Page 1

GA Z ETA

GAZETA BEZPŁATNA

Kurier

ISSN 2082-3762

Styczeń 2012

mysłowicki

Styczeń 2012 • Nr 15/2012

Niezalezn a gazet a mieszkanców

MIASTO

KULTURA

Nowe stawki za wodę i ścieki

Konkurs w rytmie Rock’n’Rolla

Po protestach mieszkanców, prezydent w porozumieniu z MPWiK przedstawił nową, » Strona 3 znacznie niższą taryfę opłat.

12 lutego w hali MOSiR odbędzie się już druga edycja Ogólnopolskiego » Strona 9 Konkursu Rock’ n’ Rolla

REDAKCJA I BIURO OGŁOSZEŃ Mysłowice, Plac Wolności 6 zapraszamy pon-pt: 9.oo - 17.oo tel. (32) 222 30 04

www.kuriermyslowicki.pl

MYSŁOWICE: Racjonalizacja wydatków na oświatę według Urzędu Miasta

I etap reformy oświaty w mieście Urząd Miasta przedstawił w zeszłym tygodniu na zebraniu Zespołu ds. reorganizacji placówek oświatowych, propozycje racjonalizacji miejskiej oświaty.

Michał Mistewicz Z jednej strony za zmianami przemawiają efekty niżu demograficznego i tym samym spadkiem liczby uczniów w większości mysłowickich szkół, a także rosnące wydatki na oświatę. Z drugiej strony mamy niewątpliwe racje rodziców dzieci, które uczęszczają do części szkół, które będą podlegać reformie. Jedną z głównych przyczyn tego stanu jest zmniejszająca się ciągle subwencja oświatowa wypłacana przez rząd samorządom. W Mysłowicach wynosiła ona w zeszłym roku ponad 50 mln zł. Kolejny problem

stanowi prognoza demograficzna, z której wynika, że do roku 2020 liczba uczniów w Polsce zmniejszy się o około 33%. W naszym mieście porównując rok 2011 do 2006 liczba ta zmniejszyła się o 2.339 uczniów. W szkołach podstawowych to 507 uczniów, w gimnazjach ponad 1.000, a w szkołach ponadgimnazjalnych ponad 800. Wykazuje się 1042 etaty nauczycielskie, a na nauczyciela przypada około 7,6 ucznia. Dopłaty miasta do każdej placówki sięgają z kolei 50%. Ogłaszając racjonalizację, Urząd nie pokazuje pełnego obrazu planowanych reform. Jak tłumaczył prezydent, miałby to być dopiero początek reform powołując się na przykład Jaworzna, w którym reforma ta trwa od 6 lat. Dokończenie na str. 4

Mysłowice mają coraz mniej mieszkańców

Statystyki nie kłamią, liczba mysłowiczan maleje z każdym rokiem. Tylko przez ostatnie dwanaście miesięcy ubyło nas o 393 osób.

Tomasz Kusiak Według danych ewidencyjnych na koniec 2011 roku w Mysłowicach mieszkało 72 872 osób zameldowanych na pobyt stały - informuje Kamila Szal, rzecznik prasowy mysłowickiego Urzędu Miasta. Ponad połowa - 51,55% mysłowiczan to kobiety (37 566 osób), z kolei 48,45% naszego społeczeństwa to

mężczyźni (35 306 osób). Z danych UM wynika, iż 1202 osób wymeldowało się z pobytu stałego w Mysłowicach do innych gmin, 63 osób za granicę. 315 mysłowiczan zameldowanych na stałe czasowo przebywa za granicą, tymczasowo do innych miast wyprowadziło się 1047 osób. Dla porównania w 2010 roku w Mysłowicach mieszkało 73.265 osób, 2009 - 73.564, 2008 - 74.003, 2007 - 74.282 osób. Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku zastanawiano się, kiedy Mysłowice przekroczą liczbę 100 tysięcy mieszkańców. Sądząc po ostatnich danych, w ciągu zaledwie kilku lat może nas być zaledwie 70 tysięcy. I choć dziś brzmi to mało wiarygodnie, 150 lat temu nasze miasto było metropolią na skalę co najmniej Krakowa czy Warszawy. Każdy chciał tu mieszkać. Z danych miejskiego Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że w ubiegłym roku urodziło u nas 588 dzieci, odnotowano 645 zgonów i 386 zawartych małżeństw. Co z biznesem? W 2011 roku zarejestrowanych w mieście było 3.898 przedsiębiorstw, działalność zarejestrowało 530 osób, natomiast z ewidencji działalności wyrejestrowało się 1820 firm.

Nowy festiwal? Kultura alternatywna wraca do Mysłowic? Pierwsza edycja nowego festiwalu AlterFest ma odbyć się w pierwszej dekadzie marca. Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach-Brzęczkowicach REKLAMA

Strona 5

km3/1/12


2 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

ZDROWIE

Szpital nr 2 bez laryngologii Od stycznia chorzy na gardło, cierpiący na dolegliwości ucha czy nosa muszą leczyć się w sąsiednich Katowicach. Na grudniowej sesji Rady Miasta zapadła decyzja o likwidacji jedynego w mieście oddziału laryn-

Wydarzenia

MIASTO - REGION

gologii w Szpitalu nr 2. Dlaczego? Zdaniem dyrekcji Szpitala i władz miasta, to właśnie laryngologia przynosiła największe straty finansowe miejskiej lecznicy. Aby mieszkańcy nie pozostali bez specjalisty, drobne zabiegi będą wykonywane w warunkach ambulatoryjnych w przyszpitalnej poradni. Na miejsce laryngologii zostanie przeniesiony oddział rehabilitacji.

Dzień Tragedii Górnośląskiej 1945 Już po raz drugi będziemy obchodzić regionalny Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. Dzień pamięci ma być formą upamiętnienia Ślązaków, ofiar powojennych zbrodni Armii Czerwonej i władz komunistycznych

Rodzice uczniów walczą o szkołę OŚWIATA

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

KOMUNIKACJA

Zmiana tras jaworznickiej J i E

Gorąca dyskusja na temat przyszłości SP 13 w Brzęczkowicach

Od 30 stycznia, PKM Jaworzno wprowadza zmiany rozkładów jazdy i tras na większości swoich linii autobusowych. Zmiany nie ominą pasażerów z Mysłowic. Zmieniają się godziny odjazdów linii E i J.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzęczkowicach nie składają broni w walce o przyszłość swojej placówki.

- zamordowanych, wywiezionych do ZSRR oraz osadzonych w obozach. Mysłowickie stowarzyszenie Ślōnskŏ Ferajna zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystościach 28 stycznia o godz. 10.00 pod pomnikiem na mysłowickiej Promenadzie. Z inicjatywy stowarzyszenia zapłonie 2281 świec symbolizujących liczbę ofiar mysłowickiego obozu pracy działającego w latach 1945-46.

Linie te po około 10 latach przerwy będą dodatkowo obsługiwały przystanek Mysłowice Kościół w kierunku Katowic. Dla mysłowiczan oznacza to łatwiejszą dostępność linii oraz możliwości przesiadek w centrum Mysłowic. W Katowicach autobusy zakończą trasę na przystanku Aleja Korfantego. Dodatkowo PKM wprowadza kursy nocne na linii E w piątki, soboty i niedziele.

Michał Mistewicz

STARE MIASTO: Brak chętnych czy brak chęci ze strony urzędników?

Budynek szkoły przy ulicy Bernarda Wały w Brzęczkowicach tualne szkody społeczne i wychowawcze, jeśli proponowane przez władze Mysłowic zmiany zostaną przeforsowane. W innym liście kierowanym do wojewody śląskiego oraz prezydenta Mysłowic Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wstrzymanie się z przedstawieniem Radzie Miasta uchwał w przedmiocie działań dotyczących SP 13 oraz wstrzymaniem innych działań zmierzających do zmiany stanu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pozbawienia placówki budynku przy ul. Wały. Rodzice wnoszą także o przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zasad i kryteriów, które stały się podstawą wytypowania „trzynastki” jako najlepszego miejsca dla osadzenia

przenoszonej placówki Zespołu Szkół Specjalnych. Zaniepokojona Rada Rodziców wskazuje na realne wątpliwości czy aby tylko czynniki ekonomiczne leżały u podstaw takiej rekomendacji szkoły radnym oraz czy przedstawione argumenty miały charakter rzetelny i merytoryczny. Ponadto ze względu na złamanie obietnic składanych publicznie rodzicom uczniów przez wiceprezydenta Brzoskę w toku prac nad racjonalizacją oświaty, Rada Rodziców złożyła zażalenie na wiceprezydenta. Mimo odczytania pism Rady Rodziców SP nr 13, w głosowaniu opiniującym, Komisja przy 7 głosach za i 3 przeciw, pozytywnie zaopiniowała propozycję przeniesienia Szkoły Specjalnej do „trzynastki”.

Ustawiono kamień pod pomnik 10 kwietnia przy Placu Wolności w Mysłowicach stanął obelisk upamiętniajacy osoby, które zginęły w katastrofie lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku.

10 tonowy obelisk, który ma upamiętniać ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem ma formę dwumetrowej, dolomitowej bryły. Został sfinansowany przez sponsorów i ze środków pochodzących z publicznych zbiórek przeprowa-

dzonych przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Pomnik nie jest jeszcze kompletny. Brakuje na nim pamiątkowej tablicy. Przedstawiciele komitetu nie podają dokładnej daty jego odsłonięcia. - Decyzja o dacie odsłonięcia nie została jeszcze podjęta. Nie chcę tutaj spekulować - mówi radny Daniel Jacent (PiS), inicjator postawienia pomnika. - Najprawdopodobniej nastąpi to przed drugą rocznicą katastrofy - dadaje.

