Page 1

G A Z E TA B E Z P Ł AT N A

Kurier ISSN 2082-3762

Maj 2011

Mysłowicki Niezależna Gazeta Mieszkańców

Maj 2011 • Nr 07/2011

DZIEĆKOWICE Czekają na sygnalizację przy ul. Długiej Rozpoczęła się procedura przetargowa w sprawie budowy sygnalizacji Strona 3

WESOŁA Mają pomysł na budynek byłego kina Mieszkańcy Wesołej chcą uratować zdewastowany obiekt Strona 3

Miejskie wodociągi na zakręcie Tym razem spłaty swojej należności domagała się spółka, która spłaciła ówczesnych wierzycieli MPWiK ratując w ten sposób unijną dotację. Sytuacja była spowodowana decyzją radnych, którzy po dość burzliwych obradach kwietniowej sesji, nie zgodzili się na poręczenie pożyczki zaciągniętej w prywatnej firmie faktoringowej z Lubina. W sprawie groźby żądania natychmiastowego zwrotu długu, miejskiej spółki, radni zebrali się więc raz jeszcze. Na pierwszej w tej kadencji sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, trwającej zaledwie 10 minut, uchwała poręczenia została uchwalona. Decyzja radnych była też wynikiem odbytego wcześniej posiedzenia połączonych Komisji Finansów i Rozwoju oraz Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na którym omawiano właśnie sprawę uchwały związanej z wydaniem poręczenia za zobowiązania MPWiK z tytułu porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań spółki. Obszerne wyjaśnienia w sprawie sytuacji spółki składał na tym posiedzeniu prezes MPWiK dr Jan Chmielowski oraz wiceprezes Zdzisław Krupiński. - Gdybyśmy nic nie robili i nie

www.kuriermyslowicki.pl

wizualizacja

Mysłowice 1590

Strona 10

Chcą skweru bł. Jana Pawła II Mieszkańcy Bończyka wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy jednemu ze skwerów imieniem papieża. Strona 2 FOT. MPWIK

Michał Mistewicz

podpisali umowy z firmą Electus i wierzyciele daliby nam spokój, to dług rósłby o kwotę 6724 zł dziennie. Jednak grożono nam oddaniem spraw do sądu. Głównym zadaniem nowego zarządu było niedopuszczenie do takiej sytuacji - mówił wiceprezes Krupiński. Według wiceprezesa spółka rozpoczęła także program naprawczy, w ramach którego rozpoczęto kontrole płatników. W rezultacie kontroli spółka odkryła, że 360 mysłowickich firm ma umowy jednostronne, tzn. umowa była na dostawę wody, ale dana firma za darmo odprowadzała ścieki, Badany jest także sposób rozliczania za ścieki pomiędzy wspólnotami a MZGK. Spółka chce także stworzyć nowe brygady remontowe, oraz dodatkową brygadę, która zajmowałaby się tylko instalacją nowych przyłączy, a tych wciąż przybywa. W trakcie dyskusji, radny Damian Sojka zauważył, że suma poręczeń wydanych dotychczas przez miasto wyniesie już około 115 mln zł, co jest wartością połowy dochodu miasta. Odpowiadając na pytania dotyczące rozwoju MPWiK i spłaty przez spółkę zaciągniętego kredytu, Zdzisław Krupiński stwierdził, że firma chce osiągnąć poziom maksymalnie 18 procent straty wody - w tej chwili jest większa z powodu wyciekania wody przez stare łącza. Jeśli chodzi o o finanse to jeszcz w tym roku będzie 10 mln zł deficytu, w 2012 około 2 mln zł deficytu, a w 2015 już zakładana jest nadwyżka w wysokości ok. 3,6 mln zł. Z tego powodu, ta jedna z naj-

zapraszamy pon-pt: 9.oo - 17.oo tel. (32) 222 30 04

W tym numerze

MYSŁOWICE: Największa spółka miejska otrzymała poręczenie Rady Miasta

Powtórzyła się sytuacja sprzed kilku tygodni, kiedy to Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji groziła sprzedaż sieci wodociągowej przez komornika.

REDAKCJA I BIURO OGŁOSZEŃ

Na zdjęciu siedziba MPWiK przy ul. Fabrycznej większych miejskich spółek jeszcze co najmniej przez dwa lata zwracać się będzie o wsparcie z miasta, gdyż jej sytuacja nadal jest bardzo trudna. Jednak mimo trudnej sytuacji, jak zapewniał prezes Chmielowski, nie jest brana pod uwagę zmiana taryfy za wodę i ścieki. W tej chwili Mysłowice jeśli chodzi o wysokość opłat plasują się w województwie na 10 miejscu opłat za wodę i na 7 miejscu opłat za ścieki. - Osoby które były w starym zarządzie, są kluczowymi osobami jeśli chodzi o odpowiedzialność za realizowany projekt europejski. Unia Europejska wymaga aby te osoby

musiały do końca rozliczać projekt. Tym osobom znacznie obniżono wynagrodzenie, i zajmują się stricte tylko projektem. - odpowiedział wiceprezes Krupiński na pytanie radnego Michała Makowieckiego, kiedy osoby ze starego zarządu zostaną zwolnione. Jednak co warto zauważyć, obecna, bardzo trudna sytuacja spółki spowodowała, że tym razem nie była to jednogłośna decyzja podjęta przez radnych. Na krótkiej sesji nadzwyczajnej za wnioskiem zagłosowało 11 radnych, dwóch było przeciw, a 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Miasto kupi nowy samochód służbowy Rozpisano przetarg na zakup służbowej limuzyny. Samochód ma być w stanie nowym z 2011 roku. Strona 2

Dzień Dziecka w Mysłowicach Miejskie Centrum Kultury oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa przygotowały wiele atrakcji dla dzieci. Strona 9

REKLAMA

NIE KUPUJ GAZET! Informacje są za darmo! zapraszamy na www.m-ce24.pl

Codziennie najświeższe informacje z Mysłowic


2 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

KOMUNIKACJA

Naprawią wiaty przystankowe Aktualności

Bądź na bieżąco...

W połowie maja Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę z zewnętrzną firmą, która dokona remontu wiat przystankowych komunikacji miejskiej. Zakres prac obejmie wymianę szyb, uzu-

KOMUNIKACJA

pełnienie braków zadaszenia najbardziej uszkodzonych wiat, ich oczyszczenie i pomalowanie oraz naprawę ławeczek. Na remont przystanków zaplanowano około 17 tys. zł. Przypomnijmy, że koszt wymiany jednej szyby to około 80 zł. Powodem większości uszkodzeń są chuligańskie wybryki na przystankach. Kosztami napraw miasto chce obciążyć sprawców.

Bilety nie zdrożeją. Na razie... Nie będzie zaplanowanej na 1 sierpnia podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej - tak zdecydowało zgromadzenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. Uchwała zakładała, że od

Miasto przyjazne biznesowi

BOŃCZYK

MYSŁOWICE

Na najbliższej sesji, radni zagłosują w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu u zbiegu ulic Jastruna i Załuskiego na Bończyku. Z inicjatywą wyszła społeczność Parafii Ścięcia Św.

Chcą skweru bł. Jana Pawła II

25. miejsce Mysłowic w rankingu Tygodnika Newsweek

FOT. INFOGRAFIKA LECH MAZURCZYK

Miastem, które jest najbardziej przyjazne biznesowi w Polsce jest Krosno - wynika z rankingu tygodnika Newsweek. Mysłowice spośród 74 miast w Polsce znalazły się w tej klasyfikacji na 25 miejscu i otrzymały etykietę miasta przyjaznego biznesowi.

Tomasz Kusiak Jak co roku Newsweek opublikował ranking miast najbardziej przyjaznych biznesowi. W zestawieniu ujęto ponad siedemdziesiąt miast w Polsce. Władze miejskie musiały odpowiedzieć na 28 pytań, które przyporządkowano do czterech grup: aktywność biznesowa, finanse, ceny i infrastruktura. Twórcy rankingu brali po uwagę takie kryteria jak ceny gruntów, stawki podatków, ceny wynajmu powierzchni biurowych i handlowych, a także liczbę działających w mieście kancelarii notarialnych, firm księgowych i szkół językowych. Jak podkreślają autorzy zestawienia, metodologia rankingu „została zorientowana na potrzeby średniego przedsiębiorcy, a nie wielkiej korporacji”. Według „Newseweeka” mniejsze miasta mają szansę

przyciągać inwestorów głównie mniejszymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Mysłowice zdobyły najwięcej punktów za ceny (377 pkt.) oraz stan infrastruktury (200 pkt.), mniej za finanse (134 pkt.) i aktywność biznesową (118 pkt.) - w sumie 828 punktów. Z ocenianych miast regionu wyprzedziły nas jedynie Rybnik, Ruda Śląska, Zabrze, Knurów, Gliwice czy Dąbrowa Górnicza. Dla przykładu sąsiedni Sosnowiec zajął 60 miejsce, a Jaworzno - 62. Dodajmy, że pierwsze miejsce w rankingu Newsweeka zajęło Krosno (woj. podkarpackie), tuż za nim uplasowała się Dąbrowa Górnicza oraz Gliwice. Laureaci rankingu Newsweeka zostali nagrodze-

ni podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Regionów, który odbył się w dniach 10-12 maja w Świdnicy.

Czy w naszym mieście łatwo prowadzić interesy? Niezupełnie - uważa Magdalena Szwarc, właścicielka jednego ze sklepów odzieżowych w centrum Mysłowic. - Gdy otwierałam działalność myślałam, że będzie lepiej - mówi. - Nie spodziewałam się kokosów, ale liczyłam na większe zyski. Od początku pożerały je koszty. Wynajęłam mały lokal, który, jak na Mysłowice, okazał się drogi w utrzymaniu. Właściwie na każdym kroku spotykam jakieś trudności, więc pozycja Mysłowic w rankingu jest dla mnie sporym zaskoczeniem.

