Page 1

n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

w całym kraju

w ó ik ln te zy c 0 0 0 0 0 2 ń ie dz ty Co

Rozbiór gminy Gosławice - str. IV

NR 51

l

ROK III

l

CZWARTEK 25 LUTEGO 2010

Wypadł czy został wypchnięty? Ciało mężczyzny, znalezione 18 lutego pod wieżowcem przy ulicy Zakole w Koninie, ma obrażenia charakterystyczne dla upadku z dużej wysokości, poinformował portal terazKonin.pl

Na zwłoki 35-letniego mieszkańca Konina natknęła się o siódmej rano przechodząca tamtędy kobieta. Podczas wstępnych oględzin na ciele zmarłego nie znaleziono żadnych zewnętrznych obrażeń. Jeszcze tego samego dnia ustalono, że zmarły pił poprzedniego wieczora alkohol z mężczyzną wynajmującym na jedenastym piętrze wieżowca pomieszczenie, w reklama

którym niegdyś była suszarnia. Według jego oświadczenia, spotkanie skończyło się około północy, po czym panowie się rozstali. Ujawnione przez prokuraturę 24 lutego wyniki sekcji zwłok pokazują całą sprawę w zupełnie nowym świetle. - Mężczyzna miał masywne wewnętrzne obrażenia - poinformował Marek Kasprzak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie. Być może ponowne przesłuchanie współbiesiadnika zmarłego przyniesie jakieś wyjaśnienie tego, co się stało. Zmarły był rozwiedziony i nie mieszkał z rodziną. Osierocił dwójkę małych dzieci. OLER

l

ISSN 1689-9563

Obwodnicy nie będzie

ŁAD NAK egz. 0 10.00

Nie będzie drugiego etapu budowy drogi krajowej nr 25 w Koninie. Projekt nowego przebiegu nie doczekał się dofinansowania. Miasto nie zdołało na czas zdobyć pozwolenia na budowę.

To już kolejny wniosek o dofinansowanie konińskiej inwestycji, który nie spełniał warunków. Wcześniej było tak z mostem Toruńskim, który miasto remontuje z budżetu i kredytu. W połowie lutego do prezydenta Konina wpłynęło pismo z Ministerstwa Infrastruktury informujące, że wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich nowego przebiegu drogi nr 25 zostało odrzucone. DOK. NA STR. 2

www.kurierkoninski.pl


2 aktualności Urzęd ni cy nie zdą ży li z do ku men ta cją

Obwodnicy nie będzie DOK ZE STR. 1

Władze Konina nie uzupełniły we wskazanym czasie dokumentacji o pozwolenie na budowę. Warto przypomnieć, że termin składania dokumentów był już kilka razy przesuwany przez ministerstwo. Na dotychczasową dokumentację przeznaczono do tej pory około pięciu milionów złotych z budżetu miasta. - Zmniejszyliśmy już zakres drogi do granic miasta, co wydłużyło procedury. Poza tym kilka razy zmieniano przepisy. Trzeba było przeprowadzić konsultacje, przygotować drugi raport środowiskowy – tłumaczy opóźnienie Kazimierz Pałasz, prezydent Konina. - I tak zostało to zrobione w rekordowym tempie. Czas, który zostawiono na przygotowanie całej dokumentacji, okazał się zbyt krótki. Wielu pewnie taka decyzja ministerstwa pewnie ucieszy. Krytykiem tempa przygotowywania wniosków w ubieganiu sie o fundusz europejskie w Koninie jest poseł Tomasz Nowak z PO, który wielokrotnie wytykał to miejskim urzędnikom.

W Koninie nie brakowało również przeciwników budowy drogi przez miasto. Wytyczonemu przebiegowi sprzeciwiali się mieszkańcy ulicy Kleczewskiej i dalej położonego Międzylesia, którzy słali protesty do wojewody i ochrony środowiska, a ich rozpatrzenie wydłużało procedury. Prezydent Kazimierz Pałasz wspomniał też o przychylnej początkowo parafii pod wezwaniem św Maksymilina w Kolbe w Koninie, która ostatnimi czasy była przeciwko budowie w pobliżu nowej drogi. Poza tym przewidywane dofinansowanie z funduszy europejskich określone było na około 220 milionów złotych, przy inwestycji obliczonej na ponad 300 milionów złotych. - 120 milinów złotych wkładu własnego to i tak zbyt duże obciążenie dla budżetu miasta - mówił prezydent. Po odmowie, władze Konina zwróciły się jednak do ministerstwa z prośbą o kolejną szansę w ubieganiu się o dofinansowanie i umieszczenie Konina na liście rezerwowej, aby na dobre nie przekreślać budowy tzw. obwodnicy. - Do końca marca tego roku jest

możliwość uzyskania pozwolenia na budowę – tłumaczy prezydent Konina. - W innym wypadku jest ono zbyteczne.

Baz względu na to, gospodarzy miasta czeka inne drogowe wyzwanie, a mianowicie remont wiaduktu Briańskiego, który miał być w ciągu nowego przebiegu drogi nr 25. Potrzeba na to od 30 do 50 milionów złotych. Prezydent nie wyklucza ubiegania się o fundusze zewnętrzne tylko na ten cel. SKA

Sepsa opanowana - Wyniki otrzymaliśmy wczoraj - poinformowała 23 lutego Maria Karczewska, pielęgniarka epidemiologiczna WSZ ale tylko telefonicznie, więc dopóki nie mam pewności, nie chcę podawać jaki drobnoustrój został stwierdzony we krwi chłopca. Wiadomo na pewno, że był wrażliwy na podane choremu antybiotyki.

Sześcioletni chłopiec ze Ślesina, u którego wykryto sepsę, jeszcze w tym tygodniu opuści koniński szpital, poinformował portal LM.pl.

W poniedziałek (15 lutego) po południ opiekunki z przedszkola w Ślesinie zawiadomiły rodziców, że sześciolatek źle się poczuł i nie chce jeść podwieczorku. Jeszcze tego samego dnia chłopiec znalazł się w konińskim szpitalu. Początkowo podejrzewano zapalenie wyrostka robaczkowego, ale tę ewentualność wykluczono nazajutrz na sali operacyjnej. Dopiero wtedy zdiagnozowano sepsę, zwaną inaczej posocznicą, to jest „zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS), wywołany zakażeniem”. Na szczęście stan zdrowia chłopca z dnia na dzień się poprawiał i już po dwóch dniach odstawiono kroplówkę i podano dziecku płynną dietę. - Jeszcze w tym tygodniu sześciolatek zostanie wypisany do domu - poinformował redakcję 23 lutego rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Leszek Czajor. Ponieważ szpitalnemu laboratorium nie udało się wyhodować z próbek krwi chorego dziecka żadnego drobnoustroju, kolejne próbki wysłano do Narodowego Instytutu Leków.

Dzieciom z grupy przedszkolnej, do którego chodzi chory na sepsę chłopiec, podano profilaktycznie leki. Wprawdzie rodzice przywieźli do szpitala jeszcze jedno dziecko ze Ślesina, ale okazało się, że nic mu nie jest i po dwóch dniach zostało wypisane do domu. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja została opanowana. OLER

Kontrowersyjna woda 22 lutego zostały ogłoszone wyniki badania jakości wody z odwodnienia odkrywki Tomisławice, które przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Koninie. Wynika z nich, że KWB „Konin” dotrzymuje warunków pozwolenia wodnoprawnego. - Wyniki pomiarów nie wykazują przekroczeń najwyższych dopuszczal-

nych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach - powiedział Stanisław Wasilewski, kierownik konińskiej delegatury WIOŚ. Wody odprowadzane do Noteci i dalej do Gopła nie zagrażają jezioru. Kopalnia nie przekroczyła przekraczana zawartość żadnych pierwiastków ani substancji. Zarzuty Greenpeace okazały się zatem bezpodstawne – twierdzą przedstawiciele kopalni. Badania wykazały dziesięciokrotnie mniej żelaza w wodzie niż przewidują normy. Zawartość manganu kształtuje się na znikomym poziomie. - Badania WIOŚ potwierdziły to, co od dawna wiemy – nasze wody są czyste. Na bieżąco przeprowadzamy analizy i doskonale znamy parametry wo-

Dziury straszą kierowców Po zaśnieżonych ulicach przyszedł czas na dziurawe. Dziury straszą zarówno na drogach osiedlowych, jak i na tych najruchliwszych. I choć rozpoczęło się łatanie, to na generalne remonty trzeba będzie poczekać do wiosny.

- Takiego sera szwajcarskiego na miejskich drogach nie widzieliśmy od dawna – mówią kierowcy. Efekty tego katastrofalnego stanu dróg, nie tylko miejskich zresztą, już widać w warsztatach samochodowych. - Zagięte felgi, przecięte opony, coraz więcej napraw – potwierdzają mechanicy. Dziury są zmorą, nie tylko dla kierowców, ale także dla drogowców. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg i odśnieżanie w tym roku, a teraz także na remonty są zdecydowanie wyższe niż przewidywały samorządy. Konin na modernizacje zaplanował pół miliona zł. – Na ulicach pojawiły się ekipy, które doraźnie łatają dziury. Remonty kapitalne rozpoczną się wiosną. Miejmy nadzieję, że środki zaplanowane na ten

cel wystarczą - mówi Grzegorz Pająk, kierownik Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koninie. Zima nie odpuściła także powiatowi konińskiemu, który nadzoruje ok. 630 km dróg. – Będziemy musieli zacisnąć pasa. Przed nami bardzo trudny okres. Im mniej wydajemy na zimowe utrzymanie dróg, tym więcej zostaje na remonty wiosną. W tym roku jednak zima była wyjątkowo ciężka, więc na łatanie dziur nie będziemy mogli wydać tyle ile planowaliśmy – mówi Zbigniew Winczewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koninie. - W lepszym stanie są drogi wojewódzkie – zapewnia Marek Jaśkowiak, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie. - Wiele z nich przeszło niedawno remonty, więc uszkodzenia są nieznaczne – wyjaśnia. Mimo to, kierownik szacuje, że w tym roku na naprawy ok. 200 km dróg wojewódzkich przeznaczy 400 tys. zł. IMA

dy odprowadzanej do Gopła. Ponieważ wody kopalniane są czyste, ich doprowadzenie do jeziora może tylko uczynić Gopło czystszym. Nie mieliśmy co do tego żadnych wątpliwości – powiedział prezes kopalni Sławomir Mazurek. Wyniki badań wód kopalnianych wykonanych przez WIOŚ w Koninie budzą jednak wątpliwości Greenpeace. - Nie wiadomo czy próbki zostały pobierane w tych samych miejscach co w grudniu, nie wiemy też jaką metodyką były wykonane badania. Trudno zatem porównać te dwa wyniki twierdzą ekolodzy. - Ubolewamy że zarząd kopalni KWB Konin odmówił udziału przy poborze próbek obserwatorom z zewnątrz. Tymczasem wy-

niki badań przeprowadzonych ponownie na zlecenie burmistrza Kruszwicy, na próbkach wód pobranych w tym samym dniu, co próbki pobrane przez WIOŚ, potwierdziły znaczne przekroczenia zawartości żelaza i manganu w wodach kopalnianych (40 do 900 razy powyżej normy dla żelaza). W związku z tak znacznymi rozbieżnościami i wagą sytuacji, Greenpeace składa wniosek do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska aby przejął sprawę i wykonał niezależne badania. O wysokiej zawartości żelaza w wodach kopalnianych świadczą widoczne, brunatne osady, znajdujące się w rowach odprowadzających wodę głębinową z odkrywki „Tomisławice”.

