Page 1

Numer 19 (142) • 23 lipca 2013 • Rok VI • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • Tel.: 62 58 31 550

KOLEJNY KURIER 6 SIERPNIA

facebook.com/kurierlokalny

Gmina kontra spółdzielnia Kto łamie uchwałę śmieciową? Wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących wdrażania ustawy śmieciowej na terenie gminy Kępno służyć miała konferencja prasowa zwołana przez burmistrz Anielę Kempę w poniedziałek 22 lipca.

oraz kontenery dla frakcji mokrej. Domagam się, aby w możliwie najkrótszym czasie pojemniki i kontenery były dostosowane

instruktażowe dotyczące segregacji odpadów sprzeczne w swojej treści z metodami zapisanymi w uchwale Rady Miejskiej.

Burmistrz zaznaczyła, że zawarte w uchwale sposoby segregacji śmieci dostosowane są do potrzeb spółki „Inwestor” i wszel-

W pierwszej części dziennikarze wysłuchali oświadczenia, w którym wyliczone zostały przykłady łamania uchwały Rady Miejskiej regulującej nowy system gospodarki odpadami. Większość zarzutów skierowana była pod adresem prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak mówiła burmistrz, wspólnie z Zarządem Spółki „Eko-Region” wprowadził on inne niż wynikające z uchwały sposoby segregacji odpadów. - Wprowadzili kontenery dla segregacji szkła białego i kolorowego, kontenery dla makulatury, kosze dla odpadów plastikowych

ni jednemu z lokalnych tygodników. Jej zdaniem naruszania woli radnych zawartej w styczniowej uchwale dopuszcza się także odbierający odpady od kępnian „Eko-Region”. - Z tego miejsca przypominam spółce „Eko-Region”, że jedynym odbiorcą wszystkich odpadów z całej gminy Kępno jest spółka „Inwestor”, zawiadująca wysypiskiem odpadów w Mianowicach. Jakakolwiek próba skierowania odpadów do innego odbiorcy stanowić będzie złamanie umowy zawartej z gminą Kępno przez spółkę „EkoRegion” - ostrzegała burmistrz.

do prostszych sposobów segregacji zapisanych w uchwale Rady Miejskiej oświadczyła Kempa. - Dodatkowo prezes Spółdzielni Mieszkaniowej wydrukował i przekazał mieszkańcom ulotki

Domagam się, aby prezes Spółdzielni mieszkaniowej niezwłocznie poinformował spółdzielców o swoim błędzie dotyczącym segregacji odpadów i przekazał informację zgodną z treścią uchwały Rady Miejskiej.

kie próby zmian w tym zakresie prowadzą do chaosu i dezinformacji mieszkańców. Jako przykład takiej dezinformacji burmistrz Kempa wskazała wywiad udzielony przez prezesa Spółdziel-

dokończenie na stronie 2

DOM LUDO3 NOWY WY W BARANOWIE

I CHODNI4 DEPTAK KI W PERZOWIE

W STARO5 ZMIANY STWIE W KĘPNIE

Wójt Baranowa podpisała umowę na budowę nowego Domu Ludowego w Baranowie. Prace rozpoczną się już niebawem

Wójt gminy Perzów Bożena Henczyca podpisała w Poznaniu umowę na dofinansowanie budowy chodników

Kończy się remont w budynku starostwa w Kępnie. Wraz z końcem prac nastąpią zmiany organizacyjne

WŚRÓD 12 ŁĘKA NAJBOGATSZYCH

Gmina Łęka Opatowska na najwyższym miejscu spośród gmin powiatu w rankingu Wspólnoty.

reklama

10 tysięcy egzemplarzy 140 punktów dystrybucji

T£UMIKI - osobowe - BUS - ciê¿arowe

KATALIZATORY Wymiana - Naprawa

Przygodzice (obok Shell)

tel. 516 189 455


2 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Drodzy Czytelnicy! Temat śmieci znowu powraca. Tym razem znowu w gminie Kępno. O ostrym sporze z kępińską Spółdzielnią Mieszkaniową już pisaliśmy w poprzednich numerach. Teraz znów batalia o śmieci rozgorzała na nowo. O tym informujemy na pierwszej i drugiej stronie. Powiat kępiński przygotowuje się do promocji na arenie województwa. Przygotowana została mapka z zaznaczonym powiatem kępińskim, tyle, że jej pierwotna wersja zawierała drobny błąd - o czym poinformowali nas nasi Czytelnicy. Otóż na owej mapce zamiast gminy Rychtal pojawiły się dwie gminy Perzów. Błąd szybko został naprawiony i obecna wersja mapki jest już prawidłowa. Mieszkańców gminy Rychtal uspokajamy: jesteście jeszcze w powiecie kępińskim :). Z podobnym błędem juz mieliśmy do czynienia kilka lat temu, gdy w przygotowanym w Poznaniu kalendarzu województwa wielkopolskiego zapomniano na mapie Wielkopolski umieścić powiatu kępińskiego. Ot, taki mały błąd... Nasi Czytelnicy poinformowali nas również o niezwykłych podwyżkach w Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Otóż - jak czytamy w oświadczeniach majątkowych dyrektora KOSiRu Jana Sienkiewicza w 2011 roku roczna pensja dyrektorska wynosiła 56 tysięcy, a już w 2012 roku znacząco się poprawiło w kępińskiej hali, gdyż pensja roczna skoczyła do poziomu 85 tysięcy zł. Każdy chciałby takich podwyżek. Nic tylko pozazdrościć... Kolejny numer Kuriera za 2 tygodnie - 6 sierpnia. Wszystkim Czytelnikom cały czas życzę udanych wakacji i odpoczynku. Zapraszam do lektury! Michał Zaczyk, redaktor naczelny

23/07/2013

Gmina kontra spółdzielnia KĘPNO: TRWA SPÓR O NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

Wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących wdrażania ustawy śmieciowej na terenie gminy Kępno służyć miała konferencja prasowa zwołana przez burmistrz Anielę Kempę w poniedziałek 22 lipca.

W swoim oświadczeniu burmistrz domagała się także od zarządców nieruchomości, aby w przekazywanych gminie deklaracjach zbiorczych zawierali prawdziwe informacje o ilości mieszkańców produkujących odpady. Podczas poniedziałkowej konferencji poruszono także temat niewystarczającej liczby worków na śmieci przekazywanych mieszkańcom. Wiceburmistrz Andrzej Tyra

przyznał, że potrzeby w tym zakresie znacznie przekroczyły oczekiwania gminy. Poza tym, szwankowała dystrybucja. - W pierwszym etapie przekazaliśmy 50 tysięcy worków - powiedział zastępca burmistrza. - Uważaliśmy, że to wystarczy na pierwsze dwa trzy miesiące, ale okazało się, że być może firma nie zrobiła tego umiejętnie. Staraliśmy się ratować sytuację dystrybuując worki przez sołtysów. Można je było też odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy. Rozeszły się w takim tempie, że przeszło to nasze wyobrażenia. Mieszkańcy rzucili się po te worki gremialnie. Podejrzewamy, że niekiedy pobrana ilość przekraczała ich potrzeby - mówił

Tyra. Tyra zapowiedział przy tym, że kolejna partia worków pojawi się już w przyszłym tygodniu. Do tego czasu mieszkańcy mogą składować odpady w innych, jakie posiadają. Ze strony dziennikarzy padło też pytanie, dlaczego w specyfikacji przetargowej nie zawarto zobowiązania, aby zwycięska firma wyposażyła mieszkańców w kontenery. Jak tłumaczył wiceburmistrz Tyra, postąpiono tak świadomie, aby wszystkim dać równe szanse. - Gdybyśmy taki zapis uwzględnili to mogłyby pojawić się zarzuty, że wykluczamy miejscowych przedsiębiorców, bo to się wiąże z określonymi kosztami. Dlatego też nie chcieliśmy tego robić - tłumaczył Tyra.

Pełną treść umowy pomiędzy gminą a „Eko-Regionem” znaleźć można od 22 lipca na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy. Z wypowiedzi burmistrza Tyry wynika, że dość niespodziewanie sporym problemem stała się ilość osób zgłaszających potrzebę pomocy przy wyprowadzaniu pojemnika z terenu posesji. Tłumaczone jest to m.in. stanem zdrowia i podeszłym wiekiem. Takie przypadki liczone są już w setkach. Warto też dodać, że na dzisiaj deklaracje złożyło 94% mieszkańców Kępna. Jak dotąd nie wywiązało się z tego obowiązku około 400 osób, w stosunku do których działania podejmą służby finansowe gminy. (łś)

Wysokie wyniki matur w Kępnie KĘPNO: ZNAMY JUŻ WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH W SZKOŁACH POWIATU

SPRZEDAM MIESZKANIE NA OSIEDLE 700-LECIA. PARTER, 3 POKOJE, 49m2. 603 583 866

Zarówno stary Ogólniak jak i Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Kępnie poprawiło i utrzymało wyśrubowane już wyniki matur.

sierpniu. Tegoroczna średnia krajowa wyniosła w liceach 90%, wojewódzka trochę niżej bo 89%, w Powiecie Kępińskim 97,7%. Licea z wysu-

nikach w procentach wypadło trochę gorzej niż przed rokiem. Należy jednak pamiętać o wysokim poziomie absolwentów przystępujących do egzaminu.

99,3% i 96% - to duży sukces kępińskich maturzystów. Na dodatek przy 100% frekwencji uczniów kończących naukę, co w wielu statystykach jest pomijane i nie do końca przedstawia poziom zdawalności uczniów danej szkoły. Tegoroczni maturzyści w Liceum Ogólnokształcącego nr 1 poprawili swój ubiegłoroczny wynik 98,7% na 99,3%, co wówczas plasowało ich na wysokim miejscu w Wielkopolsce i w kraju. W LO nr 1 nie zdała zaledwie 1 osoba, w LO nr 2 5 osób, nie jest to jednak jeszcze porażka tych maturzystów. Mają oni drugą szansę podczas egzaminów poprawkowych w

niętego na południe Powiatu Kępińskiego podniosły więc średnią wojewódzką. W tech-

W ZSP nr 1 aż 98% a w ZSP nr 2 ponad 77% uczniów. Analogicznie w pierwszej szkole

zdawalność wyniosła 63,5% w kolejnej 58,8%. Średnia w kraju i w województwie to 71%. Należy także pamiętać iż dla uczniów techników najważniejszym egzaminem jest egzamin zawodowy, który daje im zawód. Przez wielu uważany za znacznie trudniejszy od matur. - Dla większości uczniów, którzy oblali jeden egzamin jest jeszcze druga szansa - przypomina naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Starostwa Powiatowego w Kępnie Andrzej Jóźwik. Tradycyjnie już największe trudności maturzystom sprawiła królowa nauk. Wszystkim maturzystą gratulujemy, a tym, którym nie powiodło się w maju życzymy połamania piór w sierpniu. (icz)

Wakacje z językiem angielskim BRALIN: LETNIE WARSZTATY NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO „LANGUAGE BY ARTWARIUM”

Od 25 lipca do 30 września w Świetlicy w Bralinie odbywać się będą zajęcia warsztatowe dotyczące nauki języka angielskiego. Organizatorem kursu jest młodzieżowe stowarzyszenie ARTwarium. Zajęcia warsztatowe realizowane będą jeden raz w tygodniku. Uczestnikiem projektu mogą być dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Trwają jeszcze zapisy, reklama

chętne osoby mogą zgłaszać się bezpośrednio w świetlicy, poprzez e-mail: artwarium@ onet.pl, albo telefonicznie: 783234496 lub 793114877. Informacje o warsztacie językowym można znaleźć również na stronie internetowej: www. radio.bralin.pl oraz na profilu stowarzyszenia ARTwarium na facebooku. Zajęcia będą prowadzone nieodpłatnie. Pierwsze spotkanie odbędzie

się w czwartek 25 lipca o godz. 18:00 w świetlicy „Tęcza”. Instruktorem warsztatów będzie Tomasz Niechciał, student filologii angielskiej. Projekt ten jest realizowany w ramach środków własnych stowarzyszenia. Podczas zajęć instruktor położy szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. - W okresie letnim postanowi-

liśmy wyjść z inną niż zwykle ofertą do konkretnej grupy dzieci. Zajęcia kłaść będą największy nacisk na komunikację werbalną. Chcemy zbudować optymalną, w miarę małą grupę, która będzie mogła wynieść ze spotkań większą pewność posługiwania się językiem mówi Dawid Kosakiewicz, członek Zarządu ARTwarium.

Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 Kępno

tel.: 62 58 31 550 • fax: 62 58 31 550 • mail: redakcja@radiosud.pl Zespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny • Andrzej Mroziński • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska • Ireneusz Czechlowski • Witold Rybczyński; • Druk: POLSKAPRESSE SP. Z O.O., ODDZIAŁ POLIGRAFIA, DRUKARNIA WROCŁAW • Skład: Michał Zaczyk • Współpraca: FOTO-STUDIO 2000 Wydawca: mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk, Smardy Dolne, ul. Wielka 3a, 46-200 Kluczbork

Kępno - Szpital, rej. 502 517 325, przyjęcia: soboty

(br)


23/07/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Świętowały Panie z Domasłowa DOMASŁÓW: JUBILEUSZ 50-LECIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Historia Kół Gospodyń Wiejskich w przypadku gminy Perzów sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. Obecnie koła kojarzone są przede wszystkim z organizacją imprez lokalnych, promocją lokalnych produktów czy działalnością społeczną. Dobrym przykładem takiego podejścia jest Koło Gospodyń Wiejskich w Domasłowie, które obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Z tej okazji 13 lipca panie z Domasłowa zorganizowały okolicznościową uroczystość stanowiącą główny punkt obchodów złotego jubileuszu. Sobotnie uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Idziego sprawowana przez księdza Tomasza Płóciennika - proboszcza domasłowskiej parafii. Po mszy goście udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W jej trakcie wójt gminy Perzów Bożena Henczyca podziękowała paniom za ich zaangażowanie w codzienne życie nie tylko Domasłowa,

ale i całej gminy. Jak podkreśliła wójt - na panie z Domasłowa można liczyć w każdej sytuacji, są niejednokrotnie swoistą wizytówką w trakcie

cjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, członkinie pozostałych sześciu Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru gminy Perzów, członkowie

niczych sprawował pieczę nad powstającymi i rozwijającymi się kołami gospodyń. W swoim wystąpieniu przypomniał o osobach już nieżyjących a na

różnego rodzaju festiwali czy konkursów kulinarnych, a choćby ich pierogi czy zupa szczawiowa podbiły już niejedno podniebienie. Po pani wójt z życzeniami i gratulacjami pośpieszyły kolejne osoby reprezentujące przeróżne środowiska i instytucje: w tym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasłowie, poli-

zespołu „Perzowianie”, którzy dodatkowo uświetnili uroczystość koncertem. Z życzeniami do Domasłowa przybyli także przedstawiciele biura Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej. Wzruszającym momentem były życzenia i gratulacje złożone przez Marian Stryjakiewicza, który na przestrzeni lat swojej pracy w kółkach rol-

przestrzeni lat związanych z kołem gospodyń w Domasłowie.Gratulacje odbierała Kamila Nędza, przewodnicząca KGW w Domasłowie. Na sali obecna była również Krystyna Tęsiorowska, poprzednia przewodnicząca koła. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa do białego rana. (pah)

informacje

3

BARANÓW: Lato w siodle „Baranowskie Lato w Siodle 2013 o puchar Starosty Kępińskiego i Wójta Gminy Baranów” już 4 sierpnia. Jak co roku zawody rozgrywane będą na terenach przyległych do osiedla Murator w Baranowie. Organizatorem jest oczywiście Gmina Baranów i Sportowa Stajnia Re-

tej kategorii zręczność powożenia zaprezentują zawodnicy prowadzący kuce i konie małe, duże konie pojedynki, duże konie pary. O godzinie 13.00 odbędą się skoki przez przeszkody w pięciu konkursach. rywalizować będzie zarówno młodzież jak i doświadczeni jeźdźcy z licencją.

spekt z Łęki Mroczeńskiej. Impreza odbędą się w niedzielę 4 sierpnia a rozpoczną je o godzinie 11.00 zawody powożenie zaprzęgami. W

Tak więc możemy spodziewać się sportowej rywalizacji, pięknych koni oraz bryczek jakie zaprezentują zawodnicy. (icz)

Nowy Dom Ludowy w Baranowie BARANÓW: PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ DOMU LUDOWEGO

9 lipca podpisano umowę na realizację zadania „Budowa Domu Ludowego w Baranowie – etap I stan surowy zamknięty”. Umowa została podpisana przez wójta gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską - Siwek oraz wykonawcę zadania Władysława Skowrona reprezentującego firmę „BOJS” z siedzibą we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi brutto reklama

660 633,93 zł. Termin realizacji inwestycji to cztery miesiące. Do przetargu stanęły w sumie cztery przedsiębiorstwa. Oprócz wygranej firmy BOJS o budowę domu ludowego ubiegały się: Przedsiębiorstwo Budowlane „Kawaler”, Zakład Projektowo-Budowlany „Projektobud” oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD. Przedmiotem zamówienia były wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem

Budynku Domu Ludowego w Baranowie o kubaturze 1900 m3, w zakresie stanu surowego, zamkniętego. Zakres prac objętych zamówieniem obejmowało m.in. wykonanie: prac rozbiórkowych budynku stodół murowanych, instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, ścian przyziemia z pustaków ceramicznych wzmocnionych słupami żelbetowymi, wyko-

nanie konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem papą termozgrzewalną, wykonanie ścian działowych z pustaków ceramicznych, wykonanie warstw podkładowych pod posadzki oraz dostawę i montaż stolarki zewnętrznej, okiennej i drzwiowej z drewna klejonego. Termin wykonania zamówienia przewidziano na okres czterech miesięcy.

(br)

BARANÓW: Dobry start Dobiegł końca projekt systemowy pt. „Dobry start”, który gmina Baranów realizowała w trakcie roku szkolnego 2012/2013. W ramach projektu odbywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzie-

wspomnieć o sukcesie grupy dzieci z Zespołu Szkół w Baranowie, które podczas zajęć artystycznych pilnie przygotowywały się m.in. do udziału w przeglądzie teatralnym. Ich spektakl pt. „Legenda o śmigłym Jeleniu” podczas Gminnego Przeglądu Teatralnego zajął I miejsce, natomiast

ci posiadających trudności w nabywaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, artystyczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych. W sumie odbyło się 1500 godzin wszystkich dodatkowych zajęć, w których uczestniczyło ogółem 199 dzieci. Z większości opinii nauczycieli prowadzących, dyrektorów szkół, rodziców, a także samych dzieci wynika że zajęcia przyniosły zakładane efekty. Należy tu również

podczas przeglądu powiatowego ex eaquo II miejsce. Projekt to również doposażenie placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć. Ogółem w ramach projektu zakupiono wiele elementów wyposażenia ułatwiających proces dydaktyczny. Wartość przekazanego sprzętu i pomocy dla szkół to 82 445,90 zł. Dzięki wykorzystaniu dodatkowych pomocy zajęcia były ciekawsze, łatwiejsze i bardziej interesujące. (br)


4 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

KĘPNO: Cała Polska czyta dzieciom Nad kępińską rzeką Niesob, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zorganizowała akcję głośnego czytania dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Kępnie pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”.

