Page 1

Akcija »BRZA PONUDA« Opći uvjeti Trajanje akcije - od 11. 10. 2012. do isteka zaliha Sadržaj akcije: U akciji »BRZA PONUDA« svi fizički kupci Renaultovih osobnih vozila ostvaraju dodatne popuste na vozila s niže navedene liste zaliha. Ova akcija isključuje sve druge akcije. U cijenu svake pojedine šasije u akciji "BRZA PONUDA" uračunata je nemetalik posebna ili metalik boja (ovisno o šasiji), te sva opcijska oprema koju ima određena šasija. Sve cijene su informativne te zadržavamo pravo promjene. Za točne podatke o opremljenosti svakog pojedinog vozila s ove liste posjetite najbližeg ovlaštenog Renault koncesionara. BROJ ŠASIJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

VF1BR1S0H47289618 VF1BR1S0H47289635 VF1BR1S0H47877399 VF1CR1S0H47064633 VF1BR1S0H47254915 VF1BR1S0H47289653 VF1BR1S0H47521414 VF1BR1S0H47289229 VF1BR1S0H47064619 VF1BR1S0H47211103 VF1BR1S0H47289233 VF1BR1S0H47289609 VF1BR1S0H47877397 VF1BR1S0H47254935 VF1BR1S0H47289944 VF1BR1S0H47609542 VF1BR1S0H46993287 VF1BR1S0H47287548 VF1BR1S0H46783970 VF1BR1S0H46993281 VF1BR1S0H47064610 VF1BR1S0H47289666 VF1BR1S0H47289946 VF1BR1S0H47521018 VF1BR1S0H47211136 VF1BR1S0H47254943 VF1BR1S0H47426603 VF1BR1S0H47877401

MODEL Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3

VERZIJA Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 3v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v

BOJA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA SIVA CASSIOPEE PLAVA MARINE PLAVA MARINE ŽARKO CRVENA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA ŽARKO CRVENA ŽARKO CRVENA LEDENO BIJELA ALU SIVA ALU SIVA ALU SIVA BEŽ CENDRE BEŽ CENDRE CRNA ETOILE CRNA ETOILE CRNA ETOILE CRNA ETOILE CRNA ETOILE CRNA ETOILE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE

REDOVNA AKCIJSKA DODATNI CIJENA S OPCIJAMA I AKCIJSKI POPUST BOJOM 82.190 6.000 82.190 6.000 82.190 6.000 82.710 6.000 83.380 6.000 83.380 6.000 83.380 6.000 83.720 6.000 83.720 6.000 83.720 6.000 84.910 6.000 84.910 6.000 85.080 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000 85.180 6.000

CIJENA U AKCIJI "BRZA PONUDA" 76.190 76.190 76.190 76.710 77.380 77.380 77.380 77.720 77.720 77.720 78.910 78.910 79.080 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180


BROJ ŠASIJE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

VF1BR1S0H47541605 VF1BR1S0H47289230 VF1BR1S0H47291628 VF1BR1S0H47508930 VF1BR1S0H47422668 VF1BR1S0H47289246 VF1BR1S0H47890862 VF1BR1S0H47064617 VF1CRC40H47673330 VF1CRK80646947556 VF1CRK80647231311 VF1KR1S0H46885347 VF1BB2L0547654113 VF1LZB10547890911 VF1LZB10548065863 VF1LZB10548153387 VF1LZB10548153388 VF1LZB10547703324 VF1LZB10547864179 VF1LZB10548153383 VF1LZB10548153373 VF1LZB10548153374 VF1LZB10546817871 VF1LZB10546987763 VF1LZB10547270526 VF1LZB10548153515 VF1LZB10546770864 VF1LZB10548153511 VF1LZB10546887516 VF1LZB10546770462 VF1LZBS0547270423 VF1LZBS0547270424 VF1LZBS0548065858 VF1LZBS0548153335 VF1LZBS0548153336 VF1LZB10546770480 VF1LZB10546770524 VF1LZB10546651279

MODEL Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio 3 Clio Grandtour Clio Storia Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence

VERZIJA Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Avantage 1.2 16v 5v Night&Day TCE 100 3v Renault Sport 2.0 16v 3v Renault Sport 2.0 16v 3v Avantage 1.2 16v 5v Bye Bye 1.2 16v 5v Authentique 1.6 16V Authentique 1.6 16V Authentique 1.6 16V Authentique 1.6 16V Authentique 1.6 16V Authentique 1.6 16V Authentique 1.6 16V Authentique 1.6 16V Authentique 1.6 16V Authentique 1.6 16V Color Edition 1.6 16V Color Edition 1.6 16V Color Edition 1.6 16V Color Edition 1.6 16V Color Edition 1.6 16V Color Edition 1.6 16V Color Edition 1.6 16V Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Color Edition 1.6 16V Color Edition 1.6 16V Color Edition 1.6 16V

BOJA ALU SIVA ALU SIVA ALU SIVA BEŽ CENDRE BEŽ CENDRE CRNA ETOILE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE LEDENO BIJELA BIJELA GIVRE NACRE BIJELA GIVRE NACRE LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA BEŽ CENDRE BEŽ POIVRE BISERNO CRNA BISERNO CRNA CRVENA DYNA SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE TAMNOSIVA ECLIPSE TAMNOSIVA ECLIPSE BISERNO CRNA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA ALU SIVA BEŽ CENDRE BISERNO CRNA BISERNO CRNA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA ALU SIVA BEŽ POIVRE BISERNO CRNA

REDOVNA AKCIJSKA DODATNI CIJENA S OPCIJAMA I AKCIJSKI POPUST BOJOM 86.420 6.000 86.710 6.000 86.710 6.000 86.710 6.000 86.710 6.000 86.710 6.000 86.710 6.000 86.710 6.000 94.190 6.000 179.900 6.000 179.900 6.000 85.890 9.500 71.185 6.000 107.555 8.000 107.555 8.000 107.555 8.000 107.555 8.000 107.555 8.000 107.555 8.000 107.555 8.000 107.555 8.000 107.555 8.000 109.700 8.000 111.601 9.000 111.601 9.000 114.856 9.000 114.856 9.000 114.856 9.000 114.856 9.000 115.160 9.000 117.000 8.000 117.000 8.000 117.000 8.000 117.000 8.000 117.000 8.000 118.416 9.000 118.416 9.000 118.416 9.000

CIJENA U AKCIJI "BRZA PONUDA" 80.420 80.710 80.710 80.710 80.710 80.710 80.710 80.710 88.190 173.900 173.900 76.390 65.185 99.555 99.555 99.555 99.555 99.555 99.555 99.555 99.555 99.555 101.700 102.601 102.601 105.856 105.856 105.856 105.856 106.160 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.416 109.416 109.416


BROJ ŠASIJE 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

VF1LZB10546814527 VF1LZB10547277260 VF1LZBS0546770607 VF1LZBS0546788112 VF1LZBS0547064641 VF1LZBS0547270072 VF1LZBS0547270237 VF1LZBS0548153348 VF1LZBS0548153349 VF1LZBS0546788116 VF1LZBS0547221454 VF1LZBS0547270071 VF1LZBS0547890919 VF1LZBS0548153363 VF1LZBS0547223962 VF1LZBS0548019844 VF1LZBS0547987887 VF1LZBS0546784493 VF1LZBS0547023330 VF1LZBS0548153484 VF1LZB10547422741 VF1LZB10547720385 VF1LZBS0546987762 VF1LZBS0547270364 VF1LZBS0548153507 VF1LZBS0547270068 VF1LZBS0548153491 VF1LZBS0546770558 VF1LZBG0646239127 VF1LZBG0646239128 VF1LZBG0646239129 VF1LZBD0648126616 VF1KW0UB547287042 VF1KW25B547542562 VF1KW25B547874687 VF1KW25B547910108 VF1KW25B547270520 VF1KW25B547987878 VF1KW0UB547522826 VF1KW25B547291673 VF1KW2HB647382382 VF1VY6K0MUC438208

MODEL Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Fluence Kangoo Kangoo Kangoo Kangoo Kangoo Kangoo Kangoo Kangoo Kangoo Koleos ph2

