__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

opinto-ohjelma 2019-2020

Kurikan kansalaisopiston

opinto-ohjelma 2020-2021

Ota talteen!

1


2

Kurikan kansalaisopiston

Oletko pitkästynyt?

Mahtavaa – kurssit kansalaisopistossa alkavat! Viime lukuvuoden loppua varjosti koronapandemia, eikä sen uhka ole vieläkään täysin poistunut. Opiston toiminta keskeytyi keväällä 13.3.2020 alkaen lähes täysin. Muutamat rohkeat opettajat jatkoivat kurssejaan verkko-opetuksena. Verkko-opetuksesta saatiin monia positiivisia kokemuksia, joten opintoohjelmaan on lisätty myös verkkoopetusta. Verkossa tapahtuva opetus ei parhaimmillaankaan kuitenkaan vastaa ryhmässä tapahtuvaa kontaktiopetusta. Toivonkin, että opiston normaali opetus voi lähteä käyntiin syksyn aikana, eikä verkko-opetukseen tarvitsee pakosti palata. Digitalisoitumien on kuitenkin tosiasia! Opisto pyrkii lisäämään opiskelijoiden valmiuksia toimia verkossa erilaisten älykännykkä-, tabletti- ja verkossa toimimisen kursseilla. Ilmoittautukaa rohkeasti mukaan! Kurssilla edetään opiskelijoiden taso mukaisesti useimmiten

hyvin hitaasti kerraten jo opittua. Opiston vuoden teemana on uusiokäyttö. Teema näkyy etenkin kädentaidon kursseissa. Aiheesta on myös luentoja, Kestävä kuluttaminen ja kierrätys. Tervetuloa oppimaan uusia tietoja ja taitoja yhdessä! Netissä on voinut ilmoittautua jo 3.8 lähtien suurimmalle osalle kursseista. Kaikki kurssit avautuvat 26.8 klo 17.00 alkaen. Kun kurssitoiminta syksyllä alkaa, on erityisen tärkeää muistaa edelleen pestä kädet huolellisesti tai käyttää käsidesiä, pitää etäisyyttä ystävään ja ennen kaikkea tulla kurssille vain terveenä. Lämpimästi tervetuloa harrastamaan, oppimaan uutta ja tapaamaan vanhoja tuttuja!

Päivi Rantamäki rehtori/toiminnanjohtaja

Opintosetelit Opetushallituksen myöntämä avustus kurssimaksujen alentamiseen. Ilmoittautuminen alkaa 3.8.2020. Opintosetelit on tarkoitettu: eläkeläisille, maahanmuuttajille, oppimisvaikeuksia kokeville ja alhaisen pohjakoulutuksen omaaville. Ilmoittaudu jonoon. Jonosta arvotaan setelien saajat. Opintoseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää muille. Ilmoittaudu oman alueesi ryhmään. Arvonta 18.9. Ilm. 17.9.2020 mennessä. Edun saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja maksu vähennetään automaattisesti laskutuksen yhteydessä. Opintosetelin saaneitten oikeus opintosetelialennukseen varmistetaan ja todennetaan lukuvuoden aikana. Pääosa avustuksesta jaetaan 15 euron arvoisina opintoseteleinä. Etu vähennetään automaattisesti toimistolla. Työttö-mien työnhakijoitten opintosetelin arvo 20 euroa. 9991 Opintoseteli, Kurikka 3.8.-17.9.2020. Opintoseteleitä jaossa 145 kpl kurikkalaisille. 9992 Opintoseteli, Jurva 3.8.-17.9.2020. Opintoseteleitä jaossa 66 kpl jurvalaisille. 9993 Opintoseteli, Jalasjärvi, 3.8.-17.9.2020. Opintoseteleitä jaossa 100 kpl jalasjärveläisille. 9991T Opintoseteli, työttömät 3.8.-17.9.2020. Opintoseteleitä jaossa 40 kpl koko Kurikkaa käsittävän alueen työttömille. Opintoseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää muille. Ilmoittaudu jonoon. Jonosta arvotaan setelien saajat. Arvonta 18.9. Ilm. 17.9.2020 mennessä.

Ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot

Netissä

• Kurssin numero/nimi • Osallistujan nimi ja henkilötunnus • Ajantasaiset yhteystiedot (osoite, puh.nro ja mahd. sähköpostiosoite) • Alle 18-vuotiaan ilmoittautumiseen tarvitaan huoltajan matkapuhelin, henkilötunnus ja muut em. tiedot • Koulutustausta ja työllisyystilanne (Tilastokeskusta varten)

Tutustu sähköisen ohjelman sivuilla ohjeisiin jo etukäteen. • Voit harjoitella Netti-ilmoittautumisen harjoittelukurssilla; numero 0000. • Täytä kaikki tarvittavat kohdat ilmoittautumislomakkeeseen. - Markkinointilupa: opisto voi vinkata uusista kursseista - Kuvauslupa: opistolla on lupa käyttää kuvaa sinusta ja työstäsi. • Muista lukea ja hyväksyä ehdot. Huomio, että osa kursseista avautuu 26.8. • Tarkista, että tiedot tulevat oikein, näin voimme ilmoittaa muutoksista (tila- ja aikataulumuutos tms.). • Ilmoittautumisesta tulee sähköpostiin vahvistus, jossa tieto, kuinka kurssin saa peruttua ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. • Kurssipaikan saaminen ei edellytä sen maksamista ilmoittautumisen yhteydessä. • Jos sinulla on ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoittaudu suoraan opiston toimistoon.

Puhelimitse • Ilmoittautumisen puhelinpäivystys ke 26.8. klo 17.00-18.30, niille kursseille, joissa on ilmoitettu avautumispäivä opinto-ohjelmassa. Päivystyksen jälkeen ilmoittautuminen jatkuu opiston aukioloaikana. • Soita opiston numeroon 040 585 9305. Puhelu yhdistyy vapaalle ilmoitusten vastaanottajalle.

https://www.opistopalvelut.fi/kurikka/


3

opinto-ohjelma 2020-2021

Peruminen, keskeyttäminen ja opiskeluoikeuden epääminen • Kurssin voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka, ellei kurssin tiedoissa ole toisin mainittu. Tämän jälkeen opiskelija maksaa kurssimaksun kokonaan, myös silloin kun hän jättää tulematta kurssille tai keskeyttää sen. • Koko lukuvuoden kursseilla voi peruuttaa tai vaihtaa kurssin vielä kurssin ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen ottamalla yhteyttä opiston asiakaspalveluun. • Perumista ei voi tehdä opettajalle. • Maksuton peruminen on mahdollista, mikäli kurssipaikka tai ajankohta muuttuu oleellisesti. • Mahdollinen opettajan vaihdos tai opiskelijan taitotasoon soveltumaton kurssi ei oikeuta maksuttomaan perumiseen. • Kurssi peruuntuu, mikäli opiskelijoiden minimimäärä ei täyty viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille tekstiviestillä. Maksetut kurssimaksut palautetaan. • Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista. Opetuskerran muutoksesta/peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostilla tai tekstiviestillä. • Laskun maksamatta jättäminen tai se, ettei ole osallistunut kurssille ei ole peruminen, eikä oikeuta laskun mitätöintiin. • Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen ja on ulosottokelpoinen (Laki vapaasta sivistystyöstä 1998/632; 24§). • Mikäli opisto joutuu keskeyttämään alkaneen lähiopetuksen jonkun ylivoimaisen esteen* vuoksi, kurssi jatkuu etäopetuksena. Jos etäopetus ei ole mahdollista, kurssi siirretään toiseen ajankohtaan tai keskeytetään kokonaan. Jos kurssi keskeytetään, opisto ei palauta kurssimaksua, vaan opiskelijalle myönnetään hyvitys opistolle.

myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita. Mikäli kurssi ei ole siirrettävissä etäopetukseksi tai lähiopetusta ei voida toteuttaa myöhempänä ajankohtana, opiskelija saa opistolta hyvityksen, joka vastaa toteutumatta jääneiden opetuskertojen osallistumismaksua. Alle 5 euron jääviä osallistumismaksuosuuksia ei palauteta.

*) Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa: Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys. Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa terveysviranomaisten sekä AVI:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan

Terveydellisistä syistä

Ystävänkortti-toiminta ja Vammaiskortti-kohde • Kurikan kansalaisopisto on mukana Ystävänkortti- ja Vammaiskortti-toiminnassa. • Vammaisen henkilön tukihenkilö/avustaja pääsee mukaan kurssille maksutta.

Sisällysluettelo Kansalaisopiston toiminnasta

2

Retket 4

Asiakaspalvelussa

Pätevöittävä koulutus 5

toimisto tai soittaen 040 585 9305 • Tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

Tieto- ja viestintätekniikka

Sähköpostitse toimisto@kurikanopisto.fi • Tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. • Viestissä on mainittava opiskelijan nimi, puhelinnumero sekä peruttavan kurssin numero ja nimi. • Perumisen ajankohdaksi katsotaan aika, jolloin viesti on saapunut opiston sähköpostiin.

Verkossa opistopalvelut.fi/kurikka > Omat tiedot -välilehdellä • Tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. • Voit perua ainoastaan verkossa tehdyn ilmoittautumisen. • Perumiseen tarvitaan ilmoittautumistunnus ja kurssin numero tai puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

• Edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista. • Koko lukukauden kurssista veloitetaan perumiseen mennessä pidetyt kerrat ja toimistomaksu 5 euroa. Jos kurssin tuntimäärästä 50 % on pidetty, kurssimaksu veloitetaan kokonaan. • Lyhytkurssin peruminen on tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Perumisesta veloitetaan materiaalimaksu, jos se sisältyy kurssimaksuun.

6

Yhteiskuntatieto 7 Kulttuuri, teatteri ja kirjallisuus

8

Kotitalous 9 Puutarha ja viljely 9 Kuvataide 10 Taiteen perusopetus 12 Lasten ja nuorten kurssit

13

Liikunta 14 Tanssi 20 Terveydenhoito 21 Viriketoiminta 21 Kielet 22 Musiikki 24 Käden taidot 28 Kurikan kansalaisopiston kurssit 2018-2019 alueittain

38

Luennot 40 Yhteystiedot 40 Muista ilmoittautua ajoissa kurssille!


4

Kurikan kansalaisopiston

Retket 93071 Sieniretki Viitalaan tie 16. 12.9.2020. La 12.00–15.00, 4 t. Maija Pulli. Kurikkalan piha, Kurikan n neuvojen kera sieniretkellä. Tärkeimmät opettaja össä käytänn keräilyä ja sta tunnistu Kurssimaksu 8,00. Sienien . Ilm. 6.9.2020 mennessä. pihassa an Kurikkal ruokasienet. Säävaraus ja sopivat varusteet. Kokoonnutaan

77171 Luontoretki Niinistönjärvelle 19.9.2020. La 8.00–14.00, 6 t. Jouni Rinta-Keturi. Kurssimaksu 8,00. Syksyn luontoretkellä tutustutaan Niinistönjärveen ja Lamminevaan alueiden eläimiä, lintuja ja kasvistoa havainnoiden. Ulkoiluvaatteet ja omat eväät mukaan. Lähtö yhteiskyydein Kurikkalan parkkipaikalta ja Jurvan S-Marketilta klo 8.00. Ryhmät kohtaavat Niinistönjärven risteyksessä. Retkelle pakollinen ilmoittautuminen. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

93011 Sieniretki Ikariin 26.9.2020. La 12.00–15.00, 4 t. Maija Pulli. Kurikkalan piha, Kurikantie 16. Kurssimaksu 8,00. Sienien tunnistusta ja keräilyä käytännössä opettajan neuvojen kera sieniretkellä. Tärkeimmät ruokasienet. Säävaraus ja sopivat varusteet. Kokoonnutaan Kurikkalan pihassa. Ilm. 20.9.2020 mennessä.

Lähde mukaan! 0999P Retki Pohjanmaan tuntematon sotahistoria La 26.9.2020. Teemu Kes Lähde tutustumaan Teemu kisarja ja Eeva Tammi. Kur Keskisarjan matkassa Poh ikan tori. Kurssimaksu 72, janmaan sotahistoriaan. Päi Isokyrön kirkolla ja Napuen 00. vän aikana käydään Santav taistelun mailla sekä Oravais uoren taistelun muistome ten taistelutiellä. Retki pää linja-autokyydin, opastukse rkillä, ttyy Lapualle Suomen sod n, lounaan sekä iltapäiväkah an taistelumerkille. Retki vit. Mukaan mahtuu 50 ens sisältää immäistä, lähtö Kurikan tori lähtöaika ilmoitetaan myöhe lta klo 9-10 välillä, tarkem mmin. Retkeen ei voi käy pi ttää alennuksia. Ilm. 20.9.2 020 mennessä. 0999T Retki Suomen kädentaidot -messuille Tampereelle Pe 13.11.2020. Kurssimaksu 45,00 . Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Perinteinen käsityömessuretki Tampereelle pe 13.11.2020. Hintaan sisältyy: bussimatkat, aamiainen ja lippu messualueelle. Lounaan ja iltapäiväkahvin jokainen kustantaa itse. Lähtö Jurvasta klo 7.00 matkahuollolta, Kurikasta klo 7.30 torilta ja Jalasjärveltä ABC:n pihasta 8.00, paluumatkalle lähtö klo 17.00 Pirkkahallilta. Poiketaan tulomatkalla ostoksilla Lielahdessa ja iltakahvilla. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. Retkeen ei voi käyttää alennuksia. Ilm. 8.11.2020 mennessä.

77181 Luontoretki Raippaluotoon 8.5.2021. La 7.00–14.30, 10 t. Jouni Rinta-Ketu ri. Kurssimaksu 22,00. Kevään luontoretki suunt autuu Raippaluodon kärkeen Björköbyn Svedjehamniin. Tutustutaan Merenkurkun maailmanperintökohteeseen. Nähdään käytännössä jääkauden jälkiä, käydään lintutornilla ja halukkaat voiva t kiertää luontopolun (n. 2 km). Ulkoiluvaatteet ja omat eväät mukaan. Lähtö linja-autolla 07.00 Jalasjärven ABC:ltä, klo 07.30 Kurikan torilta ja 08.00 Jurvan Vanhalta matkahuollolta. Lähtö paluumatkalle n. klo 12.30. Retkelle pakollinen ilmoit tautuminen. Ilm. 2.5.2021 mennessä.

0999S Kevätretki Karvialle ja Pirkanmaalle Ke 11.5.2021. Kurssimaksu 55,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurikan kansalaisopiston kevätretki suuntautuu Karvialle ja Pirkanmaalle. Alustavan suunnitelman mukaan vieraillaan mm. Annen Taidekahvilassa ja Ikaalisissa Kauppakeskus Kompissa (Nanso Shop ja Reima Outlet). Ikaalisissa opastettu kierros Wanhassa Kauppalassa. Lounas Luomajärven Hevoskievarissa. Alustava, varauksen yhteydessä laskutettava hinta on 55 euroa. Lopullinen hinta määräytyy lähtijämäärän mukaan. Hintaan sisältyy: bussimatkat, ruokailut ja opastus. Retkeen ei voi käyttää alennuksia. Lähtö: Jurvan matkahuolto klo 7.30, Kurikan tori klo 8.00 ja Jalasjärven ABC klo 8.30. Ilm. 4.5.2021 mennessä


5

opinto-ohjelma 2020-2021

Pätevöittävä koulutus Kurikka

Lukuvuoden 2020-2021 aloitus Pääsääntöisesti syyslukukausi alkaa viikolla 38 ja ryhmät kokoontuvat 9 kertaa. Pääsääntöisesti kevätlukukausi alkaa viikolla 2 ja ryhmät kokoontuvat 15 kertaa. Syysloma on viikolla 42 ja talviloma viikolla 9. Ei opetusta, ellei opettaja ole siitä erikseen sopinut. Kädentaitojen ryhmien kevätnäyttely on huhtikuussa 24.-25.4.2021. Esiintyvien ryhmien näytöksiä on marras-joulukuussa ja huhti-toukokuussa. Seuraa ilmoittelua opiston kotisivulla, Facebookissa, Instagramissa ja opistopalstalla paikallislehdissä.

Kurssimaksu

Muut tiedot

• Määräytyy pääasiassa kurssin laajuuden mukaan. • Saat jokaisesta kurssista laskun sähköpostiisi, sähköpostiosoitteen puuttuessa lasku lähetetään postitse. • Voit maksaa verkossa ilmoittautumisen yhteydessä. HUOM! Ohita verkkomaksu, jos käytät jonkin alennuksen. • Kurssimaksu palautetaan vain, jos opintoryhmä ei toteudu. • Koko lukuvuoden kurssin keväällä aloittava maksaa 60 % kurssimaksusta sekä 5 euroa toimistomaksun pyöristettynä ylöspäin seuraavaan kokonaiseen euromäärään. • Jos kurssi joudutaan perumaan opistosta riippumattomasta syystä, ja kurssista on toteutunut vähemmän kuin 2/3, voidaan osa kurssimaksusta hyvittää.

• Alle 20-vuotiaat opiskelijat on tapaturmavakuutettu kurssien aikana sekä niihin liittyvillä matkoilla kodin ja kurssipaikan välillä. Muut opiskelijat vastaavat itse vakuutusturvastaan. • Opiskelijat hankkivat pääsääntöisesti itse opintomateriaalin ja -välineet. • Opintotodistuksen voi pyytää toimistosta. Opiskeluvuotena todistusmaksu on toimistosta noudettaessa 7 euroa ja aiemmilta vuosilta sekä englanninkielisenä 15 euroa (kotiin postitettuna 10/18 euroa). • Opintoryhmän minimikoko on koko lukuvuoden kursseilla keskustoissa 8, kylissä 6 ja lyhytkursseilla 7. • Tärkeimmistä kurssimuutoksista (esim. tuntien peruuntumisesta tai siirtymisestä, toimipaikkamuutoksesta, lisäkurssien perustamisesta ja kurssipaikkojen vapautumisesta varasijoilla oleville) ilmoitetaan tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Varmistathan, että yhteistietosi ovat ajan tasalla.

Sisarusalennus • Alennukseen (50 % toisesta sisaruksesta alkaen) on oikeus, jos samalle kurssille osallistuu samasta perheestä useampi kuin yksi lapsi. • Koskee alle 15-vuotiaita lapsia, kun kurssimaksu on yli 20 euroa. Materiaalimaksu ei ole kurssimaksua. • HUOM! Alennusta ei myönnetä jälkikäteen. Ilmoittautumisen jälkeen, ohita verkkomaksu ja ota yhteys opistoon p. 040 585 9305.

Kurssin laskutus • Laskussa on huomioitu kurssin alkamispäivään mennessä opistolle ilmoitetut alennukset. • Lasku maksetaan aina laskussa olevalla viitenumerolla, EI kurssin nimellä. Tarkista laskun viitenumero, jos olet tallentanut opiston tiedot oman pankkisi maksulistaan. Älä maksa kurssimaksua ilman laskua. • Kansalaisopiston toimisto ottaa vastaan pankkikorttimaksuja, ei kuitenkaan käteistä.

Opiskele verkossa Olemme keränneet EteläPohjanmaan alueen opistojen verkkokursseja yhteiselle nettisivulle

https://bit.ly/vktarjotin Poimi sopiva kurssi ja opiskele kotona

10101 Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 3.-11.10.2020. La ja Su 9.00–16.00, Ti 17.30– 20.45, Ke 17.00–21.00, 40 t. Jorma Salimäki, Harri Teräväinen ja Panu Koski. Kurikan yhteiskoulu A lk 117, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 100,00. Kurssi sisältää palo- ja pelastus-, sekä EAhätäensiapuosiot. Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään vain järjestyksenvalvojakoulutuksen saanut, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva ja 18 vuotta täyttänyt henkilö. Henkilön sopivuudesta järjestyksenvalvojaksi voi tiedustella etukäteen poliisilaitokselta. Järjestyksenvalvojakurssilla tai sen jälkeen hyväksytysti suoritetulla koesuorituksesta saadulla todistuksella voi hakea/anoa järjestyksenvalvojakorttia poliisilaitokselta (ei sisälly kurssihintaan). Todistus lähetetään, kun kurssimaksu on maksettu. Kokoontumiskerrat: la-su 3.-4.10. ja 10.-11.10. klo 9-16. EA-osio ti 6.10. klo 17.3020.45 ja palo- sekä pelastusosio Kurikan paloasemalla (Tossutie 4) ke 7.10. klo 17.00-21.00. Kurssimaksu sisältää opiskelumateriaalin. Ilm. 27.9.2020 mennessä.

10201 Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 13.2.2021. La 9.00–16.15, 8 t. Jorma Salimäki. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 55,00. Järjestyksenvalvojan kertauskurssin tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojantoimintaan liittyviä

Jalasjärvi

Jurva

asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät muutokset. Järjestyksenvalvojan kertauskurssi tulee olla suoritettuna järjestyksenvalvojakorttia uusittaessa. Järjestyksenvalvojakortti on voimassa viisi vuotta. Huomioithan, että ennen 1.3.2007 suoritettu peruskoulutus on vanhentunut. Jos korttisi voimassaolo ehtii päättyä ennen uuden hyväksynnän hakemista, sinun tulee suorittaa peruskoulutus uudelleen. Uudemmat peruskoulutukset eivät vanhene. Opiskelumateriaali sisältyy hintaan. Ilm. 7.2.2021 mennessä.

84041 Hätäensiapu 28.11.2020. La 8.00–15.30, 8 t. Harri Teräväinen. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 35,00. Suoritetaan hätäensiapukurssi. Kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssin suorittanut voi hankkia SPR:n hätäensiaputodistuksen ja rekisteröinnin (18,55 euroa, ei sisälly kurssin hintaan). Kurssilla voi myös päivittää voimassa olevan EA 1®- tai EA 2®-todistuksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Päivityksen voi tehdä yhden kerran. Ilm. 22.11.2020 mennessä.

84011 Ensiapu 1 2.-23.2.2021. Ti 17.30–20.45, 16 t. Harri Teräväinen. Kurikan yhteiskoulu A lk 118, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 70,00. Suoritetaan ensiapukurssi 1. EA-kortin ja rekisteröinnin hinta 18,55 euroa maksetaan erikseen. Kokoontumiskerrat: 2.2., 9.2., 16.2. ja 23.2. Ilm. 26.1.2021 mennessä.

Kurikkalan Setlementti ry • Perustettu 1964. Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen. Toiminta on puolueisiin ja uskontoihin sitoutumatonta, kansainvälistä toimintaa, jonka tavoitteena on edistää inhimillistä kasvua, yksilön elämänhallintaa, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa elinikäinen oppiminen. • Setlementin ylläpitämä Kurikan kansalaisopisto on perustettu 1965. • Setlementin hallitus ja Kurikan kansalaisopiston johtokunta: pj. Anna-Maija Koskela, vpj. Maire Lammi, Kaisa Ala-Korpela, Satu Kallio, Riitta Ketola, Veikko Kotimäki, Mirja Lehtimäki, Voitto Parkkonen, Terhi Rintala ja Heikki Rantamäki.

• Tue Kurikkalan Setlementti ry:n toimintaa ja vaikuta siihen liittymällä jäseneksi.

0099S Kurikkalan setlementti ry:n jäseneksi liittyminen 2020 Tue Kurikkalan Setlementti Ry:n toimintaa ja liity jäseneksi. Ilmoittaudu netissä tai soita opistolle. Jäsenmaksu on 10 euroa. Yhdistyksen uusille, vuonna 2020 liittyneille jäsenille tarjotaan jäsenetuutena 20 euron alennus yhden kurssin maksusta liittymisvuoden aikana. Alennuksen voi hyödyntää, kun jäsenmaksu on maksettu. Ilmoita opiston toimistoon ilmoittautumisen jälkeen mille kurssille käytät alennuksen. Alennus on henkilökohtainen.


6

Kurikan kansalaisopiston

Tieto- ja viestintätekniikka jalainen. Jalasjärven lukion lk 6, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 25,00. Kokoontumiskerrat: 16.9., 23.9., 30.9. ja 7.10. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

43033 Älypuhelin tutuksi, kevät, Jalasjärvi 2.-23.2.2021. Ti 17.00–19.30, 12 t. Sini Karjalainen. Jalasjärven lukion lk 1, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 25,00. Kokoontumiskerrat: 2.2., 9.2., 16.2. ja 23.2. Ilm. 26.1.2021 mennessä.

Älylaitteen jatkokurssi, esittely Kerrataan aluksi älylaitteen ominaisuuksia ja tietoturvaa, minkä jälkeen perehdytään kiireettä osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan tarkemmin sovellusten käyttöön, kuten sähköpostiin, pilvipalveluihin, virustorjuntaohjelmiin ja/tai laitteen varmuuskopiointiin. Sopii mainiosti Älypuhelin tutuksi -kurssin käyneille.

41031 Windows 10 - käytön perusteet 15.9.-20.10.2020. Ti 18.00–19.30, 10 t. Jani Raiski. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 15,00. Kurssilla opitaan kattavasti käyttämään Windows 10 -käyttöjärjestelmää. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee Windows 10:n käyttöliittymän ja osaa käyttää sen perustoimintoja omien tarpeidensa mukaan. Kurssi sopii kaikille tietokoneen käytöstä kiinnostuneille aloittelijoille. Mukaan kannettava tietokone, jossa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Kokoontumiskerrat: 15.9., 22.9., 29.9., 6.10. ja 20.10. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Älylaitteet tutuksi Älypuhelin tutuksi, esittely Perehdytään kiireettä älypuhelimen ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Käydään läpi laitteen ominaisuuksia perusasioista lähtien ja tutustutaan niiden turvalliseen sekä tehokkaaseen käyttöön. Oma älypuhelin mukaan!

41051 Tietokone tutuksi 21.9.-19.10.2020. Ma 17.00–19.15, 12 t. Minna Harju-Jyllilä. Kurikan yhteiskoulu A, alakerran ATK-luokka, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 25,00. Onko tietokone vasta hankittu tai käyttö on muuten jäänyt vähälle? Kurssilla aloitetaan tietokoneeseen tutustuminen alkeista ja edetään hitaasti. Harjoitellaan näppäimistön käyttöä, tutustutaan tietotekniikan peruskäsitteisiin ja internettiin. Kokoontumiskerrat: 21.9., 28.9., 5.10. ja 19.10. Ilm. 14.9.2020 mennessä.

9.-23.3.2021. Ti 17.00–19.30, 9 t. Sini Karjalainen. Jalasjärven lukion lk 8, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 20,00. Kokoontumiskerrat: 9.3., 16.3. ja 23.3. Ilm. 2.3.2021 mennessä.

43071 Älypuhelin tutuksi, syksy 15.9.-6.10.2020. Ti 17.00–19.30, 12 t. Sini Karjalainen. Kurikan yhteiskoulu A lk 119, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 25,00. Kokoontumiskerrat: 15.9., 22.9., 29.9. ja 6.10. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

43012 Älypuhelin tutuksi, syksy, Jurva 22.10.-12.11.2020. To 17.00–19.30, 12 t. Sini Karjalainen. Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk, lk 11, Koulutie 7. Kurssimaksu 25,00. Kokoontumiskerrat: 22.10., 29.10., 5.11. ja 12.11. Ilm. 15.10.2020 mennessä.

43081 Älypuhelin tutuksi, kevät 3.-24.2.2021. Ke 17.00–19.30, 12 t. Sini Karjalainen. Kurikan yhteiskoulu A lk 118, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 25,00. Kokoontumiskerrat: 3.2., 10.2., 17.2. ja 24.2. Ilm. 27.1.2021 mennessä.

43023 Älypuhelin tutuksi, syksy, Jalasjärvi 16.9.-7.10.2020. Ke 17.00–19.30, 12 t. Sini Kar-

Perehdytään Facebookiin ja sen toimintoihin sekä asetuksiin. Luodaan tai päivitetään oma profiili, julkaistaan postauksia, etsitään itseä kiinnostavia ryhmiä ja katsotaan livevideoita. Oma älypuhelin/tabletti/kannettava tietokone mukaan!

42011 Facebook tutuksi 27.10.2020. Ti 17.00–19.30, 3 t. Sini Karjalainen, Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 8,00. Ilm. 20.10.2020 mennessä.

42013 Facebook tutuksi, Jalasjärvi 28.10.2020. Ke 17.00–19.30, 3 t. Sini Karjalainen. Jalasjärven lukion lk 6, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 8,00. Ilm. 21.10.2020 mennessä.

Sujuva netinkäyttö, esittely Kurssilla harjoitellaan internetin palveluiden käyttöä ja perehdytään esim. kuvien tallentamiseen ja järjestämiseen. Käydään läpi tietoturvaperusteet.

43031 Älylaitteen jatkokurssi 10.-24.3.2021. Ke 17.00–19.30, 9 t. Sini Karjalainen. Kurikan yhteiskoulu A lk 118, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Kokoontumiskerrat: 10.3., 17.3. ja 24.3. Ilm. 3.3.2021 mennessä.

Internet tutuksi

44021 Ohjelmoinnin perusteet, C# 17.9.-5.11.2020. To 18.00–20.30, 21 t. Jani Raiski. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 35,00. Kurssilla opitaan C#-ohjelmointikielen perusteet. Opiskelu tapahtuu opettajan opetuksen lisäksi erilaisten ohjelmointihaasteiden avulla. Aikaisempaa ohjelmointiosaamista ei vaadita. On hyvä osata englannin kieltä ja ikäsuositus +13 v. Kurssille tarvitaan oma kannettava tietokone. Opettaja toimittaa kurssin alkaessa kaiken tarvittavan materiaalin. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

43043 Älylaitteen jatkokurssi, Jalasjärvi

Facebook tutuksi, esittely

41041 Netin vaarat - kuinka suojautua? 23.-30.9.2020. Ke 18.00–20.30, 6 t. Jani Raiski, Kurikan yhteiskoulu A lk 118, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 10,00. Kurssilla opitaan välttämään internetin huijauksia ja suojautumaan niiltä. Tutustutaan esimerkkeihin erilaisista netissä sekä sosiaalisissa medioissa leviävistä huijauksista. Aikaisempaa osaamista ei vaadita. Oma kannettava tietokone ja älypuhelin on hyvä ottaa mukaan, sillä kurssilla varmistetaan myös käyttämiesi laitteiden tietoturva. Kokoontumiskerrat: 23.9. ja 30.9. Ilm. 16.9.2020 mennessä.

42021 Instagram tutuksi 20.10.2020. Ti 17.00–19.30, 3 t. Sini Karjalainen. Kurikan yhteiskoulu A lk 119, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 8,00. Instagram on erittäin suosittu sosiaalinen media, jossa voi jakaa omia kuviaan ja videoitaan. Perehdytään IG-tiliin ja sen asetuksiin, sovelluksen toimintoihin sekä hashtagien eli aihetunnisteiden käyttöön. Oma älypuhelin/tabletti mukaan! Ilm. 13.10.2020 mennessä.

41061 Sujuva netinkäyttö, syksy 2.-16.11.2020. Ma 17.00–19.15, 9 t. Minna Harju-Jyllilä. Kurikan yhteiskoulu A, alakerran ATKluokka, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Kokoontumiskerrat: 2.11., 9.11. ja 16.11. Ilm. 26.10.2020 mennessä.

41071 Sujuva netinkäyttö, kevät 1.-15.2.2021. Ma 17.00–19.15, 9 t. Minna HarjuJyllilä. Kurikan yhteiskoulu A, alakerran ATKluokka, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Kokoontumiskerrat: 1.2., 8.2. ja 15.2. Ilm. 25.1.2021 mennessä.

44011 Sinustako digitutor? 4.-25.11.2020. Ke 17.00–19.30, 12 t. Sini Karjalainen. Kurikan yhteiskoulu A lk 118, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 25,00. Oletko jo neuvonut naapuria tai kollegaa digiasioissa, haluaisitko saada lisää varmuutta? Tule perehtymään digitutorointiin. Käydään läpi ohjaukseen ja tietoturvaan liittyviä seikkoja ja perehdytään osallistujien tarpeiden sekä toiveiden mukaisiin ohjelmiin ja sovelluksiin. Mahdollisuus suorittaa Vapaan sivistystyön digitutor -osaamismerkki. Kokoontumiskerrat: 4.11., 11.11., 18.11. ja 25.11. Ilm. 28.10.2020 mennessä.


7

opinto-ohjelma 2020-2021

Yhteiskuntatieto Kurikka

44031 Canva-kuvankäsittelyohjelman perusteet 26.-28.3.2021, Pe 18.00–19.45, La Su 13.00– 14.45, 6 t. Heidi Väliaho. Kurikan yhteiskoulu A, alakerran ATK-luokka, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla tutustutaan ilmaiseen Canva-kuvankäsittelyohjelmaan. Kurssilla opitaan tehtailemaan some-mainoksia, esitteitä ja markkinointimateriaaleja. Canva on kätevä työkalu esimerkiksi yhdistystoimijoille tai pienyrittäjille viestinnän toteuttamisen tukemiseksi. Kokoontumiset pe-su 26.-28.3. Ilm. 21.3.2021 mennessä.

Etäopetuksen koulutusta Onnistuisiko etänä? Zoom, esittely Tietysti etänä! Haluaisitko testata, miten sinulta onnistuisi osallistuminen etäyhteyden avulla? Tutustutaan Zoomsovellukseen ja testataan etätapaamista käytännössä. Oma älypuhelin/tabletti/ kannettava tietokone mukaan!

44041 Onnistuisiko etänä? Zoom, Kurikka 1.-8.9.2020. Ti 17.00–18.30, 4 t. Sini Karjalainen. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 8,00. Kokoontumiskerrat: 1.9. ja 8.9. Ilm. 25.8.2020 mennessä.

44013 Onnistuisiko etänä? Zoom, Jalasjärvi 2.-9.9.2020. Ke 17.00–18.30, 4 t. Sini Karjalainen, Jalasjärven lukion lk 1, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 8,00.Kokoontumiskerrat: 2.9. ja 9.9. Ilm. 26.8.2020 mennessä.

44012 Onnistuisiko etänä? Zoom, Jurva 3.-10.9.2020. To 17.00–18.30, 4 t. Sini Karjalainen. Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk, lk 11, Koulutie 7. Kurssimaksu 8,00.Kokoontumiskerrat: 3.9. ja 10.9. Ilm. 27.8.2020 mennessä.

44051 Onnistuisiko etänä? Microsoft Teams 5.-12.9.2020. La 11.00–12.30, 4 t. Sini Karjalainen. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 8,00. Tietysti etänä! Haluaisitko testata, miten sinulta onnistuisi osallistuminen etäyhteyden avulla? Tutustutaan Microsoft Teams -sovellukseen ja testataan etätapaamista käytännössä. Oma älypuhelin/tabletti/kannettava tietokone mukaan! Huom! Oman tapaamisen luomiseen tarvitaan Microsoftin lisenssi. Kokoontumiskerrat: 5.9. ja 12.9. Ilm. 30.8.2020 mennessä.

Jalasjärvi

Jurva

11031 Kunnallishallinto tutuksi 16.-30.1.2020. La 13.30–15.00, 6 t. Heikki Kilpiä. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Kurssilla tutustutaan kuntalakiin ja selvitetään kunnallisen päätöksenteon (kunnanhallitus, kunnanvaltuusto) periaatteita. Selvitetään kuinka voi halutessaan hakeutua valtuutetuksi. Mahdollisuus lähteä opettajan kanssa seuraamaan kunnanvaltuuston kokousta. Mukaan muistiinpanovälineet. Kokoontumiskerrat: 16.1., 23.1. ja 30.1. Ilm. 10.1.2021 mennessä.

11121 Osakesijoittamisen perusteita 13.-27.2.2021. La 13.30–15.00, 6 t. Heikki Kilpiä. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Kurssilla käydään läpi yleiskuva siitä, kuinka pörssi toimii. Selvitetään, mihin sijoittamisella pyritään ja paljonko pääomaa pitää olla, jotta sijoittamista voi ajatella. Tutustutaan materiaaliin, jota sijoittamisesta kiinnostuneilla on käytössään sijoituspäätöksiä tehdessään. Mitä tuottoja pörssistä voi saada? Käydään läpi eri osakkeiden historiallisia tuottoja. Mukaan muistiinpanovälineet. Kokoontumiskerrat: 13.2., 20.2. ja 27.2. Ilm. 7.2.2021 mennessä.

