Page 1

GAZETA BEZPŁATNA

ISSN 2082-3762

Kurier Mysłowicki

Marzec Kwiecień 2012

. Niezalezn a gazet a mieszkanców miast a -

Marzec 2012 • Nr 17/2012

MIASTO

MIASTO

Dokąd za potrzebą na mieście?

Odczarowane Podwórka

W mieście działa tylko jeden publiczny szalet. Idąc za potrzebą skazani jesteśmy na korzysta» Strona 2 nie z ubikacji w pubach, albo...

Rusza cykl zabaw dla dzieci, którego celem jest ożywienie miejsc, gdzie » Strona 9 brakuje koloru i atrakcji.

REDAKCJA I BIURO OGŁOSZEŃ Mysłowice, Plac Wolności 6 zapraszamy pon-pt: 9.oo - 17.oo tel. (32) 222 30 04

www.kuriermyslowicki.pl

MYSŁOWICE: W mysłowickich szkołach zostanie zlikwidowanych około 200 etatów

Bony i... zwolnienia w oświacie Urząd Miasta podał pierwsze prognozy dotyczące zwolnień nauczycieli oraz pracowników administracyjnych mysłowickiej oświaty. Ma być to kolejny etap racjonalizacji oświaty w mieście.

Michał Mistewicz Zapowiadane zwolnienia miałyby rozpocząć się już na początku nowego roku szkolnego, od września. Mogą objąć grupę nawet 60 nauczycieli oraz 140 etatów w oświatowej administracji. Redukcje tłumaczone są przerostem zatrudnienia. Według Urzędu Miasta, który zlecił zewnętrznej firmie zbadanie stanu zatrudnienia placówek w stosunku do ich potrzeb, oszczędności z tego tytułu mogą wynieść około 5 mln zł. Jak zastrzega Iwona Nowak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, prognoza nie oznacza pod-

jęcia finalnych decyzji. - Nie należy tej prognozy interpretować w sposób dosłowny. Jest to tylko wariant podany nam przez firmę, która wykonuje ocenę optymalizacji i nie obligują nas do niczego - mówi Iwona Nowak. Jak wynika z zestawień przedstawionych przez firmę Vulcan, liczba etatów znacznie przekracza optymalny poziom zatrudnienia, który byłby wystarczający do kształcenia wskazanej liczby uczniów jak i obsługi placówek. Otrzymane dane traktowane są jako wskazówka i pewnego rodzaju sygnał, że należy podjąć działania, które unormują funkcjonowanie tego obszaru. W tym celu Urząd przymierza się do wprowadzenia bonu organizacyjnego w oświacie, który ma dostosować liczbę zatrudnionych do liczby uczniów i placówek.

Kolejny etap Katowickiej Po zimowej przerwie, 10 kwietnia Skanska rozpocznie drugi etap inwestycji związany z przebudową ul. Katowickiej, od ronda do ul. Bytomskiej. Strona 3

10. urodziny Negatywu 7 maja zespół Negatyw świętować będzie 10-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji w samym centrum Katowic zorganizowany zostanie specjalny koncert. Strona 8

Dokończenie na str. 2

W jakim celu prezydent poleciał do Korei? Przyszedł czas na podsumowanie wizyty prezydenta Mysłowic w Korei Południowej, która w międzyczasie obrosła już legendą.

Paweł Zajdel Niezapowiedziany wyjazd Edwarda Lasoka na Daleki Wschód, wywołał falę komentarzy wśród mieszkańców. Mieszkańcy zwracali uwagę między innymi na to, że tygodniowy wyjazd na koszt firmy, w której 100 procent udziału ma miasto, w chwiREKLAMA

km18/4/12

REKLAMA

li gdy miejska kasa świeci pustkami jest co najmniej nie trafiony. Prezydentowi w podróży towarzyszył doradca Tomasz Papaj oraz wiceprezes Zakładu Oczyszczania Miasta Grzegorz Czokajło. Koszty podróży i zakwaterowania prezydenta Lasoka, który wraz z prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem wizytował Koreę Południową to 26 tys zł, a pokrył je ZOMM. Prezydent wizytował między innymi 63-tysięczne miasto Geochang w prowincji Kyongsang Południowy, które chwali się między

innymi takimi obiektami, jak Geochang General Industrial Complex - kompleksem przemysłowym przyjaznym środowisku naturalnemu. Jak twierdzi Urząd Miasta, celem podróży prezydenta do Korei było szczegółowe zapoznanie się z koreańską technologią spalarni śmieci i zdobycie szerokiej wiedzy na temat możliwości jakie dają tego typu instalacje oraz sposobu ich realizacji. W założeniu wiedza ta pochodzić miała od najbardziej nowoczesnego, a jednocześnie tańszego w eksploatacji przedstawiciela. Dokończenie na str. 4

SONAR TAXI Mysłowice

całodobowo

503 066 000 km2/4/12


2 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

MIESZKAŃCY

Zmarła najstarsza mysłowiczanka Filomena Tojka miała 108 lat. Była najstarszą mieszkanką Mysłowic i jedną z najstarszych w województwie śląskim. Urodziła się 5 lipca 1903 roku. Całe życie mieszkała w Morgach i była wierna śląskim tra-

Czy rewitalizacja ożywi Park Zamkowy?

Paweł Zajdel

Jak wyjaśniał w mediach Wojciech Król, szef kancelarii prezydenta miasta, zmiany są konieczne. O zwolnieniach będą decydować dyrektorzy poszczególnych placówek, przy czym każdy przypadek ma być rozstrzygany indywidualnie - w za-

lającej teren parku od stadionu Górnika 09 po teren wzdłuż ulicy Wierzbowej, w kierunku ulicy Bytomskiej. 15 maja Urząd planuje ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie prac przewidziano na 25 lipca 2012 roku. Planowany termin zakończenia modernizacji parku to 31 marca 2013 roku.

łożeniach chronieni będą jedyni żywiciele rodzin. Tymczasem UM przygotowuje się do wprowadzenia w szkołach bonu organizacyjnego jako narzędzia w zarządzaniu oświatą. To forma bonu oświatowego, w którym na każdego ucznia przypada określona część etatu nauczyciela. Suma etatów

Przekszkole nr 9 przy nie zostanie przeniesione do SP 3

Wydawnictwo MarineMedia ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

przypadających na uczniów danej szkoły daje limit etatów, do którego dyrektor musi dopasować organizację swojej jednostki. Zapewnić ma on dyrekcji pełną decyzyjność oraz dowolność zatrudnienia w obrębie wskazanych przez bon wskaźników. Pozwolić ma też na optymalizację struktury i finansowania oświaty. - Dyrektor będzie miał motywację by w sposób przemyślany podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia, ponieważ za każdą słusznie podjętą decyzją będzie podążał określony wynik finansowy - wyjaśnia Iwona Nowak. Do wariantu skali zwolnień w oświacie odniósł się także wiceprezydent Brzoska. - Otrzymane dane traktujemy jako informację, a nie wytyczne, do których chcemy się zbliżyć w kolejnym roku szkolnym. Wprowadzenie bonu organizacyjnego zapewni swego rodzaju matrycę, w obrębie której pracował będzie każdy dyrektor szkoły. Jednocześnie nie pozwoli dopuścić do nieuzasadnionego przerostu zatrudnienia - mówi Grzegorz Brzoska.

Tomasz Kusiak - Musiałem pilnie skorzystać z toalety. Niestety szalet przy kościele zastałem „zamknięty do odwołania”. Z ubikacji skorzystałem dopiero w Ośrodku Kultury przy Grunwaldzkiej alarmuje jeden z Czytelników. - Żeby w takim mieście jak Mysłowice nie było toalet? To nie do pomyślenia! - dodaje. Na prośbę czytelników postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób realizowane są wcześniejsze obietnice dotyczące kwestii uruchomienia miejskich toalet. Przypomnijmy, że podczas kwietniowej sesji Rady Miasta w 2011 roku prezydent Mysłowic zapewniał, iż sprawa miejskich szaletów jest kluczowa i na ich funkcjonowanie znajdą się pieniądze - ok 20 tys. zł. Władze miasta miały także rozpoznać gdzie i ile jest potrzebnych miejskich toalet. W mieście istnieją trzy publiczne szalety - przy ul. Oświęcimskiej - koło wyjścia z tunelu pod dworcem, w dzielnicy Wesoła na ul. Dzierżonia i na Krakowskiej obok kościoła NSPJ. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta, szalet przy ul. Oświęcimskiej czynny jest codziennie. Natomiast szalet poło-

żony w centrum miasta przy ul. Krakowskiej został zamknięty w czerwcu 2010 roku. Powodem był jego zły stan techniczny, a koszt remontu został oszacowany na 25 tys. zł. - W tym roku takiej kwoty na remont szaletu nie możemy przeznaczyć - zaznacza Kamila Szal z UM.

- W przypadku szaletu w Wesołej podjęta została decyzja o jego zamknięciu. Dziennie korzystało z niego tylko 5-6 os. W tej chwili toczy się postępowanie dotyczące przekazania go prywatnemu podmiotowi wraz ze zmianą właściwości użytkowania - dodaje.

REKLAMA

o/w

Kurier

Mysłowicki To miejsce czeka na Twoją reklamę! Dzwoń: 32 222 30 04 504-726-733

moduł w gazecie już od 15 zł

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Mysłowice, Plac Wolności 6/8 III piętro tel. (32) 222-30-04 lub 504-726-733 e-mail: reklama@kuriermyslowicki.pl

Numer zamknięto 3 kwietnia 2012r.

Zespół redakcyjny: Tomasz Kusiak, Paweł Zajdel, Michał Mistewicz, Emilia Białecka, Krzysztof Telejko, Paweł Banasik

Nasi specjaliści czekają na Twój telefon w dni powszednie w godz. 9-17.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych spółki MarineMedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Kurierze Mysłowickim jest zabronione bez zgody wydawcy.