Kurier

Wydawca: MarineMedia Redaktor naczelny: Tomasz Kusiak Zastępca redaktora: Michał Mistewicz

Redakcja: ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 e-mail: redakcja@kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl

Zasięg: Bończyk, Brzezinka, Brzęczkowice, Ćmok, Dziećkowice, Janów Miejski, Kosztowy, Krasowy, Larysz, Ławki, Morgi, Piasek, Słupna, Stare Miasto, Śródmieście, Wesoła, Imielin, Chełm Śląski, Lędziny

Zespół redakcyjny: Tomasz Kusiak, Emilia Białecka, Michał Mistewicz, Krzysztof Telejko, Paweł Zajdel, Paweł Banasik

Paweł Zajdel

Mysłowicki

Wydawnictwo MarineMedia ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Nakład: 7.500 sztuk egzemplarzy

Współpracują: Stowarzyszenie „Moje Miasto”, Barbara Magdziorz, Aleksandra Banasik, Dariusz Falecki, Maciej Józefiak

Pałacyk w parku czeka na nowego właściciela Wybite okna, odpadające tynki, wyłamane drzwi. Dziś pałacyk Mieroszewskich w Parku Zamkowym to obraz nędzy i rozpaczy. Czy znajdą się chętni by go zagospodarować?

Tomasz Kusiak Pod koniec 2009 roku Sanepid, który miał tu swoją siedzibę wyprowadził się. Teraz mieszka tu tylko duch przeszłości, a pałacyk zaczyna niszczeć. Pod koniec ubiegłego roku roku nieznani sprawcy wytłukli na parterze budynku szyby. Wcześniej złodzieje rozkradli ogrodzenie, rynny, instalację centralnego ogrzewania i próbowali wyrwać główny wodomierz. Na początku stycznia tego roku, patrol Straży Miejskiej zatrzymał trójkę mężczyzn, którzy za pomocą siekiery usiłowali wymontować żelazne drzwi budynku. Obiekt został zabezpieczony przez MZGK poprzez zamurowanie drzwi wejściowych. Budynek należy w tej chwili do Skarbu Państwa. Wobec braku realnych pomysłów oraz pieniędzy na jego renowację i zagospodarowanie, pałacyk został przeznaczony pod wynajem. Jednak jak twierdzi miasto, od ponad pół roku nie ma na niego chętnych. Co innego twierdzą z kolei potencjalni inwestorzy. - Chciałem to wynająć i dokonać szeregu prac, aby odzwierciedlić oryginał. W odpowiedzi ustnej w urzędzie dostałem odpowiedź, że obiekt jest przeznaczony do rozbiórki, chyba że się dogadam z odpowiednimi ludźmi. Zrezygnowałem, bo przecież

FOT. STRAŻ MIEJSKA MYSŁOWICE

FOT. ARCH. SZKOŁY

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta, radnym odczytano treść pism, które Rada Rodziców SP 13, skierowała do wojewody śląskiego, posłów Ewy Kołodziej i Jerzego Ziętka, śląskiego kuratora oświaty oraz prezydenta Edwarda Lasoka i przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Łukaszka. Pisma Rady Rodziców SP 13, kierowane do śląskiego kuratora oświaty dotyczą m.in. prawnego żądania wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wyjaśnienia czy proponowane przez władze miasta zmiany, które dotykają SP nr 13, będą miały wpływ na realizację zadań integracyjnych przez jedyną w mieście szkołę z oddziałami integracyjnymi, a także czy przeniesienie uczniów do budynku z gimnazjalistam będzie miało wpływ społeczno - wychowawczy na młodzież. Kolejne kwestie dotyczą tego czy wspólne uczęszczanie do jednej szkoły dzieci 6-letnich i 16-letnich jest wychowawczo zasadne i celowe oraz kto będzie odpowiedzialny za ewen-

lepiej jest zniszczyć, zdewastować niż oddać w ręce, które chcą to odnowić i używać. To miasto jest chore - napisał do nas jeden z czytelników. Urząd zaprzecza jakoby istniał plan wyburzenia obiektu i podejrzewa, że mogło dojść do nieporozumienia. - Cały czas jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i propoREKLAMA

zycje zainteresowanych pałacykiem - mówi Helena Polok, kierownik Zespołu Lokali Mieszkalnych i Użytkowych UM. Zainteresowani obiektem proszeni są o bezpośredni kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej przy ul. Powstańców 1 w pok. 307 lub pod nr. tel. (32) 317-13-60. km4/1/12

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Zamów reklamę w Kurierze Mysłowickim oraz internetowym Portalu Mieszkańców Mysłowic www.m-ce24.pl

Numer zamknięto 25 stycznia 2012r.

Mysłowice, Plac Wolności 6/8 III piętro tel. (32) 222-30-04, e-mail: reklama@m-ce24.pl

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych spółki MarineMedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Kurierze Mysłowickim jest zabronione bez zgody wydawcy.

Nasi specjaliści czekają na Twój telefon w dni powszednie w godz. 9-17.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.

Kurier Mysłowicki jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. Pr 2321.


www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl POLICJA

Śmiertelne potrącenie na Świerczyny Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek rano około godz. 6.50 na ul. Świerczyny. 70-letnia mieszkanka naszego miasta została śmiertelnie potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych.

» ADMINISTRACJA

Nowa siedziba Inspektoratu

Fałszywy „wnuczek” chciał 15 tys. zł Schemat działania standardowy. Dzwoni „wnuczek”, zmieniony głos - jak tłumaczy - to wynik przeziębienia, prosi o pilną pożyczkę, gdyż właśnie miał wypadek i informuje, że po pieniądze podjadą jego

Nowe stawki za wodę

» URZĄD MIASTA

Wirtualny spacer po urzędzie Po protestach mieszkańców, w związku z proponowaną przez MPWiK podwyżką o 50% stawek opłat za wodę i ścieki, prezydent w porozumieniu z MPWiK przedstawił nową, znacznie niższą taryfę opłat.

Michał Mistewicz Nowa taryfa to odpowiednio: opłata za wodę w wysokości 6,30 zł brutto oraz taryfa za odprowadzanie ścieków 7,81 zł brutto, razem 14,11 zł. W minionym roku, stawki taryf za wodę wynosiły 6,04 brutto i odprowadzanie ścieków 7,50 zł brutto. Tym samym wzrost taryf jest niewielki i wynosi ok. 4%. Jednak ta symboliczna podwyżka nie rozwiązuje trudnej

sytuacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jak twierdzi radny Piotr Oślizło, spółka przez co najmniej kilka lat nie będzie miała zdolności kredytowej. Jedną z przyczyn zapaści MPWiK jest między innymi kwota ok. 3,5 mln zł, którą miasto płaciło od 2009 roku RPWiK Sosnowiec za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Radocha II, które jednak... nie płynęły, gdyż nie było jeszcze gotowej sieci. W rezultacie, aby ratować MPWiK, a tym samym także i miasto przed bankructwem, prezydent podjął decyzję o poddaniu pod głosowanie Rady Miasta, uchwały o podwyższeniu kapitału spółki o 15 mln zł, z czego 5 mln zł ma

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

POLICJA

Kierujący Fiatem zbiegł z miejsca zdarzenia. Po blisko godzinie do mysłowickiej komendy zgłosił się 83-letni mężczyzna i przyznał się do spowodowania wypadku. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Policja prosi osoby, które były świadkami tego zdarzenia o kontakt z Komendą Policji w Mysłowicach lub o kontakt telefoniczny pod nr tel.: (32) 317 32 00.

Zmieniła się siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Od stycznia mieszkańcy powinni kierować do budynku przy ulicy Mikołowskiej 4a, w którym mieści się także Urząd Pracy i Prokuratura. Inspektorat przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Od kilku dni w internecie możemy odbyć „wirtualny spacer” po mysłowickim Urzędzie Miasta. Projekt powstał z okazji jubileuszu 10-lecia samorządów powiatowych, którego podjął się Związek Powiatów Polskich w celu stworzenia wizualizacji wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu. W ramach „spaceru” nie mamy zbyt wielu możliwości - możemy wirtualnie stanąć przed głównym budynkiem ratusza przy ul. Powstańców, przed informacją miejską czy udać się do Biura Obsługi Mieszkańców. Na pierwszym piętrze budynku możemy z kolei rozejrzeć się po holu przed sekretariatem prezydenta, wejść do sali konferencyjnej, a także odwiedzić prezydenta Mysłowic siedzącego za biurkiem w swoim gabinecie. Wirtualny spacer można odbyć wchodząc na stronę UM www.myslowice.pl

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

3

znajomi - sam nie może, bo jest w szpitalu. Tym razem przestępcom się nie udało. 13 stycznia policjanci zatrzymali 24-latka z Zabrza i 21letnią tyszankę, którzy usiłowali wyłudzić 15 tys. zł od 80-letniego mysłowiczanina. Ten jednak nie dał się zwieść i o całej sytuacji powiadomił policjantów, którzy zorganizowali zasadzkę na oszustów. Grozi im do 8 lat więzienia.