Impreza swoim charakterem nawiązywała do ekologicznego wydarzenia „Big Jump” - europejskiej inicjatywy dla czystych rzek, która odbyło się 14 lipca w całej Europie. W taki sposób obywatele Europy manifestowali swoje poparcie dla czystych i żyjących rzek, potrzebnych ludziom i zwierzętom. Kępińscy strażacy czytali ekologiczną przeróbkę wiersza Jana Brzechwy „Kaczka dziwaczka”. Kaczka sprzątała, a ludzie ciągle wyrzucali nowe śmieci, co bardzo ją zmartwiło. Imprezie towarzyszyły żywe kaczki, przyglądające się z zaciekawieniem stojącym na moście ludziom. Dużą atrakcją dla dzieci była, specjalnie na tę okazję przywieziona nad rzekę, łódź strażacka, którą moż-

na było obejrzeć, dotknąć a nawet usiąść w niej. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, do 2015 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wody powierzchniowe powinny uzyskać dobry stan chemiczny i ekologiczny. Muszą o to zadbać nie tylko rządzący, ale i obywatele ważne jest, więc podnoszenie

świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci. Jeżeli młodym ludziom będziemy opowiadać o zagrożeniu, jakie dla środowiska naturalnego niesie rosnąca ilość produkowanych przez ludzi śmieci, to, jako dorośli ludzie będą zwracać uwagę na czystość rzek i być może w przyszłości w rzekach znów będą pływać ryby i raki, a nie torby foliowe, stare telewizory czy kanapy. Wierszyk kończy się wymowną puentą: „Co by tu zrobić, drogie dzieciaczki, by ulżyć doli kaczki – sprzątaczki?” Zdaniem dzieci sprawa jest oczywista - śmieci trzeba wyrzucać do pojemników a nie wrzucać do rzeki. Tak byłoby najprościej. (icz)

reklama w kurierze? zadzwoń! 62 58 315 50

Deptak i chodniki w Perzowie PERZÓW: WÓJT PODPISAŁA UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY CHODNIKÓW

Wójt gminy Perzów Bożena Henczyca w kontrasygnacie skarbnika gminy Marii Poślod podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę na dofinansowanie budowy chodników. Modernizacja parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy, budowa parkingu w Domasłowie i deptaku w Trębaczowie to działania, jakie składają się na projekt opracowany przez Gminę Perzów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zgodnie z zakresem projektu prace budowlane mają być przeprowadzone w tym roku. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 123 661,00 złotych. W przypadku wsi Domasłów powstanie funkcjonalny parking zlokalizowany naprzeciw tamtejszego kościoła parafialnego. Obecnie stan tego miejsca pozostawia wiele do życzenia, nieustabi-

lizowany grunt, błoto i kałuże to efekt prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Domasłowie. Zakończenie tej inwestycji pozwoliło myśleć o uporządkowaniu tego terenu i nadaniu mu nowej funkcji. W ramach projektu zrealizowany zostanie pierwszy etap

betonowej kostki brukowej. W przypadku inwestycji realizowanej w Perzowie, gruntownej modernizacji poddany zostanie parking przed budynkiem budynku Urzędu Gminy. Obecny parking a przede wszystkim jego stan techniczny pozostawiają wiele do życzenia.

inwestycji, zakładający budowę części parkingu, wraz ze zjazdem z drogi powiatowej. Parking wykonany zostanie z

Zniszczona nawierzchnia powodująca liczne nierówności i wyboje, kałuże utrudniają dojście do budynku urzędu.

W efekcie powstanie nowy funkcjonalny parking. Jego dopełnieniem będzie miejsce pamięci, którego centralny punkt stanowić będzie obelisk. Lokalizacja miejsca pamięci planowana jest w zachodniej części parkingu. Inwestycja zakłada również nasadzenie rośli i krzewów oraz ustawienie nowych masztów, co dodatkowo podniesie estetykę i wygląd tej części Perzowa. Trzecia część projektu zakłada wykonanie deptaku w Trębaczowie, stanowiącego dojście do budynku przedszkola. Obecnie jest to całkowicie niezagospodarowany pas gruntu, który w czasie roztopów i intensywnych opadów deszczu w znaczącym stopniu utrudnia przejście. Nowa nawierzchnia z kostki brukowej znacznie podniesie funkcjonalność tego miejsca i ułatwi korzystanie ze zlokalizowanego obok parkingu.

(red)

PZD rozszerza swoją działalność KĘPNO: W NOWEJ STRATEGII POWIATU KĘPIŃSKIEGO NOWE ZADANIA DLA PZD

Przeniesienie Wydziału Komunikacji i Transportu z ul. Przemysłowej do budynku głównego Urzędu Starostwa Powiatowego w Kępnie, to jeden z elementów strategii rozwoju starostwa. Dotychczasowe pomieszczenia Wydziału Komunikacji powrócą w zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie, który od początku powstania w 1999 zawiadywał całością przejętą

po reformie samorządów terytorialnych. Do samorządu należy część budynku, pozostała do Kępińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu, który zawiaduje także większą częścią placu za budynkiem. - Powiatowy Zarząd Dróg rozbudowuje się, więc część tych pomieszczeń zajmie sam a resztę wynajmie - przedstawia koncepcję starosta Włodzimierz Mazurkiewicz.

Pomieszczeń biurowych będzie teraz pod dostatkiem, brakuje jednak miejsca na zaplecze techniczne, które sukcesywnie jest powiększane. - Potrzebuje też terenu na zewnątrz, żeby mieć miejsce na składowanie materiałów czy parkowanie maszyn. Tego nie mamy i tu jest problem generalny, co z tym fantem zrobić. Staramy się z tym sobie radzić i myślimy nad innym rozwiązaniem. Zobaczymy czy się uda.

Ten budynek przy takiej wizji PZD, jaką mamy, czyli żeby pracownicy sami wykonywali część prac, to i tak do końca nie spełnia wymagań - dodaje starosta. Problem narasta z roku na rok, aby przejmować sukcesywnie część prac drogowych od wykonawców zewnętrznych, musi rozrastać się baza techniczna, której nie ma gdzie przechowywać. Na razie jednak musi pozostać po staremu. (red)

Policja nadal szuka sprawców KĘPNO: NIE UDAŁO SIĘ JESZCZE USTALIĆ SPRAWCÓW AKTU WANDALIZMU NA CMENTARZU

Policja nadal szuka sprawców dewastacji cmentarza ewangelickiego-augsburskiego w Trzcinicy, który miał miejsce w kwietniu. Zniszczono wówczas 27 nagrobków. 27 kwietnia Komenda Powiatowa Policji w

reklama

reklama w kurierze

23/07/2013

tel.: 62 58 315 50

Kępnie została poinformowana o tym, że w Trzcinicy doszło do dewastacji nagrobków na miejscowym cmentarzu ewangelicko-augsbusrskim. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że nieznani dotąd sprawcy uszkodzili 27 nagrobków. Część z nich została

przewrócona, zaś kilka zostało połamanych lub częściowo uszkodzono płyty nagrobne. Mimo intensywnych czynności śledczych ukierunkowanych na wykrycie sprawców dewastacji, wciąż nie udało się ich ustalić. Policja wciąż jednak zajmuje się tym tematem. Dla-

tego jeśli ktokolwiek posiada informację w tej sprawie proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem nr tel. 62-79 15 211 lub 997. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kępnie ufundowała nagrodę pieniężną za udzielenie informacji. (łś)


23/07/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

JubileuszKołaGospodyńwAniołce DOMASŁÓW: JUBILEUSZ 50-LECIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

13 lipca Koło Gospodyń Wiejskich w Aniołce Pierwszej obchodziło 50 lecie swojej działalności. Z tej okazji w Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej odbyła się uroczystość w której uczestniczyli między innymi wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, proboszcz parafii Trzcinica Wiesław Cieplik, wikariusz parafii Paweł Jędrzejewski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Parzonka, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Aniołki Pierwszej, delegacje KGW i osoby współpracujące z Kołem. Go-

ści przywitała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich

działalności KGW w Aniołce Pierwszej. Wójt gminy Trzci-

Henryka Nolbert. Karolina Więcek przedstawiła historię

nica podziękował członkiniom KGW za 50 lat działalności na

rzecz społeczności lokalnej oraz wręczył list gratulacyjny i wiązankę kwiatów. Życzenia złożyli także Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica, Kierownik GOPS w Trzcinicy Anna Parzonka, delegacje KGW oraz inni goście. Gratulacje oraz prezent wręczyła także delegacja z biura poselskiego senator Andżeliki Możdżanowskiej. Podczas uroczystości można było podziwiać wystawę rękodzieła Krystyny Skiby. Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej atmosferze. W bardzo miły nastrój wszystkich obecnych wprawiła Marlena Jędryca, która wykonała wiele utworów na akordeonie. (red)

informacje

5

WROCŁAW: Grupa seniorów na wycieczce Grupa seniorów z Klubu Seniora „ Pod Żurawiem”wyjechała do Wrocławia. W planie wycieczki jednodniowej był: Stadion Miejski, Ogród Botaniczny, rejs statkiem po Odrze,Ogród Japoński, Fontanny i Port lotniczy. Po obiekcie stadiony oprowadzał nas przewodnik według opracowany plan wycieczki. Zwiedzanie rozpoczęło się od oprowadzenia po sali konferencyjnej, gdzie była możliwość obejrzenia 10 minutowego filmu o stadionie, potem zwiedzane były loże wipowskie, szatnie i murawa. Stadion był jedną z aren Euro 2012 – rozegra-

szklarniach. Następnie grupa udała się do Katedry Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Kolejny relaks to rejs po Odrze i wspaniałe wrocławskie widoki. Kolejnych wrażeń dostarczył pobyt i zwiedzanie Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu w Parku Szczytnickim. Współcześnie jest to już ogród japoński nie tylko z nazwy. Stanowi unikatowy w Europie, żywy fragment japońskiej kultury. Obok ogrodu Wrocławska Fontanna – usytuowana na pergoli przy Hali Stulecia. Jest największą fontanną w Polsce i jedną z największych w Europie. W niecce około 300 dysz

ne na nim zostały trzy mecze fazy grupowej. Stadion spełnia wymogi najwyższej czwartej kategorii UEFA. Potem grupa przemieściła się na teren portu lotniczego. Kolejny etap wycieczki to Ogród Botaniczny we Wrocławiu. Spacer po ogrodzie pośród pięknych drzew, dalej oczka wodne ze wspaniałymi liliami wodnymi, fontanny, kaskady, niezliczone ilości krzewów, bylin i kwiatów pozwoliły odpocząć w ich cieniu z dala od zgiełku. Wielu udało do szklarni, gdzie podziwiali kolekcję roślin tropikalnych, kaktusów, palm, bluszczy podziwialiśmy w trzech

wodnych różnego rodzaju (gejzery, dysze pieniące, dynamiczne, mgielne, punktowe, palmowe, wodne), które mogą tryskać wodę na wysokość 40 metrów oraz 3 dysze ogniowe. Na dnie umieszczono 800 punktów świetlnych. Wszystko to stanowi część multimedialnych pokazów wodnych odbywających się w rytm muzyki i na widzach robi ogromne wrażenie. Uzupełnieniem przedstawienia są projektory i kolorowe światła laserowe. Seniorzy pełni wrażeń zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wrócili do Kępna.

Zmiany organizacyjne w urzędzie KĘPNO: W STAROSTWIE POWOLI KOŃCZY SIĘ REMONT

W najbliższych miesiącach w Starostwie Powiatowym w Kępnie dojdzie do wielu zmian, które planowane były od wielu miesięcy. Trawa ostatni etap termomodernizacji i zarazem modernizacji Starostwa Powiatowego, w którym sukcesywnie wprowadza się reorganizacje pracy urzędu. Z początkiem lipca Wydział Architektury i Budownictwa przeniesiony został z parteru urzędu na pierwsze piętro. Ustępując miejsca Wydziałowi Komunikacji i Transportu, który ma zostać tam przeniesiony do września. Na razie trwają tam prace modernizacyjne, aby jak najlepiej przygotować pomieszczenia do obsługi petentów i skrócić czas oczekiwania na załatwienie spraw. - Jest to jedne z największych wyzwań - mówił starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. Wydział Komunikacji i Transreklama

portu powróci do centrum miasta. Pierwszą siedzibą po przemianach ustrojowych w końcu lat 90-tych był parter urzędu starostwa, później przeniesiono wydział na ulicę Poniatowskiego, a następnie na ulicę Przemysłową na skraj miasta. Po dekadzie wraca na

Kościuszki. - To jest największe nasze zadanie. Będzie tutaj wpro-

wadzony system kolejkowy, to nie jest tania rzecz, ale takie systemy mają właściwie wszystkie urzędy. My od tego nie uciekniemy. To na pewno nie jest bolączka na wszystkie problemy z czasem oczekiwania na załatwienie dokumentów, ale na pewno uporządkuje

sprawę. Myślę, że nasi petenci będą obsługiwani w większym porządku i sensownie. Zmie-

nimy także godziny otwarcia wydziału, będzie on dłuższy dodał starosta. Remont parteru zmusił do opuszczenia swojej siedziby także władze powiatu. Starosta wyprowadził się na czas remontu ze swojego gabinetu, który po modernizacji zmieni swój dotychczasowy wygląd i funkcjonalność. Od miesiąca również Rada Powiatu nie obraduje już na swojej Sali posiedzeń. Tutaj też nastąpią dość istotne zmiany. - W Sali sesyjnej zmieni się oświetlenie i wystrój wnętrza. Oczywiście myślimy także o nowym nagłośnieniu, bo jakie było do tej pory to każdy mógł się przekonać - mówi Mazurkiewicz. Prace mają zakończyć się jeszcze w wakacje, aby od września cały Urząd mógł po kilkumiesięcznej walce z hałasem kurzem i zimnem zacząć funkcjonować w normalnych warunkach. (icz)

(daria)

KĘPNO: Plaga pijanych kierowców W ostatnim okresie prawdziwą plagą kępińskich dróg byli nietrzeźwi kierowcy. Niektórzy z nich kierowali mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Niestety, nie wszyscy bezpiecznie dojechali do domu. 8 lipca dzielnicowi zatrzymali nietrzeźwego 48-latka z gminy Perzów, który kierował autem „po kieliszku”. Badanie wykazało u niego około 1,7 promila alkoholu. Tyle samo miał 28-latek z gminy Kępno zatrzymany 10 lipca w Myjomicach. 0,7 promila wykryto z kolei u 47-letniego kierowcy vw polo, którego funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego kontrolowali 11 lipca w Rychtalu. Dwa zdarzenia z udziałem nietrzeźwych kierowców miały niestety bardziej niebezpieczny przebieg. 11 lipca oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym w Chojęcinie – Szum. 52- latek kierując oplem astrą z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka audi, którym kierował 27- latek z gminy Bralin. Poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci złamania żeber i

stłuczenia biodra. Jak się okazało, 52-latek z gminy Bralin, który kierował oplem był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego aż niemal 2,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali niezbędne czynności, a kierowcę z promilami zatrzymano do wytrzeźwienia. 12 lipca w Piaskach doszło natomiast do potrącenia pieszego. Sprawcą był 34-latek z gminy Łubnice, kierujący renault, u którego badanie wykazało około 2,3 promila alkoholu. Postępowanie w tych sprawach prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie. Ogółem w dniach od 8 do 14 lipca funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali 13 nietrzeźwych kierowców pojazdów mechanicznych oraz rowerów. Niestety, liczba ta nie odbiega od średniej w poprzednich tygodniach. Policja w okresie wakacyjnym prowadzić będzie zatem wzmożone kontrole na drogach. Sprawdzać będzie stan pojazdów, dokumenty, a przede wszystkim trzeźwość kierowców. (red)


6 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

BARANÓW: Współpraca z sąsiadami Od 26 czerwca do 2 lipca grupa młodzieży z gminy Baranów wraz z opiekunami przebywała na obozie młodzieżowych drużyn pożarniczych w Aurich/Niemcy. Głównym organizatorem ze strony polskiej była gmina Baranów, która wspólnie z Gminą Ihlow pozyskała na ten cel dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy

rich i raz spróbowano swoich sił na kręgielni w niedalekim Emden. Marsz na orientację był jednym z bardziej ekscytujących przeżyć. Konkurencje, którym młodzież musiała podołać stwarzały pozory dziecinnie łatwych, a mimo to przysporzyły trochę kłopotów i oczywiście zabawy. Przez 5 dni młodzi uczestnicy zżyli się ze sobą tak, jakby spędzili razem całe życie. Jak

23/07/2013

Policzyli bociany w gminie Kępno KĘPNO: KOLEJNA INWENTARYZACJA GNIAZD BOCIANICH W GMINIE KĘPNO ZAKOŃCZONA

Sześcioosobowa grupa uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Kierznie pod opieką nauczyciela przyrody Barbary Chwołki i Gabrieli Miszkinis przemierzyła miejscowości gminy na rowerach, by sprawdzić już po raz jedenasty lęgi cieszących się ogromną sympatią ludzi bocianów. - Po kilkuletnim wzroście liczebności tych ptaków ten

rok okazał się bardzo trudny i odnotowaliśmy spadek urodzeń. Zimowe warunki atmosferyczne jakie towarzyszyły przylotom opóźniły zasiedlanie gniazd, wiele ptaków było zdezorientowanych - mówią badacze. Zaobserwowano wiele agresywnych zachowań, między innymi walk. Późniejszy bardzo mokry i zimny okres wylęgu wpłynął z kolei na ilość składanych jaj lub decyzję o wyrzuceniu ich z gniazda. Bardzo brutalne zachowanie miało miejsce na początku czerwca w gnieździe w miejscowości Olszowa, gdzie rodzina z czteroma pisklętami została zaatakowana przez inną parę, skutkiem tego zginęła samica i troje młodych.

Nowa para wychowuje ocalałego w bitwie jednego bociana. Ostatecznie odnotowano 11 zasiedlonych gniazd (jedno nowe w miejscowości Świba), natomiast liczba odchowanych młodych w gminie Kępno wynosi 15 (w ubiegłym roku było 23). Nie jest to najsłabszy lęg na przestrzeni 11tu lat obserwacji. Poprzednio jeszcze niższy wynoszący 11 młodych miał miejsce w 2009 roku. (red)

reklama

   Młodzieży. W organizację włączyli się ponadto Zarząd Gminny Związku OSP RP Oddział w Baranowie oraz OSP w Słupi pod Kępnem. Już w środowy wieczór uczestnicy wyjazdu zostali cudownie przyjęci przez wszystkie niemieckie drużyny pożarnicze. Kontakty, które zawarli pierwszego dnia utrzymywały się do końca pobytu w Tannenhausen. Każdy dzień stawiał nowe wyzwania, przynosił coraz ciekawsze znajomości. Okropna pogoda nie przeszkodziła w spełnianiu zamierzonych zadań. Pomimo przenikliwego zimna i prawie 88% wilgotności powietrza udało się wziąć udział we wszystkich konkurencjach. Ponadto dzięki uprzejmości gospodarzy dwa razy odwiedzono basen w Au-

podkreślają każdy dzień spędzony z młodzieżą z Niemiec był cudowny. Zdołali poznać ich nawyki, przekonania, zwyczaje. Obozowe dyskoteki wprowadziły ich w świat niemieckiej muzyki i tańca. Bariera językowa stała się niewidoczna już po pierwszej godzinie wspólnej rozmowy. Podczas tych kilku krótkich dni nawiązało się wiele znajomości i przyjaźni. Spotkano się z niezwykłą sympatią, otwartością, uprzejmością od wszystkich jednostek, jednakże najwięcej łączyło młodzież z Baranowa z grupą z partnerskiej gminy IhlowWeene. Nikt nie krył łez, gdy nadszedł czas pożegnania. Czas spędzony w Tannenhausen obfitował w setki niespodzianek. (br)

 

 

              

TRASA







START GODZ.: 12.00 – Baranów, ul. Jana Pawła II 2 – biuro LGD (start)

KĘPNO: Nowa strona starostwa Od kilku dni funkcjonuje nowa szata strony internetowej Powiatu Kępińskiego. Od początku kadencji było zapowiadane zmienienie dotychczasowej szaty strony internetowej Powiatu Kępińskiego, która zdaniem starosty



Laski - Trzcinica - Buczek Wielki - Rezerwat Studnica - Maciejówka (posiłek)

Powiatu Agnieszka Biniek jest zakładka umożliwiająca bezpośredni kontakt ze starostą. Podstrona „Napisz do starosty” to nowość niespotykana dotychczas na stronach samorządów w regionie. Wszyst-

POWRÓT

 Maciejówka - Zgorzelec - Darnowiec – urawiniec – Baranów lub  Maciejówka – Baranów (transport uczestników i rowerów) 

ZAPISY

 w biurze Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski”, ul. Jana Pawła II 2, Baranów w dniach od 19.07.2013r. do 01.08.2013r., w godz. 8.00 do 16.00 (tel. 62 78 20 256)  poprzez wypełnienie formularza dostpnego do pobrania na stronie www.wrota.info.pl i odesłanie mailem na adres biuro@wrota.info.pl lub promocja@wrota.info.pl   UWAGA: udział w Rajdzie jest bezpłatny. Rajd odbdzie si bez wzgldu na pogod.  Wszyscy uczestnicy Rajdu ubezpieczeni bd w firmie ubezpieczeniowej.

