Page 1

n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

w całym kraju

w ó ik ln te zy c 0 0 0 0 0 2 ń ie dz ty Co

NR 25

l

ROK II

l

25 CZERWCA 2009

l

ISSN 1689-9563

Wybuch gazu Dwa mieszkania uległy zniszczeniu od wybuchu butli z gazem, do którego doszło 24 czerwca w Kazimierzu Biskupim.

Butla z gazem wybuchła na osiedlu Zawadzkiego po godz. 8.00 rano w mieszkaniu zajmowanym przez dwóch braci. Obaj zostali poparzeni, ale ze wstępnych informacji wynika,

l

NAKŁAD 5 000 egz.

Jak zo sta li śmy zro bie ni w ko nia

że nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Wybuch uszkodził również sąsiednie mieszkanie. Eksplozja, do którego doszło na drugim piętrze, dość mocno uszkodził szczyt trzykondygnacyjnego budynki. Nie wiadomo jeszcze czy nie została naruszona konstrukcja budynku. OLER

Nasi okupanci Konioczłowiek na Rynku to skandal! Ale skandalem wcale nie jest wygląd niespodziewanie darowanego miastu pomnika, tylko sposób, w jaki doszło do jego umieszczenia na najważniejszym placu w Koninie na Rynku.

Konioczłowieka, którego będę w dalszej części swoich wywodów nazywał dla uproszczenia koniem, nie zamierzam bowiem oceniać. Na sztuce specjalnie się nie znam, a przyznać muszę, że w porównaniu z licheńskim kiczem, jest to monument zupełnie przyzwoity. Koń na rynku jest już faktem, którego żadna siła stamtąd nie ruszy. Przyzwyczajmy się więc do niego, zamiast narzekać i potraktujmy z życzliwością. Na pewno i nam, i koniowi ulży. Skandalem jest natomiast sposób, w jaki podjęto decyzję o umieszczeniu pomnika na reklama

www.kurierkoninski.pl

Rynku. Używam celowo dużej litery pisząc Rynek, choć jego nazwa oficjalna brzmi Plac Wolności, by podkre-

ślić wyjątkowy charakter tego miejsca dla mieszkańców Konina. DOK. NA STR. 3


2 aktualności

Brody nie chcą kopalni W niedzielnym (21 czerwca) referendum większość mieszkańców gminy Brody opowiedziała się przeciwko wydobywaniu na jej terenie węgla brunatnego.

Na węgiel leżący pod ziemią gmin Brody i Gubin przy granicy z Niemcami konińska kopalnia ma apetyt od dawna. Zawiązała już nawet spółkę z Eneą, która ma zajmować się wydobyciem surowca i budową elektrowni opalanej węglem brunatnym. Po przeprowadzeniu odwiertów badawczych stwierdzono, że zasoby samego złoża Gubin wynoszą co najmniej 1-1,5 mld ton, a więc dwa razy więcej, niż początkowo szacowano. Dla porównania warto dodać, że w całej swojej historii konińska kopalnia wydobyła 600 mln ton. Władze gminy Gubin od początku bardzo entuzjastycznie podchodziły do kopalnianych projektów, w przeciwieństwie do Zbigniewa Wilkowieckiego, wójta gminy Brody, który przestrzegał, że kopalnia pozostawi po sobie księżycowy krajobraz, zniszczy żyzne - drugiej, trzeciej i czwartej klasy - ziemie, a przede wszystkim zagrozi znajdującemu się 80 metrów pod ziemią zbiornikowi wód czwartorzędowych, który jest rezerwuarem wody pitnej dla regionu. - Kopalnia spowoduje też wysiedlenie jedenastu wsi, około 2 tys. osób. Jestem gorącym przeciwnikiem budowy u nas odkrywki – mówił wówczas bo doskonale już wiemy, co to znaczy kopalnia i elektrownia. Jedną i drugą mamy tuż za naszą zachodnia granicą. Z czasem wójt Wilkowiecki zmienił zdanie, jednak wyniki referendum stawiają i jego, i zarząd kopalni w trudnej sytuacji. Przy ponad pięćdziesięcioprocentowej frekwencji (głosowało 1454 osoby spośród 2755 uprawnionych) zdecydowana większość (951 - 65 proc.) głosujących opowiedziała się przeciwko budowie odkrywki. reklama

Biuro prasowe KWB Konin przysłało do naszej redakcji oficjalny komentarz kopalni do wyniku referendum w Brodach. Oto jego treść: „Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. przyjmuje wynik głosowania referendalnego dotyczącego powstania kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Brody, traktując je jako wyraz głosu społeczności lokalnej i w związku z tym wstrzymuje na razie prace nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tej Gminy w zakresie budowy kopalni odkrywkowej. Jednocześnie KWB „Konin” będąc współwłaścicielem wraz z ENEA S.A. Spółki PWE GUBIN będzie kontynuować prace studialne i projektowe związane z rozpoczęciem eksploatacji złoża węgla brunatnego i wybudowaniem elektrowni na terenie gminy Gubin. Jesteśmy również przekonani, że zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Gubin-Zasieki-Brody będzie priorytetem polskiej polityki energetycznej, ponieważ zgodnie z zapisami polityki energetycznej kraju do roku 2030 inwestycja ta będzie kontynuowana od roku 2010 jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Naszym zdaniem, ze względu na zapis dotyczący ochrony terenu położonego nad złożem przed innym zagospodarowaniem niż charakter górniczy, gmina Brody znalazła się w trudnej, patowej sytuacji, ponieważ na skutek wstrzymania prac nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczących budowy kopalni, nie będzie mogła wprowadzić do studium innego przeznaczenia terenu i prowadzić inwestycji, co może sparaliżować rozwój gminy do czasu wprowadzenia inwestycji celu publicznego.” OLER

Primus musi poczekać Jest zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie klas zerowych w kilku wielkopolskich liceach, między innymi w Koninie.

