Page 1

15 listopada 2011

DWUTYGODNIK LOKALNY

1,90 zł

(w tym 8% VAT)

nr 04/2011 (004) Gazeta Powiatu Trzebnickiego redaktor wydania: Marcin Raczyński redakcja: 55-100 TRZEBNICA, ul. Gen. L. Okulickiego 4A e-mail: redakcja@kuriertrzebnicki.pl tel. 601 995 344 wydawca: INFOSIGNUS Marcin Raczyński www.kuriertrzebnicki.pl

Kurier

Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Trzebnicki

Oborniki Śląskie | Prusice | Trzebnica | Wisznia Mała | Zawonia | Żmigród www.kuriertrzebnicki.pl

Jedną z bardziej doniosłych uroczystości dotyczących obchodów Narodowego Święta Niepodległości w powiecie trzebnickim było otwarcie Małej Izby Pamięci Narodowej pn. Marszałka Piłsudskiego i Strzelców w Marcinowie. czytaj na str. 4

Otwarcie Małej Izby Pamięci Narodowej

Pokrętne odpowiedzi i brak kompetencji

Zapomniany odcinek drogi wojewódzkiej nr 340 pomiędzy Trzebnicą a Zawonią powoli staje się sybolem urzędniczych zbywań, braku kompetencji i zrzucania odpowiedzialności na innych. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu robi co może aby wykręcić sie od odpowiedzialności za własne obietnice. Ignorancja, zbywanie niejednoznacznymi odpowiedziami oraz rażący brak kompetencji rzecznika prasowego. Oto obraz, zdawać by sie mogło, poważnego urzędu. czytaj na str. 2

Co rok temu obiecał mieszkańcom Burmistrz Błażewski?

czytaj na str. 7

Intruzom wstęp wzbroniony, czyli - zabytki zza płotu oglądane Piękny zabytek na okładce przewodnika w naturalny sposób zachęca do jego zwiedzania. Niestety wnętrza nigdy nie zobaczymy. Jak to odbierają turyści przyjeżdżający w nasz region? Ile osób srogo się zawiodło przyjeżdżając do powiatu trzebnickiego, i nie mogąc zwiedzić tego co zwiedzić bardzo chcieli? czytaj na str. 9


2

AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

Zrzucanie winy na kolejne urzędy to najwyraźniej naturlna praktyka

u Zapomniany odcinek drogi wojewódzkiej nr 340 pomiędzy Trzebnicą a Zawonią powoli staje się sybolem urzędniczych zbywań, braku kompetencji i zrzucania odpowiedzialności na innych. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu robi co może aby wykręcić sie od odpowiedzialności za własne obietnice. Ignorancja, zbywanie niejednoznacznymi odpowiedziami oraz rażący brak kompetencji rzecznika prasowego. Oto obraz, zdawać by sie mogło, poważnego urzędu. Przypomnijmy nasz symbol. Na drodze pomiędzy Trzebnicą a Zawonią jest zapomniany odcinek, który nie przeszedł remontu. Wyjeżdżając z Cerekwicy w stronę Zawoni wpadamy na dziurawą nawierzchnię z koleinami. Odcinek ten ciągnie się przez około 450 metrów do granicy gmin Trzebnica i Zawonia. Zadaliśmy wtedy pytanie dlaczego tak się stało. Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Komunikacji Zewnętrznej i Analiz DSDiK Pana Pawła Łukaszewskiego brzmiało tak: „W odpowiedzi na Państwa pytanie uprzejmie wyjaśniam, że odcinek drogi nr 340 o długości około 450 m od miejscowości Cerekwica do granicy gmin Trzebnica – Zawonia nie został wyremontowany ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych wydatków oraz inny niż pierwotnie zakładano montaż finansowy. Po rozpoczęciu robót okazało się, że wystąpiła kolizja z niezinwentaryzowaną siecią wodociągową w wyniku czego niezbędne było uzupełnienie wcześniejszej dokumentacji i uzyskanie kilu dodatkowych zezwoleń. Konieczne stało się też wykonanie robót dodatkowych, przełożenie sieci wodociągowej oraz przebudowa oświetlenia. Te okoliczności, a także zmniejszenie udziału Gminy Trzebnica w finansowaniu tego zadania z zadeklarowanej w zawartym z samorządem województwa porozumieniu kwoty 700 tyś. zł na 550 tyś zł nie pozwoliły na wyremontowanie całego odcinka, co pierwotnie zakładano.

Remont tego odcinka będzie możliwy jeszcze w tym roku budżetowym, ponieważ sprawa poruszana była już na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.” DSDiK we Wrocławiu jednoznacznie stwierdza, że naprawi swój błąd jeszcze w roku 2011. Mijały kolejne tygodnie, jednak żadne prace nie zostały podjęte. Na stronie DSDiK we Wrocławiu nie pojawiła się też żadna informacja o przetargu na remont tego odcinka. Pan Paweł Łukaszewski, rzecznik Dolnośląskich Służb Dróg i Kolei, w rozmowach telefonicznych zapewniał nas wielokrotnie, że procedura przetargowa jest już rozpoczęta i jeśli nie nastąpią nieprzewidziane zdarzenia, remont zakończy się jeszcze w tym roku. Żadna zima ani mrozy nie są w stanie przeszkodzić drogowcom, ponieważ jak nas zapewniono mają na to swoje sposoby. Jednym z nich jest tak zwane wyczekiwanie na odpowiednie warunki. Dzień pracy, 5 dni postoju podczas mrozu, dzień pracy i tak dalej. Zaskoczeniem było przeprowadzenie na tym odcinku drogi innych prac. Miesiąc temu naniesione zostały nowe znaki drogowe poziome w postaci środkowych linii. Zadaliśmy pytanie jaki jest sens przeprowadzenia takich robót, skoro zgodnie z zapewnieniami za chwilę nawierzchnia ta będzie zdzierana w ramach remontu? Pierwotna odpowiedź DSDiK brzmiała tak: „W odpowiedzi na Państwa pytanie wyjaśniamy, że prowadzenie procedur przetargowych nie może przeszkadzać w malowaniu znaków drogowych na będącym w użytkowaniu odcinku drogi. Z całym szacunkiem, ale nie można wymagać od zarządcy drogi żeby z powodu procedur

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 340 w dniu zapewnienia o planowanym remoncie do końca roku

przetragowych rezygnował z zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi i pozostawiał ją bez odpowiedniego oznakowania.” Jednak po kilku dniach nadeszła odpowiedź nieco inna: „Informuję, że drogi wojewódzkie w powiecie trzebnickim przejęły w tzw. bieżące utrzymanie władze powiatu (na podstawie porozumienia między samorządem województwa a samorządem powiatowym). W związku z tym szczegóły odpowiedzi na pytanie o malowanie oznakowania poziomego należałoby skierować do powiatu.” Tu jednak nie chodzi o szukanie winnych. Chodzi o to aby ten osławiony już odcinek drogi został wyremontowany. W zwiazku z tym zadaliśmy kolejne proste i systematyzujące pytanie: „Zwracamy się z prośbą o informację z ilu i jakich etapów składa się procedura przetargowa dotycząca remontu nawierzchni drogi wojewódz-

kiej oraz na jakim etapie tej procedury znajduje się przetarg na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 340 pomiędzy Cerekwicą a granicą gmin Trzebnica i Zawonia.” DSDiK odpowiada: „Odpowiadając na pytanie uprzejmie wyjaśniam, że w ramach procedur przetargowych przeprowadza się badanie stanu nawierzchni, natężenia ruchu, ocenia się zakres koniecznych prac. Na wspomnianym odcinku drogi numer 340 (pomiędzy Cerekwicą, a granicą gmin Trzebnica i Zawonia) w wyniku przeprowadzonych zgodnie z tymi procedurami badań ustalono, że podbudowa drogi w związku ze szkodliwym działaniem wód gruntowych będzie wymagała większego remontu tzn. nie wystarczy przeprowadzenie w tym miejscu wymiany samej warstwy wierzchniej. Prawdopodobnie konieczna będzie wymiana podbudowy. Wymagać to będzie większego zaangażowania środków oraz opracowania technologii remontu tak, by osiągnąć

TURNIEJ MIAST - PRAWA MIEJSKIE Trzebnica

Żmigród

Prusice

Oborniki Śl.

rok

rok

rok

rok

1250

1253

1287

1945

jak najlepszy i długotrwały efekt.” Tym razem zadzwoniliśmy do DSDiK pytając jak ta odpowiedź ma się do obietnicy remonu tego odcinka do końca roku? Odpowiedź była prosta. Wystąpiły nieoczekiwane trudności, zatem jesteśmy usprawiedliwieni a nasze wcześnijsze słowa ulegają kasacji. Brawo. Jednak na pytanie czy takie ekspertyzy nie były już czasem wykonywane przy pierwotnym terminie remontu, rzeczniczka prasowa odpowiedzi udzielić nie umiała. Było jeszcze wiele prostych pytań na które nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Niestety tak wygląda smutna rzeczywistość. Przerzucanie się odpowiedzialnością, pokrętne odpowiedzi i niekompetencja. Najgorsze jest to, że niezależnie od tego jak funkcjonuje taki urząd, jego pracownicy pobierają wynagrodzenie. Pytanie brzmi: za co? (KT)

Komu zależało, aby Zawonia nie została miastem? W 1257 r. Książe Henryk III Biały wydał dokument uprawniający do lokacji miasta na prawie niemieckim. W tym czasie Zawonia przeszła jednak we władanie klasztoru cysterek w Trzebnicy, który nie był zainteresowany powstaniem miasta konkurencyjnego dla Trzebnicy. Dokument lokacyjny nie został zatem nigdy zrealizowany. Wieś należała do klasztoru aż do sekularyzacji w 1810 r., kiedy to przeszła na własność państwa pruskiego.


AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

3

Prusice rozkopane. Stawiają na turystykę? u Kiedy zakończenie projektu pn. „Turystyka kulturowa w gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego Ratusza, wieży widokowej oraz Rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej”? Termin zakończenia prac w ramach tego projektu został zaplanowany na 31 października 2012. Wtedy właśnie centrum miasta będzie wglądało jak dawniej, przed wojną. Będzie to jednak nowa odsłona. – Przypominamy, że celem tego projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Prusice, poprawa stanu technicznego zabytkowego Ratusza, przebudowa Rynku oraz uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz dodając: – To wszystko przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oferty turystycznej gminy i przyciągnięcia szerszej grupy turystów. Rynkowi w Prusicach wspaniały urok oprócz rewitalizacji doda również odnowienie kamienic. – Jest planowane odnowienie sześciu kabudynków – informuje włodarz gminy dodając: - Do projektu weszły następujące kamienice: ul. Rynek 27, ul. Rynek 29, ul. Rynek 32, ul. Rynek 34, ul. Wrocławska 5 i ul. Powstańców Śląskich 1. Pozyskano na

to działanie dotację unijną w kwocie ponad 800 tys. zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IX „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, Działanie 9.2. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn.: „Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Prusice”. Gmina Prusice jest liderem tego projektu. Budynki poszczególnych wspólnot, mają być odnawiane w okresie od marca do czerwca 2012 roku. Czy to rzeczywiście zwiększy atrakcyjność? Z informacji magistratu wynika zatem, że miszkańcy Prusic muszą się uzbroić w cierpliwość i znosić niedogodności jeszcze do października przyszłego roku. Można mieć tylko nadzieję, że ta rewitalizacja rzeczywiście spełni swoją rolę i Prusice choć odrobinę

zwiększą swój potencjał turystyczny. Na chwilę obecną dochody gminy z turystyki są praktycznie zerowe. Co Prusice będą miały do zaoferowania oprócz granitowej kostki na

rynku? Czy powstaną tam kafejki i restauracje? Czy latem można będzie się spodziewać ogródków z parasolami dla głodnych i spragnionych turystów? Jakie atrakcje turystyczne

Kampania „Świat bez głodu” w PZS nr 1 Kampania „Świat bez głodu” jest zorganizowana przez Polską Akcję Humanitarną, która od 1998 roku odżywia dzieci w polskich szkołach (m.in. poprzez inicjatywę Pajacyk), a od pewnego czasu rozszerzyła swoje działania i rozpoczęła program walki z głodem w krajach Afryki Wschodniej. Klasa, 1C gimnazjum, zakwalifikowała się w tym roku do międzynarodowego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Jeden świat – kluby filmowe” obejmującego swoim zasięgiem 30 szkół w całej Polsce. W jego ramach poznajemy realia życia w krajach Globalnego Południa, oglądamy filmy dokumentalne, dyskutujemy, uczestniczymy w warsztatach. Zdecydowaliśmy się także na aktywniejszą formę działania. Wybraliśmy kampanię PAH, ponieważ spodobał się nam pomysł, by dołożyć się do kupna traktora dla sudańskich rolników, w myśl hasła, które poznaliśmy na zajęciach z edukacji rozwojowej: „Sensowniej dać ludziom wędkę, niż obdarować ich rybą”. Wspólnie z koordynatorami projektu „Jeden świat”, p. Moniką Komisarczyk, polonistką, p. Łukaszem Migniewiczem, historykiem, i naszą wychowawczynią, p. Cecylią Kądziołką – Pawlik, ustaliliśmy, kto jest za co

odpowiedzialny. Uzyskaliśmy zgodę od p. Dyrektor, podzieliliśmy się obowiązkami, żeby nie było zamieszania i zabraliśmy się do roboty. Wydrukowaliśmy ulotki informujące o celu naszej akcji, a także przygotowaliśmy kolorowe plakaty popularyzujące to wydarzenie. Dodatkowo otrzymaliśmy materiały promocyjne z Polskiej Akcji Humanitarnej. W działaniach wspomogły nas także wolontariuszki ze Szkolnej Grupy Amnesty International nr 108 w Trzebnicy: Małgosia Mróz i Angelika Kulpa. Akcja w szkole rozpoczęła się 26 października już przed 8 rano. Przygotowaliśmy sobie miejsce na korytarzu spełniające funkcję sklepiku. Sprzedawaliśmy ciasta, które zostały upieczone przez Dominikę Dziwak, Aleksandrę Ziębę, Sarę Larysz, Szymona Stempkowskiego, Karolinę Brzozę,

Martę Lew, Michała Woźniaka oraz Jagodę Dudek z klasy IA. Ciasta i babeczki rozeszły się błyskawicznie. Równie dobrze sprzedawały się jabłka z gospodarstwa Państwa Rogalewiczów z Malczowa oraz opaski odblaskowe od Mateusza Maja. Moje koleżanki i koledzy spisali się świetnie, księgowym był Szymon Stempkowski, kontrolujący finanse akcji, a dochód z niej wyniósł 290 złotych. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w kampanię! Opiekę medialną nad akcją zapewnili gimnazjaliści z koła dziennikarskiego, dodatkowe zdjęcia wykonywał Mateusz Kempa z klasy 3d LO.