Włodzimierza Mazurkiewicza odbiegała już od standardów i potrzeb samorządu. - Nowa strona jest zupełnie inna, jest przejrzysta, czytelna, umożliwia kontakt ze starostwem i starostą - mówi starosta. Na stronie znalazły się najważniejsze informacje odnośnie Powiatu Kępińskiego i jego gmin. Jedną z nowości, którą przedstawiła naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji

kie pytania będą rejestrowane i katalogowane w systemie obiegu dokumentów i nie będą anonimowe, co nada im formalnego charakteru. Nowa strona internetowa jest ściśle powiązana z Biuletynem Informacji Publicznej Powiatu Kępińskiego. Na razie obie strony są na bieżąco aktualizowane, co na podobnych stronach samorządów nie jest często praktykowane. (icz)

Zapewniamy transport sprztu i uczestników do siedziby LGD Osoby niepełnoletnie mog startowa tylko pod opiek rodziców lub dorosłego opiekuna. 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich





Rajd Rowerowy współfinansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013




23/07/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

reklama 7

ZAPRASZAMY NA LETNIE WYPRZEDAE DO NASZYCH SKLEPÓW

WIERUSZÓW ul.Wieluska 21 ul.Dbrowskiego 42 (siedziba starej „WÓLCZANKI”)

REK L A M A W K UR I ERZ E LOK A LNY M TEL .: 62 58 315 50

Piątek 26 LIPCA PIĄTEK 05:55 Info poranek 08:00 Wiadomości 08:10 Polityka przy kawie 08:25 Telezakupy 09:00 Kawa czy herbata? 10:00 Światowe Dni Młodzieży Rio 2013. Powitanie papieża Franciszka 11:00 Siostry (1/13) – polski serial obyczajowy 2009 12:00 Wiadomości 12:05 Agrobiznes – magazyn 12:30 Wojna z meduzami – film dok. Korea Południowa 2010 13:25 Młodzi konstruktorzy – teleturniej 13:55 Klan (2432) – telenowela polska 14:25 Rezydencja (54) – polski serial obyczajowy 15:00 Wiadomości 15:25 Bonanza (103) – serial USA 16:20 Pszczółka Maja 17:00 Teleexpress 17:30 Ale mądrale! – talk-show 18:25 Ratownicy (6) – polski serial obyczajowy 19:05 Wieczorynka: Miś Uszatek 19:30 Wiadomości 20:05 Kolarstwo Przed Tour de Pologne. 20:25 1920. Wojna i miłość (10 i 11) – polski serial kostiumowy 22:10 Opole 2013: SuperDebiuty 22:50 LŚwiatowe Dni Młodzieży Rio 2013. Droga Krzyżowa 00:20 Szyfry wojny (Windtal3 kers) – dramat USA 2002 polecamy Gs.3 Reż. John Woo, wyk. Nicolas Cage, Adam Beach, Peter Stormare. (140 min) 02:40 Bonanza (103) – serial USA 03:35 Prawdziwe życie: Uwikłani – polski serial fab.-dok. 04:00 Zagadkowa Jedynka 05:00 Zakończenie programu

26 lipca 2013 Piątek 06:20 Przygód kilka wróbla Ćwirka 06:45 Chłopi (13) 07:50 M jak miłość (276 i 277) 09:40 Wiadomości z drugiej ręki 10:10 Barwy szczęścia (931) 10:45 Na dobre i na złe (99) 11:50 Wajrak na tropie – polski serial dokumentalny 12:20 Familiada – teleturniej 12:55 Makłowicz w podróży: Indie – Trivandrum 13:30 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Mariachi 14:05 Czas honoru (40) – polski serial obyczajowy 15:05 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 15:35 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 16:15 M jak miłość (972) – polski serial obyczajowy 17:05 Kabaretowy klub Dwójki O – program rozrywkowy 18:00 Panorama 18:55 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 20:10 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 21:45 Dzięki Bogu już weekend – program rozrywkowy 22:55 Piąty stadion 23:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (14 i 198) – serial USA 00:50 Opowieści włoskich żon (1/4) – włoski serial komediowy 2008 02:35 PitBull (21) – polski serial sensacyjny 03:30 Obsługiwałem angiel4 skiego króla – komedia czesko-słowacka 2006 Reż. Jiří Menzel, wyk. Ivan Barnev, Martin Huba, Milan Lasica. (115 min) 05:25 Zakończenie programu

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy 09:40 Trudne sprawy – polski serial fab. -dok. 10:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 11:45 Pamiętniki z wakacji – polski serial fab.-dok. 12:45 Dom nie do poznania – reality show 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 Małpy w kosmosie – film animowany USA 2008 polecamy Gs.5 21:50 Anakonda – thriller amer.1 -braz.-peruw. 1997 (s.7) Reż. Luis Llosa, wyk. Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight. (115 min) 23:45 Piekielna gra III – dramat 3 Hongkong/Chiny 2003 Reż. Wai Keung Lau, Siu Fai Mak, wyk. Andy Lau, Tony Leung Chiu-Wai, Leon Lai. (155 min) Po śmierci policjanta, który był szpiegiem w szeregach mafjii w Hongkongu mafii, były współpracownik mafii powraca do pracy w policji. W tym samym czasie ambitny Yeung podejmuje pracę w wydziale śledczym. 02:20 Zagadkowa noc 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

26 lipca 2013 05:05 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku – talk-show 06:20 Mango – telezakupy 08:00 Ostry dyżur (2) 09:00 Kuchenne rewolucje 10:00 Na Wspólnej (1695–1697) – polski serial obyczajowy 11:20 Ugotowani – reality show 12:20 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:20 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 14:20 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 15:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 Rozmowy w toku 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 19:00 Fakty 19:35 Powerboating Motorowodne Grand Prix w Kijowie. 19:50 Uwaga! – magazyn 20:00 Ścigany (The Fugitive) 4 – film sensacyjny USA 1993 polecamy Gs.3 Reż. Andrew Davis, wyk. Harrison Ford, Tommy Lee Jones. (165 min) 22:45 Bez wyjścia – film 4 sensacyjny USA 1987 polecamy Gs.3 Reż. Roger Donaldson, wyk. Kevin Costner, Gene Hackman, Sean Young. (140 min) 01:05 Kuba Wojewódzki 02:05 Powerboating Motorowodne Grand Prix w Kijowie. 02:10 Uwaga! – magazyn 02:25 Arkana magii 03:45 Rozmowy w toku 04:40 Zakończenie programu

06:55 Męski typ: R 07:25 Sąd rodzinn Anna Maria Wesoło cham. Enter – pols no-dokumentalny 1 (20) – serial obycza 11:20 Mango – t 13:00 Sąd rodzin rial fabular 14:00 Sędzia An Wesołows 15:00 Agenci NC 16:00 Kocham. E rial fabularn 17:00 Ostry dyżu – serial ob 18:00 Detektyw – serial US 19:00 Agenci NC 20:00 Niesforna 2 Sue) – kom Reż. John James Bel Alisan Port 22:10 Yakuza (T 4 – film sens Reż. Sydne Robert Mitc kura, Brian Harry Kilm chum) przy aby pomóc córka zosta przez yaku do mafii, b współpraco członkiem. 00:30 Kochać i u 3 sensacyjny Reż. Mark P ri Appleby, C Peter Benso 02:10 Arkana m 04:20 Ulice San – serial kry 05:10 Zakończe


8 kurier tv

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

SOBOTA Sobota 27 LIPCA 06:15 Plebania (1521 i 1522) 07:10 Las bliżej nas 07:25 Rok w ogrodzie 07:50 Strefa bezpieczeństwa 08:00 Kawa czy herbata? 08:55 Dora poznaje świat 09:30 Kung-fu panda 10:00 Glob 10:35 Szlakiem gwiazd 11:05 Bananowy doktor 11:50 Żandarm na emeryturze 3 – komedia wł.-fr. 1970 Reż. Jean Girault, wyk. Michel Galabru, Claude Gensac, Louis de Funès. (105 min) 13:35 Opole 2013: SuperPremiery 13:55 Najmłodsi w zoo 14:35 Okrasa łamie przepisy 15:05 Sprawa się rypła 3 – komedia polska 1985 Reż. Janusz Kidawa, wyk. Franciszek Pieczka. (115 min) 17:00 Teleexpress 17:25 L Kolarstwo: Tour de Pologne polecamy Gs.13 19:15 Wieczorynka: Opowiedz nam coś, Milu 19:30 Wiadomości 20:03 Gol – magazyn Ekstraklasy 20:05 Kronika Tour de Pologne 20:20 Szyfry wojny – film 3 wojenny USA 2002 polecamy Gs.3 Reż. John Woo, wyk. Nicolas Cage, Adam Beach, Peter Stormare. (135 min) 22:40 Wrzuć na luuuz (4) 22:50 Cyklop 1 – film s.f. USA 2008 Reż. Declan O’Brien, wyk. Eric Roberts, Kevin Stapleton, Craig Archibald. (100 min) 00:25 L Światowe Dni Młodzieży Rio 2013 01:55 Wirus – fr.-ang.-pol. 2 film sensacyjny 1996 03:30 Zagubieni (8) 04:20 Zakończenie programu

27 lipca 2013 Sobota 05:55 Czterdziestolatek – 20 lat później 07:00 Wojna domowa (11) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:30 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 11:30 Nianie dzikich zwierząt – niemiecki serial dokumentalny 12:15 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 14:00 Familiada – teleturniej 14:45 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:45 Słowo na niedzielę 15:55 Stawka większa niż życie (11) – polski serial wojenny 17:05 Historia literatury według O Kabaretu Moralnego Niepokoju 17:50 „Kocham kino” na festiwalu Dwóch Brzegach 18:00 Panorama 18:55 Postaw na milion 20:05 XIX Festiwal Kabaretu O w Koszalinie 2013 00:05 Pacific Heights 3 – thriller USA 1990 Reż. John Schlesinger, wyk. Melanie Griffith, Matthew Modine, Michael Keaton. (115 min) 02:00 Kurt Elling na GwaranO cjach Kultury 2013 02:55 Dziewczyny do wzięcia 5 – komedia polska 1972 Reż. Janusz Kondratiuk, wyk. Ewa Szykulska, Ewa Pielach, Regina Regulska. (60 min) 03:55 Pacific Heights 3 – thriller USA 1990 Reż. John Schlesinger, wyk. Melanie Griffith, Matthew Modine, Michael Keaton. (95 min) 05:30 Zakończenie programu

Niedziela NIEDZIEL A 28 LIPCA 05:45 Plebania (1523 i 1524) 06:30 My, wy, oni 07:00 Msza św. z Łagiewnik 08:00 Kawa czy herbata? 08:55 Światowe Dni Młodzieży Rio 2013 09:25 Międzynarodowy dziecięcy festiwal w Koninie 09:55 Jak się zakochać 3 – komedia USA 2010 11:25 Piękniejsza Polska – reportaż 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański – transmisja 12:10 Między ziemią a niebem 12:45 Blondynka (8) 13:40 Olbrzymy oceanów (1) – angielski serial dokumentalny 14:45 L Kolarstwo polecamy Gs.13 Tour de Pologne: Marilleva Val di Sole – Passo Pordoi Val di Fassa. 16:20 Program rozrywkowy 17:00 Teleexpress 17:25 Ranczo (59) – polski serial obyczajowy 18:20 Jaka to melodia? O – teleturniej 19:00 Wieczorynka: Smerfy 19:30 Wiadomości 20:05 Kronika Tour de Pologne 20:25 Wygrane marzenia – kome2 dia romantyczna USA 2000 Reż. David McNally, wyk. Piper Perabo, Adam Garcia, John Goodman. (105 min) 22:15 Glee – serial komediowy USA 00:45 Farba – dramat 4 polski 1997 Reż. Michał Rosa, wyk. Agnieszka Krukówna, Ewa Gorzelak, Marcin Władyniak. (90 min) 02:20 Kamień na kamieniu 4 – dramat polski 1995 04:05 Zagubieni (9) 04:50 Zakończenie programu

27 lipca 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:45 Co nowego u Scooby’ego? 08:25 7 Książę – komedia kanad.-ang. 1999 10:10 Ewa gotuje 10:45 Scooby Doo i legenda wampira – film animowany USA 2002 12:15 Małpy w kosmosie – film animowany USA 2008 polecamy Gs.5 14:00 L Formuła 1 Grand Prix Węgier – kwalifikacje. 15:15 Nieprawdopodobne, a jednak... – polski serial fabularno-dokumentalny 15:45 Pamiętniki z wakacji – polski serial fabularno-dokumentalny 16:45 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:45 Magia bez tajemnic O – program rozrywkowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 Obcy kontra Predator II 1 – film s.f. USA 2007 (s.11) Reż. Colin Strause, Greg Strause, wyk. Steven Pasquale, Reiko Aylesworth, John Ortiz. (110 min) 22:00 Snajper – amer.-peruw. 3 film sensacyjny 1993 polecamy Gs.3 Reż. Luis Llosa, wyk. Tom Berenger, Billy Zane, J. T. Walsh. (125 min) 00:05 Rodzinny interes 3 – kryminał USA 1989 Reż. Sidney Lumet, wyk. Sean Connery, Dustin Hoffman, Matthew Broderick. (140 min) 02:25 Zagadkowa noc 03:25 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

28 lipca 2013 Niedziela

06:00 Słowo na niedzielę 06:10 Nianie dzikich zwierząt 06:45 Ostoja 07:15 Podróż za jeden uśmiech (3) 07:50 Wakacje z duchami (4) 08:30 Pierścień i Róża (1 i 2/5) – polski serial familijny 1987 09:45 Wyścigi wielbłądów – ang. film dokumentalny 2011 10:50 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: W drodze do dżungli 11:25 Makłowicz w podróży: Indie – skarby Kerali 12:00 Garbus – francusko4 -włoski film przygodowy 1959 Reż. André Hunebelle, wyk. Jean Marais, Sabina Selman, Bourvil. (120 min) 14:00 Familiada – teleturniej 14:35 Ja to mam szczęście!  – ulubione skecze 14:50 L Światowe Dni Młodzieży Rio 2013 17:25 Kabaretowa O noc listopadowa 18:00 Panorama 18:55 Dzięki Bogu już weekend 20:05 Park Jurajski III – film 3 sensacyjny USA 2001 (s.15) Reż. Joe Johnston, wyk. Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni. (100 min) 21:45 Czas honoru (58) – polski serial obyczajowy 22:40 Kocham kino na Dwóch Brzegach – magazyn 22:50 Tomasz Stańko  O – „Wisława” – koncert 00:15 Klucznik – polski film 3 obyczajowy 1980 Reż. Wojciech Marczewski. 01:45 Garbus – francusko4 -włoski film przygodowy 1959 03:30 Zakończenie programu

05:30 Uwaga! – magazyn reporterski 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Bitwa o dom – reality show 09:55 Ugotowani – reality show 10:55 X Factor – widowisko muzyczne 12:45 Top Model. Zostań modelką – reality show 13:45 Top Gear – magazyn 15:05 Perfekcyjna pani domu – reality show 16:05 Sekrety chirurgii – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Surowi rodzice – reality show 18:00 Kuchenne rewolucje – program Magdy Gessler 19:00 Fakty 19:30 Powerboating Motorowodne Grand Prix w Kijowie. 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Twoje, moje i nasze 2 – komedia USA 2005 Reż. Raja Gosnell, wyk. Dennis Quaid, Rene Russo, Sean Faris. (115 min) 21:55 Nadchodzi Polly – kome3 dia romantyczna USA 2004 Reż. John Hamburg, wyk. Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman. (120 min) 23:55 Żołnierz przyszłości 3 – angielsko-amerykański film s.f. 1998 Reż. Paul Anderson, wyk. Kurt Russell, Jason Scott Lee, Jason Isaacs. (125 min) 02:00 Powerboating Motorowodne Grand Prix w Kijowie. 02:05 Uwaga! – magazyn 02:20 Arkana magii 03:40 Zakończenie programu

28 lipca 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:45 Scooby-Doo! Wakacje z duchami – film animowany USA 2010 09:20 7 Dr Dolittle: W pogoni za błahostkami – komedia kanadyjsko-amerykańska 2009 11:10 Mała miss – komediodra3 mat USA 2006 Reż. Jonathan Dayton, Valerie Faris, wyk. Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano. (140 min) 7-letnia Olive Hoover wraz z rodziną jedzie z Nowego Meksyku do Kalifornii, by stanąć w szranki o koronę najpiękniejszej w konkursie Little Miss Sunshine. 13:30 L Formuła 1 Grand Prix Węgier. 16:00 Kabaretowa ekstraklasa O – program rozrywkowy 16:45 I kto to mówi III 2 – komedia USA 1993 Reż. Tom Ropolewski, wyk. John Travolta, Kirstie Alley, Olympia Dukakis. (125 min) 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich 20:00 Pan i władca: Na krańcu 4 świata – film przygodowy USA 2003 polecamy Gs.3 Reż. Peter Weir, wyk. Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy. (180 min) 23:00 Riders’ Night – koncert 01:00 ...i sprawiedliwość 4 dla wszystkich – dramat USA 1979 Reż. Norman Jewison, wyk. Al Pacino, Jack Warden, John Forsythe. (145 min) 03:25 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga w Londynie 06:00 Zakończenie programu

