Page 1

Kolejny numer

21

LUTEGO Numer 3 (101) • 7 - 20 lutego 2012

• Rok V

ISSN 1899-1785

al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno

Te l . :

62 58 31 550

Bitwa na słowa str. 4

W Perzowie o odpadach

... ale też o szkołach i nauczycielach

Senator w studio str. 6

str.6

Zapraszamy na specjalny walentynkowy program na 101,7 FM 14 lutego od 8.00


2

informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

KINO SOKOLNIA

KĘPNO: Słupianie na przeglądzie Kępiński Ośrodek Kultury zorganizował Pofestiwalowe Artystyczne Spotkanie Zespołów Śpiewaczych, Kapel Ludowych i Chórów. W spotkaniu wziął również udział reprezentujący gminę Baranów – Zespół „Słupianie”.

Spotkanie zakończyło się koncertem wszystkich grających muzyków, którzy w spontaniczny sposób, bardzo szybko stworzyli zespół i zagrali „na żywo” . Do zespołu równie spontanicznie dołączyli wokaliści. Cała sala „zakołysała się” zjednoczona muzyką. Zespół „Słupianie” jest zespołem wokalno – muzycznym. Powstał w roku 1997. Od początku istnienia kierownikiem i opiekunem muzycznym jest Jan Hełka. Obecnie liczy 20 członków, w tym 12 emerytów i rencistów. W czasie swego istnienia zespół uświetnił wiele okolicznościowych uroczystości związanych z życiem wioski, gminy, powiatu i kościoła. Repertuar uzależniony jest od charakteru i tematu uroczystości. Zespół partycypował w pięciu Powiatowych Przeglądach Folklorystcznych organizowanych w Baranowie. Jest zdobywcą Pucharu Starosty Kępińskiego II edycji wyżej wymienionego Przeglądu z roku 2002. Ponadto „Słupianie” cztery razy występowali na Międzynarodowych Targach Poznańskich „POLAGRA FARM”, na Targach Ogrodniczo-Rolniczych w Opatówku, w corocznie organizowanych dożynkach, spotkaniach „opłatkowych”, kolędowaniu a także w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Mimo, że większość zespołu stanowią seniorzy, swoją postawą i zangażowaniem przyciągają do siebie ludzi młodych, którzy chcą kontynuować działalność zespołu. (br)

KĘPNO: Zatrzymali złodzieja Kępińscy policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca Kępna, który skradł co najmniej kilka rowerów. Na przełomie roku 2011 i 2012 na terenie Kępna nasiliły się kradzieże rowerów. Prowadzone przez kępińskich policjantów w tej sprawie działania operacyjne doprowadziły do zatrzymania 27 stycznia br. 31-letniego mieszkańca Kępna. Zatrzymano go pod jednym z lombardów, gdzie chciał odebrać pieniądze za ostatnio skradziony rower. Policjanci zebrali materiały z których wynika, że 31-latek dokonywał kradzieży już od listopada ubiegłego roku. Od tego czasu skradł ich co najmniej sześć. Wybierał rowery pozostawione bez zabezpieczenia, które następnie sprzedawał w miejscowych lombardach. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy mężczyzna nie dopuścił się również innych kradzieży. (KPP Kępno)

KĘPNO: Zatrzymany za przeróbkę Funkcjonariusze KPP Kępno zatrzymali 20-latka, który przerobił numery nadwozia w użytkowanym przez siebie samochodzie m-ki Volkswagen Sharan. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej, w wyniku długotrwałych działań operacyjnych ustalili, że młody mieszkaniec gm. Bralin użytkuje samochód osobowy z przerobionymi numerami nadwozia. Wczoraj został zatrzymany, a pojazd zabezpieczony na policyjnym parkingu. Ze zebranych przez policjantów materiałów wynika, że 20-latek kilka miesięcy temu kupił kompletnie rozbitego Volkswagena Sharana zarejestrowanego w Polsce. Auto jednak nie nadawało się do remontu, dlatego po pewnym czasie zakupił auto tej samej marki jednak bez żadnych dokumentów rejestracyjnych lub potwierdzających jego pochodzenie. Po tym dokonał przespawania numerów VIN z jednego pojazdu do drugiego. Jednak niezbyt długo dane mu było użytkować tak zarejestrowany samochód. Policjanci ustalają teraz pochodzenie samochodu, do którego zostały wspawane numery nadwozia. Za ich przerobienie grozi 20-latkowi kara do 3 lat pozbawienia wolności. (KPP Kępno)

ZAPRASZA

POKAŻ KOTKU CO MASZ W ŚRODKU CENA: 11zł, SEANSE: 11.02: 16:00, 18:00 12.02: 18:00, 14.02: 18:00 Seria niefortunnych zdarzeń stawia na głowie życie dwóch mężczyzn – Andrzeja (Jacek Borusiński) i Zygmunta (Krzysztof Stelmaszyk). Ojciec Andrzeja (Marian Dziędziel) nagle postanawia ożenić się z tajemniczą nieznajomą (Grażyna Szapołowska), a wkrótce potem traci wszystkie oszczędności. Andrzej, próbując desperacko odzyskać straconą fortunę, porywa podejrzaną o kradzież dziewczynę (Katarzyna Cynke) i... zakochuje się w niej od pierwszego uprowadzenia. reklama

Straż Pożarna podsumowała rok Miniony rok dla Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej był bardzo pracowity, strażacy uczestniczyli w ponad tysiącu zdarzeń, jak pożary, wypadki czy inne zagrożenia. Podczas podsumowania pracy Państwowej Straży Pożarnej komendant mł. bryg. Wojciech Grabarek podkreślił, iż ilość zdarzeń jest niewiele niższa niż w roku wcześniejszym, jednak skutki powstałe w wyniku pożarów i innych zagrożeń były znacznie niższe w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Najgroźniejszymi zdarzeniami były pożary stodół w miejscowości Albertów, Trębaczów i Żurawiniec. Do tragicznych zdarzeń należy zaliczyć również groźne wypadki drogowe oraz co podkreślił komendant walkę z nawałnicą i jej skutkami, która nawiedziła 5 września powiat kępiński. W tym i kolejnych dniach strażacy uczestni-

czyli w 130 akcjach, które często ratowały życie i komunikację innych służb ratowniczych. Obecny na spotkaniu starosta Włodzimierz Mazurkiewicz podziękował strażakom za spektakularne akcje podczas akcji kryzysowej. - Chciałbym podziękować Państwowej Straży oraz ochotnikom za wzorcowo wykonaną akcję. Bez Państwa byśmy sobie nie poradzili - powiedział starosta. W podsumowaniu wziął również udział zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st.

bryg. Lech Janiak,, który ocenił pracę i poświęcenie strażaków na ocenę celującą. Zwrócił jednak uwagę na doposażenie części jednostek OSP w dodatkowy sprzęt techniczny, szczególnie potrzebny podczas zdarzeń drogowych. Z dofinansowaniem zakupów nie powinno być problemów - zapewnił komendant Janiak. W spotkaniu uczestniczył także Michał Błażejewski - skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP, który podkreślił między innymi rolę jaką pełnią Ochot-

„Wpadł” po kilkunastu dniach Kępińscy policjanci zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który dokonał włamania do pomieszczeń gospodarczych w Baranowie. Łupem sprawcy padła zagęszczarka, której wartość przekroczyła 6.000,00zł. W grudniu ubiegłego roku doszło do włamania, w trakcie którego po-

krzywdzony utracił zagęszczarkę m-ki Honda, o wartości przekraczającej 6.000,00zł. Pokrzywdzony poinformował, że w nocy z 30/31 grudnia, w trakcie jego nieobecności, na teren nieruchomości, gdzie prowadził działalność gospodarczą, włamali się nieznani sprawcy, którzy roze-

nicze Straże Pożarne w województwie. W ponad 60% zdarzeń w skali województwa biorą udział jednostki Ochotnicze, samodzielnie jest to ponad 40%, co świadczy o roli i zadaniach jakie spoczywają na OSP. W spotkaniu oprócz samych strażaków, wzięli udział przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych oraz radny Sejmiku Andrzej Mroziński. Na koniec ważna informacja dla strażaków, komendant Lech Janiak przed ka-

rwali kłódki, oraz inne zabezpieczenia drzwi prowadzących do pomieszczenia gospodarczego, gdzie przechowywał ciężki sprzęt. Podjęto zintensyfikowane działania, które realizowali funkcjonariusze zajmujących się zwalczaniem przestępczości pospolitej. Działania zakończyły się sukcesem, gdy doszło do zatrzymania 27-letniego mieszkańca gm. Bralin, czasowo przebywa-

merą wypowiedział się na temat trwającej Akcji Protestacyjnej, do której włączyli się kępińscy strażacy. Akcja dotyczy zamrożenia płac. Negocjacje przyniosą prawdopodobnie pozytywny skutek. - Akcja protestacyjna związana była z tym, iż rząd nie zapowiedział podwyżek uposażeń i płac w roku 2012. W tej chwili zapadły już jakieś ustalenia i być może zadowoli to wszystkich strażaków - zakończył Janiak. (icz)

jącego na terenie gm. Łęka Opatowska. Mężczyzna, kompletnie nie spodziewał się „wizyty” policjantów. Po przewiezieniu do kępińskiej Komendy Policji, 27-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Zajmującym się sprawą policjantom, udało się odzyskać ukradzioną zagęszczarkę, którą przekazali już pokrzywdzonemu. Grozi mu kara pozbawiania wolności do lat 10.


gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

Podzielono fundusz sołecki W Gminie Trzcinica odbyło się spotkanie Sołtysów, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z wójtem gminy Grzegorzem Hadzikiem i przedstawicielami p o s z c z e g ó l nyc h referatów Urzędu Gminy Trzcinica. Tematem spotkania było omówienie zaawansowania prac nad nowelizacją i aktualizacją Planów Odnowy Miejscowości dla każdego Sołectwa Gminy Trzcinica. Podczas spotkania omówiono również imprezy o

charakterze kulturalnym i integracyjnym w poszczególnych Sołectwach. Ustalono,że Gminne Śniadanie Wielkanocne odbędzie się w Aniołce Pierwszej, Gminny Dzień Matki w Trzcinicy, Dożynki Gminne w Laskach, Gminne Spotkanie Opłatkowe w Laskach. Wójt gminy Trzcinica omówił inwestycje roku 2012, a także zadania funduszu Sołeckiego. Z funduszu tego sołectwa będą korzystać już po raz trzeci, gdyż Gmina Trzcinica od samego początku uczestniczy w tym programie. W bieżącym roku z funduszu Sołeckiego w Aniołce Pierwszej dokonany zostanie zakup wyposażenia kuchni w Domu Ludo-

wym, podobnie w Kuźnicy Trzcińskiej kontynuowane będą prace remontowe i wyposażeniowe w tym kuchnia i scena w Domu Ludowym. Sołectwo Pomiany zdecydowało o przeznaczeniu środków na remont dróg gminnych i Domu Ludowego podobnie postąpiło Sołec-

two Smardze a Sołectwo Trzcinica przeznaczyło środki na zakup wyposażenia i usług remontowych w Domu Ludowym a także na zagospodarowanie terenu przed boiskiem typu ORLIK. Sołectwo Piotrówka i Sołectwo Wodziczna zaplanowało zakup wyposaże-

nia do Domów Ludowych oraz częściowy udział w budowie dróg odpowiednio w Piotrówce i Ignacówce Drugiej. Natomiast Sołectwo Laski swój fundusz przeznaczyło jako udział w budowie ulicy Szkolnej w Laskach. (jk)

Wa rc a b owo w B a ra n ow i e 30 stycznia w Baranowie po raz czwarty rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Warcabach Klasycznych. Nie wszyscy z nas wiedzą, iż warcaby, gra planszowa pokrewna szachom, zrodziła się w XII wie-

ku najprawdopodobniej na południu Francji lub w Hiszpanii. Gra posiada wiele odmian, spośród których uważane za dyscyplinę sportową są jedynie warcaby polskie (stupolowe) nazywane też międzynarodowymi. Gminne rozgrywki stały jak zawsze na wysokim poziomie sportowym. Zacięta ale zdrowa rywa-

lizacja sprawiły, iż do o wyniku wielu rozgrywek decydowały często ostatnie posunięcia na warcabownicach. Ostatecznie awans do finału wojewódzkiego wywalczył tercet zawodników z Donaborowa oraz reprezentant Łęki Mroczeńskiej. Nagrody ufundował Urząd Gminy, które wręczył Zastępca Wójta Marek Potarzycki. Na

koniec organizatorzy przeprowadzili jeszcze jeden pojedynek. Był to meczu pomiędzy nową mistrzynią gminy a nowo wykreowanym mistrzem, gdzie lepszym okazał się ten ostatni - Oskar Malcher. Dzięki temu młody zawodnik zdobył dodatkową nagrodę ufundowaną przez Urząd Gminy. Ostateczna lista zwycięzców ukształ-

towała się w następujący sposób Kategoria dziewczyn: 1. Klaudia Kanclerz (SP Donaborów), 2. Sandra Skiba (SP Donaborów), 3. Marta Gruszka (SP Donaborów). Kategoria chłopców:1. Oskar Malcher (SP Donaborów), 2. Domink Nowak (Łęka Mroczeńska), 3. Tomasz Jarych (SP Baranów). (br)