Naszym kolejnym krokiem w ramach projektu jest udział w przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej, będziemy uczestniczyć w spotkaniu z Profesorem Adamem Nobisem z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertem od edukacji globalnej, a Ola Maj i Kasia Malesa przeprowadzą w naszej klasie warsztaty na temat sytuacji szkolnej dzieci w Afryce w oparciu o film „Szkoła z blachy”, który otrzymaliśmy od Fundacji Partners Polska w ramach projektu. Lilia Lech, kl. IC Monika Komisarczyk

mają w swej ofercie Prusice? Czy rowerzyści korzystający ze ścieżki rowerowej zatrzymają się na dłużej niż 25 minut? (KT)

Radni ze Żmigrodu dyżurują w każdy czwartek Radni z Klubu Porozumienie Żmigrodzkie: Damian Sułkowski, Anna Rosińska-Dolik i Henryk Bagiński pełnią dyżury w każdy czwartek w godzinach 16.00 18.00 w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Żmigród. Jesteśmy otwarci na Państwa problemy, pomysły i oczekiwania. Często spotykam się z głosami, że radni są niedostępni a sesje rady Miejskiej i Posiedzenia Komisji odbywają się w godzinach w pracy. Niestety nie mogąc tego zmienić - mimo naszych usilnych starań, wychodzimy z inicjatywą regularnych spotkań w godzinach popołudniowych - zachęca Damian Sułkowski.

Zabytki w Prusicach - Jednonawowy, murowany, gotycki kościół pw. św. Jakuba z 1492 z kaplicą grobową Hatzfelda z XVII w. z bogatymi stiukami barokowymi. Liczne epitafia z XVI i XVII w.

Miejsce na korytarzu spełniające funkcję sklepiku

- Fragmenty gotyckich murów miejskich i zamkowych.


4

AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

Otwarcie Małej Izby Pamięci Narodowej w Marcinowie

u 10 listopada 2011 roku na stałe wpisze się w historię powiatu trzebnickiego. Właśnie tego dnia, w przededniu oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, otwarto Małą Izbę Pamięci Narodowej. Obchody Święta Niepodległości zaczęły się w Marcinowie już 10 listopada. Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich wzbogaciło sie tego dnia o nową, bardzo ważną izbę. W Marcinowie czuło się, że słowo ojczyzna znaczy wiele. W uroczystościach, oprócz gospodarzy w postaciach Mariana Kowalskiego z zespołem ludowym Marciny oraz Romana Chandohy ze Strzelcami Jednostki 3003, wzięli udział zaproszeni goście. Byli tam między innymi Adam Pleśnar - Przewodniczący Ruchu Wolnych Demokratów, esperantysta, Adam Broniecki - żołnierz, kombatant, który przeszedł szlak od Lenino do Berlina, delegacja Związku Sybiraków, Prezes i członkowie fundacji „Polskie Gniazdo”, Aleksander Kowalski - regionalista, działacz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Doliny Baryczy, Jerzy Marczak - pułkownik Wojska Polskiego, Robert Adach - starosta powiatu trzebnickiego, Zdzisław Skorek - były przewodniczący rady Obornik Śląskich, solista Operetki Wrocławskiej, Zbigniew Miszewski - prezes Towarzystwa Miłosników Ziemi Trzebnickiej, Maria Oraczewska-Skorek - wieloletni dyrygent, wykłądowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu i wielu innych znamienitych gości, których nie sposób tu wymienić. Historia Jednostki Strzeleckiej 3003 im Orląt Lwowskich Z nastaniem „Solidarności” i przemian ustrojowych w 1989 r. zaczęto organizować i szkolić pierwszych strzelców. 15 lipca 1990 r. powstanie Oddziału Strzeleckiego w Trzebnicy wpisano w księdze założycielskiej przyszłego Związku Strzeleckiego w Warszawie. Wpisani zostaliśmy na trzecim miejscu po Warszawie i Krakowie. Już 15 sierpnia tego roku 40 osobowy pluton umundurowanych, uzbrojonych i przeszkolonych strzelców wziął udział w uroczystości Dnia Wojska Polskiego. Prawdo-

podobnie byliśmy pierwsi w kraju, którzy tego dokonali. Założycielem i komendantem trzebnickiego oddziału „Strzelca” był przedwojenny strzelec, późniejszy żołnierz A.K. insp. ZS Szczepan Siekierka. Do 1994 roku trzebnicki oddział liczył ponad 100 osób i był największym oddziałem w Polsce. Ze względu na nadmiar czynności administracyjno-szkoleniowych i podeszły wiek komendanta (72 lat) w roku tym kierownictwo Jednostki objął chor. ZS Roman Chandoha i dowodzenie prowadzi do dnia dzisiejszego. W międzyczasie dowództwo sprawowali Henryk Jacukowicz i st.sierż. Krystian Mszyca. Strzelcy brali udział w uroczystościach państwowych i kościelnych ( 3-Maja, 15 sierpnia, 17 września, 11 listopada, Wielkanoc, Boże Ciało). Oprócz różnych zajęć i szkoleń ważniejszymi wydarzeniami były: -1992 r. udział Jednostki w otwarciu Domu Wojska Polskiego w Poznaniu, -1994 r. udział w uroczystościach 50-lecia Powstania Warszawskiego, -7 września 1995 r. odsłonięcie Pomnika Katyńskiego w Trzebnicy, którego inicjatorem budowy był insp. Sz. Siekierka a głównym realizatorem od projektu do organizacji uroczystości - st. chor. R. Chandoha, -1993-1997 prowadzenie działalności kulturalno-rekreacyjnej na Kociej Górze, zabezpieczanie i organizowanie różnych imprez terenowych i w hali OSiR, -25 września 1999 r. udział Jednostki w uroczystościach odsłonięcia pomnika we Wrocławiu poświęconego pomordowanym przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich, -14 kwietnia 2001 r. zmarł „honorowy” Komendant Oddziału i J.S.3003 insp. ZS Szczepan Siekierka, który 11 listopada 2000 r. rozkazem wyznaczył st.chor. R. Chandohę jako swego następcę w utrzymaniu ciągłości zasad i tradycji Związku Strzeleckiego. Ze względu na brak zainteresowania i pomocy władz trzebnickich Jednostka podupadła.

Po części oficjalnej goście mogli skosztować grochówki

Obraz Marszałka Piłsudskiego został na malowany przez Marka Gołębiewskiego, artystę z Trzebnicy

Zostało tylko 4-ch strzelców. Ratunek znaleziono w pobliskiej Wiszni Małej. Przy dużym zrozumieniu idei „Strzelca” i życzliwości władz gminy 12 grudnia 2001 r. na spotkaniu z młodzieżą założono pododdział strzelecki w Wiszni Małej. W szybkim tempie nastąpił rozwój działalności związku. W 2002 r. do związku wstąpiło 63 osoby, głównie ze wsi Piotrkowiczki i Strzeszów ale też z Wysokiego Kościoła ,Wiszni Małej, Pierwoszowa i Szewc. 21 strzelców złożyło przyrzeczenie strzeleckie, m 11 strzelców zostało awansowanych na stopnie starszego strzelca. Przeprowadzono ponad 60 spotkań szkoleniowych. Stzrelcy brali udział w różnych imprezach. Czasochłonność zajęć to ok. 200 godz, a łączna z młodzieżą to ponad 3 tys.godz. Najwięcej zajęć szkoleniowych było z musztry i regulaminów. Ośmiokrotnie strzelcy brali udział w uroczystościach państwowych i kościelnych w naszej gminie i w Trzebnicy. Uczestniczyli w trzech obozach szkoleniowych, tj. na poligonie wojskowym w Wędrzynie, Puszczy Kampinoskiej i w Bełchatowie. Wzięli też udział w ogólnopolskim Marszu Szlakiem Iszej Kompani Kadrowej z Krakowa do Kielc. Zorganizowane zostały wycieczki do twierdzy Kłodzkiej, Wambierzyc, Szczelińca i rowerowa do Bagna. Odbyły się trzy spotkania przy ognisku z kiełbaskami (na Kociej Górze, w Piotrkowiczkach i w Strzeszowie). Strzelcy brali udział w sześciu akcjach społecznych na rzecz gminy, w tym: - prace popowodziowe w Machnicach i w Strzeszowie, - przy remoncie Swietlicy w Strzeszowie, - porządkowaniu terenu przykościelnego i remont drogi w Piotrkowicz-

Marian Kowalski i Roman Chandoha na otwarciu Izby

Otwarcie uświetnili Strzelcy Jednostki 3003 oraz zespół Marciny

kach oraz przy dożynkach gminnych. Nasi strzelcy ochraniali Festyn Parafialny w Trzebnicy. Brali udział jako poczet sztandarowy w pogrzebach kombatantów. Odbyli spotkanie z policją na tematy współczesnych zagrożeń. Spotkali się z młodzieżą w Malinie i w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy. Statystowali w filmie pt.”Zaginieni” oraz w strzelaniu i innych zajęciach. Strzelcy nie zapominają i o rozrywce. Na zajęciach często jest wesoło. Zorganizowali oni trzy zabawy, z których najlepsze

były „Andrzejki”. Bawiono się znakomicie a podczas konkursu powstało kilka wierszy strzeleckich. Aktywność strzelców jest punktowana. I-sze miejsce i tytuł „Strzelec Roku 2002” zdobyła st.strz. Małgorzata Pacer, II-ie st.strz .Malwina Bily’a III-ie miejsce st.strz. Krzysztof Kowalczyk. Działalność strzelecka jest bardzo ważnym elementem w procesie patriotycznego wychowania polskiej młodzieży. Wisznia Mała stała się strzelecką stolicą okręgu wrocławskiego.


AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

5

Come Back zagrał w Niezłym Młynie

u W piątek 28 października w czeszowskim hotelu Niezły Młyn odbył się fantastyczny koncert trzebnickiego zespołu Come Back. Kto był z pewnością nie żałuje. Uczestnicy tej muzycznej uczty usłyszeli jazzowe standardy w nowych, oryginalnych aranżacjach. Połączenie różnych nurtów muzycznych: jazzu, bluesa, rocka, funky, rapu i muzyki klubowej sprawiało, że widownia była po prostu oczarowana. fot. Kurier Trzebnicki

Uznanie dla profesjonalistów i gromkie brawa rozbrzmiewały nie tylko między utworami. Unikatowość tego wydarzenia polegała również na tym, że po koncercie można było spędzić niezapomniane after party z członkami zespołu, skosztować specjałów kuchni azjatyckiej, a także skorzystać z relaksującego SPA.

fot. Kurier Trzebnicki

Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa prac Ireneusza Walędzika - fotografika z Kaszyc Milickich, obecnie mieszkającego na stałe w Szkocji. Wystawa była w całości poświęcona fotografii owadów i pajęczaków wykonanych w technice makro. Prace artysty były publikowane między innymi w Digital Camera World oraz w National Geographic.

różnych branż. Na zdjęciu po lewej Tadeusz Bogucki ze znanego w Polsce i na świecie obornickiego zespołu Blues Menu oraz Marcin Mazur-

Koncert w Niezłym Młynie był również niepowtarzalną okazją do wymiany poglądów między artystami

Bezpłatna tomografia Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zostało koordynatorem bezpłatnych badań tomograficznych klatki piersiowej realizowanych w ramach narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Projekt ten ma na celu nakłonić społeczeństwo do przeprowadzenia darmowych badań tomografii komputerowej klatki piersiowej, w celu sprawdzenia stanu płuc. Projekt ruszył w połowie września 2011 roku i przewiduje możliwość przebadania 1000 osób. Do dnia dzisiejszego wykonano 400 badań. Program trwać będzie jeszcze do końca tego miesiąca. Dla kogo jest program: Program skierowany jest do osób w wieku od 55 do 75 lat palących co najmniej 1 paczkę papierosów dziennie przez minimum 20 lat. Zasięg akcji obejmuje powiaty województwa dolnośląskiego i opolskiego, w

których odsetek operacyjności nowotworu płuc jest niższy niż 10 proc. Są to w woj. dolnośląskim powiaty: górowski, jeleniogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, milicki, oławski, strzeliński, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, złotoryjski i w woj. opolskim: kluczborski, namysłowski, oleski, kędzierzyńsko-kozielski. Gdzie się zgłosić: Osoby kwalifikujące się do badania powinny zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty (np. pulmonologa) po skierowanie na badanie. Gdzie można się przebadać: Po uzyskaniu skierowania, należy umówić się telefonicznie na bezpłatne badanie do wybranej placówki tomografii komputerowej: NZOZ Wrocławskie Centrum Medyczne ul. Grabiszyńska 105 tel. 71 334 96 93/94 Wrocław

REKLAMA

kiewicz, fotograf dokumentujący najważniejsze lokalne wydarzenia oraz piękno Krainy Wzgórz Trzebnickich.


6

AKTUALNOĹšCI Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

REKLAMA

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego


AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

Co rok temu obiecał oborniczanom Burmistrz Błażewski

7

u Niebawem minie rok od wyborów samorządowych. Dzisiaj przypominamy obietnice wyborcze, które w trakcie kampanii złożył Burmistrz Obornik Śląskich. Co z nich zostało zrealizowane? Oborniki Śląskie to miasto dużych możliwości. Doskonałe tereny pod inwestycje, potencjał ludzki wynikający z działalności wielu dynamicznych osób, czy bliskość dużego ośrodka gospodarczego, jakim jest Wrocław, dają nam doskonałe podstawy do stworzenia miasta atrakcyjnego i przyjaznego mieszkańcom. Aby jednak wykorzystać ten potencjał, miasto potrzebuje sprawnego i skutecznego gospodarza. Chcę sprawić, by Oborniki Śląskie stały się regionalnym liderem przyciągającym inwestorów oraz potrafiącym wykorzystywać unijne dotacje. Zmieniając oblicze miasta, jesteśmy również w stanie wpływać na oblicze gminy. Wszystko po to, aby nam – jego mieszkańcom – żyło się lepiej. Z myślą o realizacji tych celów opracowałem strategię, zakładającą przeprowadzenie w latach 2010-2014 dwunastu projektów.

1. Pozyskanie pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej Do tej pory Oborniki Śląskie nie skorzystały na wstąpieniu Polski do UE. Nasze miasto omija szeroki strumień pieniędzy, który z unijnego budżetu jest przeznaczany na inwestycje w Polsce. Zmiana tego stanu rzeczy to jeden z moich najważniejszych celów. W trakcie mojej kadencji utworzę prężnie działającą komórkę, złożoną z osób doświadczonych w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Pozwoli nam to na częściowe sfinansowanie rozwoju gminy ze źródeł zewnętrznych, nie obciążających mieszkańców.

2. Rozbudowa infrastruktury drogowej

zakładam budowę chodników przy głównych ciągach komunikacyjnych oraz stworzenie przy szkołach zatoczek autobusowych.

Jednym z moich priorytetów jest wykorzystanie bliskości Wrocławia i usprawnienie z nim połączenia komunikacyjnego. W tym celu planuję realizację nowej drogi omijającej tereny zabudowane. Ta inwestycja pozwoli na: - stworzenie terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Pęgowa i pozyskanie strategicznych inwestorów, - utworzenie nowych miejsc pracy, - skrócenie czasu dojazdu do Wrocławia, - zwiększenie dochodów gminy.

8. Rozwój oświaty

Tylko podnosząc poziom oświaty, jesteśmy w stanie stwarzać naszym dzieciom i młodzieży szanse rozwoju. Mogą tego dokonać jedynie sprawnie funkcjonujące placówki oświatowe. Aby podnieść ich poziom, zadbam o zwiększenie kompetencji dyrektorów szkół w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na swoją działalność. Takie rozwiązanie umożliwi szybszy rozwój placówek dydaktycznych.

