Page 1

NR 35

l

ROK II

l

CZWARTEK 8 PAŹDZIERNIKA 2009

Czterdzieści lat Medyka Kolejna konińska szkoła obchodzi jubileusz, tym razem jest to Zespół Szkół Medycznych, nazywany powszechnie Medykiem.

Medyk od 40 lat kształci średnie kadry medyczne, a ostatnio również paramedyczne dla wielkopolskiego rynku pracy. Szkołę utworzono 17 marca

Rekordowy LM.pl We wrześniu portal LM.pl znów odnotował rekordową liczbę odwiedzin i użytkowników.

Według Google Analitycs we wrześniu portal LM.pl odwiedziło 189.000 użytkowników i jest to wynik o 12.000 lepszy od sierpniowego (177 tys.). Czytelnicy wchodzili na strony portalu (według GemiusTraffic) 5.899.000 razy we wrześniu, to jest o 160.000 więcej, niż miesiąc wcześniej. Te wyniki lokują LM.pl wśród piętnastu najlepszych portali regionalnych w Polsce. To kolejny rekordowy wynik LM.pl, który zawdzięcza stałej pracy nad jego jakością. We wrześniu poprawiono między innymi funkcjonalność największego w regionie (ponad 2100 pozycji) katalogu firm i zmodyfikowano system prezentacji niektórych kategorii portalu ogłoszeniowego. Wciąż dopracowywany jest automatyczny system moderowania komentarzy, gdyż kreatywność użytkowników w przemycaniu wyrazów niecenzuralnych nie zna granic. MP

ISSN 1689-9563

A więc stało się. Od środy, 7 października, aż do odwołania będzie zamknięty dla pieszych most Toruński. Tym samym rozpoczyna się przebudowa kładki. Po remoncie będą mogły tam jeździć samochody.

1969 roku, a już miesiąc później przeprowadzono pierwsze egzaminy wstępne. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w nowej szkole odbyła się w sierpniu. Po czterech latach nauki, w roku 1972, liceum opuściło pierwszych sześćdziesiąt absolwentek. DOK. NA STR. 3

reklama

l

ŁAD NAK egz. 0 10.00

www.kurierkoninski.pl

Zakaz wstępu na kładkę

Fot. ARCHIWUM

n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

w całym kraju

w ó ik ln te zy c 0 0 0 0 0 2 ń ie dz ty Co

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowe Wart-Eko. Inwestycja kosztować będzie osiem milionów złotych. Połowa pieniędzy pochodzi z budżetu miasta, reszta z kredytu. Nie udało się uzyskać na ten cel dofinansowania z funduszy europejskich rozdzielanych przez marszałka. - Będziemy odcięci od starówki – narzekają jednak mieszkańcy budynków przy ulicy Wojska Polskiego. - Żeby się tam dostać, będziemy musieli objeżdżać Konin. Gospodarze miasta twierdzą, że do czasu zakończenia remontu, nie ma innego wyjścia. Kładka będzie bowiem w części rozebrana i jak to określił prezes Wart-Eko, jej konstrukcja będzie służyła jako rusztowanie do

prac umocnieniowych. Zakończenie przebudowy planowane jest do 30 września 2010 roku. W tym czasie most zmieni swoje przeznaczenie i po remoncie zostanie oddany do ruchu

kołowego. Nie wiadomo na tym etapie, dwu czy jednokierunkowego. Ten problem będzie jeszcze konsultowany ze specjalistami. SKA


2 aktualności

Odchudzić Hospicjum bez kontraktu Konin! Hospicjum przy ulicy Południowej w Koninie, z powodu braku kontraktu z NFZ, nie ruszyło od 1 października tego roku, jak pierwotnie planowano.

Radny Jan Urbański zaproponował odchudzenie Konina i bynajmniej nie chodzi o miejski budżet, ale o mieszkańców, którzy chcieliby zrzucić nadmierne kilogramy pod hasłem „Nie potrafisz schudnąć dla siebie, schudnij dla innych”.

- To powinna być akcja społeczna, wznosząca się ponad przekonania polityczne mieszkańców Konina – uważa radny, który sam o tym myśli. - Osoby chcące zgubić zbędne kilogramy, często potrzebują motywacji do rozpoczęcia odchudzania. Może właśnie tą motywacją będzie fakt, że robią to dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia? Do miejskiego odchudzania będą mogli zgłaszać się ci mieszkańcy Konina, którzy zadeklarują wpłacenie określonej kwoty na specjalnie w tym celu utworzone konto, a jednocześnie zechcą zgubić kilka zbędnych kilogramów. Uczestników będą mogły zgłaszać konińskie firmy, partie polityczne, organizacje, redakcje konińskich mediów, grupy studentów. Zwycięzca oprócz niewątpliwych korzyści dla zdrowia, będzie mógł wskazać cel, na który zostaną przeznaczone zebrane na koncie pieniądze. - To jest właśnie istota akcji, a jednocześnie potężna motywacja do zgubienia zbędnych kilogramów przez osoby w niej biorące udział – uważa Jan

Urbański, który myśli o zrzuceniu kilogramów. - Rok 2010 to Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Myślę, że społeczeństwo naszego miasta może również w jakiejś formie pomóc w jego uczczeniu. Proponowana akcja będzie wymagała od biorących w niej udział dużo wyrzeczeń, a więc może być jedną z takich form.

Akcja może przynieść wymierne korzyści dla wskazanej przez zwycięzcę organizacji, fundacji, osoby lub grupy, potrzebującej wsparcia. Jednocześnie wpłynie na poprawę kondycji i zdrowia części mieszkańców Konina. - To próba pogodzenia pięknego z pożytecznym, a jednocześnie pewien element promocji naszego miasta – zachęca dalej radny. - Mam już sygnały od osób, które przyłączą się do akcji. Pojawiły się nawet propozycje rozszerzenia akcji na rzucenia palenia. SKA

Po kilkumiesięcznym remoncie, umowę na prowadzenia placówki władze miasta podpisały ze spółką M.A.R. Na jej podstawie miasto użyczyło na czas nieokreślony obiekt przy Południowej 3, który spółka miała wyposażyć i świadczyć tam ściśle określone usługi medyczne. Do końca sierpnia przekazano nowym zarządcom wyremontowany obiekt. Zgodnie z umową M.A.R. będzie tam prowadzić: zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład pielęgnacyjno - leczniczy, oddział

medycyny paliatywnej (hospicjum stacjonarne), poradnię medycyny paliatywnej, hospicjum domowe, hospicjum domowe dla dzieci oraz poradnię psychologiczną (dla pacjentów hospicyjnych) - wszystko w ramach kontraktu z NFZ. - Przesunęły się jednak prace budowlane i formalności związane z kontraktem. Dzisiaj (1 października) odbyło się otwarcie ofert w NFZ, jutro spodziewamy się kontroli funduszu – mówi Agata Kazimierska, prezes spółki M.A.R. - Po kontroli będziemy dzwonić do pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani przez lekarza do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego przy ulicy Południowej 3. Mamy nadzieję, że

od 8 października będziemy mogli przyjmować pacjentów. Do zakładu pielęgnacyjnego - 19 osób, do hospicjum stacjonarnego - 15. Budynek przy Południowej 3 zajmował wcześniej Zakład Opiekuńczo - Pielęgnacyjny „Zielony Dom”, który musiał się wyprowadzić przed rozpoczęciem generalnego remontu. Kilkudziesięciu podopiecznych, w atmosferze protestów ich rodzin i opiekunów, przeniesiono w lutym do innych tego typu placówek, także poza Koninem. Remont budynku, który miał być przeznaczony na hospicjum kosztował miasto około cztery miliony złotych. SKA

Miasto nie przejmie Konwartu Byłe zakłady przemysłu odzieżowego Konwart w Koninie czeka kolejny przetarg. Tym razem cena wywoławcza to dwa miliony złotych. Konwartowi nie jest w stanie pomóc nawet miasto.