Nowi dyrektorzy szpitala i ORO Michał Mistewicz W poniedziałek odbyły się rozmowy z dopuszczonymi do dalszej części konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala nr 2 w Mysłowicach. Wśród 4 kobiet i 2 mężczyzn, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne była jedna mysłowiczanka oraz mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Gliwic, Chorzowa i Katowic. Wstępnych wymogów konkursowych nie przeszło 2 kandydatów. W komisji konkursowej zasiedli wiceprezydent Grzegorz

www.kuriermyslowicki.pl Wydawnictwo EmceMedia ul. Wysockiego 2, 41-400 Mysłowice tel. (32) 222-30-04 Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Brzoska, naczelnik Wydziału Zdrowia Krzysztof Imiołczyk, doradca prezydenta Wojciech Król, radca prawny Małgorzata Dworak, kierownik zespołu kadr Grażyna Duda, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bernard Pastuszka i członek rady społecznej szpitala Zbigniew Witosiński. Jako pierwszy informacje o wyniku podał portal M-ce24.pl: dyrektorką szpitala nr 2 została wybrana Ewa Fica, kandydaturę zatwierdził już prezydent Edward Lasok.

Nowa dyrektorka sprawowała w przeszłości funkcję, m.in. szefowej sekretariatu zdrowia NSZZ Solidarność regionu śląsko-dąbrowskiego. Natomiast w innym konkursie na stanowisko dyrektora Ośrodka RehabilitacjnoOpiekuńczego w Brzezince, w którym startowało 3 kandydatów, komisja konkursowa wybrała dr Witolda Obrzuta - kandydata na urząd prezydenta Mysłowic w minionych wyborach samorządowych. Nowy dyrektor najprawdopodobniej rozpocznie pracę od 1 czerwca.

Wydawca: Wydawnictwo EmceMedia s.c. Redaktor naczelny: Tomasz Kusiak Zastępca redaktora: Michał Mistewicz

Kontakt z redakcją: tel. (32) 222-30-04 e-mail: redakcja@kuriermyslowicki.pl

Zasięg: Bończyk, Brzezinka, Brzęczkowice, Ćmok, Dziećkowice, Janów Miejski, Kosztowy, Krasowy, Larysz, Ławki, Morgi, Piasek, Słupna, Stare Miasto, Śródmieście, Wesoła, Imielin, Chełm Śląski, Lędziny

Zespół redakcyjny: Tomasz Kusiak, Emilia Białecka, Michał Mistewicz, Iwona Chorościej, Dominik Kulawik-Białek

Nakład: 7.000 sztuk egzemplarzy

Współpracują: Stowarzyszenie Mieszkańców Mysłowic „Moje Miasto”, Dariusz Falecki, Aleksandra Banasik

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl sierpnia miały zdrożeć wszystkie bilety jednorazowe oraz miesięczne. Ponadto osoby powyżej 70 roku życia miały stracić prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Jak zapowiada zarząd Związku, bilety muszą zdrożeć, w przeciwnym razie nie obejdzie się bez ograniczeń w taborze, kursach, a nawet ilości obsługiwanych przystanków. (tk)

Jana Chrzciciela. Jak napisali w swoim wniosku, miejsce to położone jest przy ulicach noszących nazwiska polskich poetów: Jastruna, Załuskiego, Tetmajera, Modrzewskiego, Tuwima, Fredry, a błogosławiony Jan Paweł II był wybitnym poetą. Skwer jest także miejscem organizacji corocznych Festynów Świętojańskich, gromadzących mieszkańców dzielnicy.

MYSŁOWICE: 90 tys. zł na nową limuzynę miejską

Mysłowice kupią nowy samochód służbowy 90 tysięcy złotych na zakup służbowej limuzyny dla mysłowickiego ratusza zabezpieczyli radni w budżecie miasta podczas ostatniej sesji. Prezydent i urzędnicy mają nim jeździć w delegacje i używać do celów reprezentacyjnych. FOT. PHOTOXPRESS

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

Tomasz Kusiak Poprzedni miejski samochód został zlicytowany ze względu na uszkodzenia po wypadku. Z tego tytułu miasto otrzymało odszkodowanie, które ma pokryć 50% kosztów zakupu nowego wozu. - Pozostała część środków zostanie zwrócona ze sprzedaży i kasacji innych samochodów służbowych, którymi dysponują obecnie jednostki budżetowe. Samochód zostanie zakupiony w kredycie 50/50 - wyjaśnia Wojciech Król, rzecznik magistratu. Jak tłumaczą urzędnicy, pomimo wielu oszczędności kupno nowej limuzyny jest wręcz konieczne, bowiem poprzednia Skoda Superb została rozbita przez poprzedniego prezydenta, a obecny nie ma czym jeździć. - Zakup nie jest czymś nowym. Każdy Urząd Miasta dysponuje samochodem służbowym, z którego najczęściej korzysta prezydent miasta, ale także ważni goście. Prezydent uczestniczy w wielu spotkaniach poza Mysłowicami i powstaje problem z gospodarowaniem czasem Prezydenta,

Ostatnim samochodem prezydenta była Skoda Superb który np. w centrum Katowic przez 20 minut musi szukać miejsca do parkowania. Do tego dochodzi kwestia bezpieczeństwa - prezydent często pracuje od wczesnych godzin porannych do późno wieczornych a nawet nocnych - wyjaśnia Wojciech Król. REKLAMA

Na zakup nowego wozu został już rozpisany publiczny przetarg. Przedmiotem zamówienia jest czarna limuzyna w stanie nowym nie używanym, wyprodukowana w 2011 roku. Oferowana kwota nie może przekraczać tej zabezpieczonej przez Radę. km3/5/11

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Zamów reklamę w Kurierze Mysłowickim oraz internetowym Portalu Mieszkańców Mysłowic www.m-ce24.pl

Numer zamknięto 25 maja 2011r.

Kontakt z biurem reklamy: tel. (32) 222-30-04, e-mail: reklama@m-ce24.pl

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Emcemedia S.C. zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Kurierze Mysłowickim jest zabronione bez zgody wydawcy.

Nasi specjaliści czekają na Twój telefon w dni powszednie w godz. 9-17.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.

Kurier Mysłowicki jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. Pr 2321.


Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl BOŃCZYK

Zdradził ich plecak szkolny z zeszytami W poniedziałek policjanci otrzymali zgłoszenie o próbie kradzieży kabli zasilających ciąg garaży przy ulicy Katowickiej. Na miejscu znaleźli porzucony plecak z przyborami szkolnymi oraz zeszytami,

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

STARE MIASTO

które doprowadziły funkcjonariuszy do miejsca zamieszkania ich właściciela. W mieszkaniu zastali dwóch nieletnich w wieku 16 i 15 lat w trakcie cięcia klocka drewna piłą tarczową, którą jak się okazało skradli z magazynu jednej z mysłowickich firm budowlanych. Łup o wartości ok. 2 tyś. złotych wrócił już do właściciela. Nieletnimi zajmie się Sąd Rodzinny. (tk)

Schował się pod łóżkiem Do niecodziennej sytuacji doszło podczas kontroli jednego z mysłowickich mieszkań za poszukiwanym mężczyzną. Policjanci znaleźli go schowanego... pod łóżkiem. Policjanci prowadzący czynności

3

związane z zatrzymaniem poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach mężczyzny zapukali do jego mieszkania we wtorek późnym wieczorem. Drzwi otworzyła im siostra poszukiwanego twierdząc, że brata nie ma w domu. Policjanci nie dali wiary jej zapewnieniom i po chwili znaleźli 31-latka leżącego pod łóżkiem w sypialni. (tk)

Jest pomysł na byłe kino w Wesołej

FOT. IWONA CHOROŚCIEJ

Michał Mistewicz

Budynek byłego kina Kosmos II, następnie byłego MCK2

Budynek po byłym kinie Kosmos II w Wesołej od roku stoi niewykorzystany. Przypomnijmy, ze w budynku po kinie „Kosmos II” powstała Strefa Aktywności Twórczej, która była filią Miejskiego Centrum Kultury. Jednak po miesiącu działania nowa placówka, tak potrzebna mieszkańcom dzielnicy, została zamknięta. Oficjalnym powodem był brak funduszy. Tymczasem łączne koszty przejęcia budynku oraz jego modernizacji i dostosowania pochłonęły ponad 2 mln zł.

A modernizacja objęła miedzy innymi wymianę dachu, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, malowanie pomieszczeń, a sale kinową zaadaptowano na widowiskową. Pusty budynek wykorzystali włamywacze, którzy próbując dokonać kradzieży grzejnika spowodowali zalanie wodą części budynku. - Straty zostały oszacowane na około 620 tysięcy zł - mówi Wojciech Król z magistratu. Natomiast jak dowiedzieliśmy się u administratora, zniszczenie nie objęło głównej sali widowiskowej. Niedawno odREKLAMA

DZIEĆKOWICE Po latach dramatycznych próśb i apeli powstaną światła na Długiej

FOT. IWONA CHOROŚCIEJ

Dziećkowice czekają na sygnalizację

Od ponad siedmiu lat mieszkańcy dzielnicy Dziećkowice w Mysłowicach czekali na to, by władze miasta zdecydowały się wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na założenie sygnalizacji świetlnej przy niebezpiecznym przejściu dla pieszych obok szkoły.

Tomasz Kusiak Przy Szkole Podstawowej nr 5 w Dziećkowicach zawsze było niebezpiecznie. Sytuacja pogorszyła się, kiedy na pobliskiej autostradzie A4 ustawiono bramki poboru opłat. Od tego czasu główna arteria dzielnicy stała się jeszcze bardziej ruchliwa. Kierowcy, chcąc uniknąć opłat, omijają bramki na autostradzie i wybierają skrót przez Długą.

