Page 1

w całym kraju

15 lat dla zabójcy str. 4 NR 62

l

ROK III

l

CZWARTEK 17 CZERWCA 2010

l

ŁAD www.kurierkoninski.pl NAK egz. 0 10.00 Wie sław Ste in ke po dał na zwi ska

ISSN 1689-9563

Szpital po budowie

Nowi wiceprezydenci?

To się nadaje do Księgi Guinnessa. Jak poinformował portal terazKonin.pl, 15 czerwca, po 28 latach budowy, uroczyście otwarto szpital przy ul. Szpitalnej, w starej części Konina.

Inwestycja pochłonęła przez te wszystkie lata ponad 223 miliony złotych. - Jest to jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce – ocenił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Od rozpoczęcia budowy, czyli od 1982 roku, minęło sporo czasu. W kraju zmienił się w tym czasie ustrój, a budowa trwała i końca nie było widać. DOK NA STR. 2 reklama

Małgorzata Waszak i Sławomir Lorek to kandydaci na zastępców Wiesława Steinke, jeśli zostanie prezydentem Konina. Konińska Platforma Obywatelska potwierdziła 14 czerwca, że gra o wszystko w tym mieście.

Fot. A. Pilarska

n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

w ó ik ln te zy c 0 0 0 0 0 2 ń ie dz ty Co

- Stanowiska zastępców prezydenta mają zwykle charakter polityczny –skomentował posunięcie rywali Józef Nowicki, kandydat na prezydenta Konina z SLD. - Nie znamy jeszcze dokładnego terminu wyborów samorządowych, więc prezentowanie kolejnych kandydatów z imienia i nazwiska jest przedwczesne. Może o tym zadecydować

bowiem koalicja. Nie wiadomo na przykład, jak się rozłożą mandaty w Radzie Miasta – podsumował personalne prezentacje konkurenta. - Nie warto dzielić skóry na niedźwiedziu - dodała posłanka Elżbieta Streker-Dembińska, przewodnicząca miejskich struktur SLD. Wiesław Steinke nie ma jednak podobnych wątpliwości i uważa, że to właściwy moment, aby zdradzić nazwiska ewentualnych zastępców. - To bardzo silni kandydaci – powiedział o Małgorzacie Waszak i Sławomirze Lorku i przedstawił krótSKA ko ich osiągnięcia. DOKOŃCZENIE NA STR. 2


2 aktualności

DOK. ZE STR. 1 Zmieniały się władze centralne i regionalne. Po drodze weryfikowano plany. Konińska inwestycja doczekała się miana „szpitala w budowie”, która trwała wieczność.

- Nie wierzyłem, że uda się to kiedyś skończyć – przyznał marszałek. Zakończenie to jest duże uczucie ulgi dla inwestora. Tylko w ciągu minionych pięciu lat przeznaczyliśmy ponad 100 mln złotych na tę inwestycję. Finał był kosztowny i dynamiczny. Przyszłość nie będzie jednak łatwa. Trzeba utrzymać placówkę. Przybyło nowej przestrzeni. Roczna amortyzacja kosztuje 10 milionów złotych. Teraz czas na mądre decyzje, które nie będą jednak uszczuplać potrzeb pacjentów. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Sławomir Matysiak, przyznał, że powstał plan restrukturyzacji placówki, który zakłada zmiany organizacyjne, dostosowane do potrzeb i wymagań NFZ. Zakłada on

między innymi połączenie oddziałów zakaźnych dla dzieci i dorosłych oraz stopniowe przenoszenie oddziałów z ulicy Wyszyńskiego na Szpitalną. Dzisiaj w nowym budynku uroczyście otwarto chirurgię dziecięcą i blok operacyjny, na który składa się siedem klimatyzowanych sal. Budowa szpitala w Koninie rozpoczęła się w 1982 roku. W 1999 roku przejął ją samorząd województwa wielkopolskiego. Od tego czasu sukcesywnie oddawano kolejne oddziały i pracownie. Dzięki pieniądzom z budżetu państwa uruchomiono chirurgię jednego dnia oraz pracownię diagnostyki obrazowej, wyposażoną w tomograf komputerowy. Od 2007 roku w szpitalu wzrosło tempo prac, a to dzięki funduszom pozyskanym przez zarząd województwa wielkopolskiego z budżetu państwa. Oddano wówczas do użytku pracownię hemodynamiki i izbę przyjęć planowych. W kolejnych latach na inwestycje przeznaczono 80 milionów złotych, w tym fundusze unijne na wy-

posażenie i sprzęt medyczny. Latem tego roku do nowej siedziby przy ulicy Szpitalnej będą się przeprowadzać kolejne oddziały. - W ciągu minionych czterech lata

Pamiętamy zeszłoroczną „wojnę” o klony na placu Wolności w Koninie. Sadzenie drzew w tym miejscu zakwestionował wówczas konserwator zabytków. Dobra wiadomość dla miłośników zieleni. Na placu wyrastają kolejne klony.

AN NA PI LAR SKA

Fot. A. Pilarska

Szpital po budowie

Wygrały klony

przeznaczyliśmy na ochronę zdrowia 380 milionów złotych, w tym 100 milionów na dokończenie budowy szpitala w Koninie – podkreśliła Krystyna Poślednia, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. - Dbamy również o starą część szpitala, o czym świadczy chociażby remont traktu porodowego w minionym roku.

- Opadły emocje i kontrowersje, które wówczas były niepotrzebne. Ze spokojem przygotowaliśmy wniosek do konserwatora zabytków w sprawie dosadzenia tych wcześniej brakujących drzew – wyjaśnia Andrzej Sybis, zastępca prezydenta Konina, zwolennik zazielenienia placu. - Myślę, że konserwator wziął pod uwagę opinie mieszkańców z czasu sporu. Drzewa się przyjęły. To uzupełnienie zieleni doda tylko uroku temu miejscu. Po drugiej stronie przybędzie więc kliku drzew, które z pozostałymi stworzą pierścień zieleni wokół placu. Czyżby „wojna klonów” zakończyła się zwycięstwem... drzew? SKA

reklama

Nowi wiceprezydenci? DOK. ZE STR. 1 Małgorzata Waszak i Sławomir Lorek to kandydaci na zastępców Wiesława Steinke, jeśli zostanie prezydentem Konina. Konińska Platforma Obywatelska potwierdziła 14 czerwca, że gra o wszystko w tym mieście. Małgorzat Waszak, obecnie wicestarosta powiatu konińskiego, przyznała, że założenia programowe kandydata na prezydenta Konina z PO są jednoznaczne z jej poglądami na rozwój miasta. Zastąpiłaby Andrzeja Sybisa na stanowisku zastępcy prezydenta do spraw gospodarczych. Sławomir Lorek, obecnie dyrektor II Liceum w Koninie, powiedział, że nie

jest członkiem partii, ale jest mu ona bliska ideologicznie, a jej program daje szanse na zmiany. Jemu przypadłaby oświata, kultura i sprawy społeczne, a więc dziedziny, które nadzoruje obecnie w mieście Tadeusz Tylak. Platforma poinformowała również, że ma już kandydata na miejsce Małgorzaty Waszak, jeśli ona przejdzie do magistratu. - Bardzo dobrym kandydatem na stanowisko wicestarosty jest Antoni Tyczka – kontynuował prezentacje Wiesław Steinke. - Przedstawieni kandydaci będą mnie wspierać w realizacji programu społeczno-gospodarczego, który przyczyni się do przyspieszenia rozwoju miasta. AN NA PI LAR SKA

Alert@te raz Ko nin.pl

Pomoc naukowa? Przy II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie znajduje się boisko sportowe, wyposażone kiedyś w siedziska dla kibiców. Już wiele lat temu nieokreślona młodzież pracowicie zdewastowała te siedziska do gołego betonu.

