Page 1

Kurier

ISSN 2082-3762

Listopad 2011

MYSŁOWICKI

Listopad 2011 • Nr 13/2011

Niezalezn a gazet a mieszkanców

MIASTO

KOSZTOWY

Dzień Dawcy Szpiku dla Edyty Kafel

Zrobili z niego złodzieja

27 listopada w budynku II LO odbędzie się po raz drugi Dzień Dawcy Szpiku Kostnego » Strona 6 w Mysłowicach

REDAKCJA I BIURO OGŁOSZEŃ

To miała być zwykła wyprawa do lasu na grzybowe zwiady, a skończyło się » Strona 5 na dużej policyjnej akcji

Mysłowice, Plac Wolności 6 zapraszamy pon-pt: 9.oo - 17.oo tel. (32) 222 30 04

www.kuriermyslowicki.pl

MYSŁOWICE: Rodzice uczniów brzęczkowickich szkół zapowiadają protesty

Bitwa o Szkołę nr 6 z oświatą w tle Dość nieoczekiwanie, Urząd Miasta wdał się w spór z rodzicami uczniów dwóch brzęczkowickich szkół, z jednej strony powołując się na naglącą wyprowadzkę Zespołu Szkół Specjalnych z rozsypującego się budynku przy pl. Wolności, a z drugiej strony na rosnące koszty mysłowickiej oświaty.

Michał Mistewicz W ciągu trzech dni, najpierw w Szkole Podstawowej nr 6 w Brzęczkowicach, a później na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta, odbyły się dwa spotkania władz miasta z rodzicami obu szkół: SP 6, która ma być w zamyśle urzędników docelową siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych, oraz rodziców dzieci uczęszczających do SP 13 z Oddziałami Integracyjnymi.

Na pierwszym spotkaniu, już przed wejściem na salę, gości witały kartki trzymane przez dzieci „Naszej szkoły nie oddamy, bo o nią porządnie zadbamy”, a także długa kolejka dorosłych podpisujących się pod petycją o odwołanie planu przeniesienia. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele władz: wiceprezydent Grzegorz Brzoska, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Nowak, a także przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek i większość radnych Rady Miasta. - Droga do realizacji takiego pomysłu jest bardzo daleka. Ostateczna decyzja i tak jest w rękach Rady Miasta. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji - podkreślał za każdym razem wiceprezydent Brzoska. Dokończenie na str. 2

Kolejny wirtualny budżet miasta? Tak jak w gospodarce krajowej, tak i nasz miejski budżet czeka kolejny trudny rok. O ile w zapowiedziach rządowych, budżet ma trzy elastyczne rozwiązania w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach światowych, tak mysłowickie założenia budżetowe nie przystają do rzeczywistości nawet w jedynym jego wariancie.

Paweł Zajdel Projekt nowego budżetu na 2012 rok, przedstawiony przez prezydenta Edwarda Lasoka, był głównym tematem obrad Komisji Finansów oraz REKLAMA

km2/11/11

GA Z ETA

GAZETA BEZPŁATNA

Komisji Gospodarki Rady Miasta. Z przedstawionych założeń budżetowych wynika, że przyszłoroczne dochody mają osiągnąć poziom 246 mln 677 tysięcy zł przy wydatkach rzędu 239 mln 950 tysięcy zł, co daje ponad 6 mln 700 tys. zł nadwyżki budżetowej. Jednak jak w prosty sposób wykazali na posiedzeniu radni, założenia są przedstawione zbyt optymistycznie, a według niektórych z nich, niedoszacowanie budżetu może sięgać faktycznie od 10 do nawet 26 mln zł. Założenie do budżetu prezentowała skarbnik miasta Lidia Łazarczyk. - W projekcie łącz-

na kwota przypadających spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od kredytów oraz spłat kwot wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń nie przekracza 15 % planowanych dochodów Miasta. W budżecie środki bieżące okrojone i dostosowane do możliwości miasta - mówiła o założeniach skarbnik. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek to 14 mln zł i obejmują spłaty kredytów w kwocie 13 mln 350 tys. zł oraz spłaty zaciągniętych pożyczek na prawie 670 tys. zł. Dokończenie na str. 4

biuletyn informacyjny Stowarzyszenia „Progres” Strona 7

Kamery i patrole Rymerze Mieszkańcy osiedla Rymera mają dość życia w ciągłym strachu, nie chcą też elewacji pomazanych sprayem. Strona 2

Schronisko przed zimą Prócz karmy przydadzą się niepotrzebne, bądź stare koce, ręczniki, miski, garnki, najtańsze środki czystości, słoma czy zużyte deski. Strona 4

km1/11/11


2 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

Wydarzenia STARE MIASTO

ENERGETYKA

nicznie lub korespondencyjnie. Dzwoniąc na numer tel. (32) 606 06 Tauron zlikwidował 06 można m.in. zawnioskować Punkt Obsługi Klienta o wystawienie duplikatu faktury czy zmianę prognozy, a także przekazać Tauron Polska Energia S.A. zlikwido- stan licznika. Można także kupić wał POK znajdujący się w Mysłowienergię elektryczną do liczników cach przy ul. Obrzeżnej Północnej przedpłatowych oraz rozłożyć należ12. Większość spraw związanych ze ności na raty. Najbliższy POK znajsprzedażą i dostarczaniem energii duje się w Dąbrowie Górniczej lub elektrycznej można załatwiać telefo- Jaworznie przy ul. Woj. Polskiego.

Dokończenie ze str. 1

Spotkanie w sprawie likwidacji SP6

JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

Rozstrzygnięto przetarg na Obrzeżną Firma Wadrox S.A. z Częstochowy przebuduje ul. Mikołowską i Obrzeżną Zachodnią. Zakres prac obejmować ma m.in. remont nawierzchni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

KOMUNIKACJA

Kolejne podwyżki cen biletów KZK GOP

cimy więcej o 8-9 proc. Argumenty, by znów sięgnąć do kieszeni pasażerów, są podobne do tych, które usłyszeliśmy w sierpniu. Rosną ceny paliwa, a więc koszty utrzymania transportu miejskiego są coraz większe. - Za co mamy więcej płacić? Za spóźniające się stare Ikarusy, w których woda kapie z dachu? - oburza się Adam Polak, student z Mysłowic.

ŚRÓDMIEŚCIE: Czy kamery poprawią bezpieczeństwo oraz estetykę tej części miasta?

Więcej patroli i mobilne kamery na Rymerze ZSS, a także co stanie się z budynkiem ZSS. Kluczową kwestią zdaje się jest pytanie o to, czy projekt przenosin lub scaleń dotyczy także innych placówek na terenie miasta. Także Lech Bielański z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 poparł swoją przedmówczynie, zapowiadając kolejne pismo wystosowane przez środowisko rodziców dzieci. - Chcemy wyrazić stanowczy sprzeciw planowi przenosin, jako szczególnie szkodliwy dla całego miasta - mówił przedstawiciel rodziców. - Wszelkie próby łączenia naszych dzieci z dziećmi innych szkół będzie niosło za sobą doniosłe skutki wychowawcze. Według rodziców, czynnik ekonomiczny wymaga dogłębnej analizy jego skutków, a nie tylko analizy kosztów. - Musimy rozpatrzyć różne pomysły i koncepcje - mówił przewodniczący Komisji Tomasz Wrona. Wiceprezydent Brzoska dodał, że miasta w tej chwili nie stać na tak duże obciążenie budżetu. W Mysłowicach na oświatę wydajemy 112 mln zł, a na 8000 mysłowickich uczniów przypada około 1900 osób zatrudnionych w oświacie.

- Domagamy się aby nasze dzieci uczyły się w godnych warunkach, a w tej chwili każdy dzień to niebezpieczeństwo dla dzieci - jak memento zabrzmiały słowa rozżalonej przedstawicielki Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych. - Sprawa nowego budynku dla ZSS. był od lat spychany na margines, wielokrotnie byłam na posiedzeniach różnych Komisji i wciąż radni tylko kiwali głowami i mówili, że nowa szkoła nam się należy. I co? Wnioski z tego sporu są dwa: pierwszy to niepotrzebne w konsekwencji antagonizowanie środowisk obu, a nawet trzech szkół i przedszkola. Drugi to próba Urzędu Miasta przeprowadzenia szkół, która jak to już wiadomo może być okupiona sporymi protestami społeczności Brzęczkowic, przy czym nikt nie neguje znalezienia dobrego rozwiązania dla równie trudnej sytuacji Zespołu Szkół Specjalnych. Z drugiej strony atmosfera sporu w środowisku związanym z oświatą może z kolei ułatwić zapowiadane przez Prezydenta Lasoka cięcia budżetowe w tej sferze.

Mieszkańcy osiedla Rymera w Mysłowicach mają dość życia w ciągłym strachu, nie chcą też elewacji pomazanych sprayem. Przez to wstydzą się okolicy, w której mieszkają.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Zamów reklamę w Kurierze Mysłowickim oraz internetowym Portalu Mieszkańców Mysłowic www.m-ce24.pl

Numer zamknięto 23 listopada 2011r.

Mysłowice, Plac Wolności 6/8 III piętro tel. (32) 222-30-04, e-mail: reklama@m-ce24.pl

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych spółki MarineMedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Kurierze Mysłowickim jest zabronione bez zgody wydawcy.

Nasi specjaliści czekają na Twój telefon w dni powszednie w godz. 9-17.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.

oraz zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także odbudowę skarpy przy ul. Mikołowskiej. Zaproponowana kwota to 6 724 816, 95 mln zł. Koszty remontu pokryte zostaną w większości ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu Państwa, która wyniosła 5 500 000 mln zł. Pozostała kwota pokryta zostanie z budżetu Miasta.

Wydawca: MarineMedia Redaktor naczelny: Tomasz Kusiak Zastępca redaktora: Michał Mistewicz

Redakcja: ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 e-mail: redakcja@kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl

Zasięg: Bończyk, Brzezinka, Brzęczkowice, Ćmok, Dziećkowice, Janów Miejski, Kosztowy, Krasowy, Larysz, Ławki, Morgi, Piasek, Słupna, Stare Miasto, Śródmieście, Wesoła, Imielin, Chełm Śląski, Lędziny

Zespół redakcyjny: Tomasz Kusiak, Emilia Białecka, Michał Mistewicz, Dominik Kulawik, Paweł Banasik, Paweł Zajdel

Wydawnictwo MarineMedia ul. Plac Wolności 6 lok. 8 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-30-04 Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Policjanci mysłowickiej patrolówki na ul. Obrzeżnej Północnej zauważyli Volkswagena jadącego bez opony na jednym z kół. Kierowca nie reagował na sygnały do zatrzymania. Policjanci rozpoczęli pościg.

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego planuje kolejną podwyżkę cen biletów, i to już na wiosnę przyszłego roku. Za podróż autobusem lub tramwajem zapła-

Kurier

Mysłowicki

Pijany kierowca uciekał na felgach

Podczas ucieczki z samochodu uciekiniera odpadła następna opona. Na wysokości ul. Jabłoniowej funkcjonariusze zatrzymali „rajdowca” z Chełmu Śląskiego. Okazało się, że mężczyzna był kompletnie pijany. Przeprowadzone badania wykazały, że miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy.