REKLAMA

km12/12/11

BAL PRZEBIERAŃCÓW W DWORZE BISMARCKA!

być przeznaczone na realizację inwestycji, a pozostała kwota na zapłacenie miastu między innymi zaległego podatku od nieruchomości. Kwota 5 mln zł ma być zabezpieczona w postaci emisji kolejnej transzy miejskich obligacji. Otwartą staje się kwestia wyprzedaży części majątku MPWiK, ponieważ miasto jeszcze przez co najmniej kilka lat będzie musiało dopłacać do działania spółki. Kolejny kłopot spółki, o którym mówił na posiedzeniu Komisji Gospodarki Rady Miasta, wiceprezes MPWiK Zdzisław Krupiński, to z kolei wysokość parametrów dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Parametry pochodzące z 2000 roku, nakazują zakup wody na poziomie 5 mln m3 i odbiór 4,5 mln m3 ścieków. Jednak w tej chwili potrzeby miasta to 3 mln m3 wody i 2,5 mln m3 ścieków. Tak więc aby spółka mogła wyjść z impasu, taryfa za wodę i ścieki powinna wynosić, tak jak w pierwotnej propozycji, 21,23 zł/m3. Komisja Gospodarki Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała uchwałę o nowej taryfie. Głosowanie nad nowymi stawkami za wode i ścieki odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta.

Po udanej zabawie sylwestrowej, gdzie frekfencja i zadowolenie klientów dopisały w 100%, przyszedł czas na powtórkę z rozrywki. Restauracja Dwór Bismarcka serdecznie zaprasza na kolejną zabawę karnawałową - Bal Przebierańców, który odbędzie się już 18 lutego o godz. 20:00. W naszym lokalu zawsze wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Suto zastawiony stół, w dodatku jedzenie - palce lizać, alkohol, napoje i kolejna gwarancja dobrej zabawy na wymaganym poziomie. To wszystko w cenie 250 zł od pary. Pamiętaj! Przebranie obowiązkowe. W ubiegłym roku widzieliśmy pokojówkę z kamerdynerem, spartakusa, pilota, pastereczę i wiele innych przebrań. A czym teraz zaskoczą goście? Ale to nie wszystko co zaplanowaliśmy na luty. Przed nami Walentynki. Zapraszamy zatem 14 lutego na romantyczną kolację dla dwojga. Przytulne wnętrze lokalu zapewni Wam wyjątkowy nastrój. Tu na pewno zdobędziecie serce

swojej ukochanej osoby. Dwa dni później 16 lutego będzie Tłusty Czwartek, a w tym dniu goście zostaną poczęstowani słodkim specjałem. Z kolei we wtorek 21 lutego wyczekany Śledzik. W tym dniu nasz Szef Kuchni pokaże na co stać restaurację i zaskoczy nas daniami ze śledzia. Rezerwacje pod nr tel.: 32 223-17-49 lub 510-296-475 Restauracja Dwór Bismarcka Słupna, ul. Oświęcimska 29 www.dworbismarcka.pl Dołącz do nas: www.facebook.com/dworbismarcka

» KANALIZACJA

W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji trwa nabór wniosków o refundacje kosztów poniesionych na budowę przyłącza w ramach Programu wspomagającego budowę przyłączy kanalizacyjnych związanych z Projektem - Gospodarka wodno - ściekowa uchwalonego przez Radę Miasta Mysłowice. Wnioski o dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych w 2011 roku można składać do końca stycznia w biurze obsługi klienta MPWiK przy ul. Fabrycznej 10. REKLAMA

Pierwsza w 2012 roku urodziła się Julia 1 stycznia w Mysłowickim Centrum Zdrowia im. św. Karola Boromeusza na świat przyszła Julia Czauderna, pierwsza w nowym roku mysłowiczanka.

Emilia Białecka Julia urodzona 1 stycznia w mysłowickim szpitalu przyszła na świat poprzez cesarskie cięcie o godz. 17.55. W chwili narodzin ważyła 4.6 kg i mierzyła 61 cm. Jest pierwszym dzieckiem Agnieszki i Adriana.

Przed narodzinami nowego członka rodziny oboje pracowali, mama w sklepie w Mysłowicach, a tata w jednej z tyskich firm. Teraz pani Agnieszka musi poświęcić więcej czasu dla córki. W pielęgnacji noworodka pomogą też babcie. Z kolei ostatnim dzieckiem urodzonym jeszcze w starym roku jest mysłowiczanka Magdalena Pawlak, córka Agnieszki Mirosława z Wesołej. Urodziła się 30 grudnia 2011 roku o godzinie 14.10, ważąc nieco

ponad 3 kg i mierząc 52 cm. Madzia jest już drugim ich dzieckiem, pierwszym jest dwuletni Szymon. Mama nie pracuje, zajmowała się synkiem, tata pracuje na KWK Mysłowice-Wesoła. I Choć pomiędzy dwoma dziewczynkami jest tylko kilka godzin różnicy, to jednak dzieli je... aż cały rok!

» Julia Czauderna, pierwsza mysłowiczanka narodzona w 2012 ze swoim tatą Adrianem

FOT. ARC.UM

Dofinansowanie przyłączy wodnokanalizacyjnych

km5/1/12


4 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

BEZPIECZEŃSTWO

PRAWO

chęć przeprowadzenia takiej kontroli powinni zgłosić funkcjonariuszom Kontrole autokarów kilka z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Jak co roku funkcjonaprzed feriami riusze Wydziału Ruchu Drogowego Nadchodzi okres ferii zimowych. będą przeprowadzać kontrole zgłoPolicjanci, jak co roku, przed wyjazszonych autokarów przy Hali MOSiR dami dzieci i młodzieży na zimowy na Bończyku. Prośby o kontrole wypoczynek, będą sprawdzać stan autokarów należy kierować pod techniczny autokarów oraz trzeźwość numery tel.: (32) 317-32-66, (32) ich kierowców. Rodzice i opiekunowie 317-32-55 lub (32) 317-32-93.

Są pieniądze na staże w Urzędzie Pracy

Tomasz Kusiak Mimo trudnej sytuacji finansowej i obciętych środków na działalność, Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach jest jednym z najprężniej działających urzędów w mieście. Także pomimo sezonowego zwiększenia liczby bezrobotnych, biorąc pod uwagę miasta aglomeracji, w Mysłowicach procent bezrobocia spadł z poziomu 10,1% w styczniu, do poziomu 8,6% w listopadzie 2011 roku. Dla przykładu, w Sosnowcu procent bezrobocia wynosi 13,3%. Niezależnie od danych statystycznych, Urząd Pracy notuje bardzo dobre wyniki, także w przypadku pozyskiwania środków na organizację staży zawodowych. Na początku stycznia dzięki 824 tys. złotych unijnego dofinansowania, mysłowicki PUP skieruje na staże oraz szkolenia w sumie 100 bezrobotnych, w tym 65 kobiet. - Jesteśmy w trakcie podpisyREKLAMA

Poradę można uzyskać w Punkcie Poradnictwa Otwartego, który mieści się w budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach - Starym Mieście przy ul. Grunwaldzkiej 7.

Więcej informacji na stronie: www.ppo-arl.com.pl

Dokończenie ze str. 1

Oświata - propozycje racjonalizacji

wania umowy i chcemy ruszyć z programem „Poszukiwana/ Poszukiwany czyli stażyści na start” już w lutym - mówi Bożena Bartnicka, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach. PUP zachęca także pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu. Realizowane będą tylko te wnioski, w których pracodawca deklaruje chęć zatrudnienia bezrobotnych po odbytym stażu. W 2010 roku, liczba stażystów wyniosła 540 osób, przy czym ponad połowa dostała później pracę. Tegoroczny program, w przypadku powodzenia ma potrwać dwa lata i obejmie 5 grup po 20 osób. Pierwsze dwie grupy odbyłyby staże w tym roku, a pozostałe trzy w 2013. Z programu skorzystają osoby długotrwale bezrobotne oraz poniżej 25 roku zycia i te po 50 roku życia. Piętnaście osób dodatkowo przejdzie szkolenia przysposabiające do nowych stanowisk pracy.

Powiatowy Urząd Pracy Mysłowice, ul. Mikołowska 4a tel. (32) 223-26-06 www.myslowice.pup.gov.pl km6/1/12

Tegoroczna racjonalizacja miejskiej oświaty powstawała pod głównym hasłem „wydajemy na szkoły 112 mln zł, czyli połowę budżetu”. Tymczasem wprowadzenie niektórych proponowanych a kontrowersyjnych zmian, będzie oznaczała dla miejskiej kasy oszczędności w sumie... 4,3 mln zł, czyli niecałe 4 procent kosztów! Kolejna sprawa to możliwy brak 17 mln zł na edukację w miejskiej kasie. Prezydent Lasok, który do przeprowadzenia reformy, powołał Zespół d/s Racjonalizacji Oświaty pod przewodnictwem wiceprezydenta Brzoski i z udziałem części radnych, chce doprowadzić do zmniejszenia co najmniej o połowę dotychczasowych wydatków na oświatę. Przedstawiono już przykład Jaworzna, w którym wydaje się ok. 35 mln zł na ten cel, mimo znacznie większej liczby mieszkańców. Większość z propozycji jest dość racjonalna i dotyczy głównie dostosowania administracji i obsługi szkolnej, jednak niezależnie od tego, oznacza także nieuchronne zwolnienia. Przy czym autorzy reformy twierdzą, że na tym etapie dotyczyć ma to głównie osób mających zabezpieczenia emerytalne lub przedemerytalne. Już te cyfry pokazują, że mysłowicką oświatę czekają ciężkie chwile, gdyż

zejście z obecnego poziomu 112 mln o kilkadziesiąt mln złotych będzie oznaczała w dłuższym okresie czasu nieuchronne cięcia w sieci placówek. - Podawane statystyki dotyczą lat minionych, natomiast nie wiadomo, czy za 5 czy 6 lat znowu nie będą potrzebne zmiany - zwracała uwagę obecna na zebraniu radna Jolanta Charchuła. Natomiast radny Antoni Zazakowny wskazywał na nadmiar liczby mysłowickich liceów, a tych mamy na terenie miasta trzy, w tym dwa sąsiadują ze sobą. Nie można także zapominać o potrzebach: Zespół Szkół Sportowych, który od lat czeka na obiecaną salę gimnastyczną, czy przeniesienie Zespołu Szkół

Specjalnych do nowej siedziby. I tutaj znów doszło do gorącej dyskusji pomiędzy rodzicami dzieci Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi, do której najprawdopodobniej zostanie przeprowadzona szkoła specjalna. - Te zmiany oznaczają kolosalne skutki dla naszych dzieci, cała nasza dotychczasowa praca nad powrotem naszych dzieci do normalności pójdzie na marne - mówiła jedna z matek. Mimo istnienia wciąż dwóch wariantów, sprawa przeprowadzki jest już przesądzona, lokalizację zaaprobowało także środowisko rodziców i nauczycieli ZSS. Być może nie dojdzie do praktycznej likwidacji Gim-

BEZPIECZEŃSTWO

Wypadek autobusów O włos od tragedii

FOT. CZYTELNIKA

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach uzyskał dofi nansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Poszukiwana / Poszukiwany czyli stażyści na start”.

