Page 1

e

k

l

a

m

a

ISSN 1899-3613

Nakład: 7000

r

nr 17

(154)

Muzyczny zawrót głowy

foto: T.Piecuch

r

foto:powiat.gostyn.pl

s.3

Kompleks dla uczniów Mają przystań nad Malińcząs.12 Gmina Gostyń żegna

najstarszego

mieszkańca s.2

e

k

l

a

m

a

06 wrzesień 2013 dwutygodnik

Dni Powiatu 2013

s.16


2 CENY SKUPU ŻYWCA (cena podana w PLN, za kilogram żywej wagi (netto))

Informator Repertuar kina „Pod kopułą” na Wrzesień 2013

1. „Ostra randka” – thriller sens. prod. polskiej, 92 min (3D i 2D) PREMIERA 30.08. godz.. 20.30 (3D) 31.08. godz. 19.00, 20.45(3D) 1,7,8. 09. godz. 19.00 (3D) 2,3,4,6,9,10,11. 09. godz. 18.30 (2D) 2. ”Smerfy 2” – anim. familijny pr. USA, 105 min (2D i 3D) 30.08, 6.09. godz. 16.30 (3D) 31.08, 1,7,8. 09. godz. 15.00, 17.00 (3D) 2,3,4,9,10,11. 09. godz. 16.30 (2D) 3. „jOBS” – dramat pr. USA, 122 min (2D) 6.9,10,11. 09. godz. 20.15 7,8. 09. godz. 20.45 4. ”Samoloty” – anim. familijny pr. USA, 91 min (2D i 3D) 13,14,20, 21. 09. godz. 17.00 (3D) 15,22. 09. godz. 15.00, 17.00 (3D) 16,17,18,23,24,25. 09. godz. 17.00 (2D) 5. „Elizjum” – akcja, Sci-fi, pr. USA, 109 min (2D) 13, 16,17, 18. 09. godz. 19.00 14,15. 09. godz. 19.00, 21.00 Repertuar kina „Szarotka” w Krobi na Wrzesień 2013 1. „Uniwersytet Potworny 3D - animowany” 26.08. 17.00, 27.08. 17.00, 28.08. 17.00, 110 min, od lat b/o, cena 10 zł 2. „Wielkie Wesele - komedia” 26.08. 19.00, 27.08. 19.00, 28.08. 19.00, 89 min, od lat 15, cena 10 zł 3. „Minionki Rozrabiają 3D - animowany” 02.09. 17.00, 03.09. 17.00, 04.09. 17.00, 98 min, od lat b/o, cena 10 zł 4. „World War Z - fantasy” 02.09. 19.00, 03.09. 19.00, 04.09. 19.00, 116 min, od lat 15, cena 10 zł 5. „Red 2 - akcja, komedia” 09.09. 17.00 19.15, 10.09. 17.00 19.15, 11.09. 17.00 19.15 116 min, od lat 15, cena 10 zł

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WSTĘP WOLNY! Repertuar dostępny na stronie www.mgok.krobia.pl Ważne telefony Policja Straż pożarna

997 (0-65) 575 82 00

998 (0-65) 572 95 30

Termin płatności

Cena 04.09.2013

Skup żywca J. Makowski, Podrzecze, tel. 695 994 190

14 dni

-

Skup i sprzedaż żywca K.Kulczak, Brzezie, tel. (0-65) 572 77 43, 502 745 490

14 dni

5,80

Skup. Sprzedaż. Rzeźnictwo. E. Biskup, Borek Wlkp., tel. (0-65) 571 66 40

14 dni

5,80

Rzeźnia „Mróz” Sp. z o.o. Borzęciczki, tel. (0-62) 721-69-76

14 dni

7,60

Firma „Gunia” E.Gunia, Brzezie, tel. (0-65) 572 29 54

14 dni

5,70

PPHU MIR - ZEN, Pępowo, tel. 697 603 001

14 dni

-

Powiat gostyński

CENY PALIW na stacjach benzynowych, 04.09.2013

Stacja

E95

E98

ON

LPG

Stacja Paliw Sp.j. M. Majsnerowski, A. Gorwa Piaski, ul. Warszawska 63, tel. 065 572 71 46

-

-

-

-

Stacja Paliw BLISKA, Pogorzela, ul. Armii Poznań 2, tel. 065 573 46 09

5,69

5,78

5,59

2,43

Stacja Paliw BLISKA, Krobia, ul. Poznańska 40, tel. (024) 256 02 13

5,56

5,69

5,59

2,29

Stacja Paliw BLISKA, Poniec, ul. Rydzyńska 1, tel.(024) 256 02 96

5,57

5,73

5,54

2,34

„Eko-Lux” Sp.j. P.P.H.U. Gostyń, ul. Lipowa 1 A, tel. 065 572 00 64

5,69

5,79

5,64

2,44

Stacja Paliw BLISKA ,Gostyń, pl. Marcinkowskiego, tel. (024) 256 03 63

5,56

5,69

5,55

-

Straż miejska

(0-65) 575 21 64 0 507 154 706

PKS Leszno Sp. z o.o. Stacja Paliw Gostyń, ul. Polna 61 a, tel. 065 575 31 32

5,56

5,69

5,55

2,29

Pogotowie energetyczne

991 (0-65) 572 00 26

MIR-ZEN Pępowo ul. PKP 9, tel. 065 573 63 20

-

-

-

-

Pogotowie ratunkowe

999

Pogotowie gazowe

992 (0-65) 572 12 18

Stacja paliw Markowski Gostyń ul. Wrocławska 154, tel. 065 572 35 36

5,56

5,69

5,55

2,29

Numer alarmowy

112

Pogotowie ciepłownicze

993

Stacja paliw Markowski Gostyń ul. Starogostyńska 7, tel. 065 572 34 86

5,56

5,69

5,55

2,29

(0-65) 572 78 64

Pogotowie wodnokanalizacyjne

994

Stacja paliw Markowski Gostyń Dusina – Gostyń, tel. 065 575 15 05

5,56

5,69

5,55

2,29

Policyjny telefon zaufania

Gmina Gostyń żegna

najstarszego mieszkańca Julian Malutkiewicz zmarł w 106. roku życia

1 września, Gołuchów, Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi w fotografii Tomasza Piecucha.

Konno i w powozie

Julian Malutkiewicz, najstarszy mieszkaniec gminy Gostyń i jeden z najstarszych Wielkopolan, nie żyje. Zmarł w środę 4 września 2013 roku w podgostyńskim Stankowie w 106. roku życia. Pan Julian przez wiele lat cieszył się nie tylko dobrym zdrowiem, ale i doskonałym humorem. Chętnie opowiadał historie ze swego długiego życia i wydarzenia z najświeższej przeszłości. W kilku ostatnich miesiącach

czuł się zdecydowanie gorzej. W środę 4 września nad ranem nastąpił zgon. Przypomnijmy, że Julian Malutkiewicz przyszedł na świat 9 stycznia 1908 r. w Kozakiewicach, na terenie dzisiejszej Litwy. Dzieciństwo spędził w ówczesnym Mińsku Litewskim. W wieku 8 lat przeżył rodzinną tragedię. Najpierw stracił ojca, który zginął służąc w jednostce ułanów. Zaraz potem zmarła matka. W czasie I wojny światowej sieroty i inne dzieci ewakuowano do Ameryki Południowej. Tam trafił też mały Julian i spędził w Brazylii rok. Po powrocie do kraju trafił do sierocińca w Bronisze-

7

wicach. Gdy miał 17 lat przybył do Stankowa, gdzie zamieszkał, pomagając w gospodarstwie rolnym rodziny Wojciechowskich. W 1930 roku poślubił Mariannę Łuczak. Pracował w majątku w Kosowie, zaś podczas II wojny światowej – w Osowie, w majątku Feinera. Po wojnie zamieszkał z żoną w Stankowie. W wyniku reformy rolnej Malutkiewiczowie otrzymali od państwa ziemię i prowadzili własne gospodarstwo. Wspólnie wychowali sześcioro dzieci. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.


