Lilleseth Kjetting - Løft-sikring katalog 2020-21

Page 1

PRISLISTE

2020 21

Løft/sikring LASTSIKRING

– Erfaring gir styrke! –

LØFTEKJETTING

KOMPONENTER

FIBERSTROPPER

ÅRSKONTROLL NORSK SERTIFISERING AS

Fornebuveien 37 – 1366

Dette sertifikat er utstedt av Norsk Sertifisering AS, et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan i Norge. Norsk Sertifisering AS er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet for å sertifisere sakkyndige virksomheter og virksomheter som driver sikkerhetsopplæring og tilfredsstiller derved kravene til dokumentasjon, kompetanse og gjennomføring av sertifisering iht. forskriftens § 7.2 Sertifikatet må kun kopieres i sin helhet. Norsk Sertifisering AS er medlem av

Lilleseth Kjetting AS 2100 Skarnes

Org. nr. 861 043 002

er sertifisert som

Sakkyndig Virksomhet innen følgende fagområder

G10: Hånddrevne kraner R: Løfteredskaper

Uavhengighetskategori: A

Kvalifikasjonskategori: S2

Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølginger viser overensstemmelse med forutsetningene og retningslinjene for sertifiseringen, er denne gyldig til Sertifikat nr. SV 268

07.03.2020

Lysaker, den 15.02.2017 Sertifikat utstedt første gang:

07.03.2016

Styreleder

Samarbeids Gruppen av Sertifiseringsorganer

Lysaker

ertif ikat

Den sertifiserte virksomheten har demonstrert og dokumentert et styringssystem og faglige kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravene i forskrift til Arbeidsmiljøloven «Administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område» § 8.6

Daglig leder

Ov 70 å er rp det nors å mar kedeke t!

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no


KJETTINGENTUSIASTER

Kvalitet i generasjoner - 1947-2020 - Erfaring gir styrke

Knut A. Lilleseth

Stian Østerhaug

Daglig leder Mob: 930 41 415 knut@lilleseth.no

Salgssjef Mobil 930 41 192 stian@lilleseth.no

Lilleseth Kjetting har 73 års erfaring med produksjon og utvikling av hjulgående kjetting modeller. De siste 30 årene har i tillegg redskapsprodukter og løft/sikring produkter vært sentrale satsingsområder.

Arne Georg Aalborg

KOMPETANSE Høy intern kompetanse gjør at Lilleseth har kontinuerlig produktutvikling i fokus og kan skreddersy kjetting ved behov. I tillegg leverer vi ett bredt spekter med løft/sikring produkter og redskapsprodukter til traktor som kontinuerlig er i utvikling. Lilleseth Kjetting er sertifisert sakkyndigvirksomhet og kan gjennomføre årskontroll på dine løfteredskaper.

Stine B. Lilleseth Markedssjef Mob: 909 49 253 stine@lilleseth.no

Salg/sertifisert løftekontrollør Mob: 452 76 956 arnegeorg@lilleseth.no

KVALITET Lilleseth kjetting leverer markedets mest populære kjetting modeller. Modellene er spesialutviklet for det krevende norske markedet basert på lang erfaring og verdifulle tilbakemeldinger fra våre forhandlere og tilhørende kunder. PRODUKTUTVALG Lilleseth Kjetting har markedets bredeste produktutvalg av hjulgående kjettinger til det norske markedet innen bransjene landbruk, transport, anlegg og skog. Vi har ett bredt produktutvalg innenfor redskapsprodukter og løft/sikring produkter.

Audun Aaserud Teknisk produktansvarlig redskap Mob: 970 63 484 audun@lilleseth.no

Michal Tyrkiel

Logistikk/lageransvarlig Mob: 928 67 127 michal@lilleseth.no

Ingvild Fuglerud Økonomisjef Mob: 958 21 919 ingvild@lilleseth.no

Åge Lilleseth

Logistikk / lager medarbeider Mob: 958 08 376 firmapost@lilleseth.no

Nyhet foran sesongen 2020/21 er at vi utvider vår produktportefølje ytterligere med Tellefsdal Kjettinger som ett tillegg i vår eksisterende produktportefølje. Våre merkevarer foran kommende sesong er:

Lilleseth egenutviklede hjulgående kjettinger siden 1947

OFA kjettinger siden 1985, Finske kvalitetskjettinger

Tellefsdal kjettinger, Norsk merkevare produsert i Loimaa Finland

Med dette er vi stolte av å kunne presentere ett komplett kjetting program som dekker alle våre kunder sine behov. LEVERING Vi arbeider aktivt med komplett lagerhold under sesong, noe som sikrer oss markedets aller beste leveringstider i markedet innenfor alle bransjer og produkter. NYHET! PRODUKTVELGER For å forenkle produktinformasjonen har vi lansert ny hjemmeside som inkluderer en praktisk produktvelger. Her kan du finne hvilke modeller som finnes til din hjuldimensjon og finne en kjetting til ditt behov. Ved innlogging vil også våre forhandlere få en enkel og oversiktlig bestillingsfunksjon for kjetting, redskap og løft/sikring produkter.

Adam Musial

Lagermedarbeider Tlf.: 62 96 70 40 firmapost@lilleseth.no

Aidas Kivenas

Lagermedarbeider sesong Mob: 462 71 600 firmapost@lilleseth.no

Vi håper denne katalogen vil hjelpe deg å finne ditt produkt fra vårt sortiment. Trenger du hjelp eller veiledning er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Vi ser frem til en ny og spennende sesong med våre forhandlere og tilhørende kunder!

Hilsen

Halabagdad Al-daraji

Administrasjonsmedarbeider Mob: 938 24 564 administrasjon@lilleseth.no

Sentralbord: 62 96 70 40

Knut A. Lilleseth, Daglig leder


Innholdsfortegnelse LILLESETH LEVERER 4 PRODUKTKATALOGER: PRISLISTE

2020 21 LANDBRUK

– Erfaring gir styrke! – TRANSPORT

ANLEGG

SKOG

SMÅMASKINER

Ov 70 årer på det no marke rske det!

en eg for Se g talo

ka

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Kjetting

Lastsikring .......................................................................................

4-8

Gassdrevet støttestang ........................................................................ 4 Godsstøtter.......................................................................................... 4 Sperre ................................................................................................ 4 Thermovegg........................................................................................ 5 Pallehette thermo................................................................................. 5 Lastsikring kjetting grade 80................................................................. 6 Kjettingstrammer................................................................................. 6 Lastesurringer...................................................................................... 7-8 Hjørnebeskyttelse................................................................................. 7 Lastsikring av rundballer....................................................................... 8 Surrefester.......................................................................................... 8 Div. løft ............................................................................................

9

Kumringløft.......................................................................................... 9 Løfteanker med ringkobling................................................................... 9 Gravemaskinkrok................................................................................. 9 Løftekjetting: Grade 80 ................................................................... 10-11

PRISLISTE

2020 21

1 2 3 4

– Erfaring gir styrke! – SNØ-/ PLANERINGSSKJÆR

SKUFFER

part.................................................................................................. 10 part.................................................................................................. 11 part.................................................................................................. 11 part.................................................................................................. 11

RUNDBALLEKLEMME

Løftekjetting: Grade 100.................................................................. 12-13

SILOGRIP

Ov 70 er det år på no marke rske det!

VEGSKRAPER

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Redskap

Løft/sikring LASTSIKRING

– Erfaring gir styrke! –

LØFTEKJETTING

KOMPONENTER

FIBERSTROPPER

ÅRSKONTROLL NORSK SERTIFISERING AS

Fornebuveien 37 – 1366

Norsk Sertifisering AS er medlem av

Lysaker

ertifikat

Den sertifiserte virksomheten har demonstrert og dokumentert et styringssystem og faglige kvalifikasjoner

Lilleseth Kjetting AS

som tilfredsstiller kravene i forskrift til Arbeidsmiljøloven «Administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område» § 8.6

Dette sertifikat er utstedt av Norsk Sertifisering AS, et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan i Norge. Norsk Sertifisering AS er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet for å sertifisere sakkyndige virksomheter og virksomheter som driver sikkerhetsopplæring og tilfredsstiller derved kravene til dokumentasjon, kompetanse og gjennomføring av sertifisering iht. forskriftens § 7.2

Ov 70 årer på det no marke rske det!

2100 Skarnes

Org. nr. 861 043 002

er sertifisert som

Sakkyndig Virksomhet innen følgende fagområder

G10: Hånddrevne kraner R: Løfteredskaper

Uavhengighetskategori: A

Kvalifikasjonskategori: S2

Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølginger viser overensstemmelse med forutsetningene og retningslinjene for sertifiseringen, er denne gyldig til Sertifikat nr. SV 268

07.03.2020

Lysaker, den 15.02.2017 Sertifikat utstedt første gang:

07.03.2016

Styreleder

Samarbeids Gruppen av Sertifiseringsorganer

part.................................................................................................. 12 part.................................................................................................. 13 part.................................................................................................. 13 part.................................................................................................. 13

Kjetting og komponenter: Grade 80 / 100..................................... 14-17

PRISLISTE

2020 21

Sertifikatet må kun kopieres i sin helhet.

1 2 3 4

Daglig leder

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Løft/sikring

Grade 80 / Grade 100 kjetting............................................................... 14 Løftehode............................................................................................ 14 Toppløkke............................................................................................ 14 Koblingslenke....................................................................................... 15 Sikkerhetskroker ................................................................................. 15 Svivelkrok............................................................................................ 16 Innkortingskrok.................................................................................... 16 Sperrekrok........................................................................................... 16-17 Støperikrok.......................................................................................... 17 Merkebrikke......................................................................................... 17 Div. løft ............................................................................................ 18-19 Forløper med svivelkrok........................................................................ 18 Løftekjetting med snarekrok.................................................................. 18 Kabeltrommelløftere............................................................................. 18 Slepekjetting........................................................................................ 18 Taljer.................................................................................................. 19 Løftesjakkel......................................................................................... 19

PRISLISTE

2020 21

Andre kataloger fra Lilleseth

– Erfaring gir styrke! –

PRISLISTE

2020 21 LANDBRUK

– Erfaring gir styrke! – TRANSPORT

ANLEGG

SKOG

ATV

Se

Over 70 år på det norske markedet!

egenfor

katalog

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Kjetting PRISLISTE

2020 21

SNØ-/PLANERINGSSKJÆR

– Erfaring gir styrke! –

SKUFFER OG PALLEGAFLER

RUNDBALLEKLEMME

SILOGRIP

VEGSKRAP

Over 70 år på det norske markedet!

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Redskap PRISLISTE

2020 21 LASTSIKRING

Løft/sikring – Erfaring gir styrke! –

LØFTEKJETTING

FIBERSTROPPER

ÅRSKONTROLL NORSK SERTIFISERING AS Fornebuveien 37 – 1366 Lysaker

Den sertifiserte virksomheten har demonstrert og dokumentert et styringssystem og faglige kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravene i forskrift til Arbeidsmiljøloven «Administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område» § 8.6

ertifikat ATV Lilleseth Kjetting AS 2100 Skarnes

Org. nr. 861 043 002

er sertifisert som Dette sertifikat er utstedt av Norsk Sertifisering AS, et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan i Norge. Norsk Sertifisering AS er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet for å sertifisere sakkyndige virksomheter og virksomheter som driver sikkerhetsopplæring og tilfredsstiller derved kravene til dokumentasjon, kompetanse og gjennomføring av sertifisering iht. forskriftens § 7.2 Sertifikatet må kun kopieres i sin helhet. Norsk Sertifisering AS er medlem av

Samarbeids Gruppen av Sertifiseringsorganer

Sakkyndig Virksomhet innen følgende fagområder

G10: Hånddrevne kraner R: Løfteredskaper

Uavhengighetskategori: A

Kvalifikasjonskategori: S2

Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølginger viser overensstemmelse med forutsetningene og retningslinjene for sertifiseringen, er denne gyldig til

07.03.2020

Sertifikat nr. SV 268 Lysaker, den 15.02.2017 Sertifikat utstedt første gang: 07.03.2016 Styreleder

Daglig leder

Over 70 år på det norske markedet!

