Page 1

GA Z ETA

GAZETA BEZPŁATNA

ISSN 2082-3762

Kurier Mysłowicki

Luty 2012 • Nr 16/2012

Luty 2012

Niezalezn a gazet a mieszkanców

MIASTO

BRZEZINKA

Ludzie nie mają wody, zamarzły rury

Drożeją bilety KZK GOP

Nie mogą się umyć, ugotować obiadu ale i korzystać z toalet, bo rury kanalizacyjne » Strona 2 też są zamarznięte

1 kwietnia, na wszystkich korzystających z komunikacji miejskiej, czeka » Strona 4 przykra niespodzianka

REDAKCJA I BIURO OGŁOSZEŃ Mysłowice, Plac Wolności 6 zapraszamy pon-pt: 9.oo - 17.oo tel. (32) 222 30 04

www.kuriermyslowicki.pl

MYSŁOWICE: Zespół Szkół Specjalnych prawdopodobnie zostanie przeniesiony do budynku przy ul. Wały

Radni uchwalili zmiany w oświacie Na lutowej sesji nadzwyczajnej, radni przegłosowali większością głosów, projekty uchwał zaproponowanych przez administrację prezydenta Miasta Edwarda Lasoka.

Z Gdyni na Bornholm

Michał Mistewicz

Powracamy do opowieści o morskiej przygodzie dwojga młodych żeglarzy, którzy na początku sierpnia wypłyną w rejs na duński Bornholm.

Według słów prezydenta, trzy uchwały, które wywołują najwięcej kontrowersji, są uchwałami tylko intencyjnymi, jednak w odczuciu mieszkańców, decyzje zostały podjęte już dawno. Gorąca sesja, której przysłuchiwał się poseł Marek Plura, faktycznie dotyczyła tylko trzech z szeregu uchwał proponowanych przez prezydenta, gdyż większość z nich, były uchwałami wymaganymi przez dostosowanie siatki szkół do znowelizowanych przepisów ustawy oświatowej.

Strona 7

Tajemnice krypt Podczas remontu Koscioła Mariackiego w 1958 roku zdewastowano kościelne krypy, a szczątki przysypano gruzem. Strona 10

Dokończenie na str. 2

Rodzice SP 13 nadal walczą o szkołę Kilku radnych oraz członkowie Rady Rodziców SP 13 domagają się unieważnienia uchwały w sprawie przeniesienia szkoły specjalnej.

Paweł Zajdel Zgodnie z zapowiedziami złożonymi podczas spotkania rodziców uczniów brzęczkowickiej Szkoły Podstawowej nr 13 z posłem Jerzym Ziętkiem, które odbyło się przed sesją nadzwyczajną, radni mysłowickiej PO - Jolanta Charchuła, REKLAMA

km2/3/12

REKLAMA

Bernard Pastuszka i Michał Makowiecki, złożyli wniosek do wojewody o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności podjętej na sesji uchwały o intencji przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych w mury SP nr 13 z Oddziałami Intergracyjnymi. Do wnioskodawców dołączyło także pięcioro członków Rady Rodziców „trzynastki”. Wśród przedstawionych we wniosku zarzutów są między innymi fakt nieprzekazania radnym w przewidzianym

terminie 7 dni materiałów będących przedmiotem porządku obrad sesji nadzwyczajnej, brak opinii Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, a także udział w głosowaniu radnych, których interesu prawnego przedmiot głosowania bezpośrednio dotyczył. Jednym z ważniejszych zarzutów jest też brak zawiadomienia wszystkich rodziców uczniów SP 13 o zamiarze jej likwidacji na 6 miesięcy przed planowanym jej terminem oraz dopuszczeniu do prac nad uchwałą

prezydenta Grzegorza Brzoskę, na którego Rada Rodziców SP 13 złożyła uprzednio zażalenie. Przypomnijmy, że wniesione zażalenie na wiceprezydenta dotyczyło braku dokładnej analizy społeczno-ekonomicznej przenosin ZSS oraz niedotrzymanie publicznego przyrzeczenia włączenia przedstawicieli Rady Rodziców SP 13 do prac Zespołu ds. Reorganizacji Oświaty. Wnioskodawcy liczą, że unieważnienie uchwały uchroni jedyną w mieście szkołę integracyjną przed przeprowadzką i kolejny raz przypomni, że prawo należy szanować.

SONAR TAXI Mysłowice

całodobowo

503 066 000 km1/3/12


2 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

FINANSE

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym W sobotę 10 marca w godzinach od 9 do 13 Urząd Skarbowy w Mysłowicach przy ul. A. Mickiewicza 4 organizuje „Dzień Otwarty” dla podatników. To świetna okazja do uzyskania niezbędnych informacji

OŚWIATA

MIASTO - REGION

o sposobie rozliczenia i przysługujących ulgach podatkowych. Będzie można także uzyskać pomoc w wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego PIT i złożyć wypełnione zeznanie podatkowe. W czasie Dnia Otwartego będzie można zaktualizować także dane podatkowe oraz załatwić inne sprawy urzędowe niezwiązane z zeznaniami podatkowymi.

Uchwalone zmiany w oświacie Radni przyjęli plan reorganizacji miejskiej oświaty

Od marca drożej za przejazd A4 Od marca wzrosną ceny za przejazd autostradą A4 na odcinku Mysłowice-Kraków. Spółka Stalexport Autostrada Małopolska podwyższa opłaty za przejazd autostradą o 1 zł. Oznacza to, że kierowcy samocho-

ZDROWIE

Laryngologia do konsultacji Nadzór prawny wojewody śląskiego uchylił uchwałę Rady Miasta o likwidacji jedynego w mieście oddziału laryngologii w Szpitalu nr 2. Powodem był brak konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Plany reorganizacji siatki placówek oświatowych wynikają głównie z dostosowania do zmian w ustawie oświatowej. Poniżej uchwalone zmiany.

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl dów osobowych i motocykli zamiast 8 zł zapłacą za przejazd przez bramki 9 zł. Stawki opłat za przejazd pojazdów ciężarowych i autobusów mają pozostać na dotychczasowym poziomie 15 i 24,50 zł. Jak tłumaczy spółka, spadek liczby samochodów ciężarowych, w związku z likwidacją winiet i rosnące koszty utrzymania autostrady powodują konieczność zaktualizowania stawek.

Po ich przeprowadzeniu projekt uchwały ma być poddany głosowaniu raz jeszcze. Tymczasem decyzja o likwidacji laryngologii spotkała się ze sprzeciwem mieszkańców, którzy rozpoczęli zbieranie podpisów pod protestem. Zebrano kilkaset podpisów. Zdaniem dyrekcji Szpitala laryngologia nie ma prawa bytu, gdyż przynosi największe straty finansowe miejskiej lecznicy.

Michał Mistewicz

MYSŁOWICE: W wielu kamienicach fekalia z pękniętych rur zalały mieszkania i korytarze

stopniową likwidację III Liceum Ogólnokształcącego ZSP nr 3 na Bończyku, jednak w końcu większością głosów, uchwała została przyjęta.

Likwidacje szkół Nowe przepisy ustawy nie przewidują też dalszego istnienia pewnych typów szkół. Likwidacji ulegną Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące oraz III Liceum Profilowane ZSP nr 3 na Bończyku, I Liceum Profilowane oraz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych przy ZSP nr 1 w Mysłowicach i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZSP nr 2 w Wesołej. Likwidacji z powodu braku uczniów natomiast ulegną Szkoła Policealna ZSP nr 1 oraz Szkoła Policealna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wesołej. Opór niektórych radnych wywołała uchwała przewidująca

Powstaną dwa zespoły szkolno - przedszkolne Niemal do końca trwała walka rodziców dzieci o odstąpienie przez władze miasta od łączenia szkół i przedszkoli w zespoły. Ostatecznie Szkoła Podstawowa nr 6 i Przedszkole nr 6 w Brzęczkowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 12 i Przedszkole nr 11 w Morgach mają zostać połączone w zespoły szkolno - przedszkolne. Podobne emocje budził pomysł połączenia SP 3 z Przedszkolem nr 9 w Janowie Miejskim. Jednak jak tłumaczą urzędnicy, nie tyle prostesty rodziców co negatywna opinia Sanepidu w sprawie dzieci z Janowa przesądziła o braku powołania tego zespołu.

Zespół Szkół Specjalnych trafi do budynku przy ul. Wały

Przekszkole nr 9 przy nie zostanie przeniesione do SP 3

Kurier Mysłowicki www.kuriermyslowicki.pl Wydawnictwo MarineMedia ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Podczas sesji radni opozycyjni przeciwni połączeniom wskazywali na oszczędności rzędu 150 tys. zł, niewspółmierne do wielkości szkód społecznych, wywołanych przez zmiany. Z kolei urzędnicy wskazują na istnienie takich zespołów w innych śląskich miastach. Zespół Szkół Specjalnych jednak do Brzęczkowic Podczas sesji radni podjęli także uchwałę intencyjną zaproponowaną przez prezydenta Lasoka, o przeniesieniu w mury Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzęczkowicach, Zespołu Szkół Specjalnych z Placu Wolności. Dzieci z klas I-III zostaną przeniesione do budynku głównego SP 13 przy ul. Hlonda, gdzie uczęszcza także młodzież w wieku gimnazjalnym, czemu sprzeciwiali się rodzice dzieci. Przeniesienie ZSS ma nastąpić dopiero po dostosowaniu SP nr 13 przy ul. Wały do wymagań szkoły specjalnej, nie później niż do 1 września przyszłego roku. Jak wskazują sami radni i rodzice, kwota przeznaczona na jej dostosowanie w wysokości około 1 mln. złotych jest niedoszacowana. Ta najdłuższa walka środowisk szkolnych spowodowała największe podziały między władzami miasta a mieszkańcami. Dlatego na sesji przedstawiciele mieszkańców wręczyli prezydentowi obywatelski projekt uchwały przewidujący budowę nowego Zespołu Edukacyjno-Rehabilitacyjnego dla dzieci z ZSS.

