Page 5

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 33 (499)/2013/W1

Krzyż ocalony od zapomnienia

AKTUALNOŚCI

III

PIASECZNO W Henrykowie Uroczu poddano renowacji krzyż upamiętniający poległych w Powstaniu Styczniowym. W najbliższą niedzielę, o godz, 10.45 przy odnowionej mogile rozpoczną się uroczystości upamiętniające 150. rocznicę powstania W miejscowości HenrykówUrocze przy drodze prowadzącej z Piaseczna do Tarczyna, tuż przy skręcie na Złotokłos, od lat stoi krzyż. Niewielu spośród przejeżdżających tamtędy kierowców wie, że jest to mogiła upamiętniająca poległych w Powstaniu Styczniowym. Znajduje się ona na działce, której stan prawny nie jest uregulowany, ale zarządza nią gmina Piaseczno. Samorząd nie dbał, mieszkańcy pielęgnowali Od wielu lat teren był zaniedby-

wany przez samorząd. Podstawa wbitego w ziemię, drewnianego krzyża kilka razy zupełnie przegniła i symbol poległych powstańców przewracał się. Jak relacjonują mieszkańcy, ucinano spróchniałą część krzyża i znów wbijano go w ziemię. - Mogiłą przez lata nikt się nie interesował – wspomina Teresa Kurmanowska, mieszkanka Henrykowa. - Opiekował się nią mój dziadek, później mój ojciec, a później ja. Zajmowaliśmy się grabieniem liści, koszeniem trawy. Własnymi siłami staraliśmy się ocalić to miejsce od

Mogiła w Henrykowie Uroczu

Mogiła została utworzona na wzniesieniu nad dawną drogą Piaseczno –Tarczyn w roku 1863 w ówczesnej miejscowości Mroczkowa Wola. Zostały w niej złożone ciała poległych w potyczkach powstańców z okresu sierpień / wrzesień 1863. Są to po części żołnierze z oddziału Władysława Grabowskiego, który starł się z siłami podpułkownika Kulgaczewa, po części uczestnicy starcia pod Tarczynem we wrześniu tegoż roku. 5 sierpnia 1863 idący za kolumną generała majora Meller-Zakomelskiego Kulgaczew zaatakował jazdę W. Grabowskiego, która poszła w rozsypkę uchodząc do Grodziska. W mogile złożono najprawdopodobniej strzelców, których zdziesiątkowano w trakcie walki – 11 do 20 osób. Część z nich spoczywa na cmentarzu w Prażmowie. Druga potyczka, z której zostali prawdopodobnie pochowani polegli miała miejsce we wsi Przypki k. Tarczyna. 30 września 1863 jazda porucznika Pawła Gąsowskiego ( pseud. Pawełek) została zaatakowana przez szwadron dragonów Zankisowa. Walki przesunęły się do miejscowości Prace, gdzie ostatnim akordem było ośmiogodzinne starcie wręcz na mostku w tejże miejscowości. Niektórzy polegli zostali pochowani na cmentarzu w Tarczynie. Bitwy i Potyczki 1863-1864 Stanisława Zielińskiego Rapperswill 1913 Opracował Krzysztof Majewski

zapomnienia i całkowitej degradacji. Przy mogile sporadycznie pojawiały się znicze i kwiaty. Wspólnymi siłami W tym roku, 22 stycznia przypadła 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Bez zbędnego rozgłosu przy mogile w Henrykowie kwiaty złożyła delegacja piaseczyńskiego PiS. Mieszkańcy postanowili dołożyć wszelkich starań, by miejsce pamięci poddać renowacji. W sprawę zaangażowała się sołtys Henrykowa-Urocza, Anna Kostyrka, powołano Komitet Renowacji Mogiły Powstańczej. - Sama bym niczego nie zrobiła, ogromnego wsparcia i motywacji dodał mi mieszkaniec Złotokłosu, Michał Urbańczyk oraz Krzysztof Majewski, ogrodnik a z zamiłowania historyk. Mieszkańcy zwrócili się o pomoc do gminy. - Burmistrz Zdzisław Lis naszą inicjatywę potraktował z dużym entuzjazmem – mówi sołtys Henrykowa. - Otrzymaliśmy od gminy niezbędne wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. złotych. Powiat utwardził pobocze drogi tłuczniem. W renowację mogiły włączyło się wielu mieszkańców, którzy pracowali w czynie społecznym, a także firm robiących niektóre rzeczy po kosztach lub wręcz za darmo. R

EK

L

A

M

A

W pracę społeczną przy renowacji mogiły zaangażowało się wielu mieszkańców Wyjątkowe miejsce pamięci Cynowo-ołowiana tabliczka z 18 maja 1918 roku zachowała się w dobrym stanie, krzyż został poddany renowacji pod okiem konserwatora zabytków. Pojawi się na nim też druga tabliczka, upamiętniająca 150. rocznicę powstania. - Chcemy, by to miejsce zaczęło żyć i nie było zapominane, nie tylko podczas uroczystości rocznicowych – mówi Michał Urbańczyk. - Chcemy, by mogiła powstańcza stała się miejscem, w którym ludzie korzysta-

jący ze szlaku rowerowego będą się zatrzymywać podczas niedzielnych wycieczek. Postawią rower, przysiądą na chwilę na ławce i dowiedzą się czegoś o tym wyjątkowym miejscu. Pojawi się tu również tablica turystyczna i przyrodnicza. W najbliższą niedzielę, 15 września o godz. 10.45 przy mogile powstańczej w Henrykowie Uroczu zaplanowano uroczystość uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego.

Adam Braciszewski

Kurier Południowy 33 (499), 13 września 2013  

33 (499), 13 września 2013

Kurier Południowy 33 (499), 13 września 2013  

33 (499), 13 września 2013

Advertisement