Bezpłatne porady prawne

Terminy spotkań z radcą: 02.02.2012r. godz. 16:00 - 20:00 07.02.2012r. godz. 16:00 - 20:00 10.02.2012r. godz. 16:00 - 20:00 15.02.2012r. godz. 16:00 - 20:00 18.02.2012r. godz. 10:00 - 14:00 20.02.2012r. godz. 16:00 - 20:00 23.02.2012r. godz. 16:00 - 20:00 28.02.2012r. godz. 16:00 - 20:00

km7/1/12

Pięć osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch autobusów komunikacji miejskiej linii 77 z linią 788 na ul. Brzezińskiej 9 stycznia. Po zderzeniu jeden z autobusów przełamał bariery wiaduktu i częściowo zawisł przednimi kołami nad torowiskiem. W obu pojaz-

nazjum nr 2, w której ze względu na dużą liczbę pomieszczeń miałaby funkcjonować Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz nowo utworzone Centrum Rozwoju Edukacji. Planowane Centrum ma ograniczyć wydatki związane z doszkalaniem nauczycieli, a także być ośrodkiem konsultacyjnym dla rodziców i nauczycieli. Jednak tutaj ze względu na niejasność dłuższego finansowania placówki, kwestia powstania Centrum nie jest przesądzona. Do budynku G2 wprowadzić by się miał także Młodzieżowy Dom Kultury, który w zamierzeniach ratusza, miałby zaktywizować trudny teren Rymery. - Musimy zlikwidować te obszary w oświacie, gdzie ponosimy niepotrzebne koszty. Musimy także dostosować liczbę nauczycieli do liczby uczniów mówił prezydent Lasok. Tak w kwestii oświaty, jak i w innych ważnych sprawach, czekają nas mieszkańców bardzo trudne czasy. Nie można jednak nie zauważyć, że poprzez takie działania, miasto staje się coraz mniej atrakcyjne dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów. Mimo dobrego celu jakim jest racjonalizacja wydatków, cała reforma nie poprawia i tak złego postrzegania miasta na tle innych, w tym ościennych, miast.

dach podróżowało 70 pasażerów. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Nadal ustalane są przyczyny wypadku. Tą najbardziej prawdopodobną jest plama ropy na jezdni, o której istnieniu na kilka minut przed wypadkiem otrzymała straż pożarna. Jak tłumaczył kierowca linii 77, ropa spowodowała poślizg i zarzucenie pojazdu. Przez wiele godzin droga nr 934 była całkowicie zablokowana. Wstrzymany został też ruch pociągów pod wiaduktem. km4/1/12


EDUKACJA

Wygrali dla szkoły salę multimedialną Uczniowie klasy III B ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach zajęli trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie Tesco na film ekologiczny. Konkurs polegał na stworzeniu przez uczniów projektu na rzecz ochrony

Zmiany na dworcu Powodem zniknięcia części kiosków w tunelu pod dworcem było wypowiedzenie umów przez dotychczasowych najemców. A czy zmieni się coś w tym roku na naszym dworcu? - W 2012 r. nie planujemy remontu dworca, a jedynie prace remontowe związane z jego bieżącą eksploatacją - mówi Paulina Jankowska z PKP SA - Będzie to przełożenie płytek chodnikowych przed dworcem oraz naprawa schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych.

Każdy z nas może pomóc milusińskim ze schroniska dla zwierząt w Mysłowicach. Mile widziana jest sucha karma dla zwierząt, ryż, makaron, kasza, niepotrzebne, bądź stare koce, ręczniki, miski, a nawet słoma. Dary można przynosić w godz. 10-16 oraz w weekendy 10-15 do schroniska przy ul. Sosnowieckiej 16 w Mysłowicach. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. (32) 316 08 85.

MYSŁOWICE

Laleczki z ZSS ratują życie dzieciom Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Sportowcy z mysłowickiego Zespołu Szkół Sportowych wzięli udział w światowym projekcie UNICEF - Wszystkie Kolory Świata. W ramach projektu własno-

Nowy festiwal? Jest szansa!

» ZWIERZĘTA

Trwa Akcja Zima w Schronisku

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

środowiska naturalnego, a następnie nakręcenie krótkiego, filmiku o tej ekorewolucji. Dzięki 60.123 głosom internautów uczniowie SP1 znaleźli się w gronie laureatów konkursu, wygrywając dla szkoły nowoczesną pracownię multimedialną z tablicą interaktywną, projektorem i cyfrowym piórem przekształcającym odręczne notatki. Dla siebie wygrali przenośne czytniki e-książek.

FOT. THE OCTOBER LEAVES

» MYSŁOWICE

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Kultura alternatywna wraca do Mysłowic? Pierwsza edycja nowego festiwalu ma odbyć się w pierwszej dekadzie marca.

Tomasz Kusiak Pierwsza edycja festiwalu muzyki alternatywnej AlterFest odbędzie się w dniach 1-10 marca. Wydarzenia festiwalowe odbywać się będą w pubach

Wiking i Kalosz oraz Mysłowickim Ośrodku Kultury. Podczas festiwalu wystąpi kilkanaście grup muzycznych ze Śląska, jak i spoza naszego regionu. Zaproszenie do wzięcia udziału w AlterFest przyjął już m.in. zespół The October Leaves, fenomenalny gitarzysta Mariusz Goli, Maciej Ramisz oraz Muchy, The Cuts, Kurczat, 100% Rabbit czy Don’t be a Poor Person.

- Od dawna interesuję się tego typu muzyką. Jestem lokalnym patriotą. Chcę aby w Mysłowicach pozostał ten duch muzyki alternatywnej. I właśnie z połączenia tych dwóch pasji zrodził się w mojej głowie pomysł festiwalu AlterFest - mówi Łukasz Prajer, pomysłodawca imprezy. Młodzi organizatorzy chcą, by festiwal zagościł na stałe w kulturalnym kalendarzu Mysłowic i odbywał się co roku, na początku wiosny. - Przed nami pierwsza, najtrudniejsza edycja festiwalu. Dopiero zaczynamy. Mam jednak nadzieję, że impreza przyjmie się wśród lokalnej społeczności oraz fanów muzyki alternatywnej, przez co będziemy mogli kontynuować to przedsięwzięcie. Chcieć znaczy móc i jeśli tylko ma się dużo energii, zapału do działania, można zdziałać naprawdę wiele - mówi Prajer. Już wkrótce pełen program imprezy na portalu M-ce24.pl.

ręcznie zaprojektowali i uszyli szmaciane laleczki. Każda z nich wspomoże ratowanie życia ich rówieśników z Sierra Leone w zachodniej Afryce. Licytacja laleczek odbędzie się 14, 15 i 16 lutego, jako kiermasz walentynkowy w szkole przy ul. Gwarków. Każdy będzie mógł zaopiekować się laleczką a jednocześnie uratować życie dzieciom przekazując na ten cel kwotę min. 10 zł.

Bezpłatna mammografia w Mysłowicach W dniach od 30 stycznia do 3 lutego w mammobusie, który stanie na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne.

Emilia Białecka Badania finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Projekt skierowany jest głownie do Pań w wieku 50-69. Kobiety nie objęte programem również mogą skorzystać z badań za opłatą w wysokości 80 zł i przedstawiając zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do do wykonania badania. Badania wykonywać będzie firma „Fado” Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Każda Pacjentka otrzyma listownie wynik

REKLAMA

badania opisanego przez lekarza radiologa. Panie będą miały także możliwość wzięcia udziału w konkursie „Zyskaj spokój z Fado”. Wśród wszystkich rozlosowane zostaną 3 karnety na tygodniowy wyjazd do Sanatorium w Nałęczowie, zestawy kosmetyków Ziaja czy kosze słodyczy firmy Bałtyk. Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną pod numerami tel: 801-080-007 lub (58) 666-24-44. km8/01/12

24h

NAJTAŃSZA MYJNIA W MYSŁOWICACH JUŻ CZYNNA!

Kierowco! Skorzystaj z najtańszego i bezpiecznego sposobu mycia auta w Mysłowicach!