11131 Perintö- ja testamenttioikeuden perusteita 13.-27.3.2021. La 13.30–15.00, 6 t. Heikki Kilpiä. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Kurssilla selvitetään Suomen perintöoikeuden sisältöä yleisesti ja käydään läpi, mistä jäämistöään koskevista asioista henkilö voi eläessään etukäteen päättää. Perehdytään kuoleman jälkeisiin toimenpiteisiin: kuka perii vainajan, mitä poismenneen omaiset voivat tehdä itse, mihin täytyy hankkia apua, mistä sitä saa ja mitä se maksaa. Kurssilaiset voivat esittää omia kysymyksiään. Mukaan muistiinpanovälineet. Kokoontumiskerrat: 13.3., 20.3. ja 27.3. Ilm. 7.3.2021 mennessä.

Sukututkimus

Luennot

11041 Sukututkimuksen perusteet 16.9.-2.10.2020. Ke 16.30–18.45, Pe 16.30– 18.45, 15 t. Kristiina Kanerva. Kurikan kotiseututalo, Museotie 19. Kurssimaksu 26,00. Opitaan perustekniikka pienryhmässä. Kirkonkirja-aineiston käyttö; mitä, miksi ja miten henkilöiden tietoja on kirjattu, ja kuinka tiedot yhdistetään perheiden tarinoiksi. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet jatkaa tutkimista sukututkimuskursseilla. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 euroa. Kokoontumiskerrat: 16.9., 18.9., 25.9., 30.9. ja 2.10. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

11021 Sukututkimus 30.9.2020-14.4.2021. Ke 15.00–16.30, 42 t. Kristiina Kanerva. Kurikan kirjasto, Seurapuistikko 2. Kurssimaksu 45,00. Yhdessä ratkoen viedään tutkimuksia eteenpäin sukupuita rakentaen ja täydentäen. Tutkimusten ohessa luetaan ja tulkitaan erilaisia 1700- ja 1800-luvun tekstejä. Torppaprojektiharrastus jatkuu myös. Käytetään netin digitaalisia arkistoja; yli 100 vuotta vanhoja kirkonkirja-aineistoja ja Kansallisarkiston asiakirja-aineistoja. Ilm. 23.9.2020 mennessä.

11013 Sukututkimus, Jalasjärvi 7.10.2020-17.3.2021. Ke 17.30–19.30, 21,36 t. Kristiina Kanerva, Jalasjärven lukion lk 1, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 45,00. Tutkimuksia sukupuita täydentäen ja lihaa luiden ympärille kooten. Vahvistetaan vanhojen käsialojen luku- ja tulkintataitoa selvitellen 1700ja 1800-luvun tekstejä. Käytetään netissä saatavilla olevia digitaalisia arkistoja; yli 100 vuotta vanhoja kirkonkirja-aineistoja ja Kansallisarkiston asiakirja-aineistoja. Ilm. 30.9.2020 mennessä.

Kestävä kuluttaminen ja kierrätys, esittely Luento kestävästä kuluttamisesta, jätteiden lajittelusta ja käsittelystä. Miten meidän tulisi toimia, jotta jätteet saadaan tehokkaasti ja ympäristöä säästäen raaka-aineeksi? Mitä muovipakkausten keräykseen voi laittaa? Mihin lääkkeiden läpipainopakkaus tai kahvipaketti lajitellaan? Luennolla saat vastauksen muun muassa näihin kysymyksiin! Aiheesta luennoi ja keskusteluttaa Lakeuden Etapin ympäristökouluttaja Oona Ollila. Luento on maksuton, ennakkoilmoittautuminen opistolle.

11051 Kestävä kuluttaminen ja kierrätys 1.10.2020. To 18.00–19.30, 2 t. Oona Ollila. Kurikan yhteiskoulu A lk 117, Keskuspuistikko 23.Ilm. 24.9.2020 mennessä.

11093 Kestävä kuluttaminen ja kierrätys, Jalasjärvi 26.10.2020. Ma 13.00–14.30, 2 t. Oona Ollila. Iloniemen ompeluluokka, Koskitie 5. Ilm. 19.10. mennessä.

Muista perua ilmoittautumisesi AJOISSA jos et pääsekään kurssille.


8

Kurikan kansalaisopiston

Kulttuuri, teatteri ja kirjallisuus 13033 Alakoulun teatterikurssi

13031 Teatterin ystävät - iloa teatterista

15.9.2020-13.4.2021. Ti 15.00–16.30, 42 t. Eeva Saha. Jalasjärven kirkonkylän koulu, Kynttiläkuja 2. Kurssimaksu 45,00. Kurssilla leikitään hauskoja ilmaisuleikkejä, opitaan ilmaisun maailmasta ja tehdään pieniä kohtauksia. Lukuvuoden aikana toteutetaan keväällä yleisölle esitettävä esitys. Kurssin suunnitelussa huomioidaan osallistujien kiinnostuksenkohteita. Aikaisempaa ilmaisukokemusta ei tarvita. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

16.9.2020-1.4.2021. Ke 18.00–19.30, 24 t. Kristiina Väliniemi. Kurikan yhteiskoulu A lk 118, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Käydään yhdessä teatterissa noin kerran kuukaudessa. Keskustellaan tarinoista, esityksistä ja elämästä teatterivierailujen yhteydessä. Kokoontuminen ke 16.9., sovitaan silloin teatterivierailuista. Syksyn ensimmäinen näytelmä Evita Seinäjoen kaupunginteatterissa 10.10.2020. Teatteriliput ja kyytimaksut eivät sisälly kurssin hintaan, sovitaan kyydeistä kurssin alkaessa. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

13013 Keskikylän teatteri 15.9.2020-6.4.2021. Ti 18.00–20.30, 63 t. Ville Orttenvuori. Keskikylän Harjula, Hulkontie 10. Kurssimaksu 65,00. Jalasjärven Keskikylän NS:n näytelmäryhmä. Iloista teatteria paikallisen kirjailijan tekstistä aina vuodesta 1930 lähtien lähes yhtäjaksoisesti. Harjoitusaikataulu sovitaan ohjaajan kanssa ja ilmoitetaan myöhemmin syksyllä. Ilmoittautuminen opistolle. Ilm. 30.9.2020 mennessä.

85041 Toimiva vuorovaikutus 15.9.-3.11.2020. Ti 18.00–20.30, 12 t. Merja Hakola. Kurikan yhteiskoulu A lk 118, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 30,00. Toimiva vuorovaikutus -koulutus on ihmissuhdetaitojen kurssi aikuisille. Kurssilla harjoitellaan selkeiden viestien lähettämistä, jolloin opitaan kertomaan kokemusta siten, että toisen on helpompi kuunnella. Harjoitellaan aktiivista kuuntelua, joka auttaa tunnevaltaisissa tilanteissa, ja ennaltaehkäisee jumitilanteita. Kurssi käy kaikille, jotka haluavat kehittää omia kuuntelemisen ja puhumisen taitojaan. Materiaalimaksu 15 euroa sisältyy kurssimaksuun. Kokoontumiskerrat 15.9., 29.9., 20.10 ja 3.11. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

12021 Kirjallisuuden ystävät 23.9.2020-14.4.2021. Ke 18.00–19.30, 25 t. Kristiina Väliniemi. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 25,00. Luetaan uutta ja vanhempaa kotimaista kirjallisuutta ja perehdytään vuoden mittaan kirjallisuuden ilmiöihin laajemminkin. Ohjelmassa kirjailijavierailu, retkiä kirjallisuusmessuille (Vaasa LittFest), kirjojen tapahtumapaikoille tai kirjallisuusinstituution toimijoiden luokse. Kurssimaksu ei kata retkikustannuksia. Kokoontumiskerrat: 23.9., 21.10., 14.11. ja 16.12. sekä 13.1., 21.1., 10.2., 17.3., 14.4. ja 20.5. Ilm. 16.9.2020 mennessä.

12010 Nykykirjallisuuden lukupiiri verkossa 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–19.30, 14 t. Kristiina Väliniemi. Kurssimaksu 15,00. Luetaan 2000-luvun kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta. Aloitetaan Asko Sahlbergin teoksella Haudallasi, Adriana, sovitaan muu lukulista yhdessä. Vaihdetaan ajatuksia kerran kuukaudessa etätapaamisessa, osallistua voi myös kommentoimalla keskustelupalstalla. Näkökul-

mia, keskustelunavauksia ja lisätietoa teoksista ja kirjailijasta oppimisalusta Peda.netissä, jossa kurssi tarjolla. Kurssilaiset hankkivat itse luettavan kirjan. Ei lähikokoontumisia. Kirjautumisohjeet ilmoittautuneille. Kokoontumiskerrat 14.9., 19.10. ja 9.11. sekä 18.1., 15.2., 15.3. ja 12.4. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

Perheteatteria viikonloppuun, esittely Viikonloppu, josta ei iloa puutu! Kurssin aikana sukelletaan varjoteatterin ja nukketeatterin maailmaan, leikitään helppoja ilmaisuleikkejä ja vahvistetaan monipuolisesti vuorovaikutusta ja ilmaisuvalmiuksia tutun aikuisen kanssa. Kurssin lopullinen sisältö suunnitellaan osallistujien ikäjakaumaan mukaan. Kurssi päättyy pieneen esitykseen, jonne ovat tervetulleita yleisöksi kaikki muutkin perheenjäsenet! Kurssille ovat tervetulleita kaikki yli 3-vuotiaat oman aikuisen kanssa. Ota kurssille mukaan omat eväät, juomapullo ja rennot vaatteet, joissa on helppo liikkua.

13021 Perheteatteria viikonloppuun, Kurikka

12011 Kurkistus Japanin kulttuuriin 27.10.-10.11.2020. Ti 18.00–19.30, 6 t. Maija Kurkola ja Heli Korkiala. Kurikan yhteiskoulu A lk 119, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 22,00. Tutustutaan Japaniin ja sen kulttuuriin näkemällä, kuulemalla ja kokeilemalla. Tutustutaan mm. japanilaiseen ruokakulttuuriin ja ikebanaan. Kurssi sopii kaikenikäisille, joita kiinnostaa elämä Japanissa. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 12 euroa. Ilm. 20.10.2020 mennessä.

13041 Prosessidraaman lyhytkurssi 30.1.2021. La 10.00–16.15, 8 t. Eeva Saha. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 10,00. Prosessidraaman viikonloppukurssi ohjaajille ja opettajille. Kurssin aikana osallistutaan aikuisille suunniteltuun prosessidraamaan, joka käsittelee koulukiusaamista käyttäen toiminnallisia ja teatterilähtöisiä työtapoja. Kurssi antaa työvälineitä estää ja käsitellä kiusaamista omassa yhteisössä. Kurssin jälkeen osallistujat saavat mukaansa draamakasvatuksen yleisimmät työtavat ja pystyvät ohjaamaan omissa yhteisöissään lapsille ja nuorille suunnitellun työpajan "Unelmakoulu". Kurssille osallistuminen ei vaadi ennakko-osaamista draamatyöskentelystä. Mukaan juomapullo, omat eväät ja rennot vaatteet, joissa on mukava liikkua. Ilm. 24.1.2021 mennessä.

20.-21.3.2021. La 13.15–17.15, Su 10.00– 14.15, Su 15.00–15.45, 11 t. Eeva Saha. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 15,00. Ilm. 14.3.2021 mennessä.

13023 Perheteatteria viikonloppuun, Jalasjärvi 26.-27.9.2020. La 10.00–14.15, Su 10.00– 14.15/17.00–17.45, 11 t. Eeva Saha. Hirvijärven koulun liikuntasali, Koulukuja 2. Kurssimaksu 15,00.Ilm. 20.9.2020 mennessä.

13011 Draama opetusmenetelmänä 20.-21.11.2020. La 10.00–16.30, Pe 17.00– 20.15, 12 t. Eeva Saha. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 15,00. Opettajille ja ohjaajille suunnatulla kurssilla tutustutaan monipuolisesti keinoihin käyttää draamakasvatuksen toiminnallisia ja teatterilähtöisiä työtapoja eri oppiaineiden opetusmenetelmänä. Kurssilla toteutetaan valmis draaman työtapoihin opastava prosessidraama. Lisäksi suunnitellaan omalle luokalle soveltuva, erilaisia oppimistyylejä hyödyntävä harjoitus tai oppitunti. Toiminnallisiin harjoituksiin voi osallistua matalalla kynnyksellä eikä osallistuminen vaadi aikaisempaa ilmaisu- tai draamankäyttökokemusta. Ilm. 15.11.2020 mennessä.

Ilmoittautumiset 040 585 9305

0999I Kurikkalan iltamat 3.10.2020. La 17.30–20.00, 3 t, Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Iltamissa ohjelmaa tarjoavat mm. opiston opiskelijat Mandoliini soi -ryhmästä ja Peliitat-kuorosta. Yhteislaulua. Maistiaisia senioritanssista tarjoilee Tarja Nieminen.


9

opinto-ohjelma 2020-2021

Puutarha ja viljely

Kotitalous

Kurikka

93021 Kakunkoristelu vohvelipaperilla 17.9.-8.10.2020. To 17.30–20.45, 16 t. Leena Ipatti, Kurikan yhteiskoulu A lk 119, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Opitaan uutta koristeiden valmistuksesta syötävällä vohvelipaperilla. Tehdään kaksi näyttävää kukkaa täytekakun koristeeksi: pioni ja avoin ruusu, sekä lehtiä näihin. Opettaja tuo tarvittavat työvälineet ja raaka-aineet ja perii maksun käytön mukaan, n. 10-15 euroa. Kokoontumiskerrat: 17.9., 24.9., 1.10. ja 8.10. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

92013 Ruoanvalmistusta miehille 24.9.-1.10.2020. To ja pe 13.00–16.30, 9 t. Kaisu Keski-Liikala. Keskikylän Harjula, Hulkontie 10. Kurssimaksu 45,00. Kurssin tavoitteena on oppia valmistamaan terveellisiä arkiaterioita kotimaisista raaka-aineista helpoilla menetelmillä. Ruoanvalmistuksen ohessa opitaan raaka-aineiden valintaan liittyviä asioita sekä ravitsemuksesta perusasioita sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisemiseksi ja diabeetikon ruokavalioon vaikuttavia tekijöitä. Tarpeen mukaan voidaan tutustua muihinkin ravitsemukseen vaikuttaviin tekijöihin. Opettaja tuo tarvittavat raaka-aineet, joiden hinta sisältyy kurssimaksuun. Ilm. 17.9.2020 mennessä.

93051 Ruusuja ja muita kukkia riisi- ja papumassasta 24.-25.10.2020, La-Su 10.00–16.30, 16 t. Leena Ipatti. Paulaharjun koulun opetuskeittiö, lk 122, B-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla opitaan muovailemaan helppoja ruusuja ja muita kukkia käsin riisi- ja papumassasta. Kukkia voi käyttää koristeina kakkuihin tai sisustuksessa (kukka-asetelma). Opettaja tuo tarvikkeet ja perii niistä maksun käytön mukaan, n. 10-15 euroa. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 18.10.2020 mennessä.

93031 Aasialainen keittiö: Makumatka Vietnamiin ja Koreaan 11.-25.1.2021. Ma 17.30–20.45, 12 t. Leena Ipatti. Kärrymiehen keittiö, Tuiskulansuora 31. Kurssimaksu 15,00. Kurssilla opetellaan valmistamaan vietnamilaista ja korealaista ruokaa. Opitaan valmistamaan vietnamilaisia kesärullia, grillipossua ja täytepatonkia sekä korealaista sushia ja kimchi-mykyjä (dumplings). Ruokalajit ovat mietoja ja sopivat kaikille. Raaka-ainemaksu, n. 15 euroa maksetaan opettajalle. Ota mukaan muutama rasia ruuan kotiin viemistä varten. Kurssi sopii kaiken ikäisille naisille ja miehille. Ilm. 6.1.2021 mennessä.

93061 Koristele pursottamalla kukkakimppukakku

6.-7.2.2021. La-Su 10.00–16.30, 16 t, Leena Ipatti. Paulaharjun koulun opetuskeittiö, lk 122, B-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla harjoitellaan pursotustekniikoita ja opetellaan helpoimmat niksit kreemin valmistamiseen. Opetellaan pursottamaan ruusut, liljat,

Jalasjärvi

Jurva

pionit, orvokit ja muut kukat, joilla voi koristella kukkakimppuja kakun päälle. Lisäksi opetellaan pitsinauhakoristelu. Opettaja tuo tarvittavat raaka-aineet ja perii niistä maksun käytön mukaan, n. 10 euroa. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kertaajille. Ilm. 31.1.2021 mennessä.

93081 Juhlapöydän voileipäkakut 13.-14.3.2021. La-Su 10.00–16.30, 16 t, Leena Ipatti. Kärrymiehen keittiö, Tuiskulansuora 31. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla valmistetaan herkullisia ja kauniisti koristeltuja voileipäkakkuja erilaisin liha-, kala- ja kasvistäyttein. Opitaan kaivertamaan vihanneksista syötäviä koristeita, joilla koristellaan voileipäkakkuja. Lisäksi opitaan pursottamaan tuorejuustolla ja tehdään kakkujen reunat kauniiksi. Opettaja tuo tarvittavat raaka-aineet ja perii niistä maksun käytön mukaan, n. 15 euroa. Jokainen saa kurssilla valmistamansa voileipäkakun kotiin vietäväksi. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 7.3.2021 mennessä.

93041 Leivotaan macaroneja 27.-28.3.2021. La-Su 10.00–16.30, 16 t. Leena Ipatti. Paulaharjun koulun opetuskeittiö, lk 122, B-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 20,00. Opitaan kurssilla perusasiat macaronin valmistuksesta. Opetellaan macaronien täyttäminen erilaisilla täytteillä ja niiden koristelu maalaamalla elintarvikeväreillä. Kurssilla valmistetut macaronit saa mukaansa. Opettaja tuo tarvittavat raaka-aineet ja perii niistä maksun käytön mukaan, n. 10 euroa. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 21.3.2021 mennessä.

93111 Villiyrtit ja luonnonantimet tutuksi 18.-25.5.2021. Ti 18.00–19.30, Ti 18.00–20.15, 5 t. Suvi Veijalainen. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Kurssilla opetellaan villivihannesten tunnistamista luonnossa, niiden kasvupaikkoja, terveellisiä ominaisuuksia ja hyötykäyttöä. Keruu- ja käsittelyohjeita sekä vinkkejä villiyrttien käyttämiseen ruoanvalmistuksessa. Ensimmäinen kokoontumiskerta luokassa ja toisella kerralla retki ulos luontoon, jolloin opitaan tunnistamaan syötäviä kasveja ja keräillään niitä. Luontoretken ajankohta sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla, ajankohtaan vaikuttaa kevään eteneminen. Ilm. 11.5.2021 mennessä.

91011 Omenapuun leikkaus 23.9.2020. Ke 17.30–20.00, 3 t. Marko Ahola. Kokoontumispaikan osoite lähetetään ilmoittautuneille. Kurssimaksu 8,00. Käydään läpi omenapuun leikkaus luonnossa joko kurssilaisen kotipuutarhassa tai opettajan valitsemassa paikassa. Kurssilla käytännön vinkkejä ja neuvoja omenapuun hoidosta. Mukaan puutarhasakset, pukeudu sään mukaan. Ilm. 16.9.2020 mennessä.

91021 Vinkkejä kotipuutarhaan 5.10.2020. Ma 18.00–20.15, 3 t. Marko Ahola. Kurikan yhteiskoulu A lk 119, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 8,00. Tule kysymään, oppimaan, kuuntelemaan ja saamaan vinkkejä siitä, kuinka helposti voi hoitaa kotipuutarhan kasveja. Mukaan muistiinpanovälineet. Ilm. 28.9.2020 mennessä.

9105 Yrttien viljely 1.2.2021. Ma 17.00–19.15, 3 t. Marko Ahola. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23, Kurssimaksu 8,00. Yrttien kasvattaminen kotioloissako vaikeaa? Yrttikurssilla kerrotaan helpot niksit, joiden avulla voi itse kasvattaa yrttejä. Käydään läpi mm. eri lajikkeet, hoito-ohjeet, kylvö, koulinta ja istutus. Ota mukaan muistiinpanovälineet. Ilm. 25.1.2021 mennessä.

91031 Perennapenkin suunnittelu ja hoito 8.5.2021. La 9.00–14.45, 7 t. Marko Ahola. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Kurssilla perehdytään perennapenkin perusta-

miseen. Käydään läpi, millainen paikka, multa ja lannoitus perennapenkillä tulee olla, sekä mitä on hyvä huomioida kasvinsuojelun, kastelun, lajikkeiden ja penkin suunnittelun näkökulmasta. Perehdytään hoito-ohjeisiin. Kurssilla voi piirtää/suunnitella oman perennapenkin opettajan opastamana. Mukaan muistiinpanovälineet ja evästä tauolle. Ilm. 2.5.2021 mennessä.

91041 Laatikkoviljely 18.5.2021. Ti 18.00–20.15, 3 t. Marko Ahola. Kokoontumispaikan osoite lähetetään ilmoittautuneille. Kurssimaksu 8,00. Laatikkoviljely säästää selkää eikä vaadi suurta tilaa kotipuutarhassa tai palstalla. Kurssilla käydään läpi mm. laatikkoviljelmän perustaminen, laatikkoon sopivat kasvit, lannoitukset, kasvinsuojelu, kastelu ja peittäminen. Käytännöllinen kurssi, jossa kasataan lavakaulus ja kylvetään eri kasvien siemenet. Jos kurssille ilmoittautuvalla on sopiva paikka tarjota, voidaan kokoontua siellä. Mukaan muistiinpanovälineet. Ilm. 11.5.2021 mennessä.

Muista ilmoittautua ajoissa kurssille!


10

Kurikan kansalaisopiston

Kuvataide 57021 Valokuvauksen perusteet, järjestelmäkamera

piirustusvälineet mukaan. Kokoontumiskerrat: 10.-11.4. ja 17.-18.4. Ilm. 4.4.2021 mennessä.

19.9.-10.10.2020. La 10.00–12.30, 12 t. Sini Karjalainen. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 15,00. Perehdytään järjestelmäkameran peruskäyttöön rennossa porukassa. Opitaan säätämään omaa järjestelmäkameraa: aukko, suljinajat, ISO, valkotasapaino, salama ym. Tutustutaan myös kuvasommitteluun. Kuvausharjoitusten, myös ulkosalla, avulla opetellaan sekä teknisiä seikkoja että kuvailmaisun perusteita. Oma digijärkkäri mukaan! Kokoontumiskerrat: 19.9., 26.9., 3.10. ja 10.10. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

51111 Kolmen päivän ikonimaalaus 11.-13.6.2021. Pe 17.00–21.45, La-Su 10.00– 15.00, 18 t. Satu Ojala. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 20,00. Maalataan kolmen päivän tehokurssin aikana yksinkertainen ikoni, esim. Marian tai Kristuksen kasvot. Halutessaan voit kokeilla erikoiskultauksia tai maalata loppuun keskeneräisen ikonin. Kokoontumiskerrat: 11.6., 12.6. ja 13.6. Ilm. 6.6.2021 mennessä.

Keramiikka

57011 Valokuvausta kesäisessä miljöössä 1.-15.6.2021. Ti 17.30–21.00, 12 t. Tuomo Rinne. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 15,00. Kurssi soveltuu aloitteleville ja jonkin verran kuvausta harrastaneille. Tärkeintä on kuva, eivät kuvausvälineet. Tutustutaan valokuvauksen perusteisiin lyhyesti: kuvan sommittelu/rajaus ja valotus/ aukko. Kuvataan ja keskustellaan kuvista, tuleeko kuvaajan näkemys esille. Kokoontumiskerrat: 1.6., 8.6. ja 15.6. Ilm. 25.5.2021 mennessä.

Maalaus Maalaus, esittely Kurssilla saa ohjausta maalauksen ja piirtämisen eri tekniikoissa: öljy-, akryyli-, akvarelli-, piirustus-tekniikat sekä sekatekniikat. Kurssi sopii myös aloittelijoille.

51011 Maalaus, Kurikka 15.9.2020-13.4.2021. Ti 18.15–20.45, 63 t. Minna Salonen. Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

51013 Maalaus, Jalasjärvi 16.9.2020-14.4.2021. Ke 18.15–20.45, 63 t. Minna Salonen. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

51101 Ikonimaalaus 19.9.2020-10.4.2021. La 9.00–13.45, 66 t. Satu Ojala. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16, Kurssimaksu 70,00. Maalataan ikoneja maaväreillä (munatempera). Tapoihin kuuluu, että ensimmäinen ikoni on kristusikoni. Opitaan värioppia, piirtämistä, siveltimen käyttöä ja maalaamista eri tekniikoita käyttäen. Lisäksi opetellaan lehtikultaus mikstio ja boluskultaus. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Kokoontumiskerrat: 19.9., 3.10., 17.10., 7.11. ja 28.11. sekä 23.1., 6.2., 20.2., 6.3. 20.3. ja 10.4. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

Keramiikka esittely

51032 Maalataan palettiveitsellä – lyhyt taidekurssi 10.10.2020. La 10.00–16.45, 8 t. Natalia Kaleva. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 10,00. Yhden päivän kurssilla opitaan käyttämään palettiveitsiä ja maalataan niillä, öljy- tai akryyliväreillä taideteoksia, mm. vuoria, kukkia ja mahdollisesti merta. Tehdään töihin kaunis tekstuuri ja efektejä. Veitsimaalaus ei ole vaikeaa, kurssilla näytetään tekniikkaa ja ohjataan. Samalla saadaan oppia värien sekoittamisesta. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Tarvittaessa materiaalit voi ostaa kurssilla n. 40-45 euron hintaan. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 4.10.2020 mennessä.

51031 Muotokuvan piirustuskurssi 14.-21.11.2020. La-Su 10.00–14.30, 15 t. Minna Salonen. Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 20,00. Muotokuvan piirustuskurssilla havainnoidaan mallin kasvojen anatomiaa, mittasuhteita sekä valoja ja varjoja. Kurssi sopii aloittelijalle ja jo pidempään piirustusta harrastaneille. Kurssilla havainnoidaan mallin kasvoja eri suunnista (esim. suoraan edestä tai sivuprofiilista). Tehdään luonnoksia ja pidempikestoista mallin piirteiden tutkimista. Kurssille tulija oppii hahmottamaan kasvojen anatomiaa. Mukaan otetaan omat piirustus ja/tai maalausvälineet. Kokoontumiskerrat: 14.-15.11. ja 21.11. Ilm. 8.11.2020 mennessä.

51021 Elävän mallin piirustus ja maalaus 10.-18.4.2021. La-Su 10.00–14.30, 20 t. Minna Salonen. Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 25,00. Mallin maalaus- ja piirustuskurssilla työskennellään havainnoimalla mallin anatomiaa, mittasuhteita sekä valoja ja varjoja. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Kurssille otetaan omat maalaus- ja

Kurssilla opitaan valmistamaan keramiikan eri tekniikoilla esineitä käyttö- ja koristetarkoitukseen oman mieltymyksen mukaan. Mahdollisuus myös dreijauksen opetteluun. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Materiaalin voi ostaa opettajalta. Kurssimaksu sisältää polttomaksun.

52062 Syksyn rakukeramiikka, Jurva 18.-27.9.2020. Pe 17.00–20.15, Pe 17.00– 19.15, Su 9.00–15.30, 15 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 15,00. Valmistetaan rakusavesta uniikkeja pieniä esineitä, jotka poltetaan raku-uunissa sekä savustetaan. Ensimmäinen kokoontuminen pe 18.9. Vanhalla matkahuollolla, jolloin muotoillaan työt. Lasitus pe 25.9. ja poltto su 27.9. Ojalan pihassa. Materiaali- ja tarvikemaksu käytön mukaan opettajalle. Savitilaus suoraan opettajalle p. 040 518 2147. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

52072 Kevään rakukeramiikka, Jurva 9.4.-5.6.2021. Pe 17.00–20.15, La 9.00–15.30, Pe 17.00–19.15, 15 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 15,00. Valmistetaan rakusavesta uniikkeja pieniä esineitä, jotka poltetaan raku-uunissa sekä savustetaan. Ensimmäinen kokoontuminen pe 9.4. Vanhalla matkahuollolla, jolloin muotoillaan työt. Lasitus pe 4.6 ja poltto la 5.6. Ojalan pihassa. Materiaali- ja tarvikemaksu käytön mukaan opettajalle. Savitilaus suoraan opettajalle p. 040 518 2147. Ilm. 4.4.2021 mennessä.

52053 Rakukeramiikka, Jalasjärvi 52011 Keramiikka, Kurikka 14.9.2020-12.4.2021. Ma 16.30–18.45, 63 t. Tarja Mantila, Taidepaja. Nummentie 5. Kurssimaksu 70,00.Ilm. 7.9.2020 mennessä.

52023 Keramiikka, Jalasjärvi 17.9.2020-15.4.2021. To 17.15–19.30, 63 t. Tarja Mantila. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 70,00. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Keramiikan kurssi, esittely Valmistetaan savesta käyttö- ja koristeesineitä. Saven muotoilu tapahtuu käsin, käytetään eri tekniikoita, kuten levy-, makkara- ja nyppimistekniikkaa. Opitaan myös valokuvan siirto savelle. Saven ja lasitteen voi ostaa opettajalta. Kurssimaksu sisältää polttomaksun. Kurssi sopii myös aloittelijoille.

52012 Keramiikan päiväkurssi, Jurva 14.9.2020-12.4.2021. Ma 10.30–13.00, 63 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 70,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

52022 Keramiikan iltakurssi, Jurva 14.9.2020-12.4.2021. Ma 17.30–20.00, 63 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 70,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

22.4.-6.5.2021. Ke 16.30–19.00, To 17.00– 20.00, To 15.30–21.45, 15 t. Tarja Mantila, Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 15,00. Kurssilla valmistetaan esineitä erityisestä rakusavesta. Esineet poltetaan kaasu-uunissa japanilaisella rakutekniikalla, jolloin saadaan uniikkeja koriste-esineitä kotiin, puutarhaan tai lahjaksi. Polttotapahtuma itsessään on mielenkiintoinen ja mukava tapahtuma, joka tehdään Mantilassa. Materiaalin voi ostaa opettajalta. Kokoontumiskerrat: 22.4. ja 5.-6.5. Ilm. 15.4.2021 mennessä.


11

opinto-ohjelma 2020-2021

Kuvataide Kurikka

Betonityöt 52031 Betonitontut 25.9.-30.10.2020. Pe 17.00–17.45, La 10.00– 15.30, Pe 17.00–19.30/21.00, 18 t. Arja Sivula. Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 20,00. Erilaisten betonitonttujen ym. hahmojen muotoon valamista kuivabetonista. Hyödynnetään töissä kierrätysmateriaaleja, esim. sukkia. Tarvittaessa töitä pinnoitetaan esim. maalaamalla. Info pe 25.9. klo 17.00-17.45. Kokoontumiskerrat: pe-la 2.-3.10. sekä pe 30.10. Ilm. 21.9.2020 mennessä.

52111 Betonista ja mosaiikista puutarhaan 7.-15.6.2021. Ma 17.00–21.00, Ti 17.00–20.15, 18 t. Arja Sivula, Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 20,00. Erilaisten pihalaattojen, ruukkujen, veistosten, astioiden ja koristeiden muotoon valamista kuivabetonista. Hyödynnetään töissä kierrätysmateriaaleja, esim. pyyhkeitä. Tarvittaessa töitä pinnoitetaan ja koristellaan mosaiikilla, kivillä yms. Kokoontumiskerrat: ma-ti 31.5. ja 1.6. sekä 7.8.6. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 31.5.2021 mennessä.

52212 Muotoilubetoni Make Make 7.-14.6.2021. Ma 16.00–21.30, Ti 16.00–20.45, 20 t. Satu Ojala. Ojalan Piha, Mestarintie 9. Kurssimaksu 20,00. Tehdään veistoksia ja koriste- sekä käyttöesineitä, jotka kestävät myös ulkona. Runko valmistetaan joko styroksista tai verkosta ja sen päälle muotoillaan betoni. Pinnan voi koristella vaikkapa mosaiikilla tai maalaamalla. Muotoilubetoni on koostumukseltaan kuin keramiikkasavi, mutta sitä ei polteta. Muotoiltava betoni on kolme kertaa lujempaa kuin tavallinen betoni. Tilataan materiaalit yhdessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 31.5.2021 mennessä.

52033 Koristeita betonista Jalasjärvi 28.-30.5.2021. Pe 16.15–21.00, La-Su 10.00– 14.45, 18 t. Katja Mäntylä. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 20,00. Betonista valmistetaan edullisia koristeita puutarhaan ja parvekkeelle. Valetaan ruukkuja ja pihalaattoja kierrätysastioissa. Dippaamalla kankaita tai pitsejä ym. voi tehdä erilaisia astioita tai patsaita. Betonia voi koristella upottamalla siihen kiviä, mosaiikkia, simpukankuoria ym. Kasvien lehdillä voi tehdä pintakuvioita. Mahdollista tutustua muotoilubetonin mahdollisuuksiin joko muotoilemalla patsaan tai päällystämällä valmiin styrox-aihion. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 23.5.2021 mennessä.

Posliininmaalaus Lasitaide Posliininmaalaus esittely Perehdytään erilaisiin posliininmaalaustekniikoihin, posliinivärin tekoon, tuputukseen, maalaustekniikoihin ja kynätöihin. Maalataan koriste- ja käyttöesineitä omien toiveiden mukaisesti. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Kurssimaksu sisältää polttomaksun.

Lasitaide esittely Luovasti lasista eri tekniikoin ja yhdistellen; mosaiikkia, tiffany-töitä ja sulatusta. Opitaan myös lasimaalausta, esim. tiffany-töiden osiin tai valmiisiin esineisiin (pikarit, säilytyspurkit tai ikkunalasit). Kurssi sopii myös aloittelijoille. Kurssimaksu sisältää poltto- ja laitemaksun.

53011 Posliininmaalauksen päiväkurssi

54042 Lasitaide, Jurva

14.9.2020-12.4.2021. Ma 14.00–16.30, 63 t. Päivi Rantamäki. Ent. kauppalantalon posliiniluokka, Keskuspuistikko 22. Kurssimaksu 70,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

16.9.2020-7.4.2021. Ke 17.30–20.45, 44 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 50,00. Kokoontumiskerrat: 16.9., 23.9., 21.10., 4.11. ja 18.11. sekä 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 17.3. ja 7.4. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

53021 Posliininmaalauksen iltakurssi 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–20.30, 63 t. Päivi Rantamäki. Ent. kauppalantalon posliiniluokka, Keskuspuistikko 22. Kurssimaksu 70,00 Ilm. 7.9.2020 mennessä.

69022 Kierrätystaide ja posliini, Sarvijoki 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.30–21.00, 63 t. Vuokko Mäki. Sarvijoen ent. koulun puutyöluokka, Opintie 17. Kurssimaksu 65,00. Tule kokeilemaan erilaisia kädentaitoja kuten mm. kangaskollaasia, kierrätysmateriaalien uusiokäyttöä tai solmeilua. Mahdollisuus myös opetella eri maalaustekniikoita, mm. posliinimaalausta. Sopii myös aloittelijoille. Posliininmaalauksen polttomaksut veloitetaan erikseen. Ilm. 6.9.2020 mennessä.

53032 Posliininmaalaus, Närvijoki 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–20.30, 63 t. Marja Piispanen. Närvijoen NS, Mäntylänkuja 24. Kurssimaksu 70,00. Kurssilla perehdytään posliininmaalauksen erilaisiin tekniikoihin. Maalataan, piirretään, tuputetaan, tehdään raapetöitä ym. Mahdollisuuksia on rajattomasti. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Kurssimaksu sisältää polttomaksun. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

54043 Lasitaide, päivä, Jalasjärvi 30.9.2020-24.3.2021. Ke 13.00-16.30, 40 t. Satu Ojala. Jalasjärven kirjaston alakerta, Keskustie 24. Kurssimaksu 45,00. Kokoontumiskerrat: 30.9., 7.10., 28.10., 11.11. ja 25.11. sekä 20.1., 3.2., 17.2., 10.3. ja 24.3. Ilm. 23.9.2020 mennessä.