Nakład: 7.000 sztuk egzemplarzy

Współpracują: Stowarzyszenie „Moje Miasto”, Barbara Magdziorz, Aleksandra Banasik, Dariusz Falecki, Maciej Józefiak

Paweł Zajdel Kilka dni temu odbyło się spotkanie dotyczące licznych aktów wandalizmu na mysłowickim osiedlu Rymera, zwołane w związku z licznymi interwencjami Rady Osiedla i skarg samych mieszkańców, którzy nie czują się bezpiecznie w swojej okolicy zamieszkania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych oraz wiceprezes Spółki Mieszkaniowej Mysłowice. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych działań w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości oraz wypracowanie standardów i określenie kierunków współdziałania, zmierzając do podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Rymera. W trakcie dyskusji wszystkie strony wspólnie ustaliły wstępne kierunki działań. Postanowiono zwiększyć częstotliwość oraz zasięg patroli Policji i Straży Miejskiej. Rozważano też możliwość wprowadzenia patroli obywatelskich. Miasto zaproponowało także inne rozwiązanie - montaż kamer na osiedlu. Monitoring miałby działać odstraszająco na potencjalnych wandali i chuliganów. Ma również wpłynąć pozytywnie na ogólną poprawę bezpieczeństwa. Dziś, w wielu

FOT. MZGK

Niektórzy radni wskazywali także na główny, poza trudną sytuacją miasta, powód przeniesienia: zrzucenie na barki gmin kosztów edukacji szkolnej bez subsydiowania z budżetu centralnego. To pierwsze spotkanie, poza wykorzystaniem udawanego płaczu grupy dzieci, nie przyniosło rozwiązania. W poniedziałek, na początku posiedzenia Komisji, przewodniczący radny Tomasz Wrona, wyjaśniał, że radni nie otrzymali dotąd żadnych materiałów ze strony prezydenta, mówiących o jakichkolwiek szczegółach planowanych przenosin do budynku SP 6, obecnego Zespołu Szkół Specjalnych. Jak mówił wiceprezydent Brzoska, pomysł ten, jako luźny plan powstał w ramach dyskusji na temat miejskiej sieci szkółi przedszkoli i sposobu rozwiązania rosnących kosztów oświaty w Mysłowicach. W odpowiedzi Sylwia Bobek, przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 6, odczytała pismo, które złożone zostało na ręce prezydenta i Rady Miasta. W piśmie rodzice dzieci wyrażają sprzeciw planowanym przenosinom dzieci do SP nr 13. Rodzice podkreślają, że władze miasta nie starały się szukać alternatywnego rozwiązania. - Jesteśmy zdruzgotani faktem, że kosztem naszych dzieci władze miasta chcą rozwiązać długoletnie problemy lokalowe Zespołu Szkół Specjalnych - czytamy w piśmie. Według rodziców SP nr 6 jest szkołą, która ma wysoki poziom nauczania, a już innym argumentem jest to, że SP nr 13 nie jest przygotowana do przyjęcia dzieci z „szóstki”. Rodzice zwrócili się także do Prezydenta o odpowiedzi na pytania, jaka jest różnica w kosztach między dostosowaniem SP nr 6 do wymogów „ósemki”, a remontem obecnego budynku

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

przypadkach, mieszkańcy Rymery boją się interweniować i zgłaszać sprawę na policję. - Na chuliganów nie ma sposobu, zawsze się mszczą. Czują się bezkarni - żalą się. Podczas spotkania, Jacek Stankowski z SM Mysłowice, której budynki i administrowane obiekty są najczęściej dewaREKLAMA

stowane, zadeklarował, że spółka zapewni miastu dostęp do energii elektrycznej niezbędnej do zainstalowania w dzielnicy kamer. Wyraził również nadzieję poprawy estetyki osiedla. Przyłapani na gorącym uczynku wandale odpowiadaliby za swoje chuligańskie wybryki i ponosili za nie konsekwencje. km2/11/11

Kurier Mysłowicki jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. Pr 2321.


www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl BRZĘCZKOWICE

Odprowadzał ścieki na cudzą działkę W poniedziałek patrol strażników miejskich przeprowadził kontrolę działek przy ul. gen. J. Ziętka w Brzęczkowicach pod kątem gospodarki wodno-ściekowej. Kontrola spowodowana była anonimo-

Kolejny alarm bombowy w sądzie Miesiąc temu informowaliśmy o drugim fałszywym alarmie bombowym w mysłowickim Sądzie Rejonowym. Wówczas zatrzymano 33-letniego sprawcę tego „żartu”. 17 listopada do Sądu ponownie zadzwonił anonimowy rozmówca informując o podłożeniu ładunku wybuchowego. Przerwano rozprawy sądowe oraz zarządzono ewakuację pracowników sądu. Po przeszukaniu budynku nie potwierdziło się zgłoszenie o podłożeniu bomby. Obecnie policja prowadzi działania mające na celu wykrycie sprawcy zgłoszenia. Grozi nie tylko do 3 lat pozbawienia wolności, ale również będzie musiał pokryć wszystkie koszty związane z akcją ratowniczą.

» URZĄD MIASTA

Urząd uruchomił platformę Intranet Urząd Miasta uruchomił platformę komunikacyjną Intranet, za pomocą której udostępniane będą dla mediów materiały, kalendarz wydarzeniach związanych z działalnością Urzędu oraz wszystkie ważne informacje i komunikaty dla mieszkańców dotyczące miasta. - Celem wprowadzenia modułu medialnego jest umożliwienie mediom łatwego i szybkiego dotarcia do ważnych i aktualnych, z punktu widzenia miasta i instytucji informacji - wyjaśnia Kamila Szal, rzecznik prasowy UM. Należy dodać, że dotychczas dziennikarze mieli problem z miejską informacją, zarzucając władzom hermetyczność.

» MYSŁOWICE

Skarbek sprzedaje ozdoby świąteczne W każdy czwartek, aż do Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Skarbek” będą sprzedawać w Urzędzie Miasta ozdoby świąteczne. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie w całości na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. REKLAMA

Nastolatkowie z marihuaną Mysłowiccy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie ujawnienia środków odurzających u dwóch mysłowiczan w wieku 16 i 17-lat. W minioną sobotę po godz. 19.00 policjanci patrolujący

Sprawą trującej Boliny zajęła się Prokuratura

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, prowadzący od lipca sprawę zanieczyszczania potoku Bolina, złożył zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez firmę Eko Harpoon Rewital.

Tomasz Kusiak Zdaniem inspektora, firma która ma zajmować się oczyszczaniem ścieków i unieszkodliwianiem odpadów w sposób niezgodny z prawem odprowadza je do potoku. Ostatnie badania próbek wody świadczą o prawdziwie ekologicznej bombie. Dopuszczalne normy stężeń szkodliwych

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

POLICJA

wym zgłoszeniem o nielegalnym wylewaniu szamba. Po kontroli wytypowanych działek strażnicy ujawnili kto i w jaki sposób odprowadza ścieki. Jeden z mieszkańców nie posiadał umowy ani żadnych rachunków na usuwanie nieczystości oraz nie potrafił wyjaśnić jak nieczystości usuwa. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 100zł.

FOT. DOMINIK KULAWIK-BIAŁEK

» STARE MIASTO

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

związków w ściekach zostały przekroczone o 100, a nawet do 300 razy w stosunku do warunków dopuszczalnych. A to oznacza, że substancja wpuszczona do rzeki zagraża zdrowiu, a nawet życiu okolicznych mieszkańców. W wyniku przeprowadzonej kontroli wyszło na jaw, że urządzenia oczyszczalni mechaniczno-biologicznej są w tak fatalnym stanie i w każdej chwili grożą katastrofą budowlaną. Inspektorzy stwierdzili także niezgodne z posiadanym zezwoleniem składowanie niebezpiecznych odpadów w rejonie wylotu ścieków do potoku Bolina, za co na prezesa firmy nałożono mandaty karne.

Kolejna, zakończona w listopadzie kontrola ujawniła inne wloty nielegalnych kanałów. Nie potwierdziły się także twierdzenia prezesa spółki, że biało-szare ścieki, najczęściej obserwowane w potoku Bolina wprowadzane są do kanalizacji przez podmioty trzecie. Potwierdziła natomiast, że Spółka niezgodnie z prawem, mimo ostrzeżeń i kar stale odprowadza ścieki do potoku. Kilka dni temu WIOŚ w Katowicach zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na zanieczyszczaniu środowiska mogącym spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Inspektorat wystąpił również do Katowickich Wodociągów, by zamknęły oczyszczalnię, przez którą ścieki są odprowadzane. - Dodatkowo wystąpiliśmy z prośbą o przedstawienie umów z wszystkimi podmiotami gospodarczymi, które wprowadzają ścieki do kanalizacji oraz informacji o pozwoleniach wodnoprawnych dla tych firm, które wytwarzają ścieki przemysłowe oraz o wynikach ich badań - informuje Anna Wrześniak z WIOŚ.

3

ul. Katowicką zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy w rękach trzymali charakterystyczne woreczki foliowe. Jak się okazało z zawartością 5 gramów marihuany. W myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, za jej posiadanie może grozić do 3 lat więzienia. O karze dla młodych mysłowiczan zadecyduje sąd rodzinny i nieletnich.

WESOŁA: Pierwsze decyzje o sprzedaży obiektu przy ul. Dzierżonia

Kino Kosmos pod młotek

Miasto chce wystawić na sprzedaż budynek po byłym kinie Kosmos II przy ul. Dzierżonia. Powodem decyzji są zły stan budynku oraz pieniądze.

Michał Mistewicz Po wielu miesiącach dyskusji na temat ewentualnego remontu budynku byłego Kina Kosmos II w Wesołej i zorganizowania tam ponownie ośrodka kultury, prezydent Lasok podjął decyzję o wystawieniu kina w przetargu na sprzedaż. Ostateczną decyzję na ten temat podejmą radni na najbliższej sesji Rady Miasta. Jak wyjaśnia prezydent Lasok,

miasto wydało już na obiekt ponad 2 mln zł. Drugim powodem odstąpienia od planów remontu budynku zbudowanego w 1960 roku to jego fatalny stan techniczny. Uwidocznione w części fundamentów szkody górnicze oraz naprawy i potrzeba dalszej adaptacji pomieszczeń to koszty rzędu około 3 mln. zł. - Ponosimy koszty nadzoru, a budynek nie jest użytkowany i z każdym miesiącem traci na wartości. Druga sprawa to fakt, że jest to po prostu betonowy bunkier z wadą konstrukcyjną, jego ogrzewanie wyniosłoby majątek - mówi prezydent.

Uczniów z Kościelnej przenieśli na Reja Na początku listopada otrzymaliśmy sygnały od czytelników o nieoczekiwanej likwidacji oddziału Szkoły Podstawowej nr 10 w Brzezince.