05:30 Uwaga! – magazyn reporterski 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry wakacje 10:55 Smakuj świat z Pascalem 11:25 Co za tydzień – magazyn 11:50 Syn Rambow – angielsko4 -francusko-niemiecki film familijny 2007 Reż. Garth Jennings, wyk. Bill Milner, Will Poulter, Neil Dudgeon. (120 min) 13:50 Lekarze (8) – polski serial obyczajowy 14:50 Przepis na życie (8) – polski serial obyczajowy 15:50 Footloose – film 3 muzyczny USA 1984 Reż. Herbert Ross, wyk. John Lithgow, Kevin Bacon, Lori Singer. (130 min) 18:00 Ugotowani – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Brunet wieczorową porą 3 – komedia polska 1976 polecamy Gs.13 Reż. Stanisław Bareja, wyk. Krzysztof Kowalewski, Bożena Dykiel, Mirosława Krajewska. (120 min) 22:00 Kamuflaż (8) – serial sensacyjny USA 23:00 Lekarze (9) – polski serial obyczajowy 00:00 Podkomisarz Brenda Johnson (9) – serial USA 01:00 Perfekcyjna pani domu – reality show 02:00 Uwaga! – magazyn 02:15 Arkana magii – program interaktywny 03:35 Zakończenie programu

radiosud.pl

23/07/2013

PONIEDZIAŁEK Poniedziałek29 LIPCA29 lipca 2013 Ponied 05:15 Misja Martyna 05:55 Info poranek07:05 08:00ManWiago –domości telezakupy 09:10 Rodzinka08:45 08:10 Telezakupy jak inne komediowy Kawa– serial czy herbata? 10:00USA Świato09:40 Smallville (12)11:00 we Tajemnice Dni Młodzieży Rio 2013 – serial s.f. USA 10:40 Przyjaciele Siostry (2) – polski serial – serial komediowy USA obyczajowy 12:15 Niesforna Zuzia (Curly 12:00 Wiadomości i Agrobiznes 2 Sue)Nie – komedia 1991 : 12:30 ma radyUSA na odpady? Reż.Drugie John Hughes, wyk. życie śmieci James Belushi, Kelly 12:50 Ssaki morskie (9):Lynch, Lampart Alisan Porter. (125 min)– francumorski i jego ofiary 14:20 Panski i pani (1/13) serialBloom dokumentalny – serial sensacyjny USA 2010 13:30 Młodzi konstruktorzy 15:25 Chuck 14:00 Klan– serial (2433) komediowy USA polska – telenowela 16:25 Detektyw Monk(55) (9) 14:25 Rezydencja – serial USA serial obyczajowy – polski 17:25 Agenci NCIS (23) 15:00 Wiadomości – serial USA – serial USA 15:20 Bonanza 18:25 Prawo Agaty (6) – polski 16:15 Pszczółka Maja – nieserial obyczajowy miecki serial animowany 19:30 Eliksir miłości (Love Potion 17:00 Teleexpress 9) – komedia 3 No. Życie roman17:25 nad rozlewiskiem (6) tyczna USA 1992 – polski serial (s.31) obyczajowy Reż.Ratownicy Dale Launer, Tate 18:25 (7)wyk. – polski Donovan, Sandra Bullock, serial obyczajowy MaryWieczorynka: Mara. (125 min) 19:15 Bąblandia 21:35 Spadaj na ziemię (Down 19:30 Wiadomości 2 to Earth) – komedia 20:05 Kronika Tour de Pologne amerykańsko-australijsko20:20 Ostatnia akcja – polski -niemiecko-kanadyjska 2001 3 film sensacyjny 2009 Reż.polecamy Chris Weitz, Paul Gs.3 Weitz, ChrisRogalski, Rock, Reż.wyk. Michał Regina Levy. wyk.King, Jan Eugene Machulski, (110Marian min) Kociniak, Barbara 23:25 Coma Krafftówna. (105 min) USA 1978 3 – thriller 22:10 07, zgłoś się (14) Reż.Przebłysk Michael Crichton, wyk. 23:45 jutra (16) Michael Douglas, Elizabeth 00:35 Żandarm i kosmici Ashley, Rip Torn.fr.-wł. (135 min) 3 – komedia 1979 01:40 Arkana magii Gs.21 polecamy 03:50 Ulice San Francisco (23) 02:15 Bonanza – serial USA – serial kryminalny 03:05 Notacje – polskiUSA serial dok. 04:45 Druga strona medalu 03:25 Prawdziwe życie: :Uwikłani Alicja Tysiąc 03:45 Zagadkowa Jedynka 05:15 Zakończenie programu 04:45 Zakończenie programu

006:40 05:15 I LikeKariera It 06:05Nikodema Istne sza-Dyzmy (1/7) 07:05 – polski serial leństwo Winx Clubkostiumowy (1 i 2) 1980 serial 07:45 M jak miłość (278 – włoski animowany 08:05 09:40 09:00 Wiadomości z drugiej Istnei 279) szaleństwo mała Czarręki 10:10 Barwyrekiny szczęścia na 10:00 Skaczące 11:00(932) 10:45 Na dobre i na złe (100) Galileo 12:00 Wtajemniczeni – mikropodróż ciałociebie (1) – niemiecki 11:45 przez Coś dla program 13:00 12:20popularnonaukowy Familiada – teleturniej Spadkobiercy 15:00 Tester 15:20 : 12:50 Makłowicz w podróży 8 Przyjaciel z zaświatów lm Holandia – co ma– fi polder obyczajowydoUSA 2003 17:15 8 wiatraka? Napoleon australijsko-japoński 13:25–Wojciech Cejrowski – bofilm familijny so1995 przez19:00 światGalileo : Hacjenda 20:00 Stop!Czas Drogówka 14:00 honoru21:05 (41) 7 Cień wątpliwości USA – polski– thriller serial obyczajowy 1998 (s.11) 8szczęście! Droga bez 14:55 Ja23:10 to mam powrotu – thriller 1997 01:15 – polskiUSA serial komediowy Łowca krokodyli: Dzienniki 02:20 15:30 Rodzinka.pl – polski I Like It 03:15 serial4music komediowy 16:05 M jak miłość (973) – polski serial obyczajowy 17:00 Kabaretowy klub Dwójki rozrywkowy O – program 05:30 Z archiwum policji 06:00 18:00 Panorama Dyżur 06:30 No problem! 07:00 Taki JedenSteve z dziesięciu jest18:50 świat 08:00 Irwin: Walka O – teleturniej o dziką przyrodę 09:30 7 Boisko 20:10 XV Festiwal marzeń – hiszpański filmKabaretowy obyczajowy O Koszalin 2008 11:45 Przygody2009 lisa Urwisa Dublerzy (1 i 2/4) – polski – fi21:10 lm animowany Luksemburg/ serial sensacyjny 2006 Francja 2005 13:55 8 NajpiękReż.braci Denis Delić,Błękitny Marcin niejsze baśnie Grimm: Ziębiński, Robert ognik – niemiecki filmwyk. familijny 2010 Gonera, Andrzej Grabowski, 15:25 9 Krzyżacy – polski film kostiumowyKayah. 1960 19:00 Pingwiny 22:55 Paradoks – polski z Madagaskaru 20:00 (5) 6 Specgrupa serial kryminalny – film sensacyjny USA 2001 (s.11) 23:50 pustyni– thriller – francu22:10 8Jeźdźcy Dorwać Cartera ski film6 dokumentalny 2011 USA 2000 00:30 Polowanie na tor01:00 Siostra Jackie – serial nado – amerykańsko-kanadyjski film komediowy USATaki jest katastroficzny 2008 02:30 02:00 i 2/4) – polski świat 03:10Dublerzy Kręcimy (1 z gwiazdami serial sensacyjny 2006 03:50 Oficerowie (12) – polski serial kryminalny 04:50 Kabaretowy klub Dwójki 05:35 Zakończenie programu

Wtorek 30 LIPCA WTOREK 05:50 MisjaInfo Martyna (6): Polinezja, 05:55 poranek 08:00 Wiaczylidomości zdobyć łzę08:10 aniołaTelezakupy 06:50 Man-08:45 go –Kawa telezakupy 08:55 Detektyw czy herbata? 09:55 Ssaki Monk (10) – serial USA 09:55 Przyjamorskie( 9): Lampart morski i jego cieleofi– serial komediowy 10:55 Dzika USA Polska : Trapeary 10:35 Chuck komediowy rzy– serial archiwów życia USA 11:50 Złodziej w hotelu – kome11:00 Siostry (3) – polski USA 1955 4 dia kryminalna serial obyczajowy Reż.Wiadomości Alfred Hitchcock, wyk. 12:00 CaryAgrobiznes Grant, Grace– magazyn Kelly, Jes12:10 sie Royce Landis. min) : 12:25 Nie ma rady (135 na odpady? 14:05 Podwójny agentmetali – angielDrugie życie lm sensacyjny 3 ski fiSsaki 12:45 morskie 1967 – francuski Reż.serial Franklin Schaffner, wyk. dokumentalny Yul Brynner, Britt Ekland, 13:20 Młodzi konstruktorzy CliveKlan Revill. (130 min) 13:55 (2434) 16:15 TataRezydencja duch 14:20 (56) 3 – komedia USA Tour 1990de Pologne 14:50 Kolarstwo: Reż.Wiadomości Sidney Poitier, wyk. 15:00 Bill Cosby, Kimberly 15:20 Bonanza – serialRussell, USA Denise Nicholas.Maja (100 min) 16:20 Pszczółka 17:55 PanTeleexpress i pani Bloom (1/13) – 17:00 serial sensacyjny USA 2010 17:25 L Kolarstwo 19:00 Agenci NCIS II (1/23) polecamy Gs.13 – serial 2004 Kraków  TourUSA de Pologne: 20:00 Zaginiony w akcji II: – Rzeszów. 2 Początek – film Świnka Peppa 19:15 Wieczorynka: sensacyjny USA 1985 19:30 Wiadomości Reż.Gol Lance Hool, wyk. 20:05 – magazyn Eekstraklasy Chuck Norris,Tour CosiedeCosta, 20:10 Kronika Pologne Steven Williams. (120 min) 20:25 Żandarm i kosmici 22:00 Wybrani (9) – serial 3 – komedia fr.-wł. 1979 sensacyjny USA Gs.21 polecamy 23:00 Relikt amerykańskoReż.– horror Jean Girault, wyk. Michel 2 -angielsko-niemieckoGalabru, Maurice Risch, Jeanjapońsko-nowozelandzki -Pierre Rambal. (100 min) 199707, Z zgłoś się (15) 22:10 Reż.Przebłysk Peter Hyams, wyk.(17) Pe23:30 jutra nelope Ann Miller, Tom Size00:20 W matni more, Linda Hunt. USA (145 2009min) 2 – thriller 01:25 Arkana magii Dubois. (100 min) Reż. Tristan 03:35 Ulice San Francisco (23) 02:00 Bonanza – serial USA – serial kryminalny 02:55 Notacje – polskiUSA serial dok. 04:30 Druga strona medalu 03:10 Prawdziwe życie: :Uwikłani Aneta Krawczyk Jedynka 03:30 Zagadkowa 04:45 Zakończenie programu 04:30 Zakończenie programu

06:00 No 08:45 M 09:40 Tr serial fab 10:40 Dl fabularno 11:45 P – 12:45 D –  14:45 M –  -d 15:50 W 16:15 In 16:40 D ria 17:40 Tr ria 18:50 W 19:30 Ś –  20:10 W 3H se p R H ne 22:35 N 3 -j 19 R Pa ev 01:05 B –  W O są Us ko bo 01:45 Za 03:15 Ta 05:00 Za

30 lipca 2013 Wtorek

06:05 Przygód kilka Ćwir06:25 Dekoratornia 06:55wróbla Skaczące ka 07:55 06:30 Istne Kariera Nikodema Dyzrekiny szaleństwo 08:55 (2) 07:35 M jak miłość (280 8my Napoleon – australijsko-japoński 281) 09:30 z drugiej filmi familijny 1995Wiadomości 10:35 Galileo rękiWyścigi 10:00 samochodowe: Barwy szczęścia (933) 11:45 Grand dobreMindfreak – i na złe (101) Prix10:35 WęgierNa 12:30 iluzjonista11:40 Criss Angel 13:00– reportaż Dekoratornia Spotkanie 13:30 Wtajemniczeni – mikropodróż 12:10 Familiada – teleturniej przez ciało Makłowicz (2) 14:30 Tester 15:05 : 12:45 w podróży 8 Spryciarz – australijska komedia Holandia – z Zelandii kryminalna do 1993 17:05 8 ZaginioBredy ny synek niemiecko-ame13:20– thriller Wojciech Cejrowski  rykański 2006 19:00 Galileo 20:00 – boso przez świat : Pueblo 813:50 W świetle Czasdowodów honoru – dramat (42) amerykańsko-niemiecko-portugalski – polski serial obyczajowy 2000 (s.15)Ja21:55 Spadkobiercy 14:50 to mam szczęście! 22:55 CSI: Rodzinka.pl Kryminalne zagadki Mia15:20 – polski mi (23) 23:55 6 Rajski wirus – thrilserial komediowy ler niemiecko-amerykański 2003 15:55 M jak miłość (974) – polski serial obyczajowy 16:50 Kabaretowy klub Dwójki O – program rozrywkowy 17:50 „Kocham kino” 05:30 Z archiwum policji 06:00 naMenu Dwóch Brzegach Dyżur 06:30 na miarę 07:00 18:00z gwiazdami Panorama08:00 Steve Kręcimy 18:50 z dziesięciu Irwin: WalkaJeden o dziką przyrodę 10:00 O – teleturniej 7 Czarodziej z Harlemu – komedia 20:10 Festiwal polska 1988XV11:45 MulanKabaretowy II – film O Koszalin animowany USA 20042009 13:25 8 21:15 Rozrachunki przeszłoNajpiękniejsze baśnie braciz Grimm: 3 ścią – dramat amerykańKrólewna Śnieżka – niemiecki film sko-kanadyjski fantasy 2009 14:50 9 2007 Goście, Reż. Douglas Jackson, goście – komedia francuska 1993 wyk. Alexandra Paul, Michael Wo17:00 7 Skarb pustyni – francuskoCynthia Gibb. min) -włoski filmods, przygodowy 1998(100 19:00 22:55z Na spacerze 20:00 z psem6 – anPingwiny Madagaskaru gielski film dokumentalny Burza stulecia – kanadyjski film s.f. 00:00 po CSI: falstarcie (8) – au2011 (s.15)Życie 21:55 Kryminalne obyczajowy zagadki Lasstral.-amer. Vegas (11 serial i 12) 23:55 Three Rivers (9) 7 00:50 Dr JekyllSzpital i Mr Hyde – horror USA obyczajowy USA 2006 01:50– serial Taki jest świat 01:45 Rozrachunki z przeszło3 ścią – dramat amerykańsko-kanadyjski 2007 03:25 Kabaretowy klub Dwójki 04:10 Zakończenie programu

06:00 No 08:45 M 09:40 Tr serial fab 10:40 Dl fabularno 11:45 P – 12:45 D 14:45 M –  15:50 W 16:15 In 16:40 D ria 17:40 Tr ria 18:50 W 19:30 Ś –  20:10 4 3 se p Re M st 21:55 Ś 4 –  Re Go M Ch ży rz Pe du W po 23:55 N 4 gi R Ju To 01:45 Za 03:15 Ta 05:00 Za


23/07/2013 PONIEDZIAŁEK 2013 Poniedziałek

Dyzmy mowy (278 drugiej a (932) 00)

niej óży: older

ki – bocjenda

ajowy cie! diowy ki

ajowy Dwójki wy

etowy

polski 06 arcin ert bowski,

ki

francuny 2011 erial

polski 06 olski

Dwójki amu

ki : Pueblo

ajowy cie! ki

ajowy Dwójki wy

ch

etowy

eszłoykań7 n, wyk. hael Wo00 min) m – anntalny 8) – auyczajowy rs (9) USA eszłoykań7 Dwójki amu

29 LIPCA 29 lipca 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy 09:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 10:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 11:45 Pamiętniki z wakacji – polski serial fab.-dok. 12:45 Dom nie do poznania – reality show 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 Wydział zabójstw, 3 Hollywood – komedia sensacyjna USA 2003 polecamy Gs.17 Reż. Ron Shelton, wyk. Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin. (145 min) 22:35 Na fali – amerykańsko3 -japoński film sensacyjny 1991 polecamy Gs.17 Reż. Kathryn Bigelow, wyk. Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty. (150 min) 01:05 Breaking Bad (5) – serial sensacyjny USA Walter kontynuuje leczenie. Okazuje się, że rachunki za nie są wyższe, niż się spodziewał. Ustalają z Jessem, że muszą kontynuować działalność, bo obaj mają wydatki. 01:45 Zagadkowa noc 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

2013 WTOREK Wtorek

a Ćwira Dyz(280 drugiej a (933) 01) aż niej óży: i

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

05:20 Rozmowy w toku 06:20 Mango – telezakupy 08:00 Ostry dyżur (3) – serial obyczajowy USA 09:00 Kuchenne rewolucje 10:00 Na Wspólnej (1698–1700) – polski serial obyczajowy 11:20 Ugotowani – reality show 12:20 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:20 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 14:20 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 15:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 Rozmowy w toku – talkshow Ewy Drzyzgi 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 20:50 Surowi rodzice – reality show 21:50 Sekrety chirurgii – polski serial dokumentalny 22:50 Przepis na życie (9) – polski serial obyczajowy Karol zaprasza Ritę do kina. Robi na niej dobre wrażenie. Anka jest zachwycona pobytem we Włoszech. Próbuje skontaktować się z Jerzym. 23:50 Dowody zbrodni (11) – serial USA 00:45 Tajemnice Smallville (9) – amerykańsko-kanadyjski serial s.f. 01:35 Uwaga! – magazyn 01:50 Arkana magii 03:10 Rozmowy w toku 04:05 Zakończenie programu

30 LIPCA 30 lipca 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy 09:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 10:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 11:45 Pamiętniki z wakacji – polski serial fab.-dok. 12:45 Dom nie do poznania 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 44 minuty – film 3 sensacyjny USA 2003 polecamy Gs.21 Reż. Yves Simoneau, wyk. Michael Madsen, Ron Livingston, Ray Baker. (105 min) 21:55 Świadek bez pamięci 4 – kryminał USA 2007 Reż. Scott Frank, wyk. Joseph Gordon-Levitt, Jeff Daniels, Matthew Goode. (120 min) Chris Pratt jest gwiazdą drużyny hokejowej. Wszyscy wierzą, że zrobi wielką karierę. Pewnej nocy chłopak powoduje wypadek samochodowy. W wyniku zderzenia doznaje poważnych obrażeń mózgu. 23:55 Notatki o skandalu – an4 gielski film obyczajowy 2006 Reż. Richard Eyre, wyk. Judi Dench, Cate Blanchett, Tom Georgeson. (110 min) 01:45 Zagadkowa noc 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

05:05 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku 06:20 Mango – telezakupy 08:00 Ostry dyżur (4) – serial obyczajowy USA 09:00 Kuchenne rewolucje 10:00 Na Wspólnej (1701 –1703) – polski serial obyczajowy 11:20 Ugotowani – reality show 12:20 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:20 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 14:20 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn reporterski 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 20:50 John Q – film sensacyjny 3 USA 2002 (s.23) Reż. Nick Cassavetes, wyk. Denzel Washington, Gabriela Oltean, Robert Duvall. (145 min) 23:15 Top Gear – magazyn motoryzacyjny 00:40 Kuba Wojewódzki 01:40 Smakuj świat z Pascalem 02:10 Uwaga! – magazyn reporterski 02:25 Arkana magii – program interaktywny 03:45 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 04:40 Zakończenie programu