Chyba jest to rzadki przypadek tak starannego wandalizmu i takiego braku zainteresowania, by ten pomnik skrajnej bezmyślności i głupoty szybko zli-

kwidować, wstydliwie wymazać. Ani dyrekcja szkoły, ani jej komitet rodzicielski, ani władze miasta od lat się tym nie zajęły. Czyżby boisko to traktowane było jako pomoc naukowa do przedmiotu „Nauka o społeczeństwie”? Z jednej strony budujemy „Orliki” za miliony złotych, a z drugiej robimy to, co robimy... PO ZDROWIE NIA RYSZARD


aktualności 3

czwartek, 17 czerwca 2010

Przybywa czytelników LM.pl Czat z Józefem Nowickim, kandydatem na prezydenta Konina Józef Nowicki: Witam wszystkich internautów! Koninianin: Co pan chce zrobić w Koninie? J.N.: Wypracować nową strategię rozwoju miasta. Koninianka: Nowa strategia rozwoju miasta? Czy to oznacza że w Koninie będzie więcej miejsc pracy? J.N.: W oparciu o dorobek minionych kadencji w zakresie inwestycji, poprawiających infrastrukturę Konina, chcę stworzyć koncepcję pozyskania inwestorów z branż, które będą gwarantowały przyrost miejsc pracy Janek: Czy ma pan już kandydatów

na wiceprezydentów? J.N.: Nie mam. Przyjdzie czas na te decyzje po wyborach. Stinker: Jak ocenia pan kadencję prezydenta Pałasza w kontekście walących się trzech mostów? J.N.: Prezydent Pałasz pozostawia swoim następcom gotowe obiekty i projekty ich remontów. Cała operacja zostanie zakończona do 2012 roku Jerzy56: Jak pan ocenia inwestycję pod nazwą „Bulwary” i jak pana zdaniem wpłyną na atrakcyjność miasta dla mieszkańców. Czy takie inwestycje nie powinny też mieć miejsca w nowym Koninie? J.N.: Bulwar przywróci rzekę miastu i jego mieszkańcom i uatrakcyjni starą część miasta, która w dalszym ciągu powinna być rewitalizowana. Pomysł dotyczący nowego Konina wart jest rozważenia. TU154: Wiem, ze miasto nie ma wpływu na wygląd budynku dworca PKP ale czy jako mieszkańca Konina nie brzydzi pana wygląd centrum miasta? J.N.: Brzydzi mnie i uważam, że należy tu wiele zmienić, między innymi wykorzystując możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego.

gosc: Czy Konin za pana prezydentury jest w stanie przegonić gminę Stare Miasto pod względem inwestycji gospodarczych, chodzi mi dokładnie o nowe miejsca pracy? J.N.: Jest w stanie. Jest to wyzwanie, które podejmę! a: Niestety dużo ludzi młodych ucieka z Konina, jak można odwrócić ten proces według pana? J.N.: Ten proces trzeba koniecznie zatrzymać dla przyszłości miasta. Złożą się na to zgodne z potrzebami kształcenie i tworzenie miejsc pracy a także dobrych warunków do życia. Stinker:  Czy zamierza pan współpracować z RM nie bacząc na partyjne barwy. Obecnie bywa z tym różnie. J.N.: Jest to dla mnie oczywiste i wcześniej dawałem wielokrotnie świadectwo temu, że barwy polityczne nie maja dla mnie znaczenia przy rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych. Stinker:  Czy widzi pan miejsce przy

sobie dla obecnych wiceprezydentów? Czy zamierza pan wykorzystać ich doświadczenie ? J.N.: Doświadczenie wykorzystam, co do miejsca - wypowiem się po wyborach. Mieszkaniec5: Czemu mielibyśmy głosować na pana a nie na innych? J.N.: Przemawia za mną dojrzałość, doświadczenie polityczne, znajomość problemów miasta i umiejętność komunikowania się z ludźmi.

ście. Jak gospodarz. J.N.: Przejadę się autobusem, przejdę na piechotę i przejadę jeszcze rowerem. Stinker: Co pan sądzi o porozumieniu z parafią św. Bartłomieja o przekazaniu jej gruntów miasta za grosze ? J.N.: Według mojej wiedzy ta transakcja jest ekwiwalentna, a ewentualne dysproporcje w wartości zamienianych działek zostaną wyrównane. los_gigantes: Czy płatne miejsca parkingowe zdałyby egzamin w Koninie? J.N.: W niektórych miejscach parkomaty powinny być, dla zapewnienia rotacji parkujących pojazdów. TU154: A co w takim razie z miejscami parkingowymi na osiedlach? W tej chwili juz ciężko gdziekolwiek zaparkować!! J.N.: Jest to nie tylko problem miasta ale i spółdzielni mieszkaniowych. Warto wspólnie się nad tym zastanowić. Stinker:  Co zamierza pan zrobić dla upadającego handlu w centrum nowego Konina ? J.N.: Zrealizować projekt modernizacji centrum nowego Konina w porozumieniu z właścicielami obiektów handlowych. Na rozwój handlu główny wpływ ma zasobność portfeli mieszkańców naszego miasta.

Olga: Jakie idee lewicowe są pana zdaniem nadal aktualne? J.N.: Wrażliwość na sprawy społeczne, równość szans i pomoc najsłabszym. Lewicowość to także tolerancja, odrzucenie skrajności i wszelkich ksenofobii.

Stinker: Dużo mówi pan o inwestycjach i inwestorach. ale jak konkretnie zamierza ich pan do Konina ściągnąć? Boję się, że miasto raczej nie jest na nich przygotowane w żaden sposób. J.N.: Trzeba przygotować dobrą ofertę i konsekwentnie zabiegać o lokowanie w naszym mieście inwestycji, między innymi poprzez powrót do projektu związanego z przemysłem motoryzacyjnym. Naszym atutem może być dostęp do energii.

Stinker: Marzy mi się prezydent miasta, który od czasu do czasu przejedzie się autobusem, przejdzie się piechotą po mie-

J.N.: Dziękuję wszystkim za rozmowę, a redakcji za umożliwienie rozmowy z mieszkańcami Konina. reklama

Ogród przed domem Stowarzyszenie Wilków ogłosiło konkurs na najpiękniejszy ogród na osiedlu. Komisja konkursowa będzie oceniała ogród, wygląd elewacji frontowej, tabliczkę z nazwą ulicy i numerem domu, oświetlenie numeru domu i stan terenu przed posesją

Osiedlowemu konkursowi towa-

rzyszy motto, że „dom jest twój, ale ogród tworzy ulicę, która jest wspólną, naszą osiedlową przestrzenią”. Komisja konkursowa z udziałem zwycięzców z 2009 roku będzie oceniała przydomowe otoczenie do 20 czerwca. Dla laureatów konkursu będą dyplomy i nagrody oraz satysfakcja z estetycznie utrzymanego otoSKA czenia domu.

reklama

Konin z Plakietą Jako jedyne miasto w Polsce Konin został wyróżniony Honorową Plakietą Rady Europy.

Jest to kolejny etap do otrzymania Nagrody Europejskiej, najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Radę Europy miastom i gminom w dziedzinie działań proeuropejskich, które posiadają już Dyplom Europejski, Honorową Flagę Europy i właśnie Honorową Plakietę. Obecnie Konin posiada już wszystkie te trzy trofea. Honorowa Plakieta Rady Europy przyznawana jest za działania proeuropejskie, ze szczególnym wyróżnieniem współpracy między miastami partnerskimi oraz za realizację wspólnych projektów. W tym roku otrzymało ją dziesięć miast. SKA

Prawie 273 tys. użytkowników odwiedziło w maju strony LM.pl (według statystyk programu Google Analytics). To kolejny rekord w niemal jedenastoletniej historii największego regionalnego portalu Wielkopolski Wschodniej.

Również liczba odsłon od kilku miesięcy regularnie przekracza 10 mln, co jest wynikiem pięciokrotnie większym, niż jeszcze dwa lata temu. Portal LM.pl na bieżąco informuje mieszkańców powiatów kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego o najważniejszych wydarzeniach, z których w maju najwięcej czytelników znalazły doniesienia o powodzi. Z kolei w czasie trwania Mięreklama

dzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie na stronach LM.pl/tv i terazKonin.pl można było zobaczyć bezpośrednie transmisje z koncertów. Z tematów politycznych najczęściej czytane są wiadomości o wyborach. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom redakcja LM.pl zainicjowała cykl czatów z kandydatami na najwyższe stanowiska samorządowe. Czytelnicy portalu mieli już okazję zadawać pytania Józefowi Nowickiemu i Wiesławowi Steinke, kandydatom SLD i PO na prezydenta Konina. Natomiast w sondażu poparcia dla kandydatów na prezydenta RP oddano przez trzy tygodnie prawie 17,5 tys. głosów.


4 kurier kryminalny

Wyrok dla zabójcy

Napastował w windzie

Wpadła pod skuter wodny

zał się ze swoją późniejsza ofiarą, był już żonaty i miał z tego związku dwójkę dzieci (dzisiaj 14 i 17 lat). Żanetę poznał przez swoja siostrę w czasie, kiedy jego żona przebywała w szpitalu psychiatrycznym. Kiedy z niego wróciła, Artur M. wysłał Żanetę do rodziców do Poznania, ale zapewnił ją, że postara się jak najszybciej odesłać żonę z powrotem do szpitala. - I tak zrobił - powiedziała sądowi Bronisława M. - chociaż nie widziałam, żeby coś jej było.

Konińscy policjanci zatrzymali w ubiegłym tygodniu mężczyznę, który napastował w windzie dziewczynkę.

Do niebezpiecznego wypadku doszło w ubiegłym tygodniu na Jeziorze Mikorzyńskim. Młoda kobieta wypadła z koła holowanego przez motorówkę i została uderzona przez nadpływający skuter wodny.

Na 15 lat pozbawienia wolności skazał 15 czerwca Sąd Okręgowy w Koninie Artura M., który w sierpniu ubiegłego roku zabił swoją konkubinę, zadając jej czternaście pchnięć nożem.

