Page 1

gyerek A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet és Szobrász Tanszékeinek hallgatói kiállítása Exhibition made by students of the Sculpture Department and the Art Theory and Curatorial Studies Department of the Hungarian University of Fine Arts

szoba


gyerekszoba A gyerekszoba a Magyar Képzőművészeti Egyetem Sass Valéria – Szabó Ádám szobrász-osztályának és a Képzőművészet-elmélet Alapszak másodéveseinek közös kiállítási projektje. A szobrász hallgatókkal a Kiállítás-rendezési gyakorlat című szeminárium keretében vettük fel a kapcsolatot és ismerkedtünk meg addigi munkáikkal. Megfigyeltük, hogy a meglévő művek között több olyan is van, amely a gyermekkorral foglakozik. A kiállítás koncepcióját a szobrászhallgatók régebbi alkotásai, valamint olyan kulcsfogalmak határozták meg, mint a gyerekkori környezet, titkok vagy félelmek. A szobrász-osztály hallgatóinak összeállítottunk egy felhívást, amelyben megkértük őket, hogy új művekkel reflektáljanak a témafelvetésre. A kiállítás előzetes kísérőprogramjaként olyan három alkalomból álló filmklubot szerveztünk, amelynek célja a 2012. december 13-án, a Laborban nyíló kiállítás felvezetése, illetve egy beszélgetés-sorozat elindítása meghívott előadók közreműködésével. Nursery is an exhibition made by Valéria Sass and Ádám Szabó’s students of sculpture and by the second grade students of the Theory of Art and Curatorial Studies Department , Hungarian University of Fine Arts. We started working with the students of sculpture within the framework of the ‘Exhibition Practice seminar and we got acquainted with their works. We realized that they have more works dealing with the theme of childhood. The concept of the exhibition is based on previous works by the students and on such key topics as childhood environment, secrets or fears. We made an appeal for the sculptor students and asked them to reflect on our topic with new works. As a prior program of the exhibition we organized a film club for three occasions, the aim of this program is to introduce the exhibition, opening on 12/13/2012 at ‘Labor’ and to initiate a conversation with the invited guests.

A kiállítás megnyitója: 2012. december 13. 19.30 A kiállítást megnyitja: Ragó Anett, pszichológus Helyszín: Labor, Budapest, Képíró u. 6. Megtekinthető: 2012. december 14-től 20-ig, 16.00 és 20.00 között. Opening event of the exhibition: 12/13/2012 7:30 pm Opening speech by: Anett Ragó, psychologist Place: Labor, Budapest, Képíró street 6. Being on view: from 12/13/2012 to 12/20/2012 between 4 and 8 pm. Kiállító művészhallgatók / Exhibitor Art Students : ARLÁTH Krisztina, BERKES Ádám Csanád, HARDI Ágnes, HITTER Magdolna, KISS Rita, LEITNER Levente, MEGYERI Barbara Ráhel, PARIZÁN Mihály, SZŐKE Péter, TASNÁDI Szandra, TÓTH Balázs Máté, TÓTH Márton Emil A kiállítás szervezői / The organizers of the exhibitor: ÁCS Bálint, BALÁZS Anna, DARVAS Angéla, DON Tamás, HORVÁTH Balázs, KÁROLY Eszter, MÉNESI Luca, VARGA Krisztina Gyakorlatvezetők / Practice leaders: LÁZÁR Eszter, SASS Valéria, SZABÓ Ádám, SZOBOSZLAI János


Külön köszönet / Special thanks: FODOR Dániel János, GYŐRI István, KARÁCSONY Dóra, KÁCSER István, VARGA Tünde, ZOMBORI Balázs http://cargocollective.com/gyerekszoba_mke http://labor.c3.hu/ http://mke.hu/


Művészhallgatók Art Students


Arláth Krisztina

„A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének negyedéves hallgatója vagyok. Alkotásaimnál különböző médiumokat használok: a hagyományos szobrászati anyagok (fa, fém, textil, gipsz) mellett dolgozom videóval, fotóval és egyéb digitális technikákkal. A mindennapi életemből, problémáimból inspirálódok.” „I am a fourth-year student of The Hungarian University of Fine Arts; Sculpture Department. I use various media. Besides the traditional sculptural materials (wood, metal, textile, gesso) I also work with video, photo and other digital techniques. I gain inspiration from my everyday life and from the problems I face.”

Művészeti tanulmányok: 2008- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak Egyéni kiállítások: 2011 CDFÜ, Budapest (Kormos Borbálával) Csoportos kiállítások: 2012 FestLand-eV, Gépzene, Wittenberge | 2012 St.ég.RE, Vígadó, Balatonszemes | 2012 Burka, Osztrák Kulturális Fórum, Budapest | 2011 St.ég, Vigadó, Balatonszemes | 2011 Folyamatban / Im Fluss, Osztrák Kulturális Fórum, Budapest | 2011 Képzelt testvér, Fészek Galéria, Budapest | 2011 Women are like flowers, Studio 13, Budapest | 2011 A Gyengébbik “Nem”, Kék Iskola Galéria, Budapest | 2010 3D TV, Fészek Galéria, Budapest | 2008 Tanítványok, MAMÜ, Budapest Studies: 2008- Hungarian University of Fine Arts, Department of Sculpture Solo Exhibitions: 2011 CDFÜ, Budapest (with Borbála Kormos) Group Exhibitions: 2012 FestLand-eV, Gépzene, Wittenberge | 2012 St.ég.RE, Vígadó, Balatonszemes | 2012 Burka, Austrian Cultural Forum, Budapest | 2011 St.ég, Vigadó, Balatonszemes | 2011 In progress / Im Fluss, Austrian Cultural Forum, Budapest | 2011 Imaginary Brother, Fészek Gallery, Budapest | 2011 Women are like flowers, Studio 13, Budapest | 2011 The weaker “Gender”, Kék Iskola Gallery, Budapest | 2010 3D TV, Fészek Gallery, Budapest | 2008 Students, MAMÜ, Budapest