Minirecital w wykonaniu Aleksandry Zagozdy, uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie zainaugurował Rok Chopinowski w powiecie konińskim. W 2010 nie zabraknie festiwali oraz konferencji o życiu i twórczości kompozytora. Powstanie też film z udziałem znanych polskich aktorów.

SKA

Odwrócona flaga Flaga Litwy na Rondzie Miast Partnerskich w Koninie jest odwrócona, napisał wnikliwy obserwator na alert@terazkonin.pl.

Jak wygląda flaga Litwy? Według Wikipedii, składa się z trzech kolorów, od góry: żółtego, zielonego i czerwonego. Tymczasem na Rondzie Miast Part-

nerskich w Koninie, na którym wyeksponowane są herby zaprzyjaźnionych miast i flagi państw, widać zupełnie inny układ kolorów na litewskiej fladze. Przy dwóch partnerskich miastach z Litwy mamy flagę: czerwono–zielono-żółtą. SKA

Fot. R. Olejnik

Badania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Koninie, wykazały, że wody doprowadzane do Gopła przez KWB „Konin” nie zagrażają jezioru. Greenpeace podważa jednak te wyniki i wnioskuje aby sprawę przejął Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Sławy w filmie o Chopinie

Radni powiatowi uczcili 23 lutego dwusetną rocznicę urodzin kompozytora. – Organizujemy wiele imprez związanych przede wszystkim z pobytem Fryderyka Chopina w Żychlinie, gdzie bawił na weselu Melanii Bronikowskiej i Wiktora Kurnatowskiego. Dziś zainaugurowaliśmy obchody Roku Chopinowskiego w powiecie – powiedział Stanisław Bielik, starosta koniński. - Chcemy, by przypadająca w 2010 roku okrągła rocznica urodzin kompozytora zaznaczyła się w świadomości mieszkańców powiatu jako wielkie święto kultury polskiej. Ma ona również posłużyć promocji Żychlina w kraju i zagranicą, jako miejsca kojarzonego z osobą Chopina – dodaje starosta. Z tej okazji zaplanowano koncerty z udziałem młodych pianistów, wystawy, konkursy, seminaria i konferencje. Powstanie także widowisko dotyczące wizyty Chopina w Żychlinie. Główne role zagrać mają Marta Żmuda Trzebiatowska, Robert Więckiewicz i Jan Nowicki. Zdjęcia kręcone będą w Żychlinie, Kościelcu i w Dobrzycy. Obraz będzie także emitowany w TVP 2. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, które działa w podkonińskim Żychlinie, zainauguruje obchody dwusetnej rocznicy urodzin mistrza 25 lutego w Centrum Kultury i Sztuki. IMA


aktualności 3

czwartek, 25 lutego 2010

Rozbójnicy pod sąd

Milowy Słupek wręczony Ponieważ Andrzej Sybis zapowiedział publicznie, że antynagrody nie przyjmie, trzyosobowa delegacja zaskoczyła zastępcę prezydenta, przychodząc 24 lutego do ratusza tuż przed sesją Rady Miasta Konina. Laureat był mocno zaskoczony i speszony, ale utrzymał fason i w spokoju wysłuchał laudacji wygłoszonej przez Waldemara Duczmala. - Gratuluję, panie prezydencie, nagrody od konińskich internautów za brak strategii transportowej miasta, co spowodowało, że nie mamy pieniędzy na nowe autobusy. Ponieważ ręka ze słupkiem jakiś czas pozostawała zawieszona w powietrzu, padło pytanie, czy laureat nagrodę przyjmie. - Przecież jestem normalnym człowiekiem - padły

wreszcie pierwsze słowa z ust wysokiego magistrackiego urzędnika. - Ja mam swoje racje, panowie macie swoje racje - dodał na koniec, pozując do zdjęć ze Słupkiem Milowym w ręku. Kwiaty wręczył Andrzejowi Sybisowi Paweł Piechocki, a słupek - reprezentujący portal LM.pl - Robert Olejnik. Przypominamy, że w ubiegłym roku, kiedy antynagroda była przyznawana po raz pierwszy, w plebiscycie czytelników bloga koninnaszemiast.blox.pl wygrało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za uzasadnienie podwyżek wody, z którego wynikało, że mieszkańcy Konina są sami sobie winni, bo... oszczędzają wodę. Organizatorzy plebiscytu zapewnili, że tradycja wybierania „największej beznadziei roku” będzie kontynuowana.

W grudniu Mariusz G. i Robert S. bijąc nastolatka pięściami, wykręcili mu ręce, przewrócili na ziemię, a leżącego kopali. Zabrali mu telefon komórkowy i dziesięć złotych. Obaj zostali przez sąd aresztowani na trzy miesiące. Akt oskarżenia wpłynął już do Sądu Rejonowego w Koninie, który wkrótce wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Robert S. był już karany za podobne przestępstwo. OLER reklama

Fot. A. Pilarska

Prezydent Andrzej Sybis przyjął antynagrodę Milowego Słupka od jej pomysłodawców - autorów bloga koninnaszemiasto i przedstawiciela portalu LM.pl.

OLER reklama

Popłynie woda do jezior To efekt ponad rocznych starań samorządów i kopalni Konin. Burmistrz Kleczewa właśnie podpisał decyzję środowiskową, na mocy której samorząd województwa może wydać zgoda na budowę. - Rurociąg o długości kilkunastu kilometrów będzie ratunkiem dla zbiorników, woda popłynie jesienią 2011 roku – zapewnia Marek Wesołowski Burmistrz Kleczewa. Swój początek będzie miał w miejscowości Kaliska, dalej pobiegnie przez

Pomoc dla stomatologów Higienistki stomatologiczne będzie najprawdopodobniej kształcił od września Zespół Szkół Medycznych w Koninie. Czeka na nie kilkadziesiąt miejsc pracy.

- Postanowiliśmy otworzyć taki kierunek – mówi dyrektor Medyka Wojciech Szymczak – ponieważ od pewnego czasu jesteśmy wręcz zasypywani przez stomatologów prośbami o jego uruchomienie. Pozytywną opinię na temat utworzenia nowego kierunku wydałay już Powiatowa i Wojwódzka Rada Zatrudnienia. Brakuje już tylko decyzji Marszałka Wielkopolskiego, która musi zapaść do końca marca, by szkoła zdążyła przygotować się na uruchomienie kierunku dla higienistek stomatologicznych od 1 września. - Otrzymaliśmy zapewnienie od stomatologów z naszego regionu, że nasze uczennice będę mogły odbywać praktyki w ich gabinetach – informuje Wojciech Szymczak. - Do nowej klasy będziemy mogli przyjąć do 35 osób. OLER

Rozbój w Las Vegas

Marszewo w kierunku Trębów i Zygmuntowa, gdzie nastąpi rozdział wody. Połowa trafi do zbiornika Budzisławskiego, połowa do Wilczyńskiego. Koszt inwestycji obliczono na 16,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty zapłaci kopalnia Konin, 40 proc. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Pozostałe pieniądze wyłożą gminy Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Wilczyn, Witkowo i Jeziora Wielkie, oraz starostwa konińskie i słupeckie. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zasilanie jezior w wodę rozpocznie się jesienią 2011 roku, a efekty będą widoczne już po kilku miesiącach.

Do przestępstwa doszło 19 września 2009 roku. Bartosz B. przystawił pokrzywdzonej nóż do szyi i zażądał wydania pieniędzy. Po zamknięciu drugiej kobiety w osobnym pomieszczeniu, Marcin S. zabranymi jej kluczykami otworzył kasetkę pod barem, skąd zabrał 400 złotych i kluczyki do BMW. Oprócz tego rozbójnicy zabrali telefony komórkowe i portfel z 800 złotymi Obaj mieszkańcy Kalisza w wieku 30 i 28 lat zostali przez sąd aresztowani na trzy miesiące.

MAR

OLER

Trzej mieszkańcy Kalisza staną wkrótce przed Sądem Rejonowym w Koninie za rozbój dokonany z użyciem noża w klubie Las Vegas w Główiewie (gmina Stare Miasto).

Koty do wzięcia Połowa spośród szesnastu wystawionych w minioną niedzielę w klubie Energetyk w Koninie do adopcji kotów znalazła nowych właścicieli.

Jeśli ktoś nie mógł lub nie chciał wziąć zwierzaka do domu, mógł pomóc kupując dla nich karmę lub wrzucając datek do skarbonki. Na miejscu

odbywała się też loteria, w której można było wygrać piękne przedmioty. Organizatorem akcji było Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie mieszczące się przy ulicy Gajowej 7a, gdzie - również po zakończeniu niedzielnej wystawy - można zaadoptować bezdomnego kota lub psa. OLER

Fot. R. Olejnik

Skończą się problemy z opadaniem wody w jeziorach Wilczyńskim i Budzisławskim. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa rurociągu zasilającego jeziora w wodę.

W areszcie śledczym czekają na proces sprawcy rozboju na nieletnim, do którego doszło dwa miesiące temu w Licheniu Starym (gmina Ślesin).


