Page 3

informacje 3

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 20 (118)

Będą równe stawki za wodę w dwóch gminach Nowe równe stawki za wodę dla dwóch samorządów mają obowiązywać od stycznia 2013 roku. Nie obejdzie się jednak bez podwyżek za wodę i kanalizację. W Kępnie odbyło się spotkanie radnych Miasta i Gminy Kępno oraz radnych Gminy Baranów, w sprawie ustalenia równych stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Inicjatorem spotkania była burmistrz Aniela Kempa, która od dłuższego czasu zabiega o wyrównanie stawek dla mieszkańców dwóch gmin. Nowa propozycja, którą przedstawił prezes Zarządu Spółki Wodociągi Kępiński Mirosław Grygier, jest kompromisem. - Ceny za wodę i ścieki zawsze będą pewnym kompromisem. Musimy unikać dużych obciążeń społereklama

czeństwa z jednej strony, a potrzebami finansowymi firmy, która zarządza tym majątkiem i rozwija swoją działalność poprzez sieć wodno-kanalizacyjną mówił prezes Grygier. O drastycznych i nieuchronnych podwyżkach w sierpniu uprzedzała burmistrz Aniela Kempa, odrzucając proponowane stawki różne dla obu gmin. Ujednolicone stawki, jakie zaproponował Zarząd Spółki zakładają podwyżkę opłat za wodę na poziomie 7 groszy netto dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno i 6 groszy dla mieszkańców Gminy

Baranów. Nowa równa stawka ma wynieść 2,84,netto plus 8% podatku VAT. Stawka dla przemysłu wzrośnie podobnie i wyniesie 2,90 netto. W tym sektorze odbiorców zmienią się opłaty za wodomierz w Gminie Baranów, opłata wzrośnie o ponad 78% z 8,91,- na 15,90 zł i będzie jednakowa dla wszystkich firm w Kępnie i Baranowie. Opłaty za odbiór ścieków wzrosną znacznie więcej w Gminie Kępno o ponad 11%, a w Baranowie o niespełna 10%. Nowa równa stawka dla osób indywidualnych i dla przemysłu wyniesie 5,83 netto. Spółka zapro-

ponowała także wprowadzenie opłaty za odczyt dodatkowego wodomierza w wysokości 2,34 zł. Będzie on dokonywany obligatoryjnie dwa razy w roku, z możliwością indywidualnej częstszej korekty stanu licznika. W gminie Kępno wzrośnie również opłata za odprowadzanie ścieków

deszczowych o ponad 3%, natomiast w gminie Baranów opłata ta zmniejszy się o ponad 7%. Jedna równa stawka wyniesie 3,52 netto. Propozycja

równych stawek za wodę dla Kępna i Baranowa nie oznacza takich samych opłat dla mieszkańców dwóch gmin. - Mieszkańcy Baranowa będą płacić o 50 groszy mniej za metr sześcienny wody, dzięki dopłacie jaką od lat przyznaje Rada Gminy Baranów - tłumaczyła przewodnicząca Rady Anna Brust. - Przed laty liczyliśmy się ze wzrostem cen za wodę. Wówczas, aby ulżyć mieszkańcom zdecydowano część środków pochodzących z podatku od nieruchomości, którą uiszczą Spółka za oczyszczalnię

ścieków przeznaczyć na dopłaty do wody - dodała przewodnicząca. - Ulga dla mieszkańców Gminy Baranów ma w założeniu rekompensować przystąpienie gminy do spółki Wodociągi Kępińskie, i jest wyłączną sprawą radnych Baranowa - dodała przewodnicząca. Nowe propozycje stawek zostały przyjęte przychylnie przez radnych. Spółka złoży w drugiej połowie października oddzielne wnioski do rad gmin. Wówczas rady podejmą ostateczną decyzję. (icz)

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118  
GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118

Advertisement