Page 1

Nu mer 5 ( 80) 14 marca 2019 Rok V ul. Krakowska 20-22, 46 - 100 Namysłów tel. : 884 085 398 red a kc ja @na myslowski.i nf o

Gmina Namysłów pozyskuje dotacje rządowe

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski podpisał umowy na dofinansowanie z programów „Maluch +” oraz „Posiłek w szkole i w domu”. Czytaj w tym numerze. r ek l a m a

NIESTETY PRACUJEMY TAKŻE W SOBOTY


2

14 marca 2019 NAMYSŁÓW

Niecodzienny dzień kobiet W niecodzienny sposób burmistrz Bartłomiej Stawiarski postanowił uczcić Dzień Kobiet w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, gdzie większość urzędników i pracowników stanowią właśnie Panie. Jego zastępca Krzysztof Mucha, wraz z Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Krystianem

Ławreniukiem oraz Arkadiuszem Oleksakiem rozdali symboliczne kwiatki, dodatkowo w specjalnych strojach kucharzy, w czapkach oraz ze specjalnie przygotowanym wózkiem częstowali Panie przepysznym ciastem. Obdarowane zostały

nie tylko pracownice Urzędu Miejskiego, ale i napotkane nieopodal Namysłowianki. Symboliczny kwiatek, coś słodkiego oraz najlepsze życzenia dla wszystkich napotkanych – tak w imieniu Burmistrza Namysłowa uczczono również 8 dzień marca. Niektóre Panie choć zaskoczone, to jednak z uśmiechem przyjmowały słod-

ki prezent i życzenia, które w imieniu burmistrza przekazywał nieopodal Urzędu Miejskiego naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie. .

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy byli z nami w tych trudnych chwilach oraz uczestniczyli w ostatniej drodze zmarłej

SM/MR

NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY NAMYSŁÓW: LAUREACI KONKURSU „CZŁOWIEK ROKU” Z WITYZĄ W RATUSZU

Gratulacje dla laueratów W środę 6 marca burmistrz Bartłomiej Stawiarski zaprosił do siebie tegorocznych zwycięzców etapu powiatowego corocznego konkursu organizowanego przez Nową Trybunę Opolską – „Człowiek Roku”.. Laureaci otrzymali z rąk burmistrza okolicznościowe listy gratulacyjne oraz upominki promujące gminę Namysłów. Zwycięzcy konkursu spędzili na spotkaniu z Bartłomiejem Stawiarskim godzinę czasu, w trakcie której rozmawiali o swoich osiągnięciach i pomysłach na rozwój gminy i powiatu. W spotkaniu wziął udział także wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak. Konkurs człowiek roku podzielony jest na cztery kategorie tematyczne. W kategorii „Samorządność i społeczność lokalna” etap powiatowy wygrał Sebastian Warowy, nominowany zadziałania na rzecz aktywizacji młodych ludzi i pracę w opolskim projekcie Start5B. Sebastian jest aktualnie Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie, angażuje się też w działalność wielu innych organizacji. W kategorii „Kultura” wygrał natomiast obecny dyrektor Namysłowskie-

go Ośrodka Kultury - Domu Kultury w Namysłowie. Został on nominowany za prężny rozwój Domu Kultury w Wilkowie, jego poprzedniej placówki. Z kolei w kategorii „Działalność społeczna

nokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie. Magdalena została nominowana za wrażliwość na krzywdę chorych, potrzebujących, starszych, dzieci, współorganizację i organi-

wódzkim konkursu. W czwartej kategorii – „Biznes” – zwyciężył Wojciech Paruzel, dyrektor operacyjny i członek zarządu Diehl Controls w Namysłowie. Nominację otrzymał za umiejętne kie-

i charytatywna” wygrała Magdalena Rachlak, wolontariuszka, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogól-

zację wielu akcji charytatywnych. Trzeba zaznaczyć, że uczennica naszego I LO zajęła wysokie trzecie miejsce już w �inale woje-

rowanie i rozwijanie działalności �irmy w Namysłowie. Wszystkim laureatom gratulujemy!

Ś.P.

Bolesława Łoś Składa Rodzina

SM

reklama w kurierze? zadzwoń: 884 085 398

r ek l a m a

Adres redakcji: UL. KRAKOWSKA 20-22 46-100 NAMYSŁÓW, tel.: 884 085 398

mail: redakcja@namyslowski.info Zespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny, Arkadiusz Skiba - red. prowadzący,

Agata Sznayder Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Wrocław

Wydawca: RADIO SUD Sp. z o.o. AL. MARCINKOWSKIEGO 12K 63-600 KĘPNO

Reklama: UL. KRAKOWSKA 20-22 46-100 NAMYSŁÓW tel.: 884 085 398


NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

14 marca 2019

r ek l a m a

Wielkie

Upominek!

i odbierz upominek! Start akcji: 30.01.2019 r.

Promocja trwa w dniach od 30.01.2019 r. do 18.03.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegó³y w regulaminie promocji „Parapetówka” dostêpnym w punkcie sprzeda¿y Plusa i Cyfrowego Polsatu. Organizatorem promocji jest Yansat Sp. z o.o. Sp.K.

Namys³ów, Bohaterów Warszawy 17b/13 tel. 603 798 065

3


4

14 marca 2019 NAMYSŁÓW

Koncert Krystyny Giżowskiej Z okazji Dnia Kobiet Namysłowski Ośrodek Kultury oraz burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski przygotowali koncert, który cieszył się ogromną popularnością, nie tylko wśród pań. SW tym roku mieliśmy przyjemność usłyszeć na wypełnionej po brzegi scenie NOK-u Krystynę Giżowską. Już przy wejściu do Domu Kultury na Panie czekała miła niespodzianka - tradycyjny goździk, który w imieniu dyrektora NOK Mariusza Jabłońskiego oraz burmistrza Bartłomieja

zabrała słuchaczy artystka przeplatała historiami wziętymi ze swojego życia. Gwiazda prezentowała również na deskach Namysłowskiego Ośrodka Kultury swoje nowe utwory. Namysłowska publiczność doskonale znała piosenki artystki, i chętnie włączała się do wspólnego śpiewania. Krystyna Giżowska swoim głosem i ciepłem oczarowała i rozgrzała do czerwoności wszystkich gości. Artystka zadebiutowała już w wieku 14 lat, ale była wówczas tylko solistką zespołu ludowego w Koszalinie. Profesjonalną

Stawiarskiego wręczał wspomniany dyrektor i pracownicy tej instytucji kultury. Dy już sala widowiskowa wypełniła się widzami, na początku głos zabrał burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski, który złożył życzenia Paniom. Następnie wspólnie z dyrektorem NOK-u wręczyli bukiet kwiatów zaproszonej gwieździe wieczoru – Krystynie Giżowskiej. Pani Krystyna zaczęła namysłowski koncert od składanki swoich największych przebojów. Mogliśmy więc usłyszeć tego wieczoru utwory – klasyki, takie jak: ,,Nie było Ciebie tyle lat”, czy ,,Złote obrączki”. Muzyczną podróż, w którą z powodzeniem

karierę przyniosły Krystynie Giżowskiej lata 70. XX wieku, kiedy to też rozpoczęła międzynarodową karierę od festiwalu w Soczi w 1976 roku. Koncertowała następnie w Polsce, Austrii, NRD czy Szwecji. Repertuar piosenek Krystyny Giżowskiej jest bardzo bogaty i różnorodny. Niektóre z nich stały się bardzo popularne, zaliczyć do nich można takie utwory, jak „Złote obrączki”, „Przeżyłam z tobą tyle lat” czy „Nie było ciebie tyle lat”. Z kolei krytycy muzyczni doceniali i doceniają utwory bardziej ambitne, takie jak: „Blue Box”, „czy „Koncert na światło i cień”. Piosenkarka obecnie mieszka SM w Łodzi.

r ek l a m a

NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY NAMYSŁÓW. STRAŻNIK MIEJSKI ODCHODZI ZE SŁUŻBY PO 15 LATACH

Burmistrz podziękował Trosce Burmistrz Bartłomiej Stawiarski podziękował za 15 lat służby na rzecz społeczności lokalnej gminy Namysłów strażnikowi miejskiemu Ireneuszowi Trosce. Pan Ireneusz odszedł ze służby 28 lutego ze względów osobistych. Był on jednym z trzech strażników, włączając w to Komendanta Krzysztofa Jankowiaka.

