Page 1

Zapraszamy do 1 Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim ul. Powstańców Śląskich 103, tel. XX XXX XX XX, pn.-pt. 10:00-17:30

Zapraszamy do 1 Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim Zapraszamy do 1 Oddziału w Kępnie ul. Powstańców Śląskich 103, ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, pn.-pt. 9:00-17:00 tel. XX XXX XX XX, pn.-pt. 10:00-17:30

Numer 13 (136) • 21 maja 2013 • Rok VI • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • Tel.: 62 58 31 550

KO L E J N Y K U R I E R 2 8 M A J A

facebook.com/kurierlokalny

Zadłużone samorządy BZ WBK CN5 A4LF 1

Jednym wzrasta, innym maleje Wzrasta zadłużenie samorządów w Polsce. Wzrasta także dług samorządom powiatu kepińskiego. Przeciętne zadłużenie na koniec 2012 roku jest równe 31,6 proc. 60 gminom w skali kraju udaje się gospodarować środkami bardzo oszczędnie i nie mają jakichkolwiek długów. Jak podaje Stowarzyszenie Klon rekordowe zadłużenie, o 146 proc. przekraczające roczne dochody, zanotowano w gminie Ostrowice. W 2012 r. deficyt najniższego szczebla samorządowego wyniósł ponad 2 mld zł, co stanowiło jednak niewielki odsetek (4 proc.) deficytu sektora finansów publicznych. Wynika z tego, że to

2 RODZINNA MAJÓWKA

Pod patronatem senator Andżeliki Możdżanowskiej odbyła się Rodzinna Majówka w Ustroniu koło Opatowa. reklama

nie gminy i ich zadłużenie najbardziej przyczyniają się do stopnia zadłużenia kraju. Zadłużanie gmin zwiększały ogromne nakłady na inwestycje, wspierane wprawdzie przez środki

kich samorządów gminnych rósł od 2008 roku z poziomu 21,1 proc. do 40,7 proc. w 2011 r. Średnio zadłużenie samorządów w województwie wielkopolskim wyniosło na koniec I

ŁĘKA OPATOWSKA

66,92%

KĘPNO

43,87%

PERZÓW

41,83%

POWIAT KĘPIŃSKI

36,22%

BRALIN

35,89%

RYCHTAL

31,23%

BARANÓW

28,66%

TRZCINICA

23,19%

unijne, ale to samorządy musiały wyłożyć środki na wkład własny do projektów. Łączny dług wszyst-

kwartału 20,91%. W powiecie kepińskim zadłużenie również wzrasta, ale nie we wszystkich sa-

3 ABSOLUTORIUM JEDNOGŁOŚNIE

W ŁĘCE 3 URZĄD REMONTOWANY

Rada Powiatu Kępińskiego jednogłośnie udzieliła zarządowi absolutorium za 2012 rok. Sesja odbyła się w Siemianicach.

Gmina Łęka Opatowska przeprowadza kolejny etap termomodernizacji. Po szkołach przyszedł teraz czas na budynek Urzędu Gminy.

13-02-01 17:22

Zapraszamy do 1 Oddziału w Kępnie ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, pn.-pt. 9:00-17:00 ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, pn.-pt. 9:00-17:0

morządach. Powiat kępiń- planowanych na 2013 rok Zadłużenie ski zaduzony jest obecnie dochodów. na 17 milionów 620 tys. zł, zmalało o 3,8%. co stanowi 36,22% wobec Gmina Rychtal posiada planowanych dochodów zobowiązania na kwotę 3 na 2013 rok (37,92% na milionów 654 tys. zł. Jest koniec 2012 roku). Zadłu- to zatem 31,23%, a więc żenie procentowo odrobinę więcej o 3,52%. BZ WBK CN5 A4LF 1 Samorząd zDL2 Baranowa spadło. KG CN5 ulotka 4-1 Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess BlackPZ BZ WBKPANTONE 349 CPANTONE Red 032 CLakier Zadłużenie gminy Kep- posiada dług w wysokości no wyniosło na 31 marca 6 milionów 693 tysięcy zł. 2013 roku 31 milionów 33 Stopa zadłużenia wynosi KG CN5 ulotka DL2 4-1 28,66%, wWBKPANTONE porównaniu tys. zł i stanowiło Process CyanProcess43,87% MagentaProcess YellowProcess BlackPZ BZ 349 CPANTONEzRed 032 CLakier poprzednim okresem dług (poprzednio 48,58%). Spośród gmin wiejskich zmalał o pół procenta. najbardziej zadłużona jest I na końcu tego rankingmina Łęka Opatowska gu uplasowała się gmina - 11 milionów 734 tys. zł, Trzcinica z zadłużeniem jest to 66,92%, poprzednio sięgającym 3 milionów 383 dług wynosił 58,15%. W tys. zł. Jest to więc 23,19%, tym przypadku zadłużenie dług gminy spadł o 6,88%. więc wzrosło prawie o 9%. Gminy w najbliższych 2 laSpore długi ma też gmina tach zapewne będą starały Perzów - 5 milionów 744 się zmniejszyć zadłużenie tys. zł. Jest to 41,63%, ale przygotowując się do now porównaniu z końcem wej perspektywy unijnej, 2012 roku dług zmalał o po to, by sięgnąć pełna garścią po unijne środki 6,2%. Bralin zadłużony jest przewidziane w nowym obecnie na 6 milionów 495 budżecie wspólnoty. tys. zł, jest to więc 35,89% (mz)

DLA 4 GMINA ROWERZYSTÓW

W gminie Baranów powstają nowe ścieżki pieszo-rowerowe. W budowie jest ścieżka od Jankowych do Donaborowa.

5 ODZNACZENIA DLA DRUHÓW

W Poznaniu strażacy otrzymali odznaczenia z rąk prezesa Waldemara Pawlaka oraz ministra Stanisława Rakoczego.

13

13-02-01 10:40


2 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Drodzy Czytelnicy! Na początek słowa podziękowania dla wszystkich Czytelników, którzy zjawili się na Rodzinnej Majówce w Ustroniu. Kurier był patronem medialnym tego wydarzenia, więc miło nam było spotkać się na imprezie. Pogoda dopisała, mieszkańcy powiatu (i nie tylko) również, więc jeszcze raz wielkie dzięki. Przed nami sezon imprez plenerowych więc pewnie jeszcze niejednokrotnie się spotkamy. 26 maja Artstyczne Spotkania Seniorów w amfiteatrze w Kępnie, a już 2 czerwca Turniej Siłaczy w Trzebieniu, więc już teraz wszystkich zapraszamy. Miło przeczytać o zapewnieniach powiatu o chęci pozyskiwania nowych środków na remonty dróg. Po zimowej aurze drogi nie wyglądają najlepiej i cierpią na tym przede wszystkim nasze samochody. Kurier Lokalny najlepiej wie o tym, że na niektórych odcinkach dziury są tak potężne, że można by w tych dziurach uprawiać ziemniaki :). Jeśli mają Państwo czas i ochotę to prosimy o zdjęcia takich dziur - z pewnością je opublikujemy. Prosimy o nadesłanie zdjęć na adres: redakcja@radiosud.pl. Na autora zdjęcia największej dziury czeka nagroda - talon na paliwo ( chociaż raczej powinien to być talon na nowe felgi). Na fotki czekamy do 15 czerwca. Sam zrobię parę ujęć we wtorkowy poranek, ale gwarantuję, że w konkursie udziału nie biorę.

21/05/2013

Rodzinna Majówka w Ustroniu Rodzinna Majówka Spotkanie Czterech Kultur Produktu Tradycyjnego odbyła się w minioną sobotę w Dworze Ustronie. Honorowy patronat nad piknikiem objęła senator Andżelika Możdżanowska. Impreza, w której udział wzięły całe rodziny zorganizowana

możemy pomóc drugiej osobie, jest to deklaracja niezwykle cenna. To wspaniałe spotkanie, które przybliża prace parlamentarne; przeważa kwestia integrująca przede wszystkim poprzez zabawę, spotkanie, edukację, wymianę naszych poglądów oraz solidarność międzypokoleniową. Starsze i młodsze pokolenie może wzajemnie wzbogać swoje umiejętności poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. W ten sposób możemy tworzyć, bawić się i jednoczyć się ze sobą. Kultywujemy tradycję, a „Tradycja to dziedzictwo na szczęście, na zdrowie Polskiej

śląska i łódzka. Na stołach pojawiły się prawdziwe przysmaki, wśród nich:

otrzymało każde dziecko. Specjalna komisja oceniała Stoły Tradycyjny wśród Lokalnych

pierogi, kiszka kartoflana, kiełbasa, żurek, ciasteczka skwarkowe, baby drożdżowe oraz sękacze. Licznie zgromadzeni mieszkańcy podczas pikniku mieli więc możliwość, oprócz wspaniałego biesiadowania, przy dopisującej pogodzie, wziąć udział w konkursach, jak chociażby w Rajdzie Nordic Walking w formie rodzinnej sztafety, gdzie przyznano zwycięzcom nagrody pieniężne. Przeprowadzono też konkurs dla dzieci „Kim jest senator?”. Tutaj również nie obyło się bez nagród i słodyczy, które

Grup Działania. I miejsce przyznano LGD z Krotoszyna - Okno Południowej Wlkp., na II miejscu znalazła się Ostrzeszowska LGD, a na III LGD Dobra Widawa. Nie zabrakło też wyróżnień dla LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz Wrót Wielkopolski. Sporym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Kępińskiej Grupy Rozpoznania - rekonstruującej Polskie Jednostki Zbrojne a także stoiska garncarstwa, kowalstwa, wikliniarstwa, tkania oraz malowania porcelany, szydełkowania, rękodzielnictwo, wyrobów pszczelniczych. Uwieńczeniem rodzinnej majówki był biesiadny koncert w wykonaniu zespołu znanego wszystkim fanom śląskich szlagierów - Karpowicz Family. Przez całe spotkanie dopisywał dobry humor i zabawa, która przy dźwiękach muzyki. (jk)

Zachęcamy Państwa także do zgłaszania do nas bulwersujących Was spraw. Do Waszej dyspozycji jest nasz interwencyjny numer telefonu - 884 085 398. Odbierzemy na pewno, a jeśli nie to na pewno oddzwonimy! Zapraszam do lektury!

Michał Zaczyk, redaktor naczelny

została przy okazji zbliżającego się Dnia Matki i przybrała bardzo towarzyski, integracyjny charakter. Spotkanie było doskonałą okazją do propagowania idei tak ważnego dla wszystkich święta oraz „siły macierzyństwa” poprzez realizację warsztatów dla mam

powracających na rynek pracy po porodzie. Ważnym elementem było szkolenie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego przez Grabowskie Centrum Ratownictwa Medycznego, a które skierowane było do młodych matek. Podczas imprezy odbyła się także akcja wspólnego Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 Kępno propagowania oraz wspierania tel.: 62 58 31 550 • fax: 62 58 31 550 • mail: redakcja@radiosud.pl transplantologii poprzez kamZespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny panię edukacyjną i społeczną • Andrzej Mroziński • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska „oświadczenie woli w nadziei • Ireneusz Czechlowski • Witold Rybczyński; i ratowania życia innych”. • Druk: POLSKAPRESSE SP. Z O.O., ODDZIAŁ POLIGRAFIA, - „Nie zabieraj narządów do DRUKARNIA WROCŁAW nieba, one potrzebne są tutaj • Skład: Michał Zaczyk • Współpraca: FOTO-STUDIO 2000 Wydawca: mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk, na ziemi” - to ważna kwestia, Smardy Dolne, ul. Wielka 3a, 46-200 Kluczbork abyśmy mieli świadomość, że

reklama

Rodziny” i to jest najważniejsze - powiedziała podczas spotkania senator Andżelika Możdżanowska. Założeniem sobotniej majówki było promowanie zdrowego stylu życia, jak również dbanie i angażowanie się w rozwój przedsiębiorczości lokalnej, integrowanie, wymiana poglądów i spędzanie czasu z najbliższymi. Jednym z ważniejszych elementów integrujących była bez wątpienia kuchnia. I to właśnie w Ustroniu spotkały się Cztery Kultury Produktu Tradycyjnego, czyli kuchnie regionalne: kuchnia opolska, wielkopolska, dolno-

reklama w kurierze 62 58 315 50

Kępno - Szpital, rej. 502 517 325, przyjęcia: soboty


21/05/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Absolutorium jednogłośnie Radni Powiatu Kępińskiego jednogłośnie udzielili absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2012 Zarządowi Powiatu podczas wyjazdowych XXIX Obrad Sesji Rady, które odbyły się w Zajeździe Wielkopolskim w Siemianicach. Budżet roku 2012 był pierwszym budżetem w całości przygotowanym i wykonanym przez obecny Zarząd Powiatu Kępińskiego. - Był to bardzo trudny rok - mówił przed głosowaniem starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. - Wydatki budżetu przekroczyły

51 milionów złotych, z tego po raz pierwszy z w historii samorządu wydano ponad 12 mln na inwestycje, o ponad 70% więcej niż przed rokiem. Wszystkie inwestycje realizowane były z wykorzystaniem środków zewnętrznych, co pozwoliło na realizację największych inwe-

tunkowego w okrojonej wersji pozwoliła zaoszczędzić ponad 2 mln złotych i przeznaczyć je na inne zadania. Musieliśmy podjąć pewne wyzwania związane z inwestycjami. To był rok największych inwestycji w historii powiatu. Jak wcześniej mówiłem są trzy najważniej-

stycji w historii powiatu. Budowa Szpitalnego Oddziału Ra-

sze dziedziny, o które musimy dbać tj. służba zdrowia, drogi

da dla osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowana kotłownia i instalacja CO. In-

westycja dofinansowana jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-

i oszczędzanie poprzez zmniejszanie kosztów użytkowania naszych budynków, które się po prostu waliły. Ponad 12 mln złotych na inwestycje to 24% budżetu - mówił starosta. Zadłużenie samorządu wzrosło do 17 mln złotych, co stanowi 38% i nie przekracza średniego zadłużenia samorządów w Polsce. - Dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Zarząd wraz Radą realizują politykę inwestycyjną nastawioną na jak największe wykorzystanie dotacji, bez których realizacja wielu przedsięwzięć nie była by możliwa - dodał starosta. W bieżącym roku powiat będzie kontynuował rozpoczęte inwestycje i przygotowywał się będzie do realizacji kolejnych przedsięwzięć, szczególnie związanych z modernizacją i rozbudową dróg powiatowych. (icz)

Termomodernizacja Urzędu trwa Cały czas trwają prace budowlane przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. Remont rozpoczął się marcu tego roku. Budynek zostanie ocieplony, wymieniona zostanie stara stolarka okienna i drzwiowa, wyremontowane schody zewnętrzne, zamontowana winreklama

racyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 74% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem projektu była termomodernizacja trzech największych w gminie obiektów użyteczności publicznej czyli Szkoły Podstawowej w Siemianicach, Gimnazjum w Opatowie, które wyremontowane zostało w roku 2011, oraz budynku Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. W sierpniu planuje się zakończenie realizacji całego projektu. (jk)

informacje

3

SŁUPIA: Dzień integracji Po raz VII już Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem organizuje Dzień Integracji.Tym razem pod hasłem „Szkoła pełna możliwości”. Integracja w szerokim znaczeniu wyraża się w takim samym wzajemny stosunku pełno i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Taki właśnie cel przyświeca już od kilku lat Zespołowi Szkół Specjalnych, który organizuje każdego roku „Dzień Integracji. Na spotkanie, które odbędzie się 28 maja szkoła zaprasza rodziców dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym ale również rodziców, których niepokoi rozwój ich dzieci i mają oni wątpliwości czy pracują z nimi w dobry sposób i dobrą drogą. - Dzień Integracji obchodzimy aby pokazać nie tylko rodzicom ale również zaproszonym gościom na czym polega praca z dziećmi niepełnospraw-

nymi intelektualnie, uważamy, że należy o tym głośno mówić - powiedziała dyrektor ZSS Beata Lewek. Spotkanie rozpocznie się o godz.10.00. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z obecną sytuacją placówki, jej funkcjonowaniem i tym co oferuje przyszłym uczniom, jakie maja nowe możliwości po zmianie miejsca lokalizacji a również jakie efekty daje prowadzona w szkole terapia. W tym dniu przewidziano również przedstawienie szkolnego koła teatralnego oraz wystawę prac. Imprezą towarzyszącą będzie Piknik Rodzinny pod hasłem „Nasze Kępińskie Kilimandżaro”. Piknik odbędzie się w sobotę 1 czerwca na lądowisku Kliny/k. Kępna od godziny 10.00. Jego organizatorem jest jak zawsze Janusz Smiatacz jeżdżący na wózku inwalidzkim były wojskowy pilot i kontroler ruchu lotniczego oraz Zespół Szkół Specjalnych. Organizatorzy zapowiadają sporo atrakcji, m.in jak zawsze loty samolotem. (jk)


