Page 1

Kurier

14 października 2011

DWUTYGODNIK LOKALNY

1,90 zł

(w tym 8% VAT)

Trzebnicki

nr 02/2011 (02) Gazeta Powiatu Trzebnickiego redaktor wydania: Marcin Raczyński redakcja: 55-100 TRZEBNICA, ul. Gen. L. Okulickiego 4A e-mail: redakcja@kuriertrzebnicki.pl tel. 601 995 344

Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Oborniki Śląskie | Prusice | Trzebnica | Wisznia Mała | Zawonia | Żmigród www.kuriertrzebnicki.pl

wydawca: INFOSIGNUS Marcin Raczyński www.kuriertrzebnicki.pl

Marek Łapiński zasiądzie w ławach sejmowych Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego zdobył łącznie 6357 głosów, z czego 4628 w samym powiecie trzebnickim. Na Marka Łapińskiego oddały swój głos 2743 osoby w Gminie Trzebnica, 340 osób w Gminie Żmigród, 407 osób w Gminie Prusice, 570 osób w Gminie Oborniki Śl., 282 osoby w Gminie Wisznia Mała i 286 osób w Gminie Zawonia. Czytaj na str. 6

Zbiegi okoliczności dotyczące konkursu na dyrektora LGD Lokalna Grupa Działania otrzymuje z poziomu kraju lub regionu tzw. Grant Globalny (większa pula środków finansowych), który następnie redystrybuuje pomiędzy lokalne projekty, wg ustalonych przez siebie reguł i zasad. LGD w różnych krajach członkowskich UE funkcjonują w oparciu o różne formy prawne: fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o., regionalne agencje rozwoju itp. co wynika z dużej swobody regulacji wdrażania programu na poziomie poszczególnych krajów członkowskich. W Polsce LGD mogą przybierać formę: stowarzyszeń, fundacji bądź związków stowarzyszeń. Niezależnie jednak od formy prawnej muszą spełnić warunek ponad 50% ilości głosów decyzyjnych należących do partnerów społecznych i biznesowych. czytaj na str. 2

Stadion Miejski Fair Play Arena w Trzebnicy oficjalnie otwarty W sobotę 1 października dokonano oficjalnego otwarcia Stadionu Miejskiego „Fair Play Arena” w Trzebnicy. O godzinie 11:00 odbył się Młodzieżowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. czytaj na str. 4

Festiwal Kultur Świata

fot. Michał Grobelny, Rynek Infrastruktury

Festiwal Kultur Świata – jedyna w swoim rodzaju impreza podróżnicza, której istotą jest poznanie odległych kultur i cywilizacji. W odróżnieniu od innych imprez tego typu bohaterami opowieści są, nie sami podróżujący, ale spotkani po drodze ludzie. czytaj na str. 5

Internetowy serial Klucz staje się popularny

pow. trzebnicki

5000 4500

miasto Wrocław

4628

4000

pow. oleśnicki

3500

pow. milicki

3000

pow. wrocławski

2500

pow. wołowski

2000

pow. oławski

1500

pow. górowski

1000 500

670

486

189

133

91

64

47

29

20

pow. średzki pow. strzelioski

0

liczba głosów oddanych na Marka Łapioskiego w powiatach należących do okręgu nr 3

Powiat trzebnicki jest bogaty w wydarzenia kulturalne, związane z muzyką, tradycją oraz historią. Nie każdy jednak wie, że mamy się czym pochwalić również w temacie kinematografii. Młodzi ludzie z naszego powiatu, nie posiadając żadnych pieniędzy na ten cel – własnymi siłami oraz wspólną pracą stworzyli serial KLUCZ, który dorobił się już fanów na terenie całej Polski. Widząc jak duże jest zainteresowanie serialem postanowiłam zadać twórcom KLUCZA kilka pytań, które przybliżą nam obraz ich pracy, oraz pozwolą spojrzeć na całość z punktu widzenia ekipy filmowej oraz aktorów. czytaj na str. 16


2

AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Zbiegi okoliczności dotyczące konkursu na wybór dyrektora LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Po zmianach jakie się dokonały w zarządzie Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, przyszedł czas na reorganizację biura LGD. W przeciwieństwie do łatwości z jaką zostaje się członkiem zarządu, procedura wyboru dyrektora jest dużo bardziej skomplikowana.

Partnerstwo w programie LEADER, którego sformalizowanym obliczem jest Lokalna Grupa Działania (LGD) pełni rolę lokalnej agencji rozwoju, która z jednej strony zarządza licznymi projektami, wynikającymi bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju - z drugiej zaś - stoi na straży zapewnienia realizacji wspólnych interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych, wchodzących w jej skład. Lokalna Grupa Działania otrzymuje z poziomu kraju lub regionu tzw. Grant Globalny (większa pula środków finansowych), który następnie redystrybuuje pomiędzy lokalne projekty, wg ustalonych przez siebie reguł i zasad. LGD w różnych krajach członkowskich UE funkcjonują w oparciu o różne formy prawne: fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o., regionalne agencje rozwoju itp. co wynika z dużej swobody regulacji wdrażania programu na poziomie poszczególnych krajów członkowskich. W Polsce LGD mogą przybierać formę: stowarzyszeń, fundacji bądź związków stowarzyszeń. Niezależnie jednak od formy prawnej muszą spełnić warunek ponad 50%

ilości głosów decyzyjnych należących do partnerów społecznych i biznesowych. Potencjalnymi uczestnikami LGD mogą być zatem m.in.: osoby fizyczne lub ich stowarzyszenia, formalne i nieformalne grupy aktywności na wsi (grupy odnowy wsi), firmy prywatne, fundacje, banki spółdzielcze, samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje publiczne działające w obszarach np. zatrudnienia (urzędy pracy), środowiska naturalnego (lasy państwowe, parki krajobrazowe), kultury i dziedzictwa (GOK-i) itd. W kwietniu br. na Walnym Zebraniu Członków LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich częściowo zmienił się Zarząd. Nowym prezesem została Katarzyna Jarczewska - pracownik Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich - do tej pory skarbnik stowarzyszenia. Do Zarządu LGD weszła również Beata Flank, która tego dnia w jednym z pierwszych punktów porządku obrad została przyjęta w poczet nowych członków stowarzyszenia. Kilkadziesiąt minut później, jako osoba nieznana dla większości, stała się Członkiem Zarządu. Wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym regulaminem, dlatego świadczy to jedynie o tym, że dostanie sie do Zarządu Stowarzyszenia rozdzielającego miliony złotych jest prostsze niż by się mogło wydawać. Inaczej ma się sprawa przy wyborze dyrektora biura LGD KWT. Tutaj rozpisywany jest konkurs składający się z dwóch etapów. Etap pierwszy to test zawierający 25 pytań oraz

Teresa Czaniecka (z lewej) oraz Katarzyna Jarczewska - członkinie zarządu LGD KWT sprwdzenie praktycznej umiejętności wypełnienia wniosku o płatność w ramach działania „funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”. Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z udziałem pięcioosobowej komisji rekrutacyjnej oraz ciała doradczego składającego się z burmistrzów i wójtów powiatu trzebnickiego. Do konkursu zgłosiło sie sześć osób. Jednym z kandydatów jest Mariusz Tułacz z Wrocławia. Informacje o chęci kandydowania tej osoby na stanowisko dyrektora LGD pojawiły się już parę miesięcy temu. W tym czasie Mariusz Tułacz jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Dolnośląskiego był osobą odpowiedzialną za weryfikację oraz opiekunem wniosku LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. LGD miało wtedy poważne kłopoty z rozliczeniem się przed Urzędem Marszałkowskim za rok 2010. Warto wspomnieć, że nowa Prezes LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Katarzyna Jarczewska przed podjęciem pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich pracowała w Urzędzie Marszałkowskim i zna pana Mariusza Tułacza. Nie byłoby w tym nic zastanawiają-

Ostatni koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Organizatorzy XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej uprzejmie zapraszają na koncert finałowy, który odbędzie się w Bazylice Św. Jadwigi w Trzebnicy w dniu 21 października o godzinie 20:00. Kilkutygodniowy Festiwal dobiega końca. Zanim jednak to nastąpi czeka nas nie lada uczta. W Bazylice Św. Jadwigi w Trzebnicy wystąpi wspaniały artysta Grzegorz Turnau. Towarzyszyć mu będzie Jacek Królikowski. Tegoroczny Festiwal to koncerty w: Trzebnicy, Obornikach Śląskich, Żmigrodzie, Prusicach, Wiszni Małej, Zawoni, Oleśnicy, Strupinie, Wysokim Kościele, Krynicznie, Miłocinie i Czeszowie. Wspaniałe wydarzenia muzyczne pozwoliły mieszkańcom całego naszego powiatu, powiatu oleśnickiego, a także mieszkańcom Dolnego Śląska i całej Pol-

ski na wspaniałe przeżycia duchowe i osobiste, a także dostarczyły wiele emocji i niezapomnianych wrażeń.

(KT)

Podziel się z nami swoim tematem Kurier Trzebnicki jest otwarty na Państwa propozycje tematów, które powinny być poruszone na naszych łamach. W powiecie trzebnickim jest z pewnością wiele osób, spraw i wydarzeń, do których naszym dziennikarzom nie udaje się dotrzeć, a które z pewnością są warte opisania lub sprawdzenia.

Nowością tegorocznej edycji Festiwalu był koncert w plenerze, który odbył się w niedzielę 28 sierpnia na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Miłocinie. Koncert ten opanowały rytmy muzyki celtyckiej, a także popularnej. Gwiazdami tego dnia był Linsay Davidson – dudy szkocie i Zespół The Reivers. W tym roku inaczej niż w latach ubiegłych, zdecydowano nie powoływać Komitetu Organizacyjnego Festiwalu i Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu. W zamian powołano Kapitułę, na której czele stanął Jan Buczek – Dyrektor Organizacyjny Festiwalu w latach 1994 – 2010. Patronat nad XVIII Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Kameralnej i Organowej objął Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński.

cego gdyby nie fakt, że pierwotnym terminem w którym miało zostać objęte stanowisko dyrektora LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich była data 1 października 2011, natomiast dziwnym zbiegiem okolicznosci pan Mariusz Tułacz rozwiązał umowę o pracę z Urzędem Marszałkowskim i z dniem 30 września 2011 przestał tam pracować. Etap pierwszy odbył sie w zeszłym tygodniu. Procedura wyboru dyrektora trwa. O tym kto będzie zwycięzcą konkursu poinformujemy w serwisie KurierTrzebnicki.pl zaraz po ogłoszeniu ostatecznych wyników.

Zachęcamy aby Państwo razem z nami współtworzyli gazetę poprzez nadsyłanie tematów. Z pewnością się nimi zajmiemy.

Grzegorz Turnau

Mogą to być zagadnienia lekkie i przyjemne, jak również trudne i drażliwe tematy związane z ludzką nieżyczliwością czy też niekompetencją w urzędach. Pamiętajmy, że warto wspierać wartościowych ludzi poprzez ich promocję. Z drugiej strony trzeba też wytykać błędy i niedociągnięcia mające wpływ na nasze życie choćby po to aby inni ich nie powtarzali.


AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

Przejazd kolejowy przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie będzie zamknięty z powodu remontu Modernizacja linii kolejowej Wrocław - Poznań, a konkretnie drugi jej etap, od Wrocławia do granic województwa dolnośląskiego, obejmuje również infrastrukturę kolejową. Już w najbliższy piątek 14 października prace rozpoczną się na przejeździe kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie, potrwają do środy 19 lub czwartku 20 października 2011 roku. Charakter prac wymaga całkowitego zamknięcia przejazdu. W związku z tym praktyczne informacje dla kierowców i wszystkich mieszkańców: Najbliższy dostępny przejazd kolejowy znajdować się będzie w Skokowie. Mieszkańcy Żmigrodu w ostateczności mogą skorzystać z mostu na Sąsiecznicy (ul. Wiejska) i dojechać do swoich domów od strony oczyszczalni. Tu uczulamy jednak na fakt, że korzystać będą z dróg o zróżnicowanej nawierzchni, w tym też gruntowych, tym samym ta opcja jest tylko dla osób które w inny sposób nie dojadą do swoich posesji. Przy Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie (ul. Sienkiewicza), zostaną udostępnione miejsca parkingowe. Szkoła przypomina jednak, że parkingi na terenie szkoły przeznaczone są tylko dla samochodów osobowych, a ruch nie może odbywać się w godzinach 7.30-15.00

Przejazd kolejowy na ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie (chodzi o bezpieczeństwo młodzieży). Gimnazjum nie ponosi także odpowiedzialności za pozostawione pojazdy. Dzieci korzystające z dowozów szkolnych, będą miały również zapewnioną bezpieczną „przeprawę”

przez przejazd, o szczegółach młodzież i rodzice zostaną poinformowani przez swoje szkoły. Prace, które potrwają od ok. godziny 15.00 14 października do 19 lub 20 października 2011 roku, to pierw-

szy etap przebudowy przejazdu przy ul. Sienkiewicza. Drugi etap będzie wymagał dłuższego zamknięcia tego przejazdu, o czym będziemy na bieżąco informować. źródło: UM Żmigród

Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Trzebnicy zaprasza na prezentację na temat możliwości pozyskania dofinansowania na założenie własnej firmy oraz wsparcia dla przedsiębiorstw w postaci preferencyjnych kredytów i pożyczek oferowanych w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego

Trzebnicki Ośrodek Kultury 19 października w godzinach 10.00-13.00 Pokój 102 REKLAMA

3

Linia kolejowa nr 271 – linia kolejowa o długości 164,454 km, łącząca Wrocław z Poznaniem. Linia kolejowa Poznań - Wrocław została wybudowana w 1856 roku. Stanowi ona obecnie jeden z najintensywniej eksploatowanych odcinków PKP na terenie Polski oznaczony symbolem E-59. Długość odcinka wynosi 164 km. Od Poznania trasa biegnie w kierunku południowym, w pobliżu lewego brzegu Warty, przebiega przez Luboń, a następnie w rejonie Puszczykowa prowadzi wąskim pasem terenu nad brzegiem rzeki, ograniczona od zachodu wyżej położonym obszarem zalesionym, stanowiącym otulinę Wielkopolskiego Parku Narodowego. Od Mosiny do Leszna trasa wznosi się stopniowo (35-40 m na odcinku 50 km). Na północ od Czempinia przecina szeroką dolinę należącą do zlewni rzeki Warty. Dział wodny pomiędzy zlewniami Warty i Odry jest praktycznie niedostrzegalny w płaskim terenie wokół Kościana. W odległości 69 km od Poznania znajduje się ważny węzeł kolejowy Leszno, od którego linia przebiega w kierunku południowo-wschodnim, w kierunku Rawicza. W miejscowości Żmigród przecina rzekę Barycz. Dalej linia biegnie w kierunku południowym. Na trasie między Skokową i Pęgowem trasa wznosi się na wysokość ca. 175 m n.p.m., a następnie w Pęgowie obniża się do wysokości 110 m n.p.m. i utrzymuje się na nim aż do Odry i wjazdu do Wrocławia.

Radni ze Żmigrodu będą dyżurować w każdy czwartek Radni z Klubu Porozumienie Żmigrodzkie: Damian Sułkowski, Anna Rosińska-Dolik i Henryk Bagiński pełnią dyżury w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 18.00 w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Żmigród. Jesteśmy otwarci na Państwa problemy, pomysły i oczekiwania. Często spotykam się z głosami, że radni są niedostępni a sesje rady Miejskiej i Posiedzenia Komisji odbywają się w godzinach w pracy. Niestety nie mogąc tego zmienić - mimo naszych usilnych starań, wychodzimy z inicjatywą regularnych spotkań w godzinach popołudniowych - zachęca Damian Sułkowski.