3. Usprawnienie komunikacji Gminy Oborniki Śląskie z Wrocławiem, poprzez uruchomienie Kolei Aglomeracyjnej

Wrocław odgrywa bardzo istotną rolę w życiu naszej gminy. Znaczna część mieszkańców tam właśnie studiuje, realizuje sprawy biznesowe, czy korzysta z oferty kulturalnej. Dlatego też jako burmistrz chcę sprawić, aby połączenie komunikacyjne ze stolicą Dolnego Śląska było łatwiejsze i szybsze. W tym celu, przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, chcę uruchomić szynobus kursujący pomiędzy Obornikami a Wrocławiem. To rozwiązanie skróci czas oraz podniesie komfort podróży, a także pozwoli na znaczne zwiększenie liczby przejazdów.

4. Zwiększenie atrakcyjności miasta Oborniki Śląskie od lat czekają na rozpoczęcie wielu inwestycji, które sprawią, że miasto stanie się atrakcyjnym miejscem do życia dla jego mieszkańców. Jako burmistrz w

9. Dbanie o rozwój młodzieży

pierwszej kolejności zrealizuję następujące inwestycje: - budowa basenu krytego (od 2003 r. była przygotowywana dokumentacja tego projektu), - poprawa estetyki terenów zielonych, zarówno miejskich jak i wiejskich wraz z bezpiecznymi placami zabaw, spełniającymi wymogi unijne, - budowa ronda na skrzyżowaniu przy Urzędzie Gminy.

szej gminy – bez ich modernizacji nie jest możliwy zrównoważony rozwój całej społeczności lokalnej. Dlatego planuję realizację projektów pozwalających na wykorzystanie potencjału tych terenów, między innymi: - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi agroturystyki w gminie, - wyposażenie w Internet świetlic wiejskich.

5. Rozwój terenów wiejskich

6. Zwiększenie skuteczności działania

Tereny wiejskie to ważna część na-

Konieczne jest przyspieszenia tempa przeprowadzania poszczególnych zadań i inwestycji w naszym mieście. Wiele z dotychczasowych projektów nie zostało zrealizowanych lub niepotrzebnie przeciąga się w czasie. Jako burmistrz zwiększę skuteczność działania w tym zakresie poprzez strategiczne, długookresowe planowanie oraz kontrolę realizacji wytyczonych celów.

7. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców

Kiedy na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań powstanie obiecane rondo?

Na terenie miasta bezpieczeństwo to przede wszystkim ochrona mieszkańców i ich mienia. Aby podnieść nam wszystkim komfort życia, stworzę w Obornikach Śląskich jednostkę straży miejskiej. Na terenach wiejskich największe wyzwanie stanowią natomiast niebezpieczeństwa wynikające z ruchu drogowego. Te zagrożenia dotyczą w szczególny sposób dzieci i młodzieży idącej do szkoły. Aby rozwiązać ten problem,

Dzisiejsza młodzież wymaga szczególnej uwagi. W świecie, w którym prawie wszystko jest łatwo dostępne tylko stworzenie atrakcyjnej i mądrej alternatywy korzystania z czasu wolnego da możliwość uchronienia jej przed patologiami społecznymi. Osiągnę to poprzez wspieranie organizacji społecznych, kulturalnych, oświatowych oraz klubów sportowych, które dbają o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

10. Zwiększenie transparentności działań

Obowiązkiem władzy lokalnej jest działanie w dobrze rozumianym interesie społeczności. Szanując prawo mieszkańców do informacji na temat stanu i przebiegu prac, gwarantuję większą transparentność działalności w gminie. Chcę to osiągnąć poprzez wprowadzenie jasnego i przejrzystego sposobu wydatkowania pieniędzy publicznych, które pochodzą z naszych wspólnych podatków.

11. Pomoc inicjatywom obywatelskim

Będę wspierać inicjatywy mieszkańców naszej gminy, którzy poza państwowymi instytucjami sami chcą realizować swoje cele. Zaangażowana, dynamicznie działająca społeczność lokalna to ogromny atut gminy. Dlatego też powołam koordynatora, który będzie pomagał różnorodnym inicjatywom obywatelskim w pozyskiwaniu środków finansowych na swoją działalność.

12. Zwiększenie dochodów gminy Jedną z możliwości zwiększenia dochodów gminy jest pomoc osobom fizycznym w przygotowaniu dokumentacji odbioru budynków mieszkalnych i możliwości uzyskania zameldowania na terenie naszej gminy. Do tego celu zostanie wyznaczony jeden z wydziałów naszego urzędu.


8

AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

Porozumienie między Gminą Świetlica w Biedaszkowie Małym To miejsce, w którym spo- tys, ale i wszyscy mieszkańcy wsi. Biedaszków Mały. Podkreślano w Zawonia i Gminą Trzebnica tykają się dzieci ze świetlicy Cieszy też fakt, że dziś – podczas ot- nich, że nowe inwestycje zmieniają profilaktyczno-wychowaw- warcia świetlicy - obecni są również oblicze wsi na lepsze i pozwalają żyć w zakresie lokalnego transczej. Tutaj też żona sołtysa sołtysi ościennych wiosek. To do- mieszkańcom w godziwych warunHalina Gdowska organizuje wód na integrację, która ma miejsce kach. muzyczne czwartki. Ale tak w całej w gminie Trzebnica. Takie portu zbiorowego naprawdę to przestrzeń dla spotkanie stwarza również szansę na Symboliczne przecięcie wstęgi otJak czytamy w porozumieniu, Gmina Zawonia powierza do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegajce na przewozie osób na trasie Trzebnica – Kałowice – Trzebnica. W pozostałym zakresie Gmina Zawonia będzie sama realizować zadania w

zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Gmina Trzebnica pokryje koszty realizacji zadania w udziale wynoszącym 78%, a Gmina Zawonia – w udziale wynoszącym 22%. Porozumienie zostaje zawarte na okres jednego roku.

wszystkich mieszkańców wsi, bo planowany jest i Mikołaj, i Wigilia, i inne ważne społecznie uroczystości.

wzajemne inspirowanie się do kolej-

wierało nie tylko świetlicę wiejską,

nych twórczych działań, czego nam wszystkim serdecznie życzę. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za wasze zaangażowanie.

ale także trzy nowe drogi w Biedaszkowie Małym. O modlitwę i uroczyste poświęcenie świetlicy i dróg poproszono ks. Artura Kochmańskiego SDS, proboszcza parafii w Koczurkach.

We wtorek 8 listopada br. w Biedaszkowie Małym odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia zmodernizowanej świetlicy wiejskiej. Remont świetlicy rozpoczął się w połowie września. Koszt przeprowadzonych prac to ok. 80.000 zł, które pochodzą z budżetu gminy Trzebnica. Wymieniono dach, odremontowano sale, zaplecze kuchenne, wykonano prace elektryczne. W ogrodzie, tuż przy świetlicy, zamiast zmurszałych desek, wylano betonowy podest, na którym latem odbędą się zabawy taneczne. Kiedy burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima z okazji otwarcia świetlicy wręczył upominek: odtwarzacz DVD, podkreślił: To bardzo ważne, kiedy w życie społeczności lokalnej angażuje się nie tylko soł-

Wdzięcznym akcentem uroczystości były podziękowania, które burmistrzowi wręczyli mieszkańcy wsi

Urząd Miejski w Trzebnicy jest w trakcie rozsyłania filmu promocyjnego Urząd Miejski w Trzebnicy ma już gotowy film promocyjny, który został rozesłany do federacji piłkarskich biorących udział w przyszłorocznym turnieju Mistrzostrzw Europy w Piłce Nożnej EURO2012. Jak wiemy jeszcze nic w temacie wyboru miejsca pobytowego nie jest

przesądzone. Chociaż Trzebnica nie trafiła do katalogu UEFA, nadal postrzegana jest jako jeden z faworytów rywalizacji o piłkarzy. Obecnie dysponuje świeżo zmodernizowanym, nowoczesnym stadionem, otworzonym dwa miesiące temu kompleksem basenowym, zaś przy ul. Leśnej powstaje czterogwiazdkowy hotel. Dodatkowym atutem miasta jest świetne skomunikowanie ośrod-

ka z Wrocławiem. Kluczowe będzie również grudniowe losowanie grup turnieju finałowego. Wówczas dowiemy się, które reprezentacje zagrają we Wrocławiu i wtedy to federacje dokonają ostatecznego wyboru miejsca zakwaterowania. Film promocyjny pokazuje największe atuty Trzebnicy z punktu widzenia wyboru na miejsce pobytowe.

Jest na nim stadion miejski, kompleks basenowy, zrewitalizowana ulica Leśna, a także inne najpiękniejsze miejsca stolicy powiatu. Wybór Trzebnicy na miejsce pobytowe byłby ogromną promocją nie tylko samego miasta, ale także całego regionu Krainy Wzgórz Trzebnickich. Premiera filmu jeszcze w tym tygodniu na trzebnica.pl.

UM Trzebnica

Mikołajkowe Wietrzenie Szaf już 3 grudnia 2011 Przyjdź na Mikołajkowe Wietrzenie Szaf. Wymień się, kup, sprzedaj. Możesz także oddać rzeczy, które przekażemy dla potrzebujących dzieci z naszej gminy. Najbliższy kiermasz odbędzie się 3 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. Wstęp dla wszystkich jest darmowy. Osoby, które chcą coś wystawić, proszone są o wcześniejsze zapisy.

Idea Szaffingu Masz w domu ubrania z których wyrosło Twoje dziecko? Posiadasz zabawki, którymi nie bawi się Twój szkrab, a które mogłyby posłużyć jeszcze innemu dziecku? A może szukasz ubrań lub zabawek dla swojej pociechy? Szafing to idea spotkań, na których wymieniamy się rzeczami, wśród sąsiadów, znajomych i współmieszkańców. AUTOPROMOCJA

do Sylwestra zostało

do Euro 2012 zostało

dni

dni

46

207

Profil zaufany Już od 9 czerwca działa bezpłatny podpis elektroniczny tzw. Profil Zaufany. Z jego pomocą można załatwić wiele urzędowych spraw przez internet nie wychodząc z domu. Aby uzyskać profil zaufany należy zalogować się na platformie ePUAP (www.epuap.gov.

pl), wypełnić wniosek o założenie profilu a następnie należy uwierzytelnić swój profil w jednym z z wytypowanych urzędów legitymując się dowodem osobistym. W powiecie trzebnickim można to zrobić w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy.


AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

9

Intruzom wstęp wzbroniony, czyli zabytki zza płotu oglądane u Piękny zabytek na okładce przewodnika w naturalny sposób zachęca do jego zwiedzania. Niestety wnętrza nigdy nie zobaczymy. Jak to odbierają turyści przyjeżdżający w nasz region? Neogotycki pałac w Wielkiej Lipie wybudowano około 1899 roku w miejscu wcześniejszej budowli. W jej murach urodził się w 1785 roku Karl Ferdynand Anton von Diebitsch znany później jako Iwan Iwanowicz Dybicz Zabałkański - dowódca wojsk carskich, które tłumiły powstanie listopadowe. Po 1945 roku rezydencja w Wielkiej Lipie znalazła się na terenie Polski i stopniowo niszczała, aż do jej kupna przez prywatnego właściciela po-

chodzenia włoskiego. Dzisiaj pałac jest pięknie odrestaurowany, wokół niego rozciąga się piękny park i ogrodzenie broniące dostępu na jego teren osobom niepożądanym.

kującego i niezrozumiałego, że kogoś może interesować pałac. Jeżeli się interesuje zapewne jest złodziejem lub ma inne niecne pobudki żeby się mu przyglądać.

Za ogrodzeniem biega pies i przechadza się starsza pani, która na widok aparatu fotograficznego w ręku natychmiast podbiega i kategorycznie zabrania robienia zdjęć. Nie docierają do niej żadne tłumaczenia, że każdy stojący na drodze publicznej ma prawo robić fotografie pałacu i wszystkiego co jest w zasięgu jego wzroku. Dla kobiety jest to coś szo-

W zasadzie nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że pałac zdobi okładkę jednego z przewodników po północnych zakątkach województwa dolnośląskiego. Ideą takiego wydawnictwa jest popularyzacja zabytków, przyrody, walorów krajoznawczych poprzez zachęcenie ludzi do ich odwiedzenia. Jeżeli właściciel zgodził się na umieszczenie wize-

runku pałacu na okładce, a wewnątrz wypowiada się nawet w rozdziale poświęconej jego rezydencji, chwaląc jej walory, powinien liczyć się z tym, że ktoś zechce pałac w Wielkiej Lipie zobaczyć i co gorsze - fotografować. Jak można się z książki dowiedzieć, kupił i wyremontował pałace w Siemianicach i Sułowie - oba równie szczelnie ukryte przed turystami. Człowiek, który zainwestował duże pieniądze w remont i utrzymanie tych zabytków ma oczywiście prawo do prywatności i nie ma żadnego obowiązku udostępniania ich osobom postronnym. Musi nam wystarczyć to, że kolejne zabytki nie niszczeją i są użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości kto ma rację. Zastrzeżenia jednak budzi traktowanie ich jako atrakcji turystycznych i popularyzowanie ich wśród zwykłych, często niedzielnych turystów. Ponad połowa obiektów we wspomnianym przewodniku nie jest dostępna dla zwykłego śmiertelnika. Nie da się ich zobaczyć nawet zza ogrodzenia. Wśród nich są wspomniane obiekty, ale także pałac w Dobrej, zamek w Urazie, pałac w Białkowie. Wszędzie tam turyści są niemile widziani. Przy zamku w Urazie można przeżyć naprawdę nieprzyjemne spotkanie z właścicielem i jego psami.

Co w takim razie można spokojnie zobaczyć? Pałac w Brzezince, Goszczu, Szczodrem, Piotrkowicach, Mojej Woli itd. Poza Żmigrodem, Miliczem i Antoninem same porzucone i doszczętnie zniszczone ruiny. Z pewnością to one są najciekawsze i najpiękniejsze, ale jednocześnie obrazują ofertę turystyczną tej części regionu. W kolejnej edycji przewodnika to fasada pałacu w Goszczu zasłonięta betonowym płotem lub zniszczone przez wandali wnętrza pałacu w Brzezince powinny znaleźć się na okładce. To pozwoli uniknąć rozczarowań na miejscu i pokaże prawdziwe oblicze tego zakątka Dolnego Śląska.

Kandydaci nie sprzątają po sobie plakatów wyborczych u 8 listopada upłynął termin usunięcia przez komitety wyborcze plakatów swoich kandydatów. Jednak mało kto się tym przejmuje. Jeśli komitety nie wykonają swojego obowiązku, do działania powinny przystąpić służby miejskie, które wystawiają rachunki za swoją pracę. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej należy usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów (art. 110 par. 6 ustawy – Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 ze zm.). Praktyka jednak wskazuje, że komitety mają problem z mobilizacją. Na ulicach ciągle straszą szpetne resztki billboardów i ponadrywane plakaty z podobiznami kandydatów żądnych władzy. Kiełbasa wyborcza wyżarta - resztkami nikt się nie interesuje: ni służby

porządkowe, ni ci, których wykrzywione twarze uśmiechają się nachalnie do przechodniów. Deszcz spluwa na ich lica, ktoś czasem wąsa dorysuje, ale - jak widać - nikogo to nie boli.