Pomimo ograniczeń prędkości, kierowcy pędzą tu bez opamiętania. Za każdym razem, gdy moje dzieci są w drodze ze szkoły lub do szkoły, włos jeży mi się na głowie. Boję się, że coś im się może stać, gdy będą przechodzić przez pasy - mówi Joanna Krupa. W grudniu 2009 roku, uczniowie podstawówki napisali w sprawie budowy świateł dramatyczny list do władz miasta. Wówczas podpisało się pod nim w sumie 97 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Dopiero teraz, gdy znalazły się pieniądze na poprawę bezpieczeństwa na ul. Długiej ich prośby wreszcie zostaną spełnione. Jeszcze w tym roku na ul. Długiej w Dziećkowicach zainstalowana zostanie sygna-

lizacja świetlna. Będzie to tzw. sygnalizacja wzbudzana z wtopionymi w jezdnię pętlami indukcyjnymi, które będą rejestrować ruch pojazdów i przekazywać do komputera informacje, jakie światła powinny zostać włączone. - 2 czerwca zostaną otwarte oferty złożone w postępowaniu przetargowym. Na tę inwestycję w budżęcie miasta zabezpieczono kwotę 135 tys. zł. Gdy postępowanie zostanie zakończone, niezwłocznie przystąpmy do robót - mówi Wojciech Król z mysłowickiego magistratu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace mogłyby rozpocząć się najprawdopodobniej już na przełomie lipca i sierpnia.

było się spotkanie w sprawie przyszłości budynku, w którym obok władz miasta wzięli udział także przedstawiciele Rady Osiedla Wesoła, a także dyrektor MCK Adam Radosz. - Mamy wiele pomysłów na zagospodarowanie tego miejsca, ale decyzja ostateczna należy do Rady Miasta i prezydenta - mówi nam Adrian Jaworski z Rady Osiedla Wesoła. - Warto wspomnieć, że prócz budynku głównego jest także plac przyległy do byłego kina, tu też mamy różne pomysły na jego funkcje. Cała dzielnica to przecież blisko 8000 miesz-

kańców, a poza jedną małą placówką nie mamy tu żadnego innego ośrodka kultury. We wnętrzach budynku, mieszkańcy proponują między innymi budowę ścianki wspinaczkowej dla najmłodszych. Przedstawiciele Rady Osiedla podkreślają, że bardzo zależy im na współpracy ze wszystkimi stronami, aby stworzyć tu w przyszłości prężny ośrodek kultury. Z kolei w Urzędzie Miasta dowiedzieliśmy się, że rozważane jest ogłoszenie konkursu na projekt zagospodarowania budynku po byłym kinie. km4/5/11


4 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

budowy, którą rozpoczęła jeszcze inna firma budowlana. W procesie przetargowym złożono 4 oferty inwestycyjne. Najlepsza okazała się oferta firmy Riser z Jaworzna o wartości 2 mln 366 tys. zł. Najdroższa oferta opiewała na sumę 3 mln 370 tys. zł. Termin oddania dokończonej sali, na którą czekają już uczniowie obu liceów, został przewidziany na 16 maja 2012

Dokończą budowę sali gimnastycznej Przetarg na dokończenie sali gimnastycznej pomiędzy I LO i II LO został rozstrzygnięty 17 maja, a przekazanie placu budowy nastąpiło 23 maja. Przetarg dotyczył kompleksowego dokończenia

KRASOWY: Uczniowie z SP17 wygrali konkurs recytatorski

Najlepsi w całej Polsce

FOT. IWONA CHOROŚCIEJ

Iwona Chorościej Wiktoria Pastwa z kl. III i Szymon Wróbel z kl. IV szkoły Podstawowej nr 17 z Krasów zostali ponownymi laureatami ogólnopolskiego finału konkursu poezji Jana Pawła II. Tym razem stanęli na podium w Toruniu, gdzie zajęli kolejno I i III miejsce. W ubiegłym roku konkurs obejmował zakres wiedzy

o życiu i działalności duszpasterskiej Jana Pawła II, w tym roku uczestnicy zmierzyli się ze słowem pisanym czyli z poezją, najpierw Karola Wojtyły, a potem z tą pisana w czasach papieskich. Podczas finałów w Toruniu Wiktoria i Szymon musieli zmierzyć się z prawie trzystoma uczniami z 1200 szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski.

Terminy spotkań z radcą: 02.06.2011r. , godz. 16:00 - 20:00 07.06.2011r. , godz. 16:00 - 20:00 10.06.2011r. , godz. 16:00 - 20:00 15.06.2011r. , godz. 16:00 - 20:00 18.06.2011r. , godz. 10:00 - 14:00 20.06.2011r. , godz. 16:00 - 20:00 28.06.2011r. , godz. 16:00 - 20:00 30.06.2011r. , godz. 16:00 - 20:00

PRAWO

Bezpłatne porady prawne Poradę można uzyskać w Punkcie Poradnictwa Otwartego, który mieści się w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach przy ul. Grunwaldzkiej 7.

Więcej informacji na stronie: www.ppo-arl.com.pl

Wybrali młodzieżowego prezydenta Mysłowic RELACJA

Szymon Wróbel i Wiktoria Pastwa najlepszymi recytatorami

roku. - Liczymy jednak, że oddanie sali do użytku nastąpi jeszcze w tym roku - mówi Wojciech Król z Urzędu Miasta. Przypomnijmy, że wskutek zerwania umowy z poprzednim wykonawcą budowy, miasto zostało zmuszone do zapłacenia odszkodowania. Spowodowało to też zamknięcie na niemal rok wszelkich prac przy dokończeniu sali.

Rozstrzygnięto konkurs dla uczniów mysłowickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

W poniedziałek w MCK odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Zostań prezydentem Mysłowic”. Był to konkurs skierowany do uczniów mysłowickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, polegający na przygotowaniu strategii promocji miasta.

Michał Mistewicz Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży sprawami miasta, utwierdzenie w przekonaniu, że zaangażowanie w promocję ciekawej inicjatywy może wspomóc jej realizację. Do rywalizacji przystąpili uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Mysłowic: Damian Aksamit, Paweł Banasik, Karol Berger, Adriana Biecka, Aleksandra Głos, Tomasz Kowalski, Monika Marian, Robert Olejniczak, Maciej Podolski i Marcin Wróbel. Konkurs był wprawdzie

FOT. IWONA CHOROŚCIEJ

INWESTYCJE

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

zabawą, ale także elementem nauki i sprawdzenia się w innej niż zwykle roli. W trakcie prezentacji były elementy, które łączyły wszystkie projekty, jak nawiązywanie do idei OFF Festivalu, czy też podkreślanie braku oferty mysłowickiej

kultury dla młodzieży. Wady miasta, które wymieniała młodzież to brak dobrych dróg, brak remontów zabytków, a także mała ilość placów zabaw oraz boisk. Nie brakowało także ciekawych pomysłów, takich jak budowa obserwato-

rium astronomicznego, strzelnicy czy węzła tramwajowego łączącego Mysłowice z Brzęczkowicami. Po prezentacji kandydaci musieli jeszcze odpowiedzieć na pytania o mocne strony miasta. W odpowiedziach powtarzała się renoma zespołu Myslovitz, wysoki poziom miejskiego nauczania, jak też temat Trójkąta Trzech Cesarzy. Po odpowiedziach na pytania, jurorzy ogłosili wynik. Prezydentem Miasta na dzień 1 czerwca został wybrany Karol Berger z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach - Wesołej. Do pomocy będzie miał Aleksandrę Głos (ZSO) jako I wiceprezydenta, oraz Marcina Podolskiego (Gimnazjum nr 4) jako II wiceprezydenta. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali teczki oraz miejskie upominki. Konkurs ma być powtórzony także w przyszłym roku.

REKLAMA REKLAMA

km5/5/11 1032569/00

Janowska 15 – najlepszy adres w Mysłowicach Jeśli ktoś pragnie zamieszkać w eleganckim mieszkaniu, w spokojnej okolicy z niezwykle dogodnym dojazdem do większości miast Górnego Śląska, to musi przeczytać ten tekst. Osiedle Prezydenckie spełni te wymagania i oczekiwania. Osiedle Prezydenckie bez wątpienia będzie najciekawszą inwestycją na mysłowickim rynku nieruchomości w najbliższych latach. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się w połowie bieżącego roku. Pod koniec przyszłego – będą gotowe dwa pierwsze z kilku zaprojektowanych w tym miejscu budynków wielorodzinnych. Jak będą wyglądały? Doskonale widać na zamieszczonych obok zdjęciach. Podwyższony standard i elegancja, atrakcyjna architektura, starannie skomponowana kolorystyka elewacji oraz wspaniałe tarasy zachwycą najbardziej wymagających lokatorów. Wielorodzinne budynki typu Lazur 3 to efekt pracy specjalistów z pracowni projektowej MTM Styl. Zaprojektowane przez nich Osiedle Prezydenckie jest połączeniem

piękna i prestiżu. Wystarczy jeden rzut oka, by je docenić. Tereny przy ul. Janowskiej należą do najatrakcyjniejszych w Mysłowicach i całej Aglomeracji Śląskiej. Janów zawsze był jedną z najbardziej eleganckich i prestiżowych dzielnic Mysłowic. Dzięki tej inwestycji jego atrakcyjność wzrośnie jeszcze bardziej. Choćby dlatego, że Osiedle Prezydenckie niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki od-

mieni poprzemysłowe tereny znajdujące się u zbiegu ul. Janowskiej i Jodłowej. Otoczenie Osiedla Prezydenckiego to jednorodzinna i niska, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. W pobliżu znajduje się wiele sklepów, przystanki autobusowe, przedszkola i szkoły. Naprzeciw znajduje się Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki „Trójkąt”, który pełni ważną rolę w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Wspaniała architektura i dobre otoczenie to jednak nie wszystko. Mieszkanie na Osiedlu Prezydenckim gwarantuje również spokój w centrum Mysłowic i dogodny dojazd do większości miast Górnego Śląska. O idealnym położeniu stanowi przede wszystkim położenie blisko głównych arterii komunikacyjnych województwa śląskiego. Dojazd do autostrady A4 zajmuje tylko trzy minuty. Tyle samo co do centrum kulturalnego, biznesowego i administracyjnego Mysłowic. W niespełna dziesięć można znaleźć się w centrum Katowic. Inwestorem Osiedla Prezydenckiego jest CREATIVE Sp. z o. o. Sp. k. Fundusze własne spółki oraz doskonała współpraca z bankami gwarantuje płynność finansową i sprawną realizację projektu. CREATIVE Sp. z o. o. jest jedną z najbardziej doświadczonych firm na rynku budowlanym w regionie. Gwarantuje szybkie wykonanie inwestycji i doskonałą jakość. Więcej informacji na temat planowanej inwestycji można znaleźć na stronie internetowej osiedla: www.osiedleprezydenckie.pl. W najbliższym czasie zostanie ona wzbogacona o szczegółową ofertę sprzedaży mieszkań.


