Page 1

Zapraszamy do 1 Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim ul. Powstańców Śląskich 103, tel. XX XXX XX XX, pn.-pt. 10:00-17:30

Zapraszamy do 1 Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim Zapraszamy do 1 Oddziału w Kępnie ul. Powstańców Śląskich 103, ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, pn.-pt. 9:00-17:00 tel. XX XXX XX XX, pn.-pt. 10:00-17:30

Numer 11 (134) • 30 kwietnia 2013 • Rok VI • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • Tel.: 62 58 31 550

KO L E J N Y K U R I E R 1 4 M A J A

facebook.com/kurierlokalny

Gmina kontra Spółdzielnia BZ WBK CN5 A4LF 1

Kto zapłaci za śmieci spółdzielców? Nie ma porozumienia między gminą Kępno a Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi. Ucierpią na tym jak zawsze mieszkańcy.

podatkowej oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tak więc według prezesa Ryszarda Skiby prawo spółdzielcze nie pozwala mu na pobieranie i egzekwowanie podatków. - Nie mamy możliwości zebrać tych pieniędzy i wyegzekwować tego, prawo eg-

Burmistrz Aniela Kempa i zastępca Andrzej Tyra

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie mieszkańcy gminy deklaracje śmieciowe złożyć mieli do końca marca. Z tego obowiązku - jak informował wiceburmistrz Andrzej Tyra - wywiązało się około 90% osób. Jak się okazuje sprawa nie kończy się tylko na deklaracjach, zwłaszcza jeśli chodzi o mieszkańców kępińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pojawił się bowiem problem deklaracji zbiorczej i rozliczeń.

Mimo wielu spotkań przedstawicieli gminy Kępno z prezesem i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej nie udało się wypracować porozumienia w sprawie gospodarki odpadami. Gmina oczekuje jednej deklaracji zbiorczej i opłat z nią powiązanych. Według burmistrz Anieli Kempy nic się nie zmieni dla mieszkańców. - Podatek śmieciowy mieszkańcy będą płacić w czynszu. Naliczane to jest w ramach czynszu w Spółdzielni, oni nic

BSOLWENCI 2 APRZED MATURĄ

3 ULTIMATUM GMINY DLA SOKOŁA

Coraz bliżej do matury. W ZSP nr 1 w Kępnie zakończono rok szkolny dla absolwentów przystępujących do egzaminu. reklama

Jeśli Towarzystwo Sokół nie zgodzi się na remont kina, gmina straci środki zewnętrzne. To oznacza, że kina w Kepnie nie będzie

nie mają zmienione, tylko zmieniają kwotę - mówiła burmistrz. - Na dzień dzisiejszy mieszkańcy płacą 7,15 zł od osoby zameldowanej, teraz będą płacić 9 zł. Tylko zmieniają cyfry, więc w czym jest kłopot? pyta Kempa. Do tej pory jednak to sama Spółdzielnia zajmowała się gospodarką odpadami, teraz ten obowiązek przejmuje gmina. Opłata śmieciowa przestanie być opłatą czynszową, opartą na ustawie karnoskarbowej,

4 KANALIZACJA DO ROZBUDOWY

Gmina Bralin podpisała umowę na realizację rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

13-02-01 17:22

Zapraszamy do 1 Oddziału w Kępnie ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, pn.-pt. 9:00-17:00 ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, pn.-pt. 9:00-17:0

członków, natomiast będzie musiała za wszystkich zapłacić, niezależnie ile środków wpłynie od mieszkańców osiedli. Podobnie jest w sprawie deklaracji zbiorczej, jaką według burmistrz powiBZ WBK CN5 A4LF 1 nien złożyć prezes. Jednak KG CN5 ulotka DL2 4-1 Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess BlackPZ BZ WBKPANTONE 349 CPANTONE Red 032 CLakier deklaracji zbiorczej nie uchwaliła Rada Miejska,

KG CN5 ulotka DL2 4-1 Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess BlackPZ BZ WBKPANTONE 349 CPANTONE Red 032 CLakier

Prezes Ryszard Skiba zekucji i prawo naliczenia tych opłat ma wójt czy burmistrz - powiedział Ryszard Skiba. - Spółdzielnia nie ma możliwości zebrania tych pieniędzy od swoich

5 ZDEMOLOWALI CMENTARZ

Wandale zdemolowali ewangelicki cmentarz w Trzcinicy. Członkowie Socjum są załamani. To oni opiekowali się nekropolią.

mogą ją składać jedynie lokatorzy lokali mieszkalnych czy firmy. DOKOŃCZENIE NA STRONIE 2

(icz, jk)

DZIEŃ 5 OSTATNI NA ROZLICZENIE

Dziś ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. Kto tego nie zrobi w terminie może otrzymać wysoką grzywnę.

13

13-02-01 10:40


2 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Drodzy Czytelnicy! Długi weekend przed nami, niestety pod względem pogody nie będzie on udany. Zapowiada się deszczowo i pochmurnie. Zanim jednak wybierzecie się, Drodzy Czytelnicy, na długi weekend, przypominamy o rozliczeniu się z fiskusem. Kto tego nie zrobi, musi przygotować solidne wytłumaczenie. Grzywna może być wysoka, więc radzę zdążyć do końca kwietnia, czyli do dzisiaj. W numerze piszemy o sporze między gminą Kępno, a Spółdzielnią Mieszkaniową. Spór dotyczy śmieci, a dokładnie tego kto ma za nie zapłacić. Czy mieszkańcy bezpośrednio gminie, czy też Spółdzielnia za wszystkich mieszkańców. Jeśli będzie to musiała zrobić Spółdzielnia to może oznaczać dodatkowe koszty dla mieszkańców bloków. Spółdzielnia przy zwiekszonej ilości dokumentów i obowiązków musiałaby zatrudnić dodatkowych pracowników, a za to zapłacą członkowie. Spór musi zostać rozstrzygnięty do 1 lipca. Szansa dla mieszkańców powiatu kępińskiego posiadających jeszcze azbest na budynkach. Powiat kępiński przy wsparciu finansowym gmin uruchomił specjalny program, który pomoże usunąć azbest. Środki przeznaczone na ten cel nie są duże, ale pozwolą na stopniowe pozbywanie się problemu w tym roku i w latach kolejnych. Wszystkim Czytelnikom życzę udanego weekendu. Atrakcji w regionie jest sporo, więc będzie w czym wybierać. Życzę, żeby nikomu się nie nudziło podczas nadłuższego weekendu w tym roku. Zapraszam do lektury!

Michał Zaczyk, redaktor naczelny

II ZAWODY STRZELECKIE

W najbliższy piątek 3 maja w Wolicy koło Kalisza rozegrane zostaną II Zawody Strzeleckie w sześcioboju myśliwskim o Puchar „Święta 3 Maja”. Początek o godzinie 9. W programie: zawody i piknik rodzinny. Zawody pod Patronatem Honorowym Senator Andżeliki Możdżanowskiej

Gmina kontra Spółdzielnia Komentarz ze strony radiosud.pl

Nie ma porozumienia między gminą Kępno a Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi. Dokończenie ze str. 1. Składając tzw. deklarację zbiorczą Zarząd Spółdzielni wprowadza się w pułapkę. - My składając oświadczenie w deklaracji zbiorczej podpisujemy się pod tym, że te deklaracje, które złożyli nam mieszkańcy są zgodne z prawdą i będziemy ponosić odpowiedzialność karno-skarbową - wylicza prezes Skiba. - Składając taką deklarację jednocześnie poddajemy się dobrowolnie egzekucji środków pieniężnych z tytułu opła-

ty za wywóz z nieruchomości, niezależnie od tego, ile my tych pieniędzy od mieszkańców zbierzemy. Jeżeli Spółdzielnia z gminą nie dojdzie do porozumienia ucierpią na tym mieszkańcy bloków, o czym przestrzegał wiceburmistrz Andrzej Tyra. - Będziemy zmuszeni zastosować takie przepisy ordynacji podatkowej, które będą polegały na wszczęciu postę-

powania i może się okazać, że mieszkańcy będą płacić te kwoty, które dotyczą odpadów niesegregowanych. W Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie zameldowanych jest około 5 tys. mieszkańców. Okazuje się, że to oni sami, aby nie ponieść kary, powinni się teraz przebić przez wszystkie urzędnicze problemy i podjąć decyzję, których nie potrafią właściwe organy. (icz,jk)

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie świadectwa ukończenia szkoły odebrało 275 uczniów, 27 z nich z wyróżnieniem. Najwyższą średnią 5,5 może poszczycić się Kamila Klupś. Oprócz najzdolniejszych wyróżniono także kilkudziesięciu innych uczniów, którzy otrzymali dyplomy i nagrody za aktywność, reprezentowanie szkoły

jest bardzo ważny, co podkreślił podczas uroczystości dyrektor. - Szanowni rodzice, drodzy maturzyści, szkoła do której uczęszczaliście przez minione lata przechodzi do waszych

was staraliśmy się wpajać. Szanujcie ludzi, którym wiele zawdzięczacie i pielęgnujcie w waszych sercach wdzięczność, dobroć, prawość i życzliwość. We wszystkich miejscach gdzie w przyszłości się znajdziecie dostrzegajcie piękno świata. W którym możecie się realizować jako następcy waszych poprzedników. Bądźcie dumni z tradycji i historii naszej szkoły, którą dziś opuszczacie - powiedział dyrektor. Przed uczniami najważniejszy egzamin matura. Pierwszy egzamin 7 maja. (icz)

i wyróżniające osiągnięcia w różnych dziedzinach, na konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Wyróżnienia uczniowie otrzymali z rąk dyrektora Zygmunta Nowackiego. W tym roku otrzymali je również rodzice, których wkład w wychowanie

wspomnień. Moim pragnieniem, jako dyrektora szkoły jest abyście zachowali o niej jak najlepsze wspomnienia. Nigdy nie zapominajcie o wartościach wychowawczych, które wspólnie z gronem pedagogicznym, wychowawcami, pracownikami szkoły w

Odebrali świadectwa Maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły, przed nimi najtrudniejszy egzamin – matura.

Zapraszamy!

Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 Kępno

tel.: 62 58 31 550 • fax: 62 58 31 550 • mail: redakcja@radiosud.pl Zespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny • Andrzej Mroziński • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska • Ireneusz Czechlowski • Witold Rybczyński; • Druk: POLSKAPRESSE SP. Z O.O., ODDZIAŁ POLIGRAFIA, DRUKARNIA WROCŁAW • Skład: Michał Zaczyk • Współpraca: FOTO-STUDIO 2000 Wydawca: mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk, Smardy Dolne, ul. Wielka 3a, 46-200 Kluczbork

30/04/2013

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić rolę właściciela nieruchomości i składać deklarację o wysokości opłaty za swoich lokatorów oraz uiszczać należną opłatę do gminy z tytułu odbierania odpadów? „Opisana w pytaniu sytuacja jest więc możliwa wyłącznie w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych (por. definicja z art. 6 ustawy o własności lokali), którymi nie są spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zatem „pełnić roli właściciela nieruchomości i składać deklaracji o wysokości opłaty za swoich lokatorów oraz uiszczać opłatę do gminy” bez względu na to, czy chodzi o mieszkanie lokatorskie, własnościowe lub o mieszkanie w stosunku do którego ustanowiono odrębną własność, gdyż w żadnym z tych przypadków nie sprawuje ona zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali.” „Podsumowując właścicielem nieruchomości w rozumieniu UCPG jest zarówno lokator spółdzielczego mieszkania lokatorskiego, jak i właściciel mieszkania spółdzielczego typu własnościowego – ponieważ jeden i drugi ma tytuł prawny do władania mieszkaniem. Tak samo należy traktować właścicieli odrębnych lokali mieszkalnych, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie wybrała zarządcy. Jedynym wyjątkiem przewidzianym przez przepisy jest wspólnota mieszkaniowa, w której wybrano zarząd. Wówczas osoba sprawująca zarząd wspólnotą mieszkaniową występuje w roli właściciela i składa deklarację w imieniu wszystkich członków wspólnoty.”

reklama

reklama w kurierze 62 58 315 50

Kępno - Szpital, rej. 502 517 325, przyjęcia: soboty


30/04/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Ultimatum gminy dla „Sokoła” Zerwanie umowy w sprawie dzierżawy budynku kina Sokolnia zapowiada burmistrz Aniela Kempa. Już wkrótce w Kępnie może przestać istnieć ta kulturalna jednostka. Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o planowanym remoncie kępińskiego kina Sokolnia. Gmina Kępno złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury na dofinansowanie remontu sceny i zaplecza. Udało się uzyskać 300 tys. zł. Pieniędzy prawdopodobnie jednak nie będzie. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół jako właściciel obiektu

nie wyraża zgody na remont obiektu dzierżawionego przez gminę. Burmistrz Aniela Kempa bez jego zgody nie rozpocznie remontu. - Gmina Kępno ma bardzo utrudnione działania, że nie jest właścicielem bo z tego powodu wszelkie pozyskiwane środki są blokowane - mówiła burmistrz. - Płacimy wysoką dzierżawę Towarzystwu Sokół za kino, ta dzierżawa, która z kwoty 3.200 plus VAT została jesienią podwyższona do 4.900 plus VAT. Jako gmina wywiązujemy się z tego. Odmawianie zgody na remont, teraz gdy są pozyskane pieniądze i argumentowanie to sprawami podatkowymi są wielkim nieporozumieniem dodała burmistrz. Od listopada 2012 roku, kiedy to podpisano nową umowę dzierżawy gmina Kępno płaci ponad 6800 zł miesięcznie za

wszystkie obiekty. Remont kina to nie tylko poprawa wizerunku i funkcjonalności, to również wymóg Sanepidu, który pozwolił na użytkowanie obiektu do końca grudnia 2013. Po tym czasie budynek zostanie zamknięty. Działania gminy skierowane były na modernizację zaplecza. - Nie możemy funkcjonować w obiekcie, który nie będzie dostosowany pod względem bezpieczeństwa do wymogów, które stawiają nam służby, które też odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców - tłumaczył wiceburmistrz Andrzej Tyra. Do spotkania z przedstawicielami Towarzystwa nie doszło, strony wymieniają się pismami. Fragment odczytała burmistrz. - Ewentualne wyrażenie zgody na remont kina może być po naprawieniu wszystkich szkód wyrządzo-

nych Towarzystwu i pomocy w odzyskaniu dotychczas prowadzonej działalności statutowej (prowadzenie rozgrywek w piłce siatkowej w II Lidze grupy B) - czytała burmistrz. - Ja po prostu tego nie rozumiem o co mnie Towarzystwo oskarża, to jest wielkie nieporozumienie zakończyła Aniela Kempa. Władze gminy są skłonne zerwać umowę. - Jeżeli stracimy te 300 tysięcy to wypowiemy umowę bo do remontu nie przystąpimy - dodała burmistrz. Co to oznacza dla mieszkańców? O ile poradzimy sobie z imprezami kulturalnymi, które mogą odbywać się w różnych budynkach w mieście, o tyle do kina przyjdzie nam jeździć do Wieruszowa czy Ostrzeszowa. Może jednak obecne problemy będą zaczynkiem do podjęcia nowych decyzji. (icz, jk)

styki rowerowej i poznawania pięknych zakątków regionu. Majowy długi weekend otwiera koncert piosenek z listy przebojów na scenie kina „Sokolnia” w czwartek, 2 maja.Z kolei 3 maja w Amfiteatrze wystartuje Muzykomania, czyli nowy cykl spotkań muzycznych, skupiających na jednej scenie lokalnych muzyków. Będzie to okazja do konfrontacji muzycznych i dobrej zabawy dźwiękiem w gronie ludzi kochających muzykę. Usłyszymy zespoły muzyczne grające utwory własne, cove-

ry i improwizacje muzyczne. Muzycznym wydarzeniom towarzyszyć będzie pokaz pojazdów zabytkowych. Podczas 3-majowego święta zaprezentują się również dawne samochody i motocykle. Kępiński Ośrodek Kultury na majówkę zaprasza również pasjonatów aktywnego spędzania wolnego czasu. Inauguracja sezonu rowerowego odbędzie się w niedzielę, 5 maja. Tym razem miłośnicy dwóch kółek przemierzą szlak czerwony nazwany imieniem Henryka Tyszkiewicza, kępińskiego

regionalisty, wieloletniego organizatora wycieczek rowerowych. Na długi majowy weekend zaplanowane zostały projekcje filmowe. Tym razem oferta kina „Sokolnia” adresowana jest do najmłodszej widowni. Od piątku 3 maja do niedzieli 5 maja wyświetlony zostanie film pt. Ralph Demolka”. Długi weekend majowy zapowiada się ciekawie. Ten, kto nie będzie chciał się nudzić, na pewno znajdzie coś dla siebie. (jk)