4 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZĄ JEDNOSTKĘ OSP

Każdy z nas wie jak ważna jest praca strażaków i nikogo do tego faktu przekonywać nie trzeba. Chcąc docenić ich pracę startujemy z Plebiscytem na Najpopularniejszą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapraszamy słuchaczy Radia SUD oraz Czytelników Gazety Bezpłatnej Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego do udziału w SMS-wym Plebiscycie na Jednostkę OSP Powiatu Kępińskiego. Wspólnie wybierzmy Najlepszych z Najlepszych! Każdy z Was może zdecydować o tym, które z formacji otrzymają możliwość dokonania zakupów: za I miejsce o wartości 1.000 zł, za II miejsce o wartości 750 zł, za III miejsce o wartości 500 zł w sklepie strażackim prowadzonym przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Kaliszu. Nagrodą dodatkową za I miejsce jest materiał promocyjny emitowany w Radiu SUD oraz zamieszczony w Gazecie Bezpłatnej Kurierze Lokalnym. Plebiscyt rozstrzygany będzie w systemie „argentyńskim”: - I etap w dniach 8 – 29.04.2013 – udział bierze 57 jednostek OSP. W tym etapie odpadły z rywalizacji następujące jednostki: OSP KRZYŻOWNIKI, OSP ANIOŁKA PIERWSZA, OSP WODZICZNA, OSP ŻURAWINIEC, OSP KUŹNICA TRZCIŃSKA, OSP JOANKA, OSP MARIANKA MROCZEŃSKA, OSP POMIANY, OSP ŁĘKA MROCZEŃSKA, OSP SMARDZE, OSP WERONIKOPOLE, OSP MNICHOWICE, OSP MIECHÓW, OSP CHOJĘCIN, OSP GOLA, OSP CZERMIN, OSP SŁUPIA POD BRALINEM - II etap w dniach 30 kwietnia - 13 maja - udział bierze 40 jednostek, które otrzymają w I etapie największą liczbę głosów W tym etapie odpadły z rywalizacji: OSP PIASKI, OSP SZALONKA, OSP KIERZNO, OSP DONABORÓW, OSP WIELKI BUCZEK, OSP RYCHTAL, OSP MECHNICE, OSP BIADASZKI, OSP LIPIE, OSP SZKLARKA MIELĘCKA. - III etap w dniach 14 - 27 maja: udział bierze 30 jednostek, które otrzymają w II etapie największą liczbę głosów - IV etap w dniach 28 maja - 10 czerwca: udział bierze 20 jednostek, które otrzymają w III etapie największą liczbę głosów. - Runda Finałowa w dniach 11 - 24 czerwca: udział bierze 10 jednostek, które otrzymają w IV etapie największą liczbę głosów. Głosowanie zamykane jest o godz.12 ostatniego dnia każdego etapu. Głosy uzyskane przez jednostkę w każdym etapie zsumują się. Jak głosować? Listę jednostek biorących udział w Plebiscycie wraz z kodami znajdziecie w Gazecie Bezpłatnej Kurierze Lokalnym Powiatu Kępińskiego oraz na portalu radosud.pl. Żeby zagłosować należy wysłać sms pod numer 71601 w treści wpisując SUD.OSP.X, gdzie X to numer jednostki OSP. Koszt jednego sms’a wynosi 1 zł plus VAT (1,23 zł). Wśród biorących udział w głosowaniu wylosowany zostanie tablet. Podajemy listę jednostek według kolejności na podstawie głosów już uzyskanych. 10 jednostek o najniższej liczbie głosów 27 maja o godzinie 12.00 odpadnie z dalszego udziału w zabawie. OSP TURKOWY OSP OLSZOWA OSP DOMANIN OSP DROŻKI OSP MYJOMICE-OSTRÓWIEC OSP KĘPNO OSP DOMASŁÓW OSP MROCZEŃ OSP BARANÓW OSP ŚWIBA OSP SŁUPIA POD KĘPNEM OSP LASKI OSP TABOR WIELKI OSP BARANÓW MURATOR OSP TRZEBIEŃ OSP NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA OSP GRĘBANIN OSP TRZCINICA OSP ŁĘKA OPATOWSKA OSP RZETNIA OSP TRĘBACZÓW OSP OPATÓW OSP PIOTRÓWKA OSP MIKORZYN OSP RAKÓW OSP BRALIN OSP PERZÓW OSP SIEMIANICE OSP PROSZÓW OSP JANKOWY

SMS o treści sud.osp.53 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.32 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.8 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.11 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.30 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.16 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.9 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.29 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.2 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.48 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.44 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.20 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.49 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.3 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.52 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.31 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.13 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.51 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.23 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.41 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.50 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.33 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.36 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.27 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.39 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.5 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.34 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.42 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.38 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.14 na numer 71601

21/05/2013

Powiat zmienił prognozę Radni Powiatu Kępińskiego wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany mają umożliwić pozyskanie zewnętrznych środków na modernizację dróg powiatowych. Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego otwierają drogę do wpisania samorządu do Strategii Finansowej woj. Wielkopolskiego w przyszłej perspektywie unijnej. Starosta Włodzimierz Mazurkiewicz wyjaśniał, że jest to jedna z niewielu szans na pozyskanie ogromnych środków finansowych na modernizację dróg powiatowych, których sam samorząd nigdy nie będzie w stanie wyłożyć. Temat poru-

szano już w lutym bieżącego roku, wówczas określono go alternatywną obwodnicą, co wzbudziło wiele kontrowersji. - Zupełnie niepotrzebnie zaczęto mówić o obwodnicy Kępna, zastępczej obwodnicy (...) Tak naprawdę my chcemy skorzystać z możliwości wpisania nas do Planu Wojewódzkiego, jest taka możliwość. Aby wyremontować, tak naprawdę w przyszłej kadencji około 30 km dróg od Opatowa po Mikorzyn - powiedział starosta. Wpisanie do Strategii Województwa Wielkopolskiego i pozyskanie ogromnych środków finansowych na remont dróg, może być ostatnią okazją na tak duże przedsięwzięcie. - To jest okazja niesamowita. Nie będzie drugiej okazji, żeby dostać takie pieniądze na modernizację dróg. Dróg mówiąc o jezdni, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Gdybyśmy dostali 30 mln złotych na drogi, to byłby to skok cywilizacyjny - dodał Mazurkiewicz.

Zdaniem starosty budując i remontując drogi powiatowe nie można mówić o osłabieniu pozycji Kępna w staraniach o obwodnicę miasta.

miasta”, po co robimy drogi od Darnowca po Kozę Wielką, przecież to można by nazwać zachodnią obwodnicą Kępna. Walczmy o pieniądze dla tego

- Gdybyśmy myśleli tymi kategoriami, że to osłabi naszą siłę przebicia jeśli chodzi o obwodnice Kępna to po co robimy zjazd i węzeł w Bralinie, po co robiliśmy ul. Przemysłową nazywając ją „małą obwodnica

powiatu, bo to jest naprawdę szansa - powiedział starosta. Modernizacja i rozbudowa 28 km dróg powiatowych mogła by rozpocząć się już w 2014 koku i trwać do 2016 roku. (icz)

sprawa zostanie rozwiązana. Od września będzie znacznie bezpieczniej. - Ścieżki rowerowo-piesze spełniają dodatkowo funkcje rekreacyjną, co jest ich nie

trasy do uprawiania sportu: biegów, nordic walking czy wycieczek rowerowych. Przykładem mogą być powstałe w minionych latach ścieżki łączące Kępno z Grębaninem.

małym atutem - twierdzi wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek. Są to świetne

W godzinach popołudniowych korzysta z nich bardzo dużo osób w różnym wieku, dba-

jących o swoją sprawność i kondycję. - Będzie ich więcej, powstaną kolejne, tym razem połączą inne miejscowości gminy - zapewnia wójt. - Mamy dużo planów, gorzej jest z pieniędzmi. Teraz kończy się budowa ścieżki rowerowopieszej Donaborów-Jankowy, ale w planach są kolejne między innymi Mroczeń-Łęka Mroczeńska oraz GrębaninMroczeń. Powstające ścieżki rowerowopiesze w gminie Baranów są wykonywane z masy asfaltowej, co jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Potwierdzą to korzystający na co dzień z podobnych ścieżek wykonanych z kostki betonowej. Budowana ścieżka rowerowo-piesza połączy osiedle Murator z Donaborowem. (icz)

Gmina przyjazna rowerzystom W ostatnich latach w gminie Baranów powstało najwięcej kilometrów tras rowerowo-pieszych. Kolejne są w trakcie budowy. Jeszcze w lipcu ma zakończyć się budowa ścieżki rowerowopieszej Jankowy – Donaborów, która była długo oczekiwana przez mieszkańców tych miejscowości. Na obrzeżach Donaborowa mieści się Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci i młodzież z tych właśnie miejscowości. Problem bezpiecznego dojazdu do szkoły był od wielu lat poruszany przez rodziców. Teraz reklama


21/05/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Druhowie z Perzowa odznaczeni

informacje

5

KĘPNO: Konkurs wiedzy o UE

Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak zauważył, że służba strażaków zawodowych i ochotników to piękny przykład nowoczesnego patriotyzmu. - Rycerze Św. Floriana to ludzie, którzy potrafią ratować tych, którzy znaleźli się w potrzebie i za to w naszej ojczyźnie jesteśmy im wdzięczni - powiedział. Dzień Strażaka w Poznaniu zakończył festyn rodzinny, podczas którego zaplanowano pokaz sprzętu i muzealnych pojazdów pożarniczych oraz prezentację strażackich grup specjalistycznych. Sobotni wyjazd do Poznania możliwy był dzięki zaangażowaniu wójt Gminy Perzów Bożeny Henczycy, która pomogła w jego sfinansowaniu. (ugp)

9 maja w Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie odbył się III Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej. Zmagania gimnazjalistów oceniało jury w składzie: Sabina Steinert, Maria Balcerzak, Ewa Michałczyk, Natalia Fiołka oraz prze-

drużyny Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie (Izabela Rojkiewicz, Monika Pietr, Adrian Albert, opiekun Natalia Fiołka) oraz po wspaniałym finiszu Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie (Paulina Kasendra, Anna Mikołowska, Katarzyna Kopacka,

ARTwarium rusza z projektem

wodniczący Jan Kasendra. Konkurs stał na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie. Ostatecznie wygrała drużyna Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie (Przemysław Gawiński, Jakub Izydorski, Paweł Skiba przygotowani przez Marcelinę Tymińską i Agnieszkę Czarnasiak-Szydłowską) przed Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie (Karol Stawski, Daniel Śliwowski, Tomasz Kosik, opiekun Sabina Steinert). III miejsce ex aequo zajęły

opiekun Ewa Michałczyk). IV miejsce przypadło Gimnazjum im. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach (Kinga Kłobuch, Anna Biczysko, opiekun Maria Balcerzak). Aby umilić czas oczekiwania na końcowy werdykt jury przygotowano krótką część artystyczną. Konkurs przygotowany został przez Szkolny Klub Europejski. Poczęstunek dla uczestników konkursu uświetniło ciasto z firmy Cukiernictwo- Piekarnictwo Jarczak S.C. w Bralinie. (red)

90 zasłużonych strażaków zawodowych i ochotników z całej Polski otrzymało w sobotę 11 maja w Poznaniu, podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Strażaka, medale i odznaczenia. W tym gronie znaleźli się Zygmunt Jasiak z OSP Perzów, którego oznaczono Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Zdzisław Kruszelnicki z OSP Trębaczów odznaczony – Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Wyróżnienia strażakom wręczali: przewodniczący Za-

Stowarzyszenie Artwarium od maja br. przez najbliższe 9 miesięcy realizować będzie projekt: „Media – art, czyli twórczo i na wysokich falach”. Wszystko dzięki środkom unijnym otrzymanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Młodzież w Działaniu’. „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki niemu młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Pomysł młodzieżowego stowarzyszenia znalazł się wśród 12 wniosków na skalę ogólnopolską, które otrzymały największą sumę ocen Narodowej Agencji w ramach Akcji Inicjatywy Młodzieżowe reklama

rządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz oraz podsekretarz

Wiceminister podziękował strażakom za codzienny trud. Stanisław Rakoczy przypomniał też, że w Polsce dzięki współpracy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej

stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy.

powstał najlepszy w Europie system ratowniczo-gaśniczy. Przewodniczący Zarządu

(w sumie złożono na skalę kraju 229 wniosków). Jest to Akcja dla tych, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mile widziane jest tutaj zaangażowanie i wsparcie lokalnych samorządów i organizacji. Projekt powinien być czymś nowym dla jego autorów i realizatorów oraz dla społeczności lokalnej, w której działają. Powinien pomagać w zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczeń zarówno realizatorom, jak i odbiorcom ich działań. W planach projektu ARTwarium znajduję się m.in.: katedra muzyczna, warsztaty teatralne, warsztaty dziennikarsko – medialne, wyjazd edukacyjno – szkoleniowy do Warszawy, organizacja tematycznych koncertów i festiwalu oraz otwarcie PKK – Punktu Kreatywnych Kulturalnie. Główne działania warsztatowe nastąpią tuż po wakacjach, natomiast warsztaty dziennikarsko – medialne, funkcjonowanie PKK nastąpi już w

miesiącu maju. Nie obędzie się bez ciekawych działań: produkcji słuchowisk radiowych, konfrontacji różnorodnych kultur muzycznych podczas audycji radiowych oraz wystąpień koncertowych. - Główną ideą warsztatu teatralnego będzie wykreowanie kilkuosobowej grupy składającej się z młodzieży, która po przejściu pewnego etapu szkoleniowego podejmie na odrębnej płaszczyźnie próbę poprowadzenia warsztatów dla najmłodszych uczestników projektu: dzieci w wieku klas 1-3 szkół podstawowych - zapowiada Iza Chwołka, wiceprezes ARTwarium. Jeżeli chcesz odkryć wspólne cechy mediów oraz rządzących ich rozwojem prawidłowości. Chcesz nauczyć się zasad komunikowania masowego (medialnego), dziennikarstwa lokalnego, mediów i publiczności mediów masowych. Członkowie stowarzyszenia zapraszają do swojej ekipy. Zapisy na pozostałe warsztaty i podejmowane działania będą systematycznie ogłaszane na

stronie internetowej: www.radio.bralin.pl, na profilu BRALIN FM na Facebooku oraz w lokalnej prasie oraz portalach informacyjnych. Lokalne radio podczas etapu powstawania za jeden ze swoich celów działalności, który znalazł swoje odzwierciedlenie w tworzonej ramówce rozgłośni, przyjęło promowanie i rozwój działalności muzycznej młodzieży w regionie. - Zaczynamy realizować projekt, który charakteryzuje się specyficznym podejściem, jest przygotowany, realizowany i koordynowany samodzielnie przez grupę młodych ludzi. „Media – art” to dla nich możliwość indywidualnego podejścia do nauki, wolontariat w zakresie pracy z dziećmi, zdobycie potwierdzonego doświadczenia przez formalną organizację, sposobność prowadzenia warsztatów dla młodszych uczestników oraz szansa na kreatywne inicjatywy - mówi Dawid Kosakiewicz, członek zarządu ARTwarium. (br)

KĘPNO: Okradł pracodawcę Kępińscy policjanci zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który skradł swojemu pracodawcy co najmniej 4000 zł. Policjanci ustalili, że 48-letni mieszkaniec gminy Kępno w grudniu 2010 roku, będąc zatrudniony jako kierowca w jednym z miejscowych zakładów stolarskich, systematycznie okradał swojego pracodawcę. Rozwoził towar do sklepów meblowych na terenie całego kraju, skąd pobierał gotówkę za dostar-

czony towar. Nigdy jednak w całości nie przekazywał pieniędzy swojemu pracodawcy. W istocie skradzione pieniądze przegrywał na grach hazardowych tzw. automatach o niskich wygranych. Był kompletnie zaskoczony pojawieniem się teraz policjantów, gdyż był przekonany, że sprawa nigdy nie wyjdzie na jaw, bo nikt faktów kradzieży nie zgłaszał na policję. Kradzież jest przestępstwem ściganym z urzędu, za które grozi kara do 5 lat więzienia. (jk)


6 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

KĘPNO: Rowerowa majówka udana Kępiński Ośrodek Kultury w minioną niedzielę zainaugurował sezon rowerowy. W wycieczce szlakiem szlakiem czerwonym, imieniaem Henryka Tyszkiewicza

udział wzięło ponad sto osób, ktore pod kierunkiem Krzysztofa Soboka przemierzyło 39 kilometrów przez Kępno, Olendry, Kliny, Myjomice, Domanin i Mikorzyn. Pierwsza w tym sezonie wycieczka rowerowa miał być nie tylko rekreacją i popularyzacją aktywnego stylu życia. Zamierzeniem organizatorów było upamiętnienie Henryka Tyszkiewicza, społecznika, regionalisty oraz wieloletniego organizatora kępińskich wycieczek rowerowych a także upowszechnianie histo-

rii i kultury Kępna. Dlatego na trasie majowej wycieczki znalazły się punkty ważne dla naszego miasta. Uczestnicy odwiedzili między innymi Kopiec i pomnik upamięt-

niający przekazanie w 1282r. Przemysławowi II Pomorza Wschodniego. Była to okazja do poszerzenia wiedzy na temat historii Kępna. Podczas rowerowej trasy nie zabrakło też rywalizacji sportowej. Pasjonaci dwoch kółek odwiedzili tez Świteziankę” w Myjomicach oraz Ośrodek „Mikory” w Mikorzynie, gdzie tradycyjnie organizatorzy z Kępińskiego Ośrodka Kultury przygotowali piknik integracyjny z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. (jk)

SIEMIANICE: Konkurs krasomówczy Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Siemianicach na VII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy, który odbędzie się 23 maja o godz. 9:00. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Kępińskiego. Odbędzie się prelekcja na temat Szembeków oraz gwary południowej Wielkopolski. reklama

21/05/2013

Rusza termomodernizacja ZSP Rusza kolejny etap termomodernizacji jednostek starostwa powiatowego w Kępnie. Dobiega końca termomodernizacja budynku Urzędu Powiatowego i rozpoczyna się kolejna, jedna z największych inwestycji, termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, która trwać będzie do kwietnia przyszłego roku. Jednocześnie przebiegać będzie termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi, jej zakres jest jednak znacznie mniejszy niż kępińskiej szkoły i zakończony ma być jeszcze w tym roku. Modernizacji poddany zostanie także dworek Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Termomodernizacja była niezbędna z dwóch powodów. - Jedna przyczyna jest prosta, budynki się po prostu sypią. Przykładem mógł być stan

DPS w Rzetni, Urzędu Starostwa i tak samo szkół. Drugą przyczyną jest oszczędzanie. Aby dzisiaj oszczędzać musimy te budynki tak zmodernizować, aby kosztowna energia wykorzystywana do ogrzewania nie grzała pustych nie wykorzystanych przestrzeni - tłumaczy starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. Inwestycje realizowane są w ramach projektu przygotowanego przez starostwo „Zarządzanie energią” i dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Koszty wszystkich inwestycji szacowane były na ponad 9 mln złotych. Już teraz wiadomo, że koszty będą znacznie niższe. Przetarg na termomodernizację ZSP nr 1 został już zakończony i w najbliższych dniach zostanie wyłoniona firma. - Jesteśmy po przetargu, który bardzo dobrze wypadł pod względem korzystnych ofert. Jeszcze mamy jedynie pewne dylematy z rozstrzygnięciem ponieważ kwota zaproponowana przez jedną z firm jest bardzo niska i to nas niepokoi.