Złodzieje pokryw zatrzymani Kępińska policja zatrzymała w środę trzech sprawców kradzieży pokryw studzienek k a nali zacyjnych oraz włamań do różnych obiektów. To mężczyźni w wieku 23, 24 i 28 lat - mieszkańcy powiatu kępińskiego i kluczborskiego. Pod koniec ubiegłego roku reklama

na terenie całego powiatu dochodziło do kradzieży żeliwnych włazów zabezpieczających studzienki kanalizacyjne. Złodzieje działali aktywnie szczególnie na terenie gminy Baranów, Łęka Opatowska , ale także Trzcinicy i w Kępnie. Pomimo prowadzonych na szeroką skalę działań policjantom początkowo nie udało się ustalić sprawców tych kradzieży i większość po-

stępowań została umorzona z powodu niewykrycia sprawców. Mimo to funkcjonariusze cały czas zbierali informacje na ten temat. 1 lutego w godzinach porannych zatrzymano 28-letniego mężczyznę pochodzącego z powiatu kluczborskiego, a obecnie przebywającego czasowo na terenie gminy Kępno. W trakcie przeszukania zajmowanej przez niego

reklama w kurierze? tel.: 62 58 315 50

posesji odnaleziono znaczącą ilość elementów stalowych i innych przedmiotów pochodzących z kradzieży i włamań do różnych obiektów. W toku dalszych czynności ustalono, że nie działał sam, w kilku przypadkach pomagali mu dwaj koledzy- 24-letni mieszkaniec gminy Trzcinica i 23-letni mieszkaniec gminy Kępno. Z zebranego materiału wy-

nika, że 28-latek działał co najmniej od sierpnia ubiegłego roku, skradł mienie o łącznej wartości blisko 65.000 zł. Policjanci odzyskali mienie o wartości około 20.000 złotych, które zostało już przekazane właścicielom. Cały czas trwają czynności śledcze w tej sprawie. Niewykluczone, że może dojść do kolejnych zatrzymań. (jk)

informacje

3

REGION: Pomóżmy psiakom Od 6 do 10 lutego na terenie Gimnazjum Nr 1, a w dniach od 9 do 10 lutego w Przedszkolu Nr 4, w Kępnie przy ulicy Tysiąclecia, zorganizowana zostanie zbiórka pieniędzy i darów, które zostaną przekazane schronisku dla bezdomnych psów „Pod Wiatrakami” w Wysocku Wielkim.

Dorośli i młodzież zaangażowana w akcję proszą o wsparcie. Żyjemy w czasach, gdzie niestety ludzie, ale także i zwierzęta potrzebują naszej pomocy. Stąd dziewczęta z Gimnazjum Nr 1 w Kępnie organizują akcję pomocy na rzecz schroniska w Wysocku Wielkim, gdzie przebywa obecnie aż 140 psów, a trzeba zaznaczyć, iż dziewczęta organizują akcję zupełnie bezinteresownie. W akcji pomogli im także dorośli. Są to Roma Muszyńska, dyrektor Gimnazjum Nr 1 i Ewa Derkacz, dyrektor Przedszkola nr 4 w Kępnie, które wyraziły zgodę na zorganizowanie zbiórki na terenie podległych im placówek. W schronisku się nie przelewa, jak już wspominaliśmy, na 140 psów, przypada zaledwie 4 pracowników i kilku wolontariuszy. Dlatego też prośba do uczniów, przedszkolaków i ich rodziców, o wsparcie akcji. Dodajmy, iż istnieje także możliwość adopcji psa na odległość - polega to na stałym dostarczaniu karmy dla psa i odwiedzaniu go w schronisku. Na koniec powtórzmy apel: bezdomne psiaki czekają na naszą pomoc. Zachęcamy wszystkich, którym los psiaków nie jest obojętny o przynoszenie darów do Gimnazjum Nr 1 ul. Tysiąclecia 1 w Kępnie, lub do adpocji psa, niekoniecznie na odległość. (gab)

LASKI: Projekt edukacji Zespół Szkół im Jana Pawła II w Laskach ¬przystąpił do realizacji VII edycji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Program „Śpiewająca Polska” realizuje Narodowe Centrum Kultury przy pomocy partnera, jakim jest Festiwal „Wratislavia Cantans”. Opiekę metodyczną i merytoryczną nad chórami Południowej Wielkopolski sprawuje znakomity pedagog i dyry-

gent z Ostrowa Wlkp. Jerzy Wojtaszek. Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in.: dodatkowe lekcji śpiewu, comiesięczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadzących chóry ze znakomitymi profesorami akademickimi z Polski oraz coroczne przeglądy chórów szkolnych. Patronat nad chórem „Violino” w gminie Trzcinica objął wójt gminy Grzegorz Hadzik, a dyrygentem i opiekunem grupy jest Danuta Wieczorek. Chór „Violino” oprócz rozwijania swoich umiejętyności muzycznych zajmuje wysokie lokaty w Przeglądach Chórów Południowej Wielkopolski. Zespół uczestniczył w V Przeglądzie Chórów Południowej Wielkopolski gdzie zdobył Złoty Klucz, brał udział w „Koncercie Kolęd i Pastorałek” w Ostrowie Wielkopolskim wyśpiewał po raz kolejny Złote Pasmo, znalazł się tym samym wśród najlepszych Chórów Południowej Wielkopolski. Jedna z chórzystek Milena Bielińska po raz kolejny otrzymała stypendium wójta gminy Trzcinica za wysokich lokat w dziedzinie kulturalnej. Projekt „Śpiewająca Polska” trwał od 1 marca do 10 grudnia 2011. W styczniu 2012 komisja artystyczna dokonała jego podsumowania. (jk)


4

informacje

KĘPNO: Będą termomodernizacje?

W najbliższych tygodniach powinny rozstrzygnąć się losy termomodernizacji planowanej w kilku budynkach i jednostkach starostwa kępińskiego. Ideą termomodernizacji jest poszukiwanie oszczędności w kosztach stałych. Jak powiedział nam starosta kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz wniosek obejmuje modernizację 7 budynków. Są to dwa budynki domu pomocy społecznej, szkoła w Słupii, szkoła ponadgimnazjalna nr 1, starostwo powiatowe, budynek na Sienkiewicza, biblioteka powiatowa, czyli praktycznie wszystkie te najważniejsze budynki starostwa. Wartość takiej inwestycji, obejmującej między innymi wymianę okien, ocieplenie czy remont elewacji, opiewałaby na kwotę ponad 10 mln złotych, z czego 30% to ewentualne dofinan-

sowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Kwota wkładu własnego pochodzić mogłaby z pożyczki, której spłatę w pewnej części pokrywałyby osiągnięte oszczędności - z funduszu można otrzymać jeszcze pożyczkę na dobrych warunkach, właściwie niewiele trzeba środków własnych dopłacać do tej pożyczki, więc to się opłaca. Koszty spłaty pożyczki byłyby w znacznej części pokryte przez oszczędności w tych budynkach - mówił starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. Wniosek do projektu został złożony już w lipcu, werdykt w tej sprawie powinniśmy poznać w najbliższym czasie. Gdyby się udało, termomodernizację należałoby przeprowadzić do końca 2013 roku. Starosta podkreśla jednak, że w Warszawie konkurencja jest ogromna. Jeśli nie uda się pozyskać środków teraz, mechanizm ich przyznawania kępiński projekt uwzględni w roku następnym. (wr)

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

Twierdzą, że to kompromitacja 27 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyła się XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta. Radni podjęli dwie uchwały w sprawach zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok oraz nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Kępnie. - Z obrad wycofany został projekt uchwały mówiący o oddaniu spółce „Inwestor – Kępno” Sp. z o.o. w użyczenie, nieruchomości położonych w Mianowicach. Projekt wróci pod obrady w lutym. Rada Miejska zajęła stanowisko w sprawie budowy zjazdu na drogę S11 z projektowanej drogi S8. - Jest to bardzo ważne połączenie dla naszego regionu – powiedział Krzysztof Dąbrowski, przewodniczący Rady Miasta. „Uważamy,

że rozpoczęcie budowy odcinka trasy S8 przebiegającego przez naszą gminę wraz z węzłem komunikacyjnym łączącym wyżej wymienioną trasę z planowaną obwodnicą Kępna w ciągu drogi S11 daje możliwość rozwiązania problemów komunikacyjnych naszego miasta w krótkim okresie czasu, pod warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych na obu ciągach komunikacyjnych od razu” – możemy przeczytać w oświadczeniu Radnych Rady Miasta do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas Sesji Rady Miasta w Kępnie nie zabrakło jak zwykle polemiki koalicji z opozycją. Niekiedy na pograniczu dobrego smaku. Opozycja broniła „swoich racji”. – Dzisiejsza sesja to kompromitacja. Uchwały były nieprzygotowane w odpowiedni sposób. Rów-

nież nieprzygotowana merytorycznie była pani burmistrz. Projekt mówiący o oddaniu spółce „Inwestor – Kępno” w użyczenie, nieruchomości był sprzeczny z interesami gminy. Jako opozycja musimy przeciwko takiej postawie protestować powiedział Andrzej Stachowiak z Porozumienia Samorządowego. Wszyscy radni jedno-

głośnie przyjęli uchwałę nadania Gimnazjum nr 1 w Kępnie imienia Polskich Olimpijczyków o co wcześniej w swoim wystąpieniu prosiła w imieniu uczniów dyrektor szkoły Roma Muszyńska. – Szukaliśmy patrona, z którym młodzieży w wieku gimnazjalnym identyfikować. Ta propozycja zdecydowanie wygrała podczas naszego głosowania nad kandyda-

turami – powiedziała dyrektor Muszyńska. Imię szkoły „Polscy Olimpijczycy” w głosowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli wyprzedziło inne kandydatury. Była między innymi propozycja nadania szkole imienia „Polskich Noblistów” i „Wisławy Szymborskiej”. (dete) reklama


informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

Spotkanie Noworoczne gminy

Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy m.in. przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, LZS-ów, stowarzyszeń z terenu gminy a także radni gminy, sołtysi, księża, kombatanci, dyrektorzy szkół, oraz przedsiębiorcy z terenu gminy.

wił wydarzenia 2011 roku. Wójt przedstawił inwestycje przeprowadzane na terenie gminy w 2011 r. takie jak: budowa kanalizacji w Łęce Opatowskiej i Lipiu, remont Rządcówki w Łęce Opatowskiej, termomodernizację Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siemianicach czy budowę drogi przy ul. Niskiej w Opatowie. W tej części prezentacji przedstawione zostały również projekty które w 2011 roku otrzymały dofinansowanie takie jak: 40 000 zł na modernizację boiska w Rakowie, 20 000 zł. nagrody dla emerytów z Łęki Opatowskiej, 9 800 zł na turniej

W drugiej części prezentacji można było zobaczyć wybrane wydarzenia kulturalne i sportowe minionego roku takie jak, Dni Gminy Łęka Opatowska,

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej, w której wójt Witold Jankowski przedsta-

piłkarski i wyposażenie boiska w Rakowie czy 14 000 zł na modernizacje boiska w Opatowie.

turniej plażowej piłki siatkowej, koncert kolędowy w Siemianicach, Koncert Damiana Holeckiego, do-

Odbyło się VI Noworoczne Spotkanie Wójta Gminy Łęka Opatowska Witolda Jankowskiego z mieszkańcami gminy.

żynki gminne w Siemianicach, Konkurs Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej, wymiana z Gminami partnerskimi niemiecką Hinte i Węgierską Újlőrincfalva. W ostatniej części prezentacji zatytułowanej „ Przejrzysta Gmina” wójt przedstawił sposób komunikacji Urzędu Gminy ze społecznością lokalną. Podczas tegorocznego spotkania noworocznego po raz kolejny zostały wręczone nagrody dla najbardziej aktywnych organizacji działających na terenie gminy. W tym roku przyznane zostały trzy równorzędne wyróżnienia które otrzymały następujące organizacje: OSP Raków. Towarzystwo

Krańców Ziemi Ojczystej Genius Loci i Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej. Swoje umiejętności wokalne zaprezentował Chór „Echo” Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej. Wójt Witold Jankowski złożył wszystkim obecnym gościom życzenia noworoczne a także podziękował mieszkańcom gminy Łęka Opatowska za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju gminy. Spotkanie sprzyjało integracji społeczności lokalnej i wymianie poglądów pomiędzy członkami różnych organizacji z terenu gminy. (ug)

