Page 32

Arctic Grip m/U-brodd 6mm

32

piggkjetting til lastebil og buss ARCTIC GRIP 6mm

Halvtett Supertett Styre

Prod.nr. Dimensjon ” mm Pris

• Halvtett - Supertett - Styrekjetting i 6mm, 7mm og 8mm • Vridd, robust kjetting som tåler kraftig bruk • Skånsom mot dekk • Tilpasset dekkdimensjon

G-50U 185 G-42U 195 G-70U 205 G-50U 205/70 G-42U 205/75 G-52U 215/75 G-60U 215/80 G-71U 225/75 G-50U 175/80 G-42U 185/80 G-50U 195/65 G-60U 195/70 G-52U 195/80 G-42U 205/65 G-60U 205/75 G-53U 205/80 G-52U 215/65 G-71U 215/75 G-72U 215/80 G-71U 225/70 G-71U 225/75 G-81U 235/75 G-73U 235/80 G-83U 255/75 G-42U 6 G-42U 6,5 G-53U 7 G-63U 7,5 G-42U 175 G-42U 185/70 G-42U 185/75 G-53U 195 G-52U 195/70 G-52U 195/75 G-52U 205/65 G-71U 205/75 G-62U 205/80 G-72U 215/75 G-72U 215/85 G-62U 225/70 G-82U 225/70 G-83U 225/75 G-83U 225/80 G-83U 225/85 G-83U 235/75 G-83U 235/80 G-83U 235/85 G-83U 245/75 G-83U 245/80 G-93U 265/70 G-93U 265/75 G-61U 8 G-73U 8,75 G-62U 205/75 G-42U 6,5 G-63U 7 G-53U 7 G-62U 8 G-63U 8,5 G-53U 205/65 G-62U 205/75 G-63U 215/75 G-83U 225/75 G-63U 7 Alle priser per par veil. ekskl.

Pris

14 6MM 1 764 3 421 14 6MM 1 924 3 176 14 6MM 1 924 3 176 14 6MM 1 764 2 912 14 6MM 1 924 3 176 14 6MM 2 073 3 421 14 6MM 1 825 3 012 14 6MM 2 103 3 470 15 6MM 1 764 2 912 15 6MM 1 924 3 176 15 6MM 1 764 2 912 15 6MM 1 825 3 012 15 6MM 2 073 3 421 15 6MM 1 924 3 176 15 6MM 1 825 3 012 15 6MM 2 230 3 679 15 6MM 2 073 3 421 15 6MM 2 103 3 470 15 6MM 2 269 3 745 15 6MM 2 103 3 470 15 6MM 2 103 3 470 15 6MM 2 146 3 540 15 6MM 2 432 4 014 15 6MM 2 479 4 090 16 6MM 1 924 3 176 16 6MM 1 924 3 176 16 6MM 2 230 3 679 16 6MM 2 314 3 819 16 6MM 1 924 3 176 16 6MM 1 924 3 176 16 6MM 1 924 3 176 16 6MM 2 230 3 679 16 6MM 2 073 3 421 16 6MM 2 073 3 421 16 6MM 2 073 3 421 16 6MM 2 103 3 470 16 6MM 2 172 3 584 16 6MM 2 269 3 745 16 6MM 2 269 3 745 16 6MM 2 172 3 584 16 6MM 2 479 4 090 16 6MM 2 331 3 846 16 6MM 2 432 4 014 16 6MM 2 479 4 090 16 6MM 2 479 4 090 16 6MM 2 479 4 090 16 6MM 2 479 4 090 16 6MM 2 479 4 090 16 6MM 2 479 4 090 16 6MM 2 640 4 109 16 6MM 2 640 4 109 16,5 6MM 2 004 3 308 16,5 6MM 2 432 4 014 16,5 6MM 2 172 3 584 17 6MM 1 924 3 176 17 6MM 2 314 3 819 17,5 6MM 2 230 3 679 17,5 6MM 2 172 3 584 17,5 6MM 2 314 3 819 17,5 6MM 2 230 3 679 17,5 6MM 2 172 3 584 17,5 6MM 2 314 3 819 17,5 6MM 2 479 4 090 18 6MM 2 314 3 819 mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Ny U-brodd gir supergrep! HALVTETT

SUPERTETT

STYRE

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

Pris 2 471 2 694 2 694 2 471 2 694 2 902 2 556 2 945 2 471 2 694 2 471 2 556 2 902 2 694 2 556 3 123 2 902 2 945 3 177 2 945 2 945 3 005 3 405 3 470 2 694 2 694 3 123 3 242 2 694 2 694 2 694 3 123 2 902 2 902 2 902 2 945 3 041 3 177 3 177 3 041 3 470 3 264 3 405 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 696 3 696 2 806 3 405 3 041 2 694 3 242 3 123 3 041 3 242 3 123 3 041 3 242 3 470 3 242

Profile for KurerGrafisk

Lilleseth Kjetting prisliste  

2018 / 2019

Lilleseth Kjetting prisliste  

2018 / 2019