Hagyd már abba / Stop it hanginstalláció / audio installation, 3 perc / 3 min 2012

Szellőzőnyílásban elrejtett MP3 lejátszó. Folyamatos sírás, sikítás, kiáltozás. An MP3 player hidden in a blow-hole. Continuous crying, screaming, shouting.


Berkes Ádám Csanád

„A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének harmadéves hallgatója vagyok. Különböző technikákkal dolgozom, szeretek kísérletezni, új anyagokat felfedezni. A technikai sokszínűséghez hasonlóan a témáim is igen változatosak.” „I am a third-year undergraduate student of Sculpture, The Hungarian University of Fine Arts. I work with different techniques; I like experimenting and discovering new materials. Just like my techniques, my topics and themes are also very diverse.” Művészeti tanulmányok: 2010- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2005-2010 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium Díjak, ösztöndíjak: 2010 Kerényi Jenő Díj | 2010 XIII. Országos Mintázó verseny , I. helyezés | 2009 XII. Országos Mintázó verseny, II. helyezés Egyéni kiállítások: 2010 Körvonalazódik / Outlined, Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, Budapest (Berkes Áron Kolossal, Tóth Balázs Mátéval) Csoportos kiállítások: 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest Studies 2010- Hungarian University of Fine Arts, Department of Sculpture | 2005-2010 Secondary School of Visual Arts Scolarships, grants 2010 Kerényi Jenő Award | 2010 XIII. National molder competition , I. prize | 2009 XII. National molder competition, II. prize Solo Exhibitions: 2010 Körvonalazódik / Outlined, Secondary School of Visual Arts, Budapest (with Áron Kolos Berkes, Balázs Máté Tóth) Group Exhibitions: 2012 Remake, Fészek Gallery, Budapest


Cím nélkül / Untitled vegyes technika / mixed media, 24x20x12,5 cm 2012

Egy fiktív múltbeli visszatekintés. A XX. század szobrászainak vajon milyen lehetett a gyerekszobájuk, és milyen játékkal játszhattak? Egy olyan installációt készítettem, ami kisméretű, gyermekjátékhoz hasonló tárgyakból épül fel. A fiktív objektek a kreativitás fejlődésében segíthetnek. A nominal retrospection into the past. How could the nursery of the sculptors of the 20th century look like, and what kind of toys they could play with? I made a miniature installation built up with objects similar to children’s toys. The nominal objects can help to develop creativity.


Hardi Ágnes

“A Magyar Képzőművészeti Egyetem negyedéves szobrász hallgatója vagyok. Munkáim expresszív, üres terek, egyben naiv minimalista formatervek. Eleinte expresszionista filmdíszletekből inspirálódtam, mostanában viszont már valós tereket választok alapanyagul. Az alkotás során elhagyom azokat az elemeket, melyek a tudat számára a terek elhagyhatatlan részei, így teremtve feszültséget és bizonytalanságot. Tavaly óta foglalkoztat a pop-up könyvek struktúrája, amiket azóta gyakran alkalmazok szobraimnál.” “I am a fourth-year undergraduate student of The Hungarian university of Fine Arts, Sculpture Department. My artworks are based on expressive empty spaces and naive minimalist designs. At the beginning, I was inspired by expressionist film sets, but recently I have chosen real spaces as a starting point. In order to create uncertainty and tension, I leave out all the elements of space which are impossible to omit for our consciousness. Since last year I have become interested in the structure of pop-up books, which I also use for creating my sculptures recently.”

Művészeti tanulmányok: 2009- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2004-2009 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium Díjak, ösztöndíjak: 2012/2013 Erasmus ösztöndíj | 2011/2012 Intézményi Diákköri Konferencia Egyéni kiállítások: 2012 Anya, ledobod a kulcsot?, Kálvária (MKE-Epreskert), Budapest (Kiss Ritával) Csoportos kiállítások: 2012 Szobrászat épített térben, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2012 MalomKörzés, MűvészetMalom, Szentendre | 2012 Játszótér, Inda Galéria, Budapest | 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest | 2012 Az Intézményi Diákköri Konferencia nyertes hallgatóinak kiállítása, Magyar Képzőművészeti Egyetem – Aula, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenónon-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2011 Képzelt testvér, Fészek Galéria, Budapest Studies: 2009- Hungarian University of Fine Arts, Department of Sculpture | 2004-2009 Secondray School of Visual Arts Scolarships, grants: 2012/2013 Erasmus grant | 2011/2012 Institutional Student Conference Solo Exhibitions: 2012 Mom, could you throw down the key? Calvary, Epreskert Budapest (with Rita Kiss) Group Exhibitions: 2012 Sculpture in built space, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest | 2012 MalomKörzés, Art-Mill, Szentendre | 2012 Playground, Inda Gallery, Budapest | 2012 Remake, Fészek Gallery, Budapest | 2012 Exhibition of the winners of Institutional Student Conference, Hall, Hungarian University of Fine Arst, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest | 2011 Imaginary Brother, Fészek Gallery, Budapest