5

BRALIN: Sportowa sobota 4 lutego odbył się II Otwarty Turniej w Squasha pod patronatem Wójta Gminy Bralin. Organizatorem turnieju był Klub Bowling Squash Bar w Chojęcinie, natomiast patronat nad imprezą objął wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak. Obecnie squash nie jest jeszcze wpisany na oficjalną listę dyscyplin sportowych przez Ministerstwo Sportu RP. Squash nie jest też dyscypliną olimpijską, chociaż światowe władze czynią starania by tego dokonać, niemniej jednak w organizowanych lokalnie zawodach cieszy się coraz większym powodzeniem. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 18 zawodników niezrzeszonych w żadnym klubie sportowym. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał właściciel Klubu i organizator Jacek Kupczyk. Sędzią głównym, czuwającym nad prawidłowością rozgrywających się meczów był Maciej Standziak. W sportowym duchu zdrowej rywalizacji już około godziny 15-tej wyłoniła się czołówka graczy, którzy potwierdzili swoje nabyte umiejętności gry w squasha. I tak, I miejsce w turnieju wywalczył Szymon Szczęsny, II miejsce zdobył Bartłomiej Kosicki, III miejsce należało do Marcina Stodolskiego. Uroczystego wręczenia pamiątkowych dyplomów, medali oraz statuetek dla najlepszych dokonał organizator – Jacek Kupczak i przedstawiciel Urzędu Gminy w Bralinie Karolina Gaweł. Po części oficjalnej uczestnicy turnieju mogli posilić się podczas przygotowanego dla nich ciepłego poczęstunku. II otwarty Turniej w Squasha pod patronatem wójta gminy Bralin cieszy się coraz większą popularnością, chociaż wydawać się może, iż jest to jeszcze dość mało znana dyscyplina sportowa, można domniemać, że jako impreza na stałe wpisana w Kalendarz Imprez i Uroczystości Gminy Bralin, spełnia swoje zadanie, którym jest popularyzacja sportu i krzewienie dobrych nawyków wśród mieszkańców gminy. (br)

informacje także na portalu

radiosud.pl reklama


6

informacje

SYCÓW: Zagrali dla Kresowiaków Po raz kolejny w Sycowie zbierano pieniądze dla rodaków na Wschodzie. W minioną sobotę,28 stycznia, odbył się tam IX już Ogólnopolski Charytatywny Koncert na Rzecz Polaków na Białorusi i Ukrainie. Pomysłodawcą koncertu jest konsul generalnego RP w Winnicy Krzysztof Świderek, którego z Sycowem łączą więzy rodzinne. Organizatorem - Urząd Miasta i Gminy Syców na czele z burmistrzem Sławomirem Kapicą, Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Celem dorocznego koncertu jest zebranie datków dla najbardziej potrzebujących rodaków z Ukrainy i Białorusi. Na spotkanie do hali MOSiR przybyły w sobotę tłumy gości z Sycowa i okolicznych miejscowości. Nie zabrakło ważnych osobistości ze świata polityki, kultury i biznesu, duchowieństwa. Tuż po godzinie 16 w wypełnionej po brzegi hali burmistrz Sławomir Kapica dokonał oficjalnego otwarcia IX Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego i wraz z Krzysztofem Świderkiem, powitał licznych gości. Oprócz posła Michała Jarosa na spotkanie przybyli również: dolnośląska kurator oświaty Beata Pawłowicz, honorowi obywatele Sycowa, biskupi - Teofil Wilski, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej,biskup Ryszard Bogusz - biskup diecezji wrocławskiej, biskup Antoni Dziemianko, biskup Leon Dobrawski - wiceprzewodniczący Episkopatu Ukrainy i wiele wspaniałych osobistości. Uroczystość rozpoczęła się występem Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sycowie. Wśród prezentujących się nie zabrakło również Chóru Kameralnego Miejskiego Ośrodka Kultury

i Sportu w Oleśnicy, Chóru Młode Liście” z miejscowości Bar na Ukrainie, Zespołu wokalno-instrumentalnego „Derewlany” z Żytomierza, Zespołu młodzieżowego „Tęcza z Mińska na Białorusi oraz gościa honorowego - Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nie lada wydarzeniem było zaprezentowanie publiczności filmu „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” przygotowanego przez Wrocławski Ośrodek Telewizyjny.

Redaktor Grażyna Orłowska-Sondej podziękowała szkołom z województwa dolnośląskiego za pomoc w ratowaniu cmentarzy na Wschodzie. Wspaniale bawił sycowską publiczność bardzo popularny na Ukrainie zespół Dieriewljanie. Wszyscy chętnie kołysali się w rytm znanej, polskiej piosenki „Szła dzieweczka”. Artyści nagradzani serdecznymi oklaskami długo nie schodzili ze sceny i nie uchronili się od bisów. Sycowski Charytatywny Koncert Rodacy-Rodakom to wspaniałe przedsięwzięcie, które jak widać na stałe już wpisało się w scenariusz lokalnego życia i które nie znudziło się ani organizatorom ani też mieszkańcom, którzy wspierają wciąż i wciąż Polaków na wschodzie. A za rok kolejny, tym razem jubileuszowy koncert. Zapraszamy nie tylko Sycowian. (jk)

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

W Perzowie gorąco na sesji Radni uchwalili nowe stawki za wywóz odpadów, ale też dyskutowali o oświacie. Rada przyjęła regulamin korzystania z sal wiejskich. Sformalizowano pobieranie opłat za korzystanie z tych sal, regulamin przewiduje też powołanie osób odpowiedzialnych za stan i porządek w tych obiektach. Radni uchwalili także nowe stawki za wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych. I tak za wywóz pojemnika o pojemności 110-12- litrów mieszkańcy zapłacą 17,91 zł, pojemnika 240 litrów 35,80 zł, za kontener 7 m sześciennych trzeba będzie zapłacić 466,43 zł. Gmina odkupi budynek po GS w Zbyczynie z przezna-

czeniem na salę wiejską. Koszt tego przedsięwzięcia to 18 tys. zł. Dotyczczas mieszkańcy nie mieli gdzie się spotykać. Zebrania wiejskie odbywały się

w prywatnych domach. Rada zgodziła się także na zbycie nieruchomości w Domasłowie. Chodzi tu o boisko wiejskie, które i tak stoi niewykorzystane. Radny Zdzisław Burzała pytał o oszczędności w oświacie. - Dlaczego są one tak niskie? Rozumiem, że wydaliśmy na wynagrodzenia nauczycieli 2 706 tysięcy. W tych zestawieniach wynagrodzeń ujęte są odprawy. Wtedy będziemy mieli realna kwotę. Na razie wynika z tego, że wydaliśmy 400 tysięcy więcej - mówił Burzała. - Miało być 500 tysięcy oszczędności, jest 400 tysięcy. Przeanalizowałam budżety szkół i po rozmowie z dyrektorami udało się jeszcze znależć oszczędności, ponieważ nie były one takie jak oczekiwała - odpowiadała wójt Bożena Henczyca. Kłopotów z siecią szkół

nie koniec. - Może być taka sytuacja, że od września nie będzie dzieci w Domasłowie, albo będzie jedna klasa. Albo podejmiemy uchwałę o likwidacji pla-

cówki filialnej, albo ta szkoła sama przestanie istnieć - mówiła wójt. Zagotowało się przy dyskusji o podwyżce dla wójt i dla radnych. - Jaki skutek finansowy będzie miała ta uchwała o podwyżce dla budżetu gminy - pytał Burzała. - Ja myślę, że prawnie żeśmy to przegłosowali, radni zgodzili się na podwyżki - argumentowała Przewodnicząca Danuta Froń. - Skutek miesięczny podwyżki to 1080 z miesięcznie. Jeśli pomyślimy o radnych to kolejne tysiąc zł miesięcznie. Dlatego wyrażam swój sprzeciw. Jeśli jedną czy drugą uchwałą wytrząsamy z tego budżetu 25 tysięcy rocznie to się zastanawiam, czy to wszystko ma sens. Podnosić komuś śrubę, a tutaj 25 tysięcy rocznie lekką ręką wydajemy - odpowiedział Burzała. - W tamtym roku nie podnosiliśmy diet ani pani wójt ani radnym i dlatego myślę, że należało to

zrobić teraz. Wykonujemy tu odpowiedzialną pracę - mówiła Przewodnicząca Froń. Wójt poinformowała także o niechęci niektórych mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków. Niektórzy z mieszkańców gminy najpierw zgodzili się na montaż tychże oczyszczalni, teraz żądają ich demontażu. - Skoro zgodzili się na piśmie to teraz nie mogą się wycofywać - mówili radni.- Przecież są podpisane umowy. Części umów niestety prawdopodobnie nie ma. - Jak dobrze się poszuka w urzędzie to znajdziemy to. Takie mówienie, że teraz mamy to zabrać dla mnie jest bez sensu - mówił radny Bogdan Wieczorek. Wątpliwości rozwiał radny Zdzisław Burzała. - W pewnym momencie dwóch pracowników urzędu napiło się i paliło dokumenty. Nie wiemy co zginęło. Ja naciskałem ówczesnego wójta (Barbarę Kucharską - przyp. red.) ale wił się jak piskorz i nie dostałem odpowiedzi. Nagana za to znajduje się w dokumen-

tach jednego z pracowników - dodał radny Burzała. Wywołało to prawdziwą burzę. - Dlaczego myśmy nie wiedzieli, że taka sytuacja miała miejsce w urzędzie - pytali radni. - To było wtedy kiedy przez dwa lata wójtem była moja mama. Myślę, że starała się, żeby wszystko tutaj było dobrze - wtrąciła się do dyskusji radna Danuta Froń. - Każdy wójt chyba stara się, żeby w gminie było dobrze - dodała. Na sesji wyjaśniono także sprawę dotacji na remont kościoła w Trębaczowie. Wójt wyjaśniła, że gmina nikomu żadnych pieniędzy nie zabrała, a mniejsza dotacja na remont kościoła wynika z przepisów umowy zawartej między parafia w Trębaczowie a Urzędem Marszałkowskim. Wójt zapewniła, że jeśli będzie wola rady to gmina może przeznaczyć dotację na remonty kościołów. Pieniądze te miałyby pochodzić z podziału nadwyżki budżetowej. (mz)


gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

Senator gościem Radia

W kolejnym programie „Rozmowa Tygodnia” Joanny Kaczorowskiej i Ireneusza Czechlowskiego, gościła Senator Andżelika Możdżanowska. Senator ziemi kępińskiej, krotoszyńskiej, ostrowskiej i ostrzeszowskiej odpowiadała na pytania nurtujące mieszkańców. Dotyczyły one spraw związanych z refundacją leków, między innymi tego, jak głosowała w sprawie Ustawy Refundacyjnej i jak wyglądała konfrontacja z ministrem zdrowia Bar-

toszem Arłukowiczem. Pytania związane były również z ubezpieczeniami społecznymi rolników, czy wejściem 6-latków do szkoły. Senator mówiła też o szansach dla naszego regionu i o swoim stanowisko w sprawie likwidacji sądów rejonowych oraz likwidacji powiatów. Jednym z tematów było jej stanowisko w sprawie koncesji dla Telewizji Trwam i spraw dotyczących ACTA. W programie na żywo pytania zadawali również radiosłuchacze. Senator Andżelika Możdżanowska odniosła się do swojej pracy w regionie. Na terenie okręgu wyborczego nr 95 funkcjonować będą cztery biura sena-

torskie, w których spotykać będzie się ze swoimi wyborcami. Jedno z biur działa już w Kępnie przy Alejach Marcinkowskiego 12c. Jego uroczyste

otwarcie nastąpi 24 lutego. Jak zapowiada Pani Senator gościem honorowym podczas tej uroczystości będzie wicepremier Waldemar Pawlak.

Całość programu „Rozmowa Tygodnia” można odsłuchać na stronie internetowej www.radiosud. pl w zakładce GOŚĆ W STUDIO. (jk, icz)

G ra t ka ni e tylko dla psów

zaliczyć przeszkody w odpowiedniej kolejności, ale nie zna ich układu przed startem (przewodnicy

przed startem mają czas na zapoznanie się z układem toru i ich zadaniem jest sprawne poprowadzenie psa przez tor). Jak powiedziała jedna z organizatorek zawodów Mariola Siorek z Klubu Agility Extreme Dog działającego w Wrocławiu, ogólnopolskie kwalifikacje do Mistrzostw Świata Agility są jednymi z bardziej prestiżowych zawodów, które się odbywają w Polsce. Zbierają najlepszych zawodników, którzy będą reprezentować Polskę w czasie mistrzostw świata.

Aktualnie organizatorzy mają ponad 90 zgłoszeń, docelowo startować w zawodach będzie 100 zawodników, niektórzy w dwóch lub trzech tandemach ze swoimi psami. Tak więc wszystkich miłośników psów i tego nietypowego, ale bardzo widowiskowego sportu jakim jest agility, zapraszamy w dniach od 25 do 26 lutego do Sycowa, hala MOSiR. Początek w sobotę o godzinie 9.00, w niedzielę o 8.00. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Sud. (gab)

internetowej mapie można oznaczyć biuro swojej fir-

my i podać jej adres i kontakt, by ułatwić wyszuki-

wanie jej w internecie.

25 i 26 lutego w sycowskiej hali MOSiR odbędą się ogólnpolskie eliminacje do Mistrzostw Świata Agility. Zawody organizuje Związek Kynologiczny z Wrocławia, a Klub Sprotowy Extreme Dog jest współorganizatorem. Agility jest to sport psów polegający na tym, że pies prowadzony przez swojego przewodnika głosowymi

i ruchowymi komendami musi pokonać bezbłędnie i jak najszybciej specjalny tor przeszkód. Pies musi

Zajrzyj sąsiadowi w okno Potentat internetowy firma Google, zaktualizowała zdjęcia swojego serwisu internetowego Google Maps, umożliwiającego wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający

pokrewne im funkcje. Najnowsze zdjęcia prezentują nasz region w wysokiej jakości, z dokładnością do 20 metrów. Przybliżenie wysokiej jakości możemy uzyskać od północnegozachodu z Osin do samego krańca Wielkopolski. Na

informacje

7

Siatkarsko w Nowej Wsi Książęcej 29 stycznia na sali sportowej przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej miały miejsce sportowe zmagania w ramach XI Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Zakładowych o Puchar Wójta Gminy Bralin.