Nie wiadomo jednak, czy I Liceum zdąży z kolejnym „Primusem” od 1 września tego roku. Zamieszanie przy klasach dla uzdolnionych gimnazjalistów znacznie opóźniło rekrutację. - Mogę potwierdzić, że jest przyzwolenie na kontynuowanie w przyszłym roku szkolnym takiego projektu – mówi Jolanta Fabisiak, dyrektor I Liceum w Koninie, która 16 czerwca uczestniczyła w ministerialnej debacie na temat „być albo nie być” klas zerowych. Ostatnia reklama

opinia wielkopolskiego kuratorium, która podważyła legalność licealnych zerówek, spowodowała, że opóźniły się wszystkie formalności decydujące o powołaniu kolejnego „Primusa”. Do zakończenia roku szkolnego pozostało kilka dni. Brak czasu na uruchomienie procedury to główna wątpliwość dyrekcji konińskiego liceum, której zależy na kontynuowaniu kształcenia uzdolnionych gimnazjalistów. - Musimy rozważyć czy jesteśmy w stanie ruszyć z „Primusem” - mówi J. Fabisiak. - Leszczyńskie licea mają w tym zakresie kilkunastoletnie doświadczenie, w naszej szkole taka klasa funkcjo-

nuje w tym roku szkolnym po raz pierwszy. Podsumowanie tego projektu potwierdza jednak, że warto było to robić i nie należy rezygnować. Aby można było jednak podać pewną informację, istotną dla uczniów i ich rodziców, konieczne są jeszcze uzgodnienia z kuratorium i Urzędem Miejskim w Koninie. - Nie zamykamy tego definitywnie, być może taki projekt będzie mógł ruszyć nieco później niż od 1 września, w nieco zmienionej formule – mówi dyrektor I Liceum. - Zanim cokolwiek ogłosimy, musimy mieć pewność, że nie będzie to sprzeczne z przepisami. SKA


rozmaitości 3

25 czerwca 2009

Dziwne losy Marioli Rakiewicz Radny Sejmiku Wielkopolskiego i poseł z PiS stanęli w obronie Marioli Rakiewicz, konińskiej radnej zwolnionej z pracy w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kole, gdzie była kierownikiem.

- Ustawa o Samorządzie Gminnym daje radnym ochronę, która powinna gwarantować spokojne sprawowanie mandatu. Radny nie może bez zgody rady zostać pozbawiony pracy. Okazuje się jednak, że przedstawiciele partii, które tyle mówią o decentralizacji i roli samorządu w budowie społeczeństwa obywatelskiego, nic sobie z tych deklaracji nie robią – stwierdzili Zbigniew

Dolata, poseł i Zbigniew Czerwiński, przewodniczący klubu PiS w sejmiku, podczas specjalnej konferencji w Poznaniu. Mariola Rakiewicz, zamiast komentarza, informuje, że odwołała się już w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Kole. W biurze powiatowym ARiMR pracowała od 22 października 2007 r., a funkcję kierownika objęła w drodze konkursu. Równolegle byłą przewodniczącą klubu PiS w Radzie Miasta Konina. W połowie maja tego roku do przewodniczącego Rady Miasta Konina wpłynął wniosek dyrektora Wielkopolskiego Oddziału ARiMR w Pozna-

niu, Piotra Łykowskiego (PSL) o wyrażenie zgody na odwołanie radnej ze stanowiska kierownika biura Agencji w Kole. Z powodu braku merytorycznego uzasadnienia wniosku, radni nie wyrazili zgody na rozwiązanie z nią stosunku pracy. Mimo tego, 15 maja Mariola Rakiewicz otrzymała wypowiedzenie. - Odwołanie ze stanowiska pracownika, który jest jednocześnie radnym gminy, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy bez zgody rady gminy, stanowi naruszenie ustawy o samorządzie gminnym – podkreślają działacze PiS w województwie wielkopolskim. SKA reklama

Jak zo sta li śmy zro bie ni w ko nia

Nasi okupanci DOK. ZE STR. 1

Otóż decyzję tę podjęła mała grupka ludzi i uczyniła to w tajemnicy przed kilkudziesięcioma tysiącami swoich wyborców i pracodawców. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego odbyło się to w takiej konspiracji? I nie chcę snuć domysłów na ten temat. Tłumaczenie, jakie padło z ust osób za to odpowiedzialnych, jest bowiem najgorszym z możliwych. Nie przyszło mi bowiem do głowy, że radni i urzędnicy nie zapytali o zdanie mieszkańców miasta, bo najzwyczajniej uważają, że nie było takiej potrzeby, a poza tym żadne przepisy im tego nie nakazują! Powołam się więc przy tej okazji na przykład Poznania, gdzie nie brak inicjatyw, by postawić pomnik Józefowi Piłsudskiemu, ale wobec zdecydowanego oporu poznaniaków, którzy jak cała prawie Wielkopolska marszałka nie znoszą, nie ma takiego odważnego, który by na to pozwolił.