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Løft/sikring

Ov 70 årer på det no marke rske det!

Din leverandør av Tellefsdal Kjetting: Lilleseth Kjetting AS | Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Tellefsdal Kjetting

Fiberstropper ................................................................................... 20-21 Båndstropp.......................................................................................... 20 Rundsling............................................................................................ 21 Magnetløft/plateklype .................................................................... 22-23 Magnetløft........................................................................................... 22 Plateklype............................................................................................ 22 Galvanisert kjetting .........................................................................

23

Galvanisert kjetting Grade 40 ............................................................... 23

Vi tar forbehold om trykkfeil. Katalogens priser gjelder fra 15. august 2020.


GASSDREVET STØTTESTANG

4

Prod.nr.

Varenavn

Vekt

Antall

Veil.Pris

GS190 GS235

GODSSTØTTE M/GASS JUSTERBAR 1,90 - 2,55 GODSSTØTTE M/GASS JUSTERBAR 2,35 - 3,35

7 kg 7 kg

1 stk 1 stk

1 941 1 941

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva.

Robust patentert godsstøtte med gassfjær, som er velprøvd og vært på markedet i en årrekke. Denne er enkel og driftssikker i bruk, uten fare for klemskader. Lengden stilles inn ved førstegangs bruk, deretter festes og løsnes den kun ved bruk av gassfjæren.

GODSSTØTTE ERGO ALUMINIUM Prod.nr.

Varenavn

Vekt

Antall

Veil.Pris

170210016 170210017

GODSSTØTTE ERGO ALUMINIUM 240-280CM GODSSTØTTE ERGO ALUMINIUM 267-347CM

4,5 kg 5 kg

1 stk 1 stk

1 765 1 765

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva.

Ergo Aluminium er en unik godsstøtte med 2-fjærsfunksjon og lav vekt.

Med et enkelt handgrep aktiverer man den andre fjæren for å oppnå full sperrekraft.

Den lave vekten gjør denne godsstøtten veldig brukervennlig. 2-fjærsfunksjonen gjør at du her har en godsstøtte som enkelt spennes opp mot taket med en mye lavere belastning (Kun 30kg trykk mot taket). Dette gjør at flere godsstøtter kan oppbevares samlet, uten at takkonstruksjonen utsettes for ekstra belastning.

Ergo Aluminium har en unik profil på hovedstangen, som gir støtten økt styrke og plass for det integrerte handtaket. Godsstøtten grovinstilles ved første gangs bruk, for å tilpasse den til skapets høyde, deretter handteres den enkelt kun med handtaket.

SPERRE Prod.nr.

Varenavn

300410005

Sperre/Lase-bjelke m/E-feste 234-263cm LC 700kg

Vekt

Antall

Veil.Pris

6,5

1 stk.

1 200

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


THERMOVEGG MED TAKPROFIL, RULLBAR, 2500 MM BREDDE Prod.nr.

Varenavn

THV2600 THV2700 THV2800 THV2900 THV3000 THV3100 THV3200

THERMOVEGG THERMOVEGG THERMOVEGG THERMOVEGG THERMOVEGG THERMOVEGG THERMOVEGG

Antall HØYDE HØYDE HØYDE HØYDE HØYDE HØYDE HØYDE

2600MM 2700MM 2800MM 2900MM 3000MM 3100MM 3200MM

1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk

Veil På På På På På På På

forespørsel forespørsel forespørsel forespørsel forespørsel forespørsel forespørsel

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva.

Kjølevegg laget i et slitesterkt materiale som er lett å rengjøre, dette er viktig med tanke på hygiene ved transport og håndtering av varer. Veggen tetter helt mot taket, takket være den spesielle takprofilen. Leveres med en holder som gjør den lett å bruke i kombinasjon med godsstøtte. I kombinasjon med godsstøtte har man da en kjølevegg som er fleksibel og lett å flytte på. Veggen opptar ingen palleplasser i lasterommet.

PALLEHETTE THERMO Prod.nr.

Varenavn

THP1100 THP1500 THP2000 THR1500

PALLEHETTE PALLEHETTE PALLEHETTE PALLEHETTE

Antall 800X1200X1100 800X1200X1500 800X1200X2000 RULLEBUR700X800X1500

1 1 1 1

stk stk stk stk

Veil. pris På På På På

forespørsel forespørsel forespørsel forespørsel

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva.

Thermo Pallehette er en høyisolerende pallehette for sikker transport av frys- og kjølevarer. Den har lav vekt og er samtidig rask og enkel å montere. Pallehetten er produsert med en metallfolie som ytterlag, som har enn veldig god reflekterende egenskap (90% av solens strålingsenergi reflekteres av dette materialet). Folien er veldig slitesterk, både mot vanlig slitasje og rifter. Disse egenskapene gir et godt produkt som holder lenge.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

5


LASTSIKRING KJETTING GRADE 80

6

Prod.nr.

Varenavn

LS96062 LS96063 LS96064 LS96065 LS96082 LS96083 LS96084 LS96085 LS96086 LS96088 LS960810 LS96102 LS96103 LS96104 LS96105 LS96106 LS96108 LS961010 LS96132 LS96133 LS96134 LS96135 LS96136 LS96138

LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING LASTESIKRING

-

Antall

6 MM - 2 M - 4,OT 6 MM - 3 M - 4,OT 6 MM - 4 M - 4,OT 6 MM - 5 M - 4,OT 8 MM - 2 M - 8,OT 8 MM - 3 M - 8,0T 8 MM - 4 M - 8,OT 8 MM - 5 M - 8,OT 8 MM - 6 M - 8,0T 8 MM - 8 M - 8,0T 8 MM - 10 M - 8,0T 10 MM - 2 M - 12,8T 10 MM - 3 M - 12,8T 10 MM - 4 M - 12,8T 10 MM - 5 M - 12,8T 10 MM - 6 M - 12,8T 10 MM - 8 M - 12,8T 10 MM - 10 M - 12,8T 13 MM - 2 M - 21,6T 13 MM - 3 M - 21,6T 13 MM - 4 M - 21,6T 13 MM - 5 M - 21,6T 13 MM - 6 M - 21,6T 13 MM - 8 M - 21,6T

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk

Veil.Pris

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

293 383 471 559 444 526 613 696 780 949 118 672 788 902 017 132 362 592 274 450 621 794 967 207

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

KJETTINGSTRAMMER KJETTINGSTRAMMER Prod.nr.

Varenavn

KLE06 KLE0810 KLE1013 KLE1316

KJETTINGSTRAMMER KJETTINGSTRAMMER KJETTINGSTRAMMER KJETTINGSTRAMMER

Ant. i kart. 4,5 TONN - 6 MM 8,7 TONN - 8 OG 10 MM 15,0 TONN - 10 OG 13 MM 21,0 TONN - 13 OG 16 MM

10 5 5 5

Antall 1 1 1 1

stk stk stk stk

Veil.Pris 337 345 406 528

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

KJETTINGSTRAMMER M/SPERRE Prod.nr.

Varenavn

KLE0810S KLE1013S KLE1316S

KJETTINGSTRAMMER M/SPERRE 8,7 TONN - 8 OG 10 MM KJETTINGSTRAMMER M/SPERRE 15,0 TONN - 10 OG 13 MM KJETTINGSTRAMMER M/SPERRE 21,0 TONN - 13 OG 16 MM

Ant. i kart.

Antall

Veil.Pris

5 5 5

1 stk 1 stk 1 stk

407 479 623

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

KJETTINGSTRAMMER FIBER Prod.nr. Beskrivelse KLEF04S KLEF04K

Kjettingstrammer fiber 4,0T-2M-2STK. Innkortingskroker-8mm Kjettingstrammer fiber 4,0T-2M- Innkorting/Sperrekrok-8mm

Antall Veil.Pris 1 stk 1 stk

566 533

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


LASTESURRINGER Prod.nr.

Varenavn

LS055 LS105 LS206 LS410 LS410K LS410S LS510 LS510L

Lastesurring Lastesurring Lastesurring Lastesurring Lastesurring Lastesurring Lastesurring Lastesurring

0,5 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Ant. i kart TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN

-

25 MM - 0,3+4,7 M/Krok 25 MM - 0,3+4,7 M/Krok 35 MM - 0,5+5,5 M/Krok 50 MM - 0,5+9,5 M/Krok 50 MM - 0,5+4,5 M/Krok 50 MM - 0,5+9,5 M/Sperrekrok 50 MM - 0,5M+9,5M M/Krok 0,5+9,5 M/SPERREKROK - Langt handtak

60 65 27 10 12 10 10 10

Antall 1 1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk stk

7

Veil.Pris 51 61 108 143 148 161 171 208

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LASTESURRING ENDELØS Prod.nr.

Varenavn

LSE055 LSE105

LASTESURRING ENDELØS 0,5 TONN - 25 MM - 0,3+4,7 ENDELØS LASTESURRING ENDELØS 1,0 TONN - 25 MM - 0,3+4,7 ENDELØS

Ant. i kart

Antall

Veil.Pris

75 70

1 stk 1 stk

75 87

Ant. i kart

Antall

Veil.Pris

10 10

1 stk 1 stk

Ant. i kart

Antall

Veil.Pris

1 stk 1 stk 1 stk

175 165 105

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LASTESURRING MED MOTSATT STRAMMER Prod.nr.

Varenavn

LS410ERGO LS510ERGO

LASTESURRING ERGO 4,0 TONN - 50 MM - 0,5+9,5 - MOTSATT JEKK LASTESURRING ERGO 5,0 TONN - 50 MM - 0,5+9,5 - MOTSATT JEKK

186 206

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

HJULSURRING Prod.nr.

Varenavn

LS402HJ LS5025HJ LS4003HJ

HJULSURRING 4,0 TONN - 50MM - 2M 15 HJULSURRING 5,0 TONN - 50MM - 2,5M . M/RING 15 HJULSTROPP 4,0 TONN -50MM - 0,3M M/ØYER

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LASTESURRING AUTOROLLO Prod.nr.

Beskrivelse

LS063R

ROLLO-MINI 0,5T 3,0M

Ant. i kart Antall Veil.Pris 24

1 stk

176

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

HJØRNEBESKYTTELSE

Prod.nr.

Beskrivelse

LSHJP LSHJS

HJØRNEBESKYTTELSE PLAST 50MM HJØRNEBESKYTTELSE STÅL 50MM

Antall

Veil.Pris

1 stk 1 stk

44 52

Plast

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Stål

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


LASTESURRINGER

8

INNVENDIG LASTESURRING M/E-FESTE Prod.nr.