Majówka z Ośrodkiem Kultury Muzycznie i rekreacyjnie zapowiadają się pierwsze majowe dni w Kępnie. Kępiński Ośrodek Kultury zachęca do aktywnego spędzania długiego weekendu poprzez koncerty rockowo-bluesowe rodzimych muzyków oraz koncert piosenek wprost z telewizyjnej listy przebojów. Nie zabraknie okazji do turyreklama

informacje

3

KĘPNO: Dojdzie do zmiany na Kościelnej Jeszcze w maju ma dojść do zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościelnej w Kępnie. Zniknie zakaz lewoskrętu. Przypomnijmy, sprawą nieracjonalnego zakazu lewoskrętu z ulicy Kościelnej w stronę rynku zajmujemy się od kilku lat. Problem w głównej mierze dotyczy kierowców, którzy jadąc ulicą Kościelną w stronę kościoła na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki mają zakaz skrętu w lewo. Kierowcy chcąc wjechać do rynku muszą skręcić w ulicę Staszica i przejechać obok dwóch szkół, gdzie w ciągu dnia przez ulicę przechodzi kilkaset uczniów. Następnie ulicą Kościuszki wjechać do rynku. Kierowanie dodatkowego ruchu w rejon szkół jest niezrozumiałe. W ubiegłym roku sprawa lewoskrętu powróciła. Gmina Kępno zwróciła się z wnioskiem do starosty Włodzimierza Mazurkiewicza, który decyduje personalnie o organizacji ruchu na wszystkich drogach w powiecie kępińskim, o wprowadzenie zmian. Starosta warunkował wówczas zmianę organizacji ruchu od decyzji marszałka województwa w powiązanej sprawie. Powiat przygotował wcześniej projekt przebudowy ulic powiatowych i stara się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Starosta decyzję warunkował możliwością wprowadzenia zmian w projekcie złożonym u marszałka. Zgodę na zmiany od Urzędu Marszałkowskiego otrzymał. Starosta przyjął

wniosek od Gminy Kępno i skierował do rozpatrzenia do powołanej przez siebie Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu. Komisja zwróciła uwagę staroście na zachowanie na dość krótkim odcinku ulicy Kościelnej strefy płatnego parkowania. Starosta podzielił opinię Komisji i odesłał wniosek do poprawki. W kolejnym wniosku rów-

nież nie uwzględniono uwag. Wydał wiec decyzję w drugiej połowie lutego o zniesienie zakazu lewoskrętu warunkując ją likwidacją parkingów. Problem dotyczy zaledwie trzech miejsc parkingowych. Podczas ostatniej konferencji burmistrz Kępna Anieli Kempy zapytaliśmy o sprawę feralnego zakazu lewoskrętu. - Sprawa jest do załatwienia. Wnioskowaliśmy o to żeby był ten lewoskręt i zrobimy wszystko, żeby to podporządkować temu. Sprawa jest jasna, wiadomo, że strefa zniknie w tym miejscu - powiedziała burmistrz. Do zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia lewoskrętu na ulicy Kościelnej ma dojść jeszcze w maju. (icz)


4 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZĄ JEDNOSTKĘ OSP Każdy z nas wie jak ważna jest praca strażaków i nikogo do tego faktu przekonywać nie trzeba. Chcąc docenić ich pracę startujemy z Plebiscytem na Najpopularniejszą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapraszamy słuchaczy Radia SUD oraz Czytelników Gazety Bezpłatnej Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego do udziału w SMS-wym Plebiscycie na Jednostkę OSP Powiatu Kępińskiego. Wspólnie wybierzmy Najlepszych z Najlepszych! Każdy z Was może zdecydować o tym, które z formacji otrzymają możliwość dokonania zakupów: za I miejsce o wartości 1.000 zł, za II miejsce o wartości 750 zł, za III miejsce o wartości 500 zł w sklepie strażackim prowadzonym przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Kaliszu. Nagrodą dodatkową za I miejsce jest materiał promocyjny emitowany w Radiu SUD oraz zamieszczony w Gazecie Bezpłatnej Kurierze Lokalnym. Plebiscyt rozstrzygany będzie w systemie „argentyńskim”: - I etap w dniach 8 – 29.04.2013 – udział bierze 57 jednostek OSP. W tym etapie odpadły z rywalizacji następujące jednostki: OSP KRZYŻOWNIKI, OSP ANIOŁKA PIERWSZA, OSP WODZICZNA, OSP ŻURAWINIEC, OSP KUŹNICA TRZCIŃSKA, OSP JOANKA, OSP MARIANKA MROCZEŃSKA, OSP POMIANY, OSP ŁĘKA MROCZEŃSKA, OSP SMARDZE, OSP WERONIKOPOLE, OSP MNICHOWICE, OSP MIECHÓW, OSP CHOJĘCIN, OSP GOLA, OSP CZERMIN, OSP SŁUPIA POD BRALINEM - II etap w dniach 30 kwietnia - 13 maja - udział bierze 40 jednostek, które otrzymają w I etapie największą liczbę głosów - III etap w dniach 14 - 27 maja: udział bierze 30 jednostek, które otrzymają w II etapie największą liczbę głosów - IV etap w dniach 28 maja - 10 czerwca: udział bierze 20 jednostek, które otrzymają w III etapie największą liczbę głosów. - Runda Finałowa w dniach 11 - 24 czerwca: udział bierze 10 jednostek, które otrzymają w IV etapie największą liczbę głosów. Głosowanie zamykane jest o godz.12 ostatniego dnia każdego etapu. Głosy uzyskane przez jednostkę w każdym etapie zsumują się. Jak głosować? Listę jednostek biorących udział w Plebiscycie wraz z kodami znajdziecie w Gazecie Bezpłatnej Kurierze Lokalnym Powiatu Kępińskiego oraz na portalu radosud.pl. Żeby zagłosować należy wysłać sms pod numer 71601 w treści wpisując SUD.OSP.X, gdzie X to numer jednostki OSP. Koszt jednego sms’a wynosi 1 zł plus VAT (1,23 zł). Wśród biorących udział w głosowaniu wylosowany zostanie tablet. Podajemy listę jednostek według kolejności na podstawie głosów już uzyskanych (stan na 29.04, godz. 12). 10 jednostek o najniższej liczbie głosów 13 maja o godzinie 12.00 odpadnie z dalszego udziału w zabawie.

W Łęce zapaliła się stolarnia Do pożaru w zakładzie stolarskim doszło w Łęce Mroczeńskiej. Ogień gasiło kilkanaście zastępów straży pożarnej.

SMS o treści sud.osp.53 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.32 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.8 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.11 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.30 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.16 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.9 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.48 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.2 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.20 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.29 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.49 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.3 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.31 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.52 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.51 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.23 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.41 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.50 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.13 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.33 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.39 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.27 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.5 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.34 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.14 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.35 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.42 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.17 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.55 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.4 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.25 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.38 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.40 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.10 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.21 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.36 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.46 na numer 71601 SMS o treści sud.osp.47 na numer 71601

Na miejsce zdarzenia udało się siedem wozów strażackich a w akcji gaśniczej brało udział i 32 strażaków. Ogień trawił odpady poprodukcyjne czyli skrawki materiałów i materiały tapicerskie. - Zagrożona była też pobliska hala produkcyjna. Na miejscu strażacy od razu podali kilka strumieni wody, tak aby ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednią halę - mówi

Zbigniew Domal, rzecznik prasowy PSP w Kępnie. - Dodatkowo w miejscu pożaru przebiegała linia energetyczna i dlatego służby energetyczne musiały odłączyć prąd aby pożarnicy mogli dalej prowadzić sprawnie akcję gaszenia. Dzięki sprawnej akcji udało się zażegnać ogień w zarodku. Strażacy zmuszeni byli do pracy w maskach tlenowych, ponieważ

podczas spalania tych odpadów wydzielały się substancje toksyczne, niebezpieczne dla zdrowia. Straty w wyniku pożaru okazały się na szczęście niewielkie ale zagrożenie dla innych budynków było bardzo realne. Jak na razie nie znana jest przyczyna pożaru. Dochodzenie w tej sprawie prowadzić będzie kępińska policja. (jk)

W ramach umowy wykonana zostanie rozbudowa sieci kanalizacyjnej w trzech lokalizacjach: w kwartale zabudowy ul. Leśnej i Wrocławskiej, tj. od strony zachodniej miejscowości, w kwartale ulic Wrocławskiej i Południowej, tj. od strony wschodniej Bralina, w ciągu drogowym łączącym ul. Lipową (koło Strażnicy) z ul. Kaczą przy torach (za bazą GS). Na dwa pierwsze zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych, w wysokości 75% kosztów. Ponadto w marcu braliński samorząd złożył wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o objęcie dofinansowaniem również trzeciej części tego zadania kanalizacyjnego (tj.

przy bazie GS) oraz całkiem nowej inwestycji – dokończe-

biorowych, przeprowadzenia odbioru końcowego i przeka-

nie kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzemieślniczej w Bralinie. Zgodnie z zapisami umowy, planowany termin ukończenia wszelkich procedur od-

zania do eksploatacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego – wskazany jest do dnia 30 października 2013. (br)

kępińskim dzięki dogodnemu połóżeniu, dostępności tras komunikacyjnych, wzajemnym powiązaniom profilowym zakładów, lokalnej determinacji czego dowodem jest stały wzrost liczby zakładów skutkujący niskim bezrobociem. W powiecie kępińskim znajduje się ponad 600 firm meblowych. Nie

ma natomiast odpowiednich kierunków kształcenia i wykształconych fachowców w tej dziedzinie. - Mamy zagłębie meblarskie, a nikt nie kształci się w tym kierunku, nie mamy fachowców z technologii drewna - mówił wicestarosta Ryszard Dachowski. Dr hab.inż. Andrzej Krauss mówił przede wszystkim o ofercie edukacyjnej kierowanej do młodzieży, ale także do przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Jednym z ciekawych zagadnień było projektowanie mebli przyjaznych użytkownikowi. (jk)

Kanalizacja do rozbudowy 25 kwietnia wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak oraz właściciele Zakładu Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. z Wielunia podpisali umowę na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie. Wykonawca robót został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego na początku roku postępowania przetargowego, w którym oferty złożyło ośmiu przedsiębiorców.

Okępińskimzagłębiumeblowym W Kępnie odbyła się konferencja pod hasłem „Kępińskie Zagłębie Meblowe a szkolnictwo zawodowe i wyższe”. Jej organizatorem było Starostwo Powiatowe oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, ucznioreklama

OSP TURKOWY OSP OLSZOWA OSP DOMANIN OSP DROŻKI OSP MYJOMICE-OSTRÓWIEC OSP KĘPNO OSP DOMASŁÓW OSP ŚWIBA OSP BARANÓW OSP LASKI OSP MROCZEŃ OSP TABOR WIELKI OSP BARANÓW MURATOR OSP NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA OSP TRZEBIEŃ OSP TRZCINICA OSP ŁĘKA OPATOWSKA OSP RZETNIA OSP TRĘBACZÓW OSP GRĘBANIN OSP OPATÓW OSP RAKÓW OSP MIKORZYN OSP BRALIN OSP PERZÓW OSP JANKOWY OSP PIASKI OSP SIEMIANICE OSP KIERZNO OSP WIELKI BUCZEK OSP BIADASZKI OSP MECHNICE OSP PROSZÓW OSP RYCHTAL OSP DONABORÓW OSP LIPIE OSP PIOTRÓWKA OSP SZALONKA OSP SZKLARKA MIELĘCKA

30/04/2013

wie i niestety nieliczni pracodawcy branży meblarskiej. Głównym zadaniem konferencji było zwrócenie uwagi na temat szkolnictwa zawodowego i wyższego poprzez pryzmat branży meblarskiej. Meblarstwo rozwija się w powiecie


30/04/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Ostatni dzień na rozliczenie Dziś ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem za rok 2012. Pozostało już niewiele czasu na rozliczenie się z osiągniętych dochodów w roku 2012 z Urzędem Skarbowym. - Z tego obowiązku wywiązało się już prawie 16 tys. podatników, a do końca kwietnia swoje zeznanie złożyć musi jeszcze ponad 3 tysiące osób - mówi naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie Radosław Madejka. - Tegoroczna akcja składania zeznań przebiega spokojnie. Nie ma dni, żeby oblegały nas tłumy. Coraz więcej podatników korzysta, z czego bardzo się cieszę z formy internetowej rozliczania się z dochodów.

W tym roku za pośrednictwem internetu rozliczyło się ponad 10% podatników. W porównaniu z rokiem wcześniejszym nastąpił znaczny wzrost składanych zeznań

nie wielu błędów formalnych, które nadal choć znacznie rzadziej niż przed laty pojawiają się w zeznaniach. Zdarza się, iż podatnicy rozliczają się na niewłaściwych drukach, myląc

drogą elektroniczną. Zeznania za rok 2011 tą drogą złożyło niespełna 600 podatników, w tym roku do tej pory wpłynęło już ponad 1400 zeznań elektronicznych. Oprócz samej wygody rozliczanie się przez internet wyklucza popełnie-

PIT-37 z PITEM-36. Te druki uzależnione są od źródeł przychodu. - Gdy już zdarzy nam się popełnić błąd w zeznaniu, które już zostało złożone, najlepiej samemu dokonać korekty zeznania i uzasadnić swoją pomyłkę - radzi naczelnik. W

ten sposób prawdopodobnie unikniemy konsekwencji. Gdy błąd wykryje fiskus, musimy liczyć się z wezwaniem do Urzędu Skarbowego i poniesieniem konsekwencji błędów współmiernie do szkodliwości społecznej czynu. Niestety konsekwencji spodziewać się mogą podatnicy, którzy po terminie złożą zeznania, bez uzasadnionej przyczyny, przestrzega naczelnik. - Ja mogę tylko przypomnieć, że ewentualna sankcja za nieterminowe złożenie zeznania wynosi od 160 zł do 3200 zł. Wysokość mandatu jest uzależniona od społecznej szkodliwości czynu - dodaje Madejka. Czasu pozostało niewiele na rozliczenie się z dochodów za 2012 rok. 30 kwietnia Urząd Skarbowy będzie otwarty do godziny 18.00. (icz)

Wandale zdewastowali cmentarz Blisko 40 nagrobków zdewastowano na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburski w Trzcinicy. Poprzewracano nawet te ważące kilkaset kilogramów. Większość zabytkowych nagrobków, spora część z XIX wieku, została zniszczona przez wandali. Cmentarzem opiekowali się członkowie Stowarzyszenia Socjum Kępno i Okolice. reklama

Tę nekropolię uporządkowali cztery lata temu. - Przywrócenie ładu na cmentarzu wymagało od nas olbrzymich nakładów pracy - mówią

członkowie Stowarzyszenia. W sobotę Stowarzyszenie miało zaplanowaną kolejną akcję porządkową. Kiedy pojawili się na miejscu zamarli. Widok

był bowiem tragiczny. Większość z 40 nagrobków było zniszczona. Wandale połamali krzyże, i płyty nagrobne. Komenda w Kępnie wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Członkowie Stowarzyszenia proszą wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, aby pomogły ująć sprawców i skontaktowały się w tej sprawie z Policją w Kępnie. Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kępnie przeznaczyła 500 zł nagrody dla osoby lub osób, których wskazówki doprowadzą do ujęcia sprawców. (jk)

informacje

5

SŁUPIA: Olimpiada Pływacka Co roku uczniowie szkół podstawowych w Gminie Baranów biorą udział w Zawodach Pływackich, szumnie nazwanymi Olimpiadą. Mało która gmina z Powiatu Kępińskiego może organizować zawody pływackie dla swoich uczniów. Jest to możliwe w Baranowie dlatego, iż od kilku lat dzieci ze starszych klas szkół podstawowych jedną z godzin wychowania fizycznego spędzają na basenie ucząc się pływać. - Jest to bardzo ważne, oprócz samej nauki pływania wpływa to bardzo dobrze na ogólny rozwój fizyczny dzieci - mówiła podczas olimpiady wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek. - W gminie Baranów uczą się pływać dzieci z klas czwartych, piątych i szóstych szkół

podstawowych obowiązkowo. Często również zdobywamy dofinansowanie z różnych projektów i wówczas uczą się pływać także młodsze dzieci dodała wójt. Inwestycja w dzieci, choć nie szybko, ale zawsze przynosi korzyści. - Na pewno warto i będziemy to kontynuować dopóki ja będę - powiedziała Lewandowska-Siwek. Zajęcia na basenie, choć nie zawsze od razu są wielką frajda dla uczniów. Same zawody zaś to już czysta rywalizacja w kategoriach indywidualnych. Najwięcej emocji przysparza zawsze sztafeta szkolna, tutaj wszystkie szkoły chcą wywalczyć dla siebie złoto. Na stronie internetowej Radia Sud szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach. (icz)

ŁĘKA OPATOWSKA: Okradli sejf Do włamania do jednego z zakładów stolarskich na terenie gminy Łęka Opatowska doszło w nocy 21 kwietnia. Łupem złodziei padły pieniądze znajdujące się w metalowym sejfie. Z ustaleń wynika, że pomiędzy godzinami 1.00 a 4.00 złodzieje weszli na teren jednego z zakładów stolarskich w gminie Łęka Opatowska. Następnie po drabinie dostali się na dach hali produkcyjnej, skąd przeszli dalej do pomieszczenia biurowego. Tam wyważyli okno, a później splądrowali biuro, rozpruli metalowy sejf skąd zrabowali

znajdujące się tam pieniądze. Przez kilka godzin policjanci prowadzili oględziny miejsca kradzieży, a także przesłuchiwali osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia. Technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, które teraz zostaną poddane szczegółowej analizie. Za pomoc w ujęciu sprawców tej kradzieży została wyznaczona nagroda. Policja gwarantuje pełną anonimowość osobom, które zechcą przekazać istotne informacje w tej sprawie. (jk)


6 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

MNICHOWICE: Bawili się na festynie 21 kwietnia odbył się w Mnichowicach festyn organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną. Organizatorami akcji byli Klaudia Lepka i Karol Mąka, którzy wraz z dziećmi przygotowali wiele atrakcji. Głównymi punktami dnia były występy dzieci. Najmłodsi pokazali swoje zdolności w przedstawieniu pt. „Kopciuszek”. Młodzież zaprezento-

wała również talenty w tańcu i śpiewie. Nie zabrakło też humoru w kabarecie „Drajwerzy i śmierć” prezentowanym przez chłopców oraz skeczu „Dziadek”, w którym wystąpili starsi członkowie OSP. Organizatorzy zadbali również o rozrywkę dla dzieci, tworząc kącik plastyczny oraz ustawiając trampolinę. Goście mogli wziąć udział w zabawach, w których do wy-

grania były słodkie upominki, a w bufecie można było spróbować pysznych ciast oraz kanapek przygotowanych przez młodych strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszył się również punkt ASG, w którym doświadczeni członkowie grupy prezentowali paramilitaria. Była to pierwsza akcja organizowana przez młodych członków OSP. Podczas fe-

stynu można było zakupić okazjonalne gliniane cegiełki robione własnoręcznie przez dzieci. W ciągu trwania imprezy za sprzedaż cegiełek oraz zbiór datków do puszek kwestarskich straż uzbierała 1.050,01 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na umundurowanie i sprzęt dla Młodzieżowej Grupy Pożarniczej w Mnichowicach. (br)