Paweł Zajdel Jak już dziś wiadomo dzieci najmłodszych klas zostaną przeniesione do głównego gmachu przy ul. Reja. Jednym z powodów przenosin, okazało się pęknięcie kotła centralnego ogrzewania, który spowodował z kolei zala-

nie szkolnych korytarzy. - Powodem zamknięcia SP nr 10 był zły stan budynku: nieszczelne okna, brak właściwego ocieplenia. Aby zapewnić uczniom odpowiedni poziom bezpieczeństwa i warunków do nauki Urząd zdecydował o przeniesieniu zajęć do budynku przy ul. Reja - tłumaczy Kamila Szal z UM. Kolejnym argumentem jest to, że w trakcie trwania zajęć w starym budynku szkolnym dzieci chcąc skorzystać z sali komputerowej czy stołówki musiały przechodzić na

ul. Reja. Jak tłumaczą urzędnicy, w obliczu niżu demograficznego taka decyzja, pozwalająca na naukę w dogodnych warunkach, wydaje się być najbardziej rozsądna. - Była mowa, że nie będzie przenosin bo będą protesty, więc zrobiono to po cichu. A co z dziećmi, których rodzice pracują, a one chodzą na późniejszą godzinę? - pyta jedna z matek. Dyrekcja szkoły zapewnia, że w takim przypadku, dzieci będą miały zapewnioną opiekę od samego rana. km11/11/11


4 Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

ZDROWIE

Pomóc bezdomnym i potrzebującym W porze zimowej osoby bezdomne, starsze i zamieszkujące samotnie, a także osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwym narażone są na szybkie wychłodzenie organizmu. W związku z nadchodzącą zimą uruchomiona

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl PRAWO

została specjalna bezpłatna infolinia 0 800 100 022 pod którą osoby pozbawione dachu nad głową, będą mogły uzyskać pomoc. My także możemy pomóc informując o miejscu ich pobytu policję tel. (32)317 32 00 lub straż miejską tel. (32) 222 21 64. Potrzebujący mogą pójść po pomoc do ogrzewalni MOPS i noclegowni na ul. Strażacką, gdzie mogą liczyć na schronienie, ciepły posiłek czy odzież.

Terminy spotkań z radcą: 01.12.2011r. godz. 16:00 - 20:00 05.12.2011r. godz. 16:00 - 20:00 07.12.2011r. godz. 16:00 - 20:00 09.12.2011r. godz. 16:00 - 20:00 13.12.2011r. godz. 16:00 - 20:00 15.12.2011r. godz. 16:00 - 20:00 17.12.2011r. godz. 10:00 - 14:00 19.12.2011r. godz. 16:00 - 20:00

Bezpłatne porady prawne Poradę można uzyskać w Punkcie Poradnictwa Otwartego, który mieści się w budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach - Starym Mieście przy ul. Grunwaldzkiej 7.

Więcej informacji na stronie: www.ppo-arl.com.pl

Wzrosną podatki od nieruchomości i środków transportu. O 67 procent!

Schronisko apeluje o pomoc przed zimą

Wzrost stawek prezydent tłumaczy brakiem podwyżek w tym podatku od dwóch lat oraz faktem, że robią to także ościenne miasta. Nieoczekiwanie podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miasta, która oceniała uchwałę, radni klubu Wspólnie dla Mysłowic z inicjatywy radnego Dariusza Wójtowicza wsparci przez radnego Sebastiana Roncoszka z RAŚ, przegłosowali wniosek o wzrost stawek tylko do poziomu 4,2% czyli wskaźnika inflacji. Taki wniosek jest o tyle ciekawy, że RAŚ wskazywany był dotąd jako wiernego koalicjanta rządzącego miastem Mysłowickiego Porozumienia Samorządowego. Jak wyjaśniała naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych UM Grażyna Wojciechowska, stawki są pod-

noszone o 75% różnicy między przyszłoroczną stawką maksymalną wskazaną przez Ministerstwo Finansów a obecnie obowiązującą stawką. Według podanych wyliczeń średnio stawki wzrosną dla gruntów z działalnością gospodarczą 0,82 zł/m2 (wzrost o 7%), pozostałych 0,38 zł/m2 (wzrost o 67%), od budynków mieszkalnych 0.68 zł/m2 (wzrost o 10%), budynków związanych z działalnością gospodarczą 21,15 zł/m2 (wzrost o 13%), budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,30 zł/m2 (wzrost o 11,5%)

i dla pozostałych 7,17 zł/m2 (wzrost o 8,5%). Podatek od budowli wyniesie 2% ich wartości. Podwyżka ta, z której dochody wykazane zostały już w projekcie budżetu na 2012 rok, mają przynieść o 4 mln zł więcej niż ze stawek obecnych. Według zestawienia przedstawionego podczas posiedzenia Komisji, stawki już podniosły lub podnoszą Imielin, Tychy, Chorzów, Bytom, Dąbrowa Górnicza - do stawek maksymalnych, natomiast do poziomu inflacji podniosły Mikołów, Sosnowiec, Katowice, zaś o 15% podniosło Jaworzno.

- Patrząc na gminy sąsiednie o lepszych budżetach, to przyjęcie przez nas stawki inflacyjnej to trochę mało - mówiła przewodnicząca Marcjanna Mądry (MPS) - Budżet miasta jest trudny, wszędzie musimy szukać pieniędzy. - Należy mieć argumenty dla mieszkańców za wprowadzeniem takich podatków, a taką podwyżkę trudno argumentować. Mieszkańcy będą nas pytać co zrobiliśmy aby ściągnąć inwestorów - mówił z kolei radny Wójtowicz. Także w swojej wypowiedzi radny Antoni Zazakowny wskazał, że podwyżki w wysokości 67% to terapia szokowa dla mieszkańców, a miasto powinno być przewidywalne, więc gdyby ustalić że wzrost będzie coroczny o dany procent to mieszkańcy łatwiej przyjęliby podwyżkę. Jeśli chodzi o stawkę od środków transportowych to wzrosną one jedynie o minimalną stawkę wskazaną przez Ministerstwo Finansów, a przypomnijmy, że wysokość podatku nie może być niższa od tej stawki minimalnej.

nia we wszystkich jednostkach. Natomiast po stronie dochodów - skok z wykonanych na ten rok 220 mln zł na 246 mln zł. Właśnie tutaj zaczynają się przysłowiowe schody. Jak zauważył na posiedzeniu Komisji, radny Antoni Zazakowny, wykazano w dochodach miasta wzrost w udziałach z podatku PIT aż o 10 mln zł, co przy sytuacji miejskich przedsiębiorstw jest wynikiem nierealnym. - Czy właśnie tutaj nie nadymamy sobie wirtualnego wyniku? - pytał radny Zazakowny. Przypomnijmy, że tylko w pierwszej połowie tego roku, zamknięto w Mysłowicach około 300 firm. Druga sprawa to

niedoszacowanie składki płaconej przez miasto do KZK GOP. W wydatkach zostały określone na poziom 6 mln 627 tys. zł, gdzie, jak wskazywali radni i przyznawała skarbnik miasta, powinno być co najmniej 11 mln zł. Trzecim poważnym zarzutem, który wymieniali radni to brak wykazanych w projekcie środków na działalność statutową MZGK. - Według mojej oceny, w tym projekcie brak co najmniej 26 mln zł - ocenił radny Damian Sojka. Natomiast radny Piotr Oślizło wskazał, jak wielkim zagrożeniem dla przyszłorocznego budżetu jest wciąż zła kondycja MPWiK. W przyszłym

roku spółkę czeka zapłata 4 mln zł za podatek od nieruchomości. - Nie wyobrażam sobie sytuacji, że MPWiK nie zrestrukturyzuje swojego zadłużenia, bo to pociągnęłoby miasto na dno. To co zostało przedstawione to jest to, na co nas stać jako miasto. W tym budżecie nie ma dochodów wirtualnych jak w tym roku na poziomie 57 mln zł - odpowiadał prezydent Lasok. Prezydent wskazał także dział, który będzie wymagał szczególnych cięć z powodu obciążeń budżetowych, które przekraczają 50%. Będzie to oświata. Jak można się domyślać, będą więc zamykane kolejne szkoły, lub jak

w przypadku SP6, przenoszone. Oficjalnymi powodami jest niż demograficzny i brak subwencji z budżetu centralnego. Dodatkowym cięciom poddane są także środki dla MOPS - 7 mln 238 tys. zł wobec 12 mln 144 tys zł w obecnym. Wobec wykazanych sporych cięć w niektórych działach, radni złożyli wniosek do prezydenta o uzasadnienie realności osiągnięcia takich wyników. Radni pytali także o plan awaryjny, jeżeli wykonanie budżetu się nie uda. Jedyną receptą na taką sytuację to rozmowa z jednostkami i cięcie wydatków bieżących, ale tu już szczegółów brak.

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą głosować uchwałę wnoszoną przez prezydenta miasta o podniesieniu stawek od nieruchomości.

Zbliża się zima, a to z kolei bardzo ciężki czas dla schronisk. Brakuje wszystkiego, także ciepła w sensie dosłownym i przenośnym

Tomasz Kusiak Mysłowicki oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami rozpoczął właśnie akcję „Pomóż nam pomagać”. Może ona m.in. sprawić, że chociaż raz dziennie milusińscy schroniska otrzymają wartościowy posiłek. - Mile widziana będzie sucha karma dla zwierząt, ryż,

makaron, kasza ale i nie tylko. Zimą zmienia się wszystko, także menu. Psy muszą jeść więcej mięsa, by lepiej znosiły niską temperaturę - tłumaczy Andrzej Giera z mysłowickiego TOnZ-u. Prócz karmy przydadzą się także niepotrzebne, bądź stare koce, ręczniki, miski, garnki, najtańsze środki czystości, słoma czy zużyte deski. Dary można przynosić w godz. 10-16 oraz w weekendy 10-15 do schroniska przy ul. Sosnowieckiej 16 w Mysłowicach lub naszej redakcji. Szczegóły pod nr. tel. (32) 316 08 85.

Kolejny wirtualny budżet Dokończenie ze str. 1 Dodatkowo w tej grupie znajdują się środki na udzielenie pożyczek dla Mysłowickiego Centrum Zdrowia oraz Szpitala Nr 2 w łącznej kwocie 850 tys. zł. Po stronie przychodów w wysokości ponad 8 mln zł wymienione są wpływy z emisji obligacji (4 mln zł), kredyt (434 tys. zł), spłaty udzielonych pożyczek (850 tys. zł) i wolne środki obrotowe (ponad 2 mln 850 tys. zł). Projekt budżetu zawiera upoważnienie dla Prezydenta na zaciągnięcie REKLAMA

kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego - jak to ujęto - deficytu budżetu 2012 na kwotę 12 mln zł. Porównując tegoroczny budżet z projektem na rok 2012, faktycznie na pierwszy rzut oka można wymienić na plus zejście z wydatków z poziomu 259 mln zł na 239 mln. Z drugiej strony wykonanie tegoroczne to właśnie prawie 239 mln zł. Planowany wynik, jak wyjaśnia Urząd Miasta, osiągnięto dzięki cięciom 20% na wynagrodze-

FOT. SXC.HU

FOT. SXC.HU

Paweł Zajdel

km8/11/11

km5/11/11


Mysłowiczanka ponownie ministrem W miniony piątek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu. Jako pierwszy przysięgę przed prezydentem złożył sam prezes Rady Ministrów. W gronie

Mija rok od wyboru prezydenta miasta W dniu 5 grudnia mija rok prezydentury Edwarda Lasoka. Na portalu M-ce24.pl trwa sonda na temat jak mieszkańcy oceniają zarządzanie miastem. Dotychczas 18% respondentów oceniło aktualne poczynania władz negatywnie, 21% pozytywnie, 42% uważa, że nic się nie zmieniło, a 19%, że jest gorzej niż było.