Varenavn

LSI1+4 LSI1+5S LSI5 LSI6 LSI10

Innvendig lastesurring 2,0 TONN- 45 MM- Innvendig1+4 M- M/E-feste Innvendig lastesurring 2,0 TONN 1+5M, E-feste & spenne 20 Innvendig lastesurring 2,0 TONN - 3+1M - E-feste 20 Innvendig lastesurring 4,0 TONN - 5+1M - E-feste Innvendig lastesurring 4,0 TONN - 9+1M - E-feste

Ant. i kart.

Antall 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

Veil.Pris På forespørsel 200 154 199 244

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LASTESURRING EKERI Prod.nr.

Varenavn

LS410EK EKERIBOLT EKERIBOLTB NARKOBOLT

LASTESURRING LASTESURRING LASTESURRING LASTESURRING

Ant. i kart. EKERI 4,0 TONN - 50 MM - 0,5+9,5 M/ØYER 10 EKERI BOLT EKERI BOLT MED BØYLE NÄRKO DELT HUNDEBEIN

Antall 1 1 1 1

stk stk stk stk

Veil.Pris 200 261 498 232

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Ekeri bolt

Närko delt hundebein

Ekeri bolt med bøyle

Lastsurring Ekri

LASTSIKRING AV RUNDBALLER Prod.nr.

Varenavn

LS5TMS LS5TMS-E LS5STR

TM-STROPPEN 5T DOBBEL TM-STROPPEN 5T ENKEL KORTDEL 5T 0,5M

Ant. i kart.

Antall

Veil.Pris

6 6 20

1 stk 1 stk 1 stk

610 610 110

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

SURREFESTER Prod.nr.

Varenavn

LSS10 LSS15 LSS20

SURREPUNKT 10T SURREPUNKT 15T SURREPUNKT 20T

Antall

Veil.Pris

1 stk 1 stk 1 stk

200 246 316

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


KUMRINGLØFT Prod.nr.

Beskrivelse

ULH1 ULH2 ULH3 ULH4

KUMRINGLØFTER KUMRINGLØFTER KUMRINGLØFTER KUMRINGLØFTER

Antall 1 - 1,3T 1,5 - 2,5T 3 - 5T 6 - 10T

1 1 1 1

stk stk stk stk

9

Veil.Pris 555 716 957 2 493

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEANKER MED RINGKOBLING Prod.nr.

Beskrivelse

ULF1 ULF2 ULF3 ULF4

LØFTEANKER LØFTEANKER LØFTEANKER LØFTEANKER

Antall

M/RINGKOBLING M/RINGKOBLING M/RINGKOBLING M/RINGKOBLING

1,25T 2,5T 5T 10T

1 1 1 1

stk stk stk stk

Veil.Pris 555 716 957 2 493

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK Prod.nr.

Varenavn

UGK2 UGK3 UGK5 UGK8 UGK10 UGK20

GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK

Antall SVEISBAR SVEISBAR SVEISBAR SVEISBAR SVEISBAR SVEISBAR

UGK2 2TONN UGK3 3TONN UGK5 5TONN UGK8 8TONN UGK10 10TONN UGK20 20TONN

1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk

Veil.Pris 321 367 633 886 1 263 3 304

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.

VEKT

WLL

MÅL(MM)

KG/ST TON B C E H M P L UGK2 0,87 2,0 92 67 28 81 23,4 34 114 UGK3 1,13 3,0 106 73,5 30 116 30,5 36 129 UGK5 2,5 5,0 133 94 39 159 44 43,5 171 UGK8 3,3 8,0 137 94 36 159 44 51 177 UGK10 5,2 10,0 170 135 48 194 54,7 53 223 UGK20 12 18,0 193 161 60 280 75 84 290

REPSETT TIL GRAVEMASKINKROK Prod.nr.

Varenavn

UGK2R UGK3R UGK5R UGK8R UGK10R

REPSETT REPSETT REPSETT REPSETT REPSETT

TIL TIL TIL TIL TIL

Antall GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK GRAVEMASKINKROK

2 TONN 3 TONN 5 TONN 8 TONN 10 TONN

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

Veil.Pris 103 120 143 154 170

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


10

LØFTETABELL: GRADE 80

LØFTETABELL FOR KJETTINGREDSKAP GRADE 80 Følg alltid produsentens anbefalinger om vedlikehold, kontroll og sikkert bruk En Part

Rett

To Parter

Tre og Fire Parter

Snaret U/Dobbel

DIMENSJON WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL

6MM 1,12 0,90 2,24 G 7MM 1,50 1,20 3,00 R 8MM 2,00 1,60 4,00 A 10MM 3,15 2,50 6,40 D 13MM 5,30 4,20 10,60 E 16MM 8,00 6,40 16,00 18MM 10,00 8,00 20,00 8 20MM 12,50 10,00 25,00 0 22MM 15,00 12,00 30,00 26MM 21,20 17,20 42,40 32MM 31,50 25,20 63,00 Løft 1,0 0,8 2,0 Faktor Symetrisk Faktor Usymetrisk Løft Sikkerhetsfaktor for kjettingredskap er 4:1

1,90 2,55 3,40 5,50 9,30 13,80 17,30 21,60 26,80 37,40 53,50 1,7 1,0

1,57 1,12 2,12 1,50 2,80 2,00 4,20 3,15 7,50 5,30 11,20 8,00 14,00 10,00 17,00 12,50 21,20 15,00 30,00 21,20 45,00 31,50 1,4 1,0 1,0 1,0

2,91 3,90 5,10 8,30 14,00 20,70 25,90 32,40 40,20 56,10 80,00 2,6 1,7

2,35 3,15 4,20 6,70 11,20 17,00 21,20 26,50 31,50 45,00 67,00 2,1 1,5

1,68 2,25 3,00 4,70 8,00 11,80 15,00 19,00 22,40 31,50 47,00 1,5 1,0

LØFTEKJETTING: GRADE 80 Løfteredskap med innkorting 1 part

Prod.nr.

Varenavn

LR950812 G80 1-part (8mm) WLL 4:1 2,0 - 2 m LR950813 G80 1-part (8mm) WLL 4:1 2,0 - 3 m LR950814 G80 1-part (8mm) WLL 4:1 2,0 - 4 m LR950815 G80 1-part (8mm) WLL 4:1 2,0 - 5 m LR950816 G80 1-part (8mm) WLL 4:1 2,0 - 6 m LR951012 G80 1-part (10mm) WLL 4:1 3,15 - 2 m LR951013 G80 1-part (10mm) WLL 4:1 3,15 - 3 m LR951014 G80 1-part (10mm) WLL 4:1 3,15 - 4 m LR951015 G80 1-part (10mm) WLL 4:1 3,15 - 5 m LR951016 G80 1-part (10mm) WLL 4:1 3,15 - 6 m LR951312 G80 1-part (13mm) WLL 4:1 5,3 - 2 m LR951313 G80 1-part (13mm) WLL 4:1 5,3 - 3 m LR951314 G80 1-part (13mm) WLL 4:1 5,3 - 4 m LR951315 G80 1-part (13mm) WLL 4:1 5,3 - 5 m LR951316 G80 1-part (13mm) WLL 4:1 5,3 - 6 m

Antall

Veil.Pris

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

1 1 1 1 1

122 195 290 380 473

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

1 1 1 1 1

405 527 651 773 895

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

2 2 2 2 2

026 214 402 591 912

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


LØFTEKJETTING: GRADE 80 Løfteredskap med innkorting 2-4 part

LØFTEREDSKAP 2-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR950822 G80 2-part (8mm) WLL 4:1 2,8 - 2 m LR950823 G80 2-part (8mm) WLL 4:1 2,8 - 3 m LR950824 G80 2-part (8mm) WLL 4:1 2,8 - 4 m LR950825 G80 2-part (8mm) WLL 4:1 2,8 - 5 m LR950826 G80 2-part (8mm) WLL 4:1 2,8 - 6 m LR951022 G80 2-part (10mm) WLL 4:1 4,25 - 2 m LR951023 G80 2-part (10mm) WLL 4:1 4,25 - 3 m LR951024 G80 2-part (10mm) WLL 4:1 4,25 - 4 m LR951025 G80 2-part (10mm) WLL 4:1 4,25 - 5 m LR951026 G80 2-part (10mm) WLL 4:1 4,25 - 6 m LR951322 G80 2-part (13mm) WLL 4:1 7,5 - 2 m LR951323 G80 2-part (13mm) WLL 4:1 7,5 - 3 m LR951324 G80 2-part (13mm) WLL 4:1 7,5 - 4 m LR951325 G80 2-part (13mm) WLL 4:1 7,5 - 5 m LR951326 G80 2-part (13mm) WLL 4:1 7,5 - 6 m

Antall

Veil.Pris

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

2 2 2 2 2

002 184 368 550 733

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

2 2 3 3 3

591 836 082 327 573

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

3 4 4 4 5

791 167 544 920 298

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEREDSKAP 3-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR950832 G80 3-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 2 m LR950833 G80 3-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 3 m LR950834 G80 3-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 4 m LR950835 G80 3-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 5 m LR950836 G80 3-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 6 m LR951032 G80 3-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 2 m LR951033 G80 3-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 3 m LR951034 G80 3-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 4 m LR951035 G80 3-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 5 m LR951036 G80 3-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 6 m LR951332 G80 3-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 2 m LR951333 G80 3-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 3 m LR951334 G80 3-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 4 m LR951335 G80 3-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 5 m LR951336 G80 3-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 6 m

Antall

Veil.Pris

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

3 3 3 3 4

070 293 569 848 118

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

3 4 4 5 5

952 319 686 057 422

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

6 6 7 7 8

031 596 161 726 292

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEREDSKAP 4-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR950842 G80 4-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 2 m LR950843 G80 4-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 3 m LR950844 G80 4-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 4 m LR950845 G80 4-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 5 m LR950846 G80 4-part (8mm) WLL 4:1 4,2 - 6 m LR951042 G80 4-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 2 m LR951043 G80 4-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 3 m LR951044 G80 4-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 4 m LR951045 G80 4-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 5 m LR951046 G80 4-part (10mm) WLL 4:1 6,7 - 6 m LR951342 G80 4-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 2 m LR951343 G80 4-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 3 m LR951344 G80 4-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 4 m LR951345 G80 4-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 5 m LR951346 G80 4-part (13mm) WLL 4:1 11,2 - 6 m

Antall

Veil.Pris

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

3 4 4 5 5

916 280 648 019 379

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

5 5 6 6 7

137 629 119 609 100

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

7 8 9 10 10

796 548 302 055 810

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

11


12

LØFTETABELL: GRADE 100

LØFTETABELL FOR KJETTINGREDSKAP GRADE 100 Følg alltid produsentens anbefalinger om vedlikehold, kontroll og sikkert bruk En Part

Rett

To Parter

Tre og Fire Parter

Snaret U/Dobbel

DIMENSJON WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL

6MM 1,40 1,12 2,80 7MM 1,90 1,50 3,80 8MM 2,50 2,00 5,00 10MM 4,00 3,15 8,00 13MM 6,70 5,30 13,40 16MM 10,00 8,00 20,00 18MM 12,50 10,00 25,00 1 0 20MM 16,00 12,80 32,00 0 22MM 19,00 15,00 38,00 26MM 26,50 21,20 53,00 32MM 40,00 31,50 80,00 Løft 1,0 0,8 2,0 Faktor Symetrisk Faktor Usymetrisk Løft Sikkerhetsfaktor for kjettingredskap er 4:1

2,38 3,23 4,25 6,80 11,40 17,00 21,25 27,20 32,30 45,05 68,00 1,7 1,0

G R A D E

2,00 1,40 2,65 1,50 3,55 2,00 5,60 3,15 9,50 5,30 14,00 8,00 17,00 10,00 22,40 12,50 26,50 15,00 37,50 21,20 56,00 31,50 1,4 1,0 1,0 1,0

3,60 4,90 6,50 10,40 17,40 26,00 32,50 41,60 49,40 68,90 104,00 2,6 1,7

3,00 4,00 5,30 8,00 14,00 21,20 26,20 33,60 40,00 56,00 85,00 2,1 1,5

2,12 2,80 3,75 6,00 10,00 15,00 18,70 24,00 28,00 40,00 60,00 1,5 1,0

LØFTEKJETTING: GRADE 100 Løfteredskap med innkorting 1 part

LØFTEREDSKAP 1-PART MED INNKORTNING Grade 100 Prod.nr.