W

5

rocławska firma Auto-Spa Sp. z o.o. wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i nowoczesna samoobsługowa myjnia bezdotykowa funkcjonuje już w Mysłowicach, przy ul. Bończyka 80, na terenie parkingu Tesco. Trzystanowiskowa myjnia oferuje 5 programów mycia i jest najtańszym sposobem mycia Twojego auta w Polsce! Kierowca może umyć u nas swoje auto już za 8 zł i to zaledwie w kilka minut. Myjnia Auto-Spa w Mysłowicach daje też możliwość skorzystania ze szczotek myjących na stanowiskach, dzięki czemu umyjesz swoje auto jeszcze dokładniej! Niebawem klienci będą mogli skorzystać również z od-

kurzacza i rozmieniarki banknotów, dzięki której można będzie nie tylko rozmienić banknoty, ale i zakupić klucze EuroKey, na podstawie których wystawiane są FV VAT, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia firm i aut flotowych. Pod szyldem wrocławskiej firmy Auto-Spa działa już 30 myjni i 130 stanowisk myjących na terenie całego kraju, a kolejne inwestycje są w budowie. Firma dąży do stworzenia największej ogólnopolskiej sieci myjni bezdotykowych. Jej atutem są atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie super i hipermarketów takich, jak Tesco czy POLOmarket oraz skuteczność, bezpieczeństwo i niska cena!

Myjnia Auto-Spa w Mysłowicach może być Twoja! Auto-Spa uruchomiło program partnerski. Dzisiaj każdy, kto poszukuje nowoczesnego, ciekawego i dochodowego biznesu może uruchomić własną myjnię w systemie franczyzowym. Auto-Spa proponuje kilka możliwości inwestycji: można zakupić gotową myjnię z lokalizacją, wybudować własny obiekt na jednej z wielu proponowanych lokalizacji

albo zakupić technologię do zainstalowania na własnym terenie. AutoSpa zapewnia dostęp do nowoczesnych urządzeń oraz sprawdzonych i autorskich rozwiązań technologicznych. Firma zapewnia finansowanie oraz pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych. Zapraszamy do skorzystania z usług Auto-Spa! Więcej informacji:

www.auto-spa.pl


6 Kurier Mysłowicki

Sprawy społeczne

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

OGŁOSZENIE

MORGI Uwielbia zbierać eksponaty związane z kolejnictwem i opowiadać o nich

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY

Mysłowiczanin z niezwykłą pasją Franciszek Jeruzol z Morgów, były kolejarz ma niesamowitą pasję. Interesuje go kolejnictwo. Po przejściu na emeryturę świat kolei przeniósł... do domu.

z nich zachować i zabrał do domu kilka tablic znamionowych, które znajdowały się na kabinach parowozów. Są tam takie dane jak seria i numer parowozu, oczywiście jest i orzełek. zbierał też inne niepotrzebne elementy, które przeznaczone były do wyrzucenia. Przez lata uzbierało się tego panu Franciszkowi sporo, że postanowił to wreszcie uporządkować i tak

FOT. ARC.UM.

Franciszek Jeruzol z Morgów w swoim domu przy Równoległej stworzył fantastyczne mini muzeum kolejarskie. Tu też może realizować swoje pasje. W odremontowanej części piwnicznej ma dwie salki pełne ciekawych eksponatów, które sam odrestaurował i przygotował na ekspozycję. Z zawodu jest kolejarzem. Przepracował na kolei 41 lat. Najpierw jako maszynista w wagonowni w Mysłowicach, potem jako mistrz w lokomotywowni w Szopienicach aż do 1998 roku. Choć jest już emerytem, zawód ten pasjonuje go nadal. Jak tłumaczy, gdy zaczęto likwidować stare parowozy, zrobiło mu się żal, że nic już po nich nie pozostanie. Postanowił więc coś

FOT. ARC.UM.

Iwona Chorościej

REKLAMA

powstało, samo z siebie, małe, domowe muzeum kolejnictwa. Zbiory pana Franciszka to stare tablice nie tylko polskich lokomotyw, ma też amerykańskie zabytki. Najstarsza tabliczka pochodzi z 1889 roku, potem cenne tablice z 1914 i 1944 z USA, ma też lampy kolejowe, stare gazety o kolejnictwie, bilety czy znaczki z kolejarskich pielgrzymek do Częstochowy. W swoich zbiorach ma również książkę z lokomotywami, w której znajduje się 1001 fotografii z całego świata. Po za tym posiada to, co najbardziej interesuje dzieci - miniaturowe modele lokomotyw. W rodzinie pan Franciszek ma już swoich, na razie bardzo młodych następców. Mowa o wnukach, którzy chcieliby kontynuować dzieło dziadka i pielęgnować stary kolejarski świat, świat który odszedł już do lamusa. Parowozy z czasów gdy rozpoczynał pracę ich dziadek można już tylko zobaczyć w muzeach, skansenach albo na fotografiach. km9/1/12

Ponad 34 tysiące zł dla WOŚP Zbierali do puszek, grali na scenie i na parkiecie, a wszystko to na zakup urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Emilia Białecka W niedzielę 8 stycznia, na ulice Mysłowic z puszkami i czerwonymi serduszkami wyruszyło prawie 300 wolontariuszy. W tym roku mysłowickiego rekordu jednak nie było, biorąc pod uwagę, że w 2011 roku zdołano uzbierać 42.174,53 zł. - Podczas XX Finału udało się nam zgromadzić 34 tys. 25 zł, 46,24 euro, 1,95 dolara oraz 5,37 funtów brytyjskich - mówi Marek Piekarski z mysłowickiego sztabu WOŚP. Główną imprezę związaną z XX finałem WOŚP w naszym mieściezorganizowałoStowarzyOGŁOSZENIE

AKCJA ZIMA

Numery telefonów

32 222 22 19 kom. 602 300 179 (czynne całą dobę)

szenie osób niepełnosprawnych Juntos w hali MOSiR na Bończyku. Niepełnosprawni sportowcy rozegrali m.in. najdłuższy mecz koszykówki na wózkach w historii Polski. Ponadto zobaczyć było można mecz unihokeja, szermierkę, mecz rugby w wykonaniu zawodników na wózkach, REKLAMA

a także wziąć udział darmowych konsultacjach rehabilitacyjnych i licznych licytacjach. W sumie niepełnosprawnym sportowcom udało się zebrać ponad 4 tys. zł. Z kolei w MOK odbył się koncert zespołu GalHan i Kuby Sojki. Swój pokaz dała również Szkoła Tańca Dariusza Kryli. km4/1/12


www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Kurier Mysłowicki

Rozmowa

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

7

Pod żaglami na Bornholm WYWIAD

Rozmowa z FILIPEM STALMACHEM, młodym żeglarzem z Mysłowic

Filip Stalmach, piętnastoletni żeglarz z Mysłowic, który wraz z koleżanką Roksaną Oszek wypłynie na początku sierpnia w rejs na małej łodzi żaglowej klasy 420 z Gdyni przez Łebę na duński Bornholm.

Rozmawia Michał Mistewicz Opowiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z żaglami? Zaczynałem swoją przygodę z wodą w łódeczce wykonanej z... piasku na plaży przez mojego ojca mając 5 lat. Potem przyszła kolej na poważniejszy „statek” - ponton made in china o długości metra. Największą trudnością było opanowanie dwóch wioseł, z czego wtedy wydawało mi się o dwa za dużo. Potem opływałem Figla, Maczka oraz Optymista. I nareszcie przyszedł czas na zdobycie pierwszych umiejętności, w wieku 12 lat zdobyłem patent żeglarza jachtowego w Yacht Clubie Opty w Chełmie Śląskim, w którym do dzisiaj chętnie spędzam czas na wodzie. Opływałem też Nesh’a, szlifowałem umiejętności na Venusce, stałem też za sterami szkoleniowych keczów. Najfajniej jednak żegluję mi się na rodzinnej Gidze II.

Co Cię pociąga w żaglach? Są chwile, w których lubię być sam za sterem decydując o tym jak i gdzie płynę. Jednak wyprawa na Bornholm została wymyślona przeze mnie jako wyzwanie dla zgranej załogi. Stąd każdą wolną chwilę razem poświęcamy intensywnym treningom. Liczymy na swoje siły, a także na wsparcie znajomych zaangażowanych w nasz pomysł, jak i wszystkich, którym los młodych żeglarzy nie jest obojętny. Jak wpadłeś na pomysł odbycia takiego rejsu? Podziwiając dokonania wielu żeglarzy zafascynowałem się dalekimi podróżami morskimi. Przeczytałem mnóstwo książek o morskich przygodach, w marzeniach odwiedziłem setki portów, by w końcu zamienić je w rzeczywistość. Dla mnie jako nastolatka wyprawa na Bornholm moim małym jachtem regatowym, to początek wielkiej przygody, którą chcę realizować cały czas. Myślę, że w przyszłości każda wyprawa żeglarska będzie przywodzić mi na myśl ten mój pierwszy „Bornholm”, jako taki symbol marzeń, wysiłku, obawy przed nieznanym i radości z odkrywania świata.

11-letnia Roksana Oszek Gdzie ostatnio pływałeś, dalej niż bliżej? Ostatnie dwa lata to rejsy po Adriatyku, gdzie jako „III oficer” nabierałem praktyki na jednostkach Sun Odyssey 43.4 oraz Beneteau 50.1. Październik w tym rejonie to fajne przeżycia. Wiatr Bora wiał w porywach do 7 w skali Beauforta. Mocny wiatr gnał jacht z prędkością 10 węzłów pod pełnymi żaglami, a to jest to co najbardziej mnie cieszy na morzu. Ale to już u Ciebie rodzinne. Tak, tę pasję do mocnego pływania odziedziczyłem po ojcu, który opowiadał mi, że również od małego podobało mu się szybkie pływanie. Dlatego też wybrałem łódź klasy 420 jako połączenie szybkości, zwinności, bezpieczeństwa oraz radości z pływania. Póki co, nie jestem samotnikiem, więc moja 420-stka pozwala zabrać ze sobą cenne towarzystwo, przesympatyczną załogantkę Roksanę Oszek.