4 kurier kryminalny

Posiedzi za napad na bank 3 sierpnia ubiegłego roku Aleksander M., który utrzymywał się między innymi z roznoszenia ulotek reklamowych, zjawił się wczesnym popołudniem w Citi Banku Handlowego na Zatorzu, po pierwszą porcję ulotek. Godzinę później zabrał następny pakiet. Kiedy wszedł do siedziby banku po raz trzeci, poszedł do pomieszczenia socjalnego coś zjeść, a kilkanaście minut później stanął w progu i poprosił kierowniczkę oddziału, żeby weszła do środka, bo – jak powiedział - zepsuła się lodówka. Osiemnastolatek chwycił kobietę za szyję i zamachnął się w stronę jej twarzy nożem. Z pomocą napadniętej ruszyła koleżanka i wytrąciła nóż z ręki napastnika. Choć rozbrojony, osiemnastolatek zażądał wydania pieniędzy z sejfu. Chciał też, żeby wszystkie cztery pracownice banku oddały swoje pieniądze i telefony komórkowe. - Damy ci pieniądze – kierowniczka starała się uspokoić wyraźnie zszokowanego napastnika – ale musisz poczekać. Wszystkie kobiety, razem z jedyną obecną w banku klientką, wycofały się na zewnątrz budynku. Kiedy wzywały telefonicznie policję i ochronę, osiemnastolatek stał cały czas w jednym miej-

scu, jakby porażony burzą, którą sam rozpętał. Kiedy pytano go później, dlaczego to zrobił, tłumaczył że chciał pomóc mamie, która sama wychowuje go od chwili śmierci ojca przed jedenastoma laty. Renta po nim jest ich jedynym źródłem utrzymania. W sądzie chłopak przyznał, że o napadzie zaczął myśleć po tygodniu roznoszenia ulotek dla banku (pracował tam od 17 lipca). - Myślałem, że tym nożem zastraszę pracujące tam panie i bez kłopotów wydadzą mi pieniądze.

Znikające przewody Policjanci z Kleczewa zostali powiadomieni przez pracowników kopalni o włamaniu i kradzieży elementów z zakładowej rozdzielni.

Uwagę pracowników zwrócił spadek napięcia w urządzeniach. W pobliżu rozdzielni zastali mężczyznę, który nie był ich pracownikiem. Widoczne były również ślady włamania. W domu

Aleksander M. nie był nigdy karany, choć w trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że kilka miesięcy wcześniej ukradł radioodtwarzacz samochodowy, wybijając przy okazji szybę młotkiem. Choć Sąd Okręgowy w Koninie wymierzył Aleksandrowi M. najniższą możliwą, w przypadku napadu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, karę, to jest trzy lata bezwzględnego pozbawienia wolności, adwokat skazanego zapowiedziała apelację. OLER

47-latka funkcjonariusze znaleźli zwoje skradzionych przewodów miedzianych. Zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, przestępstwa zagrożonego karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci sprawdzają , czy miał on również związek z wcześniejszymi kradzieżami. SKA

Samochodowe wpadki

Kradzież za kocem

Podczas kontroli drogowej przy ul. Polnej w Koninie, policjanci zabezpieczyli pochodzącego z kradzieży na terenie Holandii citroena C-15. Zaczęło się od rutynowej kontroli drogowej samochodu na holenderskich numerach rejestracyjnych, który przejeżdżał zbyt szybko ulicą Kleczewską.

W jednej ze wsi w gminie Skulsk dwie kobiety weszły do domu samotnie mieszkającej 88-latki. Zagadując starszą panią, rozpostarły przed nią koc w taki sposób, że zasłoniły widok na pozostałe pomieszczenia.

Kilka dni wcześniej funkcjonariusze zabezpieczyli również osobowego mercedesa, który został utracony w wyniku oszustwa w 2009 roku na terenie Niemiec. Samochód, który miał trafić w ręce nowego właściciela, został sprawdzony przez konińskich policjantów w bazie informatycznej. Okazało się, że został skradziony. O ustaleniach powiadomiono policję niemiecką, prowadzącą sprawę skradzionego pojazdu. SKA

Odnaleziona na dworcu

Rozbój w sklepie

Konińscy policjanci otrzymali od swoich kolegów z Kościana informację, że w naszym mieści może przebywać zaginiona 22 lutego czternastolatka.

Za rozbój odpowie 27-letni mieszkaniec gminy Kramsk i jego 32-letni znajomy, którzy napadli na ekspedientkę w sklepie spożywczych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

Jeszcze tego samego dnia dzielnicowi zauważyli w pobliżu dworca kolejowego w Koninie nastolatkę, której wygląd odpowiadał rysopisowi zaginionej. Po wylegitymowaniu dziewczynki, potwierdzili w policyjnej bazie informatycznej, że jest to poszukiwana nastolatka. Jak się okazało, dziewczynka zamierzała, wbrew woli rodziców, dotrzeć do Warszawy do swojego chłopaka. Nieletnią przewieziono do konińskiej komendy, skąd odebrali ją rodzice. SKA

Wypadek w Żdżarach Na wiadukcie nad autostradą w Żdżarach doszło 22 lutego do zderzenia dwóch pojazdów. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

Jadący w kierunku Turku opel combo, z niewiadomych przyczyn zjechał na lewy pas i zderzył się z mercedesem, kierowanym przez 39-letniego mieszkańca Słupska. Kierowca opla z reklama

Po sprawdzeniu pojazdu w policyjnej bazie okazało się, że figuruje jako utracony na terenie Holandii. Kierujący tym pojazdem mieszkaniec Bydgoszczy został zatrzymany.

- Prokuratura Rejonowa w Koninie postawiła radnemu cztery zarzuty. Chodzi o oskarżenia, które kierował pod adresem władz Kleczewa, m.in. o malwersacje finansowe, „pranie brudnych pieniędzy” i przekroczenie uprawnień – mówi Marek Kasprzak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koninie. Sprawa trafiła do są-

du w 2008 roku. Została zawieszona do czasu ogłoszenia wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego radny odwołał się po tym, jak sąd w kraju uznał go winnym naruszenia dóbr osobistych burmistrza Kleczewa. Kubaszewski sprawę wygrał. Były radny ma nadzieję, że uda mu się wygrać także sprawę w konińskim sądzie. – Chcę udowodnić, że to prokuratura mnie fałszywie oskarża – mówi Czesław Kubaszewski. Kolejna rozprawa dotycząca fałszywych oskarżeń odbędzie IMA się w marcu.

Czesław Kubaszewski, były radny Kleczewa ponownie stanął przed sądem. Prokuratura zarzuca mu fałszywe oskarżenie władz Kleczewa między innymi o „pranie brudnych pieniędzy”.

Fot. R. Olejnik

Na trzy lata pozbawienia wolności został skazany 18-letni mieszkaniec Goliny, który na początku sierpnia 2009 roku usiłował obrabować bank w Koninie.

Radny oskarżał, oskarżyli radnego

Najprawdopodobniej w tym czasie jedna z nich splądrowała mieszkanie. Po wyjściu niespodziewanych gości 88letnia kobieta stwierdziła brak pieniędzy, ukrytych w kieszeni ubrania znajdującego się w szafie. Według jej relacji, nieznajomym towarzyszył również mężczyzna. Były to osoby o ciemnej karnacji i ciemnych włosach. Kilka dni wcześniej chodziły już po wsi pod pretekstem sprzedaży piły spalinowej. Niewykluczone, że w ten sposób zbierały informacje o mieszkańcach.

Policjanci przypominają, by w przypadku zauważenia nieznajomych kręcących się po domach, bądź osób rozpytujących o innych sąsiadów, członków rodziny, należy natychmiast powiadomić policję. SKA

W miniony czwartek (18 lutego) po południu, dwaj mężczyźni wtargnęli do sklepu. Jeden z mężczyzn odepchnął ekspedientkę i dwukrotnie uderzy ją w twarz, drugi w tym czasie zabrał kilka butelek wódki o łącznej wartości ponad 260 złotych i wybiegli ze skradzionym łupem. Wieczorem tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 27-latka z gminy Kramsk. Następnego dnia rano w ręce policji wpadł 32-latek z Konina. Jak się okazało, jeden z zatrzymanych był poszukiwany w celu doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę.

urazem głowy, klatki piersiowej i kręgosłupa oraz 20-letni pasażer, który doznał ogólnych obrażeń głowy, trafił do szpitala. Na czas wykonywanych na miejscu zdarzenia czynności, wstrzymano ruchu, policjanci zorganizowali objazdy. Po dwóch godzinach droga została odblokowana.

Obaj podejrzewani usłyszeli zarzut rozboju i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

SKA

ŁUK

Za rozbój grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.


IV historia konina Hi sto ria: Jak Ko nin po łknął gmi nę Go sła wi ce

Zabytki między kominami Ponieważ gminy Gosławice nie ma już na mapie administracyjnej Polski już 34 lata, większość młodego pokolenia nie wie nawet, że taka gmina kiedykolwiek istniała. Tymczasem to właśnie na jej terenie Ludwik Reymond wybudował swoją fabrykę maszyn rolniczych i okazały dom, zwany dzisiaj pałacem, a w 1922 roku postawiono pierwszy koniński dworzec kolejowy.

Pisaliśmy już o glinie i węglu, wydobywanych najpierw w Morzysławiu, a potem Niesłuszu, Gosławicach i Pątnowie. A wszystkie te miejscowości wchodziły w skład gminy Gosławice. Tutaj wybudowano obie elektrownie i hutę aluminium, tutaj wreszcie funkcjonowała przez prawie sto lat Cukrownia „Gosławice”.

na przeczytać na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Koninie - hulankami, nie troszczył się o jego naprawę. Za hulaszczy tryb życia Konstanty Lubrański do dzisiaj podobno pokutuje, strasząc w gosławickim zamku w towarzystwie diabłów i swoich kompanów. Pierwszy raz miał ukazać się gościom zamkowym w połowie XVIII wieku. Zjawą zajmowała się nawet w 1765 roku specjalna komisja, powołana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego. Ostatnim właścicielem Gosławic, który mieszkał w zamku był Melchior Łącki. Hektor Kwilecki, którego ojciec kupił w 1821 dobra gosławickie, zamieszkał już ze świeżo poślubioną żoną w skromnym dworze w Malińcu, później dopiero rozbudowanym. W skład majątku wchodziły wówczas następują-

Od ulicy Przemysłowej oddziela Gosławice wysoki nasyp, po którym wciąż jeżdżą pociągi z węglem dla elektrowni.