Jednak myślę, że w ciągu kilku dni zostanie to wyjaśnione dodaje starosta. Zakres termomodernizacji ZSP zakłada wymianę wszystkich okien w budynku, ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymianę oświetlenia i instala-

magał wyłączania z zajęć dydaktycznych poszczególnych części budynków. - Zamierzamy od wrześnie skorzystać z gościnności Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i tam zająć dwie-trzy sale lekcyjne, wykorzystać pomieszczenia

cji elektrycznej na korytarzach szkolnych oraz zmianę systemu ogrzewania i instalacji grzewczej. Szkoła rezygnuje z miejskiej sieci ciepłowniczej i przechodzi na własny system gazowy. Zakres prac przewidzianych podczas termomodernizacji kępińskiej jedynki jest bardzo duży i będzie wy-

Biblioteki Powiatowej oraz zamierzam rozmawiać z ks. proboszczem Jerzym Palpuchowskim odnośnie prowadzenia nauki religii w Domu Katolickim - zapowiada dyrektor Zygmunt Nowacki. Prace modernizacyjne mogą się rozpocząć już w przyszłym tygodniu. (icz)

Konkurs ogłoszony został na dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszowie, Kierznie i Hanulinie, Zespołu Szkół w Mikorzynie a także Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie. Konkurs przeprowadzony został 7 maja. W jego wyniku funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej w Olszowie nadal pełnić będzie, jedyna kandydatka na to stanowisko,

Jolanta Figiel. W Hanulinie jedyną kandydaturę zgłosił dotychczasowy dyrektor Henryk Grzesiak. Dyrektorm Szkoły Podstawowej w Kierznie została Maria Burzała, również jedyna osoba, która zgłosiła swój akces. Jeżeli chodzi o Zespół Szkół w Mikorzynie do walki o dyrektorski fotel przystąpiły dwie osoby: dotychczasowy dyrektor Paweł

Hoja oraz Jolanta Jędrecka, która wcześniej pełniła już tę funkcję. Konkurs wygrała Jolanta Jędrecka. W konkursie na dyrektora Przedszkola Samorządowego nr4 w Kępnie wystartowały dwie kandydatki: Anna Moś i Maria Szupińska. Dyrektorem została wybrana Anna Moś. (jk)

Wybrano dyrektorów szkół W Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie rozstrzygnięty został konkurs na dyrektorów szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy.


21/05/2013

Piątek 05:35 Telezakupy 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:10 Polityka przy kawie 08:25 Domisie 08:55 Telezakupy 09:30 Zaklinaczka słoni 10:35 Słownik polsko@polski 11:05 Plebania (1480) 11:30 Moda na sukces (5839) 11:50 Jutro finał Ligi Mistrzów 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:30 To się opłaca – magazyn 12:50 Najmłodsi w zoo (14) 13:25 Jaka to melodia? 14:00 Klan (2451) 14:30 Rezydencja (12) 15:00 Wiadomości 15:25 Sprawa dla reportera 16:20 Moda na sukces (5840) 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Opole! Kocham cię! 18:20 Ranczo (90) 19:10 Wieczorynka: Miś Uszatek 19:30 Wiadomości 20:25 Mała Moskwa (3) – polski serial obyczajowy 21:25 Pidżama party (Sleepo2 ver) – komedia USA 2004 Reż. Joe Nussbaum, wyk. Alexa Vega, Scout Taylor-Compton. (100 min) 23:05 Nowe stanowisko – ko3 mediodramat USA 2008 Reż. Steve Conrad, wyk. Seann William Scott. (90 min) 00:45 Tajemnica twierdzy szyfrów (11) 01:40 Cudowne miejsce – polski 3 film obyczajowy 1994 Reż. Jan Jakub Kolski, wyk. Grażyna Błęcka-Kolska. 03:20 Weekendowy magazyn filmowy 03:40 Zagadkowa Jedynka 04:35 Zakończenie programu

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

24 maja 2013 Piątek 06:05 Telezakupy 06:25 Złotopolscy (117) 07:05 M jak miłość (212) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:35 Barwy szczęścia (949) – polski serial obyczajowy 11:15 Na dobre i na złe (55) 12:15 Makłowicz w podróży 12:50 Ja to mam szczęście!  – ulubione skecze 13:05 Wojciech Cejrowski  – boso przez świat 13:40 Kabaret Moralnego Niepokoju przedstawia 14:40 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 15:10 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:45 Panorama – kraj 16:15 Dr House (178) – serial obyczajowy USA 17:10 Castle (57) – serial kryminalny USA 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 20:05 Barwy szczęścia (950) – polski serial obyczajowy 20:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 21:45 Dzięki Bogu już weekend – program rozrywkowy 23:05 Tylko dla dorosłych – program rozrywkowy 23:20 Piąty stadion 23:25 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (22) – serial USA 00:20 Paradoks (12) 01:15 PitBull (13) 02:10 Mrzonka – komedia 3 romantyczna USA 2002 Reż. John C. Walsh, wyk. Martin Donovan, Mary-Louise Parker. (90 min) 03:40 Zakończenie programu

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Rodzina zastępcza plus 09:00 Świat według Bundych 09:30 Świat według Kiepskich 10:00 Trudne sprawy 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Ludzie Chudego – polski serial komediowy 13:00 Przyjaciółki (13) – polski serial obyczajowy 14:00 Pierwsza miłość (1715) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1716) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 Fałszywa dwunastka II 2 – komedia amerykańsko-kanadyjska 2005 (s.7) Reż. Adam Shankman, wyk. Steve Martin, Eugene Levy, Piper Perabo. (110 min) 22:00 Wojownik z gwiazd 3 – amerykańsko-niemiecki film przygodowy 2008 Reż. Howard McCain, wyk. James Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston. (145 min) 00:25 Trzy dni na miłość – program rozrywkowy 01:35 Zagadkowa noc – quiz 03:15 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

reklama 7

24 maja 2013 05:15 Rozmowy w toku – talk-show 06:10 Mango – telezakupy 07:15 Na Wspólnej (1767) – polski serial obyczajowy 07:50 Doradca smaku – magazyn 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:10 Kocham. Enter – polski serial fabularno-dokumentalny 13:10 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:10 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Rozmowy w toku – talk-show 16:55 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 17:55 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 18:55 Doradca smaku – magazyn 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:00 Gladiator – ang.-amer. 4 dramat kostiumowy 2000 polecamy Gs.3 Reż. Ridley Scott, wyk. Russell Crowe, Connie Nielsen, Oliver Reed. (190 min) 23:10 Blade: Mroczna Trójca 3 – horror USA 2004 Reż. David Goyer, wyk. Wesley Snipes, Kris Kristofferson. (135 min) 01:25 Kuba Wojewódzki 02:25 Uwaga! – magazyn 02:40 Arkana magii 04:00 Rozmowy w toku 04:55 Uwaga! – magazyn 05:00 Zakończenie programu

05:20 We dwoje 06:40 Męski typ – talk-show 07:10 Sąd rodzinny 08:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:10 Detektywi – polski serial fab.-dok. 10:15 Ostry dyżur (90) – serial obyczajowy USA 11:15 Mango – telezakupy 12:50 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 13:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Dr House (6) – serial obyczajowy USA 15:50 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Ostry dyżur (91) – serial obyczajowy USA 18:00 39 i pół – polski serial komediowy 19:00 Dr House (7) – serial obyczajowy USA 20:00 Krucjata w dżinsach 3 – niem.-luksem.-bel.-hol. film przygodowy 2006 (s.7) Reż. Ben Sombogaart, wyk. Stephanie Leonidas, Emily Watson, Michael Culkin. (130 min) 22:10 Delta Force II (Delta 1 Force 2: The Colombian Connection) – film akcji USA 1990 Reż. Aaron Norris, wyk. Chuck Norris, Begonya Plaza, Paul Perri. (140 min) 00:30 Ostatni postój (Rest Stop) 2 – horror USA 2006 Z Reż. John Shiban, wyk. Deanna Russo, Joey Mendicino, Michael Childers. (105 min) 02:15 Arkana magii 04:20 W roli głównej: Marcin Meller, Bożena Dykiel 04:50 Zakończenie programu

05:10 I Like It 05:30 Triumf miłości (138) 06:25 4music 07:30 Gliniarz i prokurator (86) 08:30 Komisarz Rex (13) 09:30 Otchłań namiętności (145 i 146) 11:30 I Like It 12:30 Dekoratornia 13:00 Telesprzedaż 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 Komisarz Rex (14) 16:00 Gliniarz i prokurator (87) – serial kryminalny USA 17:00 Otchłań namiętności (147 i 148) – telenowela meksykańska 19:00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 20:00 6 Pyton II – horror USA 2002 21:55 Spadkobiercy 23:00 Sprawdzian z miłości – film erotyczny USA Z 00:55 Wzór (58) – serial kryminalny USA 01:50 Gość Wydarzeń 02:10 To był dzień 03:10 4music 04:00 I Like It

06:00 Dyżur 06:30 No problem! 07:00 Tom i Jerry 07:25 Timon i Pumba 07:55 Xena – wojownicza księżniczka (18) 08:50 13. posterunek 10:05 Błękitny patrol (61) 11:00 Nash Bridges (38) 12:00 Taki jest świat 12:50 Pogromcy szczurów 13:45 Pogromczynie duchów 14:45 Kręcimy z gwiazdami 15:35 13. posterunek 16:50 Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty 18:00 Xena – wojownicza księżniczka (19) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 7 Ostatni z rodu Wołkodaw – rosyjski film fantasy 2007 (s.7) 23:00 6 Megaszczęki kontra megamacki – horror USA 2009 00:55 7 Instynkt drapieżcy – horror australijski 2010 02:45 Zobacz to!


8 kurier tv Sobota 07:40 Droga do finału 08:00 Naszaarmia.pl 08:25 Kaktus i Mały 08:35 Dora poznaje świat 09:10 Kung-fu panda: Legenda o niezwykłości 09:40 Superninja 10:10 Jak to działa? 10:40 Latarnicy.pl 11:00 1000 pierwszych dni 11:20 Weekendowy magazyn filmowy 11:45 Polskie drogi (7) 13:25 Jaka to melodia? 14:00 Najmłodsi w zoo (14) 14:30 Droga do finału 15:10 Hannah Montana i Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert – film dok. 17:00 Teleexpress 17:30 Ojciec Mateusz (121) 18:20 Już dziś finał Ligi Mistrzów 18:30 Ale mądrale! – talk-show 19:10 Wieczorynka: Bob budowniczy 19:30 Wiadomości 20:05 Rajdowe Samochodowe MP: Rajd Wisły 20:15 Piąty stadion 20:25 L Piłka nożna Liga Mistrzów: Borussia Dortmund – Bayern Monachium polecamy Gs.9 23:05 Piąty stadion 23:15 Wszyscy kochają Mandy 3 Lane – horror USA 2006 Z Reż. Jonathan Levine, wyk. Amber Heard, Anson Mount, Whitney Able. (100 min) 00:55 Trio – dramat polski 1987 3 Reż. Paweł Karpiński, wyk. Danuta Kowalska, Jan Szurmiej. (70 min) 02:05 Niebezpieczna piękność 3 – dramat USA 1998 Reż. Marshall Herskowitz, wyk. Catherine McCormack. 04:00 Londyńczycy (5) 04:45 Zakończenie programu

Niedziela 05:45 W labiryncie (91 i 92) 06:40 Pełnosprawni 07:00 Msza św. 08:00 Tydzień 09:00 Ziarno 09:35 Oferta pana Alberta 10:05 Biegajmy razem 10:25 Kariera Nikodema Dyzmy (7) 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:10 Między ziemią a niebem 12:45 Nie ma jak Polska 13:20 Mała Moskwa (3) 14:20 Zabójcze pszczoły – angielski film dokumentalny 15:40 Świteź – polski film dok.y 16:05 Ale mądrale! – talk-show 16:50 Kolarstwo górskie: Skandia Maraton Lang Team MTB. 17:00 Teleexpress 17:30 Nie ma jak u mamy polecamy Gs.13 18:20 Jaka to melodia? polecamy Gs.13 19:00 Wieczorynka: Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda 19:30 Wiadomości 20:04 Rajdowe Samochodowe MP: Rajd Wisły 20:07 Koszykówka: Tauron Basket Liga – kronika 20:20 Ranczo (91) 21:20 Oświadczyny po irlandz2 ku – amer.-irl. komedia romantyczna 2010 (s.15) Reż. Anand Tucker, wyk. Amy Adams, Matthew Goode, Adam Scott. (110 min) 23:10 Niebezpieczna piękność 3 – dramat USA 1998 Reż. Marshall Herskowitz, wyk. Catherine McCormack, Rufus Sewell. (125 min) 01:15 Downton Abbey (5) 02:10 Londyńczycy (6) 02:55 Zakończenie programu

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY 25 maja 2013 Sobota 05:50 Czterdziestolatek – 20 lat później (2): Głodówka, czyli zamykanie parasola – polski serial komediowy 07:05 M jak miłość (993) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 11:00 Barwy szczęścia (946–948) 12:45 Życie od kuchni – reality show 13:20 Wielkie ucieczki zwierzaków – angielski serial dokumentalny 13:45 Ja to mam szczęście!  – ulubione skecze 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:40 Słowo na niedzielę 15:50 Stawka większa niż życie (2) – polski serial wojenny 17:05 Kocham to, co lubię – magazyn 17:40 Dzięki Bogu już weekend – program rozrywkowy 18:00 Panorama 18:55 Postaw na milion 20:05 Dobry wieczór z Neo-NówO ką – program rozrywkowy 22:15 Terrorysta (Ticker) – film 2 sensacyjny USA 2001 Reż. Albert Pyun, wyk. Tom Sizemore, Dennis Hopper, Steven Seagal. (105 min) 00:00 Danakil – koncert 00:55 Mrzonka – komedia ro3 mantyczna USA 2002 Reż. John C. Walsh, wyk. Martin Donovan, MaryLouise Parker, Rebecca Gayheart. (100 min) 02:35 Terrorysta (Ticker) – film 2 sensacyjny USA 2001 Reż. Albert Pyun, wyk. Tom Sizemore, Dennis Hopper, Steven Seagal. (90 min) 04:05 Zakończenie programu

25 maja 2013

07:45 Co nowego u Scooby’ego? 08:15 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 08:45 Kacze opowieści: poszukiwacze zaginionej lampy – film anim. 10:15 Ewa gotuje 10:45 Scooby Doo na tropie mumii – film anim. 12:30 Kung Pow – Wejście Wy3 brańca – komedia sensacyjna USA/Hongkong 2002 Reż. Steve Oedekerk, wyk. Steve Oedekerk, Fei Lung, Leo Lee. (90 min) 14:00 L Formuła 1 GP Monako – kwalifikacje. 15:15 Bocelli w Toskanii  – wywiad 15:55 Fałszywa dwunastka II 2 – komedia amerykańskokanadyjska 2005 (s.7) Reż. Adam Shankman, wyk. Steve Martin, Eugene Levy, Piper Perabo. (115 min) 17:50 Magia bez tajemnic O – program rozrywkowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 Faceci w czerni II 3 – film s.f. USA 2002 (s.11) Reż. Barry Sonnenfeld, wyk. Tommy Lee Jones, Will Smith. (110 min) 22:00 Tora! Tora! Tora! – amer.4 -jap. dramat wojenny 1970 polecamy Gs.3 Reż. Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda, wyk. Martin Balsam, Joseph Cotten. (180 min) 01:00 Nietoperze: krwawe 1 żniwa – horror USA 2007 Reż. Jamie Dixon, wyk. Tomas Arana, Bill Cusack. 02:40 Zagadkowa noc – quiz 03:40 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