4

AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Stadion Miejski Fair Play Arena w Trzebnicy został oficjalnie otwarty W sobotę 1 października dokonano oficjalnego otwarcia Stadionu Miejskiego „Fair Play Arena” w Trzebnicy. O godzinie 11:00 odbył się Młodzieżowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Po wręczeniu nagród wszystkim zwycięskim drużynom biorącym udział w turnieju, nastąpiło oficjalne otwarcie Stadionu Miejskiego i przecięcie wstęgi. Dokonali tego między innymi Burmistrz Marek Długozima, główny wykonawca stadionu Tadeusz Molus oraz Prezes TSSR Polonia Trzebnica Ryszard Bucki. Następnie przyszła kolej na mecz dnia czyli Orły Górskiego kontra Dziennikarze Sportowi i Trzebniczanie. Jako pierwsi czoło byłym reprezentantom kraju stawili dziennikarze. Gra była naprawdę widowiskowa. Dziennikarze co chwilę parli naprzód, jednak skuteczna obrona Orłów nie pozwalała na oddanie strzału w światło bramki. Zygmunt Kalinowski był „bezrobotny” nudząc się w swoim polu bramkowym. Jednak tylko do czasu, kiedy to świetna akcja dziennikarzy kazała bramkarzowi byłych reprezentantów wyciągnąć piłkę z własnej siatki. Orły Górskiego pokazały jednak, że w 1974 roku zdobyli brąz na Mistrzostwach Świata nie przez przypadek. W pierwszej połowie strzelili aż 5 bramek. Średnio co 6 minut „nasi” musieli rozpoczynać z środka boiska. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 5:1 dla Orłów.

Po przerwie na boisku pojawili się Trzebniczanie. Założenie było proste: wyrównać a nawet pokonać przeciwnika. Z takim nastawieniem Trzebniczanie przystąpili do groźnych ataków. To nic, że w szeregach przeciwnika był Marek Kusto. Nic też, że w ataku Orłów był Jan Domarski, strzelec słynnego gola na Wembley w roku 1973. To nic, że gol ten trafił na listę pięćdziesięciu najważniejszych bramek w historii piłki nożnej, sporządzoną przez prestiżowy dziennik The Times. Trzebniczanie parli naprzód. Jednak ataki Jurka Skalskiego i Tadeusza Molusa były nieskuteczne. Nie dał też rady Ryszard Bucki. Choć nasza obrona była bardzo waleczna, pozostawiała wiele do życzenia. Daniel Buczak i Andrzej Łoposzko często mijali się z piłką. Widać było ogólne braki kondycyjne naszych zawodników. Bramkarz Trzebniczan Sławek Komisarczyk miał zazwyczaj niewiele do powiedzenia, gdy piorunujący atak Orłów docierał pod pole karne. Chociaż wił się jak piskorz i fruwał między słupkami niczym ptak, piłka cztery razy zatrzepotała w jego siatce. Jednak być pokonanym przez Domarskiego to żadna ujma. To chyba nawet zaszczyt.

Zwycięzcy Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica

Ostatecznie mecz zakończył sie wynikiem 9:1 dla Orłów Górskiego. Po meczu odbyła się część artystyczna imprezy. Gwiazdą wieczoru był Bayer Full. Niewątpliwą atrakcją był także pokaz sztucznych ogni, który na zakończenie dnia przez 10 minut hipnotyzował zgromadzony tłum. Stadion Miejski Fair Play Arena uważamy za otwarty.

Moment przecięcia wstęgi

Orły Górskiego idą po wygraną

Obrona Trzebniczan pozostawiała jednak wiele do życzenia

Parada sportowa


AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

Nowe miejsca parkingowe i punkt informacji turystycznej

Miejsca postojowe dla autobusów oraz samochodów osobowych przy ul. H. Brodatego, a także Punkt Informacji Turystycznej przeszły pomyślnie odbiór techniczny. Będą służyły zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym Trzebnicę. Przypomnijmy, że można już korzystać z parkingów przy placu J. Piłsudskiego, przy ul. Jana Pawła II, a także przy ul. Grunwaldzkiej oraz H. Pobożnego.

chodzi z projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Trzebnica jest jednym z największych beneficjentów tzw. projektu cysterskiego, w ramach którego powstaje w naszym mieście nowy

Punkt Informacji Turystycznej, a także nowe miejsca parkingowe na terenie całego miasta. źródło: UM Trzebnica

Nowy Punkt Informacji Turystycznej przy UM

Parking przy ulicy H. Brodatego ma wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ponadto poza samochodami osobowymi, zaparkuje tu również około dwudziestu autobusów wycieczkowych. W pobliżu parkingu znajduje się nowoczesna toaleta publiczna dla turystów. Położenie placu – w bliskiej odległości od Ołtarza Polowego i Bazyliki, oznacza, że będzie on atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Festiwal Kultur Świata W programie między innymi: eczteromiesięczna wyprawa z Nowego Yorku do Chile, erelacja z podróży po Azji – Autostopem ku Wolności, eopowieść o Etiopii, oraz eopowieści o pokonaniu jednego z etapów projektu Afryka Nowaka, czyli RPA na rowerze. Nie zabraknie także innych atrakcji kulturalnych – zaplanowany jest : e spacer z przewodnikiem po mieście-ogrodzie Obornikach Śląskich oraz ewystawa fotografii. Festiwal Kultur Świata ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany przede wszystkim do młodzieży i studentów oraz wszystkich ludzi otwartych i ciekawych świata. Dom Pokoju i innymi. To już druga edycja festiwalu, która będzie miała miejsce 22 października w Obornikach Śląskich. Podczas imprezy uczestnicy spotkają się z podróżnikami, którzy odwiedzili większość kontynentów. Prelekcje są zróżnicowane, ale mają jeden cel: stworzenie nieformalnej atmosfery wymiany poglądów i doświadczeń przy opowieściach o krajach i częściach świata, które się odwiedziło, i których się doświadczyło.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., zwrócił się z prośbą do Powiatu Trzebnickiego o spisanie istniejących na naszym terenie działających czynnie artystów ( w szeroko rozumiany pojęciu tj. malarze, piosenkarze, rzeźbiarze itp.). W tym celu zwracam się z prośbą do wszystkich artystów z Powiatu Trzebnickiego chcących wziąć udział w tworzeniu „bazy artystów Powiatu Trzebnickiego” o wypełnienie tabeli, którą można pobrać na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

Za wszystkie nadesłane zgłoszenia Starostwo Powiatowe z góry dziękuje.

85% środków na te zadania po-

Jest to największe przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultur Świata we współpracy z Obornickim Ośrodkiem Kultury, Obornickim Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury „Kicz-Art”, Infopunktem Nadodrze oraz Fundacją

Inwentaryzacja istniejących i prowadzących działalność twórców oraz zespołów artystycznych działających na terenie powiatu trzebnickiego

Wypełnione tabele można wysłać e-mailowo na adres: e.pawlowska@ powiat.trzebnica.pl, bądź listownie: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica. Termin nadsyłania mija z dniem 15 października 2011 roku.

Koszt budowy parkingu przy ul. H.Brodatego to 1.464.435. 28 zł. Koszt przebudowy i remontu Punktu Informacji Turystycznej to 86.753.00 zł.

Festiwal Kultur Świata – jedyna w swoim rodzaju impreza podróżnicza, której istotą jest poznanie odległych kultur i cywilizacji. W odróżnieniu od innych imprez tego typu bohaterami opowieści są, nie sami podróżujący, ale spotkani po drodze ludzie.

5

Szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie:

www.yerbaciarnia.org Ceny wstępów i zaproszeń, rezerwacje: ePojedynczy pokaz: 5 zł; eKarnet na wszystkie pokazy oraz zniżki w wybranych restauracjach: 15 zł. Rezerwacje prosimy przysyłać na adres: borys@szczyptaswiata.pl

REKLAMA


6

AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Wyniki wyborów parlamentarnych do sejmu i senatu kandydatów z powiatu trzebnickiego Gmina Trzebnica Gmina Oborniki Śl. Gmina Prusice Gmina Żmigród Gmina Zawonia Gmina Wisznia Mała

3000 2500

2743

2000 1500 1000

570

500

407

340

282

286

0

Ilośd głosów oddanych na Marka Łapioskiego w poszczególnych gminach powiatu trzebnickiego Wybory parlamentarne 2011 już za nami. Bez wątpienia spośród wszystkich kandydatów z powiatu trzebnickiego startujących w wyborach do sejmu, najlepszym wynikiem może pochwalic się Marek Łapiński. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego w całym okręgu wyborczym zdobył 6357 głosów co było wystarczającym wynikiem aby znaleźć się w gronie 207 posłów Platformy Obywatelskiej zasiadających w sejmie. Wyniki wyborów, biorąc pod uwagę tylko głosy z powiatu trzebnickiego, przedstawiają sie następująco: Marek Łapiński, Trzebnica, lista PO - 4628 głosów Jan Hurkot, Prusice, lista PSL - 768 głosów Sławomir Węgrzynowicz, Oborniki Śl., lista PiS - 379 głosów Joanna Wiraszka, Pawłów Trzebnicki, lista PSL - 149 głosów Danuta Śmiałek, Oborniki Śl., lista SLD - 116 głosów Mariusz Sokołowski, Psary, lista PiS - 56 głosów Dobrosława Dzierzgowska-Herman, Oborniki Śl., lista PO - 51 głosów Barbara Wrzesińska, Oborniki Śl., lista PJN - 45 głosów Andrzej Tracz, Oborniki Śl., lista PJN - 21 głosów Aleksandra Padiasek, Kryniczno, lista SLD - 7 głosów Agnieszka Chomąt, Dębnica, lista Nowa Prawica - 2 głosy

Drugie miejsce w powiecie zdobył długoletni burmistrz Prusic Jan Hurkot, aktualnie wicewójt w Wińsku. Trzecie miejsce przypadło Sławomirowi Węgrzynowiczowi, historykowi z Obornik Śl. Warto wspomnieć, że z tego miasta pochodziło najwięcej kandydatów. W gminie Oborniki Śl. była także najwyższa frekwencja, sięgająca 50,76%. Przypomnijmy co pisał na swoim profilu FB Marszałek Łapiński jeszcze w trakcie trwania kampanii wyborczej: „Kiedy jesienią zeszłego roku po raz kolejny dzięki Państwa poparciu złożyłem przysięgę jako Radny Sejmiku nie sądziłem, że tak szybko będę zwracać się do Państwa z prośbą o

Śląska, jako radny, przewodniczący Sejmiku oraz Marszałek Województwa. Następny etap to praca w Sejmie Rzeczpospolitej. Nasz region potrzebuje wsparcia i pozytywnego lobbingu w Warszawie. Wielu posłów z Dolnego Śląska pracuje w rządzie, w poselskich ławach musi nas, Dolnoślązaków, być więcej. Potrzeba tam także reprezentanta Ziemi Trzebnickiej, Doliny Baryczy, powiatów górowskiego i wołowskiego. Oleśnicy i całego powiatu. Pierwszego posła z Trzebnicy, człowieka który zna także problemy Oławy, Strzelina i Środy Śląskiej. W ciągu ostatnich kilku lat, jako Marszałek Województwa, a teraz jako Wicemarszałek starałem się jak

60 50

50,76

48,77

45,29 40

37,66

37,55

36,77

30 20

10 0

Frekwencja w gminach powiatu trzebnickiego poparcie w następnych wyborach, ale nadszedł moment na następny krok. Dlatego razem kandyduję do Sejmu RP. Chcę reprezentować aglomerację wrocławską w polskim parlamencie. Nie ukrywam, że podjęcie tej decyzji nie było prostą sprawą. Od zawsze mieszkam w Trzebnicy, tu urodziłem się, wychowałem i chodziłem do szkoły, tu byłem radnym gminnej rady. To jest moje miejsce na ziemi. Pracowałem i pracuję dla Dolnego

najczęściej spotykać i rozmawiać z ludźmi. Podczas tych rozmówi i spotkań słyszałem „Panie Marszałku, niech nam Pan pomoże.” Wiem, że w naszym regionie żyje się już znacznie lepiej niż kiedyś. Wciąż jednak jest wiele ustaw i centralnych przepisów, które ograniczają samorządy, przeszkadzają w rozwoju poszczególnych regionów, utrudniają działania wielkim firmom i małym podmiotom gospodarczym. Teraz na tę pomoc jest kolejna szansa i odpo-

Marek Łapiński zdobył w 3 okręgu wyborczym łącznie 6357 głosów z czego 4628 w samym powiecie trzebnickim. Stanowi to 72,8%. W powiecie najwięcej głosów oddano w Gminie Trzebnica - prawie 60%.

wiedni moment. Zmiany widać na każdym kroku. Duży udział w tej modernizacji miał zarząd województwa, którym kierowałem. Moim mottem w kampanii wyborczej jest hasło: DOTRZYMUJĘ OBIETNIC! Co jest dla mnienajważniejsze? Wielu wypominało mi to, że pracując we Wrocławiu serce mam ciągle w Trzebnicy i na Ziemi Trzebnickiej. To naturalne. Ale w pracy równomiernie udało się nam rozkładać akcenty, by sukces i unijne wsparcie zauważono na całym Dolnym Śląsku. Na mojej polityce pomocy rozwojowej skorzystało całe woje-

Gmina Oborniki Śl. Gmina Wisznia Mała Gmina Trzebnica Gmina Prusice Gmina Żmigród Gmina Zawonia Najwyższą frekwencją mogą się pochwalić mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie z wynikiem 50,76%. Najgorzej wypadła Gmina Zawonia, która z wynikiem 36,77% uplasowała się na ostatnim miejscu w powiecie.

wództwo, a w tym także Trzebnica, cała Ziemia Trzebnicka, ale także Wrocław oraz powiaty aglomeracji wrocławskiej. W czym się sprawdzam? W naszej strategii mówimy o rozwoju przez inwestycje unijne. Podkreślaliśmy znaczenie turystyki i sportu - tras rowerowych, szlaków, nowych basenów, boisk, hal sportowych. Podkreślamy znaczenie odnowy

wsi i wykorzystania jej potencjału agroturystycznego i lepszą promocję turystyki. Województwo realizuje choćby dziś projekt budowy parkingów, informacji turystycznych, miejskich toalet to w ramach projektu południowo-zachodniego szlaku cysterskiego, na który środki wywalczyłem jeszcze jako Marszałek w poprzedniej kadencji. Podkreślamy znaczenie komunikacji i budujemy drogi, obwodnice, mosty i parkingi. Rewitalizujemy kolej, budujemy nowy szpital, wspieramy edukację. Zdecydowaliśmy o zatwierdzeniu Lokalnych Programów Rewitalizacji z rewitalizacją np. okolic dawnego Zdroju Jadwigi w enklawie trzebnickiego lasu bukowego, także za unijne dotacje, o remoncie rynków, placów zabaw, dworców kolejowych, wdrożeniu programów odnowy wsi, budowie chodników i dróg, w tym wiejskich, orlika, aquaparków, remontach stadionów. Moja współpraca z burmistrzami i wójtami oraz starostami aglomeracji wrocławskiej układała się i układa wzorowo, czego przykładem są realizowane wspólne projekty gminno-wojewódzkie, czy wzajemne sympatyczne kontakty.” Marek Łapiński zdobył niemalże 3/4 swoich głosów w samym tylko powiecie trzebnickim. To z pewnością duży sukces. Również spore zobowiązanie wobec wyborców. Droga ekspresowa S5 łącząca Wrocław z Poznaniem, zgodnie z zapowiedzią nowego posła będzie jego oczkiem w głowie. Mieszkańcy ufają, że Marek Łapiński dołoży wszelkich starań aby na szczeblu centralnym lobbować na rzecz tej właśnie inwestycji. Nie pozostaje nic innego jak życzyć wytrwałości w dążeniu do zrealizowania jak największej ilości obietnic związanych z Ziemią Trzebnicką. Niech poseł Marek Łapiński nigdy nie zapomni gdzie ma swój żelazny elektorat.


AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

7

Marek Łapiński 72,8% wszystkich głosów zdobył w powiecie trzebnickim. 43,14% w samej tylko Gminie Trzebnica pow. trzebnicki

5000 4500

miasto Wrocław

4628

4000

pow. oleśnicki

3500

pow. milicki

3000

pow. wrocławski

2500

pow. wołowski

2000

pow. oławski

1500

pow. górowski

1000 670

500

486

189

133

91

64

47

29

20

pow. średzki pow. strzelioski

0

liczba głosów oddanych na Marka Łapioskiego w powiatach należących do okręgu nr 3 Marek Łapiński jest rodowitym Dolnoślązakiem. Urodził się w 1971 r. w Trzebnicy. Z Dolnym Śląskiem jest mocno związany. Tu się uczył, tu zdawał maturę i zdobył wyższe wykształcenie (jest magistrem turystyki i rekreacji wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego), tutaj też założył rodzinę. Przez kilka lat Marek Łapiński pracował w dolnośląskich mediach, m.in. redakcji Radia ESKA. Kierował też „Nową Gazetą Trzebnicką”. Angażował się również w rozwój polskich mediów lokalnych, pełniąc w latach 2000-2005 funkcję wiceprezesa warszawskiego Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. W parze z zaangażowaniem dziennikarskim szła praca samorządowca. Od wielu lat Marek Łapiński aktywnie działa zarówno na rzecz Trzebnicy, jak i całego Dolnego Śląska. Zaczął od przygody z samorządem rodzinnego miasta. Od 1998 do 2002 r. był miejskim radnym. Przewodniczył wtedy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji i Współpracy Międzynarodowej. Później przyszedł czas na samorząd wojewódzki. W 2005 r. Marek Łapiński zasiadł w ławach Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. I krok po kroku zdobywał kolejne szlify samorządowca. W 2007 r. radni Sejmiku wybrali go na przewodniczącego Sejmiku. Marek Łapiński zastąpił wtedy na tym stanowisku prof. Leona Kieresa. Wiele sukcesów przyniósł mu rok 2008. Objął wówczas stanowisko pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. Euro 2012. W marcu tego samego roku został zaś Marszałkiem Województwa Dol-

nośląskiego. Gdy tylko Marszałek Marek Łapiński stanął na czele województwa, los postawił przed nim trudne wyzwanie. Wybuchł wówczas globalny kryzys ekonomiczny. Dzięki pakietowi antykryzysowemu przygotowanemu przez Zarząd Województwa udało się jednak sprawić, ze tąpnięcie światowej gospodarki praktycznie ominęło Dolny Śląsk, a pod względem wykorzystania funduszy unijnych region stał się jednym z liderów w kraju. Jest inicjatorem przygotowania przez 5 województw ściany zachodniej Strategii Rozwoju dla Polski Zachodniej, która w konsekwencji pozwoli w latach 2014-2020 podjąć rządowi RP o przydziale dodatkowych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego dla Polski Zachodniej.

Marek Łapiński

Marek Łapiński zanotował też wiele skutecznie zrealizowanych inwestycji w infrastrukturę. Dzięki jego staraniom, po kilkunastu latach przerwy w 2009 r. wznowiono ruch kolejowy z Wrocławia do Trzebnicy. Obsługują ją nowoczesne szynobusy, które wożą podróżnych również po innych trasach. Wszystko dzięki samorządowej spółce Koleje Dolnośląskie S.A., która – dzięki decyzjom Marka Łapińskiego – stale kupowała nowy tabor. W 2013 r. pociągi wrócą też na trasę z Wrocławia do Świdnicy, powstaje też system kolei aglomeracyjnej – Dolnośląska Kolej Dojazdowa.

Za rządów Marszałka Łapińskiego wyremontowano też setki kilometrów dróg wojewódzkich, ruszyła również budowa ważnego mostu drogowego na Odrze w Ciechanowie w powiatach górowskim i lubińskim. A już w 2011 r. rozpocznie się budowa imponującej przeprawy przez Odrę w Brzegu Dolnym. Nie sposób też zapomnieć o kluczowym projekcie drogowym województwa, czyli o wartej prawie 800 mln zł Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z mostem w Łanach. Ważne miejsce na liście sukcesów Marka Łapińskiego zaj-

muje też nowoczesny Nowy Szpital Wojewódzki, budowany na wrocławskich Stabłowicach. W kadencji zarządu Marka Łapińskiego uchwalono nowy wzór herbu województwa dolnośląskiego oraz jego flagę. Ustanowiono także dzień 16 października Świętem Województwa Dolnośląskiego. W kadencji 2008-2010 członek Związku Województw RP i Komisji Programowej związku, przedstawiciel w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przy Radzie Europy w Strasburgu, zasiada w Izbie Regionów. Odznaczony przez prezydenta RP

Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wyborach samorządowych uzyskał 20188 głosów w okręgu podwrocławskim uzyskując mandat radnego Sejmiku już po raz trzeci. Marek Łapiński ma żonę Edytę, syna Miłosza i córkę Emilię. Jest wielkim miłośnikiem aktywnego trybu życia, w tym wędrówek po różnych zakątkach Dolnego Śląska. Ulubiony cytat: co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ulubiona muzyka: U2 oraz Republika źródło: UMWD


8

AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Warsztaty z tworzenia historycznej gry terenowej w Prusicach

Zapraszamy liderów lokalnych, miłośników i pasjonatów swoich miejscowości czy dzielnic na warsztaty z tworzenia Wypraw Odkrywców - gier terenowych w dniu 18 października br. (wtorek) w godz. 12.30 - 17.30 w Prusicach (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu). Warsztaty prowadzi Krzysztof Szustka– moderator odnowy wsi, animator partnerstw lokalnych Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady i metodykę tworzenia gry terenowej Wyprawa Odkrywców oraz wspólnie zostanie wypracowa-

na Wyprawa po Skokowej. Wyprawa Odkrywców jest to metoda czynnej edukacji polegająca na tworzeniu wyprawy tzw. gry terenowej, czyli tras lub ścieżek „spacerowych”, które prezentują historię lub przyrodę miejscowości bądź okolicznych atrakcji przyrodniczo-kulturowych, dając możliwość na lepsze poznanie miejsca zamieszkania. Uczestnik Wyprawy otrzymuje Kartę Wyprawy Odkrywców, składającą się przeważnie z mapy i wskazówek (napisanych wierszem), które w sposób edukacyjny prowadzą po miejscowości prezentując najciekawsze jego walory. Nagrodą w Wyprawie jest znalezienie ukrytego Skarbu, do którego prowadzą różne wskazówki, które uczestnik Wyprawy musi po drodze odgadnąć. Wyprawy mogą być piesze ale również rowerowe, konne i kajakowe a także mogą mieć różną tematykę tj. historyczną, przyrodniczą, krajoznawczą itp. Zapewniamy materiały warsztato-

we i drobny poczęstunek. Dojazd uczestników we własnym zakresie. Ilość miejsc jest ograniczona. W warsztatach może wziąć udział do 25 osób. Zainteresowani są proszeni o kontakt z Panią Dorotą Leń 609 141 335 lub e-mailowo dorotalgd@ wp.pl. W Gminie Oborniki Śląskie warsztaty cieszyły się bardzo wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Do Skokowej zapraszamy przede wszystkim mieszkańców Gminy Prusice, a także członków działających Stowarzyszeń na terenie Gminy, ale nie tylko bo także wszystkich zainteresowanych z całego powiatu. Organizatorami warsztatów jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Warsztaty w Prusicach to kolejne takie warsztaty na terenie obszaru naszego LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Już za około pół roku wejdzie ustawa „O ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” Kiedy kupujesz mieszkanie na etapie dziury w ziemi, ryzykujesz utratę pieniędzy, które powierzasz deweloperowi. To ryzyko można co najwyżej zminimalizować. Niestety, żadna firma, nawet najbardziej doświadczona, nie da 100-proc. gwarancji, że inwestycja dobiegnie szczęśliwie końca. Ryzykowne są zwłaszcza te inwestycje, które są finansowane wyłącznie przez deweloperów i ich klientów. Bo jeśli sprzedaż mieszkań stanie, a firma nie ma pieniędzy na ich dokończenie, to grozi jej plajta. Klienci bankrutów zostają wtedy często bez pieniędzy, mieszkania i z zaciągniętym kredytem do spłacenia. Wielu amatorów nowego mieszkania podpisując umowę z deweloperem na etapie dziury w ziemi, nic nie wiedząc np. o jego sytuacji finansowej. Często za dobrą monetę przyjmujemy to, co przedsiębiorca pokazuje nam na obrazku. Nie sprawdzamy też planów określających sposób zabudowy okolicznych działek. Po wejściu w życie ustawy obowiązkiem dewelopera będzie podanie informacji o sobie i o inwestycji w specjalnym prospekcie informacyj-

Ptasia pasja Pana Jacka Agnieszka Owczarz Motory, samochody, gotowanie, podróże to tylko niektóre z najczęściej wymienianych pasji, lecz nie tym razem. Zapytany o swoje hobby, bez namysłu odpowiada: - zwierzęta i jeszcze raz zwierzęta, od najmłodszych lat. Mowa o mieszkańcu Urazu a przede wszystkim o zapalonym pasjonacie zwierząt, Panu Jacku Słowińskim. Pan Jacek posiada naprawdę pokaźną hodowlę ptaków. - Wystarczyło pozwolenie od żony na pierwszą wolierę, reszta była kwestią czasu - opowiada z uśmiechem na twarzy Pan Jacek. W swojej hodowli posiada około 40 ptaków w tym: rozele królewskie, papugi faliste, nimfy, aleksandretty, papugi kozie, bażanty, kaczki mandarynki. Wszystkie ptaki posiadają swoje domy, które są odpowiednio wyposażone i ocieplone. O swojej pasji Pan Jacek opowiada z wielkim zachwytem. Ma wsparcie żony i dzieci, którzy również chętnie angażują się w prowadzeniu tak dużej hodowli. Na uwagę zasługuje fakt , iż hodowla Pana Jacka w pełni zarejestrowa-

na jest w Starostwie Trzebnickim a ptaki są pod opieką Weterynarzy z Brzegu Dolnego, Państwa Różyckich. Hodowla ptaków jest wspaniałą formą kontaktu z naturą. Patrząc na dzikie stworzenie, w ciągu pięciu minut można oderwać się od stresów dnia codziennego, oczy „nacieszyć” różnorodnością barw a uszy ukoić śpiewem ptaków. Warto wspomnieć o tym, że Pan Jacek ma bogate doświadczenie w opiece nad zwierzętami. Dzięki dobremu sercu i poświęceniu „gościł” na swojej posesji m.in. kozy, chomiki, koty, króliki, kury, tchórzofretkę a nawet węża drzewnego. Na chwilę obecną poza ptakami jest również właścicielem 3 yorków, szynszyla i wielu kolorowych rybek w pokaźnym akwarium. Zapytany o największe marzenie odnośnie zwierząt odpowiada: - zdecydowanie kucyk, ale z tym pomysłem nie może pogodzić się małżonka… Miejmy nadzieję, że hodowla będzie zapełniać się coraz to ciekawszymi odmianami ptaków, a Panu Jackowi nie zabraknie zapału do spełnienia marzenia a być może swoją niecodzienną pasją „zarazi” innych mieszkańców naszej okolicy.

do Sylwestra zostało

do Euro 2012 zostało

dni

dni

78

239

nym wraz załącznikiem. Z takiego prospektu dowiemy się, czy deweloper zrealizował do tej pory jakieś inwestycje. Jeśli było ich kilka, będzie musiał podać adres, datę rozpoczęcia oraz wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie co najmniej trzech inwestycji, w tym ostatniej. Deweloper będzie się też musiał przyznać, czy prowadzono (lub prowadzi się) przeciwko niemu postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tys. zł. Prospekt pokaże też, czy firma jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym) działki, czy nie jest ona obciążona hipoteką, jakie jest w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie sąsiednich działek oraz jakiego rodzaju inwestycje są przewidziane w promieniu kilometra. Chodzi zwłaszcza o te, które mogą być uciążliwe dla przyszłych mieszkańców (droga, cmentarz, oczyszczalnia ścieków, spalarnia śmieci czy wysypisko). Deweloper będzie zmuszony określic stan przygotowań do inwestycji, np. czy ma prawomocne pozwolenie na budowę oraz kiedy zamierza ją zacząć i zakończyć. Z opisu przedsięwzięcia dowiemy się, ile powstanie budynków i jak będą rozmieszczone na działce. WB

Michał Janicki nowym wiceprezydentem Wrocławia Michał Janicki zostanie wiceprezydentem Wrocławia i zastąpi na tym stanowisku Jarosława Obremskiego, który w wyborach parlamentarnych został wybrany senatorem. Dziękuję za wszystko mojemu wieloletniemu zastępcy Jarkowi Obremskiemu, wiem, że Michał Janicki odpowiedzialny za nasze przygotowania do Euro z pewnością sobie poradzi w nowej roli - powiedział Rafał Dutkiewicz przedstawiając nowego wiceprezydenta Wrocławia.

Rozella Królewska

Kaczka Mandarynka

Profil zaufany już działa Już od 9 czerwca działa bezpłatny podpis elektroniczny tzw. Profil Zaufany. Z jego pomocą można załatwić wiele urzędowych spraw przez internet nie wychodząc z domu. Aby uzyskać profil zaufany należy zalogować się na platformie ePUAP (www.epuap.gov.

pl), wypełnić wniosek o założenie profilu a następnie należy uwierzytelnić swój profil w jednym z z wytypowanych urzędów legitymując się dowodem osobistym. W powiecie trzebnickim można to zrobić w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy.

Będę jeszcze więcej pracował dla Wrocławia, decyzja prezydenta jest oczywiście dla mnie awansem, ale też kontynuacją mojej dotychczasowej pracy. W najbliższych 3 latach priorytetem będzie oświata, wiem, że Wrocław może mieć drugi wynik w kraju jeśli chodzi o poziom edukacji. Będziemy kontynuować wszystkie inwestycje w edukacji i zainwestujemy w jej jakość. Przez najbliższe siedem miesięcy będę oczywiście ciągle mocno skoncentrowany na przygotowaniach do EURO. W zakresie kultury czeka nas dużo pracy przy przygotowaniach do ESK, niezwykle ważne będzie wykorzystanie szans jakie przyniosą EURO i ESK dla rozwoju miasta i wzmocnienia jego marki - mówił Michał Janicki tuż po ogłoszeniu decyzji prezydenta. Michał Janicki ma 36 lat, ostatnio jako dyrektor Departamentu Spraw Społecznych nadzorował działania departamentu w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji, zdrowia, spraw społecznych. Jest również pełnomocnikiem prezydenta odpowiedzialnym za przygotowania Wrocławia do przyszłorocznych mistrzostw EURO.


AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

Wystawa rzeźb Lecha Taraszczuka w Trzebnickim Ośrodku Kultury Anna Jełłaczyc Halo, halo! Tutaj ptasia wystawa w Trzebnickim Ośrodku Kultury, nadajemy relację z ptasiego raju... Aż dziw, że dopiero po czterech miesiącach trafiłam na tropy ptasiej wystawy. Właściwie tuż przed zwinięciem rozświergotanej ekspozycji, bowiem na 13 października zaplanowany jest jej finisz. Kiedy jednak - zupełnie przypadkiem - weszłam do sali, gdzie zgromadzono drewniane eksponaty, autorstwa pana Lecha Taraszczuka, poczułam, że oto „będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić”, dopóty, dopóki nie ogarnę wrażeń i nie obiecam im przelania ich na łono monitora. Obiecałam, co też niniejszym popełniam. Rozćwierkane drewienka wchłonęły mnie w inny wymiar. Nagle stałam się małą dziewczynką, spędzającą wakacje u wujostwa. W nozdrzach poczułam znajomy zapach wiórów, żywicy i spalin - który spowijał mnie, gdy wuj-drwal wracał do domu. Październikowa plucha ustąpiła miejsca rozgrzanemu powietrzu, tańczącemu nad maleńką wioseczką na opolszczyźnie. Trawa poczęła lizać maluczkie, bose stopy, biegnące po pachnącej łące, obficie przyozdobionej krowimi plackami. RozkoszoREKLAMA

9

Do 16 października ZOO we Wrocławiu odwiedzimy za 3 złote Ogród chce wynagrodzić zwiedzającym utrudnienia wynikające z remontów i pokazać, że się zmienia. Jest to tez okazja do powiększenia liczby stałych bywalców.

Normalnie bilet jednorazowy kosztuje 25 zł. Są również ulgi, ale za darmo mogą wejść jedynie dzieci do trzech lat i osoby powyżej 75 lat. Tylko w czwartki emeryci i niepełnosprawni mogą wejść za 3 zł. Od 10 do 16 października 2011 wszyscy będą mogli jednak zobaczyć mieszkańców ZOO za tę stawkę. AUTOPROMOCJA

wałam się szemraniem okolicznej rzeczki oraz wszechobecnym ptasim pimpilitaniem. Smakowałam to lato całą sobą. Smakowałam tę wystawę całą sobą. Było tu gwarno od ptasich przekomarzań, gorąco od melodii pól, łąk

i lasów, ciasno od wspomnień. Aż dziw, że pomieściłam w sobie ten natłok wrażeń. Nie jestem specjalistą od Sztuki, ale jeśli jakieś dzieło potrafi wznieść mnie ponad wyżyny, smaga po zmysłach porywem wolności i dodaje

piór skrzydłom mej fantazji - to ja jestem na „tak”. Halo, halo! Tutaj ptasie radio w pisANCZANYM gaju, czy ktoś odebrał audycję z ptasiego kraju?