Współpracują: Stowarzyszenie „Moje Miasto”, Karol Wieniawski, Aleksandra Banasik, Dariusz Falecki, Maciej Józefiak

Kurier Mysłowicki - Niezależna gazeta mieszkańców utrzymuje się wyłącznie ze sprzedaży miejsc reklamowych i ogłoszeń.

Wydawca: MarineMedia Redaktor naczelny: Tomasz Kusiak Zastępca redaktora: Michał Mistewicz

Redakcja: ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 e-mail: redakcja@kuriermyslowicki.pl

Zasięg: Bończyk, Brzezinka, Brzęczkowice, Ćmok, Dziećkowice, Janów Miejski, Kosztowy, Krasowy, Larysz, Ławki, Morgi, Piasek, Słupna, Stare Miasto, Śródmieście, Wesoła, Imielin, Chełm Śląski, Lędziny Nakład: 10.000 sztuk egzemplarzy

W mieście istnieją trzy publiczne szalety, z czego jak na ich skromną liczbę działa tylko jeden. Od ponad dwóch lat zamknięty pozostaje szalet położony w centrum miasta. Idąc za potrzebą skazani jesteśmy na korzystanie z ubikacji w pubach, MOK-u, albo...

FOT. NADESŁANO

alei i placów, wymianę instalacji elektrycznej, montaż ławek i koszy na śmieci oraz organizację zieleni (nowe rabaty kwiatowe i trawniki). Zakres prac rewitalizacyjnych obejmie teren wzdłuż ulicy Bytomskiej, od ulicy Bytomskiej, wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej do wylotu ulicy Gwarków, wzdłuż linii oddzie-

życzy zespół redakcyjny Kuriera

www.kuriermyslowicki.pl

Podrożały bilety i kary w KZK GOP

15-minutowy przejazd od momentu skasowania kosztuje 3 zł. Na bilet ważny w 2 gminach, trzeba wydać 3 zł 60 gr, a w trzech lub więcej 4,40 zł. Pozostałą część dodatkowych dochodów KZK GOP ma pokryć nowy system pobierania kar i częstsze kontrole. Za podróż bez biletu zapłacimy 150 zł. Opłata na miejscu wynosi 90 zł, natomiast do 7 dni od daty sporządzenia protokołu 110 zł.

Dokąd za potrzebą? Pod kościół czy w bramie?

Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

Kurier Mysłowicki

KOMUNIKACJA

żona jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach umowy z NFZ przychodnia realizuje świadczenia w zakresie poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradni laryngologicznej, okulistycznej, ginekologiczno - położniczej, dermatologicznej, pielęgniarstwai położnictwa środowiskowo-rodzinnego, a także medycyny pracy. Do 6 kwietnia trwają tu dni otwarte.

MYSŁOWICE: Od wielu lat brak publicznych sanitariatów to jeden z problemów miasta

Około 200 etatów szkolnych do likwidacji Dokończenie ze str. 1

2 kwietnia Fundacja Unia Bracka uruchamiła przy ul. Chopina 54 nowoczesną, wielospecjalistyczną przychodnię, która jest filią dotychczasowej Przychodni przy KWK Mysłowice. Przychodnia wyposa-

Od 1 kwietnia podrożały wszystkie jednorazowe oraz miesięczne bilety komunikacji miejskiej KZK GOP. Dodatkowo ulgi stracili emeryci poniżej 60. roku życia. Najtańszy bilet na terenie jednej gminy lub

Mysłowice otrzymały prawie 700 tys. zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rewitalizację Parku Zamkowego na Starym Mieście.

Kwota dofinansowania wynosi 48,37% kosztów inwestycji, a całkowity koszt projektu to 1,5 mln zł, w tym dokumentacja techniczna czy koszty promocyjne. Wartość samej inwestycji oszacowano na ok. 1,4 mln zł. Zakres projektu obejmuje modernizację nawierzchni i częściowo układu alejek spacerowych oraz budowę 10 placów i schodów terenowych. Zaprojektowany układ alei parkowych w większości pokrywa się z aktualnym ich rozmieszczeniem. Część z nich zostanie jednak zlikwidowana. Projekt obejmuje również modernizację i montaż nowych lamp wzdłuż

Nowa placówka Unii Brackiej w Janowie

G AZ ETA

STARE MIASTO

ZDROWIE

dycjom. Była znana z wykonywania wianków do strojów śląskich. Podobno były najpiękniejsze w okolicy. Jako młoda dziewczyna ciężko pracowała w polu, później jako krawcowa. Nigdy nie chorowała, dopiero w wieku 99 lat trafiła do szpitala. Swoją długowieczność zawdzięczała zdrowemu trybowi życia i odpowiedniej diecie. 17 marca została pochowana na cmentarzu parafialnym w Morgach.

700 tys. dofinansowania na park

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Kurier Mysłowicki jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. Pr 2321.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.


www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

banków usiłował wyłudzić kredyt w kwocie 13 tys. złotych, 33-letnią Trzy próby mysłowiczankę, w kwocie 10 tys. zł wyłudzenia kredytu oraz 38-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, w kwocie 16 tys. zł. W marcu mysłowiccy policjanci uda- Wszystkich zatrzymano na gorącym uczynku, zanim zdążyli podjąć pieremnili trzy próby wyłudzenia kredytu bankowego przez niezależnych niądze. Posługiwali się sfałszowanymi dokumentami potwierdzającymi oszustów. Tym razem zatrzymali zatrudnienie. Teraz grozi im do 5 lat 51-letniego mieszkańca Sosnowca, pozbawienia wolności. który w jednym z mysłowickich

Rusza drugi etap Katowickiej

» MYSŁOWICE - KRAKÓW

Zatrzymano gang dokonujący napadów na jubilerów Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o szereg kradzieży i napady na zakłady jubilerskie w Mysłowicach i w miastach ościennych. Okazali się nimi mieszkańcami Katowic w wieku 20 lat i dwóch po 16 lat. Do dwóch ostatnich napadów doszło 20 i 27 lutego. W czynnym zakładzie przy ul. Grunwaldzkiej sprawcy rozbili szklaną gablotę i ukradli paletę z 19 złotymi łańcuszkami. W drugim przypadku, tym razem przy Rynku, dwóch napastników z torbą i z bronią w ręku wpadło do sklepu obezwładniając pracownika punktu jubilerskiego gazem łzawiącym. Zniszczyli gabloty, zabrali biżuterię i szybko zniknęli. REKLAMA

FOT. MARINEMEDIA

Odwołano Prezesa PCI Pawła D.

» BEZPIECZEŃSTWO

Mysłowiccy kryminalni zatrzymali ukrywającego się od kilku miesięcy przed organami ścigania 43-letniego podejrzanego o fałszywe zaalarmowanie o podłożonym ładunku wybuchowym w siedzibie

MYSŁOWICE: Już za kilka dni czekają nas kolejne utrudnienia drogowe

Przyszłość jedynej na terenie miasta pływalni przy Świerczyny, gdzie trenują m.in. uczniowie Zespołu Szkół Sportowych stanęła pod znakiem zapytania. Katowicki Holding Węglowy rozpoczął przygotowania do ogłoszenia przetargu na sprzedaż obiektu. Niestety, miasto ze względu na brak środków w budżecie nie jest zainteresowane jego przejęciem.

23 marca podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia krakowskiej spółki Polskie Centrum Inwestycyjne, której udziałowcem jest gmina Mysłowice oraz MPWiK odwołany został prezes spółki Paweł D. Rada Nadzorcza spółki powołała nowego Prezesa Zarządu spółki - został nim Marceli Jankowski, współwłaściciel spółki Tynki Polskie. Zmiana wiązana jest ze sprawą prowadzoną przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Prokuraturę, w której prezes PCI oraz trzy inne osoby usłyszały zarzut usiłowania oszustwa w celu przejęcia kontroli finansowej nad gminną spółką TBS Lokator.

Fałszywy bomber w rękach policjantów

Po zimowej przerwie, 10 kwietnia Skanska rozpocznie drugi etap inwestycji związany z przebudową ul. Katowickiej, tym razem na odcinku od ronda do Bytomskiej.

Tomasz Kusiak Jak informuje wykonawca robót, prace budowlane drugiego etapu przebudowy ulicy Katowickiej w ciągu DK 79 obejmą rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, prace ziemne i bitumiczne nowej nawierzchni, a także budowę oświetlenia ulicznego oraz chodnika. W tym czasie przez okres około jednego mie-

siąca kierowców czekają dalsze utrudnienia. Z powodu robót drogowych wstrzymany będzie ruch na jednej z jezdni polegający na wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Z kolei w połowie maja wykonawca planuje wykonać nawierzchnię asfaltową na całej szerokości i długości jezdni od ronda do skrzyżowania z ul. Bytomską przy całkowitym wyłączeniu z ruchu ulicy Katowickiej. Prace te prowadzone będą w nocy przez okres trzech dni. Jak informuje Jarosław Szmitka, menedżer projektu, realizacja założonego harmonogramu robót uzależniona jest

od warunków atmosferycznych, a całkowite zakończenie prac zaplanowano na 12 sierpnia 2012 roku. Jeszcze w tym roku gmina planuje także zlecić przebudowę skrzyżowania ul. Bytomskiej z Katowicką z wykorzystaniem koncepcji zawartej w programie Gambit opracowanym przez gminę w roku 2008. Program ten przewidywał przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego na rondo małej średnicy. Na razie nie wiadomo, kto wykona przebudowę, ponieważ nie został ogłoszony przetarg. Wiadomo jednak, że budowa ronda ma być skoordynowana z trwającymi pracami przy przebudowie ulicy Katowickiej. - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Katowicka - Bytomska, może rozpocząć się z początkiem drugiego półrocza bieżącego roku po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta, a następnie przeprowadzeniu procedury przetargowej. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków przedstawiony zostanie na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta - wyjaśnia Kamila Szal, rzeczniczka mysłowickiego magistratu.

3

Sądu Rejonowego. Sprawca dwukrotnie telefonował do sosnowieckiej oraz mysłowickiej komendy policji informując o podłożeniu bomby w mysłowickim sądzie. Bomber przyznał się przed prokuratorem do popełnienia przestępstwa. Teraz grozi mu oprócz kary 8 lat pozbawienia wolności także zwrot kilkutysięcznych kosztów akcji ratowniczej.

