Page 1

2. UTGAVE 01.09.2016

LØFT-SIKRING PRISLISTE 2016 - 2017

Tlf.: 62 96 70 40 | Fax: 62 96 23 34 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no


NY SESONG - MANGE SPENNENDE NYHETER OG MULIGHETER!

Knut A. Lilleseth

Stian Østerhaug

Daglig leder Mob: 930 41 415 knut@lilleseth.no

Salgssjef Mobil 930 41 192 stian@lilleseth.no

Lilleseth Kjetting AS har i løpet av sesongen 2015-2016 hatt en positiv utvikling sammen med alle våre forhandlere. Tredje generasjon Lilleseth har begynt som markedssjef i Lilleseth Kjetting, Stine Lilleseth har sammen med vår salgssjef Stian Østerhaug og selger Arne Georg Aalborg styrket vårt markedsapparat. Markedsaktiviteten sammen med våre forhandlere blir tettere og bedre. Vi håper våre forhandlere setter pris på dette, og vil ytterligere øke aktiviteten sammen med dere høsten – vinteren 2016 - 2017. Lilleseth Kjetting har Norges største og mest komplette kjetting lager. Våre logistikkløsninger og leveringstider skal være markedets beste. Logistikkansvarlige Åge Lilleseth og Michael Tyrkiel vil som tidligere holde markedets beste leveringstider under sesong.

Stine B. Lilleseth Markedssjef Mob: 909 49 253 stine@lilleseth.no

Arne Georg Aalborg Salg/sertifisert løftekontrollør Mob: 452 76 956 arnegeorg@lilleseth.no

Lilleseth Kjetting vil presentere en rekke nyheter høsten 2016. En ny linje lastebilkjettinger «Artic Grip» og «OFA Premium» piggkjettinger» til lastebiler, «Easy On» 10mm med ubrodd firkant til anleggsmaskiner og ikke minst «Skogs Diamant» 16mm til skogsmaskiner. Lilleseth Kjetting vil videreføre salg av Lilleseth redskapsprodukter til traktorer, alle typer skuffer, snø-planeringsskjær, vegskraper, dumperhenger, steinssvanser, pallegafler mm. Lilleseth Kjetting har de siste to årene satset sterk på vår avdeling for løft-/sikring og vil videreutvikle dette. Lilleseth Kjetting er sertifisert som sakkyndig virksomhet, og vår løftekontrollør Arne Georg Aalborg utfører årskontroller. Ta kontakt for mer informasjon og et hyggelig tilbud. Lilleseth Kjetting håper på en snørik høst og vinter 2016-2017 sammen med dere! Hilsen

Knut A. Lilleseth, Daglig leder

Logistikk/ lager Mob: 928 67 127 michal@lilleseth.no

Britt Vikerhaugen

Aidas Kivenas

Sentralbord/ regnskap Mob: 62 96 70 40 britt@lilleseth.no

Lager (Under sesong) Mob: 62 96 70 40 firmapost@lilleseth.no

Lilleseth Kjetting AS 1947 - 2016

–– Erfaring gir styrke ––

Katalog 1: KJETTING:

Lilleseth Kjetting leverer hjulgående kvalitetskjettinger til transport, landbruk, anlegg, skog og mindre kjøretøyer. Nyheter for sesongen 2016 - 2017 er Arctic Grip piggkjettinger til lastebiler og OFA Premium lastebilkjetting med høy kvalitet. Vi viderefører også satsingen på våre populære lettkjettinger, ”Easy On”, 5,7 - 7 mm med flatbrodd eller u-brodd firkant. ”Easy On” 10 mm til anleggsmaskiner fås også med u-brodd firkant i tillegg til flatbrodd. Høsten-Vinteren 2016-2017 presenterer vi også en ny skogskjetting, Lilleseth Skogsdiamant 16mm med 19mm pigger og smidd diamant.

Tlf.: 62 96 70 40 | Fax: 62 96 23 34 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Katalog 2: LØFT - SIKRING:

Katalog 3: REDSKAP:

Lilleseth Kjetting viderefører satsningen på løft-sikring produkter. Vi lagerfører alle sertifiserte kjettinger i G80 og G100 kvalitet, mykløft, løfteskrev, surrekjettinger med mer. Vår sertifiserte løftekontrollør Arne Georg Aalborg har kontrollørkurs på løfteutstyr, ta gjerne kontakt for gunstig pris for årlig kontroll av løfteutstyr. Lilleseth Kjetting er sertifisert som sakkyndig virksomhet på løfteredskaper

Lilleseth Redskapsprodukter inneholder også en rekke nyheter. Det er oppgraderinger av alle våre bestselgere innenfor skjær, vegskraper, pallegafler, tømmerklo og dumperhenger. Den største nyheten er Lilleseth Skuffer fra ny leverandør med «hammerlakk» som gir en unik kvalitet og finish som har blitt tatt meget godt imot av våre forhandlere.

Tlf.: 62 96 70 40 | Fax: 62 96 23 34 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

PRISLISTE REDSKAP 2016 - 2017

Logistikk/ lager Mob: 958 08 376 firmapost@lilleseth.no

VI HAR I ÅR UTVIDET OG SATSET PÅ TRE SEPARATE PRODUKTKATALOGER:

LØFT-SIKRING PRISLISTE 2016 - 2017

Michael Tyrkiel

KJETTINGPRISLISTE 2016-2017

Åge Lilleseth

Tlf.: 62 96 70 40 | Fax: 62 96 23 34 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no


3

Innholdsfortegnelse LØFT - SIKRING

Lastsikring kjetting grade 80 4 Kjettingstrammer 4 Lastesurringer 4 Hjørnebeskyttelse 4 Magnetløft 5 Plateklype 5 Løftekjetting m/Snarekrok 5 Forløper m/Svivelkrok 5 Løftekjetting Grade 80 1-Part 6 2-Part 7 3-Part 7 4-Part 7 Løftekjetting Grade 100 1-Part 8 2-Part 9 3-Part 9 4-Part 9 Kjetting og Komponenter Grade 80 og Grade 100 10 Kroker Grade 80 og Grade 100 11 Båndstropp 12 Rundsling 13 Taljer 14 Løftesjakkel 14 Kumringløft 15 Løfteanker 15 Sveisekrok Gravemaskinkrok 15 Slepekjetting 15

Medlem av

og NORSK SERTIFISERING AS

ertifikat

Den sertifiserte Kjetting AS har i en årrekke blitt tildelt Lilleseth rating virksomheten har demonstrert og dokumenav Dun & Bradstreet - et tegn på soliditet for våre kunder og leverandører. tert et styringssystem og faglige kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravene i forskrift til Arbeidsmiljøloven «Administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område» § 8.6

Lilleseth Kjetting AS 2100 Skarnes

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER: Org. nr. 861 043 002

er sertifisert som

Pris/Levering: Montering/Bruk: Garanti: Retur: Reklamasjon:

Dette sertifikat er utstedt av

Sakkyndig Virksomhet

Norsk Sertifisering AS, etmva og fritt levert innen følgende fagområde om ikke annet er avtalt. Vi tar forbehold om vedvarende store Alle prisene er ex. Skarnes uavhengig tredjeparts sertifiR: Løfteredskaper seringsorgan Norge. Norsk endringer av ivaltutakurser eller råvarepriser, prisene kan på grunnlag av dette endres uten forvarsel. Sertifisering AS er utpekt av Betalingsbetingelser Direktoratet for arbeidstilsynet netto pr. 10 dager, eller etter avtale. Ved overskridelse beregnes morarente på å sertifisere sakkyndige virk1,0% pr.for måned samt fastsatte purregebyrer. somheter og virksomheter som driver sikkerhetsopplæring Følg forskriftene forog riktig bruk av kjetting, og følg monteringsanvisningen ved bruk av disse. Riktig montering tilfredsstiller derved kravene til Uavhengighetstype: A Kompetansekategori: S2 dokumentasjon, kompetanse og er en forutsetning for sikker ferdsel. Legg på kjettinger ved vanskelige kjøreforhold og før av korrekte kjettinger gjennomføring av sertifisering Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølginger du står fast. Kjettingene er utviklet formedåforutsetningene forhindre at spinning og farlige situasjoner oppstår, ikke spinne ut av iht. forskriftens § 7.2 viser overensstemmelse og retningslinjene for sertifiseringen, er denne gyldig til må kun kopieres alleredeSertifikatet fastsatte situasjoner. Det er ikke anbefalt å kjøre over 50 km/time med kjettinger. 07.03.2020 i sin helhet. Sertifikat nr. SV 268 skade Lysaker, den 07.03.2016 Kjør aldri med skadede kjettinger, skal umiddelbart utbedres på foreskrevet måte. Vårt ansvar er Sertifikat utstedt første gang: 07.03.2016 Norsk Sertifisering AS begrenset tilmedlem eventuell erstatning av kjettinger med feil. Lilleseth Kjetting tar ikke ansvar for skader som måtte er av Styreleder oppstå på kjøretøy, redskap, personell, dekk eller tap av tid. Gruppen av på forhånd, All returSamarbeids må avtales all retur krediteres med 85% av varens verdi. Returfrakt dekkes av kunden. Daglig leder Sertifiseringsorganer Varen må ligge i originalemballasjen. Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendte reklamasjonsbeskrivelse med tilhørende bilder (eller ved eventuell inspeksjon). Kjettinger kan kun returneres etter avtale.


LASTSIKRING KJETTING GRADE 80

4

LASTESIKRING KJETTING Prod.nr.

Varenavn

Antall

Veil.Pris

LS96062 LS96063 LS96064 LS96082 LS96083 LS96084 LS96085 LS96086 LS96088 LS96102 LS96103 LS96104 LS96105 LS96106 LS96108 LS96132 LS96133 LS96134 LS96135 LS96136 LS96138

LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 6 MM - 2 M - 4,0T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 6 MM - 3 M - 4,0T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 6 MM - 4 M - 4,0T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 8 MM - 2 M - 8,0T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 8 MM - 3 M - 8,0T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 8 MM - 4 M - 8,0T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 8 MM - 5 M - 8,0T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 8 MM - 6 M - 8,0T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 8 MM - 8 M - 8,0T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 10 MM - 2 M - 12,8T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 10 MM - 3 M - 12,8T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 10 MM - 4 M - 12,8T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 10 MM - 5 M - 12,8T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 10 MM - 6 M - 12,8T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 10 MM - 8 M - 12,8T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 13 MM - 2 M - 21,6T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 13 MM - 3 M - 21,6T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 13 MM - 4 M - 21,6T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 13 MM - 5 M - 21,6T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 13 MM - 6 M - 21,6T LASTESIKRING TUNGTRANSPORT - 13 MM - 8 M - 21,6T

1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK

249 325 400 377 447 520 591 663 806 570 669 766 863 961 1 156 1 083 1 231 1 376 1 523 1 670 1 874

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

KJETTINGSTRAMMER KJETTINGSTRAMMER Prod.nr.

Varenavn

KLE06 KLE0810 KLE1013 KLE1316

KJETTINGSTRAMMER KJETTINGSTRAMMER KJETTINGSTRAMMER KJETTINGSTRAMMER

Antall 4,0 TONN - 6 MM 8,7 TONN - 8 OG 10 MM 15,0 TONN - 10 OG 13 MM 21,0 TONN - 13 OG 16 MM

1 1 1 1

Veil.Pris

STK STK STK STK

295 302 355 462

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LASTESURRINGER LASTESURRINGER Prod.nr.

Varenavn

Antall

LS055 LS105 LS206 LS410 LS410K LS510 LS510L LSI1+4 LSI1+5S LS402HJ

LASTESURRING 0,5 TONN - 25 MM - 0,4+4,6 M/KROK LASTESURRING 1,0 TONN - 25 MM - 0,3+4,7 M/KROK LASTESURRING 2,0 TONN - 35 MM - 0,5+5,5 M/KROK LASTESURRING 4,0 TONN - 50 MM - 0,5+9,5 M/KROK LASTESURRING 4,0 TONN - 50 MM - 0,5+4,5 M/KROK GUL LASTESURRING 5,0 TONN - 50 MM - 0,5M+9,5M M/KROK. LASTESURRING 5,0 TONN - 0,5+9,5 M/SPERREKROK-LANGT HANDTAK LASTESURRING 2,0 TONN- 45 MM- INNVENDIG 1+4 M- M/E-FESTE LASTESURRING 2,0 TONN INNVENDIG 1+5M, E-FESTE & SPENNE HJULSURRING 4,0 TONN - 50MM - 2M

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

Veil.Pris

46 55 97 129 133 154 187 159 180 158

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

HJØRNEBESKYTTELSE HJØRNEBESKYTTELSE Prod.nr.

Varenavn

Antall

Veil.Pris

LSHJP LSHJS

HJØRNEBESKYTTELSE PLAST 50MM HJØRNEBESKYTTELSE STÅL 50MM

1 STK 1 STK

40 47

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel. Plast

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

Stål


MAGNETLØFT

5

MAGNETLØFT Prod.nr.

Varenavn

ML150 ML300 ML500 ML1000 ML2000

MAGNETLØFT MAGNETLØFT MAGNETLØFT MAGNETLØFT MAGNETLØFT

Antall WLL WLL WLL WLL WLL

150KG 300KG 500KG 1000KG 2000KG

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

Veil.Pris 3 5 6 8 13

685 293 164 442 065

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

-Robust magnet som er enkel i bruk -Integrert leddet toppring for fleksibel og stabil bruk -Leveres i 5 størrelser fra 150 – 2000kg -Sikkerhetsfaktor 4:1 -Produsert ihht. EN-13155 og EN-12100

PLATEKLYPE PLATEKLYPE Prod.nr.

Varenavn

PK500 PK1000 PK2000 PK5000 PK8000

PLATEKLYPE PLATEKLYPE PLATEKLYPE PLATEKLYPE PLATEKLYPE

Antall WLL WLL WLL WLL WLL

500KG 1000KG 2000KG 5000KG 8000KG

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

Veil.Pris 543 797 1 327 2 446 2 982

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

-Brukervennlig plateklype -Bevegelig ledd i løfteøye gjør at den kan brukes til horisontale-, vertikale- og sideveis-løft -Leveres i 5 størrelser fra 500 - 8000kg -Sikkerhetsfaktor 4:1 -Produsert ihht. EN-13155

LØFTEKJETTING M/SNAREKROK LØFTEKJETTING M/SNAREKROK Prod.nr.

Varenavn

LR950813S LR951015S

LØFTEREDSKAP G80 1-PART M/SNAR - 8MM - WLL2,0T - 3M LØFTEREDSKAP G80 1-PART M/SNAR - 10MM - WLL3,15T - 5M Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Antall 1 STK 1 STK

Veil.Pris 998 1 735

FORLØPER M/SVIVELKROK FORLØPER M/SVIVELKROK Prod.nr.