Varenavn

LR960812 G100 1-part (8mm) WLL 4:1 2,5T LR960813 G100 1-part (8mm) WLL 4:1 2,5T LR960814 G100 1-part (8mm) WLL 4:1 2,5T LR960815 G100 1-part (8mm) WLL 4:1 2,5T LR960816 G100 1-part (8mm) WLL 4:1 2,5T LR961012 G100 1-part (10mm) WLL 4:1 4T - 2 LR961013 G100 1-part (10mm) WLL 4:1 4T - 3 LR961014 G100 1-part (10mm) WLL 4:1 4T - 4 LR961015 G100 1-part (10mm) WLL 4:1 4T - 5 LR961016 G100 1-part (10mm) WLL 4:1 4T - 6 LR961312 G100 1-part (13mm) WLL 4:1 6,7T LR961313 G100 1-part (13mm) WLL 4:1 6,7T LR961314 G100 1-part (13mm) WLL 4:1 6,7T LR961315 G100 1-part (13mm) WLL 4:1 6,7T LR961316 G100 1-part (13mm) WLL 4:1 6,7T -

Antall 2 3 4 5 6

M M M M M

Veil.Pris

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

1 1 1 1 1

546 601 725 844 968

M M M M M

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

1 2 2 2 2

878 044 207 370 536

2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

2 2 3 3 3

708 961 212 463 717

M M M M M

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


LØFTEKJETTING: GRADE 100 Løfteredskap med innkorting 2-4 part

LØFTEREDSKAP 2-PART MED INNKORTNING Grade 100 Prod.nr.

Varenavn

LR960822 G100 2-part (8mm) WLL 4:1 3,55T - 2 M LR960823 G100 2-part (8mm) WLL 4:1 3,55T - 3 M LR960824 G100 2-part (8mm) WLL 4:1 3,55T - 4 M LR960825 G100 2-part (8mm) WLL 4:1 3,55T - 5 M LR960826 G100 2-part (8mm) WLL 4:1 3,55T - 6 M LR961022 G100 2-part (10mm) WLL 4:1 5,6T - 2 M LR961023 G100 2-part (10mm) WLL 4:1 5,6T - 3 M LR961024 G100 2-part (10mm) WLL 4:1 5,6T - 4 M LR961025 G100 2-part (10mm) WLL 4:1 5,6T - 5 M LR961026 G100 2-part (10mm) WLL 4:1 5,6T - 6 M LR961322 G100 2-part (13mm) WLL 4:1 9,5T - 2 M LR961323 G100 2-part (13mm) WLL 4:1 9,5T - 3 M LR961324 G100 2-part (13mm) WLL 4:1 9,5T - 4 M LR961325 G100 2-part (13mm) WLL 4:1 9,5T - 5 M LR961326 G100 2-part (13mm) WLL 4:1 9,5T - 6 M

Antall

Veil.Pris

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

2 2 3 3 3

676 920 167 403 653

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

3 3 4 4 4

464 794 120 449 776

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

5 5 6 6 7

068 572 054 581 084

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEREDSKAP 3-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR960832 G100 3-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 2 M LR960833 G100 3-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 3 M LR960834 G100 3-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 4 M LR960835 G100 3-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 5 M LR960836 G100 3-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 6 M LR961032 G100 3-part (10mm) WLL 4:1 8T - 2 M LR961033 G100 3-part (10mm) WLL 4:1 8T - 3 M LR961034 G100 3-part (10mm) WLL 4:1 8T - 4 M LR961035 G100 3-part (10mm) WLL 4:1 8T - 5 M LR961036 G100 3-part (10mm) WLL 4:1 8T - 6 M LR961332 G100 3-part (13mm) WLL 4:1 14T - 2 M LR961333 G100 3-part (13mm) WLL 4:1 14T - 3 M LR961334 G100 3-part (13mm) WLL 4:1 14T - 4 M LR961335 G100 3-part (13mm) WLL 4:1 14T - 5 M LR961336 G100 3-part (13mm) WLL 4:1 14T - 6 M

Antall

Veil.Pris

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

4 4 4 5 5

106 406 772 152 508

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

5 5 6 6 7

284 775 267 759 252

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

8 8 9 10 11

063 820 575 330 088

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTEREDSKAP 4-PART MED INNKORTNING Prod.nr.

Varenavn

LR960842 G100 4-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 2 M LR960843 G100 4-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 3 M LR960844 G100 4-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 4 M LR960845 G100 4-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 5 M LR960846 G100 4-part (8mm) WLL 4:1 5,3T - 6 M LR961042 G100 4-part (10mm) WLL 4:1 8T - 2 M LR961043 G100 4-part (10mm) WLL 4:1 8T - 3 M LR961044 G100 4-part (10mm) WLL 4:1 8T - 4 M LR961045 G100 4-part (10mm) WLL 4:1 8T - 5 M LR961046 G100 4-part (10mm) WLL 4:1 8T - 6 M LR961342 G100 4-part (13mm) WLL 4:1 14T - 2 M LR961343 G100 4-part (13mm) WLL 4:1 14T - 3 M LR961344 G100 4-part (13mm) WLL 4:1 14T - 4 M LR961345 G100 4-part (13mm) WLL 4:1 14T - 5 M LR961346 G100 4-part (13mm) WLL 4:1 14T - 6 M

Antall

Veil.Pris

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

5 5 6 6 7

236 724 214 710 193

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

6 7 8 8 9

869 526 182 838 492

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

10 11 12 13 14

424 431 439 445 454

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

13


KJETTING OG KOMPONENTER

14

Grade 80 / Grade 100

GRADE 80/GRADE 100 KJETTING Prod.nr.

Varenavn

10000103 10000105 10000110 10000115 10000120 G10008 G10010 G10013

Kjetting Kjetting Kjetting Kjetting Kjetting Kjetting Kjetting Kjetting

ALLOY ALLOY ALLOY ALLOY ALLOY ALLOY ALLOY ALLOY

Antall G80 KL6-8 6MM 1,12T (4,5 TONN) G80 KL8-8 8MM 2,0T (8 TONN) G80 KL10-8 10MM 3,15T (12,8 TONN) G80 KL13-8 13MM 5,4T (21,6 TONN) G80 KL16-8 16MM 8,0T (32 TONN) G100 KL10-8 8MM 2,5T (10 TONN) G100 KL10-10 10MM 4T (16 TONN) G100 KL10-13 13MM 6,7T (26,8 TONN)

1 1 1 1 1 1 1 1

M M M M M M M M

Veil.Pris 84 99 134 198 296 138 188 266

Alle priser veil. pr. m. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel. DIM MM 6 8 10 13 16

VEKT KG/M

WLL G80 TON

0,8 1,38 2,22 3,73 5,85

WLL G100 MÅL (MM) TON D B L

1,12 2 2.5 3.15 4 5.3 6.7 8

6 8 18 8 10,8 24 10 13,5 30 13 17,5 39 16 21,5 48

LØFTEHODE Prod.nr.

Varenavn

G84425 G8467 G84112 G84170 G10452 G10484 G10414

LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE LØFTEHODE

4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART 4-PART

Antall G80 WLL 4,25T G80 WLL 6,7T G80 WLL 11,2T G80 WLL 17,0T G100 WLL 5,2T G100 WLL 8,4T G100 WLL 14,0T

1 1 1 1 1 1 1

Veil.Pris

stk stk stk stk stk stk stk

264 373 674 1 122 342 485 876

Antall

Veil.Pris

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

VEKT WLL G80 KG/ST TON 2,2 3,4 6,1 9,98

WLL G100 TON A

4,25 5,2 6,7 8,4 11,2 14 17

MÅL (MM)

B D a b d 160 90 22 70 34 16 180 100 26 85 40 18 200 110 32 115 50 22 260 140 36 140 65

TOPPLØKKE Prod.nr.

Varenavn

10000502 10000504 10000505 10000506 10000402 10000404 10000405 10000406

TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE TOPPLØKKE

G80 WLL 3,15T G80 WLL 5,3T G80 WLL 7,5T G80 WLL 11,2T G100 WLL 2,5T G100 WLL 4,0T G100 WLL 7,5T G100 WLL 10,0T

1 1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk stk

102 155 206 331 121 186 224 269

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

VEKT WLL G80 KG/ST TON

WLL G100 MÅL (MM) TON A B

0,54 2,12 2,5 0,82 3,15 4 1,5 5,3 7,5 2,3 7,6 10 3,95 11,2

110 135 160 180 200

D 60 16 75 18 90 22/23 100 26/27 110 32

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


KOMPONENTER

15

Grade 80 / Grade 100

KOBLINGSLENKE Prod.nr.

Varenavn

10000540 10000542 10000544 10000546 10000440 10000442 10000444

KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE KOBLINGSLENKE

Antall G80 CEK7-8 2,0T G80 CEK10 3,15T G80 CEK13 5,4T G80 CEK16 8,0T G100 CEK7-8 2,5T G100 CEK10 4,0T G100 CEK13 6,7T

1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk

Veil.Pris 127 141 216 307 158 176 271

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel. DIM MM 8 10 13 16

VEKT KG/ST 0,16 0,3 0,7 1,1

WLL G80 TON

WLL G100 MÅL (MM) TON L A B K

2 2,5 3,15 4 5,3 6,7 8

H 19.5 9,5 79,5 60.5 8,5 25 12 90,5 68 11,5 29 15 117 87 15 34,5 19,8 148 108,4 19,8

SIKKERHETSKROK Prod.nr.

Varenavn

10000600 10000602 10000603 10000604 10000700 100702 10000703

SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK

Antall G80 SLK7/8 M/GAFFEL 2,0T G80 SLK10 M/GAFFEL 3,15T G80 SLK13 M/GAFFEL 5,4T G80 SLK16 M/GAFFEL 8,0T G100SLK7/8 M/GAFFEL 2,5T G100 SLK10 M/GAFFEL 4,0T G100 SLK13 M/GAFFEL 6,7T

1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk

Veil.Pris 412 542 910 1 789 517 682 1 119

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

DIM MM 7/8 10 13 16

VEKT KG/ST 0,9 1,6 2,9 5,8

WLL G80 TON

WLL G100 MÅL (MM) TON A B E

2 2.5 3.15 4 5.3 6.7 8

H R M L 9,5 36 35,5 26 123 90 166 12 46 45 30 144 109 196,5 15 59 53,5 40,5 182 138,5 251 17,5 70 62 50,5 217 170,5 303

SIKKERHETSKROK M/ØYE Prod.nr.