ŚRODA Środa 31 LIPCA

kurier tv

31 lipca 2013 Środa

05:55 Infotyp: poranek 08:00 06:05 06:55 Męski Jerzy Iwaszkie06:25 I LikePrzygód It 07:25kilka Winxwróbla Club Ćwirka– włoski 06:30 Kariera Nikodema DyzwiczWiadomości – talk-show08:10 07:25Telezakupy Sąd ro(1 i 2) serial animowany myKomisarz (3) 07:35Rex 08:45 Kawa czy Anna herbata? 09:55 08:25 M (10) jak miłość dzinny 08:20 Sędzia Maria – serial(282 i Ssaki morskie 283) 09:30 Wiadomości Dzika Polska niemiecko-austriacki z drugiej Wesołowska 09:2010:25 Kocham. Enter 09:30 Kiedy się 10:55 ręki 10:00 Barwy szczęścia (934) 10:20 OstrySiostry dyżur (4) (21)– polski – serialserial zakocham (32) – telenowela meksyobyczajowy 10:35 Na You dobre złe (102) obyczajowy USA kańska 10:25 Cani na Dance 11:25 11:50 Tour– de Pologne 11:35 Pożyteczni.pl 11:20 Mango  telezakupy 4music 12:30 Mindfreak – iluzjonista publicystyczny 12:00 i Agrobiznes 13:00 Sąd Wiadomości rodzinny – polski seCriss Angel – program 13:00 Telesprzedaż 12:30 Niezwykły rezerwat w 12:10 Familiada – teleturniej rial fabularno-dokumentalny 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 strefi e zdemilitaryzowanej 12:45 Makłowicz podróży Dekoratornia 16:00 WinxwClub 17:05: 14:00 Sędzia Anna Maria We– film dok. Koreaserial Południowa Wzór (41) – serial Holandia – w dawnym kryminalny USA stylu sołowska – polski 13:25 Młodzi konstruktorzy 13:20 Wojciech Cejrowski  18:00 Ukryta miłość (33) – telenofabularno-dokumentalny – boso 19:00 przez Komisarz świat: 13:55 Klan (2435) wela meksykańska 15:00 Agenci NCIS (4) – serial USA Największy odpust świata 14:20 Rezydencja (57) seRex (11) – serial niemiecko-austriacki 16:00 Kocham. Enter – polski 20:00 Galileo 22:00 CSI: Kryminalne 15:00 Wiadomości 13:50 Czas honoru (43) rial fabularno-dokumentalny zagadki Miami (23) – serial USA – polski serial obyczajowy 15:15 Kolarstwo 17:00 OstryL dyżur (22) 22:55 WzórJa (41)to– serial kryminalny polecamy 14:50 mam szczęście! – serial obyczajowyGs.13 USA USA15:20 23:55 Rodzinka.pl CSI: Kryminalne zagadki Tour deMonk Pologne. 18:00 Detektyw (11) Miami (24) 00:50 Drogówka 17:00 Teleexpress 15:55 M jak Stop! miłość (975) – serial USA – polski serial obyczajowy 17:25 Życie nad(5)rozlewiskiem (7) 19:00 Agenci NCIS 18:20 Ratownicy (8) – polski 16:50 Kabaretowy klub Dwójki – serial USA serial –obyczajowy O – program rozrywkowy 20:00 Epidemia film sensacyjny 19:15 17:50 „Kocham kino” 1995 (s.19) 3 USA Wieczorynka: 05:30 Z archiwum policji 06:00 Dyżur Brzegach nam coś,wyk. Milu Reż. Opowiedz Wolfgang Petersen, 06:30 MenunanaDwóch miarę 07:00 MTV 19:30 Wiadomości 18:00 Panorama Dustin Hoffman, Rene Russo, wkręca 08:00 Całkiem nowe przygody 20:05 Kronika Tour(155 de min) Pologne Toma 18:50 Jeden z dziesięciu Morgan Freeman. i Jerry’ego 09:00 Xena – wo20:20 Piąty stadion O – teleturniej 22:35 Detektyw Monk (3) jownicza księżniczka (18) 10:00 7 20:25 W matni 20:10obóz Płocka noc kabaretowa – serial USA Tęczowy – komedia czeskorozrywkowy 2 – thriller O – program 23:40 Zaginiony w USA akcji2009 II: -amerykańska 2011 11:50 Zaklinacz Reż. Tristan wyk. Ma- psów21:10 ary Irwin: losu Walka 2 Początek – filmDubois, sensacyjny 12:50Ofi Steve USA 2000 (s.27) 2 – komedia USA jandra 1985 Delfino, Ted Whittall, o dziką przyrodę 13:50 Medicopter Horn. (100 min) Reż. Scott Alexander, Reż. Kaniehtiio Lance Hool, wyk. (23) 14:50 Nowe przygody Robina Larry Karaszewski, 22:05 07,Norris, zgłośCosie się (16) Chuck Costa, Hooda (15) 15:50 Bao-bab,wyk. czyliNorm zieloMacdonald, ElainekomeStritch, – polski serial(120 kryminalny Steven Williams. min) no mi (1 i 2/12) – polski serial DeVito. wojownicza (90 min) 23:25 Przebłysk jutraPod(18) Wietnam, rok 1972. diowy 2003 Danny 16:55 Xena – s.f. USA 22:40 Aida – polski czas– serial misji grupa amerykańksiężniczka (19) 17:55 Łowcy skarbów serial komediowy 00:15 – kryminał skichZmowa żołnierzy trafia do nie(14) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 23:40 Na linii strzału woli.4 polski Po 101988 latach koszmaru 20:00 6 Szczury – horror USA(25) 2002 Reż. JanuszBraddockowi Petelski, wyk. sensacyjny USA pułkownikowi (s.19) 22:00– serial 6 Zagłada z kosmosu Łapiński, Artur Pontek, – film 00:35 Ofi2010 ary losu udajeJerzy się uciec. Postanawia s.f. USA 00:00 6 Obława Ewai uwolnić Szykulska. (95 min) USA2002 2000 (s.27) wrócić pozosta– niemiecki 2 – komedia film sensacyjny 01:55 02:05 Aida – polski łych Notacje jeńców. : Teresa Bojarska. Początek serial komediowy 01:40 Arkana magiipowstania 02:10 Prawdziwe życie: Uwikłani 03:00 Kabaretowy klub Dwójki 03:50 Druga strona medalu 02:40 Zagadkowa Jedynka O – program rozrywkowy Cherie Blair i Jan Mela. 03:40 Zakończenie programu 03:45 Zakończenie programu 05:10 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 09:40 Trudne sprawy – polski serial fab. -dok. 10:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 11:45 Pamiętniki z wakacji 12:45 Dom nie do poznania 14:45 Malanowski i partnerzy 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:35 Stary, gdzie moja bryka? 3 – komedia USA 2000 (s.27) Reż. Danny Leiner, wyk. Ashton Kutcher, Seann William Scott, Jennifer Garner. (100 min) 22:15 Dwóch gniewnych ludzi 4 3 – komedia USA 2003 polecamy Gs.25 Reż. Peter Segal, wyk. Adam Sandler, Jack Nicholson, Marisa Tomei. (125 min) 00:20 Olimpiada 3 – komedia USA 2005 Reż. Barry W. Blaustein, wyk. Johnny Knoxville, Brian Cox, Katherine Heigl. (90 min) Steve zwraca się o pomoc finansową do wuja, hazardzisty. Ten tkwi w długach, lecz wpada na pomysł, jak zdobyć gotówkę. Steve, udając niepełnosprawnego, ma wziąć udział w olimpiadzie specjalnej. 01:50 Zagadkowa noc 03:15 Tajemnice losu 06:00 Zakończenie programu

Czwartek 1 SIERPNIA 1 sierpniaCzwartek 2013 CZWARTEK 05:55 08:00 06:55 MęskiInfo typ:poranek Adam Małysz Wiadomości 08:10 Telezakupy 07:25 Sąd rodzinny 08:20 Sędzia czy herbata? Anna08:45 Maria Kawa Wesołowska 09:20 09:55 Niezwykły rezerwatserial w strefi e zdeKocham. Enter – polski fabumilitaryzowanej 10:20 – film dokumenOstry larno-dokumentalny Południowa 2012 dyżurtalnyKorea (22) – serial obyczajowy USA 11:00 Siostry (5) – serial polski 11:20 Mango  – telezakupy 12:00 i Agrobiznes 13:00 Sąd Wiadomości rodzinny – polski se12:30 Waleczne pająki – film rial fabularno-dokumentalny dok.Anna KoreaMaria Południowa 14:00 Sędzia 13:25 Młodzi konstruktorzy Wesołowska 14:00 KlanNCIS (2436) 15:00 Agenci (5) – serial USA 14:25 Rezydencja (58) se16:00 Kocham. Enter – polski 15:00 Wiadomości rial fabularno-dokumentalny 15:10 de VII Pologne 17:00 OstryTour dyżur (1/22) – se15:25 Bonanza (106) rial obyczajowy USA 2000 16:20 Pszczółka 18:00 Detektyw MonkMaja (12) – niemiecki – serial USAserial animowany 17:00 Teleexpress 19:00 Agenci NCIS (6) – serial USA 17:25 L Kolarstwo 20:00 Sekta (The Skulls) polecamy Gs.13 amerykańsko2 – thriller Tour de 2000 Pologne: -kanadyjski (s.23) Targ –wyk. Zakopane. Reż. Nowy Rob Cohen, Jo19:15 shuaWieczorynka: Jackson, Paul Walker, Opowiedz nam coś, Milu Hill Harper. (135 min) 19:30 22:15 Nie zWiadomości tego świata (22) 20:04 Kronika Tour de Pologne – serial s.f. USA 20:05 Rajdy 23:15 Jason X samochodowe: RajdUSA Finlandii 2001 Z 2 – horror 20:25 (52) Reż. Ojciec James Mateusz Isaac, wyk. Kane– polski Hodder,serial Lexa kryminalny Doig, 21:25 Sprawa dla reportera Chuck Campbell. (125 min) 22:25 zgłoś się (17) – polski Rok 07, 2455. Badający przykryminalny czynyserial upadku ziemskiej 23:50 Przebłysk jutra (19) cywilizacji naukowcy 00:40 Spokojny przywracają dożywot życia – krymipolsko-francuski 1991 3 nał zahibernowanych dwójkę Filip Bajon, wyk. Sylvie ludzi.Reż. Wkrótce bohaterowie Antoine Reyes, MiestająFerro, twarzą w twarz czysław Hryniewicz. z przerażającą formą zła.(55 min) 01:40 Dzika lokatorka 01:20 Arkana magii USA 1992 4 – komedia – program interaktywny 03:25 Bonanza 03:30 Druga strona – serial medaluUSA 04:20 – polski SarahNotacje Fergusson, Ewaserial dok. 04:30 Zagadkowa Jedynka Kopacz i Izabela Małysz. 05:25 Zakończenie programu 04:55 Zakończenie programu

05:45 06:25 I LikePrzygód It 07:25kilka Winx wróbla Club Ćwirka 06:15 Kariera Nikodema – włoski serial animowany 08:25 Dyzmy (4)Rex 07:20 jak miłość (284 i Komisarz (11) –Mserial niemiecko285) 09:10 z drugiej -austriacki 09:30Wiadomości Kiedy się zakocham 09:45 Barwy szczęścia (935) (33) ręki – telenowela meksykańska 10:25 Na dobre na złe 12:30 (103) You 10:25 Can Dance 11:25 i4music 11:25 Dymna 13:20 Tester 13:00Anna Telesprzedaż spotkajmy Dziewczyny –z fortuną 15:00się Dekora12:05 – teleturniej tornia 16:00Familiada Winx Club – włoski serial 12:40 Makłowicz w podróży animowany 17:05 Wzór (42) – serial : Holandia Haga miłość kryminalny USA 18:00–Ukryta Wojciech Cejrowski  (34) 13:10 – telenowela meksykańska – boso : 19:00 Komisarz Rexprzez (12) – świat serial niemiecko-austriacki 6 Zabójcze Dakar 20:00 – miasto bazar promienie lm sensacyjny USA– polski 2008 13:45– fi Czas honoru (44) 21:50 CSI: Kryminalne zagadki Miami serial obyczajowy (24) 14:45 – serial Rodzinka.pl USA 22:45 Wzór (42) – serial kryminalny USA 23:45 Łowca 15:25 M jak miłość (976) krokodyli: Dzienniki – polski00:50 serial Galileo obyczajowy 16:25 Godzina „W” 4 – dramat polski 1979 polecamy Gs.29 Janusz Morgenstern, 06:00 DyżurReż. 06:30 No problem! wyk.czyli Ewazielono Błaszczyk, 07:00 Bao-bab, mi (1Jerzy Gudejko, Łysak. 2003 (95 min) i 2/12) – polski serial Piotr komediowy 18:00 Panorama 08:05 Całkiem nowe przygody Toma i 18:5008:40 Jeden z dziesięciu Jerry’ego Timon i Pumba 09:05 O – teleturniej Xena – wojownicza księżniczka (19) 20:10 Płocka noc kabaretowa 10:00 7 Czarodziej z Harlemu – korozrywkowy media polska– program 1988 11:50 Zaklinacz i 39) psów21:25 12:50Zabójcze Steve Irwin:umysły Walka o(38 dziką – serial USA (24) 14:50 przyrodę 13:50 Medicopter 23:15 Rysa – dramat Nowe przygody Robina Hoodapolski (16) 4 2008czyli polecamy Gs.29 15:50 Bao-bab, zielono mi 16:55 Reż. Michał Rosa, wyk. Xena – wojownicza księżniczka (20) Jadwiga Jankowska-Cieślak, 17:55 Łowcy skarbów (15) 19:00 Krzysztof Stroiński, Jerzy Pingwiny z Madagaskaru 20:00 7 Schejbal. (100USA min) Jaskinia śmierci – dramat 2003 00:55 Zejść na– fiziemię – polski 22:00 6 Specgrupa lm sensacyjny film dokumentalny USA 2001 (s.11) 00:05 Stare dranie 01:50 Opowieści z Belgii 01:00 Muzycznewłoskich życzenia żon – włoski serial komediowy 03:40 Miron Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego – koncert 04:45 Zakończenie programu

radiosud.pl

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy 09:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 10:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 11:45 Pamiętniki z wakacji – polski serial fab.-dok. 12:45 Dom nie do poznania – reality show 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Moja dziewczyna wy2 chodzi za mąż – amerykańsko-angielska komedia romantyczna 2008 (s.31) Reż. Paul Weiland, wyk. Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd. (125 min) 22:10 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (3 i 4) 00:10 Uśmiech Mony Lizy – ko3 mediodramat USA 2003 Reż. Mike Newell, wyk. Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles. (140 min) 1953 rok. Młoda, pełna ideałów nauczycielka rozpoczyna pracę w jednej z elitarnych szkół żeńskich. Jej metody pracy szybko napotykają opór konserwatywnego środowiska. 02:30 Zagadkowa noc 03:30 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

9

31 lipca 2013 05:05 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku 06:20 Mango – telezakupy 08:00 Ostry dyżur (5) – serial obyczajowy USA 09:00 Kuchenne rewolucje 10:00 Na Wspólnej (1704– –1706) – polski serial obyczajowy 11:20 Ugotowani – reality show 12:20 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:20 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 14:20 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 20:50 Raport Pelikana 4 – thriller USA 1993 polecamy Gs.3 Reż. Alan J. Pakula, wyk. Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard. (175 min) 23:45 Mad Max II: Wojownik 3 szos – australijski film s.f. 1981 polecamy Gs.25 Reż. George Miller, wyk. Mel Gibson, Vernon Wells, Bruce Spence. (115 min) 01:40 Uwaga! – magazyn 01:55 Arkana magii – program interaktywny 03:15 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 04:10 Zakończenie programu

06:55 Męski typ: dowski 07:25 Są Sędzia Anna Mari 09:20 Kocham. E dyżur VII (1/22) – wy USA 2000 11:20 Mango – 13:00 Sąd rodzi rial fabular 14:00 Sędzia An sołowska fabularno15:00 Agenci NC 16:00 Kocham. rial fabular 17:00 Ostry dyż obyczajow 18:00 Detektyw – serial US 19:00 Agenci NC – serial US 20:00 Jestem S 4 czajowy U Reż. Jessi wyk. Sean Pfeiffer, D (160 min) 22:40 Dowody z – serial US Zespół Lill się pochod roku spraw dokonaneg uczęszcza wojskowej 23:45 Gorączka 4 3 nocy – fil y USA 1977 7 Gs.29 polecam Reż. John B Travolta, Ka Joseph Cal 02:10 Arkana m 04:20 Druga str Mariola Go 04:50 Zakończe

1 sierpnia 2013 05:05 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku 06:20 Mango – telezakupy 08:00 Ostry dyżur (6) 09:00 Kuchenne rewolucje 10:00 Na Wspólnej (1707–1709) – polski serial obyczajowy 11:20 Ugotowani – reality show 12:20 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:20 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 14:20 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 15:05 Sąd rodzinny 16:05 Rozmowy w toku 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 20:50 Męskie granie – koncert 21:50 90 minut do katastrofy 2 – niemiecki film katastroficzny 2009 Reż. Thomas Jauch, wyk. Peter Haber, Maximilian von Pufendorf, Hannes Jaenicke. (120 min) Samolot pasażerski lecący z Nicei do Berlina zderza się z małą maszyną transportową. EA-714 doznaje poważnych uszkodzeń w poszyciu. Załoga gorączkowo szuka sposobu na odzyskanie kontroli nad maszyną. 23:50 Dexter (8) – serial kryminalny USA Z 01:00 Co za tydzień – magazyn 01:25 Uwaga! – magazyn 01:45 Arkana magii 03:05 Rozmowy w toku 05:05 Zakończenie programu

06:55 Męski typ: 07:25 Sąd rodzin Anna Maria Weso Kocham. Enter – larno-dokumental dyżur (2) – serial 11:20 Mango – 13:00 Sąd rodzi rial fabula 14:00 Sędzia An Wesołows 15:00 Agenci NC 16:00 Kocham. E rial fabular 17:00 Ostry dyż obyczajow 18:00 Detektyw – serial US 19:00 Agenci NC 20:00 Gorączka 4 3 – film mu 1977 pol Reż. John B Travolta, Ka Joseph Cal 22:30 Prawo Ag – polski se Agata, Dor wspólnie p pozwu zbi ciwko inst oskarżone klientów. B sprostać o ważnej kli 23:35 Eliksir mi 3 – komedia USA 1992 Reż. Dale Tate Dono lock, Mary 01:40 Arkana m 03:45 Druga str Maja Włos i Krzysztof 04:45 Zakończe


10 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

KĘPNO: Apel Policji W minionych dniach z parkingu przy kępińskim Os. Kopa skradziono samochód. Peugeot 308. Policja poszukuje pojazdu i sprawców kradzieży. 16 lipca 2013 roku oficer dyżurny KPP w Kępnie został poinformowany o zdarzeniu, do którego doszło w Kępnie na Oś. Kopa. Z niestrzeżonego parkingu skradziono Peugeota 308, kolor ciemny grafit, rocznik 2008. Szkody, wycenione na około 30 tys. zł ,poniosła 49-letnia mieszkanka gminy Kępno. Do kradzie-

ży doszło najprawdopodobniej w nocy, z 15 na 16 lipca br. Policjanci na miejscu zdarzenia dokonali niezbędnych czynności, starają się także ustalić świadków zdarzenia. Policja prosi świadków zdarzenia lub osoby, które cokolwiek wiedzą w tej sprawie o kontakt pod numerem 997. Zapewniamy pełną anonimowość. Dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy kradzieży lub odnalezieniu pojazdu przewidziana została nagroda. (KPP)

BARANÓW: Włamali się do sklepu W Baranowie doszło do włamania do sklepu spożywczego. Włamywacze ukradli papierosy, alkohol i słodycze. Policjanci w kilka godzin ustalili ich personalia. Jednego ze sprawców już przesłuchano. Poszukiwania pozostałych dwóch nadal trwają. 19 lipca o godz. 3.20 oficer dyżurny KPP w Kępnie odebrał zgłoszenie o włamaniu do sklepu spożywczego w Baranowie. Na miejsce szybko zostali skierowani funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Ustalili oni, że nieznani sprawcy wybili szybę w drzwiach wejściowych do sklepu, następnie weszli do wnętrza i zabrali 80 paczek papierosów różnych marek, alkohol i słodycze. Wstępnie straty oszacowano

na kwotę 2200 zł. Policjanci Wydziału Kryminalnego na miejscu zdarzenia przeprowadzili niezbędne czynności procesowe, zabezpieczono też ślady kryminalistyczne. Ustalenie sprawców włamania nie zabrało kępińskim policjantom wiele czasu. Już kilka godzin później funkcjonariusze znali miejsce, w którym włamywacze przechowywali skradzione fanty. Policja ustaliła, że złodziei było trzech. Dwóch z nich jest nieletnich. Jednego już udało się policjantom zatrzymać i przesłuchać. Pozostali są wciąż poszukiwani. Trwają czynności zmierzające do ustalenia ich miejsca przebywania. Nieletnim, który jest już w rękach policji zajmie się Sąd Rodzinny. (KPP)

KĘPNO: Złapali złodzieja złota Policjanci z Wydziału Kryminalnego w Kępnie ustalili i zatrzymali złodzieja, który dokonał kradzieży złota w jednym z kępińskich lombardów. Do zdarzenia doszło 11 lipca. Złodziej zadziałał w tradycyjny i odważny sposób. Wszedł do lombardu i poprosił o możliwość obejrzenia wyrobów ze złota. Kiedy sprzedawczyni mu je podała, po prostu uciekł z lombardu. Odwaga jednak mu się nie opłaciła. Kępińscy kryminalni, dzięki podjętym czynnoreklama

ściom, szybko ustalili jego personalia. Sprawcą okazał się 29-letni mieszkaniec Kępna. Był bardzo zaskoczony, że policji udało się w tak szybko ustalić, że to właśnie on dokonał kradzieży. 29-latek został zatrzymany. Funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie przeprowadzili niezbędne czynności. Podczas przesłuchania 29-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności. (KPP)

23/07/2013

Przygotowania do inwestycji KĘPNO: TRWAJĄ STARANIA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY 28 KM DRÓG

Przebudowa 28 km dróg powiatowych pochłonie ogromne środki finansowe, bez wsparcia z zewnątrz Powiat Kępiński tego nie udźwignie.

