Page 1

NR 75

l

ROK III

l

CZWARTEK 28 PAŹDZIERNIKA 2010

l

ISSN 1689-9563

Ma rio la Ra kie wicz nie sta nie do wy bo rów

PiS: Awantura o mandat Jak poinformował portal terazKonin.pl, lista kandydatów PiS do Rady Miasta Konina w okręgu nr 3, na czele której znajdowała się Mariola Rakiewicz, nie została zarejestrowana. Powodem odmowy rejestracji był brak kilkunastu podpisów. Tym sposobem PiS nie będzie miał w tym okręgu swoich kandydatów.

kandydatką do rady, a temu tematowi było poświęcone spotkanie. - Odpowiedzialność spada na pełnomocników PiS, jak również na prezesa okręgu partii, który nadzoruje te kwestie i jednoosobowo za to odpowiada – mówiła przed drzwiami PiS niedoszła kandydatka do rady. - Z mojej strony zostało wszystko dopełnione, mam na to potwierdzenie. Pozbawiono mnie prawa poddania się weryfikacji podczas wyborów, kiedy to mieszkańcy mogli ocenić moją czteroletnią pracę. Samych mieszkańców pozbawiono możliwości wyboru reprezentanta PiS na piątym osiedlu. Zadziałała tutaj zorganizowana grupa pewnych sił - mówiła Mariola Rakiewicz. Zupełnie innego zdania jest Witold Czarnecki, który jako prezes okręgu prezentował w poniedziałek te listy kandydatów do rady Miasta, które udało się zarejestrować. - Zebranie 150 głosów na listę jest sprawą tak oczywistą i tak prostą, że nie sądziłem, by mógł tu wyniknąć jakiś problem – wyjaśniał na konferencji

prezes. - Straty ponieśliśmy duże. Przyczyny dokładnie zbadamy, chociaż wydaje się, że brak zaangażowania tych, którzy powinni być najbardziej zaintere-

Jak dojechać na cmentarz

sowani zebraniem tych podpisów, też przyczynił się do tego. Też jesteśmy z pewnością winni – powiedział o sobie i pełnomocniku wyborczym. - Z całą pewnością tracimy mandat w tym okręgu i przepraszamy wyborców, którzy nie będą mogli na nas zagłosować. PiS ma swoich kandydatów do Rady Miasta w pozostałych okręgach Konina. W okręgu wyborczym nr 1 (Starówka) są to: 1. Marek Waszkowiak, 2. Teresa Kołodziejczak, 3. Katarzyna Rzepecka

Jak każdego roku, koniński MZK wprowadza w okresie święta zmarłych dodatkowe kursy autobusów, natomiast w pobliżu cmentarzy obowiązywać będzie w tym czasie zmieniona organizacja ruchu.

Autobusy Od 30 października do 2 listopada od godz. 8.30 do 18.30 będą kursowały dodatkowe autobusy na trasie Cmentarz Komunalny – Dworzec PKP – Cmentarz przy ulicy Kolskiej. 30 i 31 października będą one jeździły co 15 minut, 1 listopada co 10 minut, a 2 listopada co pół godziny. Autobusy linii 53, 58 i 59 będą 1 listopada kursowały jak w dni robocze, pozostałe linie jak w dni świąteczne. Ponadto autobus linii 58 pojedzie do Brzeźna (w dniach od 30 października do 1 listopada) zmienioną trasą: Kościuszki – Kolska – Wał Tarejwy – Warszawska – Brzeźno. Powrót z Brzeźna pozostaje bez zmian. 1 listopada będą ponadto czynne dwa dodatkowe punkty sprzedaży biletów: przy cmentarzu komunalnym oraz przy ulicy Kolskiej.

DOK. NA STR. 3

Zmiana organizacji ruchu Fot. A. Pilarska

- Należy wyciągnąć zdecydowane konsekwencje i odpowiedzialność wobec osób, które doprowadziły do takiej sytuacji - komentowała sprawę na gorąco Mariola Rakiewicz, ale w poniedziałek, 25 października nie została wpuszczona do siedziby partii na prezentację kandydatów do Rady Miasta Konina. Do zarejestrowania listy kandydatów w okręgu nr 3, w którym startowała z pierwszego miejsca, zabrakło PiS-owi zaledwie 12 podpisów. Pod drzwiami gabinetów PiS, za które nie została wpuszczona, Mariola Rakiewicz domagała się natomiast wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych. Nie wyklucza zgłoszenia sprawy do prokuratury. Uważa, że została złamana ordynacja wyborcza. Strony przerzucają się odpowiedzialnością, co potwierdza trwający tylko wewnątrzpartyjny konflikt. Prezes przyznał, że od pewnego czasu „iskrzyło” między nim a szefową miejskich struktur Mariolą Rakiewicz. Na konferencję prasową nie została wpuszczona, ponieważ - jak powiedział prezes - nie jest już

W dniach od 30 października do 1 listopada br., w pobliżu konińskich cmentarzy obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. DOK NA STR. IV

Obciążony most

Prezydencka debata Największa debata pięciu pretendentów do stanowiska prezydenta Konina odbędzie się w czwartek, 28 października, w kawiarni Kogel-Mogel o godz. 17.

Prawie 100 ton stanęło jednocześnie na moście Toruńskim w Koninie. Tak badano w poniedziałek, 25 października wytrzymałość nowego obiektu. Odbiór przewidziano na 28 października, a otwarcie nieco później.

Na most wjeżdżały kolejno 24-tonowe samochody i zatrzymywały się w różnych jego punktach. Pod nadzorem naukowców z Politechniki Poznańskiej sprawdzano wytrzymałość konstrukcji. Warunkiem wykonania tego próbnego obciążenia było wykonanie konstrukcji mostu w całości i wyposażenie we wszystkie elementy, latarnie, łańcuchy i wszystko co liczyło się do wagi. Dopiero

Debatę z udziałem Sławomira Matysiaka, Józefa Nowickiego, Wiesława Steinke, Marka Waszkowiaka i Dariusza Wilczewskiego obejrzy najwięcej

po odbiorze technicznym zostanie wydana decyzja o użytkowaniu. - Ta data będzie oznaczała uroczyste otwarcie mostu i puszczenia ruchu – powiedział Andrzej Sybis, zastępca prezydenta Konina. - Na początek puszczamy ruch w dwie strony. Po wyremontowanym moście będą mogły jeździć samochody do 3,5 tony.

reklama

SKA

Fot. A. Pilarska

n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

y rz la p m ze g e 0 0 0 5 1 D ŁA K NA

mieszkańców Konina, dzięki największemu w regionie portalowi internetowemu LM.pl, który oprócz jej omówienia, zamieści też pełną relację wideo. Obszerne fragmenty debaty będzie można przeczytać na naszych łamach i wysłuchać w radio Planeta. Zachęcamy do nadsyłania pytań do kandydatów na adres: redakcja@kurierkoninski.pl. RED

reklama


2 aktualności

Oskard w Centrum... uwagi

Śliczne listy SLD Koniński Sojusz Lewicy Demokratycznej wsparł na sobotniej konferencji prasowej europoseł Marek Siwiec, który nie szczędził komplementów ustępującemu prezydentowi Kazimierzowi Pałaszowi, który zajmuje pierwsze miejsce na liście kandydatów SLD do Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego. - Miarą sukcesów ustępującego prezydenta jest dzisiejsza uroczystość wręczenia Koninowi Odznaki Honorowej Rady Europy - przypomniał Marek Siwiec. Pozostałe nazwiska na liście SLD do sejmiku to (w kolejności): Andrzej Piaskowski, Ewa Jędrzejczak, Karol Kujawa, Roman Borycki, Magdalena Rabikowska, Ryszard Bieganowski, Marietta Duszczak, Agnieszka Kruczkowska i Bartosz Nożewski. Marek Siwiec zażartował, że na sali jest silna frakcja rowerowa w osobach Józefa Nowickiego, kandydata sojuszu na prezydenta Konina i Stefana Dziamary, który aspiruje do funkcji burmistrza Rychwała oraz kandyduje do Rady Powiatu Konińskiego. I właśnie o swojej

dbałości o ścieżki rowerowe zapewniał dzisiaj dziennikarzy Józef Nowicki, który deklarował, że będzie kontynuował dokonania Kazimierza Pałasza w tym zakresie i doprowadzi do połączenia rozproszonych tras. Józef Nowicki przedstawił nazwiska kandydatów SLD do rady miasta w poszczególnych okręgach. - Mamy śliczne listy - powiedział - i sami to państwo zobaczycie, kiedy pokażemy nasze kandydatki. Liderem listy na Starówce (okręg nr 1) jest Magdalena Dubanosow, a pozostali kandydaci to (w kolejności zajmowanych pozycji): Tadeusz Darul, Daria Swacińska, Czesław Łajdecki, Paweł Piechocki, Eugeniusz Piguła, Wiesław Łysiak, Mirosław Falkowski i Józef Nowicki. Na Chorzniu (okręg nr 2) pierwsza na liście jest Ramona Kozłowska, a za nią znalazły się następujące nazwiska: Tadeusz Piguła, Andrzej Pachulski, Henryk Wapiński, Wojciech Żerkowski, Józef Rutecki, Norbert Napierała,

Wiktoria Kwaśniewska, Iwona Mestrovic-Janiak, Tadeusz Tyrański, Karina Michalska, Michał Skorupka, Przemysław Pląskowski i Krystyna Smul. Na piątym osiedlu (okręg nr 3) liście SLD lideruje Tadeusz Wojdyński, a towarzyszą mu na niej: Zbigniew Winczewski, Mirosława Wieczorkiewicz, Andrzej Skrzypiński, Waldemar Duczmal, Mira Olszak, Tadeusz Czajkowski, Tomasz Janiak, Władysław Walewander i Zbigniew Szubert. Pierwsza na liście SLD na Zatorzu (okręg nr 4) jest Urszula Miłosz-Michalkiewicz, a zaraz za nią znaleźli się na niej: Kamil Szadkowski, Maciej Zając, Dariusz Nowinowski, Mirosław Bartkowiak, Jan Skalski, Jadwiga Kubacka, Radosław Wesołowski, Jakub Grzelak, Anna Wróbel, Mariusz Majkowski i Jarosław Sidor. Natomiast Stefan Dziamara, szef powiatowych struktur SLD, przedstawił nazwiska kandydatów lewicy do Rady Powiatu Konińskiego, na której sam w okręgu obejmującym gminy Rychwał, Grodziec i Rzgów (4 mandaty) - zajmuje pierwsze miejsce.

Nie będzie na razie połączenia Centrum Kultury i Sztuki i Oskardu. Nie będzie również zrównania płac w tych dwóch marszałkowskich instytucjach.