Skwer jak Rynek - Brakuje nam w mieście małej architektury, a pomnik został ufundowany przez prywatnego przedsiębiorcę i miasto nie dołożyło do tego nawet złotówki - wyjaśnił mi Piotr Korytkowski, przewodniczący klubu radnych PO i członek komisji rady, które zaopiniowały pozytywnie projekt pomnika ufundowanego przez właściciela obchodzącej swoje 20-lecie firmy Konimpex. Jednomyślnie pozytywną opinię panowie radni wyrazili na wyjazdowym posiedzeniu w... biurze jej właściciela Wojciecha Pluty-Plutowskiego. Usłyszałem też, że nikt nie miał pretensji o fontannę z pomnikiem konia na Placu Niepodległości, którą też postawiono nie pytając mieszkańców Konina o zdanie. A jest to plac jeszcze bardziej reprezentacyjny, zdaniem mojego rozmówcy, niż Rynek na konińskiej starówce. Niezorientowanym wyjaśnię, że Plac Niepodległości to jest ten duży skwer przed Konińskim Domem Kultury. Nie najlepiej to świadczy o radnych, jeśli nie widzą różnicy między Rynkiem, a jednym z konińskich skwerów, choćby i położonym w najruchliwszym miejscu miasta. Ale gorsze jest coś innego: że pytanie mieszkańców o tak ważne rzeczy, jak mo-

nument na Rynku uważają za zbędną mitręgę. Rzecz jest ważna również dlatego, że wobec niedużych rozmiarów Placu Wolności, już nic innego na nim raczej nie stanie.

Dużo zręczniej byłoby więc ogłosić konkurs, na który na pewno zgłosiłoby się wielu artystów z przeróżnymi pomysłami. I niewykluczone, że mieszkańcom Konina najbardziej spodobałby się ten sam koń, który został odsłonięty 19 czerwca. Takiej szansy jednak nie otrzymali. - Jako radni, otrzymaliśmy społeczny mandat do podejmowania takich decyzji - usłyszałem od szefa radnych z Platformy Obywatelskiej. Gdybym taką odpowiedź usłyszał od zastępcy prezydenta Andrzeja Sybisa, albo któregoś z radnych SLD, nie byłbym zaskoczony. W końcu przez piętnaście lat przyzwyczaili nas do tego, że rola mieszkańca miasta kończy się na wrzuceniu kartki do urny wyborczej. Po czym pozostaje im już tylko stać i z otwartymi ustami podziwiać, jakie to cuda wyczynia w mieście jaśnie oświecona władza. I w żadnym wypadku nie krytykować, bo wszelka krytyka to wyraz niezrozumienia szlachetnych intencji ludzi, którzy przecież nie dla tych marnych kilku tysięcy złotych, ale wyłącznie dla dobra koninian podjęli się trudu rządzenia miastem.

Myśli brak Rządzący Koninem skupili się na wydawaniu budżetowych pieniędzy, (lepiej lub gorzej, ale to już inny temat) w inwestycjach upatrując główne cele swego działania. Nie wnieśli natomiast nawet jednej myśli lepiej organizującej jakąkolwiek dziedzinę funkcjonowania miasta, choć myśl akurat jest dużo tańsza od cegieł i betonu, a już całkiem nic nie kosztuje, jeśli myśli się samemu. RO BERT OLEJ NIK WIĘ CEJ W IN TER NE CIE NA STRO NIE WWW.LM.PL


4 rozmaitości

Dwa razy śmierć Usiłowanie zabójstwa Zmarł 24-latek, który 17 czerwca w Główiewie (gmina Stare Miasto) na łuku drogi stracił panowanie nad motocyklem, przejechał chodnik i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Motocyklista zmarł po dwóch godzinach od przewiezienia do szpitala.

Tego samego dnia w Kryszkowicach (gmina Wierzbinek) opel vectra prowadzony przez 21-latka wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Samochód odbił się od pnia, uderzył w następne drzewo i zatrzymał się na jezdni obrócony do góry kołami. Po przybyciu policji okazało się, że kierujący, mieszkaniec województwa kujawsko-pomor-

skiego, jest pijany i ma w organizmie prawie dwa promile alkoholu. Kierowca i 30-letni mieszkaniec gminy Wierzbinek pozostali w szpitalu na obserwacji. Zmarła natomiast uczestniczka wypadku, do którego doszło wcześnie rano 24 czerwca w Roztoce (gmina Kleczew). Z nieustalonych na razie przyczyn na łuku drogi doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów marki Renault: megane i clio. Jednym kierował 27-letni mieszkaniec Włocławka, drugim - 26-letnia mieszkanka Koła. Mimo wysiłków lekarzy kobieta zmarła po przewiezieniu do szpitala. OLER, DOSZ reklama

Weselny wandal Niszczyciel samochodów działał pod osłoną nocy na parkingu przed salą OSP w Licheniu, gdzie w sobotę, 20 czerwca odbywało się wesele. Uszkodził pięć samochodów różnych marek.

Najpierw po wybiciu szyby w osobowym fordzie zabrał radio i pozostawione tam dokumenty. Ślady działalności wandala pozostały jeszcze na kilku innych samochodach osobowych, między innymi na oplu, mercedesie, bmw. Auta były porysowane, w niektórych brakowało lusterek, miały wyrwane tablice rejestracyjne. Sprawcy nocnych zniszczeń nie zatrzymano. SKA reklama

W sobotę, 20 czerwca wieczorem, doszło do napadu na pracownika stacji paliw w Roztoce gmina Kleczew).

