Page 1

PORTFOLIO Ondřej Kuptík


Ondřej Kuptík *11.7.1991

Studium: -2002-2010 - víceleté Gymnázium Písnická -2009-2010 - kurzy kreslení pod vedením Mgr.Karly Hofffmannové -2010-? - studium na Fsv ČVUT, obor Architektura a stavitelství

ONDŘEJ KUPTÍK - BIO -

kuptik@gmail.com

Zájmy: -kresba, fotografie (zejména sportovní) -kresby a komiksy Káji Saudka -sport! - atletika, hokej

OBSAH Bio + obsah ČVUT, Fakulta stavební Počítačová grafika Ateliér architektonické kompozice Ateliér architektonické tvorby 1 Ateliér architektonické tvorby 2 Ateliér architektonické tvorby 3 Architektonické kreslení -

Kurzy kreslení pod vedením Mgr.Karly Hoffmannové Moje volná tvorba


Cílem předmětu Počítačová grafika bylo naučit se pracovat s ArchiCADem. Úkolem bylo vymodelovat ve 3D existující vybranou stavbu a získat veškeré půdorysy a řezy. Dále bylo součástí zadání vytvořit jednoduché čárové vizualizace.

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

Ing. Renáta Hoďánková

Výstupem z tohoto předmětu byla černobílá plachta formátu A0, Která obsahovala půdorysy, řezy a vizualizace daného objektu.


Součástí předmětu byla také tvorba dvou modelů. Jeden model existující stavby a jeden model námi navrženého výstavního prostoru (poslední z pěti úloh)

Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ing. arch. Jindřich Svatoš

Toto bylo procvičováno na pěti dílčích úlohách, které byly ve výsledku pospojovány do výsledné plachty, tudíž bylo zapotřebí, dbát od začátku na celkovou kompozici.

ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE

Cílem tohoto předmětu bylo získat základy kompozice a barevného sladění.


Fasáda objektu je obložena plechovými deskami. Na menší hmotě je použit cortenový plech a na větší plech pozinkovaný. Toto řešení menší hmotu záměrně trochu zvýrazňuje.

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, Ing. Klára Kroftová, Ing. Jiří Tencar

Mojí ideou bylo zachovat a zejména zvýraznit uličku Smolenská. Navrhnul jsem proto dvě rozdílné hmoty, které přiléhají až k uličce a vytváří tak dojem úzké soutěsky. Na tvary hmot a uličky navazují terasy v horních podlažích obou hmot.

ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1

Návrh bytového domu do proluky v Praze 10, Vršovicích. Jedná se o rohový pozemek, kterým prochází malá ulička pro pěší Smolenská. Okolo proluky vede jednosměrná komunikace.


nsk ole Sm 0m

10m

Konstrukční schéma 00

65

00

00

00 50

46

00

50

65

0

00 65

0 60

00

38 780

3800

0 360

3000

4300

2400

1800

0

5500

4400

S

0m 1m

5m

Podélný řez

Půdorys typického podlaží

2.1.3

2.1.2

2.1.4 2.1.5

2.2.4

2.1.1

2.2.3

2.1.6

2.2.5

2.2.1

2.1.7

2.3.2

2.2.2 2.3.1 2.3.3

2.3.4

Západní pohled

2.3.6

2.3.5

2.4.4 2.4.3

2.4.1

Východní pohled

2.4.2

B´ B 2.5.4

2.5.1

2.5.3

2.5.2

A

S

á

ží U Vršovického nádra

Ko

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, Ing. Klára Kroftová, Ing. Jiří Tencar

á

k šic

ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1

Situace

0m

1m

5m


Navržený hotel se skládá ze tří hmot, které se snižují od křižovatky směrem k rodinným domům. Nejblíže ke křižovatce je umístěna věž, která tvoří dominantu a je záchytným bodem pro lidi přijíždějící do Prahy. Věž je navržena ve čtvercovém rastru a celý objekt je doplněn zastřešením membránou.

Ing. arch. Jana Hořická, Ing. arch. Vladimír Gleich

Kromě klasických hotelových funkcí, jako je ubytování a stravování, se v hotelu nachází také business funkce. Ta se skládá z pronajímatelných kanceláří, konferenčních místností a přednáškového sálu.

ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2

Návrh business hotelu u rušné křižovatky Pražského okruhu s Evropskou ulicí na Praze 6. Jedná se o podloulý pozemek v blízkosti Letiště Václava Havla.