Wydawca: MarineMedia Redaktor naczelny: Tomasz Kusiak Zastępca redaktora: Michał Mistewicz

Redakcja: ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 e-mail: redakcja@kuriermyslowicki.pl

Zasięg: Bończyk, Brzezinka, Brzęczkowice, Ćmok, Dziećkowice, Janów Miejski, Kosztowy, Krasowy, Larysz, Ławki, Morgi, Piasek, Słupna, Stare Miasto, Śródmieście, Wesoła, Imielin, Chełm Śląski, Lędziny

Zespół redakcyjny: Tomasz Kusiak, Emilia Białecka, Michał Mistewicz, Krzysztof Telejko, Paweł Zajdel, Paweł Banasik

Nakład: 7.500 sztuk egzemplarzy

Współpracują: Stowarzyszenie „Moje Miasto”, Karol Wieniawski, Aleksandra Banasik, Dariusz Falecki, Maciej Józefiak

Ludzie nie mają wody, bo zamarzły i popękały rury Od kilku tygodni mieszkańcy kilkudziesięciu kamienic w centrum Mysłowic mają problem z załatwieniem najpilniejszych potrzeb fizjologicznych. Odkąd dopadły nas silne mrozy, bieżącej wody nie ma nie tylko w kranach, ale także w toaletach, bo zamarzły piony wodne i kanalizacyjne.

Krzysztof Telejko Nie mogą się umyć, ugotować obiadu ale i korzystać z toalet, bo rury kanalizacyjne też są zamarznięte. Część starszych lokatorów na zimę przeniosła się do swoich dzieci. Ci, którzy zostali najpilniejsze potrzeby załatwiają do wiader, na podwórkach czy w pobliskim parku. Pomimo zapewnień miasta, że sytuacja ulega poprawie, wielu mieszkańców nadal uskarża się na problemy z wodą, twierdząc, że miasto mało się stara. Najgorsza sytuacja panuje w tzw. starym budownictwie na Starym Mieście i osiedlu Rymera, w szczególności tam, gdzie sanitariaty i ubikacje są na korytarzu, a piony wodne w większości zlokalizowane w nieogrzewanych przybudówkach lub przebiegają przy ścianach na zewnątrz budynków. Na podobny problem uskarżali się także mieszkańcy kamienic w Brzezince, ale i bloków w centrum. Dla mieszkańców pozbawionych dostępu do bieżącej wody Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej uruchomił całodobowe punkty zaopatrzenia. Po butelki z wodą można zgłaszać się w siedzibie zarządu przy ul. Partyzantów, a także

FOT. NADESŁANO

Ustawowe zmiany w szkołach zawodowych Z przepisów ustawy wynika, że samorządy są zobligowane do przekształcenia dotychczasowych dwuletnich szkół zawodowych w trzyletnie szkoły zawodowe. Dotyczy to Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Mysłowicach, ZSZ nr 2 przy ZSP nr 2 w Wesołej, ZSZ nr 3 przy ZSP nr 3 na Bończyku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.

w administracjach na ul. Mikołowskiej 4a, Grunwaldzkiej i Miarki. Osobom niedołężnym, niepełnosprawnym i chorym Straż Miejska dostarcza wodę w 5-litrowych baniakach. Miejsca pobytu takich osób można zgłaszać pod nr tel. 222-26-82. MZGK zamierza uruchomić REKLAMA

także beczkowozy z wodą oraz przenośne toalety typu Toi-Toi do czasu wymiany zniszczonych i popękanych instalacji. Dużo awarii wodociągów, i przyłączy odnotowuje też MPWiK. Najwięcej pęknięć było przy ul. Plebiscytowej, Kosztowskiej, Laryskiej czy Prusa. km4/3/12

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Zamów reklamę w Kurierze Mysłowickim oraz internetowym Portalu Mieszkańców Mysłowic www.m-ce24.pl

Numer zamknięto 29 lutego 2012r.

Mysłowice, Plac Wolności 6/8 III piętro tel. (32) 222-30-04, 504-726-733 e-mail: reklama@kuriermyslowicki.pl

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych spółki MarineMedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Kurierze Mysłowickim jest zabronione bez zgody wydawcy.

Nasi specjaliści czekają na Twój telefon w dni powszednie w godz. 9-17.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.

Kurier Mysłowicki jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. Pr 2321.


POLICJA

Nocowali w markecie jedząc wędliny Policjanci wyjaśniają co jeszcze narozrabiali dwaj nastolatkowie, którzy noc z soboty na niedzielę 19 lutego spędzili na terenie jednego z supermarketów. 16 i 12-latek najpierw gdy jeszcze sklep był

Nowe ławki w Janowie Miejskim

Koksowniki zniknęły, bo ukradli Gdzie podziały się metalowe kosze na koks, ustawione przy najbardziej uczęszczanych przystankach przez pasażerów? Jak się okazuje, niektórym mieszkańcom miasta koksiaki spodobały się tak bardzo, że postanowili je sobie przywłaszczyć. W ostatnim czasie z ulic zniknęły trzy z nich. Zakład Oczyszczania Miasta zgłosił policji ich kradzież. Policjanci poszukują koszy m.in. na pobliskich złomowiskach.

» GÓRNICTWO

Wybory do Rady Nadzorczej KHW 8 marca załogi w czterech kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego wybiorą czterech swoich przedstawicieli do dziesięcioosobowej rady nadzorczej VIII kadencji. O ich głosy będzie się ubiegało pięciu kandydatów: Mirosław Dryła i Marek Matuszak, pracownicy biura zarządu spółki, Tomasz Lechosław Knap i Krzysztof Urban z kopalni Mysłowice-Wesoła i Krystyna Wierzba z kopalni Wujek. REKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE MPWIK

Byłe kino Kosmos do ekspertyzy

» MIASTO

Dziewczynka wpadła do studzienki Do niebezpiecznej sytuacji doszło przy ul. Gwardii Ludowej na Słupnej. Dwie dziewczynki, siostry w wieku 3 i 8 lat bawiły się na śniegu w pobliżu swojego domu. W pewnym momencie młodsza

MPWiK wyjdzie na prostą?

» WESOŁA

Nadal nie zapały ostateczne decyzje w sprawie budynku po byłym kinie Kosmos przy ul. Dzierżonia w Wesołej. 21 lutego podczas wizji lokalnej obiektu z udziałem władz miasta, radnych i Rady Osiedla stwierdzono konieczność przeprowadzenia ekspertyzy budowlanej budynku, która pomoże podjąć decyzję o remoncie bądź sprzedaży zrujnowanego budynku.

WYPADEK

czynny zapoznali się z najnowszymi wiadomościami w dziale z gazetami, a następnie ukryli się na stoisku z wędlinami, gdzie najedli się do syta. Obu śpiących w najlepsze w niedzielny poranek zauważył pracownik gospodarczy i przekazał pracownikom ochrony. Policjanci sprawdzą teraz czy oprócz kradzieży wędlin nieletni nie dokonali innych czynów karalnych.

W Janowie Miejskim i Ćmoku stanęło 25 nowych ławek. Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, która jest ufundowała ławki w tym roku planuje zakupić 13 kolejnych. Na ten cel radni dzielnicy zabezpieczyli 5 tys. zł.

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta najprawdopodobniej zostanie przyjęta uchwała dotycząca zaciągnięcia 10-letniej pożyczki w NFOŚiGW wysokości 564550 zł.

Michał Mistewicz Według uchwały, pożyczka przeznaczona ma być na realizację zadania budowy podłączeń budynków do kanalizacji na terenie miasta. Pożyczka wraz z dotacją będzie stanowiła będzie stanowiła 90% planowanych środków na realizację zadania, pozostałe 10% będzie stanowił wkład własny. W trakcie dyskusji na posie-

dzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Rady Miasta, mowa była o aktualnej sytuacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jak informował wiceprezes Zdzisław Krupiński, wpłynęło dotąd 840 wniosków o refundację kosztów za budowę przyłącza kanalizacji, z czego w tym roku wpłynęło 128 wniosków. Tymczasem zostało niewiele bo 5 miesięcy, aby MPWiK mógł wykazać się efektem ekologicznym, by nie stracić dotacji na budowę kanalizacji. - Na efekt ekologiczny składają się dwie wartości: umowa z Sosnowcem przewiduje odprowadzenie ścieków na

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

poziomie 10250 m3/dobę, tymczasem my osiągamy poziom 6 tys. m3/dobę. Druga to ilość podłączonych mieszkańców, których powinno być około 11 tysięcy - mówił radny Piotr Oślizło, jednocześnie pracownik miejskiej spółki. Według danych MPWiK, w tej chwili jest to około 10 tys. mieszkańców. Istnieje też szansa na wyjście miejskiej spółki na prostą. Podjęto działania w celu restrukturyzacji obciążeń finansowych, które polegać mają na przedłużeniu o 10 lat okresu spłat m.in. kredytów. Dzięki temu spłata zadłużenia rocznie zmniejszy się nawet o 2/3, a to da czas spółce na uzyskanie wyższych przychodów. - Pracujemy też nad strategicznym projektem wypuszczenia jeszcze w tym roku obligacji, której zabezpieczeniem byłyby przyszłe dochody spółki. - mówił wiceprezes Krupiński - Przez pozyskanie środków od kilku inwestorów moglibyśmy, między innymi, zwiększyć środki na inwestycje. Środki te są potrzebne choćby na rozwiązanie problemu dzielnicy Piasek i rejonu przy rzece Bolina, który nie był objęty projektem kanalizacji.

3

z nich wpadła do niezabezpieczonego otworu studzienki kanalizacyjnej. Na wołania o pomoc zareagował jeden z sąsiadów, który wyciągnął dziecko z głębokiej studzienki kanalizacyjnej, w której znajdowała się woda. 3-latka została przewieziona do Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie, gdzie pozostała na obserwacji.

Zdawali egzaminy na „prawko” za kursantów

Katowiccy policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym pośrednictwem w uzyskaniu prawa jazdy.

Paweł Zajdel Policjanci wszczęli śledztwo w marcu ubiegłego roku, kiedy to w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach 39-letni mężczyzna, który usiłował zdać egzamin „za znajomego”. Policjanci z zespołu do walki z korupcją po kilkumiesięcznym śledztwie zatrzymali w tej sprawie 7 osób, w tym również 4 osoby, które skorzystały z nielegalnej oferty. Wśród zatrzymanych jest 29-letni właściciel ośrodka szkolenia kierowców z Mysłowic

- organizator procederu. Według policji to on wyszukiwał zainteresowanych nielegalnym zdobyciem prawa jazdy wśród kursantów i osób, które w przeszłości nie zdały egzaminu. Powołując się na fikcyjne znajomości w ośrodku egzaminacyjnym, wysyłał na egzaminy swoich dwóch współpracowników. Nielegalne zdobycie prawa jazdy miało kosztować w zależności od kategorii od 1 do 2 tys. zł. Zebrany w śledztwie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim podejrzanym 16 zarzutów. Najpoważniejszy z nich - powoływania się na wpływy - usłyszał właściciel szkoły jazdy. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu.