Esti mese (Rapunzel) / Bedtime story rézlemez / copper sheet, 59x13x7 cm 2012

A munkám alapjául Rapunzel meséjét (A toronyba bezárt királylány), mint klasszikus gyermeki történetet választottam. A királykisasszony börtönéül szolgáló torony és annak az egyetlen ablakán kiengedett hajfonat a “biztonságos rabság” és a szabadság-bizonytalanság közötti viszonyt példázza. I have chosen the story of Rapunzel, a classic childish fairytale, for the base of my work. The tower, as prison with its one window, where the princess’s tress is hanging out, examplify the relationships between the ‘safe captivity’ and the uncertainty of freedom.


Hitter Magdolna

“A Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatója vagyok. Érdeklődésem jó ideje az engem körülvevő tárgyak, építészeti megoldások és természeti jelenségek felé irányul. Ezek téri megjelenése és formavilága, egymásra gyakorolt hatásuk, illetve azon tulajdonságuk keltették fel figyelmemet, miszerint összekötő, hordozó és kapcsolatteremtő funkciókkal telítettek. Mindemellett fontosnak tartom, hogy munkáim reflektáljanak személ es történeteimre, gondolataimra. A személyes érzelmek megjelenítését a felületek különböző megmunkálásával és a hagyományostól eltérő installálással igyekszem előhívni.” “I am in the last year of my studies at the Hungarian University of Fine Arts. My interest rivets around surrounding objects, architectural methods, and natural phenomena. What carries special importance for me is their spatial presence and form as well as their impact on each other and a certain property of these element, namely that they are saturated with functions to connect or to fold into each other. Besides this, it is important that my work reflects on my own stories and thoughts. I am trying to recall these personal feelings by processing different materials and by diverging from the traditional installation form.”

Művészeti tanulmányok: 2007- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2002-2007 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium Díjak, ösztöndíjak: 2007 X. Országos mintázó verseny, II. helyezés Egyéni kiállítások: 2008 Tihanyi vázlatok, Kálvária (MKE-Epreskert), Budapest Csoportos kiállítások: 2012 ATÁDITÉL, Barcsay Terem (MKE), Budapest | 2012 MalomKörzés, MűvészetMalom, Szentendre | 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest | 2011 Folyamatban / Im Fluss, Osztrák Kulturális Fórum, Budapest | 2011 Képzelt testvér, Fészek Galéria, Budapest | 2010 Szobrászat épített térben, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2010 3D TV, Fészek Galéria, Budapest | 2009 Díj, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2008 Az igazság szája, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2007 Kerényi Jenő Művészeti Verseny pályamunkáinak kiállítása, Ponton Galéria, Budapest Studies: 2007- Hungarian University of Fine Arts, Department of Sculpture | 2002-2007 Secondary School of Visual Arts Scolarships, Grants: 2007 X. National Molder Competition – II. prize Solo Exhibitions: 2008 Sketches of Tihany, Calvary, Epreskert, Budapest Group Exhibitions: 2012 ATÁDITÉL, Barcsay Room, Hungarian University of Fine Arts, Budapest | 2012 MalomKörzés, Art-Mill, Szentendre | 2012 Remake, Fészek Gallery, Budapest | 2011 In Progress / Im Fluss, Austrian Cultural Forum, Budapest | 2011 Imaginary Brother, Fészek Gallery, Budapest | 2010 Sculpture in built space, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest | 2010 3D TV, Fészek Gallery, Budapest | 2009 Award, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest 2008 The mouth of truth, Parthenon-frieze Room (MKE-Epreskert), Budapest | 2007 Exhibition of Kerényi Jenő Art Competition, Ponton Gallery, Budapest


Hegyek / Mountains fotó / photo, 59,4x42 cm 2012

Az alapötlet személyes élményből fakad, noha úgy gondolom ez a magatartásforma nem egyedi, elég sok gyerek gyűjtöget, épít és halmoz. Térben gondolkodik, s ezzel alapjaiban kapcsolódik a szobrászathoz. A munka elsősorban fotó, de csendélet, sőt, tájkép is. A háttérben naptár, mely lehetőséget ad, hogy az én épített hegyem interakcióba lépjen a másik heggyel, mely valós, de itt mint idézet szerepel. Installáláskor fontosnak tartottam, hogy a kép egy (kamasz)gyerek szobai kellékeként, mint poszter jelenjen meg. The basic plan comes from a personal experience, although this behaviour isn’t individual. A quite lot of children collect, build and mass. They think in, space which is fundamentally related to scuplture. My work primarly is photo, but can also be still life and even landscape. The calendar behind the scenes allows for my mountin to interact with the other „real” mountin in the picture, which here is presented as a quote. It was important for me to install the work as a poster which is a backdrop of a teenager’s bedroom.