54233 Lasitaide, ilta, Jalasjärvi 30.9.2020-24.3.2021. Ke 17.00–20.15, 40 t. Satu Ojala. Jalasjärven kirjaston alakerta, Keskustie 24. Kurssimaksu 45,00. Kokoontumiskerrat: 30.9., 7.10., 28.10., 11.11. ja 25.11 sekä 20.1., 3.2., 17.2., 10.3. ja 24.3. Ilm. 23.9.2020 mennessä.

54021 Lasinsulatus- ja tiffanytyöt 17.9.2020-25.3.2021. To 18.00–20.30, 36 t. Liisa Rinta-Lusa. Ent. kauppalantalon posliiniluokka, Keskuspuistikko 22. Kurssimaksu 45,00. Opetellaan tekemään erilaisia lasitöitä. Sopii myös aloittelijoille. Kokoontumiskerrat: 17.9., 1.10., 22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. sekä 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3. ja 25.3. Kurssimaksu sisältää polttomaksun. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Muut kuvataiteet 55021 Helppoa grafiikkaa 16.-30.9.2020. Ke 17.30–20.45, 12 t. Kristiina Lohiluoma. Taidepaja, Nummentie 5, Kurssimaksu 15,00. Grafiikan kurssilla valmistetaan painolaatta, josta voidaan ottaa vedoksia paperille painoprässillä. Kurssilla käytetään kolmea laattamateriaalia ja tekniikkaa. Kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille. Kokoontumiskerrat: 16.9., 23.9. ja 30.9. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Jalasjärvi

Jurva

55011 Kuvansiirto paperille 19.-20.9.2020. La 10.00–15.00, Su 10.00– 14.00, 11 t. Niina Keltamäki. Ent. kauppalantalon posliiniluokka, Keskuspuistikko 22. Kurssimaksu 15,00. Kurssi sopii kaikille kuvansiirtotekniikoista kiinnostuneille. Kurssilla tehdään harjoituksia, joissa kokeillaan kuvansiirtoa lehtikuvista sekä omista piirroksista. Kuvansiirtoon käytetään vesiliukoisia värejä, tussia ja mustetta. Kuvansiirto tapahtuu gellilaattojen avulla. Omaa laattaa ei tarvita. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta. Varaa käteistä mukaan 10-15 euroa. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

55041 Kalligrafiaa - ihastuttava Italic 23.-24.10.2020. Pe 17.30–20.00, La 12.00– 15.15, 7 t. Jenni Lähtinen. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 10,00. Harjoitellaan tasapäisellä terällä ja guassiväreillä Italicin perusmuodot, isot ja pienet kirjaimet. Sovelletaan opittua johonkin valmiiseen työhön; koristellaan pohja ja tekstataan siihen runo tai aforismi. Ilm. 18.10.2020 mennessä.

55051 Mixed media - erilaisia tekniikoita kortteihin ja taiteeseen 16.4.-17.4.2021. Pe 17.30–20.00, La 12.00– 15.15, 7 t. Jenni Lähtinen, Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 10,00. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tekniikoihin tehdä kortteja tai tauluja ja käyttää eri materiaaleja yksin ja yhdessä. Leimailua ja musteita, gelly plate, pan pastels, brushot, kultaus. Mukaan voi ottaa mitä tahansa askarteluun ja taiteeseen liittyviä materiaaleja ja työvälineitä. Ideoidaan niistä yhdessä uutta. Ilm. 11.4.2021 mennessä.

58033 Kokeileva kuvataide 26.9.-4.10.2020. La-Su 10.00–14.00, 20 t. Minna Salonen. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 20,00. Kokeilevassa kuvataiteessa maalataan, piirretään ja muotoillaan kolmiulotteisia teoksia ennakkoluulottomasti erilaisilla välineillä ja materiaaleilla. Kurssilla tutkitaan nykytaiteen teoksia, joissa erilaisia materiaaleja on käytetty oivaltavalla tavalla ja sovelletaan sitä omaan työskentelyyn. Sopii myös aloittelijoille ja jo pidempään kuvataidetta harrastaneille, jotka ehkä etsivät uutta näkökulmaa tekemiseensä. Kokoontumiskerrat: 26.-27.9. ja 3.-4.10. Ilm. 20.9.2020 mennessä.

59012 Veistoksia kierrätysmateriaaleista 2.-14.2.2021. Ti 19.30–20.15, Pe 17.00–21.00, Su 9.00–15.30, 14 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 15,00. Valmistetaan kierrätysmateriaaleista veistoksia kankaankovettajan avulla. Mahdollista käyttää esim. vanhoja vaatteita, kenkiä sekä lelujen osia ja yhdistää niihin muita materiaaleja. Info ti 2.2. klo 19.30-20.15. Kokoontumiskerrat: pe 12.2. ja su 14.2. Ilm. 26.1.2021 mennessä.


12

Kurikan kansalaisopiston

Taiteen perusopetus Käsityökoulu Tekevä Opetellaan eri käsityötekniikoita sekä syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Materiaalimaksu peritään käytön mukaan, ensimmäinen osa, 35 euroa, laskutetaan kurssimaksun yhteydessä, loput erillisellä laskulla keväällä. Käsityökoulut on tarkoitettu lapsille ja nuorille. 68011 Käsityökoulu Tekevä, maanantai 14.9.2020-19.4.2021. Ma 16.10–18.00, 27,50 t. Arja Sivula. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 60,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä. 68012 Käsityökoulu Tekevä, Jurva 17.9.2020-25.3.2021. To 15.15–17.05, 60 t. Hanne Alho. Vanhan matkahuollon käsityötila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 60,00. Ilm. 10.9.2020 mennessä. 68031 Käsityökoulu Tekevä, torstai, päivä 17.9.2020-22.4.2021. To 16.00–17.50, 60 t. Arja Sivula. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 60,00. Ilm. 10.9.2020 mennessä. 68041 Käsityökoulu Tekevä, torstai, ilta 17.9.2020-22.4.2021. To 18.00–19.50, 60 t. Arja Sivula. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 60,00. Ilm. 10.9.2020 mennessä. 68021 Käsityökoulu Tekevä, 6-7-vuotiaat, esittely Varhaisiän käsityökoulu, jossa opetellaan erilaisia käsityötaitoja tutustuen, tutkien leikinomaisesti. Materiaalimaksu peritään käytön mukaan, ensimmäinen osa, 25 euroa laskutetaan kurssimaksun yhteydessä, loput erillisellä laskulla keväällä. Käsityökoulu on tarkoitettu 6-7 -vuotiaille lapsille. 16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.10– 17.40, 48 t. Arja Sivula. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 50,00. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

68022 Käsityökoulu Tekevä, 6-7 -vuotiaat, Jurva 15.9.2020 - 6.4.2021. Ti 16.30-18.00, 48 t. Hanne Alho. Vanhan matkahuollon käsityötila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 50,00. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

58021, Kuvataidekoulu Tekevä, 8-10-v., Kurikka, 10.9.2020-22.4.2021. To 16.00–17.50, 60 t. Minna Salonen. Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 60,00 �. Ilm. 3.9.2020 mennessä.

Kuvataidekoulu Tekevä, 6-7-v.

Käsityöpaja Tekevä

Tutustutaan kuvataiteeseen ja kädentaitoihin leikinomaisesti eri värien ja materiaalien avulla. Keskeisenä osana on mielikuvitus ja tekemisen ilo. Työskentelytavat ovat tutkivia, kokeilevia ja monitaiteisia. Samalla opetellaan ryhmässä toimimista, keskittymistä ja motorisia taitoja. Materiaalimaksu peritään käytön mukaan, ensimmäinen osa, 20 euroa laskutetaan kurssimaksun yhteydessä, loput erillisellä laskulla keväällä.

Käsillä tekemisen intoa lapsille/nuorille. Opetellaan eri käsityötekniikoita. Kurssihinnan lisäksi laskutetaan materiaalimaksu käytön mukaan. Ota mukaan eväät, sisäkengät ja vaatteet, jotka saavat likaantua. Käsityöpajat on tarkoitettu lapsille ja nuorille.

58011 Kuvataidekoulu Tekevä, 6-7-v., Kurikka 8.9.2020-13.4.2021. Ti 16.30–18.00, 48 t. Minna Salonen. Taidepaja, Nummentie 5, Kurssimaksu 50,00. Ilm. 1.9.2020 mennessä. 58013 Kuvataidekoulu Tekevä, 6-7-v., Jalasjärvi 9.9.2020-14.4.2021. Ke 16.30–18.00, 48 t. Minna Salonen. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 50,00. Ilm. 2.9.2020 mennessä.

Kuvataidekoulu Tekevä, 8-10-v. Kuvataiteen perusopinnoissa lapset tutustuvat monipuolisesti kuvallisen ilmaisun eri tekniikoihin (esim. maalaus, piirtäminen, muotoilu, grafiikka). Tavoitteena on kehittää lapsen luovuutta taiteen keinoin. Lisätietoa opinnoista saat opiston wwwsivuilta. Materiaalimaksu peritään käytön mukaan, ensimmäinen osa, 30 euroa laskutetaan kurssimaksun yhteydessä, loput erillisellä laskulla keväällä. 58023 Kuvataidekoulu Tekevä, 8-10-v., Jalasjärvi 7.9.2020-19.4.2021. Ma 16.00–17.50, 60 t. Minna Salonen. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 60,00. Ilm. 31.8.2020 mennessä.

68111 Käsityöpaja Tekevä 1 7.-11.6.2021. Ma-Pe 9.00–12.15, 20 t. Arja Sivula. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 31.5.2021 mennessä. 68121 Käsityöpaja Tekevä 2 7.-11.6.2021. Ma-Pe 12.45–16.00, 20 t. Arja Sivula. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 31.5.2021 mennessä. 68131 Käsityöpaja Tekevä, 6-7-vuotiaat 14.-18.6.2021. Ma-Pe 9.00–12.15, 20 t. Arja Sivula. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 7.6.2021 mennessä. 68141 Käsityöpaja Tekevä 3 14.-18.6.2021. Ma-Pe 12.45–16.00, 20 t. Arja Sivula. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 7.6.2021 mennessä. 68151 Käsityöpaja Tekevä 4 21.-24.6.2021. Ma-To 9.00–13.00, 20 t. Arja Sivula. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 14.6.2021 mennessä. 68032 Käsityöpaja Tekevä, Jurva 7.-11.6.2021. Ma-Pe 9.00–12.15, 20 t. Hanne Alho. Vanhan matkahuollon käsityötila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 31.5.2021 mennessä.

Kuvataidepaja Tekevä 58043 Kuvataidepaja Tekevä: Piirustus, maalaus ja kierrätystaide 22.-30.1.2021. Pe 16.15–20.15, La 10.00–14.00, 20 t. Minna Salonen. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 30,00. Kurssilla tutustutaan piirtämisen, maalaamisen ja kierrätysmateriaalien käyttöön taiteen tekemisessä. Kurssilla painottuu kokeellisuus ja nykytaiteen näkökulma. Kurssi on suunnattu yli 10-vuotiaille lapsille. Kurssimaksu sisältää 10 euron materiaalimaksun. Ota mukaan eväät ja pue taiteen tekemiseen soveltuvat vaatteet. Kokoontumiskerrat: 22.1., 23.1., 29.1. ja 30.1., Ilm. 17.1.2021 mennessä.


13

opinto-ohjelma 2020-2021

Lasten ja nuorten kurssit Kurikka

Musiikki Ilmoittautumisohje: Perhekursseille kaikki osallistujat ilmoittautuvat erikseen. Aikuisen merkitseminen maksajatietoihin ei riitä, sillä se ei lisää aikuista opiskelijalistalle. Jokainen osallistuja laskutetaan erikseen.

Lasten ja vanhempien musiikkiryhmä, esittely Alle kouluikäisen lapsen ja aikuisen osallistuvaa yhdessäoloa musiikin keinoin: laulaen, leikkien, liikkuen, kuunnellen ja soittaen. Mukaan tossut tai jarrusukat. Lue ilmoittautumisohje.

17.9.2020-15.4.2021. To 15.15–16.00, 21 t. Jenni Packalén. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20. Kurssimaksu 17,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Seikkailuleiri, esittely Luontoelämystä vahvistavat liikkuminen, musisointi ja kädentyöt. Leirin teemana Metsän eläimet. Päivän aikana pidetään evästauko tiipiissä. Kurssimaksuun sisältyy materiaalimaksu 7 euroa. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Huom! Kurssia ei voi maksaa verkkomaksuna.

15011 Seikkailuleiri 1, 7.-10.6.2021, Ma-To 10.00–14.00. Maria Saari, Anne Luoma, Jenni Erkkonen. Hominrinne, Homintie. Kurssimaksu 32,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Koe seikkailu metsässä muiden 5-8-vuotiaiden lasten kanssa. Ilm. 31.5.2021 mennessä.

15021 Seikkailuleiri 2 14.-17.6.2021. Ma-To 9.15–14.00. Maria Saari, Anne Luoma, Jenni Erkkonen. Hominrinne, Homintie 3. Kurssimaksu 38,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Koe seikkailu metsässä muiden 9-12-vuotiaiden lasten kanssa. Ilm. 7.6.2021 mennessä.

15031 Metsäseikkailu 12.-13.9.2020. La 9.00–12.30, Su 9.00–12.30, 8 t, Maria Saari, Anne Luoma, Jenni Erkkonen. Hominrinne. Homintie 3. Kurssimaksu 12,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Viikonlopun aamupäivinä 3-7-vuotias lapsi aikuisen seurassa nauttii luontoelämyksestä musisoiden, askarrellen ja liikkuen. Päivän aikana pidetään myös evästauko. Kurssille suositellaan osallistumista aikuinen-lapsi -pareina. Kurssimaksuun sisältyy materiaalimaksu 5 euroa. Lue ilmoittautumisohje. Ilm. 6.9.2020 mennessä.

16.9.2020-14.4.2021. Ke 15.00–15.45, 21 t. Jenni Packalén, Jalasjärven kirkonkylän koulun lk 104, Kynttiläkuja 2. Kurssimaksu 25,00. Oletko innostunut laulamisesta? Tule mukaan iloiseen ja rentoon joukkoon laulamaan lasten ja nuorten musiikkia! Lapsikuorossa harjoitellaan yhdessä laulamista ja kuorolaulun perusteita laulamalla yksi- ja kaksiäänisiä lauluja. Kehitetään laulutaitoa sekä sävelkorvaa hauskoilla ääniharjoituksilla. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Kuvataiteita 25021 Lasten ja vanhempien musiikkiryhmä 1

Leirit

21093 Lapsikuoro 3.- 6.-luokkalaisille

25051 Lasten ja vanhempien musiikkiryhmä 2 17.9.2020-15.4.2021. To 16.15–17.00, 21 t. Jenni Packalén. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 2. Kurssimaksu 17,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020.Ilm. 10.9.2020 mennessä.

25061 Lasten ja vanhempien musiikkiryhmä 3 17.9.2020-15.4.2021. To 17.15–18.00, 21 t. Jenni Packalén. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20, Kurssimaksu 17,00, Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

25013 Lasten ja vanhempien musiikkiryhmä, Jalasjärvi 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.30–18.15, 21 t. Jenni Packalén. Jalasjärvi-sali, Kirkkotie 4. Kurssimaksu 17,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

25031 Musaliikkari 14.9.2020-12.4.2021. Ma 17.30-18.15, 22 t. Maria Saari. Luovan koulun luokkatila, Oppaanmäentie 89. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. 4-6-vuotiaille musiikkituokio laulaen, liikkuen, leikkien ja soittaen. Mukaan tossut. Alkusyksystä ja loppukeväästä sään salliessa kokoonnutaan myös ulkona. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

21063 Lapsikuoro esikouluja alakouluikäisille 16.9.2020-14.4.2021. Ke 13.15–14.00, 21 t. Jenni Packalén. Jalasjärven kirkonkylän koulun lk 104, Kynttiläkuja 2. Kurssimaksu 25,00. Oletko innostunut laulamisesta? Tule mukaan iloiseen ja rentoon joukkoon laulamaan lasten musiikkia! Lapsikuorossa harjoitellaan yhdessä laulamista ja kehitetään laulutaitoa sekä sävelkorvaa hauskoilla ääniharjoituksilla ja leikeillä – opetellaan kuorolaulun perusteita. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

51012 Piirustus- ja maalauskurssi 21.9.2020-22.3.2021. Ma 15.15–16.45, 20 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 20,00. Maalataan ja piirretään eri tekniikoita käyttäen. Opitaan hahmottamaan kolmiulotteisuus, etäisyydet ja muodot. Väreinä käytetään kuivapastilleja, akryylivärejä, vesivärejä, ym. Tarvittaessa materiaalimaksu (jos omia tarvikkeita ei ole) maksetaan opettajalle. Voi tehdä myös omia aiheita, tekniikka kuitenkin kaikilla sama. Kurssi on tarkoitettu lapsille ja nuorille, mutta sopii myös aikuisille. Kokoontumiskerrat: 21.9., 5.10., 26.10., 9.11. ja 23.11. sekä 18.1., 1.2., 15.2., 8.3. ja 22.3. Ilm. 14.9.2020 mennessä.

58032 Lasten ja nuorten keramiikka ja lasi, Jurva 14.9.2020-15.3.2021. Ma 15.15–16.45, 20 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 25,00. Tehdään töitä savesta ja lasista. Savitöissä opitaan perustekniikoita ja kolmiulotteisesti hahmottamaan sekä muotoilemaan. Lasitöissä käytetään kierrätyslasia. Suositeltavaa on kerätä kierrätyslasia valmiiksi. Kurssimaksun lisäksi maksetaan opettajalle materiaalimaksu käytön mukaan. Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9., 19.10., 2.11. ja 16.11. sekä 11.1., 25.1., 8.2., 22.2. ja 15.3. Kurssimaksu sisältää polttoja laitemaksun. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

57031 Animaatiokurssi 5.- ja 6.-luokkalaisille 15.9.-8.12.2020. Ti 15.00–16.00, 16 t. Sini Karjalainen. Paulaharjun koulun musiikkiluokka 169 A-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 20,00. Haluatko tehdä oman animaation? Oman animaation voi toteuttaa esimerkiksi legoilla, muilla pienillä leluilla tai itse tehdyillä muovailuvahahahmoilla. Kerhossa suunnitellaan lyhytanimaatioelokuvan käsikirjoitus, luodaan tarinan hahmot, rakennetaan lavasteita ja ääninäytellään. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

59011 Soveltava kuvataide, erityisryhmä 17.9.2020-15.4.2021. To 18.15–19.00, 21 t. Minna Salonen. Paulaharjun koulun opetuskeittiö, lk 122, B-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 60,00. Kurssilla saa iloista mieltä kuvataiteen parissa

Jalasjärvi

Jurva

pienryhmässä. Kokeillaan kuvataiteen perusvälineitä, materiaaleja ja tekniikoita. Kurssi soveltuu kuvataiteesta kiinnostuneille ja erityistä tukea tarvitseville alakouluikäisille. Aikaisempaa kokemusta kuvataiteesta ei tarvita. Jos osallistuja tarvitsee henkilökohtaista tukea, avustajan on hyvä olla kurssilla mukana. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksua 20 euroa. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

52082 Joulukeramiikkaa 7.-14.12.2020. Ma 17.00–19.15, To 17.00– 19.15, Ma 17.00–17.45, 7 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 15,00. Valmistetaan keramiikasta jouluisia tonttuja, mökkejä, astioita, ym. koristeita jokaisen oman mielen mukaan. Kurssilla voi viettää myös lapsen kanssa yhteistä laatuaikaa. Materiaalit maksetaan suoraan opettajalle. Jos suunnitteilla on isoja töitä, ota yhteys etukäteen opettajaan, p. 040 518 2147. Kurssimaksu sisältää polttomaksun. Kokoontumiskerrat: ma 7.12., to 10.12. ja ma 14.12. Ilm. 30.11.2020 mennessä.

52102 Lasten keramiikka- ja askartelupaja 31.5.-3.6.2021. Ma-To 10.00–13.15, 16 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 23,00. Valmistetaan tarveja koriste-esineitä keramiikasta. Opitaan keramiikan makkara-, levy- ja nyppimätekniikat. Polttovaiheen aikana askarrellaan kierrätysmateriaalista, kuten vanhoista kirjoista rasioita, koristeita ym. Materiaalimaksu maksetaan opettajalle käytön mukaan. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 24.5.2021 mennessä.


14

Kurikan kansalaisopiston

Lasten ja nuorten kurssit Kädentaidot

Liikunta

64033 Jouluaskartelua lapsen kanssa

77031 Tempputaaperot

28.11.2020. La 11.00–15.00, 5 t. Katja Mäntylä. Iloniemen ompeluluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 5,00. Kurssilla tehdään jouluteemaan liittyviä askarteluja tai kierrätysaskartelua vuodenaika huomioiden. Kurssilla aikuinen voi kokea yhdessä lapsen kanssa käsillä tekemisen iloa helppojen askartelujen ja käsitöiden parissa. Kurssi on tarkoitettu lapsi-aikuinen (vanhemmat, isovanhemmat, kummit) -parille (lapsi 5-12 v.). Materiaalimaksu 5-10 euroa maksetaan suoraan opettajalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 22.11.2020 mennessä.

16.9.2020-14.4.2021. Ke 9.15–10.00, To 9.15– 10.00, 22 t. Maria Saari. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 17,00. Liikunnan iloa 1-2-vuotiaille aikuisen seurassa. Leikitään, temppuillaan ja kokeillaan eri välineitä. Vanhempi liikkuu lapsen kanssa. Huom! Kurssin 4 ensimmäistä kokoontumiskertaa 17.9.-8.10. ovat torstaisin. Oikein ilmoittautuneet ovat etusijalla. Mukaan jumppa-alusta, pyyhe, lapselle tossut ja aikuiselle sisäkengät. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

64063 Pääsiäisaskartelua lapsen kanssa 20.3.2021. La 11.00–15.00, 5 t. Katja Mäntylä. Iloniemen ompeluluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 5,00. Kurssilla tehdään pääsiäisteemaan liittyviä askarteluja ja käsitöitä. Kurssilla aikuinen voi kokea yhdessä lapsen kanssa käsillä tekemisen iloa helppojen askartelujen ja käsitöiden parissa. Kurssi on tarkoitettu lapsi-aikuinen (vanhemmat, isovanhemmat, kummit) -parille (lapsi 5-12 v.). Materiaalimaksu n. 5 euroa maksetaan suoraan opettajalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 14.3.2021 mennessä.

77011 Tiistain yleisurheilu 15.9.2020-13.4.2021. Ti 13.30–15.00, 42 t. Maria Saari. Luovan koulun liikuntasali, Oppaanmäentie 89. Kurssimaksu 45,00. Tutustutaan yleisurheilulajeihin, harjoitellaan niiden tekniikoita sekä pelataan ja leikitään. Kurssi on suunnattu 7-12-vuotiaille. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

76011 Lasten tanssiliikunta 29.4.-24.6.2021. To 17.00–17.45, 8 t. Tarja Nieminen. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. 3-5-vuotiaille suunnattu ryhmä, jossa

erilaisin musiikkirytmein liikutaan joko tanssillisesti tai leikkien. Ryhmässä opetellaan toimimaan yhdessä kuunnellen opettajan neuvoja. Tunnin lopussa rauhoittumishetki. Sopii sekä tytöille että pojille. Tunnilla ollaan ilman huoltajia. Mukaan vesipullo ja sisätossut. Ilm. 22.4.2021 mennessä.

77041 Liikettä vauva-arkeen 16.9.2020-14.4.2021. Ke 10.15–11.00, To 10.15–11.00, 22 t. Maria Saari. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 17,00. Mukavaa yhteisliikuntaa vauvalle ja äidille lorujen, laululeikkien ja lastenlaulujen siivittämänä. Aloitusikäsuositus vauvalle on n. 3 kk. Jumppa sisältää äideille lihaskunto- ja lantionpohjalihasharjoituksia. Huom! Kurssin 4 ensimmäistä kokoontumiskertaa 17.9.-8.10 torstaisin. Mukaan jumppa-alusta, pyyhe/viltti ja sisäkengät. Lue ilmoittautumisohje. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

77141 Pallokerho perheelle 14.9.2020-12.4.2021. Ma 16.30–17.15, 22 t. Maria Saari. Luovan koulun liikuntasali, Oppaanmäentie 89. Kurssimaksu 17,00. Vanhempi-lapsi-pareille liikuntaa eri palloilulajien parissa. Ikäsuositus lapselle 4-6 vuotta. Alkusyksystä pelaillaan ulkona. Lue ilmoittautumisohje. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Kinesioteippaus, esittely Käydään läpi kinesioteippauksen periaate ja harjoitellaan teippauksia. Harjoitusteippausta tehdään sekä itselle että toiselle. Kurssi sopii kinesioteippauksesta kiinnostuneelle. Kurssimaksu sisältää teipit.

82011 Kinesioteippaus 1 5.12.2020. La 10.00–14.00, 5 t. Teija Uitto. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Ilm. 29.11.2020 mennessä.

82021 Kinesioteippaus 2 20.3.2021. La 10.00–14.00, 5 t. Teija Uitto. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Ilm. 14.3.2021 mennessä.

Kevyttä liikuntaa Kevyttä jumppaa, esittely Vahvistavaa perusjumppaa rauhalliseen tahtiin ja paljon venyttelyä. Kurssilla pidetään yllä lihaskuntoa ja liikkuvuutta. Jumppamatto mukaan.

69042 Hiihtolomakerho 1.-3.3.2021. Ma 10.00–12.30, Ti 10.00–12.30, Ke 10.00–12.30, 9 t. Hanne Alho. Vanhan matkahuollon käsityötila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 10,00. Mukavaa tekemistä koululaisille hiihtoloman ajanvietteeksi. Kerhossa opitaan erilaisia kädentaitojen sekä askartelun tekniikoita ja tutustutaan käsityö- ja askartelumateriaaleihin. Kurssi soveltuu 6-12-vuotiaille. Materiaalimaksu maksetaan opettajalle käytön mukaan, n. 10-15 euroa. Ilm. 23.2.2020 mennessä.

67052 Piirustus-, maalaus- ja kuvanveisto 14.1.-15.4.2021. To 18.00–20.30, 48 t. Mikael Paajanen. Sella, Hirvelänvestas, Veistokouluntie 2. Kurssimaksu 50,00. Kurssi aloitetaan piirtämällä. Aluksi harjoitellaan luonnostelutekniikkaa, jonka aiheen voi valita omien kiinnostusten pohjalta. Sitten valikoidaan ne kuvat tai kuvayhdistelmät, joita halutaan maalata (akryyli- ja vesivärejä käyttäen). Lopuksi veistetään näiden aihioiden pohjalta reliefi. Kurssi on suunnattu yli 13-vuotiaille. Opiskelija hankkii materiaalit itse opettajan opastuksella. Ilm. 7.1.2021 mennessä.

Huomasithan ilmoittautumisohjeen sivulla 13!

71011 Kevyttä jumppaa 1, Kurikkala 15.9.2020-13.4.2021. Ti 9.00–9.45, 22 t. Teija Uitto. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

71071 Kevyttä jumppaa 2, Kurikkala 15.9.2020-13.4.2021. Ti 11.00–11.45, 22 t. Teija Uitto. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

74021 Pullukkajumppa 16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.30–17.15, 22 t. Teija Uitto. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Oletko aina halunnut osallistua jumppaan, mutta et ole uskaltanut, kun et koe kuuluvasi joukkoon? Tässä jumpassa lähdetään liikkeelle helpoista, kevyistä ja nivelystävällisistä liikkeistä. Edetään vähitellen oman kunnon mukaan vaikeampiin liikkeisiin. Kurssi sopii liikuntaa aloittelevalle. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

71042 Kevyt kuntojumppa, Jurva 16.9.2020–14.4.2021, Ke 17.45–18.30, 22 t, Johanna Nissinen, Vanhan sairaalan juhlasali, Kirkkokuja 1, Kurssimaksu 25,00. Helppoja lihaskuntoliikkeitä, ei askelsarjoja ja venyttelyt lopuksi. Sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2020.


15

opinto-ohjelma 2020-2021

Liikunta Kurikka

77111 Tuolijumppa, Viitala

71062 Matalan kynnyksen jumppa, Jurva

21.9.2020-12.4.2021. Ma 13.45–14.30, 22 t. Inga Järvimäki. Viitalan Ns, Viitalantie 338. Kurssimaksu 25,00. Tuolijumppaa miehille ja naisille. Liikkeitä koko vartalolle. Venyttelyjä ja tasapainoilua. Päälle mukava väljä asu. Rohkeasti mukaan niin vanhat kuin uudetkin jumpparit! Ilm. 14.9.2020 mennessä.

17.9.2020-15.4.2021. To 15.30-16.30, 28 t. Tarja Nieminen. Vanhan sairaalan juhlasali, Kirkkokuja 1. Kurssimaksu 30,00. Kurssi sopii jokaiselle, joka haluaa pitää yllä kuntoaan ja esim. nivelten liikkuvuutta. Edetään rauhallisesti ja keskitytään tekemään liikkeet turvallisesti kehoa kuunnellen. Lämmittelyn jälkeen tehdään rauhallisella tahdilla lihaskuntoliikkeitä käyttäen kehon omaa painoa. Jumppamatto ja vesipullo mukaan sekä jumppaan soveltuvat joustavat vaatteet. Kurssi soveltuu myös +65-vuotiaille. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

71041 Venyttelyjumppa, Pitkämö 22.9.2020-13.4.2021. Ti 18.15–19.00, 22 t. Inga Järvimäki. Pitkämön kylätalo, Syväojantie 569. Kurssimaksu 25,00. Jumppa on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja venyttelyihin perustuvaa liikehoitoa. Aloitetaan lämmittelyliikkeillä, jonka jälkeen venytellään käsien ja jalkojen lihaksia. Jos jää aikaa, lyhyt rentoutus. Ilm. 15.9.2020 mennessä.

Jalasjärvi

Jurva

Naisliikunta Naisten liikunta, esittely

Tuolijumppa Jurva, esittely Tuolijumppaa miehille ja naisille. Apuvälineinä kuminauha, käsipainot, keppi tai hernepussi. Rennot, liikuntaan soveltuvat vaatteet ja iloinen mieli mukaan.

74042 Tuolijumppa, Sarvijoki 14.9.2020-12.4.2021. Ma 17.30–18.15, 22 t. Marja Rintamäki. Toimitalo Veikkola, Sarvijoentie 759. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

77082 Tuolijumppa, Metsäkylä 16.9.2020-14.4.2021. Ke 12.00–12.45, 22 t. Marja Rintamäki, Metsäkylän Ns, Metsäkyläntie 489. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

77013 Kevyt tuolijumppa, Wilhola 14.9.2020-12.4.2021. Ma 9.00–9.45, 22 t. Annikki Kantola. Nuorisotalo Wilholan iso sali, Knuuttilantie 6. Kurssimaksu 25,00. Kevyt jumppa tuolijumppana. Huomioidaan kaikki lihasryhmät oman kuntotason mukaan. Kivaa hauskuttelua. Tuolijumppa voi olla myös tehokasta jumppailua. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

71013 Matalan kynnyksen jumppa, Koskue 14.9.2020-12.4.2021. Ma 14.45–15.45, 28 t. Tarja Nieminen. Kuntoportti Koskue, Tampereentie 1566 A. Kurssimaksu 30,00. Kurssi sopii jokaiselle, joka haluaa pitää yllä kuntoaan ja esim. nivelten liikkuvuutta arjen sujuvuutta helpottamaan. Edetään rauhallisesti ja keskitytään siihen, että liikkeet tehdään turvallisesti kehoa kuunnellen oman terveystilanteen mukaan. Kurssi soveltuu myös +65-vuotiaille. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

Tunti sisältää lämmittelyn, lihaskuntoosion ja venyttelyn. Tehokas lihaskuntojumppa, joka ei sisällä hyppyjä. Alusta mukaan.

71061 Naisten liikunta, Luopa 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–18.45, 22 t. Johanna Penttinen. Luovan NS, Seuratie 3. Kurs-simaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

71021 Naisten liikunta, Paulaharju 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.45–18.30, 22 t. Johanna Penttinen. Paulaharjun koulun liikuntasali, Koulupolku 3. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

71072 Naisten liikunta, Tupenkylä 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–18.45, 22 t. Ilona Hannuksela. Tupen kylätupa, Teuvantie 517. Kurssimaksu 25,00. Kuntojumppaa naisille eri välineitä käyttäen. Lämmitellään aluksi, pidetään yllä lihaskuntoa ja lopuksi venytellään. Hengästytään, rasitetaan kehoa ja tehdään melko yksinkertaisia tasapaino- ja voimaharjoitteita. Kurssilla huomioidaan jokaisen kuntotaso ja toimintakyky. Viihdytään ja nautitaan liikunnasta. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

74013 Kuntopiiri naiset, Iloniemi 14.9.2020-12.4.2021. Ma 17.30–19.00, 42 t. Annikki Kantola, Iloniemen liikuntasali, Koskitie 5. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Tehokasta lihaskuntoa kaikille lihasryhmille, käytetään myös erilaisia välineitä. Samalla tunnilla voivat olla nuoret ja iäkkäämmät kuntotasosta riippumatta, jokainen työskentelee oman kuntotasonsa mukaan. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

74033 Naisten kuntosalitreeni

77043 Kehon huoltotunti, Iloniemi

17.9.2020-15.4.2021. To 16.15–17.15, 28 t. Teija Uitto. Jalasjärven urheiluhalli Kupla, Kulmantie 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kuntosaliohjaus työikäisille naisille. Tunneilla tehdään lihaksia kehittäviä ja vahvistavia liikkeitä kuntosalilaitteilla ja oman kehon painolla, sekä saadaan kroppaan vireyttä, voimaa ja liikkuvuutta. Ohjattujen harjoitusten lisäksi saa ryhmän tuen. Osallistujalla oltava voimassa oleva kuntosalikortti, jonka voi ostaa uimahallilta sen aukioloaikana. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

17.9.2020-15.4.2021. To 16.45–17.30, 22 t. Annikki Kantola. Iloniemen liikuntasali, Koskitie 5. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Monipuolisesti kehon liikkuvuus-, venyttely- ja tasapainoliikkeitä sekä mielen virkeyttä. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

77053 Kahvakuula, naiset 17.9.2020-15.4.2021. To 18.15–19.00, 22 t. Anne-Mari Kuoppamäki. Iloniemen liikuntasali, Koskitie 5. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Naisille suunnattu kahvakuulatunti. Tunti sisältää rytmisen/tanssillisen alkulämmittelyn sekä naisille ominaisten heikkojen lihasten vahvistamista erilaisin kahvakuulalla tehtävien harjoitteiden avulla. Tunti sisältää palauttelevan osuuden ja kevyet venyttelyt. Kurssin aluksi käydään läpi turvallisuus omassa harjoittelussa. Sopii vasta-alkajille mutta myös pidempään harrastaneille. Tunnille mukaan oma kuula/kuulat. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

74061 Kesäjumppa 4.5.-22.6.2021. Ti 18.30–19.15, 8 t. Virve Luomaranta-Bakti. Kurikkalan piha, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Mukavaa, rentoa jumppaa ulkoilmassa kesästä, liikkumisesta ja musiikista nauttien. Lämmittelyosuuden jälkeen nostetaan sykettä helpoilla askelluksilla ja kyykyillä. Lopuksi venyttely. Välineitä ei tarvita. Sopii kaikentasoisille ja -ikäisille jumppaajille. Ilm. 7.4.2021 mennessä.

Muista ilmoittautua ajoissa kurssille!