3 r

e

k

l

a

m

a

Kompleks dla uczniów Uczniowie ZSZ w Gostyniu mają boisko z prawdziwego zdarzenia

Zakres inwestycji obejmował: wykonanie boiska o wymiarach 45x30 m, piłkochwyty na wysokości 5 m

Na obiekcie znajdują się: - 1 boisko do piłki ręcznej, - 2 boiska do koszykówki, - 2 boiska do siatkówki,

alizacji inwestycji będzie dotychczasowy niezagospodarowany teren zlokalizowany wzdłuż ul. Sportowej połączonej z Al. Kasyna Gostyńskiego. W ten sposób zachowane zostały dotychczasowe funkcje boiska o nawierzchni asfaltowej. 21 maja 2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Tuwima 44”. 25 czerwca 2013 r. na wykonanie zadania została zawarta umowa z firmą MULTISPORT Karina Komornicka, 40-486 Katowice, ul. Kolista 25. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót ustalone zostało w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 395.442,74 zł brutto. (powiat.gostyn.pl)

Wraz z pierwszym dzwonkiem do użytku zostało oddane boisko wielofunkcyjne, znajdujące się na Pożegowie przy Zespole Szkół Zawodowych. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków powiatu gostyńskiego była długo oczekiwana przez uczniów szkoły, dyrekcję i nauczycieli oraz mieszkańców osiedla. - Zespół Szkół Zawodowych to największa szkoła w Gostyniu, która do tej pory miała najgorsze warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego - powiedział starosta gostyński Robert Marcinkowski – Dzięki decyzji Rady Powiatu Gostyńskiego dziś zmieniamy tę sytuację oddając do użytku uczniom i mieszkańcom nowoczesny obiekt sportowy. Również wicestarosta Janusz Sikora wyraził swoje zadowolenie z faktu, że młodzież szkolna w pełni wykorzysta lekcje wychowania fizycz-

nego, podkreślając przy tym jak ważne jest krzewienie postaw sportowych. Na dowód tego uczniowie otrzymali od samorządowców pięć różnych piłek, symbolizujących dyscypliny sportowe, które można uprawiać na nowym boisku. Z nowopowstałego obiektu sportowego skorzystają także mieszkańcy. Dyrekcja przygotowała propozycję zajęć sportowych, prowadzonych przez nauczycieli WF. W ramach zajęć pozalekcyjnych, w godzinach popołudniowych pod czujnym okiem trenera swoje umiejętności będą mogli doskonalić nie tylko uczniowie szkoły, ale także chętni mieszkańcy. Początkowo planowano, że boisko powstanie na części asfaltowej. Podczas konsultacji społecznych z przedstawicielami Rady Osiedla Pożegowo zgodnie przyjęto, że najlepszym miejscem do re-

- 2 boiska do tenisa. Boiska wyposażone są w słupki, siatki, bramki, tablice do koszykówki i stojaki sędziowskie. Nawierzchnia wykona-

na jest z tworzywa poliuretanowo-gu- Obiekt został ukończony i przekazamowego, bezspoinowego, przepusz- ny w dniu rozpoczęcia nowego roku czalnego dla wody na podkładzie z be- szkolnego. tonu aktywnego.


4

Z kroniki kryminalnej Podpalacz – amator Policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca gminy Gostyń podejrzanego o podpalenie kilku koszy na śmieci. Mężczyzna łącznie spalił cztery kosze i jeden pojemnik na odpady komunalne oraz próbował podpalić plastikowe drzwi w jednym z domów. Straty jakie spowodował swoim działaniem wyceniono wstępnie na 2.000 zł. Teraz odpowie przed sądem grozi mu nawet 5 lat więzienia. Kilka ostatnich dni i nocy policjanci poświęcili na rozwiązanie sprawy spalonych koszy. Pierwszy raz pojemnik na śmieci płonął na ul. Zielonej w nocy z 25 na 26 sierpnia. Wówczas całkowitemu spaleniu uległ duży plastikowy pojemnik na odpady komunalne, tzw. dzwon. Strażacy jeszcze nie zakończyli swojej akcji gaśniczej, a już byli wzywani na ul. Mostową, gdzie paliły się dwa kolejne kosze. Policjanci przyjęli kilka wersji zdarzenia, jednak najbardziej prawdopodobna zakładała celowe podpalenie przez nieznaną wówczas jeszcze osobę. Kolejne dwa kosze spłonęły w nocy z 28 na 29 sierpnia, tym razem podpalacz uaktywnił się na ul. Hutnika. Wcześniejsze ustalania i typowania potencjalnych sprawców potwierdziły się już kilka godzin od ostatniego zdarzenia. Zatrzymany został mieszkaniec gminy Gostyń, mężczyzna początkowo wszystkiemu zaprzeczał. Jednak przedstawiony mu przez kryminalnych materiał dowodowy nie pozostawiał złudzeń, kto jest odpowiedzialny za

podpalenia. Dodatkowo śledczy udowodnili mu, że w czerwcu podpalił plastikowe drzwi w budynku na ul. Polnej. 21-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Nie potrafił w żaden logiczny sposób wytłumaczyć swojego postępowania. Straty jakie spowodował zostały wstępnie wycenione na 2.000 zł.

BMW & Suzuki

W Głuchowie doszło do wypadku drogowego w którym zderzyły się bmw i suzuki. Trzy osoby podróżujące tymi pojazdami trafiły do szpitala w Gostyniu. Wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności zdarzenia zajmują się gostyńscy kryminalni. W dniu 28 sierpnia około godziny 14:20 w Głuchowie doszło do wypadku drogowego, w którym ucierpiały trzy osoby. Z wstępnych ustaleńpolicjantów wynika, że kierująca samochodem osobowym marki BMW na skrzyżowaniu dróg Głuchów – Małgów – Wziąchów nie ustąpiła pierwszeństwa przejazd jadącemu od strony Wziąchowa kierującemu samochodem marki Suzuki Grand Vitara. W wyniku czego suzuki uderzył w środkową część lewej strony pojazdu marki BMW. Uderzenie spowodowało wypadnięcie z drogi obu pojazdów, bmw zatrzymał się w polu, natomiast suzuki w rowie. Poszkodowani w tym wypadku zostali przewiezieni do gostyńskiego szpitala. Kobieta kierująca bmw doznała obrażeń ciała w postaci złamania miednicy, trzech żeber i wstrząśnienia mózgu. Kierowca suzuki ma stłuczony kręgosłup lędźwiowy, ponadto doznał rany tłuczonej głowy i ogólnych potłuczeń ciała. Natomiast pasażer tego pojazdu doznał stłuczenia kręgosłupa i ogólnych potłuczeń ciała. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Działania straży pożarnej Bilans W okresie od 26.08.2013 r. do 1.09.2013 r. Ogółem na terenie powiatu zanotowano 27 miejscowych zagrożeń oraz 8 pożarów. W działaniach ratowniczych łącznie udział brało 27 zastępów straży z KP PSP Gostyń w obsadzie 94 strażaków oraz 15 zastępów OSP z terenu powiatu w obsadzie 74 strażaków.

Paliło się

(Po)kolizyjnie W Gostyniu ul. Starogostyńska zastęp straży z KP PSP Gostyń usuwał skutki kolizji drogowej samochodu Fiat Uno.

Ale plama! W dniu 30.08.2013 r. w Skoraszewicach zastęp straży z OSP Pępowo usuwali plamę oleju z jezdni.

W dniu 26.08.2013 r. w Starej Krobi zastępy straży z KP PSP Gostyń, OSP Krobia oraz OSP Stara Krabia gasiły pożar ciągnika rolniczego FARMER oraz stodoły, w której się znajdował.

Słomiany pożar

Gorący dzień

Dym w mieszkaniu

W dniu 27.08.2013 r. w Borku ul. Droga Lisia zastępy straży z KP PSP Gostyń oraz OSP Borek interweniowały po wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym. W Gostyniu ul. Zielona oraz ul. Mostowa zastęp straży z KP PSP Gostyń gasił pożary koszy na śmieci.

W dniu 31.08.2013 r. w Gostyniu ul. Przemysława II 7 zastęp straży z KP PSP Gostyń interweniował na skutek zadymienia w mieszkaniu.

Powypadkowo W dniu 28.08.2013 r. w Głuchowie zastępy straży z KP PSP Gostyń oraz OSP Pogorzela usuwał skutki wypadku samochodów osobowych Suzuki Grand Vitara i BMW 530.

Trawa w ogniu W Szurkowie zastępy straży z KP PSP Gostyń oraz OSP Poniec gasiły pożar trawy. W dniu 29.08.2013 r. w Gostyniu ul. Hutnika zastęp straży z KP PSP Gostyń gasił pożar koszy na śmieci.

W Ciołkowie zastęp straży z OSP Krobia gasił pożar balotu słomy na polu.