Straż Miejska w Namysłowie wykonuje zadania w zakresie ochro-

rządowej i samorządowej. W praktyce oznacza to takie zadania, jak ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym przepisami prawo o ruchu drogowym. Straż Miejska w Namysłowie posiada także zadania związane z egzekwowaniem przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref ograniczo-

dzonych w pasie drogowym, Inne zadania to np. ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych. Niezwykle ważne wydaje się ponadto współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń oraz podejmowanie działań

dzeń użyteczności publicznej. Straż powinna odpowiadać także za podejmowanie działań związanych utrzymaniem porządku i czystości, w tym za informowanie odpowiednich służb. Odpowiada także za współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Dodatkowo do jej zadań należy uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religij-

ny porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez burmistrza Namysłowa w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji

nego ruchu w centrum miasta oraz informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowa-

związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego. Do zadań Straży należy także podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego, czy też ochrona obiektów komunalnych i urzą-

ne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne. Jak widać zadań było wiele, życzymy więc Panu Ireneuszowi Trosce wiele spokoju poza służbą. SM


NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

NAMYSŁÓW. POLSKA LIGA WALK RYCERSKICH ZAWITAŁA DO NASZEGO MIASTA

14 marca 2019

Zakuci w zbroje walczyli na prawdę

Rycerskie walki sportowe to młoda, ale niezwykle widowiskowa dyscyplina. Walki toczą się w ramach Polskiej Ligi Walk Rycerskich.

Rywalizujący zawodnicy walczą naprawdę, każdy z zakutych w zbroje uczestników walczy używając pełni swoich sił. 30 marca na namysłowskich błoniach zostanie zorganizowany Finał Polskiej Walk Rycerskich którego organizatorem będzie Polska Liga Walk Rycerskich wraz z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury. Impreza możliwa jest do zrealizowania w Namysłowie dzięki wsparciu burmistrza Bartłomieja Stawiarskiego. Sportowe walki rycerskie to nie wrestling. Nikt podczas turnieju nie pozoruje, nie udaje, nie reżyseruje. Każda drużyna naprawdę chce wygrać. By odnieść zwycięstwo, w walkach drużynowych należy przewrócić rywali. Jeśli przeciwnik podeprze się ręką, uklęknie, przewróci się na ziemię to zostaje wykluczony z rywalizacji w danym starciu. Walka toczy się do momentu, aż wszyscy zawodnicy jednej z drużyn zostaną wykluczeni. Podczas turnieju ciosy można zadawać prawie dowolnie. Można uderzać mieczem, tarczą, dwuręcznym toporem i żelazną pięścią. Można także używać technik zapaśniczych, czy po prostu podstawić nogę rywalowi, by ten się przewrócił. Ograniczenia dotyczą ciosów zadawanych w stopy, krocze, kark i kręgosłup. Nie można także zadawać pchnięć

r ek l a m a

mieczem. Zawodnicy w ramach tych reguł walczą na tyle mocno, na ile starcza im siły. Dlatego czasem zdarzają się kontuzje. Są to najczęściej skręcenia i otarcia, sporadycznie wstrząśnienia mózgu lub złamania. Jednak takie ryzyko niesie za sobą każdy

miecznikom i zbrojmistrzom. W Namysłowskim turnieju węzinie udział 10 drużyn z terenu całej Polski co daje ogólną ilość 80 rycerzy, którzy będą walczyć na namysłowskich błoniach nie tylko o zwycięstwo ale również o powołanie do Rycerskiej Kadry

ski Ośrodek Kultury Turnieju Rycerskiego w Namysłowie to nie lada wyzwanie. Tego typu wydarzenia jeszcze w Namysłowie nie było. Ale jestem pewny, że jako NOK staniemy na wysokości zadania i tylko pogoda może nam troszkę pomieszać plany. Ale w

5 NAMYSŁÓW

Będa pieniądze z „Maluch+” Burmistrz Bartłomiej Stawiarski 27 lutego informował o kolejnym sukcesie w pozyskiwaniu pieniędzy rządowych dla zadań realizowanych przez gminę Namysłów. Tym razem chodzi o 162 tys. zł na dofinansowanie miejsc w żłobkach w ramach realizacji programu „Maluch+ 2019”. Według informacji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do

sport walki. Rycerze rywalizują w ważących 20 kg zbrojach, które są wzorowane na wyrobach średniowiecznych mistrzów. Wzrastająca popularność rycerskich walk sportowych napędza klientów osobom wykonujących zapomniane zawody - płatnerzom,

Polski. Polscy rycerze należą do ścisłej światowej czołówki. W ubiegłorocznych finałach IMCF w Szkocji Polska zdobyła 4 medale a w finałach HMBIA w Włoszech 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. - Organizacja w przez Namysłow-

lat trzech „Maluch+ 2019” - moduł 2, czyli zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech wpłynęły oferty z 362 gmin od jednostek samorządu terytorialnego na 19 398 miejsc opieki z instytucji opieki dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnorazie nie korzystnych warunków sprawnych oraz 390 miejsc dla pogodowych zaplanowane jest dzieci niepełnosprawnych lub przeniesienie turnieju na Salę Gimnastyczną Namysłowskiego Liceum Ogólne Kształconego - informuje Mariusz Jabłoński - dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Artur Dumnicki Kultury.

wymagających szczególnej opieki. Chodzi o wnioski dotyczące wsparcia żłobków tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „Maluch+”.Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, została ogłoszona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W ramach rządowego programu „Maluch+ 2019” gmina Namysłów ubiegała się o dofinansowanie funkcjonowania powstałych miejsc żłobkowych i otrzymała dotację w wysokości 162 tys.

zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez gminy zakwalifikowanym przez wojewodów. Przeciętna miesięczna wysokość dotacji na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej SM opieki - 500 zł.

reklama w kurierze? zadzwoń: 884 085 398

ENERGIĄ W CHOROBY ROMAN MĄCZKA to bioenergoterapeuta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Posiada certyfikaty Klasy Międzynarodowej. Przyjeżdżają do niego ludzie z całej Polski, jak również z innych krajów europejskich, np. z Niemiec czy Holandii. Poprzez odpowiednie położenie dłoni na ciele chorego wyczuwa nieprawidłowości w organizmie i pomaga odblokować przepływ energii, która pomoże zwalczyć chorobę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafi pomóc chorym między innymi na: alergię, prostatę, bóle głowy, nieprawidłowe ciśnienie, schorzenia układu moczowego i nerek, zaburzenia krążenia i układu oddechowego. Znikają guzy, torbiele i mięśniaki. Wzmacnia układ odpornościowy. Pomaga na dolegliwości kobiece, nerwice, bóle głowy, astmę oskrzelową, zaburzenia krążenia i pracy układu oddechowego. W czasie zabiegu najpierw rozpoznaje zaburzenia energetyczne, a następnie przywraca swobodę przepływu energii pomiedzy odpowiednimi poziomami i warstawami aury, centrami energetycznymi i poszczególnymi organami. Przepływająca energia wywołuje mrowienie, chłód i ciepło naprzemian. Nie sprawia jednak bólu. Bioenergoterapia jest najstarszą metodą leczenia i co najważniejsze nieinwazyjną. O skuteczności uzdrawiającej mocy energii nie trzeba nikogo przekonywać. Najlepiej zaświadczą o tym opinie osób, które korzystają z umiejętności Romana Mączki. Pani Helena z Opola miała osiem torbieli na nerkach. Po trzech wizytach torbiele zniknęły. Pan Anatol z Kolumny chorował na prostatę. Na piątą wizytę przyniósł wynik potwierdzający całkowite uzdrowienie. Po czterech zabiegach okulista 9-letniej Oli odwołał operację oczu. To tylko kilka przykładów. O jego skuteczności przekonały się już tysiące chorych.

NAMYSŁÓW: Namysłowski Ośrodek Kultury Plac Powstańców Śl. 2 Najbliższe terminy przyjęć: 19 marca, 2 kwietnia Zapisy i informacje tylko telefonicznie: 77 464 78 23 / 605 080 061


6

14 marca 2019 NAMYSŁÓW

Z nad Widawy usunięto odpady 35 metrów sześciennych. Tyle odpadów – przede wszystkim butelek szklanych i plastikowych – zostało usuniętych w ubiegłym tygodniu z terenu znajdującego się nad Widawą, za marketem spożywczym.

Akcję usuwania śmieci przeprowadził Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod”

sp. z oo. O sytuacji od lat pisał mediach społecznościowych, publikując także dokumentację fotograficzną, namysłowski pedagog i miłośnik techniki oraz wędkarstwa – Włodzimierz Kupniewski. Sygnały mieszkańców były jednak przez lata ignorowane, niebezpieczne i mało estetyczne śmietnisko rosło sukcesywnie. Ogólnie rzecz ujmując wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych to temat, który w Namysłowie pojawia się od dawna. Władze gminy, na czele z nowym burmistrzem Bartłomiejem Stawiarskim, deklarują walkę z tym procederem. Apelują również do mieszkańców o

dostosowanie się do przepisów dotyczących wyrzucania odpadów, zwracanie uwagi na osoby działające bezprawnie i ze szkodą dla całego lokalnego społeczeństwa oraz zgłaszanie wykroczeń odpowiednim służbom. Jest jeszcze wiele innych miejsc wymagających pilnej interwencji. Ostatnio Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z oo.

oczyścił także tzw. Młynówkę, nieopodal murów miejskich. Niestety nie wszyscy doceniają podejmowane działania władz i gminnej spółki komunalnej. Zdjęcia zaśmieconych terenów pojawią się często w mediach społecznościowych, mało kto chwali jednak skutki sprzątania. Zdarzają się jednak chlubne wyjątki, jedna z internautek Anna Joel, zaproponowała akcję sprzątania w ramach wolontariatu. Ciekawe czy propozycja się przyjmie? Z pewnością będzie mogła liczyć na wsparcie urzędników, co deklaruje burmistrz Bartło miej Stawiarski.