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia ubiegłego roku na terenie posesji przy ulicy Matejki w Słupcy, gdzie para od półtora miesiąca wynajmowała pokój. Policję i pogotowie wezwała pani Wiesława, która ma po sąsiedzku zakład fryzjerski i zarządzała wówczas w imieniu właścicielki nieruchomością, w której mieszkali Artur i Żaneta. - Przybiegł do mnie z płaczem ich synek, krzycząc, że tata zabił mamę - zeznała przed sądem kobieta.

Syn lubił alkohol Kiedy Żaneta K. zaszła w ciążę, wyprowadziła się do swojej matki do Poznania i tam też urodziła syna. Po jakimś czasie wróciła do Artura M., ale

Chciał tylko nastraszyć Dzień przed tragedią Żaneta K. wezwała policjantów, by uspokoili awanturującego się Artura M. Nazajutrz administratorka powiedziała mu, że nie życzy sobie wizyt policji i jeśli ma zamiar dalej tak się zachowywać, to lepiej, żeby się wyprowadził. - Żaneta krzyczała, żebym wypier...ł, że poradzi sobie beze mnie, że mogę się pakować - opowiadał śledczym Artur wydarzenia ostatnich godzin przed zdarzeniem. Był już pijany, bo w drodze z pracy wypił setkę wódki i jedno piwo. Kiedy usłyszał, jak Żaneta opowiada sąsiadce, że już dłużej go nie będzie tolerować, schował do tylnej kieszeni spodni nóż i

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia w windzie jednego z bloków na osiedlu Zatorze w Koninie. Gdy do windy weszły dwie dziewczynki, sprawca zatrzymał dźwig i jedną z nich zaczął dotykać po intymnych częściach ciała. Dziewczynki zdołały nacisnąć guzik, kierujący windę na niższe piętro, a gdy zjechała na dół i otworzyły się drzwi, uciekły. Bardzo przestraszone, zaraz opowiedziały o całym zdarzeniu bliskim. Funkcjonariusze ustalili rysopis sprawcy i chwilę potem zatrzymali podejrzewanego w jednym z mieszkań tego samego bloku. 67-letni mieszkaniec Konina został dowieziony do Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut dokonania innej czynności seksualnej na małoletniej SKA osobie poniżej 15 roku życia.

Amfetamina w mercedesie Policjanci zatrzymali w minioną niedzielę 25-letniego koninianina, który miał przy sobie amfetaminę.

Fot. R. Olejnik

13 czerwca na ul. Rataja w Koninie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej mercedesa. W czasie sprawdzania pojazdu okazało się, że 25-letni kierow-

Dla Żanety zostawił żonę Choć zaraz po przybyciu na miejsce lekarz podjął reanimację rannej 31latki, kobieta zmarła. Przyczyną śmierci był - jak stwierdzono później - rozległy krwotok wewnętrzny. Policjanci znaleźli sprawcę w pomieszczeniach gospodarczych. Pijany mężczyzna (miał w organizmie 2,5 promila alkoholu) miał pokaleczone przeguby rąk. Od początku przyznawał się do spowodowania śmierci Żanety K. Siedząc już na ławie oskarżonych Artur M. powtórzył swoje przyznanie się do winy. Odmówił składania wyjaśnień, ale zgodził się odpowiadać na pytania sądu. Ze złożonych przez niego jeszcze w sierpniu ubiegłego roku zeznań wynika, że z Żanetą byli razem od ośmiu lat. Matka oskarżonego dopowiedziała później, że kiedy jej syn zwiąreklama

ich związek był dość burzliwy. - Syn lubił alkohol - przyznała matka oskarżonego. Po jakimś czasie Żaneta M. wyprowadziła się do Zagórowa, gdzie - według słów Bronisławy M. - zamieszkała z jakimś mężczyzną. Na początku lipca 2009 roku para wynajęła w Słupcy mieszkanie, a Żaneta K. podjęła się opieki nad starszą panią, za co mieli płacić niższy czynsz. Artur M. miał stałą pracę. - Ona wciąż się awanturowała, że przynoszę za mało pieniędzy - powiedział sądowi Artur M. Widać było, że oskarżony trzyma się ustalonej z adwokatem linii obrony, z której miało wynikać, że to Żaneta K. była sprawcą większości konfliktów i awantur. Robił to jednak bez większego przekonania i jego odpowiedzi na dociekliwe pytania sędzi Ewy Miastkowskiej często były wzajemnie sprzeczne.

poszedł do niej. - Chciałem ją tylko nastraszyć - tłumaczył w sądzie. Według Artura M., pierwszy cios został zadany przypadkiem. - Ona się nadziała na nóż - zeznał oskarżony. Dopiero następne uderzenia nożem zadał w brzuch i piersi ofiary świadomie. Potem poszedł do pomieszczeń gospodarczych. - Chciałem się powiesić, ale sznur się zerwał. Potem podciąłem sobie żyletką żyły, ale krew za słabo leciała, więc na siłę próbowałem ją wycisnąć. Wtedy znaleźli Artura M. policjanci i zawieźli do szpitala, skąd - po opatrzeniu ran - został odstawiony do aresztu Prokurator Marek Kosmalski żądał dla oskarżonego kary 25 lat pozbawienia wolności, ale Sąd Okręgowy w Koninie skazał go na 15 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. RO BERT OLEJ NIK

Dwa wypadki Dwie kobiety zostały ranne w wypadkach, do których doszło 10 czerwca na drogach powiatu konińskiego.

Około godziny 19 piesza przechodząca przez pasy na rondzie Solidarności w Koninie, została potrącona przez autobus komunikacji miejskiej, zjeżdżający z ulicy Przemysłowej w Aleje 1 reklama

Okazało się, że 20-letnia mieszkanka Słupcy, która płynęła na dmuchanym kole, holowanym przez motorówkę, wypadła z niego do wody, a następnie została najechana przez nadpływający skuter. Na szczęście dla młodej kobiety, odniosła tylko dwie rany cięte przedramienia. Policjanci ustalili, że 32-letni mieszkaniec Koła, który stał za sterem wodnego skutera, znajdował się pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali jego patent uprawniający do sterowania sprzętem wodnym. Funkcjonariusze ostrzegają, że pijany steromotorzysta zagraża bezpieczeństwu innych osób, tak samo, jak pijany kierowSKA ca na drodze. ca auta posiadał przy sobie amfetaminę. Policjanci zabezpieczyli worek foliowy wraz z 14 gramami narkotyku, a jego posiadacza zatrzymali do dalszych czynności procesowych. Teraz odpowie on za posiadania substancji odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku posiadania znacznej ich ilości, kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. SKA

Maja. 54-letnia mieszkanka Konina została zabrana do szpitala na obserwację. Do drugiego zdarzenia doszło po godzinie 19 w Genowefie. Wyjeżdżająca z drogi podporządkowanej mieszkanka gminy Kościelec, wjechała wprost pod prawidło jadące drogą krajową nr 92 volvo. Kierująca volvo z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu, została zabrana do szpitala w Koninie. OLER


IV rozmaitości

Trzy aplauzy dla Rytmiksu Wśród dzieci śpiewających złote aplauzy zdobyli: 9-letni Piotr Zubek z Domu Kultury „Włochy” w Warszawie, 11-letnia Karina Jurysz z Grodna (Białoruś), 13-letnia Lidia Vasilkiv z Trostjańca na Ukrainie i 16-etni Michał Grobelny z Ośrodka Kultury „Saniga” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie. Zdaniem jury na złote aplauzy zasłużyły zespoły wokalne „Mały Rytmos” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach i Studio Piosenki i Tańca „FART” w Bielawie, natomiast Grand Prix 31. MDFPiT Konin 2010 w kategorii piosenka przyznano 16-letniej Maji Wysoczańskiej ze Szczecinka. Złoty aplauz w kategorii „inscenizacja taneczna do 12 lat” zdobył Rytmix 3 Konin ze Studia Tańca „Rytmix” w Golinie w choreografii pt. „Mrowisko”, a w kategorii „inscenizacja taneczna do 16 lat” Rytmix 2 w choreografii pt. „Dżungla”. W kategorii „disco-dance, disco-

-freestyle do 12 lat” złoto przyznano zespołowi Paradise z Domu Kultury w Karsinie, a w kategorii „disco-dance, disco-freestyle do 16 lat” srebrny aplauz dostał się Fuksowi I z Konińskiego Domu Kultury w Koninie w choreografii pt. „Disco Mix 2010”. Złoty aplauz przyznano też zespołowi Pech I z Młodzieżowego Dom Kultury w Opolu, zespołom Kolor Dzieci i

Rozpoczął się demontaż starej kładki nad Wartą. W przyszłym tygodniu nowa konstrukcja mostu Toruńskiego zostanie posadzona na filarach.