Na pomoc W Krobi na boisku sportowym zastęp straży z KP PSP Gostyń zabezpieczał lądowisko dla śmigłowca LPR.

Meble w polu W Gostyniu ul. Górna zastępy straży z KP PSP Gostyń gasiły pożar starych mebli pozostawionych na polu.

Znowu plama W dniu 1.09.2013 r. w Piaskach ul. Gostyńska zastęp straży z KP PSP Gostyń usuwał plamę oleju z jezdni po kolizji.

Vat do zwrotu Wiele wskazuje na to, że modernizacja gostyńskiego rynku okaże się o blisko 670 tys. zł tańsza, niż wyniósł ostateczny koszt inwestycji. Taki skutek daje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług. Gmina Gostyń wystąpiła z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie tzw. interpretacji indywidualnej odnośnie możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług wykorzystywanych przy realizowanej przebudowie rynku. W dniu 22 maja 2013 r. interpretację taką wydał – w imieniu Mi-

redakcja@kurier-gostynia.pl

nistra Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (pełen tekst dostępny jest w internecie: http://bit.ly/14pDvod). W dokumencie tym potwierdzona została możliwość odliczenia wspomnianego podatku w części, która związana jest z „wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności”. Odliczeniu podlegać ma kwota 668 230 zł. (gostyn.pl)


5 r

e

k

l

a

m

a

redakcja@ kurier-gostynia.pl

Pomożemy Ci zaistnieć

Skorzystaj z naszej ofety reklamowej.

tel. 660 691 843

Przedsezonowy obóz treningowy Blisko trzydziestu karateków z klubu TKKF „Tęcza” Gostyń już rozpoczęło sezon sportowy obozem w Cichowie. Przez cały przedostatni tydzień sierpnia karatecy uczestniczyli codziennie w 4 treningach: porannym gibkościowo-kondycyjnym, dwóch treningach podstawowych, obejmujących kihon, kata, kumite i samoobronę oraz wieczornym technicznym lub obejmującym zajęcia ogólnorozwojowe. To powinno zaowocować lepszym przygotowaniem do sezonu zawodów oraz licznych pokazów. Mimo napiętego cyklu treningowego na obozie adepci stylu shotokan zostali też poddani róż-

nym dodatkowym zadaniom typowym dla szkoły przetrwania i mającym na celu przede wszystkim wzmocnienie odporności psychicznej. Na przykład przeprawiali się na linach nad różnymi przeprawami terenowymi. Były też inne zadania, wyzwalające duże dawki adrenaliny, np. przeprawa przez bagna. Punktem kulminacyjnym obozu był egzamin przeprowadzony ostatniej nocy. Wszyscy zdający poradzili sobie doskonale i uzyskali kolejne stopnie wtajemniczenia (od 7 do 1 KYU) w sztukę walki, jaką jest karate. Miłym akcentem, otwierającym obóz, było wyróżnie-

nie przez Zarząd klubu TKKF „Tęcza” najlepszych zawodników minionego sezonu Aleksandry Nojman i Marcina Danka. Otrzymali oni nowe karategi. Wszystkim uczestnikom obozu karate należą się słowa uznania za wytrwałość, walkę z własnymi słabościami oraz odwagę zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Warto podkreślić, że kadra obozu pracowała wolontarystycznie, dzięki czemu koszt pobytu dla uczestników nie był wysoki, gdyż dodatkowo koszty obniżył wkład ze strony TKKF "Tęcza" w Gostyniu oraz wsparcie finansowe Gostyńskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej i Gminy Gostyń, którym należą się słowa podziękowania. Kadra klubu TKKF „Tęcza”: mistrzowie i instruktorzy karate Waldemar Szwedek – VI DAN, Mieczysław Polewski – III DAN, Mirosław Sobkowiak – III DAN i Marcin Danek – I DAN, zaprasza chętnych na treningi do sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 (ul. Hutnika 3) w Gostyniu: dzieci w poniedziałki i środy o 19.00, a w soboty o 15.30, młodzież i dorosłych we wtorki i czwartki o 20.00, a w soboty o 17.00. Opracowanie: TKKF „Tęcza” Gostyń


6 r

Pomysł na rondo Gostyńskie rondo przy strefie przemysłowej prawdopodobnie już wkrótce zyska nowe oblicze. Pojawi się na nim bryczka - element małej architektury nawiązujący do cha-

ski. Nie ma dotąd miejsca, które w tak symboliczny, a zarazem reprezentacyjny sposób, odnosiłoby się do osób związanych z rozwojem gospodarczym. Samorząd chce

rakterystycznych produktów ziemi gostyńskiej. Jeśli radni Rady Miejskiej w Gostyniu zaakceptują propozycję starosty, rondo będzie też miało swoją nazwę – również nawiązującą do przedsięwzięć gospodarczych. Będzie to Rondo Biznesu. Ta inicjatywa ma zarówno bezpośredni związek ze zlokalizowaną obok strefą przemysłową w Czachorowie, jak też w równym stopniu jest wyrazem uznania dla dokonań i codziennych trudów wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu gostyńskiego – powiedział inicjator przedsięwzięcia Starosta Gostyński Robert Marcinkow-

tę lukę wypełnić, mając na uwadze stworzone przez lokalne firmy miejsca pracy, płacone podatki, wsparcie dla działalności społecznej, czy w końcu promocję – poprzez uznane i rozpoznawalne marki – powiatu gostyńskiego. Warto podkreślić, że inicjatywa nadania nazwy i postawienia na rondzie charakterystycznego dla powiatu gostyńskiego elementu, który będzie nawiązywał do podejmowanych przez przedsiębiorców inicjatyw gospodarczych była konsultowana z przedstawicielami wiodących firm oraz go-

e

k

l

a

m

a

styńskich rzemieślników i spotkała się z pozytywną oceną. Pomysłodawcą samej nazwy ronda jest Pan Piotr Giermaziak, znany i ceniony przedsiębiorca. Skąd pomysł? Biznes nie lubi zbędnych słów – powiedział Piotr Giermaziak. Produkujemy na eksport do różnych krajów. Słowo „biznes” powtórzy każdy na całym świecie, a „przedsiębiorczość” okaże się już trudna do wymówienia. Z nazwą doskonale korespondował będzie przygotowywany przez powiat we współpracy z kilkoma przedsiębiorcami, element małej architektury na rondzie w postaci modelu bryczki. Powiat gostyński uzyskał już dokument pozytywnie opiniujący koncepcję przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ostateczny wybór koncepcji i wyglądu (tradycyjny bądź sportowy) bryczki oddajemy w ręce mieszkańców. Model sportowy kojarzy z rozwojem i nowoczesnością ale klasyczny bardziej nawiązuje do tradycji – powiedział Hubert Glinkowski, przedstawiciel firmy produkującej powozy. Za pomocą internetowej sondy lub głosowania ankietowego zachęcamy Państwa do wyboru jednej z propozycji. Wystarczy oddać głos na naszej stronie internetowej www. powiat.gostyn.pl lub skorzystać z formularza ankiety dostępnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu. (powiat.gostyn.pl)

Pomożemy Ci zaistnieć

Twój głos w sprawie bryczki Klasyczna czy sportowa? Na to pytanie może odpowiedzieć każdy mieszkaniec powiatu za pomocą strony intrnetowej lub dostępnej w Starostwie ankiety.

Skorzystaj z naszej ofety reklamowej.

tel. 660 691 843 r

e

k

l

a

m

a

7


7 r

e

k

l

a

m

a

Jest z nami 7 tysięcy Czytelników Bądź i Ty!