SM

masz sprawę lub ciekawy temat na artykuł? zadzwoń do nas!

tel.: 884 085 398 r ek l a m a

NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

NAMYSŁÓW. 25-TY FESTIWAL SZKOLNEJ PIOSENKI W „CZWÓRCE”

Jubileuszowy Festiwal Piosenki

9 marca już po raz 25 na scenie namysłowskiej „Czwórki” odbył się Szkolny Festiwal Piosenki.

Początki festiwalu to rok 1994. Jego pomysłodawcą i przez cały ten czas organizatorem jest pan Kazimierz Fiała, nauczyciel muzyki w szkole oraz wspomagający go nauczyciele Eugeniusz Miś, Tomasz Śniadecki i Joanna Skorupska. W festiwalu udział biorą wszyscy chętni uczniowie od klasy pierwszej do ósmej.

w całej historii festiwali na jego scenie wystąpiło ich już ponad dwa tysiące. Jury festiwalu to znani i doświadczeni nauczyciele muzyki, opiekunowie zespołów muzycznych pani Róża Gerlach, pan Marcin Mysiorek i pan Krzysztof Odoj. Gościem 25 festiwalu była m.in. wiceburmistrz Namysłowa pani Ewelina Moniuszko- Czuczwara, która jest absolwentką szkoły, a w latach szkolnych była wokalistką zespołu GAMA i uczestniczką szkolnego festiwalu.

zespołu GAMA prowadzonego przez pana Kazimierza Fiałę, który wykonał piosenkę przewodnią festiwalu „Zabierz się razem z nami” towarzysząca publiczności i wykonawcą przez cały festiwal. Na scenie wystąpił również szkolny zespół taneczny „Czwóreczki” prowadzony przez panie Alinę Mikuśkiewicz. Wielką niespodziankę na tegorocznym jubileuszowym festiwalu sprawili nauczyciele szkoły, którzy przygotowali w tajemnicy jubilatowi, zaśpiewaną przez 30

lat…”. Młodzi artyści dostarczyli nam wiele wspaniałych wrażeń, wykonując przeboje muzyki rozrywkowej i dziecięcej. Były fajerwerki i była trema, owacje, było to wszystko co wiąże się z występami na scenie. Ale przede wszystkim była doskonała zabawa. Festiwal zakończył się w późnych godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców szkoły.

Wykonawcy przygotowując się do występów odbywają próby mikrofonowe, ćwiczą ruch sceniczny, dobierają stroje i inne elementy wzbogacające występ. Od samego początku do dnia dzisiejszego festiwal zaskakuje ogromną liczbą uczestników. W tegorocznym jubileuszowym festiwalu przy pełnej widowni wystąpiło 87 wykonawców, a

Na scenie festiwalu obok wykonawców jak co roku nie zabrakło występów gości, były to zespoły LOCANTO z I LO Namysłów, FERMATA ze Szkoły Podstawowej Nr 2, ACOLADA ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Katarzyna Fiała laureatka szkolnych festiwali oraz wielu innych przeglądów muzycznych. Nie zabrakło jak zawsze szkolnej gwiazdy czyli

osobowy chór piosenkę Ryszarda Rynkowskiego „Śpiewająco”. Były łzy, wzruszenie, pan Kazimierz Fiała otrzymał od dyrektora szkoły pamiątkową statuetkę „Kazimierza” za całokształt działalności artystycznej, od pani burmistrz talon na zakup sprzętu muzycznego dla GAMY, a od publiczności owacyjne brawa i tradycyjne odśpiewane „Sto

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe panu Burmistrzowi Namysłowa Bartłomiejowi Stawiarskiemu, pani wiceburmistrz Ewelinie Moniuszko - Czuczwara, Radzie Rodziców za zasponsorowanie wszystkich nagród oraz panu Maciejowi Czajkowskiemu Dworek Różany-Hotel & SP4 Restaurant..


NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

14 marca 2019

7

NAMYSŁÓW. STOP SMOG - CZYM SIĘ TRUJEMY SIĘ SPALAJĄC W PIECACH OPADY

Szkodliwe skutki spalania odpadów

W Polsce rocznie produkuje się około 58 milionów metrów sześciennych odpadów komunalnych. Tak ogromna ilość sprawiła, że wiele osób uczyniła ze śmieci główny materiał opałowy. . Niektórzy przygotowują się nawet do sezonu grzewczego, odkładając wszelkie zużyte opakowania i inne odpady. Chmury czarnego dymu wiszące nad większością polskich miejscowości dokładnie obrazują, jak powszechny jest ten proceder. Co rusz media informują o miastach i miasteczkach, w których zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe ze względu na ogromne ilości szkodliwych związków znajdujących się w powietrzu. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą zwykli obywatele. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są bowiem w naszym kraju spaliny z kotłów i pieców stosowanych w gospodarstwach domowych. Spalanie odpadów jest szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i nielegalne. Świadomość społeczeństwa w tej materii jest wciąż niewielka, a osoby dopuszczające się tego procederu nadal czują się niemal całkowicie bezkarne. Warto zatem uświadamiać i informować innych o tym, że wbrew pozorom spalanie odpadów nie pomaga w zaoszczędzeniu na kosztach opału. Wydajność energetyczna śmieci jest bardzo mała, a spalając je stajemy się współodpowiedzialni za powstawanie smogu, który powoduje poważne powikłania zdrowotne. Należy pamiętać, że w procesie spalania istotną rolę odgrywa temperatura. Gdy jest zbyt niska, r ek l a m a

w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia wpływające szkodliwie na środowisko i zdrowie ludzkie. Taka sytuacja ma miejsce, gdy spalamy odpady w domowych piecach. Są one w stanie osiągnąć stosunkowo niskie temperatury od 200 do 500 °C, a przez to emitują do atmosfery wiele zanieczyszczeń. W efekcie domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują w naszym kraju więcej zanieczyszczeń niż zakłady produkcyjne i spalarnie

nosi w Polsce około 48 tysięcy rocznie. Długotrwałe wdychanie skażonego powietrza powoduje poważne choroby serca i układu krążenia. Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych (m.in. butelek PET, worków foliowych, odpadów gumowych i lakierowanych) prowadzi do przedostawania się do atmosfery związków przyczyniających się do powstawania chorób nowotworowych. Wilgotne odpady sprawiają z kolei, że w

śmieci. Zanieczyszczone powietrze wpływa negatywnie na cały organizm, a skutki tego są widoczne natychmiast. Dwutlenek siarki powoduje pierwsze objawy – kaszel i uczucie duszności. Tlenki azotu podrażniają płuca, a tlenek węgla powoduje zatrucia i negatywnie wpływa na centralny układ nerwowy. Najbardziej narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością są dzieci. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej podkreślił, że przez zanieczyszczone powietrze żyjemy o 9 miesięcy krócej. Liczba zgonów spowodowana szkodliwymi substancjami wy-

wyniku ich spalania zatykają się przewody kominowe. Może to doprowadzić do uszkodzenia instalacji i cofania się tlenku węgla, a w konsekwencji do zatrucia czadem. Problem spalania odpadów w piecach domowych dotyczy też Namysłowa. W naszym mieście systematycznie prowadzone są kontrole, które niejednokrotnie kończą się nałożeniem grzywny w postaci mandatów karnych. Władze gminy planują w najbliższej przyszłości zakup specjalistycznego drona, który pomoże w lokalizowaniu i rejestrowaniu gospodarstw, w których spalane są odpady. Warto zatem przypomnieć:

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem: - papier, tekturę i drewno, - opakowania z papieru, tektury i drewna, - odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych, - odpady kory i korka, - trociny, wióry i ścinki, - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury. W gospodarstwach domowych nie można spalać: - plastikowych pojemników i butelek po napojach, - zużytych opon i innych odpadów z gumy, - przedmiotów z tworzyw sztucznych, - elementów drewnianych pokrytych lakierem, - sztucznej skóry, - opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, - opakowań po farbach i lakierach, - pozostałości farb i lakierów, - plastikowych toreb z politylenu, - papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb koloroUM wych.