W Kosztowach powstanie centrum SPA Z inicjatywy prywatnego inwestora, jeszcze w tym roku w Kosztowach powstanie centrum rekreacji specjalizujące się w odnowie biologicznej.

Tomasz Kusiak Efektowny i duży obiekt powstanie przy ul. Fików. Będzie pełnić funkcje usługowo - rekreacyjne, realizujące zajęcia sportowe i z zakresu odnowy biologicznej. W zamyśle inwestora, firmy HASiP, obiekt bę-

dzie składał się z 4 kondygnacji, z czego dwie znajdą się pod ziemią. Do dyspozycji gości będą między innymi basen ze strefą plaży, jacuzzi, bicze wodne, łaźnie ziołowe i parowe, sauna, groty solankowa, lodowa i śnieżna. Oprócz tego goście obiektu będą mogli skorzystać z ćwiczeń na siłowni, sali ćwiczeń aerobic, poddać się zabiegom odnowy w 3 gabinetach masażu. W budynku funkcjonować będzie także mała gastronomia. Czas w centrum będzie można spędzić

bardziej aktywnie, gdyż w projekcie przewidziano 2 boiska do gry w squosha. Zgodnie z założeniem projektantów mysłowickiej pracowni Marino Visio Project zaletami inwestycji mają być nowoczesność, dogodna lokalizacja i funkcjonalność. Wszystkie kondygnacje będą połączone dodatkowo platformą dźwigową, która zapewni sprawne i komfortowe poruszanie się po obiekcie. Otwarcie centrum zaplanowano jeszcze w tym roku.

WIZUALIZACJA MARINE VISIO PROJECT

» JANÓW MIEJSKI-ĆMOK

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

FOT. WORD

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

S P A

km3/3/12


4 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

FINANSE

Konsultacje z funduszy europejskich 7 marca w Urzędzie Miasta przy Placu Wolności 2 dostępny będzie bezpłatny dyżur ekspercki z zakresu Funduszy Europejskich w ramach współpracy miasta z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (PIFE). Podczas

Od 1 kwietnia zdrożeją bilety KZK GOP

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl PRAWO

dyżuru osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich, warunkami i możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm, organizacji pozarządowych, uczestnictwem w bezpłatnych szkoleniach oraz studiach uzyskają bezpłatną informację z tego zakresu. Konsultant punktu będzie do dyspozycji w godz. 10.00 do 14.00 w pok. nr 20. (tk)

Bezpłatne porady prawne Poradę można uzyskać w Punkcie Poradnictwa Otwartego, który mieści się w budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach - Starym Mieście przy ul. Grunwaldzkiej 7.

OŚWIATA

Nowa inicjatywa środowisk rodziców uczniów

Michał Mistewicz

Tomasz Kusiak Zgromadzenie KZK GOP przyjęło nową uchwałę dotyczącą zmian taryfy przewozowej i cennika opłat. Według nowego cennika, bilety jednorazowe zdrożeją średnio o 20 groszy. Ceny biletów miesięcznych wzrosną o 8 zł (na jedno miasto) oraz o 10 zł (dwa REKLAMA

miasta i więcej). Za bilet kwartalny na jedno miasto zapłacimy 296 zł (obecnie 276 zł), na dwa i więcej - 348 zł (obecnie 324 zł). Dodatkowo ulgi stracą emeryci poniżej 60. roku życia. KZK GOP decyzję tłumaczy podwyżkami cen paliw oraz wysoką inflacją. Pozostałą część dodatkowych dochodów KZK GOP mają pokryć częstsze kontrole biletów i usprawniony system pobierania kar. Te mają wzrosnąć o 10 złotych, zarówno te płatne w miejscu kontroli (90 złotych), 7 dni od otrzymania kary (110 złotych) i te płacone po tym terminie (150 złotych). km15/3/12

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw „Moje Mysłowice” wystąpiło z obywatelskim projektem budowy Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego. Treść uchwały została wręczona prezydentowi Lasokowi i radnym podczas lutowej sesji nadzwyczajnej. Prezydent obiecał pochylić się nad propozycją. Nowopowstałe stowarzyszenie ma zrzeszać mieszkańców naszego miasta, którzy dość mają życia w „bylejakości serwowanej nam wszystkim przez kolejne władze miasta”. Tymczasem projekt powstał jako pierwsza inicjatywa zawiązującego się Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw „Moje Mysłowice”. Według pomysłodawców, stowarzyszenie ma zrzeszać mieszkańców naszego miasta, którzy dość mają życia

MYSŁOWICE

Rocznica katastrofy górniczej z 1987 roku 25 lat temu, 4 lutego 1987 roku w kopalni „Mysłowice” doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof w górnictwie. Po wybuchu metanu, a w następstwie pyłu węglowego 19 górników zginęło, a ponad 50 zostało

REKLAMA

Więcej informacji na stronie: www.ppo-arl.com.pl

Rodzice uczniów chcą budowy ośrodka Zawirowania wokół reorganizacji oświaty, zaproponowanej przez władze Mysłowic, a która spotkała się z protestami mieszkańców, doprowadziły do zawiązania się Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.

1 kwietnia, na wszystkich korzystających z komunikacji miejskiej, czeka przykra niespodzianka. Właśnie wtedy, po raz kolejny, wzrosną biletów autobusowych i tramwajowych.

Terminy spotkań z radcą: 01.03.2012r. godz. 16:00 - 20:00 06.03.2012r. godz. 16:00 - 20:00 09.03.2012r. godz. 16:00 - 20:00 14.03.2012r. godz. 16:00 - 20:00 17.03.2012r. godz. 10:00 - 14:00 19.03.2012r. godz. 16:00 - 20:00 22.03.2012r. godz. 16:00 - 20:00 27.03.2012r. godz. 16:00 - 20:00

REKLAMA

Od lewej: Sławomir Warzecha, Sylwia Piechulek, Wojciech Chojnowski w „bylejakości serwowanej nam wszystkim przez kolejne władze miasta”. Ośrodek jest ich pierwszym pomysłem, bo też z warunkami w jakich egzystują uczniowie niepełnosprawni w Mysłowicach wielu zderzyło się dopiero niedawno. Uznali, że sprawa ma charakter priorytetowy i stąd inicjatywa. Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy kompleksu szkolnorehabilitacyjnego, proponuje utworzenie nowoczesnej placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie,

jak również rozwiązanie problemów placówki oświatowej niezbędnej dla edukacji tej grupy społecznej. Projekt budowy ośrodka jest czymś innym niż budowa budynku szkoły - zastrzegają projektodawcy - pozwoli kompleksowo objąć problemy z którymi stykają się osoby z niepełnosprawnością. W zakresie oświaty ośrodek ma zastąpić obecny budynek Zespołu Szkół Specjalnych, pełniąc także rolę ośrodka rehabiltacyjnego oraz poradni zawodowej dla osób niepełnosprawnych, służyłby także osobom starszym,

których wiek wymaga działań rehabilitacyjnych. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjny miałby powstać na terenach będących własnością miasta, w ramach zawiązanej spółki celowej, której jednym z udziałowców byłoby miasto, a działka na której ośrodek miałby się znaleźć byłaby aportem. Drugą stroną zawiązywanej spółki byłby inwestor finansujący, który projekt budowy wspierałby leasingiem. Według pomysłodawców taka forma finansowania inwestycji nie zaciążyłaby na budżecie miasta i pozwoliła zrealizować inwestycję stosunkowo szybko. Co istotne, według projektu uchwały, dzięki zatrudnieniu także w placówce osób niepełnosprawnych, koszt jej utrzymania byłby relatywnie niższy o wysokość dofinansowania ze środków PFRON. Pomysł został także poparty na szczeblu wojewódzkim, jak i rządowym. Inicjatorzy uchwały chcieliby, aby projekt zjednoczył mieszkańców wszystkich dzielnic miasta, gdyż jak twierdzą, problem niepełnosprawności dotknąć może każdego.

» STARE MIASTO

poparzonych lub zatruło się tlenkiem węgla. Dziś, 25 lat od tych tragicznych wydarzeń, na terenie byłej KWK „Mysłowice” w dzielnicy Piasek, uroczystości rozpoczęto od złożenia kwiatów i zniczy pod tablicami upamiętniającymi ofiary katastrof górniczych. Następnie w dawnej cechowni kopalni odprawiono mszę św. w intencji ofiar katastrofy i poszkodowanych oraz ich rodzin.

Pijani bracia ukradli wózek ze szpitala

km14/3/12

Mysłowiccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dokonali kradzieży wózka inwalidzkiego z izby przyjęć Szpitala Nr 2. Skierowany w rejon Centrum patrol na ul. Bytomskiej zatrzymał dwóch mężczyzn i odzyskał skradziony wózek. Sprawcami okazali się dwaj bracia, 35 i 39-letni mysłowiczanie. Mężczyźni w chwili zatrzymania byli pijani. Za kradzież grozi im do 5 lat więzienia.

» BEZPIECZEŃSTWO km4/3/12

Strażacy ćwiczyli pod i na lodzie W sobotę 25 lutego na stawach Hubertus strażacy z komendy miejskiej PSP i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odbyli certyfikowane ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego, których organizatorem był Oddział Rejonowy WOPR.

» BEZPIECZEŃSTWO

Śmiertelny wypadek w kopalni Nie żyje 55-letni górnik wykonujący roboty górnicze w KWK Mysłowice-Wesoła, ruch Wesoła na zlecenie firmy GSG. Mężczyzna doznał poważnego urazu głowy.


» JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

10% na remont ul. Chopina Rada Dzielnicy Janów MiejskiĆmok wystąpiła do władz miasta z wnioskiem, by 10% zysków ze sprzedaży działek przy ul. Chopina przeznaczyć na remont i modernizację ulicy i przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych do sprzedaży.