16

Kurikan kansalaisopiston

Liikunta Miesliikunta 72011 Miesten liikunta 14.9.2020-12.4.2021. Ma 19.30–21.00, 42 t. Jari Kaunismäki. Paulaharjun koulun liikuntasali, Koulupolku 3. Kurssimaksu 45,00. Kurssilla pelataan koripalloa ja salibandyä unohtamatta kunto/keppijumppaa. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

72012 Miesten liikunta, Jurva 17.9.2020-15.4.2021. To 18.00–19.30, 42 t. Jari Ketola. Jurvan Liikuntahalli, Peurantie 5. Kurssimaksu 45,00. Monipuolista liikuntaa jumpasta peleihin, kuntopiiristä venyttelyihin, lihasharjoittelua unohtamatta. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Liikuntaa miehille ja naisille 77061 Keppi- ja kuminauhajumppa 15.9.2020-13.4.2021. Ti 10.00–10.45, 22 t. Teija Uitto. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Tavoitteena on koko kehon lihaskunnon, liikkuvuuden ja verenkierron parantaminen. Hiki pintaan tehokkailla liikkeillä keppiä ja vastuskuminauhaa apuna käyttäen. Lopuksi venyttelyt. Mukaan jumppakuminauha ja jumppamatto. Kurssi sopii kaikentasoisille liikkujille. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

77021 Aikuisten suunnistuskoulu

14.9.2020-12.4.2021. Ma 19.15–20.15, 28 t. Annikki Kantola. Iloniemen liikuntasali, Koskitie 5. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Monipuolista kuntoliikuntaa huomioiden kaikki lihasryhmät. Kukin tekee oman kuntotasonsa mukaan. Käytetään välineitä. Tehdään myös kuntopiirinä, saadaan vaihtelua liikkeisiin. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

4.5.-1.6.2021. Ti 18.30–20.00, 10 t. Leena Ojala. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 15,00. Aikuisten suunnistuskurssilla opetellaan suunnistuksen perustaitoja sekä teoriassa että maastossa ja metsässä liikkuen suunnistuskartan avulla. Kurssin jälkeen pystyy jatkamaan harrastusta ja kehittämään taitojaan itsenäisesti tai kaveriporukassa iltarasteilla. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 euroa. Lisäksi iltarastimaksu. Ilm. 27.4.2020 mennessä.

72053 Miesten kuntosali, Kupla

74012 Jumppamix

72013 Ukkojumppa, Iloniemi

15.9.2020-13.4.2021. Ti 14.15–15.15, 28 t. Jukka-Matti Pihlaja. Jalasjärven urheiluhalli Kupla, Kulmantie 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Miesten kuntosaliliikuntaa. Osallistujalla oltava voimassa oleva kuntosalikortti, jonka voi ostaa uimahallilta sen aukioloaikana. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

72023 Miesten liikunta, Koskue 30.9.2020-14.4.2021. Ke 19.30–20.15, 22 t. Rauno Kujala. Kuntoportti Koskue, Tampereentie 1566 A. Kurssimaksu 25,00. Kurssin tavoitteena on oman kunnon ylläpitäminen ja parantaminen. Ilm. 23.9.2020 mennessä.

72033 Miesten liikunta, Keskikylä 17.9.2020-15.4.2021. To 19.30–20.15, 22 t. Tauno Ala-Hakkola. Keskikylän koulu, liikuntasali, Tampereentie 671. Kurssimaksu 25,00. Tunti alkaa lämmittelyllä ja jatkuu vaihtelevasti keppijumpalla, kuntopiirillä ja venytyksillä eri lihasryhmiä ajatellen. Kurssi ei ole rasvanpolttojumppaa, vaan keskitytään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, huomioiden kunto/ikä. Sopii kaikenikäisille. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

@Kurikanopisto @Kurikanopisto1 Kurikan kansalaisopisto

14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.30–19.30, 28 t. Henna Autio. Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk, liikuntasali, Koulutie 7. Kurssimaksu 30,00. Tehokkaita ja monipuolisia koko kehon lihaskuntotunteja, joissa välineet ja lajit vaihtuvat noin kuukauden välein. Tunneilla käytössä mm. jumppakepit, isot jumppapallot, step-laudat sekä omat kuminauhat, kahvakuulat ja jumppapatjat. Sopii naisille ja miehille. Yhtenäiskoulun salin ollessa poissa iltakäytöstä varatilana Järvenpään NS. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

Kuntojumppa, esittely Tunti sisältää helpon, mutta tehokkaan lämmittelyn, vaihtuvan lihaskunto-osion ja venyttelyt. Sopii sekä naisille että miehille.

74032 Kuntojumppa, Järvenpää 17.9.2020-15.4.2021. To 18.15–19.00, 22 t. Henna Autio. Järvenpään NS, Järvenpääntie 135. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

74022 Kuntojumppa, Niemenkylä 17.9.2020-15.4.2021. To 17.00–17.45, 22 t. Henna Autio. Niemenkylän ent. kauppakiinteistö, Niemenkyläntie 312. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Kuntojumppa, esittely Tehdään kehon omaa painoa käyttäen monipuolisesti lihaskuntoliikkeitä, jokainen saa keskittyä omaan tekemiseen kiireettä. Kurssi antaa ymmärrystä siitä, kuinka tehdä liikkeet oikein, kehoa turhaan kuormittamatta. Tunnin alussa lämmittelyt ja lihaskunto-osuuden jälkeen lyhyt venyttely. Tunnilla ei hyppyjä. Jumppamatto sekä vesipullo mukaan. Kuntojumppa soveltuu sekä miehille että naisille.

74052 Kuntojumppa, Pässilä 17.9.2020-15.4.2021. To 18.30–19.30, 28 t. Tarja Nieminen. Pässilän maja, Tainuskyläntie 243. Kurssimaksu 30,00. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

74063 Kuntojumppa, Luopajärvi 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–19.00, 28 t. Tarja Nieminen. Luopajärven koulun liikuntasali, Seinäjoentie 1010, Kurssimaksu 30,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

77083 Liikuntaryhmä, Seurala 16.9.2020-14.4.2021. Ke 19.00–19.45, 22 t. Eila Hirvelä. Yli-Vallin Seurala, Kihniöntie 181. Kurssimaksu 25,00. Kurssin alussa lämmittelyt erilaisilla versioilla. Kurssi sisältää opiskelijoiden toiveita kuunnellen tuolijumppaa, kuntopiiriä, keppijumppaa, venyttelyjä kohdistuen eri lihasryhmiin ja tasapainojumppaa. Jokainen harjoittelee oman kuntonsa ja kykynsä mukaan. Jumppa ei ole ns. rasvanpolttojumppaa, mutta tehokasta, koska keskitytään eri lihasryhmiin ja tasapainoon. Sopii kaikenikäisille, miehille ja naisille. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

74123 Kuntosali sekaryhmä, Kupla 17.9.2020-15.4.2021. To 9.30–11.00, 42 t. Annikki Kantola. Jalasjärven urheiluhalli Kupla, Kulmantie 9. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Monipuolinen lihaskuntotunti; lihasten vahvistamista ja ylläpitoa. Tehdään laiteliikkeitä ja liikkeitä vapailla painoilla. Osallistujalla oltava voimassa oleva kuntosalikortti, jonka voi ostaa uimahallilta sen aukioloaikana. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

77033 Kahvakuula naisille ja miehille 17.9.2020-15.4.2021. To 19.15–20.00, 22 t. Anne-Mari Kuoppamäki. Iloniemen liikuntasali, Koskitie 5. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kahvakuulaa, jossa alkulämmittelyt ovat kehonpainoharjoitteluun perustuvia. Nostetaan sykettä ja valmistetaan kehoa kahvakuulaharjoitukseen. Monipuolinen, koko kehoa haastava harjoitus. Aloitetaan kevyesti ja tunti etenee progressiivisesti kohti haastetta. Harjoitukset tehdään omaa kehoa kuunnellen. Tunti sisältää palautteluosuuden sekä kevyet venyttelyt. Kurssin aluksi käydään läpi turvallisuus omassa harjoittelussa. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

74031 Vahva selkä -treeni 21.4.-23.6.2021. Ke 16.15–17.00, 10 t. Teija Uitto. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Rauhallista ja tehokasta harjoittelua, jossa pyritään lisäämään selän liikkuvuutta ja vahvistamaan selän lihaksia. Harjoituksessa käytetään apuna ainoastaan kehon omaa painoa. Jokainen tekee omalla tasollaan ja kehittyy omaan tahtiin. Lopuksi venyttelyt. Mukaan jumppamatto. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat pitää selän hyvässä kunnossa. Ilm. 14.4.2020 mennessä.


17

opinto-ohjelma 2020-2021

Liikunta Kurikka

Jalasjärvi

Jurva

74020 Lihaskunto-verkkojumppa 15.9.2020-13.4.2021. Ti 18.45–19.30, 22 t. Virve Luomaranta-Bakti. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Aluksi lämmitellään ja sen jälkeen harjoitellaan koko kehon lihaskuntoa seisten ja lattiatasossa. Liikkeet tehdään musiikin tahdissa, eivätkä ne vaadi isoa tilaa. Lopuksi venyttelyt. Sopii ihan jokaiselle! Varaa jumppa-alusta. Kurssi toteutetaan Facebook-livessä, kirjautumisohjeet ilmoittautuneille. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

74010 Kuntoa askeltaen –verkkojumppa 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.45–18.30, 22 t. Virve Luomaranta-Bakti. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Helpoilla askelluksilla sykkeet ylös ja kuntoa kohottamaan! Pienen tilan jumppa, jossa askelluksien lisäksi muutamia kyykkysarjoja ja loppuvenyttely musiikin tahdissa. Välineitä ei tarvita. Erilaiset vaihtoehdot mahdollistavat kaikenikäisten ja -kuntoisten osallistumisen. Kurssi toteutetaan Facebook-livessä, kirjautumisohjeet ilmoittautuneille. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Vesiliikunta 73013 Maanantain syvävesijumppa 14.9.2020-12.4.2021. Ma 7.00–7.45, 22 t. Annikki Kantola. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 75,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Lempeää mutta samalla tehokasta syvävesijumppaa ilman pohjakosketusta. Käytetään myös välineitä. Kurssimaksuun kuuluu opetuksen lisäksi uintimaksu, tilavuokra ja uinninvalvonta. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

Vesiliikunta, esittely Vesijumppa/-juoksu on kaikille sopivaa liikuntaa vedessä. Vesi antaa tehokkaan mutta samalla pehmeän vastuksen liikkeille. Käytetään myös välineitä. Sopii myös aloittelijoille. Uimahalli perii lisäksi uintimaksun omien käytänteidensä mukaisesti.

73083 Torstain vesiliikunta, naiset

Vesitreeni, esittely Tehokas vesitreeni altaan syvässä päässä juoksuvöitä käyttäen. Sisältää vesijuoksua ja liikevariaatioita sekä lihaskuntoharjoituksia eri välineillä. Treenissä myös enemmän sykettä nostava osio. Sopii kaikenikäisille, jotka haluavat tehokkaan treenin. Uimahalli perii lisäksi uintimaksun omien käytänteidensä mukaisesti.

73033 Tiistain vesiliikunta, sekaryhmä 15.9.2020-13.4.2021. Ti 15.30–16.15, 22 t. Annikki Kantola. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

73063 Keskiviikon vesiliikunta, miehet 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.00–17.45, 10 t. Annikki Kantola. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Vesijumppa on kaikille sopivaa liikuntaa. Vesi antaa tehokkaan, mutta samalla pehmeän vastuksen liikkeille. Uimahalli perii lisäksi uintimaksun omien käytänteidensä mukaisesti. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

17.9.2020-15.4.2021. To 17.45–18.30, 22 t. Teija Uitto. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

73043 Tiistain vesitreeni, naiset

Vesijumppa, esittely

73113 Tiistain vesitreeni: naiset, kevät 27.4.-25.5.2021. Ti 16.15–17.00. 5 t. Joni Hulkko. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 12,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kokoontumiskerrat: 27.4., 4.5., 11.5., 18.5. ja 25.5. Ilm. 20.4.2021 mennessä.

73123 Torstain vesitreeni: naiset, kevät

15.9.2020-13.4.2021. Ti 16.15–17.00, 22 t. Joni Hulkko. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

29.4.-3.6.2021. To 17.00–17.45, 5 t. Joni Hulkko. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 12,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kokoontumiskerrat: 29.4., 6.5., 20.5., 27.5. ja 3.6. Ilm. 22.4.2021 mennessä.

73073 Torstain vesitreeni, naiset

73053 Keskiviikon vesijumppa, naiset

17.9.2020-15.4.2021. To 17.00–17.45, 22 t. Joni Hulkko. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.15–17.00, 22 t. Annikki Kantola. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020.

Vesijumppa on kaikille sopivaa liikuntaa vedessä. Vesi antaa tehokkaan, mutta samalla pehmeän vastuksen liikkeille. Jumpataan erilaisten välineiden kanssa tai ilman sekä syvässä että matalassa vedessä. Sopii myös aloittelijoille. Uimahalli perii lisäksi uintimaksun omien käytänteidensä mukaisesti.

73093 Torstai-illan vesijumppa, naiset 17.9.2020-15.4.2021. To 18.30–19.15, 22 t. Teija Uitto. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

73103 Torstai-illan vesijumppa 17.9.2020-15.4.2021. To 19.15–20.00, 22 t. Teija Uitto. Jalasjärven uimahalli, Torikuja 9. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.


18

Kurikan kansalaisopiston

Liikunta Liikkuvuutta vahvistavat Jooga miehille, esittely Ei seistä päällänsä, vaan tukevasti omilla jaloilla. Jooga lisää kehon liikkuvuutta ja vetreyttää lihaksia, hengitysharjoitukset lisäävät hapensaantia. Rentoutuminen vähentää stressiä ja antaa hyvät yöunet. Sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille miehille. Mukaan oma alusta, lämpimät ja joustavat vaatteet, villasukat, peitto ja vesipullo.

75041 Jooga 2, Kurikka 17.9.2020-15.4.2021. To 19.30–21.00, 42 t. Aila Kuivamäki. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

75051 Kevät-kesäjooga 19.4.-21.6.2021. Ma 18.00–19.30, 20 t. Aila Kuivamäki, Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Opetellaan lempeitä venytys-, keskittymis-, hengitys- ja tasapainoharjoituksia. Rentouttavalla ja hyväksyvällä asenteella voidaan poistaa stressiä. Sopii myös aloittelijoille. Mukaan oma alusta, lämpimät ja joustavat vaatteet, villasukat, peitto ja vesipullo. Ilm. 12.4.2021 mennessä.

75021 Joogaa miehille, syksy

Jooga Jurva, esittely

7.9.-5.10.2020. Ma 19.00–20.30, 10 t. Aila Kuivamäki. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 15,00. Ilm. 31.8.2020 mennessä.

Suomen Joogaliiton Hathajoogaa, jossa kohdistetaan tarkkaavaisuus kehoon, hengitykseen, mieleen ja liikkeeseen. Joogassa kysymys on ennen kaikkea kokemuksesta. Tehdään fyysisiä kehonharjoituksia, joilla ylläpidetään kehon liikkuvuutta ja lihaskuntoa. Tehdään hengitys- ja keskittymisharjoituksia, opitaan tasapainon vahvistamista ja rentoutumisen taitoa. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Mukaan joogamatto ja lämpimät, joustavat vaatteet.

75061 Joogaa miehille, kevät 19.4.-21.6.2021. Ma 19.40–21.10, 20 t. Aila Kuivamäki. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 30,00. Ilm. 12.4.2020 mennessä.

75011 Aamujooga 9.9.-7.10.2020. Ke 9.30–11.00, 10 t. Aila Kuivamäki. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 15,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Aamun avaus alkaa venyttelyllä, hengitysharjoituksilla ja rentoutumisella. Erityistä notkeutta ei tarvita. Rentouttavalla joogaharjoituksella poistetaan stressiä. Mukaan oma, ainakin pituutesi mukainen alusta, lämpimät ja joustavat vaatteet, villasukat, peitto ja vesipullo. Ilm. 2.9.2020 mennessä.

75012 Tiistain jooga, Jurva 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.00–18.30, 42 t. Kerttu Kamila. Vanhan sairaalan juhlasali, Kirkkokuja 1. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

75022 Keskiviikon jooga, Jurva Jooga, esittely Tule rentoutumaan. Ikä tai kankeus eivät ole esteenä. Opetellaan oikeaa hengitystä, rentoutumista ja oman kehon viestien kuuntelemista. Opitaan tiedostamaan oman kehon rajoitteet. Joogaliikkeet, hengitys ja keskittyminen luovat tasapainoa kehoon. Sopii myös aloittelijoille. Mukaan oma alusta, lämpimät ja joustavat vaatteet, villasukat, peitto ja vesipullo.

75031 Jooga 1, Kurikka 17.9.2020-15.4.2021. To 17.45–19.15, 42 t. Aila Kuivamäki. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

16.9.2020-14.4.2021. Ke 18.45–20.15, 42 t. Kerttu Kamila. Vanhan sairaalan juhlasali, Kirkkokuja 1. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

75052 Joogaa miehille ja naisille 17.9.2020-15.4.2021. To 18.00–19.30, 42 t. Kerttu Kamila. Vanhan sairaalan juhlasali, Kirkkokuja 1. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla vuorottelevat yin- ja hathajoogan harjoitukset. Suomen Joogaliiton Yinjoogan harjoitus on hiljainen, yksinkertainen, hidas ja melko passiivinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yinjooga olisi helppoa makoilua. Hathajoogan harjoituksissa ylläpidetään kehon liikkuvuutta ja lihaskuntoa. Sopii kaikenikäisille miehille ja naisille. Sopii myös aloittelijoille. Yin-joogaharjoitukset alkavat kevätkaudella. Mukaan joogamatto, joogatiili, pieni tyyny ja peitto sekä lämmin, joustava vaatetus. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Jooga Sarvijoki, esittely Kokonaisvaltaista ja dynaamista hathajoogaa - harjoituksen jälkeen niin keho kuin mielikin kiittävät. Tunti koostuu hengitys- ja lämmittelyliikkeistä, voimakkaammista liikkeistä sekä rentoutumisharjoituksista. Sopii nuorille ja varttuneille, naisille ja miehille, ei raskaana oleville. Ei tarvita aikaisempaa joogakokemusta. Mukaan joogamatto, 2 tyynyä, pitkä joustamaton vyö, viltti ja/ tai lämmintä vaatetta. Joogatiilet (2 kpl) ovat hyödylliset, eivät pakolliset.

75062 Jooga, Sarvijoki 20.9.2020-11.4.2021. Su 15.30–17.00, 24 t. Maarit Ojala. Toimitalo Veikkola, Sarvijoentie 759. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kokoontumiskerrat: 20.9., 27.9., 25.10., 8.11. ja 22.11. sekä 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. ja 11.4. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

75072 Kevät-kesäjooga, Sarvijoki 25.4.-13.6.2021. Su 15.30–17.00, 8 t. Maarit Ojala. Toimitalo Veikkola, Sarvijoentie 759. Kurssimaksu 15,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kokoontumiskerrat: 25.4., 16.5., 30.5. ja 13.6. Ilm. 18.4.2021 mennessä.

Muista perua ilmoittautumisesi AJOISSA jos et pääsekään kurssille.

Jooga Jalasjärvi, esittely Helppoja venytyksiä, hengittämistä ja rentoutumista. Säännöllisellä joogaharjoituksella on myönteinen vaikutus koko kehon ja mielen hyvinvointiin. Vähentää stressiä. Opitaan hengittämään oikein ja rentoutumaan. Sopii myös aloittelijoille. Mukaan oma alusta, lämpimät ja joustavat vaatteet, villasukat, peitto ja vesipullo.

75013 Tiistain jooga 1, Jalasjärvi 15.9.2020-13.4.2021. Ti 16.00–17.30, 42 t. Aila Kuivamäki. Hirvijärven koulun liikuntasali, Koulukuja 2. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

75023 Tiistain jooga 2, Jalasjärvi 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.45–19.15, 42 t. Aila Kuivamäki. Hirvijärven koulun liikuntasali, Koulukuja 2. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

75043 Keskiviikon jooga 2, Jalasjärvi 16.9.2020-14.4.2021. Ke 19.15–20.45, 42 t. Aila Kuivamäki. Hirvijärven koulun liikuntasali, Koulukuja 2. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

75033 Keskiviikon jooga 1, Jalasjärvi 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.30–19.00, 42 t. Aila Kuivamäki. Hirvijärven koulun liikuntasali, Koulukuja 2. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Venytyksiä, hengittämistä ja rentoutumista. Jooga lisää kehon liikkuvuutta ja tasapainoa. Joogan tavoite ei ole seistä päällään, vaan oppia kuuntelemaan omaa kehoa. Vähentää stressiä, yöunen laatu paranee. Mukaan oma alusta, lämpimät ja joustavat vaatteet, villasukat, peitto ja vesipullo. Ilm. 9.9.2020 mennessä.


19

opinto-ohjelma 2020-2021

Liikunta Kurikka

Jalasjärvi

Jurva

75053 Jooga ja rentoutus, Jalasjärvi 17.9.2020-15.4.2021. To 9.00–10.30, 42 t. Kirsi Järvelä. Nuorisotalo Wilholan peilisali, Knuuttilantie 6. Kurssimaksu 45,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Aloitetaan tunti kehoa herätellen, jatketaan lempeällä joogaharjoituksella omaa kehoa kuunnellen. Tunnin lopuksi pitkä syvärentoutus. Sopii myös aloittelijoille. Joustava, lämmin vaatetus. Mukaan alusta, viltti ja pieni tyyny. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Muistijooga, esittely Muistijoogassa harjoituksia tehdään muistimatolla. Harjoitukset koostuvat askelkuvioista ja muistitehtävistä. Välillä tehdään joogaharjoituksia ja rentoudutaan. Kurssilla ei tarvitse aikaisempaa kokemusta joogasta. Sopii perusterveille, ei paranna muistisairautta. Kurssilla matto käytettävissä. Kurssimaksuun sisältyy 5 euron välinemaksu.

75101 Muistijooga 20.4.-22.6.2021. Ti 13.00–14.30, 20 t. Aila Kuivamäki. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 13.4.2021 mennessä.

75083 Muistijooga, Jalasjärvi 20.4.-22.6.2021. Ti 15.30–17.00, 20 t. Aila Kuivamäki. Hirvijärven koulun liikuntasali, Koulukuja 2. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 13.4.2021 mennessä.

Joogapilates, esittely

75063 Tutustu pilatekseen

Harjoittelun perustana on tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) terveyttä tukeva harjoittelu. Tuntiin on yhdistetty pilateksen ja joogan edut. Pilates vahvistaa keskivartaloa ja tukee selän vakautta. Se kehittää kehonhallintaa ja parantaa ryhtiä. Jooga parantaa kehon liikkuvuutta ja tasapainoa. Se tuo tuntiin läsnäoloa luoden keskittymistä omaan kehoon, hengitykseen ja mielen rauhoittamiseen. Tunnin lopuksi lyhyt rentoutus. Sopii kaikille.

18.9.-9.10.2020. Pe 17.30–18.15, 4 t. Anne-Mari Kuoppamäki. Iloniemen liikuntasali, Koskitie 5. Kurssimaksu 8,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla harjoitellaan keskivartalon voiman hahmottamista ja hallintaa sekä voiman lisäämistä. Kurssi lisää oman kehon tuntemusta ja vahvistaa tietoisuutta keskivartalon voimasta. Tunnille mukaan täyspitkä ja mielellään paksu jumppamatto. Mukavat venyvät vaatteet sekä juomapullo. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

75102 Pilateksen alkeet, Jurva 75141 Joogapilates 1 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.00–18.00, 28 t. Kirsi Järvelä. Paulaharjun koulun liikuntasali, Koulupolku 3. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

75081 Joogapilates 2 16.9.2020-14.4.2021. Ke 18.15–19.15, 28 t. Kirsi Järvelä. Paulaharjun koulun liikuntasali, Koulupolku 3. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.45–17.30, 22 t. Johanna Nissinen. Vanhan sairaalan juhlasali, Kirkkokuja 1. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Alkeiskurssilla opetellaan syvien vatsalihasten aktivointi. Rauhalliset harjoitukset voimistavat tehokkaasti keskivartalon tukilihaksia. Tuloksena on parempi ryhti, litteämpi vatsa ja helpotusta ristiselän kipuihin. Mukaan jumppamatto ja pitävät pehmeät tossut (esim. jarrusukat). Ilm. 9.9.2020 mennessä.

75091 FascialMethod Shindo® -venyttely, esittely Tule rentoutumaan japanilaisen Shindorentoutusvenyttelyn pariin. Helppojen venytysten avulla vapautetaan kehoa jännityksistä. Shindo sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Rentoutusharjoituksia ja Shindon kuusi perusrentoutusvenytystä. Pukeudu lämpimästi ja joustavasti. Ota mukaan oma alusta, viltti ja tyynyjä venytysten tukemiseen.

75111 Shindo® -venyttely, syksy 15.9.-17.11.2020. Ti 18.45–20.15, 18 t. Heidi Väliaho. Paulaharjun koulun liikuntasali, Koulupolku 3. Kurssimaksu 20,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

75121 Shindo® -venyttely, kevät 20.4.-4.5.2021. Ti 18.30–20.00, 6 t. Heidi Väliaho. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 13.4.2021 mennessä.

29.4.-24.6.2021. To 18.00–19.00, 11 t. Tarja Nieminen. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 15,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla tutustutaan FasciaMethod-menetelmään, joka on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä. Tavoitteena on parantaa liikkuvuutta sekä palautumista. Faskiat eli lihaskalvot ovat sidekudosta, jotka tekevät meistä joko kankeita ja kömpelöitä tai jänteviä ja vahvoja. FasciaMethod on aktiivista ketjuliikkuvuusharjoittelua, jota rytmitetään hengityksellä. Sopii myös kuntoliikkujille. Tunti etenee rauhallisesti, joten jokaisella on aikaa keskittyä omaan kehoon ja tekemiseen. Oma jumppamatto sekä vesipullo mukaan. Ilm. 22.4.2021 mennessä.

Ilmoittautumiset 040 585 9305


20

Kurikan kansalaisopiston

Tanssi kanssa myötä- ja vastapäivään. Harjoitellaan käännöksiä ja pyörähdyksiä. Ilm. 22.11.2020 mennessä.

76212 Lavatanssit, alkeet ja alkeisjatko 15.9.2020-13.4.2021. Ti 19.30–21.00, 42 t. Heli Kaitamäki, Vanhan sairaalan juhlasali, Kirkkokuja 1. Kurssimaksu 45,00. Opetellaan suosituimmat lavatanssit. Perustanssitaitoa ei tarvita. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Soololattarit, esittely Soololattarikurssilla tanssitaan yksin erilaisia latinorytmejä (cha cha, samba, salsa, jive, rumba, merenque). Opetellaan rauhalliseen tempoon tanssien perusteita ja tekniikkaa - opit askeleet sekä helppoja sarjoja. Aiempaa tanssitaustaa ei tarvita, ainoastaan halu oppia uutta ja nauttia tanssin ilosta. Opetellaan yhdessä. Tunnin alussa lämmitellään ja tanssillisen osuuden jälkeen lyhyt venyttely. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla ohjaaja tarvittaessa opastaa kurssille sopivista jalkineista. Vesipullo mukaan.

76012 Soololattarit 40+, Jurva 17.9.2020-15.4.2021. To 16.45–17.45, 28 t. Tarja Nieminen. Vanhan sairaalan juhlasali, Kirkkokuja 1. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

76013 Soololattarit, Jalasjärvi 76021 Tanssiliikunta 29.4.-24.6.2021. To 15.15–16.45, 16 t. Tarja Nieminen. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 20,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Yli 50-vuotiaille miehille ja naisille suunnattu terveysliikuntaryhmä. Kokoontumiskerta sisältää lämmittelyn, tanssiosuuden ja venyttelyhetken. Kansainvälisten senioritanssien lisäksi tanssimme erilaisia paritansseja ja tanssirytmejä, jotka ovat pohjana senioritanssien koreografioissa. Kurssi auttaa ylläpitämään terveyttä ja lisää hyvinvointia. Tanssi on mukava harrastus, joka ylläpitää nivelten liikkuvuutta sekä kehon ja tasapainon hallintaa, myös muisti ja mieli pysyvät virkeänä. Kurssilla ei tarvita omaa paria ja se sopii kaikille ilman aiempaa tanssiharrastustakin. Opitaan yhdessä iloisin mielin! Ilm. 22.4.2021 mennessä.

76041 Vitaalitanssin soolotunti 19.9.2020-17.4.2021. La 12.00–13.00, 28 t. Sirkku Iso-Tuisku. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. VitalDanza® eli suomalaisittain vitaalitanssi on eheyttävä tanssin muoto, jossa soolotunnilla tanssi vie henkilökohtaiseen tanssin kokemi-

seen. Voimavaroja, iloa ja inspiraatiota sekä kuntoa ylläpitävä tunti, joka vapauttaa stressistä ja harmonisoi keho-mieli-yhteyttä. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvitse olla. Hikoilun salliva vaatetus ja vesipullo mukaan! Ilm. 13.9.2020 mennessä.

76211 Kansantanssit 17.9.2020-15.4.2021. To 19.00–20.30, 42 t. Väinö Kreko. Työväentalo, Kiikkulantie 5. Kurssimaksu 50,00. Opetellaan perinteistä sekä uudempaa suomalaista kansantanssia. Tutustutaan myös ulkomaalaisiin kansantansseihin. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

76221 Lavatanssit, alkeet 15.9.-24.11.2020. Ti 17.30–19.00, 20 t. Väinö Kreko. Työväentalo, Kiikkulantie 5. Kurssimaksu 25,00. Kurssilla opetellaan perustansseista valssi, foxi, jenkka ja tango. Tavoite oppia kunkin tanssin perusaskel sekä eteneminen myötä- ja vastapäivään parin kanssa. Aloitetaan aivan alusta, vaatimuksena kävelytaito. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

14.9.2020-12.4.2021. Ma 16.30–17.15, 22 t. Tarja Nieminen. Iloniemen liikuntasali, Koskitie 5. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

76241 Lavatanssit, jatko 15.9.2020-13.4.2021. Ti 19.15–20.45, 42 t. Väinö Kreko. Työväentalo, Kiikkulantie 5. Kurssimaksu 45,00. Kurssin on tarkoitettu vakio- ja latinalaistanssien perusaskeleet osaaville (esim. alkeiskursseilla olleille). Harjoitusta sekä uusia kuvioita entisiä unohtamatta. Tervetuloa hauskaan ja välittömään seuraamme! Tanssipari suotava. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

76231 Foxin ja jenkan viikonloppu 28.-29.11.2020. La ja su 13.00–15.15, 6 t. Väinö Kreko. Työväentalo, Kiikkulantie 5. Kurssimaksu 12,00. Kurssilla käydään läpi foxin ja jenkan perusaskelikot ja -otteet. Opetellaan etenemistä parin

Muista perua ilmoittautumisesi AJOISSA jos et pääsekään kurssille.


21

opinto-ohjelma 2020-2021

Terveydenhoito

Viriketoiminta Kurikka

85031 Luovaa ilmaisua

14.9.2020-12.4.2021. Ma 16.00–17.30, 42 t Leena Rinta-Lusa Hirvinummen palvelukoti, Muurimäentie 4. Kurssimaksu 45,00. Hauskaa yhdessäoloa juttelun, arvoitusten, kilpailujen ja musiikin parissa. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

15.9.2020-13.4.2021. Ti 9.15–10.30, 35 t. Satu Ojala. Kurikan toimintakeskus, Siltalantie 7. Kurssimaksu 35,00. Harjoitellaan käden ja aivojen yhteistyötä valmistaen askartelutöitä kierrätysmateriaaleista eri tavoin, tutustutaan myös keramiikkaan. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

14.9.2020-12.4.2021. Ma 9.30–10.30, 28 t. Heikki Ranta. Kurikan toimintakeskus, Siltalantie 7. Kurssimaksu 30,00. Reipas aamupäivätuokio musiikin tahdissa kotona ja toimintakeskukseen väelle. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

85032 Liikunnan iloa 14.9.2020-12.4.2021. Ma 9.30–10.15, 22 t. Tarja Nieminen. Jurvan toimintakeskus, Puusepänraitti 2. Kurssimaksu 25,00. Kurssilla liikutaan musiikin tahdissa sekä istuen että seisten. Tunnin alussa lämmittelyä, jonka jälkeen lyhyt tanssillinen osuus ja lopuksi venytellään istuen. Tunti etenee rauhassa helpoilla liikkeillä, iloisin mielin. Ryhmän toiveita kuunnellaan. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

82021 Kinesioteippaus 2

14.9.2020-12.4.2021. Ma 10.00–11.30, Ke 18.00–19.30, Ma 10.00–14.00, 31 t. Kaisu Keski-Liikala, Annikki Kantola ja vierailevat luennoitsijat, Nuorisotalo Wilholan iso sali, Knuuttilantie 6. Kurssimaksu 35,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla pyritään siihen, että osallistujien psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi paranee. Opitaan valitsemaan itselle sopivia liikunnan lajeja sekä liikkumaan säännöllisemmin ja tavoitteellisemmin. Opitaan tekemään terveellisempiä raakaainevalintoja ruokiin ja valmistamaan terveellisempiä aterioita. Kolesterolimittaus 13 euroa maksetaan mittaajalle. Kokoontumisia myös Keskikylän Harjulassa ja Palveluportilla. Kokoontumiskerrat 14.9., 21.9., 5.10., 28.10., 9.11., 23.11., 14.12. sekä 11.1., 8.2., 8.3. ja 12.4. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sydänpiirin kanssa. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

20.3.2021. La 10.00–14.00. 5 t. Teija Uitto. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Ilm. 14.3.2021 mennessä.

Kevyempi elämäntapa, esittely

85022 Soitto- ja lauluryhmä 15.9.2020-13.4.2021. Ti 14.00–15.30, 42 t. Juha Runsala. Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk, musiikkiluokka, Peurantie 5. Kurssimaksu 45,00. Lauletaan ja soitetaan oppilaille mieluisia lauluja säestäen bändi- ja rytmisoittimin. Iloitaan ja viihdytään musiikin avulla. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Onko painonhallinta yksin haastavaa? Kurssilla pohditaan ravintoasioita ja terveellisiä elämäntapoja. Suunnitellaan itselle sopiva liikunta-ohjelma. Annetaan vinkkejä tavoitteen saavuttamiseksi niin ruokailuun kuin liikuntaankin liittyen. Lisäksi saat ryhmän tuen. Joka kerralla ohjelma erilainen. Lopullinen kurssin sisältö hahmottuu ryhmän tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Kurssi sopii kaikille terveellisistä elämäntavoista kiinnostuneille. Mukaan muistiinpanovälineet.

85023 Toimintakeskuksen musiikkikerho, Jalasjärvi 16.9.2020-14.4.2021. Ke 9.00–10.00, 28 t. Jenni Packalén. Jalasjärven toimintakeskus, Tenavatie 3 A. Kurssimaksu 30,00 . Iloa musiikista ja rytmistä. Lauletaan sekä musisoidaan ryhmässä, yksin ja yhdessä. Ryhmä on tarkoitettu Toimintakeskuksen väelle sekä kotona asuville. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

85012 Luovasti askarrellen 17.9.2020-25.3.2021. To 9.15–10.30, 35 t. Satu Ojala. Jurvan toimintakeskus, Puusepänraitti 2. Kurssimaksu 35,00. Harjoitellaan käden ja aivojen yhteistyötä valmistaen askartelutöitä kierrätysmateriaalista, piirretään oppien mittasuhteita sekä pelataan helppoja pelejä. Vietetään iloinen hetki. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

85011 Juttutupa 17.9.2020-15.4.2021. To 13.00–15.15, 63 t. Anita Kivineva. Intola, Seurapuistikko 6 C 27. Kurssimaksu 50,00. Kurssi edistää afaattisten henkilöiden osallistumista, tukee kommunikointia ja antaa vertaistukea. Tapaamisissa on aina sama tuttu runko: ajankohtaiset asiat, kommunikaatioryhmä ja teema (esim. kulttuuri, terveys, historia, ympäristö jne). Kurssille voi osallistua myös puhevammainen tulkin tai avustajan kanssa. Kurssia on tuettu Opetushallituksen rahoituksella. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

@Kurikanopisto @Kurikanopisto1

Kinesioteippaus, esittely

82031 Kevyempi elämäntapa, syksy

Käydään läpi kinesioteippauksen periaate ja harjoitellaan teippauksia. Harjoitusteippausta tehdään sekä itselle että toiselle. Kurssi sopii kinesioteippauksesta kiinnostuneelle. Kurssimaksu sisältää teipit.

15.9.-17.11.2020. Ti 12.00–12.45. 9 t. Teija Uitto. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

82011 Kinesioteippaus 1 5.12.2020. La 10.00–14.00. 5 t. Teija Uitto. Kurikan yhteiskoulu A lk 116, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 20,00. Ilm. 29.11.2020 mennessä.

