Page 1

Studerande med International Baccalaureate Grundläggande behörighet IB-examen (Diplom) ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige. Betyg i enskilda ämnen (certificates) ger inte grundläggande behörighet, men kan eventuellt ge särskild behörighet. Du som inte har svenska i din IB-examen kan dokumentera dina kunskaper i svenska antingen med: • Svenska kurs B eller Svenska som andra språk kurs B med lägst betyget godkänd. • Test i Svenska för Universitetsstudier, Tisus (Testet kan även anordnas utomlands). Ger grundläggande och särskild behörighet i svenska. För mer information kontakta ditt närmaste universitet. • Rikstest. Ger endast grundläggande behörighet i svenska. Även Du som har svenska som modersmål måste dokumentera dina kunskaper enligt ovan. Om engelska inte finns på diplomet måste engelskan styrkas genom test eller särskild prövning i ämnet.

Särskild behörighet Utöver grundläggande behörighet kan det även finnas krav på att man läst ämnen som är av speciell betydelse för den högskoleutbildning man vill studera, d.v.s. särskilda behörighetskrav. Dessa behörighetskrav redovisas vid varje utbildning på www.studera.nu under rubriken ”Hitta utbildning” och i VHS anmälningskatalog. Du kan i förteckningen nedan se om du uppfyller de särskilda behörighetskraven för den utbildning som du är intresserad av. Förkunskapskravens nivå är uttryckt i den svenska gymnasieskolans kurssystem.

Förkunskapsämne

Kurs

IB:s Motsvarighet Ämne/nivå/linje

Svenska

B

Swedish A, A1el A 2, SL även Norwegian and Danish A el A1, SL

Engelska Matematik

B C E

Fysik

B

Kemi

B

Biologi Naturkunskap

B B

Historia Samhällskunskap

B B

B-språk / steg 4 C-språk / steg 3

B B

English B el A2, SL Samtliga IB-kurser i matematik Mathematics HL el Mathematical Methods, SL el Mathematics SL (fr 2006) Physics eller Physical Science, SL el Physical and Chemical systems, HL Chemistry, Applied Chemistry el Physical Science, SL el Physical and Chemical Systems HL Biology, SL Environmental Systems, SL el två av ämnena Chemistry, Physics och Biology, SL History, SL IB-examen ger särskild behörighet i samhällskunskap oavsett vilket grupp 3 ämne som lästs B-språk B-språk el Ab initio-(nybörjar)-språk, t ex tyska, franska

Du måste vara godkänd i ämnet (betygskrav 4) för att uppfylla det särskilda behörighetskravet. Undantag för ämnena Mathematics, Physics och Biology på Higher Level (betygskrav 3). Economics (SL eller HL) eller European studies ger behörighet i samhällskunskap och medges undantag för historia vid ansökan till civilekonomutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm.


IB

Antagning Nya meritvärderingsregler tillämpas för omräkning av det utländska betygsmedelvärdet från och med antagningen till höstterminen 2008. Utländska gymnasiebetyg räknas om i skala 10,00-20,00. Det gäller också för betyg från Norge, Åland, Finland, Danmark, Frankrike, IB, EB och Luxemburg, som omvandlas med hjälp av omräkningstabell. Under åren 2004- 2007 användes skalan 12,00-20,00 enligt Högskoleverkets föreskrift HSVFS 2003:2 som 2008 ersätts av HSVFS 2006:2. För mer information, se Högskoleverkets webbplats www.hsv.se. Från och med antagningen till 2010 kommer sökande med utländsk gymnasieutbildning att konkurrera i en ny urvalsgrupp: Grupp III. Du som har IB-diplom deltar i: •

betygsurvalet i urvalsgrupp BG (sökande med svenskt gymnasiebetyg, sökande med utländskt gymnasiebetyg). Vid urvalet beräknas ett betygsmedelvärde baserat på en omräkning av total points redovisade på diplomet.

provurvalet i urvalsgrupp HP (om du har ett giltigt högskoleprov och är fullt behörig till sökt utbildning).

Mer information Du kan få mer information om antagning, meritvärdering och tillträdesregler till universitet och högskola på www.studera.nu. Du kan också vända dig till universitetens och högskolornas studievägledare och till VHS för ytterligare information. Anmälan till universitet och högskoleutbildning sker genom webbanmälan på www.studera.nu. Beställning av anmälningskatalog till program och linjer vid universitet och högskolor görs på tfn 08-613 99 00, inför antagningens början. Anmälan, kompletteringar och frågor om pågående antagning skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund. För information om en specifik utbildning ska du kontakta universitetet eller högskolan.

Omräkning av betyg från International Baccalaureat Nedan: Tabell för omräkning av betyg från International Baccalaureat till svenskt jämförelsetal (skaländring fr.o.m. antagning HT2008)

IB 24 25 26 27 28

Sverige 13,50 13,95 14,50 15,03 15,31

29 30 31 32 33 34

15,70 16,04 16,60 17,18 17,50 18,11

35 36 37 38 39 40-45

Verket för högskoleservice (VHS) Box 24 070 104 50 Stockholm mån-fre kl 09.00-16.00 – 0771-550 720 www.vhs.se September 2008

18,49 18,95 19,31 19,55 19,83 20,00

sdsf  

cdgvfdsth ftvrhfyj

Advertisement