulle produceres. Allerede dengang var der behov for det samarbejde, som hotellerne i byen nu har skabt – Destination Nyborg.

Nyborg var datidens Folketing

Christian Tyran var nyborgenser

Borgen blev et vigtigt sted for kongemagten, især i løbet af 1200-tallet, hvor det blev mødested for det danske hof – senere Danehof. Danehoffet var det forum, hvor konge og stormænd mødtes og forhandlede om rigets anliggender. På Danehoffet i 1354 proklamerede Valdemar Atterdag, at ”vort parlament, som kaldes Danehof, skal altid holdes hvert år ved St. Hans dag i Nyborg efter Rigets gamle sædvane”.

I sommeren 1481 blev Christian d. II født på Nyborg Slot, og selv om han ikke opholdt sig mere i Nyborg end mange andre steder, blev byen af mange opfattet som landets hovedstad.

8

Møde & Eventplanlæggerens DESTINATIONSGUIDE

Stockholm har en særlig plads i historien om Christian d. II, for få dage efter at han (også) blev kronet som Sveriges konge, valgte han at halshugge ca. 100 svenske stormænd og

prominente borgere. Det stockholmske Blodbad hedder begivenheden stadig, og kongen kaldes Christian Tyran – ikke helt urimeligt. I Nyborg kan man glæde sig over, at han styrede sit temperament, når han boede der.

Byd gæsterne velkommen på Nyborg Slot Nyborg har altså altid været en særdeles vigtig by i Danmark, og mange epokegørende beslutninger er truffet her. Sådan vil det fortsat være, og når kommende kongresser og møder skal tilføjes en helt særlig dimension, så har Nyborg Slot stadig sin plads som en del af begivenhederne. Det er nemlig muligt at afholde særlige arrangementer på slottet og f.eks. byde gæsterene velkommen på Nyborg Slot med fanfarer, Champagne og pindemadder. Aftaler med Nyborg Slot etableres gennem hotellerne, der er medlemmer af Destination Nyborg.

Destinationsguide Nyborg  
Destinationsguide Nyborg  

Møde- og eventplanlæggerens destinationsguide til Nyborg