Page 1

GAZETA BEZPŁATNA

ISSN 2082-3762

Kurier Mysłowicki

Maj 2012

. Niezalezn a gazet a mieszkanców miast a -

Maj 2012 • Nr 18/2012

MIASTO

EDUKACJA

Odpady i nie tylko

Oferta szkół średnich

Rozmowa z Piotrem Biernatem, rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony » Strona 7 Środowiska i Gospodarki Wodnej

REDAKCJA I BIURO OGŁOSZEŃ

Nie wiesz gdzie chcesz dalej kontynuować naukę? Liceum, technikum » Strona 5 a może zawodówka?

Mysłowice, Plac Wolności 6 zapraszamy pon-pt: 9.oo - 17.oo tel. (32) 222 30 04

www.kuriermyslowicki.pl

MYSŁOWICE: Szczegóły obywatelskich inicjatyw dotyczących powołania nowych gmin

Rozbiór dzielnicowy coraz bliżej? Kiedy we wrześniu ubiegłego roku jako pierwsi opublikowaliśmy rozwiązanie przedstawione przez mieszkańców, nie przypuszczaliśmy, że ten scenariusz nabierze realnych kształtów.

Michał Mistewicz Pogłębiający się regres miasta we wszystkich jego aspektach, brak perspektyw dla części mieszkańców, wyzwolił żądanie oddzielenia południowych dzielnic od Mysłowic, nawiązując tym do podziału istniejącego jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Na spotkaniu z częścią radnych przedstawiciele grupy inicjatywnej, która skupia w swoich szeregach m.in. członków Rad Osiedli południowych Mysłowic, wyjaśniali powody wystąpienia z takim pomysłem. - Obserwowaliśmy przez 1,5 roku po wyborach co się będzie działo. Czekaliśmy długo

i cierpliwie, ale z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej, nie ma perspektyw na rozwój miasta, brak pomysłu na południowe dzielnice, problemy z MPWiK - wyliczał Eugeniusz Starzak. - Oddajemy miastu niemałe podatki i chcemy widzieć wyniki tych wpłat. Przygotowywaliśmy się do tego długo, w tej chwili zbieramy dane dla naszych ekspertów - mówiła z kolei Mariola Kocur. Co istotne, grupa inicjatywna chce, aby nowe gminy partycypowały z długach Mysłowic. Według przedstawicieli grupy, wstępny podział miałby nastąpić na 3 gminy: Wesoła z Ławkami, Brzezinka z Laryszem-Hajdowizną i Morgami oraz Kosztowy z Krasowami i Dziećkowicami w ramach powołanego mysłowickiego powiatu ziemskiego. Tymczasem Rada Osiedla Brzęczkowice zastanawia się nad przyłączeniem do grupy inicjatywnej.

Stacyja Myslovitz Przechodząc obok mysłowickiego dworca nasza uwagę przykuwają niezwykłe antyki umieszczone na schodach prowadzących do dworcowej kasy. Strona 6

Dni Mysłowic Tegoroczne obchody dni miasta, będziemy świętować 1,2 i 3 czerwca. Bez oficjalnej pompy i fajerwerków. Skromnie, a mimo to ciekawie. Strona 9

Dokończenie na str. 4

NIK: Nielegalne domy w Mysłowicach Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała sposób zapobiegania oraz usuwania szkód górniczych na Śląsku. Wykryła, że w Mysłowicach nielegalnie wybudowano 271 domów, sklepów i hal przemysłowych na terenach eksploatacji górniczej.

Paweł Zajdel Według NIK były prezydent Mysłowic Grzegorz Osyra, wprowadził w błąd nadzór górniczy gdyż twierdził, że Rada Miasta zrezygnowała ze REKLAMA

km11/5/12

REKLAMA

sporządzenia planu przestrzennego zagospodarowania części tych gruntów. Natomiast NIK ustaliła, że taka uchwała nie została podjęta. W orzeczeniu NIK twierdzi, że Prezydent Mysłowic nie potrafił wyjaśnić także przyczyn nienaliczania i niedochodzenia zwrotu kosztów sporządzenia projektów planów miejscowych obejmujących tereny górnicze, które to koszty obciążają przedsiębiorcę górniczego, a zastępca prezydenta wyjaśnił, że Wydział Planowania i Rozwoju Miasta nie

posiada planów uchwalonych oraz, że nie zawarł żadnych porozumień z kopalniami w ramach konsultacji w sprawie ustaleń planów zagospodarowania. Brak dochodzenia tych należności, kiedy to gmina ponosiła w całości koszty sporządzenia tych planów, NIK oceniła jako działania niegospodarne i nielegalne. Zgodnie z prawem górniczym obowiązującym do końca minionego roku gminy górnicze miały obowiązek sporządzania planów przestrzennego zagospodarowania terenów, pod którymi trwa eksploatacja górnicza. Dokończenie na str. 2

SONAR TAXI Mysłowice

całodobowo

503 066 000 km2/5/12


2 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

KOMUNIKACJA

Mysłowice bez kasy biletowej na dworcu W końcu marca zamknięta została kasa biletowa na mysłowickim dworcu PKP. Jak dowiedzieliśmy się powodem były niskie przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na rzecz spółki „Przewozy Regionalne”, które

DROGI

Jeszcze w tym roku czekają nas trzy poważne inwestycje drogowe

Pijany długi weekend na naszych drogach Mysłowiccy policjanci podsumowali akcję „Bezpieczny Weekend” , która trwała w okresie od piątku 27 kwietnia do czwartku 3 maja. Okazało się, że obyło się bez wypadków i poważniejszych kolizji. Doszło

KOMUNIKACJA

„Czternastką” tylko do Zawodzia W związku z przebudową Rynku w Katowicach zmieniła się organizacja komunikacji tramwajowej w Katowicach. Na odcinku centrum Katowic - Zawodzie uruchomiona została zastępcza linia tramwajowa

Urząd Marszałkowski pozytywnie zaopiniował pięć inwestycji drogowych, o których finansowanie ubiegały się Mysłowice. Trzy z nich miasto zamierza zrealizować jeszcze w tym roku.

Tomasz Kusiak

jedynie do 8 niedrożnych stłuczek. Chociaż kierowcy poruszali się po mysłowickich drogach w miarę bezpiecznie, nie wszyscy potrafili zachować umiar i zdrowy rozsądek. Policjanci zatrzymali aż 17 nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym 5 pijanych rowerzystów. Siadając za kółkiem po spożyciu alkoholu, narażali siebie oraz innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

T40 obsługiwana pociągami dwukierunkowymi. Bilety jednorazowe zachowują ważność na całej długości stałej trasy każdej linii tramwajowej objętej zmianami (linie nr: 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20). Pozwala to m.in. na przejazd tramwajem linii nr 14 z Mysłowic, dalej nr 40 kursującym co pięć minut do centrum Katowic i nr 7 lub 20 do Wełnowca na jednym bilecie.

ZDROWIE: Otwarto odświeżony oddział ortopedyczno - urazowy. Na tym nie koniec

Jeszcze przed wakacjami, na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z Katowicką z wykorzystaniem koncepcji zawartej w programie Gambit opracowanym przez gminę w roku 2008. Program ten przewidywał przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego na rondo małej średnicy. Docelowo rondo ma ułatwić wyjazd z ul. Bytomskiej na główną arterię miasta. Ruch w kierunku Katowic zostanie skierowany w ul. Towarową do Bytomskiej odciążając tym samym skrzyżowanie Krakowskiej z Katowicką. Niebawem ogłoszony zostanie prze-

Rewolucja w Szpitalu nr 2 targ na wyłonienie wykonawcy. Koszt inwestycji to 2,5 mln zł. W drugim półroczu tego roku miasto planuje przebudowę skrzyżowania ul. Obrzeżnej Zachodniej z Pukowca i Wybickiego. Powstanie tu kolejne rondo za ponad 3 mln zł. Inwestycja realizowana będzie dwa lata. Kolejna inwestycja to przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do

ul. Dzierżonia z budową dwóch rond. Jej koszt to ok. 8 mln zł, a roboty rozłożone będą na 2 lata. Te dwie ostatnie zostaną sfinansowane ze środków rezerwy budżetowej państwa. W obu przypadkach miasto musi wyłożyć 30% środków własnych. Prawdopodobnie w przyszłym roku miasto wyremontuje także ulice Piastów Śląskich i PCK.

NIK: Nielegalne domy w Mysłowicach Dokończenie ze str. 1 Dokumenty te przeznaczone dla właścicieli gruntów, określają, czy wolno na nich budować i wskazują rodzaje zabezpieczeń, aby budowane obiekty nie rozsypały się po pierwszym tąpnięciu. Jeżeli z badań geologicznych wynikało, że wpływ

działalności kopalni na dany teren był niewielki, miasto mogło zrezygnować z tworzenia takich planów przy czym rada miasta musiała podjąć uchwałę w tej sprawie. Postanowiliśmy sprawdzić sprawę sporządzenia planu przestrzennego zagospodarowania części tych gruntów. Jak

REKLAMA

o/w

G AZ ETA

BEZPIECZEŃSTWO

nie pokrywały kosztów funkcjonowania kasy. - Jeszcze przed zamknięciem kasy ogłosiliśmy przetarg na usługę polegającą na prowadzeniu agencyjnej kasy biletowej. Przetargu nie udało się rozstrzygnąć, ogłosiliśmy drugi - otwarcie ofert nastąpi 11 maja. Mamy nadzieję, że przetarg uda się pomyślnie rozstrzygnąć i jeszcze w tym miesiącu kasa zostanie otwarta - mówi Magdalena Tosza z PR.

Cztery ronda przed nami

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Kurier

Mysłowicki To miejsce czeka na Twoją reklamę! Dzwoń: 32 222 30 04 504-726-733

moduł w gazecie już od 15 zł

się okazuje, przepis wymagający sporządzania takich planów wprowadzony został wraz z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2004 roku. Jednak na wniosek wielu gmin górniczych, przepis jako błędny, został z ustawy wycofany na początku tego roku. Jak się dowiedzieliśmy, w odróżnieniu od innych gmin górniczych, mysłowickie pozwolenia posiadały komplet uzgodnień wymaganych ustawą do ich wydania, w tym kluczowe postanowienia z Okręgowego Urzędu Górniczego. Prezydent Lasok, który nie wyklucza powiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentach, przyznaje, że konsekwencje prawne tej sprawy mogą być bolesne dla miasta, gdyż właściciele nieruchomości mogą pozwać miasto o odszkodowanie za wydanie nielegalnych pozwoleń na budowę.

W Szpitalu nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia otwarto po remoncie Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Modernizacji uległy także izba przyjęć i dolne korytarze, powstały nowe gabinety lekarskie, a istniejącą tam kaplicę przeniesiono bliżej głównego wejścia.

Krzysztof Telejko 16 kwietnia w Szpitalu nr 2 w Mysłowicach oficjalnie otwarto gruntownie wyremontowany i powiększony Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej znajdujący się na I piętrze miejskiej lecznicy. Na oddziale, gdzie w ramach stałego ostrego dyżuru przyjmowani są chorzy nie tylko z Mysłowic ale i Imielina, Chełmu Śląskiego, Sosnowca, Tychów czy Katowic znajduje się 40 łóżek i pracuje siedmiu lekarzy. Odnowione sale dla pacjentów posiadają własną łazienkę i maksymalnie 3 łóżka. Do użytku oddano także nowe gabinety lekarskie i nową windę. Zmiany zaszły także na szpitalnych korytarzach, którym

nadano nowoczesny wygląd i wyłożono kafelkami. Obecnie trwają tam prace wykończeniowe.

1 288 000,00 zł to koszty remontu szpitala, zakupu aparatu RTG i dostosowania pracowni, wiertarki ortopedycznej, aparatu do znieczulenia, remontu dachu i pomieszczeń kaplicy

W budynku obniżono stropy, naprzeciw wejścia do izby przyjęć powstały nowe gabinety lekarskie,

Skomentuj na portalu M-ce24.pl

Kurier Mysłowicki www.kuriermyslowicki.pl Wydawnictwo MarineMedia ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Mysłowice, Plac Wolności 6/8 III piętro tel. (32) 222-30-04 lub 504-726-733 e-mail: reklama@kuriermyslowicki.pl

Numer zamknięto 8 maja 2012r.