NAMYSŁÓW

Program „Aktywny samorząd” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w 2019 r. Powiat Namysłowski kolejny raz realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. W ramach programu w 2019 r. osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do następujących obszarów wsparcia: I - MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd ruchu), 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd ruchu), 3. Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd słuchu), 4. Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd słuchu), 5. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd wzroku lub kończyny górne – stopień znaczny), 6. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 7. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd wzroku - stopień umiarkowany), 8. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy), 9. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu; 10. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 11. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 12. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 13. Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, 14. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. II - MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej złożony do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I będzie następowało w trybie ciągłym, tj. od dnia 1 kwietnia 2019 r. dnia 31 sierpnia 2019 r. Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II będzie następowało w następujących cyklach: 1. od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019), 2. od dnia 16 sierpnia 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020). Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Pl. Wolności 12 a 46-100 Namysłów tel. (77) 4105 193 wew. 163, 168 e-mail: pcprnamyslow@poczta.onet.pl oraz www.pcpr.namyslow.pl www.pfron.org.pl www.namyslow.pl Ryszard Kalis

Dyrektor PCPR w Namysłowie


8

14 marca 2019 NAMYSŁÓW

Kominiarz pilnie poszukiwany Namysłowscy policjanci zatrzymali 37-latka z Dolnego Śląska. Do zatrzymania doszło podczas interwencji zgłoszonej przez mieszkańców Namysłowa. W uniformie kominiarza próbował sprzedawać kalendarze. Mężczyzna był poszukiwany za wcześniej popełnione kradzieże. W więzieniu spędzi najbliższe 10 miesięcy. 2 marca, policjanci prewencji udali się na interwencję, zgłoszoną przez mieszkańców jednego z namysłowskich osiedli.

nienia do świadczenia usług kominiarskich. Podczas interwencji mundurowi ustalili, że mężczyźni pochodzą z Dolnego Śląska i przejechali ponad 100 kilometrów, aby akurat w Namysłowie rozprowadzać kalendarze. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych policji okazało się, że jeden z nich jest poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniej popełnione kradzieże. Zgodnie z wyrokiem sądu w więzieniu spędzi najbliższe 10 miesięcy. Czujność mieszkańców okazała

NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

NAMYSŁÓW. PRAWIE 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU

Kolejne pieniądze dla gminy

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski 4 marca podpisał w Łubnianach, w obecności Wicewojewody Violetty Porowskiej, umowę w sprawie realizacji w gminie Namysłów kolejnego programu �inansowanego z pieniędzy rządowych.

Polityki Społecznej, Przemysław Zych, wiceprezydent Opola oraz przedstawiciele gmin, wójtowie, burmistrzowie z takich miejscowości jak: Łubniany, Brzeg, Le-

towywany w szkolnej stołówce. Program zakłada do�inansowanie również dla posiłków, które będą dowożone osobom dorosłym. Chodzi głównie o osoby

środki �inansowe zostaną przekazane już do końca czerwca. - Każde dziecko w szkole otrzyma darmowy posiłek bez wyjątków. Jeśli natomiast chodzi o osoby

win Brzeski, Nysa, Olesno, Pokój, Prudnik oraz Wołczyn. Programu „Posiłek w szkole i w domu” zakłada, że gorący posiłek będzie dostępny dla wszystkich uczniów, i ma być przygo-

starsze i niepełnosprawne, które nie są w stanie same ich przygotować. Osoby te muszą jednak zwrócić się o pomoc poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w terminie do 30 kwietnia. Wtedy

dorosłe kryterium jest ustalone zapisami w ustawie o pomocy społecznej - dodaje Violetta Porowska. Zachęcamy do udziału w programie.

W Namysłowie władze miejskie i niezależne stowarzyszenia uczciły pamięć o „Niezłomnych” tradycyjnie razem ze Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej, które zwyczajowo już bierze na siebie ciężar organizacji tego

wydarzeń, organizowanych na terenie gminy. W Namysłowskim Ośrodku Kultury odbył się już po raz kolejny konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni. Edycja 2018”. Laureaci (na zdjęciu) zostali następnie uhonorowani okolicznościowymi dyplomami w Izbie Regionalnej w Namysłowie, które otrzymali z rąk burmistrza Bar-

starostą namysłowskim Konradem Gęsiarzem, burmistrzem Bartłomiejem Stawiarskim, zastępcą burmistrza Krzysztofem Muchą, radnym i członkiem Zarządu Powiatu Zbigniewem Bratosiewiczem, radnym Jackiem Ochędzanem oraz członkami Stowarzyszenia „Namysłowianie O Dobrej Zmianie”, rozpoczęły uroczystości od złożenia symbo-

2018”. Następnie pracownica naukowa – doktor z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu wygłosiła bardzo interesujący wykład mówiący o udziale dzieci i młodzieży w walce o obalenie sytemu komunistycznego w Polsce, zatytułowany „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich

typu uroczystości w naszym mieście. Jak i w poprzednich latach żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego uhonorowano w trakcie kilku

tłomieja Stawiarskiego, zastępcy burmistrza Krzysztofa Muchy oraz dyrektora szkoły w Jastrzębiu, członka SPAK Włodzimierza Putowskiego. Władze miejskie już o godz. 16.00, na czele ze

licznych wiązanek kwiatów. O godz. 17.00 w Izbie Regionalnej miało miejsce wspomniane wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni. Edycja

w latach 1944/45 - 1956”. Uroczystości zakończyła msza święta w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie.

Chodzi o kwotę 194.000 zł z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wydatki z budżetu państwa w wysokości 2,76 miliarda złotych, szacuje się, że korzysta z niego prawie 1,2 mln osób. Program polega na wsparciu �inansowym gminy Namysłów w formie modułu I i II, czyli darmowych posiłków oraz pomocy w dożywianiu mieszkańców. - Dzisiaj jesteśmy już po podpisaniu umów, a już za chwilę pieniądze będą przelewane na konta gmin - powiedziała Wicewojewoda Violetta Porowska. Moduł III, do którego gmina Namysłów zamierza dopiero składać wniosek o �inansowanie zakłada doposażenie i poprawę standardu funkcjonalności stołówek przyszkolnych. W uroczystości podpisania umowy brali udział – poza burmistrzem Bartłomiejem Stawiarskim i Violettą Porowską, także Antoni Duda, poseł na Sejm RP Daniela Schulz, kierownik Oddziału Budżetu

NAMYSŁÓW. OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

SM

Pamiętali o „Wyklętych”

Obchody Narodowe Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w 2019 roku już za nami. Namysłowian zaniepokoiło dwóch mężczyzn ubranych w kominiarskie uniformy. Mężczyźni chodzili od domu do domu, oferując do sprzedaży kalendarze. Policjanci od mieszkańców dowiedzieli się, że nie są to miejscowi kominiarze, których znają od lat i którzy każdego roku dokonują przeglądów ich systemów kominowych. Mężczyźni okazali mundurowym stosowne dokumenty, poświadczające ich upraw-

się zasadna. Przypominamy, że jeżeli są okoliczności wzbudzające nasze podejrzenia, zawsze możemy zadzwonić na numer 112 celem wery�ikacji, czy nikt nie chce nas oszukać. Policjanci na miejscu sprawdzą wiarygodność takich osób. W rozmowie z namysłowskimi kominiarzami ustaliliśmy, że sami nigdy nie pobierali pieniędzy za oferowane kalendarze, traktują je jako formę reklamy swojej działalności. KPP Namysłów

Szczere podziękowania wszystkim, którzy byli z nami w tych najtrudniejszych chwilach oraz uczestniczyli w ostatniej drodze zmarłego

Ś.P. Grzegorza Stempień Składa Rodzina

ZAMÓW REKLAMĘ W KURIERZE! NAMYSŁÓW, UL. KRAKOWSKA 20-22 TEL.: 884 085 398

SM


NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

14 marca 2019

9

NAMYSŁÓW. EDWARD SZULAKOWSKI LAUREATEM TEGOROCZNEJ NAGRODY

AS ekologii pochodzi zWilkowa Podczas V sesji Rady Powiatu Namysłowskiego w dniu 27 lutego zostały wręczone „Namysłowskie Asy Ekologii”. Nagrody przyznawane są mieszkańcom powiatu namysłowskiego oraz �irmom i instytucjom działających na jego terenie za działania proekologiczne.

Namysłowski As Ekologii” to Plebiscyt Ekologiczny organizowany przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego. Głównym celem Plebiscytu jest włączenie mieszkańców Powiatu Namysłowskiego do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Plebiscyt skierowany jest do mieszkańców Powiatu Namysłowskiego oraz do działających na jego terenie �irm i instytucji, które propagują proekologiczne działania. W tegorocznej edycji Namysłowskim Asem Ekologii został nagrodzony Edward Szulakowski z Wilkowa, który był wieloletnim łowczym Koła Łowieckiego Łoś w Namysłowie. Jednym z inicjatorów powstania w Wilkowie Zalewu Ekologicznego. Po wybudowaniu Wilkowie Zalewu Ekologicznego w Wilkowie stwierdzono wzrost liczebności

ptactwa wodnego i wodno-błotnego. Na stałe zaakceptował te

tereny żuraw. W przeszłości ptaka tego w tym rejonie nikt nie widział. Inne ptaki, które pojawiły

się w obrębie zalewu to trzciniak, kulik, gągoł i czernica. Odwiedza-

ją też zbiornik dzikie gęsi i ptaki drapieżne: orzeł bielik, rybołów oraz kania. Zbiornik został zary-

NAMYSŁÓW. ROZWIĄZANIE SZKOLNEGO KONKURSU RYSUNKOWEGO

biony różnymi gatunkami ryb: karp, lin, płoć, karaś, amur, tołpyga, sum, szczupak, okoń, a ponadto wodę zasiedlają: jazgarz, kiełb, stynka, ciernik, leszcz i nie są to jeszcze wszystkie gatunki ryb, które znajdują się w zbiorniku. Żyje w nim kilka gatunków ślimaków wodnych oraz małż słodkowodny; szczeżuja. Namysłowski As Ekologii” to Plebiscyt Ekologiczny organizowany przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego z inicjatywy Krzysztofa Żołnowskiego Członka Zarządu Powiatu (Wicestarosty Namysłowskiego w latach 2016 - 2017). Głównym celem Plebiscytu jest włączenie mieszkańców naszego powiatu do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Plebiscyt skierowany jest do mieszkańców Powiatu Namysłowskiego oraz do działających na jego terenie �irm i instytucji, które propagują proekologiczne działania. O tym komu przyznawane są Namysłowskie Asy Ekologii decyduje Kapitula Plebiscytu w składzie Krzysztof Żołnowski, Katarzyna Kucharska, Katarzyna Knaś, Dariusz Lipiński i Tomasz Wiciak na podstawie zgłoszonych AB kandydatur.