FOT. ARCH. KMP

Deweloper budujący mieszkania przy ul. Szopena na tzw. Maazynbergu wystąpił do miasta z ofertą kupna sąsiadujących nieużytków, chcąc kontynuować budowę nowego osiedla, zbudować garaże, a także przedszkole.

W parafii Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach trwa akcja charytatywna Caritas Polska - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Każdy, kto chce pomóc ubogim dzieciom może kupić małe i duże świece w cenie 8 i 12 zł. Świece są do nabycia w zakrystii oraz w kancelarii.

Stypendia dla najzdolniejszych W ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic” piętnastu najzdolniejszych uczniów z naszego miasta otrzymywać będzie stypendia naukowe, sportowe

Zrobili z niego złodzieja Sąd go uniewinnił

Kolejne inwestycje na Maazynbergu

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

EDUKACJA

ministrów uroczyste ślubowanie złożyła także mysłowiczanka Elżbieta Bieńkowska, która pokieruje Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Jej zastępcą pozostanie Adam Zdziebło. Mysłowiczanka w tegorocznych wyborach parlamentarnych uzyskała także mandat Senatora startując w okręgu wyborczym obejmującym obszar Mysłowic.

» ŚRÓDMIEŚCIE - ZACHÓD

» CARITAS POMAGA

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

To miała być zwykła wyprawa do lasu na grzybowe zwiady, a skończyło się na dużej policyjnej akcji, przesłuchaniach i oskarżeniu o kradzież węgla.

Tomasz Kusiak 52-letni Józef F. z Kosztów został zatrzymany „na gorącym uczynku” pod zarzutem kradzieży miału węglowego z torów. O sprawie krzyczały

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

nagłówki gazet, mówiono i w telewizji. Hańbiąca plotka zaczęła rozprzestrzeniać się jak zaraza. „Józef to złodziej” - szeptali ludzie, pokazując palcem. Dopiero po trzynastu miesiącach walki o sprawiedliwość, Sąd Rejonowy w Mysłowicach przyznał mu rację i oczyścił z zarzutów. We wrześniu 2010 r. Strażnicy Ochrony Kolei zatrzymali pana Józefa pod zarzutem kradzieży miału węglowego z tzw. usypu

5

i artystyczne w wysokości 200 zł miesięcznie. Stypendia przyznane na rok szkolny 2011/2012 wypłacone zostaną jednorazowo w grudniu bieżącego roku za okres od września do grudnia 2011. W kolejnych miesiącach do 15-go dnia każdego miesiąca, aż do czerwca przekazywane będą kolejne transze. O przyznaniu stypendiów decydowały indywidualne osiągnięcia uczniów w szkołach oraz konkursach.

Koszmar na Mikołowskiej

na leśnym szlaku kolejowym Brzezinka-Lędziny. Na widok mundurowych zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został schwytany i przekazany policjantom z Mysłowic. Tłumaczył, że nic nie ukradł tylko zbierał grzyby. Prokurator uznał tłumaczenia za mało wiarygodne i skierował akt oskarżenia przeciwko panu Józefowi do sądu żądając kary trzech miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Pan Józef znalazł się przy torach, ponieważ to jedyna droga do lasu z jego domu. Obalił też wersję, jakoby ładował miał do worków. Nie był w stanie tego zrobić, bo był świeżo po skomplikowanej operacji dłoni. Dla sądu zeznania SOK-istów okazały się niespójne. Nie odnaleziono dowodów rzekomej kradzieży oraz ewentualnych wspólników. Dziś, gdy pan Józef został uniewinniony, zależy mu na nagłośnieniu sprawy. Nie usłyszał przeprosin ani nie dostał zadośćuczynienia, jednak przestrzega innych na własnym przykładzie.

FOT. TOMASZ KUSIAK

POLSKA

» MYSŁOWICE - SONDA

Kurier Mysłowicki

Wydarzenia

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Od kilku miesięcy na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej i Moniuszki nie działa sygnalizacja świetlna. Jak długo będzie trwał jeszcze ten komunikacyjny koszmar? Pytają oburzeni mieszkańcy.

Tomasz Kusiak Okazuje się, że światła się zepsuły, a na ich naprawę nie ma pieniędzy. Pulsujące pomarańczowym światłem skutecznie utrudniają życie kierowcom i pieszym, którzy powinni mieć oczy dookoła głowy. Niestety, w mysłowickim magistracie nie potrafili nam powiedzieć kiedy usuną awarię. - Sygnalizacja została bardzo poważnie zdewasto-

wana. Koszt naprawy wynosi ok. 14.500 zł. Ze względu na bardzo wysoką kwotę remontu Urząd nie ma możliwości realizacji naprawy w tym roku. Jeżeli uda się zabezpieczyć taką kwotę w budżecie na rok 2012 sygnalizacja zostanie naprawiona - tłumaczy Kamila Szal, rzecznik UM. Jedni twierdzą, że sygnalizacja w tym miejscu jest zbędna przez tworzące się gigantyczne korki, ale brak świateł to także spore niebezpieczeństwo. W samym listopadzie doszło tu do kilku niegroźnych kolizji drogowych oraz do śmiertelnego w skutkach potrącenia pieszego. Może gdyby światła działały, byłoby bezpieczniej. km3/11/11

Apteka Na Rynku

Mysłowice, ul. Rynek 21 Rozmowa z farmaceutą Szymonem Dębowskim, właścicielem apteki „Na Rynku” Apteki miewają zwykle stałych klientów. Czym charakteryzuje się Pana apteka, że klienci chętnie tu przychodzą? Mamy szeroki asortyment i naprawdę dobre ceny. Pacjenci z pewnością to doceniają, ponieważ przychodzą do nas regularnie. Myślę, iż wpływa na to również jakość obsługi, która jest naprawdę miła, fachowa i profesjonalna. Bardzo często słyszymy i czytamy opinie o wysokich cenach leków. Jest to bolesne szczególnie dla starszych ludzi. W jaki sposób kształtują się ceny w Pana aptece? Czy klient może liczyć na jakieś ciekawe promocje? W Polsce odpłatność za leki należy do najwyższych w Europie. Państwo refunduje tylko niecałe 40 proc. ich wartości. W naszej codziennej praktyce dostrzegamy ten problem i staramy się go rozwiązywać. Dzięki współpracy w ramach Aptek ze znakiem Kangura mamy możliwość nabywania leków w niższej cenie. Możemy więc proponować naszym Pacjentom bardziej przyjazne ceny. Cyklicznie wydawane gazetki oferują produkty dostępne bez recepty w naprawdę rewelacyjnych

cenach. Dodatkowo każda osoba odwiedzająca aptekę Na Rynku może skorzystać z programu lojalnościowego. Oprócz dodatkowego rabatu oferuje on również ciekawe gratisy jak np. kremy do rąk, czasopisma o zdrowiu itp.

w której realizujemy program społecznościowy „TANIE LECZENIE” każdy Pacjent jest informowany o możliwości zakupienia taniego odpowiednika. Warto skorzystać z takiej wymiany.

Zdarza się, że pacjenci proszą o doradzenie leku tańszego, niż ten przepisany przez lekarza, a o takim samym działaniu. Czy często spotyka się Pan z takimi prośbami kupujących? Co Pan sądzi o tańszych odpowiednikach leków? Czy są tak samo skuteczne? Odpowiedniki leków oryginalnych (tzw. leki generyczne), zawierają tę samą substancje czynną. Mają one ten sam skład, czyli zawierają tę samą ilość substancji aktywnej, mają tę samą postać i takie samo działanie farmakologiczne. Za to ich cena jest dużo niższa, czasami wręcz symboliczna. Dlatego pragnę zachęcić wszystkie osoby chcące obniżyć koszty leczenia, aby zapytały w naszej aptece o odpowiedniki. Można naprawdę sporo zaoszczędzić i jednocześnie mieć 100 proc. gwarancję że stosuje się leki tak samo skuteczne i bezpieczne jak lek oryginalny. W Aptece Na Rynku,

Mówi się, ze farmaceuta to nie tylko zawód, a coś w rodzaju powołania. Jak jest w Pana przypadku? W farmacji fascynuje mnie to, że korzystając z tego, co daje nam przyroda oraz nauki chemiczne można wytworzyć lek - substancję o pożądanym działaniu na organizm. Apteka jest miejscem, w którym trafia on w ręce osoby, która go potrzebuje, dzięki czemu Pacjenci mogą odzyskać zdrowie i poprawić komfort życia. Jestem dumny, że mogę w tym procesie uczestniczyć. Co jest dla Pana najważniejsze w Pana pracy? Na pewno wyznacznikiem jakości tej pracy jest zadowolenie Pacjentów. Poza tym ważna jest świadomość, iż dzięki naszej pracy ktoś otrzymuje pomoc, dostaje lek, który przynosi mu ulgę w cierpieniu oraz poprawia jego

stan zdrowia. To jest bardzo ważne i myślę, że każdy farmaceuta powinien uważać to za priorytet.

dobrej sytuacji. A przy okazji wychodzi to na dobre Pacjentom, którzy dostrzegają i cenią takie gesty w ich stronę.

Na rynku jest ogromna konkurencja. Konkurują ze sobą także apteki, kusząc klientów cenami, promocjami, przyjaznym wizerunkiem. W jaki sposób, Pana zdaniem, w warunkach tej konkurencji można odnieść sukces? Sukcesem na pewno jest to, że apteka istnieje na rynku Mysłowickim zaledwie rok a ma już wielu stałych Pacjentów. Świadczy to przede wszystkim o jakości jej pracy, dobrym asortymencie i przyjaznych cenach. Jak już mówiłem, ceny także się liczą. Skoro możemy pozwolić sobie na to, żeby nie były wygórowane, jest to wyraz tego, że apteka jest w

Pacjenci, którzy wydają na leki sporą część swoich pieniędzy, będą musieli przeznaczyć na leczenie jeszcze więcej. Od nowego roku wchodzi w życie nowa ustawa farmaceutyczna. Czym to grozi? Dzięki karcie rabatowej oraz lekom za grosze w Aptece Na Rynku Pacjent oszczędza nawet 50% swoich wydatków na leki. Po wejściu w życie ustawy leki refundowane we wszystkich aptekach będą miały taką samą cenę. Apteka Na Rynku, posiada szeroką gamę tańszych odpowiedników, które pozwolą utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie.


6 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

Sprawy społeczne

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

ŚLĄSK - MYSŁOWICE Wręczono Honorowe Odznaki za Zasługi dla Woj. Śląskiego

Srebrna odznaka dla mysłowiczanki 20 listopada w Raciborskim Centrum Kultury podczas XXI Festiwalu Pieśni Choralnej im. Josepha Eichendorffa zostały wręczone odznaczenia Honorowych Odznak za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

27 listopada w Mysłowicach odbędzie się już drugi Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, którego organizatorem jest Fundacja DKMS Polska.