Zespół redakcyjny: Tomasz Kusiak, Anna Kubeczko, Michał Mistewicz, Emilia Białecka, Paweł Zajdel, Paweł Banasik

Nasi specjaliści czekają na Twój telefon w dni powszednie w godz. 9-17.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych spółki MarineMedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Kurierze Mysłowickim jest zabronione bez zgody wydawcy.

Współpracują: Stowarzyszenie „Moje Miasto”, Karol Wieniawski, Aleksandra Banasik, Dariusz Falecki, Krzysztof Telejko

Kurier Mysłowicki - Niezależna gazeta mieszkańców utrzymuje się wyłącznie ze sprzedaży miejsc reklamowych i ogłoszeń.

Wydawca: MarineMedia Redaktor naczelny: Tomasz Kusiak Zastępca redaktora: Michał Mistewicz

Redakcja: ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 e-mail: redakcja@kuriermyslowicki.pl

Zasięg: Bończyk, Brzezinka, Brzęczkowice, Ćmok, Dziećkowice, Janów Miejski, Kosztowy, Krasowy, Larysz, Ławki, Morgi, Piasek, Słupna, Stare Miasto, Śródmieście, Wesoła, Imielin, Chełm Śląski, Lędziny Nakład: 10.000 sztuk egzemplarzy

a istniejącą tam kaplicę przeniesiono bliżej głównego wejścia. W ceremonii otwarcia nowych, wyremontowanych pomieszczeń przecięcia wstęgi dokonał Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok, Burmistrz Imielina Jan Chwiędacz i Wójt Chełmu Śląskiego Stanisław Jagoda. Jak zapowiada dyrektor szpitala Ewa Fica, w najbliższym czasie prace remontowe obejmą wymianę okien, trwają prace nad otwarciem pracowni tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. W dalszej kolejności szpital planuje zmodernizować oddział wewnętrzny, który zajmie aż dwa piętra budynku, przebudowę starej sali operacyjnej na oddział intensywnej terapii, przebudowę parkingu i dziedzińca. Większość materiałów budowlanych oraz środków na remont szpitala udało się pozyskać od sponsorów, darczyńców i inwestorów zewnętrznych, których dyrekcja „dwójki” zaprosiła do współpracy. Koszt tych inwestycji wyniósł ponad milion złotych. Część prac szpital wykonał we własnym zakresie.

Kurier Mysłowicki jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. Pr 2321.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.


www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl POLICJA

Alkohol „porwał” jej byłego męża Policjanci zostali poinformowani przez jedną z mieszkanek naszego miasta o zaginięciu jej byłego męża. Dramaturgii całej sytuacji dodały słowa „na pewno oni go zabili”. Funkcjonariusze podeszli do sprawy

Straż Miejska na rowery W połowie czerwca powinny wyjechać pierwsze rowerowe patrole mysłowickiej Straży Miejskiej. Na początek miasto kupi dwa jednoślady. Strażnicy skupią się na miejscach często niedostępnych dla samochodów. Będą patrolować m.in. okolice Starego Miasta, park, Promenadę, tereny zalesione czy między podwórkami.

Nowa usługa MPWiK: wywóz szamba Spółka wprowadziła nową usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków. Koszt usługi to 150 zł netto do 7m3 ścieków. Spółka pobierze także 100 zł netto za następne kursy z tego samego zbiornika.

» OŚWIATA

Rozpisano konkurs na dyrektorów Urząd Miasta rozpisał konkurs na dyrektorów 21 placówek oświatowych. Do obsadzenia są między innymi przedszkola nr 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, szkoły podstawowe nr 3 i 5, II Liceum Ogólnokształcące, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Konkursy rozpisano z powodu zakończenia kadencji dyrektorów, która trwa 5 lat - wyjaśnia UM. REKLAMA

Zabrakło 338 miejsc w przedszkolach Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta, Iwona Nowak naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła wyniki naboru do przedszkoli. Jak się okazuje, w tym roku przyjęto do miejskich

3

przedszkoli 2324 dzieci, z czego 155 do przedszkoli prywatnych. Tymczasem aż 338 dzieci znalazło się na liście rezerwowej. W Brzezince i na Laryszu nie przyjęto najwięcej dzieci. - Na dzień dzisiejszy nie ma już miejsca w placówkach na większą ilość dzieci. Tam gdzie było to możliwe otwarliśmy dodatkowe oddziały, jak na przykład w przedszkolu nr 12 - tłumaczyła naczelnik.

W mieście powstaną Pieniędzy starczy tylko do lipca kolejne hale logistyczne KOMUNIKACJA: Czy czeka nas paraliż komunikacji miejskiej?

Jacek Turalik znów pokieruje kulturą

» GOSPODARKA ŚCIEKOWA

OŚWIATA

jak najbardziej poważnie. Gdy udali się pod wskazany adres okazało się, że nie mieszka tam zgłaszająca kobieta. Policjanci w międzyczasie ustalili prawdopodobny adres zgłoszenia, gdzie na miejscu zastali zgłaszającą i jej byłego męża. Oboje byli upojeni alkoholem. Nie byli też świadomi całej sytuacji, gdzie „zaginiony” znajdował się około metra od „zaniepokojonej” kobiety.

» KOSZTOWY

Jacek Turalik, były dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach od niedawna kieruje kosztowską filią Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Kilka lat temu, gdy po 20 latach pracy został zwolniony z posady w MCK został dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kobiórze, a od 2009 roku pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Zawodzie” w Katowicach. Odszedł z tego stanowiska i obecnie prowadzi filię MOK.

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Rady Miasta, na trudne pytania radnych odpowiadał Grzegorz Rutkowski, inspektor oddziału organizacji przewozów KZK GOP.

Michał Mistewicz Pytano m.in. dlaczego Mysłowiczanie mimo wpłacania dużej składki do kasy związku komunikacyjnego wciąż odczuwają ograniczanie długości tras jak i częstotliwości przewozów. W minionym roku Mysłowice wpłaciły 10 mln 144 tys. zł, natomiast w tym miasto zapłaci 11 mln 627 tys. zł. Z wyjaśnień KZK GOP wynika, że rosnąca

składka oraz ceny biletów, jak i obecna sytuacja komunikacyjna jest wynikiem działania różnych czynników, przede wszystkim rosnących cen paliwa. Zmianie też uległa polityka rozliczania przewozów, obecny system wskazuje, która linia jest mniej lub bardziej dochodowa, a przedtem kwoty brano proporcjonalnie ze wspólnej puli. Z planów dla Mysłowic wynika także, że KZK sukcesywnie wprowadza nowy tabor, do końca maja wprowadzone do ruchu zostanie 15 nowych autobusów niskopodłogowych. Przesądzona wydaje się kwestia przesiadki na Zawodziu

w kierunku centrum Katowic, które sukcesywnie wycofują ruch komunikacji miejskiej z centrum na jego obrzeża - tłumaczył Rutkowski. Także nie ma szans na postulowane wydłużenie linii 66 i 931 do Alei Korfantego w Katowicach, gdyż na tym węzłowym przystanku nie da się już wprowadzać nowych linii. Głównym jednak zagrożeniem w tym roku dla mieszkańców jest fakt, że Mysłowicom grozi w sierpniu realny paraliż komunikacyjny. W miejskiej kasie brakuje na wpłatę składki do związku około 5 mln zł. Pytany o możliwości rozwiązania problemu prezydent Mysłowic Edward Lasok odpowiedział, że stoimy przed trudnymi decyzjami, z jakich linii trzeba będzie rezygnować, bo miasta dalej nie stać na takie obciążanie kosztami. - Będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie na co nas stać - mówił prezydent. Grzegorz Rutkowski wykluczył możliwość wzięcia komunikacji w Mysłowicach na kredyt związku. - To jest zbyt duża kwota, której brak oznacza poważne ograniczenie komunikacji grożące paraliżem komunikacyjnym - ostrzegał przedstawiciel KZK GOP.

FOT. MLP TYCHY

» BEZPIECZEŃSTWO

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

W Mysłowicach powstanie drugie centrum logistyczne. Rozbudowę planuje także Panattoni Park w Kosztowach.

Krzysztof Telejko Grupa Millenium Logistic Parks wybuduje przy ul. Obrzeznej Zachodniej nowoczesny obiekt magazynowo - logistyczny. W pierwszym etapie mają powstać hale o powierzchni ponad 10 tys. m2. Obecnie inwestor przeprowadza procedury administracyjne mające na celu ustalenie wpływu budowy kompleksu na środowisko. Przed-

stawiciele inwestora rozpoczęli już procedury administracyjne w lokalnym magistracie mające na celu ustalenie wpływu budowy kompleksu na środowisko. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka-córka MLP Tychy. Z kolei Spółka Panattoni Europe rozpoczęła rozbudowę swojego parku logistycznego w Kosztowach. Startuje budowa siódmego budynku o powierzchni przemysłowej 9,5 tys. m2. Jest ona dedykowana globalnemu liderowi branży hydraulicznej. Kolejnym i zarazem największym budynkiem parku będzie hala o powierzchni 39.820 m2.

Fotopułapki metodą na śmieciarzy Straż Miejska ma nowy pomysł na walkę z dzikimi wysypiskami. We współpracy z radami osiedli umieści tzw. fotopułapki do dyskretnej obserwacji.

Tomasz Kusiak Łąki, leśne parkingi, a nawet duże osiedla mieszkaniowe - tam wszędzie pojawiają się podrzucający odpady, a co za tym idzie, również nielegalne wysypiska śmieci. Jednak teraz ma się to zmienić. Mysłowiccy strażnicy

miejscy będą obserwować miejsca nielegalnego wyrzucania śmieci czy innych, gdzie potrzebne jest dyskretne udokumentowanie przestępstwa. Urządzenia - cztery fotopułapki z wbudowanym aparatem cyfrowym zakupią rady osiedli Piasek, Bończyk-Tuwima i Wielka Skotnica. Tajemnicą pozostaną miejsca w jakich zostaną ulokowane. Aparat sterowany czujnikiem ruchu może robić zdjęcia w dzień i w nocy. Może też nakręcić którki film. W świetle dziennym

robi kolorowe zdjęcia, a w nocy przechodzi na tryb czarno-biały i fotografuje w podczerwieni bez użycia lampy błyskowej. Podobne urządzenia od września używane są w Katowicach. Koszt zakupu jednej fotopułapki (ok. tysiąc złotych), już przy pierwszej udowodnionej kradzieży drewna zwrócił się trzykrotnie. Jak zauważa Ginter Płaza, komendant mysłowickiej SM, za ich sprawą można będzie także odstraszyć złodziei, czy znacznie ograniczyć akty wandalizmu. km3/5/12


4 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

ADMINISTRACJA

Pełnomocnik organizacji pozarządowych Mysłowickie organizacje pozarządowe mają swojego pełnomocnika w Urzędzie Miasta. Została nim Edyta Helizanowicz, która doradzać będzie społecznikom jak skutecznie napisac projekty o dotacjez funduszy

Nowa inicjatywa: Mysłowice do Katowic! ►

W minionym tygodniu przeprowadziliśmy rozmowę z przedstawicielem nowo zawiązującej się grupy inicjatywnej mieszkańców, która chce skorzystać z przepisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. MYSŁOWICE DZIELNICĄ KATOWIC? Przedstawiciel, który prosił o anonimowość, ze względu na charakter grupy, wyjaśnił nam jej cele, która także chce wystąpić z wnioskiem o referendum, ale tym razem ... o włączenie Mysłowic, jako dzielnicy, do Katowic! - To co nam funduje ratusz od 1990 roku, to tylko ciągłe staczanie się miasta. Czas tego miasta już się skończył. Tymczasem Katowice mają potencjał - wyjaśnia przedstawiciel grupy inicjatywnej. Według grupy włączenie Mysłowic w struktury Katowic ma same plusy. Podniesienie wydatków na inwestycje, podniesienie cen nieruchomości, a także większe REKLAMA

ożywienie gospodarcze to tylko kilka z pozytywnych aspektów przedstawionych nam przez inicjatora pomysłu. Na pewno oznaczałoby to także ograniczenie administracji, gdyż zamiast Urzędu Miasta mielibyśmy Urząd Dzielnicy. - Jak sobie to tylko chwilę przeanalizować, to jest obecnie jedyne rozsądne rozwiązanie dla mieszkańców Mysłowic. Równie dobrze można kiedyś odłączyć się od Katowic mówi przedstawiciel grupy. Jak dowiedzieliśmy się, grupa inicjatywna w tej chwili organizuje się i pilnie obserwuje postępy innej inicjatywy dotyczącej powstania nowych gmin na południu miasta. - My przedstawimy także realną alternatywę. Któraś z tych propozycji na pewno przejdzie, natomiast my chcemy nic innego, jak tylko żyć w normalnym otoczeniu, jeździć po równych drogach i nie słuchać wciąż obietnic, które niektórzy składają w Mysłowicach od 22 lat. A to nam zapewni tylko włączenie do Katowic - dodaje.