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

MYSŁOWICE

ułatwiającego kontakty np. urzędami gmin i powiatów, za pomocą InUrzędowe sprawy ternetu. Aktualne wnioski, wzory pism i dokumentów oraz możliwość załatwisz z domu załatwienia spraw urzędowych w Mysłowiczanie od lutego większość domu to największe atuty przystąspraw urzędowych mogą i załatwić pienia do SEKAP-u - informuje Urząd. nie wychodząc z domu. Urząd Miasta Aby w pełni skorzystać z systemu Mysłowice przyłączył się bowiem do należy zarejestrować się na stronie Systemu Elektronicznej Komunikawww.sekap.pl. System dostępny jest cji Administracji Publicznej SEKAP całkowicie bezpłatnie.

plądrowali ich dobytek. Plan jednak nie wypalił. Jeden z mieszZłodzieja przyłapał kańców zaniepokojony światłem latarek w sąsiednim mieszkaniu czujny sąsiad telefonicznie zawiadomił policję. Dobry sąsiad jest cenniejszy niż Interweniujący policjanci zatrzyjakakolwiek instalacja alarmowa. mali na gorącym uczynku dwóch Przekonał się o tym lokator jednego mysłowiczan w wieku 53 i 29 lat, z mieszkań przy ul. Powstańców. Był którzy dokonali włamania. Za pojuż wieczór. Pewni siebie włamywa- pełnione przestępstwo grozi im do cze, pod nieobecność domowników, 10 lat pozbawienia wolności.

MYSŁOWICE - KRAKÓW: Według CBA krakowska firma chciała przejąć udziały Lokatora

Seria napadów na złotników i jubilerów

Chcieli przejąć miejską spółkę

Przyłącza nadal w promocji

Joanna Krawczyk Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymano prezesa, biegłego rzeczoznawcę i dwie osoby z rady nadzorczej jednej z krakowskich spółek, której udziałowcem jest gmina Mysłowice oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Sprawa dotyczy działania na szkodę jednej z krakowskich spółek - PCI (Polskiego Centrum Inwestycyjnego). Jej większościowymi udziałowcami są Gmina Mysłowice oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach. Wśród podejrzanych znaleźli się 43-letni prezes spółki Paweł D.,

dwóch członków Rady Nadzorczej Anna D. i Barbara T. oraz biegły rzeczoznawca z zakresu wyceny nieruchomości. Według prokuratury zatrzymani na podstawie zawyżonej o ponad 7 mln złotych wartości nieruchomości próbowali wnieść wkład w postaci działki budowlanej, co umożliwiłoby przejęcie kontroli finansowej nad spółką Lokator zarządzającą nieruchomościami wartą ponad 16 milionów złotych. Prezes oraz członkowie Rady Nadzorczej usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Mysłowicach zarzuty fałszowania dokumentacji i usiłowania oszustwa. Biegły rzeczoznawca usłyszał zarzuty poświadczenie nieprawdy i pomocnictwa przy usiłowaniu oszustwa. Prokurator zastosował wobec wszystkich poręczenia majątkowe w wysokości po 10 tys. zł.

Seria napadów na złotników i jubilerów - przynajmniej według nich samych, bo policja studzi emocje. Faktem są jednak dwa napady, które wydarzyły się w ciągu ostatniego tygodnia w Mysłowicach.

Paweł Zajdel Do pierwszego napadu doszło w poniedziałek 20 lutego po godz. 16 przy ul. Grunwaldzkiej. Nieznani sprawcy wtargnęli do czynnego sklepu i rozbijając szklaną gablotę, ukradli paletę z 19 złotymi łańcuszkami. Straty wyceniono na 30 tys. zł. Do kolejnego napadu doszło koło południa 27 lutego, tym razem przy Rynku. Wówczas dwóch napastników z torbą i z bronią w ręku wpadło do sklepu obezwładniając pracownika punktu jubilerskiego gazem łzawiącym. Zniszczyli gabloty, zabrali biżu-

REKLAMA

terię i szybko zniknęli. Złotnicy mówią, że takich napadów lub ich prób było co najmniej kilka. Informacje potwierdzają policjanci, ale ich zdaniem napady były tylko dwa. - Rzeczywiście, doszło do dwóch napadów, ale na razie nie łączymy obu tych zdarzeń - tłumaczy rzecznik mysłowickiej policji. Obecnie funkcjonariusze prowadzą intensywne działania operacyjne mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców napadów napadów. km5/03/12

24h

NAJTAŃSZA MYJNIA W MYSŁOWICACH JUŻ CZYNNA!

Kierowco! Skorzystaj z najtańszego i bezpiecznego sposobu mycia auta w Mysłowicach!

W

5

ADMINISTRACJA

» KANALIZACJA

MPWiK przedłużyło okres obowiązywania promocyjnych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W ramach promocji MPWiK umorzy opłaty za wydanie warunków technicznych, projektu przyłącza czy wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Łącznie, jak wylicza MPWiK, ubiegający się o przyłączenie do sieci zaoszczędzi od 1222.14 zł do 2322,14 zł. Wnioski o dofinansowanie przyłączy można składać do 30 czerwca w biurze obsługi klienta przy ul. Fabrycznej 10. Więcej informacji pod nr tel. 32 223-59-32.

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

rocławska firma Auto-Spa Sp. z o.o. wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i nowoczesna samoobsługowa myjnia bezdotykowa funkcjonuje już w Mysłowicach, przy ul. Bończyka 80, na terenie parkingu Tesco. Trzystanowiskowa myjnia oferuje 5 programów mycia i jest najtańszym sposobem mycia Twojego auta w Polsce! Kierowca może umyć u nas swoje auto już za 8 zł i to zaledwie w kilka minut. Myjnia Auto-Spa w Mysłowicach daje też możliwość skorzystania ze szczotek myjących na stanowiskach, dzięki czemu umyjesz swoje auto jeszcze dokładniej! Niebawem klienci będą mogli skorzystać również z od-

kurzacza i rozmieniarki banknotów, dzięki której można będzie nie tylko rozmienić banknoty, ale i zakupić klucze EuroKey, na podstawie których wystawiane są FV VAT, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia firm i aut flotowych. Pod szyldem wrocławskiej firmy Auto-Spa działa już 30 myjni i 130 stanowisk myjących na terenie całego kraju, a kolejne inwestycje są w budowie. Firma dąży do stworzenia największej ogólnopolskiej sieci myjni bezdotykowych. Jej atutem są atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie super i hipermarketów takich, jak Tesco czy POLOmarket oraz skuteczność, bezpieczeństwo i niska cena!

Myjnia Auto-Spa w Mysłowicach może być Twoja! Auto-Spa uruchomiło program partnerski. Dzisiaj każdy, kto poszukuje nowoczesnego, ciekawego i dochodowego biznesu może uruchomić własną myjnię w systemie franczyzowym. Auto-Spa proponuje kilka możliwości inwestycji: można zakupić gotową myjnię z lokalizacją, wybudować własny obiekt na jednej z wielu proponowanych lokalizacji

albo zakupić technologię do zainstalowania na własnym terenie. AutoSpa zapewnia dostęp do nowoczesnych urządzeń oraz sprawdzonych i autorskich rozwiązań technologicznych. Firma zapewnia finansowanie oraz pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych. Zapraszamy do skorzystania z usług Auto-Spa! Więcej informacji:

www.auto-spa.pl


6 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

JANÓW MIEJSKI

Biuro senatorskie w Janowie otwarte 8 lutego Elżbieta Bieńkowska otworzyła swoje biuro senatorskie na Osiedlu Preyzdenckim przy ul. Janowskiej 17. - Otwarcie biura w Mysłowicach było dla mnie bardzo ważne. Stąd jestem i stąd uzyskałam mandat. Tutaj będzie

Sprawy społeczne

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl POMOC

można zgłaszać się właściwie z każdą sprawą, to będzie miejsce, które będzie żyć sprawami mieszkańców - mówiła senator Bieńkowska. Biuro jest czynne od poniedziałku do środy w godz. 9-14 oraz w piątki. Interesantów przyjmuje Aleksandra Samojluk, asystentka senator Bieńkowskiej. Sama senator będzie dostępna w biurze co najmniej dwa razy w miesiącu, w piątki w godz. 15.00 - 18.00.

Pomoc pogorzelcom z ul. Boliny 3 W ciągu kilku minut rodzina mieszkająca w budynku wielorodzinnym przy ul. Boliny 3 w dzielnicy Piasek straciła w pożarze cały dorobek życia. O pożarze strażaków powiadomiło dziecko, które wracając ze szkoły do

domu zastało ogień w mieszkaniu. Strażacy ewakuowali jedną osobę przy pomocy drabiny, łącznie z całego budynku 9 osób. Poszkodowana rodzina obecnie przebywa w mieszkaniu zastępczym w hotelu Gościniec przy ul. Krakowskiej 14. Potrzebna jest każda pomoc. Tam jak i do szkoły sportowej można przynosić artykuły spożywcze, odzież czy środki czystości.

Zostań wolontariuszem World Touru W Krasowach najbezpieczniej MYSŁOWICE: W tym roku na Słupnej zagrają najlepsze pary męskie

Według Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, w 2011 roku było bezpieczniej niż w roku poprzednim.

Przygotowania do piątego już w Mysłowicach World Touru idą pełną parą. Obecnie sztab organizacyjny imprezyposzukuje wolontariuszy, bez których żadna z imprez tej rangi nie może się odbyć.

Michał Mistewicz

Emilia Białecka Tegoroczny FIVB Beach Volleyball Swatch World Tour 2012 odbędzie się nietypowo bo w ostatni tydzień kwietnia (24–29.04.2012). Aby wszystko poszło sprawnie organizatorzy turnieju poszukują wolontariuszy do obsługi tego wydarzenia. - Potrzebujemy zarówno osób do opieki nad boiskiem, do podawania piłek, pracowników technicznych czy też tłumaczy z języka angielskiego. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie - mówi Sebastian Michalak, dyrektor zawodów SWATCH

FIVB World Tour. Z każdym z wolontariuszy biuro podpisze umowę o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych, w związku z czym przy zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, telefon, wiek oraz informacji jakim typem z dostępnych form wolontariatu

jest jesteśmy zainteresowani. Zgłoszenia, pytania oraz uwagi należy kierować na adres e-mail: s.michalak@mosir. myslowice.pl lub pod numerem telefonu (32) 317-18-02 do dnia 15 marca 2012.