10

AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

Praca niani na umowę Od niedawna, dzięki ustawie żłobkowej, możesz taniej legalnie zatrudnić opiekunkę. Sprawdź, co mówią najnowsze przepisy. Jeśli zatrudnisz opiekunkę do dziecka na umowę, składki na jej ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne pokryje budżet państwa. Ty poniesiesz mniejsze koszty związane z jej legalnym zatrudnieniem. Dzięki niemu będziesz mieć też pewność, że niania nie odejdzie z dnia na dzień. Ustawa obejmuje ubezpieczeniem społecznym nianie sprawujące opiekę nad dzieckiem między 20. tygodniem a 3. rokiem życia. Jeśli jednak maluch kończy 3 lata np. w połowie roku szkolnego i nie ma szans dostać się do przedszkola, niania może zajmować się nim parę miesięcy dłużej. Aby skorzystać z prawa do refundacji składek, musisz pracować i zawrzeć z nianią umowę na piśmie. Powinny znaleźć się w niej takie informacje: miejsce, czas pracy i obowiązki niani, liczba dzieci pod jej opieką, wysokość pensji, termin jej wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, oraz sposób jej zmiany i rozwiązania. Po zawarciu umowy w ciągu 7 dni musisz zgłosić w ZUS siebie jako płatnika składek i nianię jako ubezpieczoną (wypełniasz druki ZFA i ZUA). Następnie po zgłoszeniu niani i wypłaceniu jej pierwszej pensji należy do połowy następnego miesiąca (np. do 15 listopada za październik) dostarczyć formularze DRA i RCA. Jeśli jej pensja nie przekracza najniższej krajowej, dru-

AUTOPROMOCJA

Budżet Trzebnickiego Ośrodka Kultury Przedstawiamy ważniejsze dane na temat Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy dotyczących roku 2010. Informacje na podstawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności: W Trzebnickim Ośrodku Kultury w roku 2010 zorganizowano między innymi: - 44 spektakle, koncerty i festiwale z udziałem 40,5 tys. osób - 67 spotkań edukacyjnych, pokazów i warsztatów z udziałem 2885 osób

ki składasz tylko raz. Jeżeli jest wyższa - co miesiąc. Jeśli zaproponujesz niani minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2011 roku jest to 1386 zł brutto), składkę rentową, emerytalną, zdrowotną i wypadkową będzie opłacać państwo. Ponadto kiedy stracisz pracę, ZUS zrefunduje je przez 3 miesią-

ce od dnia utraty pracy. Natomiast gdy pensja niani będzie wyższa niż 1386 zł, składki od nadwyżki odprowadzisz ty i opiekunka. Możesz też zgłosić nianię do ubezpieczenia chorobowego, które uprawnia m.in. do zasiłku chorobowego. Tę składkę niania opłaci z własnych pieniędzy, ale ty będziesz ją wpłacać do ZUS.

Całościowo w okresie od stycznia do grudnia 2010 w ZPK w Trzebnicy zaproponowano 398 form działalności kulturalnej w których uczestniczyło 54 563 osoby. Na działalność tę wydatkowano 660 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że budżet TOKu na rok 2010 to 2 mln 237 tys. zł, na działalność kulturalną wydano niecałe 30% tej kwoty. Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pochłonęły w roku 2010: 1 mln 111 tys. zł (50% budżetu).


AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

11

Zatrzymano podejrzanych Policja przypomina o właściwym oznao kradzież pieniędzy czeniu pojazdu Trzebniccy dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, w ramach realizacji sprawy zatrzymali 18 i 23 -letniego mieszkańca gminy Wisznia Mała, podejrzanych o kradzież pieniędzy na łączną kwotę 2200 złotych. Do kradzieży doszło 26 października br. w godzinach rannych na terenie gminy Wisznia Mała o czym powiadomiła Policje poszkodowana. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce udał się Dzielnicowy wspólnie z funkcjonariuszem Wydziału kryminalnego, gdzie w rozmowie z poszkodowaną ustalono okoliczności zdarzenia .Z relacji poszkodowanej ustalono, że gdy była ona podwórku zaobserwowała, iż ktoś wchodzi do jej domu. Gdy weszła do mieszkania zauważyła nieznanego mężczyznę, który trzymał jej pieniądze w dłoni i na jej widok uciekł z miejsca zabierając pieniądze. Poszkodowana zostawiła pieniądze w kwocie 1200 zł na półce w kuchni. Tego samego dnia dzielnicowy ustalił i zatrzymał

18-latka podejrzanego o kradzież pieniędzy. Już dnia następnego zatrzymano drugiego podejrzanego, którym okazał jest 23- latek mieszkaniec gminy Wisznia Mała. Policjanci wydziału kryminalnego w toku prowadzonych czynności ustalili, że podejrzani na początku października z mieszkania poszkodowanej dokonali również kradzieży pieniędzy w kwocie 1000 złotych. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności . Pamiętajmy ! gdy wychodzimy choćby na chwilę z mieszkania , samochodu , biura , itp. zawsze zamykajmy drzwi na klucz. Wartościowe przedmioty, pieniądze nie pozostawajmy na widocznym dostępnym dla każdego miejscu. Pamiętajmy ! Bądźmy czujni i ostrożni ! Informacji w sprawie udziela: Oficer Prasowy KPP w Trzebnicy asp. sztab. Iwona Mazur

Policja Trzebnicka przypomina kierowcom o przyklejaniu nalepek kontrolnych, ich brak na przedniej szybie samochodu jest wykroczeniem. Naklejki, które winny być umieszczane przez każdego właściciela samochodu na przedniej szybie - w jej prawym dolnym rogu. Potwierdzają one numer rejestracyjny auta i według obowiązującego prawa stanowią jeden z elementów dopuszczających pojazd do ruchu.

rejestracji i oznaczania pojazdów: § 6. 1. Rejestrując pojazd organ rejestrujący wydaje: 1) dowód rejestracyjny; 2) zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne; 3) nalepkę kontrolną.

Brak rejestracji lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu podlegającego zarejestrowaniu jest wykroczeniem. Informacji w sprawie udziela: Oficer Prasowy KPP w Trzebnicy asp. sztab. Iwona Mazur

Ustawa z 20 czerwca 1997 rokuPrawo o ruchu drogowym mówi w ; art. 71 ust. 2 – pojazdy są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 roku w sprawie

„Listopadowy Weekend 2011” W okresie od 10 listopada do 13 listopada 2011r. policjanci w powiecie trzebnickim policjanci przeprowadzili działania prewencyjno – kontrolne pn.„Listopadowy Weekend 2011” Głównym celem działań było zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczestników ruchu do miejsc wypoczynku oraz ich powrotu do miejsc zamieszkania poprzez nasilenie kontroli drogowych pod względem

przestrzegania przez kierujących jak i pieszych przepisów „Prawa o ruchu drogowym” a także eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących pojazdami, pieszych i rowerzystów ponadto prewencyjne oddziaływanie na uczestników ruchu drogowego, oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na drogach. W czasie akcji szczególną ochroną objęci byli niechronieni uczestnicy ruchu, których bezpieczeństwo z uwagi na brak mechanizmów chroniących ciało, jest w najwyższym stopniu zagrożone.

Policjanci w trakcie działań nie zanotowali żadnego wypadku drogowego, odnotowano 5 kolizji drogowych .Policjanci skontrolowali łącznie 295 pojazdów , nałożono 43 mandaty karne, zatrzymano 11 dowodów rejestracyjnych . Ujawniono i zatrzymano łącznie 4 nietrzeźwych kierujących. Informacji w sprawie udziela: Oficer Prasowy KPP w Trzebnicy asp. sztab. Iwona Mazur

Policyjne infolinie Nietrzeźwy złodziej uciekał Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa dolnośląskiego, dążąc do dalszego wzrostu poczucia ich bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu funkcjonują infolinie przeznaczone do kontaktu mieszkańców z Policją w zakresie: •wydarzeń dotyczących przestępczości kryminalnej i zagrożeń porządku publicznego – „Policyjny Telefon Zaufania” 1. 0-800-283-107 (z telefonów stacjonarnych / połączenie bezpłatne) 2. 71-344-15-53 (numer dla użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych / połączenie płatne wg stawek operatora.) Celem funkcjonowania tych specjalnych telefonów jest umożliwienie mieszkańcom Dolnego Śląska przekazywania informacji oraz wniosków dotyczących:

• zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach, • osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów, pozostających w zainteresowaniu policji, • udzielania porad z zakresu: sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, a w szczególności przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystania małoletnich. Obie infolinie funkcjonują codziennie i całodobowo. Pod numerem „Policyjnego Telefonu Zaufania”, policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 – 18.00. W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane przez dyżurujących funkcjonariuszy.

skradzionym rowerem Policjanci Wydziału Prewencji w bezpośrednim pościgu po otrzymaniu zgłoszenia o kradzieży roweru spod sklepu, zatrzymali podejrzanego o ten czyn mężczyznę.

domiony o zdarzeniu patrol policji po pościgu zatrzymał podejrzanego. Mężczyzna był po spożyciu alkoholu, trafił do policyjnego Aresztu . Rower w stanie nieuszkodzonym przekazano właścicielowi.

Podejrzany uciekał skradzionym jednośladem a następnie podrzucił łup i w celu ukrycia się wbiegł do pobliskiej cukierni gdzie został zatrzymany. Jak ustalili policjanci do kradzieży doszło 6 listopada 2011 roku w godzinach popołudniowych w Trzebnicy koło sklepu ogólnospożywczego. Młody chłopak przyjechał rowerem na zakupy i pozostawił go przed sklepem. W tym czasie 21 - letni mieszkaniec Łodzi „zainteresował się” pojazdem. Wykorzystując nieobecność właściciela wsiadł na rower i odjechał .Świadek kradzieży próbował powstrzymać sprawcę lecz ten mu się wyrwał i uciekł. Powia-

21 - latek odpowie nie tylko za kra-

dzież roweru ale za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. asp. Kamil Rynkiewicz Informacji w sprawie udziela: Oficer Prasowy KPP w Trzebnicy asp. sztab. Iwona Mazur


12

AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Biblioteka w Wiszni Małej ma nowe logo

REKLAMA

www.wiszniamala.pl


AKTUALNOŚCI Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

Tydzień Edukacji Globalnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 W tym roku Tydzień Edukacji Globalnej odbędzie się w dniach 12-20 listopada a jego motto przewodnie to „Działaj dla Ziemii”.

Celem Tygodnia Edukacji w szkole jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać globalne współ-

zależności, a także konkretne możliwości zaangażowania. Ma również za zadanie uświadomić odpowie-

dzialność za własne działania. Marta Adamczyk

Które drogi załapały się na remont? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje na swoich stronach internetowych które drogi otrzymają dofinansowanie na remont. „Schetynówkami” już niebawem nazwiemy zatem: adrogę gminną w Ujeźdźcu Małym - Gmina Trzebnica adrogę powiatową 1349 D na odcinku Skokowa-Prusice - powiat trzebnicki

Znika TOK i ZAPO. Nastaje nowa era połączonych sił pod szyldem TCKiS Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 października następuje powołanie Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.

Dla uczniów zorganizowane zostały warsztaty prowadzone przez liderki projektu, które odbyły szkolenie w Kowarach wraz z szkoleniowcami z Centrum Inicjatyw Unesco. Będą odbywały się także projekcje filmowe oraz ankiety tematyczne wśród społeczności szkolnej. Poruszony zostanie temat Fair Trade, czyli Sprawiedliwego Handlu.

adrogę gminną we Wszemirowie na odcinku od drogi krajowej nr 5 do końca zabudowy w miejscowości gmina prusice Ze względów formalnych odrzucono następujące wnioski o dofinansowanie remontu: awniosek gminy zawonia (remont dróg gminnych w miejscowości Zawonia) został odrzucony ze względów formalnych

Mała oraz powiatu trzebnickiego (remont drogi 1368D na odcinku Kryniczno-Malin) awspólny wniosek Gminy Żmigród oraz powiatu trzebnickiego (remont drogi 1329D na odcinku Kaszyce Wielkie -Powidzko)

13

Główne cele Centrum to: aPozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także działalności sportowej i rekreacyjnej. aProwadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, rekreacyjne i sportowe mieszkańców Gminy Trzebnica . aUpowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i poza jego granicami. aGromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. aTworzenie warunków dla rozwoju i działalności różnych form kulturalnych. aRozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. aUtrwalanie dziedzictwa tradycji kulturalnych i sportowych oraz ich udostępnianie. aWzbogacanie dorobku kulturalnego i sportowego Gminy Trzebnica. Zasadnicza część działalności Centrum będzie nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Trzebnica. Centrum może jednak pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, pokazach teatralnych oraz imprezach artystycznych i rozrywkowych, zawodach sportowych oraz innych organizowanych przez Centrum imprez, a także za udostępnienie obiektów sportowych, świetlic wiejskich i innych lokali oraz pozostałych składników majątku. Tyle statut. Co jednak ma na celu taka reorganizacja? Miejmy nadzieję, że nastąpi znaczna redukcja kosztów administracyjnych. Ok. 70% budżetu to zdecydowanie za dużo.

awspólny wniosek Gminy Oborniki Śląskie oraz powiatu trzebnickiego (remont drogi numer 1345 D)

awspólny wniosek Gminy Wisznia

TROPICIEL: Przygodowy Rajd na Orientację

odbędzie się w Obornikach Śląskich w nocy z 18 na 19 listopada 2011 r. Podstawową zasadą rajdu jest to, że osoby, które w limicie czasowym przejść całą trasę rajdu zaliczając przy tym wszystkie punkty kontrolne, zdobędą miano TROPICIELA. Są 4 konkurencje do wyboru – około 40 km w 12h; 60km w 16h; 40km gdzie liczy się jak najkrótsza pokonana trasa, a nie czas; 60km rowerem w 6h

Grupy składające się z 4-6 osób (wersja rowerowa 2 osobowe) wychodzą z bazy rajdu co kilkanaście minut. Nie ma konieczności tworzenia grup przy zgłoszeniach, gdyż w razie potrzeby uczestnicy zostaną połączeni w grupy tuż przed startem. W rajdzie mogą wziąć udział również niepełnoletni, pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Uczestnicy rajdu działają w kilkuosobowych grupach, nazwanych wedle inwencji twórczej. Możecie tu spotkać m.in. grupy „Wolałbym

Rowerem” czy „Rzut do Celu Gumofilcem”. Do dyspozycji mają mapę, kompas i własny rozsądek. Przed nimi ok.8 punktów kontrolnych, około 40 km do przebycia i 12 godzin marszu. A nie jest wcale łatwo. Zazwyczaj samo minięcie punktu kontrolnego nie jest równoznaczne z jego zaliczeniem. Uczestnicy zmagają się z różnymi zadaniami. Może się zdarzyć, że trzeba będzie znaleźć „igłę w stogu siana”. Przyda się też sokole oko i sprawny umysł, będący w stanie poradzić sobie z zagadkami podobnymi do tych, jakie zadawał mitologiczny Sfinks. Dodatkowe niespodzianki zgotowane są przez samą naturę. To ona dyktuje warunki podczas rajdu. Niekończące się pola, łąki, lasy czy rzeki i góry, które trzeba pokonać, to wyzwanie, jakie może zniechęcić niejednego. Do tego dołącza jeszcze pogoda, która niekoniecznie musi być sprzyjająca. Czasami, aby dotrzeć do mety, trzeba parę godzin brnąć przez błoto. Każdy zaliczony punkt to kolejna godzina marszu i coraz większe

zmęczenie, ale też coraz większy apetyt na następne „przystanki” na trasie. Czy uda się dotrzeć do mety w wyznaczonym czasie i zyskać miano TROPICIELA? Nawet jeżeli nie będzie się pierwszym, tutaj i tak jest się zwycięzcą. Najważniejsze jest przecież zwycięstwo nad własnymi słabościami – zmęczeniem, znie-

chęceniem, strachem. Liczy się też współpraca z innymi. Znów okazuje się, że największe sukcesy osiągamy wtedy, kiedy pracujemy w zgranym zespole.