Do zdarzenia doszło około godz. 20.20. Pracownik stacji paliw został ugodzony nożem i przebywa obecnie na oddziale intensywnej opieki medycznej konińskiego szpitala. W związku z napadem Komenda Miejska Policji w Koninie wydała komunikat, w którym czytamy, że poszukuje „świadków usiłowania zabójstwa”, „Wszystkich świadków zdarzenia, bądź osoby mogące udzielić informacji o sprawcy lub sprawcach, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Po-

licji w Koninie, tel. 0-63 247-21-43 063 247-24-50, bądź z Prokuraturą Rejonową w Koninie tel. 063 242-87-70 0-63 242-87-30. rozmówcom zapewniamy anonimowość.”

Nocny rozbój Sąd Rejonowy zamknął w areszcie śledczym 26-letniego mieszkańca Konina, który 15 czerwca pobił i okradł swojego rówieśnika.

Cztery lata temu doszło do serii podobnych napadów na terenie powiatu konińskiego (między innymi w Golinie, Budzisławiu Kościelnym i Skulsku). Sprawcy, trzej młodzi mieszkańcy gminy Ślesin, zostali wówczas skazani na trzy i dwa razy po pięć lat pozbawienia wolności.

Do nocnego napadu na 24-letniego mężczyznę doszło w parku w Brzeźnie. Napastnik groził, a potem pobił i skopał pokrzywdzonego, po czym zabrał mu wart około tysiąca złotych telefon komórkowy. Sprawca był już wcześniej notowany za kradzieże i pobicia. Prokurator przedstawił 26-latkowi zarzut rozboju, przestępstwa zagrożonego karą do 12 lat pozbawienia wolności, a sąd zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy.

OLER

OLER

nnn


IV sport

Polomaniacy w Ślesinie Około czterdzieści samochodów przyjechało na czwartym ogólnopolskim zlocie sympatyków VW, który odbył się w Ślesinie.

Nie obyło się również bez sprawdzenia umiejętności na placu manewrowym oraz w nietypowej dyscyplinie zwanej „megarowerkiem”, a polegająca na przejechaniu slalomu na rowerku dziecięcym.

Fot. ARCHIWUM

Choć pogoda spłatała organizatorom nieprzyjemnego figla, starano się przeprowadzić większość z zaplanowanych atrakcji. I tak panie próbowały swoich sił w rzucie oponą, zaś panowie w rzucie felgą, a wszyscy chętni mogli zmierzyć się w turnieju tenisa stołowego.

Po dniach pełnych wrażeń klubowicze odpoczywali podczas wieczornego karaoke, tańcząc na „dance - matach” lub smakując grillowe smakowitości. By tradycji stało się zadość, siedemdziesięcioro uczestników zlotu wzięło udział w uroczystym, eskortowanym przez policję, przejeździe ulicami Ślesina. Tuż po paradzie odbyło się głosowanie na najładniejsze zloto-

we polo. W tym roku zostało nim polo 6n2 limpka. Mimo upływającego czasu, uczestnicy zlotu wciąż nim żyją i już dzisiaj myślą o kolejnym. Więcej szczegółowych informacji dotyczących zlotu oraz dalszych działań klubu znaleźć pod adresem można http:///www.vwpolo-klub.pl. AGNIESZ KA PUK

reklama

Kredyt na wakacje Zbliża się czas wakacyjnych wyjazdów, rodzinnych pikników, porządków na działce oraz remontów mieszkań. W czasach kryzysu finansowego wiele osób staje jednak przed problemem, skąd wziąć pieniądze na wydatki. Rozwiązaniem może być kredyt gotówkowy. Przy wyborze najlepszej oferty pomogą doradcy Family Finance w otwartym 2 czerwca br. oddziale w Koninie. ówka, zlokalizowana przy ulicy Fryderyka Chopina 15, czynna jest od poniedziałku do piątku w  godzinach 8.0018.00.

Uzyskanie finansowania na letnie zakupy nie jest dziś trudne, ale istotne jest, aby wybrać ofertę, która rzeczywiście odpowiada potrzebom i możliwościom kredytobiorcy a podmiot, z którym nawiązuje się współpracę, jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem. - Nie ma jednej uniwersalnej oferty, która byłaby najlepsza dla każdego. Kredyty gotówkowe różnią się między sobą wysokością oprocentowania, terminem spłaty, zabezpieczeniami, dodatkowymi opłatami itp. Aby mieć pewność, że nie przepłaca-

my, warto porównać oferty wielu banków i razem z doradcą upewnić się, że kredyt rzeczywiście dopasowany jest do indywidualnych wymagań kredytobiorcy. Pochopne decyzje szybko mogą stać się przyczyną problemów finansowych – mówi Dariusz Józefiak, Ekspert Family Finance. Pomoc przy wyborze najlepszego kredytu znaleźć można u doradców Family Finance. Oferują produkty tylko solidnych i wiarygodnych banków, w wysokości od kilkuset złotych do ponad 100  tys.  zł. Bez opłat za pośrednictwo i doradztwo.

Naj lep sze ka me ry do mo ni to rin gu

DK Computers Monitoring to dyskretny sposób obserwacji klientów w sklepach czy bankach, a w przypadku popełnienia przestępstwa, obraz zarejestrowany przez kamery staje się niepodważalnym dowodem. DK Computers montuje monitoring między innymi w: przychodniach, marketach, halach produkcyjnych, bankach, biurach, sklepach, prywatnych posesjach, w ogrodach i na parkingach.