MYSŁOWICE

Będą projektować dla miasta 13 maja w Urzędzie Miasta podpisano porozumienie o współpracy dwustronnej pomiędzy Wyższą Szkoła Techniczną w Katowicach, a miastem Mysłowice. Dokument jest finalizacją procesu, który

rozpoczął się od uchwały podjętej przez Radę Miasta o wyrażeniu woli współpracy z tą uczelnią techniczną. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest pierwszą niepubliczną uczelnią techniczną w naszym regionie. Na początku roku doszło do pierwszych rozmów na temat ewentualnej współpracy. W ramach tej współpracy,

studenci WST mają poprzez odbywane praktyki, a także prace projektowe włączyć się w miejskie planowanie. - Jest to akt, który będzie przybliżał współpracę miasta i uczelni, a sprawy którymi zajmuje się uczelnia rokuje to na przyszłość, że będzie to współpraca bardzo owocna czego sobie wszyscy życzymy. - Ja się bardzo cieszę, że podpisuje ten

dokument, gdyż tak jak wcześniej rozmawialiśmy z prezydentem, wiemy ile ciekawych tematów jest do zrobienia w pięknym i historycznym mieście Mysłowice - mówił kanclerz WST Arkadiusz Hołda. - Nasi studenci włączą się aktywnie w prace urbanistyczne, architektoniczne, wzornicze, aby to miasto piękniało z każdym dniem.

Wspomnienie Witolda Sowy Iwona Chorościej

FOT. IWONA CHOROŚCIEJ

Rok temu, w maju przez kraj przeszła fala powodzi. Jej skutki były widoczne również w Mysłowicach. Rozpoczęła się trudna walka z żywiołem, który niestety prócz zniszczeń, zabrał także jedno życie.

Śp. Witold Sowa REKLAMA

Kurier Mysłowicki

Informacje

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

W trakcie zabezpieczania terenu w pobliżu podtopionego hotelu „Gościniec” przy ulicy Krakowskiej, śmierć poniósł strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowach. Witold Sowa urodził się 4 lipca 1951 roku w Mysłowicach. Przez 45 lat, od 1965 roku, służył jako strażak ochotnik. Przeszedł wszystkie szczeble w pracy strażaka, a za swoją pracę społeczną, poza odznaczeniami strażackimi, wyróżniony został najwyższym odznacze-

niem w OSP „Złotym Znakiem Związku”, nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1992 roku, pełnił w kosztowskiej OSP funkcje naczelnika. Zawodowo przez lata pracował w kopalni Wesoła, później we własnej firmie. Zawsze po pracy zawodowej, OSP była jego drugim domem. Brał udział w akcjach pożarniczych, posiadał uprawnienia do prowadzenia samochodów uprzywilejowanych. 17 maja 2010 roku w trakcie akcji ewakuacyjnej archiwum Sądu Witold Sowa zasłabł. Na miejsce zdarzenia przybyli ratownicy medyczni, którym nie udało się uratować życia strażaka. 15 maja w kosztowskim kościele została odprawiona msza w jego intencji.

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

5

- Nasza uczelnia widzi szansę współpracy z innymi miastami, mam nadzieję, że podpisany dzisiaj dokument będzie realizowany z pożytkiem i dla studentów, którzy mogą praktycznie poznać swój zawód, ale i dla miasta, iż przyczyni się do jego rozwoju. - mówił z przekonaniem rektor uczelni, prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski.

MYSŁOWICE: Statuetka dla ks. Mariana Zielnioka

Nagroda Korfantego dla kapłana z Brzezinki Iwona Chorościej W tym roku po raz 19. przyznano prestiżowe nagrody im. Wojciecha Korfantego. Nagrody przyznawane są przez Zarząd Główny Związku Górnośląskiego. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się takie osobistości jak prof. Jerzy Buzek, prof. Irena Lipowicz, dr Zbigniew Kadłubek, ale również - odznaczony pośmiertnie ks. prof. Marian Zielniok z Mysłowic-Brzezinki. Nagrody wręczone zostały w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu w 138. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego. Nagrody jego imienia od 1993 roku przyznaje Związek Górnośląski - regionalna organizacja promująca śląską kulturę i trady-

cję. Związek poprzez przyznanie nagrody chce honorować w ten sposób osoby oraz instytucje zasłużone dla regionu, kształtujące jego tożsamość. W imieniu ks. Mariana Zielnioka, statuetkę odebrała jego siostra Gabriela, wieloletnia członkini Związku Górnośląskiego koła w Brzezince. Ks. Marian Zielniok, kapłan archidiecezji katowickiej, wykładowca w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym i Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie, był ceniony jako architekt i publicysta. Był m.in. członkiem Archidiecezjalnej Komisji ds. Architektury i Sztuki Sakralnej, członkiem Komisji Episkopatu ds. Sztuki Sakralnej a także zasiadał w Kapitule Orderu Czarnej Madonny. km6/5/11


6 Kurier Mysłowicki

Informacje

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

Rady Osiedli wybrane, ale nie wszystkie Tomasz Kusiak W marcu i kwietniu odbyły się zebrania wyborcze Rad Osiedlowych. W 12 osiedlach mieszkańcy miasta wybrali swoich przedstawicieli. W sumie wybrano 180 radnych oraz 12 przewodniczących. Niestety w dalszym ciągu osiedla Centrum oraz Śródmieście pozostają bez Rad z powodu braku kworum potrzebnego do przeprowadzenia wyborów. W II Liceum Ogólnokształcącym, gdzie po raz drugi odbyło się spotkanie wyborcze zjawiło się zaledwie dwadzieścia osób, tymczasem do wyboru 15 osób zasiadających w Radzie potrzeba frekwencji 60 obecnych. Była to zarazem najgorsza frekwencja we wszystkich wyborach rad. Obecni na zebraniu z oburzeniem wskazywali na brak informacji o spotkaniu w postaci plakatów informacyjnych

rozklejanych za porozumieniem miasta z właścicielami licznych na tym osiedlu bloków mieszkalnych. Zebranie zakończył radny Andrzej Sikora, który zacytował Fiodora Dostojewskiego - „Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach”, a według radnego mieszkańcy nie chcą wziąć odpowiedzialności za własne osiedle. Radny Tomasz Szewczyk z kolei stwierdził, że mieszkańców niestety nie interesuje temat Rad Osiedli, mimo, że mają one spory wpływ na to co dzieje się na danym terenie. Wcześniej, podczas dwóch spotkań wyborczych nie udało się wybrać także przedstawicieli Rady Osiedla Stare Miasto. Ponowne wybory odbędą się tylko, jeżeli mieszkańcy danej dzielnicy złożą do Rady Miasta pisma z 90 podpisami pod wnioskiem o zwołanie kolejnego zebrania wyborczego.

Przedstawiciele poszczególnych Rad Osiedli: Osiedle Larysz - Hajdowizna Maria Musioł, Iwona Bittner, Eugeniusz Starzak, Danuta UrbańczykFrycz, Mariola Kocur, Anna Goj, Anna Wurzel-Gąsior, Krzysztof Resiak, Jolanta Szyja, Karolina Bittner, Edyta Szyja, Tadeusz Stacha, Bernadeta Wybraniec, Karol Rother, Barbara Andrzejczak.

Osiedle Wesoła Maria Krutysza, Jerzy Biesiadecki, Eugeniusz Olej, Jerzy Kontny, Ewa Fiszer, Alojzy Musioł, Zbigniew Gos, Bożena Wrona, Roman Kruk, Gabriela Kucia, Antoni Pastuszka, Piotr Kober, Teresa Kańtoch, Renata Polak, Adrian Jaworski.

Osiedle Dziećkowice Magdalena Palka, Teodor Tuszyński, Józef Piwowarczyk, Andrzej Pypłacz, Ewelina Chmielewska, Jacek Musioł, Zenon Kramarczyk, Irena Palka, Edmund Matuszczak, Roman Ćwięczek, Adam Gąsiorek, Józef Komandera, Paweł Kucowicz, Jan Palka, Danuta Dytkowicz.

Osiedle Krasowy Anna Osoba, Gabriela Balicka, Joanna Kołodziej, Elzbieta Szwarlik, Józef Wybraniec, Jerzy Wegner, Dariusz Dębiec, Urszula Copek, Mirosława Zioła, Jolanta Kwiek, Ewa Stolorz, Bogumiła Kocur, Henryk Urbańczyk, Andrzej Goj, Andrzej Nowak.

Osiedle Kosztowy Roman Zakrzewski, Jerzy Zając, Bronisława Załuczkowska-Żydzik, Marlena Domżoł, Gabriela Saternus, Paweł Gąsiorczyk, Piotr Sielicki, Natalia Głombek, Anna Tylus, Damian Nowak, Paweł Laufer, Augustyn Jochemczyk, Grzegorz Kubica, Arkadiusz Michalik oraz Janusz Pieta.

Osiedle Piasek Hildegarda Baron, Stefan Orłowski, Mieczysław Sobota, Elżbieta Boroniec, Ewelina Wyrwalec, Anna Drobiec, Stanisław Bąk, Piotr Sowa, Łukasz Kocur, Grażyna Gorączko, Jarosław Nosek, Dariusz Strzoda, Ewelina Aksamit, Regina Stolecka, Barbara Skowrońska.

