Page 12

X AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 33 (499)/2013/W1

Skatepark oficjalnie otwarty

PIASECZNO Mimo, że piaseczyńska młodzież korzysta z nowego skateparku już od kilku tygodni, oficjalne otwarcie obiektu odbyło się w ubiegłą sobotę. Podczas słonecznego, pełnego atrakcji dnia, przez skatepark przewinęło się kilka tysięcy osób. - Dzięki waszej obecności tutaj, ta kupa betonu żyje – zwróciła się do młodzieży radna Magdalena Woźniak, inicjatorka przedsięwzięcia. - To jest nasz wspólny sukces W styczniu ubiegłego roku radni, po burzliwej dyskusji, zarezerwowali w budżecie 3,4 mln zł na budowę przy ulicy Okulickiego 19 w Piasecznie skateparku. Prace ruszyły w lipcu 2012 roku i trwały nieco ponad rok. Koniec końców obiekt do tej pory kosztował prawie 2,5 mln zł, dodatkowo gmina otrzyma na niego dotację z samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 250 tys. zł. Kontrowersyjny pomysł Pomysł budowy skateparku zaakceptowali jeszcze radni poprzedniej kadencji. Inwestycja nie została jednak zrealizowana z powodu braku środków. Wszystko zmieniło się dwa lata temu, kiedy to gmina dowiedziała się, że odzyska pieniądze tytułem VAT-u za zrealizowany projekt wodno-kanalizacyjny – w sumie ponad 50 mln zł. Jednak nawet wtedy wie-

lu radnych stało na stanowisku, Duża inwestycja że pieniądze te możnaby przezna- W końcu radni zdecydowaczyć na inne cele. Od samego po- li, że skatepark powstanie na działczątku spore kontrowersje wzbu- ce o powierzchni 7 tys. m kw., zlodzała też proponowana lokaliza- kalizowanej przy ul. Okulickiego, cja skateparku. Fali krytyki dała na wjeździe do Piaseczna. Działka wówczas odpór radna Magdale- ta od początku miała ograniczona Woźniak, inicjatorka całego ne zastosowanie, ponieważ w zieprzedsięwzięcia, która od kilku lat mi znajduje się sieć ciepłownicza. lobbowała wśród radnych za bu- W ubiegłym roku zaczęły się prace ziemne – PCU dową obiektu. - Na każwymieniło przebiegadą inwestycję jące przez teprzychodzi w ren skateparkońcu czas. kosztowała dotychczas budowa ku rury. WyA my mówiskateparku przy ul. Okulickiego my o obiekkonano drocie unikalnym gę dojazdową w skali województwa, a może na- wraz z odwodnieniem i drogę do wet całego kraju. Przetrwa on lata garaży znajdujących się od stroi będzie służył wielu pokoleniom ny ul. Wojska Polskiego. Ponaddzieci i młodzieży – argumento- to ustawiono betonowe obrzewała podczas jednej z ubiegło- ża i przeszkody w części wschodrocznych sesji. niej placu. Wiosną tego roku prace ruszyły pełną parą. Na żelbetowej płycie zainstalowano 19 przeszkód oraz wykonano żelbetowy bowl. Na terenie skateparku powstały ciągi piesze, nasadzenia zieleni, oświetlenie, elementy małej architektury. Choć budowa skateparku zakończyła się w wakacje, obiekt został oficjalnie

2,5 mln zł

R

EK

L

A

M

A

otwarty 7 września. Jednak gmina nadal zamierza w niego inwestować. Do końca roku ma ruszyć budowa pawilonu usługowo-socjalnego z tarasem widokowym. - Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się przystąpić do budowy zadaszenia tego obiektu – mówi burmistrz Zdzisław Lis. Skatepark ma być także monitorowany. Otwarcie z pompą W otwarciu skateparku oprócz burmistrza Zdzisława Lisa i Magdaleny Woźniak wzięli udział m.in. radni gminni i powiatowi, starosta piaseczyński Jan Dąbek, poseł na sejm RP, Andrzej Halicki. Po uroczystym przecięciu wstęgi, poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Andrzej Krynicki, proboszcz parafii św. Anny w Piasecznie. - Tego obiektu by nie było, gdyby nie wsparcie i pomoc rady miejskiej w Piasecznie. To oni decydowali o przyznaniu funduszy na ten cel – mówił Zdzisław Lis. - Szczególne podziękowania należą się Magdzie Woźniak, radnej gminy Piaseczno. Gdyby nie

jej upór i determinacja, tego skateparku by nie było. Magda Woźniak jest matką tego sukcesu. - Ta ciąża nie trwała 9 miesięcy tylko 5 lat. Tyle czasu minęło od pomysłu do finalizacji zadania, a to jeszcze nie jest koniec – mówiła Magdalena Woźniak, imiennie dziękując osobom, które najbardziej przyczyniły się do powstania skateparku. - Młodzież udowodniła, że ten skatepark nie jest nikomu niepotrzebną kupą betonu, jak mówili przeciwnicy tej inwestycji. Dzięki waszej obecności tutaj widzimy, że ta kupa betonu żyje. To jest nasz wspólny sukces. Bawcie się dobrze, jeździjcie powoli i ostrożnie. Następnie burmistrz przekazał jednemu z rolkarzy symboliczny klucz do skateparku. Po części oficjalnej rozpoczęły się pokazy specjalne (m.in. jazdy na hulajnodze, rolkach i bmx-ach) i koncerty. Były też liczne konkursy dla najmłodszych i pokazy tańca. Stopniowo na obiekt przybywało coraz więcej osób. Przy pięknej, słonecznej pogodzie impreza trwała do późnych godzin wieczornych.

Tomasz Wojciuk

Kurier Południowy 33 (499), 13 września 2013  

33 (499), 13 września 2013

Kurier Południowy 33 (499), 13 września 2013  

33 (499), 13 września 2013

Advertisement