26 maja 2013 Niedziela 06:30 Matka 24h 07:15 M jak miłość (994) 08:05 Barwy szczęścia (949 i 950) 09:10 Kultura, głupcze 09:50 Zwierzęta – moje życie 10:55 Wojciech Cejrowski  – boso przez świat 11:30 Makłowicz w podróży – magazyn 12:10 Hrabia Monte Christo (4) – francusko-niemieckowłoski serial przygodowy 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Jak rozpętałem II wojnę światową (1/2) – komedia polska 1969 Reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Wirgiliusz Gryń, Stanisław Milski. (100 min) 16:20 Na dobre i na złe (525) – polski serial obyczajowy 17:20 Życie od kuchni – reality show 18:00 Panorama 18:55 Dzięki Bogu już weekend – program rozrywkowy 20:05 Rambo III – film 3 sensacyjny USA 1988 polecamy Gs.3 Reż. Peter MacDonald, wyk. Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc de Jonge. (110 min) 21:55 Głęboka woda (9) – polski serial obyczajowy 22:55 Kocham kino – felieton 23:30 WOK – wszystko o kulturze – magazyn 00:15 Chaos – dramat polski 2005 3 Reż. Xawery Żuławski, wyk. Marcin Brzozowski, Magdalena Cielecka, Maria Strzelecka. (140 min) 02:35 Tulipan (6) 03:35 Hrabia Monte Christo (4) 05:05 Zakończenie programu

21/05/2013

05:00 Uwaga! – magazyn 05:20 Mango – telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie – magazyn, prowadzi Maja Popielarska 08:25 Akademia ogrodnika – magazyn 08:30 Dzień dobry TVN – magazyn 11:00 Na Wspólnej (1764–1767) – polski serial obyczajowy 12:50 Ugotowani – reality show 13:50 Perfekcyjna pani domu – reality show 14:50 Top Model. Zostań modelką – reality show 15:55 Przepis na życie (13) – polski serial obyczajowy 16:55 Bitwa o dom – reality show 18:00 Kuchenne rewolucje – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Ile waży koń trojański? 3 – komedia polska 2008 polecamy Gs.3 Reż. Juliusz Machulski, wyk. Ilona Ostrowska, Maciej Marczewski, Robert Więckiewicz. (160 min) 22:40 Polowanie na druhny 4 (Wedding Crashers) – komedia romantyczna USA 2005 Reż. David Dobkin, wyk. Vince Vaughn, Owen Wilson, Christopher Walken. (145 min) 01:05 Norbit – komedia 1 romantyczna USA 2007 Reż. Brian Robbins, wyk. Eddie Murphy, Thandie Newton, Cuba Gooding jr. (120 min) 03:05 Uwaga! – magazyn 03:20 Arkana magii – program interaktywny 04:40 Zakończenie programu

05:20 W roli głównej 05:45 Misja Martyna 07:00 Mango – telezakupy 09:05 Rodzinka jak inne – serial USA 09:35 Tajemnice Smallville (3) – serial s.f. USA 10:35 Przyjaciele – serial komediowy USA 12:05 Krucjata w dżinsach 3 (Kruistocht in spijkerbroek) – niemiecko-luksembursko-belgijsko-holenderski film przygodowy 2006 2006 (s.7) Reż. Ben Sombogaart, wyk. Stephanie Leonidas, Emily Watson, Michael Culkin. (130 min) 14:15 Czterej pancerni i pies (13) – polski serial wojenny 15:30 Chuck – serial komediowy USA 16:30 Dr House (3–5) – serial obyczajowy USA 19:30 Sknerus (Greedy) 3 – komedia USA 1994 Reż. Jonathan Lynn, wyk. Michael J. Fox, Kirk Douglas, Nancy Travis. (140 min) 21:50 Hot Rod – komedia USA 3 2007 (s.11) Reż. Akiva Schaffer, wyk. Andy Samberg, Jorma Taccone, Bill Hader. (110 min) 23:40 Nico: ponad prawem 3 (Above the Law) – film sensacyjny USA/Hongkong 1988 (s.15) Reż. Andrew Davis, wyk. Steven Seagal, Henry Silva, Ron Dean. (125 min) 01:45 Arkana magii – program interaktywny 03:50 W roli głównej: Ewa Minge, Tomasz Jacyków, Joanna Senyszyn 04:20 Zakończenie programu

05:10 I Like It 05:50 Spadkobiercy 06:50 mała Czarna 07:50 Galileo: Rycerze 08:50 Winx Club – włoski serial animowany 09:50 Łowca krokodyli: dzienniki 11:00 Galileo 12:00 mała Czarna 13:00 Spadkobiercy 14:00 Wzór (59) – serial kryminalny USA 14:50 Ferrari World Abu Dhabi 15:55 Mindfreak – iluzjonista Criss Angel 16:50 6 Miłośnicy psów – komedia USA 2006 19:00 Galileo 20:00 Stop! Drogówka 21:00 8 Confetti – angielska komedia romantyczna 2006, re. Debbie Isitt, wyk. Martin Freeman 23:05 8 Armia Boga – horror USA 1995, reż. Gregory Widen Z 01:15 Chłopaki z taśmy 02:10 mała Czarna 03:10 I Like It 03:55 4music

05:40 Misja Martyna – extra (1/8) – program Martyny Wojciechowsskiej 06:50 Mango – telezakupy 08:55 Czterej pancerni i pies (13) – polski serial wojenny 10:10 Chuck – serial komediowy USA 11:05 Druh mama (Mr. Troop 2 Mom) – komedia USA 2009 Reż. William Dear, wyk. George Lopez, Daniela Bobadilla, Jane Lynch. (105 min) 12:50 Sknerus (Greedy) – kome3 dia USA 1994 Reż. Jonathan Lynn, wyk. Michael J. Fox, Kirk Douglas, Nancy Travis. (140 min) 15:10 Poszukiwacze (The Sear4 chers) – western USA 1956 Reż. John Ford, wyk. John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles. (145 min) 17:35 Czterej pancerni i pies (13) – polski serial wojenny 18:55 Kobra – oddział specjalny (8) – niemiecki serial sensacyjny 20:00 Nico: ponad prawem 3 (Above the Law) – film sensacyjny USA/Hongkong 1988 (s.15) Reż. Andrew Davis, wyk. Steven Seagal, Henry Silva, Ron Dean. (130 min) 22:10 Mentalista (23) – serial kryminalny USA 23:10 Projekt Monster (Clover3 field) – film katastroficzny USA 2008 (s.23) Reż. Matt Reeves, wyk. Michael Stahl-David, Lizzy Caplan. (105 min) 00:55 Arkana magii 03:00 Druga strona medalu 03:30 W roli głównej 04:45 Pascal: po prostu gotuj 05:20 Zakończenie programu

05:10 Dekoratornia 05:30 Łowca krokodyli: dzienniki 06:35 Winx Club 07:35 6 Miłośnicy psów – komedia USA 2006 09:45 Wyścigi samochodowe: Grand Prix Monaco 10:30 Tester 11:00 Galileo 12:00 Mindfreak – iluzjonista Criss Angel 13:00 Dekoratornia 13:30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 14:30 Tester 14:50 8 Jock – film obyczajowy RPA 1992 17:05 8 Godzilla kontra Mechagodzilla – japoński film s.f. 2002 19:00 Galileo 20:00 7 Władca komarów – horror USA 2005, reż. Tibor Takács 21:55 7 Na szczycie – film sensacyjny USA 1998 (s.15) 00:00 7 Na krawędzi ciemności II – film sensacyjny USA 1994 02:05 Tydzień na świecie 03:05 I Like It

06:00 Dyżur 06:30 W blasku fleszy 07:00 Taki jest świat 07:55 Steve Irwin – łowca krokodyli 08:55 Niewiarygodne sceny z życia zwierząt 10:00 8 Wymiatacz – komedia USA 2011 11:55 Barbie i podwodna tajemnica II – kanadyjski film animowany 2012 13:40 Przygody młodego Indiany Jonesa (14) 15:50 Pana Magorium cudowne emporium – komedia USA 2007 17:35 Stawka większa niż życie (9) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 7 Wasabi: Hubert zawodowiec – jap.fr. komedia sensacyjna 2001 (s.11) 22:00 7 Liczy się tylko kasa – komedia amer.-niem. 2002 00:00 8 Siostra Betty – komediodramat amer.-niem. 2000 02:25 Zobacz to!

26 maja 2013

06:00 Yogi Bear Show 06:30 Franklin i skarb jeziora – film anim. 08:00 Tom i Jerry 08:30 Co nowego u Scooby’ego? 09:00 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 09:30 Scooby Doo i cyberpościg – film anim. 11:00 Kacze opowieści: Poszukiwacze zaginionej lampy – amer.-fr. film animowany 1990 12:30 Foto Models Poland 2013 13:30 L Formuła 1 Grand Prix Monako. 16:00 Kabarety – program rozrywkowy 16:55 Faceci w czerni II (Men 3 In Black 2) – film s.f. USA 2002 (s.11) Reż. Barry Sonnenfeld, wyk. Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson. (115 min) 18:50 Wydarzenia 19:30 Państwo w państwie – program publicystyczny 20:00 Majowy Kabareton O w Ostródzie 23:00 Na krawędzi (13) – polski serial sensacyjny Tomek, Andrzej, Tamara i Potocki oglądają relację z konferencji, dotyczącej handlu żywym towarem i sprawy zabójstw kobiet z fundacji „La Liberta”. Anka uważa, że sprawa nie jest jeszcze wyjaśniona. 00:00 Sprawca Zero (Suspect 3 Zero) – thriller USA 2004 Reż. E. Elias Merhige, wyk. Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Carrie-Anne Moss. (125 min) 02:05 Polska Liga Piłki Ręcznej mężczyzn – magazyn 04:00 Tajemnice losu – magazyn 06:00 Zakończenie programu

05:00 Uwaga! – magazyn 05:20 Mango – telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie – magazyn 08:25 Akademia ogrodnika – magazyn 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Bitwa o dom – reality show 11:55 Co za tydzień – magazyn 12:20 Lekarze (12) – polski serial obyczajowy 13:20 Prawo Agaty (13) – polski serial obyczajowy 14:25 Kochany urwis (Problem 2 Child) – komedia USA 1990 Reż. Dennis Dugan, wyk. John Ritter, Jack Warden, Michael Oliver. (95 min) 16:00 Akademia Policyjna V: 2 Misja w Miami Beach (Police Academy 5: Assignment Miami Beach) – komedia USA 1988 Reż. Alan Myerson, wyk. Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Leslie Easterbrook. (120 min) 18:00 Ugotowani – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 X Factor – show 21:45 Norbit – komedia 1 romantyczna USA 2007 Reż. Brian Robbins, wyk. Eddie Murphy, Thandie Newton, Cuba Gooding jr. (125 min) 23:50 RocknRolla – kryminał 4 USA 2008 Reż. Guy Ritchie, wyk. Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie Newton, Mark Strong. (140 min) 02:10 Uwaga! – magazyn 02:25 Arkana magii – program interaktywny 03:45 Zakończenie programu

radiosud.pl

06:00 Kręcimy z gwiazdami 07:00 Stawka większa niż życie (9) 08:20 Steve Irwin – łowca krokodyli 09:20 Bindi: opowieści z dżungli 10:20 Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty 11:20 Barbie w „Dziadku do orzechów” – film animowany USA 2001 13:00 Przygody młodego Indiany Jonesa (15) 14:50 6 Tajemnica templariuszy (1) – film przygodowy kanadyjski 2009 16:40 9 Autostopem przez galaktykę – ang.-amer. film s.f. 2005 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 7 Czyściciel – komedia kryminalna USA 2007 (s.15) 21:55 Spartakus: Zemsta (6 i 7) 00:15 7 Meteor (1/2) – film katastroficzny USA 2009 (s.19) 02:25 Zobacz to!


21/05/2013 Poniedziałek 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:09 Polityka przy kawie 08:25 Król Maciuś Pierwszy 08:40 Opowiedz nam coś, Miluy 08:50 Telezakupy 09:30 Świat z lotu ptaka 10:30 Operacja „Życie” 11:00 Okrasa łamie przepisy 11:30 Moda na sukces (5840) 12:00 Wiadomości i Agrobiznes 12:35 Klimaty i smaki – magazyn 12:55 Tajemniczy rosomak 13:35 Jaka to melodia? 14:10 Jedna scena – magazyn 14:25 Prawdziwe życie – uwikłani – polski serial fab.-dok. 15:00 Wiadomości 15:25 Ranczo (91) 16:25 Moda na sukces (5841) 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Klan (2452) 18:25 Elżbieta Jaworowicz. Tak było – tak jest 18:40 Prawdziwe życie – uwikłani – polski serial fab.-dok. 19:10 Wieczorynka: Noddy 19:30 Wiadomości 20:25 Wielki test o Europie – teleturniej 22:05 Downton Abbey (5) 23:10 Kiedyś będziemy szczęśliwi – polski film dok. 23:55 Prawdziwe życie – uwikłani – polski serial fab.-dok. 00:35 Duchy Goi – dramat 3 amer.-hiszp. 2006 polecamy Gs.3 Reż. Milosz Forman, wyk. Javier Bardem, Natalie Portman. (115 min) 02:30 Notacje – polski serial dok. 02:35 Naszaarmia.pl – magazyn 03:05 Kiedyś będziemy szczęśliwi – polski film dok. 03:45 Zagadkowa Jedynka 04:45 Zakończenie programu

Wtorek 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:09 Polityka przy kawie 08:25 Przyjaciele z podwórka 08:50 Telezakupy 09:30 Tajemniczy rosomak 10:05 Wajrak na tropie 10:30 Rok w ogrodzie 11:05 Plebania (1481) 11:30 Moda na sukces (5841) 12:00 Wiadomości i Agrobiznes 12:35 Apetyt na EURO-pę 12:50 Zabójcze meduzy – film dok. 13:30 Jaka to melodia? 14:00 Klan (2452) 14:30 Rezydencja (13) 15:00 Wiadomości 15:25 Komisarz Alex (38) 16:25 Moda na sukces (5842) 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Klan (2453) 18:30 Prawdziwe życie – małżonkowie – serial fab.-dok. 19:10 Wieczorynka: Stacyjkowo 19:30 Wiadomości 20:25 Po prostu. Program Tomasza Sekielskiego 21:20 Duchy Goi – dramat 3 amer.-hiszp. 2006 polecamy Gs.3 Reż. Milosz Forman, wyk. Javier Bardem, Natalie Portman. (125 min) 23:25 Zemsta (18) 00:10 Prawdziwe życie – małżonkowie – serial fab.-dok. 00:55 Wezwanie 3 – dramat polski 1997 Reż. Mirosław Dembiński, wyk. Jadwiga JankowskaCieślak. (75 min) 02:10 Notacje – polski serial dok. 02:30 Po prostu. Program Tomasza Sekielskiego 03:10 Jedna scena – magazyn 03:25 Zagadkowa Jedynka 04:30 Zakończenie programu

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY 27 maja 2013 Poniedziałek 06:05 Telezakupy 06:25 Złotopolscy (118) 07:05 M jak miłość (213) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:50 Barwy szczęścia (950) – polski serial obyczajowy 11:30 Na dobre i na złe (56) 12:30 Coś dla Ciebie – program publicystyczny 12:55 Kocham kino – magazyn 13:35 Zaklinaczka dzieci – angielski serial dokumentalny 14:40 Ja to mam szczęście! 15:10 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:45 Panorama – kraj 16:05 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 17:10 Castle (58) 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu 19:25 Ja to mam szczęście! 19:55 Ja to mam szczęście!  – ulubione skecze 20:05 Barwy szczęścia (951) – polski serial obyczajowy 20:40 M jak miłość (995) – polski serial obyczajowy 21:35 Kulisy serialu „M jak miłość” 21:45 Tomasz Lis na żywo – program publicystyczny 22:50 Magia kłamstwa (31) – serial kryminalny USA 23:45 Patriotyzm po węgiersku – francuski film dok. 00:30 Rambo III – film 3 sensacyjny USA 1988 polecamy Gs.3 Reż. Peter MacDonald, wyk. Sylvester Stallone, Richard Crenna. (110 min) 02:20 Tomasz Lis na żywo 03:10 Oficerowie (6) 04:00 Magia kłamstwa (31) 04:40 Zakończenie programu

9

27 maja 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Rodzina zastępcza plus 09:00 Świat według Bundych 09:30 Świat według Kiepskich 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Ludzie Chudego – polski serial komediowy 13:00 Dom nie do poznania – reality show 14:00 Pierwsza miłość (1716) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1717) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 Hancock – komedia 3 sensacyjna USA 2008 Reż. Peter Berg, wyk. Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Jae Head. (105 min) 21:55 Lokator (The Lodger) 3 – thriller USA 2009 Reż. David Ondaatje, wyk. Alfred Molina, Hope Davis, Shane West, Donal Logue. (120 min) 23:55 24 godziny (17) – serial sensacyjny USA 01:00 Zagadkowa noc – quiz 03:00 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