Miejsce na twoją reklamę tel. 660 691 843


8 r

e

k

l

a

m

a

Nauczyciele z mianowaniem Pomożemy Ci zaistnieć Skorzystaj z naszej ofety reklamowej.

tel. 660 691 843 W piątek 23 sierpnia 2013 roku na gostyńskim rynku w Gostyniu odbyła się trzecia, finałowa runda „Foto Bitwy o Rynek”. Zacięta rywalizacja pomiędzy „Studentami” i „Gostyniokami” polegała głównie na rozszyfrowywaniu zawartości zdjęć Gostynia z okresu przed 1945 rokiem. Wczuwając się w klimat retro, organizatorzy pojawili się w strojach z początku XX wieku. Prowadzenie udało się utrzymać „Gostyniokom”, ale oba zespoły zasłużyły na uznanie za świet-

26 sierpnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nominacje z rąk Starosty Roberta Marcinkowskiego oraz Wicestarosty Janusza Sikory odebra-

Postępowanie egzaminacyjne przed specjalną Komisją pod przewodnictwem Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pana Marka Smektały uwieńczyli z sukcesem i tym samym uzyskali awans następujący nauczyciele:

ło 14 nauczycieli z poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gostyński. Nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie potwierdzając je podpisem: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą

Z Zespołu Szkół Zawodowych Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i w Gostyniu: Zawodowych w Krobi Katarzyna Winiarska Maciej Jakubczak Z Zespołu Szkół Rolniczych Monika Molinus w Grabonogu Michał Żurawski Paweł Koncewicz Anna Juchniewicz Krzysztof Sobierajski Piotr Wierzchowski Tymoteusz Wiśniewski Krzysztof Bogusz

Bitwa zakończona ną znajomość przeszłości regionu. Obie drużyny otrzymały nagrody. Ufundowali je organizatorzy: portal internetowy gaso-gostyn.pl, Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” i Texas Pizza, a także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Komenda Główna Milicji Obywatelskiej 44/90” i samorząd gminy Gostyń. Na zakończenie turnieju burmistrz Gostynia Jerzy Kulak przygotował niespodziankę. Tym razem Ma-

riusz Sobecki i Maciej Gaszek, administratorzy portalu gaso-gostyn. pl, musieli się zmierzyć z 13 zdjęciami przygotowanymi przez włodarza. Fotografie przedstawiały miejsca zmodernizowane, a także obiekty wybudowane lub aktualnie budowane w tej kadencji samorządu. Jak przyznali później organizatorzy, zagadki były trudniejsze niż te, które oni przygotowali w ramach konkursu w stylu retro. Zapewnili także, że planują przeprowadzenie kolejnych edycji „Foto Bitew”.

Przedszkolaki z Piasków mają nowego dyrektora Jolanta Sowińska została nowym dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Piaskach Od 1 września 2013 roku stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piaskach zostało powierzone przez organ prowadzący Jolancie Sowińskiej. Nowa Pani dyrektor doskonale zna placówkę, która kieruje, ponieważ od 1998 roku pracowała w niej jako nauczycielka przedszkola.

powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Kon-

Pani Jolanta Sowińska mieszka w Gostyniu, od 33 lat związana jest z zawodem nauczyciela przedszkola. Ma trzy córki i jej pasją są książki, którym poświęca wolny czas. Od września pełni funkcję nauczyciela i dyrektora kierując pięcioma oddziałami, do których uczęszcza 120 dzieci. (piaski-wlkp.pl)

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Odebrali też życzenia wszelkiej pomyślności, dalszego rozwoju zawodowego oraz wykorzystania swojego awansu zawodowego dla podniesienia poziomu jakości pracy własnej i szkoły (powiat.gostyn.pl)

Z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu Dorota Janowska Ewa Kubiak Z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu Marta Wojtyniak Joanna Romanko-Sierżant


9 Jest z nami 7 tysięcy Czytelników Bądź i Ty!

Powiat z e-szkołą

W zeszłych latach tworzyli i promowali lokalne szlaki rowerowe, poznawali rodzaje energii odnawialnej, a także dokładnie badali regionalne potrawy. Uczniowie pięciu szkół z powiatu gostyńskiego już trzeci raz w ramach projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” będą mieli szansę zgłębiać zagadnienia matematyczno-przyrodnicze w kreatywny i ciekawy sposób. nych projektów pojawiły się najróżniejsze tematy – od krwiodawstwa i tworzenia gier planszowych, aż po roboty i budowę motocykla! Jesteśmy pewni, że również uczestnicy trzeciej edycji wykażą się wyobraźnią i zapałem do pracy projektowej.

Gimnazjum Pogorzela: Co nas buja, co nas kręci Pierwsza edycja „eSzkoły” odbyła się w 2011 roku. W ciągu trzech lat w projekcie bierze udział 105 wielkopolskich gimnazjów i liceów, w których około 10 tysięcy uczniów ma szansę skorzystać z nowoczesnych technologii, aby pracować nad projektami naukowymi. Każda ze szkół biorących udział w projekcie została wyposażona w nowoczesną pracownię z tablicą interaktywną, laptopami i tabletami oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu.

„eSzkoły” z naszego powiatu to Gimnazjum w Pogorzeli, Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, Gimnazja w Borku i Krobi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. – Dwie dotychczasowe edycje „eSzkoły” pokazały, ile pomysłów i zapału mają wielkopolscy uczniowie – mówi Joanna Ganowicz, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Wśród kilkuset zrealizowa-

Prowadzenie projektów przy pomocy nowoczesnego sprzętu to nie wszystko, co projekt „eSzkoła” oferuje gimnazjom i liceom. W trzeciej edycji po raz kolejny odbywać się będą wykłady online transmitowane na żywo z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza do kilkudziesięciu miejsc w Wielkopolsce. Aktywny udział brać może nie tylko kilka grup projektowych, które przyjeżdżają na spotkanie do Poznania - prowadzący wykład odpowiada także na pytania przesyłane na żywo przez uczestników oglądających transmisję w swoim mieście. Gorąco zachęcamy do udziału w trzeciej edycji projektu. Już teraz w każdej „eSzkole” rozpoczyna się tworzenie trzech grup projektowych, a zajęcia pozalekcyjna odbywać się będą od listopada do

kwietnia. Następnie projekty wezmą udział w głosowaniu społecznościowym, a Rada Naukowa „eSzkoły” wyłoni zwycięzców. Autorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni sprzętem elektronicznym. W zeszłych latach zwycięzcy otrzymali aparaty, tablety, smartfony i konsole do gier.

LO Gostyń: Chemia od kuchni

Skarby w gostyńskim muzeum Kilkadziesiąt eksponatów z połowy XVIII wieku, pozyskanych podczas terenowych badań powierzchniowych przeprowadzonych na polu bitwy pod Gostyniem, trafiło do zbiorów miejscowego Muzeum. Przekazali je w piątek 30 sierpnia 2013 roku Robert Kasztelan, Oktawian Żebrowski i Robert Zbieralski, przedstawiciele Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Salamandra” w Luboniu. Eksponaty pozyskane zostały podczas terenowych badań powierzchniowych przeprowadzonych na polu bitwy pod Gostyniem. To pozostałości z bitwy stoczonej w pobliżu klasztoru filipinów we wrześniu 1761 roku. Walczyły wówczas z sobą, w czasie wojny siedmioletniej, wojska pruskie i rosyjskie.

Członkowie Stowarzyszenia „Salamandra” prowadzili prace poszukiwawcze na polach wokół klasztoru świętogórskiego w dniach 5, 10 i 18 sierpnia. Głównym obszarem eksploracji stało się pole uprawne znajdujące się na wschód od bazyliki. To właśnie tam znajdował się tzw. wagenburg, warowny obóz rosyjski utworzony z połączonych wozów taborowych. Według opisu, po jego zdobyciu i zwycięskim zakończeniu bitwy, Prusacy splądrowali go, a wozy zostały podpalone. Potwierdzeniem tego faktu były znalezione stopione kawałki metalu, które mogą być pozostałościami po wozach, a także bryły ołowiu, będące roztopionymi w wysokiej temperaturze kulami karabinowymi. O tym, że prowadzono tam wymianę ognia

Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Kom-puterowej, zaś współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

świadczyły odnalezione kule z broni gładkolufowej. Były to kule karabinowe i pistoletowe. Dowodem na to, iż Prusacy ostrzelali obóz ogniem artylerii, był odłamek granatu artyleryjskiego i kule kartaczowe. Odnaleziono również przedmioty, które należały do żołnierzy i oficerów lub stanowiły elementy ich oporządzenia: fragment łyżeczki, elementy w kształcie tarczy i korony (najprawdopodobniej z ładownicy lub nakrycia głowy), miedziane okucie laski oficerskiej i fragment ramienia krzyża niewiadomego pochodzenia oraz sprzączka i guziki. (gostyn.pl)


