Page 1

HUDSON COLLEGE Toronto, Ontario Canada

Súkromná Hudson College sa nachádza na vyše 4,5 hektárovom pozemku v centre Toronta. Je plne akreditovaná a uznávaná Ministerstvom školstva v Ontariu. Hudson college sa zameriava na osobné potreby každého študenta vo výučbe , tzv. TOTAL PERSONAL SUPPORT™ systém. Každý študent je vzdelávaný ako individuálna osoba s vlastnými špecifickými potrebami a záujmami. Cieľom je poskytnúť študentom celý rad zručností, aby bol každý schopný dosiahnuť osobný i akademický úspech.

Štúdijný program -

sa zameriava na prípravu študentov na vysokú školu

-

škola kladie dôraz na vzdelávanie s malým počtom študentov v triede za účelom venovať každému študentovi individuálnu pozornosť, zamerať sa na jeho schopnosti, silné stránky a záujmy. Priemerná veľkosť triedy je 15 študentov.

-

akademický program SMART SKILLS PROGRAM ™ pomáha študentom rozvíjať v 5 kritických oblastiach: Reč umenia , matematiky , analytické písanie , výskum a budovanie tímu .

-

používanie multimediálnych technológií, výučba na počítačoch, iLab, mobileLab

-

akademické podporné programy poskytujú pridanú hodnotu pre študentov: doučovanie po škole zdarma, osobné poradenstvo

Jazykové pobyty, s. r. o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Tel: +421 2 3211 4904, Web: www.jazykovepobyty.sk, E-mail: duhancikova@jazykovepobyty.sk


Oblasti výučby High School Hudson ponúka kurzy z celého radu rôznych odborov a univerzitných programov. Niektoré kurzy sú povinné, iné voliteľné. Hudson college vyvíja učebný plán pre každého študenta individuálne výberom vhodných kurzov a harmonogramu výučby. Nižšie uvádzame pár najobľúbenejších oblasti štúdiá:

Umenie

Podnikanie Účtovníctvo

Sociálne vedy

Financie Zdravý život zdravoveda

Strojníctvo Architektúra

Výtvarné umenie

Matematika

Dizajn

Výpočtová technika

Nástupy na školu Škola ponúka troj - semestrálny systém štúdia s cieľom poskytnúť študentom flexibilný celoročný plán a vyhovieť tak ich individuálnym potrebám: 

celý semester (september – december)

zimný Semester (január - apríl)

jarný Semester (máj – jún)

Individuálny ESL program pre medzinárodných študentov -

zameriava sa na čítanie, písanie a komunikačné zručnosti. Študenti tiež rozširujú svoju slovnú zásobu v oblasti vedy, matematiky a umenia. Navštevujú vzdelávacie exkurzie, ktoré ich obohacujú o poznanie mesta a spoločnosti.

-

Vyžaduje sa minimálne stredná jazyková úroveň (intermediate).

Jazykové pobyty, s. r. o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Tel: +421 2 3211 4904, Web: www.jazykovepobyty.sk, E-mail: duhancikova@jazykovepobyty.sk


Aktivity Hudson college ponúka široké spektrum aktivít v interiéri aj exteriéri školy (šport, umenie, dobrovoľnícka práca, cestovanie). Toronto sa pýši profesionálnymi futbalovými, basketbalovými a hokejovými tímami. Taktiež je veľmi populárny golf, tenis a maratón. Na brehu jazera Ontario si možno užiť plachtenie a plavbu. Toronto ponúka možnosť obdivovať múzeá a galérie, tretie najväčšie Anglické divadelné centrum vo svete (po Londýne a New Yorku). V tomto multikulturálnom meste môžete nájsť pestrú ponuku reštaurácií.

Jazykové pobyty, s. r. o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Tel: +421 2 3211 4904, Web: www.jazykovepobyty.sk, E-mail: duhancikova@jazykovepobyty.sk

Hudson College  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you