Sama przebudowa to jedno, do tego dochodzą koszty przygotowania do inwestycji, projektowanie przebudowy. O wsparcie techniczne zabiega u marszałka województwa starostwo w Kępnie. Koszty samej dokumentacji niezbędnej do złożenia projektu i staranie się później o dofinansowanie może pochłonąć niespełna milion złotych, co jest niebagatelna sumą dla budżetu samorządu. - Staramy się o środki jeszcze teraz na dokumentację.

To nie jest tania rzecz i często się to pomija. Ale raz to kwestia przygotowania całej dokumentacji trawa często rok, ponadto projekt takiego ciągu drogowego prawie 30 km jest niezwykle kosztowny. My wstępnie obliczyliśmy, że będzie to kosztować ponad 900 tys. złotych samej dokumentacji, w której zawarte są podziały geodezyjne, wyniesienia, wszystko, co jest niezbędne, żeby potem złożyć już wniosek ostateczny o środki na inwestycje - stwierdza starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. Projekt, który przewiduje przebudowę 28 km dróg, miałby stać się projektem kluczowym Województwa Wielkopolskiego i być dofinansowany w 80%

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020. Projekt zakłada przebudowę dróg od Opatowa poprzez Trzebień, Biadaszki, Donaborów, Świbę, skrzyżowanie ze starą ósemką i przejazd do Olszowy. Następnie drogą budowaną przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów do drogi nazywaną Staruchą do Krążków. Później do Domanina, Mikorzyna a następnie przez las i Stację Domanin łączyć się będzie z krajową jedenastką. - To jest tak naprawdę ogromna szansa na to, aby te drogi zrobić gruntownie. My będziemy później rozmawiać z włodarzami poszczególnych gmin

i miejscowości, ale najpierw musimy dać sobie szanse na zdobycie tych pieniędzy. Czekamy na odpowiedź marszałka. Myślę, że to potrwa dwa, trzy miesiące, ale są środki w budżecie województwa na pomoc techniczną. Staram się cały czas wszystkich przekonywać, że jest szansa, aby w przyszłej perspektywie wyremontować długi odcinek dróg powiatowych - dodaje starosta. Przebudowa 28 km dróg wiąże się również z chodnikami, ze ścieżkami rowerowymi. Szacuje się, że może to pochłonąć około 30 mln złotych. Sam powiat nie udźwignie takiej inwestycji a remonty cząstkowe trwałyby bez końca. (icz)

Piknikstarychmaszynitraktorów NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA: W GOSPODARSTWIE HUBERT PODZIWIANO STARE MASZYNY tylko tej nowoczesnej - nie zabrakło bowiem wielu starych ale jeszcze bardzo poczciwych maszyn. Były samochody, motocykle i maszyny rolnicze. Z kolei największą atrakcją okazały się bombaje. Piknik wystartował w sobotę o godz. 9.00. Gwiazdą pierwszego dnia był Andrzej Cierniew-

ski. Z kolei na niedzielę zaplanowano m.in konkurs odpalania bombajów, wręczenie pucharów i nagród. Organizatorzy pikniku zapewnili duży wachlarz gastronomiczny z kuchnią regionalną, a impreza zakończyła się zabawą taneczną do białego rana. (pah)

Wszyscy miłośnicy oldtimerów i dobrej zabawy mogli mieć prawdziwe powody do radości. 13 i 14 lipca w Nowej Wsi Książęcej odbył się piknik starych maszyn, traktorów oraz samochodów i motocykli z całej Polski. Imprezę przygotowano na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Hubert”. Przez dwa dni do Nowej Wsi Książęcej zjeżdżali miłośnicy motoryzacji. Co ważnie nie

fakty z regionu na portalu radiosud.pl


23/07/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Tutaj także jest Wielkopolska KĘPNO: „TUTAJ TAKŻE JEST WIELKOPOLSKA” MA PROMOWAĆ POWIAT KĘPIŃSKI

„Tutaj także jest Wielkopolska” to tytuł projektu, który ma promować Powiat Kępiński w Wielkopolsce.

Położony na południowym skraju Wielkopolski Powiat Kępiński jest mało znanym regionem w województwie, zmienić ma to publikacja opisująca 15 lecie Powiatu Kępińskiego. - Projekt otrzymał dofinansowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski w ramach Małych Projektów w wysokości 27 tys. złotych. Całość ma kosztować niespełna 40 tysięcy zł - mówił starosta Włodzimierz Mazurkiewicz, inicjator projektu promocji Powiatu Kępińskiego. Tutaj także jest Wielkopolska” - historyczno-kulturalno-przyrodniczy dorobek powiatu kępińskiego

zakłada kilka działań. - Pierwszą częścią, która ruszy już na przełomie sierpnia, września będzie konkurs fotograficzny. Chcemy w ten sposób sfotografować cały powiat. Będzie to otwarty

roku lato, jesień, zimę oraz wczesną wiosnę i wykorzystać te zdjęcia w publikacji. Przewidujemy nagrodzić zwycięzców poważnymi nagrodami - dodaje starosta. Publikacja ma opisywać między innymi

konkurs, który zakończy się w kwietniu 2014 roku. W ten sposób zdjęcia będą mogły przedstawiać wszystkie pory

historię, przyrodę, gospodarkę i osiągnięcia powiatu kępińskiego. Promocja publikacji jest zaplanowana na obchody

15-lecia powiatu w maju 2014 roku. Publikacji towarzyszyć ma także wystawa pokonkursowa, która po premierze w Kępnie ma trafić również do Poznania. - Chcielibyśmy z wystawą i publikacja pojechać do Poznania. Już wstępnie rozmawiałem z właścicielem budynku, w którym chcielibyśmy ją zaprezentować, tj. z wojewoda wielkopolskim i uzyskałem jego przychylność. W budynku pojawiają się w ciągu roku różne wystawy czy plansze i tam chcemy pokazać tutaj także jest Wielkopolska i warto nas zauważyć. Chcemy abyście wiedzieli, że Wielkopolska nie kończy się w Kórniku a kończy się tutaj - podsumował Mazurkiewicz. Partnerami projektu są wszystkie gminy powiatu kępińskiego oraz Dwór Ustronie. (icz)

Stypendia dla najzdolniejszych PERZÓW: WÓJT PRZYZNAŁA STYPENDIA UCZNIOM

Wójt gminy Perzów Bożena Henczyca wręczyła stypendia naukowe zdolnym uczniom z terenu gminy, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali najwyższe wyniki w nauce.

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Najistotniejsza, w przypadku tej pomocy, jest jej funkcja motywacyjna. W spotkaniu obok wójt uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodniczący Komisji Oświaty Gminy Perzów radny Zbigniew Kozan oraz Dyrekreklama

tor Zespołu Szkół w Trębaczowie Artur Tokarz. Wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyły 42 uczniom

oraz ich rodzicom dyplomy oraz listy gratulacyjne. W tym roku z budżetu gminy Perzów przeznaczono na stypendia

kwotę 7.000,00 złotych. Jej rozdysponowanie było zgodne z wnioskami, jakie złożyli dyrektorzy poszczególnych szkół. W Zespole Szkół w Perzowie stypendia otrzymało 12 uczniów. W Zespole Szkół w Trębaczowie także 12 uczniów, natomiast w gimnazjum – 18 osób. - Gratuluję wszystkim nagrodzonym uczniom - powiedziała wójt Bożena Henczyca. - Zdaję sobie sprawę, iż stypendia nie są zbyt wysokie, jednak cieszy fakt, że mamy tylu zdolnych uczniów i warto wspierać takie postawy. (red)

informacje

11

MROCZEŃ: Półkolonie jeździeckie W dniach od 8 do 13 lipca w „Stajni Balcer” w Mroczeniu odbyły się pierwsze półkolonie jeździeckie w Powiecie Kępińskim. Udział w nich wzięło dziewiętnastu miłośników koni i jazdy konnej w różnym wieku. Opiekę nad uczestnikami sprawowali instruktorzy: Ire-

Kolejny dzień przyniósł nową niespodziankę. Przed stajnią czekała bryczka z koniem Basią i woźnicą Mieczysławem Jasińskim, który pokazywał jak się zaprzęga konia do bryczki. Niektórzy mogli spróbować swoich sił w powożeniu. Była również okazja zapoznać się z przy-

neusz Balcer, Dominika Zięba oraz Agnieszka Poźniak. Półkolonie stanowiły świetną okazję do doskonalenia umiejętności w zakresie jazdy konnej, czyszczenia oraz przygotowywania konia do jazdy. W trakcie wypoczynku czekały różne niespodzianki i zabawy. Pierwszą z nich były zajęcia z weterynarzem Malwiną Słowikowską, doktorantką na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zajęcia były teoretyczne jak i praktyczne, ponieważ mogliśmy posłuchać jak biją serca naszych ulubieńców. Kolejną niespodzianką półkolonii był pokaz podkówania i strugania kopyt w wykonaniu kowala Waldemara Rybki z Ostrowa Wielkopolskiego. Po pokazie każdy otrzymał podkowę na szczęście.

gotowaniem konia do transportu w specjalnej przyczepie do przewożenia koni, oraz z załadunkiem i rozładunkiem konia. W czasie pobytu na półkoloniach nie mogło zabraknąć rozrywki. Uczestnicy spędzali czas przy dźwiękach gitary oraz na wspólnym śpiewaniu. Był również czas na rywalizację w konkursach rekreacyjno-sportowych. Jednak najlepszą zaletą wspólnego wypoczynku było to, że wszyscy lepiej się poznać, razem się pośmiać, powygłupiać oraz przyjemnie spędzić czas. Wszystkich nas łączy wspólna pasja do tych wspaniałych zwierząt, co pomogło zbliżyć się do siebie. (red)


12 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Łęka wśród najbogatszych ŁĘKA OPATOWSKA: GMINA NA NAJWYŻSZEJ POZYCJI WŚRÓD GMIN POWIATU

W jednym z najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce „Zamożności Samorządów 2012” który ukazuje tempo rozwoju oraz świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych i admininistracyjnych, podejmowanych przez włodarzy i rady gmin, miast, powiatów i województw Gmina Łęka Opatowska zajęła wysokie 134 miejsce wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce i najwyższe w Powiecie Kępińskim.

Ranking został stworzony przez Pawła Swianiewicza

profesora nauk ekonomicznych, kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego dla Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu była identyczna jak rok temu. Podobnie jak w zeszłym roku pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie tak intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość

dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i nie mający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu („zamożność”). Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą

(regionalną w przypadku województw) – tak zwanym w janosikowym. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i wojewódzkie nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. (red)

Rychtal-Skoroszów z pucharem RYCHTAL: TURNIEJ O PUCHAR KRZYSZTOFA GRABOWSKIEGO

15 lipca odbył się Turniej Piłki Nożnej Seniorów o puchar Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

Do rywalizacji piłkarskiej zgłosiły się trzy, spośród czterech zaproszonych drużyn, KS Polonia Domaszowice, LZS OSP Wilków i gospodarze turnieju GKS Rychtal-Skoroszów. Gospodarze przygotowali dla zawodników i kibiców pełną oprawę spikerską. Zawody sportowe odbywały się od początku do końca w myśl powszechnej i jednocześnie bardzo aktualnej zasady „fair play”. I właśnie w tym duchu rozegrano kolejne mecze piłkarskie, po których bezpośrednio odbyły się rzuty

karne. A oto rezultaty poszcze-

gólnych spotkań: KS POLONIA DOMASZOWICE – LZS OSP WILKÓW – 4:3, w rzutach karnych 4:3

GKS

RYCHTAL-SKORO-

SZÓW – LZS OSP WILKÓW – 3:2, w rzutach karnych 3:5 GKS RYCHTAL-SKOROSZÓW - POLONIA DOMA-

SZOWICE – 7:1, w rzutach karnych 4:3 Wyniki końcowe przedstawiają się następująco: 1 miejsce i puchar marszałka wywalczył zespół GKS Rychtal-Skoroszów, 2 miejsce – KS Polonia Domaszowice, 3 miejsce – LZS OSP Wilków. Zespołom gratulujemy dobrej rywalizacji i informujemy, że królem strzelców turnieju, został zawodnik gieksy Piotr Wasik. Na zakończenie gość i fundator głównej nagrody, Krzysztof Grabowski wręczył zwycięzcom puchar, podsumował zawody piłkarskie i wyraził bardzo pozytywną opinię o realizowanych imprezach rekreacyjno-sportowych na rychtalskich obiektach. (red)

Wyprawka szkolna w Bralinie BRALIN: SĄ JUZ ZNANE ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

Już niebawem ruszy Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w: klasach I-III i V szkoły podstawowej: • klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, • klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, • klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego,

• klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej • oraz uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadającymorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Pomoc w formie dofinansowania na zakupu podręczników będzie przysługiwać według poniższych kryteriów: 1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe - 456 zł netto na jedną osobę w rodzinie w mie-

siącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – z wyłączeniem uczniów klas I szkół podstawowych i klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia; 2) uczniom klas I szkół podstawowych i klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego - 539 zł netto; 3) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w pkt. 1, w przypadku np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub

narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń; 4) uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym do szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, lub do szkół artystycznych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Więcej informacji udziela Wioleta Zalesińska tel. 62-78-11-206. (br)

gminy, w godzinach pod 10:00 do 18:00 za darmo będą mogły skorzystać z bardzo ciekawej oferty rozrywkowej. Wolontariusze z terenu całej Europy, którzy przyjadą do Bralina. Do dyspozycji dzieci będzie Figlobus, dmuchany zamek, trampolina i basen z kulkami. Gmina Bralin dla uczestników akcji przygotowała pokaz ratownictwa medycznego z instruktażem, pokaz Ochotniczej

Straży Pożarnej oraz ognisko z kiełbaskami. Już teraz widać, że starania ze strony Gminy Bralin odnoszą oczekiwane efekty, o czym świadczy liczba dzieci uczestniczących w codziennych zajęciach w ramach „Tęczowych Wakacji 2013”, miejmy tylko nadzieję, że pogoda będzie dla wszystkich łaskawa i akcja przyciągnie jeszcze więcej chętnych dzieciaczków. (br)

Moc atrakcji w bralińskiej Tęczy BRALIN: WAKACJE W ŚWIETLICY

Gmina Bralin przygotowała ofertę dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00 dzieci i młodzież mają okazję skorzystać nie tylko z opieki, ale również w ciekawy i alternatywny sposób spędzić wakacyjny czas. Uczestnicy zajęć maja okazję dać upust swojej energii podczas organi-

zowanych dla nich zabawach i grach zespołowych, konkursach, turniejach oraz podczas zajęć na świeżym powietrzu. Codziennie odbywają się również zajęcia plastyczne lub plastyczno – techniczne. Już w dniach 3 – 7 sierpnia 2013 roku do „Tęczy” przybędzie HAPPY BUS. W związku z tym wydarzeniem, w dniach od 4 do 6 sierpnia wszystkie chętne dzieci z terenu całej

23/07/2013 NASZE BOBASY Nikodem, syn państwa Edyty i Tomasza Megów z Baranowa urodził się dnia 13.07.2013 r. o godz. 10.05. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3580 g i miał 55 cm

Staś, syn państwa Anny i Pawła Kucharskich z Mianowic urodził się dnia 14.07.2013 r. o godz. 6.43. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3170 g i miał 50 cm

Marcel, syn państwa Beaty i Romana Uszyckich z Trzebienia urodził się dnia 11.07.2013 r. o godz.10.20. W dniu urodzenia chłopiec ważył 5060 g i miał 62 cm

Franciszek, syn państwa Anny i Rafała Stachowiaków z Chojęcina Szum urodził się dnia 11.07.2013 r. o godz. 8.58. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3590 g i miał 54 cm Syn państwa Anity Smorawskiej-Miś i Jacka Miś urodził się dnia 17.07.2013 r. o godz.4.05. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3670 g i miał 55 cm

Bartosz, syn państwa Sylwii i Lucjana Skąpskich z m. Piaski -Opatowiec urodził się dnia 15.07.2013 r. o godz.20.20. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3820 g i miał54 cm

Maja, córka państwa Weroniki Michalskiej i Tomasza Ziębińskiego z Rychtala urodziła się dnia 18.07.2013 r. o godz.6.10.W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3720g i miała 55 cm Córka państwa Agnieszki i Zbigniewa Stępniów z Kierzna urodziła się dnia 20.07.2013 r. o godz. 17.38. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3600 g i miała 54 cm Amelia, córka państwa Eweliny Kasprzak i Wojciecha Skąpskiego ze Słupi p/Kępnem urodziła się dnia 20.07.2013 r. o godz.3.40. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3010 g i miała 52 cm Bogumił, syn państwa Małgorzaty i Roberta Helmanów z Olszowej urodził się dnia 20.07.2013 r. o godz. 0.50. W dniu urodzenia Chłopiec ważył 3800 g i miał 57 cm

(daria)


23/07/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

ogłoszenia

13

ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE W KURIERZE ORAZ NA PORTALU radiosud.pl Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE + treść ogłoszenia pod numer 73601 (koszt 3,69 zł brutto)

OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA ORAZ PRZEZ MIESIĄC NA PORTALU radiosud.pl. Oferta dotyczy tylko Klientów Indywidualnych. Usługa ogłoszeń drobnych nie dotyczy oferowania usług, zatrudnienia pracowników, wynajęcia lokalu pod działalność. W tych przypadkach prosimy o kontakt z BiuremReklamy, tel.: 62 583 15 50

PRACA Firma Meble Laski z siedzibą w Laskach zatrudni tapicerów i krawcowe na dobrych warunkach pracy i płacy. Telefon: 603-117-609. Motel za Miedzą zatrudni kelnerkę na sobotę i niedzielę. Tel. 62 78 12 141

Firma tapicerska zatrudni szwaczki z doświadczeniem oraz do przyuczenia. Kierowcę z kategorią prawa jazdy c+e z doświadczeniem w jeździe za granicą. Kontakt: 62 78 111 49 lub 665-800-448 Firma „Prospero” zatrudni pracowników do piankowania, ubierania na biało, tapicerów oraz osoby do obsługi maszyn stero-