Pierwsze dźwigary nowego mostu przyjechały do Konina w nocy z 7 na 8 kwietnia, a więc ponad dwa miesiące temu. Do 19 kwietnia położono wszystkie elementy nowej konstrukcji na starej kładce i rozpoczęło się spawanie. Po jego zakończeniu specjalistyczne ekipy przystąpiły do przekładania instalacji energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych na nowy most. Z powodu powodzi nie można było użyć ciężkiego dźwigu, żeby uniósł dźwigary nowego mostu w górę, by umożliwić demontaż starej kładki. Prace rozpoczęto dopiero w tym tygodniu. Jak powiedział Lech Zrąbkowski z firmy Wart Eko, głównego wykonawcy mostu, operacja usuwania stalowych elementów potrwa do końca tygodnia. W przyszłym tygodniu będzie możliwe posadzenie nowej konstrukcji mostu na

i Kolor Juniorzy z Białegostoku, a w kategorii etiuda taneczna - zespołowi Rytmix 2 w choreografii pt. „Dancin”. Złoto dostały jeszcze zespół Trans z Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu i zespół Surpriz z Domu Kultury w Odessie (Ukraina), który otrzymał też Grand Prix 31. MDFPiT Konin 2010 w choreografii pt. „Pastoral”. OLER

filarach - powiedział Lech Zrąbkowski. Po usunięciu kładki i opuszczeniu nowych dźwigarów na filary i przyczółki, rozpocznie się ostatni etap ich montażu, który miał zakończyć się w połowie roku, ale przesunie się zapewne o kilka tygodni. W lipcu na plac budowy wkroczą budowlańcy, którzy zaczną betonowanie i budowę właściwego mostu. Według Andrzeja Sybisa, zastępcy prezydenta Konina, nie ma zagrożeń, że budowa przeciągnie się poza przyjęty termin. Przypomnijmy, że most powinien być gotowy do końca października. Nowy most Toruński będzie miał nieco ponad dziesięć metrów szerokości, z czego jezdnia zajmie pięć metrów. Na ciągi piesze pozostanie po dwa metry z każdej strony. Ruch samochody po moście będzie się odbywał w jedną stronę, najprawdopodobniej od ulicy Wojska Polskiego do rynku. Będą mogły się po nim poruszać pojazdy o wadze do 3,5 tony. OLER, SKA

Fot. R. Olejnik

Jak poinformował portal LM.pl, aż trzy złote aplauzy MDFPiT i jeden srebrny przyznano w tym roku zespołom tanecznym z Konina, z czego wszystkie trzy najwyższe nagrody zdobyły zespoły ze studia tańca Rytmix w Golinie.

Wycinanie kładki

Sześćdziesiąt bobrów, winnych jakoby niszczenia wałów przeciwpowodziowych, mogą zastrzelić myśliwi na terenie powiatu konińskiego. Ekolodzy i przyrodnicy protestują.

O zgodę wystąpiły gminy szczególnie zagrożone zalaniem przez wodę. Zrobiły tak zresztą nie tylko gminy naszego regionu, bo sprawa bobrów stała się głośna w całej Polsce po wypowiedzi ministra Jerzego Millera, który wskazał na te zwierzęta jako największe zagrożenie dla wałów, czym naraził się zresztą na kpiny dziennikarzy internetowego wydania „Der Spiegel” i zarzuty, że nie odróżnia bobrów od piżmaków. Ekolodzy i przyrodnicy, którzy pro-

testują przeciwko zabijaniu bobrów, twierdzą że ryją one w wałach położonych zbyt blisko wody. Tymczasem wały można skutecznie chronić przed bobrami, zakładając na nie metalowe siatki, a przede wszystkim stale je konserwując i naprawiając. A najlepszym sposobem jest budowanie ich w odpowiedniej odległości od wody. Wtedy bóbr ich nie niszczy, a opuszczająca koryto rzeki woda ma gdzie się rozlać. Na dodatek zabijanie bobrów jest nieskuteczne, bowiem są to zwierzęta terytorialne i jeśli nawet wyeliminuje się całą rodzinę, to na jej teren wprowadza się wkrótce inna. Tymczasem Regionalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała zgodę na odstrzelenie na terenie powiatu konińskiego aż 60 bobrów (które, przypomnijmy, są objęte ochroną). Informację o wykonaniu odstrzałów RDOŚ otrzyma dopiero w połowie lipca, więc trudno jest dzisiaj precyzyjnie ocenić, ile zwierząt już padło ofiarą powodziowej nagonki. Wiadomo na pewno, że w powiecie konińskim zastrzelono jednego bobra. - Złożymy oficjalny protest na ręce starosty konińskiego przeciwko zabijaniu bobrów - powiedział nam Grzegorz Waleriańczyk, wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koninie. OLER reklama

Woda w normie O kolejne pół metra opadła woda w Warcie w ciągu minionego tygodnia, w piątek wieczorem poniżej stanu alarmowego (480 cm), a w poniedziałek ostrzegawczego (450 cm). Wojewoda Piotr Florek odwołał alarm przeciwpowodziowy w 40 gminach województwa wielkopolskiego.

Podczas spotkania wojewody z szefami samorządów regionu konińskiego, jakie odbyło się 10 czerwca w konińskim starostwie, Piotr Florek zapowiedział analizę wielkości zapasu wody w zbiorniku Jeziorsko. Poinformował też, że zostaną podjęte działania, by polder Golina mógł być w przyszłości wykorzystany jako teren zalewowy dla wezbranej Warty. Do przeprowadze-

nie tego zamiaru będzie konieczne wysiedlenie mieszkających tam obecnie ludzi. W Koninie przywrócono niedzielną giełdę na stadionie przy ulicy Podwale, a w poniedziałek odwołano zakaz wchodzenia na wały przeciwpowodziowe. Tego samego dnia rozpoczął pracę Powiatowy Zespół ds. Usuwania Skutków Powodzi dla Miasta Konina. Trwa wypłacanie funduszy na pokrycie kosztów akcji przeciwpowodziowej, o które wnioskowało osiem gmin regionu konińskiego. Wojewoda przekazał 452 tys. zł na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych. Zgłoszone przez samorządy straty w infrastrukturze szacowane są na blisko 23 mln zł. OLER, SKA

Fot. R. Olejnik

Polowanie na bobry reklama


rozmaitości V

czwartek, 17 czerwca 2010 Kon cert Łu ka sza Ku ro pa czew skie go w Ko ni nie

Woda, wino, wolność Od koncertu na placu Wolności w Koninie rozpocznie się promocja płyty „Woda i Wino”, nagranej przez Łukasza Kuropaczewskiego i młodych, wybitnych muzyków. Po zeszłorocznym koncercie poznańskich filharmoników, konińska firma Konimpex postanowiła kontynuować prezentację muzyki klasycznej na konińskim rynku.

Łukasz Kuropaczewski, uznany za najzdolniejszego obecnie gitarzystę, wraz z innymi młodymi muzykami zagra na placu utwory z najnowszej płyty. Koncert „pod chmurką” odbędzie się 26 czerwca o godzinie 20. Dopiero stąd muzycy wyruszą na podbój muzycznych scen. Dwa dni po konińskim koncercie przewidziana jest bowiem oficjalna premiera płyty „Woda i Wino”. - Płyta jest bardzo zróżnicowana. Jest przede wszystkim o emocjach, o tym jak spotyka się kilku młodych muzyków, a każdy z nich ma już obraną swoją drogę, mają swoje osobowości i one się ze sobą ścierają – opowiadał o najnowszej produkcji Łukasz Kuropaczewski. Tegorocznemu koncertowi nie reklama

będą towarzyszyły fajerwerki, jak w minionym roku. - Muzyka się sama obroni – uważają organizatorzy. Plac Wolności sprawdził się bowiem jako, wypełniona po brzegi, sala koncertowa. Kolejną atrakcją czerwcowego koncertu będzie z pewnością obecność, pochodzącego z Konina, laureata Oskara za muzykę filmową, kompozytora Jana A. P. Kaczmarka, którego utwór także zabrzmi tego wieczoru. - Po zeszłorocznym koncercie na rynku docierało do mnie wiele pozytywnych opinii, także samych muzyków, którzy stwierdzili, że plac Wolność ma bardzo dobrą akustykę – powiedział Wojciech Pluta-Plutowski, prezes firmy Konimpex. Do jego inicjatywy chętnie przyłączyło się miasto, które jest współorganizatorem koncertu. Jak wynika z zapowiedzi, tego typu prezentacje muzyki klasycznej wejdą do kalendarza kulturalnego miasta i co roku, w sobotę poprzedzającą noc świętojańską, będzie można wysłuchać muzyki klasycznej w najlepszym wykonaniu. SKA

Kaczyński wygrał na LM.pl Niecałym jednym procentem głosów Jarosław Kaczyński wygrał prezydencka sondę, przeprowadzoną przez portal LM.pl. Zagłosowało na niego o 141 osób więcej niż na Bronisława Komorowskiego.