Osiedle Brzezinka Marek Pryba, Jerzy Kałuża, Tadeusz Jaskólak, Urszula Polok, Marian Braja, Elżbieta Bartodziej, Stanisław Bielawski, Krzysztof Kowalski, Henryk Paryż, Jan Cieplok, Mirella Dąbek, Barbara Jura, Agnieszka Laskowska, Marcin Opałka oraz Grzegorz Czernek. Osiedle Bończyk - Tuwima Antoni Stadle, Artur Zduniak, Maciej Grasela, Rafał Kalinowski, Daniel Nowak, Piotr Józefczyk, Marian Ślusarczyk, Sylwia Żygłowicz, Karolina Dudek, Daniel Małota, Dawid Domiter, Zbigniew Zduniak, Bogdan Obłój, Jacek Stankowski, Łukasz Jarawka. Osiedle Janów Miejski - Ćmok Rafał Porębski, Sławomir Olej, Arkadiusz Przybyłka, Krystian Małecki, Antoni Galiński, Antoni Lasota, Zbigniew Orłowski, Romuald Borowczyk, Aneta Pasiut, Edward Duliński, Maria Olesińska, Iwona Idzik, Krystyn Bebło, Tomasz Kusiak, Jacek Lubowiecki.

Osiedle Brzęczkowice - Słupna Balicki Jarosław, Fabryczny Aleksandra, Korus Piotr, Łukaszek Mateusz, Łukaszewicz Leopold, Majchur Szymon, Majchur Jerzy, Makowiecki Krzysztof, Malaka Bartosz, Palka Czesław, Prajer Łukasz, Raczkowska Marianna, Stroński Marcin, Widlak Jolanta, Wiśniewski Bolesław. Osiedle Morgi Adam Dziwak, Maria Bołdys, Małgorzata Siupka, Zbigniew Banaś, Klaudia Jamrocha, Małgorzata Mól, Jarosław Szary, Bożena Zając, Tomasz Dziwak, Paweł Pastuszka, Ignacy Markowski, Iwona Delimata, Roman Wicher, Krystyna Maj, Przemysław Orzechowski. Osiedle Szopena-Wielka Skotnica Sandra Jędrzejas, Leszek Ligęza, Marek Piecha, Tadeusz Olszak, Renata Karaś, Dajana Karaś, Maria Stolińska, Anna Filipkowska, Ewa Rusiecka, Bożena Pakuła, Jan Mendrygał, Paweł Olszak, Bogumiła Bierdzińska, Krzysztof Skutnik, Grażyna Kłusak.

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Poradnik „Ja i moje serce” ZDROWIE

Jest już reedycja nowego wydania poradnika zdrowotnego dla osób dbających o swoje serce autorstwa Agnieszki Storch-Uczciwek i Krystyny Bochenek-Klimczyk

Książka pt. „Ja i moje serce zdrowe, chore, operowane” autorstwa Agnieszki StorchUczciwek i Krystyny Bochenek-Klimczyk to napisany w przystępny sposób poradnik dla osób dbających o swoje serce.

Iwona Chorościej Można w nim znaleźć wiele informacji na temat chorób układu sercowo-naczyniowego, nowoczesnych sposobów leczenia oraz rehabilitacji kardiologicznej, jak również praktyczne porady dotyczące zdrowej diety, kontrolowania ciśnienia tętniczego czy prawidłowej aktywności fizycznej wraz z zestawami ćwiczeń. Książka ta nie tylko promuje zdrowy styl życia, ale przede wszystkim w zrozumiały sposób odpowiada na pytania rodzące się w trakcie leczenia: na czym polega koronaroplastyka, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, naprawa zastawki serca czy operacja tętniaka aorty, dlaczego należy kontynuować rehabilitację i jak dawkować wysiłek fizyczny, jakie czynności są dozwolone, a jakie przeciwwskazane po zawale serca czy operacji kardiochirurgicznej. - Pierwotnym pomysłem na napisanie książki była nasza

praca z osobami popomostowaniu aortalno-wieńcowym tzw. by-passach. To zabieg, który wydłuża przeżywalność u coraz większej liczby chorych, ale nie likwiduje jej skutków. Nasz poradnik kierujemy jednak nie tylko do pacjentów kardiologicznych czy kardiochirurgicznych, ale też do wszystkich zainteresowanych tematyką chorób układu sercowo-naczyniowego, nowoczesnymi sposobami ich leczenia czy rehabilitacją kardiologiczną. Książka przeznaczona jest również dla rodzin osób z chorobami serca. Rodzina jest bowiem podstawowym źródłem przekonań zdrowotnych i zachowań zwiazanych ze zdrowiem. Od niej często zależy kształtowanie zachowań w sprzyjających zdrowiu - rodzina wpływa na podjęcie przez chorego wspólnych form aktywności fizycznych - spacerów, wycieczek rowerowych. I wydanie książki „Ja i moje serce - zdrowe, chore, operowane” zostało w 2009 roku wyróżnione nagrodą Fundacji Rehabilitacja Kardiologiczna Profesora Stanisława Rudnickiego oraz było polecane przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Nowe wydanie jest uaktualnione i poszerzone.

Agnieszka Storch-Uczciwek z Morgów, współautorka książki II wydanie książki, poszerzone i uzupełnione, można kupić w następujących miejscach: » Księgarnia „Eskulap”, ul. Jankego 156, Katowice-Piotrowice » Księgarnia „Skarbek”, ul. Mickiewicza 4, Katowice-Centrum » Górnośląskie Centrum Kardiologiczne, ul. Ziołowa 46-47, K-ce-Ochojec » Księgarnia „Nauka”, ul. Warszawska 11, Katowice-Centrum » Księgarnia internetowa Medicon: www.medicon.pl

Puchary kadetów i juniorów w wędkarstwie Iwona Chorościej Nad zbiornikiem wodnym „Hubertus” lub jak mówią wędkarze - na Glinioku odbyły się zawody wędkarskie spławikowe o tytuł mistrza koła w kategorii kadet i junior. Organizatorem było koło wędkarskie nr 37 Polskiego Związku Wędkarskiego. Zawody sędziował Grzegorz Wojak, sędzia klasy okręgowej. Największa złowioną rybą na zawodach może poszczycić się Dawid Sorek, który złowił 40-cm leszcza,

natomiast lina o długości 35 cm - Michał Wojak. A już w najbliższą w niedzielę, koło nr 37 na Hubertusie będzie organizatorem zawodów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W zawodach mogą brać udział dzieci do lat 16. Zbiórka uczestników zawodów wędkarskich o godzinie 7.00, natomiast zapisy do godz. 7.15 w siedzibie Koła „Rybaczówka”. Gry i Zabawy rozpoczną się o godz. 11. Każdy uczestnik otrzyma słodki upominek i nniespodziankę.

Najlepsi wędkarze kadeci: Dawid Sorek, Szymon Kochel, Karolina Bień i Natalia Pałka Najlepsi wędkarze juniorzy: Michał Wojak, Adrian Płaza, Mateusz Siwiec i Paweł Letki

Powstał Klub Młodych Duchem w MCK Emilia Białecka Klub Młodych Duchem to nowa propozycja dla osób w wieku seniorskim. Powstanie klubu jest rezultatem współpracy pomiędzy Miejskim Centrum Kultury i słuchaczami Uniwersytetu III Wieku działającego przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Celem Klubu jest zachęcenie adresatów do aktywności twórczej, ruchowej oraz spotkań towarzyskich w miłym gronie i w kameralnej atmos-

ferze. Aktualna oferta dla klubowiczów obejmuje zajęcia artystyczne:taniec towarzyski (środa, godz. 18.00-19.00), zajęcia literacko-teatralne (poniedziałek, godz. 16.00-18.00), zajęcia plastyczno - manualne (piątek, godz. 16.00-18.00). Zajęcia prowadzone są przez instruktorów MCK oraz wolontariuszy skupionych w Centrum Wolontariatu. Należy zaznaczyć, że tematyka zajęć tworzona jest wspólnie przez prowadzących i uczestników. Jednak propozycje Klubu to nie tylko regularne

warsztaty, ale także organizowanie spotkań poetyckich, muzycznych, wystaw, pokazów filmowych oraz wyjazdów do teatru, galerii i innych miejsc, które pozwalają na aktywne uczestnictwo w kulturze. - Zależy nam ciągłej wymianie pomysłów, nowych inicjatywach, ale przede wszystkim pozytywnej energii i integracji różnych środowisk. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Klubie Młodych Duchem prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Animacji Kultury MCK - (32) 222-66-70 wew. 43 lub osobiście przy ul. Grunwaldzkiej 7, pokój 104.


Kurier Mysłowicki

Informator

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

7

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych „Progres”

«

FOT. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Progres na Forum Organizacji Pozarządowych Województwa

Dnia 5 maja w ramach obchodów Dni Województwa Śląskiego, uczestniczyliśmy w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Śląskiego 2011, które odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie oficjalnie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz, który już na wstępie obrad poinformował zebranych o utworzeniu, przy swoim urzędzie, stanowiska Pełnomocnika do

spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i równych szans, co jest realizacją postulatów organizacji pozarządowych, i co niewątpliwie przyczyni się do lepszej współpracy tych organizacji z Urzędem Marszałkowskim. Tematem przewodnim Forum był udział organizacji pozarządowych w tworzeniu szeroko rozumianej kultury. Przedstawione referaty dowiodły, że w obecnych czasach,

kiedy to kultura nie może liczyć na większe wsparcie finansowe ze strony rządowo – samorządowej, to właśnie stowarzyszenia, fundacje, ogniska i inne formy organizacji pozarządowych, odgrywają ogromną rolę we wzbogacaniu oferty kulturowej. Biorąc pod uwagę fakt, że są one najbliżej odbiorcy, to właśnie one najlepiej znają lokalne potrzeby kulturowe i mogą najtrafniej i bezpośrednio do niego dotrzeć. Poza tym są jeszcze duże obszary, gdzie organizacje pozarządowe są jedynym organizatorem różnorodnych działań i przedsięwzięć kulturalnych. Konferencja niosła też za sobą, w czasie tak zwanych rozmów kuluarowych, wymianę doświadczeń, myśli, co zawsze poszerza horyzonty. Miała również na celu integrację trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych), a niewątpliwie spotkania takie na pewno sprzyjają rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. (Mariola Kocur)