Kiss Rita

“A Magyar Képzőművészeti Egyetem negyedéves hallgatója vagyok. Az anyagok és kifejezési formák terén egyelőre még mindig keresgélek. Munkáim létrehozása során fontos számomra az emóció, a filozófiai vagy egyéb szellemi vonatkozások. Bár szobraim nem kifejezetten figurálisak, mégis gyakorta az ember felől közelítek egy adott témához, és annak jelenlétére való utalás is gyakran felbukkan munkáimban.” “I am a fourth-year undergraduate student of the Hungarian University of Fine Arts. I am still searching for the best solutions in materials and forms of expression. For producing my work the emotive, philosophical or intellectual aspects are important for me. Although my sculptures are not figurative, they usually approach a theme from the human side of experience, and the allusion to human presence also appears in my works.”

Művészeti tanulmányok: 2009- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2002-2007 Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Díjak, ösztöndíjak: 2012 Erasmus ösztöndíj | 2011/2012 Intézményi Diákköri Konferencia Egyéni kiállítások: 2012 Anya, ledobod a kulcsot?, Kálvária (MKE-Epreskert), Budapest (Hardi Ágnessel) Csoportos kiállítások: 2012 MalomKörzés, MűvészetMalom, Szentendre | 2012 Játszótér, Inda Galéria, Budapest | 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest | 2012 Az Intézményi Diákköri Konferencia nyertes hallgatóinak kiállítása, Magyar Képzőművészeti Egyetem –Aula, Budapest | 2011 Képzelt testvér, Fészek Galéria, Budapest | 2011 Women are like flowers, Studio 13, Budapest Studies: 2009- Hungarian University of Fine Arts, Department of Sculpture | 2002-2007 Jaschik Álmos Vocational School Scolarships, Grants: 2012 Erasmus grant | 2011/2012 Institutional Student Conference Solo Exhibitions: 2012 Mom, could you throw down the key? Calvary, Epreskert, Budapest (with Ágnes Hardi) Group Exhibitions: 2012 MalomKörzés,Art-Mill, Szentendre | 2012 Playground, Inda Gallery, Budapest | 2012 Remake, Fészek Gallery, Budapest | 2012 exhibition of the winners of Institutional Student Conference, Hall, Hungarian University of Fine Arst, Budapest | 2011 Imaginary Brother, Fészek Gallery, Budapest | 2011 Women are like flowers, Studio 13, Budapest


A szörny nem is létezik / The beast doesn’t even exist fotódokumentáció, landart / photo documentation, land art, 130X100x100 cm 2012 Mint általában a gyerekek, én is rettenetesen szerettem bunkert építeni gyermekkoromban. A gyerek számára ez a hely az, ahol megteremtheti „tökéletes” világát, ami kétségkívül jobb a felnőttekétől. Ha megdorgálják őket, ide bújnak, itt osztják meg a titkokat egymással… Itt a maguk urai lehetnek. Mindezen gondolatok mellett pedig eszembe jutott William Golding A legyek ura című regénye. A történet elején megadatott nekik a lehetőség egy szebb világ kialakításához, ám hatalomvágyból egymás ellen fordultak, és végül saját kis kunyhóikat is felégették. Egy idilli képet próbálok létrehozni, egy álombéli búvóhelyet, ami azt a bizonyos „saját, szebb világ” megalkotását idézi. As every child in general, I also loved building hoppers in my childhood. For a child this is a place, where they can create their ‘perfect’ world, which is undoubtedly better than the adults’. If they are punished, this is a safe place, where they can hide and share their secrets with each other… They can be their own men here. Besides this a novel called The Lord of Flies by William Golding came into my mind. At the beginning of the story they had the chance to create a better world, but because of lust for power they turned against each other, and at the end they set even their own huts on fire. I am trying to produce an idyll image, a dream hiding place, which evokes the creating of this certain ‘own better world’.


Leitner Levente

“A Magyar Képzőművészeti Egyetem harmadéves szobrász hallgatója vagyok. Munkáim igencsak változatosak, kísérletező jelleggel dolgozom. Fontosnak tartom a kész mű többértelműségét, nyitottságát. Tervezésnél éppúgy foglalkoztatnak a társadalmi kérdések, mint az egyszerűbb kultfilmes szimbólumok. Munkásságom során létfontosságúnak tartom a humort, és az iróniát.” “I am a fourth-year undergraduate student of the Hungarian University of Fine Arts, at the Sculpture Department. My artworks are very diverse; I work in an experimental style. I find openness and ambiguity of the artwork important. When I make plans I am interested in social issues and symbols of cult films as well. I find both humor and irony essential in my work.“

Művészeti tanulmányok: 2010- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2005-2010 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium Díjak, ösztöndíjak: 2012 Kézzel-Dremmel, II.helyezés | 2010 Kerényi Jenő Díj Csoportos kiállítások: 2012 MalomKörzés, MűvészetMalom, Szentendre | 2012 Lüktető nyugalom, ArtBLOKK, Budapest | 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest |2010 Kerényi Jenő pályázati kiállítás, Budapest Studies: 2010- Hungarian University of Fine Arts, Department of Sculpture | 2005-2010 Sencondary School of Visual Arts Scolarships, Grants: 2012 Kézzel-Dremmel, II.prize | 2010 Kerényi Jenő Award Group exhibitions: 2012 MalomKörzés, Art-Mill, Szentendre | 2012 Pulsating peace, ArtBLOKK, Budapest | 2012 Remake, Fészek Gallery, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest | 2010 Kerényi Jenő grant exhibition, Budapest


Bunker Béta / Bunker Beta vegyes technika / mixed media 112x80x130 cm 2012 Bunker Béta - “BUNKI”: Az anyaméh egyszerű adaptációja, gyerekek próbálkozása traumáik kizárására. Kultikus darab a régmúlt gyerekjátékai közül. A passzív ellenállás szimbóluma. Bunker Béta – “BUNKI”: A simple adaptation of the uterus, the children’s attempt to exclude their traumas. A cult piece from the bygone’s child games. The symbol of passive resistance.