Varenavn

Antall

LRF951001 LRF951301 LRF951601

LØFTEREDSKAP G80 10 MM FORLØPER WLL3,15T 1M M/SVIVELKROK LØFTEREDSKAP G80 13 MM FORLØPER WLL5,3T 1M M/SVIVELKROK LØFTEREDSKAP G80 16 MM FORLØPER WLL8,0T 1M M/SVIVELKROK

1 STK 1 STK 1 STK

Veil.Pris 1 345 2 085 3 443

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


LØFTETABELL GRADE 80

6

LØFTETABELL FOR KJETTINGREDSKAP GRADE 80 Følg alltid produsentens anbefalinger om vedlikehold, kontroll og sikkert bruk

En Part

Rett

To Parter

Tre og Fire Parter

Snaret U/Dobbel

DIMENSJON WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL

6MM 1,12 0,90 2,24 7MM 1,50 1,20 3,00 8MM 2,00 1,60 4,00 10MM 3,15 2,50 6,40 13MM 5,30 4,20 10,60 16MM 8,00 6,40 16,00 18MM 10,00 8,00 20,00 8 0 20MM 12,50 10,00 25,00 22MM 15,00 12,00 30,00 26MM 21,20 17,20 42,40 32MM 31,50 25,20 63,00 1,0 0,8 2,0 Faktor Symetrisk Løft Faktor Usymetrisk Løft Sikkerhetsfaktor for kjettingredskap er 4:1

1,90 2,55 3,40 5,50 9,30 13,80 17,30 21,60 26,80 37,40 53,50 1,7 1,0

G R A D E

1,57 1,12 2,12 1,50 2,80 2,00 4,20 3,15 7,50 5,30 11,20 8,00 14,00 10,00 17,00 12,50 21,20 15,00 30,00 21,20 45,00 31,50 1,4 1,0 1,0 1,0

2,91 3,90 5,10 8,30 14,00 20,70 25,90 32,40 40,20 56,10 80,00 2,6 1,7

2,35 3,15 4,20 6,70 11,20 17,00 21,20 26,50 31,50 45,00 67,00 2,1 1,5

1,68 2,25 3,00 4,70 8,00 11,80 15,00 19,00 22,40 31,50 47,00 1,5 1,0

LØFTEKJETTING GRADE 80 Løfteredskap med innkorting 1 part

LØFTEREDSKAP 1-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR950812 LR950813 LR950814 LR950815 LR950816

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

1-PART 1-PART 1-PART 1-PART 1-PART

-

8 8 8 8 8

Antall

LR951012 LR951013 LR951014 LR951015 LR951016

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

1-PART 1-PART 1-PART 1-PART 1-PART

-

10 10 10 10 10

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

3,15T 3,15T 3,15T 3,15T 3,15T

-

LR951312 LR951313 LR951314 LR951315 LR951316

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

1-PART 1-PART 1-PART 1-PART 1-PART

-

13 13 13 13 13

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

5,3T 5,3T 5,3T 5,3T 5,3T

2 3 4 5 6

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

2,0T 2,0T 2,0T 2,0T 2,0T

-

2 3 4 5 6

-

M M M M M 2 3 4 5 6

M M M M M

M M M M M

Veil.Pris

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

982 1 016 1 095 1 172 1 250

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

1 193 1 297 1 402 1 505 1 609

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

1 720 1 881 2 040 2 200 2 473

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


LØFTEKJETTING GRADE 80 Løfteredskap med innkorting 2-4 part

LØFTEREDSKAP 2-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR950822 LR950823 LR950824 LR950825 LR950826

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

2-PART 2-PART 2-PART 2-PART 2-PART

-

8 8 8 8 8

Antall

LR951022 LR951023 LR951024 LR951025 LR951026

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

2-PART 2-PART 2-PART 2-PART 2-PART

-

10 10 10 10 10

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25

-

LR951322 LR951323 LR951324 LR951325 LR951326

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

2-PART 2-PART 2-PART 2-PART 2-PART

-

13 13 13 13 13

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

2 3 4 5 6

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

-

2 3 4 5 6

-

M M M M M 2 3 4 5 6

M M M M M

M M M M M

Veil.Pris

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

1 700 1 855 2 011 2 165 2 320

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

2 200 2 409 2 617 2 825 3 034

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

3 219 3 539 3 859 4 179 4 499

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEREDSKAP 3-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR950832 LR950833 LR950834 LR950835 LR950836

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

3-PART 3-PART 3-PART 3-PART 3-PART

-

8 8 8 8 8

Antall

LR951032 LR951033 LR951034 LR951035 LR951036

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

3-PART 3-PART 3-PART 3-PART 3-PART

-

10 10 10 10 10

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

LR951332 LR951333 LR951334 LR951335 LR951336

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

3-PART 3-PART 3-PART 3-PART 3-PART

-

13 13 13 13 13

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

3:1 3:1 3:1 3:1 3:1

11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

-

2 3 4 5 6 -

M M M M M 2 3 4 5 6

-

M M M M M

2 3 4 5 6

M M M M M

Veil.Pris

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

2 607 2 797 3 030 3 268 3 497

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

3 355 3 668 3 980 4 293 4 605

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

5 121 5 601 6 081 6 560 7 041

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEREDSKAP 4-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR950842 LR950843 LR950844 LR950845 LR950846

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART

-

8 8 8 8 8

Antall

LR951042 LR951043 LR951044 LR951045 LR951046

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART

-

10 10 10 10 10

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

LR951342 LR951343 LR951344 LR951345 LR951346

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G80 G80 G80 G80 G80

4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART

-

13 13 13 13 13

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

3:1 4:1 4:1 4:1 4:1

11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

-

2 3 4 5 6 -

M M M M M 2 3 4 5 6

-

M M M M M

2 3 4 5 6

M M M M M

Veil.Pris

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

3 325 3 635 3 947 4 262 4 568

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

4 362 4 780 5 196 5 613 6 029

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

6 619 7 259 7 899 8 539 9 180

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

7


LØFTETABELL GRADE 100

8

LØFTETABELL FOR KJETTINGREDSKAP GRADE 100 Følg alltid produsentens anbefalinger om vedlikehold, kontroll og sikkert bruk

En Part

Rett

To Parter

Tre og Fire Parter

Snaret U/Dobbel

DIMENSJON WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL

6MM 1,40 1,12 2,80 7MM 1,90 1,50 3,80 8MM 2,50 2,00 5,00 10MM 4,00 3,15 8,00 13MM 6,70 5,30 13,40 16MM 10,00 8,00 20,00 18MM 12,50 10,00 25,00 1 0 20MM 16,00 12,80 32,00 0 22MM 19,00 15,00 38,00 26MM 26,50 21,20 53,00 32MM 40,00 31,50 80,00 Løft 1,0 0,8 2,0 Faktor Symetrisk Faktor Usymetrisk Løft Sikkerhetsfaktor for kjettingredskap er 4:1

2,38 3,23 4,25 6,80 11,40 17,00 21,25 27,20 32,30 45,05 68,00 1,7 1,0

G R A D E

2,00 1,40 2,65 1,50 3,55 2,00 5,60 3,15 9,50 5,30 14,00 8,00 17,00 10,00 22,40 12,50 26,50 15,00 37,50 21,20 56,00 31,50 1,4 1,0 1,0 1,0

3,60 4,90 6,50 10,40 17,40 26,00 32,50 41,60 49,40 68,90 104,00 2,6 1,7

3,00 4,00 5,30 8,00 14,00 21,20 26,20 33,60 40,00 56,00 85,00 2,1 1,5

2,12 2,80 3,75 6,00 10,00 15,00 18,70 24,00 28,00 40,00 60,00 1,5 1,0

LØFTEKJETTING GRADE 100 Løfteredskap med innkorting 1 part

LØFTEREDSKAP 1-PART MED INNKORTNING Grade 100 Prod.nr.

Varenavn

LR960812 LR960813 LR960814 LR960815 LR960816

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

1-PART 1-PART 1-PART 1-PART 1-PART

-

8 8 8 8 8

Antall

LR961012 LR961013 LR961014 LR961015 LR961016

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

1-PART 1-PART 1-PART 1-PART 1-PART

-

10 10 10 10 10

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

4T 4T 4T 4T 4T

-

2 3 4 5 6

LR961312 LR961313 LR961314 LR961315 LR961316

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

1-PART 1-PART 1-PART 1-PART 1-PART

-

13 13 13 13 13

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

6,7T 6,7T 6,7T 6,7T 6,7T

-

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

2,5T 2,5T 2,5T 2,5T 2,5T

-

2 3 4 5 6

M M M M M

Veil.Pris

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

1 1 1 1 1

313 359 465 566 671

M M M M M

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

1 1 1 2 2

595 735 874 013 153

2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

2 2 2 2 3

300 515 728 941 156

M M M M M

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


LØFTEKJETTING GRADE 100 Løfteredskap med innkorting 2-4 part

LØFTEREDSKAP 2-PART MED INNKORTNING Grade 100 Prod.nr.