10

Poszli po złoto „Złoto Kislevu” – taki tytuł nosił LARP (czyli gra fabularno - terenowa), rozegrany w podgostyńskich lasach w dniu 30.08.2013 r. Scenariusz osadzono w realiach świata fantasty – Warhammer. Członkowie Klubu Fantastyki „Kopuła Zapomnienia” wcielili się w role członków czterech niezależnych od siebie ekip. Spotkali się dopiero w trakcie rozgrywki w lesie. Najwcześniej w przestrzeni gry pojawiła się horda ożywieńców, dowodzona przez nekromantę. Tuż za

nimi do lasu udał się oddział banitów, który właśnie złupił karawanę, wiozącą złoto cara Kislevu do Imperium na zaciąg nowych wojsk. Jeden, jedyny ocalały członek eskorty karawany, dotarł do granic Imperium i najął drużynę poszukiwaczy przygód (w tym elfa, krasnoluda,

Nie dla szczurów Precz ze szczurami – w poniedziałek 9 września 2013 r. rozpoczyna się drugi etap tegorocznej walki ze szczurami w sieci gostyńskiej kanalizacji deszczowej. Akcję przeprowadzi firma „RENATO” – Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja z Torunia, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę za wykonanie tej usługi. Deratyzacja zostanie przepro-

wadzona na odcinkach sieci o łącznej długości około 11.725 m. Przy tej okazji przypominamy właścicielom i administratorom posesji, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gostyń, istnieje obowiązek przeprowadzania dwa razy w roku deratyzacji na swoich posesjach. (gostyn.pl)

wszechmocnego kapłana Sigamra i hobbita skrytobójcę) do podjęcia karkołomnej próby odnalezienia złota, zakopanego w trakcie walk odwrotowych karawany z banitami. Sam car Kislevu bardzo się zaniepokoił, gdy do jego krainy nie wróciła ani karawana, a ani zaciężne wojsko. Z przeciwległego krańca lasu wysłał doborowy oddział lansjerów w celu rozwiązania zagadki. Początkowo horda nekromanty nękała pozostałe grupy zwyczajnie je strasząc. Później jednak przeszła do ataku i w różnych fragmentach lasu szkielety i zombiaki zaczęły masakrować napotkanych ludzi. Co z tego, że udawało się powalić kilku ożywieńców, skoro nekromanta wskrzeszał ich na bieżąco. W okolicach karczmy „Rozstaje” obozem rozbił się oddział banitów, który by oszukać swych przeciwników zaczął udawać grupę jegrów polujących w okolicy. Na ten fortel nabrali się kislevscy lansjerzy, a także poszukiwacze przygód. Długo banitom wszyscy dawali spokój, mając ich za zwykłych myśliwych, a banici obmyślali swój podstęp. Przywiązali do drzewa jednego ze swych członków. Ten odnaleziony przez drużynę poszukiwaczy przygód udawał ofiarę. W rzeczywistości jako agent banitów wkradł się do drużyny poszukiwaczy. Ostatecznie dzięki pomocy karczmarza drużyna poszukiwaczy odczytała mapę i odnalazła miejsca ukrycia złota. Nie udało się jednak odbić pozostałej części skarbu z rąk banitów. W momencie decydującego ataku ożywieńców okazało się, że hobbit

zdradził i ukradł odnalezione złoto dla siebie. W trakcie ucieczki zawarł sojusz z dwoma ostatnimi banitami.

nież ożywieńcy, gdyż ich celem było uśmiercenie jak największej ilości pozostałych bohaterów.

Dzięki temu trzy osoby zdobyły całe złoto i osiągnęły swój cel w grze. Zwyciężyli rów-

Przegrały drużyny poszukiwaczy i lansjerów, gdyż nie odzyskały kislevskiego złota. (GOK Hutnik)

Górna zaprasza Mieszkańcy ul. Górnej spotkają się w sobotę 7 września 2013 roku na corocznej, osiemnastej już osiedlowej imprezie rekreacyjnosportowej. Organizatorzy Pikniku „Na Górnej” przygotowali wiele atrakcji i konkursów z myślą o wszystkich mieszkańcach osiedla – od najmłodszych po seniorów. O godzinie 9.00 rozegrany zostanie turniej piłki nożnej „dzikich drużyn”. Sportowych emocji dostarczy również VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Preze-

sa Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którego początek przewidziany jest na godzinę 13.00. Od godziny 14.00 będzie można wykazać się precyzją biorąc udział w konkursach strzelania z łuku, wędkowania na sucho, rzucie do celu czy strzelaniu z wiatrówki. Równie atrakcyjnie zapowiada się także Koło Fortuny dla najmłodszych, Hydronetka – mini zawody strażackie oraz występ grupy wokalno-tanecznej „Wesołe Nutki”. Wszystkich uczest-

ników pikniku organizatorzy zapraszają na darmową grochówkę. Wieczorem odbędzie się m.in. IX Konkurs Rzutu Beretem o Mistrzostwo Osiedla (początek o 20.30). Na zakończenie festynu (start o godz. 22.00) zaplanowano zabawę taneczną z zespołem Dante Music. Organizatorami XVIII Pikniku Rekreacyjno-Sportowego „Na Górnej” są: Rada Osiedla Konstytucji 3 Maja i Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.(gostyn.pl)


11

Horoskop Baran 21 III- 20 IV Pogoda za oknem będzie wpływać na Twoje samopoczucie. Pojawią drobne dolegliwości zdrowotne jak również emocjonalne napięcia. Twoje relacje z rodziną zależą od Ciebie. Wykorzystaj możliwości wspólnego spędzania czasu.

Byk 21 IV- 20 V Opanuj się. Brak kontroli nad językiem i zachowaniem, może Cię narazić na niepotrzebne kłopoty. Zbytnia nerwowość nie sprzyja dobrym relacjom z otoczeniem. Policz do dziesięciu, zanim powiesz coś, co będziesz żałował.

Bliźnięta 21 V- 21 VI Coś w Twojej głowie podszeptywać będzie do angażowania się w konflikty i ryzykowne przedsięwzięcia. Zachowuj się mniej przebojowo. Pomyśl, zanim zrobisz.

Rak 22 VI- 22 VII Czas ważnych decyzji i wyciągania z nich konsekwencji. Jeśli zachowasz potrzebną rozwagę, z kłopotów wyjdziesz obronną ręką. Możesz liczyć na wyrozumiałość bliskich. W rodzinie siła.

Lew 23 VII- 23 VIII Zapisz się na aerobik, pobiegaj lub po prostu pospaceruj. Czas na relaks i stawianie na własne „ja”. Konsekwencje będą procentować już niedługo.

Panna 24 VIII- 22 IX Miniony czas będzie zdecydowanie niesprzyjający sprawom prywatnym i interesom. Zastanów się, przemyśl dwa razy, bo możesz podjąć błędne decyzje.

Waga 23 IX- 23 X Skłonność do emocjonalnych reakcji może Ci przeszkadzać w wypoczynku. Z tego też powodu niewykluczone są kłopoty osobiste. Uspokój się, wycisz. Może ulubiona książka albo lody?

Skorpion 24X- 22XI Dbaj o porozumienie z najbliższymi. Roztargnienie i brak zdecydowania utrudnią podejmowanie decyzji. Staraj się przystosować do oczekiwań innych. Czasem popłaca.

Strzelec 23 XI - 21 XII Ktoś bliski obdaruje Cie porcją czułości- postaraj się odwdzięczyć. Szansa dla samotnych na spotkanie tego kogoś. Nie zamykaj się i bacznie się rozglądaj- szczęście leży na ulicy. Wystarczy się po nie schylić.