Straż Miejska uderzy fotoradarem w piratów

Piraci drogowi, miejcie się na baczności. Niebawem na ulicach miasta pojawi się mobilny fotoradar.

Paweł Zajdel Prawdopodobnie od maja mysłowicka Straż Miejska za 29 tys. zł będzie dzierżawić od prywatnej firmy fotoradar, który będzie namierzał piratów drogowych w ramach 6 jednodniowych sesji do końca roku. Zanim jednak to nastąpi, wcześniej w kilku częściach miasta staną nowe znaki drogowe informujące o kontroli prędkości.

Radar pojawi się zwłaszcza tam, gdzie dochodzi do największej liczby kolizji z powodu nadmiernej prędkości i potrąceń w rejonie przejść dla pieszych. Stanie m.in. przy ul. Świerczyny, Katowickiej, Brzezińskiej, Długiej, Obrzeżnej Północnej i Południowej. W sumie strażnicy wytypowali 13 takich miejsc. Kierowca przyłapany na przekroczeniu prędkości dostanie pocztą zdjęcie dokumentujące wykroczenie i mandat w wysokości od 50 do nawet 500 zł! Zdaniem strażników koszt wypożyczenia radaru zwróci się miastu już po trzech sesjach w terenie.

Na Słupnej powstanie miasteczko pożarnicze Centralne Muzeum Pożarnictwa zamierza wybudować na Słupnej pierwsze w kraju Edukacyjne Miasteczko Pożarnicze dla dzieci i młodzieży.

Joanna Krawczyk Ideą miasteczka jest nabycie przez dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną praktycznych umiejętności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy czy prowadzenia akcji gaśniczych. Obiekt powstanie przy ul. Stadio-

nowej i będzie składał się ze strażnicy, imitacji płonących domów, centrum ratunkowego i stanowiska wypadków. Uczestnicy w pełnym umundurowaniu będą mogli wziąć udział w czterech akcjach ratowniczych - wyruszyć meleksami o zabudowie pożarniczej do pożaru, uratować uwięzionych z zadymionego budynku skacząc z nimi na skokochron, rozwijając węże gaśnicze ugasić pożar dachu i uwolnić poszkodowanych w wypadku drogowym. Lekcję obejmującą działania ra-

towniczo - gaśnicze oraz świetną zabawę przewidziano na około 30 minut. W ciągu trzech dni w tygodniu w zabawie będzie mogło uczestniczyć 6 pełnych klas. Dla oczekujących na swoją kolejność dostępne będą dodatkowe atrakcje w formie mini-parku linowego, ścianki wspinaczkowej oraz euro-bungee. Miasteczko będzie dostępne dla zwiedzających w cenie biletu wstępu do muzeum. Otwarcie miasteczka zaplanowano jeszcze w tym roku.

MATERIAŁY: CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA

Kopalnia chce sprzedać basen

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

POLICJA

POLICJA

» PIASEK

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

km3/4/12


4 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

BEZPIECZEŃSTWO

Nowe wejście do Komendy Policji W budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach oddano do użytku nowe pomieszczenia - dyżurkę, punkt obsługi interesanta, toalety i przestronną poczekalnię. Jednocześnie z powodu prac remontowych

Dotacje na założenie firmy i staże w PUP

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl PRAWO

w części frontowej budynku, wejście do gmachu zostało tymczasowo przeniesione od strony ul. Towarowej. Docelowo, po zakończeniu prac, główne wejście komendy znajdować się będzie przy skwerku od ul. Krakowskiej, w części po byłej WKU. Gruntowny remont budynku finansowany jest ze środków Komendy Głównej Policji, potrwa do końca grudnia 2013 roku. (tk)

Terminy spotkań z radcą: 03.04.2012r. godz. 16:00 - 20:00 06.04.2012r. godz. 16:00 - 20:00 12.04.2012r. godz. 16:00 - 20:00 14.04.2012r. godz. 10:00 - 14:00 17.04.2012r. godz. 16:00 - 20:00 19.04.2012r. godz. 16:00 - 20:00 24.04.2012r. godz. 16:00 - 20:00 26.04.2012r. godz. 16:00 - 20:00

Bezpłatne porady prawne Poradę można uzyskać w Punkcie Poradnictwa Otwartego, który mieści się w budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach - Starym Mieście przy ul. Grunwaldzkiej 7.

Więcej informacji na stronie: www.ppo-arl.com.pl

Prezydent uczył się sprzątać. W Korei MIASTO

Na wzór z Dalekiego Wschodu miasto chce wybudować ekologiczną spalarnię śmieci

Jak twierdzi Urząd Miasta, celem wyjazdu Prezydenta do Korei Południowej było szczegółowe zapoznanie się z koreańską technologią spalarni śmieci oraz możliwości jakie dają tego typu instalacje i sposobu ich realizacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach uzyskał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Śmiało w Przyszłość”.

Tomasz Kusiak Projekt ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 84 bezrobotnych - 53 kobiet i 31 mężczyzn do końca 2012 roku. Dla 64 osób, w tym 43 kobiet, zorganizowane zostaną staże. Z programu mogą skorzystać osoby poniżej 25 roku życia i te po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji za-

wodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego, a także samotnie wychowujące dziecko, niepełnosprawni i osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności. Ponadto 20 osób będzie mogło ubiegać się o dotacje w wysokości do 20.000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wnioski należy składać 23 i 24 kwietnia w godz. 8-13 w pok. nr 11 w siedzibie PUP przy ul. Mikołowskiej 4a. Formularze, regulamin oraz szersze informacje dostępne są na stronie www. myslowice.pup.gov.pl lub pod nr. tel. (32) 223-26-06. km17/4/12

KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Anna Pogoda uprzejmie informuje, iż z dniem 6 marca 2012 rozpoczęła działalność filia Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Towarowej 1 Kancelaria czynna jest pon. - pt. w godz. 8.30 - 16.30 tel. 0 608-46-42-48 lub (32) 222-68-81 REKLAMA

- Opierając się więc na tym, wszystkie założone cele wizyty zostały osiągnięte. W tej chwili specjalistyczna i bardzo obszerna dokumentacja, którą otrzymaliśmy od strony koreańskiej poddawana jest szczegółowej analizie - mówi Kamila Szal, rzeczniczka UM Mysłowice. Urząd Miasta broni się także tym, że Koreańczycy w tej chwili stosują prawdopodobnie jedną z najnowocześniejszych technologii jeżeli chodzi o utylizację odpadów komunalnych, a zainteresowanie Koreańczyków terenami położonymi w Mysłowicach może zaowocować długofalową współpracą. A obietnicę rewizyty już została przez Koreańczyków złożona. Jak zapewnia Kamila Szal, niebawem wysłane zostanie oficjalne zaproszenie i dopiero po jego potwierdzeniu znany będzie

MYSŁOWICE

Odsłonięto pomnik Tragedii Smoleńskiej 17 marca przy Placu Wolności odsłonięto pomnik ku czci Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Przecięcia wstęgi dokonał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na pamiątkowej tablicy wyryto napis: „W hołdzie ofiarom katastrofy km5/4/12

FOT. URZĄD MIASTA

Michał Mistewicz

termin wizyty. - Jeżeli oferta złożona przez stronę koreańską okaże się najlepsza wówczas korzyści z tego tytułu będą ogromne - to tańsza energia dla mieszkańców, poprawa miejskiej infrastruktury drogowej oraz ogromny zysk finansowy dla Mysłowic jako odbiorcy odpadów od miast ościennych mówi Prezydent Edward Lasok. Jak zwróciła uwagę red. Grażyna Haska z „Co Tydzień”, porozumienie na wspólne przedsięwzięcie wybudowania spalarni dla kilku śląskich miast, na które powoływał się też prezydent Mysłowic, nakłada konkretne zobo-

wiązania finansowe na gminę. Natomiast główna dyskusja na temat spalarni odbyła się podczas konferencji w Warszawie kilka tygodni temu, na której nie było nikogo z Mysłowic. Prezydent odniósł się też do głosów krytycznych mieszkańców. - Każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania - szanuję to. Poczekajmy jednak z podsumowaniem wyjazdu do momentu kiedy miasto, zgodnie z dyrektywami unijnymi, będzie zmuszone podjąć decyzje bądź o budowie specjalnych instalacji bądź wywozie odpadów komunalnych do miast ościennych ponosząc

smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, Jego Małżonce Marii Kaczyńskiej i wszystkim, którzy zginęli w drodze na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego - mieszkańcy Mysłowic”. Po jego odsłonięciu, Komitet Społeczny Budowy Pomnika przekazał go w opiekę Archikonfraterni Literackiej. Na kilka godzin przed odsłonięciem pomnik został oblany farbą. Policjanci

zatrzymali 25-latka podejrzanego o popełnienie tego czynu. Z kolei w czasie trwania uroczystości, pod pomnikiem pojawiła się grupka osób z transparentem „Daniel kopsnij dychę na kulturę”. Jak się wydaje, była to aluzja do postawy radnego Daniela Jacenta, inicjatora budowy pomnika. Pod Urzędem Miasta w tym czasie odbył się protest w postaci budowy pomnika... z kartonów.