10

AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Szybka kolej w Polsce Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe wybrał trasę łączącej Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem linii kolei dużych prędkości. Linia ma przechodzić głównie przez tereny niezamieszkane, jednak kolejarze przyznają, że protestów mieszkańców, którzy nie będą chcieli jej mieć w swojej okolicy, nie da się wykluczyć. Jak powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Andrzej Massel, nigdzie na świecie tego typu inwestycja nie została przeprowadzona bezkonfliktowo. „Pojedyncze przypadki protestów wystąpiły, to jest tylko sygnał dla tych, którzy projektują tę trasę, by ewentualnie jej przebieg jeszcze skorygować. Najgorszą rzeczą w takiej sytuacji jest zamykanie oczu i obstawanie przy jednym wariancie. Trzeba próbować znajdować rozwiązania kompromisowe i taki tryb postępowania został też przyjęty dla tej linii” - zadeklarował Massel. Na terenie Łodzi linia przebiegnie podziemnym tunelem i wyjdzie na powierzchnię za stacja Łódź Kaliska i skieruje się w stronę Sieradza. Za Sieradzem i za miejscowością Nowe Skalmierzyce linia rozgałęzi się i przebiegnie w kierunku Poznania w okolicach Pleszewa, Jarocina, Środy Wielkopolskiej i od południowego wschodu wejdzie do miasta. Natomiast odcinek linii do Wrocławia przebiegnie od rozwidlenia za Nowymi Skalmierzycami w kie-

AUTOPROMOCJA

runku Ostrzeszowa i dalej w rejonach Oleśnicy, Laskowic, Świętej Katarzyny od południa trafiając do Wrocławia. W chwili obecnej w Polsce nie ma technicznych i prawnych możliwości prowadzenia przewozów kolejowych z prędkością powyżej 160 km/h. Brak jest odpowiednio przygotowanych torowisk, znikoma jest ilość nowoczesnego taboru i automatycznych systemów sterowania ruchem. Niemniej jednak planuje się, by do roku 2015 osiągać na całej linii kolejowej nr 4 200–250 km/h. Jedyną istniejącą linią kolejową spełniającą warunki szybkich przewozów kolejowych, jest wybudowana w latach 70. XX wieku linia kolejowa nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa). Kilkukrotnie odbywały się na niej testowe przejazdy z prędkościami powyżej 200 km/h. Pobito na niej rekord prędkości pociągu w Polsce. 11 maja 1994 podczas testów włoskiego pociągu Pendolino (ETR 460 nr 007) uzyskano prędkość 250,1 km/h. Również na tej linii pobito rekord Polski w prędkości lokomotywy - w dniach 2628 maja 2010, w nocnych jazdach testowych lokomotywa EU44 Husarz osiągnęła prędkość 235 km/h. Główną barierą dla uzyskania na CMK prędkości 200 km/h, jest 12 jednopoziomowych przejazdów drogowych. PKP Polskie Linie Kolejowe planuje ich przebudowanie na bezkolizyjne, wielopoziomowe do 2013 roku. Rozpoczęto przebudowę łódzkiego węzła kolejowego. Na etapie stu-

dium wykonalności znadjuje się tunel średnicowy, który połączy dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. Będzie on posiadał dwie nitki - jedną dla klasycznej kolei, i drugą, dla kolei wysokich prędkości, stanowiącą część linii szybkiej kolei Y. Trwają też przygotowania do budowy nowego, podziemnego dworca Łódź Fabryczna. Według programu budowy i uruchomienia przewozów KDP w Polsce opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe, trasa szybkiej kolei w Polsce składać się będzie z:

• Centralnej Magistrali Kolejowej – zmodernizowanej i przystosowanej do prędkości najpierw 200 km/h dla składów klasycznych i 220 km/h dla składów zespolonych, a później 300 km/h wyłącznie dla składów zespolonych, a także przedłużenie tej linii do Gdańska z prędkością do 300km/h; • nowo budowanej linii szybkiej kolei „Y” łączącej Warszawę z Łodzią i Kaliszem, rozgałęziającą się w kierunkach Poznania i Wrocławia dostosowanej do prędkości 350 km/h; •

zmodernizowanego połączenia Centralnej Magistrali Kolejowej z Łodzią, czyli z linią „Y”;

• odgałęzienia Centralnej Magistra-

li Kolejowej Psary – Kraków;

szybkiej kolei.

• linii Poznań – Szczecin; • linii Warszawa – Białystok. Ostateczna koncepcja budowy linii nie jest jeszcze znana. W trakcie realizacji znajduje się studium wykonalności dla linii kolei dużych prędkości w Polsce.

Podpisana umowa obejmuje także utrzymanie techniczne pociągów przez okres maksymalnie 17 lat. PKP Intercity dostało od rządu gwarancję na finansowanie zakupu przez Unię Europejską i przez kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Pod koniec maja 2011 roku PKP Intercity podpisała z firmą Alstom Transport kontrakt o wartości 665 milionów euro (2,64 mld zł) na dostawę 20 pociągów dużej prędkości marki Pendolino oraz budowę od podstaw zaplecza technicznego w Warszawie, dedykowanego wyłącznie dla potrzeb utrzymania taboru

Pierwsze pociągi pojawią się w latach 2013–2014 i jeździć będą na liniach Warszawa – Gdańsk, Warszawa – Kraków, Warszawa – Katowice. Na dwóch ostatnich Pendolino osigać będzie prędkość do 220 km/h (od 2015 roku, czyli po zakończeniu I etapu modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej).


AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

I Międzygminny Pieszy Rajd Integracyjny „Między nami sąsiadami” Pęgów – Szewce 2011 Dnia 24 września 2011 roku odbył się na trasie Pęgów-Szewce rajd, w którym to brali udział uczniowie należący do Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego.

li się ze specyfiką pracy służb mundurowych - celników. Ciekawym punktem był również pokaz tresury psa, który wykrywa przemycane papierosy i narkotyki.

Uczniowie brali również udział w loterii, gdzie zdobyli ciekawe nagrody. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowy znaczek.

Głównymi celami realizowanymi podczas rajdu były: profilaktyka uzależnień, integracja dzieci, młodzieży i nauczycieli, poznawanie różnego rodzaju aktywnych form spędzania wolnego czasu, jak również poznawanie różnorodności kulturowej i przyrodniczej regionu.

11

Podejrzewany o kilkanaście kradzieży Kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 17 - latkowi, podejrzewanemu o kilkanaście czynów przeciwko mieniu. Okazało się również, że jest on poszukiwany przez sąd w celu doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Do zatrzymania doszło w Trzebnicy na jednej ze stacji obsługi pojazdów. Młody chłopak wykorzystując nieuwagę pracowników wszedł do pomieszczenia biurowego, gdzie przy użyciu śrubokręta usiłował otworzyć szufladę w której znajdowały się pieniądze w kwocie 350 złotych.

Został ujęty na gorącym uczynku przez pracowników stacji. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że 17 - letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego jeździł po województwie opolskim, wielkopolskim i dolnośląskim, gdzie dokonywał kradzieży. Funkcjonariusze udowodnili mu 9 czynów dokonanych w czasie, gdy był jeszcze osobą nieletnią, oraz 2 - dokonane już po ukończeniu 17 roku życia. Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności wszystkich zdarzeń. Za przestępstwo kradzieży grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wędrówka rozpoczęła się od zbiórki na boisku szkolnym w Pęgowie, skąd dzieci wyruszyły w kierunku Ozorowic, podziwiając malownicze plenery okolic Wzgórz Trzebnickich i Doliny Widawy. Podczas festynu uczniowie zapozna-

Liquidmime w Obornikach Śląskich Zdobywcy Grand Prix oraz Nagrody Publiczności na ogólnopolskim festiwalu kabaretowym PAKA 2011 w Krakowie; Grand Prix i Nagroda Publicznosci na ogólnopolskim festiwalu Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry 2011 Kabaret znany m.in. z półfinałów programu TVN „Mam talent”. Zapraszamy Państwa na bardzo za-

bawny i lekki program dla publiczności w każdym wieku! 28 października 2011 o godz.19.00 Bilet: 20 zł dorośli, 10 zł młodzież OBORNICKI OŚRODEK KULTURY, Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa 26, tel. /fax 071/ 310-12 –51 e-mail: ook2005@o2.pl, www.kultura-oborniki.pl

Policja apeluje - uważajmy na złodziei Policjanci w powiecie trzebnickim w ostatnim okresie czasu zanotowali zgłoszenia o kradzieżach z terenu prywatnych posesji dot. min. pieniędzy, elektronarzędzi, kart bankomatowych. Mając na uwadze powyższe apelujemy do naszych mieszkańców o czujność. Co pewien czas apelujemy do mieszkańców naszego powiatu, aby zwracali baczniejszą uwagę na swoje mienie. Do kradzieży najczęściej dochodzi wówczas, gdy staniemy się mniej czujni . Złodziej na tym właśnie żeruje wykorzystuje naszą czujność. Aby nie stać się ofiarą przestępcy należy przestrzegać kilku zasad np; • zawsze sprawdzić czy nasze mienie elektronarzędzia są schowane pod „klucz’ • nie należy pozostawiać przedmiotów wartościowych na widocznym miejscu

• nie należy w portfelu nosić numerów PIN do kart bankomatowych • nie należy pozostawiać portfeli na ladach w sklepach czy urzędach • nie należy na zimę pozostawać w altanach wartościowych narzędzi Zwracajmy uwagę na każdą osobę obcą i dziwnie zachowująca się która obserwuje mieszkanie, dom kręcąc się bez celu. Postarajmy się zapamiętać ich wygląd zewnętrzny oraz charakterystyczne szczegóły wyglądu i ubrania, które później pomogą Policji w zidentyfikowaniu danej osoby. Nie należy wpuszczać do mieszkań nieznajomych osób. Szczególnie wtedy kiedy oferują towar niewiadomego pochodzenia lub chcą pożyczyć pieniądze. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji zadzwonić pod numer alarmowy 997 lub 112.

Pamiętajmy! • przy obcych przebywających w mieszkaniu nie wskazujmy miejsca w którym trzymamy pieniądze • nie pozostawiajmy obce osoby w pomieszczeniach wychodząc dla nich np. po szklankę wody itp. • nie otwierajmy drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł; • będąc w domu zawsze zamykajmy drzwi wejściowe na zamki; • nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za kogoś z rodziny; • nie dawajmy żadnych pieniędzy akwizytorom i nie podpisywać z nimi żadnych umów; • nie udzielajmy żadnych informacji przez telefon, szczególnie o swoich danych personalnych, • poprośmy o pomoc sąsiada, niech towarzyszy podczas niespodziewanych odwiedzin. • w drzwiach wejściowych montujmy tylko atestowane zamki


12

AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

REKLAMA

www.wiszniamala.pl


AKTUALNOŚCI

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

ET TUMASON – szalony bluesman z Islandii wraca do Polski

17.11 – czwartek – Oborniki Śląskie – Salonik 4 Muz (ul. Piłsudskiego 13) – godz. 18.30 Nie ma islandzkiego artysty, który w ostatnich latach częściej odwiedzałby Polskę. Zagrał już w naszym kraju pięć tras koncertowych! Po rocznej przerwie, w listopadzie, przyjedzie na kolejną! Dał w sumie na terenie

Polski 70 koncertów, które były bardzo entuzjastycznie przyjmowane. Wydał w naszym kraju płytę – jest wyprzedana. Polska publiczność go uwielbia! Gdy był ostatni raz w naszym kraju i zagrał 20 koncertów

dzień po dniu, wydawało się, że taki wynik jest nie do powtórzenia. Ale nie ma rzeczy niemożliwych dla ET Tumasona! W listopadzie wraca do naszego kraju na 21 występów! Kim jest tajemniczy Islandczyk i jaką ser-

wuje muzykę? Powiedzieć, że ET Tumason gra bluesa, to prawie nic nie powiedzieć. Gra najdzikszego delta-bluesa, jakiego można zagrać tylko na akustycznej gitarze i samemu zaśpiewać

13

Nobliści związani z Dolnym Śląskiem 1908, Medycyna, Paul Ehrlich (ur. 1854 w Strzelinie - 1915) chemik i bakteriolog, wynalazł salwarsan – lekarstwo przeciwko kile stosowane przed wynalezieniem antybiotyków w uznaniu dla jego badań nad odpornością organizmu. 1912, Literatura, Gerhart Hauptmann (ur. 1862 w Szczawnie Zdroju - zm. 1946) w uznaniu dla jego płodnej, różnorodnej i wybitnej twórczości dramaturgicznej. 1918, Chemia, Fritz Haber (ur. 1868 we Wrocławiu - zm. 1934) chemik, twórca nawozów sztucznych, za syntezę amoniaku z pierwiastków składowych. 1931, Chemia, Friedrich Bergius (ur. 1884 we wrocławiu - zm. 1949) za wkład w wynalezienie i rozwój chemicznych metod wysokociśnieniowych, opracował metodę uwodornienia węgla do węglowodorów ciekłych - benzyna syntetyczna (wspólnie z Carlem Boschem) 1954, Fizyka, Max Born (ur. 1882 we wrocławiu - zm. 1970) za odkrycia w mechanice kwantowej, a zwłaszcza interpretację funkcji falowej. 1994, Ekonomia, Reinhard Selten (ur. 1930 we Wrocławiu) za pionierską analizę równowagi w teoriach gier niezespołowych 1999, Medycyna, Guenter Blobel (ur. 1936 r. w Niegosławicach), biolog, za badania nad mechanizmem i identyfikacją wewnętrznych sygnałów kierujących transportem i lokalizacją białek w komórkach.

TROPICIEL: Przygodowy Rajd na Orientację

odbędzie się w Obornikach Śląskich w nocy z 18 na 19 listopada 2011 r. Podstawową zasadą rajdu jest to, że osoby, które w limicie czasowym przejść całą trasę rajdu zaliczając przy tym wszystkie punkty kontrolne, zdobędą miano TROPICIELA. Są 4 konkurencje do wyboru – około 40 km w 12h; 60km w 16h; 40km gdzie liczy się jak najkrótsza pokonana trasa, a nie czas; 60km rowerem w 6h

Grupy składające się z 4-6 osób (wersja rowerowa 2 osobowe) wychodzą z bazy rajdu co kilkanaście minut. Nie ma konieczności tworzenia grup przy zgłoszeniach, gdyż w razie potrzeby uczestnicy zostaną połączeni w grupy tuż przed startem. W rajdzie mogą wziąć udział również niepełnoletni, pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Uczestnicy rajdu działają w kilkuosobowych grupach, nazwanych wedle inwencji twórczej. Możecie tu spotkać m.in. grupy „Wolałbym

Rowerem” czy „Rzut do Celu Gumofilcem”. Do dyspozycji mają mapę, kompas i własny rozsądek. Przed nimi ok.8 punktów kontrolnych, około 40 km do przebycia i 12 godzin marszu. A nie jest wcale łatwo. Zazwyczaj samo minięcie punktu kontrolnego nie jest równoznaczne z jego zaliczeniem. Uczestnicy zmagają się z różnymi zadaniami. Może się zdarzyć, że trzeba będzie znaleźć „igłę w stogu siana”. Przyda się też sokole oko i sprawny umysł, będący w stanie poradzić sobie z zagadkami podobnymi do tych, jakie zadawał mitologiczny Sfinks. Dodatkowe niespodzianki zgotowane są przez samą naturę. To ona dyktuje warunki podczas rajdu. Niekończące się pola, łąki, lasy czy rzeki i góry, które trzeba pokonać, to wyzwanie, jakie może zniechęcić niejednego. Do tego dołącza jeszcze pogoda, która niekoniecznie musi być sprzyjająca. Czasami, aby dotrzeć do mety, trzeba parę godzin brnąć przez błoto. Każdy zaliczony punkt to kolejna godzina marszu i coraz większe

zmęczenie, ale też coraz większy apetyt na następne „przystanki” na trasie. Czy uda się dotrzeć do mety w wyznaczonym czasie i zyskać miano TROPICIELA? Nawet jeżeli nie będzie się pierwszym, tutaj i tak jest się zwycięzcą. Najważniejsze jest przecież zwycięstwo nad własnymi słabościami – zmęczeniem, znie-

chęceniem, strachem. Liczy się też współpraca z innymi. Znów okazuje się, że największe sukcesy osiągamy wtedy, kiedy pracujemy w zgranym zespole.

2011 o godzinie 6.00 .Organizatorem rajdu jest: CIRS – Młodzieżowe Centrum Informacji i rozwoju w ramach kampanii „Created to Move”.

Planowany start siódmej edycji rajdu: 18 listopada 2011 r. o godzinie 20.00. Cześć rowerowa 19 listopada

Więcej informacji na stronie internetowej tropiciel.org


14

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

SALWATORIANIE

ZAPRASZAJĄ!