Uczniowie o zdrowym trybie życia Po feriach zimowych w SP nr 3 w Namysłowie został ogłoszony konkurs dla klas I-III na temat zdrowego trybu życia.

Prace miały być wykonane na kartce A4, techniką rysunku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18 lutego 2019 r. Wpłynęło 12 prac. Jury w składzie: Lucyna Molińska i Ewa Florek wyróżniły 5 prac, a następnie wręczyły uczniom nagrody. Nagrodą, dla każdego wyróżnionego ucznia, był bilet (z osobą towarzyszącą) r ek l a m a

na spektakl teatralny dla dzieci pt.: ,, DWA SKRZATY – DWA ŚWIATY” do Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Uczniowie, którzy otrzymali bilety i mogli udać się na program artystyczny to: 1. Samuel Urbaniak z kl. I a 2. Karolina Jasińska z kl. II b 3. Wiktoria Kmiecik z kl. III a 4. Anna Poprawa z kl. III a 5. Alan Azarewicz z kl. III b Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy miłych wrażeń. Ewa Florek

SP3 Namysłów

WYWIAD

Oskub Sponsora Fundacja Droga Do Lepszego została założona z potrzeby dbania o lokalną społeczność i otoczenie. Pochodząca z Namysłowa Fundacja nastawiona jest na dbanie o środowisko i niesienie pomocy innym. Działalność Fundacji w kilku słowach przybliżył nam Marcin Juzefczyk - prezes Fundacji. Marcinie, Oskub Sponsora brzmi dość kontrowersyjne. Możesz zdradzić o co chodzi? W jaki sposób można „oskubać” sponsora? Marcin Juzefczyk: Oskub Sponsora to ciekawe narzędzie - aplikacja mobilna, służąca do pomagania i promowania aktywności �izycznej. Zasady działania są bardzo proste - wystarczy zarejestrować się w aplikacji i po prostu chodzić. Celem jest zdobycie 6000 kroków w ciągu doby. Po osiągnięciu celu sponsor przelewa środki na akcję charytatywną, którą wspiera użytkownik.

Można zrobić więcej niż 6000 kroków? M.J.: Tak, jeśli zrobimy wielokrotność 6000 kroków Sponsor zostanie oskubany kilkukrotnie. Trzeba pamiętać, że licznik kroków jest zerowany z rozpoczęciem każdego dnia. To taka motywacja do podejmowania większej aktywności �izycznej. Opowiedz na czym polega aktywność Fundacji Droga Do Lepszego? M.J.: W Fundacji zajmujemy się działalnością charytatywną i prospołeczną. Naszym celem jest podejmowanie działań proekologicznych, promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

W jaki sposób łączycie działania ekologiczne z pomaganiem? M.J.: Wszyscy chcemy żyć w czystym środowisku. Misją Fundacji jest zmieniać otoczenie na lepsze. Pragniemy uczynić świat wokół nas bardziej przyjaznym i bezpiecznym. Naszym zadaniem jest zaangażować �inansowo przedsiębiorców, aby podzielili się z innymi swoim sukcesem. Chcemy przekonać ludzi, że można pomagać w inny, aktywny sposób. Przez podjęcie prostych działań, takich jak zostawienie auta w domu i przejście się do pracy, szkoły bądź na zakupy, można jednocześnie dbać o środowisko i o swoje zdrowie. Obecnie trwa akcja „W zdrowym ciele zdrowy duch!” dla Akademii Piłkarskiej Czerwono-Czarni przy Namysłowskim Klubie Sportowym „Start”. Czy w najbliższym czasie planujecie inne działania ? M.J.: Wkrótce ruszamy z naszą drugą akcją – „Oczyszczacze dla szkół”. W ostatnim czasie problem smogu w Polsce stał się niezwykle poważny. Chcemy uchronić dzieci przed negatywnym wpływem zanieczyszczonego powietrza na ich rozwój i zdrowie. Zanieczyszczone powietrze to nie tylko smog, ale także kurz, brzydkie zapachy oraz pleśń. Celem akcji jest wyposażenie w oczyszczacze powietrza klas w szkołach podstawowych oraz sal w publicznych żłobkach i przedszkolach. Które placówki otrzymają urządzenia? M.J.: Chcemy sprawić, aby w każdej szkole, żłobku i przedszkolu w Polsce, wszystkie pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, zostały wyposażone w urządzenia.

W jaki sposób można zgłosić chęć udziału w akcji? M.J.: Do akcji „Oczyszczacze dla szkół” może przyłączyć się każda szkoła, przedszkole i żłobek w Polsce. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Oskub Sponsora. Jak zachęcisz do korzystania z aplikacji Oskub Sponsora? M.J.: 6000 kroków dziennie to minimum, które jest zalecane przez Światową Organizację Zdrowia. Z aplikacją Oskub Sponsora można połączyć dbanie o zdrowie z niesieniem dobra. Skubanie to pomaganie! AB


10

14 marca 2019 NAMYSŁÓW

Szkolenie z pierwszej pomocy Znajomość udzielania pierwszej pomocy jest niezbędną wiedzą w codziennej służbie policjantów. Często zdarza się, że policjanci jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia bądź wypadku, gdzie udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym. Właśnie w celu odświeżenia tych zasad, w namysłowskiej komendzie zorganizowano szkolenie z tego zagadnienia. Namysłowscy funkcjonariusze w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu pierwszej

wa oraz obsługują zdarzenia drogowe. Po krótkim wykładzie teoretycznym drugą część szkolenia zajęły zajęcia praktyczne. Podczas takiego szkolenia policjanci poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach zatrzymania krążenia, zadławienia, omdlenia lub różnych złamań i urazów. Podczas zajęć korzystali z fantomów oraz de�ibrylatora AED. W ocenie policjantów tego typu szkolenia okazują się dla nich

pomocy, szkolili się pod okiem specjalistów. W zajęciach prowadzonych przez wykwali�ikowanych instruktorów ratow-

bardzo przydatne w codziennej służbie. Często bowiem się zdarza, że są pierwszą służbą na miejscu zdarzenia lub wy-

nictwa medycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu udział wzięło 36 policjantów. To mundurowi, którzy na co dzień patrolują ulice Namysło-

padku drogowego. Wtedy to waśnie policjanci udzielają pierwszej pomocy do czasu przyjazdu służb medycznych. KPP Namysłów

reklama w kurierze? zadzwoń: 884 085 398

r ek l a m a

NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY NAMYSŁÓW. ZDEWASTOWANY ZNAK DROGOWY ZAGROŻENIEM DLA MIESZKAŃCÓW

Wandal nie potrzebuje powodu

W ostatnim wydaniu Kuriera Namysłowskiego opisywaliśmy fatalny stan odcinka drogi łączącej Wołczyn z Pokojem („W Zawiści wciąż czekają na remont drogi”).

Każdego roku władze Namysłowa wydają ogromne pieniądze na pokrycie szkód powstałych w wyniku działalności chuligańskiej. Wandale nie mają szacunku do czyjejś własności, natomiast dobro miasta traktują jako niczyje. Coraz częściej można natknąć się na wybite okno, zakrzywiony niebezpiecznie znak drogowy, wymalowane ściany elewacji kamienic, połamane ławki, czy powybijane szyby w gablotach informacyjnych. Niestety takim wybrykom nie ma końca. Rozzuchwalone watahy skutecznie niszczą dobra społeczne, natomiast świadkowie owych wydarzeń, w strachu przed agresją imprezowiczów, nie reagują na akty wandalizmu. Niestety, wandalizm jest coraz częściej domeną nieletnich, a średnia wieku chuliganów drastycznie się obniża. I nie jest to forma buntu czy protestu – tak charakterystyczna dla wieku dojrzewania. Nastolat-