REKLAMA

z tego tytułu ogromne koszty - tłumaczy prezydent Lasok. Tymczasem o cel wyjazdu poważyli zapytać się także mieszkańcy. Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich złożyło w Urzędzie pismo kierowane do prezydenta Mysłowic, o umożliwienie wglądu w dokumentację z jego wyjazdu do Korei. Autorzy pisma prosili o wskazanie zespołu specjalistów, którzy wraz z prezydentem zapoznawał się z tematem metodologii spalania śmieci podczas tego wyjazdu, jakie zostały poczynione ustalenia, jakie będą miały wpływ na rozwój miasta i jakie będą koszty w przypadku realizacji. Na końcu pisma, autorzy apelowali o przedstawienie planu przyszłych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli władz miasta, aby wszyscy mieszkańcy wiedzieli, jakie będzie przeznaczenie poczynionych oszczędności. Niespodziewanie Stowarzyszenie wycofało w piątek swoje pismo, przy czym autorzy odmówili komentarza na ten temat. Jeżeli ta sprawa ma swoje drugie dno, oznaczać może, że odpowiadanie na trudne pytania może być nie na rękę władzom miasta.

km9/4/12


MYSŁOWICE

Skazani pomalowali pomieszczenia Sądu W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Mysłowicach, tutejszy Areszt umożliwił i zorganizował zatrudnienie osadzonych do prac remontowych i malarskich. Skazani nieodpłatnie, pod nadzorem

» FESTIWAL

Sukces pierwszej edycji AlterFest Sześć koncertów, dwunastu wyjątkowych wykonawców, ponad 600 osób obecnych na koncertach, muzyka niezależna z najwyższej półki oraz świetna atmosfera podczas festiwalowych koncertów - tak w skrócie można opisać pierwszą edycję festiwalu AlterFest, który odbywał się w dniach 1-10 marca 2012 w Mysłowicach.

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

BEZPIECZEŃSTWO

funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowali w pomieszczeniach Sądu, które mają być przeznaczone do przesłuchiwania dzieci. Wykonywali oni prace polegające na gipsowaniu ścian i malowaniu. Dodatkowo, celem stworzenia pozytywnej atmosfery i minimalizowania stresu najmłodszych, wykonali dekoracje na ścianach przedstawiające postacie z bajek.

Pomagali w akcji po katastrofie kolejowej 3 marca w Chałupkach pod Szczekocinami doszło do katastrofy kolejowej, gdzie zderzyły się czołowo pociągi TLK z Przemyśla do Warszawy i Interregio z Warszawy do Krakowa. Zginęło 16 osób, a 57 zostało rannych. W akcji

ratunkowej wzięło udział ponad 500 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i OSP z kilku województw. W ciągu godziny od zdarzenia, na miejscu pojawili się także strażacy PSP z Mysłowic, asp. sztab. Andrzej Żurek, st. str. Tomasz Ślęczka i sekc. Sebastian Henke. W uznaniu za trud włożony w akcję ratowniczą, podziękowania do Mysłowic przysłał zarząd Spółki PKP Intercity. (tk)

Związek Strzelecki Co dalej z bezdomnymi zwierzętami? założy u nas jednostkę MYSŁOWICE: Radni przyjęli miejski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

» KANALIZACJA

Wybrano członków do Rady KHW 8 marca pracownicy czterech kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego wybierali czterech swoich przedstawicieli do 10-osobowej rady nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego. Na 18 tys. 892 osób uprawnionych do głosowania, kartki do urn wrzuciło 6.250 pracowników. Do Rady wybrani zostali: Mirosław Dryła (biuro zarządu), Tomasz Lechosław Knap (KWK Mysłowice-Wesoła), Marek Matuszak (biuro zarządu) i Krystyna Wierzba (KWK Wujek).

5

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt nałożyła na gminy obowiązek finansowania opieki nad bezpańskimi zwierzętami,

Joanna Krawczyk W myśl ustawy gminy mają co roku opracowywać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, obejmujący m.in. zapewnienie im miejsca w schronisku, sezonowe dokarmianie, poszuki-

wanie dla nich właścicieli, a także sterylizację lub kastrację. Na temat dostosowania prawa miejscowego do ustawy odbyła się dyskusja podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miasta. - W zeszłym roku przyjęliśmy 411 zwierząt, z czego 178 z Mysłowic, w większości psy. Utrzymanie jednego zwierzęcia to koszt 1812 zł - mówiła Anna Giera, dyrektor schroniska w Mysłowicach Towa-

rzystwa Opieki nad Zwierzętami. Tymczasem na ten rok, miejski program opieki nad zwierzętami gwarantuje tylko 90 tys. zł dotacji co pozwoli przyjąć 70 zwierząt oraz 20 tys. zł na zwalczanie zjawiska ich bezdomności. Już wiadomo, że to nie wystarczy, gdyż w tym roku można spodziewać się odłowienia nawet 400 zwierząt. Kolejnym kłopotem jest brak wolontariatu, na który wskazywali radni. Jak twierdzi dyrekcja schroniska, gdy tylko otrzyma pisemną zgodę inspektora weterynarii, będzie można uruchomić wolontariat, działający podobnie jak w ościennych miastach. Dzięki temu bardziej aktywnie przebiegała będzie adopcja zwierząt. Jednym z wniosków komisji, była idea powołania zespołu ds. bezdomnych zwierząt. Kolejnym pomysłem jest obowiązkowe czipowanie psów przez właścicieli, by zapobiec zjawisku ich porzucania.

Na marcowym posiedzeniu Komisji Kultury, Edukacji i Sportu Rady Miasta odbyła się prezentacja Związku Strzeleckiego „Strzelec”, która chce założyć w naszym mieście swoją jednostkę.

Michał Mistewicz Idee związku przedstawiał mł. insp. ZS Marcin Waszczuk. Wzorem innych miast Aglomeracji także w Mysłowicach ta zasłużona dla patriotycznego wychowania młodzieży 100-letnia organizacja ma przeprowadzić rekrutację do powstającej jednostki. Strzelcy mogą między innymi pomagać pod względem porządkowym i medycznym w zabezpieczaniu imprez masowych, czy też podczas klęsk żywiołowych. Podczas powodzi 2010 roku, 1500 strzelców pomagało w akcji przeciwpowodzio-

wej. Organizacja przeprowadza także przydatne kursy doszkalające. W marcu w Mysłowicach Strzelcy pełnili wartę honorową podczas odsłonięcia pomnika ku czci ofiar w Smoleńsku. Rekrutacja w naszym mieście ma być przeprowadzana za porozumieniem z dyrekcjami szkół i z chwilą wstąpienia 21 ochotników, oraz ukazania się rozkazu powołania, jednostka będzie mogła rozpocząć działalność na terenie naszego miasta.

REKLAMA - ARTYKUŁ SPONSOROWANY

km6/4/12

ProMed - PRZYCHODNIA BLIŻEJ PACJENTA W dzisiejszym świecie, gdy żyjemy w ciągłym pospiechu, w stresie i na nic nie mamy czasu coraz rzadziej odżywiamy się w prawidłowy sposób. W związku z tym bardzo wiele osób ma problemy i zaburzenia trawienne, które mogą być przyczyną wielu chorób przewlekłych. Kiedy zauważymy u siebie niepokojące objawy gastryczne nie ma sensu czekać Wizyta u gastrologa me musi wiązać się z uciążliwymi badaniami. Bardzo często sam wywiad i odpowiednio dobrane leki potrafią znacznie poprawić stan naszego zdrowia. Zdarza się niestety, ze objawy, które pierwotnie uznajemy za niegroźne niestrawności, mogą sygnalizować poważniejsze schorzenie. Wychodząc naprzeciw problemom zdrowotnym mieszkańców Mysłowic

i okolicznych miast Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ProMed, który mieści się w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 2, jako jedyny zakład zdrowotny na terenie miasta oferuje pomoc w poradni gastrologicznej, w której przyjmują wysoko wykwalifikowani lekarze gastroenterolodzy. Przychodnia dysponuje również możliwością wykonania badan endoskopowych wysokiej klasy sprzętem firmy OLYMPUS wraz z automatyczna dezynfekcją oraz USG, niezbędnych do

Mysłowice - Centrum ul. Powstańców Śląskich 2

właściwej i szybkiej diagnostyki i leczenia schorzeń gastrycznych. Nasza przychodnia przyjmuje pacjentów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby dostać się do gastrologa należy zwrócić się do lekarza rodzinnego po skierowanie do poradni gastrologicznej lub jeśli lekarz rodzinny uzna za zasadne, do pracowni endoskopowej. Celem uzyskania dokładnych informacji oraz zapisu do gastrologa lub pracowni endoskopowej prosimy o kontakt telefoniczny (32) 710-43-81 lub 515-077-404 bądź osobiste stawiennictwo w rejestracji przychodni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00. Przychodnia prowadzi również działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - lekarz rodzinny, pediatra, poradni geriatrycznej i poradni reumatologicznej.

ProMed - Dbamy o zdrowie całej Twojej Rodziny

Do najczęściej spotykanych zaburzeń przewodu pokarmowego zaliczamy:

» zgagę, chorobę refluksową

układu pokarmowego (przewlekle cofanie się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku i jamy ustnej)

» wrzody żołądka i dwunastnicy (do niedawna uważano, że wrzody powstają z powodu nerwowego trybu życia oraz jedzenia tłuszczów i ostrych przypraw. Ostatnie badania wykazały, ze większości

wrzodów towarzyszy bakteria Helicobacter Pylori)

ProMed Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

» zespół jelita drażliwego (objawia

się bólami brzucha, wzdęciem oraz zmiennym rytmem wypróżnień) » biegunki » wzdęcia » przewlekłe zaparcia » żylaki odbytu.

Mysłowice ul. Powstańców 2 Rejestracja: tel. 32 710-43-81 kom. 515-077-404


6 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

Reklama

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

REKLAMA

km8/4/12

PŁATNE OGŁOSZENIE

km7/4/12


EDUKACJA

ZSP 2 w Wesołej pod patronatem KHW Katowicki Holding Węglowy zawarł porozumienie z czterema szkołami średnimi w województwie o kształceniu na jego potrzeby specjalistów w dziedzinie górnictwa. Dzięki temu w roku szkolnym 2012/2013 w Ze-

» SPIS POWSZECHNY

Ponad 800 tys. Ślązaków Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki Spisu Powszechnego. Wynika z nich, że 809 tysięcy osób zadeklarowało narodowość śląską, w tym jako pierwszą aż 418 tysięcy. W ostatnim spisie powszechnym Ślązaków było 173 tysiące.