Progres wykorzystuje środki pomocowe Unii Europejskiej Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Progres” bierze udział w projekcie Unii Europejskiej „Region aktywnych organizacji - utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania organizacji pozarządowych w województwie śląskim”. Kluczową formą wsparcia w projekcie jest przygotowanie indywidualnego programu przełamywania barier i zwiększania efektywności działania przez eksperta - coacha. Aby skorzystać z tej

formy wsparcia należało złożyć odpowiedni wniosek i zostać zakwalifikowanym przez zespół ekspertów realizujących coaching. Nasze stowarzyszenie pozytywnie przeszło kwalifikacje i otrzymało indywidualnego eksperta, dzięki któremu będziemy mogli uzyskać między innymi: opracowanie diagnozy i strategii rozwoju stowarzyszenia, plan prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz promocji, poszerzone doradztwo księgowe i prawne,

pomoc w zakupie specjalistycznych usług. Zadaniem coacha jest także wskazywanie odpowiednich szkoleń, warsztatów i tematów doradztwa, które zwiększają kompetencje osób zaangażowanych w działania organizacji, zarówno dostępnych w ramach tego projektu jak i realizowanych przez inne podmioty w ramach wsparcia technicznego, w różnych programach z których mogą korzystać organizacje pozarządowe. (Mariola Kocur)

Akademia o Konstytucji 3-go Maja 29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 11 na Laryszu odbyła się uroczysta Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wszyscy zebrani uroczyście odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego” oraz hymn szkolny. Doniosłość tego święta starała się wyjaśnić dzieciom Pani Klaudia Widera. Uchwalenie najważniejszego aktu prawnego pierwszy raz na kontynencie europejskim dokonało się właśnie na ziemiach polskich - tłumaczyła wszystkim zebranym uczniom. Osoby biorące udział w akademii rozpoczęły recytację wierszy, starając się nakreślić burzliwe dzieje Polski. Wszyscy śpiewali także pieśni patriotyczne. Z kolei w dniu 3 maja w Pa-

Stowarzyszenie „Progres” prężnie działa od stycznia 2010 roku. Jego celem jest m.in. działanie na rzecz rozwoju: wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ekologii, kynologii, ochrony zwierząt a także ochrony dóbr kultury i tradycji.

Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców osiedla Larysz - ludzi, którym los ich małej ojczyzny nie jest obojętny, którzy pragną by na tym małym skrawku ziemi wszystkim żyło się jak najlepiej. Progres współpracuje ściśle z Radą Osiedla Larysz-Hajdowizna oraz Szkołą Podstawową nr 11 w Mysłowicach.

Nasze osiągnięcia w 2010 roku: » organizacja I Balu Stowarzyszenia i kuligu; » działania w celu pozyskania terenu przy ul. Konopnickiej i Ptasiej pod ogródek Jordanowski; » pomoc osobom potrzebującym mieszkającym na terenie osiedla Larysz i Hajdowizna poprzez zorganizowanie paczek żywnościowych; » ufundowanie stypendium dla najlepszego absolwenta klasy VI Szkoły Podstawowej nr 11;

» sfinansowanie pergoli do ogrodu szkolnego; » dofinansowanie wyjazdu dzieci z SP nr 11 na ogólnopolski zlot szkół „Św. Jadwigi” w Krakowie; » pozyskiwanie sponsorów dla SP nr 11, w efekcie czego: zakupiono namiot automatyczny dla zespołu „Laryszoki” i odkurzacz przemysłowy do czyszczenia boiska sportowego, dofinansowano remont sal szkolnych.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Progres” ul. Konopnickiej 22a, 41-404 Mysłowice tel. 600-370-808 lub 722-008-484 e-mail: progreslarysz@interia.pl, www.progres-myslowice.pl

Apel z okazji Beatyfikacji papieża Jana Pawła II w SP-11 W związku z uroczystością beatyfikacji papieża Jana Pawła II, w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony sylwetce papieża Polaka.

rafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Nasi

uczniowie Sandra Istel, Magdalena Ślązak, Daniel Nowak jako poczet sztandarowy reprezentowali szkołę.

Uczniowie wspominali słowa Ojca Świętego skierowane do młodych: „Wy jesteście nadzieją Kościoła i świata - wy jesteście moją nadzieją”. Dialog oraz bliski kontakt z najmłodszymi dziećmi i młodzieżą był bardzo widoczny podczas pontyfikatu Jana Pawła II. Wydawać by się mogło, że tacy młodzi, przebojowi, czasem gniewni, powinni mieć innych idoli, tymczasem Ty stanowiłeś autorytet - opowiadała uczennica klasy VI, Dorota Kostorz, podkreślając

ogromną miłość Ojca świętego do młodych. Wszyscy zebrani odśpiewali ulubioną pieśń naszego Papieża, czyli „Barkę”. Przez wzgląd na ogromne osiągnięcia w sferze duchowej, kościelnej ale także politycznej

i historycznej Janowi Pawłowi II należy się przede wszystkim głęboki szacunek oraz wielopokoleniowa pamięć. Nie tylko jako Papieżowi, ale przede wszystkim wspaniałemu człowiekowi.


8 Kurier Mysłowicki

Różności

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Horoskop na Czerwiec 2011

Krzyżówka Panoramiczna Kuriera

BARAN 21.03 - 20.04

Wreszcie będziesz mógł wrzucić na luz. Jednocześnie stanie się coś bardzo niespodziewanego, aczkolwiek niezmiernie przyjemnego. Czerwiec to doskonały okres na realizację wszelkich planów. Wszystko może się udać.

 

BYK 21.04 - 21.05

Najpierw kłopoty, a potem tylko same radości. Co prawda będzie Cię denerwować brak gotówki, ale przyszłe profity będą dodawać Ci siły. Nie zapominaj o tym, że przed wakacjami należy wykrzesać z siebie trochę wysiłku.

BLIŹNIĘTA 22.05 - 21.06

Zastanawiasz się dlaczego wszystko wali Ci się na głowę. Musisz przeczekać ten okres, bo niebawem los znów się do Ciebie uśmiechnie. Nie prostuj pojawiających się plotek na Twój temat, dzięki Twojemu milczeniu plotki przestaną krążyć.

RAK 22.06 - 22.07

Ktoś będzie doprowadzał Cię do szewskiej pasji. Co gorsze nie bardzo będzie wiadomo o co mu chodzi. Nie przejmuj się niczym, bo prawda i tak jest po Twojej stronie. Poza tym miesiąc upłynie bez jakichkolwiek wzlotów i upadków.

LEW 23.07 - 22.08

PANNA 23.08 - 22.09

WAGA 23.09 - 23.10

SKORPION 24.10 - 22.11

Gdy będzie się Ci wydawać, że wyszedłeś z kłopotów, to z drugiej strony ktoś zacznie Cię podszczypywać. Nie przejmuj się tym, bo po pierwsze te kłopoty znacznie Cię wzmocnią, a po drugie, to co jest gorsze zawsze zamienia się w lepsze. Czeka Cię potężna dawka adrenaliny. Po wielkich bojach z kłopotów uda Ci się wyjść obronną ręką. Jest ktoś, kto chce Ci dopomóc. Ty jednak nie będziesz tego zauważał. A szkoda, bo ta osoba może ukoić Twoje duchowe rozterki. Zostaniesz doceniony za swoje zasługi. Odbije się to pozytywnie nie tylko na Twoim ego, ale także na Twoim portfelu. Czerwiec będzie jak na huśtawce pod względem uczuciowym - od euforii do załamania i ponownie do euforii. Musisz zachować daleko posuniętą ostrożność, bo jest ktoś, kto mieni się Twoim przyjacielem, a tak naprawdę chce tylko Cię wykorzystać. W czerwcu masz okazje na zarobek, ale czy z tej okazji skorzystasz zależy tylko od Ciebie.

 Pyszny łom z herbatników

STRZELEC 23.11 - 21.12

Być może wcale nie zależy Ci na opinii innych ludzi, ale przecież zależy Ci na tym, aby Twoje życie układało się jak najlepiej. Jeśli zlekceważysz tych, którzy mogą Ci pomóc, wówczas Twoje plany mogą legnąć w gruzach. Słuchaj dobrych rad.

Składniki: - 25 dag margaryny - 1/2 szklanki wody - 1 szklanka cukru - 5 łyżek kakao

- 2 szklanki mleka w proszku - herbatniki maślane - orzechy - bakalie

Sposób przyrządzania: Rozpuść margarynę, dodaj wodę i cukier. Gdy cukier się rozpuści, dodaj od 5 do 6 łyżek kakao, a następnie odstaw do wystygnięcia. Dodawaj stopniowo mleko w proszku, mieszaj aż do uzyskania gładkiej masy. Następnie wsyp pokruszone herbatniki, można dodać także orzechy lub inne bakalie. Formę wyłóż folią aluminiową, nałóż masę i gotowe. Wierzch wygładzić mokrą ręką. Wstaw do lodówki na ok. 4-5 godzin do zastygnięcia.

KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01

Wykażesz się wielką pomysłowością i dzięki temu zakończysz realizację swojego planu. Jednocześnie otworzą się przed Tobą kolejne perspektywy. Tylko od Ciebie będzie zależało czy zauważysz te możliwości i zaczniesz je wykorzystywać.

WODNIK 21.01 - 20.02

RYBY 21.02 - 20.03

Wszystkie okoliczności będą wskazywać na to, że jesteś skazany na porażkę. Tymczasem Twoja szczęśliwa passa będzie trwać. Ludzie, którzy do tej pory stwarzali Ci problemy teraz zaczną Ci pomagać i przymykać oczy na jakiś Twój błąd. To będzie miesiąc pełen stresów i nerwów. Czasami będziesz się załamywać, by za jakiś czas uwierzyć w swoją szczęśliwą gwiazdę. Wszystko skończy się dobrze. Możesz oczekiwać też ciekawych okazji. Czy warto, będzie zależeć od Ciebie. km2/5/11

OGŁOSZENIE - PRACA !! Przyjmę do pracy. Branża mięsna, produkcja, bez doświadczenia, książeczka sanepidowska. Praca w Sosnowcu. Tel. 501-591-592 REKLAMA

km8/5/11


TEATR

Nabór do Teatru Dytyramb Bis Chcesz pokonywać tremę, podnieść sobie poziom adrenaliny, chcesz spróbować zostać aktorem? W Mysłowicach powstaje młodzieżowy Teatr Ekspresji Twórczej „Dytyramb Bis” - kon-

Kurier Mysłowicki

Kultura

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

WYSTAWA

tynuator najlepszych tradycji mysłowickiego teatru Dytyramb. Próby teatru odbywają się w czwartki o godz. 17 w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7. Zajęcia poprowadzi Adam Radosz, teatrolog, aktor i instruktor teatralny. Szczegóły oraz zapisy w Dziale Animacji Kultury MCK, tel. (32) 222-66-70, wew. 43.