W machinie Katarzyna W. skazana, ale, jak zapowiada jej obrońca, wyrok, który zapadł we wtorek to tylko koniec pierwszej połowy. Serial medialny, który z zapartym tchem śledzimy od prawie dwóch lat powoli przeradza się w tasiemiec na miarę brazylijskiej telenoweli. I tylko czekać, używając słownictwa wspomnianego mecenasa, które ze stron strzeli sobie samobója. Mimo, że przynajmniej w opinii sądu oskarżona Katarzyna W. działała sama, każdy z nas układa scenariusz zabójstwa. Jednocześnie z góry zakładamy, że oskarżona jest winna. A świadczyć mają o tym nie tylko dowody, ale też sposób zachowania matki, jej niemoralne prowadzenie się, mataczenie i notoryczne kłamstwo. Medialny serial sprawił, że wydaje nam się, jakbyśmy doskonale znali Katarzynę W., byli niemal znajomymi z sąsiedztwa. Dawno już wydaliśmy wyrok, zapominając jednak o tym, że w sądzie wątpliwości zawsze rozstrzyga-

ne są na korzyść oskarżonego. A tych kilka by się znalazło. Ponieważ o Katarzynie W. mówią w tym kraju już prawie wszyscy, ferując wyroki i oceniając ten, który zapadł na początku tygodnia, wypowiadam się i ja. Najprawdopodobniej sąd drugiej instancji podzieli opinię poprzednika i oskarżona najbliższe lata spędzi w więzieniu. Nie wiem, czy kara 25 lat jest wystarczająca, wiem, że ciężko byłoby mi wytrzymać w zamknięciu nawet tydzień. Poza tym nie zapominajmy, że gdziekolwiek znajdzie się skazana, będzie rozpoznawalna przez

współwięźniów właśnie dzięki medialnej machinie, którą rozkręciła. A fakt ten raczej nie podziała na jej korzyść. Media to narzędzie cudowne, ale jednocześnie wymykające się spod kontroli. Jeśli raz sprzeda się im kawałek swojego prywatnego życia, medialny serial może nie mieć końca. Nawet na naszym lokalnym podwórku są tematy wałkowane non stop, na różne sposoby. I tutaj apel: nie czytajmy stronniczych gazet, które tylko czyhają na tanią sensację. Nie sięgajmy też po biografię Katarzyny W. , która najpewniej nieba-

wem ujrzy światło dzienne (jakoś należy wytłumaczyć pieczołowicie prowadzone notatki przez oskarżoną podczas procesu) – na jej napisanie będzie miała teraz dużo czasu. Pamiętajmy, że za tym wszystkim stoi dziecko. Że sami nakręcamy całą tą medialną machinę. I dajemy zarobić. Nie tylko wydawcom ale i matce, która na śmierci swojej córki zbudowała swoje medialne być – nie być. Nie fundujmy jej dostatniego życia po wyjściu na wolność. Joanna Jakubiak

Księgowość w pozarządowych Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej jest prowadzenie księgowości, dlatego też pojęcia takie jak: plan kont, sprawozdanie finansowe czy polityka rachunkowości nie powinny być im obce. O tych i wielu innych aspektach księgowych będzie można się dowiedzieć podczas szkolenia pn.:„ Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej”. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników z zakresu prawidłowego prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Podczas spotkania poruszone zostaną takie zagadnienia jak: - polityka rachunkowości, - instrukcja obiegu dokumentów, - plan kont, bilans roczny, - terminy sprawozdawczości, itp. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych,

itp.. Spotkanie poprowadzi Pani Sylwia Kościańska - trener, księgowa prowadząca księgowość dla NGO. Na spotkaniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz po szkoleniu, zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu. Uczestnikom zapewniony zostanie również poczęstunek, w skład którego wejdą obiad oraz serwis kawowy. Szkolenie odbędzie się dnia 10 września 2013 roku (wtorek) w

sali szkoleniowej Stowarzyszenia (ul. 1 Maja 13/3 – deptak) w godzinach od 14:00 do 20:00. Spotkanie jest całkowicie BEZPŁATNE. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą telefoniczną pod nr telefonu 65 572 07 54 lub 537 007 087 do dn. 09.09.2013 do godziny 15.30. Zgłoszenie można również potwierdzić drogą mailową - na adres: gospodarka@go-

styn.pl. W tym celu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.gospodarka.gostyn.pl. Uwaga!!! Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

reklama@kurier-gostynia.pl

Koziorożec 22 XII- 20 I Życie spowoduje napięcia i konflikty z rodziną. Przemyśl więc dobrze każde swoje posunięcie. Nie pozwól, by wzajemne stosunki z najbliższymi uległy komplikacjom. Znajdź złoty środek.

Wodnik 21 I- 19 II Tydzień zacznie się nerwowo. Skłonność do zdenerwowania zakłóci spokój w rodzinie i narazi Cię na kłopoty. Na szczęście uda Ci się zapanować nad emocjami a rozsądek weźmie górę nad porywczością. Potem zapanuje harmonia.

Ryby 20 II – 20 III Zastanów się. Nie jest to odpowiedni czas do dyskusji ani do podróży. Za to postaw na spacery po okolicach i delektowanie się własnym miastem. Patriotyzm lokalny popłaca. Nasze- najpiękniejsze.

Nakład 7 tysięcy Zasięg: cały powiat


12

Rok 2013/2014 w liczbach Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się 2 września. Pierwsza dłuższa przerwa w nauce to święta Bożego Narodzenia. Uczniowie będą mieć wolne od 23 grudnia, a do szkolnych ławek wrócą 2 stycznia. Ferie zimowe w województwie wielkopolskim potrwają w tym roku szkolnym od 3 do 16 lutego. Kolejna dłuższa przerwa to święta wielkanocne – uczniowie będą mieć wolne od 17 do 22 kwietnia. Rok szkolny zakończy się 27 czerwca.

Szkoły w Gminie Gostyń 2388 uczniów rozpoczęło w poniedziałek 2 września 2013 roku naukę w placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń. Rozpoczął się nowy roku szkolny 2013/2014. W ośmiu szkołach podstawowych uczy się 1542 uczniów, z czego 265 w klasach pierwszych. Wśród pierwszoklasistów jest 15 sześciolatków. Do dwóch gimnazjach uczęszcza łącznie 846 dziewcząt i chłopców, w tym 266 osób to uczniowie pierwszego rocznika. W porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 liczba uczniów w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 17. W klasach pierwszych jest o 3 uczniów więcej niż przed rokiem. Natomiast liczba dzieci sześcioletnich zmniejszyła się o 12 uczniów. W gimnazjach liczba uczniów zmniejszyła się o 47. W klasach pierwszych jest o 6 uczniów mniej, niż rok temu. (gostyn.pl)

182 Tyle dni nauki szkolnej pozostało jeszcze do końca roku szkolnego.

109 Tyle dni wolnych od nauki pozostało jeszcze do wakacji

178 Tyle dni wolnych od nauki jest w całym roku, licząc wszystkie weekendy, święta oraz ferie zimowe i wakacje.

Mają przystań nad Malińczą

Po powitaniu przybyłych gości, przedstawieniu historii pomysłu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców Piasków i podziękowaniach dla sponsorów, którego dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Piaski – Irena Różalska, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali główni inicjatorzy projektu – Helena Sikora, Irena Różalska, Stanisław Glapka, Waldemar Niedziela, Konrad Szafranek oraz Wójt Gminy Piaski – Zenon Norman. Projekt budowy przystani został zrealizowany z dotacji w ramach programu Powiatowych Grantów Sołeckich z dużym wsparciem finansowym i nakładem pracy ze strony sponsorów i realizatorów projektu. Zaraz po otwarciu kapela Malinczoki wykonała utwór ułożony specjalnie na

tę okazję. Przygotowano także wiele konkursów i atrakcji. Najmłodsi rywalizowali miedzy innymi w piciu jogurtu na czas oraz w konkursie plastycznym „Krówka w moich oczach”, w którym jury w kategorii klas I – III wyróżniło prace Maji Nowackiej przyznając jej pierwsze miejsce, na drugim znalazła się Daria Kaźmierczak, a trzecie miejsce zdobyła Marika Lis. W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce przyznano Nadii Sroce, a kolejne Antoniemu Kaczmarkowi i Darii Eisop. Dla wszystkich wyróżnionych nagrody fundowała Mleczarnia w Gostyniu. Wiele emocji przysporzyły także konkursu kulinarne. W konkursie na najlepszą kiełbasę z grilla zwyciężyła para Przemysław Larski

i Tomasz Krzymiński, za nimi uplasowali się Błażej Przybylak i Konrad Bojański. Miejsce trzecie przyznano Patrykowi Ormiańczykowi, Mateuszowi Suleckiemu i Jakubo-

foto: T.Piecuch wi Wojtyczce. W konkursie pod nazwą „Desery i pieczywa oparte na produktach Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu” najlepsze ciasto „Trzy Bit” przygotowała Marlena Nowacka, na miejscu drugim znalazła się Elżbieta Przybylak, a trzecie Anna Krzymińska. Wszyscy mogli poczuć się jurorami, ponieważ wszystkie produkty spożywcze – ciasta, kiełbasa z grilla, grochówka były bezpłatnie rozdawane dla wszystkich uczestników festynu. Nie zabrakło chętnych do dojenia krowy, która była jedną z atrakcji festynu. W konkursie dojenia na czas zwyciężył Paweł Wujek, który w 15 sekund uzyskał ponad litr mleka. Do zabawy przygrywała kapela Piaskowianie, która przygotowała na ten dzień utwór „Gostyńska krówka”. O zmroku zapalono także ognisko, a zabawa przy piosence biesiadnej przygotowanej przez Andrzeja Hodowanego trwała do późnych godzin wieczornych.

