Page 7

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 20 (118)

informacje

Kto kupi byłą szkołę żydowską? Powiat Kępiński podtrzymuje ofertę skierowaną do Gminy Kępno w sprawie sprzedaży nieruchomości w centrum miasta byłego Zespołu Szkół Specjalnych. Budynki po byłym Zespole Szkół Specjalnych w Kępnie mieszczącej się przy ulicy Szkolnej 6 są bardzo atrakcyjną nieruchomością, szczególnie dla celów oświatowo-kulturalnych, co wielokrotnie podkreślał starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. W piśmie w

imieniu Zarządu Powiatu skierowanym do burmistrz Anieli Kempy, ponownie podtrzymał ofertę odsprzedania budynków w trybie negocjacji, będąc skłonny obniżyć kwotę sprzedaży. - Jesteśmy mieszkańcami tego powiatu i miasta i zależy nam na tym, aby budynek w takim miejscu i charakterze nadal był wykorzystywany na cel publiczny. Dlatego jesteśmy skłonni do obniżenia kwoty sprzedaży oraz podziału jej na raty - powiedział Mazurkiewicz. Przypomnijmy, powiat zamierza wystawić szkołę, uwzględniając sporządzony operat szacunkowy oraz bonifikatę przy zaku-

pie nieruchomości wpisanej w rejestr zabytków za 2 mln 250 tys. zł. Zarząd Powiatu oczekuje od gminy Kępno decyzji do połowy października. - Zarząd powiatu nadal podtrzymuje ofertę sprzedaży i jest

nich nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Kępnie - Jan Kasendra, który w doborowej stawce najlepszych pingpongistów - nauczycieli zajął 4 miejsce. Należy dodać, że w spotkaniu o wejście do najlepszej czwórki pokonał ubiegłorocznego srebrnego medalistę Andrzeja Głodka z województwa mazowiec-

kiego 3:0, a w pojedynku o wejście do strefy medalowej przegrał po zaciętej walce 3:2 z późniejszym 2 zawodnikiem turniejuAdamem Rozwadowskim z województwa lubelskiego. W mistrzostwach wzięło udział 90 tenisistek i tenisistów stołowych z całej Polski, a wśród nich najstarszy uczestnik - 97-letni

gotowy prowadzić równolegle z formalnościami przetargowymi negocjacje z gminą Kępno - dodaje starosta. Gmina Kępno nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji. - Lata idą niepewne, rok trudny, jeszcze

dużo jest spłat i zaciąganie następnych zobowiązań gdy mi w żaden sposób nie polepszy bazy kulturalno oświatowej jest krokiem niepewnym. Ponieważ decyzja na sto procent jeszcze nie zapadła, będę chciała to przekonsultować z naszymi radnymi - twierdzi Aniela Kempa. Starosta Włodzimierz Mazurkiewicz na forum Rady Powiatu mówił o nieoficjalnym stanowisku miasta. - Z informacji nieoficjalnych wiem, że raczej tego typu oferta zostanie odrzucona - mówi starosta. Była szkoła jeszcze w tym roku, ma być wystawiona na przetarg. (icz)

Kasendra jednym z lepszych

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się XXII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym. Znakomicie spisał się w

7

TRZCINICA: Stypendia przyznane 1 października w Laskach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Trzcinica. Ogółem stypendia otrzymało 23 uczniów z Zespołu Szkół w Laskach i Zespołu Szkół w Trzcinicy. Otwarcia uroczystości dokonała Dyrektor Zespołu Szkół w Laskach Małgorzata Drzazga witając wszystkich zaproszonych gości. Następnie każdy

uczeń oraz rodzice stypendystów otrzymali z rąk wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika list gratulacyjny. Podczas uroczystości wręczone były również jednorazowe stypendia Wójta w kwocie 200,00 złotych. Są to uczniowie z Zespołu Szkół w Trzcinicy: Julia Parzonka, Klaudia Gąszczak, Paulina Bystra, Kacper Pawlik, Patryk Fusek, Eryk Rachlak, Miłosz Jelonek, Jakub Stodółka, Paulina Jeziorna, Martyna Woźnica i Robert Grześniak oraz uczennica z Zespołu Szkół w Laskach Kornelia Noculak. W kategori osiągnięcia sportowe przyznano 7 stypendiów. Otrzymali je uczniowie z Zespołu Szkół w Trzcinicy: Michał i Mateusz Głowik, Adam Żłobiński, Remigiusz Maryniak, Tomasz Jarczak i Adam Banaś oraz Łukasz Gogół z Zespołu Szkół w Laskach Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej zostały nagrodzone 4 osoby: Klaudia Rozik, Milena Bielińska i Zuzanna Bonczol z Zespołu Szkół w Laskach oraz Anna Kaczmarek z Zespołu Szkół w Trzcinicy. W bieżącym roku wójt już po raz piąty miał możliwość wręczyć nagrody za wybitne osiągnięcia, wójt pogratulował wyróżnionym a także podziękował ich rodzicom, trenerom, nauczycielom i wychowawcom. (oprac. red)

reklama

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118  
GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118

Advertisement