VERZIJA Color Edition 1.6 16V Color Edition 1.6 16V Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Color Edition dCi 90 Color Edition dCi 90 Sport Way 1.6 16V Sport Way 1.6 16V Color Edition dCi 90 Color Edition dCi 90 Color Edition dCi 90 Color Edition dCi 90 Color Edition dCi 90 Color Edition dCi 90 Sport Way 2.0 16V Sport Way 2.0 16V Sport Way 2.0 16V Color Edition dCi 110 Confort 1.6 16V Confort dCi 90 Confort dCi 90 Confort dCi 90 Confort dCi 90 Confort dCi 90 Style 1.6 16V Confort dCi 90 Confort dCi 110 Privilege dCi 150 BVA 4x4

BOJA TAMNOSIVA ECLIPSE SIVA CASSIOPEE ALU SIVA BEŽ CENDRE BEŽ POIVRE BEŽ POIVRE BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE TAMNOSIVA TAMNOSIVA ECLIPSE TAMNOSIVA ECLIPSE ALU SIVA TAMNOSIVA ECLIPSE LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA ALU SIVA BISERNO CRNA SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE TAMNOSIVA ECLIPSE BEŽ POIVRE BISERNO CRNA TAMNOSIVA ECLIPSE ALU SIVA ALU SIVA ALU SIVA BEŽ CENDRE SIVA SIDERAL BIJELA BIJELA BIJELA SIVA SIDERAL SIVA SIDERAL BIJELA SIVA SIDERAL METALIK CRNA CRVENI JAVOR

REDOVNA AKCIJSKA DODATNI CIJENA S OPCIJAMA I AKCIJSKI POPUST BOJOM 118.416 9.000 120.355 9.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 120.255 8.000 122.400 8.000 122.400 8.000 123.600 9.000 123.600 8.000 126.600 9.000 126.600 9.000 126.855 9.000 126.855 9.000 126.855 9.000 127.256 9.000 127.256 9.000 130.415 9.000 141.200 19.000 141.600 19.000 141.600 19.000 137.816 9.000 113.380 7.000 123.600 7.000 123.600 7.000 123.600 7.000 126.380 7.000 126.380 7.000 127.152 7.000 131.480 7.000 132.940 7.000 251.035 13.000

CIJENA U AKCIJI "BRZA PONUDA" 109.416 111.355 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 112.255 114.400 114.400 114.600 115.600 117.600 117.600 117.855 117.855 117.855 118.256 118.256 121.415 122.200 122.600 122.600 128.816 106.380 116.600 116.600 116.600 119.380 119.380 120.152 124.480 125.940 238.035


BROJ ŠASIJE 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

VF1BT39GE47270183 VF1BT31G647929102 VF1DTD9GE46668108 VF1KT39GE47065939 VF1LTF00EUC264653 VF1BZ1R0747422678 VF1BZ1U0246799811 VF1BZ1U0246799809 VF1BZ1A0747426632 VF1BZ1U0246798821 VF1BZ1U0246798822 VF1BZ1A0747227677 VF1BZ1A0747583304 VF1BZ1U0246799672 VF1DZ1U0247913822 VF1DZ1A0747270117 VF1DZ1U0246799761 VF1DZ5G0247222051 VF1DZ1U0246799777 VF1DZ1U0246799778 VF1DZ1U0246799788 VF1DZ1U0246799789 VF1DZ5G0247221626 VF1DZ5G0246799925 VF1DZ5G0246799922 VF1BZA30548017621 VF1BZA30548017755 VF1BZA30547344614 VF1BZA30546784508 VF1BZA30548017793 VF1BZA30546770923 VF1BZA30547289175 VF1BZA30547291719 VF1BZA30546770710 VF1BZA30547289178 VF1BZA30547295947 VF1BZA30546239644 VF1BZA30546770681 VF1BZA30546084975 VF1BZA30546084986

MODEL Laguna Berline Laguna Berline Laguna Coupe Laguna Grandtour Latitude Megane Berline Megane Berline Megane Berline Megane Berline Megane Berline Megane Berline Megane Berline Megane Berline Megane Berline Megane Coupe Megane Coupe Megane Coupe Megane Coupe Megane Coupe Megane Coupe Megane Coupe Megane Coupe Megane Coupe Megane Coupe Megane Coupe Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation

VERZIJA Black Edition dCi 175 BVA Black Edition dCi 180 Sport Edition dCi 175 BVA Bose Edition dCi 175 BVA Initiale dCi 175 BVA Authentique 1.6 16V Expression 1.6 16V Expression 1.6 16V Authentique dCi 90 Expression 1.6 16V Expression 1.6 16V Authentique dCi 90 Expression dCi 90 Dynamique 1.6 16V Expression 1.6 16V Expression dCi 90 Dynamique 1.6 16V Dynamique dCi 110 Dynamique 1.6 16V Dynamique 1.6 16V Dynamique 1.6 16V Dynamique 1.6 16V Dynamique dCi 110 Dynamique dCi 110 Dynamique dCi 110 Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v

BOJA BISERNO CRNA BISERNO CRNA PLAVA PERLE BISERNO CRNA BISERNO BIJELA BEŽ CENDRE ALU SIVA ALU SIVA LEDENO BIJELA ALU SIVA ALU SIVA SIVA CASSIOPEE TAMNOSMEĐA BIJELA NACRE CRNA ETOILE CRNA ETOILE NARANČASTA CAYENNE LEDENO BIJELA CRNA ETOILE CRNA ETOILE BIJELA NACRE BIJELA NACRE BIJELA NACRE BIJELA NACRE CRNA ETOILE LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA SIVA CASSIOPEE BEŽ CENDRE BISERNO CRNA CRVENA DYNA SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE TAMNOSIVA ECLIPSE TAMNOSIVA ECLIPSE ALU SIVA BISERNO CRNA

REDOVNA AKCIJSKA DODATNI CIJENA S OPCIJAMA I AKCIJSKI POPUST BOJOM 230.680 13.000 230.755 13.000 306.725 20.000 256.380 13.000 277.430 20.000 108.000 8.000 117.400 8.000 117.400 8.000 117.800 8.000 118.900 8.000 118.900 8.000 121.000 8.000 127.500 8.000 129.220 8.000 123.500 6.000 132.400 9.000 140.470 9.000 143.900 9.000 144.471 9.000 144.471 9.000 145.991 9.000 145.991 9.000 149.020 9.000 162.471 9.000 162.471 9.000 97.900 6.000 98.920 6.000 100.420 6.000 101.100 6.000 102.120 6.000 102.600 6.000 102.600 6.000 102.600 6.000 102.600 6.000 102.600 6.000 102.600 6.000 102.600 6.000 102.600 6.000 103.600 6.000 103.600 6.000

CIJENA U AKCIJI "BRZA PONUDA" 217.680 217.755 286.725 243.380 257.430 100.000 109.400 109.400 109.800 110.900 110.900 113.000 119.500 121.220 117.500 123.400 131.470 134.900 135.471 135.471 136.991 136.991 140.020 153.471 153.471 91.900 92.920 94.420 95.100 96.120 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 97.600 97.600


BROJ ŠASIJE 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

VF1BZA30547344613 VF1BZA30547270094 VF1BZA30547287000 VF1BZA30547352268 VF1BZA30547270006 VF1BZA30546770471 VF1BZA30546770464 VF1BZA30547502193 VF1BZA10548017569 VF1BZA10548017287 VF1BZA10548018014 VF1BZA10548023862 VF1BZA10548023863 VF1BZA10548153551 VF1BZA10548153552 VF1BZA10548153553 VF1BZA10548153554 VF1BZA10548153555 VF1BZA10548153556 VF1BZA10548153647 VF1BZA10548032006 VF1BZA10548008462 VF1BZA10548017996 VF1BZA10548017857 VF1BZA10548017272 VF1BZA10548017842 VF1BZA10548018462 VF1BZA10548019467 VF1BZA10548017433 VF1BZA10548017846 VF1BZA10548153569 VF1BZA10548153570 VF1BZA10548153571 VF1BZA10548153655 VF1BZA10548018022 VF1BZA10548045980 VF1BZA10548153558 VF1BZA10548153559 VF1BZA10548153560 VF1BZA10548153561 VF1BZA10548153562 VF1BZA10548153563

MODEL Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation

VERZIJA Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Generation 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v