World Tour 2012 www.worldtour.com.pl

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa za miniony rok i co ważne mimo istnienia nadal wielu problemów, nie zanotowano znaczącego wzrostu, a nawet spadek przestępczości. W 2011 roku policja wszczęła 2454 postępowania przygotowawcze, co stanowi spadek o 184 w porównaniu do 2010 r. Na terenie miasta stwierdzono 3039 przestępstw, co stanowi wzrost o 62 przestępstwa. Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne to wszczęto 1633 postępowania - spadek o 201 postępowań w porównaniu do 2010 r., stwierdzono także 2169 przestępstw - spadek o 12

przestępstw. Przestępstwa w 7 wybranych kategoriach przestępstw kryminalnych - bójka lub pobicie, rozbój, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała - wszczęto 1228 postępowań - spadek o 177 postępowań w porównaniu do ubiegłego roku, przy czym stwierdzono 1599 przestępstw - spadek o 28 przestępstw. Nadal kuleje bezpieczeństwo na drogach gdyż stwierdzono 403 przestępstwa wzrost o 64. Jeśli chodzi o przestępstwa gospodarcze to policjanci wszczęli 316 postępowań - spadek o 18 natomiast stwierdzono 382 przestępstwa, co stanowi wzrost o 12 przestępstw. W 2011 r. wykrycie ogólne przestępstw w Mysłowicach wyniosło 67,9 %, jest ono wyższe od wykrycia z roku 2010, które wynosiło 62,8%. Wykrycie przestępstw o charakterze kryminalnym w ub. roku osiągnę-

REKLAMA

ło poziom 56,1 % i jest również wyższe od poziomu z roku 2010 o 6,2 % oraz wyższe od średniej w garnizonie śląskim o 3,9 %. Wykrycie przestępstw w wybranych 7 kategoriach za rok 2011 wzrosło o 7,6% kształtując się na poziomie 45,4%. Zgodnie z zasadą „Zero Tolerancji” ograniczono stosowanie pouczeń za popełnione wykroczenia. Na drogach nadzorowanych przez Wydział Ruchu Drogowego KMP w Mysłowicach doszło do 48 wypadków drogowych w których zginęły 4 osoby, a 52 zostały ranne. Odnotowano 886 kolizji drogowych. Najbezpieczniejszą dzielnicą miasta pozostają Krasowy, gdzie doszło do 28 przestępstw. Najniebezpieczniejsze dalej pozostająsą Piasek i Rymera (156/155). Jednak co ciekawe, największy spadek przestępczości nastąpił właśnie na Rymerze, w Centrum oraz na Piasku - nawet o 50 przestępstw. km6/3/12

OGŁOSZENIE

REKLAMA

km4/1/12


www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Kurier Mysłowicki

Wyprawa

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

7

Pod żaglami na Bornholm Wyprawa pod patronatem Prezydenta Gdyni

W sierpniu młodzi żeglarze z Mysłowic wyruszą w rejs z Gdyni na Bornholm Powracamy do opowieści o morskiej przygodzie dwojga młodych żeglarzy z Mysłowic - jedenastoletniej Roksany Oszek i piętnastoletniego Filipa Stalmacha, którzy na początku sierpnia wypłyną w rejs na małej łodzi żaglowej klasy 420 z Gdyni przez Łebę na duński Bornholm. Do bezpieczeństwa podczas rejsu, sztab wyprawy przywiązuje szczególną uwagę. Dlatego

już na etapie projektu, zapewniono szereg rozwiązań z zakresu asysty, łączności, doboru kadry specjalistów morskich. Funkcję asysty rejsu będzie pełnił statek m/y Zenit, który będzie towarzyszył załodze REKLAMA

przez całą podróż w odległości nie przekraczającej jednej mili morskiej od jachtu. Co także istotne, 420-stka będzie przystosowana do szybkiego jej podjęcia na pokład Zenita w razie nieprzewidzianych problemów

oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wsparcie bezpośrednie rejsu zapewniać będą specjaliści stanowiący wsparcie nawigacyjne: kapitan jachtowy oraz szef wyprawy - sternik morski, nurkowe: divemasterzy z grupy „DivingTech” oraz medyczne: lekarz nurkowy. Pomoc techniczną zapewnią żeglarze z fundacji „Silesian Sail”. Nad bezpieczeństwem wyprawy czuwać będą także SAR - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz VTS (Służba kontroli ruchu statków). Łączność z załogą zapewnią radiotelefony VHF. Jacht regatowy będzie wyposażony w ze-

staw środków pirotechnicznych do wzywania pomocy Comet, podręczny róg mgłowy na sprężone powietrze, kompas morski, dwa radiotelefony ręczne Cobra Marine HH475 VHF z funkcją Distress, telefon satelitarny Motorola 9575 Iridium Extreme, lornetka z namiarem kompasowym Fujinon-Mariner 7x50, reflektor radarowy zapewniający identyfikację łodzi na radarach przepływających w sąsiedztwie statków, anemometr EA 3000 - miernik prędkości wiatru chartplotter z mapami i GPS’em Garmin. Komfort termiczny w wodzie (w razie przewrotki) zagwarantują załodze suche sztormiaki, gdyż Bałtyk jest zimnym morzem i organizm szybko się w nim wychładza. Podstawową pływalność w kontakcie z wodą zapewnią specjalistyczne kamizelki regatowe.

Mamy patronat SAR i Prezydenta Gdyni 2 lutego w Urzędzie Miasta Gdynia odbyło się spotkanie sztabu wyprawy 420 na Bornholm oraz jej głównych uczestników czyli Roksany i Filipa z Prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem.

Fundacja Silesian Sail Podczas spotkania prezydent Gdyni potwierdził swoje zainteresowanie wyprawą młodych żeglarzy z Mysłowic obejmując nad nią swój honorowy patronat. - W życiu człowieka bardzo ważna jest pasja. To ona pomaga osiągnąć zamierzone cele i spełniać marzenia. Ufam, iż planowane przedsięwzięcie będzie niezwykłą przygodą dla dwojga młodych żeglarzy, a także doskonałą okazją do zmierzenia się z przeciwnościami losu i siłami natury - czytamy w oficjalnym dokumencie patronatu. Prezydent Gdyni obejmując honorowym patronatem wyprawę na Bornholm życzył uczestnikom rejsu wytrwałości w dążeniu do wytyczonego celu i pomyślności w jego realizacji. Jest, jak

na razie, jedynym prezydentem, który wykazał zainteresowanie wyprawą młodych mysłowiczan. Po spotkaniu przystąpił także do pamiątkowego zdjęcia wraz z załogą, ubrany w wyjściowy polar głównego organizatora, Fundacji Silesian Sail. Uczestnicy wyprawy zagościli także w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, która również objęła wyprawę swoim patronatem.

OGŁOSZENIE


8 Kurier Mysłowicki

Kultura

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

KULTURA I SZTUKA

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl KULTURA

do 13 lat. Między zdjęciami znajdzie się też kilka obrazów olejnych. Po Dzień dziecięcej wernisażu odbędzie się projekcja filmów animowanych wykonanych twórczości na zajęciach w MOK oraz pokaz filmu Projekt „Młode Spojrzenia” rozpocznie edukacyjnego „Szefowa” zrealizowasię 3 marca o godz. 17 otwarciem nego przez TV Oczko i dzieci ze SP nr wystawy fotograficznej „Malowane 10 z Brzezinki. Na koniec odbędzie się Światłem” w galerii MOK przy ul. premiera filmu fabularnego „NazaGrunwaldzkiej. To prezentacja fotografii jutrz„ wykonanego na zajęciach TV wykonanych przez dzieci w wieku od 10 Oczko i Dziecięcego Klubu Filmowego.

Podwórka docenione w ministerstwie Mysłowicki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 tysięcy złotych na realizację na organizację tegorocznej edycji „Odczarowanych

KSIĄŻKA: Historia miasta w okresie międzywojennym i w Trzeciej Rzeszy Niemieckiej

FESTIWAL: Kultura alternatywna wraca do Mysłowic

Ukazał się najnowszy, drugi tom długo oczekiwanej książki prof. Alfreda Sulika pt. „Historia Mysłowic 1922 - 1945”. Pozycja wydana nakładem samego autora opisuje miasto w okresie międzywojennym i w Trzeciej Rzeszy Niemieckiej.

Od 1 do 10 marca Mysłowice na dziesięć dni ponownie staną się stolicą muzyki alternatywnej. Będzie można usłyszeć muzykę artystów bardzo dobrze znanych wśród fanów muzyki niezależnej.

II. tom Historii Mysłowic

Rusza 1. edycja festiwalu AlterFest

Tomasz Kusiak

REKLAMA

Wydarzenia festiwalowe będą odbywać się w trzech miejscach zlokalizowanych w centrum miasta: Mysłowicki Ośrodek Kultury, Pub Wiking oraz Pub Kalosz. Podczas festiwalu wystąpi kilkanaście grup muzycznych ze Ślą-

ska, jak i spoza naszego regionu: doskonale znany wszystkim fanom muzyki alternatywnej poznański zespół Muchy, grupa The Cuts łącząca muzykę indie-popową z elektroniką, czy fenomenalny gitarzysta Mariusz Goli.

Czwartek 01.03.2011r. Pub Wiking, Mysłowice Rynek » 18.30 - ARRM » 20.30 - The Cuts Piątek 02.03.2011r. Pub Kalosz, ul. Wojska Polskiego » 19.00 - Mariusz Goli » 20.30 - Don’t be a Poor Person FOT. MARINEMEDIA

Prof. Alfred Sulik to historyk i długoletni pracownik naukowy i wykładowca Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którego dzieła są prawdziwą skarbnicą wiedzy historycznej o naszym mieście i jego mieszkańcach. Kilka dni temu ukazało się najnowsze z nich - „Historia Mysłowic 1922 - 1945”. II tom książki na 504 stronach szczegółowo przedstawia skomplikowane dzieje Mysłowic od chwili przejęcia przez Polskę w 1922 do 1939 roku oraz sytuację miasta pod panowaniem władz hitlerowskich w latach drugiej wojny światowej. Autor w 34 rozdziałach opisał m.in. przemiany gospodarcze, rozwój przestrzenny miasta, szkolnictwa, życie polityczne, społeczne, kulturalne i sportowe. Treści uzupełniono oryginalnymi fotografiami z tych okresów.

podwórek”. Projekt w nawiązaniu do działań przeprowadzonych we wrześniu i październiku zeszłego roku, jest próbą rozwiązania problemu marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z najbiedniejszych i zaniedbanych robotniczych dzielnic miasta. Kolejne spotkania integracyjne animatorów z dziećmi i młodzieżą ruszą już wiosną tego toku.