Przebywający w Koninie marszałek Marek Woźniak, poza zwiedzaniem inwestycji, które powstają przy współudziale samorządu wojewódzkiego, odwiedził także biuro PO. Tam określił stanowisko wobec przejętego niedawno domu kultury Oskard i sygnałów dopływających od związkowców z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na temat nierównych zarobków w obu placówkach. - Mamy czas aby przedyskutować te kwestie z zainteresowanymi z większym spokojem. Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji, żeby skierować prace statutowe w kierunku połączenia tych instytucji – powiedział marszałek. - To nie jest na dzisiaj konieczne i bezwzględnie pilne. Nie mogę podwyższyć płac pracownikom centrum i nie dlatego, że żałuję pieniędzy, ale dlatego, że podobne wynagrodzenia mają pracownicy całej

RO BERT OLEJ NIK

Wielkopolski. Chciałbym w przyszłości przedyskutować w środowisku konińskim całą wizję tej instytucji, jej relacje z instytucjami miejskimi, żeby się nie dublować, ale wskazać sobie pewne pola, żeby się uzupełniać. Nie jesteśmy jednak w tej chwili pod presją. Jeśli to wywołało pewne niepokoje to zupełnie niepotrzebnie. Chciałbym teraz raczej zbilansować, jako właściciel, wszystkie potrzeby odnośnie tego obiektu pod kątem tego, co tam jest do zrobienia – powiedział Marek Woźniak o Oskardzie. Nie ukrywał, że liczy również na ewentualna pomoc finansową miasta przy remoncie obiektu, który jest konieczny. - Moglibyśmy partycypować w programie modernizacji tego obiektu, który służy miastu – powiedział marszałek. SKA

Wreszcie na swoim? Jest szansa, że mieszkańcy upadłego TBS Inwestor z Konina będą mogli wykupić swoje mieszkania. Dotyczy to lokatorów bloków przy ul. Spółdzielców 31a i 48 w Koninie.

Fot. R. Olejnik

Władze konińskiego SLD ogłosiły 23 października listy kandydatów do Rady Miasta Konina, Rady Powiatu Konińskiego oraz Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego.

Mieszkańcy walczyli o to od kilku miesięcy. W tym czasie zmienił się syndyk, który chciał sprzedać te bloki. Lokatorzy dwa razy protestowali w sprawie mieszkań przed Sądem Rejonowym w Koninie, w którym odbywało się posiedzenie rady wierzycieli. Wierzyli do końca, że uda im się wykupić mieszkania. Na jednym z ostatnich posiedzeń rada wierzycieli wyraziła zgodę, by lokale wykupił jeden z konińskich przedsiębiorców, który z kolei zobowiązał się, że wszyscy najemcy będą mogli wykupić zajmowane przez siebie mieszkania.

Przygarnij zwierzaka Ta malutka czarna kuleczka trafiła do schroniska 13 października wraz z mamą oraz siostrą. Cała trójka została podrzucona pod tylną bramę schroniska. Siostra - Cyganeczka - znalazła już domek, a Węgierka nadal czeka. Jest wesołym, radosnym szczeniaczkiem. W przyszłości nie będzie duża (można obejrzeć mamę). Sunia ma zaledwie 9 tygodni i jest już w pełni gotowa, aby rozpocząć nowe życie bez mamy. Węgierka czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.

Jednak decyzje rady wierzycieli musi jeszcze zatwierdzić sąd. Jeśli będzie zgoda sądu, to w przyszłym tygodniu rozpocznie się procedura wydzielania mieszkań. Zdaniem syndyka, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jest szansa, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia mieszkańcy TBS Inwestor spędzą w swoich domach. Tym samym zakończy się trwający ponad cztery lata proces upadłości TBS-u. Mieszkańcy odetchną z ulga dopiero, gdy podpiszą dokumenty i staną się właścicielami zajmowanych obecnie lokali. SKA

Konkurs bez prac Z powodu braku zainteresowanych prezydencki konkurs na pracę magisterską o wpływie europejskich pieniędzy na Konin został zawieszony.

W ubiegłym roku konińska rada miasta wystąpiła z inicjatywą, a prezydent Kazimierz Pałasz ogłosił konkurs na pracę magisterską na temat „Wpływ funduszy europejskich na rozwój miasta i regionu konińskiego” Prace miały być zgłaszane do końca września, a zwycięzcy mieli otrzymać nagrody w wysokości trzy tysiące zł (zwycięzca) oraz dwa tysiące i tysiąc. 22 października na stronie internetowej Konina ukazał się lakoniczny komunikat: „W związku z małym zainteresowaniem konkursem na najlepszą pracę magisterską na temat >Wpływ funduszy europejskich na rozwój miasta i regionu konińskiego<, ogłoszonym w dniu 16 listopada 2009 r., organizator konkursu podjął decyzję o jego przerwaniu, zgodnie z § 7 pkt 4 regulaminu OLER konkursowego.”


aktualności 3

czwartek, 28 października 2010

Trzeba dać szansę komuś innemu Zapis czata z Kazimierzem Pałaszem, prezydentem Konina. Dlaczego nie startuje Pan w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta?

Kazimierz Pałasz: Uznałem, że 16 lat to długi okres. Nawet pewne teorie zarządzania mówią, że stanowiska powinno się zmieniać po 6, 7 latach. Uznałem, że to, co zamierzałem zrealizować, zrealizowałem i trzeba dać szansę komuś innemu. Jak ocenia pan kandydatów na swoich następców?

KP: Każdy ma coś interesującego do zaoferowania. Walka wyborcza będzie na pewno interesująca. Pierwsza tura wyborów pokaże komu najbardziej zaufają mieszkańcy Konina.

Dlaczego do tej pory miasto nie zrobiło kładki na kanale Ulgi?

KP: Może było za mało zwolenników tej inwestycji. Takie propozycje są rozważane przy projekcie budżetu. Jesteśmy w trakcie jego konstruowania i ta kwestia na pewno będzie rozpatrywana. Konin do dzisiaj nie dorobił się porządnego i czytelnego oznakowania nazw ulic i numeracji posesji. Niejednego inwestora zniechęci błąkanie się po ulicach. Dlaczego straż miejska nie egzekwuje tego obowiązku?

KP: Nie zgadzam się z taką oceną. Od paru lat wymieniamy oznakowania

Dlaczego nowy przebieg drogi 25 nazywany jest obwodnicą Konina, skoro zaplanowany odcinek od przeprawy w nowym Koninie przebiega praktycznie przez centrum miasta? Czy nie lepiej poprowadzić drogę przez ul. Poznańską i dalej poza granice miasta?

KP: Obwodnica Konina to określenie umowne. My nazywamy to nowym przebiegiem drogi krajowej 25 przez miasto i z taką nazwą to zadanie było realizowane. Każde pomysły budowy ulic poza granicami miasta są trudne do przeprowadzenia przez miasto. Tym powinna się zająć Krajowa Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad.

Co zamierza Pan teraz robić?

KP: Odpocząć, a po nowym roku podjąć pracę. Wrócę do przemysłu. Będę też kandydował do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Czy jest pan zadowolony ze swoich 16-letnich rządów?

KP: To były pracowite lata, wiele ważnych przedsięwzięć udało się zrealizować. Sukcesem tych lat jest druga przeprawa, a także utrzymywanie się Konina na wysokich pozycjach rankingowych w kraju i uzyskanie wielu prestiżowych nagród.

Jeżeli miałby Pan jeszcze jedną kadencję przed sobą, o co najbardziej by się Pan starał?

KP: Przede wszystkim o dokończenie nowego przebiegu drogi 25 w kierunku północnym oraz o gruntowne rozwiązanie problemu z odpadami komunalnymi wraz z budową zakładu termicznej utylizacji odpadów przy obecnym MZGOK. Dlaczego przez 16 lat miasto nie przyjęło strategii rozwoju przemysłu wytwórczego w miejsce przemysłu z sektora energetycznego, którego perspektywy są już krótkie i niestety nie napawają mieszkańców optymistycznie?

KP: To nie jest kompetencja samorządu lokalnego. My stwarzaliśmy warunki do podejmowania różnych inicjatyw inwestycyjnych, w tym również produkcyjnych. Uchwalane zachęty nie były jednak na tyle przyciągające i skuteczne.

n

n

Rodzice będą mogli ubiegać się o pokrycie połowy kosztów. - Formalności zostaną ograniczone do minimum, a wymagania nie będą duże: pokój o odpowiedniej wielkości na parterze i wykwalifikowana opiekunka - wylicza zalety tego pomysłu Dariusz Wilczewski. - Przedszkola są także szansą na miejsca pracy dla młodych, wykształconych ludzi, którzy będą mogli pozyskiwać pieniądze z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

reklama

KP: Nie udało się ściągnąć dużego inwestora produkcyjnego.

KP: Typuję Józefa Nowickiego. Doświadczony, kompetentny, zna problemy miasta, będzie dobrym gospodarzem.

n

n

ulic, wprowadzając pewne nowe elementy, między innymi herb Konina, który jest przy każdej nowej ulicy. Znalezienie pracy w Koninie graniczy z cudem. Prywatni pracodawcy proponują umowę zlecenia i ewidentnie wykorzystują pracowników. W państwowej instytucji bez znajomości szary obywatel nie ma szans.

KP: Pewne formy zatrudnienia reguluje kodeks pracy i każdy pracodawca musi ich przestrzegać. W urzędach i instytucjach publicznych jest konkurencyjny nabór na nowe stanowiska, gdzie wygrywa najlepszy. Konkurencyjny nabór na nowe stanowiska? To zbytnie ubarwienie, które chyba jest normalne wśród urzędników. Są konkursy, ale wiadomo z góry kto je wygra.

KP: Ostatnio był nabór do Straży Miejskiej i zgłosiło się ponad 70 osób. Do ostatecznej decyzji otrzymałem pięciu najlepszych. Zatrudniona została osoba, która uzyskała najwięcej punków z testu pisemnego i ustnego. Dlaczego nie stworzono wizji miasta, która traktowałaby Konin jako stolicę subregionu konińskiego i miasto centralne dla wszystkich jednostek gminnych i powiatowych byłego województwa konińskiego?

KP: Proszę wejść na stronę urzędu i zapoznać się ze strategią rozwoju miasta Konina. Można się przekonać, że tam jest to wszystko ujęte: o misji Konina i o pozycji w regionie.

Jak ocenia Pan współpracę z Radą Miasta obecnej kadencji?

KP: Była to współpraca dość szorstka. Zdarzały się sytuacje, w których spory rozstrzygała RIO. Dość długo docierały się obydwie strony. Zachowania rady w sprawie absolutorium były przez wielu niezrozumiałe. W jaki sposób zachęciłby Pan mieszkańców Konina do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach samorządowych, które jak wiadomo nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem i frekwencją?

KP: Żeby mieć wpływ, trzeba wybierać. Oceniać i wyrażać to przy urnie. Na każde pytanie, na konkretny temat, jak strategia rozwoju, wizja miasta, obwodnica, odpowiada Pan w stylu „to nie jest kompetencja miasta”, czy tak trudno miastu i jego władzom wymusić pewne działania służb nawet ponadmiejskich?

KP: Wymuszać oczywiście trzeba i to robimy, podobnie jest z dworcem PKP, ale partner jest trudny i uparty. Do tej pory nie unikałem trudnych spraw, czego przykładem może być przeprawa. Wszystko trzeba odpowiednio dobrze przygotować i ustalić harmonogram realizacji. Pomocne do tego jest właśnie WPI. Jaką dobrą radę dałby Pan nowym kandydatom na prezydenta naszego miasta?

KP: Żeby mieli szczęście do pozyskiwania dodatkowych środków. Dziękuję za rozmowę.