30/04/2013

Trzcinica dofinansuje program Gmina Trzcinica dofinansuje program usuwania azbestu. Gmina w ten sposób wesprze kwotą 10 tysięcy zł program usuwania azbestu przyjęty przez Powiat Kępiński. Środki finansowe programu pochodzą z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatu Kępińskiego oraz poszczególnych gmin. Programem objęte jest finansowanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek do 31 sierpnia 2013 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy. Gmina Trzcinica ma ustalony w 2013 roku limit środków na ten cel w wysokości 35 125 złotych z czego 10 000 złotych to wkład własny Gminy Trzcinica. Kwoty mogą wystarczyć w bieżącym roku na usunięcie około 1700 metrów kwadratowych czyli około 28 ton

pokryć dachowych zawierających azbest. Wójt Grzegorz Hadzik zaproponował radnym nawiązanie współpracy z węgierską gminą Foro. Byłaby to druga gmina węgierska, z którą Trzcinica ma umowę współpracy. Część radnych sceptycznie wypowiedziała się na ten temat. Padały głosy, że Trzcinica jest zbyt małą gminą, by współpracować z dwiema gminami z Węgier. Wójt zaproponował radnym przemyślenie tej kwestii. Rozstrzygnięto w ostatnim czasie przetarg na remont drogi powiatowej w Smardzach. Zwycięzcą została firma Skanska, która zaoferowała wykonanie prac za sumę miliona

450 tysięcy zł. Podczas sesji najwięcej emocji wzbudziła sprawa uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Trzcinicy. Radni mogli odrzucić plan, co spowodowałoby kolejnych kilka miesięcy oczekiwania tworzonego od kilku lat planu dla miejscowości Trzcinica. Uchwalono jednak plan według przedstawionej przez projektanta wersji. 13 radnych zagłosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. Teraz każdy z mieszkańców miejscowości Trzcinica chcąc rozbudowywać swoją nieruchomość w kierunku drogi powiatowej będzie musiał zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zgodę

na rozbudowę, pod warunkiem oczywiście, że nieruchomość znajduje się w pasie drogi. Niektóre z budynków w Trzcinicy dochodzą szczytami prawie do samego chodnika. Na sesji zjawili się także przedstawiciele emerytów i rencistów. Zaproponowali radnym obniżenie opłat za śmieci dla osób samotnych, które mają więcej niż 67 lat. Wójt obiecał rozważenie tej prośby. Decyzję podejmowac będą radni, którzy zgodnie przyznali, że najpierw trzeba się zapoznać z programem gospodarki odpadami i dokonać przeglądu po kilku miesiącach działania nowego systemu. (mz)

następnie bieżącego użytkowania sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na obszarze ich sołectwa. Przedstawiciele wykonawcy omówili również techniczne aspekty funkcjonowania tej inwestycji. Zgodnie z przedstawionymi informacjami istnieje już możliwość wykonania indywidualnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Głównym warunkiem ze strony Urzędu Gminy jest wcześniejsze zgłoszenie zamiaru wykonania prac. Ponadto konserwatorzy oczyszczalni ścieków w Perzowie dokonają kontroli wykonania przyłącza. W trakcie odbioru spisany zostanie również protokół stanowiący podstawę do przygotowania umowy między Gminą Perzów a danym użytkownikiem sieci kanalizacyjnej. Protokół zawierać będzie dane osobowe odbiorcy oraz stan licznika wody stanowiący podstawę do naliczania opłaty za korzy-

stanie z kanalizacji. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy stawka za 1 m³ odprowadzanych nieczystości na terenie gminy Perzów wynosi obecnie 5,00 złotych, do tej kwoty należy jeszcze doliczyć podatek VAT 8%. Domasłów, jest czwartym po Perzowie, Miechowie i Kozie Wielkiej sołectwem w którym funkcjonuje kanalizacja sanitarna. Inwestycja obejmowała wybudowanie sieci kanalizacyjnej sanitar-

nej grawitacyjno-tłocznej we wsi Domasłów i w przysiółku Szczęście oraz kolektora tranzytowego grawitacyjno-tłocznego na trasie od Domasłowa i od Szczęścia przez Nieprosin do gminnej oczyszczalni ścieków w Perzowie, w tym m.in. siedmiu przepompowni sieciowych i dziewięciu przepompowni zagrodowych, wraz z przyłączami.

W Domasłowie o kanalizacji 23 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Domasłowie odbyło się zebranie wiejskie poświęcone tematowi podłączeń do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. W spotkaniu wzięło udział 50 mieszkańców wsi. Gminę Perzów reprezentowały: wójt Bożena Henczyca, oraz Ewelina Pieles - kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele wykonawcy - firmy KAN-WOD z Ostrowa Wielkopolskiego. Zebranie miało pomóc mieszkańcom w uzyskaniu wszelkich informacji związanych z warunkami przyłączenia a

kolejny kurier 14 maja reklama

reklama w kurierze - zadzwoń! 62 58 315 50

(ugp)


30/04/2013

Piątek 05:45 W labiryncie (75 i 76) 06:45 Henryk Wars – pieśniarz Warszawy 07:50 8 Leśny wojownik – film przygodowy USA 1996 09:35 Nieujarzmiona Missisipi (1/3) 10:35 Radio Wolności. Radio Wolna Europa 11:40 Transmisja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja na placu Zamkowym w Warszawie 13:20 Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju – koncert 14:15 Pan Tadeusz – pol.-fr. 4 film kostiumowy 1999 polecamy Gs.5 Reż. Andrzej Wajda, wyk. Michał Żebrowski, Grażyna Szapołowska. (165 min) 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Opole! Kocham cię! 18:20 Ranczo (87) 19:10 Wieczorynka: Miś Uszatek 19:30 Wiadomości 20:10 Rajdowe MŚ Rajd Argentyny. 20:30 Anna German (10) 21:35 Aleksandra Kurzak na rynku w Rzeszowie – koncert 22:35 Rewers – komediodramat 4 polski 2009 polecamy Gs.5 Reż. Borys Lankosz, wyk. Agata Buzek, Krystyna Janda, Anna Polony. (110 min) 00:25 Moja krew 3 – dramat polski 2009 Reż. Marcin Wrona, wyk. Eryk Lubos. (100 min) 02:10 Przemytnicy –polski film 3 obyczajowy polski 1985 03:35 Weekendowy magazyn filmowy 03:55 Zagadkowa Jedynka 04:55 Zakończenie programu

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

3 maja 2013 Piątek 06:15 Przygód kilka wróbla Ćwirka 06:40 M jak miłość (197) 07:40 Barwy szczęścia (934) 08:20 Historia niezwykłej przyjaźni 09:20 Rozmowy po-szczególne 09:55 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 10:35 Ciekawski George II – film animowany USA 2009 12:05 Mistrz kierownicy 2 ucieka II – komedia sensacyjna USA 1980 Reż. Hal Needham, wyk. Burt Reynolds, Jackie Gleason, Jerry Reed. (115 min) 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:40 Dlaczego nie! – polska 1 komedia romantyczna 2007 Reż. Ryszard Zatorski, wyk. Anna Cieślak, Maciej Zakościelny, Małgorzata Kożuchowska. (110 min) 17:30 Kabaretowa scena Dwójki 18:00 Panorama 18:35 Underdog – superpies 2 – komedia USA 2007 Reż. Frederick Du Chau, wyk. Peter Dinklage, James Belushi, Patrick Warburton. (90 min) 20:05 Barwy szczęścia (935) – polski serial obyczajowy 20:40 Płocka noc kabaretowa O – program rozrywkowy 23:45 Piąty stadion 23:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (19) – serial USA 00:45 Paradoks (9) – polski serial kryminalny 01:45 PitBull (10) – polski serial sensacyjny 02:35 Mistrz kierownicy 2 ucieka II – komedia sensacyjna USA 1980 04:10 Zakończenie programu

06:00 Sylwester i Tweety na tropie 07:00 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 07:30 Tom i Jerry 08:10 Scooby-Doo i śnieżny potwór – film anim. USA 2007 09:40 Scooby-Doo! Ahoj piraci! – film animowany USA 2006 11:10 Karate Kid IV: Mistrz 2 i uczennica – film przygodowy USA 1994 Reż. Christopher Cain, wyk. Pat Morita, Hilary Swank, Michael Ironside. (150 min) 13:40 Komandosi z Navarony – 3 angielski film wojenny 1978 Reż. Guy Hamilton, wyk. Robert Shaw, Harrison Ford, Edward Fox. (150 min) Przed dwoma pozostałymi przy życiu bohaterami Navarony, majorem Mallorym i Millerem – pojawia się nowe wyzwanie: mają zniszczyć strategiczny most na Bałkanach. 16:10 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:05 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:05 Pierwsza miłość (1701) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Tylko taniec – Got to DanO ce – program rozrywkowy 22:30 Resident Evil: Afterlife 3 – francusko-niemiecko-angielski film sensacyjny 2010 Reż. Paul W.S. Anderson, wyk. Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates. (125 min) 00:35 Trzy dni na miłość – program rozrywkowy 01:30 Zagadkowa noc 03:15 Tajemnice losu 06:00 Zakończenie programu

reklama 7

3 maja 2013 05:15 Mango – telezakupy 07:15 Na Wspólnej (1755) – polski serial obyczajowy 07:50 Doradca smaku – program Michela Morana 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 „Oszukane” – kulisy filmu – reportaż 11:35 Kit Kittredge: Amerykańska 3 dziewczyna – dramat amerykańsko-kanadyjski 2008 Reż. Patricia Rozema, wyk. Abigail Breslin, Julia Ormond, Chris O’Donnell. (115 min) 13:30 Baśń z tysiąc drugiej nocy 3 – niem. film przygodowy 2009 Reż. Lars Bühel, wyk. Karl Alexander Seidel, Amrita Cheema. (120 min) 15:30 Potwory kontra obcy: Dynie – mutanty z kosmosu – film animowany USA 2009 16:00 Kung-fu panda: Sekrety Potężnej Piątki – film animowany USA 2009 16:30 W 80 dni dookoła świata 3 – amer.-niem.-irl.-ang. film przygodowy 2004 Reż. Frank Coraci, wyk. Jackie Chan, Steve Coogan, Luke Wilson. (145 min) 18:55 Doradca smaku 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Madagaskar – film animowany USA 2005 polecamy Gs.5 21:50 Mission: Impossible II 3 – amerykańsko-niemiecki film sensacyjny 2000 polecamy Gs.3 Reż. John Woo, wyk. Tom Cruise, Ving Rhames, Dougray Scott. (150 min) 00:20 Kuba Wojewódzki 01:20 Uwaga! – magazyn 01:35 Arkana magii 02:55 Zakończenie programu

05:05 Pascal: po prostu gotuj! 05:40 We dwoje 06:55 Mango – telezakupy 09:00 Przyjaciele – serial komediowy USA 10:05 Ach, jak cudowna jest Panama – niemiecki film animowany 2006 11:25 Tata i skaut 2 – komedia USA 1994 Reż. Richard Michaels, wyk. Bob Saget, Brian Bonsall, Heidi Swedberg. (115 min) 13:20 Conagher 3 – western USA 1991 Reż. Reynaldo Villalobos, wyk. Sam Elliott, Katharine Ross, Barry Corbin. (135 min) 15:35 Przeminęło z wiatrem 5 – melodramat USA 1939 polecamy Gs.5 Reż. Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood, wyk. Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard. (125 min) 20:00 Po prostu walcz! – film 2 sensacyjny USA 2008 (s.7) Reż. Jeff Wadlow, wyk. Sean Faris, Amber Heard, Cam Gigandet. (140 min) 22:20 Sprawa Sharky’ego 3 – film sensacyjny USA 1981 Reż. Burt Reynolds, wyk. Burt Reynolds, Vittorio Gassman, Brian Keith. (145 min) 00:45 Klątwa II 2 – horror USA 2006 Reż. Takashi Shimizu, wyk. Sarah Michelle Gellar, Amber Tamblyn, Arielle Kebbel. (115 min) 02:40 Arkana magii – program interaktywny 04:45 W roli głównej: Katarzyna Grochola 05:15 Zakończenie programu

05:00 I Like It 05:20 Triumf miłości (124) – telenowela meksykańska 06:10 4music 07:15 Marsz pingwinów 09:00 7 Książę – komedia kanadyjsko-angielska 1999 10:50 Marsz dinozaurów 12:45 Dekoratornia 13:15 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 14:15 6 W krzywym zwierciadle: Poszukiwacze złota – komedia USA 2003 16:05 7 Moja dziewczyna II – film obyczajowy USA 1994 18:10 7 Zakręcony – komedia amerykańsko-niemiecka 2000 20:00 8 Mój brat Bruce Lee – chiński film biograficzny 2010, reż. Manfred Wong, Wai Man Yip 22:50 7 Wyspa zła – kanadyjsko-amerykański film s.f. 2004 00:45 Wzór (55) – serial kryminalny USA

06:30 No problem! 07:00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 07:30 Timon i Pumba 08:00 7 Kevin, władca Północy – komedia kanadyjsko-angielska 2001 10:00 7 Magiczny kamień – angielsko-niemiecko-hiszpański film animowany 2004 11:45 7 Ratunku, jestem rybką – irlandzko-niemiecko-duński film animowany 2000 13:20 Przygody młodego Indiany Jonesa (7) 15:15 7 Na psa urok – komedia USA 2006 17:15 8 Kopalnie króla Salomona – niemiecko-amerykański film przygodowy 2004 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 8 Pościg za prawdą (1) – niemiecki film przygodowy 2002 22:00 6 Era hobbitów – film przygodowy USA 2012 23:55 6 Żywy trup – horror USA 2006


8 kurier tv Sobota 06:00 W labiryncie (77 i 78) 07:00 Las bliżej nas 07:15 Rok w ogrodzie 07:40 Laur dla ogrodnika 08:00 Naszaarmia.pl 08:25 Kaktus i Mały 08:35 Dora poznaje świat 09:10 Kung-fu panda... 09:40 Superninja 10:10 Jak to działa? 10:40 Latarnicy.pl. 11:00 Opole! Kocham cię! 11:20 Weekendowy magazyn filmowy 11:45 Polskie drogi (4) 13:20 Jaka to melodia? 13:55 Najmłodsi w zoo (11) 14:25 Okrasa łamie przepisy 15:05 Leśny wojownik – film 3 przygodowy USA 1996 17:00 Teleexpress 17:30 Ojciec Mateusz (118) 18:30 Ale mądrale! – talk-show 19:10 Wieczorynka: Bob budowniczy 19:30 Wiadomości 20:05 Rajdowe MŚ Rajd Argentyny. 20:25 Komisarz Alex (36) 21:25 Szybko i wściekle – film 3 sensacyjny USA 2009 (s.11) Reż. Justin Lin, wyk. Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster. (115 min) 23:20 Piła V – horror amerykań3 sko-kanadyjski 2008 Z Reż. David Hackl, wyk. Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson. (105 min) 01:05 Głowa w chmurach 3 – melodramat ang.-kanad. 2004 polecamy Gs.3 Reż. John Duigan, wyk. Charlize Theron, Penélope Cruz, Stuart Townsend. (120 min) 03:05 Bezpośrednie połączenie 3 – pol. film obyczajowy 1979 Reż. Juliusz Machulski. 03:55 Zakończenie programu

Niedziela 05:45 W labiryncie (79 i 80) 06:40 Pełnosprawni 07:00 Msza św. z Łagiewnik 08:00 Tydzień 08:25 Magazyn Ligi Mistrzów 08:55 Ziarno 09:30 Oferta pana Alberta 10:00 Biegajmy razem 10:20 Kariera Nikodema Dyzmy (4) 11:20 Nie ma jak Polska: Świętokrzyskie 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 LAnioł Pański 12:10 Między ziemią a niebem 12:20 Ale mądrale! – talk-show 13:15 Anna German (10) 14:10 L Piłka nożna Ekstraklasa: Legia Warszawa – Lechia Gdańsk. 17:00 Teleexpress 17:30 Komisarz Alex (36) – polski serial kryminalny 18:20 Jaka to melodia? O – teleturniej 19:00 Wieczorynka: Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda 19:30 Wiadomości 20:05 Rajdowe MŚ Rajd Argentyny. 20:20 Ranczo (88) – polski serial obyczajowy 21:20 Głowa w chmurach 3 – melodramat angielsko-kanadyjski 2004 polecamy Gs.3 Reż. John Duigan, wyk. Charlize Theron, Penélope Cruz, Stuart Townsend. (130 min) 23:30 Szybko i wściekle – film 3 sensacyjny USA 2009 (s.11) Reż. Justin Lin, wyk. Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster. (115 min) 01:25 Downton Abbey (2) 02:25 Zakończenie programu

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY 4 maja 2013 Sobota 05:55 Czterdziestolatek (20) – polski serial obyczajowy 07:05 M jak miłość (987) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie – osoby, znane z życia publicznego, dzielą się własnymi doświadczeniami 11:05 Barwy szczęścia (931–933) – polski serial obyczajowy 12:45 Życie od kuchni – reality show 13:20 Bliskie i groźne spotkania Steve’a – angielski serial dokumentalny 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:40 Słowo na niedzielę 15:50 Czarne chmury (9) – polski serial kostiumowy 16:55 Kocham to, co lubię – magazyn Wojciecha Manna 17:30 Dzięki Bogu już weekend 18:00 Panorama 18:55 Postaw na milion – teleturniej 20:05 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 22:10 Underworld – horror 3 amerykańsko-niemiecko-angielsko-węgierski 2003 polecamy Gs.3 Reż. Len Wiseman, wyk. Kate Beckinsale, Scott Speedman, Michael Sheen. (130 min) 00:20 Junior Stress – koncert 01:20 RRRrrrr!!! – komedia 2 francuska 2004 Reż. Alain Chabat, wyk. Maurice Barthélémy, Gérard Depardieu, Alain Chabat. (100 min) 03:00 Underworld – horror 3 amerykańsko-niemiecko-angielsko-węgierski 2003 polecamy Gs.3 04:55 Zakończenie programu