Paweł Zajdel W tym roku, Dzień Dawcy organizowany jest dla chorej

na białaczkę Edyty Kafel z Mysłowic. Podczas akcji organizowanej 27 listopada mieszkańcy Mysłowic i okolic będą mogli bezpłatnie zarejestrować się jako potencjalni dawcy komórek macierzystych, potocznie nazywanymi dawcami szpiku. Rejestracja potrwa od godz. 10.00 do 16.00 w II

Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mikołowskiej. Osoby chcące się zarejestrować w bazie dawców muszą przyjść z dowodem tożsamości. Na miejscu wypełniany jest kwestionariusz i pobierane 5 ml krwi do badania pod kątem zgodności genetycznej z osobą chorą na białaczkę.

Odznaczenia Sejmiku są przyznawane od 2000 roku dla osób, instytucji i firm, które w znaczny sposób przyczyniają się do rozwoju województwa śląskiego w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego regionu. Joanna Bliwert-Hoderny z Mysłowic znalazła się w gronie 5 osób, które zostały zaszczycone odznaczeniem, przyznawanym przez Kapitułę d/s Odznaczeń. Otrzymała srebrną odznakę honorową za całokształt pracy na niwie kultury i edukacji muzycznej. Z wnioskiem o przyznanie odznaczenia wystąpił do Kapituły Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

FOT. PATRYCJA KRUPIŃSKA, RACIBORZ.COM.PL

Tomasz Kusiak

Pani Joanna od 24 lat prowadzi chór Jubilate Deo działający przy parafii ewangelicko augsburskiej w Mysłowicach. Chór występował w wielu parafiach w Polsce, a także poza granicami kraju w Holandii i Niemczech. Ponadto jest założycielem i prezesem stowarzyszenia

Ognisk Edukacyjno Artystycznych „Amadeusz”, które prowadzi obecnie edukację muzyczną w 14 punktach w 6 miastach woj śląskiego. Od 11 lat organizuje także koncerty Dzieci Dzieciom w Bibliotece Śląskiej w Katowicach dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych.

Odznaki dla honorowych dawców krwi Inauguracja Akademii Przyszłości Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Basia”, działający przy KWK „MysłowiceWesoła” zorganizował spotkanie okolicznościowe w „Lari”.

17 listopada w Hotelu Trojak w Mysłowicach miała miejsce Inauguracja Akademii Przyszłości, w której każde dziecko ma prawo do sukcesu.

Stowarzyszenie Wiosna

Na spotkanie okolicznościowe zaproszono gości z okolicznych Klubów, dyrekcję KWK Mysłowice Wesoła, przedstawicieli SKOK Wesoła, Straży Pożarnej, Centrum Krwiodawstwa z Katowic oraz Prezydenta Miasta Edwarda Lasoka, któremu za wsparcie i pomoc dla Klubu HDK wręczono maskotkę - czerwoną kropelkę krwi. Prezes Klubu Czesław Chrzanowski podziękował wszystkim za całoroczną pomoc dla klubu a przede wszystkim krwiodawcom za ten bezcenny dar zycia jakim jest ich oddana krew. Odznaki otrzymali: Odznaki honorowe PCK: » II stopnia - Kazimierz Bęben » IV stopnia - Janusz Anioł, Jacek Zając REKLAMA

FOT. URZĄD MIASTA

Inf. prasowa Urząd Miasta

Odznaki „zasłużony krwiodawca”: » Za oddanie 18 litrów krwi: Marek Raś, Krzysztof Gorgon, Andrzej Krawczyk » Za 12 litrów krwi: Marcin Ficek, Mirosław Waśko, Stanisław Ryszka, Marian Węgrzyn, Krzysztof Kowalczyk » Za 6 litrów krwi: Mirosław Gromadzki, Andrzej Krajewski, Andrzej Oskwarek, Dorota Bartłomiej, Tomasz Helizanowicz, Krzysztof Kowalczyk, Ryszard Gac, Jarogniew Krupiński. Odznaka „zasłużony dla Klubu HDK: Sebastian Czogała

14 odznak św. Maksymiliana Marii Kolbego: Stefan Kwaśny, Barbara Polak, UNI-SoC, Solidarność Mysłowice i Wesoła, Ratownicy, Maszyniści, Mariusz Łysoń, SKOK Wesoła i Mysłowice, Bernard Szczech, Zenon Markiewicz, Mirosław Myrda. Dyplomy dla zasłużonych członków HDK wręczył Prezydent Edward Lasok, otrzymali je: Bolesław Białek, Czesław Chrzanowski, Urszula Chrzanowska, Alojzy Długajczyk, Lidia Gruna, Andrzej Kowalski, Marek Milanowski, Aleksandra Polak, Waldemar Szymański i Bartłomiej Szota. km16/11/11

25 dzieci z dwóch mysłowickich szkół przez cały rok szkolny będzie spotykać się na indywidualnych zajęciach ze swoim tutorem - wolontariuszem, który będzie mu pomagać poradzić sobie z trudnościami w nauce. Dzieci podczas inauguracji otrzymały od swoich wolontariuszy „rogi obfitości” oraz indeksy, do których będą wpisywać swoje sukcesy. W tym dniu dzieciom towarzyszyli również ich rodzice i opiekunowie, a także dyrekREKLAMA

cje dwóch mysłowickich szkół i panie pedagog, które pełnią rolę koordynatorów szkolnych. Akcję w Mysłowicach nadzoruje Dominika Krutysza - Kmiecik, która ze wzruszeniem, życzyła aby ten rok przyniósł wiele pozytywnych wrażeń oraz dobrej współpracy przynoszącej radość i satysfakcję. Po oficjalnej części wieczór uświetnił swoim pokazem tańca zespół Dragonz. Na pytanie dlaczego tylko dwie szkoły współpracują w ramach projektu Akademii Przyszłości, koordynatorka odpowiada, iż cała akcja opiera się na bezinteresownej pomocy wolontariuszy. Gdy zgłoszeń do wolontariatu będzie więcej, to więcej dzieci zostanie przyjętych do Akademii. Sukcesem jest fakt,

że zgłosiło się już 25 wyjątkowych, kreatywnych i odważnych osób. Organizatorzy czekają na kolejne zgłoszenia. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: www.akademiaprzyszlosci.org.pl. km4/11/11


Kurier Mysłowicki

Reklama

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

7

km7/11/11

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych „Progres”

«

Progres promuje naukę Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych PROGRES po raz kolejny przyznało stypendium dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 11 na Laryszu. Mariola Kocur Tytuł Absolwenta Roku za wzorowe zachowanie oraz najwyższą średnią otrzymała Wiktoria Kokot. Stowarzyszenie PROGRES chcąc docenić ciężką pracę uczniowską, a jednocześnie zachęcić do niej, bo warto mając na uwadze swoją przyszłość, funduje roczne stypendium w kwocie 100 zł miesięcznie. Zachęcamy więc uczniów do systematycznej nauki i wzorowej postawy uczniowskiej - na zakończenie trwającego roku szkolnego kolejny uczeń zostanie przez nas wyróżniony. Powodzenia!

Stowarzyszenie „Progres” prężnie działa od stycznia 2010 roku. Jego celem jest m.in. działanie na rzecz rozwoju: wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ekologii, kynologii, ochrony zwierząt a także ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przekazaliśmy otrzymane dary potrzebującym rodzinom

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Progres” ul. Konopnickiej 22a, 41-404 Mysłowice tel. 600-370-808 lub 722-008-484 e-mail: progreslarysz@interia.pl, www.progres-myslowice.pl

Poświęcenie sztandaru ZG Brzezinka

Mariola Kocur

FOT. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

29 października w kościele parafialnym pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mysłowicach - Brzezince, odbyło się uroczyste poświęcenie repliki zabytkowego sztandaru Związku Górników Oddział w Brzezince, pochodzącego z 1929 roku.

Jednym z celów działalności Stowarzyszenia PROGRES jest wspieranie działań na rzecz ludzi szczególnie potrzebujących, jak i pomoc im samym.

W myśl tej zasady staramy się organizować różne formy wsparcia dla szerokiego kręgu grup społecznych. Wspomogliśmy, poprzez zakup farb, nowo otwartą Kolorową Pracownię dla dzieci z centralnych dzielnic miasta, zorganizowaną przez „Placek” Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Malarstwa Emocjonalnego w Sztuce i Terapii. Chcąc rozchmurzyć jesienne dni częstowaliśmy słodkościami wychowanków Domu Dziecka w Mysłowicach. Piotr Wilk, polski ksiądz pracujący na co dzień we Fran-

Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców osiedla Larysz - ludzi, którym los ich małej ojczyzny nie jest obojętny, którzy pragną by na tym małym skrawku ziemi wszystkim żyło się jak najlepiej. Progres współpracuje ściśle z Radą Osiedla Larysz-Hajdowizna oraz Szkołą Podstawową nr 11 w Mysłowicach.

Szkoła Podstawowa nr 11

cji, w malowniczej miejscowości Saint-Ame, przywiózł nam odzież - dary przekazane przez swoich parafian. Przekazaliśmy

je w większości Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych w Mysłowicach oraz indywidualnie potrzebującym rodzinom.

Oryginał ponad 90-letniego sztandaru został przekazany przez brzezińskie koło Związku Górnośląskiego do Muzeum Miasta. Początki jego historii nie są dobrze znane. Podczas II wojny światowej przechowywany był na strychu domu jednego z mieszkańców Morgów. Po wojnie sztandar został przekazany Szczepanowi Garlei, który „pożyczał” go górnikom na organizowane

w dzielnicy uroczystości państwowe i kościelne, rocznice i inne jubileusze braci górniczej. We mszy św. w kościele NNMP w Brzezince oraz uroczystościach na Rynku wzięła udział delegacja Szkoły Pod-

Święto Niepodległości w SP nr 11 na Laryszu Szkoła Podstawowa nr 11 Symbole narodowe, być może na co dzień mniej zauważalne, w tym dniu były najważniejsze. Nauczyciele oraz uczniowie wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” oraz hymn szkoły. Następnie głos zabrała Pani Klaudia Widera, która tłumaczyła uczniom, jak ogromnie ważna jest pamięć o poległych za wolną ojczyznę. W dalszej części

akademii uczniowie przedstawili historię upadku oraz odrodzenia państwa polskiego. Tę żywą lekcję historii uświetniły recytacje wierszy oraz śpiewane pieśni patriotyczne. Każda kropla krwi przelana za ojczyznę, nie jest kroplą zmarnowaną, jeśli trwa pamięć. Pamięć o tych, którzy za hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna” zapłacili najwyższą cenę. Dzień później, 11 listopada uczniowie Bartosz Kos, Katarzyna Poliwczak i Julia Secemska wraz z pocztem sztandarowym szkoły brali udział w miejskich uroczystościach Święta Niepodległości.

» LARYSZ - HAJDOWIZNA

Szczęść Boże górniczej braci!

FOT. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

10 listopada 2011 roku Szkoła Podstawowa Nr 11 na Laryszu uczciła rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

stawowej Nr 11 na Laryszu: Pani Dyrektor Katarzyna Ługowska, Pani Dorota Kolonko oraz uczniowie Dominika Mondry, Bartosz Kos, Damian Pająk, Julia Hoinkis i Wiktoria Kozioł.