DOK. ZE STR. 1

PiS ma swoich kandydatów do Rady Miasta w pozostałych okręgach Konina. W okręgu wyborczym nr 1 (Starówka) są to: 1. Marek Waszkowiak, 2. Teresa Kołodziejczak, 3. Katarzyna Rzepecka, 4. Janusz Ziółkowski, 5. Sławomir Lachowicz, 6. Dorota Dukarska, 7. Ryszard Pawlak, 8. Włodzimierz Mejer, 9. Andrzej Janicki. Okręg nr 2 (Chorzeń): 1. Zofia Itman, 2. Artur Skieresz, 3. Zdzisław Boksa, 4. Zenon Chojnacki, 5. Krystian Rzezak, 6. Tadeusz Rutkowski, 7. Robert Knycpel, 8. Piotr Bertrandt, 9. Marta Kaczmarek, 10. Grzegorz Lewandowski, 11. Krzysztof Okoński, 12. Urszula Gonera. Okręg nr 4 (Zatorze): 1. Ryszard Białkowski, 2. Michał Gościniak, 3. Mariusz Ocalewski, 4. Lech Stefaniak, 5. Piotr Paluch, 6. Marek Szymański, 7. Agnieszka Piekarska, 8. Paweł Borkiewicz, 9. Agata Antczak, 10.Krzysztof Chrzumnicki. AN NA PI LAR SKA

n

POE

Czego się nie udało Panu przez te 16 lat osiągnąć w Koninie?

Czy swoje poparcie, jakie Pan niewątpliwie w Koninie posiada, przeleje Pan na Józefa Nowickiego, który jak wiadomo, pochodzi z tego samego ugrupowania politycznego? Kogo typuje Pan na nowego prezydenta Konina?

Kandydat szuka sposobu na stworzenie sieci prywatnych przedszkoli i dofinansowanie pobytu dzieci w tych placówkach. Prywatne, kameralne przedszkole kosztuje, a Dariusz Wilczewski proponuje dotowanie pobytu dziecka z budżetu miasta.

Kandydat na prezydenta obiecuje, że sieć „Konikowych przedszkoli” będzie systemem stabilnym. Rozmieszczenie placówek na wielu osiedlach spowoduje, że dla rodziców i dzieci będzie wygodnie i blisko. - Dzieci są indywidualnie traktowane, grupy są małe i kameralnie, co bardzo dobrze wpływa na ich rozwój - powiedziała Agnieszka Szczesiak z „Akademii Smyka”.

KP: Też, gdyż aktualnie jestem na bezpłatnym urlopie, który co kadencję był odnawiany.

KP: Budowa drugiej przeprawy i pozyskanie znaczących środków unijnych.

Sieć „Konikowych przedszkoli” proponuje Dariusz Wilczewski, kandydat na prezydenta Konina. Miejsce w przedszkolu dla dziecka to konstytucyjne prawo rodziców.

n

Mówiąc „powrót do przemysłu”, miał pan na myśli hutę?

Jakie było Pana największe osiągnięcie podczas tych 16 lat?

Kandydat w Awantura przedszkolu o mandat

reklama


4 kurier kryminalny

Złapany po latach Holenderska policja zatrzymała 35-letniego Artura H., mieszkańca Konina poszukiwanego od siedmiu lat europejskim nakazem aresztowania między innymi za udział w strzelaninie.

Dziury w klatce piersiowej Nieproszeni goście wtargnęli do mieszkania Przemysława G. o szóstej rano. O tym, co dokładnie się tam działo i w jakiej kolejności, wiemy niezbyt dokładnie, bowiem poszkodowany nie chciał zbyt wiele o tym mówić. Zresztą to nie on zawiadomił o zdarzeniu policję, tylko jeden z sąsiadów, który usłyszał krzyki, odgłosy szamotaniny, bójki, a wreszcie strzały. Wiadomo na pewno, że butelkę na głowie Przemysława G. rozbił Piotr K. i również on przy pomocy noża poczynił mu liczne dziury w klatce piersiowej i przedramionach. Nie udało się ustalić zbyt dokładnie, kto złamał napadniętemu nos. Strzelał natomiast z nielegalnie posiadanego pistoletu Jacek K. Przemysław G. powiedział przybyłym na interwencję funkcjonariuszom, że owszem, strzelano do niego, ale z broni gazowej. Sprawa wydała się dopiero wtedy, gdy jeden z policjantów zauważył na świeżo wygipsowanym i pomalowanym suficie (w mieszkaniu trwał akurat remont) świeżutką dziurę, jak ulał pasującą rozmiarami do ostrego pocisku. Niewiele wiadomo o przyczynach konfliktu, bo obie strony zaprzeczają, by jakakolwiek różnica zdań między nimi istniała. Krótko przed zdarzeniem Jacek K. rozstał się z jeepem grand cherokee, w którego kupnie pośredniczył, zdaje się, Przemysław G. Jeepa zabrała Jackowi K. policja, bo był on zarejestrowany na kobietę, która nie miała pojęcia, że posiada taki samochód.

pozostali trzej sprawcy najścia na dom Przemysława G. Pięć lat temu sąd uznał, że wszyscy trzej, wraz z kilkoma innymi oskarżonymi, tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą, która zmusiła właścicieli dyskotek w Patrzykowie i Modlibogowicach do dodatkowego zatrudnienia wskazanych przez nich ochroniarzy i comiesięcznego opłacania haraczy oraz handlowała narkotykami. Za to oraz za usiłowanie zabójstwa Przemysław G. skazała ich na kary od trzech do siedmiu lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok jedynie co do zamachu na życie Przemysław G. Przy okazji dostało się konińskiej policji za niedbałe zebranie śladów z miejsca zdarzenia, które poważnie utrudniało rzetelną ocenę wydarzeń, do których doszło w listopadzie 1999 roku. Wyroki co do narkotyków, haraczy i wymuszeń uprawomocniły się, natomiast oparte na niekompletnym materiale dowodowym orzeczenia dotyczące użycia w domu Przemysława G. broni palnej były kilkakrotnie uchylane przez wyższe instancje. Wreszcie trzy

lata temu zapadł wyrok skazujący Jacka K. na 4,5 roku, a Piotra K. na cztery lata pozbawienia wolności - obu za użycie broni palnej podczas napadu. Paweł K., brat Piotra, został skazany na dwa lata pobytu w odosobnieniu za udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jaki był udział w tym wydarzeniu Artura H. rozstrzygnie dopiero sąd.

Za narkotyki Artura H. ściga również Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, która rozpracowuje konińskie gangi narkotykowe. W Sądzie Okręgowym w Koninie toczą się obecnie dwie sprawy przeciwko kilkudzesięciosobowej grupie producentów, handlarzy i przemytników (między innymi z Holandii) narkotyków. W jednej z nich wyrok już zapadł, ale sąd apelacyjny go uchylił i sprawa wróciła na wokandę Sądu Okręgowego w Koninie. Artur H. nieprędko zapewne opuści celę aresztu śledczego, a Konin będzie oglądał z okien więźniarki, która będzie go dowoziła na rozprawy do Sądu Okręgowego. RO BERT OLEJ NIK

Haracze prawomocne Ponieważ Artura H. nie było, przed Sądem Okręgowym w Koninie stanęli

Kierowniczka konińskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt została poturbowana przez mieszkańca piątego osiedla, który nie życzył sobie, żeby dokarmiała koty w piwnicy jego bloku.

Fot. R. Olejnik

Artura H. namierzył w Holandii Zespół Poszukiwań Celowych KW Policji w Poznaniu. Zdaniem stróżów porządku z Helmond, gdzie mieszkał koninianin, 35-latek nigdzie nie pracował i utrzymywał się z działalności przestępczej. Wygląda na to, że to samo robił przed opuszczeniem Polski, bowiem strzelanina, do której doszło 28 czerwca 1999 roku w tak zwanym galeriowcu na trzecim osiedlu, to były - jak uważa policja - porachunki między rywalizującymi grupami handlarzy narkotyków.

Napadnięta za koty

Artur H. na dłużej pozostanie pod opieką uzbrojonych funkcjonariuszy

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 17 października, przed południem. Anna Deczyńska karmiła koty w piwnicy bloku, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Jak później tłumaczyła, robiła to na prośbę i w porozumieniu z osobą mieszkającą w tym budynku. Poczynaniom działaczki Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami sprzeciwił się mieszkaniec bloku, czego rezultatem była szarpanina między nimi. Kobieta twierdziła później, że mężczyzna ją szarpał, popychał, ciągnął za włosy. Kiedy na miejsce przybyli policjanci, sprawcy napaści już nie było. - Funkcjonariusze poszli do jego mieszkania i pouczyli mężczyznę o właściwym zachowaniu - powiedziała Renata Purcel-Kalus, rzecznik konińskiej policji. Napastnik tłumaczył, że nie mógł spokojnie patrzeć na działania Anny Deczyńskiej, bo bezpańskie koty brudzą piwnice i klatki schodowe. - Nie jest w gestii policji rozstrzyganie czy osoba, która nie mieszka w budynku może dokarmiać koty, to jest sprawa właścicieli piwnic i administratora budynku - mówi Renata Purcel-Kalus. - Policjanci mogli jedynie nie dopuścić do eskalacji emocji. Poszkodowana nie była zadowolona z zachowania policjantów, którzy pouczyli ją, że musi mieć obdukcję, żeby skutecznie zgłosić pobicie. Jeszcze tego samego dnia zgłosiła się na konińską komendę z obdukcją, ale tu poinformowano ją, że jeżeli obrażenia powodują naruszenie czynności ciała poniżej siedmiu dni, może dochodzić sprawiedliwości na drodze oskarżenia prywatnego. - Policjanci podjęli dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić przebieg zdarzenia, określić obrażenia, jakich doznała. Od tych ustaleń będzie zależał dalszy tok postępowania - wyjaśnia Renata Purcel-Kalus, rzecznik konińskiej policji. Niezadowolona z rozmowy z policjantami, Anna Deczyńska zgłosiła sprawę bezpośrednio prokuraturze. Nam nie udało się z nią porozmawiać, ponieważ - jak poinformowano nas w schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa na zwolnieniu lekarskim. OLER

reklama

już rozum odjęło? A policja - skandal! n To znaczy, że mogę kogoś lać po łbie, ale tak, żeby dłużej niż 7 dni nie miał obrażeń, to mi gówno zrobią? Niech się każdy zastanowi, kto popiera takie działanie tego bandyty i policji. Jakby to spotkało waszą matkę, żonę, dziewczynę, siostrę? n Dokładnie: śmierdzi później kotami w klatce i wszędzie są kupki. Jak jej tak się podobają kotki - niech je weźmie do domu i tam trzyma! n Gdyby nie te koty, to szczury by was zżarły, malkontenci! n Dla niezorientowanych: Szczury nie boją się kotów. To, że nie ma szczurów to raczej wynik deratyzacji. n Jesteś niedoinformowany. Faktycznie dorosły szczur samiec nie boi się kota, ale samice nie zakładają gniazd tam, gdzie są koty. Boją się o potomstwo i przenoszą się gdzieś dalej. n Zamiast psioczyć na koty może należałoby stworzyć im przyzwoite warunki do życia, na przykład ustawić w piwnicy kuwety, wtedy nie będą brudzić gdzie popadnie. Koty są z natury czystymi stworzeniami, nawet pchły miewają rzadko. n Jak można dokarmiać koty w piwnicy bloku? Niech je zabierze do schronu, a nie syf innym robi. n Jak jesteś facetem, to przyprowadź mi swoją żonę, wytarmoszę ją za włosy. Nic nie będzie widać, ciekawe jak się będziesz czuł? n Ludzie bezdomni też śmierdzą, zatem według powyższych wypowiedzi rozsypmy na nich trutkę, żeby nie wadzili innym. Tak to już jest, że jak człowiek robi coś dobrego, znajdzie się jeleń, któremu się najwidoczniej w życiu bardzo nudzi i szuka zwady. Ona sama jedna dokarmia i dobrze! Wam przeszkadzają koty a mi palące osoby. Akurat od kocich bobków jeszcze nikt nie umarł.