W tym roku zawody w piłkę siatkową odbyły się już po raz jedenasty. Chęć udziału zgłosiło pięć drużyn: Gidanex Sp. z o. o. z Bralina, przedstawiciele oświaty z terenu gminy, PUH Daniel Heising z Mnichowic, przedstawiciele samorządu Gminy Bralin oraz Zakład Mechaniczny Progress z Nowej Wsi Książęcej. Komisja sędziowska postanowiła o rozegraniu meczów w systemie każdy z każdym. Spotkania rozgrywane były do dwóch wygranych setów (w systemie do 15 punktów). Turniej został otwarty przez przewodniczącego Rady Gminy Marka Frasa i jednocześnie gracza drużyny samorządowej. W sali zebrali się również kibice piłki siatkowej. Współorganizatorem całej imprezy był MUKS „Sokół” Bralin. Puchar Wójta Gminy Bralin powędrował do drużyny złożonej z pracowników PUH Daniel Heising z Mnichowic, która wygrała 2:0 decydujący o wszystkim mecz z drużyną Progressu. Na drugim miejscu uplasował się zespół Progressu, natomiast dwukrotny z rzędu zwycięzca tego turnieju – firma Gidanex tym razem zajęła trzecie miejsce. Tradycją turnieju jest przyznanie nagrody dla najlepszego zawodnika i drużyny prezentującej postawę fair-play. I tak najlepszym zawodnikiem wskazanym przez parę sędziowską – Piotr Hołoś i Wiesław Klaczyński został Piotr Olk z PUH Daniel Heising, zaś za drużynę fair-play uznany został zespół przedstawicieli samorządu Gminy Bralin. XI Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Zakładowych podsumował i puchary wręczył Wójt Gminy Roman Wojtysiak, który zaprosił jednocześnie na kolejne edycje imprezy adresowane do zakładów pracy z terenu gminy, jak również organizowany w kwietniu Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Podwórkowych, gdzie organizatorem będzie MUKS „Sokół” Bralin. Najbliższą sportową imprezą w gminie będzie Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Zakładowych, który odbędzie się 26- go lutego na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Bralinie. (br)

kurier w wersji elektronicznej na portalu radiosud.pl reklama

Poszukuje pracowników do odczytu liczników energii elektrycznej. Mile widziane działalność gospodarcza. Kontakt: 500 288 552


8

informacje BRALIN: Mistrz Ortografii

Odbył się finał Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas IV – VI. Mistrzem Ortografii 2011/2012 została Joasia Ostapska, uczennica szóstej klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie. Gminny Konkurs Ortograficzny ma już swoją tradycję, odbył się po raz dziewiąty. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej, a koordynatorem Andrzej Mirowski nauczyciel języka polskiego. By znaleźć się w etapie gminnym, uczestnicy musieli najpierw poradzić sobie w eliminacjach klasowych i szkolnych. A że sztuka poprawnego pisania jest i potrzebna, i cenna, nikomu chyba nie trzeba udowadniać. Zmierzenie się z tekstem dyktanda pozwoliło na wyłonienie „Mistrza Ortografii 2011/2012”, którym została Joanna Ostapska, uczennica szóstej klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.

Formuła konkursu przewiduje również dwa tytuły „Wicemistrza Ortografii”, które otrzymują uczniowie zajmujący II i III miejsce. W tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego II m. zajęła Karina Kwiatek (SP Bralin, kl. VI), natomiast III miejsce należało ex aequo do Adrianny Grześkowiak (SP Bralin, kl. V) i Ewy Gogół (ZS Nowa Wieś Książęca, kl. V). Konkurs zakończył się wręczeniem nagród i okazyjnych dyplomów. (br) reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

Turniej wiedzy o Wielkopolsce 24 stycznia w ponad 30 wielkopolskich szkołach rozgrywany był powiatowy etap XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W powiecie kępińskim, rolę gospodarza już po raz siódmy z rzędu pełnił Zespół Szkół w Trzcinicy. Przybyłych, wśród których znaleźli się m.in. radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Mroziński i wicestarosta kępiński Ryszard Dachowski, powitała dyrek-

tor Małgorzata Hadzik. Z zaproszenia skorzystał również wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. Zdaniem wójta Hadzika, sukcesy młodzieży szkolnej z Trzcinicy nie są przypadkiem, ale efektem systematycznej pracy. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 99 uczniów z 17 szkół. Uczestnicy podzieleni

zostali na sześć kategorii wiekowych, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, po klasę trzecią gimnazjum. Oczekiwanie na ogłoszenie wyników uatrakcyjnił bardzo bogaty i interesujący program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Trzcinicy. Młodzież przypomniała swoim kolegom i przybyłym gościom, na

czym polegały tzw. „pierzoki”, posługując się przy tym tradycyjną, wielkopolską gwarą. Znakomicie zaprezentował się także szkolny chór, a za prawdziwy strzał w dziesiątkę uznać należy swoistą lekcję przyrody, podczas której rolę nauczycieli przejęli leśnicy. Krzysztof Jelonek przedstawił uczniom czworonożnych mieszkańców wielkopolskich pól i lasów, a Paweł Kaczmarek z córką Anną i synem Jakubem omówili zwyczaje związane z polowaniem. Szczególne wrażenie zrobiły na zebranych, odgrywane na tradycyjnych instrumentach, myśliwskie sygnały. Aby awansować do etapu rejonowego XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odbędzie

się 15 marca, należało zdobyć minimum 85% wymaganej liczby punktów. Warunek ten spełniło aż 66 uczniów, w tym najwięcej bo 25 czwartoklasistów! Gratulujemy i życzymy powodzenia. Początki Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce sięgają roku 1996 r., kiedy powstał program edukacji regionalnej „Wielkopolska, moja Mała Ojczyzna”. Główny cel to przybliżanie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem. Finał tegorocznej edycji zaplanowano na 14 maja. (łś)

Trwa realizacja dopłat bezpośrednich Do końca stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła ponad 9 miliardów złotych w ramach realizacji dopłat bezpośrednich za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe ponad miliona rolników. Zgodnie z unijnymi przepisami prawa ARiMR rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r. a powinna je zakończyć do 30 czerwca 2012 r. Wiosną 2011 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło 1,36 miliona rolników. W Polsce złożono najwięcej wniosków o dopłaty spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, a na dopłaty w naszym kraju przewidziano 14,346 miliarda złotych, z czego 80% pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 20% sfi-

nansowane zostanie z budżetu krajowego. Wysokość płatności bezpośrednich, które otrzymają rolnicy za 2011 r. jest wyższa niż ta, którą otrzymali za 2010 r. Wynika to ze zwiększenia koperty finansowej na te płatności oraz korzystniejszego kursu wymiany euro na złotówki, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. W stosunku do roku 2010 kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie jest wyższa o około 1,5 mld zł. Stawki poszczególnych rodzajów płatności bezpośrednich za 2011 r. zostały opublikowane na początku listopada br. w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wynoszą: 710, 57 zł/ha jednolita płatność obszarowa, 274, 23 zł/ha uzupełniająca płatność podstawowa, 396,14 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, 1 476,08 zł/ha

uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., 219,53 zł/ ha specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, 410,89 zł/sztukę płatność do krów, 103,05 zł/sztukę płatność do owiec, 56,00 zł/tonę płatność cukrowa, 173,33 zł/ tonę oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), 1 761,99 zł/ha przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich. Dopłaty są jednym z filarów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wprowadzenie takich dopłat prowadzi np. do zrekompensowania rolnikom wysokich kosztów ponoszonych na zakup nawozów czy środków do ochro-

ny roślin, niezbędnych do produkcji rolniczej. Gdyby nie takie wsparcie, ceny produktów rolnych byłyby zapewne znacznie wyższe niż są teraz, a europejskie rolnictwo nie byłoby w stanie konkurować swoimi produktami na światowych rynkach. Wiele gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej zapewne by też upadło. Wnioski o przyznanie dopłaty dopłat bezpośrednich składane są co roku w biurach powia-

towych ARiMR w okresie od 15 marca do 15 maja, chyba, że któryś z tych dni jest ustawowo wolnym od pracy, wtedy termin przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, zostaje przesunięty, tak by uwzględnić taki przypadek. Wnioski można składać również przez kolejne 25 dni po tym terminie, lecz wtedy należne dopłaty są obniżane o 1% za każdy roboczy dzień spóźnienia.


gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

informacje

9

TRZEBIEŃ: Bal karnawałowy 26 stycznia przedszkolacy i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu bawili się na balu przebierańców.

Trwa głosowanie w plebiscycie „Sportowiec Roku 2011”. Teraz od Państwa głosów zależy, kto wygra w kategorii Sportowiec, Trener, Działacz, Młody Talent i Drużyna Roku 2011. Czekamy na Państwa głosy do 16 marca! Wyniki dostępne są na stronie radiosud.pl w zakładce Plebiscyt Sportowy. Na głosujących czekają nagrody, m. in. zaproszenie na mecz Polska - Portugalia. Zapraszamy!

S P O RTOW I EC RO KU 2 0 1 1 Drelak Dariusz - Zawodnik Taem Sokół Vidioni Bralin. Udział w wielu kolarskich imprezach w kraju - SMS o treści sud.a.1 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Drygas Kamil - Zawodnik Lecha Poznań otrzymuje systematyczne powołania do młodzieżowej Reprezentacji Polski - SMS o treści sud.a.2 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Górecki Marcin - Zawodnik Orła Mroczeń to jeden z najlepszych piłkarzy w naszym regionie. Ostatnio został królem strzelców kępińskiej „halówki - SMS o treści sud.a.3 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Grądowa Izabela - Wychowanka Polonii Kępno. W letnim okienku transferowym zmieniła klub. Obecne występuje w barwach AZS Wrocław w PGNiG Superligi Kobiet - SMS o treści sud.a.4 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Kamoś Maciej - Zawodnik Polonia Kępno. Środkowy pomocnik. Kreator gry całej całego zespołu - SMS o treści sud.a.5 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Kuch Andrzej - Zawodnik MULKS MOS Sieradz wywalczył 6 miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski seniorów w skoku w dal i był powoływany do Reprezentacji Polski - SMS o treści sud.a.6 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Kurzawa Rafał - Zawodnik Górnik Zabrze zanotował udane występy w Młodej Ekstraklasie. Ma za sobą treningi z pierwszą drużyną Górnika - SMS o treści sud.a.7 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Murawski Michał - Podpora LKS Jankowy. Solidny obrońca. Ostatnio wybrany najlepszym zawodnikiem Kępińskiej „halówki” - SMS o treści sud.a.8 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Simlat Rafał - Napastnik Polonii Kępno jest najlepszym strzelcem (15 goli) w klasie okręgowej. - SMS o treści sud.a.9 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

W pięknie udekorowanej Sali OSP pojawiły się dzieci we wspaniałych strojach. Trudno było je rozpoznać. Spośród Rady Rodziców wybrano jury, które miało trudne zadanie. W efekcie wybrano 10 najlepszych strojów, w których wszyscy musieli zaprezentować swoje wdzięki. Wszyscy przebrani zostali nagrodzeni słodkościami. W tym roku królem i królową balu zostali najlepsi tancerze: Malwina Stopka i Dominik Janus. Podczas zabawy rozstrzygnięty został też konkurs masek karnawałowych w których wygrali Sandra Kubelec, Kinga Szmidt i Wojtek Zimny. Podczas balu wszyscy bawili się wspaniale. Było wiele dedykacji od uczniów dla nauczycieli. Aby dzieci nie opadły z sił rodzice przygotowali pyszny poczęstunek. Ten bal na pewno wszystkim zostanie na długo w pamięci. (red)

KĘPNO: Obrazy iglą malowane Od 27 stycznia w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie oglądac można wystawę haftu krzyżykowego. W sali wystawowej biblioteki podziwiać można prawdziwe dzieła sztuki. Na ścianach zawisły obrazy malowane, ale tym razem nie pędzlem, a igłą. Organizatorem tej wspaniałej eksopozycji jest Fun-

Trzęsicki Tobiasz - Bramkostrzelny pomocnik Płomień Opatów. Kreatywna postać zespołu - SMS o treści sud.a.10 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

T R E N E R RO KU 2 0 1 1 Ludwiczak Krzysztof - były trener piłkarzy Płomienia Opatów - SMS o treści sud.b.1 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT) Medyk Bartosz - trener piłkarzy Polonii Kępno - SMS o treści sud.b.2 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Pawłowicz Marcin - trener piłkarek ręcznych Polonii - SMS o treści sud.b.3 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Szczepaniak Dariusz - trener Victoria Ostrzeszów - SMS o treści sud.b.4 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Zmyślony Andrzej - instruktor Taekwon-do - SMS o treści sud.b.5 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

DZ I A Ł AC Z S P O RTOW Y RO KU 2 0 1 1 Kurzawa Marian - Polonia Kepno - SMS o treści sud.d.1 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Olszowiak Kazimierz - Gal Gaz Galewice - SMS o treści sud.d.2 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Rachel Henryk - Polonia Kępno - SMS o treści sud.d.3 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Stodolski Andrzej - Orzeł Mroczeń - SMS o treści sud.d.4 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Wierzba Maciej - Płomień Opatów - SMS o treści sud.d.5 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

M ŁO DY TA L E N T RO KU 2 0 1 1 Cierlak Piotr - piłka nożna - SMS o treści sud.e.1 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Drelak Maja - kolarstwo - SMS o treści sud.e.2 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Nawrocka Marta - siatkówka - SMS o treści sud.e.3 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Pawlak Sonia - taekwon-do - SMS o treści sud.e.4 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Wróbel Radosław - badminton - SMS o treści sud.e.5 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