82091 Kevyempi elämäntapa, kevät 12.1.-16.3.2021. Ti 12.00–12.45. 9 t. Teija Uitto. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 6.1.2021 mennessä.

Jurva

85021 Päivän pirskeet

85061 Toimintakeskuksen musiikkiryhmä

82013 Elämäntaparemontti

Jalasjärvi

www.kurikanopisto.fi Kurikan kansalaisopisto

@

toimisto@kurikanopisto.fi Kurikantie 16, 61300 Kurikka 040 585 9305 (ei tekstiviestejä)


22

Kurikan kansalaisopiston

Kielet 38031 Fintandem 24.10.2020-27.3.2021. La 10.00–11.30, 10 t. Virpi Asunmaa. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. FinTandem-kielikurssimallissa kaksi eri äidinkieltä puhuvaa henkilöä eli tandemkumppania tapaa säännöllisesti oppiakseen toisensa kieltä. FinTandem sopii kaikenikäisille, kunhan molemmat hallitsevat opiskeltavasta kielestä vähintään perusteet. Kurssiin sisältyy lukuvuoden aikana viisi kurssilaisten yhteistapaamista. FinTandem-kurssille ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä lomakkeella opiston verkkosivuilla, http://kurikanopisto.fi/pages/fi/opintotarjonta/kielet.php. Kurssimaksu peritään vasta sitten, kun tandemkumppani on löytynyt. Kokoontumiskerrat: 24.10., 21.11., 23.1., 27.2. ja 27.3. Ilm. 18.10.2020 mennessä.

Suomi 31021 Osaatko suomea? -alkeiskurssi 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.45–19.15, 42 t. Satu Kallio. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 30,00. Suomen kielen alkeiskurssi suomea hyvin vähän osaaville opiskelijoille. Opetuskielinä suomi ja englanti. Opetellaan suomen kielen sanastoa ja harjoitellaan puhumista erilaisissa tilanteissa. Kurssin taitotaso A1. A Finnish course for beginners for learning Finnish vocabulary and speaking Finnish in various situations. Level A1. Kurssia on tuettu Opetushallituksen rahoituksella. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

31031 Joo, mä puhun suomea -puhekurssi

32051 A new start - englannin alkeet

17.9.2020-15.4.2021. To 18.00–19.30, 42 t. Satu Kallio. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 30,00. Suomen kielen puhekurssi opiskelijalle, joka on opiskellut suomea muutaman vuoden, mutta tarvitsee rohkeutta ja harjoitusta puhumiseen. Tuo ystäväsikin mukaan! Kurssin opetuskielenä on suomi. Kurssin taitotaso A2. A Finnish course for students who have learned Finnish for a couple of years, but wish to practice speaking in everyday situations. Bring a friend, too! The teaching language is Finnish. Level A2. Kurssia on tuettu Opetushallituksen rahoituksella. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

15.9.2020-13.4.2021. Ti 19.30–21.00, 42 t. Satu Kallio. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16, Kurssimaksu 45,00. Ota härkää sarvista ja opettele puhumahan Lontoota! Nyt otetahan uus tehostartti ja opetellahan tulemahan sen verran toimehen englanniksi, jottei näläkähän kuolla eikä aiva pöyröönä piretä. Opetellahan paljo sanoja ja opitahan pärjäämähän vähällä, mutta sitäki laarukkahammalla sanastolla erimoisis tilantehis. Ota kaveriki joukkohon, jottei tartte sun kielitaituas karehtia! Kurssi on justihin passeli kankiammallekki kielelle. Kaikki vasta-alakajat on tervetullehia! Kirjahankinnasta päätetään myöhemmin, taitotaso A1. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

31013 Suomen kielen jatko, Jalasjärvi

32041 Talk, read and listen!

16.9.2020-14.4.2021. Ke 19.00–20.30, 42 t. Anneli Niemistö, Jalasjärven lukion lk 8, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 30,00. Kurssi sopii suomen kielen perusteita hallitseville. Opiskelija selviää jo yksinkertaisista keskusteluista ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita. Oppikirja: Suomen mestari 2. Opetuskielenä suomi ja tarvittaessa englanti. Kurssin taitotaso A2. Finnish course for foreigners with basic skills in Finnish language. You can already engage in simple conversations and write simple sentences in Finnish. Teaching languages are Finnish and English. Level A2. Kurssia on tuettu Opetushallituksen rahoituksella. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

17.9.2020-15.4.2021. To 18.45–20.15, 42 t. Virpi Asunmaa. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. A group for students who have good English skills and wish to keep up their language skills by listening, talking and reading about various subjects in a relaxed atmosphere. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Englanti 32011 Everyday English 1 16.9.2020-14.4.2021. Ke 18.45–20.15, 42 t. Virpi Asunmaa. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. Jatkokurssi englannin kielen perusteita jonkin verran hallitseville opiskelijoille. Kirjana jatkuu Everyday English 1 kappaleesta 4. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

32021 Everyday English 2 17.9.2020-15.4.2021. To 17.00–18.30, 42 t. Virpi Asunmaa. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. Jatkokurssi englantia 1-2 vuotta opiskelleille kielen perusteet hallitseville opiskelijoille. Kirjana jatkuu viime vuodelta Everyday English 2 kappaleesta 5. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

32031 Everyday English 3 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.00–18.30, 42 t. Virpi Asunmaa. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. Jatkokurssi englantia useita vuosia opiskelleille, kielen perusteet hyvin hallitseville opiskelijoille. Myös erilaisia keskusteluharjoituksia. Kirjana jatkuu Everyday English 3 kappaleesta 5. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

32091 Travel English, Englantia matkailijoille 17.9.-5.11.2020. To 17.30–20.00, 21 t. Anneli Niemistö. Paulaharjun koulun kuvaamataidon luokka 332, C-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 25,00. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa tilanteissa, kuten lentokentällä, hotellissa, kaupassa ja ravintolassa asioimista sekä tien kysymistä. Kurssi sopii kaikille, jotka hallitsevat englannin perusteita ja haluavat kerrata matkalla tarvittavaa sanastoa. Oppikirjana Englantia matkailijoille, joka sopii myös itseopiskeluun ja on kätevä lisä matkalaukkuun. Kokoontumiskerrat: 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 22.10., 29.10. ja 5.11. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

32023 Everyday English 2, Jalasjärvi 14.9.2020-12.4.2021. Ma 17.00–18.30, 42 t. Virpi Asunmaa. Jalasjärven lukion lk 6, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 45,00. Jatkokurssi englantia 1-2 vuotta opiskelleille kielen perusteet hallitseville opiskelijoille. Aloitetaan alusta kirja Everyday English 2. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

32033 Everyday English 3, Jalasjärvi 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.00–18.30, 42 t. Virpi Asunmaa. Jalasjärven lukion lk 6, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 45,00. Jatkokurssi englantia useita vuosia opiskelleille, kielen perusteet hyvin hallitseville opiskelijoille. Myös erilaisia keskusteluharjoituksia. Kirjana alkaa Everyday English 3. Ilm. 8.9.2020 mennessä.


23

opinto-ohjelma 2020-2021

Kielet Kurikka

32043 Everyday English 4, Jalasjärvi 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.45–20.15, 42 t. Virpi Asunmaa. Jalasjärven lukion lk 6, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 45,00. Englantia useita vuosia opiskelleille kielen perusteet hyvin hallitseville opiskelijoille. Myös erilaisia keskusteluharjoituksia. Kirjana jatkuu viime vuodelta Everyday English 4 kappaleesta 5. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

32053 Aktivoi englantisi, jatko, Jalasjärvi 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.15–18.45, 42 t. Anneli Niemistö. Jalasjärven lukion lk 8, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 45,00. Kurssilla harjoitellaan käytännön englantia ja kerrataan peruskielioppia rennolla otteella. Harjoitellaan arjen puhetilanteita sekä kuullun ymmärtämistä ja kerrataan sanastoa ja käytännöllisiä fraaseja aihepiireittäin. Kurssi sopii opiskelijalle, joka selviytyy helpoista puhetilanteista, mutta sanat ja kielioppi tuntuvat välillä olevan "hukassa". Oppikirjana Everyday English 1. Kurssi on jatkokurssi, mutta mukaan sopii myös uusia opiskelijoita! Jatketaan kirjaa luvusta 5 eteenpäin. Kurssin taitotaso on A1. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

32010 Listen to English! -verkkokurssi 25.9.-6.11.2020. Pe 13.00–14.30, 12 t. Anneli Niemistö. Kurssimaksu 15,00. Verkkokurssilla harjoitellaan englannin puhutun kielen ymmärtämistä. Opiskelija pääsee kuuntelemaan englannin kielellä mm. uutisia ajankohtaisista aiheista. Puhutun kielen ymmärtämistä tukee kirjallinen teksti. Harjoitusten avulla testataan osaamista. Kurssi soveltuu edistyneemmille opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet englantia useamman vuoden. Kurssi tarjolla Peda.net -oppimisalustalla, opettaja tavoitettavissa oppimisalustan kautta. Ei kokoontumisia, voi edetä omaan tahtiinsa. Uutta materiaalia viikoittain. Kirjautumisohjeet ilmoittautuneille. Ilm. 20.9.2020 mennessä.

Saksa 33011 Rammstein-saksa 14.9.-5.10.2020. Ma 17.30–20.00, 12 t. Anneli Niemistö. Paulaharjun koulun kuvaamataidon luokka 332, C-osa. Koulupolku 3, Kurssimaksu 15,00. Saksalainen Rammstein-bändi on suosittu ympäri maailmaa. Kurssilla perehdytään Rammsteinin musiikkiin ja sanoituksiin rennossa ilmapiirissä. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin saksaa jo osaaville, nuorille ja aikuisille! Kokoontumiskerrat: 14.9., 21.9., 28.9. ja 5.10. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

33021 Rammstein-saksa, jatko 1.-22.2.2021. Ma 17.30–20.00, 12 t. Anneli Niemistö. Paulaharjun koulun kuvaamataidon luokka 332, C-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 15,00 .

Saksalainen Rammstein-bändi on suosittu ympäri maailmaa. Lyhytkurssilla perehdytään Rammsteinin musiikkiin ja sanoituksiin rennossa ilmapiirissä. Tämä on jatkokurssi Rammsteinsaksa -kurssille. Sopii myös saksaa jo vähän osaaville. Kokoontumiskerrat: 1.2., 8.2., 15.2. ja 22.2. Ilm. 25.1.2021 mennessä.

33013 Saksa alkeis/jatko, Jalasjärvi 16.9.2020-14.4.2021. Ke 19.00–20.30, 42 t. Kirsi Kuusisto. Anturakabinetti, Jalasjärvi talo, Kirkkotie 4. Kurssimaksu 45,00. Saksan kieliopin alkeita, käytännön puhetilanteita ja tapatietoutta erilaisten aineistojen avulla. Sopii aikaisemmin opittujen taitojen kertaajille ja opiskelijoille, jotka kaipaavat rohkaisua saksan kielen käyttämiseen. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Espanja 35011 Espanjan alkeet matkailijoille 1 16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.00–17.30, 42 t. Patricia Tuomela-Millan, Kurikan yhteiskoulu A lk 119, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 45,00. Kurssilla tutustutaan espanjan kielen perusteisiin. Opitaan kertomaan itsestä ja selviämään arkisista tilanteista matkalla, kaupassa jne. Espanja on maailman neljänneksi puhutuin kieli. Oppikirjana Buenas Migas 1, yhteistilaus kurssin aluksi. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

35021 Espanjan jatko matkailijoille, 2 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.35–19.05, 42 t. Patricia Tuomela-Millan. Kurikan yhteiskoulu A lk 119, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 45,00. Osaatko jo espanjan alkeet, mutta haluat mm. oppia toimimiaan paremmin ostoksilla, liikkumaan ja keskustelemaan voinnistasi espanjaksi sekä perehtyä espanjalaiseen kulttuuriin? Jatkokurssi espanjaa opiskelleille kielen perusteet hallitseville. Kirjana jatkuu Buenas Migas 1 -kirja kpl:sta 9 eteenpäin. Aloitetaan Buenas Migas 2 -kirja myöhemmin. Kerrataan aluksi. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

35031, Espanjan jatko matkailijoille, 3 16.9.2020-14.4.2021. Ke 19.05–20.35, 42 t. Patricia Tuomela-Millan. Kurikan yhteiskoulu A lk 119, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 45,00. Tavoitteena on syventää opittua espanjan kielen taitoa ja käydä läpi lisää kielen perusrakenteita ja sanastoa; erityisesti imperfektin ja perfektin käyttöä. Kirjana Buenas Migas 2 kpl:sta 4. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Muista perua ilmoittautumisesi AJOISSA jos et pääsekään kurssille.

Jalasjärvi

Jurva

Muut kielet 38071 Tukiviittomat 14.9.-23.11.2020. Ma 17.00–18.30, 20 t. Marika Hammar. Kurikan yhteiskoulu A lk 118, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 25,00. Koulutuksessa harjoitellaan arjessa tarvittavia viittomia: tervehdyksiä, ruokia, vaatteita, verbejä, leluja, tunteita, lauluja ja loruja opiskelijoiden toiveiden mukaan. Koulutus sopii kaikille halukkaille eikä osallistuminen edellytä aikaisempaa viittomien osaamista. Koulutuksessa jaetaan kuvallinen materiaali opeteltavista viittomista. Materiaalimaksu 5 euroa sisältyy kurssimaksuun. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

37011 Venäjän jatkokurssi 14.9.2020-12.4.2021. Ma 17.30–19.00, 42 t. Päivi Rajamäki, Kurikan yhteiskoulu A lk 117, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 45,00. Jatketaan venäjän opiskelua Jegorenkov-Piispasen Mozno 2 -kirjan pohjalta. Aloitetaan kertaamalla kpl 1-4, joten vaikka ei olisi osallistunut opetukseen lukuvuonna 2019-20, pääsee mainiosti mukaan. Sitten jatketaan tutustumista esim. miehen ja naisen rooleihin, terveyteen ja elämään Venäjällä, erityisesti Moskovassa. Kielioppitietoutta laajennetaan aina perustiedon pohjalta: nyt paneudutaan mm. verbien aspekteihin ja genetiivirakenteisiin. Aktivoidaan kuuntelu- ja puhetaitoja. Kaikki perustiedot hankkineet - kirjasta riippumatta - ovat tervetulleita mukaan. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

38041 Ruotsia kerraten ja keskustellen 15.9.2020-13.4.2021. Ti 10.00–11.30, 42 t. IlaMaaret Ojala. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. Onko ruotsin taitosi ruosteessa? Kerrataan yhdessä ruotsin perussanastoja ja rakenteita matalan kynnyksen kurssilla. Paljon arkipäivään ja yleisiin aihepiireihin liittyvää sanastoa sekä suullisen kielitaidon harjoittelua rennosti keskustellen. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

38051 Ruotsia arkeen ja vapaa-aikaan 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.30–19.00, 42 t. IlaMaaret Ojala. Kurikan yhteiskoulu A lk 117, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 45,00. Ruotsin peruskurssilla kerrataan sekä arkipäiväisiä sanastoja ja rakenteita että matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvää kielitaitoa, esim. lippujen ostamista, majoituksen varaamista sekä ruokailuun ja kulttuuriin liittyvää sanastoa. Vahvistetaan suullista kielitaitoa pareittain ja ryhmissä keskustellen. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

38011 Ni hao! Mandariinikiina, alkeet 18.9.2020-16.4.2021. Pe 17.00–18.30, 42 t. Pilvi Li, Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. Kiinan kieli on yksi vanhimmista ja pisimpään käytössä olleista kielistä. Nykyään Kiinassa mandariinikiina on virallinen kieli. Kurssilla opiskelija saa kattavasti harjoitusta: kuuntelua, lukemista,

Lahjaidea hukassa? Muista opistolahjakortti!

kirjoittamista ja puhumista. Kurssi sopii kielen alkeiden opiskeluun ja kertaamiseen. Oppikirjana Kettunen: Zou Ba! Kurssin opetuskielenä suomi ja englanti. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

38061 Japanin kielen alkeet 18.9.2020-16.4.2021. Pe 17.00–18.30, 42 t. Satu Opas. Kurikan yhteiskoulu A lk 117, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 45,00. Tutustutaan japanin kielen perusteisiin ja Japanin kulttuuriin. Aiempi kielen, kulttuurin tai kirjoitusmerkkien tuntemus ei ole tarpeen. Kurssikirja on englanninkielinen, mutta kaikki aiheet käydään tunnilla läpi suomeksi, joten englantia ei välttämättä tarvitse osata. Kurssi soveltuu kaikenikäisille! Kurssikirjana Trombley: Japanese from Zero! 1, ensimmäisellä kerralla kurssikirja ei vielä pakollinen. Osa kurssista toteutuu etäopetuksena. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

34013 Ranskan alkeet 15.9.2020-13.4.2021. Ti 18.45–20.15, 42 t. Virpi Asunmaa. Jalasjärven lukion lk 6, Kauppilantie 1, Kurssimaksu 45,00. Bonjour, tule tutustumaan ranskan kieleen ja kulttuuriin! Opiskellaan kieltä aivan alkeista lähtien. Kurssi sopii myös ranskan perusteiden kertaamiseen. Kirjana Chez Olivier 1. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

38013 Latinan kieli ja antiikin historia (alkeet) 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.00–18.30, 42 t. Mervi Ranta. Jalasjärven lukion lk 5, Kauppilantie 1. Kurssimaksu 45,00. Veni, vidi, vici. Nomen est omen. Tule mukaan oppimaan latinan kieltä, jota löytyy ympäriltämme enemmän kuin arvaatkaan. Kurssilla käydään läpi latinan kielioppia ja tutustutaan antiikin rikkaaseen kulttuurihistoriaan ja mytologiaan. Kurssi sopii kaikille latinan kielestä ja antiikin kulttuurista kiinnostuneille. Ilm. 9.9.2020 mennessä.


24

Kurikan kansalaisopiston

Musiikki 27011 Lauluista iloa 12.9.2020-17.4.2021. La 13.15–14.45, 22 t. Anna Pellikka. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Kurssilla lauletaan iloisessa joukossa pääosin yksiäänisesti ja mahdollisesti kaksiäänisesti mm. Abban biisejä. Ainoana pääsyvaatimuksena on laulutaito ja iloinen mieli. Kokoontumiskerrat: 12.9., 3.10., 24.10., 14.11. ja 5.12. sekä 9.1., 30.1., 20.2., 13.3., 10.4. ja 17.4. Ilm. 6.9.2020 mennessä.

lauluntekemisen eri alueisiin yhdessä tutkien ja kokeillen. Käsitellään mm. sanoittamista, biisien rakennetta, melodiaa ja harmoniaa. Kurssilla on mahdollisuus myös esitellä omia kappaleitaan ja saada niistä palautetta. Kurssille osallistuvilla olisi hyvä olla jokin instrumentti tai tietokone, millä tekee musiikkia tai esittää laulujaan. Kurssipaikassa on piano. Kurssi on tarkoitettu nuorille ja nuorille aikuisille. Kokoontumiskerrat: 24.10. ja 21.11. sekä 16.1. ja 13.2. Ilm. 18.10.2020 mennessä.

27031 Laulutaidottomien lauluryhmä 17.9.2020-15.4.2021. To 18.15–19.00, 21 t. Jenni Packalén. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20. Kurssimaksu 25,00. Laulutaidottomien ryhmässä lauletaan rennolla otteella ja hyvällä mielellä, yhteislaulamisen ilosta! Laulutaidottomissa ei tarvitse osata laulaa, mutta kurssilla kuitenkin pyritään kehittymään. Tunneilla harjoitellaan laulutekniikkaa, äänenmuodostusta ja äänenkäyttöä. Uusia ja vanhoja lauluja laulamalla kehitetään laulutaitoa ja sävelkorvaa. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

27041 Lauluntekijän kurssi 24.10.2020-13.2.2021. La 11.00–15.00, 20 t. Jenni Packalén. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20. Kurssimaksu 20,00. Miten säveltää lyriikkaa tai sanoittaa musiikkia? Miten saada sävellys toimimaan? Jos teet omia lauluja ja haluat vastauksia näihin kysymyksiin, tämä kurssi on juuri sinua varten. Tutustutaan

Kuorot 21021 Mieskuoro Nuijamiehet 14.9.2020-24.5.2021. Ma 19.30–21.00, 60 t. Romuald Podlesny. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20. Kurssimaksu 65,00. Harjoitellaan perinteisiä mieskuorolauluja esityskuntoon huumoria unohtamatta. Kuorolaiselta edellytetään hyvää sävelkorvaa ja lauluääntä. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

21051 Lauluveteraanit 14.9.2020-12.4.2021. Ma 10.30–12.00, 42 t. Aatos Ilomäki. Kurikkalan sali, Kurikantie 16. Kurssimaksu 50,00. Harjoitellaan lauluja esityskuntoon ja pidetään yllä laulutaitoa. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

21011 Naiskuoro

21013 Hirvijärven kuoro

17.9.2020-15.4.2021. To 19.15–20.45, 42 t. Jenni Packalén. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20. Kurssimaksu 45,00. Naiskuorolaulua rennolla ja iloisella otteella! Lauletaan uusia ja vanhoja lauluja elämän polun varrelta; herkistä viisuista aina rempseisiin ralleihin, myös ryhmän toiveiden mukaisesti. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–19.30, 42 t. Minna Salmela, Jalasjärven seurakuntatalo, Kirkkotie 1. Kurssimaksu 45,00. Sekakuoro harjoittelee ja esittää erilaisissa tapahtumissa hengellistä musiikkia. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

21041 Mettumaarikuoro 17.9.2020-15.4.2021. To 18.30–20.00, 42 t. Matti Ala-Välkkilä. Paulaharjun koulun musiikkiluokka 169 A-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 45,00. Tasokas viihdelaulukuoro. Kuorossa opiskellaan äänenmuodostusta, viihdekuorolaulun tekniikkaa ja valmistetaan konserttiohjelmistoa esityskuntoon. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

21012 Laulukööri Mesikset 18.9.2020-16.4.2021. Pe 17.00–18.30, 42 t. Matti Saari. Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk, musiikkiluokka, Peurantie 5. Kurssimaksu 50,00. Mesikset on sekakuoro, jonka ohjelmisto koostuu perinteisestä kotimaisesta musiikista, kansanlauluista ja hengellisestä musiikista. Tähän "Kööriin" ovat tervetulleita kaikki laulusta kiinnostuneet. Yhteislaulut voimavarana! Ilm. 13.9.2020 mennessä.

21123 Nuorten lauluryhmä, Jalasjärvi 16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.00–17.30, 42 t. Jenni Packalén. Jalasjärvi-sali, Kirkkotie 4. Kurssimaksu 45,00. Haaveiletko laulamisesta hyvässä porukassa? Nuorten lauluryhmässä lauletaan rennolla otteella! Lauletaan uutta ja vanhaa pop- ja viihdemusiikkia sekä muita kuoroteoksia, myös toiveita saa esittää. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki laulamisesta innostuneet kuutosluokkalaisista lukioikäisiin. Tavoitteena on muodostaa lauluryhmästä Jalasjärven nuorisokuoro. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

21103 Peliitat 16.9.2020-14.4.2021. Ke 19.00–20.30, 42 t. Jenni Packalén. Jalasjärvi-sali, Kirkkotie 4. Kurssimaksu 45,00. Yhdessä laulamisen iloa naisille sekä miehille. Ohjelmistossa viihdemusiikkia, ikivihreitä, kansanlauluja sekä musikaalisävelmiä. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

21023 Jalasjärven mieslaulajat 17.9.2020-15.4.2021. To 19.00–21.00, 59 t. Anna Pellikka. Jalasjärven kirkonkylän koulun lk 104, Kynttiläkuja 2. Kurssimaksu 60,00. Tässä sinun kuorosi, rohkea mies! Mieslaulajissa lauletaan iloisella ja rennolla otteella eri vuosikymmenten ja eri tyylilajien musiikkia. Tehdään myös äänenhuoltoa ja etsitään rohkeutta käyttää ääntä monipuolisesti. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

21043 Jalasjärven naiskuoro 17.9.2020-15.4.2021. To 17.00–19.00, 59 t. Anna Pellikka, Jalasjärven kirkonkylän koulun musiikkiluokka, Kynttiläkuja 2. Kurssimaksu 60,00. Kurssilla lauletaan iloisella ja rennolla mielellä musiikkia eri vuosikymmeniltä ja eri tyylilajeja. Tehdään myös äänenhuoltoa ja etsitään rohkeutta käyttää ääntä monipuolisesti. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Yksilöopetus 22031 Yksinlaulu Paulaharju

ja

pianonsoitto,

19.9.2020-17.4.2021. La 13.45–16.15, 21 krt. Juha Runsala. Paulaharjun koulun musiikkiluokka 169 A-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Yksinlaulussa harjoitellaan rytmiikkaa, puhdasta äänenmuodostusta, fraseerausta, mikrofoniin


25

opinto-ohjelma 2020-2021

Musiikki Kurikka

14.9.2020-12.4.2021. Ma 15.00–18.30, 21 krt. János Tisza. Paulaharjun koulu, C-osa, lk 136, Koulupolku 3. Kurssimaksu 120,00 . Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

22202 Musiikin yksilöopetus, Jurva 16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.00–19.00, 21 krt. János Tisza. Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk, musiikkiluokka, Peurantie 5. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Viulunsoitto, esittely Viulunsoiton yksilöopetusta vasta-alkajille sekä pidemmälle ehtineille, klassisin metodein viihdemusiikkiakaan unohtamatta (esim. karaokeviulu). Mahdollisuus myös yhteissoittoon samanhenkisessä/tasoisessa ryhmässä. Soittimen hankinnassa/vuokrauksessa avustetaan tarvittaessa. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi.

22211 Broadwayn lumoissa – Musikaalilaulun kurssi

22021 Viulunsoitto 22,5 min

22041 Viulunsoitto 45 min 16.9.2020-14.4.2021. Ke 18.30–20.30, 21 krt. Antti Laasanen. Paulaharjun koulun lk 217, B-osa, Koulupolku 3, Kurssimaksu 240,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Jurva

22091 Musiikin yksilöopetus, Paulaharju

laulamista ja persoonallista esiintymistaitoa. Laulut valitaan opiskelijan mieltymysten mukaan. Pianonsoitossa opiskellaan pianonsoiton alkeita ja vapaata säestystä. Opiskelijan hankittava tunnille Suomalainen pianokoulu. Yksilöopetusta 22.5 min/krt. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.15–18.30, 21 krt. Antti Laasanen. Paulaharjun koulun lk 217, Bosa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Jalasjärvi

Yksinlaulu, piano/huilu/panhuilu, esittely Laulutunneilla opetellaan äänenhuoltoa ja -tekniikkaa, äänenavauksia ja kappaleita opiskelijan tason mukaan. Soittotunneilla soitetaan opiskelijan tason mukaan alkeista aina edistyneisiin saakka. Oma soitin välttämätön. Yksilöopetusta 22,5 min/krt. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi.

22051 Yksinlaulu, piano/huilu/panhuilu 1, Kurikkala 14.9.2020-12.4.2021. Ma 16.00–20.00, 21 krt. Mari Luomala-Kulkula. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

22061 Yksinlaulu, piano/huilu/panhuilu 2, Kurikkala 15.9.2020-13.4.2021. Ti 15.00–19.45, 21 krt. Mari Luomala-Kulkula. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

22071 Yksinlaulu, piano/huilu/panhuilu 3, Kurikkala

Laulutunneilla harjoitellaan vapaata äänenkäyttöä, laulutekniikkaa ja tulkintaa opiskelijan toiveiden mukaisen ohjelmiston parissa. Tunneilla saa konkreettisia työvälineitä oman äänenkäytön ja kappaleiden edistämiseen. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Yksilöopetusta 22,5 min/krt. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

Musiikin yksilöopetus, esittely Kurssilla on mahdollisuus opiskella mm. seuraavilla soittimilla: piano, ukulele, 5-kielinen kantele, mandoliini, rummut, djembé, cajón, nokka- ja poikkihuilu, akustinen-, sähkö- ja bassokitara. Yksilöopetusta 22,5 min/krt. Ei yläikärajaa. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi.

22101 Musiikin yksilöopetus, Tuiskula 15.9.2020-13.4.2021. Ti 16.00–17.45, 21 krt. János Tisza. Tuiskulan koulu, Tuiskulansuora 126. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020.Ilm. 8.9.2020 mennessä.

22201 Musiikin yksilöopetus, Koivisto

16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.00–20.00, 21 krt. Mari Luomala-Kulkula. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

17.9.2020-15.4.2021. To 16.00–19.30, 21 krt. János Tisza. Koiviston koulu, Ruotumiehentie 6.Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

22081 Laulun yksilöopetus, Kurikka

22221 Musiikin yksilöopetus, Mieto

18.9.2020-16.4.2021. Pe 15.30–18.45, 21 krt. Jenni Liikaoja. Kurikkalan lk 1, Kurikantie 16. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020.

15.9.2020-13.4.2021. Ti 13.30–14.45, 21 krt. János Tisza. Miedon koulun luokkatila, Hakunintie 42. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

13.-15.11.2020. Pe 17.30–19.00, La-Su 10.00– 15.15, 14 t. Jenni Liikaoja. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Saavatko musikaalisävelmät sinut kohoamaan arjen yläpuolelle? Haluaisitko laulaa musikaalisävelmiä? Tällä kurssilla tutustutaan musikaalilaulun erityispiirteisiin, tyylilajeihin ja soundeihin laulutekniikan näkökulmasta ja harjoitellaan tekstintulkintaa, sekä tietenkin nautitaan musikaalikappaleista. Kurssi sisältää yhteisiä ryhmätunteja ja yhteislaulua (yht. 6 x 45 min), ja lauantaina ja sunnuntaina myös jokaiselle oman laulutunnin (22,5 min), jolloin voit työstää yhtä tai kahta valitsemaasi musikaalisävelmää. Kurssilla saat paljon oppia myös seuraamalla muiden tunteja. Ilm. 8.11.2020 mennessä.

Eväitä äänenkäyttöön ja laulamiseen, esittely Kurssilla saa eväitä omaan äänenkäyttöönsä ja voi kokeilla rohkeasti, mihin ääni taipuu. Joka päivälle on jokaiselle oma 45 min laulutunti sekä yhteistunti. Kurssilla seurataan myös toisten opiskelijoiden laulutunteja. Kurssilla keskitytään terveeseen äänenkäyttöön ja musiikkityyleistä rytmimusiikkiin. Yksilöajat ja harjoiteltava kappale sovitaan opettajan kanssa ennen kurssin alkua.

22261 Eväitä äänenkäyttöön ja laulamiseen, syksy 18.-20.9.2020. Pe 16.00–21.00, La-Su 10.00– 15.30, 6 krt. Anna Pellikka, Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20. Kurssimaksu 60,00. Ilm.13.9.2020 mennessä.

22271 Eväitä äänenkäyttöön ja laulamiseen, kevät 5.-7.2.2021. Pe 16.00–21.00, La-Su 10.00– 15.30, 6 krt. Anna Pellikka. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20. Kurssimaksu 60,00. Ilm. 31.1.2021 mennessä.


26

Kurikan kansalaisopiston

Musiikki 22111 Tangolaulun kevätklinikka

22103 Tiistain pianonsoitto, Jalasjärvi

15.-23.5.2021. La-Su 10.00–14.00. Juha Runsala. Paulaharjun koulun musiikkiluokka 169 A-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 34,00. Kurssilla opetellaan tangolauluja oppilaan mieltymysten mukaan. Keskitytään rytmiikkaan, sävelpuhtauteen, fraseeraukseen, esiintymiseen ja tulkintaan. Äänentoistolaitteet käytössä. Hyvä kurssi esim. karaokelaulajille, laulukilpailuun osallistuville tai muuten vain tangolaulantaan ihastuneille. Kurssilla yksilöopetusta 22,5 min ja yhteistunti 45 min / kerta. Viimeisellä kerralla lisäksi yhteiskonsertti. Kokoontumiskerrat: la-su 15.-16.5. ja 22.-23.5. Ilm. 9.5.2021 mennessä.

15.9.2020-13.4.2021. Ti 16.30–18.00, 21 krt. Stefan Lenkiewicz. Jalasjärvi-sali, Kirkkotie 4. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Laulun ja soiton opetusta, esittely Kurssilla mahdollista harjoitella yksilöohjauksessa yksinlaulua, pianonsoittoa, bassokitaran, sähkökitaran, viulun ja alttoviulun soittoa sekä mandoliinin alkeisopetusta. Yksilöopetus 22,5 min/krt. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi.

22012 Laulun ja soiton opetusta 22,5 min, Jurva 15.9.2020-13.4.2021. Ti 15.30–16.40, 21 krt. Juha Runsala. Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk, musiikkiluokka, Peurantie 5. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

22022 Laulun ja soiton opetusta 45 min, Jurva 15.9.2020-13.4.2021. Ti 13.15–14.00, 21 krt. Juha Runsala. Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk, musiikkiluokka, Peurantie 5. Kurssimaksu 240,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

22013 Pianonsoitto, Hirvijärven koulu 17.9.2020-15.4.2021. To 13.00–14.30, 21 krt. Stefan Lenkiewicz. Hirvijärven koulun luokkatila, Koulukuja 2. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm.10.9.2020 mennessä.

22033 Musiikin yksilöopetus 22,5 min, Jalasjärvi 17.9.2020-15.4.2021. To 17.30–18.45, 21 krt. Minna Salmela. Pelimannitupa, Vanhankirkontie 2. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Piano, laulu, ukulele, kitara ja poikkihuilu. Yksilöopetuksena alkeiden harjoittelua pianossa, ukulelessa, huilussa ja kitarassa. (Oma harjoittelusoitin hyvä olla olemassa tuntien alkaessa. Opettajalta voi kysyä neuvoja hankinnassa.) Pianosta myös vapaasäestyksen opettelua jo hiukan pidemmälle ehtineille. Laulaminen pop/ jazz-tyyliin, oman äänenkäytön rohkeuden ja rentouden löytämisen harjoittelua. Yksilöopetusta 22,5 min/krt. Ei yläikärajaa. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

22043 Musiikin yksilöopetus 45 min, Jalasjärvi 17.9.2020-15.4.2021. To 18.45–19.30, 21 krt. Minna Salmela. Pelimannitupa, Vanhankirkontie 2. Kurssimaksu 240,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Piano, laulu, ukulele, kitara ja poikkihuilu. Yksilöopetuksena alkeiden harjoittelua pianossa, ukulelessa, huilussa ja kitarassa. (Oma harjoittelusoitin hyvä olla olemassa tuntien alkaessa. Opettajalta voi kysyä neuvoja hankinnassa.) Pianosta myös vapaasäestyksen opettelua jo hiukan pidemmälle ehtineille. Laulaminen pop/jazz-tyyliin, oman äänenkäytön rohkeuden ja rentouden löytämisen harjoittelua. Yksilöopetusta 45 min/krt. Ei yläikärajaa. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

22053 Laulun yksilöopetus, Jalasjärvi 15.9.2020-13.4.2021. Ti 18.30–21.00, 21 krt. Jenni Liikaoja. Jalasjärven kirkonkylän koulun lk 117, Kynttiläkuja 2. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Laulutunneilla harjoitellaan vapaata äänenkäyttöä, laulutekniikkaa ja tulkintaa opiskelijan toiveiden mukaisen ohjelmiston parissa. Tunneilla saa konkreettisia työvälineitä oman äänenkäytön ja kappaleiden edistämiseen. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Yksilöopetusta 22,5 min/ krt. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

22083 Viulun ja 2-rivisen haitarin yksilöopetus 14.9.2020-12.4.2021. Ma 15.15–17.45, 21 krt. Miia Palomäki. Pelimannitupa, Vanhankirkontie 2. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Aloittelevien opiskelijoiden kanssa tutustutaan soittimeen, soittoasentoon ja soiton perusteisiin. Soittoharrastusta jatkavien kohdalla keskitytään soittotekniikkaan sekä ohjelmiston ja musisoinnin laajentamiseen. Opetus toteutetaan yksilöllisesti monipuolisia menetelmiä kuten nuotinlukua, korvakuulosoittoa ja luovaa musisointia hyväksi käyttäen. Yksilöopetus 22.5 min/krt. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

22093 Saksofonin ja klarinetin yksilöopetus 15.9.2020-15.4.2021. Ti 18.00–18.45, To 16.45–18.30, 21 krt. Stefan Lenkiewicz. Jalasjärven kirkonkylän koulun lk 117, Kynttiläkuja 2. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Saksofonin ja klarinetin yksilöopetusta vastaalkajille sekä pidemmälle ehtineille, opiskelijan lähtötason ja toiveiden mukaisesti. Yksilöopetus 22.5 min/krt. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Pianonsoiton alkeet, esittely Pianonsoiton iloa kaikenikäisille innokkaille vasta-alkajille ja alkeet hallitseville. Nuotteja ei tarvitse ennestään osata, vaan niitä opetellaan soiton ohessa. Opetus räätälöidään opiskelijan toiveiden ja lähtökohtien mukaisesti. Yksilöopetus 22.5 min/krt. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi.