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl PRAWO

zewnętrznych czy na jakie szkolenia warto się wybrać. Edyta Helizanowicz jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, obecnie studiuje prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest również współzałożycielem Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych oraz pomysłodawczynią powołania ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych w Mysłowicach.

Ostatnie bezpłatne porady prawne W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu bezpłatnych porad prawnych, możliwość skorzystania z pomocy prawnej eksperta będzie możliwy tylko do dnia 19 maja.

Poradę można uzyskać w Punkcie Poradnictwa Otwartego, który mieści się w budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach - Starym Mieście przy ul. Grunwaldzkiej 7. Terminy spotkań z radcą: 11.05.2012r. godz. 16:00 - 20:00 16.05.2012r. godz. 16:00 - 20:00 19.05.2012r. godz. 10:00 - 14:00

Czy grozi nam rozpad Mysłowic? MIASTO

Możliwe rozwiązania kwestii powstania nowych gmin na południu miasta

Pomysł o odłączeniu się od Mysłowic, choć nie nowy, powrócił w ubiegłym roku. Mieszkańcy buntują się bo - jak twierdzą ich potrzeby są stale pomijane w planach budżetowych. A domagają się remontu infrastruktury drogowej, budowy mieszkań, oświetlenia ulicznego czy lepszego połączenia autobusowego. Według nich Mysłowice w obecnej kondycji finansowej nie są w stanie temu sprostać. Od czasu ostatniej publikacji pod względem ustawodawczym nic się nie zmieniło: bez udziału Rady Miasta czy władz Mysłowic, wystarczy, że 15 mieszkańców jako grupa inicjatywna złoży wniosek do wojewody śląskiego o przeprowadzenie referendum lokalnego. Aby referendum odbyło się, dana miejscowość musi spełniać dwa wymogi. Pierwsza dotyczy ilości mieszkańców: gmina utworzona nie może być mniejsza od najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce, a tą dla gmin miejskich jest Krynica z 1390 mieszkańcami i gmina Cisna (powiat leski) - 1676 mieszkańców - dla gmin wiejskich, a drugi wymóg dotyczy skutków finansowych. Jeżeli z analizy wojewody przeprowadzonej przed referendum wynika, iż na skutek podziału lub ustalenia nowych granic gminy, dochody podatkowe na mieszkańca w zmienionych granicach lub gminy utworzonej byłyby niżkm6/5/12

sze od najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, referendum nie będzie. Dla przykładu w 2011 roku dla śląskiej gminy Niegowa liczącej około 5800 mieszkańców, wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca gminy wynosił 447,90 zł. Załóżmy więc hipotetycznie, że referendum zostanie przeprowadzone i w jego wyniku południowe osiedla odłączą się. Co nastąpi dalej? Zgodnie z ustawą decyzje zapadną na szczeblu rządowym. Premier na wnio-

sek wojewody wyznaczy pełnomocnika do spraw utworzenia gminy spośród pracowników podległych wojewodzie albo pracowników urzędu gminy, której obszar wchodzi w skład nowo tworzonej gminy. I tutaj następuje kolejny znak zapytania. Przedstawiciele grupy inicjatywnej chcą pozostać w granicach utworzonego mysłowickiego powiatu ziemskiego. Jednak powołanie nowych struktur: starostwa, wydziałów, budynków, instytucji to nowe wydatki, na co być może premier nie zdecyduje się. Wtedy najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest włączenie odłączonych już nowych gmin w skład ościennych powiatów.

Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-lędziński, nie ukrywa, że chętnie przyjąłby nowe gminy w skład swojego, najmniejszego w województwie, powiatu. - Muszę dbać o to, aby powiat się rozwijał, a tutaj liczba mieszkańców i powierzchnia są wyznacznikami pozycji i ważności. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy z sąsiednimi miastami - mówi starosta. - Inicjatywa części mieszkańców jest ciekawa, ale zbyt wcześnie aby jakkolwiek ją skomentować - odpowiedział z kolei zapytany przez nas Piotr Uszok, prezydent Katowic. Jednak jak dowiedzieliśmy się, Katowice, jak i inne miasta, także przeprowadzały nieoficjalne rozmowy z grupą inicjatywną. Nie ma co ukrywać, że południowe dzielnice to łakomy kąsek i bardzo możliwe, że rozwiązanie oddzielenia południowych osiedli nie przebiegnie po myśli grupy inicjatywnej. Natomiast reakcja Urzędu, a raczej jej brak - mimo wcześniejszych licznych zapowiedzi spotkania prezydenta z grupą inicjatywną - jest zastanawiający. Być może włodarze nie podchodzą do tego pomysłu poważnie, co może srodze się zemścić i prezydent Edward Lasok, może być ostatnim prezydentem Mysłowic w granicach, które znamy dzisiaj. Tymczasem otrzymaliśmy informacje o kolejnej grupie inicjatywnej, która chce skorzystać z przepisów znowelizowanej ustawy, o czym piszemy obok.

Zapytaliśmy o Wasze opinie: O inicjatywie odłączenia południowych dzielnic Mysłowic dyskutują nasi Czytelnicy i internauci Forum Mieszkańców Mysłowic oraz na portalu M-ce24.pl » Abbe z Mysłowic: Południowcy niech nie mają nadziei na to, że po odłączeniu stanie się cud i drogi będą cudowne, i wspaniałe. I tak trzeba będzie utrzymywać szkoły, które cały czas pochłaniają ponad 40% budżetu miasta. Skoro sami sobie wybieracie włodarzy, którzy nie potrafią nic zrobić ani zadbać i nie mają żadnych pomysłów jak pomóc miastu, a wybierani są tylko dlatego, że kogoś się zna, a nie na podstawie jego kwalifikacji, no to co można poradzić? Zresztą Ci co są radnymi z południowych dzielnic Mysłowic po rozpadzie zostali by pewnie radnymi w tamtejszych rejonach i byłoby to samo.

» Mysłowiczanka: Jeżdżę po aglomeracji od wschodu po zachód. Widzę jak zmieniają się miasta, widzę postęp Jaworzna (jeszcze 5-7 lat temu było podobne do nas), widzę jak zmieniają Zabrze i Gliwice. Doskonale widać inwestycje w Katowicach. Przypatrzcie się Imielinowi w 1994 roku oraz teraz. Czemu ludzie się tam nie przeprowadzają? Bo wynoszą się do Jaworzna. Inna sprawa, mamy lepsze połączenie komunikacyjne z Katowicami niż Imielinem. Tak, jestem rozgoryczona, mieszkańcy południa także. Czy chcemy odłączenia? Różnie z tym bywa, mamy podzielone zdania. Nie dziwcie się nam. » Ania z Kosztów: Południe jest za, chce się odłączyć. Na silę twierdzicie, że to zły pomysł, a o zdanie południowców nie zapytacie. Odłączył się Imielin i jest zadowolony, dobrze zrobił.

» Zuzu: Niech sobie uświadomią, że powstanie powiat ziemski, który przejmie np. szpitale, drogi powiatowe czy szkoły średnie, niech sobie uświadomią, że przejmą tez długi, a MPWiK będzie także ich przedsiębiorstwem, wiec jego długi będą ich długami, będzie tak naprawdę tylko więcej radnych i urzędników do wykarmienia, ale im przecież o to chodzi bo to pewnie grupa inicjatywna dorwie się do władzy! » Prosty: Zapłacą za kanalizację i droga wolna. Żeby znowu nie było że blokersi płacą za kanalizację domków jednorodzinnych. Zlikwidujemy kilka szkół np. LO 2 , szkoła na Słupnej, szpital nr 1 lub 2 do likwidacji, odchudzić urząd miasta o 150 etatów, mniej radnych w mieście, nie będziemy mieli na garnuszku OSP z Dziećkowic i Kosztów, może i to dobry pomysł.


www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl MYSŁOWICE

Herb miasta nie dla wszystkich Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian zasad używania herbu i barw miasta. Prawo do herbu przysługuje organom miasta, gminnym jednostkom organizacyjnym i radnym. Długo dyskutowano na temat artystycznej

» BEZPIECZEŃSTWO

Pijany 63-latek wjechał w budynek

Po książkę zgłosi się windykator

Raty 0% w MPWiK na przyłącza Przetrzymujesz książki z biblioteki? Nie dostaniesz kredytu, a wypożyczone zbiory zgłosi się do Ciebie windykator.

Tomasz Kusiak Każdego roku mysłowicka Miejska Biblioteka Publiczna odnotowuje kilkaset książek wypożyczonych na tzw. wieczne oddanie. Niektóre pozycje opuściły biblioteczne półki wiele lat temu

i mimo ponagleń kierowanych do czytelników wciąż tu nie wracają. Biblioteka czeka obecnie na zwrot ponad 5700 książek wypożyczonych tylko przeciągu ostatniego roku. Przetrzymuje je 2023 czytelników. - Do wszystkich tych osób wysłaliśmy upomnienia drogą pocztową lub zostali oni powiadomieni telefonicznie o upływie terminu zwrotu książek - mówi Dagmara Kucharska z MBP.

EDUKACJA: Co przygotowały dla absolwentów gimnazjów mysłowickie szkoły średnie?

Szkoły średnie kuszą gimnazjalistów „GÓRKA” UCZY ZAWODU Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, czyli tzw. „górka” oferuje kierunki: technik ekonomista, informatyk, mechatronik, technik obsługi turystycznej oraz technik pojazdów samochodowych. Na poziomie szkoły zawodowej kierunki: mechanik pojazdów, blacharz, lakiernik, ślusarz, fryzjer, piekarz czy sprzedawca.

Kończysz gimnazjum i nie wiesz gdzie chcesz dalej kontynuować naukę? Liceum, technikum a może zawodówka?

Tomasz Kusiak Dobry wybór szkoły powinien być zgodny z zainteresowaniami, predyspozycjamii zdolnościami młodego człowieka. Nie bez znaczenia w procesie podejmowania decyzji pozostaje także kwestia informacji płynącej z rynku pracy. KOŚCIUSZKO STAWIA NA BIZNES Zespół Szkół Ogólnokształcących stawia w tym roku na biznes i języki obce. I LO otworzy we wrześniu sześć klas - dwie politechniczne, dwujęzyczną z językiem angielskim, humanistyczną i biologiczno - chemiczną. Nowością jest klasa biznesowo - menadżerska dla osób wiążących przyszłość z ekonomią, bankowością, turystyką i hotelarstwem.

KLASY MUNDUROWE W II LO Od września II Liceum Ogólnokształcące poszerzy swoją ofertę edukacyjną. Nowością są klasy mundurowe: policyjno-prawna i pożarnicza łączące ogólny program liceum oraz zajęcia praktyczno - teoretyczne, które odbywać się będą m.in. w Szkole Policyjnej, Areszcie Śledczym, Centralnej Szkole PSP, Komendzie Miejskiej Policji i PSP oraz na strzelnicy. Uczniowie poznają elementów sztuki walki, podstaw profilaktyki przeciwpożarowej czy podstaw kryminalistyki. Będą uczestniczyć w turniejach, obozach, pokazach oraz uroczystościach służb mundurowych. Rozszerzenia przygotują uczniów do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Policyjnej, kierunkach takich jak resocjalizacja, psychologia czy prawo oraz do kontynuowania nauki w szkołach, kształcących w zawodzie strażaka oraz zawodach pokrewnych.