ki niszczą dla zabawy, z nudów, wyładowując swoje frustracje i złość na wszystkim, co znajdzie się pod ręką lub co napotkają w drodze do szkoły. Kiedyś kopało się leżący na ulicy kamień, dziś podpala się śmietniki i rozbija latarnie. Dewiacyjne zachowania dzieci i młodzieży są przejawem ich społecznego nieprzystosowania, reakcją na sytuację, w której przyszło im żyć, której nie akceptują i którą chcą zmienić. Zachowania te są swoistą manifestacją zaburzeń we wchodzeniu w określone role społeczne i protestu przeciw przyjętej drodze osiągania akceptowanych celów życiowych. Ostatni mieszkańcy naszego miasta zwrócili szczególną uwagę na niebezpiecznie pochylony znak drogowy, stojący przy parkingu nieopodal PKP. Znak ten jest zupełnie niewidoczny głównie w godzinach wieczorowych czy nocnych. Stanowi zatem zagrożenie tak dla pieszych jak i kierowców samochodów. Niestety pomimo nieco nieprzemyślanego wandalizmu, żadna ze służb czy instytucji nie wyeliminowała zagrożenia i nie usunęła niebezpiecznie wystającego znaku,

zagrażającego bezpieczeństwu naszych niczego nieświadomych mieszkańców. Przykra jest również postawa znudzonych i nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie często młodych ludzi. Tymczasem, statystyki policyjne bezlitośnie uświadamiają nam, że takich „społecznie nieprzystosowanych” dzieci czy młodzieży jest coraz więcej. Jak zatem radzić sobie z tak bezczelnym zachowaniem części naszego społeczeństwa. Wydaje się iż nic już nie działa na ludzi, którzy nie mają żadnych autorytetów, dla których dewastacja jest jedynym sensownym ich zdaniem zajęciem. Zdarza się również, ze nawet instytucje takie jak policja czy sądy nie robią na nich większego wrażenia. Sąd może m.in. udzielić upomnienia, ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców, opiekunów, kuratora, organizacji młodzieżowej lub innej organizacji, lub osoby udzielającej poręczenia za nieletniego, skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zobowiązać

do określonego zachowania, w szczególności do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze terapeutycznym lub szkoleniowym, orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w odpowiedniej placówce opiekuńczo- wychowawczej albo ośrodku szkolno - wychowawczym, a w ostateczności w zakładzie poprawczym. Nie da się ukryć, że sądy zbyt często klasy�ikują przejawy wandalizmu jako czyny o „niskiej szkodliwości społecznej”. Chuligani czują się bezkarni, a my coraz częściej błądzimy po ciemnych ulicach, na których komuś nie spodobały się latarnie, i potykamy się o przewrócone śmietniki. Apelujemy zatem do mieszkańców naszego miasta o zdecydowaną reakcję na akty wandalizmu, co może choćby w jakimś stopniu zniwelować incydenty, które zamieniają nasze miasto w poligon doświadczalny zaburzonych neurologicznie, nieprzystosowanych do życia osobników.

zachowaniu, wyobraźni i o odpowiedzialności na drodze. Podczas kontroli drogowych sprawdzali stan techniczny, obowiązkowe wyposażenie rowerów oraz przypominali o kaskach na głowie i odblaskach, które niejednokrotnie mogą uratować nam zdrowie i życie.

do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. Obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. • Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. • Kask i odblaski (np. kamizelka) to elementy nieobowiązkowe, ale z pewnością znacznie zwiększające bezpieczeństwo właściciela jednośladu. Rower MUSI być wyposażony w:

1. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, 2. sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku, 3. z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, 4. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Stosowanie się do powyższych przepisów ruchu drogowego, takt i kultura oraz szacunek do pozostałych uczestników ruchu to elementy, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystom, ale również kierującym innymi pojazdami KPP Namysłów oraz pieszych.

NAMYSŁÓW. CELEM AKCJI BYŁO POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW JEDNOŚLADÓW

Akcja „Bezpieczny rowerzysta”

W trosce o cyklistów, namysłowska drogówka przeprowadziła działania ”Bezpieczny rowerzysta”. W związku ze znaczną poprawą warunków pogodowych, na drogach pojawiło się więcej rowerzystów i motorowerzystów. Z myślą o nich namysłowska drogówka przeprowadziła działania „Bezpieczny rowerzysta”. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników jednośladów na drogach powiatu namysłowskiego. Kierujący rowerem wciąż jest jednym z najbardziej narażonych na tragiczne skutki zdarzeń drogowych. W trakcie akcji mundurowi rozmawiali o prawidłowym poruszaniu się rowerem, rozsądnym

Przypominamy raz jeszcze najważniejsze zasady dla cyklistów: • Dziecko w wieku do lat 10 jadące na rowerze, może się poruszać po drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej. Dopiero po zdaniu egzaminu na kartę rowerową może jeździć na rowerze samodzielnie. • Miejscami przeznaczonymi

WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH

WYNAJEM POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH

AM


NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY og łos zen i e p ła t n e

14 marca 2019

11


12

14 marca 2019

NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

zamieść ogłoszenie w kurierze namysłowskim Wyślij SMS-a o treści: SUD KURIER + treść ogłoszenia pod numer 73601 (koszt 3,69 zł brutto) OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA. Oferta dotyczy tylko Klientów Indywidualnych. Usługa ogłoszeń drobnych nie dotyczy oferowania usług, zatrudnienia pracowników, wynajęcia lokalu pod działalność. W tych przypadkach prosimy o kontakt z Biurem Reklamy, tel.: 884 085 398

PRACA Firma Roberto zatrudni osoby na stanowisko: szlifowanie blatów drewnianych. Kontakt telefoniczny lub osobiście w siedzibie firmy Łęka Mroczeńska 94; Tel.: 604207897 Firma Golmex zatrudni pracownika administracyjnobiurowego. Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta, znajomość podstaw księgowości oraz programu optima; Tel.: 795540517 Podejmę prace 1 zmianowa . Najlepiej w godz 7-15 Jestem osobą zorganizowaną, zdyscyplinowaną i odpowiedzialną .Sumiennie wykonuje powierzone mi obowiązki.Szybko się uczę. Mogę pracować w biurze jak i na magazynie, żadnej pracy się nie boję Moje atuty: Obsługa klienta; Tel.: 721629633

MOTORYZACJA Opony Letnie 175/70 R 14 Klasy Premium Bridgestone B-250 przejechane 900 km stan idealny cena nowej opony 280 zl.Cena za kpl 500 zl Tel.: 692 237 568 Kupię auto w dobrym stanie Micro Car Tel.: 77 419 59 34 Sprzedam przyczepkę samo-

chodowa bez dokumentów tel. 501 247 358 orne w Łączanach Tel.: 516 855 506

ROLNICZE Sprzedam łubin słodki Tel.: 77 419 28 52 Sprzedam pole z lasem o pow. 1,50 ha, w tym 0,58 ha las liściasty i 0,92 ha grunty orne w Łączanach Tel.: 516 855 506 Kultywator 15 łap, brama ciężka i lekka, pług 2-skibowy i 5-skibowy, wóz konny żelazny, wielorak, żmijka zbożowa; Tel.: 627812824 Sprzedam siano i słomę w balach; Tel.:730076799

RÓŻNE Skupię motocykle z czasów Prl tj.wsk,komar,motorynka,jawa,shl,wfm itp. Stan nie ważny również same części Tel.:665 045 433 Sprzedam gołębice garłacze Tel.:694 368 214 Pan 64 lata bez nałogów pozna Panią Tel.: 690 368 214 Sprzedam świnki wietnamki w Namysłowie Tel.: 501 247 358 Wynajmę dom w Hanulinie: 3 pokoje, kuchnia, łazienka;

tel.: 794195069

NIERUCHOMOŚCI Dom w zabudowie zwartej z budynkiem gosp. o pow. ok 60 m2 oraz działką ok. 70 ar w Żabińcu. Cena: 55 000 zł Tel.: 887 30 50 60. Dom wolnostojący o pow. ok. 100 m2 na działce o pow. 70 ar z pomieszczeniami gosp. w Domaradzu. Cena: 249 900 zł Tel.: 887 30 50 60. Dom jednorodzinny w stanie surowym o pow. 191,9 m2 oraz działką 11 ar w gminie Świerczów. Cena: 199 000 zł Tel.: 887 30 50 60. Przestronne 3-pokojowe mieszkanie o pow. ok. 63 m2 gotowe do wprowadzenia Namysłów. Cena: 165 000 zł Tel.: 667 80 50 60. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 50 m2 z piwnicą, po remoncie - gotowe do wprowadzenia Namysłów. Cena: 160 000 zł Tel.: 667 80 50 60. Dom wolnostojący o pow. 110 m2 z działką 53-arową w malowniczej miejscowości Krzemieniec. Cena: 199 000 zł Tel.: 667 80 50 60.

Dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 60m2 z dużą działką 1,24 ha i zabudowaniami gospodarczymi. Cena: 200 000 zł Tel.: 667 06 50 60 Mieszkanie 4-pokojowe o. pow. ok. 74,3 m2 z przynależną piwnicą na II piętrze w Namysłowie. Cena: 180 000 zł Tel.: 667 06 50 60 WIOSENNA PROMOCJA! Dom po remoncie o pow.