D RU Ż Y NA RO KU 2 0 1 1 Gal Gaz Galewice - SMS o treści sud.c.1 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Orzeł Mroczeń - SMS o treści sud.c.2 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Polonia Kępno - SMS o treści sud.c.3 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Team Sokół Vidion Bralin - SMS o treści sud.c.4 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Victoria Ostrzeszów - SMS o treści sud.c.5 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

dacja „Galeria na kołach”, promująca ten rodzaj rękodzieła. Jej przewodniczącym jest Marek Winiarski, którego prace również oglądać można na wystawie. Zbiór liczący 53 prace, różnych autorów i szerokiej tematyce, prezentuje się niezwykle efektownie. Piękne haftowane obrazy można oglądać w godzinach pracy biblioteki do 14 lutego. (jk) reklama


10

informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

STUDNIÓWKA ‘2012

Sezon studniówkowy rozpoczęty. Uczniowie odliczają dni do egzaminu dojrzałości. W miniona sobotę 4 lutego na Balu Maturalnym bawili się maturzyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 2. Wcześniej bawili się uczniowie z ZSP nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr1. W najbliższy weekend na 100 dni przed maturą bawić się będą uczniowie techników z ZSP nr 1. Ta studniówka zakończy beztroski czas maturzystów, przed nimi pozostanie przysłowiowe 100 dni ciężkiej pracy. Młodzież z LO nr 1 tradycyjnie bawiła się w Sycowie w restauracji Plon. Tradycyjnie bal rozpoczął uroczysty polonez, który z niezwykłą fantazją i kunsztem pod opieką Edyty Rybczyńskiej zaprezentowała młodzież. Zaproszenie na bal przyjął starosta Włodzimierz Mazurkiewicz, który nie odmówił zatańczenia wspólnego

poloneza wraz z uczniami. Starosta na balu pełnił dwie rolę, jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz jako rodzic - ojciec swojej córki Marysi. - Jest to dla mnie trudna rola. Z jednej strony oficjalna-jako starosta, z drugiej jako ojciec. Z niepokojem patrzyłem dziś na córkę, ale jestem dumny - mówił starosta. Pod opieką dyrektor Danuty Stefańskiej był to już ósmy Bal Maturalny Jest czas na zabawę i na naukę, która zaowocuje później, mówiła dyrektor. - Życzę młodzieży przyjemnej zabawy, aby ten bal studniówkowy pozostał w ich pamięci na zawsze. Życzę im, aby ich plany na najbliższy okres się spełniły. Wysiłek który ich czeka przez najbliższe sto dni, jest wielkim wysiłkiem. - mówiła dyrektor. Część artystyczna, w której uczestniczyli zarówno uczniowie jak i rodzice wraz z nauczycielami, ujęła wszystkich. Tym bardziej, iż większość tekstów piosenek i aranżacja to twórczość własna maturzystów. Sił na wspaniałą zabawę nie brakowało. Oby takie hu-

mory i optymizm dopisywały również w maju. Na studniówkowy bal maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego zaprosili, wychowawców, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców. Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swej drodze zapala zgaszone gwiazdy, ogrzewa swoją miłością i cierpliwością - takimi słowami witali wychowawców. Potem dumnie i dostojnie zatańczyli poloneza zapraszając do tańca dyrekcję szkoły. Polonez został wykonany przez maturzystów w aranżacji muzycznej sprawowanej przez Sylwię Bednarz. Następnie jak ogłosili wszem i wobec nie konsultując z nikim przedstawili nowatorski program w części rozrywkowej, w której wystąpili rodzice. W programie było tango, taniec nowoczesny, humorystyczna scenka „z życia szkoły” a rodzice mieli zadanie niebywałe rozpoznać nauczycieli ze zdjęć ich dzieciństwa i młodości. Spisali się na medal. Potem prowadzący Agnieszka Paś i Artur Janik poprosili dyrektora Zygmunta Nowackiego o oficjalne otwarcie balu studniówkowego, który życzył wszystkim miłej i udaj zabawy. Tradycyjnie

każda klasa robiła pamiątkowe zdjęcia. Wielu uczniów i uczennic podkreślało, że dzisiaj chcą się wspaniale bawić a od poniedziałku czeka ich intensywna nauka. (icz, daria)


informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

Podwyższony stan gotowości Siarczyste mrozy zdążyły już mocno nam dokuczyć, z tego co zapowiadają synoptycy szybko nie odpuszczą, a najzimniejsze dni dopiero przed nami. Tak niskie temperatury odbiją się na domowych budżetach, ale dziś najważniejsze jest aby nikomu w domu nie było zimno. Największym dostarczycielem ciepła w Kępnie jest Gminna Spółka Energetyka Cieplna Kępno. - Zapewniamy ogrzewanie dla znacznej liczby mieszkańców miasta i wielu instytucji - mówił prezes Zarządu Spółki Bogdan Bieniak. - Nasza spółka dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania do wszystkich budynków wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej oraz min. do obiektów oświatowych gminy Kępno-Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum

nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Przedszkola i wielu innych. Spółka dostarcza do odbiorców ciepło z dwóch źródeł, z kotłowni przy ulicy Przemysłowej oraz kotłowni przy ul. Spółdzielczej, która to kotłownia zaopatruje w energię osiedla położone przy ul. Wiosny Ludów. - Przy tak niskich temperaturach jakie mamy w tej chwili, spółka jest w stanie dostarczać energię zgodnie z odpowiednimi parametrami jakościowymi. Nie mamy żadnych ograniczeń w dostawie energii cieplnej, temperatura w pomieszczeniach powinna być na poziomie około 20 stopni Celcjusza - mówił prezes Bieniak. Kępno położone jest w czwartej strefie klimatycznej, co oznacza przygotowanie instalacji do temperatury w granicach -18 stopni Celcjusza. Optymalna temperatura jak zaznaczył prezes dla pracy kotłowni i magistrali przesyłowych jest

około – 10 stopni, poniżej tej temperatury pracuje w podwyższonym stanie gotowości. Każda, nawet najmniejsza awaria, często leżąca po stronie odbior-

ców może doprowadzić do poważniejszych skutków. Kotłownie, jak i magistrale sukcesywnie są modernizowane. W latach wcześniejszych temperatury

spadały grubo poniżej -20 stopni, nie powodowało to większych problemów z dostarczaniem ciepła do odbiorców. Zużycie energii cieplnej sukcesywnie co roku spada, dzięki termomodernizacjom budynków i zmianom mentalności użytkowników. Największy spadek zużycia energii nastąpił po zainstalowaniu podzielników ciepła w mieszkaniach. Z roku na rok zapotrzebowanie zmalało o 25%, mieszkańcy zaczęli oszczędzać. Spółce, która generuje przychody na dostarczaniu ciepła, pozwoliło to rozszerzać odbiorców. Dziś, jak zapewniał prezes jest to najtańszy i najwygodniejszy sposób na ogrzewanie budynków. Niestety odbiorców ciepła ze Spółki czekają podwyżki. Wzrost ceny węgla w październiku ubiegłego roku o ponad 20%, wymusił podwyżkę o 6% dla odbiorców, Podwyżka uzyskała już aprobatę Urzędu Regulacji Energetyki i wejdzie w życie w połowie lutego. (icz)

Ostatnie pożegnanie Pana Henryka Tłumy najbliższych, przyjaciół, znajomych i współpracowników pożegnało z głębokim żalem świętej pamięci Henryka Tyszkiewicza. Ostatnie pożegnanie odbyło się na cmentarzu pa-

rafialnym w Kępnie. Podczas ceremonii wszyscy wspominali przyjaciela i społecznika, oddanego ludziom i historii. Świętej pamięci Henryk Tyszkiewicz był regionalistą, prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, byłym radnym Rady Miejskiej, radnym dwóch kadencji Rady Powiatu Kępińskiego, sekretarzem Zarządu Oddziału

PTTK w Kępnie, aktywnym działaczem „Solidarności”, o czym wspomniano podczas uroczystości, organizator pieszych i rowerowych wycieczek po ziemi kępińskiej. Współautorem Zeszytów Powiatowych p.n „Pałacyki i Dworki Powiatu Kępińskiego oraz „Kościółki Drewniane Powiatu Kępińskiego”. Twórcą wielu regionalnych wydawnictw,

jak „Geografii Ziemi Kępińskiej”, „Sanktuaria Ziemi Kępińskiej”, „Dzieje Powiatu Kępińskiego”, „Życie i twórczość Pauli Wężyk”. W 2002 roku otrzymał statuetkę Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, a w 2005 statuetkę „Przyjaciel Kępna” i był nim całym sercem. (icz)

11

SOR w planie Ratownictwa Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kępnie wpisany został w plan Ratownictwa Medycznego.W tej sprawie starosta Włodzimierz Mazurkiewicz spotkał się z wojewodą Piotrem Florkiem. W związku ze zmianą przepisów prawa oraz związanym z tym faktem utracenia przez SP ZOZ w Kępnie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz zagrożeniem utracenia dofinansowania na realizację projektu: „Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR” w dniu 27 stycznia 2012 r. Starosta Kępiński – Włodzimierz Mazurkiewicz spotkał się z Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem. Podczas spotkania udało się ustalić istotne szczegóły, które pozwoliły spełnić warunki jaki narzuciła na Powiat Kępiński Instytucja Wdrażająca, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Najważniejszym warunkiem było wpisanie kępińskiego SOR – u do „Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego”. Brak tego wpisu skutkowałby rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz zwrotem środków przyznanego wsparcia wraz z odsetkami. Dzięki spotkaniu Starosty z Wojewodą, brak kontraktu na świadczenia w ramach SOR nie będzie miał negatywnego wpływu na realizację umowy o dofinansowanie. Zakończenie inwestycji planowane jest na ostatni kwartał 2012. (jk)

Mist rzo st wa w u nih o ke ju W hali sportowej w Łęce Opatowskiej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców w ramach XIII Gimnazjady. Zawody zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie oraz Urząd Gminy

Noworoczny Koncert „Za Miedzą” Już po raz piąty mieszkańcy Kępna i powiatu kępińskiego mogli uczestniczyć w noworocznym koncercie Big-Bandu Powiatu Ostrowskiego. Jego organizatorem była Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. A. Tansmana. Koncerty ostrowskiego Big -Bandu z roku na rok cieszą się w Kępnie coraz większą popularnością.To niezwykłe wydarzenie. w którym udział biorą miłośnicy dobrej muzyki. Mieszkańcy Kępna i powiatu kępińskiego po raz kolejny potwierdzili swoje zainteresowania muzyczne i po brzegi wypełnili salę koncertową. Kolejna edycja muzycznego koncertowania przyciągnęła

jeszcze większą liczbę słuchaczy. Kępińska Szkoła Muzyczna organizując tego typu spotkania u progu nowego roku włącza się w życie kulturalne miasta. - To również spełnienie oczekiwań mieszkańców o czym świadczy przybyła rzesza słuchaczy. Nie ma nic cenniejszego dla artystów jak duża i sympatyczna publiczność, której w tym roku nie brakowało. To nas mobilizuje by kontynuować tego typu imprezy - powiedziała dyrektor Magdalena Michalczyk. W chwili obecnej Big– Band jest jednym z najlepszych tego typu orkiestr dętych w Polsce. Niezmiennie od dziesięciu lat kieruje nim Robert Matuszewski obecnie dy-

rektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. im. K. Trzcińskiego—Komedy w Ostrowie Wielkopolskim oraz pedagog klasy saksofonu w kępińskiej Szkole Muzycznej. O wysokiej randze zespołu świadczą najwyższe lokaty na wielu prestiżowych konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W

środowy wieczór publiczność usłyszała m.in. utwory z repertuaru Krystyny Prońko, z którą orkiestra zagrała wspólny koncert w listopadzie. Utwory tej artystki podczas koncertu wykonała wokalistka Monika Walczak. W zróżnicowanym repertuarze tego styczniowego wieczoru każdy z obec-

nych na koncercie słuchaczy z pewnością odnalazł dla siebie coś wyjątkowego. Wspaniała muzyka, niesamowita atmosfera i magiczne miejsce sprawiły, że koncert stał się niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich, którzy zechcieli wziąć w nim udział. (jk)

w Łęce Opatowskiej. W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Opatowie (opiekun Joanna Durlej oraz Agata Rybak), II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Mroczeniu, III miejsce – Gimnazjum w Mikorzynie, IV miejsce – Gimnazjum w Krążkowach. Najlepszą zawodniczką została Anna Tomczyk z Gimnazjum w Opatowie, najwięcej bramek zdobyła Izabela Urbańska również z Gimnazjum w Opatowie. Drużyna dziewcząt z Opatowa zachowała czyste konto nie tracąc ani jednej bramki. Najlepsze bramkarki to Dominika Gruszka z Gimnazjum w Opatowie oraz Anita Bednara z Gimnazjum w Mroczeniu. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Opatowie (opiekun Mirosław Hojka), II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Mikorzynie, III miejsce – Gimnazjum w Krążkowach, IV miejsce – Gimnazjum w Mroczeniu. Najlepszym zawodnikiem został Bartłomiej Górecki z Gimnazjum w Opatowie, najlepszymi strzelcami zostali: Przemysław Jeziorny (Gim. Opatów) oraz Dawid Pregiel (Gim. Mikorzyn). Rozgrywki chłopców jak i dziewcząt sędziował Adam Kopis. W obu kategoriach do finału rejonowego awansowały po dwie najlepsze drużyny. (red)