Z Zawiszą Czarnym w Konstancji W 1280 r. król Przemysł II potwierdził nadanie osady klasztorowi w Lądzie i jest to pierwsza udokumentowana wzmianka o tej miejscowości. Budowniczym dwóch najważniejszych dzisiaj zabytków Gosławic był Andrzej Łaskarzyc z rodu Godziembitów, który razem z bratankiem, Janem z Lichenia (późniejszym wojewodą brzeskim), ufundował wzniesiony w latach 14181426 zamek i nieco później kościół, zaliczany do najcenniejszych zabytków polskiej architektury gotyckiej. Andrzej Łaskarzyc to nietuzinkowa postać czternasto- i piętnastowiecznej Polski: studiował prawo w Pradze i w Padwie, gdzie zdobył doktorat, przez krótki czas kanclerz królowej Jadwigi, w latach 1412–1414 był prokuratorem Władysława Jagiełły w procesie polsko–krzyżackim. W 1414 roku został biskupem poznańskim. Wraz z Pawłem Włodkowicem, arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Trąbą, Janem z Tuliszkowa i Zawiszą Czarnym z Garbowa wchodził w skład polskiej delegacji na sobór w Konstancji (14151418). Zmarł w 1426 roku na zamku w Gosławicach, przeżywszy 64 lata.

Najpierw hulał, teraz straszy Zamek został prawdopodobnie zniszczony podczas szwedzkiego najazdu, a ówczesny właściciel Gosławic Konstanty Lubrański, zajęty - jak moż-

plając gminę Gosławice o kolejne sołectwo, co w 1947 roku polskie władze zatwierdziły. Jeszcze podczas okupacji na teren gminy wkroczyła kopalnia, która przez następnych kilkadziesiąt lat przeorała ją całą, począwszy od położonego na południu Morzysławia, poprzez Niesłusz, Gosławice, po leżące na północy Pątnów i Mieczysławów. Ta ostatnia wieś zniknęła całkowicie z powierzchni ziemi. Wraz z kopalnią na gosławickiej ziemi jeden za drugim zaczęły wyrastać zakłady przemysłowe. Po brykietowni - w latach pięćdziesiątych Elektrownia Konin, a w latach sześćdziesiątych huta aluminium i Elektrownia Pątnów.

Konin zabrał resztę Przed likwidacją w 1954 roku gmin, miejsce których zajęły mniejsze terytorialnie gromady, w skład gminy Gosławice wchodziły 22 jednostki: Anielew, Bylew, Chorzeń, Gosławice, Grąblin, Helenów, Honoratka, Izabelin, Kraśnica, Laskówiec, Licheń Stary, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Morzysław, Niesłusz, Pątnów, Rudzica, Sokółki, Wola Łaszczowa i Wola Podłężna. W 1967 roku gromady Chorzeń, Morzysław i Niesłusz włączono do Konina, a w 1973 r. reaktywowano wprawdzie gminę Gosławice, ale już bez Kraśnicy, którą włączono do gminy Golina, i Woli Podłężnej, która znalazła się w obrębie gminy Kramsk. Wprawdzie 1 czerwca 1975 roku gmina weszła w skład nowo utworzonego województwa konińskiego ale już pół roku później, 15 stycznia 1976 roku została zlikwidowana a jej obszar włączony do gmin Kazimierz Biskupi, Kramsk i Ślesin oraz do Konina. Miastu dostała się prawie połowa gminy, same

W odbudowanym gosławickim zamku mieści się Muzeum Okręgowe w Koninie

Gosławice i sołectwa: Międzylesie, Maliniec, Sulanki, Mieczysławów, Pątnów, Laskówiec, Grójec, Nowy Dwór i Łężyn, na których terenie znajdował się odkrywki, obie elektrownie i huta. Gminy dostały obrzeża: Kazimierz Biskupi - Sokółki, Wieruszew i Wolę Łaszczową, Kramsk - Anielew, Grąblin, oba Helenowy, Izabelin i Rudzicę, a Ślesin Bylew, Honoratkę, Kępę i Licheń Stary.

Historia wśród kominów - Niektórzy się cieszyli, że po przyłączeniu do miasta nam się polepszy wspomina urodzona w Gosławicach Jadwiga Chojnacka, która była wówczas radna powiatową - ale większość uważała, że nic dobrego dla nas z tego nie wyniknie, bo pozostaniemy na uboczu i szybko o nas zapomną. Czas przyznał rację tym ostatnim, bo na zmianach skorzystał jedynie gosławicki zamek, z którego pozostały wówczas już tylko ruiny. Andrzej No-

wak, ówczesny Wojewódzki konserwator zabytków wymyślił, że to właśnie tam, po odbudowie obiektu, można by przenieść muzeum okręgowe. Remont rozpoczęto w roku 1978 i 30 listopada 1986 roku udostępniono zamek zwiedzającym. Położenie Gosławic sprawia, że wciąż pozostają na uboczu Konina, oddzielone odeń przez pokopalniane hałdy i zasłonięte od ulicy Przemysłowej przez kolejowy nasyp, po którym wciąż jeszcze jeżdżą pociągi z węglem dla elektrowni. Niegdyś stolica potężnej gminy, są dzisiaj Gosławice wyspą historii zachowanej w muzealnych zasobach oraz kościele i zamku, z którymi ostro kontrastują górujące nad wszystkim kominy obu elektrowni. Być może uda się skrócić ten dystans, gdy na południe od Gosławic zostanie poprowadzona nowa trasa drogi krajowej nr 25. RO BERT OLEJ NIK

ce folwarki: Sulanki, Wola Podłężna, Licheń Stary, Licheń obora, Pątnów, Pogoń, Wygoda, Gać, Niesłusz, Anielewo, Stara Gorzelnia, Maliniec, Marantów, Grąblin, Rudzica i Bylew.

Mieczysławów zniknął Zwiastunem znacznie bardziej radykalnych zmian, jakie kilkadziesiąt lat później zaszły w gminie Gosławice, była budowa w drugiej połowie XIX wieku fabryki maszyn rolniczych na terenie Grobli Czarkowskiej przez Ludwika Reymonda. Takie położenie najpoważniejszego zakładu przemysłowego Konina sprawiło, że około roku 1907 zdecydowano przyłączyć ten teren do miasta. Nikomu wtedy nie przyszło zapewne do głowy, że jest to pierwszy krok do całkowitej likwidacji największej i najzasobniejszej gminy w powiecie. W 1922 roku w położonym na południowych rubieżach gminy Czarkowie zbudowano dworzec przy linii kolejowej łączącej Kutno i Strzałkowo. Na budynku zawieszono proroczo tablicę „Konin”. Pobudowano też brukowaną drogę do dworca, przy której pojawiły się w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku domy i sklepy, tartak oraz słynna knajpa „Czarna Mańka”. Podczas wojny Niemcy zbudowali wzdłuż ulicy Kolejowej siedem dwukondygnacyjnych domów przeznaczonych dla pracowników kolei i włączyli Czarków do Konina, uszczu-

Granice gminy Gosławice zaznaczono kolorem czerwonym. Czarna linia otacza gminę Kramsk, niebieska - Ślesin, zielona - Kazimierz Biskupi, a żółta - Golinę. Błękitnym kolorem wypełniona jest część włączona do Konina.


kultura V

czwartek, 25 lutego 2010

Repertuar kin DK Oskard, Konin, Aleje 1 Maja 7 Księżniczka i żaba Historia dziewczyny żyjącej w sercu Luizjany, Nowym Orleanie. Piękna księżniczka Tiana, bardzo zuchwała żaba i śpiewające aligatory są bohaterami tej baśniowej opowieści. familijny, USA, 98 min, bilet 13 zł 25 lutego, godz. 16.30

Parnassus reżyseria: Terry Gilliam obsada: Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell, Christopher Plummer Tytułowe imaginarium to widowisko, w trakcie którego publiczność wybiera między radością a smutkiem, światłem a mrokiem. Z nim to właśnie jeździ po świecie Dr Parnassus (Christopher Plummer), który zawarł pakt z diabłem (Tom Waits): w zamian za nieśmiertelność musi oddać mu swoje pierworodne dziecko: 16-letnią córkę Valentinę (Lily Cole). Nie zamierza jednak tego zrobić… fantasy/przygodowy,Francja,Kanada,Wielka Brytania,122 min, bilet 16 zł 25 lutego, godz. 20.15

NINE-Dziewięć reżyseria: Rob Marshall obsada: Nicole Kidman, Kate Hudson, Penelope Cruz, Guido, światowej sławy egocentryczny reżyser filmowy, próbuje uporządkować swoje życie prywatne i odzy-

skać utraconą wenę twórczą. W zmaganiach z problemami pomaga mu - i przeszkadza - grono kobiet jego życia: zdradzana żona Luisa, kochanka Carla, przyjaciółka Lily, dziennikarka modowa Stephanie, muza Claudia oraz duch jego matki (w tej roli jak zawsze boska Sophia Loren). „Dziewięć” to ekranizacja uhonorowanego nagrodą Tony musicalu, zainspirowanego mistrzowskim obrazem „8 i 1/2” Federico Felliniego. musical, USA,Włochy,110 min, bilet 16 zł 25 lutego, godz. 18.15

Kino Helios Konin, repertuar od 26 lutego do 4 marca

WILKOŁAK

KOŁYSANKA

Animoway/komedia/przygodowy; dubbing, prod. Hiszpania, Wielka Brytania; 90 min.; wiek: b.o., godz. 9.30;

Czarna komedia; prod. Polska; 95 min; wiek: 15 lat; godz. 11.00, 19.00;

Horror, prod USA, 102 min., wiek 15 lat. godz. 11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30;

ALVIN I WIEWIÓRKI 2 Animowany/muzyczny/komedia; dubbing; prod.USA; 98 min., godz. 9.15, 13.00;

RANDKA W CIEMNO

Studyjne Kino Centrum Konin, pl. Niepodległości 1, tel. 63 245-66-54, kinocentrum@wp.pl