Varenavn

10000621 10000622 10000623 10000624

SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK SIKKERHETSKROK

Antall G80 G80 G80 G80

SLK7/8 M/ØYE 2,0T SLK10 M/ØYE 3,15T SLK13 M/ØYE 5,4T SLK16 M/ØYE 8,0T

1 1 1 1

stk stk stk stk

Veil.Pris 242 434 922 1 686

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

DIM MM

8 10 13 16

VEKT KG/M 0,9 1,5 2,7 5,7

WLL G80 MÅL (MM) TON D E H R 2 3,15 5,4 8

M L 51 35,5 26 137 90 175 64,3 45 30 169 108 212,5 80 53,5 40,5 209 138,5 270 104 62 50,5 254 170,5 331

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


KJETTING OG KOMPONENTER

16

Grade 80 / Grade 100

SVIVELKROK Prod.nr.

Varenavn

1100808 1100810 1100813 1100816 1101008 1101010 1101013

SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK SVIVELKROK

Antall G80 7/8MM 2,0T G80 10MM 3,15T G80 13MM 5,3T G80 16MM 8,0T G100 7/8MM 2,5T G100 10MM 4,0T G100 13MM 6,7T

1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk

Veil.Pris 1 2 2 1 1 2

988 301 105 885 241 636 635

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

DIM MM 7/8 10 13 16

VEKT KG/ST 1,15 1,86 3,51 7,33

WLL G80 TON

WLL G100 MÅL (MM) TON A B E E1 L1 L

2 2,5 3.15 4 5.3 6,7 8

36 29,5 40 35,8 189 228 42 35 50 48 224 270 50 41 60 52,5 267 324 61 56,8 65 63,3 355,6 406

INNKORTINGSKROK Prod.nr.

Varenavn

12004007 12004010 12004013 12004016 13004007 13004010 13004013

INNKORTINGSKROK INNKORTINGSKROK INNKORTINGSKROK INNKORTINGSKROK INNKORTINGSKROK INNKORTINGSKROK INNKORTINGSKROK

Antall G80 8MM ØYE 2,0T G80 10MM ØYE 3.15T G80 13MM ØYE 5,4T G80 16MM ØYE 8,0T G100 8MM ØYE 2,5T G100 10MM ØYE 4,0T G100 13MM ØYE 6,7T

1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk

Veil.Pris 163 252 326 407 205 319 416

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

DIM MM 7/8 10 13 16

VEKT KG/ST 0,25 0,65 1,39 2,2

WLL G80 TON

WLL G100 MÅL (MM) TON R E D H

2 2,5 3.15 4 5.3 6,7 8

L 10,8 18 20 61,5 91,2 13 20 29 80 122 16,5 26 42,8 99,7 158 20 30,5 47,7 104 169

SPERREKROK Prod.nr.

Varenavn

10000610 10000630 10000632 10000634 10000635 10000730 10000732 10000734

SPERREKROK SPERREKROK SPERREKROK SPERREKROK SPERREKROK SPERREKROK SPERREKROK SPERREKROK

Antall G80 CSK6 M/LEPPE-GAFFEL 1,12T G80 CSK7-8 M/LEPPE-GAFFEL 2,0T G80 CSK10 M/LEPPE-GAFFEL 3,15T G80 CSK13 M/LEPPE-GAFFEL 5,4T G80 CSK16 M/LEPPE-GAFFEL 8,0T G100 CSK7-8 M/LEPPE-GAFFEL 2,5T G100 CSK10 M/LEPPE-GAFFEL 4,0T G100 CSK13 M/LEPPE-GAFFEL 6,7T

1 1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk stk

Veil.Pris 129 157 220 413 685 206 275 517

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

DIM MM 6 7/8 10 13 16

VEKT KG/ST 0,32 0,48 0,95 1,8 3,4

WLL G80 TON

WLL G100 MÅL (MM) TON A B E D

1.12 2.0 2,5 3.15 4 5.3 6,7 8

H L 8 32 26 35 23 76 9,5 37 29 37 32,5 85,5 13 49 39 46 35 104 16,5 56,5 47 56 42,5 128 21,5 70,5 55 60 54 150

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


KOMPONENTER

17

Grade 80

SPERREKROK M/ØYE Prod.nr.

Varenavn

10000660 10000661 10000662 10000663 10000664

SPERREKROK SPERREKROK SPERREKROK SPERREKROK SPERREKROK

Antall G80 G80 G80 G80 G80

CSK 6 M/ØYE 1,12T CSK 7-8 M/ØYE 2,0T CSK10 M/ØYE 3,15T CSK13 M/ØYE 5,4T CSK16 M/ØYE 8,0T

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

Veil.Pris 77 90 159 312 579

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

DIM MM

VEKT KG/ST

6 7/8 10 13 16

0,3 0,4 0,9 1,7 3,2

WLL TON

MÅL (MM)

1.12 2 3.15 5.3 8

A B E D L 20 9 24 21 108 25 11 30 26 133 38 15 34 39 167 43 19 39 54 213 50 23 46 64 255

REPSETT TIL SPERREKROK Prod.nr.

Varenavn

10000630R 10000632R 10000634R

REPSETT TIL SPERREKROK CSK7-8 SPERRE2,0T REPSETT TIL SPERREKROK CSK10 SPERRE3,15T REPSETT TIL SPERREKROK CSK13 SPERRE5,4T

Antall 1 stk 1 stk 1 stk

Veil.Pris 80 91 103

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

STØPERIKROK Prod.nr.

Varenavn

10000681 10000682 10000683

STØPERIKROK G80 7/8MM M/ØYE 2,0T STØPERIKROK G80 10MM M/ØYE 3,15T STØPERIKROK G80 13MM M/ØYE 5,4T

Antall 1 stk 1 stk 1 stk

Veil.Pris 216 331 445

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

DIM MM 7/8 10 13

VEKT KG/M 1,09 2,04 3,22

WLL G80 MÅL (MM) TON D E A H M N 2 3.15 5.3

K L 18 63,5 39 31 25,4 18 120 163 22 76 50,8 38 32,6 23 146 200 27 89 63,5 44,5 38,1 27 171 238

MERKEBRIKKE Prod.nr.

Varenavn

10011145 10000145 10001145

MERKEBRIKKE RUSTFRI FOR SURREKJETTING MERKEBRIKKE RUSTFRI I.H.T. MASKINDIR. G80 MERKEBRIKKE RUSTFRI I.H.T. MASKINDIR. G100

Antall 1 stk 1 stk 1 stk

Veil.Pris 98 98 98

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


FORLØPER MED SVIVELKROK

18

Prod.nr.

Varenavn

Antall

LRF951001 LRF951301 LRF951601

FORLØPER M/SVIVELKROK G80 10 MM WLL3,15T 1M FORLØPER M/SVIVELKROK G80 13 MM WLL5,3T 1M FORLØPER M/SVIVELKROK G80 16 MM WLL8,0T 1M Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Veil.Pris

1 stk 1 stk 1 stk

1 537 2 735 3 936

LØFTEKJETTING MED SNAREKROK Prod.nr.

Varenavn

LR950813S LR951015S

LØFTEKJETTING M/SNAREKROK G80 1-PART 8MM WLL2,0T 3M LØFTEKJETTING M/SNAREKROK G80 1-PART 10MM WLL3,15T 5M

Antall

Veil.Pris

1 stk 1 stk

1 141 1 984

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

KABELTROMMELLØFTERE Prod.nr.

Varenavn

LR9608K LR9610K

KABELTROMMELLØFT M/SVIVEL 1,5T KABELTROMMELLØFT M/SVIVEL 3,0T

Antall

Pris

1 stk 1 stk

3 727 4 229

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

SLEPEKJETTING Prod.nr.

Varenavn

LSK5,0

SLEPEKJETTING 5M 10mm 12,8T

Antall 1 stk

Pris 1 610

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


TALJER

19

KJETTINGTALJER Prod.nr.

Varenavn

TA TA TA TA

KJETTINGTALJE KJETTINGTALJE KJETTINGTALJE KJETTINGTALJE

0,25 0,5 1,0 2,0

Antall 0,25T 3M 0,5T 3M 1,0T 3M 2,0T 3M

1 1 1 1

Veil.Pris

stk stk stk stk

593 780 1 104 1 341

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

JEKKETALJER Prod.nr.

Varenavn

TAJ TAJ TAJ TAJ

JEKKETALJE JEKKETALJE JEKKETALJE JEKKETALJE

0,25 0,75 1,5 3,0

Antall

0,25T 1,5M 0,75T 1,5M 1,5T 1,5M 3,0T 1,5M

1 1 1 1

Veil.Pris

stk stk stk stk

866 1 018 1 412 1 885

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØSE KROKER TIL TALJER Prod.nr.

Varenavn

Antall

TAK 0,25 TAK 0,5 TAK 1,0

KROK 0,25T KROK 0,5T KROK 1,0T

1 stk 1 stk 1 stk

Veil.Pris 107 122 134

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

LØFTESJAKKEL SERTIFISERT HARPESJAKKEL M/ MUTTERBOLT Prod.nr.

Varenavn

DGSL07 DGSL09 DGSL10 DGSL11 DGSL13 DGSL16 DGSL19 DGSL22 DGSL25 DGSL28

LØFTESJAKKEL LØFTESJAKKEL LØFTESJAKKEL LØFTESJAKKEL LØFTESJAKKEL LØFTESJAKKEL LØFTESJAKKEL LØFTESJAKKEL LØFTESJAKKEL LØFTESJAKKEL

Antall

7MM WLL 0,5T 9MM WLL 0,75T 10MM WLL 1,0T 11MM WLL 1,5T 13,5MM WLL 2,0T 16MM WLL 3,25T 19MM WLL 4,75T 22MM WLL 6,5T 25MM WLL 8,5T 28MM WLL 9,5T

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Veil.Pris

stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk

18 20 24 33 49 75 107 165 226 319

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

SERTIFISERT HARPESJAKKEL M/MUTTERBOLT VARENR.