Przy pisaniu pracy wykorzystano nie tylko najnowszą literaturę, ale przede wszystkim możliwie wszystkie związane z miastem materiały archiwalne, zdeponowane w różnych archiwach krajowych i zagranicznych. Zestawiono je w odpowiednim spisie. Swoje rozważania autor oparł także na przeżyciach i wspomnieniach własnych oraz członków szerokiej rodziny. W książce za-

mieszczono w formie aneksów oryginalne dokumenty archiwalne. W celu przypomnienia lub upamiętnienia mysłowiczan, którzy tworzyli historię miasta, na końcu książki zamieszczono także bardzo obszerny, ułożony alfabetycznie indeks nazwisk z imionami. Książkę w cenie 40 zł można nabyć w Księgarni Studnia Trzech Cesarzy przy ul. Krakowskiej 10 w Mysłowicach.

Sobota 03.03.2011r. Pub Wiking, Mysłowice Rynek » 18.00 - The October Leavs » 20.00 - Kurczat Czwartek 08.03.2011r. Pub Wiking, Mysłowice Rynek » 19.00 - Substytut » 20.30 - Pan Stian Band Piątek 09.03.2011r. Pub Kalosz, ul. Wojska Polskiego » 19.00 - Maciej Ramisz » 20.30 - Dr. Zoydbergh Sobota 10.03.2011r. MOK, ul. Grunwaldzka » 18.30 - 100% Rabbit » 20.00 - Muchy

km7/3/12


Kurier Mysłowicki

Kultura

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl MUZYKA

Nominacje Myslowitz do Fryderyka 2012 Znamy już nominacje do tegorocznych Fryderyków, najważniejszych nagród polskiego przemysłu muzycznego, które w tym roku zostaną wręczone już po raz osiemnasty. Zespół Myslovitz

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

MUZYKA

otrzymał nominacje w dwóch kategoriach: Grupa Roku oraz Album Roku Rock, za płytę „Nieważne jak wysoko jesteśmy”. Rywalami Artura Rojka i jego kolegów będą zespoły: Coma, Luxtorpeda, Poluzjanci oraz Zakopower. Laureatów wszystkich kategorii poznamy 26 kwietnia 2012 roku podczas gali, transmitowanej przez program TVP2. (tk)

Mietall Waluś nagrywa drugą płytę Mietall Waluś, mysłowicki muzyk rockowy, wokalista i gitarzysta, lider zespołu Negatyw nagrywa swój drugi solowy album pod szyldem „Mietall Waluś Magazine”. Jak sam zdradza, będzie to najbardziej

9

melodyjna i „piosenkowa” płyta, jaką do tej pory nagrał, z dużym udziałem klawiszy i smyczków. W chwili obecnej Mietall jest na etapie kończenia trzech ostatnich utworów, a na początku marca przystąpi do nagrywania wokali do albumu, którego roboczy tytuł to „Nothing about me, without me”. Płyta ukaże się na przełomie kwietnia i maja 2012 roku. (tk)

KINO NOCNE: V edycja imprezy pod znakiem klasyki amerykańskiego kina

KINO: Historia Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. Rój - film o żołnierzach wyklętych

„NOCniki” to całonocna impreza filmowa, w trakcie której można oglądać najciekawsze filmy z ostatnich lat. Za nami już noc z polską komedią, noc horrorów, noc z musicalami i komedią romantyczną.

6 marca o godz. 18 w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy Grunwaldzkiej odbędzie się projekcja filmu „Historia Roja” połączona ze spotkaniem z twórcami filmu.

NOCniki Filmowe: W stylu retro Historia „Roja” na dużym ekranie

Tomasz Kusiak

Joanna Krawczyk 16 marca MOK zaprezentuje coś z klasyki wyśmienitego kina amerykańskiego. Podczas jednej nocy zobaczymy Marylin Monroe, Audrey Hepburn, Jacka Lemonna czy Meg Ryan. W imprezie może wziąć udział każdy, pod warunkiem, że ukończył 16 lat. Wystarczy zapewnić sobie ekwipunek do spania i przyjść o godz. 21.00 do Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w MOK, pok. 104. Szczegóły pod nr tel. (32) 222-66-70, w.43. REKLAMA

LU Y T S W O R T E R

Historia Roja, to awanturnicza opowieść o dwudziestoletnim chłopaku, który po wojnie formuje własny oddział partyzantki antykomunistycznej działającej w ramach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Film ukazuje nam nie tylko historię wielu spektakularnych akcji zbrojnych, historię egzekwowania prawa tam, gdzie zapanowało komunistyczne bezprawie, ale też miłość, szczęście, bunt i zdradę, które towarzyszyły życiu młodych partyzantów. Losy Roja kończą się po sześciu latach działania oddziału, kiedy w 1951 roku ginie w obławie formacji KBW, UBW i LWP.

Projekcja filmu połączona będzie ze spotkaniem z reżyserem Jerzym Zalewskim, autorem filmów dokumentalnych, m.in. km8/3/12

głośnych „Tata Kazika”, „Oszołom”, Obywatel poeta”, spektakli Teatru TV i filmów fabularnych „Czarne słońca” czy „Gnoje”.

» MYSŁOWICE - SŁUPNA

Ostatnia wieczerza w Muzeum Miasta

We wtorek 27 marca o godz. 17 w Muzeum Miasta Mysłowice zostanie otwarta niezwykła instalacja sakralna. Zaprezentowana zostanie „Ostania wieczerza” w skali 1:1 autorstwa Ewy Soski. Muzeum gościło już artystkę. Obecnie na eksozycji stałej prezentowany jest jej dorobek w zakresie malarstwa. Tym razem zobaczymy trzynaście postaci ubranych w szaty, które zostały od podstaw stworzone przez panią Ewę. Artystka - amatorka przygotowując to oryginalne dzieło inspirowała się obrazem Leonarda da Vinci „Ostatnia wieczerza” i Pismem Świętym. Znaczenie i wymowa „Ostatniej wieczerzy” jest tak wielka, że stała się dla artystki niewyczerpanym źródłem osobistych rozważań, przemyśleń. Jest studnią z której czerpie siłę i wiarę. Przygotowanie instalacji trwało trzy lata. W pracach związanych ze skonstruowaniem postaci pomagał jej Andrzej Sroka - mysłowicki malarz i przyjaciółka pani Ewy - Milsue Kondlerova, która wykonała włosy, brody i wąsy. Praca jest prosta w swojej formie, naturalna i ma przemawiać zwiedzającym do wyobraźni. Instalacja krążyła już po Polsce, była prezentowana w kilkunastu kościołach. Mysłowickie Muzeum będzie pierwszym, które pokaże to unikatowe i robiące ogromne wrażenie dzieło. » Luiza Rotkegel, MMM


10 Kurier Mysłowicki

Historia

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

MYSŁOWICE: Podczas remontu zdewastowano kościelne krypy, a szczątki przysypano gruzem

Tajemnice krypt Kościoła Mariackiego Stojący od wieków, w bezpośrednim sąsiedztwie mysłowickiego rynku Kościół Mariacki, towarzyszący nam na co dzień, zlał się z otaczającą scenerią. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, jakie tajemnice w sobie kryje i co chciałby nam opowiedzieć - a mógłby naprawdę wiele.

Karol Wieniawski Lata 50-te XX wieku. Nastaje okres socjalistycznej odwilży. Mysłowickie kościoły są w opłakanym stanie, wymagają natychmiastowego remontu. Wsparcia udziela państwo, a dokładnie górnictwo, na którym wymuszono pomoc w usuwaniu szkód górniczych i ich zabezpieczaniu. W 1956 roku rozpoczynają się prace. Pierwszym w kolejności jest Kościół Świętego Krzyża przy ul. Świerczyny. Efekt końcowy - białe ściany i zupełna pustka wewnątrz. Zniknęły stylowe ołtarze i figury świętych. Dwa lata później dochodzi do kolejnego remontu. Tym razem pod ręce „fachowców” wpada Kościół Mariacki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, najstarszy zabytek w mieście, świadek wielowiecznej, nie zawsze kolorowej, historii Mysłowic. Pierwsze wzmianki o masywnym kościele z kamienia pochodzą już z XIV w. W kościele można znaleźć liczne pozostałości po niegdysiejszych właścicielach i ordynatach mysłowickich, którzy hojnie łożyli na utrzymanie świątyni. Byli to m.in. Anna Ka-

Kościół Mariacki, początek XX w. (rysował Leonard Czarnota)

tarzyna Salomonowa, ród Mieroszewskich z Janem Krzysztofem Mieroszewskim, który ustanowił ordynację mysłowicką zwaną majoratem. To tutaj od wielu wieków odbywa się szeroko rozwinięty kult Matki Boskiej Mysłowickiej, obrazu słynącego z cudów. Tu było centrum rozległego dekanatu mysłowickiego obejmującego

tereny Bogucic, Chorzowa - wsi, Dziećkowic, Katowic, Królewskiej Huty oraz Roździenia. W 1958 roku odbył się remont, niestety, na szeroką skalę. Między innymi postanowiono obniżyć posadzkę. Zaczęto wynosić na zewnątrz kościoła gruz z ziemią. Ku zdumieniu mieszkańców, zauważono dzieci oraz

Sikawka konna już po renowacji Sikawka konna typu powozowego to kolejny eksponat przywrócony do oglądania zwiedzającym Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - Słupnej.