BOJA BEŽ CENDRE BEŽ CENDRE BEŽ POIVRE SIVA CASSIOPEE ALU SIVA ALU SIVA BEŽ POIVRE CRVENA DYNA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA ALU SIVA BISERNO CRNA ALU SIVA BEŽ CENDRE BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA CRVENA DYNA CRVENA DYNA CRVENA DYNA CRVENA DYNA CRVENA DYNA CRVENA DYNA SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE

REDOVNA AKCIJSKA DODATNI CIJENA S OPCIJAMA I AKCIJSKI POPUST BOJOM 103.620 6.000 103.620 6.000 103.620 6.000 103.620 6.000 105.100 6.000 105.100 6.000 105.100 6.000 105.100 6.000 104.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 105.900 5.000 108.100 5.000 108.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000 109.100 5.000

CIJENA U AKCIJI "BRZA PONUDA" 97.620 97.620 97.620 97.620 99.100 99.100 99.100 99.100 99.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 103.100 103.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100 104.100


BROJ ŠASIJE 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

VF1BZA10548153649 VF1BZA10548019463 VF1BZAS0547910608 VF1BZAS0547910610 VF1BZAS0547949433 VF1BZAS0547949434 VF1BZAS0547949435 VF1BZAS0547966704 VF1BZAS0547966706 VF1BZAS0547891480 VF1BZAS0547290026 VF1BZAS0547344603 VF1BZAS0547877488 VF1BZA10548153580 VF1BZA10548153581 VF1BZA10548153582 VF1BZA10548153664 VF1BZA10548019025 VF1BZA10548017337 VF1BZA10548153576 VF1BZA10548153577 VF1BZA10548153578 VF1BZA10548153657 VF1BZA10548019498 VF1BZAS0547344684 VF1BZAS0547292380 VF1BZAS0547351474 VF1BZAS0547373653 VF1BZAS0547351482 VF1BZAS0547877502 VF1BZAS0548017541 VF1BZAS0547847244 VF1BZAS0548017810 VF1BZAS0547352227 VF1BZAS0548019813 VF1BZAS0548031929 VF1BZAS0548153588 VF1BZAS0548153589 VF1BZAS0548153590 VF1BZAS0548153666 VF1BZAS0548153601 VF1BZAS0548153602

MODEL Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation

VERZIJA Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Voyage 1.6 16v Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Generation dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90

BOJA SIVA CASSIOPEE LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA SIVA CASSIOPEE LEDENO BIJELA SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE SIVA CASSIOPEE ALU SIVA ALU SIVA ALU SIVA ALU SIVA ALU SIVA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA TAMNOSIVA ECLIPSE BISERNO CRNA BISERNO CRNA CRVENA DYNA ALU SIVA BEŽ CENDRE BISERNO CRNA BISERNO CRNA TAMNOSIVA ECLIPSE LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA ALU SIVA ALU SIVA

REDOVNA AKCIJSKA DODATNI CIJENA S OPCIJAMA I AKCIJSKI POPUST BOJOM 109.100 5.000 109.400 5.000 110.900 6.000 110.900 6.000 110.900 6.000 110.900 6.000 110.900 6.000 111.920 6.000 112.400 6.000 113.420 6.000 113.420 6.000 113.420 6.000 113.420 6.000 112.600 5.000 112.600 5.000 112.600 5.000 112.600 5.000 112.600 5.000 112.600 5.000 112.600 5.000 112.600 5.000 112.600 5.000 112.600 5.000 112.600 5.000 114.100 6.000 114.100 6.000 115.600 6.000 115.600 6.000 115.600 6.000 116.620 6.000 116.620 6.000 116.620 6.000 116.620 6.000 116.620 6.000 117.900 5.000 117.900 5.000 117.900 5.000 117.900 5.000 117.900 5.000 117.900 5.000 121.100 5.000 121.100 5.000

CIJENA U AKCIJI "BRZA PONUDA" 104.100 104.400 104.900 104.900 104.900 104.900 104.900 105.920 106.400 107.420 107.420 107.420 107.420 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600 108.100 108.100 109.600 109.600 109.600 110.620 110.620 110.620 110.620 110.620 112.900 112.900 112.900 112.900 112.900 112.900 116.100 116.100