W komunii z Bogiem

NA WZÓR ŚWIĘTYCH

Uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi, Patronki Śląska Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II PIĄTEK, 14 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, 15 PAŹDZIERNIKA

NIEDZIELA, 16 PAŹDZIERNIKA

Pielgrzymka Trzebniczan do Grobu Patronki Śląska i Trzebnicy godz. 18.30 - Msza św. pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego Procesja z relikwiami św. Jadwigi

Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej godz. 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego Piesza Pielgrzymka Wrocławska godz. 16.00 – Msza św. przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Czesława Kozona, Biskupa Kopenhagi

Centralne uroczystosci odpustowe godz. 11.00 – Msza św. przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Czesława Kozona, Biskupa Kopenhagi Wprowadzenie relikwii krwi bł. Jana Pawła II. Procesja z relikwiami św. Jadwigi i bł. Jana Pawła II

14-16 października 2011, Bazylika św. Jadwigi w Trzebnicy


Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

Archeologia w Kocich Górach Na terenie powiatu trzebnickiego zlokalizowanych jest wiele stanowisk archeologicznych. Większość z nich ukryta jest w ziemi i często spacerując po drogach, polach, lasach nie zdajemy sobie sprawy, iż kilka tysięcy lat temu funkcjonowała w tym miejscu osada, czy cmentarzysko. Nie wszystkie jednak relikty dawnej kultury skrywa ziemia. W obecnym krajobrazie dostrzec można ślady minionego czasu utrwalone pod postacią grodzisk, cmentarzysk kurhanowych, krzyży pokutnych czy innych typów stanowisk wyeksponowanych w terenie. Najstarszym odkrytym stanowiskiem powiatu trzebnickiego jest Winna Góra, położona w północno-wschodniej części Wzgórz Trzebnickich. Odnaleziono tutaj najwcześniejsze na ziemiach polskich ślady obozowiska (Homo erectus), datowane na 500 tys. lat p.n.e (paleolit dolny). Podczas wykopalisk oprócz kilku tysięcy wyrobów krzemiennych (najwięcej mikrolitów) natrafiono na szczątki kostne jelenia, bizona, konia, szczupaka. Kolejną grupę zabytków tworzą cmentarzyska kurhanowe zlokalizowane w miejscowościach: Wilczyn Leśny (gm. Oborniki Śląskie), Ludgierzowice (gm. Zawonia), Wielka Lipa (gm. Oborniki Śląskie). Do dziś widoczne są tutaj kopce, w których ponad 3 tys. lat temu (1700 p.n.e.

– 1400 p.n.e.), w epoce brązu, chowano zmarłych. Wszystkie posiadają podobną budowę. Kurhany sypane były z ziemi, ale bardzo często w nasypach występują różnorodne konstrukcje kamienne. Zalicza się do nich kręgi kamienne o średnicy od kilku do ponad 20 metrów otaczające centralnie położony grób, skrywający szkielet zmarłego, w pozycji wyprostowanej. Zmarły wyposażany był przede wszystkim w wyroby z brązu – szpile, sztylety, miecze, rzadko posiadał naczynia gliniane. Odmienny obrządek pogrzebowy i znacznie późniejszą chronologię reprezentuje cmentarzysko w Niezgodzie (gm. Żmigród), związane z ludnością kultury przeworskiej. Powstało około II w.n.e. i użytkowane było do przełomu III i IV w.n.e. Na nekropoli tej odkryto wyłącznie groby ciałopalne różnych typów – jamowe, popielnicowe oraz warstwowe. Pierwszy z nich charakteryzował się bezpośrednim zdeponowaniem spalonych szczątków zmarłego w jamie. Groby popielnicowe zawierają kości w naczyniu, natomiast groby warstwowe (specyficzne dla pogranicza Śląska i Wielkopolski) to spalone szczątki zmarłego wraz z przepalonym i połamanym rytualnie wyposażeniem rozrzucane w formie warstwy na powierzchni gruntu. Chcąc dalej śledzić zabytki archeologiczne omawianego terenu musimy przeskoczyć do okresu wczesnego i późnego średniowiecza (wczesne śred. VII-XIII w., późne śred. XIII-XV w.). Reliktami z czasów rozwoju państwowości polskiej są grodziska i gródki stożkowate usytuowane w miejscowościach: Bagno (gm. Oborniki), Górowo (gm. Prusice), Trzebnica, Prusice, Dobra (gm.

Dobroszyce), Żmigródek (gm. Żmigród), Kędzie (gm. Żmigród), Radziąc (gm. Żmigród) Lubnowo (gm. Oborniki), Uraz (gm. Oborniki), Pietrowice Małe (gm. Prusice) , Komorówko (gm. Trzebnica), Masłowiec (gm. Trzebnica), Korzeńsko (gm. Żmigród). Były to miejsca sztucznie przystosowane dla celów obronnych, obwarowane fosą i palisadą lub wałami drewniano ziemnymi. Służyły jako schronienie w razie napadów. Wokół nich koncentrowało się życie okolicznej ludności oraz istniały warsztaty wytwórcze, najczęściej na podgrodziu. W Polsce znanych jest ponad 2000 tys. grodów. Z nie-

których rozwinęły się miasta funkcjonujące do dzisiaj (np. Wrocław, Poznań, Opole itp.). Grody to nie jedyne zabytki wieków średnich z ziem powiatu trzebnickiego. W gm. Żmigród - Powidzko, Korzeńsko, Bychowo, Barkowo, Osiek Mały, w gm. Oborniki – Brzeźno, w Wiszni Małej oraz Skarszynie (gm. Trzebnica), znajdują się krzyże kamienne. Zwyczaj ich stawiania przywędrował pod koniec XIII w. z terenu Niemiec i Czech na Śląsk i Pomorze. Trwa on do końca XVI w. Krzyże te posiadały różną wielkość i wykonane były najczęściej z lokalnego

15

surowca. W myśl tradycji sytuowane były w miejscu zbrodni (stąd na niektórych widnieją ślady narzędzia zbrodni, miecz, topór, widły kusza itp.) jako symbol pojednania rodziny zabójcy z rodziną zabitego. Należy pamiętać, że posiadały także inne znaczenie funkcjonalne (dziś trudno jest jednoznacznie przypisać im któreś z nich oraz dokładnie je wydatować) i występowały jako krzyże nagrobne, dziękczynne, choleryczne (przeciw zarazie), pamiątkowe (np w miejscu bitew), graniczne. kociegory.eu

Korzeńsko - krzyż pokutny stawiany przez zabójcę w miejscu zbrodni

Zabytki architektury rezydencjonalnej Gminy Prusice Brzeźno Pałac

Pierwszymi znanymi z nazwiska właścicielami wsi była rodzina von Kospoth, poza tym brak jest dokładniejszych danych, poza tym że był to majątek rycerski, a pierwsze o nim wzmianki pochodzą z 1886 r., kiedy właścicielem był Moritz Jäger, w okresie międzywojennym właścicielem był Willy Rohr. We wsi znajduje się pałac zbudowany ok. 1850 r. na fundamentach starszej budowli, przebudowany w 1913 r., otoczony parkiem krajobrazowym ukształtowanym w drugiej połowie XIX w., wykorzystującym układ stawów połączonych kanałem. Zachowały się także budowle dawnego folwarku. Pośrodku parku znajduje się średniowieczny krzyż pokutny. Pałac stylistycznie reprezentuje historyzm, z wieżą nawiązującą do architektury zamkowej, z usytuowaną w pobliżu ośmioboczną basztą. Park został założony w 2 poł. XIX w. Obecnie po remoncie, jest własnością prywatną.

Górowo

Pałac i folwark wraz z parkiem krajobrazowym Pierwsze wzmianki o wsi z pocho-

dzą z połowy XIV w., właścicielem był wówczas Melchior von Kosling (Koslig), w 1594 r. wieś należała do rodziny von Zedlizt, potem Nostitz, w późniejszym okresie właściciele zmieniali się dość często, m.in. w pierwszej połowie XVIII w. był nim baron von Kiński, ok. 1800 r. Knobelsdorf, na początku XIX wieku generał von Blumenstein, a od 1891 rodzina Mannów. We wsi był folusz (1780 r.), cegielnia, browar z gorzelnią, torfiarnia. Barokowy pałac pochodzący z początku drugiej połowy XVIII w., został częściowo przebudowany w 1871 r. według projektu Waesermanna z Berlina dla Karola von Culmitz, powiększony został na początku XX w. o dwie neobarokowe dobudówki symetrycznie po obu stronach. Budowla zachowała jednak barokowe elmenty wystroju elewacji. Murowane budynki gospodarcze, pochodzące z lat 1840- 1896, zastąpiły wcześniejsze o konstrukcji ryglowej i drewniane. Park krajobrazowo - naturalistyczny powiększono i upiększono w końcu XIX w., wykorzystując cieki wodne staw, budując oranżerię i tworząc ogród ozdobny. Obecnie pałac, odcięty płotem od dawnego dziedzińca, znajduje się w stanie postępującej ruiny, mimo że jest częściowo za-

mieszkany w bocznych aneksach. W ogrodzie jednego z nich znajduje się stary gołębnik z lat międzywojennych.

Kosinowo Pałac

We wsi w XV w. znajdował się folwark, jego właścicielami od połowy XV w. do drugiej połowy XVI w. była rodzina Kosligów, w drugiej połowie XVIII w. von Strachwitz, na początku XX w. Kosinowo wraz z Górkowicami i Kuraszkowem tworzyły majorat Kosinowo należący do rodziny von Salisch. Pałac zbudowany został ok. 1870 r. z wykorzystaniem starszej budowli z XVII w. (zachowane sklepienia kolebkowe z lunetami w piwnicach), przebudowanej w połowie XVIII w. XIX-wieczna budowla po raz kolejny przebudowana została w XX w. Duży zespół budowli folwarcznych powstał w ciągu XIX w.: m.in. w 1837 r. stodoła, później neogotyckie budynki z lat 80. - obora, wieża dominująca nad całym zespołem, ozdobna brama wjazdowa i kamienny mur ogrodu warzywnego. Na wschód od pałacu na pocz. XVIII założono ogród ozdobny widoczny dzisiaj w postaci szpalerów drzew, park pochodzi z końca XIX w.

Krościna Mała

Zespół pałacowo-folwarczny W XIII w. wieś wchodziła w skład majątku Prusice, a w 1492 r. stała się częścią państwa stanowego (Milicz, Żmigród, Prusice) należącego do Hatzfeldów, których własność stanowiła do 1869 r. Do 1905 r. właścicielami dobra byli Schlasingerowie. Do ok. połowy XIX w. działa tu tylko folwark, pałac wybudowano po 1864 r. Prowadzono tu na dużą skalę hodowlę owiec, ok. 1880 r. na terenie wsi wydobywano węgiel brunatny.

Pałac w Brzeźnie

Pałac neorenesansowy, pochodzący z ok. 1880 r., ma formy nawiązujące do typu willi palladiańskiej, przed wejściem znajduje się ozdobna fontanna. Zabudowa folwarczna, w tym domy mieszkalne, pochodzi w większości z pocz. XX w., jeden starszy budynek o konstrukcji ryglowej - oficyna gospodarcza pochodzi zapewne z czasu budowy pałacu ok. 1880 r. Założenie parkowe jest już obecnie słabo czytelne. Pałacyk i folwark są siedzibą Doświadczalnej Stacji Oceny Odmian.


16

KULTURA

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Internetowy serial KLUCZ Z twórcami i aktorami serialu rozmawia Barbara Ulatowska Powiat trzebnicki jest bogaty w wydarzenia kulturalne, związane z muzyką, tradycją oraz historią. Nie każdy jednak wie, że mamy się czym pochwalić również w temacie kinematografii. Młodzi ludzie z naszego powiatu, nie posiadając żadnych pieniędzy na ten cel – własnymi siłami oraz wspólną pracą stworzyli serial KLUCZ, który dorobił się już fanów na terenie całej Polski. Widząc jak duże jest zainteresowanie serialem postanowiłam zadać twórcom KLUCZA kilka pytań, które przybliżą nam obraz ich pracy, oraz pozwolą spojrzeć na całość z punktu widzenia ekipy filmowej oraz aktorów. Jak to się wszystko zaczęło ? Od kogo wyszła inicjatywa, dlaczego akurat taka, a nie inna tematyka serialu ? RADOSŁAW PAWEŁCZAK (scenarzysta, reżyser, operator, serialowy Artur): Generalnie pomysł na serial zrodził się już dosyć dawno, z tego co pamiętam w 2006 roku, ale miał mieć inną formę niż obecna. Właściwie głównym łącznikiem między tamtym pomysłem a obecną formą jest las. Spotkałam się z opiniami internautów, że serial przypomina im popularne, amerykańskie „Lost”. Czy tworząc KLUCZ wzorowałeś się na tym serialu ? R.P. : Rzeczywiście wiele osób a nawet portali internetowych porównywało KLUCZ do „Lost”, jednak w swoich zamierzeniach nie chciałem by dokonywano takich porównań. Planowałem pierwszą scenę uczynić hołdem dla „Lost” jednak bardziej inspirowała mnie twórczość Phillip’a K. Dicka’a (kultowy, amerykański pisarz science fiction, który miał znaczący wpływ na rozwój tego gatunku literackiego.) Na stronie www.odnajdzklucz.pl znajdujemy w opisie serialu adnotację, że zaliczany jest do gatunku : przygodowych. Odniosłam jednak wrażenie, że budowane napięcie, wzbudzanie lęku i niewyjaśnione zdarzenia kwalifikują go bardziej jako thriller z elementami zbliżonymi do paranormalnych... R.P. : Nieraz zdarza się, że opis filmu/serialu dodawany jest do portali zajmującymi się gromadzeniem informacji o filmach nawet bez naszego w tym udziału (np. www. filmweb.pl). Aby więc dotrzeć do większej rzeszy młodzieży – sklasyfikowaliśmy go jako przygodowy, co zresztą nie odbiega daleko od prawdy, gdyż serialowi bohaterowie

R.P. : Najczęściej w Lesie Bukowym od strony stawów. Szczególnie początkowe epizody. Później z racji prac przy budowie Parku Wodnego Zdrój i co się z tym wiązało – hałasów, musieliśmy się przenieść na drugą stronę lasu – w kierunku na Raszów.

przeżywają wiele przygód/różnych sytuacji, przez które muszą przejść, muszą sobie z nimi poradzić. Początkowo las, w którym zostali osadzeni bohaterowie wydaje się być zwykłym lasem, z którego wystarczy się wydostać, jednak z czasem sprawy zaczynają się komplikować, pojawia się zagrożenie, elementy paranormalne i są oni zmuszeni walczyć o przetrwanie. Z założenia serial miał być przygodowy, później przekształcił się w survival a ostatecznie przypomina thriller. Z każdym odcinkiem tajemnic jest coraz więcej a bohaterowie starają się je zgłębiać. Nasuwa się tu pytanie, czy kolejne odcinki są tworzone na bieżąco, czy pracujecie na podstawie wcześniej przygotowanego scenariusza ? R.P. : Jako scenarzysta, bazuję na wymyślonym przeze mnie początku oraz zakończeniu natomiast to, co się dzieje w środku było w pewnym stopniu przemyślane, jednak wiele rzeczy powstawało na bieżąco. Nieraz nie wiedziałem jak poprowadzić bohaterów. Trzeba było dostosowywać się do różnych zdarzeń, warunków, nawet do osobistych sytuacji aktorów. Jesteś twórcą scenariusza KLUCZA. Czy osoby z którymi pracujesz nad serialem miały jakiś wkład w powstawanie scenariusza? R.P. : Scenariusz jest moją inicjatywą i nikt nie ingerował w jego powstawanie. Ingerowały jedynie pewne czynniki wynikające z przyczyn typowo technicznych, np. któryś z aktorów wyjechał do pracy, zrezygnował z udziału w serialu, w związku z czym musieliśmy uśmiercić graną przez niego postać.

