Page 2

2

ERFARING GIR STYRKE Knut A. Lilleseth

Stian Østerhaug

Lilleseth Kjetting AS har i over 70 år utviklet og levert hjulgående kvalitetskjetting for det

Daglig leder Mob: 930 41 415 knut@lilleseth.no

Salgssjef Mobil 930 41 192 stian@lilleseth.no

norske markedet. Lilleseth Kjetting leverer et bredt komplett kjettingprogram innenfor bransjene landbruk, transport, anlegg, skogbruk og til mindre maskiner. For kommende sesong vil vi videreføre satsingen på våre eksisterende potensielle modeller i tillegg til en rekke nyheter innenfor både landbruk, transport, anlegg og skog. Lilleseth Kjetting har fokus på å levere høy servicegrad og best produktkunnskap. Skulle du trenge hjelp til å finne rett kjetting modell til ditt hjul er du velkommen til å ta kontakt med oss direkte, per telefon eller lese mer på www.lilleseth.no

Stine B. Lilleseth Markedssjef Mob: 909 49 253 stine@lilleseth.no

Arne Georg Aalborg

Salg/sertifisert løftekontrollør Mob: 452 76 956 arnegeorg@lilleseth.no

Lilleseth Kjetting har nær 5 000 kvm lager av stort sett alle modeller og dimensjoner under sesong. Våre logistikkløsninger og leveringstider skal være markedets beste som innfrir våre forhandlere og kunder sine forventninger. Lilleseth vil i tillegg videreføre sin satsing på traktorredskap og vil komme med en rekke nyheter på dette området. Vi har fra høsten ansatt en egen produktansvarlig på redskap som vil følge opp og utvikle dette produktområdet ytterligere sammen med våre forhandlere. Lilleseth Kjetting har for kommende sesong også utvidet sitt produktutvalg på løft/sikring produkter. Vi er også sertifisert sakkyndig virksomhet og kan gjennomføre årskontroll

Ingvild Fuglerud Økonomisjef Mob: 958 21 919 ingvild@lilleseth.no

Kristian Thesen

Salg/ Prod. ansv. traktorredskap Mob: 918 28 803 Kristian@lilleseth.no

r Ove å rp å 0 7 rske o n det edet! k mar

Britt Vikerhaugen Sentralbord/ regnskap Mob: 62 96 70 40 britt@lilleseth.no

på dine løfteredskaper. Vi ser frem til en ny kjettingsesong sammen med våre forhandlere og tilhørende kunder!

Hilsen

Knut A. Lilleseth, Daglig leder

Michael Tyrkiel Logistikk/ lager Mob: 928 67 127 michal@lilleseth.no

er r Ov verr på Ove å O å å rp 70 år rpske 70 å 70t n orske Åge Lillesethnorske Tommy Fossum e o det n edet!! et Logistikk/d lager det! Lager sesongdm e ark det k r Mob: 958 08 a Tlf: 62 96 70 40 arke m376 m firmapost@lilleseth.no firmapost@lilleseth.no

r r på e orsk ! edet

Sentralbord: 62 96 70 40

EN LANG HISTORIE KORT

r Ove å p r å 70 rske o n det edet! k mar

rr OOvvee åå r rpp å å 7700 rrsskkee o o n n ddeett eeddeett!! kk m maarr

Profile for KurerGrafisk

Lilleseth Kjetting prisliste  

2018 / 2019

Lilleseth Kjetting prisliste  

2018 / 2019