Kacsalábon forgó plázapalota Duck foot rotating plazapalace vegyes technika / mixed media 50x50x140 2012 Kacsalábon forgó plázapalota: Divat, reklámok, játszóház. Modern társadalmunk „mágikus palotája”, a fogyasztói társadalom fellegvára. Elkerülhető rossz, a degeneráció beteljesülése. Duck foot rotating plazapalace: Fashion, commercials, playhouse. ‘The magic palace’ of our modern society, the acropolis of consuming society. The avoidable bad, the completion of degeneration.


Megyeri Barbara Ráhel

“A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének harmadéves hallgatója vagyok. Jelenlegi tanulmányaim során a kísérletezés kap hangsúlyt. Több munkámnál is megfigyelhető, hogy a koncepció függvényében az anyaghasználatom eltér a megszokott, hagyományos szobrászati technikáktól. Munkáim változatosak, a sorozatok és visszatérő elemek még korlátozottan fedezhetőek fel bennük.” “I am a third-year undergraduate student of The Hungarian University of Fine Arts Department ofSculpture. In my current studies I emphasize experimentation. It can be observed that my use of materials differs from the traditional ordinary sculptural techniques depending on the concept I apply. My works are various, the serials and recurring elements can be found in them in a limited way. “

Művészeti tanulmányok: 2010- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2008-2010 Novus Művészeti Iskolák Egyéni kiállítások: 2012 A hét műtárgya, Kálvária (MKE-Epreskert), Budapest (Kiss Ritával) Csoportos kiállítások: 2012 Malomkörzés, MűvészetMalom, Szentendre | 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest Studies: 2010- Hungarian University of Fine Arts, Department of Sculpture |2008-2010 Novus Art Schools Solo Exhinitions: 2012 The artwork of the week, Kálvária, Epreskert, Budapest (with Rita Kiss) Group Exhibitions: 2012 Malomkörzés, ArtMill, Szentendre | 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest


Homokozó / Saintbox vegyes technika / mixed media, 26x78x77 cm 2012

Homokvár kátrányból. A városban történő gyermeknevelés ellen felhozott példa, utal a gyermekek játszóterének leszűkülésére, az egészségtelen életmódra, a hangos, felfokozott belvárosi létre, mely egy gyermek számára meghatározó lehet fejlődése során. A homok (mint természetes anyag) helyett használom a kátrányt, ami az utak anyaga. A homokozólapát, vödör és társai ebbe az anyagba vannak beleragadva. A sandcastle made of tar. An example against raising children in the city, which refers to the shrinking of playgrounds, unhealthy lifestyle, noisy, heightened life in the city center, which is important during the growing up of a child. I am using tar (which is a material of building roads) instead of sand (which is a natural material). The sand shovel, the bucket and other toys are stuck in this material.


Parizán Mihály

“A Magyar Képzőművészeti Egyetemen végzős szobrász hallgatója vagyok. Az elmúlt években elsősorban az egyensúlyi kérdések foglalkoztattak a szobrászatban. Ez eleinte pusztán csak egy statikai egyensúlykeresés volt a téri plasztikák világában, később viszont foglalkoztatni kezdett az élet legkülönbözőbb területein is. A plasztika, tér és koncepció mindig is fontos szerepet kaptak nálam, még ha egy azon alkotásban nem is szerepelnek így együtt.” “I am in the last year of my studies at the Hungarian University of Fine Arts. In the last years the questions of balance in sculpture raised my interest. At the beginning, it was simply a search for static equilibrium in the world of sculpture, but later on this question started to interest me in different areas of life. Sculpture, space and concept have always played an important role in my work, even though they are not present in the same artwork.“

Művészeti tanulmányok: 2007- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2005-2007 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola Díjak, ösztöndíjak: 2012 Szőnyi István alkotóművészeti diákösztöndíj | 2012 „Napforduló Alkotótábor”, Pilisszentiván, III. helyezés 2012 Kézzel-Dremmel, Külön Díj | 2010 IV. Nemzetközi Finnugor szobrászati szimpózium, „Együtt”, Syktyvkar, Oroszország Egyéni kiállítások: 2011 „Város”, Kálvária (MKE-Epreskert), Budapest (Kiss Ritával) | 2009 Bardoni Galéria, Budapest,(Gilly Tamással) | 2008 „Otthon az Őrség”, Viszák, Falu Fesztivál Csoportos kiállítások: 2012 R33 Galéria, Budapest | 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenon-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2011 Falk Art Forum, Budapest | 2010 3D TV, Fészek Galéria, Budapest | 2010 Falk Art Forum, Budapest | 2009 Díj, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest 2009 Falk Art Forum, Budapest | 2008 Az igazság szája, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2008 Falk Art Forum, Budapest | 2004 Várnegyed Galéria, Budapest Studies: 2007- Hungarian University of Fine Arts | 2005-2007 Service and Craft Vocational Training School of Budapest Scholarships, grants: 2012 Szőnyi István creative art student scholarship | 2012 „Napforduló Alkotótábor”, Pilisszentiván, 3rd. prize | 2012 Kézzel-Dremmel, Special Award | 2010 4th. International Finno-Ugric Sculptural Symposium, „Together”, Syktyvkar, Russia Solo Exhibitions: 2011 „City”, Calvary, Epreskert, Budapest (with Rita Kiss) | 2009 Bardoni Gallery, Budapest (with Tamás Gilly) | 2008 „The guard is home”, Viszák, Village Festival Group Exhibitions: 2012 R33 Gallery, Budapest | 2012 Remake, Fészek Gallery, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest | 2011 Falk Art Forum, Budapest | 2010 3D TV, Fészek Gallery, Budapest | 2010 Falk Art Forum, Budapest | 2009 Award, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest | 2009 Falk Art Forum, Budapest | 2008 The Mouth of the Truth, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest | 2008 Falk Art Forum, Budapest | 2004 Várnegyed Gallery, Budapest