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

7

ZWIERZĘTA

spole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wesołej prowadzony będzie nabór do klas kształcących w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik oraz technik mechanik. Na poziomie szkoły zawodowej nabór będzie prowadzony w kierunku: górnik podziemnej eksploatacji złóż. Absolwentom KHW gwarantuje pracę. Najlepszym ufunduje także stypendia.

ich pobytu w azylu. Od teraz dzięki urządzeniom do analizy krwi i moczu Do Schroniska trafił badania będą odbywać się na sprzęt z 1% podatku miejscu bez konieczności wożenia próbek do laboratorium. Pozwoli to Za przekazane środki z 1% podatku za na diagnozowanie niewydolności rok 2010 w wysokości ponad 31 tys. zł wielu narządów. Kolejne to wirówka Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i koagulator do elektrochirurgii. zakupiło sprzęt dla mysłowickiego W tym roku wypełniając PIT należy schroniska, który zapewni lepsze podać nr KRS 0000154454 z dopileczenie zwierząt i wyższy standard skiem Schronisko w Mysłowicach.

Akcja krwiodawstwa Strażacy gaszą, a płacimy wszyscy dla rannych w wypadku BEZPIECZEŃSTWO: Coraz więcej pożarów traw i nieużytków rolnych w Mysłowicach

» REGION

Śląscy prezydenci na cenzurowanym Gorąca atmosfera polityczna nie opuszcza miast Aglomeracji. Mieszkańcy Bytomia i Rudy Śląskiej chcą refendów w sprawie odwołania prezydentów swoich miast. Lista ich zarzutów jest długa: brak klimatu dla przedsiębiorczości, podwyżki opłat, likwidacja i łączenie szkół. Wnioskodawcy twierdzą, że deklarowana przez władze miasta polityka oszczędności jest realizowana wyłącznie kosztem mieszkańców, w tym ich bezpieczeństwa, kultury czy i zdrowia. Z podobnych powodów mieszkańcy chcą odwołania prezydenta Bytomia.

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Ludzka bezmyślność lub czysta złośliwość. Wypalanie traw to coroczny problem. Giną zwierzęta, ale także ludzie.

Joanna Krawczyk Od kilku lat wypalanie traw jest zabronione. Osobie złapanej na ich podpalaniu grozi grzywna lub nawet kara pozbawienia wolności. Nieobliczalny ogień to zagrożenie nie tylko dla kierow-

ców, ale i ryzyko spalenia własnego domu lub sąsiada. W tym roku w Polsce było już kilkadziesiąt tysięcy tego typu interwencji. Zginęło dwóch strażaków. Kiedy ogień trawiący trawy wymknie się spod kontroli, o co nietrudno nawet przy słabym wietrze, płoną łąki, ale też lasy. Tak właśnie było 26 marca, gdy spłonęły 2,5 ha hałdy i poszycia leśnego w bezpośrednim

sąsiedztwie bloków przy ul. 11 Listopada w Wesołej. Tego dnia strażacy do gaszenia łąk wyjeżdżali aż 20 razy. Przy ul. Sienkiewicza ogień sięgający 6 metrów podszedł blisko budynków trawiąc ogrodzenie, z kolei przy trasie S1 płonęły bariery dzwiękochłonne. Około 1500 zł - tyle trzeba liczyć, gdy do pożaru wyjeżdża samochód i załoga. W skali miasta to setki tys. zł wydanych głównie na walkę z rezultatami ludzkiej głupoty. - Podczas akcji gaszenia traw niszczy się sprzęt strażacki, tracimy niepotrzebnie mnóstwo paliwa. Poza tym, gdy jesteśmy zajęci trawami, ktoś inny może potrzebować naszej pomocy - mówi mł. bryg. Krystyn Bebło, Komendant PSP w Mysłowicach. Dlaczego nie warto wypalać traw? Więcej na ten temat na stronie www.trawy.adp.org.pl prowadzonej przez kpt. Grzegorza Siemko z KM PSP Mysłowice.

W piątek w KWK MysłowiceWesoła oraz innych kopalniach KHW przeprowadzono akcję zbiórki krwi, dla poszkodowanych górników, którzy ucierpieli w wypadku drogowym w Przybędzy w powiecie żywieckim.

Paweł Zajdel Zbiórkę rozpoczęto o 8 rano. Pracownicy kopalni Mysłowice-Wesoła oddawali krew dla rannych kolegów z tej kopalni w budynku dyrekcji. W ciągu pięciu godzin krew oddało 87 osób. Do udziału w tej szlachetnej akcji zgłosiło się jednak więcej chętnych, bo aż 109 osób. Niestety, nie wszystkim pozwolił na to stan zdrowia lub okres przejściowy, między kolejnymi terminami oddawania krwi. W akcję włączyli się również górnicy z innych kopalń. W kopalni Murcki-Staszic pojawił się

ambulans, natomiast kopalnie Wieczorek i Wujek zorganizowały dowóz pracowników do stacji krwiodawstwa w Katowicach i Sosnowcu. Łącznie w akcji krew oddało ponad 150 pracowników. Uzyskano 75 litrów krwi brutto - poinformował Wojciech Jaros, kierownik działu komunikacji korporacyjnej KHW. Akcja krwiodawstwa zostanie powtórzona w KWK Mysłowice-Wesoła w piątek, 6 kwietnia w godzinach 8.00 - 12.00.

REKLAMA

km9/4/12

24h

NAJTAŃSZA MYJNIA W MYSŁOWICACH JUŻ CZYNNA!

Planujesz zakup samochodu, ale nie stać Cię na nowy, więc z drżeniem serca przeglądasz oferty komisów i aukcje internetowe. Przeczytaj rady eksperta i nie daj się oszukać. Auto Komis ViP, to jedno z nielicznych miejsc, których możesz być pewien, że kupione auto, po kilku dniach użytkowania nie trafi do warsztatu samochodowego. Właściciel komisu specjalnie dla czytelników zdradzi kilka praktycznych porad, do których warto się zastosować przed kupnem auta. W jaki sposób najlepiej oszacować przebieg pojazdu? Sposobów jest kilka. Zwróćmy uwagę na lewą stronę fotela kierowcy. To miejsce, przez ciągłe wsiadanie i wysiadanie, nieuchronnie się niszczy. Do 100 tys. km fotel powinien

być praktycznie nienaruszony. Po 200 tys. km widać delikatne odkształcenia. Powyżej 300 tys. km widać dziury. Nie dajmy się oszukać książce serwisowej. Tylko ta zawierająca oryginalną wlepkę z kodami samochodu daję gwarancję. Przed kupnem auta warto zaopatrzyć się w miernik lakieru, albo przynajmniej magnes. Miernik wykaże nam, ile warstw lakieru znajduje się na karoserii, a co za tym idzie, czy pojazd był malowany. Jeśli zaś przykładając magnes do karoserii, ten nie będzie chciał się jej trzymać, oznacza to że mamy szpachlę

zamiast blachy. Wbrew opiniom, drobne wycieki oleju z silnika nie dyskryminują pojazdu. Gorzej, jeśli silnik jest suchy, ale widać niefabryczne uszczelnienia z silikonu, zazwyczaj czerwonego. Ktoś na siłę starał się, żeby nie ciekło. Warto też na rozgrzanym silniku odkręcić korek paliwa, jeśli zauważymy gotujący się olej, to wówczas powinno nam się zapalić czerwone światło. Jeśli kupujesz samochód używany, to warto wiedzieć więcej na temat byłego właściciela. Niepisaną zasadą jest, że bogaty wydaje więcej, również na części zamienne i mechanika. Nie wierzmy w bajki mówiące, że samochodem jeździł dziadek i to tylko do kościoła.

Najwyższa cena za każde auto - rozmowa z Michałem Drzazgą, właścicielem Auto Komisu ViP w Mysłowicach przy ul. Sosnowieckiej 4. Prowadzony przez Pana Komis, zajmuje się również skupem aut za gotówkę. Dlaczego warto sprzedać samochód właśnie Panu? Bo płacimy najwięcej. Sprzedając auto do Komisu zyskujemy na czasie. Proszę policzyć ile czasu, pieniędzy i cierpliwości tracimy wystawiając pojazd na giełdzie lub serwisie internetowym. Potem i tak trzeba się targować, a wymarzona cena za auto jest zawsze mniejsza.

Coraz więcej komisów samochodowych prowadzi skup aut. Auto Komis ViP ma olbrzymie doświadczenie. Działamy według trzech prostych zasad: bezpłatna wycena, natychmiastowa zapłata, minimum formalności. Klient zawsze może być pewien, że transakcja przebiegnie sprawnie i bezpiecznie. Rynek samochodów używanych jest coraz większy, więc również oszustów nie brakuje.

Jakie pojazdy skupuje Pański Komis? Skupujemy za gotówkę wszystkie marki. W myśl zasady: najwyższa cena za każde auto. Dodatkowym autem naszej firmy jest to, że również dojeżdżamy do klienta. Wówczas sprzedaż może odbyć się w dogodnych dla klienta warunkach. Dziękuję za rozmowę i zapraszam na naszą stronę: www.autoskupvip.pl


8 Kurier Mysłowicki

Kultura

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

BIBLIOTEKA

Podziel się książkami z uczniami z SP 7 Rada Osiedla Brzęczkowice-Słupna zaprasza mieszkańców do udziału w akcji „Podziel się książkami z uczniami z SP 7” na Słupnej i oddawania książek - lektur szkolnych oraz innych książek dla dzieci w wieku szkoły podsta-

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl KONCERT

wowej. Akcja trwa do 14 kwietnia. Książki można składać m.in. w Szkole Podstawowej nr 7 na Słupnej, SP 6 przy ul. Gen. Ziętka 116, SP 13 przy ul. Hlonda 14, w sklepie Rabat przy ul. Korfanego 15, Hermes przy ul. Hlonda 2, Społem koło Biedronki, „U Szojdy” przy ul. Gen. Ziętka, sklepie z jajkami przy Brzęczkowickiej 3 oraz w kościele MBB w Brzęczkowicach w soboty i niedziele przed mszami.