Komentarze na LM.pl: n Niech sobie weźmie te kotki do domu i nie będzie nikomu zawadzać, a spełni swoje zachcianki. n Też jestem za tym aby coś z tymi kotami zrobić, ale na Boga nie można zaraz bić kobiety! Ludzie, czy wam

n Nie rozumiem takiej reakcji policji - tylko upomnienie za to, że ktoś kogoś poszarpie. Jeśli nawet nie ma śladów, to znaczy że nie bolało? A poza tym jakim prawem? Jeśli ktoś sam się nie upomni o siebie, to może być poszarpany drugi raz?

Nielegalna rozlewnia W Lubstowie zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów i rozlewnię oleju napędowego, gdzie odbarwiano olej opałowy i wprowadzano na rynek jako pełnowartościowe paliwo do samochodów z silnikami diesla.

Funkcjonariusze szacują, że w październiku przerobiono w ten sposób ponad 1,5 miliona litrów oleju. Zare-

kwirowali dwie instalacje ze zbiornikami o pojemności 500.000 litrów, maszyny oraz środki chemiczne służące do odbarwiania oleju. n

n

n

W sąsiednich pomieszczeniach znajdowała się linia do produkcji papierosów. Trwa ustalanie osób zajmująSKA cych się tym procederem.


czwartek, 28 paĹşdziernika 2010

nieruchomoĹ&#x203A;ci 5


6 nieruchomoĹ&#x203A;ci


IV rozmaitości

DOK. ZE STR. 1

W dniach od 30 października do 1 listopada br., w pobliżu konińskich cmentarzy obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. 1. Ulica Kolska od skrzyżowania z trasą Warszawską do skrzyżowania z ul. Świętojańską będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od ul. Warszawskiej (od stacji paliw). Na ul. Kolskiej po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. 2. Na zachodniej nitce trasy Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Kolską (do stacji paliw) zostaną utworzone dwa pasy postojowe, a ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego pasa ruchu. Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. 3. Na wschodniej nitce Trasy Warszawskiej po obu stronach obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się. 4. Zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony na wale Tarejwy od ul. Kolskiej do ul. Żwirki i Wigury. 5. Ulica Działkowa na odcinku od zatoki parkingowej zlokalizowanej przy posesji nr 26 do skrzyżowania z ul. Staromorzysławską będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach. Wyjazd z parkingu przy cmentarzu na ul. Działkowej będzie możliwy tylko w prawo, w kierunku ul. Staromorzysławskiej. 6. Ulica Staromorzysławska na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową będzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul. Staromorzysławskiej

obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do cmentarza komunalnego zostanie objęty zakazem poruszania się pojazdów. Na ul. Staromorzysławskiej, od skrzyżowania z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego, będzie dozwolony ruch tylko autobusów MZK. 7. Ulica Harcerska od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania z ul. Sosnową będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po prawej stronie (od strony ogródków działkowych). 8. Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa i ks. Jerzego Popiełuszki.

Karty z dziejów konińskiej Solidarności to tytuł wystawy, która została otwarta w Muzeum Okręgowym w Koninie z okazji, przypadającego w tym roku, 30-lecia powstania NSZZ Solidarność.

Wystawa nawiązuje również do konińskich rocznic: 10 października w Koninie powstał Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność Regionu Konińskiego, a 22 października – komórka Solidarność w KWB Konin. Wystawę od strony plastyczno-technicznej opracowali Henryk Drzewiecki i Karol Drzewiecki, projekty plakatów towarzyszących wystawie – Lucyna Umerle-Głaz. Ekspozycja przedstawia unikatowe egzemplarze prasy z różnych okresów działalności Solidarności, tworzone ręcznie znaczki poczty podziemnej w postaci rysunków, malunków, odbitek stemplowych, solidarnościowe plakaty

i ulotki. Szczególną wartość posiadają pamiątki z internowania działaczy konińskich w zakładach karnych w Mielęcinie i Kwidzynie. Wyeksponowano kilka prac głównie o tematyce religijnej tworzonych w drewnie autorstwa Franciszka Romaszki i Krzysztofa Buszko. Wybrano dokumentację najbardziej interesującą, różnorodną, a jednocześnie w pewnym stopniu reprezentatywną dla całości zasobu archiwalnego wyjaśnia kurator Janusz Gulczyński. Tematem kolejnej wystawy będą zbiory dotyczące Polskiej Organizacji Harcerskiej oraz życie ojca Maksymiliana Tarejwy – wyznał Janusz Gulczyński. POE

OLER

Fot. E. Pochanke

Jak dojechać na cmentarz

Solidarność w muzeum

9. W okresie święta zmarłych priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszystkich zmotoryzowanych, odwiedzających w tych dniach cmentarze na terenie miasta Konina, prosi się o pozostawianie pojazdów na niżej wymienionych parkingach: - ul. Kolska: strona lewa za cmentarzem, - trasa Warszawska: po obu stronach jezdni zachodniej, - ul. Grunwaldzka: parking, - ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarnym, wjazd bramą od ulicy Działkowej, - ul. Harcerska: po lewej stronie. Władze miasta proszą wszystkich zmotoryzowanych i pieszych użytkowników dróg o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. Dojazdy do cmentarzy na terenie miasta Konina zostaną oznakowane specjalnymi tablicami o żółtej barwie z napisem „Dojazd do cmentarza” i strzałkami kierunkowymi.

Fot. R. Olejnik

Zmia na or ga ni za cji ru chu w świę to zmar łych

reklama

Most się przesunął Być może most na ulicy Jana Pawła II zostanie otwarty przed 1 listopada, ale kiedy zamykaliśmy to wydanie Kuriera, nie było to jeszcze pewne na sto procent.

- W związku z wcześniejszą informacją wykonawcy o puszczeniu ruchu na moście w ciągu ulicy Jana Pawła II 21 października, przeprowadziłem na miejscu wizję lokalną, aby sprawdzić jaki jest stan zaawansowania robót –informował w ubiegłym tygodniu Andrzej Sybis. - Moim zdaniem, niezbędny do wykonania na tym obiekcie zakres prac wymaga jeszcze co najmniej kilku dni. Wobec tego zażądałem od wykonawcy informacji na piśmie w tej sprawie. Z odpowiedzi, którą otrzymałem 20 października wynika, że pozostały do zrealizowania zakres prac - według wykonawcy - wymaga jeszcze kolejnego tygodnia i według harmonogramu przedstawionego w tym piśmie przywrócenie ruchu kołowego na moście będzie możliwe 29 października. Mam nadzieję, że jest to już termin ostateczny. SKA

Greenpeace żąda i utrudnia Greenpeace domaga się zamknięcia odkrywki Tomisławice, ponieważ kopalnia nie przesadziła goździka pysznego. - Ekolodzy sami uniemożliwili przeniesienie chronionej rośliny - odpowiada rzecznik kopalni.

Greenpeace skierował do wójta gminy Wierzbinek kolejny wniosek o uchylenie decyzji środowiskowej, wydanej dla budowy przez KWB Konin odkrywki węgla brunatnego Tomisławice. - Kopalnia nie wywiązała się z obowiązku ochrony szczególnie cennych gatunków roślin, występujących w rejonie odkrywki Tomisławice – uzasadnia wniosek Iwo Łoś, koordynator kampanii Klimat i Energia. Chodzi o goździka pysznego, który znajduje się blisko odkrywki. Decyzja środowiskowa nakazywała kopalni przesadzenie tych roślin przed rozpoczęciem zdejmowania nadkładu. Jeśli kopalnia nie wykona zaleceń w określonych terminach, decyzja może zostać uchylona. - To Greenpeace utrudnia ochronę przyrody - odpowiada w imieniu kopalni Ewa Galantkiewicz. Rośliny miały zostać przesadzone wiosną tego roku, ale skarga Greenpeace wstrzymała wydanie zgody na ich przeniesienie. W związku z tymi zarzutami trzeba było przeprowadzić wizję terenową, która oczywiście opóźniła wydanie decyzji. Protokół z wizji terenowej, stwierdzającej nienaruszony

stan łąki i roślin, podpisali wszyscy uczestnicy wizji, w tym obaj przedstawiciele Greenpeace: Iwo Łoś i Julian Chmiel. Następstwem wizji terenowej było otrzymanie przez kopalnię decyzji w sprawie zbioru i przetrzymywania roślin chronionych do 31 maja 2011 roku. Jednak z uwagi na trudne warunki pogodowe i brak możliwości zaznaczenia jesienią roślin, które maja być przesadzone wiosną, KWB Konin wystąpiła o zmianę terminu. RDOŚ uznała to odwołanie, ale Greenpeace - jako strona postępowania – nie. Oczywiście powoduje to kolejną zwłokę, sprawa w tej chwili trafiła do GDOŚ i termin wydania decyzji znów się przedłuża. - Wniosek z tego jest jednoznaczny – tłumaczy Ewa Galantkiewicz. - To Greenpeace utrudnia lub wręcz uniemożliwia przesadzanie roślin chronionych. Greenpeace szuka pretekstu, by zablokować pracę kopalni, ale ponieważ nie dysponuje rzeczywistymi zarzutami, szuka tematów zastępczych, powtarzając stare slogany o rzekomym zagrożeniu dla Gopła. Zarzuty dotyczące zagrożenia między innymi goździka pysznego są tak samo wiarygodne, jak te dotyczące wody odprowadzanej do Gopła – czystej i nie powodującej żadnych szkód w jeziorze. Gdyby Greenpeace nie włączył się w sprawę roślin, kwestia byłaby już zamknięta. OLER


RDS

RDS

AUX

USB

CDXGT 29 EUR Radio samochodowe Moc 4 x 45W, tuner AM/FM, korektor dźwięku, odtwarzanie: AAC, CD Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, zdejmowany panel: 1097940.

CMT-FX 200 Zestaw mikro Hi-Fi Moc 2x 5 W RMS odtwarzanie: CD, CD-R, MP3, cyfrowy tuner z pamięcią 30 stacji, korektor dzwięku, system wzmocnienia basów, pilot , 1106353.

Polskie znaki TXT

Polskie znaki TXT

DivX

DivX HD

DV-PSR 100 B Odtwarzacz DVD Odtwarza: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG, Pilot, 1070712.

BDP-S 370 B Odtwarzacz BLU-RAY Odtwarza: DVD Video, JPEG, MP3, BD-R, BD-RE, BD Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-Audio, CD-R/RW AVC-HD, USB, pilot ,1098895.

Moc 600 W DivX

DAV-TZ 230 Zestaw kina domowego Dekodery Dolby Digital, Dolby Pro Logic II , DTS, HDMI, tuner AM/FM, odtwarza: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, USB Pilot, 1104909.

Moc 850 W DiviX HD

BDV E370 Zestaw kina domowego BLU-RAY Dekodery Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, Dolby TRue HD, DTS-HD, HDMI, tuner AM/FM, RDS, automatyczna kalibracja głośników, Wi-Fi Ready, 3D Ready, odtwarza: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, MP3, BD-Video, BD-R, BD-RE, AVC HD, JPEG, USB Pilot, 1099167.