365 Tyle dni trwa cały rok szkolny, czyli od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.


13

Polsko – niemiecka wymiana doświadczeń Początek sierpnia w powiecie Unterallgäu (Bawaria) to czas wizyty grupy młodzieży (10 osób) z powiatu gostyńskiego. Odwiedziny te były możliwe dzięki realizacji przez Fundację „Miejsce Moje” projektu pod nazwą „Kulinarne spotkania”. Polska młodzież spotkała się z niemiecką młodzieżą i spędziła tydzień na wspólnych, zabawach, zwiedzaniu i gotowaniu. Oprócz przygotowywania tradycyjnych

ciast, młodzi Niemcy i Polacy zwiedzali Powiat Unterallgäu w Bawarii. Wspólnie uczestniczyli w grze miejskiej, pływali kajakami, kulali na kręgielni, zwiedzili Bazylikę w Ottoeuren, odwiedzili Skyline Park. Wymiana jest kontynuacją projektu realizowanego w 2012r kiedy to młodzi mieszkańcy z Bawarii odwiedzili Powiat Gostyński. Projekt był realizowany przez Fundację „Miejsce Moje” i organizację

Kreisjugendring Unterallgäu. Wspólne spotkania jest są pomysłem na wspólne poznanie młodych ludzi, których motywem przewodnim jest gotowanie i pieczenie - mówi Andrzej Konieczny z fundacji. Wspólne przygotowywanie posiłków i degu-

stacja odbywały się w ośrodku młodzieżowym organizacji Kreisjugendring Unterallgäu w Babenhausen. Między zwiedzaniem, zabawą i wspólnym wypoczynkiem, pieczono ciasta. Młodzież ubijała

jajka, mieszała produkty i przygotowywała kruszynki, rozmawiano po polsku, niemiecku i angielsku zwiększając swoje możliwości językowe . Młodzież uczestniczyła w spotkaniu ze starostą Powiatu Unterallgäu Hansem-Joachimem Weiratherem. Wspólne działania dały szansę, aby młodzi doskonalili swoją znajomość języków obcych, poznali kulturę sąsiada i zmniejszali wzajemne uprzedzenia. Gostyńska grupa uczestnicząca w spotkaniu to laureaci konkursu realizowanego przez Funda-

cję „Miejsce Moje” na opis społeczności uczestnika konkursu, zwyczaje kulinarne, tradycje lokalne oraz kultury regionu: oraz tradycje lokalne związane ze świętami, porami roku, żniwami itp. Opis mógł być przedstawiony w formie reportażu, opowiadania, opisu przygody lub dokumentacji fotograficznej. Fundacja „Miejsce Moje” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Kulinarne spotkania” z Polsko - Niemieckiej Fundacji Wymiany Młodzieży oraz wsparcie Ardagh Glass S.A. Gostyń. (piaski-wlkp.pl)

Przyjaźń bodzewsko – holenderska trwa Bodzewo w drugiej połowie sierpnia gościło grupę młodych Holendrów wraz z ich opiekunami. Realizowali oni projekt pomocy dla Domu Dziecka w Bodzewie. Był to projekt młodzieży z parafii protestanckiej w Sintjohannesga/Delfstrahuizen, która zorganizowała najpierw całodniowy festyn w parafii św. Jana, by pozyskać środki na realizację działań. W tym celu zorganizowała bieg sponsorowany, otwarty wystrzałem przez tamtejszego burmistrza, pana Hoogsteina. Burmistrz, zwracając się do biegnących dzieci, przypomniał: – Ten sponsorowany bieg nie został zor-

ganizowany dla waszej zabawy, ale dla dzieci, które mają mniej szczęścia niż wy! Uczestnicy biegu dali z siebie wszystko, zachęcani i oklaskiwani przez swoich rodziców, dziadków i innych sponsorów. Po biegu każdy uczestnik otrzymał lemoniadę i ciastko w podzięce za wysiłek. W czasie festynu bardzo wiele osób skorzystało ze stoisk stoisk z kawą, herbatą i ciastkami. Uczestniczyli też w grach i zabawach, które zostały przygotowane przez organizatorów. Wśród nich były np. konkurs

dojenia krowy, czy robienia sera. Była też aukcja darów zebranych przez dzieci (meble ogrodowe, radia, ciasta wykonane przez dziadków i rodziców, gitary, rowery). Wylicytowano też lot balonem czy noc w cygańskim taborze. Na koniec festynu na rzecz bodzewskiej placówki dzieci i młodzież myli samochody. Zgodnie stwierdzono, że w wioskach w okolicy kościoła nikt nigdy nie widział tak wiele czystych i wypolerowanych samochodów w jedno popołudnie. Młodzież organizująca festyn myła też okna, malowała ogrodzenia, przycinała i pielęgnowała trawniki. Festyn zakończył się wieczorną imprezą. By wziąć w niej udział, trzeba było wpłacić 5 €. Był to koncert zespołu Progress. Akcji towarzyszyły też wpłaty na konto bankowe kościoła. Za zebrane pieniądze holenderska młodzież wraz z opiekunami przyjechała do Bodzewa, by zakupić 10 kompletów mebli, złożyć je w ramach prac społecznych oraz wykonać nową murawę na boisku w parku przy Domu Dziecka w Bodzewie. Prace te zostały wykonane wspólnie z kadrą bodzewskiej placówki. Warte podkreślić, że w czasie pobytu w Bodzewie serwowano

holenderskie jedzenie, które było przygotowywane przez jedną z grup gości. W czasie tej pracowitej wizyty jeden dzień przeznaczono na rekreację. Goście odwiedzili zespół klasztorny na Świętej Górze koło Gostynia oraz bawili się wspólnie w szkole przetrwania w Brzedni. Podziękowania za wsparcie bodzewskiej placówki i jej wychowanków należą się młodzieży z Sintjohannesga, która w ten sposób przygotowuje się do bierzmowania i pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty parafialnej, a także ich

opiekunom. Byli to Jan Jaap, Bonny, Hendrik, Jakub i Petra oraz wieloletni przyjaciel bodzewskiej placówki Martin de Bruijn – pedagog z Dordrecht, który, oprócz zaangażowania w organizację pomocy dla Domu Dziecka, pozyskuje też sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych PCPR w Gostyniu. Słowa uznania za zorganizowanie pobytu Holendrów i przeprowadzenie wspólnego projektu należą się dyrektorowi Karolinie Dolacie oraz pracownikom Domu Dziecka w Bodzewie. (piaski-wlkp.pl)


14 Gostynianie uczcili pamięć bohaterów II wojny światowej. W 74. rocznicę jej wybuchu, w niedzielę 1 września 2013 roku miały miejsce tradycyjne uroczystości. Po mszy świętej w intencji ofiar wojny, odprawionej w kościele farnym p.w. św. Małgorzaty przez ks. prałata Artura Przybyła, zgromadzeni przed świątynią udali się przy dźwiękach orkiestry na Górę Zamkową. Tutaj, przed pomnikiem, który kilka tygodni temu przeszedł generalny remont, miała miejsce manifestacja. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Jerzy Kulak. Przypominając tragiczne wydarzenia sprzed lat, zaznaczył liczny udział gostynian w walce z okupantem. Mówiąc o dramacie tamtego pokolenia, zwrócił uwagę na fakt, że dla nas los jest szczęśliwy, bo życie w czasach poko-

ju nie wymaga tak wielkich poświęceń i ofiar. Wspomniał też o członkach organizacji kombatanckich, których często bardzo boleśnie doświadczyła wojna, a obecnie aktywnie działają na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. „Nasz patriotyzm nie musi być daniną krwi. Wystarczy, że codziennie będziemy pracować w sumienny sposób na swoich stanowiskach, udzielać się społecznie, obdarzać się wzajemną sympatią i życzliwością. W dzisiejszych czasach to wystarczy, by w zgodzie zadbać o przyszłość naszej lokalnej wspólnoty, regionu i całego kraju” – powiedział Burmistrz. Zebrani odmówili modlitwę w intencji ofiar wojny, a delegacje samorządów, organizacji społecznych i politycznych, instytucji oraz placówek oświatowych złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.(gostyn.pl)

1 września - pamiętamy

Kościół pod wezwaniem św. Idziego w Krobi

(Foto Foto)okiem )okiem Tomasza Piecucha

Jest z nami 7 tysięcy Czytelników Bądź i Ty!