Reggae’n’rock w Brzezince Mysłowicki Ośrodek Kultury z filią z Brzezince zaprasza na koncert w muzycznych klimatach rocku i reggae, który odbędzie się 13 kwietnia przy ul. Laryskiej 5. Zagrają: zespół rockowy Radio z Mrzezina, trzyoso-

bowy skład Tomato z Sosnowca reggae po prostu płynie im we krwi chociaż jeszcze nie powiedzieli w tym temacie ostatniego zdania. Na koniec wystąpi pop-rockowa Off KulturA za Mysłowic. Przesterowane gitary, prosty, a czasem bardzo poważny przekaz z naciskiem na dobre melodie są domeną tego zespołu. Rozpoczęcie koncertu o godz. 18. Wstęp 5 zł.

KONCERT: Ich twórczość często porównywana jest do brytyjskiej muzyki gitarowej

MUZEUM MIASTA: Muzealnicy poszukują pamiątek związanych ze szkołami w mieście

7 maja zespół Negatyw świętować będzie 10-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji w samym centrum Katowic zorganizowany zostanie specjalny koncert.

Pracownicy Muzeum Miasta Mysłowice przygotowują wystawę czasową oraz film na temat historii szkolnictwa w naszym mieście, od momentu istnienia szkół przykościelnych, poprzez szkolnictwo pruskie, po szkoły polskie w II RP i PRL.

10. urodziny zespołu Negatyw

Powstaje historia szkolnictwa

Tomasz Kusiak

początku swojej działalności kroczył wyznaczoną przez siebie „alternatywną” ścieżką. Z tej okazji w pięknym, starym, klimatycznym Teatrze Śląskim REKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Rekordowa ilość koncertów, cztery studyjne albumy i pokaźne grono fanów niemal w całej Polsce. W tym roku mija dziesięć lat od ukazania się pierwszej debiutanckiej płyty mysłowickiego Negatywu, który od

im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach grupa wystąpi z udziałem zaprzyjaźnionych gwiazd polskiej estrady. Na scenie u boku formacji pojawi

się Kasia Nosowska z zespołem Hey, Muniek Staszczyk, Tymon Tymański, Paulina Przybysz, Olaf Deriglasoff i Maciek Cieślak. Każdy z zaproszonych artystów zobowiązał się wykonać jakiś utwór z repertuaru jubilatów. Specjalnie również na tą okazję, zespół przygotował nową piosenkę, „Za ekranem odwagi”. Koncert odbędzie się 7 maja o godz 19 w Teatrze Śląskim w Katowicach. Bilety kosztują 35 zł w przedsprzedaży i 40 zł w dniu imprezy.

Muzeum Miasta Mysłowice zwraca się do mieszkańców z prośbą o przekazywanie różnego rodzaju pamiątek w formie świadectw szkolnych, zdjęć, wspomnień, dokumentów i eksponatów ilustrujących zagadnienie związane z historią mysłowickich szkół.

- Udostępnione materiały pozwolą wzbogacić naszą ekspozycję i staną się cząstka lekcji historii, którą chcielibyśmy zaproponować współczesnej młodzieży. Planujemy aby wystawa i film były udostępnione zwiedzającym we wrześniu 2012 roku. Serdecznie zapraszamy

i zachęcamy mieszkańców do udziału w tworzeniu ekspozycji - mówi Luiza Rotkegel z Muzeum Miasta Mysłowice. Materiały należy dostarczyć do muzeum przy ul. Stadionowej 7a. Więcej informacji na ten temat pod nr tel. (32) 22237-33 wew.51.

Spotkanie w Muzeum: Śpiewa my-słowiczek We wtorek 24 kwietnia w Muzeum Miasta Mysłowice odbędzie się spotkanie autorskie z Księdzem Zygmuntem Podlejskim, autorem książki „Śpiewa my-słowiczek”.

Emilia Białecka Ks. Zygmunt Podlejski urodził się 27 kwietnia 1933 r. w Mysłowicach. Obecnie mieszka i pracuje na placówce duszpasterskiej

w Austrii. Jest znanym i cenionym pisarzem, autorem wielu publikacji na temat duchowości.

Jednak nie tylko. W 2002 r. została wydana jego książka „Śpiewa my-słowiczek”. Opowiadanie zabarwione nutą humoru, jest osobistą i sentymentalną podróżą ks. Podlejskiego do rodzinnego miasta, w którym spędził swoje dzieciństwo. W książce ukazane jest miasto i jego mieszkańcy u schyłku lat trzydziestych i czasu okupacji niemieckiej. Podczas spotkania będzie ją można nabyć w Muzeum. km10/4/12


FOTOGRAFIA

Wernisaż wystawy zdjęć „Emocje” 14 kwietnia o godz. 17 w MOK przy ul. Grunwaldzkiej odbędzie się wernisaż wystawy „Emocje” - zbiorowej wystawy fotografii autorstwa Mariusz Błonkały, Marcina Pioskowika i Adama Sadury. Zobaczymy m.in.

Kurier Mysłowicki

Kultura

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

TEATR

prace ukazujące miejsca zapomniane, które kiedyś funkcjonowały jako prężnie działające instytucje, lecz teraz powoli umierają. Zdjęcia wykonano tradycyjną analogową techniką czarno - białą. Kolejne to uchwycone na fotografiach emocje. Pozytywne spojrzenie na otaczający świat, na rzeczy monumentalne, jak i te najmniejsze - architektura, krajobrazy, makrofotografia.

Premiera spektaklu „Coś z głową” 15 kwietnia o godz. 17 w janowskiej filii MOK odbędzie się premiera najnowszego spektaklu mysłowickiego Teatru Narybek From Poland. Tym razem na scenie zobaczymy dwójkę aktorów: debiutantkę Sonię Siwek

oraz mającego już kilkuletni staż w Narybku Pawła Zieglera. On i Ona na scenie zaprezentują coś z głową, znaczy się z pomysłem. Może być zaskakująco. Twórcy podczas pisania scenariusza czerpali ponoć z przeróżnych otwartych głów spotkanych w internecie: od kobiecych blogów po jakże żywe i prawdziwe losy serialowych postaci, na wizjonerach i medytacji kończąc. Bilety: 5 zł.

KINO NOCNE: Noc w kinie pod znakiem filmów gangsterskich i amatorskich produkcji

ZABAWA: Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury

„NOCniki” to całonocna impreza filmowa, w trakcie której można oglądać najciekawsze filmy z ostatnich lat. Za nami już noc z polską komedią, noc horrorów, noc z musicalami i komedią romantyczną.

„Odczarowane podwórka” to cykl zabaw dla dzieci, przygotowany przez pracowników Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Jego celem jest ożywienie dzielnic, w których brakuje koloru i atrakcji dla dzieci.

VI NOCniki Filmowe w MOK

Joanna Krawczyk

17 kwietnia 2012 - Piasek » 16.30 - ul. Świerczyny - Sobieskiego 24 kwietnia 2012 - Słupna » 16.30 - ul. Portowa 8 maja 2012 - Rymera » 17.00 - Górnicza 15 maja 2012 - Klachowiec » 17.00 - ul. Wyspiańskiego 22 maja 2012 - Wesoła » 17.00 - ul. Pocztowa - Asnyka 29 maja 2012 - Stare Miasto » 17.00 - ul. Bytomska 17

Ciuch Party, czyli wielka wymiana ubrań Otwierasz szafę i choć jest wypchana po brzegi, nie masz się w co ubrać? 19 kwietnia w MOK odbędzie się wymiana ciuchów połączona z dodatkowymi atrakcjami modowymi.

Natalia Kubik

REKLAMA

Ruszają „Odczarowane podwórka”

10 kwietnia 2012 - Brzezinka » 16.30 - ul. Laryska 8

13 kwietnia MOK zaprezentuje produkcje lokalnych artystów i grup związanych z amatorskim ruchem filmowym, natomiast 20-tego coś z klasyki gatunku kina mafijnego i gngsterskiego. W imprezie może wziąć udział każdy, pod warunkiem, że ukończył 16 lat. Wystarczy zapewnić sobie ekwipunek do spania i przyjść o godz. 21.00 do Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w MOK, pok. 104. Szczegóły pod nr tel. (32) 222-66-70, w.43.

Przynieś ciuchy, które Ci się znudziły i wymień się z osobami, których rzeczy ci się spodobały. Rozpoczęcie imprezy o godz. 17.30. Wstęp 5 zł

9

Impreza zorganizowana jest z myślą o osobach interesujących się modą, ale też i dla tych, którzy chcą odświeżyć swoją szafę. Jest to świetny pomysł na nabycie nowych ubrań, kosztem tych starych, dawno zapomnianych i zajmujących miejsce. W programie porady fryzjerskie, kosmetyczne i mały kiermasz hand-made’u oraz doskonała zabawa!

Reaktywacja DKF im. Andrzeja Nardellego MOK zaprasza wszystkich filmoentuzjastów 18 kwietnia na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w o godzinie 18.00 przy ul. Grunwaldzkiej.

Tomasz Kusiak Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy pragną pogłębiać wiadomości w tej dziedzinie, brać czynny udział w projekcjach utworów, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją, a także spotkaniach z krytykami i twórcami filmowymi. To także okazja do poznania wartościowych i niekomercyjnych filmów. km11/4/12


10 Kurier Mysłowicki

Historia

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

KRAJ: Rozpoczyna się batalia o dostosowaniu ustawy o ochronie zabytków do realiów

Tym razem w dziale Historii chcemy nietypowo dotknąć teraźniejszości i przyszłości, gdyż mają one także wpływ na historię. Sprawa dotyczy dostosowania przepisów prawa do realiów rzeczywistości.

