GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 158

Page 10

10 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

NASZE BOBASY

Obradowali Radni Powiatu KĘPNO: POWIAT ZAJĄŁ SIĘ DROGAMI

Obrady Rady Powiatu Kępińskiego zdominowały uchwały dotyczycące inwestycji drogowych, które będą realizowane w tym roku we współpracy gmin z terenu powiatu. Marta Tomalik, córka Elżbiety Tomalik i Leszka Janika urodziła się dnia 01.02.2014 r. o godz.19.10

Kalina Olek, córka Anny i Pawła z Osieka urodziła się 05.02.2014 r. o godz.16.20. Ważyła 3430 g i miała 55 cm

Tobiasz Radek, syn Ewy Kamler – Radek i Karola Radka z Mieleszynka urodził się 05.02.2014 r. o godz.7.05. Ważył 3500 g i miał 54 cm

Zuzia Walczak, córka Marty i Damiana z Baranowa urodziła się 06.02.2014 r. o godz.11.20. Ważyła 3710 g i miała 54 cm

Pola Zimna, córka Steni i Romana z Opatowa urodziła się 06.02.2014 r. o godz.9.00. Ważyła 3400 g i miała 52 cm

Nikodem Rachlak, syn Beaty i Radosława z Kępna urodziła się 05.02.2014 r. o godz.19.35. Ważył 2860 g i miał 51 cm

Obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu Kępińskiego rozpoczęły się od miłego gestu zwycięzców II Regionalnych Zawodów Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych w Tenisie Stołowym, które odbyły się w Niechanowie. W zawodach uczestniczyli reprezentanci kilku gmin z terenu Powiatu Kępińskiego. Zwycięstwo w klasyfikacji Powiatów wywalczyli zawodnicy z Gminy Łęka Opatowska i wręczyli staroście pokaźny Puchar Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, aby znalazł on swoje miejsce w Powiecie. Starosta Włodzimierz Mazurkiewicz wraz z przewodniczącym Rady Ryszardem Przybylskim gratulowali zwycięzcom, którzy rozsławiają Powiat Kępiński. W kolejnej części obrad podjęto uchwałę o przekazaniu do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi właściciela jednej z aptek w Kępnie na uchwałę Rady w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. W uchwale określono aptekę, jako czynną całą dobę. Właściciele apteki, z relacji, jaką przedstawił sekretarz Marek Oreś nie zgadza się tym narzuconym ustaleniem. W kolejne części obrad podjęto dwie uchwały dotyczące przekazania na czas inwestycji dwóch dróg, przy których Gmina Perzów i Gmina Baranów ma przy współfinansowaniu ze strony powiatu wybudować chodnik czy ścieżkę pieszo-rowerową. - Gmina Baranów zamierza starać się o dodatkowe środki zewnętrze przy realizacji swojej inwestycji - tłumaczył uzasadniając uchwałę starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. - Gmina ma możliwość wystąpienia do PROW-u o środki, może to zrobić tylko wtedy, gdy dysponuje gruntem. My nie unikamy jakiś zobowiązań

finansowych, bo wydaje się, że powinno top tak wyglądać i tak powinno być. Chcielibyśmy odwrócić te role i dać taki przykład, że można realizować te zadania inaczej. Tam gdzie wchodzi jezdnia to chodnik będzie realizował powiat a tam gdzie będzie to tylko chodnik będziemy proponować nasz

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Grębaninie w kwocie 8 tys. zł. Ostatnią uchwałą podjętą podczas obrad przez radnych był apel w sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Obwodnica Kępna w ciągu drogi S11”. Starosta został zobowiązany przez radnych

współudział, ale żeby realizacja była bezpośrednia przez gminy. Myślę, że taki montaż finansowy jest wskazany - dodał starosta. Rada udzieliła także dotacji na prace konserwatorskie przy wpisanym do rejestru zabytków kościoła parafialnego p.w.