Monitoring to: - Zabezpieczenie przed złodziejami - Większe bezpieczeństwo - Kontrola pracy - Podgląd przez Internet - Zwiększona wydajności pracy - Kontrola porządku Podstawowy system monitoringu składa się z kamer, multipleksera przełączającego obraz, specjalizowanego magnetowidu do zapisu obrazu z wielu kamer oraz monitora, na którym można oglądać obraz z kilku kamer jednocześnie. Możliwości współczesnych systemów monitoringu są o wiele większe od przedstawionego wyżej. Obecnie

dzięki zaawansowanej technologii elektronicznej i w połączeniu z systemami komputerowymi pozwalają na: - przekazy internetowe, radiowe na duże odległości, - cyfrowy zapis obrazów i danych na dysku twardym, - możliwość pracy sieciowej czyli komputery pracujące w firmie i wyposażone w program mogą odbierać niezależnie obraz z kamer, - możliwość odtwarzania plików z zapisem na niezależnym komputerze za pomocą przeglądarki, - podgląd przez linię telefoniczną lub łącze stałe z innego komputera np. dom-firma,dyrekcja-oddział itp, - wyświetlanie obrazu w dowolnej kombinacji z podziałem ekranu, umożliwiającym obserwację jednocześnie obrazów z różnych kamer, - współpracę z systemami alarmowymi, kontrole wydarzeń (odtwarzanie zdarzeń z możliwością wglądu wstecz). dk Computers Twoje Centrum Nawigacji ul. Kleczewska 25 tel/fax 63 242 12 11 www.dkc.pl; dkc@dkc.pl


kurier kryminalny V

25 czerwca 2009

Dni Rychwała Tegoroczne Rychwalia rozpoczęły się od prezentacji na rozstawionej na rychwalskim rynku scenie artystycznych talentów uczniów szkół podstawowych w Rychwale i Białej Panieńskiej oraz gimnazjum.

ście) lub inną zabawkę. Nie brakowało radości i emocji na dmuchanych zjeżdżalniach, batutach i innych atrakcjach. Można też było kupić partnerki, ale oferta była skierowana nie tylko do panów, bo chodziło o... monety wyemitowane wspólnie przez kilka gmin, w tym Rychwał. Tylko niektóre panie narzekały, że przydaliby się partnerzy. Wieczorem wystąpiła gwiazda wieczoru - zespół Bimber Poland, a po ich koncercie na rynku dalej trwała biesiada przy akompaniamencie grupy Locum.

Gospodarzem jubileuszowego, dziesiątego Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego była gmina Krzymów. W zgodnej ocenie międzynarodowego jury, najwyższy laur za prezentowane potrawy przypadł gminie Kramsk.

OLER

Fot. R. Olejnik

Po młodych artystach na scenę wyszła orkiestra dęta OSP, jedna z najlepszych w regionie konińskim. Jak na festyn przystało rynek zapełniły ocienione parasolami stoły, przy których biesiadowali tłumnie mieszkańcy Rychwała. Dzieci krążyły między straganami naciągając rodziców to na watę cukrową, to na lody, ewentualnie karabin maszynowy (plastikowy oczywi-

To już nie tylko chleb ze smalcem

reklama

W minioną niedzielę, 21 czerwca, wszystkie drogi prowadziły do Krzymowa. Już z daleka słychać było doping kibiców obserwujących mecz piłkarski „Medyk” Konin – samorządowy. Utytułowane zawodniczki nie dały najmniejszych szans swoim przeciwnikom. Spotkanie zakończyło się rzadko spotykanym w tej dyscyplinie rezultatem 14:3. Równie wielkie emocje rozgrywały się wokół murawy stadionu, gdzie rozlokowały się stoiska poszczególnych gmin kuszące kulinarnym dziedzictwem, lokalnymi wyrobami spożywczymi i rzemiosłem. Nie brakowało atrakcji dla najmłodszych, amatorów kwiatów i motoryzacji. Na scenie przez cały czas odbywały się prezentacje artystyczne. Pierwsze miejsce za smak i walory artystyczne przygotowanych potraw (np. ptak „zrobiony” z ananasa, winogron i bananów) otrzymała gmina Kramsk. Drugim miejscem uhonorowano panie z KGW ze Rzgowa, Grodź-

ca, Sompolna i Osieczy, a specjalne wyróżnienie za najsmaczniejszą potrawę (placki ziemniaczane) trafiło do Sławska. Warto dodać, że przysmaki przygotowane przez nasze panie, w tym roku oceniało międzynarodowe jury złożone z przedstawicielek Niemiec, Holandii, Ukrainy i Polski. Jak się wkrótce okazało, to nie był jedyny sukces gminy Kramsk. Zwyciężyli także w konkursie na najciekawszą prezentację gminną, pokonując m. in. Wilczyn, Rzgów i Sompolno.