Varenavn

LR960822 LR960823 LR960824 LR960825 LR960826

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

2-PART 2-PART 2-PART 2-PART 2-PART

-

8 8 8 8 8

MM MM MM MM MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

3,55T 3,55T 3,55T 3,55T 3,55T

Antall

LR961022 LR961023 LR961024 LR961025 LR961026

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

2-PART 2-PART 2-PART 2-PART 2-PART

-

10MM 10MM 10MM 10MM 10MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

5,6T 5,6T 5,6T 5,6T 5,6T

-

2 3 4 5 6

LR961322 LR961323 LR961324 LR961325 LR961326

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

2-PART 2-PART 2-PART 2-PART 2-PART

-

13MM 13MM 13MM 13MM 13MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

9,5T 9,5T 9,5T 9,5T 9,5T

-

2 3 4 5 6

-

2 3 4 5 6

M M M M M

Veil.Pris

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

2 2 2 2 3

273 480 689 890 102

M M M M M

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

2 3 3 3 4

942 221 499 778 132

M M M M M

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

4 4 5 5 6

304 732 160 588 016

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEREDSKAP 3-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR960832 LR960833 LR960834 LR960835 LR960836

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

3-PART 3-PART 3-PART 3-PART 3-PART

-

8MM 8MM 8MM 8MM 8MM

Antall

LR961032 LR961033 LR961034 LR961035 LR961036

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

3-PART 3-PART 3-PART 3-PART 3-PART

-

10MM 10MM 10MM 10MM 10MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

8T 8T 8T 8T 8T

LR961332 LR961333 LR961334 LR961335 LR961336

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

3-PART 3-PART 3-PART 3-PART 3-PART

-

13MM 13MM 13MM 13MM 13MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

14T 14T 14T 14T 14T

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

5,3T 5,3T 5,3T 5,3T 5,3T

-

2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

M M M M M

-

M M M M M 2 3 4 5 6

M M M M M

Veil.Pris

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

3 3 4 4 4

486 741 052 375 677

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

4 4 5 5 6

486 904 322 740 158

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

6 7 8 8 9

847 490 131 772 416

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEREDSKAP 4-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR960842 LR960843 LR960844 LR960845 LR960846

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART

-

8MM 8MM 8MM 8MM 8MM

Antall

LR961042 LR961043 LR961044 LR961045 LR961046

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART

-

10MM 10MM 10MM 10MM 10MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

8T 8T 8T 8T 8T

LR961342 LR961343 LR961344 LR961345 LR961346

LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP LØFTEREDSKAP

G100 G100 G100 G100 G100

4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART

-

13MM 13MM 13MM 13MM 13MM

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

14T 14T 14T 14T 14T

-

WLL WLL WLL WLL WLL

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1

5,3T 5,3T 5,3T 5,3T 5,3T

-

2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

-

M M M M M M M M M M

2 3 4 5 6

M M M M M

Veil.Pris

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

4 4 5 5 6

447 861 277 698 108

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

5 6 6 7 8

833 391 948 505 061

1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK

8 9 10 11 12

851 707 563 417 275

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

9


KJETTING OG KOMPONENTER GRADE 80/GRADE 100

10

GRADE 80 GUL/GRADE 100 BLÅ KJETTING Prod.nr.

Varenavn

10000105 10000110 10000115 10000120 G10008 G10010 G10013

KJETTING KJETTING KJETTING KJETTING KJETTING KJETTING KJETTING

ALLOY ALLOY ALLOY ALLOY ALLOY ALLOY ALLOY

Antall G80 KL8-8 8MM 2T ( 8 TONN ) G80 KL10-8 10MM 3,15T ( 12,8 TONN ) G80 KL13-8 13MM 5,4T ( 21,6 TONN ) G80 KL16-8 16MM 8,0T ( 32 TONN ) G100 KL10-8 8MM 2,5T ( 10 TONN ) G100 KL10-10 10MM 4T ( 16 TONN ) G100 KL10-13 13MM 6,7T ( 26,8 TONN )

1 1 1 1 1 1 1

Veil.Pris

STK STK STK STK STK STK STK

78 107 163 239 120 164 233

Antall

Veil.Pris

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEHODE Prod.nr.

Varenavn

G84425 G8467 G84112 G84170 G10452 G10484 G10414

LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE

4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART

G80 WLL 4,25T G80 WLL 6,7T G80 WLL 11,2T G80 WLL 17,0T G100 WLL 5,2T G100 WLL 8,4T G100 WLL 14,0T

1 1 1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK STK STK

194 261 462 665 243 328 578

Veil.Pris

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

TOPPLØKKE Prod.nr.

Varenavn

Antall

10000502 10000503 10000504 10000505 10000506 10000402 10000404 10000406

TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE

1 1 1 1 1 1 1 1

G80 WLL 2,8T G80 WLL 4,25T G80 WLL 5,6T G80 WLL 7,5T G80 WLL 11,2T G100 WLL 3,5T G100 WLL 5,6T G100 WLL 9,3T

STK STK STK STK STK STK STK STK

84 120 131 175 269 106 163 220

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

KOBLINGSLENKE Prod.nr.

Varenavn

10000540 10000542 10000544 10000546 10000440 10000442 10000444

KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE

Antall G80 CEK7-8 2,0T G80 CEK10 3,2T G80 CEK13 5,4T G80 CEK16 8,0T G100 CEK7-8 2,5T G100 CEK10 4,0T G100 CEK13 6,7T

1 1 1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK STK STK

Veil.Pris 111 123 189 269 138 154 237

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


KROKER GRADE 80/GRADE 100 SPERREKROK Prod.nr.

Varenavn

Antall

10000610 10000630 10000632 10000634 10000635 10000730 10000732 10000734

KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK

1 1 1 1 1 1 1 1

G80 CSK6 M/LEPPE-GAFFEL 1,12T G80 CSK7-8 M/LEPPE-GAFFEL 2,0T G80 CSK10 M/LEPPE-GAFFEL 3,2T G80 CSK13 M/LEPPE-GAFFEL 5,4T G80 CSK16 M/LEPPE-GAFFEL 8,0T G100 CSK7-8 M/LEPPE-GAFFEL 2,5T G100 CSK10 M/LEPPE-GAFFEL 4,0T G100 CSK13 M/LEPPE-GAFFEL 6,7T

Veil.Pris

STK STK STK STK STK STK STK STK

113 146 192 361 588 181 241 452

Antall

Veil.Pris

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

INNKORTINGSKROK Prod.nr.

Varenavn

12004007 12004010 12004013 12004016 13004007 13004010 13004013

KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK

INNKORTING INNKORTING INNKORTING INNKORTING INNKORTING INNKORTING INNKORTING

G80 8MM ØYE 2,0T G80 10MM ØYE 3.15T G80 13MM ØYE 5,4T G80 16MM ØYE 8,0T G100 8MM ØYE 2,5T G100 10MM ØYE 4,0T G100 13MM ØYE 6,7T

1 1 1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK STK STK

143 220 285 336 180 277 358

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

SIKKERHETSKROK Prod.nr.

Varenavn

10000600 10000602 10000603 10000604 10000700 100702 10000703

KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK

Antall

SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK

G80 SLK7/8 M/GAFFEL 2,0T G80 SLK10 M/GAFFEL 3,2T G80 SLK13 M/GAFFEL 5,4T G80 SLK16 M/GAFFEL 8,0T G100SLK7/8 M/GAFFEL 2,5T G100 SLK10 M/GAFFEL 4,0T G100 SLK13 M/GAFFEL 6,7T

1 1 1 1 1 1 1

Veil.Pris

STK STK STK STK STK STK STK

360 474 767 1 051 452 596 960

Antall

Veil.Pris

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

SVIVELKROK Prod.nr.

Varenavn

1100808 1100810 1100813 1100816 1101008 1101010 1101013

KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK

SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK

G80 7/8MM 2,0T G80 10MM 3,15T G80 13MM 5,3T G80 16MM 8,0T G100 7/8MM 2,5T G100 10MM 4,0T G100 13MM 6,7T

1 1 1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK STK STK

1 1 2 1 1 2

864 138 841 523 085 431 305

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

MERKEBRIKKE Prod.nr.