2011 o godzinie 6.00 .Organizatorem rajdu jest: CIRS – Młodzieżowe Centrum Informacji i rozwoju w ramach kampanii „Created to Move”.

Planowany start siódmej edycji rajdu: 18 listopada 2011 r. o godzinie 20.00. Cześć rowerowa 19 listopada

Więcej informacji na stronie internetowej tropiciel.org


14

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.wodapalacowa.pl

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego


Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

15

Halloween na ostro Jesień tożsama jest - dla mnie - z feerią barw, wspomnieniami nasiąkniętymi zapachów tonią, z nostalgią targającą mnie za włosy i... tęsknotą za dźwiękami No Pesos.

ra nabiera - lubianego przeze mnie - rozpędu. Z każdym koncertem jednak stawałam się coraz mocniej „urobiona”, wciąż odnajdywałam jakiś magnetyzujący mnie element, ekscytujący skrawek, który trafiał w młynek moich doznań.

Rokrocznie, gdy październik chyli się ku końcowi, ja już stroję swe zmysły na to niezwykłe wydarzenie. Bo koncert, w wykonaniu tej trzebnickiej formacji, zawsze przeradza się w jakiś spektakl, jest czymś więcej niż tylko zwyczajnym koncertem. Szkoda, że tym razem napotkałam na godzinny poślizg (godzina z plakatów nie współbrzmiała z godziną rozpoczęcia imprezy), bowiem mój ograniczony czas nie zdołał pomieścić w sobie wszystkich wrażeń. Ubolewam też, że głowa zaprzątnięta zawieruchą jesiennych problemów nie pozwoliła mi - w pełni - rozkoszować się dźwiękami.

Następnie rozlubowałam się w balladowym atolu. Znalazłam tam przystań, gdzie skołatane zmysły dryfują lekko dźwięków falą. Lubię gdy zespół zabiera nas, słuchaczy, w niezwykłą podróż po orientalnych tonach, w wagabundę improwizacji szlakiem, pośród klimatyczne impresje instrumentalne. Uwielbiam zanurzać się w tę hipnotyzującą atmosferę, jaką osnuta jest koncertowa powłoka. Najmocniej jednak cenię całą warstwę muzyczną za to, że wymyka się wszelkim szufladkom, nie daje się pojmać w okowy jakiegoś konkretnego gatunku, jest oryginalna i stylowa, rozbryzgana gdzieś po szerokim, rockowym firmamencie.

Gdy kilka lat temu zetknęłam się z muzyką No Pesos, nie przypuszczałam, że będą potrafili mnie czymś zaskoczyć i zauroczyć. Jak wtedy nie łupsło się mnie porządnie po słuchu dawką solidnego punkrocka - głucha byłam na wszelkie argumenty. Z nudów chyba postanowiłam posłuchać innego brzmienia - i oto, tenże rockband - jakimś dziwnym trafem - odnalazł lukę w przestrzeni moich (ograniczonych) horyzontów muzycznych. Początkowo jeden utwór okazał się „tym chwytliwym” - Sekretarze; zwłaszcza końcówka, któ-

W repertuarze grupy No Pesos są zarówno kawałki, które poszarpać potrafią rockowe dusze mocniejszym brzmieniem, sponiewierać ostrzejszą barwą, jak i utwory wpędzające w nastrojowe mielizny - zwłaszcza gdy człek rozpłaszczony jesienną melancholią. Ten kompozycyjny eklektyzm doskonale sprawdza się na koncertach. A gdy do niezłej aranżacji dołożyć ciekawą interpretację wokalną, zabawę tonacją, swobodną improwizację, język ciała i żonglerkę emocjami - wykonanie utworów przeistacza się w melodyjne cacko.

Czasem słyszy się pytanie: gdybyś miał wybierać, wolałbyś nie słyszeć czy nie widzieć? Nie chciałabym żegnać się z żadnym ze swoich zmysłów, uwielbiam doświadczać świat i smakować życie poprzez każden z nich - w ekstremalnych sytuacjach poświęciłabym jednak chyba wzrok, ponoć głębiej widzi się sercem. Nie chciałabym zatonąć w morzu ciszy, nie zniosłabym, gdyby muzyka nie otulała mnie eufoni szalem. W przypadku koncertów grupy No Pesos trzeba jednak dodać, że oba zmysły są jednako ważne (a nawet niezbędne), by w pełni zasmakować muzycznych potraw, mistrzowsko serwowanych przez naszych pobratymców. Zarówno harmonia instrumentalna, jak i wokalisty „niepohamowane odczuwanie ciałem”, wyrażanie ekspresji mimiką, gestami, śpiew każdym skrawkiem sylwetki, emocje buzujące w każdym nerwie twarzy - wszystko to tworzy doskonałą całość, sprawia, że ja czuję się syta, nafaszerowana rockowymi doznaniami. Tym razem nie było też „odgrzewanych kotletów”. Chłopaki sypnęli w uszy szczyptą improwizacji, gdzieniegdzie ciut przyspieszyli (a to jest to, co niektórzy lubią najmocniej), zaspokoili czcicieli starych, dobrych szlagierów, poczęstowali świeżymi kawałkami, pogwiazdorzyli jako nowo zapowiedziany duet. Genialnie wkomponowali się w ten jesienny, październikowy wieczór, szemrzący zadumą, bujający nostalgią i tnący rockowym pragnieniem.

Osolin wsią pełną atrakcji Osolin położony jest na północnych wzniesieniach Wzgórz Trzebnickich (na wys. 128-175 m n.p.m) w centrum kompleksów leśnych. Wyróżnia go szczególny mikroklimat sprzyjający rekreacji i wypoczynkowi od zgiełku wielkiego miasta (z centrum Wrocławia do Osolina jest tylko 35 km). Walory tych terenów doceniono już tysiące lat temu, na terenie wsi stwierdzono osadnictwo kultury łużyckiej (1400-30 r. p.n.e.) oraz ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza. Obecnie wieś zamieszkuje ok. 700 osób ale ilość mieszkańców przyciąganych wyjątkową okolicą stale się zwiększa. Osolin otoczony jest dużymi obszarami leśnymi w których króluje sosna ale można spotkać również okazałe dęby. Miłośników przyrody zainteresują skupiska roślinności chronionej (np. konwalia majowa, storczyk szerokolistny) i wiele gatunków ptaków gniazdujących w lasach i przy stawach (perkozek, łabędź niemy, perkoz, jaskółka brzegówka). Zbieraczy runa leśnego ucieszy, zależ-

nie od sezonu obfitość jeżyn, jagód i grzybów, która pozwala na szybkie wykonanie zapasów na zimę, a mniej wytrwałym przygotowanie świeżego deseru lub dodatku do obiadu. Około 1 km na północny zachód od wsi, w lesie, znajduje się staw (3 ha) i ośrodki wypoczynkowe z domkami kempingowymi mi. „Karczma Nad Stawem” i „Kawiarenka Leśna”. Dodatkowo: wypożyczalnia rowerów wodnych, łowisko, place zabaw i boisko do siatkówki. W „Karczmie Nad Stawem” znajduje się „Galeria Nad Stawem” - ekspozycja obrazów Lucyny Pawlak. Zapasy można uzupełnić w trzech sklepach spożywczych (dwa z nich przyjmują płatności kartami). Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wybierać z pośród wielu tras rowerowych lub pojeździć konno (z możliwością nauki jazdy konnej) w stadninie Malta. Zimą organizowane są kuligi po okolicznych lasach dla dzieci i dorosłych z dodatkowymi atrakcjami, zakończone biesiadą w „Kurnej Chacie”.

fot. Anna Jełłaczyc

Anna Jełłaczyc


16

KULTURA Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

Rodowity góral muzykuje w naszym powiecie Z Józkiem Gruszką rozmawia Barbara Ulatowska

bak, bo niescęśliwie został zasypany lawinom w casie pracy. Boze świyć nad jego dusom. Później som już siy ucyłek. Jesteś obecnie mieszkańcem naszego powiatu. Od jak dawna tu mieszkasz i co Cię do nas sprowadza? W wase dziedziny sprowadza mnie najpiykniyjsa dziewcyna Asia, już moja narzecono, którą spotkołek w Zakopanem grając w karcmie, zakochołek siy łodrazu. To łona zmotywowała mnie do rozwijania mojego talentu muzycnego. Dzięki Asi pracuje teraz w Teatrze Lalek i grom z niom w wspaniałyk zespołak. Kochom Ciy Asiu!

Jesteś multiinstrumentalistą. Na jakich instrumentach grasz?

Czy wcześniej grałeś już w jakichś zespołach?

Tak, grom na poru instrumentak. Na moim ulubionym instrumencie – altówce węgierskiej i na gitarze basowej, kontrabasie, basach góralskik i trochę na skrzypcach.

Tak, grołek w poru zespołak, większość z nik to zespoły regionalne z którymi zdobyłek pore nagród i wyróżnień, ale miołek tyz zespół na wesela.

W jakim byłeś wieku gdy rozpocząłeś naukę gry na instrumentach i czy uczyłeś się muzyki w szkole?

Grasz na nietypowym instrumencie, jakim jest altówka węgierska (trzystrunowa). Czy mógłbyś powiedzieć, na czym polega owa nietypowość tego instrumentu?

Trochę późno zaconek, bo miołek szesnaście roków. A to temu, ze wena muzykancko wceśniej mnie nie dotkła. Mój ojciec tyz nie był zadowolony, jak ćwicyłek i zawse mi godoł „Chłopie, z tego nic nie będzie. Połóz te gęśle (skrzypce) i dej se spokój.” Po wyjeździe mojego taty do Chicago, zaparłek siy i jakoś mi wysło. A jak chodzi o skołe muzycnom, to niestety nie miołek łokazji ucęscać. Jak wyglądała Twoja nauka gry na instrumentach ? Miałeś jakiegoś nauczyciela? Przeważnie syćkiego naucyłek siy z kaset magnetofonowych i płyt CD ze słuchu. Miołek przyjaciela z TOPRu – Marka Łabunowicza „Maje”, który pokozoł mi pore chwytów na altówce i na skrzypcak, ale byłek u niego ino na dwók próREKLAMA

Powiym tak, przygotowołek siy na to pytanie wceśniyj i mom tu notke łod mojej ukochanej narzeczonej, bo łona na historii tego instrumentu zno siy troche lepiyj. „ Altówka węgierska to ludowy instrument o nie do końca sprecyzowanym pochodzeniu. Niektórzy mówią, że jest to altówka rumuńska, niektórzy że węgierska. Wiadomo jednak, że altówka trzystrunowa jest najczęściej wykorzystywana w Transylwanii. Jeśli chodzi o budowę altówki, to od klasycznej altówki różni się dwoma podstawowymi rzeczami – mostkiem i strunami. W altówce węgierskiej mostek jest spiłowany na płasko tak, żeby można było grać na trzech strunach jednocześnie. Prócz tego zamiast struny „a” wstawia się strunę „g” i podwyższa się o jeden ton w górę do

fot.

Multiinstrumentalista i wokalista z Podhala, Józek Gruszka, już od prawie dwóch lat jest mieszkańcem Powiatu Trzebnickiego, czynnie uczestnicząc w tutejszych wydarzeniach muzycznych (Wigilia na trzebnickim Rynku, dożynki w Trzebnicy i Wiszni Małej, Powiatowe Dni Kultury w Prusicach oraz wiele innych). Dzięki uprzejmości Józka, który zgodził się udzielić wywiadu, mają Państwo okazję przyjrzeć się w jaki sposób ten uzdolniony muzyk pracował na swój pozytywny wizerunek, oraz czym zajmuje się na co dzień, mieszkając w naszym powiecie.

dźwięku „a”. Dzięki takiemu ustawieniu mostka, altówka pełni rolę instrumentu akompaniującego.” Czy w Polsce istnieje możliwość kształcenia się w grze na altówce węgierskiej? Niestety nie słysołek ło zodnyk skołak, ani ło naucycielak, ale poru ludzi gro na tym instrumencie. Przewozniy górole ucyli siy grać łod muzykantów z Węgier przyjezdzającyk na festiwale do Zakopanego. Grasz głównie muzykę etniczną, ale słyszałam też Twoje mistrzowskie – moim zdaniem – wykonania ambitnych utworów jazzowych na kontrabasie i gitarze basowej. Czy planujesz wykorzystywać w przyszłości swój talent muzyczny

w innych gatunkach muzycznych?

bioły głos.

Jo wiym cy tak ambitnie? Po prostu lubiem se pogroć tyz inne gatunki muzyki. Jak bede mioł okazje grać inny rodzaj muzyki, to bardzo chętnie.

Jak wyglądają Twoje muzyczne plany na najbliższą przyszłość?