BROJ ŠASIJE 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

VF1BZAS0548153603 VF1BZAS0548153672 VF1BZAS0548153594 VF1BZAS0548153595 VF1BZAS0548153596 VF1BZAS0548153668 VF1BZAS0548019828 VF1BZAS0548017864 VF1BZAS0548153616 VF1BZAS0548153617 VF1BZAS0548153618 VF1BZAS0548153681 VF1BZAS0548019033 VF1BZAS0548153609 VF1BZAS0548153610 VF1BZAS0548153611 VF1BZAS0548153676 VF1BZAS0548017434 VF1BZAS0548019478 VF1BZAS0548021003 VF1BZAS0548017344 VF1BZAS0548153625 VF1BZAS0548153626 VF1BZAS0548153627 VF1BZAS0548019497 VF1BZAS0548153629 VF1BZAS0548153630 VF1BZAS0548153631 VF1BZAS0548017968 VF1KZ1A0748128338 VF1KZ1A0748128339 VF1KZ1A0748017729 VF1KZ1A0747980438 VF1KZ1A0747876967 VF1KZ1A0747224373 VF1KZ5G0247222156 VF1KZ000647652377 VF1KZ5G0246799726 VF1KZ5G0246799727 VF1KZ5G0246799728 VF1KZ000646799747 VF1JZ1U0247270334

MODEL Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Generation Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Megane Grandtour Scenic

VERZIJA Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Voyage dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Authentique dCi 90 Expression dCi 90 Expression dCi 110 Dynamique dCi 130 Energy Dynamique dCi 110 Dynamique dCi 110 Dynamique dCi 110 Dynamique dCi 130 Energy Authentique 1.6 16V

BOJA ALU SIVA ALU SIVA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA SIVA CASSIOPEE ALU SIVA BEŽ CENDRE BEŽ CENDRE BEŽ CENDRE BEŽ CENDRE BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA CRVENA DYNA CRVENA DYNA SIVA CASSIOPEE LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA BEŽ CENDRE BEŽ CENDRE BEŽ CENDRE SIVA CASSIOPEE ALU SIVA ALU SIVA LEDENO BIJELA CRVENA DYNA LEDENO BIJELA CRVENA DYNA BIJELA NACRE CRNA ETOILE BIJELA NACRE BIJELA NACRE BIJELA NACRE CRNA ETOILE CRNA ETOILE

REDOVNA AKCIJSKA DODATNI CIJENA S OPCIJAMA I AKCIJSKI POPUST BOJOM 121.100 5.000 121.100 5.000 121.100 5.000 121.100 5.000 121.100 5.000 121.100 5.000 121.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.100 5.000 122.400 5.000 122.400 5.000 122.400 5.000 122.400 5.000 122.400 5.000 125.600 5.000 125.600 5.000 125.600 5.000 125.600 5.000 126.690 8.000 126.690 8.000 127.590 8.000 128.940 8.000 128.940 8.000 137.980 14.000 142.500 14.000 166.290 20.000 160.411 14.000 160.411 14.000 160.411 14.000 181.041 20.000 120.870 5.500

CIJENA U AKCIJI "BRZA PONUDA" 116.100 116.100 116.100 116.100 116.100 116.100 116.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 117.400 117.400 117.400 117.400 117.400 120.600 120.600 120.600 120.600 118.690 118.690 119.590 120.940 120.940 123.980 128.500 146.290 146.411 146.411 146.411 161.041 115.370


BROJ ŠASIJE 275 276 277 278 279 280 281 282 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318

VF1JZ1U0246528258 VF1JZT20648128344 VF1JZT20648017608 VF1JZT20647635200 VF1JZT20647976190 VF1JZ1U0246528213 VF1JZ000D46537736 VF1JZ000D46537737 VF1CN041548160270 VF1CN041548026775 VF1CN041548026831 VF1CN041548017759 VF1CN041547446530 VF1CN041547231344 VF1CN041547221470 VF1CN041548153780 VF1CN041548153781 VF1CN041548153782 VF1CN041548153783 VF1CN041548153784 VF1CN041548153937 VF1CN041548153938 VF1CN041548153939 VF1CN041548153940 VF1CN041548024267 VF1CN041547079124 VF1CN041547079193 VF1CN041547221718 VF1CN041548153790 VF1CN041548153791 VF1CN041548153792 VF1CN041547102460 VF1CN041547227030 VF1CN041547221423 VF1CN041547221424 VF1CN041547227019 VF1CN041547223789 VF1CN041547228394 VF1CN041547246233 VF1CN041547081210 VF1CN041547223961 VF1CN041547248778