Sprzedaż mebli twardych i tapicerowanych www.ewomax.pl Powiat kępiński, wieruszowski i ostrzeszowski - TRANSPORT GRATIS

tel.: 794 622 921

FIRMA ZATRUDNI KRAWCOWĄ Z UMIEJĘTNOŚCIĄ KROJENIA LUB OSOBĘ DO PRZYUCZENIA. 601-153-600

Sprzedam tarcicę wysezonowaną, dąb, buk, jesion, topola, grubość 50 i 32, tel.: 692 427 002 NOWO OTWARTY SKUP ZŁOMU

Baranów, plac GS, ul. Wrocławska. Atrakcyjne ceny. Czynny codziennie od 8.00 do 16.00. Zapraszamy. tel.: 661-787-441 Dojazd do klienta

wanych numerycznie. Informacje pod numerem telefonu (062)78 26 211 oraz 663 800 530. Firma zatrudni osoby do pakowania mebli tapicerowanych. Telefon: 669-725-372 Firma zatrudni tapicerów i krawcowe z doświadczeniem. Kontakt: 602-154-936 lub 62 78 290 36 Kierowca kat. B, C, E z doświadczeniem poszukuje pracy na terenie Polski i za granicą; tel.: 691287078 (12.07) Kobieta 30 lat poszukuje pracy na terenie Kępna jako opiekunka dziecięca (z doświadczeniem), jako sprzedawca w sklepie odzieżowym, solarium, praca biurowa; tel.: 789302392 (15.07) Dziewczyna l. 19 poszukuje pracy jako kelnerka, opiekunka do dziecka, jednak wszystkie oferty pracy są mile widziane; tel.: 726601804 (15.07) Kobieta lat 50 podejmie się jakiejkolwiek pracy: opieka nad dzieckiem, sprzątanie lub pomoc; tel.: 667482765 (18.07)

w Sycowie zatrudni osobę do obsługi klienta. Wymagana znajomość języka francuskiego i obsługi komputera. Pełen etat 506 027 330

Gabinet Psychiatryczny spec. psychiatra Cezary Maciejak Gabinet czynny w środy od godziny 13.00, Kępno, ul. Graniczna 21 Rejestracja: 62 730 10 78

Sprzedam Peugeota 206sw, rok prod. 2004/05, przebieg 121tys., na bieżąco wymieniane olej, rozrząd, OC i przegląd ważne do 12.2013; tel.: 694286579 (18.07) Sprzedam Daewoo Matiza 992000r, kol. czerwony, pierwszy właściciel od nowości, stan bdb, OC ważne, nowy przegląd, cena 2700zł.; tel.: 721496914 (18.07) Fiata Seicento 2000r, poj. 1.1 z gazem, el. szyby, p.p., c. zamek, alarm, kol. czerwony, cena 2700zł.; tel.: 885485497 (18.07) Sprzedam radio do Opla; tel.: 697331763 (18.07) Sprzedam kabinę do C-330 oraz skuter 50 ccm w dobrym stanie; tel.: 532543671 (po 16.00) (18.07) Sprzedam Fiata Seicento z gazem, 2000r., cena 2600zł.; tel.: 721496914 (po 16.00) (22.07) Sprzedam Forda Mondeo kombi rok 2001 diesel, cena 9000zł.; tel.: 607131412 (22.07)

Mężczyzna lat 28 poszukuje pracy fizycznej; tel.: 665742270 (18.07)

ROLNICZE

15-latka poszukuje pracy na okres wakacyjny, Trzcinica i okolice; tel.: 781248298 (18.07)

Sprzedam ciągnik Ursus C-330, 1984r., I właściciel, stan bardzo dobry, cena 14.500zł.; tel.: 663784882 (12.07)

18-letnia dziewczyna na okres wakacji podejmie się opieki nad dzieckiem na terenie bądź w pobliżu Kępna; tel.: 782602959 (18.07)

Sprzedam konie: wielkopolanka 4 lata, 6 tysięcy oraz Zimnokrwista, 2 lata, 5 tysięcy; tel.: 725056471 (12.07)

200zł., odbiór osobisty, Bralin; tel.: 604155259 (12.07) Sprzedam 5 malutkich chomików za 12 zł./szt.; tel.: 721900783 (12.07) Przyjmę nieodpłatnie używane meble kuchenne, lodówkę, akcesoria, krzesła, biurko itp, Kępno i okolice; tel.: 730129847 (15.07) Sprzedam tanio komputer + monitor Philips, klawiatura, głośniki, drukarka, Canon; tel.: 608808707 (15.07) Sprzedam nową bramę garażową uchylną, brązowa, firmy Legbud 210x210, tanio, 550zł.; tel.: 606529961 (15.07) Sprzedam wanienkę ze stelażem, 30zł., przewijak, regał drewniany, 40zł., krzesełko do karmienia, 50zł., wózek głęb.-spac., 100zł.; tel.: 665599679 (15.07) Sprzedam ładowacz UNHZ-750, obciążnik do Tura, siłownik do przedniej łyżki do koparko-ładowarki Białoruś, części do Fiata 125p; tel.: 722259337 (15.07) Sprzedam myjkę wysokociśnieniową firmy KARCHER HD 895 S, stan bardzo dobry; tel.: 692546321 (15.07) Sprzedam podręczniki do kl. 6 SP nr 3 Kępno, cena 50zł.; tel.: 533983795 (15.07) Sprzedam tarcicę wysezonowaną, dąb, buk, jesion, topola, grubość 50 i 32, tel.: 692 427 002

Kobieta poszukuje jakiejkolwiek pracy, Kępno i okolice; tel.: 783922892 (18.07)

Sprzedam jałówki wysokocielne; tel.: 605621503 (po 16.00) (12.07)

Do sprzedania nowa kuchnia: długa 260cm, szafki górne wysokie 72cm, kolor bukowo-olchowa, cena 920zł.; tel.: 607168525

Sprzedam ETZ 250, zarejestrowany, opłacony; tel.: 601583415 (12.07)

Sprzedam klaczkę roczną, śląska, cena 3000zł.; tel.: 509206470 (15.07)

Sprzedam nową wannę akrylową 150/70, cena 150 zł.; tel.: 791318585 (18.07)

Sprzedam widlaka marki Rak, przerobiony na gaz, sprawny, 3800zł.; tel.: 723774766 (12.07)

Sprzedam koparkę Białoruś, rolnicza, z osprzętem, cena 13 tys. zł; tel.: 607 797 129 (15.07)

MOTORYZACJA

Sprzedam przegrabiarkę do siana, szerokość 4,60m, cena 3200 zł, tel.: 607 797 129 (15.07)

Sprzedam nowy nieużywany narożnik plus dwie pufy z oparciem gratis w kolorze brązowym, cena 700zł.; tel.: 663459543 (18.07)

Sprzedam VW Passat B5, 99r., 1.8 benz+gaz sekw., czerwony, świeżo po przeglądzie, stan tech. bdb, bogate wyposażenie, cena 10500zł.; tel.: 693321382 (12.07) Sprzedam niebieskiego Golfa 4, pilne, okazja, 8 tys. zł. (do negocjacji), okolice Kępna; tel.: 667026156 (12.07) Sprzedam Opla Zafirę 1.6 16v, 99r.; tel.: 888278699 (15.07)

FIRMA MEBLOWA LECH-POL

tel.: 668170712 (18.07)

Sprzedam VW T4, TDI 2.5, blaszak długi, 2000r, przebieg 280.000km, niebieski; tel.: 502385576 (15.07) Sprzedam VW Golfa 3, cena 1700zł.; tel.: 721496914 (po 16.00) (18.07) Sprzedam Renault Scenic 1.6+gaz z 2001roku, elektryka, airbagi, klimatyzacja, kierownica regulowana, wspomaganie, immobiliser, 7000zł.; tel.: 668170712 (18.07) Sprzedam Opla Vectrę: 2005r., diesel 1.9DT, sedan, 6-biegowy, klimatronic, airbagi, hak, elektryka, alufelgi, halogeny, tempomat, kierownica regulowana multimedialna, granatowa, 167tys. km, 120KM, sprowadzona z Holandii, 17.500zl+opłaty; tel.: 668170712 (18.07) Sprzedam Opla Zafirę 1.8 16V, 2002r., benzyna, srebrny metalik, klimatyzacja, elektryka, chowany hak holowniczy, kontrola trakcji, poduszki, elektrycznie otwierany szyberdach, welur, ABS, 12.500zł.;

Sprzedam prasę kostkującą International 445D; tel.: 697331763 (18.07)

Sprzedam ćwiczenia do j. polskiego dla kl. 1 i 2 gimnazjum, obie części oraz do matematyki dla kl. 2, a także podręczniki do szkoły podstawowej; tel.: 663922828 (18.07)

Sprzedam indyki, siedem młodych plus dwie indyczki; tel.: 881629617 (18.07)

Odkupię letnie ubranie do chrztu dla 4-miesięcznej dziewczynki; tel.: 667981300 (18.07)

Sprzedam parę pawi; 783814920 (18.07)

Przyjmę ubrania dla dziewczynki od 4 miesiąca; tel.: 667482765 (18.07)

tel.:

Sprzedam bryczkę; tel.: 794 622 921 Sprzedam mleko kozie; tel.: 607 797 129 Sprzedam prasę wysokiego zgniotu SIPMA, kostkująca, z drabinką, cena 10 tys. zł; tel.: 607 797 129 Sprzedam kombajn do ziemniaków Anna, stan dobry, tel.: 668 386 158 Skup macior, knurów i tuczników na wagę, żywa i wbc. Płatne gotówką lub przelewem, tel.: 606 427 238 Sprzedam prosięta; 669333271 (22.07)

tel.:

RÓŻNE

Przyjmę nieodpłatnie niepotrzebny komuś telewizor, dvd, pralkę automatyczną, meble, gazówkę, firany, stary komputer, dziękuję; tel.: 730129847 (18.07) Sprzedam piłę taśmową; tel.: 783814920 (18.07) Sprzedam trelinkę 1500szt., Kępno; tel.: 661927951 (18.07) Sprzedam sofę rozkładaną, używana, stan bardzo dobry, cena 250zł., zdjęcia na www.tablica.pl pod nr 46914785; tel.: 662097745 (18.07) Sprzedam łóżeczko dziecięce, cena 150zł.; tel.: 791318585 (22.07)

Sprzedam wiatrówkę Crosman C11, typ pistolet 4.5 mm na co2, cena 100zł.; tel.: 793246342 (12.07)

Sprzedam: wózek Chicco, podgrzewacz, krzesło do karm., pościel do łóż., przewijak, wiklinowy kosz na rower, buty, ciuszki, kubek lovi, bujak, cena 1300zł. (do negocjacji); tel.: 696058087 (22.07)

Sprzedam zbiornik na wodę 1000l budowa, umyty, czysty, cena

Sprzedam ubranka dla chłopca oraz buty zimowe i letnie rozm.

80-86 (garniturek, kurtki-3, zima, 2-jesień, spodnie, koszulki, bluzy, śpiochy), cena 300zł. (do negocjacji); tel.: 696058087 (22.07)

NIERUCHOMOŚCI Do wynajęcia lokal użytkowy z zapleczem socjalnym o wysokim standardzie znajdujący się w nowo wybudowanym budynku w Kępnie przy ul. Broniewskiego, o powierzchni 80 m².Lokal posiada duży parking. Telefon 501-078-117 Sprzedam działki budowlane o dowolnej wielkości, w Rakowie (gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667602800 Sprzedam dom w Kępnie przy rynku; tel.: 728774270 (12.07) Mieszkanie do wynajęcia, 48m2, dwa pokoje, tanio, Syców; tel.: 604779457 (12.07) Sprzedam działki budowlane w Kępnie przy ul. Segetyńskiego (osiedle Przemysława); tel.: 698530444 (12.07) Sprzedam mieszkanie o pow. 48m2 w Kępnie; tel.: 500288889 (12.07) Sprzedam mieszkanie 48m2 w bloku na ul. Wiosny Ludów w Kępnie; tel.: 502385469 (12.07) Sprzedam mieszkanie bezczynszowe o pow. 65m2, Siemionka; tel. 695750529 (15.07) Sprzedam dom w Mroczeniu, cena do uzgodnienia; tel.: 886463810 (15.07) Sprzedam mieszkanie, Kępno, Osiedle 700-lecia, parter, 4 pokoje, 58 m2, blisko przychodnia, szpital, kościół i market; tel.: 602251572 (18.07) Sprzedam grunt rolny, w studium pod zabudowę mieszkaniową, 1,7 ha w Bralinie za torem kolejowym, 20zł./m2; tel.: 503 956 559 (18.07) Do wynajęcia kawalerka dla samotnego mężczyzny w Kępnie; tel.: 886500412, 699414417, 889001750 (18.07) Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną w Mianowicach; tel.: 667866899 (18.07) Sprzedam atrakcyjną działkę z rozpoczętą budową w Sycowie. Działka o powierzchni ponad 5,6 ara zlokalizowana na spokojnym osiedlu domów jednorodzinnych w centrum miasta, ulica Prusa 8. Budynek 3 kondygnacyjny w dobrym stanie, do wykończenia. Wszystkie media w działce. Oferta prywatna - atrakcyjna cena. Tel. 724 399 177 Sprzedam tanio dom w Laskach, gotowy do zamieszkania; tel.: 692191270, 627815143 (22.07) Wydzierżawię dom w okolicy Kępna; tel.: 692254974 (22.07) Pilnie wynajmę kawalerkę na dłuższy czas w Kępnie lub okolicy; tel.: 889718723 (22.07) Sprzedam działkę budow.-przem. o pow. 0.3801 ha. przy obwodnicy S-8 w Sycowie, cena 5 tys.zł./ ar; tel.: 502225730 (22.07) Poszukuję niedrogiego mieszkania do wynajęcia w okolicach Wieruszowa/Kępna; tel.: 785231578 (po 15.00) (22.07) Sprzedam dom w Łęce Opatowskiej na ul. Nowej, 195m2, tel.: 884049501 (22.07)


14 sport

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Zając trenerem Jankowych

Piłkarze LKS Jankowy 1968 rozpoczęli przygotowania do rozgrywek gr. 2 kaliskiej klasy A. Zawodnicy pracować będą pod okiem nowego trenera Przemysława Zająca, który zastąpił na tym stanowisku Józefa Trojaka. Sylwetki nowego trenera Jankowych nie trzeba przedstawiać. W klubie z Jankowych jest on częściej niż niektórzy

piłkarze na treningach. Tym razem Przemysław Zając powraca na trenerską ławkę po półrocznym rozbracie. - Nie wiem który to już raz zasiądę na trenerskiej ławce. Mam wielki sentyment do tego klubu. Tutaj grałem bardzo długo w piłkę, a później miałem okazje pracować jako trener. Związany jestem z Jankowymi zawodowo i emocjonalnie - powiedział trener Zając. Jak zapowiedział nowy szkoleniowiec, budowana drużyna będzie w oparciu o młodych zawodników z okolicznych miejscowości, ale trwają także rozmowy z doświadczonymi piłkarzami, którzy stanowiliby tzw. Trzon zespołu. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć gmina Baranów rozważa w najbliższym czasie modernizację stadionu w Jankowych. (dete)

09/07/2013

XXII Turniej Józefa Goli w Kępnie KĘPNO: TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO KOLEJNEGO TURNIEJU IM. JÓZEFA GOLI

W niedzielę 28 lipca na Stadionie Miejskim w Kępnie rozegrany zostanie XXII Turniej Seniorów im. Józefa Goli.

Kępnie, gdzie w wieku już trzynastu lat czynnie uprawiał lekkoatletykę i piłkę nożna w kępińskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Równolegle z uprawianiem Józef Gola to znany i cenio- sportu z taką samą pasją odny działacz sportowy. Uro- dawał się pracy społecznej. W dził się 10 marca 1922r. w okresie powojennym pracował społecznie w klubach i związkach sporPROGRAM TURNIEJU towych w Kępnie, 14:30 mecz półfinałowy nr 1. POLONIA KĘPNO – SOKÓŁ BRALIN Poznaniu i Kaliszu, gdzie był czynnym 15:30 mecz półfinałowy nr 2. KaliORZEŁ MROCZEŃ - LZS TRZCINICA działaczem skiego Okręgowego 16:30 mecz ORLIKÓW: Związku Piłki NożPOLONIA KĘPNO – LZS OLSZOWA nej. Sędzia piłkarski 17:00 mecz o III miejsce – prowadził w swej 18:00 mecz o I miejsce karierze 604 mecze. 19:00 zakończenie turnieju Odszedł nagle w lii wręczenie nagród stopadzie 1990 roku.

Dla uczczenia jego pamięci od roku 1992 z inicjatywy Kaliskiego OZPN organizowane

pińskiego. Oprócz gospodarzy Polonii Kępno w zawodach wezmą udział: Orzeł Mroczeń,

są turnieje piłkarskie seniorów nazwane jego imieniem. W turnieju tegorocznym zagrają cztery drużyny z powiatu kę-

LZS Trzcinica i Sokół Bralin. Patronat nad imprezą objęła nasza gazeta oraz Radio Sud. (dete)

Mroczeń najlepszy w Piaskach PIASKI: ROZEGRANO TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ I TURNIEJ PIŁKARSKI

Strzelak trenerem Polonii Mariusz Strzelak został trenerem piłkarzy pierwszego zespołu Polonii Kępno. Nowy szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku pracującego przez ostatnie trzy lata Bartosza Medyka. Mariusz Strzelak ma 43 lata. (żonaty, córka). Były zawodnik IV-ligowego LZS Kuniów,

pozycją działaczy z Kępna. Pracować dla klubu z takimi tradycjami to zaszczyt, ale i wyzwanie. Taka drużyna jak Polonia ma zawsze określony cel, grać w każdym meczu o zwycięstwo - powiedział nowy szkoleniowiec białoniebieskich. W okresie przygotowawczym Polonia sparoW Piaskach odbył się organizowany przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej a także sołectwo Piaski i OSP Piaski festyn, w czasie którego odbył się Gminny Turniej Siatkówki Plażowej i Turniej Piłki Nożnej im. Bartłomieja Hillenberga oraz Mateusza i Bartosza Mikołajczyków.

IV-ligowego MKS Kluczbork i IV ligowego Hetmana Byczyna. Jako trener (licencja UEFA B) pracował do tej pory w Rolniku Wierzbicy Górnej, LZS Kuniów, MKS II Kluczbork (drugi trener w IV lidze w Kluczborku). Ostatnio pracował z drużyną juniorów MKS Kluczbork w lidze wojewódzkiej. Wywalczył awans do Makroregionalnej Ligi. - Jestem mile zaskoczony pro-

wać będzie z juniorami MKS Kluczbork, którzy w poprzednim sezonie grali w drugiej drużynie (IV liga), a teraz zagrają w lidze makroregionalnej. Sparingopartnerami będą także LZS Świba i Pogoń Trębaczów. Kępnianie zagrają także w turnieju o Puchar im Józefa Goli z udziałem Orła Mroczeń, Sokołą Bralin i LZS Trzcinica. (dete)

W wyniku przeprowadzonych siatkarskich rozgrywek 4 miejsce zajęli Mateusz Makasiewicz, Krzysztof Lis, 3 miejsce Dominik Lorenc i Maciej Wróbel, 2 miejsce Rafał Peksa i Mateusz Lepka. Zwycięzcami zostali Krystian Łuźniak i Kamil Biczysko. Turniej siatkarski sędziował Marek Stojecki.

Puchary zwycięzcom wręczyli sołtys wsi Piaski Radosław Szubert i Prezes OSP Piaski Ignacy Skiba. W turnieju piłki nożnej wzięło udział 7 zespołów: Lider Piaski, Płomień Opatów, Orzeł Mroczeń, Strażak Słupia, FC Promile, Drużyna Kolegów i Drużyna Talentów. W wyniku przeprowadzonych rozgrywek I miejsce zajęła drużyna Orła Mroczeń, II Drużyna Talentów III Drużyna Kolegów a IV drużyna Płomienia Opatów. Najlepszym strzelcem turnieju został Bartłomiej Biniek, najlepszym zawodnikiem Sławomir Urbański, natomiast najlepszym Bramkarzem Dawid Sobolewski. Całość sędziował Paweł Szandała.