4 maja 2013

06:10 Troll w Nowym Jorku – film animowany USA 1994 07:45 Co nowego u Scooby’ego? 08:15 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 09:15 The Looney Tunes Show – 09:45 Tom i Jerry 10:15 Ewa gotuje 10:45 Pocahontas II: Podróż do Nowego Świata – film animowany USA 1998 polecamy Gs. 9 12:25 Król Kalifornii – komedio3 dramat USA 2007 Reż. Michael P. Cahill, wyk. Michael Douglas, Evan Rachel Wood, Willis Burks II. (110 min) 14:15 Kabaretowa ekstraklasa 15:45 Tylko muzyka. Must be the music 17:50 Magia bez tajemnic – program rozrywkowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Królestwo niebieskie 3 – dramat angielsko-niemiecko-hiszpański 2005 polecamy Gs.9 Reż. Ridley Scott, wyk. Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson. (185 min) 23:05 Beowulf: Droga do spra3 wiedliwości – kanad.-ang.-isl.-amer.-austral. film fantasy 2005 Reż. Sturla Gunnarsson, wyk. Hringur Ingvarsson, Spencer Wilding, Stellan Skarsgard. (130 min) 01:15 Przynęty: Uwiedzenie 2 – thriller kanadyjski 2007 Reż. Jeffery Scott Lando, wyk. Corey Sevier, Tyler Johnston, Kailin See. (120 min) 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

5 maja 2013 Niedziela 05:55 Bliskie i groźne spotkania Steve’a 06:40 Milion ton śmieci 07:15 M jak miłość (988) 08:05 Barwy szczęścia (934 i 935) 09:10 Kultura, głupcze 09:50 Zwierzęta – moje życie 10:55 Wojciech Cejrowski – boso... 11:25 Makłowicz w podróży: Chorwacja – Rab 12:05 Hrabia Monte Christo (1/4) – francuski serial przygodowy 1998 polecamy Gs.13 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 16:20 Na dobre i na złe (522) – polski serial obyczajowy 17:20 Życie od kuchni – reality show 18:00 Panorama 18:55 Płocka noc kabaretowa O – program rozrywkowy 20:10 Dom snów (Dream Ho3 use) – thriller USA 2010 polecamy Gs.3 Reż. Jim Sheridan, wyk. Daniel Craig, Naomi Watts, Rachel Weisz. (100 min) 21:50 Głęboka woda (19) – polski serial obyczajowy 22:45 Kocham kino – felieton 23:25 WOK – wszystko o kulturze 00:05 Jezioro Bodeńskie 4 – dramat polski 1985 Reż. Janusz Zaorski, wyk. Krzysztof Pieczyński, Małgorzata Pieczyńska, Joanna Szczepkowska. (90 min) 01:35 Tulipan (3) – polski serial obyczajowy 02:40 Hrabia Monte Christo (1/4) – francuski serial przygodowy 1998 polecamy Gs.13 04:15 Zakończenie programu

30/04/2013

05:00 Uwaga! – magazyn reporterski 05:20 Mango – telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie – magazyn Mai Popielarskiej 08:25 Akademia ogrodnika – poradnik 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1752–1755) – polski serial obyczajowy 12:50 Ugotowani – reality show 13:50 Perfekcyjna pani domu – reality show 14:50 Top Model. Zostań modelką – reality show 15:55 Przepis na życie (10) – polski serial obyczajowy 16:55 Bitwa o dom – reality show 18:00 Kuchenne rewolucje – reality show Magdy Gessler Restauracja „Majaga” w Dębicy. 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 X Factor O – show muzyczny 21:45 Kobiety pragną bardziej 3 (He’s Just Not That Into You) – amerykańsko-niemiecko-holenderska komedia romantyczna 2009 polecamy Gs.3 Reż. Ken Kwapis, wyk. Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore. (155 min) 00:20 Mission: Impossible II 3 – amerykańsko-niemiecki film sensacyjny 2000 polecamy Gs.3 Reż. John Woo, wyk. Tom Cruise, Ving Rhames, Dougray Scott. (145 min) 02:45 Uwaga! – magazyn 03:00 Arkana magii – program interaktywny 04:20 Zakończenie programu

05:35 Misja Martyna – extra 06:50 Mango – telezakupy 08:55 Rodzinka jak inne – serial komediowy USA 09:25 Przyjaciele – serial komediowy USA 10:55 Przyjaciele – serial komediowy USA 11:25 Gdzie pachną stokrotki – serial komediowy USA 12:20 Jeden bilet na dwóch 4 – komedia USA 1987 Reż. John Hughes, wyk. Steve Martin, John Candy, Laila Robins. (115 min) 14:15 Czterej pancerni i pies (10) – polski serial wojenny 15:30 Chuck – serial komediowy USA 16:30 Dr House (6–8) – serial obyczajowy USA 19:30 Wojna pokus (The Fighting 2 Temptations) – komedia muzyczna USA 2003 Reż. Jonathan Lynn, wyk. Cuba Gooding Jr., Beyoncé Knowles, Wendell Pierce. (150 min) 22:00 Taniec ostatniej szansy 1 (How She Move) – francusko-amerykańsko-kanadyjska komedia romantyczna 2007 Reż. Ian Iqbal Rashid, wyk. Tre Armstrong, Boyd Banks, Clé Bennett. (110 min) 23:50 Ocean’s Eleven: Ryzykow4 na gra (Ocean’s Eleven) – film sensacyjny USA 2001 polecamy Gs.13 Reż. Steven Soderbergh, wyk. George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts. (145 min) 02:15 Arkana magii – program interaktywny 04:20 W roli głównej: Ilona Łepkowska 05:20 Zakończenie programu

06:55 mała Czarna 07:55 Mistrz kuchni: Juniorzy 08:55 Winx Club – włoski serial animowany 09:55 Łowca krokodyli: Dzienniki 11:00 Galileo 12:00 mała Czarna 13:00 Spadkobiercy 14:00 Wzór (56) – serial kryminalny USA 15:00 Zagadkowe zgony 16:00 Mindfreak – iluzjonista Criss Angel 17:00 8 Zabawy z piłką – komedia amerykańsko-niemiecka 2004, reż. Rawson Marshall Thurber 19:00 Galileo 20:00 Stop! Drogówka 21:00 9 Nieugięci – film sensacyjny USA 1996 polecamy Gs.9 23:15 7 Podwójny chwyt – film sensacyjny USA 2001 01:20 Mistrz kuchni: Juniorzy 02:05 mała Czarna 02:50 I Like It 03:35 4music

05:30 Misja Martyna – extra 06:45 Mango – telezakupy 08:50 Czterej pancerni i pies (10) – polski serial wojenny 10:00 Chuck – serial komediowy USA 10:55 7 Tata i skaut – komedia USA 1994 12:55 Wojna pokus – komedia 2 muzyczna USA 2003 Reż. Jonathan Lynn, wyk. Cuba Gooding Jr., Beyoncé Knowles, Wendell Pierce. (150 min) 15:25 Conagher 3 – western USA 1991 Reż. Reynaldo Villalobos, wyk. Sam Elliott, Katharine Ross, Barry Corbin. (140 min) 17:45 Czterej pancerni i pies (10) – polski serial wojenny 19:00 Kobra – oddział specjalny (5) – niemiecki serial sensacyjny 20:00 Ocean’s Eleven: Ryzy4 kowna gra – komedia sensacyjny USA 2001 polecamy Gs.13 Reż. Steven Soderbergh, wyk. George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts. (145 min) 22:25 Mentalista (20) – serial kryminalny USA 23:25 Podejrzani – thriller nie4 miecko-amerykański 1995 polecamy Gs.21 Reż. Bryan Singer, wyk. Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benicio del Toro. (130 min) 01:35 Arkana magii 03:40 Druga strona medalu: Otylia Jędrzejczak. 04:10 W roli głównej: Małgorzata Niezabitowska. 04:50 Pascal: po prostu gotuj! 05:25 Zakończenie programu

06:00 Tester 06:30 Dekoratornia 07:00 Łowca krokodyli: Dzienniki 08:05 Winx Club – włoski serial animowany 09:10 7 Rainy, superpies – film obyczajowy USA 2010 11:00 Galileo 12:00 Mindfreak – iluzjonista Criss Angel 13:00 Dekoratornia 13:30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 14:30 Mistrz kuchni: Juniorzy 15:30 Tester 16:00 Mega chichot 17:00 6 Zemsta frajerów – następne pokolenie – komedia USA 1992 19:00 Galileo 20:00 7 W sieci wspomnień – kanad.-amer. film sensacyjny 2010, reż. Robert Lieberman, wyk. Steve Austin, Erica Cerra (s.15) 21:55 8 3000 mil do Graceland – film sensacyjny USA 2001 polecamy Gs.29 00:20 8 Błękitny tygrys – thriller amer.-jap. 1994

06:00 Dyżur 06:30 W blasku fleszy 07:00 Menu na miarę 07:30 Taki jest świat 08:15 Steve Irwin – łowca krokodyli 09:20 Bindi: opowieści z dżungli 10:20 7 Na psa urok – komedia USA 2006 12:10 Barbie jako księżniczka wyspy – film animowany USA 2007 13:45 Przygody młodego Indiany Jonesa (8) 15:30 8 Skarb narodów: Księga tajemnic – film przygodowy USA 2007 17:50 Stawka większa niż życie (6) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 9 Mad Max – austral.-amer. film sensacyjny 1979 polecamy Gs.9 21:55 9 Człowiek, który gapił się na kozy – komediodramat amer.-ang. 2009 polecamy Gs.3 23:50 7 Obsesja – thriller USA 2011

5 maja 2013

06:00 Yogi Bear Show 06:10 Kirikou i czarownica – film animowany Francja/Belgia/Luksemburg 1998 07:45 Co nowego u Scooby’ego? 08:15 Tylko taniec – Got to Dance 10:45 Błękitna laguna – film 2 przygodowy USA 1980 13:05 Pocahontas II: Podróż do Nowego Świata – film animowany USA 1998 polecamy Gs.9 14:35 Kabaretowa ekstraklasa O – program rozrywkowy 16:30 Miłość, szmaragd i kroko4 dyl – amerykańsko-meksykański film przygodowy 1984 Reż. Robert Zemeckis, wyk. Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito. (140 min) 18:50 Wydarzenia 19:30 Państwo w państwie – program publicystyczny 20:00 Tylko muzyka. Must O be the music 22:00 Kości (10) – serial kryminalny USA 23:00 Na krawędzi (10) – polski serial sensacyjny Prokurator mówi Andrzejowi o powiązaniach mecenasa z mężczyzną zamordowanym na Żeraniu. Marta przekazuje Tamarze teczkę z pełnomocnictwami w sprawie prowadzenia fundacji „La Liberta”. 00:00 Efekt meduzy (Medusa’s 3 Child) – thriller USA 1997 Reż. Larry Shaw, wyk. Chris Noth, Gail O’Grady, John Glover. (120 min) 02:00 Magazyn sportowy 04:00 Tajemnice losu 06:00 Zakończenie programu

05:00 Uwaga! – magazyn reporterski 05:20 Mango – telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie – magazyn Mai Popielarskiej 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Bitwa o dom 11:55 Co za tydzień – magazyn 12:30 Lekarze (9) – polski serial obyczajowy 13:30 Prawo Agaty (10) – polski serial obyczajowy 14:30 X Factor O – show muzyczny 16:20 Madagaskar – film animowany USA 2005 polecamy Gs.5 18:00 Ugotowani – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Surowi rodzice – reality show 21:00 Przepis na życie (11) – polski serial obyczajowy Tadeusz postanawia powiedzieć Poli prawdę o swojej chorobie. W restauracji Jerzy kłóci się z Anką. 22:00 Na językach – magazyn 23:00 Ukryty wymiar (Event 3 Horizon) – amerykańskoangielski film s.f. 1997 Reż. Paul W.S. Anderson, wyk. Sam Neill, Kathleen Quinlan, Joely Richardson. (120 min) Rok 2040. Eksperymentalny statek kosmiczny wyrusza w przestrzeń i nagle znika. Siedem lat później do Ziemi docierają sygnały pochodzące z zaginionego pojazdu. Władze organizują wyprawę ratunkową. 01:00 Uwaga! – magazyn 01:15 Arkana magii 02:35 Zakończenie programu

radiosud.pl

06:00 Dyżur 06:30 Menu na miarę 06:55 W blasku fleszy 07:25 Kręcimy z gwiazdami 08:20 Steve Irwin – łowca krokodyli 09:25 Bindi: Opowieści z dżungli 10:20 Stawka większa niż życie (6) 11:35 Barbie Syrenkolandia – film animowany USA 2006 13:00 Przygody młodego Indiany Jonesa 14:55 8 Atomowy amant – komedia USA 1999 17:15 7 Drużyna Biedronek – komedia USA 1992 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 9 Dzień świra – komediodramat polski 2002 polecamy Gs.3 21:55 Spartakus: Bogowie areny (6) 23:05 Spartakus: Zemsta (1/10) – serial kostiumowy USA 2012 00:15 9 Człowiek, który gapił się na kozy – komediodramat amer.-ang. 2009 polecamy Gs.3


30/04/2013 Poniedziałek 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:09 Polityka przy kawie 08:25 Król Maciuś Pierwszy 08:40 Opowiedz nam coś, Milu 08:50 Telezakupy 10:30 Operacja „Życie” 11:00 Okrasa łamie przepisy 11:30 Moda na sukces (5825) 12:00 Wiadomości i Agrobiznes 12:35 Klimaty i smaki 12:50 Sejsmolodzy w świecie zwierząt – chiń. film dok. 13:35 Jaka to melodia?j 14:10 Jedna scena – magazyn 14:25 Prawdziwe życie 15:00 Wiadomości 15:25 Ranczo (88) 16:25 Moda na sukces (5826) 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Klan (2440) 18:25 Elżbieta Jaworowicz. Tak było – tak jest 18:40 Prawdziwe życie 19:10 Wieczorynka: Noddy w krainie zabawek 19:30 Wiadomości 20:05 Rajdowe MŚ: Rajd Argentyny 20:20 Wielka Matura Polaków. Zadania ściśle fajne polecamy Gs.17 22:10 Downton Abbey (2) 23:15 Kto jest moją matką? – kanad. film dok. 2004 00:05 Prawdziwe życie 00:35 Essential Killing – thril4 ler pol.-norw.-irl.-węg. 2010 polecamy Gs.3 Reż. Jerzy Skolimowski, wyk. Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner, Zach Cohen. (85 min) 02:00 Notacje – polski serial dok. 02:20 Naszaarmia.pl – magazyn 02:40 Kto jest moją matką? 03:25 Zagadkowa Jedynka 04:25 Zakończenie programu

Wtorek 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:09 Polityka przy kawie 08:25 Przyjaciele z podwórka 09:30 Sejsmolodzy w świecie zwierząt 10:10 Wajrak na tropie 10:35 Rok w ogrodzie 11:05 Plebania (1469) 11:30 Moda na sukces (5826) 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes – magazyn 12:30 Apetyt na EURO-pę 12:50 Olbrzymy z Yellowstone – film dokumentalny USA 13:25 Jaka to melodia? 14:00 Klan (2440) 14:25 Rezydencja (1/58) – polski serial obyczajowy 2011 15:00 Wiadomości 15:25 Komisarz Alex (35) 16:25 Moda na sukces (5827) 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? O – teleturniej 17:55 Klan (2441) 18:30 Prawdziwe życie – reportaże 19:10 Wieczorynka: Stacyjkowo 19:30 Wiadomości 20:05 GOL T-Mobile ekstraklasa 20:20 Po prostu. Program Tomasza Sekielskiego 21:15 Essential Killing – thril4 ler pol.-norw.-irl.-węg. 2010 polecamy Gs.3 22:50 Zemsta (15) – serial obyczajowy USA 23:45 Prawdziwe życie 00:35 Gra (The Game) 4 – thriller USA 1997 polecamy Gs.25 02:40 Notacje – pol. serial dok.y 03:00 Po prostu. Program Tomasza Sekielskiego 03:40 Jedna scena – magazyn 03:55 Zagadkowa Jedynka – teleturniej 05:10 Zakończenie programu

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY 6 maja 2013 Poniedziałek 06:10 Złotopolscy (103) 06:40 Opowieści Śrubziemia 07:05 M jak miłość (198) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:00 Pascha Chrystusa 10:55 Barwy szczęścia (935) – polski serial obyczajowy 11:35 Na dobre i na złe (41) 12:35 Coś dla ciebie 13:00 Kocham kino – felieton 13:35 Zaklinaczka dzieci (1 i 2/15) – angielski serial dokumentalny 2003 14:40 Ja to mam szczęście! 15:10 Rodzinka.pl 15:45 Panorama – kraj 16:05 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 17:05 Castle (45) – serial kryminalny USA 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 19:30 Licencja na wychowanie – polski serial komediowy 20:05 Barwy szczęścia (936) – polski serial obyczajowy 20:40 M jak miłość (989) – polski serial obyczajowy 21:35 Kulisy „M jak miłość” 21:45 Tomasz Lis na żywo – program publicystyczny 22:50 Magia kłamstwa (28) – serial kryminalny USA 23:45 Zwycięstwo czy odwrót? Tajemnice Afganistanu – ang. film dok. 2012 00:30 Dom snów – thriller USA 3 2011 polecamy Gs.3 Reż. Jim Sheridan, wyk. Daniel Craig, Naomi Watts, Rachel Weisz. (95 min) 02:05 Tomasz Lis na żywo 03:00 Oficerowie (3) – polski serial kryminalny 03:45 Magia kłamstwa (28) 04:30 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Rodzina zastępcza plus 09:00 Świat według Bundych 09:30 Świat według Kiepskich 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Duval i Moretti (14) – francuski serial kryminalny 13:00 Pierwsza miłość (1700 i 1701) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1702) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Furia (Edge of Darkness) 3 – thriller angielsko-amerykański 2010 polecamy Gs.17 Reż. Martin Campbell, wyk. Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston. (145 min) 22:25 Nieuchwytny (Untrace3 able) – thriller USA 2008 Reż. Gregory Hoblit, wyk. Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks. (125 min) 00:30 24 godziny (14) – serial sensacyjny USA 01:30 Zagadkowa noc 03:15 Tajemnice losu – program interaktywny 05:00 Zakończenie programu