Pojemność worka 3,5 l

Przezroczysty zbiornik

Moc 1600 W

Moc 1600 W

SC 5610 Odkurzacz workowy

SC 4530 Odkurzacz bezworkowy

Możliwość przechowywania odkurzacza w dwóch pozycjach, miejsce na szczotki (szczelinówka + do kurzu) zapewnia łatwy dostęp i przechowywanie akcesoriów bez obawy o ich utratę, 1069304.

Moc odkurzacza można regulować za pomocą pokrętła na korpusie, zestaw wbudowanych szczotek (szczelinówka + do kurzu) zapewnia łatwy dostęp i przechowywanie akcesoriów bez obawy o ich utratę, 1075073.

Bęben Diamond

Technologia Silver Nano

Program szybki

Automatyka wagowa

WF 7522 SUV Pralka

WF 0500 NUV Pralka Pralka o głębokości 42.5 cm, pojemności wsadu 5 kg, sterowana elektronicznie, z prędkością wirowania 1000 obrotów/minutę, funkcją opóźnionego startu, wymiary 85x60x42,5 cm, 1102310.

Pralka o głębokości 45 cm, pojemności wsadu 5.2 kg, sterowana elektronicznie, z funkcją opóźnionego startu, wymiary 85x60x45 cm, 1046048.

System No Frost

System No Frost

Kolor Inox

RL 34 HGPS Chłodziarko-zamrażarka Lodówka wyposażona jest w specjalny panel z wyświetlaczem LED, który pokazuje temperaturę oraz inne wskazania dotyczące pracy lodówki, wymiary 177x60x65 cm, 1109157.

182 cm

177 cm

Wyswietlacz LED

RL 38 HCIH Chłodziarko-zamrażarka Chłodziarko-zamrażarka bezszronowa o pojemności całkowitej netto 301 l, z elektronicznym sterowaniem, wymuszoną cyrkulacją powietrza oraz powłoką antybakteryjną, wymiary 182x60x64 cm, 1079028.


rozmaitości V

czwartek, 28 października 2010

Będzie walczył o fudusze tej chwili Turek. Jednym ze sposobów na rozwój mogą być także spółki specjalnego przeznaczenia działające w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. To rozwiązanie, zdaniem kandydata, bardzo dobrze sprawdza się jużna

SKA

Fot. A. Pilarska

- Powinniśmy mieć ten sam dostęp do środków unijnych na innowację jak w Poznaniu – uważa M. Waszkowiak. Na subregion powinno być przynajmniej 20 procent z puli Wielkopolski. Obecnie mamy może około 3 procent. Ważną rzeczą jest, aby gminy i miasta miały startegie rozwoju, które mogą być modyfikowane. Inaczej nie ma szans na zdobycie funduszy unijnych. Kandydat na prezydenta mówił o programie rewitalizacji konińskiej starówki. Taki dokument jest w opracownaiu i ma umożliwić pozyskanie środków zewnętrznych. Jednocześnie zapewniał, że sam potrafi pisać projekty i ocenił, że o unijne pieniędze najlepiej zabiega w

Protest na Przemysłowej Wysoka Kilkudziesięciu mieszkańców Niesłusza protestowało w ubiegłym tygodniu przy ulicy Przemysłowej w Koninie. Apelowali w ten sposób o wyprowadzenie tranzytu z miasta.

Mimo, że nie dostali zgody na blokadę dogi i manifestowali swoje niezadowolenie na chodniku, to na drodze utworzył się normalny o tej porze dnia korek. Członkowie stowarzyszenia Niesłusz, które powstało między innymi po to, aby walczyć o zmniejszenie ruchu na Przemysłowej, rozdawali kierowcom ulotki, informujące o powodach zgromadzenia. - Żyjemy przy ulicy, którą co godzinę przejeżdża 1228 samochodów – na-

rzekali mieszkańcy. - W związku z wprowadzeniem na ulicę Przemysłową dodatkowego objazdu, liczby te są jeszcze większe. Dość hałasu i spalin. Nie chcemy codziennych wypadków i korków. Walczymy także o drogę dla was – informowali kierowców. Mieszkańcy twierdzą, że władzom miasta udało się dotąd wydać miliony euro na budowę „dwupasmowego mostu donikąd”, a Radzie Miasta przeznaczyć ponad 5 milionów złotych na przygotowanie projektu kontynuacji nowego przebiegu drogi nr 25. - Po wydaniu tych pieniędzy zaniechano jej realizacji – twierdzą mieszkańcy i zapowiadają kolejne tego typu akcje. SKA

Przygarnij zwierzaka Bosman trafił do schroniska 13 października. Właściciele porzucili go z powodu narodzin dziecka.

Bosman jest wspaniałym 4-miesięcznym szczeniakiem, który na początku bał się nowego miejsca i ludzi.

Konińscy ludowcy wystawią w listopadowych wyborach nie tylko pretendenta do stanowiska prezydenta Konina, ale i kandydatów na radnych we wszystkich czterech okręgach.

Zachodzie. Potrzeba do tego odwagi samorządu i przedsiębiorcy, który chciałby zainwestować w jakiś miejski projekt. - Jest to jednak szansa na realizację celów – powiedział kandydat PiS.

Teraz świetnie sobie radzi, ładnie chodzi na smyczy i bardzo pragnie znaleźć nowy dom. Będzie średniej wielkości. Bosman czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.

wygrana Startu

Na poniedziałkowej konferencji prasowej pojawił się Sławomir Matysiak, kandydat PSL na prezydenta Konina i sześcioro kandydatów na konińskich radnych: Romualda Nawrocka, Jerzy Witkowski, Halina Kaczmarek, Jadwiga Czerniejewska, Grzegorz Karmowski i Andrzej Ignaczak. - Pozostali to ludzie bardzo młodzi i większość jest teraz w pracy - usprawiedliwiał nieobecność pozostałych kandydatów Mariusz Ciszak. Tak jak inni kandydaci, Sławomir Matysiak wymieniał niezbędne - jego zdaniem - inwestycje dla Konina, ale też dużo mówił o konieczności przeprowadzenia zmian w sferze polityki społecznej, co powinno podnieść jakość życia mieszkańców Konina. Wśród tych pierwszych wymienił między innymi budowę połączenia kolejowego Konina z Kaliszem i Inowrocławiem oraz drogi ekspresowej do Kalisza. Sławomir Matysiak rzucił również hasło lżejszych tornistrów dla najmłod-

Konińscy szczypiorniści odnieśli drugie ligowe zwycięstwo. Podopieczni trenera Łukasza Cieślaka zwyciężyli Cuiavię Inowrocław 41:24 (16:9). Tylko początek spotkania był wyrównany. Z każdą następną minutą rosła przewaga gospodarzy.

Aż do trzynastej minuty meczu wynik oscylował w granicach remisu. Od momentu, w którym Start objął prowadzenie 6:5 przewaga koninian systematycznie wzrastała. Dzięki dobrej grze Tomasza Garbarczyka i Łukasza Cieślaka, goście nie mieli już tak łatwego dostępu do bramki Startu. W tym samym czasie trzy celne rzuty zaliczył Piotr Chojnacki, dzięki czemu drużyna z Konina prowadziła 9:5. Dalsza skuteczność w obronie i kolejne dobre rzuty na bramkę rywali sprawiły, że pierwsza część spotkania zakończyła się wynikiem 16:9 na korzyść piłkarzy ręcznych z Konina. n

n

n

Druga połowa spotkania to dalsza przewaga Startu. Z dobrej strony pokazał się Dawid Siekacz, który w całym meczu zdobył osiem bramek. Udany debiut w barwach zespołu seniorów zaliczył Bartosz Cienkuszewski. Trzykrotnie udało mu się pokonać bramkarza gości. Spotkanie zakończyło się wysoką wygraną koninian 41:24. Po dwóch kolejkach Start zajmuje pierwsze miejsce w trzecioligowej tabeli. Za tydzień koninianie zagrają na wyjeździe z zespołem Korony Koronowo. Kolejne spotkanie, które podopieczni Łukasza Cieślaka rozegrają w Koninie, rozpocznie się 14 listopada o godz. 16. Przeciwnikami Startu będzie drużyna AZS UMK Toruń. MAK

szych uczniów, które chciałby zastąpić notebookami, kupowanymi przez miasto. - Należy zintegrować pomoc społeczną, na przykład poprzez włącznie w jej struktury pielęgniarek środowiskowych - powiedział kandydat PSL na prezydenta. Zadeklarował też, że jest zwolennikiem nastawienia kultury i sportu na ruch amatorski, żeby mieszkańcy Konina mieli gdzie spędzać wolny czas. Wsparcia kandydatom PSL do władz Konina udzielił, obecny na poniedziałkowej konferencji, Eugeniusz Grzeszczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który tłumaczył, że ludowcy zdecydowali się wystawić swoich kandydatów w 27 dużych miastach w Polsce. PSL zgłosił też swoich kandydatów na wójtów w sześciu gminach. W Wilczynie będzie to Piotr Kamiński, dotychczasowy sekretarz urzędu gminy, w Skulsku - Tomasz Hajdrych, przedsiębiorca, w Kramsku obecny wójt Józef Karmowski, w Krzymowie - Andrzej Goździkiewicz, w Starym Mieście - obecny przewodniczący rady gminy Karol Szafran i w Ślesinie - urzędujący burmistrz Jan Niedźwiedziński. OLER

Fot. R. Olejnik

Założenia programu wyborczego przedstawił Marek Waszkowiak, kandydat PiS na prezydenta Konina. Najważniejsze według niego jest zdobywanie funduszy unijnych na różnego typu inwestycje.

PSL zawalczy o Konin

reklama


czwartek, 28 paĹşdziernika 2010

reklama 7


8 sport

Derby juniorów Koninianie natarli od samego początku. W ósmej minucie meczu bliski strzelenia pierwszego gola był Łukasz Pietrzak, ale piłka po jego uderzeniu odbiła się od słupka kleczewskiej bramki. Sześć minut później efektowny strzał z dystansu oddał Nikolas Machava, ale bramkarz Sokoła nie miał problemu z wyłapaniem futbolówki. Kolejna groźna akcja Górnika miała miejsce w 28 minucie, gdy na strzał z około 16 metrów zdecydował się Krystian Sobieraj. Piłka po raz kolejny odbiła się od słupka bramki Sokoła, a następnie wpadła pod nogi Łukasza Pietrzaka. Kapitan gości nie miał najmniejszych problemów z posłaniem futbolówki do siatki. Ostatnie minuty spotkania to dwa precyzyjne strzały Pietrzaka. Koninianin uderzył celnie z rzutu wolnego, a następnie oddał bardzo podobny strzał z akcji. W obydwu przypadkach Adam Kwiatkowski zmuszony był wybijać piłkę na rzut rożny. Druga połowa zaczęła się od uderzenia gospodarzy. W 47 minucie Adrian Lenartowicz zdecydował się na strzał z 9 metrów. Piłka, odbijając się reklama

jeszcze od nogi jednego z konińskich defensorów, opuściła boisko. Pięć minut później kleczewskiego bramkarza próbował zaskoczyć Piotr Bartczak. W 57 minucie mogło być już 0:2, bowiem przed stuprocentową sytuacją do zdobycia gola stanął Łukasz Pietrzak. Niestety, strzelec pierwszej bramki nie wykorzystał dobrego podania Machavy. W 65 minucie gospodarze byli bliscy strzelenia bramki wyrównującej, ale Daniel Szczepankiewicz wyszedł zwycięsko z pojedynku sam na sam z Rafałem Czapskim. Po raz kolejny kleczewianie mogli strzelić bramkę w 81 minucie, lecz Bartosz Domaniecki w ostatniej chwili został uprzedzony

przez jednego z konińskich obrońców. Wynik spotkania został ustalony sześć minut później. Po precyzyjnym podaniu Szymona Ziemieśkiewicza piłka dotarła do Patryka Tomczaka, który z bliska wbił ją do siatki. - W takich meczach najważniejsze są punkty. Nie liczy się styl. Wygrana w tego typu nerwowym pojedynku jest na pewno powodem do radości. Zdobyliśmy dwie bramki, nie tracąc przy tym ani jednego gola. Trzy punkty pojadą do Konina, a my będziemy nadal starali się wspinać w ligowej tabeli – podsumował spotkanie trener juniorów starszych Górnika Konin Marcin Słowiński.