ZSP 2 POD PATRONATEM KHW W tym roku ZSP nr 2 w Wesołej zawarł porozumienie z Katowickim Holdingiem Węglowym. Dzięki temu prowadzony jest nabór do klas kształcących w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik oraz technik mechanik. Na poziomie szkoły zawodowej nabór w kierunku: górnik podziemnej eksploatacji złóż. Absolwentom KHW gwarantuje pracę. Najlepszym ufunduje także stypendia. TRÓJKA NA STRAŻY ŚRODOWISKA ZSP nr 3 na Bończyku zamierza otworzyć w tym roku trzy klasy średnie. Proponowane kierunki to technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa oraz całkowita nowość: technik ochrony środowiska dla uczniów zainteresowanych sprawami ekologii, środowiska naturalnego i chcących zawodowo zajmować się ochroną środowiska. Z kolei szkoła zawodowa proponuje klasy wielozawodowe.

5

logia skraca czas tynkowania nawet trzykrotnie i pozwala zaoszczędzić Testowali nowy blisko połowę kosztów zakupu masy sprzęt na kinie Piast tynkarskiej. Pierwszy test nowego urządzenia połączony ze szkoleniem Miejski Zarząd Gospodarki Komunal- dwuosobowej brygady przeprowanej zakupił nowatorski sprzęt do ma- dzono na frontowej ścianie byłego lowania i nakładania masy tynkarskiej kina Piast przy Rynku, którą pokryto metodą natrysku za pomocą agregatu białym tynkiem typu baranek w z wężem i specjalnego pistoletu kuzaledwie pięć godzin. Dzięki temu bełkowego. Ta nowoczesna technozrujnowany budynek mniej straszy.

MYSŁOWICE: Ci, którzy nie oddają książek mogą liczyć się nawet z wezwaniem do sądu

» KANALIZACJA

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

RYNEK

interpretacji herbu, umieszczaniu go na koszulkach czy samochodach. Ostatecznie wizerunek herbu może być używany także przez inne podmioty, do celów niekomercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Prezydenta Miasta. Po wejściu uchwały w życie, w Biurze Mieszkańca udostępniony zostanie stosowny wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu.

Policjanci zatrzymali 63-letniego mysłowiczanina, który na ul. Miarki wjechał w budynek uszkadzając okno jednej z firm. Jak się okazało, kierowca w organizmie miał 2,3 promila alkoholu. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu 63latkowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oprócz obowiązujących od marca 2011 roku promocyjnych warunków przyłączenia, oferuje dodatkowo możliwość skorzystania z rat bez oprocentowania - 10 rat x 0 % dla wszystkich osób które zlecą MPWiK wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do końca maja 2012 roku. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Fabrycznej 10 lub pod nr telefonów: (32) 223-59-32 i (32) 223-59-38.

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

Nie dość, że danej książki brak, to rosną dodatkowe koszty. Pisemne i telefoniczne upomnienia przecież kosztują. Nie sprawdza się też tzw. amnestia. Biblioteka traci więc jednocześnie pieniądze i co gorsza książki. Od 2010 roku biblioteka rozpoczęła proces windykacji niezwróconych książek, którym zajmuje się firma Śląska Agencja Finansowa SAF. Do windykacji przekazano osoby, które nie zwróciły książek z lat 2010, 2009, 2008. Na koniec kwietnia nadal nie zwróciły książek 454 osoby, co daje 1246 woluminów. Ściągalność wynosi więc ok. 40%. Kara za przetrzymanie książki wynosi 40 groszy za tydzień. Rekordziście dług urósł nawet do tysiąca złotych. W MBP po cichu liczą na mobilizację przynajmniej części „książkowych przytrzymywaczy”. Bo po co brać sobie na głowę dodatkowe kłopoty i narażać się na większe koszty?

Kolejne informacje o zwolnieniach w oświacie Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta omawiano kwestię zwolnień w oświacie.

Michał Mistewicz Urząd Miasta, który wciąż zasłania się brakiem końcowych wyliczeń przyznaje tylko, że największe cięcia dotyczyć będą w obsłudze i administracji. Obecny na posiedzeniu komisji, Marek Fabryczny, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mysłowicach twierdzi tymczasem, że wprowadzenie nowych uchwał dotyczących nauczycieli będzie skutkować redukcją nawet 130 etatów pedagogicznych w miejskich szkołach. - Na pewno przekroczy 100 etatów, być może będzie jakaś korekta - mówił Marek Fabryczny. ZNP negatywnie też ocenia wprowadzenie nowego bonu

REKLAMA

edukacyjnego w Mysłowicach. W ocenie prezesa Fabrycznego powoduje on większe ubezwłasnowolnienie dyrektorów szkół. Z kolei urzędnicy bronią się twierdząc, że jest wprost przeciwnie i po przykładach innych miast jak Nysa czy Mielec, gdzie funkcjonują bony wskazują, że przynosi to większe pole manewru dyrektorom na co wydać środki i przynosi realne oszczędności. - Obojętnie jakie oszczędności by to nie przynosiło i tak może to nie dać końcowego efektu, gdyż wiele spraw ustalanych jest na szczeblu rządu i sejmu, jak nowe ustawy, które przynoszą tylko kolejne koszty - mówił prezes Fabryczny. km13/5/12

Zbuduj z nami swój dom! marinevisioproject Biuro architektoniczno - budowlane Mysłowice - Plac Wolności 6 lok. 8 e-mail: office@marinevisioproject.pl www.marinevisioproject.pl

tel. 32 / 733 45 61 » Projektowanie architektoniczno-budowlane » Obsługa inwestycyjna

» Wiercenia geologiczne » Kosztorysowanie

Sprzedaż projektów gotowych - ARCHETON, ARCHON, ARCHIPELAG

Projektujemy i realizujemy:

- budynki mieszkalne - budynki usługowe - obiekty przemysłowe - obiekty biurowe - obiekty medyczne


6 Kurier Mysłowicki

Sprawy społeczne

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

HISTORIA

Poszukują informacji o ofiarach obozów W związku z próbą sporządzenia ewidencji ofiar obozów z 1945 roku pochowanych w grobie wojennym na nowym cmentarzu przy ul. Mikołowskiej w Mysłowicach, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz Urząd

Przechodząc obok mysłowickiego dworca naszą uwagę przykuwają niezwykłe antyki umieszczone na schodach prowadzących do dworcowej kasy.

Anna Kubeczko

FOT. APMA-B w Oświęcimiu

karnej kompanii wcielono około 400 polskich więźniów politycznych z lat 1941-1942. Co kilka dni Niemcy wybierali spośród nich kilkanaście osób i rozstrzeliwali. Groźba śmierci doprowadziła więźniów do zaplanowania zbiorowej ucieczki. Po latach były więzień Tadeusz Chróścicki wspominał: „Wszyscy byliśmy

Mieczysław Kawecki, nr obozowy 3673 obciążeni i skazani na śmierć, więc uważaliśmy, że będzie lepiej ryzykować - może ktoś ocaleje”. Ucieczka miała nastąpić po sygnale obwieszczającym koniec pracy przy budowie rowu melioracyjnego w Birkenau. Termin ustalono na 10 czerwca 1942

roku. Niestety, w wyniku nieporozumienia ucieczka udała się połowicznie. Wskutek ulewnego deszczu szef karnej kompanii Hauptscharfuehrer SS Otto Moll, późniejszy komendant krematoriów, obwieścił koniec pracy znacznie wcześniej. Umowny gwizd wprowadził zamieszanie wśród więźniów. Około 50 z nich rzuciło się do ucieczki. Na wolność przedostało się tylko dziewięciu, w tym August Kowalczyk. Po miesiącu Niemcy schwytali dwóch, a następnie rozstrzelali. Wydarzenie to szczegółowo opisuje A. Kowalczyk w swojej książce pt. „Refren kolczastego drutu. Trylogia prawdziwa”. Z jego relacji wynika, że w czasie pościgu Niemcy zastrzelili 13 więźniów, w tym Mieczysława Kaweckiego. Następnego dnia, w wyniku niemieckiego odwetu, rozstrzelano 20 osób i zgładzono w komorze gazowej około 320 Polaków z karnej kompanii. Przez niemal miesiąc odbywały się kolejne egzekucje. W sumie życie straciło ponad 380 więźniów.

Zostań Prezydentem Mysłowic

FOT. ARC.UM.

Emilia Białecka

i poetycki „Mysłowice Moich Marzeń”, adresowany dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej lub wiersza, których tematyka związana będzie oczywiście z miastem Mysłowice. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, które wręczone

W dworcowym pomieszczeniu z uśmiechem wita nas pani Iwona Borcz, właścicielka galerii z antykami. Piękna historia dworca, stanowiącego duszę miasta skłoniła ją do stworzenia tutaj wraz z Grzegorzem Rykaczewskim muzeum sztuki użytkowej i techniki. Nazwali je „Stacyja Myslovitz”. Wkrótce otwarte zostanie także małe muzeum szkła i porcelany, utworzona będzie kawiarenka, w której pasjonaci planują emisję starych filmów.

To właśnie powrót do tradycji będzie charakterystycznym elementem tego miejsca. - Chcielibyśmy przywołać ciekawe historie, ciekawostki związane z Mysłowicami oraz organizować poranki dla dzieci, spotkania z artystami, pokazy czy wystawy REKLAMA

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Prezydent Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w konkursie „Zostań Prezydentem Mysłowic”.

Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem jest przygotowanie strategii rozwoju miasta „Mysłowice - miasto przyjazne dzieciom i młodzieży”. Forma pracy konkursowej to wypracowanie lub prezentacja multimedialna. Drugi etap konkursu będzie polegał na zaprezentowaniu swojej osoby w temacie „Dlaczego będę dobrym Młodzieżowym Prezydentem Miasta”. Zwycięzca konkursu 1 czerwca będzie pełnił funkcję Prezydenta Miasta. Dla nieco młodszych przygotowano konkurs plastyczny

W ramach akcji „Warto być dobrym” pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Mysłowicach oddali krew wspierając działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Stacyja Myslovitz - miejsce, w którym zatrzymał się czas

Tomasz Kusiak

w imieniu Augusta Kowalczyka do mysłowickiego samorządu zawnioskował Włodzimierz Paluch o pośmiertne uhonorowanie organizatora ucieczki. Plany dotyczące ucieczki sięgają wydarzeń z 27 maja 1942 roku. Wówczas do obozowej

Uczniowie ZSP 1 oddali 23 litry krwi

Najpierw uczniowie Technikum Nr 1 wysłuchali prelekcji na temat honorowego krwiodawstwa i jego znaczenia dla ludzkiego życia, a następnie przedstawiciele RCKiK przybyli szkoły. W akcji wzięło udział 55 osób, w sumie oddano 23.460 ml brutto krwi. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy już pytali o termin ponownego jej przeprowadzenia.

MYSŁOWICE: W budynku mysłowickiego dworca powstaje niezwykłe miejsce

Niewielki park u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Adama Mickiewicza w Mysłowicach nazwano Skwerem Mieczysława Kaweckiego. Tym samym Mysłowice uhonorują pamięć mysłowiczanina, który w 1942 roku zorganizował pierwszą zbiorową ucieczkę z obozu KL Auschwitz - Birkenau.

Z inicjatywą, jeszcze w październiku ubiegłego roku wystąpili Włodzimierz Paluch, były wiceprezydent Oświęcimia i August Kowalczyk, znany aktor, reżyser teatralny i filmowy. To Mieczysław Kawecki namówił Augusta Kowalczyka do pierwszej zbiorowej ucieczki z obozu zagłady KL Auschwitzi w trakcie jej realizacji zginął. Po wielu latach starań o upamiętnienie mysłowickiego bohatera,

KRWIODAWCY

Miasta Mysłowice apeluje do osób, które posiadają jakąkolwiek dokumentację lub wiedzę w tym temacie o zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta przy ul. Powstańców 1, pok. 306, celem pomocy w ustaleniu tożsamości osób pochowanych w mogiłach ziemnych oraz urządzonych grobach kwatery wojennej. Informacji można również udzielać pod nr tel. (32) 317 12 06.