Na Jarosława Kaczyńskiego (PiS) padło 5.820 głosów (33.36 proc.), spośród 17.447 oddanych ogółem. Na jego głównego konkurenta Bronisława Komorowskiego (PO) tylko o 141 mniej – 5.679 (32,55 proc.). 2.268 głosów i 13 proc. poparcia uzyskał Grzegorz Napieralski (SLD), a 1.267 głosów (7,26 proc.) - Janusz Korwin-Mikke. Nieco mniej, ale aż 979 (5,61 proc.) wskazań uzyskał An-

drzej Lepper. Andrzeja Olechowskiego wybrano 435 razy (2,49 proc.), a więc podobnie jak w innych sondażach. Zaskakująco niski jest natomiast wynik Waldemara Pawlaka. W sondzie LM.pl zdobył tylko 276 (1,58 proc.) głosów. Bogusław Ziętek i Kornel Morawiecki zyskali po niecałym procencie poparcia. Jarosław Kaczyński zyskał w internetowej sondzie poparcie zbliżone do tego, jakie odnotowują sondaże ogólnopolskie, natomiast Bronisław Komorowski stracił aż dziesięć procent głosów, które internauci oddali na Grzegorza Napieralskiego, Janusza Korwin-Mikkego i OLER Andrzeja Leppera.

Inwazja bliźniaków Od kilku miesięcy rośnie liczba bliźniąt przychodzących na świat w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. O ile w marcu przyjęto jeden poród bliźniąt, to w kwietniu dwa, a w maju aż cztery.

Podobnie zapowiada się czerwiec, bowiem w pierwszych dziesięciu dniach tego miesiąca odnotowano już 3 takie urodzenia. W marcu, kwietniu i maju w odnowionej konińskiej porodówce urodziło się odpowiednio 148, 170 i 164 dzieci. Przeważali chłopcy. Szczęśliwymi mamami są przede wszystkim mieszkanki powiatu konińskiego. Około 10 procent rodzących pochodziło z powiatu turkowskiego. SKA

Byle do Autobusem przez cały dzień pierwszego Teledyskiem o szkole uczniowie I Liceum w Koninie zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt samorządu uczniowskiego. O wyróżnieniu zadecydował Lipdub, czyli filmowa reklamówka szkoły. W ten sposób konińscy licealiści pokonali ponad 2500 szkół z Polski.

W nagraniu widoeklipu promującego szkołę wzięło udział 150 uczniów oraz nauczyciele. Jako muzyczne tło posłużyła piosenka Michaela Jacksona „Black or White”. W tym rytmie uczniowie zaprezentowali szkolne wnętrza, sale przedmiotowe i siebie, jako radosnych, młodych ludzi. Lipdub zostal zamieszczony w sieci. - To było duże wyzwanie organizacyjne. Mieliśmy scenariusz, w którym określiliśmy przebieg kamery i wyznaczyliśmy miejsca dla uczniów. Nagrywaliśmy w sobotę, a więc w dzień wolny od zajęć i przyszło wielu chętnych - mówią Marta Nawrocka i Maciej Wawrzyniak z samorządu uczniowskiego. SKA reklama

Na najbliższej sesji Rady Miasta Konina ma być podjęta uchwała w sprawie wprowadzenia biletów całodziennych w komunikacji miejskiej. Bilet normalny ma kosztować 8,40 zł..

Obecnie przejazd jednorazowy kosztuje 2,20 zł (bilet normalny), natomiast bilet sieciowy imienny na wszystkie dni tygodnia kosztuje 96 złotych, a w dni robocze 78 złotych. Z kolei bilet miesięczny na jedną linię to koszt 70 zł. Według propozycji MZK, zaakceptowanej przez prezydenta miasta, bilet całodzienny normalny ma kosztować 8,40 zł, a ulgowy 4,20 zł. - Bilet będzie uprawniał do jazdy przez dany dzień i ważny

będzie na wszystkich naszych liniach, także tych docierających do miejscowości w ościennych gminach. Liczymy, że takie rozwiązanie przyjmie się wśród pasażerów, szczególnie tych przyjeżdżających do Konina właśnie z innych miejscowości – powiedział Mirosław Pachciarz, dyrektor MZK w Koninie. Decyzja o wprowadzeniu biletów całodziennych ma być podjęta na sesji 30 czerwca. Dostęp do niektórych przystanków w mieście chce mieć również koniński PKS, ale do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi na swój wniosek od władz miasta. Przejazd autobusami PKS z dworca SKA PKS do PKP kosztuje 1 zł.

Tropem Stasiuka Kolejnym gościem salonu literackiego w Starym Mieście był pisarz Andrzej Stasiuk.

Najpierw tłumaczył się czytelnikom z wyboru odludnego, górskiego miejsca w Beskidzie Niskim jako domowego siedziska. - Od ponad 20 lat mieszkam na prowincji, jestem wiochmenem – przyznał się pisarz, który uchodzi za specjali-

stę od polskiej i nie tylko, prowincji, którą opisuje w swoich książkach. - Fajne miejsce, ze świętym spokojem, ale jednocześnie mam kontakt ze światem. Ostatnio byłem w Ameryce, wkrótce wybieram się na Bałkany i na Syberię – zdradził swoje plany. Z licznych podróży, zwłaszcza na mało znane południe i wschód Europy powstają jego książki. SKA


ogłoszenia 5

czwartek, 17 czerwca 2010

Czyste kąpieliska w powiecie Można bezpiecznie szukać ochłody nad konińskimi akwenami. Kąpieliska w powiecie oferują czystą wodę, stwierdził koniński sanepid po przebadaniu dziewięciu z nich.

Sanepid sprawdził stan wody w akwenach pod kątem barwy i zapachu, a także na obecność olejów mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych (m.in. pestycydów i herbicydów) fenolu, osadów smolistych czy też zakwitów sinic. Badano także przezroczystość wody i jej temperaturę.

Lista przebadanych kąpielisk w czerwcu. 1. OSiR Kleczew dot. Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych J. Budzisławskie 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w reklama

Ślesinie J. Ślesińskie 3. Centrum Zdrowia i Relaksu Verano w Ślesinie J. Ślesińskie 4. Ośrodek Wypoczynkowy –Maślak w Wilczynie J. Wilczyńskie 5. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie J. Wilczyńskie 6. Władzimirów - plaża J. Gosławskie 7. Ośrodek Wypoczynkowy Mazurkiewicz w Kolonii Lipiny J. Mąkolno 8. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PUH Hutnik w Mikorzynie J. Mikorzyńskie 9. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy WITYNG w Mikorzynie J. Mikorzyńskie W sezonie letnim, tj. od czerwca do września, woda w akwenach dopuszczonych do kąpieli będzie badana przez SKA Sanepid co dwa tygodnie.

n POSIADAM DO WYNAJĘCIA LOKALE BIUROWE oraz ogrzewane pomieszczenia handlowo - magazynowe. dobry dojazd, duży plac manewrowy. Wysoki standard wykończenia. Konin, ul. Poznańska. Kontakt: 601 760 550. Powiat Konin. n Sprzedam 5 letni dom w Laskówcu salon z kuchnią + 3 sypialnie strych do adaptacji piwnica pod całością , działka 7 ar ogrodzona. Cena 399.000 zł. Kontakt: 608-717-661. n Sprzedam dom w zabudowie szeregowej na osiedlu Wilków o pow. użytk.168m2. Dom wykończony w całości. Możliwość zamiany na mieszkanie w bloku. Cena 385.00 tys. zł. Kontakt: 661260581. n Sprzedam dom 2 pokoje(małe) kuchnia łazienka kotłownia(piec miałowy) oraz działkę o powierzchni 28 arów w miejscowości Wandynów jest to 9 km od koła cena 75tys. Kontakt: 691955317. n Na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie z balkonem po remoncie na osiedlu Zatorze 50m2. Wymienione okna, kaloryfery, na podłogach panele i terakota. Spokojna okolica, a w pobliżu sklepy, szkoła, Galeria nad Jeziorem. Mieszkanie nie wymaga nakładów finansowych. Zapraszam do oglądania. Cena: 153.000 zł do uzgodnienia. Kontakt: 509926655. n Sprzedam mieszkanie na III osiedlu 44,88m2. Dwa pokoje na II piętrze Atrakcyjny rozkład. Okna pcv, w pokojach panele, kuchnia i łazienka glazura. W cenę wliczona zabudowana kuchnia ze zmywarką i szafa w przedpokoju. Blisko szkoła, dworzec PKP, sklepy i apteki. Cena: 130.000 Kontakt: 600320108, 600320109. n Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe przy ul. Wyszyńskiego 38m2. Do zamieszkania od zaraz. Częściowo umeblowane lub puste. Cena 650zł +opłaty. Kontakt: 601093052 lub 695557965. n Sprzedam mieszkanie 39 m2 z balkonem w centrum Konina w bloku z cegły przy ul. Sybiraków. Wiadomość pod nr tel: 668105522. Cena: 115 000 zł.