Aż dziewięciokrotnie stawali na podium Mistrzostw Świata Kong Sao zawodnicy Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki: Ireneusz Mila, Adrian Dudkowiak, Patryk Kotwas, Patryk Szczepaniak, Mateusz Juszczak i Krzysztof Klaczek.

MATE USZ KRZE SIŃ SKI

Fot. M. Krzesiński

W niedzielne przedpołudnie na stadionie w Kleczewie juniorzy starsi miejscowego Sokoła zmierzyli się z młodzieżowcami konińskiego Górnika. Po bramkach Łukasza Pietrzaka oraz Patryka Tomczaka trzy punkty pojechały do Konina. Górnik zwyciężył 2:0 (1:0). Spotkanie to zostało rozegrane w ramach Wielkopolskiej Ligi Juniorów Starszych.

Kong sao: Dziewięć medali Największym dorobkiem medalowym może poszczycić się Ireneusz Mila, trener i zawodnik karate shotokan, brazylijskiego ju-jitsu oraz MMA. Ireneusz Mila zdobył w sumie trzy złote medale w kategoriach: ju-jitsu; combat oraz semi-kontakt, natomiast srebro wywalczył w kategorii kata zawodników posiadających stopień mistrzowski na poziomie minimum 4 dan. Krzysztof Klaczek i Mateusz Juszczak startowali w konkurencji combat mężczyzn poniżej 65 kg. Zawodnicy wygrali przed czasem swoje walki eliminacyjne, między innymi z zawodnikami z Czech, Irlandii oraz Węgier, szybko docierając do ścisłego finału. Rzut monetą zdecydował o zwycięstwie Mateusza, natomiast Krzysztof Klaczek wrócił z mistrzostw ze srebrnym medalem. Dużą niespodzianką było zdobycie pierwszego miejsca przez Patryka Szczepaniaka w kategorii combat powyżej 90 kg, który po eliminacyjnej wygranej z reprezentantem Irlandii spotkał się w półfinale z zawodnikiem, który ze względu na kontuzję oddał wygraną walkowerem. W finale Patryk

zdobył złoto wygrywając przed czasem z reprezentantem Czech. W konkurencji semi-kontakt nie zawiódł Adrian Dudkowiak, który po przegranej w eliminacjach z zawodnikiem z Ukrainy, dobrze spisał się w repasażach, wywalczając sobie prawo do walki w małym finale. Adrian wykorzystał swoją szansę i wywalczył brązowy medal. Nasi reprezentanci brali także udział w konkurencji semi-kontakt drużynowy. Drużyna w składzie: Patryk Szczepaniak, Robert Meller, Adrian Dudkowiak, Krzysztof Klaczek i Mateusz Juszczak zdobyła trzecie miejsce. Nazwa kong sao oznacza system walki stanowiący połączenie technik z różnych stylów chińskiego kung fu oraz ju-jitsu. Zawody zorganizowane zostały przez nowo powstałą federację sportową Kong Sao. Ideą zawodów było skonfrontowanie różnych stylów walki. Do wspólnej rywalizacji przystąpiło około 300 zawodników z 12 krajów (głównie z Europy). W mistrzostwach walczyli zawodnicy trenujący na co dzień rożne style walki miedzy innymi: karate, ju-jitsu, kung-fu, MMA, kick-boxing, kempo, taek-won-do i wiele innych. Więcej informacji o Konińskim Stowarzyszeniu Sportów Walki na stronie: www.karatekonin.strefa.pl. OLER


ogłoszenia 9

czwartek, 28 października 2010

Kandydat na wózku Dariusz Wilczewski, kandydat na prezydenta miasta, usiadł na wózku i w towarzystwie osób niepełnosprawnych próbował poruszać się po Koninie.

Okazało się to niezwykle trudne, nawet w miejscach gdzie są zrobione podjazdy. – Co z tego, że są podjazdy podczas gdy natrafia się na wysoki krawężnik i nie można przez niego podjechać – skarży się Paulina Staszak. n

n

n

Osoby niepełnosprawne narzekają, że trudno im korzystać z basenu czy kin. – Jedynie Galeria nad Jeziorem jest przystosowana dla niepełnosprawnych. Reszta obiektów jest trudno dostępna. Dotyczy to także restaureklama

racji. Co z tego, że do niektórych są podjazdy ale toaleta znajduje się w piwnicy lub są do niej bardzo wąski drzwi – narzekają osoby niepełnosprawne. n

n

n

Dariusz Wilczewski zaapelował do pozostałych kandydatów, aby niezależnie od tego, kto wygra, złożyli deklarację, że będą działali na rzecz niepełnosprawnych. – Apeluję aby przyszły prezydent składał co kwartał raport do fundacji z tego, co się robi dla niepełnoprawnych. Nie chodzi tylko o likwidacje barier architektonicznych, ale o cały system pomocy - powiedział Dariusz Wilczewski. RAG

n Kawalerka - zamiana lub sprzedaż. Ładną kawalerkę po remoncie, umeblowaną, w c e n trum Konina, zamienię na mieszkanie w Słupcy lub sprzedam. Kontakt: tel. 781 441 781. n KUPNO. Kupię 2 pokojowe mieszkanie w centrum Konina o powierzchni użytkowej ok. 4070 m2. Kontakt: 501-058-934. n WYNAJEM. Mieszkanie nieumeblowane, ul. Legionów, wolne od 15 listopada. Mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 47 m2. Cena: 500+opłaty. Kontakt: 605-155-472. n SPRZEDAŻ. 3-pokojowe mieszkanie na os. Zatorze w niskim bloku, funkcjonalne, przestronne, bdb zlokalizowane. W otoczeniu apteka, plac zabaw, przedszkole, przychodnia, szkoła. Okna PCV, moskitiery, rolety, oddzielne WC i łazienka. Duży balkon. Pośrednikom dziękuję. Pow. użytkowa: 70m2. Piętro: 3. Cena: 180tyś do małej negocjacji. Kontakt: codziennie 609-339-292. n Sprzedam dom w Kramsku o pow użytkowej 60m2 na działce o pow. 2ar. z możliwością rozbudowy, ogrzewanie co. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 90 000 zł do uzgodnienia. Kontakt: 662123619. n Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Potażniki (za Brzeźnem). Doprowadzony prąd. Działka 24ary (lub 2x12a). Spokojna okolica przy lesie oraz drodze asfaltowej. Cena 4000zł/ar. Kontakt: 721633078.

n Mgr filologii germańskiej udzieli korepetycji z języka niemieckiego na wszystkich poziomach kształcenia oraz przygotuje do matury. Kontakt: 795-995-357, magdalena.w.k@tlen.pl. n Zapraszamy osoby: pracujące, po 45 roku życia, zamieszkałe lub wykonujące prace na terenie Wielkopolski do udziału w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z EFS, obejmujących : język angielski, informatykę, autoprezentacje. Zapisy trwają! Zapraszamy. Kontakt: 519 323 893,ekonomiaspoleczna@op. n Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie zaprasza na kursy przygotowujące do matury. Więcej na stronie www.wspt.pl w zakładce AKTUALNOŚCI. Kontakt: 063 245 70 08. n Udzielę korepetycji z matematyki oraz fizyki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz technicznych. Cena: 20zł/60min. Kontakt: 691050867. n Chętnie udzielę korepetycji uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjum w atrakcyjnej cenie. Możliwość dojazdu bezpośrednio do osoby zainteresowanej. Kontakt: 782-654-265.

n Kierowca kat C+E, staż pracy, aktualne badania, operator wózków jezdniowych, szuka pracy tel: 724988685. n Zatrudnię sprzedawcę-kasjera w sklepie spożywczym „Chata Polska” Konin ul. Piłsudskiego. Pasaż Nabo. Minimum 5 lat doświadczenia w branży spożywczej. Dobra znajomość kasy fiskalnej. Kontakt: HYPERLINK "mailto:klaxosklep@interia.pl"klaxosklep@interia.pl. n Przyjmę do pracy do sklepu monopolowo-spożywczego. Konin. Kontakt: 727580700 . n Kowalstwo Artystyczne ABRA w Skulsku zatrudni na stanowisko malarz-lakiernik do pracy w lakierni proszkowej. Poszukujemy także na stanowisko kowal-spawcz. Szukamy osób z doświadczeniem zawodowym. Praca w stabilnej firmie CV prosimy wysyłać na biuro@kowal-metal.eu. Kontakt: 502 378 560 do godz 16 stej. n Zatrudnię cukiernika w Koninie, szczegóły pod nr tel 601 71 50 53. n SPRZĄTACZKA-SKULSK. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało utrzymanie czystości w obiekcie. Wymagana osoba z grupa inwalidzką. Miejsce pracy Skulsk. Tel. 791 537 402. Kontakt: k.hudzin-

ski@tml-service.eu . n Zlecę wykonanie dachu dwuspadowego na domu o wym 13-9m. Możliwy demontaż starego wykonanie podmurówki i szczytów oraz stropu drewnianego i rynien. Kontakt: 501666521.

n JEŻELI ZAPŁACIŁEŚ 500 ZŁ ZA KARTĘ POJAZDU w okresie od 01-05-2004 do 1404-2006, przysługuje Tobie zwrot 425 zł nadpłaty, nawet jeśli nie jesteś już właścicielem pojazdu. Wejdź na www.kartapojazdu.info lub zadzwoń (063)220 23 30 – i odzyskaj swoje pieniądze! n SPRZEDAM OPEL VACTRA B. ABS, centralny zamek+pilot, 4xairbag, szyberdach, garażowany. Rok produkcji: 1998. Przebieg: 155000. Pojem. Silnika: 1600. Rodzaj paliwa: benzyna. Rodzaj nadwozia: sedan. Cena: do negocjacji. Kontakt: 667424767. n SPRZEDAM WV GOLF III 1.9TDI. Czerwony, 5 drzwi, radio, szyberdach, hak, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ważne oc 06.2011, przegląd 06.2011. Rok produkcji: 1994. Rodzaj nadwozia: hatchback. Cena: do negocjacji. Kontakt: 600281254. n SPRZEDAM FORD MONDEO 1.8 KAT. ABS, 2xpp, centralny zamek, regulacja i wspomaganie kierownicy, przyciemniane szyby tylne, dzielone oparcie tylnej kanapy, radio CD MP3, hak holowniczy, brak śladów korozji. POLECAM. Rok prod. 1995. Przebieg: 187000. Rodzaj paliwa: benzyna+LPG. Rodzaj nadwozia: kombi. Cena: 4900. Kontakt: 791374372. n SPRZEDAM RENAULT KANGOO. Stan dobry 1,9d centralny zamek, poduszka kierowcy, hak, zarejestrowany jako ciężarowy, vat1. Rok produkcji: 1998. Przebieg: 205300. Pojem. Silnika: 1900. Rodzaj paliwa: diesel. Cena: 7500 zł. Kontakt: 794-700-902.

