Page 1

ffiffiKKww

Muller tini sretnim

Ponuda vrijedi od ietvrtka, XS,ER.3*€t. do srijede, E'E'€E"gSG

E.


Lutka s mnogo karakteristika kao ito su zvukovi smijeha, brbljanja isisanja. Dob: od 3 god.

LUTKA RADI KOLUT Cim ChouChou sjedne,

KOLICA ZA TUTKU ih je sklopiti. Za lutke do cca.50 cm.

Mogufe

napravi kolut unazad i to bez baterija. Dob: od 2 god.

MODETZA Smrrurnnrr

Lutka s pomidnim zglobovima, knjigom za balet iCD-om klasidne glazbe

r

MEKA LUTKA

FRIZIRANJE Meka lutka s dugom plavom kosom, veliiine cca.63 cm.

setje uklj. priborza kosu, iminkanje i joi puno dodataka U

iizmama i madkicom (bez lutke).

set za

s

odjelcem, veliiine cca. 38 cm, s dva odjelca. Dob: od 3 god.

MAMA I BEBE SET ogradom, toboganom, prematalicom, dvije ljuljaike, sportskim autom, 1 mamom, 2 bebe ijoi puno

TINYWATKER

dodataka. Dob: od 4 god.

Pli5ani pas, velidine cca. 13 cm. Hoda i laje. Baterije uklj.

S

BTYTHE ZRAKOPLOV Blythes zrakoplovom osvaja nebo. Set sadrii ekskluzivnu Zivotinjicu i puno dodataka. Dob: od 4 god,

Dvije slatke Zivotinjice s kuiicom. 5 puno dodataka. Dob: od 4


u"'459reou"

i,:. ::l

WINNIE POOH PUZE IGOVORI Ohrabljuje bebe na puzanje ili hodanje za igraikom. Veseli zvukovi upotpunjavaju zabavu.

PSIC SVEZNALICA

1o-e. 0 pjesrr:ca, abccedu brojeve 1

d'e ove | 1el6 lsjo rlabdvr^ ig'e.

RAINFOREST DEKA ZA IGRANJE

-

5 glazbom, prirodnim zvt-rkovima i svletlosnim efektirnal Sadr2i razliiite igratke i vrtuljak s leptirima. S prekidaiem za paljenle i gai..nje te regulatorom jatlne zvuka. Baterije nisu uk juiene.

:t.l-:'.-,1

TOMICA I PRIJATELJI LOKOMOTIVA Lokomotive srednje veliiine rnogu se pomoiu "pametnih magneta" spojiti u oba smiera. Dob: od 3 god.

Elektridna ploaa s tri razliiite moquanosti igranja. Dob: od 12 mleseci.

ffi u.ffi -

Esiwp*

S diza

Kamion se mo2e pretvoriti u trka(u stazu sa semaforom iTurbo Touch vozilom. Sa svjetlima i razliiitim zvukovima. Uk1j. 1 voziio. Dob: od 2 god.

..'159fl*

".159i0" re%*q s.

fu'

ii E.

&

*E

nr

€w: '@## ffi

M

R/C JOHNNY COUPE Sportski automobil na daljinsko Lrpravljanje s prednjim i straZnim svjetlima. Dob: od 2 god.

TOMICA Mo2e se rastaviti u ovalnu

i

ffi ffin

, .E

Fad'+6i+i$. -! lKrus s**x**€! ffiffi ,!=qr;1..,1

t

* E

utu%#

trl#{ri

E

ffi IRHNA DRVENA

KUc, C S KUGLICAMA

3U1 HODALICA

Cetlri velike k rgle kotrljaju se od dimljaka preko ba kona do podruma.

Prva hodalica koja istovremeno

KOCKE U VRECI

potiie kreativncst.

70 maksl kocki.

GUSARSKI BROD E Veliki gusarski brod za ma e gusare. € {+ Sa zvukovima i djetjim pjesmama. Dob: od 1 cod. sili


L"trlli

cAT TELESKoPSKI UToVARIVAE

W 139fln,$ to"' [*-*,***,-*-*J


{€'::::,":''--" &:r

l&i 9ir[: '-tB

#l

ffi 5"# *#

s; ss

MOON DOUGH MAGIC ZOO

&

Stavite plasteiin u aarobni kav€z, poanite okretati ruiku iivotinje nastaju Ukll. plastelin i razlititi dodaci. Dob: od 3 qod.

3D PUZZLE SVJETIONIK

PUZZLE raia, l000 dijelova.

Stabilna zgrada od pravih pLrzzli. 216 dijelova, ukli. dodatke i upute.

.'

119i0*

',8;

.Xti' €g'.:iIa#{

;ii,&s

+

GUSARSKI BROD

Crtaj airbrush slike kao od ia e. Set sadrli 1 2 olovki, 1 nastavak za usta u gusarskom stilu. Dob: od 4 god.

SET PUZZLI U METALNOJ KUTIJI Thomas Kinkade: Christmas Evening i Dogwood Chapel. 1000 dielni.