STØRRELSE

WLL

MÅL (MM)

VEKT/ST

MM TOMMER TON A B C D E F G H I DGSL07 7 1/4 0,5 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 46,7 32,5 6,35 DGSL09 9 5/16 0,75 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 63,0 37,3 7,85 DGSL10 10 3/8 1 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 63,0 45,2 9,65 DGSL11 11 7/16 1,5 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 74,0 51,5 11,2 DGSL13 13,5 1/2 2,0 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 83,5 58,5 12,7 DGSL16 16 5/8 3,25 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 106,0 74,5 17,5 DGSL19 19 3/4 4,75 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 126,0 89,0 20,6 DGSL22 22 7/8 6,5 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 148,0 102,0 24,6 DGSL25 25 1 8,5 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 167,0 119,0 26,9 DGSL28 28 1 1/8 9,5 46,0 31,8 108,0 28,7 74,0 68,5 190,0 131,0 31,8 Sikkerhetsfaktor 6:1

(KG) 0,05 0,10 0,15 0,22 0,36 0,76 1,23 1,79 2,57 3,75

H

H

E

E

A

C

G C

B

B

A

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

D

D

F

F

G


820225 820230 820240 820250 20 820260

1 STK 1 STK 1 STK 1 STK 1 STK

191 230 299 374 443

820310 820315 820320 820325 820330 820340 820350 820360

RUNDSLING 3 TONN 1,0 M GUL 1 STK RUNDSLING 3 TONN 1,5 M GUL 1 STK RUNDSLING 3 TONN 2,0 M GUL 1 STK RUNDSLING 3 TONN M GUL 1 STK LØFTETABELL FOR2,5 FIBERSTROPPER RUNDSLING 3 TONN 3,0 M GUL 1 STK Følg alltid produsentens anbefalinger om RUNDSLING 3 TONN 4,0 M GUL 1 STK vedlikehold, kontroll og sikkert bruk RUNDSLING 3 TONN 5,0 M GUL 1 STK RUNDSLING 3 TONN 6,0 M GUL 1 STK

121 160 210 257 299 393 486 575

820515 820520 820525 820530 820540 820550 820560

1 STK 252 RUNDSLING 5 TONN 2,0 M RØD 1 STK 326 RUNDSLING 5 TONN 2,5 M RØD 1 STK 404 RUNDSLING 5 TONN 3,0 M RØD 1 STK 478 RUNDSLING 5 TONN 4,0 M RØD 1 STK 634 VIOLET 20MM 1,0 0,8 2,0 1,7 1,7 1,4 1,0 2,06 2,1 1,5 RUNDSLING 5 TONN 5,0 M RØD 4,0 3,4 1 STK 788 4,2 3,0 GRØNN 20MM 2,0 1,6 3,4 2,8 2,0 5,2 GUL 30MM 3,0 2,4 5,1 4,2 3,0 7,8 RUNDSLING 5 TONN 6,0 M RØD 6,0 5,1 1 STK 929 6,3 4,5

820820 820830 820840 820850 820860

821020 821030 821040 821050 821060

RUNDSLING 2 TONN 2,5 M GRØNN RUNDSLING 2 TONN 3,0 M GRØNN RUNDSLING 2 TONN 4,0 M GRØNN RUNDSLING 2 TONN 5,0 M GRØNN RUNDSLING 2 TONN 6,0 M GRØNN

LØFTETABELL: FIBERSTROPPER

Farge

Min. anl. En stropp diameter Snaret U/Dobbel RUNDSLING 5Rett TONN 1,5 M RØD

3 og 4 stropper

RØD 50MM 5,0 4,0 10,0 8,5 8,5 7,0 5,0 13,0 10,5 7,5 BRUN 60MM 6,0 4,8 10,2 8,4 6,0 15,6 RUNDSLING 8 TONN 2,0 M BLÅ 12,0 10,2 1 STK 594 12,6 9,0 BLÅ 80MM 8,0 6,4 16,0 13,6 13,6 11,2 8,0 20,8 16,8 12,0 RUNDSLING 8 TONN 3,0 M BLÅ 1 STK 835 ORANGE 80MM 10,0 8,0 20,0 17,0 17,0 14,0 10,0 26,0 21,0 15,0 RUNDSLING 8 TONN 4,0 M BLÅ 1 STK 1095 ORANGE 120MM 20,0 16,0 40,0 34,0 34,0 28,0 20,0 52,0 42,0 30,0 RUNDSLING 8 TONN 5,0 M BLÅ 60,0 51,0 1 STK 1337 63,0 45,0 ORANGE 130MM 30,0 24,0 51,0 42,0 30,0 18,0 ORANGE 140MM 40,0 32,0 68,0 56,0 40,0 104,0 84,0 60,0 RUNDSLING 8 TONN 6,0 M BLÅ 80,0 68,0 1 STK 1575 Faktor Symetrisk Løft 1,0 0,8 2,0 1,7 1,7 1,4 1,0 2,6 2,1 1,5 Faktor Usymetrisk Løft 1,0 1,0 1,0 1,7 1,5 1,0 RUNDSLING 10 TONNi kunstfiber 2,0 M ORANGE 1 STK 863 Sikkerhetsfaktor for fiberstropper er 7:1

RUNDSLING 10 TONN 3,0 M ORANGE RUNDSLING 10 TONN 4,0 M ORANGE RUNDSLING 10 TONN 5,0 M ORANGE RUNDSLING 10 TONN 6,0 M ORANGE

BÅNDSTROPP

830101 830102 830103 830104 830105 830106 830108 830110 830112

2 stropper

1 STK 1 STK 1 STK 1 STK

1042 1352 1671 1985

BÅNDSTROPP

BÅNDSTROPP 1 TONN 1 M VIOLET BÅNDSTROPP 1 TONN 2 M VIOLET BÅNDSTROPP 1 TONN 3 M VIOLET Prod.nr. Varenavn Tonn BÅNDSTROPP 1 TONN 4 M VIOLET 830101 Fiolett båndstropp 1 tonn BÅNDSTROPP 1 TONN 5 M VIOLET 830102 Fiolett båndstropp 1 tonn 830103 Fiolett båndstropp 1 tonn BÅNDSTROPP 1 TONN 6 M VIOLET 830104 Fiolett båndstropp 1 tonn BÅNDSTROPP 1 TONN 8 M VIOLET 830105 Fiolett båndstropp M VIOLET 1 tonn BÅNDSTROPP 1 TONN 10 830201 BÅNDSTROPP 2 TONN 1 M GRØNN 830106 Fiolett båndstropp 1 tonn BÅNDSTROPP 1 TONN 12 M VIOLET 830202 BÅNDSTROPP 2 TONN 2 M GRØNN

Meter løftehøyde

1 STK 63 1 STK 89 Ant.1iSTK kart. Antall 121 Pris 1100 STK 1 stk 152 33 170 STK 1 stk 187 47 1 stk 213 64 150 STK PRIS 1 stk 284 81 135 STK ANTALL 1 stk EKS. MVA99 130 STK 354 PRIS 25 1 STK 1 stk 108 113 1 STK 427 ANTALL EKS. MVA 1 STK 186

830108 830201 830203 830110 830202 830204 830112 830203 830205 830201 830204 830206 830202 830205 830203 830208 830204 830206 830210 830205 830208 830212 830206 830210 830208 830212 830301 830210 830302 830212 830301 830303 830301 830302 830304 830302 830303 830305 830303 830304 830306 830304 830305 830308 830305 830306 830310 830306 830308 830312 830308 830310 830314 830310 830312 830312 830314 830314 830501 830502 LS055 830503 LS105 830504 LS055 LS206 830505 LS105 LS410 830506 LS206 830508 LS410 LS410EK 830510 830512 LS410EK LSE055 830514 LSK105 830806 LSE055 LSE256 830808

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m Fiolett båndstropp 1 tonn 8 m 20 2 TONN 1 M GRØNN BÅNDSTROPP 3 Fiolett båndstropp 1 tonn 10 m 15 1 STK BÅNDSTROPP 2 TONN 2 M GRØNN 4 Fiolett båndstropp 1 tonn 12 m 8 1 STK BÅNDSTROPP 2 TONN 3 M GRØNN 5 Grønn båndstropp 2 tonn 1 m 50 1 STK BÅNDSTROPP 2 TONN 4 M GRØNN 6 Grønn båndstropp 2 tonn 2 m 30 1 STK 2 TONN 5 Grønn båndstropp 2 tonn 3 m 25 1 STK BÅNDSTROPP 8 M GRØNN Grønn båndstropp 2 tonn 4 m 20 1 STK BÅNDSTROPP 2 TONN 6 MMGRØNN 10 GRØNN Grønn båndstropp 2 tonn 5 m 16 1 STK BÅNDSTROPP 8 MMGRØNN 2 TONN 12 GRØNN Grønn båndstropp 2 tonn 6 m 15 1 STK BÅNDSTROPP 2 TONN 10 M GRØNN Grønn båndstropp 2 tonn 8 m 10 1 STK BÅNDSTROPP 2 12 GRØNN 3 TONN 1 MMGUL Grønn båndstropp 2 tonn 10 m 10 1 STK BÅNDSTROPP 3 TONN 2 M GUL Grønn båndstropp 2 tonn 12 m 8 1 STK BÅNDSTROPP 3 TONN 1 M GUL 3 Gul båndstropp 3 TONN 2 3 tonn 1 m 30 1 STK BÅNDSTROPP M GUL 4 Gul båndstropp 3 TONN 3 3 tonn 2 m 20 1 STK BÅNDSTROPP M GUL 5 Gul båndstropp 3 tonn 3 m 15 BÅNDSTROPP 3 TONN 4 1 STK 6 M GUL Gul båndstropp 3 tonn 4 m 13 5 M GUL BÅNDSTROPP 3 TONN 8 1 STK Gul båndstropp 3 tonn 5 m 10 BÅNDSTROPP 3 TONN 6 1 STK 10MMGUL GUL Gul båndstropp 3 tonn 6 m 9 BÅNDSTROPP 3 TONN 8 MMGUL 1 STK 12 GUL Gul båndstropp 3 tonn 8 m 6 3 TONN 10 M GUL 1 STK BÅNDSTROPP 14 Gul båndstropp 3 tonn 10 m 6 BÅNDSTROPP M GUL Gul båndstropp 3 TONN 12 3 tonn 12 m 5 1 STK BÅNDSTROPP M GUL Gul båndstropp 3 TONN 14 3 tonn 14 m 5 1 STK Rød båndstropp 5 tonn 1 m 10 Rød båndstropp 5 tonn 2 m 10 LASTESURRING 0,5 TONN - 25 MM - 0,4+4,6 M/KROK 1 STK Rød båndstropp 5 tonn 3 m 10 LASTESURRING 1 TONN-25MM-0,3+4,7 M/KROK Rød båndstropp 5 tonn 4 m 8 1 STK LASTESURRING TONN - 25 MM, - 0,4+4,6 2 TONN-35 MM-0,5+5,5 , M/KROK /5 M/KROK Rød båndstropp 0,5 5 tonn m 6 1 STK 1 TONN-25MM-0,3+4,7 M/KROK LASTESURRING TONN-50 M/KROKER ORANG5 1 STK Rød båndstropp 4,0 5 tonn MM-0,5+9,5 6 m LASTESURRING , , M/KROK /8 m Rød båndstropp 2 TONN-35 5 tonn MM-0,5+5,5 4 1 STK LASTESURRING M/KROKER ORANG3 1 STK M -m EKERI M/ØYE Rød båndstropp 4,0 TONN-50 5 tonn MM-0,5+9,5 10 Rød båndstropp 5 tonn 12 m 2 4,0 TONN-50 M -m EKERI M/ØYE 2 1 STK LASTESURRING TONN-25 MM- 5 M ENDELØS Rød båndstropp O,5 5 tonn MM-0,5+9,5 14 LASTESURRING M ENDELØS Blå båndstropp 1,0 TONN-25MM-5 8 tonn 6 m 3 1 STK LASTESURRING TONN-25 MM- 5 M ENDELØS 2 TONN-35 M ENDELØS Blå båndstropp O,5 8 tonn MM-0,5+5,5 8 m 2 1 STK

LSI1+4 LSB495 LSB495EK LSB495 LSB495SP

INNVENDIG SURRING 2,0 TONNMM- 1+4 224 SURREBAND 4,0 TONN-50 MM-9,550 M-M/TRÅDKROK Å M- M/E-FESTE 1 STK 133 SURREBAND 4,0 TONN-50 MM9,562 M-EKERI 1 STK 118 Din bestilling gjør du på tlf.: 96 70 M/ØYE 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no SURREBAND 4,0 TONN-50 MM-9,5 M-IXI M-M/TRÅDKROK Å 1 STK 133 M/LÅSEKROK 145

BÅNDSTROPP forts. BÅNDSTROPP forts.