Puchary zwycięzcom wręczyli: Andrzej Mroziński, prezes OZPN w Kaliszu, redaktor naczelny Kuriera Lokalnego Michał Zaczyk, organizator turnieju Maciej Wierzba oraz rodzice Bartłomieja Hillenberga i Mateusza i Bartosza

Mikołajczyków. Szczególne podziękowania za współorganizację turnieju piłki nożnej organizatorzy kierują do Macieja Wierzby. O godzinie 21 w sali OSP rozpoczęła się impreza taneczna. (red)

Wilki podsumowały sezon OPATÓW: WILKI NAJLEPSZE W IX GRUPIE ROZGRYWEK

Drużyna odniosła zwycięstwo w grupie IX w ramach rozgrywek OZPN Kalisz. W półfinale rozgrywek OZPN -u MUKS zajął drugie miejsce po zaciętym boju przegrywając 0 : 1 z „Marcinkami” Kępno w decydującym finale. Po drodze w pokonanym polu pozostała drużyna Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów - zwycięzca grupy VII. Udział w Finale Wojewódzkim „Z podwórka na stadion”, a tym bardziej zajęcie IX miejsca w roczniku 2003, napawa wielkimi nadziejami na przyszłość. We wspomnianym okresie reprezentanci MUKS „Wilki” , brali udział w kilkunastu turniejach halowych oraz trawiastych, w Łęce Mroczeńskiej zajęli I miejsce, w Wieruszowie I miejsce.

Klub w całości prowadzony przez rodziców, nie zamyka przed nikim swych boiskowych bram. Zajęcia dotychczas prowadzą Adam Kopis

szeniu do udziału w turnieju piłkarskim zorganizowanym przez Wisłę Czarny Dunajec, oficjalnej Szkółce Piłkarskiej Wisły Kraków.

i Jarosław Jany. W ostatnim czasie drużyna przebywała na obozie w Czarnym Dunajcu. Obóz odbył się dzięki zapro-

W wyjeździe udział wzięło 25 zawodników, w wyjeździe mogli uczestniczyć rodzice. Ich obecność i doping na turnieju,

bardzo pomogły w osiągnięciu wspaniałych sukcesów na koniec mini-obozu. W finałowych meczach w dwóch kategoriach wiekowych, młodzi zawodnicy Wilków pokonali w roczniku 2003 i młodsi zawodników Wisły Czarny Dunajec 7:4. W drugim finałowym pojedynku rocznika starszego padł remis 3:3 i o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecydowały rzuty karne, które młodzi adepci wygrali 4:1. Klub z Podhala w ustalonym terminie przyjedzie na turniej w Opatowie, by zrewanżować się Wilkom na boisku. Zarząd MUKS „WILKI” oraz trenerzy dziękują dzieciom za wspaniałą postawę, a rodzicom, instytucjom i przedsiębiorcom za pomoc w organizacji wyjazdu. (red)


23/07/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

klasa okręgowa

PLESZEW: LKS GOŁUCHÓW ZWYCIĘZCĄ TURNIEJU

11:00 16:00 16:00 11:00 11:00 11:00 16:00 11:00

Kolejka: 2 w dniach 2013-08-15 CZARNI Dobrzyca - BIAŁY ORZEŁ 14:00 LZS Trzcinica - PIAST Czekanów 16:00 KS Opatówek - POGOŃ Nowe Skalmierzyce 16:00 GORZYCZANKA Gorzyce - POGOŃ Trębaczów 12:00 ASTRA Krotoszyn - POLONIA Kępno 15:00 ODOLANOVIA Odolanów - SOKÓŁ Bralin 16:00 BARYCZ Janków Przygodzki - STAL Pleszew 11:00 ŻAKI Taczanów - ZIELONI Kożminek 11:00 Kolejka: 3 w dniach 2013-08-18 ZIELONI Kożminek - CZARNI Dobrzyca STAL Pleszew - ŻAKI Taczanów SOKÓŁ Bralin - BARYCZ Janków Przygodzki POLONIA Kępno - ODOLANOVIA Odolanów POGOŃ Trębaczów - ASTRA Krotoszyn POGOŃ Skalmierzyce - GORZYCZANKA PIAST Czekanów - KS Opatówek LZS Trzcinica - BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp.

15

Turniej piłkarski im. Szymury

Terminarz Kolejka: 1 w dniach 2013-08-11 ŻAKI Taczanów - CZARNI Dobrzyca ZIELONI Kożminek - BARYCZ Janków STAL Pleszew - ODOLANOVIA Odolanów SOKÓŁ Bralin - ASTRA Krotoszyn POLONIA Kępno - GORZYCZANKA Gorzyce POGOŃ Trębaczów - KS Opatówek POGOŃ Nowe Skalmierzyce - LZS Trzcinica PIAST Czekanów - BIAŁY ORZEŁ Koźmin

sport

16:00 16:00 11:00 11:00 11:00 16:00 11:00 16:00

Kolejka: 4 w dniach 2013-08-25 CZARNI Dobrzyca - LZS Trzcinica 14:00 KS Opatówek - BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. 16:00 GORZYCZANKA Gorzyce - PIAST Czekanów 12:00 ASTRA Krotoszyn - POGOŃ Nowe Skalmierzyce 15:00 ODOLANOVIA Odolanów - POGOŃ Trębaczów 16:00 BARYCZ Janków Przygodzki - POLONIA Kępno 11:00 ŻAKI Taczanów - SOKÓŁ Bralin 11:00 ZIELONI Kożminek - STAL Pleszew 16:00 Kolejka: 5 w dniach 2013-09-01 STAL Pleszew - CZARNI Dobrzyca SOKÓŁ Bralin - ZIELONI Kożminek POLONIA Kępno - ŻAKI Taczanów POGOŃ Trębaczów - BARYCZ Janków POGOŃ Nowe - ODOLANOVIA Odolanów PIAST Czekanów - ASTRA Krotoszyn BIAŁY ORZEŁ Koźmin - GORZYCZANKA LZS Trzcinica - KS Opatówek

16:00 11:00 11:00 11:00 16:00 11:00 15:00 16:00

Kolejka: 6 w dniach 2013-09-08 CZARNI Dobrzyca - KS Opatówek GORZYCZANKA Gorzyce - LZS Trzcinica ASTRA Krotoszyn - BIAŁY ORZEŁ Koźmin ODOLANOVIA Odolanów - PIAST Czekanów BARYCZ Janków - POGOŃ Nowe Skalmierzyce ŻAKI Taczanów - POGOŃ Trębaczów ZIELONI Kożminek - POLONIA Kępno STAL Pleszew - SOKÓŁ Bralin

14:00 12:00 15:00 16:00 11:00 11:00 16:00 16:00

Kolejka: 7 w dniach 2013-09-15 SOKÓŁ Bralin - CZARNI Dobrzyca 11:00 POLONIA Kępno - STAL Pleszew 11:00 POGOŃ Trębaczów - ZIELONI Kożminek 11:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce - ŻAKI Taczanów 16:00 PIAST Czekanów - BARYCZ Janków Przygodzki 11:00 BIAŁY ORZEŁ - ODOLANOVIA Odolanów 15:00 LZS Trzcinica - ASTRA Krotoszyn 16:00 KS Opatówek - GORZYCZANKA Gorzyce 16:00 Kolejka: 8 w dniach 2013-09-22 CZARNI Dobrzyca - GORZYCZANKA Gorzyce 14:00 ASTRA Krotoszyn - KS Opatówek 15:00 ODOLANOVIA Odolanów - LZS Trzcinica 16:00 BARYCZ Janków Przygodzki - BIAŁY ORZEŁ 11:00 ŻAKI Taczanów - PIAST Czekanów 11:00 ZIELONI Kożminek - POGOŃ Skalmierzyce 16:00 STAL Pleszew - POGOŃ Trębaczów 16:00 SOKÓŁ Bralin - POLONIA Kępno 11:00 Kolejka: 9 w dniach 2013-09-29 POLONIA Kępno - CZARNI Dobrzyca 11:00 POGOŃ Trębaczów - SOKÓŁ Bralin 11:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce - STAL Pleszew 16:00 PIAST Czekanów - ZIELONI Kożminek 11:00 BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. - ŻAKI Taczanów 15:00 LZS Trzcinica - BARYCZ Janków Przygodzki 16:00 KS Opatówek - ODOLANOVIA Odolanów 16:00 GORZYCZANKA Gorzyce - ASTRA Krotoszyn 12:00 Kolejka: 10 w dniach 2013-10-06 CZARNI Dobrzyca - ASTRA Krotoszyn ODOLANOVIA Odolanów - GORZYCZANKA BARYCZ Janków Przygodzki - KS Opatówek ŻAKI Taczanów - LZS Trzcinica ZIELONI Kożminek - BIAŁY ORZEŁ Koźmin STAL Pleszew - PIAST Czekanów SOKÓŁ Bralin - POGOŃ Nowe Skalmierzyce POLONIA Kępno - POGOŃ Trębaczów

14:00 15:30 11:00 11:00 15:30 15:30 11:00 11:00

Kolejka: 11 w dniach 2013-10-13 POGOŃ Trębaczów - CZARNI Dobrzyca POGOŃ Nowe Skalmierzyce - POLONIA Kępno PIAST Czekanów - SOKÓŁ Bralin BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp - STAL Pleszew LZS Trzcinica - ZIELONI Kożminek KS Opatówek - ŻAKI Taczanów GORZYCZANKA Gorzyce - BARYCZ Janków ASTRA Krotoszyn - ODOLANOVIA Odolanów

11:00 15:30 12:00 15:00 15:30 15:30 12:00 15:00

Kolejka: 12 w dniach 2013-10-20 CZARNI Dobrzyca - ODOLANOVIA Odolanów 14:00 BARYCZ Janków Przygodzki - ASTRA Krotoszyn 11:00 ŻAKI Taczanów - GORZYCZANKA Gorzyce 11:00 ZIELONI Kożminek - KS Opatówek 15:00 STAL Pleszew - LZS Trzcinica 15:00 SOKÓŁ Bralin - BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. 11:00 POLONIA Kępno - PIAST Czekanów 11:00 POGOŃ Trębaczów - POGOŃ Skalmierzyce 11:00

W niedzielę, w Pleszewie odbył się I Turniej Piłki Nożnej im Tadeusza Szymury, w którym uczestniczyły cztery drużyny: Stal Pleszew, LKS Gołuchów, Biały Orzeł Koźmin Wlkp. i Barycz Janków Przygodzki. Mecze były rozgrywane każdy z każdym w wymiarze czasowym 2x20’.

Otwarcia Turnieju dokonała rodzina zmarłego, wieloletniego kierownika Stali - Grażyna Szymura i Paulina Szymura. Pierwsze miejsce zdobyli piłkarze czwartoligowego LKS-u Gołuchów, którzy wygrali turniej z 7 punktami

i stosunkiem bramek 3:1. Drugie

miejsce przypadło zespołowi go-

spodarzy Stali Pleszew (6 punktów i stosunek bramek 7:2), trzecie zespołowi Białego Orła Koźmin Wlkp. (4 punkty stosunek bramek 4:1). Ostatnie czwarte miejsce przypadło piłkarzom Baryczy Janków Przygodzki, którzy nie zdobyli żadnego punktu (stosunek bramek to 1:10). Najlepszym piłkarzem turnieju wybrany został Dominik Olejniczak z LKS Gołuchów, a najlepszym bramkarzem Patryk Lewicki ze Stali Pleszew. Królem strzelców został zdobywca 5 bramek Krystian Benuszak ze Stali Pleszew. (dete)

Nowy trener w LZS Mikorzyn MIKORZYN: BOGUMIŁ STEMPIN NOWYM TRENEREM

Bogumił Stempin został nowym trenerem piłkarzy LZS Mikorzyn. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Iwanetzkiego.

postanowiłem przyjąć ofertę działaczy LZS - powiedział Stempin. Na razie nie wiadomo, czy były trener pozostanie w klubie jako zawodnik. - Chciałbym, aby Łukasz pozostał razem z nami, bo to bardzo dobry zawodnik, a także jako człowiek na pewno dużo swoją postawą wnosi do klubu - dodał trener Stempin. Działacze nie określili jasno celu jaki musi zrealizować drużyna, ale po dwóch latach z rzędu, kiedy nie udało się wywalczyć awansu ambicje miejscowego środowiska

Stempin z Mikorzynem związany jest zawodowo od wielu lat. Jest nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole. Na co dzień pracuje jako trener także w Marcinkach Kępno. - Rozmawiałem z prezesem Marcinków na temat mojej pracy w Mikorzynie. Wyraził swoją aprobatę dlatego też po zastanowieniu

piłkarskiego same wyśrubowały ten cel. Czy uda się to nowemu szkoleniowcowi? - Nie mogę zagwarantować, że cel tym razem zrealizujemy, bo jest to tylko sport. Ale przy dużym zaangażowaniu miejscowych działaczy, jak i solidnemu podejściu do pracy piłkarzy z pewnością ułatwimy sobie drogę do klasy A - dodał Stempin. Nowy trener Mikorzyna spotka się z zawodnikami na pierwszym treningu 30 lipca. Drużyna rozegra trzy lub cztery mecze kontrolne. (dete)

Turniej Anioły wygrała Centra SZCZURY: ORZEŁ MROCZEŃ BEZ ZWYCIĘSTWA W TURNIEJU

Zawodnicy Centry Ostrów wygrali XX Memoriał Teodora Anioły, który w niedzielę rozegrano na boisku w Szczurach. W finale zespół Marka Wojtasiaka wygrał 1:0 z Gorzyczanką. W meczu o trzecie miejsce Piast Czekanów uległ 0:2 Pogoni Nowe Skalmierzyce. Słabo spisali się piłkarze Orła Mroczeń. Zajęli piątą lokatę, po serii rzutów karnych. Mecz decydujący o tej lokacie, w

normalnym wymiarze czasowym zremisowali z B-klasowym Huraganem Szczury 0:0. Wcześniej zawodnicy trenera Mariusza Posadzego przegrali 0:1 z Gorzyczanką Gorzyce Wielkie i bezbramkowo zremisowali z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Tym samym IV-ligowiec z Mroczenia zajął ostatnie miejsce w swej grupie. Gośćmi honorowymi jubileuszowego memoriału, organizowanego przez Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka były dawne gwiazdy

Kolejka: 13 w dniach 2013-10-27 POGOŃ Nowe Skalmierzyce - CZARNI Dobrzyca 14:30 PIAST Czekanów - POGOŃ Trębaczów 11:00 BIAŁY ORZEŁ Koźmin - POLONIA Kępno 14:30 LZS Trzcinica - SOKÓŁ Bralin 14:30 KS Opatówek - STAL Pleszew 14:30 GORZYCZANKA Gorzyce - ZIELONI Kożminek 12:00 ASTRA Krotoszyn - ŻAKI Taczanów 14:30 ODOLANOVIA Odolanów - BARYCZ Janków 14:30 Kolejka: 14 w dniach 2013-11-03 CZARNI Dobrzyca - BARYCZ Janków ŻAKI Taczanów - ODOLANOVIA Odolanów ZIELONI Kożminek - ASTRA Krotoszyn STAL Pleszew - GORZYCZANKA Gorzyce SOKÓŁ Bralin - KS Opatówek POLONIA Kępno - LZS Trzcinica POGOŃ Trębaczów - BIAŁY ORZEŁ Koźmin POGOŃ Nowe Skalmierzyce - PIAST Czekanów

14:00 11:00 14:00 14:00 11:00 11:00 11:00 14:00

Kolejka: 15 w dniach 2013-11-10 PIAST Czekanów - CZARNI Dobrzyca 11:00 BIAŁY ORZEŁ Koźmin - POGOŃ Skalmierzyce 14:00 LZS Trzcinica - POGOŃ Trębaczów 14:00 KS Opatówek - POLONIA Kępno 14:00 GORZYCZANKA Gorzyce - SOKÓŁ Bralin 12:00 ASTRA Krotoszyn - STAL Pleszew 14:00 ODOLANOVIA Odolanów - ZIELONI Kożminek 14:00 BARYCZ Janków Przygodzki - ŻAKI Taczanów 11:00

futbolu: Zygmunt Antczak, Jan Banaś oraz Henryk Latocha. Dodajmy, że sobotni turniej memoriałowy juniorów wygrali młodzi piłkarze KUKS-u Zębców. Anioła był jednym z najwybitniejszy graczy w historii Lecha. Na boisku występował przeważnie jako środkowy napastnik. Wraz z Edmundem Białasem oraz Henrykiem Czapczykiem tworzył słynny w całej Polsce tercet napastników „A-B-C”, który był prawdziwym postrachem wszyst-

kich drużyn w kraju. W 196 meczach ligowych zdobył aż 138 goli. Po zakończeniu kariery często bywał w Wysocku Wielkim i został pierwszym honorowym członkiem Klubu Olimpijczyka. Anioła zmarł w 1993 roku, a już rok później działacze z Wysocka Wielkiego postanowili zorganizować turniej poświęcony jego pamięci. Pierwszy taki memoriał odbył się na boisku w Szczurawicach, a już za kilka dni odbędzie się jego dwudziesta edycja. (dete)

Wyniki sparingów Victoria Ostrzeszów – Odolanovia Odolanów Orzeł Mroczeń - Pogoń Trębaczów Victoria Ostrzeszów – Orzeł Mroczeń LZS Trzcinica - Żubry Smarachowice Śląskie LZS Trzcinica - Polonia Domaszowice Calisia Kalisz - Victoria Września SKP Słupca - Tarnovia Tarnowo Lubuszanin Trzcianka - Noteć Czarnków Centra Ostrów Wlkp - LKS Gołuchów Warta Poznań - Nielba Wągrowiec Jarota Hotel Jarocin - Polonia Środa Wlkp. KKS 1925 Kalisz - RKS Radomsko MKS Kluczbork - Goslarer SC 08 Ostrovia Ostrów Wlkp. - Fogo Luboń Start Namysłów - Otmęt Krapkowice Victoria Ostrzeszów – Ostrovia Ostrów Wlkp. KKS 1925 Kalisz – Centra Ostrów Wlkp. Polonia Środa Wlkp. – Ostrovia Ostrów Wlkp.

sportowy eter na 101,7 fm od poniedziałku do piątku o 8.30, 12.30 i 16.30

8:1 3:1 9:2 2:3 3:1 1:2 3:3 1:1 7:1 2:1 2:1 2:0 0:1 2:2 5:4 0:8 1:3 0:3


16 reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

23/07/2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(3) KARPOWICZ FAMILY: GDY MAMY SIEBIE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6558 na numer 72601 (1) MONA LISA: ZAGRAJ MI JESZCZE RAZ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6633 na numer 72601 (2) DUET KARO: 1, 2, 3, 4 DZIUBKA MI DEJ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6232 na numer 72601 (5) TERESA WERNER: DAŁABYM CI DAŁA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.7099 na numer 72601 (6) KARPOWICZ FAMILY: LECĘ SZKODA MI LATA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.8009 na numer 72601 (4) JACEK SILSKI: LIST Z MORZA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.8940 na numer 72601 (7) BEATA I MARCIN: PIOSENKA O ŻYCIU Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6682 na numer 72601 (P) BRYGIDA I ROBERT: TYLKO W NASZYCH SERCACH Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.2112 na numer 72601 (8) BAYERY: TYLKO WY RODZICE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.1991 na numer 72601 (P) DUET KARO: WIĘC TAŃCZMY Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.2115 na numer 72601

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 142  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 142

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you