W przededniu Święta Górniczego Stanu członkowie Stowarzyszenia PROGRES pragną złożyć życzenia wszystkim górnikom, ich rodzinom i bliskim tradycyjnym górniczym wezwaniem „Szczęść Boże”. Przy okazji obchodów barbórkowych należy wspomnieć, że Mysłowice posiadają bardzo bogatą i długą tradycję górniczą, a nasze Osiedle Larysz - Hajdowizna powstało wokół kopalni „Dar Karola” w XIX wieku. Niektóre obiekty związane z działalnością kopalni jeszcze istnieją - Stowarzyszenie PROGRES chce ocalić je od zniszczenia i zapomnienia, wskrzesić ich historię, a tereny pozostałe po eksploatacji złóż węgla zrewitalizować dla pożytku mieszkańców naszego miasta.


8 Kurier Mysłowicki

Różności

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Horoskop na Grudzień 2011

Krzyżówka Panoramiczna Kuriera

BARAN 21.03 - 20.04 Na chwilę opuści Cię tegoroczne szczęście, wytrwaj i nie załamuj się drobnymi porażkami. Druga połowa grudnia, to czas, w którym ktoś doceni Ciebie i Twoja wartość. Pilnuj i nie zawiedź tego człowieka.

BLIŹNIĘTA 22.05 - 21.06 Czeka Cię wiele wydatków. Nie chodzi tu o zakup gwiazdkowych prezentów, a raczej o zobowiązania, których realizacje odkładałeś Za wszelka cenę postaraj się uregulować je przed końcem roku.

BYK 21.04 - 21.05 Świąteczne wydatki nadszarpną Twoje oszczędności, jednak nie martw się tym. Po Nowym Roku czeka Cię poprawa sytuacji materialnej. W drugiej połowie grudnia zadbaj o zdrowie i ciesz się końcem roku.

RAK 22.06 - 22.07 Rok pożegna Cię przypływem gotówki. Kiedy inni będą się martwić wydatkami, Ty będziesz mieć portfel pełen pieniędzy. Pamiętaj, że nic nie sprawia większej przyjemności niż obdarowywanie najbliższych.

LEW 23.07 - 22.08 Pomimo lekkiego przemęczenia nie opuści Cię dobry humor i zapał do wykonywania obowiązków. Przed świętami uporasz się ze wszystkimi zadaniami. Okres świąteczny upłynie Ci w atmosferze miłości i spokoju.

PANNA 23.08 - 22.09 Chociaż nadchodzi zima, to grudzień będzie dla Ciebie bardzo ciepłym miesiącem. Chodzi tu przede wszystkim o uczucia. Rozejrzyj się, a zauważysz wreszcie osobę od dawna bliską i życzliwą Twemu sercu.

WAGA 23.09 - 23.10 Grudzień to czas pełen zapału i chęci do działania. W Nowy Rok wkroczysz z głową pełną marzeń, które mają bardzo duże szanse na realizację. Twój perfekcjonizm z pewnością w tym pomoże.

SKORPION 24.10 - 22.11 Ambicja nie opuści Cię ani na krok. Wszelkie osiągnięcia będą mobilizować Cię do jeszcze większych wysiłków. Przyjaźni Ci ludzie pomogą bezinteresownie i nie będą za to oczekiwać nic w zamian.

STRZELEC 23.11 - 21.12 Nie ulegaj przedświątecznej aurze, gdyż jeszcze na to nie czas. W pierwszej kolejności pozamykaj zaległe sprawy zawodowe, a dopiero potem pozwól sobie na relaks i odpoczynek.

KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01 Nie zawracaj sobie głowy tym, co w tym roku Ci się nie udało. Pomyśl sobie, że już nadchodzi Nowy Rok, a wraz z nim mogą się spełnić wszystkie marzenia. W święta wreszcie odpocznij.

WODNIK 21.01 - 20.02 Twoje osiągnięcia w tym roku sprawią, że z dumą zakończysz w kolejny rok. Przed zakończeniem starego pozamykaj wszystkie niedokończone sprawy. Pamiętaj o zdrowiu i nie jedz zbyt dużo.

RYBY 21.02 - 20.03 Bardzo spokojny miesiąc. Nie czeka Cię nic złego, ani nic ponad to co już masz. Nie staraj się w grudniu nic zmieniać. Planuj z głową to co masz zrobić, odpocznij i poczekaj na następny rok.

Polecamy doskonałe produkty firmy FM Group Polska

DLA NIEJ I DLA NIEGO

Rozwiązania krzyżówki prosimy przysyłać na adres: „Kurier Mysłowicki” Plac Wolności 6/8, 41-400 Mysłowice Na rozwiązania czekamy do dnia 20 grudnia 2011 r.

Pyszny łom z herbatników

produkty perfumeryjne balsamy do ciała żele, dezodoranty feromony kosmetyki do stóp kosmetyki do włosów produkty SPA kosmetyki do make up

-

produkty do kuchni produkty do łazienki do pielęgnacji mebli kosmetyki do samochodów

MINIPERFUMERIA

basia@miniperfumeria.com tel. +48 727 902 341 www.miniperfumeria.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Składniki: - 25 dag margaryny - 1/2 szklanki wody - 1 szklanka cukru - 5 łyżek kakao

-

FOR HOME

- 2 szklanki mleka w proszku - herbatniki maślane - orzechy - bakalie

Koszt ogłoszenia to 1 zł netto za słowo. + 20% za wyróżnienie (pogrubienie, ramka). Ogłoszenie modułowe graficzne od 15 zł POSZUKUJEMY KOREPETYTORÓW przedmioty ścisłe: www.fajna.nauka.pl

Sposób przyrządzania:

WYNAJMĘ MIESZKANIE W Mysłowicach - Centrum 105m2 po kapitalnym remoncie tel. 506078478

Rozpuść margarynę, dodaj wodę i cukier. Gdy cukier się rozpuści, dodaj od 5 do 6 łyżek kakao, a następnie odstaw do wystygnięcia.

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI? www.fajnanauka.pl, tel. 534-777-257

Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

PORADY RADCY PRAWNEGO Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza na darmowe porady prawne w co drugi czwartek od godz. 10.00 w Kancelarii Kościelnej NSPJ. Kontakt tel.: 506-548-780

Mysłowice ul. Mikołowska 31 tel. (32) 307-10-20 lub 516-064-604

Dodawaj stopniowo mleko w proszku, mieszaj aż do uzyskania gładkiej masy. Następnie wsyp pokruszone herbatniki, można dodać także orzechy lub inne bakalie. Formę wyłóż folią aluminiową, nałóż masę i gotowe. Wierzch wygładzić mokrą ręką. Wstaw do lodówki na ok. 4-5 godzin do zastygnięcia.

Więcej informacji na www.proecco.pl

MODUŁ REKLAMOWY W KURIERZE JUŻ OD 15 ZŁ kontakt telefoniczny: 32 222 30 04 biuro ogłoszeń czynne w tygodniu w godz. 9-17 REKLAMA

km6/11/11


KONCERT

Warsztaty recytatorskie w MOK Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza na Warsztaty recytatorskie dedykowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz szkół średnich. Warsztaty pokazują drogę jaką powinien

„Drzewo a Gada” to niezwykły, wyjątkowy kabaret. Nazwa wzięła się od niepełnosprawnego, spastycznego chłopca, którego przezywano „drewniany patyk” gdyż był tak sztywny w dzieciństwie... Ten chłopiec nie dość, że był „drewniany”, to jeszcze bardzo dużo gadał i stąd właśnie Drzewo a Gada.

Tomasz Kusiak

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Emilia Białecka

związanego przez wiele lat m.in. z Teatrem Śląskim, Gliwickim Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej. Aktorowi będą towarzyszyć dwaj muzycy będący absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach: Grzegorz Płonka grający na gitarze i Ireneusz Osiecki - na akordeonie.

Projekt adresowany jest do szerokiej publiczności w regionie, zarówno do starszego pokolenia jak i młodszego widza. Ze względu na repertuar koncert ma charakter rozrywkowy ale stanowi również swoistą lekcję historii Polski i regionu swą poezją i melodią. Bilety na koncert kosztują 20 zł.

Muzealny Czwartek: 5-lecie MMM

Muzeum Miasta

sową działalność. W trakcie wystawy Pani Luiza Rotkegel opowiedzą historię instytucji i jego eksponatów. Przedstawiony materiał jest kanwą

przygotowanej przez autorkę publikacji pt. „Muzeum Miasta Mysłowice - dzieje, ludzie, dorobek”, której wydanie muzeum planuje na rok przyszły.

Spektakl w MOK: Orfeusz i Eurydyka

Mitologiczna historia wielkiej miłości Orfeusza do nimfy Eurydyki i opowieść o potędze muzyki, która pokona nawet śmierć, w wykonaniu zespołu „Teatralny Bzik” z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach zagoszczą na scenie MOK-u

Ten chłopak to Patryk Laksa, 17-letni już młodzieniec z dziecięcym porażeniem mózgowym, którego marzeniem było stanąć na scenie. Kabaret prezentuje skecze, w których przy minimalnym użyciu rekwizytów stara się osiągnąć zaskakujący efekt sceniczny. Podkreśla w swym programie językowe walory Śląska ukazując komizm zawarty w gwarze. Monologi prezentowane przez Patryka Laksę to próba zmierzenia się z fizyczną niepełnosprawnością aktora. Natalia Mastalerz, Patryk Laksa, Kuba Nowrotek, Bartek Bialik wyjaśnią dlaczego drzewo gada...

» STARE MIASTO

Represje wobec duchowieństwa

Muzeum Miasta Mysłowice zaprasza wszystkich zainteresowanych na 49. Muzealny Czwartek, który odbędzie się 1 grudnia 2011 o godz. 17.00.

Tomasz Kusiak

Projekt „Eksperymentatorzy” czyli koło młodych naukowców, stworzony przez Studenckie Koło Naukowe przy Uniwersytecie Śląskim pod patronatem MOK znalazł się wśród zwycięzców programu

grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży”. Projekt to druga edycja bezpłatnych warsztatów dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Spotkania są poświęcone widowiskowym doświadczeniom z zakresu chemii, fizyki i biologii. Zapisy na warsztaty przyjmowane są w Dziale Animacji Kultury MOK lub telefonicznie pod nr. tel. (32) 222-66-70 wew 34.

Kabaret Drzewo a Gada

Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert Bernarda Krawczyka, Honorowego Obywatela Miasta, który odbędzie się 15 grudnia o godz. 19.00.

3 grudnia w MOK odbędzie się spektakl Orfeusz i Eurydyka wielokrotnie nagradzanego teatru Teatralny Bzik.