12

sport Victoria Cup 2012

Polonia Kępno Victoria Ostrzeszów organizuje cykl turniejów. W zawodach startuje około 40 drużyn z południa Wielkopolski. W sobotę rywalizowali juniorzy starsi i juniorzy młodsi. W najstarszej młodzieżowej grupie najlepsza okazała się Victoria Ostrzeszów, która w klasyfikacji końcowej wyprzedziła juniorów Polonii Kępno i Zefki Kobyla Góra. Najlepszym strzelcem został Łukasz Walczak z Polonii. Także w sobotę rywalizowali juniorzy młodsi. Rozgrywki zakończyły się zwycięstwem piłkarzy Odolanovii Odolanów, którzy wyprzedzili drugą drużynę Victorii Ostrzeszów i Marcinki Kępno. W niedzielę w kategorii trampkarza młodszego zwyciężyła Masovia Kraszewice. W kategorii Młodzik młodszy najlepsza okazała się Centra Ostrów Wlkp. Czwarte miejsce zajęli piłkarze Polonii Kępno. Na piątej pozycji uplasowali się gracze Akademia Piłkarska Ostrzeszów, a szóstej Victoria Ostrzeszów. Siódme miejsce wywalczył LZS Olszowa, a ósme Victoria Ostrzeszów. Eryk Bartkowiak z Polonii Kępno wybrany został najlepszym bramkarzem turnieju. W najbliższy weekend w turnieju Victoria Cup zagrają kolejne kategorie wiekowe. (dete)

Marcinki Kępno

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

Awans siatkarzy ZSP nr 1 1 lutego w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbył się Półfinał Rejonu Kaliskiego w Siatkówce Chłopców w ramach „XIII Licealiady 2011/2012”. Do turnieju przystąpiły trzy reprezentacje rejonu kaliskiego. Po losowaniu pierwszy mecz rozegrały reprezentacje I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie i Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Mecz wygrała reprezentacja z powiatu ostrzeszowskiego 2:1 (19:25,25:16,16:14).W drugim spotkaniu gospodarze, repre-

zentacja ZSP nr 1w Kępnie pokonała ZSPP CKU z Marszewa 2:0 (25:21, 25:16). Ostatni mecz to potyczka reprezentacji z sąsiadujących powiatów, kępińskiego i ostrzeszowskiego. Mecz ten decydował o pierwszy miejscu i awansie do dalszych rozgrywek. Podopieczni trenera Adama Kłodnickiego nie dali szans przeciwnikom wygrywając gładko 2:0 (25:15, 25:21). Najlepszym siatkarzem

turnieju wybrano Artura Janika reprezentującego ZSP Nr 1 w Kępnie. Pamiątkowe puchary dyplomy w imieniu Starosty

Kępińskiego wręczył wicedyrektor ZSP Nr 1 w Kępnie Adam Mikołowski. (dete)

Kępnianki zagrają w finale Finał Rejonu Kaliskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt w ramach „XIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2011/2012. Organizatorem turnieju był Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie. Mistrzostwa odbyły się w hali KOSiR-u 2 lutego 2012 roku. Do turnieju przystąpiły cztery reprezentacje szkół podstawowych z rejonu kaliskiego. Rozegrano sześć spotkań systemem „każdy z każdym”. W wyniku rywalizacji sportowej bezkonkurencyjna okazała się repre-

zentacja Szkoły Podstawowej nr 3 z Kępna, która pokonał SP Rozdrażew 10:6, SP Gołuchów 13:0 i SP Kraszewice 14:7. Tym samym kępnianki awan-

sowały do Finału Mistrzostw Wielkopolski, który odbędzie się w marcu. Pamiątkowe puchary i dyplomy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy

Kępno Anieli Kempy wręczył Powiatowy Organizator Sportu Adam Kłodnicki. (dete)

Porażki przed ligą

Polonia Kępno

LZS Olszowa

W niedzielę piłkarki ręczne Polonii Kępno rozpoczną rundę rewanżową w rozgrywkach II ligi. Cel jest jeden awans do I ligi ale kłopotów nie brakuje. Meczem z Zagłębiem II Lubin Polonia zainauguruje rundę być może dla wielu zawodniczek najważniejszą w dotychczasowej przygodzie ze szczypiorniakiem. Trudno mówić o serii spotkań, bowiem terminarz spotkań dla II ligi jest tak abstrakcyjnie przygotowany, że głównym aktorkom trudno sprecyzować, kiedy i gdzie grają, nie mówiąc o kibicach. Największą bolączkę ma jednak trener Marcin Pawłowicz, który musi wypracować optymalną formę na najważniejsze mecze. Tylko jakim sposobem skoro w kalendarzu są pauzy, w rozgrywkach i dezorganizują one system treningowy. Po pierwszym meczu w Lubiniu 12 lutego, naszym zawodniczkom przyjdzie czekać prawie miesiąc na następny mecz ligowy 3

marca ze Spartą Gubin. Później kolejne dwa tygodnia przerwy do meczu KPR Kobierzyce (17 marca). Nie sprecyzowana jeszcze dokładnego terminu meczu Finepharmą Jelenią Górą w XI kolejce spotkań, a w kolejnym XII Polonia pauzuje. 21 kwietnia kępnianki zagrają w Gnieźnie z Dąbrówką, a rozgrywki zakończą 28 kwietnia z Gimnasion Jastrowie. Trener Pawłowicz ma nie lada problem z dopasowaniem odpowiedniego cyklu treningowego, bo każdy mecz w tej rundzie jest ważny i prawdopodobnie każdy trzeba wygrać, myśląc realnie o awansie. Szkoleniowcowi przed pierwszym meczem w Lubiniu doszedł kolejny problem. Drużyna jest zmuszona odwołać piątkową jednostkę treningową, bo wszystkie hale sportowe w Kępnie są zajęte. Jak ważny jest ostatni przedmeczowy trening wie tylko ten, kto profesjonalnie podchodzi do pracy szkoleniowej. Trener Pawłowicz niewątpliwie do

tych osób się zalicza, więc już na samą myśl o tym wyrywa sobie włosy z głowy. – Mamy bardzo mało grania. Zagraliśmy zaledwie dwa mecze sparingowe, bo nie ma kiedy i nie ma z kim. Ta liga jest tak dziwnie ułożona, że potencjalni sparingpartnerzy mają swoje rozgrywki, a jechać pół Polski na kontrolny mecz w środku tygodnia jest mało racjonalne – powiedział Pawłowicz. Kępnianki w miniony weekend zagrały dwukrotnie z liderem gr. 4 II ligi Torem Dobrzyń

Wielki. Nasze szczypiornistki dwukrotnie schodziły z parkietu pokonane. W piątek w Kępnie Polonia przegrała 26:28, by w niedzielę, w rewanżu ulec na wyjeździe 23:30. – Nie wyglądało to najlepiej. Na tle nieźle dysponowanych rywalek, graliśmy źle taktycznie. Lepiej wyglądały pierwsze odsłony tych pojedynków. W drugich oddaliśmy inicjatywę. Brakuje nam rytmu meczowego i nie jestem pewny formy przed pierwszym meczem w Lubiniu – powiedział trener Pawłowicz. (dete)


Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

Zimowy raport z boisk regionu W połowie stycznia większość drużyn występujących w kaliskiej klasie okręgowej rozpoczęła okres przygotowawczy. Treningi wznowiły także wszystkie zespoły z powiatu kępińskiego. Płomień Opatów, pod wodza nowego trenera Leszka Rusieckiego, wznowił treningi 10 stycznia. Piłkarze najwięcej jednostek treningowych zaliczyli w salach gimnastycznych, gdzie pracują nad siłą i wytrzymałością. Trenują jednak także w terenie. Opatowianie rozegrali jeden mecz kontrolny z Pogonią Trębaczów. Dla obydwu drużyn była to pierwsza gra kontrolna ale Płomień na tle niżej notowanego rywala wypadła bardzo słabo. Lider klasy A wygrał spotkanie 3:1 ale bramek mógł zaaplikować, co najmniej jeszcze raz tyle. Wydarzeniem był powrót na plac gry Rusieckiego. 46 –letni zawodnik, który zakończył swoją czynną karierę w czerwcu minionego roku, ponownie

nie grali meczu sparingowego. – Jeżeli pogoda się nie zmieni, to w przyszły weekend także nie będziemy sparować tylko zorganizujemy jakiś turniej w hali sportowej w Łęce Opatowskiej – powiedział szkoleniowiec Opatowa. Nikt nowy nie związał się z drużyną na przyszłą rundę ale trener Rusiecki potwierdził, że szuka wzmocnień. Była próba pozyskania zawodników z Sycowa, którzy ostatnio grali w LKS Czarnylas ale nie wyrazili oni na razie chęci gry w Płomieniu. Zawodnicy z Kępna rozpoczęli okres przygotowawczy 14 stycznia. Polonia korzysta z obiektów Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Piłkarze głównie pracują w terenie nad wydolnością. Kępnianie oprócz tzw. „tlenówek” pracują na siłowniach również nad poprawieniem siły. Ta największa w drużynie, jak pokazała gra kontrolna z Victorią Ostrzeszów jest w linii ofensywnej. Kępnianie wypracowali sobie

pomagał swoim piłkarzom czynnie na boisku. Warto dodać, że był przy tym jednym z najlepszych na boisku. Strzelił zresztą z rzutu wolnego honorową bramkę dla Płomienia. W miniony weekend opatowianie

w niedzielnym sparingu około dziesięciu sytuacji do strzelenia gola ale razili nieskutecznością. Jeszcze gorzej wyglądała gra w defensywie. IV-ligowcy stworzyli sobie pięć okazji by pokonać golkipera Polonii, z

czego aż trzy Calisia Kalisz - Polonia Środa Wlkp 1:1 wykorzystali i Polonia Kępno - Victoria Ostrzeszów 2:3 wygrali mecz SKP Słupca - Notecianka Pakość 3:2 3:2. Na chwi- Jarota Hotel Jarocin - GKS Dopiewo 2:0 Pogoń Zduńska Wola - KKS 1925 Kalisz 0:2 lę obecną nikt Barycz Janków Przygodzki - Gorzyczanka 0:1 nie dołączył do Korona Pogoń Stawiszyn - Polonia Golina 4:4 drużyny z al. Zagłębie Lubin (ME) - Astra Krotoszyn 3:0 M a r c i n k o w - Centra Ostrów Wlkp. Polonia Leszno 5:5 skiego, a kilku Zjednoczeni Rychwał - Prosna Kalisz 1:1 Pogoń Trębaczów – Płomień Opatów 3:1 zawodników KKS 1925 Kalisz – LKS Jankowy 1968 2:1 nie wznowiło KKS 1925 Kalisz – Biały Orzeł Koźmin 1:2 jeszcze trenin- Stal Pleszew - Błękitni Helenów 4:0 gów. W sobotę SKP Słupca – GKS Dopiewo 1:1 Polonia zagra Calisia Kalisz – Sparta Konin 2:2 Orzeł Mroczeń – Strażak Słupia 5:0 sparing z Gal Ostrovia Ostrów – Gorzyczanka Gorzyce 9:1 Gazem Gale- Centra Ostrów Wlkp – Lech Poznań (ME) 3:1 Polonia Leszno - Iskra Kochlice 4:0 wice. Orzeł Mroczeń Astra Krotoszyn – Płomyk Koźminiec 2:2 jak przystało Jarota Hotel Jarocin - KS Polkowice 0:2 Piast Strzelce Opolskie – Start Namysłów 2:2 na jednego z Warta Sieradz - Victoria Ostrzeszów 3:1 faworytów do Piast Żmigród - Piast Kobylin 3:0 awansu, bar- Dąbroczanka Pępowo - Orla Jutrosin 2:1 dzo solidnie Sokół Kleczew - Fogo Luboń 3:1 przygotowuje Piast Błaszki - KS Opatówek 0:3 się do rundy rewanżowej. Solidni piłkarze względu na mrozy odwołano są także przymierzani do gry sparing z Zawiszą Łęka Opawiosną w drużynie ale jak pod- towska. kreśla trener Mariusz Posa- Ostro do pracy zabrali się zadzy, za wcześnie jest by mówić wodnicy LKS Jankowy 1968. o konkre- Po ostatnim meczu jesiennej rundy trener Przemysław Zatach. – W dru- jąc zapowiadał „kontrolowany giej części spadek” a tym czasem wygląda o k r e s u na to, że drużyna nie zamierza przygoto- składać broni. Wygląda na to, wawczego że po doniesieniach, że z rozbędę już grywek zamierzając wycofać raczej dys- się LKS Czarnylas i GKS Jap o n o w a ł raczewo zwietrzono szansę na optymalną utrzymanie się w okręgówce. kadrą i Jankowianie rozpoczęli okres w ó w c z a s przygotowawczy 20 stycznia, p o p r a - a już tydzień później rozegrali c u j e m y mecz kontrolny z KKS 1925 nad tak- Kalisz. Wygrali kaliszanie 2:1. t y c z n y m W środę jankowianie zagraprzygoto- ją kontrolny mecz z Sokołem w a n i e m Świba, po czym wyjadą na drużyny – powiedział Posadzy. kilkudniowy obóz do Kobylej Na razie zawodnicy jak więk- Góry. Z drużyną trenuje kilku szość ekip pracują nad moto- nowych piłkarzy. Między innyryką. Orzeł Mroczeń rozegrał mi Wojciech Przybyłowski z sparing ze Strażakiem Słupią. KKS 1925 Kalisz i Wojciech Mecz wygrali mroczenia- Kwieciński z Prosny Kalisz. nie 5:0. W minioną sobotę ze

sport Mistrzostwa w Perzowie

13

W sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyły się Finały Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w ramach „XIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2011/2012”. Wśród dziewcząt Mistrzostwo Powiatu wywalczyły siatkarki z Rychtala, które w klasyfikacji końcowej wyprzedziły Hanulin, Perzów i Bralin. Tytuł mistrzowski wśród chłopców zdobyli także zawodnicy z Rychtala. Drugie miejsce zajęła drużyna z Trzcinicy, a trzecie Trębaczow. Na czwartym miejscu uplasowała się SP nr 1 Kępno. Pamiątkowe puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn wręczyli w imieniu Starosty Kępińskiego Przewodnicząca Rady Gminy Perzów Danuta Froń i członek Zarządu Rady Powiatu Piotr Hołoś. (dete)