Nie za duże słowa? Bałtyk wbrew pozorom nie jest sadzawką i sztormy na nim porównywalne są do sztormów na Północnym Atlantyku. I dlatego wiem, że mimo tego, iż odbyłem parę rejsów morskich na znacznie większych jachtach, to wyprawa, którą planuję będzie dla mnie sprawdzianem wytrzymałości i samodzielności. Po raz pierwszy jako skipper będę musiał podołać odpowiedzialności i obowiązkom kapitana. Ode mnie zależeć będzie powodzenie tego rejsu. Wiem, że jest wiele niebezpieczeństw żeglugi morskiej, zwłaszcza na Bałtyku. Muszę zadbać o prawidłowy kurs, wytrymowanie jachtu, wybranie odpowiedniego osprzętu oraz przede wszystkim o dobre samopoczucie załogantki, od której równie wiele zależy. Jak wygląda Wasz trening? Ostatnie miesiące ubiegłego sezonu żeglarskiego spędzaliśmy co weekend na zalewie Dziećkowice.

Wyprawa pod patronatem Prezydenta Gdyni

Każdą sobotę i niedzielę, począwszy od wczesnych godzin rannych do wieczora poświęcaliśmy doskonaleniu swoich umiejętności żeglarskich. Ekstremalne pływanie, planowane wywrotki, mozolne taklowanie łódki, doskonalenie jej trymu, to wszystko, co ćwiczyliśmy w ubiegłym sezonie. Teraz każdą wolną chwilę spędzamy na planowaniu wyprawy oraz przygotowaniu łódki. Przed nami jeszcze cięższy sezon szkoleniowy - treningi morskie na zalewie szczecińskim i zatoce gdańskiej. W ten sposób spędzimy czas poprzedzający dzień startu wyprawy na Bornholm. W międzyczasie czekają nas treningi sprawnościowe oraz szkolenia doskonalące umiejętności nawigacyjne. Jak na swój wiek masz już dokładne plany na przyszłość. Chcę żeglować, żeglować i jeszcze raz żeglować, a wolnych chwilach nurkować. A na poważnie… szczęśliwie dopłynąć 420-stką na Bornholm. Mamy pomysł zaczęcia dzięki temu rejsowi serii różnych ciekawych projektów żeglarskich, w których mam zamiar aktywnie uczestniczyć. Już w przyszłym roku popłynę tą samą trasą w planowanych przez naszą Fundację Żeglarską „Silesian Sail” regatach Baltic Sigma Active. Mam nadzieję, że ta impreza przyciągnie żeglarzy ciekawych wrażeń regatowych, którym nie chce się już mówić o pływaniu „od boi do boi”. Biorę też udział w przygotowaniu wielu ciekawych projektów „wodnych” w ramach naszej fundacji. Jeszcze w tym roku czeka mnie kolejna przygoda z morzem: rejs majówkowy po północnym Adriatyku. Następnie w lecie odbędę rejs do Kopenhagi na brygantynie „Kapitan Głowacki”, na pokładzie której chcę zdobyć doświadczenie w prowadzeniu dużej jednostki oraz w pracy na rejach. Jesienią odwiedzę za sterem 50-cio stopowego jachtu wyspy Morza Śródziemnego w rejonie Grecji. Tegoroczny sezon żeglarski urozmaicę kilkudniowymi rejsami wzdłuż wybrzeża polskiego oraz przelotami na Bornholm na rodzinnym, 30-sto stopowym jachcie „Paspatu”. Podobno szykują się nowe żagle? W tym roku będę pomagał ojcu i dziadkowi w budowie naszego wymarzonego, stalowego szkunera o wdzięcznej nazwie „I’m alone”. Jest to 12-metrowy, dwumasztowy jacht zaprojektowany jest przez kapitana jachtowego i znanego konstruktora Bogdana Małolepszego. Szkuner ten chcemy pokazać na The Tall Ship Races w 2013 roku, w Szczecinie. Mam nadzieję, że odbędę na nim samodzielnie wiele dalekomorskich rejsów. Nadal będę poszerzał swoją wiedzę oraz zdobywał nowe doświadczenia żeglarskie, po to by za niespełna 3 lata, zdobyć uprawnienia sternika jachtowego. Będę dążył do uzyskania stopnia kapitana jachtowego, co

Filip Stalmach - 15-letni żeglarz z Mysłowic w przyszłości pozwoli mi realizować marzenia o dowodzeniu żaglowcami. A Twoje hobby? Pomiędzy szkołą, a żeglarstwem znajduję czas na moją dodatkowe hobby czyli nurkowanie. Ten sport uczy współpracy w grupie i przede wszystkim zasad bezpieczeństwa. Życie kolegi w grupie zależy ode mnie i ja także mogę w pełni zaufania powierzyć siebie doświadczeniu kolegi, z którym nurkuję. W wolnych chwilach gram na pianinie moje ulubione szanty, ale nadal mój śpiew nie dorównuje talentowi żeglarskiemu. Lubię też pomaj-

sterkować budując coraz to ciekawsze układy elektroniczne. Zresztą jestem odpowiedzialny za stan instalacji elektrycznej na naszym jachcie. Sporo czasu poświęciłem także modelarstwu okrętowemu. Raz w roku, buduję razem z ojcem kotwicę z piasku w nadziei na dobre wyniki w każdym z nadchodzących sezonów żeglarskich. Ta fajna zabawa kontynuowana jest przez nas od dobrych 10 lat i stała się tradycją w naszej rodzinie. Kotwica to symbol nadziei, którą mam w sercu wyruszając w każdy kolejny rejs. Dziękujemy za rozmowę.


8 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

Ogłoszenie bezpłatne

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl


TEATR

Nowa premiera Narybek From Poland Teatr Narybek From Poland działa od kilku dobrych lat w Mysłowicach, wielokrotnie nagradzany na wielu festiwalach. Tym razem teatr zaprasza na pierwszą po wakacjach premierę monodramu

Kurier Mysłowicki

Kultura

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

KONCERT

„ZŁO/łamane przez/DOBRO” w wykonaniu debiutantki Klaudii Bady. 17 lutego to data oficjalnej premiery monodramu, chociaż spektakl był już grany w listopadzie podczas Festiwalu Teatralnego Absurdalia w Katowicach, gdzie został zauważony i otrzymał wyróżnienie. Przedstawienie odbędzie się o godz. 18 w filii MOK w Janowie Miejskim. Wstęp 5 zł.

Koncert Świąteczno -Noworoczny 30 stycznia w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej odbędzie się koncert ŚwiątecznoNoworoczny w wykonaniu artystów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda

oraz grupy artystycznej „Magiczna Górka” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Mysłowicach z gościnnym udziałem Bernarda Krawczyka. Koncert podzielono na dwie części: Wigilia w izbie śląskiej oraz Mała księżniczka - na motywach Małego księcia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Rozpoczęcie koncertu o godz. 17.00. Wstęp jest bezpłatny.

TANIEC: II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Rock’n’Rolla w Mysłowicach

SPEKTAKL: Od 16 lat bawią widzów jedyną w swoim rodzaju formą sceniczną

Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach wraz z Klubem Rock’ n’ Rolla Tradycyjnego Mysłowice organizują drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Rock’ n’ Rolla.

19 lutego w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy Grunwaldzkiej wystąpi Kabaret „Dno” z Dąbrowy Górniczej.

Konkurs w rytmie Rock’n’Rolla

REKLAMA

Pocztówki z lodówki w MOK Emilia Białecka

Paweł Zajdel Rock’n’Roll to dynamiczny taniec nieskrępowany sztywnymi regułami, wzbogacony o elementy akrobatyki. To także wspaniała zabawa, połączona z budowaniem kondycji, siły, koordynacji i pewności w tańcu, a przede wszystkim niepowtarzalne widowisko, od którego widz nie może oderwać wzroku. W tym roku II Ogólnopolski Konkurs Rock’n’Rolla w Mysłowicach odbędzie się 12 lutego o godz. 17.00 w hali Widowiskowo - Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bończyka. Impreza jest zdecydowanie wydarzeniem skierowanym do wszystkich, bez względu na wiek. Świetnie jest też odbierana przez całe rodziny. - Rock’n’Roll to taniec amatorów więc zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, każdego bez względu na wiek i poziom zaawansowania. Udział wezmą tancerze z kilku letnią przygodą z tańcem jak również tacy którzy ćwiczą zaledwie 2 miesiące. Zgłosiła się nawet para która nie jest kojarzona z żadnych klubem tanecznym. Biorą udział bo jak oznajmili - mają ochotę się pobawić przy muzyce lat 50 - mówi organizator turnieju Dawid Kaszta z Klubu Rock’ n’ Rolla Tradycyjnego. Konkurs został podzielony na 3 rudny, dwie po 20 minut i trzecią finałową 10 minutową.

9

Kabaret powstał w czerwcu 1996 roku w Dąbrowie Górniczej, słyną z niekonwencjonalnych pomysłów, gadżetów i wynalazków których nie wahają się użyć w swoich skeczach. Tworzą go: Wojciech Stala, Adam Mrozowicz i Jarosław Cyba. W najnowszym programie kabaretu ”Pocztówki z lodówki” zobaczyć będzie można kurtyzanę, znerwicowanego strusia, brakedance prawdziwych raperów, ostatnie chwile japońskiego kurczaka i oczywiście tytułową lodówkę zamieniającą się w najnowszy cud techniki. Początek spektaklu o godzinie 18. Bilety kosztują 20 złotych.

