Page 1

str. 1


str. 2


str. 3


str. 4


14 listopada 2012 odwiedził nasz Ośrodek i spotkał się z nami certyfikowany streetworker Zdzisław Betlejewski. Nasi wychowankowie mieli możliwość dowiedzieć się kim są streetworkerzy - ludzie pracujący z dziećmi i młodymi ludźmi w miejscach, w których przebywają one bez opieki i nadzoru dorosłych. Zdzisław Betlejewski i jest Certyfikowanym Streetworkerem, pedagogiem "ulicy", od kilku lat przemierza ulice, gdzie spotyka dużo młodzieży uzależnionej od narkotyków. Praca z młodzieżą jest dla niego szczególną misją, gdyż jako młody chłopak wkroczył w świat narkotyków. Od wielu lat nie bierze i nie pije alkoholu, gdyż wie co zrobił ze swoim życiem i życiem swoich bliskich. Wartością jego życia jest Bóg i jego przykazania. Ponadto jego pasją jest motoryzacja, uwielbia jeździć na motorze.

str. 5


Streetworking to metoda niesienia pomocy, doskonale sprawdzająca się w przypadku pracy z ludźmi z problemami społecznymi. Skuteczność wynika z partnerskich relacji między streetworkerami, a ich podopiecznymi. Praca streetworkera polega na bezpośrednim docieraniu do konkretnych ludzi będących w sytuacjach kryzysowych w ich własnym środowisku, np. osób bezdomnych. Spotkanie w naszym ośrodku dotyczyło przede wszystkim niebezpieczeństw czyhających na młodzież, którzy pozbawieni nadzoru dorosłych często sięgają po środki zabronione. Zdzisław Betlejewski uświadamiał naszym wychowankom zmiany, jakie zachodzą w młodym człowieku pod wpływem narkotyków, początkowo niezauważalne, ale po czasie powodujące upośledzenie pamięci, koncentracji uwagi, uszkodzenia komórek, dezorganizację myślenia, bezsenność. Mówił także o konsekwencjach i ich wpływie na życie człowieka. Obejrzeliśmy również filmy poruszające problematykę narkomanii np.: "Ziele pokoju" oraz "Mądry - głupi".

str. 6


str. 7


str. 8


str. 9


str. 10


str. 11


str. 12


str. 13


str. 14


str. 15


str. 16


(materiał informacyjny o Rzeczniku Praw Dziecka pobrano ze strony: http://www.docstoc.com)

str. 17


str. 18


str. 19

Kurier Internacki Listopad 2012  

Kurier Internacki Listopad 2012