Page 1

RANGITOTO COLLEGE Auckland, New Zeland

Auckland nazávaný aj ,,mesto plachiet“ je najväčšia metropolitná oblasť na Novom Zélande. Súkromná škola Rangitoto College sa nachádza na severnom pobreží Aucklandu, vzdielaná asi 20 min. autom od centra mesta. Ide o celosvetovo uznávanú strednú školu vďaka dobrému vedeniu, vysoko kvalifikovaným učiteľom, efektívnemu učebnému plánu a vytváraniu podporného a kreatívneho prostredia pre výučbu. Vzdeláva okolo 3 000 študentov, napriek tomu k výučbe pristupuje s ohľadom na individuálne potreby študentov. Rangitoto College si kladie za cieľ rozvíjať kreativitu , sociálnu zodpovednosť a vodcovské schopnosti svojich študentov. Má širokú škálu zariadení, rozmiestnených na 31 hektárovom areáli.

Jazykové pobyty, s. r. o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Tel: +421 2 3211 4904, Web: www.jazykovepobyty.sk, E-mail: duhancikova@jazykovepobyty.sk


Školský program -

Program je vhodný pre žiakov vo veku 13 - 18 rokov

-

Po príchode študent absolvuje overenie jazykových znalostí a následne sa zostaví štúdijný plán, ktorý je kombináciou povinných a voliteľných predmetov, ktorých počet závisí od individuálnych potrieb, záujmov a kariérnych ambícií študenta

-

Za vysokú prioritu považuje škola dobré študijné výsledky, aplikuje tradičné i moderné metódy výučby a neustále si zadáva nové ciele a zámery na dosiahnutie najvyššej kvality a nestáleho napredovania.

Oblasti šúdia Veda

Jazyky / Anglický jazyk

Matematika

Umenie/Hudba/Dráma Tanec

Obchod

Technológia a Grafika, počítače

Nástupy na školu Klasický akademický rok prebieha od februára do decembra v štyroch 10 týždňových etapách . Nástupy sú možné v týchto mesiacoch: 

Február

Máj

Júl

Október

Aktivity 

Škola ponúka široké možnosti kultúrnych, športových a iných aktivít.

Rangitoto College vedie svojich študentov k zdravej pohybovej aktivite, ponúka viac ako 40 druhov športov (niektoré uvádzame v tabuľke nižšie)

Škola má hokejový trávnik , tri telocvične, vnútorné kriket siete, bowling , atletická dráha, vnútorný 50 meter bazén , fitness centrá + fyzioterapeuti zadarmo pre všetkých študentov

Jazykové pobyty, s. r. o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Tel: +421 2 3211 4904, Web: www.jazykovepobyty.sk, E-mail: duhancikova@jazykovepobyty.sk


Športové aktivity Atletika Badmintom Basketbal Canoe polo Cricket Curling Cycling - Road Fotbal

Golf Hokej Judo Karate Rugby Softball Squash Surfing

Plávanie Tenis Triatlon Volejbal Vodné pólo Vzpieranie Windsurfing Yachting

Umenie a kultúra 

Hudobné skupiny (Big Band, Rock Class, Orchestra, Chamber Music...)

Vocal music groups

Dance, drama (Ballet, Hip Hop, Funk, Dance sport, Theatresports...)

Aktivity a podujatia ( Chinese day and Concert, Cultural Diversity Week, Shakeaspeare day, Chess Club, Debating, Film Club, Science Club, Planet People...)

Jazykové pobyty, s. r. o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Tel: +421 2 3211 4904, Web: www.jazykovepobyty.sk, E-mail: duhancikova@jazykovepobyty.sk

Rangitoto College