Wraz z Fundacją „Było nie minęło”, której fundatorem jest redaktor Adam Sikorski z TVP Lublin, prowadzący znany program w TVP Info pod tą samą nazwą, przyłączamy się do ogólnopolskiej debaty na temat zmian prawa, by amatorzy - hobbyści przeszukujący pola z wykrywaczami metali nie byli traktowani jak przestępcy. Obowiązująca ustawa o ochronie zabytków mówi, że osoba, nie będąca zawodowych archeologiem, która chce przekopywać ziemię w poszukiwaniu zabytków archeologicznych, musi mieć zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, a to co znajdzie należy do skarbu państwa. - Wiemy chyba wszyscy w jak absurdalnej formie jest opracowana obecna ustawa. Nasze społeczeństwo, które liczy obecnie około 100 tysięcy pasjonatów historii w całej Polsce musi „wyjść z cienia” i zacząć działać w pełni legalnie bez REKLAMA

FOT. MONIKA STACHURSKA

Michał Mistewicz

W poszukiwaniu szczątków legendarnego polskiego bombowca „Łoś”

szykan i intryg inspirowanych ze strony niektórych środowisk archeologów i służb konserwatorskich - mów Robert Kmieć prezes Fundacji BNM. - Bardzo często znajduje się przedmioty w warstwie ornej, która nie jest interesująca dla archeologa - mówi z kolej redaktor Adam Sikorski z „Było nie minęło”. - czas aby te kwestie unormować, niech poszukiwacz nie musi nerwowo rozglądać się wokół, czy ktoś go nie ściga. Jednak są i głosy sprzeciwu wobec tej idei, a prof. Andrzej Kokowski, szef Instytutu Archeologii UMCS wprost mówi, że obawia

się wypuszczenia na pola zgrai hobbystów i wątpi aby państwo miało środki na wykup tego co znajdą amatorzy. Natomiast jak zauważa Marcin Rudnicki, pracownik Instytutu Archeologii UW, jeżeli ktoś sądzi, że zmiana w prawie doprowadzi do wypuszczenia na pola zgrai hobbystów oznacza, że nie ogarnia rzeczywistości bo ci ludzie już tam są, a Państwo potrafi im jedynie pokazać kij, gdy potrzebna jest też marchewka. Już na początku kwietnia 2012 roku rozpocząć się ma w Sejmie pierwszy etap konsulkm4/4/12

wanie tego żywego ruchu amatorskiego da nam możliwość realnego poznania naszej historii i pozyskanie z ziemi tego co jest też naszym dziedzictwem narodowym.

Program Adama Sikorskiego emitowany jest w każdą sobotę w TVP Info

Horoskop na Kwiecień 2012 BARAN 21.03 - 20.04 Osoba, której powierzyliście swoje tajemnice jest kimś, kto od dawna chciał podstawić Ci nogę. Kwiecień jest tym miesiącem, kiedy możesz odwrócić swój los i osiągnąć to, co dotąd było nie do osiągnięcia.

BLIŹNIĘTA 22.05 - 21.06 Los znów się do Ciebie uśmiechnie. Wystarczy, że w odpowiednim czasie znajdziesz się w odpowiednim miejscu. Kwiecień przysporzy Ci mnóstwo zadań i zmusi do działania. Uważaj jednak na nerwowość.

BYK 21.04 - 21.05 Lenistwo nieco chwyci Cię w swoje szpony. Zaczną za to realizować się jakieś wcześniejsze marzenia, plany, czy też postanowienia. W kwietniu zachowaj czujność i rozwagę, uważaj na to co i gdzie podpisujesz.

RAK 22.06 - 22.07 Musisz uwierzyć w siebie i zacząć realizować, to co sobie zaplanowałeś. Jeśli wykażesz się inicjatywą i nie popadniesz w stan lenistwa, wówczas oczekuj powodzenia. Kwiecień pozwoli wykorzystać Twój potencjał.

LEW 23.07 - 22.08 Przed Tobą nowe możliwości, ale tylko wtedy jeśli zaczniesz działać. Musisz wytężyć wszystkie swoje siły, aby szczęście nie ominęło Cię. Mimo korzystnego dla Ciebie miesiąca, mogą trapić Cię rozterki natury uczuciowej.

PANNA 23.08 - 22.09 Kwiecień będzie obfitował w okazję, by odizolować się od problemów, zmartwień i spraw, które wiszą nad Tobą. W uczuciach może dojść do ciekawych i niespodziewanych zdarzeń, które wywrócą Twój świat na plus.

WAGA 23.09 - 23.10 Dobry miesiąc na wyjaśnienie nieporozumień. Miesiąc przyniesie Wam sporo pozytywnych rozwiązań trudnych dotąd spraw. Uważaj jednak na urzędy. Jedna pomyłka może spowodować nowe problemy.

SKORPION 24.10 - 22.11 Miesiąc przyniesie Wam sukces, ale nieprzeliczalny na sumy pieniężne. Możesz liczyć na dobre słowa ze strony otoczenia, wyrazy szacunku i uznania. Z kolei z upadków wyciągnij odpowiednie wnioski.

STRZELEC 23.11 - 21.12 To co wydarzy się w kwietniu może bardzo silnie wpłynąć na Twoje przyszłe życie. Postępuj więc bardzo rozważnie. Nie daj się nikomu podpuszczać, każdy życiowy krok dobrze przemyśl. W święta odpocznij.

KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01 To będzie miesiąc Twojej wielkiej chwały i sukcesów. Będziesz podziwiany. Niektórzy zawistni ludzie będą Ci zazdrościć. Bądź skromny, a przy tym pewny, że możesz osiągnąć znacznie więcej. W święta odsapnij.

WODNIK 21.01 - 20.02 W tym miesiącu będziesz mieć na tyle siły i na tyle ciekawych pomysłów, że realizacja ich będzie dość prosta. Będziesz rozpoczynać nowe sprawy. Stąd być może zabraknie czasu na zabawę radość cieszenia się wiosną.

RYBY 21.02 - 20.03 Dziwny miesiąc, podczas którego będziesz odgrywać ważną rolę dla wielu ludzi. Tym samym zyskasz przyjaciół, ale i wrogów. Niektóre spawy samoistnie i komfortowo rozwiążą się same.

OGŁOSZENIA DROBNE Koszt ogłoszenia to 1 zł netto za słowo. Ogłoszenie modułowe graficzne od 15 zł. POSZUKUJEMY KOREPETYTORÓW Szczegóły: www.fajnanauka.pl REKLAMA

przedmiotów, to rzeczy, które nie mają dużej wartości, więc Państwo nie ponosi dużych kosztów. Dalszemu tokowi procedowania będziemy się bacznie przyglądać, gdyż tylko unormo-

FOT. TORATORA.BLOX.PL

Wielka nadzieja poszukiwaczy

tacji społecznych. W debacie zainicjonowanej przez posła Marka Poznańskiego, archeologa, zatytułowanej „Ustawa o ochronie zabytków, chroni czy niszczy dziedzictwo kulturowe?” mają wziąć udział m.in. prof. Borys Paszkiewicz, specjalista w dziedzinie numizmatyki, historyk z Wrocławia, prof. Aleksander Bursche, archeolog z UW, zwolennik zmiany prawa, prof. Stanisław Suchodolski, archeolog i numizmatyk oraz prof. Tomasz Nałęcz, historyk UW, doradca prezydenta RP. Kolejny etap to zaproszenie do Polski zagranicznych gości, którzy byli twórcami nowego prawa archeologicznego w Anglii. Dzięki nim będzie można poznać praktyczne efekty tych zmian. Anglicy po wprowadzeniu prawie 20 lat temu nowego prawa, które uregulowało status poszukiwacza amatora, mają bardzo dobre rezultaty. Ogromna większość znajdywanych

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI? www.fajnanauka.pl, tel. 534-777-257

Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

PORADY RADCY PRAWNEGO Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza na darmowe porady prawne w co drugi czwartek od godz. 10.00 w Kancelarii Kościelnej NSPJ. Kontakt tel.: 506-548-780

Mysłowice ul. Mikołowska 31 tel. (32) 307-10-20 lub 516-064-604 www.proecco.pl km12/4/12


Kurier Mysłowicki

Sport

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl • marzec 2012

PIŁKA NOŻNA: Piłkarze po zimowej przerwie znów wybiegli na boiska

LEKKOATLETYKA: Przygotowania do Igrzysk w Londynie idą pełną parą

Zwycięstwo na inaugurację

Tina Matusińska już w Polsce

Rozgrywki czwartoligowe ruszyły po prawie czterech miesiącach. Za nami już 2 kolejki. Zobaczmy co przyniosły.

Po prawie dwóch miesiącach treningów w malowniczej Nowej Zelandii nasza najlepsza lekkoatletka wróciła już do Mysłowic.

Paweł Banasik

Aleksander Matusiński

FOT. WOJCIECH ŁUKASIK

Sympatycy mysłowickiej piłki nożnej musieli czekać aż 133 dni na dzień inauguracji, a gdy już nadszedł emocje sięgnęły zenitu, ponieważ dużym zaskoczeniem było zwycięstwo Górnika 09 Mysłowice nad Pilicą Koniecpol. Przed meczem nie wiadomo było w jakiej formie znajduje się „Kocina”. Górnik przegrał aż siedem na jedenaście sparingów. Ponadto wszyscy wciąż w pamięci mieli wysoką porażkę w minionej rundzie na inauguracje ligi. Wówczas w Koniecpolu drużyna Tomasza Wolaka przegrała aż 5:0. Rewanż w Mysłowicach był bardzo udany, „09” wygrała 3:0. Bramki zdobywali w 42 minucie Tomasz Bartkiewicz, 47’ Marcin Jaskiernia, a wynik spotkania po strzale z karnego w 87’ ustalił Mateusz Kocur. Trafienie, które zdobył Jaskiernia było swoistą wisienką na torcie. Pomocnik mysłowiczan potężnie uderzył z 18 metrów, a futbolówka odbiła się jeszcze od dwóch słupków nim na dobre zatrzepotała w siatce. Autor trafienia zadedykował bramkę obecnemu na stadionie dziadkowi. Zwycięstwo nad Pilicą Koniecpol nie było przypadkiem. „Kocina” grała mądrze, rozważnie a co najważniejsze nie popełnia poważnych błędów w obronie. Tydzień później w trudnych warunkach atmosferycznych Górnicy pokonali zespół z Dąbrowy Górniczej, tamtejszego Zagłębiaka 0:1. Decydującą bramkę zdobył