3.03.2010 r., środa, godz. 15.30, 17.30, 20.00 4.03.2010 r., czwartek, godz. 15.30, 17.30, 20.00 Bilety: normalny 15 zł, ulgowy 13 zł, tania środa 10 zł, seanse o godz.15.30 - 10 zł 2.03.2010, wtorek, godz. 18.00 Akademia Filmowa Otwórz oczy! zaprasza na Galerianki, reż. Katarzyna Rosłaniec, obyczajowy, Polska, 2009, 90 min. Dla rodziców i nauczycieli wstęp wolny Nowy projekt Akademii Filmowej – Otwórz oczy! dla Dorosłych – to próba nawiązania dialogu z wychowawcami i opiekunami młodzieży. Celem spotkań jest nie tylko przybliżenie zagadnień wychowawczych i edukacyjnych, chęć poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania. To próba dodatkowego włączenia wychowawców i rodziców w proces edukacji kulturalnej, która jest dopełnieniem i niezwykle ważnym elementem nowoczesnej edukacji. Inauguracyjne spotkanie Akademii Filmowej dla Dorosłych uświetni spotkanie z Andrzejem Pakulskim, starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz psychologiem Januszem Zimakiem. Odbę-

dzie się również pokaz specjalny kontrowersyjnego, opartego na faktach filmu Katarzyny Rosłaniec pt. Galerianki. Jego bohaterki to współczesne nastolatki. Film opisuje problem społeczny, który nabrał szczególnego znaczenia w ostatnich latach. Pokazuje świat konsumpcji, galerii handlowych, konfrontuje to z bolesnym doświadczeniem dojrzewania i wchodzenia w dorosłość. Andrzej Pakulski Absolwent Filologii Polskiej UAM. Starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Koordynował edukację artystyczną i filmową. Janusz Zimak Absolwent University of California, San Diego z zakresu psychoterapii, KUL INR - specjalność problemy rodzinne. Certyfikowany instruktor do spraw uzależnień, certyfikowany trener programu wzmacniania rodzin - uczelni Oxford. Czynny psychoterapeuta pracujący z rodzinami i młodzieżą w poradni profilaktyki społecznej, wykładowca na podyplomowych studiach w  zakresie toksykomanii, wykładowca dla słuchaczy szkoleń specjalistycznych KG Policji, MON.

Moja krew reżyseria: Marcin Wrona obsada: Eryk Lubos, Luu De Ly Igor, bokser, podczas jednej z walk zostaje poważnie ranny i musi zrezygnować z kariery. Po kolejnych, nieudanych związkach z kobietami zaczyna myśleć o tym, żeby zostawić po sobie "coś" dziecko. Do tego właśnie potrzebna jest mu przypadkowo poznana na bazarze Wietnamka, która zgadza się urodzić mu dziecko w zamian za polskie obywatelstwo. To trudne na początku spotkanie ludzi odmiennych kultur zmieni wszystko w życiu bohaterów… Eryk Lubos za rolę w „Mojej krwi” otrzymał nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego, przyznawaną najlepszym aktorom młodego pokolenia. obyczajowy, Polska,91 min, bilet 16 zł 26 lutego - 3 marca, godz. 18.00, 20.00

PLANETA 51

Wszystko co kocham reżyseria: Jacek Borcuch, obyczajowy, Polska, 2009, czas: 100 min Historia grupy przyjaciół, którzy wypełnioną muzyką młodość przeżywają na polskim wybrzeżu. Janek, wrażliwy osiemnastolatek, zakochany w Basi, jak współczesny Romeo, nie jest w stanie pogodzić się z tym, że ich miłość może być zakazana. Konflikt między ich rodzinami sprawi, że rodzące się uczucie zostanie wystawione na próbę... W tle przetacza się Wielka Historia, a na pierwszym planie – eksplozja młodości, muzyka, pierwsza miłość, pierwszy bunt, głód życia, seks... Wszystko, co najpiękniejsze. 26.02.2010 r., piątek, godz. 20.00 27.02.2010 r., sobota, godz. 15.30, 17.30, 20.00 28.02.2010 r. niedziela, godz. 15.30, 17.30, 20.00 2.03.2010 r., wtorek, godz. 15.30

reklama

Mieszkańcy wybiorą W dniu ukazania się tego numeru Kuriera, 25 lutego, o godzinie 10.00, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, rozstrzygnięty zostanie konkurs na projekt zagospodarowania okolic Cukrowni-Gosławice.

Projekt „Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania

Program usuwania azbestu Prawie półtora miliona kilogramów azbestu zniknęło z powiatu konińskiego w ciągu trzech ostatnich lat. Powiat koniński rozpoczął walkę z azbestem jako drugi samorząd w Wielkopolsce.

Pod koniec 2006 r. ustalono, że w budownictwie indywidualnym znajduje zastosowanie około 49 tysięcy ton tego szkodliwego materiału. W związku z tak powszechnym występowaniem wyrobów azbestowych w powiecie, starosta uznał za zasadne stworzenie programu finansowego wsparcia działań polegających na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu. W tym celu, Wydział Ochrony Środowiska opracował „Program usuwania azbestu na lata 20072012”, który określił zasady i warunki korzystania z dofinansowania do prac związanych z jego likwidacją. Już w pierwszym roku realizacji

wybranych terenów miasta Konina: Cukrownia Gosławice, Konwart, Dolina Warty” przeprowadzany jest w ramach otwartego studenckiego konkursu urbanistycznego ogłoszonego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Zgłoszone prace będą wystawione w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Zostaną

ocenione w dwóch, niezależnych etapach. W pierwszym etapie komisja wybierze najlepsze prace i przyzna nagrody. W drugim etapie, podczas wystawy, zostanie zorganizowany plebiscyt mieszkańców miasta na najlepszy projekt. Ten, który zdobędzie największą liczbę głosów, zostanie nagrodzony wyróżnieniem honorowym i otrzyma „nagrodę mieszkańców”. SKA

Przed pójściem do szkoły

programu, skorzystało z niego ponad 200 mieszkańców. Kolejne dwa lata pozwoliły usunąć prawie 1,5 miliona kilogramów azbestu z domów i budynków gospodarczych na terenie 600 nieruchomości. Konińskie starostwo wydało na likwidację azbestu ponad 1.500.000 zł. Głównym źródłem finansowania programu był Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska. Samorząd pozyskał na ten cel także 606.200 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w tym 50.000 złotych stanowiły środki przyznane w formie nagrody za uzyskanie tytułu „Powiat przyjazny środowisku”. Pomimo likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, starostwo w Koninie będzie kontynuowało walkę z azbestem ze środków własnych. Na to zadanie samorząd zabezpieczył w tegorocznym budżecie 300.000 złotych, a także wnioskował do Wojewódzkiego Funduszu o dofinansowanie w wysokości 200.000 złotych Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska konińskiego starostwa.

Poradnia organizuje zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, które od września podejmą naukę w szkole podstawowej. Celem zajęć jest pomoc rodzicom w pracy z dzieckiem, które: - ma trudności w głoskowaniu, - powinno usprawniać rękę piszącą, - myli stronę lewą i prawą, - ma nieutrwalone nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku, - nie potrafi posługiwać się kalendarzem. Nieodpłatne zajęcia, w których będą uczestniczyć rodzice lub opiekunowie wraz z dzieckiem, będą się odbywać w MPP-P w Koninie przy ulicy Sosnowej 12. Zainteresowani rodzice mogą się zgłaszać do poradni do 15 marca osobiście lub telefonicznie pod nr 63 243-18-66 lub 63 243-18-95 w godzinach od 8 do 15.

SKA

OLER

Przedszkolaki, które od września rozpoczną naukę w szkole, mogą mieć ułatwiony start, dzięki zajęciom organizowanym przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie.

komedia romantyczna; prod. Polska; godz. 15.00, 17.00, 21.00


ogłoszenia 5

czwartek, 25 lutego 2010

Wojtek Pilichowski: Fair of Noise W ramach Energetycznej Sceny Muzycznej w Klubie Energetyk wystąpi Wojtek Pilichowski z zespołem. W piątek, 12 marca o godz. 20 artysta zaprezentuje utwory z najnowszego krążka. Bilety na koncert kosztują 30 zł.

Nowy, dziewiąty album Wojtka Pilichowskiego, pod tytułem Fair of Noise to kolejna wirtuozerska produkcja na najwyższym, światowym poziomie. Prace nad płytą trwały trzy lata. Oprócz utworów instrumentalnych znalazły się na niej piosenki. Dobór muzyków, z którymi pracował Wojtek nie jest przypadkowy. To swoisty mix doświadczenia i młodości. Obok dziewiętnastoletniej Leny Romul (saxofon i śpiew) występuje także Reggie Worthy basista i chórzysta takich gwiazd jak Tina Turner i N'Sync, który w duecie z Hanią Stach zaśpiewał Superstition (S. Wonder). Na płycie znajdziemy jeszcze jeden cover, który Wojtek zaśpiewał ze Zbigniewem Hołdysem. Płyta została wyprodukowana wspólnie przez dwóch Wojtków: Pilichowskiego i Olszaka. W nagraniu albumu Fair of Noise wzięli udział także Michał Grymuza, Artur Boo-Boo Twarowski, Wiktor Tatarek na gitarach oraz Wojtek Olszak i Tomasz Świerk na instrumentach klawiszowych. W jednym z utworów zaśpiewa-

ła Elżbieta Stasiuk, która jest też autorką dwóch tekstów na płycie. Wojtek Pilichowski pracuje jako muzyk od 1992 roku. Pierwszą solową płytę nagrał w 1994. Do tej pory wydał ich osiem (nakład wszystkich przekroczył 80.000 egzemplarzy) oraz cztery szkoły gry na gitarze basowej. Ostatni solowy, koncertowy album ukazał się zarówno w wersji audio jak i DVD. Wojtek jest także uznanym wykładowcom gitary basowej prowadzącym najbardziej prestiżowe warsztaty w Polsce. Pilichowski był trzykrotnie nominowany do nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej. Przez czytelników magazynu „Gitara i Bas” siedmiokrotnie wybrany najlepszym polskim basistą, czterokrotny laureat nagrody Play Box przyznawanej przez Polskie Rozgłośnie Radiowe. Od 2005 roku gości na festiwalach: Euro Bass Day (Italy), European Bass Day (Germany), UK Bass Day, Bass Player Live (USA). Na pokazy i koncerty zapraszany jest od Ałma-Aty do Los Angeles. W 2002 Wojtek oparł swoje brzmienie na wzmacniaczach Ashdown. Aktualne składy, w których pracuje Wojtek Pilichowski: Pilichowski Band, PiR2, Kasia Kowalska, Borysewicz Kukiz, Jan Bo i Rock Loves Chopin.

n Zatrudnię fryzjera z doświadczeniem. Kontakt: 500 023 597.

n Zamienię na laptopa. AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ (2.0 Ghz)/Ram 512/HDD

n Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni

80GB/Grafika ATI Radeon 9600/Karta Siecio-

n Sprzedam dom w Babiaku, działka 13 arów, za-

pracownika biurowego - zaopatrzeniowca. Wymagane

wa,Dźwiękowa zintegrowane,do tego .Sterowniki oraz

gospodarowana, ogrodzona, media: woda, kanalizacja,

wykształcenie i doświadczenie w zawodzie oraz biegła

zainstalowany WindowsXP. Z powodu wyjazdu zamie-

gaz. Dom duży (możliwość mieszkania 3 rodzin, każda z

obsługa komputera. Aplikacje prosimy przesyłać na po-

nię na Laptopa. Kontakt o2io2@o2.pl.

osobnym wejściem) całość podpiwniczona, poddasze, al-

dany adres e-mail z dopiskiem zaopatrzeniowiec w tema-

ternatywne ogrzewanie CO (piec miałowy i gazowy),

cie. Kontakt: 063 279 40 50 / praca@centrumzp.pl.

n Piekarnia - cukiernia przyjmie do pracy na sta-

RAM 3 GB Grafika ATI Radeon HD3450 z 256MB

nowiska piekarz i piekarz- magazynier. Kontakt:

własnej pamięci Dysk twardy 320GB Napęd Blu-Ray

632461408.