Grant dla młodych naukowców

9

KABARET: Młodzi, niepełnosprawni kabareciarze potrafią rozbawić publikę do łez

Piosenka przypomni Ci... Bernard Krawczyk i przyjaciele

Zbliżający się koniec roku jest momentem, w którym często dokonujemy podsumowań. Najbliższy, grudniowy „Muzealny Czwartek” będzie stanowił swoisty bilans ponad 5-letniej działalności muzeum, które sięga swoimi korzeniami okresu międzywojennego. Z tej okazji zaprezentowana zostanie okolicznościowa wystawa, na którą składać się będą wybrane eksponaty ze zbiorów muzeum oraz fotografie dokumentujące jego dotychcza-

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

WARSZTATY NAUKOWE

kierować się uczeń przygotowujący się do konkursów recytatorskich min. „Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego” Uczą świadomego operowania głosem ze szczególnym naciskiem na prawidłowe oddychanie, dykcję, emisję i ekspresję, uczą interpretacji tekstu oraz szybkiej i bezbolesnej nauki na pamięć. Więcej informacji pod nr tel.(32) 222-66-70

KONCERT: Wyjątkowej urody koncert w wykonaniu wybitnego aktora śląskich scen

„Gwoździem programu” są śląskie „bery i szlagiery”, czyli żartobliwe wiersze i piosenki wykonywane w gwarze śląskiej. Na osobny rozdział składają się pieśni patriotyczne. Nieco odmienna stylistycznie jest część neapolitańska, której treścią są utwory zagraniczne ze słynnym „O sole mio” oraz pełne napięć instrumentalne popisy akordeonisty. Całość wieńczą najsłynniejsze polskie piosenki z repertuaru Mieczysława Fogga, Eugeniusza Bodo i Jerzego Połomskiego. Koncert odbywa się udziałem Bernarda Krawczyka - nestora śląskich scen teatralnych, aktora

Kurier Mysłowicki

Kultura

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

3 grudnia w dwóch odsłonach: w centrali przy ul. Grunwaldzkiej oraz w Brzezince. Spektakl może być doskonałą propozycją zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i całych rodzin. Przedstawienie złożone jedynie z dźwięków i obrazu, a pozbawione kwestii mówionych, wymaga szczególnie starannego dobrania środków wyrazu, aby za pomocą muzyki, ruchu aktorów oraz elementów scenografii można było przekazać treść.

3 grudnia spektakl odbędzie się o godz. 10.00 w MOK przy ul Grunwaldzkiej 7 oraz o godz. 15.00 w filii MOK w Brzezince przy Laryskiej 5. Bilety kosztują 10 zł. Istnieje także możliwość zakupu biletów rodzinnych gwarantujących 30% zniżki dla każdego członka rodziny. Ponadto będzie można nabyć kupony rabatowe. Posiadacz takiego kuponu może kupić bilet w cenie 5 zł i dodatkowo zakupić do 5 biletów w tej samej scenie.

Do 7 grudnia w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej można oglądać wystawę przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach we współpracy z Muzeum Historii Katowic - „Represje wobec duchowieństwa śląskiego w latach 1939-56”. Ekspozycja trafiła do Mysłowic dzięki inicjatywie stowarzyszenia Ślōnskŏ Ferajna oraz przychylności Mysłowickiego Ośrodka Kultury, który udostępnił salę oraz zaplecze techniczne. Okazją do jej zaprezentowania była 55. rocznica powrotu do Katowic (05.11.1956), po czterech latach wygnania przez władze komunistyczne (1952-56), biskupów katowickich wraz z ks. bp Stanisławem Adamskim. Na wystawie zgromadzono laserowe kopie unikalnych, oryginalnych zdjęć, dokumentów władz sądowych i państwowych z okresu prześladowań kapłanów śląskich przez hitleryzm i komunizm. Wiele z tych dokumentów jeszcze do niedawna posiadało klauzulę ściśle tajnych, a ujawniono je dopiero w latach 1999-2001. Trzeba przyznać jedno - dobór materiałów jest kapitalny, ponieważ w doskonały sposób ilustruje tragizm czasów, a przede wszystkim ludzi, którym przyszło żyć w nazizmie i komunizmie.

Występ kabaretu odbędzie się w MOK przy ul. Grunwaldzkiej

Koncert Oposy Znad Fosy 26 listopada o godz. 19.00 w MOK przy ul. Laryskiej w Brzezince wystąpi gryfińska kapela Oposy Znad Fosy.

Emilia Białecka Każdy z członków zespołu wywodzi się z różnych stylów muzycznych. I to był tzw. „strzał w dziesiątkę”. Od rapu, poprzez mocne brzmienia gitarowe z demoniczną heavy metalową perkusją, po spokojny żeński wokal z piękną muzyką klawiszową. Trudno więc zaliczyć zespół do konkretnego nurtu muzycznego, ale za za to każdy może znaleźć w tych brzmieniach coś dla siebie. Zespół uczestniczył w pierwREKLAMA

szej edycji programu „Must be the music” Telewizji Polsat, gdzie jako nieliczni przeszli eliminacje szczecińskie w Domu Kultury „Słowianin”. Po tym występie odbył się casting w Warszawie przed jurorami. Zespół otrzymał bardzo dobre oceny muzyczne i miłe słowa za charakter sceniczny. Bilety na koncert kosztują 8 zł. km10/11/11


10 Kurier Mysłowicki

Historia

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Pierwsza egzekucja „Ślązacy w Wermachcie” w Muzeum Miasta w KL Auschwitz MYSŁOWICE: Wielu los Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu znany jest z autopsji

Michał Mistewicz

P

FOT. MUZEUM MIASTA

rzemilczany przez dziesięciolecia temat służby w Wehrmachcie Polaków z terenów włączonych do III Rzeszy, znany był niemal wyłącznie z filmowego epizodu „Czterech pancernych i psa” kiedy to Gustlik Jeleń opowiadał, jak znalazł się w szeregach I Brygady Pancernej. Jak było naprawdę, można było dowiedzieć się z listopadowego Muzealnego Czwartku, którego tematem przewodnim była właśnie ta część historii. Jak nie od dziś wiadomo, fragment tej historii dotyczy także wielu śląskich rodzin. Warto przypomnieć, że w szeregach niemieckiej armii służyło także wielu znanych po wojnie działaczy, jak Wilhelm Szewczyk - śląski pisarz i poseł na Sejm, Karol Musioł - twórca opolskich festiwali czy Gerard Cieślik - piłkarz. Za wszystkie te przypadki odpowiadało głównie rozporządzenie o Niemieckiej Liście Narodowej z 4 marca 1941 roku, dotyczącego określenia

stopnia przynależności państwowej mieszkańców z terenów wcielonych do Rzeszy. W wyniku tego zapisu pobór Polaków ze Śląska, Wielkopolski i Pomorza nabrał charakteru masowego, gdyż tak jak to było w przypadku Ślązaków, większość mieszkańców otrzymało III grupę Volkslisty. Zresztą pobór na polskiej części Śląska włączonej do Rzeszy trwał już wcześniej, gdyż tych, którzy od samego początku deklarowali się jako Niemcy objęto poborem wiosną 1940 r. Przypadki wcieleń nie były jednorodne obok przymusowych wcieleń, jak np: w Kwidzynie, były też kategorie osób, które dobrowolnie podpisywały volkslistę na terenach anektowanych, jak również Polacy, którym przyznano obywatelstwo niemieckie na mocy odgórnej decyzji, bez pytania ich o zdanie. Na Śląsku na Volkslistę włączono około 2 mln ludzi czyli 70% ówczesnej populacji polskiej części Górnego Śląska, a proces ten trwał aż do 1943 roku. Jak mówił podczas prelekcji prof. Ryszard Kaczmarek, autor książki „Polacy w Wehrmachcie”, mało kto wie, że Ślązacy z polskiej części Górnego Śląska trafiali nie tylko do jednostek polowych, ale także m.in. niektórzy byli w składzie załogi obozu Auschwitz - Birkenau. W trakcie poboru wycho-

Prof. Ryszard Kaczmarek, autor książki pt. „Polacy w Wehrmachcie” REKLAMA

Przy wejściu do kościoła salezjańskiego pw. Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu na Zasolu jest umieszczona tablica z nazwiskami czterdziestu więźniów rozstrzelanych w dniu 22 listopada 1940 r.

Adam Cyra, Oświęcim

FOT. MUZEUM MIASTA

Temat ten dla wielu Ślązaków jest szczególnie ważny i bolesny. Przez lata stanowił tabu, a dla większości ten dramatyczny epizod historii regionu nadal jest absolutnie nieznany.

48. Muzealny Czwartek zgromadził ponad 140. osób

dziły na jaw różne problemy. Część poborowych z młodych roczników miała problem z językiem niemieckim, więc w trakcie szkoły rekruckiej na przyspieszonym kursie uczono ich najważniejszych zwrotów i komend. Śląscy poborowi, którzy kierowani byli zwykle do jednostek piechoty, trafiali na przeszkolenia do Francji, a także do Włoch i na Bałkany. Według raportów niemieckich z połowy 1943 roku, rekrutów z Górnego Śląska było 115 tysięcy, zabitych było 3500, rannych około 3200. - Generalnie Polaków w Wermachcie było około 450 tysięcy, z czego 200 tysięcy Górnoślązaków. Z tego około 40 tysięcy na skutek np: dezercji trafiło do II Korpusu gen. Andersa. Przy czym dezercja nie wyglądała tak jak myślimy. Większość została wyciągnięta z obozów jenieckich przez polskich łączników - mówił profesor Kaczmarek. Ostateczne sumy udziałów Polaków z terenów włączonych do Rzeszy to liczby 89.600, którzy dostali się do niewoli alianckiej, a następnie wcieleni do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a 225.400 zginęło lub zaginęło na wszystkich frontach II wojny światowej, lub też zostało wziętych do niewoli na froncie zachodnim, ale nie zostało wcielonych do Polskich Sił

Zbrojnych na Zachodzie, a tylko 3000 zostało wcielonych do Ludowego Wojska Polskiego. - Temat wywołał żywy oddźwięk wśród mieszkańców. Wielu na sam zlepek powyższych słów doznaje reakcji alergicznej, ale nie ma gorszej rzeczy od próby przemilczenia niewygodnych, czy szokujących fragmentów historii. Wielu Ślązaków nie miało wyboru. Byli przymusowo powołani do Wehrmachtu, podobnie jak Pomorzanie czy Wielkopolanie. Dowodem na to są liczne dokumenty, książeczki wojskowe oraz zdjęcia przechowywane w zbiorach rodzinnych - mówi dyrektor Muzeum Adam Plackowski. Wystawę przygotowaną na podstawie zbiorów prywatnych w oparciu o pamiątki i dokumenty powierzone przez rodziny byłych żołnierzy Wehrmachtu oraz bogatą kolekcję Macieja Tylca, członka grupy rekonstrukcji historycznej „Pionier 39”, będzie można oglądać do końca roku.

Była to pierwsza egzekucja na terenie KL Auschwitz. Dokonano jej siedemdziesiąt jeden lat temu na czterdziestu Polakach w odwet za rzekome akty gwałtu i napady na funkcjonariuszy policji w Katowicach. Skazanych dostarczyła w tym dniu do obozu placówka policji kryminalnej z Katowic. Komando egzekucyjne liczyło dwudziestu esesmanów z batalionu wartowniczego w KL Auschwitz. Każdego skazanego rozstrzeliwało dwóch esesmanów. Jedną z ofiar tej egzekucji był mieszkaniec MysłowicBrzezinki, którego nazwisko jest wymienione na tablicy przy wejściu do wspomnianego kościoła: Ryszard Günther, ur. 29.09.1890 r. w Brzezince/Mysłowicach. „W dniu 22 listopada 1940 r. - wspomina Władysław Foltyn - będąc robotnikiem przymusowym, pracowałem jako cieśla obok baraku stolarni, wyposażonej w maszyny i urządzenia zabrane przez władze obozowe z Zakładu Salezjańskiego

w Oświęcimiu. Barak ten znajdował się naprzeciw obecnej wartowni Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Skazańców (…) esesmani prowadzali po dziesięciu do dołu po wydobytym żwirze. Był on usytuowany na terenie, zajmowanym do niedawna przez Państwową Komunikację Samochodową (PKS). Skazańcy mieli ręce skute z tyłu. Co pewien czas było słychać salwy karabinów plutonu egzekucyjnego, a następnie pojedyncze strzały. Samego momentu rozstrzeliwania nie widziałem, ponieważ egzekucja odbywała się w głębokim dole. (…) Po jej zakończeniu esesmanów, biorących w niej udział, ustawiono w szyku marszowym i poprowadzono z powrotem do koszar w rejon Monopolu Tytoniowego. Pamiętam, że przechodząc na wysokości obecnej wartowni Muzeum zaczęli śpiewać: „Heili heilo heila ...”. Po zwłoki skazańców został wysłany wóz ciągnięty przez więźniów, który później stał przez pewien czas z ciałami zamordowanych przed wejściem do krematorium”. Dzisiaj Władysław Foltyn, mieszkający w Oświęcimiu i mający osiemdziesiąt osiem lat, jest jedynym już świadkiem tamtego tragicznego zdarzenia.