Nie obawiacie się, że po ujawnieniu w tym wywiadzie tego miejsca, będzie Was nawiedzać rzesza fanów? tajemnicza księga z tunelu? R.P. : Tak. Wszystko okaże się w siódmym epizodzie. To będzie kulminacja, podczas której wyjaśni się wiele tajemnic. To będzie prawdziwa uczta dla Waszych fanów ! To, co robicie sprawia Wam dużo przyjemności i daje satysfakcję, jednak nie jest to chyba łatwa praca...? R.P. : To jest przede wszystkim mnóstwo pracy. Nieraz gdy siadamy do montażu, zaczynamy o godzinie 11 a kończymy koło 1 w nocy i

coś, co będzie inne, co ludzie będą szanować i rozpoznawać. Jest wiele osób, które nas krytykują. Wsłuchujemy się w krytykę logiczną i konstruktywną, gdyż taka jest zawsze potrzebna by się rozwijać, natomiast omijamy wulgarne i złośliwe wypowiedzi – bo nie ukrywam, że takie też się zdarzają. Sądzę też, że gdybyśmy emitowali ten serial w USA, mielibyśmy dużo większą oglądalność niż tu. Taka jest niestety mentalność Polaków. Gdyby był to serial amerykański – podejście widzów byłoby inne. Pośród wypowiedzi internautów

R.P. : Myślę, że nie byłoby to takie łatwe odnaleźć nas w tych krzakach. My znamy ten las jak własną kieszeń. Radzimy sobie nawet nocą. Czy żeńska część ekipy nie boi się przebywania w ciemnym lesie nocą? PIOTR BARTOSIK (Eryk) Jak my jesteśmy, to się nie boją. R. PAWEŁCZAK : Początkowo obawiałem się jak to będzie z dziewczynami, czy nie będą się bały ciemności, nie będą się bały ubrudzić, ale na szczęście nie mieliśmy z

Istnieje widoczna różnica w jakości pierwszego i piątego odcinka... Po obejrzeniu pierwszego epizodu nie spodziewałam się niczego nadzwyczajnego, jednak po drugim byłam ciekawa trzeciego a teraz można powiedzieć, że czekam na szósty. R.P. : Tak, to jest właśnie fajne. Z każdym odcinkiem się rozwijamy. Uczymy się na własnych błędach, dlatego w efekcie kolejne epizody są coraz lepiej zrealizowane, coraz ciekawsze. Ostatni, siódmy epizod planujemy zrobić z wielkim rozmachem. Sądzę, że widzowie będą zaskoczeni. Będzie to też najdłuższy ze wszystkich odcinków. Pierwszy epizod trwa 15 minut, każdy kolejny jest dłuższy, natomiast ostatni będzie trwał prawdopodobnie około 40 do 50 minut. Zapytam w imieniu Waszych fanów: czy dowiemy się co zawiera

tak przez kilka dni. Najpierw praca nad scenariuszem, później zdjęcia, montaż, udźwiękowienie serialu, muzyka do filmu, mastering dźwięku... Na dłuższą metę nie dalibyśmy rady, ponieważ nie mamy z tego żadnych pieniędzy a praca nad serialem pochłania bardzo dużo czasu. Dlatego, między innymi, zamykamy historię w siedmiu epizodach. Muszę też powiedzieć, że osiągnęliśmy nasz cel, ponieważ pokazaliśmy, że grupa złożona w sumie z większości amatorów – może odnieść sukces, że w naszym kraju da się zrobić

znalazłam wiele pozytywnych opinii dotyczących ścieżki dźwiękowej do filmu. Czy korzystacie z gotowych ścieżek czy tworzycie ją sami? R.P. : Stroną muzyczną zajmuje się Robert Woźniak (serialowy Łukasz). To on komponuje muzykę do filmu. Ma w tym spore doświadczenie. Jest muzykiem z pasji. Na co dzień tworzy muzykę (hip-hop) i pisze słowa do własnych utworów. Czy mieliście kiedykolwiek jakieś wpadki na planie, może jakieś problemy podczas zdjęć? R.P. : O, tak (śmieje się). Bardzo uciążliwe są dla nas komary. Bywało, że nie mogłem utrzymać kamery, tak mnie atakowały. Musiałem prosić o pomoc i wachlowano mnie by je odpędzać, bym mógł kręcić bez przerywania. Poważny problem, stanowiły również kleszcze. Zdarzyło się, że jeden z aktorów tylko jednego dnia złapał aż siedem kleszczy. Niektórzy zastanawiali się wręcz czy kontynuować pracę nad serialem, w obawie przed zarażeniem boleriozą. Gdzie najczęściej kręcicie materiał?

tym problemów. Sytuacja wymaga brudzenia się. Charakteryzujemy się na własną rękę. Trochę błota i wzajemnie sobie pomagamy. Jak wygląda praca aktorów? Czy jako scenarzysta i reżyser narzucasz im sposób w jaki mają grać czy dajesz im wolną rękę? R.P. : Generalnie zostawiam aktorom duże pole do manewru. Chodzi mi przede wszystkim o to, by oddali sedno sceny, a to czy przekręcą dialog czy dodadzą coś od siebie nie jest dla mnie takie istotne. Jeśli mają przekazać informację, że ktoś kogoś zabił, mogą to zrobić na milion różnych sposobów, byleby przekazać tą informację. WOJCIECH PEŁKA (Tomek): Nieraz takie dialogi wychodzą dzięki takiej spontaniczności bardziej naturalnie. Najwięcej spośród nas improwizuje Robert Woźniak (Łukasz). R.PAWEŁCZAK: Zdarza się, że mamy później kłopot z montażem, jednak mimo wszystko zgadzam się na taką spontaniczność ponieważ sceny zyskują bardzo na autentyczności. Czy aktorzy występujący w


KULTURA

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

staje się popularny kluczu mają jakieś przygotowanie lub kształcą się w kierunku aktorstwa?

P. BARTOSIK (Eryk): Nie mamy wykształcenia w tym kierunku. Jesteśmy całkowitymi amatorami. Nikt nas do tego nie przygotowuje. Dostajemy scenariusz, czytamy go wielokrotnie, ale nie tak by nauczyć się go na pamięć ale by wiedzieć co przekazać w danej scenie, którą mamy zagrać. Niektórzy z nas chodzili ewentualnie na kółka teatralne (jeszcze w szkole podstawowej). R.PAWEŁCZAK : Gra w przedstawieniu teatralnym różni się od tej w filmie. Zawsze powtarzam aktorom, którzy do mnie przychodzą, że jeśli grali kiedyś w przedstawieniach teatralnych, to muszą zmienić swoją teatralną wymowę (przesadne wymawianie „ą” / „ę”, przesadnie wyraźne wypowiadanie słów) ponieważ jest to niefilmowe. Najlepszą nauką aktorstwa jest nasza praktyka. Zresztą nie tylko aktorzy się uczą. Ja też się uczę. Wszyscy uczymy się i zdobywamy doświadczenie, dlatego widać progress od pierwszego do

REKLAMA

piątego odcinka. Internauci oceniają je coraz wyżej. Jest to dla nas znak, że nie schodzimy z poziomu, tylko właśnie podciągamy ten poziom.

Czy od czasu gdy zaczęliście realizować i publikować kolejne epizody, jesteście rozpoznawani na ulicach Trzebnicy, czy zaczepiają Was fani? R.P. : Jesteśmy rozpoznawani w Trzebnicy ale rozpoznawano nas i zaczepiano również we Wrocławiu. Pozytywnie zaskoczył nas fakt, że nawet w tłumie kilku tysięcy osób rozpoznawano nas podczas Przystanku Woodstock. Dla nas jest to fenomenalne i budujące, gdyż pomimo tego, że jest to przecież tylko serial online, ludzie interesują się i oglądają KLUCZ. Mimo to, ja osobiście wolałbym w przyszłości być zapamiętywany jako operator, który zrobił świetne zdjęcia do jakiegoś filmu. Praca operatora pociąga mnie znacznie bardziej niż akorska. Czy staracie się o patronów medialnych?

17

R.P. : Początkowo rozmawialiśmy z zaprzyjaźnionymi serwisami filmowymi, a później sami zaczęli się do nas zgłaszać. Jest ich wielu i z bardzo różnych dziedzin nie związanych nawet z kinematografią. Czy ktoś sponsoruje Waszą pracę, wspiera finansowo w Waszym przedsięwzięciu? R.P. : Jak do tej pory wszystko co robiliśmy opierało się na wkładzie własnym a po jakimś czasie także dzięki wsparciu kilku osób i firm z Milicza i Prusic : Sławomir Zarentowicz oraz Meble Stylowe Holenderskie (Prusice), kwiaciarnia „Oleńka”, salon kosmetyczno fryzjerski Alter – Livia i PHU Jaga (Milicz), oraz Husqvarna. KLUCZ kończy się na siódmym epizodzie. Co potem? Czy planujecie kolejną produkcję? R.P. : Po KLUCZU planujemy zrealizować film pełnometrażowy. Nie wiemy jeszcze w jakim gatunku. Zastanawiamy się nad horrorem, science fiction tudzież fantasy. Nagrywaliśmy już komedię, która odniosła wielki sukces. Na premierze w TOK-u zgromadziło się około 600 widzów i film otrzymał pozytywne opinie. Po premierze przeprowadziliśmy sondę, której wynik był bardzo pozytywny, ponieważ w skali od 1 do 10 otrzymaliśmy wynik 7. Początkowo planowaliśmy nawet zrealizować drugą część, jednak

doszliśmy do wniosku, że parodia parodią a my chcielibyśmy zrobić coś autorskiego. To były nasze początki. Wiele się od tej pory nauczyliśmy. Czy chcielibyście coś powiedzieć Waszym fanom? R.P. : Tak. Planujemy ująć KLUCZ w filmie pełnometrażowym. W przyszłości też, oprócz wspomnianego wcześniej ewentualnego horroru zamierzamy tworzyć kolejny serial. Jak skomentujesz Maraton z Kluczem, który odbył się w TOK-u, 23 września? R.P. : Moim zdaniem maraton udał się połowicznie. Jestem bardzo zadowolony z części spotkania z twórcami. Padło dużo fajnych i ciekawych pytań. Rozmowa była relacjonowana na żywo w sieci (www.trzebnica24.eu), więc swoje pytania podsyłali także internauci, co uatrakcyjniło całe spotkanie. Nie jestem do końca zadowolony z samego pokazu odcinków - osób było mniej niż się spodziewałem, na sali zachowywali się zbyt głośno, co przeszkadzało pozostałym oglądającym. Kiedy powinniśmy spodziewać się

premiery siódmego i ostatniego odcinka ? Czy premiera odbędzie się w kinie czy jedynie online ? R.P. : Jako pierwszą, planujemy premierę podczas maratonu. Zamierzamy wyświetlić wtedy wszystkie odcinki. Premiera miała odbyć się początkiem października ale warunki pogodowe i obecne sytuacje życiowe ekipy mogą nam w tym przeszkodzić. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że premiera odbędzie się później. Odcinek ukaże się również w sieci. Dodam też, że od niedawna jestem w posiadaniu Canona EOS 7D z kilkoma fajnymi obiektywami i na tym sprzęcie zamierzamy zrealizować siódmy epizod. Zaskoczymy Was zatem nie tylko wartką akcją ale również lepszymi zdjęciami ! Pozostaje mi życzyć Wam dalszych sukcesów! Dziękuję za rozmowę. www.odnajdzklucz.pl www.facebook.com/odnajdzklucz (BU)


18

SPORT

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Polonia zremisowała z Orłem (1:1) W ostatnią sobotę do Trzebnicy zawitała drużyna z Międzyrzecza. Ubiegłoroczny beniaminek zdążył już sobie wypracować przyzwoitą markę wśród trzecioligowców, często zabierając punkty starym, uznanym markom. Przed meczem Orzeł zajmował piąte miejsce w tabeli III ligi tracąc do polonistów tylko jeden punkt. było to zatem spotkanie nie o 3 lecz o 6 punktów. Statystyki przed meczem:

dorobek bramkowy gości z lubuskiego, to 19 trafień przy 15 straconych bramkach. Orzeł zdołał pięciokrotnie wygrać oraz trzykrotnie zremisować, zaliczając też trzy porażki. W ostatniej kolejce przed spotkaniem piłkarze Orła odnieśli wysokie zwycięstwo nad Lechią Dzierżoniów w stosunku 4:0, wcześniej jednak zespołowi przytrafiały się w większości porażki tudzież remisy. Poloniści mieli przed sobą trudne zadanie.

Wszyscy liczyli na podtrzymanie ligowej passy zwycięstw. I choć do składu wrócił Edwin Kuszyk i Jacek Bąk, spotkanie zakończyło się „jedynie” remisem. Bramke dla trzebnickiej drużyny zdobył Radosław Bella. Polonia obecnie zajmuje 3 miejsce w tabeli III ligi dolnośląsko - lubuskiej. Najbliższy mecz zostanie rozegrany w Oławie z tamtejszym MKSem.

Piast Żmigród vs. Orkan Szczedrzykowice W sobotę 15 października trybuny żmigrodzkiego stadionu z pewnością ponownie się zapełnią. Powód? Kolejny pojedynek piłkarzy Piasta Żmigród w dolnośląskiej IV lidze bieżącego sezonu. Tyle tylko, że ta bitwa armii trenera Marka Nowickiego będzie wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy w roli lidera rozgrywek! Przeciwnikiem żmigrodzian będzie Orkan Szczedrzykowice, który po XI rozegranych kolejkach zajmuje 5. miejsce w IV-ligowym zestawieniu mając na swoim koncie 17. punktów. W sumie podopieczni trenera Roberta Malawskiego zanotowali 5. zwycięstw, 2. remisy i doznali 4. porażki. Zespół Orkana w dotychczasowych pojedynek zaaplikował rywalom 19. goli z czego aż 7. było autorstwa 26-letniego napastnika Sebastiana Burdy (lider IV-ligowych strzelców). Wydaje się więc, że receptą na podtrzymanie znakomitej passy Piasta Żmigród (11. meczów bez porażki) będzie powstrzymanie właśnie bramkostrzelnego snajpera przyjezdnych.

III liga 2011/2012, grupa: dolnośląsko-lubuska

Czy taktyka trenera Marka Nowickiego nakreślona swoim podopiecznym ponownie zda egzamin? O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę około godz. 17.00, kiedy to arbiter główny Andrzej Urban z Jeleniej Góry zakończy pojedynek Piasta z Orkanem. Poniżej prezentujemy dotychczasowe statystyki z bieżącego sezonu w dolnośląskiej IV lidze Orkana Szczedrzykowice z którym Piast Żmigród będzie rywalizował na własnym stadionie w najbliższą sobotę (15. października, godz. 15.00). Mecze Orkana: 1. Konfeks Legnica : Orkan Szczedrzy-

IV liga 2011/2012, grupa: dolnośląska

kowice 0:1 2. Orkan Szczedrzykowice : Nysa Zgorzelec 4:1 3. DGP Iskra Kochlice : Orkan Szczedrzykowice 1:0 4. Orkan Szczedrzykowice : Foto-Higiena Gać 2:1 5. Granica Bogatynia : Orkan Szczedrzykowice 3:3 6. Orkan Szczedrzykowice : Karkonosze Jelenia Góra 0:3 7. Strzelinianka Strzelin : Orkan Szczedrzykowice 1:1 8. Orkan Szczedrzykowice : Miedź II Legnica 3:0 9. AKS Strzegom : Orkan Szczedrzykowice 0:3 10. Orkan Szczedrzykowice : Ślęza Wrocław 1:3 11. GKS Kobierzyce : Orkan Szczedrzykowice 4:1

Statystyki bramek Orkana: Strzelone: 19. Stracone: 17. Strzelone u siebie: 10. Stracone u siebie: 8. Strzelone na wyjeździe:9. Stracone na wyjeździe: 9. Strzelcy goli dla Orkana: Sebastian Burda (napastnik) – 7 goli. Łukasz Ostrowski (napastnik) – 3 gole. Robert Malawski (pomocnik) – 2 gole. Rafał Majka (pomocnik) – 2 gole. Albert Muzeja (pomocnik) – 1 gol. Łukasz Szymańczyk (pomocnik) – 1 gol. Marcin Kaczmarek (pomocnik) – 1 gol. Daniel Dudkiewicz (obrońca) – 1 gol. Wojciech Sabat (obrońca) – 1 gol.