n Mgr Germanistyki (kobieta) udzieli korepetycji z jęz. niemieckiego na każdym poziomie nauczania, przygotowanie do matury i testów gimnazjalnych, konwersacje, pomoc w pr. dom., bogate materiały dydaktyczne, duże doświadczenie, miła atmosfera, serdecznie zapraszam 60min/30zł. Kontakt: 665317930. n Absolwentka języka polskiego i inne przedmioty udzieli skutecznych korepetycji w miłej atmosferze na każdym poziomie. Kontakt: 788488979. n Studentka Collegium Medicum chętnie udzieli korepetycji z zakresu chemii/ biologii na poziomie podstawowym/rozszerzonym. Cena 20-25 zł/60 min. Polecam. Kontakt: 781275357. n Studentka V roku matematyki udzieli korepetycji na wszystkich poziomach w okolicach Tuliszkowa. Kontakt: 605310493 gg6664553 n Korepetycje z matematyki, fizyki szkoła podstawowa, gimnazjum, jestem studentem, 18 zł/godz lub 30zł/2godz dojazd do ucznia. Kontakt: 669742882. n Udzielam korepetycji z matematyki oraz fizyki z następujących poziomów nauczania: od podstawówki po studia (wybrane zagadnienia). Jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń. Kontakt: 661 572 885.

n Zatrudnimy pracowników do ochrony obiektów handlowych na terenie Konina, e-mail: kontaktkujawskopomorskie@ochronaglobals.pl. n Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary zatrudni pracowników z doświadczeniem ogólnobudowlanym, (zbrojarz, betoniarz, murarz, tynkarz,

cieśla budowlany) kontakt w godz. 8:00 – 16:00. Kontakt: 63 2707006 spolka@trans-spili.pl. n Biuro rachunkowe zatrudni pracownika na stanowisku Księgowa. - Wykształcenie wyższe kierunkowe - Doświadczenie minimum 5 letnie w księgowości. Kontakt: biuro@konsultant.net.pl. n Zatrudnię stażystę w charakterze sprzedawcy, montera do sklepu z oknami, drzwiami itp. w Starym Koninie. Konieczne prawo jazdy kat. B. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny od 9-17 lub osobisty ul. Dąbrowskiego 4. Kontakt: (63) 245-12-08. n Poszukuję pracowników do pracy w drogownictwie przy budowie kanalizacji. Kontakt: 505042790. n Firma zatrudni na stanowisko przedstawiciel handlowy w branży reklama zewnętrzna-przestrzenna, druk wielkoformatowy. Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, chęć do pracy region Konin, Koło, Turek. promocja i produkcja reklamy PRefix 62-600 Koło ul. Przesmyk 2, tel. 514 33 44 36. Kontakt: piotr@prefix-reklama.pl. n Zatrudnię do pracy w kwiaciarnii w charakterze florystki/florysty. Wymagania: zdolności plastyczne i manualne, kultura osobista, dyspozycyjność, mile widziane doświadczenie lub odbyty kurs florystyczny. Kontakt: 503 499 690.

n JEŻELI ZAPŁACIŁEŚ 500 ZŁ ZA KARTĘ POJAZDU w okresie od 01-05-2004 do 1404-2006, przysługuje Tobie zwrot 425 zł nadpłaty, nawet jeśli nie jesteś już właścicielem pojazdu. Wejdź na www.kartapojazdu.info lub zadzwoń (063)220 23 30 – i odzyskaj swoje pieniądze! n Sprzedam zadbaną BMW E36 is coupe 1995r, 1.8 benz. Wyposażenie: wszystko oprócz skóry. Więcej info pod nr. Cena: 9,800zł (do negocjacji) Kontakt: 721 438 145. n Sprzedam Fiat Punto 1,1, rok produkcji 1998, kolor czerwony, pięciodrzwiowy, centralny zamek, elektryczne szyby, salonowy, nowy przegląd, stan bdb. Cena 4900zł do uzg. Cena: 4900zł. Kontakt: 601423243. n Sprzedam Fiat Uno 45, 1995r, 1.0., centralny zamek, alarm, bagażnik dachowy, blokada skrzyni, halogeny, zrobione całe przednie zawieszenie, przegląd do 03-2011. Cena: 1600 Kontakt: 608 062 434. n Sprzedam VW POLO 2002r, 1.4 srebrny,5drzwiowy,kupiony w polskim salonie, jestem jego pierwszym i jedynym właścicielem:),bezwypadkowy, serwisowany,dodatkowo opony zimowe,centralny zamek,el szyby,radio cd mp3.Więcej info pod nr tel 695 031 784. Cena: 17000zł. n Sprzedam Żuk Diesel 1994r- silnik Andoria, osobowo-ciężarowy (7 osób), garażowany stan dobry. Cena: do uzgodnienia Kontakt: 63 242-81-17. n Sprzedam partnera 1995r,1.2. +LPG, kolor biały, zarejestrowany jako ciężarowy 5 osób + 600kg. Bardzo oszczędny silnik spalający mało gazu. Więcej informacji na telefon. Cena: 5000 Kontakt: Tel 888 403 923 lub checio@wp.pl.

n SOFTON.pl Przebijemy KAŻDĄ (w tym marketów) cenę! SOFTON.pl poleca najtańsze notebooki, komputery, nawigację GPS, drukarki, monitory i wszelakie akcesoria komputerowe oraz SERWIS sprzętu komputerowego. Odwiedź nas na ul. Spółdzielców 33/6. Tel. 63 245 80 84. Zanim kupisz u konkurencji sprawdź nas! n Sprzedam laptop firmy Samsung R780, Procesor-Intel Core i5 4x2,5, dysk 640gb, Ekran17,3''LED , Ramy-4GB DDR3, Grafika-GT330-1GBDDR3 Win7 Folia na laptopie 2-3 miesięcznym, brak baterii. Cena 2000zł do uzg. Stan Idealny. Kontakt: 781 102 308; GG 4149380. n Witam sprzedam monitor stan bdb cena 50 zł tel 782745438. Kontakt: 782745438. Sprzedam laptopa ACRE Aspire ONE

D250.Stan idealny. Cena 820 złotych. Kontakt: 798-165-904. n Sprzedam konsole XBOX360 ELITE pełen zestaw z dyskiem 120Gb, 2 pady, handset, komplet przewodów, kartonik. Konsola mało używana, przerobiona. Dodatkowo około 30 gier. Cena do uzgodnienia. Kontakt: pjana@op.pl. n Sprzedam monitor 17" SAMSUNG SyncMaster 720N stan bardzo dobry w komplecie: kabel zasilający - kabel 15pin D-sub - płyta ze sterownikami cena 250zł. Kontakt: 781975762. n Sprzedam głośniki Logitech X530 5.1 bardzo mało używane stan idealny. Cena 170zł do uzgodnienia. Kontakt: 605-731-452.

n Usługi Transportowe towarów busami fak vat. Kontakt: 608 214 287. n Zakładanie schodów drewnianych. Drzewo bukowe I klasy, drewno bezsęczne, stopnie 4cm grubości, montaż 2-4 dni robocze, schody wolnostojące oraz na betonie, również montaż paneli, parapetów, futryn, balustrad. Tel.665-503874. n Czyszczenie-dywanów, wypoczynków, tapicerki meblowej, skórzanej, np. wypoczynki, fotele, itp. Tapicerki samochodowej. Mycie-elewacji, okien, kostki brukowej, tarasów, boazerii. Sprzątanie-mieszkań,domów i po remontach. Solidnie za przystępną cenę, profesjonalną chemią i sprzętem. Kontakt: tel.695-496-452 tel.63 2705881. n Remonty nagrobków, zakładanie kostki, odnawianie liter, czyszczenie. Kontakt: 697-381261. n Wykonuję usługi budowlane w zakresie budowy domów pod dach, budynków gospodarczych, ociepleń, orynnowania, przebudowy, nadbudowy oraz ogrodzenia i elewacje klinkierowe. Dokładnie, fachowo, terminowo bez nałogów z długoletnim doświadczeniem. Kontakt: 785211062. n Wykonujemy usługi koparko-ładowarką i wywrotką 10 Ton. Kontakt: 502-593-850. n Auto - holowanie, laweta, autopomoc, pomoc drogowa Świadczę usługi z zakresu transportu aut w Polsce i na terenie Unii. Możliwość przewozu 2 aut jednocześnie. Zarówno całych jak i rozbitych. Konin. Dostępność 24h/dobę. Kontakt 504157946.

n Sprzedam nagłośnienie estradowe do zespołu 2 kolumny, końcówka mocy, mikser 8 kanałowy. Cena 850 zł. Możliwość zamiany na laptopa . WARTO. Również sms. Kontakt: 606-964-693 n Oferuje Państwu korę sosnową w workach 60 litrów po 7 zł. Kora jest świeżo pakowana i czysta. Kontakt: 601 661 551, GG 957120. n Maluję na szkle obrazki(malowane na antyramach) oraz butelki ozdobne. Cena za obrazki to 80 zł. za sztukę, butelki 40 zł. za sztukę. Maluję też na zamówienie wybrane wzory. Kontakt: 723352112, zamiarka@wp.pl. n Sprzedam urządzenie rolletic. Urzadzenie to posiada certyfikat medyczny; dzwonić po 15.00. Kontakt: 63-243-46-53. n Sprzedam rękawice bokserskie (allright holland) oraz Piąstkówki (sportline). Cena 50zł za dwie pary rękawic. Kontakt: gg.965642 tel. 726330671. n Sprzedam przyczepę KRONE wywrot 2stronny (3 tłoki) dł. przyczepy 7,10, ładowność 12,900t osie BPW cena 13,500,- Kontakt: 606893754. n Sprzedam zestaw 26 numerów dwutygodnika "Wielkie Tajemnice II Wojny Światowej", wraz z dołączonym do każdego numeru filmem DVD, przedstawiającym problematykę każdego numeru. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 793-385-946. n Sprzedam króliczka miniaturkę biały w brązowe łatki; cena 30 zł. Kontakt: 886-268-219. n Witam! Sprzedam owczarki niemieckie 2x odrobaczone i zaszczepione. Po rodzicach z rodowodem. Posiadam Suczki i Psy .Maja 8tyg. Kontakt: 606959873.