28 maja 2013 Wtorek 06:05 Telezakupy 06:25 Złotopolscy (119) 07:05 M jak miłość (214) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:35 Barwy szczęścia (951) – polski serial obyczajowy 11:15 Na dobre i na złe (57) 12:05 Unia Utrechcka 12:30 WOK – wszystko o kulturze – magazyn 12:50 Kultura, głupcze – magazyn 13:35 W pieluchach na planie – angielski film dok. 14:40 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 15:10 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:45 Panorama – kraj 16:10 M jak miłość (995) 17:00 Mariolka prawdę ci poO wie – program rozrywkowy 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 19:55 Ja to mam szczęście!  – ulubione skecze 20:05 Barwy szczęścia (952) – polski serial obyczajowy 20:40 M jak miłość (996) – polski serial obyczajowy 21:35 Kulisy serialu „M jak miłość” 21:45 Magazyn „Ekspresu reporterów” 22:50 Uwikłani – polski film dok. 23:55 Ślubnie, nieślubnie, inaczej (5) – angielski serial obyczajowy 00:55 Ziemia obiecana (2) – polski serial obyczajowy 02:00 Magazyn „Ekspresu reporterów” 03:05 Ślubnie, nieślubnie, inaczej (5) 03:50 Zakończenie programu

kurier tv

05:15 Rozmowy w toku – talk-show 06:10 Mango – telezakupy 07:15 Co za tydzień – magazyn 07:50 Doradca smaku – magazyn kulinarny 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:10 Kocham. Enter – polski serial fabularno-dokumentalny 13:10 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:10 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Rozmowy w toku – talk-show 16:55 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 17:55 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 18:55 Doradca smaku – magazyn 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1768) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Lekarze (13) – polski serial obyczajowy 22:30 Perfekcyjna pani domu – reality show 23:30 Wybrani (12) – serial sensacyjny USA 00:30 Partnerki (10) – serial kryminalny USA 01:30 Uwaga! – magazyn 01:45 Arkana magii 03:05 Rozmowy w toku 04:55 Uwaga! – magazyn 05:15 Zakończenie programu

05:20 We dwoje 06:40 Męski typ 07:10 Sąd rodzinny 08:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:10 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 10:15 Ostry dyżur (91) – serial obyczajowy USA 11:15 Mango – telezakupy 12:50 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 13:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Dr House (7) – serial obyczajowy USA 15:50 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Ostry dyżur (92) – serial obyczajowy USA 18:00 39 i pół – polski serial komediowy 19:00 Dr House (8) – serial obyczajowy USA 20:00 Upadek (Falling Down) 4 – dramat angielsko-amerykańsko-francuski 1993 polecamy Gs.3 Reż. Joel Schumacher, wyk. Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey. (140 min) 22:20 Kobra – oddział specjalny (9) – niemiecki serial sensacyjny 23:20 Rozpalić ogień (Catch 3 a Fire) – thriller Francja/W. Brytania/USA/RPA 2006 Reż. Phillip Noyce, wyk. Tim Robbins, Derek Luke, Bonnie Henna. (130 min) 01:30 Arkana magii 03:35 Druga strona medalu: Jan Podgórski 04:05 W roli głównej: Anna Głogowska 04:45 Pascal: po prostu gotuj 05:20 Zakończenie programu

05:10 I Like It 05:30 Triumf miłości (139) 06:25 4music 07:30 Gliniarz i prokurator (87) 08:30 Komisarz Rex (14) 09:30 Otchłań namiętności (147 i 148) 11:30 I Like It 12:30 Życiowe role gwiazd 13:00 Telesprzedaż 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 Komisarz Rex (15) – aus.-niem. serial sensacyjny 16:00 Gliniarz i prokurator (88) – serial kryminalny USA 17:00 Otchłań namiętności (149 i 150) – telenowela meksykańska 19:00 Galileo 20:00 Stop! Drogówka 21:00 Ferrari World Abu Dhabi 22:05 7 SOS dla Tokio – japoński film s.f. 2003 00:05 mała Czarna 01:05 Chłopaki z taśmy 02:05 Gość Wydarzeń 02:25 To był dzień 03:20 4music 04:10 I Like It

05:20 We dwoje 06:40 Męski typ – talk-show 07:10 Sąd rodzinny 08:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:10 Detektywi – polski serial fab.-dok. 10:15 Ostry dyżur (92) – serial obyczajowy USA 11:15 Mango – telezakupy 12:50 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 13:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Dr House (8) – serial obyczajowy USA 15:50 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Ostry dyżur (93) – serial obyczajowy USA 18:00 39 i pół – polski serial komediowy 19:00 Dr House (9) – serial obyczajowy USA 20:00 Projekt Monster (Clover3 field) – film katastroficzny USA 2008 (s.23) Reż. Matt Reeves, wyk. Michael Stahl-David, Lizzy Caplan, Jessica Lucas. (110 min) 21:50 Nie z tego świata (13) – serial s.f. USA 22:45 Nieodebrane połączenie 2 (One Missed Call) – horror japońsko-amerykańsko-niemiecki 2008 Reż. Eric Valette, wyk. Shannyn Sossamon, Edward Burns, Ana Claudia Talancón. (110 min) 00:35 Arkana magii 02:40 Druga strona medalu: Tomasz Gollob 04:10 W roli głównej: Michał Wiśniewski 04:45 Pascal: po prostu gotuj 05:20 Zakończenie programu

05:10 Tester 05:30 Triumf miłości (140) 06:25 4music 07:30 Gliniarz i prokurator (88) 08:30 Komisarz Rex (15) 09:30 Otchłań namiętności (149 i 150) – telenowela meksykańska 11:30 I Like It 12:30 Tester 13:00 Telesprzedaż 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 Komisarz Rex – niem.aus. serial sensacyjny 16:00 Gliniarz i prokurator (89) – serial kryminalny USA 17:00 Otchłań namiętności (151 i 152) – telenowela meksykańska 19:00 Galileo 20:00 Galileo: Wiedźmy i święte 21:00 Śmierć na talerzu 22:00 8 Kameleon: Wyspa przeklęta – film sensacyjny USA 2001 23:55 7 SOS dla Tokio – japoński film s.f. 2003 01:55 Gość Wydarzeń 02:15 To był dzień 03:10 4music 04:00 I Like It

06:00 Dyżur 06:30 Menu na miarę 07:00 Tom i Jerry 07:55 Xena – wojownicza księżniczka (19) 08:50 13. posterunek 10:00 Błękitny patrol (62) 11:00 Nash Bridges (39) 12:00 Sekrety i kłamstwa 13:00 Pogromcy szczurów 14:00 Steve Irwin – łowca krokodyli 15:00 Sekundy grozy 15:30 13. posterunek 16:50 Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty 18:00 Xena – wojownicza księżniczka (20) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 6 Jadowita cisza – thriller USA 2009 21:50 Meteor – film katastroficzny amerykański 2009 (s.19) 23:50 7 Instynkt drapieżcy – horror australijski 2010, reż. Josh Reed, wyk. Krew Boylan 01:35 Zobacz to!

28 maja 2013

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Rodzina zastępcza plus 09:00 Świat według Bundych 09:30 Świat według Kiepskich 10:00 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Ludzie Chudego – polski serial komediowy 13:00 Dom nie do poznania 14:00 Pierwsza miłość (1717) 14:45 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1718) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 W stronę słońca 1 – thriller USA 2005 (s.23) Reż. Christopher Wingfield Morrison, wyk. Steven Seagal, Chiaki Kuriyama, Eddie George. (120 min) 22:00 Ekipa na swoim – reality show 23:00 Orient Ekspres, czyli 2 śmierć, oszustwo i przeznaczenie – kanad.-bułg.-amer. film sensacyjny 2001 Reż. Mark Roper, wyk. Richard Grieco, Romina Mondello, Christoph Waltz. (120 min) 01:00 8. Sopocka Noc Kabaretowa 01:30 Zagadkowa noc – quiz 03:15 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

05:15 Rozmowy w toku – talk-show 06:10 Mango – telezakupy 07:15 Na Wspólnej (1768) – polski serial obyczajowy 07:50 Doradca smaku – magazyn kulinarny 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 12:10 Kocham. Enter – polski serial fabularno-dokumentalny 13:10 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:10 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Rozmowy w toku – talk-show 16:55 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 17:55 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1769) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Progr@m – magazyn Najnowsze technologie, najciekawsze gadżety na rynku i najświeższe rozwiązania telekomunikacyjne. 22:30 Kuba Wojewódzki – talk-show 23:30 Superwizjer – magazyn 00:05 Ugotowani – reality show 01:05 Uwaga! – magazyn 01:20 Arkana magii 02:40 Rozmowy w toku 04:55 Uwaga! – magazyn 05:05 Zakończenie programu

radiosud.pl

06:00 Dyżur 06:30 No problem! 07:00 Tom i Jerry 07:30 Timon i Pumba 07:55 Xena – wojownicza księżniczka (20) 08:50 13. posterunek 10:00 Błękitny patrol (63) 11:00 Nash Bridges (40) 12:00 Sekrety i kłamstwa 13:00 Pogromcy szczurów 14:00 Steve Irwin – łowca krokodyli 15:00 Sekundy grozy 15:35 13. posterunek 16:50 Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty 18:00 Xena – wojownicza księżniczka (21) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 7 Układ stulecia – komedia USA 1983 (s.23) 22:20 7 Wasabi: Hubert zawodowiec – japońskofrancuska komedia sensacyjna 2001 (s.11) 00:05 Króliczki Playboya 01:50 Zobacz to!


10 kurier tv Środa 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:10 Polityka przy kawie 08:25 Tabaluga 08:50 Telezakupy 09:30 Zabójcze meduzy 10:05 Wszechświat, który znamy 10:35 Cudowne miejsca 11:05 Plebania (1482) 11:30 Moda na sukces (5842) 12:00 Wiadomości 12:05 Agrobiznes 12:30 Pustynne lwy – angielski film dokumentalny 13:30 Jaka to melodia? 14:00 Klan (2453) 14:30 Rezydencja (14) 15:00 Wiadomości 15:25 Ojciec Mateusz (121) 16:25 Moda na sukces (5843) 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Klan (2454) 18:30 Prawdziwe życie – prawnicy – polski serial fab.-dok. 19:10 Wieczorynka: Bolek i Lolek 19:30 Wiadomości 20:05 Koszykówka: Kronika Tauron Basket Liga 20:15 Piąty stadion 20:25 Karmazynowy przypływ 4 – film sensacyjny USA 1995 polecamy Gs.25 Reż. Tony Scott, wyk. Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven. (120 min) 22:25 Prawdziwe życie – prawnicy – polski serial fab.-dok. 22:50 Detoks (8 i 9) 00:45 Prawdziwe życie – prawnicy – polski serial fab.-dok. 01:30 Front – kryminał USA 2010 2 Reż. Tom McLoughlin, wyk. Andie MacDowell. (95 min) 03:05 Notacje – polski serial dok. 03:15 Zagadkowa Jedynka 04:15 Zakończenie programu

Czwartek 05:35 Wodnikowe Wzgórze 06:05 W labiryncie (93 i 94) 07:05 Koty mówią! – film animowany 2003 08:30 Pingwiny z Madagaskaru 09:00 Kardynał Wojtyła papieżem 10:00 Uroczystość Bożego Ciała 13:05 Mali mistrzowie sztuki przetrwania – austriacki film dokumentalny 14:05 Jaka to melodia? 14:40 Klan (2454) 15:05 Wall-E – film animowany USA 2008 polecamy Gs.29 17:00 Teleexpress 17:20 Jaka to melodia? 17:55 Klan (2455) 18:30 Prawdziwe życie – komornicy – polski serial fab.-dok. 19:10 Wieczorynka: Mikołajek 19:30 Wiadomości 20:05 MŚ w Rajdach Samochodowych: Rajd Grecji 20:10 GOL T-Mobile Ekstraklasa – magazyn 20:25 Opowieści z Narnii: Ksią3 żę Kaspian – ang.-amer. film fantasy 2008 polecamy Gs.29 Reż. Andrew Adamson, wyk. Ben Barnes, Georgie Henley, Skandar Keynes. (160 min) 23:05 Front – kryminał USA 2010 2 Reż. Tom McLoughlin, wyk. Andie MacDowell, Daniel Sunjata. (105 min) 00:50 Prawdziwe życie – komornicy – polski serial fab.-dok. 01:35 Faustyna – polski 3 film biograficzny 1994 Reż. Jerzy Łukaszewicz, wyk. Dorota Segda, Mirosława Dubrawska. (80 min) 02:55 Notacje – polski serial dok. 03:05 Zagadkowa Jedynka 04:05 Zakończenie programu

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY 29 maja 2013 Środa 06:05 Telezakupy 06:25 Złotopolscy (120) 07:05 M jak miłość (215) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:35 Barwy szczęścia (952) – polski serial obyczajowy 11:15 Na dobre i na złe (58) 12:15 15:10 do Łagiewnik – polski film dokumentalny 12:50 WOK – wszystko o kulturze – magazyn 13:10 Wojciech Cejrowski  – boso przez świat 13:45 Duże dzieci – talk-show 14:35 Ja to mam szczęście! 15:10 Rodzinka.pl 15:45 Panorama – kraj 16:10 M jak miłość (996) 17:00 Mariolka prawdę ci poO wie – program rozrywkowy 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu 19:25 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 19:55 Ja to mam szczęście!  – ulubione skecze 20:05 Barwy szczęścia (953) – polski serial obyczajowy 20:40 Na dobre i na złe (526) – polski serial obyczajowy 21:45 Jak rozpętałem II wojnę 4 światową – komedia polska 1969 Reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Jan Świderski, Wacław Kowalski. (85 min) 23:10 Reporter Polski – magazyn 23:45 Na linii strzału (16) 00:35 Lepiej być piękną i bogatą 2 – komedia fr.-pol.-niem.-ukr. 1993 Reż. Filip Bajon, wyk. Adrianna Biedrzyńska. (110 min) 02:25 Reporter Polski – magazyn 02:55 Zakończenie programu

29 maja 2013

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Rodzina zastępcza plus 09:00 Świat według Bundych 09:30 Świat według Kiepskich 10:00 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Ludzie Chudego – polski serial komediowy 13:00 Dom nie do poznania 14:00 Pierwsza miłość (1718) 14:45 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1719) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:35 Kocham cię, Beth Cooper 2 – komedia amerykańsko-kanadyjska 2009 Reż. Chris Columbus, wyk. Hayden Panettiere, Paul Rust, Jack Carpenter. (130 min) 22:45 Sześć żon i jeden pogrzeb 3 – komedia USA 2009 polecamy Gs.25 Reż. Howard Michael Gould, wyk. Tim Allen, Elisha Cuthbert, Jenna Elfman. (120 min) 00:45 Wiadomości bez cenzury 3 – komedia USA 2008 Reż. Tom Kuntz, Mike Maguire, wyk. Len Cariou, Steven Seagal. (75 min) 02:00 Zagadkowa noc – quiz 03:30 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

30 maja 2013 Czwartek 05:50 M jak miłość (216) 06:50 Barwy szczęścia (953) 07:20 Ja to mam szczęście! 07:55 Nauka na tropach świętości 09:00 Księżniczka na ziarnku grochu – film anim. 10:35 Rozmowy po-szczególne 11:10 Wojciech Cejrowski  – boso przez świat 11:45 Makłowicz w podróży 12:25 Mistrz kierownicy ucieka 2 III – komedia sensacyjna USA 1983 Reż. Dick Lowry, wyk. Jackie Gleason, Jerry Reed, Burt Reynolds. (95 min) 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl 15:45 Trędowata 3 – melodramat polski 1976 Reż. Jerzy Hoffman, wyk. Elżbieta Starostecka, Leszek Teleszyński. (100 min) 17:25 Kabaretowa Noc Listopadowa 18:00 Panorama 18:45 Kabaret Hrabi – Savoirvivre – program rozrywkowy 20:05 Barwy szczęścia (954) 20:40 Zakochani – polska komedia 2 romantyczna 2000 (s.31) Reż. Piotr Wereśniak, wyk. Magdalena Cielecka, Bartosz Opania. (120 min) 22:40 „Wagner & Verdi” O SummerNight – koncert Schönbrunn 2013 00:25 Zabijanie na śniadanie 4 – komedia USA 1997 Reż. George Armitage, wyk. John Cusack, Minnie Driver, Alan Arkin. (115 min) 02:20 Mistrz kierownicy ucieka 2 III – komedia USA 1983 Reż. Dick Lowry, wyk. Jackie Gleason. (80 min) 03:40 Zakończenie programu

21/05/2013

05:05 Uwaga! – magazyn 05:25 Rozmowy w toku – talk-show 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1769) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn 11:10 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 12:10 Kocham. Enter – polski serial fabularno-dokumentalny 13:10 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:10 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Rozmowy w toku – talk-show 16:55 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 17:55 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1770) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Top Model. Zostań modelką – reality show 22:30 Szakal – amer.-ang.-fr.3 -nor. film sensacyjny 1997 polecamy Gs.25 Reż. Michael Caton-Jones, wyk. Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier. (150 min) 01:00 Superwizjer – magazyn 01:35 Uwaga! – magazyn 01:50 Arkana magii 03:10 Rozmowy w toku 04:05 Zakończenie programu