22073 Pianonsoiton alkeet, keskiviikko Pianonsoitto, esittely Yksilöopetusta vasta-alkajille sekä pidemmälle ehtineille opiskelijan lähtötason ja toiveiden mukaisesti. Yksilöopetus 22.5 min/krt. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja sopii ajan kanssasi.

22023 Maanantain pianonsoitto, Jalasjärvi 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–19.45, 21 krt. Stefan Lenkiewicz. Jalasjärvi-sali, Kirkkotie 4. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020.Ilm. 7.9.2020 mennessä.

16.9.2020-14.4.2021. Ke 14.30–17.45, 21 krt. Heidi Pajuluoma. Pelimannitupa, Vanhankirkontie 2. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

22113 Pianonsoiton alkeet, perjantai 18.9.2020-16.4.2021. Pe 14.30–17.45, 21 krt. Heidi Pajuluoma. Pelimannitupa, Vanhankirkontie 2. Kurssimaksu 120,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 13.9.2020 mennessä.


27

opinto-ohjelma 2020-2021

Musiikki Kurikka

Jokitörmän orkesteri, esittely Laulua ja yhteismusisointia bändisoittimilla. Harjoitellaan mukavia musiikkikappaleita ohjelmistoon rautalanka- ja iskelmätyylillä. Taltioidaan myös demoksi. Sisältää mahdollisuuden esiintymisiin.

23091 Jokitörmän orkesteri - aikuisten bändikoulu 1 16.9.2020-14.4.2021. Ke 16.00–17.30, 42 t. Ari Kivistö, EP:n Esittävän taiteen yhdistys ry, Teräskatu 1. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

23131 Jokitörmän orkesteri - aikuisten bändikoulu 2 16.9.2020-14.4.2021. Ke 18.00–19.30, 42 t. Ari Kivistö. EP:n Esittävän taiteen yhdistys ry, Teräskatu 1. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Jalasjärvi

Jurva

siin, opetellaan uusia kappaleita ja harjoitellaan ryhmäsoittoa pienryhmässä. Ohjelmistovalintoja tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Uudet soittajat ovat tervetulleita mukaan! Ilm. 7.9.2020 mennessä.

23213 Harmonikansoiton jatko, 2-riviset 14.9.2020-12.4.2021. Ma 19.00–20.30, 42 t. Miia Palomäki. Pelimannitupa, Vanhankirkontie 2. Kurssimaksu 45,00. Ryhmässä harjoitellaan yhteissoittoa ja opetellaan uusia kappaleita korvakuulosoittoa, nuotteja ja numeronuotteja hyväksi käyttäen. Ohjelmiston pääpaino on eteläpohjalaisessa haitariperinteessä. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

Yhteislaulua Yhteislaulu, esittely Virkistäydytään mieluisten laulujen ja mukavan yhdessäolon merkeissä. Sopii kaikenikäisille.

27021 Ukulele haltuun 3.-4.10.2020. La 12.00–15.15, Su 12.00–15.15, 8 t. Timo Kiprianoff. Kankaan koulun musiikkiluokka, Kiskontie 20. Kurssimaksu 10,00. Kurssilla tutustutaan ukulelen soiton perusteisiin. Opetellaan sointuotteita, säestetään ja lauletaan helppoja ja tuttuja kappaleita. Kurssi soveltuu kaiken ikäisille asiasta kiinnostuneille. Matalan kynnyksen kurssi, joten kaikki rohkeasti vain soittamaan. Oma ukulele mukaan kurssille (hankintahinta n. 50-150 e). Ilm. 27.9.2020 mennessä.

Yhtyesoitto 23011 Soittokunta 31.8.2020-24.5.2021. Ma 18.30–20.15, 62 t. Anna Sillanpää. Kurikan yhteiskoulun D aula, Keskuspuistikko 28. Kurssimaksu 65,00. Perinteinen puhallinorkesterikokoonpano ja lyömäsoittimet. Laajassa ohjelmistossa sekä uutta että vanhaa klassista ja viihdemusiikkia. Harjoitukset kerran viikossa, monipuolisesti konsertteja ja esiintymisiä. Lisäksi muuta toimintaa. Lisätietoa Kimmo Niemeltä, numeron saa opistolta. Ilmoittautuminen opistolle. Ilm. 24.8.2020 mennessä.

23041 Kurikan pelimannit 23.9.2020-14.4.2021. Ke 17.00–19.30, 63 t. Jaana Pihlaja. Pohjanmaan Kaluste, Kalustekatu 6. Kurssimaksu 65,00. Kurssilla harjoitellaan soittoa yhtyeenä ja solistien kanssa, ohjelmistossa pääosin kurikkalaista kansanmusiikkia, mutta myös muutakin yhtyesoittoon tarkoitettua musiikkia. Kaikenlai-

set soittimet ja kaikenikäiset soittajat ovat tervetulleita. Ilm. 16.9.2020 mennessä.

23101 Mandoliini soi 19.9.2020-17.4.2021. La 16.30–18.00, 42 t. Juha Runsala. Paulaharjun koulun musiikkiluokka 169 A-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 65,00. Mandoliininsoiton alkeisopetusta sekä yhtyesoiton alkeita. Soitetaan aluksi korvakuulolla, joten nuotinlukutaito ei heti välttämätöntä. Oppikirjana Seppo Sillanpään Mandoliiniopas, jossa mukana CD. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

23111 Harmonikansoittajille yhteistä harrastetta 22.9.2020-13.4.2021. Ti 18.00–19.30, 22 t. Jaana Pihlaja. Paulaharjun koulun lk 217, B-osa, Koulupolku 3. Kurssimaksu 25,00. Kotona yksin on kurjaa soitella, tässä olisi tarjolla harmonikkaa soittaville ryhmäspelailua, jossa ei tasolla väliä, mutta nuotinlukutaidosta on etua. Kokoontumiskerrat: 22.9., 29.9., 27.10. ja 10.11. sekä 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3. ja 6.4. Ilm. 15.9.2020 mennessä.

26023 Maanantain yhteislaulu 14.9.2020-12.4.2021. Ma 17.00–17.45, 21 t. Stefan Lenkiewicz. Jalasjärvi-sali, Kirkkotie 4. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

26013 Torstain yhteislaulu 17.9.2020-15.4.2021. To 15.00–15.45, 21 t, Stefan Lenkiewicz. Pelimannitupa, Vanhankirkontie 2. Kurssimaksu 25,00. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

23013 Jalasjärven Soittokunta

26033 Yhteislaulu, Ilvesjoki

27.8.2020-6.5.2021. To 18.00–19.30, 62 t. Raine Rautanen. Jalasjärven yläasteen musiikkiluokka, Kauppilantie 3. Kurssimaksu 65,00. Soittokunnan jäsenet ovat pääasiassa yläkouluja lukioikäisiä nuoria. Mukana soittaa myös muutama varttunut puhaltaja. Soittokunta on viime vuosina tehnyt useita konserttimatkoja. Ohjelmistossa on uudempaa suomalaista puhallinmusiikkia, perinteitä unohtamatta! Ilmoittautuminen opistolle. Ilm. 20.8.2020 mennessä.

14.9.2020-12.4.2021. Ma 14.45–15.30, 13 t. Stefan Lenkiewicz. Ilvesjoen NS, Ilvesjoentie 691. Kurssimaksu 15,00. Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja 16.11. sekä 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3. ja 12.4. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

23023 Tanssimusiikin orkesteri 16.9.2020-14.4.2021. Ke 19.00–21.30, 63 t. Stefan Lenkiewicz. Jalasjärven kirkonkylän koulun musiikkiluokka, Kynttiläkuja 2. Kurssimaksu 85,00. Harjoitellaan vanhoja tanssimusiikkikappaleita esityskuntoon. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

23113 Harmonikansoitto lapset ja nuoret, 2-riviset 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–18.45, 21 t. Miia Palomäki. Pelimannitupa, Vanhankirkontie 2. Kurssimaksu 80,00. Erityisesti lapsille ja nuorille suunnatussa ryhmässä tutustutaan 2-rivisen soittamisen perustei-


28

Kurikan kansalaisopiston

Kudonta- ja käsityökurssit Kudotaan sisustus- ja käyttötekstiilejä sekä asuste- ja vaatetuskankaita, opiskelijoiden toivomusten ja tarpeiden mukaan. Loimet suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä. Perehdytään erilaisiin materiaaleihin ja kudonnan värinvaikutuksiin eri sidoksissa. Opetellaan kankaankudonnan työvaiheet suunnittelusta viimeistelyyn ja tuotteen hoitoon. Opetuskertojen lisäksi loimen rakentamiseen ja kutomiseen on opiskelijan varattava lisäaikaa. Kudontatilat ovat kutojien käytössä sopimuksen mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijalle.

61021 Kudonta, keskusta, ilta 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.30–20.00, 63 t. Anne Luoma. Ent. kauppalantalon kudontatila, Keskuspuistikko 22. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

61043 Kudonta, Luopajärvi 14.9.2020-15.3.2021. Ma 12.00–14.15, 51 t. Marianne Hongisto. Luopajärvi, Anttila, Luopajärventie 684. Kurssimaksu 55,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

61061 Kudonta, Panttila 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.00–19.15, Ke 19.45– 22.00, 63 t. Anne Luoma. Panttilan kudontatila, Suutarintie 1 B 7. Kurssimaksu 65,00. Kurssi kokoontuu vuoroviikoin klo 17.00-19.15 ja 19.45-22.00 alkaen 16.9. klo 19.45. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

61013 Kudonta, Iloniemi 14.9.2020-26.4.2021. Ma 15.00–17.15, 63 t. Marianne Hongisto. Iloniemen kudontaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä. 61011 Kudonta, keskusta, päivä 15.9.2020-13.4.2021. Ti 14.00–16.30, 63 t. Anne Luoma. Ent. kauppalantalon kudontatila, Keskuspuistikko 22. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

61031 Kudonta, Luopa ja Opas 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.00–19.15, Ke 19.45– 22.00, 63 t. Anne Luoma. Kahilan kudontatila, Kahilantie 22. Kurssimaksu 65,00. Kurssi kokoontuu vuoroviikoin klo 17.00-19.15 ja 19.45-22.00 alkaen 16.9. klo 17.00. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

61041 Kudonta, Lohiluoma 23.9.2020-14.4.2021. Ke 10.00–12.30, 33 t. Leena Rinta-Lusa. Lohiluoman kudontatila, Mietaantie 601. Kurssimaksu 35,00. Kokoontumiskerrat: 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 18.11. sekä 20.1., 3.2., 17.2., 10.3., 24.3. ja 14.4. Ilm. 16.9.2020 mennessä.

Kudonta ja käsityö Kudontatöiden lisäksi kurssilla on mahdollisuus tehdä ja opetella uusia erilaisia käsitöitä. Käsityötekniikat valitaan kurssikohtaisesti opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijoille. 61012 Kudonta ja käsityö, keskusta 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.30–21.00, 63 t. Hanne Alho. Vanhan matkahuollon kudontatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä. 61081 Kudonta ja käsityö, Tuiskula 15.9.2020-13.4.2021. Ti 16.30–19.00, 63 t. Arja Sivula. Kärrymiehen kudontatila, Tuiskulansuora 31. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 8.9.2020 mennessä. 61091 Kudonta ja käsityö, Juonenkylä 15.9.2020-13.4.2021. Ti 18.00–21.15, 54 t. Riitta Koskinen. Juonen kylätalo, Kiviniementie 10. Kurssimaksu 55,00. Kokoontumiskerrat: 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11. 21.11. (lauantain teemapäivä 6 h) sekä 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 13.3. (lauantain teemapäivä 6 h), 23.3. ja 13.4. Teemapäivät klo 9.0014.15. Ilm. 8.9.2020 mennessä.


opinto-ohjelma 2020-2021

29


30

Kurikan kansalaisopiston

Käden taidot Kokoontumiskerrat: pe-su 23.-25.10. Sopii myös aloittelijalle. Ilm. 29.9.2020 mennessä.

62031 Jämäkankaista uutta kangasta

Ompelu 62013 Vaateompelu, Jalasjärvi 14.9.2020-26.4.2021. Ma 17.30–20.45, 64 t. Elisa Leppälä. Iloniemen ompeluluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 65,00. Ommellaan käyttö- ja juhlavaatteita. Käytetään vaatetusalan lehtien ym. valmiskaavoja, joita tarpeen mukaan kuositellaan mallia vastaavaksi. Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12. sekä 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4. ja 26.4. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

62011 Vaateompelu 17.9.2020-15.4.2021. To 12.00–14.15, 63 t. Raili Pohjonen. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 65,00. Ommellaan käyttö- ja juhlavaatteita koko perheelle. Käytetään mallilehtien kaavoja. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

62041 Ompele tunika 18.-20.9.2020. Pe 17.30–21.15, La 10.00–15.30, Su 10.00–15.30, 18 t. Leena Ipatti. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla opitaan kaavan valitseminen, kankaan leikkaamisen ja saumurin käytön perusasiat. Ommellaan istuva tunika trikoosta tai muusta kankaasta kurssin aikana. Mahdollista tuoda oma kaava. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

66311 Lukkokukkarot ja -laukut 6.-25.10.2020. Ti 18.00–18.45, Pe 17.30–21.30, La 10.00–15.45, Su 10.00–15.00, 19 t. Raili Pohjonen. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ommellaan erilaisista kankaista kukkaroita, penaaleja, meikkipusseja, kännykkä- ja olkalaukkuja yhdistäen ne metallisiin nuppilukkokehyksiin. Infossa mahdollisuus tilata opettajalta kaavoihin sopivat kehykset. Info ti 6.10. klo 18.00-18.45.

23.10.2020-19.4.2021. Ma 18.15–21.15, Pe 18.00–18.45, 41 t. Elisa Leppälä. Kurikkalan ylä-kerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 45,00. “Vapaasaumuroidaan" jämäkangaspaloista uutta materiaalia, josta voidaan valmistaa omien tarpeiden mukaisia uusia vaatteita tai sisustustuotteita. Kurssilla hyödynnetään jo olemassa olevaa materiaalia ja esim. käytettyjä vaatteita. Kurssilla voi ideoida, kaavoittaa ja ommella uudesta materiaalista vaatetusalan lehtien ym. valmiskaavoja apuna käyttäen vaatteita lapsille ja aikuisille. Kokoontumiskerrat: 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. sekä 18.1., 1.2., 15.2., 15.3., 29.3., 19.4. Info pe 23.10. klo 19.00 Kurikkalan luokassa 1. Ilm. 18.10.2020 mennessä.

62012 Pellavamekko ommellen, Tainuskylä 27.-29.11.2020. Pe 17.30–21.15, La 10.00– 15.30, Su 10.00–15.30, 19 t. Ella Ylinen. Pässilän maja, Tainuskyläntie 243. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla ommellaan rento ja helppo pellavamekko. Tarjolla on kaksi erilaista mekon kaavaa, niistä valitaan mieleinen ja toteutetaan se. Ilm. 22.11.2020 mennessä.

62021 Kassit ja reput 9.-28.3.2021. Ti 18.00–18.45, Pe 17.30–21.30, La 10.00–15.45, Su 10.00–15.00, 19 t. Raili Pohjonen. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ommellaan kankaista, itse kudotuista tai ostetuista, erilaisia kasseja ja reppuja. Info ti 9.3. klo 18.00-18.45. Kokoontumiskerrat: pe-su 26.28.3. Ilm. 2.3.2021 mennessä.

62043 Kansallispuku valmiiksi 21.1.-8.4.2021. To 17.00–20.15, To 17.00– 18.30, 22 t. Katja Mäntylä. Iloniemen ompeluluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 25,00. Tuuppausta kansallispuvun tekoon, keskitytään Jurvan, Jalasjärven ja Kurikan kansallispukuihin mutta myös muita pukuja voidaan yhdessä selvitellä (opiskelijalla omat ohjeet). Aloituspäivänä 21.1. klo 17.00-18.30 kartoitetaan, mitä kukin aikoo tehdä. Muut kokoontumiskerrat: 4.2., 18.2., 11.3., 25.3. ja 8.4. Ilm. 14.1.2021 mennessä.

Lankatekniikat 66012 Kehruukurssi 18.9.2020-27.2.2021. Pe 18.00–21.15, La 10.00–14.00, 32 t. Ella Ylinen. Pässilän maja, Tainuskyläntie 243. Kurssimaksu 35,00. Kehräyksen alkeiskurssi. Opetellaan karstaamista, raakavillasta, villalevystä ja /tai villatopsista. Mukaan oma rukki (ja karstat). Kokoontumiskerrat: 18.-19.9., 30.-31.10. sekä 15.-16.1., 26.-27.2. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

63011 Neule- ja virkkauskahvila 26.9.2020-17.4.2021. La 10.30–13.00, 36 t. Leena Rinta-Lusa. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 40,00. Tutustutaan uusiin tekniikoihin omien tarpeiden, toiveiden ja mielenkiinnon mukaan. Mahdollista valmistaa itselle asusteita, käyttö- ja sisustustekstiilejä. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Kokoontumiskerrat: 26.9., 10.10., 24.10., 14.11. ja 21.11. sekä 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3. ja 17.4. Ilm. 20.9.2020 mennessä.

63021 Kone- ja käsinneulekurssi 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–20.30, 63 t. Arja Sivula. Kurikkalan koneneulontaluokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 65,00. Neulotaan koneella tai käsin sekä virkataan erilaisia

asusteita, vaatteita, sisustus- ja käyttö-tuotteita. Tutustutaan ja opetellaan erilaisia käsityötekniikoita. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

Neulekahvila, esittely Pitsi vai palmikko, peukku vai kantapää? Neulekahvilassa on mahdollista perehtyä eri tekniikoihin ja neuloa sukkia, lapasia, huiveja, pipoja, kynsikkäitä ym. ihanuuksia erilaisista langoista oman valinnan mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijoille.

63012 Neulekahvila 1, Jurva 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.30–21.00, 63 t. Ella Ylinen. Jaanan Lankapaja, Sotamiehentie 2. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

63022 Neulekahvila 2, Jurva 16.9.2020-14.4.2021. Ke 18.30–21.00. 63 t. Ella Ylinen. Jaanan Lankapaja, Sotamiehentie 2. Kurssimaksu 65,00. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

63032 Virkkauskahvila, Jurva 25.9.2020-9.4.2021. Pe 18.30–21.00, 33 t. Ella Ylinen. Jaanan Lankapaja, Sotamiehentie 2. Kurssimaksu 35,00. Kori vai kynsikkäät vaiko molemmat? Virkkauskahvilassa tutustutaan eri tekniikoihin ja virkataan erilaisia töitä oman mielenkiinnon mukaan asusteista kodin tekstiileihin. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Kokoontumiskerrat: 25.9., 9.10., 23.10., 6.11. ja 20.11. sekä 22.1., 5.2., 19.2., 12.3., 26.3. ja 9.4. Ilm. 20.9.2020 mennessä.

69111 Needle Punch eli tuftaus 2.-4.10.2020. Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.45, Su 10.00–15.45, 18 t. Hanne Alho. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 20,00. Nopea ja hauska tapa kuvioida pintoja langan ja tuftausneulan avulla. Voidaan valmistaa mm. sisustustauluja, koristetyynyjä, koruja ym. Opitaan tuftausneulan käyttö ja valmistetaan uniikki tuote joko omasta ideasta tai opettajan valmiiden mallien pohjalta. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Materiaaleja ja välineitä löytyy myös opettajalta. Ilm. 27.9.2020 mennessä.

66071 Makramee-kattokruunut 14.9.-16.11.2020. Ma 18.00–20.15, 27 t. Leena Rinta-Lusa. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 30,00. Kurssilla valmistetaan näyttävä kattokruunu makramee-tekniikalla. Opitaan makrameessa tarvittavat solmut. Mahdollista valmistaa myös esim. seinäkoriste, kranssi tai tähti. Sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 7.9.2020 mennessä.

66082 Näyttävä makramee, Jurva 21.10.-2.12.2020. Ke 18.00–21.00, 16 t. Leena


31

opinto-ohjelma 2020-2021

Käden taidot Kurikka

Rinta-Lusa. Vanhan matkahuollon käsityötila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla valmistetaan töitä makrameetekniikalla, esim. amppeli, seinäkoriste tai lyhty. Opitaan makrameessa tarvittavat solmut sekä hyödyntämään kurssilla saatuja vinkkejä myöhemmin kotona. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Kokoontumiskerrat: 21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12. Ilm. 14.10.2020 mennessä.

66081 Makramee-mandalat 18.1.-29.3.2021. Ma 18.00–21.00, 20 t. Leena Rinta-Lusa. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla solmeillaan makramee-tekniikalla näyttävä mandala. Opitaan sisäistämään tarvittavat solmut. Voidaan tehdä koristeita kukista ja liittää ne mandalaan tai seinäkoristeeseen. Sopii myös aloittelijoille. Kokoontumiskerrat: 18.1., 1.2., 15.2., 15.3. ja 29.3. Ilm. 11.1.2021 mennessä.

66032 Korsnäsin paita tai takki 17.9.-19.11.2020. To 18.30–21.00, 27 t. Ella Ylinen. Jaanan Lankapaja, Sotamiehentie 2. Kurssimaksu 30,00. Tule tekemään haaveista totta! Kurssilla tehdään yhdessä Korsnäsin perinnevaate, joko takkina tai paitana. Työssä käytetään kirjovirkkausta ja neuletta. Edetään työssä yhdessä ja tehdään upea perinneneule. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

63042 Kaarrokevillapaita ylhäältä alas neuloen 24.10.2020-10.4.2021. La 10.00–14.00, 30 t. Ella Ylinen. Jaanan Lankapaja, Sotamiehentie 2. Kurssimaksu 30,00. Kurssilla neulotaan yhteisneulontana itselle sopiva kaarrokevillapaita ylhäältä pääntieltä alas helmaan. Ensimmäisellä kerralla perehdytään tekniikkaan, valitaan puikot ja langat. Neulotaan yhdessä paita valmiiksi. Kokoontumiskerrat: 24.10., 7.11. ja 21.11. sekä 23.1., 13.2. ja 10.4. Ilm. 18.10.2020 mennessä.

63062 Briossineulekurssi 29.1.-17.4.2021. Pe 18.00–21.15, La 10.00– 14.00, 20 t. Ella Ylinen. Jaanan Lankapaja, Sotamiehentie 2. Kurssimaksu 20,00. Otetaan haltuun kaksivärisen/kaksipuoleisen briossineuletekniikan salat ja neulotaan kaulahuivi, kauluri, pipo, rannekkeet tai kynsikkäät uudella tekniikalla. Kokoontumiskerrat: 29.30.1., 20.2., 20.3. ja 17.4. Ilm. 24.1.2021 mennessä.

63052 Yksittäiskuvioitu villasukka 12.2.-16.4.2021. Pe 17.30–21.15, La 10.00– 14.00, 15 t. Ella Ylinen. Jaanan Lankapaja, Sotamiehentie 2. Kurssimaksu 15,00. Kurssilla opitaan neulomaan villasukat, joissa on yksi yksittäinen kuvio. Kuvio voi olla ruusu, hevonen tai jokin muu. Kurssi sopii neulomisen perusteet osaaville ja kokeilunhaluisille neulojille. Mukaan tarvitaan sukkalankaa ja siihen sopivat puikot. Kokoontumiskerrat: 12.2., 19.3. ja 16.4. Ilm. 7.2.2021 mennessä.

Jalasjärvi

Jurva

66061 Frivolité neulalla 20.1.-14.4.2021. Ke 18.00–20.30, 15 t. Leena Rinta-Lusa. Ent. kauppalantalon posliiniluokka, Keskuspuistikko 22. Kurssimaksu 15,00. Tule valmistamaan itsellesi tai lahjaksi säväyttäviä koruja, pieniä lasinalustoja tai koristeita Frivolité- eli käpyilytekniikalla neulan avulla. Käytetään puuvillalankoja sekä haluttaessa helmiä. Kokoontumiskerrat: 20.1., 3.2., 17.2., 17.3 ja 14.4. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 13.1.2021 mennessä.

66022 Pitsikurssi 21.1.-9.4.2021. To 18.30–21.00, 30 t. Ella Ylinen. Vanhan matkahuollon käsityötila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 30,00. Kurssilla tutustutaan eri tapoihin tehdä pitsiä ja tehdään väli- tai reunapitsejä tai pitsikoristeita. Kurssin aiheena voi olla käpyily eli frivolité, virkkaus, nypläys tai neulottu pitsi. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan tekniikoihin ja valitaan kokeiltava tekniikka. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilm. 14.1.2021 mennessä.

66013 Pitsinnypläys ja kirjonta, Jalasjärvi 16.9.2020-21.4.2021. Ke 18.30–21.00, 42 t. Leena Rinta-Lusa. Iloniemen ompeluluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 45,00. Kurssilla perehdytään nypläyksen peruslyönteihin ja perusteisiin. Nyplätään pitsejä oman valinnan mukaan. Työvälineitä saatavilla uusille nyplääjille. Kurssilla voi myös kirjoa esim. hardanger-kirjontaa ja tavallista kirjontaa tai niitä voi yhdistää samaan työhön. Nypläyksessä riittää haasteita ja malleja pitkään nyplänneille ja vasta-alkajillekin. Kokoontumiskerrat: 16.9., 30.9., 7.10., 28.10., 11.11. ja 25.11. sekä 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4. ja 21.4. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

Joulu- ja pääsiäiskurssit Jouluinen kierrätyskranssi, esittely Tehdään kransseja vanhoista joulupalloista sekä konvehtipapereista, myös karkkipaperit käyvät. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista.

Ulkovalohimmeli, esittely Rakennetaan sähköasennusputkista ja ulkokäyttöön tarkoitetusta Led-valosarjasta valohimmeli. Sopii sisäänkäyntiin, terasseille, katoksiin ym. ulkokäyttöön. Himmelin mitat: kork. 83 cm, lev. 63 cm, mahdollista tehdä myös pienempi (useita malleja). Opettajalta mahdollisuus ostaa himmeliaihio. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista.

64011 Jouluinen kierrätyskranssi 11.11.2020. Ke 17.30–20.45, 4 t. Vuokko Mäki. Ent. kauppalantalon posliiniluokka, Keskuspuistikko 22. Kurssimaksu 8,00. Ilm. 4.11.2020 mennessä.

64052 Ulkovalohimmeli, Jurva 3.11.2020. Ti 17.30–21.30. 5 t. Vuokko Mäki. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 10,00. Ilm. 27.10.2020 mennessä.

64012 Jouluinen kierrätyskranssi, Jurva 24.11.2020. Ti 17.30–20.45. 4 t. Vuokko Mäki. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 8,00. Ilm. 17.11.2020 mennessä.

64021 Ulkovalohimmeli 17.11.2020. Ti 17.30–21.30. 5 t. Vuokko Mäki. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Ilm. 10.11.2020 mennessä.

64013 Tontut ja enkelit 23.-31.10.2020. Pe 17.00–21.00, La 11.00– 17.30, 12 t. Maarit Nahkala. Iloniemen lk 4, Koskitie 5. Kurssimaksu 15,00. Kurssilla valmistetaan paperimassakasvoinen tonttu rautalankavartalolla tai kaavoittamalla. Valmis paperimassakasvo työstetään ja maalataan. Rautalankavartalo työstetään räsykuteen, vaahtomuovin ja levyvanun avulla. Vaatteet tehdään itse tai tuunataan valmiista. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Kokoontumiskerrat: 23.10. ja 31.10. Ilm. 18.10.2020 mennessä. 64031 Jouluiset tölkinavaajatyöt 23.-30.11.2020. Ma 18.00–21.15, 8 t. Leena Rinta-Lusa. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Valmistetaan juoma- ja säilyketölkkien avaajista jouluisia lyhtyjä ja enkeleitä. Opiskelijat hankkivat itse avaajamateriaalia, opettajalta myös avaajia saatavilla. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 16.11.2020 mennessä.


32

Kurikan kansalaisopiston

Käden taidot Henkaritähti, esittely Valmistetaan valotähti ikkunalle, oveen tai seinälle, tähden koko n. 80-90 cm. Mukaan vaateripustimia (muovi tai metalli), nippusiteitä sekä valosarja. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista.

64032 Henkaritähti, Jurva 29.10.2020. To 17.00–21.00, 5 t. Vuokko Mäki. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 10,00. Ilm. 22.10.2020 mennessä. 64041 Henkaritähti 10.11.2020. Ti 17.00–21.00. 5 t. Vuokko Mäki. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 10,00. Ilm. 3.11.2020 mennessä. 64023 Jouluisia koristeita luonnosta 20.-22.11.2020. Pe 16.15–21.00, La 10.00– 14.45, Su 10.00–14.45, 18 t. Katja Mäntylä. Iloniemen lk 4, Koskitie 5. Kurssimaksu 20,00 . Valmistetaan jouluisia koristeita havuista tai koivunrisuista. Opettajalta ostettavissa metalliverkkoa, -lankaa ja koristeita havukransseihin. Muut materiaalit kurssilaiset hankkivat itse. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 15.11.2020 mennessä. 64022 Hannen joulupaja 5.12.2020. La 11.00–15.45, 6 t. Hanne Alho. Vanhan matkahuollon käsityötila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 10,00. Valmistetaan joulupajassa joulukoristeita erilaisista materiaaleista (mm. huovasta, puusta, kankaasta) eri tekniikoita käyttäen. Opitaan helppoja koristelu- ja askartelutekniikoita. Materiaalimaksu maksetaan opettajalle käytön mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilm. 29.11.2020 mennessä. 66052 Pääsiäismunia pisankkatekniikalla 21.3.2021. Su 10.00–16.45, 8 t. Satu Ojala. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 10,00. Kurssilla koristellaan pestyjä ja tyhjättyjä kanan- tai hanhenmunia perinteisellä pisankkavahatekniikalla. Munat kuvioidaan mehiläisvahalla, jonka jälkeen ne kastetaan pigmenttiliemiin. Kurssilla on mahdollista koristella virpomisoksia erilaisilla paperista tehtävillä kukkakoristeilla. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 14.3.2021 mennessä. 66773 Pääsiäiskoristeita huovuttaen 19.-21.3.2021. Pe 17.30–21.15, La 10.00–15.45, Su 10.00–15.00, 19 t. Ida Korpela. Iloniemen lk 4, Koskitie 5. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla opitaan huovuttamaan neulalla erilaisia pääsiäiskoristeita. Opiskelija voi itse päättää, mitä haluaa valmistaa ja saa apua ideansa toteutukseen. Opettajalta voi ostaa jossain määrin

huovutusvillaa ja vaahtomuovia. More about the course in English from our website. Ilm. 14.3.2021 mennessä.

Muut kädentaidot Kivat käsityöt, esittely Kurssilla valmistetaan käsitöitä omien tarpeiden mukaan. Perehdytään Norjasta lähtöisin olevaan Hardanger-kirjontaan. Ommellaan liinoja, tyynynpäällisiä, verhoja ja muita koristeita. Mahdollista valmistaa “fantasiakukkakirjontaa” käyttäen eri pintakirjontatekniikoita, esim. ketju-, varsi-, laaka-, pykä-, vohveli-, ryijynnukka- ja makkarapistoja. Piristetään kodin ilmettä uudella tyynyllä, taululla tai asusteilla. Kurssi sopii myös aloittelijalle.

66031 Kivat käsityöt, Lohiluoma. 15.9.2020-13.4.2021. Ti 10.00–12.30, 63 t. Leena Rinta-Lusa. Lohiluoman kudontatila, Mietaantie 601. Kurssimaksu 65 euroa. Ilm. 8.9.2020 mennessä. 66041 Kivat käsityöt, Luopa 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.00–19.15. 63 t. Leena Rinta-Lusa. Kahilan kudontatila, Kahilantie 22. Kurssimaksu 65 euroa. Ilm. 8.9.2020 mennessä. 66051 Kivat käsityöt, Kurikkala 17.9.2020-15.4.2021. To 9.30–11.45. 63 t. Leena Rinta-Lusa. Kurikkalan lk 2, Kurikantie 16. Kurssimaksu 65 euroa. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

66111 Nahan kuvioinnin perusteet 17.-18.10.2020. La ja su 9.30–16.00, 16 t. Kirsti Punkari. Sauman teollisuustalo, Saumantie 9. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla perehdytään kasvisparkitun nahan käsin kuviointiin perustyökalujen avulla. Kurssilaiset valmistavat pienen nahkatuotteen, hinta n. 5 euroa. Kuviointityökalut voi ostaa opettajalta halutessaan omaksi hintaan 33 euroa, mutta ne voi myös lainata opettajalta. Muut tarvittavat työkalut löytyvät opettajalta, työkalukorvaus 5 euroa. Ilm. 11.10.2020 mennessä. 66121 Nahan kuvioinnin jatko 21.-22.11.2020. La ja su 9.30–16.00, 16 t. Kirsti Punkari. Sauman teollisuustalo, Saumantie 9. Kurssimaksu 20,00. Kasvisparkitun nahan käsin kuviointia siihen tarkoitettujen perustyökalujen avulla. Jatkokurssilla valmistetaan tuotteita oman valinnan mukaan. Työkalumaksu opettajan lisätyökaluista 5 euroa. Oma perustyökalusarja, kivilaatta ja kuviointivasara mukaan. Jatkokurssilla opiskelijat voivat ostaa nahkaa opettajalta. Ilm. 15.11.2020 mennessä. 69021 Inspiraatiota sisustamiseen! 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.30–19.00, 42 t. IlaMaaret Ojala. Kurikan yhteiskoulu A lk 117, Keskuspuistikko 23. Kurssimaksu 45,00. Kurssilla tutustutaan sisustuksen eri tyyleihin ja aikakausiin sekä siihen, mikä tällä hetkellä sisustuksessa on pinnalla. Pohditaan ekologisuutta sisustamisessa. Tutustutaan erityylisiin sisustuslehtiin, -blogeihin ja ohjelmiin. Kurssilla tarvittavat materiaalit pääosin opettaja tuo tunneille, materiaalimaksu (n. 15 e / lukukausi + oppimateriaali 10 e) maksetaan opettajalle. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Hyönteishotelli, esittely Rakennetaan koti pölyttäjähyönteisille! Hyönteishotellin materiaalina käytetään lehti- ja hedelmäpuukiekkoja, ruokoa, bambua, koiranputkia ym. Hotelliaihion elementit voi ostaa opettajalta. Sopii myös aloittelijalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista.