Moje Mysłowice Wczoraj i Dziś W filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mikołowskiej została otwarta wystawa wizualizacji dawnych Mysłowic wykonanych na podstawie starych map i pocztówek. Autorem

9

wystawy jest Leonard Czarnota, pasjonat i miłośnik historii Mysłowic. Ekspozycje przedstawiają m.in. Mysłowice w 1590 roku, rynek, dworzec kolejowy przed przebudową oraz po przebudowie czy wydawnictwa na temat Mysłowic. Prezentacje będzie można oglądać do 30 sierpnia codziennie w godz. od 8 do 19, natomiast w soboty od 9 do 14.

MUZEUM: Wystawa i premiera najnowszego filmu Muzeum Miasta

Juwenalia na Promenadzie Mysłowice w Polsce Ludowej IMPREZA

Studenckie świętowanie w Mysłowicach

2 czerwca o godz 17. w Muzeum Miasta Mysłowice odbędzie się premiera najnowszego filmu Muzeum pt. „Mysłowice 1945 - 1989”.

Święto Studentów już wkrótce! Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna zaprasza serdecznie wszystkich studentów do udziału w Juwenaliach, które w tym roku odbędą się na Promenadzie w centrum miasta.

Tomasz Kusiak Obraz stanowi kontynuację cyklu produkcji filmowych: „Mysłowice 1919” oraz „Mysłowice 1922-1945”. Jest to film prezentujący historię najnowszą Mysłowic w czasach Polski Ludowej. Ten ponad 40-letni okres w sposób znaczący odcisnął swe piętno w dziejach miasta. Zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, jakie się wówczas dokonywały na trwale zmieniły jego obraz. Dzięki archiwalnym zdjęciom nagraniom, uzupełnionym profesjonalnym komentarzem oraz muzyką, powstał film ukazujący fragment ówczesnej rzeczywistości. Tło do filmu stanowić będzie wystawa pt. „Mysłowice

Emilia Białecka Impreza rozpocznie się tuż po godz. 11. W bloku muzycznym zagrają zespoły reggae, i rockowe. Gwiazdą wieczoru Juwenaliów będzie Generał Stilwell, mysłowicka grupa rockowa założona przez Marka Jałowieckiego i Adama Rodzika, działająca w latach 1986-1993. W rodzinnych Mysłowicach Generał Stilwell zyskał status zespołu nieomalże kultowego, pomimo iż zagrał poza śląską miejscowością ledwie kilka koncertów. Generał Stilwell to także zespół, który zainspirował do tworzenia muzyki Artura Rojka z Myslovitz.

W dniach 17 i 18 czerwca w ramach Świętojańskich Dni Mysłowic będzie realizowany projekt „Freestyle Event III”. Autorem przedsięwzięcia jest Nieformalna Grupa „Alternatywa” z Mysłowic. Jako organizatorzy i partnerzy wspólnie z „Alternatywą” gorąco zapraszamy do udziału w imprezie.

W programie imprezy na 17 czerwca o godz. 16.30 zaplanowano koncerty hip-hopowe na Rynku w Mysłowicach, występy bębniarzy, warsztaty jogi, malarstwa emocjonalnego oraz wykonanie zbiorowej fotografii mieszkańców miasta. Z kolei 18 czerwca na dworcu PKP w Mysłowicach powstanie mural wykonany przez profesjonalnych malarzy prac graffiti.

Emilia Białecka

Na na Rynku oraz w MCK odbędzie się kino letnie, otwarcie wystawy fotograficznej „Mysłowice w obiektywie mieszkańców” oraz pokaz filmów o historii miasta. W piątek oraz sobotę w mysłowickich klubach Wiking, Warka i Kalosz od godz. 22.00 zagrają DJ-e z całego śląska. O cenie wejściówek na imprezę zdecyduje rzut kostką lub do tarczy.

Dzień Dziecka w Muzeum Pożarnictwa Dariusz Falecki

Miejskie Centrum Kultury zaprasza 1 czerwca na Rynek w Mysłowicach do wspólnej zabawy w godz. od 15.00 do 19.00. Świętowanie najradośniejszego dnia w roku rozpocznie się od pokazów dziecięcych sekcji MCK. Na scenie zaprezentują się młodzi gitarzyści, wokaliści, baletnice i

Makowiecki z No!No!No! na rynku

tancerze, dla których będzie to wyjątkowa okazja do pokazania swoich umiejętności. Po koncercie na scenie pojawi się magik, który specjalnie na tę okazję przygotował dla dzieci wyjątkowy spektakl. Następnie ze świata magii przeniesiemy się do strefy aktywności twórczej zachęcając dzieci i całe rodziny do udziału w happeningu balonowym. Naj-

większą atrakcją będzie pokaz gigantycznych baniek mydlanych. Dodatkowo imprezie towarzyszyć będą dmuchane zjeżdżalnie. Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny. W przypadku złej pogody zabawa zostanie przeniesiona do budynku MCK. Niektóre punkty programu mogą zostać zastąpione projekcjami filmowymi dla dzieci.

4 CZERWCA 2011r. ODZIN N

FE STYN R

Y

MORGI PROGRAM: 10.00-14.00 Zawody sportowe

14.00-14.30 "Kopciuszek" przedstawienie kółka teatralnego dla maluchów 14.30-15.30 Pokazy Straż Pożarnej 15.30-16.00 "Juzyna"

FOT. CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA

W tym roku Dzień Dziecka obfitował będzie w szereg atrakcji. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przy ul. Stadionowej 7a przygotowało dla najmłodszych m.in. zawody pożarnicze. Reprezentacje z mysłowickich szkół podstawowych będą rywalizować w dziewięciu konkurencjach, m.in. w gaszeniu pożaru na czas, pompowaniu wodu, trafianiem wodą w cel czy przebijanie balonów bosakiem. Zawody potrwają od godz. 9.30. Po zakończeniu zawodów, około godz. 10.30, Muzeum zaprasza mieszkańców z dziećmi na kolejne atrakcje. Dla zainteresowanych wspinaczką dostępny będzie park linowy. Policjanci z Komendy Miejskiej zaprezentują pokaz szkolenia psów, pobieranie

- Ludzie różnie wspominają tamte czasy. Jedni mówią, że wówczas żyło im się lepiej. Dla innych okres ten stanowi jedną z najsmutniejszych kart w historii Polski. Tworząc tę wystawę wychodzimy z założenia, że oba spojrzenia, zarówno to lekkie, humorystyczne, jak i to poważne, są tak samo potrzebne - mówi Wojciech Kubowicz z Muzeum Miasta.

Dzień Dziecka z MCK na rynku

Freestyle Event na Dni Mysłowic Emilia Białecka

w Polsce Ludowej”, na której będzie można zobaczyć życie codzienne mysłowiczan w dobie PRL. Powstanie Polski Ludowej, ukształtowanie się władzy ludowej w mieście, czyny partyjne i społeczne, pochody 1 majowe, legendarne kolejki po mięso i biurokratyczne absurdy rodem z komedii ”Miś” to jedne z wielu poruszanych zagadnień na wystawie.

W Dniu Dziecka każdy może zostać strażakiem odcisków palców, przejazd motocyklami policyjnymi, pomiar prędkości i stanu trzeźwości kierującego pojazdem. W tym samym czasie można będzie podziwiać okolicę z wysokości ok. 30m w koszu

autodrabiny pożarniczej. Jak co roku do dyspozycji dzieci czekać będą samochód Federal, meleks z zabudową pożarniczą i sikawką konną, którą będzie można ugasić prawdziwy pożar.

Regionalny Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilcznej 16.00-16.30 Zespół Regionalny "Morgowioki" 17.00-18.00 „Happy Big Band” Orkiestra Rozrywkowa KHW S.A. KWK Mysłowice-Wesoła

29 maja, tuż po godz. 20.00 na mysłowickim rynku odbędzie się koncert zamykający festiwal Mediawave 2011. Na scenie zobaczymy Tomka Makowieckiego wraz z zespołem No! No! No! To muzyczne przedsięwzięcie trzech znanych muzyków - Makowieckiego, Wojtka Powagi oraz Przemka Myszora z Myslovitz. Zadebiutowali singlem, który idealnie opisuje to, co zrobili, czyli „Doskonały pomysł”.

18.00-18.30 Pokaz baniek mydlanych 18.30-19.30 Mecz piłki nożnej Rodzice klas 1-3 kontra Rodzice klas 4-6 19.30-20.30 Zespół "Duval" 20.30 Ognisko

MOR GI ZAMY Z PRAS H IC WSZYSTK

A

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 12 i Rada Rodziców, Miejskie Centrum Kultury + MOKiS "Trójkąt"

Patronat: Samorząd Miasta Mysłowice


10 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

Historia

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl


Sport

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

LEKKOATLETYKA: Mysłowiczanka Tina Polak wśród najlepszych zawodniczek KOSZYKÓWKA: Drużyna LKS Unii Kosztowy zmierzy się z LTRSN Łódź

Medale mysłowiczan na Akademickich Mistrzostwach Polski

Koszykarze na wózkach zagrają w Hali na Bończyku

FOT. ALEKSANDER MATUSIŃSKI

Tina Polak w najbliższy weekend w stolicy Senegalu - Dakarze. Kolejne plany startowe Tiny obejmują Dessau w Niemczech następnie 12.06 zobaczymy Tinę na zawodach w Kongo. Na żywo będzie można kibicować Tinie podczas zawodów ENEA Cup 3 czerwca w Bydgoszczy. Zawody z Bydgoszczy i Sztokholmu będzie można zobaczyć również w telewizji. Innymi mysłowiczanami, którzy wzięli udział w Akademickich Mistrzostwach Polski

było rodzeństwo - Paweł i Katarzyna Gwiazdoń. Oni również uzyskali bardzo wartościowe wyniki. Kasia - wicemistrzyni Europy Juniorów z 2009r wśród najlepszych seniorek w kraju zajęła 2 miejsce w finale B na 100m, uzyskując najlepszy wynik w sezonie, w sztafecie 4x100m zajęła IV miejsce. Jej brat spisał się jeszcze lepiej - uzyskał rekord życiowy na 400m płotkami i zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski w biegu rozstawnym 4x400m.