Mamy skwer Mieczysława Kaweckiego

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

zostaną podczas obchodów Dnia Dziecka 1 czerwca. Wszystkie prace konkursowe należy nadsyłać na adres pocztowy Kancelarii Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1 do 14 maja włącznie. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.m-ok.pl

- mówi pani Iwona. Część kawiarni będzie w stylu secesyjnym, powstaną kąciki ludowe, r e t r o -mu z yc z ne , ustawiona zostanie scena, gdzie będzie można zagrać czy prezentować poezję. Jedną z wielu atrakcji będzie bar pod strzechą, gdzie można będzie wypić kawę, zjeść coś pysznego. Pan Grzegorz chce powrócić również do starej receptury ciemnego piwa, które

w Mysłowicach cieszyło się kiedyś ogromnym powodzeniem, uchodząc za jedno z najlepszych w kraju. Zamierza również wyremontować rikszę i wozić nią turystów po ulicach Mysłowic czy na Trójkąt Trzech Cesarzy. Dotąd woził nią turystów po Nikiszowcu. Z pewnością będzie to wyjątkowe miejsce w naszym mieście, pozbawione komercji za to pełne serca i tradycji. Planowane otwarcie galerii nastąpi za około 2-3 miesiące. km12/5/12


Kurier Mysłowicki

Rozmowa

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl MYSŁOWICE

ustawy gminy będą zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów Idą śmieci komunalnych od mieszkańców i tym samym będą musiały przeprowadzić i nowy podatek przetarg na odbiór odpadów komuRewolucyjne zmiany, które wnosi nowa nalnych od właścicieli nieruchomości. ustawa o gospodarowaniu odpadami Do przetargu przygotowuje się także komunalnymi spowoduje dla nas miejska spółka ZOMM. Jednak biorąc mieszkańców także obowiązek wpłaty pod uwagę wyniki przetargów, które na rzecz miasta nowego podatku pojuż się odbyły w niektórych śląskich tocznie zwanego śmieciowym. Według miastach, szanse ZOMM na wygranie

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

takiego przetargu można przyjąć za nikłe. Wygrywają najtańsi, dodatkowo korzystający m.in. z własnych centrów dystrybucji odpadów. Nowa ustawa to też nowy podatek. Sposobów określenia jego wysokości, są w zasadzie cztery, z czego Urząd Miasta skłania się do obliczenia podatku według ilości mieszkańców w danej nieruchomości. Niezbędne są nakłady miasta na kampanię informacyjną, otwarcie nowego

biura obsługi klienta, powstaną także nowe stanowiska pracy. Mysłowice będą musiały ustanawiać selektywnie zbieranie odpadów komunalnych i tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Związane jest to także z budową, utrzymaniem i eksploatacją własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, aby było możliwe wydzielanie

7

odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągniecie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i budowlanych. Brak podjęcia nowych uchwał w określonym czasie będzie skutkowało karami - w tym do 50 tysięcy złotych za nieprzygotowanie przetargu czy 100 zł za każdy dzień opóźnienia sprawozdania rocznego o gospodarowaniu miejskimi odpadami.

Odpady i nie tylko - nasze wyzwania WYWIAD

Rozmowa z PIOTREM BIERNATEM, rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nowa ustawa o odpadach zakłada, że właścicielem śmieci zostaje gmina i to ona będzie odpowiadała za ich zagospodarowanie. Wdrożone zostaną przepisy unijne, które nakazują m.in. utylizację i odzyskiwanie opakowań. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie będzie monitorował sytuacji Regionalnych Centrów Gospodarki Odpadami.

Rozmawia Anna Kubeczko Jakie zadania będzie pełnił WFOŚiGW w nowo powstałej ustawie? Rola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie polegała na sfinansowaniu działań związanych z kampaniami edukacyjnymi, kampaniami informacyjnymi prowadzonymi przez gminę. Jeśli będzie taka potrzeba będziemy wspierać finansowo cały proces inwestycyjny, jednak jest to jeszcze daleka przyszłość. Dzisiaj najważniejsze jest to by wspomóc informacyjnie gminy aby wiedziały, że mogą liczyć na naszą pomoc, także przy organizacji akcji propagandowych, ulotkowych, informacyjnych, konsultacyjnych. Oczywiście kolejne w konsekwencji będą także inwestycyjne potrzeby związane z unowocześnianiem istniejących instalacji, selektywnej zbiórki odpadów. Na to też jesteśmy przygotowani, posiadamy środki na te cele i czekamy na oferty oraz na rozwój procesu wdrażania tej ustawy. W jaki sposób WFOŚiGW może pomóc gminom w zorganizowaniu czy dofinansowaniu swoich działań do przepisów ustawy? Przez cały ubiegły rok prowadziliśmy kampanię „życie po śmieciach” w trakcie tej kampanii przetestowali-

śmy i przeprowadziliśmy szereg różnych działań począwszy od audycji telewizyjnych, radiowych, konsultacji i spotkań z mieszkańcami, prezentacji i wymiany dobrych praktyk między poszczególnymi gminami, poprzez akcję ulotkową, akcję uświadamiającą mieszkańcom potrzeby zmian i potrzeby zrozumienia istoty nowego prawa śmieciowego. Korzystając z tych doświadczeń możemy zaoferować gminom już gotowe wnioski, gotowe receptury działania. Dysponujemy bogactwem informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych, którymi chętnie podzielimy się z gminami. Na przykładzie konsultacji które odbyły się w Mikołowie, czy podobne spotkanie może zostać zorganizowane w Mysłowicach? Tak oczywiście, to normalna praktyka. Prowadzimy szeroko zakrojone konsultacje z samorządowcami ale także z poszczególnymi grupami mieszkańców w danych miejscowościach. Nasi specjaliści jeżdżą na takie konsultacje i chętnie pojadą również do Mysłowic. Kontakt z samorządowcami Mysłowic mieliśmy już w ubiegłym roku, były już wstępne konsultacje na temat tego co jest najważniejsze w zakresie ochrony środowiska w Mysłowicach. Prowadziliśmy rozmowy z prezydentem i z władzami miejskimi. Od kilku miesięcy prezydent Mysłowic Edward Lasok informuje o pomyśle budowy spalarni śmieci. Czy WFOŚiGW posiada informacje na ten temat? Nie posiadamy informacji, jednak wiemy że są prowadzone różne rozmowy. Kwestia spalarni śmieci to jeden z najważniejszych problemów środowiskowych całej aglomeracji

śląskiej. Trzeba rozwiązywać ten problem nie patrząc na sprawy czy interesy jednego miasta ale całego województwa. Jest to wielkie wyzwanie dla całej aglomeracji. Z naszego punktu widzenia nie jest istotne czy spalarnia powstanie w Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu czy też na obrzeżach Katowic bo i takie są propozycje, ważne jest to żeby ona powstała. Jest to bardzo istotny element całego procesu zagospodarowania odpadami komunalnymi. Na liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania na 2012 rok jest przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Czy przy tego typu tematach możliwa jest współpraca WFOŚiGW z Urzędem Miasta oraz czy możemy oczekiwać działań związanych z rewitalizacją terenów pozostałych po KWK Mysłowice? Oczywiście, już nawet zadeklarowaliśmy współpracę i chęć nawiązania kontaktu z władzami i ekspertami którzy pracują przy tym projekcie. Pozostaje jeszcze kwestia własności, kwestia koncepcji projektów które są w opracowaniu. Jeśli cały projekt będzie wpisywał się w naszą pilotażową listę przedsięwzięć a wygląda na to że będzie to oczywiście wspomożemy finansowo inicjatorów tej zmiany. Przekształcenie terenów poprzemysłowych nie jest jednak prostą sprawą, wymaga sporej ilości czasu, pracy, wyobraźni, pomysłu oraz spojrzenia ponad jedną kadencję. Ostatnio mieszkańców Mysłowic zbulwersowała sprawa zanieczyszczenia rzeki Boliny. W programie funduszy nacisk stawia się na Odrę. Czy kwestie dotyczące dorzecza Wisły także mają możliwość dofinan-

Piotr Biernat, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach sowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tak, mają możliwość dofinansowania na takich samych zasadach jak wszystkie inne. Nie mamy planów ograniczenia lub nie części dorzeczy ale ważne jest to, że wszystkie zadania podejmowane przez naszych beneficjentów muszą dotyczyć województwa śląskiego, więc jeśli to dotyczy województwa śląskiego, znajduje się na terenie jego obszarze to jest to objęte możliwością naszej pomocy. Kolejnym tematem ważnym dla miasta jest obszar tzw. Trójkąta Trzech Cesarzy i Promenady. Pomysłów na rewitalizację jest wiele, od planów miasta po pomysły organizacji pozarządowych. Czy WFOŚiGW przyjmuje wnioski na taki cel i czy w ocenie różnicuje się charakter wnioskodawcy? Na chwilę obecną nie pojawił się taki temat, ale czekamy na wnioski, które od tego roku przyjmowane i rozpatrywane są w sposób inny niż

do tej pory, w określonych terminach, na zasadach konkursowych. Im większy efekt ekologiczny tym większe są szanse, że projekt uzyska wsparcie finansowe, decyduje głównie efekt ekologiczny. Wnioskodawcy aplikacji o wsparcie nie są różnicowani, nawet nie dzielimy przedsiębiorców na prywatnych, państwowych czy samorządowych, każdy ma takie samo prawo na uzyskanie wsparcia. Dzikie wysypiska śmieci, ochrona wód, świadomość proekologiczna. Co w przypadku Śląska odgrywa najważniejszą rolę? Wszystko, dzikie wysypiska śmieci to dziedzina ściśle powiązane są z niską świadomością proekologiczną. Właściwie dzikie wysypiska wynikają z niskiej świadomości proekologicznej. Ludzie są przekonani, że kiedy wyrzucają śmieci do lasu nikt na tym nie traci co jest po prostu nieprawdą. Dziękujemy za rozmowę. OGŁOSZENIE

km3/4/12

REKLAMA

Obsługa reklamowa druk i poligrafia

strony internetowe banery reklamowe billboardy euro systemy roll-up wizytówki gazetki ulotki Kontakt: tel. (32) 222 30 04 41-400 Mysłowice ● Pl. Wolności 6 lok. 8 e-mail: biuro@marinemedia.pl

Targi Pracy w CKP Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach zaprasza na Targi Pracyw dniu 21 maja 2012r. w godz. od 9.00 do 12.00 w siedzibie Centrum przy ul. Mikołowskiej 44A. Na Targach Pracy jest możliwość zapoznania się z: - ofertami pracy z terenu miasta Mysłowice oraz miast ościennych - ofertami szkoleń zawodowych - informacjami o usługach Wojewódzkiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy - informacjami na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - informacjami o możliwości pozyskania Funduszy Unijnych Szczegółowe informacje można uzyskać w CKP przy ul. Mikołowskiej lub pod nr. tel. (32) 222-69-19.


8 Kurier Mysłowicki

Kultura

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

MUZEUM MIASTA

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl WARSZTATY

połączonej z poezją mysłowickiego Dziekana ks. Krzysztofa Kaszy. WystaMuzeum Miasta: wa oraz spotkanie z autorem, będą wyprawą w dalekie zakątki świata Wernisaż ks. Kaszy uwiecznione na zdjęciach, które są Muzeum Miasta Mysłowice zaprasza opatrzone pięknym słowem. Zachona wernisaż wystawy „Czas w obiekdy słońca, wzburzone morskie fale, tywie zatrzymany”, który odbędzie się krople deszczu spływające 10 maja o godz. 17. Podczas 57. Mu- z delikatnych płatków róż, zaśnieżozealnego Czwartku zaprezentowana ne szczyty gór - to chwile zatrzymazostanie wystawa autorskiej fotografii ne w obiektywie przez ks. Kaszę.

Warsztaty witrażu metodą Tiffany`ego Mysłowicki Ośrodek Kultury przy ul. Janowskiej 2 zaprasza w dniach 26-27 maja do uczestnictwa w niecodziennych warsztatach witrażu. Dwa pełne dni pracy pozwolą na zapoznanie się z teorią i historią

obróbki szkła, technikami cięcia i łamania szkła. Zaprojektujesz i stworzysz szablon swojej pracy, wybierzesz szkło, ułożysz mozaikę, zaspinujesz. Wszystko po kolei aż do szczęśliwego zakończenia pracy. Organizator zapewnia materiały, narzędzia i ubranie ochronne. Zgłoszenia oraz informacje pod nr tel. 694-901-401. Cena za udział w warsztatach to 380 zł.

MUZYKA: Artur Rojek zapowiedział działalność indywidualnie z innymi muzykami

MYSŁOWICE: Projekt Siła Inicjatyw Twórczych - Cel Odczarowane Mysłowice

Po 20 latach istnienia Myslovitz, Artur Rojek pożegnał się z zespołem. W oświadczeniu członkowie zespołu poinformowali o zakończeniu współpracy.