MODEL Scenic Scenic Scenic Scenic Scenic Scenic Scenic Scenic Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo

VERZIJA Authentique 1.6 16V Authentique dCi 95 Authentique dCi 95 Authentique dCi 95 Authentique dCi 95 Dynamique 1.6 16V Bose Edition dCi 130 Energy Bose Edition dCi 130 Energy Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v

BOJA ALU SIVA LEDENO BIJELA SIVA CASSIOPEE CRNA ETOILE SIVA CASSIOPEE BIJELA NACRE BIJELA NACRE BIJELA NACRE LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA PLAVA BERMUDA VANILIJA ŽARKO CRVENA ŽARKO CRVENA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA LEDENO BIJELA BISERNO CRNA PLAVA BERMUDA VANILIJA ŽARKO CRVENA ŽARKO CRVENA ŽARKO CRVENA PLAVA BERMUDA BISERNO CRNA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA SMEĐA CAJOU ŽARKO CRVENA ALU SIVA ALU SIVA LJUBIČASTA FUCHSIA SMEĐA CAJOU ALU SIVA

REDOVNA AKCIJSKA DODATNI CIJENA S OPCIJAMA I AKCIJSKI POPUST BOJOM 121.290 5.500 131.390 8.500 132.870 8.500 134.220 8.500 134.640 8.500 149.670 18.000 187.390 22.500 187.390 22.500 67.900 4.000 68.200 4.000 68.200 4.000 69.490 4.000 69.490 4.000 69.490 4.000 69.490 4.000 70.090 4.000 70.090 4.000 70.090 4.000 70.090 4.000 70.090 4.000 70.090 4.000 70.090 4.000 70.090 4.000 70.090 4.000 70.290 4.000 71.290 4.000 71.380 4.000 71.380 4.000 71.380 4.000 71.380 4.000 71.380 4.000 71.580 4.000 71.590 4.000 71.590 4.000 71.590 4.000 71.590 4.000 72.220 4.000 72.430 4.000 72.430 4.000 73.180 4.000 73.180 4.000 73.480 4.000

CIJENA U AKCIJI "BRZA PONUDA" 115.790 122.890 124.370 125.720 126.140 131.670 164.890 164.890 63.900 64.200 64.200 65.490 65.490 65.490 65.490 66.090 66.090 66.090 66.090 66.090 66.090 66.090 66.090 66.090 66.290 67.290 67.380 67.380 67.380 67.380 67.380 67.580 67.590 67.590 67.590 67.590 68.220 68.430 68.430 69.180 69.180 69.480


BROJ ŠASIJE 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332

VF1CN041548153804 VF1CN041548153805 VF1CN041548153806 VF1CN041548153798 VF1CN041548153799 VF1CN041548153800 VF1CN041548153942 VF1CN041548153943 VF1CN041548153944 VF1CN041547079186 VF1CN041546986907 VF1CN041547151044 VF1CN041547227024 VF1CN0F1546495266

MODEL Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo Twingo

VERZIJA Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Trend 1.2 16v Dynamique 1.2 16v Dynamique 1.2 16v Gordini GT TCE 100

BOJA BISERNO CRNA BISERNO CRNA BISERNO CRNA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA LJUBIČASTA FUCHSIA LEDENO BIJELA

REDOVNA AKCIJSKA DODATNI CIJENA S OPCIJAMA I AKCIJSKI POPUST BOJOM 73.480 4.000 73.480 4.000 73.480 4.000 73.480 4.000 73.480 4.000 73.480 4.000 73.480 4.000 73.480 4.000 73.480 4.000 75.570 4.000 76.410 4.000 79.590 4.000 81.180 4.000 93.900 9.000

CIJENA U AKCIJI "BRZA PONUDA" 69.480 69.480 69.480 69.480 69.480 69.480 69.480 69.480 69.480 71.570 72.410 75.590 77.180 84.900

renault_akcija_brz_ponuda_od_11_10  
renault_akcija_brz_ponuda_od_11_10