Okręgówka osłabiona Piłkarze GKS-u Jaraczewo i LKS-u Czarnylas mogą nie przystąpic do wiosennych rozgrywek kaliskiej klasy okręgowej ZINA. Z nieoficjalnych informacji wynika, że władze obu klubów rozważają taką możliwość. W przypadku LKS Czarnylas można mówić obecnie o dramatycznej sytuacji. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć piłkarze nie trenują. Większość zapowiedziało swoje odejście. W klubie doszło do wielu spięć. Wybrano nowy zarząd, pożegnano trenera Sławomira Ulkowskiego. Jego obowiązki przejął dotychczasowy bramkarz Mariusz Adamek. Trochę inaczej wygląda sytuacja z GKS Jaraczewo. Dotychczasowy trener Maciej Dolata został niedawno trenerem IV-ligowego Białego Orła Koźmin ale z sentymentem wielkim opowiada o Jaraczewie. Miejsce w tabeli było na tyle ciekawe, że pojawiła się jesienią myśl nawet włączenia się w walkę o awans do IV ligi ale to tylko w przypadku połączenia Jaroty Hotel Jarocin z GKS Jaraczewo. Pomysł upadł, podobnie chyba jak klub. Raczkiewicz przez pół roku pełnił funkcję prezesa w dwóch klubach, zrezygnował z Jaraczewa. - Nie znalazła się osoba chętna, która chciałaby wziąć stery w swoje ręce. Kuriozum największy że klub jest znakomicie zabezpieczony finansowo – powiedział Dolata. Zdaniem byłego trenera GKS Jaraczewo raczej wszystko wskazuje na to, że drużyny nie zobaczymy wiosną na boiskach okręgówki. – Większość zawodników poszukała sobie już klubów. Na chwilę obecną nie ma prezesa, trenera, gospodarza obiektu, w zasadzie nikogo, kto mógłby zorganizować cokolwiek, aby drużyna wiosną zagrała – dodał Dolata. GKS Jaraczewo po rundzie jesiennej zajmuje 8 miejsce. LKS Czarnylas plasuje się na 11 pozycji. (dete)

sportowy eter na 101,7 fm o 8.30, 12.30 i 16.30 reklama


14

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

ogłoszenia PRACA

Mężczyzna lat 24, wykształcenie średnie, własne ubezpieczenie KRUS, prawo jazdy kat. B,T, podejmie jakąkolwiek pracę, może być dorywczo; tel.: 605527198 (18.01)

nie palący, użytkowany przez kobietę, nowe opony zimowe i nowe letnie, na felgach, auto zadbane, stan bdb, przegląd i oc do czerwca, cena 1.950zł; tel.: 781071451 (20.01)

Emeryt, ślusarz mechanik, podejmie jakąkolwiek pracę; tel.: 601727629 (19.01)

Sprzedam renault scenik 98r. 1.6, rok w kraju, użytkowany przez kobietę, pełna opcja, bez skóry, alumfelgi, niebieski metalic, przegląd i oc do 11.12; tel.: 781781569 lub 721827383 (22.01)

Kobieta szuka pracy, nie tylko szycie, Kępno; tel.: 783922892 (20.01)

Sprzedam kombajn ziemniaczany ANNA rok 1989, stan db; tel.: 887451028 (23.01)

27 letni mężczyzna, prawo jazdy B+C, uprawnienia na widlaka, z 7 letnim doświadczeniem, szuka pracy jako kierowca, magazynier; tel.: 791772159 (25.01)

Sprzedam BMW 525 I, 90r., poj 2.5l benzyna + gaz , opony zimowe, kolor czerwony, cena 3000 do negocjacji; tel.: 698707180 (24.01)

Przyjmę ucznia w zawodzie murarz plytkarz, wykonczeniówka; tel.: 531848393 (28.01)

Sprzedam opla astra 2007, 1.9cdti, cena do uzgodnienia; tel.: 796787914 (25.01)

Mężczyzna 23 l., wykształcenie średnie, prawo jazdy C+E B+E T, aktualne badania, kurs na przewóz rzeczy, uprawnienia na wózki widłowe, szuka pracy; tel.: 665763550 (29.01)

Sprzedam seata ibizę, 95r., pierwszy właściciel w kraju, ważny przegląd i oc, ziel. metalik, cena 3200 do negocjacji; tel.: 783161815 (25.01)

Szukam opiekunki do 3 - letniego dziecka, najlepiej z Mroczenia lub bliskich okolic; tel.: 530627968 (31.01)

MOTORYZACJA Kupię sprawny samochód osobowy, do 4 tysięcy złotych; tel.: 697331763 (18.01)

Sprzedam opla vectrę, 1999 r., w b. dobrym stanie, przebieg 206 tys, cena do uzgodnienia; tel.: 663695894 (03.02) Przyczepka samochodowa na resorach 110cm na 170cm, nowy zaczep i lampy, do zarejestrowania, stan bardzo dobry; tel.: 605414307 dzwonić po 15 (03.02) Sprzedam ciągnik Zetor 7211, 1991 rok, przegląd do 2014 roku, OC, komplet zaczpów, komplet odważników, stan bardzo dobry, cena 29 500 zł, tel.: 601 295 027 (06.02) Sprzedam sortownik PUCKI, 1988 rok, bardzo mało używany, dodatkowo ogumione sita do cebuli, duża wydajność, stan bardzo dobry, cena 8800 zł, tel.: 601 295 027 (07.02)

RÓŻNE

Sprzedam audi A4 kombi 1.8 z gazem, 97r., bogate wyposażenie, 9.500 zł; tel.: 512444341 (29.01)

Sprzedam wersalkę, nieużywaną, wymiary 110 na 200 cm, cena 400 zł; tel.: 691291788 (15.01)

Sprzedam opla astrę 2, rok 1998, 1.6 benzyna, gaz, bogate wyposażenie, 2 komplety opon, 1 właściciel, cena 9.500 do negocjacji; tel.: 661277521 (29.01)

Sprzedam tanio śliczną białą suknię ślubną z welonem, bolerkiem, zakładaną na szyję; tel.: 697863640 (17.01)

Ford Mondeo kombi 1996, 1.8TD, el. szyby, lusterka, hak, ważny przegląd i oc, 2 komplety kół; tel.: 886424424 (29.01)

Sprzedam Matiza 800, zadbany, 2000 rok; tel.: 607683825 (20.01)

Sprzedam VW Passat combi, rok 1992, 1.9 L, kolor niebieski, cena 1500; tel.: 698707180 (30.01)

Sprzedam Daewoo Tico 98r., 800cm, 1 właściciel, 102 tys. km, fioletowy metalik, alarm, centralny zamek + pilot, immob., właściciel

Sprzedam Mercedesa A -140, benzyna, 98r., klima, c. zamek, elek. szyby, abs, cena do uzgodnienia; tel.: 663156386 (31.01)

Sprzedam części do fiata cinquecento; tel.: 697149422 (26.01)

Sprzedam ciągnik Case 5130 o mocy 100 KM, rok 1997, stan bardzo dobry, 5 lat temu sprowadzony z Niemiec, cena do uzgodnienia 50 000; tel.: 608723803 (19.01)

Sprzedam Fiata 126p z pługiem, wyposażony w łańcuchy, kogut, halogeny, stan bdb; tel.: 603080116 (20.01)

Sprzedam opla astrę III 2006 1.9 CDTI, 24500 zł; tel.: 796787914 (31.01)

Sprzedam Opel Astra 2 1.7 DTI 2001 r. 5d, srebrna, central, klima, ABS, cena 11.500 do uzgodnienia; tel.: 605629436 (30.01) Sprzedam skuter chiński, poj. 50, rok pr. 2008, pierwsza rej. 2011, cena 1500 do uzgodnienia; tel.: 508345789 (31.01)

Skup macior i knurów. Płatne gotówką lub przelewem; tel.: 606 427 238 (20.01) Sprzedam belki okorowane, gr. 16, dł. 3 50, szt. 120 i 12 szt. 6 m 20 gr.; tel.: 606337879 (19.01) Sprzedam pompę do wody czystej, brudnej, zanużeniowa, żeliwna, 2 razy używana, wys. podn. wody, 16m.dł., przew.10m., 100l/min+wąż50m”1”27mm,cena 220zł; tel.: 663590940 (22.01) Sprzedam nowe głośniki do kina domowego Panasonic o mocy 1000W; tel.: 790518801 (22.01)

Sprzedam ubrania dla dzieci 2 - 6 lat; tel.: 694241966 (22.01) Sprzedam prasę wysokiego zgniotu SIPMA Z224/1, rok 1993, posiada drabinkę, stan bdb, pierwszy właściciel; tel.: 887451028 (23.01) Sprzedam wózek Peg Perego dla bliźniąt lub rodzeństwa, rok po roku, granatowy, ochraniacze na nogi, duże pompowane koła; tel.: 886424424 (24.01) Sprzedam Paleciak, cena 600 zł; tel.: 605238185 (24.01) Sprzedam suszarkę do ubrań firmy Miele de Luxe, stan bardzo dobry, cena 300 zł; tel.: 886171800 (25.01) Sprzedam wersalkę nową, nieużywaną, wymiary 110 na 200 cm, cena 400 zł.; tel.: 691291788 (25.01) Sprzedam laptop Toshiba satellite a215 z dysk 250gb/2gb ram/procesor AMD Turion X2 cena 800zl do negocjacji., dzwonić po 18; tel.: 790319018 (25.01) Skradziono dowód osobosty Nr. AJC 290354, na nazwisko STAWIK ZENON WOJCIECH; tel.: 509871607 (25.01) Oddam małe pieski w dobre ręce; tel.: 697999081 (26.01) Sprzedam prasę polską wysokiego zgniotu; tel.: 515529427 (27.01) Sprzedam mleko Bebilon Pepti 2; tel.: 691583406 (27.01) Sprzedam nowy zestaw kina domowego 5.1, firmy Scott, z głośnikami i gwarancją, cena 120 złotych; tel.: 886171800 (28.01) Sprzedam fotelik samochodowy Besafe Izi Comfort 9-18 kg, granatowy, regulacja oparcia, pięcio punktowe pasy; tel.: 886424424 (29.01) Sprzedam śrutownik bijakowy 11kw, cena 1500 zł; tel.: 783126983 (29.01) Kupię słomę pszenną, żytnią i pszenżytnią z 2010 i 2011r., nie małe kostki, płatne na wadze; tel.: 791555886 (29.01) Sprzedam suknię ślubną rozm. 36, wiązana na plecach, z welonem, halka z kołami, bolerkiem, cena 650 zł; tel.: 694692746 mogę przesłać zdjęcie na maila (30.01) Sprzedam schładzalnik do mleka ALFA LAWAL 520 L, stan bdb, 3200 zł; tel.: 721022150 (31.01) Sprzedam dwużyłowy kabel antenowy sprowadzony z Anglii po cenie zakupu; tel.: 512558071 (31.01) Mam do sprzedania 5 puszek mleka Bebilon Pepti 2, cena za puszkę 6 złotych; tel.: 696932803 (31.01)

EXXON-GAS Maciej Świątek

Sprzedaż gazu propan-butan. Napełnianie butli turystycznych. Instalowanie kuchenek gazowych DOWÓZ DO KLIENTA ORAZ MONTAŻ BUTLI GRATIS. 7 DNI W TYGODNIU, OD 6.00 DO 22.00 tel.: 691 631 332

OGŁOSZENIE W KURIERZE ORAZ NA PORTALU radiosud.pl Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE + treść ogłoszenia pod numer 73601 (3,69 zł brutto) OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA ORAZ PRZEZ MIESIĄC NA PORTALU radiosud.pl Sprzedam lodówkę w b. dobrym stanie - tanio; tel.: 664706692 (31.01)

Zamienię kawalerkę bezczynszową na 2 pokoje w Kępnie z dopłatą; tel.: 607520021 (20.01)

Sprzedam gitarę elektryczną czarno-białą plus pedał fuz., cena 250 zł; tel.: 793009463 (02.02)

Sprzedam 32 arową działkę budowlaną Tabor Wielki; tel.: 880042347 (22.01)

Sprzedam 1 tonę pszenicy; tel.: 667672700 (02.02)

Do wynajęcia mieszkanie m-3 w Ostrzeszowie; tel.: 605260477 (24.01)

Sprzedam wieżę od widlaka, przystosowaną do ciągnika, stan bdb, cena do uzgodnienia; tel.:609929228 (03.02) Sprzedam gazówkę Beko „CM51220S”, stan bardzo dobry, cena 600 zł; tel.: 722319974 (03.02) Sprzedam prosięta, tel.: 605 159 935 (06.02) Skup macior i knurów. Płatne gotówką lub przelewem; tel.: 606 427 238 (20.01) Sprzedam 2 bryczki po renowacji, tel.: 782 090 818 (02.12)