05:20 We dwoje 06:40 Męski typ 07:10 Sąd rodzinny 08:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:10 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 10:15 Ostry dyżur (93) – serial obyczajowy USA 11:15 Mango – telezakupy 12:50 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 13:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Dr House (9) – serial obyczajowy USA 15:50 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Ostry dyżur (94) – serial obyczajowy USA 18:00 39 i pół – polski serial komediowy 19:00 Dr House (10) – serial obyczajowy USA 20:00 Droga do szczęścia 4 (Revolutionary Road) – angielsko-amerykański film obyczajowy 2008 polecamy Gs.25 Reż. Sam Mendes, wyk. Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Christopher Fitzgerald. (145 min) 22:25 Dowody zbrodni (13) – serial USA 23:30 Bardzo Dziki Zachód 3 (Wild Wild West) – western USA 1999 polecamy Gs.29 Reż. Barry Sonnenfeld, wyk. Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh. (130 min) 01:40 Arkana magii – program interaktywny 03:45 W roli głównej: Robert Kozyra 04:15 Zakończenie programu

05:10 Życiowe role gwiazd 05:30 Triumf miłości (141) 06:25 4music 07:30 Gliniarz i prokurator (89) 08:30 Komisarz Rex – niemieckoaustriacki serial sensacyjny 09:30 Otchłań namiętności (151 i 152) 11:30 I Like It 12:30 Winx Club 13:00 Telesprzedaż 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 Komisarz Rex (2) 16:00 Gliniarz i prokurator (90) 17:00 Otchłań namiętności (153 i 154) 19:00 Galileo 20:00 7 Postrach z jeziora – kanadyjskoamerykański film s.f. 2004 21:55 7 Władca komarów – horror USA 2005 23:50 9 W dolinie Elah – dramat USA 2007 polecamy Gs.29 02:15 Gość Wydarzeń 02:35 To był dzień 03:25 4music

05:00 Pascal: po prostu gotuj – magazyn 05:35 We dwoje 06:50 Mango – telezakupy 08:55 Przyjaciele – serial komediowy USA 09:55 Mały Dodo – niemiecki film animowany 2008 11:25 Na tropie skarbu – film 3 przygodowy USA 2006 Reż. Jane Beaumont Hall, wyk. Brian McNamara, Julia Campbell. (125 min) 13:30 Czarodziej Kazaam 1 – komedia USA 1996 Reż. Paul Michael Glaser, wyk. Shaquille O’Neal, Ally Walker. (115 min) 15:25 Zagubieni w kosmosie 2 – film s.f. USA 1998 Reż. Stephen Hopkins, wyk. Gary Oldman, William Hurt, Matt Leblanc. (155 min) 18:00 Brunet wieczorową porą 4 – komedia polska 1976 Reż. Stanisław Bareja, wyk. Krzysztof Kowalewski, Bożena Dykiel. (120 min) 20:00 Bardzo Dziki Zachód 3 – western USA 1999 polecamy Gs.29 Reż. Barry Sonnenfeld, wyk. Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh. (130 min) 22:10 Dzikie łowy – komedia 2 USA 2008 Reż. Fred Wolf, wyk. Steve Zahn, Allen Covert, Jonah Hill. (100 min) 23:50 Turbulencja – film 2 sensacyjny USA 1997 Reż. Robert Butler, wyk. Ray Liotta, Lauren Holly, Hector Elizondo. (120 min) 01:50 Arkana magii 03:55 W roli głównej 04:45 Pascal: po prostu gotuj 05:20 Zakończenie programu

05:10 Dekoratornia 05:30 Triumf miłości (142) 06:25 4music 07:30 Najniebezpieczniejsze chwile na morzu 08:30 Winx Club 09:00 8 Jock – film obyczajowy RPA 1992 11:15 9 Bliskie spotkania trzeciego stopnia – film s.f. USA 1977 14:05 7 Moje córki – melodramat USA 2007 16:05 6 Superdzieciaki. Geniusze w pieluchach II – komedia amer.-ang.-niem. 2004 17:55 9 Dirty Dancing – film USA 1987 20:00 0 Miś – komedia polski 1981, reż. Stanisław Bareja, wyk. Stanisław Tym (s.31) 22:25 9 W dolinie Elah – dramat USA 2007 polecamy Gs.29 00:50 8 Armia Boga – horror USA 1995 Z 03:00 Gość Wydarzeń

06:00 Dyżur 06:30 W blasku fleszy 07:00 Tom i Jerry 07:25 Timon i Pumba 07:55 Xena – wojownicza księżniczka (21) 08:50 13. posterunek 10:00 Błękitny patrol (64) 11:00 Nash Bridges (41) 12:00 Sekrety i kłamstwa 13:00 Pogromcy szczurów 14:00 Niebezpieczne spotkania 15:00 Sekundy grozy 15:30 13. posterunek 16:50 Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty 18:00 Xena – wojownicza księżniczka (22) – serial przygodowy USA 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 7 Wielki Joe – film przygodowy USA 1998 22:30 Sekundy grozy – serial dokumentalny 23:00 Spartakus: Zemsta (6 i 7) – serial kostiumowy USA Z 01:30 Zobacz to!

30 maja 2013

06:35 7 Bogus – mój przyjaciel na niby – komediodramat USA 1996 08:00 Tom i Jerry 08:50 7 Apartament dla orangutana – komedia USA 1996 10:40 Kopciuszek. Inna historia – fr. film animowany 2012 12:30 Robin Hood – kanadyjsko3 -niemiecko-angielski film przygodowy 1991 Reż. John Irvin, wyk. Patrick Bergin, Uma Thurman, Jürgen Prochnow. (130 min) 14:40 Pytanie ostateczne 3 (L’Inchiesta) – dramat włosko-hiszpańsko-amerykańsko-bułgarski 2006 Reż. Giulio Base, wyk. Daniele Liotti, Max von Sydow, Dolph Lundgren, Mónica Cruz. (140 min) 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1720) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Jedz, módl się, kochaj 3 (Eat Pray Love) – melodramat USA 2010 polecamy Gs.29 Reż. Ryan Murphy, wyk. Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem. (175 min) 22:55 Enigma – dramat angiel3 sko-amerykańsko-niemiecko-holenderski 2001 Reż. Michael Apted, wyk. Dougray Scott, Kate Winslet, Saffron Burrows. (165 min) 01:40 Zagadkowa noc – quiz 03:15 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

05:05 Uwaga! – magazyn reporterów 05:25 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1770) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn o kulturze, podróżach, sporcie 11:10 Gdzie jest generał? 4 – komedia polska 1964 Reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Elżbieta Czyżewska, Jerzy Turek, Bolesław Płotnicki. (120 min) 13:10 Ochroniarz amator 3 – komedia USA 2008 Reż. Steven Brill, wyk. Nate Hartley, Troy Gentile, Owen Wilson. (120 min) 15:10 Tata duch (Ghost Dad) 3 – komedia USA 1990 Reż. Sidney Poitier, wyk. Bill Cosby, Kimberly Russell, Denise Nicholas. (105 min) 16:55 K-9 – komedia USA 1989 3 Reż. Rod Daniel, wyk. James Belushi, Mel Harris, Kevin Tighe. (125 min) 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1771) 20:45 W-11 wydział śledczy 21:30 Kuchenne rewolucje 22:35 Laura – polski film 3 obyczajowy 2010 polecamy Gs.29 Reż. Radosław Dunaszewski, wyk. Julia Kornacka, Anna Seniuk, Sonia Bohosiewicz. (95 min) 00:10 Ostry poker w małym 3 Tokio – film sensacyjny USA 1991 Z Reż. Mark L. Lester, wyk. Dolph Lundgren. (100 min) 01:50 Uwaga! – magazyn 02:05 Arkana magii 03:25 Zakończenie programu

radiosud.pl

06:00 Dyżur 06:30 Menu na miarę 07:00 Tom i Jerry 07:45 8 Wymiatacz – komedia USA 2011 09:35 6 Tajemnica templariuszy (1/2) – kanadyjski film przygodowy 2009 11:15 Asterix Gal – film animowany 1967 12:40 Przygody młodego Indiany Jonesa (14) 14:40 7 Wielki Joe – film przygodowy USA 1998 17:00 8 Ella zaklęta – film fantasy amerykańsko-angielsko-irlandzki 2004 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 8 Bruce Wszechmogący – komedia romantyczna USA 2003 (s.31) 22:00 7 Ostatni z rodu Wołkodaw – rosyjski film fantasy 2007 (s.7) 00:55 7 Meteor – film katastroficzny USA 2009 (s.19) 02:50 Zobacz to!


21/05/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Fabryka Mebli MIRJAN poszukuje osoby na stanowisko designera sklepu internetowego z jednoczesnym wystawianiem aukcji internetowych. Oferujemy prac w m!odym, dynamicznie rozwijaj"cym si zespole ludzi. Wymagamy znajomo#ci j zyka angielskiego.

Aplikacje prosimy sk!ada& na adres:

agnieszka.noculak@meblemirjan.pl

reklama

11


12 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

W Mikorzynie dbają o zdrowie W Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie odbył się konkurs wiedzy o zdrowiu i higienie pod hasłem „Dbam o zdrowie”. Głównym celem konkursu było uświadomienie dzieciom konieczności stosowania podstawowych zasad higieny, uświadomienie potrzeb dbania o swoje zdrowie, kształtowanie postaw prozdrowotnych: właściwe odżywianie, higiena. W konkursie wzięły udział dwie placówki przedszkolne: Przedszkole Nr 4 z Kępna i Przedszkole Samorządowe w

Mikorzynie. Każde z przedszkoli reprezentowały trzyosobowe zespoły. Drużyna gości z przedszkola nr 4 z Kępna w składzie: Oliwia Sobczak,

gotowała wychowawczyni Dorota Wróblewska oraz gospodarze – drużyna z Mikorzyna w składzie: Zuzanna Ilska, Zuzanna Solecka, Krystian

gner. Trzyosobowe jury, którego reprezentowały: dyrektor Przedszkola w Mikorzynie Lidia Niechciał, nauczycielka Dorota Wróblewska oraz Izabela Kula, przedstawiciel rady rodziców, które czuwały nad dobrym przebiegiem konkursu.Obydwie drużyny wykazały się ogromną wiedzą, jak również umiejętnościami fizycznymi. Konkurs składał się z następujących części: zagadki zdrowotne, degustacja produktów i ich klasyfikacja na zdrowe i niezdrowe, tor przeszkód, czarodziejski worek z ukrytymi przedmiotami, a także „Quiz na wesoło”. Uwieńczeniem konkursu było picie soku marchwiowego na czas. Obydwie drużyny zostały nagrodzone dyplomami i upominkami. (jk)

21/05/2013 NASZE BOBASY Szymon, syn państwa Agnieszki i Krzysztofa Gałęzów z Wieruszowa urodził się dnia 14.05.2013 r. o godz. 9.52. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3470 g i miał 56 cm Julia, córka państwa Wiolety i Bartosza Zarembów z m. Krążkowy urodziła się dnia 13.05.2013 r. o godz.6.45. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3730 g i miała 55 cm Julia, córka państwa Eweliny i Jacka Krawczyków z m. Działosze urodziła się dnia 16.05.2013 r. o godz.11.25 W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3310 g i miała 53 cm

Maksymilian Forysiak i Dawid Pietrasik, których przy-

Skiba pod opieką koordynatora konkursu Izabeli Lan-

wiedzieli na nasze zaproszenia na nią - powiedziała dyrektor KOK Justyna Rojkiewicz. Celem Artystycznych Spotkań jest prezentacja dorobku artystycznego, rozbudzanie aktywnego uczestnictwa w kulturze a także wymiana doświadczeń w pracy zespołów seniorskich. - Podczas takich imprez Seniorzy integrują się, wymieniają muzyczne doświadczenia - twierdzi Justyna Rojkiewicz. Spotkają się ludzie, których łą-

czy wspólna pasja: śpiewanie i muzyka. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, całego powiatu kępińskiego i nie tylko. Ponieważ impreza przypada na 26 maja czyli Dzień Matki, w repertuarze wykonawców znajdą się utwory dedykowane Mamie.

Hubert, syn państwa Iwony i Macieja Królikowskich z Kępna urodził się dnia 17.05.2013 r. o godz. 15. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3280 g i miał 53 cm

W niedzielne popołudnie, na

scenie amfiteatru zaprezentują się soliści śpiewacy, instrumentaliści, zespoły śpiewacze i chóry. Swój artystyczny dorobek pokażą emeryci i renciści zrzeszeni w kołach, stowarzyszeniach i klubach seniora, przy ośrodkach kultury i instytucjach prowadzących działalność z seniorami. Wystąpią zespoły i soliści z powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego. - Ta impreza jest cykliczna, seniorzy bardzo aktywnie odpo-

V Artystyczne Spotkania Seniorów rozpoczną się na terenie KOSiR o godz.16.00. (jk)

9 maja br. w Bibliotece w Mroczeniu miało miejsce otwarcie wernisażu plastycznego pn. „Moje inspiracje” Magdaleny Skąpskiej.

Wystawa zgromadziła wielu gości, a wśród nich: przedstawicieli gminy, miłośników sztuki, a także przyjaciół artystki. Na wystawie zaprezentowane zostały prace wykonane w różnych technikach, głównie były to obrazy namalowane suchą pastelą, farbami akrylowymi i akwarelowymi, oraz farbami witrażowymi. Tematyka prac

była różnorodna, w większości przedstawiająca jednak martwą naturę i pejzaż. Wystawie towarzyszyła również prezentacja multimedialna, zaprezentowana przez autorkę , która przedstawiała swój dorobek plastyczny. Magdalena Skąpska jest regionalnym plastykiem, amatorem, który od najmłodszych lat nieustannie

tworzy. Jej ulubioną techniką stała się sucha pastel, a od pięciu lat wykonuje również różnego rodzaju malunki i zdobienia szyb i luster. Wystawia swoje prace głównie w Kępnie i Słupi, oraz na ogólnokrajowych konkursach plastycznych. Wystawę Magdaleny Skąpskiej można oglądać do 15 czerwca. (br)

Małgorzata, córka państwa Eweliny i Mateusza Płócienników z Kępna urodziła się dnia 17.05.2013 r. o godz.15.03 . W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3470 g i miała 56 cm

Artystyczne Spotkania Seniorów 26 maja w Kępnie odbędą się Artystyczne Spotkania Seniorów. Wydarzenie już po raz piąty organizuje Kępiński Ośrodek Kultury.

Wernisaż „Moje inspiracje”

1 (1) KARPOWICZ FAMILY: GDY MAMY SIEBIE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6558 na numer 72601 2. (2) DUET KARO: 1, 2, 3, 4 DZIUBKA MI DEJ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6232 na numer 72601 3. (3) JACEK SILSKI: LIST Z MORZA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.8940 na numer 72601 4. (4) TERESA WERNER: DAŁABYM CI DAŁA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.7099 na numer 72601 5. (P) MARIUSZ KALAGA: TERAZ JESTEŚ TYLKO MOJA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6610 na numer 72601 6. (P) BEATA I MARCIN: PIOSENKA O ŻYCIU Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6682 na numer 72601 7. (7) DUO FENIX: DOTYK ANIOŁA CZYLI PIOSENKA O MIŁOŚCI Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.3220 na numer 72601 8. (5) MONA LISA: NOC W MONTE CARLO Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6636 na numer 72601 9. (6) BAYERY: TYLKO WY RODZICE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.1991 na numer 72601 10. (N) MONA LISA: ZAGRAJ MI JESZCZE RAZ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6633 na numer 72601

Karol, syn państwa Anny i Tomasza Kula ze Skoroszowa urodził się dnia 16.05.2013 r. o godz. 21.20 . W dniu urodzenia chłopiec ważył 3100g i miał 51 cm

Eryk, syn państwa Marzeny i Wiesława Pałatów z m. Olendry urodził się dnia 17.05.2013 r. o godz. 8.17. W dniu urodzenia chłopiec ważył 2710 g i miał 52 cm

Emil, syn państwa Eweliny i Mariusza Kazimierczaków z Bralina urodził się dnia 18.05.2013 r. o godz. 16.25. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4020 g i miał 58 cm (daria)


21/05/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

ogłoszenia

13

ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE W KURIERZE ORAZ NA PORTALU radiosud.pl Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE + treść ogłoszenia pod numer 73601 (koszt 3,69 zł brutto)

OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA ORAZ PRZEZ MIESIĄC NA PORTALU radiosud.pl. Oferta dotyczy tylko Klientów Indywidualnych. Usługa ogłoszeń drobnych nie dotyczy oferowania usług, zatrudnienia pracowników, wynajęcia lokalu pod działalność. W tych przypadkach prosimy o kontakt z BiuremReklamy, tel.: 62 583 15 50

PRACA Zatrudnimy na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy : elektronika / serwisanta do naprawy sprzętu komputerowego oraz osobę do pracy na magazynie z bardzo dobrą znajomością obsługi komputera. Cv prosimy kierować do firmy Adabet ul. Młyńska 22b w Kępnie tel. 627824878 Firma zatrudni spedytorów i kierowców w transporcie krajowym i międzynarodowym z kategorią prawa jazdy c + e na dogodnych warunkach. Tel.: 532 456 808 oraz 608583535 Fabryka Mebli Piaski w Piaskach zatrudni pracownika na stanowisko brygadzisty na wydziale stelaży tapicerowanych tel. 62 78 14 112 62 78 14 113 Lub 601 537 812 Firma Dolmar z siedzibą w Donaborowie zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy szwaczki, tel.: 62 79 12 850, 62 78 12 852 lub osobiście w siedzibie firmy – Donaborów 62 Firma zatrudni elektryków z uprawnieniami. Wymagane doświadczenie. Oferujemy dobre warunki pracy i płacy, tel.: 509-044-436 Lub 62 78 195 20 Fabryka Mebli Wersal zatrudni szwaczki, osoby do montażu szkieletów drewnianych mebli. Bardzo dobre warunki pracy i płacy. Kontakt: 62 78 29 219 lub osobiście w siedzibie firmy: Jankowy 1a Fabryka Mebli Benix zatrudni operatora centrum obróbczego oraz stolarzy z doświadczeniem. Kontakt: 627829116 lub

663400913 Zakład tapicerski z Opatowa zatrudni tapicerów. Tel.: 62 78 13 330 Firma z Kępna zatrudni do działu handlu krajowego i zagranicznego dynamiczne, ambitne i konsekwentne w działaniu osoby. Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka obcego. W zamian oferujemy ciekawą i pełną wyzwań pracę, atrakcyjny system wynagrodzeń oraz duże możliwości rozwoju, tel.: 601510890 Zakład Wielobranżowy Mix w Goli zatrudni od zaraz malarza lakiernika maszyn przemysłowych. Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę i atrakcyjne warunki płacowe; tel.: 627829630 Lub 601510478.