Gyermekmunka / Child labour vegyes technika / mixed media, 150x105x50 2012

Egy ipari varrógép. A varrás alatt álló ruhaneműt szemügyre véve egy piciny kéz lenyomata rajzolódik ki előttünk. Ez a 8-10 éves gyerekkéz lágyan süllyed bele az anyagba érzékeltetve a varrást és ezzel együtt a kegyetlen igazságot, hogy ma a világban még mindig gyerekek milliói kényszerülnek arra, hogy dolgozzanak. An industrial sewing machine. Watching the cloths under sewing, a print of a tiny hand outlines in front of us. The little hand of an 8-10-year-old child softly sinks into the material, illustrating the sewing and the cruel truth that today still millions of children are forced to work around the World.


Szőke Péter

“A Magyar Képzőművészeti Egyetem negyedéves szobrász hallgatója vagyok. Amit csinálok az maga a trash. Itt nem csak az anyagra, az esztétikai megoldásokra gondolok, hanem a szellemre is, ami a munkáimat jellemzi. Alkotásaimmal megpróbálom teljesen kihasználni a kapitalizmus nyújtotta lehetőségeket.” “I am a fourth-year undergraduate student of the Hungarian University of Fine Arts, at the Sculpture Department. What I make is trash itself. When I say trash I do not only think of the material and the aesthetic solutions, but also the “spirit”, which characterizes my works. With my art works I try to totally utilize all the possibilities given by capitalism.“

Művészeti tanulmányok: 2009- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2004-2009 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium Díjak, ösztöndíjak: 2009 Kerényi Jenő Díj Egyéni kiállítások: 2012 Szőke Klán - Gennyes Tetvek, Roham Kávézó Galéria, Budapest (Szőke Gáspárral és Szőke Gábor Miklóssal) | 2011 Szőke Klán, Boulevard& Brezsnyev, Budapest (Szőke Gáspárral és Szőke Gábor Miklóssal) Csoportos kiállítások: 2012 Maschinen Musik, Wittenberge | 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2011 Képzelt testvér, Fészek Galéria, Budapest Studies: 2009- Hungarian University of Fine Arts Department of Sculpture | 2004-2009 Secondary School of Visual Arts Scolarships, Grants: 2009 Kerényi Jenő Award Solo Exhibitions: 2012 Szőke Clan – Pustpulous Lices, Roham Bar Gallery, Budapest (with Gáspár Szőke and Miklós Gábor Szőke) | 2011 Szőke Clan, Boulevard&Brezsnyev, Budapest (with Gáspár Szőke and Miklós Gábor Szőke) Group Exhibitions: 2012 Maschinen Musik, Wittenberge | 2012 Remake, Fészek Gallery, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest | 2011 Imaginary Brother, Fészek Gallery, Budapest


Maci / Teddy vegyes technika / mixed media, 260x40x15 cm 2012

Maci egy kicsit csúnya maci volt, ezért nem szerették a gyerekek. Végső elkeseredésében úgy határozott, hogy látványosan véget vet az életének… Kb. 60-80 cm magas 50 cm széles plüssmaci felvágott hassal, kilógó belsőségekkel. Teddy was a little bit ugly teddy that is why children didn’t like him. In his final exasperation he decided to spectacularly finish his life… An approximately 60-80 cm tall and 50 cm wide teddy bear with slashed belly with chitterlings hanging out.


Tasnádi Szandra

“A Magyar Képzőművészeti Egyetem másodéves szobrász hallgatója vagyok. Már kiskorom óta foglalkoztat a gondolatok, érzések és indulatok formai kifejezése. Amellett, hogy ez a szakma áll hozzám legközelebb, a formával való gondolkodás terén a kerámia, a formatervezés, az ötvösművészet, az elméleti tudományok terén pedig a művészettörténet érdekel.” “I am a second-year undergraduate of the Hungarian University of Fine Arts Sculpture Department. Since my early childhood, I work on ways expressing thoughts, feelings and emotions in form. Besides that this profession is the closest to me for thinking in forms through ceramics, design and goldsmith’s art, and with respect to theory art history interest me.“