7 maja 2013 Wtorek 05:55 Telezakupy 06:15 Złotopolscy (104) 06:40 Opowieści Śrubziemia 07:05 M jak miłość (199) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:35 Barwy szczęścia (936) – polski serial obyczajowy 11:15 Na dobre i na złe (42) 12:10 Hej dana  – nie ma szatana 12:35 WOK – wszystko o kulturze – magazyn 12:55 Kultura, głupcze – magazyn 13:35 Zaklinaczka dzieci – angielski serial dokumentalny 14:40 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 15:10 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:45 Panorama – kraj 16:15 M jak miłość (989) 17:05 Castle (46) 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 19:30 Licencja na wychowanie – polski serial komediowy 20:05 Barwy szczęścia (937) 20:40 M jak miłość (990) 21:35 Kulisy serialu „M jak miłość” 21:45 Magazyn „Ekspresu reporterów” 22:50 Chińskie tempo przemian. Ze wsi do miasta – ang. film dokumentalny 23:55 Ślubnie, nieślubnie, inaczej (2) – ang. serial obyczajowy 00:55 Z biegiem lat, z biegiem dni (7) 02:35 Magazyn „Ekspresu reporterów” 03:25 Ślubnie, nieślubnie, inaczej (2) 04:10 Zakończenie programu

kurier tv

9

6 maja 2013 05:00 Uwaga! – magazyn reporterski 05:15 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 06:10 Mango – telezakupy 07:15 Co za tydzień 07:50 Doradca smaku 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:10 Kocham. Enter – polski serial fabularno-dokumentalny 13:10 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:10 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Kocham. Enter – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 16:55 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 17:55 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 18:55 Doradca smaku – program Michela Morana 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1756) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Lekarze (10) – polski serial obyczajowy 22:30 Perfekcyjna pani domu – reality show 23:30 Wybrani (9) – serial sensacyjny USA 00:30 Partnerki (7) – serial kryminalny USA 01:30 Uwaga! – magazyn 01:45 Arkana magii – program interaktywny 03:05 Rozmowy w toku 04:55 Uwaga! – magazyn 05:15 Zakończenie programu

06:45 Męski typ: Zbigniew LewStarowicz 07:15 Sąd rodzinny 08:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:15 Detektywi 10:20 Ostry dyżur (76) – serial obyczajowy USA 11:20 Mango – telezakupy 12:55 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 14:55 Dr House (8) – serial obyczajowy USA 15:55 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 17:05 Ostry dyżur (77) – serial obyczajowy USA 18:05 Agenci NCIS (15) – serial USA 19:00 Dr House (9) – serial obyczajowy USA 20:00 Kochać i umrzeć (To 3 Love and Die) – film sensacyjny USA 2008 (s.19) Reż. Mark Piznarski, wyk. Shiri Appleby, Christine Adams, Peter Benson. (100 min) 21:40 Kobra – oddział specjalny (6) – niemiecki serial sensacyjny 22:45 Cena odwagi (A Mighty 4 Heart) – angielsko-amerykański film sensacyjny 2007 polecamy Gs.17 Reż. Michael Winterbottom, wyk. Dan Futterman, Angelina Jolie, Archie Panjabi. (130 min) 00:55 Arkana magii 03:00 Druga strona medalu Jacek Olszewski i Aneta Krawczyk. 04:00 W roli głównej Janusz Głowacki. 04:50 Pascal: po prostu gotuj! 05:25 Zakończenie programu

05:25 Triumf miłości (125) 06:15 4music 07:20 7 Książę – komedia kanadyjsko-angielska 1999 09:10 8 Zaina: Jeździec z gór Atlas – niemiecko-francuski film przygodowy 2005 11:15 Marsz pingwinów – fr. film dokumentalny 2005 13:00 Telesprzedaż 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 Komisarz Rex (15) 16:00 Gliniarz i prokurator (73) – serial USA 17:00 Otchłań namiętności (119 i 120) – telenowela meksykańska 19:00 Galileo 20:00 Stop! Drogówka 21:00 Zagadkowe zgony 22:00 7 Podwójny chwyt – film sensacyjny USA 2001 00:10 Rajdowe MŚ: Rajd Argentyny 01:15 Chłopaki z taśmy 02:00 Gość „Wydarzeń” 02:20 To był dzień

05:25 We dwoje 06:45 Męski typ 07:15 Sąd rodzinny – polski serial fab.-dok. 08:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fab.dok. 09:15 Detektywi – polski serial fab.-dok. 10:20 Ostry dyżur (77) 11:20 Mango – telezakupy 12:55 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 14:55 Dr House (9) – serial obyczajowy USA 15:55 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 17:05 Ostry dyżur (78) – serial obyczajowy USA 18:05 Agenci NCIS (16) – serial sensacyjny USA 19:00 Dr House (10) – serial obyczajowy USA 20:00 Podejrzani 4 (The Usual Suspects) – thriller niemiecko-amerykański 1995 polecamy Gs.21 Reż. Bryan Singer, wyk. Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benicio del Toro. (135 min) 22:15 Nie z tego świata (10) – serial s.f. USA 23:15 Dom woskowych ciał 2 (House of Wax) – horror austral.-amer. 2005 Z Reż. Jaume Collet-Serra, wyk. Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Brian van Holt. (140 min) 01:35 Arkana magii 03:40 Druga strona medalu: Anna Komorowska 04:10 W roli głównej: Agata Passent 04:40 Zakończenie programu

05:10 Tester 05:30 Triumf miłości (126) 06:25 4music 07:30 Gliniarz i prokurator (73) – serial kryminalny USA 08:30 Komisarz Rex (15) 09:30 Otchłań namiętności (119 i 120) – telenowela meksykańska 11:30 I Like It 12:30 Tester 13:00 Telesprzedaż 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 Komisarz Rex II (1/13) – austr.-niem. serial sensacyjny 1995 16:00 Gliniarz i prokurator (74) – serial kryminalny USA 17:00 Otchłań namiętności (121 i 122) – telenowela meksykańska 19:00 Galileo 20:00 Mega Chichot 21:00 Śmierć na talerzu 22:00 7 Kodeks zbrodni – dramat USA 1998 23:55 7 Milczący zabójcy – film sensacyjny USA 1988 01:35 Gość Wydarzeń

07:00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 08:00 Xena – wojownicza księżniczka (5) 08:55 Tygrysy Europy 10:00 Błękitny patrol (47) 11:00 Nash Bridges (24) 12:00 Sekrety i kłamstwa 13:00 Niezwykłe przypadki medyczne 14:00 Steve Irwin – łowca krokodyli 15:05 Sekundy grozy 15:45 Tygrysy Europy 16:50 Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty 16:50 Nash Bridges (24) 18:00 Xena – wojownicza księżniczka (5) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 6 Piraniokonda – horror USA 2012 (s.19) 21:55 6 Eksperyment Filadelfia – kanadyjski film s.f. 2012 (s.19) 23:45 6 Żywy trup – horror USA 2006 01:35 Zobacz to!

7 maja 2013

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Rodzina zastępcza plus 09:00 Świat według Bundych 09:30 Świat według Kiepskich 10:00 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Duval i Moretti (15) – fr. serial kryminalny 13:00 Dom nie do poznania – reality show 14:00 Pierwsza miłość (1702) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1703) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Protektor 2 (The Keeper) – film sensacyjny USA 2009 (s.23) Reż. Keoni Waxman, wyk. Steven Seagal, Luce Rains, Jessica Williams. (120 min) 22:00 Ekipa na swoim – reality show 23:00 Grzech (Sin) 3 – kryminał USA 2003 Reż. Michael Stevens, wyk. Ving Rhames, Gary Oldman, Alicia Coppola. (145 min) 01:25 Zagadkowa noc – quiz 03:15 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

05:15 Rozmowy w toku – talkshow 06:10 Mango – telezakupy 07:15 Na Wspólnej (1756) – polski serial obyczajowy 07:50 Doradca smaku – magazyn kulinarny 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 12:10 Kocham. Enter – polski serial fab.-dok. 13:10 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:10 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Kocham. Enter – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Rozmowy w toku – talk-show 16:55 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 17:55 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 18:55 Doradca smaku – magazyn kulinarny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1757) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Prawo Agaty (11) – polski serial obyczajowy 22:30 Kuba Wojewódzki – talk-show 23:30 Superwizjer – magazyn 00:05 Na językach – magazyn 01:05 Ugotowani – reality show 02:00 Uwaga! – magazyn 02:15 Arkana magii 03:35 Rozmowy w toku 04:55 Uwaga! – magazyn 05:15 Zakończenie programu

radiosud.pl

06:00 Dyżur 06:30 No problem! 07:00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 07:30 Timon i Pumba 08:00 Xena – wojownicza księżniczka (5) 08:55 Tygrysy Europy 10:00 Błękitny patrol (48) 11:00 Nash Bridges (25) 12:00 Sekrety i kłamstwa 13:00 Niezwykłe przypadki medyczne 14:00 Steve Irwin – łowca krokodyli 15:05 Sekundy grozy 15:45 Tygrysy Europy 16:50 Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty 18:00 Xena – wojownicza księżniczka (6) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 7 Zgubiono znaleziono – komedia USA 1999 22:00 9 Mad Max – austral.-amer. film sensacyjny 1979 polecamy Gs.9 00:00 Króliczki Playboya 01:00 Zobacz to!


10 kurier tv Środa 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:10 Polityka przy kawie 08:25 Tabaluga 08:55 Telezakupy 09:30 Olbrzymy z Yellowstone 10:05 Wszechświat, który znamy 10:35 Cudowne miejsca 11:05 Plebania (1470) 11:30 Moda na sukces (5827) 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes – magazyn 12:35 Nieujarzmiona Missisipi (2) – serial dokumentalny USA 13:30 Jaka to melodia? 14:00 Klan (2441) – telenowela polska 14:30 Rezydencja (2) – polski serial obyczajowy 15:00 Wiadomości 15:25 Ojciec Mateusz (118) – polski serial kryminalny 16:25 Moda na sukces (5828) – telenowela USA 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? O – teleturniej 17:55 Klan (2442) – telenowela polska 18:30 Serial dokumentalny 19:10 Wieczorynka: Bolek i Lolek 19:30 Wiadomości 20:15 Piąty stadion 20:25 Gra – thriller USA 1997 4 polecamy Gs.25 Reż. David Fincher, wyk. Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger. (130 min) 22:35 Detoks (2 i 3) – serial obyczajowy USA 00:25 Program publicystyczny 01:10 Notacje: Tadeusz Sułowski. Nakrętka 01:25 Białe kołnierzyki (6 i 7) 03:00 Reportaż Jedynki 03:25 Zagadkowa Jedynka 04:25 Zakończenie programu

Czwartek 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:09 Polityka przy kawie 08:30 Billy kot 08:50 Magiczne przygody misia Ruperta 09:35 Święta wielkanocne w kościele grekokatolickim 10:40 My, wy, oni 11:10 Plebania (1471) 11:35 Moda na sukces (5828) 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes – magazyn 12:30 Nieujarzmiona Missisipi 13:30 Jaka to melodia? 14:00 Klan (2442) 14:30 Rezydencja (3) 15:00 Wiadomości 15:25 Ja wam pokażę! (9) 16:25 Moda na sukces (5829) 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? O – teleturniej 17:55 Klan (2443) 18:30 Komornicy – polski serial fab.-dok. polecamy Gs.29 19:10 Wieczorynka: Mikołajek 19:30 Wiadomości 20:30 Ojciec Mateusz (119) 21:25 Sprawa dla reportera 22:20 Elżbieta Jaworowicz. Tak było – tak jest 22:35 Białe kołnierzyki (6 i 7) – serial sensacyjny USA 00:15 Komornicy – polski serial fab.-dok. polecamy Gs.29 01:00 Dorwać małego (Get 4 Shorty) – komedia sensacyjna USA 1995 Reż. Barry Sonnenfeld, wyk. John Travolta, Gene Hackman, Danny DeVito. (110 min) 02:50 Notacje – pol. serial dok. 03:00 Sprawa dla reportera 03:45 Zagadkowa Jedynka 04:50 Zakończenie programu

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY 8 maja 2013 Środa 06:10 Złotopolscy (105) 06:40 Opowieści Śrubziemia 07:05 M jak miłość (200) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:45 Barwy szczęścia (937) – polski serial obyczajowy 11:25 Na dobre i na złe (43) 12:20 Anna Dymna  – spotkajmy się 12:50 WOK – wszystko o kulturze 13:10 Wojciech Cejrowski  – boso przez świat 13:45 Duże dzieci – talk-show 14:40 Ja to mam szczęście! 15:10 Rodzinka.pl 15:45 Panorama – kraj 16:15 M jak miłość (990) 17:05 Castle (47) – serial kryminalny USA 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 19:30 Licencja na wychowanie – polski serial komediowy 20:05 Barwy szczęścia (938) – polski serial obyczajowy 20:40 Na dobre i na złe (523) – polski serial obyczajowy 21:45 Dziewczyna z sąsiedztwa 3 – komedia USA 2004 (s.27) Reż. Luke Greenfield, wyk. Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Timothy Olyphant. (120 min) 23:45 Reporter Polski 00:25 Okupacja – dramat 4 angielski 2009 Reż. Nick Murphy, wyk. James Nesbitt, Stephen Graham, Warren Brown. (75 min) 01:40 Dziewczyna z sąsiedztwa 3 – komedia USA 2004 (s.27) 03:25 Reporter Polski 03:55 Okupacja – dramat 4 angielski 2009 04:55 Zakończenie programu

8 maja 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Rodzina zastępcza plus 09:00 Świat według Bundych 09:30 Świat według Kiepskich 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Duval i Moretti (16) – francuski serial kryminalny 13:00 Dom nie do poznania – reality show 14:00 Pierwsza miłość (1703) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1704) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:35 The Social Network 4 – dramat USA 2010 polecamy Gs.25 Reż. David Fincher, wyk. Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Rashida Jones. (145 min) 23:00 Kocurek 2 – komedia USA 2001 Reż. Gregory Poirier, wyk. Jerry O’Connell, Shannon Elizabeth, Jake Busey. (120 min) 01:00 Królowie South Beach 2 – dramat USA 2007 Reż. Tim Hunter, wyk. Donnie Wahlberg, Sean Poolman, Frank John Hughes. (120 min) 03:00 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

9 maja 2013 Czwartek 06:00 Telezakupy 06:20 Złotopolscy (106) 06:45 Opowieści Śrubziemia 07:05 M jak miłość (201) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:45 Barwy szczęścia (938) – polski serial obyczajowy 11:25 Na dobre i na złe (44) 12:20 Pożyteczni.pl 12:50 Ja to mam szczęście!  – ulubione skecze 13:05 Wojciech Cejrowski  – boso przez świat 13:40 Postaw na milion 14:40 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 15:10 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:45 Panorama – kraj 16:10 Na dobre i na złe (523) 17:05 Castle (48) 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 19:30 Licencja na wychowanie – polski serial komediowy 20:05 Barwy szczęścia (939) 20:40 Dr House (174 i 175) 22:30 Wstęp do Kocham kino 22:35 Święta dziewczyna 4 (La nina santa) – dramat argent.-hiszp.-wł. 2004 polecamy Gs.29 Reż. Lucrecia Martel, wyk. Mercedes Morán, Carlos Belloso. (115 min) 00:30 Pułkownik Kukliński – polski film dokumentalny 01:30 Ostatnie dni wojny – polski film dokumentalny 02:20 Święta dziewczyna 4 (La nina santa) – dramat argent.-hiszp.-wł. 2004 polecamy Gs.29 04:00 Zespół Armia – radio NRD – koncert 05:00 Zakończenie programu

30/04/2013

05:15 Rozmowy w toku – talkshow Ewy Drzyzgi 06:10 Mango – telezakupy 07:15 Na Wspólnej (1757) – polski serial obyczajowy 07:50 Doradca smaku 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:10 Kocham. Enter – polski serial fabularno-dokumentalny 13:10 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:10 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:50 Kocham. Enter – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 16:55 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 17:55 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 18:55 Doradca smaku – program Michela Morana 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1758) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 21:30 Top Model. Zostań modelką – reality show 22:30 Kuloodporny – film 2 sensacyjny USA 2003 Reż. Paul Hunter, wyk. Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden. (125 min) 00:35 Surowi rodzice – reality show 01:40 Uwaga! – magazyn 01:55 Arkana magii – program interaktywny 03:15 Rozmowy w toku 04:55 Uwaga! – magazyn 05:15 Zakończenie programu

06:45 Męski typ: Artur Boruc 07:15 Sąd rodzinny 08:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:15 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 10:20 Ostry dyżur (78) – serial obyczajowy USA 11:20 Mango – telezakupy 12:55 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 14:55 Dr House (10) – serial obyczajowy USA 15:55 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 17:05 Ostry dyżur (79) – serial obyczajowy USA 18:05 Agenci NCIS (17) – serial USA 19:00 Dr House (11) – serial obyczajowy USA 20:00 Elżbieta: Złoty wiek 3 – niemiecko-francusko-angielski film kostiumowy 2007 polecamy Gs.25 Reż. Shekhar Kapur, wyk. Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush. (140 min) 22:20 Dowody zbrodni (10) – serial USA 23:20 48 godzin – komedia 4 sensacyjna USA 1982 Reż. Walter Hill, wyk. Nick Nolte, Eddie Murphy, Annette O’Toole. (125 min) 01:25 Arkana magii – program interaktywny 03:30 Druga strona medalu Cherie Blair. 04:00 W roli głównej Agnieszka Holland. 04:50 Pascal: po prostu gotuj! – magazyn 05:00 Zakończenie programu