Biegacze i nordiki nad Boliną Mysłowickie Stowarzyszenie „Truchtacz” było organizatorem II już Biegu Truchtacza w ramach akcji Polska Biega.

Iwona Chorościej 14 maja biegały nie tylko Mysłowice, ale cała Polska. Zarówno trasa jak i formuła tego biegu jest podobna do Grand Prix Mysłowic. Na starcie, który wyznaczony był na mostku nad Boliną w katowickim Janowie, stawiło się 24. amatorów biegania i chodzenia z kijkami Nordic Walkingu, a także biegacze z psami. W biegu wzięli udział dorośli zawodnicy i dzieci. Trasa biegu dla dzieci i młodzieży wynosiła 2,3 km (1 pętla leśna), dorośli biegli i chodzili na dystansie 6,7 km. W zawodach wzięło udział troje dzieci - 8, 11 i 12 lat, pięć pań maszerowało z kijkami, a także biegaczy ze swoimi psami. - Taki bieg ma propagować zdrowy tryb życia, a także

zachęcić do aktywnego wypoczynku dorosłych jak i młodzież - mówi organizator Tomasz Katan z Truchtacza. A już 18 czerwca odbędzie się najbliższa edycja II-ego Mysłowickiego Grand Prix. Wyniki Biegu Truchtacza Biegacze młodsi: I miejsce - Szymon Bula II - Martyna Hornik III - Maciej Bula

Biegacze z psami: I miejsce - Marian Lisowski II - Czesław Wizner Biegaczki: I miejsce - Wiesława Katan II - Karina Klonowska Biegacze: I miejsce - Daniel Pietrasiak II - Marcin Kowalczyk III - Piotr Kopiec Grupa nordic walking: I miejsce - Barbara Księżyk II - Agnieszka Targosz III - Alicja Litwa

W dniach 4 i 5 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR Mysłowice rozegrane zostaną dwa mecze przeciwko drużynie LTRSN Łódź w ramach I ligi koszykówki na wózkach. Jeśli drużyna Silesia Wheelchair Basketball Team Unia Kosztowy wygra oba mecze, zakończy rundę wiosenną na 4 miejscu ligowej tabeli. Spotkanie będzie okazją do oglądania drugiego oficjalnego meczu w Mysłowicach i kibicowania drużynie Unii, która gościć będzie drużynę z Łodzi. Mecz w sobotę rozpocznie się o godzinie 20.00 w Hali MOSiR na Bończyku, natomiast w niedzielę o godz. 11.00. Naszym zawodnikom towarzyszył będzie Zespół Tańca Nowoczesnego Cheerleaders Skandal z miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Zespół reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata Cheerleaders w 2009 roku w Orlando na Florydzie.

FOT. SEBASTIAN MAROSZEK

Tomasz Kusiak

Aleksander Matusiński Zwycięstwem w Akademickich Mistrzostwach Polski w Łodzi rozpoczęła tegoroczny sezon nasza najlepsza lekkoatletka - Tina Polak. Już podczas pierwszych zawodów na dystansie jednego okrążenia mysłowiczanka wynikiem 53.69 uzyskała rekord życiowy i zdobyła złoty medal AMP. Zadanie nie było łatwe ponieważ wśród rywalek Tiny były trzy olimpijki. Druga na mecie, znana z mityngów dimond leauge Ewelina Sętowska straciła do naszej zawodniczki ponad 1,5 sekundy czyli kilkanaście metrów. Można przypuszczać, że wynik Tiny byłby lepszy gdyby biegła w mocniejszej stawce. Aktualnie wynik Tiny plasuje ją na pierwszym miejscu w Polsce na 400m i prawdopodobnie da jej kwalifikacje na Drużynowe Mistrzostwa Europy seniorów, które odbędą się 18-19.06 w Sztokholmie. Przypomnijmy, że Tina od 2005 roku zajmuje czołowe miejsca w zawodach najwyższej rangi na świecie - od Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych w Marrakeszu, przez Mistrzostwa Świata Juniorów w Pekinie i Mistrzostwa Europy. W 2009 roku była w składzie Reprezentacji Narodowej na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Leirii, w 2010r na tych samych zawodach w Bergen. Celem na sezon 2011 jest medal na Uniwersjadzie w Shenzhen (1722.08 Chiny). Próbę wypełnienia normy kwalifikacyjnej na te zawody Tina podejmie już

11

Drużyna Silesia Wheelchair Basketball Team Unia Kosztowy to jedyna drużyna na Śląsku, która znajduje się w Polskiej Lidze Koszykówki na Wózkach. Zawodnicy drużyny mają za sobą ponad 200 meczów rozegranych w różnych krajach Europy. Największym sukcesem drużyny jest zajęcie 2 miejsca w Otwartych Mistrzostwach Łotwy oraz 3 miejsce w Lidze Czesko-Polsko-Wę-

gierskiej w sezonie 2008/2009. W szeregach drużyny trenują aktualni reprezentanci Polski, którzy należą do ścisłej czołówki zajmując ostatnio odpowiednio 6 miejsce na Mistrzostwach Świata oraz 5 miejsce na Mistrzostwach Europy. Sekcja złożona z zawodników grających dotychczas pod szyldem Silesia Wheelchair Basketball Team działa w barwach Unii od 2010 roku.

World Tour 2011 zakończony Znamy już medalistki tegorocznego turnieju FIVB Beach Volleyball Swatch World Tour Mysłowice Open. Wielkimi wygranymi okazały się Holenderki Keizer/Van Iersel, na drugim miejscu uplasowała się włoska para Cicolari-Menegatti, brązowe medale zdobyły Amerykanki, Kessy-Ross.

S.Pawlak, L. Ligęza Znamy już medalistki tegorocznego turnieju FIVB Beach Volleyball Swatch World Tour Mysłowice Open. Wielkimi wygranymi okazały się Holenderki Keizer/Van Iersel, na drugim miejscu uplasowała się włoska para Cicolari/Menegatti, brązowe medale zdobyły Amerykanki, Kessy/Ross. W meczu o brązowy medal amerykańska para Kessy/Ross zmierzyła się z duetem niemieckim, Goller/Ludwig. Aktualne mistrzynie świata w dwóch setach pokonały Niemki, zapewniając sobie tym samym miejsce na trzecim stopniu podium. W pierwszym secie wydawało się, że to Goller/Ludwig przejęły kontrolę na boisku, jednak zacięta końcówka padła łupem Amerykanek. W drugiej partii amerykańskie siatkarki od początku dyktowały warunki gry. Efektowne obrony, a co za tym idzie skutecznie wyprowadzane kontry pozwoliły parze Kessy/ Ross cieszyć się z wywalczenia trzeciego miejsca w turnieju FIVB Beach Volleyball Swatch World Tour Mysłowice Open 2011. Goller/Ludwig - Kessy/ Ross 0:2 (21:23, 15:21). Finałowy mecz pomiędzy włoską parą Cicolari/Menegatti, a holenderską drużyną

Keizer/Van Iersel rozstrzygnął się na korzyść Holenderek. Holenderska para od początku turnieju prezentowała bardzo wysoką formę. W meczu finałowym Keizer i Van Iersel doskonale spisywały się niemal w każdym elemencie gry. Agresywna zagrywka utrudniała przeciwniczkom wyprowadzanie ataków, co niemal każdorazowo wykorzystywały Holenderki. Ostatecznie mecz finałowy zakończył się po niespełna czterdziestu minutach zwycięstwem Sanne Keizer i Marleen Van Iersel. Cicolari/Menegatti - Keizer/Van Iersel 0:2 (17:21, 18:21). Podczas konferencji prasowej zwyciężczynie powiedziały: Marleen van Iersel: Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się wygrać. To wspaniałe uczucie stać na najwyższym stopniu podium. Zwycięstwo w Mysłowicach było łatwiejsze niż w Szanghaju z tego względu, że byliśmy bliżej domu (śmiech). Cieszy również fakt, że w finale graliśmy z kolejną europejską parą. Jesteśmy zadowolone

z naszej dotychczasowej dyspozycji, ale jeszcze nie myślimy o Igrzyskach Olimpijskich. Sanne Keizer: Cieszymy się ze zwycięstwa oraz z tego, że zrewanżowaliśmy się Włoszkom za porażkę w trzeciej rundzie. To był dobry turniej w naszym wykonaniu. Finał dał sygnał Amerykankom i Brazylijkom, że Europa bardzo szybko się zbliża i trzeba się z nią liczyć. Prócz emocji związanych z walka o medale zorganizowano mecz gwiazd, w którym zagrali: zawodnicy klubu Jastrzębski Węgiel, Grzegorz Stasiak - prezenter radiowy i telewizyjny, Michał Kądzioła - reprezentant Polski w siatkówce plażowej, Wojciech Król z UM, Joanna Łoś - Kierownik Kancelarii Rady Miasta, na zmiany wchodził Dariusz Ślęzak (DJ Ucho) - spiker prowadzący cały turniej. W zespole przeciwnym wystąpiły zawodniczki pierwszoligowej Silesii Volley. W tej samej drużynie z zawodniczkami zagrał Mirosław Przedpełski - Prezes PZPS.


12 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2011

REKLAMA

Reklama

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl km9/5/11

Kurier Mysłowicki 7/2011  

Kurier Mysłowicki - Niezależna Gazeta Mieszkańców Mysłowic

Kurier Mysłowicki 7/2011  

Kurier Mysłowicki - Niezależna Gazeta Mieszkańców Mysłowic

Advertisement