118 m2 z działką ok. 47 ar z dwoma garażami w Duczowie Wielkim. Cena: 278 000 zł Tel.: 667 06 50 60 Sprzedam działkę budowlaną 735m2 w Namysłowie ul. Fredry 32 - dzielnica Stare Miasto , cena 55 tyś. zł Tel.: 693 304 788 Wynajmę mieszkanie 53m2Rynek 21/4 I piętro w Namysłowie Tel.: 535 03 44 99 Sprzedam działkę budowla-

ną 22 ar w Smarchowicach Wielkich Tel.: 501 067 613 Sprzedam dom 150m2, + miejsce na działność gospodarczą Tel.: 690 368 214 Kupię mieszkanie o pow. min. 65m2 w Rychtalu; Tel.: 663590947 (po 16.00) Sprzedam 2 działki budowlane: 1 Tabor Wielki 900m2, 2 Rychtal centrum 300m2; Tel.: 791-847-913


NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

14 marca 2019

r ek l a m a

OFERUJEMY SYSTEM RATALNY!

TELEFON: 603 740 985

MATUSZEK

KAMIENIARSTWO Firma z 30 letnim doœwiadczeniem w bran¿y kamieniarskiej. Wykonujemy pomniki, blaty, parapety, schody, tablice, oraz inne niestandardowe projekty. Mo¿liwoœæ roz³o¿enia sp³aty zamówienia na dogodne raty.

602 596 456

Najlepsze ceny Najwy¿sza jakoœæ

ul. Koœciuszki 29c, 46-100 Namys³ów www.kamieniarstwomatusz

13


14

14 marca 2019

NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

NAMYSŁÓW

Diehl wręczył stypendia Współpracująca z Zespołem Szkół Mechnicznych �irma Diehl w dniu 27 lutego 2019 po raz kolejny wręczył najlepszym uczniom ZSM Stypendium Diehla. Firma wspiera i promuje uczniów, którzy myślą perspektywicznie, są zdolni i utalentowani. Tym samym �irma uzupełnia naukę młodych osób i kładzie podwaliny przyszłej kariery stypendystom w swoim zakładzie. Dzięki czynnej współpracy ze szkołą oferują

tym samym najwybitniejszym uczniom atrakcyjne możliwości praktyki i pracy. Ilość osób kwali�ikujących się do otrzymania nagrody co roku zwiększa się. W tym roku do stypendium zakwali�ikowało się aż dwunastu uczniów techników zawodowych. Spotkanie odbyło się na terenie �irmy Diehl Controls.Uczniowie spotkali się z Dyrektorem Grzegorzem Kitą, Członkiem Zarządu Wojciechem Paruzelem oraz HR Business Partner Pauliną Rosa.

REGION. DUŻE PROBLEMY NAMYSŁOWSKICH PRACODAWCÓW

Ciężko zatrzymać pracownika

Aż czterech na pięciu przedsiębiorców w powiecie namysłowskim zmaga się z problemem dużej rotacyjnosci pracowników. Mimo, że wielu pracodawców wciąż kusi nowymi rodzajami premii czy zwiększonymi pakietami świadczeń socjalnych, prawie wszyscy przedsiębiorcy obawiają się, że nie będą w stanie utrzymać obecnej kadry.

Przyczyn tego stanu upatrują w rosnącej presji płacowej związaną ze wzrostem konNAMYSŁÓW kurencyjności ze strony �irm zlokalizowanych w obrębie 60 km od Namysłowa. Największe zapotrzebowanie na pracowniJuż 30 marca 2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ków zgłaszają �irmy zajmujące odbędzie się IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, się produkcją. Częściej problemy kadrowe zgłaszają średnie i duże Ciast i Ciasteczek. �irmy zaś największy problem Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z woje- występuje w zakresie zapowództwa opolskiego. W tym roku dodatkową kategorią są legendy, trzebowania na kadrę niższego szczebla. JJ podania i mity Stobrawskiego Zielonego Szlaku! Wyraźne trudności rekrutacyjne skłaniają �irmy do altenratywnych form pozyskiwania pracownika. Coraz częściej mimo stałej polityki płacowej �irm pracodawcy idą na ustępstwa pozwalając nowo zatrudnianym JJ

Przed nami festiwal tortów

pracownikom negocjować stawkę płacową. Niektórzy decydują się na oferowanie jednorazowej premii dla pracownika, który „zwerbuje” do zakładu nowego pracownika – najczęściej kolegę lub członka rodziny. Z podobnymi wyzwaniami mierzą się również �irmy handlowe. Krótkoterminową receptą na to zjawisko jest przyciąganie pracowników z zagranicy, przeważnie Ukraińców. Ale i tutaj jest coraz trudniej: Ukraińcy nie chcą już pracować za mniej niź 18 zł na godzinę. W ubiegłym roku największym wyzwaniem dla pracodawców było utrzymanie obecnych pracowników. Obecnie największe obawy to rosnąca presja płacowa wśród zatrudnionych. Pracodawcy obawiają się także wzrostu kosztów zatrudnienia. Mimo, że podwyżka wynagrodzeń byłaby w stanie powstrzymać aż ok. 60 procent kadry, co drugi przedsiębiorca wybiera alternatywne rozwiązania skupiając się na określaniu jasnej ścieżki kariery dla pracowników, organizacji szkoleń czy do�inansowania ubezpieczeń bądź pakietów zdrowotnych. Nierzadko

pracodawcy pracownikowi który złożył wypowiedzenie, decydują się przedłożyć kontrofertę proponując nagły awans czy podwyżkę. Najwięksi pracodawcy w Namysłowie nie ujawniają, jacy pracownicy najczęściej rezygnują z pracy. Nie jest jednak tajemnicą, że pracodawców jak rękawiczki zmiena młode pokolenie: młodzi pracownicy zmieniają zatrudnienie średnio co 2-3 lata. Mówi się, że zbyt mało jest siły roboczej, a młodzi pracownicy, którzy szukają zatrudnienia, mają duże aspiracje. Są zainteresowani nie tylko pracą w danym miejscu, ale także swoją ścieżką kariery i rozwoju, są zainteresowani tym, żeby atmosfera w pracy im odpowiadała i żeby mogli połączyć swoje życie zawodowe z życiem prywatnym, które jest dla nich bardzo istotne. To już nie jest pokolenie sprzed 20 lat, dla którego praca była sensem życia, w tej chwili zbilansowanie jednego i drugiego jest koniecznością. Jako powody zmiany dotychczasowego miejsca pracy określają oni złą atmosferę w pracy, niejasną ścieżkę awansu, problemy w komunikacji z prze-

łożonym i niesatysfakcjonujące zarobki. Chociaż Namysłowianie zarabiają coraz więcej, dla wielu z nich to jednak wciąż za mało gdyż porównują swoje dochody z pracownikami �irm o podobnej branży zlokalizowanymi w Oleśnicy, we Wrocławiu, Jelczu i Kępnie. Mimo, że dane GUS wskazują iż średnio każdy Polak pracujący pracujący na etacie w 2018 roku zarobił średnio ponad 3261 zł na rękę, to dane BIG InfoMonitor oraz BIK wskazują, że coraz więcej osób boryka się z problemem spłacania kredytów. Niemal połowa osób z opóźnionymi płatnościami rat kredytów (na min. 200 zł, przeterminowanymi o 30 dni) i bieżących rachunków ma zaległości nieprzekraczające 5 tys. zł. W grupie 2,78 mln niesolidnych dłużników jest to aż 1,24 mln osób. Co ważne z tego, prawie 0,75 mln osób ma długi nieprzekraczające 2 tys. zł, co pokazuje, że do ostateczności jaką jest niepłacenie zobowiązań, wiele osób doprowadzają stosunkowo nieduże sumy. Trudno w takiej sytuacji nie szukać nowego pracodawcy oferującego znacznie JJ wyższe wynagrodzenie.

do aż 21,16 zł. Natomiast za kilogram ananasa trzeba bowiem zapłacić 7,06 zł. Warzywa w skali roku podrożały

najbardziej bo aż o 10,1%. Droższe niż przed rokiem są rodzaje warzyw świeżych i przetworzonych, w tym m.in. marchew,

cebula, kapusta, sałata i buraki. Wydatnie podrożały też ziemniaki. Tańsze stają się owoce - w przypadku jabłek ceny w ciągu roku spadły o 39,5%. Co ciekawe, rolnicy, którzy nasze warzywa wyhodowali, wciąż dostają tyle samo za kilogram niż w ubiegłym roku. Z tego wniosek, że resztę zgarnia cała rzesza pośredników i nie zanosi się na to, aby ceny warzyw zaczęły spadać. Może więc najwyższy czas przesiąść się na bigos z ananasa?

REGION. POLSKIE WARZYWA PODROŻAŁY W CIĄGU ROKU O PONAD 10%

Coraz droższe rodzime warzywa

Żeby wyżywić dwuosobową rodzinę z dzieckiem, codziennie wydaję w markecie około 30 złotych.

- Najwięcej pieniędzy idzie na warzywa. Już teraz por i cebula są droższe od egzotycznych owoców z zagranicy - skarży się pani Ilona S., namysłowianka. Czy swojska pietruszka w polskich sklepach może być droższa niż egzotyczny ananas? Okazuje się, że tak. Kilogram pietruszki w zależności od marketu i odmiany, kosztuje od 13,96 zł za kilogram

reklama

JJ

masz sprawę lub ciekawy temat na artykuł? zadzwoń do nas! tel.: 884 085 398


NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

14 marca 2019

15

ZAPASY. SPORTOWY SKARB NAMYSŁOWA Z KOLEJNĄ ŚWIECZKĄ NA TORCIE

ZAPASY

Nasz Radek kończy 33 lata! 1 marca swoje „33” urodziny obchodził Radosław Marcinkiewicz! Radek, który jest wspaniałym człowiekiem to przez wiele lat najlepszy zapaśnik w Polsce w kategorii wagowej do 84 kg, a po zmianie kat. wagowych w zapasach w kat. do 86 kg.