07:30 Gliniarz i prokurator (74) – serial USA 08:30 Komisarz Rex II (1/15) – serial astriacko-niemiecki 1995 09:30 Otchłań namiętności (121 i 122) 11:30 I Like It 12:30 Winx Club 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 Komisarz Rex (2) 16:00 Gliniarz i prokurator (75) – serial USA 17:00 Otchłań namiętności (123 i 124) – telenowela meksykańska 19:00 Galileo 20:00 6 Śmiertelna pogoń – film sensacyjny USA 2011, reż. Lawrence Silverstein, wyk. Danny Dyer, Sean Faris, Tamer Hassan 21:50 9 Nieugięci – film sensacyjny USA 1996 polecamy Gs.9 00:05 7 Spotkanie po latach – thriller kanadyjski 2005 01:40 Gość „Wydarzeń”

05:25 We dwoje 06:45 Męski typ 07:15 Sąd rodzinny 08:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:15 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 10:20 Ostry dyżur (79) – serial obyczajowy USA 11:20 Mango – telezakupy 12:55 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 14:55 Dr House (11) – serial obyczajowy USA 15:55 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 17:05 Ostry dyżur (80) – serial obyczajowy USA 18:05 Agenci NCIS (18) – serial sensacyjny USA 19:00 Dr House (12) – serial obyczajowy USA 20:00 48 godzin (48 Hours) 4 – komedia sensacyjna USA 1982 Reż. Walter Hill, wyk. Nick Nolte, Eddie Murphy, Annette O’Toole. (120 min) 22:00 Mentalista (20) – serial kryminalny USA 23:00 Chodźmy do paki (Let’s 3 Go to Prison) – komedia kryminalna USA 2006 Reż. Bob Odenkirk, wyk. Dax Shepard, Will Arnett, Chi McBride. (110 min) 00:50 Arkana magii – program interaktywny 02:55 Druga strona medalu: Jan Mela – talk-show 03:55 W roli głównej: Dorota Zawadzka – talk-show 04:50 Pascal: po prostu gotuj – magazyn kulinarny 04:55 Zakończenie programu

07:30 Gliniarz i prokurator (75) – serial kryminalny USA 08:30 Komisarz Rex (2) 09:30 Otchłań namiętności (123 i 124) – telenowela meksykańska 11:30 I Like It 12:30 Winx Club – włoski serial animowany 13:00 Telesprzedaż 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 Komisarz Rex (3) – austr.-niem. serial sensacyjny 16:00 Gliniarz i prokurator (76) – serial kryminalny USA 17:00 Otchłań namiętności (125 i 126) – telenowela meksykańska 19:00 Galileo 20:00 8 3000 mil do Graceland – film sensacyjny USA 2001 polecamy Gs.29 22:30 8 Po napadzie – dramat USA 2007 00:35 7 Kodeks zbrodni – dramat USA 1998 02:05 Gość Wydarzeń

07:00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 07:30 Timon i Pumba 08:00 Xena – wojownicza księżniczka (6) 08:55 Tygrysy Europy 10:00 Błękitny patrol (49) 11:00 Nash Bridges (26) 12:00 Sekrety i kłamstwa 13:00 Niezwykłe przypadki medyczne 14:00 Austin Stevens – pogromca węży 15:00 Sekundy grozy 15:45 Tygrysy Europy 16:50 Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty 18:00 Xena – wojownicza księżniczka (7) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 6 Klątwa Tutenchamona (1/2) – film przygodowy USA 2006 (s.27) 21:50 Sekundy grozy 23:00 Spartakus: Bogowie areny (6) Z 00:15 Spartakus: Zemsta (1/10) – serial kostiumowy USA 2012 Z 01:35 Zobacz to!

9 maja 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Rodzina zastępcza plus 09:00 Świat według Bundych 09:30 Świat według Kiepskich 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Duval i Moretti (17) – fr. serial kryminalny 13:00 Dom nie do poznania – reality show 14:00 Pierwsza miłość (1704) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1705) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Zdrady – polski serial fabularno-dokumentalny 21:00 Przyjaciółki (11) – polski serial obyczajowy 22:00 Na krawędzi (11) – polski serial sensacyjny 23:05 Mniej niż zero 3 (Less than Zero) – dramat USA 1987 Z Reż. Marek Kanievska, wyk. Andrew McCarthy, Jami Gertz, Robert Downey jr. (140 min) 01:25 Zagadkowa noc – quiz 03:15 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

05:15 Rozmowy w toku – talkshow 06:10 Mango – telezakupy 07:15 Na Wspólnej (1758) – polski serial obyczajowy 07:50 Doradca smaku – magazyn kulinarny 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 12:10 Kocham. Enter – polski serial fab.-dok. 13:10 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:10 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 14:50 Kocham. Enter – polski serial fab.-dok. 15:50 Rozmowy w toku 16:55 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 17:55 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 18:55 Doradca smaku 19:00 Fakty 19:30 „Oszukane” – relacja z premiery filmu – reportaż 19:35 Sport 19:50 „Oszukane” – relacja z premiery filmu – reportaż 19:55 Uwaga! – magazyn 20:10 Na Wspólnej (1759) 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 21:30 Kuchenne rewolucje – reality show 22:30 Efekt motyla II 2 (The Butterfly Effect 2) – thriller USA 2006 Reż. John R. Leonetti, wyk. Eric Lively, Erica Durance, Dustin Milligan. (120 min) 00:30 Superwizjer – magazyn 01:05 Uwaga! – magazyn 01:20 Arkana magii 02:40 Rozmowy w toku 04:55 Uwaga! – magazyn 05:15 Zakończenie programu

radiosud.pl

07:00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 07:30 Timon i Pumba 08:00 Xena – wojownicza księżniczka (7) 08:55 Tygrysy Europy 10:00 Błękitny patrol (50) 11:00 Nash Bridges (27) 12:00 Sekrety i kłamstwa 13:00 Niezwykłe przypadki medyczne 14:00 Austin Stevens – pogromca węży 15:00 Sekundy grozy 15:45 Tygrysy Europy 16:50 Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty 18:00 Xena – wojownicza księżniczka (8) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 7 Pacyfikator – komedia amer.-kanad. 2005 (s.31) 22:00 9 Dzień świra – komediodramat polski 2002 polecamy Gs.3 00:00 8 Pościg za prawdą (1/2) – niem. film przygodowy 2002 02:10 Zobacz to!


30/04/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Gminny Przegląd Teatralny sandra Musiała - bibliotekarka w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

który pełnił funkcję przewodniczącego komisji. W przeglądzie zaprezentowały się

Opatowie i Wiesław Walas - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,

grupy teatralne z trzech szkół podstawowych z terenu gminy: Szkoła Podstawowa z Łęki

Opatowskiej ze spektaklem „Zielony Kapturek”, Szkoła Podstawowa z Siemianic ze spektaklem „Jaś i Małgosia – wersja ekologiczna” i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Trzebienia z przedstawieniem„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Komisja konkursowa przyznała dwie nagrody główne: dla najlepszego aktora Wojciechowi Zimnemu ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu i dla najlepszej aktorki Paulinie Cicharskiej ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach. W ręce najlepszych aktorów przeglądu powędrowały dyplomy i statuetki. (ugło)

ZSP nr 1, Marta Grześniak z LO oraz Monika Przybył z ZSP nr 1. Celem konkursu, co zawsze podkreśla jego organizatorka Maria Cierlak

jest pobudzenie wrażliwości i wyobraźni poetyckiej, wyzwolenie odwagi do odsłonięcia świata własnych przeżyć wewnętrznych oraz promowanie talentów literackich. Pokłosiem każdej edycji konkursu jest antologia poezji i prozy młodych poetów zebrana i opracowana przez Danutę Wabnic. Trafia ona do szkół, z których wywodzą się uczniowie biorący udział w konkursie. Przygoda z poezją nie kończy się w szkole, mówiła dumna z młodzieży Maria Cierlak. Nagrody laureatom wręczał starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. (icz)

23 kwietnia 2013 r. w nowo wyremontowanej Rządówce w Łęce Opatowskiej odbył się IX Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych. Organizatorami przeglądu byli: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu. Podczas tegorocznego przeglądu w skład komisji wchodzili: Katarzyna Szczepańska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, Alek-

Szkolna Biesiada Literacka W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyła się Biesiada Literacka podsumowująca XIII Powiatowy Konkurs Poetycki. W tym roku w Biesiadzie Literackiej dominował Julian Tuwim z racji roku poety. Młodzież pod kierunkiem Katarzyny Grabickiej przygotowała również utwory muzyczne do słów Juliana Tuwima, a wypieki przygotowała mło-

dzież z klasy gastronomicznej według receptury Beaty Ludwikowskiej. Laureatami XIII konkursu zostali: Monika Małyska z

informacje 11 BRALIN: Środki rozdysponowane Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadań publicznych w 2013 roku zostały już rozdysponowane. Gmina Bralin ogłosiła dwa konkursy ofert, pierwszy z nich dotyczył obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i rozstrzygnięty został na początku marca br., drugi z kolei swym zakresem obejmował wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a jego rozstrzygnięcie miało miejsce 5 kwietnia br. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 60 tys. zł. Po środki finansowe na wsparcie swoich działań sięga regularnie kilka stowarzyszeń, z konkursu na konkurs konkurencja jest większa. W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie ARTwarium Bralin na realizację zadania pn. „ART-laboratorium – lokalna inicjatywa kulturalna” otrzymało 8.000 zł. Dotacja ta pozwoli na realizację kilkudziesięciu godzin warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży, działalność młodzieżowej pracowni filmowoteatralnej. Z kolei Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie na „Organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Bralin” otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.200 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół

Ziemi Bralińskiej będzie realizowało dwa zadania. Na pierwsze z nich – „Ze stacji Bralin do stacji kultura – sezon drugi” otrzymało dotację w wysokości 3.400 zł, która pozwoli na organizację trzech wyjazdów do teatru, opery bądź na inne wydarzenia artystyczne dla dorosłych i młodzieży i jednej wycieczki dla dzieci z terenu gminy. Na drugie przedsięwzięcie pn. „Nie siedź w domu – zwiedzaj, poznawaj, zdobywaj” SPZB otrzymało wsparcie w kwocie 4.400 zł. Z kolei na ogłoszony konkurs w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły 3 oferty i dwie z nich otrzymały dofinansowanie. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Bralinie otrzymał dofinansowanie w wysokości 6.960 zł, z czego prowadzone będą systematyczne treningi siatkarskie dla dwóch drużyn dziewcząt. Klub Sportowy „Sokół” Bralin otrzymał 33.040 zł na szkolenia dwóch drużyn piłki nożnej, działalność klubu sportowego oraz starty zawodników sekcji rowerowej działającej przy klubie w zawodach Bike Maraton i Bike Adventure. Ze względów formalnych dotacji nie otrzymało OSP Mnichowice, które złożyło ofertę na organizację otwartego turnieju tenisa stołowego. (br)

reklama

reklama w kurierze - zadzwoń! 62 58 315 50


12 sport

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorki Polonii Kępno nie zdołały wywalczyć awansu do półfinałów Mistrzostw Polski. W turnieju ćwierćfinałowym w Lubiniu zawodniczki musiały uznać wyższość rywali w dwóch z trzech rozegranych pojedynkach.

W pierwszym meczu nasz zespół uległ SKS Kusy Kraków 22:33 (16:12). Dzień później kępnianki przegrały wysoko Zagłębie I Lubin 31:18 Olimp Grodków Kusy Kraków 33:22 Polonia Kępno Zagłębie I Lubin 30:18 Polonia Kępno Olimp Grodków 15:33 Kusy Kraków Polonia Kępno 24:24 Olimp Grodków Zagłębie I Lubin 29:18 Kusy Kraków

z gospodyniami turnieju Zagłębiem Lubin 18:30 (9:10). W ostatnim swym występie Polonia zremisowała 24:24 z Olimpem Grodków, mimo że do przerwy nasza ekipa prowadziła różnicą siedmiu goli (15:8). Turniej wygrało Zagłębie Lubin, które w decydującym meczu ograło Kusy

Kraków 29:18. - Liczyłem że uda nam się sprawić niespodziankę ale rywale zawiesili nam wysoko poprzeczkę. Byliśmy zespołem, który pierwszy raz miał okazję grać w gronie 32 najlepszych drużyn w Polsce. Zbieramy doświadczenie i

uczymy się dalej - powiedział Maciej Nowicki, trener juniorek Polonii. Nasze dziewczęta naukę pobierały nie tylko w rozgrywkach turniejowych, ale miały także okazję zobaczenia na żywo meczu Superligi mężczyzn: Zagłębie Lubin – Chrobry Głogów. - Mimo nienajlepszego wyniku to z naszej postawy można być zadowolonym. Zagrałyśmy na swoim niezłym poziomie, niestety na rywalki było to za mało - powiedziała po turnieju Weronika Szalek, zdobywczyni 15 bramek na turnieju, a zarazem najskuteczniejsza zawodniczka Mistrzostw Wielkopolski. (dete)

30/04/2013

Koniec marzeń o Superlidze To już praktycznie koniec marzeń o superlidze. W sobotnim meczu o mistrzostwo I ligi piłkarki ręczne Polonii Kępno przegrały wyjazdowy pojedynek z UKS PCM Kościerzyną 26:29 (10:17). Tym samym nasze zawodniczki straciły realne szanse na zajęcie drugiego miejsca w lidze i możliwość gry w dwumeczu barażowym. - Podeszliśmy do tego meczu bardzo profesjonalnie. Na spotkanie tym razem pojechaliśmy dzień wcześniej. Dziewczyny zagrały mimo porażki bardzo dobre zawody. Niestety, nie mieliśmy szans na wygranie tego meczu. To co wyprawiali sędziowie woła o pomstę do nieba. Prowadzili ten mecz tendencyjnie, wręcz perfidnie pilnowały, aby miejscowej drużynie nie stała

się krzywda. W pewnym momencie nasze rywalki odskoczyły na różnicę 9 bramek, a my potrafiliśmy ją zniwelować do 3 goli różnicy. Jestem przekonany, że wygralibyśmy ten mecz, ale jak tylko zbliżaliśmy się do remisu, to swój mecz grali sędziowie, karząc nas w niektórych przypadkach wręcz niezgodnie z przepisami. Takie rzeczy w meczu o taką stawkę na tym szczeblu nie mogą mieć miejsca! To zabija ducha sportu - mówił po spotkaniu mocno zdenerwowany Marcin Pawłowicz, trener Polonii. Po osiem bramek dla Polonii zdobyły Kornelia Karwacka i Izabela Grądowa (ostatnie spotkanie w barwach Polonii). Siedem razy bramkarkę miejscową pokonała Ewa Perek. Na listę strzelczyń wpisały się także Alina Antoszewska, Ewelina Szymczak i Daria Szymkowiak. - Dziewczyny zagrały świetne zawody, od początku widać było chęć walki i ambicję. Potwierdziły tym samym, że drugie miejsce to nie przypadek, ale konsekwencja

pracy i wielkiego zaangażowania. Całemu zespołowi należą się słowa uznania - powiedział Marcin Modrzejewski, dyrektor klubu z Kościerzyny. W 20 kolejce spotkań Jutrzenka Płock nie zdołała sprawić niespodzianki i pokonać lidera rozgrywek. W Płocku piłkarki ręczne SPR-u Olkusz po raz kolejny w tym sezonie pokazały klasę i odniosły efektowne zwycięstwo 34:24. W akademicki derbach było zdecydowanie więcej emocji. W Lu-

blinie miejscowe zawodniczki podzieliły się punktami z rywalkami ze stolicy. Dla warszawianek był to ostatni mecz w tym sezonie (22:22). Szczypiornistki Sparty Oborniki zrobiły kolejny krok w kierunku zakończenia rozgrywek na 4. miejscu. Sparta po zaciętym meczu ograła na wyjeździe SMS Gliwice 25:22. W niedzielnym meczu Słupia Słupsk wysoko pokonała Tor Dobrzeń Wielki 36:26. (dete)

W kategorii dziewcząt w roczniku 1996 triumfowała Dominika Duczmal z ZSP nr 1 z Kępna, która na podium stanęła wraz z drugą Katarzyną Jeziorną z ZSP nr 1 Kępno oraz trzecią Roksaną Potomską z LO nr 1 Kępno. W roczniku 1994-95 najlepsza była Danuta Puchała z LO nr 1, która na mecie wyprzedziła Martę

Wittek z ZSP nr 1 oraz Emilię Śmiech z LO nr 1. Wśród chłopców w roczniku 1996 wygrał Tomasz Gąszczak z ZSP nr 2 Kępno, który wyprzedził Aleksandra Pawlaka z ZSP nr 2 oraz Remigiusza Maryniaka z ZSP 1 z Kępna. Rywalizację w roczniku 199495 wygrał Kacper Gogół z LO nr 1 Kępno, przed Tomaszem

Glińskim z LO nr 1 Kępno i Robertem Radefeldem z ZSP nr 1 Kępno. Po czterech najlepszych reprezentantów z każdej kategorii reprezentowało nasz powiat w Żerkowie na Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski. Pamiątkowe medale i dyplomy wręczył Wicestarosta Kępiński Ryszard Dachowski. (dete)

Mistrzostwa Powiatu w biegach Na terenie KOSiRu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych.

reklama


30/04/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

LKS Jankowy 1968 – Pogoń Trębaczów 1:5 (0:2) W derbowym pojedynku drużyn z powiatu kępińskiego padło sześć bramek. Jednak nie było to spotkanie wyrównane. Dominacja ekipy z Trębaczowa nie podlegała dyskusji. - Nie mogliśmy zagrać w pełnym składzie, bo brakowało kilku piłkarzy, którzy stanowią o sile drużyny, jednak nie zmienia to faktu że zagraliśmy po prostu źle. Nasi rywale grali dojrzalszą piłkę i zasłużyli na wygraną. Na pewno musimy odbudować morale zespołu, bo po pierwszych trzech meczach (trzy porażki) atmosfera nie jest najlepsza, a czeka nas teraz bardzo ważny pojedynek w Dobrzycy z Czarnymi - powiedział po meczu Józef Trojak, trener LKS Jankowy. Wynik meczu otworzył w 9 minucie Robert Ignasiak, który wykorzystał podanie Roberta Krawczyka. Ten drugi wpisał się także na listę strzelców. Tuż przed przerwą po podaniu Roberta

Łydki Krawczyk przelobował wychodzącego bramkarza miejscowych. W 48 minucie było już 3:0. W zamieszaniu podbramkowym najwięcej zimnej krwi zachował Paweł Kozłowski. Ozdobą meczu był gol Przemysława Cecoty, który strzałem z lewej nogi, z 17 metrów wpakował piłkę do siatki. Autorem piątego trafienia był Błażej Ostry, który dwie minuty przed końcem meczu indywidualną akcją ustalił wynik meczu. Wcześniej honorową bramkę dla miejscowych strzelił Karol Klein. - Po tych dwóch porażkach wygrana w derbach na pewno nas podbuduje. Byliśmy zespołem lepszym i zasłużenie odnieśliśmy zwycięstwo. Nie mogę przeboleć porażki z LKS Czarnylas (0:2), ale może czkawka minie jeśli uda nam się teraz dobrze zagrać z Odolanovią - powiedział Jarosław Karnasiewicz, trener Pogoni.