3 kwietnia rozpoczął się cykl zabaw przygotowanych z myślą o najmłodszych mieszkańcach Mysłowic „Odczarowane podwórko”. Jest to akcja prowadzona przez Mysłowicki Ośrodek Kultury, realizowana w ramach projektu SIT.COM.

Myslovitz z nowym wokalistą

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Tomasz Kusiak Wojciech Powaga, Jacek Kuderski, Wojciech Kuderski i Przemysław Myszor występują nadal pod szyldem Myslovitz, ale z nowym wokalistą Michałem Kowalonkiem, który jeszcze w tym roku planuje nagrać z formacją nowy album. Z kolei Artur Rojek zapowiedział solową działalność artystyczną oraz dalszą pracę nad OFF Festivalem.

Odczaruj swoje podwórko

Michał Kowalonek na codzień mieszka w Puszczykowie w woj. wielkopolskim. Dotychczas dał się poznać jako wokalista poznańskiego zespołu Snowman. Myslovitz już teraz zabiera się do pracy nad nowym albumem, którego premiera planowana

na jesień 2012 roku. Na wieść o odejściu Artura Rojka z zespołu, na internetowych forach zawrzało. Dla części fanów zespołu to bez wątpienia koniec Myslovitz, który od początku istnienia kojarzył się właśnie z charyzmatycznym Arturem Rojkiem.

Nowa muzyczna gwiazda z Mysłowic Ma 17 lat, jest piękna, utalentowana, pisze cudowne, anglojęzyczne piosenki i ma wszelkie predyspozycje, by odnieść wielki sukces.

Joanna Krawczyk Sonia Kopeć wraz z zespołem Holly Blue & Soundpetersburg, którego filarem jest Emil Blant (muzyk i producent znany m.in. z The Marians i Gutierez), właśnie REKLAMA

kończy nagrywać swój debiutancki album. Muzyka zespołu określana jako Inteligent Pop.

Od niedawna na antenie muzycznych stacji radiowych możemy posłuchać pierwszej piosenki z tej płyty. Fortepianowa ballada „TicTac Sound” to zarazem pierwszy singel promujący kompilację „Sealesia 2” - prezentującą najciekawszych artystów z Województwa Śląskiego, którzy w roku 2011 stworzyli, nagrali, wydali swoje nowe piosenki i płyty. Premiera składanki odbędzie się 12 maja Sealesia Festival w Sosnowcu.

Anna Kubeczko Na Odczarowanie Mysłowic przekazane zostało 30 tysięcy złotych a pomysł został doceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem akcji jest próba rozwiązania problemu marginalizacji i wykluczenia społecznego, ożywienie szarych, robotniczych dzielnic miasta, dotarcie do miejsc gdzie codzienne życie pozbawione jest kolorów, za to pełne trosk i problemów. Dostarczenie wspanialej rozrywki i niezapomnianej zabawy najmłodszym mieszkańcom Mysłowic to priorytetowy cel organizatorów akcji. Do tej pory odczarowane zostały podwórka przy ul. Powstańców, Laryskiej Świerczyny i Sobieskiego, Portowej oraz na Rymerze. Wszędzie tam gdzie pojawiali się animatorzy MOK, pojawiał się również radosny uśmiech dzieci. Wśród wielu zabaw przy-

gotowanych na tę okazję znalazły się m.in. liczne konkursy z nagrodami, wspólne zabawy do których zachęcali poruszający się na wysokich szczudłach animatorzy oraz porywający do tańca uczniowie Szkoły Tańca Extreme. Pełne radości dzieci uczyły się tańczyć pod okiem profesjonalistów, jeździły na dwuosobowych nartach, skakały przez wielką skakankę, barwnie malowały twarze, wznosiły zamek z klocków i wyśmienicie się bawiły! To niezwykle cenna forma zabawy, która spaja lokalną społeczność, działając pozytywnie na rozwój najmłodszych, integrując ich i kształtując więzi społeczne. A dodatkowo może również odmienić oblicze tej dzielnicy, która zwycięży w kon-

kursie na najbardziej odczarowane podwórko. W kolejnych etapach projektu, na liderów najbardziej aktywnych podwórek, czekać będą warsztaty, które pomogą im odmienić oblicze otaczającej ich przestrzeni. Podwórko, które przejdzie największą metamorfozę otrzyma w nagrodę atestowane elementy placu zabaw. Do odczarowania zostały jeszcze trzy podwórka, na które już dziś serdecznie zapraszamy zarówno dzieci jak i rodziców. 15 maja 2012 - Klachowiec » 17.00 - ul. Wyspiańskiego 22 maja 2012 - Wesoła » 17.00 - ul. Pocztowa - Asnyka 29 maja 2012 - Stare Miasto » 17.00 - ul. Bytomska 17 km5/5/12


IMPREZA MODOWA

Ciuch Party: Wielka Wymiana Ubrań 18 maja w MOK odbędzie się wymiana ciuchów połączona z dodatkowymi atrakcjami modowymi. Impreza zorganizowana jest z myślą o osobach interesujących się modą, ale też i dla tych, którzy

Kurier Mysłowicki

Kultura

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

WYSTAWA MALARSTWA

chcą odświeżyć swoją szafę. Jest to świetny pomysł na nabycie nowych ubrań, kosztem tych starych, dawno zapomnianych i zajmujących miejsce. W programie pokaz mody, porady fryzjerskie, kosmetyczne i mały kiermasz biżuterii i dodatków oraz doskonała zabawa! Zbiórka ubrań trwa od 14 do 16 maja w MOK. Rozpoczęcie imprezy 18 maja o godz. 17.30. Wstęp 5 zł.

Wernisaż wystawy „Co nam w duszy gra” Są już na emeryturze i pielęgnują swoje hobby lub odkrywają zupełnie nowe pasje i talenty. Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę prac uczestników sekcji plastycznej Akademii Seniora. Wernisaż

9

wystawy malarstwa odbędzie się w piątek 11 maja o godz. 17.00 w Galerii przy ul. Grunwaldzkiej 7. Wystawa zachwyca różnorodnością technik, pomysłowością tematów i estetyką wykonania. Swoje prace zaprezentują Jan Dziedzic, Ryszard Kubica, Grazyna Kuczyńska, Józef Kusiak, Anna Misina, Helena Piec, Elżbieta Tylek, Elżbieta Wiśniewska, Katarzyna Wojciechowska. Wystawa potrwa do końca maja.

DNI MIASTA: W tym roku święto miasta obchodzimy w pierwszych dniach czerwca

KONCERT: Okazja do spotkania z rodziną, znajomymi, chrześcijanami różnych wyznań

Tegoroczne obchody dni miasta, będziemy świętować 1,2 i 3 czerwca. Bez oficjalnej pompy i fajerwerków. Skromnie, a mimo to ciekawie.

Leeland, jeden z najpopularniejszych zespołów amerykańskiej chrześcijańskiej sceny muzycznej 7 czerwca po raz pierwszy zagra w Polsce! Muzycy wystąpią w ramach III edycji Koncertu „Bądź jak Jezus!”, który w tym roku odbędzie się w Mysłowicach.

Świętojańskie Dni Mysłowic DZIEŃ DZIECKA

MOK Mysłowice Pierwszy dzień będzie poświęcony najmłodszym. O godz. 14.00 na płycie rynku Starego Miasta rozpoczną się gry i zabawy, występy sekcji MOK, będą dmuchawce, wata cukrowa, i dużo emocji, a wszystko oprawione w barwy pirackie za sprawa teatru „Fabryka Marzeń”. 2 czerwca czekają nas koncerty. Świętujemy wraz z rodzimym Negatywem. Świętojańskie Dni Mysłowic w połączeniu z 10-leciem pracy artystycznej zespołu, dadzą nam wybuchową mieszankę dobrej zabawy. Tego dnia impreza rozpocznie się o godz. 17.00. Zagrają także

WALKI RYCERSKIE

NEGATYW zespoły zaprzyjaźnione z jubilatami. Szczegóły już wkrótce. Ostatni dzień obchodów odbędzie się na Słupnej. W przestrzeni restauracji „Turkus” można będzie przenieść się w czasy średniowiecza, a to za sprawą Bractwa Rycer-

1-3 CZERWCA 2012 skiego Ziemi Ogrodzienieckiej. Tego dnia od godz. 15.00 na Słupnej rozpoczną się warsztaty nauk rzemiosła, turnieje i bitwy rycerskie, łucznictwo, tańce historyczne, gry i zabawy plebejskie, pokazy ognia oraz mnóstwo innych atrakcji.

Koncert Rodzinny Bądź jak Jezus!

Koncert „Bądź jak Jezus!” jest jedyną w całej Polsce tego rodzaju imprezą na tak dużą skalę. W tym roku wystąpi formacja grająca reggae „Anti Babylon System”, a także polscy artyści związani z projektem „Wniebowzięci”: Monika Kuszyńska, Mate.O, Agnieszka Grączkowska oraz grupa „Alijah”. Doskonałym dopełnieniem tej muzycznej mieszanki będzie występ, znanego ze świetnego kontaktu z młodą częścią publiczności, rapera „Bęsia” oraz towarzyszącego mu składu pod nazwą „Rymcerze”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Światło-Życie.

Noc w Muzeum Miasta i Muzeum Pożarnictwa 19 maja na całym świecie odbędzie się kolejna edycja „Nocy Muzeów”. Tego dnia Muzeum Miasta i Centralne Muzeum Pożarnictwa będzie czynne od godz. 10.00 do 19.00.

Emilia Białecka CMP przygotowało program skierowany głównie dla dzieci i rodziców. Ci, którzy odwiedzą tego dnia placówkę wezmą udział w prawdziwej akcji gaśniczej, będa mogli przejechać się samochodami pożarniczymi po parku, zwiedzać muzeum z przewodniREKLAMA

kiem, lub obejrzeć projekcje filmów animowanych. Z kolei w Muzeum Miasta najmłodsi będą mieli okazję kolorować rysunki mysłowickich zabytków, zamieszczone w kolorowance zaprojektowanej przez L. Czarnotę, wykonać zdjęcia w mundurach z okresu II wojny światowej, na motocyklu SHL lub w śląskiej kuchni. Zaprezentowane zostaną Mysłowice w trójwymiarze oraz projekcje filmów Mysłowice mniej znane - godz 15.00, Ślązacy w Wehrmachcie” - godz. 16.00, Mysłowice 1945 -1989 godz. 17.00. Wstęp jest wolny!

» KONCERT

Koncert przy świecach: „Majowy Blues” w MOK Brzezinka Po kilkuletniej przerwie, Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza na cykl koncertów przy świecach. W maju koncert przepełniony bluesem! Już w piątek 11 maja o godz. 18.30 na scenie MOK-u w filli Brzezinka przy ul. Laryskiej 5 zagrają BlueSound i Trio Śląskiej Grupy Bluesowej. Bilety w cenie 15 zł. Następny koncert w czerwcu. km7/5/12


10 Kurier Mysłowicki

Historia

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

Część 1: Od oddziału gaśniczego do Straży Pożarnej w mieście

Początki Straży Pożarnej w Mysłowicach 4 maja obchodzą swoje święto rycerze św. Floriana. Święty Florian jest patronem: hutników, kominiarzy, piekarzy, no i oczywiście Jego wiernych rycerzy, a mianowicie strażaków!