15

Drobne tów itp. - dekoracja wnętrz aranżacja mieszkań, domów, biur ATRAKCYJNE CENY, tel. 661 242 841 *** Skup aut całe, uszkodzone, bez opłat do poprawek lakierniczych, wycena gratis. Umowa i gotówka od ręki, tel. 691 926 406 *** Montaż hal udojowych, dojarek przewodowych, nowych i używanych tel. 660691843 *** Oddam za darmo glinę, duże ilości, Gostyń, Bogusławki, 509 735 065 *** Sprzedam dom 186m2 z garażem i zabudowaniami, działka 1400m2, dom po kapitalnym remoncie, poddasze użytkowe, okolice Gostynia, idealne miejsce do prowadzenia działalności

DREWNO KOMINKOWE- dębowe, pocięte, połupane, sezonowane, transport gratis, tel. 500-203-056 *** Sprzedam działkę budowlaną, mieszkaniowo usługową w Gostyniu, 696 573 378 *** Zamieść reklamę swojej firmy w bezpłatnej gazecie powiatu gostyńskiego- Kurier Gostynia- tel. 660 691 843 *** Sprzedam motorynkę, cena 500zł, 601 668 625 *** Firma ANN DECOR oferuje usługi w postaci: - kompleksowego dekoratorstwa na imprezy okolicznościowe sala, dom, kosciół, - rękodzieło, zaproszenia, winietki, etykiety, stroiki, pakowanie prezen-

gospodarczej, tel. 697 71 32 38 *** Wynajmę dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. około 70m2 każde z przeznaczeniem na magazyn, warsztat lub inne w strefie przemysłowej Czachorowo tel.608 718 545 *** Sprzedam nowy AGREGAT prądotwórczy napędzany wałkiem ciągnika rolniczego od 18 kVa, cena 5900zł, tel. 660691843 *** Korepetycje, Matematyka (Liceum, Gimnazjum, Podstawowa), tel. 501 004 145 *** Wynajmę dom (3pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica + garaż na 1 auto), Gostyń, osiedle Pożegowo, tel. 663460244 *** Sprzedam telewizor Philips 12-letni

r

e

k

l

a

m

sprawny, cena 50zł, tel. 609 441 829 Sprzedam rower składak koła 20” 100zł, rowerek dziecięcy dla chłopca do 6lat, 70zł, tel. 511 338 992 *** Sprzedam mieszkanie 44m2, parter, dwa pokoje, 120tys zł, tel. 661 761 725 *** Sprzedam lub wynajmę lokal pod działalność w Gostyniu, tel. 605 146 205 *** Sprzedam garaż, Górna, tel. 605 146 205 *** Sprzedam mieszacz powietrza- wentylator Multifan, średnica 130cm do obór i chlewni, cena 2700zł, tel. 660691843 *** Komplet opon letnich Michelin 300zł, 205 55R16, 504 132 949

a

Nie czekaj do „za pięć dwunasta” Zamów reklamę na cały rok już dziś

r

608 79 79 80

e

k

l

a

m

a

*** Sprzedam nowy wóz paszowy JF STOLL 8m3, cena do uzgodnienia, 660691843 *** sprzedam tanio działkę 100 m w pięknym miejscu, gmina Dolsk, tel. 609643805 *** KUPIE STARE MOTOCYKLE -MOTOROWERY KOMAR ZAK WSK kobuz lelek ogar kadet motorynka zak ryś JAWA CZESCI ZDECYDOWANIE tel. 663334843 *** Sprzedam Peugeot 106, rok 1998, poj. 1.0, tel. 609-35-82-83 *** Doświadczona opiekunka zaopiekuje się dzieckiem. Tel. 602 530 559

Specjalna oferta - tel. 660 691 843 reklama@kurier-gostynia.pl

OFERTY PRACY (z dnia 02.09.2013), dane pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu Zapotrzebowanie (w osobach): Barman/kelner(2), Cukiernik(2), Dojarz(2), Dostawca potraw(1), Dozorca(1), Kasjer/sprzedawca(1), Kierowca kat. B+E(1), Kierowca kat. C+E(2), Kierowca kat. D(3), Kierowca ciągnika rolniczego(2), Malarz budowlany(5), Malarz-tapeciarz(1), Mechanik maszyn rolniczych(2), Mechanik samochodowy/wulkanizator(1), Monter instalacji sanitarnych(1), Murarz(6), Obsługa baru i kuchni(1), Obsługa klienta w barze małej gastronomii(1), Operator koparki(2), Operator maszyn klejących(5), Pomocnik palacza(2), Pracownik pizzerii(1), Pracownik fizyczny(29), Pracownik zlecony(4), Przedstawiciel handlowy(7), Spawacz(17), Specjalista ds. sprzedaży(1), Specjalista ds. promocji projektu(1), Sprzedawca(4), Szwaczka(3), Szlifierz metalu(6), Ślusarz(10), Technik weterynarii(1) Adres Redakcji: ul.Sikorskiego 54, 63-800 Gostyń Wydawca: Horn Krzysztof Rymaniak, Redaktor naczelny: Bartłomiej Jakubiak Redaktor techniczny: Adam Wysocki Redaktor ds. informacji: Joanna Jakubiak Redaktor wydania: Joanna Jakubiak Redakcja: Krzysztof Rymaniak, Bartłomiej Jakubiak, Joanna Jakubiak, Adam Wysocki Współpraca: Małgorzata Kokot, Magdalena Jakubowska, Bartosz Nowak, Druk: Drukarnia Express Media Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 229 85 - 438 Bydgoszcz Skład: Ski&Vak PRESSHOUSE s.c. Adres: Krośnieńska 9, 60-162 Poznań, Polska Kontakt: e-mail: redakcja@kurier-gostynia.pl e-mail: reklama@kurier-gostynia.pl Za treść reklam i ogłoszeń (opublikowanych zgodnie z art. 36 Ustawy “Prawo prasowe” z dnia 26 I 1984 roku z późniejszymi zmianami) wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności. Anonimów nie publikujemy


16

Na koniec

Zmień pieskie życie na lepsze Zaadoptuj podopiecznego Stowarzyszenia „Noe” Toffi to niewielki, młodziutki, wiecznie uśmiechnięty piesek o prześlicznej radosnej mordce. Jego złote futerko jest mięciutkie i idealne do przytulania. Toffi uwielbia pieszczoty i wszelki kontakt z ludźmi. Płacze zamknięty w kojcu i prosi, by go wypuścić, zabrać na spacerek, pogłaskać. Będzie wiernym i oddanym przyjacielem.

tel. 609184745

Powiatowy zawrót głowy Czyli mnóstwo atrakcji podczas Dni Powiatu Amber Road, czyli wyścig amatorskich drużyn kolarskich po 90 km pętli wokół powiatu był w tym roku rekordowy – na starcie pojawiła się rekordowa liczba drużyn, na mecie odnotowano rekordowe wyniki. Dzień Powiatu to także sport dla każdego - na torze kartingowym pojawiły się tłumy rowerzystów, którzy wdzieli udział w rajdzie zorganizowanym z wszystkich gmin powiatu. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyło się na miejscu miasteczko spor-

towe. Przygotowano 12 konkurencji sportowych, a zaliczenie co najmniej pięciu z nich gwarantowało uzyskanie atrakcyjnej nagrody. Dzień Powiatu upłynął jednak przede wszystkim koncertowo. Na scenie pojawiła się orkiestra, szkolne zespoły muzyczne, jazz, przeboje Elvisa Presleya, czy wschodząca gwiazda estrady – młody zespół Lola Lynch. W finale imprezy nie zabrakło także gwiazdy wieczoru. Świetny koncert i show stworzył zespół Blue Cafe. W progra-

foto: T. Piecuch mie znalazły się też atrakcje historyczne w wykonaniu grupy rekonstrukcjnej z czasów napoleońskich. Na obozowisku można było poznać dawne tradycje wojskowe, ale też wziąć udział w ciekawych zabawach. O dobrą kuchnię zadbali nasi lokalni producenci. Gulasz z wielkiej patelni na 1400 porcji zniknął w mgnieniu oka, podobnie zresztą jak przygotowane przez gostyńską cukiernię smaczne ciastka „Napoleonki”. (powiat.gostyn.pl/oprac. JJ)

Kurier Gostynia nr 154  

Największa bezpłatna gazeta powiatu gostyńskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you