Samorządowa biesiada weselna wciągnęła do wspólnej zabawy publiczność. Błogosławieństwo młodej parze złożyli ich „rodzice”, w których wcielili się starosta Stanisław Bielik i jego zastępca Małgorzata Waszak. Wprawdzie weselnicy zasiedli za suto zastawionym stołem, ale już po chwili ruszyli w pląsy. Nie zabrakło także nagradzanych rzęsistymi brawami popisów wokalnych. Było jak na prawdziwym weselu. Zwieńczeniem tego wyjątkowego WIK dnia była zabawa taneczna.


kultura 5

25 czerwca 2009

Koncert przy pomniku

Czule o książkach

Fot. A. Pilarska

Mimo tragicznych doświadczeń, pisarka okazała się bardzo pogodną i pozytywnie nastawioną do świata osobą. Chętnie podejmowała rozmowę i zapraszała na krakowski Kazimierz, gdzie można ją ostatnio spotkać. - Najwięcej sił dodają mi spotkania z czytelnikami – przyznała pisarka. – Przychodzą na nie normalni, zwykli ludzie i opowiadają mi niewiarygodne hi-

reklama

storie o tym, jak te książki na nich działają, że coś zmieniają w ich życiu. No to dlaczego miałabym przestać pisać, kiedy ludzie mówią, że bardzo by chcieli dalej czytać? Nic lepszego robić nie potrafię. W najnowszym tomie felietonów „Czułość i obojętność” Roma Ligocka opowiada życiowe historie. Wspólnie z czytelnikami zastanawia się jak nadać życiu właściwy kierunek. - Jestem tak samo bezradna wobec życia, losu, różnych spraw, jak pozostali ludzie, tylko ja to zapisuję, a czytelnikom to w jakiś sposób pomaga. To wszystko – powiedziała pisarka. Roma Ligocka urodziła się w Krakowie w rodzinie żydowskiej. Dorastała w krakowskim getcie. Po wojnie studiowała malarstwo i scenografię w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 60-tych wyemigrowała do Wiednia. Pracowała jako kostiumolog i scenograf w licznych europejskich teatrach, operach, w filmie i telewizji. Dzisiaj malarka i pisarka mieszka w Monachium. Często bywa w Krakowie. SKA

Przy dźwiękach wielkich kompozytorów, fajerwerkach i z okazałą rzeźbą w tle, świętowała swój jubileusz na Placu Wolności w Koninie, firma Konimpex i „Przegląd Koniński”. Pod chmurką zagrali dla koninian filharmonicy z Poznania, a na placu stanął kolejny w mieście pomnik.

- Może nie wszystkim będzie się podobał, ale nikt z pewnością nie przejdzie obok niego obojętnie – zapowiedział Wojciech Pluta-Plutowski odsłonięcie firmowego prezentu dla miasta. Oczom kilkuset koninian, zebranych na placu, ukazał się 3,5-metrowa rzeźba z brązu, autorstwa młodej artystki Aleksandry Koper. Potem zabrzmiała muzyka symfoniczna, a w jej świat wprowadził Jana A.P. Kaczmarek, koninian z pochodzenia, kompozytor, laureat Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel” i Ewa Siwicka z TVP Poznań. - Kocham Konin – powiedział krótko i dosadnie światowej sławy kompozytor. – Przy takich okazjach jak wręczenie Oscarów człowiek wraca pamięcią do swoich korzeni. Byłem chłopakiem z małego miasteczka. Dopiero za Oceanem nauczyłem się śmiało mówić o sukcesach. Jana A. P Kaczmarek tryskał tego wieczoru humorem i chętnie dzielił się z bliską sercu publicznością, anegdotami oraz historiami ze reklama

Fot. A. Pilarska

Roma Ligocka, pisarka i malarka, spotkała się 20 czerwca z czytelnikami w świetlicy w Starym Mieście. Opowiadała tam o swojej twórczości i promowała najmłodsze „dziecko”, czyli zbiór felietonów pod wspólnym tytułem „Czułość i obojętność”.

swego konińskiego i światowego życia. Fragmenty jego oscarowej muzyki, w wykonaniu poznańskiej orkiestry pod dyrekcją Łukasza Borowicza, również zabrzmiały podczas tego plenerowego koncertu. Z okazji podwójnego jubileuszu (30-lecie PK i 20-lecie Konimpexu) swoje umiejętności zaprezentowali uzdolnieni rodzimi muzycy: na skrzypcach - Janusz Wawrowski, na gitarze -Łukasz Kuropaczewski, obracający się już w międzynarodowych, muzycznych kręgach oraz na akordeonie Szymon Jabłoński z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

Dzięki łaskawej tego wieczoru pogodzie, udało się wysłuchać letniej części „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego, kompozycji na skrzypce i gitarę Pablo Sarasate, sonaty na skrzypce i orkiestrę Piccolo Paganiniego, koncertu Astora Piazzolli i na finał „Muzyki królewskich sztucznych ogni” Georga Friedricha Haendla w najlepszym wykonaniu. Wraz z nią nad konińską starówką rozbłysły fajerwerki, niczym na światowych muzycznych imprezach, które zakończyły tę muzyczną ucztę na Placu Wolności. AN NA PI LAR SKA


6 informator

Grochola o aniele Na spotkanie z Katarzyną Grocholą, popularną autorką literatury obyczajowej, zaprasza w czwartek, 25 czerwca Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto.

Pisarka opublikowała siedem powieści, dwa tomy opowiadań oraz dwa tomy rozmów z psychoterapeutą Andrzejem Wiśniewskim. Niemal każda jej książka okazuje się bestsellerem. Jej najnowsza powieść, „Kryształowy anioł”, opowiada o kobiecie, która ma wadę wymowy, w związku z tym chce oczywiście zostać aktorką, co jej się nie udaje. Sara, bo tak ma na imię, jest fajną dziewczyną ma męża, rodziców, psa i przyrodnią siostrę – kuzynkę zaadoptowaną po tym, jak jej rodzice zginęli w wypadku samochodowym pod Wrześnią. Ma też sporo kłopotów – jeśli wchodzi się w przeddzień ślubu do mieszkania przyjaciółki, która ma być druhną, i widzi się nóżki drużki owinięte wokół bioder ukochanego, można przeżyć traumę, prawda? Kryształowy anioł to misternie utkana opowieść o niezwykłej prze-

mianie, przesączona mądrością ciepłem i humorem. „Sara zobaczyła twarz Konrada, swojego – dotąd – przyszłego, a od tej chwili niedoszłego męża.

Koncerty na smyczkach 25 czerwca rozpoczyna się w Koninie Międzynarodowy Kurs Muzyczny dla Altowiolistów i Kontrabasistów im. Witolda Friemanna, któremu towarzyszyć będzie szereg darmowych koncertów.

To znaczy upadła jak długa na podłogę i po raz trzeci w życiu zemdlała” (fragment książki). Wszystkich, którzy chcieliby spotkać się z Katarzyną Grocholą i jej najnowszą książką, staromiejska biblioteka zaprasza 25 czerwca (czwartek), o godzina 18.00 do świetlicy wiejskiej w Starym Mieście.

25 czerwca, czwartek, godz. 19.00 Koncert inauguracyjny (Sala Ratusza - ul. Wiosny Ludów 6) Hans Joachim Greiner (altówka) Piotr Czerwiński (kontrabas) Szymon Guzowski (kontrabas) 26 (piątek) i 27 czerwca (sobota), godz. 19.30 Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie, ul. 3 Maja 50 28 czerwca godz. 19.30  niedziela Kościół św. Bartłomieja (po mszy), ul. Kościelna 1 29 czerwca, poniedziałek, godz. 19.30 Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie, ul. 3 Maja 50 Koncert nadzwyczajny Grażyna Czerwińska (fortepian) Tomasz Lisiecki (wiolonczela) 30 czerwca, wtorek, godz. 19.00  Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie, ul. 3 Maja 50

SER

KON CERT FI NA ŁOWY

I dopiero wtedy w obronnym geście wyciągnęła przed siebie pudełko z czarnymi butami i zdołała wykonać następny ruch.

ááá TELEFONY ALARMOWE TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe 999, 0-63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986 POMOC MEDYCZNA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Wyszyńskiego 1, tel. 0-63 240-40-00

POGOTOWIA Ciepłownicze 0-63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 0-63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 0-63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONY ZAUFANIA Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-20.00, tel. 0-63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, tel. 0-63 243-67-67

Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 0-63 243-83-00 Bezdomność Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 0-63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 0-63 242-3471 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar dla osób z problemem narkotykowym, ul. Okólna 54, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00, soboty w godz. 9.00-13.00, tel. 0-63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 0-63 242-62-32 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 0-63  244-5916 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00

reklama

ááá PLACÓWKI KULTURALNE I MUZEA n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 0-63 243-6350 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, w lipcu nieczynna, w sierpniu czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00-18.00, soboty w godz. 10.00-14.00, 0-63 242-42-12. n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS nieczynna do 15 sierpnia. n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, 063 242 39 40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, 063 211 31 30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, 063 243 77 17, 063 247 34 18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, czynny od poniedziałku do piątku w godz.

8.00-18.00, 063 243 86 24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10.00-16.00, soboty w godz. 10.0015.00, niedziele w godz. 12.00-16.00, czynne w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 0-63 242-75-99. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne codziennie w godz. 10.00-18.00, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 063 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10.0018.00

ááá BIBLIOTEKI

REDAKCJA:

BIURO REKLAMY:

WYDAWCA

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

tel. 63 2180052, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

LM Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o.

REDAGUJĄ: Robert Olejnik (red. naczelny) Anna Pilarska, Dorota Szczepaniak

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8.00-13.00, tel. 0-63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9.00 – 18.00, czwartki w godz. 12.00-15.00, soboty w godz. 10.0014.00, w dniu 24.12 w godz. 9:0013:00, 27.12 – nieczynna, 31.12 w godz. 9.00-13.00 n Wypożyczalnia „książki mówionej” płyt i kaset, ul. Dworcowa 13, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-16.00 n Czytelnia i sala internetowa, ul. Dworcowa 13, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.0018.00, czwartki w godz. 10.00-15.00, soboty w godz. 10.00-14.00 n Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-18.00, czwartki w godz. 10.00-15.00, soboty w godz. 10.00-14.00

n Filia dla dzieci i młodzież, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18.00, wtorki w godz. 9.0015.30 n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18.00, wtorki w godz. 9.30-15.30, czwartki w godz. 12.0015.30 n Filia nr 6, ul. Benesza 1, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00-17.40, wtorki w godz. 9.3015.00, czwartki w godz. 12.00-15.00 n Filia nr 7, ul. Sosnowa 16, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.00-18.00, wtorki w godz. 9.30-15.00, czwartki w godz. 12.0015.00 n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9.0018.00, wtorki i piątki w godz. 7.3015.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.45-16.45 i wtorki w godz. 9.00-15.00 n Filia nr 11, Cukrownia Gosławic ul. Cukrownicza 4, czynna we wtorki i piątki w godz. 11.00-17.00


sport 7

25 czerwca 2009

Tenis samorządowców

Na si wy gry wa ją na Ku ja wach

Karate na medal Pięć medali przywieźli karatecy z Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki z Pierwszych Otwartych Mistrzostw Pałuk i Kujaw Zachodnich, które odbyły się w minioną sobotę w Strzelnie.

szyi Adriana Dudkowiaka. Po wyczerpujących pojedynkach trzecie miejsce w kategorii kumite se-

niorów wywalczył dla klubu Kamil Galikowski.