Dariusz Falecki Najazd mongolski z 1241 r. był prawdopodobnie pierwszą katastrofą w Mysłowickiej osadzie. Po spaleniu Sandomierza i Krakowa zagony mongolskie ruszyły w kierunku Wrocławia i Legnicy pustosząc, paląc i obracając w perzynę dziesiątki miasteczek osad i wsi, w tym Mysłowice. Pierwszym udokumentowanym pożarem w Mysłowicach było wydarzenie z 11 października 1587 r. W mieście wybuchł pożar na skutek podpalenia drewnianej zabudowy przez zbrojny napad. Kolejna informacja o pożarze pochodzi z 4 listopada 1617 roku. całkowicie spaliła się południowa część rynku, z dziewięcioma domami. Ofiarą ognia padły też budynki gospodarcze oraz kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwsza informacja o straży pożarnej, a raczej o organizacji na kształt oddziału gaśniczego w Mysłowicach pochodzi z 15 sierpnia 1780. Tego dnia sporządzone zostało sprawozdanie na temat wyposażenia ogniowego. Wykaz informował, że w mieście znajdowały się 33 punkty gaśnicze, które zlokalizowane były w domach mieszczan i 52 punkty gaśnicze w domach wyrobników. Pierwszy mysłowicki oddział gaśniczy posiadał: 1 dużą sikawkę konną, 4 duże beczki na wodę, 12 wiader skórzanych i 13 wysokich drabin. Mieszkańcy posiadali dodatkowo: 85 wiader skórzanych, 85 haków i 85 długich drabin na wysokość domu, a mocą uchwały starosty z 1819 r. doposażono mysłowiczan w jeszcze jedną sikawkę konną. W 1822 w Mysłowicach odnotowano 120 punktów gaśniczych. Ponadto na wyposażeniu mysłowickiego oddziału gaśniczego były: 1 sikawka konna, 2 zbiorniki wodne na płozach, 10 wiader straREKLAMA

Pocztówka z 1904 roku. Po prawej u góry, sala gimnastyczna, która obecnie jest siedzibą straży pożarnej. W prawym dolnym rogu wnętrze sali gimnastycznej, obecnie garaże dla aut strażackich.

żackich skórzanych, 13 długich bosaków, 20 drabin, 68 sikawek ręcznych i 50 drewnianych beczek obitych obręczami. 4 maja 1864 r. założono stowarzyszenie pod nazwą „Związek Ochotniczej Straży Pożarnej i Ratunkowej” (Freiwilliger Feuerlösch und Rettungsverein). Pożar z 1856 r. był jedną z głównych przyczyn założenia zorganizowanej straży pożarnej w Mysłowicach. Inicjatywa powołania straży pożarnej wyszła od przedstawicieli władz miasta, które na dzień 25 kwietnia 1864 r. zwołały zebranie w sprawie powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowicach, co uznane zostało jako moment powstania Straży Pożarnej w Mysłowicach. Statut określał następującą nazwę: Związek Ochotniczej Straży Pożarnej i Ratunkowej (Freiwilliger Feuerlösch und Rettungsverein). Punkt pierwszy statutu informował, że zadaniem związku „jest w czasie pożaru gasić i ratować, co się da, a rzeczy uratowane umieścić w miejscu bezpiecznym”. W tym czasie w szeregach straży działało aktywnie 90 osób, którzy przyjęli dodatkowe hasło „Na chwałę Boskiej mocy, bliźniemu do pomocy”. Na kolejnych zebraniach ustalony został podział strażaków na 5 plutonów: 1 pluton pożarniczy, 2 pluton sikawkowy,

3 pluton drabinowy, 4 pluton ratowniczy i 5 pluton strażniczy. Mysłowicka straż zakupiła pierwszy sztandar w 1873 roku. Na sztandarze widniał napis „Einer für alle, alle für einen” (Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego). Poniżej wyhaftowano napis „Feuerwehr-Verein” (Związek pożarniczy), i „gegründet 1864” (założony w 1864). Na samym dole podpisano „Myslowitz”. W maju 1864 r. magistrat przekazał strażakom sprzęt gaśniczy, który stanowił do tej pory własność miasta. Sprzęt gaśniczy znajdował się w pierwszej remizie strażackiej (właściwie szopie), przy obecnej ul. Żwirki i Wigury. Wraz z przekazaniem przez miasto klucza do budynku remizy, strażacy wzbogacili się dodatkowo o 2 sikawki, 2 węże, 22 wiadra blaszane, 7 drabin, 14 bosaków i 4 beczkowozy. Po przejęciu remizy strażacy zakupili trąbki alarmowe i płótno ratunkowe. Dowódcy drużyn wyposażeni zostali w hełmy filcowe. Ważnym wydarzeniem w pierwszym roku istnienia straży była budowa wieży do ćwiczeń strażackich, którą oddano do użytku w listopadzie 1865 r. Tym samym przy ówczesnej remizie stanął widoczny z daleka nowy symbol mysłowickiej Straży Pożarnej. Z końcem lipca 1871 magistrat nakazał rozebrać remizę km4/5/12

i wieżę do ćwiczeń. Ostatecznie władze miasta zadecydowały o budowie siedziby przy ul. Kaczej. W 1872 oddano do użytku nową strażnicę i drewnianą wieżę. Na początku XX w. wybudowano również nową murowaną remizę przy ul. Strażackiej. W 1900 r. stanowisko pierwszego ogniomistrza objął Oskar Borath. Przyjęto również uchwałę, że członkowie OSP Mysłowice wołać będą do siebie „Kamerad” (druh), a strażackim pozdrowieniem jest „Gut Wehr” (dosł. dobrej obrony). W tym samym roku miasto zakupiło dla straży drabinę o zasięgu 18m. Budowa nowej siedziby dla miejscowej OSP przy obecnej ul. Strażackiej ukończona została w 1902 r. Budynek był murowany i posiadł zaplecze gospodarcze w postaci garaży i wiat. Oprócz tego

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl strażacy wykorzystywali do ćwiczeń sąsiadującą salę gimnastyczną gimnazjum przy Placu Wolności. Budynek sali został potem siedzibą straży pożarnej i funkcję tą pełni do chwili obecnej. Na placu pomiędzy nową strażnicą, a salą w 1904 wybudowano wieżę do wspinania. W murowanych garażach nowej strażnicy stała sikawka konna, samochód gaśniczy z drabiną, bosaki, zwijadła, wiadra, drabina mechaniczna. W 1905 r. wybuchła w carskiej Rosji rewolucja, która dotarła do pobliskiego Sosnowca. Na skutek mobilizacji większość członków mysłowickiej straży pożarnej podzieliła los poborowych i wyruszyła na front. Pozostali wcieleni zostali do policji, co miało na celu utrzymanie porządku w rejonie granicy. Jednym z ostatnich działań wykonanych przez mysłowickich strażaków w przededniu wybuchu wojny było wykopanie rowów strzeleckich wzdłuż Przemszy i rozciągnięcie drutów kolczastych. Już w pierwszym dniu konfliktu zaalarmowana została

pożarnej Modrzejów i Niwka. Przez kilka kolejnych lat, począwszy od 1914, sprawy obrony przeciwpożarowej i organizacji straży pożarnych odsunięte zostały w wielu górnośląskich miastach na dalszy plan. Na uwagę zasługuje fakt, że latem 1920 r., czyli w czasie II powstania śląskiego mysłowicka straż wyjeżdżała 47 razy do akcji, co stanowiło rekord od momentu założenia straży w 1864 r. Wzrost akcji gaśniczych spowodowany był walkami powstańców z Niemcami na terenie Mysłowic i pobliskich dzielnic. Po przyłączeniu Mysłowic do Polski w 1922 r. wytworzyła się nowa sytuacja polityczna. Przesunięcie granicy z Mysłowic w kierunku Bytomia, Zabrza i Gliwic spowodowało, że w nowym województwie śląskim mysłowicka straż była najstarszą pod względem daty założenia. Po przyłączeniu Mysłowic do Polski w 1922 r. i objęciu miasta przez nową administrację, na przewodniczącego związku wybrano druha Sikorę, a na zastępcę dr Radwańskiego, burmistrza Mysłowic.

miejscowa straż pożarna. Pożar wybuchł w Brzęczkowicach. Po zajęciu przez armię prusko-austriacką terenów na wschód od Przemszy, włączone zostały do rejonu gaśniczego mysłowickiej straży

Pełną historię mysłowickiej Straży Pożarnej przeczytasz w dziale Odkrywców Mysłowic na stronie www.m-ce24.pl oraz drugą jej częśc w kolejnym numerze Kuriera Mysłowickiego.

Horoskop na Maj 2012 BARAN 21.03 - 20.04 Masz wielkie szanse, aby wyjść na prostą. Jeśli zawalczysz, to czeka Cię zwycięstwo. W maju uważaj na niezależne od Ciebie niebezpieczeństwa. Nawet w drewnianym kościele może spać Ci na głowę cegła.

BLIŹNIĘTA 22.05 - 21.06 W maju czeka Cię wiele chwil z zabawą. Tymczasem sprawy do załatwienia będą się nawarstwiały i czekały na załatwienia. Nie przejmuj się tym, bo pewnego dnia zajmiesz nimi hurtowo i załatwisz pozytywnie.

BYK 21.04 - 21.05 Przed Tobą dobry miesiąc, chociaż początkowo niespokojny. Nie przejmuj się małymi niespodziankami. Zaplanowane przedsięwzięcia toczyć się powinny gładko i pomyślnie. Zważajcie jednak na swoje zdrowie.

RAK 22.06 - 22.07 W Twoim umyśle narodzi się nadzieja, że jutro będzie lepiej. Wszystko to spowodowane będzie pozytywnym obrotem ważnych spraw. Musisz jednak być bardzo uważny. Przemyśl każdą nawet najdrobniejszą decyzję.

LEW 23.07 - 22.08 Pozamykaj wszystkie zaległe i niedokończone sprawy. Kiedy już z nimi uporasz możesz śmiało rozpocząć nowe interesy przedsięwzięcia. Twoja szczęśliwa gwiazda wciąż będzie nad Tobą czuwać.

PANNA 23.08 - 22.09 Maj będzie obfitował w okazję, by odizolować się od problemów i zmartwień . Zawierucha uspokoi się szybciej, niż przypuszczasz. Kłopoty jak przyjdą niespodziewanie, tak niespodziewanie odejdą w niebyt.

WAGA 23.09 - 23.10 Możliwe, że w słonecznym, ciepłym maju zyskasz. Radość, nadzieja na lepsze dni, będzie motorem i napędem. Szybko zdobędziesz pewność w kwestii podołania obowiązkom zawodowym i domowym.

SKORPION 24.10 - 22.11 Ważne sprawy, które dotąd spędzały Ci sen z powiek wreszcie ruszą z kopyta. Świat nabierze korzystnych dla Ciebie barw. Od tego czasu najtrudniejsze zadania okażą się banalnie proste.

STRZELEC 23.11 - 21.12 Może czas na zmiany? Nie obawiaj się niczego i śmiało idź do przodu. Pamiętaj jednak, że jesteś inicjatorem oraz cenzorem swojego życia. Jeśli uświadomicie sobie ten fakt, wszystko stanie się proste.

KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01 Energetyczny maj wyzwoli w Tobie chęć przewrócenia życia do góry nogami. Możliwe, że takie podejście może wprowadzić nie tylko zamęt, ale też pozwoli na rozwój talentom, które do tej pory znajdowały się w uśpieniu.

WODNIK 21.01 - 20.02 Co było złego odeszło na zawsze. Co prawda jakieś drobnostki będą Cię nieco denerwować, ale niepotrzebnie, bo wszystko będzie układać się jak sobie tego zażyczysz. Musisz jednak uważać bo los przestanie się uśmiechać.

RYBY 21.02 - 20.03 Nie widać powodów do zmartwień, gdyż dzięki swoim różowym okularom zyskasz wspaniałe samopoczucie, a co sobie pobujasz w różowych obłokach, to pobujasz i nikt Ci tego nie zabierze.

OGŁOSZENIA DROBNE Koszt ogłoszenia to 1 zł netto za słowo. Ogłoszenie modułowe graficzne od 15 zł. POSZUKUJEMY KOREPETYTORÓW Szczegóły: www.fajnanauka.pl

OFERTA PRACA Do biura pilnie 3 osoby!!! Umowa o pracę!!! Sosnowiec 690-960-560

Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

PORADY RADCY PRAWNEGO Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza na darmowe porady w co drugi czwartek od godz. 10.00 w Kancelarii NSPJ. Kontakt tel.: 506-548-780

Mysłowice ul. Mikołowska 31 tel. (32) 307-10-20 lub 516-064-604 www.proecco.pl


Kurier Mysłowicki

Sport

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

PIŁKA NOŻNA: Do końca ligi pozostało sześć spotkań

MOTORYZACJA: Trwają przygotowania do rajdu samochodowego

Czwartoligowe losy Górników

Rajd Muminki WRC

Od ostatniego wydania Kuriera minął miesiąc. W tym czasie rozegrano siedem kolejek ligowych. Górnik Wesoła zdobył 11 punktów, a znajdujący się w zgoła innej sytuacji niż lider Górnik 09 Mysłowice zdobył punktów 12.