Dariusz Falecki Placówka licząca ponad 3,5 tys. zbiorów należy do wąskiego grona największych tego typu na świecie. Ekspozycja muzealna pokazuje historię polskiego pożarnictwa od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Wśród licznych pomp, sprzętu alarmowego, umundurowania czy sztandarów w zbiorach znajduje się także unikalna kolekcja pojazdów pożarniczych, a wśród nich sikawka wyprodukowana ok. 1914 r. w fabryce Troetzera w Warszawie. Eksponat jest jedynym przedstawicielem sikawek powozowych polskich producentów w CMP. Jego wyjątkowość oraz duża wartość historyczna stanowiły przesłankę do wykonania kompleksowej renowacji. W sikawce zachowało się oryginalne wyposażenie: stalowa konstrukcja podwozia, kute śruby, pompa ręczna i siedziska dla załogi. Przed czynnościami renowacyjnymi sporządzono materiał zdjęciowy, następnie rozmontowano wszystkie elementy

Polska sikawka konna typu powozowego z ok. 1914 r.

z podziałem na części metalowe i drewniane. Renowacje zachowawczą, tj. z wykorzystaniem jak największej ilości elementów oryginalnego wyposażenia, dokonano poprzez odnowienie i pomalowanie elementów drewnianych oraz czyszczenie i polerowanie metali kolorowych. Równolegle do prac konserwatorskich prowadzono dokumentację opisową. Ostatnią czynnością było uzupełnienie oświetlenia w postaci pochodni naftowych. Po zakończeniu prac eksponat ustawiono w dziale konnych sikawek powozowych muzeum. Konstrukcja wozu o dość surowym wyglądzie wyróżnia

się na tle pozostałych sikawek nietypową zabudową gaśniczą, polegającą na poprzecznym zamontowaniu pompy, ułożeniem siedzisk wzdłuż podwozia oraz braku czerwonego malowania, co było zamierzonym działaniem ekipy konserwatorskiej. Należy dodać, że renowację prowadzili pracownicy Wydziału Konserwacji Zbiorów Muzeum Pożarnictwa: Rosita Werner, Jarosław Banasik, Jan Dziuban, Józef Bobula i Krzysztof Biadacz.

młodzież biegającą po mieście z kośćmi - szczątkami ludzkimi. Wybuchła wielka wrzawa oburzonych mieszkańców Mysłowic, która przeniosła się na szerszą scenę, również za sprawą odkryć, jakich dokonano. Remont ten odbił się echem wśród licznych mediów. Pisano w prasie lokalnej, powtarzano informacje w Polskim Radiu i Śląskiej Telewizji. Powstał również obszerny artykuł w „Panoramie” - Śląskim Tygodniku Ilustrowanym (z niego pochodzi poniższe zdjęcie z oryginalnym podpisem). Obniżając posadzkę kościoła dotarto, bowiem do krypt. Okazuje się, iż kościół posiada aż trzy krypty znajdujące się pod nim z trzema osobnymi wejściami. Pierwsza przy małych drzwiach w ścianie północnej pod ołtarzem św. Katarzyny - dla zmarłych pochodzących z miasta. Kolejna przed ołtarzem św. Antoniego - dla zmarłych z dobrze sytuowanych rodzin oraz trzecia w prezbiterium pod głównym ołtarzem - tzw. krypta kolatorska, czyli darczyńców, fundatorów i zasłużonych kościołowi. Spoczywają w niej m.in. dwaj ordynaci mysłowiccy Jan Krzysztof Mieroszewski i Felicjan Mieroszewski oraz proboszczowie. Pierwszy odnotowany pochówek we wnętrzu kościoła datuje się na rok 1601, natomiast pierwsze wzmianki o kryptach pochodzą z różnych okresów XVII w. Z kolei ostatnie pochówki odbyły się na początku XIX w. Potem władze pruskie zakazały pochówków w kościele.

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl Warto wspomnieć, iż wokół Kościoła Mariackiego oraz Kościoła Świętego Krzyża znajdowały się cmentarze. Na skutek przepełnienia, na początku XIX w. zaczęto chować zmarłych na nowym cmentarzu przy dzisiejszych ulicach Mikołowskiej i Oświęcimskiej - znany obecnie, jako tzw. Stary Cmentarz. Prace remontowe z 1958 roku w dużym stopniu doprowadziły do dewastacji i zniszczenia krypt kościelnych. Pozapadały się ściany w najstarszej z nich, zasypano je resztkami ziemi wraz ze znalezionymi szkieletami. Dwie pozostałe również zostały mocno naruszone i zdewastowane. Na dzień dzisiejszy nie wiemy dokładnie, co pozostało z ówczesnych krypt, jak wyglądają i co zawierają. Podczas opisywanego remontu natrafiono również na pierwotne, wewnętrzne mury. Obrys kościoła leżał na planie kwadratu, dopiero później rozrastał się o prezbiterium i dodat-

kowe pomieszczenia zaplecza. Pozostałości te nie zostały jednak należycie udokumentowane i uległy zniszczeniu, odnotowano jedynie wymiary podstawy: 11,5m x 11,5m., co było jednym z dowodów na ciągłą ewolucję obiektu sakralnego. Należałoby wykonać specjalne prace archeologiczne oraz konserwatorskie w tym celu. O Kościele Mariackim można śmiało powiedzieć, jako o sercu Mysłowic. Każdemu mieszkańcu powinno zależeć na tym miejscu, które jest częścią nas, naszej tożsamości. Jeśli będziemy znać historię naszego miasta, będziemy czuć się pewniej w naszej współczesnej, nie zawsze zrozumianej rzeczywistości. W latach 90-tych XX w. odbył się generalny remont kościoła, który ponownie może świecić dawnym blaskiem. Tym razem wykonany został zgodnie z konserwatorskim kunsztem. Krypty jednak nie były tematem prac.

„Fragment przedniej krypty kościoła mysłowickiego, w której odkryto trzy trumny. Jedna z nich rozpadła się pod wpływem starości. Pierwsza z lewej, najmasywniejsza - według opinii konserwatora - zawiera szczątki Jana Krzysztofa Mieroszewskiego, zmarłego w 1679 roku, sekretarza czterech królów polskich, wybitnego uczonego polskiego Odrodzenia”.

Horoskop na Marzec 2012 BARAN 21.03 - 20.04 Marzec to przełomowy miesiąc. Wszystko zacznie układać się po Twojej myśli. To co do tej pory wydawało się niewykonalne okaże się bardzo proste. Pamiętaj, że nic nie dzieje się bez Twojego wysiłku.

BLIŹNIĘTA 22.05 - 21.06 Tym razem wszystko ułoży się po Twojej myśli. Problemy co prawda nie zostaną przez Ciebie rozwiązane raz na zawsze i definitywnie, ale jakoś same rozmyją się i nie będą rzutować na Twój nastrój. Pilnuj finansów.

BYK 21.04 - 21.05 Nie jest tak źle, jak to może wyglądać. Masz wszystkie dane ku temu, by zacząć zdobywać najwyższe szczyty. Realizuj genialne pomysły. Działaj szybko i sprawnie, by Twoja szansa nie odeszła w nieznane.

RAK 22.06 - 22.07 Początek miesiąca może okazać się nerwowy. Później marzec napełni Cię spokojem i otuchą. Przypuszczalnie otrzymasz dobre wiadomości. Jeśli czekasz na ważne decyzje, te będą pomyślne. Uważaj na tzw. okazje.

LEW 23.07 - 22.08 Twój nastrój może być jak marcowa pogoda. Jednak wszystko biegnie dobrym torem, a życie może szykować naprawdę miłe niespodzianki. Marzec może być dla Ciebie bardzo udany pod względem finansowym.

PANNA 23.08 - 22.09 Marzec nastroi chęcią do zmian, które być może nastąpią szybciej, niż to sobie zaplanujesz. Czas też zastanowić się nad organizacją spraw zawodowych. Z obecnym bagażem trudno będzie podążać do przodu.

WAGA 23.09 - 23.10 Możliwe, że projekty, plany, marzenia wreszcie przekują na pozytywy. Marzec może przynieść sporo radości. To dobry czas na zakupy i na sprzedaż. Daj z siebie więcej niż tylko trochę, a osiągniesz sukces.

SKORPION 24.10 - 22.11 Marzec będzie miesiącem nieco leniwym. Nic istotnego się nie wydarzy. Musisz przeczekać i uzbroić się w cierpliwość. Dowiesz się kto jest Twoim przyjacielem, kto wrogiem, a dla kogo jesteś zupełnie obojętny.

STRZELEC 23.11 - 21.12 Zmęczenie, z jednej strony pracą, z drugiej intensywnym odpoczynkiem, będzie dawało Ci się we znaki. Marzec to dla Ciebie okres błogiego lenistwa. W ten sposób naładujesz swoje wewnętrzne akumulatory.

KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01 To miesiąc w którym powinieneś wykazać się pracowitością, bo dzięki temu następne miesiące będą dużo łatwiejsze. Postaraj się rozdzielić pracę od życia prywatnego, znajdź więcej czasu dla siebie i bliskich.

WODNIK 21.01 - 20.02 Daj innym sobie pomóc, zamiast powtarzać „ja wiem lepiej”, a Twój świat nabierze intensywnych kolorów i przestanie być szaro-bury. W marcu więcej pracuj, mniej odpoczywaj, a wszystko się ułoży.

RYBY 21.02 - 20.03 Wibracje marcowego czasu mogą przynieść trochę zagrożeń. Uwaga na wszystkie sprawy związane z podpisywaniem umów i płatnościami Postaraj się nie reagować tak impulsywnie, gdy ktoś Cię krytykuje.

OGŁOSZENIA DROBNE

Centralne Muzeum Pożarnictwa

Koszt ogłoszenia to 1 zł netto za słowo. Ogłoszenie modułowe graficzne od 15 zł.

Mysłowice, ul. Stadionowa 7a Czynne codziennie: 10.00 - 16.00 W niedzielę wstęp wolny

POSZUKUJEMY KOREPETYTORÓW Szczegóły: www.fajnanauka.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI? www.fajnanauka.pl, tel. 534-777-257

Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

PORADY RADCY PRAWNEGO Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza na darmowe porady prawne w co drugi czwartek od godz. 10.00 w Kancelarii Kościelnej NSPJ. Kontakt tel.: 506-548-780

Mysłowice ul. Mikołowska 31 tel. (32) 307-10-20 lub 516-064-604 www.proecco.pl


Sport

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

LEKKOATLETYKA: Tina Matusińska na zgrupowaniu w Oceanii

Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • luty 2012

11

SIATKÓWKA KOBIET: Juniorki powalczą o awans do finału Mistrzostw Polski

Na treningach w Nowej Zelandii Juniorki Silesi w półfinale MP Młode siatkarki Silesi Volley Mysłowice/Chorzów awansowały do turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski.