69011 Hyönteishotelli, Kurikka 10.4.2021. La 10.00–15.45, 7 t. Vuokko Mäki. Ent. kauppalantalon posliiniluokka, Keskuspuistikko 22. Kurssimaksu 10,00. Ilm. 4.4.2021 mennessä. 69032 Hyönteishotelli, Jurva 10.4.2021. La 10.00–15.45, 7 t. Vuokko Mäki. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 10,00. Ilm. 4.4.2021 mennessä. 69071 Ikioma taiteilijakirja 16.-18.4.2021. Pe 18.00–21.15, La 10.00–

14.45, Su 10.00–14.45, 16 t. Niina Keltamäki. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla valmistetaan oma taiteilijakirja kollaasija mixedmedia-tekniikoita hyödyntäen. Mahdollista hyödyntää vanhaa kirjaa, valmista vihkoa tai sitoa kokonaan uusi teos. Kirja voi sisältää tekstiä, kuvia, maalauksia, tilkkuja ym. Tutustutaan taiteilijakirjan käsitteeseen. Kurssin jälkeen osaa suunnitella ja toteuttaa oman taiteilijakirjan. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 11.4.2021 mennessä. 69101 Vällykurssi 8.1.-7.2.2021. Pe 18.00–21.15, La ja su 10.00– 16.45, 36 t. Anu Pentti. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 40,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Lammasvällykurssilla valmistetaan perinteiset vällyt lampaantaljoista. Vällyt ommellaan käsin nahkaneulalla, erityistaitoja ei vaadita. Lopuksi vällyjen nahkapuoli koristellaan painamalla siihen kuvioita tai vaihtoehtoisesti nahkapuolelle voidaan kiinnittää esim. kudottu villakangas. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 3.1.2021 mennessä. 66042 Keppihevosen valmistus, Jurva 25.-27.9.2020. Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.45, Su 10.00–15.45, 18 t. Sanna-Mari Petäjistö. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 35,00. Kurssilla valmistetaan keppihevonen suitsineen käsin ja koneella ommellen. Käytetään Baumi Horses -kaava (15 euroa) sisältyy kurssihintaan valmistusohjeineen. Kaikki materiaalit on mahdollista ostaa kurssilta. Tarvitaan ompelukoneen peruskäyttötaitoa sekä sorminäppäryyttä. Aikuisille ja yli 13-vuotiaille, jos taitotaso riittää. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 20.9.2020 mennessä.


33

opinto-ohjelma 2020-2021

Käden taidot Kurikka

69013 Keppihevosen valmistus, Jalasjärvi 10.-17.4.2021. La 10.00–14.45, 12 t. Katja Mäntylä. Iloniemen ompeluluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 15,00. Kurssilla valmistetaan keppihevonen valmiskaavoja käyttäen ompelukoneella ja käsin ommellen aikuisen (äiti, isä, isovanhempi, kummi) avustaessa ompeluvaiheissa lasta. Opettajalta voi myös ostaa materiaaleja. Lapsi (7-13 v.) yhdessä osallistuvan aikuisen kanssa, yli 13-vuotiaat voivat osallistua myös yksin. Kaikki ilmoittautuvat ja maksavat kurssimaksun. Tarvikelista lähetetään ilmoittautuneille. Ilm. 4.4.2021 mennessä.

69053 Sisusta risusta 27.-28.3.2021. La ja su 10.00–14.45, 12 t. Katja Mäntylä. Iloniemen lk 4, Koskitie 5. Kurssimaksu 15,00. Tule valmistamaan luonnonmateriaaleista erilaisia kodin sisustuselementtejä. Apuna käytetään ohutta rautalankaa tai tukirakenteena katiskaverkkoa. Opettajalla tukirakenteita myytävänä, mutta luonnonmateriaalit kerätään itse (tarvitaan maanomistajan lupa). Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 21.3.2021 mennessä. 69063 Martta-nukke 22.1.-14.3.2021. Pe 17.00–18.30/21.00, La- Su 10.00–15.45, 40 t. Katja Mäntylä. Iloniemen ompeluluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 45,00. Nukkekurssi vasta-alkajille. Kurssilla valmistetaan nukke aitojen antiikkisten Martta-nukkejen tapaan perinteisin menetelmin. Kurssilla perehdytään Martta-nuken historiaan ja eri ai-

Jurva

Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Kokoontumiskerrat: 26.9., 27.9. ja 4.10. Ilm. 20.9.2020 mennessä.

Kierrätys ja uusiokäyttö Kahvipussit uusiokäyttöön, esittely Kahvipusseista punoen kasseja, koreja, olka- ja meikkilaukkuja, rasioita, pannunalusia yms. Opitaan suora-, vino-, haka-, siksak- ja tuulimyllypunonta sekä neliö/ palatekniikka. Suora- ja sahalaitareuna. Kantokahvojen kiinnitys. Erilaisia kuviointivaihtoehtoja. Tyhjiä kahvipusseja kursseilla tehtäviin tuotteisiin löytyy kurssipaikalta. Sopii myös aloittelijalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista

66033 Helmistä koruja ja koristeita 30.9.2020-24.3.2021. Ke 17.00–21.00, 50 t. Katja Mäntylä. Iloniemen lk 4, Koskitie 5. Kurssimaksu 50,00. Helmiä, värejä ja suunnittelun iloa. Kurssilla tehdään helmikoruja ja koristeita. Opitaan perustekniikoilla sekä työvälineillä valmistamaan monipuolisesti erilaisia koruja, kimaltavia jouluhimmeleitä ja pääsiäismunia. Opettajalla työvälineitä ja helmiä. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Kokoontumiskerrat: 30.9., 7.10., 28.10., 11.11. ja 18.11. sekä 20.1., 3.2., 17.2., 10.3. ja 24.3. Ilm. 23.9.2020 mennessä. 66123 Märkähuovutus 2.-4.10.2020. Pe 17.30–21.30, La ja su 10.00– 15.45, 19 t. Ida Korpela. Iloniemen lk 4, Koskitie 5. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan saumaton laukku märkähuovuttamalla. Ensimmäisellä tapaamisella suunnitellaan ja kaavoitetaan laukku. Toisella kerralla huovutetaan. Viimeisellä kerralla viimeistellään laukku valmiiksi. Kurssilla opitaan märkähuovuttamisen tekniikka ja se, miten kyseisellä tekniikalla voi valmistaa mieleisensä laukun. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. More about the course in English from our website. Ilm. 25.9.2020 mennessä.

Jalasjärvi

66211 Kahvipussit uusiokäyttöön, syksy, päivä

kakausien vaatetukseen. Ensimmäisellä kerralla info (2 h, pe 22.1. klo 17.00-18.30): Tietoa Martta-nukeista, Martta-nuken tilaus. (alk. 31 euroa). Lisäksi muuta materiaali- ja työvälinemaksua noin 25 euroa. Kokoontumiskerrat: 5.-7.2. ja 12.14.3. Ilm. 15.1.2021 mennessä.

Kuviointi ja värjäys 66092 Kasvivärjäys 11.-13.9.2020. Pe 18.00–21.15, La ja su 10.00– 15.45, 18 t. Hanne Alho. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla värjätään lankoja kasviväreillä. Käytetään luonnosta kerättyjä värjäysmateriaaleja sekä ulkomaisia kasvivärejä. Lankoja ja värejä ym. voi ostaa opettajalta. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 4.9.2020 mennessä. 69131 Ekoprint: kasvien värit ja muodot paperille 25.-27.9.2020. Pe 18.00–21.15, La ja su 10.00– 16.45, 21 t. Eija Pöyry. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Kurssilla siirretään kasvien muotoja ja värejä keittämällä paperille. Papereita voi käyttää mm. korttien tekemiseen, kirjansidontaan ja taideteoksiin. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 20.9.2020 mennessä.

66072 Värikästä värjäystä 29.-31.1.2021. Pe 18.00–21.15, La ja su 10.00– 15.45, 18 t. Hanne Alho. Vanhan matkahuollon keramiikkatila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla tutustutaan lumi- ja jäävärjäykseen sekä Kool-Aid- ja reaktiivivärjäykseen. Värjättäviksi materiaaleiksi sopivat villa- ja puuvillalangat sekä puuvilla- tai villakankaat ja esim. t-paidat. Kurssilla opitaan erilaisia värjäystekniikoita ja työn viimeistelyä. Materiaaleja ja värejä voi ostaa opettajalta. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 24.1.2021 mennessä. 66062 Kankaan kuviointipaja 26.-28.3.2021. Pe 18.00–21.15, La ja su 10.00– 15.45, 18 t. Hanne Alho. Vanhan matkahuollon käsityötila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla opitaan kankaankuvioinnin erikoistekniikoita, värioppia ja sommittelua. Valmistetaan ihan uusia kankaita, vaatteita tai sisustustekstiilejä tai tuunataan vanhoja. Sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 19.3.2020 mennessä. 69073 Kokeileva kankaanpaino 26.9.-4.10.2020. La-Su 10.00–14.45, 19 t. Niina Keltamäki. Iloniemen ompeluluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 20,00. Kurssilla kokeillaan erilaisia kankaanpainotekniikoita. Erilaisia tekniikoita yhdistämällä saa aikaan persoonallisia kankaita, joita voi hyödyntää esim. tilkkutöihin, ompeluun tai askarteluun. Kurssin aikana voi lainata opettajan työvälineitä.

16.9.-18.11.2020. Ke 12.00–15.00. 36 t. Raili Pohjonen. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 40,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

66221 Kahvipussit syksy, ilta

uusiokäyttöön,

16.9.-18.11.2020. Ke 18.00–21.00. 36 t. Raili Pohjonen. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 40,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 9.9.2020 mennessä.

66231 Kahvipussit uusiokäyttöön, kevät, päivä 13.1.-17.3.2021. Ke 12.00–15.00. 36 t. Raili Pohjonen. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 40,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 6.1.2021 mennessä.

66241 Kahvipussit kevät, ilta

uusiokäyttöön,

13.1.-17.3.2021. Ke 18.00–21.00. 36 t. Raili Pohjonen. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 40,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 6.1.2021 mennessä.

69061 Käsintehty paperi 24.-31.5.2021. Ma ja ke 17.30–20.45, 12 t. Niina Keltamäki. Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 15,00. Kurssin aikana opitaan valmistamaan pitkäkuituista paperia käsityömenetelmin. Pitkäkuituinen paperi on happovapaata ja sopii myös taidepaperiksi. Kurssin jälkeen osaa valmistaa paperia käsin sekä hallitsee perustaidot paperinvalmistuksesta. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilm. 17.5.2021 mennessä.


34

Kurikan kansalaisopiston

Käden taidot 69121 Helppoa ja hauskaa kirjansidontaa

66133 Kankaasta on moneksi

9.-11.4.2021. Pe 18.00–21.15, La ja su 10.00– 16.45, 21 t. Eija Pöyry. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Tehdään kirjoja helpoilla sidonnoilla: pitkäpisto-, kopti-, korsetti-, luuranko- tai napinläpisidos. Voidaan käyttää uutta materiaalia tai kierrätysmateriaalia. Kansiksi käyvät pakkauspahvit, kortit ja vanhat kirjankannet. Kansiksi voi rakentaa myös kauniit kankaat tai tekstiilityöt (kanavatyöt ym.). Kirjan sivuiksi käyvät esim. kopiopaperit, ylijäämätapetit, pakkauspaperit ym. kierrätysmateriaalit. Koristeluihin nappeja, helmiä, nauhoja, lankoja, kauniita kuvia ym. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 4.4.2021 mennessä.

12.1.-23.2.2021. Ti 17.30–20.00, 21 t. Ida Korpela. Iloniemen lk 4, Koskitie 5. Kurssimaksu 25,00. Kurssilla tehdään ylijäämäkankaista uusia tuotteita käyttöön, sisustukseen, koristeeksi tai taide-esineitä. Tyynyliinasta saa helposti kestokassin tai villapaidan hihasta pipon, joten ei heitetä hyviä materiaaleja pois. Kurssilla opitaan uusiokäyttämään vanhat kankaat ja antamaan niille uusi käyttötarkoitus. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. More about the course in English from our website. Ilm. 5.1.2021 mennessä.

69141 Altered books 12.-14.2.2021. Pe 18.00–21.15, La-su 10.00– 16.45, 21 t. Eija Pöyry. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Altered book eli muunneltu kirja on työskentelymuoto, jossa kirja muutetaan alkuperäisestä muodosta tai sisällöstä muuksi. Kurssilla käytetään kierrätysmateriaaleja. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 7.2.2021 mennessä.

69151 Art box 20.-22.11.2020. Pe 18.00–21.15, La-su 10.00– 16.45, 21 t. Eija Pöyry. Kurikkalan yläkerran luokka, Kurikantie 16. Kurssimaksu 25,00. Art boxit ovat erilaisista kierrätetyistä kehyksistä, laatikoista, rasioista, purkeista ja koteloista muokattuja uusia yksilöllisiä taideteoksia. Laatikkoon voi luoda esim. muistoista ja unelmista, rojusta ja romusta, aarteista ja salaisuuksista sekä kirjeistä ja korteista ihan uuden oman maailman. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 15.11.2020 mennessä.

69012 Uusiopaperin valmistus 19.-20.2.2021. Pe 18.00–21.15, La 10.00– 15.00, 10 t. Vuokko Mäki. Vanhan matkahuollon käsityötila, Kauppatie 8. Kurssimaksu 10,00. Valmistetaan paperia. Materiaalina käyvät sanomalehdet, kopiopaperit, helposti hajoava paperi tai pahvi (ei kiiltäväpintaiset). Paperia voi myös koristella eri luonnonmateriaaleilla. Uusiopaperista voi tehdä kortteja ja sitä voi käyttää esim. akvarellipohjana. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Sopii myös aloittelijoille. Ilm. 14.2.2021 mennessä.

66023 Kierrätysmateriaali 15.9.-3.11.2020. Ti 17.30–20.00, 21 t. Ida Korpela. Iloniemen lk 4, Koskitie 5. Kurssimaksu 25,00. Kierrätysmateriaalikurssin ideana on tuoda kurssille jokin esine, jolle haluaa antaa uuden elämän. Kurssilla opitaan uusiokäyttämään vanhat esineet ja antamaan niille uusi käyttötarkoitus. More about the course in English from our website. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Ekokosmetiikka Käsintehtyä saippuaa, esittely Kurssilla opitaan valmistamaan palasaippuaa käyttäen erilaisia kasviperäisiä rasvoja, maus-teita ja tuoksuja. Mahdollista valmistaa juuri mieleisen väristä ja tuoksuista, hellävaraista ja ympäristöystävällistä saippuaa itselle ja lahjaksi. Itsevalmistetut saippuat sopivat erityisen hyvin kuivalle ja herkälle iholle. Useimmat tarvikkeet löytyvät kotikaapista. Materiaalimaksu 10-30 euroa maksetaan opettajalle kurssin lopussa käytön mukaan. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ikäraja 15 vuotta.

69031 Käsintehtyä saippuaa 9.-10.10.2020. Pe 17.30–21.30, La 10.00–15.30, 12 t. Anne Luoma. Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 15,00. Ilm. 27.9.2020 mennessä.

69033 Käsintehtyä saippuaa, Jalasjärvi 23.-24.10.2020. Pe 17.30–21.30, La 10.00– 15.30, 12 t. Anne Luoma. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 15,00. Ilm. 11.10.2020 mennessä.

Käsintehtyä saippuaa, jatko, esittely Kurssilla syvennytään erikoisempia ja vaativampia aineita sisältävien saippuoiden valmistukseen. Harjoitellaan erilaisten kuvioiden tekemistä saippuoihin. Voidaan valmistaa juuri mieleisen väristä ja tuoksuista, hellävaraista ja ympäristöystävällistä saippuaa itselle ja lahjaksi. Useimmat tarvikkeet löytyvät kotikaapista. Kurssi sopii saippuanvalmistuksen perusteet hallitseville. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ikäraja 15 vuotta.

69043 Käsintehtyä saippuaa, jatko, Jalasjärvi 12.-13.2.2021. Pe 17.30–21.30, La 10.00–15.45, 10 t. Anne Luoma. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 15,00. Ilm. 31.1.2021 mennessä.

69051 Käsintehtyä saippuaa, jatko 5.-6.2.2021. Pe 17.30–21.30, La 10.00–15.30, 12 t. Anne Luoma. Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 15,00. Ilm. 22.1.2020 mennessä.

Huulirasvat ja kylpypommit, esittely Kurssilla opitaan valmistamaan kasviperäisistä öljyistä ja rasvoista erilaisia huulirasvoja. Huulirasvoja voi värjätä ja maustaa oman maun mukaan. Lisäksi kurssilla opitaan valmistamaan sihiseviä kylpypommeja jalkakylpyihin ja kylpyihin. Kurssille voivat osallistua myös lapset aikuisen seurassa. Materiaalimaksu maksetaan opettajalle kurssin lopussa käytön mukaan. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista.

69041 Huulirasvat ja kylpypommit 17.10.2020. La 10.00–14.00, 5 t. Anne Luoma. Taidepaja, Nummentie 5. Kurssimaksu 10,00. Ilm. 4.10.2020 mennessä.

69023 Huulirasvat ja kylpypommit, Jalasjärvi 16.10.2020. Pe 10.00–14.00, 5 t. Anne Luoma. Iloniemen keramiikkaluokka, Koskitie 5. Kurssimaksu 10,00. Ilm. 4.10.2020 mennessä.


35

opinto-ohjelma 2020-2021

Käden taidot Kurikka

Hopeatyö 65210 Hopeatyön verkkoluentosarja 21.9.2020-22.3.2021. Ma 16.00–17.30, 18 t. Taina Vuorela. Kurssimaksu 25,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Sarjan aikana käsitellään mm. koruhistoriaa, suomalaisia korumuotoilijoita ja kultaseppiä, jalo- ja korukivioppia ja muuta teoriaa korunvalmistuksesta ja kaikesta siihen liittyvästä. Keskustelualustalla mahdollisuus kysyä opettajalta. Tallenteet ovat katsottavissa rajallisen ajan. Kirjautumisohjeet ilmoittautuneille. Yhteensä 11 luentokertaa. Ilm. 14.9.2020 mennessä.

65011 Hopeatyön ketju-/peruskurssi 12.-13.9.2020. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla opitaan hopeatyön perustaidot. Jos opiskelijalla ei ole aiempaa kokemusta hopeakorujen teosta, tämän kurssin käytyään voi osallistua muille hopeatyökursseille. Ikäraja 16 v. Työkalumaksu 8 euroa maksetaan opettajalle. Ilm. 6.9.2020 mennessä.

Hopeatyöpaja 1-4, esittely Jatkokurssi on tarkoitettu hopeatyön perusteet osaaville. Kurssilla valmistetaan perinteisin käsityömenetelmin koruja hopeasta. Kaikki tarvittavat työkalut löytyvät kurssipaikalta ja käytettävät materiaalit voi ostaa opettajalta. Ikäraja 16 v. Työkalumaksu 3 euroa/ läsnäolokerta, maksetaan opettajalle lukukauden päättyessä.

65021 Hopeatyöpaja 1, jatko 22.9.2020-23.3.2021. Ti 10.00–13.45/14.30, 63 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 65,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kokoontumiskerrat: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11. ja 17.11. sekä 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3. ja 23.3. Ilm. 15.9.2020 mennessä.

65031 Hopeatyöpaja 2, jatko 15.9.2020-16.3.2021. Ti 18.00–21.00, 64 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 65,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

65041 Hopeatyöpaja 3, jatko 18.9.2020-26.3.2021. Pe 18.00–21.00, 64 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 65,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Ilm. 11.9.2020 mennessä.

65051 Hopeatyöpaja 4, jatko 26.9.2020-28.3.2021. La ja su 10.00–16.30, 64 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 65,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kokoontumiskerrat: 26.-27.9., 31.10.-1.11. sekä 23.-24.1., 27.-28.3. Ilm. 20.9.2020 mennessä.

Hopeatyön erikoiskurssit, yhteiset asiat Ikäraja 16 v. Uunimaksu 8 euroa maksetaan opettajalle, samoin materiaalimaksut oman käytön mukaan. Materiaalit voi ostaa opettajalta. Aiempi kokemus hopeatöistä ei ole välttämätön, mutta toivottavaa.

Jalasjärvi

Jurva

kahvikupeista ja lautasista tai käyttämättä jääneistä vanhoista koruista. Materiaaleiksi sopivat myös rikkinäiset ja parittomat esineet. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on perustiedot korujen teosta (esim. syksyn peruskurssi). Ilm. 1.11.2020 mennessä.

65101 Hopeatyö, filigraani 21.-22.11.2020. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla opitaan vanha kultaseppätekniikka filigraani. Siinä juotetaan ohuita metallilankoja hopealevyyn, -kehykseen tai muodostetaan hienosta filigraanilangasta pitsimäinen koru. Ilm. 15.11.2020 mennessä.

65111 Hopeatyö, juotetut ketjut 65061 Hopeatyö, orgaaniset valut 19.-20.9.2020. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Valutöiden erikoiskurssilla tutustutaan alipainevaluna tehtäviin ns. orgaanisiin valuihin. Valukurssilla valmistetaan koruja ja muita pienesineitä pääasiassa hopeasta. Ilm. 13.9.2020 mennessä.

65071 Hopeatyö, punotut, kudotut ja palmikoidut korut, syksy 21.9.-16.11.2020. Ma 11.00–14.00, 20 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 35,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Hopeatyön erikoiskurssilla opetellaan tekemään eri punontoja lähinnä hopealangasta. Materiaalina voidaan kokeilla myös esim. tinalankaa, hevosenjouhia ja nahkanauhoja. Kurssi sopii erityisen hyvin aiemmin korutöiden valmistusta harrastaneille. Ilm. 14.9.2020 mennessä.

65081 Hopeatyö, helmet osaksi korua 24.-25.10.2020. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla valmistetaan koruja yhdistäen helmiä sekä hopeaa. Kurssilla opetetaan helminauhojen sitomistekniikoita. Mahdollista sitoa myös omat vanhat helmet uudelleen helmisilkillä. Kurssi sopii parhaiten aiemmin korutöitä tehneille, mutta helmiä voi sitoa, vaikka ei olisi aiemmin hopeatöitä tehnyt. Ilm. 18.10.2020 mennessä.

65091 Hopeatyö, astiat ja vanhasta uutta, syksy 7.-8.11.2020. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla valmistetaan koruja ja muita pienesineitä esim. hopealusikoista, -haarukoista,

9.-10.1.2021. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Hopeatyön erikoiskurssilla opetellaan tekemään erilaisia juotettuja ketjuja, esim. panssari- ja bismarck-ketjuja. Ilm. 3.1.2021 mennessä.

65121 Hopeatyö, pinnanmuokkaukset ja emali 16.-17.1.2021. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Hopeatyön erikoiskurssilla opetellaan tekemään erilaisia hopeapinnan muokkauksia. Tehdään myös kuumaemalointeja hopea- ja kuparipinnoille. Kurssilla on mahdollisuus muokata ja valmistaa erilaisia työkaluja, joita pinnanmuokkauksissa käytetään. Kurssi sopii erityisen hyvin aiemmin korutöiden valmistusta harrastaneille. Ilm. 10.1.2021 mennessä.

65131 Hopeatyö, punotut, kudotut ja palmikoidut korut, kevät 25.1.-22.3.2021. Ma 11.00–14.00, 20 t. Taina Vuorela, Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 35,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Erikoiskurssilla opetellaan tekemään erilaisia punontoja esim. hopea- tai tinalangasta, hevosenjouhista, nahkanauhoista yms. Kurssi sopii erityisen hyvin aiemmin korutöiden valmistusta harrastaneille. Ilm. 18.1.2021 mennessä.

65141 Hopeatyö, kokeilevat valut ja hiekkavalu 30.-31.1.2021. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Valutöiden erikoiskurssilla tutustutaan esim. hiekka-, luuta-, olki- ja suolavaluun. Kurssilla valmistetaan uniikkeja koruja ja muita pienesineitä pääasiassa hopeasta. Ilm. 24.1.2021 mennessä.

65151 Hopeatyö, sormukset 6.-7.2.2021. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla valmistetaan erilaisia sormuksia hopealevystä ja -langasta. Kaikki kurssin materiaalit voit ostaa opettajalta. Kaikki tarvittavat työkalut löytyvät kurssipaikalta. Ilm. 31.1.2021 mennessä.

65161 Hopeatyö, kivenistutus 13.-14.2.2021. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla perehdytään eri kivenistutustapoihin. Näitä ovat esim. putki-, kartio-, kruunu-, kynsi- ja kehysistutus. Ilm. 7.2.2021 mennessä.

Muista ilmoittautua ajoissa kurssille!


36

Kurikan kansalaisopiston

Käden taidot 65171 Hopeatyö, astiat ja vanhasta uutta, kevät 20.-21.2.2021. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Kurssilla valmistetaan koruja ja muita pienesineitä esim. hopealusikoista, -haarukoista, kahvikupeista ja -lautasista tai käyttämättä jääneistä vanhoista koruista. Materiaaleiksi sopivat myös rikkinäiset ja parittomat em. esineet. Ilm. 14.2.2021 mennessä.

65181 Hopeatyö, alipaine- ja vahavalut 13.-21.3.2021. La ja su 10.00–17.00, 36 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 47,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Valutöiden erikoiskurssilla tutustutaan alipainevaluna tehtäviin valutöihin. Kurssin aiheina myös muottien teko sekä kovavahasta mallien tekoa. Valukurssilla valmistetaan koruja ja muita pienesineitä pääasiassa hopeasta. Ensimmäisenä kurssiviikonloppuna tehdään malleja, muotteja ja vahoja/valupuita ja toisena viikonloppuna valetaan ja putsataan valetut. Uunimaksu 10 euroa ja sen lisäksi materiaalimaksut oman käytön mukaan. Ilm. 7.3.2021 mennessä.

65191 Hopeatyö, pikipatapakotus ja siselöinti 10.-11.4.2021. La ja su 10.00–17.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Hopeatyön erikoiskurssilla opetellaan tekemään erilaisia levyn pakotuksia. Materiaaleina pääasiassa kupari- ja hopealevy. Kurssilla on mahdollisuus valmistaa oma pikipata ja erilaisia työkaluja (esim. pakotuspunsseleita), joita näissä töissä käytetään. Kurssi sopii erityisen hyvin aiemmin korutöiden valmistusta harrastaneille. Osa tarvittavista työkaluista löytyy kurssipaikalta, osa tehdään itse ja käytettävät materiaalit voi ostaa opettajalta. Ilm. 4.4.2021 mennessä.

65201 Hopeatyö, lukot ja mekanismit 17.-18.4.2021. La 10.00–17.15, Su 10.00–16.15, 18 t. Taina Vuorela. Mietaan Markki, Tehtaantie 2. Kurssimaksu 30,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Opetellaan tekemään esim. erilaisia rintaneulamekanismeja, yksinkertaisia lukkoja ja saranointia. Kaikki tarvittavat työkalut löytyvät kurssipaikalta ja käytettävät materiaalit voi ostaa opettajalta. Ilm. 11.4.2021 mennessä.

Ilmoittautumiset 040 585 9305

Tekninen työ 67021 Metallityö 15.9.2020-6.4.2021. Ti 17.00–20.15, 84 t. Pekka Haapanen. Kurikan yhteiskoulu B metalliluokka, Keskuspuistikko 28. Kurssimaksu 90,00. Valmistetaan uusia ja korjataan vanhoja metalliesineitä opiskelijoiden taitojen ja toiveiden mukaan. Sopii myös aloittelijalle. Ilm. 8.9.2020 mennessä. 67063 Puukkopaja 17.9.2020-15.4.2021. To 17.30–20.45, 84 t. Olavi Yli-Peltola. Jalasjärven yläasteen metalliluokka, Kauppilantie 3. Kurssimaksu 95,00.

Valmistetaan käsityönä puukko valmiiseen teräaihioon. Puukon valmistuksen työvaiheita ovat helojen teko ja sovitus. Tupen teko, koristelu ja pintakäsittely. Sopii myös aloittelijalle. Ilm. 10.9.2020 mennessä.

Puutyö 67031 Puutyöt 16.9.2020-14.4.2021. Ke 12.00–15.15, 92 t. Ari Heikkinen. Sauman teollisuustalo, Saumantie 9. Kurssimaksu 105,00. Valmistetaan vapaavalintaisia huonekaluja ja puutuotteita omaan käyttöön. Opetellaan puun sorvausta ja pintakäsittelyä. Tervetuloa mukaan

sukupuoleen katsomatta. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilm. 9.9.2020 mennessä. 67051 Naisten puutyöt ja entisöinti 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.00–20.15, 92 t. Matti Yli-Karjala. Sauman teollisuustalo, Saumantie 9. Kurssimaksu 105,00. Valmistetaan puusta erilaisia esineitä omien suunnitelmien pohjalta tai entisöidään vanhaa. Opettajalta saa tarpeen mukaan ohjausta materiaaleista ja valmistustekniikoista. Opastetaan laitteiden turvallista käyttöä. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilm. 8.9.2020 mennessä. 67141 Kellot ja puutyöt 16.9.2020-14.4.2021. Ke 17.00–20.15, 92 t. Ari Heikkinen. Sauman teollisuustalo, Saumantie 9. Kurssimaksu 105,00. Tehdään vapaavalintaisia puutöitä omista raaka-aineista, mm. Kurikka- ja Könninmallisia kellokaappeja. Puun sorvausta ja pintakäsittelyä. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilm. 9.9.2020 mennessä. 67071 Puutyöt ja koristeveisto 18.9.2020-16.4.2021. Pe 17.00–20.15, 92 t. Matti Yli-Karjala. Sauman teollisuustalo, Saumantie 9. Kurssimaksu 105,00 . Tehdään erilaisia puutöitä mm. mahapiirongin, lipastojen ja kaappien valmistusta opiskelijoiden omien suunnitelmien pohjalta. Koristeveistoa, esim. pöytäkelloja, koriste-esineitä ja vaikkapa reliefejä omien aiheiden mukaan. Sopii myös aloittelijalle. Ilm. 13.9.2020 mennessä. 67201 Soitinrakennus, alkeet 6.9.2020-4.4.2021. Su 13.00–16.15, 97 t. Tapani Harju. Ent. RS-Teräs Oy, Arinatie 6. Kurssimaksu 110,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Rakennetaan erilaisia sähkökitaroita ja -bassoja, keskitytään Fender-tyylisiin pulttikaulaisiin soittimiin. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jonkin verran aiempaa puutyökokemusta. Varsinaista soitinrakennuskokemusta ei tarvita. Lisätietoja opettajalta, nron saa toimistolta. Info su 6.9. klo 13.00–13.45. Huom! Ilmoittaudu kuitenkin toimistoon ennen sitä tai viimeistään infon jälkeen! Varsinainen kurssi alkaa su 13.9. Ikäraja 18 vuotta. Ilm. 6.9.2020 mennessä. 67211 Soitinrakennus, jatko 6.9.2020-4.4.2021. Su 17.15–20.30, 96 t. Tapani Harju. Ent. RS-Teräs Oy, Arinatie 6. Kurssimaksu 110,00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2020. Rakennetaan erilaisia sähkökitaroita ja -bassoja, keskitytään Fender-tyylisiin pulttikaulaisiin soittimiin. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on aiempaa puutyö- ja soitinrakennuskokemusta. Lisätietoja opettajalta, nron saa toimistolta. Info su 6.9. klo 13.00–13.45. Huom! Ilmoittaudu kuitenkin toimistoon ennen sitä tai viimeistään Infon jälkeen! Varsinainen kurssi alkaa su 13.9. Ikäraja 18 vuotta. Ilm. 6.9.2020 mennessä. 67221 Polkuauton rakentaminen 7.9.2020-12.4.2021. Ma 17.00–20.30, 93 t.


37

opinto-ohjelma 2020-2021

Käden taidot Kurikka

Janne Pulkkinen. Ent. RS-Teräs Oy, Arinatie 6. Kurssimaksu 105,00. Rakennetaan 50-luvun polkuauto eli kinneri vanerista tai puusta. Info ma 7.9. klo 17.0017.45. Huom! Ilmoittaudu kuitenkin toimistoon ennen sitä tai viimeistään infon jälkeen! Varsinainen kurssi alkaa ma 14.9. Ikäraja 18 v. Ilm. 31.8.2020 mennessä. 67231 Kaiutinkotelon rakentaminen 7.9.2020-5.4.2021. Ti 17.00–20.30, 92 t. Janne Pulkkinen. Ent. RS- Teräs Oy, Arinatie 6. Kurssimaksu 105,00. Valmistetaan kitarakaiutin, kotikaiuttimet tai auton subwoofer-kotelo puusta. Opitaan samalla äänentoiston ja kaiutinvalmistuksen perusteita. Info ma 7.9. klo 17.00-17.45 Huom! Ilmoittaudu kuitenkin toimistoon ennen sitä tai viimeistään infon jälkeen! Varsinainen kurssi alkaa ti 15.9. Ikäraja 16 v. Ilm. 7.9.2020 mennessä. 67012 Koristeveisto, Jurva 15.9.2020-13.4.2021. Ti 17.45–21.00, 36 t. Kaj Lindgård. Sella, Hirvelänvestas, Veistokouluntie 2. Kurssimaksu 90,00. Taidoissaan jo pidemmälle ehtineet koristeveistäjät valmistavat koriste- ja käyttöesineitä. Kurssi tarkoitettu perustaidot osaaville. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Puutyöt Jalasjärvi, esittely Tutustutaan puuntyöstökoneisiin ja niiden käyttöön. Valmistetaan puusta erilaisia tarve-esineitä ja pieniä huonekaluja oman tarpeen mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijalle.

Jalasjärvi

Jurva

67013 Tiistain puutyöt, Jalasjärvi 15.9.2020-13.4.2021. Ti 18.00–20.30, 63 t. Matti Ahtola. Jalasjärven yläasteen puutyöluokka, Kauppilantie 3. Kurssimaksu 70,00. Ilm. 8.9.2020 mennessä. 67023 Torstain puutyöt, Jalasjärvi 17.9.2020-15.4.2021. To 18.00–20.30, 63 t. Matti Ahtola. Jalasjärven yläasteen puutyöluokka, Kauppilantie 3. Kurssimaksu 70,00. Ilm. 10.9.2020 mennessä. 67033 Puutyöt naisille, Jalasjärvi 19.9.2020-27.3.2021. La 10.00–15.00, 66 t. Matti Ahtola. Jalasjärven yläasteen puutyöluokka, Kauppilantie 3. Kurssimaksu 75,00. Ilm. 13.9.2020 mennessä. 67053 Puutyöt ja entisöinti, Laitila 15.9.2020-13.4.2021. Ti 18.00–20.30, 63 t. Jorma Nostaja. Laitilan verstas, Ilvesjoentie 109. Kurssimaksu 70,00. Kurssilla valmistetaan erilaisia koriste- ja käyttöesineitä puusta. Kurssilla on mahdollista valmistaa mm. kelloja, tuulimyllyjä, puuastioita ja erilaisia kalusteita sekä entisöidä niitä. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Hirrenveisto 67042 Hirrenveiston alkeet, syksy, Jurva 19.9.-4.10.2020. La ja su 9.00–15.30, 48 t. Martti Orava. Rajalan Pyörösaha, Laksonkuja 70. Kurssimaksu 60,00. Opetellaan tekemään hirrestä mökki, sauna tai laavu. Kokoontumiskerrat: la-su. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilm. 13.9.2020 mennessä. 67062 Hirrenveiston alkeet, kevät, Jurva 20.3.-4.4.2021. La ja su 9.00–15.30, 48 t. Martti Orava. Rajalan Pyörösaha, Laksonkuja 70. Kurssimaksu 60,00. Opetellaan tekemään hirrestä mökki, sauna tai laavu. Kokoontumiskerrat: la-su 20.-21.3., 27.28.3. ja 3.-4.4. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. Ilm. 14.3.2021 mennessä. 67043 Hirrenveisto, Jalasjärvi 6.-22.3.2021. La ja su 9.00–15.30, 48 t. Olavi Yli-Peltola. Keskikylän Harjula, piha, Hulkontie 10. Kurssimaksu 60,00. Kurssilla valmistetaan harjoitustyönä hirsikehikko. Vaihtoehtoisesti pelkka- tai pyöröhirrestä. Tutustutaan hirrenveistossa käytettäviin työvälineisiin. Veistopuun valinta. Hirrenveistotyömaan suunnittelu. Kehikkojen suojaaminen säältä. Kehikon katto- ja lattiarakenteet. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Kokoontumiskerrat lauantaisin ja sunnuntaisin. Ilm. 28.2.2021 mennessä.