Varenavn

Antall

Veil.Pris

10011145 10000145 10001145

MERKEBRIKKE RUSTFRI FOR SURREKJETTING MERKEBRIKKE RUSTFRI I.H.T. MASKINDIR. G80 MERKEBRIKKE RUSTFRI I.H.T. MASKINDIR. G100

1 STK 1 STK 1 STK

85 85 85

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

11


820120 820125 820130 820140 12 820150 820160

RUNDSLING 1 TONN 2,0 M VIOLET RUNDSLING 1 TONN 2,5 M VIOLET RUNDSLING 1 TONN 3,0 M VIOLET RUNDSLING 1 TONN 4,0 M VIOLET RUNDSLING 1 TONN 5,0 M VIOLET RUNDSLING 1 TONN 6,0 M VIOLET

1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK

105 132 155 203 246 292

LØFTETABELL FIBERSTROPPER

820205 820210 820215 820220 820225 820230 820240 820250 820260

RUNDSLING 2 TONN 0,5 M GRØNN 1 STK RUNDSLING 2 TONN 1,0 M GRØNN 1 STK RUNDSLING 2 TONN 1,5 M GRØNN 1 STK LØFTETABELL FOR FIBERSTROPPER RUNDSLING 2 TONN 2,0 M GRØNN 1 STK RUNDSLING 2 TONN 2,5 M GRØNN Følg alltid produsentens anbefalinger om 1 STK RUNDSLING 2 TONN 3,0 M GRØNN vedlikehold, kontroll og sikkert bruk 1 STK RUNDSLING 2 TONN 4,0 M GRØNN 1 STK RUNDSLING 5,0 M GRØNN 1 STK Farge Min. anl. 2EnTONN stropp 2 stropper diameter 2 TONN 6,0 M GRØNN RUNDSLING 1 STK Rett Snaret U/Dobbel

820310 820315 820320 820325 820330 820340 820350 820360

RUNDSLING 3 TONN 1,0 M GUL 1 STK 121 RUNDSLING 3 TONN 1,5 M GUL 1 STK 160 RUNDSLING 3 TONN 2,0 M GUL 1 STK 210 VIOLET 20MM 1,0 0,8 1,7 1,4 1,0 2,06 2,1 1,5 RUNDSLING 3 TONN 2,5 M GUL 2,0 1,7 1 STK 257 GRØNN 20MM 2,0 1,6 4,0 3,4 3,4 2,8 2,0 5,2 4,2 3,0 RUNDSLING 3 TONN 3,0 M GUL 1 STK 299 GUL 30MM 3,0 2,4 6,0 5,1 5,1 4,2 3,0 7,8 6,3 4,5 RUNDSLING 3 TONN 4,0 M GUL 1 STK 393 10,5 7,5 RØD 50MM 5,0 4,0 10,0 8,5 8,5 7,0 5,0 13,0 RUNDSLING 3 TONN 5,0 M GUL 12,0 10,2 1 STK 486 12,6 9,0 BRUN 60MM 6,0 4,8 10,2 8,4 6,0 15,6 RUNDSLING 3 TONN 6,0 M GUL 16,0 13,6 1 STK 575 16,8 12,0 BLÅ 80MM 8,0 6,4 13,6 11,2 8,0 20,8

820515 820520 820525 820530 820540 820550 820560

820820 820830 820840 820850 820860

821020 821030 821040 821050 821060

ORANGE 80MM 10,0 8,0 20,0 17,0 17,0 14,0 10,0 26,0 21,0 15,0 ORANGE 120MM 20,0 16,0 34,0 28,0 20,0 52,0 RUNDSLING 5 TONN 1,5 M RØD 40,0 34,0 1 STK 252 42,0 30,0 ORANGE 130MM 30,0 24,0 60,0 51,0 51,0 42,0 30,0 18,0 63,0 45,0 RUNDSLING 5 TONN 2,0 M RØD 1 STK 326 ORANGE 140MM 40,0 32,0 80,0 68,0 68,0 56,0 40,0 104,0 84,0 60,0 FaktorRUNDSLING Symetrisk Løft 1,0 0,8 1,7 1,4 1,0 2,6 5 TONN 2,5 M RØD 2,0 1,7 1 STK 404 2,1 1,5 FaktorRUNDSLING Usymetrisk Løft 1,0 1,0 1,0 1,7 478 1,5 1,0 5 TONN 3,0 M RØD 1 STK Sikkerhetsfaktor for fiberstropper i kunstfiber er 7:1

RUNDSLING 5 TONN 4,0 M RØD RUNDSLING 5 TONN 5,0 M RØD RUNDSLING 5 TONN 6,0 M RØD RUNDSLING 8 TONN 2,0 M BLÅ RUNDSLING 8 TONN 3,0 M BLÅ RUNDSLING 8 TONN 4,0 M BLÅ RUNDSLING 8 TONN 5,0 M BLÅ RUNDSLING 8 TONN 6,0 M BLÅ

1 STK 1 STK 1 STK

634 788 929

1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK

594 835 1095 1337 1575

1 STKAntall 1 STK1 STK 1 STK1 STK 1 STK1 STK 1 STK1 STK

863 Pris 1042 32 1352 45 1671 62 1985 77

BÅNDSTROPP

BÅNDSTROPP

RUNDSLING 10 TONN Prod.nr. Varenavn 2,0 M ORANGE

RUNDSLING 10 TONN 3,0 M ORANGE 830101 BÅNDSTROPP 1 TONN 1 M VIOLET RUNDSLING 10 TONN1 4,0 M2ORANGE 830102 BÅNDSTROPP TONN M VIOLET RUNDSLING 10 TONN1 5,0 M3ORANGE 830103 BÅNDSTROPP TONN M VIOLET RUNDSLING 10 TONN1 6,0 M4ORANGE 830104 BÅNDSTROPP TONN M VIOLET

830105 BÅNDSTROPP 1 TONN 5 M VIOLET 830106 BÅNDSTROPP 1 TONN 6 M VIOLET 830108 BÅNDSTROPP 1 TONN 8 M VIOLET 830110 BÅNDSTROPP 1 TONN 10 M VIOLET 830112 BÅNDSTROPP 1 TONN 12 M VIOLET BÅNDSTROPP 1 TONN 1 M VIOLET 830201 BÅNDSTROPP 2 TONN 1 M GRØNN BÅNDSTROPP 1 TONN 2 M VIOLET 830202 BÅNDSTROPP 2 TONN 2 M GRØNN BÅNDSTROPP 1 TONN 3 M VIOLET 830203 BÅNDSTROPP 2 TONN 3 M GRØNN BÅNDSTROPP 1 TONN 4 M VIOLET 830204 BÅNDSTROPP 2 TONN 4 M GRØNN 830205 BÅNDSTROPP 2 TONN 5 M GRØNN BÅNDSTROPP 1 TONN 5 M VIOLET 830206 BÅNDSTROPP 2 TONN 6 M GRØNN BÅNDSTROPP 1 TONN 6 M VIOLET 830208 BÅNDSTROPP 2 TONN 8 M GRØNN BÅNDSTROPP 1 TONN 8 M VIOLET 830210 BÅNDSTROPP 2 TONN 10 M GRØNN BÅNDSTROPP 1 TONN 10 M VIOLET 830201 BÅNDSTROPP TONN 1M GRØNN 830212 BÅNDSTROPP 2 2 TONN 12 M GRØNN BÅNDSTROPP 1 TONN 12 M1 VIOLET 830202 BÅNDSTROPP TONN M GRØNN 830301 BÅNDSTROPP 32 TONN M2GUL 830201 BÅNDSTROPP TONN M GRØNN 830203 3GUL 830302 BÅNDSTROPP 3 2 TONN 2 M1 830202 BÅNDSTROPP TONN M GRØNN 830303 BÅNDSTROPP 3 2 TONN 3 M2 830204 4GUL 830304 BÅNDSTROPP 3 2 TONN 4 M3 830203 BÅNDSTROPP TONN M GRØNN 830205 5GUL 830305 BÅNDSTROPP 3 2 TONN 5 M4 830204 BÅNDSTROPP TONN M GRØNN 830206 6GUL 830306 BÅNDSTROPP 3 2 TONN 6 M8 830205 TONN 5GUL 830208 BÅNDSTROPP M GRØNN 830308 BÅNDSTROPP 3 2 TONN 8 M6 GUL 830206 BÅNDSTROPP TONN MMGRØNN 830210 10 GRØNN 830310 BÅNDSTROPP 3 2 TONN 10 M GUL 830208 BÅNDSTROPP 8 830212 TONN 12M MGRØNN GRØNN 830312 BÅNDSTROPP 3 2 TONN 12 M 830210 BÅNDSTROPP TONN 10GUL M GRØNN 830314 BÅNDSTROPP 3 2 TONN 14 M GUL 830212 BÅNDSTROPP TONN 12 MGUL GRØNN 830301 3 1M 830501 BÅNDSTROPP 5 TONN 1 M RØD 830302 BÅNDSTROPP 3 TONN 2 M GUL 830502 BÅNDSTROPP 5 TONN 2 M RØD 830301 BÅNDSTROPP 3 TONN 1 830303 3 M GUL 830503 BÅNDSTROPP 5 TONN 3 M RØD 830302 BÅNDSTROPP 3 TONN 2 830304 4 M GUL 830504 BÅNDSTROPP 5 TONN 4 M RØD 830303 BÅNDSTROPP 3 TONN 3 830305 5 M GUL 830505 BÅNDSTROPP 5 TONN 5 M RØD 830304 BÅNDSTROPP 3 TONN 4 830306 6 M GUL 830506 BÅNDSTROPP 5 TONN 6 M RØD 830305 BÅNDSTROPP 3 TONN 5 M GUL 830308 830508 BÅNDSTROPP 5 TONN 8 M8RØD 830306 BÅNDSTROPP TONN 6 830310 10M MGUL GUL 830510 BÅNDSTROPP 5 3 TONN 10 M RØD 830308 BÅNDSTROPP 8 830312 TONN 12M MGUL GUL 830512 BÅNDSTROPP 5 3 TONN 12 M RØD 830310 TONN 10 M GUL 830314 BÅNDSTROPP 14RØD 830514 BÅNDSTROPP 5 3 TONN 14 M 830312 BÅNDSTROPP TONN M GUL 830806 BÅNDSTROPP 8 3 TONN 6 M12 BLÅ 830314 BÅNDSTROPP TONN M GUL 830808 BÅNDSTROPP 8 3 TONN 8 M14 BLÅ