Termin składania ofert mija 6 listopada tego roku. To już kolejny przetarg na budynek po zakładach odzieżowych. Cena wywoławcza ciągle spada. Podobno jest kilku zainteresowanych, ale bardziej działką, niż budynkiem. Tymczasem do sprzedania jest hala produkcyjna oraz kilka pięter budynku przy ulicy Przemysłowej. Likwidator zakładu prowadzi obecnie rozmowy z właścicielami lokali na parterze o sprzedaży ewentual-

nemu nabywcy. Zaniepokojeni sytuacją zakładu konińscy radni zaproponowali prezydentowi Konina aby wystąpił do Ministra Skarbu Państwa z prośbą o nieodpłatne przejęcie obiektów po likwidowanym zakładzie. - Celem nieodpłatnego nabycia, powinna być wola wykorzystania przez miasto infrastruktury likwidowanej spółki, jako elementu parku przemysłowo – technologicznego – proponuje radny Jan Urbański. - To jeden z elementów strategii rozwoju Konina na lata 2007-2015, a obiekty Konwartu doskonale wpisują się warunki powstania takiego parku. Zdaniem władz miasta przy obecnym stanie prawnym przejęcie obiektu

jest niemożliwe. - Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 27 stycznia 2009 została ogłoszona upadłość ZPO Konwart Spółka z o.o. w Koninie w celu likwidacji majątku – odpowiada Kazimierz Pałasz, prezydent Konina. - Od tego momentu uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, dotyczące dysponowania majątkiem zostały zawieszone. Wszelkie zmiany w wielkości majątku mogą być dokonywane wyłącznie przez syndyka masy upadłościowej za zgodą sędziego komisarza. Nadrzędnym celem działania syndyka jest maksymalne zaspokojenia wierzycieli upadłej spółki poprzez sprzedaż majątku. SKA

Statuetka na most W nagrodę do urzędu? Prezydent Konina, Kazimierz Pałasz powiększył w tym tygodniu galerię trofeów o kolejną statuetkę Kazimierza Wielkiego.

To nagroda za pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu dwutygodnika samorządowego Wspólnota, podsumowującego wydatki samorządów na inwestycje w latach 2006-2008. Ranking „Najwięksi samorządowi inwestorzy” sporządził profesor Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego wyniki ogłoszono podczas VII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, odbywającego się w Warszawie 6-7 października. Tam wręczono statuetkę Kazireklama

mierza Wielkiego gospodarzowi miasta. Podobną prezydent Konina otrzymał w minionym roku, mniej więcej za to samo, czyli za wydatki na inwestycje. - Pierwsze miejsce wśród najlepszych, samorządowych inwestorów, wśród miast na prawach powiatu, to bez wątpienia dla Konina wielki sukces. Po raz kolejny, z perspektywy ogólnopolskiej, doceniono nasze starania o rozwój miasta i jego pozycję w kraju - powiedział prezydent Konina. Wszystko wskazuje na to, że jak tak dalej pójdzie, nagrodami za wybudowanie mostu prezydent Pałasz będzie mógł go ozdobić na całej długości. SKA

Czy praca w urzędzie może być nagrodą za najlepszą pracę dyplomową na temat funduszy unijnych dla miasta? Prezydent Konina odpowiada, że zatrudnienie reguluje ustawa.

W minionym roku do prezydenta Konina trafiła interpelację w sprawie wprowadzenia corocznego konkursu dla studentów konińskich uczelni na najlepszą pracę dyplomową, której tematem byłby konkretny projekt na wykorzystanie funduszy unijnych przez Konin. - Autor najlepszego projektu, pracy dyplomowej, w ramach nagród, powoływany byłby na kierownika realizującego ten projekt – zaproponował radny Jan Urbański. - Wprowadzenie konkursu po-

winno spowodować większą integrację młodzieży z miastem oraz problemami samorządowymi i dać jednocześnie możliwość doboru najlepszych kadr do zarządzania miastem w przyszłości – uzasadniał propozycję. Interpelacja została pozytywnie przyjęta przez prezydenta. Wyjaśnienia wymagała jednak sprawa zatrudnienia laureata konkursu. W tym miejscu pojawiły się wątpliwości. W międzyczasie podobny konkurs ogłosił Urząd Marszałkowski w Poznaniu. A w Koninie: - W celu formalizacji konkursu zleciłem kierownikowi Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Koninie przygotowanie

regulaminu konkursu oraz propozycji składu komisji oceniającej prace konkursowe. Zaproponowałem także, by do organizacji konkursu zaprosić szkoły wyższe, działające na terenie miasta – odpowiedział ponaglany w sprawie konkursu Kazimierz Pałasz. - Do uzgodnienia pozostaje kwestia nagród. W związku z tym, że zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Koninie odbywa się na zasadach konkursowych, określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, uważam że ufundowanie nagrody w postaci zatrudnienia laureata konkursu będzie niezgodne z przepisami prawa. Należy więc określić inne nagrody i wyróżnienia. SKA


rozmaitości 3

czwartek, 8 października 2009 Nie tylko dla bezrobotnych

Czterdzieści lat Medyka

Z poradnictwa, szkoleń i staży skorzysta sto osób, i - co istotne - nie tylko pozostający bez pracy.

Projekt kierowany jest do osób, które utraciły pracę na skutek zwolnień grupowych, są długotrwale bezrobotne lub mają więcej niż 45 lat. Do wyboru są bukieciarstwo i decoupage (technika ozdabiania przedmiotów), księgowość komputerowa, kurs kosmetyczny, wizażu i stylizacji paznokci, obsługa kasy fiskalnej i profesjonalna obsługa klienta, magazynier z obsługą wózków widłowych, operator sprzętu budowlanego klasy III, operator maszyn drogowych, spawacz i grafika komputerowa. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Nabór kandydatów rozpocznie się 19 października. Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacji PUP lub pod numerem telefonu 243-02-76. OLER

licznymi organizacjami i instytucjami, inicjowanie wolontariatu, zbiórek odzieży, żywności i zabawek, szereg akcji pomocy charytatywnej i opieki społecznej, a przede wszystkim stworzenie klimatu życzliwości i zaufania, tak ważnych dla ludzi potrzebujących pomocy.

DOK. ZE STR. 1

Od początku Medyk zajmował wysokie pozycje w olimpiadach pielęgniarstwa. Dowodem uznania, oprócz indywidualnych osiągnięć uczniów, była wysoka pozycja szkoły w rankingu najczęstszych udziałów jej wychowanków ma szczeblu centralnym olimpiady. W czerwcu 1979 r., z okazji jubileuszu 10-lecia, szkoła otrzymała imię Karola Marcinkowskiego. Rok wcześniej powstał Zespól Szkół Medycznych, w którego skład wchodziły Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe. W roku szkolnym 1993/94 świętowano jubileusz 25-lecia, a naukę rozpoczęli uczniowie nowych kierunków: Liceum Opiekunek Dziecięcych oraz wydziałów ratownik medyczny i terapia zajęciowa. Po sześciu latach pojawił się

WIK

Program obchodów jubileuszu: kolejny kierunek: technik fizjoterapeuta. W roku 2004, z okazji jubileuszu 35-lecia, zarząd województwa wielkopolskiego uhonorował szkołę odznaką „Za zasługi dla województwa”. Ostatnie lata, to pojawienie się następnych kierunków kształcenia, miedzy innymi takich jak technik masażysta, usług kosmetycznych czy opiekun medyczny. Minione 40 lat to nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale ścisła współpraca z

8 października (czwartek), godz.16.00: msza święta dziękczynna w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 9 października (piątek), 12.00-14.00: uroczysta akademia w KDK, 14.00-14.30: przemarsz z KDK do szkoły, 14.30: spotkanie plenerowe na terenie ZSM (coś dla ciała i ducha, pokazy i występy artystyczne).

Nowy asfalt na Posoce Powiat koniński oddał do użytku kolejną zmodernizowaną drogę. Tym razem nowe oblicze zyskał ponad 2,5-kilometrowy odcinek jezdni, od Posoki do Rumina, tuż na wyjeździe z Konina.

5 października przecięli na drodze symboliczną wstęgę: wojewoda wielkopolski Piotr Florek, starosta koniński Stanisław Bielik, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie Zbigniew Winczewski oraz w imieniu wykonawcy - Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów - Andrzej Kantek. Decydując o wyborze drogi powiatowej do pilnej przebudowy, samorząd powiatu kierował się przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Nowy przebieg drogi krajowej

nr 25 oraz budowa osiedla mieszkaniowego na odcinku Posoka – Rumin, spowodowały wzrost natężenia ruchu (przekraczający 4500 pojazdów na dobę) oraz pogorszenie stanu nawierzchni. W ciągu ostatnich trzech lat, odnotowano tam wzrost wypadków i kolizji. W związku z możliwości dofinansowania modernizacji i remontu dróg z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011, samorząd postanowił złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi Konin-Sławsk. W maju tego roku ruszyły prace, które trwały pięć miesięcy. Inwestycja pochłonęła ponad cztery miliony złotych, z czego połowę stanowiły fundusze unijne. reklama

Do Madonny na rowerach Mieszkańcy Rumina nie dają o sobie zapomnieć i sięgają po światowe pomysły na promocję. Tym razem zamarzyła im się własna sieć taksówek - na dwóch kółkach.

Mieszkańcy podkonińskiej wsi nie doczekali się wprawdzie Madonny, którą chcieli uhonorować obywatelstwem Rumina, ale podarowali piosenkarce ar ziemi. Poza tym zamierzają zarazić królową popu polskimi tradycjami i poza życzeniami bożonarodzeniowymi, przesłać jej przepisy na potrawy wigilijne. Kolejnym pomysłem tamtejszych liderów jest Rumin Metropolitan Taxi. - Chcemy propagować ekologiczne środki transportu – zapowiada Mariusz Ciszak z Lokalnej Grupy Działania. – Po Ruminie będzie się jeździć rowerami. Błotniki i ramy będą przypominały elementy amerykańskich taksówek. Rowery pojawią się w kilku punktach, a mieszkańcy będą mogli je wypożyczać. Dla turystów, których także spodziewają się mieszkańcy, będą riksze. SKA

W ramach projektu przebudowano dwa skrzyżowania z wydzieleniem lewoskrętów, położono nowe warstwy i poszerzono jezdnię. Na remontowanym odcinku zbudowano aż siedem zatok autobusowych. Przeprowadzono też modernizację istniejącego systemu odwodnienia i zainstalowano oświetlenie uliczne. - Realizacja tej inwestycji wpłynie korzystnie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyczyni się ona także do zmniejszenia kosztów bieżącego utrzymania związanego z naprawami i remontami cząstkowymi – powiedział Stanisław Bielik, starosta koniński. SKA

reklama

Turystyka w infokiosku Trzy infokioski, w których będzie można znaleźć informacje o bazie turystycznej pojawią się w Koninie. Przewidziana lokalizacja to okolice hotelu Konin, dworca PKP i Urzędu Miejskiego. Podczas minionej sesji radni zadecydowali o przeznaczeniu na to ponad 40 tysięcy złotych.

Urządzenia, z których będzie można się dowiedzieć między innymi o bazie hotelowej, czy gastronomicznej, będą chronione. Infokioski to pierwszy etap prowadzący do budowy centrum informacji turystycznej w Koninie. SKA reklama


4 kurier kryminalny Śmierć pieszego w Wierzbiu i karambol czterech samochodów w Koninie to bilans wydarzeń drogowych na terenie powiatu konińskiego z 6 października.

Na ulicy Przemysłowej w Koninie zderzyły się tego dnia cztery pojazdy: ciągnik siodłowy i trzy osobówki. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na wysokości FUGO, kierowca ciężarowej scanii uderzył nagle w tył osobowego citroena. Ten z kolei zderzył się fordem fiestę, który zatrzymał się na fiacie ducato. Kierowcy

Włamania na Chorzniu W nocy z 30 września na 1 października na konińskim osiedlu Chorzeń doszło do serii włamań do domów, podczas snu domowników.

Poprzez wywiercenie otworów w drzwiach balkonowych i tarasowych, złodzieje przedostali się do środka, skąd zabrali znajdujące się na wierzchu kosztowności. Poszkodowani zorientowali się, że włamano się do ich domu dopiero nad ranem. Policja apeluje do wszystkich, którzy widzieli osoby, bądź sytuacje mogące mieć związek z tymi zdarzeniami. Kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie: tel. 063-247-21-43 lub 063 247 -25- 00. Policja zapewnia anonimowość. Jednocześnie przestrzega przed podobnymi sytuacjami. By zabezpieczyć się przed włamaniem, radzi korzystać z wszystkich zabezpieczeń: alarmów, czy rolet zewnętrznych. Na noc można oświetlić posesję. W przypadku niecodziennych odgłosów dochodzących z domów i podwórka sąsiadów, czy też zauważenia obcych osób obserwujących mieszkania, należy powiadomić policję, dzwoniąc na bezpłatny numer alarmowy 997. SKA

Bójka na korytarzu Powiadomieni przez dyrekcję szkoły, policjanci z komisariatu w Rychwale zatrzymali 14-latka, który podczas przerwy, na korytarzu szkoły kilka razy uderzył w twarz swojego kolegę z klasy i złamał mu nos.

Powodem napaści miały być obraźliwe rysunki kreślone przez pokrzywdzonego chłopca. Policjanci będą dokładnie wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Po zebraniu całości materiału dowodowego, sprawa gimnazjalisty zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. SKA reklama

pojazdów byli trzeźwi. Tylko 30-letnia kobieta kierująca fordem z podejrzeniem złamania kręgu szyjnego została przewieziona do szpitala. Natomiast w Wierzbiu, na terenie gminy Sompolno, zginął 55-letni mężczyzna potrącony przez ciężarówkę. Po godzinie 20.00 mężczyzna wysiadł na przystanku i wszedł na jezdnię zza autobusu. Jadący przeciwnym pasem 27-letni kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił 55-latka. Trzy pojazdy zderzyły się natomiast 30 września po południu na

ulicy Poznańskiej w Koninie. Do zdarzenia doszło po godzinie 18.00, kiedy kierowca BMW jadący ulicą Poznańską w stronę Chorznia, usiłował na wysokości ulicy Hurtowej skręcić w lewo. W czekające na możliwość przecięcia lewego pasa BMW, uderzył z tyłu volkswagen transporter i wypchnął je wprost pod koła nadjeżdżającego z przeciwka opla astry. Choć zdarzeniu towarzyszył duży huk i chrzęst giętej blachy, co sugerowało poważne skutki zderzenia, żaden z kierowców ani pasażerów nie odniósł poważniejszych obrażeń. OLER, SKA

Mobbing w policji Inspektor Paweł Nejman, który dwa lata temu awansował z szefa konińskiej drogówki na Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie został oskarżony przez podwładnych o mobbing.

Do pierwszego konfliktu doszło na samym początku jego urzędowania, kiedy przeniósł dwóch doświadczonych policjantów z drogówki do prewencji. Zbuntowała się część funkcjonariuszy wydziału drogowego, którzy gremialnie poszli na zwolnienia lekarskie. Wszystko odżyło, kiedy 28 września tego roku policjant z wydziału dochodzeniowego usiłował się zastrzelić. Sprawa stanęła na ostrzu noża, kiedy dwa dni późniejszy doszło do prawdziwej tragedii. Oficer dyżurny z 24-letnim stażem w policji, który przyszedł na nocną zmianę, strzelił sobie ze służbowego pistoletu w usta. Mężczyzna żyje, ale jest w ciężkim stanie. Tuż przed podjęciem pracy rozmawiał z komendantem Nejmanem, który miał go nakłaniać do przejścia na emeryturę. Andrzej S. nie chciał jednak tego zrobić, bo ma na utrzymaniu troje dzieci, z reklama

których jedno jest niepełnosprawne. Zdesperowani policjanci oświadczyli, że nie będą pracować z obecnym komendantem. W Gnieźnie zaczęła się kontrola, a Paweł Nejman poszedł na urlop. - Pawła pamiętam jako człowieka bardzo sympatycznego i określenie mobbing nie bardzo do niego pasuje – powiedział nam anonimowo były wysoki funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Konin. - Ale dał się też poznać jako osoba bardzo ambitna. Gniezno to niełatwy teren i tamtejsza komenda nie należała w Wielkopolsce do najlepszych, a Paweł, jak sądzę, chciał to zmienić. Być może stawiał swoim podwładnym zadania, nie patrząc na realne możliwości ich wykonania.

Paweł Najman jest obecnie na urlopie i prawdopodobnie już nie wróci na stanowisko szefa policji w Gnieźnie. OLER

Płonący rurociąg Aż dziewięć jednostek straży pożarnej, wzmocnionych specjalistycznymi odwodami chemicznymi z Poznania, Kalisza i Konina, gasiło pożar w stacji pomp rurociągu naftowego ,,Przyjaźń” w Kleczewie.

Akcję w miejscowości Roztoka przeprowadzono w środę, 30 września, ale... na szczęście były to tylko ćwiczenia. W zgodnej opinii kapitanów Sławomira Brandta (rzecznika komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu) i

Andrzeja Lewandowskiego z konińskiej PSP, ćwiczenia udowodniły konieczność prowadzenia tego typu pozoracji - Z każdych takich akcji wyciągamy wnioski, które pozwalają nam na perfekcyjne działanie w rzeczywistej sytuacji. Ćwiczenia podnoszą nasz kunszt, oswajają z realnym niebezpieczeństwem i uczą współdziałania, rezultatem czego jest ujarzmienie żywiołu stwierdzili. WIK

Fot. W. Kubaszewski

Drogowe nieszczęścia

Pijany ciągnik Za jazdę po pijanemu odpowie 45letni kierowca rolniczego Ursusa oraz kierowca osobówki. Dziewiętnastoletni kierowca Golfa dodatkowo odpowie za spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym.

W Lubstowie policjanci zatrzymali 30 września 45-letniego mieszkańca Koła, który kierował ciągnikiem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu w wydychareklama

nym powietrzu. Natomiast 1 października nad ranem policjanci zatrzymali przy ulicy Torowej w Koninie 19-letniego koninianina, kierującego VW Golfem. Nastolatek uderzył pojazdem w krawędziowy słupek. Był pod wpływem alkoholu. Zatrzymani kierowcy muszą liczyć się z utratą prawa jazdy i odpowiedzialnością karną. SKA


IV rozmaitości

Asfaltem przez pustynię W poniedziałek Artur Lorenc miał jeszcze do pokonania swoim rowerem 400 km do granicy z Mauretanią, za którą jest już Senegal z Dakarem, skąd 24 października wraca samolotem do Polski i Konina.

Gdy wczoraj rozkładałem namiot na piasku, nie sądziłem, że o poranku będzie mokry jak po obfitej ulewie. Przecież w nocy nie padało. Tajemnica wyjaśnia się, gdy wychodzę na zewnątrz: cienka powłoka mgły przetacza się ponad krzewami niczym zawieszo-

linii horyzontu. A do końca jeszcze setki kilometrów pustyni. Nie przejeżdżam już przez wioski. Czasami raz na sto kilometrów pojawia się stacja benzynowa lub restauracja. Budynek długo faluje wówczas w oddali, jakby poruszany podmuchami wiatru, aż wreszcie zaczyna się zbliżać. Zatraca się powoli poczucie rzeczywistości w takiej przestrzeni. Pustynia, pustynia, pustynia. Pewnie wyjdzie na to, że sam nie wiem czego chcę, ale zaczynam chyba tęsknić za

Młodzieżowy świętuje Cykl imprez z okazji ćwierćwiecza Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie zainaugurował festyn, w którym wzięli udział młodzi artyści i ich rodzice.

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie powstał na bazie Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które w roku 1978 powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie. Na terenie ówczesnego województwa nie było w tym okresie placówki oświatowo-wychowawczej, która w sposób profesjonalny prowadziłaby na terenie szkół działalność dydaktyczno-wychowawczą przez aktywne uczestnictwo w kulturze. 25 września w MDK odbył się festyn inaugurujący cykl imprez z okazji jubileuszu. Otwierając spotkanie dyrektor Mirosław Grzanka przywołał także wspomnienia, również z czasów, gdy sam był wychowankiem tej placówki. W części artystycznej uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje talenty wokalne, po czym wzięli udział w konkursach, zabawach reklama

na w powietrzu rzeka i zrasza wszystko dookoła, pozostawiając drobne kropelki wilgoci. Powietrze jest rześkie i daje uczucie chłodu. W sam raz do jazdy.

Coraz częściej mam wrażenie, że cały czas stoję w miejscu, a krajobraz przypomina zawieszony na ścianie nieruchomy obraz. Ustawione co dwa kilometry białe betonowe słupki, na których zmienia się tylko liczba kilometrów, są jedyną oznaką, że cokolwiek w całym otoczeniu ulega zmianie. Daremnie wytężam wzrok, żeby dojrzeć koniec prostej, płaskiej drogi. Ogarnąć można tylko niewielki jej fragment, ułamek zaledwie, cząsteczkę. Próżno wypatrywać jakiejś zmiany na reklama

górami. Marzyła mi się prosta droga bez podjazdów. Oto i ona! Wieje taką nudą, że gdyby nie goniący mnie przez chwilę pies, usnąłbym chyba na rowerze. Już zaczynały mi się zamykać powieki. Po tym spotkaniu wyostrzyła mi się jednak czujność. Nerwowo oglądam się na każdą szeleszczącą na wietrze czarną reklamówkę, upatrując w niej czworonożnego napastnika. Nawet przygotowałem kilka kamieni, które leżą w kasku, zawieszonym na kierownicy. W razie potrzeby jest to mój jedyny środek obronny, nie licząc różnych odgłosów, które można wtedy wyartykułować. Gwieździste niebo podczas nocy na Saharze jest jednak tak magiczne, że nie zamieniłbym tego na nocleg w żadnym hotelu. I żadna liczba gwiazdek mnie nie skusi, bo mój „apartament” ma ich pod dostatkiem. Na czarnym jak smoła niebie iskrzą się intensywnie, jakby miały dodatkowe zasilanie. Droga Mleczna jest tak widoczna, że przypomina oświetloną autostradę i tworzy na niebie szeroka białą łunę. Często zdarza mi się w nocy wychylać głowę z namiotu i spoglądać do góry. Nie znam się na konstelacjach, nie potrafię czytać z gwiazd, ale odnajduję tam coś fascynującego. AR TUR LO RENC

zręcznościowych, i konkursie karaoke. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych była zabawa na trampolinie oraz kolorowe dmuchane zamki i zjeżdżalnie na wolnym powietrzu.

Główne obchody z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Młodzieżowego Domu Kultury odbędą się na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku. OLER


rozmaitości V

czwartek, 8 października 2009 Suk ces ak cji „Przy gar nij zwie rza ka”

One mają już dom

Fasolka z nowym właścicielem

risa. Argento adoptowała Ola Braciszewska z redakcji Głosu Wielkopolskiego, która przyszła zrobić relację z imprezy, a wróciła do domu z niespełna półrocznym kociakiem. Niesamowite szczęście miała roczna Szanta. Piętnaście minut przed końcem akcji suczką zainteresował się pan Paweł z rodzina i wrócił po nią równo o godzinie 18. Należało się jej - spędziła na akcji obydwa dni. Każdy kto adoptował zwierzę dostawał od sponsora, sklepu Aquael Zoo, wyprawkę dla nowego członka rodziny. Dopisali też ludzie dobrej woli, zapełniając kosz karmą dla psów.

Przypominamy, że w konińskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gajowej wciąż czeka prawie dwieście psów i pół setki kotów. Więcej na ten temat na stronie: www.tozkon.webd.pl. OLER

Fot. R. Olejnik

Jeszcze przed rozpoczęciem akcji dwa psy - Karina i Milagros - które pokazał portal internetowy LM.pl, znalazły nowych właścicieli. W sobotę rano ktoś podrzucił do schroniska trzy niespełna miesięczne szczeniaczki, ale na szczęście wszystkie trafiły do nowych domów. Natomiast w sobotę dobrzy ludzie przygarnęli dziesięć psów i cztery koty, a z samego schroniska zabrali kolejnych pięć. Pitę, która trafiła do schroniska w maju, przygarnęła pani Alicja z Bielaw (gmina Kazimierz Biskupi). Suczka będzie teraz miała liczną rodzinę, bo w domu są już trzy psy i trzy koty. Dom znalazła również Fasolka, którą dwa lata temu znaleziono błąkającą się po lesie wraz z młodymi. Szczeniaki znalazły rodziny, ale suczka trafiła do schroniska. W sobotę zamieszkała u pana Jacka ze starego Konina. Rodzinę zyskała również Gruszka, którą podrzucono na Gajową nieco ponad miesiąc temu. Była bardzo wystraszona i pachniała jeszcze domem. Nowy dom ma też Orzech, którego w lipcu tego roku znaleziono przy zwłokach zmarłej właścicielki. W niedzielę zainteresowanie zwierzętami było trochę mniejsze. Nowy dom znalazły dwa psy i trzy koty. Na początku akcji adoptowano psa - Mazgaja. Potem przyszła kolej na kota No-

Pita spędziła w schronisku cztery miesiące. Teraz zamieszka w Bielawach

Fot. R. Olejnik

Fot. R. Olejnik

Kilkanaście bezdomnych do tej pory zwierząt znalazło nowe domu dzięki akcji „Przygarnij zwierzaka, jaka odbywała się w miniony weekend w Centrum Handlowym Ferio.

Funia wciąż czeka, aż ją ktoś pokocha

reklama

Toczenie piłki nosem Na parkiecie sali gimnastycznej zebrały się reprezentacje kilkunastu klas pierwszych. Przebrani w sportowe stroje, przy aplauzie widowni, rywalizowali w tak egzotycznych dyscyplinach jak: toczeniu piłki nosem, „balsamowaniu” mumii papierem toaletowym, czy przenoszeniu - w jak najszybszym czasie – jajka z zasłoniętymi oczami. WIK reklama

Fot. W. Kubaszewski

Zorganizowany 6 października w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie Dzień Pierwszaka obfitowały w niezwykłe emocje. Pierwszoroczni przeszli przez chrzest swoiste „otrzęsiny”, stając się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.


kultura 5

czwartek, 8 października 2009

Sceny dla dorosłych Komedię teatralną z udziałem m.in. Piotra Gąsowskiego i Katarzyny Skrzyneckiej pokaże 28 października Koniński Dom Kultury.

„Sceny dla dorosłych…” to zbiór opowieści rozpisanych na kilkanaście postaci, odgrywanych przez czwórkę aktorów zmieniających w mgnieniu oka kostiumy i peruki. W tym szalonym korowodzie znajdziemy niegrzeczną studentkę przychodzącą do wykładowcy po zaliczenie, zdradzane żony, zakompleksionych mężów i prawdziwych macho. W zabawę emocji i uczuć zostanie wciągnięta także publiczność, która -prowokowana przez aktorów - będzie musiała wykazać się wiedzą z dziedziny ars amandi w poezji, geografii, a nawet... z Biblii. W tej komedii brawurowe aktorstwo, frywolne teksty i zabawne piosenki bawią widzów bez względu na wiek, płeć czy... doświadczenie w „tych sprawach”! Bilety na spektakl kosztują 80 zł.

• Do sprzedania dom w Kołodziejewie (powiat Inowrocław) o pow. 110 m2, 4 pokoje. Duża, słoneczna kuchnia. Poddasze do zagospodarowania. Dom w całości podpiwniczony. Działka ok. 5.000 m2, na której znajdują się dodatkowo 3 budynki gospodarcze. W okolicy szkoła, PKP, PKS, sklepy. Kontakt: 790670684. • Wynajmę pokój jednoosobowy umeblowany w domku jednorodzinnym z niezależnym wejściem z dostępem do kuchni umeblowanej,2 łazienek dla pana pracującego niepalącego. I piętro, 9m2. Cena: 500zł. Tel. 063 243-19-40 lub 509725-540. • Do wynajęcia w Centrum Konina kawalerka 32m2 na V piętrze z wyposażoną kuchnią. Cena: 1200zł +prąd i gaz. Wolne od 15.11.09. Tel. 605566722. • Sprzedam działkę budowlaną na Posadzie: 10 arów. Tel. 693-959-467. • Sprzedam działkę w Szczepidle. Możliwość otrzymania pozwolenia na budowę, wielkość na życzenie. Cena: 3500zł/ar. Tel. 724-573-609. • Sprzedam działkę 3 ary z altaną murowaną, dużo nasadzeń, k. Galerii nad Jeziorem. Kontakt: 0632491742, 662-642921

• EVITA – ANGIELSKI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, business English. Metody dostosowane do potrzeb uczniów. Lekcje w domu ucznia/lektora (Konin i okolice). Tel. 507-050-863. • MMF – JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI/STRONY WWW. Tłumaczenia (przysięgłe, specjalistyczne – techniczne/medyczne i zwykłe, kompleksowa obsługa firm), korekta tekstu, kursy językowe dla firm i klientów indywidualnych, korepetycje, kursy dla dzieci, projektowanie stron WWW. Z dojazdem do klienta. Bardzo konkurencyjne ceny!!! ul. Pionierów 61, 62-510 Konin tel. 605075377; www.tlumaczenie24.com; biuro@tlumaczenie24.com • Udzielę korepetycji z j. angielskiego w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum. Odrabianie lekcji, pomoc w przygotowaniu do bieżących lekcji, nadrabianie zaległości, gramatyka. Możliwość dojazdu do ucznia. Cena: 15zł/60min. Tel. 726-210-694. • oferuję profesjonalne korepetycje z języka niemieckiego; przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego, naukę od podstaw, pisanie prac kontrolnych, tłumaczenia. Bogata paleta materiałów dydaktycznych. Możliwość dojazdu do ucznia. Tel. 697-805-818.

• Kancelaria Odszkodowawcza z Poznania poszukuje osób na stanowisko DORADCA KLIENTA. Zakres obowiązków: pozyskiwanie oraz obsługa klientów. Atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość rozwoju zawodowego. CV na adres: rekrutacja@compensata.pl. Tel. 603-22-21-72. • Poszukuję opiekunki do dwójki

dzieci (3 lata i 9 miesięcy). Praca od 7 do 15, pn.- pt. na ul. Topazowej. Mile widziane osoby z okolic Starego Konina. Praca od listopada. Tel. 516-230-907. • Przyjmę pracownika do obsługi stacji paliw z okolic Kleczewa, Ślesina. e-mail: biuro@tank-rom.pl. Tel. 063-270-10-47. • Przyjmę do pacy na stanowisko: blacharz samochodowy! Więcej informacji pod nr. tel. 601 881 148. • Salon fryzjersko - kosmetyczny zatrudni na dobrych warunkach wykwalifikowaną kosmetyczkę z doświadczeniem zawodowym. Tel. 501-190-607.

• Sprzedam Renalut Master 2002r, poj. 2.2 diesiel, przebieg: 150tyś. Cena: 17 500zł, Kontakt: 787-172-766. • Sprzedam: Mercedes C180 1993r, benz.+LPG, sedan, przebieg: 243000, Alufelgi, sz-d, radio. Ubezpieczony, opłacony. Cena: 6700zł. Tel. 721-627-633. • Sprzedam Renault Clio II 2000r 1,2 benzyna, el. Szyby, poduszka powietrzna, c.z. na pilota,sz-d, elektryczna regulacja świateł, blokada skrzyni biegów, immobilizer, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka. 3 drzwi. Auto w stanie idealnym. Cena: 8500zł. Tel. 880-416-240. • Sprzedam: VW Passat 1993r, 1,8 bezn+LPG, sedan, czerwony metalik, wspomaganie kierownicy, el. szyberdach, centralny zamek, autoalarm, automat. Cena: 1700zł (do uzg.) Tel. 723-508-475.

• Sprzedam płytę główną: Asus P5GD1 + procesor Intel Celeron D351 3200Mhz. Cena 140zł.Wszystko sprawnie działa! Kontakt: 785-122-024, gg 8379090. • Sprzedam XBOX 360 Premium, 1 miesięczny, przerobiony, 2 pady, cały zestaw praktycznie nowy, 20 gier w zestawie większość nowe hity. Cena 800zł. Tel.665416-958 gg.9475003. • Sprzedam pendrive: 16GB nowy nie używany w skórzanej obudowie. Polecam tel. 665304555. • Sprzedam drukarkę epson DX 7450, nowe tusze w komplecie. Cena; 100zł. Kontakt: 697-464-398, hades450@wp.pl, gg: 4912001.

• Stylizacja paznokci metodą żelową za 30 zł. Posiadam certyfikat ukończenia kursu stylizacji paznokci. Zapraszam V oś. Kontakt: 603-193-156. • Sprzedam Solarium Miami sun, Lampy 160 i 100 w dobrym stanie do użytku. Cena: 2000 zł Budzisław Kościelny. Tel. 663-766-005. • Sprzedam tuje żywopłotowe. Wysokość: 80 cm, większa ilość od 3 zł /szt.. Tel. 601-735-210. • Sprzedam miejsce na giełdzie w dobrym punkcie w Koninie. Tel. 508-165305. • Sprzedam kiosk w Starym Koninie przy przystanku MZK. Kiosk jest wyposażony w lodówkę, z możliwością sprzedaży art. spoż. Cena:1600zł. Tel. 605-610-162.


6 informator ááá TELEFONY ALARMOWE

Żart z saksofonem Cechą charakterystyczną Jana Ptaszyna Wróblewskiego jest upodobanie do żartu muzycznego, dla którego potrafi połączyć uśmiech i przymrużenie oka ze sztuką najwyższego lotu. Dobrym przykładem może być zespół Ultradycyjne Duo Tartanus - Wróblewski, stworzony z bandżystą i wokalistą Pawłem Tartanusem. Jan Ptaszyn – Wróblewski to żywa legenda polskiego jazzu: saksofonista, kompozytor, aranżer, publicysta, dziennikarz radiowy. Paweł Tartanus rozpoczął karierę instrumentalisty jazzowego w roku 1972, grając w zespole Gold Washboard. Odniósł z nim swój pierwszy sukces, zdobywając zespołową Złotą Tarkę na festiwalu Old Jazz Meeting '74. Ko-

lejne lata jego kariery to okresy współpracy z czołowymi zespołami polskiego jazzu tradycyjnego: Swing Workshop, Hagaw, Prowizorka Jazz Band, Jazz Makers. Obecnie współpracuje na stałe z zespołem Old Times. Dom Kultury Oskard, 14 listopada, godz. 19.00, wstęp: 30 złotych.

w godz. 15.00-17.00, tel. 0-63 243-83-00

Pogotowie Ratunkowe 999, 0-63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

Bezdomność

POMOC MEDYCZNA

Dzieci

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Wyszyńskiego 1, tel. 0-63 240-40-00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 0-63 242-3471

POGOTOWIA Ciepłownicze 0-63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 0-63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 0-63 243-37-11, 502-167-765

Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 063 244-52-95

Narkotyki

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00, soboty w godz. 9.0013.00, tel. 0-63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Rodzina

TELEFONY ZAUFANIA Alkoholizm:

Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-20.00, tel. 0-63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od poniedziałku do piątku w godz. 8.0020.00, tel. 0-63 243-67-67 

Fot. ARCHIWUM

Na koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego (saksofony tenorowy i barytonowy) z Pawłem Tartanusem (banjo, śpiew) zaprasza w listopadzie Dom Kultury Oskard.

TELEFONY ALARMOWE

Le gen dar ny pro fe sor ka ba re tu na miej skich de skach

Amazonki

Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 0-63 242-62-32 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 0-63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 anonim@konin.policja.gov.pl Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl KMP w Koninie

Co się dzieje, panie Zenonie? ááá PLACÓWKI KULTURALNE I MUZEA Warto przyjść na Laskowika. Warto przyjść, bo jak sugeruje jedna ze zwrotek: „Jeśli ktoś z Państwa nie znajdzie słów, by komuś nasz program streścić w ogóle, niech się nie martwi, bo my co rusz, zmieniamy wszystko poza tytułem!”.

Ekipa pod Wodzem Zenonem prezentuje program ruchomy. Prawie tak ruchomy jak telewizyjne obrazki i pomysły rządzących krajem. Realia się zmieniają i teksty się zmieniają. Nierealnie ten sam pozostaje jedynie kabaret, a w nim Zenon Laskowik. Występy Kabareciarni to nieustannie zmieniający się repertuar pod tytułem: „Co się dzieje,

co się dzieje…” Wiecznie premierowe przedsięwzięcie, które w krzywym zwierciadle pokazuje jeszcze bardziej krzywą rzeczywistość. W kabarecie Laskowika bywa ona całkiem śmieszna. Na program składają się skecze, monologi i piosenki. Laskowik i Kabareciarnia zaprezentują go 25 października 2009, o godz. 19.00 w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury. To kolejne po estradowym zmartwychwstaniu widowisko tego artysty, które zostanie zaprezentowane na miejskiej scenie. Sprzedaż biletów w cenie 50 zł: impresariat@kdkkonin.pl, tel. 63 211 31 30 w. 29.

n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 0-63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00, soboty w godz. 10.00-14.00, tel. 0-63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00–15.00, wtorki i środy w godz. 12.00 – 17.00 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, 063 242 39 40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, 063 211 31 30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, 063 243 77 17, 063 247 34 18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, 063 243 86 24

Aktorka i pisarka Gdzie: Świetlica w Starym Mieście Kiedy: 9 października, godzina 18.30 Wstęp: Wolny Krystyna Sienkiewicz - popularna aktorka komediowa i artystka kabaretowa, wszechstronnie utalentowana: od malarstwa, po hafty aż po pisanie. O swojej twórczości opowie w Starym Mieście.

ááá BIBLIOTEKI

Nasi patronowie Gdzie: Kazimierz Biskupi Kiedy: 11 października, godzina 14.00 Wstęp: Wolny Na placu przed kościołem parafialnym będzie można zobaczyć przedstawienie „Nasi patronowie” o pięciu braciach męczennikach.

Michał Bajor zaprezentuje piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty, które są na jego najnowszej płycie.

Głosy dla hospicjów Gdzie: Licheń, bazylika Kiedy: 10 października Wstęp: Wolny Obchody światowego dnia opieki paliatywnej i hospicjów: 16.00 - Msza, bazylika górna 17.00 - Koncert w kaplicy Trójcy Świętej - bazylika dolna. Wystąpi zespół Przyjaciele Świętego Franciszka

REDAKCJA:

BIURO REKLAMY:

WYDAWCA

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

Bajor: Grechuta i Kofta Gdzie: Koniński Dom Kultury Kiedy: 9 października, godzina 19.00 Wstęp: 40 złotych

Kurier Koniński Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY Robert Olejnik

n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10.00-16.00, soboty w godz. 10.00-15.00, niedziele w godz. 12.00-16.00, czynne w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 0-63 242-75-99. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne codziennie w godz. 10.00-18.00, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 063 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10.0018.00

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8.00-13.00, tel. 0-63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9.00 – 18.00, czwartki w godz. 12.00-15.00, soboty w godz. 10.0014.00, w dniu 24.12 w godz. 9:0013:00, 27.12 – nieczynna, 31.12 w godz. 9.00-13.00 n Wypożyczalnia „książki mówionej” płyt i kaset, ul. Dworcowa 13, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-16.00 n Czytelnia i sala internetowa, ul. Dworcowa 13, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.0018.00, czwartki w godz. 10.00-15.00, soboty w godz. 10.00-14.00 n Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-18.00, czwartki w godz. 10.00-15.00, soboty w godz. 10.00-14.00

n Filia dla dzieci i młodzież, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18.00, wtorki w godz. 9.0015.30 n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18.00, wtorki w godz. 9.30-15.30, czwartki w godz. 12.0015.30 n Filia nr 6, ul. Benesza 1, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00-17.40, wtorki w godz. 9.3015.00, czwartki w godz. 12.00-15.00 n Filia nr 7, ul. Sosnowa 16, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.00-18.00, wtorki w godz. 9.30-15.00, czwartki w godz. 12.0015.00 n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9.0018.00, wtorki i piątki w godz. 7.3015.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.45-16.45 i wtorki w godz. 9.00-15.00 n Filia nr 11, Cukrownia Gosławic ul. Cukrownicza 4, czynna we wtorki i piątki w godz. 11.00-17.00


sport 7

czwartek, 8 października 2009

Koszykarki Co dalej z Górnikiem? na sto... trzy KS Avans Gór nik Ko nin – CKS Zdrój Cie cho ci nek 2:3 (2:1)

Zaskakująca i rozczarowująca porażka, jaką Górnik zafundował nam w dziewiątej kolejce, jest oczywistym dowodem na to, że w naszej piłce dzieje się źle. Zwiastunem tego stanu były już ostatnie spotkania, które zamknęliśmy dwiema porażkami i remisem. Szkoda, że nikt nie wyciągnął z tego wniosków.

Do sobotniego spotkania z zespołem zajmującym w tabeli 12. miejsce (Górnik czwarte) przystępowaliśmy z wielkimi nadziejami. Przede wszystkim liczyliśmy na to, że wreszcie odniesiemy cenne, trzypunktowe zwycięstwo. Pomóc w tym miała także skomplikowana sytuacja personalna w drużynie Zdroju, z której - po ostatniej porażce z Calisią - ustąpił dotychczasowy trener i zmienił się kapitan zespołu. I początkowo wszystko wskazywało na to, że te nadzieje się spełnią. Pierwszą bramkę strzeliliśmy bowiem już w dziewiątej minucie (Arkadiusz Bajerski z rzutu wolnego), a kolejne wydawały się tylko kwestią czasu. Graliśmy szybką, urozmaicona piłkę, choć

Tabela III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej po dzewięciu kolejkach:

piłkarze Zdroju odpowiadali niebezpiecznymi kontrami. Ukoronowaniem tego dobrego okresu gry był gol debiutanta Filipa Raczkowskiego, zdobyty w 31. minucie. Było 2:0 i nic nie zapowiadało najgorszego. Ale minęło zaledwie pięć minut i kapitalnym strzałem popisał się Marcus da Silva - najlepszy zawodnik drużyny z Ciechocinka. Najważniejsze jednak, że na przerwę schodziliśmy z przewagą jednej bramki i - jak się wydawało - większą chęcią do gry. Drogą połowę rozpoczęły groźne rzuty wolne zawodników z Ciechocinka, na szczęście nie zamienione na bramkę. Odpowiedzieliśmy szybkimi rajdami, ale widać było, że goście za wszelką cenę dążą do wyrównania. Ich zdecydowane ataki uwieńczone zostały powodzeniem w 78. minucie. I wreszcie nadeszła 83. minuta, w której sędzia z Bydgoszczy podyktował wątpliwy rzut karny. Bezbłędnie wykorzystał go da Silva i całe spotkanie przegraliśmy 2:3.

1. MKS Polonia-Redos Nowy Tomyśl 25 28-9 2. MGLKS Victoria Koronowo 24 30-9 3. WKP Włocłavia Włocławek 21 16-4 4. KS Wda Świecie 18 16-10 5. SKS Unia Swarzędz 17 22-13 6. KS Avans Górnik Konin 16 16-11 7. KS Polonia 1912 Leszno 12 13-19 8. RKS Lech Rypin 11 12-13 9. KP Calisia Kalisz 10 15-12 10. CKS Zdrój Ciechocinek 10 14-18 11. MKS Sapa Lubuszanin Trzcianka 8 11-14 12. IKS Goplania Inowrocław 7 8-15 13. MKS Sparta Oborniki 7 10-21 14. KS Notecianka Pakość 7 11-23 15. KS Mieszko Gniezno 7 7-23 16. KS Legia Chełmża 4 8-23

WIK

Pięciolatek przy szachownicy W pierwszy weekend października młodzi zawodnicy UKS Smecz Konin rozpoczęli szachową jesień. W rozegranym w Koninie V festiwalu szachowym dla juniorów wzięło udział 34 zawodników w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik, Denis Stolarski, skończył... pięć lat.

Bardzo udany start zanotowali zawodnicy Konińskiego Klubu Szermierczego, uczestniczący w Mistrzostwach Szkół Województwa Wielkopolskiego w szabli dziewcząt i chłopców rozegranych 2 października w Śremie. Zarówno w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjów nie mieli sobie równych

czewski (KTS-W Kalisz). W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Weronika Momot z UKS Smecz Konin (juniorki do lat 10), Nikola Królak z Gambitu Ślesin (juniorki do lat 14), Maciej Adamczewski z KTS-W Kalisz (juniorzy do lat 10), Piotr Majas z KTS-W Kalisz (juniorzy do lat 14) i Sebastian Przerwa z UKS Smecz Konin (juniorzy do lat 18). Zawody zostały rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, gdzie toczyły się rozgrywki, UKS Smecz Konin i Urząd Miejski. WIK

Fot. ARCHIWUM

Oprócz gospodarzy w zawodach wystartowali także zawodnicy z Poznania, Kalisza, Ślesina i Kościelca. Najlepszym okazał się Piotr Majas z KTS-W Kalisz, który dodatkową punktacją wyprzedził Piotra Śnihura (UKS Smecz Konin). Na trzeciej pozycji uplasował się tegoroczny reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy Maciej Adam-

Podium dla Konina

W szabli dziewcząt (gimnazja) na podium stanęły tylko reprezentantki Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum nr 6 w Koninie. Pierwsze miejsce zajęła Gabriela Drygała przed Adrianną Konon, a trzecim podzieliły się Sara Ciesielska i Daria Kamińska. Identyczny wynik osiągnęli chłopcy. Mistrzostwa wygrali: Adam Janasik, Damian Zioła oraz Piotr Dynowski (Gimnazjum nr 5) i Artur Staszak W kategorii szkół podstawowych (dziewczęta) zwyciężyła co prawda Kinga Cołta reprezentująca Szkołę Podstawową nr 54 w Poznaniu, ale pozostałe miejsca przypadły naszym zawodniczkom: Katarzynie Kaczmarek (SP 8), Weronice Orczyk (SP 15) i Oliwi Robak (SP 12). W szabli chłopców po pierwsze miejsce także sięgnął zawodnik z Poznania (Bartosz Grześkowiak z SP nr 42), ale już drugie i trzecie wywalczyli koninianie: Adam Rychlewski (SP 4) i Jakub Burda (SP 12). WIK

Golf pod Wrocławiem Tym razem aż pod Wrocław pojechali nasi golfiści, by rozegrać turniej wyjazdowy Konińskiego Klubu Golfowego.

Turniej odbył się w niedzielę, 4 października, na 18-dołkowym polu golfowym „Gradi Golf Club” w Brzeźnie pod Wrocławiem. W klasyfikacji brutto puchar zdobył Piotr Zbyszewski

(83), drugie miejsce ex aequo zajęli Kazimierz i Andrzej Lipińscy (po 90). Najlepszy wynik pola wynosi 71 uderzeń. W klasyfikacji netto puchar zdobył Ignacy Kodym (60), drugie Kazimierz Lipiński (66), a trzecie Piotr Zbyszewski (71). W turnieju wzięło udział dziesięciu golfistów, którzy jednogłośnie

uznali, że mieli okazję zagrać na jednym z najpiękniejszych pól w Polsce, położonym częściowo w parku, otaczającym zespół pałacowy. Dołki o długości nawet 500 metrów są trudne, o różnym ukształtowaniu terenu, bogate w liczne oczka wodne i inne naturalne przeszkody. WIK

Aż 103 punkty zdobyły koszykarki MKS PWSZ KON-BET Konin w rozegranym w niedzielę inauguracyjnym spotkaniu z drużyną AZS II PWSZ z Gorzowa Wielkopolskiego. Rywalki stać było jedynie na wrzucenie nam 74 punktów.

W meczu zagrały: Paulina Misiek (28 punktów), Katarzyna Motyl (23), Karolina Kaczmarek (12), Agata Rafałowicz (11), Aneta Maciejewska (10), Patrycja Mazurczak (6), Hanna Steciuk

(5), Karolina Budeń (4) i Marta Libertowska (4). Następne spotkanie, 11 października, gramy na wyjeździe z zespołem KS Piaseczno. W tegorocznych rozgrywkach, na różnych szczeblach - od młodzików po seniorki - uczestniczyć będzie aż dziewięć naszych zespołów. Uroczysta prezentacja połączona z oficjalnym otwarciem nowego sezonu odbyła się przez meczem. WIK

PIŁKA NOŻNA III liga: 10 października, godz. 15.00 Avans Górnik Konin - Unia Swarzędz IV liga: 10 października, godz. 16.00 Victoria Września - Sokół Kleczew Piłka nożna kobiet 10 października

KKPK Medyk Konin - RTP Unia Racibórz PIŁKA RĘCZNA 11 października Start Konin - Olimp Jeżewo KOSZYKÓWKA 11 października, godz. 14.00 KS Piaseczno - MKS PWSZ KON-BET Konin

reklama

Regulamin promocji „Wytnij kupon - tankuj taniej!” Organizatorem promocji jest Domator Plus Sp. z o.o. w Koninie właściciel stacji BP Promocja polega na otrzymaniu przez Klienta rabatu na zakup paliwa na stacji BP w Koninie. Do zakupu paliwa uprawniona jest osoba, która wytnie z Kuriera Konińskiego kupon promocyjny stacji BP. Kupon promocyjny obowiązuje: na stacji wskazanej na kuponie na określony rodzaj paliwa wskazany na kuponie w czasie wskazanym na kuponie Wysokość rabatu kwotowo określany jest na stacji BP w Koninie na której kupon obowiązuje. Ważne są tylko kupony wycięte z Kuriera Konińskiego. Klient po otrzymaniu rabatu na zakup paliwa oddaje kupon kasjerowi. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi na zakup paliwa. Jeden kupon uprawnia do jednego tankowania z rabatem.


8 wspomnienia Ko niń skich wspo mnień część trze cia

Poplątane drogi Wprawdzie poprzedni odcinek wspomnień o historii nowego Konina zakończyliśmy na roku 1976, ale warto jeszcze raz cofnąć się w czasie, by chociaż z grubsza przypomnieć, jak ponad pół wieku temu wyglądał przejazd przez miasto.

Wjeżdżający do starego Konina od strony Warszawy, Kalisza lub Zagórowa musieli przeciąć skrzyżowanie (obecnie rondo) przed kościołem ewangelickim na starówce. Potem jechało się całą długością 3 Maja (zwaną zresztą wcześniej adekwatnie do swoich rozmiarów - Długą) aż do dużego rynku, a po przejechaniu zachodnią pierzeją Placu Wolności wjeżdżało się na drewniany most na Warcie, który stał w miejscu dzisiejszej kładki dla pieszych. Dalej ciągnęła się ulica Wojska Polskiego, a z niej wjeżdżało się prosto na żelazny most (noszący dzisiaj imię marszałka Józefa Piłsudskiego), który został w tym miejscu postawiony w 1932 roku. Za mostem droga prowadziła dalej na północ do Czarkowa (tak nazywała się wieś, w miejscu której powstał nowy Konin) i w okolicy dzisiejszych świateł na skrzyżowaniu Dworcowej i Poznańskiej rozchodziła się w trzech kierunkach, z których przejeżdżających przez Konin interesowały jedynie dwa, bowiem ulica Dworcowa prowadziła tylko, jak sama nazwa wskazuje, do dworca kolejowego. W lewo (tak jak dzisiaj) skręcało się na Poznań, natomiast jadący na północ, do Bydgoszczy, Torunia czy Gdańska, jechali pod górę ulicą Bydgoską. Tutaj skręcali tez podróżni chcący dotrzeć do Kramska i położonych dalej miejscowości: Sompolna, Izbicy, Brześcia Kujawskiego i Włocławka. Ci musieli skręcić w prawo na skrzyżowaniu Bydgoskiej z ulicą Kramską, bo tak nazywano wschodni odcinek dzisiejszych Alei 1 Maja. Przypomnę tylko, że skrzyżowanie wzmiankowanych dróg znajdowało się na wysokości Domu Kultury Oskard (nieco bardziej na wschód). Dalsza podróż w stronę Kramska wiodła dalej prostą drogą ocienioną czereśniami i nie

Fot. S. Koszal

Przemysłowej nie było

Tak wyglądał pierwszy dworzec kolejowy w Koninie, zburzony w połowie lat siedemdziesiątych.

Pierwszy wiadukt

krzyżowała się z ulica Przemysłową, bo tej w latach pięćdziesiątych jeszcze nie było, a więc nie było i wiaduktu nad torami.

Pierwszy istotna zmiana w tym układzie komunikacyjnym miasta nastąpiła w 1952 roku, kiedy to oddano do użytku nowy most na Warcie, który kierowcom jadącym tranzytem pozwalał omijać ciasne uliczki starego Konina. Przez osiem lat Konin miał dwa mosty drogowe na rzece, aż w roku 1960 stary drewniany most rozebrano i postawiono w jego miejsce betonową kładkę, która właśnie dożywa swoich ostatnich dni. Rok później zmodernizowano drogę do Pątnowa i postawiono pierwszy w Koninie wiadukt kolejowy. O braku wyobraźni ówczesnych planistów świadczy fakt, że nie pozostawili wówczas tunelu pod nasypem, który by pozwolił bezkolizyjnie przejeżdżać na drugą stronę ulicy Przemysłowej, jak to dzieje się dzisiaj w miejscu połączenia ulic Kolejowej i 11 Listopada. Wprawdzie wtedy nie było dokąd jechać dalej, bo pierwsze bloki piątego osiedla zaczęto budować dopiero w roku 1965, ale chyba wiedziano o tym tych kilka lat wcześniej. Na drugi wiadukt - nazwany Briańskim - koninianie czekali do 1983 roku, a wcześniej funkcjonował w tym miejscu, na ulicy Kleczewskiej, przejazd kolejowy. Skoro już o przejazdach kolejowych mowa, warto przypomnieć jeszcze jeden, kompletnie już zapomniany, którym jechało się z Niesłusza do Kurowa, a znajdował się on za dzisiejszym budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego. Pozostał po nim jedynie niewielki ceglany przyczółek i niezbyt bezpieczne dzikie przejście.

Bydgoską do Rudzicy Skoro już przy obecnych Alejach 1 Maja jesteśmy, warto przypomnieć, że ich zachodni odcinek, od skrzyżowania z ulicą Bydgoską, nazywany był ulicą Polną, która za skrzyżowaniem z Dworcową nie biegła dalej prosto, jak to jest dzisiaj, tylko łagodnie skręcała na południowy zachód. Wróćmy jednak do głównej arterii komunikacyjnej Czarkowa, a więc Bydgoskiej, która przecinała tory kolejowe w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj wjeżdża się na ulicę Torową, i dochodziła wówczas aż do skrzyżowania z ulicą Okólną, bo - przypomnijmy - ulicy Przemysłowej z wiaduktem nad torami jeszcze wtedy nie było. Dalej droga ta prowadziła do Rudzicy, a jej dawny przebieg najlepiej widać na mapach, gdzie tworzy idealną linię prostą od ulicy Poznańskiej poczynając.

jazd. Trzy lata później otwarto obwodnicę do Starego Miasta, dzisiejszą ulicę Europejską, wówczas nazwaną Objazdową. W latach siedemdziesiątych pojawiły się na konińskich skrzyżowaniach sygnalizacje świetlne. Pierwsza na największym skrzyżowaniu Alei 1 Maja z Dworcową w 1973 roku, a dopiero cztery lata później na Kleczewskiej i 1 Maja (maj 1977), skrzyżowaniu Przemysłowej z 1 Maja i XX-lecia PRL (obecnie Wyszyńskiego) w październiku 1977 oraz skrzyżowaniu Poznańskiej i Przemysłowej (kwiecień 1978).

Rondo na „rondzie” Warto jeszcze wspomnieć, że w maju 1974 roku otworzono linię kolejową do Kazimierza Biskupiego, którą latem jeździło się do Pątnowa nad jezioro. Wtedy tez przedłużono tunel do peronu czwartego, z którego odchodziły pociągi w tym kierunku. W 1979 roku powstała kładka nad ulicą Torową pozwalająca przejść z Kolejo-

wej na Chopina, choć do dzisiaj liczba osób z niej korzystających nie jest zbyt imponująca, a w roku 1993 doszło na niej do serii napadów na kobiety Lata dziewięćdziesiąte to zupełnie inna już epoka, ale z licznych inwestycji drogowych przypomnimy tylko jedną: budowę w roku 1998 pierwszego w Koninie ronda na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Przemysłowej i 1 Maja. Powstało ono w miejscu skrzyżowania przez lata całe nazywanego - nie wiedzieć czemu - rondem (Karykowskiego - od nazwiska projektanta), czego śladem jest choćby nazwa znajdującego się przy nim pawilonu handlowego Rondo lub hali sportowej Rondo. RO BERT OLEJ NIK

PS. Przy pisaniu tego i poprzednich tekstów o historii Konina bardzo pomocne mi było „Kalendarium konińskie. Wiek XX” Zygmunta Kowalczykiewicza, którego lekturę wszystkim zainteresowanym tematem gorąco polecam.

Skrzyżowanie jeszcze jednopasmowej wtedy ulicy Dworcowej z Alejami 1 Maja. Po lewej widoczny pawilon Barbórka, przeniesiony po zakończeniu budowy Domów Towarowych „Centrum” na piąte osiedle.

Pod koniec lat sześćdziesiątych zaczęto budować drugi pas jezdni, a więc i dodatkowe mosty na Warcie i kanale Ulgi, ale dopiero w połowie lat osiemdziesiątych pociągnięto go dalej, od nowego mostu na Warcie do ulicy Kolskiej. W 1985 roku powstał też nowy, ślimakowy zjazd z trasy Warszawskiej w ulicę Grunwaldzką i takiż wy-

Fot. ARCHIWUM

Fot. ARCHIWUM

Budowali mosty

Skrzyżowanie Dworcowej z Poznańską. Za uczestnikami pierwszomajowego pochodu widać słynną Czarną Mańkę.

Kurier Koninski nr 35  

Kolejny odcinek wspomnień o początkach nowego Konina przeczytać można na ostatniej stronie najnowszego numeru Kuriera Konińskiego. Tam też b...