Művészeti tanulmányok: 2011- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2006-2011 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium Egyéni kiállítások: 2011 Útravaló, Pik Klub Galéria, Budapest Csoportos kiállítások: 2012 Kézzel-Dremel, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2011 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium kiállítása, Pataky Művelődési Központ, Budapest Studies: 2011- Hungarian University of Fine Arts Department of Sculpture | 2006-2011 Secondary School of Visual Arts Solo Exhibitions: 2011 For the journy, Pik Klub Gallery, Budapest Group Exhibitions: 2012 Kézzel-Dremel, Parthenon-frieze Room, Epreskert Budapest | 2011 Exhibition of Secondary School of Visual Arts, Pataky Cultural Center, Budapest


Csigababák / Snail babies csigaház, viasz, papír / snail, wax, papier 2012 Elzárt és sajátos, familiáris és biztonságos, védett, de ugyanakkor nagyon is sérülékeny és érzékeny. A gyermeki világ eme kettőssége keltette fel érdeklődésemet. A fejlődő lélek számára a mi világunk eseményeinek feldolgozása egy teljesen más, nekünk már nehezen felfogható módon történik. A megismerés vágya nagy szerepet játszik fejlődésükben. Kísérleteket tesznek az őket körülvevő világ megismerésére. Ezen kísérletek folytonossága, a tapogatózás, az információszerzés iránti soha szűnni nem akaró ösztönös vágy késztetett arra, hogy beleképzeljem magam szeparált világukba. Tapogatózásuk olyan információszerzés, melyet óvatos, néha pedig esetlen mozdulatokkal szándékoztam érzékeltetni. Emiatt, továbbá világuk zártsága és érzékenysége miatt párhuzamot vontam a csigákkal. Információszerzésük módja és világuk zártsága szememben egy és ugyanaz! Célom, hogy meghökkentő munkámmal elgondolkodtassam az embereket a gyermeki világ sérülékenységéről és érzékenységéről, de leginkább a gyermeki felfogás eredendően tiszta voltáról. Closed and particular?, familial and safe, protected but in the same time really vulnerable and sensitive. This duality of the childish world piqued my interest. The processing of this wolrd for an evolving soul happens in totally different way, which we could hardly understand. The desire of cognition plays a big role in their growing. The attempt to get to know the world around them. The continuity of these attempts, the groping, the never ending instinctive desire to obtain information led me to imagine myself into their separated world. Their groping is a kind of obtaining information which I intended to illustrate with careful, sometimes gawky moves. Because of this and furthermore the closeness of their world I drew a paralell with snails. Their way of obtaining information and the closeness of their world are the same in my eyes. With my astounding work my aim is to make people think about the vulnerability and the sensitivity of the childish world and most of all about the inherently pure childish perception.


Tóth Balázs Máté

„A Magyar Képzőművészeti Egyetem harmadéves szobrász hallgatója vagyok. Idén 8 éve, hogy a szobrászattal foglalkozom. Nem tudom kategorizálni magam, mind technikában, mind anyaghasználatban a változatosság jellemez. Munkáimban 2 szál emelhető ki: Az emberi ítélőképesség és ambivalencia, illetve a tér kitágítása és az anyagtalanság kérdése a szobrászatban.” „I am a third-year undergraduate student of the Hungarian University of Fine Arts. I have been working with sculpture for 8 years by now. I cannot categorize myself, diversity typifies me both in techniques and in the usage of different materials. In my works two lines can be highlighted: the human judgment and ambivalence and the extension of space and the question of immateriality in sculpture.”

Művészeti tanulmányok: 2010- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak | 2005-2010 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium Díjak, ösztöndíjak: 2010 Kerényi Jenő Díj | 2009 OTP – Fáy András Alkotói Pályázat, különdíj Egyéni kiállítások: 2010 Körvonalazódik / Outlined, Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, Budapest (Berkes Ádám Csanáddal, Berkes Áron Kolossal) Csoportos kiállítások: 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest | 2009 Fáy András Alkotói Pályázat bemutató kiállítása, Szépművészeti Múzeum, Budapest Studies: 2010- Hungarian University of Fine arts, Department of Sculpture | 2005-2010 Secondary School of Visual Arts Scolarships, Grants: 2010 Kerényi Jenő Award | 2009 OTP – Fáy András Creative Grant, Special award Solo Exhibitions: 2010 Körvonalazódik / Outlined, Secondary School of Visual Arts , Budapest (with Berkes Ádám Csanád and Berkes Áron Kolos) Group Exhibitions: 2012 Remake, Fészek Gallery, Budapest | 2012 Kézzel-Dremel, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest | 2009 Fáy András Creative Grant premiere exhibition, Museum of Fine Arts, Budapest


Fidel a lépcsőn / Fidel on the stait vegyes technika / mixed media 148x140x100 cm 2012

Fidel Castro, Adolf című munkám folytatása, egy tervezett sorozat 2. tagja. A sorozat diktátorokat, háborús bűnösöket mutat be gyerekkori fotóik alapján olyan szituációkban, vagy mozdulatban, ami jellemző vagy ikonikus lesz felnőtt korukra, amikor már az egész világ megismeri nevüket. Fidel Castro esetében én azt a videót emeltem ki, amikor a kubai vezető egy lépcsőfokon hatalmasat esik a tapsoló közönség közé. Három éves kori énje ezzel ellentétben szorosan fogja a korlátot megfontoltan lép fokról fokra. A sorozat koncepciója viszont más,mint egyszerűen ezen személyek bemutatása. Az emberi sors, netán elrendeltség, miben különbözik ez a kisfiú, attól a vezetőtől, ha igazából egyek? Ezen felül az emberi ítélőképességet próbálom tesztelni, a nézőt pedig ezáltal ambivalens érzelmekkel megtölteni. Fidel Castro is the second piece of a planned series, for which a previous work Adolf served as a strating point. The series shows dictators and war criminals based on photographs from their childhood in such situations which became characteristic or iconic by the time of their adult life when the whole world had known their name. In the case of Fidel Castro I highlighted the video in which the cuban leader fell over on the stairs into the middle of the clapping audience. His three-year old self, in contrast, holds the handrail tightly and guardedly descends the strairs one by one. The concept of the series is more than simply to present these persons. The human fate or destiny, perhaps subordination/determination, in what ways is this little boy different from that leader if they are one? In addition I try to test human judgement and fill the viewer with ambivalent feelings.