» KINO NOCNE

NOCniki Filmowe z Brygidą Tancerze zatańczą w konkursie z małym przerwami przez 3 godziny do muzyki lat 60-tych granej całkowicie na żywo przez zespół, który należy do czołówki w soim gatunku - Whisky River Rock’n’Roll Band. Więc poza tańcem publiczność będzie mogła posłuchać dużo odświeżonej rock and rollowej muzyki. W przerwach między rundami, dla widzów przygotowano wiele atrakcji, m.in. pokaz Szkoły Tańca Extreme Dariusza Kryli. W tym roku na wszystkich tancerzy czeka wiele upominków co zostanie niespodzianka

do dnia konkursu. - Zdradzić mogę, że pary finałowe nie otrzymają pucharów, które wręczane są przy większości tego typu imprezach tylko specjalne, jednorazowe płyty winylowe. Zainteresowani udziałem w konkursie mogą zgłaszać się do 4 lutego w Dziale Animacji Kultury MOK przy ul. Grunwaldzkiej lub telefonicznie: (32) 222-66-70, w.43. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny. Pełny regulamin można znaleźć na stronie Mysłowickiego Ośrodka Kultury www.m-ok.pl

17 lutego o godz. 21.00, podczas czwartego spotkania z nocnym kinem, MOK zaprezentuje trzy romantyczne komedie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w MOK, pok. 104.

» KULTURA HIP-HOP

Analogowe historie 28 stycznia w MOK przy ul. Grunwaldzkiej 7 odbędzie impreza „Analogowe Historie” prezentująca dokonania mysłowickiej kultury hip-hopowej. O godz. 14.00 odbędzie się Bitwa Taneczna, o 16.00 wystawa prac pionierów mysłowickiej sceny graffiti, a o godz. 17.00 Jam otwarty dla wszystkich tancerzy hip-hop i breakdance.

O przyrodzie w Muzeum 2 lutego w Muzeum Miasta przy ul. Stadionowej odbędzie się kolejne muzealne spotkanie, tym razem poświęcone przyrodzie Mysłowic i okolic.

Luiza Rotkegel, MMM Gościem kolejnego „Muzealnego Czwartku” będzie starszy kustosz Piotr Grzegorzek, pracownik Działu Przyrody i Ochrony Środowiska Muzeum w Chrzanowie, który wygłosi prelekcję zatytułowaną „Bezkrwawe łowy”. Pan Piotr zajmuje się badaniami terenowymi z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, zdobytą w ten sposób wiedzą chętnie dzieli się z innymi prowadząc wycieczki

i prelekcje. Ukończył Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Co prawda w pewnym momencie postanowił zostać pisarzem, ale dzięki temu został przyrodnikiem publikującym wiele artykułów. Od 2009 roku publikuje fotoreportaże na portalu grzyby.pl w dziale Wędrówki z Grzegorzkiem. km11/1/12


10 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

Historia

MYSŁOWICE: Od skromnej budki, do gmachu mysłowickiego Urzędu Pocztowego

Cesarski Urząd Pocztowy w Mysłowicach Usługi pocztowe sięgają swą historią w Polsce czasów państwa Bolesława Chrobrego, na którego dworze istniał dobrze zorganizowany system konnego przekazu wiadomości.

Dariusz Falecki W czasach nowożytnych usługi pocztowe zawitały na Górny Śląsk, stając się nawet motywem literackim w epoce romantyzmu. Na Górnym Śląsku centralny urząd pocztowy mieścił się w Tarnowskich Górach, tam wędrowały przesyłki wysyłane z Mysłowic drogą przez Królewską Hutę i Bytom. Jak podaje J. Lustig w swojej „Historii Miasta” Mysłowice posiadały również połączenie z Krakowem, dokąd pocztylion kursował dwa razy w tygodniu trasą przez Dziećkowice i Chrzanów,

a od 1833 przez Bieruń Nowy. Rozkwit usług pocztowych wiąże się z przeprowadzeniem

przez miasto linii kolei żelaznej w roku 1844. Od tego czasu notuje się gwałtowny wzrost prze-

syłek. Dotychczasowe skromne pomieszczenia poczty przestały wystarczać i w roku 1888 pruska

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl Dyrekcja Cesarskiej Poczty zadecydowała o budowie nowego gmachu, który stanął przy ulicy Powstańców. Gmach Mysłowickiego urzędu pocztowego należy do najpiękniejszych budynków w mieście. Zbudowany z czerwonej cegły w stylu neogotyckim doskonale wkomponował się w dzisiejszą ulicę Powstańców, stając się jej ozdobą. Nowy budynek imponował rozmachem nie tracąc nic na funkcjonalności. Mysłowicki urząd pocztowy nie zmienił się wcale i należy do najpiękniejszych w regionie. Budynek poczty był idealnie zlokalizowany sąsiadując z kompleksem dworca kolejowego. Stał przy jednej z najważniejszych ulic w mieście, ponadto w okresie międzywojennym przed budynkiem poczty swój główny przystanek posiadała linia autobusowa, która należała do prywatnego przewoźnika. Naprzeciwko poczty, w miejscu dzisiejszego kompleksu kiosków stał dwupiętrowy budynek, obok niego wchodziło się schodkami na kładkę przerzuconą nad torowiskiem, która

prowadziła na dzisiejszą ulicę Oświęcimską. Jedynym śladem po kładce są dwa wsporniki przy murze u stóp ulicy Oświęcimskiej (patrząc od strony poczty). Prezentowana pocztówka wydana została przez mysłowickie wydawnictwo kart pocztowych Carla Haucka w roku 1898 i przedstawia widok urzędu od strony frontowej. Budynek należał do najczęściej fotografowanych w mieście. Nad skrajnymi oknami pierwszego piętra widoczne są jeszcze do dzisiaj ślady namalowanych na tynku pruskich orłów. Na południowej fasadzie zachowało się w całości malowidło przedstawiające Hermesa - antycznego boga dróg i podróżnych. Nad lewym wejściem zamontowany był kiedyś zegar, a nad oknami drugiego piętra widniał mosiężny napis: „Kaiser-liches Postamt” (Cesarski Urząd Pocztowy). Do dnia dzisiejszego widoczne są ślady po śrubach utrzymujących napis. Kilka metrów przed lewym frontowym wejściem stał masywny słup ogłoszeniowy.

Horoskop na Luty 2012 BARAN 21.03 - 20.04 Nowe pomysły, przypływ energii. Uda ci się załatwić sporo ważnych spraw, rozwiązać kilka problemów. Postępować bardzo taktownie. W finansach spokojnie, ale pamiętaj, że pożyczka to ostateczność.

RAK 22.06 - 22.07 Będziesz w znakomitej kondycji intelektualnej. Rób, co do Ciebie należy, a dojdziesz do tego, czego pragniesz. Możesz z powodzeniem zająć się zadaniami, które pozwolą osiągnąć finansowe zyski.

LEW 23.07 - 22.08 Spotkania z przyjaciółmi lub kimś dawno nie widzianym dostarczą powodów do radości. Zdrowie wymaga większej troski. Zwiększ ilość spożywanych warzyw. Potrzebny Ci kontakt z naturą.

PANNA 23.08 - 22.09 Wolne chwile wykorzystaj na odpoczynek. Rozwijaj zainteresowania, na które ciągle nie masz czasu. Ruch na świeżym powietrzu zredukuje stres. Musisz wykazać się większym samozaparciem w swoich poczynaniach.

WAGA 23.09 - 23.10 Bierz to, co daje los. Jeśli postawi Cię przed dylematem, wybieraj pozytywne rozwiązania. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na wypoczynek, to chociaż unikaj stresu. Włącz pozytywne myślenie.

SKORPION 24.10 - 22.11 Czeka Cię dobra passa finansowa. Może dostaniesz podwyżkę, pracę albo okaże się, że sprzyja Ci szczęście w konkursach. Znajdź też czas na odpoczynek i zakończ zaległe sprawy, które odkładałeś.

STRZELEC 23.11 - 21.12 Załatwisz sprawy wymagające siły przebicia. Mimo wydatków bilans zadowalający. Najpoważniejsze wyzwania przełóż na kiedy indziej. Nie rozpraszaj się na zbyt wiele spraw. Najważniejsze jest opanowanie.

KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01 Kontakty z otoczeniem staną się bardziej przyjazne. Dzień sprzyja rozrywce i towarzyskim spotkaniom. Nie rób nikomu przykrości. Niewykluczony sukces w zawodowej i osobistej sferze życia.

WODNIK 21.01 - 20.02 Bądź optymistycznie nastawiony do życia. Rozstrzygną się ważne dla Ciebie kwestie. Nie martw się niczym na zapas. Dokuczać Ci za to zaczną dolegliwości zdrowotne. Zadbaj więc o siebie.

RYBY 21.02 - 20.03 Będziesz mieć dużą siłę przebicia i szansę na pomyślne rozwiązanie wielu spraw. Nie obniżaj sobie poprzeczki, stać cię na dużo. Możesz mieć duże problemy z doprowadzeniem spraw do końca.