Klasa A 2011/2012, grupa: Wrocław I

Klasa A 2011/2012, grupa: Wrocław II

Klasa okręgowa 2011/2012, grupa: Wrocław

Klasa A 2011/2012, grupa: Wrocław III


SPORT

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

19

Gaudia Trzebnica wygrywa sparingowy mecz z Zawiszą Sulechów 3:2 Gaudia Budmel pokonała w meczu sparingowym Zawiszę Sulechów 3:2. Choć miał to być całkiem inny pojedynek, kibice w Trzebnicy mieli okazję zobaczyć bardzo ciekawą rywalizację i siatkówkę na dobrym poziomie. Przeciwniczki to nie zwykły przeciętniak II-ligowy, tylko zespół budowany na awans do I ligi. Sama obecność w zespole Oligi Owczynnikowej, zawodniczki, której nikomu kto interesuje się siatkówką nie trzeba przedstawiać, już o czymś świadczy… Mecz był o tyle interesujący, że jego losy zmieniały się wraz ze zmianą stron boiska. Raz lepiej i skuteczniej grały nasze zawodniczki, w następnym secie rywalki zasługiwały na brawa kibiców. Ku uciesze miejscowych mecz zakończył się ich zwycięstwem 3:2. Ciężko oceniać drużynę po jednym meczu sparingowym we własnej hali. Kibice chwalili jednak Dagmarę Grajczak, za pewność przy siatce, pozytywnie zaskoczyła wszystkich zeszłoroczna rezerwowa Dorota Dydak, dobre wrażenie zrobiły także nowe zawodniczki. Poza tym trzymamy kciuki za zdrowie kontuzjowanych – Gosi Ślęzak i Judyty Gawlak. Ta ostatnia ucierpiała właśnie w dzisiejszym meczu, mamy nadzieję, że uraz nie okaże się poważny. Gaudia Budmel – Zawisza Sulechów 3:2 (-20, 17, -16, 16, 9)

kolejki siatkarskiej I ligi kobiet 1. kolejka I ligi kobiet (01/10/2011) gospodarze

15 października o 17.00 w hali ZAPO trzebniczanki zagrają mecz III kolejki I ligi z KS Piecobiogaz Murowana Goślina, a już w najbliższą środę odbędzie się w Trzebnicy zaległe spotkanie I kolejki, w której Gaudia zmierzy się z SMS PZPS Sosnowiec, który zastąpił w rozgrywkach niedopuszczoną TPS Rumię.

goście

2. kolejka I ligi kobiet (08/10/2011) gospodarze

goście

Gaudia Trzebnica

TPS Rumia

Chemik Police

Gaudia Trzebnica

Jedynka Aleksandrów Ł.

Piecobiogaz Murowana G.

PLKS Pszczyna

AZS Politechnika Radom

Legionovia Legionowo

Silesia Volley I

AZS KSZO Ostrowiec Św.

Sparta Warszawa

Sparta Warszawa

AZS UE Kraków

AZS UE Kraków

Legionovia Legionowo

AZS Politechnika Radom

AZS KSZO Ostrowiec Św.

Silesia Volley I

Jedynka Aleksandrów Ł.

Chemik Police

PLKS Pszczyna

Piecobiogaz Murowana G.

TPS Rumia

3. kolejka I ligi kobiet (15/10/2011) gospodarze

goście

4. kolejka I ligi kobiet (22/10/2011) gospodarze

goście

Gaudia Trzebnica

Piecobiogaz Murowana G.

AZS Politechnika Radom

Gaudia Trzebnica

TPS Rumia

Silesia Volley I

Chemik Police

Sparta Warszawa

Jedynka Aleksandrów Ł.

AZS UE Kraków

PLKS Pszczyna

Legionovia Legionowo

Legionovia Legionowo

AZS KSZO Ostrowiec Św.

AZS KSZO Ostrowiec Św.

Jedynka Aleksandrów Ł.

Sparta Warszawa

PLKS Pszczyna

AZS UE Kraków

TPS Rumia

AZS Politechnika Radom

Chemik Police

Silesia Volley I

Piecobiogaz Murowana G.


20

Reklama

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Posadzki maszynowe z agregatu mixokret zacierane mechanicznie laserowe poziomowanie cały Dolny Śląsk 723/ 599 - 951

SCHODEX SCHODY DREWNIANE Dąb, buk, jesion Konstrukcje samonośne i na beton Wiele wzorów, Konkurencyjne ceny Wysoka jakość Zawonia Tel.602 72 82 66

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

CENTRUM DREWNA

Małgorzata Kanak

Podłogi, tarasy boazerie, elewacje

ul. Witosa 20, lok. Nr.9 p. II 55-100 Trzebnica Tel.692-093-413 małgorzata.kanak@ kancelaria-kanak.pl

www.kancelaria-kanak.pl

ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNO – BUDOWLANYCH Tel.601 497 205 Instalacje sanitarne Instalacje grzewcze Instalacje gazowe Montaż kolektorów słonecznych

PEUGEOT

Tel.697-093-188

układanie glazury, terakoty również artystycznie. Biały montaż- wykończenia Tel.601 86 42 02

Trzebnica ul.Kościelna 2 czynne pon –pt. 10.00-17.00 sob. 10.00-14.00

KUPIĘ / SPRZEDAM Mam do wynajęcia pomieszczenie na magazyn lub nieuciążliwą produkcję w okolicach Trzebnicy Tel.723 87 07 27 , 71/312 92 50 Zatrudnię mechanika samochodowego aut ciężarowych . Wymagane doświadczenie, z okolic Trzebnicy i Długołęki Tel.601 586 738 Zatrudnię kierowcę kategoria C+E na ciągnik siodłowy, z karta kierowcy, ADR, doświadczenie zawodowe Tel.601 89 27 22 Drewno kominkowe i opałowe Tel.882/53-41-89 PILNIE Sprzedam mieszkanie w Trzebnicy 73,28 m2, 3 pokoje, co + wszystkie media , Internet Tel.693 539 113 Sprzedam działkę o pow. 0,32 ar pod zabudowę jednorodzinną położona we wsi Kuźniczysko. Działka położona jest przy drodze asfaltowej, media w ulicy . Cena 20 zł /m2Tel.606 17 85 00, 71/312 72 37 Korzystnie sprzedam ładne 3 pokojowe mieszkanie z balkonem, w kamienicy z 2001 r, ok.90 m2, rozkładowe, częściowo umeblowane (szafy wnękowe). Cena 355.000 zł. Tel.660/688 738 Sprzedam kontener samochodowy rok. prod. 1999, zdjęty z chłodni, długość 7,5 m, szerokość 2,5 m, podłoga aluminiowa, idealny na działkę lub budowę jako garaż lub magazyn cena 3700 zł Tel.692 200 411 Sprzedam przyczepę bagażową, cała zabudowana płyta, otwierany tył, koła’14,, hamulec najazdowy, koło podporowe, sprowadzona, do rejestracji jako samoróbka, dł.2,10 m, szer.1,50, wysokośc od podłogi 1,30m cena 1550 zł Tel.692 200 411

FAX

już od 1,20 /strona , również międzynarodowy Trzebnica ul .Kościelna 7 (naprzeciw Banku Śląskiego)

SCANOWANIE BINDOWANIE LAMINOWANIE WYDRUKI czarno białe i kolor, WYSYŁANIE E-MAIL

duże rozmiary

Biuro ul. Kościelna 7 55-100 Trzebnica (naprzeciw Banku Śląskiego)

Sprzedam dużą ilość książek : literatura młodzieżowa, kryminały i inne . Cena do uzgodnienia Tel.696 622 129 Sprzedam szczenięta JOGDTERIER 8 tygodniowe, zaszczepione, odrobaczone, po polujących rodzicach cena 250,00 zł / szt Tel. 696 514 658 Sprzedam Przyczepa kempingowa WILK – 4 osobowa, 1 osiowa, salon zamykana sypialnia, kuchnia, zlew, lodówka, ogrzewanie, sprowadzona bez prawa rejestracji, idealna na działkę lub budowę, możliwy transport cena 2,200 zł Tel. 692 200 411 Sprzedam stęple budowlane sosnowe , dł.3 m 80 sztuk, możliwy transport cena 6 zł/szt Tel. 692 200 411 Zbiornik na wodę 1000 l w metalowej obudowie stan b.dobry, możliwy transport cena 300 zł, Tel.692 200 411 Kafelki, wykończenia Tel.783 504 784

JUŻ OTWARTE AGENCJA PKO BP S.A.

TYLKO U NAS

KUCHNIE ŁAZIENKI

CITROEN C3 , C4 części mechaniczne i blacharskie Tel. 888 800 925

ul. Kościelna 7 /naprzeciwko Banku Śląskiego/ pon-pt. 9.00-17.00

Wpłaty, wypłaty, przelewy, pożyczki, konta, kredyty Tel.71/310-87-44

Nick z allegro:centrum_drewna1

206,307, 308 , 407 , Partner

0,20zł /A4

Rynek 8 55-100 Trzebnica

Drewno najwyższej jakości! Drewno KVH

ODDZIEŻ DLA PUSZYSTYCH PAŃ

Najtańsze ksero w Trzebnicy

wnętrz

Sprzedam linię do produkcji ogrodzen betonowych (formy plastikowe okute metalem, stół wibracyjny, palety) cena 15000 zł Tel.608 756 426

MOTORYZACJA Maszyny rolnicze: ciągnik Zetor 80 11,8111,7245,7745,6340,7340,9540,161 45,16245,12045,6718,6911 tel.504230090 Kombajn zbożowy Fortschritt E512, E514, E 514MDW, E517MDW tel.504230090 Peugeot 406 rok.prod.1999 przebieg 215 tys.km, kolor srebrny, bardzo oszczędny, alufelgi, RO, sterowanie przy kierownicy, c.zamek, alarm +pilot, elektryczne szyby cena 6200 zł, tel.504230090 Przyczepa BSS 12t wywrotka, burty metalowe z nakładkami, nowe opony

bliźniacze, hamulce , światła. Stan idealny tel.504230090 Ciągnik rolniczy RS-09 po remoncie, nowe opony, nieeksploatowany przez 5 lat cena 4500 zł tel.603804085 Części do Ciagnika RS-09 : silnik 2 i 4 cylindr. Chłodzony powietrzem , skrzynia biegów, koła, opony, tuleje, tłoki , wał korbowy, tarcze, sprzęgła, docisk i inne tel.603 80 40 85 części do Multicara M –22 części z rozbiórki: most tylni, koła, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie przednie, wał pędny tel. 603 80 40 85 części do Multicara M –25 skrzynia biegów, most tylni, szyby, zawieszenie przednie, wał pędny, resory, rama i inne tel.603 80 40 85 VW T4 rok.prod.1992 1.9D , 2,4D wszystkie części z rozbiórki tel.603804085 Silnik disel chłodzony powietrzem 1CA90 10,5KW jednocylindrowy , palony na rozrusznik i korbę stan bdb tel.603 80 40 85 .VW GOLF III rok.prod.98 1,8 B kolor niebieski, klimatyzacja, El.reflekt., wspomaganie kierownicy, po małym tuningu, 2 airbagi, zarejestrowany cena 6000,00 zł Tel.606-779-247 Mazda Premarcy rok.prod.2003 1,8 B, kolor srebrny, klimatyzacja pełne wyposażenie elektr. , airbagi cena 15400 zł Tel.606 -779 -247 Radioodtwarzacze z CD, kaset, Backer, do Mercedesa z CD, Opel oryg. Kaseta, vW, Audi, od 260 zł CITROEN BERLINGO rok. prod.2006, przebieg 52.000 km, zakupiony w salonie w Polsce, serwisowany, osobowy, pełne wyposażenie Tel. 798 267 177 Sprzedam AUDI A6 kombi , rok.

ORTOPEDIA GABINET Specjalista ortopedii i traumatologii narządów ruchu lek. med. Bartłomiej Szabla kolana, bark, USG bioder, osteoporoza

Tel. 516 422 447

BUDWOD BIURO PROJEKTOWE Trzebnica

Projektowanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kierowanie pracami, nadzory Tel.691 673 000 Tel.695 387 955

FORD

części używane import z Niemiec Tel. 793 101 802 w godz.9.00 – 20.00

TAPICER DAVLER Świadczy usługi w zakresie napraw: foteli, wersalek tapicerowania drzwi, kanap, krzeseł, oraz innych mebli tapicerowanych. Transport gratis! Zatrudnię tapicera

Tel. 508-191-539

BIELIZNA

NOWY SKLEP!!! Trzebnica ul. Daszyńskiego 20

Bielizna, rajstopy, koszulki, kostiumy na wieczór panieński Duzy wybór , konkurencyjne ceny Zapraszamy

Pon-pt godz.10 -17 Sob. godz.10-17

Chcesz sprzedać , kupić, zamienić daj ogłoszenie do gazety

Auto Giełda Gazeta Wrocławska Gazeta Wyborcza Kurier Trzebnicki Gazeta Nowa Biuro Ogłoszeń ul. Kościelna 7 55-100 Trzebnica

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

płacimy do 500 zł

płacimy do 500 zł

za stare auto

za stare auto

Tel. 790 411 933

Tel. 880 038 955

prod.2003 2,4 B, kolor granatowy metalik, auto zadbane, bogate wyposażenie, do ściągnięcia z Niemiec. Uszkodzona automatyczna skrzynia biegów. Cena 18500 zł Tel.608 756 426

cena 3000 zł Tel.696 622 129 Sprzedam Mercedesa 310 rok. prod. 1997. Cena do uzgodnienia Tel.669 414 478

Seat Cordoba Coupe rok prod.1996 2,0 B, kolor wiśniowy metalik, 2 airbagi, 3- drzwiowy wspomaganie, po małym tuningu, alufelgi, sprowadzony cena 3800,00 zł + opłaty Tel.606 779-247 Ford Mondeo kombi rok.prod. 1997 2,0 B, kolor czarny metalik, 2 airbagi, pełne wyposażenie, klimatyzacja, sprowadzony z Niemiec cena 3700,00 zł Tel.606779247 Ford Mondeo kombi rok.prod 1998 2,0 kolor bordowy metalik, wersja Ghia, instalacja gazowa , 4 airbagi, 4 elektryczne szyby, szyberdach, podgrzewane fotele, RM+CD+zmieni arka, hak, podgrzewane lusterka, przednia i tylnia szyba, kpl kół zimowych cena 4300 zł Tel.608756426 VW POLO rok.prod. 1998 1,9 SDI, kolor czarny, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 4x airbag, 4 elektryczne szyby ABS, ESP, sprowadzony , po opłatach cena 15100 zł Tel.606 779 247 Sprzedam przyczepa do przewozu koni, prod. Niemieckiej, plastikowy dach, zarejestrowana cena 4300 zł Tel.608 756 426 Mercedes VITO rok.prod.1997 2,3 TD, kolor biały, wspomaganie , 3- osobowy, stan techniczny bdb, sprowadzony z Niemiec cena 10,900 zł Tel.60677 92 47 Renault Espace rok. prod.2002/2003 2,0 t benzyna + gaz, kolor błękitny metalik, 6 airbag, 6-osobowy, klimatronic, ABS, ESP, pełna elektryka, sensor deszczu i zmierzchu, alufelgi 17, serwisowany, zarejestrowany, 3 lata w kraju cena 21500,00 zł Tel.606 77 -92-47 Sprzedam gobelin przedwojenny 164 x 110 cm, pejzaż, tonacja zielona,

MIESZKANIA / LOKALE Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Trzebnicy ul.Witosa , II piętro , Tel.601 893 239 Sprzedam mieszkanie 2 –pokojowe z kuchnia , 54 m2 , na Pietrze domu dwurodzinnego, z przynależnościami , działka 480 m2. Cena 280,000 zł Tel.696 622 129 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe spółdzielczo – własnościowe na I piętrze, c.o miejskie, po remoncie w centrum Trzebnicy cena 157,000 zł Tel.790 270 710 Zamienię mieszkanie 2 pokojowe spółdzielczo – własnościowe w Ttrzebnicy na I piętrze, z c.o miejskim, na mieszkanie mniejsze we Wrocławiu, może być do remontu lub zadłużone Tel.887 614 902 Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe , 38 m2, umeblowane, w centrum, parking , Wrocław cena 1000 zł/m –c + opłaty Tel.71 312 02 64, 510 102 041 Sprzedam mieszkanie w Trzebnicy, własnościowe , 72 m2 , I Pietro, wysoki standard, duży balkon + piwnica Tel.798 267 177 Sprzedam lub wynajmę sklep o pow.35 m2, wszystkie media, w centrum Trzebnicy, 20 m od Urzędu Miasta i Gminy , obok parking na 70 miejsc Tel. 798 267 177 Mam do wynajęcia :hala, biuro o pow. 200 m2 w trzebnicy, Internet, parking Tel.606 644 111

Sprzedam mieszkanie w Trzebnicy, 70 m2 wysoki standard Tel.663 75 99 25


www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy REKLAMA

Reklama

Kurier Trzebnicki | 14 paĹşdziernika 2011

21


22

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Raport policji

fot. Marcin MAZURKIEWICZ

W dniach od 03.10.2011r – do 09.10.2011r. policjanci powiatu trzebnickiego zatrzymali na gorącym uczynku 10 sprawców przestępstw (w Trzebnicy 2, w Żmigrodzie - 3 ,w Obornikach Śląskich - 3 w Prusicach - 2) w tym w tym 6 nietrzeźwych kierujących:

Kompetencje powiatowego rzecznika konsumentów:

azapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, askładanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, awystępowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, awspółdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, awykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. amożliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania o wykroczenia na szkodę konsumentów, Mieszkańcy powiatu trzebnickiego zgłaszający się do Rzecznika po poradę nie są obowiązani do składania jakichkolwiek oficjalnych wniosków. Zgłoszenie sprawy może nastąpić w dowolnej formie. Większość spraw zgłaszanych rzecznikowi kończy się udzieleniem porady. Każda osoba może pozostać anonimową. W przypadku prośby o wystąpienie Rzecznika do Sprzedawcy-Przedsiębiorcy należy złożyć wniosek na piśmie.