Zatrudnię kierowcę samochodu ciężarowego, tel.: 600016168 Fabryka mebli zatrudni stróża – portiera na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy, tel.: 603-591-751 Firma Meble-Robert zatrudni tapicerów lub osoby chętne do przyuczenia w zawodzie tapicera. Kontakt w siedzibie firmy Wieruszów ul. Teklinowska 2 lub telefoniczny 663524-863. ZPU Tom-Pol opatów zatrudni na dobrych warunkach płacy i pracy tapicerów. Kontakt: (62) 78 13 330

Firma Grib z Bralina przyjmie do pracy mechanika z wieloletnim stażem w zawodzie. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy i płacy. Tel.: 605100-698 Lub 667-728-000

Fabryka Mebli Mirjan zatrudni na bardzo dobrych warunkach płacowych tapicerów oraz osobę do obsługi sklepu internetowego ze znajomością języka niemieckiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numer telefonu (513) 001 950 lub osobiście w siedzibie firmy – Łęka Mroczeńska 102.

Firma w Opatowie zatrudni tapicerów i pomocników tapicerów, tel.: 601-153-600

Pielęgniarka poszukuje pracy, zaopiekuję się także dzieckiem; tel.: 660905308 (13.05)

Meble Laski zatrudnią na dobrych warunkach tapicerów, tel.: 691-501-511 Lub (62) 78 183 68 Fabryka Mebli Wersal zatrudni komunikatywne osoby do działu sprzedaży ze znajomością języka angielskiego lub niemieckiego. Tel.: 62 78 29 219 Lub osobiście w siedzibie firmy: Jankowy 1a Przyjmę mechanika pojazdów ciężarowych, tel.: 729-494616

Do wynajęcia hala w okolicach Kępna, 700 m2, na dowolną działalność; tel.: 727 404 181 Zatrudnimy 4 stolarzy z doświadczeniem. Wymagane wykształcenie średnie zawodowe, z doświadczeniem.  Posiadający umiejętności wykonania nowych wzorów mebli z płyty melaminowanej i drewna.   Mile widziani  modelarze. Oferujemy wysokie wynagrodzenie. tel.: 627812069

Gabinet Psychiatryczny spec. psychiatra Cezary Maciejak Gabinet czynny w środy od godziny 13.00, Kępno, ul. Graniczna 21 Rejestracja: 62 730 10 78

Poszukuję pracy, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w jeździe po Europie, język niemiecki w stopniu komunikatywnym, uprawnienia na wózek widłowy; tel.: 691209463 (13.05) Nauczycielka, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, szuka pracy, sumienna, dyspozycyjna; tel. 693676699 (16.05)

Sprzedam przyczepkę samochodową; tel.: tel.: 601583415 (20.05) Sprzedam Seata Ibizę, rok produkcji 1994; tel.: 608242400 (20.05) Sprzedam DEAWOO TICO, 0,8 KAT, rok produkcji 1998, przebieg 73.780, tel.: 62 78 20 643 Sprzedam bryczkę; 622 921

tel.: 794

ROLNICZE Sprzedam mleko kozie; tel.: 660033954 (18.04) Sprzedam słomę w balotach 120x120, 25 szt., Perzów; tel.: 725009819 (25.04) Sprzedam ziemniaki sadzeniaki, odmiana Bryza; tel.: 721984266 (25.04) Sprzedam 0,5t owsa i 100 kostek słomy; tel.: 667672700 (29.04)

Kierowca kat. B z doświadczeniem poszukuje pracy; tel.: 725404728 (20.05)

Sprzedam prosięta, 100 sztuk; tel.: 668819551 (02.05)

MOTORYZACJA

Sprzedam kurki leghorna białego i włoszki; tel.: 501057385 (02.05)

Kupię auto do 5 tys. zł.; tel.: 607337100 (13.05) Wszystkie części do BMW e36 320i, 323i z 1998 roku; tel.: 609076248 lub 665024643 (16.05) Sprzedam Opla Vectrę B, 98r., granatowy, diesel, alufelgi, ważne OC i przegląd; tel.: 669313693 (16.05) Sprzedam przyczepę wywrotkę, pełna dokumentacja oraz kabinę do Ursusa C-330; tel.: 5325436710 (16.05) Sprzedam Renault Clio, 2002r., zarejestrowane w kraju, cena 6300zł.; tel.: 606855104 (16.05) Sprzedam Opla Corsę, 2002r., zarejestrowana w Polsce, cena 6900zł.; tel.: 606855104 (16.05) Sprzedam Seata Ibizę 1400, benzyna, klimatyzacja, 1998r., zarejestrowana w kraju; tel.: 606855104 (16.05) Sprzedam Cinquecento 700, rok 1993; tel.: 667484183 (20.05)

Sprzedam: ładowacz UNHZ 75O, obciążnik do ładowacza TUR, siłownik do przedniej łyżki do koparko-ładowarki Białoruś; tel.: 722259337 (09.05) Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta; tel.: 605527198 (13.05) Sprzedam siano w kostkach; tel.: 665051282 (16.05) Sprzedam kurki leghorna białego i włoszki; tel.: 501057385 (16.05) Sprzedam prosięta; 721022150 (20.05)

tel.:

Sprzedam kombajn do ziemniaków Anna, stan dobry, tel.: 668 386 158 Skup macior, knurów i tuczników na wagę, żywa i wbc. Płatne gotówką lub przelewem, tel.: 606 427 238

RÓŻNE Sprzedam stemple budowlane długość 3m – 50 sztuk, cena 420, tel. 608 474 883

Sprzedam skromną suknię ślubną, stan bardzo dobry, cena 800zł.; tel.: 669492300 (13.05) Sprzedam rower (koło 20), niebiesko-pomarańczowy, cena 100zł., „górala” żółtego (koło 24), cena 150zł., kózkę białą dwumiesięczną, cena 70zł., buty adidas i puma rozmiar 43, cena 100zł.; tel.: 725133178 (13.05) Sprzedam tkaninę meblową tapicerską obiciową; tel.: 502225730 (13.05) Sprzedam nowy, nieużywany, ładny i wygodny narożnik oraz 2 pufy z oparciem; tel.: 663459543 (13.05) Sprzedam komodę dębową, stolik i barek, stan bardzo dobry oraz meblościankę ze stolikiem i ławą; tel.: 661442047 (13.05) Na sprzedaż suknia ślubna szyta na wzór Valdemar, cena 800zł. (do negocjacji); tel.: 785362724 (16.05) Sprzedam suknię ślubną, biała, rozmiar 36-38 (gorset+spódnica), cena 350zł.; tel. 785471179 (16.05) Sprzedam agregat prądotwórczy Andoria 18kW, cena 9000zł.; tel.: 797315991 (20.05)

NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działki budowlane o dowolnej wielkości, w Rakowie (gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667602800

Wynajmę mieszkanie w domu jednorodzinnym; tel.: 886444235 (13.05) Sprzedam działkę budowlaną w Olszowie, 10-arowa; tel.: 664131946 (13.05) Sprzedam 2ha łąki; 607863143 (16.05)

tel.:

Sprzedam lub wynajmę przestronne dwupokojowe mieszkanie o pow. 49m2 w nowym budownictwie; tel.: 691363350 (16.05) Sprzedam grunt, w studium pod zabudowę mieszkaniową, 1,7ha w Bralinie za torem kolejowym, 30zł./m2; tel.: 503956559 (16.05) Szukam mieszkania do wynajęcia, 3 pokoje, na terenie Kępna; tel.: 724404534 (16.05) Sprzedam działkę budowlaną w Trzebieniu, 0.11ha; tel.: 886754321 (16.05) Kupię lub wynajmę garaż na Os. Kopa; tel.: 660459499 (20.05) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 900m2 w Taborze Wielkim; tel.: 662761413 (20.05) Sprzedam mieszkanie w Wielkim Buczku, 75m2, na parterze, 3 pokoje, balkon, kuchnia, łazienka, toaleta, garaż, piwnica, 5 arów ogródka; tel.: 661035544 (20.05) Sprzedam działkę budowlaną w Kępnie; tel.: 607766430 (20.05)

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe o pow. 65m2, Siemionka; tel.: 695750529 (09.05)

Poszukuję 2-pokojowego mieszkania do wynajęcia, Kępno lub okolice; tel.: 662097745 (20.05)

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 900m2, Kępno, Os. Jana Pawła ll (strzelnica); tel.: 605449658 (09.05)

Sprzedam atrakcyjną działkę z rozpoczętą budową w Sycowie. Działka o powierzchni ponad 5,6 ara zlokalizowana na spokojnym osiedlu domów jednorodzinnych w centrum miasta, ulica Prusa 8. Budynek 3 kondygnacyjny w dobrym stanie, do wykończenia. Wszystkie media w działce. Oferta prywatna - atrakcyjna cena. Tel. 724 399 177

Sprzedam działki budowlane w Myjomicach; tel.: 509755264 (09.05) Sprzedam ładne mieszkanie w centrum Kępna: 130m2, piętro 1/1, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wejście, ogrzewanie gazowe; tel.: 693409583 (09.05) Sprzedam łąki w Taborze Wielkim; tel.: 693112331 (13.05)

Sprzedam mieszkanie czynszowe w Buczku Wielkim, 68 m kw., 3 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, garaż, działka ogrodowa, II piętro, tel.: 78 54 69 967, 72 14 79 145


14 sport

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Tenisowe zmagania Ponad 60 zawodników z Wrocławia, Oleśnicy, Sycowa, Międzyborza, Dobroszyc, Milicza, Wieruszowa i Kępna rywalizowało w Otwartych Mistrzostwach Oleśnicy w Tenisie Stołowym, które odbyły się w hali sportowej MOKiS-u.

Turniej rozgrywany był w pięciu kategoriach. Najmłodszy ze startujących Staś Ciura miał 7 i pół roku, z kolei najstarszy Władysław Kącki ze Słupi pod Kępnem ma 68 lat. Kolejny raz dali o sobie znać tenisiści stołowi naszego powiatu. Wśród uczniów szkół podstawowych trzecie miejsce zajął Kamil Derdak z Biadaszek, a w kategorii powyżej 45 lat zwyciężył trzeci raz z rzędu Jan Kasendra. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach odebrali z rąk Krzysztofa Wilczyńskiego, menadżera ds. sportu w MOKiS-ie pamiątkowe dyplomy i statuetki. Turniej Grand Prix w Praszce. 11 maja w hali „Kotwica” w Praszce odbył się kolejny już

III Turniej VII Grand Prix Praszki. Również w tym turnieju świetnie spisali się nasi pingpongiści. Najlepszą formę zaprezentował Jan Kasendra, który ponownie grał w 2 kategoriach. W kategorii zrzeszonych po wyjściu z grupy przegrał tyl-

ko 1 pojedynek z Markiem Żubrowskim z Brzezin wygrywając po drodze 3:0 z zawodnikiem III ligi Jackiem Stańczykiem (zwycięzcą dwóch poprzednich turniejów i ubiegłorocznego cyklu VI Grand Prix Praszki). Ostatecznie kępnianin uplasował się na 5 miejscu. Jeszcze lepiej powiodło mu się w kategorii amatorów, gdzie wygrywał mecz za meczem by ulec dopiero w finale młodemu zawodnikowi z Byczyny Marcinowi Tomaszczykowi. 3 miejsce wśród amatorów zajął Józef Lewek, a tuż za nim jego syn Bartosz. Ostatni turniej odbędzie się 23 czerwca 2013 roku i należy dodać, że cała trójka ma szanse na końcowe zwycięstwo. (red)

Finał kępińskiej ligi 21 kwietnia zakończona została II edycja Kępińskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. W 6 rundach ligi uczestniczyło 33 zawodników. Do ostatniej VI rundy trwała zacięta

sendra, który wygrał wszystkie mecze w tej rundzie m. in. 3:0 z młodszym o 30 lat Bartoszem Lewkiem. Ostatecznie mistrzem KALTS w roku 2013 został Bartosz Lewek (wygrał 3 turnieje z 6),

21/05/2013

Srebro i brąz dla kępnianek W miniony weekend w Hali Widowiskowo Sportowej w Kępnie oraz Hali Sportowej przy ZSP nr 2 w Kępnie rozgrywany był 37. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych – roczniku 1997 oraz 2000. - Bardzo przyzwoity poziom zaprezentowały drużyny, które w tym roku przyjechały do Kępna. Wśród uczestniczek także można było odczuć zadowolenie, dlatego uważam, że trzydniowa rywalizacja podczas tegorocznego turnieju była bardzo udana - powiedział Prezes KKS Polonia Henryk Rachel. - Zawsze nasze zespoły plasują się w czołówce na tle najlepszych drużyn z Polski. W tym roku było podobnie. Drugie i trzecie miejsce jest zadawalające - ocenił wiceprezes ds. piłki ręcznej Polonii Kępno Sławomir Nowicki. W starszej kategorii wiekowej (1997) podopieczne trenera Macieja Nowickiego wywalczyły brązowe medale. - Zagraliśmy dobry turniej. W sobotę pokonaliśmy wszystkich rywali. W niedzielę w półfinale

przegraliśmy z Torem Dobrzeń Wielki, który po pierwszej rundzie zajmował dopiero czwarte miejsce. System rozgrywek był tak ułożony, że jako najlepszy zespół rundy zasadniczej trafiliśmy na czwartą drużynę i nie udało się wygrać. Spotkamy się

Dobrzeń Wielki. Na czwartym miejscu uplasował się Handball 28 Wrocław. Kolejne miejsca zajęły: MOS Opole (5), Jutrzenka Płock (6), UKS Głęboka Purpura Żarów (7). Najlepszą bramkarką została Kinga Pabisiak z Varsovii.

dzianem przed półfinałowym turniejem Mistrzostw Polski - powiedział trener Polonii Grzegorz Markiewicz. Trzecie miejsce zajęła Varsovia Warszawa I, a czwarte LZS Tor Dobrzeń Wielki. Kolejne miejsca zajęły: Jutrzenka Płock

na pewno jeszcze nie jeden raz i wówczas udowodnimy swoją wyższość na parkiecie - mówił po zakończeniu półfinału Maciej Nowicki. Mecz o trzecie miejsce Polonia wygrała i uplasowała się na najniższym stopniu podium. Rywalizację w tym roczniku wygrała Varsovia Warszawa, przed Torem

Najlepszą zawodniczką wybrano Aleksandrę Czyż (Tor Dobrzeń) a najskuteczniejszą zawodniczką została Weronika Szalek z Kępna (34 bramki). W roczniku 2000 zawody wygrała KPR Jelenia Góra, która pokonała w decydującym meczu Polonię Kępno. - Turniej był dla nas spraw-

(5), MOS Opole (6), Varsovia Warszawa II (7), Polonia Kępno II (8). Najskuteczniejszą zawodniczką w tym roczniku została Paulina Kucharska (20 bramek) z Kępna. Jej klubowa koleżanka Bogumiła Pruchnicka została wybrana najlepszą bramkarką. (dete)

trofeum - powiedziała Ewa Perek, która wraz z dwoma innymi dziewczynami z Polonii Kępno będzie walczyć o to trofeum. Obok Perek w turnieju o nazwie European Beach Handball Tour Final 8 zagra także bramkarka Magdalena Słota oraz Alina Antoszewska. - Ze względów regulaminu organizatora nie mogliśmy zagrać tylko jako Polonia Kępno, dlatego zdecydowałyśmy się na połączenie dwóch nazw i zagramy jako KKS Polonia Kępno/Wrocław - dodała Ewa Perek. Przypomnijmy, w ubiegłym roku zawodniczki Polonii zostały powołane do Reprezentacji Polski piłki ręcznej na plaży na Mistrzostwa Świata

w Omanie. Polska zajęła 10 miejsce. Barwy klubu z naszego miasta reprezentować będą

kowska, Buklarewicz, Galińska z KPR Jelenia Góra, Szymczakowska z KPR Kobierzyce

także zawodniczki na co dzień z innych klubów: Łukasik, Ża-

i Wynnyk z Tor Dobrzeń Wielki. (dete)

dium otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe. W biegu na 200 metrów wygrał Szymon Kmieciński, który wyprzedził