OGŁOSZENIA DROBNE Koszt ogłoszenia to 1 zł netto za słowo. Ogłoszenie modułowe graficzne od 15 zł. POSZUKUJEMY KOREPETYTORÓW Szczegóły: www.fajnanauka.pl REKLAMA

BLIŹNIĘTA 22.05 - 21.06 Odczujesz przypływ energii. Nie spodziewaj się jednak zbyt wielu zmian w życiu zawodowym. Dziel obowiązki na małe zadania. Nie rozpraszaj dobrej energii na mało ważne sprawy i słuchaj dobrych rad.

BYK 21.04 - 21.05 Wykorzystaj wolny czas na relaks. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zająć się swoimi sprawami. Uważaj jednak na straty finansowe. Największe ryzyko może dotyczyć nieprzemyślanych zakupów i wydatków.

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI? www.fajnanauka.pl, tel. 534-777-257

Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

PORADY RADCY PRAWNEGO Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza na darmowe porady prawne w co drugi czwartek od godz. 10.00 w Kancelarii Kościelnej NSPJ. Kontakt tel.: 506-548-780

Mysłowice ul. Mikołowska 31 tel. (32) 307-10-20 lub 516-064-604 Więcej informacji na www.proecco.pl km10/1/12


Kurier Mysłowicki

Sport

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

SIATKÓWKA PLAŻOWA: W tym roku na Słupnej zagrają najlepsze pary męskie

PIŁKA NOŻNA: Zmiany kadrowe IV-ligowców

World Tour już za trzy miesiące

Zimowe transfery Górników

Choć za oknem śnieg i zima przygotowania do mysłowickiego World Touru idą pełną parą. Na pierwszy plan idzie finalizacja rozmów z potencjalnymi sponsorami, ale także z firmami, które bezgotówkowo wspierać będą zawody.

Przed nami jeszcze dwa miesiące do pierwszego gwizdka na czwartoligowych boiskach, ale kibice do tego czasu nie mogą narzekać na nudę.

TENIS STOŁOWY: Mysłowiczanki w czołowej dziesiątce w regionie

Wycofanie z rozgrywek klubu KS Częstochowa czy zmiana trenera w Górniku Piaski są istotnymi faktami, ale nie na tyle elektryzującymi co zmiany kadrowe w naszych zespołach. Liderujący w tabeli Górnik Wesoła rozpoczął treningi 9 stycznia na obiektach Katowickiego Miejskiego Klubu. Górnicy nie chcą się zadowalać mistrzem jesieni, a pozyskanie takich zawodników jak Michał Brzozowski czy będący na testach Paweł Cygnar i Michał Haftkowski (lada dzień mogą podpisać kontrakt) daje jasny i czytelny sygnał, że Wesoła będzie poważnym kandydatem do końcowego zwycięstwa. Ponadto do zespołu dołączył Daniel Kutarba (Slavia Ruda Śląska). Po stronie strat możemy zapisać Sławomira Czachowskiego

Tenisistki KTS Mysłowice wciąż na fali

SIATKÓWKA KOBIET: Zwycięstwo w dobrym stylu

FOT. ARCH. LESZEK LIGĘZA

Zwycięzcy męskiej edycji World Tour Mysłowice Open 2009 nat nad imprezą objął Minister Sportu i Turystyki. W Mysłowicach liczą iż piękna Pani Minister odwiedzi Śląsk w kwietniu. Zawody w tym roku znów powinny przyciągnąć rzesze najlepszych zawodników. W końcu mysłowicki World Tour będzie dla niektórych par szansą na walkę o punkty rankin-

gowe, które pozwolą im zagrać latem na Olimpiadzie w Londynie. Miejmy nadzieje, że do naszych pewnych olimpijczyków Fijałka i Prudla dołączą również Kądzioła i Szałankiewicz. Dla nas jako kibiców będzie to też ostatnia szansa żeby zobaczyć w jakiej formie przed Olimpiadą są Polacy.

W niedzielę 22 stycznia w Sosnowcu Milowicach rozegrano III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów w tenisie stołowym. Bardzo dobry występ w powyższych zawodach odnotowały zawodniczki Klubu Tenisa Stołowego Mysłowice.

treningi 16 stycznia na obiektach Kosztowskiej Unii. Podobnie jak lokalny rywal, „Kocina” nie zamierza przespać zimowego okienka. Do składu drużyny po kontuzji wracają Damian Kowalski oraz Patryk Ejdys. Ponadto drużynę wzmocnili Arkadiusz Kempa, Łukasz Dubaniewicz oraz Sławomir Sokół. Na wypożyczenie do Unii Kosztowy odszedł Krzysztof Godek.

W zeszłym tygodniu w Mysłowicach pięć najlepszych ekip juniorek walczyło o mistrzostwo województwa.

FOT. KTS MYSŁOWICE

Od lewej: Claudia Brudniok, Julia Braś i Magdalena Sala bowała także młodziutka żaczka Julia Tomecka, która również zagrała bardzo dobry turniej i zajęła miejsce w przedziale 17-24. Nasze zawodniczki zajmują

wciąż czołowe miejsca w wojewódzkich turniejach. Mamy nadzieję, że sukcesów będzie coraz więcej, czego im oczywiście życzymy!

Wędkarstwo rzutowe to dość trudna dyscyplina sportowa, polega na rzucaniu lekką muszką lub ciężarkiem do celu, którym są tarcze wykorzystując najważniejsze techniki wędkarskie. Ocenie podlega celność lub odległość wykonywanych rzutów. Treningi

wędkarskie dla uczniów z klas I-V szkół podstawowych, odbywają się w czwartki od 16.00 do 18.00 w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Gwarków 1. Warto pamiętać, że wędkarstwo rzutowe to sport, który można uprawiać również w gimnazjum. km12/1/12

W pierwszym meczu turnieju mysłowiczanki, obrończynie złotego medalu spotkały się ze srebrnymi medalistkami z zeszłego roku siatkarkami z Krzanowic. Mecz lepiej rozpoczęły przyjezdne, które objęły prowadzenie 11:3. W grze zawodniczek Silesi widoczne było duże zdenerwowanie, popełniały dużo prostych błędów. Walka trwała do samego końca, ale to mysłowiczanki po raz trzeci tego dnia pokazały, że mają większe umiejętności i wygrały do 22. Trzeciego dnia turnieju gospodynie rywalizowały z dąbrowiankami. Dla zawodniczek Silesii zwycięstwo pozwalało nawiązać kontakt z liderującą drużyną z Bielska. Dwa pierwsze sety miały podobny przebieg. Wyrównana walka trwała tylko przez pierwsze fragmenty potem do głosu dochodziły mysłowiczanki, które wygry-

FOT. NAD. SILESIAVOLLEY

SilesiaVolley

Wędkarstwo rzutowe. Co to takiego?

REKLAMA

(szuka klubu) oraz Marka Walczaka, któremu skończyło się wypożyczenie. Wciąż niejasna jest sytuacja kilku zawodników. Artur Karpowicz trenuje z II-ligowym Zagłębiem Sosnowiec, Marcin Smarzyński przebywa na treningach Orła Balin. Natomiast z zespołem Grunwaldu Ruda Śląska trenuje Michał Gruchalski. Nasz drugi IV-ligowiec Górnik 09 Mysłowice rozpoczął

Tytuł mistrzyń Śląska obroniony

Grażyna Wojciechowska, KTS Piąte miejsce w zawodach zajęła Julia Braś, w całym turnieju przegrywając tylko jeden pojedynek, który decydował o wejściu do czołowej „czwórki”. Julkę pokonała Martyna Zygadło (JKTS Jastrzębie Zdrój), późniejsza zwyciężczyni turnieju. Szóstą lokatę zajęła Magdalena Sala, a w przedziale miejsc 9-12 znalazła się Claudia Brudniok. Swoich sił ze starszymi koleżankami spró-

IV edycję biegu ukończyło 252 zawodników oraz 136 kijkarzy

FOT. ULA KOTAS, KSGORNIKWESOLA.PL

Pawe Banasik

MOSiR Mysłowice Tegoroczny FIVB Beach Volleyball Swatch World Tour 2012 odbędzie się nietypowo bo w ostatnim tygodniu kwietnia. - Jedynego czego możemy się obawiać to pogoda. Organizacyjnie nic już nas raczej nie zaskoczy. W ubiegłym roku mieliśmy niecałe dwa miesiące na przygotowanie zawodów, teraz mamy go znacznie więcej. Dodatkowo dochodzi już nasze doświadczenie w przygotowaniu - mówią organizatorzy. W tym roku w organizację turnieju włączy się Urząd Wojewódzki i Marszałkowski. Wzorem roku ubiegłego patro-

11

wały partie do 15 i 19. W trzecim secie zawodniczki MKS postawiły wszystko na jedną kartę i walczyły o zwycięstwo do samego końca jednak siatkarki Silesii i tym razem pokazały charakter i nerwy ze stali zwyciężając do 23 i w całym meczu 3:0. W czwartym dniu Silesia wygrała z BKS Aluprof Bielsko-Biała Dzięki temu zwycięstwu siatkarki Silesii zapewniły sobie udział w rozgrywkach ogólnopolskich,

gdzie będą reprezentowały miasto i województwo. Jako mistrzynie Śląska swój udział rozpoczną od ćwierćfinałów mistrzostw Polski. Rywalkami siatkarek będą mistrzynie województwa świętokrzyskiego oraz dwa zespoły wyłonione w turniejach 1/8 MP. Silesia zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej będzie w lutym gospodarzem turnieju ćwierćfinałowego. km15/1/12


12 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • styczeń 2012

Reklama

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

OGŁOSZENIE

km13/1/12

REKLAMA

km14/1/12

Kurier Mysłowicki 15/2012  

Kurier Mysłowicki - Niezależna Gazeta Mieszkańców Mysłowic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you