LASTESURRING LASTESURRING

LSK105 LASTESURRING 1,0 TONN-25MM-5 M ENDELØS 1 STK Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel. LSE256 LASTESURRING 2 TONN-35 MM-0,5+5,5 ENDELØS LSI1+4 INNVENDIG SURRING 2,0 TONN50 MM-M1+4 M- M/E-FESTE 1 STK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk

108 263 186 336 263 406 336 484 406 634 484 781 634 932 781 932 181 276 181 385 276 492 385 608 492 986 608 936 986 1152 936 1375 1152 1604 1375 1604 65 78 65 138 78 212 138 212 231

231 55 1 1001 55 1 182 100 182 224

151 188 226 51 89 125 160 193 231 303 373 444 87 132 183 234 290 356 446 549 657 766 124 192 265 340 420 516 647 797 952 109 252 378

Prise ne e satt r ned 3 fra k 0 atalo % ge 2019 /202 n 0


RUNDSLING Prod.nr.

Varenavn

Tonn

Meter løftehøyde

820105 Fiolett rundsling 1 tonn 0,5 m 820110 Fiolett rundsling 1 tonn 1,0 m 820115 Fiolett rundsling 1 tonn 1,5 m 820120 Fiolett rundsling 1 tonn 2,0 m 820125 Fiolett rundsling 1 tonn 2,5 m 820130 Fiolett rundsling 1 tonn 3,0 m 820140 Fiolett rundsling 1 tonn 4,0 m 820150 Fiolett rundsling 1 tonn 5,0 m 820160 Fiolett rundsling 1 tonn 6,0 m 820205 Grønn rundsling PRISLISTE 2 tonn 15.08.2007 0,5 m 820210 Grønn rundsling 2 tonn 1,0 m 820215 Grønn rundsling 2 tonn 1,5 m PRISLISTE 15.08.2007 820220 Grønn rundsling 2 tonn 2,0 m 820225 Grønn rundsling 2 tonn 2,5 m 820230 Grønn rundsling 2 tonn 3,0 m VARENR. VARENAVN 820240 Grønn rundsling 2 tonn 4,0 m 820105 RUNDSLING 1 TONN 820250 Grønn rundsling 0,5 M VIOLET 2 tonn 5,0 m 820260 Grønn rundsling 1,0 M VIOLET 2 tonn 6,0 m 820110 RUNDSLING 1 TONN VARENR. VARENAVN 820280 Grønn rundsling 1,50,5 tonn 8,0 m 820115 RUNDSLING 1 TONN M VIOLET 820105 RUNDSLING 1 TONN M2 VIOLET 8202100 Grønn rundsling 2,01,0 tonn 10,0 m 820120 RUNDSLING 1 TONN M VIOLET 820110 RUNDSLING 1 TONN M2 VIOLET 820310 Gul rundsling tonn 1,0 m 820125 RUNDSLING 1 TONN 2,51,5 M VIOLET 820115 RUNDSLING 1 TONN M3 VIOLET 820315 Gul rundsling 3 tonn 1,5 m 820130 RUNDSLING 1 TONN 3,0 M VIOLET 820120 RUNDSLING 1 TONN 2,0 M VIOLET 820320 Gul rundsling 3 tonn 2,0 m 820140 RUNDSLING 1 TONN 4,02,5 M VIOLET 820125 RUNDSLING 1 TONN M VIOLET 820325 Gul rundsling 3 tonn 2,5 m 820150 RUNDSLING 1 TONN 5,03,0 M VIOLET 820130 RUNDSLING 1 TONN M VIOLET 820330 Gul rundsling 3 tonn 3,0 m 820160 RUNDSLING 1 TONN 6,0 M VIOLET 820140 RUNDSLING 1 TONN 4,0 M3 VIOLET 820340 Gul rundsling tonn 4,0 m STE 15.08.2007 820150 RUNDSLING ISTE 15.08.2007 820350 Gul rundsling1 TONN 5,0 M3 VIOLET tonn 5,0 m 820205 RUNDSLING 2 TONN 0,5 M GRØNN 820160 RUNDSLING 820360 Gul rundsling1 TONN 6,0 M3 VIOLET tonn 6,0 m 820210 RUNDSLING 2 TONN 1,0 M GRØNN 820515 Rød rundsling 5 tonn 1,5 m 820215 RUNDSLING 2 TONN 1,50,5 M GRØNN 820205 RUNDSLING 2 TONN M5 GRØNN 820520 Rød rundsling tonn 2,0 m 820220 RUNDSLING 2 TONN 2,01,0 MPRIS GRØNN 820210 RUNDSLING 2 TONN M5 GRØNN 820525 Rød rundsling tonn 2,5 m PRIS 820225 RUNDSLING 2 TONN 2,5 M GRØNN ANTALL EKS. MVA 820215 RUNDSLING 2 TONN 1,5 M5 GRØNN 820530 Rød rundsling tonn 3,0 m ANTALL EKS. MVA RUNDSLING 2 TONN 3,02,0 M GRØNN LET 820230 12STK 55 820220 RUNDSLING TONN M5 GRØNN 820540 Rød rundsling tonn 4,0 m IOLET820240 1 STK 55 RUNDSLING 2 TONN 4,02,5 M GRØNN LET 12STK 70 820225 RUNDSLING TONN M5 GRØNN 820550 Rød rundsling tonn 5,0 m IOLET 1 STK 70 RUNDSLING 2 TONN 5,03,0 M GRØNN LET 820250 12STK 86 820560 Rød rundsling tonn 6,0 m 820230 RUNDSLING TONN M5 GRØNN IOLET820260 1 STK 86 RUNDSLING 2 TONN 6,04,0 M GRØNN LET 12STK 105 820820 Blå rundsling TONN tonn 2,0 m 820240 RUNDSLING M8 GRØNN IOLET 1 STK 105 820830 Blå rundsling TONN 5,0 M8 GRØNN tonn 3,0 m LET 12STK 132 820250 RUNDSLING IOLET 1 STK 132 RUNDSLING 3 TONN 1,06,0 M GUL 820840 Blå rundsling TONN tonn 4,0 m LET 820310 12STK 155 820260 RUNDSLING M8 GRØNN IOLET 155 RUNDSLING 3 TONN 1,5 M GUL 820850 Blå rundsling 1 STK 8 tonn 5,0 m LET 820315 1 STK 203 IOLET STK 203 820860 Blå rundsling 1TONN tonn 6,0 m RUNDSLING 3 TONN 2,01,0 M GUL LET 820320 13STK 246 820310 RUNDSLING M8 GUL IOLET STK 246 820880 Blå rundsling 1TONN tonn 8,0 m RUNDSLING 3 TONN 2,51,5 M GUL LET 820325 13STK 292 820315 RUNDSLING M8 GUL IOLET820330 1 STK 292 8208100 Blå rundsling tonn 10,0 m RUNDSLING 3 TONN 3,02,0 M GUL 820320 RUNDSLING 3 TONN M8 GUL 821020 Orange rundsling 4,02,5 tonn 2,0 m RUNDSLING 3 TONN M GUL ØNN 820340 13STK 70 820325 RUNDSLING TONN M10GUL GRØNN820350 1 STK 70 821030 Orange rundsling 5,0 M GUL 10 tonn 3,0 m RUNDSLING 3 TONN ØNN 13STK 86 820330 RUNDSLING TONN 3,0 M GUL GRØNN820360 1 STK 86 821040 Orange rundsling 6,0 M GUL 10 121 tonn 4,0 m RUNDSLING 3 TONN ØNN 1 STK 820340 RUNDSLING 3 TONN 4,0 M GUL GRØNN 821050 1 STK 121 Orange rundsling 10 tonn 5,0 m ØNN 155 820350 RUNDSLING13STK TONN 5,0 M GUL 821060 Orange rundsling 1,5 M RØD 10 tonn 6,0 m GRØNN820515 1 STK 155 RUNDSLING 5 TONN

Ant. i kart.

LILLESETH KJETTING AS LØFT OG SIKRING LILLESETH KJETTING AS LØFT OG SIKRING

RUNDSLING

RUNDSLING

NG NGAS AS

21

PRIS ANTALL EKS. MVA 1 STK 55 PRIS 1 STK 70 MVA ANTALL EKS. 1 STK 86 55 1 STK 1 STK 10570 1 STK 1 STK 13286 1 STK 1 STK 155105 1 STK 1 STK 203132 1 STK 1 STK 246155 1 STK 1 STK 292203 1 STK 1 STK 246 1 STK 70292 1 STK 1 STK 86 1 STK 12170 1 STK 1 STK 15586 1 STK 1 STK 191121 1 STK 1 STK 230155 1 STK 1 STK 299191 1 STK 1 STK 374230 1 STK 1 STK 443299 1 STK 1 STK 374 1 STK 121443 1 STK 1 STK 160 1 STK 210121 1 STK 1 STK 257160 1 STK 1 STK 299210 1 STK 1 STK 393257 1 STK 1 STK 486299 1 STK 1 STK 575393 1 STK 1 STK 486 1 STK 252575 1 STK 1 STK 326 1 STK 404252 1 STK 1 STK 478326 1 STK 1 STK 634404 1 STK 1 STK 788478 1 STK 1 STK 929634 1 STK 1 STK 788 1 STK 594929 1 STK 1 STK 835 1 STK 1095 1 STK 594 1 STK 1337 1 STK 835 1 STK 1575 1 STK 1095 1 STK 1337 1 STK 863 1 STK 1575 1 STK 1042 1 STK 1352 1 STK 863 1 STK 1671 1 STK 1042 1 STK 1985 1 STK 1352 1 STK 1671 1 STK 1985

100 70 60 40 30 25 17 12 10 80 50 30 25 20 18 13 10 8 6 5 30 25 20 15 12 10 8 6 10 10 10 8 6 5 4 5 5 4 3 2 2 1 5 3 3 2 2