Po 4 tygodniach pobytu na zgrupowaniu w Nowej Zelandii, mysłowicka lekkoatletka Tina Matusińska zapewnia, że wszystko przebiega zgodnie z planem i program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich nie jest zagrożony.

Pomimo braku odpowiedzi na apele Tiny o pomoc w zorganizowaniu kolejnego, kosztownego obozu w Nowej Zelandii, zgodnie z planem Tina wraz z trenerem udała się na najważniejsze a zarazem najtrudniejsze zgrupowanie w swojej karierze. Jedyną osobą, która wsparła projekt Nowa Zelandia i Londyn 2012 dla mysłowiczanki był prezes firmy Remagum Jerzy Gadomski. Aktualnie Tina jest w trakcie pierwszego cyklu treningowego, który przebiega zgodnie z programem. Do dyspozycji zawodniczki jest trawiasty stadion, siłownia, sala gimnastyczna, basen i sauna, a przede wszystkim specyficzny klimat i temperatura powyżej 20 stopni.

FOT. ALEKSANDER MATUSIŃSKI

MOSiR Mysłowice

Tina nadesłała nam relację ze zgrupowania w Nowej Zelandii: „W małym miasteczku poniżej Auckland do dyspozycji mam trawiasty stadion, siłownię, salę gimnastyczną, basen i saunę, a przede wszystkim ciepły klimat, który sprzyja pracy i szybkiej regeneracji. Trenuję 2 razy dziennie, tylko w środę i sobotę mam po 1 treningu oraz odnowę. Praktycznie codziennie mam trening biegowy, do którego muszę się spe-

cjalnie mobilizować. Wolna jest tylko niedziela, którą poświęcam Bogu. Udało mi się nawet dotrzeć na mszę w języku polskim dla naszej Polonii w Auckland! Jeżdżę na wycieczki, spaceruję po okolicy, regeneruję się psychicznie i fizycznie przed kolejnymi treningami. Pozdrawiam wszystkich kibiców i przyjaciół. Dzięki temu, że mam z Wam kontakt udaje mi się zebrać siły i walczyć na każdym treningu jakby był najważniejszy i decydujący”.

Podopieczne Rafała Kalinowskiego mimo porażki w meczu otwarcia z APS EC Wybrzeże Rumia, w drugim meczu dość gładko pokonały zespół Tomasovi. W walce o finał nasz zespół zagra w Bielsku-Białej, a przeciwniczkami będą dobrze znane z finałów Śląska siatkarki BKS Aluprof, a także Truso Elbląg i Legionovia Legionowo. Spory cień na występ zawodniczek Silesii rzuca rywalizacja przeciwko drużynie APS Wybrzeża Rumia. Po przegranym meczu 3:1 trener Kalinowski nie krył swojego rozczarowania postawą swoich podopiecznych: Popełnialiśmy ogromną masę niewymuszonych błędów. Praktycznie półtora seta oddaliśmy rywalkom za darmo. Przy takiej ilości pomyłek trudno myśleć o zwycięstwie. Dodatkowo na wynik tego spotkania mogły mieć

wpływ absencje zawodniczek spowodowane chorobami oraz kontuzje. W drugim swoim występie zespół Silesii zmierzył się z ekipą Tomasovii Tomaszów Lubelski. Z drużyny, która w zeszłym sezonie sięgała po brązowy medal Mistrzostw Polski zostało tylko kilka zawodniczek w związku z czym znacznie odmłodzony zespół z Roztocza miał spore problemy z nawiązaniem walki zarówno z Wybrzeżem ulegając 3:0 jak i z Si-

Kolejne zmiany u Górników

PŁYWANIE: Czołowe miejsca na podium młodych pływaków z ZSS

Międzynarodowy Miting Pływacki

Wielkimi krokami zbliża się inauguracja rundy wiosennej rozgrywek IV ligi. 24 marca zawodnicy mysłowickich Górników powrócą na ligowe murawy. Tymczasem w obu zespołach doszło do kilku znaczących zmian kadrowych.

W sobotę 25 lutego odbył się Międzynarodowy Miting pływacki „Sobota w Cieszynie”. Konkurencja z którą przyszło się zmierzyć mysłowiczanom była spora, ponieważ w imprezie wzięło udział 25 klubów z Polski, Czech i Słowacji.

Maciej Józefiak

Tomasz Nowak

I miejsce - Szlachta Weronika na 200 m stylem zmiennym z czasem 3,21,25 III miejsce - Karlińska Paulina na 200 m stylem zmiennym z czasem 3,25,27 IV miejsce - Szlachta Weronika na 100 m stylem dowolnym z czasem 1,26,88 przegrała III miejsce o 0,02 sekundy III miejsce - Karlińska Paulina na 200 m stylem grzbietowym z czasem 3,21,48 V miejsce - Pająk Adrian na 100 klasyczny m stylem klasycznym z czasem 1.30.56 VI miejsce - Paulina Garbiec na 100 m stylem klasycznym z czasem 1,52,00

Niespodziewana zmiana nastapiła na fotelu prezesa Górnika 09 Mysłowice. Tomasza Sobczaka, który pełni obecnie funkcję wiceprezesa zastąpił Marek Pytel, licencjonowany zarządca nieruchomości, związany z mysłowicką spółką mieszkaniową. Jednym z priorytetowych zadań nowego prezesa jest pozyskanie nowych sponsorów oraz poprawa infrastruktury jak i organizacj klubu. Górnik 09 niedawno pozyskał także nowego partnera, firmę Studio7.skyarts z Rzeszowa, która już wykona nową oficialną stronę internetową klubu a także będzie drukować plakaty i bilety na mecze.

REKLAMA

OGŁOSZENIE

FOT. TOMASZ NOWAK

Mysłowice reprezentowała grupa 11 zawodników Zespołu Szkół Sportowych pod opieką Tomasza Nowak i Tomasza Ślusarza. Wszyscy zrobili w ostatnim czasie duże postępy, a osiągnięte sukcesy utwierdziły najlepszych zawodników w przekonaniu, iż ciężka praca na treningach przynosi wymierne korzyści. Najlepiej spisali się:

FOT. LESZEK LIGĘZA

Sławomir Pawlak, MOSiR

Wyniki zawodników

km9/3/12

Gabinet rehabilitacji i odnowy biologicznej

Z kolei w Górniku Wesoła od jakiegoś czasu sporo mówi się o pięciu nowych zawodnikach Michał Brzozowski (Grunwald Ruda Śląska), Daniel Kutarba (Slavia Ruda Śląska), Paweł Cygnar (Resovia Rzeszów), Michał Haftkowski (Ruch Chorzów), Krystian Nawrocki (Szczakowianka Jaworzno). Ale chyba największym hitem transferowym tej zimy w Wesołej jest pojawienie się trenera Czesława Miki. Ten doświadczony szkoleniowiec zajmie się pracą z bramkarzami. Mika pracował już z zawodnikami w latach 2005-2007 i bardzo pozytywnie wpisał się w historię klubu. Był także ulubieńcem kibiców. Trenerem Górnika II Wesoła, drużyny występującej na co dzień w katowickiej B-klasie, został Marcin Molek, były zawodnik Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze czy Aluminium Konin. Zastapił na tym stanowisku trenera Mateusza Michalika. Cel to awans do A-klasy z drugim zespołem Górnika Wesoła.

lesią Volley przegrywając również w stosunku 3:0. Po wygranym meczu trener Kalinowski był już w znacznie lepszym humorze. Za niespełna miesiąc juniorki Silesii pojadą do Bielska by tam walczyć o awans do finału Mistrzostw Polski. Czy im się to uda? Na ich drodze staną gospodynie, siatkarki BKS Aluprof Bielsko Biała, z którymi silesianki wygrały już w finale Mistrzostw Śląska, a oprócz nich drużyny z Elbląga i Legionowa.

» UNIA KOSZTOWY

Szkółka bramkarska Sali w Kosztowach

Od 1 marca Unia Kosztowy rozpocznie oficjalną współpracę ze Szkółką Bramkarską SALI. Szkółka prowadzona przez Jarosława Salachnę będzie szkolić zawodników od najmłodszych roczników po bramkarzy pierwszej drużyny. Treningi będą się odbywać 2 razy w tygodniu z podziałem na 3 grupy wiekowe. Głównym celem oraz filozofią prowadzącego szkółkę jest szkolenie wszystkich bramkarzy, którzy nie mają możliwości profesjonalnego treningu w swoich klubach, oraz pomoc tym wszystkim bramkarzom, którzy pragną podnieść swój poziom wyszkolenia i odnieść sukces sportowy. Szkółka oprócz swojej siedziby, która mieści się w Mysłowicach otworzyła swoje filie w Warszawie, Wrocławiu czy Cieszynie. MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY


12 Kurier Mysłowicki

Reklama

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl km10/3/12

OGŁOSZENIE

GAZETA

OGŁOSZENIE WŁASNE

Kurier

Mysłowicki 280.000

odsłon miesięcznie nakład 7.500 egz

km11/3/12

REKLAMA

Zbuduj z nami swój dom! marinevisioproject Biuro architektoniczno - budowlane Mysłowice - Plac Wolności 6 lok. 8 e-mail: office@marinevisioproject.eu www.marinevisioproject.eu

tel. 32 / 733 45 61 » Projektowanie architektoniczno-budowlane » Obsługa inwestycyjna

» Wiercenia geologiczne » Kosztorysowanie

Sprzedaż projektów gotowych - ARCHETON, ARCHON, ARCHIPELAG

moduł w gazecie już od 15 zł

PORTAL MIESZKAŃCÓW Informacje są za darmo! zapraszamy na www.m-ce24.pl Projektujemy i realizujemy:

Mysłowice, Pl. Wolności 6 lok. 8

tel. 32 / 222 30 04

- budynki mieszkalne - budynki usługowe - obiekty przemysłowe - obiekty biurowe - obiekty medyczne

Kurier Mysłowicki 16/2012  

Kurier Mysłowicki - Niezależna Gazeta Mieszkańców Mysłowic