Dla wielu, spośród mieszkańców naszego powiatu, jesteś rozpoznawalny przez wzgląd na Twój silny, męski wokal. Czy sposób w jaki śpiewasz, to podobnie jak w przypadku instrumentów – efekt Twojego samokształcenia na Podhalu? Czy śpiewasz jakąś określoną techniką? Tak, śpiywać som siy naucyłek, to wynikło z przymusu bo nimioł kto śpiewać w moim zespole, no to jo zaconek. Ta technika śpiewu to

Naraziy grom z mojom kochanom narzeczoną w dwók zespołak MITLOS i BURAKY i pracujem we Wrocławskich Teatrze Lalek. Co będzie dalej, tego nikt nie wiy. Dziękuję za rozmowę. Więcej informacji o Józku Gruszce oraz jego działalności muzycznej znajdą Państwo na stronach : http://mitlos.pl/o-zespole http://www.buraky.republika.pl/ zespol.html http://www.teatrlalek.wroclaw.pl/ index.php/kwintet-staromiejski


Społeczeństwo Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

17

Smak regionalny i tradycyjny w Gminie Oborniki Śl. Marcin Mazurkiewicz Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydał w 2010 roku pierwszy regionalny katalog produktów regionalnych i tradycyjnych. W katalogu, prezentowane były charakterystyczne dla województwa dolnośląskiego produkty regionalne i produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi. Była to pierwsza próba pobudzenia do działania lokalnych producentów i pierwszy krok do prezentacji ich produktu. W wydanym w tym roku drugim katalogu produktów regionalnych i tradycyjnych znalazło się 96 smaków z czego 18 z terenu Kocich Gór i Doliny Baryczy. Bardzo ucieszyło mnie, że inicjatywa ta znalazła swoich naśladowców w Kocich Górach. Na pierwszy ogień poszły Oborniki Śląskie, co mnie wcale nie dziwi, gdyż promowanie produktu lokalnego, zawsze było tutaj ważnym elementem strategii promocyjnej. Charakterystyczną cechą tych wszystkich produktów jest to, że są smaczne, zdrowe i wytwarzane z wielką dbałością i pasją. Od zawsze brakowało nam wydawnictwa opisującego tradycje lokalnej kuchni, kuchni różnorodnej i oryginalnej. Coraz rzadziej dzieci chcą pielęgnować tę tradycję rodzinną, dlatego tak ważne jest zajęcie się tym tematem tu na miejscu. Łatwiej jest nam tu dotrzeć do producentów, na pewno REKLAMA

łatwiej niż urzędnikom z Wrocławia. Promocja katalogu „Smak Regionalny i Tradycyjny Gminy Oborniki Śląskie” miała miejsce w czasie prezentacji i degustacji produktów lokalnych na Dniach Obornik Śląskich 28 maja 2011 roku. Tak relacjonował ją jeden z uczestników: „W Pawilonie „Smak Regionalny i Tradycyjny” można było zapoznać się i skosztować regionalnych potraw. Wiele z nich docenionych zostało w przeróżnych regionalnych konkursach kulinarnych. Na szczególną jednak uwagę zasługuje rosołek szparagowy ugotowany przez Renatę Słabicką, którego propagowanie to swoisty ukłon w stronę przedwojennych tradycji miasta, które znane było z uprawy szparagów i Święta Szparagów przyciągającego tłumy turystów. Tutaj też premierę miał katalog produktów regionalnych wydany przez Gminę Oborniki Śląskie „Smak Regionalny i Tradycyjny Gminy Oborniki Śląskie”. Wydawnictwem tym często „posiłkowała” się redaktor Małgorzata Majeran-Kokott w czasie relacji „na żywo” w Radiu Wrocław.” Katalog w formie i wykonaniu zbliżony jest do wydawnictwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Kwadratowa, matowa, miękka okładka, 40 stron zszyte zszywkami. Pierwsze wrażenie nie wzbudza zaufania, ale szybko okazuje się, że całość trzyma się solidnie i pewnie. Na okładce umieszczono zdjęcie sto-

łu wielkanocnego z apetycznie wyglądającym tortem szpinakowym, tytuł i herb gminy. Na drugiej stronie znajdują się podstawowe informacje wydawnicze, a na kolejnej słowo wydawcy. „Przekazujemy Państwu katalog, który prezentuje smaki kuchni oborniczan. Po zgromadzeniu wspomnień i pieśni Mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie przyszła pora na biesiadę przy stole zastawionym lokalnymi smakołykami. Jak ważne są zwyczaje, rytm dnia codziennego I

kuchnie regionalne niech świadczy fakt, iż działania wspierające i promujące to, co lokalne, znajdują uznanie i uzyskują dofinansowanie w Unii Europejskiej” - pisze Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich. Cały tekst jest zwięzły, krótki i rzeczowy. Poza tym nie znajdziemy tu legitymacyjnego zdjęcia włodarza, ale za to kolejny raz herb Obornik Śląskich. Nie ukrywam, bardzo podoba mi się taka formuła. Na kolejnych stronach przeczytamy bardzo dobry tekst o „tradycjach kuchni polskiej” Barbary Gołębiewicz. Artykuł fachowy, ale łatwo strawny i co ważniejsze ciekawy. Szczerze polecam lekturę. Następne strony zarezerwowane są dla części najważniejszej. Katalog produktów obejmuje 30 smakołyków. Każdy specjał dostał swoją stronę, a piróg nawet dwie. Na stronie znalazła się nazwa potrawy, krótki opis z recepturą i sposobem przyrządzania oraz dane kontaktowe. Każdy opis opatrzony został zdjęciem. Jednym zdaniem solidna katalogowa robota. Na końcu wydawnictwa znajdziemy jeszcze spis treści i na okładce przepiękny motyw starego obrusu z kolekcji Stanisławy Ziółkowskiej. Zdecydowanie brakuje mi jeszcze indeksu produktów, albo przynajmniej informacji w spisie treści o miejscowości, z której pochodzi lokalny wytwórca. Chodzi o to, aby łatwiej znaleźć ciekawy produkt w miejscu, do którego się jedzie, bez konieczności sprawdzania wszystkich 30 opisów. Wydawcą katalogu jest Gmina

Oborniki Śląskie, projekt graficzny przygotował Jarosław Pawlak, a fotografie pochodzą z archiwum Urzędu Miejskiego Obornik Śląskich oraz od Wystawców. Całość wydawnictwa jest przejrzysta, graficznie estetyczna i co ważniejsze posiada interesującą treść. Największe zastrzeżenia mam do wykorzystanych zdjęć. Niestety jest to także mankament wydawnictwa wrocławskiego i trochę tego nie rozumiem. Nie od dziś wiadomo, że je się przede wszystkim oczami. Aby dobrze produkt sprzedać trzeba go dobrze pokazać. Wystarczy spojrzeć na pierwszą lepszą gazetkę w markecie... Nie chodzi mi tu o robienie artystycznych zdjęć pierogów rzecz jasna, ale o solidne zdjęcia, podkreślające tę apatyczność, świeżość i wyjątkowość naszych wyrobów. Kilka zdjęć w katalogu jest jak najbardziej akceptowanych, jednak kilka kolejnych, w ogóle nie powinno się w nim znaleźć. Zastanawiam się nawet czy nie lepiej w takim wypadku, zastąpić zdjęcia dobrymi grafikami, np. stworzonymi ręką miejscowego artysty plastyka. Wydawnictwo takie było bardzo nam potrzebne i fakt, że się ukazało jest już sporym sukcesem. Zostało włożone w nie wiele pracy i wysiłku. Po kilku poprawkach jest to materiał na naprawdę świetny katalog. Na pewno już teraz jest to obowiązkowa pozycja dla każdego mieszkańca naszego regionu. Po pierwsze promuje naszych lokalnych producentów, a po drugie uświadamia wszystkim pozostałym, jakie to skarby kryją się tuż obok nich. Wydawnictwo jest dostępne w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich oraz w wersji elektronicznej na stronie gminy.


18

SPORT Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

Polonia vs. Celuloza Kostrzyń 6:1 Polonia Trzebnica pewnie pokonała Celulozę Kostrzyn nad Odrą, strzelając aż sześć goli drużynie gości. Wielu kibiców miało pewne wątpliwości przed meczem, ponieważ bardzo słabo wypadali nasi zawodnicy w meczach z drużynami z dołu tabeli. Ich wątpliwości w 24. minucie spotkania rozwiał napastnik Rafał Miazgowski kierując piłkę do siatki gości. Ten sam zawodnik był najjaśniejszą postacią tego spotkania. Jeszcze w pierwszej części meczu pokonał dwa razy bramkarza drużyny gości (32. i 43 minuta). Tym samym Miazgowski „zmiażdżył” naszych przeciwników i zdobył klasycznego hat-tricka! Po trzech trafieniach piłkarz Polonii awansował na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców (8. goli), wyprzedza go tylko Łukasz Czyżyk z Promienia Żary (9. goli). W drugiej połowie nasi zawodnicy nie zmniejszali tempa gry i wciąż

stwarzali sobie dogodne sytuacje. Na listę strzelców wpisali się jeszcze: Piotr Adamczyk (55.), Marcin Bobik (88.) oraz Sebastian Wiraszka (90). Honorową bramkę dla drużyny gości strzelił w 85. minucie Jakub Ryżyk. Słowa uznania należą się przede wszystkim obronie, która grając twardo od początku spotkania, nie dawała możliwości do popisów napastnikom Celulozy. Nie możemy zapomnieć o świetnej postawie naszego bramkarza. Karol Buchala był pewnym punktem naszego zespołu, dzięki wielu skutecznym interwencjom nie straciliśmy więcej goli. Je-

III liga 2011/2012, grupa: dolnośląsko-lubuska

IV liga 2011/2012, grupa: dolnośląska

żeli w przyszłym tygodniu nie będzie rozgrywana kolejna kolejka, przeniesiona awansem z rundy wiosennej, to zespół z Trzebnicy zakończy jesień jako wicelider z 27. Punktami oraz 20. zdobytymi golami. Ciekawostką jest to, że nasza drużyna w tej rundzie straciła najmniej goli ze wszystkich zespołów w III Lidze! Nie boję się stwierdzić, że posiadamy najlepszą obronę z pośród wszystkich drużyn. Podsumowując, mecz był szybki, pełen walki, z dużą ilością bramek oraz pięknymi interwencjami bramkarzy. Życzymy sobie, aby każdy mecz był tak dobry jak ten dzisiejszy.

Piast Żmigród vs. Sokół Wielka Lipa 1:1 Spotkanie poprzedziła minuta ciszy. Była ona poświęcona zmarłemu ojcu Krzysztofa Rajna, obecnie piłkarzowi Sokoła, a wcześniej zawodnikowi Piasta. Sokół przyjechał do Żmigrodu niezwykle zmotywowany. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w 12. min po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Monasterskiego główkował Siembab. Piłka po rękawicach Pilarskiego trafiła w poprzeczkę, następnie trafiła na 5m gdzie efektownym szczupakiem do siatki wpakował ją Pruchnicki. – Zdawaliśmy sobie sprawę, że Sokół nie należy do słabeuszy i potrafi grać w piłkę. Na boisku sprawialiśmy jednak wrażenie kompletnie zaskoczonych – mówił po meczu trener Piasta Marek Nowicki. W 33. min mogło być już 2:0 dla gości, ale strzał Monasterskiego z rzutu wolnego z trudem obronił Pilarski. Gospodarze zaczęli budzić się z drzemki w końcówce pierwszej połowy. Dobrej okazji nie zdołał jednak wykorzystać Jaskułowski oraz Abramowicz. Po strzale tego drugiego piłka odbiła się po drodze od jednego z obrońców gości i trafiła w słupek. Po przerwie gospodarze zaczęli przejmować inicjatywę, ale okazje bramkowe stworzyli sobie dopiero w ostatnich 20 min. W tym czasie Sokół grał już bez Monasterskiego, który z powodu dwóch żółtych kartek musiał opuścić boisko. Do remisu w 78. min doprowadził Kaźmierczak, który wykorzystał błąd gości w obronie i technicznym strzałem strzelił do siatki. Chwilę wcześniej rozgrywający świetny mecz Pyzłowski w dogodnej sytuacji nie zdołał pokonać Pilarskiego. – Analizując mecz można powiedzieć, że zdobyliśmy punkt.

Rywal wysoko zawiesił nam poprzeczkę. W przerwie zmotywowaliśmy się i szczególnie po dokonanych zmianach wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej. Wynik jest sprawiedliwy – ocenił mecz trener Piasta. Bramki: 0:1 Pruchnicki (12), 1:1 Kaźmierczak (78). Czerwona kartka Monasterski (Sokół, 65 – za dwie żółte). Żółte kartki: Gajowy, Sawicki oraz Monasterski. Sędziowali: Krzysztof Kędzierski jako główny oraz Mariusz Jasina i Krzysztof Gładysz (Wrocław). Widzów: 800. ŻMIGRÓD: P. Pilarski – K. Pilarski, M. Wachowicz, Gajowy, Łaba (58 Zagórski), Łuszcz (46 Brumirski), Sawicki, Kołodziej, Pytlarz (58 Kaźmierczak), Abramowicz (72 Wójcik), Jaskułowski. SOKÓŁ: Ramiączek – Monasterski, Pruchnicki, Tworek, Kupiec, Tomanik, Chmielewski, Siembab, Bełkowski (74 Korkosz), Pyzłowski (80 Wielgus), Kudyba (75 Stec).

Klasa A 2011/2012, grupa: Wrocław I

Klasa A 2011/2012, grupa: Wrocław II

Klasa okręgowa 2011/2012, grupa: Wrocław

Klasa A 2011/2012, grupa: Wrocław III

źródło: Piast Żmigród


SPORT Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

19

Aleksandra Szymańska nową zawodniczką Gaudii Budmel Trzebnica Na początek powiedz coś o sobie i swojej dotychczasowej karierze? Swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiałam w gdańskiej Gedani i jak na razie tylko tam grałam. Wiąże się z tym wiele pięknych wspomnień z treningów i wyjazdów, za co bardzo dziękuję trenerom (Grzegorz Wróbel, Witold Jagła, Paweł Kramek oraz Agnieszka Lewandowska) oraz dziewczynom, z którymi przez te 6 lat miałam okazje trenować. I to właśnie z wyżej wymienionymi osobami były zwiazane moje największe sukcesy (przyp. II msc w Mistrzostwach Polski Juniorek 2006-2007, II msc MPJ (Łódź), I msc MPK (Mysłowice), 2007-2008 I msc MPJ (Łańcut), II msc MPK (Tomaszów Lubelski), I msc Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Kluczbork), 2008-2009 Gedania Żukowo (8msc), Energa Gedania Gdańsk I msc MPJ (Mysłowice), V msc Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Jawor), XIII msc MŚJ (Meksyk), 2009-2010 Energa Gedania Gdańsk II msc MPJ (Sulechów)).

Jak to się stało, że znalazłaś się w drużynie z Trzebnicy? W tym sezonie miałam grać w Rumi, lecz zespół nie został dopuszczony do rozgrywek I i II ligi , więc musiałam znaleźć inny klub. Udało mi się znaleźć tutaj i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Jak przyjęły Cie koleżanki w nowej drużynie? Dziewczyny przyjęły mnie bardzo serdecznie, od razu poczułam się „jak u siebie”. Znałam wcześniej Dorotę Dydak, z którą miałam okazję zdobyć złoto na OOM w Kluczborku, oraz Paulinę Sobolewską, z którą wiele razy stawałam po przeciwnej stronie siatki, gdyż pochodzi z „moich stron”. Na jakiej pozycji będziesz grać? Jak na razie tren uje na pozycji atakującej/prawoskrzydłowej, ale mogę również grać na środku bloku, na tej właśnie pozycji grałam w ligach młodzieżowych.

je, że w najbliższym czasie uda mi się załatwić wszystkie formalności z tym związane. Jak udało Ci się przeżyć tak dużą zmianę w swoim życiu? To twoja pierwsza przeprowadzka, a do tego od razu tak daleko z Trójmiasta na Dolny Śląsk. To prawda to daleko, ale Wrocław w którym teraz zamieszkałam jest pięknym miastem i bardzo przypomina mi Gdańsk. A Trzebnica? Widziałaś coś więcej oprócz Hali ZAPO? Jeżeli chodzi o Trzebnicę to nie miałam okazji jej jeszcze do końca zwiedzić, lecz widać że jest to małe miasteczko z charakterem. Na koniec – czy w sobotę zobaczymy Cię już w składzie Gaudii?