Antall

ØNN 191 820360 RUNDSLING13STK TONN 6,0 M GUL GRØNN820520 1 STK 191 på forespørsel. Alle priser veil. pr. stk. ekskl. Andre dimensjoner RUNDSLING 5 TONN M RØD ØNN 1 mva. STK 2,0 230 GRØNN820525 1 STK 230 RUNDSLING 5 TONN 2,5 M RØD ØNN 299 820515 RUNDSLING15STK TONN 1,5 M RØD GRØNN 1 STK 299 RUNDSLING 5 TONN 3,02,0 M RØD MVA ØNN 820530 15STK 374 820520 RUNDSLING TONN M RØD GRØNN 1 STK 374 RUNDSLING 5 TONN 4,0 M RØD 55 ØNN 820540 1 STK 443 820525 RUNDSLING 5 TONN 2,5 M RØD GRØNN 1 STK 443 MVA 820550 RUNDSLING 5 TONN 5,03,0 M RØD 70 820530 RUNDSLING 5 TONN M RØD 55 820560 RUNDSLING 5 TONN 6,04,0 M RØD 86 L 15STK 121 820540 RUNDSLING TONN M RØD GUL 1 STK 121 70 L05 160 820550 RUNDSLING15STK TONN 5,0 M RØD GUL 1 STK 160 86 820820 RUNDSLING 8 TONN 2,06,0 M BLÅ L32 15STK 210 820560 RUNDSLING TONN M RØD GUL 1 STK 210 05 820830 RUNDSLING 8 TONN 55 L 1 STK 3,0 M BLÅ257 GUL 1 STK 257 32 820840 RUNDSLING 8 TONN 4,0 M BLÅ 03 L 299 820820 RUNDSLING18STK TONN 2,0 M BLÅ GUL 1 STK 299 55 820850 RUNDSLING 8 TONN 5,03,0 M BLÅ 46 L 18STK 393 820830 RUNDSLING TONN M BLÅ GUL 1 STK 393 03 820860 RUNDSLING 8 TONN 6,0 M BLÅ 92 L 1 STK 486 820840 RUNDSLING 8 TONN 4,0 M BLÅ GUL 1 STK 486 46 L 575 820850 RUNDSLING18STK TONN 5,0 M BLÅ GUL 1 STK2,0 M ORANGE 575 92 821020 RUNDSLING 10 8 TONN 70 820860 RUNDSLING TONN 6,0 M BLÅ 821030 RUNDSLING 101TONN 86 D STK 3,0 M ORANGE 252 RØD 1 STK4,0 M ORANGE 252 70 821040 RUNDSLING 10110 TONN 21 D STK 821020 RUNDSLING TONN 2,0 M 326 ORANGE RØD 1 STK5,0 M ORANGE 326 86 821050 RUNDSLING 10110 TONN 55 D STK 821030 RUNDSLING TONN 3,0 M 404 ORANGE RØD 1 STK6,0 M ORANGE 404 21 821060 RUNDSLING 10 TONN 91 D 1 STK 478 821040 RUNDSLING 10 TONN 4,0 M ORANGE RØD 1 STK 478 55 30 D STK 821050 RUNDSLING110 TONN 5,0 M 634 ORANGE RØD 1 STK 634 91 99 D STK 821060 RUNDSLING110 TONN 6,0 M 788 ORANGE RØD 1 STK 788 30 74 D 1 STK 929 RØD 1 STK 929 99 43 830101 BÅNDSTROPP 11 STK TONN 1 M VIOLET 1 STK 63 Å74 594 BLÅ 1 STK 2 M VIOLET 594 830102 BÅNDSTROPP 11 STK TONN 1 STK 89 21 Å43 835 BLÅ 11STK 835 830103 BÅNDSTROPP TONN 3 M1 VIOLET 1 STK 12163 830101 BÅNDSTROPP TONN M 1095 VIOLET 1 STK Å60 11 STK BLÅ 11STK 1095 830104 BÅNDSTROPP TONN 4 M2 VIOLET 1 STK 15289 10 830102 BÅNDSTROPP TONN M 1337 VIOLET 1 STK Å21 11 STK BLÅ 11STK 1337 830105 BÅNDSTROPP 1 TONN 5 M VIOLET 1 STK 187121 60 57 830103 BÅNDSTROPP TONN 3 M VIOLET 1 STK Å 1 STK 1575 BLÅ 11STK 1575 830106 BÅNDSTROPP 1 TONN 6 M4 VIOLET 1 STK 213152 10 99 830104 BÅNDSTROPP TONN M VIOLET 1 STK 830108 BÅNDSTROPP TONN 8 M5 VIOLET 1 STK 284187 57 93 830105 BÅNDSTROPP 1 TONN M VIOLET 1 STK RANGE 11 STK 863 ORANGE 11STK 863 830110 BÅNDSTROPP TONN 10 6 MM VIOLET 1 STK 354213 99 86 830106 BÅNDSTROPP TONN VIOLET 1 STK RANGE 11 STK 1042 ORANGE 11STK 1042 830112 BÅNDSTROPP TONN 12 8 MM VIOLET 1 STK 427284 93 75 830108 BÅNDSTROPP TONN VIOLET 1 STK RANGE 11 STK 1352 ORANGE830110 11STK 1352 86 BÅNDSTROPP TONN 10 M1671 VIOLET 1 STK 354 RANGE 1 STK Din bestilling gjør du VIOLET på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no ORANGE 11STK 1671 75 52 830112 BÅNDSTROPP TONN 12 M1985 1 STK 427 RANGE 1 STK ORANGE 1 STK 1985 26

BÅNDSTROPP

BÅNDSTROPP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk

Veil.Pris 28 37 42 54 69 82 107 129 153 37 46 69 82 100 121 158 195 232 269 360 64 83 110 135 158 205 255 301 132 170 220 251 331 413 486 311 437 573 699 824 1 159 1 267 450 545 707 876 1 039


MAGNETLØFT

22

Prod.nr.

Varenavn

ML150 ML300 ML500 ML1000 ML2000

LØFTEMAGNET LØFTEMAGNET LØFTEMAGNET LØFTEMAGNET LØFTEMAGNET

Antall WLL WLL WLL WLL WLL

150KG 300KG 500KG 1000KG 2000KG

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

Veil.Pris 4 5 6 9 14

090 875 842 371 502

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- -

Robust magnet som er enkel i bruk Integrert leddet toppring for fleksibel og stabil bruk

- - -

Leveres i 5 størrelser fra 150 – 2000kg Sikkerhetsfaktor 2:1 Produsert ihht. EN-13155 og EN-12100

PLATEKLYPE Prod.nr.

Varenavn

PK500 PK1000 PK2000 PK5000 PK8000

PLATEKLYPE PLATEKLYPE PLATEKLYPE PLATEKLYPE PLATEKLYPE

Antall WLL WLL WLL WLL WLL

500KG 1000KG 2000KG 5000KG 8000KG

1 1 1 1 1

stk stk stk stk stk

Veil.Pris 603 885 1 473 2 715 3 310

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- Brukervennlig plateklype - Bevegelig ledd i løfteøye gjør at den kan brukes til horisontale-, vertikale- og sideveis-løft

- - -

Leveres i 5 størrelser fra 500 - 8000kg Sikkerhetsfaktor 2:1 Produsert ihht. EN-13155

DEL DINE BILDER MED OSS!

#lillesethløftsikring

elter @vinterveiensh ng @lilleseth_kjetti

t for a Takk ne i d ler e d du er ring erfa oss! med

@lilleseth_kjetting

Lilleseth Kjetting

n

@n.timenesogso

@vinterveiens helter @lilleseth_kje tting

Lilleseth_Kjetting

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no


GALVANISERT KJETTING Grade 40

GALVANISERT KORTLENKET KJETTING GRADE 40 Prod.nr.

Varenavn

922003 922005 922006 922008 922010 922011 922013 922016 922019

KORTLENKET KORTLENKET KORTLENKET KORTLENKET KORTLENKET KORTLENKET KORTLENKET KORTLENKET KORTLENKET

M/Bunt G40 G40 G40 G40 G40 G40 G40 G40 G40

3,5MM 5MM 6,5MM 8MM 10MM 11MM 13MM 16MM 19MM

100 100 50 50 30 30 30 30 30

Veil.Pris 26 40 75 106 147 204 261 377 518

Alle priser veil. ekskl. mva. Selges i hele bunter. Andre lengder kan leveres mot 30% tillegg.

Prod. nr. 922003 922005 922006 922008 922010 922011 922013 922016 922019

CA MBL l KG/M STREKKLAST t 0,26 0,52 0,88 1,39 2,17 2,63 3,8 5,6 8

4,8kN 3,5MM 18 13,5kN 5MM 22 25kN 6,5MM 24 45kN 8MM 24 68,5kN 10MM 32 80kN 11MM 35 114kN 13MM 39 166kN 16MM 48 243kN 19MM 57

b 14 19 23 28 34 38 44 55 64

GALVANISERT LANGLENKET KJETTING GRADE 40 Prod.nr.

Varenavn

932003 932004 932005 932006 932008 932010 932010 932011 932013 932016 932019

LANGLENKET LANGLENKET LANGLENKET LANGLENKET LANGLENKET LANGLENKET LANGLENKET LANGLENKET LANGLENKET LANGLENKET LANGLENKET

M/Bunt G40 G40 G40 G40 G40 G40 G40 G40 G40 G40 G40

3MM 4MM 5MM 6MM 8MM 10MM 10MM 11MM 13MM 16MM 19MM

100 100 100 50 50 30 50 30 30 30 30

Veil.Pris 18 25 32 54 86 121 121 175 212 301 418

Alle priser veil. ekskl. mva. Selges i hele bunter. Andre lengder kan leveres mot 30% tillegg.

Prod. nr.

CA MBL t KG/M STREKKLAST d

932003 0,15 932004 0,3 932005 0,5 932006 0,7 932008 1,1 932010 1,8 932011 2,2 932013 3 932016 4,4 932019 6,6

2,3kN 3MM 26 4,8kN 4MM 32 13,5kN 5MM 35 24kN 6MM 42 45kN 8MM 52 68,5kN 10MM 65 80kN 11MM 72 114kN 13MM 82 166kN 16MM 100 243kN 19MM 125

b 12 16 20 24 31 38 41 50 62 75

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

23


SAKKYNDIG KONTROLL - ÅRSKONTROLL LØFTEUTSTYR

NORSK SERTIFISERING AS

Fornebuveien 37 – 1366 Lysaker

Den sertifiserte virksomheten har demonstrert og dokumentert et styringssystem og faglige kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravene i forskrift til Arbeidsmiljøloven «Administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område» § 8.6

Dette sertifikat er utstedt av Norsk Sertifisering AS, et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan i Norge. Norsk Sertifisering AS er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet for å sertifisere sakkyndige virksomheter og virksomheter som driver sikkerhetsopplæring og tilfredsstiller derved kravene til dokumentasjon, kompetanse og gjennomføring av sertifisering iht. forskriftens § 7.2 Sertifikatet må kun kopieres i sin helhet.

Norsk Sertifisering AS er medlem av Samarbeids Gruppen av Sertifiseringsorganer

er ti fi ka t Lilleseth Kjetting AS Disenåvegen 33, 2100 Skarnes Org. nr. 861 043 002

Lilleseth Kjetting AS er sertifisert sakkyndig virksomhet som kan gjennomføre kontroll på hånddrevne kraner og løfteredskaper. Vi utfører årskontroll som et enkelt oppdrag, eller gjennom en årskontrollavtale hvor vi innkaller. Det er krav fra myndighetene at det skal gjennomføres årlig kontroll på løfteutstyr.

er sertifisert som

Sakkyndig Virksomhet innen følgende fagområder

G10: Hånddrevne kraner RX: Løfteredskaper, alle typer

Uavhengighetskategori: C

Kvalifikasjonskategori: S2

Arne Georg Aalborg Salg/sertifisert løftekontrollør Mob: 452 76 956 arnegeorg@lilleseth.no Ta kontakt for tilbud på årskontroll på ditt løfteutstyr

nger Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølgi og viser overensstemmelse med forutsetningene gyldig til retningslinjene for sertifiseringen, er denne

07.03.2024

Lysaker, den 07.03.2020 Sertifikat nr. SV 268 Sertifikat utstedt første gang: 07.03.2016 Styreled er Daglig leder

Kon oss takt for m info er rm eller asjon et g tilbu odt d!

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER: Pris/Levering: Retur: Reklamasjon:

Alle prisene er ex. mva og fritt levert Skarnes om ikke annet er avtalt. Vi tar forbehold om vedvarende store endringer av valutakurser eller råvarepriser, prisene kan på grunnlag av dette endres uten forvarsel. Betalingsbetingelser netto pr. 10 dager, eller etter avtale. Ved overskridelse beregnes morarente pr. måned samt fastsatte purregebyrer. All retur må avtales på forhånd, all retur krediteres med 85% av varens verdi. Returfrakt dekkes av kunden. Varen må ligge i originalemballasjen. Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendte reklamasjonsbeskrivelse med tilhørende bilder (eller ved eventuell inspeksjon). Kjettinger kan kun returneres etter avtale.

Lilleseth Kjetting har salgspant i varene til de er betalt i sin helhet.

FORHANDLER:

www.kurergrafisk.no

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no