Złącze HDMI pozwalające wyświetlać obraz w techno-

okna PCV, utwardzone podwórze, murowane budynki gospodarcze, 3 osobne garaże. Kontakt: 724 339 585.

n Sprzedam dom 120m. oś. Glinka. Działka 5 ar.

n Witam,poszukuje opiekunki do dziecka, pilne!

Przystosowany na dwie rodziny. 5-pokoi, 2-kuchnie,2-łazienki,2-garaże. Cena 340.000 zł. Kontakt: 063-243-32-

Kontakt: 784121237.

dzielnicy domków jednorodzinnych w konińskiej starów-

logii FullHD Pilot zdalnego sterowania Nowa bateria. Cena: 2000. Kontakt: 669972645, gg 13116880.

n Przyjmę do pracy w kosmetyce samochodowej

n Mam do sprzedania przenośny dysk 3,5 SATA

(myjnia) w Koninie. Kontakt: 605-10-33-22 lub 063-

320G.Obudowa ma wejścia na usb i na eSATA. W do-

244-36-48.

brej

95 ; 604-116-054

n Sprzedam dom z ogrodem, znajdujący się w

n Sprzedam laptopa. HP dv5 1030ew Procesor AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-80 Pamięć

ce (5 min drogi) o powierzchni 110m2 z zagospodarowa-

n Securitas zatrudni osobę uczącą się lub renci-

ną działką o wielkości 6,1 ara. Dom posiada 6 pokoi,

stę/ osobę niepełnosprawną do ochrony obiektu magazy-

kuchnię, łazienkę, całkowicie podpiwniczony, taras z

nowego. Wymagana niekaralność. Kontakt: 603 372

wyjściem na ogród. Kontakt: 698956728.

642.

n Sprzedam dom z działką o powierzchni 59

n Przedszkole w Ślesinie zatrudni na staż roczny

arów, pomieszczenia gospodarcze i sad. Dąbie nad Ne-

osobę z wykształceniem pedagogicznym z muzyka. Oso-

rem. Wielkopolska. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 664

ba ta musi grac na instrumentach. Kontakt: 63-241-58-

886 142.

37 przedszkole-slesin@o2.pl

n Wynajmę dom w Powierciu ok. 300 m2 na

cenie.

Kontakt:

krecio1985_85@o2.pl,

GG:2242486.

n BIURO MATRYMONIALNE ARKADIA W KONINIE czynne od środy do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00, nr tel 518- 366- 704. n Szpachlowanie na sucho,mokro,murowanie,tynkowanie,zabudowy z płyt kartonowo -gipso-

działce 0,5 ha Atrakcyjna lokalizacja dla firm, powierzch-

wych, tapetowanie, malowanie, glazura, wstawianie i

nia magazynowa. Częściowo umeblowany, od zaraz.

obróbka stolarki oraz wszelkie prace remontowe i wy-

n JEŻELI ZAPŁACIŁEŚ 500 ZŁ ZA KARTĘ

Kontakt: 504-954-661

n Wynajmę firmie w pełni wyposażony dom z

n Sprzedam dom nad jez. licheńskim w m. Niedź-

POJAZDU w okresie od 01-05-2004 do 14-04-2006, przysługuje Tobie zwrot 425 zł nadpłaty, nawet jeśli nie jesteś już właścicielem pojazdu. Wejdź na www.kartapojazdu.info lub zadzwoń (063)220 23 30 – i odzyskaj swoje pieniądze!

wiady Małe. Bardzo cicha i spokojna okolica, w pobliżu

n Sprzedam daewoo matiz rok 2000 poj

las a do jeziora jedynie 50 metrów! .Dom jest zamieszka-

800ccm stan bardzo dobry kolor srebrny metalik, cena

ły zamieszkały od trzech lat. Działka o pow. ok. 5 arów

do uzgodnienia. Cena: 4600 Kontakt: 667106225.

ogrodem oraz tarasem. Dom posiada 4 sypialnie, salon, jadalnię, kuchnię, 2 łazienki oraz garaż. Dostępny od zaraz. Kontakt: 601 667 077.

reklama

n Łazienki, kuchnie i inne pomieszczenia. Glazura, terakota, gres, granit, piaskowiec i mozaika (inne okładziny na życzenie klienta). Profesjonalnie i kompleksowo (hydraulika i elektryka). 15 letnie doświadczenie. Wycena przed rozpoczęciem prac. Kontakt: 607 850287.

n Świadczę usługi w zakresie remontowo - budowlanym. Kompleksowe wykończenia wnętrz:

n Sprzed Seata Ibize 94r., 1,1 benzyna, zareje-

ścianki działowe, glazura, terakota, szpachlowanie,

strowany w Polsce,3-drzwiowy,radio MP3, komplet kół

malowanie, tynki suche i mokre, zabudowy z karton

zimowych. Cena: 3.8000 Kontakt: 693 797 527 lub

gipsu, oraz usługi ogólnobudowlane: budowa domów

669 176 753.

od podstaw, murowanie, szalowanie, zbrojenie. Szyb-

(500m2). Cena do uzg. Kontakt: 668 384 268lub 696 08 23 07.

kończeniowe. Zapraszam. Kontakt: 502 560 944.

n Sprzedam Reno Trafic 2003r. 1,9 DCI długi,

ko i fachowo. Kontakt: 785631619.

n NAUKA PŁYWANIA W KONINIE DLA

przyciemniane szyby, boczne uchylne el. szyby, el. lu-

DZIECI I MŁODZIEŻY prowadzona przez instruktora

sterka, klimatyzacja, centralny zamek, autoalarm, po-

na Hali rondo. Więcej info: 504 094 909 i 782-782-828 oraz www.naukiplywania.pl

duszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierowni-

n Usługi tapicerskie. Odnowa obić mebli tapi-

cy, immobiliser, niezależne ogrzewanie, pod. przednia

cerowanych, tapicerka siedzeń samochodowych, po-

n Korepetycje z matematyki i języka angielskiego

szyba. Zarejestrowany na 9 osób. W zestawie opony zi-

szycia dachów Cabriolet. Transport gratis. Kontakt:

mowe. Cena: 33000,00 Kontakt: 607808300.

Konin ul. M. Kownackiej 31 tel.503-845-044.

na poziomie podstawówki i gimnazjum, nauka w domu

n Sprzedam Fiat Uno. Auto jest zadbane,

n Usługi księgowe: pełna księgowość, PKPiR,

oszczędne. Posiada aktualne opłaty( OC do maja, prze-

ryczałt, ZUS, płace, kadry, BHP kontakt: 692 315 46,

gląd do grudnia). Nie wymaga wkładu finansowego.

063 2426624. Kontakt: 692 315 46, 063 2426624.

ucznia. grupki od 1 do 3 osób, bardzo atrakcyjna oferta cenowa. Kontakt: 724581106.

n Licencjat filologii angielskiej (studia dzienne) udzieli korepetycji z języka angielskiego na poziomie

Naprawdę warto. Cena: 2700 Kontakt: 665-084-890.

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Przygo-

n Ładna Almera, sprowadzona z Niemiec. Posia-

towanie do egzaminu gimnazjalnego i matury. Zapew-

da książki serwisowe, wspomaganie, 2 poduszki, orygi-

niam ciekawe materiały i mila atmosferę. Możliwość do-

nalne radio el. szyberdach, centralny zamek, stan tech-

jazdu do ucznia. Kontakt: 609 161 961.

niczny i wizualny bdb, bez wkładu finansowego. Cena:

n Udzielę korepetycji z języka angielskiego - pod-

n Malowanie i montaż paneli. Kontakt: 504763-619.

n Sprzedam tuje Rejngoldy 6-letnie. Cena do uzgodnienia. Tel: 693-888-703.

n Sprzedam kosiarkę traktorek YARD KING

5250 zł do małej negocjacji Kontakt: 725913240.

stawówka, gimnazjum, średnia, przygotowanie do egza-

10,5 Hp boczny wyrzut,szerokość koszenia 70cm.

minów gimnazjum/matura. Przetłumaczę tekst, doku-

Stan dobry,silnik bdb. Cena 1,9 tys. Kontakt: 607

menty, napiszę CV, list motywacyjny itp. Możliwy do-

149 158.

n POGOTOWIE KOMPUTEROWE z dojaz-

n Sprzedam dwie maszyny do pisania-100zł lampa karbidowa niemiecka z 19 wieku-150zł 5 kla-

gotowanie do matury i testów gimnazjalnych, bogate ma-

dem do klienta, strony internetowe, obsługa informatyczna firm, systemy alarmowe i monitoring 694685026. www.pogotowiekomputerowe.konin.pl

teriały dydaktyczne, duże doświadczenie, 60min/40zł,

n Sprzedam palmtop Mio P350 GPS SIRF

wolne terminy pon, czw i pt 7.00-8.50 oraz w piątki i w

III.Windows Mobile 5.0. procesor Samsung 400 Mhz.

weekendy. Kontakt: 665-317-930.