Evro pská

ěstn

anc

i

Zás

obo

Hos

ván

í

Lete

cká

S

0

5

10

20

Konstrukční schéma

Ing. arch. Jana Hořická, Ing. arch. Vladimír Gleich

Zam

ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2

Situace

Půdorys 1.NP

1.10

1.10

1.11

1.8

1.9

1.13 1.12

1.6

1.16

1.14 1.19

1.15 1.1 1.3

1.2

1.5

1.4

1.7

1.20 1.17

1.18

1.21

S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.1 Vstupní hala 1.2 Recepce 1.3 Zázemí recepce 1.4 Lobby bar 1.5 Zázemí lobby baru 1.6 Šatna zaměstnanců 1.7 Restaurace 1.8 Šatna zaměstnanců 1.9 Čistá šatna zaměstnanců 1.10 Sklad 1.11 Příjem zboží 1.12 Hrubá přípravna 1.13 Denní sklad 1.14 Čistá přípravna+dokončení 1.15 Ofis 1.16 Mytí bílého nádobí 1.17 Sklad nápojů 1.18 Mytí černého nádobí 1.19 Sklad obalů 1.20 Sklad odpadu 1.21 Pronajímatelná plocha-obchod 0 1

Příčný a podélný řez

2

3

5

Půdorys 2.NP

2.3 2.3

2.3

2.4

2.4

2.4

2.1

2.3

2.3 2.5 2.6

2.2


Co se týče vlastního aquaparku, tak dvěma kolmými stranami hmoty reaguji na navrženou blokovou zástavbu, zatímco směrem do parku se stavba mění v zelený svah. Svah je přístupný pro pěší i cyklisty z blízké cyklostezky a lze se po něm dostat do kavárny ve 4.NP. Velmi důležitým bodem je výhled na Hrad, na který reguji vybráním hmoty ve směru výhledu jak v část aquaparku, tak u kavárny. Před aquaparkem navrhuji vyvýšené náměstí, které slouží jako rozptylová plocha pro aquapark i fotbalový stadion Sparty.

doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Aleš Vaněk

Součástí úlohy bylo také navrhnout v menší skupině okolní zástavbu pláně, kterou jsme řešili jako blokovou. Některé bloky jsou otevřené směrem do parku a vytváří tak jakési zálivy zeleně.

ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 3

Návrh aquaparku v Praze na Letné. Pozemek se nachází na Letenské pláni u stadionu Sparty, v těsné blízkosti ulice Milady Horákové.


doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Aleš Vaněk

Kresby

ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 3

Situace Půdorys 1.NP

Konstrukční schéma Příčný a podélný řez


Akad.soch. Ctibor Havelka, Ing.arch. Marie Tuláčková

Ve druhém emestru jsme se poté věnovali klasické kresbě podle modelů. Nejprve jsme kreslili různá zátiší, poté osoby a nakonec stavby v plenéru. Tento předmět byl velice přínosný vzhledem k dalšímu studiu, zejména kreslení vlastních skic.

ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ

V prvním semetru architektonického kreslení jsme se učili znázornit jednoduché objekty v axonometrii a v perspektivě. Toto mi pomohlo zlepšit prostorovou představivost.


Toto bylo procvičováno jak na kresbách různých zátiší v ateliéru, tak na kresbách podle obrázku a dále na kresbě v plenéru.

KURZY KRESLENÍ POD VEDENÍM MGR. KARLY HOFFMANNOVÉ

Kurzy byly zaměřeny zejména na věrné zachycení podoby (zejména staveb), procvičení perspektivy a pečlivé šrafury.

- tužka

Příprava na studium architektury pod vedením Mgr. Karly Hoffmannové.


KURZY KRESLENÍ POD VEDENÍM MGR. KARLY HOFFMANNOVÉ

- tužka


Kreslení je mým velkým koníčkem a proto jsem vytvořil hodně prací jen pro vlastní radost “do šuplíku”. Většina kreseb je předkreslena tužkou a dále dodělávána tuší. Některé jsou potom barveny buď vodovými barvami, nebo v počítači.

MOJE VOLNÁ TVORBA

- tužka, tuš, vodové barvy, počítač

Toto jsou některé z mých pozdějších kreseb.


MOJE VOLNÁ TVORBA

- tužka, tuš, vodové barvy, počítač


MOJE VOLNÁ TVORBA

- tužka, tuš, vodové barvy, počítač

Portfolio-kuptik  
Advertisement