Entisöinti ja uusiokäyttö 67061 Entisöinti 14.9.2020-12.4.2021. Ma 12.00–15.15, 92 t. Matti Yli-Karjala. Sauman teollisuustalo, Saumantie 9. Kurssimaksu 105,00. Tule korjaamaan ja tuunaamaan huonekalusi entistä ehommaksi, esim. pöydät, lipastot, pikkukaapit ja yöpöydät. Poistetaan maalia, hiotaan, uusitaan puuttuvia osia ja paklataan kolot. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ilm. 7.9.2020 mennessä. 67022 Huonekalujen entisöinti, Jurva 16.9.2020-15.4.2021. Ke 18.00–21.15, 84 t. Erkki Lintula. Järvenpään ent. koulu, Rannankyläntie 27. Kurssimaksu 85,00. Korjataan vanhoja huonekaluja. Opetellaan puukorjaus, pinnanpuhdistus, paklaus, hionta, petsaus, maalaus ja pinnan elvytys. Sopii myös aloittelijalle. Ilm. 9.9.2020 mennessä. 67073 Entisöintiä ja maalaustekniikoita 14.9.2020-12.4.2021. Ma 18.00–20.30, 63 t. Timo Haapolahti. Jalasjärven yläasteen puutyöluokka, Kauppilantie 3. Kurssimaksu 70,00.

Kurssilla entisöidään vanhoja huonekaluja ja pienesineitä käyttäen perinteisiä pintakäsittelymenetelmiä ja materiaaleja. Vaihtoehtoisesti voi kokeilla eri maalaustekniikoita tavallisesta puupinnan lakkauksesta ja maalauksesta aina vaativiin koristemaalaustekniikoihin. Työtä tehdään käsityövälinein. Opiskelija hankkii itse käyttämänsä maaliaineet ja työvälineet opettajan ohjauksessa. Edetään jokaisen oman taidon mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Ilm. 7.9.2020 mennessä. 67091 Verhoilu 19.9.2020-27.3.2021. La 10.00–15.00, 60 t. Heli Juvonen-Siltala. Sauman teollisuustalo, Saumantie 9. Kurssimaksu 70,00 . Verhoillaan uusi ilme huonekalulle. Kurssilla opiskellaan huonekalujen verhoilua, materiaalien ja työvälineiden käyttöä sekä pieniä puuosien korjauksia ja pintakäsittelyä tarpeiden mukaan. Verhoillaan omia pehmustettuja tai jousitettuja huonekaluja. Kurssilla käytetään omia työkaluja, tarvikelista lähetetään ilmoittautuneille. Sopii myös aloittelijalle. Ilm. 13.9.2020 mennessä.


38

Kurikan kansalaisopiston

KURIKKA 0000 Netti-ilmoittautumisen harjoittelukurssi/ Practice the enrolment 0999I Kurikkalan iltamat RETKET 0999P Retki Pohjanmaan tuntematon sotahistoria 4 0999S Kevätretki Karvialle ja Pirkanmaalle 4 0999T Retki Suomen kädentaidot -messuille Tampereelle 4 77171 Luontoretki Niinistönjärvelle 4 77181 Luontoretki Raippaluotoon 4 93011 Sieniretki Ikariin 4 93071 Sieniretki Viitalaan 4 PÄTEVÖITTÄVÄ KOULUTUS 10101 Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 10201 Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 84011 Ensiapu 1 84041 Hätäensiapu

5 5 5 5

LUENNOT 11011 Historialuennot: Oliko suomettumiselle vaihtoehtoa? 40 11061 Historialuennot: Mannerheim - mikä mies? 40 11091 Ajatella! -luentosarja: Elokuvasäveltäjä työssään 40 11101 Ajatella! -luentosarja: Sodat ja kriisit suomalaisten sukujen taakkasiirtyminä 40 11051 Kestävä kuluttaminen ja kierrätys 40 YHTEISKUNTATIETO 11021 Sukututkimus 11031 Kunnallishallinto tutuksi 11041 Sukututkimuksen perusteet 11121 Osakesijoittamisen perusteita 11131 Perintö- ja testamenttioikeuden perusteita

7 7 7 7 7

KULTTUURI, TEATTERI JA KIRJALLISUUS 12010 Nykykirjallisuuden lukupiiri verkossa 12011 Kurkistus Japanin kulttuuriin 12021 Kirjallisuuden ystävät 13011 Draama opetusmenetelmänä 13021 Perheteatteria viikonloppuun 13031 Teatterin ystävät - iloa teatterista 13041 Prosessidraaman lyhytkurssi

8 8 8 8 8 8 8

LASTEN JA NUORTEN KURSSIT 15011 Seikkailuleiri 1 15021 Seikkailuleiri 2 15031 Metsäseikkailu 25021 Lasten ja vanhempien mus.ryhmä 1 25031 Musaliikkari 25051 Lasten ja vanhempien mus.ryhmä 2 25061 Lasten ja vanhempien mus.ryhmä 3 57031 Animaatiokurssi 5.- ja 6.-luokkalaisille 58011 Kuvataidekoulu Tekevä, 6-7-v. 58021 Kuvataidekoulu Tekevä, 8-10-v. 59011 Soveltava kuvataide, erityisryhmä 68011 Käsityökoulu Tekevä, maanantai 68021 Käsityökoulu Tekevä, 6-7-vuotiaat 68031 Käsityökoulu Tekevä, torstai, päivä 68041 Käsityökoulu Tekevä, torstai, ilta 68111 Käsityöpaja Tekevä 1 68121 Käsityöpaja Tekevä 2 68131 Käsityöpaja Tekevä, 6-7-vuotiaat 68141 Käsityöpaja Tekevä 3 68151 Käsityöpaja Tekevä 4 76011 Lasten tanssiliikunta 77011 Tiistain yleisurheilu 77031 Tempputaaperot 77041 Liikettä vauva-arkeen 77141 Pallokerho perheelle

13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14

MUSIIKKI 21011 Naiskuoro 21021 Mieskuoro Nuijamiehet 21041 Mettumaarikuoro

24 24 24

21051 Lauluveteraanit 24 22021 Viulunsoitto 22,5 min 25 22031 Yksinlaulu ja pianonsoitto, Paulaharju 24 22041 Viulunsoitto 45 min 25 22051 Yksinlaulu, piano/huilu/panhuilu 1 25 22061 Yksinlaulu, piano/huilu/panhuilu 2 25 222071 Yksinlaulu, piano/huilu/panhuilu 3 25 22081 Laulun yksilöopetus 25 22091 Musiikin yksilöopetus, Paulaharju 25 22101 Musiikin yksilöopetus, Tuiskula 25 22111 Tangolaulun kevätklinikka 26 22201 Musiikin yksilöopetus, Koivisto 25 22211 Broadwayn lumoissa – Musikaalilaulun kurssi 25 22221 Musiikin yksilöopetus, Mieto 25 22261 Eväitä äänenkäyttöön ja laulamiseen, syksy 25 22271 Eväitä äänenkäyttöön ja laulamiseen, kevät 25 23011 Soittokunta 27 23041 Kurikan pelimannit 27 23091 Jokitörmän orkesteri - aikuisten bändikoulu 1 27 23101 Mandoliini soi 27 23111 Harmonikansoittajille yhteistä harrastetta 27 23131 Jokitörmän orkesteri - aikuisten bändikoulu 2 27 27011 Lauluista iloa 24 27021 Ukulele haltuun 27 27031 Laulutaidottomien lauluryhmä 24 27041 Lauluntekijän kurssi 24 KIELET 31021 Osaatko suomea? -alkeiskurssi 31031 Joo, mä puhun suomea -puhekurssi 32010 Listen to English! -verkkokurssi 32011 Everyday English 1 32021 Everyday English 2 32031 Everyday English 3 32041 Talk, read and listen! 32051 A new start - englannin alkeet 32091 Travel English, Englantia matkailijoille 33011 Rammstein-saksa 33021 Rammstein-saksa, jatko 35011 Espanjan alkeet matkailijoille 35021 Espanjan jatko matkailijoille, 2 35031 Espanjan jatko matkailijoille, 3 37011 Venäjän jatkokurssi 38011 Ni hao! Mandariinikiina, alkeet 38031 Fintandem 38041 Ruotsia kerraten ja keskustellen 38051 Ruotsia arkeen ja vapaa-aikaan 38061 Japanin kielen alkeet 38071 Tukiviittomat

22 22 23 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 41031 Windows 10 - käytön perusteet 41041 Netin vaarat - kuinka suojautua? 41051 Tietokone tutuksi 41061 Sujuva netinkäyttö, syksy 41071 Sujuva netinkäyttö, kevät 42011 Facebook tutuksi 42021 Instagram tutuksi 43031 Älylaitteen jatkokurssi 43071 Älypuhelin tutuksi, syksy 43081 Älypuhelin tutuksi, kevät 44011 Sinustako digitutor? 44021 Ohjelmoinnin perusteet, C# 44031 Canva-kuvankäsittelyohjelman per. 44041 Onnistuisiko etänä? Zoom, Kurikka 44051 Onnistuisiko etänä? Microsoft Teams

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

KUVATAIDE 51011 Maalaus 51021 Elävän mallin piirustus ja maalaus 51031 Muotokuvan piirustuskurssi 51101 Ikonimaalaus 51111 Kolmen päivän ikonimaalaus 52011 Keramiikka 52031 Betonitontut 52111 Betonista ja mosaiikista puutarhaan 53011 Posliininmaalauksen päiväkurssi

10 10 10 10 10 10 11 11 11

53021 Posliininmaalauksen iltakurssi 11 54021 Lasinsulatus- ja tiffanytyöt 11 55011 Kuvansiirto paperille 11 55021 Helppoa grafiikkaa 11 55041 Kalligrafiaa - ihastuttava Italic 11 55051 Mixed media - erilaisia tekniikoita kortteihin ja taiteeseen 11 57011 Valokuvausta kesäisessä miljöössä 10 57021 Valokuvauksen perusteet, järjestelmäkamera 10 KÄDEN TAIDOT 61011 Kudonta, keskusta, päivä 28 61021 Kudonta, keskusta, ilta 28 61031 Kudonta, Luopa ja Opas 28 61041 Kudonta, Lohiluoma 28 61061 Kudonta, Panttila 28 61071 Kudonta ja käsityö, Myllykylä 29 61081 Kudonta ja käsityö, Tuiskula 28 61091 Kudonta ja käsityö, Juonenkylä 28 61101 Kudonta ja käsityö, Mieto 29 61111 Kudonta ja käsityö, Pitkämö 29 61221 Rakenna ja kudo mattoa 29 62011 Vaateompelu 30 62021 Kassit ja reput 30 62031 Jämäkankaista uutta kangasta 30 62041 Ompele tunika 30 63011 Neule- ja virkkauskahvila 30 63021 Kone- ja käsinneulekurssi 30 64011 Jouluinen kierrätyskranssi 31 64021 Ulkovalohimmeli 31 64031 Jouluiset tölkinavaajatyöt 31 64041 Henkaritähti 32 65011 Hopeatyön ketju-/peruskurssi 34 65021 Hopeatyöpaja 1, jatko 34 65031 Hopeatyöpaja 2, jatko 34 65041 Hopeatyöpaja 3, jatko 34 65051 Hopeatyöpaja 4, jatko 34 65061 Hopeatyö, orgaaniset valut 34 65071 Hopeatyö, punotut, kudotut ja palmikoidut korut, syksy 34 65081 Hopeatyö, helmet osaksi korua 34 65091 Hopeatyö, astiat ja vanhasta uutta, syksy 65101 Hopeatyö, filigraani 34 65111 Hopeatyö, juotetut ketjut 34 65121 Hopeatyö, pinnanmuokkaukset ja emali 34 65131 Hopeatyö, punotut, kudotut ja palmikoidut korut, kevät 34 65141 Hopeatyö, kokeilevat valut ja hiekkavalu 34 65151 Hopeatyö, sormukset 34 65161 Hopeatyö, kivenistutus 34 65171 Hopeatyö, astiat ja vanhasta uutta, kevät 36 65181 Hopeatyö, alipaine- ja vahavalut 36 65191 Hopeatyö, pikipatapakotus ja siselöinti 36 65201 Hopeatyö, lukot ja mekanismit 36 65210 Hopeatyön verkkoluentosarja 35 66031 Kivat käsityöt, Lohiluoma 32 66041 Kivat käsityöt, Luopa 32 66051 Kivat käsityöt, Kurikkala 32

66061 Frivolité neulalla 66071 Makramee-kattokruunut 66081 Makramee-mandalat 66111 Nahan kuvioinnin perusteet 66121 Nahan kuvioinnin jatko 66211 Kahvipussit uusiokäyttöön 66221 Kahvipussit uusiokäyttöön 66231 Kahvipussit uusiokäyttöön 66241 Kahvipussit uusiokäyttöön 66311 Lukkokukkarot ja -laukut 67021 Metallityö 67031 Puutyöt 67051 Naisten puutyöt ja entisöinti 67061 Entisöinti 67071 Puutyöt ja koristeveisto 67091 Verhoilu 67141 Kellot ja puutyöt 67201 Soitinrakennus, alkeet 67211 Soitinrakennus, jatko 67221 Polkuauton rakentaminen 67231 Kaiutinkotelon rakentaminen 69011 Hyönteishotelli 69021 Inspiraatiota sisustamiseen! 69031 Käsintehtyä saippuaa 69041 Huulirasvat ja kylpypommit 69051 Käsintehtyä saippuaa, jatko 69061 Käsintehty paperi 69071 Ikioma taiteilijakirja 69101 Vällykurssi 69111 Needle Punch eli tuftaus 69121 Helppoa ja hauskaa kirjansidontaa 69131 Ekoprint: kasvien värit ja muodot paperille 69141 Altered books 69151 Art box

31 30 31 32 32 33 33 33 33 30 36 36 36 37 36 37 36 36 36 36 37 32 32 34 34 34 33 32 32 30 34 33 34 34

LIIKUNTA 71011 Kevyttä jumppaa 1, Kurikkala 71021 Naisten liikunta, Paulaharju 71041 Venyttelyjumppa, Pitkämö 71061 Naisten liikunta, Luopa 71071 Kevyttä jumppaa 2, Kurikkala 72011 Miesten liikunta 74010 Kuntoa askeltaen -verkkojumppa 74020 Lihaskunto-verkkojumppa 74021 Pullukkajumppa 74031 Vahva selkä -treeni 74061 Kesäjumppa 75011 Aamujooga 75021 Joogaa miehille, syksy 75031 Jooga 1 75041 Jooga 2 75051 Kevät-kesäjooga 75061 Joogaa miehille, kevät 75081 Joogapilates 2 75091 FascialMethod 75101 Muistijooga 75111 Shindo® -venyttely, syksy 75121 Shindo® -venyttely, kevät 75141 Joogapilates 1 77021 Aikuisten suunnistuskoulu 77061 Keppi- ja kuminauhajumppa 77111 Tuolijumppa, Viitala

14 15 15 15 14 16 17 17 14 16 15 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 16 16 15

TANSSI 76021 Tanssiliikunta 76041 Vitaalitanssin soolotunti 76211 Kansantanssit 76221 Lavatanssit, alkeet 76231 Foxin ja jenkan viikonloppu 76241 Lavatanssit, jatko

20 20 20 20 20 20

TERVEYDENHOITO 82011 Kinesioteippaus 1 82021 Kinesioteippaus 2 82031 Kevyempi elämäntapa, syksy 82091 Kevyempi elämäntapa, kevät

21 21 21 21

Ilmoittautumiset 040 585 9305


39

opinto-ohjelma 2020-2021 VIRIKETOIMINTA 85011 Juttutupa 85021 Päivän pirskeet 85031 Luovaa ilmaisua 85041 Toimiva vuorovaikutus 85061 Toimintakeskuksen musiikkiryhmä

21 21 21 21 21

PUUTARHA JA VILJELY 91011 Omenapuun leikkaus 91021 Vinkkejä kotipuutarhaan 91031 Perennapenkin suunnittelu ja hoito 91041 Laatikkoviljely 91051 Yrttien viljely

9 9 9 9 9

KOTITALOUS 93021 Kakunkoristelu vohvelipaperilla 93031 Aasialainen keittiö: Makumatka Vietnamiin ja Koreaan 93041 Leivotaan macaroneja 93051 Ruusuja ja muita kukkia riisi- ja papumassasta 93061 Koristele pursottamalla kukkakimppukakku 93081 Juhlapöydän voileipäkakut 93111 Villiyrtit ja luonnonantimet tutuksi 9991K Opintoseteli, Kurikka 9991T Opintoseteli, työttömät

9 9 9 9 9 9 9 2 2

JURVA LUENNOT 11012 Ajatella! -luentosarja: Hiljaisuus on monipuolinen voimavara 40 11032 Historialuennot: Vapaajoukkojen maailma - Suomi ja Itä-Euroopan rauhaton vuosi 1919 40 11062 Kulttuurihistorialuennot: Jurvalaisen urheilun vuosikymmenet 40 MUSIIKKI 21012 Laulukööri Mesikset 22012 Laulun ja soiton opetusta 22,5 min 22022 Laulun ja soiton opetusta 45 min 22202 Musiikin yksilöopetus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 43012 Älypuhelin tutuksi, syksy 44012 Onnistuisiko etänä? Zoom KUVATAIDE 51032 Maalataan palettiveitsellä – lyhyt taidekurssi 52012 Keramiikan päiväkurssi 52022 Keramiikan iltakurssi 52062 Syksyn rakukeramiikka 52072 Kevään rakukeramiikka 52212 Muotoilubetoni Make Make 53032 Posliininmaalaus, Närvijoki 54042 Lasitaide 59012 Veistoksia kierrätysmateriaaleista 69022 Kierrätystaide ja posliini, Sarvijoki

24 26 26 25 6 7

10 10 10 10 10 11 11 11 11 11

LASTEN JA NUORTEN KURSSIT 51012 Piirustus- ja maalauskurssi 52102 Lasten keramiikka- ja askartelupaja 58032 Lasten ja nuorten keramiikka ja lasi 52082 Joulukeramiikkaa 68012 Käsityökoulu Tekevä 68022 Käsityökoulu Tekevä, 6-7-vuotiaat 68032 Käsityöpaja Tekevä 69042 Hiihtolomakerho 67052 Piirustus-, maalaus- ja kuvanveisto

13 13 13 13 12 12 12 14 14

KÄDEN TAIDOT 61012 Kudonta ja käsityö, Keskusta 61022 Kudonta ja käsityö, Järvenpää 61032 Kudonta ja käsityö, Sarvijoki 61042 Kudonta ja käsityö, Närvijoki 61052 Kudonta ja käsityö, Niemenkylä 61062 Kudonta ja käsityö, Metsäkylä

28 29 29 29 29 29

61072 Kudonta ja käsityö, Tainuskylä 62012 Pellavamekko ommellen, Tainuskylä 63012 Neulekahvila 1 63022 Neulekahvila 2 63032 Virkkauskahvila 63042 Kaarrokevillapaita ylhäältä alas neuloen 63052 Yksittäiskuvioitu villasukka 63062 Briossineulekurssi 64012 Jouluinen kierrätyskranssi 64022 Hannen joulupaja 64032 Henkaritähti 64052 Ulkovalohimmeli 66012 Kehruukurssi 66022 Pitsikurssi 66032 Korsnäsin paita tai takki 66042 Keppihevosen valmistus 66052 Pääsiäismunia pisankkatekniikalla 66062 Kankaan kuviointipaja 66072 Värikästä värjäystä 66082 Näyttävä makramee 66092 Kasvivärjäys 67012 Koristeveisto 67022 Huonekalujen entisöinti 67042 Hirrenveiston alkeet, syksy 67062 Hirrenveiston alkeet, kevät 69012 Uusiopaperin valmistus 69032 Hyönteishotelli

29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 31 30 31 31 32 32 33 33 30 33 37 37 37 37 34 32

LIIKUNTA 71042 Kevyt kuntojumppa 71062 Matalan kynnyksen jumppa 71072 Naisten liikunta, Tupenkylä 72012 Miesten liikunta 74012 Jumppamix 74022 Kuntojumppa, Niemenkylä 74032 Kuntojumppa, Järvenpää 74042 Tuolijumppa, Sarvijoki 74052 Kuntojumppa, Pässilä 75012 Tiistain jooga 75022 Keskiviikon jooga 75052 Joogaa miehille ja naisille 75062 Jooga, Sarvijoki 75072 Kevät-kesäjooga, Sarvijoki 75102 Pilateksen alkeet 77082 Tuolijumppa, Metsäkylä

14 15 15 16 16 16 16 15 16 18 18 18 18 18 19 15

TANSSI 76012 Soololattarit 40+ 76212 Lavatanssit, alkeet ja alkeisjatko

20 20

VIRIKETOIMINTA 85012 Luovasti askarrellen 85022 Soitto- ja lauluryhmä 85032 Liikunnan iloa

21 21 21

9992JU Opintoseteli, Jurva

2

JALASJÄRVI YHTEISKUNTATIETO 11013 Sukututkimus

7

LUENNOT 11023 Historialuennot: Suomessa selviytymisen historiaa 40 11053K Muututahan meilläki - Jalasjärvi 19702020 40 11083 Ajatella! -luentosarja: Geneettisen sukututkimuksen perusteet 40 11093 Kestävä kuluttaminen ja kierrätys 7 KULTTUURI, TEATTERI JA KIRJALLISUUS 13013 Keskikylän teatteri 8 13023 Perheteatteria viikonloppuun 8 13033 Alakoulun teatterikurssi 8 MUSIIKKI 21013 Hirvijärven kuoro 21023 Jalasjärven mieslaulajat 21043 Jalasjärven naiskuoro 21103 Peliitat

24 24 24 24

21123 Nuorten lauluryhmä 24 22013 Pianonsoitto, Hirvijärven koulu 26 22023 Maanantain pianonsoitto 26 22033 Musiikin yksilöopetus 22,5 min 26 22043 Musiikin yksilöopetus 45 min 26 22053 Laulun yksilöopetus 26 22073 Pianonsoiton alkeet, keskiviikko 26 22083 Viulun ja 2-rivisen haitarin yksilöopetus 26 22093 Saksofonin ja klarinetin yksilöopetus 26 22103 Tiistain pianonsoitto 26 22113 Pianonsoiton alkeet, perjantai 26 23013 Jalasjärven Soittokunta 27 23023 Tanssimusiikin orkesteri 27 23113 Harmonikansoitto lapset ja nuoret, 2-riviset 27 23213 Harmonikansoiton jatko, 2-riviset 27 26013 Torstain yhteislaulu 27 26023 Maanantain yhteislaulu 27 26033 Yhteislaulu, Ilvesjoki 27 KIELET 31013 Suomen kielen jatko 32023 Everyday English 2 32033 Everyday English 3 32043 Everyday English 4 32053 Aktivoi englantisi, jatko 33013 Saksa alkeis/jatko 34013 Ranskan alkeet 38013 Latinan kieli ja antiikin historia (alkeet) TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 42013 Facebook tutuksi 43023 Älypuhelin tutuksi, syksy 43033 Älypuhelin tutuksi, kevät 43043 Älylaitteen jatkokurssi 44013 Onnistuisiko etänä? Zoom KUVATAIDE 51013 Maalaus 52023 Keramiikka 52033 Koristeita betonista 52053 Rakukeramiikka 54043 Lasitaide, päivä 54233 Lasitaide, ilta 58033 Kokeileva kuvataide

22 22 22 23 23 23 23 23 6 6 6 6 7 10 10 11 10 11 11 11

LASTEN JA NUORTEN KURSSIT 21063 Lapsikuoro esikoulu- ja alakouluik. 13 21093 Lapsikuoro 3.- 6.-luokkalaisille 13 25013 Lasten ja vanhempien musiikkiryhmä 13 58013 Kuvataidekoulu Tekevä, 6-7-v. 12 58023 Kuvataidekoulu Tekevä, 8-10-v. 12 58043 Kuvataidepaja Tekevä: Piirustus, maalaus ja kierrätystaide 12 64033 Jouluaskartelua lapsen kanssa 14 64063 Pääsiäisaskartelua lapsen kanssa 14 KÄDEN TAIDOT 61013 Kudonta, Iloniemi 61023 Kudonta-, neule- ja virkkaus, Keskikylä 61033 Kudonta, neule ja virkkaus, Kulmala 61043 Kudonta, Luopajärvi 61063 Loimi omiin kangaspuihin 62013 Vaateompelu 62043 Kansallispuku valmiiksi 64013 Tontut ja enkelit 64023 Jouluisia koristeita luonnosta 66013 Pitsinnypläys ja kirjonta 66023 Kierrätysmateriaali 66033 Helmistä koruja ja koristeita 66123 Märkähuovutus 66133 Kankaasta on moneksi 66773 Pääsiäiskoristeita huovuttaen 67013 Tiistain puutyöt 67023 Torstain puutyöt 67033 Puutyöt naisille 67043 Hirrenveisto 67053 Puutyöt ja entisöinti, Laitila 67063 Puukkopaja 67073 Entisöintiä ja maalaustekniikoita 69013 Keppihevosen valmistus

28 29 29 28 29 30 30 31 32 31 34 33 33 34 32 37 37 37 37 37 36 37 33

69023 Huulirasvat ja kylpypommit 69033 Käsintehtyä saippuaa 69043 Käsintehtyä saippuaa, jatko 69053 Sisusta risusta 69063 Martta-nukke 69073 Kokeileva kankaanpaino

34 34 34 33 33 33

LIIKUNTA 71013 Matalan kynnyksen jumppa, Koskue 72013 Ukkojumppa, Iloniemi 72023 Miesten liikunta, Koskue 72033 Miesten liikunta, Keskikylä 72053 Miesten kuntosali, Kupla 73013 Maanantain syvävesijumppa 73033 Tiistain vesiliikunta 73043 Tiistain vesitreeni, naiset 73053 Keskiviikon vesijumppa, naiset 73063 Keskiviikon vesiliikunta, miehet 73073 Torstain vesitreeni, naiset 73083 Torstain vesiliikunta, naiset 73093 Torstai-illan vesijumppa, naiset 73103 Torstai-illan vesijumppa, sekaryhmä 73113 Tiistain vesitreeni: naiset, kevät 73123 Torstain vesitreeni: naiset, kevät 74013 Kuntopiiri naiset, Iloniemi 74033 Naisten kuntosalitreeni 74063 Kuntojumppa, Luopajärvi 74123 Kuntosali sekaryhmä, Kupla 75013 Tiistain jooga 1 75023 Tiistain jooga 2 75033 Keskiviikon jooga 1 75043 Keskiviikon jooga 2 75053 Jooga ja rentoutus 75063 Tutustu pilatekseen 75083 Muistijooga 77013 Kevyt tuolijumppa, Wilhola 77033 Kahvakuula naisille ja miehille 77043 Kehon huoltotunti, Iloniemi 77053 Kahvakuula, naiset 77083 Liikuntaryhmä, Seurala

15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 16 16 18 18 18 18 19 19 19 15 16 15 15 16

TANSSI 76013 Soololattarit

20

TERVEYDENHUOLTO 82013 Elämäntaparemontti

21

VIRIKETOIMINTA 85023 Toimintakeskuksen musiikkikerho

21

KOTITALOUS 92013 Ruoanvalmistusta miehille

9

9993JJ Opintoseteli, Jalasjärvi

2


40

Kurikan Kansalaisopiston

Luennot

Luennot järjestetään yhdessä Kurikan kaupungin kulttuuritoimen kanssa.

Historia

Ajatella!

11053K Muututahan meilläki - Jalasjärvi 1970-2020 6.10.2020. Ti 19.00–21.00, 5 t. Matti Käkelä. Pelimannitupa, Vanhankirkontie 2. Kurssimaksu 5,00 . Tarkastellaan Jalasjärven historiaa lähimmän 50 vuoden ajalta. Miten elinvoimainen ja kouluja täynnä ollut maaseutupitäjä on vuosikymmenten saatossa muuttunut? Aiheesta luennoi ja keskusteluttaa päätoimittaja Matti Käkelä. Ilm. 6.10.2020 mennessä.

11091 Ajatella! -luentosarja: Elokuvasäveltäjä työssään 24.9.2020. To 18.00–19.30, 2 t. Salla Luhtala. Kurikan yhteiskoulu A lk 118, Keskuspuistikko 23. Kurikkalaislähtöinen elokuvamusiikin säveltäjä Salla Luhtala kertoo, millaisia ovat elokuvantekoprosessin vaiheet sekä miten säveltäjän työnkuva muuntuu prosessin kuluessa. Miten musiikki käytännössä syntyy, kun säveltäjän luomistyö yhdistetään aikatauluihin ja takarajoihin? Miten musiikki rakentaa elokuvan kerrontaa? Mitkä ovat elokuvamusiikin tehtävät ja mahdollisuudet, trendit ja clichét? Miten luodaan musiikkia projektien ehdoilla, mutta säilytetään oma ääni? Luento sisältää esimerkkejä Luhtalan ja muiden töistä. Ilm. 24.9.2020 mennessä.

11032 Historialuennot: Vapaajoukkojen maailma - Suomi ja Itä-Euroopan rauhaton vuosi 1919 8.10.2020. To 18.00–19.30, 2 t. Aapo Roselius. Kunnannupun kokoussali, Koulutie 8. Ensimmäisen maailmansodan päättyessä lännessä sotiminen jatkui Itä-Euroopassa vielä pitkään. Vallankumoukselliset sotajoukot, kansalliset armeijat ja lukuisat erilaiset vapaajoukot loivat itään kaoottisen "sotamaan". Myös tuhannet suomalaiset liittyivät taisteluun, joka sai sekä aktivistit että monet muut unelmoimaan suomalaisesta suurvallasta ja heittäytymään seikkailupolitiikkaan. Aiheesta luennoi ja keskusteluttaa historioitsija, dosentti Aapo Roselius. Ilm. 8.10.2020 mennessä. 11011 Historialuennot: Oliko suomettumiselle vaihtoehtoa? 5.11.2020. To 18.00–19.30, 2 t. Lasse Lehtinen. Kurikan yhteiskoulu A auditorio, Keskuspuistikko 23. Meillä on taipumus tarkastella menneitä tapahtumia sen valossa, mitä tiedämme myöhemmin tapahtuneen. Tätä ilmiötä kutsutaan 'myöhempäin aikain diktaatiksi'. Se on eräs kriittisen historiantutkimuksen keskeisistä ongelmista. Siksi kannattaa vaikkapa Urho Kekkosen ajasta kysyä: oliko suomettumiselle vaihtoehtoa? Aiheesta luennoi FT, kirjailija Lasse Lehtinen. Ilm. 5.11.2020 mennessä 11062 Kulttuurihistorialuennot: Jurvalaisen urheilun vuosikymmenet 19.11.2020. To 18.00–19.30, 2 t. Jouni Rinta-Keturi. Kunnannupun kokoussali, Koulutie 8. Kurikan pohjoisimman osan urheiluhistoria on pitkä, laaja ja kunniakas. Tule kuulemaan kiinnostavimmat seikat Jurvan lukuisista urheiluseuroista ja olympialaisiinkin johtaneesta menestyksekkäästä urheilusta. Aiheesta luennoi ja keskusteluttaa urheilun taustavaikuttaja Jouni Rinta-Keturi. Luento kuuluu opiston kulttuurihistorialuentojen sarjaan. Ilm. 19.11.2020 mennessä. 11023 Historialuennot: Suomessa selviytymisen historiaa 4.2.2021. To 18.00–19.30, 2 t. Ulla Koskinen. Jalasjärven lukion lk 5, Kauppilantie 1. Sata vuotta sitten Suomessa asui vielä ihmisiä, joille oli lapsuudesta saakka tuttua ”verinen pettu”: hätäleipä, jossa ei ollut lainkaan viljaa. Maa oli köyhä eikä hyvinvointivaltiosta ollut aavistustakaan. Miten entisajan suomalaiset pärjäsivät ilman jääkaappia, hammaslääkäriä, autoa ja sosiaalista mediaa? Olisiko meillä jotakin opittavaa entisajan selviytyjiltä? Aiheesta luennoi ja keskusteluttaa historiantutkija ja dosentti Ulla Koskinen. Ilm. 4.2.2021 mennessä.

11083 Ajatella!-luentosarja: Geneettisen sukututkimuksen perusteet 29.10.2021. To 18.00-19.30, 2 t. Marja Pirttivaara. Jalasjärven lukion lk 5, Kauppilantie 1. Luento tarjoaa johdatuksen geneettiseen sukututkimukseen ja sen menetelmiin. Luennolla käsitellään DNA:n ja DNA-testien perusteet sekä etäserkkutestit, äitilinja- ja isälinjatestit ja miten näitä voidaan hyödyntää sukututkimuksessa. Aiheesta luennoi ja keskusteluttaa FT, MBA, geneettisen sukututkimuksen asiantuntija Marja Pirttivaara. Luennoitsijalle voi lähettää etukäteen kysymyksiä (marja.pirttivaara@gmail.com). Aiheeseen voi perehtyä lukemalla kirjan Juuresi näkyvät (Siltala 2017). Ilm. 29.10.2020 mennessä. 11101 Ajatella! -luentosarja: Sodat ja kriisit suomalaisten sukujen taakkasiirtyminä 21.1.2021. To 18.00–19.30, 2 t. Sirpa Kähkönen. Kurikan yhteiskoulu A lk 117, Keskuspuistikko 23. Sirpa Kähkönen on historiaan ja yhteiskunnallisiin teemoihin keskittynyt kirjailija. Tuotannossaan hän on käsitellyt erityisesti naisten ja lasten historiaa ja siviilien kokemuksia kriisiaikoina. Esityksessään hän kertoo tuotannostaan uuden sotahistorian näkökulmasta, keskittyen erityisesti uusimpaan teokseensa Muistoruoho. Ilm. 21.1. mennessä. 11012 Ajatella! -luentosarja: Hiljaisuus on monipuolinen voimavara 18.2.2021. To 18.00–19.30, 2 t. Outi Ampuja. Kunnannupun kokoussali, Koulutie 8. Luennolla pohditaan hiljaisuuden merkitystä osana terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä. Kuulemme myös, miten suomalaiset ovat hyödyntäneet hiljaisuutta arjen voimavarana. Entä miten luovuus ja hiljaisuus liittyvät toisiinsa? Voiko hiljaisuus lohduttaa? Muuttuuko hiljaisuus iän myötä? Millainen on hiljaisuuden historia? Aiheesta luennoi ja keskusteluttaa melututkija ja tietokirjailija, FT Outi Ampuja. Ilm. 18.2.2021 mennessä.

11061 Historialuennot: Mannerheim - mikä mies? 25.3.2021. To 18.00–19.30, 2 t. Pertti Niemelä. Kurikan yhteiskoulu A auditorio, Keskuspuistikko 23. Luento tuo esiin sanoin ja kuvin henkilökuvan Mannerheimista. Luennolla käydään läpi Mannerheimin elämää lapsuudesta vanhuuteen ja lisäksi hänen poikkeuksellisia ominaisuuksiaan johtamisessa sekä sodan että normaaliolojen aikana. Luento kertoo hänen saavutuksistaan, teoistaan ja merkityksestään Suomen historian eri vaiheissa. Aiheesta luennoi ja keskusteluttaa yhteiskoulun ent. rehtori Pertti Niemelä. Ilm. 25.3.2021 mennessä.

Yhteystiedot Kurikan kansalaisopisto, Kurikantie 16, 61300 Kurikka 040 585 9305 (ei tekstiviestejä)

Sähköposti: toimisto@kurikanopisto.fi Kotisivu: www.kurikankanopisto.fi Facebook: Kurikan kansalaisopisto Twitter: @Kurikanopisto1 Instagram: @kurikanopisto Tilaa opiston kuukausittain ilmestyvä uutiskirje kotisivulta.

Henkilöstö:

Kaupungin palvelupisteet:

rehtori, toiminnanjohtaja Päivi Rantamäki, p. 044 724 8700 koulutussuunnittelija Kristiina Väliniemi, p. 044 237 2480 toimistosihteeri Johanna Rantamäki, p. 044 981 8263

Jurva: kirjasto, Koulutie 3, Jurva Jalasjärvi: kirjasto, Keskustie 24, Jalasjärvi

tekstiviestit henkilökohtaisiin numeroihin. henkilöstön sähköposti: etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi siistijä Eeva-Liisa Kurjenluoma (Kurikka) siistijä Rita Palomäki (Jurva) talonmies Pauli Kukkonen (Kurikka)

Kaupungin palvelupisteistä saa ohjausta netti-ilmoittautumiseen kirjaston aukioloaikoina. Kurikkalan toimisto avoinna lukuvuoden aikana:

ma, ke ja to ti pe

klo 10-16 klo 10-17 klo 10-14

Profile for Kurikkala Kansalaisopisto

Kurikan kansalasiopiston opinto-ohjelma 2020-2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded