Page 1

n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

NR 164

l

ROK VI

l

CZWARTEK 24 PAŹDZIERNIKA 2013

l

ISSN 1689-9563

Uzbroją Międzylesie Co dalej z koalicją? Jak poinformował portal LM.pl, w czerwcu 2015 roku będzie gotowa strefa inwestycyjna w Międzylesiu. Władze Konina przygotowują też strategię rozwoju miasta, a wspólnie z samorządem powiatu – projekt aglomeracji konińskiej.

Nowe drogi, budowa kanalizacji oraz podłączenie energii i gazu. Za pół roku rozpocznie się uzbrajanie terenów inwestycyjnych na Międzylesiu. Ich przygotowanie kosztować będzie około 15 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel aż 13 mln zł z unijnej kasy. W strefie wydzielonych zostanie szesnaście działek, z czego siedem na reklama

usługi, a reszta na działalność przemysłową. Zdaniem Elżbiety Tylus-Dembińskiej, naczelnika wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego w Koni nie, przy ta kim przygotowa niu strefy pozyskanie inwestorów nie będzie trudne. DOK. NA STR. 2

- Była szansa na duża zmianę, ale kandydat platformy przegrał wybory, miasto nie wykorzystało swojej szansy – powiedział o dotychczasowej kadencji władz miasta wojewoda Piotr Florek po wyborach nowych władz powiatowych Platformy Obywatelskiej.

- To były kolejne zmarnowane lata – dodał. - Do koalicji nic się nie działo. Takie jest moje odczucie. Jest jednak szansa, że uda się tę dynamikę poprawić – mówił dalej wojewoda. Po słowach wojewody sytuację starał się ratować Tomasz Nowak, poseł i nowo wybrany przewodniczący PO w powiecie konińskim, który zaledwie rok temu wywalczył koalicję z SLD i obecnym prezydentem Ko ni na Jó ze fem Nowic kim, wprowadzając do władz miasta Sławomira Lorka. - Na specjalnej konferencji przedstawimy, co udało się osiągnąć przez rok koalicji PO-SLD – zadeklarował Tomasz Nowak. reklama

Awaria wodociągu Do poważnej awarii wodociągu doszło w poniedziałek późnym wieczorem na ulicy Paderewskiego w Koninie, poinformował portal LM. pl.

Józef Nowicki, prezydent Konina, zareagował na wypowiedzi Piotra Florka rozesłanym do mediów oświad cze niem. - Pan woje wo da swoją wypowiedzią zanegował niewątpliwe osiągnięcia własnego środowiska politycznego w tej kadencji, również te z okresu, kiedy Platforma Obywatelska pozostawała w mieście w opozycji wobec prezydenta – gdyż wiele ważnych spraw i problemów udało się wówczas rozwią zać dzię ki do raź nym po ro zu mieniom – napisał. Józef Nowicki zadeklarował, że uczyni wszystko, by ta koalicja trwała nadal.

Jak się okazało, pękła rura głównego wodociągu w okolicach ul. Paderewskiego i Torowej, co spowodowało spadek ciśnienia wody w kranach w całym mieście. Na miejscu pojawiły się ekipy konińskiego PWiK. Policjanci musieli zamknąć odcinek ul. Paderewskiego od ronda WOŚP do skrzyżowania z ul. Przemysłową. – Zablokowana jest jedna nitka jezdni i nie wiadomo, czy nie zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. To poważna awaria magistrali – mówił Marcin Jankowski, rzecznik konińskiej policji. Po kilku godzinach, ul. Paderewskiego została odblokowana i ruch odbywał się już normalnie. Normalne ciśnienie przywrócono jeszcze przed godziną 22.00. We wtorek od rana ekipy łatały dziurę w rurze. SKA

DOK. NA STR. 2

Film ilustrujący tę informację można obejrzeć na www.LM.pl/tv.

Korki na mostach Jeszcze do 30 października potrwają utrudnienia na dwóch konińskiej mostach na Warcie.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych miasto zdecydowało się na podjęcie prac remontowych (wymiana i naprawa dylatacji bitumicznych) jednocześnie na obu konińskich przeprawach przez Wartę. Od 21 października całkowicie zamknięty jest jeden pas ruchu na moście Piłsudskiego oraz na moście nad Wartą i sąsiadującym z nim wiadukcie. Ruch odbywa się przeciwległym pasem. Natomiast na Trasie Bursztynowej wyłączony został jeden pas ruchu nad ul. Nadrzeczną. Utrudnienia potrwają do 30 października. ABRA reklama


2 Aktualności

Czekali na śmierć

Briański na Wszystkich Świętych

Fot. R. Olejnik

W miniony weekend dwaj młodzi koninianie próbowali popełnić samobójstwo. Policjantom udało się ich uratować.

Na 30 października planowane jest otwarcie wiaduktu Briańskiego. Kierowcy są zachwyceni, ale niektórzy już dostrzegają mankamenty nowego obiektu.

musi robić, a tu łapię świeże powietrze. Nie przeszkadzam robotnikom, a czasem ich podpytuję, co robią. Wiadukt jest ładny, ale nie podoba mi się że odcinek do skrzyżowania z Alejami nie jest zrobiony. Powinien też być wylany nowy asfalt, zrobiony chodnik, a nie takie dziadostwo. Jak to wygląda? - pytał. Prezydent Józef Nowicki przyznał, że przebudowa nie obejmuje wymiany chodnika na skrzyżowaniu ulicy Kleczewskiej z Alejami 1 Maja. – Zapewniam, że ten odcinek zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Kapitalny remont chodnika planujemy na przyszły rok – poinformował Józef Nowicki.

Roboty budowlanego dobiegają końca. Wiadukt Briański został zamknięty pod koniec czerwca 2012 roku. Jego otwarcie dla ruchu planowane jest na środę, 30 października, na dwa dni przed dniem Wszystkich Świętych. Remont jako taki w zasadzie się zakończył. - Nie planujemy zmiany nazwy – powiedział także Józef Nowicki. Wprost przeciwnie. W mieście poszukiwany jest obiekt, który można by nazwać na cześć innego miasta partnerskiego Czerniowiec (Ukraina), z którym Konin ma bardzo ożywione kontakty.

Tymczasem na wiadukcie pojawiają się już pierwsi zwiedzający. – Nie możemy się doczekać aż otworzą Briański. Musimy teraz objeżdżać pół miasta i byliśmy ciekawi, na jakim etapie są prace – tłumaczył jeden z napotkanych rowerzystów. Są też tacy, którzy podziwiają nowy wiadukt, ale już widzą jego mankamenty. – Brakuje ścieżki rowerowej, a barierki są moim zdaniem zbyt szerokie i zabierają miejsce pieszym – mówił starszy koninianin. - Przychodzę na budowę od początku. Człowiek na emeryturze coś

Uzbroją Międzylesie

prawnicy oraz bankowcy i doradcy fi nan sowi dysku towa li rów nież o przyszłości subregionu konińskiego. – Mamy słabą pozycję przetargową. Potrzeba wysiłku i umiejętności na wy ko rzy sta nie szan sy po zy ska nia środ ków ze wnętrz nych na roz wój miasta – mówił jeden z przedsiębiorców. Pre zy dent Jó zef Nowic ki podkreślił, że temu właśnie ma służyć strategia rozwoju Konina przygotowywana na lata 2014-2022.

Zdaniem prezydenta, wypowiedź wojewody wskazuje na to, że być może chce on kandydować na stanowisko prezydenta Konina, obawiając się, że zapowiadana przez premiera Donalda Tuska „głęboka rekonstrukcja rządu i administracji rządowej” dotknie również jego.

ABRA

SKA

DOK. ZE STR. 1

Tereny inwestycyjne nie były jedy nym te ma tem spo tka nia Ra dy Kon sul ta cyj nej ds. Go spo darczych. Sa mo rzą dowcy, przed się bior cy, OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

ABRA, SKA

Co dalej z koalicją? DOK. ZE STR. 1

Mężczyźni w wieku 29 i 30 lat byli na suto zakrapianej alkoholem imprezie na piątym osiedlu w Koninie. Kiedy z niej wychodzili, oświadczyli, że idą na tory. Powiadomieni o tym mundurowi, natychmiast rozpoczęli poszukiwania pijanych desperatów. – Dyżurny zdążył ustalić, jak wyglądali i w co byli ubrani. Skierował w rejon ul. Okólnej patrol policjantów, który rozpoczął poszukiwania – poinformował naszą redakcję Marcin Jankowski, rzecznik konińskiej policji. Przełożony funkcjonariuszy, który również włączył się w poszukiwania, za-

uważył na torach siedzącego mężczyznę, drugi leżał obok niego. Gdy zobaczyli policjantów, obaj poderwali się i zaczęli uciekać. Udało się ich szybko zatrzymać. – Tłumaczyli, że nie dają sobie już rady w życiu i dlatego chcą popełnić samobójstwo – mówi Jankowski. Mężczyźni byli kompletnie pijany. Młodszy z nich miał prawie 3,6 promila alkoholu w organizmie, a starszy blisko 2,5 promila. Zostali przewiezieni do Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie.

Urzędnik na bani

Konin wyzwaniem dla PO

Jeden z urzędników konińskiego magistratu był w pracy pod wpływem alkoholu. Interweniowała policja.

Konin jest wyzwaniem dla Platformy Obywatelskiej, która właśnie ukonstytuowała zarząd powiatowy. Cel – wygrać wybory samorządowe w mieście i powiecie.

O tym że urzęd nik jest pod wpływem alkoholu, poinformował jeden z petentów. Do magistratu wezwano mundurowych. – Było podejrzenie, że jeden z pracowników Urzę du Miej skie go jest nie trzeźwy. Badanie to potwierdziło – poinformowała naszą redakcję kom. Re na ta Purcel -Ka lus z Ko men dy Miejskiej Policji w Koninie. Nie wiadomo ile promili miał w wydychanym powietrzu urzędnik. Renata Purcel-Kalus odesłała nas po te informacje do magistratu. Tam również nie udało nam się ich uzyskać. Nieoficjalnie mówi się, że mężczyzna mógł mieć nawet około czterech promili alkoholu w organizmie. Jolanta Stawrowska, rzecznik prezydenta Konina, przyznała, że interwencja miała miejsce. – Ta osoba już nie pracuje w Urzędzie Miejskim – dodała.

- Będziemy walczyć o prezydenturę Konina, dając najlepszych ludzi – powiedział Tomasz Nowak, poseł i przewodniczący PO w Koninie. Wiadomo, że PO będzie ubiegała się o fotel prezydenta miasta, starosty, większość w Radzie Miasta, a jeśli trzeba będzie, to koalicję w Radzie Powiatu. Konin to jest wyzwanie – potwierdził Tomasz Nowak. - Po to się idzie do wyborów, żeby spełnić swoje postulaty – dodał poseł i zapowiedział, że PO przygotowuje program, który pozwoli osiągnąć sukces. Miastu – rzecz jasna. Za przygotowanie wyborów w powiecie odpowiedzialna będzie Małgorzata Waszak, starosta koniński, zastępca przewodniczącego PO, a za miasto Wiesław Steinke, przewodniczący Rady Miasta Konina i kolejny zastępca przewodniczącego.

ABRA

SKA

ABRA

Najlepsza w Europie Skąd pochodzi najlepsza piłkarka Europy? Z Konina! Europejska Federacja Piłkarska wybrała Ewę Pajor na najlepszą zawodniczkę do lat siedemnastu.

Szesnastoletnia piłkarka Medyka Konin znana jest fanom kobiecego futbolu nie od dzisiaj. Od kilku latu przebojem wdziera się do drużyn na kolejnych szczeblach wiekowych, a od dłuższego już czasu jest podporą i filarem zespołu seniorskiego. Wraz z Medykiem wywalczyła w zeszłym sezonie Puchar Polski, strzelając dwie bramki w wygranym 2:1 finale. Ewa Pajor jest również podstawową zawodniczką kadry narodowej. Wraz ze swoimi koleżankami zdobyła w tym roku złoty medal Mistrzostw Europy do lat 17, pokonując w finale Szwecję 1:0. Ewa zdążyła już również zadebiutować w reprezentacji seniorskiej. W sierpniowym meczu z Czechami strzeliła gola, zaliczyła asystę i wywalczyła rzut karny, grając niewiele ponad kwadrans. Nie dziwi więc fakt docenienia młodej zawodniczki przez władze UEFA –

Świetnie porusza się po boisku, ma zmysł strzelecki. Porównać ją można do Leo Messiego – piszą w uzasadnieniu swojej decyzji eksperci z Nyonu. Z kolei jej reprezentacyjny trener, Zbigniew Witkowski, porównuje ją do Cristiano Ronaldo: – Pomaga kreować grę, pomaga innym dziewczynom. Nie krzyczy, ale daje wskazówki. Zawsze gra do końca. Szybko rozwijająca się kariera Ewy Pajor przyciągnęła uwagę światowych piłkarskich potęg. Propozycje płyną do zawodniczki Medyka już od jakiegoś czasu, a wśród zainteresowanych wymienia się m.in. Chelsea, Bayern Monachium czy kluby amerykańskie. Jak na razie jednak szesnastolatka wciąż gra w Medyku Konin i walczy o pierwsze w historii mistrzostwo Polski. Jest na najlepszej drodze, by ten cel osiągnąć – po sześciu kolejkach medyczki liderują tabeli Ekstraligi. BAS


Aktualności 3

czwartek, 24 października 2013

Bitwa na... tornistry Akcja ważenia tornistrów, którą prowadzi Twój Ruch (do niedawna Palikota) wywołała prawdziwą burzę. Posłowi Jackowi Kwiatkowskiemu puściły nerwy.

W miniony piątek koniński poseł Twojego Ruchu wspólnie z współpracownikami wybrał się przed Szkołę Podstawową nr 12. Tam ważyli plecaki razem z dziećmi. Okazało się, że 80 procent maluchów dźwiga przeciążone tornistry. - Norma mówi wyraźnie, że plecak powinien być do 10 procent wagi dziecka. Podczas naszego ważenia okazywało się, że 25 kg dziecko dźwiga aż 7 kg. To zdecydowanie za dużo – mówił Jacek Kwiatkowski. Potrzebna, wydawałoby się, akcja zaniepokoiła jednak dyrekcję SP 12. - Pani dyrektor oznajmiła, że rodzice się nie zgodzili na ważenie i wezwała Straż Miejską. Przyjechali funkcjonariusze, ale nie interweniowali. Ważyliśmy plecaki dzieci przy rodzicach – twierdzi poseł.

Incydent w SP 12 pociągnął za sobą lawinę domysłów. Naruszenie nietykalności cielesnej uczniów zarzucił posłowi Kwiatkowskiemu administrator fanpage SLD-Konińska Lewica na facebooku. Napisano tam, że działanie parlamentarzysty spotkało się z zainteresowaniem policji. Rzecznik konińskiej policji nie potwierdził jednak tej informacji. - Nie było żadnego zgłoszenia – poinformował nas asp. Marcin Jankowski. Niemniej wpis na fanpage SLD-Konińska Lewica wywołał prawdziwą burzę w Internecie. Oliwy do ognia dolał Paweł Piechocki, szef konińskich struktur SLD, który podkreślał, że jest tylko obserwatorem, ale jednocześnie sugeruje, by poczekać na efekty (w domyśle: policyjnego postępowania). Poseł Jacek Kwiatkowski nie wytrzymał. „Kłamliwy komentarz jakieś lipnej

lewicy i debila miłującego SLD. Nie było naruszenia nietykalności cielesnej i Policji”, „Kłamliwy gnój prowadzi ten profil. Niech tchórz przyjdzie i powie to kłamstwo mi prosto w oczy”. Między innymi takie wpisy można przeczytać na portalu. Czy posła może ponieść? Jest człowiekiem, więc może. Ale czy powinien publicznie używać takich sformułowań? Trudno mi użyć bardziej dosadnych słów, a jednocześnie grzecznych. Ten profil ma ktoś, kto prowadzi kampanię przeciwko mnie – tłumaczył poseł Kwiatkowski. Nie lubię takich gierek. Jeśli coś jest czarne, to mówię, że jest czarne. Nie będę jednak wnosił sprawy do sądu o pomówienie, bo to dzienne zabawy. Mam nadzieję, że te osoby, jeśli są uczciwe, to wreszcie się ujawnią – dodał. Akcja ważenia tornistrów trwa nadal. W poniedziałek Twój Ruch odwiedził SP 6. Tym razem obyło się bez problemów. W kolejne dni współpracownicy posła zamierzają odwiedzać następne podstawówki. ABRA

Pomagają zwalnianym górnikom Dwunastu z 20 pracowników zwolnionych z konińskiej kopalni spotkało się ze specjalistami Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W kopalni KWB Konin zwolnionych ma być 274 pracowników. Z tej grupy 20 osób już otrzymało skuteczne wypowiedzenia. W odnalezieniu się na rynku pracy ma im pomóc specjalny program, stworzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Od października zwalniani górnicy mogą skorzystać z pomocy prawnej i psychologicznej. Mimo uruchomienia programu, zwalniany górnicy nie byli nim zainteresowani. Podczas spotkania zespołu powołanego w związku z restrukturyzacją KWB, które odbyło się 9 października w konińskim starostwie,

dyrektor PUP Wiesława Matusiak mówiła, że nikt ze zwalnianych pracowników kopalni jeszcze się nie zgłosił do urzędu pracy. Mało tego, nie odbyło się żadne spotkanie tzw. „grupy wsparcia”. W końcu jednak się udało. Podczas pierwszego spotkania w kopalni, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu omówili szczegóły pomocy, jaką mogą zaoferować. - Jest to indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy, zarówno w formie spotkań indywidualnych, jak i zajęć aktywizacyjnych oraz porad grupowych. Przedsta-

Maskotka na festiwal Koniński Dom Kultury ogłosił konkurs na projekt maskotki Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca.

- Konkurs na maskotkę festiwalową adresujemy do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – poinformowała Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz, dyrektor KDK. Czas na wykonanie projektów

kończy się w grudniu bieżącego roku. Jakie warunki musi projekt spełniać, jak go wykonać, gdzie i w jakim czasie przysłać – o tym szczegółowo można przeczytać w regulaminie, zamieszczonym na stronie festiwalowej. SKA

Udają policjantów Kolejny przypadek oszustwa na tzw. „policjanta” w Koninie. Tym razem 83letni mężczyzna stracił aż 10.000 złotych.

Konińska policja ostrzega przed oszustami, którzy przez telefon podają się za policjantów. Niedawno starszy mieszkaniec Konina stracił 6000 złotych. W ostatnich dniach zgłoszono kolejny taki przypadek. Scenariusz działania jest ten sam. Najpierw dzwoni telefon od rzekomego policjanta, który informuje, że prowadzi sprawę oszustw wśród starszych ludzi. Informuje, że być może po nim zadzwoni przestępca i będzie próbował oszukać niewinnego człowieka. Fałszywy policjant informuje następnie, że na

owego przestępcę prowadzona jest obława i należy wydać mu pieniądze, które będą dowodem przeciwko niemu. Obiecuje oczywiście, że zostaną w całości zwrócone. Niestety, wszystko jest zmyśloną historią. Nie ma ani tajniaka, ani obławy, ani pieniędzy, które ofiara przekazała przybyłemu mężczyźnie bądź kobiecie. Policja informuje, że nie prowadzi tego typu działań. To oszustwo. Zaleca, aby o każdej próbie wyłudzenia pieniędzy natychmiast zawiadomić policję pod nr telefonu 997 lub 112. SKA

Nowe karetki

wiono również możliwości, jakie daje korzystanie z sieci EURES – poinformowała Bernadeta Ignasiak, główny specjalista ds. komunikacji medialnej WUP w Poznaniu. W spotkaniu z dwunastoma objętymi zwolnieniami pracownikami uczestniczyli również przedstawiciele PUP oraz inspektoratu ZUS w Koninie. Górnicy dowiedzieli się wszystkiego o zasiłkach, szkoleniach, dofinansowaniach na stworzenie własnej firmy oraz o świadczeniach emerytalnych i przedemerytalnych. - Dalsza pomoc i wsparcie będą uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez osoby zwalniane – twierdzi Bernadeta Ignasiak. ABRA

Prawie 850 tys. zł kosztowały dwie karetki, które zasiliły tabor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie. Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.

Konińskie pogotowie dysponuje dwudziestoma ambulansami, z których siedem to zespoły ratownicze niosące pomoc w sytuacjach nagłych. Pozostałe karetki wykorzystywane są do transportu sanitarnego i podstawowej opieki medycznej. WSPR świadczy bowiem usługi nie tylko w Koninie i powiecie konińskim, ale również w Kole oraz od 11 września w powiecie tureckim. - Wyjeżdżamy kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt razy dziennie. W ciągu roku to około 15 tysięcy wezwań – poinformował Robert Mazurek, kierownik ds. medycznych WSPR w Koninie. Dwie nowe karetki, które dołączyły do floty ambulansów WSPR, są jednymi z najnowocześniejszych. Będą służyły w zespołach specjalistycznych i podstawowych. - One są wyposażone tak jak zespo-

ły ratownictwa medycznego typu S i P, czyli najwyższy standard: od defibrylatora i respiratora, przez najróżniejsze nosze, do pomp infuzyjnych. Mają wszystko to, co jest potrzebne do ratowania zdrowia i życia. To taka mobilna intensywna terapia – dodał Robert Mazurek. Na zakup karetek konińska stacja pozyskała pół miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Blisko 350 tys. zł WSPR pokryła z własnych środków. Jak podczas przekazania ambulansów mówił marszałek Marek Woźniak, to nie ostatni sprzęt na jaki może liczyć stacja. - Wiemy już, że niedługo konińskie pogotowie wzbogaci się o jeszcze jedną karetkę, przekazaną przez fundację TVN – powiedział marszałek. ABRA

Prywatyzacja pogotowia Od nowego roku Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie będzie działać jako spółka prawa handlowego. - Dla personelu i pacjentów nic się nie zmieni – zapewnia Barbara Szeflińska, dyrektor WSPR w Koninie.

Konińskie pogotowie będzie pierwszym w Wielkopolsce, które zostanie sprywatyzowane. Przygotowania do przekształcenia trwały od dawna. - Procedury postępują i są prawidłowo realizowane. Samorząd województwa przekazał nam już cały majątek. Od 27 września jest on własnością Wojewódzkiej Stacji i będzie wniesiony do spółki. Została tylko kwestia wpisu w sądzie rejestrowym – poinformowała Barbara Szeflińska. reklama

Wszyst kie for mal no ści zwią za ne z powsta niem spół ki ma ją trwać do koń ca te go ro ku. Potem po go towie za cznie dzia łać pod nową na zwą. Po za tym nic się nie zmie ni. - Bę dzie my świad czyć usłu gi tak sa mo. W za sa dzie dla pa cjen tów zmie ni się tyl ko na zwa. Wszy scy pra cow ni cy przej dą do spół ki. Per so nel jest nie zbęd ny do re ali za cji za dań – pod kre śla ła pa ni dy rek tor. - Je śli mu si my się z kimś roz stać, a są

ta kie po je dyn cze przy pad ki, na ogół do tyczy to osób prze cho dzą cych na eme ry tu rę. Nie ma za gro że nia lawi nowych roz stań – do da ła. Przekształcenie to duża szansa dla konińskiego pogotowia. Dzięki temu, że stanie się spółką, będzie mogło między innymi pozyskiwać dodatkowe fundusze. - Otwierają się szersze możliwości jeśli chodzi o zarządzanie. Będzie też prostsza ścieżka w realizacji codziennych zadań. Są już plany rozwoju, ale nie chcę ich na razie zdradzać – mówiła dyrektor WSPR w Koninie. ABRA


4 Kurier kryminalny

Bombiarz z Konina

Fot. A. Braciszewska

Do policyjnego aresztu trafił 56-letni koninianin, który w połowie października zagroził telefonicznie, że wysadzi w powietrze najważniejsze instytucje państwowe.

Z nożem na kolegę Za usiłowanie zabójstwa stanął przed Sądem Okręgowym w Koninie 29-letni Michał Ch. Mężczyzna ranił nożem o dwa lata młodszego znajomego z osiedla.

Dramatyczne sceny rozegrały się 29 maja tego roku przy ul. Wyszyńskiego w Koninie. Michał Ch. spacerował ze swoim psem. Kiedy przechodził obok sklepu spożywczego, zaczepił go 27-letni Tomasz P. Zapytał co słychać. Na to będący pod wpływem alkoholu 29-latek zareagował nerwowo. Jak mówi, kilka miesięcy wcześniej Tomasz P. wyrzucił go z domu i nie chciał utrzymywać z nim koleżeńskich kontaktów. Między młodymi mężczyznami doszło do przepychanki. Agresywnego Michała Ch. odepchnął kolega Tomasza P. - Poszereklama

dłem do domu zdenerwowany. Zostawiłem psa i wziąłem nóż. Chciałem go tylko postraszyć – wyjaśnił 29-latek. Michał Ch. wrócił w okolice sklepu, przed którym nadal stał Tomasz P. z kolegami. Wyciągnął nóż i uderzył nim 27latka w okolice lewej łopatki. Mężczyzna trafił na oddział chirurgiczny konińskiego szpitala. Przeżył dzięki szybkiej interwencji lekarzy. Napastnik pobiegł nad Wartę. Wyrzucił nóż w zarośla niedaleko przepompowni. Tam też narzędzie zbrodni znaleźli policjanci. Michał Ch. przyznał się

do ugodzenia Tomasza P., twierdzi jednak, że nie chciał go zabić. - Jak wytrzeźwiałem, zdałem sobie sprawę z tego, co zrobiłem. Nie wiem, co mną wtedy kierowało. Nigdy nie chodziłem z nożem po ulicy. Przepraszam pokrzywdzonego za swoją głupotę – powiedział przed sądem Michał Ch. Między oskarżonym a pokrzywdzonym doszło już do ugody. Michał Ch. zapłacił 5 tys. zł zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. W sądzie Tomasz P. przyznał, że nie ma żalu do znajomego. Nie chowam aż tak wielkiej urazy, za to co się stało. Wybaczyłem mu – powiedział 27-latek. - Nie sądzę, żeby Michał chciał mnie zabić. To był raczej chuligański wybryk – dodał. O tym jednak zdecyduje sąd. Wyrok w tej sprawie zapadnie niebawem. ABRA

Telefon od zamachowca odebrał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzwoniący mężczyzna twierdził, że podłożył torby z ładunkami wybuchowymi w okolicach Sejmu i Belwederu. Na równe nogi postawiono wszystkie służby w Warszawie. Jednocześnie rozpoczęły się poszukiwania „bombiarza”. Kiedy okazało się, że dzwoniono z Konina, mundurowi z konińskiej policji szybko ustalili, kim może być rzekomy zamachowiec. Po zatrzymaniu sprawcy w pobliżu dworca PKP w Koninie,

sprawdzili jego trzeźwość: 56-latek miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. - Zanim zdążył wytłumaczyć policjantom, że jego telefon to był głupi żart, policyjni pirotechnicy sprawdzili Sejm i Belweder oraz teren wokół nich – poinformował naszą redakcję Marcin Jankowski, rzecznik konińskiej policji. Zatrzymany 56-latek usłyszał już zarzut zawiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu dla życia lub zdrowia wielu osób. Grozi mu do 8 lat więzienia. ABRA

Oszukany na monetach Aż 20 tys. zł zapłacił za bezwartościowe monety jeden z mieszkańców Konina. Oszustów, którzy je sprzedali, poszukuje policja.

Transakcja sprzedaży monet została sprytnie zainscenizowana. Jeden z mężczyzn, mówiący z akcentem rosyjskim, zaczepił na ulicy koninianina i zaoferował mu zakup złotych monet. Zdaniem sprzedającego, wartość jednej to około 500 euro. Nagle pojawił się rzekomo przypadkowy przechodzień, który twierdząc że to niesamowita okazja - chętnie kupił „złoto”. Obserwujący transakcję koninianin również skusił się na zakup dziesięciu monet, za które zapłacił 20 tys. zł. Mężczyzna dopiero w kantorze, w którym chciał sprzedać monety, dowiedział się, że są one bezwar-

tościowe. - To nie jest pierwszy przypadek oszustw „na jednopensówki”. Przestrzegamy przed zawieraniem transakcji handlowych z nieznajomymi, a o każdej podobnej próbie wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast powiadamiać policję – poinformowała kom. Renata Purcel-Kalus z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Wiadomo, że jeden ze sprawców ma ponad 70 lat, jest szczupłej budowy ciała i ubrany był w ciemny płaszcz oraz ciemne spodnie. Drugi natomiast był dobrze zbudowany i miał krótkie, rude włosy.


Pamięć o zmarłych 5

czwartek, 24 października 2013

Wszystkich Świętych:

Zmiana organizacji ruchu Już od czwartkowego popołudnia 31 października w pobliżu konińskich cmentarzy będzie zmieniona organizacja ruchu. Zmiany będą obowiązywały do 3 listopada włącznie.

Fot. A. Pilarska

Cmentarz przy ul. Kolskiej

Chodnik na cmentarz Wzdłuż ulicy Staromorzysławskiej w Koninie trwa budowa chodnika i ścieżki rowerowej. Prace są intensywne, żeby zdążyć przed 1 listopada, kiedy to w kierunku cmentarza komunalnego będą zmierzać tłumy.

Chodnik jest budowany praktycznie od podstaw. W zeszłym roku udało się tylko zakleić dziury w jego starej nawierzchni, której stan określano jako katastrofalny. Było to jednak tylko doraźne działanie. Teraz powstaje trakt z prawdziwego zda-

rzenia równolegle ze ścieżką rowerową, która w przyszłości ma być przedłużona do przejazdu kolejowego czyli do granic miasta. Zgodnie z najnowszymi trendami, wykonana jest z masy bitumicznej, a nie z kostki brukowej.

Kwesta na cmentarzu Z pieniędzy zebranych od koninian w ubiegłym roku Komitet Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii odnowił grób rodziny Reymondów, hr. Wodzińskiego czy Witolda Friemanna. W tym roku kwesta na cmentarzu przy ulicy Kolskiej odbędzie się po raz czwarty.

– Tradycyjnie zaczynamy 1 listopada o godzinie ósmej rano i kończymy o szesnastej – poinformował naszą redakcję Damian Kruczkowski, pełnomocnik Komitetu. – W tym czasie datki zbierane będą w formie dobrowolnych wpłat do puszek kwestarskich. Za pieniądze zebrane w tym roku Komitet Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii zamierza wyremontować groby znajdujące się zarówno na cmentarzu administrowanym przez parafię pw. św. Bartłomieja w Koninie, jak i parafię ewangelicko-augsburską pw. św. Ducha w Koninie. – Nie przesądzamy, które z grobów zostaną wyremontowane w efekcie tegorocznej kwe-

sty – dodał Damian Kruczkowski. – O tym zadecydują efekty szczodrości. Kwestować może każdy. Osoby zainteresowane udziałem w kweście proszone są o kontakt z jej koordynatorami: Damianem Kruczkowski (tel. 661041019, e-mail: damiann2@o2.pl) i Piotrem Pęcherskim (tel. 609578140, e-mail: powazki.konina@gmail.com). Za pieniądze zebrane w ubiegłym roku odnowiono między innymi grób rodziny Reymondów: wyczyszczono i zakonserwowano figurę Chrystusa, zabezpieczono otwory w jej konstrukcji, wyprostowano ogrodzenie, wyczyszczono jego konstrukcję i zabezpieczono antykorozyjnie, zabezpieczono granitowy element zdobniczy

Nie uniknięto jednak ciekawostek budowlanych. Słupy energetyczne pozostały w chodnikach. Poza tym - jak skarży się radny Jarosław Sidor - zapomniano o wycięciu kilku topól przy pętli autobusowej przed wejściem na cmentarz, co było wcześniej sugerowane inwestorowi, a co zdecydowanie poprawiłoby ruch w tym miejscu. SKA

na jednym ze słupków i uporządkowano teren wewnątrz ogrodzenia. Wyczyszczono również i wyprostowano grób hr. Wodzińskiego, uzupełniono ubytki i zespoinowano oraz zabezpieczono szczeliny w jego konstrukcji. Oczyszczono też pomnik Józefa Zielińskiego (grób wymaga dalszych prac) i Witolda Friemanna (grób wymaga hydrofobizacji). – Tegoroczną zbiórkę zaczynamy już w poniedziałek, 28 listopada, kiedy to uruchomiony zostanie nasz rachunek w Banku Spółdzielczym w Koninie – dodał Damian Kruczkowski. – Zbiórka bankowa trwać będzie do 31 marca przyszłego roku, kiedy to poznamy ostateczne wyniki ofiarności koninian i sympatyków miasta. Tę wersję pozostawiamy niecierpliwym, chcącym sypnąć groszem jeszcze przed listopadem i na tyle nowoczesnym, by nie chcieć pamiętać o zabraniu ze sobą gotówki na cmentarz. Nr rachunku Towarzystwa Przyjaciół Konina: 15 8530 0000 0000 1124 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Koninie. OLER

Autobusy od 1 do 3 listopada Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje, że w dniach 1, 2 i 3 listopada 2013 roku będą kursowały dodatkowe autobusy na trasie Cmentarz Komunalny – Dworzec PKP – Cmentarz przy ul. Kolskiej w godzinach od 8.30 do 18.00 ze średnią częstotliwością:

– 1 listopada co 10 minut. – 2 i 3 listopada co 15 minut. Autobusy linii 53, 58 i 59 w dniu 1 listopada będą kursowały jak w dni robocze, a pozostałe linie – jak w dni świąteczne. Linia nr 58 w dniach od 1 do 3 listopada w kierunku Brzeźna będzie kurso-

wała zmienioną trasą – ulicami: Kolską, Wałem Tarejwy i Warszawską do Brzeźna. Powrót pozostaje bez zmian. W dniu 1 listopada zostaną uruchomione dwa punkty sprzedaży biletów: przy cmentarzu komunalnym oraz przy ul. Kolskiej. OLER

Ulica Kolska od skrzyżowania z trasą Warszawską do skrzyżowania z ul. Świętojańską będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od trasy Warszawskiej (od stacji paliw). Na ul. Kolskiej po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Na zachodniej nitce trasy Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Kolską (do stacji paliw) zostaną utworzone dwa pasy postojowe, a ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego pasa ruchu. Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Na wschodniej nitce ul. Trasy Warszawskiej po obu stronach obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się. Zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony na odcinku Wału Tarejwy od ul. Kolskiej do ul. Żwirki i Wigury.

Cmentarze przy ul. Staromorzysławskiej Ulica Działkowa na odcinku od parkingu przy cmentarzu komunalnym do skrzyżowania z ul. Staromorzysławską będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach. Wyjazd z parkingu przy cmentarzu od strony ul. Działkowej będzie możliwy w obu kierunkach. Ulica Staromorzysławska na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową będzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul. Staromorzysławskiej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do cmentarza komunalnego zostanie objęty zakazem poruszania się

pojazdów. Na ul. Staromorzysławskiej od skrzyżowania z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego będzie dozwolony ruch tylko autobusów MZK. Ulica Harcerska od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania z ul. Sosnową będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po prawej stronie (od strony ogródków działkowych). Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa i ks. Jerzego Popiełuszki. W czasie świąt priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszyscy zmotoryzowani, odwiedzający w tych dniach konińskie cmentarze, proszeni są o pozostawianie pojazdów na parkingach: – ul. Kolska: strona lewa za cmentarzem, – trasa Warszawska: po obu stronach jezdni zachodniej, – ul. Grunwaldzka: parking, – ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarzu, wjazd bramą od ulicy Działkowej, – ul. Harcerska: po lewej stronie, – parking przy Cmentarzu przy ul. Kolskiej wjazd od ul. Europejskiej. Władze miasta proszą wszystkich zmotoryzowanych i pieszych użytkowników dróg o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. Dojazdy do cmentarzy na terenie Konina zostaną oznakowane specjalnymi tablicami o żółtej barwie z napisem „Dojazd do cmentarza” i strzałkami kierunkowymi. OLER


6 Rozmaitości

Zatruł się muchomorem Mieszkaniec gm. Stare Miasto jest już po przeszczepie wątroby. W ubiegłym tygodniu 31-latek zatruł się muchomorem sromotnikowym. To pierwszy w tym roku przypadek zatrucia w Wielkopolsce.

Młody mężczyzna zgłosił się w nocy z 15 na 16 października na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Koninie. Jego objawy zaniepokoiły lekarzy. Zrodziło się podejrzenie zatrucia grzybami. – Pobrany został materiał do badań, a w tym czasie pacjent był już przewożony do szpitala w Poznaniu – poinformowała naszą redakcję Maria Karczewska, rzeczniczka konińskiej lecznicy. Grzybiarz trafił na oddział toksykologiczny szpitala im. Franciszka Raszei. Jego stan był bardzo zły. Stwierdzono

niewydolność wątroby i natychmiast przetransportowano 31-latka do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Tam pacjent czekał na przeszczep. Był monitorowany i leczony. W końcu znalazł się dawca i 31-latek mógł przejść operację, która została przeprowdzona w nocy z poniedziałku na wtorek. Udała się, ale - jak mówili jeszcze we wtorek specjaliści - najbliższa doba będzie decydująca. Mężczyzna ma szansę na przeżycie. ABRA

Fot. A. Braciszewska

Hotel znów na sprzedaż

Złamane serca leczyli śpiewający samorządowcy, parlamentarzyści, dziennikarze oraz szefowie miejskich placówek. Po raz siódmy w Konińskim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny „Chodź pomaluj mój świat”.

Sanatorium nad bulwarem nadwarciańskim oraz Cor Clinic, a w obu tych miejscach pielęgniarki znane z lokalnych mediów i kardiolodzy, w których role wcielili się m.in. wiceprezydenci Marek Waszkowiak i Sławomir Lorek. Nie zabrakło również prezydenta Józefa Nowickiego, który jako Józef Magistracki został dyrektorem, leczącego złamane serca szpitala. Jako szef kliniki nadzorował i strofował personel. Podczas koncertu można było usłyszeć również m.in. „To była blondynka”

w wykonaniu Tomasza Sękowskiego dyrektora MOSiR, „Do zakochania jeden krok” w interpretacji dziennikarek Izabeli Matyby i Joanny Szwankowskiej, „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc” zaśpiewane przez Elżbietę Barszcz, dyrektor CKiS czy „Byle było tak” w wykonaniu Witolda Nowaka – szefa promocji w konińskim starostwie. Na scenie nie zabrakło posła Tomasza Nowaka, który wyrecytował „To co dał nam świat” oraz posła Witolda Czar-

ABRA Filmy ilustrujące tę informację można obejrzeć na www.LM.pl/tv.

Stulecie krajoznawstwa konińskiego i 60 lat Oddziału PTTK w Koninie świętowano w ratuszu, gdzie 16 października odbyła się uroczysta sesja.

Młodzieżowa Rada Miasta broni się przed zarzutami Ruchu Młodych Konin. Polityczna czy apolityczna? Jaki powinien być młodzieżowy samorząd?

OLER

ABRA

Ponad pół tysiąca osób przez pół godziny uczyło się ratować ludzkie życie. W Koninie ustanowiono rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Twój Ruch w Młodzieżową Radę

Sesję poprzedziło dzień wcześniej otwarcie w Miejskiej Bibliotece Publicznej (MBP) wystawy z materiałami o konińskim krajoznawstwie i turystyce, połączonej z prezentacją książki Andrzeja Millera „100-lecie krajoznawstwa konińskiego”. Spotkanie w ratuszu otworzył Andrzej Łącki, prezes konińskiego PTTK, który zachęcał do obejrzenia wystawy w MBP i zajrzenia do kronik, wyłożonych w sali ratuszowej. O założycielach konińskiego PTTK opowiedział przybyłym Andrzej Miller, wiceprezes zarządu Oddziału PTTK w Koninie, natomiast o jubilacie czyli konińskim PTTK znów mówił prezes Andrzej Łącki. Z kolei Monika Sobczak-Waliś mówiła o miejscach pamięci powstania styczniowego w północnej części powstańczego województwa kaliskiego.

250 000 zł. Na tym nie ko niec. Gdy by zna lazł się chęt ny na za kup ca łe go bu dyn ku, w któ rym mie ści się hotel „Ko nin”, bę dzie on miał prawo pier wo ku pu czę ści na le żą cej do Impe xme ta lu. Spół ka za de kla rowa ła gotowość do sprze da ży swo ich udzia łów za ce nę wy wo ławczą 4 610 000 zł. Miejską częścią hotelu zarządza Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-usługowe „Konin”. To w jej siedzibie zainteresowani mogą do 16 grudnia składać swoje oferty. Koperty zostaną otwarte 18 grudnia.

Rekordowy ratunek

Turystyczne sto lat

Aktywiści Ruchu Młodych Konin (młodzieżówka Twojego Ruchu, do niedawna Ruchu Palikota) uważają, że przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta nie powinien być jednocześnie przewodniczącym Młodych Demokratów w Koninie, co - wobec koalicji PO z SLD w Radzie Miasta Konina - skazuje MRM na upolitycznienie. - Trzeba by zmienić zapisy, aby do MRM można było wprowadzać młodych działaczy - proponują. Po konferencji Ruchu Młodych Konin zawrzało w szeregach Młodzieżowej Rady Miasta. Jej przewodniczący postanowił odpowiedzieć na zarzuty, które dotyczyły między innymi łączenia tej funkcji z funkcją wiceprzewodniczącego Młodych Demokratów. - Młodzieżowa Rada Miasta jest organem konsultacyjnym – powiedział na wstępie Bartosz Małaczek, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina. - W jej składzie są reprezentanci mło-

Działający w centrum miasta hotel jest w połowie własnością samorządu, a w połowie należy do spółki Impexmetal. Miejska część to 16 pokoi w kategorii trzygwiazdkowej, 32 pokoje w kategorii dwugwiazdkowej i 17 pokoi bez kategorii. Aktualnie w hotelu prowadzona jest działalność biurowo-usługowa. Miasto już we wrześniu ubiegłego roku próbowało sprzedać swoją część budynku za ponad 9,5 mln zł. Przetarg został jednak unieważniony, bo nie było chętnych na zakupu hotelu. Te raz roz pi sa no dru gi prze targ. Tym ra zem ce na wy wo ławcza to 7

dzieży szkolnej. Przewodniczący przekonywał zebranych, że młodzieżowy samorząd jest apolityczny. - Nie mam zamiaru łączyć tych dwóch funkcji – przekonywał Bartosz Małaczek. - Nie prowadzimy agitacji politycznej. Młodzieżowa rada działa dla młodzieży na trzech płaszczyznach: kultury, sportu i nauki. Członkowie Ruchu Młodych czują się jednak politycznie dyskryminowani i, jak twierdzą, nie mogli startować do młodzieżowej rady ze względu na przynależność do partii. Być może konkretny zapis w statucie rady powinien uregulować te kwestię. O uszczegółowienie statutu będzie postulował Zenon Chojnacki, radny i koordynator MRM. - Być może powinien się pojawić konkretny zapis, który będzie to regulował – rozważał Zenon Chojnacki. - Wyniki tej dyskusji przedstawię komisji regulaminowej. SKA

Fot. A. Braciszewska

Śpiewająca klinika

neckiego z piosenką „Puste koperty”. Natomiast jedyny śpiewający prezydent – Marek Waszkowiak zaprezentował utwór „20 lat, a może mniej”. Koncert zakończyło przekazanie symbolicznego czeku na 10 tys. zł Marii Pawlak, kierowniczce Dziennego Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.

Drugie podejście do sprzedaży hotelu „Konin”. Miasto wyceniło obiekt na ponad 7 mln zł.

Konińskie bicie rekordu wpisało się w ogólnopolską akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Cała Polska Uczy Ratować”. W murach Zespołu Szkół Medycznych zjawiły się tłumy młodzieży. Krótkiej instrukcji przed startem udzielili uczestnikom ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie. - Najważniejsze jest pierwsze pięć minut, które może uratować życie. Chcemy pokazać, że nie wolno się bać pomagać. Trzeba szybko działać – mówił Kamil Kaniewski, koordynator akcji.

Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzono jednocześnie na ośmiu fantomach. W półgodzinnej akcji wzięło udział ponad 500 osób. Uczniowie konińskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyznali, że to była ważna dla nich lekcja. - Teraz będziemy wiedziały, co należy robić, jak zobaczymy, że ktoś zasłabł – mówiły uczennice SP 4 w Koninie. Wystarczy 30 uciśnięć i dwa wdechy. To nie takie trudne – dodały. Film ilustrujący tę informację można obejrzeć na www.LM.pl/tv.


Sfora odłowiona Żyjąca na śmietnisku sfora półdzikich psów zniknęła już z jednej z posesji w Starym Mieście. Koniński TOZ zamierza wystąpić o sądowy zakaz posiadania zwierząt dla ich 62-letniego właściciela.

Na osie dlu dom ków jed no ro dzinnych w Starym Mieście jeden szczególnie przykuwał uwagę. Niezliczona ster ta śmieci, hałdy butelek i puszek, smród oraz ujadanie psów. Tak przez lata żył 62-latek, który cierpiał na zbieractwo. Jednak nie to naj bardziej nie po ko iło są sia dów. Nie mogliśmy normalnie wejść do domu, bo psy biegały po ulicy i atakowały. Często też wskakiwały na reklama

naszą posesję i musieliśmy wchodzić do domu od tyłu – mówi pani Patrycja. - Z sąsiadem nie dało się porozmawiać. In ter we niowa li śmy w tej sprawie już wszędzie – dodaje. Skargi na agresywne psy trafiały również do konińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Pra cow ni cy schro ni ska od po nad półtora roku starali się pomóc mężczyźnie, ale bez jego zgody nie mogli

nic zrobić. W końcu, kiedy właściciel sfory trafił na leczenie, można było odłowić psy. - Dokładnie nie wiadomo, ile ich jest. Złapaliśmy już jedenaście, ale to nie koniec. Jeszcze przynajmniej trzy są gdzieś pod ster tą śmieci. Poczekamy aż się uspokoją i odłowimy resztę – poinformował Marek Nietopiel, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Psy są w dobrej kondycji fizycznej. Najprawdopodobniej nie były szczepione. Właściciel nie panował nad zwierzętami, które między sobą się mnożyły. Jedna z odłowionych suk jest w wysokiej ciąży i lada dzień na świat przyjdą kolejne psy. - Po dwóch tygodniach pobytu, jeśli właściciel się nie zgłosi, psy przejdą na naszą własność i wtedy będziemy szukać im nowego lokum. Teraz jednak musimy odpracować swoje, żeby one się socjalizowały i mogły być z człowiekiem – tłumaczy Nietopiel. Psy trafiły już do hotelu w Brzeźnie. TOZ będzie się starał o zakaz posiadania zwierząt przez 62-latka. Choć i on nie rozwiąże sprawy. - Jest kłopot z tym, żeby wyegzekwować ten zakaz, bo sfora po pewnym czasie się odbudowuje. Jeśli jednak mamy taki zakaz, to łatwiej nam odebrać zwierzęta – powiedział Marek Nietopiel. Sąsiedzi 62-latka przyznają, że jeśli wróci on do domu, sytuacja się powtórzy. - Jeżeli go nie będzie, to psów też nie będzie, ale jak wróci to i psy będą z powrotem – twierdzi pani Patrycja. ABRA

Te zdjęcia wywołują emocje Na wystawę fotograficzną Ryszarda Fórmanka „Jesteśmy wśród Was” zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.

Fot. R. Fórmanek

Fot. A. Braciszewska

10 Rozmaitości

Prezentowane na niej zdjęcia zostały wykonane przez wieloletniego fotoreportera Przeglądu Konińskiego i Wielkopolskiego Zagłębia oraz kronikarza konińskiej kopalni w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych w gminie Ślesin w ciągu kilku minionych lat. Marysia Rogowicz (z folderu wystawy): „Zdjęcia wykonane przez Ryszarda intrygują, wywołują emocje, epatują optymizmem, radością. Ze zdjęć spoglądają na nas ludzkie twarze i czasem trudno się domyślić, że każdego dnia ci ludzie muszą stawić czoło chorobie, niepełnosprawności a nawet cierpieniu. Ryszard uwiecz-

nił na nich ulotne chwile, ludzkie emocje, przemijający czas, biegnące myśli tak, by żyły swoim życiem, by trwały w nas nawet po wyjściu z wystawy. Obiecuję, że za sprawą autora uruchomi ona w Tobie prawdziwą wrażliwość i czułość i że nie przegapisz już żadnego powodu do radości, i przestaniesz czekać, że może kiedyś w Twoim życiu stanie się coś wielkiego, pięknego.” Wystawę będzie można będzie oglądać w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 13 do końca roku. OLER


Rozmaitości 11

czwartek, 24 października 2013

Po raz kolejny miłość i szacunek ślubowało sobie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie sześć par.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył jubilatom w imieniu prezydenta RP Józef Nowicki, prezydent Konina. Wśród odznaczonych znaleźli się świętujący 60-lecie Marianna i Jan Romaniszyn oraz obchodzący 50-lecie: Zdzisława i Stanisław Koprowscy, Irena i Longin Miko-

łajczakowie, Czesława i Józef Fabisiakowie, Janina i Józef Nowierscy oraz Jadwiga i Zygmunt Dudziakowie. - Wasze życie to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku bliskich sobie osób – podkreśliła Regina Raźna, kierownik USC w Koninie. ABRA

ZUS otwarty Było przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku. Po dwóch miesiącach działalności oficjalnie otwarto nową siedzibę inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koninie.

Budowa placówki ruszyła w czerwcu ubiegłego roku. Tegoroczne wakacje upłynęły pod znakiem wielkiej przeprowadzki do nowej siedziby. Inspektorat został otwarty dla klientów już 5 sierpnia, ale do września trwało przenoszenie blisko 200 pracowników i około 50 tysięcy akt. Potem przyszedł czas na wyburzanie starego, dwukondygnacyjnego budynku i stworzenie tam parkingu z 88 miejscami postojowymi dla klientów. Teraz przyszedł czas na oficjalne otwarcie. Symboliczną wstęgę przecięli: wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Zbigniew Derdziuk – prezes ZUS w Warszawie, Piotr Kołodziejczyk – dyrektor II oddziału ZUS w Poznaniu i Ewa Pilarska – kierownik inspektoratu ZUS w Koninie. reklama

W konińskim szpitalu można wymieniać się książkami, na które w budynku przy ul. Szpitalnej przeznaczono specjalną półkę.

Na parterze, przy łączniku F znaleźć można na razie tylko kilka książek. Dyrekcja szpitala liczy jednak, że idea tak zwanego bookcrossingu przyjmie się w lecznicy. - Można przynieść książkę i pozostawić ją na półce, albo wymienić na inną, pozostawioną przez kogoś – informuje Maria Karczewska, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Idea bookcrossingu narodziła się 12 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Chodzi w niej przede wszystkim o popularyzowanie czytelnictwa i stworzenie ruchomej, wirtualnej biblioteki. Książki znajdujące się w miejscach publicznych są po to, żeby każdy mógł je przeczytać i podać dalej. ABRA reklama

W nowej siedzibie znalazło się około stu pomieszczeń biurowych dla pracowników ZUS, gabinety lekarzy orzeczników oraz klimatyzowana sala obsługi klienta z 13 stanowiskami. Inwestycja pochłonęła około 16 mln zł. ABRA Film ilustrujący tę informację można obejrzeć na www.LM.pl/tv.

Przygarnij zwierzaka!

Fot. K. Boruczkowska

Pół wieku razem

Książki w szpitalu

KANZAS trafił do schroniska 10 września 2013 roku z Niedźwiad Małych. To bardzo łagodny, towarzyski i przyjazny psiak. Na spacerach posłuszny. Bardzo ładnie chodzi na smyczy. Przy dłuższej pauzie na spacerze, chętnie kładzie się przy człowieku i odpoczywa. Żyje w zgodzie z innymi psami. Jest dość dużym psiakiem, urodził się w 2007 roku. Więcej zdjęć Kanzasa można zobaczyć na profilu www.facebook.com/schroniskokonin i www.LM.pl/przygarnij_zwierzaka. Kanzas czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.


czwartek, 24 października 2013

Coś dla kibiców 15


16 Sport Pił ka ręcz na:

Młodzi szczypiorniści górą

Fot. B. Skonieczny

Seniorzy, juniorzy i młodzicy Startu Konin walczyli na parkietach w piątek i sobotę. Dwa zwycięstwa odniosły zespoły młodzieżowe, pokonani schodzili natomiast do szatni ich starsi koledzy.

Gór nik Ko nin:

Zwycięstwo z beniaminkiem Dwa kolejne zwycięstwa odnieśli piłkarze Górnika Konin i z 29 punktami wciąż zajmują fotel lidera IV ligi.

W pierwszym z tych spotkań koninianie bez większych problemów pokonali na własnym stadionie PKS Racot 4:1, natomiast w miniony weekend zwycięstwo nad Wartą Krzymów już nie było takie oczywiste. Choć przed meczem faworytem był Górnik Konin, początek spotkania pokazał, że Warta Krzymów nie zamierza ułatwiać zadania liderowi tabeli i będzie walczyć o korzystny dla siebie rezultat. Przez ponad 30 minut żadna z drużyn nie stworzyła poważniejszego zagrożenia pod bramką rywala. W 30. minucie strzał z dystansu Bartosza Maślaka bramkarz Warty wybił na rzut rożny, a chwilę później Łukasz Jaskólski wyłapał uderzenie Marcina Oblizajka. W końcówce pierwszej połowy zawodnicy z Krzymowa mogli objąć prowadzenie, lecz interwencje Jaskólskiego i Mateusza Majewskiego uratowały skórę biało-nie-

bieskich. Do przerwy Warta remisowała z Górnikiem 0:0. Od początku meczu niezwykle restrykcyjny był arbiter spotkania, który nawet za niewielkie przewinienia karał żółtymi kartkami. Nieco ponad dziesięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy przekonać mógł się o tym Bartosz Modelski, który w krótkim odstępie czasu obejrzał dwukrotnie żółty kartonik i musiał opuścić boisko. Osłabienie Górnika wykorzystała Warta, która ruszyła do ataku, nie zdołała jednak pokonać defensywy koninian. Biało-niebiescy już chwilę później otrząsnęli się z szoku po niespodziewanym osłabieniu i w 76. minucie mogli objąć prowadzenie, gdy strzał głową Mateusza Majewskiego powędrował obok słupka Warty. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, gościom udało się pokonać Kamila Sobczaka. Przed po-

Spedycja-Relax mistrzem Orlika Korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań zadecydował ostatecznie o końcowej klasyfikacji na samym szczycie tabeli Konińskiej Ligi Orlika. Mistrzem rozgrywek w sezonie 2013 została Spedycja-Relax.

Hokejowymi wynikami skończyły się mecze przedostatniej kolejki Konińskiej Ligi Orlika. Swoje spotkania wygrały wszystkie trzy pierwsze zespoły. Najwyższe zwycięstwo odniosła Spedycja-Relax, która rozbiła Energetyka PAK Konin 14:2. O wiele skromniej zaprezentował się drugi w tabeli Jacol, który pokonał szóstych Desperados 4:1. Wygrała również Siesta Club, której pojedynek z FC po Nalewce skończył się zwycięstwem 5:3. Ostatecznie najlepsza okazała się Spedycja-Relax, gromadząc łącznie 55

punktów. Tyle samo oczek zdobył wicemistrz Orlika – Jacol – druga w tabeli drużyna uległa jednak dwukrotnie Spedycji-Relax w ciągu sezonu i to zadecydowało o podziale tytułów. Walka o drugie miejsce również była niezwykle emocjonująca, a rozstrzygający pojedynek odbył się w ostatniej kolejce, w której Jacol pokonał Siestę Club 7:3. Trzecia drużyna Konińskiej Ligi Orlika zgromadziła 51 punktów. W tegorocznej edycji rozgrywek startowało dwanaście zespołów (ligę za-

lem karnym faulowany był Paweł Błaszczak. Stały fragment gry wykonał Mateusz Majewski, który pięknym strzałem ponad murem umieścił piłkę w siatce. Górnik wygrał 1:0. Dzięki zwycięstwu, koninianie utrzymali fotel lidera IV ligi z dorobkiem 29 punktów. Warta Krzymów z pięcioma oczkami na koncie wciąż okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Warta Krzymów: Kamil Sobczak – Marcin Oblizajek. Marcelo Barbosa-De-Oliveira, Paweł Karczewski, Arkadiusz Mijalski, Paweł Górski, Marcin Matuszak, Artur Wiśniewski, Sylwester Śliga, Tomasz Tomicki, Albert Darul (64’ Jakub Grochociński). Górnik Konin: Łukasz Jaskólski – Mateusz Augustyniak, Dawid Śnieg, Mateusz Majewski, Marcin Stryganek, Bartosz Maślak (46’ Tymoteusz Urbański), Bartosz Modelski, Sebastian Antas, Adrian Majewski, Maciej Adamczewski (88’ Mateusz Insiak), Paweł Błaszczak. BAR TOSZ SKO NIECZ NY

kończyło jedenaście – do końca nie dotrwał Motor MZK). Drużyny rywalizowały przez sześć miesięcy, rozegrały 132 mecze, w których padło 1124 bramek. Końcowa klasyfikacja Konińskiej Ligi Orlika:

1. Spedycja-Relax 55 pkt. 2. Jacol 55 pkt. 3. Siesta Club 51 pkt. 4. Osiedle V 46 pkt. 5. Media Markt-Planeta 41 pkt. 6. Desperados 32 pkt. 7. Kost-Bruk 30 pkt. 8. GKS Golasy 24 pkt. 9. Motor MZK 16 pkt. 10. Energetyk PAK Konin 15 pkt. 11. Armaserwis 15 pkt. 12. FC po Nalewce 9 pkt. BAS

Tydzień wcześniej seniorzy Star tu pojechali do Brzegu w mocno osłabionym składzie - bez Tomasza Trojanowskiego, Marka Salzmana, Macieja Rolnika i Mateusza Pawlaka. Wąski skład toczył wyrównany bój przez pierwsze dwadzieścia minut, ale do przerwy było już 14:6 dla Orlika. Druga odsłona spotkania wyglądała jak wiele innych drugoligowych pojedynków Star tu – straty w ataku i kontrataki rywali. Ostatecznie koninianie ulegli Brzegowi 17:28. Natomiast w minioną sobotę seniorzy Startu Konin zmierzyli się z Żagwią Dzierżoniów i po raz kolejny momenty dobrej gry nie wystarczyły, by pokonać rywala. Początek meczu był niezwykle wyrównany, w dwunastej minucie na tablicy wyników widniał remis 6:6. W końcówce Dzierżoniów zdołał jednak odskoczyć na cztery bramki i wygrał pierwszą połowę 17:13. W drugiej odsłonie spotkania koninianie ponownie doprowadzili do remisu 21:21, prezentując się solidnie zarówno w obronie, jak i w ataku. Dobrej gry starczyło jednak tylko do 50. minuty, potem trafiał praktycznie tylko Dzierżoniów, wygrywając ostatecznie spotkanie 35:22. W ten sam dzień na parkiecie walczyli również juniorzy, którzy podejmowali UKS Nike Kalisz. Początek spotkania był wyrównany, Start zdołał jednak wypracować sobie przewagę w końcówce pierwszej połowy, wygrywając ją 16:11. W drugiej odsłonie meczu koninianie grali już znacznie lepiej od swoich rywali i odnieśli kolejne zwycięstwo – tym razem 35:24. Od zwycięstwa swoje ligowe rozgrywki zaczęli również młodzicy, wal-

czący z UKS Borek Wlkp. Już pierwsza połowa wygrana została przez podopiecznych Radosława Wrzesińskiego wysoko 22:9. Po zmianie stron koninianie całkowicie zdominowali rywala, stracili zaledwie dwie bramki, a sami rzucili ich aż 26 i wygrali ostatecznie 48:11. Start Konin – Żagiew Dzierżoniów 22:35 Start Konin: Mateusz Pawlak, Jakub Kujawiński – Adam Kujawiński (6), Marek Salzman (5), Grzegorz Stawicki (4), Mariusz Kotleszka (3), Bartosz Cienkuszewski (2), Adam Pietrzyk (1), Michał Pawlaczyk (1), Patryk Stuczyński, Maciej Rolnik, Tomasz Trojanowski, Maciej Roszak. Start Konin – UKS Nike Kalisz 35:24 Start Konin: Sebastian Hybsz, Łukasz Kosmowski, Marcin Bąkowski – Piotr Kołtunowicz (8), Adrian Grzelka (8), Olgierd Piaskowski (6), Kamil Kieliszkowski (4), Adrian Franaszek (2), Rafał Kałecki (2), Hubert Sobczak (2), Marcel Urbański (1), Paweł Garbaciak (1), Mateusz Mikuła (1), Mikołaj Marcinkowski, Albert Szczypiorski, Dawid Budaszewski. Start Konin – UKS Borek Wlkp. 48:11 Start Konin: Jędrzej Kowalów, Mateusz Rzewski – Kacper Andrzejczak (14), Kamil Nadlewski (9), Adam Maciejewski (7), Szymon Ogrodowczyk (5), Wiktor Śmiglewski (4), Adam Gryga (3), Jakub Fiedorowicz (2), Jakub Ogrodowczyk (2), Jakub Janyszak (1), Mikołaj Derdziński (1), Krzysztof Zimny, Bartosz Górski. BAS

Kalendarz kibica 26 października (sobota): godz. 11.00: Ogólnopolski Turniej

Młodzików w szabli dziewcząt i chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie, Ośrodek Szermierczy przy ul. Dworcowej 2a w Koninie godz. 15.00: mecz piłki nożnej (IV liga): Górnik Konin – Dąbroczanka Pępowo, Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1 w Koninie Trzynasta kolejka konińskiej klasy okręgowej:

godz. 15.00: Hetman Orchowo – Polanin Strzałkowo, Gminny Obiekt Sportowy przy ul. Szkolnej w Orchowie godz. 15.00: Kasztelania Brudzew – Sparta Konin, stadion w Brudzewie godz. 15.00: Warta Helenów Kramsk – Polonia Golina, stadion w Helenowie godz. 15.00: Wilki Wilczyn – Błękitni Mąkolno, stadion w Wilczynie godz. 16.00: Basket Liga Kobiet: MKS MOS Konin – King Wilki Morskie Szczecin, hala Rondo - mecz piłki ręcznej (II liga): Lider Swarzędz – Start Konin, hala sportowa w Swarzędzu

- ca ły dzień: Na ro dowy Dzień Spor tu, Gim na zjum nr 3, SP 12, kor ty te ni sowe na Za to rzu, ha la Ron do, bo isko Orlik w Wil kowie, ha la MO SiR przy ul. Po pie łusz ki 2a w Ko ni nie 27 października (niedziela): Trzynasta kolejka konińskiej klasy okręgowej:

godz. 14.00: GKS Sompolno – Warta Eremita Dobrów, Stadion Miejski w Sompolnie godz. 14.00: Płomień Nekla – Górnik Kłodawa, stadion w Nekli godz. 14.00: Wicher Dobra – ZKS Zagórów, stadion przy ul. Długiej Wsi w Dobrej godz. 14.00: Tulisia Tuliszków – Polonus Kazimierz Biskupi, stadion w Tuliszkowie Trzecia kolejka Konińskiej Ligi Futsalu, hala Rondo:

godz. 16.00: Apteki Prima - Jacol godz. 16.45: Media Markt-Zet Gold - Tom-Car godz. 17.30: SMAG - Spedycja Relax godz. 18.15: Motor MZK - Armaserwis godz. 19.00: Warta Sławsk - F Buty


Ogłoszenia 17

czwartek, 24 października 2013

Fot. A. Procz

Przygarnij zwierzaka!

MAX trafił do schroniska 13 września 2013 roku z ul. Szpitalnej. Jest bullowatym, bardzo spokojnym, łagodnym psiakiem. Potrafi ładnie chodzić na smyczy. Przy pierwszym spotkaniu, po 10-minutowym spacerze położył się do góry brzuchem na trawie i oczekiwał głaskania, choć na początku każdy dotyk nieznanej osoby go stresował. Max urodził się w 2008 roku. Więcej zdjęć Maksa można zobaczyć na profilu www.facebook.com/schroniskokonin i www.LM.pl/przygarnij_zwierzaka Max czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38. reklama

zSprzedam mieszkanie na Zatorzu o pow. 69 m2. Jest to mieszkanie 3 pokojowe rozkładowe z dużym balkonem i 2 przedpokojami. Blok ocieplany. Telefon: 507 745 506. z Wynajmę mieszkanie w Starym Koninie 52m2, 3pokoje, umeblowane. Cena: 850zł. Telefon: 792027716. z Mieszkanie w Gosławicach ul. Gotycka, na parterze, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, balkon, wymienione okna, blok ocieplony. Tel: 666031713. z Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie w centrum Konina przy ul. Tuwima 5 o pow. 35,05 m2. Cena: 115 tys. zł. Telefon: 600 393 822. z Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 39 metrów, 4 piętro, V osiedle, kuchnia umeblowana, łazienka. Cena: 800 zł + opłaty. Telefon: 602-749-000. z Wynajmę mieszkanie: 3 pokoje, rozkładowe, na parterze, V osiedle. Mieszkanie częściowo umeblowane, kuchnia w zabudowie, w korytarzu zabudowana szafa. Cicha okolica. Odstępne 900zł+opłaty eksploatacyjne+kaucja. Wolne od 1.11.2013. Tel: 600-746-316. zSprzedam malowniczą działkę w Brzeźnie, 16ar, przy drodze asfaltowej, woda, prąd, kanaliza. Wymiary ok. 25m na 60m. Blisko drogi 92 przy ul. Siennej. Ogrodzona, dużo starych drzew. Telefon: 663249406. z Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną o powierzchni 0,0874ha wŻychlinie, ul. Bukowa, gm. Stare Miasto, przy drodze asfaltowej. Działka jest uzbrojona oraz posiada księgę wieczystą. Cena: 87400 zł. Telefon: 503 120 527.

dowlanym lub geodezyjnym. Wymagane jest posiadanie prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera. CV ze zdjęciem na adres: rzeczoznawca@konsorcjuminvest.pl. z Przyjmę do pacy elektryka, praca częściowo w delegacji w Polsce, częściowo na miejscu. Zakładanie instalacji elektrycznych, montaż monitoringów, alarmów. 11 zł na godzinę. Tel: 795174372. mariusz824@wp.pl. z Poszukujemy do pracy osób z doświadczeniem w posługiwaniu się piłą mechaniczną. Praca w okolicach Konina przy wycince drzew i rębaku. Tel:632491449. z Zatrudnię kierowcę posiadającego potwierdzone doświadczenie w kierowaniu busem do rozwożenia pieczywa w piekarni. CV proszę składać na maila: biuro@piekarniaweglew.pl. z Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Koninie poszukuje osób do prowadzenia zajęć z: geografii. Praca w weekendy. CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres konin@cosinus.pl. z Pilnie poszukiwany lektor języka angielskiego koniecznie z KRAMSKA!!! CV prosimy przesyłać na adres: sjokonin.biuro@wp.pl. z Poszukujemy tapicerów. Mile widziane doświadczenie. CV proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@konsultant.net.pl. z Firma zatrudni:pracowników produkcji – PCV, konserwatora-elektryka, szwaczki. Mile widziane doświadczenie. Miejsce wykonywania pracy: Kuny 13, 62-710 Władysławów. CV ilist motywacyjny przesyłać na adres e-mail: kadry@best-pol.pl.

z Nauczyciel udziela korepetycji z matematyki, także przygotowanie do matury. Tel: 696-549-957. z Niemiecki – nauka języka, korepetycje, tłumaczenia. Tel: 792000953. z Język angielski. Korepetycje na każdym poziomie zaawansowania z możliwością dojazdu do ucznia. Przygotowanie do matury, testów gimnazjalnych, nadrabianie zaległości. Telefon: 695489557. z Korepetycje z chemii na poziomie gimnazjum i liceum (poziom podstawowy). 20zł za godzinę zegarową. Telefon: 794670088. z Udzielę korepetycji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej z przygotowaniem do matury włącznie. Cena: 30 zł za 60 minut zajęć. Z dojazdem do domu ucznia. Telefon: 661206995. z Zapraszam wszystkich chętnych na naukę gry na instrumentach / Keyboard, Syntezator, Akordeon /. Lekcje gry od podstaw lub kontynuacja nauki. Gwarantuję fachowość i skuteczność. Dojazd do domu ucznia. Telefon: 603 088 850. Lekcje gry na instrumencie Akordeon, dla dzieci i młodzieży. Dojazd do ucznia. Telefon: 664831817.

z SYRENA części nowe kupię. Tel: 601979100. z Legalna auto-kasacja. Kupię każde auto. Najlepsze realne ceny! Telefon: 721382733. z Autoskup: auta, wszystkie marki, roczniki i modele. Całe, uszkodzone, skorodowane, wyeksploatowane. Zapewniamy szybki dojazd po auto do każdej miejscowości. Tel: 726014658. z Sprzedam Opla Astrę. Rok produkcji 1992 r. Silnik 1,7 D. Ważne OC i przegląd. Samochód odpala ale ma uszkodzony silnik. Samochód do obejrzenia w miejscowości 5 km od Konina. Cena: 1200zł. Telefon: 695 307 396. z Sprzedam Audi A4 B7, 2.0, TDI, 140 KM, bogato wyposażony, ks. serwisowa, komplet kluczyków, stan bdb, przebieg 200tyś. Więcej info tel: 889-736-078. Cena: 27500 zł do uzgodnienia. z Sprzedam Audi a4 1.8 z instalacją gazową. El. szyby, lusterka, wspomaganie, po wymianie zawieszenia, pompy oleju, kabli świecowych. Automatyczna skrzynia biegów. Bez klimy. Cena: 6200zł. Telefon: 796979871. z Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych nowych i używanych lub masz problem z gazem w aucie zadzwoń. Telefon: 663190428.

z Poszukujemy osoby na stanowisko Asystent Rzeczoznawcy Majątkowego. Oferta dla osób z wykształceniem kierunkowym: leśnym, informatycznym, bu-

z Szybka pożyczka do 7000 zł! Błyskawiczna decyzja, bez ukrytych opłat. Provident Polska S.A. Tel. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora).

OGŁOSZENIE WłASNE WYDAWCY

z Usługi remontowo-wykończeniowe: układanie glazury i terakoty, montaż ścian kartonowo-gipsowych, sufity podwieszane, szpachlowanie, malowanie. Tel: 501331128. z Hotel i salon pielęgnacyjny dla zwierząt. Konin, ul. Chopina 15f. Tel: 669-379-242. Czynne poniedziałek – niedziela. z Malowanie, szpachlowanie, panele podłogowe i ścienne. Regipsy (ścianki działowe, półki ozdobne, zabudowy) i wiele innych... Zapraszamy. Tel: 781 96 05 44. z Czyszczenie karcher: dywany, wykładziny, tapicerki samochodowe i meblowe, dywany. Zabieram do prania, odwożę suche. Tel: 695496452, 632705881. z Czyszczenie karcher: dywany, wykładziny, tapicerka meblowa i samochodowa. Solidnie. Tel: 608265284. z Malowanie, zabudowy, gipsowanie, układanie paneli. Tel: 695496452, 632705881. z Poprawki krawieckie. Skracanie i zwężanie spodni, spódnic, płaszczy, marynarek, rękawów. Wszywanie zamków, obszywanie firan, szycie obrusów, pokrowców na krzesła. Konin Zatorze ul. Chopina 9 pok. 21 (PSS Społem RAJ 1 piętro). Tel: 505224042. www.krawiec.konin.

z Biuro Matrymonialne „Rusałka” zaprasza osoby samotne w każdym wieku. Może właśnie na Ciebie czeka u nas Twoja druga połówka? Spróbuj, ryzykujesz tylko tym, że znajdziesz szczęście. Tel. 662 400 165, www.biurorusalka.xt.pl. z Sklep zoologiczny Pirania ul. Szeligowskiego 1 (Zatorze) zaprasza miłośników akwarystyki, zoologi oraz wędkarstwa. z Skup pierza: świeże, używane, poduszki, pierzyny, kacze, gęsie. Tel: 695496452. z Sprzedam stół drewniany rozkładany. Kolor ciemny brąz. Wymiary: 130 x 85 cm, po rozłożeniu: 180 x 85 cm. Cena: 200 zł. Telefon: 508 285 755. z Sprzedam wagę łazienkową Zelmer model 34Z013. Maksymalny załadunek 180 kg, z funkcją pamięci pomiaru dla 10 użytkowników, mierząca zawartość wody oraz tkanki tłuszczowej. Nowa nieużywana. Cena: 170 zł. Telefon: 508566844. z Sprzedam rolki regulowane do jazdy szybkiej i wyczynowej. Używane tylko 3 razy. Cena: 300 zł. Tel: 883 500 760. z Sprzedam rower firmy Grand, stan bardzo dobry. Rower dla dziecka w wieku 7-12 lat. Kolor granatowy. Cena: 280 zł. Telefon: 721336496. z Witam mam do sprzedania gogle firmy UVEX Tomahawk. Edycja Limitowana. Gogle są w bardzo dobrym stanie. Cena 150 zł. Telefon: 692360-372. z Sprzedam nowy tablet Acer Iconia A1 zakupiony 16.08.2013, używany 2 godziny. Dowód zakupu, kupiony w konińskim salonie. Cena: 590 zł. do uzgodnienia. Telefon: 730078287. z Sprzedam quada dla dziecka – 50cm3. Cena: 550 zł. Telefon: 607349015.


18 Informator ááá TELEFONY ALARMOWE

TELEFONY ALARMOWE Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 Pogotowie Ratunkowe 999, 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

POMOC MEDYCZNA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

POGOTOWIA Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONY ZAUFANIA Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00,

Zaduszki z Osiecką

ááá PLACÓWKI KULTURALNE I MUZEA

Już 2 listopada CKiS DK Oskard zaprasza na Poetyckie Zaduszki. Gośćmi tegorocznej edycji będą wybitni artyści polskiego teatru: Stanisława Celińska, Krystyna Tkacz i Artur Barciś.

n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243 63 51

„Nie jesteś sama” to znakomite widowisko muzyczne wyreżyserowane przez Artura Barcisia. To spektakl o kobiecie, która wiele doświadczyła i poznała różne odcienie życia. To rzecz o miłości, samotności, tęsknocie, zdradzie i cierpieniu. O szukaniu sensu istnienia i o przemijaniu, ale też o przyjaźni, radości życia, nadziei i marzeniach. Opowiedziana piosenkami Agnieszki Osieckiej. Mogłoby się wydawać, że o tym wszystkim napisano i zaśpiewano już wszystko, że trudno jest w piosenkach Osieckiej odkryć coś jeszcze. A jednak! W koncercie wykorzystano utwory z jednej strony dobrze znane, a z drugiej jakby zupełnie nowe. „Małgośka” nie jest żartobliwą historią z życia beztroskiej dziewczyny, ale wstrząsającą opowieścią porzuconej kobiety, a z kolei słowa „Żegnaj miły, no cóż, jak się żegnać - to już” z piosenki

n Galeria CKiS „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 10-14, tel. 63 242 42 12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12–17. n CKiS Dom Kultury „Oskard”, Aleje 1 Maja 2, 63 242 39 40

„Ach Panie, Panowie” – brzmią nie jak bolesna skarga na los, ale są prawdziwą zgodą na przemijanie i spokojne rozstanie z tym, co już minęło. Prawie każdy utwór to nowa historia. Piosenki Osieckiej nie należą do wesołych, jednak wykonawcom udało się nie wpaść w ton przygnębiający, obok smutku jest też miejsce na żart, ironię i zabawę. Wszystko to jest zasługą twórców spektaklu. Artur Barciś – autor scenariusza i reżyser, odkrył inną prawdę utworów Agnieszki Osieckiej, a całą subtelność przekazania swojej wizji powierzył dwom wybitnym artystkom: Stanisławie Celińskiej i Krystynie Tkacz. Wojciech Borkowski, którego opiece powierzono stronę muzyczną spektaklu, z wielkim wyczuciem podążył za wizją reżysera i aktorek, odważył się na zupełnie nowe aranżacje.

n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, 63 211 31 30 Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, 63 243 77 17, 63 247 34 18

Następny numer Kuriera Konińskiego ukaże się 7 listopada REDAKCJA:

WYDAWCA Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o.

REDAGUJE ZESPÓŁ Aleksandra Braciszewska, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bar tosz Skonieczny.

n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, 63 243 86 24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242 75 99. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501  610 710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271 94 47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września, codziennie w godz. 10-18.

ááá BIBLIOTEKI

SKA

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX piętro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

tel. 63 243-83-00 Bezdomność Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

BIURO REKLAMY: tel. 63 2180052, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS.

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7 (tel. 63 242-63-39), czynna w poniedziałki i wtorki oraz czwartki i piątki w godz. 8.00-19.00, soboty w godz. 8.00-14.00. Od 1 lipca do 31 sierpnia biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13 (tel. 63 242-85-37), czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9.00–18.00, czwartki w godz. 12.0015.00, soboty w godz. 10.00-14.00. n Filia Starówka, ul. Zofii Urbanowskiej 1 (tel. 63 242-85-62), czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-18.00, czwartki w godz. 12.00-15.00, soboty w godz. 10.00-14.00. n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstań ców Wiel ko pol skich 14, tel. 63  242-38-30, czynna w poniedziałki, śro dy i piąt ki w godz. 10.30-17.15, wtor ki w godz. 9-15.30. n Filia Chorzeń, ul. Goździkowa 2 (tel.

63 245-01-85), czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18.00, wtorki w godz. 9.00-15.30, czwartki w godz. 12.00-15.30. n Filia Siódemka (bezpłatny Internet), ul. Sosnowa 16 (tel. 63 243-11-43), czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.0018.00, wtorki w godz. 9.00-15.00, czwartki w godz. 12.00-15.00. n Filia Medyk, ul. Szpitalna 45 (tel. 63  240-45-05), czynna w poniedziałki i środy w godz. 9.00-18.00, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek (bezpłatny Inter net), ul. Gosławicka 46 (tel. 63  24274-60), czynna w poniedziałki, środy i piąt ki w godz. 9.00-16.00, wtor ki w godz. 9.00-15.00 i w czwartki w godz. 12.00-15.00. nFilia Jedenastka, ul. Łężyńska 9 (tel. 63  242-79-85), czynna w poniedziałki i piątki w godz. 9.00-16.00, wtorki i środy 10.00-17.00 i czwartki 12.00-15.00.


Sport 19

czwartek, 24 października 2013

SMAG na czele futsalu

Fot. B. Skonieczny

Jedenaście zespołów przystąpiło do kolejnej edycji Konińskiej Ligi Futsalu. Oto nasza relacja z dwóch pierwszych kolejek.

Strzelała nawet bramkarka Do opisywania kolejnych zwycięstw Medyka Konin zaczyna brakować słów. Na szczęście liczby mówią same za siebie. W meczu siódmej kolejki podopieczne Romana Jaszczaka pokonały Gol Częstochowa 13:0, a tydzień później - Zagłębie Lubin 2:1.

Takie rzeczy nie zdarzają się często nawet w meczach niższych klas rozgrywkowych, a co dopiero na spotkaniu ekstraklasowym. Choć medyczki przyzwyczaiły już w tym sezonie do wysokich wygranych, a drużyna z Częstochowy jest beniaminkiem rozgrywek Ekstraligi, zwycięstwo trzynastoma bramkami to i tak prawdziwa deklasacja. Po efektownym zwycięstwie na własnym stadionie z Golem Częstochowa piłkarki Medyka Konin pojechały do Lubina mierzyć się z beniaminkiem Ekstraligi – miejscowym Zagłębiem. Teoretycznie łatwy pojedynek okazał się dla koninianek trudną przeprawą, a zwycięska bramka padła w doliczonym czasie gry. reklama

Medyczki już po dziesięciu minutach powinny prowadzić 3:0. Najpierw po strzale głową Anny Gawrońskiej piłka uderzyła w poprzeczkę, a chwilę później kapitan koninianek trafiła w słupek, wykonując rzut karny. Wreszcie w dziewiątej minucie po strzale z dystansu piłkę w siatce Zagłębia umieściła Natalia Pakulska. Osiem minut później było już 1:1, a wyrównujące trafienia na swoje konto zapisała Katrin Kolar. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianom. Początek drugiej odsłony meczu to kolejne ataki medyczek. W 72. minucie koninianki otrzymały drugi rzut karny, tym razem jednak jedenastkę zmarnowała Natalia Pakulska. Z biegiem czasu gra się zaostrzała, aż

w 89. minucie na murawę wjechała karetka, udzielając pomocy kontuzjowanej piłkarce Zagłębia. Długa przerwa spowodowała doliczenie przez arbiter spotkania dodatkowego czasu. Wykorzystały to medyczki – w 93. minucie, po zagraniu piłki ręką w polu karnym przez jedną z zawodniczek Lubina, koninianki otrzymały trzeci w tym spotkaniu rzut karny. Do jedenastki ponownie podeszła Anna Gawrońska, tym razem się nie pomyliła i dała końcowe zwycięstwo swojej drużynie. Po ośmiu kolejkach medyczki pozostają liderkami tabeli Ekstraligi z kompletem punktów na swoim koncie. Kolejne spotkanie koninianki rozegrają dopiero w przyszłym tygodniu. Będzie to jeden z kluczowych pojedynków, decydujących o mistrzostwie Polski, bowiem piłkarki Romana Jaszczaka podejmą Unię Racibórz. BAR TOSZ SKO NIECZ NY

Wysokim zwycięstwem zaczął sezon mistrz poprzednich rozgrywek – Apteki Prima. W premierowym spotkaniu Apteki pokonały Armaserwis 8:0. Pięć bramek w tym spotkaniu strzelił Mateusz Mroziński. Drugie miejsce po pierwszym meczu wywalczyła sobie Siesta Club, która pokonała F Buty 4:1. Dwie bramki w tym meczu zdobył Łukasz Kwaśniewski, a po jednej dołożyli Michał Kozłowski i Michał Szymański. Dla F Butów trafił Mateusz Grabarek. Bramki Marcina Marciniaka i Damiana Tylaka pozwoliły Spedycji Relax pokonać Media Markt-Zet Gold 2:0. Trzy punkty dopisał na swoje konto również ubiegłoroczny wicemistrz – SMAG – który pokonał Tom-Car 2:1. Dla zwycięzców strzelali Krystian Andrzejczak i Michał Wojtczak, a jedyną bramkę dla Tom-Caru zdobył Sebastian Raczkowski. Zacięty pojedynek stoczyły zespoły Motoru MZK i Jacola. Ostatecznie Motor wygrał 4:3 po trafieniach: Dawida Jagusia, Piotra Kąpielskiego, Radosława Łukasiewicza i Dariusza Woźniaka. Dla Jacola strzelali natomiast: Michał Lubiniecki, Jacek Rzepczyk i Marcin Woźniak. W pierwszej kolejce pauzował debiutant rozgrywek – zespół Warty Sławsk.

Natomiast po drugiej kolejce Konińskiej Ligi Futsalu komplet punktów zachowały na koncie cztery drużyny. Pierwszą z nich jest SMAG, który przewodzi tabeli dzięki bilansowi bramkowemu. Jedenaście z trzynastu strzelonych jak dotąd przez SMAG bramek padło w wygranym w niedzielę meczu z Armaserwis. Drugie miejsce ma Spedycja Relax, która pokonała Siestę Club 7:2. Komplet punktów ma również Motor MZK – trzeci zespół w tabeli pokonał F Buty 3:1. Czwarte miejsce zajmują Apteki Prima, mające na koncie tylko trzy oczka. Apteki pauzowały jednak w ostatniej kolejce, więc ich dorobek punktowy jest jak na razie kompletny. Piątą lokatę zajmuje Tom-Car, który pokonał debiutanta – Wartę Sławsk – 3:2. Pozycję niżej plasuje się Media Markt-Zet Gold, który wygrał z Jacolem 2:0. Siesta Club jest ostatnim zespołem, który ma na koncie jakikolwiek dorobek punktowy. Od ósmego miejsca zaczynają się drużyny, które jak dotąd przegrały wszystkie swoje spotkania. Są to kolejno: Warta Sławsk, Jacol, F Buty i Armaserwis. W nadchodzący weekend trzecia kolejka Konińskiej Ligi Futsalu, a w niej SMAG zagra ze Spedycją Relax, Motor MZK zmierzy się z Armaserwis, a Apteki Prima powalczą o punkty z Jacolem. BAS

Siat ków ka:

Zwycięstwo po dreszczowcu Łatwe i szybkie zwycięstwa to nie jest to, co lubią siatkarze Wilków Wilczyn. W czwartym meczu II ligi wygrali 3:2, choć przegrywali już 0:2.

Po pojedynku z Orłem Międzyrzecz na Wilki czekał kolejny teoretycznie łatwy rywal – Orion Sulechów. Drużyna z Wilczyna po raz drugi z rzędu potrzebowała jednak pię ciu se tów, by do prowa dzić do zwycięstwa. Już pierwsza część spotkania pokazała, że nie będzie to łatwy pojedynek dla żadnej ze stron. Ostatecznie seta wygrał Orion, musiał jednak doprowadzić do wyniku 27:25. W drugim secie zespołowi z Sulechowa poszło już nieco łatwiej. Wygrana 25:21 i prowadzenie 2:0 – wydawało się, że mecz zbliża się już do końca.

Trzecia część meczu była przełomowa dla dalszych losów spotkania. Wilki wygrały ją pewnie 25:12. Zszokowani siatkarze Sulechowa nie zdołali otrząsnąć się z tej porażki i przegrali kolejne dwa sety. Remis Wilkom dała wygrana 25:22 w czwartym secie, a końcowe zwycięstwo zapewnił set piąty wygrany 15:11. Cztery mecze i trzy zwycięstwa – to świetny bilans beniaminka z Wilczyna. Wilki zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów. W nadchodzący weekend podopieczni Andrzeja Malczewskiego zagrają w Poznaniu z reprezentacją UAM. BAS


20 Sport

Coraz lepsza skuteczność Kolejne trzy porażki poniosły koszykarki MKS MOS Konin 29 w Basket Lidze Kobiet, choć w każdym z tych spotkań potrafiły nawiązać z utytułowanymi przeciwniczkami wyrównaną walkę.

W historycznym, pierwszym meczu Basket Ligi Kobiet w Koninie podopieczne Tomasza Grabianowskiego przegrały z Artego Bydgoszcz 44:88 (15:22, 12:22, 7:23, 10:21), czemu winna była słaba forma samych koninianek i brak zgrania w szeregach drużyny. Mówiła o tym na konferencji prasowej kapitan MKS MOS Konin Marta Libertowska: – Koszykówka koszykówką, ale gra zza oceanu i gra w Europie trochę się różni. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby popracować nad komunikacją między nami. Zaledwie trzy dni później koszykarki MKS MOS Konin grały z Riwierą Gdynia, która – podobnie jak koninianki – po trzech meczach nie miała na koncie żadnego zwycięstwa. Mecz zakończył się jednak porażką naszej drużyny 58:71. CCC Polkowice, aktualny mistrz Polski, był drugim rywalem, którego konińskie koszykarki podejmowały na własnym terenie. Naszpikowana gwiazdami ligowymi i reprezentacyjnymi, prowadzona przez selekcjonera polskiej kadry narodowej Jacka Winnickiego, drużyna nie była łatwym przeciwnikiem dla koninianek, które przez długie momenty meczu prowadziły wyrównaną grę, jedreklama

nak o wyniku zadecydowała druga część spotkania. Podopieczne Jacka Winnickiego przyjechały do Konina mocno rozkojarzone, co skutkowało wieloma niecelnymi rzutami. Mimo tego MKS nie był w stanie przełamać defensywy Polkowic, bardzo często nie dochodził do pozycji rzutowych, a wiele piłek w ataku było straconych. Szczególnie widoczne było to w drugiej kwarcie, wygranej przez CCC aż 17:4. Druga połowa meczu była już jednak o wiele bardziej wyrównana. W trzeciej kwarcie obie drużyny utrzymywał remisowy rezultat niemal do samego końca, w ostatnich minutach popis swoich umiejętności dała jednak Belinda Snell, trafiając osiem punktów i dając wygraną CCC 19:15. Podopieczne Tomasza Grabianowskiego walczyły jednak do końca, co dało im w efekcie mały prezent w postaci wygranej czwartej kwarty. W trzeciej minucie świetną akcję 2+1 przeprowadziła Marta Libertowska, chwilę później rzut osobisty wykorzystała Jazmine Perkins. Ostatecznie MKS wygrał tą część spotkania 13:10, ulegając w całym meczu mistrzowi Polski 43:63. W porównaniu z poprzednimi spotkaniami koninianki poprawiły

nieco skuteczność (ponad 36 proc.), Polkowice wygrały jednak spotkanie, dzięki świetnej grze pod koszem – 37 zbiórek i 28 punktów spod kosza mocno zdystansowały koniński zespół. Wśród koszykarek MKS na wyróżnienie zasługują Amerykanki Jazmine Perkins (dziewięć punktów, pięć zbiórek) i Chandra Harris (pięć punktów), a także Katarzyna Motyl (dziewięć punktów) i Elżbieta Paździerska (również dziewięć oczek). Na kolejne wyróżnienie zasługują również kibice, którzy ponownie nie zawiedli i do końca wypełnili halę

Rondo, głośno dopingując koniński zespół. Na wszystkich fanów basketu czekały w sobotę nie tylko sportowe atrakcje – w przerwie meczu odbył się konkurs, w którym do wygrania był całoroczny karnet VIP na mecze MKS MOS Konin. Po pięciu kolejkach koniński zespół zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem pięciu punktów. MKS MOS Konin – CCC Polkowice 43:63 (11:17, 4:17, 15:19, 13:10) MKS MOS Konin: Jazmine Perkins (9), Katarzyna Motyl (9), Elżbieta Paździerska (9), Chandra Harris (5), Marta Libertowska (3), Iwona Płóciennik (2), Aleksandra Kaja (2), Marta Mańkowska (2), Anita Szemraj (2), Milena Krzyżaniak, Megan Kritscher.

Starcie dwóch beniaminków Drużyna King Wilki Morskie Szczecin będzie kolejnym zespołem, z którym zmierzą się koszykarki MKS MOS Konin. Pojedynek odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 16.00 w hali Rondo.

Filmy ilustrujące tę informację można obejrzeć na www.LM.pl/tv.

Fot. B. Skonieczny

Ko szy ków ka ko biet :

Obie drużyny znają się bardzo dobrze jeszcze z występów w I lidze. Ostatnie ich pojedynki miały miejsce w ramach finału tych rozgrywek. Pierwsze starcie wygrały szczecinianki 70:67, ale już w rewanżu w Koninie lepsze okazały się podopieczne Tomasza Grabianowskiego i to one mogły cieszyć się z tytułu mistrza I ligi. Pomimo tego, obie drużyny uzyskały awans do Basket Ligi Kobiet. Pierwsze mecze obu drużyn przyniosły dość różne rezultaty. Koszykarki MKS MOS Konin nie zdołały jak na razie triumfować w lidze, Wilki Morskie odniosły natomiast trzy zwycięstwa i doznały dwóch porażek. Sobotni mecz będzie jak zawsze nie tylko sportowym wydarzeniem. Oprócz możliwości oglądania gwiazd kibice będą mogli poczuć atmosferę towarzyszącą Basket Lidze Kobiet, wziąć udział w konkursach, a także bawić się razem z cheerleaderkami zespołu Rytmix i maskotką drużyny – Feriusiem. Mecz pomiędzy MKS MOS Konin a King Wilki Morskie Szczecin odbędzie się 26 października o godz. 16.00 w hali Rondo. BAS

164 Kurier Koniński  

Uzbrajanie terenów inwestycyjnych na Międzylesiu i niespodziewane zgrzyty w miejskiej koalicji to główne tematy na pierwszej stronie najnows...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you