Barycz Janków Przyg. – Polonia Kępno 2:2 (0:2) Spotkanie, które rozegrano na klepisku w Szczurach dostarczyło kibicom nie lada emocji, mimo że stan murawy po jakim biegali piłkarze był katastrofalny! - Macie trochę pecha, bo dopiero po tym meczu przenosimy się na swój wyremontowany obiekt - mówił przyjezdnym przed meczem trener Baryczy Remigiusz Wojtczak. Jakby na przekór przeciwnościom losu przyjezdni od początku lepiej zaaklimatyzowali się od swych rywali. Biało-niebiescy od pierwszego gwizdka prowadzącego zawody Konrada Porosia ruszyli do ataku. W niektórych akcjach brakowało dokładności, ale na tej murawie o to było akurat

do strzelenia bramki. Po rzucie pośrednim z 12 metrów piłka trafiła w mur zestawiony z niemal wszystkich piłkarzy Polonii. Po zmianie stron prowadzenie mocno uśpiło czujność kępnian. Dali się zamknąć na własnej połowie. W 57 minucie w zamieszaniu kontaktowego gola strzelił po rzucie rożnym Mikołaj Czekalski. Odpowiedź mogła być błyskawiczna. Dwie minuty później Łukasz Walczak nie trafił, mając przed sobą tylko bramkarza Baryczy, a chwilę później niemal w identycznej akcji nie trafił Cierlak. Swój koncert grał także bramkarz Polonii Bartłomiej Skupień, który znakomicie spisywał się na przed-

nujący, bowiem na boisku było zbyt wiele chaosu w poczynaniach zawodników. Optyczną przewagę posiadali gospodarze, ale oprócz jednego strzału w poprzeczkę nic wielkiego z niej nie wynikało. W 34 minucie Orzeł przeprowadził składną, trójkową akcję. Marcin Górecki podał do Karola Gąszczaka ten odegrał do Rafała Janickiego, który otworzył wynik meczu. Gospodarze mogli pokusić się o podwyższenie rezultatu jeszcze przed przerwą jednak kilka-

krotnie byli łapani na spalonym. W 52 minucie Gąszczak przegrał pojedynek sama na sam z bramkarzem przyjezdnych. Z każdą upływającą minutą śmielej atakowali piłkarze trenera Mariusza Posadzego. W 69 minucie po za-

graniu Janickiego, najskuteczniejszy piłkarzy okręgówki - Górecki podwyższył na 2:0. Cztery minuty później Górecki miał już po podaniu Łukasza Dziergwy kolejne trafienie na swoim koncie, a goście stracili nadzieje na wywiezienie chociażby jednego punktu z Mroczenia. W 79 minucie Górecki podał do Dziergwy, który podwyższył na 4:0. W 84 minucie po zagraniu Marcina Grądowego wynik meczu ustalił Maciej Sipurzyński.

XXI Turniej im. Józefa Goli w Kępnie Jedna z najbardziej popularnych imprez organizowanych przez kaliski OZPN odbędzie się w lipcu w Kępnie. Decyzję w tej sprawie podjęło w poniedziałkowy wieczór prezydium kaliskiego OZPN. Współorganizatorem imprezy będzie Polonia Kępno, która organizowała już te rozgrywki. To kolejne uznanie dla działalności kępińskiego klubu. Przypomnijmy, zimą Polonia byłą także organizatorem Halowego Turnieju im Edwarda Pastuszka. Józef Gola to znany i ceniony działacz sportowy pochodził z Kępna, gdzie w wieku trzynastu lat czynnie uprawiał lekkoatletykę i piłkę nożna w kępińskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Równolegle z uprawianiem sportu z taką samą pasją oddawał się pracy społecznej. W okresie powojennym

pracował społecznie w klubach i związkach sportowych w Kępnie, Poznaniu i Kaliszu, gdzie czynnym działaczem Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej był do ostatnich swoich dni. Odszedł nagle w listopadzie 1990 roku. Dla uczczenia jego pamięci od roku 1992 z inicjatywy Kaliskiego OZPN organizowane są turnieje piłkarskie seniorów nazwane jego imieniem. Trzy razy zwycięzcą turnieju był zespół Ostrovii Ostrów Wlkp, dwukrotnie najlepszymi drużynami były kluby: Lignomat Jankowy, Biały Orzeł Koźmn Wlkp. KKS Kalisz, Orzeł Mroczeń, LKS Gołuchów i Kadra Amatorów WZPN. Puchar im Józefa Goli wzbogacił także galerie trofeów, Astry Krotoszyn, Piasta Kobylin, Calisii Kalisz, Victorii Ostrzeszów, Płomyka Koźminiec i Stali Pleszew. (dete)

13

Wyniki i tabele klasa okręgowa 23 kolejka: 28 kwietnia Stal Pleszew - Czarni Dobrzyca 0-1 Barycz Janków Przygodzki - Polonia Kępno 2-2 Pogoń Nowe Skalmierzyce - Astra Krotoszyn 2-1 Gorzyczanka Gorzyce Wielkie - Płomień Opatów 3-0 wo Orzeł Mroczeń - Olimpia Brzeziny 5-0 Odolanovia Odolanów - LKS Czarnylas 4-1 LKS Jankowy 1968 - Pogoń Trębaczów 1-5 1. Orzeł Mroczeń 2. Pogoń Nowe Skalmierzyce 3. Polonia Kępno 4. Stal Pleszew 5. Astra Krotoszyn 6. Zieloni Koźminek 7. Odolanovia Odolanów 8. Czarni Dobrzyca 9. Gorzyczanka Gorzyce 10. LKS Jankowy 11. Pogoń Trębaczów 12. Barycz Janków Przygodzki 13. LKS Czarnylas 14. Olimpia Brzeziny 15. Płomień Opatów

18 17 19 18 18 17 18 18 18 19 18 18 17 18 19

44 63-17 38 48-14 38 34-27 31 38-24 31 30-26 29 36-23 28 31-26 26 24-36 24 39-29 18 30-51 17 37-42 17 26-36 15 30-55 9 17-68 20 33-42

24 kolejka - 1 maja 16:00 Czarni Dobrzyca - LKS Jankowy 1968 11:00 Pogoń Trębaczów - Odolanovia Odolanów 16:00 LKS Czarnylas - Orzeł Mroczeń 16:00 Olimpia Brzeziny - Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 16:00 Astra Krotoszyn - GOS Zieloni Koźminek 16:00 Polonia Kępno - Stal Pleszew pauzuje: Pogoń Nowe Skalmierzyce

Orzeł Mroczeń – Olimpia Brzeziny 5:0 (1:0) Lider z Mroczenia podejmował ostatnią drużynę ligowej stawki, a jeśli dodamy, że mroczenianie na własnym boisku nie przegrali od października 2010 roku, to śmiało można wskazać faworyta meczu. Początek spotkania nie był impo-

sport

klasa A, grupa II niezwykle trudno. Piłkarze Baryczy także próbowali stwarzać dogodne sytuacje, głównie po dalekich dośrodkowaniach, gdzie za finalizację akcji odpowiedzialny był Damian Wnuk. To jednak między innymi po błędzie napastnika miejscowych, kępnianie zdobyli gola. W 7 minucie Wnuk powalił stopera Polonii niezgodnie z przepisami, a piłkarze z Kępna przeprowadzili chwilę później błyskawiczną kontrę i po podaniu Michała Góreckiego, Maciej Kamoś pokonał bramkarza Baryczy. Po strzeleniu gola Polonia śmielej zaatakowała rywali. W 11 minucie w polu karnym padł Piotr Cierlak, jednak sędzia nie wskazał na wapno. Chwilę później po zagraniu z rzutu wolnego Macieja Kamosia, bliski strzelenia gola był Jakub Górecki, jednak piłka po jego uderzeniu z głowy minęła poprzeczkę. W 20 minucie sytuacji sam na sam z golkiperem Baryczy nie wykorzystał Michał Górecki, ale trzy minuty później piłkarze z Kępna prowadzili już 2:0. Po zagraniu ręką w polu karnym, jedenastkę na bramkę zamienił Jakub Górecki. Drugi gol rozochocił Polonię, ale to Barycz, a dokładnie Wnuk miał najlepszą okazję

polu, kiedy przecinał rekordową ilość dośrodkowań w pole karne Polonii. W 70 minucie kępnianie mogli podwyższyć wynik, jednak wychodząc w czterech na jednego obrońcę i bramkarza niezwykle chaotycznie wykończyli akcję. Trzy minuty później do remisu doprowadził Damian Wnuk. To był cios, po którym Polonia mogła się już nie podnieść, zwłaszcza, że w 77 minucie piłkarz Baryczy - Czekalski zmarnował rzut karny. W końcówce kotłowało się pod jedną jak i drugą bramką. Po stronie Polonii najlepszą okazję miał Jakub Górecki, który z 30 metrów posłał piłkę minimalnie nad poprzeczką. Chwilę wcześniej po zagraniu Łukasza Nowaka wzdłuż pola bramkowego nie zdołał akcji zamknąć Łukasz Walczak. - W rozrachunku całego meczu wynik jest sprawiedliwy, ale niedosyt oczywiście jest, bo jeśli na wyjeździe prowadzi się dwoma bramkami, to nie powinno się remisować takiego spotkania - powiedział Bartosz Medyk, trener Polonii. - W pierwszej połowie Kępno nas zdominowało. W drugiej role się odwróciły, dlatego myślę że wynik jest sprawiedliwy - powiedział trener Wojtczak. (dete)

Ostrowski finał Pucharu Polski Piłkarze Ostrovii 1909 awansowali do finału Pucharu Polski na szczeblu KOZPN. Biało-czerwoni nie mieli większych problemów z pokonaniem Piasta Kobylin 3:0. Wcześniej awans do finału wywalczyła Centra Ostrów Wlkp. Finał prawdopodobnie rozegrany zostanie 22 maja na stadionie Centry. Przez większość spotkania w posiadaniu piłki znajdowali się piłkarze Ostroviii. Praktycznie pierwszy strzał w światło bramki oddany w 25 minucie otworzył wynik spotkania. Po rzucie rożnym z futbolówką w polu karnym znalazł się Tomasz Kempiński i celnie przymierzył z okolic 11 metra. Później dwukrotnie swoje szanse miał Krzysztof Molka. Najpierw pomocnik Ostrovii 1909 główkował obok słupka bramki rywali po dośrodkowaniu z rzutu

rożnego, a następnie uderzał z dystansu i w tym drugim przypadku interweniował golkiper Piasta. W 45 minucie ładną akcję zainicjowaną przez Patryka Cierniewskiego i asystującego Marka Szymanowskiego celnym uderzeniem w polu karnym wykończył Maciej Stawiński. Po zmianie stron białoczerwoni szybko zdobyli trzecią bramkę. Jej autorem był Krzysztof Molka, który również nie miał problemów z oddaniem strzału w polu karnym Piasta. Tydzień wcześniej w pierwszym półfinale Centra Ostrów Wlkp podejmowała swojego ligowego rywala z Jarocina. W spotkaniu rozegranym na stadionie z Koźmińcu zawodnicy trenera Marka Wojtasiaka pokonali BS Płomyk Jarota II Jarocin 1:0 (0:0). Jedyną bramkę strzelił w 87 minucie Szymon Strączkowski. (dete)

19 kolejka - 28 kwietnia LZS Siedlików - LZS Czajków LZS Trzcinica - Sokół Świba Sokół Bralin - Pelikan Grabów Lilia Mikstat - Zefka Kobyla Góra OKS Ostrów Wielkopolski - KS Hanulin GKS Rychtal-Skoroszów - Victoria Laski Strażak Słupia - Zawisza Łęka Opatowska 1. LZS Trzcinica 2. Strażak Słupia 3. Pelikan Grabów 4. Sokół Bralin 5. OKS Ostrów 6. LZS Czajków 7. Sokół Świba 8. GKS Rychtal/Skoroszów 9. Zefka Kobyla Góra 10. Zawisza Łęka Opatowska 11. Lilia Mikstat 12. LZS Siedlików 13. KS Hanulin 14. Victoria Laski

17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 16 17 17

2-0 4-0 0-2 1-1 5-0 2-5 1-0 38 33 31 30 25 24 23 22 22 22 17 14 14 12

50-18 36-25 30-19 42-19 45-30 34-35 35-33 33-34 33-27 36-32 24-46 27-45 24-51 22-57

20 kolejka - 1 maja 16:00 LZS Czajków - Strażak Słupia 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - GKS Rychtal-Skoroszów 16:00 Victoria Laski - OKS Ostrów Wielkopolski 16:00 KS Hanulin - Lilia Mikstat 16:00 Zefka Kobyla Góra - Sokół Bralin 16:00 Pelikan Grabów - LZS Trzcinica 16:00 Sokół Świba - LZS Siedlików

klasa B, grupa IV 12 kolejka - 28 kwietnia Zryw Kierzno - Pogoń Drożki Ajax Rojów - LZS Ostrówiec Błękitni Perzów - LZS Olszowa KS Rogaszyce - LZS Mikorzyn 1. LZS Olszowa 2. LZS Mikorzyn 3. KS Rogaszyce 4. LZS Ostrówiec 5. Pogoń Drożki 6. Ajax Rojów 7. Wielkopolanin 8. Błękitni Perzów 9. Zryw Kierzno

10 9 9 10 9 9 9 10 9

0-3 2-1 1-2 2-2 28 23 16 14 12 10 9 7 5

13 kolejka - 5 maja 16:00 LZS Mikorzyn - Błękitni Perzów 16:00 LZS Olszowa - Ajax Rojów 11:30 LZS Ostrówiec - Zryw Kierzno 11:00 Pogoń Drożki - Wielkopolanin Siemianice

46-9 35-13 20-15 22-26 22-26 19-26 23-30 19-35 11-31


14 ogłoszenia

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

30/04/2013

ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE W KURIERZE ORAZ NA PORTALU radiosud.pl Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE + treść ogłoszenia pod numer 73601 (koszt 3,69 zł brutto)

OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA ORAZ PRZEZ MIESIĄC NA PORTALU radiosud.pl. Oferta dotyczy tylko Klientów Indywidualnych. Usługa ogłoszeń drobnych nie dotyczy oferowania usług, zatrudnienia pracowników, wynajęcia lokalu pod działalność. W tych przypadkach prosimy o kontakt z BiuremReklamy, tel.: 62 583 15 50

PRACA Producent mebli zatrudni krawcowe w tapicerstwie, tel.: 600436-367 Fabryka Mebli WERSAL zatrudni krawcowe, pomoc. stolarzy, stolarzy oraz osoby do montażu szkieletów tapicerskich oraz kontrolera jakości mebli drewnianych. Bar-

dzo dobre warunki pracy i płacy; tel.: 62 78 29 219 lub osobiście w siedzibie firmy WERSAL Jankowy 1A Firma z branży meblowej z okolic Kępna zatrudni mężczyzn do obsługi maszyn typu prasa, wykwalifikowanych lub do przyuczenia; tel.: 600-745-702 lub 603-139808

Firma zatrudni krawcowe w tapicerstwie z doświadczeniem. Dobre warunki pracy i płacy. Kontakt: 600 93 66 20, 62 78 104 65

TAPICERKA NA BŁYSK

MAŁGORZATA SKIBA Oferuje pranie i czyszczenie: - Tapicerki i wnętrza samochodu (siedzenia jedyne 15 zł/szt) - Dywanów, chodników i wykładzin (jedyne 3zł/m2, ponizej 10m 30zł) - Wersalek, sof, foteli, narożników pokojowych i kuchennych. Tanio i solidnie, Kierzno 49 lub w domu klienta. Dojazd bezpłatny. Dzwoń pod numer telefonu

783 468 471

TYLKO TERAZ -20%. OFERTA OBOWIĄZUJE DO 11.05 Czyszczenie, pranie dywanów, mebli tapicerowanych i wykładzin metodą suchej piany. Eliminacja, usuwanie roztoczy. Dojazd do klienta gratis. Tel. 731-194-776 KOREPETYCJE I NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEL. 725-296-566

Gabinet Psychiatryczny spec. psychiatra Cezary Maciejak Gabinet czynny w środy od godziny 13.00, Kępno, ul. Graniczna 21 Rejestracja: 62 730 10 78 Wydzierżawię ogrzewaną halę 300 m kw. wysokość 4m + wiatę 150 m kw. Plac utwardzony 1000 m kw. w Hanulinie Tel. 601-934-747

Firma zatrudni tapicerów; 504-910-897

tel.:

benzyna, przebieg 13100km, cena 28000zł.; tel.: 603985191 (15.04)