do przesłania apelu do parlamentarzystów z południowej części Wielkopolski oraz do wicepremier i minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. (icz)

Senator o sprawach regionu RADIO SUD: SENATOR MOŻDŻANOWSKA W PROGRAMIE NA ŻYWO

Nina Zuziak, córka Pauliny Zuziak i Łukasza Pacyny z Hanulina urodziła się 8.02.2014 r. o godz.19.20. Ważyła 3880 g i miała 55 cm

Lena Szymanek, córka Justyny i Marcina z Bolesławca urodziła się 8.02.2014 r. o godz.16.55. Ważyła 3200g

Agatka Skąpska, córka Anny i Krzysztofa z Biadaszek urodziła się 11.02.2014 r. o godz.12.40. Ważyła 3180 g i miała 53 cm

Szymon Gruszka, syn Danuty i Pawła z Kępna urodził się 10.02.2014 r. o godz. 8.48. Ważył 2550 g i miał 50 cm

Firma zatrudni: stolarzy, montażystów mebli oraz pracowników do obsługi maszyn stolarskich CNC. Kontakt 62 78 120 69

Do wynajęcia lokal na działalność handlową lub biurową. Kępno ul. Warszawska 76 Tel. 600-368-416

Zatrudnię krawcową w tapicerstwie lekkim. Dogodnie warunki pracy i płacy. Kontakt: 600 93 66 20

18/02/2014

Gościem Radia Sud była dziś senator Andżelika Możdżanowska, która przedstawiła prowadzone obecnie prace w parlamencie i odpowiadała na pytania Michała Zaczyka i Daniela Tarchały dotyczące bezpośrednio południowej części Wielkopolski.

Podczas audycji radiowej poruszono wiele istotnych spraw dotyczących najbliższej przyszłości, które dziś zapadają w parlamencie. Rozmowę rozpoczęto o bardzo ważnej kwestii nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Na jakie kierunki rozwoju będą przeznaczane fundusze unijne w tych latach w Polsce. Poruszono oczywiście sprawy związane z pierwszoklasistami i sprawę bezpłatnych podręczników dla nich. reklama

- Musimy pamiętać, że około 550 tys. dzieci będzie uczęszczało w tym roku do pierwszej klasy i można sobie policzyć, jakie oszczędności pozostaną w budżetach rodzin tych dzieci. Ja bardzo się cieszę z tego pomysłu, tak naprawdę ten pomysł rodził się już od kilku lat podczas wspólnych posiedzeń Klubu Koalicyjnego. Cieszę się, że jest poparcie polityków opozycji, nareszcie ta sprawa łączy i myślę, że tak będzie do końca - mówiła senator. Dużą część programu poświęcono sprawom oświatowym i związanym z funkcjonowaniem szkół. Poruszono także miedzy innymi sprawę skierowania części wypracowanych zysków z lasów państwowych, które mają być przeznaczone na modernizację i budowę dróg lokalnych w kraju. Tematów

i istotnych spraw poruszono wiele, ale nie mogło oczywiście obejść się bez obwodnicy Kępna. Senator Andżelika Możdżanowska nie ukrywała swojego zadowolenia z tego, co udało jej się przez ten krótki czas pracy parlamentarnej zrobić w tej sprawie. Strategia etapowania inwestycji przynosi już pierwsze pomyślne efekty. Zwróciła także uwagę na inicjowaną przez siebie wizytę wicemarszałka Cezarego Grabarczyka podczas oddania do ruchu drogi ekspresowej nr 8. Zakulisowe rozmowy i podejmowanie działania na najwyższych szczeblach władzy zaowocowały przygotowaniem Zezwo-

lenia na Realizację Inwestycji Drogowej na całą obwodnicę a nie jedynie na jej fragment. Po

mino to senator uważa i podejmuje działania, aby obwodnicę realizować etapami a nie czekać kolejne 10 lat. (icz)