BÅNDSTROPP

830101 830102 830103 830104 830105 830106 830108 830110 830112

70 86 121 155 191 230 299 374 3 og 4 stropper 443

BÅNDSTROPP forts. BÅNDSTROPP forts.

LASTESURRING LASTESURRING LS055 LASTESURRING 0,5 TONN - 25 MM - 0,4+4,6 M/KROK

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK STK 1 STK STK1 STK STK1 STK STK1 STK STK1 STK STK1 STK STK1 STK ANTALL 1 STK STK 1 STK 1 STK STK ANTALL 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK

94 108 144 180 217 63 49 89 85 121 120 152 153 187 185 221 213 PRIS 284 290 EKS. MVA 357 354 PRIS 108 426 427 EKS. MVA82 186 108 263 127 186 336 176 263 406 224 336 484 277 406 634 341 484 781 427 634 932 527 781 629 932 181 733 276 119 184 181 385 255 276 492 326 385 608 402 492 986 494 608 936 620 986 764 1152 936 913 1375 1152 16041 063 13751 199 16041 320

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

1 STK 65 LS105 LASTESURRING 1 TONN-25MM-0,3+4,7 M/KROK 1 STK 78 LS055 LASTESURRING 0,5 TONN - 25 MM, - 0,4+4,6 1 STK 65 LS206 2 TONN-35 MM-0,5+5,5 138 , M/KROK / M/KROK gjør du 1på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no LS105 Din bestilling TONN-25MM-0,3+4,7 M/KROK 78 LS410 LASTESURRING 4,0 TONN-50 MM-0,5+9,5 M/KROKER ORANG 1 STK 212


RUNDSLING

13

RUNDSLING Prod.nr.

Varenavn

820105 RUNDSLING 1 TONN 0,5 M VIOLET 820110 RUNDSLING 1 TONN 1,0 M VIOLET 820115 RUNDSLING 1 TONN 1,5 M VIOLET 820120 RUNDSLING 1 TONN 2,0 M VIOLET 820125 RUNDSLING 1 TONN 2,5 M VIOLET 820130 RUNDSLING 1 TONN 3,0 M VIOLET 820140 RUNDSLING 1 TONN 4,0 M VIOLET 820150 RUNDSLING 1 TONN 5,0 M VIOLET 820160 RUNDSLING 1 TONN 6,0 M VIOLET 820205 RUNDSLING 2 TONN 0,5 M GRØNN 820210 RUNDSLING 2 TONN 1,0 M GRØNN 15.08.2007 PRISLISTE 820215 RUNDSLING 2 TONN 1,5 M GRØNN 820220 RUNDSLING 2 TONN 2,0 M GRØNN 820225 RUNDSLING 2 TONNPRISLISTE 2,5 M GRØNN 15.08.2007 820230 RUNDSLING 2 TONN 3,0 M GRØNN 820240 RUNDSLING 2 TONN 4,0 M GRØNN VARENR. VARENAVN 820250 RUNDSLING 2 TONN 5,0 M GRØNN 820260 RUNDSLING 2 TONN GRØNN 820105 RUNDSLING 1 TONN 0,56,0 MM VIOLET 820280 RUNDSLING 2 TONN GRØNN 820110 RUNDSLING 1 TONN 1,08,0 MM VIOLET VARENR. VARENAVN 820310 RUNDSLING TONN 820115 RUNDSLING 1 TONN 1,51,0 MM VIOLET 820105 RUNDSLING 13 TONN 0,5 MGUL VIOLET 820315 RUNDSLING TONN 820120 RUNDSLING 1 TONN 2,01,5 MM VIOLET 820110 RUNDSLING 13 TONN 1,0 MGUL VIOLET 820320 RUNDSLING TONN 820125 RUNDSLING 1 TONN 2,52,0 MM VIOLET 820115 RUNDSLING 13 TONN 1,5 MGUL VIOLET 820325 RUNDSLING 3 TONN 2,5 M GUL 820130 RUNDSLING 1 TONN 3,02,0 M VIOLET 820120 RUNDSLING 1 TONN M VIOLET 820330 RUNDSLING 3 TONN GUL 820140 RUNDSLING 1 TONN 4,03,0 MM VIOLET 820125 RUNDSLING 1 TONN 2,5 M VIOLET 820340 RUNDSLING 3 TONN GUL 820150 RUNDSLING 1 TONN 5,04,0 MM VIOLET 820130 RUNDSLING 1 TONN 3,0 M VIOLET 820350 RUNDSLING 3 TONN GUL 820160 RUNDSLING 1 TONN 6,05,0 MM VIOLET 820140 RUNDSLING 1 TONN 4,0 M VIOLET 820360 RUNDSLING 3 TONN 6,0 M GUL STE 15.08.2007 820150 RUNDSLING 1 TONN 5,0 M VIOLET ISTE 15.08.2007 820515 RUNDSLING 5 TONN 1,5 M RØD 820205 RUNDSLING 2 TONN 0,56,0 M GRØNN 820160 RUNDSLING VIOLET 820520 RUNDSLING 15 TONN TONN 2,0 MMRØD 820210 RUNDSLING 2 TONN 1,0 M GRØNN 820525 RUNDSLING 5 TONN 2,5 M RØD 820215 RUNDSLING 2 TONN 1,50,5 M GRØNN 820205 RUNDSLING GRØNN 820530 RUNDSLING 25 TONN TONN 3,0 MMRØD 820220 RUNDSLING 2 TONN 2,0 MPRIS GRØNN 820210 RUNDSLING 2 TONN 1,0 MRØD GRØNN 820540 RUNDSLING 5 TONN 4,0 M PRIS 820225 RUNDSLING 2 TONN 2,55,0 MEKS. GRØNN ANTALL MVA 820215 RUNDSLING 25 TONN 1,5 MRØD GRØNN 820550 RUNDSLING TONN M ANTALL EKS. MVA RUNDSLING 2 TONN 3,06,0 MM GRØNN LET 820230 125STK 55 820220 RUNDSLING TONN 2,0 MRØD GRØNN 820560 RUNDSLING TONN IOLET 1 STK 55 RUNDSLING 2 TONN 4,02,0 MM GRØNN LET 820240 128STK 70 820225 RUNDSLING TONN 2,5 MBLÅ GRØNN 820820 RUNDSLING TONN IOLET820250 1 STK 70 RUNDSLING 2 TONN 5,0 M GRØNN LET 1 STK 86 820830 RUNDSLING 28 TONN TONN 3,0 820230 RUNDSLING 3,0MMBLÅ GRØNN IOLET820260 1 STK 86 RUNDSLING 2 TONN 6,04,0 MM GRØNN LET 128STK 105 820840 RUNDSLING TONN 820240 RUNDSLING TONN 4,0 MBLÅ GRØNN IOLET 820850 1TONN STK 105 RUNDSLING128STK LET 132 820250 RUNDSLING TONN 5,0 5,0MMBLÅ GRØNN IOLET 820860 1TONN STK 132 RUNDSLING 3 TONN 1,06,0 MM GUL RUNDSLING LET 820310 128STK 155 820260 RUNDSLING TONN 6,0 MBLÅ GRØNN IOLET 820880 1TONN STK 155 RUNDSLING 3 TONN 1,58,0 MM GUL RUNDSLING BLÅ LET 820315 1 8STK 203 IOLET 8208100 RUNDSLING 1TONN STK 203 RUNDSLING M GUL BLÅ 3 TONN 2,010,0 M GUL LET 820320 138STK 246 820310 RUNDSLING TONN 1,0 M IOLET820325 1 TONN STK 246 821020 RUNDSLING 10 2,0 M ORANGE RUNDSLING 3 TONN 2,5 M GUL LET 292 820315 RUNDSLING13STK TONN 1,5 M GUL IOLET820330 1 TONN STK 292 821030 RUNDSLING 3,0 M GUL ORANGE RUNDSLING 3 TONN 3,02,0 M GUL 820320 RUNDSLING 310TONN M 821040 RUNDSLING 10 TONN 4,0 M ORANGE RUNDSLING 3 TONN 4,0 M GUL ØNN 820340 1 STK 70 820325 RUNDSLING 3 TONN 2,5 M GUL GRØNN820350 1 TONN STK 70 821050 RUNDSLING 5,0 M ORANGE RUNDSLING 3 TONN 5,03,0 M GUL ØNN 1310 STK 86 820330 RUNDSLING TONN M GUL GRØNN820360 1 TONN STK 86 821060 RUNDSLING M ORANGE RUNDSLING 3 TONN 6,0 6,0 M GUL ØNN 1 10 STK 121