Firma zatrudni kierowcę z kat. prawa jazdy C + E; tel.: 62 78 26 958

Sprzedam Opla Corsę B, 1.4, 94r., posiadam nowe zimówki i fakturę co było wymienione w aucie, ważne OC i przegląd, cena do uzgodnienia; tel.: 726633607 (22.04)

Fabryka Mebli MIRJAN z Łęki Mroczeńskiej zatrudni na bardzo korzystnych warunkach tapicerów oraz osoby do piankowania mebli. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 513 001 965 lub osobiście w siedzibie firmy MIRJAN – Łęka Mroczeńska 102. Fabryka styropianu Izotem Spółka Jawna zatrudni mężczyzn z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, pracowników do obsługi linii produkcji styropianu oraz kierowców z kat. prawa jazdy C+E; kontakt osobisty w siedzibie firmy Kępno ul. Słoneczna 2 MIX ELECTRONIC zatrudni pracownika do sklepu AGD, RTV; Kępno, ul. Rynek 33 (wejście od ul. Kościelnej) Zatrudnimy na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy : elektronika / serwisanta do naprawy sprzętu komputerowego oraz osobę do pracy na magazynie z bardzo dobrą znajomością obsługi komputera. CV prosimy kierować do firmy ADABET ul. Młyńska 22B w Kępnie tel. 627824878 Kobieta podejmie się sprzątania domu lub mieszkania, mycia okien; tel.: 783487331 (22.04) 27-latek z doświadczeniem na busach, kat b, podejmie pilnie pracę na stanowisku kierowca busa; tel.: 793155861 (22.04) Operator okleiniarek IMA, IDM, HOMAG z dwudziestoletnim stażem pracy podejmie pracę, Kępno; tel.: 662159135 (22.04) Poszukuję pracy, stażu, prac domowych, opieki nad dzieckiem; tel.: 691537780 (25.04) Dziewczyna 24 lata poszukuje pracy w biurze, wykształcenie wyższe, b. dobra znajomość j.angielskiego, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera; tel.: 726614417 (25.04) Młoda dziewczyna poszukuje pracy na terenie Kępna i okolic, jak również prac sezonowych za granicą, prawo jazdy kat. B, sumienna, odpowiedzialna; tel.: 725801194 (25.04)

Sprzedam Opla Vectrę 1.8, 89r., w automacie, z gazem, 1200zł (do negocjacji); tel.: 721268041 (25.04) Sprzedam Seata Ibizę, rok produkcji 1994, gaz benzyna; tel.: 608018467 (29.04) Sprzedam Renault Twingo: 94rok, zadbany, świeżo po przeglądzie, cena do uzgodnienia; tel.: 784772138 (29.04) Sprzedam bryczkę; tel.: 794 622 921

ROLNICZE Sprzedam kabinę do Ursusa C-330, stan bdb, tel.: 724134510 (11.04) Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, stan bdb i pług 3+1, stan dobry, okolice Kępna; tel.: 501162553 (11.04) Sprzedam kurki leghorna białego i włoszki; tel.: 501057385 (11.04) Sprzedam króliki i młode koźlęta; tel.: 784419101 (15.04) Sprzedam bronę talerzową, szer. 1.80; tel.: 692669010 (18.04) Ziemniaki jadalne Vineta, około 5 ton, Marszałki; tel.: 667189818 (18.04) Sprzedam kurki leghorna białego i włoszki; tel.: 501057385 (18.04) Sprzedam mleko kozie; 660033954 (18.04)

tel.:

Sprzedam VW Golfa 3, 5-drzwiowy, 1.8 benzyna, czerwony, 9293r., zadbany, cena 2400zł., Kępno; tel.: 721496914 (15.04) Sprzedam Mini One 2005r., 1.6

Sprzedam tkaninę meblową tapicerską obiciową; tel.: 502225730 (29.04) Zaginął pies kundel, jego znaki szczególne to brązowa podpalana sierść oraz biały krawat, jeśli ktoś go widział proszę o kontakt; tel.: 721313805 (29.04)

NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działki budowlane o dowolnej wielkości, w Rakowie (gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667602800 Sprzedam działkę budowlaną o pow. 900m2, Kępno, Os. Jana Pawła ll (strzelnica); tel.: 605449658 (08.04) Sprzedam mieszkanie o pow. 59m2: 3 pokoje + balkon, kuchnia, łazienka, oddzielna toaleta, garaż, piwnica + pomieszczenie na rowery, w tym działka ogrodowa 3-arowa, Drożki; tel.: 627816945 lub 627815938 (08.04) Sprzedam niedrogo mieszkanie własnościowe o pow. 63m2 (2pokoje, kuchnia, łazienka)+garaż, w Domaninie, do remontu; tel.: 531233406 (11.04)

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe o pow. 65m2, Siemionka; tel.: 695750529 (15.04)

Sprzedam 0,5t owsa i 100 kostek słomy; tel.: 667672700 (29.04))

Sprzedam działki budowlane w Piaskach 10 arów, z decyzją o warunkach zabudowy; tel.: 693895055 (15.04)

Sprzedam siano, tel.: 668 386 158

RÓŻNE

MOTORYZACJA

Opel Combo 1997, 1400cm, cena 3300zł., tel.: 502311979 (15.04)

Sprzedam heblarko-grubościówkę, 3600zł.; tel.: 503834965 (29.04)

Sprzedam ziemniaki sadzeniaki, odmiana Bryza; tel.: 721984266 (25.04)

Oddam szczenięta w dobre ręce; tel.: 530863705 (18.04)

Opel Corsa C, 2001r., 1700 diesel, cena 7500zł., Opel Astra, 1999, 2000 diesel, cena do uzgodnienia; tel.: 506160614 (15.04)

Sprzedam wygodny rozkładany narożnik z 4 ozdobnymi poduszkami, cena 700zł. (do negocjacji); tel.: 785362724 (25.04)

Sprzedam słomę w balotach 120x120, 25 szt., Perzów; tel.: 725009819 (25.04)

Sprzedam topole ścięte, ok, 30m3; tel.: 667026015 (15.04)

Sprzedam VW Golfa IV, 1999r., 1.4, benzyna+gaz, kolor czarny, cena 8600zł.; tel.: 693009017 (15.04)

Sprzedam meblościankę dębową, stół z 4 krzesłami dębowy, dębową ławę, kredens i dużą antenę satelitarną; tel.: 785362724 (25.04)

Sprzedam działkę budowlaną z widokiem na całą panoramę Tatr (1100 m.npm), dobry dojazd, prąd, kanalizacja, w sąsiedztwie las; tel.: 607567647 (15.04)

Młoda dziewczyna, dyspozycyjna, wykształcenie wyższe, obsługa komputera, fax, podstawy języka niemieckiego szuka stałej pracy; tel.: 693676699 (25.04)

Sprzedam VW Golfa 2 1.3, gaz, stan dobry, sprawny technicznie, ważny przegląd, 5-biegowy, 1000zł.; tel.: 889343705 (15.04)

(25.04)

Sprzedam szczenięta Cziłała; tel.: 792546040 (15.04)

Sprzedam meble młodzieżowe, używane, z kolekcji Black Red White, 5 segmentów, stan bdb, cena-300 zł.; tel.: 600601900 (18.04) Sprzedam łóżeczko, 120x60, k. orzech, podwyższane boki, reg. wysokość, wyciągane szczeble+materac dwustr. kokos+gryka, stan bdb, cena 250zł.; tel.: 663907528 (18.04) Sprzedam szczenięta Cziłała; tel.: 792546040 (25.04) Sprzedam mieszarkę 40 l, patelnię do pączków, wagi, wyparzacz do jaj; tel.: 602753911 (25.04) Sprzedam stół rozkładany + 6 krzeseł, stan idealny, cena do uzgodnienia; tel.: 692191270

Sprzedam dom jednorodzinny z garażem w Kępnie, na działce o powierzchni 460m2, cena do uzgodnienia; tel.: 603985191 (15.04)

toaleta, garaż, piwnica, 5 arów ogródka; tel.: 661035544 (22.04) Sprzedam działkę budowlaną w Bralinie, ulica Leśna; tel.: 724134571 (22.04) Sprzedam dom w Laskach z budynkiem gospodarczym, w miłej okolicy, w atrakcyjnej cenie; tel.: 600176697 (22.04) Sprzedam mieszkanie bezczynszowe o pow. 65m2, Siemionka; tel.: 695750529 (25.04) Sprzedam lub wynajmę mieszkanie o pow. 59m2: 3 pokoje + balkon, kuchnia, łazienka, oddzielna toaleta, garaż, piwnica + pomieszczenie na rowery, w tym działka ogrodowa 3-arowa, Drożki; tel.: 627816945 lub 627815938 (25.04) Sprzedam działki budowlane w Myjomicach; tel.: 509755264 (25.04) Sprzedam 11-arową działkę w Donaborowie (kolo szkoły), cena do uzgodnienia; tel.: 695444737 (25.04) Sprzedam lub zamienię na mieszkanie dom w Laskach, powierzchnia 180m2, umeblowany i wyposażony w sprzęt RTV i AGD; tel.: 627815143, 692191270 (25.04) Sprzedam działkę budowlaną w Kępnie; tel.: 607766430 (25.04) Sprzedam grunt rolny, w studium pod zabudowę mieszkaniową, 1,7ha w Bralinie za torem kolejowym, 30zł.m2; tel.: 503 956 559 (25.04) Wynajmę mieszkanie w domu jednorodzinnym; tel.: 889117956 (25.04) Sprzedam dom z garażem o pow. 170 m2, na działce 28arów, Kuźnica Trzcińska 8, cena 299.000 zł. (do negocjacji); tel.: 519181284 Sprzedam działki pod zabudowę, w malowniczej i cichej okolicy Feliksów; tel.: 783064543 (29.04) Sprzedam działki budowlane 9-arowe w Klinach; tel.: 695817666 (29.04) Sprzedam mieszkanie czynszowe w Buczku Wielkim, 68 m kw., 3 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, garaż, działka ogrodowa, II piętro, tel.: 78 54 69 967, 72 14 79 145

INFORMATOR KURIERA Pogotowie Kupię grunt rolny, może być łąka, Straż Pożarna nieużytek, teren podmokły; tel.: Policja 697605393 (18.04) Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne Sprzedam w Mroczeniu, Pogotowie dom Ciepłownicze www.gumtree.pl; tel.: 886463810 Pogotowie Gazowe (18.04) Pogotowie Energetyczne Pomoc drogowa Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe oraz kawalerka dla samotnej Komenda Powiatowa Policji osoby, w Kępnie; tel.: 886500412 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (18.04) Szpital Kępno, ul. Szpitalna 7 Sprzedam grunt rolny o powierzchni oraz 1ha łąki ul. w Kościuszki 5 Starostwo4ha Powiatowe, Kępno, Donaborowie; tel.: 728510170 Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Przemysłowa 8 (18.04) Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1 Urząd Gminydziałkę Trzcinica,budowlaul Jana Pawła II 47 Sprzedam ną, 9 arów w Baranów, Myjomicach; tel.: Urząd Gminy Rynek 21 515529499 (18.04) Urząd Gminy Bralin, ul. Rynek 3 Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 Sprzedam mieszkanie w Wielkim Urząd Gminy Perzów Buczku, 75 m2 na parterze, 3 poUrządbalkon, Gminy kuchnia, Rychtal, ul. Rynek 1 koje, łazienka,

999 998 997 994 993 992 991 981 62 791 52 00 62 332 43 20 62 782 73 00 62 782 89 00 62 782 89 40 62 782 58 04 62 781 50 00 62 781 04 00 62 781 12 01 62 781 45 20 62 786 10 60 62 781 68 00


30/04/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Gala taneczna przedszkolaków W miniony piątek w hali KOSiR odbyła się już po raz VIII Gala Twórczości Tanecznej Przedszkolaków. Tradycyjnie galę organizowało Stowarzyszenie „Uśmiech” razem ze Studiem Tańca „Retro”. W imprezie wzięły udział przedszkola z całej gminy. To było bez wątpienia wspaniale, kolorowe i niepowtarzalne widowisko. Trybuny na hali pękały w szwach. Udział w tak w wyjątkowym pokazie wzięli zaproszeni goście, wśród nich

rodzice i dziadkowie małych tancerzy, którzy cały czas oklaskiwali umiejętności taneczne maluchów. Maluchy wprowadziły wszystkich w ekscytujący świat muzyki i tańca, popisując się profesjonalizmem podczas

wykonywania układów tanecznych. Wśród tańców prezentowanych na scenie królowały tańce towarzyskie, ludowe, narodowe oraz dowolne formy taneczne. Piątkowa gala to zwieńczenie wielomiesięcznej pracy w przedszkolach i szkołach, gdzie zarówno nauczyciele jak i instruktorzy tańca przygotowywali maluchy. - W tym roku wszystko przerosło nasze oczekiwania, nie dość, że prawie 300 dzieciaków tańczy, bierze udział 9 placówek oświatowych, to jeszcze widownia

nas totalnie zaskoczyła, gdyż tak olbrzymiej widowni nie widzieliśmy tutaj przez te osiem lat - mówiła Małgorzata Frala-Kędzior ze Stowarzyszenia „Uśmiech”. - Dzięki zaangażowaniu różnych ludzi, którzy społecznie to organizują, dzieciaki mają możliwość obcowania ze sztuką, szeroką publicznością a to co ja sobie bardzo cenię to są łzy wzruszenia, które niejednokrotnie widzę na twarzach dziadków, rodziców, sąsiadów i wszystkich bliskich. Nie ma nic piękniejszego, jak dziecko które jest szczęśliwe i pokazuje to co potrafi najlepiej - dodała Prezes Stowarzyszenia. Ze względu na wysoki poziom umiejętności tanecznych przedszkolaków, jury nie przyznało miejsc, wszyscy tancerze byli zwycięzcami. Galę zakończono podziękowaniami, wręczeniem pucharów, medali oraz dyplomów.

Całość imprezy finansowana była dzięki wsparciu mieszkańców, którzy 1% podatku odprowadzają na rzecz Stowarzyszenia Uśmiech, za co wielkie podziękowania składają organizatorzy tak wyjątkowego przedsięwzięcia jakim jest doroczna Gala Taneczna Przedszkolaków. (jk)

informacje

15

NASZE BOBASY Jakub, syn Katarzyny i Przemysława Ładniaków z Kobylej Góry urodził się dnia 24.04.2013 r. o godz. 17.20. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3700 g i miał 57 cm Julianna, córka Angeliki i Pawła Pietrasów z Kamionki urodziła się dnia 24.04.2013 r. o godz. 16.25. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3220 g i miała 55 cm Miłosz, syn Beaty i Łukasza Mróz z Domanina urodził się dnia 22.04.2013 r. o godz. 14.56. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3430 g i miał 56 cm

Mateusz, syn Patrycji i Krzysztofa Pietrasów z m. Zdżary urodził się dnia 24.04.2013 r. o godz. 14.50. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3490 g i miał 56 cm

Piłkarskiezmagania na„Orlikach”

Maksymilian, syn państwa Anety i Przemysława Wilk z Mroczenia urodził się dnia 25.04.2013 r. o godz. 2.05. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3240 g i miał 53 cm

Na dwóch boiskach „Orlika” w Kępnie i Baranowie odbyły sie Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej w ramach „XIV Gimnazjady 2012/2013”.

Hania, córka państwa Katarzyny i Krzysztofa Pośpiech ze Słupi p/Kępnem urodziła się 25.04.2013r. o godz 2.15. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 2620 g i miała 50 cm (daria)

Na „Baranowskim Orliku” mecze rozgrywały trzy zespoły gdzie wyłoniono dwie drużyny, które awansowały do dalszych gier. Tu najlepszą drużyną została reprezentacja z Gimnazjum z Lasek wygrywając z Mroczeniem i remisując z Opatowem. W Kępnie bezkonkurencyjną drużyną została reprezentacja z Gimnazjum Nr 2 w Kępnie, która wygrała wszystkie spotkania

z Krążkowami 8:0, Bralinem 3:0 i Perzowem 4:0. W meczach półfinałowych Opatów przegrał 4:1 z Gimnazjum Nr 2 w Kępnie a Laski pokonały Krążkowy2:1. W meczu o trzecie miejsce gimnazjaliści z Opatowa zwyciężyli gimnazjalistów z Krążkowych. W meczu o I miejsce Gimnazjum Nr 2 rozbiło zespół z Lasek wygrywając 7:1. Najlepszym zawodnikiem turnieju został

Mateusz Stempin, najskuteczniejszym zawodnikiem został Filip Latusek zdobywca 7 bramek, najlepszy bramkarz to Paweł Dirbach. Wymienieni piłkarze to zawodnicy z Gimnazjum Nr 2 w Kępnie. Pamiątkowe puchary i dyplomy dla uczestniczących drużyn w imieniu Starosty Kępińskiego Włodzimierza Mazurkiewicza wręczył Adam Kłodnicki. (dete)

1 (1) KARPOWICZ FAMILY: GDY MAMY SIEBIE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6558 na numer 72601 2. (3) JACEK SILSKI: LIST Z MORZA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.8940 na numer 72601 3. (2) DUET KARO: WIĘC TAŃCZMY Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.2115 na numer 72601 4. (4) TERESA WERNER: DAŁABYM CI DAŁA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.7099 na numer 72601 5. (8) MONA LISA: NOC W MONTE CARLO Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6636 na numer 72601 6. (10) BAYERY: TYLKO WY RODZICE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.1991 na numer 72601 7. (7) BRYGIDA I ROBERT ŁUKOWSKI — W NASZYCH SERCACH Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.2112 na numer 72601 8. (P) MIROSŁAW SZOŁTYSEK: KIEDY POWIY SIE TAK... Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.8177 na numer 72601 9. (9) DUO FENIX: ŻYCZYMY SZCZĘŚCIA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.5073 na numer 72601 10. (N) JACEK KIEROK: TULIPANY Z AMSTERDAMU Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.3931 na numer 72601


16 reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

30/04/2013

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 134  
GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 134  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 134