6 informator

Malta na Bis Czarny cyrk na 6 fortepianów i 12 aktorów, artyści z Pragi oraz tango inspirowane muzyką Chopina, tak zapowiada się tegoroczna, piąta już edycja Malty na Bis w Koninie – festiwalu dla fanów niezależnego teatru.

Poznański festiwal Malta obchodzi w tym roku swoje 20-lecie! Impreza skupiająca się początkowo na spektakularnych pokazach plenerowych zaczęła stopniowo wzbogacać i różnicować swoją artystyczną ofertę, wchodząc jednocześnie w coraz to nowe przestrzenie miejskie: dziedzińce, rynki, place, parki, ale także hale, fabryki i inne zamknięte sale, adaptowane do potrzeb teatralnych. W Koninie zobaczymy trzy spektakle, dwa z nich w przestrzeni miejskiej, jeden w sali „Oskardu”.

Cyrk na sześć fortepianów Już 24 czerwca późnym wieczorem na placu przez amfiteatrem Teatr Strefa Ciszy pokaże „Salto Mortale” - czarny cyrk na sześć fortepianów i dwunastu aktorów - poruszające widowisko, zainspirowane niezwykłą historią z końca II Wojny Światowej, kiedy to w niemieckim mieście Stettin (obecnie polski Szczecin) wojska sowieckie plądrując miasto zrabowały setki fortepianów, by wywieźć je do Związku Radzieckiego. Zgromadzone instrumenty ciągnęły się kilometrami wzdłuż torów kolejowych w oczekiwaniu na transport. Z niewiadomych przyczyn nigdy ich jednak stamtąd nie wywieziono. Spektakl powstał w 2008 roku w ramach Roku Polskiego w Izraelu i został wyprodukowany przez Fundację Malta oraz Instytut Adama Mickiewicza. Premiera pierwszej wersji odbyła się w Polsce

ááá TELEFONY ALARMOWE

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe 999, 0-63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

i Izraelu przy współudziale Clipa Dance Theater z Tel Avivu.

POMOC MEDYCZNA Pęknięcia w rytmach

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Wyszyńskiego 1, tel. 0-63 240-40-00

W poniedziałek 28 czerwca w sali „Oskardu” widzowie obejrzą spektakl „Tańcz” A3 Teatru. Będą zatrzymania w ruchu, pęknięcia w rytmach. Będzie tango wykorzystane jako forma, nie maestria. Ukazane w minimum ruchu, bez pantomimicznych ozdobników. Jako treść relacji kobieta - mężczyzna i mężczyzna - mężczyzna, bez filozoficznej nadwyżki. Spektakl powstał z inspiracji muzyką Chopina. Zbliżenie mało znanych nokturnów i preludiów Chopina do struktury rytmów tanga zbudowało spektakl na osi tango – spotkanie - taniec.

POGOTOWIA Ciepłownicze 0-63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 0-63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 0-63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONY ZAUFANIA Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-20.00, tel. 0-63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, tel. 0-63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 0-63 243-83-00

Senna wyobraźnia I tego samego dnia o 22.30 na placu przed „Oskardem” swój spektakl „Finis Terrae” zaprezentuje Teatr Divadlo Continuo z Czech. Założyli go w 1995 roku artyści działający w teatrze przy Akademii Teatralnej w Pradze. W każdym z ich projektów widać wyraźne fascynacje teatrem lalek, cyrkiem i sztuką ulicy – korzystanie z tak wielu środków artystycznych pozwala Continuo mówić do widza oryginalnym językiem, który krytycy nazywają „nową środkowoeuropejską senną wyobraźnią”. Divadlo Continuo od zawsze starało się też wykorzystywać w swoich działaniach miejsca nieteatralne – dziedzińce, opuszczone fabryki czy stare historyczne budowle. Przez 15 lat istnienia stało się wiodącą grupą teatralną w Czechach i jedną z ciekawszych na scenie międzynarodowej. Gdzie: Konin, Oskard, Amfiteatr Kiedy: 24, 28 czerwca Wstęp: Wolny

Bezdomność Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 0-63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek AdopcyjnoOpiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 0-63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od poniedziałku do środy i w piątek w godz. 10.00-18.00, tel. 0-63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 0-63 242-62-32 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 0-63  244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0  801-141286, od poniedziałku do piątku w godz. 15.0017.00 anonim@konin.policja.gov.pl Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl KMP w Koninie

ááá PLACÓWKI KULTURALNE I MUZEA n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 10-14, tel. 63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 24239-40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 24734-18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul.

Powstańców Wielkopolskich 14, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, tel. 63 243-86-24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610-710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

ááá BIBLIOTEKI

Koncert i zbiórka dla powodzian Kiedy: 17 czerwca 2010, godz. 18:00 Gdzie: przed KDK Bilety: Wstęp wolny

Nosferatu na żywo

Kiedy: 19 czerwca, godz. 17.00 i 19.30 . Wstęp: 50, 60 złotych Zenon Laskowik & Jacek Fedorowicz z towarzyszeniem „Kabareciarni”, oraz zespół muzyczny z doświadczeniem weselnym.

Gdzie: Konin, Oskard Kiedy: 18 czerwca, godz. 19.00 Wstęp: Wejściówki w CKiS „Nosferatu - symfonia grozy” - projekcja filmu z muzyką na żywo w wykonaniu Orkiestry Kameralnej.

OKFA po raz 56

Koncert Maleńczuka

Pierwszy krok

Gdzie: Konin, Oskard Kiedy: 19 czerwca, godz. 19.00 Wstęp: 50 złotych Koncert Macieja Maleńczuka „Psychodancing” w ramach 56. OKFA.

Gdzie: KDK Kiedy: 21 czerwca 2010, godz. 19:00. Bilety: 5 zł Grupa teatralna Waliza zaprasza na przedstawienie „Pierwszy krok”. Premierę przygotowuje z młodzieżą Elżbieta Gierasimow-Zakowany.

Laskowik & Fedorowicz Gdzie: Słupca, MDK

WYDAWCA Kurier Koniński Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o.

Gdzie: Konin, Oskard Kiedy: 17-20 czerwca Rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych Imienia Profesora Henryka Kluby.

REDAKCJA:

BIURO REKLAMY:

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

REDAKTOR NACZELNY Robert Olejnik

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 - Wypożyczalnia główna - Czytelnia książki i prasy - Czytelnia internetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorów muzycznych; czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14, 24 grudnia i 2 stycznia nieczynna, 31 grudnia czynna w godz. 9-13. n Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, tel. 63 24285-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14.

n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-17.15, wtorki w godz. 915.30 n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 245-01-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 9-15.30, czwartki w godz. 12-15.30 n Filia nr 7, ul. Sosnowa 16, tel. 63 243-11-43, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 1118, wtorki w godz. 9-15, czwartki w godz. 12-15. n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-45-05, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, tel. 63 242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki w godz. 9-15. n Filia nr 11, Cukrownia Gosławice, al. Cukrownicza 4, tel. 63 240-45-05, czynna we wtorki i piątki w godz. 11-17.


sport 7

czwartek, 17 czerwca 2010

Młode piłkarki w finale Mistrzostw Polski W meczu półfinałowym Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich Juniorek (U-16), kadra Wielkopolskiego ZPN pokonała Mazowiecki ZPN 3:0 (2:0). Warto nadmienić, iż reprezentacja naszego województwa składała się w większości z zawodniczek konińskiego Medyka.