64 MB Pamięci RAM oraz 128 MB FlashROM,wyś;

jazd do ucznia. Kontakt: 721 171 009.

n Mgr Germanistyki (kobieta) udzieli korepetycji z jęz. niemieckiego na każdym poziomie nauczania, przy-

serów znaczków z rożnych krajów- tanio! 20 płyt winylowych - do negocjacji i uzgodnienia pozdrawiam. Kontakt: 609 166 046.

n Kupie dekoder cyfry+. Kontakt: 693 518 613.

n Tanie i fachowe korepetycje z j. niemieckiego na

QVGA 320x240 pixeli,wgrana mapa europy,pierwszy

n Do sprzedania 4 kolumny Altus 140. Ko-

wszystkich poziomach zaawansowania. Bogate materiały

właściciel,cena 350 zł do negocjacji. Kontakt: 602-287-

lumny w bardzo dobrym stanie wizualnym. ostatnie

dydaktyczne, profesjonalne przygotowanie do spraw-

284.

wydanie z naklejkami na przedniej części kolumny.

dzianów, testów, egzaminów czy matury. Gwarancja do-

n Mam do sprzedania oryginalne gry na xboxa

Regeneracji wymagają głośniki basowe i średniotono-

świadczenia i miłej atmosfery. Serdecznie zapraszam.

360: UFC Undisputed-nówka, oraz używane ale w per-

we koszt naprawy ok 100 zł. Cena za parę 320zl. Kon-

Kontakt: 601721497.

fekcyjnym stanie: SKATE, NBA 2k9, need for speed

takt: 722361728.

carbon. Kontakt: gg: 4951446.

n Sprzedam komputer - Intel Celeron 430 1.8 GHz - RAM 1GB - nagrywarka DVD - HDD 160 GB -

n Sprzedam tanio ksero TOSHIBA 4560, 45 kopii/min, duplex, adf, 4 szuflady na papier, bardzo ekonomiczna i wytrzymała.

n Zapraszam chętne osoby do współpracy. Sprze-

karta graficzna ATI radeon HD 2600 Pro - monitor

Kontakt: 608-38-12-46.

daż perfum Fm. Dobre zarobki. Kontakt: 517 977 806

LCD LG Flatron L1730B - myszka, klawiatura cena

n Rura stalowa z odzysku na słupki ogrodze-

gg.19921318.

800 zł. Kontakt: 602 706 623.

niowe fi 51 długość 2m. Kontakt: 512 478 715.


6 informator

KONIN MIASTO KOBIET 4-13 marca 2010

ááá TELEFONY ALARMOWE

4 marca, czwartek:

- Kawiarnia Kogel Mogel, godz. 17.00, wieczór zmysłów, zaproszenia - Oskard, godz. 18.00, monodram Joanny Szczepkowskiej „Goła baba”, bilet 40 złotych - Oskard, kawiarnia, po spektaklu, „Kobiety twórcze w polityce, biznesie, sztuce i codzienności”, spotkanie i dyskusja z udziałem Joanny Szczepkowskiej, Katarzyny Muszkat, Elżbiety Streker-Dembińskiej i Małgorzaty Waszak,

POGOTOWIA

8 marca, poniedziałek:

Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-20.00, tel. 0-63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od poniedziałku do piątku w godz. 8.0020.00, tel. 0-63 243-67-67 

- Klub Musztarda, godz. 19.00, Niezależne Kino Kobiet, wstęp wolny - Oskard, wystawa Agnieszki Krupieńczyk, „Jak pięknie umierać”

5 marca, piątek: - Siesta Cafe, godz. 18.00 „Ladies for Ladies”, muzyczna audycja, wstęp wolny - Klinika Artystyczna, godz. 18.00, Party w rytmach reggae, wstęp 10 złotych - Centrum Kultury i Sztuki, godz. 19.00, koncert, Janusz Radek „Królowa nocy”, bilet 40 złotych - Oskard, godz. 19.30, Kino Konesera „Lourdes”, bilet 13 złotych

6 marca, sobota: - Centrum Kultury i Sztuki, warsztaty „Ścieżki kobiet”, godz. 10.00 16.00, opłata 150 złotych - Centrum Kultury i Sztuki, godz. 16.00, malarstwo Małgorzaty Lehman „Kobieta i ..”, wernisaż, wstęp wolny - Centrum handlowe „Ferio”, godz. 9.00 - 21.00 zakupy z Iloną Felicjańską, do zdobycia trzy karty podarunkowe o wartości 1000 złotych - Salon Urody „Atelier”, godz. 18.30, ul. Chopina 15, wieczór urody, metamorfozy, otwarcie wystawy Pauliny JD, zaproszenia - Kawiarnia Kogel Mogel, godz. 20.00, Cubana Club zaprasza na wieczór z salsą, wstęp wolny - Klinika Artystyczna, godz. 20.00, „Zakochaj się w tańcu”, Szkoła Tańca Zbigniewa Witkowiaka, bilet 10 złotych

7 marca, niedziela: - Siesta Cafe, godz. 10.00- 14.00, Salone do bellezza, pielęgnacja dłoni, makijaż, zapisy do końca lutego - Centrum Kultury i Sztuki , godz. 10.00- 16.00, „Ścieżki kobiet”, warsztaty, - Centrum handlowe „Ferio”, godz. 9.00-21.000, zakupy z Iloną Felicjańską,

TELEFONY ALARMOWE

w godz. 15.00-17.00, tel. 0-63 243-83-00

Pogotowie Ratunkowe 999, 0-63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

Bezdomność

POMOC MEDYCZNA

Dzieci

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Wyszyńskiego 1, tel. 0-63 240-40-00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 0-63 242-3471

Ciepłownicze 0-63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 0-63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 0-63 243-37-11, 502-167-765

Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 063 244-52-95

Narkotyki

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00, soboty w godz. 9.0013.00, tel. 0-63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Rodzina

TELEFONY ZAUFANIA Alkoholizm:

- Oskard, godz. 12.30, „Kobiecy kostium w filmie”, wykład prof. Marka Hendrykowskiego - Restauracja „Czerwony Kur”, ul.Przemysłowa, godz. 17.00, „Babka w dobrej formie”, zaprasza Stowarzyszenie ONA, wstęp wolny - Czekoladeria „Tulipan” i Salon Urody „Atelier”, godz. 18.30, Makijażowa metamorfoza, porady i pokazy makijażu - Oskard, godz. 19.00, koncert, Kuba Badach w przebojach Andrzeja Zauchy, bilet 50 złotych - Klub Musztarda, godz. 19.00, wystawa, Paulina JD życie codzienne - Szkoła Tańca Zbigniewa Witkowiaka, godz. 18.00, kurs salsy

Amazonki

Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 0-63 242-62-32 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 0-63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 anonim@konin.policja.gov.pl Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl KMP w Koninie

ááá PLACÓWKI KULTURALNE I MUZEA n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 10-14, tel. 63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 24239-40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 24734-18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul.

9 marca, wtorek: - Klub Musztarda, godz. 19.30 koncert „Soniamiki mini”

11 marca, czwartek: - Klinika Artystyczna, godz. 18.00, warsztaty bębniarskie dla pań prowadzi Łukasz Bednarz, wstęp wolny - Koniński Dom Kultury, godz. 19.00, koncert, Michał Bajor na bis, bilet 40 złotych

12 marca, piątek: - Klub Energetyk, godz. 20.00, koncert, Wojtek Pilichowski Band, bilet 30 złotych

13 marca, sobota: - Centrum Kultury i Sztuki, warsztaty, taniec brzucha, opłata 50 złotych

Powstańców Wielkopolskich 14, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, tel. 63 243-86-24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610-710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

ááá BIBLIOTEKI

Spotkanie z Olgą Tokarczuk

Beri Beri: Taniec cieni

Gdzie: Stare Miasto, Świetlica Wiejska Kiedy: 26 lutego, godz. 18.30 Wstęp: 5 złotych Olga Tokarczuk to polska pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, psycholog, laureatka nagrody literackiej Nike. Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu. Gdy jej pierwsze dzieła literackie zyskały popularność, zrezygnowała z pracy i poświęciła się wyłącznie pisaniu.

Gdzie: Konin, Klinika Artystyczna Kiedy: 26 lutego, godz. 19 Wstęp: 15, 20 złotych Beri Beri to jedyny, w pełni żeński, zespół punk rockowy w Polsce, założony przez trzy nastolatki. Obecnie najmłodsza z dziewczyn w zespole ma 19 lat, a grupa - poza uzyskaniem pełnoletniości - zdobyła także spore doświadczenie koncertowe dzięki wspólnym występom m.in. z The Analogs, Anti Dread, Bulbulators, WC, niemieckimi formacjami 2nd District, Tower Blocks, Razorquillz, Detroit 442 z USA oraz argentyńskimi Argies.

REDAKCJA:

BIURO REKLAMY:

WYDAWCA

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

Kurier Koniński Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY Robert Olejnik

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.3018.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 - Wypożyczalnia główna - Czytelnia książki i prasy - Czytelnia internetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorów muzycznych; czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14, 24 grudnia i 2 stycznia nieczynna, 31 grudnia czynna w godz. 9-13. n Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, tel. 63 24285-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14.

n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-17.15, wtorki w godz. 9-15.30 n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 245-01-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 9-15.30, czwartki w godz. 12-15.30 n Filia nr 7, ul. Sosnowa 16, tel. 63 243-11-43, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 1118, wtorki w godz. 9-15, czwartki w godz. 12-15. n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-45-05, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, tel. 63 242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki w godz. 915. n Filia nr 11, Cukrownia Gosławice, al. Cukrownicza 4, tel. 63 240-45-05, czynna we wtorki i piątki w godz. 11-17.


rozmaitości 7

czwartek, 25 lutego 2010

Szach z wnukiem Przy kawie i torcie, w miłej, rodzinnej atmosferze odbył się w sobotę, 20 lutego, w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie Drużynowy Turniej Szachów Rodzinnych.