Tablica z nazwiskami więźniów rozstrzelanych w dniu 22.XI.1940 r. km9/11/11


Sport

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl

Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

11

PIŁKA NOŻNA: Odmienne nastroje mysłowickich „Górników”

TENIS STOŁOWY: Zawodniczki KTS-u Mysłowice w Ogólnopolskim Turnieju

Jednostronne derby

II WTK Kadetów i Juniorów W miniony weekend w Łaziskach Górnych rozegrano II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów i Kadetów.

Ostatnie w tym roku spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem Górnika Wesoła nad miejscowym rywalem. Górnik 09 Mysłowice na własnym obiekcie co prawda zdobył bramkę, a nawet prowadził, ale końcowy wynik był bezlitosny - 1:5.

Grażyna Wojciechowska, KTS

Przed pierwszym gwizdkiem trybuna mieszcząca 600 kibiców zapełniła się w połowie. Najwcześniej pojawiła się spora grupa sympatyków „Kociny”, którzy w trakcie meczu prowadzili zorganizowany doping. Pierwsze minuty meczu to wzajemne ataki obu drużyn, nie kończące się niczym groźnym dla bramkarzy. W 13. minucie ku uciesze dzielnie dopingujących kibiców „09” objęła prowadzenie. Piłkarze Górnika 09 Mysłowice wykonywali rzut rożny, a najwyżej do piłki skoczył Damian Humski, który skierował głową piłkę do siatki rywala. W niedługim odstępie czasu mogło być już 2:0. Mogło, ale piłkę z linii bramkowej wybił Jacek Wujec. Kibice Wesołej odetchnęli z ulgą, natomiast ze strony fanów „09” słychać było jęk zawodu. W kolejnych minutach na boisku powoli krystalizowała się przewaga gości. Piłkarze trenera Radosława Gabigi stwarzali sytuacje, które kończyli strzałami. Jak na derby przystało nie zabrakło walki. Tak oto doszło do kilku spięć po ostrych faulach. Zarówno jedni i drudzy nie odstawiali nóg i można było usłyszeć jak trzeszczały kości. Sędzia Daniel Kruczyński musiał utemperować zachowanie zawodników pokazując im żółte kartki.

FOT. WOJCIECH ŁUKASIK

Paweł Banasik

Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy padł gol wyrównujący. Autorem bramki był Paweł Wasilewski, który mimo obecności obrońców, strzałem głową zdołał pokonać Adriana Kiwica. Asystą przy tym trafieniu popisał się Madrin Piegzik. Drugą odsłonę spotkania lepiej rozpoczęli goście, którzy swoją przewagę udowodnili już w 51. minucie meczu obejmując prowadzenie. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Pawła Wasilewskiego, piłkę przedłużył Jakub Dziółka, a Jacek Wujec umieścił ją w siatce. Radość kapitana Wesołej spotkała się z dezaprobatą sympatyków „Kociny”. Dotąd kulturalnie dopingujący kibice, dali upust swym emocjom „pozdrawiając” strzelca bramki gromkim „wypie...laj”. Nie minęło pięć minut, gdy Wujec po raz drugi podniósł ręce w geście triumfu. Przepięknym strzałem z dystansu podwyższył wynik na 1:3. Górnik 09 Mysłowice próbował się odgryźć, ale nieliczne akcje podopiecznych trenera Tomasza Wolaka można policzyć na palcach jednej dło-

„Piłkarze Dzieciom”

11 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej na Bończyku już po raz szósty odbędzie się charytatywny turniej „Piłkarze dzieciom”.

Wojciech Grzyb, kapitan Ruchu Chorzów, pochodzący z Mysłowic, pomysłodawca i organizator turnieju podkreśla, że podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i tym razem atrakcji będzie co nie miara. W tym roku dochód z biletów i licytacji przekazany zostanie ponownie na rzecz Domu Dziecka w Mysłowicach. W akcji zobaczymy wielu znanych zawodników. Na parkiecie zmierzą

ni. Gospodarze w drugiej połowie byli całkowicie bezradni. W 69. minucie było już 1:4. Znów bramkę dla gości zdobył duet Piegzik - Wasilewski. Ten pierwszy dośrodkowywał, a drugi pokonał bramkarza strzałem głową. W ostatniej minucie gry, wynik spotkania ustalił Paweł Wasilewski. Napastnik Wesołej po przepięknym strzale z rzutu wolnego pokonał po raz trzeci w tym spotkaniu Adriana Kiwica. Piłkarze schodzili w różnych nastrojach, a na dodatek zawodnicy Górnika Wesoła zostali pożegnani niezbyt „uprzejmie”. Towarzyszyły im okrzyki takie jak „Wesoła do lasu”. Mimo wielkich emocji kibice z Wesołej nie dali się sprowokować i powrócili spokojnie do domów. Teraz naszych IV ligowców czeka długa przerwa zimowa, podczas której być może dojdzie do zmian kadrowych. Zima będzie spokojna dla Wesołej, która króluje na szczycie ligowej tabeli. Natomiast nasz drugi zespół, będzie musiał naprawdę solidnie popracować, bo widmo spadku wciąż istnieje.

się przyjaciele Wojtka Grzyba, zespół gwiazd polskiego sportu, zagrają piłkarki ręczne Ruchu Chorzów. W trakcie turnieju nie zabraknie wielu atrakcji, jak choćby licytacji, konkursu rzutów karnych dla publiczności i występów artystycznych. W ciągu pięciu lat organizatorom turniejów udało się zebrać blisko 120 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom wybudowano m.in. boisko przy mysłowickim domu dziecka. Rozpoczęcie imprezy o godz. 15. Bilety kosztują 5 złotych. (tk)

W sobotę przy pingpongowych stołach spotkali się juniorzy. Reprezentantka KTS-u Mysłowice Aleksandra Wojciechowska po kolejnej w tym sezonie kontuzji zanotowała słabszy występ i zajęła miejsce w przedziale 13-16. Jej młodsza klubowa koleżanka Claudia Brudniok po raz pierwszy spróbowała sił w tej starszej kategorii wiekowej. Udało jej się wygrać dwa pojedynki i ostatecznie zajęła miejsce 25-32. W niedzielę swój turniej rozgrywali kadeci. Obie kadetki KTS-u Mysłowice: Claudia Brudniok i Magdalena Sala zajęły miejsca 9-12. Jednak największą niespodzianką tych zawodów był występ młodziczki KTS-u Julii Braś. Młodsza aż o 4 lata od najstarszych zawod-

Od lewej: Claudia Brudniok, Julia Braś i Magdalena Sala niczek w tej kategorii wiekowej Julka, przegrała w całych zawodach tylko jedną - półfinałową grę. Jej 3 miejsce w tym turnieju to niewątpliwie największa niespodzianka tych zawodów. Ten rewelacyjny wynik napawa rów-

nież optymizmem przed kolejnym weekendem, kiedy to podopieczna Beaty Nowak i Patrycji Wszołek będzie reprezentować Mysłowice na II Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików w Krakowie.

Rajdowcy uczcili Święto Niepodległości 11 listopada odbył się III Rajd Niepodległości organizowany przez stowarzyszenie S4. Rajd składał się z 6 prób sportowych na terenie Sosnowca, Jaworzna i Mysłowic.

Maciej Józefiak Rajd rozpoczął się pod CH Plejada w Sosnowcu. Próby sportowe odbyły się także na alejkach przy Stadionie Ludowym czy przy Parku Kazimierz Górniczy. W Mysłowicach zawodnicy ścigali się przy Hali Sportowej przy ul. Bończyka, natomiast próba sportowa w Jaworznie odbyła się nad zalewem Sosina. Ostatnia z prób, oznaczona numerem 11 rozegrała się na terenach targowych Expo Silesia w Sosnowcu. Każdą próbę rajdowcy przejeżdżali dwukrotnie. Do zawodów zgłosiło się około 50 załóg w różnych klasach. Redakcja Kuriera Mysłowickiego była patronatem załogi nr. 34 KR-TEAM Mariusz Kaczorowski i Franciszek Sitko, jadącej Skodą Fabią. Start i meta zlokalizowana przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu. Odcinek nr 1 okazał się kręty i trudny. Wielu zawodni-

ków zmyliło trasę, jednak załoga KR-team przejechała go równo i bezbłędnie. Następnie załoga dojechała na odcinek specjalny usytuowany w parku na Kazimierzu Górniczym. Tam mimo kilku efektownych przygód także udało się uzyskać dobry wynik. Dopiero na próbie sportowej w Mysłowicach, samochód odmówił posłuszeństwa i załoga musiała się wycofać z rajdu. Załogi, które wystartowały oceniają rajd pozytywnie. Przede wszystkim byli zadowoleni z pogody jaka panowała podczas zawodów. Podczas próby sprawności zlo-

kalizowanej na terenie Expo Silesia w Sosnowcu uzyskano następujące wyniki: Wyniki 3. Rajdu Niepodległości I miejsce - Bartosz i Aleksandra Hyrja z Automobilklubu Mysłowickiego II miejsce - Andrzej i Gabriela Piwko z Mysłowic III miejsce - Marek Pańka i Mikołaj Komaniecki (OSA Opole) Mistrz kierownicy - Marek Pańka (OSA Opole). Puchary wręczył Kajetan Kajetanowicz.

o/w

OGŁOSZENIE

Reklama w Kurierze Mysłowickim

Ku My rier

GAZE TA BE ZPŁAT NA

ISSN 208 2-3762

Grudzień 2010 Nr 04/2010 Nakład 7.000eg z

slowick

i

moduł reklamowy już od 15 zł ! Biuro ogłoszeń i reklamy: Mysłowice, Pl. Wolności 6 lok. 8 tel. (32) 222-30-04

Złóż życzenia świąteczne na łamach Kuriera Mysłowickiego Zachęcamy Stowarzyszenia, Związki oraz Firmydo zamieszczania życzeń świątecznych w gazecie

Na zgłoszenia czekamy do 20 grudnia redakcja@kuriermyslowicki.pl, tel. (32) 222 30 04


12 Kurier Mysłowicki

www.kuriermyslowicki.pl • listopad 2011

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Reklama

www.m-ce24.pl | www.kuriermyslowicki.pl km15/11/11

km12/11/11

Kurier Mysłowicki 13/2011  

Kurier Mysłowicki - Niezależna Gazeta Mieszkańców Mysłowic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you