n SOFTON.pl Przebijemy KAŻDĄ (w tym marketów) cenę! SOFTON.pl poleca najtańsze notebooki, komputery, nawigację GPS, drukarki, monitory i wszelakie akcesoria komputerowe oraz SERWIS sprzętu komputerowego. Odwiedź nas na ul. Spółdzielców 33/6. Tel. 63 245 80 84. Zanim kupisz u konkurencji sprawdź nas! n POGOTOWIE KOMPUTEROWE z dojazdem do klienta, strony internetowe, obsługa informatyczna firm, systemy alarmowe i monitoring 694685026. www.pogotowiekomputerowe.konin.pl. n Sprzedam nowy dysk twardy o pojemności 1 TB renomowanej firmy Western Digital. Możliwość dowozu. Cena: 185 zł. Kontakt: 503101-489. n Pamięć używana Kingston KVR66D2S5/1G, sprawna, działa bez problemu w laptopach IBM T60, cena 60zł, możliwość instalacji. Kontakt: 602 682 582, 502 016 197 po godz. 18:00. n Sprzedam drukarkę Hp Deskjet 3745 w stanie BDB. Do drukarki dorzucam oryginalną płytę z programem Hp oraz pełne okablowanie. Posiada jeszcze pojemnik z tuszem czarnym w połowie wypełniony. Sprzęt 100% sprawny!!!! Cena: 50zł. Kontakt: 784185881 . n Sprzedam zestaw komputerowy, procesor INTEL Core 2 Duo 6750 2,66 GHz;2 GB RAM DDR2; karta grafiki GeForce 8600 GTS 1 GB; dysk twardy 320 GB;nagrywarka DVD; zasilacz 500W; monitor LCD Samsung 17 cali; klawiatura; mysz bezprzewodowa; zestaw głośnikowy 5.1 Creative - cena za całość 1050 zł, do uzgodnienia. Kontakt: tel. 600902332 .

n "But-Gaz" Kamil Stasiński DOSTAWA GAZU w butlach 11 kg firmy "Shell GAS" na te-

lefon. Najwyższa jakość gazu w Koninie. Nasz gaz wystarcza zdecydowanie dłużej. Dostarczamy 7 dni w tygodniu. W NIEDZIELĘ ROZWOZIMY DO GODZINY 22 !!! Podłączanie kuchni gazowych. Zapraszam 663-955-868 lub 63 21-21153. n PLASTIK SERWIS. Spawanie i naprawa plastików. Zderzaki, atrapy, lampy, lustra, elementy motocykli. Zbiorniczki wody, obudowy filtrów powietrza. Dorabiamy uchwyty i uzupełniamy ubytki. Stare Miasto ul. Rumińska 8,G. Kontakt: 663883154. n WYKONCZENIA WNĘTRZ. Szpachlowanie, malowanie, płytki, regipsy, zabudowy, panele, tynki ozdobne. Kontakt: 665-806-771. n Układanie kostki brukowej , granitowej ,kamienia, płyt tarasowych. Wykonujemy tarasy, schody, podjazdy, chodniki, place itp. Doświadczenie i solidność. Pomiary gratis. Tanio. Kontakt: 787182248 . n Oferujemy profesjonalne usługi sprzątania grobowców. Nasze usługi obejmują: czyszczenie pomników, sprzątanie wokół grobu, usunięcie starych kwiatów i zniczy oraz zapalenie dwóch zniczy. To wszystko w bardzo niskiej cenie. Dokumentacja fotograficzna wykonanej usługi. Kontakt: 781315628. n Biuro Rachunkowe wypełni wnioski do Urzędu Pracy dotyczące: założenia działalności gospodarczej, o wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu. Ponadto oferujemy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obsługę kadrowo-płacową. Kontakt: biuro.rach@onet.eu, 697-905-412, 632111834. n Czyszczenie-dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej, skórzanej, tapicerki samochodowej. Mycie-elewacji, okien, kostki brukowej, boazerii. Sprzątanie- mieszkań, domów i po remontach. Solidnie za przystępną cenę, profesjonalną chemią i sprzętem. Kontakt: tel.695-496-452 tel.63 2705881.

n Biuro matrymonialne Rusałka w Kaliszu poleca szeroki wybór ofert Pań i Panów w różnym wieku. Wiele skojarzonych par, w tym zaręczyny i śluby oraz oferty towarzyskie. Zapewniamy bezpieczeństwo, profesjonalizm, dyskrecję. Tel. 662 400 165. n WÓZEK MUTSY URBAN RIDER + GONDOLA + SPACERÓWKA Sprzedam wózek Mutsy Urban Rider - podwozie + gondola + spacerówka (zielona) + folia przeciwdeszczowa do gondoli. Podwozie nosi ślady użytkowania, jest w pełni sprawne. Stan gondoli i spacerówki oceniam na 4+. Folia jest praktycznie jak nowa. Cena kompletu - 650 zł (do uzg.). Tel. 609 600 612. n TANIO SPRZEDAM BIURKO JERKER Z IKEI Sprzedam bardzo solidne i stabilne biurko o wymiarach - szerokość blatu 120cm, szerokość ze stelażem 126cm, wysokość ze stelażem 145cm, głębokość blatu 90cm (80cm od wcięcia). Blat i górną półkę można montować na dowolnej wysokości. Stan bardzo dobry. Cena 250 zł. Tel. 609 600 612. n Sprzedam prasę mimośrodową 25t i hydrauliczną 80t, Piłę - krajzege do drewna z pedałowym mechanizmem podnoszenia piły, zgrzewarkę wysokiej częstotliwości. Tel.721-266184. n Sprzedam KSERO z małym przebiegiem (ma 1 rok gwarancji). Cena: 3300 zł. Tel. 505 910 544. n Pana, z którym podróż do Poznania minęła nam zbyt szybko – proszę o kontakt tel. 662 679 679. W dniu 23-09-2010 r. Pan jechał do Szczawnicy – po kuracjuszy. n Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego po okazyjnej cenie. Kontakt: 669 564 214. n Sprzedam resztki marmuru,granitu 30 zł za mkw. Sprzedam płytki z piaskowca 95 zł za mkw. Kontakt: 504 469 200, 063 220 44 32.


10 informator

Nowoczesna lekcja historii Łukasz L.U.C Rostkowski, laureat Paszportu Polityki, zaprezentuje w Koninie widowisko multimedialne „39/89 Zrozumieć Polskę”. To jeden z ostatnich koncertów tego projektu.

Projekt „39/89 Zrozumieć Polskę” to niespotykane dotąd podejście do bardzo ważnego w dziejach naszego kraju okresu. Nietypowe brzmienia łączące nowy jazz, elektronikę, muzykę kameralną i filmową spotkają się z autentycznymi głosami najważniejszych postaci tego okresu – od Stefana Starzyńskiego poprzez czołowych partyjnych dygnitarzy, po Jana Pawła II i Lecha Wałęsę. Wszystko to zaserwowane zostanie w nowoczesnej estetyce okraszonej skreczami Dawida Szczęsnego i uzupełnione stosownymi wizualizacjami. - Nadszedł czas, by pochwalić się naszą historią w duchu możliwości XXI wieku. Przełomowe dla Europy, pokojowe zwycięstwo 89 roku powinno być, obok wódki i oscypka, naszą du-

ááá TELEFONY ALARMOWE

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe 999, 63 24676-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

POMOC MEDYCZNA

mą narodową i towarem eksportowym na świat – mówi autor. Z dystansem i bez niepotrzebnej hagiografii L.U.C. zaprasza do refleksji nad naszą postawą względem historii. 9 listopada, godz. 12.30, Hala Sportowa Rondo Bilet: 12 zł, zamówienia: Dom Kultury Oskard

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Wyszyńskiego 1, tel. 63 240-40-00

POGOTOWIA Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167765

TELEFONY ZAUFANIA Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00

KINO OSKARD Niewinna Thriller, USA/Wielka Brytania, 88 min, 28 października, godz. 18, 20, bilet 16 zł, Pełna namiętności oraz licznych intryg historia mężczyzny, który po śmierci żony dowiaduje się, że wiodła ona podwójne życie. Postanawia odszukać drugiego mężczyznę, z którym żyła i wyrównać z nim rachunki.

Zagubieni w miłości (Kino konesera) Dramat, Francja, 100 min, 29 października, godz.19.30, bilet 13 zł „Zagubieni w miłości” to jeden z

Hallo Wernisaż Gdzie: Konin, KDK, Kino Studyjne Centrum Kiedy: 27 października 2010, godz. 16:00 Bilety: 8 zł (tylko na seans kinowy), wernisaż wstęp wolny Na drugi już Hallo Wernisaż zaprasza artystka plastyk z KDK Kasia Mijakowska. Wspólnie z uczestnikami Plastycznego Atelier KreDKa przygotowuje wystawę ich wyobrażeń na temat strachu i helloweenowego święta.

Świetliki zaśpiewają Gdzie: Konin, CKiS Kiedy: 29 października, godz. 19.00 Wstęp: Bezpłatne wejściówki Liderem zespołu jest ekscentryczny poeta Marcin Świetlicki.

Muzyczne podziemie Gdzie: Konin, Oskard

WYDAWCA Kurier Koniński Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o.

najbardziej abstrakcyjnych obrazów Patrice’a Chereau. Film jest ciekawym eksperymentem. Pozbawiony początku i zakończenia, zbudowany został z luźnych, kontrastowych, nieco surowych i ostrych kolorystycznie ujęć, połączonych ze sobą w sposób spontaniczny i alogiczny. Forma przypomina zdjęciowy album, co okazuje się zabiegiem celowym i przemyślanym. Chodzi tu bowiem nie tylko o podkreślenie abstrakcyjnej sytuacji bohaterów, ale przede wszystkim o oddanie wrażenia zagubienia w świecie, w którym dominuje samotność, chaos, miłosne wyobcowanie i brak uczuć.

ááá PLACÓWKI KULTURALNE I MUZEA n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 1014, tel. 63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 242-39-40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 247-34-18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, czynny od

Kiedy: 29 października, godz. 19.30 Dziś zespół tworzy czterech facetów, którzy w roku 1989 założyli kapelę o nazwie Masturbator. Gdzie: Konin, CKiS Kiedy: 30-31 października Latająca szkoła pisania Michała Zabłockiego to warsztaty literackie dla początkujących poetów.

Rozbieranie słowa Gdzie: Konin, CKiS Kiedy: 7 października do 4 listopada Rozbierane słowa - za tym intrygującym, dwuznacznym hasłem kryje się akcja poetycka.

Progressive tour Gdzie: Konin, Oskard Kiedy: 5 listopada, godz. 19.00 Wstęp: 20, 25 złotych

REDAKCJA:

BIURO REKLAMY:

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

Robert Olejnik

poniedziałku do piątku w godz. 8-18, tel. 63 243-86-24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610-710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-9447) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

ááá BIBLIOTEKI

Latająca szkoła pisania

REDAKTOR NACZELNY

Bezdomność Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63  244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0  801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 - Wypożyczalnia główna - Czytelnia książki i prasy - Czytelnia internetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorów muzycznych; czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. n Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, tel. 63 242-85-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. n Filia dla dzieci i młodzieży, ul.

Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-17.15, wtorki w godz. 9-15.30 n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 245-01-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 9-15.30, czwartki w godz. 1215.30 n Filia nr 7 (można bezpłatnie korzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. 63  243-11-43. Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-18, wtorki w godz. 9-15, czwartki w godz. 12-15. n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-45-05, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, tel. 63 242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki w godz. 9-15. n Filia nr 11, Cukrownia Gosławice, al. Cukrownicza 4, tel. 63 240-4505, czynna we wtorki i piątki w godz. 11-17.


sport 11

czwartek, 28 października 2010 Avans Gór nik Ko nin znów zre mi so wał

Drugi w brazylijskiej lidze

Podział punktów z Nordenią Początek spotkania był mało ciekawy. Piłkarze stworzyli niewielką ilość akcji podbramkowych, a gra toczyła się głównie w środku pola. Dopiero w 15 minucie obejrzeliśmy pierwszą sytuację podbramkową. Do wybiegającego na czystą pozycję Mikołaja Laska zagrał Łukasz Szczudeł. Na szczęście do piłki jako pierwszy dobiegł koniński bramkarz, zapobiegając niebezpieczeństwu. Trzy minuty później ładnym uderzeniem z dystansu popisał się Kamil Szkolmowski. W 23 minucie goście oddali kolejny strzał. Tym razem Tomasza Ptaka próbował zaskoczyć Michał Wysocki. Chwilę potem przed doskonałą sytuacją stanął, wyróżniający się w tym spotkaniu, Maciej Adamczewski. Niestety, zawodnik Górnika nie zdołał pokonać z bliska Rafała Korbika, który sparował futbolówkę na rzut rożny. W 34 minucie Kamil Szkolmowski przepychał się z jednym z zawodników Nordenii. Całe zajście zostało zinterpretowane przez sędziego jako przewinienie naszego zawodnika, za

co Piotr Łęgosz nie zawahał się pokazać czerwonej kartki. Do końca spotkania biało-niebiescy zmuszeni byli grać w osłabieniu. Ostatnie minuty pierwszej części gry to obroniony strzał Łukasza Szczudła, oraz doskonała sytuacja Adamczewskiego, który strzelając na długi słupek był bardzo bliski zdobycia bramki. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy rezultat. Po wznowieniu gry inicjatywę przejęli goście, którzy raz po raz przeprowadzali ataki na konińską bramkę. W 54 minucie Piotr Kurminowski otrzymał bardzo dobre podanie z rzutu rożnego. Jego mocny strzał został odbity przez jednego z konińskich defensorów. Gdy wydawało się, że bramka dla Nordenii wisi w powietrzu fatalny błąd popełnił Tomasz Ptak. Nasz bramkarz nie zdołał złapać piłki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Futbolówka wpadła na głowę Łukasza Jujeczki, który nie pomylił się z jednego metra. Górnik przegrywał 0:1. Dwie minuty później mogło być już 0:2. Na szczęście piłka po strzale jednego z piłkarzy Nordenii odbiła się od słupka bramki strzeżonej przez Tomasza Ptaka. W kolejnych minutach gra się nieco wyrównała, a w końcówce spotkania to Górnik częściej gościł pod bramką przyjezdnych. Efektem tego była bramka na 1:1 z 86 minuty. Po wzorowym wejściu w pole karne z prawego

skrzydła, Mateusz Witkowski zagrał celnie do wbiegającego Macieja Adamczewskiego, który mocnym strzałem pokonał Korbika. Pomimo przewagi w ostatnich minutach meczu Górnik nie zdołał strzelić zwycięskiej bramki. Warto wspomnieć, że zawodnicy Górnika wyszli na to spotkanie w specjalnych koszulkach. Na ich przedniej stronie widniał napis „Gramy za darmo”. Na plecach natomiast napisane było „Druga liga dla Konina”. - Chłopcy grali do końca i za to należy im pogratulować. Udało nam się zdo-

być jeden punkt. Nie przegraliśmy tego spotkania i jestem z drużyny bardzo zadowolony. Nasi dzisiejsi rywale, pomimo dobrych wyników z zespołami czołówki tabeli, przegrali wysoko w ostatnim swoim meczu. Dlatego też miałem nadzieję, że uda nam się dzisiaj wygrać. Szkoda, że Tomasz Ptak popełnił taki błąd. Bohaterem meczu był Maciej Adamczewski, który mógł wygrać dzisiejszy mecz. Szkoda, że tak się nie stało – podsumował spotkanie koniński szkoleniowiec Jerzy Banaszak.

W rozegranej w Konstancinie-Jeziorna XII edycji Ligi Brazylijskiego Jiu-Jitsu Kamil Lamprycht zajął drugie miejsce w kategorii juniorzy do 64 kg. W finale, po zaciętej walce, uległ Danielowi Konickiemu z Warszawy.

MATE USZ KRZE SIŃ SKI

Fot. M. Tamulski

Po raz drugi z rzędu po końcowym gwizdku arbitra konińscy kibice nie mogli cieszyć się ze zwycięstwa Górnika na własnym stadionie. Grający w osłabieniu zespół biało-niebieskich nie zdołał strzelić zwycięskiej bramki. Koninianie zremisowali z Nordenią Dopiewo 1:1 (0:0).

- Przypuszczam, że powodem przegranej Kamila był fakt, że ostatnio trenuje i walczy nie używając kimona - tłumaczy Jacek Wróbel, instruktor z klubu Copacabana. - co wyklucza stosowanie wielu technik. W zawodach udział wzięło 280 zawodników z całej Polski, a Copacabanę Konin reprezentowało czterech zawodników: Kamil Lamprycht, Waldemar Borycki, Adam Ugorski i Marcin Rossa. Turniej ten był dobrym testem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu, które odbędą się w listopadzie w Łodzi, na których również będą walczyć zawodnicy konińskiego klubu. Zarówno podczas Ligi BJJ jak i MP BJJ funkcję sędziego będzie pełnił instruktor klubu Copacabana Jacek Wróbel. - Wszystkich chcących trenować brazylijskie jiu-jitsu zapraszamy do salki MOSiR koło byłego odkrytego basenu we wtorki, czwartki i piątki od godziny 16.30 - dodał Jacek Wróbel - a wszelkie pytania prosimy kierować na adres: OLER kssw@host.pl.

O Puchar Dyrektora MOS W hali szermierczej przy ulicy Dworcowej po raz kolejny rywalizowali szabliści. Tym razem Koniński Klub Szermierczy był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju do lat 13 i 15 w szabli dziewcząt i chłopców. Młodzi zawodnicy walczyli o Puchar Dyrektora MOS Konin.

dium. W zawodach do lat piętnastu można było obejrzeć zmagania 43 zawodniczek oraz 48 zawodników. W szabli dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się Karolina Cieślar, reprezentująca barwy TMS Sosnowiec. Wśród chłopców laur zwycięstwa przypadł Kamilowi

Siwkowi, a zaraz za nim uplasował się Krzysztof Woźny. Obaj są zawodnikami Konińskiego Klubu Szermierczego. Warto wspomnieć także o piątym miejscu Marty Geragi oraz trzeciej pozycji Janusza Zapaśnika.

PIŁKA NOŻNA: 30 października (sobota) godz. 14: Ekstraliga Kobiet: Unia Racibórz – Medyk Konin, godz. 15: III liga: Unia Swarzędz Górnik Konin, godz. 15: IV liga: Olimpia Koło – Sparta Konin,

MAK

Fot. M. Krzesiński

W turnieju do lat trzynastu wystąpiło 28 zawodniczek oraz 18 zawodników. Wśród dziewcząt triumfowała Marta Mazurek z UKS 13 Białystok. Najwyżej notowana koninianka - Marta Kaczmarzewska ukończyła zawody na ósmej pozycji. W kategorii chłopców najlepszy okazał się Karol Lademann z IKS Konstancin. Jakub Burda z KKSz Konin stanął na najniższym stopniu po-

31 października (niedziela) godz. 11: Wojewódzka Liga Juniorów Starszych: Górnik Konin – Sparta Złotów.

KONIŃSKA LIGA FUTSALU (hala „Rondo”) 30 października (sobota)

Puchar Ligi, godz. 14.00-19.15) 31 października (niedziela) godz. 14.00-16.15: II liga godz. 17.00-19.15: I liga

PIŁKA RĘCZNA 30 października (sobota) godz. 18: III Liga Piłki Ręcznej: Korona Koronowo – Start Konin

KOSZYKÓWKA 30 października (sobota) godz. 12: Mecz koszykówki (Juniorzy Starsi): MKS MOS Konin - PBG Basket Junior Poznań, Hala Sportowa przy ul. Dworcowej

Koszykarki MKS PWSZ Kon-Bet Konin pokonały we własnej hali drugą drużynę AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski. Koninianki przegrywały po drugiej kwarcie 35:45, jednak trzecia i czwarta część gry należały do podopiecznych trenera Grabianowskiego, które w chwili zakończenia meczu miały o sześć punktów więcej od rywalek.

Podczas pierwszej kwarty na parkiecie toczyła się wyrównana gra. Koszykarki MKS PWSZ przegrywały 5:8, by kilka minut później prowadzić 17:9. Ostatecznie pierwsza część gry zakończyła się wynikiem 20:18. W drugiej kwarcie koninianki były bardzo nieskuteczne, za to zawodniczki drużyny przyjezdnej perfekcyjnie rzucały zza linii trzech punktów. W tej części gry ko-

szykarki AZS zdobyły dwanaście punktów więcej od reprezentantek naszego miasta. Podopieczne Tomasza Grabianowskiego zaczęły nadrabiać straty od samego początku trzeciej kwarty. Dzięki celnym rzutom Anity Szemraj, Katarzyny Motyl oraz Magdaleny Lewandowskiej przewaga przyjezdnych zmalała do dwóch punktów. W ostatniej części meczu koninianki zdobyły osiem punktów więcej od swoich rywalek, dzięki czemu pojedynek zakończył się rezultatem 73:67 na korzyść MKS PWSZ Kon-Bet Konin. Kolejne spotkanie z udziałem konińskich koszykarek odbędzie się w hali przy ulicy Dworcowej w najbliższą środę (27 października). Początek meczu z GTK Wejherowo zaplanowany jest na godzinę 17.00.

- Już przed meczem zauważyłem, że nasze zawodniczki są rozkojarzone. Skutkowało to brakiem koncentracji i słabą komunikacją na parkiecie. Zabrakło także chęci do powrotów. Drużyna przeciwniczek trafiła z pola trzech sekund dziesięć razy na jedenaście prób. Do tego dochodziło zbyt wolne dobiegnięcie do zawodniczek rzucających za trzy punkty. Nasze dziewczyny myślały, że będzie to gładki mecz, a okazało się, że gorzowianki przyjechały po zwycięstwo. W drugiej połowie zdobywaliśmy więcej punktów z pola trzech sekund i zdołaliśmy poprawić wcześniej wspomniane mankamenty, dzięki czemu wygraliśmy – powiedział po spotkaniu koniński trener Tomasz Grabianowski. MAK

Fot. M. Krzesiński

Trzecie z rzędu zwycięstwo


12 reklama

75 Kurier Koniński  

Ponieważ termin wyborów samorządowych coraz bliżej, w mediach coraz więcej miejsca zajmują informacje o poczynaniach sztabów wyborczych. Nie...

Advertisement