Tóth Márton Emil

“A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakának végzett hallgatója vagyok. Tárgyakat hozok létre, mert ebben tudok kiteljesedni. Ez önző-, drága- és helyigényes tevékenység. A legkevésbé sem puritán. Munkám során igyekszem olcsó és hétköznapi anyagokat felhasználni. Az alkotás során fontosabbnak tartom a témáimat, mint magát a „művészieskedést”. Fő célom, hogy valós problémákról, kérdésekről, zavarokról beszéljek, illetve kérdezzek.” “I am a postgraduate student of the Hungarian University of Fine Arts, at the Department of Sculpture. I create objects, because this is where I can be fully myself. This activity is selfish, expensive and needs space. The least it is puritan. During my works I try to use cheap and ordinary materials. In the course of creating I find my topics more important than „being artistic’’. My main aim is to talk and ask about real problems, questions, and confusions.”

Művészeti tanulmányok: 2007-2012 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szobrász szak Egyéni kiállítások: 2011 22-es Óvoda, Parthenón-fríz Terem (MKE-Epreskert), Budapest Csoportos kiállítások: 2012 Citoyen 0100101110101101, Dovin Galéria, Budapest | 2012 Friss 2012: Empátia/Manipuláció, Kogart, Budapest | 2012 Játszőtér, Inda Galéria, Budapest | 2012 Remake, Fészek Galéria, Budapest | 2012 I-dentity (Cékl’art), Gozsdu-udvar, Budapest | 2011 Szülői értekezlet (Nemmivoltunk crew), FKSE, Budapest | 2011 Folyamatban / Im Fluss, Osztrák Kulturális Fórum, Budapest | 2011 Képzelt Testvér, Fészek Galéria, Budapest | 2010 3D TV, Fészek Galéria, BUdapest | 2009 FIKA (Fiatal Kortárs Állásfoglalások), Zsolnay gyár, Pécs 2009 Áll a bál (Cékl’art), Akku Galéria, Budapest Studies: 2007-2012 Hungarian University of Fine Arts, Department of Sculpture Solo Exhibitions: 2011 Kindergarten 22, Parthenon-frieze Room, Epreskert, Budapest Group Exhibitions: 2012 Citoyen 0100101110101101, Dovin Gallery, Budapest | 2012 Fresh 2012: Empathy/Manipulation, Kogart, Budapest | 2012 Playground, Inda Gallery, Budapest | 2012 Remake, Fészek Gallery, Budapest | 2012 I-dentity (Cékl’art), Gozsdu-garden, Budapest | 2011 Parental Meeting (Nemmivoltunk crew), FKSE, Budapest | 2011 In Progress / Im Fluss, Austrian Cultural Forum, Budapest | 2011 Imaginary Brother, Fészek Gallery, Budapest | 2010 3D TV, Fészek Gallery, Budapest | 2009 FIKA (Fiatal Kortárs Állásfoglalások/ Young Contemporary Attitude of minds), Zsolnay factory, Pécs | 2009 Áll a bál (Cékl’art), Akku Gallery, Budapest


Egy rossz műfogás / A bad manouver beton,vas, műgyanta, akril / concrete, airon, resin acyl, 40x100x40 cm 2012 Az “Egy rossz műfogás” című munkám egy hármas sorozatom második darabja. A cím a Heimlich műfogásra utal, melyet akkor alkalmaznak, ha egy ember félrenyel valamit és fulladni kezd. Jelen esetben egy első látásra megfulladt lufit látunk, ami ájulás közben összetörte maga alatt a járdakövet, de nincs kidurranva, pedig valamiért egy fulladásos halált elszenvedett léggömbe az ember nem képzelne levegőt. Bárki is próbálhatta rajta a Heimlich féle műfogást nem sikerült, hiszen nem a valós bajt próbálta kezelni, és nincs szó fulladásról sem. Ez a lufi csak egyszerűen rosszul reagál a világra, mert nem jó kódokat kapott a világra. Személyiségzavaros léggömb, pontosabban egy Borderline-os lufi. My work entitled „A bad manouver’’ is the second piece of my triple series. The title refers to the Heimlich manouver, which is used when someone starts to choke. In this case at the first sight we see a suffocated balloon, which fainted and broke the pavement, yet did not puncture, though we wouldn’t imagine air into a balloon which have suffocated. Whoever tried to do apply the Heimlich manouver on him, didn’t succeed, because he didn’t try to treat the real problem, and it’s far from suffocation either. This balloon simply react badly to this world, because he gets wrong codes for it. A ballon suffering from personality disordered, or in Borderline-syndrom.


Gyerekszoba katalógus  

A gyerekszoba című kiállítás katalógusa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you