Udało Ci się załatwić formalności na AWF-ie? Jesteś już wrocławską studentką?

Liczę na to, że będę mogła się pokazać w składzie meczowym. Nie ukrywam, że mam też małą nadzieję, że trener choć na chwilę pozwoli mi się pokazać na boisku i wtedy dam z siebie wszystko, aby Gaudia zdobyła kolejne, tak ważne punkty.

Jeszcze nie jestem studentką wrocławskiego AWF-u, ale mam nadzie-

MMKS Gaudia Budmel Trzebnica

tabela I ligi siatkówki po 7 kolejkach:

Gaudia nadal bez zwycięstwa

III Dolnośląska liga piłki ręcznej Ponad rok temu w Trzebnicy została stworzona drużyna piłki ręcznej mężczyzn - TKS Korona, która jest zespołem bardzo dobrze prosperującym. Korona to klub założony przez młodych ludzi (absolwenci PZS nr 2 w Trzebnicy), dla których najważniejszym celem jest stworzenie

silnego zespołu który będzie miał szanse osiągnąć ogromy sukces. Od czasu powstania nasi szczypiorniści pilnie trenowali, aby móc walczyć w lidze dolnośląskiej. Marzenia zawodników udało się spełnić w tym roku. W obecnym sezonie rozegrany już został jeden mecz na wyjeździe

z MKS MOS Wrocław, który zakończył się wynikiem korzystnym dla naszych przeciwników. Wiadomo, że w pierwszym roku dużo w lidze zespół dużo nie zdziała ale zbierane jest bardzo ważne doświadczenie, które pomoże w przyszłości. W dniu 20.11 rozegrany zostanie drugi mecz w lidze, a pierwszy na własnej hali.

W planach jest rozszerzenie działalności. Jeżeli znajdą się pieniądze na ligę, klub chce stworzyć drużynę piłki ręcznej kobiet, która również ma szansę odnieść sukces. Można to zaobserwować patrząc na wyniki dziewcząt z PZS2 w zawodach szkolnych. Zawodniczki te są trenowane przez trzech zawodników klubu oraz Bogdana Krawca.

Ewidentnie nie idzie naszej drużynie. Nie dość, że nie możemy zdobyć kolejnych punktów do ligowej tabeli, to jeszcze prześladuje nas pech. Niestety dosłownie godziny zabrakło do potwierdzenia rejestracji nowej zawodniczki Oli Szymańskiej, a jeszcze przed meczem okazało się, że Magdalenie Balewskiej kontuzja uniemożliwia grę w tym meczu, a także Judyta Gawlak narzeka na problemy ze zdrowiem… Co da się ostatnio zaobserwować – Gaudia gra do połowy seta, do mniej więcej 16-18 punktów toczy wyrównaną walkę, a potem końcówka należy wyłącznie do przeciwniczek. Seria własnych błędów, nieporozumienia, dotknięcia siatki, a już

szczególnie wczoraj raziły zepsute zagrywki, które nota bene zespół trenował przez cały ubiegły tydzień… Zawodniczki z Krakowa z łatwością dziurawiły i tak nieszczelny blok, ale właściwie nie musiały nawet mocno atakować, bo tego dnia obrona i przyjęcie po naszej stronie było niestety bardzo słabe. Bardziej doświadczone i ograne rywalki nie grały może porywającej siatkówki, ale potrafiły wykorzystać nasze braki, a gdyby dodać do tego punkty za darmo oddane przez Gaudię to AZS Kraków miał gotowy przepis na zwycięstwo. Gaudia przegrywa z AZS-em UE Kraków 0:3 (-19, -18, -17). MMKS Gaudia Trzebnica

fot. Adrian Szymczak

Rozmowa z Aleksandrą Szymańską, nową zawodniczką MMKS Gaudia Budmel Trzebnica. Przeprowadzona jeszcze przed pierwszym meczem w nowym klubie.


20

Reklama Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

Posadzki maszynowe z agregatu mixokret zacierane mechanicznie laserowe poziomowanie cały Dolny Śląsk 723/ 599 - 951

SCHODEX SCHODY DREWNIANE

Najtańsze ksero w Trzebnicy

Dąb, buk, jesion Konstrukcje samonośne i na beton Wiele wzorów, Konkurencyjne ceny Wysoka jakość

0,20zł /A4

Zawonia Tel.602 72 82 66

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

CENTRUM DREWNA

Małgorzata Kanak

Podłogi, tarasy boazerie, elewacje

ul. Witosa 20, lok. Nr.9 p. II 55-100 Trzebnica Tel.692-093-413 małgorzata.kanak@ kancelaria-kanak.pl

www.kancelaria-kanak.pl

ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNO – BUDOWLANYCH Tel.601 497 205 Instalacje sanitarne Instalacje grzewcze Instalacje gazowe Montaż kolektorów słonecznych

ul. Kościelna 7 /naprzeciwko Banku Śląskiego/ pon-pt. 9.00-17.00

JUŻ OTWARTE AGENCJA PKO BP S.A. Rynek 8 55-100 Trzebnica

Drewno najwyższej jakości! Drewno KVH

Wpłaty, wypłaty, przelewy, pożyczki, konta, kredyty Tel.71/310-87-44

Nick z allegro:centrum_drewna1

Tel.697-093-188

KUCHNIE ŁAZIENKI

ARCHITEKT

układanie glazury, terakoty również artystycznie. Biały montaż- wykończenia

- adaptacja projektów typowych - projekty indywidualne - dystrybucja projektów Wydawnictwa

Tel. 605-732-329

206,307, 308 , 407 , Partner

ODDZIEŻ DLA PUSZYSTYCH PAŃ

CITROEN C3 , C4 części mechaniczne i blacharskie Tel. 888 800 925

Trzebnica ul.Kościelna 2 czynne pon –pt. 10.00-17.00 sob. 10.00-14.00

SCANOWANIE BINDOWANIE LAMINOWANIE WYDRUKI czarno białe i kolor, WYSYŁANIE E-MAIL

KUPIĘ / SPRZEDAM Mam do wynajęcia pomieszczenie na magazyn lub nieuciążliwą produkcję w okolicach Trzebnicy Tel.723 87 07 27 , 71/312 92 50 Zatrudnię mechanika samochodowego aut ciężarowych . Wymagane doświadczenie, z okolic Trzebnicy i Długołęki Tel.601 586 738 Zatrudnię kierowcę kategoria C+E na ciągnik siodłowy, z karta kierowcy, ADR, doświadczenie zawodowe Tel.601 89 27 22 ARTYSTYCZNE ŚCIAN, Tel. 601 803 407

MALOWANIE

PILNIE Sprzedam mieszkanie w Trzebnicy 73,28 m2, 3 pokoje, co + wszystkie media , Internet Tel.693 539 113 Sprzedam działkę o pow. 0,32 ar pod zabudowę jednorodzinną położona we wsi Kuźniczysko. Działka położona jest przy drodze asfaltowej, media w ulicy . Cena 20 zł /m2Tel.606 17 85 00, 71/312 72 37 Korzystnie sprzedam ładne 3 pokojowe mieszkanie z balkonem, w kamienicy z 2001 r, ok.90 m2, rozkładowe, częściowo umeblowane (szafy wnękowe). Cena 355.000 zł. Tel.660/688 738 Sprzedam kontener samochodowy rok. prod. 1999, zdjęty z chłodni, długość 7,5 m, szerokość 2,5 m, podłoga aluminiowa, idealny na działkę lub budowę jako garaż lub magazyn cena 3700 zł Tel.692 200 411 Sprzedam przyczepę bagażową, cała zabudowana płyta, otwierany tył, koła’14,, hamulec najazdowy, koło podporowe, sprowadzona, do rejestracji jako samoróbka, dł.2,10 m, szer.1,50, wysokośc od podłogi 1,30m cena 1550 zł Tel.692 200 411

duże rozmiary

Biuro ul. Kościelna 7 55-100 Trzebnica (naprzeciw Banku Śląskiego)

Sprzedam dużą ilość książek : literatura młodzieżowa, kryminały i inne . Cena do uzgodnienia Tel.696 622 129 Sprzedam szczenięta JOGDTERIER 8 tygodniowe, zaszczepione, odrobaczone, po polujących rodzicach cena 250,00 zł / szt Tel. 696 514 658 Sprzedam Przyczepa kempingowa WILK – 4 osobowa, 1 osiowa, salon zamykana sypialnia, kuchnia, zlew, lodówka, ogrzewanie, sprowadzona bez prawa rejestracji, idealna na działkę lub budowę, możliwy transport cena 2,200 zł Tel. 692 200 411 Sprzedam stęple budowlane sosnowe , dł.3 m 80 sztuk, możliwy transport cena 6 zł/szt Tel. 692 200 411 Zbiornik na wodę 1000 l w metalowej obudowie stan b.dobry, możliwy transport cena 300 zł, Tel.692 200 411 Kafelki, wykończenia Tel.783 504 784

wnętrz

Sprzedam linię do produkcji ogrodzen betonowych (formy plastikowe okute metalem, stół wibracyjny, palety) cena 15000 zł Tel.608 756 426

MOTORYZACJA Maszyny rolnicze: ciągnik Zetor 80 11,8111,7245,7745,6340,7340,9540,161 45,16245,12045,6718,6911 tel.504230090 Kombajn zbożowy Fortschritt E512, E514, E 514MDW, E517MDW tel.504230090 Peugeot 406 rok.prod.1999 przebieg 215 tys.km, kolor srebrny, bardzo oszczędny, alufelgi, RO, sterowanie przy kierownicy, c.zamek, alarm +pilot, elektryczne szyby cena 6200 zł, tel.504230090 Przyczepa BSS 12t wywrotka, burty metalowe z nakładkami, nowe opony

WYMIANY MECHANICZNE

697 923 150

bliźniacze, hamulce , światła. Stan idealny tel.504230090 Ciągnik rolniczy RS-09 po remoncie, nowe opony, nieeksploatowany przez 5 lat cena 4500 zł tel.603804085 Części do Ciagnika RS-09 : silnik 2 i 4 cylindr. Chłodzony powietrzem , skrzynia biegów, koła, opony, tuleje, tłoki , wał korbowy, tarcze, sprzęgła, docisk i inne tel.603 80 40 85 części do Multicara M –22 części z rozbiórki: most tylni, koła, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie przednie, wał pędny tel. 603 80 40 85 części do Multicara M –25 skrzynia biegów, most tylni, szyby, zawieszenie przednie, wał pędny, resory, rama i inne tel.603 80 40 85 VW T4 rok.prod.1992 1.9D , 2,4D wszystkie części z rozbiórki tel.603804085 Silnik disel chłodzony powietrzem 1CA90 10,5KW jednocylindrowy , palony na rozrusznik i korbę stan bdb tel.603 80 40 85 .VW GOLF III rok.prod.98 1,8 B kolor niebieski, klimatyzacja, El.reflekt., wspomaganie kierownicy, po małym tuningu, 2 airbagi, zarejestrowany cena 6000,00 zł Tel.606-779-247 Mazda Premarcy rok.prod.2003 1,8 B, kolor srebrny, klimatyzacja pełne wyposażenie elektr. , airbagi cena 15400 zł Tel.606 -779 -247 Radioodtwarzacze z CD, kaset, Backer, do Mercedesa z CD, Opel oryg. Kaseta, vW, Audi, od 260 zł CITROEN BERLINGO rok. prod.2006, przebieg 52.000 km, zakupiony w salonie w Polsce, serwisowany, osobowy, pełne wyposażenie Tel. 798 267 177 Sprzedam AUDI A6 kombi , rok.

TAPICER DAVLER Świadczy usługi w zakresie napraw: foteli, wersalek tapicerowania drzwi, kanap, krzeseł, oraz innych mebli tapicerowanych. Transport gratis! Zatrudnię tapicera

Tel. 508-191-539

BUDWOD BIURO PROJEKTOWE Trzebnica

Projektowanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kierowanie pracami, nadzory Tel.691 673 000 Tel.695 387 955

SZYMBUD Malowanie, Gładzie Regipsy, Panele Wystawiam faktury Vat

“Murator” - usługi projektowe

Tel.601 86 42 02

PEUGEOT

,,SZYMEK,, BLACHARSTWO LAKIERNICTWO

BIELIZNA

NOWY SKLEP!!! Trzebnica ul. Daszyńskiego 20

Bielizna, rajstopy, koszulki, kostiumy na wieczór panieński Duzy wybór , konkurencyjne ceny Zapraszamy

Pon-pt godz.10 -17 Sob. godz.10-17

Chcesz sprzedać , kupić, zamienić daj ogłoszenie do gazety

Auto Giełda Gazeta Wrocławska Gazeta Wyborcza Kurier Trzebnicki Gazeta Nowa

697 923 150 722 140 736

Biuro Ogłoszeń ul. Kościelna 7 55-100 Trzebnica

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

płacimy do 500 zł

płacimy do 500 zł

za stare auto

za stare auto

Tel. 790 411 922

Tel. 880 038 955

prod.2003 2,4 B, kolor granatowy metalik, auto zadbane, bogate wyposażenie, do ściągnięcia z Niemiec. Uszkodzona automatyczna skrzynia biegów. Cena 18500 zł Tel.608 756 426

cena 3000 zł Tel.696 622 129 Sprzedam Mercedesa 310 rok. prod. 1997. Cena do uzgodnienia Tel.669 414 478

Seat Cordoba Coupe rok prod.1996 2,0 B, kolor wiśniowy metalik, 2 airbagi, 3- drzwiowy wspomaganie, po małym tuningu, alufelgi, sprowadzony cena 3800,00 zł + opłaty Tel.606 779-247 Ford Mondeo kombi rok.prod. 1997 2,0 B, kolor czarny metalik, 2 airbagi, pełne wyposażenie, klimatyzacja, sprowadzony z Niemiec cena 3700,00 zł Tel.606779247 Ford Mondeo kombi rok.prod 1998 2,0 kolor bordowy metalik, wersja Ghia, instalacja gazowa , 4 airbagi, 4 elektryczne szyby, szyberdach, podgrzewane fotele, RM+CD+zmieni arka, hak, podgrzewane lusterka, przednia i tylnia szyba, kpl kół zimowych cena 4300 zł Tel.608756426 VW POLO rok.prod. 1998 1,9 SDI, kolor czarny, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 4x airbag, 4 elektryczne szyby ABS, ESP, sprowadzony , po opłatach cena 15100 zł Tel.606 779 247 Sprzedam przyczepa do przewozu koni, prod. Niemieckiej, plastikowy dach, zarejestrowana cena 4300 zł Tel.608 756 426 Mercedes VITO rok.prod.1997 2,3 TD, kolor biały, wspomaganie , 3- osobowy, stan techniczny bdb, sprowadzony z Niemiec cena 10,900 zł Tel.60677 92 47 Renault Espace rok. prod.2002/2003 2,0 t benzyna + gaz, kolor błękitny metalik, 6 airbag, 6-osobowy, klimatronic, ABS, ESP, pełna elektryka, sensor deszczu i zmierzchu, alufelgi 17, serwisowany, zarejestrowany, 3 lata w kraju cena 21500,00 zł Tel.606 77 -92-47 Sprzedam gobelin przedwojenny 164 x 110 cm, pejzaż, tonacja zielona,