COME BACK Zespół, który powstał w kwietniu 2010 r. z inicjatywy Krzysztofa Nartowskiego – gitara basowa, Przemysława Orłowskiego – perkusja i Aleksandra Skowrona – gitary, do którego muzycy następnie zaprosili, saksofonistę Daniela Krausa. Wszyscy muzycy grywali ze sobą w rożnych składach przed kilkunastu latami, a COME BACK jest swoistym powrotem do wspólnej przygody z muzyką. Charakter wykonywanej muzyki jest bardzo zróżnicowany i opiera się na bardzo rożnych doświadczeniach oraz fascynacji muzyką poszczególnych artystów. W utworach granych przez zespół można usłyszeć elementy jazzu, bluesa, rocka, funky, a nawet rapu czy muzyki klubowej. W czerwcu COME BACK nagrał swoją pierwszą płytę demo, na której znajdują się dwie kompozycje własne oraz dwa standardy jazzowe we własnych aranżacjach

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6 tel: 71 387 30 85, 71 387 30 86, 71 312 09 01 wew. 36, 071 387 95 08 b.czternastek@powiat.trzebnica.pl przyjmuje: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 8.00 do 12.00 środa w godz. od 9.00 do 13.00 DYŻURY APTEK: TRZEBNICA 26.09-02.10 apteka Przy Ratuszu 03.10-09.10 apteka Lege artis 10.10-16.10 apteka Bursztynowa 17.10-23.10 apteka św. Jadwigi 24.10-30.10 apteka Herbena 31.10-06.11 apteka Malwa 07.11-13.11 apteka pod Bazyliką

Skład COME BACK Krzysztof Januś - wokal Krzysztof Nartowski - gitara basowa Aleksander Skowron - gitary Przemysław Orłowski - perkusja Daniel Kraus - saksofon Mateusz Franczak - instrumenty klawiszowe

KOMUNIKACJA

W sytuacji gdy konsument zainteresowany jest bezpośrednią pomocą Rzecznika polegająca na wystąpieniu w jego imieniu do sprzedawcy, czy przedsiębiorcy bądź przygotowaniu pozwu, winien dostarczyć kopie dokumentów, np.: 1) dowód zawarcia umowy (paragon), 2) dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji, 3) karta gwarancyjna. W powiecie trzebnickim Rzecznikiem Konsumentów jest Barbara Czternastek

Januś, którego wszechstronne umiejętności wokalne dają jeszcze większą swobodę w doborze repertuaru. W czerwcu 2011 r. do zespołu dołączył Mateusz Franczak, który gra na instrumentach klawiszowych co powoduje, że muzyka wykonywana przez COME BACK jest jeszcze bardziej pełniejsza i muzycznie wyrazista. Obecnie COME BACK jest w trakcie ogrywania nowego repertuaru, który oparty jest na standardach jazzowych, bluesowych i funkowych. Na przełomie roku ukażą się pierwsze studyjne nagrania zespołu.

(w nagraniu także udział wzięli Daniel Kraus – saksofon oraz Damian Ciosek – gitary). Płytka został nagrana w studio Jacka Maciołka „Odbiornik” na 99.90 % czyli prawie na setkę, do której następnie zostały dograne saksofony. W lipcu tego samego roku COME BACK wystąpił na swoim pierwszym koncercie w ramach festiwalu rockowego PAZUR. Pomimo odmiennego stylu muzyki, jaki zaprezentowała grupa na tle pozostałych uczestników przeglądu, jednak zespół został ciepło przyjęty przez publiczność i jury. W październiku 2010 r. do zespołu został zaproszony Bartek Tylko – wokalista, który porusza się w kręgach muzyki klubowej i rapowej. Dodanie jego charakterystycznego wokalu do jazz - rockowego brzmienia zespołu daje swoiste FUSION wykonywanej muzyki. Z Bartkiem Tylko zespół zagrał kilka koncertów, a od maja 2011 r. miejsce Bartka zastąpił nowy wokalista Krzysztof

MIEJSKA

P.T Dworce i przystanki 1 NOWY DWÓR (pętla) 2 SZPITAL (kierunek miasto) 3 BIEDRONKA (kierunek miasto) 4 TARG 5 PKS/URZĄD MIEJSKI 6 RYNEK/FONTANNA 7 STADION 8 INTERMARCHE 9 DWORZEC KOLEJOWY 10 WROCŁAWSKA 11 PRZEDSZKOLE NR 1 12 BAR GWIAZDKA 13 RYNEK/KSIĘGARNIA 14 WITOSA 15 PIWNICZNA/TARG 16 BIEDRONKA (kierunek szpital) 17 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór)

Kurs 1 6:10 6:12 6:14 6:16 6:18 6:20 6:22 6:26 6:28 6:30 6:32 6:34 6:36 6:38 6:40 6:42 6:44

Kurs 2 7:00 7:02 7:04 7:06 7:08 7:10 7:12 7:16 7:18 7:20 7:22 7:24 7:26 7:28 7:30 7:32 7:34

Kurs 3 7:40 7:42 7:44 7:46 7:48 7:50 7:52 7:56 7:58 8:00 8:02 8:04 8:06 8:08 8:10 8:12 8:14

Kurs 4 8:20 8:22 8:24 8:26 8:28 8:30 8:32 8:36 8:38 8:40 8:42 8:44 8:46 8:48 8:50 8:52 8:54

Kurs 5 9:00 9:02 9:04 9:06 9:08 9:10 9:12 9:16 9:18 9:20 9:22 9:24 9:26 9:28 9:30 9:32 9:34

Kurs 6 9:40 9:42 9:44 9:46 9:48 9:50 9:52 9:56 9:58 10:00 10:02 10:04 10:06 10:08 10:10 10:12 10:14

Kurs 7 11:00 11:02 11:04 11:06 11:08 11:10 11:12 11:16 11:18 11:20 11:22 11:24 11:26 11:28 11:30 11:32 11:34

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

14.11-20.11 apteka Przy Ratuszu 21.11-27.11 apteka Lege artis 28.11-04.12 apteka Bursztynowa 05.12-11.12 apteka św. Jadwigi 12.12-18.12 apteka Herbena 19.12-25.12 apteka Malwa 26.12-31.12 apteka Pod Bazyliką OBORNIKI ŚLĄSKIE 26.09-02.10 apteka Medicamentum

Kurs 8 11:40 11:42 11:44 11:46 11:48 11:50 11:52 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04 12:06 12:08 12:10 12:12 12:14

Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13 Kurs 14 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 16:00 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 16:02 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 16:04 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 16:06 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 16:08 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:10 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:12 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:16 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:18 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:20 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:22 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:24 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:26 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:28 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:30 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:32 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:34

•kierujących samochodami •kierujących autobusami •motocyklistów •motorowerzystów •rowerzystów •traktorzystów •woźniców •maszynistów •motorniczych

Policjanci wylegitymowali 192 osoby w tym ( w Trzebnicy - 81 , w Obornikach Śląskich 61, w Żmigrodzie – 50). Policjanci interweniowali 98 razy w tym, ( w Trzebnicy – 45, w Obornikach Śląskich -36 w Żmigrodzie- 17, ) W policyjnym areszcie przebywały 4 osoby . W minionym tygodniu odnotowano 3 wypadki drogowe w których 2 osoby zostały ranne, jedna osoba zmarła. Zatrzymano 4 osoby poszukiwane w tym jedną osobę poszukiwaną listem gończym. 05.10.2011 WILCZYN, Funkcjonariusze ogniwa patrolowego wraz z policjantem kryminalnym KP w Obornikach Śląskich zatrzymali nieletniego 14 latka (zamieszkałego gm. Oborniki Śląskie),który poprzez wyłamanie futryny okiennej usiłował dostać się do wnętrza świetlicy wiejskiej a następnie zamierzał dokonać kradzieży sprzętu rtv na szkodę Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl. Strat na chwilę obecną nie ustalono. Nieletni zatrzymany w Izbie Dziecka. 05.10.2011 WISZNIA MAŁA Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP w Trzebnicy w ramach realizacji sprawy z poprzedniego okresu zatrzymali 42 - latka (zam. gmina Wisznia Mała), podejrzanego o to, że w nocy z 27 na 28 czerwca br. w miejscowości Malin dokonał kradzieży 100 mb siatki ogrodzeniowej wartości 1000 zł, Zatrzymanego po wykonaniu czynności zwolniono.

rozkład jazdy ważny od: 01.10.2011 r.

03.10-09.10 apteka Sanus 10.10-16.10 apteka Rodzinna 17.10-23.10 apteka Wratislavia IV 24.10-30.10 apteka Materia Medica 31.10-06.11 apteka Medicamentum 07.11-13.11 apteka Sanus 14.11-20.11 apteka Rodzinna 21.11-27.11 apteka Wratislavia IV 28.11-04.12 apteka Materia Medica 05.12-11.12 apteka Medicamentum

12.12-18.12 apteka Sanus 19.12-25.12 apteka Rodzinna 26.12-31.12 apteka Wratislavia IV ŻMIGRÓD 26.09-02.10 apteka Zamkowa 03.10-09.10 apteka Żmigrodzka 10.10-16.10 apteka Pod Opatrznością 17.10-23.10 apteka Zamkowa 24.10-30.10 apteka Żmigrodzka

1 0 0 0 5 0 0 0 0

31.10-06.11 apteka Pod Opatrznością 07.11-13.11 apteka Zamkowa 14.11-20.11 apteka Żmigrodzka 21.11-27.11 apteka Pod Opatrznością 28.11-04.12 apteka Zamkowa 05.12-11.12 apteka Żmigrodzka 12.12-18.12 apteka Pod Opatrznością 19.12-25.12 apteka Zamkowa 26.12-31.12 apteka Żmigrodzka


Jesienna aura

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

www.kuriertrzebnicki.pl | serwis internetowy

Jesień jest kolorowa i pełną uroków porą roku, niestety chłodne wiatry, deszcz i szara pogoda sprawiają, że częściej myślimy o ciepłej kołdrze i gorącej herbacie. Wyziębiony organizm bardziej podatny jest atakom drobnoustrojów, przez co jesienią łatwiej o przeziębienie. Dlatego w tym okresie należy dbać szczególnie o skórę i zwracać uwagę na składniki naszych posiłków.

Zmienne temperatury sprawiają, że nasz organizm szczególnie potrzebuje wzmocnienia. Jeśli chcemy mieć dużo energii a jednocześnie zadbać o figurę, powinniśmy eliminować z jadłospisu dania z dużą ilością tłuszczu, dłużej się trawi a jednocześnie niekorzystnie wpływa na sylwetkę. Jesienne dania powinny mieć jak najwyższą wartość odżywczą. Wybierane produkty powinny dostarczać organizmowi odpowiednie

skrzydełka, 4 szt. woda, ok.3 litrów kostka wołowa, 1 szt. grzyby suszone, 2 garście marchew, 3 duże pietruszka, 2 małe cebula, liść laurowy, 3szt. ziele angielskie, 4szt śmietana 18%, nie cały mały kubeczek mąka, 2 łyżki sól, pieprz, do smaku ziemniaki, ok 7 szt. Sposób przygotowania: 1. Skrzydełka myjemy wkładamy do zimnej wody i czekamy aż woda zacznie wrzeć. Wówczas zbieramy „szum: i wrzucamy starte na grubych oczkach warzywa (oprócz cebuli, którą smażymy na czarno na palniku od gazu) ,obrane ziemniaki kroimy w kostkę i wrzucamy do zupy. 2. Grzyby moczymy w wodzie przez ok. 2 h, następnie odsączamy i wrzucamy do zupy, dodajemy liście laurowe, ziele angielskie. Gotujemy do momentu, aż warzywa będą miękkie i zaprawiamy śmietaną z mąka. Do

dłonie na mniej więcej 10 minut. Aby usunąć twardy naskórek można w między czasie nacierać skórę cukrem. Po wykonaniu maseczki osusz

cież jesień też ma swoje uroki ! Kolorowe liście opadające z drzew można wykorzystać do zrobienia uroczych bukietów „róż”. Wówczas nie ma czasu na nudę i przygnębienie.

Sposób wykonania bukietów Do wykonania bukietu róż z jesiennych liści będziemy potrzebować liście klonowe, lub liście dębu. Krok 1. Składamy liść na pół gładką stroną do wierzchu.

Przepis na zupę Składniki:

smaku dodajemy sól, pieprz, suszony koperek. Zagotować i smacznego! Podczas chłodniejszych dni należy zadbać również o zewnętrzną część naszego ciała, a mianowicie-skórę. Jesienny czas, oziębła pogoda często powoduje zaczerwienienie i wysuszenie dłoni. Aby uniknąć odmrożenia należy pamiętać o rękawiczkach i tłustych kremach odżywczych. Natomiast w zaciszu domowym przygotować można maseczkę odżywczą z oliwy i miodu.

Przepis na maseczkę Do miseczki nalej ciepłej, przegotowanej wody. Dodaj 2 łyżki oliwy i łyżkę miodu. W takiej kąpieli zanurz

dłonie i pokremuj tłustym kremem. Deszczowa aura i coraz krótsze dni nie zachęcają do biegania czy rowerowych eskapad. Wiele osób zamiast ćwiczyć, woli wtedy zasiąść na kanapie. Aby nie stracić motywacji do treningu warto spróbować sportu, którego dotąd jeszcze nie wypróbowano. W Polsce marsz ze specjalnymi kijkami, czyli nordic walking, cieszy się coraz większą sympatią. Podczas tego typu sportu spalić można nawet 400 kcal na godzinę i zafundować sobie całkiem porządny trening na świeżym powietrzu. Długie jesienne wieczory powodują, że bardzo często ogarnia nas melancholia, a także myśli powracają do letnich dni pełnych słońca. A prze-

ny liść w pół- po przeciwnej stronie ruloniku( tak aby z obydwóch stron został „otoczony”). Krok 5. W zależności od wielkości liści dokładamy taką ilość liści aby kwiat nabrał pożądanego rozmiaru. Krok 6. Uformowany kwiat oplatamy drucikiem aby „płatki” nie rozsypywały się. Krok 7. Robimy kolejną różyczkę. Układamy bukiet i okładamy dokoła liśćmi z jakich robiliśmy różyczki.

Krok 2. Zwijamy ten liść w rulonik

UWAGA! Dobrze jest polakierować bukiet lakierem do włosów.

Krok 3. Kolejny liść składamy na pół i okładamy nim wcześniej powstały rulonik formując pod palcami kształty „płatków” wywijając liście do zewnątrz.

Nie dajmy się jesiennej chandrze. Żyjmy tak, aby promieniowała z nas energia i zdrowie przez cały rok !

Krok 4. Dokładamy następny złożo-

ilości białka, witamin, składników mineralnych, a także złożonych węglowodanów. Najskuteczniejszą w walce z przeziębieniem i grypą jest witamina C. Powinniśmy wybierać świeże owoce, warzywa, a także kiszonki i kwaszonki, bogate w tą witaminę. W jesiennym menu nie może zabraknąć również ciepłych posiłków, które nie tylko rozgrzeją w chłodne dni, ale też poprawią ukrwienie przewodu pokarmowego zapewniając mu prawidłowe funkcjonowanie i lepsze wchłanianie składników odżywczych. Jednym z najbardziej popularnych dań jesiennych jest zupa grzybowa, przygotowana ze zbiorów zeszłorocznych.

23

agaow


24

Kurier Trzebnicki | 14 października 2011

Kurier Trzebnicki | Gazeta Powiatu Trzebnickiego

REKLAMA

Oferta cenowa ważna od 14 do 26 października

Kurier Trzebnicki nr 002  
Kurier Trzebnicki nr 002  

Kurier Trzebnicki - Gazeta Powiatu Trzebnickiego

Advertisement