Patryka Poprawę i Macieja Kuberę (wszyscy ZSS Słupia). Na dystansie 400 metrów triumfował Miłosz Władkowski (ZSS Słupia), a dystans 800 metrów na drugim miejscu ukończyła Karolina Pawliczek (ZSS Słupia). Opiekę nad uczniami sprawowały : Wioletta Kowcz, Iwona Osiecka i Sabina Marciszyn. Dzięki gościnności klubu Stal dzieci mogły zasmakować prawdziwej sportowej rywalizacji na profesjonalnym stadionie lekkoatletycznym. (dete)

Polonia jedzie po Puchar Europy Zawodniczki Polonii Kępno zagrają o Klubowy Puchar Europy w plażowej piłce ręcznej. Mistrzostwa odbywać się będą w połowie czerwca w Chorwacji. - Dwa lata temu reprezentując barwy AZS AWF Wrocław zdobyłyśmy wicemistrzostwo Klubowych Mistrzostw Europy, w tym roku już jako Polonia Kępno/Wrocław zamierzamy powalczyć o najcenniejsze

Wiosenne Biegi Lekkoatletyczne walka o 2 miejsce między Janem Kasendrą, Józefem Lewkiem i Eugeniuszem Brajerem. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł Jan Ka-

v-ce mistrzem Jan Kasendra, a na III miejscu uplasował się Józef Lewek. Czwartym był Eugeniusz Brajer. (red)

Na stadionie KS Stal w Ostrowie Wlkp. odbyły się Wiosenne Biegi Lekkoatletyczne, w których brali udział uczniowie szkół podstawowych byłego rejonu województwa kaliskiego. Reprezentacja Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem składała się z 18 zawodników. Celem zawodów był udział w sporcie szkolnym jak największej liczby uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z placówek szkolnictwa

specjalnego rejonu kaliskiego i rozpropagowanie biegów jako najprostszej formy rekreacji. Podczas zawodów odbyło się pięć biegów na dystansach: 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1000 m. Najważniejsze nie było miejsce na mecie lecz samo ukończenie biegu. Wszyscy, którzy dobiegli na metę otrzymali dyplom uczestnictwa i drobny upominek. Dodatkowo zawodnicy, którzy zajęli miejsca na po-


21/05/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Polonia Kępno – Astra Krotoszyn 2:0 (1:0) Pojedynek dwóch sąsiadujących ze sobą w tabeli zespołów był dość ciekawym widowiskiem. Jesienią w starciu Polonii z Astrą w Krotoszynie lepsi okazali się piłkarze z Kępna (2:0). Jednak z tamtego meczu kibice zapamiętali głównie niespotykaną, gęstą mgłę, która uniemożliwiała momentami grę. W niedzielne przedpołudnie warunki były wręcz idealne. Już w 6 minucie wynik spotkania

mógł chwilę później podwyższyć na 3:0 jednak jego strzał z szesnastu metrów minął słupek. Najlepszą okazję zmarnował Jakub Górecki, który przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Astry. Zdziebkowski zachował się także znakomicie po strzale Łukasza Nowaka. Dwukrotnie przyjezdnych wyręczył słupek. Piłka odbiła się od niego najpierw po strzale z dystansu Wojciecha Drygasa, a

sport

Nowe Skalmierzyce – Pogoń Trębaczów 2:0 (1:0) Kiedy trener Pogoni Trębaczów Jarosław Karnasiewicz ma do dyspozycji wszystkich swoich kluczowych zawodników, to ograć tą drużynę jest niezwykle ciężko. Niestety, akurat na pojedynek z wiceliderem nie pojechało większość piłkarzy, od których trener zaczyna ustalać skład. Zabrakło między innymi bramkarza Arkadiusz Pawłowicza, a także czterach piłkarzy ze środka pola – Arkadiusza Zapolnego, Patryka Ignasiaka, Roberta Łydki, Wojciecha Szyszki. - Gospodarze wygrali zasłużenie, bo stworzyli więcej dogodnych

sytuacji do strzelenia gola. Ja dzisiaj niestety nie miałem wielkiego pola manewru ze składem, ale swoje sytuacje do pokonania bramkarza Nowych Skalmierzyc także mieliśmy - powiedział trener Pogoni Jarosław Karnasiewicz. W 10 minucie z rzutu wolnego przymierzył Artur Stachowicz i piłka zatrzepotała w siatce. W 28 minucie gospodarze powinni prowadzić 2:0 jednak nie wykorzystali rzutu karnego. Cztery minuty przed końcem meczu strzałem z 18 metrów bramkarza Pogoni Daniela Gronka pokonał Damian Dera.

Orzeł Mroczeń – Odolanovia Odolanów 3:0 (2:0) Mroczenianie w niedzielne popołudnie dopisali kolejne punkty do ligowej tabeli i tylko kataklizm może spowodować, że drużyna nie zdoła wywalczyć awansu do IV otworzył Michał Górecki, który wykończył dogranie Macieja Kamosia. Biało-niebiescy zagrali w pierwszych 45 minutach bardzo dobre zawody, kilkakrotnie zagrażając bramce Piotra Zdziebkowskiego. To na co dzień trzeci w hierarchii bramkarz Astry, jednak w tym meczu kilkakrotnie ratował swój zespół przed utratą bramki. Co ciekawe po przeciwległej stronie między słupkami stanął Jakub Pieprzyk, który pod nieobecność pauzującego za kartki Bartłomieja Skupnia i Artura Woźniaka (absencja prywatna) także spisywał się bez zarzutów. Jednak w pierwszej połowie był praktycznie bez pracy. W drugiej odsłonie krotoszynianie nie mając nic do stracenia zaczęli gonić wynik. Goście posiadali optyczną przewagę, jednak wszystko wyglądało dobrze do pola karnego Polonii. Piłkarze z Marcinkowskiego dobrze organizowali szybkie wyjścia z własnej połowy. Znakomitą partie rozgrywali na lewym skrzydle Witold Kamoś i Michał Górecki. To właśnie po zagraniu tego drugiego w 52 minucie na 2:0 podwyższył najmłodszy piłkarz na boisku Robert Radefeld. Było to premierowe trafienie napastnika Polonii w szeregach seniorów. Radefeld

chwilę później po uderzeniu Łukasza Walczaka. - Mamy niedosyt, bo przyjechaliśmy do Kępna z zamiarem wywiezienia trzech punktów. Nie udało się, bo kolejny raz tracimy bramki na początku meczu i drugiej połowy. Chyba mamy jakieś problemy z koncentracją. Mieliśmy optyczną przewagę w drugiej połowie, jednak Polonia groźnie kontratakowała - powiedział Patryk Halaburda, trener Astry. - Mecz był bardzo wyrównany, ale uważam że wygraliśmy zasłużenie, bo stworzyliśmy więcej okazji do strzelenia gola od rywala i powinniśmy wygrać wyżej. Natomiast nie do końca jestem zadowolony ze sposobu gry swoich piłkarzy - ocenił mecz trener Polonii Bartosz Medyk. Pojedynek z Astrą był prawdopodobnie ostatnim meczem kępińskiej drużyny na sztucznym boisku KOSiR. W najbliższej kolejce Polonia będzie pauzowała. 30 maja kępnianie zagrają na wyjeździe z LKS Jankowy 1968, a Olimpię Brzeziny gościć będą już na Stadionie Miejskim w Kępnie, jeżeli wcześniej Komisja Licencyjna Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej dopuści obiekt do gry.

Gorzyczanka Gorzyce – LKS Jankowy 1968 3:0 (1:0) Po fali kontuzji i różnych innych absencji gospodarze wreszcie mogli zagrać w niemal optymalnym składzie. Przez całe spotkanie miejscowy posiadali inicjatywę. - Mogliśmy wygrać wyżej, bo wypracowaliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji do strzelenia goli - podsumował występ swoich piłkarzy Ireneusz Ratajek, grający trener Gorzyczanki. W 26 minucie na indywidualną akcję zdecydował się Dawid Fórmański i strzałem z 16 metrów pokonał bramkarza LKS Jankowy. Na 2:0 podwyższył w 66 minucie Michał Pawlak, który zamknął podanie wzdłuż linii pola bramkowego od Błażeja Chałupniczaka. Wynik meczu ustalił Fórmański w 81 min. Jankowianie nie mieli za wiele do powiedzenia w tym meczu, chociaż mogli pokusić się o

strzelenie goli. Najlepszą okazję zmarnował w końcówce spotkania Kamil Mikołajczyk, który przegrał pojedynek z bramkarzem Patrykiem Pakuszewskim. Wcześniej dwukrotnie bliski trafienie był Marcin Młynek. Raz nawet piłka po jego strzale odbiła się od słupka. - Nasi rywale wygrali zasłużenie. Mają wielu doświadczonych piłkarzy. Jednak mimo tego momentami prowadziliśmy równorzędną grę. Musimy szukać punktów w kolejnych meczach - powiedział Józef Trojak, trener LKS Jankowy. Najbliższe mecze dla jankowian nie będą jednak spacerkiem. W niedzielę potyczka z drugą w tabeli Pogonią Nowe Skalmierzyce, a w czwartek z trzecią w tej klasyfikacji Polonią Kępno.

sportowy eter w radiu sud od poniedziałku do piątku o 8.30, 12.30 i 16.30

którzy tak niefortunnie rozpoczęli akcję od własnej bramki, że piłka zatrzepotała po przejęciu przez Góreckiego w siatce przyjezdnych. Był to z całą pewnością je-

15

Wyniki i tabele klasa okręgowa 27 kolejka: 19 maja Polonia Kępno - Astra Krotoszyn Stal Pleszew - Płomień Opatów Barycz Janków Przygodzki - Olimpia Brzeziny Pogoń Nowe Skalmierzyce - Pogoń Trębaczów Gorzyczanka Gorzyce - LKS Jankowy 1968 Orzeł Mroczeń - Odolanovia Odolanów

2-0 3-0 wo 13-1 2-0 3-0 3-0

1. Orzeł Mroczeń 2. Pogoń Nowe Skalmierzyce 3. Polonia Kępno 4. Stal Pleszew 5. Astra Krotoszyn 6. Zieloni Koźminek 7. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 8. Odolanovia Odolanów 9. Czarni Dobrzyca 10. Pogoń Trębaczów 11. Barycz Janków Przygodzki 12. LKS Jankowy 13. LKS Czarnylas 14. Olimpia Brzeziny 15. Płomień Opatów

77-19 62-16 42-32 47-31 44-37 46-29 49-34 36-39 30-44 50-45 46-43 35-68 39-61 18-99 33-57

23 22 23 22 23 22 23 22 22 23 22 24 22 23 24

59 53 47 37 37 37 36 31 30 26 26 21 19 9 20

28 kolejka - 26 maja 16:00 Czarni Dobrzyca - Orzeł Mroczeń 16:00 Odolanovia Odolanów - Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 16:00 LKS Jankowy 1968 - Pogoń Nowe Skalmierzyce 11:00 Pogoń Trębaczów - GOS Zieloni Koźminek 16:00 Olimpia Brzeziny - Stal Pleszew 11:00 Barycz Janków Przygodzki - LKS Czarnylas Pauzuje: Polonia Kępno (walkower z Opatowem)

klasa A, grupa II

ligi. Zawodnicy trenera Mariusza Posadzego, może nie grają olśniewająco, ale skrupulatnie pokonują kolejne przeszkody w drodze po końcowy triumf i są przy tym niezwykle skuteczni. W pojedynku z przeciętną Odolanovią wielkiego meczu także nie zagrali, a jednak odprawili rywala z bagażem trzech goli. Rozpoczął w 30 minucie najskuteczniejszy piłkarz okręgówki. Marcin Górecki otrzymał prezent od bramkarza i obrońcy,

den z łatwiejszych goli jakie zdobył napastnik Orła w tym sezonie. Druga bramkowa akcja w 44 min mogła się już podobać. Rafał Janicki dograł z prawej strony do wbiegającego Góreckiego, który tyłem do bramki, strzałem piętką pokonał golkipera z Odolanowa. Wcześniej przyjezdni zmarnowali doskonałą okazję do wyrównania. W 60 minucie wynik meczu ustalił Maciej Sipurzyński.

Kto ,,piłkarskim królem’’ Ostrowa? W finałowym meczu Okręgowego Pucharu Polski Centra zmierzy się z Ostrovią 1909. Która z drużyn wyjdzie z tego spotkania zwycięska? O tym przekonamy się dzisiaj, 21 maja, ok. godziny 19. Zwycięzca tej konfrontacji będzie mógł mówić, że jest piłkarskim królem Ostrowa. Mecz zapowiada się więc emocjonująco. - Na pewno czuć już, zwłaszcza w gronie kibiców, małe napięcie przed finałem pucharu. My jednak skupiamy się na lidze. Jednak nie oznacza to, że nie będziemy chcieli wygrać tego spotkania. Wręcz przeciwnie - gramy o zwycięstwo. Jednak czy ten mecz rozstrzygnie, która drużyna wiedzie prym w naszym mieście? Na pewno nie. Wystarczy spojrzeć, w której gramy lidze, a w której gra Centra - mówi Tomasz Kempiński. Zwłaszcza miniony sezon pokazał i to dobitnie, że Ostrovia nie potrafi grać przeciw Centrze. Obecnie trzecioligowiec, wówczas jeszcze na boiskach czwartej ligi, przegrał z rywalem zza miedzy dwukrotnie. - To właśnie należy jak najszybciej zmienić. Nie jestem wróżką, ale jedno jest pewne – dołożymy

wszelkich starań, aby wygrać i wywalczyć puchar - kończy Tomasz Kempiński, który nie kryje, że jego i kolegów czeka trudny mecz. W dotychczasowej historii Pucharów Polski na szczeblu Kaliskiego OZPN lepiej spisywała się Ostrovia, która zdobyła aż 9 pucharów za zwycięstwo. Jednak po ostatni sięgnęła w 1995 roku, pokonując w finale drużynę Lignomatu Jankowy. Z kolei Centra do tej pory wygrała Okręgowy Puchar Polski trzy razy, piłkarze Marka Wojtasiaka tryumfowali w dwóch poprzednich edycjach oraz w sezonie 2007/2008. W ubiegłym roku Centra pokonała w finale LKS Gołuchów 2:0 po bramkach Tomasza Ulichnowskiego i Grzegorza Koreckiego. Z kolei Ostrovia w poprzedniej edycji odpadła w ćwierćfinale, przegrywając w rzutach karnych właśnie z LKS-em Gołuchów. Centra ma szansę zdobyć Puchar trzeci raz z rzędu, Ostrovia po raz pierwszy od 18 lat. Kibiców czeka więc wielkie widowisko na stadionie przy ul. Kusocińskiego.

radiosud.pl

(dete)

23 kolejka - 19 maja Pelikan Grabów - LZS Czajków Sokół Świba - Zefka Kobyla Góra LZS Siedlików - KS Hanulin LZS Trzcinica - Victoria Laski Sokół Bralin - Zawisza Łęka Opatowska Lilia Mikstat - Strażak Słupia Ostrów Wielkopolski - GKS Rychtal-Skoroszów

2-0 3-4 0-1 3-3 8-0 0-0 2-2

1. LZS Trzcinica 2. Sokół Bralin 3. Pelikan Grabów 4. Strażak Słupia 5. OKS Ostrów Wielkopolski 6. GKS Rychtal/Skoroszów 7. Zefka Kobyla Góra 8. LZS Czajków 9. Sokół Świba 10. Zawisza Łęka Opatowska 11. KS Hanulin 12. Lilia Mikstat 13. Victoria Laski 14. LZS Siedlików

59-25 62-23 37-23 39-32 54-34 43-39 50-36 46-42 46-42 40-50 28-60 28-54 29-67 29-63

21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 20

44 40 38 38 32 30 30 30 29 25 20 18 16 14

24 kolejka - 26 maja 16:00 LZS Czajków - OKS Ostrów Wielkopolski 16:00 GKS Rychtal-Skoroszów - Lilia Mikstat 16:00 Strażak Słupia - Sokół Bralin 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - LZS Trzcinica 16:00 Victoria Laski - LZS Siedlików 16:00 KS Hanulin - Sokół Świba 16:00 Zefka Kobyla Góra - Pelikan Grabów

klasa B, grupa IV 15 kolejka - 19 maja KS Rogaszyce - Ajax Rojów LZS Mikorzyn - Zryw Kierzno LZS Olszowa - Wielkopolanin Siemianice LZS Ostrówiec - Pogoń Drożki 1. LZS Olszowa 2. LZS Mikorzyn 3. KS Rogaszyce 4. LZS Ostrówiec 5. Pogoń Drożki 6. Ajax Rojów 7. Wielkopolanin Siemianice 8. Błękitni Perzów 9. Zryw Kierzno

13 12 12 13 12 13 12 12 13

3-0 11-0 5-0 0-3 37 32 25 20 18 13 12 7 5

16 kolejka - 26 maja 11:00 Pogoń Drożki - LZS Olszowa 11:00 Wielkopolanin Siemianice - LZS Mikorzyn 16:00 Zryw Kierzno - KS Rogaszyce 12:00 Ajax Rojów - Błękitni Perzów

56-10 60-15 28-16 33-29 28-29 25-36 28-40 20-48 11-56


16 reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

21/05/2013

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 136  
GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 136  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 136

Advertisement