Antall

LILLESETH KJETTING AS LØFT OG SIKRING LILLESETH KJETTING AS LØFT OG SIKRING

RUNDSLING

RUNDSLING

NG NGAS AS

820340 RUNDSLING 3 TONN 4,0 M GUL GRØNN 1 STK 121 på forespørsel. Alle priser veil.RUNDSLING pr. stk. ekskl.13mva. Andre ØNN STK 155 820350 TONN 5,0 dimensjoner M GUL GRØNN820515 1 STK 155 RUNDSLING 5 TONN 1,5 M RØD ØNN 191 820360 RUNDSLING13STK TONN 6,0 M GUL GRØNN820520 1 STK 191 RUNDSLING 5 TONN ØNN 1 STK 2,0 M RØD230 GRØNN820525 1 STK 230 RUNDSLING 5 TONN 2,5 M RØD ØNN 1 STK 299 820515 RUNDSLING 5 TONN 1,5 M RØD GRØNN 1 STK 299 820530 RUNDSLING 5 TONN 3,0 M RØD MVA ØNN 374 820520 RUNDSLING15STK TONN 2,0 M RØD GRØNN 1 STK 374 RUNDSLING 5 TONN 4,02,5 M RØD 55 ØNN 820540 15STK 443 820525 RUNDSLING TONN M RØD GRØNN 1 STK 443 MVA 820550 RUNDSLING 5 TONN 5,0 M RØD 70 820530 RUNDSLING 5 TONN 3,0 M RØD 55 820560 RUNDSLING 5 TONN 6,04,0 M RØD 86 L 15STK 121 820540 RUNDSLING TONN M RØD GUL 1 STK 121 70 L05 160 820550 RUNDSLING15STK TONN 5,0 M RØD GUL 1 STK 160 86 820820 RUNDSLING 8 TONN 2,0 M BLÅ 32 L 210 820560 RUNDSLING15STK TONN 6,0 M RØD GUL 1 STK 210 05 820830 RUNDSLING 8 TONN 55 L 1 STK 3,0 M BLÅ257 GUL 1 STK 257 32 820840 RUNDSLING 8 TONN 4,02,0 M BLÅ 03 L 18STK 299 820820 RUNDSLING TONN M BLÅ GUL 1 STK 299 55 820850 RUNDSLING 8 TONN 5,0 M BLÅ 46 L 393 820830 RUNDSLING18STK TONN 3,0 M BLÅ GUL 1 STK 393 03 820860 RUNDSLING 8 TONN 6,04,0 M BLÅ 92 L 18STK 486 820840 RUNDSLING TONN M BLÅ GUL 1 STK 486 46 L 1 STK 575 820850 RUNDSLING 8 TONN 5,0 M BLÅ GUL 1 STK2,0 M ORANGE 575 92 821020 RUNDSLING 10 TONN 70 820860 RUNDSLING 8 TONN 6,0 M BLÅ 821030 RUNDSLING 101TONN 86 D STK 3,0 M ORANGE 252 RØD 1 STK4,0 M ORANGE 252 70 821040 RUNDSLING 10110 TONN 21 D STK 821020 RUNDSLING TONN 2,0 M 326 ORANGE RØD 1 STK5,0 M ORANGE 326 86 821050 RUNDSLING 10 TONN 55 D STK 821030 RUNDSLING110 TONN 3,0 M 404 ORANGE RØD 1 STK6,0 M ORANGE 404 21 821060 RUNDSLING 10110 TONN 91 D STK 821040 RUNDSLING TONN 4,0 M 478 ORANGE RØD 1 STK 478 55 30 D 1 STK 634 821050 RUNDSLING 10 TONN 5,0 M ORANGE RØD 1 STK 634 91 99 D STK 821060 RUNDSLING110 TONN 6,0 M 788 ORANGE RØD 1 STK 788 30 74 D 1 STK 929 RØD 1 STK 929 99 43 830101 BÅNDSTROPP 11 STK TONN 1 M VIOLET Å74 594 BLÅ 1 STK 2 M VIOLET 594 830102 BÅNDSTROPP 11 STK TONN 21 Å43 835 BLÅ 11STK 835 830103 BÅNDSTROPP 1 TONN 3 M VIOLET 60 830101 BÅNDSTROPP TONN 1 M VIOLET Å 1 STK 1095 BLÅ 11STK 1095 830104 BÅNDSTROPP TONN 4 M2 VIOLET 10 830102 BÅNDSTROPP TONN M 1337 VIOLET Å21 11 STK BLÅ 11STK 1337 830105 BÅNDSTROPP TONN 5 M3 VIOLET 57 830103 BÅNDSTROPP TONN M 1575 VIOLET Å60 11 STK BLÅ 11STK 1575 830106 BÅNDSTROPP 1 TONN 6 M4 VIOLET 10 99 830104 BÅNDSTROPP TONN M VIOLET 830108 BÅNDSTROPP TONN 8 M5 VIOLET 57 93 830105 BÅNDSTROPP 1 TONN M VIOLET RANGE 11 STK 863 ORANGE 11STK 863 830110 BÅNDSTROPP TONN 10 6 MM VIOLET 99 86 830106 BÅNDSTROPP TONN VIOLET RANGE 11 STK 1042 Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 ORANGE 1 STK 1042 830112 BÅNDSTROPP 1 TONN 12 M VIOLET 93 75 BÅNDSTROPP 1 TONN 8 M 1352 VIOLET RANGE 830108 1 STK ORANGE830110 1352 86 BÅNDSTROPP11STK TONN 10 M VIOLET