Fot. ARCHIWUM

reklama

Ko niń ska szko ła naj lep sza w Wiel ko pol sce

Trójka pierwsza po raz trzeci 17 czerwca w Kaliszu podsumowano współzawodnictwo sportowe w ramach X Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Nagrodzono sześć najlepszych szkół z każdej kategorii. Ogromnym sukcesem we współzawodnictwie szkół podstawowych może pochwalić się konińska trójka która trzeci raz z rzędu wywalczyła tytuł najbardziej usportowionej szkoły podstawowej w Wielkopolsce. Na 497 sklasyfikowanych szkół konińska placówka nie miała sobie równych, wygrywając większość konińskich zawodów, rejonowych oraz zajmując wysokie miejsca w finałach wojewódzkich. Trzeci z rzędu Puchar odebrała delegacja szkoły wraz z zastępcą prezydenta Konina Tadeuszem Tylakiem. Jeszcze żadnej konińskiej szkole nie udało się wywalczyć Mistrzostwa Wielkopolski a konińska trójka zrobiła to już trzykrotnie. Warto wspomnieć że trójka od sześciu lat nie przegrała rywalizacji na terenie Konina, otrzymując co roku tytuł najbardziej usportowionej konińskiej szkoły podstawowej. Choć placówka nie dysponuje praktycznie żadną bazą sportową, potrafi rywalizować ze szkołami, które posiadają nie tylko duże sale gimnastyczne ale i kompleksy najnowocześniejszych boisk. Doskonała praca szkoły została nagrodzona przez Szkolny Związek Sportowy nagrodą finansową oraz przyznaniem odznaki za ogromny wkład w rozwój sportu szkolnego. Na szczególne wyróżnienie zasługują nauczyciele pracujący w trójce, którzy rozwijają w uczniach zamiłowanie do aktywności ruchowej, uczestniczą we wszystkich możliwych zawodach sportowych oraz prowadzą szereg zajęć po-

Na konińskich kortach TKKF, gdzie 21 czerwca zakończyły się zawody, pojawiło się 65 zawodników, którzy grali w kilku kategoriach. W deblu zwycięstwo należało do Wiesława Steinke i

SER

W turnieju uczestniczyło 125 zawodników z siedmiu miejscowości: Strzelna, Łabiszyna, Kruszwicy, Inowrocławia, Rogowa, oraz Mogilna i Konina. reprezentowali: Angelika Maślankiewicz, Adrian Dudkowiak, Bartosz Szczepański, Adam Śmiechowski, Patryk Kotwas, Ireneusz Mila, Kamil Galikowski i Robert Meller. Złoto w mocno obsadzonej konkurencji kata dzieci zdobyła Angelika Maślankiewicz. Wielki sukces odnieśli nasi zawodnicy w kategorii kumite 14-15 lat zajmując cztery pierwsze miejsca. Podczas walk finałowych najlepszy z czwórki młodych karateków okazał się Patryk Kotwas, srebro wywalczył Bartosz Szczepański, natomiast brąz zawisł na

Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie po raz trzeci zdobyła tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce.

Wiesław Steinke z Konina po raz trzeci z rzędu obronił tytuł mistrza Polski samorządowców w tenisie ziemnym.

zalekcyjnych. Do tego grona należą: Ryszard Nijakowski, Karolina Waliszewska, Magdalena Dębowska, Marek Salzman, Dawid Dębowski, Jacek Wysocki, Przemysław Pawlak, Tomasz Rybarczyk, Mariusz Niemiec, Roman Bąk oraz wielu innych nauczycieli.

Konińskie Gimnazjum nr 6 zajęło trzecie miejsce w Wielkopolsce, natomiast wśród s zkół średnich najlepszy wynik osiągnęło II Liceum, plasując się na 13 miejscu w Wielkopolsce. Po oficjalnej części w hali Winiary odbyły się zawody sportowe - W duchu Fair Play - w których udział wzięło aż dziewięć reprezentacji szkół podstawowych. Po 15 konkurencjach okazało się że i tym razem konińska trójka nie miała sobie równych, pewnie wygrywając całe zawody. W składzie znaleźli się uczniowie klas IV-VI: Piotr Kołtunowicz, Albert Szczypiorski, Jakub Piasecki, Paulina Gieras, Daria Libertowska, Wiktor Patrzykąt, Mateusz Sieradzki, Jakub Szczepankiewicz, Weronika Sroczyńska, Gabrysia Zbierzak, Damian Bąk, Dawid Trzeskowski, Mykola Sirenko, Martyna Waliszewska, Nicola Niewiadomska. Opiekunami drużyny byli: Karolina Waliszewska i Marek SAL ZMAN. MA SA

Daniela Bednarka, kierownika MOSiR w Kleczewie. Spośród konińskich zawodników po brązowe medale sięgnęli: w kategorii 45-54 – Zbigniew Iciaszek, a powyżej 54 lat - Henryk Kuśmirek. W deblu brąz przypadł parze: Zbigniew Iciaszek i Artur Żuk (Mały Dwór Mazowiecki). SKA


8 reklama

25 Kurier Koniński  

O trybie podjęcia decyzji w sprawie pomnika na Placu Wolności i przegranym przez konińską kopalnię referendum w Brodach pisze w najnowszym n...

Advertisement