Ukj drlai 5ab ona. Sorto. Dob: od 4 qod.

Pu5i i prskaj.

,:t'i

.tyt 9:4

:,c

*ec#"i KOLEKCIJA VEEERNJIH HALJINA 5 Har.mika seron I 'eiraj preL ra,^o elegantne veiernje i koktel haljine.

j-,- *GF't* ffi1

ffig

'

6tffi FttlEi .-.-.,.w_

BINDEEZ SUPER STUDIO Carobnim perlama izradr iarene oblike.

.:r'::

SAMBY PAS Samby, slatki bernadinac, hoda, laje, veselo te pozdravlla i glode svoju kost. Batenje nisu uklj. Dob: od 4 god.

3eee%1

3P-: :,.!: :iir'

.il

:._:

-:

-!_Jr-f{a{L*!a---.r

-

_-

wriry ff1ry? '-ffi43rut$1'a.i&,*BtYr DJEEJA ELEKTRIENA KLAVIJATURA S 25 tipki i mikrofonom, B zvukova, B ritmova i 8 demo pjesama. S funkcijorn snimanja i reprodukcijom snimllenog. Bateril'e nisu uk juiene. Dob: od 3 god

jqryFiryF

w

ryPi ,:w,t {Btreg$Ts

iry

DJEEJA DIGI' IALNA (LAVIJATURA 00 zvukova, 32 t itmova,. i2 demo pjesme. LDC displej, s posebnim efektimz , s funkc jom snimanla re produkc ijcm snim enoE, s uiaiicama i mreZnim p k j uikor n. Dob: os 5 goo. I

540n idi t pk,

1

i


DRUSTVENA IGRA HEROICA MoZei li nadmudriti kralla Goblina i njegovu vojsku te vratitr egendarnu kaciqu obrane? Dob: od 8 qod.

DRUSTVENA IGRA KLAPP KALAHA Jednostavna pravila igre s puno taktiikih mogutnosti. Za 2 igrata. Dob: od 6 god.

ZBIRKA 35O DRUsTVENIH IGARA Veliki izbor klasiinih druitvenih igara. Dob: od 6 god.

DRUSTVENA IGRA EEKIC lgt a za I oordtr. aciju

oii,u. .uku,

razvoj motorike. Dob: od 4 god.

ffiffi "'.59P

ffi-ffir# ,Eiffi

s#

DRI,JSTVENA IGRA

DRUSTVENA IGRA

ZIVoTINJA NA ZIVoTINJI

i@" DRUSTVENA IGRA FILLY UTRKA U EAROBNOJ SUMI Sarno najspretniji stiii ie prvi do dvorca.Za 2-4 tgrata. Dob: od 6 god.

DRUSTVENA IGRA ERVAVICE KOKE MARICE Jestiva i zabavna ;Jra za pametne ptice koje su namirlsale trvarrice.

Ta2Ttgrata.odBgod.

(RnoeNt enoJrvt Samo ona.1 koji skupi svih 1O blaga uir ie u iarobnr dvorac. Za 2 4 igrata. Dob: od 4 god.

DRUSTVENA IGRA DUUUGI DOG Nahrani i proietay svog najdraieg psiia, ludo se zabavite i potisti nered za njiml Dob: od 4 god.

-

(o ce pr u:pjet i pirgvino "i aviti r^a rrol.odila. ovc.J .a L)ingr nd, zmiju na ovcu, tukana... Za 2-4 igrah. Dob: od 4 qod.

'

DRUSTVENA IGRA FLIPPIN' FROGS lg'a ra sprel ae i b'ze. Pobied' k :e onai kome najveci broj iaba ostane na stablu. Dob: od 5 qod.

*.159ys*

PINGO Napeta i drhtava igra za spretnel Za 2 ili viie igraaa. Dob: od 5 god.

DRUSTVENA IGRA MAU MAU Sto nas viie irna, veselije je svimal Popularna i zabavna kartaika igra, Za2-6iqaia. Dob: od 4 god.

n".39flm

ffi DRU5TVENA IGRA TRIOMINOS DE LUXE

I I ffi

\aoerc igra loja lahl,e,a

l69:qr6 ]dhl cno rdlr''ial dnje. 7a t 4 qraad. Doo: od 6 gcd.

DRUSTVENA IGRA PRST ISTINE O2ivljena ruka hoda po stolu i nasuffrce poka2e prstom na nekog igraia koji bira izmedu istine i izarcvd. /a,r ili viie ig aia. ffi Doc,: od E sod

Ftq3

DRUSTVENA IGRA SCRABBLE Edukativna i jednostavna igra za djecu.

DRUSTVENA IGRA MEGAPOLY Mala igra za velike poduzetnikel Za 2-6 igrata. Dob: od B god. j


muller_letak_15_do_21_12  

Muller tini sretnim Ponuda vrijedi od ietvrtka, XS,ER.3*€t. do srijede, E'E'€E"gSG E.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you