w 85 minucie gry strzałem głową Szymon Pasko. Ten były napastnik Polonii Łaziska czy GKS-u Katowice dobrze wkomponował się w zespół i wygląda na to, że dyspozycja Górnika 09 w dużej mierze będzie zależała od formy Paski. Do końca sezonu pozostało jeszcze trzynaście spotkań, których rezultaty zaważą o utrzymaniu bądź spadku, ale z taką formą Górnik nie powinien spaść. Drugi nasz przedstawiciel w IV lidze, obecny lider, Górnik Wesoła również zanotował komplet punktów i umocnił się w tabeli, mając teraz 8 „oczek” przewagi nad drugą Przyszłością Ciochowice. Wesoła na inauguracje rundy zagrała w Czeladzi z Górnikiem Piaski. Mecz do wybitnych nie należał, a o wyniku spotkania zadecydował gol Jacka Wujca z 42 minuty. Następne spotkanie Górników było hitem kolejki. Drużyna Radosława Gabigi rywalizowała na własnym obiekcie ze Sarmacją Będzin. Silny wiatr i deszcz, towarzyszący grze zniechęcił nie tylko kibiców, którzy na stadion przyszli w mniej licznej grupie niż zawsze, ale i samych piłkarzy Wesołej. Górnicy

nie weszli dobrze w mecz i już po 13 minutach przegrywali. Ponadto stracili jeszcze jedną bramkę, lecz na szczęście nieuznaną, gdyż zawodnik Sarmacji był na pozycji spalonej. W drugiej odsłonie meczu ujrzeliśmy całkiem inne oblicze Górnika. Zmotywowani zawodnicy już w 51 minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą bramki Michała Brzozowskiego. Dziesięć minut później Wesoła już prowadziła po golu Madrina Piegzika. Sarmacja zdobyła wyrównującego gola lecz znów był on ze spalonego i nie został uznany. Wynik spotkania w 80 minucie, potężnym strzałem z rzutu rożnego z około 20 metrów, ustalił Paweł Cygnar. Po dwóch kolejkach oba zespoły zdobyły komplet punktów. Następna okazja by podtrzymać dobrą passę nadarzy się już w najbliższą sobotę o godzinie 11. W ramach XVIII kolejki Górnik Wesoła w hicie kolejki jedzie do Bytomia, gdzie będzie podejmować Szombierki. Natomiast Górnik 09 Mysłowice zmierzy się na własnym obiekcie z Czarnymi Sosnowiec.

Obóz przygotowujący zawodniczkę do Igrzysk Olimpijskich 2012 przebiegał zgodnie z planem. Tina wykonała 2 trzytygodniowe cykle treningowe, które miały na celu podniesienie na wyższy poziom podstawowych zdolności motorycznych - głównie siły i wytrzymałości. Taki trening kondycyjny jest najcięższy w rocznym cyklu przygotowań zawodnika do sezonu. Tina nie próżnowała nawet w czasie podróży powrotnej - w samolocie wykonywała zestaw ćwiczeń, a podczas międzylądowania w Seulu udała się na jedną z plaż Pacyfiku by wykonać trening biegowy. W trakcie krótkiego pobytu w Mysłowicach zrealizowała kilka treningów o zmniejszonej intensywności w tutejszych lasach. Od 26 marca mysłowiczanka przebywa na kolejnym dwutygo-

FOT. MYSŁOWICKI KLUB KARATE

Aleksandra Moszyńska (z lewej strony)

24 marca w Nowej Rudzie odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów 17-18 lat. W zawodach wystartowało 155 zawodników, w tym 5 reprezentantów Mysłowickiego Klubu Karate - Aleksandra Moszyńska, Jakub Smok, Radosław Zalewski, Piotr Mamla oraz Artur Jaworski. Zawody zostały rozegrane w konkurencji kumite oraz kata z podziałem na kobiety i mężczyzn. W swojej kategorii wagowej Aleksandra Moszyńska wywalczyła brązowy medal. To już kolejny sukces tej utalentowanej, młodej zawodniczki, która niejednokrotnie stawała na podium.

1 kwietnia w Sosnowcu rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Śląska Młodziczek. Kolejne trzy medale wywalczyły na nich zawodniczki Klubu Tenisa Stołowego Mysłowice.

Pierwszy start Tina ma zaplanowany około 12 maja w Łodzi podczas Akademickich Mistrzostw Polski, potem do czerwca będą już tylko starty zagraniczne, Mistrzostwa Europy oraz Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Tina przesłała także podziękowania do naszej redakcji za liczne relacje z przebiegu zgrupowania w Nowej Zelandii. Również kibice przyczynili się do tego, że Tina jeszcze bardziej przykładała się do ciężkiej pracy.

» SIŁOWANIE NA RĘKĘ

Julki Mistrzyniami Śląska Młodziczek

Brąz na MP w armwrestlingu

» JU-JITSU

Międzynarodowy sukces w ju-jitsu

Złoty medal i tytuł Indywidualnej Mistrzyni Śląska Młodziczek sezonu 2011/2012 zdobyła Julia Braś, która w finale pokonała wyżej od siebie notowaną Karolinę Januś z klubu MOSM Tychy. Kolejne dwa srebrne medale wywalczyły w grze deblowej Julia Braś i Julia Tomecka. Dzień wcześniej rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa Śląska Młodziczek. Mistrzowski Tytuł trafił do Julii Braś i Julii Tomeckiej. Teraz podopieczne Beaty Nowak pojadą na Drużynowe Półfinały Pucharu Polski w Brzegu Dolnym.

km13/4/12 REKLAMA

Gabinet rehabilitacji i odnowy biologicznej

dniowym zgrupowaniu w Spale, gdzie odbędzie pierwsze zajęcia w kolcach na tartanie. Jest to najbardziej newralgiczny i ryzykowny okres w treningu gdyż grozi zakwasami oraz urazami mięśni. Święta spędzi w domu, natomiast 13 kwietnia mysłowiczanka uda się na ostatnie zgrupowanie przed okresem startowym do Monte Gordo w Portugalii. W ciepłym klimacie Tina będzie doskonaliła rytm płotkowy i szybkość na płaskim dystansie.

» TENIS STOŁOWY

Brąz na Mistrzostwach Polski w Karate

REKLAMA

11

W Mariborze w Słowenii na międzynarodowym turnieju w ju-jitsu Polskę reprezentowało 2 zawodników Sekcji Ju-jitsu MOSiR Mysłowice. Mariusz Magda w kat. 46 kg pokonał gospodarzy zdobywając I miejsce. Drugi z zawodników, Wojciech Zieliński w kat. 55 kg po kilku zaciętych walkach zajął II miejsce. Ten występ otworzył przed nimi drogę do Mistrzostw Europy w Genui we Włoszech.

24 i 25 marca w Grudziądzu odbyły się XII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu, czyli w siłowaniu na rękę. W Mistrzostwach wystartowało 188 zawodników z 23 klubów z całej Polski. Wśród zgłoszonych do zawodów trzecie miejsce i brązowy medal wywalczył mysłowiczanin Radosław Kwietniewski w kategorii wagowej 70-75 kg, absolwent Zespołu Szkół Sportowych w Mysłowicach. » SIATKÓWKA PLAŻOWA

World Tour 2012

FIVB Beach Volleyball Swatch World Tour Silesia Open 24 - 29 kwietnia 2012 Mysłowice Słupna km9/4/12


12 Kurier Mysłowicki

Reklama

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

OGŁOSZENIE

km14/4/12

REKLAMA - ARTYKUŁ SPONSOROWANY

km15/4/12

PROFESJONALNA OPIEKA MEDYCZNA Mysłowice Janów-Miejski, ul. Janowska 19

Przychodnia oferuje specjalistyczną opiekę medyczną dla pacjentów z chorobami wątroby (Poradnia Hepatologiczna), w tym programy terapeutyczne leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C w ramach kontraktu z NFZ, czyli bezpłatnie dla pacjenta. ID Clinic odpłatnie oferuje porady w zakresie hepatologii (diagnostyka i leczenie chorób wątroby, niezależnie od przyczyny) oraz nieinwazyjne badanie stopnia włóknienia i stłuszczenia wątroby (badanie elastograficzne + CAP) przy użyciu aparatu FibroScan 502 Touch® firmy Echosens. Badanie to jest przydatne w ocenie stopnia uszkodzenia wątroby wywołanego prze różne czynniki etiologiczne (wirusy zapalenia wątroby, alkohol, czynniki toksyczne, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej) i może być traktowane jako badanie alternatywne dla biopsji wątroby. W pracowni ultrasonograficznej wykonywane są badania USG tarczycy, sutka, węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej i miednicy małej. Ponadto oferujemy badania dopplerowskie

ID Clinic jest przychodnią specjalistyczną działającą od stycznia 2012 roku w Mysłowicach Janowie - Miejskim przy ulicy Janowskiej 19

Przychodnia czynna: poniedziałek - czwartek, godz. 8.00 -18.00 piątek, godz. 8.00 - 15.00

Badania wykonywane są z użyciem aparatu USG Siemens Acuson S2000. Uzupełnieniem oferty jest badanie ARFI i elastografia wątroby kodowana kolorem, pozwalające na ocenę stopnia uszkodzenia wątroby podczas badania USG w czasie rzeczywistym. W ID Clinic działa Poradnia Medycyny Podróży o statusie Certyfikowanego Centrum medycyny podróży (CCMP). Poradnia posiada certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Centrum zajmuje się poradnictwem oraz szczepieniami profilaktycznymi

dla osób wyjeżdżających za granicę, zwłaszcza do krajów tropikalnych. W dalszych etapach planowane jest otwarcie kolejnych gabinetów oferujących usługi z zakresu innych dziedzin medycyny.

naczyń szyjnych, nerkowych, kończyn górnych i dolnych oraz układu wrotnego. Badania wykonują lekarze posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie medycyny.

www.idclinic.eu

ID Clinic

Mysłowice, ul. Janowska 19

tel. (32) 616 13 94, fax: (32) 353-24-60

Kurier Mysłowicki 17/2012  
Kurier Mysłowicki 17/2012  

Kurier Mysłowicki - Niezależna Gazeta Mieszkańców Mysłowic

Advertisement