Początkowi turnieju półfinałowego towarzyszyła nerwowa atmosfera. Okazało się bowiem, że PZPN… zapomniał wyznaczyć sędziów na turniej i w Koninie nie pojawił się żaden arbiter! Ponadto sztab szkoleniowy z Mazowsza nie zgodził się na sędziowanie członków Kolegium Sędziowskiego Konińskiego OZPN. Spotkanie, po interwencji organizatorów oraz działacza PZPN, rozpoczęło się z ponad godzinnym opóźnieniem. Pierwsze minuty meczu należały do drużyny z Mazowsza i tylko wtedy wielkopolska bramkarka zmuszona była do interwencji. Dalsza część meczu, aż do dziewięćdziesiątej minuty, to zdecydowana przewaga Wielkopolanek. Pierwszy gol padł w 4 minucie po rzucie wolnym, wykonywanym przez Kingę Sołtysiak. Po precyzyjnym uderzeniu piłka wylądowała w samym „okienku” mazowieckiej bram-

ki. Z każdą minutą Wielkopolska zyskiwała przewagę. Ataki gości nie były w stanie przebić się przez doskonale funkcjonującą linię obrony. W 15 minucie, po jednym z kontrataków, Anna Jankowska zagrała do Katarzyny Konat, która podała z pierwszej piłki do Ewy Pajor. Wielkopolska zawodniczka przechytrzyła obronę i pięknym strzałem w długi róg pokonała bramkarkę. Kilka minut później Ewa Pajor po raz kolejny znalazła się w sytuacji sam na sam z bramkarką gości, która złapała piłkę poza polem karnym. Takie zachowanie skutkowało czerwoną kartką, dzięki czemu Wielkopolska do końca spotkania grała z przewagą jednej zawodniczki. Kolejna bramka padła w 60 minucie, kiedy to Dominika Latuszek odebrała pił-

Wyścig po Ziemi Konińskiej W sobotę i niedzielę odbył się XVIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Po Ziemi Konińskiej”, będący jednocześnie Memoriałem Adama Krajewskiego, Jerzego Mazura oraz Stanisława Pawlaka. W imprezie tej wzięło udział 63 zawodników z 20 klubów.

Zwycięzcą pierwszego etapu (jazda indywidualna na czas, na dystansie 7 km) okazał się Wojciech Sykała – zawodnik GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne. Uzyskał on czas 10:54. Tym samym zdobył on tytuł Mistrza Wielkopolski, gdyż jazda na tym etapie była jednocześnie Mistrzostwami Wielkopolski w kat. junior młodszy. Kolarze reprezentujący Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów zajęli następujące miejsca: 3 - Mate-

usz Lipa, 24 - Jakub Substelny, 33 Adam Michalski, 45 - Bartosz Kostrzewa, 49 - Patryk Śrutowski. W drugim etapie (kryterium uliczne) zwyciężył Łukasz Marcinkowski z KKS Gostyń (21 pkt.). Na drugim miejscu uplasował się Adam Bolejko z Pacyfiku Toruń (11 pkt.), a na najniższym stopniu podium stanął Przemysław Kasperkiewicz z KTK Kalisz (9 pkt.). Etapem trzecim była trudna technicznie trasa, o długości 78,6 km. Najlepszy na długim dystansie był Przemysław Kasperkiewicz z KTK Kalisz (1:56:45). Triumfatorem całego wyścigu został Przemysław Kasperkiewicz z KTK Kalisz. Konińscy zawodnicy zajęli następujące miejsca: 16 - Jakub Substelny, 21 - Mateusz Lipa. MAK

kę obrończyni z Mazowsza. Po wejściu w pole karne, na pełnej szybkości minęła bramkarkę gości, po czym wbiła piłkę do pustej siatki. Spotkanie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem reprezentacji Wielkopolski, która w finale zagra z reprezentacją Małopolski. Mecz ten odbędzie się 23 czerwca 2010 w Kutnie. - Wygraliśmy zdecydowanie 3:0. Sam wynik wyraźnie mówi, kto był lepszy. Nie znaczy to, że zwycięstwo od początku było takie oczywiste. Mazowsze już w trzeciej minucie stworzyło sytuację sam na sam. Jednak szybko strzelona przez nasze zawodniczki bramka pomogła zrealizować założenia taktyczne. Mieliśmy grać kontratakami i to się udało. Od piętnastej minuty Mazowsze nie oddało żadnego strzału, a my stwarzaliśmy raz po raz sytuacje po kontratakach – powiedział po spotkaniu trener Wielkopolanek Jerzy Siuda. Kadra Wielkopolski (U-16): Witkowska, Brzozowska, Robak, Jankowska, Rak, Latuszek, Zawiślak, Sołtysiak, Konat, E. Pajor, Kieszkowska. Zawodniczki rezerwowe: Wysimirska, Stanisławska, Schwichtenberg, Kościelna, Socha, Weber, P. Pajor. MATE USZ KRZE SIŃ SKI

Medale kleczewskich karateków Trzej młodzi karatecy (rocznik 1995 oraz 1996) z Uczniowskiego Klubu Sportowego „OSiR Kleczew” Karate Shotokan wzięli 12 czerwca udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików strefy III w Bydgoszczy.

Szymon Frankowski w kumite kat. 63 kg bez trudu pokonał wszystkich swoich rywali, dzięki czemu zdobył złoty medal. Z kolei Konrad Jankowiak w kumite kat. 57 kg wywalczył srebrny krążek. Nieco dłuższą drogę do medalu miał Wiktor Kluczykowski, który po przegranej walce (z późniejszym finalistą) musiał stoczyć walki w repasażach. Ostatecznie udało mu się MAK wywalczyć brązowy medal.

Ko szy ków ka:

Wygrany turniej Trzynastolatkowie z MKS MOS Konin wygrali w minioną niedzielę w I Turnieju Koszykówki Chłopców w Swarzędzu. Koninianie pokonali wysoko wszystkich rywali i ostatecznie zdecydowanie zwyciężyli w turnieju.

Wyniki spotkań: MKS MOS Konin – B-PTK Barcin 49:27 Gorzeń 18, Miklaszewski 10, Maliński 8, Sobczak 8, Skrzypczak 4. MKS MOS Konin – UKS Lider Swarzędz 64:16 Miklaszewski 20, Gorzeń 18, Maliński 8, Skrzypczak 8, Napierała 6, Piguła 2.

Mecz Finałowy MKS MOS Konin – MKS Września 66:35 Miklaszewski 24, Gorzeń 14, Sobczak 8, Skrzypczak 8, Maliński 6, NaMAK pierała 4, Łukasik 2.

Prze gra li, choć mo gli wy grać

Górnik – Lech (ME) 0:2 (0:1) W ubiegłym tygodniu zespół Górnika Konin podejmował na stadionie przy ulicy Dmowskiego drużynę Lecha Poznań (Młodzieżowa Ekstraklasa). Pomimo przewagi konińskiej drużyny, która stworzyła większą ilość ciekawych sytuacji, to poznaniacy strzelali bramki.

Początek spotkania to zdecydowana przewaga gospodarzy, którzy zamknęli młodzieżowców z Poznania na własnej połowie. Już w czwartej minucie na listę strzelców mógł wpisać się Łukasz Bilski. Po wykonanym przez niego rzucie wolnym, piłka odbiła się od poprzeczki bramki Lecha. Z kolei w 13 minucie bardzo ładnym strzałem popisał się Mateusz Witkowski. Mocno uderzona piłka minimalnie minęła się z prawym słupkiem. Najładniejsze uderzenie oglądaliśmy w 19 minucie. Wtedy to Bartosz Modelski przymierzył z dystansu w samo okienko bramki gości, ale golkiper z Poznania równie efektownie wybił piłkę na rzut rożny. W 28 minucie Lechici wyprowadzili pierwszą akcję. Za sprawą naszych obrońców, którzy zdecydowanie zaspali, niespodziewanie w sytuacji sam na sam znalazł się Bartosz Tatarczuk, który nie dał szans wychodzącemu w jego stronę Szczepankiewiczowi. W 36 minucie koninianie byli bliscy wyrówna-

nia. Niestety, Paweł Błaszczak, mając przed sobą tylko bramkarza Lecha, nie zdołał umieścić piłki w siatce. Dwie minuty później to Bartosz Tatarczuk znalazł się po raz drugi oko w oko ze Szczepankiewiczem. Tym razem lepszy okazał się bramkarz Górnika.

Początek drugiej połowy należał do przyjezdnych. Już w 48 minucie na listę strzelców wpisał się Radosław Jasiński. Druga bramka, podobnie jak ta pierwsza, padła po szybkiej akcji z kontrataku. Zawodnicy Górnika mieli także swoje sytuacje. W 68 minucie oglądaliśmy bardzo ładny strzał z dystansu Bartosza Modelskiego, po którym bramkarz Kolejarza z trudem wybił piłkę na rzut rożny. Końcówka spotkania to ciekawy strzał Bilskiego oraz kolejne zagrożenie konińskiej bramki przez Bartosza Tatarczuka. Pomimo tego, że obraz gry był jak najbardziej wyrównany, sprytniejsi okazali się młodzi Lechici, którzy wygrali 2:0. MATE USZ KRZE SIŃ SKI

Mistrz Polski MMA 2010 Zawodnicy „Strefy Walki” - sekcji MMA Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki brali udział w Mistrzostwach Polski Amatorskiego MMA, zorganizowanych w Toruniu przez Polskie Zrzeszenie Amatorskiego MMA. reklama

141 zawodników z całej Polski walczyło o medale i nagrody w trzech kategoriach turniejowych: junior, pierwsze walki oraz zaawansowani. Krzysztof Klaczek z Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski w kategorii zaawansowani do 65 kg.


8 reklama

62 Kurier Koniński  
62 Kurier Koniński  

Powódź ustępuje, więc w mediach coraz więcej mówi się o wyborach. Nie inaczej jest w najnowszym numerze Kuriera Konińskiego. Do wyborów pre...

Advertisement