Drużyna Kałużnych z Poznania okazała się najlepsza, zdobywając 12,5 punktów. Dziadek z wnukiem pokonali o pół punktu rodzinę Smagalskich z Konina, w której skład wchodzili bracia

bliźniacy Sławek i Jarek. Na trzecim miejscu znalazła się rodzina Śnihurów z Konina, zdobywająca 9,5 punktów. Do tej wspaniałej rywalizacji przystąpiło 30 dwuosobowych drużyn, które przyjechały z Poznania, Łodzi, Słupcy, Wiśniewy, Ostrowąża, Mąkolna, Przyjmy, Kąpieli i Starego Miasta. Nie zabrakło również rodzin z Konina. W turnieju rywalizowali tak amatorzy jaki

Futsal: Sukces liderów Po niedzielnej, jedenastej kolejce obu konińskich lig futsalu ich liderzy umocnili swoje pozycję, powiększając przewagę punktową nad rywalami.

i doświadczeni zawodnicy. Atmosfera podczas zawodów była bardzo rodzinna. Drużyny, które nie osiągały najlepszych wyników, przyjmowały porażkę z uśmiechem. Nowatorski pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, dzięki czemu rodzinny turniej na stałe zostanie wpisany do kalendarza imprez organizowanych przez UKS Smecz Konin.

W niedzielę w jedenastej kolejce I ligi rozegrane zostały następujące mecze:

AnnStal - Bawa Dolina Nidy 2:4. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Kamil Eszrych , Marcin Marciniak, Marek Radocki, Damian Tylak. Dwa gole dla AnnStalu strzelił Marcin Słowiński. Żółta kartka: Rafał Szkudelski (AnnStal).

SZA

cji - Piotr Majewski, W tabeli prowadzi AnnStal z 25 punktami, drugi jest SMAG z taką samą liczbą punktów, a trzecie miejsce zajmuje Bawa Dolina Nidy z 20 punktami. Z kolei w piętnastej kolejce II ligi

Motor MZK wygrał z RKN Tomiz 8:4. Bramki dla Motoru zdobyli Patryk Kowalczyk (2), Michał Kwiatkowski (2), Radosław Łukasiewicz, Przemysław Skibiszewski (2) i Marcin Wesołowski. Dla RKN Tomiz skutecznie strzelali Łukasz Pawlak i Maciej Sanigórski.

XXL Zatorze pokonał Otis 6:2. AGTOS - ME Wielkopolska 2:5. Bramki dla ME Wielkopolska zdobyli: Jakub Jóźwiak, Rafał Kaźmierczak, Marcin Michałowski, Łukasz Perliński i Szymon Ziemski, a dla AGTOSa Łukasz Gaweł i Dawid Skibiszewski. Żółte kartki zobaczyli: Dawid Skibiszewski (AGTOS) i Łukasz Perliński (ME Wielkopolska), a czerwoną kartkę - Dawid Skibiszewski (AGTOS).

PPH Stolarek – Auto Trans Jacol 6:2.

Fot. ARCHIWUM

Bramki dla PPH Stolarek zdobyli: Jakub Koszela, Błażej Majewski, Piotr Stolarek (2) i Michał Wojtczak (2), a dla drużyny Auto Trans-Jacol: Damian Jedliński i Artur Rachuba.

Cosmos Spedycja - SMAG 1:3. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Waldemar Kruk, Mateusz Mroziński i Mateusz Zaborski, a dla Cosmos Spedy-

Po trzy bramki dla zwycięzców zdobyli Łukasz Jaskulski i Maciej Laskowicz, a dla Otisa Mateusz Linartowski i Łukasz Zaworski. Żółte kartki sędzia pokazał aż trzem zawodnikom: Pawłowi Grzywaczowi i Maciejowi Łętowi z XXL Zatorze oraz Mateuszowi Linartowskiemu z Otisa.

Konimpex – Fugo Odlew 6:1. Zwycięskie bramki zdobyli: Paweł Bednarz, Bartosz Kubiak, Piotr Kubica (2), Michał Pińkowski i Maciej Sypuła, a honor Fugo Odlew uratował Michał Drzymała. Motor MZK z 37 punktami pozostaje niezagrożony na pierwszym miejscu w tabeli, bowiem drugi Konimpex traci do lidera aż pięć punktów. Trzecie miejsce zajmuje Fugo Odlew (28 pkt.). Następna kolejka pierwszej i drugiej ligi zostanie rozegrana 28 stycznia. ŁUK

Rodzina Śnihurów z Konina zajęła trzecie miejsce reklama

Piłka ręczna: Młodzież się uczy Koszykówka: W miniony czwartek młodzicy Startu Konin doskonale poradzili sobie w rozgrywkach finałowych, gorzej poszło w sobotę (20 lutego) ich starszym kolegom.

Młodzicy Startu pokonali w pierwszym meczu na własnym parkiecie MKS Arot Astromal Leszno 34:23. Podopieczni Radosława Wrzesińskiego zaczęli od przestrzelonego rzutu karnego. W niecałą minutę później sytuacja powtórzyła się, tym razem pomylili się jednak goście. Od tego momentu szczypiorniści Startu zepchnęli Leszno do głębokiej defensywy. Koninianie grali twardo w obronie oraz przemyślanie i szybko w ataku co pozwoliło im zdobywać piękne bramki. Start szybko zdobył kilkubramkową przewagę, która przez większą część pierwszej połowy wynosiła cztery do pięciu bramek. Do przerwy młodzicy prowadzili 17:14. W drugiej połowie Start zwiększył swoją przewagę na tyle, że trener Radosław Wrzesiński dał pograć wszystkim zawodnikom. Ostatecznie mecz zakończył się jedenastobramkowym zwycięstwem konińskich szczypiornistów. W starciu z Lesznem na wyróżnienie zasługuje cały zespół Startu. Jak zawsze dobry dzień w bramce miał Mateusz Pawlak, po dłuższej przerwie do składu wrócił także utalentowany bramkarz Bartłomiej Szczap. Celnie na bramkę przeciwnika rzucali Grzegorz Stawicki (13 bramek), Adam Pietrzyk (6),Michał Zajączkowski (5) i Maciej Rolnik (5). Ponadto zagrali: Patryk Stuczyński (1), Patryk Urbański (1), Filip Biniewicz (2), Wojciech Mikołajczyk, Adrian Marszałek (1), Jakub Wieliński.

W sobotę (20 lutego) nie popisali się natomiast seniorzy Startu. Przegrana koninian w meczu wyjazdowym z Olimpem Jeżewo to duże zaskoczenie. Start przegrał z rywalem, który do tej pory w lidze wygrał tylko trzy razy. Olimp wystawił tego dnia zawodników bardziej doświadczonych i bardzo dobrze rzucającego Adama Krużyńskiego (10 bramek). Natomiast w drużynie Startu zabrakło podstawowych graczy: Mariusza Kotleszki, Radosława Wrzesińskiego i Janusza Kostrzewy. Początek spotkania zadecydował o końcowym wyniku meczu. Start popełniał błąd za błędem w ataku a gospodarze konsekwentnie to wykorzystywali. W ósmej minucie było już 8:0 dla Jeżewa. Bramkę gospodarzy odczarował dopiero w dziewiątej minucie meczu Filip Białas. W kolejnych akcjach przełamał się Dawid Siekacz, który zdobył trzy bramki pod rząd. Drużyna złożona w większości z juniorów Startu z minuty na minutę pozbywała się sportowej tremy, odważniej atakując bramkę Olimpu. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 16:7. Szczypiorniści Startu w pełni obudzili się dopiero w drugiej połowie, zdobywając siedem bramek w ciągu pierwszych dziesięciu minut. Do bramki gospodarzy celnie zaczęli rzucać Patryk Larek i Adam Kujawiński. Niestety doświadczeni zawodnicy z Jeżewa przez cały czas kontrolowali wynik i nie dali się zbliżyć młodym zawodnikom z Konina na mniej niż siedem bramek. Ostatecznie Start przegrał 21:29. Kolejny mecz, tym razem z UMK Toruń, odbędzie się 28 lutego w hali Rondo o godzinie 11. ŁUK

Przegrana z liderem Seniorkom z MKS PWSZ KON-BET nie udało się wygrać meczu na wyjeździe z niepokonanym w tym sezonie PA -CO Bank Pabianice 45:65. Lepiej poszło ich młodszym koleżankom.

MKS PWSZ KON-BET Konin: Motyl 16, Paulina Misiek 14, Elżbieta Zawadka 3, Marta Libertowska 3, Aneta Maciejewska 3, Kamila Zientek 2, Karolina Budeń 2, Aleksandra Pietraszek 2. W tabeli I centralnej ligi kobiet koniński zespół z 18 punktami zajmuje siódme miejsce. Liderem tabeli nadal pozostaje BS PA-CO Bank Pabianice, który ma 26 punktów, przed Arcus SMS PZKosz Łomianki (23 pkt) i Widzewem Łódź (23 pkt).

Natomiast młodsze zawodniczki z MKS Gimnazjum nr 6 Konin I pokonały Kasprowiczankę Ostrów Wlkp 101:45 i są bliskie awansu do rozgrywek strefowych. MKS Gimnazjum nr 6 Konin I: Julia Drop 29, Natalia Urbaniak 18, Paulina Łuczak 18, Dajana Dudkowiak 16, Nicola Niewiadomska 7, Alicja Wiśniewska 4, Adrianna Pilarek 2, Natalia Tyczkowska 2, Agata Pietrzak 2, Karolina Jaworska 2, i Martyna Waliszewska 1. ŁUK

Doskonalili umiejętności u mistrza Zawodnicy Sekcji Brazylijskiego Jiu-Jitsu (BJJ) z Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki: Piotr Małek, Mateusz Juszczak, Krzysztof Klaczek, Marcin Koźbiał, Andrzej Nawrocki i Ireneusz Mila mieli okazję trenować pod okiem profesora Joe Moreira z Brazylii.

Joe Moreira jest posiadaczem czarnego pasa BJJ (8 dan). To zawodnik należący do ścisłej czołówki brazylijskiego jiu-jitsu. Joe Moreira jest też jednym z najwybitniejszych instruktorów BJJ na świecie.

Podczas seminarium Ireneusz Mila został promowany na brązowy pas. W chwili obecnej jest to najwyższy stopień BJJ w Koninie. ROM


8 reklama

51 Kurier Koniński  

Opowieść o tym, jak z mapy administracyjnej zniknęła cała gmina Gosławice, to główny materiał najnowszego wydania Kuriera Konińskiego. To n...

51 Kurier Koniński  

Opowieść o tym, jak z mapy administracyjnej zniknęła cała gmina Gosławice, to główny materiał najnowszego wydania Kuriera Konińskiego. To n...

Advertisement