NIERUCHOMOŚCI Wynajmę mieszkanie o powierzchni 49 m 2, 3 pokoje, parter, na Os. 700-lecia w Kępnie. Kontakt: 603 583 866

Sprzedam dom w Laskach wraz budynkiem gospodarczym i garażem w pięknej okolicy; tel.: 600176697 lub 698016514 (25.01) Sprzedam działki budlowane w Donaborowie (koło szkoły); tel.: 627810105 (26.01) Sprzedam nowy dom jednorodzinny o pow. 145 m2, Osiny, cena 400 tys.; tel.: 888995501 (27.01) Sprzedam mieszkanie w bloku w miejscowosci Drożki; tel.: 663892018 lub 627816945 (28.01) Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kępnie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 48 m2, Aleje Marcinkowskiego; tel.: 502359182 (01.02) Do wynajęcia trzy pokoje, kuchnia, łazienka, dla ok. 20 osób, w Mielęcinie; tel.: 695389172 (02.02)

Sprzedam 4 działki budowlane o pow. 15 arów każda, w Rakowie (gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667602800

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 5000 m2, z zabudowaniami do rozbiórki, w Kierznie, cena 60000 zł; tel.: 663892948 dzwonić po 18 (03.02))

Sprzedam działki w Piaskach o pow. 4.055 m2 oraz 2.817 m2, prąd, woda, telefon, 1.5 km od krajowej 11; tel.: 694598663 (18.01)

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe oraz kawalerka, w centrum Kepna, tel.: 509843700

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 5000 m2 z zabudowaniami do rozbiórki w Kierznie, cena 60000 zł; tel.: 663892948 dzwonić po 18 (18.01) Sprzedam mieszkanie 2-pokoje, kuchnia, łazienka, 46m2, parter, 2 piwnice, na Osiedlu Kopa w Kępnie; tel.: 661277834 po 15.00 (19.01) Do wynajęcia kawalerka, 28 m2 tel.: 509843700 (20.01) Sprzedam mieszkanie w Kępnie, nowe, bezczynszowe, urządzone, wysoki standard, osiedle zamknięte, parter 48m2; tel.: 606576678 (20.01)

USŁUGI Usługi remontowo - budowlane, kompleksowe wykończenia wnętrz, płytki, panele, regipsy; Andrzej Konieczny - tel.: 886 558 382 Przyjmę zlecenia remontowo-budowlane: wykładanie płytek, rozbudowa poddaszy, gładzie, tynki ozdobne wewnętrzne, prace regipsiarskie. Mistrz budowlany Jacek Domański; tel.: 889 163 303 Firma TOMLAS oferuje: wykaszanie traw, rowów, trawników; wycinka drzew, pielęgnacja młodników; tel.: 668 662 102

Do wynajęcia w Kępnie na rynku lokal o powierzchni 169 m kw. z możliwością podziału Do wynajęcia w Kępnie na rynku, lokal z na dwa lokale o powierzchni 83 i 76 m kw. przeznaczeniem na działalność usługowo- Przed remontem z przeznaczeniem na pohandlową lub na biuro, po generalnym re- mieszczenia biurowe, projektowe, salony kosmetyczne, fryzjerskie lub inne. moncie o powierzchni około 20 m2.

tel.: 692 427 002

tel. 695-510-502 lub 601-847-753


gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

Co warto wiedzieć o pasztetach... Już starożytni Rzymianie jadali pasztety. Dzisiaj przypominamy sposoby wykonania tego przepysznego dania. W staropolskim domach podawane były pasztety zimne (na ogół z mielonej dziczyzny) i gorące, w których zatapiano w mielonym farszu całe kawałki mięsa lub gotowanej słoniny, wkładano też jaja albo trufle. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj pasztety piecze się ze wszystkiego – z drobiu, mięsa, dziczyzny, ryb, wątróbki, a także z grzybów, jarzyn, orzechów – w cieście lub bez ciasta. Najbardziej znanym pasztetem w cieście jest vol-au-vent, czyli upieczony odzielnie ,,pojemnik’’ z francuskiegon ciasta napełniony potrawką z kurcząt czy ragout z jarzyn, grzybów lub ryb. Inny rodzaj pasztetu w

cieście to farsz z mięsa, drobiu, ryb, jarzyn lub grzybów upieczony w wyłożonej ciastem formie. Ciasto należy rozwałkować na grubość 2-3 cm i ułożyć w przygotowanej formie tak, aby wystawało poza jej brzegi, napełnić farszem, przecisnąć go w celu usunięcia pęcherzyków powietrza i zwilżonym nożem wyrównać powierzchnię, przykryć ciastem, dokładnie je skleić, posmarować rozkłóconym żółtkiem, ewentualnie ponaklejać dekoracje z ciasta. Ciasto gęsto ponakłuwać widelcem albo w środku wyciąć otwór i wstawić pergaminowy ,,komin”. Pergaminowy ,,komin’’ zapobiega także wyciekaniu na powierzchnię ciasta tłuszczu. Upieczony w ten sposób pasztet ma złotą chrupiącą skórkę. Do pieczenia pasztetów najczęściej stosuje się ciasto francuskie, ale także kruche, półkruche i drożdżowe. Pasztety bez ciasta to: terrine, galantyna i to, co my nazywamy po pro-

stu pasztetem, a Francuzipate. Terrine zawdzięczają swoją nazwę kamionkowej lub porcelanowej formie. Formę ustawia się w naczyniu z gorącą wodą, tak, aby woda sięgała 2-3 palce poniżej jej brzegu. Woda nie powinna wrzeć, a tylko być bardzo gorąca. Galantynę niegdyś przygotowywano ją wyłącznie z drobiu, dziś także z mięsa i ryb. Przyrządzonym farszem napełnia się skórę drobiu, gęsią szyjkę, skórę ryb lub cienki płat mięsa, po czym owiązuje nicią (a przedtem często owija gazą lub lnianą ściereczką), gotuje w mocnym wywarze z jarzyn, studzi pod obciążeniem, a następnie zalewa galaretą przygotowaną z wywaru z dodatkiem żelatyny. Klasyczne pasztety bez ciasta można także piec w piekarniku w zwykłych foremkach wyłożonym natłuszczonym pergaminem lub wysmarowanych tłuszczem i posypanych bułką tartą. Zarówno terrine, jak i fo-

remki przed nałożeniem farszu można wykładać cieniutkimi plasterkami słoniny albo boczku. Zanim słoninę (boczek) zacznie się kroić (bardzo ostrym nożem), dobrze jest lekko ją zmrozić. Plastry należy w formie układać tak, aby zachodziły jeden na drugi i wystawały poza formę, gdyż potem przykrywa się nimi farsz. Farsz zawsze powinien porządnie przejść przyprawami, dlatego pokrojone w grube plastry mięso należy wyłożyć do salaterki lub kamionkowego garnka, posypać przewidzianymi w przepisie przyprawami ( a także solą), skropić wódką, koniakiem lub winem, przykryć i zostawić na noc w lodówce, a następnego dnia udusić (wątróbkę dodawać pod koniec duszenia – na ostatnie 10-15 min). Aby farsz był pulchniejszy, można do niego dodać kromki bułki lub chleba. Trzeba je najpierw zalać mlekiem, śmietanką lub bulionem, a potem odcisnąć. Uduszone

i schłodzone mięso, bułkę (chleb) 2-3 razy przepuszczamy przez maszynkę. Jeśli chcemy mieć pasztet jeszcze bardziej jednolity, zmieloną masę musimy ponadto zmiksować i przetrzeć przez sito. Jeśli przygotowujemy farsz pasztetowy z surowego mięsa, należy je mocno schłodzić, a potem w każdej fazie oziębiać w lodówce lub ucierać ze śmietanką, jajami czy pianą z białek. Pasztety pieczone w foremkach dobrze jest po wystudzeniu zalać tężejącą galaretką. Pasztet po wystudzeniu powinien przez 1-2 dni dojrzewać w lodówce, dopiero wtedy ujawni się cały jego smak i aromat. Dużo więcej o pasztetach na stronie dwormysliwski.pl. Zapraszamy do organizowanych przez nas warsztatów pasztetników i kuchni wielkanocnej. Informacje pod tel. 600037193. Dla Dworu Myśliwskiego Ustronie o pasztetach Hanna Szymanderska.

informacje

15

BRALIN: Propozycje biblioteki Biblioteka Publiczna w Bralinie w ostatnich dniach ogłosiła dwa konkursy tematyczne, jeden związany z nadchodzącym świętem zakochanych i drugi czytelnictwa osób na co dzień korzystający z ich oferty. Dla zaakcentowania dnia św. Walentego ogłoszony został konkurs „Literackie walentynki” adresowany do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z roku na rok powstają nowe pomysły różnych form realizacji owego święta, także instytucje kulturalne takie jak biblioteki coraz częściej organizują różnorodne tematyczne przedsięwzięcia w tym zakresie. Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni odwiedzić bloga biblioteki pod adresem: www.biblioteka-bralin.blog.onet.pl, gdzie znajdą zestaw pytań tematycznych, ponadto uczestnicy muszą połączyć uczuciowo związane pary. Wypełnione kartki należy złożyć w siedzibie biblioteki do 10 lutego. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora, a o wynikach uczestnicy powiadomieni osobiście. Z kolei kandydatów na „Czytelnika Roku 2012 roku” biblioteka wyłania spośród jej użytkowników. Konkurs podzielony jest na pięć kategorii wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Nagrodzeni zostaną czytelnicy, którzy przeczytali największą ilość książek w obecnym roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu przyszłego roku. Na czytelników czekają ciekawe i wartościowe nagrody książkowe. Organizator konkursów zaprasza do wzięcia udziału w realizowanych przedsięwzięciach oraz do częstego odwiedzania każdych bibliotek w naszym regionie. (br)

NASZE BOBASY WERONIKA, córka państwa Magdaleny i Damiana Kędziorów z Łęki Opatowskiej urodziła się dnia 22.01.2012 r. o godz.8.35 . W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 4090 g i miała 55 cm

TYMOTEUSZ, syn państwa Katarzyny i Mariusza Graj z Książenic urodził się dnia 27.01.2012 r. o godz. 17.35 . W dniu urodzenia chłopiec ważył 4000 g i miał 57 cm

MARIA, córka państwa Małgorzaty i Marcina Banaszaków z Mianowic urodziła się dnia 29.01.2012 r. o godz. 14.30. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3920 g i miał 55 cm

WIKTOR, syn państwa Anety i Artura Fogel z Kępna urodził się dnia 24.01.2012 r. o godz.14.35. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4100 g i miał 56 cm

JULIA, córka państwa Iwony i Macieja Fiołków z Trzcinicy urodziła się dnia 26.01.2012 r. o godz. 21.00. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3100 g i miała 51 cm

JAKUB, syn państwa Eweliny i Dawida Nasiadków z Granic urodził się dnia 30.01.2012 r. o godz.23.45. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3250 g i miał 53 cm

NIKOLA, córka państwa Natalii i Piotra Żłobińskich z Wodzicznej urodziła się dnia 20.01.2012 r. o godz. 22.05 . W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 2460 g i miała 51 cm

MIŁOSZ, syn państwa Anny i Piotra Nowaków z Baranowa urodził się dnia 27.01.2012 r. o godz. 0.45.W dniu urodzenia chłopiec ważył 2750 g i miał 52 cm

MARTA, córka państwa Emilii i Mateusza Leśniarek z m. Piaski – Opatowiec urodziła się dnia 2.02.2012 r. o godz. 0.50. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3750 g i miała 54 cm

PAULINA, córka państwa Marty i Leszka Pielesów z Kuźnicy Trzcińskiej urodziła się dnia 20.01.2012 r. o godz. 9.37. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3630 g i miała 54 cm

ADRIANNA MARIA, córka państwa Sabiny Chwał – Barczak i Radosława Barczaka ze Słupi p/Kępnem urodziła się dnia 20.01.2012 r. o godz. 16.10. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 4120 g i miała 55 cm

ADRIAN, syn państwa Róży i Pawła Kuboszków z Wodzicznej urodził się dnia 1.02.2012 r. o godz. 3.43. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3100 g i miał 53 cm

PRZEMYSŁAW, syn państwa Magdaleny i Jarosława Roy z Kępna urodził się dnia 24.01.2012 r. o godz. 9.00. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4500 g i miał 59 cm

BARTOSZ, syn państwa Eweliny i Rafała Jokiel z Myjomic urodził się dnia 30.01.2012 r. o godz.12.23. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3650 g i miał 55 cm

PIOTR, syn państwa Małgorzaty i Radosława Biziaków z Bralina urodził się dnia 2.02.2012 r. o godz. 9.00. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3620 g i miał 55 cm (daria)

REDAKCJA

Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 KĘPNO • tel.: 62 58 31 590 • fax.: 62 58 31 550 • Reklama: tel.: 62 58 315 50; Zespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny Andrzej Mroziński • Marcin Wiśniewski • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska • Ireneusz Czechlowski • Gabriela Deierling • Witold Rybczyński;

Współpraca: FOTO-STUDIO 2000 Skład: Michał Zaczyk Druk: POLSKAPRESSE SP. Z O.O., ODDZIAŁ POLIGRAFIA, DRUKARNIA POZNAŃ, UL. MALWOWA 158 Wydawca: mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk


16

reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 3 (101)

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY POWIAT KEPNO 2012 NUMER 3  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY POWIAT KEPNO 2012 NUMER 3