MIESZKANIA / LOKALE Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Trzebnicy ul.Witosa , II piętro , Tel.601 893 239 Sprzedam mieszkanie 2 –pokojowe z kuchnia , 54 m2 , na Pietrze domu dwurodzinnego, z przynależnościami , działka 480 m2. Cena 280,000 zł Tel.696 622 129 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe spółdzielczo – własnościowe na I piętrze, c.o miejskie, po remoncie w centrum Trzebnicy cena 157,000 zł Tel.790 270 710 Zamienię mieszkanie 2 pokojowe spółdzielczo – własnościowe w Ttrzebnicy na I piętrze, z c.o miejskim, na mieszkanie mniejsze we Wrocławiu, może być do remontu lub zadłużone Tel.887 614 902 Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe , 38 m2, umeblowane, w centrum, parking , Wrocław cena 1000 zł/m –c + opłaty Tel.71 312 02 64, 510 102 041 Sprzedam mieszkanie w Trzebnicy, własnościowe , 72 m2 , I Pietro, wysoki standard, duży balkon + piwnica Tel.798 267 177 Sprzedam lub wynajmę sklep o pow.35 m2, wszystkie media, w centrum Trzebnicy, 20 m od Urzędu Miasta i Gminy , obok parking na 70 miejsc Tel. 798 267 177 Mam do wynajęcia :hala, biuro o pow. 200 m2 w trzebnicy, Internet, parking Tel.606 644 111

Sprzedam mieszkanie w Trzebnicy, 70 m2 wysoki standard Tel.663 75 99 25


Reklama www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy REKLAMA

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

21


22

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

Obornicki Ośrodek Kultury proponuje 15.11 – pokaz multimedialny dla szkół pt. „Z BIEGIEM ODRY” - prowadzi Andrzej Gorajski Współpraca ze Stowarzyszeniem Pilotów Wycieczek Zagranicznych we Wrocławiu godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śl. godz. 11.00 – Gimnazjum Publiczne w Obornikach Śl. 16.11 godz. 18.00 – OTWARCIE WYSTAWY PRAC KAMILII WYSOTY wykonanych w Kole Małego Plastyka pod kierunkiem Bożeny Przybylskiej 17.11 godz. 15.00 – DZIECIĘCE FANTAZJE PLASTYCZNE – zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 lat 17.11 godz. 17.00 - Spotkania literacko – teatralne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej Nagrywanie oprawy słowno – muzycznej do gali uroczystego rozstrzygnięcia poetyckiego konkursu dla dzieci, pt. „Słów tajemne brzmienie” 18.11 godz. 17.00 - Klub Wesołej Zabawy – interaktywne, tematyczne zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 8 lat „Jesienne opowieści” – zabawa literacko - teatralne 18.11 godz. 18.15 - Dziecięcy Teatrzyk „Bajeczka” - zajęcia dla dzieci w wieku od 10 -12 lat Przygotowanie programu świątecznego, który zostanie zaprezentowany w czasie imprezy 4 grudnia pt. „Niezwykłe spotkanie ze Świętym Mikołajem” 19.11 godz. 16.00 konkurs poetycki pt. „Słów tajemne brzmienie” 19.11 – Udział zespołu Malwy w Festiwalu Folklorystycznym w Piławie Górnej

Raport policji W dniach od 07.11.2011r – do 13.11.2011r. policjanci powiatu trzebnickiego zatrzymali na gorącym uczynku 12 sprawców przestępstw (w Trzebnicy 4, w Żmigrodzie-2 ,w Obornikach Śląskich -1 w Prusicach -5) w tym w tym 8 nietrzeźwych kierujących :

Blues Menu – to polski

zespół blues-rockowy, założony w październiku 1998 roku w Obornikach Śląskich k/Wrocławia przez kompozytora, autora tekstów, wokalistę i basistę - Tadeusza Boguckiego. Pierwotnie skład zespołu tworzą: Tadeusz Bogucki - śpiew, elektryczna gitara basowa; Paweł Kanonowicz gitara elektryczna; Przemysław Czaja - gitara elektryczna; , Tomasz Szałęga - perkusja. Na początku 1999 roku formację zasila Jarosław Jaromi Drażewski - gitara akustyczna, harmonijka, saksofon, wokal. W 2002 roku z zespołu odchodzi T. Szałęga. Następują liczne zmiany perkusistów zespołu (kolejno za bębnami zasiadają : Jarosław Michałkiewicz, Artur Sawicki). Z Arturem Sawickim, zespół nagrywa swoją pierwszą płytę, pod tytułem: Za ścianą rodzi się blues. Oprócz członków zespołu, gościnnie na tej płycie zaśpiewała Magdalena Marszałek. Latem 2004 roku następuje kolejna zmiana na stanowisku perkusisty - zostaje nim Krzysztof

•kierujących samochodami 4 •kierujących autobusami 0 •motocyklistów 0 •motorowerzystów 1 •rowerzystów 3 •traktorzystów 1 •woźniców 0 •maszynistów 0 •motorniczych 0

Sycz. W czerwcu 2006 roku do zespołu dołącza harmonijkarz Łukasz Rumpel. Na początku roku 2007, Tadeusz Bogucki pozostawił sobie rolę wokalisty, natomiast basistą w zespole, zostaje jego syn Bartłomiej Bogucki.

esowych standardów. Inspirację dla zespołu stanowi twórczość takich artystów jak : m.in. Muddy Waters, Champion Jack Dupree, Alexis Korner, John Mayall , Canned Heat, Savoy Brown, Blodwyn Pig, Cream, Eric Clapton, B.B.King, Allman Brothers Band, Stive Ray Vaughan, Slim Magic, J.J.Cale itd.

W tak wykrystalizowanym składzie, zespół nagrywa w 2008 roku, swoją drugą płytę: Chiński Mur. Oprócz członków zespołu, zagrali gościnnie na tej płycie tacy muzycy jak: Sławomir Piwowar (ex Niemen Areolit i SBB) - instrumenty klawiszowe; Andrzej Walus (Gang Marcela) - instrumenty klawiszowe; Andrzej Brzeski (jazzowy Paradox) - puzon. W 2009 roku ze składu zespołu ze względu na nadmiar obowiązków zawodowych wycofują się Łukasz Rumpel i Przemysław Czaja, natomiast do zespołu dołącza skrzypek Andrzej Górecki (grudzień 2009).

Największym walorem zespołu są koncerty, w pełni ukazujące umiejętność zespołowej improwizacji Blues Menu. Mocną stroną są również polskie teksty do standardów i własnych kompozycji autorstwa Tadeusza Boguckiego. Festiwale, na których grał Blues Menu: Blues Ekspress - Zakrzewo, Blues Brothers Day - Wrocław, Blues nad Pilawą - Głowaczewo, Party Blues - Piła, Legnica Blues Days 2 -Legnica, Wykopki JazzowoBluesowe - Trzebnica. Grał poza granicami Polski w klubach Czech i Niemiec. Dyskografia Blues Menu: Za ścianą rodzi się blues (2004), Chiński Mur (2008), Na żywo w Bajce (2011)

W karcie bluesowych dań obecnie serwowanych przez grupę przeważają utwory własne (kompozycje Tadeusza Boguckiego), ale chętnie muzycy korzystają też z kanonu blu-

21.11 godz. 18.00 – SPEKTAKL TEATRALNY pt. „RODZINA KERWOODÓW”w wykonaniu Teatru Komedia z Wrocławia (współpraca z firmą Technisat w Obornikach Śląskich) 21.11 godz. 16.00 - „Teatrałki” – zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 9 lat Praca nad scenariuszem spektaklu pt. „Alicja w krainie czarów”

zdj. Marcin Mazurkiewicz

KOMUNIKACJA

MIEJSKA

23.11 godz. 18.00 – OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA MARINY CZAJKOWSKIEJ pt. „ANIOŁY” 23.11 godz. 18.00 – 23.00 WIECZOREK TANECZNY CZŁONKÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Gra J. Łoś 24.11 godz. 15.00 – DZIECIĘCE FANTAZJE PLASTYCZNE – zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 lat 24.11 godz. 17.00 - Spotkania literacko – teatralne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Nagrywanie oprawy słowno – muzycznej do gali uroczystego rozstrzygnięcia poetyckiego konkursu dla dzieci, pt. „Słów tajemne brzmienie” 24.11. godz. 18.00 – 23.00 WIECZOREK TANECZNY CZŁONKÓW KLUBÓW SENIORA z Obornik Śląskich, Żmigrodu i Trzebnicy, Gra J. Łoś

P.T Dworce i przystanki 1 NOWY DWÓR (pętla) 2 SZPITAL (kierunek miasto) 3 BIEDRONKA (kierunek miasto) 4 TARG 5 PKS/URZĄD MIEJSKI 6 RYNEK/FONTANNA 7 STADION 8 INTERMARCHE 9 DWORZEC KOLEJOWY 10 WROCŁAWSKA 11 PRZEDSZKOLE NR 1 12 BAR GWIAZDKA 13 RYNEK/KSIĘGARNIA 14 WITOSA 15 PIWNICZNA/TARG 16 BIEDRONKA (kierunek szpital) 17 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór)

Kurs 1 6:10 6:12 6:14 6:16 6:18 6:20 6:22 6:26 6:28 6:30 6:32 6:34 6:36 6:38 6:40 6:42 6:44

Kurs 2 7:00 7:02 7:04 7:06 7:08 7:10 7:12 7:16 7:18 7:20 7:22 7:24 7:26 7:28 7:30 7:32 7:34

Kurs 3 7:40 7:42 7:44 7:46 7:48 7:50 7:52 7:56 7:58 8:00 8:02 8:04 8:06 8:08 8:10 8:12 8:14

Kurs 4 8:20 8:22 8:24 8:26 8:28 8:30 8:32 8:36 8:38 8:40 8:42 8:44 8:46 8:48 8:50 8:52 8:54

Kurs 5 9:00 9:02 9:04 9:06 9:08 9:10 9:12 9:16 9:18 9:20 9:22 9:24 9:26 9:28 9:30 9:32 9:34

Kurs 6 9:40 9:42 9:44 9:46 9:48 9:50 9:52 9:56 9:58 10:00 10:02 10:04 10:06 10:08 10:10 10:12 10:14

Kurs 7 11:00 11:02 11:04 11:06 11:08 11:10 11:12 11:16 11:18 11:20 11:22 11:24 11:26 11:28 11:30 11:32 11:34

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

Kurs 8 11:40 11:42 11:44 11:46 11:48 11:50 11:52 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04 12:06 12:08 12:10 12:12 12:14

Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13 Kurs 14 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 16:00 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 16:02 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 16:04 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 16:06 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 16:08 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:10 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:12 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:16 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:18 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:20 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:22 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:24 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:26 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:28 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:30 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:32 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:34 rozkład jazdy ważny od: 01.10.2011 r.

www.kultura-oborniki.pl DYŻURY APTEK: TRZEBNICA 26.09-02.10 apteka Przy Ratuszu 03.10-09.10 apteka Lege artis 10.10-16.10 apteka Bursztynowa 17.10-23.10 apteka św. Jadwigi 24.10-30.10 apteka Herbena 31.10-06.11 apteka Malwa 07.11-13.11 apteka pod Bazyliką

14.11-20.11 apteka Przy Ratuszu 21.11-27.11 apteka Lege artis 28.11-04.12 apteka Bursztynowa 05.12-11.12 apteka św. Jadwigi 12.12-18.12 apteka Herbena 19.12-25.12 apteka Malwa 26.12-31.12 apteka Pod Bazyliką OBORNIKI ŚLĄSKIE 26.09-02.10 apteka Medicamentum

03.10-09.10 apteka Sanus 10.10-16.10 apteka Rodzinna 17.10-23.10 apteka Wratislavia IV 24.10-30.10 apteka Materia Medica 31.10-06.11 apteka Medicamentum 07.11-13.11 apteka Sanus 14.11-20.11 apteka Rodzinna 21.11-27.11 apteka Wratislavia IV 28.11-04.12 apteka Materia Medica 05.12-11.12 apteka Medicamentum

12.12-18.12 apteka Sanus 19.12-25.12 apteka Rodzinna 26.12-31.12 apteka Wratislavia IV ŻMIGRÓD 26.09-02.10 apteka Zamkowa 03.10-09.10 apteka Żmigrodzka 10.10-16.10 apteka Pod Opatrznością 17.10-23.10 apteka Zamkowa 24.10-30.10 apteka Żmigrodzka

Policjanci wylegitymowali 185 osoby w tym ( w Trzebnicy - 68 , w Obornikach Śląskich 66, w Żmigrodzie – 51). Policjanci interweniowali 82 razy w tym, ( w Trzebnicy – 45, w Obornikach Śląskich -24 w Żmigrodzie- 13 ) W policyjnym areszcie przebywało 6 osób. W minionym tygodniu odnotowano jeden wypadek drogowy w którym jedna osoba została ranna. Zatrzymano 2 osoby poszukiwane w tym jedną osobę poszukiwaną na terenie KP Oborniki Śląskie i jedną poszukiwaną osobę listem gończym na terenie KP Żmigród .Ujawniono jedno przestępstwo narkotykowe, w którym jedna osoba została zatrzymana. Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował 1 osobę podejrzaną o dokonanie przestępstwa. OBORNIKI ŚLĄSKIE Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego z KP Oborniki Śląskie zatrzymali 15 letniego oborniczanina, który z nie zamkniętej piwnicy usiłował dokonać kradzieży elektronarzędzi o wartości 2000 zł. Jak się okazało nieletni sprawca jest poszukiwany na podstawie zawiadomienia o samowolnym oddaleniu się z placówki resocjalizacyjnej. O zatrzymaniu powiadomiono placówkę resocjalizacyjną. Nieletniego zatrzymano w Policyjnej Izbie Dziecka. PRUSICE, Funkcjonariusze OPP KWP we Wrocławiu zatrzymali 19latka (zam. Trzebnica), który posiadał przy sobie środki odurzające w postaci 0,40 grama amfetaminy. Podejrzanego zatrzymano w Policyjnej Izbie Zatrzymań TRZEBNICA Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w KPP Trzebnica w ramach realizacji sprawy z poprzedniego okresu dokonali zatrzymania 18- letniego mieszkańca gm. Wisznia Mała podejrzanego o dokonanie kradzieży elektronarzędzi w dniu 8 września 2011 roku w miejscowości Szymanów. Podejrzanego zatrzymano w Policyjnej Izbie Zatrzymań

31.10-06.11 apteka Pod Opatrznością 07.11-13.11 apteka Zamkowa 14.11-20.11 apteka Żmigrodzka 21.11-27.11 apteka Pod Opatrznością 28.11-04.12 apteka Zamkowa 05.12-11.12 apteka Żmigrodzka 12.12-18.12 apteka Pod Opatrznością 19.12-25.12 apteka Zamkowa 26.12-31.12 apteka Żmigrodzka


Rozrywka www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

23


24

Kurier Trzebnicki | 15 listopada 2011

REKLAMA

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki nr 004  

Kurier Trzebnicki - Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki nr 004  

Kurier Trzebnicki - Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Advertisement