BÅNDSTROPP

BÅNDSTROPP

PRIS ANTALL EKS. MVA 1 STK 55 PRIS 1 STK 70 MVA ANTALL EKS. 1 STK 86 55 1 STK 1 STK 10570 1 STK 1 STK 13286 1 STK 1 STK 155105 1 STK 1 STK 203132 1 STK 1 STK 246155 1 STK 1 STK 292203 1 STK 1 STK 246 1 STK 70292 1 STK 1 STK 86 1 STK 12170 1 STK 1 STK 15586 1 STK 1 STK 191121 1 STK 1 STK 230155 1 STK 1 STK 299191 1 STK 1 STK 374230 1 STK 1 STK 443299 1 STK 1 STK 374 1 STK 121443 1 STK 1 STK 160 1 STK 210121 1 STK 1 STK 257160 1 STK 1 STK 299210 1 STK 1 STK 393257 1 STK 1 STK 486299 1 STK 1 STK 575393 1 STK 1 STK 486 1 STK 252575 1 STK 1 STK 326 1 STK 404252 1 STK 1 STK 478326 1 STK 1 STK 634404 1 STK 1 STK 788478 1 STK 1 STK 929634 1 STK 1 STK 788 1 STK 594929 1 STK 1 STK 835 1 STK 1095 1 STK 594 1 STK 1337 1 STK 835 1 STK 1575 1 STK 1095 1 STK 1337 1 STK 863 1 STK 1575 1 STK 1042 1 STK 1352 1 STK 863 1 STK 1671 1 STK 1042 1 STK 1985 1 STK 1352 1 STK 1671 1 STK 1985

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Veil.Pris

STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

1 STK 63 1 STK 89 1 STK 12163 1 STK 1 STK 15289 1 STK 1 STK 187121 1 STK 1 STK 213152 1 STK 1 STK 284187 1 STK 1 STK 354213 1 STK eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no 1 STK 427284 1 STK 1 STK 354

21 27 34 41 41 61 79 96 114 27 34 48 61 75 90 117 146 173 200 48 62 82 101 117 153 190 224 98 127 164 187 247 308 363 232 326 427 522 615 864 945 336 407 528 653 775


TALJER

14

KJETTINGTALJER Prod.nr.

Varenavn

TA TA TA TA

TALJE TALJE TALJE TALJE

0,25 0,5 1,0 2,0

KJETTING KJETTING KJETTING KJETTING

Antall O,25T 3M O,5T 3M 1,0T 3M 2,0T 3M

1 1 1 1

Veil.Pris

STK STK STK STK

503 663 938 1 139

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

JEKKETALJER Prod.nr.

Varenavn

Antall

Veil.Pris

TAJ 0,75 TAJ 1,5 TAJ 3,0

TALJE JEKK 0,75T TALJE JEKK 1,5T TALJE JEKK 3,0T

1 STK 1 STK 1 STK

864 1 199 1 601

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØSE KROKER TIL TALJER Prod.nr.

Varenavn

Antall

Veil.Pris

TAK 0,25 TAK 0,5 TAK 1,0

TALJE EKSTRA KROK 0,25T TALJE EKSTRA KROK 0,5T TALJE EKSTRA KROK 1,0T

1 STK 1 STK 1 STK

93 107 117

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTESJAKKEL SERTIFISERT HARPESJAKKEL M/ MUTTERBOLT Prod.nr.

Varenavn

Antall

DGSL07 DGSL09 DGSL10 DGSL11 DGSL13 DGSL16 DGSL19 DGSL22 DGSL25 DGSL28

SJAKKEL LØFT 7MM WLL O,5T SJAKKEL LØFT 9MM WLL O,75T SJAKKEL LØFT 10MM WLL 1,0T SJAKKEL LØFT 11MM WLL 1,5T SJAKKEL LØFT 13,5MM WLL 2,0T SJAKKEL LØFT 16MM WLL 3,25T SJAKKEL LØFT 19MM WLL 4,75T SJAKEL LØFT 22MM WLL 6,5T SJAKKEL LØFT 25MM WLL 8,5T SJAKKEL LØFT 28MM WLL 9,5T

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

Veil.Pris 15 17 21 29 43 66 93 145 198 279

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


KUMRINGLØFT

15

KUMRINGLØFT Prod.nr.

Varenavn

ULH1 ULH2 ULH3 ULH4

KUMRINGLØFT KUMRINGLØFT KUMRINGLØFT KUMRINGLØFT

Antall 1 - 1,3T 1,5 - 2,5T 3 - 5T 6 - 10T

1 1 1 1

STK STK STK STK

Veil.Pris 462 596 797 2 077

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEANKER LØFTEANKER Prod.nr.

Varenavn

Antall

Veil.Pris

ULF2 ULF3 ULF4

LØFTEANKER M/RINGKOBLING 1,25T LØFTEANKER M/RINGKOBLING 5T LØFTEANKER M/RINGKOBLING 10T

1 STK 1 STK 1 STK

596 797 2 077

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

SVEISEKROK TIL GRAVEMASKIN GRAVEMASKINKROK Prod.nr.

Varenavn

UGK2 UGK3 UGK5 UGK8

GRAVMASKINKROK GRAVMASKINKROK GRAVMASKINKROK GRAVMASKINKROK

Antall SVEISBAR SVEISBAR SVEISBAR SVEISBAR

UGK2 UGK3 UGK5 UGK8

2TONN 3TONN 5TONN 8TONN

1 1 1 1

STK STK STK STK

Veil.Pris 278 295 503 583

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

SLEPEKJETTING SLEPEKJETTING Prod.nr.

Varenavn

Antall

LSK5,0

SLEPEKJETTING 5M WLL 3,15 T (12,6 T bruddstyrke)

1 STK

Pris 1 333

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40, fax: 62 96 23 34 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


Vi utfører årskontroll på Løfteredskap og Manuelle Taljer.Ta kontakt for et godt tilbud

NORSK SERTIFISERING AS

Den sertifiserte virksomheten har demonstrert og dokumentert et styringssystem og faglige kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravene i forskrift til Arbeidsmiljøloven «Administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område» § 8.6

ertifikat Lilleseth Kjetting AS 2100 Skarnes

Org. nr. 861 043 002

er sertifisert som Dette sertifikat er utstedt av Norsk Sertifisering AS, et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan i Norge. Norsk Sertifisering AS er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet for å sertifisere sakkyndige virksomheter og virksomheter som driver sikkerhetsopplæring og tilfredsstiller derved kravene til dokumentasjon, kompetanse og gjennomføring av sertifisering iht. forskriftens § 7.2 Sertifikatet må kun kopieres i sin helhet. Norsk Sertifisering AS er medlem av

Sakkyndig Virksomhet innen følgende fagområde

R: Løfteredskaper

Uavhengighetstype: A

Kompetansekategori: S2

Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølginger viser overensstemmelse med forutsetningene og retningslinjene for sertifiseringen, er denne gyldig til

07.03.2020

Sertifikat nr. SV 268 Lysaker, den 07.03.2016 Sertifikat utstedt første gang: 07.03.2016 Styreleder

ISLISTE 2016 -2017

Daglig leder

PRISLIST

KJETTINGPR

P E REDSKA

17 2016 - 20

Samarbeids Gruppen av Sertifiseringsorganer

Se også våre Redskap & Kjetting kataloger t@lillese

.lille th.no | www

seth.no

Tlf.: 62 96 70 40 | Fax: 62 96 23 34 | firmapost@

lilleseth.no

| www.lilles eth.n

o

www.kurergrafisk.no

Forhandler:

apos 34 | firm 62 96 23 70 40 | Fax: Tlf.: 62 96

Lilleseth Kjetting AS | Disenåveien 33, 2100 Skarnes Tlf.: 62 96 70 40 | Fax: 62 96 23 34 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Løft Sikring prisliste  

2. versjon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you