Page 54

54

DELER TIL LILLESETH KJETTING

KOBLINGSLENKER HERDET Prod.nr. Navn L93551208 L93551209 L93551211 L93551213 L93551216 L93551219

KOBLINGSLENK KOBLINGSLENK KOBLINGSLENK KOBLINGSLENK KOBLINGSLENK KOBLINGSLENK

mm HERDET HERDET HERDET HERDET HERDET HERDET

08MM 09MM 11MM 13MM 16MM 19MM

Pris 37 40 48 70 97 132

Alle priser per stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.

PÅBYGGINGSSETT TIL HAKKI OG HAKKI B (komplette seksjoner med koblingsledd og kroker til 1 par kjettinger) Prod.nr. Dimensjon

KVIKK LINK Prod.nr. Navn

mm

DKL03 KVIKK LINK 03MM DKL04 KVIKK LINK 04MM DKL05 KVIKK LINK 05MM DKL06 KVIKK LINK 06MM DKL07 KVIKK LINK 07MM DKL08 KVIKK LINK 08MM DKL10 KVIKK LINK 10MM DKL12 KVIKK LINK 12MM DKL14 KVIKK LINK 14MM Alle priser per stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.

Pris 18 18 20 20 28 34 54 69 82

mm Pris

PB1121008 11,2/10” PB1121009 11,2/10” PB1241108 12,4/11” PB1241109 12,4/11” PB1361208 13,6/12” PB1361209 13,6/12” PB1491309 14,9/13” PB1491311 14,9/13” PB1691409 16,9/14” PB1691411 16,9/14” PB1841509 18,4/15” PB1841511 18,4/15” PB60009 600/65 PB60011 600/65 PBSM112 PÅBYGGINGSSETT SM - 2R

08MM 09MM 08MM 09MM 08MM 09MM 09MM 11MM 09MM 11MM 09MM 11MM 09MM 09MM 11MM

1467 1669 1567 1720 1812 1934 1990 2267 2129 2592 2129 2405 2898 3873 7102

Alle påbyggningsett til 1 par eksl. mva

SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK Prod.nr. Navn DRL04 DRL06 DRL08 DRL10 DRL11 DRL13

SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK

mm 04MM 06MM 08MM 10MM 11MM 13MM

Pris 5 6 17 24 32 60

Alle priser pr. stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.

Prod.nr. Navn DKR06 DKR07 DKR08 DKRO9 DKR09L DKR10 DKR11

mm Pris

KROKER KROKER KROKER KROKER KORT KROKER LANG KROKER KROKER

06MM 5 07MM 6 08MM 8 09MM 10 09MM 10 10MM 13 11MM 20

Alle priser pr. stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.

GUMMISTRAMMERE Prod.nr. Navn DGP DGL

KROKER 6-7-8-9-11 mm

GUMMISTRAMMERE PERSONBIL GUMMISTRAMMERE LASTEBIL

Pris 193 275

Alle priser pr. par. ekskl. mva.

Ytterlås Låsearm m/ledd

Innerlås

Låsearm H-V

LÅSER Prod.nr. Navn/dimensjon

SIDEKJETTING, SEIGHERDET Prod.nr. Navn DHL05 DHL06 DHL07 DHL08 DHL09 DHL11 DHL12 DHL14 DHL16

SIDEKJETTING HERDET SIDEKJETTING HERDET SIDEKJETTING HERDET SIDEKJETTING HERDET SIDEKJETTINGHERDET SIDEKJETTING HERDET SIDEKJETTING HERDET SIDEKJETTING HERDET SIDEKJETTING HERDET

Alle priser pr. m. ekskl. mva.

mm 05MM 6,5MM 07MM 08MM 09MM 11MM 12MM 14MM 16MM

Pris 42 64 67 76 99 151 197 242 424

DLÅ1Y DLÅ1i DLÅ3Y DLÅ3i DLÅ4Y DLÅ4i DLÅ05 DLÅ06 DLÅ07 DLÅ08H DLÅ08V DLÅ10H DLÅ10V

PERSONBIL YTTERLÅS til PERSONBIL INDRELÅS til LITEN LAST YTTERLÅS til LITEN LAST INDRELÅS til STOR LAST YTTERLÅS til STOR LAST INDRELÅS til LÅSEARM NR. 5 M/LEDD til LÅSEARM NR. 6 M/LEDD til LÅSEARM NR. 7 M/LEDD til LÅSEARM NR. 8 HØYRE til LÅSEARM NR. 8 VENSTRE til LÅSEARM NR. 10 HØYRE til LÅSEARM NR. 10 VENSTRE til

4-5mm sidekjetting 4-5mm sidekjetting 6mm sidekjetting 6mm sidekjetting 7-8mm sidekjetting 7-8mm sidekjetting 5mm sidekjetting 6-6,5mm sidekjetting 7-8mm sidekjetting 8mm sidekjetting 8mm sidekjetting 9mm sidekjetting 9mm sidekjetting

Alle priser pr. stk. ekskl. mva.

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

Pris 37 10 46 12 53 20 48 59 72 101 102 111 111

Lilleseth Kjetting - Kjetting 2017 - 2018  

Prisliste kjetting 2017 - 2018

Lilleseth Kjetting - Kjetting 2017 - 2018  

Prisliste kjetting 2017 - 2018