Wychowanek i zawodnik LKS „Orzeł” Namysłów i obok Krystiana Brzozowskiego najwybitniejszy zawodnik w historii naszego klubu. W 2015 roku Radek został doceniony i zajął trzecie miejsce w Plebiscycie Urzędu Marszałkowskiego i Nowej Trybuny Opolskiej oraz Radia Opole na najlepszego sportowca Opolszczyzny. Ponadto był wielokrotnie nagradzany w wielu innych rankingach itd. oraz odznaczony Złotą Gwiazdą Polskiego Związku Zapaśniczego. Radek jest jednym z największych polskich talentów stylu wolnego, a zapasy uprawia od 25 lat. Jest ośmiokrotnym Mistrzem Polski Seniorów. W kolekcji ma jeszcze trzy srebrne i jeden brązowy medal z tej

imprezy. Wcześniej był nieprzerwanie Mistrzem Polski w młodszych grupach wiekowych (kadet, junior, młodzieżowiec). Przez te wszystkie lata Radek wywalczył wiele medali na za-

Igrzysk Olimpijskich w Baku (Azerbejdżan). Podczas na tych bardzo mocno obsadzonych zawodów, traktowanych na równi lub wyżej z Mistrzostwami Europy namysłowianin wywalczył

wodach krajowych oraz odnosił ogromne sukcesy na turniejach na całym świecie. Radek to wielokrotny reprezentant Polski na Mistrzostwa Świata i Europy m.in. V i VIII zawodnik MES, 2 x V MEJ, 2 x V MEK, XII i XVI MŚS, X MŚJ, 2 x III zawodnik Mistrzostw Świata Wojskowych itd. W 2015 roku zdobył jedyny dla naszego województwa i jeden z 20 w kraju medal podczas I historycznych Europejskich

po pięknych walkach brązowy medal w kat. wag. do 86 kg. Od 2016 roku Radek startował w małej ilości turniejów, w tym nie brał udziału Mistrzostwach Polski (2016 i 2017) oraz nie udało mu się ostatecznie wystartować w Igrzyskach Olimpijskich. Powodem tych perturbacji było problemy zdrowotne i w ostateczności zabieg operacyjny, który także wykluczył starty w 2017 i części 2018 roku. Od wie-

lu lat Radek jest także jednym z najlepszych obcokrajowców reprezentujących kluby Bundesligi niemieckiej. Zawodnik o ogromnym potencjale sportowym, obdarzony wielkimi umiejętnościami i wspaniałymi warunkami �izycznymi. Aktualnie Radek po kontuzji powrócił do Kadry Narodowej Seniorów Polskiego Związku Zapaśniczego i powoli wraca do rywalizacji. Jest bardzo doświadczonym sportowcem i liczymy, że dostarczy nam i sobie wielu powodów do radości i zdobędzie upragniony medal Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich. Ponadto „Nasz” wychowanek powoli w wolnych chwilach zaczyna zajmować się pracą szkoleniową i zapowiada się jako bardzo dobry trener. Z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów zawodowych, sportowych i oczywiście medalu w Tokio!

ZAPASY. NASI SPORTOWCY PO RAZ KOLEJNY POKAZALI WYSOKI POZIOM NAMYSŁOWSKICH ZAPASÓW

Dobre występy zapaśników Namysłowskie zapasy po raz kolejny dały o sobie znać. Wszystko to za sprawą dobrej postawy naszych młodych sportowych bohaterów. Namysłowscy wychowankowie „Orła” to przede wszystkim bardzo poważni kandydaci oraz pretendenci do najważniejszych nagród w tej wymagającej dyscyplinie sportowej.

Już od 4 marca wierni kibice naszych walecznych zapaśników mogli przyglądać się rozgrywanym w Nowym Sadzie (Serbia) Mistrzostwom Europy U-23 we wszystkich stylach. Zawody trwały do niedzieli 10 marca. W kadrze Polskiego Związku Zapaśniczego na tej r ek l a m a

bardzo wymagającą imprezie znalazła się zawodniczka „Orła” Namysłów Alicja Czyżowicz, która reprezentowała nasz kraj w kat. wagowej do 55 kg. Ta niezwykle pracowita i utalentowana młoda, bo licząca zaledwie 21 lat zawodniczka rozpoczęła swoje sportowe zmagania w środę 6 marca. Alicja po stoczeniu bardzo wymagających walk z czołowymi światowymi zapaśniczkami, ostatecznie uplasowała się na ósmej pozycji. Jest to zatem kolejny dobry występ naszej zapaśniczki, która z zawodów na zawody nabiera nowego doświadczenia, niezbędnego do dalszej rywalizacji z najważniejszymi zawodniczkami naszego globu.

LUKS „Orły” rozpoczęły sezon

Nieźle zaprezentowali się również kadeci namysłowskiego „Orła” podczas I Pucharu Polski do lat 17. Zawody rozegrane zostały w dniach 8-10.03.2019 roku w Koronowie (woj. kujawsko - pomorskie) i były pierwszą eliminacją do �inałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Puchar Polski Kadetów zgromadził na starcie ponad 200 zawodników z 62 klubów, zaś rywalizacja o medale i miejsca do rankingu premiowanego awansem na OOM nie była łatwa. LKS „Orzeł” Namysłów podczas tej imprezy reprezentowało sześciu zawodników pod opieką pierwszego trenera klubu Marcina Marcinkiewicza. Po dwudniowych zmaganiach, które

Sto lat Radek! LKS „Orzeł” Namysłów

2 marca br. pięcioosobowa reprezentacja LUKS „Orły” Namysłów pod opieką trenera Dariusza Stępnia uczestniczyła w Rudzie Śląskiej w Otwartych Mistrzostwach Śląska Dzieci. W turnieju, który był mocno obsadzony udział wzięło 17 drużyn z woj.: śląskiego, dol-

nośląskiego, opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego. Łącznie w zmaganiach uczestniczyło 153 zawodników i zawodniczek. Młode Orły zdobyły trzy medal: jeden złoty, srebrny i brązowy. Spośród naszych zawodników najlepiej zaprezentował się Gracjan Matyjasek, który zdecydowanie zdominował

były bardzo wymagające nasi młodzi zapaśnicy wywalczyli dwa medale i stoczyli wartościowe pojedynki. Po złoty medal w bardzo dobrym stylu w najliczniejszej kat. wagowej do 65 kg sięgnął Krystian Krupiński. Natomiast w także bardzo licznej i najmocniej obsadzonej kat. wag. do 60 kg, brązowy krążek wywalczył Mateusz Buczkowski, choć w jego przypadku możemy mówić o pewnym niedosycie. Obaj zawodnicy w praktyce zapewnili już sobie udział w �inałach OOM stylu wolnego oraz rywalizują o reprezentowanie kraju podczas tegorocznych najważniejszych światowych i europejskich imprez zapaśniczych w tej grupie

rywalizację w kat. wag. 42 kg wygrywając wszystkie swoje pojedynki przez przewagę techniczną. Wyniki indywidualne: 1. Gracjan Matyjasek, kat. wag. 42 kg - I miejsce, 2. Antoni Ausfeld, kat. wag. 66 kg - II miejsce, 3. Adrian Paszkowski, kat wag. 53 kg - III miejsce,

4. Piotr Warcholiński, kat. wag. 38 kg - IV miejsce, 5. Filip Idasiak, kat. wag. 53 kg - V miejsce. Wyjazd �inansowany ze środków �inansowych Urzędu Miasta w Namysłowie. Gratulacje i powodzenia w kolejnych zawodach! K. Pawlak LKS „Orzeł” Namysłów

wiekowej. Pozostali zawodnicy zajęli dalsze miejsce i muszą szukać swojej szansy na awans do OOM w II Pucharze Polski, który odbędzie się na początku kwietnia. Na 17 miejscu uplasował się Adrian Matyjasek (55 kg). Nieco lepiej powiodło się Marcinowi Stanek, który w kategorii wagowej (60 kg) zajął 8 miejsce. Dalsze miejsca wywalczyli Kamil Niezgoda (65 kg) oraz Kacper Bieleń (80 kg). W punktacji drużynowej LKS „Orzeł” Namysłów został sklasy�ikowany na 7 miejscu. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wyjazd współ�inansowany był ze środków Urzędu Miasta w Namysłowie. AM


16 r ek l a m a

14 marca 2019

NAMYSŁOWSKI KURIER LOKALNY

Profile for Michal Zaczyk

KURIER NAMYSLOWSKI 80  

KURIER NAMYSLOWSKI 80

KURIER NAMYSLOWSKI 80  

KURIER NAMYSLOWSKI 80

Advertisement