Automobilklub Mysłowicki zaprasza do udziału w 5 Turystycznym Rajdzie Muminki WRC, który odbędzie się 16 czerwca w Mysłowicach. Paweł Zajdel

» TENIS STOŁOWY

REKLAMA

FOT. WWW.SPORTOWEMYSLOWICE.PL

Aleksandra Moszyńska (z lewej strony)

Wicemistrzostwo Polski w judo

29 kwietnia w Hali imienia Andrzeja Grubby w Brzegu Dolnym rozegrano półfinały do Pucharu Polski Młodziczek dla strefy IV. Kolejny raz rewelacyjne zawody zagrały zawodniczki Klu-

bu Tenisa Stołowego Mysłowice. Drużyna trenowana przez Beatę Nowak rozstawiona była w swojej grupie z drugim numerem. Julia Braś i Julia Tomecka pokonały kolejno: UKS Warta Kostrzyń nad Odrą 3:1, UGKS Odra Brzeg 3:0 i UKS Żak Gierałtowiec 3:1. Pierwsze miejsce w grupie dało im bezpośredni awans do Drużynowego Pucharu Polski Młodziczek. Finałowy turniej, w którym zobaczymy 16 najlepszych polskich zespołów w tej kategorii wiekowej, odbędzie się w dniach 18-20 maja w Rzeszowie.

km8/5/12 REKLAMA

Gabinet rehabilitacji i odnowy biologicznej

» JUDO

Awans drużyny do Pucharu Polski

Mistrzostwa Młodziczek dla Julki 1 maja w Żywcu rozegrano Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek. Prawo startu w turnieju miało po 16 młodziczek z województwa Śląskiego i Opolskiego na podstawie list rankingowych Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Mistrzostwa wygrała zawodniczka Klubu Tenisa Stołowego Julia Braś. Jej klubowe koleżanki znalazły się na dalszych lokatach. Julia Tomecka została sklasyfikowana w przedziale miejsc 13-16 a Zuzanna Grzesińska i Wiktoria Urbaniak na 17-24. W punktacji klubowej podopieczne Beaty Nowak uplasowały się wspólnie z klubem LZS Victoria Chróścice na 1 miejscu.

Okręgu w Katowicach. Jednocześnie zostanie rozegrany Rajd dla Początkujących. W związku z tym 24 maja dla początkujących uczestników imprezy zorganizowane zostanie krótkie spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad nawigacji, które odbędzie się w siedzibie Automobilklubu Mysłowickiego przy ulicy Obrzeżnej Północnej 24 na teren giełdy samochodowej. Zapisy oraz więcej informacji pod nr tel. (32) 222-28-18.

badanie techniczne. Oprócz załogi (kierowca i pilot) w imprezie mogą brać udział osoby towarzyszące. Wysokość wpisowego dla załogi wynosi: dla członków A.Mysłowickiego 40 zł, dla pozostałych załóg 50 zł. Rajd wystartuje 16 czerwca o godz 11 z parkingu na Placu Wolności obok głównego budynku Urzędu Miasta i będzie stanowił rundę Nawigacyjnego Pucharu Śląska oraz rundę Turystycznych - Nawigacyjnych Mistrzostw

FOT. R. DZIEWULSKI

misy. Dwa różne remisy co trzeba podkreślić i nie chodzi tylko o liczbę bramek. Pierwszy mecz to bezbramkowe spotkanie z Pilicą w Koniecpolu. Widowisko jakie sprawiły obie ekipy mogło się podobać kibicom, a grze Wesołej nie można było praktycznie nic zarzucić poza brakiem bramek. Drugi remis już bramkowy, to rywalizacja z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza. Optyczna przewaga Górnika nie przełożyła się na trafienia po stronie gospodarzy. Na dodatek to pierwsi stracili bramkę i całą drugą połowę byli zmuszeni gonić wynik. Gra w drugiej odsłonie spotkania niewiele zmieniła. Nadal podopieczni trenera Radosława Gabigi przeważali, a goście z Dąbrowy, grający w osłabieniu - czerwona kartka w I połowie dla Rafała Grunta - schowali się na własnej połowie czyhając na kontrataki. Górnik urządził sobie kanonadę na bramkę dąbrowian lecz raził nieskutecznością. Punkt w końcówce uratował Paweł Wasilewski. Górnik Wesoła wciąż jest liderem ale przewaga nad drugą Przyszłością Ciochowice stopniała do 5 punktów.

» SIATKÓWKA PLAŻOWA

Finał World Touru dla Brazylijczyków W finale turnieju FIVB Swatch World Tour Silesia Open na Słupnej zmierzyły się brazylijskie pary. Najlepsi okazali się Ricardo-Pedro Cunha. Srebro dla Marcio AraujoPedro. Natomiast brąz dla utytułowanych Hiszpanów Herrera-Gavira. W meczu o III miejsca spotkały się pary z Włoch i Hiszpanii. Zawodnicy włoscy po raz pierwszy w karierze zaszli tak wysoko w turnieju o takiej randze WT. » TENIS STOŁOWY

Mistrz kadetów FOT. J. FOMIN

Dyspozycja napastnika Górnika ma znaczny wpływ na liczbę punktów zdobywanych przez zespół. Łatwo policzyć, że sześć trafień, byłego zawodnika Polonii Łaziska Górne, dały „Kocinie” 6 a nawet 9 punktów bowiem dwa gole ze Slavią znacząco przyczyniły się do zdobycia kompletu punktów w Rudzie. Wynika z tego, że połowa dorobku punktowego w tej rundzie jest zasługą Pasko. Górnik 09 zajmuję obecnie 12 lokatę w tabeli z 29 punktami na koncie. Drugi z naszych czwartoligowców w siedmiu spotkaniach zdobył 11 punktów. Górnik Wesoła przegrał w XVIII kolejce w Bytomiu z Szombierkami (2:1). Później niemiłosiernie męczył się na własnym stadionie z Zielonymi Żarkami (1:0), a następnie przegrał na wyjeździe z Grunwaldem Ruda Śląska 2:1. Przebudzenie nastąpiło w meczu z Przyszłością Ciochowice. Na obiekcie przy ulicy Sportowej gospodarze wygrali po bramkach Madrina Piegzika i Pawła Wasilewskiego. Tydzień później Wesoła zwyciężyła w Rudzie Śląskiej, pokonując Slavię 1:3. Kolejne dwa spotkania to re-

Impreza przeznaczona jest dla wszystkich sympatyków motoryzacji oraz turystów chcących poznać ciekawe miejsca w naszym mieście. W tym roku odbędą się dwie imprezy jednocześnie: dla początkujących oraz dla zaawanasowanych zawodników. Rajd ”Muminki WRC” składać się będzie z 2 odcinków o łącznej długości około 60 km oraz z kilku prób sprawności kierowania pojazdem i „sprawności umysłowych i manualnych”. Impreza jest rozgrywana w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy oraz ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a samochód aktualne

FOT. WWW.SPORTOWEMYSLOWICE.PL

FOT. ANNA KUBECZKO

Paweł Banasik Podopieczni trenera Tomasza Wolaka zdołali wygrać czterokrotnie oraz trzykrotnie schodzili pokonani z murawy. Ważnym meczem dla „Kociny” było spotkanie XX kolejki z Unią Rędziny, rozgrywane u siebie. Przed rywalizacją z Unią, Górnik zanotował dwie porażki. Najpierw przegrał na własnym obiekcie z Czarnymi Sosnowiec (2:3), później poniósł porażkę na wyjeździe z Wyzwoleniem Chorzów (0:3). Zatem zwycięstwo z bezpośrednim kandydatem do walki o utrzymanie pozwoliłoby mysłowiczanom odskoczyć na cztery punkty od strefy spadkowej. Drużyna trenera Wolaka odniosła zwycięstwo 2:1, a wszystkie bramki zdobyli zawodnicy gospodarzy. Dwukrotnie do siatki trafiał Ferdit Vaselij. Natomiast bramkę samobójczą zanotował Michał Rak. W ramach XXI kolejki Górnik przegrał w Kamienicy z tamtejszym LKS-em Kamienica Polska (3:1, bramka dla „09” Szymon Pasko). Później nastąpiła seria trzech zwycięstw z rzędu. Najpierw trzy „oczka” za walkower w meczu z zespołem KS Częstochowa, a następne punkty za wygrane nad Slavią Ruda Śląska (3:0 u siebie) i Górnikiem Piaski (0:2 na wyjeździe). W obu spotkaniach formą błysnął Szymon Pasko, zdobywając cztery bramki.

11

22 kwietnia na Mistrzostwach Polski Młodziczek w Judo, Dominika Nowicka zdobyła II miejsce i wicemistrzostwo Polski w kategorii wagowej 40 kg. Dominika w półfinale spotkała się z Aleksandrą Janeczko z UKJ Białołęka Warszawa i pokonała ją decyzją sędziowską 3:0. W finale Dominika walczyła z Anną Kamińską z SGKS Wybrzeże Gdańsk i tu przegrała nieznacznie na punkty przez yuko. W rozegranych w Jastrzębiu Zdroju 6 maja Mistrzostwach Śląska kadetów Sebastian Baran zdobył dwa srebrne i jeden brązowy medal na trzy z możliwych do zdobycia, po drodze pokonując dwukrotnie wyżej sklasyfikowanych od siebie zawodników, raz w singlu i raz w grze podwójnej. km14/5/12


12 Kurier Mysłowicki

Reklama

www.kuriermyslowicki.pl • maj 2012

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl km9/5/12

OGŁOSZENIE

km10/5/12

REKLAMA - ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PROFESJONALNA OPIEKA MEDYCZNA Mysłowice Janów-Miejski, ul. Janowska 19

Przychodnia oferuje specjalistyczną opiekę medyczną dla pacjentów z chorobami wątroby (Poradnia Hepatologiczna), w tym programy terapeutyczne leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C w ramach kontraktu z NFZ, czyli bezpłatnie dla pacjenta. ID Clinic odpłatnie oferuje porady w zakresie hepatologii (diagnostyka i leczenie chorób wątroby, niezależnie od przyczyny) oraz nieinwazyjne badanie stopnia włóknienia i stłuszczenia wątroby (badanie elastograficzne + CAP) przy użyciu aparatu FibroScan 502 Touch® firmy Echosens. Badanie to jest przydatne w ocenie stopnia uszkodzenia wątroby wywołanego prze różne czynniki etiologiczne (wirusy zapalenia wątroby, alkohol, czynniki toksyczne, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej) i może być traktowane jako badanie alternatywne dla biopsji wątroby. W pracowni ultrasonograficznej wykonywane są badania USG tarczycy, sutka, węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej i miednicy małej. Ponadto oferujemy badania dopplerowskie

ID Clinic jest przychodnią specjalistyczną działającą od stycznia 2012 roku w Mysłowicach Janowie - Miejskim przy ulicy Janowskiej 19

Przychodnia czynna: poniedziałek - czwartek, godz. 8.00 -18.00 piątek, godz. 8.00 - 15.00

Badania wykonywane są z użyciem aparatu USG Siemens Acuson S2000. Uzupełnieniem oferty jest badanie ARFI i elastografia wątroby kodowana kolorem, pozwalające na ocenę stopnia uszkodzenia wątroby podczas badania USG w czasie rzeczywistym. W ID Clinic działa Poradnia Medycyny Podróży o statusie Certyfikowanego Centrum medycyny podróży (CCMP). Poradnia posiada certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Centrum zajmuje się poradnictwem oraz szczepieniami profilaktycznymi

dla osób wyjeżdżających za granicę, zwłaszcza do krajów tropikalnych. W dalszych etapach planowane jest otwarcie kolejnych gabinetów oferujących usługi z zakresu innych dziedzin medycyny.

naczyń szyjnych, nerkowych, kończyn górnych i dolnych oraz układu wrotnego. Badania wykonują lekarze posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie medycyny.

www.idclinic.eu

ID Clinic

Mysłowice, ul. Janowska 19

tel. (32) 616 13 94, fax: (32) 353-24-60

Kurier Mysłowicki 18/2012  

Kurier Mysłowicki - Niezależna Gazeta Mieszkańców Mysłowic

Advertisement